Page 1

La transició i Espanya fins a l’actualitat

M A N U E L

4 º E S O

G U E R R E R O

19/ /3/ /12

2 ª A V A L U A C I Ó

H I S T Ò R I A


Índex Pàg. 3: Inici. Pàg. 4: Circumstàncies particulars de la transició espanyola. Pàg. 5: Evolució Política. Pàg. 6-7,9-11: Sistema Polític. Pàg. 8,11,12: Publicitat. Pàg. 13: A l’actualitat. Pàg. 14: Opinió Personal. Pàg. 15: Bibliografia.


Inici La transició espanyola és el procés segons el qual Espanya va assolir passar, sense traumes greus, d'una dictadura, la de Francisco Franco a un Estat social, democràtic i de dret. Les dates de durada d'aquest període són variables però la més acceptada és la del 20 de novembre de 1975 (mort del dictador) encara que hi ha altres que diuen que la veritable transició espanyola no comença fins a la incorporació d'Adolfo Suarez al poder i el 28 de octubre de 1982 victòria electoral del PSOE (Partit Socialista Obrer EspaJoan nyol) per delimitar la seva finalització.

Joan Carles I va ser nomenat successor de Franco i proclamat rei el dia 22 de novembre de 1975, que va jurar davant les Corts (Congrés dels Diputats) el compromís amb el restabliment de la democràcia, davant l'escepticisme, quan no la crítica generalitzada, de l'oposició al franquisme que veia en ell un mer continuador del règim, sense que per això fos plenament acceptat pels partidaris d'aquest.

Joan Carles I nomena president de govern a Adolfo Suárez, un home amb un ferm compromís amb el retorn a la democràcia. I no cal oblidar en absolut el protagonisme de la societat civil que, a través del seu mobilització i del seu vot, va marcar el camí a seguir, la implantació d'un sistema democràtic però sense una ruptura radical amb el passat.


Circumstàncies particulars de la transició espanyola

La dictadura era un marc estret i rígid, incapaç d'evolucionar i de donar cabuda a les forces expansives,econò miques, socials i polítiques, ge nerant nombrosestensions que acabarien per trencar irremeiablement a mig o llarg termini. Les forces internes reprimides , econòmiques i socials, van exercir la seva protesta de manera generalment pacífica i en alguns casos mitjançant actes terroristes.

Aquestes situacions van provocar la reacció del búnquer, partidaris de la repressió a ultrança, dominar una bona part del panorama polític fins després fins i tot de la mort del general Franco.

L'oposició a la dictadura es trobava molt dividida. Pel que s'imposava com a solució lògica una sortida pactada. D'aquí triomfarà la fórmula de reforma, mantinguda per les forces de dreta o centre, enfront de la de ruptura democràtica, que era la mantinguda per l'oposició més radical de l'esquerra.

Per comprendre la transició des del franquisme a la democràcia cal determinar les causes que la van fer possible: El desenvolupament econòmic i social de la dècada dels seixanta havia transformat profundament la societat espanyola. Espanya havia passat a ser la desena potència industrial del món. Alhora es va eradicar pràcticament l'analfabetisme. La societat es va transformar en urbana i es va anar secularitzant poc a poc.


Evolució política Abans d'aprovar la Constitució, Espanya era pre-autonòmica. Aprovada la Constitució, es convoquen les 1 ªeleccions amb caràcter legislatiu (1979) guanyant la UCD seguida per PSOE i PCE i, fracassant l'AP, a més apareix Herri Batasuna i extrema dreta. En les eleccions el PSOE i el PCE van governar a les grans ciutats. Va començar un desenvolupament legislatiu mitjançant lleis orgàniques i es van aprovar els estatuts bascos i catalans.

