9 minute read

Radhadesh - Château de Petite Somme

Beste Lezer,

Bij het starten van een nieuw schooljaar hoort het afsluiten van een mooie zomer. Mooie herinneringen zullen ervoor zorgen dat deze zomer niet zo snel uit ons geheugen zal gaan. Wij blikken hier graag even op terug.

Eind juni mochten we meer dan 100 deelnemers verwelkomen op de Internationale Yogadag. Dit jaar was het eerste jaar dat er een volledige dag geweid werd aan yoga in al zijn mogelijke facetten. Dankzij onze enthousiaste yogaleraars konden we de lessen gratis aanbieden zodat deze dag toegankelijk was voor iedereen. Allen gingen enthousiast naar huis, en voor degenen die er niet bij waren, noteer zondag 21 juni 2020 alvast in je agenda!

Het zomerfestival, steevast het laatste weekend van juli, is dit jaar spijtig genoeg in het water gevallen. Doch, degenen die het weer getrotseerd hebben, hebben genoten. Dit dankzij onder andere de stevige dance grooves van Shanti People, de heerlijke verwarmende prasadam en de holi-battle.

En, om het zomerseizoen af te sluiten, was er het zonovergoten Janmastami-weekend. Een feestweekend waarbij we op vrijdag 23 augustus Krishna’s verschijningsdag vierden, de dag erna deze van onze stichter Prabhupada, om af te sluiten met het culturele Janmastami-festival op zondag.

Voor het eerst sinds lang, was er afgelopen weekend een tweedaagse gewijd aan onze leden. Mede dankzij hun steun

kan Radhadesh blijven bestaan en blijven groeien. Hiervoor wilden we hen dan ook graag bedanken. Op het programma stond onder andere een kookworkshop, een kirtanworkshop, lectures, bhakti-yoga,… Enkele leden hebben ons ook laten proeven van hun passies. Dergelijke dagen zorgen ervoor dat ook de leden elkaar (beter) leren kennen. De plannen voor een volgende editie zijn er al!

Maar, we stoppen nog lang niet! Op 14 oktober start immers de Kartikmaand. Kartik, ook bekend als de Damodara-maand, is een maand voor het verdiepen van de liefde voor Krishna. Het wordt door toegewijden beschouwd als de heiligste maand van het jaar. Gedurende deze maand leggen ze extra geloften af, verrichten zij extra spirituele activiteiten en aanbidden zij in het algemeen Krishna in Zijn gedaante als een jonge jongen, Damodara, die ooit door Zijn moeder, Yashoda, aan het middel gebonden was als straf voor Zijn ondeugende kindervermaak. Elke ochtend en avond heeft iedereen in de tempel de gelegenheid om zijn oprechte liefde en toewijding aan de Heer te tonen door gheelampen aan te bieden en voor Hem te zingen.

Op zondag 26 oktober bent u dan ook van harte uitgenodigd om Diwali, het ‘lichtjesfestival’ met ons te vieren. Offer samen met ons een lichtje aan Krishna! Meer info volgt later op de website.

Foto's van de Ledendag

Een Verdere Meditatie in Drie Stappen

door Zijne Heiligheid Sacinandana Swami

1 Wees je ervan bewust dat de heilige naam niet anders is dan Sri Sri Sri Radha Krishna.

nama cintamanih krsnas, caitanya-rasa-vigrahah purnah suddho nitya-mukto, ‘bhinnatvan nama-naminoh

De heilige naam Krishna is bovenzinnelijk zalig. Het geeft alle spirituele zegeningen, want het is Krishna zelf, het reservoir van alle plezier. Krishna’s naam is compleet, en het is de vorm van alle bovenzinnelijke mellows. Het is onder geen enkele voorwaarde een materiële naam, en het is niet minder krachtig dan Krishna zelf. Aangezien Krishna’s naam niet besmet is door de materiële kwaliteiten, is er geen sprake van betrokkenheid bij maya. Krishna’s naam is altijd bevrijd en spiritueel; het is nooit geconditioneerd door de wetten van de materiële natuur. Dit is omdat de naam van Krishna en Krishna zelf identiek zijn. (Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya 17.133)

