Page 10

za še večji in učinkovitejši mednarodni preboj in trajno uveljavitev. Verjamem, da bosta oba dogodka – letošnji šestinštirideseti festival in EPK Maribor 2012 – zgodba o uspehu. Ponovno se je izkazalo, da je Festival Borštnikovo srečanje nujno potreben, da domači publiki in svetu kaže moč slovenske besede in gledališke ustvarjalnosti. Bistvo privabljanja občinstva iz sosednjih regij, internacionalizacije oziroma evropeizacije je v pretoku in soočenju novih vsebin, izmenjavi mnenj, izkušenj, vizij in ustvarjanju nove energije in smisla. Dejstvo je, da bi bila obstoj in razvoj slovenskega gledališča brez Festivala Borštnikovo srečanje resno ogrožena. In res je, da brez vlaganja v kulturo ni prihodnosti, kaj šele razvoja. Narod brez kulture in umetnosti ne preživi … Skupaj z vami, cenjeni ljubitelji gledališke umetnosti, se veselimo šestinštiridesete predstavitve najboljše slovenske dramske produkcije, veselimo se gostovanj številnih gledaliških skupin iz tujine, množice spremljevalnih dogodkov, veselimo se druženja in odkrivanja novih dimenzij in dramskih poetik. Dragi obiskovalci, umetniki, gledališki strokovnjaki, izrekam vam prisrčno dobrodošlico in želim dobro počutje v dneh festivala, veliko neponovljivih in vznemirljivih doživetij, ki se jim boste radi prepuščali tudi v letih, ki šele prihajajo. Danilo Rošker, direktor SNG Maribor

For Maribor Theatre Festival as well as the Slovenian theatre world, the European Cultural Capital project is an excellent opportunity for even greater and more effective international promotion. I believe that both events – this year’s 46th Maribor Theatre Festival and the Cultural Capital 2012 – will be success stories. It has once again become clear that Maribor Theatre Festival is a vital event demonstrating to the domestic and international audience the power of Slovenian textual and theatrical creation. Interaction with neighbouring countries, along with the internationalization, or Europeanization, of the festival enables the circulation and confrontation of new content and an exchange of views and visions; it generates new energy and creates new meaning. Without the Festival, the survival and development of Slovenian theatre would certainly be seriously threatened. And it is true that there is no future, let alone development, without investment in culture. A nation without culture and arts cannot survive. Therefore, my fellow devotees of theatre arts, we are looking forward to the 46th presentation of the best of Slovenian dramatic production, guest performances, many accompanying events, to socializing and discovering new dimensions of dramatic poetics. I wish to express my warm welcome to all visitors, artists and theatre experts. I wish you a pleasant stay and many unforgettable and gratifying experiences that will make you want to return in the years to come. Danilo Rošker, Managing Director of SNG Maribor

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si

46. Festival Borštnikovo srečanje - almanah  

Almanah 46. Festivala Borštnikovo srečanje http://www.borstnikovo.si