La UCD va començar a descompondre i A.Suárez dimitir i, es va proposar a Sotelo com a successor. En el moment de nomenament, el Congrés dels Diputats, va patir un intent de cop d'Estat que va ser dominat pel rei. Sota el seu mandat es van aprovar alguns estatuts d'autonomia i la petició de l'entrada d'Espanya a l'OTAN. Mentre, la UCD s'anava fragmentant i en no poder governar es van convocar eleccions el 1982, en què el PSOE (Glez) va obtenir la majoria absoluta. Durant el seu govern va prosseguir amb les negociacions per integrar Espanya a la CEE, aquesta va aguditzar els problemes agraris, pesquers i industrials. El Govern va convocar un referèndum per ratificar la permanència en l'OTAN, ja que es creia que així es trencaria l'aïllament. La campanya va ser tan cara que van sorgir empreses fantasmes per recaptar aquests fons (assumpte Filesa) que s'havien perdut. Es van convocar eleccions el 1986 i el PSOE va mantenir la majoria absoluta. Les tensions entre grups polítics van augmentar i les eleccions es van avançar al 1989 on el PSOE va perdre la majoria absoluta i el PP es va consolidar com l'oposició, va passar el mateix en les eleccions del 93. Però la debilitat del govern i les acusacions a aquest per l'assumpte Filesa i els Gal van fer avançar les eleccions al 96 i el PP va aconseguir la victòria. La democràcia podia donar per consolidada.

Però aquest procés no va ser fàcil a causa principalment del terrorisme (ETA) i al cop d'estat de Tejero. El sistema polític es va basar en la dictadura del partit únic, el Moviment Nacional, hereu de la FET i de les JONS (1937). Dins d'una completa subordinació al Cabdill, va haver diferents famílies o grups-mai partits-amb diversa sensibilitat política. Cadascuna va tractar d'influir en les decisions de Franco, i l'habilitat d'aquest va consistir en confiarparcel·les de poder convenientment mesures, recolzar successivament en una família o una altra segons convingués en cada moment, desplaçant del primer pla (sense deixar de comptar amb elles) a les que es feien incòmodes per alguna raó interna o externa i garantir d'aquesta manera la seva presència indiscutida en el poder. Quan va esclatar algun escàndol que podia atribuir-se d'alguna manera als recels entre les famílies (com el cas MATESA), Franco optava per solucions expeditives i salomónicas ("castigar" a les dues parts, de forma paternalista). Eren habituals les expressions de Franco en què menyspreava l'activitat política (pròpia de "politicastres"), i fins i tot ninguneaba als seus propis ministres, fent-se cèlebre el seu consell: «faci com jo, no es fiqui en política».


