Page 1

19 - 25 септември 2009 г.

година XVII, цена 2.50 лв.

www.capital.bg

#37 ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 26

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА ПО ИКА стр. 16

ТЕХНОЛОГИИ стр. 40

Избори с дистанционно управление

А Антикризисни исни ппрестрелкии

Лимфоцити на харддиска

Защо във волейбола става Един български спорт намери системата, с която да произвежда качествен продукт На стр. 10 - 14

КОМЕНТАР

Реформаторски екшън инансовият министър Симеон Дянков показа, че е смел до радикалност и поне в досегашните си действия - правилен до ортодоксалност. Само за няколко дни бяха обявени грандиозни реформи в двете най-важни приходни агенции - НАП и „Митниците“ (виж на стр. 54) и забележете подхода: териториалните началници са освободени и поканени на конкурс, двете структури ще бъдат наредени наново и ще се освободят от излишните си поделения, около 10% от персонала ще

Ф

ISSN 1310-7984

си отиде, останалите ще могат да получат по-висок доход. Дянков поема риск, защото реформите засягат институции, които трябва да гарантират приходите в бюджета. Но опасността не е прекомерна - над 90% от данъците се плащат доброволно и дори промяната да блокира за кратко системата за ревизиите, това няма да застраши прекалено приходите. При успех двете агенции ще са по-компетентни, по-честни и по-евтини. Всичко казано дотук е важно само ако допуснем, че

(О)СИГУРЕН КАПИТАЛ добрият анализ е критично важен

non-crisis

PLAN

“Абонирайте се за

9 771310 798024

37

Посетете www.economedia.bg / изпратете email на abonament@capital.bg / обадете се в абонаментния ни център на 02/93 76 349

действията на Дянков са първа демонстрация за това, което ще последва в армията, полицията, здравеопазването, администрацията. Защото икономиката няма да излезе лесно от кризата, ако от данъкоплатците се очаква да издържат неефективен публичен сектор, за чиито услуги да плащат по два пъти - под и над масата. Ако това е само началото, след още десетина подобни седмици България няма да е същата. В най-хубавия смисъл.

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤


2

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

НАВИГАТОР 19 - 25 септември 2009 г.

WcX]bTû û kYbTûĀâ»ĉû`Vâ

K1

www.capital.bg

#37 ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 26

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 16

ТЕХНОЛОГИИ стр. 40

Избори с дистанционно управление

Антикризисни престрелки

Лимфоцити на харддиска

Защо във волейбола става Един български спорт намери системата, с която да произвежда качествен продукт На стр. 10 - 14

1000 София, ул. „Иван Вазов“ 20 Редакция тел. факс: e-mail: Реклама тел. факс: e-mail:

КОМЕНТАР

)33. 

f]ûcg]XY ûcfgTbT`]gYûnYûacWTgûXTûdc`hlTgûdcÈV]fc_ûXcÈ jcXâû)tb_cVûdcYaTûe]f_ û\TncgcûeYicea]gYû\TftWTgû]bÈ fg]ghk]] û_c]gcûgetUVTûXTûWTeTbg]eTgûde]jcX]gYûVûUsÈ X[YgTâû3cûcdTfbcfggTûbYûYûdeY_caYebTûÈûbTXû×ĉáûcgûXTÈ bok]gYûfYûd`TnTgûXcUecVc`bcû]ûXce]ûdecatbTgTûXTûU`cÈ _]eTû\Tû_eTg_cûf]fgYaTgTû\TûeYV]\]]gY ûgcVTûbtaTûXTû\TÈ fgeTm]ûdeY_T`Ybcûde]jcX]gYâû5e]ûhfdYjûXVYgYûTWYbk]]û nYûfTûdcÈ_cadYgYbgb] ûdcÈlYfgb]û]ûdcÈYVg]b]âû 'f]l_cû_T\TbcûXcgh_ûYûVT[bcûfTacûT_cûXcdhfbYa ûlYû

       

non-crisis

PLAN

   9 771310 798024

37

 

  !"# $#   %#&'#%$#($$)$*$+"$#

XY^fgV]tgTûbTû)tb_cVûfTûdoeVTûXYacbfgeTk]tû\TûgcVT û _cYgcûnYûdcf`YXVTûVûTea]tgT ûdc`]k]tgT û\XeTVYcdT\VTÈ bYgc ûTXa]b]fgeTk]tgTâû-Tncgcû]_cbca]_TgTûbtaTûXTû ]\`Y\Yû`Yfbcûcgû_e]\TgT ûT_cûcgûXTbo_cd`Tgk]gYûfYûclT_È VTûXTû]\Xoe[TgûbYYiY_g]VYbûdhU`]lYbûfY_gce û\Tûl]]gcû hf`hW]ûXTûd`TnTgûdcûXVTûdog]ûÈûdcXû]ûbTXûaTfTgTâû %_cûgcVTûYûfTacûbTlT`cgc ûf`YXûcnYûXYfYg]bTûdcXcUÈ b]ûfYXa]k]û&o`WTe]tûbtaTûXTûYûfonTgTâû'ûbT^ÈjhUTÈ V]tûfa]fo`â

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 9 Номинацията на българския

Директор реклама Румяна Георгиева

9 Лоша съдебна система - слаба

Търговски директор Веселка Данчева

икономика

9 Изборните нарушения в Турция

Административен директор Нели Христова

Има ли шанс за промяна?

Маркетинг директор Катрин Иванова Мениджър бизнес развитие Любомир Василев

www.capital.bg

49 Имаме сделка

БИЗНЕС

Приятели сме с кризата

КОМЕНТАР

Урокът е научен. Но докога?

П

КОМПАНИИ

Какви нови стратегии използват компаниите, за да продават успешно

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Зорница МАРКОВА, Константин НИКОЛОВ Кризата поставя на сериозно изпитание всички търговци, производителите на храни и напитки, радвали се доскоро на завидни печалби. Тестът е такъв, че след кризата много от фирмите ще изглеждат по съвсем различен начин - някои ще са задминали конкуренцията, другите ще са изостанали в съревновани-

Най-често фирмите се борят срещу кризата с нови продукти на по-ниски цени.

ето, а трети просто няма да ги има. Степента на оцеляване зависи от това каква стратегия са предприели. И нищо чудно най-успешни да са тези, които не гледат на икономическото забавяне като на необратима опасност, а се опитват да се възползват от него и дори виждат в кризата свой съмишленик. КОМПАНИИ 54

аметта на борсовия играч е къса. Той бързо забравя лошите времена окрилен от мисълта за нова и бърза печалба. Хубаво е, че понякога все пак тежките времена го карат и да помъдрява, и да оценява стойността на риска. Изглежда, че и в България се получава нещо подобно напоследък. Компаниите, които преди 3-4 години се считаха за двигателя на спекулативните печалби и впоследствие се оказаха най-големите балони, вече са извън фокуса на инвеститорите (виж стр. 62). Поне засега изглежда, че участниците на капиталовия пазар в България са си научили урока. От началото на март българската борса обаче, измерена през основния й индекс SOFIX, е скочила почти двойно. Ръст, който е в състояние да върне усмивките на лицата и на найголемите песимисти. Дотук всичко изглежда добре. В такъв момент обаче се появява и тънката линия между желанието на играчите да печелят и да формират нови балони. Тя се къса, когато алчността се увеличава, а заедно с нея и рискът. Онзи същият, отпреди две години, заради който всички пострадаха. В свой анализ през седмицата американският анализатор Лорънс Делевайн посочи, че се формират десет нови балона. Интересното е, че в прогнозите му няма нищо ново - сред тях са имотният пазар, ипотеките и... акциите. Всъщност и цикличността на икономиката безкрайно много пъти е показала, че балоните винаги са едни и същи. От миналия опит от движението на пазарите нагоре и надолу е видно, че пазарните участници лесно научават урока си, но и бързо го забавят. И дано този път повече хора да са го научили. K

КОМПАНИИ

СТОКИ И ПРОДАЖБИ

47 Главоболието на фармацевтичните компании. Секто-

54-55 С кризата сме приятели. Какви нови стратегии използ-

рът забавя растежа си заради взаимната задлъжнялост и ниските надценки на лекарствата

ват компаниите, за да продават успешно

ИМОТИ

Издава “Икономедиа” АД регистрирано в СГС под №11665/2004

ТЕМА НА БРОЯ

Балон или траен подем на борсите

КОМПАНИИ 47 / Стоки и продажби 54 / ИМОТИ 56 / ПРЕДПРИЕМАЧ 58 / ФИНАНСИ 62 / МОЯТ КАПИТАЛ 66

Представителство на „Икономедиа“ АД в гр. Варна: Варна 9000, ул. „Братя Миладинови“ 86 вх.Б ет.2, тел. 052/ 601 651 Мирослав Петров

Изпълнителен директор Филип Харманджиев

62

K2

02/ 9376 349 02/ 9376 173 02/ 9376 279 abonament@capital.bg

Моментът дойде

кандидат в еврокомисията

Комисарят Хикс

K2

56 Сиво лято

 Човешки ресурси тел. 02/ 9376 289 факс: 02/ 9376 440 е-mail: jobs@capital.bg

6ZjdfbUhdfg`^þZ`npc ]bTbfcV]tgûa]b]fgoeû7]aYcbû)tb_cVûdc_T\T û lYûYûfaY`ûXcûeTX]_T`bcfgû]ûdcbYûVûXcfYWTmb]gYû f]ûXY^fgV]tûÈûdeTV]`YbûXcûcegcXc_fT`bcfgâû7Tacû \Tûbt_c`_cûXb]ûUtjTûcUtVYb]ûWeTbX]c\b]ûeYicea]ûVûXVYÈ gYûbT^ÈVT[b]ûde]jcXb]ûTWYbk]]ûÈû3%5û]ûê2]gb]k]gYëû ÞW^\þcUþghfåþ¾Àßû]û\TUY`Y[YgYûdcXjcXTŸûgYe]gce]T`b]gYû bTlT`b]k]ûfTûcfVcUcXYb]û]ûdc_TbYb]ûbTû_cb_hef ûXVYgYû fgeh_ghe]ûnYûUoXTgûbTeYXYb]ûbTbcVcû]ûnYûfYûcfVcUcXtgû cgû]\`]mb]gYûf]ûdcXY`Yb]t ûc_c`cûÛĉáûcgûdYefcbT`TûnYû

02/ 9376 444 02/ 9376 236 reklama@capital.bg

 Абонамент тел. факс: e-mail:

Ф

02/ 9376 122 02/ 9376 440 pisma@capital.bg

19 - 25 септември 2009 г.

брой #37, година XVII

56-57 Сиво лято. Руските граж10-12 Висока топка. Българският волейбол намери системата, с която да произвежда качествен продукт

13 Олимпийската стойност на доктор хонорис кауза. БФВ

разчита повече на лобита и държавна помощ, а не на спонсори

14 Треньорът на европейския шампион „Тренто“ Радостин Стойчев: Това не е максимумът на националите

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА 20-21 Индекс от счупени яйца. Според класация по икономическа свобода България има два познати проблема - държавната намеса и съдебната система

Държавата тепърва ще мисли как да се развива планината

24-25 Бели пари за черни дни.

22-23 Над полите на Витоша.

Очакваният дефицит в здравната система в края на годината е 350 млн. лв.

СВЯТ

ТЕХНОЛОГИИ

29 Хърватски гол, словенска победа. Любляна и Загреб се споразумяха за преговорите на Хърватия за членство в ЕС

39 Приятно четене! Google ще търси печелившия модел за онлайн медиите, като експериментално продава новини на парче

34 Обамафорията умира на Изток. Западна Европа е повече

40-41 Лимфоцити на харддиска. С развитието на роботиката

проамерикански настроена от новите членки на ЕС и НАТО

компютърните вируси ще станат реална заплаха.

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

36 Малкият принц от Паталеница. Как едно пазарджишко село интегрира хората с увреждания чрез театър

МЕДИА И РЕКЛАМА 37-38 Рекламна реанимация.

42 Следвай парите.

БНТ ще предприеме спешни мерки за съживяване на търговската си политика

Тенисът продължава да си затваря очите за съмнителните мачове

дани и големите отстъпки властват на пазара на ваканционни имоти

Главен редактор Галя Прокопиева Първи заместник главен редактор Станка Тошева Управляващ редактор „Икономика“ в „Икономедиа“ Васил Атанасов Заместник главни редактори Галина Александрова, Алексей Лазаров Отговорен редактор: Йово Николов (editors@capital.bg) Редактор on-line: Момчил Милев Отговорен секретар: Деян Христов (dido@capital.bg); Специален кореспондент: Иван Михалев (investigations@capital.bg); Политика: Сибина Кръстева, Велина Господинова, Елена Старидолска, Панайот Ангарев, Росен Босев, Люба Йорданова (politics@capital.bg); Икономика: Вера Денизова, Калина Горанова (government@capital.bg); Международна икономика и политика: Илин Станев, Светломира Гюрова, Огнян Георгиев, Цветелина Манолова (globus@capital.bg); Общество: Ирина Ценкова (society@capital.bg); Медиа и реклама: Борислав Кандов, Весислава Антонова, Зорница Стоилова (media@capital.bg); Технологии: Андриан Георгиев, Асен Георгиев, Калина Калчева, Ясен Пекунов (technology@capital.bg); Спорт: Георги Филипов, Елеонора Тарандова (sport@capital.bg); Компании: Теодора Василева, Десислава Николова, Маргарита Вачкова, Константин Николов (companies@capital.bg); Стоки и продажби: Зорница Маркова, Жана Иванова; Имоти: Яна Бодурова (imoti@capital.bg); Предприемач: Бойчо Попов, Mара Георгиева (predpriemach@capital.bg); Финанси: Емил Ангелов, Емил Гьорев, Николай Стоянов, Мария Иванова (finance@capital. bg); Моят Капитал: Василена Христова (mycapital@capital.bg); Кариери: Екатерина Попова, Боряна Пенева, Таня Обущарова (karieri@capital.bg); Капитал Light: Богдан Русев, Биляна Димова, Светлана Мирчева, Росица Илиева, Янко Терзиев, (capitel@capital.bg); Фоторепортери: Асен Тонев, Надежда Чипева, Цветелина Ангелова (photo@capital.bg); Дизайн и инфографики: Ася Колева, Антония Тилева (asyak@capital.bg); Дизайн и предпечатна подготовка: Тихомир Колев, Калина Колибарска, Лили Георгиева, Марияна Попова, Нана Бурска, Мария Маркова (INdesigners@capital.bg); Секретар: Михаил Вълканов; Уредник: Светозар Германов

48 Членът на надзорния съвет на БТК и управляващ директор на AIG Capital Partners Пиер Мелингер: Кризата не ни отказва да

ПРЕДПРИЕМАЧ

мислим за нови инвестиции

Реформата в приходната администрация започва с нейното преструктуриране, но бизнесът иска още

49 Имаме сделка. Advent ще плати за водата „Девин“ с 40% повече от борсовата цена

58-59 Нова данъчна ревизия.

50 Изпълнителният директор на Petrom Мариана Георге: Очакваме голяма нестабилност на петролния пазар

60-61 Имаш крава - продаваш мляко. Фермерите получиха две

K3 КАРИЕРИ

години отсрочка от Брюксел за въвеждане на евростандартите за суровото мляко

6-7 Германско качество. Д-р Вичо Вичев от „Фесто производство“ запазва атрактивните социални пакети въпреки кризата

ФИНАНСИ 62-63 Борсов сблъсък. Големият

37

64-65 Студената финансова зима на 2008 г. Бизнесът на най-

ГОДИНА VII, 19 - 25 СЕПТЕМВРИ 2009

ВЪЛШЕБНА НОЩ: ВЕСЕЛИНА САРИЕВА

големите банки и застрахователи в Централна и Източна Европа се свива

Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД София жк „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ №3 телефон за контакти: 02/42 25 900 За проблеми с разпространението: тел.: 02/ 93 76 349 е-mail: sales@economedia.bg Хонорари се изплащат в сряда от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Пощенските пратки се изпращат на адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов“ 20 „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в „Капитал“ реклами. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите.

„Капитал“ и „Дневник“ използват за опаковането на изданията си торбички, изработени от DEGRALEN®. Те се разграждат в природата за 24 месеца, което е над 100 пъти по-бързо, отколкото обикновените полиетиленови торбички.

скок на световните индекси през последните месеци разделя анализаторите на песимисти и оптимисти

МОЯТ КАПИТАЛ 66 Промоции на всеки километър. Застрахователите предло1

жиха на пазара най-различни бонуси и отстъпки по „Каско“

„Икономедиа“ АД е член на „Одит бюро по тиражите“


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

3

sedmicata.capital.bg

СЕДМИЦАТА

Разгаря се спорът за кадруването в съдебната власт

ГЕРБ номинира Йорданка Фандъкова за кмет на София

Правителството прецизира функциите на ДАНС

КОНФЛИКТ. Кадровата политика в съдебната власт стана повод за размяна на остри реплики между различни представители на магистратурата. След като миналата седмица министърът на правосъдието Маргарита Попова обяви, че системата е отровена от интриги и раздори и поиска обяснение за спорни назначения, Висшият съдебен съвет (ВСС) отговори с декларация след последното си заседание в сряда. Той е обезпокоен от тези „тенденциозни и еднопосочни внушения“ и определя критиките като „опит за вмешателство, груб и недопустим натиск“. Съветът призова недоволните да кажат имена на приятелски кръгове с влияние. Пред БНТ Иван Димов дори заяви, че критиците на ВСС стават говорители на организираната престъпност. Ден след заседанието председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев се разграничи от декларацията и заподозря, че тя е срещу него, главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд. Той предлага назначенията да спрат, докато се промени Законът за съдебната власт.

РЕШЕНИЕ. Министърът на образованието Йорданка Фандъкова ще е кандидатът на ГЕРБ за кмет на София. Това реши софийската организация на партията в четвъртък вечерта. „Ще нарушим традицията да покажем, че и жена може да е на този пост“, коментира и председателят на формацията Цветан Цветанов. Последната дума за издигането й има изпълнителната комисия на ГЕРБ, но решението е формалност. Аргументите в полза на Фандъкова са свързани с работата й като зам.-кмет на столицата. Според Цветанов няма да има вакуум в министерството на образованието, което тя сега оглавява. „За ГЕРБ и за правителството кмет на София е ключов пост“, каза той. ГЕРБ ще участва във вота самостоятелно, но по думите на председателя й „бихме се радвали на подкрепата на партиите от ЕНП“. Лидерът на СДС Мартин Димитров обаче предлага да има обща програма за управление на столицата, преди да обещае подкрепа. ДСБ също очаква преговори с управляващата партия и настоява кандидатурата да е от името на десницата.

РЕФОРМА. Някои от дейностите на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще бъдат намалени или преформулирани, така че да не се дублират с работата на МВР. Това е идеята на промените в Закона за ДАНС, които правителството одобри на заседанието си в сряда. Приоритет за агенцията остават контраразузнаването, информационният анализ и прогнозите. ДАНС няма да може да ползва служители под прикритие и контролирани доставки, ще могат да се задържат само лица, нарушили охранителния режим в обекти на агенцията. МВР ще поеме борбата със злоупотребите със средства от европейските фондове. С изменения в Закона за МВР пък в министерството се възстановява Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“, която беше досега по-малка структура в рамките на „Криминална полиция“. С други текстове местните власти ще могат вече да създават „Общинска полиция“. Служителите й ще са извън щата на МВР и ще следят за обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и др.

>>

Йорданка Фандъкова уважи празника на София в четвъртък все още в качеството си на министър на образованието СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

мобилна версия

на capital.bg


4

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

СЕДМИЦАТА Търговете за „Тракия“ ще приключат през декември

Управлението на водния сектор ще се централизира

Началният капитал за фирма става 2 лв.

КОНКУРСИ През есента тръгват

СТРАТЕГИЯ Министерството на екологията и водите разработва нова стратегия за преструктуриране на водния сектор. Това съобщи ресорният министър Нона Караджова. Тя обясни, че се предвижда обединение на управлението на водите. Към момента водният ресурс и съпътстващите го ВиК мрежи, пречиствателни станции, язовири и системи за напояване са разпръснати между общините и четири ведомства - на екологията, на регионалното развитие, на земеделието и на икономиката и енергетиката. Подобен документ е бил разработен от ведомството още през 2005 г. Заместник-министър Ивелина Василева пък обясни, че до средата на ноември ще бъдат разработени нови критерии за финансиране на водните проекти по оперативна програма „Околна среда“ и ще бъдат определени средно допустими цени. Част от общините с оскъпените проекти вече са дали сигнали, че ще оттеглят документите си.

ПРОМЯНА Регистрацията на дружества с ограничена отговорност ще става с уставен капитал от 2 лв., а не от 5 хил. лв., както е в момента. Това предвиждат промените в Търговския закон, които парламентът прие на първо четене през седмицата. Предложението беше одобрено от правителството в края на август, а ГЕРБ пое такова обещание още преди изборите. Тази идея беше и една от 15-те мерки за борба с кризата, които финансовият министър Симеон Дянков обяви след смяната на правителството. Според мотивите на ГЕРБ символичният капитал ще насърчи предприемачеството, което означавало и че ще се откриват нови работни места. На първо четене бяха приети и промените в Търговския закон, внесени от „Синята коалиция“, които предлагат изискването за минимален капитал за създаване на дружества с ограничена отговорност да се намали 50 пъти - до равнището от 100 лева.

търговете за магистрала „Тракия“, като изборът на строителни компании трябва да е ясен до края на тази година, обяви ресорният министър Росен Плевнелиев. Той обеща липсващите 115 км между Стара Загора и Карнобат да са готови през есента на 2012 г., а прогнозната им стойност към момента е 350 млн. евро. Плевнелиев гарантира, че тръжните условия няма да са дискриминационни за българските компании. Най-вероятно изборът на строител на оставащите три лота от магистрала „Тракия“ ще стане на два етапа, като на първия ще се отсеят само компании, които могат да гарантират завършването. Окончателният избор ще стане на втория етап, където основен критерий ще бъде предложената цена. Магистрала „Черно море“ от Варна до Бургас става продължение на магистрала „Тракия“, но строителството й се планира да започне след 2014 г.

Митниците ще се реформират Агенция „Митници“ ще се раздели с 15% от състава в рамките на предприетите съкращения от новото ръководство. Тези, които оцелеят след първата вълна уволнения, ще бъдат оценявани за компетентност и лоялност. Това съобщиха вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и директорът на митниците Ваньо Танов (вдясно). Закриват се 19 от общо 58 митнически бюра. Там митничарите не постигат същата събираемост, както на други места, и това може да се дължи както на липсата на икономическа активност, така и на скрит внос и корупция. Освен подобряване на работата и мотивацията на останалите митничари тези мерки се очаква да спестят от заплати и осигуровки около 5.4 млн. лв. годишно. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Фонд „Земеделие“ започна да изплаща проектите по САПАРД ФИНАНСИРАНЕ Държавен фонд „Земеделие“ започна да изплаща разблокираните от Брюксел проекти по програма САПАРД, чийто брой е 308. Общата им стойност е 152.601 млн. лв. Вече се обработват заявките за плащане на оставащите за финансиране проекти, заявиха от фонда. 106 от неплатените проекти са на общини по

публични мерки на програмата. Средствата по тях са 68.662 млн. лв. Другите 201 проекта са частни и плащанията към тях са 83.660 млн. лв. 28 проекта пък са по мярка „Агроекология“. За тях ще бъдат изплатени общо 279 146 лв. За 10 от проектите, които бяха вписани в книгата с длъжниците и проверявани от прокуратурата, са

установени злоупотреби с документи, съобщиха от прокуратурата. За тях агенция САПАРД е изпратила покани до бенефициентите за доброволно възстановяване на субсидии на стойност 9.356 млн. лв. Проекти на 13 общини също са включени в книгата на длъжниците. Тяхната стойност е 8.094 млн. лв.

ÐÅÂÅÍÞ ÌÅÍ ÍÈÄÆÌÚÍÒ Â ÒÓÐÈ ÈÇÌ ÌÀ È ÕÎÒÅËÈÅÐÑÑÒÂÎÒÎ

Междувременно стана ясно, че фондът и Асоциацията на търговските банки ще подпишат меморандум за сътрудничество, за да бъдат опростени процедурите за кредитиране на земеделските производители и да се въведат гаранции за финансиране на одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони. Работна

група от специалисти на фонда и асоциацията ще изработи конкретните схеми за съвместна дейност, като банките ще подготвят пакети за кредитиране за фермерите. Към фонда ще се създаде нов щат - икономически директор със статут на зам.-директор, който ще поддържа връзка с финансовите институции.

ВЕК В ТЪРСИТЕ ДА НАЗНАЧИТЕ ЧО НЯКОЯ ОТ ОБЛАСТИТЕ: + продажби и маркетинг + юридическо-правна + финансово-счетоводна + топ мениджмънт

Ðåãèñòðèðàé ñå ñåãà íà www.horrem mag.bg//hospittallogy!

Êàê ñå óïðàâëÿâà õîòåë â óñëîâèÿòà íà êðèçà? Îòñòúïêè çà ÷ëåíîâå íà áðàíøîâè îðãàíèçàöèè! Âèæ íà ñàéòà! • Óñïåøíè ñòðàòåãèè çà óïðàâëåíèå íà õîòåëà â óñëîâèÿòà íà êðèçà. • Îïòèìèçèðàíå íà ïðîäàæáèòå. Èíîâàöèè â ïîìîù íà òóðîïåðàòîðà è õîòåëèåðà. • Îíëàéí êàíàëè çà äèñòðèáóöèÿ. Êàê äà ãè èçïîëçâàìå ïúëíîöåííî? *

å íàóêà çà ãîñòîïðèåìñòâîòî

1 ОБЯВА В

+

1 ОБЯВА В

НА ЦЕНАТА НА 1 ОБЯВА В ! НЯМА ПО-ДОБРА ОФЕРТА ЗА СЕЗОНА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ: 02/ 93 76 444


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

5

СЕДМИЦАТА ЕС с единна позиция за банковите бонуси

Европейската икономика се връща към растеж

Опозицията в Румъния поиска вот на недоверие

ИСКАНЕ Лидерите на ЕС постигнаха съгласие да лобират в глобален мащаб за по-отговорно определяне на бонусите и заплатите във финансовия сектор. Искането ще залегне в позицията на ЕС за срещата на Г-20 в Питсбърг следващата седмица. Президентът на ЕК Жозе Барозу, който ще представлява ЕС на срещата, ще се опита да убеди участниците в Г-20 да обвържат заплащането в банковия сектор с дългосрочното представяне на банките, тъй като според ЕС настоящата система, при която бонусите са обвързани само с печалбите, стимулира финансовите институции да поемат твърде големи рискове и може да доведе до нова криза. Против ограниченията се обяви британският премиер Гордън Браун, но и той прие общата позиция. Не е ясно обаче как Вашингтон ще реагира на европейското предложение за таван на бонусите, тъй като САЩ от месеци лобират против задължителни ограничения.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕС ще излезе

НЕДОВОЛСТВО Румънската опозиция внесе вот на недоверие срещу правителството на премиера Емил Бок заради планирани реформи в администрацията, заплащането на държавните служители и образованието. Ден по-рано управляващата коалиция, която има 70% подкрепа в парламента, поиска депутатите да й гласуват доверие в опит да ускори дебатите и приемането на непопулярните реформи. Кабинетът планира да намали наполовина броя на държавните агенции, което ще доведе до освобождаването на 9500 служители. Приходите на агенциите, около 1 млрд. евро годишно, пък ще отиват директно в държавния бюджет. Планираните промени в закона за заплащането на държавните служители ще намалят със средно 15% заплатите в сектора. Премиерът Бок бе принуден да се захване с реформите, за да може страната да получи договорените с Международния валутен фонд и Европейската комисия 20 млрд. евро кредит.

Барозу остава начело на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще остане президент на Европейската комисия още пет години, след като в сряда получи мнозинство при гласуването на номинацията му в Европейския парламент. За него гласуваха 382 евродепутати, против бяха 219, а 117 се въздържаха. Европейският парламент поиска от Барозу да сформира бързо екипа на следващата комисия. Той обаче посочи, че това ще стане едва след референдума в Ирландия за Лисабонския договор на 2 октомври. Тогава ще е ясно дали договорът ще влезе в сила, преди новата комисия да започне мандата си. Според Договора от Лисабон комисията ще остане с 27 членове. Ако той бъде отхвърлен обаче, броят на комисарите ще бъде намален и не всяка страна ще има свой представител. СНИМКА: REUTERS

от най-дълбоката рецесия в историята си и ще се завърне към икономически растеж през третото тримесечие на годината благодарение на милиардните антикризисни програми и рекордно ниските лихвени нива. Възстановяването обаче ще бъде крехко и през 2009 г. европейската икономика ще се свие с 4%, тъй като сривът в началото на годината бе много рязък, сочи оповестената тази седмица прогноза на ЕК. Експертите на комисията очакват през периода юли - септември ЕС да регистрира ръст от 0.2% в сравнение с предишното тримесечие. Дори след края на рецесията икономическото оживление в Европа остава нестабилно на фона на все още слабите кредитни потоци към фирмите и домакинствата и очаквания силен скок на безработицата. „През следващата година несигурността остава. Имаме причини да вярваме, че възстановяването може да се окаже крехко и слабо“, твърди ЕК.

САЩ се отказаха от ракетния щит в Източна Европа ОБРАТЕН ЗАВОЙ Американският президент Барак Обама се отказа от разполагането на елементи от система за противоракетна отбрана в Чехия и Полша. В изявление от Белия дом Обама каза, че ще има нов подход към противоракетната отбрана

в Европа, базиран на „проверена и ефикасна“ система, която ще бъде по-гъвкава и мобилна и ще включва базирани в морето и на сушата ракети-прехващачи и радари, които ще могат да противодействат и срещу ракети с малък и среден обсег.

>> мобилна версия

karieri.bg

Очаквано отказът от плановете в Полша и Чехия зарадва наймного Москва, която не криеше раздразнението си от щита и го смяташе за насочен срещу нея. Руският президент Дмитрий Медведев приветства решението на САЩ като „отговорен

ход“. Същевременно и от Кремъл, и от Белия дом побързаха да отрекат, че до тази стъпка се е стигнало след задкулисна руско-американска сделка. Завоят в линията на Вашингтон обаче предизвика недоволство в Източна Европа, която, след

като дълги години бе сред найлоялните съюзници на Вашингтон, сега се чувства изоставена и пренебрегната от Обама. „Начинът, по който се отнасят с нас САЩ, трябва да се промени“, каза бившият полски президент Лех Валенса.


6

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ

Обратна връзка

34

KАПИТАЛ

obshtestvo.capital.bg

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

ка гнева на бдителните църковни служители. В специално обръщение на Светия синод „относно бъдещето на децата на България“ от април забраната за демонстративно носене на религиозни символи в училище е привидяна като опит за налагане на атеизъм и бездуховност и „зле прикрит удар най-вече срещу традиционното вероизповедание в България Православието“. Съответно бившият министър на образованието Даниел Вълчев в качеството си на вносител на законопроекта също попадна в графата на категоричното неодобрение. Сливенският свещеноиконом Силвестър Янакиев поиска предаването му на анатема от Светия синод или евентуалното му отлъчване от църковното общение.

Честен кръст Вечен календар на възмущенията на българската църква

Душевредна сексология

Ирина ЦЕНКОВА, Весислава АНТОНОВА

Тази страница е за вашата гледна точка по въпроси във и извън вестника, която сме получили по e-mail или сме видели като коментари на www. capital.bg. Приемаме обосновани мнения, интересни снимки и допълнителни материали на pisma@capital.bg или на адреса на редакцията.Въпрос на седмицата: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? Въпросът е отворен за дискусия на capital.bg. Следващата седмица ще публикуваме най-доброто мнение.

Отговор на седмицата:

12 - 18 септември 2009 г.

ОБЩЕСТВО

WWW АНКЕТА

„От заран до вечер той вървеше по пътища и по стъгди със стиснати юмруци и с поглед, запален от желание да не пропусне да мине неунищожено още в зародиша злото, което от всяка заран се излюпваше като хаплива змия из човешките страсти и носеше отрова.“ Цитатът е от разказа на Елин Пелин „Огледалото на свети Христофор“, част от цикъла „Под манастирската лоза“. Главният герой свети Христофор е млад човек, толкова праведен, че наказва грешниците със сила и смърт. И макар че е (и именно защото е) нечовешки богоугоден, лицето му бавно се преобразява в „зъл кучешки образ“, а той самият се сдобива с прякора Песоглавеца. Повече от 70 години след публикуването на разказа Българската православна църква практикува най-вече назидателното озъбване. На 5 септември в Охридското езеро потъна строеният през 1924 г. кораб „Илинден“. На борда му имаше 55 български екскурзианти. Петнайсет от тях загинаха. В общественото пространство злощастният инцидент незабавно получи обяснение от спектъра на фатализма. Широко тиражираната версия разви концепцията, че големите трагедии ни се случват все около големи празници (в случая се визираше Съединението, 6 септември). Най-далече в нерационалните обяснения все пак стигна Българската православна църква в лицето на своя представител, пловдивския митро-

полит Николай, който свърза националната трагедия с концерта на Мадона на 29 август на стадион „Васил Левски“. “Всички тези знаци на скръб, на тъга, които помрачават радостни и щастливи дни, са знаци за нас (...) Затова и беше нашият апел да не се радват или призовават млади хора към кощунствена радост в деня на духовна скръб по посичането на св. Йоан Кръстител“, заяви отец Николай по време на молебена за жертвите в катедралния храм „Св. Богородица“ в Пловдив. Мадона беше заподозряна в масово убийство, а лошата енергия около нея - разчетена още в творческия й псевдоним. „Една жена, която, ако бъде причислена, както тя очевидно желае, към библейските образи, ще заеме мястото на блудницата, изкусителката, Лилит, узурпира името на Божията Майка, играе кощунствено “ролята” Й, създава една почти апокалиптична карикатура. Сякаш долавяме нещо от гримасите и гротеските на ада, когато той се плези на Небесата“, пише на страниците на сайта pravoslavie.bg главният му редактор Андрей Романов в статия от 2 септември. На свой ред грешниците, осмелили се да посетят концерта й в деня на недотам популярния сред редовите българи празник, се превърнаха в несъвсем неволни съучастници - Светият синод се противопостави на концерта още преди осъществяването му. Посочените примери не са само инцидентни прояви на разминаване с благия тон, проповядващ мир и любов. В България църквата говори на езика на отрицанието, забраната и анатемата. „Може би това е някакъв рефлексивен механизъм на това, че тя толкова дълго време е била принудена да мълчи от тогавашната власт, която беше преди 20 години. Тези хора явно са свикнали, макар и някои от тях да са млади, с този начин на тропане по бюрото, стоварване на анатеми“,

коментира журналистът Петър Волгин, който също е попадал на мерника на църквата заради провокативно предаване на религиозна тематика. Според богослова Георги Иванов в основата на негативния тон на Българската православна църква е слабостта. „Слабостта е духовна, интелектуална и дори езикова. Не успяваме да се доближим до хората и затова изпадаме в някаква квазидуховност, влизаме в ролята на духовна полиция, на духовни фюрери“, казва теологът. В България за църквата се чува единствено в контекста на скандала и противоречивите изказвания. Често реакциите й спрямо елементите от съвременния живот могат да се определят най-малкото като неадекватни и непривлекателни. При това подобни примери в последно време не липсват в

Българската църква е капсулирана в консервативното и рестриктивното, което минимализира шанса й да се свърже с проблемите на настоящето. различните сфери от обществения живот.

Грехопадение по служба В началото на 2007 г. от църквата е отлъчена лекарка от Сливен. Повод за анатемата е признанието, че понеже е гинеколог, тя извършва аборти, изповядано пред свещеника отец Евгени. Божият служител докладва служебните грехове на лекарката на владиката Йоаникий. „Поисках от докторката да спре абортите. Тя обаче отказа. Докладвах на владиката Йоаникий и я отлъчихме“, обяснява тогава отец Евгени. Той отправя призив абортите да бъдат официално забранени и предизвиква гнева на лекарите, определяйки гинеколозите като „платени килъри“.

Неразторжимият съюз През октомври 2008 г. Светият синод на Българската православна църква излиза с официално становище по повод проекта за семеен кодекс. Поводът е идеята за регламентиране на фактическото съжителство и предбрачните договори. В изявлението на Светия синод се излага доводът, че при фактическото съжителство „липсва един от основните елементи на брака - твърдата и ясно изразена готовност на двамата да се посветят един на друг в неразторжим съюз, чиято цел, изразена в светото венчание, е единение в Господа“. Българската православна църква цитира и „немалко авторитетни изследвания по този въпрос“, които доказват, че фактическите съжителства са кратковременни и домашното насилие се проявява в много по-голяма степен от това при брачните двойки. От своя страна брачният договор е отречен, тъй като чрез него „съюзът на любовта се превръща в сделка“.

Любов по правилния начин През юни тази година Светият синод излиза с официална (негативна) позиция по повод гей парада в София. В изявлението се призовават „властимащите да забранят провеждането на това Содомско сборище, а гражданите да не участват в тези, по думите на Апостола, „безплодни дела на тъмнината“, които са противни на здравото учение и рушат устоите на обществения морал”. Студентите по богословие от Софийския университет стигнаха дори по-далеч във възмущението, като, излизайки иззад завесата на хрисимия словесен протест, организираха собствен антипарад, заявен като литийно шествие. На похода са издигнати плакати с лозунг „Вън хомосексуалистите от България!“ и „Да запазим децата си чисти“.

Лошо образование Проектозаконът за училищното образование също предизви-

През май тази година на мерника на Сливенската митрополия попадна Професионалната гимназия по туризъм в Бургас. Поводът са часовете по предмета „Здравно опазване“, с подзаглавие „Сексология“, по време на които се прожектират филмчета, демонстриращи нагледно употребата на различни контрацептиви. “Отзвукът от тях (филмчетата - бел. авт.) е, че те са срамни, душевредни и омерзителни и развращават нашите деца. Сливенският епархийски съвет счита, че, показвайки на учениците тези филмчета, училищното ръководство косвено ги насърчава към деяния, които според Православната християнска етика се обобщават като блудни грехове”, коментира в официален документ Сливенският епархийски съвет, а секретарят на митрополията Вълкан Янев обявява, че незабавното въвеждане на вероучение би отстранило нуждата от „обучение по секс“.

Попарт В сферата на изкуството и литературата поредицата от отрицания засяга всяка крачка встрани от праволинейно богоугодното. Българската православна църква си запазва правото да се произнася осъдително за факти от съвременното изкуство (фреските на Светлин Русев в храма на Ванга в Рупите) или дори да отлъчи автора им (писателя Христо Стоянов заради „Копелето: Евангелие от Юда“). Тя не оставя без внимание световни бестселъри като книгите за Хари Потър, „Шифърът на Леонардо“ и филма на Мел Гибсън „Страстите Христови“. И ако на много места по света църквата означава всекидневни прояви на хуманност (кухни за бедни, подслон за бездомни, грижа за отхвърлените), у нас тя е най-вече засъхнала супа по брадата, неразбираем, плашещ език и пълна липса на адекватност, граничеща с лошотия. Затова най-известните й герои са поп Вечерко, поп Кръстю и дядо поп от рекламата на някакви салами. K

Християнин съм и ми харесва БПЦ

21.88%

17.19%

Re: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? За толкова години управление от червени некадърници сме свикнали с кризите и тази ще преживеем, няма да ни събори. Безработицата ще нарасне осезаемо, но не очаквам масово падане на цените и заплатите, може би само на имотния пазар, но мисля, че в голе-

мите градове сме близо до минимума за разлика от ваканционните селища и селата, където спадът на цените ще продължи поради липса на търсене. Но криза има само за бедните и хората с кредити, които не са си направили добре сметката, за богатите криза няма. dtd

 Ооо, много ги бива нашите отчета да се произш насят за духовността в н световен порядък , но ако с им паднете в лапите я за и кръщене, я за погребение к - ще ви одерат до кръв с тяхната алчност и човет комразие. к 333 Православната ни църква е забила поглед в пъпа си и от време на време пуска по някоя безумна декларация, в която на странен език размахва пръст. В същото време синод и владици търгуват с имоти, бият се за свещоливници и свещеноприсъстват на всяка държавна трапеза. Да не говорим за онова недоразумение пловдивския владика Николай, който има автопарк като на високопоставена мутра. boby d

ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА: Не съм вярващ

Re: Честен кръст

57.06% Християнин съм, но ме е срам от БПЦ

 Грях е да наречеш това

нещо църква. За православна да не говорим. Май единствено „българска“ е на място тук. Българска е, защото е събрала в себе си най-лошото от българското - корупцията, простотията, алчността, бездушието и безверието. Тя се е превърнала по-скоро в изложба на антидуховното. Тези подобия на хора искат да ми бъдат посредници в контакта с бога?!? В нормалните държави църквата отдавна има своята огромна социална функция - строи приюти, храни бедните, проповядва любов. Наш'та не рачи - тя краде имоти, взима пари от бедните и проповядва разкол. В нормалните държави духовници стават хора, които са посветени на Бога. У нас те са неудачници, които могат да пеят сносно и за нищо друго не стават... Аааа, грешка - могат да прибират неща в джобовете си.

Чимиджимичамиджоми

3.88% Изповядвам друга религия 32

KАПИТАЛ

12 - 18 септември 2009 г.

СВЯТ

В анкетата са участвали 1600 души, гласували на capital.bg

Наръчник за начинаещи реформатори Опитите на Барак Обама да прокара промени в американското здравно осигуряване дават любопитни примери за политиците с амбиции Илин СТАНЕВ, Вашингтон

Речта на Обама за здравната реформа пред Конгреса беше определена като решаващ момент за президентството му СНИМКА: REUTERS

„Само при война или нещо друго толкова сериозно президентът се обръща към двете камари на Конгреса.” Твърдението на водещата на телевизия MSNBC Рейчъл Мейдоус е пресилено, но след едно лято, в което Барак Обама беше сравнен с Хитлер, а демократите - с комунистите, настроението преди речта на президента тази сряда беше напрегнато като пред битка. Повечето медии определиха момента като решаващ за президентството.

ганистан, нито икономическата криза, а здравната реформа. Промените са належащи и дори републиканците смятат системата за продънена. Проблемите са толкова сериозни (отказано или недостъпно здравеопазване, постоянно нарастващи разходи и т.н.), че Обама свърза в речта си необходимостта от реформа с характера на американската нация. Усилията на Белия дом в последните месеци обаче стигнаха в задънена улица. Междувременно броят на американците, които смятат, че ще бъдат в по-лошо положение след реформата, е нараснал двойно до 21%, а съпротивата срещу промените наближава 50%. Обикновено въпросът е какво трябва да се направи, за да се прокара успешно определена реформа. Трудностите на Белия дом по-скоро може да служат за учебникарски пример как да не се прави реформа. Ясно е, че някакъв вариант на промените ще бъде приет, но той със сигурност ще е много далеч от оптималния. Американският Конгрес е сериозна пречка пред намеренията на изпълнителната

те на Обама са разбираеми. Но след като хора от най-близкото обкръжение започнаха да критикуват президента - като бившия заместник шеф на екипа му Стив Хилдебранд, явно има сериозни проблеми. Познавай своята реформа. Още по време на предизборната кампания почти никой не можеше да разбере нюансите в предложенията за здравна реформа на Обама и Хилъри Клинтън. Единственото, което изглеждаше различно, беше намерението на бившата първа дама да въведе задължително застраховане, докато Обама настояваше, че е по-добре да се работи върху достъпността. Сега изглежда, че президентът клони към въвеждането на задължително здравно покритие. В Конгреса има внесени няколко алтернативни проекта, които в крайна сметка трябва да бъдат обединени. Въпре-

Трудностите на Белия дом по-скоро може да служат за учебникарски пример как да не се

ки това дори хората, които следят подготовката на закона, нямат точна представа какво ще се получи в крайна сметка. Сенаторът от Републиканската партия Олимпия Сноу обеща да почерпи всеки, които може да обясни реформите в рамките на 30 секунди. Шейсет и седем процента от американците не могат изобщо да разберат какви са предложенията. След като никой не знае какво точно се очаква, логично е, че опозицията може да твърди каквото си иска, дори и това, че държавата ще предлага съвети за прекратяване на живота на възрастните пациенти. Не оставяй друг да ти пише реформаторския план. За да не предизвика обратна реакция - обвинения, че налага собствените си идеи, Обама поощри Конгреса да бъде водещ, като по този начин целеше да изгради широка коалиция зад реформата. Резултатът обаче беше пълен хаос от няколко взаимно противоречащи си предложения. Не приемай предишните грешки буквално. Голяма част от екипа на Обама има стаж от времето на Бил Клинтън и съответно не искаше да повтаря стари грешки. Наплашени от провала на Хилъри Клинтън през 1993 г., когато тогавашната първа дама се опита да прокара закон, съставен от тясна група експерти и иронично наречен „Хилърипазване“, сега те се стараеха да направят всичко по друг начин. Най-вече да изнесат работата извън Белия дом. Това обаче вместо яснота и експедитивност постигна само затлачване. Не обещавай само хубави неща. Избирателите са наясно, че много хубаво не е на хубаво. По време на предизборната си кампания Обама обещаваше да увеличи покритието, да намали разходите и да подобри качеството - все неща, които са прекрасни, но взаимно си противоречат. Така дори разумните предложения вече започнаха да се посрещат със съмнение. А мен това как ме засяга. Повечето американци все още не могат да разберат как реформата ще ги засегне лично. Твърденията, че за хората, които сега имат застраховки, нищо няма да се промени, очевидно не са достатъчно убедителни (след като промените ще доведат до разходи от 900 млрд. долара за 10 години и дефицитът няма да се повишава, логично е, че трябва да нараснат данъците). Съответно повечето хора предпочитат да вярват на всякакви слухове, защото неизвестното ново е винаги пострашно от настоящето. Винаги казвай, че реформата ще се случи след време. Белият дом най-накрая призна, че промените в здравеопазването ще настъпят след четири години, в рамките на които ще има време за донастройване. Много хора бяха притеснени, че екипът на Обама бърза

винаги изглежда съмнително. Изобщо бързането, когато не е отговор на предстояща, а на текуща криза, винаги е опасно. Лудите също са опасни. Първоначално Обама не обръщаше внимание на твърденията, че с неговия план ще се създадат „смъртни комисии”, ще се финансира смяната на пола, или че ще бъде поето здравеопазването на нелегалните имигранти. Както се оплака президентът, „кой изобщо може да предположи, че искам да врътна копчето на баба”. Именно тези твърдения обаче станаха водещи в опозицията срещу реформите въпреки абсурдността си. Те звучат достатъчно страшно, за да разпалят въображението на избирателя, след което вече няма спиране. Никога не подценявай републиканската машина. Повечето чужденци се отнасят скептично към оплакванията на демократите за съществуването на републикански заговор. За няколко месеца обаче Републиканската партия успя да изгради уникална негативна кампания. Начело беше Бетси Макоги, която е била в основата на съпротивата и срещу реформите от предишното десетилетие. Цяла мрежа от неправителствени организации, които поне като имена звучат свързани с медицинската професия (самата Макоги, която е историк и лобист, официално представлява Комитета за намаляване на инфекциозните болести), се захвана да разнищва предложенията на демократите. Признай си, че твоята страна не е фар за всички останали. Един от основните проблеми за Обама е всеобщото убеждение сред американците, че тяхната система за здравеопазване е най-добрата в света. Найнаучно звучащият аргумент за това е нивото на излекуваните от рак пациенти, което според Бетси Макоги е „мно-о-го по-високо от това в Европа”. Под Европа обаче Макоги има предвид 47 страни, включително България, Азербайджан и други напреднали в медицинско отношение държави. Най-авторитетното изследване, публикувано в British Medical Journal, показва, че САЩ имат малко предимство в лечението на рака на гърдата и простатата. Данните са от началото на 90-те, когато в Европа са се правили много помалко профилактични изследвания и сега на практика няма особена разлика. В същото време САЩ отделят двойно по-голям дял от своя БВП за здравеопазване, а 65% от банкрутите сред семействата от средната класа са свързани с разходите за медицински услуги. Само за сравнение - семейната застраховка на бездетно семейство в 30-те си години без медицински проблеми може да стигне до 1200 долара месечно (около една пета от семейния доход) и тя не покрива всички разходи. И най-важното. Каквото и да става, винаги вината трябва

Наръчник за начинаещи реформатори Всъщност републиканците ще станат ортаци и с дявола само и само да провалят тази реформа. Уплашиха се те от ОбаУ ма. И има защо.

Лили Костова Републиканците в САЩ приличат на българските комунисти: 1.Всяка крива, успоредна на партийната, е права 2.Фактите са досадни подробности - ако не помагат на партийната линия, що пък да не ги поизменим, разтегнем, усучем или скрием 3. Подкрепят се от изключителни фанатици, хора с нисък образователен ценз, нисък коеф. на ин-

телигентност

BohrMottelson Американската система показва ясно, че здравеопазването струва пари. На всички им се иска понякога да живеят като в детска приказка отиваш на дървото, откъсваш си златен плод и си вече богат. Но в реалността нещата не са такива: лекарите имат нужда от заплати, лекарствата струват пари, болниците имат разходи, а обслужването на болните струва пари. Вярно е, че боледуват не само богати, но и бедни, но в крайна сметка въпросът е кой ще плати сметката. Като хора, които още се измъкваме от комунистическите порядки, трябва да сме наясно, че отговорът „държавата“ не е най-добрият.

ПетковаТуит на седмицата: Това е определеният от последователите на @CapitalBg в социалната мрежа Twitter (позволяваща на потребителите да споделят мисли в 140 знака) туит на седмицата. Тук ще можете да откривате победителя всяка седмица.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

7

МНЕНИЯ // КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ Образованието е важно за всеки трети

Знания в консерва

Карикатура на седмицата

ВИЕ ЛИЧНО ЦЕНИТЕ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО? (% отговори „Да“)

32% 29%

2009 2007 2006 2004 2003 2002

25% 20.60% 28% 33%

Източник: „Алфа рисърч“

Радостина АНГЕЛОВА, „Алфа рисърч“ олкото по-голяма и консервативна е една система, толкова по-трудна е за реформиране. Това правило важи с пълна сила за образованието. В повечето случаи в българските университети актуализирането спрямо новите потребности на пазара на труда и импулсът за приближаване до бързо променящия се социален живот присъстват слабо. Те не се съобразяват със своите потребители, а имат своя логика и разбиране за знанието, необходимо на младите хора. Не е тайна, че за повечето вузове практическата подготовка се явява един от най-големите дефицити.

Макар и кризата да води до лек застой, търсенето на квалифицирани специалисти през последните години нараства. Въпреки че има своите естествени амплитуди, необходимостта от образованост у нас като цяло расте и е осъзната от широката общественост (делът на хората, които ценят образованието, се увеличава от 21% през 2004 на 32% сега). Едно от съществените препятствия пред реформирането на образованието е невъзможността да се появи субект на реформа. Интересът на студентите е да преминат колкото се може по-бързо през образователния процес, поради което всякакви импулси за реформи и промяна на образованието много бързо отминават. За тях е много по-важно да полу-

Шефът на митниците Ваньо Танов се закани да извади голямата тесла на съкращенията, като пресее служителите с тест за професионализъм и лоялност ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

чат диплома и да търсят в работата си начини да компенсират пропуските и липсващата практическа насоченост на образованието, отколкото да се опитват чрез организирани действия да реформират образователния процес (не случайно половината от студентите започват работа още по време на следването). Другият потребител на образователния „продукт”, работодателите, са се примирили със слабата подго-

товка на завършващите и насочват своите усилия към това сами да си обучат специалисти. На практика те имат много слаб мотив да си взаимодействат с образователните институции и да провокират промяна. От своя страна образователните институции също не смятат за необходимо да съобразяват учебните си програми с потребностите на пазара на труда. Без външен натиск образователните институции не могат да

намерят никакъв мотив за реформиране. До появата му образование и пазар на труда ще намират трудно пресечни точки, а младите хора ще се чувстват все по-слабо подготвени за нуждите на динамичния пазар.

Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция „Алфа рисърч“ по поръчка на „Капитал“ в периода 1 - 12 септември 2009 г.

АБОНАМЕНТ КАПИТАЛ 100 лева / 1 година спестявате 23%

ПОДАРЪК

клиентска карта със зареден ваучер за гориво на стойност 40 лева от бензиностации EKO

non-crisis

10108-030709 9

PLAN Всеки абонат може да получи карта за клуб "Икономедиа". Заявете своята карта на www.economedia.bg/club или на тел. 02/ 93 76 349 АБОНИРАНЕТО ЩЕ ВИ ОТНЕМЕ САМО НЯКОЛКО МИНУТИ, АКО: /

/


8

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ Снимка на седмицата

Белгийски млекопроизводители изляха близо три милиона литра мляко по време на протест срещу ниските изкупни цени. СНИМКИ: REUTERS

Печалби в мистерия Еднаквите числа в два тиража на тотото събудиха всякакви подозрения и обяснения Елеонора ТАРАНДОВА Дали е нагласено, или е чиста случайност, но се паднаха „Еднакви числа в два тиража на тотото през 3 дни!“ Печелившите числа в трето теглене на играта „6 от 42“ на Тото 2 са едни и същи в два поредни тиража - 72-и и 73-и, забелязал читател на „24 часа“. В рамките на 5 дни изтеглените 4, 15, 23, 24, 35, 42 на 6 септември се повтарят и миналия четвъртък - 10 септември. Дали е невероятна случайност или нещо друго и защо в първия тираж нито един не е познал шестте числа, а във втория има 18 печеливши? „Няма как да стане далавера, каза пред „Труд“ бившият вече изпълнителен директор на тотото Иван Иванов, при чието управление стана прецедентът. Възможността за манипулации не е при тегленето на числата, а при обработването на резултатите, разясни Нешка Робева по БНТ. Според нея, когато всички фишове са попълнени, данните отиват в тотали-

затора и се записват на диск, а той трябва да бъде направен така, че да не може да се добавя информация към него (числа или фишове, които след това се оказват печеливши). Още по времето на Прошков съхранението на този диск е будело съмнения поради факта, че шестици и печалби по онова време са се падали в един определен регион на България. Робева използва случая и да припомни как е управлявала тотализатора вече бившата му шефка Ирена Кръстева. „Клонирането на числа изненада математиците“, провери „Стандарт“. Вероятността да се паднат еднакви числа в две поредни тегления на тото „6 от 42“ е толкова малка, че просто е изумително как се е случило, недоумява бившият заместник-министър на образованието Кирчо Атанасов, който е математик. Според теорията на вероятностите нямало нищо странно в това, че числата са се повторили, пояснява ст. н. с. от БАН Васил Ловчинов. По-невероятното в случая били 18-те шестици. Ловчинов обясни, че в неговия 50-годишен опит като играч на тото никога не е имало подобно нещо. Още по-смущаващ факт според него е, че при първия от двата тиража е имало 17 петици.

