Issuu on Google+

RALIUL IA{IULUI

22-24 septembrie

WRC

RALIUL AUSTRALIEI A RELANSAT LUPTA PENTRU TITLU

ANDREEA NECULA DEBUTEAZå ÎN RALIURI

ghidul etapei Numele campionului se poate afla la Ia[i


sumar

Info Raliul Ia[iului List` participan]i�����������������������������������8 Informa]ii pentru spectatori Programul raliului����������������������������50 Ora de start a primei ma[ini pe fiecare prob` special` Securitate spectatori���������������������������6 Sfaturi pentru protec]ia spectatorilor Nu rata]i��������������������������������������������� 10 Cele mai importante momente din Raliul Ia[iului ce nu trebuiesc ratate Spectatorii din fotoliu������������������������ 11 Unde pot urm`ri Raliul Ia[iului cei de acas`

Rally Magazin

H`r]i Harta general`��������������������������������� 50 Probe Speciale��������������������������������� 52 SuperSpeciala – Râpa Galben`����������� 62

Remember Raliul Ia[iului�������������������12 Intern Interviu Andreea Necula����������16 Intern {tiri������������������������������������������18 CNRD Raliul }ara Bârsei ������������������ 22 CNRD Raliul Aradului ����������������������� 28 CNRD Raliul Sibiului ������������������������ 30 CNRD Raliul Clujului ������������������������ 32 CNRD Raliul Tîrgu Mure[����������������� 34 CNRD Tess Rally������������������������������� 36 Extern {tiri��������������������������������������� 38 WRC Rally Australia������������������������� 42 IRC Canon 45 Mecsek Rallye����������� 46

Director editorial: Alexandru Tåmå{escu (alexandru.tamasescu@motormedia.ro) Editori: R`zvan CODOREAN, Andreea Liliana Ilie Foto: Motor Media Photo (Bogdan Paraschiv, Drago[ Savu) O produc]ie: Motor Media Production SRL

DTP: Claudiu Ionescu Tip`rit la: Master Print Super Offset

office@motormedia.ro Str. Inocen]ei Nr. 2, Sector 2, Tel/Fax: +4 021 211 13 43

© Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in Motor Media Production S.R.L. Reproducerea total` sau par]ial` a acestora se poate face numai cu acordul scris al editorului. Orice abatere va fi sanc]ionat` conform legisla]iei \n vigoare.

E-mail: redactia@motormedia.ro

Rally Magazin este marc` înregistrat` Motor Media.

Bucure[ti, 021014

rallymagazin.ro 


Cine va fi Campionul în 2011? Ultimele etape derulate în Campionatul Mondial de Raliuri [i în Intercontinental Rally Challenge au relansat lupta pentru titlurile de campion, în schimb ultima etap` din întrecerea intern` a limpezit în bun` m`sur` lucrurile.

n Australia ie[irile în decor ale celor doi ÎHirvonen Sebastien de la Citroen i-au permis lui s` se reapropie de liderul Loeb.

Va putea finlandezul de la Ford s`-i ia titlul alsacianului? Cu numai trei etape r`mase din acest sezon, din care dou` pe asfalt unde Loeb este senator de drept, sarcina lui Hirvonen pare imposibil`. În IRC, în Ungaria, Jan Kopecky (Skoda) a primit cadou victoria de la Andreas Mikkelsen, cel care a dominat întrecerea pân` când o ie[ire în decor a pus punct evolu]iei norvegianului de la Skoda UK. Victoria, a doua consecutiv` dup` cea din etapa de acas`, i-a permis pilotului ceh s` preia fotoliul de lider de la coechipierul s`u, Juho Hanninen care a lipsit de la startul etapei maghiare. Din campionat au mai r`mas de alergat tot trei etape, îns` dou` sunt de macadam, suprafa]` pe care Hanninen este de departe mai rapid decât Kopecky [i Loix, ocupantul locului secund. O necunoscut` o reprezint` num`rul de etape la care finlandezul va participa, el fiind focusat în acest sezon pe campionatul modelelor Super 2000 din WRC.rallymagazin.ro

În Campionatul Na]ional a patra victorie din sezon reu[it` de Valentin Porci[teanu în Raliul }ara Bârsei l-au adus în postura de a putea ob]ine titlul chiar la Ia[i, în condi]iile în care ocupantul locului secund, Bogdan Mari[ca se afl` la 26,5 puncte distan]`. Pentru echipa Motor Media Raliul Ia[ului marcheaz` aniversarea unui an de la apari]ia în aceast` formul` a revistei Rally Magazin. Este un moment important pentru noi [i unul special pentru mine care sunt legat de etapa ie[ean` [i de organizatorul acesteia înc` de la revenirea în campionat în 1997. Alexandru T`m`[escu / Motor Media Team


informa}ii pentru siguran}a ta Spectatorii trebuie s�� `�������� ������� re]in` ������� faptul c` ��� sunt �������������� posibile accidente în ciuda tuturor m`surilor de securitate pe care le iau organizatorii raliurilor. }inând cont de aceste avertiz`ri, spectatorii î[i asum` prezen]a la raliu pe proprie r`spundere. De aceea, pentru siguran]a dvs., v` rug`m s` respecta]i întocmai toate instruc]iunile primite din partea oficialilor raliului, poli]i[ti, jandarmi, agen]i ai firmelor de securitate [i oameni de ordine. V` rug`m s` citi]i cu aten]ie informa]iile privind securitatea în timpul raliului [i nu-i l`sa]i nici un moment pe copiii care v` înso]esc nesupraveghea]i.rallymagazin.ro


securitate spectatori Sfaturi de securitate pentru spectatori ● V` rug`m s` nu v` plimba]i pe traseul de raliu;

Întotdeauna circula]i prin spatele benzilor de delimitare a traseului, a liniei copacilor de pe margine sau prin spa]iile special desemnate. ● Nu sta]iona]i acolo unde observa]i benzile de securitate alb-ro[ii. Zonele marcate astfel sunt considerate de mare risc [i accesul este interzis. ● V` rug`m s` respecta]i indicatoarele [i indica]iile oficialilor referitoare la circula]ia [i sta]ionarea pe probele speciale. ● Evita]i sta]ionarea pe suprafe]e denivelate [i alunecoase. ● Feri]i-v` de pietrele care ar putea s` zboare atunci când trec concuren]ii. Puncte de prim ajutor: ● La ����������������������������������������������� startul fiec`rei probe speciale inclusiv la shakedown exist` un echipaj de Ambulan]`. ● La ��������������������������� punctul intermediar Nr. 2 de �� �������������� pe fiecare prob` special`, situat la aproximativ dou` treimi din lungimea probei fa]` de punctul de start, exist` câte un echipaj SMURD. ● �������������������������������������� În orice situa]ie, v` rug`m s` urma]i instruc]iunile oficialilor – scopul pentru care

se afl` acolo este de a se asigura c` raliul se desf`[oar` în condi]ii de siguran]` [i conform planului orar. ● ��������������������������������������� Înaintea primului concurent pe probele speciale trec mai multe ma[ini de securitate cu oficiali ai raliului ca s` verifice condi]iile de concurs, iar dac` ace[tia constat` faptul c` sunt spectatori care sta]ioneaz` în locuri nepermise, nu se d` startul, mergând pân` la a se anula respectiva prob` special`. ● ������������������������������������������� Un poli]ist sau jandarm se afl` la startul fiec`rei probe speciale. ● ������������������������������������������ V` rug`m insistent ca pentru vizionare s` adopta]i pozi]ia „în picioare“ [i nu „a[ezat” cu 45 de minute înainte de a trece primul concurent. În cazul în care o ma[in` din concurs p`r`se[te traseul amenin]ând zona în care v` afla]i, este mai u[or s` v` feri]i luând startul din pozi]ia „în picioare“. ● ������������������������������������������������ V` rug`m s` nu aduce]i [i s` folosi]i artificii sau tor]e de semnalizare. Sunt foarte periculoase [i pot provoca accidente serioase atât în rândul spectatorilor, cât [i al concuren]ilor.

În caz de urgen]` sau evacuare, v` rug`m s` v` întoarce]i c`tre vehiculul cu care a]i venit, atunci când acest lucru este posibil, urmând întotdeauna instruc]iunile oficialilor raliului. Ace[tia v` vor ajuta s` identifica]i cea mai bun` cale de ie[ire. V` rug`m s` v` p`stra]i calmul [i s` circula]i cu aten]ie.

ATEN}IE!

Automobilele de raliu se deplaseaz` foarte repede [i ar putea:

S` abordeze virajele foarte larg (spre exterior) S` taie virajele (la interior) S` p`r`seasc` drumul S` arunce pietre S` fac` ceea ce v` a[tepta]i mai pu]in s` fac`

Bucura]i-v` de spectacol, dar... Ave}i Grijå! rallymagazin.ro 


Raliul IA{ULUI 2011 Lista de \nscrieri provizorie Nr.Crt Nr.Conc Pilot 1 1 Szabo Gergo 2 2 Porci[teanu Valentin 3 3 Gîrtofan Dan 4 4 Mari[ca Bogdan 5 5 Aur Constantin 6 7 Tempestini Marco 7 11 Savu Hora]iu 8 54 Tomi]` Rare[ 9 111 B`ldescu Victor 10 59 Grigorescu George 11 79 Filip Alexandru 12 523 Mago[ Dan 13 13 Cosma Vlad 14 80 Bereczki Norbert 15 82 Stratieva Ekaterina 16 98 Pi]igoi Alexandru 17 445 Rus Nicolae Cristian 18 16 N`stase Bogdan 19 23 Grigore Adrian 20 24 Szabo Czongor 21 26 Dinu Drago[ 22 29 Barbu Sebastian 23 35 Sauciuc Lucian 24 36 U[urelu Bogdan 25 47 Ivan Viorel 26 55 Dr`gan Adrian 27 71 Mihalache Augustin 28 401 Gioars` Sebastian 29 405 Cocean Cosmin 30 419 Tempestini Simone 31 423 Tîrnovean Octavian 32 431 B`dina Radu 33 443 Tîncescu Florin 34 46 Savu Liviu 35 303 Berari C`t`lin 36 308 B`dina Eugen 37 321 Cri[an Florin 38 507 Ivanschi Sorin 39 521 Iamandi Dan 40 12 Tatu Jean 41 14 Ungur Daniel 42 37 Preda Romulus 43 99 Keleti Edwin 44 330 Arge[anu Drago[ 45 332 Abraham Thomasrallymagazin.ro

Copilot Kohler Zoltan Dobre Dan L`z`rescu Mihai Itu Sebastian Borbely Karoly Pulpea Dorin Banca Marc Csegzy Levente Solomon Ciprian Hanganu Mihai Iancu Bogdan Capet Mihai Dorca Florin Kozma Laszlo Milanova Blagovesta Poenaru Carmen Popidan Alexandru P`unescu Marius Andreoiu Marcus Vlascu Sorin Magda[ Raluca Atodiresei Diadem Esnault Marc Dumitru Gheorghe Br`d`]eanu Valentin Feurdean Dan Colceriu Sorin Baggio Lucio Hulea R`zvan Hangu Florin Ha]igan D`nu] Lelu]iu Adrian Sandu Mihai B`dina Aurelian Onofrei Mircea Cazacu Iulian Sub]irelu R`zvan Florea Cristi Avram Anton Maier C`lin Ponta Victor Butnar Gheorghe Murad Rony

Automobil Mitsubishi Lancer Evo IX Mitsubishi Lancer Evo IX Subaru Impreza STI Mitsubishi Lancer Evo IX Mitsubishi Lancer Evo IX Subaru N15 Mitsubishi Lancer Evo IX Mitsubishi Lancer EVO 9 Subaru Impreza WRX Sti Renault Clio Renault Clio R3 Citroen Citroen C2R2 Max Citroen C2R2 Max Citroen C2R2 Max Citroen C2R2 Max Citroen C2R2 Max Dacia Logan Honda Civic Suzuki Swift Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Mitsubishi Lancer Evo VI Mitsubishi Lancer Evo X Ford Escort Mk2 Subaru VW Golf Ford Escort Subaru Impreza WRX Sti N11 Subaru Impreza N15 Mitsubishi Lancer Evo IX Mitsubishi Lancer Evo X Subaru STI Mitsubishi EVO 8

Gr/Cl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 12 12 19 19 19 19 19 19


11 Ia{i R ally 20

! I } A T A R U N Startul oficial

Vineri 23 Septembrie la 11:01 Startul oficial în Raliul Ia[iului va avea loc în fa]a Prim`riei ora[ului situat` pe Bulevardul {tefan cel Mare [i Sfânt nr. 11. Pentru c` este o etap` de macadam, to]i concuren]ii vor urca pe rampa de start la un interval de 2 minute. Prezentarea echipajelor [i interviurile cu acestea vor avea loc sub poarta de start.

Sosirea oficial`

Sâmb`t` 24 Septembrie la 16:56 Sosirea oficial` din Raliul Ia[iului va loc deasemenea în fa]a Prim`riei ora[ului. Momentul nu trebuie ratat pentru s-ar putea s` ave]i ocazia de a-i vedea pe cei care vor deveni Campioni Na]ionali ai sezonului 2011, iar momentul de glorie va fi stropit din bel[ug cu [ampanie.

10

rallymagazin.ro

Vineri 8 octombrie 8:00 – 14:00 - Shakedown – Ocazia de a urm`ri Joi 22 pilo]ii Septembrie efectuând ultimele reglaje la automobilele de concurs în cadrul unui test careShakedown nu conteaz`–înOcazia clasamentul de a urm`ri raliului. pilo]ii efectuând Parculultimele de service reglaje – Amplasat` la automobilele pe Bdul de Eroilor, înînparcarea concurs cadrul unui Parcul testCentral, care nuvizavi conteaz` de în Hotelul Aro-Palace clasamentul raliului.zona rezervat` echipelor de asisten]` Parcul tehnic` de service a echipajelor – Amplasat` se va în fa]a deschide Pre- în mod oficial fecturii din Ia[i la ora pe 14:00 strada[iAnastasie pute]i urm`ri PanuceNr.presu60, pune rezervat` zona amenajarea echipelor [i func]ionarea de asisten]` unortehnic` adev`rate a „cet`]i“ alese echipajelor concuren]ilor va deschidedin în mod care nu oficial lipse[te la ora absolut[inimic: 17:00 pute]i curent urm`rielectric, ce presupune ap` [i amenajarea toate instrumentele unor adev`rate [i sculele „cet`]i“ necesare ale concuren]ilor pentru a men]ine din în ordinenudelipse[te care mers automobilele absolut nimic:decurent concurs. electric, apa [i toate instrumentele [i sculele necesare pentru 18:31 a repune - Startul în ordine oficial de mers (Parcarea automobilele Parcul Central). de concurs care se vor resim]i dup` parcurgerea probelor 18:34specialelor – Superspeciala de macadam. „Bra[ov Rally Show“ desf`[urat` în centrul ora[ului va fi un Vineride23 Septembrie spectacol derapaje ce vor constitui primul „salut“ al concuren]ilor pentru fani în sezonul 2011. 11:01 Startul - Startul probeioficial este situat (Prim`ria în fa]a cl`dirii Ia[i). „Modarom“ 13:38 – Parcul unde sede vorservice afla [i cele (Prefectura dou` ronduri în– jurul Ia[i) dup`c`rora primeleautomobilele dou` probe speciale de concurs vor glisaraliului ale spectaculos. concuren]ii Dup` vor dou` avea la tururi dispozi]ie complete, 20 de minute pentru se revizuirea [i preg`tirea evolu]ia echipajelor va încheia la a treia trecere peste de linia de start/sosire. automobilelor concurs pentru partea secund` a primei zilei a etapei. 18:40 – Parcul 16:56 Superspeciala de service Râpa (Parcarea Galben` Parcul Central) desf`[urat` în mijlocul – dup` ora[ului show-ul într-un din deschidecor unic derea ce aminte[te raliului,de echipele atmosfera de asisten]` celebruluitehnic` Raliu Monte vor preg`ti, Carlo va pe încheia durata spectaculos a 45 de minute, prima ziautomobilele a Raliului de concurs Ia[iului 2011.pentru ziua Raliului Ia[iului 2010.


de våzut 17:11 – Parcul de service (Prefectura Ia[i) – dup` o zi dificil` pe macadamul ie[ean, pe parcursul a 45 minute echipele de asisten]` tehnic` vor preg`ti automobilele de concurs pentru ziua a Raliului Ia[iului 2011.

