Page 1

เฮามีป้าย Amazing เป็นของเฮาเอง

Sunday, June 13, 2010


เจ้าพิธีตรวจตราเครื่องเคราก่อนเข้าผาม

Sunday, June 13, 2010


อ แพทคนงามก็มา แบบผีต้องหลีก ส่วน อ ดอนก็เหวววว

Sunday, June 13, 2010


ดาราวาซาบิก็มา

Sunday, June 13, 2010


ผอ. ททท. ชม. ก็มา

Sunday, June 13, 2010


ทุกคนต้องผ่านซุ้มรีจีสเสียก่อน พร้อมรับของคลายร้อน

Sunday, June 13, 2010


ของว่างล้านนา

Sunday, June 13, 2010


ถาดนี้สงวนไว้สําหรับคุณนายปู อย่าลืมรับราหูวันเสาร์ 25 นะคะ

Sunday, June 13, 2010


ขวดเขียวๆ เป็นเวลคัมดริ้งสําหรับม้าขี่

Sunday, June 13, 2010


น้องปีหนึ่งมาเก็บข้อมูล

Sunday, June 13, 2010


เจ้าป้อได้ตี๊ละ

Sunday, June 13, 2010


สอยดาวกันเต๊อะ

Sunday, June 13, 2010


ขั้นตั้งปี่นี้มี 12 ขัน

Sunday, June 13, 2010


คนซ้ายไหว้เจ้าตี๊ คนกลางฟ้อนขัน—เจ๊ปูต้องอิดสา—เปิ้นฟ้อนงามขนาด แต่กู้คนพ่ายคนขวา จิวแวรี่เกลื่อนผามเชียว

Sunday, June 13, 2010


แต่อาจจะพ่ายแก่เจ้านางหยองห้วยก็แด๊ะ คุณเต้ก็อวดฮูป แต่ อ ภา สีจะหน่ายต๊ะ

Sunday, June 13, 2010


พระมาดูป้ายนิทรรศการ

Sunday, June 13, 2010


ผีก่อมากอยโตย แบบเป็นปรูฟรีดเดอร์น่ะ

Sunday, June 13, 2010


สะถาบพักเที่ยง

Sunday, June 13, 2010


ก่อนกดชัตเตอร์ นิ้วก้อยต้องพร้อม

Sunday, June 13, 2010

Fon Phi_cnx_2010  

Fon Phi festival

Fon Phi_cnx_2010  

Fon Phi festival