Page 1

Moderní čtení o psech Ny n

37KČ í po

uze

CRUFTS 2011 Exkluzívní reportáž EXPEDICE NA SNĚŽKU Výlet se psem

DOGDANCING Výukový seriál POMOCNÉ TLAPKY Pomáháme

á v o l v Ha D

PERFECT

DOG

psům pomáhat

VÝŽIVA PSÍ TLUSŤOCH • ZDRAVÍ ANÁLNÍ ŽLÁZKY OTÁZKA SLAVÍTE SE PSEM NAROZENINY VÝCVIK CHŮZE NA VODÍTKU • VÝCHOVA SKÁKAČI

www.facebook.com/ dogsmagazin

www.dogsmagazin.cz

] R O V O H Z O [R agmar

03/2011 květen/červen 37 Kč / 1,98 €

BORDER KOLIE Sportem a prací posedlá

FOTOSOUTĚŽ

DM0311_001_(ob)_v4a.indd 1

27.4.11 13:24


OBSAH DOGS

CRUFTS 2011

[ Exkluzívní reportáž ]

6

3 OR ROZHOV vlová:

[ Dagmar Ha psech ] Nejen o mých

12

4

PROFIL: BORDER KOLIE

[ Nuda? Poři ďte si borderku! ]

[ 4 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_04-05_obsah.indd 4

22 27.4.11 14:27


3 EDITORIAL DOGS 4 OBSAH DOGS 6 V METROPOLI DOGS CRUFTS 2011

12 INTERVIEW DOGS DAGMAR HAVLOVÁ

20 VIP DOGS 22 PROFIL DOGS BORDER KOLIE: NUDA? POŘIĎTE SI BORDERKU!

36 KTERÉHO PSA DOGS MÁTE ALERGII? I PŘESTO MŮŽETE MÍT PSA! Moderní

čtení o p sech

37K Č

MICHEL KECK

Nyn

42 VÝLETY DOGS EXPEDICE SNĚŽKA

á

CRUExkluz FTS 2011 ívní reportá ž

EXPEDICE

PSÍ SPORTY – DOGDANCING

DOGDANCING: REPORTÁŽ

56 VÝŽIVA DOGS JAK KRMIT PSÍHO TLUSŤOCHA

58 ZDRAVÍ DOGS

uze

BO RDER Sportem a prací posedlKOLIE

48 SPECIÁL DOGS 54 SPECIÁL DOGS

í po

37 Kč / 1,98 €

38 ART DOGS

NA SNĚŽKU Výlet se psem

DOGDANCING Výukov ý seriál

[ ROZHOVOR ] Dagmar

Havlová PERFECT

DOG FOTOSOUT ĚŽ

03/2011 květen/č erven

36

OD DUPÍKŮ

POMOCNÉ TLAPKY Pomáh áme psům pomáhat

.cz

[ Máte alergii? I přesto můžete mít psa! ]

34 FACTORY DOGS

www.dogsmagazin

JAKÉHO PSA

www.facebook.com/ dogsmagazin

VÝŽIVA PSÍ TLUSŤO CH • ZDRAVÍ ANÁLN Í ŽLÁZKY OTÁZKA SLAVÍT E SE PSEM VÝCVIK CHŮZE NA VODÍTKU • VÝCHONAROZENINY VA SKÁKAČI

