Page 1

RenaRum Nr 3-2012

Mรฅnadens tema:

NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmรถ - Uppsala

RenaRum 3/2012


LabRum Klimat

Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31

”Extremt låg ljudnivå”

”Minimal energiförbrukning”

www.LabRumKlimat.com

NORDIC SAFE klass II Säkerhetsbänk anpassad för svenska lab ESCO Nordic Safe är en ny klass II säkerhetsbänk anpassad till svensk standard för laboratorieinredning.

64.800:(ord. 76.900:-)

Nordic Safe Bredd: 1,2 m

Den har utvändiga breddmått 900, 1200, 1500 eller 1800 mm. Därmed undviker man tidigare anpassningsproblem med att s.k. 1200-bänkar (4-fots bänkar) som är ca 1300 mm p.g.a. breddmått i fot.

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ, < 50 dBA Nordic Safe har konstruerats för ljudnivå under 50 dB (A), med bibehållen operatörs- och produktsäkerhet. D.v.s. att man inte har som flertalet tillverkare minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån.

ANTIMICROBIAL COATING. Samtliga målade ytor är lackerade med ISOCIDE, som ger ett beständigt och konternuerligt kontaminationsskydd som eliminerar 99,99% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. .

EN 124 69 GODKÄND

180 Watts / 1 A

Nordic Safe har EC-fläkt från EBM-Papst, för mycket jämnt luftflöde och minimal effektförbrukning. Vid full drift förbrukar Nordic Safe bara 180 W / 1 A.

Fabrikat A

830 Watts / 7.2 A

Fabrikat B

850 Watts / 7.4 A

Fabrikat C

1150 Watts / 9.0 A (W) 0

200

400

600

800

1000

LabRum Klimat Ab, STOCKHOLM / SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. mail@LabRumKlimat.com LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND Tel: 08- 50 55 78 50. malmo@LabRumKlimat.com

1200


INNEHÅLL RenaRum

NR 3

Nr 3-2012

Nyheter i korthet sid 7–14 Kalendarium sid 18

ma: Månadens te

NORDIC PO HYGIENE EX Life Science Konsulter inom la Malmö - Uppsa Stockholm -

2 RenaRum 3/201

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum´s medgivande.

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp matts@rentforum.net Mobil: 0708 - 13 05 65

Tema: Renhet och hygien

34

sid 19–22 Nyheter i korthet sid 25–27 Månadens produkt: LAF-bänkar sid 28–29 Nyheter i korthet sid 30–33

9

TemaTankar med Anders Ahlgren sid 34

GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin, www.lime.nu DITT LAB - VÅRT JOBB

ANNONSER: Binh Tan binh@rentforum.net 0708 – 25 44 77 ADMINISTRATION: Camilla Dahl camilla@rentforum.net Mobil: 0708-51 97 89 Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50 Fax: 040–13 72 50

BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer

Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: 08-625 18 50 Fax: 08-625 18 70 www.bergmanlabora.se info@bergmanlabora.se

RenaRum 3/2012 85 x 57 mm.indd 1

2010-10-05 15:55:32


LEDARE

Våren är här… Äntligen! Vintersportlovsveckorna är över, det svenska bidraget till Eurovision är klart och värmen är på gång! När du läser detta är det snart april och sommaren är inom räckhåll!

Nordic Hygiene Expo 2012 Den 12 april är det dags igen! Efter förra årets succé ser vi fram emot mässan i Malmö. Vi kan inte lova sol och värme, men däremot en intressant mässa med många mötesmöjligheter samt aktuella och lärorika föreläsningar och presentationer. All information om mässan finns på www.hygiene-expo.com!

RentForums nya hemsida Vår nya hemsida börjar nu ta form. Målsättningen är att skapa en web-portal som blir en naturlig mötesplats för alla som på ett eller annat sätt arbetar med förhöjda krav på renhet och hygien. Hemsidan ska vara lätt att navigera och det ska vara enkelt att hitta alla nyheter som dyker upp – nya leverantörer, nya produkter och tjänster, Twitter etc. Layouten är snart klar och sedan kör programmeringsarbete igång så vi hoppas att allt ska vara på plats innan sommaren!

översätta broschyrer, och till och med viktiga instruktioner. Jag tog ett pressmeddelande om handtvätt och översatte via Google. Originaltexten lyder: ”A few years ago, Cedars-Sinai Hospital in Los Angeles took a unique approach to shaming doctors – found to be the least compliant with hand washing protocols – into taking the infection control method seriously." Så här blev översättningen: ”För några år sedan tog Cedars-Sinai Hospital i Los Angeles ett unikt sätt att skam läkare – visade sig vara den minst uppfyller protokoll handtvätt – till att ta den metod infektionskontroll allvar”. Lev väl i vårvärmen! Matts

Rätt information – något att tänka på! Läste via Twitter att det inte alls är ovanligt att företag använder sig av Google Translate för att

RenaRum 3/2012

5


– en komplett leverantör av filter för renrum

• HEPA-filter konstruerade för att möta de högsta kraven inom rena och sterila rum • Scantest med individuellt protokoll Alla HEPA och ULPA filter testas i enlighet med EN1822 • Molekylärfilter med aktivt kol och kemisorbent för adsorption av odörer och hälsovådliga gaser

www.resema.se

MÄTNING, ÖVERVAKNING OCH VALIDERING I KRITISKA MILJÖER INOM LIFE SCIENCE FUKT - TEMPERATUR - CO2 dP - ANDRA PARAMETRAR Ta reda på mer! Se vår webbdemo om Vaisala Veriteq - det kontinuerliga övervakningssystemet www.vaisala.se/cms

NYHET - Vaisala ViewLinc 4.0 nu även i din smartphone!

www.vaisala.com/lifescience

Tel: 08 7509420


Apoteket

NYHETER I KORTHET

får nytt förtroende som dosleverantör Apoteket har fått ett positivt besked från landstingen i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping, som gör en gemensam upphandling av dosdispenserade läkemedel. Apoteket har fått fortsatt förtroende att leverera dosförpackade läkemedel till och med den 31 december 2014.

Annema Paus, VD Apoteket Farmaci AB Foto:Hans-Erik Nygren

Ann Carlsson, VD för Apoteket AB Foto: Hans-Erik Nygren

1 januari 2013 till den 31 december 2014. Avtalet kan förlängas upp till 24 månader. Det är drygt 30 000 personer

STÖRST PÅ RENRUM Vi erbjuder både tjänster & produkter för kritiska miljöer

Fakta

Viktig tjänst ”Dos är en uppskattad tjänst och vi ser den som mycket viktig för de patienter som har många läkemedel. Vi är glada för ett fortsatt gott samarbete”, säger Ann Carlsson, vd i Apoteket. ”Vi är givetvis mycket glada för förtroendet från dessa landsting”, säger Annema Paus, direktör affärsområde Farmaci. Avtalsperioden är från den

som idag får dosdispenserade läkemedel i dessa landsting. Källa: Apoteket AB

Apoteket erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

RenaRum 3/2012

7


Electrodress: funktionell avslappning av spastiska muskler. Dräkten har utvecklats av Inerventions AB i samarbete med Smart Textiles och hjälper barn med rörelsehinder att öka rörligheten. Plagget stimulerar reflexsystemet och får spastiska, stela och värkande muskler att slappna av. Elektro­ dressen är ett av flera projekt som presenterades under seminariet. Foto: Jan Berg

Smarta medicinska textilier

Fakta

revolutionerar sjukvården Textila blodkärl, kläder som mäter hjärtaktivitet och en helkroppsdräkt som ökar rörligheten hos rörelsehindrade barn, är exempel på projekt som är på väg att bli verklighet. Genom användning av nya och smarta textilier inom medicin skapas nya möjligheter för sjukvården. Nu samarbetar Smart Textiles och MedTech West i ett nytt kompetenscentrum för att stärka utvecklingen inom området.

