4 minute read

Iisakki Totuudentalo: UUSI AIKA - Jumalten syöminen ja juominen

On vertauskuva, joka kuvaa erityisen hyvin henkisen evoluution etenemistä. Se on jumalten syöminen ja juominen. Jostain syystä juuri tämä metafora saa sielun lentämään totuuden tiellä eteenpäin. Jumalten syöminen ja juominen tarkoittaa Jumalan nimien tuntemista ja omaksumista niin hyvin, että niistä tulee osa omaa jokapäiväistä elämää. Jumalten syöminen ja juominen ei ole mikään esoteerinen traditio tai saatanan palvontaa, vaan pikemminkin psykologinen ilmiö, joka auttaa henkisessä heräämisessä, persoonallisessa individualisaatioprosessissa, itseoivalluksessa, sekä lopulta henkisessä kuolemassa ja jälleensyntymässä.

Mitä jumalten syöminen ja juominen käytännössä tarkoittaa?

Jumalten syöminen ja juominen tarkoittaa käytännössä samaa asiaa, mitä pienet lapset tekevät luonnostaan – he oppivat muilta ihmisiltä. Samaa tehdään teini-iässä idoleiden kautta ja aikuisena mentoreiden avulla. Kyse on mestari-oppipoika-mallista, jossa mestarina toimii jokin jumalallinen hahmo tai kirja, sekä siinä esitetyt erilaiset ominaisuudet. Esimerkiksi Kuolleiden kirja ja Raamattu ovat kirjoja, joista tulisi etsiä ja käydä läpi kaikki Jumalaa kuvaavat ominaisuudet. Ominaisuudet tulisi kyetä mallintamaan psykologisesti. Tämä tapahtuu ymmärtämällä syvällisesti jokaisen pyhän kirjan henkilöhahmon tarina. Esimerkiksi Kabbalassa puhutaan 72:sta Jumalan nimestä, jotka kaikki pitäisi tuntea. Vasta sen jälkeen sielu on oikeasti valmis tuntemaan Jumalan ja perimmäisen totuuden.

Bandura (1977) - Social learning theory (Docochs, 2008; McLeod, 2016).

Jumalten syömistä ja juomista voidaan ihmetellä myös tieteellisten tutkimusten valossa. Psykologinen tutkija Bandura esitteli sosiaalisen oppimisen teoriansa muutama vuosikymmen sitten. Teoria nostaa esiin kolme jumalten syömiseen ja juomiseen liittyvää teemaa. Nämä ovat:

• Tarkkailu (observation)

• Imitointi (imitation)

• Mallintaminen (modeling)

Sosiaalista oppimista käytetään nykyään esimerkiksi mainoksissa, joissa luodaan alitajuinen halu imitoida mainoksessa esiintyviä henkilöhahmoja. Mainokset hyödyntävät lasten luonnollista tapaa mallintaa aikuisia ja muita lapsia, sekä sitä kautta oppia ja sisäistää uusia asioita. Myös nuoret oppivat idoleiltaan ajatuksia ja käyttäytymistä, aivan samalla tavalla kuin aikuiset oppivat mentoreiltaan ja arvostamiltaan henkilöiltä. Tästä näkökulmasta ajateltuna gurun ja mentorin ero on lähes olematon.

Syömisen ja juomisen ero

Pyhien kirjojen kontekstissa syöminen ja juominen viittaavat eri asioihin. Syöminen viittaa leipään, eli teoreettiseen tietoon jostain asiasta. Juominen puolestaan viittaa käytännön tekemiseen, eli jonkin asian tapahtumiseen normaalissa elämässä. Molempia ominaisuuksia tarvitaan, jotta uudet opittavat asiat voivat mennä perille riittävän vahvasti.

• Jumalan nimen tai ominaisuuden oppiminen teoriassa (syöminen)

• Saman vahvistaminen omassa elämässä käyttäytymisen tasolla (juominen)

Esimerkiksi Raamatussa opetetaan Jeesuksen tarinan yhteydessä, kuinka tärkeää on kyetä ensin uskomaan ja tämän jälkeen tekemään uskonsa mukaisia tekoja (esim. Jaak.2:14, sekä 1.Joh.2:6.). Jos ihmisen sydämessä toteutuu vain usko ilman tekoja, ei hän pääse mallioppimisen toista tasoa läpi, eikä näin kokonaisvaltainen muutos sielussa ole mahdollista.

Tämä puhuu sen puolesta, että ihmisen todella on ainakin jossain määrin elettävä pyhien kirjojen symboliset tarinat todeksi – muutoin näitä opettavaisia tarinoita ei voi sisäistää riittävissä määrin. Pelkkä usko ei riitä jumalten syömiseen ja juomiseen.

Esimerkki: kristittyjen ehtoollinen

Kristinuskon eräs tukipilari on symbolinen ehtoollinen, jossa syödään ja juodaan Jumala, eli Kristus. Ehtoollisen yhteydessä Jeesuksen keho, eli leipä viittaa Egyptissä olleeseen Osirikseen ja hänen kehoonsa, joka pilkottiin ja levitettiin ympäri Egyptin maata. Egypti tarkoittaa ihmisen omaa sielua, josta käsin tätä teoreettista tietoa tulee etsiä. Näin meitä opetetaan tuntemaan itsemme, oma sielumme.