Sambata 24 Septembrie 9:31 – Start în ziua a doua (Prim`ria Ia[i) – Concuren]ii vor p`r`si parcul închis pentru a se îndrepta spre prima prob` special` a zilei dup` o vizit` de 10 minute în parcul de service pentru a-[i „înc`l]a” automobilele de concurs cu pneurile adecvate condi]iilor meteo. 11:39 – Parcul de service (Prefectura Ia[i) – Dup` prima prob` special` a zilei concuren]ii vor reveni în parcul de service pentru o vizit` de 20 de minute. 16:36 - Sosirea oficial` (Prim`ria Ia[i) – „Glorie înving`torilor, onoare învin[ilor“ 20:30 – Festivitatea de Premiere (Hotel Unirea, Pia]a Unirii) – Într-un cadru festiv pigmentat cu artificii [i mult` [ampanie cele mai bune echipaje la fiecare categorie vor urca pe podiumul de premiere pentru a-[i primii trofeele.

Acces Shakedown Testul cu circula]ia închis` (shakedown) se va desf`[ura joi, 22 septembrie, între orele 11:00 [i 17:00 pe fosta special` Poieni. Traseul are o lungime de 5 km [i va fi parcurs într-un singur sens, concuren]ii putând parcurge proba de câte ori doresc în intervalul orar precizat mai sus.

Spectatorii din fotoliu rallymagazin.ro Cei care nu vor fi prezen]i la Raliul Ia[iului pot urm`ri în direct desf`[urarea cursei prin intermediul site-ului www.rallymagazin.ro care va oferi la minut informa]ii, fotografii [i imagini video de pe traseu [i de la bordul automobilelor de concurs...So stay on line ! TVR 3 / PS 5 în direct Superspeciala Râpa Galben`, proba spectacol din centrul Ia[iului va fi transmis` în direct pe postul de televiziune TVR 3 între orele 17:00 [i 18:00. TVR 3 / Rally Magazin Tot pe TVR 3, sâmb`t`, 1 octombrie de la ora 19:00 în cadrul emisiunii Rally Magazin realizat` de Motor Media [i TVR Cluj pute]i urm`ri pe parcursul a 30 de minute Filmul Etapei Raliul Ia[iului 2011. Emisiunea poate fi urm`rit` [i în reluare duminic`, de la ora 11:30 pe postul TVR 2. rallymagazin.ro 11


1997

1997 a fost anul revenirii Raliului Ia[iului în Campionatul Na]ional de Raliuri. Desf`[urat` între 24 [i 26, etapa ie[ean` a fost ultima a acelui sezon. Victoria a purtat semn`tura lui Titi Aur, care în al doilea an la volanul celebrei Toyota Celica 4WD, a reu[it performan]a de a câ[tiga toate cele [apte etape ale sezonului [i al doilea titlu de Campion. În lupta pentru titlul de Vicecampion se aflau angrena]i George Grigorescu (Renault Maxi ClioGr.A) [i Dorin Toma (Ford Escort RS CosworthGr.N). La cap`tul celor 12 probe speciale, câ[tig de cauz` a avut George Grigorescu, sosit al doilea în clasamentul general. Pe ultima treapt` a podiumului a urcat Florin Nu]` (Audi Coupe S2-Gr.N) în timp ce Dorin Toma s-a clasat pe 4. Actualul Pre[edinte al FRAS, Ovidiu Mazilu (Ford Escort RS Cosworth-Gr.N) a fost silit la abandon din motive tehnice.

1998

În 1998 Raliul Ia[iului a fost etapa cu num`rul 4. Edi]ia din acel an a fost perturbat` serios de ploile masive dinaintea startului care au condus la anularea a trei din cele cinci probe speciale distincte. Chiar [i a[a spectacolul sportiv a fost la în`l]ime iar înving`tor a fost din nou Titi Aur (Toyota Celica 4WD-Gr.A). Lupta pentru locul 12

rallymagazin.ro

secund dintre George Grigorescu (Renault Maxi Clio-Gr.A) [i Florin Nu]` (Ford Escort RS Cosworth-Gr.A) a avut un final de infarct, George reu[ind s`-l devanseze cu numai 2 zecimi de secund` pe adversarul s`u. Problemele de traseu din 1998 au dus la eliminarea Raliului Ia[iului din Campionat competi]ia revenind în calendarul competi]ional dup` nou` ani, în 2007.


retrospectivå 2007

Revenit în Campionatul Na]ional de Raliuri în 2007, în postura de ultim` etap` a sezonului, Raliul Ia[iului a fost scena unui adev`rat thriller al luptei pentru titlul acelui sezon în care actori au fost Bogdan Mari[ca (Mitsubishi Lancer Evo 9-Gr.N) [i Dan Gîrtofan (Subaru Impreza Sti N12Gr.N). Intrat cu un minut în avans în controlul orar de la ultimul service al zilei, Dan Gîrtofan pleca în ziua secund` cu un handicap uria[ în condi]iile în care Bogdan Mari[ca avea nevoie numai de un loc 5 pentru a deveni Campion. Îns` clujeanul a gre[it în ziua secund`, ratând intrarea într-o [ican`, în urma impactului fiind silit la abandon. Pornit într-o fantastic` curs` de recuperare, Dan Gîrtofan a reu[it s` câ[tige ultima etap` pe chiar ultima special` [i s` î[i treac` în palmares al doilea titlu de Campion dup` cel din 2004. Alexandru Pi]igoi (Mitsubishi Lancer Evo 9-Gr.N), la cap`tul celei mai bune evolu]ii din carier` s-a clasat pe locul 2, urmat pe 3 de Daniel Ungur (Subaru Impreza Sti N11-Gr.N).

2008

În 2008 tot în postura de ultim` etap`, Raliul Ia[iului mai avea ca miz` numai locurile 2 [i 3 la final de sezon, pentru c` titlul de Campion fusese adjudecat în avans de finlandezul Jarkko Miettinen. {i pentru c` 2008 a fost anul în care raliurile din România au înv`]at finlandeza, victoria la Ia[i a revenit unui alt finlandez, Tapio Laukkanen (Subaru Impreza Sti N14), fost Campion al Marii Britanii în 1999. Sosit pe locul 3, Gergo Szabo (Mitsubishi Lancer Evo 9) a exportat peste grani]` [i titlul de Vicecampion, podiumul general al Campionatului fiind completat de un alt stranier: Marco Tempestini (Peugeot 207 S2000), sosit la Ia[i pe locul 2.

2009

Într-o edi]ie a Raliului Ia[iului marcat` de decesul pilotului Lucian Gârbacea, incident care a condus [i la încheierea prematur` a cursei, victoria în etapa 3 a fost adjudecat` de Jarkko Miettinen (Mitsubishi Lancer Evo 9-Gr.N). Pe locurile 2 [i 3 s-au clasat Marco ­Tempestini (Subaru Impreza Sti N14-Gr.N) [i Bogdan Mari[ca (Mitsubishi Lancer Evo 9-Gr.N).

2010

{i în 2010 titlul absolut s-a decis la Ia[i. În duel se aflau Gergo Szabo [i Valentin Porci[teanu, îns` prima [ans` o avea pilotul maghiar care era [i liderul clasamentului. O pan` de cauciuc în prima zi avea s`-l scoat` din ecua]ie pe Vali care a trebuit s` se mul]umeasc` numai cu titlul de Vicecampion, acesta fiind îns` cel mai

important rezultat al carierei sale de pân` atunci. Victorios la Ia[i, Gergo Szabo a ob]inut al doilea titlu de campion na]ional. Bronzul în sezonul 2010 a revenit lui Dan Gîrtofan. rallymagazin.ro 13


Interviu

ANDREEA NECULA

Primul pas spre raliuri Dup` ani de zile petrecu]i în întrecerile na]ionale de vitez` în coast`, pentru Andreea Necula a sosit momentul unei schimb`ri. La Ia[i se va num`ra între forlighteri, iar pentru anul viitor Andreea vizeaz` un sezon complet în CNRD, inten]ia sa fiind s` concureze în Cupa Dacia.

Rally Magazin: Cum se simte o femeie ­­într-o lume rezervat` preponderent b`rba]ilor? Andreea Necula: Sincer, m-a f`cut s` simt cu adev`rat c` sunt o femeie puternic`. În plus, îmi d` o [i mai mare dorin]` de a câ[tiga decât a[ fi avut într-o întrecere rezervat` doamnelor. RM: Spune-ne dac` ai vreo supersti]ie, vreun obiect care î]i aduce noroc sau un gest pe care obi[nuie[ti s`-l faci înainte de curs`? AN: Nu am supersti]ii. În schimb, sunt credincioas`. A[a c` înainte de concurs spun, mereu, o mic` rug`ciune. În rest, nimic deosebit. La întrecerile de vitez` în coast` obi[nuiam s` urc în ma[in` cu 10-15 minute înaintea startului. M` deta[am de atmosfera exterioar`, m` concentram asupra cursei [i revedeam, în minte, virajele, trasele. Probabil c` [i la raliuri voi proceda la fel. RM: Care a fost motivul pentru care ai renun]at la întrecerile în coast`? AN: V` aminti]i probabil c` la finele anului trecut vorbeam despre un nou proiect, despre o alt` ma[in`. Nu a fost s` fie [i cum eu nu sunt omul jum`t`]ilor de m`sur` [i am decis s` m` concentrez asupra urm`toarei etape a carierei. RM: S` ne ofere prezen]a ta la startul Raliului Ia[ului-Dunlop o indica]ie în acest sens? AN: Ai anticipat corect. Îmi doresc ca aceast` întrecere s` reprezinte startul carierei mele în raliuri, iar anul viitor inten]ionez s` fac un sezon 16

rallymagazin.ro


complet în CNRD [i Cupa Dacia. Îns` pân` atunci mai este vreme, a[a c` pentru moment m` concentrez asupra prezen]ei de la Ia[i, unde sper s` fac o impresie bun`. RM: Cine va sta în dreapta ta? AN: Un prieten foarte drag mie, Alin Tranc`, omul care mi-a fost al`turi [i m-a sf`tuit la începutul carierei în CNVCD. RM: {i, dincolo de inten]ia de a face o impresie bun`, ce mai a[tep]i de la întrecerea de la Ia[i? AN: S` m` acomodez cu atmosfera unui raliu [i mai ales s` înv`]. Este un raliu de macadam, a[adar pe o suprafa]` pe care nu am mai concurat [i pe care ma[ina se comport`, evident, diferit fa]` de asfalt. A[a c` nu timpii sunt importan]i pentru mine. Privesc aceast` prezen]` ca pe un antrenament extrem de util pentru viitorul meu [i, dac` vre]i, ca moment de start al preg`tirilor pentru sezonul 2012. RM: De ce ai ales acest raliu pentru a lansa noul proiect? AN: Este un eveniment special pentru mine, pentru c` la Ia[i am v`zut, cu ani în urm`, pe când eram o feti]`, primul raliu. Din acest motiv îmi este foarte drag [i sper ca peste ani s` am o amintire foarte pl`cut` despre acest moment. Sunt sigur` c` pe probe o s` fie foarte mul]i dintre fanii care m` îndr`gesc [i care a[teptau s` fac trecerea c`tre raliuri. Am s` concurez [i cu gândul la ei, dar [i la ceilal]i iubitori ai sporturilor cu motor din România.

rallymagazin.ro 17


NOUTĂȚI

Bacåul revine în CNRD! la momentul startului Raliului MoldoPfinalân` vei-Comfert, competi]ia care pune punct CNRD 2011 a r`mas mai pu]in de o lun`, preg`tirile sunt în toi, iar organizatorul, Adrian R`spopa, ne-a oferit primele am`nunte legate de competi]ia care readuce raliurile în ora[ul lui Bacovia. Astfel, întrecerea se va desf`[ura cu sprijinul Consiliului Jude]ean Bac`u, al Prim`riei Bac`u [i este sus]inut de Skoda România, Auto Moto Invest - Dealer Skoda, Dedeman, ca [i de o mul]ime de parteneri locali a c`ror identitate urmeaz` s` fie dezv`luit` cât de curând, atunci când va exista o list` complet`. Iar în ceea ce prive[te a[tept`rile legate de acest eveniment, R`spopa spune c` [i-a propus s` aib`, în primul rînd, toate condi]iile pentru o competi]ie sportiv` de calitate. Dar nu numai: „Ne dorim un eveniment reu[it pentru public [i sponsori, astfel încît Raliul Moldovei s` fie o prezen]` constant` în Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop [i, în cî]iva ani, s` devin` etap` a Cupei Europei de Est“. Dac` detaliile finale ale Raliului Moldovei Comfert urmeaz` s` fie f`cute publice, conform regulamentului CNRD, în aceast` s`pt`mân`, suntem deja în m`sur` s` v` oferim, totu[i, câteva detalii generale despre competi]ia programat` în perioada 14-15 octombrie. Astfel, avem de-a face cu un raliu croit pentru public, probele speciale ­aflându-se în imediata apropiere a ora[ului Bac`u, astfel c` permit accesul facil al fanilor, atât datorit` distan]elor mici de parcurs, cît [i a posibilit`]ilor de a „în]epa“ traseul în mai multe puncte. De asemenea, exist` locuri de parcare în imediata apropiere a sec]iunilor competitive, lucru care, de asemenea, va permite prezen]a unui num`r mare de fani la aceast` întrecere. Întrebat dac` aceast` competi]ie are o prob` „regin`“, organizatorul, Adrian R`spopa,

18

rallymagazin.ro

a precizat: „Din punctul de vedere al publicului, aceasta va fi, bineîn]eles, Superspeciala de sâmb`t`, g`zduit` de centrul ora[ului, [i care este organizat` în primul rînd pentru spectatori. În rest, cum din punct de vedere tehnic probele sunt asem`n`toare ca [i lungime, grad de dificultate [i suprafa]`, este dificil de ales o sec]iune competitiv` care s` poarte apelativul de prob` regin`“. Tot organizatorul ne-a oferit [i detalii privind configura]ia sec]iunilor competitive, precizând c` acestea sunt oarecum asem`n`toare celor de la Arad: foarte înguste, extrem de tehnice, cu ruperi de ritm [i cu o suprafa]` de rulare foarte bun`. „Sunt convins c` ele se vor bucura de aprecierea pilo]ilor din campionat, dar [i, prin prisma spectacolului pe care-l ofer`, de aceea a publicului. Mai multe detalii o s` oferim îns` peste numai câteva zile, atunci când, potrivit regulamentului, vom face publice documentele oficiale ale întrecerii“, a încheiat R`spopa.