Медийна сергия

КАПИТАЛНО

Напълно възможно е числата да се повторят в два поредни тиража, като вероятността е 1.245 млн. комбинации, казва Мария Янева, зам.-председател на спортния тотализатор, и категорично отрича възможността за манипулиране на системата с данни. Накрая стана ясно, че всичко си е редовно и няма данни за нарушения при провеждане на въпросните тиражи, съобщи Костадин Симеонов, председател на комисията, направила пълна проверка на видеозаписите на двата тиража, на печелившите фишове, на електронното им отражение в системата на тотализатора и на окончателните. И дори между найлеката и най-тежката топка в комплекта е установена разлика от само пет стотни от грама при допустими 15 стотни. В крайна сметка, за да се върне доверието в тотото, „Труд“ призова „и участници да контролират тегленето“. Най-добрият начин играчите да се уверят, че всичко при тегленията е наред, е да го видят с очите си, като присъстват в студиото на Канал 1 при няколко поредни тегления. Ръка да пипне, око да види! И въпреки това читателските форуми останаха подозрителни „Нещо не ми се вярва, май ще си загубя доверието.“ Като Хари мислят и други. Дали утре ще попълнят фиш, ще се разбере.

„Един ден треньорката Янка Прохорова дойде в училището, избра няколко по-високи момчета и ни покани в залата на „Левски“. Аз се появих с единствения анцуг, който имах - този от ЦСКА. Прохорова изпадна в шок - аз с червения анцуг се разхождам в залата на „Левски“. Веднага отиде до едни шкафове и ми извади анцуг на „Левски“. Владимир Николов, капитан на националния отбор по волейбол, в интервю за в. „Телеграф“ „Проблемите с панаира започват от начина, по който представителите на държавата вземат решение за неговото преструктуриране и приемането на устав, с които почти всички решения трябва да се вземат с две трети мнозинство. Държавата е абдикирала от компанията, като с едно и също решение допуска инвеститор с 34% и определя, че решенията могат да бъдат блокирани при 33.3% акционерно участие.“ Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, пред в. „Дневник“ „Когато през 1984 г. влязох в това училище, нямаше ток, учех английски език като Паисий Хилендарски.“ Симеон Дянков, министър на финансите, по време на откриването на учебната година в Ловешката езикова гимназия „Вие бяхте в това, което уж е социализъм.“ Майкъл Мур, автор на филма „Фаренхайт 9/11“, пред в. „Дневник“ „По тази система аз в момента съм - забележете! - не просто главен секретар на МВР, а „държавен служител с висше образование категория А, висш ръководен персонал със специфично наименование главен комисар на длъжност генерален комисар.“ Генерален комисар Калин Георгиев, главен секретар на МВР, в. „Труд“


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

9

Позицията на „Капитал“

КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ

komentari.capital.bg

Номинацията на българския кандидат в еврокомисията

Комисарят Хикс

Бойко Борисов посочи, че не само вече знае кого ще предложи за еврокомисар, но и води преговори за ресора му.

Все по-малко неизвестни има около личността, която България ще номинира за свой еврокомисар. Премиерът Бойко Борисов показа, че въп росът вълнува не само медиите и политиците с амбиции за поста, но и него - и то достатъчно сериозно, за да го поставя в разговорите си с европейските лидери. Докато беше в Брюксел за първата си Среща на върха на ЕС, Борисов посочи, че не само вече знае кого ще предложи, но и

води преговори за ресора на своя кандидат. Това е важен знак, тъй като досега изглеждаше, че дебатът за комисар се води само задочно, и то не между премиера и европейските му партньори, а между двете претендентки за поста външния министър Румяна Желева и настоящия комисар Меглена Кунева. Макар да мълчи за името, идеите на Борисов за ресора на българския комисар

са три - една свръхамбициозна, една нереалистична и една постижима. Първата е “разширяване” - ресор, който вероятно ще отиде при опитен политик от стара страна членка, а не при последната присъединила се, и то с все още спорен напредък в членството. Другата е регионалната политика също престижна тема, за която страната трудно ще се класира при безкрайните си проблеми с еврофон-

довете. Третата идея изглежда като „по-ниска топка“, но има сравнително висок профил и е реалистична - комисар по иновациите, науката и технологиите. Това портфолио би могло да се сравни по важност със защитата на потребителите, за която отговаря сегашният български комисар. Изглежда добре. Остава да видим обаче как в Брюксел ще се приеме изборът на премиера. K

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

Не само въпросните 7 мандата ще бъдат преразпределени между останалите парламентарно представени политически сили, и ГЕРБ може да получи възможност да стопи онези 5 мандата, които го делят от мнозинство в Народното събрание. Важното е случилото се да не остане в рамките на този само прецедент, а от него да започне санирането на политическата система. Първо от добрия пример, който конституционните съдии могат да дадат. И после, ако ГЕРБ изпълни предизборното си обещание да реформира избирателната система. Помните сигурно - беше заявено като пръв приоритет. K

Изборните нарушения в Турция

Моментът дойде

Делото за гласуването в Турция припомня обещанието на ГЕРБ да реформира избирателната система.

След три национални избора - парламентарни и президентски, за местните да не говорим - в които златните схеми на Движението за права и свободи действаха без грешка и спирачка, ето го момента, когато това може изцяло да се промени. Шансът кацна на рамото на политици и магистрати със сезирането на Конституционния съд за нарушенията при гласуването в Турция на последните парламентарни избори (повече на стр. 26-27). Мотивите и фактите, които го аргументират, не са никаква изненада. През годините почти всички правила, морални и етични норми бяха погазвани без последствия за авторите и

участниците в печелившите машинации. Промяна обаче може да има. След като се видя, че Централната избирателна комисия продължава да бъде политически доминирана институция, цялата надежда е в Конституционния съд. Стига висшите магистрати, отново по политически съображения, да не преценят, че казусът е толкова маловажен, че искането за касиране на изборите в Турция може да бъде отхвърлено. Ако Конституционният съд обаче установи достатъчно сериозни причини гласуването да бъде анулирано, а резултатите касирани, последствията ще бъдат сериозни.

Лоша съдебна система - слаба икономика

Има ли шанс за промяна?

Новото правителство е готово и има подкрепа за сериозни промени в неработещата съдебна система.

В новия доклад за икономическата свобода на института „Фрейзър“ България има найниските оценки в разделите „независимост“ и „безпристрастност“ на съда не само в ЕС, но дори в сравнение с повечето съседни държави. Това е тежка констатация за нещо отдавна известно - съдебната система не работи правилно. България получи предпазна клауза от ЕС по темата правосъдие още с влизането и наблюдението продължава да е налице. Оценката на „Фрей-

зър“ обаче е и негативен сигнал към чуждите ивеститори, които след началото на кризата са подозрителни към пазарите в региона. Липсата на ефективен и безпристрастен съд е белег, който страната ни носи на челото си и който засмуква позитивите от членството в ЕС и от финансовата стабилност. Големият въпрос е дали има шанс за промяна към подобро. Да, новия кабинет постави акцент на реформата в съдебната система, но не е

първият с подобни намерения. Да видим разликите: - правосъдният министър Маргарита Попова изглежда решителна и компетентна и стъпва на политическата воля, която премиерът Борисов представлява - самият премиер е обещал на избирателите си справедливост и възмездие, а това не става без съда - главният прокурор Борис Велчев демонстрира, че е готов да бъде разумен втори стълб на реформите

- може да се събере парламентарно мнозинство за конституционни промени, в случай че се наложат - и не на последно място, сред съдиите се оформят ядра, готови да признаят публично нуждата от промяна и да се борят за нея. Време е да се действа. А напрежението около Висшия съдебен съвет през седмицата само показа, че статуквото ще се съпротивлява (стр. 3). Но пък това не е изненада. K


10

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г. tema.capital.bg

ТЕМА НА БРОЯ

ВИСОКА ТОПКА Българският волейбол намери системата, с която да произвежда качествен продукт Георги ФИЛИПОВ, Божидар КЪРТУНОВ

Когато преди пет години студентът Виктор Йосифов за пръв път се захваща с волейбола в Шуменския университет, едва ли е предполагал, че той ще го закара като професионалист в Италия. Преди пет дни 204-сантиметровият младеж беше определен за най-добрия блокировач на европейското първенство по волейбол в Турция. След 5 дни ще е част от италианския втородивизионен отбор „Рома волей“. Крачката от аматьорския отбор до професионалния договор в страната с най-силно първенство на Европа за други не е толкова кратка. Тя минава през дългогодишни тренировки, селекции, трупане на опит и самочувствие, борба за място в националния отбор. Но обединяващото е, че за много високи младежи в България волейболът е онзи трамплин, който дава надежда за професионална и спортна реализация на световно ниво. Йосифов се превърна в сен-

зацията на европейското първенство в Турция, но също така и в поредния пример, че в българския волейбол непрекъснато изникват нови и нови силни играчи. Тази последователност в продукцията направи волейбола най-успешният колективен спорт в България вече няколко десетилетия. Бронзовият медал на европейското първенство в Турция е първи от 26 години за мъжкия национален отбор, но през тези години тимът е успявал да намери място в елита на всички други важни турнири. Волейболът има особената роля да разбива клишета и митове. Като този, че в България отборните спортове трудно могат да пробиват на високо ниво заради психологическите особености на българския спортист и сложните междуличностни отношения. Или че все порядко се намират таланти. Или пък - държавата е виновна за липсата на треньори и спортисти, защото са демотивирани. Не, просто федерациите си намират оправдание защо не успяват да привлекат талантливите деца.

Как става това Преди повече от 30 години във волейбола откриха модела за развитие, който позволява играчите да бъдат продаваема стока на международния пазар и да се издържат от приходите от трансфери. Така е до днес. Спортът успя да намери магическата формула на самовъзпроизводство. Треньорите в

Системата за изграждане на силни волейболисти е добре смазана школите намират и изграждат добри играчи, по-големите клубове ги купуват от тях и ги обучават още, след това ги продават в чужбина. Волейболистите се връщат с натрупан опит в националния отбор, който печели успехи и генерира обществен интерес. (БНТ например отчете, че някои от двубоите на националите на европейското първенство са гледани от почти същия брой зрители, колкото и тези на футболния национален отбор - над 1 милион души.) Запалени, малките деца сами търсят начин да се занимават с волейбол и колелото се завърта отново. „Дори и в най-големите кризи, когато в клубовете нямаше никакви пари, от волейбола пак излизаха играчи. Другите спортове просто загубиха традициите. Баскетболът също имаше успехи, а в момента на организационно ниво са много по-напредничави от нас, но не могат да си върнат загубеното ноу-хау. Те имат много повече деца, но пък ние имаме повече таланти“, коментира Людмил Найденов, който с брат си Найден Найденов бяха част от голямото поколение от 80-те и началото на 90-те години, наричано шаблонно тогава „Ганев, Тонев и компания“.

Конвертируема стока Сега Найденов е изпълнителен директор на „Марек Юнион Ивкони“ в Дупница и е един от малцината състезатели от това поколение, които останаха във волейбола. Неговите съ-

отборници имаха късмета в годините на най-сериозна криза в българския волейбол да играят предимно в чужбина. Тогава добрите пари се изкарваха в Италия, Гърция, Турция и в помалка степен във Франция, Австрия или Германия. Този несекващ пазар, който в последните години се разшири в посока Полша и Русия, поддържа нивото на националния от-

ТРАНСФЕР

5760 лева е минималната сума, която се плаща за привличане на дете от друг клуб. Тя може да нарасне до 26 000 лв. за 18-годишен играч.

бор. Докато в баскетбола, хандбала и останалите спортове играчите са принудени да се развиват в българските условия, волейболистите трупат опит и самочувствие в най-силните първенства на Европа. „Волейболът пръв пусна звездите си навън още през 70-те години и сега вече трето поколение волейболисти играе в чужбина. Това е възможност да се учиш, да гледаш и да растеш в други условия и среда. Играчите ни могат да попиват от друга философия за живота“, коментира Живко Жечев, който от

години е член на техническата комисия на Международната федерация по волейбол. През 80-те години Любо Ганев беше продаден в Италия за 150 хиляди долара, а съотборникът му от ЦСКА Борислав Кьосев за 75 хиляди долара. „Тогава за волейбола това бяха много пари“, спомня си ветеранът в управлението на волейболния ЦСКА Спиридон Зегов. Допреди няколко години Българската федерация по волейбол (БФВ) беше въвела забрана за продажбата на играчи под 21-годишна възраст. Това правило се срути с преминаването на Матей Казийски в руския „Динамо“ (Москва). Сега вратата е широко отворена за всеки, който може да играе в чужбина. И повечето клубове черпят с пълни сили от тази възможност. В продължение на две десетилетия те се издържаха предимно от трансфери. Миналата година 109 волейболисти са излезли в чужбина. Не всички от тях играят на високо ниво, но всеки вкарва средства в системата. Най-добрите носят най-много, играят в националния отбор и печелят медали. „България е трети или четвърти износител в Европа. Тези трансфери дават и малко въздух за клубовете. Ако поне част от средствата се инвестират в юноши и девойки, нещата се получават“, добави Жечев. Продажбата на играчи позволи системата от български клубове да не рухне, докато се намерят спонсори, които да поемат частично издръжката на клубо-


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

11

ТЕМА НА БРОЯ >>

от 30 години вете, добавя той.

Място под слънцето Случаят с досегашния център на „Черно море“ Виктор Йосифов е показателен за това, че няма определено време, в което да се открият талантите. Всеки ден е такъв ден. „Истината е, че първи го поискахме, но той предпочете Варна, защото му е по-близо до вкъщи“, коментира

СНИМКА: REUTERS

Людмил Найденов. Той се гордее, че в Дупница разполага с една от най-добре организираните юношески школи в страната. Звездата на „Марек“ в националния отбор е Цветан Соколов, който от този сезон ще играе в италианския вицешампион „Итас Диатек“ (Тренто). По неофициални данни стойността на проточилия се трансфер заради административни огра-

ничения в Италия е 600 хиляди евро. „Само от този трансфер не можем да се издържаме, а и такъв трансфер се прави веднъж на няколко години“, коментира бившият посрещач. Високият 205 см Соколов започна да играе в мъжкия отбор на 14 години. „За него дойдоха едни хора и ни казаха, че в Ресилово (село в близост до Дупница) има едно високо момче. Отидохме и го взехме. Още тогава беше много висок, но и по-дебел“, коментира Найденов. Той добавя: „В региона нямаме конкуренция. Всички високи деца сами идват при нас. Отделно ние ходим по първенствата и турнирите и търсим талантливите.“ В Дупница предлагат „затворен цикъл“ - хотел и храна, записват ги в местно училище. По думите на Найденов годишната издръжка на едно дете от друга част на страната струва шест хиляди лева - пет хиляди от тях са за храна, спане и екипировка, а останалите хиляда са стипендия. В момента в Дупница има четири такива деца. „Напоследък имаме много голяма конкуренция. Преди на пазара бяха само „Левски“ и ЦСКА, сега се намесват и от Разлог, от Варна и други отбори“, коментира Найденов. Друга теза, изразена от треньора на ЦСКА Александър Попов, е, че няма толкова много таланти, а по-скоро волейболът не е толкова конкурентен на международно ниво, както футболът и баскетболът. „Големите сили просто не развиват волейбол и става по-лесно да се пробие“, коментира той. Една от тайните на успехите сред подрастващите според Найденов е напасването на системата и установяването на негласна йерархия. В България има традиционни волейболни центрове, които нямат сред-

ства да издържат мъжки отбори и са се съсредоточили само върху детско-юношески школи. Федерацията е въвела определени такси за привличането на дете от друг отбор. Така центрове като Пазарджик, Исперих и Смолян търсят талантливи деца, на които дават първите умения, а след това продават на по-големите клубове. „Обикновено има конкуренция и първата ни задача е да потърсим споразумение. Цените се движат в порядъка на тези, които федерацията е определила като служебни, ако не се споразумеем“, добавя Найденов. Таксите варират - от две годишни минимални работни заплати (5760 лв.) за 13-годишно дете до девет годишни заплати (26 хиляди лева) за 18-годишен състезател. По-големите клубове след това захранват националния тим и продават в чужбина. Всеки обаче си е намерил мястото под слънцето и се опитва да печели от работата си.

Италианската школа Единственият пробив в системата засега се оказва липсата на треньорски кадри. За българските специалисти все още се носи легендата, че са поста-

Повече по темата на capital.bg вили основите на италианския волейбол през 70-те години, но това има твърде малка връзка със сегашната действителност. „Волейболът вече е в сферата на статистиките и тактиката. За българските треньори се знае, че са добри занаятчии. Те не са залитнали по „Дата волей“ (специализирана програма за волейболна статистика), а гледат по-прагматично. За-

това не могат да правят силни отбори, а здрави момчета, които забиват силно“, коментира Жечев. Затова вече не е случаен фактът, че националният отбор на България се води от италианеца Силвано Пранди (виж материала). „Избрахме го, защото покрай него биха могли да черпят идеи и българските треньори. Това беше една от задачите ни, защото изоставаме с треньорите“, коментира Иван Тодоров, вицепрезидент на БФВ. Според него италианецът не е „скъп“, въпреки че получава повече от Мартин Стоев. Разликата в заплащането се компенсира с това, че Пранди е с над 20 години стаж и отлично реноме за разлика от едва прохождащия Стоев. По неофициална информация заплатата на италианеца е около 150 хиляди евро. Пранди не е единственият чужденец, който е заставал начело на националите. В началото на десетилетието той се водеше от сърбина Милорад Киац, но по-големите успехи дойдоха след това с Мартин Стоев. Българските волейболисти рядко остават в спорта като специалисти заради ниското заплащане. Затова и нивото не е много високо. „За да работиш като треньор, трябва да си ентусиаст. А за да успееш - и да имаш високо самочувствие, което при нивата на заплащане не се получава. Но поне сега има от кого да се учат“, коментира Тодоров „тарапаната“ в щаба на Пранди по време на Световната лига. Едва ли скоро ще видим някой от тях да води италианския или полския национален отбор. Но пък утешението е, че все още има кой да произвежда волейболисти, които да правят задачата на националния треньор, който и да е той, по-лесна.


12

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Пътят на един волейболист a

МАЛКИ КЛУБОВЕ

1

Децата започват да тренират в традиционни центрове като Пазарджик, Смолян, Исперих, Монтана, Пловдив, Плевен, Русе. БФВ отчита 3528 картотекирани деца между 11 и 14 години през миналата година. Тези малки клубове нямат средства да издържат мъжки състави и само захранват с играчи по-големите.

Играчите, които не попадат в националния отбор, преминават в чужди клубове от по-ниско ниво, включително в страни като Иран и Ливан. Там получават многократно по-висока заплата от България. Те носят приходи от трансфери, но не реализират сериозна кариера.

Скаути на клубовете от Висшата лита като „Левски“, ЦСКА, „Марек“, „Пирин“ (Разлог), „Черно море“ и „Лукойл Нефтохимик“ обикалят турнирите за деца, където се опитват да привлекат най-талантливите. Те инвестират в тяхното развитие с надеждата да се изградят като състезатели за мъжкия отбор.

ТОЧКИ 679 780

Волейбол

668 216

Лека атлетика

НАЦИОНАЛЕН ОТБОР

НАЦИОНАЛЕН ОТБОР Обогатени с чуждестранния опит и знания, те се завръщат в националния отбор през април, с който през лятото играят в Световната лига и големите първенства и печелят медали и известност. За тях почивните дни през годината са не повече от една седмица.

см

199.2

ОТСКОК ЗА АТАКА

347.78

см

Най-висок отскок - Матей Казийски - 370 Най-нисък отскок - Владислав Иванов - 320

475 900

кг

Биатлон

429 439

ТЕГЛО

Гимнастика

424 589

Най-тежък - Методи Ананиев - 100 Най-лек - Теодор Салпаров - 73

Плуване

397 476

Спортна стрелб

90.357

ОТСКОК ЗА БЛОК

324.64

см

Най-висок отскок - Теодор Тодоров - 345 Най-нисък отскок - Теодор Салпаров - 305

328 661

Кънки

279 391

ВЪЗРАСТ

години

24.5

ЛЕВА

е сред волейболистите с най-силен сервис в Европа. Скоростта на топката при начален удар е около

1 736 034

Вдигане на тежести

1 534 958

Волейбол

125-126 км/ч.

1 502 820

Спортна стрелба Баскетбол

1 159 672

Художествена гимнастика

1 104 180

Ски

941 900

Бокс

934 136

Гребане

919 466

19 80

Е

О

19 72

Е

Е

19 55

С

мъже

79

С

19 81

О

19 52

Е

19 1

5 19

49

19

+

жени

ЛЕГЕНДА - бронзов медал

О

- олимпийски игри

- сребърен медал

С

- световно първенство

- златен медал

Е

- европейско първенство

01

20

19 83

Е

06

86

Е

19

УСПЕХИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВОЛЕЙБОЛ

20

20

С

Е

20 07

С

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ

2 137 807

Борба

09

С

2 355 696

Лека атлетика

Е

- средни стойности

Най-възрастен - Владимир Николов - 31 Най-млад - Цветан Соколов - 19

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 Г.

С

5

Всички по-големи клубове се опитват да пласират играчи в националния отбор, където цената им се вдига многократно. Поталантливите волейболисти успяват да си намерят клубове в Италия, Русия, Полша или Гърция.

Най-висок - Теодор Тодоров - 208 Най-нисък - Теодор Салпаров - 185

496 880

Баскетбол

б

РЪСТ

645 940

Футбол

Качествените волейболисти трупат опит и самочувствие в по-силните първенства, което им помага да израснат като състезатели.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛ

РАНГЛИСТА НА СПОРТНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 Г. Борба

ЧУЖДЕСТРАННИ КЛУБОВЕ

3

ЕЛИТНИ КЛУБОВЕ

2

4

ЧУЖДЕСТРАННИ КЛУБОВЕ


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

13

ТЕМА НА БРОЯ >>

Олимпийската стойност на доктор хонорис кауза БФВ разчита повече на лобита и държавна помощ, а не на спонсори Георги ФИЛИПОВ

Н

а практика званието д-р хоронис кауза на Националната спортна академия не струва нищо.

Една церемония, малко шум и нищо повече. За българския волейбол обаче тя има стойността на участие на олимпийските игри в Пекин. През 2006 г. НСА направи президента на международната федерация (FIVB) Рубен Акоста своя 15-и доктор хонорис кауза (първи е Симеон Сакскобургготски през 1996 г.), а година по-късно за почуда на целия волейболен свят националите получиха уайлд кард за турнирна за Световната купа в Япония. Това беше предпоследният влак за спечелване на визи за олимпийските игри в Пекин и по принцип право на участие имаха само първите два състава от всеки континентален шампионат. Отборът, воден от Мартин Стоев, беше завършил на осмо място. Но използва подаръка на FIVB пълноценно и избегна тежкото последно квалификационно сито. Това е един много пресен пример за това как дипломацията в спорта може да реши съдбата на един отбор или състезател. Да притежаваш качества е плюс, но още по-голям плюс е да имаш силно присъствие в задкулисната политика. Този случай е и един от редките, в които българският волейбол печели нещо даром. Отношенията с международните федерации сега са топли, а иначе безплатният жест на НСА донесе неимоверно по-ценен подарък от приятеля на България д-р Акоста. „От една година работим по лобистка програма, която цели да имаме посилно представителство в международните структури“, обяснява вицепрезидентът на БФВ Иван Тодоров, бивш депутат

от левицата, който определя себе си като дипломат по професия. Резултатът от този план засега е избирането на президента на БФВ Данчо Лазаров за член на изпълнителното бюро на европейската федерация на конгреса в Измир. Той е и един от двамата представители в комисии на FIVB. Твърде малко е, коментират експертите. България в момента няма влияние сред съдиите и затова по-често се случва някоя „бъркана топка да се свири в неправилната посока“. Или пък при определяне на жребия все Полша играе с аутсайдерите чак до полуфиналите. Част от тази лобистка програма е и кандидатурата на България за домакинство на европейското първенство за мъже през 2013 г. И на национално ниво федерацията също разчита повече на лобизъм сред представителите на властта и по-малко на работата със спонсорите. Тази година БФВ си гласува бюджет от 2.9 милиона лева, като 67% от него се формира от държавната субсидия. Пред централата на федерацията няма опашка от спонсори въпреки очевидните успехи. В момента освен „Еврофутбол“ и „Булстрад“ приходи от спонсори има само от по-малки компании. През годините волейболната федерация загуби като спонсори „Ариана“, „Техем“, „София Ауто“ и БТК. Основният проблем изглежда пасивният подход към въпроса. „Надяваме се, че ще се появят и други. Лошото е, че успехите ни са в момент на криза“, коментира Тодоров. Крачка напред е помощта от БНТ, която започна да плаща за телевизионните права. От предвидените за това 900 хиляди лева половината отидоха директно във FIVB за правата за излъчване на Световната лига. Другата половина са за правата за националното първен-

Федерацията работи по план, който трябва да вкара още представители в комисиите на FIVB

България кандидатства за домакинство на европейско първенство за мъже през 2013 г.

ство, от които почти не стигат средства до клубовете. „Това е така, защото ние поемаме съдийските разходи и разходите по транспорта на клубовете“, обяснява Станислав Николов, изпълнителен директор на БФВ. Националната волейболна лига, както се нарича елитният шампионат, стартира амбициозно преди три години, но не успя да повиши интереса към шампионата. „Положението със спонсорите продължава да е на същото ниво, дори става по-трудно“, коментира треньорът на ЦСКА Александър Попов, който е и мениджър на мъжкото направление в клуба. Червените са с около 2 милиона лева бюджет, но са и единственият клуб с мъжки и женски тим, пълен комплект детски и юношески съста-

ви и участие с уайлд кард в Шампионската лига. За последното помага и фактът, че президентът на ЦСКА Георги Георгиев е спонсор на един от турнирите на CEV, защото иначе български клубове нямат необходимия коефициент за класиране. Останалите клубове се вместват в по около 300-400 хил. лева, а заплатите на играчите варират до 1000 лв. За сравнение - в големите полски клубове бюджетите само на представителните отбори надвишават 1 милион евро, а волейболисти от ранга на Казийски и Николов получават над 200 хиляди евро заплата. Затова и според представители на клубовете е невъзможно да се приложи полският модел, в който най-добрите да играят в домашното си първенство. K


14

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Треньорът на европейския шампион „Тренто“

Радостин Стойчев: Това не е максимумът на националите

Как оценявате постигнатото от България на европейското първенство? - Резултатът от това първенство може да се разглежда като успех. Остава, разбира се, горчилката от факта, че нашият отбор можеше да се класира по-напред. Според мен това беше реално осъществимо.

Какво ви направи впечатление в представянето на волейболистите на полето? - Играха много по-добре от преди като отбор. Подобри се организацията на играта в защита и на блок. Вече се вижда ясна идея и стремеж какво се прави в отделните ситуации. Освен това израстването в играта на Андрей Жеков беше от голямо значение за представянето на целия състав. Започнаха да функционират и нашите центрове. Така отборът изглежда вече много по-балансиран и много по-ефикасен във фазата на първичната атака.

Какво е основното, което промени Силвано Пранди? - Един отбор, за да започне да играе стабилно, трябва да има сигурност и да знае как се решават различните ситуации. Това е променил Пранди. Дори когато греши, отборът остава спокоен. Увереността идва от знанието какво трябва да се получи на полето. Не се получи единствено в двубоя срещу Полша, но там очевиден беше стремежът на всички да победят. Отборът е израснал като колектив, а не като единици. Вижда се много по-хармонична и балансирана игра. Това трябва да продължи да се развива и можем да очакваме по-добри резултати. Продължавам да твърдя, че това не е максималният капацитет. Необходимо е време, но реално можем да очакваме много по-големи успехи .

Кое прави Пранди толкова голям треньор? - Познавам го от две години. Очевидно той винаги е в цен-

търа на нещата. Не става дума само за качествата му като о треньор, а и за едно друго негово егово лично качество, което донесе онесе резултат в българския отбор. тбор. Това е, че Пранди беше по-чове-човечен и по-търпелив и че беше ше посклонен да се адаптира към ъм нашата ситуация, което не е толкова просто. Умее да се адаптиаптира към отбора, който тренира. нира. Това допълва безспорните те му качества на волейболен специпециалист. Това направи разликаликата при идването му начело ло на България.

жава да поддържа и подкрепя жавата спорта и волейбола. Намират се спор много спонсори и полските отмног бори са на много високо ниво не само като заплащане, но и като организация. Отстъпват може орга само на италианските отбоби са Посещаемостта е невероятри. П Работи се по някакъв изграна. Р ден от тях план и резултатите виждат. Това е модел, който се ви можем да следваме, макар че мож че разполагаме с се съмнявам, съ икономическите възможности икон да го поддържаме.

Защо волейболът е най-успешният колективен спорт в Бълг България?

Във всяко поколение България ария чава има таланти. Как се получава ожетова при сегашното положение с базите и школите? - Честно казано, за мен това а е необясним факт. Спортът в България е поставен в много тежка ситуация в момента. Липсват псват бази, съоръжения, условия ия за треньорите и за подрастващищите състезатели. Това, че прородължават да излизат млади, ди, здрави и талантливи момчечета, за мен е феномен. Мноого ми се иска това да се иззползва по някакъв начин и правителството, спортното министерство и евентуалните спонсори да обърнат внимание на волейбола и спорта като цяло, за да помагат на подрастваащите. Защото се притеснявам, че този феномен няма да трае вечно. Няма непрекъснато да се появяват Матей, Цветан и Андрей, ако нямаме условия.

Работили сте в България, Русия и Италия. Какво ви прави впечатление в организацията за развитие на волейбола в тези страни? - Общото е, че става въпрос за една и съща игра. Различното е, че в Италия условията са много по-добри. В България обаче се тренира повече. Като часове и брой тренировки седмично, а и дори като положени усилия младите са по-напред. Така е и в Русия. Италианците са по-организирани, но тук децата, преди да завършат училище, което е около 19-годишна възраст, имат много по-малко време за тренировки. В България младите имат по две занимания на ден. Проблемът е, че у нас до голяма степен заради липсата на методика тези таланти се похабяват. В ранни години получават сериозни травми. Някои живеят далече и не могат да попаднат в подходящия клуб. Основните трудности са свързани с базите и остарялата методика. В Италия е точно

- Им Имаме традиции. Наистина знам как се раждат талантне зн ливите състезатели при тези усливи ловия, но винаги сме имали долови отбор. Дори да сме оставали бър о по-назад в класирането. Въпрепо-н ки го големия успех не смятам, че ще е правилно, ако темата се преекспонира. Третото място пре си е трето място. Ако отборът и федерацията го празнуват толкова като победа, може т би няма да бъдат готови да б спечелят първото място. А с на н мен не ми се иска да е така. Ще трябва да останат т спокойни и здраво стъпили на земята и да имат план и н мечта за нещо по-голямо. м

Радостин Стойчев

Има ли бизнес във волейбола?

СНИМКА: CEV

ПРОФИЛ Радостин Стойчев е единственият български треньор в италианското първенство по волейбол. Син е на Светослав Стойчев, който изведе младежите до световна титла през 1991 г. Играл е като разпределител в националния отбор, Австрия и Франция. Започва треньорската си кариера в „Славия“, след което става помощник за две години в „Динамо“ (Москва). В първия си сезон в Италия направи „Тренто“ шампион, а тази пролет спечели и Шампионската лига.

„Отборът е израснал като колектив, а не като единици, и се подобри организацията на играта в защита и на блок.“

„Трябва да следваме полския модел, макар че се съмнявам, че разполагаме с икономическите възможности да го поддържаме.“

обратното - има условия, но работата с тази възрастова група като количество е по-малко.

къснато. Какво е тяхното място?

Тук някъде трябва да споменем и Полша. Освен силен национален отбор имат и качествено първенство, а базите се развиват непре-

- Полша е на най-правилният път от всички. Там условията за волейбол в момента са страхотни. Бил съм в толкова много градове и зали и навсякъде намирам много добри условия. Очевиден е стремежът на дър-

- Нещата не са чак толкова сложни. Първо трябва да има закон за спорта. Тези, които инвестират, трябва да ползват данъчни облекчения. Нещо, което за съжаление засега не го виждаме в България. Второ - волейболът трябва да се превърне в атрактивен продукт, което също не е факт. Излиза вечният въпрос кое е първото - яйцето или кокошката. Извинението на много български клубове, че няма пари, вече не е толкова актуално. Смятам, че и клубовете, и федерацията имат още какво да направят за развитието на българското първенство, за да го направят по-гледаемо и интересно, с по-ясни правила. Оттам да търсят нови източници на средства. В това отношение другите страни са преди нас. Не говорим само за Италия и Русия. Така е в Гърция, Турция и Полша. Много първенства в Европа ни превъзхождат. Ако успеем да ги доближим, ще стане интересно като резултат. Тогава ще бъде много трудно на другите да ни настигнат като ниво на националния отбор. Интервюто взе Божидар КЪРТУНОВ


16

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г. politikonomika.capital.bg

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Антикризисни престрелки Президентът представи доклад, правителството - конкретни мерки. Чака се дългосрочната програма на кабинета Текст: Вера ДЕНИЗОВА, Мария ИВАНОВА Снимка: Красимир ЮСКЕСЕЛИЕВ

сигурност по темата еврофондове и удари първия звънец в математическата гимназия в Пловдив.

Програмата на президента Георги Първанов е доста натоварена. В продължение на десетина дни той отскочи до Турция за волейболните мачове на националите, свика Консултативния съвет за национална

Темата, която предизвика най-емоционален и остър дебат повече от седмица обаче, е изготвеният за Първанов доклад за икономическите перспективи на страната по време на криза. Случайно или не, но документът успя да изпревари с няколко дни предложените антикризисни мерки на кабинета „Борисов“. Правителствените идеи дойдоха внезапно, сякаш в отговор на не-

обичайната активност на президента, и се оказаха обогатен вариант на вече обявените през юли 15 бързи първи стъпки срещу кризата.

Няколко големи крачки и... дребни предложения По-активни стъпки за присъединяване на страната ни към валутния механизъм ERM II (чакалнята на еврозоната), подобряване на бизнес средата и реформа в публичния сектор. Това са част от 82-те краткосрочни антикризисни мерки (виж карето) на кабинета „Борисов“, които срещнаха одобрението на икономисти, анализа-

Офшорни фирми • Регистриране на офшорни фирми в 38 страни по света. • Готови фирми в 10 страни - САЩ (Делауер, Уайоминг, Юта, Невада, Ню Йорк, Вашингтон ДС), Великобритания, Кипър, Белиз, Британски Вирджински острови, Сейшелски острови и др. • Откриване на банкови сметки на фирми и физически лица, с възможност за интернет банкиране, в най-големите банки в Унгария, Австрия, Швейцария, Кипър,

Латвия, Лихтенщайн и др. • Готова компания с банкова сметка в унгарска банка за един ден. • Секретарски услуги (адрес, телефон, факс) в Унгария, САЩ, Великобритания и др. • Осигуряване на номинални директори и акционери. • Пълна дискретност. • Безплатна информационна брошура.

Лавеко ЕООД 1462 София, ул. Порто Лагос № 1, вх. 2, ет. 5, ап. 42 Тел.: +359-2-953-2989 • GSM: +359-888-126-013 Факс: +359-2-953-3502 • E-mail: bulgaria@laveco.com WEB SITE: WWW.LAVECO.COM THE LAVECO GROUP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - КИПЪР - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ

тори и бизнеса. Ако тези намерения бъдат изпълнени, страната бързо ще дръпне напред: намалява се рискът от каквато и да било обезценка на валутата (за което вече има почти пълен консенсус, че ще навреди на икономиката), стимулира се икономическата активност и се подобряват услугите, които държавата предоставя на фирмите. Пакетът от правителствени предложения за борба с кризата ще се подложи на широк дебат в парламента, преди да бъде приет окончателно. Срокът му за изпълнение е до април, а една част от мерките в него вече са започнали и дори отчетени като приключили. Важен ход на кабинета е и включването на социалните партньори в изготвянето на документа. Най-малкото защото показа желание за диалогично управление. Всъщност правителственият пакет „антикриза“ до голяма степен припокрива и предизборните обещания на ГЕРБ, та дори и част от мерките, предложени в доклада за президента Първанов. Такива са запазване на валутния борд до приемането на България в еврозоната и балансиран бюджет за тази година. „Хубаво е да има такава сигурност и последо-

вателност на провежданата политика на макрониво. Когато се навлезе в детайли обаче, ми липсва такава мярка като въвеждане на мълчаливото съгласие при работата на администрацията с бизнеса“, казва Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него най-притеснителни са идеите за осигуряване на заетост чрез различни правителствени програми, тъй като няма гаранция, че те ще работят ефективно. Единственото безспорно предложение е намаляването на осигуровките. Финансовият министър Симеон Дян-

Докладът за президента трябваше да бъде представен веднага след изборите. ков пък поясни, че в пакетa от мерки има детайлно разписани проект по проект предстоящи инвестиции в инфраструктура и екология (повечето от които фатално забавени още от предишното правителство). Те ще бъдат осъществени с пари от еврофондовете и също ще създадат нови работни места в общините, в които се реализират. „Много важна

е и по-бързата процедура при фалит на фирма. Тепърва предстои и дебатът по една от мерките, които бяха предложени от бизнеса. Тя цели да се ограничи възможността на банките да променят едностранно лихвените проценти и други условия по вече отпуснати кредити. Представители на банковия сектор определиха идеята като ненужна. Според тях и в момента има нормативни разпоредби, които ограничават подобни действия от страна на банките. „Правителството и финансовото министерство не могат да диктуват политиката на БНБ и на търговските банки“, отсече Дянков. Според него за намаляване на лихвите може да допринесе постигането на балансиран бюджет за 2009 г. Това ще даде положителен сигнал за чуждестранните инвеститори и ще доведе до намаляване на цената на идващия от чужбина чрез банките майки финансов ресурс. Все пак министърът си остави вратичка, като обясни, че при желание от страна на депутатите и достатъчна аргументация спорната мярка може да се разгледа от парламента. Според икономистите обаче в антикризисния пакет на правителството има и спорни идеи. Такива например са протекционистичното желание да се ограничи вносът на работници от други страни или пък ролята на банката за развитие в отпушване на кредитирането. За други правителствени идеи пък все още се очаква повече конкретика, като например как ще се преструктурира администрацията или какви реформи предстоят в образованието и здравеопазването. Обещанието е това да бъде направено в далеч по-важната дългосрочната управленска стратегия на кабинета, която трябва да бъде готова до няколко седмици.

Кризата като възможност за PR Седмица след като президент и премиер спореха на тема „енергийна компетентност“, излезе и информацията за поредния, четвърти, годишен доклад за президента, наречен „Световната финансово-икономическа криза и България“, който бързо беше определен от премиера като личен PR на Първанов. Реакцията на Борисов беше недвусмислена. Пред bTV той заяви, че препоръчва на Първанов да се скара на своите PR-и заради изваждането


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

17

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА на икономическия доклад в деня, когато заседаваше Консултативният съвет по национална сигурност на тема еврофондове. Премиерът намекна още, че президентският доклад цели да измести центъра на вниманието от правителствените антикризисни мерки, които се обсъждаха по същото време. „Докладът за президента трябваше да бъде представен или непосредствено преди изборите, или веднага след тях. Но не и сега, когато правителството вече работи и подготвя мерки“, заяви и финансистът Любомир Христов, който е един от авторите му в частта за МВФ. Президентът Първанов пък побърза да обясни, че документът е бил изготвен с най-добро намерение още преди да бъде сформирано новото правителство, с цел да се дадат теми за дебат. С каквито и очаквания да е бил натоварен този доклад обаче, той не успя да изпълни добре целите си. Проблем се оказа не само ненавременното му появяване, но и част от неговото съдържание. Документът е пълен с диаметрални тези и идеологии, което до голя-

Резките завои в икономическата политика по време на криза са вредни. ма степен го обезсмисля и обезценява. Така някои от добрите анализи в него, като например частта за конкурентоспособността, не бяха забелязани. В различните раздели ролята на държавата по време на криза е противоречива – от запазване на консервативна фискална политика и поддържане на балансирани бюджети до „поемане и изпълняване на своеобразна функция на кредитор от последна инстанция“. Още един пример идеите за по-осезаема намеса на държавата в икономиката, премахване на плоския данък и единната ставка по ДДС (с автор Ганчо Ганчев от БАН) са по-скоро леви. В доклада обаче има и крайно десни предложения като това за пълно раздържавяване на болничния сектор (виж карето). „Четейки доклада за президента, се чудех наистина ли авторите му са загубили изцяло здравия си разум, предлагайки неща като дългосрочна политика на бюджетни дефицити, де факто отмяна

на валутния борд, отмяна на плоския данък, увеличаване на държавното регулиране и други подобни странни идеи“, коментира в своя блог Георги Ангелов. Ден след като и финансовият министър нарече идеята за премахване на плоския данък малоумна, част от авторите на доклада побързаха да се разграничат от него. „Дискусиите в работната група бяха не помалко емоционални от мненията, изказани след това. Истината е, че докладът губи от стойността си, защото няма единна линия“, казва Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията, който е автор на частта за конкурентоспособността. Докладът за президента е изготвен от екип от 18 икономисти от БАН, УНСС, СУ „Климент Охридски“, БНБ, Центъра за изследване на демокрацията, като преобладаващи са авторите от академията. Отговорник за целия проект е ръководителят на Икономическия институт при БАН Митко Димитров. Той обяснява че отчита като свой пропуск това, че не е посочено ясно кои са авторите на отделните части. „Когато се въвеждаше плоският данък, нямаше достатъчно широк обществен дебат. Ако тази дискусия се беше състояла тогава, може би нямаше да има сега такъв интерес“, допълва Димитров. Истината обаче е, че независимо от качеството на предложенията в момент на криза резките завои, като например въвеждането на диференцирано облагане, са вредни. Причината е, че по този начин средата за правене на бизнес става непредвидима, а това плаши инвеститорите. А липсата на капитали ще възпрепятства по-бързото възстановяване на икономиката след кризата. Сигурно спорът около двата документа – този за президента и 82-те мерки на правителството, ще продължи. Той обаче измества фокуса от нещо по-важно, а именно дългосрочната управленска програма на кабинета „Борисов“, по която все още се работи. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков вече обяви, че тя ще е готова до няколко седмици. Източници от Министерския съвет твърдят, че в нея има подробно разписани идеи как да бъдат осъществени реформите в сферата на образованието, здравеопазването и пенсионната система. K

Част от мерките на Първанов

Част от мерките на Борисов

 Препоръка за заемно споразумение с МВФ и евентуално с ЕС Запазване на консервативна фискална политика и балансирани бюджети Капиталовите разходи на правителството да бъдат ограничени до необходимите за кофинансиране на проекти по фондовете на ЕС Преминаването от излишъци към бюджети с умерени дефицити (1-2% от БВП) Засилване на ролята на БНБ, която да получи възможност да рефинансира търговските банки не само при опасност от системна криза, в т.ч. възстановяване на пазара на краткосрочни ДЦК Премахване на плоско данъчно облагане, диференцирани ставки по ДДС за стоки и услуги от първа необходимост Въвеждане на еврото като паралелно

 Реформа в държавната администрация Реформиране на публичния сектор – образование и здравеопазване Активизиране на дейността за присъединяване на България към ЕRМ II Мерки за ефективно управление на европейските фондове Преразглеждане на основанията за анексиране на договори за обществени поръчки Намаляване на задлъжнялостта на фирмите чрез ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност Контрол по средствата, отпуснати от Българската банка за развитие към търговските банки, с оглед тяхното ефективно използване за бизнес кредитиране Въвеждане на ефективен механизъмПрезидентът каза: „Когато даваме подкрепата си на идеята си за балансиран бюджет, искам да чуя мнения доколко това е антикризисна мярка. Президентът няма право на различна позиция от правителството по отношение на бюджета, но тук сме на дискусия и за да сложа убедено своя подпис, искам да чуя аргументите за и против, каква ще бъде социалната цена за образованието, за здравеопазването.“ „Подкрепям и ще подкрепям непопулярните мерки на всяко правителство, стига тези мерки да са оправдани и да е ясно – какво, защо и как.“ „Докладът е за, а не на президента и институциите ще решат дали да възприемат идеите му. Целта обаче е постигната – дебат.“ Президентът Георги Първанов по време на обсъждането на доклада „Световната финансово-икономическа криза и България“

платежно средство и ускоряване на влизането в ERM II Предприемане на действия, чрез които да се омекотят ефектите от депозитната война, като същевременно се гарантират ликвидността и стабилността на системата Да се премахнат минималните задължителни резерви, които банките заделят в БНБ, или нивото да се обвърже и с равнището на лихвите по депозитите Усилия за пълно усвояване на еврофондовете Спешни реформи в здравеопазването и приватизация на болниците Здравни фондове и инфраструктурни проекти да се финансират през борсата Повишаване на административния капацитет

за управление на публични проекти (project management) Спешно акредитиране на идентификационната система за селскостопански животни и нотификация пред ЕК за възможност за плащане на субсидии на глава животно Изграждане на единна информационна система за търсене и предлагане на работна сила, професионална квалификация и преквалификация Разширяване обхвата на осигурените лица и създаване на фонд за пенсиониране на земеделските производители Преразглеждане на социалните мерки и програми за социална защита и анализ на тяхната ефективност Увеличаване на процента за наука и изследвания от структурните фондове.


18

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Изненадващ излишък 2004 ПОКРИТИЕ НА ДЕФИЦИТА ПО ТЕКУЩАТА СМЕТКА С ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (%)

2005

2006

2007

2008

X 2008

XI 2008

XII 2008

75.7

85.9

78.7

75.7

I 2009

II 2009

III 2009

61.7

56.4

59.5

483.5

840.4

-857.9

-1412.6

IV 2009

V 2009

VI 2009

VII 2009

209.3

116.5

133.9 118.2 8595.8

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ (МЛН. ЕВРО С НАТРУПВАНЕ)

6549.0

6221.6

2735.9

ТЕКУЩА СМЕТКА (МЛН. ЕВРО С НАТРУПВАНЕ)

5866.1

6049.8

45.6

3152.1 337.5 -547.1

-2705.7

23709.7

895.6

17458.6 16078.4

ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ (МЛН. ЛВ.) 13241.7 10297.9

14415.1

18645.4

-2317.6

-2552.3

-2450.3

23062.9

23044.5

23265.3

22905.2

17937.9 17749.8

17512.5

17554.5

17909.5

17683.9

3.9

3.7

9.1 7.8

6.5

7.8

7.1 6

3.98

ИНДЕКС НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (В %, НА ГОДИШНА ОСНОВА)

0.5

12.9 9.6

6.9

-0.8 -3.3

26.9 18.6

18.5 12.5

12.5

4.9

4.8

1.6

0.8

0.1 5.6

0.7

19.7

-0.1

-0.2

6.0

ИНДЕКС НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (В %, НА МЕСЕЧНА ОСНОВА) ИЗНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ (% ПРОМЯНА СПРЯМО СЪЩИЯ ПЕРИОД НА ПРЕДХ. ГОДИНА)

-0.2

0.7

1.6 -5.3 -9.1 15.0

-4.9 -8.5 12.5 -17.7

-27.2

-26.6

Източник: БНБ, НСИ, Министерство на финансите

Как кризата променя търговията с бързооборотни стоки

Заемете своето място 11 ноември, 2009,

зала „Рейнбоу Плаза“, София

• Позициониране на търговските вериги • Дискаунтърите и марките • Оптимизиране на веригата за доставки • Как се променят потребителите в криза С подкрепата на

-0.6

-0.9

-16.9

-23.8

РЕФОРМ(ат)ИРАНЕ

-0.4 7.5

-20.2

Четвърта съвместна конференция на списание „Регал“ и GFK Bulgaria

-0.3

8.0

0.9

-18.4

ŰǤNJDZǑǁǛǞ ǞǑǪǦǛǡDŽ DŽǑǽǏǁȊȦǥ ǥǁǞǞǡǏǁǤǑǦDŽǁǞNJȦ ȦǤǥNJljǑǵǞǑǪ Ǟ dzǁǦǩ ǩǞǑDZǑ DŽJ'ɖȈɗȈɘȦǏǁǁǂ ǂǡǞǁǩǑǞ ǞǁǞǁȽśǖǡǞ ǖǡ ǡǝNJljǑǁ ǁȽŌœȋ ŮǡljǥǡǂǞǡ ǡǦǩǑǞǁ ǁȊĻĻĻȋĤåûÑČȋÜûțĤåĮÑÿČÿĒáåĮÑÿČ

1881.4

10.9

12443.0 6.45

ИНФЛАЦИЯ (В %, НА ГОДИШНА ОСНОВА) ИНФЛАЦИЯ (В %, НА МЕСЕЧНА ОСНОВА)

12.5

-8653.1

19791.5 19245.3 19866.6 -6826.6 -7687.6 -8653.1

1534.7

-1963.4

-4647.8 20726.7 19866.6 -7274.0

1086.7

23495.5 23111.0

24864.8

24864.8 23346.1

БЪРЗОЛИКВИДНИ СРЕДСТВА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОХАРЧАТ ВЕДНАГА (М1 В МЛН. ЛВ)

46.9

6549.0

27757.9 28008.9 -1306.9

76.8 60.1

-26.7

-30.2

-18.2

-18.9

-30.2

-30.6

-22.0

-30.5

На път към еврото злишък по текущата сметка. Само допреди месеци беше немислимо това да се види в платежния баланс на България. Но все пак се случи през юли за първи път през последните пет години. За месеца салдото е на плюс 102 млн. евро спрямо дефицит от 439 млн. евро година по-рано. Преди кризата дефицитът по текущата сметка се сочеше като най-съществения макроикономически риск пред българската икономика, а неофициално беше спряган и като причина страната да не бъде допусната във валутния механизъм ERM II, известен като чакалнята за еврозоната. Положителното салдо обаче показа, че икономиката на страната е адаптивна към международните процеси. Разбира се, зад цифрите не се крият само добри новини, тъй като зад излишъка по текущата сметка стои и свитото потребление домакинствата и бизнесът започват да потребяват по-малко. Другият показател спирачка пред еврозоната - инфлацията, също се понижава. За август тя достигна най-ниското си ниво за последните 6 години от 1.3%. Ако се сбъднат прогнозите на правителството, че тя ще се запази на ниво около 2%, шансът

на страната да приключи скоро успешно преговорите за влизане в „чакалнята“ се увеличава, като условието е да запазим и балансиран бюджет. Макроикономисти обаче продължават да сочат като проблем общата дупка в платежния баланс, който включва освен текущата още финансова и капиталовите сметки, които отразяват притока на инвестиции и кредитен ресурс към България. За юли той е отрицателен - 1.07 млрд. евро, при положителен общ баланс в размер на 1.68 млрд. евро за януари - юли 2008 г. Валутните резерви на страната, които крепят валутния борд, намаляват с 180.3 млн. евро през юли, а общо за седемте месеца на годината - с 1.07 млрд. евро. Независимо от това бордът остава стабилен. В момента всеки лев в обращение в българската икономика (в това число и парите по разплащателните банкови сметки) се покрива с 1.3 лв. от резервите (към юли валутните резерви са 22.9 млрд. лв. при наличност на пари в обращение и по разплащателните сметки в размер на 17.68 млрд. лева). Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - юли са спаднали до 1.88 млрд. евро, покривайки едва 76.8% от дефицита по текущата сметка за отчетния период. В годините на икономически растеж това покритие достигаше над 100%. K


20

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Индекс от счупени яйца

Според класация по икономическа свобода България има два познати проблема - държавната намеса и съдебната система Огнян ГЕОРГИЕВ

Сигурно е ужасно скучно да си скандинавец. Всеки път когато отвориш международна класация, страната ти е в челните места, а дори близките ти съседи на юг от Дания са далеч назад по всеки възможен критерий.

Нещо подобно, но с обратен знак, е да си българин, който чете подобни сравнителни изследвания. В поразително голяма част от тези класации България заема доста незавидно място, а откакто влезе в ЕС преди две години, сравнението с останалите държави членки е колкото неизбежно, толкова и неприятно (дори оставяйки настрана скандинавците). Последната такава класация е Индексът на икономичес ката свобода по света, измерван годишно от канадския институт „Фрейзър“ със съдействието на 75 организации от целия свят. Както заглавието подсказва, индексът измерва докол-

ко ефективно са защитени в различните страни частната собственост и възможностите на хората и компаниите да правят бизнес. България е на 76-о място в класацията (от 141 страни) вече за втора поредна година и дори подобрява индекса си до 6.74 (от максимални 10). В безмилостната компания на страните от ЕС обаче сме на

Познатото последно място изоставайки зад Полша и Румъния. България не е изменяла съществено позицията си от 2003 г., което говори, че основните условия за оценка в индекса - правителствена на-

КОИ СА 500-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ И ПРОГРЕСИРАЩИ КОМПАНИИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА?

меса, правна рамка, регулации, свобода на международната търговия и достъпът до сигурни пари - не са претърпели сериозно развитие през последните две правителства. Числата са от 2007 г.,

Липсата на всяваща доверие съдебна система е един от сигурните начини да загубиш потенциални инвеститори. която е последната с пълни данни за всички страни в класацията, така че истинският удар на кризата още не е отразен.

В общия рейтинг има различни позитиви и негативи - България е преди всички останали от региона, които са извън ЕС, което се дължи както на по-лесния достъп до т.нар. сигурни пари, така и на по-доброто законодателство заради съюза. Например в областта на финансовите регулации страната получава почти максимални оценки и това надали ще се промени в следващата класация. В по-актуалната класация на Световната банка Doing business 2010, която излезе миналата седмица, страната ни скача с 31 места в графата „започване на бизнес“, което пък говори за сериозно облекчаване на админи-

стративните пречки. Въвеждането на плоския данък, което се случи през 2008 г., също ще вдигне рейтинга в следващите издания на доклада. В други области на доклада пък страната ни получава някои доста спорни оценки. Рейтингът за „Правителствени предприятия и инвестиции“ е възможно най-ниският - 0, какъвто имат още само 14 от общо 141 държави. Според доклада това означава, че над 50% от инвестициите в страната са били държавни, а държавните компании доминират икономиката. Има големи сектори, в които това безспорно е така - БДЖ, енергетиката и „Булгартабак“ идват първи наум,

ТЕМА

КУРС ПО ДЕГУСТАЦИЯ

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА В РЕГИОНА?

ХАРАКТЕР НА ВИНА В СТИЛ „СТАР СВЯТ”

ПРЕДСТАВЯ КЛАСАЦИЯТА

  : 26 2009 //, 10:00 13:00 .  -       12      27 2009 //, 10:00 15:00 .  24       

CE Top p 500 0

ВРИ

12 СЕПТЕМ

500-те най-големи и прогресиращи компании от 18 държави в Централна Европа и Източна Европа са класирани по годишен приход и печалба, трудова заетост и капитализация на компаниите. Очаквайте секторните анализи на компаниите в региона всяка седмица от 12 септември до 31 октомври в „Капитал” и интервюта с изпълнителните директори от региона в „Дневник”.

:  ,  

 :  Comodo, . „  “ 16,

. 

  !: 350 .  !  "  : . 02/ 93 76 387, 0899977274 e-mail: events@bacchus.bg www.bacchus.bg/events

с подкрепата на:

#$ %   " "" 8 .


