Page 1

MOLEKULÁRIS BIONIKA ÉS BIOINSPIRÁLT ALKALMAZÁSOK HÉTFŐ cím szerzők Balassi Márton Manipulált ökoszisztémák mikroszimulációja (ELTE IK), Horváth 13:00 Microsimulation of Manipulated Ecosystems Dávid Molekula gráfok leíróinak vizsgálata a hasonlósági Tamaga István, 13:20 keresésé szempontjából Kovács Balázs

Intézmény

BME ELTE

Gyógyszerhatóanyagok mellékhatás profiljának és Bolgár Bence, Arany 13:40 kémiai szerkezetének együttes vizsgálata Ádám BME 14:00 Színtorzulások vizsgálata 14:20 KÁVÉSZÜNET

Sárvári Gábor

PE

Mellkasröntgen felvételek regisztrációja 14:40 Registration of chest X-rays

Kormányos Balázs, Csorba János

BME

SZÁMÍTÁSI- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK HÉTFŐ cím szerzők IBM CELL processzor alapú klaszterszámítógép 13:00 építése NTP alapú idő-szinkronizáció megvalósítása 13:20 FPGA-val Vezeték nélküli érzékelő hálózatok adatgyűjtő protokolljainak teljesítményanalízise és optimalizálása mérésekkel validált 13:40 hálózatszimulátorral Mikrokontrolleren alapuló időjárás előrejelző 14:00 hálózat 14:20 KÁVÉSZÜNET

Virtualizált környezetek platformszintű 14:40 teljesítménymenedzsmentje

Intézmény

Kriszt Sándor, Marton Ákos

KF

Fendler Tamás

BME

Józsa Csaba Máté, Reguly István PPKE Simon Béla, Pásztor Gábor DE

Salánki Ágnes

SZÁMÍTÓGÉPES MATEMATIKAI MÓDSZEREK ÉS SZIMULÁCIÓK HÉTFŐ cím szerzők

13:00 Az e közelítése GPU technológiával Mediánszűrés alkalmazása algebrai 13:20 rekonstrukciós módszerekben

Körfedés és alkalmazása a telekommunikációs 13:40 hálózatokban Ritka hálózatok robusztusságának szimulációs 14:00 vizsgálata a sűrűség függvényében 14:20 KÁVÉSZÜNET

BME

Pszeudóspektrális és véges differenciamódszerek elektrodinamikai szimulációkra 14:40 GPU-n

Intézmény

Kovács Gábor

DE

Hantos Norbert

SZTE

Palatinus Endre

SZTE

Cséri Tamás

ELTE

Vári Erika

ELTE

A hagyományos és kvantumkriptográfia 15:20 felhasználási lehetőségei a gazdasági életben

Fülöp Árpád, Virág Péter

BCE

15:20

BME

NXT robotok kommunikációja nagyméretű 15:40 Bluetooth hálózat segítségével

Átjárhatósági Problémák Megoldása Számítási 15:20 Fürtök És Felhő Infrastruktúrák Között

Ács Sándor

OE

Az Odd-Matching probléma paraméterezett 15:20 vizsgálata

GDF

A gráfszínezés bonyolultságának empirikus vizsgálata An empirical study of the complexity 15:40 of graph coloring

Szép Tamás

BME

PPKE

Lineáris függvényegyenlet-rendszerek 16:00 megoldása számítógéppel

Borus Gergő Gyula

DE

Célt követő emberi karmozgások vizsgálatára 9:00 alkalmas mérési protokoll kidolgozása Mozgáskorlátozottak Életvitelét Támogató 9:20 Eszközök Beszédvezérelt Irányítása

CT és MRI képsorozatok előfeldolgozása és 9:40 valósidejű háromdimenziós vizualizációja Bináris Morfológia alapú módszerek a retina 10:00 érhálózatának vizsgálatában 10:20 KÁVÉSZÜNET

Borbély Bence PPKE Bíró Dávid, Incze Gáspár, Bíró Tamás OE

Barcsák Csaba Szakács József, Csősz Ignác

ME

KEDD

TARTALOM ALAPÚ TECHNIKÁK ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK cím szerzők Intézmény

Folyamatmodellezési módszertanok 9:00 összehasonlítása Bluetooth Alapú Lakásvezérlés És 9:20 Automatizálás