2  Mediteer over de betekenis van de mantra

De hare Krishna maha-mantra is een yugala-mantra, een mantra die zich rechtstreeks tot het goddelijke koppel richt. Srila Prabhupada informeerde de wereld over de basisbetekenis van de maha-mantra - een betekenis die alle andere betekenissen omvat:

“Mijn lieve Srimati Radharani, mijn lieve Heer Krishna, betrek mij alstublieft in Uw dienst!”.

3 Zing uit je hart in een biddende stemming.

Hier is een gebed dat u kan brengen tot chanten vanuit het hart: samsara-sagaran nathau putra-mitra-grhakulat goptarau me yuvam eva prapanna-bhaya-bhanjanau O Sri Sri Sri Radha-Krishna, u bent mijn beschermers van de oceaan van het materiële bestaan, die gevuld is met zonen, vrienden, huishouden en land. Daarom staan jullie bekend als de vernietigers van de angst voor degenen die zich aan jullie hebben overgegeven.

yo ‘ham mamasti yat kincid iha loke paratra ca tat sarvam bhavator adya caranesu mayarpitam O Sri Sri Sri Radha-Krishna, ikzelf en wat er ook maar een klein beetje van mijzelf is in deze wereld en in de volgende, dit alles bied ik nu aan Uw lotusvoeten aan.

aham apy aparadhanam alayas tyakta-sadhanah agatis ca tato nathau bhavantau me bhaved gatih

O Uwe Hoogheid, ik ben zeker de verblijfplaats van vele overtredingen en ik ben volledig verstoken van alle toegewijde praktijken. Ik heb ook geen toevlucht of onderdak. Daarom beschouw ik jou als mijn uiteindelijke doel.

tavasti radhika-natha karmana manasa gira krsna-kante tavaivasmi yuvam eva gatir mam saranam vam prapanno ‘smi karuna-nikarakarau prasadam kurutam dasyam mayi duste ‘paradhini Ik ben van u, o Heer van Srimati Radharani, net als mijn daden, mijn geest en mijn woorden. O Srimati Radharani, minnaar van Sri Krishna, Ik ben alleen van jou. O Radha en Krishna, o oceaan van barmhartigheid, U bent mijn enige toevluchtsoord, en zo neem ik mijn toevlucht tot U. Hoewel ik zo’n gevallen overtreder ben, wees mij alstublieft genadig en maak mij uw dienaar.

Eerbetoon aan Visvesvara Prabhu

Op zaterdag 17 augustus verliet Visvesvara prabhu zijn lichaam in Radhadesh. De manier waarop hij vertrok was als de manier waarop hij diende... rustig en onopvallend. Hij vermeed het geheel omringd door toegewijden in een ziekbed scenario, maar in plaats daarvan was het net na de lunch, waar hij alleen aan een tafel had gezeten, met een beetje rijst en wat maha prasadam. Tot dan toe had niemand iets gemerkt dat zijn einde naderde, alles leek normaal. Maar terugdenkend aan de laatste week, realiseerden de toegewijden zich dat Visvesvara meer introspectief leek te zijn. Maar het leek ook alsof er een last van zijn schouders was gevallen.

Niet lang daarna stortte Visvesvara plotseling in elkaar in het kasteel, vlak voor de foto’s van Radha en Krishna. Het lijkt erop dat hij op dat moment, rond half drie ‘s middags, onmiddellijk zijn lichaam verliet. Toegewijden arriveerden vrijwel onmiddellijk, maar tegen die tijd, zagen ze al geen teken van leven meer. Pogingen van toegewijden en medische professionals om hem te reanimeren waren niet succesvol.