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

21

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

а тяхното управление показва че „Фрейзър“ имат оправдание да смятат държавата за лош стопанин. И все пак не може да не бъде поставена под въпрос логиката на тази 0 (която снижава драстично общата оценка), сравнена с оценката 6, която получава в същата графа разкъсваното от невиждана инфлация и разруха Зимбабве. Всичко това обаче не може да отвлече вниманието от

Черната дупка която поглъща цялата позитивна енергия и сваля общия рейтинг надолу в сравнение с преките ни конкуренти - страните от Балканите и Централна Европа (виж графиките). Съдебната система, твърди докладът, носи основна вина за слабото пред-

ИНДЕКС Словакия Унгария Гърция Чехия Румъния България Сърбия Турция Македония Хърватия

ПРАВИТЕЛСТВО

Оценка

Място

7.52 7.33 7.11 7.09 6.79 6.74 6.47 6.42 6.40 6.33

26 38 52 54 73 76 84 88 89 95

Държавна намеса в икономиката

Турция Гърция Сърбия Словакия Унгария Македония Чехия Румъния България Хърватия

ПРАВИЛА

Сигурен достъп до пари

България Македония Унгария Словакия Чехия Румъния Хърватия Сърбия Гърция Турция

7.3 7.2 7.0 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 6.1 5.6

Гърция Словакия Чехия Унгария Румъния България Хърватия Македония Сърбия Турция

9.6 9.3 9.3 9.1 8.9 8.6 8.3 7.9 7.4 6.4

СЪД

ТЪРГОВИЯ Свобода на търговски достъп

8.2 8.1 8 7.8 7.6 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5

Правна система и частна собственост

Унгария Словакия Гърция Чехия Румъния Турция Хърватия България Македония Сърбия

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ на съда

Гърция Унгария Турция Чехия Румъния Хърватия Словакия Сърбия Македония България

5.2 4.9 4.7 4.3

ФИНАНСИ

Регулации

Словакия Унгария Чехия България Румъния Хърватия Сърбия Македония Гърция Турция

7.9 6.9 6.8 6.6 5.8 5.4

6.6 6.5 6.4 6.2 5.8 5.7 5.7 5.3 4.9 4.9

НЕЗАВИСИМОСТ на съда

4.2 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.3 3.3 3.1 2.8

Унгария Чехия Гърция Турция Словакия Румъния Хърватия Сърбия България Македония

5.6 5.3 5.1 5.0 4.4 3.8 3.7 3.3 3.2 3.0

Оценките са от 0 - най-ниска степен на свобода, до 10 - най-висока. Източник: „Индекс на икономическата свобода“ Fraser Institute

След кризата - свобода или загубено десетилетие Анализ на института „Фрейзър“, част от доклада им, прави изненадващото заключение, че икономическата свобода ще намалее в краткосрочен план заради финансовата криза, но най-вероятно ще се увеличи в дългосрочен. Учените от института се базират на изследване на банковите кризи в Норвегия и Швеция и смятат, че финансовите кризи са вродени за капитализма и няма как да бъдат избегнати

независимо колко тежки регулации бъдат наложени в бъдеще. „Фрейзър“ не оспорват намесата на правителствата в извънредните случаи като тези от последната година, но твърдят, че ако правителствата заложат на тежка регулация и силна държавна намеса в икономиката за дълъг период от време, в света може да има ново „загубено десетилетие“ като това след Голямата депресия.

ставяне на България. В две от най-важните подточки на глава „Законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост“ - независимост и безпристрастност на съда, българските съдилища са оценени под тези на всички околни страни, включително Македония. Заедно със защита на сключените договори тези критерии не са спрели да се влошават през изминалите няколко години. Това е до болка позната тема и на българите, и на ЕС, който продължава да води мониторинг над българската съдебна система. Проблемът, който неволно задават констатациите на „Фрейзър“ обаче, е по-дълбок. След като времето на лесните пари свърши, страните в Централна и Източна Европа

ще влязат в ожесточена битка за привличането на външни инвеститори. В тази битка всяко предимство е мост, а всеки проблем - пропаст. За да избегне непостижими сравнения като това със Западна Европа (и скандинавците), „Капитал“ извади от доклада само данните за съседните държави на България - независимо дали са в ЕС или не. Две от яйцата в българската кошница са счупени - в категориите за държавна намеса и съдебна система страната е зад повечето от съседите си. А в крехкия като яйчена черупка напоследък свят на международните инвестиции липсата на всяваща доверие съдебна система е един от най-лесните начини да стопиш надеждите за бързо излизане от кризата.


22

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Над полите на Витоша

Държавата тепърва ще мисли как да се развива планината, а скиорите има да почакат години за модерни лифтове Зорница МАРКОВА

Западният склон на Витоша е прорязан като с нож от една просека. По средата й стърчат грозните, ръждясали стълбове на княжевския лифт. Въжената линия не работи от 15 години, когато голяма авария остави десетки хора да висят с часове в металните кабини на 5-6 метра над земята. Възможността това да се повтори става все по-голяма, като се знае, че на Витоша работят едни от найстарите лифтове в България като „Бай Кръстьо“ и „Романски“, строени през 1956 и 1968 г. - преди половин век. И ако преди десетина-петнайсет години в планината до София все още се караха ски, сега техниката е тотално остаряла. Като се прибавят към тази картинка полуразрушените хижи и заслони, прогнилите или

Едно от малкото хубави неща на Витоша сега е нощното каране СНИМКА: НИКОЛАЙ ДОЙЧИНОВ

олющени маркировъчни знаци, които могат поскоро да те заблудят, отколкото да ти покажат правия път, гледката става не особено приятна. През седмицата стана ясно, че новото правителство има намерение да се захване с Витоша генерално. Това означава две неща - че плановете за инвестиции на собственика на съоръженията „Витоша ски“ ще се отложат, но и че ще има шанс те да се случат правилно. Или поне в рамките на някакъв регламент. До момента държавата никога не е имала ясна стратегия какво ще се прави там горе и резултатът е налице - стари лифтове, недоволни туристи и скандали заради неформулирания баланс между намеренията на инвеститорите и екологичните съображения. Сега премиерът Бойко Борисов отсече, че разрухата на Витоша е време да спре и че трябва да се мисли за планината като за едно цяло, а не като за отделен ски център. Борисов възложи на министъра на екологията Нона Караджова да координира с общината и да състави нова визия за Витоша. Караджова от своя страна каза пред „Капитал“, че започва изработването на нов план за управление на плани-

ната, който ще бъде подложен на широка дискусия и едва след неговото приемане ще се мисли в детайли как и под каква форма ще се привличат инвестиции.

Тежко наследство В момента Витоша е под контрола на стария план, който започна да се пише преди десет години и влезе в сила през 2005 г. Действието му продължава до 2014 г. и ако трябва да се променя преди това, ще стане с решението на Министерския съвет. Сега този план е рестриктивен и противоречив. В него например едновременно се казва, че изборът на място на долната станция на лифта „Бай Кръстьо“ „не е съвсем удачен“, че влековете са „остарели и неудачно разположени по писта „Стената“, че „южните части на парка почти не се посещават поради липсата на туристическа инфраструктура“ и същевременно, че „с плана не се предвижда изграждането на нови ски писти и лифтови съоръжения“. Противоречие като това дава основание на различните заинтересувани страни около Витоша да четат плана за управление почти както дяволът чете Евангелието. Неправителствените екологич-

СЪДБА

1956 г. е построен най-старият лифт на Витоша - „Бай Кръстьо“. Не се знае дали няма да последва съдбата на княжевския лифт, който се развали преди 15 години и остави десетки хора да висят във въздуха с часове.

„В момента мненията са на двете крайности - че не трябва да се строи нищо или че трябва да се строи много. Истината е някъде по средата“ НОНА КАРАДЖОВА, министър на екологията

ни организации, които заемат крайната позиция, че на Витоша не трябва да се строи, настояват „да се изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и да изключи обособяването на зони, различни от посочените в плана за управление“. От „Витоша ски“ пък коментираха за „Капитал“, че след като има противоречиви моменти в плана, се гледа „общият му разум“. „Който е правил навремето плана за управление, наистина е нямал нищо в главата си. Този план е 100% сбъркан“, коментира преди година за „Капитал“ Цеко Минев, който е председател на ски федерация и се свързва със сегашния собственик на съоръженията в планината - „Витоша ски“. На подобно мнение е и главният архитект на София Петър Диков, който всъщност е участвал и в написването му, но по неговите думи не е успял да убеди останалите автори, че към текстовете трябва да има и графична устройствена част, и планът останал без нея.

В начална позиция „Не искам да се решават проблемите на парче, не искам да говорим само за ски зона или за отде-

лен лифт или за каквото и да било, отделно взето“, каза в интервю за „7 дни спорт“ Борисов. Това е репликата, от която може да се смята, че почва новата история на Витоша. И то от изходна позиция. „В момента мненията са на двете крайности че не трябва да се строи нищо или че трябва да се строи много. Истината е някъде по средата“, коментира пред „Капитал“ и министърът на екологията Нона Караджова. По думите й в момента има редица противоречия и законови неуредици, които правят бъдещето на планината до София неясно. С новия план за Витоша ще се търси решаването на всички въпроси около това, което трябва да се случва горе. Следващата логична стъпка най-вероятно ще е отдаването на Витоша или на част от нея на концесия, коментираха юристи. Защото да, горе има частен инвеститор, който иска да направи модерен ски център, но той притежава само съоръженията, сградите към тях и правото за строеж. Но дори и то може да се изгуби в момента, в който техниката и постройките престанат да съществуват. Витоша е природен парк и над 70% от земята е публична държавна соб-


PHILIPS 40PFL8664 LED

10

LED TV

2999.

НОВ

модел 2009г.

м

17 с

USB вход

FULL HD

10

2/ 1

40 /

46 “

100 Hz сканиране

Само в Техномаркет може да се запознаете отблизо с изумителния Philips LED. Един телевизор от съвсем ново поколение. Той се отличава със своя ултратънък екран и невероятен контраст. А като добавим уникалната Ambilight функция и вградения NET TV (интернет браузър) вече ви става ясно, че говорим за забавление от качествено ново ниво. Освен всичко това, цената е само... 2 999 лева! Заповядайте в Техномаркет, уверете се на живо за какъв изключителен телевизор става дума.

37 94 /3 2 /8 1с “ м

м

40

Промоция 14.09.2009 г. - 27.09.2009 г.

FULL HD

ХИТ ЦЕНА

SAMSUNG LE-40/46B620

40/46” (102/117 см) FULL HD LCD телевизор

1599.1899.

•резолюция 1920 X 1080 • HIGH контраст • 100Hz MOTION PLUS •звук SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus •звукова мощност 2Х10W • дигитален кабелен и ефирен тунер (DVB-T/C,MPEG4) •входове 4X HDMI, 1XSCART, DIGITAL AUDIO (OPTICAL) PC-вход, USB (музика,снимки)

PHILIPS 32/37PFL5604H 32/37’’ (81/94 см) LCD FULL HD

999.

1199.

• DVB-T/C тунер за ефирна и кабелна цифрова телевизия •”PIXEL PLUS HD” система за по-остра и ясна картина • 3D комби филтър, динамично подобрение на контраста • активен контрол, светлинен сензор • резолюция: 1920x1080p • яркост: 500 CD/m2 • динамичен контраст: 50 000:1• вграден USB вход за снимки, музика и филми • 3 HDMI входа с “Easylink” функция, VGA вход


*   

42 “ см

37 /42 /50 7/1 “ 27 см

/10

10 7

HD READY

динамичен контраст 2 000 000:1

94

94

м

46

100 Hz сканиране

FULL HD

11

Тел.: 0700 10 800, GLOBUL 0898 121212

37 см “

 

999.

PANASONIC TX-P46S10E

1899.

1099.

46’’ (117 см) FULL HD плазмен телевизор

PANASONIC TX-L42U10E

PANASONIC TX-P37/42/50C10

• резолюция 1920 X 1080 • G12 PROGRESSIVE FULL-HD NEOPDP • 400HZ SUB-FIELD DRIVE INTELLIGENT FRAME CREATION PRO • 2,000,000:1 динамичен контраст • VIERA LINK • преглед на снимки с VIERA IMAGE VIEWER (AVCHD/JPEG) • V-AUDIO SURROUND • DVB-T, DVB-C тунер (H.264), EPG • 3 X HDMI, S-VIDEO, COMPONENT, COMPOSITE входове

42”(107см) LCD телевизор

37/42/50”(94/107/127см) плазмен дисплей

TOSHIBA 32AV635

ХИТ ЦЕНА

• HD READY• контраст 10000:1 • резолюция 1366Х768 (WXGA) • цифров тунер (DVB) • яркост 450 cd/m2 • формат 16:9 • PIP през HDMI,PC,COMPONENT • HDMI x 2, COMPONENT , SCART x 2, PC входове

19 48 “ см

см

22

/66 56

759.

37” (94 см) LCD телевизор

SRS TRUSURROUND XT

“ /26

32

HD READY

81

см 81

LG 32LF2510

899.

DAEWOO DLT-37G1

•време за реакция 0.001 ms •HD READY •динамичен контраст 2 000 000:1 •лесно управление -VIERA Image Viewer, VIERA Link, 2x HDMI •V-Audio звук •Еко функции -Еко-режим, Безоловен дисплей •Дълъг експлоатационен срок на панела •Интегриран DVB-тунер •удароустойчив – Viera Tough панел

• FULL HD •резолюция:1920X1080 •динамичен контраст: 15,000:1 • яркост: 500 CD/m2 •време за реакция: 8ms • ъгъл на виждане: 178 • тунер: (DVB-C , DVB-T) MPEG4 • мощност на звука: 2Х 10W • входове: 3Х HDMI, S-VIDEO, SCART, COMPONENT, COMPOSITE

см

32

FULL HD

799.

1599.

1499.

499.679.

399.

SAMSUNG LE-22/26 B350

TOSHIBA 19AV605PG

32” (81см) LCD FULL HD телевизор

32 “ ( 81 см) LCD телeвизор

22/26”(56/66 см)LCD телевизор

19’’ (48 см) LCD телевизор

•резолюция: 1920X1080 •динамичен контраст: 50 000:1 •яркост: 500CD/м2 •звукова мощност 2X10W •звукови системи: TruSurround XT, Clear Voice II •DVB-T цифров тунер • DVB-C тунер •входове: 2X HDMI; 2X SCART;

• HD READY • резолюция 1366 Х 768 • контраст 18000:1 • яркост 500 CD/м2 • време за реакция 8 ms • DTV цифров тунер (DVB-T, DVB-C, MPEG4) • звукова мощност 2 Х 10 W • входове : 4 Х HDMI, 2 X SCART, S-VIDEO, VGA, COMPONENT, USB 2.0 (JPEG)

•HD READY •резолюция 1366 x 768 •HIGH CONTRAST •звук SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus •звукова мощност 2Х5W • дигитален ефирен тунер (DVB-T) •входове:2X HDMI; 1XSCART; DIGITAL AUDIO (OPTICAL) PC-вход;

•резолюция 1366 x 768 •динамичен кохтраст 20000:1 •яркост 300 cd/m2 •време за реакция 5 MS •входове HDMI Х 1; SCART Х 1; PC

+

Micro SD 2GB

SAMSUNG DIGIMAX ST500/550

оптичен стабилизатор

499.

599.

Двойно по-лесно. Двойно по-забавно.

Последната иновация в семейството на Samsung се казва “Smart” камера и се предлага в две разновидности – ST 500 и ST 550. Двата модела се различават само по големината на основния си LCD екран – 3 и 3.5 инча. И двата модела обаче се радват на една изключителна екстра – втори цветен LCD дисплей с размер 1.5 инча от лицевата страна, изключително удобен за автопортрет. Така вече не е нужно да молите някой за снимка, можете да кадрирате с абсолютна точност и съвсем спокойно сами да се снимате на фона на купона. Предния LCD дисплей също така притежава функцията „Снимане на деца”, която чрез анимация привлича вниманието на децата и ви помага да ги накарате да гледат в правилната посока. ST 500 и ST 550 са с обектив Schneider-Kreuznach, осигуряващ 4,6 х оптично приближение, стабилизация на образа и запис на клипчета с висока резолюция до 720 р. Друго предимство, което може да откриете, е технологията Smart Face Recognition за запаметяване на 20 лица в паметта на камерата, които когато влязат в кадър, автоматично излизат на фокус. И след като разбрахте всичко това, остава само да се усмихнете и да се снимате с ST 500 или ST 550.

Омръзна ли ти играта за твоята конзола? Ела в ТЕХНОМАРКЕТ, върни я и вземи нова с 20% отстъпка. Вземи използвана игра от Техномаркет на много специална цена!

249.

279.

199.

PANASONIC DMC-FS62

SONY DSC-W180S

CANON POWERSHOT A480

Дигитален фотоапарат

Дигитален фотоапарат

Дигитален фотоапарат

•10.1 мегапиксела •4x оптично приближение • F2.8 LUMIX DC VARIO обектив •2.5”(6.35см) -LCD дисплей • WVGA(848x480) 30 fps видеоклип •вградена памет 50mb и слот за SD Memory Card •USB2.0 •Li-ion батерия+зарядно устройство в комплекта

•10.2 мегапиксела (1/2,3” CCD) •3X оптично приближение •видеоклип със звук •2.7” (6.86 CM.) LCD дисплей •слот за MEMORY STICK DUO™, STICK PRO DUO™. STICK PRO DUO™, STICK PRO-HG DUO С пакета спестявате •12MB вградена памет

+Чанта LCSX10 165 лв +Батерия NPFH60 +Широкоъгълна леща 0.8x за 25% по-широка картина

• 10 мегапиксела (1/2,3” CCD) • 3.3 X оптично приближение (35мм екв: 37-122мм) • 1 см макро режим • видеоклип със звук (640x480) • 2,5” (6,2 cm) TFT LCD дисплей • 32 MB карта памет • слот за SD/ SDHC/ MMC/MMC PLUS/ HCMMC PLUS • 2бр АА батерии

1+1

Пакетна цена

60 Gb твърд диск

1+1

Пакетна цена

1+1

Пакетна цена

SONY DCR-SR37

749.

Дигитална видеокамера • 60 GB HARD DISK • формат MPEG2/JPEG • 800 000 пиксела (1/8 CCD) • 60 X оптично приближение • 2000 X дигитално приближение • слот за MEMORY STICK PRO DUO • минимално осветление 6 LUX • LCD екран: 2,7” (6.8 см) •USB изход, аудио изход • Li-ion батерия + зарядно устройство*

389.

379.

GARMIN NUVI 255W + BG MAP

NINTENDO DSI HW BLACK

• широкоекранен TFT дисплей, TOUCH-SCREEN • гласови напътствия’’завой по завой’’ • екранни текстови съобщения на български • запаметяване на 1000 любими точки • функция “WHERE AM I” -показва текущите координати • качена карта на Европа и България • преглед на снимки,световен часовник • конвертор на валута, калкулатор, MICRO SD слот • зарядно за автомобил, адаптер за монтиране • LI-ION батерия

• 2 екрана 260 000 цвята • 2 вградени камери • слот за SD карта • уникален екран реагиращ на докосване • гласово разпознаване • Li-Ion батерия позволяваща до 14 часа игра • PICTO-CHAT функция • безжична връзка WI-FI

Преносим GPS навигатор

   

Преносима игрова конзола

Тел.: 02/9421 205
* 

Тел.: 0700 10 800, GLOBUL 0898 121212

DAEWOO REF FRS-U20FAI

ELECTROLUX ENA-34415X

SAMSUNG RL-40SCPS

•обем на хладилната част-330 л.

• общ обем - 323 л

• общ обем - 298 л

Хладилник с фризер

Хладилник с фризер •обем на фризерната част-170 л. •NO FROST система •енергиен клас ‘’А’’ •електронен дисплей •ледогенератор •филтър за вода •удобен минибар •’NANO SILVER’ технология • размери В/Ш/Д -178 / 90 / 76

ZANUSSI ZRT-623W

Хладилник с фризер

• хладилната част - 245 л • фризерната част - 78 л • NO FROST на фризерната част • енергиен клас “А+” • диспенсър за студена вода • ел. дисплей • размери В/Ш/Д - 185/60/60 см

Хладилник с горна камера

• хладилна част - 213 л • фризерна част - 85 л • NO FROST система • консумация 0,945 KW / 24 ч • размери В/Ш/Д - 188.1/60/68.5 см

•общ обем 230 л •обем на хладилната част 186 л •обем на камерата 44 л •енергиен клас “A” •размери В/Ш/Д140/54/60 см

5

години гаранция

1599.

ARISTON ARXF-145 Автоматична пералня

949.

729.

ELECTROLUX EWF-10679W

SAMSUNG WF-B1261

ZANUSSI ZWF-385

•1000 оборота •казан карборан •електронно управление •дисплей •регулация на оборотите и температурата

•1200 оборота • плавно регулиране на оборотите (400-1200) •електронен

• 800 оборота • капацитет 5 кг.

Автоматична пералня

Автоматична пералня

• енергиен клас “А” • клас на изпиране “А”

•таймер за отложен старт •клас на енергоефективност “А” •клас на изпиране “А” •програми за вълна и деликатни тъкани •капацитет 6 кг. •автоматично дозиране

• капацитет – 6 кг • максимални обороти на центрофугата – 1400 • дисплей • регулация на температура и обороти • отложен старт • програма „вълна/ ръчно пране”

649. ZANUSSI ZCV-560MW1 ZANUSSI ZCV-560MX1

599.

499.

• 4 зони на готвене • 4 функции на фурната • тройно стъкло на фурната • грил • размери в/ш/д: - 85/50/60 см

INDESIT K-3E51

•2 газови котлона •2 електрически котлона •мулти функционална фурна

• 4 бързонагряващи котлона • вентилаторна фурна • въртящ се шиш • механичен таймер • размери в/ ш /д - 85/50/60 см

+

Готварска печка

•електронен таймер •размери- ВхШхД: 85x50x60 см

Ваучер за 50 лв.

469.

1+1

59.

Пакетна цена

90

1+1

+TWISTER

99.

• мощност 1600 W • всмукателна мощност 400W • контрол от ръкохватката • стоманени телескопични тръби • микрофилтър • постоянна торба • дължина на кабела - 6 м

1149.

Климатична инверторна система

•супер анти-алергенен филтър •тих режим/мощен режим •режим “меко изсушаване “ •топъл старт •самодиагностика •енергиен клас на ефективност “АА” •отдавана мощност -охлаждане -3.5kw(0.9-3.9kw) -отопление -4.25kw(0.9-5.1kw) •консумирана мощност -охлаждане -1.01kw(0.17-1.2kw) -отопление -1.2kw(0.15-1.46kw)

469.

REVIERIE RV-318

NEO ARH-2009V

Вентилаторна печка

BRAUN ES-1

Радиатор

12.99

Преса за коса

• мощност 140W • керамични плочи • термостат • контрол върху натиска на косата

99.

59. 99.

90

BRAUN FG-1100

PHIIPILS HP-4983 TEFAL FV-5250

• 40 пинсети • Обезболяваща приставка • Efficiency Pro приставка • 2 скорости • торбичка •лампичка

• стандартна бръснеща глава •прецизна бръснеща глава • 2 приставки • четка за почистване

•мощност 2100 W •2 степени на струя •2 степени на температурата •йонизиращ ефект •дифузер

Тример*

1+1

99

BRAUN 5170 Епилатор

Oдобрен по програмата за кредитиране на енергийна ефективност.

69.

!

ХИТ ЦЕНА

Пакетна цена

Прахосмукачка

439.

PANASONIC CS/CU-RE12JKX

3

619.

• клас “А+А+D“ • бутон бърза програма • бутон за задържане на водата • бутон допълнително изплакване • казан от карборан • размери в/ш/д - 85/60/60 см

Ваучер на стойност 50 лв.

години гаранция

559.

Автоматична пералня

програматор •дигитален дисплей •клас “АА” •керамичен нагревател •6 кг пране •отложен старт до 24 часа •програма интензивно изплакване •програма съкратено изпиране • размери в/ш/д85/60/60 см

ZEROWATT ZDM-5608SHPW Готварска печка

Готварска печка със стъклокерамичен плот

SAMSUNG SC-5330H

429.

Сешоар

 

Ютия

Пакетна цена

PHILIPS HQ-7300 Самобръсначка

169.

• Мрежово захранване • 2300 W • незалепващо • Гумирана дръжка покритие • Предпазна капачка • ударна пара 100 гр . • Четка за почистване • автоматична пара 0 -35 гр. • Система за прецизно бръснене • акваспийд система • Патентована с-ма Reflex Action • вертикално гладене • Система Super Lift & Cut • ултракорд система

PHILIPS HP-6503 Епилатор

•24 керамични диска •подвижна охлаждаща приставка •бръснеща глава •ексфолираща гъба •стойка за зареждане

Тел.: 02/9421 205


  

 20%  ! Посрещнете три уреда от Зеленото поколение на Whirlpool в дома си с 20% отстъпка. Ако имате желание да водите зелен начин на живот – да пестите време и електроенергия, върнете стар електродомакински уред, независимо от марката и вземете на негово място уред от Зеленото поколение в магазини Техномаркет. Важи от 11.09.2009 -11.10.2009

WHIRLPOOL AWO/E 91200 Пералня

WHIRLPOOL ADP 6949C/ ADP 6949C IX* Миялна машина

• Енергиен клас A+AA • Технология 6-то чувство • Hot fill функция Скорост на центрофугиране 1200 оборота в минута • Система за оптимизиране на препаратите • SuperEco Антибактериална програма • Капацитет 9 кг • Възможност за рециклиране 82 %

• Енергиен клас A+АА • Технология 6-то чувство • Hot fill функция AquaSteam технология • Самопочистващ се филтър • Overnight-най-тихата програма на пазара: само 39 децибела • Капацитет: до 13 комплекта • Възможност за рециклиране 80 % *цвят инокс

879.*

*цена при върнат стар уред

1099.

1399. 1599.*

1119.*

*цена при върнат стар уред

1279.*

*цена при върнат стар уред

WHIRLPOOL WBC3546 A+ NFW/ WBC3546 A+ NFX* Хладилник • Енергиен клас A++ Технология 6-то чувство • Half Load Stand-by Vacation Mode • Възможност за рециклиране 80 % *цвят инокс

1349. 1459.*

1079.*

*цена при върнат стар уред

1167.*

*цена при върнат стар уред

Върнете старата си крушка и купете енергоспестяваща лампа „Джини”

с 50% отстъпка от Техномаркет.

Важи от 11.09.2009-11.10.2009

åÄÉÄáàçà íÖïçéåÄêäÖí

ëÓÙËfl, ·ÛÎ. ñ‡Ë„‡‰ÒÍÓ ¯ÓÒ 92, ÚÂÎ.: 02/970 48 88, ëÓÙËfl, ·ÛÎ. Ö‚ÓÔ‡ 189, ÚÂÎ.: 02/925 00 26, ëÓÙËfl, ñìå Ô‡ÚÂ, ‚ıÓ‰ ÓÚ ÛÎ. íˇ‰Ëˆ‡, ÚÂÎ.: 02/92 60 372, ëÓÙËfl, ÊÍ. ÑÛÊ·‡ – χ„‡ÁËÌ Ö‚ÓÔ‡, ÚÂÎ.: 02/97 91 334 ëÓÙËfl, MALL CITY CENTRE SOFIA, ÒÂ˘Û ı-Î ïÂÏÛÒ, ÚÂÎ.: 02/964 24 90, ëÓÙËfl, MALL OF SOFIA, ·ÛÎ. ÄÎ. ëڇϷÓÎËÈÒÍË 101, ÚÂÎ.: 02/920 95 80, ëÓÙËfl, SKY CITY, ÛÎ. äÓÒÚ‡ ãÛΘ‚ 52, ÚÂÎ.: 02/ 971 87 85 ëÓÙËfl, ëÍ·‰Ó‚‡ ·‡Á‡ àÎËfl̈Ë, ·ÛÎ êÓÊÂÌ 31, ÚÂÎ.: 02/810 43 10, ëÓÙËfl, ·ÛÎ. Ç·‰ËÏË LJÁÓ‚, ÚÂÎ.: 02/80 62 810, ëÓÙËfl, ÔÎ. èÂÚÍÓ ê. ë·‚ÂÈÍÓ‚ 11, ÚÂÎ.:02 926 60 70, LJ̇, ÛÎ. ñ‡ éÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ, ÚÂÎ.: 052/57 41 99 LJ̇, Phoe Mall, ·ÛÎ. ëÎË‚Ìˈ‡ 201, ÚÂÎ.: 052 728 029, LJ̇, ·ÛÎ. äÌflÁ ÅÓËÒ I, èË͇‰ËÎË Ô‡Í, ÚÂÎ.: 052/300 791, ÑËÏËÚÓ‚„‡‰, ÛÎ. ã‡ÈԈ˄ 2, ÚÂÎ.: 0391/68 0 50, ÑÓ·˘, Ê.Í ÑÛÊ·‡ 4, χ„‡ÁËÌ 1 Ë 2, ÚÂÎ.: 058/690 585 è΂ÂÌ, ·ÛÎ. Ö‚ÓÔ‡ 6, ÚÂÎ.: 064/892 360, 892 370, èÎÓ‚‰Ë‚, ·ÛÎ. Å˙΄‡Ëfl 4-ÚË ÍËÎÓÏÂÚ˙, ÚÂÎ.: 032/90 50 60, èÎÓ‚‰Ë‚ 2, ‰Ó χ„‡ÁËÌ åÖíêé, ÚÂÎ.: 032/65 45 60, èÎÓ‚‰Ë‚ 3, ·ÛÎ. åẨÂ΂ 2Å, ÚÂÎ.: 032/ 278 210 èÎÓ‚‰Ë‚ 4, ÛÎ. èÂÛ˘Ëˆ‡ 8, ÚÂÎ.: 032/ 273 580, ÅÛ„‡Ò, ÛÎ. í‡ÌÒÔÓÚ̇, ÚÂÎ.: 056/ 861 068, ëÎ˙̘‚ ·fl„, Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ Royal Beach, ÚÂÎ: 0554/25 190, ëÚ‡‡ ᇄÓ‡, Í‚. ÜÂÎÂÁÌËÍ, ÚÂÎ.: 042/27 70 12 ÇÂÎËÍÓ í˙ÌÓ‚Ó, ÛÎ. 凄ËÒÚ‡Î̇ 17, ÚÂÎ.: 062/614 242, ÇˉËÌ, ÏÂÒÚÌÓÒÚ å‡ÈÒÍË ãÂÒ, ÚÂÎ.: 094/691 410, Ç‡ˆ‡, ÛÎ. LJÒËÎ ä˙̘ӂ, àÁÚӘ̇ ÔÓÏ˯ÎÂ̇ ÁÓ̇, ÚÂÎ.: 092/669 010, Å·„Ó‚„‡‰, ·ÛÎ. üÌ ë‡Ì‰‡ÌÒÍË, ÚÂÎ.: 073/829 444 ɇ·Ó‚Ó, Í‚. ÇÓÈÌÓ‚Ó, ̇ ‚ıÓ‰‡ ÓÚ ëÓÙËfl, ÚÂÎ. 066/80 31 32, ï‡ÒÍÓ‚Ó, ·ÛÎ. ë˙‰ËÌÂÌË 77, ÚÂÎ.: 038/609 000, ë‡Ì‰‡ÌÒÍË, ̇ ‡ÁÍÎÓ̇ Á‡ ÒÂÎÓ Ñ‡ÏflÌˈ‡, ÚÂÎ.: 0746/34 600, ëËÎËÒÚ‡, ÛÎ. íÛÚ‡Í‡Ì 27, ÚÂÎ.: 086/ 878 800 ë‚ÎË‚Ó, ÛÎ. ëÚÂÙ‡Ì è¯‚ 90Ä, ÚÂÎ.: 0675/80 163, òÛÏÂÌ, ÛÎ. ëËÏÂÓÌ ÇÂÎËÍË 34 - χ„‡ÁËÌ BILLA, ÚÂÎ.: 054/850 810, ëÎË‚ÂÌ, ÛÎ. Å. åË·‰ËÌÓ‚Ë 25 - χ„‡ÁËÌ BILLA, ÚÂÎ.: 044/610 777, êÛÒÂ, ·ÛÎ. ãËÔÌËÍ 113Ä, ÚÂÎ.: 082/81 56 60 è‡Á‡‰ÊËÍ, ÛÎ. ã˛·ÂÌ ÅÓflÌÓ‚ 1-χ„‡ÁËÌ BILLA, ÚÂÎ.: 034/405 840, è‡Á‡‰ÊËÍ 2, ÛÎ. èÎÓ‚‰Ë‚ÒÍÓ ¯ÓÒ 115, ä˙‰Ê‡ÎË, ·ÛÎ. Å˙΄‡Ëfl 115, ÚÂÎ.: 0361/21 160, åÓÌڇ̇, ÏÂÒÚÌÓÒÚ ã˙͇ڇ, ÚÂÎ.: 096/39 05 10 ãӂ˜, ÛÎ. í˙„Ó‚Ò͇ 45, ãӂ˜ ëËÚË ñÂÌÚ˙, ÂÚ. 2, ÚÂÎ.: 068/68 98 10, üÏ·ÓÎ, ÛÎ. Ä‰‡ 7, ÚÂÎ.: 046/68 218

åÄÉÄáàçà Ñéåé

гр. Велико Търново, ул. Магистрална 40,062/670 425, гр. Габрово, ул Любен Каравелов 33,066/860 313, гр. Плевен, пл Свобода 25, Плевен МОЛ, 064/820122, гр. Самоков, ул. Софийско шосе ЗОА, 0722/60 578, гр. Сандански, МОЛ Сандански, ул. Банска 4,0746/22 007, гр. Свищов, ул.Петър Ангелов 28,063/164 003, гр. Търговище, бул. Ал. Стамболийски 42, 060/165 554, гр. Асеновград, бул. България 68,0331/62 785, гр. Горна Оряховица, ул. Янко Боянов 12,0618/20910, гр. Дупница, ул.Николаевска 59,0701/41 936, гр. Ихтиман, бившата баня до автогарата, 0724/82 228, гр. Харманли, кв. Дружба бл. 4,037/382 089, гр. Разград, бул. България 36, тел. 084/633190, гр. Пловдив, бул. Брезовско шосе 180 (склад №5), 032/963 873, гр. Гоце Делчев, местност Мочура, 0751/60 845, гр. Гълъбово, бул. Република 2,0418/63 336, гр. Карлово, ул. Теофан Рапнов, Борова местност, 0335/980 88, гр. Свиленград, ул. Г. С. Раковски 11,0379/63 003 гр. Силистра, ул. Драгоман 13,086/821 658, гр. Смолян, ул. Бузлуджа 3,0301/813 37, гр. Казанлък, бул. 23-ти пех. шипч. полк 80,0431/70130, гр. Петрич, ул. Цар Борис III 50, 074/561 510 гр. Пещера, пл. България 1,0350/62 724, гр. Бургас 2 в Бургас Плаза Мол, ул. Транспортна, 056/522186, гр. Благоевград, бул. Св. Д. Солунски 21,073/834 251, гр. Бургас 056/581807 Янко Комитов 8А, гр. Варна, бул. Република 60,052/599 501, гр. Монтана, бул. “Зти март” 139,096/301 347, гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов, 034/442 506, гр. Плевен, ул. Сан Стефано 80,064/800 850, гр. Пловдив, ЖК Тракия, бул. Освобождение 47,032/682 056, гр. Русе, бул. Липник, 082/871 761, гр. Русе, бул. Христо Ботев 38,082/860 876, гр. Сливен, ул. Георги Данчев 30, 044/686 555 гр. София, ЖК Младост III, ул. Ф. Аврамов 3,02/975 50 37, гр. София, кв. Овча купел, ул. Кукуряк 3, 02/955 41 58, гр. София, кв. Банишора, ул. Скопие 1,02/891 35 90 гр. Хасково, бул. Съединение 44,038/662 319, гр. Шумен, бул. Симеон Велики 28,054/882 327, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 30,046/660119

КУПИ ВЕЧЕ И ОНЛАЙН ОТ


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

23

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА з. Бай Кръстьо

ТУРИСТИЧЕСКА СКИ ЗОНА ВИТОША

П

Зона за пешеходен, вело и ски туризъм

Учебен плац 1

х. Простор

Учебен плац 2 Учебен плац 3

ЛЕГЕНДА

Граница на резервата Съществуващи писти

в. Малък Резен

Нови писти и пътеки в. Голям Резен

Седалков лифт Кабинков лифт Същ. пътища Същ. пешеходни и ски пътеки

в. Черни връх

ственост. За да се даде на частен инвеститор, трябва да се обяви концесия, казва законът за държавната собственост. Като се обяви концесия, ще се гарантират няколко неща: държавата ще може да определи на какви условия да отговаря бъдещият инвеститор (условията и визията вече ще са записани в новия план за управление), какви са му правата и задълженията; как държавата ще има финансова изгода от предоставената концесия. Защото частният инвеститор е нормално да гони своя интерес и на колкото поголяма територия може да прави писти и лифтове, толкова по-добре. Ролята на държавата обаче е да намери баланса между природа, бизнес, туризъм. Така, както са го намерили всички други зимни курорти по света.

На червения светофар Решението на премиера и на отговорните министри идва в момент, в който на Витоша от две години има частен инвеститор с амбициозни планове за бъдещето на планината. През 2007 г. „Витоша ски“ поетапно купи съоръженията за ски от предишните им собственици - които бяха австрийската „Ферайнигте Бергбанен

България“ и „АКБ корпорация“ на Николай Банев, както и общинската „Въжени линии“. Така успя да концентрира собствеността върху всички лифтове и влекове и да превъзмогне основния недостатък за скиорите - липсата на една карта за всички трасета. Намерението на инвеститора е да създаде модерен център за ски, други разнообразни зимни спортове и условия за целогодишен туризъм. Ге-

Правителството ще пише чисто нов план за управлението на Витоша. орги Бобев, който е член на управителния съвет на „Витоша ски“, каза за „Капитал“, че предварително планираната инвестиция е около 40 млн. евро и се очаква да се изплати за не по-малко от 15 години. Имаме сериозни намерения, изграждането на лифтове не е като да се построят няколко хотела и не всеки би се захванал с това, обясни още той. За да получи зелена светлина за действията си, компанията започна процедура за създаването на Специализиран под-

роектът на „Витоша ски“ до момента извървя дълъг път, но съдбата му все още изглежда неясна.

Първо Столичната община възложи на компанията да изготви за своя сметка задание за специализиран подробен устройствен план (СПУП). Това е базовият документ, концепцията, на която трябва да стъпи бъдещият СПУП. То е съгласувано с Държавната агенция по горите и внесено в общината. В края на май тази година на заседание на експертен съвет по архитектура и градоустройство в общината се гледа въпросното задание. По него имаше доста забележки като това да се прецизира териториалният обхват на проекта, да се направи прогноза за броя на туристите и т.н. Малко след това допълненото задание получи одобрението на главния архитект на София. Междувременно „Витоша ски“ вече е разработила и самия проект за СПУП - обширен документ, който чертае какви писти и лифтове ще се правят, какви нови трасета ще има. Предвижда се трасетата за пистите да се увеличат от 45 на 125 ха, а за лифтовете - от 14 на 27 ха. Целият обхват на проекта е 915 ха. Всички

съоръжения трябва да бъдат подновени, някои ще променят трасетата си, други ще бъдат удължени. Дължината на пистите ще порасне от 11 на близо 20 хил. м. Общият капацитет на ски съоръженията трябва да достигне близо 8 хил. души. През юли тази година инвеститорът направи публично обсъждане на докладите за екологични оценки по вече подробния проект. Регионалната дирекция по околна среда и водите (РИОСВ) в София съгласува екологичните доклади, но отново с редица забележки като: „помощните съоръжения и постройки не трябва да излизат извън строителните граници на съществуващите; реконструкцията на съоръженията да се ограничи в рамките на съществуващите трасета“. На практика РИОСВ хем съгласува проекта, хем постави ограничения, които тотално го ограничават. Освен това екоинспекцията разглежда докладите по СПУП, докато общината се занимава още със заданието. С други думи, едната ръка на държавата гледа един документ, другата - друг. Главният архитект на София Петър Диков коментира пред „Капитал“, че накрая всички документи ще стигнат до общината и ако не са изпълнени заръките на всички институции, той няма да разпише СПУП.

От 2 години се мисли нов план за ски център.

х. Алеко Фънпарк

ГРАФИКА: АНТОНИЯ ТИЛЕВА

Какво направи „Витоша ски“ до момента

Ски влек

робен устройствен план (СПУП), който до момента е получил одобрението на редица институции (виж карето). Най-накрая проектът трябва да финишира в общината и да получи одобрението на общинския съвет и подписа на главния архитект на София. При новата ситуация обаче процедурата за одобрение на подробния устройствен план най-вероятно ще се забави. Няма логика общината да движи един проект, а държавата да мисли генерално нова концепция за планината, на която трябва да се реализира този проект. Освен ако няма политическото намерение проектът да мине през общината, а планът за Витоша, като пред свършен факт да се нагласи по него. Каквото и да се реши, то ще отнеме време. За новата зима не може да се очаква на Витоша да се прави каквото и да било, защото сегашните режими и правила не го позволяват. Ръждивите стълбове на лифта над Княжево ще продължават да напомнят за досегашното нежелание на държавата да се грижи и възползва от богатствата си. Но сега поне има някаква надежда за промяна, макар и след няколко години.


24

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Бели пари за черни дни Очакваният дефицит в здравната система в края на годината е 350 млн. лв. Десислава НИКОЛОВА

Плащане на ръка или на касата на болницата за лечение, което трябва да се поеме от здравната каса. Купуване на лекарства в аптеките до болниците.

Свършили още в първата седмица направления за безплатни изследвания. Мила родна картинка в здравеопазването. Факт е, че в България пациентите доплащат за здраве почти толкова, колкото всъщност дават на държавата като здравни вноски и данъци. Именно затова новината, че може да им се наложи да дават още повече пари, е стряскаща. Причината е дефицитът в здравната система, който се очаква да достигне 350 млн. лв. до края на годината по данни на

правителството. Все още не е ясно откъде ще се намерят тези пари, въпреки че здравното министерство подготвя 10 краткосрочни мерки, но без да съобщи какви точно. Фактът обаче си остава - скоро може да няма средства за лечение и за лекарства. Причините са повече от тривиални - намаленият бюджет на всички държавни ведомства (включително болниците) заради кризата и спадналата събираемост на здравни вноски. Всъщност данните показват, че Национал-

ната агенция по приходите не може да събере достатъчно средства не за оперативната дейност на Националната здравноосигурителна каса, а за резерва й в Българската народна банка. Встрани от това държавните и общинските болници са натрупали неразплатени задължения за 300 млн. лв. А още по-притеснително е, че ако системата не се реформира, положението дълго ще бъде същото.

Как се трупа дефицит Като основен проблем от Министерството на финансите винаги са сочили спрялата през 2001 г. реформа в болничния сектор. Държавата просто няма политика за отпускане на обществени средства на базата на качеството в болницата или на необходимостта от точно този тип лечебно заведение в даден регион. Здравната каса пък е длъжна да сключи договор с всяка болница. И крайният резултат е, че плащанията за болниците (които в момента са общо 430) заемат 58% от бюджета на здравната каса. Самата здравна система има тежки структурни проблеми. Липсват реални данни и прогнози за заболеваемостта, няма медицински и фармакоикономически стандарти за лечение, няма и здравна карта за необходимите лечебни заведения в зависимост от възрастта и болестите на пациентите. Всъщност липсва реално изчисление каква е стойността на всяка лечебна процедура, а здравната каса заплаща еднакво на всички независимо от качеството на услугата и от това дали лекарят е добър специалист. Така бюджетът на здравната каса е заплашен от болниците, които имат стимул да приемат всеки, за да реализират по-големи приходи. „Причината за понижената събираемост на

В момента никой в България не знае с абсолютна точност колко струва един преглед и как да измери качеството му СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА здравните вноски трябва да се търси не в здравната каса, а в Националната агенция по приходите“, отбелязва Жени Начева, финансов директор на НЗОК. От финансовото министерство отговарят, че вината за по-ниската събираемост е не само на НАП, но и на самите лечебни заведения, които приемат хора без осигуровки и разчитат държавата да плати. „В момента няма никакъв изграден модел на здравно осигуряване и какъвто и да е разчет за това какви средства са нужни за здраве може да бъде погрешен.

Освен това системата е отворена за всякакви нередовни платци - има 1.1 млн. здравно неосигурени, които могат да получат помощ и много бързо могат да платят еднократно минимални вноски и да получат същите права, каквито и онези, които редовно си плащат“, коментира д-р Кунчо Трифонов, регионален мениджър на IMS Health. Според него система с такъв лесен вход не подлежи на регулация.

Кризата като възможност Може би иронично, но именно кризата може да


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

25

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА даде шанс за разчупване на статуквото. Позицията на финансовото министерство продължава да бъде, че няма да се наливат пари в нереформиран сектор. „Новият екип на здравното ведомство трябва да подготви здравна карта и да пресее болниците, всичко останало биха били палиативни мерки“, твърдят експертите, които ще одобряват бюджета. Това не е първа стъпка в тази посока - порано през годината именно заради липсата на реформи, които да намалят броя на болниците, двата процента увеличение на здравната вноска бяха блокирани в резерва на здравната каса. Отделно от това в момента се обмисля как пациентите да бъдат стимулирани да се осигуряват. Проблемът е и че самата система не предоставя избор на пациентите - вноските им в момента могат да отиват само в здравната каса, те нямат контрол върху това как се харчат и нямат различни права от нередовните платци.

Здравен данък Лекарите също нямат стимул. „В момента не мога да направя разлика между дейността на НЗОК и някоя от структурите на Министерството на земеделието например: отиваш и предаваш толкова и толкова килограма продукция, тя се приема и получаваш парите по банков път следващия месец. Отиваш в здравната каса и отчиташ едиколко си клинични пътеки, по които имаш договор, приемат ти отчета и получаваш парите. Даже е по-лесно, защото няма качествен измерител.“ Така проф. Страшимир Каранов, национален консултант по онкология, коментира така популярния в лекарските среди термин „добив на клинични пътеки“. Просто в момента НЗОК заплаща за дейност, а не за качество, и наблюдава лечението в болница документално, а не се интересува от самото състояние на пациента. Самото здравно министерство, което също ще има принос към дефицита в системата, по закон е длъжно да плаща спешната помощ, да инвестира в държавните болници и да се грижи за психиатрично болните, болните от рак, на хемодиализа и др., както и да плаща скъпоструващи лекарства. Както и на всички останали министерства, бюджетът му беше съкратен, а самото състоя-

ние на всички клиники и диспансери с годините се подобрява съвсем бавно просто защото за голяма част няма достатъчно средства за осъвременяването им. Освен това здравното министерство е единственото в Европейския съюз, което освен със здравна политика се занимава и с провеждане на търгове за лекарства. Цялата дейност по разпределянето на парите между болници, производители на лекарства, звена за медицинска помощ съвсем естествено е непрозрачна и няма ясен принцип. Пресен пример за това е първата пробойна, на която се натъкна новото правителство системата за трансплантации не работи заради липса на пари и един човек загуби възможността да получи сърце. „Единственият сегмент в здравната система, който винаги е бил обсъждан, е лекарственият. Но досега нито едно министерство не е поставило въпроса колко наистина струва лечението на всяка отделна диагноза и как хората да плащат за качество. На фона на разговора колко струват лекарствата, които всъщност държавата регулира, някак се губи подробността, че здравното министерство се занимава с търговска дейност, а здравната каса работи като придатък на социалното“, коментира Кунчо Трифонов. По думите на експертите от финансовото министерство в края на тази година то няма да покрива дефицита на държавните болници. Дали ще изпълни обещанията си предстои да се разбере. За момента съществува възможност при преразход на средствата за здравни плащания в НЗОК да бъде деблокиран резервът в БНБ - акт, който не е бил извършван от пет години. Причината е, че този резерв е предназначен да подпомогне старта на болничната реформа. Според изявленията на здравния министър д-р Божидар Нанев първата стъпка, която екипът му ще предприеме, е именно тази. Проблемът е, че така или иначе пациентите поне през следващата година няма да имат право да избират къде да внесат здравната си вноска и едва ли начинът на финансиране на системата ще се промени в толкова кратък срок. Здравната каса вече обсъжда с лекарите проектобюджета си, в който са заложени

2.5 млрд. лв., или всички средства от 8-процентната здравна вноска. Според проф. Каранов (виж пълния текст на www.capital.bg) държавата има възможност за няколко стъпки - да

Здравният сектор няма как да продължи да иска повече пари, след като не е ясно колко са болните и колко наистина струва лечението им. създаде единна методика за остойностяване на медицинските дейности. „Здравната вноска трябва да се приравни към данък, който се олихвява и капитализира при просрочие. В момента има нака-

зание за недекларирани данъци, но не и за това, че ощетяваш здравната система“, смята той. По думите му трябва да се въведе регламентирано доплащане в лечебните заведения в размер на до 20% от стойността на клиничната пътека или прегледа (обичайният процент при договор с доброволните здравни фондове) и да се даде възможност на пациентите да доплащат недостатъчните средства за част от медицинските услуги в брой или чрез частен здравен фонд, който да изберат да управлява вноската им. Самите лекари пък трябва да получават индексирана сума в зависимост от качеството на услугата. Идеята да се регламентира доплащането лансира здравният министър д-р Нанев, но до момента няма

допълнителна яснота как и кога ще се осъществи. Според проф. Каранов, преди да се прави каквото и да било преструктуриране или да се въвежда доплащане, здравното министерство трябва да направи анализ на потребностите на населението от медицинска и дентална помощ. Като стъпи на него и на европейските стандарти за лечение, то може да създаде изцяло нова здравна карта на България, в чиято основа да залегне и нова категоризация на лечебните заведения по обема и качеството на медицинските дейности. Сегашната акредитация на лечебните заведения пък трябва да прерасне в лицензиране с периодичен мониторинг и годишен медицински одит. На тази база цените на медицинските

услуги ще изкристализират, а болничната помощ ще трябва да се преструктурира и приватизира. Лекарите като цяло подкрепят тезата, че парите за здравеопазване са недостатъчни и тарифите на болниците за избор на екип и допълнителни услуги на практика покриват недостатъчното финансиране по клинични пътеки. Пациентите така или иначе доплащат, но без регламент. Идеята да се извадят тези пари на светло лансира здравният министър д-р Нанев, но до момента не е ясно кога и как ще стане това. В момента каква ще е последователността на реформите все още не е ясно. Докато я няма обаче, дефицитът в здравната система и плащането на ръка ще продължават да тормозят всички. K


26

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Избори с дистанционно управление

Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност“ в МВР разследва вота в Турция Велина ГОСПОДИНОВА

„Колеги, нека не се заблуждаваме. Ресурсът ни за избори в Турция е ограничен.“ Това според депутати заявил Ахмед Доган при обсъждането на парламентарния вот в началото на юли, при който партията получи оттам внушителните 94 000 гласа. ДПС не за пръв път използва българските изселници като донори на гласове. Когато преди парламентарните избори през 2001 г. социолози и политолози предсказваха, че царското торнадо НДСВ може да отнесе ДПС и дори да го остави извън парламента, Доган откри ресурса на българските изселници в Турция. Активирането им като избиратели тогава стана по следната схема - една част от тях гласуваха в югоизточната ни съседка и осигуриха на движението два мандата, а друга част бяха пренасочени в България. Същото се повтори четири години по-късно - за движението там пуснаха гласа си 42 590 души, а колко се завърнаха в родината си като изборни екскурзианти, никой не може да каже. През 2006 г. изселниците в Турция

Така изглеждаше предизборната кампания на ДПС в Истанбул за пък станаха донор на гласове за президента Георги Първанов, като му дадоха 56 000 гласа. За последните парламентарни избори заради общественото недоволство ДПС рязко промени тактиката - автобуси с изселници в България почти нямаше, но за сметка на това гласовете за движението от югоизточната ни съседка осигуриха за партията около седем депутатски мандата. Този път обаче „големият успех“ на движението през юли е на път да се превърне в сериозен прецедент. Заради съмнения за изборни нарушения при гласуването на българските изселници в Турция Конституционният съд (КС) образува преди месец дело и предстои да се произнесе по законността на вота там. Пак заради това дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност“ към МВР разследва ведомствената изборна комисия към Министерството на външните работи, която по закон отговаря за организацията на изборите в чужбина. Тази седмица лидерът на РЗС Яне Янев предостави на медиите копия от изборните протоколи от гласуването в Турция, от които личат фрапиращи нарушения при попълването на документите от членовете на секционните избирателни комисии. Ако те бъдат потвърдени от КС, може да се стигне до безпрецедентната ситуация за касиране на изборите в Турция. Независимо какво ще бъде решението на върховните магистрати обаче именно съмненията за манипулация на вота дават неоспорим коз в ръцете

на мнозинството на ГЕРБ за приемането на обещаните кардинални промени в изборното законодателство, които да премахнат лошите практики - купуване на гласове, фалшификации на вота и пр.

Казусът с гласуването на изселниците започна в края на юли, когато главният прокурор Борис Велчев внесе в КС искането на Яне Янев и група кандидати за депутати от РЗС за оспорване на изборните резултати в Турция. В сигнала се оспорва начинът, по който бяха разкрити големият брой избирателни секции в Турция - 123, за разлика от предишни избори, когато техният брой беше 76. Според Избирателния закон секция за гласуване в чужбина се разкрива при най-малко 100 подадени заявления от желаещи да гласуват. Преди вота в югоизточната ни съседка такова желание са заявили 44 000 души, което не отговаря на големия брой разкрити секции. В сигнала до КС се посочва, че в 23 секции броят на гласувалите надхвърля 1000, което според РЗС е технически невъзможно да стане в рамките на изборния ден. В сряда от партията на Янев показаха копия на протоколите от секциите в Турция, предоставени им от външното министерство, от които личат фрапиращи нарушения. Така например в немалка част от тях като брой избиратели в основния списък са записани по един-двама души, а тези, които са дописвани в деня на изборите, са 1000. „Изискването за минимум 100 заявления за гласуване предпола-

га, че по-голямата част от тези хора ще отидат до избирателната урна“, коментира Димитър Абаджиев от РЗС. В протокол от секция в Инегьол пък, освен че не е посочено за коя партия са гласували 949-те избиратели, се оказва, че 30 от тях са гласували по електронен път. (На тези парламентарни избори за пръв път експериментално се допусна такава възможност, но това стана само в девет секции в столичната френска гимназия.) Независимо от делото в КС с изборите в Турция се занимава и МВР. Източници от външното министерство разказаха, че миналата седмица протоколите от гласуването са били изпратени в дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност“ по искане на прокуратурата. От ведомството на Румяна Желева уточниха, че разследването е по те-

хен сигнал, а повод за сезирането на прокуратурата е извършена проверка на ведомствената комисия, ангажирана с провеждането на парламентарните избори в чужбина. Ревизията открила множество нарушения при откриването на избирателни секции в Турция - грешки в документацията и при откриване на избирателни секции за по-малко хора от регламентираното по закон, както и в избирателните протоколи на секциите. На фона на съмненията за манипулации на вота в Турция призваната да отговаря за редовността на изборите

„Големият успех“ на ДПС на изборите в Турция през юли е на път да се превърне в сериозен прецедент.