Campionatul de Raliuri DUNLOP 2010 – Etapa 1

Raliul BRA`OVULUI TESS Bra[ov – 2-3 Martie 2007

Hora este campion Hora [i-a asigurat, matematic, un nou Lavansucien titlu na]ional înc` de la Rânca. El are un de 40 de puncte fa]` de al doilea clasat,

Paul Andronic, dar [i avantajul num`rului de victorii (11 fa]` de 3). Interesul pentru ultima etap` a întrecerii interne, care se va desf`[ura pe 1 [i 2 octombrie la Râ[nov, r`mâne îns` extrem de ridicat, în „dubla“ respectiv` duelul dintre C`t`lin Cismaru [i Christian Nistoran avînd o miz` dubl`: locul 3 în ierarhia Open, respectiv titlul na]ional la Grupa N. Tot la Râ[nov vom cunoa[te [i noii campioni la alte dou` grupe. Lucian Boroianu are nevoie un loc 4 într-una dintre curse pentru a triumfa în disputa cu Codru] Cioroiu la Grupa A, în timp ce Gunther Graef [i Lorincz Borbely sunt desp`r]i]i de numai 5 puncte, astfel c` disputa lor la Grupa I se anun]` drept una pe muchie de cu]it.

Program încårcat pentru X Riders luni pline de ac]iune pentru echipajul X SCei unt Riders, Costel C`[uneanu [i Maurilio Zani. doi au participat, cu un Mitsubishi MPR 13, în Hungarian Baja, etap` inclus` în premier` în calendarul Cupei Mondiale de Rally Raid [i, dup` o curs` extrem de dificil` [i o penalizare de 10 minute, au terminat pe locul 6 în ierarhia general`. În plus, C`[uneanu [i Zani au ocupat pozi]ia a treia la clasa T1.1. , egalându-[i astfel cea mai bun` performan]` din acest sezon, ob]inut` în Baja Spania, etap` inclus` [i ea în calendarul Cupei Mondiale. Urm`toarea provocare la nivel interna]ional pentru Costel C`[uneanu [i Maurilio Zani este Raliul Faraonilor, programat în perioada 1- 9 octombrie 2011. Între timp îns`, echipajul X Riders a decis s` ia startul la Ia[i Adventure Raid. „Aici am ob]inut, în 2007, prima victorie din carier` în

20

rallymagazin.ro

competi]iile de off road la clasa OPEN“, a spus Costel C`[uneanu, care s-a aliniat la start din postura de înving`tor al ultimei edi]ii la clasa EXTREM. Trebuie precizat c` în Campionatul Na]ional de Off Road echipajul X Riders concureaz` cu un Jeep Wrangler.


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 7

RALIUL ȚARA BÂRSEI DUNLOP-KLAR PROFESSIONAL Bucure[ti-Bra[ov • 2-3 septembrie 2011

Încå o victorie pentru Raliul }ara Bârsei Dunlop Klar Professional a p`strat re]eta inaugurat` anul trecut cu o superspecial` organizat` în Bucure[ti, iar restul probelor în triunghiul de macadam S`cele Azuga Predeal.

Szabo a luat startul în etapa a [aptea Gtiv unergo cu un nou automobil de concurs, respecMitsubishi Lancer Evo X. La debutul cu

noua ma[in` el a fost cel mai rapid pe circuitul specialei de la B`neasa. Al doilea timp a purtat semn`tura lui Valentin Porci[teanu, câ[tig`torul din 2010 fiind cu 2 s mai lent. Revenit în campionat dup` o pauz` de trei etape, Manuel Mihalache s-a clasat pe locul 3. Pentru c` Peugeot-ul s`u nu a fost gata în timp util dup` avariile suferite la Arad, Marco Tempestini a adus în premier` în campionat un alt model Super 2000, Mini John Cooper Works. Pilotul italian a încheiat prima prob` a raliului cu al patrulea timp. La 4 zecimi de coechipierul s`u a oprit cronometrul Bogdan Mari[ca. Pilotul clujean a fost urmat pe locul 6 de Dan Gîrtofan, în timp ce pe 7 s-a situat Dan Tatoiu. Pe prima prob` a zilei secunde cel mai rapid a fost Bogdan Mari[ca ajuns pe pe locul 3. În spatele clujeanului a sosit Gergo Szabo care î[i m`rea avansul la 7,9 s în fa]a ocupantului locului secund. Acesta era în continuare Valentin Porci[teanu. Marco Tempestini r`mânea la rândul s`u pe locul 4. Manuel Mihalache [i Dan Gîrtofan s-au clasat pe proba 3 pe pozi]iile 5 respectiv 6, la interval de numai 1 s, ei ocupând acelea[i pozi]ii [i în clasament. Titi Aur a debutat cu stângul în ziua secund` impactul cu un bu[tean conducând la avarierea ansamblului ro]ii stânga

22

rallymagazin.ro


u Valentin Porci{teanu

rallymagazin.ro 23


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 7

RALIUL ȚARA BÂRSEI DUNLOP-KLAR PROFESSIONAL Bucure[ti-Bra[ov • 2-3 septembrie 2011

∂ Pe final de sezon, Gergo Szabo a trecut de la Lancer Evo 9 la Evo X. © Clasat pe 3, Bogdan Mari[ca a r`mas singurul contracandidat al lui Valentin Porci[teanu în lupta pentru titlu.

spate, el încheind proba pe locul 7 la 40 s de câ[tig`torul probei. Pe a doua prob` a zilei cel mai rapid a fost Gergo Szabo care î[i m`rea la 10 s avansul în fruntea ierarhiei. La 9 zecimi în spatele pilotului maghiar a încheiat speciala Bogdan Mari[ca apropiindu-se la numai 1 s de ocupantul locului 2, Valentin Porci[teanu. Marco Tempestini plângându-se de setup-ul ma[inii sale are un parcurs mai slab [i cade dou` pozi]ii ajungând pe locul 6. Prima parcurgere a celei mai lungi probe a raliului avea s` r`stoarne ierarhia. Trecând la atac Valentin Porci[teanu semneaz` schrach-ul cu un avans de peste 20 s fa]` de rivalii s`i [i urca în fotoliul de lider cu un avans de 11,3 s în fa]a lui Gergo Szabo. Bogdan Mari[ca are probleme pe a patra special`, un bra] al suspensiei spate cedând. Clujeanul încheie proba pe locul 4, r`mânea pe locul 3 îns` ecartul fa]` de prima pozi]ie ajungea la aproape jum`tate de minut. Marco Tempestini continua s` piard` timp, 24

rallymagazin.ro


∂ Clasat pe 5, Dan Gîrtofan a ie[it din lupta pentru titlu. ß Marco Tempestini a adus în premier` în România modelul Mini John Cooper Works S2000.

îns` el urca o pozi]ie în clasament ajungând pe 5 Tempestini nu s-a putut implica în lupta pentru [i asta pentru c` Manuel Mihalache l-a prins din podium, îns` pilotul italian a recuperat o pozi]ie urm` pe Edwin Keleti care f`cuse pan` [i a mers pe ultima prob` încheind etapa 7 pe locul 4. în praful acestuia pierzând zeci de secunde. Pan` Dan Gîrtofan a f`cut pan` pe ultima prob` [i a a f`cut [i Titi Aur, el pierzând peste 2 minute [i trebuit s` se mul]umeasc` doar cu locul 5. ie[ind din zona punctelor. La revenirea în campionat Manuel Mihalache Gergo Szabo a câ[tigat specialele 6 [i 7 [i a nu a avut via]` u[oar`, îns` bra[oveanul a reu[it m`cinat avansul avut de Valentin Porci[teanu în s` ajung` la sosire. fruntea clasamentului, acesta ajungând la numai Dup` abandonul de la Arad, Hora]iu Savu a 3,7 s. Replica lui Vali a venit pe ultima prob`. încheiat f`r` probleme etapa 7 El ­l-a devansat cu 17,3 s pe Gergo Szabo, avans pe locul 7. care i-a permis s` bifeze a doua victorie Info traseu consecutiv` la }ara Bârsei [i a patra Bucure[ti/Bra[ov Start & Sosire: din actualul sezon. Rezultatul l-a adus 346,68 km Lungime total`: Macadam Suprafa]` PS: foarte aproape de titlul de campion. 8 Num`r PS: Ultima special` a fost câ[tigat` de 103,00 km Lungime PS: Bogdan Mari[ca care urca în urma PS 1 - Superspeciala (1,50 km) Cea mai scurt` PS: PS 4&8 - S`cele-Azuga (24,70 km) Cea mai lung` PS: acestui ultim asalt pe locul secund, Statisticå îns` o penalizare de 10 s primit` pentru Nr. echipaje la start: 47 start anticipat pe speciala 5 avea s`-l 38 Nr. echipaje clasate: 9 Abandonuri: men]in` pe locul 3. G. Szabo - 5, B. Mari[ca - 2, V. Porci[teanu - 1 Victorii Probe Speciale: Plecat pe ultima special` cu anvePS 1-3 / G. Szabo, PS 4-8 / V. Porci[teanu Lideri succesivi: lope uzate, Gergo Szabo a pierdut timp Principalele abandonuri: Viteza medie a \nving`torului: 94,44 km/h terminând proba pe locul 3, îns` ajutat Palmares: de penalizarea lui Bogdan Mari[ca 2010 Valentin Porci[teanu/Dan Dobre Mitsubishi Lancer Evo 9 (Gr. N) pilotul maghiar [i-a p`strat pozi]ia 2009 Jarkko Miettinen/Mikko Lukka Mitsubishi Lancer Evo 9 (Gr. N) 2008 Jarkko Miettinen/Mikko Lukka Mitsubishi Lancer Evo 9 (Gr. N) secund`. Nereu[ind s` se adapteze 2007 Dan Gîrtofan/Adrian Berghea Subaru Impreza WRX STi N12 (Gr.N) la modelul Mini Super 2000 Marco 2006 Claudiu David/Mihaela Beldie Mitsubishi Lancer Evo 7 (Gr. N) rallymagazin.ro 25


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 7

RALIUL ȚARA BÂRSEI DUNLOP-KLAR PROFESSIONAL Bucure[ti-Bra[ov • 2-3 septembrie 2011

∂ Al`turi de Bianca Szekely, Hora]iu Savu s-a clasat pe locul 7.

Dup` un parcurs plin de probleme de tot felul, Titi Aur a încheiat Raliul }ara Bârsei pe ultima pozi]ie în puncte. La categoria 2 ro]i motrice Vlad Cosma a reu[it in extremis s` ob]in` victoria. Clujeanul l-a ajuns pe ultima prob` pe Alex Filip care rula pe pan` [i a pierdut timp pre]ios, el ob]inând victoria cu un avans de numai 1,2 s în fa]a lui George Grigorescu. Pe ultima treapt` a podiumului a

urcat Bogdan Barbu. La clasa 11 ritmul a fost impus de Liviu Savu, bra[oveanul bifând a doua victorie din sezon. Podiumul a fost completat de Laszlo Hajdo [i Florin Cri[an. La clasa 19 Romulus Preda a reu[it prima victorie din sezon. Pe locul 2 s-a clasat Jean Tatu în timp ce bronzul a revenit lui Drago[ Dinu, aflat la a doua prezen]` pe podium în acest sezon.

∂ Final la fotografie la categoria 2 ro]i motrice pentru Vlad Cosma (foto stânga) [i George Grigorescu (foto sus). Numai 1,2 s diferen]`…

26

rallymagazin.ro


Aflat pe prima pozi]ie a Cupei Dacia înaintea ultimei probe, Bogdan N`stase a avut parte de emo]ii când cutia de viteze a cedat. Mecanicii au reu[it în numai 20 de minute s-o schimbe, efort la care [i-au adus aportul [i mecanicii lui Bogdan Mari[ca, George Grigorescu [i Titi Aur. N`stase a putut astfel s` parcurg` ultima prob` [i s` ob]in` o nou` victorie. Locul secund i-a revenit lui Viorel Ivan în timp ce bronzul a fost adjudecat la Bra[ov de ­Sebastian Barbu.

∂ Etap` plin` de probleme pentru Titi Aur, încheiat` numai pe locul 10.