Bevezetés a robotok döntéshozatalának 9:40 folyamatába és módszereibe

Rábai Valéria

BCE

Helmich Gábor

OE

Fodor Bence

NYF

10:00 Kártevők elemzése forráskód felhasználásával 10:20 KÁVÉSZÜNET

Rácz Ferenc

DF

MOL záportározó PLC-s vezérlése és a 10:40 technológia LabVIEW-s szimulációja

Nógrádi Gábor, Pintér Tamás

PTE

Látógödör automatikus detektálása digitális retina Kovács László, Nagy 11:00 képeken algoritmusok kombinálásával Brigitta DE

11:00 Intelligens ház

Erdélyi Ádám

Offline szívciklus detektor sok elvezetéses EKG 11:20 rendszerekhez

Multimédiás Oktatóprogram Készítése Az Adobe Flash-Ben Az Adobe Indesign CS4 11:20 Kiadványszerkesztő Programhoz

Intelligens stimulátor rendszer fejlesztése gerincvelő sérültek rehabilitációs tornájának 10:40 funkcionális bővítéséhez

11:40 Kísérleti Ultrahang-CT

KEDD

BIOINFORMATIKA ÉS JELFELDOLGOZÁS cím

Nagyfelbontású Digitális Szöveti Képek Kötegelt 13:30 Feldolgozása Magzati S1 szívhangok modellezése, a modellparaméterek közötti összefüggések 13:50 feltárása

Nagy György, Fodor András PPKE

Tuboly Gergely Török Róbert, Vas Ádám

14:30 14:50 15:10 15:30

PE

Gera Barnabás

9:00 Trigonometrikus görbék a komplex síkon Párhuzamos algoritmus Thue egyenletek "kis 9:20 megoldásainak" megkeresése

9:40 A bináris NP osztály szimmetrikus töredéke Berendezés folyam alapú ütemező algoritmus 10:00 az S-gráf módszertanhoz 10:20 KÁVÉSZÜNET

INFOKOMMUNIKÁCIÓ cím Érzékelési modell kidolgozása és érzékelési kapacitás vizsgálata vezeték nélküli érzékelő 13:30 hálózatokban

KEDD

PPKE

13:50 Hálózati forgalom modellezése

DE

Közösségi hálózaton alapuló útvonalválasztó 14:10 eljárás tervezése és modellezése

BME

14:30 14:50

Nagy Andrea Fiala Zoltán, Baki István

PPKE

15:10

OE

15:30

DE

Secure Community Storage Protocol: csoportmegosztások kezelése P2P 15:50 környezetben Redundáns Linux átjáró active directory 16:10 authentikációval, protokollszűréssel

Szekrényesi Gergő

ME

Kompetencia alapú munkakör-tervezés és 9:00 munkaerő-kiválasztás informatikai támogatása Az időalapú jegyrendszer gazdasági hatásának 9:20 számítógépes modellezése

SZTE

Banki kísérőjegyzékek publikálása web serviceen keresztül - Alcím: Összevont banki utalás kísérőjegyzékének közzététele és elérése web 9:40 service-en ... Vajda Zsuzsanna

Mészáros Ágnes

Üzleti folyamatok strukturális vizsgálata és 10:00 optimalizálása 10:20 KÁVÉSZÜNET

SZTE

11:00 Szabadformájú görbék izooptikus görbéi

Troll Ede

EKF

OE

Folytonos és diszkrét kockázati modellek 11:20 számítógépes összehasonlítása

PE

Folyamatfejlesztés a Diákjóléti Bizottságban egy online pályázást támogató rendszer 11:20 megtervezése, kivitelezése és bevezetése

Szaturáció alapú automatikus modellellenőrző 13:30 fejlesztése aszinkron rendszerekhez

DE

Angol szavak szinonimáinak automatikus 13:50 keresése

BME

14:10 On-line preferansz és robotjátékos változatok

PPKE

14:30 14:50

BME

15:10

BCE

15:30

Szebeni Szilveszter, Lám István, Eisenberger András BME

OE

Lucz Lóránd

Horváth Orsolya

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA ÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA cím szerzők

PPKE

Erdősi Péter

ELTE

Az IT szerepe a vasúti személyszállítás 10:40 liberalizációjában Algoritmikus kereskedés mean-reverting portfoliók identifikálásával, valamint keretrendszer fejlesztése az eredmények 11:00 validálására

KEDD

Grafikus szoftver és megoldó algoritmus fejlesztése egy nehéz kombinatorikai problémához KÁVÉSZÜNET Spektro-temporális felbontáson alapuló elemzési módszerek a beszédfelismerésben Virtuális hadi robot vezérlése tanuló algoritmus segítségéval

szerzők

Sümegi Károly, Kovács Péter

BME

Esztergár-Kiss Domokos

Csernai Márton

GAZDASÁGI ALKALMAZÁSOK cím

Szajkó Anikó

Intézmény

Csomagkapcsolt hálózatok hívásengedélyezési algoritmusának megvalósítása neurális hálózattal László Endre KÁVÉSZÜNET Hálózati kódolás QoS szolgáltatást nyújtó mesh hálózatokban Kótyuk Gergely Infokommunikációs technológiák használata a magyar közigazgatásban Valentiny Ádám