Sistema Polític En els últims anys de la dictadura franquista es van produir intents, amb ARIAS NAVARRO, per buscar vies d'obertura del règim. Es va aprovar la Llei d'associacionisme polític, permetent la creació d'associacions dins del règim que expressessin el contrast d'opinions dins del sistema. Apareixen dos tipus d'aliances: • Junta Democràtica: creada al començament de 1974, a iniciativa del PCE fonamentalment, al costat d'aquest hi havia el PSP, algun partit d'esquerres, forces polítiques regionals, personalitats independents, algunes d'elles vinculades a l'Opus Dei. El seu objectiu era implantar un sistema democràtic, amb una organització bastant activa (sobretot entre 1974 i el 75) en el món laboral, cultural i universitari. • Plataforma Democràtica: formada per partits polítics, principalment articulada pel PSOE i grups democristians. El seu objectiu era el mateix que el de la Junta Democràtica, és a dir, arribar a un sistema democràtic. Però per què aquestes organitzacions? Cal tenir en compte les estratègies del PCE i del PSOE, tots dos volien establir un nou sistema polític, que no heretés res del franquisme, però coincidint en l'objectiu tenien interessos contraposats, el PCE li interessava comptar amb el major nombre d'aliats, perquè des de la guerra civil havia estat aïllat, donat el distanciament entre comunistes i socialistes, el PCE va tractar de trencar aquest aïllament, encara que va fracassar. El PSOE es va reafirmar en les seves estratègies d'autonomia amb FELIPE GONZÁLEZ. En l'àmbit de les polítiques públiques, els partits polítics es van fer més graduals, es definien com antimonopolistas. Amb la política eurocomunista, el PCI (Itàlia) va funcionar, a Espanya es creia que el PCE es convertiria en el primer partit de l'esquerra, per a això era important la seva política d'aliances. Però González no accepta entrar en aquestes aliances amb els comunistes, mantenint l'autonomia del PSOE, encara que amb un missatge sense anticomunisme. El 1976 mor Franco, SUÁREZ en el poder, la situació canvia i l'oposició si no unifica criteris i si no signa acords perdria força. Suárez contacta amb l'oposició, en principi en secret (després en públic) i es forma la COORDINADORA DEMOCRÀTICA, que unia a la Junta Democràtica i la Plataforma Democràtica. Les possibilitats que es plantegen ara són: • Ruptura: implicava formar un govern provisional i convocar eleccions per a Corts Constituents. • Reforma: implicava canviar el sistema polític a partir de la seva legalitat. Suárez convoca un referèndum per aprovar la LLEI DE REFORMA POLÍTICA, per poder fer els canvis necessaris per aconseguir una Constitució democràtica. Això li permet fer canvis i el resultat és favorable, el 1977 se celebren les primeres eleccions democràtiques a Espanya des de la II República. En aquesta llei tb es legalitzen els sindicats UGT (socialista) i CCOO (Comunista). CCOO sorgeix en els anys 60, fundat per militants sindicalistes catòlics, encara que va seguir una estratègia comunista. Volien enderrocar la dictadura, per a això van convocar una gran vaga general, deixant de banda les actituds de guerrilla, passant a una mobilització de masses i forces polítiques, tot això va fracassar. La UGT va manifestar una oposició directa, el que li va suposar un gran cost. Va desaparèixer excepte al País Basc, Astúries i una mica a Madrid. El PSOE ho reconstruirà en els anys 70. Quan Suárez va legalitzar els sindicats les CCOO tenen més força que la UGT, tenen més afiliats, una estructura més sòlida, guanyant les primeres eleccions sindicals.

Arias Navarro


Adolfo Suárez

Francisco Franco

Amb la Llei de Reforma Política s'establirà un sistema bicameral de les Corts, Congrés i Senat, amb representants elegits per sufragi universal, directe i secret, excepte 1/5 de els senadors que són nomenats pel Rei. S'aprova un sistema electoral nou, l'actual d'avui, proporcional per al Congrés i majoritari plurinominal per al Senat. Per al Congrés, quan és elegit en circumscripcions grans hi ha una proporcionalitat màxima, però en circumscripcions petites el sistema és gairebé majoritari, on només els partits grans obtenen representació. En el cas del Senat, cada província elegeix 4 senadors, excepte les illes, Ceuta i Melilla. Això afavoreix els partits majoritaris i al primer partit més que al segon. Una altra mesura important era la legalització dels partits polítics. El PSOE ja havia celebrat un Congrés, no legal però tolerat. La qüestió era legalitza el PCE, perquè això condicionaria la participació d'altres partits de l'oposició, especialment del PSOE, el qual tindria difícil participar en unes eleccions sense la concurrència del PCE. La legalització del PCE era una qüestió difícil i arriscada, al principi es va negociar en secret i sembla que es va arribar a un acord en el que el PCE acceptava la Monarquia, la bandera ... és a dir, una actitud moderada en la Transició, d'aquí el seu legalització el 1977. Els militars van rebutjar aquesta legalització de Suárez, però amb ella es va obrir la porta a la celebració d'eleccions. El DECRET 77 va establir un règim d'incompatibilitats dels militars, la participació en política implicava el seu retir automàtic. La Llei de Reforma Política implicava que la classe política franquista desaparegués. Hi va haver un grup que es va oposar, encara que no hi va haver una resistència important ja que molts es van retirar. La resistència més important vi de l'exèrcit, volien que els canvis fossin a partir de la legalitat franquista i s'oposaven a la legalització del PCE. Tot això va generar malestar, si a això li unim l'efecte del terrorisme veiem que es provocaran intents colpistes.