Alexandru T`m`[escu / Motor Media Team Clasament General 1. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre 2. Gergo Szabo/Zoltan Kohler 3. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu 4. Marco Tempestini/Dorin Pulpea 5. Dan Gîrtofan/Mihai L`z`rescu 6. Manuel Mihalache/Janos Soos 7. Hora[iu Savu/Bianca Szekely 8. Vlad Cosma/Florin Dorca 9. George Grigorescu/Radu Dumitriu 10. Titi Aur/Karoly Borbely 2 ro]i motrice 1. Vlad Cosma/Florin Dorca 2. George Grigorescu/Radu Dumitriu 3. Bogdan Barbu/Radu M`rginean Clasa 3 1. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre 2. Gergo Szabo/Zoltan Kohler 3. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu Clasa 6 1. Vlad Cosma/Florin Dorca 2. Norbert Bereczki/Laszlo Kozma 3. Cristian Nicolae Rus/Carmen Poenaru Clasa 9 1. Bogdan N`stase/Alexandru Popidan 2. Viorel Ivan/Dumitru Gheorghe 3. Sebastian Barbu/Raluca Magda[ Clasa 11 1. Liviu Savu/Adrian Lelu]iu 2. Laszlo Hajdo/Robert Szekely 3. Florin Cri[an/Mircea Onofrei Clasa 19 1. Romulus Preda/Cristian B`ciucu 2. Jean Tatu/Cristian Florea 3. Drago[ Dinu/Sorin Vlascu Juniori 1. Vlad Cosma/Florin Dorca 2. Rare[ Tomi]`/Levente Csegzy 3. Florin Tincescu/D`nu] Ha]igan Cupa Dacia 1. Bogdan N`stase/Alexandru Popidan 2. Viorel Ivan/Dumitru Gheorghe 3. Sebastian Barbu/Raluca Magda[

Mitsubishi Lancer Evo 9 Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Lancer Evo 9 Mini John Cooper Works S2000 Subaru Impreza STi N15 Mitsubishi Lancer Evo 9 Mitsubishi Lancer Evo 9 Citroën C2 R2 Max Renault Clio R3 Mitsubishi Lancer Evo 9 Citroën C2 R2 Max Renault Clio R3 Renault Clio

Clasa 3 3 3 1 3 3 3 6 5 3

Penalizare

10

10

1.09:39.2 +1.2 +1:44.8

6 5 5

Mitsubishi Lancer Evo 9 Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Lancer Evo 9

Timp 1.03:15.2 +21.0 +26.4 +1:29.5 +1:53.1 +5:07.0 +6:21.8 +6:24.0 +6:25.2 +7:40.3

10

1.03:15.2 +21.0 +26.4

Citroën C2 R2 Max Citroën C2 R2 Max Citroën C2 R2 Max

1.09:39.2 +2:17.0 +12:06.7

Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan

1.14:26.7 +23.0 +2:07.8

Mitsubishi Lancer Evo 6 Subaru Impreza Subaru Impreza

1.14:10.7 +2:21.6 +2:56.3

Mitsubishi Lancer Evo 9 Subaru Impreza WRX STi Mitsubishi Lancer Evo 9

1.08:22.7 +2:03.2 +3:48.9

Citroën C2 R2 Max Mitsubishi Lancer Evo 9 Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan

6 3 9

2:00

1.09:39.2 +1:41.0 +7:04.8 1.14:26.7 +23.0 +2:07.8

C.N.R.D 2011 Clasament dup` 7/9 etape General 1. V. Porci[teanu 103p, 2. B. Mari[ca 76.5p, 3. D. Gîrtofan 64p, 4. M. Tempestini 58p, 5. G. Szabo 32.5p, 6. G. Grigorescu 29p, 7. T. Aur 28p, 8. M. Mihalache 25p, 9. V. Cosma 24p, 10. A. Filip 21p, =. H. Savu 21p... 2 ro]i motrice 1. G. Grigorescu 89p, 2. N. Bereczky 76.5p, 3. V. Cosma 74p, 4. A. Filip 567p, 5. T. Stratiev 56p, 6. B. N`stase 21p, 7. S. Barbu 20 p, 8. A. Grigore 19p, 9. [. Tomi]` 19p, 10. A. Bunica 15.5p... Clasa 3 1. V. Porci[teanu 103p, 2. B. Mari[ca 78p, 3. D. Gîrtofan 74.5p, 4. G. Szabo 40.5p, 5. T. Aur 38p, 6. H. Savu 36.5p, 7. D. Tatoiu 35p, 8. M. Mihalache 28p, 9. S. Tatoiu 24p, 10. B. Casian 20p... Clasa 6 1. N. Bereczky 98.5p, 2. V. Cosma 84p, 3. T. Stratiev 74p, 4. E. Stratieva 60p, 5. C.N. Rus 54p, 6. A. Bunica 19.5p, 7. V. Stoica 10p. Clasa 9 1. B. N`stase 80p, 2. A. Grigore 74p, 3. [. Tomi]` 70p, 4. S. Barbu 67p, 5. V. Ivan 58.5p, 6. O. Tîrnovean 41p, 7. F. Tincescu 34p, 8. S. Gioars` 29.5p, 9. L. Bocan 15p, 10. A. Dr`gan 14p... Clasa 11 1. L. Savu 75p, 2. C. Berari 49p, 3. F. Cri[an 35p, 4. G. Graef 26p, 5. E. B`dina 18p, =. V. Banciu 18p, =. S. Iliescu 18p, 8. C. Ciobotaru 10p... Clasa 19 1. D. Ungur 112.5p, 2. J. Tatu 57p, 3. R. Preda 51p, 4. I. Balea 44.5p, =. M. L`c`tu[ 39p, 6. D. Dinu 33p, =. D. Fischer 18p, 8. E. Keleti 12p, =. E. Groza 12p, 10. S. Tatoiu 10p... Juniori 1. V. Cosma 80.5p, 2. O. Tîrnovean 76p, 3. F. Tincescu 66p, 4. R. Tomi]` 50.5p, 5. S. Tempestini 40p, 6. B. Cornea 38p, 7. A. Bunica 27p, =. R. B`dina 27p. Cupa Dacia 1. B. N`stase 97.5p, 2. S. Barbu 74p, 3. V. Ivan 70.5p, 4. O. Tîrnovean 64p, 5. F. Tincescu 54p, 6. S. Gioars` 43p, 7. A. Dr`gan 28.5p, 8. B. Cornea 27p, 9. S. Tempestini 18p, 10. S. Popa 16p...

rallymagazin.ro 27


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 6

RALIUL ARADULUI Arad • 4-6 august 2011

porci{teanu redevine lider Raliul Aradului, a doua etap` de macadam a sezonului a fost unul special pentru c` acesta a contat în premier` [i în campionatul maghiar de raliuri.

enirea oaspe]ilor maghiari a ridicat num`rul de concuren]i la 92, un record pentru Vraliurile din România de dup` 1990, la final

întocmindu-se îns` clasamente separate. Devenit` aproape regul`, prima prob` a fost câ[tigat` în competi]ia intern` de Titi Aur, pe locurile 2 [i 3 sosind Gergo Szabo [i Marco Tempestini. Cel mai rapid pe prima sec]iune crono­ mterat` a zilei secunde a fost Marco Tempestini, care urca pe locul 2, în timp ce lider devenea Gergo Szabo, podiumul provizoriu fiind completat de Bogdan Mari[ca. Titi Aur scurtcircuiteaz` o [ican` [i pierde timp c`zând pe locul 6. A doua special` a zilei avea ca punct de atrac]ie o trecere prin ap` care avea s` pricinuiasc` necazuri multor concuren]i. Unul dintre ace[tia a fost chiar Gergo Szabo, acesta pierzând timp [i [efia clasamentului pentru ca el mai apoi s` abandoneze. Gîrtofan abandona dup` ce ma[ina sa a lovit un cap de pod, iar apoi, nici Mari[ca, noul lider, nu a

avut mai mult` [ans`. O aterizare mai dur` dup` deja celebra s`ritoare de la Arad a dus la avarierea ventilatorului [i radiatorului ma[inii, astfel c` nu a mai putut avea un ritm cum [i-l dorea. În aceste condi]ii, Porci[teanu a profitat. A devenit lider, iar apoi avea s` fac` diferen]a pe cea mai lung` prob`, câ[tigat` cu un avans de 27 s. Pân` la final, Vali [i-a mai trecut în cont victoria pe patru speciale [i a încheiat etapa en-fanfare, reve-

∂ Titi a bifat la Arad prima clasare pe podium din 2011. ß De[i nu f`r` emo]ii Bogdan Mari[ca a încheiat pe 2 etapa de la Arad.

28

rallymagazin.ro


∂ Gra]ie victoriei de la Arad, Bogdan N`stase a revenit în fotoliul de lider al Cupei Dacia. © Revenirea la clasa 11 i-a priit lui C`t`lin Berari, acesta ob]inând victoria.

nind [i în fruntea clasamentului general. Bogdan ala 6 când dou` pene de cauciuc i-au adus Mari[ca a încheiat etapa ar`dean` pe locul 2, loc acestuia din urm` un handicap de 9 minute. pe care a revenit [i în campionat. Marco TempesLa clasa 11 victoria a revenit lui C`t`lin Berari, tini a avut parte de un final de co[mar, impactul urmat de Eugen B`dina [i Liviu Savu, iar în cu un bolovan distrugând ansamblul ro]ii dreapta Cupa Dacia, Bogdan N`stase a ob]inut la Arad fa]`. Pilotul italian reu[e[te s` încheie proba, îns` cea de-a doua victorie din 2011 [i, profitând întârzie la controlul orar peste limita permis` [i de abandonul lui Viorel Ivan, a redevenit liderul este eliminat. În aceste condi]ii pe treapta a treia a Cupei. Octavian Tîrnovean s-a clasat pe locul podiumului a încheiat etapa de la Arad Titi Aur. 2, iar Sebastian Barbu a completat podiumul. În campionatul maghiar victoria a revenit lui Alexandru T`m`[escu/ Janos Toth, el devenind [i liderul clasamentului Motor Media Team cu numai o etap` r`mas` de Clasament desf`[urat. Pe locurile 2 [i 3 General Clasa Penalizare Timp 1.19:09.5 1. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre Mitsubishi Lancer Evo 9 3 ­­s-au clasat Andras Hadik [i +43.8 2. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu Mitsubishi Lancer Evo 9 3 Csaba Spitzmuller. +4:02.1 3. Titi Aur/Karoly Borbely Mitsubishi Lancer Evo 9 3 George Grigorescu/Petru Paler +7:29.6 4. Renault Clio R3 5 George Grigorescu s-a cla+7:53.8 5. Dan Tatoiu/Adrian Berghea Mitsubishi Lancer Evo 9 3 10 sat pe 4 la general [i s-a impus 6. Alexandru Filip/Bogdan Iancu Renault Clio R3 +8:44.1 5 +9:26.6 7. Sidonia Tatoiu/Tudor Mârza Mitsubishi Lancer Evo X 3 la dou` ro]i motrice, devan+9:31.7 8. Norbert Bereczki/Laszlo Kozma Citroën C2 R2 Max 6 sându-i pe Alex Filip [i Norbert 9. Tihomir Stratiev/Dobrin Borisov Citroën C2 R2 Max +11:49.5 6 +13:02.1 10. Bogdan N`stase/Hora]iu Baltador Dacia Logan 9 Bereczki. La clasa 19 duelul Victorii Probe Speciale: V. Porci[teanu - 6, M. Tempestini - 2, B. Mari[ca - 2, T. Aur - 1 dintre Daniel Ungur [i Edwin Lideri succesivi: PS 1 - T. Aur, PS 2 - G. Szabo, PS 3-4 - B. Mari[ca, PS 5-11 - V. Porci[teanu Principalele abandonuri: G. Szabo (mecanic), D. Gîrtofan (ie[ire în decor), M. Tempestini Keleti a luat sfâr[it pe specirallymagazin.ro 29


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 5

RALIUL SIBIULUI Sibiu • 7-9 iulie 2011

FINAL CONTROVERSAT... Ca de obicei Raliul Sibiului a fost un eveniment special încheiat îns` în acest an cu un incident nefericit [i un clasament decis la „masa verde“.

o pauz` for]at` din cauza anul`rii Dprimaup` Raliului Arge[ului, sezonul s-a reluat cu etap` de macadam, desf`[urat` la

Sibiu. Dup` premiera de anul trecut când speciala [anta a fost mixt` macadam/asfalt, organizatorii au plusat, astfel c` în 2011 au existat dou` speciale ce au inclus por]iuni de asfalt. Mai mult, la start s-au aflat [i doi oaspe]i de seam`: Simone Campedelli, pilot oficial Citroën, cu un Citroën DS3 R3, model aflat în premier` în România, [i vicecampionul mondial din 1993, Francois Delecour, care a pilotat o Dacia Logan, el fiind invitatul organizatorului Cupei Dacia. Vali Porci[teanu [i-a adjudecat Superspeciala, îns` apoi a ie[it la ramp` Gergo Szabo, cel care avea s` conduc` ostilit`]ile cu autoritate. Vali, liderul ierarhiei campionatului îl seconda, urmat de Mari[ca [i Tempestini, cel care în ziua secund` a recuperat timpul pierdut dup` o ie[ire în decor consemnat` în cea precedent`. Simon Capedelli a oferit marea surpriz`, adjudecându-[i de fiecare dat` trecerile pe [anta, [i ocupa locul 6, în spatele lui Gîrtofan, de[i a avut de ref`cut handicapul a dou` minute cedate ca urmare a unei pene [i alte 50 de secunde ca urmare a unei penaliz`ri primite pentru c` motorul ma[inii sale a refuzat s` porneasc` în service. Finalul a fost nea[teptat, clasamentul fiind complet r`sturnat de o serie de evenimente [i decizii. Pe ultima prob`, Valentin Porci[teanu a întâlnit doi motocicli[ti care rulau în sens invers, impactul cu unul dintre ace[tia

30

rallymagazin.ro

∂ Dup` sarabanda de evenimente Dan Gîrtofan a plecat de la Sibiu în postura de lider al campionatului. © Simone Campedelli a impresionat prin ritmul s`u, în special pe probele în coborâre.

neputând fi evitat. Din fericire motociclistul a sc`pat numai cu câteva contuzii, dar Vali s-a v`zut silit la un abandon nedrept. Proba avea s` fie neutralizat`, concuren]ii primind timpul ob]inut la prima parcurgere a probei. Mai pu]in lui Bogdan Mari[ca, care a apucat s` ia startul, dar avea s` abandoneze din cauza ced`rii pun]ii fa]`.


∂ Un incident regretabil l-a privat de un rezultat bun pe Valentin Porci[teanu. © Pentru Bogdan Mari[ca Raliul Sibiului a r`mas unul „devastator” [i în acest an. © Specialist al etapei sibiene, Titi Aur a fost urm`rit de probleme tehnice la edi]ia din acest an.

Cu cei doi ie[i]i din concurs, în spatele [i Tatu la Clasa 19, la care am consemnat liderului Gergo au urcat Marco Tempestini abandonul lui Keleti, urmare a ced`rii cutiei [i Dan Gîrtofan. Dup` sosire, Dan Gîrtofan de viteze. a depus contesta]ie împotriva lui Szabo Victoria în Cupa Dacia a revenit în premier` pentru c` acesta a fost asistat de mecanici lui Sebastian Barbu, care i-a devansat pe tân`rul dup` ie[irea din parcul de service. Comisia Florin Tincescu, [i pe Viorel Ivan. De[i nu a puncde specialitate a respins apelul depus de tat în clasamentul Cupei Dacia, Francois Delecour pilotul maghiar [i astfel victoria a revenit lui a fost cel mai rapid concurent Dacia, francezul Marco Tempestini, urmat de Gîrtofan, care impunându-se la clasa 9. a devenit lider al campionatului, [i Simone Alexandru T`m`[escu/ Campedelli. Motor Media Team La categoria Clasament General dou` ro]i motrice, în Clasa Penalizare Timp +20.1 Peugeot 207 S2000 2 spatele italianului, s-a 1. Marco Tempestini/Dorin Pulpea Dan GÎrtofan/Mi]` L`z`rescu +14.2 Subaru Impreza STI N15 3 clasat George Grigo- 2.3. Simone Campedelli/Danilo Fappani +4:59.1 Citroën DS3 R3 5 50 rescu, care i-a învins 4. George Grigorescu/Radu Dumitriu +7:24.2 Renault Clio R3 5 Alexandru Filip/Bogdan Iancu +7:34.4 5. Renault Clio R3 5 pe Alexandru Filip [i Vlad Cosma/Florin Dorca +7:41.0 6. Citroën C2 R2 Max 6 10 Vlad Cosma. C`t`lin Hora]iu Savu/Laszlo Tamas +8:14.9 7. Mitsubishi Lancer Evo 9 3 Berari a fost singurul 8. Norbert Bereczki/Laszlo Kozma +11:57.6 Citroën C2 R2 Max 6 +12:01.3 Mitsubishi Lancer Evo 9 3 pilot ajuns la final (din 9. Dan Tatoiu/Tudor Mârza +12:11.2 10. Bogdan Casian/Marc Banca Subaru Impreza STi N12 3 4 înscri[i) la Clasa Victorii Probe Speciale: G. Szabo - 5, S. Campedelli - 3, M. Tempestini - 2, V. Porci[teanu - 1 11, în timp ce Ungur Lideri Succesivi: PS 1 - V. Porci[teanu, PS 2-11 - G. Szabo i-a devansat pe Preda Principalele abandonuri: V. Porci[teanu (accident), B. Mari[ca (mecanic), T. Aur (mecanic) rallymagazin.ro 31