Съмненията за манипулация на вота дават коз на ГЕРБ за приемането на промени в изборното законодателство.

ГЛАСОВЕ

ЦИК има доста странно поведение Комисията, доминирана все още от представители на бившите управляващи партии БСП и ДПС, трябваше до 2 септември да изпрати становище-

ИЗБОРИ

94

123

хиляди български изселници в Турция гласуваха за ДПС на парламентарните избори тази година.

беше броят на избирателните секции, разкрити за вота в югоизточната ни съседка.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

27

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

изборите преди четири години СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА то си по делото в Конституционния съд. Такова обаче до този момент няма. Оправданието на членовете на комисията е, че не са получили протоколите от избирателните секции в Турция. (За да обяви изборните резултати в ЦИК, първоначално постъпват т.нар. грами-протоколи с обобщените данни от гласуването, а оригиналните обикновено идват с месец-два след вота.) Членът на ЦИК от квотата на ГЕРБ Орлин Иванов разказа, че на две поредни заседания на избирателната комисия представителите на социалистическата партия и движението умишлено са протакали решението за изискването на изборните документи от външното министерство. „След като рязко поставих въпроса, едва преди седмица такова искане беше отправено“, каза за „Капитал“ Иванов. Запитан защо от МВнР не са предоставили протоколите от гласуването в Турция на ЦИК, председателят на ведомствената избирателна комисия Илия Кръстелников заяви, че няма законов срок, в който да трябва да изпратят протоколите от вота в чужбина на избирателната комисия. По думите му това ставало чак тогава, когато се получат изборните документи от всички секции в чужбина. Кръстелников обаче уточни, че поради близостта на Турция протоколите оттам пристигнали отдавна и ако са били изискани от ЦИК, те са щели да ги получат навреме. Становище по делото не е изпратено и от Народното събрание. Както обясни пред „Капитал“ председателят на комисията в парламента, която тряб-

ва да провери сигналите за опорочаване на изборите, Явор Нотев от „Атака“, „защото такава била практиката от всички от предишните парламенти“.

Прехвърлянето на топката кой и защо е стопирал пътя на турските протоколи от външното министерство до ЦИК продължи и по въпроса кой ще носи отговорността, ако се окаже, че изборите в Турция са манипулирани. От ЦИК заявиха, че отговорност за вота в чужбина носи МВнР, което по закон организира изборите в чужбина. Според Кръстелников обаче „ведомствената избирателна комисия е само пощенска кутия, която действа като посредник между ЦИК и избирателните комисии в чужбина, а изборите се организират от дипломатическите представителства“. „Ние нямаме никакви правомощия да одобряваме протоколи или каквото и да било от този характер“, добави той. Според юристи, ако бъдат установени нарушения, наказателна отговорност ще носят членовете на секционните избирателни комисии. По-интересно е обаче какво ще бъде

Решението на КС Димитър Абаджиев посочи три варианта за изход от ситуацията. „Върховните магистрати могат да касират изборите в Турция и гласовете от парламентарните избори да се преизчислят без тези от югоизточната ни съседка. Ако това се случи, от ДПС ще бъдат отнети 5-6 мандата и ще бъдат преразпре-

делени между останалите парламентарно представени политически сили“, каза Абаджиев. Другият вариант по думите му е изборите в Турция да се касират и да се проведат нови. „Не е изключено обаче да се отхвърли искането за касиране на вота“, добави той. Същото мнение изказа и бившият депутат от БСП и специалист по конституционно право Георги Близнашки. Той обаче не се ангажира с по-обстоен коментар с аргумента, че не познава детайлите по казуса. Всички обаче изтъкват, че ако КС реши, че вотът е манипулиран, това ще е прецедент, последствията от който не могат да се прогнозират. Запитан дали парламентарната комисия за изборните нарушения ще се занимава с гласуването в Турция, Явор Нотев каза, че целта й не е да разследва всеки сигнал за нарушение, а да направи типов анализ на слабостите на избирателната система, въз основа на което ще се изработи избирателен кодекс. Той обаче допусна възможността при изработването на избирателния кодекс да се обсъди дали изобщо да се забрани гласуването в чужбина, или да се въведат ограничения. „Дали ще се приеме или не зависи от неговата философия“, каза още той. Дали обаче това ще се случи зависи от мнозинството. Защото, ако вотът в Турция действително е бил манипулиран, може да се окаже, че това е коствало на ГЕРБ абсолютното мнозинство в парламента. K По темата работиха: Огнян ГЕОРГИЕВ и Елена СТАРИДОЛСКА


28

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА Два индекса показват, че рискът в глобалната икономика е намалял

Оптимистите виждат края на кризата

Слави ТР. СЛАВОВ*

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Финансовият свят наскоро „отпразнува“ две тъжни годишнини. В началото на август 2007 г. европейският междубанков пазар за пръв път замръзна след новините за проблеми в германския инвестиционен фонд Rhineland Funding, инвестирал в американски високорискови (subprime) ипотеки. А само преди няколко дни, на 15 септември, отбелязахме и една година от фалита на инвестиционната банка Lehman Brothers - събитие, поставило началото на най-острата и драматична фаза от кризата. Два малко известни пазарни индекса ни помагат да погледнем назад и ясно да разграничим отделните фази на кризата. И дори да се осмелим да твърдим че нейният край е настъпил.

Измерител на риска Първият е TED spread. Той измерва разликата между лихвения процент по 3-месечни междубанкови заеми в долари и този по 3-месечните облигации на американското правителство (т.нар. T-bills). TED spread е измерител за кредитния риск в световната банкова система. Ако сте дилър на банка, която разполага със свобо-

ден финансов ресурс, и се чудите в какво да го инвестирате, имате избор. Можете да купите държавни облигации на САЩ, които са безрискови, но и плащат по-ниска лихва. А можете да дадете парите си назаем на друга банка. Тук рискът от фалит и съответно лихвата са по-високи. Ако рискът в системата се повиши, тогава всички банки ще предпочетат държавните облигации пред междубанковите заеми. Така лихвите по последните ще се повишат, а тези върху държавните облигации ще спаднат. В резултат TED spread ще се повиши. И обратно, ако рискът от банкови фалити намалее, лихвите върху държавни облигации ще се повишат, а лихвите по междубанкови заеми и индексът ще се понижат. TED spread се измерва в базисни пунктове (basis points), като 100 се равняват на един процент. Графиката по-долу дава представа за динамиката на индекса през последните пет години. Първото, което прави впечатление, са изключително ниските и стабилни нива до 2007 г. Това е истинско „затишие преди буря“. Сега знаем, че това е периодът, през който световната банкова система активно е поемала все по-големи рискове. Индексът ясно свидетелства, че тогава банките са били слепи за тези рискове. Ясно се вижда и началото на кризата през август 2007 г., когато индексът скача до 100 - 200 базисни пункта. Колапсът на инвестиционната банка Bear Sterns през март 2008 г. също е отразен в графиката - TED spread пре-

минава границата от 200 пункта. Това се случва отново през септември 2008 г., веднага след фалита на Lehman Brothers. Следват няколко седмици на турбуленции във финансовите пазари, през които TED spread поставя нови и нови рекорди. Пикът на страха и несигурността е на 10 октомври, когато индексът достига стойност 464 базисни пункта (над 4.5%). Няколко дни по-късно британският премиер Гордън Браун обявява своя план за рекапитализация на британските банки. Незабавно примерът му е последван от САЩ и други страни. Индексът

TED spread най-после започва да се понижава. Към днешна дата той се е върнал към стойности от под 20 базисни пункта, които са близки до средните в исторически план.

Цената на морския транспорт Вторият интересен и важен индекс е Baltic Dry Index (BDI). Той измерва средните доларови цени за превоз по вода на насипни товари като зърно, руда, суров петрол, въглища, стомана, цимент. Индексът се поддържа от Балтийската борса в Лондон и покрива основните

TED SPREAD 500 400 300 200 100 0

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

Източник: Bloomberg

BALTIC DRY INDEX 12000 10000 8000 6000 4000

търговски маршрути по световните океани и морета. Въпреки името му той не е фокусиран само и единствено върху Балтийско море. Историческите корени на BDI и на Балтийската борса са в лондонското кафене „Вирджиния и Балтика“. В средата на XVIII век в подобни кафенета можем да открием наченките на цялата съвременна финансова и застрахователна индустрия. BDI отразява баланса между търсенето и предлагането на кораби за превоз на товари в световната икономика и заради това може да служи като индикатор за състоянието на световната търговия. Предлагането на кораби е до голяма степен фиксирано във всеки момент - за построяването на нов търговски кораб трябват около две години. А търсенето на кораби варира доста във времето, поради което индексът BDI е доста нестабилен. Дори малки дисбаланси между търсенето и предлагането на товарни кораби водят до резки колебания в цената. Графиката по-долу представя динамиката на индекса BDI за последните 5 години. През 2007-2008 г. той преминава на два пъти границата от 10 хиляди пункта. Това е пикът в бума на световната икономика, когато търсенето на кораби рязко надвишава предлагането. Всички си спомняме, че през същия период в България производители се оплакваха от дефицит на железопътни вагони и на контейнеровози. На графиката виждаме и колапса на BDI през есента на 2008 г. Дъното от 663 пункта е постигнато на 5 декември. Ако по време на пика на BDI през май 2008 г. даден товарен кораб е можело да бъде нает за 100 хиляди долара на ден, през декември 2008 г. цената би била около 5-6 хиляди долара. Колапсът на BDI естествено е огледален образ на колапса на глобалната търговия. Според данни на Световната банка обемът на международните търговски потоци днес е с около една трета по-нисък от нивата му преди 12 месеца, като най-драматичният спад е отбелязан именно през миналата есен и зима. Резкият спад в световната търговия се дължи на два основни фактора. Първо, замръзването на световните кредитни пазари оказва влияние на международната търговия, тъй като голяма част от търговските потоци се финансира чрез краткосрочни заеми. Второ, спадът в търсенето в световната икономика се отразява естествено и на международния обмен на стоки. Към днешна дата индексът BDI се е възстановил на нива, сравними с тези от 2006 г. Оптимистите биха видели в тези две графики първите кълнове на възстановяване на световната икономика.

2000 0

IX/'04

Източник: Reuters

IX/'05

IX/'06

IX/'07

IX/'08

IX/'09

Слави Тр. Славов е доцент (Associate Professor) по икономика в Pomona College, САЩ.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

29

sviat.capital.bg

СВЯТ

Хърватски гол, словенска победа Любляна и Загреб се споразумяха преговорите на Хърватия за членство в ЕС да бъдат размразени Цветелина МАНОЛОВА

Две балкански страни тези дни показаха, че когато има желание да се реши един спор, може да се намери и начин. След като повече от половин година преговорите за членство на Хърватия в ЕС бяха блокирани заради нерешени проблеми около общата граница по суша и достъпа на Словения до международни води, Загреб отново е на скоростната писта към Брюксел. Едно рядко за тази част на Стария континент събитие се случи в края на миналата седмица - словенският премиер Борут Пахор и хърватската му колежка Ядранка Косор си стиснаха ръцете и се съгласиха, че преговорите на Хърватия ще бъдат размразени, а спорът около демаркацията на общата граница ще се решава отделно. Споразумението беше скрепено с пиене на кафе в центъра на Любляна, а сметката, разбира се, като кавалер плати словенският премиер. Този галантен епизод обаче типично по балкански беше последван от няколко дни на усърдна словесна престрелка между словенския и хърватския кабинет за това какво точно са се разбрали Пахор и Косор, като всяка страна търсеше начин да се покаже победител в спора. „Отпушването на преговорите е заслуга на всички, които застъпваха хърватските интереси и работиха за разрешаването на проблемите. Може да се каже обаче, че премиерът (Косор) „отбеляза гол“, каза хърватският президент Стипе Месич. В духа на футболната стилистика словенският министър на околната среда Карл Ерявец отговори: „Мач се играе 90 минути, а 90-ата минута ще е моментът, когато парламентът гласува дали Словения е съгласна с влизането на Хърватия в ЕС, тогава резулта-

Ядранка Косор и Борут Пахор поглеждат към бъдещето

СНИМКА: REUTERS

Новите надежди на Балканите

Н

овината за размразяването на хърватските преговори за членство в Европейския съюз донесе свеж заряд еврооптимизъм на Западните Балкани. Очакваният бърз прогрес на Хърватия засили надеждите на две други бивши югорепублики - Сърбия и Македония, че също могат да попаднат в печелившата група. Още повече че и двете имат проблеми на тема блокиране - Македония заради спора за името с Гърция, а Сърбия с Холандия заради неизпълнените докрай ангажименти към трибунала за военни престъпления в Хага. „Мисля, че е имало натиск и сериозно недоволство (от страна на ЕС), и да се надяваме, че тази ситуация сега ще отвори пътя не само пред Хърватия, но и пред онези, които чакат реда си след нея, включително и Сърбия, за влизане в ЕС“, казва Предраг Симич, професор по международни отношения в Университета в Белград. Ако съдим по думите на еврокомисаря по разширяването Оли Рен и на Фредерик Рейнфелд, премиера на Швеция, която в момента председателства ЕС, шансът, изглежда, наистина е на страната на Балка-

ните. „Интеграцията на Хърватия е в интерес не само на тази страна, но и на другите държави в региона“, коментира Рейнфелд по повод възобновяването на хърватските преговори. Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика също мисли така. „Това ще създаде атмосфера за включване на Сърбия в пакет. Възможно е Сърбия до края на годината да подаде молба за преговори, която ЕК не може да откаже да приеме“, коментира Чернева пред „Капитал“. Според нея е почти сигурно, че заради същата положителна инерция Македония ще получи дата за начало на преговори за членство, която напразно очаква вече няколко години. „Не може да пуснат Хърватия и Сърбия, а да не пуснат Македония, която бавят толкова време“, смята Чернева. Възродените балкански надежди обаче могат да бъдат попарени, ако на повторния референдум за Лисабонския договор на 2 октомври ирландците отново кажат не. „Ако вотът е отрицателен, всяка следваща стъпка ще е невъзможна, т.е. предлагането на членство на Хърватия може да мине по технически показатели, но няма да има никакви стъпки нито за Македония, нито за Сърбия, нито за никой друг в региона“, казва Чернева.

тът може да е и 2 на 1 за нас.“ В тази посока бе и изказването на словенския външен министър Самуел Жбогар, който обясни, че Любляна ще размрази само тези преговорни глави, в които се споменава общата граница, тъй като по останалите има „други забележки“. В крайна сметка най-близо до истината се оказа словенският премиер, който заяви, че постигнатият компромис е „win-win ситуация“ - т.е. и двете страни са печеливши. От писмото, което Косор изпрати до шведското председателство на ЕС с молба за рестартиране на преговорите, стана ясно, че Хърватия се отказва от всички документи, разменени досега с Брюксел, в които се споменава откъде точно минава границата със Словения. Основният аргумент на Любляна при блокирането на преговорите по-рано тази година беше, че в документацията, която Загреб е изпратил в Брюксел, едностранно се определя границата, която по принцип е спорна. След като Загреб се съгласи, че тези документи няма да имат правно основание, двете бивши югорепублики ще решават пограничния спор или с преговори, или на арбитраж в международния съд, а изходната точка ще е предложеният през юли от еврокомисаря по разширяването Оли Рен компромисен вариант, при който Словения трябва да получи коридор до международни води през Пиранския залив. Този вариант беше отхвърлен от бившия хърватски премиер Иво Санадер, който настояваше, че Хърватия и Италия имат обща граница в залива и даването на коридор на Словения би означавало отнемане на територия. „Казах на словенците, ако не им върви с нас, да пробват малко с Берлускони“, заяви тогава Санадер високомерно. Решителният обрат в отношенията между хървати и словенци стана възможен едва след като Санадер се оттегли от премиерския пост, а част от не особено склонните на компромис членове на екипа, преговарящ за границата - отстранени. Косор отнесе доста критики, че със словенците са водени тайни разговори, но положителният резултат така или иначе е налице. „Хърватия преговаряше, макар и неофициално с Европейската комисия, така че тя е напреднала. В момента тези преговори се формализират и Хърватия ще мине оставащите глави, които не са затворени, сравнително бързо“, коментира пред „Капитал“ Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. По думите на Оли Рен технически Хърватия може да приключи преговорите за членство до средата на 2010 г. Всичко останало обаче остава в сферата на спекулациите, тъй като фактическото членство на Хърватия зависи от други събития в ЕС като ратификацията на Лисабонския договор, които Загреб няма как да контролира.


30

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

СВЯТ

Силата е в Меркел

Въпросът не е дали тя ще управлява отново Германия, а с кого и как Ирина ЛАЗАРОВА, Берлин ната за още четири години.

Една жена от Изтока

От един предизборен билборд на ХДС в Берлин Ангела Меркел се усмихва леко притеснено. Погледът й е отправен неясно накъде, някъде извън кадъра, зад нея има фон от размазани цветове, а на преден план е слоганът на кампанията - „Силата е в нас“. Какво точно означава това става донякъде ясно от следващия плакат и посланието „Ние избираме предпазливостта“. Именно предпазливостта, търпението и внимателното обмисляне в детайл на всяка стъпка са рецептата за авторитета и популярността на немския канцлер. Нейната изключителна кариера в политиката не е стечение на обстоятелствата, а резултат от упорит труд, перфекционизъм и постоянство. Любимият политик на българския премиер Бойко Борисов наскоро бе обявена от списание Forbes за четвърта поредна година за най-влиятелната жена в света, а на 27 септември германските избиратели почти сигурно ще й поверят управлението на стра-

Освен първата жена канцлер Ангела Меркел е и първият политик с източногермански произход, заемащ високия пост. Това е причината често да я наричат канцлерът на всички германци. Всъщност тя е родена в Хамбург през 1954 г. в семейството на протестантски пастор и учителка по латински. Скоро след раждането й семейството се премества в ГДР, където бащата поема ръководството на колеж за пастори. Като отличничка по математика и руски език награждават Ангела с екскурзия до Москва - нещо изключително за времето, като се има предвид професията на бащата. Благодарение на отличния си успех става студентка по физика в Лайпциг, след което работи като научен сътрудник в Академията на науките в Източен Берлин. Годините, посветени на научна работа, помагат за доразвиването на качества като внимание към детайла почти на атомно ниво и анализаторско мислене. По време на прехода Меркел изпъква с умението си да превръща хаоса в структура, а двадесет години по-късно убеждава дори привържениците на други партии с компетентността си за почти всеки елемент, изграждащ германската икономика и политика. През преломната 1989 г. Ангела Меркел влиза в политиката чрез партията „Демократичен пробив“, сляла се по-къс-

но с Християндемократичния съюз (ХДС). В единственото демократично правителство на ГДР физичката е избрана за заместник-говорител. Само половин година по-късно, вече като федерален министър за жените и младежта, тя е на една маса с политици, които цял живот е гледала единствено по телевизията. На тридесет и шест години, от ГДР и при това жена, тя се конкурира със западногермански политици с дългогодишен опит. Тогавашният канцлер Хелмут Кол забелязва усърдието й и полага основата за стремителната й партийна кариера - в петия му кабинет тя вече ръководи министерството за околната среда и сигурността на атомните реактори. „Момичето на Кол“ става генерален секретар на ХДС през 1998 г. - поредното ниво на политическата игра е преодоляно. Година след това идва освобождаване от орбитата на Кол - „Франкфуртер алгемайне цайтунг“ публикува писмото й по повод черните каси и милионите марки, които Хелмут Кол е приемал като дарения. В него Меркел призовава своя дългогодишен покровител да разкрие имената на дарителите и да се оттегли. Скандалът, който поразява тежко консервативната партия, освобождава пътя пред нея и когато през 2005 г. тогавашният канцлер Герхард Шрьодер самонадеяно се хвърля в предсрочни избори, тя е готова да се качи на върха. В предизборната й програма преди четири години особено

силно блестяха обещанията за въвеждането на данъчния модел на Кирхоф, според който седемте различни видове доходи щяха да се третират по един и същ начин с цел ограничаване на данъчните измами, както и за независима от размера на заплатата здравна вноска, с което да се стимулира разкриването на нови работни места. Когато през септември 2005 г. ХДС/

ХСС събраха едва 35.2% от гласовете, критиката беше, че двете идеи са били трудни за разясняване и са останали неразбрани. Консерваторите бяха принудени да съставят правителство със социалдемократите, които не допуснаха данъчния модел дори за обсъждане в Бундестага, а здравната реформа беше само частично проведена и от началото на тази година беше въведен един здравен фонд, с който работят всички здравни каси.

„Една част от топлината, която изпитвам към Германия, се дължи на това, че много харесвам федералния канцлер Меркел. Тя е умна, практична и й имам доверие, когато каже нещо.“

Талантливата фрау Меркел

БАРАК ОБАМА, президент на САЩ

„Трябва да се случи нещо изключително, например да експлодира някоя атомна електроцентрала в Германия, за да не бъде преизбрана Меркел за канцлер.“ КЛЕМЕНС ШОЛ, германски журналист

В условията на голямата коалиция Ангела Меркел беше принудена да води политика на малките стъпки - компромис по компромис. Постоянното пазарене на дребно с партньорите в управлението не остави поле за революции и мащабни реформи от типа на „Програма 2010“ на Шрьодер. На този фон донякъде парадоксално кризата допринесе за увеличаването на популярността на Меркел - никой вече не искаше експерименти, а германците имаха нужда от стабилност и сигурност. Най-силната си карта Меркел изигра през октомври миналата година: в момента, когато паниката се вихреше и търсенето на злато се беше покачило десетократно, тя гарантира всички банкови спестявания. Артикулирането на успокоението, което дойде от канцлера, беше преломният момент за германците. И въпреки найзловещата рецесия от Втората световна война насам, срива в


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

31

СВЯТ

СНИМКА: REUTERS

ПОДКРЕПА

60% е рейтингът на Ангела Меркел след четири години управление и дълбока рецесия.

износа, увеличаващата се безработица и апокалиптичните прогнози за икономиката Меркел се радва на завиден рейтинг от близо 60%. За образа й на солиден лидер допринася и умението за признаване и поправяне на направените грешки. В началото на кризата Ангела Меркел критикуваше Франция, Ирландия и Великобритания и упоритият й отказ да последва останалите европейски лидери в наливането на средства в стагниращата икономика й спечели прозвището Госпожа Не. Скоро след това тя прие два стимулиращи пакета в размер на близо 80 млрд. евро (3.25% от БВП). И докато инвестициите за ремонт на обществени сгради все още се разпределят, от бонусите за смяната на стари автомобили с нови се възползваха близо два милиона германци. Като предизборен трик, неекологична, краткотрайна и безперспективна определи програмата опозицията. Много експерти пък се питат след края на бонусите кой ще купува немските автомобили догодина и дали само износът ще е достатъчен, за да гарантира стабилното завръщане към икономически растеж. Внезапната криза обаче научи германците, че дългосрочните прогнози и планове могат да се променят много бързо и така тези критики не влияят особено на имиджа на Меркел. Нейното прагматично и внимателно обмислено поведение се цени високо и навън. На пресконференция през лятото американският президент Барак Обама заяви: „Една част от топлината, която изпитвам към Германия, се дължи на това, че много харесвам федералния канцлер Меркел. Тя е умна, практична и й имам доверие, когато каже нещо.“ Френ-

ският президент Никола Саркози също вече не пести комплименти, особено след преодоляването на търканията между Париж и Берлин на тема държавна намеса в икономиката. От началото на годината Франция и Германия стартираха няколко съвместни инициативи (последната например е за ограничаването на бонусите на банкерите), в които Меркел изпъкна отново в любимата си роля на модератор и посредник между различни позиции. Малко повече време отне развитието на руско-немските отношения. Владимир Путин, с когото Шрьодер се разбираше така добре, не беше особено щастлив от критиките на Меркел към нарушаването на човешките права в Русия. Постепенно обаче тази тема стана периферна и не пречи на прагматичните отношения с Москва, доминирани от енергийни и бизнес интереси. С решението да блокира членството на Грузия и Украйна в НАТО и позицията за „привилегировано партньорство“ на Турция вместо пълноправно членство в ЕС Меркел показа, че освен да се проявява като посредник между различни страни, тя умее да налага и собствената си линия. Дори когато е обвинявана, че така създава разделение в ЕС и НАТО.

Още четири години Тъй като изявите на Ангела Меркел пред медиите са винаги добре заучени и липсват необмислени фрази, за търсещите сензационни заглавия остава единствено външният й вид - голямото деколте на оперна премиера или неоформена прическа. Дори този вид критика канцлерката обръща в своя полза: „Всеки ден научавам нещо ново - колко важна може да е една прическа или да не показвам всяко вълнение“,

споделя тя във видеопослание в интернет. И по всичко личи, че германските таблоиди трябва да се готвят за още четири години скука. „Трябва да се случи нещо изключително, например да експлодира някоя атомна електроцентрала в Германия, за да не бъде преизбрана Меркел за канцлер“, сподели в интервю за „Капитал“ берлинският журналист Клеменс Шьол. Според проучване на „Форса“ едва всеки пети германец би предпочел нейния съперник - сегашният външен министър, социалдемократа Франк Валтер Щайнмайер, за канцлер. Като силен момент от досегашното й управление Шьол отбелязва ролята й като посредник в преговорите за Лисабонския договор на ЕС, а като слаб

За образа й на солиден лидер допринася и умението за признаване и поправяне на направените грешки. Прагматичното и внимателно обмислено поведение на Ангела Меркел се цени високо и в Германия, и навън. - реакцията й срещу решението на Европейския парламент да ограничи автомобилните газове. Освен че по този начин защити немските автопроизводители само краткосрочно, тя се обърна против собствената си екологична политика, която е нейна запазена марка. Именно с преговорите за битка с промените в климата по време на срещата на Г-8 в Хайлигендам из-

гря звездата на Ангела Меркел на световната сцена. Триумфът й да убеди Джордж Буш за отстъпки в екологичната му политика беше запечатан на знакова снимка, в която германската канцлерка е в центъра, заобиколена от най-влиятелните мъже в света. „В международен план Ангела Меркел се справи отлично с германското председателство на ЕС и като домакин на Г-8“, смята младият политолог Флориан Кемелмайер и допълва, че с това са постигнати поскоро краткосрочни, отколкото дългосрочни резултати. По отношение на военните мисии в чужбина впечатлението на Кемелмайер е, „че резервираността й се увеличава и преобладава повече реторика, отколкото ясна концепция за присъствието на НАТО в Афганистан“. На въпрос на „Капитал“ как би изглеждал евентуален втори мандат Кемелмайер отговори, че не очаква политиката й де се промени много. „Тя ще продължи да поема ролята на модератор и ще предпочете запазване на сегашното състояние пред приемането на Турция в ЕС например.“ Решаващо за евентуалното бъдеще управление е кой ще бъде коалиционният й партньор, отбелязва Клеменс Шьол. „Заедно с либералите (Партията на свободните демократи - ПСД) би постигнала много повече, отколкото със социалдемократите. Например няма да промени курса на отказване от ядрената енергия, но ще улесни живота на произвеждащите я. При една повторна коалиция с ГСДП ще продължи политиката против промените в климата, ще подкрепи евентуално членство на Хърватия в ЕС, но нищо повече.“ Така основният въпрос е не дали Меркел ще управлява отново, а с кого и как. K


32

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

СВЯТ

Новото лице на тероризма

Индонезия продължава да се бори със сянката на джихада Юлия ДАМЯНОВА, Джакарта

Два месеца след терористичните атаки срещу два луксозни хотела в индонезийската столица Джакарта, в които загинаха девет души и още около 50 бяха ранени, усилията на местните власти да заловят организаторите на кървавата баня се увенчаха с успех. Четирима души са били убити при полицейска акция срещу скривалище на терористи в град Соло на остров Ява. Единият от тях е Нурдин Мохамед Топ, смятан за мозъка зад двата взрива в Джакарта. Полицията от години търси Топ и за други атаки – отново в индонезийската столица и на остров Бали. В началото на август индонезийските власти прибързано обявиха, че са ликвидирали Топ. Дни покъсно се оказа, че той отново се е изплъзнал. Отпечатъците на пръстите на единия от убитите в Соло обаче дават основание на полицията да твърди, че именно той е дълго търсеният терорист. „Това е голям ден за Индонезия, голям ден за борбата срещу тероризма, каза за CNN Дино Пати Джалал, говорител на индонезийския президент Сусильо Бамбанг Юдойоно. Разхвърляни възглавници и завивки, изкорубен телевизор със стърчащи жици, останали неизползвани при конструирането на взривното устройство, и в един от ъглите неизбухнала бомба - това е новото лице на тероризма, което се разкри пред индонезийските полицаи, щурмували стая 1808 в луксозния хотел Marriott. Именно в тази стая терористите, виновни за кървавите атаки от 17 юли, са сглобили смъртоносните си бомби и от нея са се отправили към своя последен поход срещу „неверниците“. Терористичните атаки този път дойдоха не от претрупани с експлозив коли-бомби, а „отвътре“, пренесени от джихадисти самоубийци, чиито действия разклатиха усещането за сигурност в Индонезия. За щастие поради някаква техническа пречка третата бомба, която всъщност е трябвало да избухне първа - тази

в стая 1808, така и не се взривява. Този път бомбите, изглежда, не оставиха траен отпечатък върху ключовия за икономиката на страната туристически сектор. Нещо повече - Индонезия е от страните, които се справят впечатляващо добре с глобалната криза (очакваният ръст на БВП тази година е около 4%), и продължава да се радва на доскоро нетипична за нея политическа стабилност. В началото на юли около 60% от индонезийските гласоподаватели преизбраха президента Юдойоно, за когото се смяташе, че трайно е пречупил гръбнака на ислямисткия тероризъм в страната. Затова след около четиригодишно затишие новината за нови терористични атаки в най-голямата мюсюлманска държава в света (с население от около 240 млн. души) имаше ефекта на

Леденостуден душ и за индонезийските власти, и за света. Все още е пресен споменът за взривната вълна срещу западни туристи и цели, която взе стотици жертви в два атентата на остров Бали през 2002 и 2005 г., както и в две атаки в Джакарта - в хотел Marriott през 2003 г. и срещу австралийското посолство през 2004 г. Вероятно след съобщенията за кървавите атентати през юли някои туристи са се успокоили, че в следващите седмици нови атаки няма да има. Мнозина обаче, разбираемо, са предпочели да отменят пътуванията си до източната част на остров Ява - най-големия и плътно населен от над 17 000 индонезийски острова, на който се намира и столицата Джакарта. „В началото помислихме, че няма да има откази от страна на чужди туристи, но няколко дни след трагедията много от тях - около 1520%, отмениха посещенията си“, споделя шефът на Асоциацията на продавачите на билети в Източна Ява Харьоно Гондосоевито, цитиран от в. The Jakarta Post. Донякъде е изненадващо, че въпреки историята на кървави атаки срещу туристически обекти този път важният за местната икономика сектор, изглежда, няма да пострада много. Спадът в броя на гостите в хотели и ресторанти с международни стандарти на обслужване в Джакарта е едва 10%, съобщават медиите. Някои хотелиери се опасяват от възможността да загубят дори 20% от клиентите

Залавянето на Нурдин Топ си. Редица експерти обаче са на мнение, че юлските атентати едва ли ще имат такова негативно отражение върху индонезийската икономика, както предишни подобни атаки. В средата на август индонезийската Централна статистическа агенция съобщи, че трагедията няма да се отрази върху ръста на БВП. „Ефектът (върху

Бомбите не оставиха траен отпечатък върху ключовия за Индонезия туризъм. икономиката - бел. ред.) ще бъде много малък“, заяви директорът на агенцията Русман Хериаван, цитиран от Dow Jones. Според него негативното влияние върху фактори като заетостта на хотелите ще е временно. В знак за желанието си за бързо възстановяване двата засегнати луксозни хотела в Джакарта отново отвориха врати още в края на юли. Положителни сигнали идват и от рейтинговата агенция Moody’s, чиито анализатори не очакват юлските атаки да застрашат индонезийската политическа стабилност или сериозно да повлияят на изгледите за икономическо развитие на страната. Местни хоте-


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

33

СВЯТ но изчезнал след експлозиите. Предполага се, че той може да е един от изпълнителите самоубийци на юлската атака. В нейната организация Джоунс вижда още обезпокоителни новости: „Групата [на Нурдин Топ], изглежда, е планирала покушение и срещу президента Юдойоно. Не за пръв път джихадистка група обсъжда атака срещу високопоставено лице в Индонезия, но плановете за тази, изглежда, са били в доста напреднала фаза.“ В серия от арести на терористи и рейдове на тайните им убежища през последните седмици индонезийската полиция разкри значително количество взривни вещества и други материали, свързани с тези планове. Някои индонезийски медии смятат, че разрушителният ефект от юлските атаки се дължи далеч не само на внимателното им планиране и добрата организация. Английското издание на седмичното списание Tempo изброява редица

Пропуски в системата за сигурност вероятно няма да сложи край на терористичната заплаха в Индонезия лиери обаче подчертават колко важно за възстановяването на доверието в туризма е полицията бързо да залови организаторите на атаките. Индонезийската полиция почти веднага посочи кой стои зад атентатите Нурдин Мохамед Топ, ръководител на група, отцепила се от местната джихадистка организация „Джамаа Исламия“. „От няколко агресивни групи екстремисти, опериращи в Индонезия, само мрежата около Нурдин Топ има интерес да атакува западни цели и едновременно с това притежава доказани възможност да извърши подобно нещо“, пише неправителствената организация International Crisis Group в свой доклад за юлските бомби в Джакарта. Смята се, че именно неговата отцепническа група е организирала първата атака срещу Marriott през 2003 г, а през 2004 г. самият той е дирижирал атентата срещу австралийското посолство в Джакарта. Четиридесетгодишният Топ е роден в Малайзия. Още по време на следването си в малайзийски технически университет той попада под влиянието на местни активисти на „Джамаа Исламия“ и се записва в религиозно училище. Около 2002 г., след като малайзийските власти са започнали да пре-

следват членовете на ислямистката организация в страната, Нурдин Топ заминава за Индонезия. Според редица информации последното му убежище е било в Килакап на остров Ява. Индонезийските медии го описват като човек фантом, който не се задържа повече от седмица на едно място и притежава изключителен талант да вербува млади джихадисти за целите на своята терористична група. Въпреки че често го наричат най-търсеният човек в Индонезия, Топ вече около седем години успешно се

Изплъзва от ръцете на полицията След първоначалните фанфари за залавянето му в началото на август резултатите от ДНК анализите на убити при полицейска акция терористи разочароваха всички, които нямат търпение да го видят зад решетките. Способността му винаги да е една крачка пред онези, които го преследват, неминуемо създава около Топ ореола на герой и увеличава престижа му в очите на потенциални съмишленици и последователи. Според International Crisis Group неговата способност умело да избягва правосъдието до голяма степен се дължи на протекцията на семейства, свързани с „Джамаа Исла-

СНИМКА: REUTERS

мия“. Те му помагат да се укрива независимо от факта, че според редица информации много от лидерите на сериозно разклатената ислямистка организация не са съгласни с типа атаки, организирани от Топ, защото ги смятат за нелегитимни или контрапродуктивни. Атаките в Бали, в които загинаха около 200 предимно млади туристи, изглежда, също са допринесли за идеен разрив в средите на индонезийските джихадисти. International Crisis Group цитира анализ и доклад за ефекта от втората атака в Бали, открит в компютъра на един от организаторите й. В документа, в който се анализира мястото за евентуалната атака, пише: „Смъртта на чужди бизнесмени ще има по-голямо отражение, отколкото тази на млади хора.“ Атентатите от 17 юли навеждат на мисълта, че това е гледна точка, която Нурдин Топ също е възприел. Самоделната бомба в хотел Marriott се взривява, когато там тече международна бизнес среща. Четирима от участниците й, включително търговският аташе на Австралия Крег Сенгер, загиват при експлозията. В подхода на терористите обаче се забелязват и няколко съвсем нови елемента. „Изглежда, че групата на

Нурдин преди три години е внедрила един от членовете си в Ritz-Carlton, показвайки впечатляващо умение за дългосрочно планиране“, каза за „Капитал“ Сидни Джоунс от International Crisis Group. Тя има предвид Иброхим, по прякор Бойм, който е работил като цветар в луксозния хотел. Иброхим се смята за безслед-

на двата атакувани хотела. В случая на Marriott това са четири неизправни детектора за химически вещества, които биха засекли внасянето на материали за бомби. Липсата на проверка явно е улеснила атентаторите в Marriott, които без проблем са внесли материалите за взрива и спокойно са ги сглобили в наетата от тях стая 1808 в хотела. Marriott и Ritz-Carlton

не са били оборудвани и с видеокамери в коридорите към стаите. Освен това според Tempo в продължение на два дни на вратата на въпросната стая 1808 е висяла табела „Моля, не безпокойте“. Никой от хотела обаче не проверил това странно поведение на обитателите й. Юлските атаки са накарали индонезийските хотели да преразгледат мерките си за сигурност. Стандартните процедури в по-големите от тях включват ограничен достъп до сградите, специални проверки с огледала на шаситата на автомобилите за евентуални скрити предмети, рентгенови врати на входовете, както и претърсване на багажа на гостите, включително на дамските чанти. Времето ще покаже дали подобни мерки са достатъчни за бързото възстановяване на доверието в сигурността в страната. Залавянето на Нурдин Топ ще е важна крачка в тази посока. Евентуалният му арест обаче съвсем няма да означава край на терористичните атаки в Индонезия, предупреждава Сидни Джоунс: „Залавянето на Нурдин ще е важно, но то няма обезателно да сложи край на възможностите за тероризъм в Индонезия. Той има няколко лейтенанти, които биха могли да го наследят.“ Индонезийските власти също не хранят илюзии, че ликвидирането на Топ решава проблема. „Спечелихме една битка, но предстои дълъг процес, преди да се справим с тероризма, заключава Джалал.“ K


34

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

СВЯТ

Обамафорията умира на Изток Западна Европа е повече проамерикански настроена от новите членки на ЕС и НАТО Текст: Светломира ГЮРОВА

Инфографика: Антония ТИЛЕВА

ЕФЕКТЪТ „ОБАМА“ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПА И САЩ Доверие в способностите на Обама в битката срещу международния тероризъм

Одобрение за Обама/Буш

Обамафорията, изглежда, си има граници и те минават по линията между Западна и Източна Европа. Избирането на 44-ия президент на САЩ маркира очакваното ново начало за трансатлантическите отношения и край на антиамериканизма на Стария континент. Но също и отрезвяване по отношение на САЩ по източния фланг на Европа. Магията на новия обитател на Белия дом не работи така добре на Изток и Обама-манията е западноевропейски феномен, показва последното изследване на трансатлантическите нагласи, проведено от German Marshall Fund*. Продължилият две десетилетия романс между „Нова Европа“ и САЩ е приключил заедно с мандата на предишния американски президент Джордж У. Буш. И новите източноевропейски членки на ЕС и НАТО, дълго време считани за най-горещите американофили, сега са значително охладнели към Вашингтон и неговите политики. Всъщност популярността на Обама в западната част на Стария континент не е изненада, но мащабът й е впечатляващ. Един от факторите картината на Изток да е малко по-различна е, че там Буш съвсем не беше толкова мразен, и логично сега ефектът „Обама“ върху отношението към САЩ не е толкова фрапиращ, каза за „Капитал“ Жолт Нийри, директор на изследването „Трансатлантически тенденции“ във вашингтонския офис на German Marshall Fund. Основната причина обаче е, че европейският югоизток вече се чувства изоставен от САЩ, признава той. На същото мнение е и Весела Чернева, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика. „Първо, Източна Европа се чувстваше много удобно по вре-

64

Германия

12 92

Италия

27 91

Холандия

18 90

Португалия

20 90

Франция

11 88

Испания

11 85

2008

Великобритания

17 82

 Западна Европа

Обама 2009

86

32

Буш 2008

17

Трансатлантическите отношения са се подобрили

38

%

25

2009

43

63

20 15 САЩ

 Централна и Източна Европа

Европа 11

България

22 72

Словакия

19 71

Европа 12

Румъния

44 58

58 32

САЩ

САЩ

37 57

62 29

Франция

Полша

44 55

Германия

Турция

8 50

Великобритания

56 38 63 34 72 24 60 35 77 20 50 36 67 25 61 36 52 28 35 37 50 27 60 19

За сигурността на моята страна НАТО е:

 Одобрение за Джордж Буш през 2008 г.

Италия

 Одобрение за Барак Обама през 2009 г.

Холандия

Нагласи към членството на Турция в ЕС

Полша

38

България

Португалия

18

Испания

28 Турция

Словакия

48 Турция 54

Европа 12

България

20

Румъния Вероятно Турция ще се присъедини към ЕС Добре е Турция да се присъедини към ЕС

 Все още важно

 Вече не е важно

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РУСИЯ Доколко сте обезпокоени от ролята на Русия като енергиен доставчик

България

17

39

20

САЩ

24

39

Европа 12

26

40

 Много обезпокоен

Доколко сте обезпокоени от отслабването на демокрацията в Русия 17

19

10

19

10

6

27 36 23

 Донякъде обезпокоен

7

28

24

39

12 7

38

20

Доколко сте обезпокоени от поведението на Русия към съседите й 33 35

11

22

 Не много обезпокоен

42

29

19

42

12 5 20

8

 Изобщо не съм обезпокоен

Трябва да намалим енергийната си зависимост от Русия, дори това да изисква допълнителни инвестиции за разнообразяване на енергийните източници

Трябва да се засили дипломатическият натиск върху Русия да доставя енергия, дори това да повиши напрежението

Трябва да изоставим политики, на които Русия се противопоставя (като разширяването на НАТО), за да се гарантират енергийните доставки от Русия

България

България

Западна Европа Централна и Източна Европа

Европа 12 Съгласен

56 78

29 16

36

САЩ

58

42 33

Европа 12

62

29

България САЩ

41 28 26 24

 Несъгласен

* Данните са в проценти. Европа 12 e средният резултат за 12-те европейски държави (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания, Словакия, Турция, Румъния и България); Европа 11 е без Турция Източник: „Трансатлантически тенденции 2009“

мето на Буш, защото тогава тя беше важна и мнението й се чуваше. Сега при Обама това съвсем не е така“, смята тя. Осезаемото охлаждане беше и причината през юли 22 публични фигури от региона да се обърнат към Обама с отворено писмо. В него те констатират, че „страните от Централна и Източна Европа вече не са в сърцето на американската външна политика“ и призовават Вашингтон да инвестира в ренесанса на трансатлантическите отношения. Чувството за изоставеност и недоверието към способността на Обама да се справи с Русия вероятно ще се засилят след новината, че Белият дом се отказва от плановете за изграждане на противоракетен щит в Чехия и Полша. „За Прага и Варшава тези планове бяха гаранция, че САЩ се грижат за тях“, казва Жолт Нийри. И след като управляващите в двете страни инвестираха значим политически капитал в проекта, имат всички основания да се чувстват разочаровани и предадени. Както и да се притесняват дали Обама не отстъпва прекалено много пред Москва, която смяташе, че щитът е насочен срещу нея, и продължава да гледа на Източна Европа като на своя зона на влияние. Темата „Русия“ прокарва сложна и нееднозначна разделителна линия в Европа, която съвсем не следва клишето за русофобската източна част и по-русофилския Запад. Нюансите са основно по отношение на твърдостта на политиката и степента на натиска, който трябва да се прилага върху Москва. Дори в България се забелязва лек спад в любовта към Русия, обясним вероятно с газовата криза в началото на годината. „Това означава, че русофилията на българина не е толкова ирационална. Но до голяма степен е абстрактна - българите не искат да заменят енергийната си сигурност с разговори за неща като демокрацията в Русия, но и не искат да се упражнява натиск върху Русия, за да се подобри енергийната сигурност. С други думи, докато не се налага да притесняваме руснаците, сме загрижени за демокрацията“, казва Весела Чернева. А дали популярността на Обама ще е достатъчна, за да тушира трансатлантическото напрежение по трудни въпроси като Иран и Афганистан, или меденият месец на американският президент ще свърши и в Европа, както вече стана в САЩ? „Ще ви кажа по това време догодина, като видя резултатите от следващите „Трансатлантически тенденции“, отговаря с усмивка Жолт Нийри. K

* „Трансатлантически тенденции“ изследва обществените нагласи в Европа и САЩ. Проучването се прави от German Marshall Fund. В България, която е включена в него от 2006 г., анкетите се правят от Tipping Point Foundation.


36

KАПИТАЛ

obshtestvo.capital.bg

ОБЩЕСТВО

Малкият принц от Паталеница Как едно пазарджишко село интегрира хората с увреждания чрез театър Ирина ЦЕНКОВА

рени на деца и хора в неравностойно положение. Но ако гледате с очите на непредубедения, на моменти трудно ще установите къде минава границата между забравения текст, импровизацията и целенасочената пауза. Пиесата завършва с послание: „Не тъгувайте, когато излезете навън! Погледнете небето.“ Пред църквата „Св. Димитър“ обаче никой няма намерение да тъгува, а единственият блясък в очите на зрителите и родителите е от гордост и умиление. Няма и такива, които настойчиво гледат небето - погледите са към звездите, които слизат от импровизираната сцена с ново самочувствие и по-дълга творческа биография. Малкият принц Стоян е на седем и половина, но вече има главна роля. „Лесно ги научих репликите. Баба Янка помогна, баба помогна и лека-полека ги научих“, обяснява второкласникът от Баткун. Колегата му Георги е на 14. Бил е титулярният избор за ролята на принца, но сам е поискал да играе бизнесмена - защото харесва вратовръзки. Любимата му реплика от сценария е, когато брои звездите: „Хиляда и едно, хиляда и две, хиляда и три, хиляда и четири и така...“ Освен своя герой и Малкия принц харесва пияницата, „защото пие“. Георги казва, че учи в Спортното училище в Пазарджик и иска някой ден стане като Бербатов, макар че „той се излага напоследък“.

Мечтите нямат диагнози

„Малкият принц“ придобива нов смисъл в Паталеница

СНИМКА: ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ПЕТРОВДЕН“

тят дотам може да ви предложи почти рекламни сцени като възрастен мъж, подпрян на мотиката, зелен потник и космодиск отгоре - всичко това в комплект и без доплащане. В Паталеница обаче изкуството е на различно ниво, а сценариите - класически. Там в синхрон с по-засуканото име на селото хората ходят на театър често и отдавна работят по въпросите за интегрирането на хората с увреждания.

Тромави облаци внимателно оглеждат терена. Дърветата, удобно извисени над селото, гледат сценката като спестовни кибици. Около малката старинна църква има хора като за неделна служба. Макар че всъщност е понеделник, при това късния следобед, а онези, които след малко ще привлекат вниманието на публиката, не са облечени в расо, а се разхождат в пъстри сценични костюми. Мястото е село Паталеница. След обединението си със съседното село Баткун през 1955 г., селото (-ата) може да се похвали, че е едно от най-големите по северните склонове на родопския рид Каркария. Намира се на около 15 км от Пазарджик, а пъ-

19 - 25 септември 2009 г.

„Нарисувай ми овца“ В понеделник вечер арт ценителите от околността са изгладени и в режим на готовност. Постановката е „Малкият принц“ по Антоан дьо Сент Екзюпери. Актьорите са от Детската Шекспирова театрална школа „Петровден“ към училището в селото, от дневния център за деца с увреждания „Вяра, надежда и любов“ и Дневния център за възрастни с увреждания в Пазарджик. Спектакълът е част от проекта „Училище - театър живот“ на сдружение „Помощ за деца в риск“ с финансовата подкрепа на фондация „Лале“. Историята я знаете - за падналия в пустинята пилот, Малкия принц и неговата неповторима роза, странниците от другите планети и лисицата, която пре-

подава тънкостите на опитомяването. Всъщност обаче, дори да сте я чели и слушали n+1 пъти, едва ли сте използвали именно този набор от чувства и метафори, който влиза в употреба при постановката в селото. „Махни този параван, той не ми е нужен.“ Розата, онази единствена и особено капризна роза от планетата на Малкия принц, се казва Руми и всъщност цъфти от кожената седалка на инвалидната си количка. Руми е крехка, но няма нужда от завеса, която да я скрие. Освен това единствената буря, която минава през сцената на паталенишката църква, е от аплодисментите. „Не ти върви“, казва Малкият принц на фенереджията, чието основно занимание е да гаси и светва фенера. „Не ми върви. Добър ден“, бързо и с усмивка отговаря човекът от най-малката планета. В пиесата всички роли на обитателите на другите планети (метафорично или не) са пове-

В Паталеница отдавна работят по въпросите за интегрирането на хората с увреждания.

Затова и още на старта на проекта младата Василена Радева, която е режисьор на спектакъла, е решила да не се влияе от медицинската терминология. „В самото начало установихме едни правила, в които всички са равни и това не е само на книга. Като усещане децата много полесно възприемат различията“, обяснява тя. Постановката на Малкия принц в Паталеница е първият й професионален опит с деца изобщо. Проектът й е коствал „един разпокъсан период на опознаване“ преди ваканцията, прилично количество разговори за Малкия принц и две седмици интензивни репетиции. Убедена е, че ако някой някого е научил на нещо, то това са децата нея: „Те ми разкриха много от смислите на „Малкия принц“. Аз самата ще се радвам, ако съм ги научила малко повече да обичат и да уважават себе си и да вярват, че има какво да кажат и че са интересни за всички около тях, особено за дечицата от дневния център - мисля, че беше страхотна крачка за тях това, че се показват с наслада“, казва Василена Радева. А ако тя трябва да благодари на някого освен на актьорската си трупа, това е Инна Церовска, която е инициатор на проекта.

От селското училище до „школото“ В момента Инна Церовска е и човекът, на когото село Паталеница дължи вкуса си към сцената. Инна пристига в селото от

Пловдив през 1999 г. заедно със съпруга си, режисьора Христо Церовски, и двете им дъщери Павлина и Самоела-Ивана. Идват в къщата, която баща й, театрален художник, е купил. Провокирани са от думите му: „Абе, вижте какво, и в едно село можете да направите на една поляна театър и пак, ако можете да го правите - да го правите.“ След преговори с директора на местното училище сформират училищната актьорска школа. Една учебна година по-късно, на 29 юни 2000 г., на сцената се появява първият спектакъл, поставен съвместно със студенти актьори - „Ромео и Жулиета“. През годините следват „Венецианският търговец“, „Укротяване на опърничавата“ и филм за селото и интензивния му културен живот - „Шекспир по балкански“ на Васил Барков. След третия спектакъл режисьорът Христо Церовски умира, а съпругата му продължава мисията заедно с новия режисьор Тодор Димитров. Идва ред на „Хамлет“, „С любовта шега не бива“, „Комедия от грешки“, „Макбет“ и „Перикъл“ с английския режисьор Рекс Дойл тази година. Работата по интеграцията на хората в неравностойно положение започва през 2002 г. Идеята е на директора на училището Никола Колев, който предлага деца от пазарджишкия дом (сега дневен център) да бъдат включени в постановките. „В интерес на истината в началото не смеех да кажа „да“, защото ме беше страх, че хората отстрани няма да разберат и ще си кажат: „А, вие тук, за да станете известни“, разказва Инна Церовска. Въпреки това предизвикателството е прието - първият опит се казва „Мащехата на Снежанка“ и е на Вяра Начева, бивша студентка на Церовски. По-късно, през 2004, се появява и проектът „Нашенци“ по текстове на Чудомир и Иван Вазов. Междувременно заедно с театралната школа обикновеното селско училище се сдобива с два компютърни кабинета с постоянен достъп до интернет, школа по иконопис, открита сцена, която събира по 400 - 500 души от околността и София по време на представление и, както казва Инна Церовска, селското училище се превръща в „школо“. Днес, 7 години след първата интегрираща постановка и въпреки придобития опит, Екзюпери е истински голямото предизвикателство. „Когато Василена дойде и ми каза, че ще прави Екзюпери, аз си казах „боже господи, как Екзюпери“ и след това си дадох ясна сметка, че Екзюпери е такъв извънземен, че може би точно тези деца много по-точно го усещат. Защото те реално не са в нашия свят. Вероятно ние не опитомяваме правилно, може би нещата са много по-сериозни от тяхна гледна точка. Защото те наистина се отнасят страшно сериозно, страшно отговорно към света. Защото те наистина искат да ни опитомят и да се допрат до нас“, казва Инна Церовска.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

37

madpr.capital.bg

МЕДИА И РЕКЛАМА >>

Рекламна реанимация БНТ ще предприеме спешни мерки за съживяване на търговската си политика Весислава АНТОНОВА

Спешни рекламни промени

Напоследък БНТ рядко произвежда новини за рекламния пазар, но това, уви, не е признак на спокойствие. В последните месеци държавната медиа не успя да се адаптира към променената от кризата ситуация и приходите й са критично малки. За да разберете неприятното за медиата положение, е достатъчно просто да видите данните за приходите й от реклама за първите осем месеца на тази година. Въпреки че за първото шестмесечие на 2009 г. мониторингът на TV Plan/TNS отчете 10% ръст на рекламните приходи, медиата изпадна от топ 10 на тв каналите по привлечени рекламни инвестиции. За една от четирите национални ефирни телевизии това е равнозначно на катастрофа. Този проблем поне засега е най-сериозният пред ръководството на БНТ, защото, ако не го разреши, телевизията е на път да стигне финансовото дъно. Бюджетната субсидия едва ли ще се увеличи. Сегашното ръководство на медиата не предвижда някакви сериозни реформи, които да оптимизират разходите, и единствената възможност за допълнителни приходи остава рекламата. С тази задача ще трябва да се справи новият директор „Маркетинг и реклама“, който стана ясен през тази седмица.

Дирекцията „Маркетинг и реклама“ официално от тази седмица ще ръководи Дима Кирова, която до неотдавна бе управляващ директор на частния канал GTV (сега вече bTV Comedy). Повече от месец ръководството на държавната медиа търсеше човек за важния пост, след като не поднови договора на предишния директор Ани Димитрова. Въпреки че БНТ се финансира от държавния бюджет, телевизията разчита и на приходите от реклама и спонсорство за инвестициите си в програма. Затова задачата на Кирова е да предложи промени в рекламната политика, които да увеличат постъпленията. През седмицата на извънредно заседание ръководството на БНТ разгледа проект за нова рекламна тарифа, подготвена от Дима Кирова, и го одобри. В следващите няколко месеца БНТ ще въвежда практиката за продажби на гарантиран рейтинг, аналогично на това, което правят и търговските телевизии. Ще има и пакетни предложения за филмите, водещите спортни и специални предавания на телевизията. „Тези похвати са масово използвани от търговските телевизии. Те са доказали своя положителен ефект и ние ще приложим добрите практики в работата ни, като отчетем спецификите в работата на българската обществена телевизия. Екипът на БНТ иска да покаже едно ново и модерно лице на телевизията, обърнато както към зрителите, така и към рекламодателите“, бе категорична Дима Кирова. „Настоящата рекламна тарифа е в пъти по-висока от рекламните тарифи на търговските телевизии и това е така поради факта, че винаги досе-

Следващите месеци БНТ ще въвежда продажби на гарантиран рейтинг.

