Page 1


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

Pierwsi ceramicy rozstawili swoje stanowiska już o ósmej rano. Przygotowania przebiegały jak zwykle błyskawicznie. O 11.00 mogliśmy uroczyście otworzyć 9.Warszawskie Spotkania Ceramiczne. Wystawa Na Wodzie, nadzorowana od pół roku przez Danutę Tomaszewską Sagę, cieszyła wszystkich swoją wyjątkowością. Firma Mercedes-Benz Warszawa zaprezentowała obok sceny nowy model samochodu przeznaczony dla małych firm. Scenę ozdobiły stojaki reklamowe Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i firmy Paradyż. Na froncie sceny umocowaliśmy oczywiście baner organizatora, czyli Związku Ceramików Polskich. Po uroczystym otwarciu nastąpiła promocja nowego wcielenia dwumiesięcznika Szkło i Ceramika. Jako świeżo mianowany redaktor naczelny zapewniłem, że dołożę wszelkich starań, by wraz z nowatorsko działającą redakcją, zasłużyć na uznanie szklarzy i ceramików. Dopisali wystawcy, a gości było chwilami tak dużo, że ciężko było poruszać się wąskimi alejkami. Z Opola przyjechał Andrzej Nowak, zbieracz glinianych gwizdków. Kolekcjonuje je z takim zapałem, że zbiór oceniany jest już na kilka tysięcy egzemplarzy. Paweł Staszewski z Końskich tym razem nie przyjechał z ceramiką, ale z pięćdziesięcioosobową wycieczką. Czyli, dotarł do nas pierwszy autokar… Jesienią 2012 Anaida Ghazarian nawiązała ze mną kontakt w imieniu ceramików ormiańskich. Planujemy ich przyjazd. W tym roku zaproponowałem pani Anaidzie publikację z zakresu historii ceramiki armeńskiej i wykład w ramach sympozjum 9.WSC. Muzeum wirtualne wzbogaciło się o fotoreportaż z wypału raku Grupy Warszawa w czasie Nocy Muzeów 2013. Przyszedł czas na nagrody ufundowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Mercedes-Benz Warszawa i firmę Paradyż. Indywidualnością 9.WSC została Ewa Bukowska, I miejsce w Wystawie Na Wodzie zajęła Marta Wasilczyk, II miejsce Joanna Nodzykowska-Szarkowska, III Monika Skrzyńska. W konkursie na najładniejsze stoisko I miejsce zdobyła Katarzyna Puchalska, II miejsce Robert Jehn-Olszewski, III miejsce Joanna Maciąg i Patrycja Karolak. 1


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

- Cześć. Ile masz lat? Jak masz na imię? W ten sposób nawiązywała kontakt ze swoimi rówieśnikami dziewczynka w spódniczce czarnego łabądka, córka Darka Piekielnika, który tuż przy wejściu na teren 9.WSC prezentował gwizdki ceramiczne. Darek stara się odtworzyć rodzinną tradycję zapoczątkowaną przez jego przodków z początkiem XXw. w Krakowie… Jak zwykle tłumy gromadziły się na pokazach wypału raku ochockiej Pracowni Angoba. Muzyką koiła nas Jolanta Mórawska. Godz. 16.00. Sympozjum na temat Mozaiki warszawskiej otworzył dr Marek Ostrowski, założyciel Akademii Wiedzy o Mieście. Pierwsza zabrała głos Bożena Kostuch z Muzeum Narodowego w Krakowie. Mówiła na temat pozytywnych przykładów ratowania mozaiki. Robert Szuba opowiedział w jaki sposób wpadł na pomysł uratowania ceramicznych zdobień kina Skarpa. Artystka plastyk Wanda Rodowicz przybliżyła skomplikowaną technologię układania ceramicznych prostokącików w oparciu o swoją twórczość. To ona w hospicjum warszawskim układała przeniesioną z kina Skarpa mozaikę. Pytania zadawała jej Dorota Grześkiewicz. Małgorzata Marecka z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zapoznała nas z zagadnieniem mozaiki szklanej. Sympozjum zakończył gość specjalny – Anaida Ghazaryan, wykładem na temat historii ceramiki ormiańskiej. Jeszcze długo po godzinie 20-tej można było zobaczyć ceramików, którzy pakowali się i rozmawiali o mijającym wydarzeniu… 10. Warszawskie Spotkania Ceramiczne już nie długo, bo za niecały rok.