Enklare och billigare! Inom det nystartade samar-

8

RenaRum 3/2012

betet pågår ett flertal projekt som syftar till förenklingar och kostnadsbesparingar; en enklare vårdprocess för både patient och vårdpersonal och därmed en mer kostnadseffektiv behandling. ”Framtiden innebär stora utmaningar för all hälso- och sjukvård. Enorma krav kommer att ställas för att öka både finansiering och andel anställda i vård och omsorg. Det enskilt viktigaste sättet att lösa ekvationen är ett bättre samarbete inom akademi, vård och näringsliv”, säger Jan Eriksson, sjukhusdirek-

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteksoch informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city och har 15 000 studenter och 650 anställda. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas studenterna nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden. Ytterligare en pussel­bit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

tör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fortsätter: ”MedTech West och Smart Textiles är ett exempel på ett sådant samarbetsinitiativ. Genom


NYHETE R I KORTH ET

Odeklarerade konserveringsmedel i hudkräm Ett stickat blodkärl har utvecklats av företaget Y-Graft i ett av Smart Textiles Company Driven Projects. Bakom företaget står innovatörerna Torbjörn Lundh och Erney Mattsson. Foto: Henrik Bengtsson

det ökade samarbetet bidrar man till ökad och snabbare utveckling av tekniska lösningar för bättre vård som ska minska de totala kostnaderna och behovet av personalinsatser”.

Seminarium 13 mars För att inspirera och väcka idéer hölls ett seminarium den 13 mars på Textilhögskolan i Borås, där flera olika pågående projekt inom MedTech West och Smart Textiles presenterades och deltagarna fick prova på att integrera elektronik och textil. Samarbetet mellan MedTech West och Smart Textiles är en förstärkning av regionens forskning och utveckling inom området medicinteknik och textil. Det är en viktig del av den Life-Science-satsning som nu sker i Västra Götalandsregionen. Ett övergripande mål för denna satsning är att Västra Götalandsregionen ska bli ledande på forskning och utveckling inom Life Science inom 10 år.

Läkemedelsverket har kontrollerat 74 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyserna visade att en av tio kontrollerade produkter innehåller konserveringsmedel som inte deklarerats, men få produkter har brister vad gäller mikrobiologisk kvalitet. Läkemedelsverket har granskat 74 hudkrämer och liknande produkter gällande konserveringsmedel och produkternas mikrobiologiska kvalitet. De kemiska analyserna omfattade tio olika ämnen som är, eller har varit, vanligt förekommande konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter.

9 av 74 hade brister Läkemedelsverkets granskning visade att 9 av de 74 produkterna (12 %) hade brister gällande konserveringsmedel eller mikrobiologisk kvalitet. Åtta produkter innehöll ett eller flera konserveringsmedel som inte redovisats i ingrediensförteckningen, vilket är allvarligt. En av de 74 produkterna hade brister gällande mikrobiologisk kvalitet och belades med saluförbud. ”Vi ser allvarligt på att ingående konserveringsmedel inte deklarerats i produktmärk-

Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

ningen hos en tiondel av de granskade produkterna, eftersom det bryter mot reglerna och också orsakar problem för allergiker som måste undvika vissa konserveringsmedel”, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket. Tillverkaren är tvungen att informera! Orsaken till att konserveringsmedel inte har deklarerats i märkningen kan vara att tillverkaren inte känt till att produktens råvaror innehållit konserveringsmedel. Sådan kunskap är tillverkare skyldig att ha. Granskningen har medfört att brister hos produkter har åtgärdats eller till att företag har slutat saluföra produkter med brister. Läkemedelsverkets metoder för analys av konserveringsmedel finns publicerade i en separat rapport. Källa: Läkemedelsverket

Källa: Textilhögskolan i Borås RenaRum 3/2012

9


Lovande projekt i Flemingsberg Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, i Flemingsberg, har i hård konkurrens tagit hem innovationsmedel från Vinnova för att utveckla två projekt som kan lösa angelägna problem inom sjukvården. Nu går CTMH vidare med satsningen för att driva projekten mot verklighet och rekryterar nya medarbetare inom det medicintekniska fältet. ”Vi satsar stenhårt och hoppas förstås på utökad finansiering. Sjukvården står inför stora utmaningar och vi tror att vi kan bidra med lösningar genom att sätta samman konstellationer av forskare från både vården, forskningen och näringslivet”, säger Bertil Guve, chef för CTMH. Projekten handlar om vårdrelaterade infektioner och nya lösningar för kroniskt sjuka patienters egen medverkan i vården, till exempel med hjälp av ny teknik. I en andra ansökningsomgång, som inleds i april, står betydligt större summor på spel, upp till 20 miljoner kronor, för att kunna nå konkreta resultat.

10

RenaRum 3/2012

Utmaningsdriven innovation Totalt satsar Vinnova en kvarts miljard på det som kallas utmaningsdriven innovation. Det är ett övergripande koncept för att ta sig an stora samhällsutmaningar inom olika områden där Sverige bedöms ha förutsättningar för innovation och tillväxt i ett internationellt perspektiv. ”Det här sättet att tänka när det gäller innovationer passar oss precis. Vi börjar i problemet och sätter samman team med nya perspektiv på vården för att maximera möjligheten till kreativa lösningar. Det känns som Vinnova tagit ett modigt och framtidsorienterat grepp på innovationsområdet”, säger Bertil Guve. Idén om vårdrelaterade infektioner kommer från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där man, trots stora insatser, bara marginellt lyckats förbättra situationen. När det gäller utökad patientmedverkan handlar det om att hitta sätt för kroniskt sjuka patienter att själva bidra med egenvård genom att, till exem-

NYHETER I KORTHET

pel med hjälp av ny teknik, följa behandling och effekt. ”Vi lever i ett informationssamhälle samtidigt som vi får allt fler kroniskt sjuka. Då behöver man tänka nytt och se bortom vårdorganisationer anpassade för hantering av akutvård”, säger Bertil Guve.