Новите цени са пазарно ориентирани и конкурентоспособни.

га ръководните органи са подхождали доста консервативно към нейните актуализации. Последната промяна на тарифата е извършена през март. Трябва да си признаем, че това я прави силно неактуална към текущата пазарна ситуация“, бе първият коментар на Кирова пред „Капитал“, след като УС на БНТ одобри предложените от нея мерки. Според новия рекламен шеф на държавната медиа „три са факторите, които изискват днес да говорим за промяна в тарифата, и те са световната финансова криза, респективно намалени рекламни бюджети през тази година, динамично развиващите се медиен и рекламен пазар, както и желанието на БНТ за въвеждане на адекватно пазарно поведение“. В крайна сметка,

макар и обществена с държавно финансиране, БНТ оперира на един изключително конкурентен и вече развит рекламен пазар и промените на рекламните тарифи, както и рационалното управление на бюджета са неизбежни. „Нова група, която ще продаваме по гарантирани рейтинги, е възрастовата група 40+, която в БНТ е добре развита. Другите телевизии досега не са продавали тази група, но то е, защото те са силни в друго. Смятам, че резултатите от продажбата на рекламното ни време през тази година са видни за всички: с изключение на месец юни когато бяха изборите, във всички останали месеци БНТ не успява да напълни дори петте минути в праймтайма“, коментира Кирова. 38


38

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

МЕДИА И РЕКЛАМА

БНТ се нуждае от спешни промени в търговската си политика. През тази седмица смени рекламната си тарифа на пожар СНИМКА: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

ПРИХОДИ НА ТВ КАНАЛИТЕ (ЯНУАРИ – АВГУСТ 2009) bTV Nova БНТ 1

Януари – август 162054 83035 7187

януари 14979 8680 865

февруари 26290 14099 756

март 19550 9851 760

април 24704 14494 388

май 26409 13626 1301

юни 24272 10881 1969

юли 16945 7350 906

август 8905 4054 242

Сумите са в хиляди левове. В сумите не са включени и рекламите на игри, лотарии, тв канали и радиостанции, вестници, списания, издателска дейност, благотворителни организации, социологически и рекламни агенции. Източник: TNS/TV Plan

>> стр. 37 Рекламна реанимация

По данни на TNS/TV Plan в един от най-лошите за телевизията месеци, какъвто е бил април, БНТ запълва едва 22% от рекламното си време, а през най-добрия месец юни (когато бяха изборите за евродепутати и ново правителство) запълва 85% от това време. „Нужни са спешни и радикални мерки, които да доведат до бърза и значителна промяна. Няма да е пресилено, ако кажа, че днес бе взето решение за революционна промяна на цените за реклама и спонсорство в националната телевизия“, казва Кирова. Според нея новите цени са пазарно ориентирани и конкурентоспособни, но най-вече по-ниски от цените на bTV и „Нова тв“. „Увере-

на съм, че нашите клиенти и партньори много скоро ще усетят положителна промяна в работата си с нас и ще бъдат все по-доволни“, надява се шефът на „Маркетинг и реклама“ в държавната медиа.

Пазарът гледа строго „Добрата комуникация с агенциите и рекламодателите е необходимата основа за изграждане на качествени търговски отношения. Този процес преминава през лоялна и компетентна рекламна политика с агенциите, адекватни търговски предложения към клиентите.“ Тези думи на Дима Кирова будят някаква надежда, защото водещите медиа агенции почти единодушно критикуват до-

„Непрекъснато ще търсим области, в които търговската политика има нужда от промяна и ще я променяме“ ДИМА КИРОВА, директор „Маркетинг и реклама“ в БНТ

сегашната рекламна политика на БНТ. Според управителката на агенция Universal McCann Юлита Станишева „БНТ е телевизията с най-неясна позиция в една пазарна икономика. От една страна, тя е публична телевизия и се финансира от данъкоплатците, от друга, има някакво рекламно време, което би могла да продава в конкурентен пазар. Тази хибридност винаги е пречела на БНТ да се държи като истински пазарен субект. БНТ не са продавали на повече от 50% от рекламното си време, когато бяха монополисти, какво да кажем за настоящето.“ Станишева сподели още, че БНТ имат добри филми и сериали, отчете факта, че през 2010 г. ще има световно първенство по футбол, „но за да се превърне добрата програма в продукт на рекламния пазар, трябва да има активна и адекватна търговска политика. В БНТ това винаги е липсвало“. Нейното мнение е, че животът на БНТ „не зависи от продажбата на рекламното време и това е видно за всеки на пазара. Рекламодателите проявяват интерес към програми, които генерират добри рейтинги и тези рейтинги се продават на добри цени. Всеки, който отговаря на тези условия, може да привлече рекламните бюджети на пазара. Ако БНТ искат да продават активно рекламното си време, просто трябва да го направят, не е особено сложно“, категорична бе Станишева. Управляващият директор на медиа агенцията Mindshare Лили Георгиева обясни, че въпреки усилията на екипа на БНТ да привлече рекламодатели с тях се работи „адски трудно, от една страна, заради законовите ограничения, а от друга, заради бюрокрацията. Всяко спонсорство, независимо за каква сума, трябва да мине през борда на директорите, а това понякога отнема доста време. Хората в рекламния отдел се опитват, но трудно се работи срещу тази тромава структура“, разказва тя. Георгиева оценява като положителна стъпка назначаването на бившия финансов директор на GTV като маркетинг директор в БНТ, защото смята, че е важно човекът на тази позиция да има опит в продажбите и да бъде инициативен. Според нея, ако маркетинг директорът в БНТ разполага с пове-

че правомощия да взема сам решения, търговската политика на телевизията ще стане далеч погъвкава и адекватна. „Силната страна на БНТ е, че клиповете получават добра видимост заради по-малката заетост на рекламните им блокове“, коментира Лили Георгиева, но после добавя, че почти нямат клиенти, които да проявяват интерес да рекламират в държавната медиа. Тя обяснява, че там найголям интерес генерират спортните събития, като рекламодателите предпочитат да купуват рекламно време около конкретни футболни или волейболни срещи. Традиционно силно се представят и сериалите, които привличат домакините, като „Дързост и красота“ например. Управляващият директор на Media Direction Боряна Несторова потвърждава тези наблюдения: „БНТ постоянно изпада и като гледаемост, и като пазарен дял, а и не виждам много да са променили рекламната си политика във времето.“ Като изключим високия рейтинг и сериали като „Дързост и красота“, както и атрактивни спортни събития, БНТ има много по-семпла в сравнение с другите медии програма. Ясно е, че за да си върне силната позиция на пред-

Рекламодателите проявяват интерес към програми, които генерират добри рейтинги и тези рейтинги се продават на добри цени. почитан тв канал, държавната телевизия трябва да инвестира много в дългосрочни реформи и всекидневни усилия. Предстои й да води битки за бюджета си и да аргументира размера му, както и да се защити от обвиненията за корупция. По последните две събития от медиата засега мълчат. Налице са поне промени в рекламната политика, което е добра отправна точка за бъдещето, но ще мине много врем, докато БНТ отново се превърне в значим пазарен играч. Ако въобще това се случи. Защото реформите и резките промени в тромавата държавна структура почти никога не са били особено успешни. K По темата работи и Зорница СТОИЛОВА


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

39

technology.capital.bg

ТЕХНОЛОГИИ

Приятно четене! Google ще търси печелившия модел за онлайн медиите, като експериментално продава новини на парче Андриан ГЕОРГИЕВ

29%

Това е спадът в рекламните приходи р д ((онлайн и офлайн) на американските вестници за март-юни 2009 спрямо същия период за 2008 г.

Загубени са $3 млрд. само за една година. Причините вероятно са ви ясни. Кризата направи компаниите много пестеливи (дори прекалено, бихме казали, с риск да бъдем обвинени в конфликт на интереси). Отделно от това все по-малко хора в САЩ четат харти-

ените издания на вестниците. Ако тенденцията продължи,, през р 2009 г. вестниците ще донесат почти два пъти по-малко приходи, отколкото през 2005 г. Очевидно е необходима реорганизация на цялата индустрия. стр Медийните експерти смятат, мятат, че за момента няма а универсално универсалн печелившо челивш вшо решение шени ние и затова тов ова трябва д се експеда риментира.

Голям проблем е, че за момента приходите от онлайн реклама не могат да заместят постъпленията от продадената хартия, които от своя страна главоломно спадат. Трансформацията на медиите вече е очевидна и за най-големите скептици. Google, компанията с най-големи приходи от онлайн реклама, вероятно ще има решаващ глас в предстоящата революция. В момента онлайн-гигантът експериментира с нови начини за разпространение на интернет новините. Преди дни компанията представи проекта FastFlip (виж модел 1). В същото време по молба на американската вестникарска асоциация Google разработи и концепция как хората да плащат за онлайн новини, така че случващото се да не унищожи новинарските организации. Тя е в много ранен етап и евентуално може да се появи през 2010 г (виж модел 2). По същото време медийният магнат Рупърт Мърдок също планира да направи своите онлайн издания платени. Със сигурност много медии ще го последват, уплашени от надвисналата сянка на фалита. Най-вероятно всяка идея за печелене на пари онлайн ще бъде експериментирана пред следващите месеци, които ще са гранични за вестникарския бранш. Освен Google има още няколко компании, които също ще искат да се възползват от системите на вестниците за разплащания. Това са CircLabs, Journalism Online, Mather Economics, NewsNav и ViewPass. Най-сериозни са опитите на Journalism Online, която наскоро обяви, че ще работи с над 500 издания.

ИЛЮСТРАЦИЯ: КАПИТАЛ

1. Четенето като слайдшоу

2. По стъпките на iTunes

Fast Flip е проект на Google за хибриден начин на четене. Порталът събира на едно място копия на статии от новинарски сайтове. Fast Flip позволява да разгръщате съдържанието, все едно е на хартия, без да чакате то да се зарежда. Ако статията ви хареса, натискате линк към пълния текст, който се намира на сайта на медията. В противен случай може да го смените със следващата страница от същото онлайн издание. Разликата е, че материалът няма да се зареди като сайт, а ще се покаже веднага, тъй като е предварително изготвено копие. Има добра и лоша новина за потребителите на Fast Flip. От една страна, статиите там не съдържат вестникарските реклами, но пък и не показват пълния текст. Публикациите са разделени по теми и категории, като например най-четени и най-препоръчвани текстове. Google ще разделя приходите от реклама във Fast Flip с издателите, разрешили тяхното съдържание да се показва там. Засега това са Newsweek, BBC, New York Times и т.н. Проектът е експериментален, така че никой не знае в какво ще прерасне и доколко ще има успех.

По принцип Google Checkout е система за разплащания в интернет. Стратезите на Google обаче смятат, че без проблем може да я пригодят за покупка на новини. Чрез Google Checkout хората ще могат да купуват абонаменти за списания и вестници в дигитален формат за „няколко долара“. Ще се плаща за ексклузивни интервюта, бизнес анализи, коментари и т.н. Кратките репортажи от събития, отразявани и без това от повечето медии, ще са безплатни, тъй като Google смята, че хората няма да платят за такова съдържание. Особено когато то е достъпно другаде в интернет. Пълният текст на статиите ще се представя в кратък откъс, така че аудиторията да се запознае с темата, преди да направи покупка. Ако човек иска да надникне в издание, което не е част от неговия абонамент, може да купи конкретна статия срещу микроразплащане на стойност няколко цента. В този случай идеята на Google е да разбива съдържанието на медиите и да го продава на парче. Също както iTunes на Apple, където може да купите само отделни песни, които ви харесват, а не целия албум.

Какво печели Google

Как да печелим от интернет

Google винаги иска да знае колкото се може повече за навиците на хората в интернет. Анализът на тези данни ще помогне на компанията да насочва още по-добре своите реклами. Това е другият момент в описания бизнес модел. Освен приходи от абонаменти двете страни ще печелят от реклама, поставена в контекста на новините. Стратезите на Google очакват тези постъпления да надминат продажбите на абонаменти. Рекламите, разбира се, ще ползват платформата на... Google. Общите приходи ще се делят между двете страни. като медиите ще взимат около 70%. Тъй като доставчикът е един, хората ще се регистрират веднъж, за да плащат за новини. Личните им данни ще стоят на едно място, а не на няколкото новинарски сайта, за които са абонирани. В крайна сметка от Google са убедени, че микроплащанията няма да се превърнат в доминиращ стандарт за четене на онлайн новини, но могат да бъдат солиден източник на приходи.

Традиционните медии отдавна се борят с този проблем. Google Checkout им предлага няколко модела. Издателите могат да пакетират и продават своето съдържание тематично или по друг начин. Освен това медиите ще получат интернет трафик от системата, тъй като там ще има линкове към техните сайтове. Успехът на системата ще зависи от количеството медии, които се включат. Ценообразуването на статиите ще повлияе много на евентуалния успех или неуспех на начинанието. То ще покаже дали е изгодно и на по-малките издатели също да продават своето съдържание. Предложението на Google е атрактивно поради една съществена причина. Банките таксуват за всяка онлайн транзакция и това дърпа сериозно назад продажбата на новини на парче. Но в случая посредникът е Google, така че издателите ще имат с кого да споделят тези разходи.


40

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

НАУКА

Лимфоцити на харддиска

С развитието на роботиката компютърните вируси ще станат реална заплаха. Машините ще трябва да притежават имунна система. Но възможно ли е това? Текст: Ясен ПЕКУНОВ

Илюстрация: Антония ТИЛЕВА

Вирусът на HIV поразява имунната ни система. Затова е толкова опасен и засега неизлечим. Без имунитет човешкият вид не би оцелял и един век. Това вероятно се отнася и за компютрите. Д-р Марк Бърджис от университетския колеж на Осло, Норвегия, описва ситуацията така: „Представете си какъв би бил светът, ако хората са толкова безпомощни [срещу вирусите], колкото компютрите. Без имунна система човек непрестанно ще трябва да посещава болницата, където да му се правят скъпи изследвания и да му се дават съответните антивирусни лекарства.“ Д-р Бърджис заключава, че в подобна ситуация изобщо не бихме могли да живеем извън болниците. Според него аналогичен е случаят с компютрите днес.

В „лечебницата“ Мнозинството от съвременните антивирусни програми работят

на принципа на разпознаването на познат и приет за вреден код. Хронологията на създаване на защита е следната: първо вирус заразява произволен брой компютри и така привлича внимание към себе си. Той бива изолиран и изпратен в лабораториите на антивирусните компании. Там хора (или „доктори“, ако използваме аналогията на д-р Бърджис) изследват неговия код и намират уникална част от него, която не се среща в други програми. Тази част от кода се нарича вирусна сигнатура (подпис) и представлява определена поредица от нули и единици, например 001101011. При ежедневното си обновяване антивирусните програми се запознават именно с последните характерни кодове на новите заплахи. Така те биха могли да ги разпознаят и евентуално да ги отстранят или изолират. По подобен начин се води и битката със спама в пощите ни, като в този случай се анализира съдържанието на писмата и се създават филтри по определени ключови думи и словосъчетания, адрес на подателя и т.н. И все пак вирусите и спамът се създават от хора. Срещу тях се борят други хора. Това изисква все повече и повече усилия и ресурси от двете страни. Затова и „добрите“, и „лошите“ се питат не може ли някак компютрите да вършат работата сами.

„Болницата“ има проблеми И те са големи. На първо мяс-

то антивирусната индустрия е винаги крачка назад, тъй като започва да действа едва след като имаме заразяване, тоест нанесена вреда. Така например червейчето Slammer заразява над 75 000 компютъра само през първите десет минути след появата си в интернет. „Инфекциозността“ на Slammer е 90%, което обяснява защо заради него Южна Корея остава за няколко часа без интернет на 25 януари 2003 г. Реално антивирусните програми не защитават всички, а в някакъв смисъл само късметлиите. С думите на Бърджис: „Днес основният начин за справяне с компютърните проблеми е [чрез т.нар.] синдром 2001: изчакай системата да се срути и после я оправи. Друг огромен проблем е самият метод за защита. Изолирането на вирусна сигнатура, освен че е бавно, не е и съвсем сигурно. Съществуват вируси, които „мутират“. Наричат се метаморфни и съдържат код, който се самопроменя, но запазва „болестотворността“ си. Така децата никога не са като родителите си и антивирусните програми вече не ги разпознават. Трети сериозен недостатък е, че самата антивирусна програма може да бъде обект на атака. Без нея компютърът е абсолютно беззащитен, защото му липсват паралелни механизми за отбрана. Не много рядко се случва и алармата да се задейства от нормална програма. И най-сетне проблем е времето за сканиране на процесите в компютъра. Оптималната антиви-

русна защита изисква сканиране на всяка входяща информация и на всеки файл или програма, преди да бъдат ползвани. Сериозните програми правят точно това, но забавянето на компютъра в такъв случай е толкова осезаемо, че почти никоя система за домашна защита не може да си позволи да ползва този метод. Както се вижда, борбата с компютърните вируси в този си вид е обречена на неуспех поначало и затова загубите според различните източници се измерват в десетки или стотици милиарди долари на година. Тогава какво е решението?

Имунна защита Според все повече и повече изследователи компютърните вируси могат да бъдат преборени чрез създаването на своеобразна дигитална имунна система. Все пак природата вече е създала съвършено оръжие за борба с нежеланите от тялото организми. Благодарение на него оцеляваме в една доста враждебна среда. Имунната система е автономна и не чака външна помощ. Тя е способна да реагира на огромен брой вирусни протеини (около 10 000 трилиона), без да е необходимо да се е сблъсквала с тях преди. Трикът е възможен чрез алгоритъм за разпознаване на собствените протеини и различаването им от чуждите. Лимфоцитите това и правят - отсяват своето от чуждото. „Вражеското“ присъствие се унищожава без необходимост от външна намеса в поч-

Антивирусните програми не защитават всички, а в някакъв смисъл само късметлиите.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

41

НАУКА ти 100% от случаите. Затова боледуваме толкова рядко. Мутацията не е голям проблем. Както бе споменато, лимфоцитите определят врага по различността му от нормалното за организма. В този смисъл дали един повърхностен протеин се е променил, така че вече съществуващо антитяло да не го разпознава, не е от определящо значение. Имунната система все така ще идентифицира заплахата и сама ще си създаде нови антитела, чрез които да отстрани вируса. Имунната система е неунищожима. Първо, тя не се нуждае от лекари и болници и, второ, не е възможно да бъде разрушена изцяло, защото не се намира в един орган или един вид клетки. В този смисъл дори и все още нелечимият HIV не е подобен на компютърен вирус, който „изключва“ антивирусната програма. Почти е безгрешна. Всички клетки, преди да бъдат „одобрени“ за влизане в кръвта, се проверяват (в тимуса) дали не проявяват имунитет срещу нормални за тялото биомолекули. Ако е така, те се унищожават. Затова автоимунните заболявания са толкова редки. Действа в реално време. Представете си всяка частица храна да бъде първо проверявана от имунната система или пък всяка глътка въздух. За разлика от сериозните антивирусни и антиспам програми организмът се бори с вирусите в реално време и не се тревожи те да навлизат в него. Има и други характеристики на човешката имунна система, чието включване в компютърните защитни алгоритми учените считат за полезно и необходимо. Но главната цел е постигане на горните характеристики. Възможно ли е това да се случи и при машините?

Приложенията

Борбата с компютърните вируси в този си вид поначало е обречена на неуспех.

Решението на проблема е чрез създаването на своеобразна дигитална имунна система.

Мислещи машини без собствена имунна защита биха представлявали голяма опасност.

Доста работа е положена в посока създаването на компютърни модели и алгоритми, така че имунната концепция да бъде пренесена на компютърно ниво. Търсени са аналози на клетките и протеините, както и методи за повтаряне на техните биологични роли. Напредък има и дори подобни разработки вече се извършват от екипите на големи антивирусни компании като Symantec. На пазара изцяло базирана на имунни принципи програма обаче все още няма и засега не може да се каже, че сме близо до създаването на такава. Предложените досега решения са по-скоро фрагменти от цялата картина. Пример е програмата на Sana Security „Primary Response“. Според пионера в областта на компютърната имунология д-р Стефани Форест от университета на Ню Максико, САЩ, този софтуер е голяма крачка напред. Накратко Primary Response анализира заявките на програмите към операционната система (т.нар. system

calls). Техният брой е огромен и позволява бързо да се създаде подпис за характерното поведение на здравата система. При наличие на вирус се наблюдава отклонение от „здравото поведение“. Източникът на чуждите за дадена система system calls се локализира и неутрализира. Системата е автономна и самоадаптираща се към добавянето на нови полезни или вредни програми. Подобна следяща нормално състояние на системата и реагираща при отклонение програма е създал и Марк Бърджис. Нарича се Cfengine (звучи като лекарство) и първата версия е създадена през 1993 г. През 2008 г. продуктът с отворен код излиза на пазара и е много успешен. Сред клиентите на Cfengine AS са компании като IBM, Nokia, AMD и Cisco. Има и други разработки, но да хвърлим

Поглед в бъдещето Ако следим технологичните и научните новини, ще открием, че все по-често се споменават разработки за адаптиращи се към околната среда роботи и компютри. Ученето скоро ще стане характерно и за машините, а не само за хората. Така появата на изкуствения интелект (АИ) е само въпрос на време. Microsoft например имаха идея Windows 7 да разпознава положението на тялото на потребителя и по него да съди дали сме твърде близо до монитора или сме уморени, след което да ни предлага съответно да се отдалечим или да починем. Тази промяна ще засегне всички хора. Умният компютър, разпознаващ идеално нуждите и навиците на собственика си, ще е неоценимо оръдие на труда. Но също така може да е и опасност. Това е добре осъзнато от Айзък Азимов, който затова и формулира прочутите си три закона на роботиката. Първият забранява на изкуствения интелект да наранява човека, вторият го задължава да се подчинява на заповедите му, а третият - да се пази. Изпълнението на всяка заповед не трябва да нарушава предходната. И така, докато роботът е здрав, той ще е безопасен. Но ако нашият компютър стигне до гениалното прозрение (ненарушаващо законите на Азимов), че сме по-щастливи, когато правим секс, и понеже това става често на тъмно, е добре да помоли себеподобните си в електроценралата да спрат тока? Ами ако го покоси компютърен вирус, който му казва да нарани човек? Боледуващи изкуствени интелекти биха били заплаха. Затова, преди да пристъпим към създаването на подобни машини, би трябвало да им осигурим имунна система, която да пази разсъдъка им, за да не се налага да се справяме post factum с проблеми, както правим сега. Защото някои неща, когато се счупят, оправяне няма.


42

KАПИТАЛ

sport.capital.bg

СПОРТ дерация (ITF) са разтревожени, защото сайтът за микроблогове twitter.com също може да се превърне във форум за търсене и предлагане на вътрешна информация, която иначе е недостъпна. Затова в навечерието на US Open през август организаторите на турнира предупредиха участниците, че Twitter e опасен за здравето. Навсякъде където играчите имат достъп в тенис комплекса „Флашинг медоус“, бяха разлепени послания със следния текст: „Мнозина от вас ще имат акаунти в Twitter, за да могат феновете ви да станат по-ангажирани с представянето ви и със спорта. Това е страхотно. Но колкото и да е популярно, е важно да ви предупредим за една от опасностите от туитването, тъй като нарушава антикорупционните правила на тениса.“

Следвай парите

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Къде се случва

Тенисът продължава да си затваря очите за съмнителните мачове Елеонора ТАРАНДОВА

Тенисът се нарежда на второ място по гледаемост след футбола, това е известен факт. Неизвестният е, че този спорт е втори и при игрите със залагания. Казват също, че да се „пробие“ (уговори) мач в тениса става полесно от футбола, защото участват само двама. Как се разбира ли? Хората са го измислили, просто следвай парите, съветва опитен букмейкър с осемгодишна практика като завеждащ тенис отдела във водеща фирма за онлайн залагания пред „Капитал“. „Ако пазарът в Betfair се срине или няколко големи компании скрият мача, това е знак за тревога, както и ако 100% от залозите са за единия и нито едно евро за другия“, казва той. По законите на залаганията, ако тенисист е спечелил първия сет с 6:4 и води във втория с 3:1, а все още стои като аутсайдер при залаганията в реално вре-

19 - 25 септември 2009 г.

ме, значи нещо не е наред, обяснява букмейкърът. Нормалното е при 6:4 и 3:1 коефициентът, по който се определя размерът на възможната печалба, да е паднал до 1.09 или 1.05 в турнир с мачове от три сета, но в случая това не се е случило. Става въпрос за мача между Гийермо Каняс и Антонио Вейч от първия кръг на турнира в Загреб на 2 февруари, в който аржентинецът изненадващо загуби с 6:4, 4:6, 2:6 от младия хърватин, участващ с уайлд кард. Преди мачът да започне, в залаганията на живо Каняс беше посочен като фаворит от всички букмейкъри. Неговият коефициент беше между 1.15 и 1.20. Минути преди началото на мача внезапно залозите в Betfair се обърнаха на 180 градуса, коефициентът на Каняс излетя на 4, а този на Вейч се смъкна на 1.2. Дори когато Каняс спечели първия сет с 6:4, хърватинът имаше коефициент 1.15, а Каняс - 5. „Разбира се, Вейч победи с 2:1 и аз искам да разбера кога АТП (Асоциацията на професионалните тенисисти) ще вземе мерки срещу тези мошеници“, пита въпросното буки (човек, който отговаря за определянето на коефициентите). След този мач букмейкъри от засегнати компании са информирали изпълнителния вицепрезидент на АТП Дейвид Брадшоу, но отговор все още нямат. Затова се питат дали АТП иска да се бори срещу тези измамници, или всичко това е просто

един голям розов балон. За букмейкърите от различните компании е важно да обменят информация и ако някой от тях бъде ужилен, веднага случаят се обсъжда в детайли като превенция за останалите. Освен това всеки буки следи залозите на своята група smart client, за които се знае, че са „много в час“. Ако един от тях заложи на аутсайдер, вниманието се повишава. Знае се, че специалните клиенти , защото те играят веднъж в месеца, но всеки път печелят.

Вътрешен човек Понеже тенисистите делят една съблекалня, вътрешна информация изтича често. Ако се знае, че някой играч е контузен или има лични проблеми, съвсем логич-

Да се уговори мач в тениса е по-лесно, отколкото във футбола но е да се заложи на противника. Това обаче не значи, че мачът е 100 процента уговорен. Затова букмейкърите проверяват личните сайтове или блоговете на играчите. Обикновено там тенисистите споделят как се чувстват, какво им тежи и какво ги боли. Тази информация също може да промени коефициeнтите, но също не значи, че мачът е „пробит“. В Международната тенис фе-

Мнозинството „пробити“ срещи са станали по време на сезона на клей и на турнири с нисък или средно голям награден фонд, около 350 хиляди долара. Там обикновено участват предимно играчи след 50-о място в световната ранглиста. Малките турнири почти не представляват интерес за тв компаниите, а и участниците в „пробитите“ мачове не държат да бъдат излъчвани по телевизията. Има и изключения. През юни службите за борба с корупцията започнаха разследване на мача между Юрген Мелцер (Австрия) и Уейн Одесник (САЩ) от първия кръг на „Уимбълдън“, завършил 6:1, 6:4, 6:2. Само час преди началото букмейкърите спрели да приемат залози за победа в три сета на ракета номер 1 на Австрия, защото сумата стигнала до 385 хиляди паунда. „Нямам никаква представа за какво става въпрос. Не знам защо някой е залагал за моя загуба. Това е първият ми турнир на трева за сезона и имах проблеми с разтежение в бедрото, каза Одесник. Явно някой друг е знаел за проблемите на американеца и се е възползвал, коментират букита.

Холмс върви по следите След зачестилите сигнали за съмнителни мачове през последните години АТП създаде Tennis Integrity Unit, отдел за борба с измамите в тениса, и за неин шеф беше избран бившият детектив от Скотланд ярд Джеф Рийс. За да гарантира прилагането на едни и същи наказания при професионалистите, независимо кое място в ранглистата заемат, беше приет антикорупционен кодекс. Преди да се захване с тениса, Рийс разследваше корупцията в крикета. Той беше част от групата, която през май 2008 г. представи доклад за съмнения в нередни схеми в залозите на 45 мача. „Не се съмняваме, че в това може да са замесени криминални елементи, които търсят да покварят и подкупят тенисисти или техни екипи. Във всичко това може да е замесена орга-

низирана криминална банда, но издигането на тези подозрения до факт, че съществува мафия, според нас е неразумно и може само да навреди на спорта“, се казва в доклада от 66 страници. Букмейкърите търпят сериозни загуби от „пробивите“ в тениса, затова бият тревога до Tennis Integrity Unit при всеки проблем. „Дълго време не сме чували нищо от Tennis Integrity Unit, затова решихме да ви дадем малко информация, се чете в писмо от букмейкър до Рийс. - Мачът днес Жан-Рене Лиснар (Франция) - Кристоф Рохус (Бел) (двубой от „Мастърс“ в Монте Карло през април) още не е започнал, но Лиснар ще спечели. Може би не искате да разследвате или не знаете как да гледате на това, но Рохус беше фаворит на всички букмейкъри с коефициент 1.5 вчера, а днес изобщо не фигурира в залозите, а коефициентът в Betfair е 4. Мачът трябва да започне след 3 часа, в момента е 09:52 СЕТ и съм щастлив да ви уведомя как ще свърши. От вас зависи какво ще направите с нея.“ Лиснар победи с 6:2, 6:2, а някои от букмейкърите отказаха да изплащат печалби, докато не приключи разследването на случая. Резултат още няма. Обикновено Рийс изисква сигурни доказателства, най-добре да е „запис със скрит микрофон“. „Моля, обърнете внимание на аржентинеца Хуан Пабло Брзезицки (191). На 15.04.2008 той игра в турнир в Хюстън срещу испанеца Оскар Ернандес (77), се казва в друго писмо, този път до Дейвид Брадшоу. Преди мача получихме залози за точен резултат 1:2 за Ернандес. По време на мача Брзезицки водеше с 6:3, 2:1 (без да е пробил във втория сет), а Betfair все още го представяше като аутсайдер в срещата с коефициент 3.00, защото явно той трябваше да загуби с 1:2, както и стана.“ Ернандес беше замесен прекалено много пъти в пробити мачове и Tennis Integrity Unit нищо не направи, оплакват се букмейкърите. Ернандес влезе отново в полезрението, след като всички букмейкърски компании свалиха мача му срещу австриеца Даниел Кьолерер (№91 в света) в първи кръг от турнира на трева в Хертогенбош (Хол). Причината е, че неизвестен комарджия заложил четирицифрена сума за сигурна победа на испанеца и с това принудил заложните къщи да свалят коефициента си от 1.83 на 1.20. Ернандес спечели с 6:3, 6:2. „Ние не твърдим, че има някаква договорка, защото няма как да знаем това - коментира пресдиректорът на един от водещите букмейкъри - William Hill. Но също така нямахме друга опция, освен да спрем залаганията за този мач най-малкото заради нашата финансова стабилност.“ Въпреки многобройните сигнали наказани играчи досега няма. Затова букмейкърите прогнозират, че и догодина керванът ще продължи да си върви, а кучетата да си лаят. K


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

43

imena.capital.bg

ИМЕНА Строители на капитализма

ДИАЛЕКТИКА ните в тази категория продукции бяха общо пет. Режисьор на „Сивите градини“ е Майкъл Сюси, а сред главните герои са Джесика Ланг и Дрю Баримор. Филмът разказва за ексцентричната леля и първата братовчедка на Джаки КенедиОнасис. Феновете на „Мамелъди съндаунс“ бяха толкова ядосани след загубата с 2:4 от „Бидвест уитс“, че „поискаха кръв“ от ХРИСТО СТОИЧКОВ след края на мача. Стоичков е бил отведен от стадиона на „Бидвест“ с полицейски автомобил. Около 200 гневни запалянковци причаквали българина пред стадиона, но не успели да се доберат до него. В началото на сезона „Мамелъди“ обяви амбициите си да се бори за титлата, но няма победа вече месец и е само на точка от последния в класирането. Бившият ни селекционер вероятно ще бъде разследван от дисциплинарната комисия на Професионалната лига в ЮАР, тъй като отказа да говори пред медиите, нарушавайки инструкцията за поведение пред медиите.

Брутният вътрешен продукт е изживял времето си като измерител за благосъстоянието, обяви френският президент Никола Саркози. Трябва нов индикатор, който да включва неща като щастие и дълги ваканции. ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

„Атака“ и СКАТ се разведоха ГЕРБ стана причина Сидеров да слезе от екрана

К

азват, властта е опияняваща, секси, че може да ти завърти главата. Поредното доказателство, че властта събира и разделя, са... процесите в партия „Атака“. От известно време насам емблематичното предаване на Волен Сидеров, което се превърна в трибуна на политическите му послания в телевизия СКАТ и даде назаем името си на партията „Атака“, вече не съществува. Разводът е по взаимно съгласие, причината е дълбока. Първото

обяснение на лидера на „Атака“ беше, че форматът на предаването е изчерпан, нямал и време, но после се отпусна какво наймного го притеснява. „Не разбирам критичните коментари на СКАТ към правителството и министрите“, каза Сидеров пред „Капитал“. Според него трябва да се даде шанс на кабинета да заработи. „Те какво искат, ДПС ли да е на власт?!“, възмути се той, визирайки собственика на медиата Валери Симеонов, за когото припомни, че е общински съветник от „Атака“ в Бургас. „Раздялата със Сидеров е по взаимно съгласие“, потвърди на свой ред Симеонов, но пък опонира, че трябва да се прави разлика между партийна политика

и програмна схема. „Аз пък не одобрявам Цецка Цачева за шеф на парламента. Човек, който е работил срещу интересите на общината, на която е бил юрисконсулт?!“, коментира той. И даде съвет към зрителите на телевизията: „На когото не му харесва, да натисне копчето.“ Все пак, въпреки че не пожела да определи в какви отношения са със Сидеров, Симеонов декларира, че любовта към „Атака“ все още не е хванала ръжда. „Ако сега имаше избори, пак щях да гласувам за същата партия, защото не виждам по-добра от нея в момента.“ Част от недоволните от Сидеров обаче вече стягат редици за извънреден конгрес заради подкрепата му за ГЕРБ. K

 Известният американски тв водещ ДЖЕЙ ЛЕНО, който приключи 17-годишното си участие в нощното The Tonight Show през май, има ново телевизионно токшоу в праймтайма на NBC. Предаването включва и обичайни идеи - разискване на злободневни теми, разговори с младия комик Джери Зайнфелд и американската рап звезда Кание Уест, информира Ройтерс. Шоуто ще се излъчва от понеделник до петък от 10 ч вечерта и е първото телевизионно токшоу в праймтайма на американските телевизии от десетилетия насам. С решението за по-ранното изместване на шоуто NBC се опитва да запази аудиторията си и да намали разходите. Българката КАЛИНА ИВАНОФ получи награда „Еми“ за визията на филма „Сивите градини“ (Grey Gardens), който се излъчва по НВО. Иваноф е дизайнер на продукцията и беше удостоена с престижния телевизионен приз заедно с Джеймс Мерифилд - арт продуцент на Little Dorrit - съвместна продукция на Би Би Си и „WGBH Бостън“. Номинира-

 Полицаи задържаха ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА заради просия, съобщиха от „Нова тв“. Известната журналистка е новото лице на рубриката „Звезден репортер“ на канала и подготви материал, посветен на хората, изкарващи парите си на улицата. Йончева решила лично да се впусне в ролята на просякиня - купила си „екипировка“ от магазин за втора употреба и заела позиция сред автомобилите на централно кръстовище. След появата на полицаи, които не я разпознали, ситуацията едва се разминала с акт за просия. За 15 минути Йончева събрала сумата от 7.96 лв. и 12 цента.

 „Без думи: Разказ на оцелял от Белия дом“. Така е озаглавена книгата на Мат Латимър, работил последните месеци в администрацията на Белия дом по времето, когато президент на САЩ бе ДЖОРДЖ БУШ-младши. Латимър, грижил се за написването на речите на 43-ия американски президент, описва любопитни и пикантни моменти от изказванията на Буш. Неговите мемоари се очакваха с тревога от членовете на предишния кабинет, припомня британският в. „Дейли телеграф“, и може би има защо: „Един ден Буш дойде да репетира една реч ядосан. Това е един опасен свят - каза той без явна причина - и този котарак (Барак Обама - бел. ред.) не е подготвен да се справи с него. Той няма никаква представа, давам ви думата си“, изцепва се Буш. „Изчакайте, докато нейният дебел задник седне на това бюро“, подметнал веднъж Буш по адрес на Хилари Клинтън.

ВИЦ НА СЕДМИЦАТА Първа новина на Николай Бареков в предаването „Тази сутрин“ по бТВ: - Краят на света се отлага.

Той няма да се състои през 2012 г., защото премиерът Бойко Борисов се е заел да допише календара на маите.


37


брой #37, година XVII

56 Сиво лято

19 - 25 септември 2009 г.

62

Балон или траен подем на борсите

www.capital.bg

49 Имаме сделка

K2

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 47 / Стоки и продажби 54 / ИМОТИ 56 / ПРЕДПРИЕМАЧ 58 / ФИНАНСИ 62 / МОЯТ КАПИТАЛ 66

Приятели сме с кризата

КОМЕНТАР

Урокът е научен. Но докога?

П

КОМПАНИИ

Какви нови стратегии използват компаниите, за да продават успешно

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Зорница МАРКОВА, Константин НИКОЛОВ Кризата поставя на сериозно изпитание всички търговци, производителите на храни и напитки, радвали се доскоро на завидни печалби. Тестът е такъв, че след кризата много от фирмите ще изглеждат по съвсем различен начин - някои ще са задминали конкуренцията, другите ще са изостанали в съревновани-

Най-често фирмите се борят срещу кризата с нови продукти на по-ниски цени.

аметта на борсовия играч е къса. Той бързо забравя лошите времена окрилен от мисълта за нова и бърза печалба. Хубаво е, че понякога все пак тежките времена го карат и да помъдрява, и да оценява стойността на риска. Изглежда, че и в България се получава нещо подобно напоследък. Компаниите, които преди 3-4 години се считаха за двигателя на спекулативните печалби и впоследствие се оказаха най-големите балони, вече са извън фокуса на инвеститорите (виж стр. 62). Поне засега изглежда, че участниците на капиталовия пазар в България са си научили урока. От началото на март българската борса обаче, измерена през основния й индекс SOFIX, е скочила почти двойно. Ръст, който е в състояние да върне усмивките на лицата и на найголемите песимисти. Дотук всичко изглежда добре. В такъв момент обаче се появява и тънката линия между желанието на играчите да печелят и да формират нови балони. Тя се къса, когато алчността се увеличава, а заедно с нея и рискът. Онзи същият, отпреди две години, заради който всички пострадаха. В свой анализ през седмицата американският анализатор Лорънс Делевайн посочи, че се формират десет нови балона. Интересното е, че в прогнозите му няма нищо ново - сред тях са имотният пазар, ипотеките и... акциите. Всъщност и цикличността на икономиката безкрайно много пъти е показала, че балоните винаги са едни и същи. От миналия опит от движението на пазарите нагоре и надолу е видно, че пазарните участници лесно научават урока си, но и бързо го забавят. И дано този път повече хора да са го научили. K

ето, а трети просто няма да ги има. Степента на оцеляване зависи от това каква стратегия са предприели. И нищо чудно най-успешни да са тези, които не гледат на икономическото забавяне като на необратима опасност, а се опитват да се възползват от него и дори виждат в кризата свой съмишленик. КОМПАНИИ 54


46

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

K2 СЕДМИЦАTA М.О.Л. Изпълнителният директор по продуктите и услугите в Lufthansa Technik Томас Щюгер има повод за радост. В българското поделение на компанията пристигна първият пътнически самолет Boeing В737, подлежащ на базово обслужване.

Цифром

643 лв. стойност на 1000 лв., инвестирани в БГ40 преди една година Източник: БФБ

Предплатените абонати ще се регистрират

Пропадна сделката „Дънди“ получи за летище удостоверение Търговище за Крумовград

РЕГУЛАЦИЯ „Мобилтел“,

РЕШЕНИЕ Продажбата на

ЗЛАТО Канадската компа-

„Глобул“ и „Виваком“ трябва да регистрират всички абонати на предплатени SIM карти до 31 декември 2009 г. Това гласят поправките в Закона за електронни съобщения, приети от предишния парламент. Телекомите ще изискват три имена и ЕГН не само на новите клиенти, но и на вече съществуващи. В случай че потребителят откаже да подаде данни, неговите изходящи повиквания следва да бъдат спрени. Ако това не се промени до месец, ще се блокира пълната услуга.

бившето летище край Търговище беше отменена поради нецелесъобразност. Теренът от близо 1000 дка, от които 71 в регулация, беше продаден на търг за 480 хил. лв. Проверка обаче показала, че цената на терена е 1.4 млн. лв. Търгът беше спечелен от 20-годишния Иво Петров, а останалите трима кандидати бяха отстранени. Един от тях - „Драгажен флот Истър“, оспори процедурата в съда. Условията са били обявени 10, а не 14 дни преди провеждането, както е по закон.

ния „Дънди прешъс металс“ получи удостоверение за търговско откритие край Крумовград. Там дъщерното й дружество „Челопеч майнинг“ повече от седем години извършва проучвания за добив на злато. Така то ще може да кандидатства и за концесия на района. Другият проект на компанията е разширяването на производството и добивът на злато в мината в Челопеч. Предишното правителство реши да участва с 25% в проекта, но споразумението не беше финализирано.

ПЕТРОЛ 105

106.04 22.IX.08

90 $/барел 1 барел=158.9 л 75

60

45

39.55 18.II.09 30

17.IX.08 17.III.09 Източник: Datastream

17.IX.09

ДОЛАР/ЛЕВ 1.42

1.4133 16.VI.08

1.40

1.38

Сделки и проекти

1.36

 Българо-норвежката компания „Фламекс България“ ще изгради завод за пожарогасители край Белослав. Общата стойност на проекта е 1.3 млн. евро, като 790 хил. от тях са осигурени от програмата на норвежкото правителство за екологична борба с огъня. .

1.34

1.3285 17.IX.09 1.32 16.VI.09 1.VIII.09 Източник: Reuters Investor

 Управителният съвет на производителя на „Монбат“ реши да бъде увеличен капиталът на дъщерното дружество Monbat Recycling SRL, Румъния, от 2.510 млн. евро на 3.010 млн. евро. . Козметичната компания „Арома“ ще заделя 5% от цената на всеки продукт от новата си серия Aroma Green Line за екофонд „Зелена България“. Средствата от фонда ще се изразходват за поддържането на стари естествени гори. Австрийската верига BILLA откри нов супермаркет в столицата - на спирката на метрото до СУ „Св. Кл. Охридски“. Това е десетият супермаркет на веригата в София и 47-ият в страната. „Лукойл“ е заинтересувана от изграждането на вятърен парк в България и Румъния. Едновременно с това компанията разработва проект за създаването на верига енергийно ефективни бензиностанции.

16.IX.09

ИНДЕКСИ 110

100

SP 500, Ню Йорк FTSE 100, Лондон Nikkei, Токио 16 XI 2008 = 100

България става регионален производствен център на „Крафт фуудс“ България ще бъде регионален център за производство на шоколадови изделия и кафе на „Крафт фуудс“, съобщиха от компанията при представянето на новата инвестиция във фабриката в Своге. Според изпълнителния директор на „Крафт фуудс България“ Франко дел

Фабро (вдясно) данъчната ставка от 10% в България е една от найниските в Европа и това помага на много инвеститори да се насочат към България. Според мениджъра на българския клон Брадли Тайма (вляво) броят на служителите тук ни ще мине 1000. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

90

80

70

60

50

17.IX.08 17.III.08 Източник: Reuters Investor

17.IX.09

СЛОВОМ „Досега комисията за финансов надзор се фокусираше преди всичко върху осигуряване на здрави основи за динамичния растеж на небанковия финансов сектор, а сега усилията ни са насочени към това да намерим найподходящата форма за ограничаване на загубите и побързото излизане на бизнеса от кризата.“ Петър Чобанов, председател на Комисията за финансов надзор

„Българската икономика ще продължи да страда през 2010 г. и може би ще има съживяване през септември октомври 2010. Тази зима и следващото лято България ще е още в криза, така че най-лошото още предстои и това колко ще продължи зависи от текущия баланс и мерките, предприети от новото правителство.“ Цветан Димитров, финансов директор на „Петрол“

„Имаме солиден капитал и достатъчна ликвидност - работата ни е да финансираме икономиката, като преценяваме професионално риска. Факт е, че рискът остава висок, предстоят ни трудни месеци и не сме застраховани от неприятни изненади, но сме повече оптимисти, отколкото песимисти.“ Момчил Андреев, изп. директор на “Райфайзенбанк България”

„В такива размирни времена на криза като сегашните всичко се свежда до лидерството. Много е важно в кризата да се прояви лидерство и компаниите да се готвят за момента, когато кризата свърши, за да имат предимство пред конкуренцията. Лидерите се проявяват и изграждат в трудни времена.“ Робин Шарма, мотивационен лектор и бизнес консултант

„Въпреки че от техническа гледна точка рецесията найвероятно е приключила на този етап, все пак за известно време икономиката ще изглежда много слаба. Условията за кредитиране остават затегнати и вероятно икономиката ще расте доста умерено през 2010 г., а равнището на безработица ще намалява сравнително бавно.“ Бен Бернанке, управител на американския Федерален резерв


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

47

kompanii.capital.bg

КОМПАНИИ

Главоболието на фармацевтичните компании Секторът забавя растежа си заради взаимната задлъжнялост и ниските надценки на лекарствата Десислава НИКОЛОВА

Със или без криза хората не се лишават от лекарства. Мантрата, че фармацевтичният сектор е сред най-устойчивите и по време на рецесия, се потвърждава и за България на пръв поглед. Продажбите растат с 5% през полугодието, което е по-скромно на фона на 14-те процента през 2008 г., но пък си е повече от прилично. Дотук с добрите новини. Сега ето и лошите - печалбите на дистибутори и аптеки падат, а задлъжнялостта в сектора расте. Освен по-свитите бюджети на пациентите неприятностите в бранша са резултат и от държавната политика и регулация. От средата на годината например много лекарства с рецепта вече не се покриват от публичните фондове. За капак болниците дължат на дистрибуторите близо 300 млн. лв., почти една трета от тях са просрочени. В резултат от всичко това някои от търговците на едро имат проблеми - при преглед в Търговския регистър се забелязват множество особени залози и издадени изпълнителни листове в полза на дистрибуторите.

Негативният списък Цените на лекарствата с рецепта се регулират от държавата, като тя ги регистрира само ако са най-ниските в ЕС. От началото на юни влезе в сила нов позитивен списък (на медикаментите, които се заплащат със средства от обществените фондове здравната каса, здравното министерство и болниците). „По силата на правилата за най-ниската цена стойността на меди-

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

каментите като цена на производител намаля от 5 до 30%. Много компании обаче вече не внасят своите лекарства заради ниските цени и бизнесът им намаля“, коментира Деян Денев, директор на Асоциацията на чуждестранните фармацевтични компании. Като цяло производителите кредитират разпространението на медикаментите си сравнително рядко. Дистрибуторите са длъжни да им предплащат стоката. От 1 юни обаче и аптеките са длъжни да купуват 100% платените от НЗОК лекарства предварително. За работата си със скъпи медикаменти, които трябва да платят от оборота си, те получават 1 лв. за обработка на рецепта. Това е една от причините дистрибуторите, които и без това работят с ниски надценки, да трябва да кредитират допълнително аптеките. Заради ниските цени и съответно надценки все повече аптеки ограничават дейността си и от началото на годината около 600 от тях са отпаднали от пазара. В момента броят на аптеките е 3680, като само половината работят със здравната каса. Проблеми съществуват и при болниците. Те пазаруват лекарства с процедури по обществени поръчки. Обикновено критериите за участие са цена, отложено плащане, което понякога достига две години, навременни доставки. „Тъй като лекарствените фирми са част от здравната система, клиниките забавят плащанията им“, казва Деян Денев. До момента основно две фирми и техните собственици бяха във възможност да кредитират дългосрочно болниците с лекарства. Това са дистрибуторите на „Софарма“ и „Актавис“ - „Софарма трейдинг“ и „Хигия“. От юни обаче клиниките би трябвало да пазаруват само по позитивния списък. Той е непълен в частта му за болнични лекарства. Причината е, че ако здравната каса може да плаща частично лекарства, болниците са длъжни да купуват само най-евтините медикаменти. Заради това фирмите не участват в списъка. А част от клиниките в страната вече са с блокирани

Финансите на дистрибуторите „Либра“ Приходите на „Либра“ за 2008 г. нарастват с 25.8%, Дружеството поддържа стабилни нива на обращаемост на материалните запаси и търговските вземания за последните 2 години - съответно 34-35 дни и 63-64 дни. През 2008 г. обаче компанията рефинансира значителна част от банковите си задължения със заеми от свързани лица. Търговските задължения нарастват с 8.3 млн. лв. Въпреки по-високата оперативна печалба, отчетена през 2008 г., нейният размер е едва 310 хил. лв., а ако се изключат финансовите приходи на дружеството, то отново би оперирало на загуба. „Софарма трейдинг“ Приключва 2008 г. с печалба, многоПАЗАРЕН ДЯЛ* кратно по-висока от 2007 г. Има на топ 4 на търговците на едро за 2008 г. ръст в продажбите над нивата на ръста на пазара. Но от друга страна, разходите за дейността Софарма Други през 2008 г. се увеличават с 49% трейдинг 18.36% 22% спрямо 2007 г. Текущите активи се увеличават в абсолютна стойХигия Либра ност с 20.9 млн. лв. Увеличението 18.30% 20.50% на активите през 2008 се финанСтинг сира основно с банкови кредити, 18.80% които нарастват с 22.8 млн. лв. „Стинг“ Пазарният дял на * Продажбите на лекарства компанията за 2008 г. нараства. са за 1.6 млрд. лв. Източник: IMS Дружеството е на загуба за 2008 г. и отчита значителен спад в рентабилността (измерена чрез Повече печалбата преди лихви, данъци и по темата амортизации - от 1.6% до 0.7%). Поддържа високи нива на задлъжняна capital.bg лост основно заради краткосрочно банково финансиране. Компанията има отрицателен паричен поток от оперативна дейност поради нарастването на разходите за транспорт, персонал и др. „Търговска лига Национален аптечен център“ Запазва се високата презапасеност на дружеството със стоки на склад - периодът на обращаемост на материалните запаси нараства и на годишна база за 2008 г. достига 171 дни (168 дни през 2007 г.). При нормални за сектора месечни стокови наличности това представлява запас за над половин година и поражда въпроса къде се намира стоката. Задълженията по получени заеми към банки и небанкови финансови институции нарастват с 8 млн. лв., а към доставчици - с над 16 млн. лв. Краткосрочната банкова експозиция на дружеството е 43 млн. лв.

РЕЗУЛТАТИ* на големите търговци на лекарства (млн. лв.)

Дистрибутор Софарма трейдинг Либра Стинг Търговска лига Нац. аптечен център

Приходи Печалба/Загуба 2007 2008 2007 2008 259.3 328.7 0.8 5.3 233.1 312.4 -4.1 0.3 190.3 238.9 0.5 -0.9 133.6 137.2 1.1 2.9

* Хигия не е представила годишен отчет в регистъра Източник: Търговски регистър

сметки точно заради натрупаните дългове.Задлъжнелите болници поискаха в писма от кредиторите си да преразгледат цените на лекарствата във вече сключените и действащи договори, включително и в тези с просрочията, и да им доставят лекарства на по-ниски цени. От своя страна дистрибуторите („Софарма трейдинг“, „Хигия“,„Либра“, „Стинг“, „Търговска лига“ и „Химимпорт фарма“) отбелязаха в писма до министъра на здравеопазването, че никога не са надвишавали цените и не могат да ревизират вече сключени договори, освен ако производителите не намалят цените. Повечето производители обаче нямат тази възможност.„Общите просрочени задължения на болниците в страната към „Актавис“ (собственост на исландския бизнесмен Тор Бьорголфсон) през „Хигия“ са 16.1 млн. лв., а просрочените задължения над една година - 7.2 млн. лв. В същото време за 2008 г. „Актавис България“ е платила данъци за близо 17 млн. лв., което ни прави един от най-големите данъкоплатци“, коментира д-р Валентин Димитров, директор „Болничен пазар“ на „Актавис“.

Бизнес във вериги Според д-р Кунчо Трифонов, регионален мениджър на доставчика на данни за фармацевтичния пазар IMS Health, бизнесът на част от производителите е намалял заради рестриктивните регулации. В същото време дистрибуторите работят при норма на печалба от 0 до 2%, сочи той. „Ако не печелеха от промоции, ексклузивно представителство и от продукти без регулирани цени (лекарства без рецепта, хранителни добавки и козметика), те щяха да са на загуба“, коментира той. Търговците на едро с лекарства твърдят, че в аптеките също липсва финансова дисциплина. Голяма част от аптеките инвестират в разрастване на бизнеса си, без анализ доколко печалбата може да изплати инвестицията. „Досега те разчитаха за инвестициите основно на кредити от дистрибуторите“, коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Софарма трейдинг“. Той отбелязва, че чест случай напоследък е аптека да работи дълго време на кредит с дистрибутор, да не си плаща и накрая да се прехвърли към друг, като ползва рефинансиране от него. „Сега дистрибуторите се опитваме да създадем кредитен регистър на лошите длъжници“, казва Димитров. Самата конкуренция за пазарен дял и привличане на клиенти между дистрибуторите, които са общо 190, продължава да ги декапитализира. Проблемът е, че сега лихвите за оборотни средства са високи, а и банките са по-предпазливи. Прогнозите на анализатори и представители на сектора са, че някои фирми ще фалират. Така доброто финансово здраве на фирмите в сектора е по-скоро изключение, отколкото правило. K


48

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМПАНИИ Членът на надзорния съвет на БТК и управляващ директор на AIG Capital Partners

Пиер Мелингер: Кризата не ни отказва да мислим за нови инвестиции

К

ак се промени средата за правене на бизнес в България през последните години? От 18 години редовно идвам в България и помня много добре колко лоша беше ситуацията тук до средата на 90-те години. Положението и в момента не е леко, но определено нямам усещането, че страната отново се e преобърнала с главата надолу заради проблемите си, както беше през 1997 г. Историята ви е научила да се справяте с предизвикателствата в тези тежки времена.

Как според вас се отрази кризата на региона?

„Винаги сме преценявали риска изключително внимателно“, казва Мелингер СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ

ПРОФИЛ Пиер Мелингер е управляващ директор на инвестиционния фонд AIG Capital Partners, който стана мажоритарен собственик на БТК през 2007 г. Той беше в България по повод представянето на новия бранд, под който ще работи телекомът - VIVACOM. Мелингер има над 20-годишен опит в управлението на директни инвестиции. Професионалният му път преминава през френското министерство на финансите, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. В момента е член и на надзорния съвет на БТК. AIG Capital Partners имаше инвестиции в JetFinance и Обединена българска банка.

