Page 1

Odpowiedzialni ekologicznie – zasady segregacji śmieci w 2020 r.

Zasady segregacji odpadów w całym kraju wprowadzają cztery kolory worków do zbierania odpadów. Nasza wieś również podlega tym samym zasadom. Przypominamy zatem jeszcze raz: Kolor niebieski (papier) Kolor zielony (szkło kolorowe i białe) Kolor żółty (tworzywa sztuczne, w tym wszelkie opakowania plastikowe oraz metal) Kolor brązowy (odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady zielone, a więc skoszona trawa, liście, gałęzie, ale również bioodpady, czyli odpady kuchenne oprócz mięsa)

Pamiętajcie również, że są takiego rodzaju śmieci, których bezwzględnie nie wolno wyrzucać do żadnego z czterech wskazanych powyżej pojemników.

Opakowania po lekach - przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe musisz dostarczyć do jednej z wyznaczonych aptek na terenie miasta lub do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepach, w których kupujemy nowe baterie lub w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Meble i inne odpady wielkogabarytowe – Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które rozstawione zostaną w miejscach ogólnodostępnych kilka razy w roku lub dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadu budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odzież dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych W naszym ekokalendarzu znajdziecie harmonogram wywożenia odpadów na cały 2020 r. Pamiętajcie jedynie, aby worki i pojemniki z odpadami wystawić przed posesję dzień przed planowanym terminem odbioru.

Przeciętnie każdy z nas w ciągu roku produkuje ok 350 kg śmieci. Każdego dnia warto pamiętać o minimalizowaniu odpadów. Ważną kwestią jest także, aby zgnieść butelki i puszki oraz złożyć kartony przed wyrzuceniem ich do kosza. Jeśli wyrzucamy opakowania, to zadbajmy, aby opróżnić je z zawartości. Obalamy też mit: żadnych słoików czy opakowań nie trzeba myć. Ważne jedynie, aby zostały dobrze opróżnione. Aby zminimalizować ilość wywożonych odpadów biodegradowalnych zachęcamy do tworzenia przydomowych kompostowników. To prosty i  ekologiczny sposób na użyźnienie domowego ogródka, a przy tym życie zgodne z naturą!

EkoJARY

Natura nas otacza.

Zadbajmy o nią wspólnie! Mając na uwadze poszanowanie dla otaczającej nas natury, praktycznie każdego dnia podejmujemy działania, te małe i te duże, które mające lokalny ekosystem, którego częścią jesteśmy. Zimą dbamy wraz z nadleśnictwem, aby zwierzętom nie zabrakło pożywienia w paśnikach. Wiosną i latem wspólnie staramy się zachować czystość okolicy. W wielu przydomowych ogródkach na stałe zagościły już rośliny miododajne. Jesienią zakładamy budki lęgowe oraz karmniki, pomagające ptakom przetrwać nadchodzącą zimę. W 2020 r. wraz z TAURON chcemy zaprosić do Jar bociany i w ramach projektu „Bocian nasz” pomóc zbudować im trwały, bezpieczny dom. Na specjalnie przygotowanych stalowych platformach w całym kraju powstają nowe bocianie domostwa. W naszym otoczeniu stale ubywa wysokich drzew, nie ma już praktycznie dachów krytych strzechą i w związku z tym bociany coraz częściej na lokalizację gniazda wybierają słupy energetyczne. Platforma, na której umieszcza się gniazdo i wynosi powyżej przewodów, to rozwiązanie optymalne. Zapewnia bezpieczeństwo ptakom i chroni je przed drapieżnikami. Pozostaje nam zatem poczekać na nadejście przedwiośnia i zabrać się do pracy, zanim bociany postanowią wrócić do nas z ciepłych krajów.


Zdecyduj o swoim 1%! Wraz z końcem kwietnia upływa termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2019. Nie czekaj do ostatniej chwili. Rozliczyć podatek można w tradycyjny sposób, przez osobiste złożenie papierowej deklaracji w Urzędzie Skarbowym lub w kilka minut, w domowym zaciszu korzystając z e-PIT oraz Internetu. Pamiętaj, że możesz zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku wybranej instytucji pożytku publicznego. Dzięki temu mechanizmowi możemy sami zadecydować, którą organizację i jaki cel społeczny chcemy wesprzeć. A jest w czym wybierać: w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 22 tysiące fundacji oraz 112 tysięcy stowarzyszeń, wśród których są zarówno duże organizacje o zasięgu ogólnopolskim, jak i te małe podmioty lokalne, które realizują cele ważne i pożyteczne społecznie.

Co nowego w Jarach?

Nasze spotkania małe i duże

Chcąc wykorzystać możliwości wsparcia oferowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych powołaliśmy lokalną inicjatywę: grupę „Razem dla Jar”. Otworzyliśmy sobie tym samym możliwości uzyskiwania dodatkowego dofinansowania działań promujących aktywność naszej lokalnej społeczności. Wspólnie wystąpiliśmy o grant, dzięki któremu nasze pomysły dotyczące wydarzeń organizowanych w Jarach, publikacji oraz promocji wsi, już trzykrotnie uzyskały dofinansowanie.

W Jarach każda pora roku jest piękna i staje się okazją do spotkania w gronie mieszkańców. W ramach szeregu inicjatyw lokalnych możemy poszczycić się już prawdziwym kalendarium wydarzeń cyklicznych. Spotkania tematyczne i warsztaty organizujemy własnym sumptem, wykorzystując maksymalnie talenty i pasje naszych mieszkańców, bądź sięgamy po pomoc specjalistów, organizując np. szkolenia z pierwszej pomocy bądź bartnictwa.

Nie poprzestajemy w codziennych aktywnościach i chcemy działać na szerszą skalę, nadając wszystkim aktywnościom ramy formalne. Dlatego też grupa jest w trakcie przekształcania w stowarzyszenie o wdzięcznej nazwie „Leśny Spokój”. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wspólnej pracy. O kolejnych działaniach podejmowanych przez stowarzyszenie możecie przeczytać w mediach społecznościowych, śledząc profil „Leśny spokój” oraz „Jary- Sołtys” na Facebooku.

Na stałe do kalendarza naszych spotkań możecie wpisać: ‚‚

akcja SPRZĄTAMY! organizowana dwa razy w roku, pozwala nam wspólnie zadbać o czystość terenów wspólnych wokół świetlicy, a przy tym zintegrować się realizując szczytny, ekologiczny cel

‚‚

KINO LETNIE czyli letnie projekcje filmów familijnych pod gołym niebem w ciepłe letnie wieczory

‚‚

Warsztaty z plecenia wianków i ozdób świątecznych DARY LASU organizowane przez utalentowanych mieszkańców naszej wsi

‚‚

HALLOWEEN, czyli jesienne warsztaty z wycinania dyni, organizowane dla Najmłodszych ale również Dorosłych mieszkańców Jar

‚‚

Spotkanie z MIKOŁAJEM, który zawsze dokładnie 6 grudnia odwiedza Najmłodszych mieszkańców Jar

Profile for ProjektyGraficzne24h.pl

Ulotka_A4-DL - propozycja 1  

Ulotka_A4-DL - propozycja 1  

Advertisement