Page 1

ЦРТАНКА ЗА ДЕЧАКЕ

Развој моторичких способности Подстицање маште и креативности Јачање концентрације и запажања Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА, Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348-252 • е-mail: office@pcelica.rs

ЦРТАНКА ЗА ДЕЧАКЕ

www.pcelica.rs ISBN 978-86-6089-381-1

9 788660 893811

Crtanka za decake KORICA | 215 × 275 mm, rikna 4,7 mm | obrez 5 mm


Украси штит и мач овог храброг витеза.

32


На овим вратима је постер твог омиљеног јунака.

33


ЦРТАНКА ЗА ДЕЧАКЕ

Развој моторичких способности Подстицање маште и креативности Јачање концентрације и запажања Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА, Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348-252 • е-mail: office@pcelica.rs

ЦРТАНКА ЗА ДЕЧАКЕ

www.pcelica.rs ISBN 978-86-6089-381-1

9 788660 893811

Crtanka za decake KORICA | 215 × 275 mm, rikna 4,7 mm | obrez 5 mm

Crtanka za dečake