Тя беше изключително жестока за страните от региона, но по причини, за които те нямат вина. Всъщност чрез нея държавите откриха, че са част от глобалната икономика. Върху България ефектът дойде от пресушаването на чуждите инвестиции и свитото финансиране, от които зависеше високият икономически ръст дотогава. Моят найголям страх все пак остава някоя чужда банка да спре да финансира поделенията си в региона и да се обърне към местната централна банка или правителство с молба за помощ. Едва ли обаче ще се стигне до подобен сценарий, тъй като всички институции бяха достатъчно отговорни до момента да не излагат на допълнителен риск финансовата система. Разбира се, България имаше и върху какво да работи през последните години, като дефицита по текущата сметка и високата инфлация. Кризата дори помогна донякъде да се облекчат част от тези предизвикателства. В същото време България зависи от външни сили повече от други страни в региона. Затова е важно всички да са наясно, че в случая впечатлението за нея е по-важно от реалността. По тази причина бях доволен от статията в „Уолстрийт джърнъл“, която похвали новия финансов министър Симеон Дянков в началото на сеп-

тември. Именно подобни новини променят впечатлението за страната. Ако международните пазари не вярват, че България е добра страна за инвестиции и че има правилната политика да оцелее в кризата, тя определено ще има проблем с валутния борд и външната си подкрепа. Затова е много важно страната да изчисти лошия имидж, който може да има в определени международни кръгове. Всичко около това, как се управляват еврофондовете, корупцията и въобще проблемите с неефективността на части от системата, създава негативно впечатление на външните пазари. Затова е важно то да се прочисти изоснови, тъй

„За бизнеса ще е добре България да изчисти лошия си имидж в чужбина.“ Цялото интервю на capital.bg като това е наследство от миналото. Няма по-добър механизъм за прочистване освен чрез работата на новото правителство, което вече заяви подобни намерения.

Равнопоставени ли са инвеститорите за България? Отношението е справедливо. Когато купихме БТК, единствената ми молба към тогавашния премиер беше да има справедливо и равнопоставено отношение към нас. В крайна сметка е видно, че сме важен инвеститор за страната. От друга страна, силно се надявам, че в България все повече ще се прилагат европейските правила. Например по отношение на телекомуникационните услуги страната все още е най-скъпата, а в същото време е с найнисък стандарт на живот. Уверен съм, че телеком регулаторът ще предприеме нужните стъпки за прилагане на правилата,

което в крайна сметка ще бъде в интерес и на всички потребители

Как виждате развитието на VIVACOM в следващите две-три години? Ще го продължим. Под управлението на Бернар Москени (главен изпълнителен директор на БТК - бел. ред.) компанията доби много силни позиции на пазара на мобилни услуги. Преди тя беше просто третият GSM оператор, а сега има очевидна динамика на пазара и имиджът на нашия продукт е значително подобрен. Междувременно сме и основният доставчик на фиксирана телефония, като ще се стараем да предлагаме най-високото качество. Правим всичко възможно хората да запазят фиксираните си телефони, предлагайки и допълнителни услуги като широколентов достъп до интернет, което по-трудно се задоволява чрез мобилен телефон.

А промениха ли се представите ви за риск? Винаги сме преценявали риска изключително внимателно. Това е въпрос на култура. Последните 20 години не просто сме управлявали парите на нашите инвеститори, а сме били и социално отговорни към инвестициите си. Трябва да призная обаче, че кризата не ни накара да преоткрием себе си, но все пак се поучихме от случилото се. Промяната е по-скоро в отношението на инвеститорите. Пазарите се изнервиха. Изнервиха се и банките, защото те самите имаха проблеми. Урокът дойде обаче от високото ниво и зависимост от дългово финансиране - т.нар. ливъридж (leverage). То беше завишено до такива нива, за които всички знаехме, че в даден момент щяха да станат неустойчиви. Нужно е да се поучим, че трябва да има граници на нивото на поемания ливъридж и риск, както и на очакванията за растеж. Затова и сега, когато разглеждаме дадена инвестиция, я подлагаме на допълнителни тестове за устойчивост. Напри-

мер имаме интерес в сектора на бързооборотните стоки и затова основният въпрос, който тестваме, е ще се възстанови ли отново търсенето или ще има един продължителен период на забавяне, защото хората ще предпочетат да спестяват, отколкото да потребяват. Глупаво е да мислим, че растежът от 5-6% в Източна Европа ще се върне скоро и ще продължи със същия темп до безкрайност. Поуките са, че трябва да сме по-внимателни с поемането на риск и ние сме такива. Но това не означава, че не се интересуваме от нови инвестиции. Напротив, и в момента го правим, но просто тестваме повече очакванията си за бъдещия ръст. Същевременно сме и повзискателни по отношение на цената за покупка, тъй като все пак оценките на компаниите паднаха в цял свят. Затова моментът е подходящ за пазарна консолидация, не говоря конкретно за телекомуникационния сектор, а по принцип, защото спокойно може да си купите отслабен конкурент на приемлива цена.

Как обаче оценявате състоянието на БТК предвид високата й задлъжнялост и политиката компанията да изплаща крупни дивиденти от резервите си въпреки кризата? Когато купихме БТК, използвахме значителен дял заемни средства. Съотношението беше 25% собствен капитал спрямо 75% дълг при средно за онези времена 10% към 90%. Просто няма как подобна крупна сделка да се реализира изцяло със собствен капитал. А значителният дивидент, който впоследствие компанията продължи да разпределя, е за изплащането на дълга. Ние като членове на надзорния съвет дори не взимаме възнаграждения и не плащаме пътуванията си с пари на компанията. Всички дивиденти и средства, извадени от телекома, са за изплащането на задълженията по придобиването, които са към банките. Интервюто взе Татяна ПУНЧЕВА


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

49

КОМПАНИИ

Имаме сделка

Колко струва

Advent ще плати за водата „Девин“ с 40% повече от борсовата цена

СНИМКА:

Зорница МАРКОВА, Татяна ПУНЧЕВА

С

уша, суша и, хоп, сделка. И то полята с много... вода. Най-голямата компания за бутилиране на вода в България „Девин“ има нов собственик.

Това е фондът за дялово инвестиране Advent International, който през тази седмица е подписал договор за покупка на контролния пакет акции в „Девин“. Новината потвърдиха за „Капитал“ двама независими източници. Цената на сделката за цялата компания е 40 млн. евро (78 млн. лв.), научи „Капитал“. Обект на покупката са 82% от капитала, от които 75.3% са собственост на австрийската компания Soravia, а останалата част са акции на висшия мениджмънт на „Девин“. От инвестиционния фонд отказаха коментар, а от австрийския продавач не отговориха до редакционното приключване на броя в четвъртък. Финалът на сделката се очакваше от няколко месеца, след като австрийската Soravia обяви, че търси купувач на дружеството. Основна причина за продажбата

АСЕН ТОНЕВ

е финансовата криза и фактът, че голяма част от бизнесът на Soravia е в сферата на недвижимите имоти, която беше най-силно засегната от световната криза. Очакването се подсилваше и от факта, че от месеци насам в България не е имало сделка с такъв мащаб. Първоначалният интерес към „Девин“ беше голям. Интерес към българското дружество проявиха доста купувачи, всички от които бяха финансови инвеститори. Soravia отся три от тях и на финалната фаза бяха поканени Advent, Balkan Accession Fund и NBGI. Явно Advent е подал найвисока оферта, защото беше избран за ексклузивен купувач. По време на финансовото проучване на българското дружество не са излезли някакви изненади и преговорите са приключили бързо, каза източник, близък до сделката. Предстои покупката да бъде одобрена от Комисията за защита на конкуренцията, като едва ли ще има проблем пред това, тъй като Advent няма други инвестиции в този сектор в България. Произнасянето на регулатора ще отнеме минимум месец. Едва тогава може

РЕЗУЛТАТИТЕ НА „ДЕВИН“* (МЛН. ЛВ.) Оперативни приходи Оперативна печалба (EBIT) Нетна печалба * към края на юни

2009 г. 33.5 1.7 1.06

2008 г. 30.9 0.7 0.03

да се очаква плащане на цената и прехвърляне на акциите на „Девин“. Възможно е купувачът да изчака и решение на правителството за разширяване на концесията на бутилиращата компания, което трябва да се случи до 23 октомври. След прехвърлянето на пакета през борсата новият собственик ще трябва да отправи търгово предложение и към миноритарните акционери.

И продавачът, и купувачът не са чужди за България. Soravia купи „Девин“ преди три години. Австрийската компания е инвестирала и над 200 млн. евро в имоти в България, като през тази година трябва да бъде завършен и комплексът „Мегапарк“ на столичния булевард „Цариградско шосе“. Advent пък приватизира БТК, но после бързо препродаде компанията. В края на

2007 г. фондът купи производителя на керамични плочки „КАИ груп“. „Девин“ държи около 30% от пазара на бутилирана минерална вода в България, с което е лидер на пазара. През последните две години разшири портфолиото си с нови продукти енергийните напитки Red Bull, натураните сокове Granini и др. От средата на 2007 г. дружеството е публична компания.

От нищо не се страхувам Изабела Джалъзова

управляващ партньор на одиторска компания

ТЪРСЕТЕ БРОЙ 7 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ

Предложената от Advent цена е с премия от около 40% над пазарната оценка на „Девин“, която към края на търговията в четвъртък беше близо 53 млн. лв. Ако цената на сделката за дружеството е 40 млн. евро, за 82% ще бъдат платени 32.8 млн. евро. Премия от 40% има спрямо приходите на компанията. През първото полугодие на 2009 г. фирмата отчете 10% ръст на постъпленията до 33.5 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Ако запази темпа, при обща борсова цена от 54 млн. лв. това означава, че пазарът дава около 80 ст. за всеки постъпил в компанията лев. Цената на сделката е и близка до първоначално спряганата на пазара. А тя беше за осем пъти EBITDA. Сега пазарната капитализация е 6 пъти EBITDA, но фактът, че Advent взима контролен дял, оправдава допълнителната премия, дадена от купувача. Първоначалната информация за потенциалната сделка обаче качи цената на акциите през пролетта и в края на май тя скочи до около 3 лв. за акция.


50

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМПАНИИ С подкрепата на:

Изпълнителният директор на Petrom

Мариана Георге: Очакваме голяма нестабилност на петролния пазар

K

акво прави компанията, за да поддържа растежа си през 2009 и 2010 г. в условията на глобалната криза?

Благодарение на добрата финансова наличност, солидната структура и предпазливостта в осигуряването на финансов ресурс, както и на факта, че е част от стабилната OMV Group, Petrom е в състояние да се справи със съвременните предизвикателства на пазара. Въпреки това за предпазване на финансовото състояние на компанията бяха предприети няколко мерки като степенуване на приоритетите на инвестициите, съкращаване на разходите и други. Оперативните мерки включват оптимизиране на капиталовите потоци и замразяване на ликвидния капитал, активно управление на активите и пасивите, съкращаване на разходите, ефективно използване на капацитета за рафиниране, преразглеждане на цялата верига за снабдяване и доставки... По отношение на валутния риск Petrom има относително балансирани финансови потоци, деноминирани в долари, и това ни осигурява естествена защита. Като се вземе предвид и ликвидността на румънския пазар, не се налага да се правят допълнителни валутни операции за хеджиране. Освен това започнахме да правим преоценка и да степенуваме нашите инвестиции в зависимост от рентабилността на всеки проект и периода за възвръщане на всяка инвестиция, така че да гарантираме стабилност на нашия баланс. Продължихме да осъществяваме мащабната си инвестиционна програма, но заради неблагоприятните икономически условия и общото състояние на петролната промишленост понамалихме размера й в сравнение с 2008 г.

Предостави ли кризата нови възможности за разрастване и увеличаване на продажбите? С цел да свием разходите ще продължим да се освобождаваме от дейности, които не са част от основния бизнес на Petrom.

Какви са основните трудности, породени от кризата, които срещна компанията през миналата и настоящата година?

Ще продължим с инвестициите, казва Георге

СНИМКА: PETROM

ПРОФИЛ Мариана Георге работи в Министерството на финансите като зам. главен директор на международния финансов отдел в периода 1991-1993 г. Впоследствие заема различни позиции в ЕБВР. След приватизацията на Petrom през 2004 г. става член на съвета на директорите като представител на ЕБВР. От юни 2006 г. е изпълнителен директор. Petrom е една от най-големите петролни компании в Румъния.

Най-големите фирми в Югоизточна Европа Класацията SEE TOP 100 показва най-успешните компании и индустрии в региона Югоизточна Европа за 2008 г. За втора поредна година тя се подготвя от специализираната медия за бизнес информация в региона SeeNews. Подреждането обхваща компании от Албания, Босна

и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения, Хърватия и Черна гора. SEE TOP 100 класира най-големите компании от нефинансовия сектор по общи приходи за 2008 г. Класацията излиза на български език на 23 септември във в. „Дневник“.

2008 г. беше изключително предизвикателство за Petrom. Финансовите ни резултати през 2008 г. бяха засегнати от големи еднократни отписвания на активи, свързани със съдебни спорове, преструктуриране и с лошото състояние на рафинерията Arpechim. С изключение на тях Petrom отчете значителен ръст на оборота заради благоприятните цени на петрола в първите три тримесечия и подобри оперативната си ефективност във всички сегменти на своя бизнес. Резултатите от нашите усилията за модернизация стават все по-видими - стабилизирахме румънския добив на петрол, успешно интегрирахме услугите на Petromservice, която придобихме в началото на годината, и в голяма степен успешно приключихме реформата в маркетинга. През 2009 г. очакваме основните движещи сили на пазара като цените на суровия петрол и курса евро - долар да бъдат много нестабилни. Смятаме, че през настоящата година стройността на нефта ще успее да се възстанови от значителния спад, претърпян в края на миналата година, но ще остане под средното равнище за 2008 г. Разликата в цените на сортовете „Брент“ и „Урал“ ще се свие в сравнение с 2008 г. Средният обменен курс евро долар през 2009 г. ще бъде силно неустойчив, но в общи линии очакваме еврото да поевтинее в сравнение със средния курс за миналата година. Прогнозираме и много нестабилен и падащ курс на румънската лея спрямо долара и еврото в сравнение с нивата през 2008 г. Нефтохимическият бизнес вероятно ще пострада от пониженото търсене и икономическия спад. Ще продължим и мащабната си инвестиционна програма, макар и в по-малки размери в сравнение с 2008 г., когато отчетохме рекордни вложения в размер на 1.8 млрд. евро. Планираното понижение се дължи на неблагоприятните икономически условия и в цялата

петролна промишленост. Планираните инвестиции за 2009 г. са около 1.1 млрд. евро.

Кои са приоритетните инвестиционни проекти на Petrom в средносрочен и дългосрочен план? В сегмента на добива и търсенето на петрол акцентът ще бъде поставен върху увеличаване на запасите, преустановяване на техния спад и осигуряване ресурсната база за производството в дългосрочен план, включително и повишаване на ефективността. Инвестиционната програма в този сектор продължава и през 2009 г. Фокусът ще бъде върху вложенията за сондиране и разработване на най-обещаващите големи находища, но тяхната стойност ще бъде по-ниска заради финансовата криза и нестабилността на международните цени на петрола. Продължава преструктурирането в сегмента на рафинирането и маркетинга. Там съсредоточаваме усилията върху повишаване на оперативната ефективност. В сектора на рафинирането целта ни е да подобрим допълнително енергийната ефективност и качеството на продуктите. Използването на рафинериите ще бъде оптимизирано съобразно пазарните условия, така че да се отговори на търсенето на продукти. Започналото през юни изграждане на електроцентралата в Брази продължава по план. Тенденцията към намаляване на потреблението на газ в Румъния се очаква да продължи и през 2009 г. заради спад в индустриалното търсене, но ефектът от това върху производството на Petrom ще бъде минимален. Очакваме да бъде засегнат предимно вносът на газ.

Планирате ли нови придобивания? Къде? Има големи възможности, защото на теория стойността на активите намалява, но в същото време е необходима ликвидност и трябва да се степенуват бизнес възможностите. Интервюто взе Събина КОТОВА


52

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМПАНИИ

Финалните метри на Opel към новия собственик 1862 Адам Опел създава фабрика за шивашки машини в Рюселсхайм. 1886 Започва производство на велосипеди, а три години по-късно и на автомобили 1929 GM придобива 80% от Opel, а през 1931 получава и останалите 20%

Ноември 2008 Opel иска от германското правителство гаранции по кредитите. GM заявява, че се нуждае от 18 млрд. долара

2008

4 март 2009 Ръководителят на GM Europe Карл-Петер Форстер заявава, че Opel може да съкрати 3500 работни места

12 май Руската група ГАЗ потвърждава интереса си да си партнира с Magna за Opel

Януари

20 май Подадени са три оферти. FIAT потвърждава своя интерес. Третият кандидат е фондът RHJ International

Февруари

28 април Канадско-австрийският производител на авточасти представя рамките на офертата си за Opel

Март

26 май Китайският автомобилостроител Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) също се включва в надпреварата за Opel

30 май Германия постига договореност с Magna, GM и американското правителство. Германия обещава 4.5 млрд. евро държавни гаранции

Април

20 юли GM получава обвързващи оферти от Magna, RHJ и BAIC

Май

28 юли Magna предлага да увеличи капитала, който първоначално ще инвестира, но сумата остава 500 млн. евро

Юни

4 юни Сбербанк обещава финансова инжекция от 500 млн. евро.

26 юни Серджо Маркионе обявява, че ръководената от него FIAT продължава да се интересува от Opel, но за момента не може да повиши офертата си

23 юли GM започва разговори с Magna и RHJ International. BAIC не успява да уреди проблемите с интелектуалната собственост

тания, Австрия, Унгария, Полша, Франция. Начело на международната съпротива на сделката застанаха белгийските и британските политици. След обявяване на решението за продажба бившият белгийски премиер Ги Верхофщад помоли президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу да гарантира, че сделката няма да ощети

помня, че Magna е намекнала за възможността да затвори мощностите на немската марка в Антверпен, Белгия, и в Лутън, Великобритания, ако не получи достатъчно договори, за да използва пълноценно техния капацитет. На Острова колите на Opel се произвеждат с марката Vauxhall. Твърди се също, че обмисля вариант да прехвърли към Германия част от производството от завода си в испанския град Сарагоса, където сглобява основно модела Corsa. Испания е втората страна след Германия, в която работят най-много служители на Opel - около 7000. Вероятно по тази причина испанското правителство застана нащрек по отношение на сделката. „Колкото повече подробности научаваме за избора на Magna, толкова по-малко той ни допада“, заяви министърът на промишлеността Мигел Себастиан. Представител на ведомството каза, че Мадрид ще вземе окончателно ре-

шение относно продажбата, след като разполага с повече детайли. Вероятно това ще стане съвсем скоро, защото GM се надява да приключи сделката до края на ноември. Поради липсата на подробности в публичното пространство възникнаха съмнения доколко решенията за затваряне на мощности ще бъдат икономически оправдани, а няма да са плод на протекционистични договорки. В подкрепа на тези съмнения германският седмичник Der Spiegel заяви, че разполага с документи, доказващи, че заводът на Opel в Антверпен е дори по-ефективен от този в Бохум. Европейската комисия също не остана мълчалива. „Ако нещо нарушава правилата, ще бъдат предприети действия“, обеща комисарят по въпросите на конкуренцията Нели Крус. Шумният отзвук гарантира, че еврокомисията ще гледа под лупа сделката, преди да даде одобрението си.

Хлъзгав път пред Opel GM се съгласи да продаде Opel на канадско-руския консорциум, което предизвика вълна от възмущение в Германия и Европа Маргарита НАСЕВА

Ако някой се е надявал изборът на нов собственик на немската автомобилна марка Opel да повдигне завесата на неизвестността, със сигурност е останал разочарован, защото той породи повече въпроси, вместо да даде отговори. Още преди да е гръмнало шампанското, продажбата на Opel разпали международно недоволство, породи съмнения в Германия и недоверие у бизнес партньорите и конкурентите. На 10 септември General Motors реши да продаде 55% от европейската си компания Opel на консорциум между канадския доставчик на авто-

части Magna International и руската държавна банка Сбербанк. Руският производител на автомобили ГАЗ, собственост на олигарха Олег Дерипаска, е индустриален партньор в консорциума, но няма да притежава дял в Opel. По информация на Reuters Magna и Сбербанк ще притежават равни дялове (по 27.5%), GM ще държи 35%, а служителите ще контролират 10% от новия Opel. Засега цената по сделката остава неизвестна. Някои европейски държави побързаха да обвинят германското правителство, че сделката „вони“ на протекционизъм, част от партньорите на Magna заплашиха да преразгледат договорите с доставчика, а германски политици и бизнесмени алармираха за опасността от прехвърляне на технологии в Русия, която можело да се окаже по-облагодетелствана от сделката, отколкото Германия. Наливайки масло в огъня, бъдещите купувачи обявиха, че съкра-

щенията в Германия ще бъдат по-големи от очакваното. Това създаде съмнения доколко условията на консорциума MagnaСбербанк са по-добри в сравнение с офертата на другия кандидат в надпреварата - белгийския фонд за дялови инвестиции RHJ International. Веднага след обявяване на решението изборът на купувач се натъкна на

Силна международна реакция Германското правителство бе обвинено в протекционизъм, тъй като се е опитало да подслади сделката с държавна помощ в размер на 4.5 млрд. евро. Предполага се, че в замяна на това е получено обещание от бъдещите собственици да не затварят нито един от четирите завода на Opel в Германия и да бъдат запазени работни места в Германия за сметка на европейски държави. Освен в родината си компанията има заводи в Испания, Белгия, Великобри-

Юли

Решението за продажба повдигна повече въпроси, вместо да даде отговори. други държави в замяна на обещанието на Magna Сбербанк да запази четирите завода в Германия - в Айзенах, Бохум, Рюселсхайм и Кайзерслаутерн. Реакцията му беше основателна, тъй като се смята, че заводът на Opel в белгийският град Антверпен е най-застрашен от затваряне. Reuters при-


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

53

КОМПАНИИ 13 август Magna и Сбербанк постигат принципно споразумение с GM за договор за покупката на дял в Opel. Предстои сделката да бъде одобрена от бордовете на компаниите

Август

11 август Германският канцлер Ангела Меркел заявява готовност да се намеси лично в подкрепа на офертата на Magna

СНИМКА: REUTERS

Броженията на родна земя След първоначалната еуфория изборът на новия купувач на Opel не донесе успокоение и в Германия. Той остави по-скоро впечатлението за политическа сделка от страна на правителството на канцлера Ангела Меркел и че съкращенията на работници в крайна сметка ще се окажат по-големи от обявените първоначално. Решението дойде две седмици преди парламентарните избори на 27 септември и се възприе като удобна и важна победа за християндемократа Меркел (още по темата на стр. 30-31) Политическите й противници обаче побързаха да му лепнат етикета „политически мотивирано“, тъй като преди вота нейната партия се нуждае от бързо решение на проблема Opel с минимална загуба на работни места. Дали обаче новият собственик ще спази уговорката за малки съкраще-

Септември

22 август Съветът на директорите на GM не успява да одобри купувач

24 август Източници твърдят, че GM обмисля възможността да събере необходимите средства, за да запази Opel

Октомври

Ноември

19 август Германското правителство заявава, че ще осигури държавните гаранции в размер на 4.5 млрд. евро за Opel без помощта на други европейски правителства, стига GM да избере за купувач Magna

ния? Съизпълнителният директор на Magna Зигфрид Волф попари надеждите на служителите и политиците. На пресконференция във Франкфурт в понеделник той призна, че 10 500 работни места в Европа ще бъдат съкратени, от които около 4500 в Германия. Близо половината от 50-те хиляди служители на Opel са в четирите германски завода. До неотдавна се очакваше, че съкращенията в германските предприятия няма да надвишат 3000 служители. Уволненията и затварянето на мощности са единственият вариант германската компания да отвърне на мащабните съкращения на основните й конкуренти - световния лидер Toyota и европейския Volkswagen. Според Reuters с дейността си през миналата година Opel е донесла загуби на своя собственик за 2.8 млрд. долара. Автомобилите на Opel осигуряват 18% от глобалните продажби на GM и са на второ място след Chevrolet. Вътрешното недоволство идва и от опасения, че стотици милиони евро от държавната помощ ще бъдат инвестирани в Русия и че руските партньори може да откраднат германските технологии. В интервю за вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung германският политик Дирк Пфайл обяви, че разполага с информация как Magna ще инвестира над 600 млн. евро от отпуснатите помощи от германското правителство за модернизиране на руската автомобилна индустрия. „Това означава, че в Русия ще бъдат прехвърлени германски технологии, веднага след което тук ще започнат съкращения“, алармира Пфайл. Той е член на създадения от Германия тръст Opel Trust, който бе натоварен от държавата да решава бъдещето на Opel и да внимава гер-

1 септември RHJ подобрява параметрите на офертата си

Декември

9 септември След двудневно заседание са направени промени в ръковдството на GM и главният преговарящ е натоварен да обяви, че GM е избрала купувач

манската автомобилна легенда да не пострада от фалита на GM. Зигфрид Волф отхвърли обвиненията на Пфайл и заяви, че Magna ще инвестира не повече от 170 млн. евро в Русия. Но това едва ли ще успокои общественото мнение и ще преодолее традиционния консерватизъм в Германия по отношение на руските компании. Опасенията от прехвърляне на технологии в Русия се смятаха за основна

ИНВЕСТИЦИИ

Източник: Reuters, Deutsche Welle

причина ръководството на GM да бави избора на купувач въпреки активната агитация от страна на правителството в Берлин. По време на преговорите представителите на GM буквално изпадаха в ужас от възможността руската група ГАЗ, зад която стои руският олигарх Олег Дерипаска, да стане миноритарен акционер и да сложи ръка върху каналите за иновации и технологиите на GM. Логично беше изборът

ЗАГУБИ

170 2.8 млн. евро обещава да инвестира Magna за модернизация на руския автомобилен сектор.

млрд. долара загуби донесе Opel на своя собственик през миналата година.

Кой е купувачът MAGNA INTERNATIONAL е четвърти по приходи доставчик на авточасти в света за 2006 г. Акциите й са листвани в Торонто и Ню Йорк. Създадена е от австрийския емигрант Франк Щронах през 1957 г. Нетната й печалба през 2008 г. намаля от 663 млн. долара до 71 млн. долара.

СБЕРБАНК е най-голямата банка в Русия и ОНД. Тя контролира една четвърт от активите в банковата система на страната. През първото полугодие на 2009 г. нетната й печалба намаля повече от десет пъти до 5.3 млрд. рубли (173.2 млн. долара) в сравнение със същия период на 2008 г.

на Magna и Сбербанк да открие и трети фронт.

тавчик за нас. Но сега тя ще се превръща в конкурент. Няма да поставяме под въпрос съществуващите договори с Magna, но ако срещнем конфликт на интереси, в бъдеще може да вземаме решения, които няма да са в нейна полза.“ Канадската компания се опита да успокои клиентите си, че сделката за Opel ще бъде напълно независима от останалия й бизнес. В следващите седмици нейни представители ще проведат срещи с партньори от Европа и Азия, за да разсеят техните притеснения. Вероятно истинската цена и подробностите по сделката за германската автомобилна легенда ще станат ясни едва след изборите в страната в края на месеца. Дотогава продажбата на Opel ще продължи да боксува в ничията земя. K

Корпоративният фронт на съпротивата Германските производители Volkswagen и BMW предупредиха, че може да преразгледат връзките си с канадския доставчик на авточасти. Фердинанд Пийх, председател на надзорния съвет на VW и внук на Фердинанд Порше, заяви, че най-големият производител на автомобили в Европа VW ще обмисли дали да не се ориентира към други доставчици на части. „Не ни харесва, че доставчиците ни стават наши конкуренти“, заяви Пийх на автомобилното изложение във Франкфурт, цитиран от Financial Times. Финансовият директор на BMW Фридрих Айхинер също изрази подобни опасения. „Magna винаги е била сериозен дос-


54

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КОМПАНИИ // СТОКИ И ПРОДАЖБИ

С кризата сме приятели В разгара на Виденовата криза през 1996 г. софийският KFC изневери на глобалната си стратегия и пусна единствено на българския пазар сандвича Бонбургер.

Какви нови стратегии използват компаниите, за да продават успешно Зорница МАРКОВА, Константин Николов

Той беше по-малък по грамаж от традиционните Зингер и Филе Бургер, но и по-евтин. Целта естествено беше да се привлекат клиентите. Маркетинговото решение имаше успех по времето на невижданата криза и Бонбургер-ът се превърна в най-продавания продукт на KFC. Пак е криза, но сега тя има глобални измерения. И тя поставя на сериозно изпитание всички големи и малки компании, радвали се допреди това на бързи ръстове на продажбите и завидни печалби. Изпитанието е такова, че след кризата много от фирмите ще изглеждат по съвсем различен начин - някои ще са задминали конкуренцията, другите ще са изостанали назад в съревнованието, а трети просто няма да ги има. Достиженията (степента на оцеляване) в много случаи зависят от това каква стратегия са предприели компаниите преди и в разгара на кризата, какви послания са комуникирали към потребителите и как са успели да привлекат клиентите, за които харченето на пари не е самоцелно. И нищо чудно най-успешни да са тези, които не гледат на икономическото забавяне като на необратима опасност, а се опитват да се възползват от него и дори виждат в кризата свой съмишленик.

По-малко клиенти в магазините Проучване в САЩ показа, че 52% от анкетираните вече си купуват по-евтини варианти на дадени стоки, 47% са намалили посещенията си на ресторант, а 48% предпочитат да извършват козметични процедури у дома, вместо да дават пари в салон за красота. За всички тях важи правилото, че цената, и то изгодната цена, придобива все по-

Витошка спокойно може да бъде наречена улицата на голямо значение. Така логично кризата доведе до значителен растеж на дискаунт магазините по света. Големите вериги хипермаректи също разшириха асортимента си от евтини стоки собствено производство. Кризата принуди производителите на храни и на потребителски стоки също да променят маркетинга си. Насочване към дискаунт формата има и в Бъл-

гария. От една страна, вериги за храни, които до неотдавна са се позиционирали в средния ценови сегмент, сега активно пускат промоции, с които да привличат клиенти заради ниските цени, изписани с големи цифри из рекламните брошури. Това например се забелязва при BILLA. От друга страна, кризата активизира много нови играчи за българския пазар да отворят свои ма-

Евтиното печели Продажбите на евтини стоки са нараснали с 9% в САЩ и 5% в Европейския съюз през последната година, като са отхапали от дела на марковите продукти. Например в Германия те държат вече 40% от пазара, обяви сп. Economist. Повечето анализатори смятат, че евтините стоки ще запазят растежа си и след края на кризата. Али Дибадж от консултантската компания Sanford C. Bernstein прогнозира, че около половината от потребителите, които неотдавна са преминали към тези продукти, никога

няма да се върнат към „елитните марки“. За този факт помага и подобреното качество: в някои сегменти клиентите вече не правят никаква разлика между „скъпо“ и „евтино“. Ритейлърите също подпомагат тази тенденция, като осигуряват далеч повече място по рафтовете за собствените си стоки и по този начин изтласкват големите марки. Водещите производители насочват все по-голямо внимание към Азия и Латинска Америка, където присъствието на евтините стоки все още е далеч по-ограничено.


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

55

СТОКИ И ПРОДАЖБИ // КОМПАНИИ

процентите

е благодарение на факта, че компаниите не са свили рекламните си и маркетинг бюджети. Редица фирми от всякакви сектори използват същия подход сега, за да наложат нови, по-евтини продукти. Гигантът Procter & Gamble, който от години води последователна политика на повисоки цени за определени свои „премиум“ марки, реши да пусне на пазара „олекотена“ версия на перилния си препарат Tide. Tide Basic струва с 20% по-малко от традиционния продукт, но не съдържа всичките съставки на оригинала като омекотители и избеляващи препарати. Маркетинговото решение носи рискове и в 172-годишната P&G се опасяват, че новият Tide ще „изяде“ от продажбите на стария, който досега реализираше годишни приходи от 3 млрд. долара на компанията. P&G и другият водещ производител на потребителски стоки - Unilever, пуснаха на пазара и по-големи разфасовки на свои хитови продукти, но без да увеличават досегашната им цена. Тази мярка, разбира се, няма как да не

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

газини тук - очаква се до края на тази или следващата година три нови вериги да започнат да работят и всичките са в сегмента дискаунт.

Ще ти предложа нещо друго Най-често в адаптирането си към кризата компаниите променят портфолиото си и разработват нови категории продукти и опаковки, с които привличат клиентите със свит бюджет. Тенденцията се вижда и в България. Изпълнителният директор на Kraft Foods за България Франко дел Фабро разказа, че като отпор на кризата компанията е направила някои промени в асортимента. Пуснала е нов продукт - разтворимо кафе с марката „Нова Бразилия“. Самата марка е позиционирана в ниския ценови сегмент, а и разтворимото кафе като такова е по-изгодно от еспресото. Всъщност тази стратегия предприе и небезизвестната верига кафенета Starbucks. Тя успя да ограничи спада на продажбите си с помощта на продуктите си в по-нисък ценови сегмент. Компанията пусна на пазара през тази година разтворимото си кафе Starbucks VIA Ready Brew, което е далеч по-евтино от известните напитки на веригата.

Това се прие от експертите като водевил в историята на Starbucks, която до този момент се концентрираше само в средновисокия сегмент. Kraft Foods са направили и други промени в България, като са увелчили т.нар. value сегмент (в който стойността на продукта е от първостепенно значение за клиента). Компанията има по-голяма гама от бонбоните „Сезони“, пуснала е нова

Борбата с кризата започва с промяна в портфолиото и предлагането на по-евтини стоки. версия на десертите „Република“ - все продукти в ниския ценови клас. Любомир Гетов, който от дълги години работи в сферата на бързооборотните стоки, посочва друга тенденция, която се забелязва при бирените компании в България. Един от големите пивовари пусна преди около година и половина кегове за наливна бира за заведенията в по-малка разфасовка - от 20 литра. Сега тя се предпочита особено от заведенията със спад на клиентите, защото така бирата не изветрява. Друга бирена ком-

пания сега също пуска по-малки кегове, но пък за еднократна употреба. Така се спестяват разходите за транспорт, коментира Гетов.

По чуждия опит Голяма част от промените, които се случват сред компаниите за бързооборотни стоки в България, всъщност са заимствани от бизнеса-аналог навън. Сред търсените промени навсякъде са по-опростена опаковка и дизайн, както и по-евтини материали. Налагането на подобен продукт изисква маркетингова кампания, която не е евтина във време на рецесия. Но не са една и две компаниите, които са доказали, че „хвърлените“ пари дават резултат. Анализаторите сочат за пример гиганти като Kellogg, който удвоява рекламните си разходи през Голямата депресия и в резултат продажбите му на хранителни продукти скачат многократно. С този си ход компанията разбива на пух и прах основния си конкурент Post. McDonald's се налага през трудните 70-те години на миналия век, а Тoyota разширява значително бизнеса си в Америка в началото на 90-те години, когато продажбите на Голямата тройка от Детройт значително намаляват. И всичко това

окаже влияние на печалбата, но двете групи нямат особен избор заради конкуренцията на евтините стоки. Луксозните марки също измислят начини да навлязат в повече домове. Дизайнерката Вера Уонг, която стои зад едни от най-скъпите сватбени рокли в света, пусна своя модна линия Simply Vera в партньорство с дискаунт търговскитe центрове Kohl's. Така клиентите на Kohl's получават достъп до дрехи на Уонг на достъпни цени. В същото време сътрудничеството допринася и за имиджа на Kohl's. Това са само някои примери за въображението и иновативността на компаниите за бързооборотните стоки да се адаптират към кризата. Доколко те са били успешни, ще се разбере след време. Дори и някои стратегии да не са били най-правилните, със сигурност е добре фирмите да имат някакъв подход и конкретна стратегия, отколкото да седят с ръце на очите и да чакат кризата да отмине. Защото, когато ги отворят, може да не познаят света около себе си. K


56

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г. imoti.capital.bg

ИМОТИ

Сиво лято Нова бизнес сграда във вътрешността на един от най-красивите (някога) испански курорти - Марбея.

Руските граждани и големите отстъпки властват на пазара на ваканционни имоти Яна БОДУРОВА

В пълен контраст на ваканционното настроение, което създават палмите, слънцето и плажовете навън, в подземните етажи на сградата кипи усилен труд, а атмосферата напомня по-скоро тежък ден на стоковата борса. Над 50 души, стоящи зад гъсто подредени бюра, със слушалки с микрофони на главите, не спират да бърборят и ръкомахат, като периодично някой удря месинговата камбана в центъра на помещението и крещи: „Имаме сделка“. Годината е 2005а, а въпросното мазе, преустроено в офис, е колцентър на агенцията MRI Overseas Property, от която се продават ваканционни имоти на британски и ирландски граждани. На фона на цялото жужене от десетки говорещи ясно се чуват няколко повтарящи се фрази. „Не можете да си позволите имот в Испания?! Тогава опитайте новото ни предложение - България.“

Свети Влас: Свободни парцели на първа линия няма. Плаж също „Не просто втори дом, а желязна инвестиция.“ „ЕВ-Т-И-Н-О“. „По дяволите, та само от ръста на цените и приходите от наеми за една година ще погасите половината ипотека.“ Софийски офис на строителен предприемач. Края на лятото на 2009

г. С меланхолична усмивка собственикът му описва горната картина и довършва: „Докато ги слушах, за миг ми се прииска да си купя от собствените си апартаменти.“ От 2005 г. до днес пазарът на ваканционни имоти на българското Черноморие премина през няколко метаморфози. Всъщност съвсем незначителен щрих в новата пазарна картина е фактът, че MRI Overseas Property вече не съществува, а десетки британски купувачи и български предприемачи, които са повярвали в розовите им обещания, преживяват кошмара на съдебни дела за апартамент, продаден едновременно на няколко души, на загубени депозити и неосъществени печалби. Голяма част от коректните агенции също не съществуват. Британците не купуват нови имоти и дори не финализират сделки, по които вече са платили част от договорената сума за имота. Цените не само че не нарастват, а падат, и то рязко (виж таблицата). Основният цвят на картината обаче не е черен. Макар и по-малко на брой от британците, а и с по-високи критерии за максимално добро съотношение на качество и цена, руските купувачи все още

дават надежда за оцеляване на малкото все още активни предприемачи в сегмента.

Хорошо и выгодно* Според пазарно проучване, направено от инвестиционната компания GreenLife, от началото на

ОФЕРТА

400 евро за кв.м е най-ниската офертна цена за апартамент в курорта „Слънчев бряг“.

тази година до края на току-що приключилия летен сезон 95% от купувачите в сегмента са били руски граждани, представители на средната класа . За сравнение, делът им три години по-рано е бил едва 15%. Освен в националността на купувачите промяна има и в поведението им. Според проучването продажбите на зелено продължават да намаляват, като техният дял през това лято е спаднал до 5% от всички сделки. Едва 35% от всички купувачи попадат в категорията на т.нар. най-нисък


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

57

ИМОТИ пувачите правят първите си проучвания за възможностите на пазара.

Руският купувач пазар не прави

СНИМКА: МАРИЯ СЪБОТИНОВА

сегмент и разполагат с бюджет между 16 000 и 25 000 евро. В момента срещу такава сума се предлагат студиа при цена на кв.м между 400 и 500 евро. Но най-голяма е групата на представителите на руската средна класа, които разполагат с бюджет между 45 000 и 60 000 евро. Те задължително искат отстъпка, търсят най-изгодното предложение в категорията, но имат и сериозни изисквания към имота. Общият спад на цените на недвижимите имоти е увеличил дела на желаещите да купят ваканционни къщи. Ако преди година разпределението е било 10% към 90% в полза на апартаментите, то днес делът на къщите вече е 30% от всички продажби. Наблюденията на Георги Иванов от инвестиционната компания „Форт Нокс“ пък показват, че през тази година почти напълно отсъстват пакетни сделки за имоти, като основната група купувачи дори отказва имотът им да бъде отдаван под наем във времето, когато не го ползват. По думите му плащанията обикновено стават в брой и рядко се използва външно финансиране или разсрочване на плащанията от страна на самия предприемач. Наблюденията на посредниците показват, че

за разлика от британските си предшественици, които често купуваха имот само по снимка в интернет, руските купувачи отделят поне 5 дни за огледи на място, като за престоя си правят огледи на поне 40 имота в различни комплекси курорти.

ИКОНОМИЯ

35 процента от всички купувачи търсят да купят жилища с цена между 16 и 25 хил. евро.

Друга особеност на руските купувачи е, че пазаруват групово, затова и от тази година част от българските предприемачи дават комисиони или различни бонуси като обзавеждане или безплатна поддръжка на клиентите си, довели свои приятели за купувачи. Така стават близо 25% от всички сделки с руснаци. Останалите три четвърти се осъществяват основно през базирани в Русия агенции. По време на имотните изложения предприемачите разказват, че рядко се сключват сделки, но именно там ку-

Мнението на Страхил Иванов от агенция „Явлена“ е, че макар и наполовина в сравнение с първата половина на 2008 г. броят на сключените сделки през тази година надминава очакванията. Той обяснява това, от една страна, с приключването на продажби на зелено, договорени преди повече от година, и от друга - с цени на имоти в порядъка на 25 хил. евро, които се появиха тази година. Подобно е и мнението на Полина Стойкова от агенция Bulgarian Properties. Наблюденията й показват, че британските купувачи все пак опитват да финализират сделки, които вече са започнали, ако преди няколко години са платили над 40% от стойността на имота. Ако предварителното плащане е било по-малко обаче, предпочитат да загубят внесеното капаро пред перспективата да доплатят за имота. Наблюденията на предприемачите в сектора показват, че заплашително се увеличава делът на собствениците на имоти, които спират да плащат за поддръжка и охрана на имотите си и на прилежащите към тях общи части, макар и да са задължени да правят това с договор. „Ако комплексът не е достатъчно голям, за да можеш да правиш икономия от мащаба и да покриваш процента на отказващите да платят, единственият изход е да се откажеш да поддържаш имота. Тази година вече се появиха първите сгради с изключено електричество и зеленясали басейни“, коментира Иванов от „Форт Нокс“. Според него това ще е най-голямото изпитание за сегмента в бъдеще, защото новите купувачи най-вече търсят приятна среда за прекарване на ваканциите си. А в тази категория със сигурност не влизат изоставени сгради, макар и в съседство до тази, в която се намира тяхната собственост. И така, днес никой не се наема да прогнозира как ще се развива секторът в бъдеще. Със сигурност обаче клиентите вече искат не само „Е-В-Т-И-Н-О“, а и „К-А-Ч-Е-С-Т-В-Е-Н-О“. А предприемачите, които не го предложат, ги чака „Ф-А-Л-И-Т“.

Хорошо и выгодно* - Хубаво и изгодно (от руски)

Продажбите „на зелено“ продължават да намаляват, като техният дял е спаднал до 5%.

Увеличават се собствениците на имоти, които не плащат за поддръжка и охрана.

Земя за продан На пазара на парцели, особено тези с добра панорама, промяната в ценовите нива е незначителна. На фона на почти нулевата инвестиционна активност обаче това означава голяма ножица между цените на търсене и предлагане. Макар и малко, сделки се сключват на нива от 60-70 евро за кв.м на втора или трета линия. Очакванията са след зимата интересите на продавачи и купувачи да се приближат и едва тогава да има увеличение на броя сключени сделки.

ЦЕНИ НА ИМОТИ В КУРОРТИТЕ Район

Созопол

Лозенец

Царево

Приморско

Банско

Пампорово

Източник: GreenLife

година

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

цени в евро на кв.м земя ваканционни апартаменти 90 - 190 600 - 1200 150 - 300 800 - 1500 150 - 400 950 - 2200 60 - 120 600 - 1200 35 - 120 500 - 1000 50 - 150 600 - 1200 100 - 250 850 - 1500 50 - 110 600 - 1250 30 - 120 500 - 950 45 - 140 600 - 1100 100 - 200 850 - 1400 55 - 95 500 - 950 35 - 110 550 - 950 45 - 150 600 - 1100 120 - 230 850 - 1300 45-120 550 - 950 30 - 150 900 - 1400 50 - 200 1000 - 1600 100 - 180 900 - 1500 50 - 100 600 - 1200 30 - 130 800 - 1200 30 - 200 850 - 1300 30 - 120 850 - 1100 30 - 90 600 - 950


58

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г. predpriemach.capital.bg

ПРЕДПРИЕМАЧ

Нова данъчна ревизия

„В малките градове данъчните са счетоводители на фирмите на роднини и приятели.

Реформата в приходната администрация започва с нейното преструктуриране, но бизнесът иска още Вера ДЕНИЗОВА

   ,  ,   . .   . 160 000   

 „ ” CAPITAL.BG18%  

 ,   CAPITAL.BG

      * .

 : - 1 1/4   „ ” -  CAPITAL.BG   80 000 

 : 2500 .  : 02 9376 444, 02 9376 219, REKLAMA@CAPITAL.BG, ONLINESALES@ECONOMEDIA.BG *     ,  

    –  ,    – NIELSEN ONLINE

CAPITAL.BG

Основното им занимание, особено в средата и в края на месеца, е работата по счетоводството на фирмите. За проверки да не говорим - завършват и започват с обилен обяд.“ Това мнение е на случаен читател във форума на „Капитал“. То обаче до голяма степен отразява начина, по който данъчната администрация работи с бизнеса в момента. Ясно е, че подобно на много други системи тази също отдавна има нужда от промяна. Първата крачка бе направена - правителството обяви, че започва структурна реформа в Националната агенция по приходите (НАП). Идеята й е да има по-малко, по-добре платени, служители, които предоставят по-добри услуги на данъкоплатците. Логичният въпрос е дали и как тези промени ще засегнат бизнеса, както и в каква посока трябва да продължат в бъдеще.

Какво предстои Реформата предвижда поцентрализирана система на управление и съкращаване на около 630 данъчни служители. Очакваните ползи от промените са икономия от мащаба - намалени разходи на НАП в размер на 7 млн. лв. годишно, от които поголямата част ще отидат за увеличаване на заплатите на данъчните. Вторият ефект от реформата ще е подобряване на контролно-ревизионната дейност. „Сега в малките градове братовчеди ревизират братовчеди, а малките фирми са ревизирани постоянно. След промяната ревизиите ще се извършват на база на анализ на риска за целия регион, а ревизорите от Сливен например ще контролират фирмите от Бургас и обратното. По този начин се проверяват рисковите фирми и се намалява корупционният натиск“, обясняват от НАП. Оттам допълват, че досега селекцията се е извършвала само за територията на съответната териториал-

Данъкоплатците си спомнят и по-бюрократични на дирекция и често са се ревизирали малки дружества с незначителни обороти. В същото време в големите градове съществува недостиг на ресурс. Данъчната администрация декларира и готовност за подобряване на прилагането на единните стандарти при контролна-

За бизнеса и гражданите в помалките населени места обслужването няма да се промени. та дейност, обслужването на клиентите и събирането на задълженията. Другото обещание е за намаляване на административната тежест на коректните данъкоплатци за сметка на некоректните. Това ще стане чрез оптимизираната селекция и подобрената контролно-ревизионна дейност. Така от началото на 2010 г. в 5 от досегашните 28 териториални дирекции (ТД) ще се съсредоточат функциите по контрол и събиране. Те ще са в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Освен тях ще съществува и една дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) с национален обхват. Във всяка от регионалните дирекции ще бъде създадена и нова „Средни данъкоплатци и осигурители“ (СДО). За назначаване на ръководители на новите дирекции ще бъдат проведени прозрачни публични конкурси, обясни финансовият министър Симеон Дянков. За бизнеса и граждани-

те в по-малките населени места обслужването няма да се промени. Досега съществуващите териториални дирекции ще получат статут на офиси и ще продължат да оказват услуги на данъкоплатците, както и досега.

На фокус: големите и средните фирми Промените ще са осезаеми за фирмите, които отговарят на условията за големи и за средни данъкоплатци и осигурители. Критериите за това коя компания ще получава по-добро обслужване все още се обмислят. От НАП обясняват, че един от вариантите, които се обсъждат за големи данъкоплатци, е фирмата да отговаря на поне две от следните изисквания: да има внесени данъци и осигуровки над 5 млн. или над 10 млн. лв. (предстои да се уточни), да е с оборот над 15 млн. лв., пресонал над 150 души и възстановен данък над 2.5 млн. лв. Досега условията за регистрираните 670 дружества в „Големи данъкоплатци и осигурители“ бяха с над 10 млн. лв. годишен оборот и 2.5 млн. лв. платени или възстановени данъци и осигуровки. До момента съществуваше само една дирекция „Средни данъкоплатци“ в София, а компаниите, които получаваха побързо обслужване, се избираха по неясни критерии. Сега идеята е да има пет такива звена, а изискванията към фирмите, които ще преминат към тях, тепърва ще бъдат прецизирани. Най-вероятно ще се следва моделът, по който се определят дружествата, които


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

59

ПРЕДПРИЕМАЧ

времена

СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

получават ВИП обслужване като най-големи платци на данъци. Идеята е, след като бъдат уточнени новите критерии, общо дружествата, регистрирани в ГДО и СДО, да формират между 70 и 90% от приходите в бюджета. Очакваният брой е около 1500 дружества за големи

и между 5 хил. и 6 хил. за средни данъкоплатци и осигурители.

Още много работа „Едно такова преструктуриране на приходната агенция е свързано предимно с намаляване на разходи заради кризата. То предполага, че те-

първа ще има и преразпределение на задачите в администрацията. Освен административната реформа обаче са нужни още много подобрения в посока по-ясна и предвидима нормативна уредба, нови правила при ревизии и по-адекватно отношение към бизнеса“, твър-

ди Валери Колчев, данъчен консултант от „Глобал такс“. Следващата логична стъпка е да се разпишат ясни правила кой за какво отговаря в агенцията, за да се уеднаквят и практиките при работа с бизнеса. Например в момента данъчното третиране на една и съща сделка може да бъде различно в зависимост от това кое указание на НАП се прилага, а в повечето случаи при по-сложни казуси има повече от едно решение. Мнението на Колчев се споделя и от голяма част от бизнеса. Още повече че над 90% от приходите на НАП се дължат на доброволно изпълнение - още един индикатор, че освен към борба със сивата икономика усилията на данъчните трябва да бъдат насочени и към улесняване на белите фирми. „Основният проблем според мен е липсата на методика за проверки. Сега при ревизия на една и съща фирма един данъчен ревизор във Варна например ще издаде ревизионен акт, а друг от друго населено място ще направи ревизията така, че няма да открие нарушения“, твърди Павлина

Калчева от счетоводна къща „Хроника“. Подобно е мнението и на Валентина Василева от „Глобал такс“. Тя допълва, че в момента начинът, по който се избират фирмите за ревизия, е непрозрачен. „Нужни са ясни критерии кой и кога се ревизира и те трябва да залегнат в данъчните закони. Според мен трябва да се помисли за премахването на

Нужни са още много подобрения в посока по-ясна и предвидима нормативна уредба. дирекциите по Обжалване и анализ (настоящите ОУИ) и прехвърлянето на отдел „Обжалване“ в РД. Няма смисъл от дублиране на структури, защото и в момента след ревизия се издава ревизионен доклад, който се обжалва пред ревизиращия екип, т.е. пред неговия издател“, допълва Василева. Бизнесът неведнъж е сигнализирал и за други области, в които има проблеми. Нередности в момента има например и в

системата за допълнително материално стимулиране на данъчните служители. Тя поражда изкуствени нарушения, „за да има мир с данъчните“. Неведнъж фирмите са призовавали за повече прозрачност при издаване на практически данъчни разяснения, липсата на които също създава предпоставки за корупция. Предприемачите продължават да повдигат и въпроса с информационната система на НАП. Наблюденията на фирми са, че все още има компании и граждани, чиито данъчно-осигурителни салда са объркани и в системата на НАП излизат длъжници на държавата със суми, които отдавна са погасили. „Данъчната администрация наистина има нужда от оптимизиране. Но все още не е ясно как НАП ще противостои на данъчните измами и корупцията. Според мен трябва да се засили влиянието на разследващите функции на данъчните и да се повишат знанията им“, допълва данъчният консултант Симеон Симеонов. K


60

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ПРЕДПРИЕМАЧ

Имаш крава - продаваш мляко Фермерите получиха две години отсрочка от Брюксел за въвеждане на евростандартите Мара ГЕОРГИЕВА

под патронажа на Министерството на околната среда и водите

организират първа конференция

с подкрепата на:

Промени в климата: Европейска схема за търговия с емисии 29 септември 2009, хотел Шератон в партньорство с:

основен партньор:

със съдействието на:

За повече информация и регистрация: www.capital.bg/carbon, 02/ 9376 298, 8105 510

Над един милион лева е инвестирал в своята ферма собственикът на „Абламилк“ - Луковит, Иван Грънчаров. Спечелил проект по САПАРД, после чакал година и половина, докато му изплатят субсидията. Но в крайна сметка вече отглежда 300 крави по всички европейски правила.

Отлагане до 2011 г. „Абламилк“ е едно от около трите хиляди български животновъдни стопанства, които по данни на Министерството на земеделието и храните вече са изпълнили европейски-

те хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания. Договореният по време на преговорите за присъединяване тригодишен срок, в който фермите трябваше да бъдат обновени, а суровото краве мляко - да отговоря на определени микробиологични показатели за чистота и качество, изтича в края на тази година. Времето обаче очевидно се е оказало недостатъчно, защото над 83 хиляди други ферми получиха отсрочка до 2011 г. от Европейската комисия, за да отговорят на изискванията. Без този нов преходен период всички те трябваше да бъдат затворени в края на тази година. Новото отлагане означава, че до две години фермерите трябва да обновят сградите и оборудването в тях, а хигиената при добиването на млякото да гарантира чистота и качество на суровината според европейските стандарти. Новата отсрочка обаче е само за животновъдите, но не и за мандрите - преходният период за


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

61

ПРЕДПРИЕМАЧ Опасения, че двете години отсрочка могат да бъдат загубени, ако няма подкрепа за фермерите, изрази и Адриян Цаконски, председател на Асоциацията на млекопроизводителите. Според него отсрочката ще се окаже излишна, ако не се отделят средства за животновъдството. „Браншът е в застой от 10 години. Няма стратегия, няма инвестиции, няма ефективност“, казва Иван Грънчаров. Той е на мнение, че не е рентабилно в страната да има 100 хил. фермери, повечето от които отглеждат по едва 2-3 крави. „Трябва да се помогне на тези, които искат да развиват животновъдството като бизнес, а не като занимание за странични доходи“, убеден е предприемачът.

В Европа и у нас

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

за суровото мляко тях изтича в края на тази година.