2


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

3


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

INTERNET A MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI ŚRODOWISKA CERAMIKÓW POLSKICH* Henryk Pieczarowski, Maciej Rybka, Dariusz Osiński Cz.1 (Referował Maciej Rybka) Uczestnicząc miesiąc temu po raz pierwszy, w bolesławieckim święcie ceramiki, zostałem nim szczerze zauroczony… To było prawdziwe Święto naszego zawodu. Jako ceramik i syn ceramika odebrałem je w sposób szczególny. Jednym z wystawców uczestniczących w imprezie był mój przyjaciel artysta ceramik Dariusz Osiński, który widząc klimat panujący wśród działaczy gospodarczych, samorządowych i władz lokalnych, dostrzegł szansę spełniania się jego wieloletnich marzeń… Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych sformułował pomysł, który roboczo nazwał C² (C kwadrat) od CC – Centrum Ceramiki. Tą ideę przez lata wzbogacał realizacją różnych przedsięwzięć edukacyjno- informacyjno-integracyjnych. Zgodził się na przedstawienie Państwu swoich dokonań w tym względzie i za chwilę zaprezentuje prowadzone przez siebie strony internetowe. Strony te, pomyślane początkowo jako przedsięwzięcie hobbystycznotowarzyskie, przez pół roku istnienia spełniają funkcję integracyjno-edukacyjno-informcyjne dla ludzi interesujących się ceramiką. Fakt, że w tak krótkim czasie podstawowa strona posiada 25 tys. wejść i ponad 1000 komentarzy świadczy o niezwykłej nośności internetu jako współczesnego źródła komunikacji, ale i o trafności wyboru środka przekazu dla idei ceramicznych. W ostatnich latach obserwuje się powrót do poszukiwań więzi branżowych, jako źródła sukcesów gospodarczych umożliwiających zaistnienie w dziedzinie gospodarki globalnej. Paradoksalnie, ale sprzyja temu internet, który z jednej strony umożliwia poinformowanie świata o naszym istnieniu i naszych działaniach, a z drugiej strony udostępnia nam wiedzę innych w materiałach z całego świata. Z badań ekonomistów wynika, że w dobie gospodarki globalnej, źródłem przewagi konkurencyjnej są czynniki lokalne. To, co da się pozyskać na odległość jest dostępne dla wszystkich, ale działalność w korzystnym ekonomicznie środowisku lokalnym, w otoczeniu zaprzyjaźnionych i pozytywnie nastawionych firm bliźniaczych i pokrewnych, daje możliwość konkurowania całym regionem. Do takiego działania są niezbędne środowiskowe kontakty, motywacja, zaangażowanie władz lokalnych oraz potencjał innowacyjny i badawczy regionu. Okręg Bolesławiecki z wielowiekową tradycją produkcji kamionki z oryginalną regionalną dekoracją, posiadający wiele małych i średnich ceramicznych zakładów produkcyjnych, lokalne złoża surowców i sprzyjającą postawą władz lokalnych to drugi obok Opoczna region, w którym może powstać polskie tzw Grono Przemysłowe, czyli z ang. Cluster.