DM0311_001_(ob)_v4a.ind d 1

27.4.11 13:24

ANÁLNÍ ŽLÁZKY

60 VÝCVIK DOGS

42

VÝLETY S ULLI

pedice Sněžka ] [ Exp

SPECIÁL DOGS

[ Psí sporty / g] g ncing Do D gda

CHŮZE NA VODÍTKU

62 SHOPPING GUIDE DOGS HAF TIP

66 VELETRH DOGS FOR PETS 2011

68 OTÁZKA DOGS SLAVÍTE SE PSEM NAROZENINY?

70 VÝCHOVA DOGS SKÁKAČI

74 PERFECT DOG DOGS 78 POMÁHÁME DOGS POMOCNÉ TLAPKY

48 DM0311_04-05_obsah.indd 5

80 DIÁŘ DOGS 81 GLOSA DOGS 82 NEXT DOGS květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 5 ]

27.4.11 14:28


V METROPOLI DOGS

2011

Byli jsme přímo na místě

nejde ě. A již zdaleka ět sv a  n hu ru d cí tohoto votech. u asi největší ak hrají v naších ži or si p p es rý ez te b k s t, ne ek d p Crufts je málokdo jí každý as bem, jak by si to u, Crufts oslavu so av ů st zp vý m ” sí vý „p ko ě o čist é době změnily ta v průběhu doby ny ve viktoriánsk ře se s ev ft ot ru é C rv vy op p ta Výs ny Crufts dálost, it, když byly brá ně výjimečná u av od h st d 91 ře p 18 l ce ed ích Crufts, ro ov d dyž to byla už v  t a rozsah dnešn I k os . lik em ve ft l ru va C ží u Charlesem čitě by si . ý showman a ur lk ve l by o milovníka psů ft ru éh C biciózní žd s ka i ář Charle d n le ft byl velice am ém ka ru ov C ín i. ov rm ft te ru v  C ou si zval ateli Charle které jsou ikon ský chovatel při uz y po jejich zaklad co án an fr ov o en h m 8 7 oj p izuje první pě v roce 18 Crufts jsou roce 1891 organ cestách po Evro v  h lii ýc ng sv A ři v  p y k a  ho k át obchodní é výstavě.  Zp o konce dvacáté d sk ž íž a ař a p al a  n n e ko kc se se dýně. Zde na pořádání psí achází ltural Hall v Lon cu ri g A al hamu. NEC se n g oy in R m v  ir u B av v  st tě avě vý iš s av Cruft a poskytuje výst na Národní výst oh zl la ro nu ní su oz ře di p n se ra ě a jeho g století, poté hamského letišt g in m ir b i st ko zemí. v těsné blíz to, které psi sdílí nické a další zá ou ch p te ní é, št ov lá or zv st to ro í p si, , oslavujíc Crufts dokonalé li pouze zdraví p u částí celé akce va to ži rá h le ů vy d y e ab ál í, st ohem víc. sledně dbaj Výstava psů je s jde ještě o mn ft samozřejmě dů ru ci C ot h or íc P šn y. k ne d íč . Ale na  h plemen se svými pán ov takových psů í šampionů všec ch ěn e d uj vá d or p ře p od p – ě g n all) dlin což násled obedience, flyb , všech psů: han i ty ili ac ag ag , p ro ng p ci a  vu čili dogdan ory Dnes jde o osla ipliny (heelwork ádu, policejní sb sc m di ar í ro vn p to ci or rá p sp sobilí na  em, z celého světa, dostatečně způ skvělým způsob ou s ft js ru ří C te k je , e si el p í it pořídit, nebo pracovn chovatele a maj m, jak správně to ny h o  ů ec lk vš tu ro ú P . ch akce akce lubu a psí nebo záchranné e zorganizovaná álního Kennel C al ci on ofi ok z  d i je el at to ov s, s ch e, Navíc Cruft jak si promluvit si jen vzpomenet se svým psem. o  c ta na vo ži y, si čk t ní va pá ží sy a jejich TEXT:: ZUZANA TEXT ZUZA UZANA N ZIKMUNDOVÁ Z ZIKM UNDO DOVÁ VÁ trénovat psa a u ic se vším pro p oz p ex a  ků án st i m ka ov se st yloon. sí” nákupní bab „p u vd ra op to je

[ 6 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_06_10_Crufts 2011_v3.indd 6

22.4.11 15:59


http://www.youtube.com/ watch?v=_lc1sNvXJF0

FOTO: DOGSMAGAZIN

Titul Best In Show, tedy ten nejlepší pes soutěže, letos získal Flat Coated Retriever JET majitele Jima Irvina

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 7 ]

DM0311_06_10_Crufts 2011_v3.indd 7

22.4.11 16:00


INTERVIEW DOGS

Dagmar

HAVLOVÁ o mých psech Bývalé první dámě Dagmar Havlové napsal osud ne jednu, ale hned několik životních rolí. Její herecká hvězda zazářila doslova přes noc. Z „obyčejné“ holky z porcelánu se rázem stala jednou z našich nejpopulárnějších a nejobsazovanějších hereček. Podobné to bylo i s její „rolí“ první dámy, která ji na dlouhou dobu katapultovala do hledáčku českých médií. Dagmar Havlová však ustála všechny životní nástrahy osobitě, s elegancí, empatií a nadhledem, které jsou jí vlastní. PŘIPRAVILA: ADÉLA STOLAŘÍKOVÁ

[ 12 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_012-018_rozhovor Havlova_v3.indd 12

21.4.11 13:18


FOTO: FOTO: ANTONÍN ANTONÍN MALÝ, MALÝ, ARCHIV ARCHIV D. D. HAVLOVÉ HAVLOVÉ

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 13 ]

DM0311_012-018_rozhovor Havlova_v3.indd 13

21.4.11 13:18


PROFIL DOGS

r e d r r e o B e i l ko

N u d Pořiďt a? es

i borde rku!