KEDD

Frekvencia allokáció számítástudományi 10:40 megközelítésben

szerzők

Bankó Dávid

Intézmény

PE

Prediktorkészlet optimalizálás kollaboratív 11:40 szűréshez

Püspöki Zsuzsanna

15:50 Mikroaneurizmák felismerése szemfenékképeken Szakács József

Harsányi Regina

ELMÉLETI SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ÉS PROGRAMOZÁSELMÉLET cím szerzők

Közlekedési menetrendek optimalizálása genetikus algoritmusokkal Optimization of 15:40 transportation schedules with genetic algorithms Svigruha Gergely Keretrendszer fuvarszervezés és analóg feladatok megoldására P-gráf módszertan 16:00 alkalmazásával Bárány Máté

Smidla József

DE

szerzők Intézmény Reményi Attila László, Bándi István Imre OE

Wavelet-alapú algoritmusok alkalmazása a Holter 14:10 EKG jelek automatikus értékelésében Vincze János Valósidejű automatikus sejtdetektálás kétdimenziós box-spline detektorral Real-time cell detection using 2D box-spline detectors KÁVÉSZÜNET Magzati szívhangokban jelentkező, született szívbetegségekre utaló zörejek felderítés Epifluoreszcens mikroszkópi fotók szoftveres kiértékelése

DE

KEDD

14:00 14:20

15:00

BME

Intézmény

13:40

PTE

BME

Lányi Dávid

szerzők

BCE

Villányi Balázs

Újszerű módszerek vizsgálata gépi tanulási 15:20 problémáknál és adaptív rendszerekben

INFOBIONIKA cím

Bora Zsuzsanna Süle Attila, Kovács Balázs

Tanító módszereken alapuló automatikus eseményanalízis nagy forgalmú többsávos utak videó felügyeletéhez Adatbányászati módszerek alkalmazása a Robert Bosch számára KÁVÉSZÜNET Mobiltelefon alapú számítógépes egér megvalósítása Symbian S60 platformon Implementing mobile phone based computer mouse on Symbian S60 platform MDM rendszer fejlesztésére és teljesítményellenőrzésére létrehozott szimulátor egy lehetséges megoldása Új módszer a gépi formánsmeghatározás pontosságának növelésére New method for increasing the accuracy of computerised formant tracking

ME

ELTE

KEDD

DE

Piller Imre

Nagy Zoltán

Horváth Anna

Papp Gyula

14:40

15:00 NetWorkers

16:00 GPU-ra adaptált celluláris particle filter

BCE

Elosztott hash tábla megvalósítása mobil BitTorrent kliensben Distributed hash table for 13:00 mobile BitTorrent clients Ludányi Ákos JAVA nyelven írt hálózat-, és rendszeranalizáló 13:20 alkalmazás tervezése Katona Éva

Oroszi Eszter Diána BCE

EKF

Sós Bence

Fekete Jonatán

MOBILINFORMATIKAI ÉS MŰSZAKI ALKALMAZÁSOK HÉTFŐ cím szerzők

Keretrendszer sémaillesztő algoritmusok 15:00 optimalizálására

Hallgat Ádám

15:40 Szerver alkalmazás hatékonyságvizsgálata

13:40 Működési kockázatok folyamat alapú kezelése Forex - devizaárfolyam előrejelző robot építése 14:00 neurális hálóval 14:20 KÁVÉSZÜNET

Intézmény

Social Engineering audit - a 14:40 biztonságtudatosság tesztelése

15:00 Univerzális „szavanna” modell létrehozása

ELTE

Oktatási alkalmazások fejlesztői környezetei 13:00 mobil platformokra Egy PKI alapú vizsgáztató rendszer tervezése 13:20 és implementálása

szerzők

Csanády István Zsolt PPKE

Véletlen mezők generálása, ábrázolása és 15:00 jellemzőik meghatározása

Stochastic Simulation Methods in Nano-Biological 15:40 Modeling Bánky Dániel

GAZDASÁGI INFORMATIKA ESZKÖZEI HÉTFŐ cím

Darvas Dániel

Dobó András

Bálint Zsolt

SZE

Intézmény

11:40 Folyamat és szimuláció

KEDD

Madarász Viktor, Madarász András Palatinus Endre, Almási Bernát

Szilágyi Attila

BME

Sági Mihály

VMTDK

Rácz Zsuzsanna Zsófia

BME

Vigh Péter, Mészáros Ádám

KF

Králik Barnabás

ELTE

BCE

Szakterület specifikus mérnöki modellek ontológia alapú ellenőrzése Ontology based 9:40 domain specific modelchecking

