Page 1

Danskere i krig Et materiale i dansk for 8./9. Klasse Med sĂŚrligt fokus pĂĽ fortĂŚllende journalistik Udarbejdet af Pernille Tjellesen

1


Danskere i krig

21. sep. 2012

Hvad er baggrunden for at Danmark nu er en krigsførende nation? Danmark er engageret i en angrebskrig for første gang siden 1864. Dengang var det som bekendt ikke nogen ubetinget succes, og også i dag er der delte meninger om nytten af den danske indsats i Afghanistan. Det mest påfaldende ved krigen er nok, at det hele foregår så fjernt fra Danmark. Krigen opleves som underligt uvirkelig. Det er først, når kisterne med de faldne kommer hjem, at den bliver til virkelighed. 40 danske soldater er i skrivende stund blevet dræbt af fjenden eller af friendly fire, som det hedder.

Gå i krig eller ej? Danmark har sendt over 25.000

Nu er det jeres tur

soldater ud i verden siden 2001. De er blevet sendt til Afghanistan og Irak og som det seneste til Libyen. Nogle er kommet hjem i kister, andre med psykiske problemer og ar på sjælen. Enhver krig er fyldt med menneskelige omkostninger, både for de danske soldater og for indbyggerne i de lande, hvor de bliver sendt ud. Derfor er det en meget stor beslutning hver eneste gang Folketinget vælger at sende soldater ud i verden. Der kan være mange forskellige årsager til at deltage i internationale konflikter. Og begrundelserne for at sende Danmark i krig i Afghanistan, Irak og Libyen har da også været vidt forskellige.

Gå på google http://www.google.dk og skriv i søgefeltet:

Find argumenter for hvorfor vi skal i krig - hvem mener det (check dine kilde) Hvem mener hvad og hvorfor? Lav en ny søgning hvor du skriver: - Find argumenter for, hvorfor vi ikke skal i krig - Hvem mener det (Check din kilde)Hvem mener hvad og hvorfor?

2

Nu skal du sammen med din makker vælge det bedste argument for, hvorfor vi skulle i krig mod Irak, og det bedste argument, hvorfor vi ikke skulle i krig mod Irak. Diskuter jeres valg i jeres gruppe.


Du skal nu se det klip, hvor Anders Fogh Rasmussen meddelte det danske folk, hvorfor Danmark havde valgt at indtræde i krigen i Irak. Danmark deltog i krigen i Irak fra 2003-2007

Men inden du går i gang skal du have en lille introduktion til de forskellige måder vi kan appelerer til vores tilhører, når vi taler, så de kan blive overbevist til at mene det samme, som vi gør. Gå ind på hjemmesiden og tag noter, så du har check på, hvad der kendetegner de forskellige appelformer Logos, patos og etos http:// www.youtube.com/watch?v=dhd0_Ke-UQY

Se Anders Foghs tale

http:// www.youtube.com/ watch?v=fVuyhzEuFPE

• Hvilke verber bruger han, når han taler om de danske soldater?

• Hvilken appelform(er) bruger han, når han taler om de danske soldater?

Ved alle opgaverne skal du bruge www.wordle.net

• Hvilke verber bruger han når han taler om Saddam Hussein?

• Hvilke appelform(er) bruger han, når han taler om Saddam Hussein?

Gem dine forskellige wordles i din mappe

• Hvilke adjektiver bruger han om Saddam Hussein

På den måde får du et overblik over, hvilke ord han bruger mest

• Hvilke adjektiver bruger han om de danske soldater?

• Hvilke argumenter og appelformer (logos, patos og etos) bruger han, når han skal forklare, hvorfor Danmark er nødt til at gå i krig? • Hvorfor bruger han det?

3


Om retorik og taler

Nu skal du skrive en god politisk tale Den må vare 2 minutter.

• Husk også at bruge dit kropssprog • Vær også bevidst om hvilke verber og adjektiver du bruger. • Fremlæg i klassen

• Den skal have overskriften: • Danmark er nødt til at gå i krig i Irak Eller den skal have overskriften: • Danmark skal ikke gå i krig i Irak • Du skal anvende de forskellige appelformer og kunne redegøre for bagefter, hvilke appelformer du har brugt hvornår.

4


Fortællende journalistikSoundslides

Hvad er soundslides? Det er en række billeder med lyd, som fortæller en faktuel historie

Efter slideshowet:

Fænomenet kommer fra USA, og blev introduceret i Danmark omkring 2005

•Nedskriv dine umiddelbare tanker og følelser (3. Minutters hurtigskrivning) Del dine tanker med din sidekammerat

Politiken, Berlingske Tidende, Jyllandsposten bruger det en del.