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 3

RALIUL CLUJULUI STAR LUBRICANTS Cluj-Napoca • 27-28 mai 2011

FINAL DE INFARCT Cu doar 6 probe, îns` lungi [i extrem de dificile, Raliul Clujului Star Lubricants 2011 a oferit lupte pasionante [i un final la fotografie.

aliul Clujului Star Lubricants 2011 a marcat Rde sezon, un record de participare pentru începutul 61 de echipaje fiind prezente la start. Etapa a debutat vineri seara cu superspeciala din Cluj adjudecat` de Marco Tempestini, care a fost urmat de Bogdan Mari[ca. De[i a fost înregistrat cu al treilea timp, Edwin Keleti încheia ziua în pluton din cauza unei penaliz`ri de 10 s acordat` pentru start anticipat. Ziua secund` avea în program numai cinci probe speciale, îns` patru dintre acestea m`surau 23,4 km fiecare. Cel mai rapid pe prima prob` a zilei a fost Bogdan Mari[ca, clujeanul trecând în fruntea clasamentului. Marco Tempestini cu al cincilea timp al probei retrograda în pozi]ia secund`, la 9 zecimi de lider. Cu al treilea timp al probei, Valentin Porci[teanu urca pe aceea[i pozi]ie, [i în clasament, la 3,4 secunde de lider. Lucrurile serioase îns` abia urmau odat` cu prima parcurgere a celor 23,4 kilometri ai specialei Râ[ca. Din nou cel mai rapid a fost Mari[ca, clujeanul m`rindu-[i la 5 s avansul în fruntea ierarhiei. Sosit al doilea, Valentin Porci[teanu urca pe locul secund, iar Dan Gîrtofan profita de o u[oar` ie[ire în decor a lui Tempestini (ajuns pe patru) pentru a completa podiumul provizoriu. Speciala M`ri[el este câ[tigat` de Valentin Porci[teanu, care devenea lider, la 3 secunde de Bogdan Mari[ca, sosit al cincilea. Îns` pe proba urm`toare se f`cea iar rocada, ecartul dintre cei doi fiind de 3,3 s. A doua parcurgere a specialei M`ri[el [i ultima prob` a raliului urma s` decid` înving`torul. Valentin Porci[teanu atac` [i î[i îmbun`t`]e[te timpul cu aproximativ 11 secunde [i pentru o

32

rallymagazin.ro

diferen]` de numai 9 zecimi ob]ine a doua victorie din sezon. Mari[ca îl seconda, iar Dan Gîrtofan izbutea a doua clasare pe podium din sezon. În ciuda unui ritm bun, Marco Tempestini a încheiat etapa la limita podiumului pe locul 4. Vlad Cosma a reu[it în etapa de acas` o evolu]ie excelent`, el bifând pe lâng` câ[tigarea categoriei 2 ro]i motrice [i ocuparea locului 5 în clasamentul general. Campionul Gergo Szabo a terminat doar pe locul 9 dup` un raliu cu multe probleme tehnice. Acestea l-au obligat la abandon [i pe


∂ Marco Tempestini a fost foarte aproape de a doua clasare pe podium în acest sezon. ß Gra]ie victoriei de la Cluj, Valentin Porci[teanu [i-a consolidat pozi]ia de lider a clasamentului, avansul în fa]a lui Bogdan Mari[ca m`rindu-se la 8,5 puncte.

∂ Dan Gîrtofan a bifat al doilea „bronz“ din sezon dup` cel reu[it în etapa de debut. ß Confruntat cu întreruperi ale motorului pe finalul ultimei speciale, Bogdan Mari[ca s-a v`zut privat de o nou` victorie în raliul de acas`.

Edwin Keleti, pe ultima special` din cauza spargerii unui racord al sistemului de frânare. Nici Adrian R`spopa nu a reu[it s` ajung` la sosire, el ie[ind în decor pe ultimii kilometri ai raliului. Categoria 2 ro]i motrice l-a pierdut în ziua secund` pe liderul la zi, Norbert Bereczky fiind silit la abandon din motive tehnice, în spatele lui Cosma

clasându-se Filip [i Grigorescu. Clasa 11 a fost o dat` în plus la discre]ia lui Valentin Banciu care a bifat a doua victorie din acest an, el fiind urmat de Liviu Savu [i Florin Cri[an. Trei din trei pentru Daniel Ungur la clasa 19. Pe locul 2 s-a clasat Daniel Fischer, în timp ce bronzul a intrat în posesia lui Mihai L`c`tu[. La Cupa Dacia din nou cel mai rapid a fost Viorel Ivan. Pe locul secund a sosit Sebastian Barbu, podiumul fiind completat de Bogdan N`stase. Acesta din urm` r`mâne liderul clasamentului dup` trei etape cu un avans de 10 puncte. Alexandru T`m`[escu / Motor Media Team

Clasament General Clasa Penalizare Timp 52:17.4 1. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre Mitsubshi Lancer EVO 9 3 +0.9 2. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu Mitsubshi Lancer EVO 9 3 +14.2 3. Dan Gîrtofan/Mi]` L`z`rescu Subaru Impreza STI N15 3 +20.1 4. Marco Tempestini/Dorin Pulpea Peugeot 207 S2000 2 +3:02.9 5. Vlad Cosma/Florin Dorca Citroën C2 R2 Max 6 +3:06.5 6. Titi Aur/Karoly Borbely Mitsubishi Lancer Evo 9 3 +3:16.7 7. Hora]iu Savu/Iulian Bordea Mitsubishi Lancer Evo 9 3 +4:12.2 8. Bogdan Casian/Marc Banca Subaru Impreza STi N12 3 +4:42.4 9. Gergo Szabo/Zoltan Kohler Mitsubishi Lancer Evo 9 3 10 +5:16.2 10. Alexandru Filip/Bogdan Iancu Renault Clio R3 5 VICTORII PROBE SPECIALE: B. Mari[ca - 3, V. Porci[teanu - 2, M. Tempestini - 1 LIDERI SUCCESIVI: PS1 - M. Tempestini, P2-3 - B. Mari[ca, PS4 - V. Porci[teanu, PS5 - B. Mari[ca, PS6 - V. Porci[teanu PRINCIPALELE ABANDONURI: E. Keleti (mecanic), A. R`spopa (ie[ire în decor), N. Bereczky (mecanic)

rallymagazin.ro 33


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 2

RALIUL TÎRGU MUREŞ Târgu Mure[ • 6-7 mai 2011

Un raliu înjumåtå}it Etapa mure[ean` avea s` fie aspru criticat` pentru specialele rapide, iar derularea acesteia avea s` fie perturbat` de o vreme de co[mar din care nu a lipsit z`pada.

rimul lider al raliului avea s` fie Titi Aur, el impunându-se pe Superspeciala SerpentiPna, desf`[urat` în seara primei zile.

Pentru Valentin Porci[teanu etapa avea s` înceap` dezastruos, ruperea unui ax la transmisia fa]` l`sându-l numai cu trac]iune pe spate. El face [i un tete a que [i pierde peste 50 s. În ziua secund` vestea c` pe speciala Praid a început s` ning` nu a avut darul s`-i îngrijoreze pe concuren]i, cei mai mul]i alegând pneuri slick. De[i a optat pentru slick-uri, Gergo Szabo câ[tig` prima prob` a zilei [i preia [efia clasamentului cu avans de 24,6 s. Pe locul secund s-a clasat Marco ­Tempestini, el urcând pe aceea[i pozi]ie [i în ­clasament. Al treilea timp al probei a fost stabilit de Vali Porci[teanu care urca pe locul 8 în clasament. Sosit pe 4, Dan Gîrtofan urca la rândul s`u în clasament ajungând în pozi]ia a treia. Mai lent cu 2,5 s decât Giri, Bogdan Mari[ca retrograda pe locul 4, îns` ecartul ce-l separa de bra[ovean era de numai 1 s. Specialele 3 [i 4 au fost câ[tigate de Marco Tempestini, îns` sosit de fiecare dat` al doilea Gergo Szabo î[i men]inea pozi]ia de lider. Din cauza ninsorii conducerea cursei a luat decizia de anulare a celei de-a doua parcurgeri a specialelor Praid, Suseni [i Lupeni. Concuren]ii urmau s` parcurg` din nou Superspeciala ce avea s` încheie etapa secund` a sezonului. Gergo Szabo nu [i-a asumat nici un risc pe ultima prob` pe care

34

rallymagazin.ro

a terminat-o pe 11, îns` pilotul maghiar [i-a trecut în cont victoria. Nici Tempestini nu a riscat, al cincilea timp fiindu-i suficient pentru a încheia pe locul al doilea. Reu[ind al doilea timp al probei, Bogdan Mari[ca l-a devansat pe Dan Gîrtofan [i s-a clasat pe 3, bra[oveanul trebuind s` se mul]umeasc` cu locul 4. Manuel Mihalache [i-a conservat pozi]ia a cincea, bra[oveanul îmbog`]indu-[i astfel zestrea de puncte. Câ[tigând [i a doua oar` Superspeciala, Titi Aur a reu[it s` mai câ[tige o pozi]ie în clasament încheind pe locul 6, în detrimentul maghiarului David Botka retrogradat pe 7. Pentru Valentin Porci[teanu Superspeciala nu mai putea schimba nimic, el fiind nevoit s` se mul]umeasc` cu pozi]ia 8.

∂ Dan Gîrtofan s-a situat la limita podiumului.


∂ Anularea celor trei speciale nu a fost pe placul lui Bogdan Mari[ca trebuind s` se mul]umeasc` numai cu locul 3. ß Alegând inspirat pneurile, Marco Tempestini a bifat dou` schrach-uri [i medalia de argint.

La revenirea în campionat, Adrian R`spopa În Cupa Dacia, Viorel Ivan a câ[tigat a ocupat pozi]ia 9, în timp ce, obstruc]ionat prima sa curs` din 2011. Sebastian Gioars` de probleme de transmisie, Tapio Laukkanen [i Bogdan N`stase l-au înso]it pe podium, a încheiat raliul pe 10. Dup` un debut cu proultimul p`strându-[i pozi]ia de lider în ierarhia ­ bleme de electronic`, Edwin Keleti a încheiat a sezonului. doua etap` a sezonului în afara punctelor. Alexandru T`m`[escu / Motor Media Team Din cauza parcurgerii a mai pu]in de jum`tate din lungimea probelor speciale, la etapa secund` s-a acordat numai jum`tate din punctajul normal, situa]ie în urma c`reia Valentin Porci[teanu î[i p`stra fotoliul de lider. La 2 ro]i motrice Norbert Bereczcy a ob]inut o nou` victorie, ajutat [i de gre[eala lui Vlad Cosma care s-a r`sucit pe prima prob` a zilei. ∂ Raliul Tîrgu-Mure[ a fost cu Surpriza a fost oferit` de Alina Bunica, ea ghinion pentru Porci[teanu, îns` el a r`mas liderul campionatului. reu[ind s` urce pe ultima treapt` a podiumului. În cadrul Clasament GENERAL clasei 11, victoria i-a Clasa Penalizare Timp revenit lui Valentin 3 27:23.4 1. Gergo Szabo/Zoltan Kohler Mitsubishi Lancer Evo 9 2 +12.1 2. Marco Tempestini/Dorin Pulpea Peugeot 207 S2000 Banciu, el fiind urmat 3 +1:09.7 3. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu Mitsubshi Lancer EVO 9 numai de Gun3 +1:10.9 4. Dan G\rtofan/Mi]` L`z`rescu Subaru Impreza STI N15 3 +1:38.6 5. Manuel Mihalache/Janos Soos Mitsubishi Lancer Evo 9 ther Graef. 3 +1:47.4 6. Titi Aur/Karoly Borbely Mitsubishi Lancer Evo 9 La clasa 19, 3 +1:48.2 7. David Botka/Zsolt Szenner Mitsubishi Lancer Evo 9 victoria a revenit lui 3 +2:09.4 8. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre Mitsubshi Lancer EVO 9 3 +2:19.9 9. Adrian R`spopa/Cosmin Diacu Mitsubishi Lancer Evo 9 Daniel Ungur, el fiind 3 +2:37.6 10. Tapio Laukkanen/Harri Kaapro Subaru Impreza Sti N15 20 înso]it pe podium de VICTORII PROBE SPECIALE: T. Aur - 2, M. Tempestini - 2, G. Szabo - 1. Mihai L`c`tu[ [i Ioan LIDERI SUCCESIVI: PS 1 / T. Aur, PS 2-4 & 8 / G. Szabo PRINCIPALELE ABANDONURI: Balea. rallymagazin.ro 35


Campionatul Na]ional de Raliuri Dunlop • Etapa 1

TESS RALLY

Bra[ov • 8-9 aprilie 2011

Valentin Porci{teanu, a doua victorie în Tess Rally Vicecampionul din 2010 a debutat cu dreptul în noul sezon, el reu[ind s` se impun` în prima etap` [i s` repete succesul din 2009.

un duel extrem de strâns pe primele DGergoup` trei probe între Valentin Porci[teanu [i Szabo, alegerea pneurilor a fost decisiv` înaintea atac`rii specialei Babarunca. Alegând pneuri intermediare, Porci[teanu câ[tig` speciala, în ciuda unei r`suciri care la costat secunde bune. La polul opus, Gergo Szabo a ales pneuri de iarn`. Pilotul maghiar face pan` din cauza supraînc`lzirii anvelopelor [i pierde peste 8 minute. La parcurgerea probei în sens invers, Vali avea s` piard`, timpul masiv în avantajul s`u reducându-se drastic. Proba este câ[tigat` de Bogdan Mari[ca cel care urca pe locul 2 la numai 6,1 s de lider. Vali avea s` aleag` din nou inspirat pneurile pe ultimele dou` probe, el

36

rallymagazin.ro

reu[ind ob]inerea victoriei în etapa bra[ovean`. În spatele înving`torului, Bogdan Mari[ca a câ[tigat duelul cu Dan Gîrtofan [i astfel pilotul clujean a încheiat prima etap` pe locul 2. Duelul pentru locul al treilea avea s` fie unul dramatic. Manuel Mihalache reu[e[te cel mai bun timp pe ultima special` în ciuda faptului c` diferen]ialul spate al Lancer-ului s`u a cedat. Dan Gîrtofan încheie proba pe pozi]ia a treia, la 6,7 secunde de Mihalache [i, cu un avans de numai 9 zecimi de secund` în fa]a acestuia, încheie Tess Rally pe ultima treapt` a podiumului. La debutul cu modelul Lancer Evo X, Edwin Keleti a încheiat prima etap` pe un meritoriu loc 5. Aflat de asemenea la primul raliu cu modelul Evo X, îns` [i la primul raliu pe asfalt, Dan ­


∂ Dup` o lupt` incredibil` pentru „bronzul“ etapei, bra[ovenii Dan Gîrtofan [i Manuel Mihalache au fost separa]i la final de numai 7 zecimi, în favoarea primului.