Medtech Sverige 2020 CTMH är också involverat i workshopserier för beslutsfattare under rubriken ”Medtech Sverige 2020”, en satsning tillsammans med branschorganisationen Swedish Medtech och företagen Johnson & Johnson och Medtronic. Bertil Guve har under lång tid arbetat för att få upp de komplexa frågorna kring medicinteknik på hög nivå för att åstadkomma en kvalificerad förståelse av de problem som vården står inför. ”Det är oerhört viktigt med samarbete, öppen dialog och ömsesidig respekt. En viktig fråga är om det finns teknisk kompetens på strategisk nivå i den svenska sjukvården”, säger han. Källa: Flemingsberg


ALLT FÖR DITT RENRUM

Störst på renrum! Vi erbjuder både förbrukningsartiklar och mättjänster för renrum. Ring: 08-584 606 40 www.vitaverita.com

RenaRum 3/2012

En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

11


Utställare

Nordic Hygiene Expo 2012 Berendsen Textil Service BergmanLabora Bioquell BioTekPro Biothema Brookhaven Instruments Caml Svenska Diagen Drivdon Ecophon Sverige Electrolux Laundry Systems Extract Technology FOOD DIAGNOSTICS Indevex Watertech K UNGH Kojair Tech OY Sweden LaboRen LabRum Klimat

LRG Systems Medeon Science Park Mikrolab Stockholm Ninolab Nordic BioLabs PAXXO Projektengagemang RentForum SIK Spirare Svenska Livsmedel Teknisk Mikrobiologi, LTH USBmikroskop.se Vaisala Vileda Professional VitaVerita VWR International YIT Sverige

Se uppdaterad lista på www.hygiene-expo.com 3/2012 12 RenaRum


Den 12e april närmar sig... 36 utställare 400 deltagare 170 företag 6 föreläsningar 5 presentationer

Välkomna! www.hygiene-expo.com RenaRum 3/2012

13


Utmanar

NYHETER I KORTHET

synen på traditionella näringsgrenar I början av mars följdes Svenska Dagbladet av en bilaga om life science från SwedenBIO. Bilagan belyser, från ax till limpa, de många olika moment som krävs från grundforskning till slutlig behandlingsmetod och hur många aktörer sam-

S

HELA DENNA TEMATID NING ÄR EN ANNONS

2012

FRÅN MEDIAPLANE

T

stidningens räckvidd och facktidningens fokus

ANNONS

LIFE SCIENCE

3

IPS

EN BRANSCH MED TREMT STOR POTENT IAL

as Uhlén: Sverige är beroende av innovation er och export – våra havare behöver ett bet ydligt större fokus på innovationsfrågor. om: Cristina Glad: e of Swedish Peter Honeth: Branschen beh över fler riskkapitalister me erfarenhet av den här d typen av affärer

sh Life 28 mars, Valley

Who insures you doe

Vi har ökat anslagen för medicinsk forskni med cirka 20 procenng t på bara fyra år

sn’t matter. Until it

does.

Designed with the life science industry in mind to satisfy the consta our policy is comprehensi ntly changing needs ve and can be adapte of life science clients service and industry d . Backed by award winnin specific underwriting g claims and loss control suppo rt. www.chubb.com, +46 (0)8 545 01 200, Chubb Sweden

Foto: SwedenBio

14

RenaRum 3/2012

Nr. 1

verkar för att avsluta en process som kan ta tio år eller mer.

Samlingsnamn Life science är ett samlingsnamn för ”livsvetenskaperna” baserad på biologisk forskning. Exempel på svenska life science produkter som drastiskt har förändrat livet för många är astmamediciner och strålkniven. Med fler än 30 000 anställda är branschen dessutom en av de större arbetsgivarna i Sverige. För SwedenBIO, och för organisationens 200 medlemsbolag, är life science ett samlingsnamn för läkemedel, diagnostik,bio- och/ eller medtech. ”Bagarens barn” ”Vi vill belysa hur många delar som berörs av våra medlemmars verksamhet – patienter, anställda, hälsovården, arbetsgivare, exporten med mera. Internationellt är vi kända som världsledande inom life science, men vi upplever lite av bagarens barn. Vi kan bli bättre på att berätta vad vi gör bra här hemma i Sverige”, säger Johan Järte, VD SwedenBIO. ”Vår bransch står för en femtedel av svensk nettoexport och

det vill vi belysa. Svensk industri består inte längre enbart av de traditionella industrigrenarna”.

Skandinaviens största affärsmöte Life science bilagan kommer också att översättas till engelska och distribueras på internationella Life Science Investment Day Scandinavia som är Skandinaviens största affärsmöte för life science industrin. Det hålls i Malmö den 27 mars. ”I år har vi över 40 presenterade bolag som träffar investerare och potentiella affärspartners från hela världen. Vi vet att möten som dessa möjliggör många bolags fortsatta existens. Vi vill få fram nya Pharmacia eller Astra och då är kontaktskapande ytor som Life Science Investment Day Scandinavia ett av många sätt för oss att hjälpa till”, säger Jonas Ekstrand, ansvarig för affärsutveckling och finansieringsfrågor på SwedenBIO. I samband med mötet arrangerar också Kemivärlden Biotech The Future of Swedish and Danish Life Science. Källa: SwedenBio


WINDH & CO AB

!

´T

N DO

SS MI

Visit our booth at Nordic Hygiene Expo 2012 and sign up for more information.

Brookhaven Instruments AB Konsumentvägen 9-11, 125 30 Älvsjö, Sweden Phone +46 (0)8 447 16 75 • info@brookhaven.se • www.brookhaven.se


NYHETER I KORTHET

Årets uppfinnare 2012 :

SÖKES

Nu är det hög tid att söka Sveriges största utvecklingsstipendium för uppfinnare. Stiftelsen SKAPA, som årligen delar ut SKAPA Utvecklingsstipendium, uppmanar idérika människor att tävla om att bli Årets uppfinnare 2012. Unga, mellan 19-30 år, tävlar också om SKAPA Framtidens Innovatör. I år är det enklare än någonsin, ansökan fylls i direkt på stiftelsens hemsida. I mer än ett kvarts sekel har stiftelsen SKAPA delat ut SKAPA Utvecklingsstipendium till uppfinnare. Förra årets uppfinnare blev stockholmarna Gaston Lavén och Martin Kullberg. De fick stipendiet för sin metod att på ett miljövänligt sätt producera läkemedel och andra finkemikalier.

Enklare att söka Intresset för SKAPA Utvecklingsstipendium ökar för varje år och i år hoppas SKAPA på fler tävlande än någonsin. Det har blivit mycket enklare att delta nu när allt sker digitalt. Ansökningshandlingar finns på www.stiftelsenskapa.se och bilagor skickas per e-post.