Al juny de 1977 es produeixen les eleccions generals que trien diputats i senadors per constituir unes Corts ordinàries, no constituents (encara que en la pràctica si van tenir aquest caràcter constituent), hi ha partits d'extrema esquerra no legalitzats que no poden presentar-se amb les seves sigles, el faran a través de les plataformes electorals. Es produeix una llacuna, ja que no hi havia cap llei de partits, fins que el 1978 s'aprova la LLEI DE PARTITS POLÍTICS (4 de desembre), és una llei flexible i àmplia (preconstitucional) que encara avui segueix vigent. El resultat d'aquestes eleccions va tenir una gran importància en l'articulació dels partits, ja que van constituir una gran selecció. Per a molts el resultat va ser sorprenent. Els partits d'extrema esquerra i dreta van quedar marginats, el que era sorprenent eren els baixos resultats dels partits democristians, i el baix resultat del PCE, i el del partit de dretes més vinculat al franquisme, no es va deslligar del seu halo franquista i va obtenir uns resultats pèssims d'acord amb les seves expectatives. Sorgeix una gran competència pel centre. La clau està entre el centreesquerra i el centredreta, començant a treure les forces perifèriques i centrífugues, amb una continuïtat històrica de l'esquerra i del nacionalisme (ERC i PNB). Aquestes característiques han fet que molts autors a tipificar aquestes tres fases en els següents termes: a) Primera fase, 1977-82 Sistema de partits pluripartidista limitat i moderadament polaritzat, és a dir, quatre forces estatals més les petites d'àmbit regional, encara que domini el centre (UCD i PSOE) hi ha dues forces a banda i banda que si bé no van obtenir els resultats esperats, són forces importants. Hi ha qui va caracteritzar aquesta etapa com un bipartidisme imperfecte (això no és així, existien AP i PCE, que eren independents i no aliades amb les forces majoritàries).


b) Fase d'adaptació, 1982-1993 (eleccions el 1982, 1986 i 1989)

En les eleccions d'octubre de 1982 el PSOE obté una majoria absoluta molt propera als 10 milions de vots, amb 201 escons al Congrés. Els resultats van ser els següents: PSOE

201 diputats

AP

100 diputats

UCD

12 diputats

PCE

4 diputats

Aquesta fase es coneix com la fase del partit dominant, alguns consideren la fase d'adaptació dels sistemes de partits, la hi crida de partit dominant doncs tenia semblances amb el Partit Socialdemòcrata Suec, el que s'ha vist més tard que això va ser temporal, ja que el sistema no facilita la creació de majories absolutes. Veiem en aquest quadre l'evolució de la diferència entre el PSOE i AP: ELECCIONS

% PSOE

% AP

DIFERÈNCIA

1.982

48 %

26 %

22 %

1.986

44 %

26 %

18 %

1.989

40 %

26 %

14 %

c) Fase de consolidació, 1993-avui No hi ha en les eleccions del 93 cap partit amb majoria absoluta, el canvi s'havia començat a manifestar el 1991, en les eleccions locals, es va constatar un augment del vot del PP, que passa a ser el més votat en 28 capitals de província. El PSOE en aquestes eleccions perd la majoria absoluta, encara que segueix sent el partit més votat (sistema similar al de 1979 però amb actors diferents). Eleccions 1993 PSOE

38´8%

159 escons

PP

34´8%

141 escons

El PSOE necessita el suport d'altres forces per governar, hi havia diverses opcions: • Coalició PSOE-PP: aquestes fórmules solen donar-se en moments de grans crisis o de dinàmica política (Alemanya dels anys 60, coalició SDP-CDU). • Coalició PSOE-IU: políticament no era possible, hi havia una gran incompatibilitat programàtica (OTAN, UE ...). • Suport de forces nacionalistes: aquesta va ser la triada, CiU i PNB van donar el seu suport parlamentari però sense entrar en el govern.