•Hvilke billeder gjorde størst indtryk? Hvorfor?

Det bliver også kaldt: Visuel journalistik, audio slides samt flere andre navne.

•Prøv at beskrive hvad der gør, at et pressefoto er godt -brug gerne nogle fagudtryk fra dansk.gyldendal.dks analysecirkler/billedcirklen

Du skal nu arbejde med et soundslideshow om Henrik Nøbbe. Du skal huske høretelefoner. Gå ind på:http://ikrig.jp.dk/ Se showet

Gå ind på dansk.gyldendal.dk og find genreuniverset. Prøv at finde de definitioner, der dækker sondslideshowet . Noter ned. Hvordan er historien fortalt - gør rede for kompositionen. Vil du vide mere om Henrik Nøbbe, så kan du gå ind og læse baggrundsartiklen på:http://viden.jp.dk/undervisning/ 5


New journalism Betegnelsen New Journalism kommer fra Usa. I 1960'erne begyndte, nogle amerikanske journalister at bruge virkemidler lånt fra den realistiske romankunst inden for featureartikler, interviews, reportager og andre former for journalistisk. Grundene var mange, men en del af journalisterne var også kendte romanforfattere, så det lå naturligt for dem at anvende nogle af de greb, der bliver brugt i fiktionsskrivningen. Det var dog stadigt væsnetligt for dem, at der ikke gik fiktion i selve artiklen. Den skulle stadig overholde de regler, der gælder for de journalistiske genrer. Tom Wolfe, den mest kendte "New Journalist", har opstillet 4 hovedregler for new journalist: 1. Historien skal bygges op omkring scenarier frem for resumeer 2. Dialogen skal være fuldstændig frem for bygget op omkring citater 3. Fortællingen skal komme fra personernes synsvinkel 4. Der skal være beskrivelser af detaljer, der fortæller om personernes liv og miljø

Du skal nu læse artiklen: “Gennem larmen kom råbet: Tango 1, han trækker ikke vejret“

af Johanne Pontoppidan Tuxen og Miriam Dalsgaard, (Foto)

Jesper ser de to mænd i øjnene en efter en. »Er du okay?«. »Ja«.

Læse uddraget igennem. Find eksempler på de 4 hovedregler.

»Er du okay?«. »Ja«. De ser ikke ud til at være bange

Hvad gør det ved artiklen, at der er brugt de virkemidler:

eller i tvivl. Bare klar til at gå i

Kan man altid bruge denne metode, når man skriver avisartikler? Hvorfor? Hvorfor ikke

sårede soldat, der ligger på båren

gang med at behandle den hårdt foran dem.

Fint. Jesper hopper op foran i ambulancen, så han er klar til at få ført dem væk.

Politiken | 08.07.2007 | | Sektion: PS Side 4 | 2630 ord | Artikelid: e0a79b8a

Jesper troede, det ville blive stille og roligt. Han tog til Irak for at lappe sårede soldater sammen og havde hørt, der sjældent skete noget voldsomt. Men hver gang Jespers gruppe er ude at køre, dukker krigen op. Som en vejsidebombe, en raket, en skudt soldat. Og en dag går det for alvor galt. 6

Han ved ikke, hvor smart det var af ham at spørge sine to sygehjælpere, om de var okay. Havde de sagt nej, var han blevet nødt til at beordre dem til at arbejde alligevel. Men han havde følt, han blev nødt til at se i deres øjne, se om de stadigvæk var der.


Udenfor er helvede brudt løs.

Det blødte ikke meget. Alligevel

Selv var han aldrig blevet skudt

Maskingeværer løsner salver,

havde Jesper allerede på det

på, og aldrig havde han oplevet,

håndvåben bliver affyret,

tidspunkt set mere blod end

at en patient døde fra ham.

granater og raketter eksploderer

mange af de soldater, som han

omkring dem. I gyderne på hver

og de andre drenge var kommet

side af huset kan han se lysspor

ned for at afløse, fik han at vide

Så det var det, han var mest

af kugler, der flyver i begge

af en gruppefører fra Hold 7.

nevøs for, inden han krøb i ørkenuniformen og tog til Irak;

retninger mellem de danske soldater og angriberne.