16

RenaRum 3/2012

Unga lovande uppfinnare Alla födda mellan 1982 och 1993 tävlar också om det nya stipendiet SKAPA Framtidens Innovatör, som delades ut för första gången förra året. Då vann de lovande uppfinnarna Jonas Wamstad och Fredrik Edström från Uppsala län med sin metod att kondensera vatten ur luft utan att använda el. ”Sverige behöver unga innovatörer och vi vill uppmuntra alla mellan 19-30 år att lämna in sina smarta idéer”, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA. Ansök senast den 9 maj Sista ansökningsdag är den 9 maj. Sedan utser regionala Almi-bolag tillsammans med lokala uppfinnarföreningar 24 länsvinnare för SKAPA Utvecklingsstipendium som får 20 00 kronor var och går vidare till den stora nationella finalen. De utser också 24 länsvinnare för SKAPA Framtidens Innovatör. Årets uppfinnare 2012 tar emot priset den 11 oktober på mässan ”Eget företag” i Stockholm. Källa: Stiftelsen SKAPA

Fakta SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. Sveriges största innovationspris Skapa-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 400 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) delades ut för 26:e gången år 2011. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.


Electrolux Professional

Ta kontrollen över dina fiender! När hygienen är avgörande finns inget utrymme för kompromisser. Med en barriärtvättmaskin löser ni renrumstvätten i egen regi och sparar både pengar och miljön samtidigt som ni får en bättre kontroll över era textilier!

www.electrolux.se/laundrysystems • 0372-665 00


KALENDARIUM Mars 2012

13 – 14 mars CLEANROOM EXPERT DAYS – Leipzig 27 – 30 mars Anuga Food Tec – Köln 28 mars The Future of Swedish & Danish Life Science – Kemivärlden BioTech, Lund

April 2012

12 april Nordic Hygiene Expo, RentForum – Malmö Arena 18 – 19 april Food Tech – Malmö 18 – 20 april Mikrobiologiskt Vårmöte – Linköping 18 – 20 april Studiedagar, Svensk Förening för Vårdhygien – SFVH – Örebro

27 april SwedenBIO Science Forum – Stockholm

Maj 2012

14 – 15 maj R3-symposium – Köpenhamn 23 – 24 maj Medicinteknik och Medicinsk IT Öresund 2012 – Malmö 23 – 24 maj 2nd International Vitamin Conference – DTU, Köpenhamn

Juni 2012

15 juni Development of Drug Formulations and QA, Lund

September 2012

3 – 7 september ICCCS International Symposium on Contamination Control – Zurich

25 – 27 september Scanlab – BellaCenter, Köpenhamn 26 – 28 september CleanMed Europe 2012 – Region Skåne, Malmö Slagthus

Oktober 2012

9 – 11 oktober Processteknik 2012 – Svenska Mässan, Göteborg 23–26 oktober Scanpack – Svenska Mässan, Göteborg

November 2012

13 – 14 november Tema Renrum 2012 – BioTekPro/RentForum, Stockholm 28 – 30 november Medicinska Riksstämman – Stockholmsmässan

Fråga experten Fråga: Hej! Jag är ganska ny i renhetsbranschen och ser att det finns olika typer av renrumsklasser. En del på vårt företag pratar om renrumsklasserna 10 000 samt 100 000 och en del om ISO 7 respektive ISO 8. Är det samma klasser eller är de olika och varför har man så många olika namn? Sara Svar: Hej Sara! De klasser som kallas 10 000 och 100 000 kommer från en äldre standard med benämningen US Federal Standard 209. Denna standard har visserligen ersatts av en modernare standard, ISO 14644, men en del företag håller envist fast vid detta äldre vokabulär. Renhetsmässigt motsvarar ”gamla” klass 10 000 ISO 7 och ”gamla" klass 100 000 motsvarar ISO 8. Matts Ramstorp

18

RenaRum 3/2012


Städning och rengöring är grunden för all mikrobiologisk renhet.

Tema Mikrobiologi

Renhet och hygien Av Matts Ramstorp

Renhet och hygien är två viktiga grundpelare som är nödvändiga inom många industrier och vårdrelaterade verksamheter. Vad är då renhet och hur rent är egentligen rent? Dessa frågor måste tas upp till diskussion, internt såväl som externt, för att definiera hur rent man egentligen behöver ha för sin produkt, för sin personal och inte minst för att den som ska använda produkten, antingen som konsument eller som patient, ska kunna känna trygghet och tillförlitlighet.

RenaRum 3/2012

19


A

tt beskriva och definiera exakta renhetskriterier är inte alltid så enkelt. Det är nära nog omöjligt då det gäller partikulär renhet på ytor, medan traditionella metoder finns då man vill definiera och mäta den mikrobiologiska renheten på ytor. Bland gemene man associeras ofta begreppet renhet med den renhet som man har hemma, vilket ofta betyder att man har synbart rent. Synbart rent är tillräckligt i många sammanhang, men inom kritiska verksamheter, t ex läkemedels- och vissa former av livsmedelstillverk-

"

Det största problemet ligger i att ta reda på hur ren den omgivande luften måste vara ning och inom vårdrelaterade verksamheter, är synbart rent bara en grund för att få en betydligt bättre renhet. Människans ögon har en relativt dålig upplösning då det gäller att identifiera små partiklar. Ett friskt mänskligt öga kan identifiera partiklar om de är större än cirka 40 tusendels millimeter, utan förstorande hjälpmedel och i normalt ljus. Partiklar som är mindre, t ex mikroorganismer (exempelvis bakterier, mögel och virus), är omöjliga att se med blotta ögat!

Hur rent måste det vara? Om det inte finns några regler som direkt anger vilken renhet och hygien som ska finnas under en tillverkning eller hantering, t ex från myndigheter eller branschorganisationer, så har man ofta stora problem. Man vet hur ren produkten ska vara efter hantering, dels för att inte skada den som ska använda produkten och (eller) dels för att ge produkten dess önskade hållbarhet och livslängd. Men hur ska man översätta denna kunskap till renhetskrav på allt runt omkring som kan ha en påverkan under hanteringen? Det största problemet ligger i att ta reda på hur ren den omgivande luften måste vara, d v s hur

20

RenaRum 3/2012

ska man behandla (läs: rena) ventilationsluften innan den kommer in i lokalen? Även andra frågor dyker upp: Hur ska man rengöra utrustningen? Ska den desinficeras innan användning eller till och med steriliseras? Hur ska personalen vara klädd, hur ska dessa arbetskläder tvättas, hur mycket ska personalen vara täckt av arbetskläder?

Går renhet att mäta? Renhet går att mäta! Det är inte alltid ”billigt”, men det finns en rad olika tekniker kommersiellt

Vilka kläder personalen ska bära är också viktigt!


tillgängliga. Vad som ska mätas och hur ofta är också frågor som man måste besvara. Dessa frågor är beroende av vilken eller vilka renhetskrav som man definierat för sin verksamhet.