Бизнес или поминък Решението на Европейската комисия не се приема еднозначно в бранша. Собственик на мандра, пожелал анонимност, заяви, че големите фермери и преработватели са против отсрочката, защото тя означава още две години да се подхранва сивият сектор. Според Господин Господинов, председател на Браншовия съюз на животновъдите в България, делът на сивата икономика в млекопреработвателния сектор е около 50%. Става дума за мляко, което на практика не се отчита никъде, а се ползва за преработка. Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите в България, обаче смята, че удължаването на срока е решение, което ще спаси фермерите от полупланинските и планинските райони. Тези райони са заплашени от обезлюдяване, а отглеждане-

то на животни е основно средство за прехрана на хората, живеещи там. „Но преходният период би изпълнил своята роля само ако се създаде гаранционен фонд и ако има нисколихвени заеми за хората в бранша. В противен случай ползата от него ще е нулева“, категоричен е Синапов. „Ако няма финансов ресурс, ако никой не се интересува от тези фермери,

Новата отсрочка обаче е само за животновъдите, но не и за мандрите. както беше досега, агонията в сектора ще продължи“, твърди и Диляна Славова, изпълнителен директор на Националната асоциация на млекопреработвателите. Според нея преходен период без стратегия и програма за развитие на животновъдството и без финансиране е обречен.

Световният пазар на мляко остава нестабилен. Спадът в цените на суровината, увеличеното й предлагане и намалялото търсене на млечни продукти разтърсиха сериозно сектора в цяла Европа. Затова в началото на септември министрите на селското стопанство на страните от ЕС обсъдиха различни възможности за подпомагане на бранша и устойчивост на пазара. За да компенсират рязко намалелите доходи на млекопроизводителите, в Европа вече бяха въведени редица мерки. Започналото от март интервенционно изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах, което трябваше да приключи в края на август, ще продължи до 28 февруари 2010 г. - т.е. до началото на новия интервенционен период. Европейската комисия предложи да бъде упълномощена да направи това и през 2010 г., ако пазарната ситуация го изисква. Досега са изкупени 81 900 тона масло и 231 000 тона обезмаслено мляко на прах. Комисията иска да се разшири обхватът на продуктите за складиране и към тях да се прибавят и сирената. Европа възобнови и т.нар. експортни възстановявания за млечни продукти. Сумите се отпускат в разумни граници, за да позволяват на европейските износители да бъдат конкурентоспособни, без да подбиват световните цени. Част от мерките е и решението на Брюксел да разреши по изключение на държавите членки да започнат преките плащания за млекопроизводителите от 16 октомври вместо от 1 декември.Една субсидия по-малко Фермерите могат да получават целева субсидия за качествено мляко само до края на тази година. Причината е, че според европейското законодателство помощи, предоставени изцяло въз основа на цена, количество, единица производство или единица средство за производство, се разглеждат като оперативни и са несъвместими с общия пазар. Възможно е обаче някои от тези субсидии да бъдат заменени с минимални държавни помощи (de minimis). Размерът на помощите de minimis за земеделското производство е 7500 евро (14 669 лв.) на стопанство за период от три данъчни години.

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

207 мандри получиха преди две години отсрочка до края на 2009 г., за да отговорят на евроизискванията. Тези, които не спазят срока, ще бъдат затворени.

България обаче до момента не е участвала в по-голямата част от пазарните мерки в сектора. Единствената схема за подкрепа, която се прилага от 2008 г., е „училищно мляко“. Допълнителен фактор, усложняващ ситуацията в страната, е, че само около 10% от животновъдните стопанства разполагат със собствена земя и при тях ефектът от директните плащания на единица площ е почти нищожен. Затова животновъдите разчитат много на друга мярка за подкрепа - плащания за глава животно. Тази схема обаче може да бъде факт едва след като бъде готова Националната идентификационната система за животните към Националната ветеринарно-медицинска служба, която се очаква да заработи до 1 декември. Едва тогава ще започне изплащането на парите, които ще се получават до 2011 г. Животновъдите в страната получават субсидии за произведено и продадено качествено мляко. Но отделеният ресурс за тази подкрепа от около 12 млн. лв. бързо се изчерпва и помощите се плащат само няколко месеца в годината. Понякога с огромно закъснение. Затова фермерите искат целогодишно субсидиране за качествено сурово мляко. Но Европа налага други правила (виж карето)

Квотите Ситуацията в сектора се утежнява и от факта, че България не изпълнява националната си млечна

квота, която за 2008-2009 г. е 998 580 тона. Всяка година агроминистерството разпределя между производителите индивидуални млечни квоти, които те могат да продават за преработка на мандрите. Първоначалната национална квота за страната от 979 хил. т постепенно беше увеличена, но заради кризата много фермери не успяха да предадат определените им количества. Все още няма квотна борса, където стопаните могат да продадат неизпълнените си индивидуални количества. За да не губят пари от непродадените права, българската държава поиска от Брюксел да изкупува с финансов ресурс от общността нереализираните индивидуални млечни квоти. Предложението е било прието от европейските министри на земеделието, но ще влезе в сила едва след като агроминистерството разработи механизма за покупка на квотите. Очаква се квотите за краве мляко да бъдат премахнати в целия Европейски съюз до 2015 г. Дотогава ще продължи тяхното „меко приземяване“, което означава ежегодното им увеличение с по един процент за всяка от страните членки на евросъюза. След премахване на квотите ЕС очаква ръст от 2-3% в добива на краве мляко и спад между 5-15% на цените му“, прогнозира Бенедикт Мазюр, ръководител на търговско-икономическия отдел в Европейската млечна асоциация (EDA). K


62

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г. finansi.capital.bg

ФИНАНСИ

Борсов сблъсък

Големият скок на световните индекси през последните месеци разделя анализаторите на песимисти и оптимисти Константин НИКОЛОВ

„Всеки ден стоя пред екрана на компютъра и тъкмо да натисна бутона продавай, се отказвам в последния момент. Страхувам се дали сме в балон, тъй като не виждам смислени причини за такъв скок на борсите през последните месеци.“ Тези думи на дребния инвеститор Кийт Мърфи пред в. LA Times много точно описват объркването и усещането на несигурност сред участниците на световните фондови пазари в момента. Основните индекси са скочили само за шест месеца с около 40-50% от достигнатото дъно през март и продължават да растат въпреки прогнозите на някои експерти, че през септември вече трябваше да са паднали с 10%. Историята показва, че след подобен растеж пазарът започва да се разклаща. В момента има сигна-

Къде ще се пречупи трендът ли за това: някои инвеститори в акции започнаха да разпродават, китайският пазар, който беше двигател на повишението през пролетта на тази година, падна с 22% само през август, а спекулативните сделки през последния месец се увеличиха. В момента експертите са разделени на два лагера. Песимистите на Уолстрийт твърдяха, че повишението ще спре в момента, в който инвеститорите проумеят дълбоките проблеми пред икономиката - че финансовата система все още не е излязла от интензивното отделение, че компаниите не увеличават приходите си и че близо 15 млн. американци са без работа. Въпреки техните предупреждения пазарите продължаваха да растат сякаш противно на логиката. В същото време се намират и анализатори, според които скокът е оправдан, тъй като краят на рецесията е дошъл и може да се очаква още движение нагоре. Все пак да не забравяме, че борсите изпреварват събитията. Което въобще не успокоява инвеститори като Кийт Мърфи. „Усеща се голяма нервност. Не беше толкова отдавна, когато същите инвеститори, които сега помпат борсата, я сринаха“, коментира пред. LA

Times Уейд Купърман, изпълнителен директор на онлайн брокерска компания ТradeMonster.

Песимистите Един от сигналите, че може би настъпва краят на възхода, е разпродажбата на акции от т.нар. инсайдъри в компаниите - мениджъри и членове на борда на директорите.

СНИМКА: REUTERS

Според изследователската компания TrimTabs този род сделки са достигнали най-високото си равнище от май 2008 г.: 6.1 млрд. долара от средата на август до средата на септември. „Инсайдърите се изтеглят по-рано“, заяви пред в. New York Times Арт Кашин, директор на операциите на UBS, на пода на Нюйоркската фондо-

СКОК

СЪОТНОШЕНИЕ

97% 27.5 се е повишил индексът SOFIX от края на февруари досега.

е показателят цена - печалба на S&P 500 в момента.

ОТНОСИТЕЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДЕКСИТЕ (16 септ. 2007 г. = 100)

120 100 80 60 40 20 0 09.2007

03.2008

09.2008

03.2009

09.2009

Източник: Global Faktiva, БФБ

ва борса. В същото време „вътрешните хора“ невинаги са прави - след като се опариха в началото на годината, може би сега те са далеч по-предпазливи и гледат да спечелят, докато могат, допълва той. Робърт Шилър, преподавателят по икономика от Йейл, предвидил имотния балон в САЩ, твърди, че американските акции са надценени, ако се вземе предвид съотношeнието цена - печалба (P/E). В момента индексът S&P 500 се търгува на 27.5 пъти към прогнозираната печалба за 2010 г., докато средното историческо ниво е 15. Повечето компании подобриха представянето си, но чрез съкращаване на разходи, а не чрез нараснали приходи и високите показатели на Р/Е не дават много шансове за продължително повишение на пазара, смята Шилър. Някои анализатори се притесняват от волатилността на китайския пазар и от самия факт, че са минали толкова месеци без силен срив на акциите. „Хората, с които говоря, смятат, че е време за корекция от 10% надолу“, коментира пред New York Times Томас Лий, главен капиталов стратег в JPMorgan Chase. Според него повишението от последните месеци е било просто корекция след ме-

чия пазар и подобрение ще има едва след като дойдат по-ясни сигнали за глобалната икономика. На същото мнение са и други експерти. „Ще се нуждаем от по-силни макроикономически данни, за да говорим за устойчиво възстановяване“, смята Чикуон Дан, анализатор в Richelieu Finance в Париж. Джереми Грентъм от компанията GMO е на мнение, че скокът се дължи на държавните пакети за стимулиране на икономиката. Според него рано или късно ще настъпи корекция надолу и по тази причина съветва инвеститорите да купуват само сини чипове. „Следващите седем години ще са „постни“ за акциите“, коментира Грентъм.

Оптимистите Но в същото време много анализатори очакват растежът да продължи и предвиждат скок от още около 20% до края на годината. Те подкрепят твърдението си с довода, че много инвеститори тепърва ще се връщат на пазара, след като са пропуснали последните месеци на растеж. Мнозина отхвърлят и твърдението, че скокът през последните месеци е бил корекция след мечи пазар. „Скокът на S&P 500 от март досе-


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

63

ФИНАНСИ

Ракетите остават приземени Инвеститорите се насочват към стабилни и ликвидни компании Тодор ТОДОРОВ

П

реди 3-4 години формулата за успешен борсов играч в България беше проста - необходими ти бяха известна сума пари (може и на кредит) и сметка в инвестиционен посредник. Нямаше голямо значение в какво инвестираш, защото почти всичко, което купиш, поскъпваше. Тогава някъде и думата ракета (акция, която трябваше да донесе поредната главозамайваща печалба на инвеститорите) толкова се изтърка от употреба в разговори и форуми, че накрая се споменаваше предимно през смях или поне иронично. Обикновено ракетите бяха компании с относително добри финансови показатели, но със съмнително качество на управлението им и ниска ликвидност на акциите им. Това, което изстрелваше капитализацията им нагоре, беше почти всеобщата убеденост, че имат огромен потенциал за растеж. В това постепенно започваха да вярват повече хора и така акциите на тези компании резонно започваха да поскъпват. Всичко вървеше добре, но дойде кризата. И се оказа, че най-бързите ракети са били и най-големите балони. Нещата обаче започват да се променят. Все повече инвеститори търсят качестве-

га е по-голям спрямо спада от октомври 2008 г. до март 2009 г., което означава, че трудно може да го наречем корекция след мечи пазар“, заяви пред в. Wall Street Journal главният анализатор във финансовата компания BTIG Майк О’Рурк. Има и далеч по-ентусиазирани играчи на пазара. Ласло Бирини, основа-

Според анализаторите в краткосрочен план ще печелят акциите на новите компании, а в дългосрочен на стабилните. тел на Birinyi Associates, смята сегашното „рали“ за едно от най-силните в историята. „Наблюдаваме Юсеин Болт на пазарите“, коментира той пред сп. Fortune. Според него покачването ще продължи именно „защото никой не нарича сегашния пазар бичи“. Скокът не е просто американски феномен: от 1 януари досега индексът на Bloombеrg за 500 европейски сини чипове е нагоре с 20% в сравнение с 18% на S&P 500. Нововъзникващи пазари като Бразилия и Русия са скочили съответно с 61% и 96%.

Инвеститорите са много активни и на дълговия пазар, а борсови стоки като злато и захар също скочиха рязко. Някои експерти правят друга интересна прогноза. Според тях в краткосрочен план ще печелят акциите на новите компании, а в дългосрочен - на стабилните.

А България? Българският пазар също следваше тенденциите на водещите индекси. SOFIX се покачи с 42% от началото на 2009 г., а от тоталния срив в края на февруари е нагоре с 97%. С изтеглянето на чуждите инвеститори по време на кризата ликвидността на БФБ силно намаля, но с възстановяването на международните борси през последните шест месеца се съживи оптимизмът и на нашия капиталов пазар. „Страната ни е силно зависим пазар от събитията в САЩ и Европа“, коментира пред „Капитал“ Цветослав Цачев, ръководител на отдел „Анализи“ в „Елана трейдинг“. Според него БФБ е изоставала значително в компенсирането на загубите, но последният растеж е изгладил това неравновесие. „Ниската ликвидност прави пазара ни много динамичен, което при корекция ще засили движението му на-

ни компании - с потенциал за растеж, добро корпоративно управление и висока ликвидност на акциите. „Съдейки по обемите на търговия през последните седмици, може да се каже, че фокусът на инвеститорите е насочен към качествените и по-големи компании, при които може да се намери стабилен фундамент дори в условията на настоящата криза“, коментира Георги Бисерински, изпълнителен директор на управляващото дружество „КД Инвестмънтс“. На това мнение е и Борислав Ников, член на съвета на директорите на „Статус капитал“. Статистиката на борсата от последните

Ограничените възможности за инвестиции в България насочват погледите навън. седмици също показва, че повишеният оборот се дължи основно на сделки с компании от официалния сегмент, на който са качени най-ликвидните дружества. „Действително се наблюдава липса на апетит към по-нисколиквидните компании, независимо че по презумпция при тях цените могат да се движат по-лесно. Това всъщност е нормална реакция на инвеститорите, които искат да се предпазят от характерната за българския капиталов пазар ниска ликвидност“, смята Бисерински. Инвеститорите обаче са наясно, че няма достатъчно качествени дружества на бъл-

долу спрямо развитите борси. Ще продължим да следваме посоката навън, като корпоративните новини едва ли ще имат силен ефект. Още 15-20% нагоре в чужбина правят 3040% покачване у нас, което е достижимо в рамките на следващата година“, смята Цачев. На подобно мнение е и Радослав Рачев, изпълнителен директор на „Булброкърс“. Според него колебанията в цените на българския пазар са повисоки поради изключително ниската ликвидност, която пречи на завръщането на по-големи чуждестранни играчи. „За целта е добре да се предложат нови големи дружества на пазара, като това може да стане например чрез листване на държавни дружества от енергийния сектор“, е мнението на Рачев. Но независимо дали в България или в който и да е друг фондов пазар по света един въпрос от типа „да бъде или да не бъде“ продължава да мъчи съня на всеки инвеститор - „да продължа ли да купувам акции, или да продавам“. Експертите остават разделени по този въпрос, но основният урок от борсовия срив е един: „не инвестирай пари, които не можеш да си позволиш да загубиш“. K

гарската борса, което повдига въпроса и в какви други книжа ще се влага свободният ресурс. Има два варианта - пренасочване в чужбина, което вече е факт, или завръщане към някои неликвидни компании след време. „Ликвидността, особено за институционалните инвеститори, се превърна в един от приоритетните фактори и не случайно през последните месеци инвестициите им зад граница нарастват“, коментира Бисерински. Данните за застрахователния сектор към края на юни показват, че компаниите са намалили вложенията си в български активи за сметка на чуждите. Преориентация има и при взаимните и пенсионните фондове. Дори и при добро развитие на капиталовите пазари през следващите няколко месеца, едва ли ще изгрее звездата на нисколиквидните и малки компании, търгувани на българската борса, независимо че акциите им в момента струват „стотинки“, допълни Бисерински. Според Борислав Ников обаче това е възможно. „Когато цените на акциите и финансовите коефициенти на стабилните компании достигнат високи нива, тоест станат надценени, неизменно ще има завръщане и към по-нисколиквидните дружества“, заяви той. Всъщност задържането на капиталите и инвеститорите на българската борса зависи от самите компании и техните мениджъри. А от тях не се изисква много - само осигуряване на повече ликвидност и по-добро корпоративно управление. K

23 СЕПТЕМВРИ

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА + най-бързорастящите компании + най-печелившите компании + класация на банките

с подкрепата на


64

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

ФИНАНСИ

Студената финансова зима на 2008 г.

ТОП 50 НА БАНКИТЕ Според класацията Deloitte CE Тоp 500

Компания

2008

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Бизнесът на най-големите банки и застрахователи в Централна и Източна Европа се свива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

OTP Bank PKO BP Česká spořitelna Pekao ČSOB Komerční banka Swedbank BRE NLB Group BCR ING ZABA BZWBK BRD Slovenská sporiteľňa K&H CIB Millennium VÚB MKB Tatra banka UniCredit Bank Czech Republic Handlowy Erste Bank PBZ Raiffeisen Bank Kredyt Bank SEB VB BGK Swedbank Getin Swedbank Privatbank ČSOB Raiffeisen Bank Polska Raiffeisenbank ERSTE Unicredit Raiffeisen Bank Aval RBA ČMSS BGŻ Уникредит Булбанк GE Money SEB Volksbank Oschadbank Hypoteční banka Ukrsibbank Unicredit

Унгария Полша Чехия Полша Чехия Чехия Естония Полша Словения Румъния Полша Хърватия Полша Румъния Словакия Унгария Унгария Полша Словакия Унгария Словакия Чехия Полша Унгария Хърватия Унгария Полша Литва Полша Латвия Полша Литва Украйна Словакия Полша Чехия Хърватия Унгария Украйна Хърватия Чехия Полша България Полша Естония Румъния Украйна Чехия Украйна Румъния

35 423.5 32 268.2 32 017.5 31 622.3 30 615.9 25 957.8 25 229.3 19 798.0 18 918.2 17 334.3 16 683.6 14 204.7 13 862.1 12 777.2 12 555.0 12 019.4 11 476.7 11 292.0 11 230.5 10 897.4 10 549.7 10 370.9 10 198.0 9 957.5 9 724.6 9 707.6 9 282.6 8 551.0 8 213.9 7 820.3 7 500.0 7 394.5 7 384.8 7 310.5 7 076.5 6 886.9 6 228.4 6 062.7 6 021.1 5 949.0 5 775.6 5 768.1 5 631.9 5 580.9 5 437.4 5 355.4 5 323.4 5 130.9 5 130.8 5 093.8

Ръст на активите* 2007 - Q1 2008 2008 Q1 2009 6.1 -6.4 6.5 -22.4 4.7 -4.1 -8.7 -18.0 -11.9 -3.8 4.4 -6.6 -2.3 -6.2 26.8 0.6 3.3 N/A -1.2 -2.1 14.9 -15.1 8.8 N/A 20.2 0.0 15.4 7.9 38.8 -14.7 25.7 N/A 13.7 N/A 32.5 -23.2 32.6 18.2 12.0 N/A 40.1 14.6 -8.1 -8.2 -6.1 -20.2 24.8 N/A 5.5 N/A 20.3 N/A 22.6 8.1 5.5 5.7 6.0 N/A 8.6 N/A 41.4 -18.3 1.6 -0.1 -2.5 -3.7 30.7 -19.9 18.3 7.7 52.9 33.2 12.4 N/A 8.1 N/A 0.5 -0.3 6.4 N/A 4.9 -3.0 3.1 -8.3 21.5 31.8 38.7 N/A -3.5 -6.7 52.9 N/A 104.7 118.4 36.0 22.8 1.1 3.7 0.4 N/A

Нетна печалба 2008 959.5 893.8 633.9 1 008.2 43.9 530.5 393.8 244.1 22.8 552.3 126.8 212.6 271.7 425.9 136.8 103.4 112.1 117.7 162.7 28.5 126.4 197.3 170.9 107.9 172.8 57.8 92.5 75.0 20.2 84.1 159.6 119.5 169.0 35.7 102.8 51.9 112.6 115.9 69.0 66.6 59.1 60.6 147.6 88.0 48.9 33.4 40.0 46.9 55.9 58.0

Ръст на печалбата* 2007 2008 15.8 14.9 44.9 76.4 -88.8 31.2 -18.5 30.1 -83.7 99.1 -24.7 16.2 -7.5 39.3 10.9 -28.9 -5.7 -3.5 35.1 -57.5 23.7 106.4 -21.5 4.4 10.9 -48.1 -10.4 -49.3 -78.4 -41.1 -9.6 -0.1 -24.1 -15.8 14.7 76.2 36.9 32.7 -19.0 -3.1 34.5 -15.7 13.8 -15.5 -62.2 N/A 33.1 61.8 93.0 -7.2

* В проценти; всички стойности за активи и печалба са в млн. евро

Мария ИВАНОВА организират определените като най-скъпи в историята олимпийски игри и сега да се чудят как да си възвърнат поне част от инвестираните средства.

Ако китайците предполагаха, че през есента на 2008 г. световната икономика ще се разтресе изоснови и ще се възстановява дълго и мъчително след това, едва ли щяха през лятото да

Държава Активи

Ако пък преди две-три години банкерите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) подозираха колко ще е трудно продължаването на бизнеса им след краха на Lehman Brothers, може би щяха да действат много по-внимателно и премерено по отношение на бурното и

сравнително лесно отпускане на кредити със средства, взети главно от западните пазари. Напротив, въпреки началото на кредитната криза през 2007 г. и сътресенията на американския пазар в Централна и Източна Европа все още всичко беше относително спокойно и банките отчетоха рекордно добра година. Събитията от миналия септември обаче промениха изцяло световния финансов ред и това нямаше как да не се отрази и в доскоро процъфтяващия

банков сектор в региона.

„След гарантирането на правителствените плащания рекапитализацията на банките в Централна и Източна Европа е най-неотложният въпрос в региона.“ ЕЛИЗАБЕТ ДЕНИСЪН, Deloitte Research Germany

Свиване вместо растеж Тъй като, както и в България, по-голямата част от кредитните институции в региона са притежание на западни финансови групи, проблемите на собствениците им се отразиха и на дъщерните предприятия. Замръзването на световните капиталови пазари и рязкото ограничаване на достъпа до финансов ресурс затрудниха сериозно бизнеса на банките в ЦИЕ, които дотогава за-

лагаха главно на растеж и завземане на пазари чрез кредитна дейност, която се финансираше основно чрез външни средства. В търсенето на допълнителна ликвидност, с която да продължат дейността си, финансовите институции от региона се насочиха към привличането на депозити от местното население, като в редица страни конкуренцията за свеж ресурс доведе до депозитни войни с все по-високи лихви, които се предлагаха за спестяванията на вложителите. Това пък от


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

65

ФИНАНСИ то е начело на Полската банкова асоциация.

ТОП 50 НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Държава

Брутни записани премии 2008

PZU Полша 6 064.6 Česká pojišťovna Чехия 1 905.0 Warta Полша 1 407.8 Kooperativa pojišťovna Чехия 1 231.9 Commercial Union Polska Полша 1 161.8 ING Polska Полша 1 103.6 Allianz Polska Полша 882.7 Zavarovalnica Triglav Словения 753.9 Allianz Hungaria Унгария 739.3 Generali-Providencia Унгария 533.8 Uniqa Polska Полша 518.2 STU Ergo Hestia Полша 514.0 Allianz - Slovenská poisťovňa Словакия 511.4 Croatia osiguranje Хърватия 497.6 AIG Amplico Life Полша 493.7 AXA Życie Полша 457.0 Kooperativa Slovakia Словакия 443.8 Generali Polska Полша 396.3 Allianz pojišťovna Чехия 395.4 Nordea Polska Полша 380.5 ČSOB Pojišťovna Чехия 380.2 ING Hungary Унгария 379.6 Allianz-Tiriac Asigurari Румъния 376.1 HDI-Gerling Полша 353.7 AEGON Hungary Унгария 346.6 Generali Pojišťovna Чехия 343.9 Omniasig Румъния 321.0 OTP Garancia Унгария 315.6 Benefia Полша 280.9 Pojišťovna České spořitelny Чехия 267.8 AEGON Polska Полша 260.4 Uniqa Hungary Унгария 257.4 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba Словения 256.7 Zavarovalnica Maribor Словения 251.8 ING Životní pojisťovňa Чехия 246.5 Vzajemna Словения 234.9 Česká podnikatelská pojišťovna Чехия 217.5 Generali Slovensko Словакия 206.6 Asirom Румъния 203.8 InterRisk Полша 203.6 ING Asigurari de Viata Румъния 181.5 Astra-Uniqa Румъния 176.6 Europa Полша 176.3 Uniqa pojišťovna Чехия 175.5 Asiban Румъния 164.8 Dunav Osiguranje Сърбия 161.3 Allianz Zagreb Хърватия 154.2 AVIVA Hungary Унгария 153.7 Euroherc Хърватия 150.5 DDOR Сърбия 150.3

Ръст на премиите* 2007 2008 50.4 25.0 107.2 17.5 36.6 202.1 1.0 6.5 1.5 -3.0 209.6 31.0 9.9 7.1 -1.1 352.2 18.5 59.5 14.4 63.1 16.6 -21.1 1.6 6.6 11.5 25.6 21.1 -11.9 73.7 15.2 -64.7 -2.7 2.3 7.5 -5.6 3.5 27.1 17.1 8.1 26.0 20.7 57.5 72.4 28.8 -1.2 2.5 6.4 -32.8 10.3 7.5

Q1 2008 Q1 2009 -25.2 -5.6 N/A -4.0 N/A 127.2 N/A 2.0 -26.0 -16.0 23.1 N/A 11.7 N/A -18.1 -73.3 7.1 N/A 9.3 -18.8 3.3 -24.7 -20.6 N/A -12.2 -0.1 -13.7 -39.0 N/A -33.9 N/A 24.7 0.2 10.1 -14.5 4.4 22.4 10.3 -24.9 -22.3 -17.5 25.1 -25.8 N/A N/A N/A N/A -69.1 N/A N/A

Нетна Ръст на печалба печалбата* 2008 666.7 62.8 25.9 66.1 141.8 47.1 N/A 14.9 31.6 37.1 2.2 32.8 68.2 9.1 103.4 -13.6 7.7 7.7 37.7 0.0 21.9 N/A 6.2 N/A N/A 4.3 38.3 N/A 0.7 8.8 17.7 N/A -14.9 2.8 29.0 -0.6 12.2 -6.8 -18.4 10.5 4.6 0.9 31.0 5.6 -35.9 15.9 2.4 N/A N/A 0.5

2007 2008 -30.0 -74.1 -43.2 36.2 14.8 8.2 N/A -65.3 -51.0 43.4 -36.2 N/A -34.0 -49.6 35.3 -43.3 -73.0 N/A 26.8 -96.5 -35.7 N/A -34.7 N/A N/A -75.2 N/A N/A 89.3 -33.5 N/A N/A -152.4 -32.8 -18.0 -110.0 42.7 -170.5 -92.8 47.6 -44.5 104.5 46.0 9.7 N/A N/A -50.7 N/A N/A -87.2

Не е лесно да си голям Данните на Deloitte за водещите 50 кредитни институции в ЦИЕ също са достатъчно красноречиви. Докато допреди кризата техните активи се увеличаваха с около 30% годишно, към края на 2008 г. отчетеното повишение е с едва 4.2% спрямо края на 2007 г. Тенденцията към свиване на бизнеса се забелязва и погледнато на индивидуална база - през 2007 г. всички банки от топ 50 регистрираха ръст на активите си, но година по-късно осем от тях вече отчитат спад по този показател. А по всичко личи, че трудните месеци пред региона съвсем не са започнали да си отиват, каквито засега са индикациите за останалата част от Европа. Доказателство за това са предоставените данни към края на първото тримесечие на 2009 г. От тях се вижда, че броят на кредитните институции, които регистрират намаляване на активите си на годишна база, вече е 21. Иначе основните имена в голямата петдесети-

ца са същите, като промяната в подреждането е главно в позициите, които заемат. След като миналата година унгарската OTP (която е собственик на Банка ДСК) отстъпи челното място, сега отново се връща на върха. Полските банки обаче продължават да са с найсилно присъствие във финалното подреждане - 13 от петдесетте най-го-

Кредитирането беше при много позатегнати условия и при значително завишени цени. леми кредитни институции в региона са от Полша. Следват представителите на Унгария и Чехия, които са по седем. В топ 10 по три банки са именно от тези три държави, като десетката се допълва от естонската Swedbank. Подобна е и ситуацията в подреждането при застрахователите. Докато през 2007 г. с изключение на българската ДЗИ всички компании от топ 50 отчетоха ръст на записаните премийни прихо-

ди, година по-късно девет от тях вече отчитат спад по този показател. От данните към края на първото тримесечие на 2009 г. пък се вижда, че броят на дружествата, които регистрират годишно свиване на постъпленията от продажба на полици, вече е 21. Начело на водещите 50 дружества в региона според реализираните премийни приходи остава полската PZU, която отбелязва 50% ръст по показателя за последната година. Именно полските компании са най-многобройни и в класацията на петдесетте най-големи застрахователя в региона. Общият им брой в подреждането е 16, като пет от тях са в челната десетка. Следващите най-многобройни групи са на дружествата от Чехия и Унгария - съответно 9 и 7 компании, по две от които са в топ 10. Първите десет се допълват от словенската Zavarovalnica Triglav, която през 2008 г. проявяваше интерес към навлизане и на българския пазар чрез закупуването на мажоритарния дял в Общинска застрахователна компания. K

представя:

Ерата на глупостта

Защо не направихме нищо, когато имахме възможност да се спасим?

* В проценти; всички стойности за брутни записани премии и печалба са в млн. евро

ABSORBING

БАНКИ

1.2 процента е ръстът на активите на 10-те найголеми банки в региона през 2008 г.

СПАД

21 от 50-те най-големи застрахователя свиват приходите си в началото на 2009 г.

своя страна оказа ефект и върху лихвите по заемите. Кредитирането - там, където все още продължаваше, беше при много по-затегнати условия и при значително завишени цени. Другият проблем, който изникна пред банките от Централна и Източна Европа, беше увеличаването на т.нар. лоши кредити. Поскъпването на заемите, свитият достъп до ново финансиране и растящата безработица в региона доведоха до сериозни затруднения пред кредитополучателите и все по-голяма част от тях започна да забавя (или съвсем да спира) обслужването на заемите си. Според прогноза на Международния валутен фонд от началото на 2009 г., ако за сравнение се използват предишни кризи,

е възможно до края на годината делът на проблемните експозиции в банковите портфейли в региона да достигне 25%. „След гарантирането на правителствените плащания рекапитализацията на банките е най-неотложният въпрос в региона“, коментира д-р Елизабет Денисън от Deloitte Research Germany. „Налице са притеснения относно стабилността на банковата система, в случай че рецесията се окаже подълга и по-сурова, отколкото се очакваше, заради вероятния ефект, който това би имало върху нивата на неплатените заеми“, допълва тя. „Очакваме влошаване на кредитните портфейли, което ще дойде от проблемите в реалната икономика“, посочва и Кшищоф Пиетрашкевич, кой-

THE LA TIMES THE TIMES

FRIGHTENING THE NEW YORK TIMES NEWS OF THE WORLD

FA

INA AT TING THE GUARDIAN, A LONDON ON THE FINANCIAL TIMES

19:45 часа Арена Запад София

Том Йорк

от Рейдиохед с музика наживо

Световна овна премиера пре 22 септември

Наживо в повече от 45 страни

www.ageofstupid.net Билети на касите на кино Арена Запад, София

Медийни партьори Със съдействието на:

“Посланици на природата” gudevica.org

още

Холивудски звезди минават по зеления килим от премиерата в Ню Йорк

Филмът Сателитно излъчване на кадри с водещи лица от света на политиката и развлеченията, природозащитници


66

KАПИТАЛ

my.capital.bg

МОЯТ КАПИТАЛ

Промоции на всеки километър Застрахователите предложиха на пазара най-различни бонуси и отстъпки по „Каско“ Мария ИВАНОВА

А

ко следите редовно новинарския поток, е твърде вероятно вече да сте срещали фразата „йероглифът на кризата се чете и като възможност“. А ако пък сте собственик на автомобил и решите да го застраховате, е твърде вероятно да откриете и какви точно възможности отваря тя пред личния ви бюджет. Напоследък застрахователите буквално се надпреварват да актуализират тарифите си по „Автокаско“, като за радост на клиентите промените масо-

во са в посока поевтиняване. В допълнение на това компаниите извадиха на пазара и цяла гама бонуси и отстъпки, а някои дори предлагат и различни подаръци, ако се застраховате при тях. „Докато цената по „Гражданска отговорност“ расте, то по „Автокаско“ компаниите се стремят да направят поатрактивни продукти и правят промоции“, обяснява Ясен Христов, съдружник и управител на застрахователния брокер SDI. От компанията му посочват, че например средната цена за „Пълно автокаско“ за масов автомобил като „Фолксваген Голф“ на над 10 години

19 - 25 септември 2009 г.

Най-големи са намаленията за шофьорите, които нямат щети. с обем на двигателя 1800 куб. см е между 320 и 440 лв., като застрахователната му стойност е около 5000 лв. За петгодишна „Шкода Фабия“ 1900 куб. см пък застраховката излиза между 570 и 690 лв. при застрахователна стойност между 12 и 13 хил. лв. Точната цена зависи както от конкретната компания, в която се застраховате, така и от някои други фактори.

Така например, ако платите цялата застрахователна премия наведнъж, а не разсрочено, можете да получите отстъпка между 5% и 10% от стойността й. Ако застраховате повече от един автомобил, също можете да спестите част от цената. В някои компании пък полицата ще ви струва с 10% по-малко, ако досега не сте застраховали колата си при тях. Лоялните клиенти също не са забравени. В случай че вече имате сключена застраховка „Гражданска отговорност“ в дадена компания, най-вероятно тя ще ви предложи отстъпка от порядъка на 5-10%, ако сключите и „Автокаско“. Бонуси ви очакват и при подновяване на полицата в същата компания, особено ако през последната една или повече години не сте имали щети. В такъв случай отстъпката в цената най-често е в размер на 10%, но при някои компании достига и 60% (но ако шест поредни години не сте имали щети). Напоследък все повече застрахователи предлагат и т.нар. авансова отстъпка. При нея отначало плащате 70-90% от премията и ако за срока на застраховката нямате щети, накрая не доплащате остатъка. В случай на щета обаче трябва да внесете отстъпената ви в началото сума, преди застрахователят да ви изплати дъл-

жимото обезщетение. При някои от компаниите може дори и при щета да не доплащате това става, ако успеете да докажете, например с протокол от КАТ, че щетата не е била по ваша вина. Преди обаче да се гмурнете в морето на отстъпките, е добре да имате предвид още няколко подробности. „Едно от нещата е например какво трябва да се направи в случай на щета и в какъв срок да се уведоми застрахователят“, посочва Ясен Христов. По думите му много често застрахователите отказват да изплатят щети именно заради пропуснати срокове за уведомяване. Друга ценна информация, с която е добре да сте наясно предварително, е точно какви рискове покрива полицата, която сключвате. „Трябва да се има предвид, че за определен вид щети компаниите не изплащат обезщетения и много хора остават изненадани, когато се окажат в такава ситуация“, обяснява той. Обикновено става въпрос за неща, за които би могло много лесно да се симулира щета - например кражба на гуми или джанти. „Застраховката е един договор и всичко е описано в общите условия, така че е важно хората да ги четат, колкото и досадно да изглежда това“, обобщава Христов.

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

§y›z}x

§y›z}x

€~–xyx

€~–xyx

°¨ Ùj’¡£¥Ù¥©¥¯·­d ÙÙ ¡«Ù°¨ Ùj•¥µ©ªd Ù¬­«®¯«­¢ªÙ ®¯¢ªÙ¬­¯©¢ª¯ Ù ®ÙŸ·¤©«£ª«®¯¥Ù¤Ù ¬­¢°®¯­«¦®¯Ÿ« ÙÙ§Ÿ © ÙÙ ¢¯ Ù Ù¬­¤¢ª

Œ­¯¢­¢ªÙ«±¥®ÙŸÙ ­ َ«±¥¼ Ù §Ÿ Ùjˆ«¤¢ª¢³d ÙÙ§Ÿ © Ù ®©«®¯«¼¯¢¨¢ªÙŸ²«¡ Ù¡Ÿ¢Ùª¥Ÿ Ù ¥¤§¨»´¥¯¢¨ª«Ù¬«¡²«¡¼¶«Ù¤Ù ¬­¢¡®¯Ÿ¥¯¢¨®¯Ÿ« ÙÙ µ«°­°© Ù¥¤¨«£ž¢ªÙ¤¨ ÙÙ °´¢ž¢ªÙ³¢ª¯·­Ù¥Ù¡­

ž†¯„ØØØÂ

ž†¯„ØÂØØ

Ž†­ ØØØØØØØØ UUU W?TJCL? AMK

Ž†­ ØØ ØØØØ UUU W?TJCL? AMK

§y›z}x

~‚–xyxØ~–Ø}xz|

~‚–xyxØ~–Ø}xz|

€z–‚xy™‚z›z} ~™

«±¥® ٞ°¨ Ùj¥¯«µd Ù¡«ÙŠ‡ ÙÙ Ù§Ÿ © Ù¢¯ يŒ ُ‚“ Ù §¨¥©¯¥§ َ‹

2-؞z}‚¢€

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

}Š©‡Ø‰­„…Š©†Ø‡ØŠ°‡‡ ŽŠ²¯„ت„Œ„

¨­ Øiž„Œ‡ªŒ„…‰ŠØ³Š†c

~Ž­‡²¯‡Ø‰­„…Š©†Ù

ÙÙ© Ù'Ù Ù Ù© ُ…Ù Ù¬­§¥ª ~°‡‡Ù§ž¥ª¢¯¥ Ù¤¨¥ÙÙ ÙÙ© §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«§´ Ù¯Ÿª

‹±¥®ÙŸÙž¥¤ª¢®Ù³¢ª¯·­ Ø Øخ٧ž¥ª¢¯¥Ù¥Ù¤¨¥ ‹§´¢ªÙ¯Ÿª Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ ‡¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù§«ª¯­«¨ÙªÙ ¡«®¯·¬

‹Š…د„†®

‹Š…د„†®

}„†®ØÂØ

 ؆SPM ‰© ®

Ž†­ ØØØØØØØØ UUU W?TJCL? AMK

Ž†­ ØØØ

ØØ

ØØ

€~–xyx

i–œ}xy{xØ{~€™}xcØx–Ù ٕ€ ؀œz

€~–xyx|

€~–xyx

–xyx|Ø~–Ø}xz|

® ه­ª¢Ÿ«

€z–›x•xØ~–Ø}xz|

ªŒ„…„Ø Ø®„ª„¬‡¯ÙÙ ªÙ ¨Ÿª¯ÙÙ °¨¥³ÙªÙ ­¡Ù ­Š©…‡©

®Ù¨¥³¢ÙªÙÙ ž°¨ Ùj«¡«­Ù}¨¢§®ª¡­«Ÿd

ž†¯„ØØØ؆©ŒŠ

±†¯„Ø Ø­© ‰© ®ØØ ¨†¬Ø––

ØØ

Ž†­ ØØØØ Ø ØØØ

ØØØ Ø €®†¯ØŽ†°„¯Š©

}„†®ØØz30 ®ٍ؎„‰„Ø ‹Œ„©­†¯‡†Ù‡ØŠŒ„¯„

¯?C®ØØ ØØz30 ‰© ®

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

Ù¢Ÿ­«§Ÿ ©

«ž«­°¡Ÿª¥Ù®§¨¡«Ÿ¥Ù¥Ù¥ª¡°®¯­¥¨ª¥Ù¬¨«¶¥Ù¥Ù «±¥®¥ÙŸÙ„¬¡ªÙ¬­«©¥µ¨¢ªÙ¤«ªÙfÙ ­ ٍ°®¢ Ù ÙÙ§Ÿ © ž°¨ Ùj­¢¯¥Ù©­¯dÙ

 ØØ

Ž†­ ØØØØ

Œ…ÙÙ§Ÿ ©

„ŒÙÙ§Ÿ ©

²°ª²¢§

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

‚¢€™Ø–xؘx{œ™

€~–xyx

Š¢¤¢©¢¡¢¨®§Ù¤¢©¼ÙÙ ¤Ù¥¤ ­£¡ª¢ÙªÙÙ  «Ÿ¢¡«Ÿ·¡ªÙ±¢­© ©¢£¡°ÙÙ¥ÙÙ¡§

‚¡ª«±©¥¨ª¥Ù§·¶¥ ŸÙª«ŸÙ¤¯Ÿ«­¢ªÙ§«©¬¨¢§®Ù §Ÿ Ùj‰¨¥ª«ŸÙ¡«¨¥ªd Ù°¨ Ùjd ®Ù¬¨«¶Ù«¯ÙÙ§Ÿ ©Ù¡«ÙÙ§Ÿ © ®­«§ÙªÙ¤Ÿ·­µŸª¢ÙfÙ©­¯ÙÙ

˜„؉Š¯Ž„‰Ž‡Øiƒ†…«Ø‰Š¯­ŽcØeØØØ

µª­Š©Ø‹„Œ±†­ØØ ؉© ®

 ØØØ ØØØ

|{€‚}™Ø~~–

®§¨¡«Ÿ¢ÙŸÙ„Œ„ٝ­ªÙ ÙÙ Ù§Ÿ © Ù ¯«§ ٟ«¡ ÙÙ ®ª ٟ·¤¢¨ Ù«±¥®


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

67

МАЛКИ ОБЯВИ ¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

¨­ Øi}‡‰Š­„Øy„‹±„ŒŠ©c

¨­ Øi”µ­ª„Œ‡ºc

¨­ Øiy­„…‡®‡ŒØy„¬Š©c ~–Ø}xz|Ø~™™

z{{›œ˜™y}~Ø~–Ø}xz|

ŸÙ¨°§®«¤ªÙ«±¥®Ù® ­¡ÙŠ°‡‡ØŠŽØ؅ŠØ؉© ®

§ž¥ª¢¯¥Ù¥Ù¤®¢¡¯¢¨ª¥Ù¤¨¥Ù®Ù«§´¢ªÙ¯Ÿª Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ Ù §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«²­ª Ù«¯¨¥´¢ªÙ¡«®¯·¬ Ù¬­§«©¢®¯ Ù ­¢®¯«­ª¯Ù¥Ù²«¯¢¨®§¥Ù°®¨° ¥

~°‡‡ÙŠŽØ؅ŠØ؉© ® ً¯Ÿ«­¢ª«Ù¬­«®¯­ª®¯Ÿ« Ÿ¥®«´¥ªÙªÙ¬«©¢¶¢ª¥¼¯Ù Ù© ٮ٧¨¥©¯¥¤³¥¼Ù¥ÙŸ¢ª¯¥¨³¥¼ Ù¡Ÿ«¢ªÙ ¬«¡ Ù«²­ª Ù¨°§®«¤ª¥Ù¡«Ÿ·­µ¥¯¢¨ª¥Ù­ž«¯¥ Ù¨¢®¢ªÙ¡«®¯·¬ ‚µŒªŠ©‰‡Ø‹­Š´‡ØŠŽØ؅ŠØ؉© ® ٟ¥®«´¥ªÙªÙŸ¥¯­¥ª¯@Ù ٩ٟٞ¨¥¤«®¯Ù¡«Ù¨°§®«¤¢ªÙ£¥¨¥¶¢ªÙ§«©¬¨¢§® Ù}„†®ØMŽØ؆©ŒŠ ®

}„†®Ø؆©ŒŠ ؉© ®

‹®¥ °­¢ª¥ÙÙ¬­§«©¢®¯Ù¤Ùª¢©¯¢¨¥Ù¥Ù§¨¥¢ª¯¥

i”‡¬¯†Ø‹„Œ‰ØŠ°‡ºcØØ

‹Š…د„†®

‹Š…د„†®

~°‡Ø†Ž„«Ø Ù§Ÿ ©ÙŸÙ ¨°§®«¤ªÙ«±¥®Ù® ­¡Ù®Ù«¯Ÿ«­¢ª« Ù¬­«®¯­ª®¯Ÿ«Ù¥Ù§ž¥ª¢¯¥ §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ «²­ª Ù¬­§«©¢®¯

‹±¥®¥ÙŸÙ¨°§®«¤ª¥Ù«±¥® ® ­¡¥ÙØ Ø؉© ®Ø®Ù §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ «²­ª Ù¬­§«©¢®¯ ª¢©ÙÙ ÙÙ¢Ÿ­«§Ÿ ©

ØØ

ØØ

ØØ

ØØ

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

}Š©‡Ø†…¯Š°„®‡­¯‡Ø‰µ´‡ ‡Ø„‹„ŒŽ„®†¯Ž‡ØØ…©ŠŒ

|„ª„¬‡¯‡Ø‡ØŠ°‡‡Ø¯„ر†¯ŽŒ„­†¯Ø¨­†©„Œ…

}„ˆØ‡¬ªŠ…¯„Ž„؇¯©†Ž‡±‡ºØ©Ø‡…†„­¯‡ºØ±†¯ŽµŒ

ž†¯ŽµŒ ب­ Øiy‡ŽŠ³„c

‹Š…د„†®

‹ŒŠ…„©„

‹±¥®¥ÙŸÙ³¢ª¯­¨ª¥ ž¥¤ª¢®Ù® ­¡¥ÙØ Øخ٪ ¤¨¥Ù¥Ù§ž¥ª¢¯¥ Ù«²­ª ‹®¥ °­¢ª«Ù¬­§¥­ª¢

ŸÙ¤Ÿ·­µ¢ªÙ§«©¬¨¢§®Ù®Ù}§¯Ù ªÙž°¨ ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ¡®§«Ùµ«®¢d «¯¨¥´¢ªÙ¡«®¯·¬ Ù§ª¨¥¤³¥¼ ¤ Ù°¬­Ÿ¨¢ª¥¢ Ù ·Ÿ§Ÿ¥Ù®²¢©¥ ¨†¬Ø‰Š®‡‡Š¯„Ù

Ø®„ª„¬‡¯‡Ù ـ«¯«ŸÙ¬­¯¢­¢ªÙ¢¯£ÙªÙ§«¯ÙjkÙ ÙÙ ÙÙ§Ÿ © Ù®Ù «¨¢©¥Ù Ÿ¥¯­¥ª¥Ù¥Ù¡«ž­ÙŸ¥¡¥©«®¯ Ù®§¨¡«Ÿ¥Ù¬¨«¶¥ÙÙ§Ÿ © Ù¬­«®¯«­¢ªÙ¬­§¥ª Ù ¤Ù§¨¥¢ª¯¥ ؊°‡‡Øž†¯ŽµŒÙfÙµ¢®¯Ù«±¥®Ù®Ù¬¨«¶Ù«¯ÙÙ¡«ÙÙ§Ÿ © ÙªÙ¢¯£ Ù®Ù Ÿ·¤©«£ª«®¯Ù¤Ù«ž¢¡¥ª¼Ÿª¢ Ù¬­¢¡Ÿ¯Ù®¢Ù¤Ÿ·­µ¢ª¥ ٮ٫§ž¢¨¼Ÿª¢ Ù ­£¥ ”†¬Ø‰Š®‡‡Š¯„ØŠŽØ‰‹©„²„

‚µŒªŠ©‰Š †Œ©‡¬†¯ØŠ°‡Ø؉© ®ØµØŠ¨Ž©†¯Ø©Š… Øت„Œ„«„ ؉ŠŽ„Ø Ø {ŠŽ„ØijØ Ø؉© ®Ù Ù¬­«¬°®§ Ù±«¦¢ Ù¥¤¨«£ž¢ªÙ¤¨ Ù®§¨¡«Ÿ¢ '؆Ž Ø Ø؉© ®Ù Ù®¢¡¢©Ù¤¨¥ÙÙ ÙÙ§Ÿ © Ù¥¤¨«£ž¢ªÙ¤¨ Ù®§¨¡Ù®ÙŸ·¤©«£ª«®¯Ù ¤Ù¬­¢°®¯­«¦®¯Ÿ«Ù¥¨¥Ù«ž¢¡¥ª¢ª¥¢ Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ َ‹ ''؆Ž Ø Ø؉© ®Ù Ù¡ŸÙ§ž¥ª¢¯Ù®Ù6" ُ‚“ Ù§¨¥©¯¥³¥ Œ«¡²«¡¼¶Ù¤Ù«±¥®ªÙ¡¢¦ª«®¯Ù¥¨¥Ù¤Ù©¢¡¥³¥ª®§¥Ù¥Ù°´¢ž¢ªÙ³¢ª¯·­ ٝ¡Ÿ«§¯®§¥Ù §ª¯«­¥Ù¥Ù§ž¥ª¢¯¥ ž†¯„؊°‡‡ØØØz30 ‰© ®Ø ت„Œ„«„ØØØz30

ØØ

 ØØ

 ØØ

 ØØ

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

€~–xyxØ~™}™Øz‚x—™

€~–xyx

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

€xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ ‹ŒŠ…„©„

‹ŒŠ…„©„Ø ŠŽ…„©„Ø‹Š…د„†®

ŠŽ…„©„Ø‹Š…د„†®

‰ ¤¥ª¥ÙŸÙª«ŸÙ¡¢¦®¯Ÿ¶Ù¯·­ «Ÿ®§¥Ù³¢ª¯·­ Ù ‡Ÿ Ùj¥¯«µd ٞ°¨ ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ®§«Ùµ«®¢d Ù ¨°§®«¤ª«Ù¥¤¬·¨ª¢ª¥¢ Ù ¬¨«¶¥Ù«¯ÙÙ© Ù¬­¯¢­ª«Ùª¥Ÿ«

·­ «Ÿ®§¥Ù«ž¢§¯Ù®Ù¬¨«¶Ù«¯ÙÙ© §Ÿ Ùj~«­«Ÿ«d Ù°¨ Ùj«¦­ªd «¯¨¥´ªÙ¨«§³¥¼ Ù§«©°ª¥§³¥¥ ®Ù­¤­¢µ¢ª¥¢Ù¤Ù¬«¨¤Ÿª¢

·­ «Ÿ®§¥Ù¥Ù«±¥®Ù¬¨«¶¥ÙŸÙ¨°§®«¤ªÙž¥¤ª¢®Ù® ­¡ §Ÿ Ùj­°£žd ٞ°¨ Ùj“Ÿ¢¯ªÙˆ¤­«Ÿd N¯¨¥´ªÙ¨«§³¥¼ ٟٞ¨¥¤«®¯Ù¡«Ù «¨¢©¥Ù®§¨¡«Ÿ¥Ù¬¨«¶¥ N¯«¬¨¢ª¥¢Ù¥Ù§¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù¬«¡¤¢©¢ªÙ¥Ùª¡¤¢©¢ªÙ¬­§¥ª  N±¥®¥Ù«¯ÙÙ© Ù© ¤¥ª¥Ù«¯ÙÙ© 

ž†¯„Øe؊°†ŒŽ¯„؇؋ŠØ…ŠªŠ©„Œº¯†

ž†¯„Øe؊°†ŒŽ¯„؇؋ŠØ…ŠªŠ©„Œº¯†

ž†¯„Øe؊°†ŒŽ¯„؇؋ŠØ…ŠªŠ©„Œº¯†

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E²°ª²¢§

ƒx|x›™

z|Ø{~}œ›‚Øz~~–

#620

¤Ù¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ«ÙªÙ ¢¨¢§¯­«¢ª¢­ ¥¼Ù«¯Ù Ÿ·¤«žª«Ÿ¼¢©¥Ù¢ª¢­ ¥¦ª¥Ù ¥¤¯«´ª¥³¥Ù ٟ¼¯·­Ù¥Ù ®¨·ª³¢ ٟ§¨»´¥¯¢¨ª«Ù¥Ù ¯§¥ŸÙ¬«Ù‰¼­§Ù

Œ†¯„º¯†Ø¯„Ø ®†¨†­‡ ؉„‡ Ø ‹‡„¯„ Ø®Š¯Ž„« Ø …†®Š¯Ž„«Ø‡Ø Š‹„‰Š©„¯†

iÙ®´¢¯«Ÿ«¡ª¥Ù°®¨° ¥ iÙ«®¥ °­«Ÿ§¥ iÙ¡ª·´ªÙ¤¶¥¯ i٥ٟ®¥´§«Ùª¢«ž²«¡¥©«Ù¤Ù©¨§¥¼ÙÙ ¥Ù®­¢¡ª¥¼Ùž¥¤ª¢®

}³©›ž¦¡w›³œ¤¡²™ ~¢¤¬¨¯ªÙ ¡«®¯Ÿ§ÙªÙ©¼®¯«Ù ®Ù±§¯°­

˜„؉Š¯Ž„‰ŽØØ ØØ ØØØ

Ž†­ Ø Ø ØØ

¬„؉Š¯Ž„‰ŽØØØ ØØØØ

€x˜€x”~‚yxØ™Ø €z–›x•x €~z{‚™

‚€x}~€‚Øz‚Øi~”z›™{c

ГОЛЯМА ЛЯТНА ОФЕРТА

210/.-,+..*,)(.*.')*&%(1/$&,/-.%0#$.

/$210/.-,+..*,($%)*&%(1/$&,/-.%0#$.

/$ 

"!%&%+.# ,$,.% /.(%)2 )&$!.       