Godt, tænkte Jesper, så bliver

om han ville fryse. Om han i de

det jo nok stille og roligt alligevel

afgørende minutter ville gå i stå, blive kold og glemme alle de

Ambulancen holder lige nu i sikkerhed bag et højt hus. Men

Det var ikke første gang, han var

rutiner, der burde klæbe til

de bliver nødt til at krydse en af

udsendt. Jesper havde været

rygraden.

gyderne for at komme væk.

sygehjælper i Bosnien, men det var næsten som en badeferie.

Og det må ske nu. Det så Jesper straks, da soldaten blev smidt ind

Da han havde fortalt sine

i vognen – at han måtte på en

forældre, at han ville til Irak,

helikopter og til felthospitalet. At

havde hans mor sagt, at han

det var et spørgsmål om

måtte gøre lige, hvad han ville,

minutter.

så længe han ikke kørte på

Jesper havde ellers troet, at det

motorcykel hjemme i Aalborg.

halve år i Irak ville blive stille og

Det gjorde han nu alligevel, men

roligt.

hendes reaktion havde været rar, for det betød, at hun

Kold i Irak

respekterede hans arbejde.

Godt nok havde han så tidligt

Det skulle han få testet gentagne gange i det halve år i Mellemøsten.

For det viste sig, at der skete noget, hver gang han og hans gruppe var ude at køre. Den gruppe sygehjælpere, han var fører for, var altid den, der oplevede det allerværste, og det blev en stående joke, at fik man Jesper og hans drenge med ud, var man sikker på, at noget ville

som ved grænsen haft brug for

Han var ikke i Irak for at redde

sit førstehjælpsudstyr, men det

irakerne eller opbygge et

var, fordi soldaternes køjesække

demokrati. Han var der som

havde været hæftet sammen

gruppefører for tre sygehjælpere

med sorte kabelstrips. Nogle af

– for at tage hånd om de danske

fyrene havde været så

soldater, så de vidste, der var

Det gjorde der også, da de

utålmodige, at de forsøgte at

gode folk til at lappe dem

trillede ud ad lejren og kørte mod

hive dem op med hænderne og

sammen, hvis de blev ramt.

Al Harta, omtrent tre måneder

var endt med et par oprevne

gå galt.

Slik, cola og eksplosioner

efter de var kommet til Irak.

fingre.

7


Det er ved at blive mørkt, da de

Der kan gå flere timer, før det

Hvis de blander sig i kampen,

når ind til byen. Klokken er en

engelske team kommer, så

risikerer de at blive skudt, og så

18-19 stykker, og nogle soldater

Jesper og hans sygehjælpere

vil de ikke kunne lappe sårede

er ved at undersøge den bro, de

åbner døren omme bag i den

soldater sammen.

skal over, for bomber.

pansrede ambulance. Så kan de sludre med soldaterne, der står

Men Jesper vil gerne vide, hvad

udenfor og holder udkig.

der sker derude. Han kan høre,

Pludselig lyder der et brag længere fremme.

at helvede er brudt løs. De De plejer at have slik og cola

holder bag et stort hus og er i

med i ambulancen – som en

relativ sikkerhed, så hans største

Det er nok bare nogle

slags personalepleje. Så kan

bekymring er, om der er nogen

malingdåser, der bliver brændt

soldaterne få et stykke

soldater, der er blevet ramt.

af, tænker Jesper. Så hører han

chokolade, mens de flimrer rundt

på radioen, at der er sprunget en

derude. Også en computer med

bombe længere fremme.

musik og film bliver sat om bagi.

Netop som tanken har formet sig i hans hoved, hører han råbet

Så er der lidt hygge, så har de

udefra: Lima!

Åh nej, ikke igen, flyver det

det godt.

igennem hans hoved. Men der er

Hans kaldenavn er Lima 4.1,

rimelig god ro på radionettet;

Pludselig lyder der et brag af en

men normalt bruger soldaterne

ingen er kommet til skade.

anden verden.

bare Lima.

Alligevel kan de soldater, der er

En raket er blevet skudt af og er

ude midt på broen, ikke komme

styrtet ned fem-ti meter fra

Igennem den åbne luge over

tilbage. Den bombe, der er

ambulancen. På et splitsekund er

ham lyder det igen:

sprunget, lå under et

hele bilen fyldt med krudtrøg og

metaldæksel, og hvad nu, hvis

støv. Jesper råber til sine folk, at

de allerede har passeret flere

de skal lukke døren – nu går det

bomber, som endnu ikke er

løs. Det er ligesom at være på

sprunget? Soldaterne bliver

skydebanen, bare 1.000 gange

deroppe og venter på et engelsk

voldsommere. Der bliver lagt ild

team, der kan demontere

ud i vildskab – soldaterne skyder

bomber og lave bevisførelse.

ned igennem gyderne, hvor ilden bliver besvaret af angriberne.