každý. Klasickou černobílou borderku dnes zná asi ten Je to ten šikovný pes z televizních soutěží, lam „typický voříšek“ z mnoha filmů, hvězd a rek tě před a hlavně psího sportu zvaného agility. Ješ nikdo dvaceti lety u nás ale toto plemeno takřka í se psem, neznal. Pak ale nastal rozmach sportován a naopak bylo všude „přeborderkováno.“ TEXT: LUCIE KOLOUCHOVÁ

[ 22 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_022-033_Profil_Bordera_V3.indd 22

27.4.11 11:50


FOTO: SHUTTERSTOCK

http://youtu.be/ sPtb5PvhpMg

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 23 ]

DM0311_022-033_Profil_Bordera_V3.indd 23

27.4.11 11:50


MICHEL KECK

ART DOGS

POP DOG Pamatujete si na slavnou Warholovu Marylin Monroe? Na její modré rty, zelené vlasy na ostře růžovou pleť? Představte si, že někdo podobně ztvární psy. Americká umělkyně Michel Keck takto vytvořila potréty různých plemen psů a výsledek stojí za vidění. Vliv pop artu rozhodně nezapře: její pejsci jsou pestří a výrazně stylizovaní.

ahle ah hle l blondýnka blond nd ndýn dýn ý ka k z aamerického meri me meri rick ck kéh ého st stře středoředo ře západu působí jako povodeň. Živelně tvoří a i v soukromí je pěkné číslo. Nestudovala žádnou uměleckou školu, začala malovat prostě jenom tak, sama od sebe.

T

TEXT: ADÉLA ZICHÁČKOVÁ OVÁ

A část jejího h d l inspirovali l její d díla dvaa p cpsí miláčci, Moose a Stoney, německ ký ovčák a greyhound. „Moji dva ú úžasní kluci stoprocentně ovlivňujíí m můj život,“ říká. Nejdřív začala zpo-d dobňovat je, potom zkusila ostatníí ra rasy. Mezi jejími dílky tak najdeme ttřeba labradora, čivavu nebo jack tř rrussel ru u teriéra. Michel si ráda hraje, k klasická malba je jí málo. Proto sáhla k ke koláži, umělecké technice, kter sspojuje rá pojju uje j rrůzné kousky, často ústřižky nebo fotky, do nového celku. Nalepila kousky různobarevných, vzorovaných papírů na plátno a zbytek jednoduše přikreslila. Pejskové v jejím podání vypadají správně ujetě a lehce

[ 38 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_038-041_Michel Keck.indd 38

22.4.11 10:34


ART

PSÍ FILANTROPIE P komicky, k ko omi mick mi c y, y, zzpravidla p av pr avid idla id laa m máá ka k kažžždéé jejich jej ejic jicch ucho u ho uc o jinou jin inou nou ou barvu. bar arvu v Michel vu Mich Mi hel el nezpodobňuje jen svoje miláčky, pokud si toužíte nechat zpodobnit toho svého, můžete ji kontaktovat. Stačí jen poslat fotku, Michel podle ní za pět až šest týdnů vyrobí naprosto jedinečný portrét vašeho hafana. Dobrá zpráva pro ty, co se do jejích dílek opravdu zakoukali: posílá je i do České republiky.

Nechat si vyrobit na zakázku p portrét svého pejska? To zní jako doce do cell dobrý byznys. Ale nebojte ce docela sse, se e M Michel nemaluje jen kvůli penězům, část výtěžku z prodeje každého obrazu putuje na konta organizace PETA a American Greyhound. Michel má obecně zvířata v lásce a nesnáší, když se jim ubližuje. Na svém webu otevřeně píše: „Dělá se mi špatně z týrání zvířat. Raději nechtějte vědět, co bych udělala těm, kteří jim ubližují!“

Michel Keck je poměrně upovídaná osoba. Na svém webu v sekci „To, co nepotřebujete vědět“ o sobě zveřejňuje spoustu více či méně zajímavých detailů. Třeba, že miluje čerstvý džus, špatně si pamatuje jména lidí anebo že nerada nosí podprsenku. Michel tvořila v podstatě celý život, ale teprve v roce 2003, poté, co překonala těžké zdravotní potíže, se umění začala věnovat na plný úvazek. Mimochodem, spontánní malířka příliš nevěří tradiční medicíně, od jejích problémů jí prý pomohla syrová dieta. Na webu začala svá díla

FOTO: MICHEL KECK, DM

http://www.youtube.com/ watch?v=8ULhgQ5q_ S0&playnext=1&list=PL03F2685ABF1F22B2

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 39 ]

