Page 1

Libro do mes: Cabeza de pelouro. Jean-Paul Nozière Nome:

curso:

data:

hora:

1.Quen era Mouloud? Que pensaba que era? 2.En que traballaba Zohra? 3.Quen era Axel Costantini? 4.Quen é a señora De la Huretière? 5.Quen era Fouad? 6.Quen estaba influíndo nas decisións de Fouad para non deixar ir a súa filla á universidade? 7.Cantas mulleres e cantos homes había no cine en Aïn Menara? 8.Que razóns daba Fouad para non deixar ir a Zohra á universidade? 9.Quen era Jacques Dieudonné? 10.Que problema de saúde tiña Aïcha? 11.Quen era Carlo? 12.Como se chamaba a pizzería á que ían os sábados? 13.Onde traballaba Karim? 14.Cal era o título do artigo do xornal Liberté que impresionou a Aïch? 15.Cales eran as dúas chaves do paraíso que tiña Zohra en Aïn Menara? 16.Quen era Tintín? 17.Que roubaran os ladróns no colexio? 18.Que significa GIA? 19.Cando Mouloud comezou a ser cabeza de pelouro' 20.Cal era o titular da noticia do Liberté onde se facía referencia aos que aprobaran o bacharelato'

Cabeza de pelouro  

Cuestións libros do mes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you