4


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

Grono Przemysłowe to według definicji prof. Michaela F. Portera skupisko wzajemnie powiązanych, wysoko wyspecjalizowanych i konkurencyjnych firm oraz instytucji, działających w jednym miejscu, w tych samych lub pokrewnych sektorach gospodarki. Są to, więc zarówno firmy produkcyjne, dostawcy surowców i materiałów pomocniczych, producenci maszyn, narzędzi i części jak również firmy serwisowe i dostawcze oraz ośrodki naukowo- badawcze, organizacje rządowe i poza rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe, a więc można powiedzieć, że cała infrastruktura regionu. Idea skupisk branżowych wywodzi się z tzw. „Diamentu Przewag Konkurencyjnych”, którego natura sprzyja tworzeniu środowiska korzystnego do powstawania skupisk firm konkurencyjnych z jednej branży. Dzięki koncentracji w jednym miejscu producentów, dostawców i odbiorców, większy jest nacisk na innowacyjność i jednocześnie jest to zachętą firm do inwestowania na danym terenie. Skupisko branżowe, szczególnie wspomagane internetem, jest doskonałym źródłem know-how i doskonałych praktyków, które przyciąga najzdolniejszych i najlepszych. Efektywność GRONA wynika z jednoczesnej promocji, rywalizacji i współpracy. Grono pozwala osiągnąć firmom korzyści tak jakby formalnie połączyły się, ale bez utraty swobody działania i elastyczności. Rywalizacja dotyczy walki o klienta. Współpraca natomiast powinna mieć i ma miejsce pomiędzy producentami, podwykonawcami, dostawcami i instytucjami lokalnymi. Powinna ona również istnieć pomiędzy firmami produkcyjnymi w obszarze wspólnego finansowania badań i prac rozwojowych zlecanych do jednostek naukowych czy organizacji i finansowania konferencji. Grona stawiają także nowe wyzwania dla społeczności i władzy lokalnej. Oczekuje się, że zapewnią one dopływ wysokiej jakości kadr dydaktycznych oraz odpowiednią infrastrukturę. Pora zrozumieć, że we współczesnym biznesie celem nie jest „wykańczanie konkurencji” a koncentrowanie się na własnych zyskach. Jest to możliwe tylko przy długofalowej współpracy, najlepiej wspieranej przez władze lokalne. Szansę na takie działanie stwarza w naszym przekonaniu właśnie internet. Powołanie Filii AGH jest czynnikiem wskazującym, że w regionie rozpoczęły się już procesy tworzenia Grona Przemysłowego. Procesy te mogą ulec znacznemu przyspieszeniu, w stosunku do tego jak tworzyły się one w krajach zachodnich, jeżeli skorzysta się z możliwości jakie daje globalna sieć internetowa. Pamiętajmy jednak zawsze, że najważniejsi są ludzie, a nie narzędzia i nazwy czy instytucje. My, autorzy tego wystąpienia, uważamy, że nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie integracji środowiska poprzez internet mogą być z powodzeniem wykorzystane i rozwinięte przy tworzeniu Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Uważamy, że Polacy, ze swoimi osiągnięciami i pomysłami, wcale nie są skazani tylko na naśladowanie innych, zwłaszcza, że nasze doświadczenia kulturowe nie są identyczne z doświadczeniami innych narodów. Integracji firm i organizacji z pewnością będzie sprzyjać na co dzień dobra sieć połączeń internetowych z ciągle aktualizowanymi, rzetelnie prowadzonymi stronami internetowymi, na wzór sieci naszych stron kierowanej przez naczelną stronę ceramika.blog.onet.pl . Strony te zaprezentuje Państwu ich twórca Pan Dariusz Osiński, znany warszawski artysta ceramik. 5


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

Cz.2 (Referował Dariusz Osiński) Chciałem od razu wytłumaczyć dlaczego strony poświęcone poważnej dziedzinie prowadzę w taki sposób. Otóż, kiedy dwa lata temu współtworzyłem Internetowe Forum Ceramiczne uporczywie szukałem sposobu zainteresowania bywalców tego forum. Ze statystyk wynikało, że największym zainteresowaniem cieszą się moje codzienne teksty, rodzaj surrealistycznego dziennika, które nazwałem niechcący Garncarz Nowator. Pół roku temu znalazłem na jednym z naszych większych portali internetowych możliwość pisania blogów. Wcześniej przeczytałem, że jest to doskonalsza forma strony internetowej, niesłusznie określana mianem dziennika, do obsługi której nie trzeba znać specjalistycznego języka. Oczywiście zacząłem próby od wspomnianego Garncarza Nowatora. Po udanym starcie szybko zauważyłem, że można osadzić w blogach inne moje prace. Takie jak Ceramikon Polski, który jest pierwszym w Polsce tak dużym spisem ludzi związanych z ceramiką (ponad 500 nazwisk od XV w. po dziś dzień). Poradnik Ceramiczne-abc ilustrowany własnymi rysunkami. Czy Ceramikinfo, do którego wykorzystałem sporą bazę danych zakładów, pracowni, miejsc zaopatrzenia ceramików, zebraną od początku mojej przygody z ceramiką (1977). Wymieniłem tu podstawowe blogi działające na zasadzie samo reklamowania się. Czyli na każdym blogu ceramicznym jest informacja i możliwość przejścia przy pomocy jednego kliknięcia na kolejne. Z łatwości zakładania blogów wyniknął następny pomysł. Można namawiać innych do zakładania takich darmowych blogów, a nawet pomagać w ich zakładaniu i tworzyć w ten sposób sieć szeroko propagującą ceramikę. Tak też się stało.