DM0311_038-041_Michel Keck.indd 39

22.4.11 10:34


ART DOGS

prezentovat nejprve pod jménem The Raw Artist – syrová umělkyně. Že by to nějak souviselo s jejím stravováním? Přezdívka se pravděpodobněji vztahuje k tomu, že Michel je nebroušený diamat. Nechodila na uměleckou školu, je absolutní samouk. Nespoléhá se na práci aukčních síní, svoje díla prodává po internetu sama. A má úspěch, prodala zhruba 1 500 obrazů, vlastní je sběratelé v osmnácti zemích světa. Kromě USA a Evropy zamířily malby a koláže Michel Keck třeba do Chile nebo Spojených arabských emirátů. Je také často vystavována: zavítala do galerií v Londýně, New

Yorku, Chicagu, Las Vegas, je známá prakticky po celém angloamerickém světě. Pejsci jsou jenom jedním z témat. Možná překvapivě, pokud jste nejdřív viděli její psí portréty, se nejvíce zabývá abstraktním uměním. Její malby jsou zpravidla barevné, fantaskní a skutečně originální. Některé jsou inspirované vírou, protože Michel je praktikující katolička. Samozřejmě se neomezuje jenom na barvy, vytváří také koláže a asambláže. Asambláže jsou obzvlášť atraktivní, protože dávají obrazu třetí rozměr, používají se při nich nezvyklé technologie, jako je liso-

vání, sváření nebo nýtování. „Pokud se podíváte na nějaké umělecké dílo, přemýšlíte nad tím, komu se podobá. Napadá vás Pollock, Klee, Scarlett nebo Miró. To ale není případ Michel. Její umění je opravdu unikátní, silné, umí vyvolávat emoce, je zároveň temné a povznášející. Michel sama je velice inspirativní osobnost,“ říká jeden z jejích sběratelů. Michel Keck opravdu není jednou z mnoha kreslířek kýčovitě krásných pejsků. Přestože vstoupila do výtvarného umění zvenku, rozhodně není žádný outsider. Její díla prostě stojí za to. [■]

[ 40 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_038-041_Michel Keck.indd 40

22.4.11 10:34


VÝLETY DOGS

[ 42 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_42-47_Ulli.indd 42

21.4.11 14:16


A proč vlastně jdeme po téhle strmé stezce, když tamhle vede pohodlná silnice? Protože my jsme expedice…. Takové nebo podobné věty jsem ten den od svých přátel slyšel docela často. Nalákal jsem je totiž na výlet do Krkonoš a zdolání nejvyššího vrcholu České republiky. Myslím, že na Sněžce byl asi každý, ale ruku na srdce: „Kolik z vás tam bylo opravdu hezky po svých, bez pomoci lanovky?“ Krkonoše jsou pro mě tak trochu srdeční záležitost. Vrchol Sněžky jsme již několikrát navštívili, avšak tentokrát jsme podnikli poprvé výstup ve společnosti naši početné psí smečky. A protože jsme byli z našeho loňského výletu nadšení, rád bych vás na něj dnes pozval.

http://youtu.be/ fKVoqVvmkkw

FOTO: DIPA & ULLI

TEXT: DIPA & ULLI

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 43 ]

DM0311_42-47_Ulli.indd 43

21.4.11 14:16


PŘIPRAVILY: KATEŘINA VEINLICHOVÁ A VANDA GREGOROVÁ

Sledujte video k seriálu na www.dogsmagazin.cz

3e p

m es

ancingu. d g o d e c iv n z ří p y n všech Zdravíme srdečně alších pět cviků, které můžete td Přinášíme vám opě sestavy. é v o g in c n a d g o d í zařadit do vaš nda