Der går lang tid, uden der sker noget. Jesper og

Jesper og hans folk lukker sig

ambulanceføreren får

inde i ambulancen.

manøvreret vognen hen ved siden af et stort hus.

8

Lima, Lima, jeg skal bruge Lima.

Vil du læse hele artiklen kan du finde den på infomedia. Du skal bruge dit unilogin og søge vha titlen på artiklen. http:// infomedia.skoda.emu.dk/ ms3/Search2.aspx


Fortællende journalistik Førlæsningsøvelser Før du går i gang med at læse artiklen “kammerater i krig”

Nu skal I læse artiklen, men inden I læser den skal I lige danne jer et overblik Det vil sige, at I starter med at kigge på rubrikken, mellemrubrikkerne, billederne og billedteksterne. Se fælles på artiklen://viden.jp.dk/

Gå ind på dansk.gyldendal.dk og læs om fortællende journalistik http:// dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/ fortaellende_journalistik.aspx

undervisning/sites/danskereikrig/

Noter tre vigtige pointer om fortællende journalistik, efter du har læst

Hvilke forventninger har I til indholdet i

artikler/prolog/default.asp? cid=150689 og drøft:

artiklen - hvad mon den handler om? Hvad mon den ender med?

Mens I læser 1. Noter hvilke kilder der optræder i artiklen 2. Noter om der er kendetegn for reportagen. I må meget gerne bruge reportagecirklen fra dansk.gyldendal.dk i jeres arbejde 3. Noter om der er kendetegn for new journalist.

Efter læsning 1) Hvilke grunde angiver de to soldater Kenneth Kaup Pedersen og Jimmi Bøgebjerg Petersen til at søge om udsendelse til Afghanistan? 2) Hvordan vil du karakterisere forholdet mellem de to soldater?

3) Beskriv med dine egne ord forløbet omkring den 19. september, hvor Kenneth Kaup Pedersen og Jimmi Bøgebjerg Petersen blev ramt i kamp 9


Lav jeres eget soundslideshow. Gå ind på følgende hjemmeside og se manualen til, hvordan man laver et soundslideshow, og hvilke programmer I skal bruge. http://www.slideshare.net/asge/manual-til-at-lavesoundslides Arbejder i på en Mac eller Ipad kan I lave det i programmet iPhoto eller I kan lave det i iMovie eller i Photo slideshow pro ilte, som er et gratis program i Appstore. Arbejder i på PC kan I også bruge Animoto, der ligger på skoletube.dk. Titlen på jeres soundslideshow skal være: “Kammerater i krig” . I skal bruge den samme fortællemæssige opbygning som i Henrik Nøbbe. Dvs vi skal have en struktur på fortællingen, der ender med et klimaks (berettermodellen) http://www.dr.dk/skole/Dansk/Genrer/Eventyr/20100514155607_1_2_1_1.htm I skal tage udgangspunkt i artiklen “Kammerater i krig”. • I kan genfortælle historien. Eller • I kan tage udgangspunkt i temaet i artiklen. Eller • I kan vælge at finde en anden vinkel på titlen. Bare den dækker og involverer overtemaet danskere i krig. Find billeder på: http://viden.jp.dk/undervisning/sites/danskereikrig/multimedie/billedserier/ Og/eller:http://politiken.dk/fotografier/ECE273512/danskere-i-krig-i-irak/ Eller andre steder Vær MEGET bevidst om, hvilken musik i vælger. Den skal understøtte slideshowet, så jeres budskab kommer ud og ikke bare et eller andet tilfældigt. Musikken fortæller lige så meget som billederne.Vær også opmærksomme på, hvad teksten siger i sangen, så det hele passer sammen, lyd, billede og eventuel sangtekst. Forslag til musik I kan bruge: http://www.youtube.com/watch?v=AHj4i3DJo7A

http://www.youtube.com/watch?v=EkR7_eGtB5g

http://www.youtube.com/watch?v=szzsijSr7UI

http://www.youtube.com/watch?v=tkETtLTa3Lk

http://www.youtube.com/watch?v=b8AyHupByuU

10

Danskere i krig  

Et undervisningsmateriale til udskolingen i dansk, hvor der er fokus på fortællende journalistik, soundslides, kildekritik, retorik og taler...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you