Tatoiu s-a clasat pe locul 8. Etapa de debut nu a fost una fast` pentru Marco Tempestini, Titi Aur [i Hora]iu Savu, to]i trei fiind sili]i la abandon, primii doi din motive tehnice, iar ultimul din cauza unei ie[iri în decor. La categoria dou` ro]i motrice victoria a fost adjudecat` de oaspetele maghiar Norbert Bereczki. El a fost urmat de bulgarul Tihomir Stratiev [i debutantul Cristian Rus. Favori]ii Vlad Cosma [i Alexandru Filip au abandonat în urma unei ie[iri în decor, respectiv a ced`rii motorului. La clasa 11, victoria a fost ob]inut` de Liviu Savu, el fiind înso]it pe podium de Sorin Iliescu [i Gunther Graef. Trecut pentru acest sezon la clasa 19, fosta grup` K, Daniel Ungur a ob]inut o victorie anticipat`. În spatele clujeanului s-au clasat Jean Tatu [i Mihai L`c`tu[.

La Cupa Dacia primul înving`tor din 2011 a fost Bogdan N`stase. La debutul în campionat, tân`ra speran]` Octavian Târnovean a reu[it un meritorius loc secund, în timp ce pe ultima treapt` a podiumului a urcat Popa Spartacus. Alexandru T`m`[escu / Motor Media Team

∂ În ciuda condi]iilor financiare precare, Bogdan Mari[ca a început sezonul cu un rezultat pozitiv.

Clasament GENERAL

∂ Trecut pe o „integral`“ Edwin Keleti [i-a îmbun`t`]it presta]ia de la o prob` la alta.

Clasa Penalizare Timp 3 56:05,7 1. Valentin Porci[teanu/Dan Dobre Mitsubshi Lancer EVO 9 3 +21,4 2. Bogdan Mari[ca/Sebastian Itu Mitsubshi Lancer EVO 9 3 +24,0 3. Dan Gârtofan/Mi]` L`z`rescu Subaru Impreza STI N15 3 +24,9 4. Manuel Mihalache/Janos Soos Mitsubishi Lancer Evo 9 3 +1:53,4 5. Edwin Keleti/Victor Ponta Mitsubishi Lancer Evo X 6 +4:18,8 6. Norbert Bereczki/Laszlo Kozma Citroën C2R2 Max 6 +5:32,7 7. Tihomir Stratiev/Dobrin Borisov Citroën C2R2 Max 20 3 +6:35,0 8. Dan Tatoiu/Adrian Berghea Mitsubishi Lancer Evo X 3 +6:59,6 9. Victor B`ldescu/Ciprian Solomon Subaru Impreza Sti N15 10 6 +8:04,1 10. Cristian Nicolae Rus/Carmen Poenaru Citroën C2R2 Max 30 VICTORII PROBE SPECIALE: V. Porci[teanu - 3; G. Szabo, D. Gîrtofan, B. Mari[ca, M. Mihalache - 1 LIDERI SUCCESIVI: PS 1-2 – G. Szabo, PS 3-7 – V. Porci[teanu PRINCIPALELE ABANDONURI: T. Aur (transmisie), M. Tempestini (transmisie), V. Cosma (ie[ire în decor), A Filip (motor)

rallymagazin.ro 37


NOUTĂȚI

Anchetatorii spun cå accidentul de elicopter al lui Colin McRae putea fi evitat privind moartea fostului Campion Aiveal`ncheta Mondial la Raliuri, Colin McRae, a scos la faptul c` accidentul putea fi evitat.

McRae [i fiul s`u de cinci ani, împreun` cu prietenii de familie, Graeme Duncan [i Ben Porcelli, ultimul în vârst` de doar [ase ani, [i-au pierdut via]a în septembrie 2007, când elicopterul lui McRae s-a pr`bu[it în p`durile din zona Jerwiswood. În 2009, un raport oficial al Air Accidents Investigation Branch a criticat riscurile pe care McRae [i le-a asumat în timpul zborului. Pilotul de raliu nu avea o licen]` de zbor valid` în momentul accidentului.

Calendar cu probleme ficitul înregistrat de competitorii din WRC este resa]i de reprezentan]ii echipelor, care Pcalendarul le-au cerut s` definitiveze cât mai repede mai mare. Astfel c`, dac` acum este greu s` pentru 2012, pentru a-[i putea mai schimbe ceva, cei din Campionatul Moncreiona bugetele, oficialii WRC au anun]at „]intarul“ înc` din luna iunie. Acum îns`, probabil c`, laolalt` cu constructorii, î[i plâng în pumni. Motivul este foarte simplu: patru runde se suprapun peste weekendurile F1. Este vorba despre Acropolis, care se va disputa la concuren]` cu întrecerea de la Monte Carlo, Noua Zeeland` (cu European Grand Prix), Fran]a (cu Japonia) [i Spania (cu Abu Dhabi). Puteau s` fie chiar 5, îns` data Raliului Italiei, programat în octombrie, nu a fost înc` stabilit`, astfel c` se poate evita suprapunerea cu Marele Premiu al Coreei. Firesc, de pe urma acestei situa]ii toat` lumea are de pierdut. Îns`, cum prin natura sa Formula 1 este mai telegenic`, este clar c` de-

38

rallymagazin.ro

dial de raliuri ar trebui s` înve]e din aceast` situa]ie deloc pl`cut` [i, m`car pe viitor, s` încerce s` o evite.


Se apropie RallyLegend 2011! ai este mai pu]in de o lun` pân` la startul M RallyLegend 2011, eveniment care se afl` la a noua edi]ie, combina]ia de sport, performan]`

[i emo]ii transformând evenimentul într-un show interna]ional de referin]`. Marcus Gronholm cu Peugeot 206 WRC, Juha Kankkunen cu Toyota ST 185, Timo Salonen cu Toyota ST 205 [i Gustavo Trelles vor pilota în cadrul raliului. Show-ul „Legend Stars“ va fi între]inut de Miki Biaison, echipajul compus din Hannu Mikkola [i Arne Hert, cu Audi Quattro, Per Eklund, cu Volkswagen Golf de grupa 2, Kenneth Eriksson cu un alt Golf, dar de grupa A, Jacky Ickx cu Porsche 959 Dakar, Michael Gerber cu Audi S1. În fine, Sandro Munari, Bernard Darniche sau Toni Fassima sunt între protagoni[tii „Stratos Day“. Înscrierile nu s-au încheiat îns` [i este posibil ca alte nume celebre s` participe la acest eveniment. În ceea ce prive[te programul, joi 6 octombrie va avea loc ceremonia de deschidere, care va include [i prezentarea echipajelor. Vineri diminea]` va avea loc shakedown-ul [i prima bucl` a raliului, urmând ca sâmb`t` s` aib` loc cea final` [i ceremonia de premiere, urmat` de o petrecere la care vor putea participa [i fanii, pe baz` de rezerv`ri. Evenimentul se va încheia duminic`, atunci când este programat „Legend Show“, campionii prezen]i la eveniment urmând s` piloteze spectaculoasele modele de Grupa B. Vor exista dou` tipuri de clasamente, unul pentru modelele istorice construite înainte de 1982, [i un clasament pentru World Rally Cars. Tot în acest din urm` clasament vor figura [i modelele Kit Cars construite pân` în 2000.

Planul lui Al-Attiyah asser Al-Attiyah este în negocieri cu Citroën pentru a pune bazele unei N echipe care s` fie finan]at` de sponsorul

s`u, Barwa, [i care s` aib` drept principal obiectiv sus]inerea talentelor din Dakar. Ei bine, wrc.com ne-a oferit [i detaliile privind acest proiect. Astfel, prima precizare extrem de important` este legat` de durata contractului: cinci ani. Ceea ce înseamn` c` este vorba despre suficien]i bani încât propunerea lui Nasser s`

fie considerat` tentant` pentru constructorul francez. Al doilea lucru, la fel de important, este cel legat de viitorul sezon. Nasser spune c` pentru 2012 vizeaz` s` foloseasc` doar o a treia ma[in` sus]inut` de uzin`. {i aceasta pentru c` el oricum nu va putea efectua un program complet în condi]iile în care în ianuarie inten]ioneaz` s`-[i apere titlul în Dakar, pentru ca apoi s` se concentreze asupra particip`rii sale la Olimpiad`, Al-Attiyah urmând s` concureze pentru ]ara sa natal` în competi]ia de skeet (tir la talere). Astfel c` ar exista suficiente momente în care ma[ina poate fi utilizat` de tinerele talente. rallymagazin.ro 39


NOUTĂȚI

Polo R WRC este gata de teste a prezentat la Frankfurt primul prototip func]ional al modelului Polo R VWRColkswagen pe care îl preg`te[te pentru edi]ia 2013 a

Campionatului Mondial de Raliuri. Ma[ina a fost prezentat` în fa]a a peste 2.000 de jurnali[ti, al`turi de celelalte modele noi [i concepte ale grupului, [i urmeaz` s` fie expus` în standul Volkswagen pe toat` durata Salonului Auto. „În februarie am început s` desen`m conceptul lui Polo R WRC [i, iat`, suntem deja în m`sur` s` prezent`m primul prototip pe care-l vom supune unor teste extensive în urm`toarea perioad`, un proces indispensabil în drumul nostru c`tre WRC, competi]ie la startul c`reia ne vom alinia începând din 2013“, a declarat Kris Nissen, director de Motorsport la

V­ olkswagen. Pentru a continua: „Sunt încântat c` echipa noastr` de ingineri [i tehnicieni a reu[it s` finalizeze acest proiect într-un interval de timp atât de scurt [i sunt mândru de oportunitatea de a prezenta ma[ina publicului cu prilejul Salonului Auto de la Frankfurt.“

R4T noua specifica}ie de automobil propuså de FIA pentru 2013 naintea sfâr[itului acestui an este de a[teptat ca na]ionale [i cele regionale. Se sper` ca pre]ul unui Îpentru FIA s` aprobe o nou` specifica]ie de automobil automobil R4T s` nu dep`[easc` 150.000 euro.“ raliuri, din dorin]a de a oferi o alternativ` Citroën a confirmat c` va construi o versiune mai ieftin` la actualele modele Super 2000. Clasa R4T s-a aflat în dezbaterea FIA [i se pare c` va fi supus` aprob`rii Consiliului Mondial al Motor Sportului în luna decembrie. Noua versiune ce urmeaz` s` fie inclus` începând cu 2013 va fi dotat` cu un propulsor de 1.6 l turbo, cu un restrictor ceva mai mare decât cel al actualelor S2000 1.6 T, care este de 30 mm, va avea cutie secven]ial` cu numai 5 trepte [i trac]iune integral`. O surs` apropiat` FIA a declarat: „Teoria ce st` la baza noii clase R4T este aceea[i care a stat la baza conceptului S2000, respectiv aceea de a oferi o alternativ` mai ieftin` pentru campionatele

40

rallymagazin.ro

R4T bazat` pe modelul DS3, care se sper` c` va fi gata la începutul sezonului viitor. De asemenea este de a[teptat un R4T dezvoltat de Peugeot pe modelul 207. Ini]iativa FIA este de salutat în condi]iile în care pre]ul unui automobil S2000 este unul prohibitiv, fiind relativ apropiat cu cel al unui World Rally Car din vechea genera]ie fapt care a f`cut ca în campionatele na]ionale num`rul modelelor S2000 s` fie relativ sc`zut. Nu în ultimul rând acest regulament ar aduce constructori noi în zona fostelor automobile de produc]ie, dominat` de foarte mul]i ani de modelele Mitsubishi [i Subaru.


Dacå nu e Loeb, så fie Solberg pentru Volkswagen? `r` îndoial`, germanii de Acesta [i-a exprimat convingela Volkswagen [i-l doreau rea c` echipa sa va putea s`-[i Fpe Loeb. Îns`, chiar [i vestea asigure serviciile unui driver de c` acesta a semnat cu actuala sa echip` a fost primit` cu satisfac]ie, pentru c` are darul s` le limpezeasc` situa]ia. Este clar c` trebuie s` caute în alt` parte cei patru pilo]i pentru programul lor. „Acum, c` se cunoa[te situa]ia lui Sebastien, lucrurile sunt mai clare. Pilo]ii care doreau s`-i ia locul la Citroën se pot concentra acum pe negocierile cu ceilal]i constructori, Mini, Ford [i Volkswagen“, a spus directorul de motorsport al celor de la Volkswagen, Kris Nissen.

top, care [i-a trecut în cont succese în WRC, iar „Autosport“ sugereaz` c` acesta poate s` fie campionul mondial din 2003, Petter Solberg. Aceea[i surs` precizeaz`, citându-l pe Nissen, c` în testele din a doua parte a anului urmeaz` s` fie implica]i [i Carlos Sainz, Dieter Depping, care fac parte din echipa de Dakar a celor de la Volkswagen, dar [i Juho Hanninen, cel care conduce în acest moment atât în ierarhia S-WRC, cât [i în cea din IRC.