Livsmedelsindustri – ett exempel Låt oss ta ett exempel på en verksamhet där det inte finns några myndighetskrav med avseende på renhet och hygien – livsmedelstillverkning. Nu kommer nog en del att opponera sig och säga att det visst finns krav från t ex Livsmedels­ verket! De som säger detta har både rätt och

fel! Man har rätt i så motto att myndigheten har krav på sådana föroreningar som man vet har en direkt negativ påverkan på den som ska konsumera produkten, men det finns inga krav på tillverkningen som anger exakta gränsvärden för partiklar och (eller) mikroorganismer, ur en generell synvinkel! Det blir därför upptill respektive verksamhet att definiera alla de olika renhetsvariabler som på ett eller annat sätt kan ha en negativ påverkan på produkten och (eller) processen. I samband med att man började arbeta med

RenaRum 3/2012

21


Ventilationen är en av de viktigaste delarna då det gäller renhet och hygien.

en riskbaserad infallsvinkel inom livsmedelsindustrin, d v s då man införde HAPPC, skapade man på företagen en HACCP-grupp, som bestod av representanter från alla delar av verksamheten - en form av hjärntrust. Samma personalkategorier som ingår i HACCP-gruppen kan med fördel användas i det spännande arbete som måste till för att definiera alla de olika renhetsvariabler som måste uppfyllas för att tillverka en produkt av rätt kvalitet och inte minst rätt renhet!

Standarder och normer Många industrigrenar arbetar med standarder som är och kan vara till hjälp för att bestämma och mäta renhet i luft och andra gaser samt i olika typer av vätskor. För den omgivande luften i en lokal kan man använda ISO 14644, som är en generisk standard för renrum och andra typer av kontrollerade lokaler. Har man krav på mikrobiologisk renhet kan man antingen använda den Europeiska GMP:n, och speciellt Annex 1 i volym 4, som har tabeller på mikrobiologiska gränsvärden i luft såväl som på ytor. Ett annat dokument som kan vara till nytta är t ex ”

22

RenaRum 3/2012

VEJLEDNING - Hygiejnisk monitorering i ikkesteril lægemiddelproduktion”, som är utgiven av IFF (IndustriFarmaceutForeningen) i Danmark.

Ta hjälp av en extern specialist Även om alla de gränsvärden som finns tillgängliga gäller för läkemedelstillverkning eller inom sjukvården, kan man använda dessa som ett diskussionsunderlag för andra verksamheter, t ex inom livsmedelsindustrin. En viktig del i arbete att finna rätt renhet, och att överföra dessa fakta till krav på omgivningshygienen, är att ta in en kompetensresurs som kan arbeta tillsammans med den interna HACCP-gruppen och vara ett övergripande stöd i denna process. Lagom är bäst!!! Det viktiga för denna grupp är naturligtvis att trygga en produkt som håller rätt kvalitet och som är säker, men minst lika viktigt är det att man inte gör saker och ting för rent. Renhet kostar pengar och det räcker att göra verksamheten tillräckligt ren! För hög renhet inte bara kostar – det är också jobbigare för personalen att arbeta under för hög renhet!


T NYHE Engångsduk med unika egenskaper 100% Mikrofibrer på rulle.

Lighthuva med “andasfunktion”.

Kostar som ett papper. Rengör på djupet. MicroRoll är tillverkad enligt den patenterade tillverkningstekniken Evolon® - av 100 % mikrofilament. Mikrofilament är mikrofibrer som splittras under högt tryck ner till extremt tunna fibrer 0,015 dtex. Oberoende tester gjorda av Microsearch Laboratories i England har funnit att 99.9% reduceras efter bara ett drag: MRSA, Clostridium Difficile Vegetativ form, Spor form. Vill du ha prover eller mer info, kontakta oss på vileda.professional.se@fhp-ww.com Helping you make a difference.

AnnonsRenrum85x120.indd 1

www.viledaprofessional.se

Hårstrån är en vanlig orsak till avvikelse, det går att förebygga! Berendsen Textil Service AB

Sweden Tel. 0155-20 96 00 kundservice.nykoping@berendsen.se www.berendsen.se

BTS ANN 85x120.indd 1 2012-02-14 10:07:45

A Paperless Lab is Now Possible

10/02/12 10.07

EasyReach - rengøringssættet til LAF bænke

- Save 50% of work hours - Reduce cost - Improve quality - Remove paperwork - Barcode reader Det er besværligt at komme ind i hjørnerne i LAF bænkene, når der skal gøres rent. Løsningen er en ”forlænget arm”, der er nem og handy, og hvis udformning gør det effektivt at komme til alle vegne i LAF bænken.

All the Information You Need in Your Hands!

EasyReach er fremstillet i letvægts rustfrit stål og kan autoklaveres. Mopperne til EasyReach er fremstillet i 100% polyester fibre og fås både i en non-steril og en steril version. Hør mere om denne NYHED fra Contec – kontakt LaboRen for yderligere informationer - eller få evt. en demonstration.

- bestil brochuren på info@LaboRen.dk

MicLev

Ekonomigatan 4, 216 13 Malmö Sweden I Tel: +46 40 36 54 00 I info@miclev.se I www.miclev.se

tlf. +45 4045 1609 - fax +45 3217 2000

Totalleverandør til renrum-, sterilrum og esd-miljø


AmaZing Wipes

Rengör och desinficerar snabbt & effektivt med en kvarvarande effekt, likt ett flugpapper, som tar död på mikroorganismer i upp till 14 dagar!

AmaZing Wipes kombinerar PHMB för desinfektion med Appeartex teknologin vars uppgift är att skapa en bakteriefångande coating på den behandlade ytan. Coatingen består av en elektrostatisk inbindning som drar till sig mikroorganismer och eliminerar dess tillväxt.

AmaZing Wipes är perfekt att använda där kraven på renhet & hygien är höga, t ex inom vården, laboratorier och livsmedelindustrin.

AmaZing Wipes är alkoholfri och torkar ej ut huden vid användning.

Genomförda EN-tester* på AmaZing Wipes visar på en bred mikrobiell effekt, inklusive sporer. Det aktiva ämnet PHMB är verksamt på ett flertal virus bl a Rotavirus & Calicivirus (vinterkräksjukan)

AmaZing Wipes ger dig mer tid till värdeskapande aktiviteter & produktion utan att säkerheten äventyras! Kontakta oss gärna för mer information om AmaZing Wipes.

Edsbyvägen 140 SE- 821 30 BOLLNÄS T: + 46 271 27 650 www.kungh.se

Producer of Wet Wipes suitable for disinfection, cleaning & personal hygiene.


NYHETE R I KORTH ET

Opragon gör sitt intåg på utställningen VSK i Holland Med 450 utställare och mer än 50 000 besökare är VSK (Verwarming Sanitair Kliimat) den viktigaste och största utställningen inom ventilation, uppvärmning, klimatkontroll etc. i Beneluxområdet. Utställningen hölls i Utrecht, Holland mellan den 6-10 februari. Målgrupp för utställningen är yrkesverksamma inom ventilation, installation, service, grossister, teknikföretag, fastighetsförvaltning, industri m fl.

Opragon – unik teknik Airsonett ORI’s (Airsonett Operating Room Innovation)

Foto: Airsonett

distributör i Holland, Belgien och Luxemburg, AL-KO, hade en 210m2 stor monter på VSK. I montern visade de sina produkter och Opragon. AL-KO är specia-

liserade på professionell luft och klimatbehandling. Opragon är en unik ventilationsteknik som skapar en ren och bakteriefri luft kring patient och instrument och tekniken väckte stort intresse på utställningen. ”Då VSK är en mycket viktig utställning i Benelux-länderna är vi självklart stolta över att vara representerade där. Detta är första utställningen i Holland för Opragon tillsammans med AL-KO och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Peter Ekolind, CEO Airsonett Operating Room Innovation.