e n a T

s c

Katka a Va

[ 48 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 48

22.4.11 11:54


2

1

3

✿ KŘÍŽENÍ PACEK ✿

FOTO: ANETA JUNGEROVÁ

T t cvik Tento ik vypadá dá divácky di á k velmi l i atraktivně t kti ě a přitom řit neníí 4 složitý. Je velmi důležité, aby měl váš pes 100% rozlišené povely pro podávání jednotlivých pacek, pokud to ještě nezvládáte, docvičte nejdříve tento prvek. Nácviků překládání pacek je několik, jako target můžete použít svou ruku nebo nějaký předmět, jak vidíte na obrázcích (target je název pro „terčík“, kterého se pes učí dotýkat – v tomto případě tlapkou). Při nácviku budeme vždy vycházet z pozice „lehni“. Dejte psovi povel „lehni“ a klekněte si k němu z té strany, z jaké bude zvedat packu. Target (u mě obal od CD, ale stejně dobře můžete použít ruku s dlaní otevřenou vzhůru) 5 položte na zem a vyslovte váš povel pro podání packy. Postupně učte psa z lehu pokládat packu na target, který po malých vzdálenostech začnete přesouvat nejprve k druhé pacce psa (ta je v tuto chvíli nečinná), čímž vznikne právě křížení tlapek. Váš pejsek při snaze dotknout se targetu přeloží packy přes sebe. Pes, který nemá dobře upevněné základy, se vám pravděpodobně bude snažit podat packu, která je k vám blíž. V tom případě se vraťte o krok zpět a trénujte podávání jednotlivých pacek. Když pes bude už spolehlivě křížit s pomocí targetu, přidejte slovní povel, např. „přes“ a potom pomůcku pomalu odbourejte. Překládání pacek je samozřejmě možné na obě strany, musíte pro ně ovšem mít dva rozdílné povely. květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 49 ]

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 49

22.4.11 11:54


VÝCHOVA DOGS

PORADCE RUBRIKY MVDR. HANA ŽERTOVÁ ETOLOŽKA WWW.HANAZERTOVA.CZ

Známe to asi všichni. Nikdo k nám nechce chodit, náš pes skáče na každou návštěvu. Pereme denně v předsíni oblečení do práce, protože nás po návratu domů ky čeká skákající příšery a my máme na kostýmku otis lidi psích pacek? Většina štěňat během vítání na své skáče. Jistě. Musí na nás ale skákat psí puberťák nebo dospělák velikosti menšího koně?

Nejdřív si ujasněme, proč psi na lidi skáčí Většinou se jedná o projev radosti během vítání, například po návratu z práce nebo na návštěvě. Na tento problém se také zaměříme. Pro úplnost je třeba dodat, že psi mohou skákat i z jiných příčin. Pokud nám náš mazlíček naskakuje na nohu, snaží se nám tím dát najevo svou převahu, často se tak chovají dospívající psi, řešící svou pozici ve smečce (a tou smečkou můžete být i jen vy a váš pes). Takovéto chování psovi zakážeme, sundáme ho a ignorujeme. Většina psů ale skáče z čiré radosti, že nás vidí, snaží se tím upoutat naši pozornost.

Jak to probíhá, když přijdeme domů? Většinou prostě otevřeme dveře, a pak se už jen kryjeme před útokem radostí šílejícího skokana. Někteří experti (obzvláště z řad teriérů) nám zvládnou vyskočit až na hlavu, v ohrožení tedy nejsou jen kalhoty, ale někdy i účes. My psa okřikujeme – a co on na to? Skáče většinou dál, spokojený, že si ho všímáme. Anebo se ke psovi sehneme a pomazlíme se s ním. V obou případech jsme udělali to, co náš pes chtěl. Všímali jsme si ho. I okřiknutí je projevem našeho zájmu a utvrzuje tak psa v jeho nevhodném chování.

hop hop

hop

Co tedy děláme špatně? Jak již bylo řečeno, nevhodné chování naše pozornost jen podporuje, a tak si psa po příchodu domů přestaňme všímat. My a ne pes určujeme, jak

[ 70 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_070-072_skakaci.indd 70

20.4.11 16:45

h


p o h [ Skákači hop ] TEXT: LUCIE KOLOUCHOVÁ

hop

hop

a kdy se přivítáme. Pokud psa budeme ignorovat případně mu gestem – například napřaženou rukou s dlaní otevřenou proti psovi – dáme stručně a bez emocí najevo, že má se skákáním přestat, většinou toho opravdu po čase nechá. Neshazujme psa dolů, prostě ho ignorujme – nenavazujme oční kontakt, můžeme se od psa i odvrátit. Naším cílem je naučit psa, aby počkal, až se s ním pozdravíme my. Pokud pes zvládá povel SEDNI, dejme mu ho po příchodu. Nebo pošleme psa na jeho místo.

S dostatečným procvičováním budeme mít časem psa, co si po našem příchodu sám sedne a počká, až ho pohladíte anebo odejde na pelíšek a čeká tam.

Klíčem k úspěchu je i náš klidný neemotivní přístup Pokud se budeme se psem halasně a v slzách vítat, jako bychom ho neviděli několik měsíců a ne pár hodin, psa zbytečně rozrušíme a on pak bude mít dojem, že náš příchod je něčím mimořádným, na co je třeba taktéž mimořádně reagovat. Nevzrušujme se, po příchodu vydejme povel Sedni, svlečme se, zujme a pak teprve psa lehce poplácejme. Domů přece chodíme každý den, nač z toho dělat cirkus.