Visvesvara prabhu, oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk, woonde vanaf het midden van de jaren tachtig in Radhadesh. Hij deed heel veel toegewijde dienst in Radhadesh door de jaren heen. Hij was enkele jaren de tempelcommandant, een boekverdeler en ook de algemene schoonmaker. En vooral tot op de dag dat hij zijn lichaam verliet, was hij 100% toegewijd aan zijn schoonmaakdiensten, met bovenal de tempelkamer.

Visvesvara prabhu wilde altijd al dienen en bovenal niemand tot last zijn. Na zijn plotselinge vertrek hoefde niemand iets uit te zoeken, de toegewijden moesten gewoon de gedetailleerde instructies die hij achterlie uitvoeren. Alles werd heel duidelijk gemaakt, inclusief alle formaliteiten, tot aan de kirtan voor zijn afscheid en de wens om samen met zijn japa mala gecremeerd te worden.

Voor degenen onder u die Radhadesh slechts af en toe bezoeken, kan Visvesvara prabhu een raadselachtige, stille figuur zijn geweest. Maar toegewijden die regelmatig met hem in contact kwamen, bewaren warme herinneringen aan zijn humor, zijn onschuld en vooral zijn onvermoeibare dienende houding.

Visvesvara prabhu is geïnitieerd door H.H. Bhakti Charu Swami. Bij het horen van het nieuws van zijn vertrek schrijft Maharaj: “Hoewel ik het jammer vind dat ik dit nieuws moet ontvangen, ben ik ook blij dat hij zo vredig is vertrokken. Hij was een oprechte ziel en Srila Prabhupada zal hem zeker zijn zegeningen geven”. Yadunandana Swami schreef: “Ik bid tot Sri Sri Sri Radha Gopinatha voor een soepele overgang naar Krishna’s lotusvoeten of naar een hogere bestemming waar hij zijn toegewijde dienst kan voltooien tot hij Krishna’s prema bereikt”.

Nieuw Online Outreachproject

Zoals u al heeft gelezen in recente nieuwsbrieven hebben we de naam van onze RCPD, Radhadesh Congregational Preaching Department, veranderd in ROSE, Radhadesh Outreach Services.

Als een vervolg op die naamsverandering willen we de daad bij het woord voegen. Daarom zullen we in november de ‘Radhadesh Outreach’ Facebook Groep beginnen. De groep is al online en we zetten er misschien vóór november ook al wat berichten op. Vanaf november zullen we echter maandelijkse onderwerpen behandelen, eindigend met een live lezing, ofwel via Facebook, ofwel via Youtube (dit moet nog beslist worden). Aangezien onze congregatie bestaat uit Nederlandstalige en Engelstalige leden, zullen de berichten, evenals de lezingen, in beide talen zijn.

Uw gastvrouwen in deze groep zijn: Jaya Bhadra devi dasi, een volgeling van Srila Prabhupada met 46 jaar ervaring in Krishna-bewustzijn en een Bachelordiploma in Vaishnava

Theologie. Bhagavati devi dasi, een toegewijde sinds 1980, die vele verschillende diensten heeft gedaan voor Krishna, waaronder het vertalen van Srila Prabhupada’s boeken.

Mocht u een onderwerp hebben waarover u graag meer wil weten, wordt lid van onze groep en laat het ons weten.

Omdat Faceboek niet echt een veilige plek is om onze gedachten en gevoelens te uiten, hebben we dit een gesloten groep gemaakt. Het zal dus even duren voordat u iets kunt plaatsen in de groep.

We kijken ernaar uit u in onze ‘Radhadesh Outreach’ groep te verwelkomen!

Jaya Bhadra en Bhagavati

Volg Ons op Social Media

@radhadesh.official (voor instagram)

facebook.com/radhadesh 

Château de Petite Somme Petite Somme 5, 6940 Septon-Durbuy, Belgium +32 (0)86 32 35 90 info@radhadesh.com www.radhadesh.com