Page 1

MILANKA JUZBAŠIĆ

o

NATALI ŠARIĆ

o

0 OD 7 VIŠE NIC A P NALE

RADNA SVESKA ZA UČENJE LATINICE ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

V S G M

S

Z

R

G www.pcelica .rs

J

Ž

V

ISBN 978-86-6089-394-1

B L


ЛАТИНИЦА

ЋИРИЛИЦА

Dd Dždž Đđ Ff Gg Дд Џџ Ђђ Фф Гг 6.

7. 25.

8.

10.

11.

5.

29.

6.

25.

ПАРК Посматрај фотографију и упознај биљни и животињски свет парка. Налепнице из ПРИЛОГА бр. 8 налепи у празна поља означена бројевима.

1. 2. 4. 5.

3.

6.

На основу фотографија налепи налепнице из ПРИЛОГА бр. 8 у поља означена бројевима.

7. 30

8.

9.

10.

4.


A a

B b

C c

Č č

Ć ć

L l

Lj lj

M m

N n

Nj nj

E e O o

P p

R r

S s

Š š

T t

H h

I i

J j

K k

U u

V v

Z z

Ž ž

Упиши нова слова на одговарајуће место у абецедном реду. На којем се месту у абецедном реду налазе нова слова (погледај табелу и преброј низ)? Допуни називе становника парка. Прочитај добијене речи (могу да ти помогну речи написане ћирилицом).

etlić детлић

ur evak ђурђевак

ma nolija магнолија

an i noć дан и ноћ

iv an џивџан (врабац)

roz дрозд

omoljka bo богомољка

il karan каранфил

olub голуб

puž olać пуж голаћ

Пронађи једног инсекта и о њему састави упитну и узвичну реченицу. Препиши у свеску називе птица ћирилицом, а затим латиницом. Заокружи биљке и њихове називе растави на слогове.

31


MILANKA JUZBAŠIĆ

o

NATALI ŠARIĆ

o

0 OD 7 VIŠE NIC A P NALE

RADNA SVESKA ZA UČENJE LATINICE ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

V S G M

S

Z

R

G www.pcelica .rs

J

Ž

V

ISBN 978-86-6089-394-1

B L

Abeceda prirode  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you