Skáče náš pes na návštěvy? Tady musíme návštěvy ze začátku požádat o spolupráci, případně si sehnat nějakého toho figuranta. Musíme totiž psovi vysvětlit, že pokud bude na návštěvu skákat, ničeho nedosáhne – ba naopak, velezábavná návštěva prostě odejde. Opět

FOTO: SHUTTERSTOCK, 123RF.COM

hop

h o p p ho

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 71 ]

DM0311_070-072_skakaci.indd 71

20.4.11 16:45


PERFECT

DOG Máte pejska? Chcete prezentovat t t ffotografi t fie svého éh mazlíka lík

ARINKA

ALEX

ČIVI ADÉLA DOLEŽALOVÁ

ČIVAVÍ SLEČNA SOP PETRA MIKOVÁ

HIE

BRITTANY SIMI JURKOVIČOVÁ

[ 74 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_74-77_PERFECT DOG_v2.indd 74

22.4.11 17:08


FRANTIŠ KOCOVÁ ELEK IŠKA

HRA JU SI MOC RÁD VÁ NCO KATEŘINA SCHOVA

SPINKY JAKE YLIE AUTOR - MA IRSKÝ SETR TESSINKA ZDEŇKA HUSÁKOVÁ

NÁŠ MAX EVA HŮLO ÍK VÁ

Pak je tu pro vás fotosoutěž í o nejlepší a nejhezč fotografii mazlíka, pána či paničky váš s mazlíkem, prostě pejsek tak, jak se vám ho povede nejlépe vyfotografovat. Kompozicím, se tématům a fantazii meze nekladou.

DM0311_74-77_PERFECT DOG_v2.indd 75

MEGGY NESSIE, BETTI A OVÁ TEREZA SVOBOD

deme Vybrané snímky bu at ov ejň průběžně zveř aně str ou dv lné na pravide i nc ko na a g Do ct Perfe me re roku 2011 vybe jlepší nejpovedenější a ne enění oc ká zís rý kte , ek sním G O ECT DO EC RFE PER 1 K 2011 ZA ROK nu do ce u ko tic a prak soutěže: íku čn ro ho lší da MPAKTNÍ O K Í LN TÁLN DIGITÁ ick y na on ktr ele T e Á ejt R síl A P za FOTOA Své snímky azin.cz, redakce@dogsmag VOU S PAMĚŤOVO G, e-mailovou adresu: DO T EC y napište PERF ráv ! zp U tu O T mě R A ed K př do ímku jméno, označení sn v tex tu uveďte své ní še zli ro v t bý sí e mu a adresu. Fotografi . ální velikosti 1 MB xim ma a i dp 0 30 min. itím už m lší souhlasí s da Účastník soutěže ž. redakci mimo soutě ků ím sn zaslaných

22.4.11 17:09


POMÁHÁME DOGS

Dokud

můžeme pomáhat

Nikdy nevíme, kdy budeme

Asistenční pes je pro handikepovaného nejen praktickým pomocníkem, ale také kamarádem a oporou v jejich nesnázích. Pejsci jsou schopni jakýmsi šestým smyslem rozpoznat invaliditu člověka a chovat se k němu jinak – klidně a ohleduplně. Jsou upřímní, bezelstní a svého pána milují takového, jakým je. TEXT: PETRA VINŠOVÁ