Riktigt rent? UVisable® gör kvalitetskontrollen Momentan – Enkel – Opartisk - Billig

Organiskt material, kemikalier och många andra ämnen är fluorescerande och lyser upp i UV-ljus. UV-ljus kan därför användas för bland annat: • Kontroll av rengöring i lokaler • Kontroll av rengöring av utrustning Med UVisable® UV-lampor får man omedelbart och pedagogiskt svar på om rengöringen är tillräckligt bra. Drivdon AB Djupa 4321 823 93 Segersta 0278-65 33 90 Säljes av: MILKUM 060-17 52 80 info@milkum.se

Analysprodukter Rengöring och desinfektion Processhjälpmedel

Your first partner in food safety

www.iwab.se RenaRum 3/2012

25


Kojair Tech OY Sweden Lars Lundberg Virdings AllĂŠ 32 B, 754 50 Uppsala Tel. +46 (0)18-430 40 05 Mobil. +46 (0)70-590 40 05 lars.lundberg@kojair.com


NYHETE R I KORTH ET

FDA godkänner FluMist

®

Medimmune, AstraZenecas verksamhet inom biologiska läkemedel, har fått godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för FluMist® Quadrivalent (levande influensavaccin, nässpray) som förebyggande behandling mot influensa. FluMist® Quadrivalent är det första kvadrivalenta (mot fyra olika virusstammar) vaccinet som godkänts av FDA.

Forskning inom AstraZeneca. Foto: Mikael Kristenson

Fakta

Fyra stammar Alla andra säsongsvaccin mot influensa, som för närvarande finns på marknaden, är trivalenta (mot tre virusstammar: två stammar av typ A (A/H1N1 och A/H3N2) och en av typ B). FluMist Quadrivalent innehåller fyra stammar (två stammar av typ A och två av typ B), vilket ger ett bredare skydd mot influensa A och B. "MedImmune och AstraZeneca är glada att kunna ta nästa steg för att göra detta vaccin tillgängligt för allmänheten. Vi tror att inkludering av en ytterligare stam av typ B-virus i vaccin mot säsongsinfluensa kan ha en direkt hälsoskyddande effekt för dem som vaccinerar sig, i de fall då det aktiva typ B-viruset inte ingår i det trivalenta vaccinet, eller då båda typ B-virusstammarna cirkulerar samtidigt", säger Bahija Jallal, forskningschef vid MedImmune.

Om FluMist ® Quadrivalent (levande influensavaccin, nässpray) FluMist Quadrivalent är ett vaccin som spayas in i näsan för att skydda mot influensa. Vaccinet kan användas av barn, ungdomar och vuxna i åldrarna 2 till 49 år. FluMist Quadrivalent liknar MedImmunes trivalenta influensavaccin FluMist, med skillnaden att FluMist Quadrivalent ger skydd mot ytterligare en influensastam. FluMist Quadrivalent ger inte skydd mot influensa för alla som blir vaccinerade. De vanligaste biverkningarna är rinnande eller täppt näsa, halsont och feber över 37,7 grader Celsius. Det ska inte ges till personer med svår allergi mot ägg, gentamicin, gelatin eller arginin, personer som har haft en livshotande reaktion vid influensavaccination, eller till

personer som är 2 till 17 år och tar acetylsalicylsyra eller läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Barn under 2 år löper en ökad risk för väsande andning (andningssvårigheter) efter att ha få FluMist Quadrivalent.

Om MedImmune MedImmune är AstraZenecas verksamhet för bioläkemedel och har ca 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Gaithersburg, Maryland, USA.

Om AstraZeneca AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/ kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar.

Källa: AstraZeneca RenaRum 3/2012

27


Månadens produkt

LAF-bänkar E

n LAF-bänk är en inkapsling av ett utrymme som är åtkomligt för operatören via en öppning i fronten. LAF-bänkar ingår som en av flera olika utrustningar i det som gemensamt kallas för rena zoner. En ren zon kan vara placerad i en fullständigt okontrollerad miljö, t ex på ett laboratorium, eller så kan de finnas i ett renrum. Ju renare den omgivande miljön är desto högre renhet kan uppnås i den rena zonen.

Rena Zoner Det finns två huvudgrupper - LAF-bänkar respektive säkerhetsbänkar. En LAF-bänk har till uppgift att skydda det som hanteras, d v s produkten och (eller) processen, medan en säkerhetsbänk antingen skyddar enbart operatören eller skyddar operatören samt det som hanteras. Horisontell eller vertikal LAF-bänkar kan vara av typen horisontell eller vertikal, beroende på hur luften rör

28

RenaRum 3/2012

sig genom arbetskammaren. Den horisontella bänken har ett horisontellt luftflöde, som erhålls genom att luften via en fläkt får passera genom ett HEPAfilter placerat i bakväggen på bänken. Den filtrerade luften ska under hög hastighet, vanligtvis 0.45 m/s ± 20 % ,flöda förbi det som hanteras för att på så sätt fånga upp eventuella föroreningar och föra ut dem ur bänken. Den horisontella LAF-bänken kan enkelt påverkas av hur man arbetar i bänken genom att virvelbildningar i luften kan bildas. I den vertikala bänken sitter HEPA-filtret i innertaken på arbetskammaren och luften kommer i denna bänk att röra sig vertikalt nedåt mot det som hanteras. Den vertikala bänken är mindre störningskänslig i förhållande till hur man arbetar i bänken, men en sak som är viktig att observera är att denna bänk inte kan användas för varma arbeten, tex att man har en öppen låga i bänken eller andra typer av värmekällor, t e x kokplattor etc.


Dina leverantĂśrer ADDvise Lab Solutions AB Axel Wretman 08-564 851 82 axel.wretman@addvise.se www.addvise.se

LabRum Klimat AB Tommy Tärnsten 08-505 578 00 tommy.tarnsten@labrum.se www.labrum.se

AB Ninolab Chris Ulrici 08-590 962 24 cul@ninolab.se www.ninolab.se

Ventilator AB

Bernt S Karlsson 070-971 14 54 bernt.karlsson@ventilator.se www.ventilator.se

RenaRum 3/2012

29


NYHETE R I KORTH ET

Skandinavienavtal mellan LabRum Klimat AB och Allentown Inc.

Kevin Johnson (Allentown Inc.), Frank Herdt (Allentown Inc.) och Tommy Tärnsten (Labrum Klimat AB)

Allentown Inc. från USA är den marknadsledande producenten och leverantören av IVC-system, anläggningar och utrustning för hantering av laboratoriedjur. Företaget, som i mer än 40 år har levererat kvalitetsutrustning över hela världen, förstärker nu sin position i Skandinavien genom att teckna samarbetsavtal med LabRum Klimat AB.