Kimi Raikkonen a fost exclus din WRC! imi Raikkonen a fost exclus din clasamentele s` pl`teasc` organizatorilor Rally Australia KAustralia. WRC pe 2011 pentru c` nu a luat startul în 2011 taxa de înscriere [i, c`tre FIA, o amend` cu aceea[i valoare, de 16.000 de euro, ca [i Mai mult, fostul campion mondial de Formula 1 a fost amendat cu suma de 16.200 de euro. Comunicatul oficial a precizat: „Luând în considerare Regulamentul Sportiv al WRC pe 2011 [i, în mod specific, articolul 7.3.8, oficialii întrecerii au decis s` cear` echipei Ice 1 Racing

excluderea Ice1 Racing din clasamentul general al campionatului.“ Ice 1 Racing este clasificat` ca echip` WRC [i, drept urmare, era obligat` s` participe la etapele pe care le-a nominalizat pentru acest sezon la începutul anului. Raikkonen trebuia s` aleag` [apte întreceri, între care dou` disputate în afara Europei. El a concurat în Iordania, dar nu [i în Australia, astfel c` a înc`lcat regulamentul. Finlandezul, care a participat deja la 6 etape în acest an, ocupa locul 8 în ierarhia sezonului, cu 34 de puncte. El va putea lua startul în oricare dintre cele trei raliuri r`mase de disputat în acest sezon, dar nu va figura în clasamentul general final. rallymagazin.ro 41


Campionatul Mondial de Raliuri • Etapa 10

RALLY AUSTRALIA

Coffs Harbour (Australia) • 8-11 septembrie 2011

Australia, tårâm interzis pentru echipa Citroën Dac` în 2009 [i-au ipotecat [ansele la victorie din pricina unor neregularit`]i tehnice comparativ cu fi[a de omologare, acum, pilo]ii echipei franceze au pierdut pe mâna lor, dup` ie[iri succesive în decor consemnate în prima zi lung`. Firesc, Ford a profitat [i a f`cut dubla.

aliul Australiei le-a propus protagoni[tilor Rsuprafa]` din WRC reîntoarcerea pe macadam. O care le convine celor de la Ford

(deh, finlandezi), astfel c` oamenii lui Wilson visau cu ochii deschi[i la un rezultat mare. Unul de care, pe de alt` parte, aveau nevoie ca de aer în contextul în care constructorul îl ]ine pe Malcolm Wilson pe jar, întârziind prelungirea contractului, [i, pe de alt` parte, pentru c` o nou` dubl` a celor de la Citroën era sinonim` cu acontarea titlului la constructori pentru team-ul francez. V` întreba]i dac` aveau cei de la Ford [i argumente? R`spunsul este pozitiv. Un atu era George Black, specialistul echipei în materie de pneuri, care cunoa[te probele [i care, s` nu uit`m, l-a ajutat pe Mikko s` se impun` aici în 2006 (atunci când reu[ea primul succes al carierei), respectiv 2009, atunci când s-a disputat aici ultima întrecere contând pentru WRC. Apoi, cei de la Citroën nu puteau uita c`-n 2009 cele trei ma[ini de uzin` au fost penalizate cu câte un minut din pricina unor neregularit`]i tehnice comparativ cu fi[a de omologare. Sigur, acest din urm` aspect putea s` fie trecut [i la capitolul minusuri, pentru c` francezii î[i doreau revan[a. Dup` cum, tot în aceea[i

42

rallymagazin.ro Eşti un

Eşti un cunoscător cunoscător în în materie materie de de WRC? WRC? Te Te provocăm provocăm la la


∂ Pentru Mikko, aceast` victorie reprezint` o gur` important` de oxigen, dar poate deveni [i un cu]it cu dou` t`i[uri, pentru c`, dezam`gind iar, risc` s` î[i piard` locul la Ford. ß Jari-Matti Latvala a fost, f`r` îndoial`, înving`torul moral al competi]iei din Antipozi. Dac` mai avea [anse la titlu, cu siguran]` c` trecea primul linia de sosire

zon` figura faptul c` regulamentul WRC nu permite teste pentru etapele disputate pe alte continente [i, cum traseul din acest an este unul complet nou, pilo]ii, dar [i echipa de tehnicieni se vor afla pe teren necunoscut. A[adar acestea erau auspiciile sub care debuta competi]ia. Cel mai bun timp în shakedown i-a apar]inut lui Latvala, [i pe fa]a celor de la Ford se putea citi zâmbetul de satisfac]ie. Unul care avea s` înghe]e rapid, imediat dup` debutul competi]iei, cele dou` treceri de pe superspecial` din prima zi fiind rallymagazin.ro concursul rallymagazin.ro! concursul de de pronosticuri pronosticuri pe pe forum-ul forumul rallymagazin.ro!

43


Campionatul Mondial de Raliuri • Etapa 10

RALLY AUSTRALIA

Coffs Harbour (Australia) • 8-11 septembrie 2011

adjudecate de cei de la Citroën. Sigur, acestea s-au disputat pe asfalt, îns` [i startul zilei secunde avea s` fie sub acelea[i auspicii. Totul avea s` se schimbe îns` peste numai câteva probe. Mai întâi, Loeb, care preluase conducerea în clasamentul raliului dup` PS3, a abordat prea tare un rapid de dreapta, a pierdut controlul ma[inii, iar aceasta avea s` se opreasc` în decor dup` ce s-a rostogolit de cinci ori. „M-am uitat la timpii intermediari afi[a]i pe bord, nu m-am concentrat suficient. De-aici încolo, totul a fost simplu. Am frânat târziu [i insuficient, am pierdut controlul ma[inii [i totul s-a terminat“, a declarat francezul. Ogier, redevenit lider, avea s` p`r`seasc` întrecerea pe PS6. Din pricina drumului alunecos, la a doua trecere pe speciala Shipmans, spre final, a lovit un copac. A încercat s` mearg` mai departe, dar dup` numai un kilometru a trebuit s` opreasc` ma[ina pe marginea drumului. Din acel moment, firesc, pilo]ii de la Ford au f`cut legea. Latvala a fost în frunte pân` la momentul penultimei probe, îns`, apoi, a[a cum anun]ase Malcolm Wilson înc` de la finele zilei de vineri, i-a cedat pozi]ia colegului s`u, Hirvonen, care, m`car pe hârtie, mai are [anse la titlu. Astfel c` Mikko [i-a adjudecat a doua victorie din acest an, dup` cea din Suedia (acestea sunt [i singurele succese pentru Ford), iar Jari-Matti l-a urmat în ierarhie. În ceea ce-i prive[te pe Loeb [i Ogier, au mers în SupeRally. {i aici au fost ordine de echip`, Seb2 l`sându-i colegului s`u ultima pozi]ie în Top 10. Singura surpriz`: nu a comentat deloc. Apoi Loeb s-a impus [i-n Power Stage [i astfel a minimizat efectele accidentului de pe PS3, Hirvonen ajungând la 15 puncte în spatele s`u. Petter Solberg a încheiat raliul pe locul 3, urmat de Matthew Wilson, cel care [i-a egalat cea mai bun` performan]` a carierei, [i Khalid Al Qassimi, pilot care a stabilit cu acest prilej cel mai bun rezultat de pân` acum în WRC. Al [aselea a sosit Hayden 44

rallymagazin.ro Eşti un

Eşti un cunoscător cunoscător în în materie materie de de WRC? WRC? Te Te provocăm provocăm la la


∂ În principiu, cum urm`toarele dou` etape se disput` pe asfalt, Loeb, care are un avans de 15 puncte, r`mâne marele favorit la titlu. Australia a ar`tat îns` c` surprizele nu sunt excluse ß Solberg a terminat întrecerea pe locul 3 dup` ce, în pofida eforturilor, nu a izbutit s` g`seasc` ritmul care s`-i permit` s` fac` o surpriz` [i s` le r`peasc` pilo]ilor Ford m`car locul 2.

∂ Înaintea întrecerii se punea problema dac` Ogier va declan[a o nou` ceart` dac` i se vor impune ordine de echip`. Pân` la urm`, atunci când a fost cazul, a reac]ionat surprinz`tor de docil.

Paddon, care s-a impus [i în P-WRC, ob]inând cel de-al patrulea succes în tot atâtea apari]ii în 2011. Ca urmare a acestei victorii, Paddon [i-a adjudecat [i titlul mondial. R`zvan Codorean / Motor Media Team

Clasamente General 1. Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen Ford Abu Dhabi WRT / Ford Fiesta RS WRC 2. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila Ford Abu Dhabi WRT / Ford Fiesta RS WRC 3. Petter Solberg/Chris Patterson Petter Solberg WRT / Citroën DS3 WRC 4. Matthew Wilson/Scott Martin M-Sport Stobart Ford WRT / Ford Fiesta RS WRC 5. Khalid Al Qassimi/Michael Orr Team Abu Dhabi / Ford Fiesta RS WRC 6. Hayden Paddon/John Kennard Subaru Impreza WRX STi 7. Michal Kosciuszko/Maciek Szczepaniak Mitsubishi Lancer Evo X 8. Oleksandr Saliuk/Pavel Cherepin Mitsubishi Lancer Evo 9 9. Benito Guerra/Borja Rozada Mitsubishi Lancer Evo X 10. Sebastien Loeb/Daniel Loeb Citroën Total WRT / Citroën DS3 WRC VICTORII PROBE SPECIALE: J-M. Latvala - 9, S. Loeb - 6, S. Ogier - 5, M. Hirvonen - 5, P. Solberg - 1

3.35:59.0 +14.7 +44.8 +8:45.2 +12:33.3 +17:29.3 +19:01.3 +21:08.5 +22:48.9 +30:02.9

LIDERI SUCCESIVI: PS 1-2 / S. Ogier, PS 3 / S. Loeb, PS 4-5 / S. Ogier, PS 6-10 / M. Hirvonen, PS 11-24 / J.M. Latvala, PS 25-26 / M. Hirvonen PRINCIPALELE ABANDONURI: Evgeny Novikov (ie;ire ]n decor)

rallymagazin.ro concursul rallymagazin.ro! concursul de de pronosticuri pronosticuri pe pe forum-ul forumul rallymagazin.ro!

45


Intercontinental Rally Challenge • Etapa 8

MECSEK RALLYE 2011 Pécs (Ungaria) • 9-11 septembrie 2011

Kopecky î{i bate recordul stabilit la Zlin Mikkelsen a condus din start [i pân` la proba care poart` ghinionista cifr` de 13 [i victoria i-a revenit, ca [i la Zlin, cehului. De data aceasta cu un ecart [i mai mic decât atunci, doar 8 zecimi, care reprezint` o nou` performan]` de referin]` pentru istoria IRC.

similitudini cu Sibiul. Pecs s-a bucurat de Ctimpâtestatutul de Capital` Cultural` European`, în ce Mecsek Rallye a fost Supporter Event IRC.

Iar acum [i-a f`cut debutul în IRC, lucru pe care, firesc, îl vizeaz` [i raliul de la noi. Îns`, în timp ce vis`m la acest dorit pas, s` vedem ce ne-a oferit competi]ia desf`[urat` în ]ara vecin`. Competi]ia este una de tradi]ie în Ungaria, s`rb`torind anul acesta, când a pus [i punct final campionatului maghiar, edi]ia cu num`rul 45. Traseul „desenat“ în p`durile situate la nordul ora[ului Pecs propunea 14 probe speciale, cu o lungime de 251,86 km, [i era unul extrem de rapid, motiv pentru care elanul competitorilor urma s` fie temperat prin [icane montate de organizatori. În plus, tot dintre ra]iuni de securitate, pentru a-i împiedica pe pilo]i s` „taie“ virajele, în locurile periculoase urmau s` fie plasate cauciucuri. Inten]ia organizatorilor a fost pus` în practic` la recunoa[teri, dar a fost f`cut` inutil` pân` la momentul trecerilor din prima zi. Atunci când majoritatea a pilo]ilor de top [i-au exprimat nemul]umirea legat` de faptul c` o mul]ime de cauciucuri de protec]ie disp`ruser`. Plângerile nu vizau doar faptul c`, brusc, competi]ia devenea mai periculoas` (Toshi Arai spunea c` este un pic speriat de probe, care sunt mult prea rapide pentru un raliu de top), ci [i pentru c` astfel se genera

Eşti un cunoscător în materie de IRC? Te provocăm la


un avantaj pentru anumi]i pilo]i. Nu s-a ar`tat cu degetul c`tre nimeni, dar nu este greu de ghicit c` aceast` modificare reprezenta un atu pentru pilo]ii localnici care, evident, cuno[teau locurile în care puteau for]a f`r` s` î[i asume riscuri. În absen]a liderului la zi al IRC, Juho Hanninen, to]i ochii au fost a]inti]i c`tre colegii s`i de la Skoda, Kopecky [i Loix, cei care, cu un rezultat favorabil, aveau [ansa de a prelua [efia ß Kopecky a devenit noul lider al IRC, cu un avans de 17 puncte în fa]a lui Loix [i de 22 comparativ cu Hanninen. ƒ Neuville a sc`pat ca prin urechile acului de un accident [i a terminat competi]ia pe locul 2, la sub o secund` de înving`tor.

concursul de pronosticuri pe forumul rallymagazin.ro!


Intercontinental Rally Challenge • Etapa 8

MECSEK RALLYE 2011 Pécs (Ungaria) • 9-11 septembrie 2011

∂ Loix a f`cut o curs` curat` [i, gra]ie locului 3, a ob]inut puncte importante, urcând pe pozi]ia a doua a clasamentului general.

clasamentului. Plus Mikkelsen, [i el pilot pe o ma[in` produs` în Cehia, omul care ob]inuse cele mai multe „scratch“-uri în acest sezon, ori spre Bouffier [i Neuville, cei mai importan]i pilo]i Peugeot, care puteau profita de faptul c` 207 Super 2000 are o vitez` de top superioar` Fabiei [i era avantajat` la Mecsek. Startul i-a apar]inut lui Mikkelsen, care a fost cel mai rapid pe primele dou` probe, devansându-l de fiecare dat` pe Neuville. Localnicul Turan era al treilea, urmat de Loix, Kopecky [i Wilks, primii [ase clasa]i fiind într-un ecart de sub 20 de secunde. Andreas r`mânea în frunte [i dup` urm`toarele dou` probe, la finalul c`rora Kopecky izbutea s` urce pe locul 3 chiar dac` Jan, ca [i Bouffier sau Kruuda s-au plâns c` au pierdut timp pre]ios dup` ce, pe PS4, au întâlnit spectatori care st`teau pe prob`. A doua parte a primei zile n-a adus vreo modificare în ceea ce prive[te primul clasat. În replic`, dup` ce [i-a schimbat set-up-ul ma[inii, Kopecky a atacat pe bucla secund`, urcând pe locul doi, în fa]a lui Neuville. Loix era pe locul patru, iar Bryan Bouffier a reu[it s` urce de pe locul opt pe cinci,

∂ ASI a câ[tigat etapa din campionatul maghiar, dar [i întrecerea IRC Production Cup.

Eşti un cunoscător în materie de IRC? Te provocăm la


profitând din plin de abandonurile lui Wilks [i Touran. Ordinea despre care vorbim, consemnat` la finele PS6, avea s` se p`streze pân` la finalul zilei, moment în care ASI, Robert Butor [i Norbert Herczig erau primii trei clasa]i în ierarhia contând pentru campionatul maghiar. Ziua secund` a debutat cu un Mikkelsen extrem de determinat, care s-a distan]at în fruntea ierarhiei. Neuville a avut parte de emo]ii pe proba secund` a zilei, atunci când a fost la un pas de o ie[ire în decor care-l putea obliga la abandon. „Am pierdut ceva timp, dar am avut mare noroc c` nu a fost mai r`u. Dar va trebui s` for]`m în continuare“, a spus Neuville. Nu la fel de norocos avea s` fie Andreas Mikkelsen, pentru care pe proba 13 (parc` a fost mâna destinului) a ratat [ansa de a ob]ine prima victorie în IRC. El a pierdut controlul ma[inii pe o por]iune acoperit` cu p`mânt, iar aceasta a lovit un copac care a c`zut pe drum din cauza vitezei mari pe care bolidul a avut-o în momentul impactului. Kopecky s-a putut bucura de o victorie care-l propulseaz` în postura de lider al campionatului. Nu f`r` emo]ii, pentru c` Neuville a for]at pe ultima prob` [i a terminat întrecerea la o distan]` de doar 8 zecimi, cel mai mic ecart din istoria IRC. Loix s-a clasat al treilea [i urc` pe pozi]ia secund` a IRC, în timp ce ASI a fost cel mai rapid pilot maghiar.

∂ Bouffier a pl`tit tribut startului mai slab de competi]ie [i nu a izbutit s` urce pe podium.

R`zvan Codorean / Motor Media Team Clasamente General 1.