Les característiques d'aquestes tres etapes són les següents: • Dificultat de la dreta per articular durant aquestes fases. • Partits i sistemes no estatals, i des del 93 desenvolupament d'un paper destacat en el govern del país (major complexitat d'Espanya). • Sistema no polaritzat, no hi ha partits extrems en cap dels dos costats. És la qüestió territorial la que genera més tensions, i aquí si hi ha forces antisistema com Herri Batasuna o ERC. • Encara que la política es decideix en el centre i predominen les forces centrípetes no hi ha un partit de centre, a causa d'aquesta mateixa tensió centrípeta les eleccions les decideix el centre. • Alt grau de volatilitat electoral i en alguns casos altíssima (eleccions 1982). • Profunds canvis en els partits, tant organitzatius com ideològics. Abandonament del marxisme pel PSOE i el PCE, AP es converteix en el PP. Canvis tb de lideratge, cap dels líders de l'oposició es manté en el seu càrrec. • Procés de descentralització dels partits, federalització de les organitzacions internes dels mateixos. • Sistema pluripartidista moderat, aquesta caracterització és la correcta, però aquest multipartidisme és més proper al bipartidisme que al multipartidisme extrem.


A l’actualitat Un mes després de la seva victòria en les eleccions parlamentàries a Espanya, Mariano Rajoy, ha estat elegit nou primer ministre del país. El cap del conservador Partit Popular (PP) se li va donar dimarts a la votació al parlament de Madrid, els vots de 187 dels 350 diputats.

Rajoy serà investit aquest dimecres pel rei Joan Carles. Després es vol donar a conèixer el seu gabinet. El nou primer ministre, succeirà a José Luis Rodríguez Zapatero, que havia governat Espanya des de 2004. Els socialistes havien caigut després de l'esclat de la crisi econòmica i financera, amb els votants a favor i havia renunciat a la seva candidatura per a un tercer mandat.

Espanya és per la crisi econòmica va copejar amb especial duresa. El país està lluitant amb una taxa d'atur extremadament alt i és considerat com un altre candidat fluix en la crisi del deute de l'euro. Dilluns, Rajoy ha presentat els seus plans per crear ocupació i estabilitzar les finances públiques. Els plans per a l'any per reduir el dèficit pressupostari de 16,5 milions d'euros. Entre les mesures que es veuen afectats per tots els aspectes de la pensió.

Mentrestant, Espanya va guanyar el públic amb tres i sis mesos de bons, 5,6 milions d'euros dels inversors. Això va ser al voltant de mil milions més del previst, mentre que Madrid havia d'oferir taxes significativament més baixes que abans.


Opinió Personal Aquest Tteball m’ha donat molt de mals de cap, degut a que aquest programa no el sé utilizar massa bé. A més, cercar l’informació no ha estat gens fácil la veritat. Una de les coses que avans no savia és que ERC es l’esquerra unida. En general crec que és un treball força complicat només pel fet de ser una revista digital.


Bibliografia http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena11/textos/quincena11pdf.pdf (17/3/12) http://html.rincondelvago.com/historia-de-espana_la-espana-democratica-1975-1990.html (17/3/12) http://html.rincondelvago.com/transicion-democratica-espanola-y-juan-carlos-i.html (17/3/12) http://html.rincondelvago.com/transicion-democratica-espanola_4.html (17/3/12) http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo (17/3/12) http://html.rincondelvago.com/sistema-de-partidos-politicos.html (17/3/12) http://www.stern.de/politik/ausland/parlamentsabstimmung-in-madrid-rajoy-ist-neuer-regierungschef-inspanien-1764959.html (17/3/12)


Revista digital història/ Manuel Guerrero Sánchez  

Treball història transició