Patenterat system Allentown, som har gjort sig

30

RenaRum 3/2012

känt för produkter av högsta kvalitét, innehar bl a ett patenterat systemet för optimal och skonsam luftväxling i sina IVCburar. Företaget har redan utrustat ett flertal laboratorier och forskningsinstitut i de skandinaviska länderna. Sveriges största och mest avancerade anläggning har levererats till Scheelelaboratoriet på Karolinska Institutet i Solna,

IVC-racksystem

där Allentown installerade 177 kompletta IVC-racksystem med mer än 12 000 IVC-burar.


3+1 I SAMMA ENHET

Skum/avspolningssatellit — för snabb och hygienisk rengöring i livsmedelsindustrin! Vår skum/avspolningssatellit är den optimala underhållsfria styrenheten. Med denna satellit väljer du mellan tre olika kem och avspolning och behöver bara använda ett handtag, en slang. För maximal räckvidd kan du ha upp till 25 meter lång slang. Det flexibla systemet med allt i ett funktion, för både låg-, mellan- och högtryck.

Beställ nu för omgående leverans LRG Systems AB, Luntgatan 12D, 602 19 Norrköping | Tel: 011-18 93 85 | Fax: 011-10 36 24 Mobil: 0705 - 82 42 70 | E-post: info@lrgsystems.se | webb: www.lrgsystems.se

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

NYHET


det kvalitativt främsta fristående mikrobiologiska laboratoriet i Sverige

Vi erbjuder analyser av läkemedel och medical device enligt gällande Europa Pharmacopoeia: • • • • • • • •

endotoxin bestämning analys av specifika mikroorganismer totalantalbestämning (bioburden) belastningsstudier integritetstest, täthetstest sterilkontroll sporprovskontroll validering av analyser (suitability test)

Vi erbjuder även miljöprovtagning i producerande renrumsenheter samt rådgivning.

Ackrediterade av Swedac GMP-certifierade av Läkemedelsverket Verksamhet och erfarenhet sedan 1975

Kontakta oss: Mikrolab Stockholm AB Kung Hans väg 3 SE-192 68 Sollentuna Laboratoriechef: Adam Mallkoo adam.mallkoo@mikrolab.se +46 (0)8 29 79 00 www.mikrolab.se


NYHETE R I KORTH ET

Livsmedelskontroll i butik Nu finns Kontrollhandbok för offentlig kontroll i butik. Den har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med branschföreträdare och inspektörer som arbetar med offentlig kontroll av butiker. ”Kontrollhandboken är den första av flera och ett nytt verktyg för att stödja en effektiv livsmedelskontroll. Handböckerna kommer att ersätta vissa av de vägledningar till lagstiftningen som vi har”, säger Ulla Nordström, tf chef för Livsmedelsverkets kontrolledningsenhet. ”Vi hoppas att kontrollhandboken, tillsammans med kommande specialiseringskurs, kan

fungera som ett bra stöd för kommunernas kontroll av butiker”, säger Ulla Nordström. Tanken är också att materialet utvecklas allt eftersom erfarenheterna av kontroll i butik ökar - med förändringar i branschen, nya faror eller nya regler på området.

Kontrollen ska vara riskbaserad! I kontrollhandboken understryks att kontrollen ska vara riskbaserad och att bedömningar ska göras utifrån om företagaren uppfyller lagstiftningens mål om säkra livsmedel – och inte på förhand bestämma

hur företaget ska uppnå målen. Flexibilitet med andra ord. Den nya kontrollhandboken finns på webbplatsen under Livsmedelsföretag/Vägledningar. I samband med att den nya kontrollhandboken publicerades drogs bilagan till Vägledningen Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar, Bilaga 1, Offentlig kontroll av butik och handel, in.

Nästa kontrollhandbok på gång under 2012 gäller storhushåll. Källa: Livsmedelsverket

Together we can do it...

YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.The limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it.

Contact YIT Cleanroom: Phone +46 8 705 90 31 www.yit.se

RenaRum 3/2012

33


Tema Tankar Anders Ahlgren av Camilla Dahl

Berätta lite om dig själv Min yrkeskarriär började på Data-Saab och på kvällarna pluggade jag till ingenjör. Efter min examen började jag inom försvarssektorn, FFV Underhåll 1976, och arbetade med produktionsstyrning av flygplans- och stridsvagnsapparater. 1986 började jag på FFV Materialteknik, ett separat bolag inom FFVkoncernen. Här startade min karriär inom renhetstekniken. Större delen av försvarsindustrin köptes upp av SAAB och blev då SAAB Aerotech(1999) som var min sista tillhörighet i försvarsindustrin. Nu var det dags att komma ut i den ”privata” sektorn och jag började 2007 hos NNE Pharmaplan i Linköping. Här arbetade jag fram till januari 2012. Numera är jag timanställd på Projektengagemang och har fortfarande Linköping som hemvist. Inom den renhetstekniska världen har jag under alla år försökt hålla mig uppdaterad med de allra senaste rönen inom denna relativt smala sektor. Detta för att hela tiden kunna ge kunderna den bästa

34

RenaRum 3/2012

uppbackningen vid eventuella problem som uppstår i deras renrum.

Kan du enkelt beskriva vad ni egentligen analyserar? Beroende på vad det är för kund går renrumstesterna ut på att kunden ska få en garanti på att alla regulatoriska krav och GMPkrav efterföljs. Kort kan tjänsterna bestå av: Specifikationer av rumskrav, framtagning av protokoll, testplaner och testrapportmall och slutligen en rapport på testresultaten med kommentarer. De tester som vanligen utförs är: Partikelkontroll av rumsluft - ofta tilluften, luftomsättningsmätningar, tryckdifferanskontroller till omgivande rum, luftflödesvisualiseringar med rök, återhämtningstester(recovery test), läckage- tester av filter, mikrobiologiska provtagningar på ytor och rumsluften. Då det gäller LAF-bänkar och säkerhetsbänkar skiljer det sig på vilka kontroller som ska utföras beroende på kundens krav och de olika normer som finns. Vi håller också företagsanpas-

sande utbildningar i grundläggande renhetsteknik och rena rum. Konsultation vid ny- eller ombyggnad. Mina kollegor fixar också service och kalibrering på följande instrument: Aerosolfotometrar, aerosolgeneratorer, luftprovtagare samt KI-diskustestare. De är också återförsäljare av produkter från ATI.

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut för dig? Just nu har jag mest fokus (sen 4 år tillbaka) på sjukhus, op-salar och sterilcentraler. Det har nästan blivit en mission att medverka till att förbättra miljöerna på dessa enheter, innan jag definitivt slutar med mitt yrkesverksamma liv och blir pensionär på heltid. Under dessa år har jag ännu inte slutat att förvånas över hur det kan se ut i verkligheten avseende renheten på op-salar och sterilcentraler! En arbetsdag kan bestå av att göra flera överenskomna besök hos olika verksamhetschefer på sjukhusen, för att få dem att förstå vad man med ”små” medel kan göra för att deras enheter skall få en klart förbättrad miljö och förhoppningsvis i


förlängningen reducera eventuella vårdrelaterade infektioner. Andra dagar kan bestå av mätningar på op-salar i vila och i drift eller mäta i sterilcentralernas packrum och sterilförråd. Skulle mätresultaten visa att det är relativt höga nivåer på partiklar och mikroorganismer, ingår det i mätuppdraget att komma med förslag på åtgärder. Min förhoppning är att den kommande handboken för grundläggande krav gällande renheten i operationsrum, som SIS har ute på remiss, skall få ett positivt mottagande av verksamheten. Det ryktas om att liknande handbok skall tas fram av SIS gällande sterilcentralerna. Min klara uppfattning är att om man skall få ner infektionsriskerna i op-salarna räcker det inte bara att ha fokus i själva op-salen utan det är viktigt att se helheten utanför op-salen, bl a sterilcentralerna och hela logistiken runt omkring.