Jan Kopeckÿ/Petr Starÿ

Škoda Fabia S2000 Peugeot 207 S2000

+0.8

3. Freddy Loix/Frèdèric Miclotte

Škoda Fabia S2000

+1:00.0

4. Brian Bouffier/Xavier Panseri

Peugeot 207 S2000

+1:35.6

5. Hermann Gassner/Timo Gottschalk

Škoda Fabia S2000

+2:32.5

6. ASI/Zsuzsa Piko

Mitsubishi Lancer Evo 9 R4

+2:38.2

Škoda Fabia S2000

+3:05.6

8. Robert Butor/Igor Bacigal

Peugeot 207 S2000

+3:16.8

9. Bruno Magalhaes/Paulo Grave

Peugeot 207 S2000

7.

Toni Gardemeister/Tapio Suominen

10. Beppo Harrach/Andreas Schindlbacher Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 VICTORII PROBE SPECIALE: J. Kopecky - 5, A. Mikkelsen - 4, T. Neuville - 4. ∂ Mecanicii au avut mult de furc` la Mecsek, set-up-ul perfect fiind extrem de greu de g`sit.

2.00:06.7

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul

LIDERI SUCCESIVI: PS 1-12 / A. Mikkelsen, PS 13-14 / J. Kopecky PRINCIPALELE ABANDONURI: A. Mikkelsen (ie[ire în decor)

concursul de pronosticuri pe forumul rallymagazin.ro!

+3:51.7 +4:14.0


Alimentare 6

Ziua 1 Vineri 23 septembrie 2011 START ZIUA 1 (Prim`ria Ia[i) SERVICE A (Palatul Culturii) TåCUTA 1 (9,3 km) PS 1 CIOCA BOCA A1 (17,8 km) PS 2 SERVICE B (Palatul Culturii) TåCUTA 2 (9,3 km) PS 3 CIOCA BOCA A2 (17,8 km) PS 4 SERVICE C (Palatul Culturii) PS 5 SS R|PA GALBENå (2,2 km) SERVICE D (Palatul Culturii) SOSIRE ZIUA 1 (Prim`ria Ia[i)

11:01 11:08 12:10 12:52 13:38 14:50 15:32 16:18 16:56 17:11 18:06

PS 8

Mădîrjac

PS 9 Sinești

Ziua 2 SÂmbåtå 24 septembrie 2011 START ZIUA 2 (Prim`ria Ia[i) SERVICE E (Palatul Culturii) CIOCA BOCA B1 (13,6 km) PS 6 SERVICE F (Palatul Culturii) CIOCA BOCA B2 (13,6 km) PS 7 MåDÎRJAC (26,5 km) PS 8 SINE{TI (19,7 km) PS 9 SERVICE G (Palatul Culturii) SOSIRE ZIUA 2 (Prim`ria Ia[i)

50

rallymagazin.ro

9:31 9:38 10:17 11:39 12:40 13:38 15:36 16:36 16:56

Info traseu Ziua 2 Start & Sosire: Lungime total`: Num`r PS: Suprafa]` PS: Lungime PS: Cea mai scurt` PS: Cea mai lung` PS:

Ia[i 243,15 km 4 macadam 100% 73,4 km PS 6/7 (Cioca Boca B - 13,6 km) PS 8 (M`d\rjac - 26,5 km)


harta generalå Info traseu Ziua 1 Start & Sosire: Lungime total`: Num`r PS: Suprafa]` PS: Lungime PS: Cea mai scurt` PS: Cea mai lung` PS:

Ia[i 194,6 km 5 PS1-4 - macadam, PS5 - asfalt 56,4 km PS 5 (Superspeciala - 2,2 km) PS 2/4 (Cioca Boca A - 17,8 km)

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Shakedown Poieni

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

PS 1/3 Tăcuta

rallymagazin.ro 51


52

rallymagazin.ro

6

Sinești

PS 9

Mădîrjac

PS 8

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

START: 14:50

ZIUA 1/PS 3 − TåCUTA 2

Alimentare

START: 12:10

ZIUA 1/PS 1 − TåCUTA 1

Tăcuta

PS 1/3

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Poieni

Shakedown

LUNGIME: 9,30 km

LUNGIME: 9,30 km

HåR}I PS VINERI 23 SEPTEMBRIE 2011

Acces: din drumul vechi dintre Ia[i [i Vaslui (direc]ia Negre[ti), dup` Sanatoriul Grajduri face]i la stânga [i intra]i prin sosirea probei T`cuta. Locul de acces este marcat. Start: la barier` Sosire: 150 m înainte de intersec]ia cu drumul de asfalt Descriere: • Proba se parcurge în sens învers în acest an fa]` de edi]iile precedente, a[adar va fi o special` practic nou` pentru concuren]i. • Proba este îngust`, foarte tehnic` [i con]ine atât por]iuni de urcare cât [i de coborâre. • Sunt pu]ine locuri de parcare pentru public, sfatul organizatorilor fiind s` folosi]i pentru vizionare locul special amenajat [i marcat; • Aten]ie !!! Întrucât speciala se parcurge de dou` ori, circula]ia auto nu se va deschide între cele dou` treceri. P`r`sirea probei cu ma[ina va fi posibil` numai dup` trecerea ma[inii oficiale de deschidere a traseului!!!

Circula]ia auto se închide: 10:00 Circula]ia auto se deschide: 17:30

INFO PS 1/3


info probe speciale

rallymagazin.ro 53


54

rallymagazin.ro

6

Sinești

PS 9

Mădîrjac

PS 8

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

START: 15:32

ZIUA 1/PS 4 − CIOCA BOCA A 2

Alimentare

START: 12:52

ZIUA 1/PS 2 − CIOCA BOCA A 1

Tăcuta

PS 1/3

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Poieni

Shakedown

LUNGIME: 17,80 km

LUNGIME: 17,80 km

HåR}I PS VINERI 23 SEPTEMBRIE 2011

Acces: din drumul vechi dintre Ia[i [i Vaslui (direc]ia Negre[ti), dup` localitatea Grajduri face]i la dreapta c`tre Scheia, Cioca-Boca [i intra]i prin sosirea probei aflat` la 200 m. Start: Sat Cioca-Boca, 1 km dup` intersec]ia cu fântân` Sosire: 200 m înainte de intersec]ia cu DJ 248, la semnul de circula]ie Descriere: • În prima parte speciala este rapid` [i în urcare pentru ca dup` intrarea în p`dure s` înceap` coborârea, drumul se îngusteaz` iar virajele strânse predomin`. Vegeta]ia bogat` mascheaz` virajele [i alte capcane ale drumului cum ar fi capetele de pod. • Locul pentru spectatori se afl` la liziera p`durii pe un platou care permite vizualizarea a aproximativ 3 kilometri din prob`. • Aten]ie !!! Întrucât speciala se parcurge de dou` ori, circula]ia auto nu se va deschide între cele dou` treceri. P`r`sirea probei cu ma[ina va fi posibil` numai dup` trecerea ma[inii oficiale de deschidere a traseului !!!

Circula]ia auto se închide: 11:30 Circula]ia auto se deschide: 19:00

INFO PS 2/4


info probe speciale

rallymagazin.ro 55


56

rallymagazin.ro

6

Sinești

PS 9

Mădîrjac

PS 8

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

START: 12:40

ZIUA 2/PS 7 − CIOCA BOCA B 2

Alimentare

START: 10:17

ZIUA 2/PS 6 − CIOCA BOCA B 1

Tăcuta

PS 1/3

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Poieni

Shakedown

LUNGIME: 13,60 km

LUNGIME: 13,60 km

HåR}I PS SÂMBåTå 24 SEPTEMBRIE 2011

Acces: din drumul vechi dintre Ia[i [i Vaslui (direc]ia Negre[ti) face]i la dreapta c`tre Mogo[e[ti, Hadâmbu spre Cioca-Boca sau idem PS 2, 4. Start: Sat Cioca-Boca, 1 km dup` intersec]ia cu fântân` Sosire: 400 m înainte de intersec]ia cu DJ 248 B, la barier` Descriere: • Configura]ia este în oglind` cu speciala Cioca-Boca A. În prima parte drumul este îngust [i în urcare, cu mult` vegeta]ie iar virajele strânse sunt predominante. Spre final începe coborârea iar speciala devine rapid`. • Locul pentru spectatori se afl` la liziera p`durii pe un platou care permite vizualizarea a aproximativ 3 kilometri din prob`. • Aten]ie !!! Întrucât speciala se parcurge de dou` ori, circula]ia auto nu se va deschide între cele dou` treceri. P`r`sirea probei cu ma[ina va fi posibil` numai dup` trecerea ma[inii oficiale de deschidere a traseului !!!

Circula]ia auto se închide: 8:30 Circula]ia auto se deschide: 17:30

INFO PS 6/7


info probe speciale

rallymagazin.ro 57


58

rallymagazin.ro

6

Sinești

PS 9

Alimentare

Mădîrjac

PS 8

ZIUA 2/PS 8 − MåDÎRJAC

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

START: 13:38

Tăcuta

PS 1/3

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Poieni

Shakedown

LUNGIME: 26,50 km

HåR}I PS SÂMBåTå 24 SEPTEMBRIE 2011

Acces: din drumul jude]ean Ia[i-Voine[ti, ]ibana dreapta c`tre Runcu, M`dârjac sau din drumul european Ia[i-Târgu Frumos, înainte de Podu Iloaiei stânga c`tre Sine[ti sau dup` Podu Iloaiei stânga c`tre Lungani [i apoi Sine[ti. Start: pe DF, 200 m dup` intersec]ia cu DJ Domni]a Sosire: 500 m dup` interec]ia cu barier` pe partea dreapt` Descriere: • O prob` pe care por]iunile tehnice alterneaz` cu cele de vitez`. • Locul indicat pentru spectatori se afl` pe platoul de la intersectie. • Aten]ie !!! Întrucât speciala se parcurge de dou` ori, circula]ia auto nu se va deschide între cele dou` treceri. P`r`sirea probei cu ma[ina va fi posibil` numai dup` trecerea ma[inii oficiale de deschidere a traseului !!!

Circula]ia auto se închide: 11:30 Circula]ia auto se deschide: 19:00

INFO PS 8


info probe speciale

rallymagazin.ro 59


60

rallymagazin.ro

6

Sinești

PS 9

Alimentare

Mădîrjac

PS 8

ZIUA 2/PS 9 − SINE{TI

PS 6/7

Cioca Boca B

PS 2/4

Cioca Boca A

START: 15:36

Tăcuta

PS 1/3

PS 5

Superspeciala Rîpa Galbenă

Poieni

Shakedown

LUNGIME: 19,70 km

HåR}I PS SÂMBåTå 24 SEPTEMBRIE 2011

Acces: - din drumul jude]ean Ia[i-Voine[ti, ]ibana dreapta c`tre Runcu, M`dârjac sau din drumul european Ia[i-Târgu Frumos, înainte de Podu Iloaiei stânga c`tre Sine[ti sau dup` Podu Iloaiei stânga c`tre Lungani [i apoi Sine[ti. Start: pe DF, 50 m dup` CO Sosire: pe DF, 200 m înainte de intersec]ia cu DJ Domni]a Descriere: • Fiind vorba de parcurgerea în sens invers a specialei 8 M`dârjac, configura]ia probei este identic` cu aceasta. • Locul indicat pentru spectatori se afl` la aproximativ 700 m de platoul de la intersectie. • Aten]ie !!! Întrucât speciala se parcurge de dou` ori, circula]ia auto nu se va deschide între cele dou` treceri. P`r`sirea probei cu ma[ina va fi posibil` numai dup` trecerea ma[inii oficiale de deschidere a traseului!!!

Circula]ia auto se închide: 11:30 Circula]ia auto se deschide: 19:00

INFO PS 9


info probe speciale

rallymagazin.ro 61


HåR}I PS VINERI 23 SEPTEMBRIE 2011 ZIUA 1 PS 5 (SS) − R~pa galbenå START: 16:56

INFO PS 5 Acces: - Traseul Superspecialei se afl` în perimetrul str`zilor A. F`tu, Râpa Galben` respectiv G`rii Descriere: • Superspeciala Râpa Galben` este o prob` spectacol dedicat` celor care nu ajung pe specialele de macadam ale Raliului Ia[iului. • Fiind o prob` de asfalt iar concuren]ii obliga]i s` utilizeze exclusiv pneuri de macadam, show-ul derapajelor va fi unul deosebit pentru c` aderen]a este redus`. IMPORTANT! Proba special` va fi transmis` \n direct de la 17:00 pe canalul TVR3.

62

rallymagazin.ro

LUNGIME: 2,20 km


Cursul este destinat în special societăților care dețin flote auto care doresc să perfecționeze conducătorii auto. Avantajul pregătirii conducătorilor auto este: REDUCEREA ACCIDENTELOR ȘI EXPLOATAREA EFICIENTA ȘI ECONOMICĂ A AUTOVEHICULELOR, acestea aducând REDUCEREA CHELTUIELILOR în exploatarea parcului auto. Cursul poate fi făcut și pentru persoane particulare. YYZiua 1

Descrierea și funcționarea sistemelor

Parte teoretică 6 ore (09-12, pauză, 13-16)  Prezentare echipa de instructori Prezentare programul zilei/mod desfășurare curs Completare cursanți formular de autoevaluare Prezentare /discuții statistici accidente/anul trecut/România Legislație, prezentarea pe scurt a codului rutier în vigoare și politica companiei cu privire la flotă Reguli de prim ajutor, proceduri în caz de accident/tip de accident

Pregătirea deplasării Pregătirea autovehicolului pentru deplasare Programarea timpului pentru deplasare Poziția corectă și ergonomică la volan; Poziția corectă și circulația mâinilor pe volan Sisteme de siguranță active/pasive de pe autovehicul și mod de folosire corectă

Contact:

de siguranță pasivă: forma scaunului, centura de siguranță, airbag, șasiu; Informații tehnice despre: ABS, ESP, ACC, etc. Elemente de bază ale conducerii în siguranță Comunicare în trafic Asigurarea în trafic Vizibilitate Anticiparea în trafic

Tehnici de conducere defensivă Efectele negative ale conducerii agresive Stilul la volan și atitudinea defensivă în trafic intens Abilități de bază ale unui condus economic; Utilizarea corectă a frânii de motor și a celorlalte sisteme de frânare/frânarea de urgență Viteza și distanța de oprire Regula celor două secunde

YYZiua 2

Parte practică 8 ore (08-12, pauză, 13-17 ) Simulator tamponare – pentru a înțelege efectul centurii de siguranță; Simulator răsturnare – pentru a învăța să ieșim din mașina răsturnată; Conducere mașină cu direcție și pe spate – pentru a învăța controlul mașinii în derapaj; Circulația mâinilor pe volan; Slalom; Test frână cu și fara ABS pe aderența: bună, slabă, neuniformă, în viraj; Controlul masinii în derapaj; Circuit cu viraje cu aderență și rază diferită;

tel.: 0744.83.76.50, 0745.95.41.15 e-mail: titiaurcnr@yahoo.com; web: www.titiaur.roRally Magazin / Ghidul Etapei Nr.5 - 2011