Page 1

Л АНД А • ВО Р Н ЕС

– Патко! – крикнуло је Прасе. – Испод твог кревета се крије чудовиште! Чује се:

Норберт Ланда Тим Ворнес ВЕ Л И КИ ЛО В НА Ч УДО ВИ ШТЕ

Какво би то чудовиште могло бити? Храбре животиње су одлучиле да то сазнају... ISBN 978-86-6089-340-8

ПЧ Е Л И Ц А

www.pcelica.rs


Рано једног јутра, Патку је пробудио неки необичан шум. Звучало је као: Пшшш, пшшш! – и допирало је однекуд испод кревета. Патка није знала шта би то могло да буде, а била је сувише уплашена да би проверила.

Пшш

ш, пшшш

!


Уместо тога, скочила је из кревета и истрчала напоље да потражи помоћ.


Л АНД А • ВО Р Н ЕС

– Патко! – крикнуло је Прасе. – Испод твог кревета се крије чудовиште! Чује се:

Норберт Ланда Тим Ворнес ВЕ Л И КИ ЛО В НА Ч УДО ВИ ШТЕ

Какво би то чудовиште могло бити? Храбре животиње су одлучиле да то сазнају... ISBN 978-86-6089-340-8

ПЧ Е Л И Ц А

www.pcelica.rs

Veliki lov na čudovište  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you