Page 1

ESPISYAL NA LABAS, MAYO 10, 2010

PAGBABAGO, HINDI PAGPAPALIT SECTORAL REPRESENTATION TUNGO SA GOOD GOVERNANCE, PEOPLES EMPOWERMENT AT PAGLABAN SA KORAPSYON

P

agkalipas ng mahabang kam- PEOPLE, FOR THE PEOPLE” Kung ating panya, narinig natin ang samu’t mahigpit na panghahawakan ang saring Plataporma De Gobyerno katagang ito, Ito ay nagsasalarawan ng bawat kandidato. Sapat na para ng kapangyarihan ng Taong Bayan. mapili natin ang tapat na Ito ay magsasalarawan ng: PARA CONGRESS- Good Governance– upang maglilingkod sa Bayan. epektibong mapaglingkuran ng pamahalaan ang Kung ating susuriin Mamamayan, maisagawa bawat Plataporma De ang mga proyekto ng Gobyerno ng mga KanPamahalaan na may higit didato ay maghahatid na pakinabang sa nasa atin sa maaliwalas at kakaraming bilang ng magandang buhay at nasasakupan at hindi maaari nating masambit lamang sa iilan. Trans“PAALAM KAHIRAPAN, PAALAM SA PAGDARAHOP NG TAONG BAYAN”. Subali’t ang ating mga narinig na Plataporma De Gobyerno ay dati na nating napakinggan sa maraming halalang nagdaan. Ibig sabihin, marami na ang mga nagpalit-palit na tagapamahala, subalit nananatili pa din ang mga dating suliranin– WALANG PAGBABAGO. PARA MAYOR Kailan nga ba magiging katotohanan, makikita at mararamdaman ng Taong parency– ito ay Bayan ang napakagandang pangako para mabantayan ng Taong Bayan ng Halalan. Habang ang mga nais ang mga kilos at galaw ng sinumang halal at hindi halal na tauhan ng manilbihan sa pamahalaan ay ituGobyerno, maiwasan ang personal na turing ang kanyang sarili bilang pakinabang ng mga Politiko sa yaman miseyas, at super-hero ng taong ng bayan. bayan ang mga Plano De Lahat sila ay sumisigaw ng Gobyerno ay mananatiling kapos sa katotohanan at hungkag. GOOD GOVERNANCE, lahat sila ay Iilan lamang sa kasalukuyang ayaw sa KORAPSYON. Kung sila lakandidato ang nanalig sa kapan- mang ang sisigaw walang mangyarihan ng Taong Bayan. IIlan la- gyayari. Maliban na lamang kung mang na Politiko ang tumatangan sa kasali ang mamamayan sa pagta“GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE taguyod ng GOOD GOVERNANCE at

paglaban sa KORAPSYON. Para sa katuparan ng isang

Planong kaunlaran ng isang bayan, hindi lamang mahalaga– bagkus ay NAPAKAHALAGA na kasali at kalahok ang mamamayan sa Pagpaplano at pagpapasya hanggang sa pagpapatupad ng isang planong pangkaunlaran. Ito ang tinatawag na PEOPLES EMPOWERMENT.

Ang Peoples Empowerment sa praktika nito ay nagsasalarawan ng Sectoral Representation sa Lokal na Pamahalaan, maging hanggang sa Pamahalaang PangBarangay. Mabibilang mo sa iyong isang Kamay ang mga Politikong nagnanais na mamuno sa pamahalaan. Sila yaong mga kandidato ngayon na kumikilala sa kapangyarihan ng Mamamayan. Sila ang ating tangkilikin, sila ang ating ila-

gay sa pwesto kung saan ang taong bayan ang Masusunod at sila ang magiging tagapamahala sa pagpapatupad ng mga Plano at pagpapasya na nilahukan ng Taong bayan. Ang pagbubukas ng pagkakataong ay hindi dapat palampasin, kaya ating ihalal mga taong may pagkilala sa kakayahan ng taong Bayan. Kumikilala na ang PARA KONSEHAL Taong Bayan ang higit na may kapangyarihang magpasya sa ninanais ng Mamamayan.

GOOD GOVERNANCE, PEOPLE EMPOWERMENT & TRANSPARENCY

Ang Masa  
Ang Masa  

Special Edition, May 10, 2010