Vad anser du vara den största nyheten, under dina verksamma år, som varit mest revolutionerande? Någon större revolutionerande nyhet som poppat upp under åren kan jag inte direkt peka på. Jag försöker istället beskriva lite av utvecklingen inom renhetstekniken - både hårdvara och mjukvara. När det gäller hårdvaran, och då utvecklingen på instrumentsidan, har det under en 25 års period skett stora förändringar. Instrumentstorlekarna är klart mycket mindre (ex partikelräknarna) och lättare, vilket naturligtvis gynnat oss som reser mycket, och även mycket smartare. När det gäller mjukvaran tänker jag då på alla regelverk och standarder. Att gå från US Fed Std 209 till SS-EN 14644 och dess alla delar, anser jag vara ett stort steg, framförallt

för oss som jobbar i branschen. Det är ett bra ”instrument” att referera till i de flesta situationer. Vidare får inte utvecklingen av GMP-dokumenten glömmas. Skall man bygga nytt, eller bara bygga om befintliga lokaler, så är ju 14644, tillsammans med GMP:n´s regelverk, en fantastisk kunskapskälla. Svenska Verkstadsindustrin fick sina egna standarder, framförallt SS 2680 och när det gäller sjukhussidan är det ju på senare år som det äntligen börjat hända något! Tänker då framförallt på Vävnadsdirektivet och kommande rekommendationer för operationsrum, SIS TS39. Avslutningsvis kan jag konstatera att jobba i det tvärvetenskapliga segment som renhetstekniken omfattar, finns det en uppsjö med olika regelverk som var och en i branschen måste skaffa sig, för att kunna vara optimala problemlösare.

Rentforum på Twitter Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på RentForum: Fler anmälda vårdskador

Nya professorer berättar om sin forskning

FDA Issues Guidance for Industry Direct-toConsumer Television Advertisements

Some skin lighteners and anti-aging Creams contain harmful chemicals

Safety in hygiene

Svensk uppfinning fick världens längsta man att sluta växa

Slarvar medicintekniska företag med säkerheten? An end to modern medicine? Let the Games and the handwashing begin

Biverkningar kan ofta förhindras How to dry hands after handwashing - Paper Towels versus Air Dryers

Personal hygiene for a healthy lifestyle

Cleanroom Cleaning and Disinfection: Eight Steps for Success

Poor dental hygiene ups endocarditis risk for heart disease patients

Soda linked to heart disease

Följ oss på: https://twitter.com/#!/rentforum RenaRum 3/2012

35


Nästa nummer har temat:

Livsmedel Nästa månads produkt är:

Rengöring

Vi är med - är du? AB Ninolab addVise Lab Solutions AB Airsonett Operating Room Innovation AB A/S Hartfelt & Co ASSAB Lab AB Berendsen Textil Service AB BergmanLabora AB bioMérieux Sweden AB BioTekPro AB BioThema AB Borago AB Brookhaven Instruments AB Camfil Svenska AB CRC Clean Room Control AB De Forenede Dampvaskerier A/S Domnick Hunter AB Drivdon AB Electrolux Laundry Systems Sweden AB Esgard Inc. AB

36

RenaRum 3/2012

ExIS AB Filtac AB FLAB FOOD DIAGNOSTICS AB Food Hygiene AB Fristads AB Frohe AB Genano® Luftreningsteknik / LH Euroservice AB Gentus AB Kemwell AB Kojair Tech Oy Sverige LaboRen Aps LabRum Klimat AB LRG Systems AB Miclev AB Mikrolab Stockholm AB NNE Pharmaplan AB Nordic Biolabs AB Octanorm Nordic AB OptiHyg AB

Oxoid AB, ThermoFisher Scientific Particle Measuring Systems Nordic AB Pharmaclean AB Polymed Hygienic AB Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB Renrumsteknik Nordic AB Resema AB Samhall Renrum Serviceföretaget PIMA AB Solveco AB Ultramare AB Vaisala Oy Ventilator Renrum Vileda Professional VitaVerita AB VWR International AB YIT Sverige AB Cleanroom

RenaRum 2/2012


Mikrobiologisk luftprovtagare från MICROBIAL AIR SAMPLERS

Utvecklad för att användas i renrumsmiljöer som LAF-bänkar, BSC, isolater, fyllningslinjer, områden för bulkproduktion, operationssalar m.m. Luftflöden på 28.3, 50 och 100 liter/minut. Programmerbar kontrollenhet för upp till två luftprovtagarenheter.

Luftprovtagarenheterna är separerad från huvudenheten och ansluts via slang till huvudenheten V100. Luftprovtagarenheten kan placeras upp till 25 meter från huvudenheten. Välj mellan ”Remote-Slit-Sampler” för mätning av mikrobiologisk aktivitet över tid, ”Remote Autoclavable Sampler” för mätning av definierad luftvolym samt ”Compressed Gas/Confined Space” för mätning av tryckluft och gas. Standard ø90 mm odlingsplattor används till provtagarenheterna.

Portabel partikelräknare för luft METONE 3445 med luftflöde på 100 liter/ minut! • Snabba och tillförlitliga mätningar • Long Life Laser för minst 10 års livslängd • Patenterad Roots pump för mycket stabilt luftflöde även vid högre belastning • Datasäker lagring på USB-minne • 7 timmars batteridrift • Användarvänlig ”touchscreen” med tydliga färgikoner • Fullt förberedd för nya kalibreringsstandarden ISO 21501-4 • Rapporter enligt ISO 14644 och EU-GMP • Flexibel programmering av mätposition, area och grupp

08-590 962 00

www.ninolab.se


ALLT DU BEHÖVER FÖR DITT LABORATORIUM

Forskning och utveckling Produktion Kvalitetskontroll Life Science Livsmedelstestning Klinisk diagnostik Säkerhet Kontrollerad miljö Inredning Kromatografi Mikrobiologi Miljö

Produkter från ledande tillverkare tillsammans med vårt eget varumärke VWR Collection Vår kundtjänst och produktsupport finns till din tjänst för att snabbt och enkelt hjälpa dig att välja de rätta produkterna. Vill du beställa online gör du det snabbt och enkelt via vår webbshop som är tillgänglig dygnet runt. http://se.vwr.com

VWR International AB 163 94 Stockholm I 08 621 34 00 I info@se.vwr.com I http://se.vwr.com

Rena Rum 3 2012  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you