Izsó Benedek

BME

Gyuris Lajos Attila

SZTE

KEDD

PHP4 PHP5 nem kompatibilis módú 10:00 automatikus áttérés 10:20 KÁVÉSZÜNET

Intézmény

BME

Ferenczi Dániel, Hörcher Dániel Ferenc

BCE

Meta-modellek fejlődésének automatikus 10:40 követése modell szinten

Krivácsy Gyula

BME

Sipos István Róbert

BME

11:00 BEAM fájlok elemzése

Karácsonyi Mátyás

ELTE

Varga István Levente BCE

11:20 OOP Normálformák

Varga Balázs

EKF

Bora Zsuzsanna

Automatikusan generált transzformációs keretrendszer beágyazott programozási 11:40 nyelvhez

Erdélyi Viktor Tamás ELTE

BCE

SZTE

Szabó Balázs Gergely

PPKE

KEDD

NAGY ADATBÁZISOK ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK cím szerzők Intézmény

Axiomatikus szemantika alapú tesztelés 13:30 megvalósítása Feldsparban

Bunyik Karina, Markó Krisztián

ELTE

13:50 Multiplatformos 3D motor – NZEngine S-gráfon alapuló ütemező szoftver közös memóriával rendelkező párhuzamos 14:10 architektúrára

Zentai Norbert Zsolt

GDF

Smidla József

PE

Leskó Dániel, Horpácsi Dániel

ELTE

Somlyai László, Csaba György

OE

Deák Tamás

DF

Dévényi Péter

SZTE

Véletlenszerű programok nyelvtan alapú 14:30 generálása QuickCheck használatával 14:50 KÁVÉSZÜNET Java programok hívási gráf alapú vizsgálata 15:10 Call graph based analysis of Java applications

Márton Miklós

DE

Kovács György

SZTE

Fülöp András

DE

15:30 Mobil robot irányítása felső kamerakép alapján

EKF

Új generációs beszédszintetizátor minőségének 15:50 elemzése és tökéletesítése Berki Sándor

16:10 Hanghullámok tömörítése interpolációval

ME

9:20 Altea

Bináris képek geometriai jellemzőinek neurális 13:50 hálózatokkal való meghatározása két vetületből Tasi Tamás Sámuel SZTE

PE

PPKE

Tóth Zsolt

SZTE

Ősz Edina, Zachár Gergely, Kadanoczki Helga PE

Akusztikus mérőrendszer adatgyűjtő és elő14:30 tesztelő alrendszere 14:50 KÁVÉSZÜNET Autonóm robot valós idejű navigációja 15:10 ismeretlen környezetben

Mesterséges intelligencia a valós idejű stratégiai 15:50 játékokban Csirmaz Dávid Masszívan párhuzamosított Pareto front számító módszer többkritériumú genetikus 16:10 algoritmusokhoz Cserti Péter

Horváth Csaba

BCE

Légi felvételek szegmentációja optikai és 13:30 infravörös felvételek fúziójával

Korondi Márk, Varga Virág PE

SZE

PROGRAMOZÁSI ESZKÖZÖK, NYELVEK, KÖRNYEZETEK cím szerzők Memória-adatbázis motor fejlesztése .NET alatt nyelvbe ágyazott lekérdezéstámogatással (LINQ) Main Memory Database Engine Development with Language Integrated Query Zöld László, Kapui 9:00 Support using .NET Ákos, Várnai Zsolt

Intézmény

BEÁGYAZOTT INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS, KÉP- ÉS JELFELDOLGOZÁS cím szerzők Intézmény

14:10 Gépi Látáson Alapuló Akadályelkerülés

BME

PE

BME

ETDK RHK

Intézmény

Kovács Péter

BME

15:30 Nagy adatbázisok párhuzamos feldolgozása

Fejes Endre Sipos Roland, Forster Richárd

BME

15:50 Turistautak

Stiller Roland

GDF

ELTE

Sketch4match, Interaktív Taralom Alapú 16:10 Keresőrendszer

Pozsegovics Péter, Szántó Balázs

OE

ELTE

XXX. OTDK Informatikai Szekció program  

XXX. OTDK Informatikai Szekció programja

XXX. OTDK Informatikai Szekció program  

XXX. OTDK Informatikai Szekció programja