Page 1

Сања Лазовић Марина Поповић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 1  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

Сања Лазовић Марина Поповић

1 И К Ч ЂА К И Н В А Б ЗА моз г а њ

а з а д о н о е и р аз

ISBN 978-86-6089-370-5

9 788660 893705

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел/факс: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

Djacki zabavnik 1 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

е ц р а л о к ма л е ш

сти о н в и т к а е креативн ости в и љ м и н за ка енигмати квизови


Асоцијација Откриј решење асоцијације.

1. аларм о 2. црквен 3. одмор са 4. крај ча

А

1. првак 2. вреда н 3. динар 4. петак

В

22

1. ђачка 2. дрвена

3. металн а 4. место з а одмор

Б

и ва 1. занимљ 2. поучна 3. корице к 4. уџбени

Г

Решења асоцијације се налазе на 59. страни.


Ања У датој песмици упиши слова која недостају.

Ја се овем ња Даки , бе о ми ли е, бео вра ић. кола је моје ом љено м сто и там дем в ло есто. То је мал де је арст о, у ему се ра а раво ругар тво. Ево, на при ер, Маслаћ Јана, едно је речј др гарица с ајна. Ту је и наша Ката ина, ада по асте б ће алер на. И да се не за ора и чисто, Андре је де дру ине и то. Зајед о смо увек у св му, али осетљ ве см на је ну тем . Све нас ску а мучи и та мука: аљуб ене смо у једно Ву а.

23


Сања Лазовић Марина Поповић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 1  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

Сања Лазовић Марина Поповић

1 И К Ч ЂА К И Н В А Б ЗА моз г а њ

а з а д о н о е и р аз

ISBN 978-86-6089-370-5

9 788660 893705

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел/факс: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

Djacki zabavnik 1 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

е ц р а л о к ма л е ш

сти о н в и т к а е креативн ости в и љ м и н за ка енигмати квизови

Đački zabavnik 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you