Toinen symboli, eli Jeesuksen veren juonti viinin muodossa, viittaa siihen, että Jeesus omalla esimerkillään eli henkisen evoluution todeksi. Tästä todistaa hänen verensä, joka siis symboloi tarinan tulemista jokapäiväiseen elämään. Jeesuksen esimerkin mukaan meidän tulee elää, kuten hän eli. Jeesus muun muassa luopui kaikesta ja opetti ihmisiä ilmaiseksi. Jos ihminen ei toimi tällä tavalla, hän ei voi hyvällä ja puhtaalla omallatunnolla väittää elävänsä Jeesuksen ohjeen mukaisesti.

Keneltä voi oppia valaistumisen ja suuren rauhan?

Allekirjoittaneen kokemus jumalten syömisestä ja juomisesta käsittää tällä hetkellä Kuolleiden kirjan ja muinaisen Egyptin lisäksi, Raamatun ja Koraanin tarinat, sekä erityisesti kabbalan ja suufilaisuuden opit.

Myös intialainen perinne, sekä Laotse ja Kungfutse ovat maistuneet. Sain henkisen kuoleman ja uudelleensyntymän yhteydessä rukouksessa suoraan ohjausta jumalten syömiseen ja juomiseen liittyen:

”Valaistumisen ja suuren rauhan opettajaksi kelpaavat vain pyhät kirjat, sillä niihin on kirjoitettu koko totuus. Älä ota opettajaksesi yhtään ihmistä, sillä kukaan ei opeta koko totuutta – he opettavat vain persoonansa tai kulttuurinsa värittämiä osatotuuksia. Opettele tuntemaan Jumala ja totuus vain pyhien kirjojen kautta.”

Näin aloin syödä ja juoda jumalia pyhien kirjojen välityksellä. Toki opin asioita valtavasti myös historian ihmisiltä ja joiltain eläviltäkin ihmisiltä, mutta pääosan muualta kuin rukouksesta suoraan saamastani tiedosta olen omaksunut vain rukouksessa saamani ohjeen mukaisesti.

Kohtasin perimmäisen totuuden ensimmäisen kerran joulukuussa 2011, kun koin henkisen kuoleman toisen kerran. Ennen sitä vietin noin puolisen vuotta itsekseni, ajatonta viisautta etsien ja ihmetellen. Joulukuun tapahtumasta lähtien kohdallani alkoi symbolinen suuri työ.

Totuuden henki johdatti minut jostain syystä tutkimaan Mona Lisa maalausta. Aivan tutkimuksen alussa nostin tulostamani version taulusta aivan kasvojeni eteen, jolloin huomioni kohdistui automaattisesti taulun hahmon rintakehään, juuri sydämen kohdalle. Huomasin siinä erään mielenkiintoisen merkin – kukan, jossa on neljä terälehteä.

Myöhemmin opiskellessani egyptiläisiä hieroglyfejä, huomasin tämän saman kukan tarkoittavan verbiä syödä (M42, Gardinerin merkkilista). Samalla ymmärsin välittömästi, että Mona Lisan rinnassa on viesti sydämen syöminen. Tämä termi liittyy olennaisesti Kuolleiden kirjan loitsuun Sydämen punnitseminen, jonka merkityksen ja piilotetun opetuksen voi oppia syömällä ja juomalla kyseisen kohtaukset jumaluudet, yksi kerrallaan. Yksi näistä Jumalan ominaisuuksista on nimeltään sydämen syöjä.

Ihmiskunnan historia on tuottanut meille jo lukuisia pyhiä kirjoja monen vuosituhannen ajalta. Buffettipöytä on siis katettu kaikille tiedonjanoisille ja avomielisille sieluille. Jumalten syöminen ja juominen on niin sanottua ikuista hengenviisautta, eikä siinä siksi ole parasta ennen päivämäärää. Buffetti on myös ilmainen, sillä kaikki pyhät kirjat ovat ilmaiseksi lainattavissa esimerkiksi kirjastoista tai netistä. Bon appetit!

Docochs. (6. 2 2008). YouTube.com: Theory Master Theater - Bandura Social Learning McLeod, S. A. (5. 2 2016). Bandura - social learning theory. simplypsychology.org/ bandura.html

Iisakki Totuudentalo on hengellinen tutkija ja opettaja, sekä verkkosivusto Totuuden talon perustaja ja ylläpitäjä. Totuuden talo tarjoaa verkossa maksutonta opetusta henkisestä kasvusta, pyhistäkirjoista, sekä esimerkiksi NLP:stä, hypnoosista ja meditaatiosta. Iisakin syvällisempi opetus koskettaa lähinnä ikuisia ja äärettömiä aiheita, kuten totuutta ja rakkautta. Kun sydän punnitaan, kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja siksi jokaisen ihmisen sielussa on sama potentiaali tulla Jumalan kuvaksi.