adoptivní rodina, aby ho předvychovala. Vychovatelé se s pejsky účastní pravidelných dvoudenních setkání, kde se svými svěřenci pracují pod dohledem zkušených trenérů po celý den. „Máme možnost sledovat třídu štěňat při práci v nákupním středisku, při venčení anebo třeba v restauraci“, uvádí ředitelka. „Někteří vychovatelé to chtějí jenom zkusit. Vychovají jednoho psa, hodně si popláčou a pořídí si svého psa. Někteří však vychovávají už svého šestého psa.“ I výcvik pejska probíhá v rodinném prostředí. Budoucí psí asistent se svým trenérem absolačátky působevuje vše, co v průběhu dne trenér podnikne. Dostane se tak ní obecně prona nákupy, k holiči či k doktorovi, na všechna obvyklá i neobspěšné společvyklá místa, aby ho nic nevyvedlo z míry a mohl se z něj stát nosti Pomocné tlapky ostřílený čtyřnohý průvodce klienta. Přibližně od poloviny nebyly zrovna jedvýcviku se postižený setkává se svým budoucím parťákem noduché. Pojem „asia nakonec dojde na týdenní secvičování, kdy se klient naučí stenční pes“ byl velo pejska starat a povelovat ho. Celý výcvik je zakončen mezikou neznámou, a tak národně uznávanou zkouškou a slavnostní promocí. „Je úžasi výcvik prvních pejsné vidět tu hrdost v očích vychovatelů při slavnostní promoků šel čistě na náklady ci asistenčních psů. Zde mají možnost seznámit se s tím, pro cvičitelů. „Mnoho přátel z kynologické oblasti nás sledovalo koho konkrétně štěně vypiplali a mají tu čest předávat certifiv krušných začátcích a nechalo nás v tom tak trochu „vymákát asistenčního psa klientovi“, uvádí Hana Pirnerová. chat“, přiznává ředitelka společnosti, Hana Pirnerová, a dodáKromě výcviku asistenčních psů Tlapky pořádají vá, že dnes je jim za to vděčná. „Na začátku jsme i přednášky ve školách a zájmových klubech. Také cvimuseli přesvědčit, že máme kromě nadšení a zkučí a testují canisterapeutické týmy šeností také vytrvalost a bojovnost. „Tyto vlastnosti (pán&pes) které následně rozhodně nejsou cizí J. Tomášů, H. Pirnerové jako dobrovolníci docháZašlete D a M. Freeman, zakladatelům společnosti. Pomocné zejí za klienty do zdravotDMS POM MS ve tvaru: tlapky byly založeny v únoru 2001 a dnes jsou nických zařízení. Na svět O C N E TLAPKY na číslo zárukou kvality, spolehlivosti a serióznosti. takto pomohli již více jak je 30 Kč P 87777 cena zpráv y o no ozí asistenBudoucí čtyřnozí stu dobrovolníků 27 Kč, slu mocné tlapky obdr ástu tupci tu ti jsou převážně zástupci (www.canisterapie.cz). žbu zajišť ž í uje Fórum dárců. T eretrívrů a pocházePřipravují i tzv. šikovné partneremaké se můžete stát jí z čistokrevných pomocníky, kteří zastávají a na výcv Pomocných tlape papírových vrhů. práci jak canisterapeutickou, ik hafíků p k První rok se tak asistenční. Jsou přidělor a v id e lně přispívat. štěňátka ujímá váni do rodin, kde se nachází

Z

I HAF YOU !

[ 78 ] DOGS magazín gazín | květen/červen 2011

DM0311_78-79_Pomocne tlapky.indd 78

22.4.11 10:56


pomáhejme,

pomoc jiných potrebovat sami.

http://www.youtube.com/ watch?v=ehH_TvyytiQ&feature=player_embedded#at=60

těžce handikepovaný klient a pomáhají nejen postiženému, ale i pečující osobě. „Měli jsme báječnou představu, že psi pomůžou v životě našich klientů a ti pak budou samostatnější, nezávislejší a spokojenější,“ ohlíží se zpět Hana Pirnerová. Sama věřila, že jejich činnost bude jen samý ten happy-end. „Nedošlo nám, že i když toto vše budou naši klienti mít, nezabráníme tomu, aby je nedostihla jejich nemoc. Velice kruté bylo první setkání se smrtí našeho klienta. Vždy říkám: Nevím, co cítíte, ale vím, že je to velice těžké, moc na Vás myslíme. Toto je na práci nejtěžší, stejně tak když onemocní a zemře pes, který je druhým já pro klienta. To, že musíme brát smrt jako součást života, to je na této práci nejtěžší,“ přiznává ředitelka Pomocných tlapek.

Tlapku na to!

Tlapky nestaví vzdušné zámky, ani si STAŇTE SE OU! do cílů nedávají něco, co by nebylo v jejich ADOPTIVNÍ RODINvního silách. I nadále chtějí ročně připravovat Buďte součástí pr edujte, 10–12 psů a dobře proškolit všechny své a sl roku života pejskaa s pomocí klienty. Na začátku stály před důležitým Vychovat ze štěňátka psího asisče pé ší jak za va úkolem přesvědčit veřejnost, že podpora tenta je náročné jak na odbornost, tak o éh al zm Pomocných tlapek daný jejich činnosti je důležitá. Dnes pořádana náklady – 2letá výchova a výcvik rošťáka roste od hý jí sbírky v ulicích velkých měst a benefiční psa stojí cca 210 tisíc korun. Tlapky jsou koncerty Čechomoru za spolupráce s pojištak plně závislé na finančních darech a pracovitý čtyřno asistent. ťovnou Kooperativa. Díky osvětě, kterou prood sponzorů a partnerů, na výdělcích ý akcí a na spoustě p ý vádějí, už dnes pojem asistenčního psa není neznáz dobročinných ochotných ■] mý a tak lidé, kteří na ulici potkají psa ve žluté košilce, dobrovolnících. [■] www.pomocnetlapky.czz už ví, že si ho nemohou jen tak pohladit.

http://eshop.pomocnetlapky.cz/

FOTO: POMOCNÉ TLAPKY

NAVŠTIVTE NÁŠ ESHOP a pořiďte si nějaký originální předmět nejen s motivem Pomocných tlapek. K dostání jsou například pixličky s pamlsky pro mlsné jazýčky, deštníky, různé odznáčky či samolepky, hrníčky anebo třeba trička s popiskou „I haf! You“.