6


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

Co jakiś czas przybywa ceramików blogowiczów, powiększając naszą internetową ceramiczną rodzinę. Za trafnością tego typu rozwiązania przemawia duża liczba listów nieznanych mi ludzi, którzy bardzo dziękują za moją społeczną pracę i tym samym przekonują mnie do dalszych, podobnych działań. Zapraszam wszystkich do współpracy. Chętnie wyjaśnię zasady zakładania blogów, a jeśli trzeba bezinteresownie pomogę. Stosując taki prosty przekaz można bardzo konkretnie przyczynić się do promocji ceramiki w naszym kraju. Na zakończenie chciałem przedstawić stany liczników wejść na poszczególne blogi ceramiczne z dnia 30 września 2004. Podaję w kolejności nazę, adres, datę założenia, ilo wejść. STAN NA 30.09.04 Garncarz Nowator ceramika.blog.onet.pl założony dn.24.03.2004r ilość wejść 24 465 Ceramikon Polski ceramikonpolski.blog.onet.pl założony dn.14.04.2004r. ilość wejść 3 446 Poradnik ceramiczne-abc.blog.onet.pl założony dn.15.04.2004r ilość wejść 13 380 Informator ceramikinfo.blog.onet.pl założony dn.10.05.2004r. ilość wejść 10 913

*Referat wygłoszony 2.10.04 w czasie II Międzynarodowej Konferencji Szklarsko Ceramiczna w Boleasławcu

Bolesławiec 7


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

9. WARSZAWSKIE SPOTKANIA CERAMICZNE 2013

8


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

9


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

10


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

11


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

12


ProCermika Nr 9 15 czerwca 2013

REGULAMIN 9.WARSZAWSKICH SPOTKAŃ CERAMICZNYCH 1. Osoby przebywające na terenie Centrum Promocji Kultury w obrębie i czasie trwania 9.Warszawskich Spotkań Ceramicznych obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników pod rygorem usunięcia. 2. Nad bezpieczeństwem uczestników 9.WSC czuwać będzie Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służby Medyczne. 3. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie 9. WSC napojów alkoholowych wysoko procentowych i środków odurzających. 4. Zabrania się wnoszenia na teren 9.WSC niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych. 5. Uczestnicy 9. WSC zobowiązani są do: - zabezpieczenia swoich namiotów przed ewentualnym poderwaniem (szpilki, ciężarki) - przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa - przestrzegania porządku wokół miejsca swojej ekspozycji - pozostawienia terenu w obrębie swojego stoiska w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem imprezy. - zabrania swojego worka ze śmieciami do domu (nie zostawiamy w koszach). 6. Każdy uczestnik 9. WSC zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych wynikających z nieprzestrzegania punktu 5 niniejszego regulaminu. 7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć moich i mojego stoiska do celów promocyjnych. 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i mienie uczestników. Wystawca po zapoznaniu się z regulaminem będzie zobowiązany go podpisać i przestrzegać. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU Warszawa, dnia 15 czerwca 2013 r.

TAKIE REGULAMINY KAŻDEGO ROKU PODPISUJĄ NASI WYSTWCY

DO ZOBACZENIA NA 10 WSC ! 13


9wsc biuletyn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you