V Měštanské Bese se dne 29. květnadě v Plzni od 19:30 hod. ko 2011 Benefiční koncert ná „ ECHOMOR pro „Č Pom Po mooccné tlapky“.

květen/červen kv květen/ /če čče er v ve e n 2011 | DOGS magazín [ 79 ]

DM0311_78-79_Pomocne tlapky.indd 79

22.4.11 10:56


NEXT DOGS

[ BICHON Á POIL FRISÉ ]

WWW.DOGSMAGAZIN.CZ Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 redakce@dogsmagazin.cz tel./fax: 222 522 321 tel.: 222 514 677 MANAŽER ČASOPISU Zuzana ZIKMUNDOVÁ zikmundova@dogsmagazin.cz

ko Veselý pejsek se srstí jam z cukrové vaty je i vel mi hravým společníke

ČESKÝ TÝM/REDAKCE Adéla STOLAŘÍKOVÁ Adéla ZICHÁČKOVÁ Barbora LUKÁŠOVÁ Petra VINŠOVÁ Lucie KOLOUCHOVÁ

ČTĚTE!

Letní dvojčíslo červenec/ srpen vychází

MEZINÁRODNÍ TÝM Carla Brandon (New York City, USA) James Harris (London, UK) Jodie Retclife (Adelaide, AUSTRALIA) FOTO Zuzana PROCHÁZKOVÁ photo@polygrafnet.cz

8. 7. 2011

o měsíčník! září vycházíme již jak Nezapomeňte, že od

A TRV

A LE Z

37

[ PES & LÉTO ]

Tématická příloha o všem, co vás ohledně vašeho pejska, sluníčka, cestování a letních nástrah může zajímat.

METROPOLE OSLO Jaké jsou v severské metropoli podmínky pro pejsky a jak se jim zde žije se dozvíte v dalším díle našeho seriálu.

DOGDANCING V Výukový seriál pokračuje dalším dílem.

KLÍŠŤATA J Jeden z nejnebezpečnějších vnějších šícch parazitů pro psy. Jak a čím se chránit? t??

KTERÉHO PSA Tentokrát představíme plemena, pro která je voda druhým domovem.

DM0311_82_NEXT.indd 82

MARKETING&INZERCE Dana BOHUŇOVSKÁ tel.: 724 304 906 bohunovska@dogsmagazin.cz KOORDINACE DISTRIBUCE Straper, s.r.o. DISTRIBUCE Mediaprint&Kapa (CZ), PressMedia (SK) PŘEDPLATNÉ ČR: MediaServis (CZ a zahraničí) Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo P.O.Box 63, 639 63 Brno. Příjem objednávek: tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: predplatne@mediaservis.cz. Příjem reklamací: tel.: 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí zajišťuje Mediaservis s.r.o., administrace vývozu tisku, Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9, tel: +420 271 199 250, fax: +420 271 199 902. SR: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, a.s. oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava tel.: 00421 2 44458821, 00421 2 44442773 a 00421 2 44458816, fax: 00421 2 44458819 e-mail: predplatne@abompkapa.sk

CONCEPT & STORY CreativeBrandSolutions, London LAYOUT & DTP STUDIO soliter.com, Záhřebská 50, Praha 2 MEDIA RESEARCH&ADVICE Mind&Shape PDP, London TISKÁRNA GRASPO CZ, a.s., Zlín VYDAVATEL

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 IČ: 63145090 ISSN 1804-2619 Povolení MK ČR č. E 19340 Jakékoliv přetiskování či kopírování, třeba jen částí textu nebo jednotlivých fotografií, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je protizákonné. Koncept, uspořádání jsou předmětem vlastnictví vydavatele.

Vychází 6x ročně. TOTO ČÍSLO VYŠLO 6. KVĚTNA 2011 Prodejní cena 37,- Kč /1,98 €

22.4.11 16:55

DOGS magazín 03/2011  

Třetí číslo nového DOGS magazínu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you