  )/  

C K?GJØCKQIMA?@JC@E LCR

‚†­Ø C K?GJ B?PTCLG=T?EJGQR??@T @E

"# 2Ø!-,20-*Ø*2"

³¼¨«®¯ª ¬­«³¢¡°­Ù¬«

¢”™€x}zØ}xØ €~€~Ÿz}™Ø ˜x–¢›—z}™§ Ž†­ Ø ØØØØ ®Š¨‡­†¯ ؎†­ ØØØØ CK?GJØBC@RAMLRPMJ?@T @E

£¯²¢§

i”x‚z€™§cØx– ªŒ Ø}‡‰Š‹Š­Ø €~–xyx ى¢¯¨ªÙ®¬¨ŸÙ ®¯¢¨¥¯Ù«¯ÙŸ· ¨¢­«¡ Ù Ÿ«¨±­© Ù§«ž¨¯Ù¥Ù²­«© Ù Ù§ 

™€|xØc{zš‚jØ

'1-Ø 

‹†±‡„­‡¬‡Œ„¯„Ø©Ø ‹ŒŠ‡¬©Š…Ž©ŠŽŠØØ ¯„؍‡Ø­„…‰‡

ŽµŒ‡

 ـ­±¥¯ª¥Ù¬­·´§¥Ù®ÙÙ ‘Ù«¯ÙÙ¡«ÙÙ©©

¡¥®¯­¥ž°¯«­¥Ù¤Ù ~·¨ ­¥¼Ù¥Ù¬­¯ª·«­¥Ù¤Ù ¥¤ª«®ÙŸÙ´°£ž¥ª

Ž†­ ØØØ

¬„؍‹Œ„©‰‡ ؎†­ Ø ØØ؇ØØØ

y‡†ØŽ†Ø¨‡¬¯†®†¯ØŠŽØ®†«…¯„ŒŠ…¯ŠØ¯‡©Š Ø Ø|‡­‡Ž†Ø­‡Ø…„ØŒ„¬³‡Œ‡Ž†Ø‹¨­‡²¯ŠŽŠØØ ‡Ø©­‡º¯‡† Ž¯ª¢¯¢Ù©£«­¥¯­¢ªÙ®«ž®¯Ÿ¢ª¥§ÙªÙ®¬¥®ª¥¢¯« Ù «ž¢¡¥ª¼Ÿ¶«Ùž·¨ ­¥¯¢Ù«¯ÙŸ®¥´§¥Ù§«ª¯¥ª¢ª¯¥ÙfÙjc Ù

icÙ¤¬¤¢ªÙ©­§٢٩¢£¡°ª­«¡ª¥¼¯Ù§«¡ÙªÙ~·¨ ­¥¼ Ù ŽŸ·­£¢¯¢Ù®¢Ù®Ùª®Ù¬­¥Ù ­ª¯¥­ªÙ§«ª±¥¡¢ª³¥¨ª«®¯ÙªÙ Ž†­ Ø Ø°„‰Ø ØØ C K?GJØMDDGACKW AMK ØUUU KW AMK

£¯²¢§ ƒ~€™˜~}‚x›}xØ €zxØ&#0*,

ـ¢­©ª¥¼ÙÙ¯Ù Ù Ù°¡ ©¥ª Ù ¤Ù¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ«Ù¥Ù ¡·¨ž«§«Ù¥¤¯¢ ¨¼ª¢ÙªÙ ©¢¯¨ª¥Ù ¥¨¤¥Ù¥Ù¯°ž¥Ù ®Ù­¤¨¥´ª¥Ù¡¥©¢¯­¥ €~–xyx Ž†­ ØØØ

izy‹~‰˜cwy}wewˆ‰‡€{‡}‹~„w†ywzy‹~‰ wŽ…˜w€ywˆ‡Š‹{y†~w†yw }‡…y w‡Šy wŽ‡‹~„yww‰~Š‹‡‰y†‹y wƒyƒ‹‡ww‡Š{~‹~„wŠw…y‰ƒ‹~

VVV BUÙÙÙSMN BNL

, 7

Ø¡~€™ ؁z}}™ž™ Øz€–z‚x Ø{~€}™˜™

555 2#0'+6 !-+

 ØØØ ØØ

/.6$1

DPCQF

+(&'3

"+$ -$1

˜„Ø‹ŠŒµ²‰‡ $MPØMPBCPØØ

ØØØØ


19 - 25 септември 2009 г.

брой #37, година VIII

4-5 Капка оптимизъм на пазара

4 С Свържете н новите знания с работата

www.karieri.bg

+

/ВИЖ СТР. 11 В K1/

K3

КАРИЕРИ

PRO.FILE

HR КОМЕНТАР

Германско качество

Равни, ама не съвсем Екатерина ПОПОВА ените и мъжете трябва да си поделят домакинската работа и ангажиментите по отглеждането на децата. Те трябва да получават равни заплати, когато имат еднакъв принос за бизнеса. По тези основни тези в обществото традиционно цари консенсус. Мненията обаче внезапно се разделят, когато въпросът опре до възрастта за пенсиониране. Тогава еманципацията май идва на жените малко в повече... Духовете отново се разбуниха тези дни, когато социалният министър Тотю Младенов някак небрежно подхвърли, че „трябва да мислим за изравняване на пенсионната възраст на мъжете и жените“. В прав текст това означава жените да работят три години по-дълго, отколкото сега. А повишаването на пенсионната възраст не се посреща с радост в нито една страна. Да не говорим за България, където стандартът на живот и труд все още е твърде далече от западноевропейския. Проблемът с равенството между половете обаче е принципен - защо жените да работят по-малко от мъжете, щом живеят по-дълго от тях, а децата, готвенето и чистенето вече не са само женски задължения? Друг е въпросът на каква възраст трябва да се изравнят изискванията към двата пола. Защото някак не е особено справедливо да работиш и да плащаш на осигурителната система, докато умреш. Независимо дали си мъж или жена.

Д-р Вичо Вичев от „Фесто производство“ запазва атрактивните социални пакети въпреки кризата на стр. 6-7

=?

• Индекс на позициите в броя и обявите за работа и обучение стр. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

8


2

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КАРИЕРИ // KARIERI.BG

Обратна връзка НА СТРАНИЦИ ВТОРА И ТРЕТА публикуваме със съкращения най-актуалните теми от форума и блoга на www.karieri.bg, както и най-интересните коментари под статиите в предишния брой на „К3 Кариери“. Оригиналният правопис на мненията от сайта е запазен.

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ОТ БЛОГА

Лоялност или глупост

8

Митове и реалности за обучението в чужбина Боряна ПЕНЕВА

В

се повече млади българи вярват, че образованието в чужбина е ключът към бъдещия им професионален успех.

Не всички обаче си дават сметка, че начинанието е трудно, струва скъпо и нерядко драстично се различава от това, което са си представяли. Ето някои от най-често срещаните заблуди. 1. „Образованието в чужбина стана много достъпно заради по-ниските такси.“ Всъщност ниската такса за обучение или липсата на такава не прави автоматично образователната дестинация изключително изгодна. Много от страните, където бакалавърското обучение е почти или съвсем безплатно, като Дания и Швеция например, имат доста висок жизнен стандарт. Освен това често те не предлагат никаква възможност за стипендии или други преференции за чуждестранни студенти, а намирането на работа се оказва проблем. Във всеки случай разходите за една година не са по-малко от 7000 - 10 000 евро.

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Разбира се, възможности съществуват. Например чуждестранните студенти в Холандия могат да кандидатстват за социална стипендия. От момента, в който намерят работа и подпишат трудов договор, те имат право на 250 евро месечно. Във Франция получават помощ за жилище още от първата година, а във Великобритания студентите в бакалавърски програми

ползват кредити при много изгодни условия. 2. „Ще работя, за да се издържам.“ Повечето консултанти препоръчват студентите да разполагат със средства за издръжката си поне през първата година, за да имат време да се адаптират към новата обстановка и, разбира се, да посветят повече усилия на ученето. Дори тези съображения да не ви убедят,

ИНДЕКС Топ мениджмънт

на продажбите

София Изпълнителен

есто се поставя въпросът защо световно признати подходи за организиране на производството или контрол на качеството не работят в България?

Според мен причината е много проста - всички подобни разработки имат в основата си предположението, че съществува определена етика в отношенията работодател - служител. Дали обаче е така и у нас? Да вземем за пример един мениджър, който работи добре и получава, да речем, 800 лв. месечно. Скоро качествата му са забелязани от конкурент и той му предлага позиция при себе си с един път и половина по-висока заплата - 1200 лв. Нашият човек обаче е лоялен и

Re: Моите наблюдения са, че и собственици, и мениджъри в ЧР нямат разбиране за това, че има ПАЗАР на труда и там важат всички икономически закони, че дори и по-сложни, защото става въпрос

за живи хора и деликатни многопластови процеси.

A. Александров Според мен няма еднозначен отговор. По принцип лоялността в дългосрочен план би донесла положителни промени в

12 - 18 септември 2009 г.

Диплома на промоция

Вилислав ГEОРГИЕВ

Ч

KАПИТАЛ

КАРИЕРИ // ОБРАЗОВАНИЕ

споделя това с настоящия си работодател и внимателно напомня, че заплатата му отдавна не е повишавана. Работодателят казва, че няма възможност за увеличение и едновременно с това се опитва да не гледа през прозореца към новия си джип на двора. От лоялност мениджърът предлага да получи половината от повишението - заплатата му да стане 1000 лв., но отново получава отказ - кризата, банките, международното положение... И човекът се премества, макар да знае, че по-късно много пъти ще бъде питан от различни специалисти по човешки ресурси защо толкова често си е сменял работата. Та ако младият мениджър все пак беше предпочел да остане при стария си работодател, лоялност ли е това или просто глупост?

кариерата в една нормална фирма. „Глупостта“ в краткосрочен план може да ти е от полза - в смисъл за по-високата заплата по примера

Христо Стоянов В посочената ситуация

стр. 10 стр. 10

 Право

Country Manager

стр. 13

София

Други

стр. 9

Медицински

Territory Manager

стр. 9

представители

 Финанси и счетоводство

Гоце Делчев

София

Мениджър експорт и

Credit Officer

маркетинг

стр. 10 стр. 9

стр. 11

Expert Collection and Bad Debts Department

Head of Retail Space Търговец на

стр. 10

Brand Manager

стр. 10

Мениджър подпомагане

счетоводител

служба

стр. 12

Attorney at Law

стр. 12

Inhouse Lawyer

стр. 12

 Други София

стр. 11

Macroeconomic Analyst стр. 11 Оперативен

автомобили

стр. 11

Ръководител правна стр. 9

 Продажби и маркетинг

София

Експерт

Product Specialists стр. 9

Business Unit Manager

директор

стр. 12

Мениджър „Бизнес развитие“

стр. 12

Мениджър „Управление

 HR

на проекти“

София

 Обучение

­ØÄÐÁÍÀÍÃÌÇÎÍÆÇÕÇÇËÍÅÄÿÁÇÃÇÑÄÌ¿WWWKARIERIBG

стр. 12 стр. 13-15

имайте предвид, че вероятността да намерите работа още при пристигането си в чуждата страна е доста скромна. Кризата допълнително усложни ситуацията. В повечето държави в ЕС в момента конкуренцията за работни места е доста ожесточена. Дори в „Макдоналдс“ свободните места в момента се заемат от 30-40-годишни безработни“, твърди Ивайло Йонов, който учи бизнес мениджмънт в Холандия и през първата година не успява да намери никаква работа. Приятелят му Георги Делчев дори се връща в България през това лято, за да изкара пари за следващата академична година. Колкото по-малък е градът, толкова по-скромни са възможностите да ви наемат. Положението се усложнява още повече, ако не владеете езика на страната, в която се обучавате. Вярно е, че в Дания, Холандия и Швеция всички говорят английски, но ако работодателят трябва да избира, със сигурност ще предпочете човек с местния език пред студент от далечните Балкани. Дори да намерите някаква заетост обаче, не разчитайте да изкарвате повече от 300-400 евро на месец, което обикновено

е крайно недостатъчно за пълна издръжка. 3. „Приемът е лесен.“ Истина е, че цедката в повечето западноевропейски висши училища не е на входа. Приемът е сравнително лесен - от кандидатите се изисква прилична диплома и понякога (но невинаги) конкурентни резултати от езиков тест. Попълват се електронни формуляри, пише се мо-

„Цедката“ в повечето западни вузове не е на входа. тивационно писмо. Но... истината има и обратна страна. И тя е, че за разлика от много български университети фактът, че ще ви приемат, съвсем не ви гарантира успешно завършване. Напротив, в повечето университети в Западна Европа най-сериозната цедка е през първите една-две години от следването. Студентът в Холандия Ивайло Йонов например разказва, че от общо 30 души в курса му в края на първата година са останали едва 7. От друга страна, ако държите да учите в престижен университет, тряб-

ва да знаете, че приемът ви далеч не е гарантиран. В зависимост от специалността, за която кандидатствате, може да има доста допълнителни изисквания - като изпити (университетите „Оксфорд“ и „Кембридж“ имат допълнителни тестове за различните си специалности, в LSE има приемен тест за български кандидати), матури по различни предмети, лично или телефонно интервю, препоръки, есета по зададена тема и т.н. Това налага сериозна предварителна подготовка. 4. „Консултантска агенция ще свърши всичко вместо мен.“ По принцип консултантите от агенциите за образование в чужбина би следвало да ви дадат найправилните съвети, да ви насочат къде да кандидатствате според силите и възможностите ви, да познават изискванията и процедурите в съответните държави и вузове, както и да ви ориентират в условията за живот и достъпа до финансиране. За съжаление примерите за консултантска некомпетентност са доста. Затова, преди да изберете университет, трябва да се спрете на читави съветници, способни да улеснят задачата ви. Марияна Пачникова няма този късмет. Тя завършва английска филология в СУ и иска да продължи с магистратура в чужбина. От агенцията Х обаче й препоръчват да изкара още една бакалавърска степен в Дания, за да отговори по-добре на изискванията. В началото на 2009 г. тя представя всички необходими документи на консултантката и я оставя да си свърши работата. Въпреки че многократно се опитва да разбере какво се случва с кандидатурата й, едва през август Марияна научава, че не е одобрена, защото няма достатъчен хорариум по математика. Разочарована е не само защото не са й изяснили условията навреме, а и защото не са я насърчили да опита и на други места. Това ще й струва една изгубена година. Възможни са и други развръзки. Ако се предоверите на недобросъвестен или некомпетентен консултант, може да се окаже, че вместо логистика във Франция (както първоначално искате) ще учите мениджмънт в Холандия, защото... експертката не познава университетите във Франция, но за сметка на това е представител за България на нидерландски ВУЗ... K

Re: Диплома на промоция Това за всички заблудени, които се кланят на чуждото. Боби Нека да не обезкуражаваме желаещите и можещите. Учил съм навън и тук... времето за образование в България е 100% загубено в 90% от случаите. PV

отговорът е еднозначен мениджърът си бие камшика и отива при по-добрата оферта. Поне засега не съм чул лоялността в България да се заплаща с нещо повече от допълнителна работа, разбира се.

 Много добра статия. Следвам в Мюнхен и редовно приятели от България ме питат, дали има как и те да дойдат в чужбина. И все това им казвам - НЯМА смисъл да тръгваш, ако нямаш пари ПОНЕ за първата година. И не си мисли че само ако влезеш, ще излезеш с диплома. За съжаление обаче много хора са с погрешна представа - чуват, че почти всеки го приемат и си представят как ще си завършат безгрижно. Дано хората с мисълта за образование в чужбина наистина вземат на сериозно тези съвети...

Анонимен

DarkManX_bg

ОТ ФОРУМА МОТИВАЦИЯ

Не получавам шанс за развитие Работя от 15 години за една доста голяма компания. Смея да твърдя, че съм се утвърдила като точен и отговорен служител. За тези години завърших висшето си образование. Винаги откликвах, когато преките ми ръководители имаха нужда от човек за определена работа. Проблемът е, че не получавам шанс за развитие и ме е обзело усещането, че тъпча на едно място. Посъветвай-

те ме как да постъпя? Как да преценя перспективите си за развитие? И не на последно място как да подобря финансовото си състояние?

Севдалена Бояджиева Най-голямата ти грешка е ,че винаги си откликвала и ще откликваш. Ти си перфектния бачкатор, аз ако съм няма да те повиша никога, защото ми вършиш такава добра работа, без да имаш претен-

ции. Според мен, почваш да концентрираш максимално знания, целейки фирмата да е супер зависима от теб. След това отиваш и си поискваш увеличение. Няма да те махнат лесно, ако държиш почти всичко под контрол. Dude Тесногръдите БГ работодатели не са се сетили, че ако ти дадат възможност за развитие можеш да направиш за тях

още повече! Съвет, попитай човека от когото наистина зависи евентуалното ти повишение, ама попитай чисто хипотетично какво трябва да се случи за да бъдеш повишена. Ако отговора не ти хареса започни да си търсиш просто нова работа без да правиш драми. Принципно при смяна на фирмата новия работодател те оценява подобре от предходния!

Karieri Fan

 Когато искаш нещо го заяви (но обосновано), не очаквай, че ще те забележат сами. Това не значи, че хората са лоши, просто понякога има толкова работа, че не ти се гледа настрани. Нали знаеш лафа за лампата - влизаш вечер в някоя стая, натискаш бутона за осветлението и то светва. Това не ти прави впечатление, защото ти очакваш да светне. Проблемът е когато не светне. Георги


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

3

KARIERI.BG // КАРИЕРИ

Решения с обратен ефект

МЕНИДЖЪРИ В ДЕЙСТВИЕ

Въпрос на оптимизация Марин ТОДОРОВ* На територията на България към момента има 10 магазина „Мосю Бриколаж“ с общо 836 служители. Те предлагат стоки и услуги за дома и градината от типа „направи си сам“. Изключително важна за нашия бизнес е консултацията за продукта и качествата му, както и техническата информация, която клиентите ни получават в магазините. Затова уменията на служителите ни да разбират потребностите на клиента и да му помогнат да избере най-подходящия за него продукт са в основата на нашата дейност. Освен това обемът на продажбите зависи пряко от лоялността на нашите клиенти, за чието изграждане ключова роля играят мотивираните и добре обучени консултанти. Като директор „Експлоатация на магазините“ аз управлявам организацията и спазването на стандартите в процесите по продажба и мърчандайзинг във всички магазини на веригата, както

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Марин Тодоров

и следя за съблюдаването на техните бюджети по приходи и разходи. На прага на икономическата криза бяхме изправени пред казуса как да оптимизираме дейността си, така че да не стигаме до крайни мерки по отношение на човешките ресурси. За нас те са много важни и не искахме да ги губим, още повече че близо 48% от нашите служители са лоялни към компанията и работят за нея от отварянето на магазините до сега.

*Авторът е директор „Експлоатация“ на магазини „Мосю Бриколаж“ в „Доверие Брико“ АД

Какво направихме Трябваше да оптимизираме разходи. Разглеждането им установи, че едно от перата с най-голяма тежест е фонд „Работна заплата“. Възможностите пред нас бяха три: да намалим числеността на персонала; да запазим броя на служителите, но да намалим разходите за персонал и за обучения; да потърсим вътрешен ресурс за справяне със ситуацията. Избрахме третата, защото вярваме, че хората са в основата на дългосрочния успех на компанията, особено в сферата на услугите. Погледът навътре включваше два аспекта - анализ на процесите, организацията и съответно задълженията на всяка една позиция и анализ на мотивацията на персонала. Сключихме договор с консултантска фирма, която да ни помогне да оптимизираме процесите и да разпределим задълженията на всеки един, така че да няма припокриване или непокриване на дадена дейност. Направихме и проучване сред всички наши служители за тяхната ангажираност и мотивация, като ги питахме също как могат да се подобрят продажбите, какво те биха променили, ако бяха на мястото на ръководителя си.

Нашите служители бяха много ентусиазирани и изненадани, че някой иска да ги чуе. В момента данните се обработват и очакваме резултатите в края на месеца, за да предприемем необходимите действия. Фокусирахме се и върху системата за възнаграждения - определихме бонус, който да се получава при постигнати резултати на магазина. Все още ни предстои работа по системите за възнаграждение въз основа на личния принос. Проведохме и анкета „Таен клиент“, благодарение на която решихме да продължим да обучаваме нашите консултанти. Засилихме обученията в продуктови познания, тъй като „тайният клиент“ ни посочи това като слабост. Особено внимание обърнахме на мениджърите, тяхното представяне, тяхната квалификация и умения, защото знаем, че от тях зависи мотивацията на служителите и ефективността на работата им. Започнахме програма за мениджърски обучения и назначихме нови мениджъри в повече от половината си магазини.

ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Re: Ноооо ми прави впечатление, в България, когато се заговори за съкращение на разходите, първо се „пипа“ работната заплата, и то главно тази на служителите от ниските нива, което води до последици, които в момента не ми се коментират, затова ще изчакам да видим какво са направили.

Дидо78 1. Намаленото индивидуално работно време (при часова ставка) ще намали и основното месечно заплащане. 2. Обучението в няколко „дивизии“

ще разреши взаимозаменяемост на продавач-консултантите, налагаща се след намаляване на индивидуалното им работно време. Така ще се пренасочват от един щанд към друг според променливото натоварване на клиентопотока в протежението на работния ден. Припокриването на гъвкавите работни времена би могло да се застъпва в периода на върхово натоварване с клиенти. 3. Мениджърите, работили като продавач-консултанти, познават работата им и временно (за продължителността на кризата)

биха поели консултирането на клиентите. Самите продавач-консултанти в този случай ще се концентрират върху складовите дейности и... 4. Намаленото месечно възнаграждение на продавач-консултантите би могло да бъде компенсирано чрез въвеждане на бонус към заплатата за извършването на складовите дейности (физическа работа), подреждане, извънредни часове работа (след недостига на персонал, породен от намаленото индивидуално работно време).

straw

И

кономическата криза наложи промени в структурата и начина на работа в много организации, с което изправи мениджърите пред предизвикателството да управляват промените в екипа си.

Много ръководители смятат, че тези промени могат да се реализират бързо и лесно като част от рутинните им задължения. Обикновено обаче реалността ги опровергава и използваните управленски подходи се оказват неефективни. Вижте кои са най-честите мениджърски грешки във време на промяна според електронното издание Business Know How, за да ги избегнете. Не представяте позиция, а я налагате. Използвайки мястото си в йерархията на компанията, можете да постигнете желаните от вас промени много бързо, при това без да давате обяснения на служителите си. Вярвате, че не е необходимо да убеждавате колегите си в идеите си, при положение че сте в позиция, в която директно можете да ги наложите. Този стил на управление ще покаже на подчинените ви, че вие не вярвате в професионалния им капацитет и във възможностите им да се развиват. Когато създавате у тях усещането, че те са просто работна ръка, която трябва да свърши подадените от вас задачи безусловно, вие директно давате сигнал на служителите си, че не ги цените и смятате, че лесно могат да бъдат подменени. Обичате да изразявате негативните си емоции директно. Много мениджъри понякога подхождат с чувство за хумор към дребните екипни проблеми и чрез шега или забавна история се опитват да разведрят обстановката. Ако в подобни ситуации залагате на саркастични забележки, рискувате да обидите служителите си, вместо да ги впечатлите с чувство за хумор. Първата стъпка за решаването на проблем е обвинението. Смятате, че имате пълна и точна информация за актуалните проблеми, и не желаете да ги обсъждате със служителите си. Сигурен сте чия е отговорността за проблема и какви точно са причините да настъпи. Ако не искате да чуете позицията на служител или на екипа си, това често може да доведе не до разрешаване на проблема, а до усложняването му. Никога не давате информация за стратегическите промени, които предстоят в компанията. Съобщавате подобна информация на подчинените си само при положение че наистина се налага. По този начин те се чувстват несигурни относно бъдещето на компанията и тяхното място в нея. Освен това в подобна ситуация малко хора биха си позволили да дискутират промените и да дават допълнителни идеи. По този начин губите възможността за ценни съвети от служителите, които могат да променят плана ви и да доведат до по-добри резултати. Вие никога не сте виновен. Убеден сте, че щом решенията ви се подкрепят от екипа, те винаги са добри и правилни. Ако плановете ви за развитие на проект се объркат обаче, търсите причината в лошото изпълнение на задачите от служителите. Никога не поемате отговорността за провал, а прехвърляте вината на някой по-надолу в йерархията. С този подход лесно ще отблъснете подчинените си. Смятате похвалите и признанието за добре свършена работа за излишни. Не насърчавате служителите да си вършат работата добре, защото, ако не го правят, ще ги санкционирате. Служителите ви трябва да са благодарни, че им давате работа по време на криза. При подобно отношение обаче веднага, щом икономическата ситуация се подобри, ще останете сам в екипа си.


4

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КАРИЕРИ // ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ МИЛЕНА ХАЛАЧЕВА*

ПЪРВА РАБОТА

Свържете новите знания с работата От известно време се опитвам да си намеря нова работа, но без успех. Имам висше медицинско образование и икономическо на път. Колкото повече усилия полагам, за да се усъвършенствам професионално, толкова и изискванията на работодателите нарастват. Как да се реализирам? Натали Желанието ви да се развивате професионално заслужава адмирации. Придобиването на нови знания е от полза само в случай че е подчинено на нуждата от тях в пряката работа. В противен случай едно претрупано с квалификационни курсове и дипломи CV дава противоречива информация - специалистът „Човешки ресурси“ може да помисли, че кандидатът не е ориентиран професионално или все още търси подходящото място за професионална реализация. В такъв случай е възможно, от една страна, да подценят кандидатурата ви и да ви предложат позиция, която е под вашите възможности, а от друга - да пренебрегнат вашето CV именно защото не са убедени, че ви виждат в дългосрочна перспектива на тази позиция. Освен това е необходимо да се

Капка оптимизъм на пазара Броят на компаниите, които назначават мениджъри, расте в целия свят

развиват не само професионалните умения и компетенции, но и т.нар. меки умения, свързани с общуването. Полезно е да се работи в посока на добри комуникационни и презентационни умения, дори и те да не са част от длъжностната характеристика на желаната позиция. Тези умения дават възможност да се справите по-добре на интервютата за работа и да бъдете по-убедителни в представянето си. Конкретната ми препоръка към вас е да търсите обратна връзка от интервюиращите относно вашата кандидатура. Би ви било полезно да разберете каква е тяхната оценка за вашите умения и компетенции. По този начин ще придобиете представа върху какво трябва да работите занапред.

Радина КОЛЕВА

Изберете позиция според желаната посока за развитие Може ли да ме ориентирате дали е перспективно да се започне работа като личен асистент на директор в IТ бранша? Има ли възможности за развитие такъв асистент? Lili Разбира се, IT сферата е една от най-перспективните в България и по света. Въпреки рецесията това си остава един от най-динамичните сектори на пазара. Затова е и разбираем интересът към евентуални свободни позиции в тази област. За да бъда полезна с отговора си обаче, преди всичко трябва конкретно да се дефинира изразът възможности за развитие. Имам предвид, че би било полезно да сте наясно в каква професионална посока искате да се реализирате. Искам да работя в IT сферата е доста общо понятие и не ни дава яснота какво по-точно ви е интересно в областта на информационните технологии. Ако сте склонна да се развивате по-скоро в административната работа, то тогава позицията на личен асистент ще ви даде необходимата доза динамика и практика. Такава позиция би била полезна и в случай че не се чувствате достатъчно подготвена професионално и предпочитате на този етап да съчетавате трупането на знания в областта на обслужването на клиенти например с трупането на ценен личен опит в IT корпоративна среда. При този

сценарий имате възможност плавно и постепенно да преминете от теорията към практиката в професионален аспект, а от друга страна, ще придобиeте увереност в комуникацията в подобни компании и екипи. Ако обаче имате за цел да бъдете програмист или уебдизайнер например, позицията на личен асистент не само няма да ви приближи, но дори напротив - ще ви отдалечи от тази цел. Освен ако сте много талантлива или пък компанията има подобна политика да прехвърля служители от отдел в отдел с цел да подобри професионалната им реализация. Ако това е посоката на развитие, към която се стремите, по-добрият вариант е да стартирате като стажант или младши програмист в компания от IT сферата.

*Милена Халачева е старши консултант в TAURUS Consultants

K3 Всички отговори от „Първа работа“ четете в едноименната рубрика на KARIERI.bg

НАЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МЕНИДЖЪРИ в България от септември 2008 до септември 2009 г. в проценти 100 80 60 40 20 0 VIII - IX

2008

XII - I

2008-2009

IV - V

2009

IX - X

2009

Планират наемане на ръководен персонал в настоящото тримесечие

Освобождават ръководен персонал към момента на изследването

Наемат ръководен персонал към момента на изследването

Планират освобождаване на ръководен персонал в настоящото тримесечие

Източник: „Антал интернешънъл“

За второ поредно тримесечие расте броят на компаниите в България, които назначават мениджъри. Тази положителна тенденция откроява поредното глобално проучване на компанията за подбор „Антал интернешънъл“, проведено между 16 юли и 6 август т.г. Въпреки кризата през март-април т.г. 41% от фирмите - участници в българската част от изследването „Global Snapshot“, са търсели ръководни кадри, което е било с 13 процентни пункта повече в сравнение с началото на годината. Набраната инерция не се е повлияла

от иначе бедния на назначения летен сезон: в разгара на лятото компаниите у нас с обявени вакантни позиции за мениджъри са скочили за пореден път до 54%. Тези, които възнамеряват да наемат персонал в следващите три месеца, имат сходен дял - 46%. За първи път от септември 2008 г. насам резултатите от поредното издание на „Global Snapshot“ дават основание за оптимизъм и на глобално ниво - там назначенията и намеренията за наемане на ръководен и ключов персонал също бележат ръст, макар и с незначителна скорост - едва с 4 пункта, а освобождаването на мени-

джъри спада от 33 на сегашните 25%. Ако промяната в дела на компаниите, назначаващи или съкращаващи персонал, може да се определи по-скоро като незначителна и не бива да бъде повод за прекалена радост, то ръстът на броя участници в последното изследване е наистина забележителен. В актуалната анкета на „Антал“ са се включили общо 7397 компании в световен мащаб. За сравнение през април-май т.г. те са наброявали едва 4217. Самата готовност на работодателите да споделят информация за текучеството на персонала и плановете си за назначения дава


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

5

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ // КАРИЕРИ Готовността и инициативата на работодателите да споделят информация за текучеството на персонала и плановете си за назначения дава надежда за разведряване на трудовия пазар.

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

АКТИВНОСТ

7397 компании са се включили в последното глобално изследване Global Snapshot за назначаване и освобождаване на мениджъри. За сравнение през април-май тази година фирмите участнички са наброявали едва 4217.

надежда за разведряване на пазара на труда. Проучването на „Антал“ документира бурните движения на трудовия пазар в България през изминалите 12 месеца (септември 2008 - септември 2009) (виж графиката). Като сектор с най-голяма динамика се открояват информационните технологии. В IТ компаниите се наблюдава най-голямо текучество. При назначенията ръстът е с почти 30 пункта, а при уволненията - с близо 20. Очевидно IТ секторът се оптимизира, като подбира най-добрите професионалисти на пазара на труда и заменя тези с лоши показатели на ефектив-

ност, смятат анализаторите от „Антал“. За една от най-големите жертви на икономическата криза у нас - производствения сектор - картината е коренно различна. Наемащите компании са по-малко, отколкото през второто тримесечие, а планиращите назначения бележат ръст от едва 5 процентни пункта. Въпреки тази статичност на пазара на труда в сферата на индустрията експертите от „Антал“ виждат и тук надежда за разведряване. Основанието им за подобен оптимизъм се корени в тоталния спад в уволненията от 37 на 0 процента. Друг е въпросът, че много от производствените предприятия у нас са достигнали вече санитарния минимум на персонала и допълнителни съкращения са физически невъзможни, ако фирмата иска да съществува въобще. При сектора на банките, финансите и инвестициите се запазва тенденцията от предишното трмесечие - компаниите очакват с 20% по-малко съкращения, има покачване в наемането - с 10 пункта. Според данните от „Global Snapshot“ България се представя добре и на регионално ниво. Фирмите с вакантни мениджърски позиции у нас (54%) се нареждат на трето място след Русия и Чехия, където назначаващите компании са съответно 62 и 60% от участниците в анкетата на „Антал интернешънъл“. Що се отнася до Западна Европа, най-високи нива на назначаване от развитите икономики бележат Франция (54%), Великобритания (50%) и Германия (46%). Оптимизмът на глобално ниво трябва да остане умерен, предупреждава Тони Гудуин, управляващ директор на „Антал“. „Ще сме твърде смели или глупаво безразсъдни да настояваме, че кризата, която сякаш ни заля, е свършила“, заяви той, „но все пак резултатите от проучването ни Global Snapshot ни дават основание за капка оптимизъм. Разбира се, все още може да има непредвидени проблеми, които чакат зад ъгъла като двойна, Wобразна рецесия. Но това, което може да ни спаси въпреки скритите изненади е чувството за увереност, което, изглежда, се връща за първи път в дългите и трудни почти две години“, коментира Гудуин. Актуалните данни за България дават надежда на Жулиета Софранова, управляващ директор на „Антал“ за България, че след тежка за страната ни зима идва времето на подобряване на бизнес климата, на новите инвестиции, а оттам и на нуждата от квалифицирани кадри и способни ръководители. „Навлязла малко по-късно и по-леко засегната от световната криза от големите водещи икономики, България има своя шанс да излезе бързо от нея“, смята Софранова.

CV Димитринка Кирова оглави дирекция „Маркетинг и реклама“ в БНТ

Д

имитринка Кирова е новият директор на дирекция „Маркетинг и реклама“ в БНТ.

Тя ще отговаря за стратегически маркетинг, директни продажби, поддържането на взаимоотношенията и преговорите с рекламодатели, клиенти и партньори. Кирова има повече от 14 години професионален опит в областта на финан-

 Калина Йорданова пое поста маркетинг директор за Renault и Dacia, след като последните три години отговаряше за отдел „Комуникации“ на „Рено Нисан България“. Преди да се присъедини към екипа на българския филиал на Renault SAS, Йорданова е работила в пресслужбата на „Mazda Франция“ и френската банка Credit Lyonnais. Тя е магистър по корпоративни комуникации от ISERP, Франция, и по мениджмънт на аудио-визуалните индустрии от университета Paris X.

 Кейлъб Уайнстайн беше назначен за старши вицепрезидент и генерален мениджър за нови пазари на „Дискавъри нетуъркс Европа, Среден изток и Африка“. Уайнстайн ще отгoваря за портфолио от осем канала, сред които Discovery Channel и Animal Planet. Той ще следи за рекламното присъствие, търговските отношения, програмната схема, маркетинга и комуникациите на компанията в общо 89 страни, които покриват регионите на Русия и бившите руски републики, Южна и Източна Евро-

сите, маркетинга и продажбите. През последните четири години е била първо финансов, а впоследствие и генерален директор на телевизия GTV. Кирова е била още заместник-директор за България в „КЕЪР интернешънъл България“ (2001 - 2005) и заместник генерален мениджър и финансов мениджър на „ЕЛБЕА“ (1998 2001). Тя е магистър по финанси от Икономическия университет във Варна.

па, Средния изток и Африка. Преди да се присъедини към екипа на „Дискавъри“, Уайнстайн е бил старши вицепрезидент на отдел „Бизнес развитие и дигитална стратегия“ в „Ню лайн синема“. От 1999 до 2007 г. е заемал и различни позиции в „MTV нетуъркс“, сред които старши вицепрезидент в отдел „Стратегия и бизнес развитие“ в „Комеди Сентръл“, „Спайк ТВ“ и „ТВ Ленд“ и вицепрезидент на отдел „Стратегия и бизнес развитие“ в „МТV нетуъркс интернешънъл“.

 Боян Колев се присъедини към екипа на ilyan.com като стратегически дизайнер. Той ще има задачата да разшири портфолиото от предлагани решения за корпоративна идентичност и комуникации чрез интернет, печатни и иновативни медии. Преди да стане част от екипа на компанията, Колев е работил в Publicis MARC Group повече от три години като творчески директор на „Марксман“ и художествен директор на Publicis MARC. Работил е за марки като Renault, „Загорка“, CISCO, БТК, „Рийдърс дайджест“, Nestle, ДСК, British American Tobacco, Български червен кръст, Nivea, HP и др. Проф. д-р Толя Стоицова вече е заместник-ректор на НБУ по международната дейност и връзки с обществеността. Досега тя ръководеше департамента „Масови комуникации“. Стоицова е професор по социална и медийна психология. Като старши на-

учен сътрудник в Института по психология на БАН е била научен секретар и заместникдиректор. От 1995 до 2007 г. е главен редактор на сп. „Психологични изследвания“. Специализирала е в Австрия, Холандия, Германия. Стоицова има дългогодишно сътрудничество с Феноменологичния център на Университета в Тенеси, Ноксвил, САЩ. През 20082009 г. тя е гост-професор в Университета в Калифорния, Санта Барбара (UCSB). Член е на Европейската общност за образование и изследвания (EUPRERA). След назначаването на проф. Стоицова за зам.-ректор за ръководител на департамент „Масови комуникации“ беше назначен доц. д-р Михаил Мелтев. Красимир Коев стана изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Той е завършил „Стопанско управление на малки и средни предприятия“ в Техническия университет в София, както и „Екология и опазване на природната среда“ в Лесотехническия университет в София. Специализирал е в Държавния департамент на САЩ и в Лондон, Великобритания. До момента е ръководил отдел в Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки. Ивайло Александров ще ръководи маркетинга и връзките с обществеността на здравноосигурителна компания „България Здраве“. Преди това Александров е бил на стаж в Банка ДСК, „Алианц България“, Столичната община и рекламна агенция „В-Комуникация“. Завършил е бакалавърска програма по връзки с обществеността и магистратура по публична комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации в London School of PR и университета Sophia Antipolis в Ница, Франция.


6

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КАРИЕРИ // PRO.FILE талон за качество в производството и бизнес морал - пример за подражание. И двете понятия традиционно се свързват с найголямата европейска икономика - германската. И макар някои корпоративни скандали в големи немски корпорации (например „Сименс“) да поставят на изпитание доверието във второто, едва ли някой може да оспори първото. Когато към букета от качества с марка Made in Germany се прибавят дисциплината и предимствата на германската инженерна мисъл, тогава предимствата стават очевидни. С такова убеждение остава човек при среща с д-р Вичо Вичев, управител на „Фесто производство“ - едно от модерните български предприятия за сензори, кабели, автоматизираща техника и пневматика. Макар и българин по произход, д-р Вичев е германец във всяко друго отношение - образование, възпитание и поведение. Ето защо не е случайно, че ръководената от него компания - подразделение на базирания във Федералната република концерн Festo, остава стабилна и по време на икономическата рецесия. Вярно, през последната година показателите за рентабилност на фирмата се влошават. Затова пък тези за ликвидността (способността да се погасяват навреме задълженията към кредитори и доставчици) - критичния и най-важен фактор за едно производствено предприятие, са повече от добри. Найликвидните активи на компанията - парите в брой и вземанията от клиенти, например надхвърлят 1.5 пъти краткосрочните й задължения. В глобален мащаб ориентирът за добро съотношение е единица. Вичо Вичев се гордее с германските щедри социални пакети за работниците, които все още са рядкост за България. Дали обаче са успели да пренесат тук и германското качество и дисциплина? Управителят на „Фесто производство“ е категоричен, че с това не се правят компромиси. „Персоналът ни отдавна е свикнал с германската дисциплина. Всички нови колеги успяват да се приспособят бързо“, добавя той. Една от най-големите му грижи за бъдещето е подготовката на инженерите в България. За работата, която изисква средно техническо образование, проблемът изглежда решен, но не така стоят нещата с висшистите. „Фесто производство“ не чака държавата да се задейства и е взела нещата в свои ръце - предприятието заделя за квалификация 1.5 на сто от годишния си оборот.

Германско качество

Д-р Вичо Вичев от „Фесто производство“ запазва атрактивните социални пакети въпреки кризата Чавдар ПЪРВАНОВ нали - имаме например запитване от мажоритарния собственик дали можем да реагираме ресурсно и производствено при рязко покачване на оборота. По план продажбите ни за тази година трябва да са 30% под тези за 2008 г. С по-силните последни месеци обаче моята лична прогноза е, че спадът средно за годината няма да е повече от 20-25%.

В момента машиностроителните предприятия, които работят за външните пазари, се смятат за найзасегнати от кризата? Как изглежда финансовата снимка на „Фесто производство“ за полугодието на 2009 г.? Още не сме постигнали натоварването от 2008 г., но работим и с по-малко хора - освободихме 25 човека. За последните три месеца оборотът ни е само 12-13% под този за миналата година. През първите шест месеца на годината спадът на годишна основа беше значително по-голям - над 38 на сто.

Да приемаме ли възстановяването на продажбите ви като сигнал за подобряване на икономиката, или концернът, към който принадлежите, е оазис? Забавянето на спада при нас се дължи на една допълнителна производствена програма, която беше планирана отдавна, но се реализира сега. Бизнесът на концерна се подобри, но още е далеч от показателите, които ние като подразделение имаме, т.е. при нас положението е подобро, отколкото в рамките на компанията майка като цяло. Има обаче положителни сиг-

От отчета ви се вижда, че при ръст на оборота за 2008 г. паричните постъпления от оперативна дейност намаляват. Има ли опасност дейността ви да започне да гълта пари? От началните и крайните парични салда в банковите ни сметки не може да се прави извод. Дружеството ни досега винаги е генерирало парични средства. През 2008 г. компанията върна лихви и главници по кредити за 2.13 млн. евро. През тази година пък независимо от по-слабия оборот дружеството погаси предсрочно последните 500 хил. евро по заем за сградата си в столичния квартал „Дружба“. Отделно към момента сме платили дивиденти за 1.13 млн. евро. Посочвам към момента, защото до края на годината ще дадем повече. Това означава, че продължаваме да генерираме паричен поток и че финансово сме обезпечени.

Не е ли опасна стратегията с редуцирането на цените за завземане на пазарен дял? Редукция на цените се прави почти всяка година. Това обаче са цени към компанията майка. Намалението им също така се дължи на повишената ефективност в производството. Това, че продукцията на българското подразделение поевтинява, не означава, че крайните продажни цени за клиен-

Макар и българин по произход, д-р Вичо Вичев е германец по поведение

ВИЗИТКА ЖИТЕЙСКИ ФАКТИ роден на 14.09.1947 г. женен с две деца ОБРАЗОВАНИЕ Технически университет „Ото фон Герике“, Магдебург, Германия - специалност „Техническа кибернетика“ (1966 - 1971) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ Институт по приборостроене, София - конструктор, научен сътрудник (1971 - 1986) „МП Пневмоавтоматика“, София - ръководител секция (1986-1990) „Фесто машинекс“ ООД, София - специалист (1990 - 1993) „Фесто България“ ЕООД, София - ръководител отдел „Производство“ (1993 - 2000) „Фесто производство“ ЕООД, София - управител (2001 - )

тите на концерна падат. Просто се дава възможност за повече гъвкавост.

Ако спазвате принципа си, че влагате в квалификация на хората си 1.5% от годишния си оборот, тази година би трябвало да сте заделили за тази цел половин милион лева. Много или малко са тези средства? Този процент е общ за концерна и той не е малък. В рамките на бранша фирмата ни е сред най-иновативните, което говори добре за нивото на квалификация на нашите специалисти. Дружеството има и развойна дейност - сами конструираме новите изделия в производствената ни програма. Всяка година изготвяме план за обучение и допълнителна квалификация и отчет за изпълнението му. Една от непрекъснатите ни форми за обучение е езиковата - по английски и немски. Като концерн от световна величина английският е водещ, но в производството общуваме с германските колеги предим-


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

7

PRO.FILE // КАРИЕРИ Трудното решение

Разделихме се с 23-ма, за да спасим 326

НОВИНИ Антикризисни мерки за трудовия пазар

Ако бяхме намалили работния ден наполовина, щяхме да загубим специалисти

Т

рудните решения почти винаги са свързани с персонала. Аз съм екипен човек и държа на отбора. Кризата обаче наложи да освободим 23-ма колеги със срочни трудови договори и навършили пенсионна възраст. Решението беше взето съвместно от ръководството и от представители на работниците и служителите. Срочните договори просто не бяха продължени, но така или иначе става дума за хора от едно гъвкаво звено в компанията, което увеличаваме или намаляваме в зависимост от натоварването и обема на поръчките. По принцип на хората в пенсионна възраст даваме възможност да останат на работа до две години след пенсионирането. В случая разговаряхме с тях и се разбрахме да напуснат, като някои от тях запазихме на граждански договори. С намалението на щата целяхме да подобрим натоварването и да запазим пълната заетост на основния състав. Чрез освобождаването на тези 23-ма работници компенсирахме спад на производството от 8-10%. В същото време, за да осигурим работа на останалите и за да не се предприемат по-нататъшни съкращения, поехме

поръчки на външни поддоставчици. Правилната социална политика предполага да не се съкращават работници, а да се намали работното време. Ние обаче решихме обратното, защото минаването на половин ден можеше да предизвика демотивация и висококвалифицирани специалисти да напуснат. Все пак се наложи временно от март до юни да редуцираме работното време, но само с един час. От юли отново се върнахме към нормалния ритъм на работа. Ако оборотът ни беше спаднал повече, вероятно щяхме да предпочетем по-значително свиване на работния ден пред освобождаването на персонал. При всички положения изборът между съкращения и намаляване на работното време е труден. Макар българската икономика да е заплашена от по-нататъшно нарастване на безработицата, пред нас не стои подобна опасност. Ние продаваме продукцията си в цял свят, зависими сме от външния пазар, а там нещата определено вървят към подобряване. При това положение вярваме, че ще вървим само нагоре. Надявам се в близко бъдеще дори да можем да върнем на работа освободените колеги.

Компанията

образование,

възпитание

и

През 1990 г. е създадено съвместно дружество „Фесто машинекс“ с държавно и чуждо участие. Първоначално държавата държи 51%, а немският концерн - 49 на сто. Три години по-късно германските партньори купуват държавния дял и се създава дъщерно подразделение „Фесто България“ с търговска и производствена дейност. Заради разрасналата се

производствена дейност в България през 2001 г. производствената и търговската част се отделят в две компании. Оттогава съществуват „Фесто“, което се занимава с търговията, и „Фесто производство“.

да се пренесе в нашето висше образование. Ще организираме също семинари, форуми и общи проекти. Смятам, че нещата в тази посока се задвижиха, и се надявам в близките години обучението да се подобри. В същото време трябва да се подобрят и условията за младите специалисти, за да можем да ги задържаме в България.

празник. Фирмата е договорила улеснена процедура за потребителски кредити, застраховки и други предимства за персонала. На фона на стагнацията в доходите ние се стремим и да продължаваме да увеличаваме заплатите. За 2009 г. заложихме ръст от 10%, защото по времето, когато изготвяхме бюджета, нямаше ясни сигнали за предстоящата дълбока криза. Сега заради влошаващите се показатели на първо време вдигнахме възнагражденията само с 5%.

 брой служители - 326 продажби за 2008 г. - 34.44 млн. лв. ръст на продажбите спрямо 2007 г. - 3.67%

„Фирмата се е развивала добре и при предишни лоши икономически периоди благодарение на готовността си да отговори на потребностите на пазара.“ „За съжаление обучението в българската образователна система е под изискванията на бизнеса.“

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

но на немски.

Мнозина критикуват България за изоставането при инженерните кадри и дават за пример Китай, където годишно излизат по 2 млн. нови инженери... За съжаление обучението в българската образователна система е под изискванията на бизнеса. За нуждите ни от среден технически персонал имаме сключен договор за сътрудничество с професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“. По отношение на специалистите с висше образование обаче действително е все по-трудно да се намират кадри, особено такива с езикови знания. Имаме сериозни разговори с Германско-българската индустриално-търговска камара за проекти в тази насока. Предстои подписване на споразумение между камарата и Техническия университет в София за организиране на студентски стажове във фирми - членове на камарата. Идеята е опитът на Германия за практическо обучение на студентите

А как „Фесто производство“ задържа ценните си хора? Въпреки спада, предизвикан от кризата, ние успяхме да запазим основния си състав и социалните придобивки за служителите. При нас те са доста щедри - плащаме 14 заплати годишно, като в тях са включени лятна - за отпуска, и коледна. Пълният ни социален пакет включва също карти за градски транспорт за всички линии, медицинско обслужване и профилактични прегледи, ваучери за храна. Родителите на новородени деца получават по едно допълнително възнаграждение, парични бонуси има за всички дами на осмомартенския им

ди. Доколко иновациите са подобрият подход, ще покаже бъдещето. Фирмата се е развивала добре и при предишни лоши икономически периоди благодарение на готовността си да отговори на потребностите на пазара.

Чуйте и вижте д-р Вичо Вичев на KARIERI.bg

За кого искате да прочетете в Pro. File? Пишете ни на karieri@capital. bg. Всички текстове от тази пореди-

Споменахте, че сте сред найиновативните в бранша. Доколко иновациите са подобрият антикризисен подход в сравнение с по-често срещания - орязване на разходите за труд и основна дейност? Ние трябва да сме подготвени за предстоящия растеж. Само през тази година включваме в производството 13 нови групи изделия със 158 различни продукта. Не спираме с иновациите и инвестициите. За тях получихме и престижни награ-

ца можете да намерите в рубрика Pro.File на KARIERI.bg.

От началото на следващата година максималната месечна сума, която служителите на фалирали фирми могат да получават от фонда за гарантиране на техните вземания, ще бъде 720 лв., а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще стане 420 лв. Това са част от антикризисните мерки за пазара на труда, за които се споразумяха синдикатите, работодателите и държавата. Социалните партньори се договориха също да се ограничи привличането на работници извън ЕС, както и да се създадат програми за стимулиране на трудовата миграция вътре в страната. Ще се разширят мерките за компенсиране на загубата на доход при работа на непълно работно време. Синдикати и работодатели приеха намеренията на социалното министерство за въвеждане на ваучери за обучение. До края на годината към Агенцията по заетостта ще бъде изградена единна национална информационна система за търсене и предлагане на работна сила.

Осигуровките падат догодина От януари 2010 г. осигуровките ще се свият с 2 процентни пункта. За да се възползват от облекчението, работодателите ще трябва да се ангажират със запазване на работни места, повишаване на производителността и доходите, с увеличаване на инвестициите. Работодателските организации подкрепиха намеренията на кабинета, като обвързаха намаляването на осигуровките със засилване на контрола, с въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и военизираните структури, с увеличаване на вноските, плащани от държавата като работодател, и други мерки. Опозицията, синдикатите и представители на научната общност продължават да са категорично против поредното намаляване на осигурителните вноски. Според тях досегашните мерки в тази посока не са довели до изсветляване на икономиката, увеличаване на постъпленията в осигурителните фондове и запазване на работните места.

K3 #39 K3 Петър Пунчев, гл. изп. директор на „Радио 3“, Белград Задайте му въпроси на www.karieri.bg

Всички новини за управление на персонала и кариерното развитие четете на KARIERI.bg


8

KĐ?Đ&#x;Đ˜Đ˘Đ?Đ›

19 - 25 Ń ĐľĐżŃ‚ĐľĐźĐ˛Ń€Đ¸ 2009 Đł.

ĐšĐ?Đ Đ˜Đ•Đ Đ˜ // ТОĐ&#x; ĐœĐ•Đ?Đ˜Đ”Đ–ĐœĐŞĐ?Т

Business Unit Manager/Team Leader Leading international pharmaceutical company Our client is a global, renowned, research driven pharmaceutical company operating in more than 150 countries all over the world. Its activities are devoted to discovering, developing, manufacturing and delivering innovative, high quality medicines to patients and doctors earning their sustainable confidence. The company’s products are focused on a wide range of conditions and are constantly making difference in people’s lives creating a healthier future. On Behalf of our client we are looking for a Business Unit Manager/Team Leader Sp. C. to strengthen the leading position of its specialty care products in Bulgaria. The BUM is responsible for profitability and sales, supervision, marketing, reporting and has other relevant duties within his/her Business Unit (BU). Profitability and sales involve establishing and achieving BU profit and sales goals, and increasing the product’s market share; marketing involves developing and implementing an annual marketing plan, directing division marketing activities, and developing an annual sales and promotional program; supervision involves establishing and communicating BU’s goals and results to employees, staffing and delegating the workload, actively supporting employees’ growth, etc. The ideal candidate holds a science based degree; economic degree would be an advantage. S/he has thorough knowledge of the pharma industry in Bulgaria and comprehensive therapeutic understanding. If you are experienced in analyzing P&L data, you have marketing & sales competence and you are a team builder and leader, please do not hesitate to send your application to us. Full confidentiality is guaranteed. Ref. No. 3492.

Neumann International AG, Tsar Ivan Shishman 5, 1000 Sofia, sofia@neumann-inter.com, www.neumann-inter.com !SAREPRESENTATIVEOF!LLERGANOPHTHALMOLOGYIN"ULGARIA PHARMACEUTICALCOMPANY %WOPHARMA!'ISLOOKINGTORECRUITANEXPERIENCEDPERSONFORTHEPOSITIONOF

4ERRITORY-ANAGER /"*%#4)6% t3HEHEWILLMANAGERELATIONSHIPSWITHOPHTHALMOLOGISTSTOINCLUDENEGOTIATINGCUSTOMERAGREEMENTSTHATDELIVER AGAINSTANNUALOPERATINGPLANSWHILESUCCESSFULLYDELIVERINGAGAINSTTHECUSTOMERqSEXPECTATIONS4HE 4ERRITORY -ANAGERMUSTPREPAREANDCONDUCTINTERNALPRESENTATIONSTOENSUREINTERNALALIGNMENTONPLANSANDSTRATEGIES 2%30/.3)"),)4)%3 t!CTIVATELOCALANDNATIONALMARKETPLACEINITIATIVESANDPROMOTIONSTOBUILDBRANDDEVELOPMENTANDMAXIMIZEBRAND PERFORMANCEt!NALYZEBUSINESSTRENDSTODEVELOPBUSINESSGROWTHSTRATEGYWITHIN4ERRITORYt!CQUIREINFORMATION ONTHESPECIFICDISEASEMARKET COMPETITORS ANDAVAILABLETREATMENTOPTIONSt-AINTAINAPERMANENTCONTACTWITH (EALTHCAREPROFESSIONALSINVOLVEDINDIAGNOSISANDTREATMENTOFSPECIFICDISEASE 4(%)$%!,#!.$)$!4%02/&),% t5NIVERSITY$EGREEt!TLEASTYEARSEXPERIENCEINASIMILARPOSITIONt3TRONGANALYTICALANDCOMPUTERSKILLSt3TRONG SALES COMMUNICATION BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGIC CUSTOMER LEADERSHIP SKILLS t %XPERIENCED IN IN STORE EXECUTIONABLETOOBSERVE ANDEXECUTEPRICINGANDPROMOTIONSTRATEGYt%FFECTIVEPROBLEM SOLVINGSKILLSt%XCELLENT COMMANDIN%NGLISHt$RIVINGLICENCE 4OAPPLY PLEASESENDYOUR#6IN%NGLISH TOGETHERWITHARECENTPHOTONOTLATERTHANTO INFO EWOPHARMABG

Đ˜Đ?ДЕКХ I ТОп ПонидМПънт

ХОфиŃ?

ХОфиŃ?

Credit OďŹƒcer

ХОфиŃ? Ń Ń‚Ń€. 10

Business Unit Manager

Ń Ń‚Ń€. 8

Expert Collection and

Territory Manager

Ń Ń‚Ń€. 8

Bad Debts Department

Ń Ń‚Ń€. 10

Country Manager

Ń Ń‚Ń€. 8

Retail Manager

Ń Ń‚Ń€. 10

Flash ĐżŃ€ĐžĐłŃ€Đ°ĐźĐ¸Ń Ń‚

Ń Ń‚Ń€. 11

I Đ”Ń€ŃƒĐłĐ¸ ХОфиŃ? Research & Development

I Đ&#x;рОдаМйи и Паркотинг

I Đ˜Đ˝ĐśĐľĐ˝ĐľŃ€Đ˝Đ¸

ХОфиŃ?

ХОфиŃ?

ТъргОвоц на автОПОйиНи Ń Ń‚Ń€. 9

Test Engineer

International Sales Manager Ń Ń‚Ń€. 9

Product Responsible

Đ”Ń€ŃƒĐłĐ¸

Engineer

Ń Ń‚Ń€. 10

Clinical Research

Automation Engineer

Ń Ń‚Ń€. 11

Associate

Ń Ń‚Ń€. 11

I ĐžĐąŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Đľ

Ń Ń‚Ń€. 12

Medical Representatives

Ń Ń‚Ń€. 9

I Đ¤Đ¸Đ˝Đ°Đ˝Ń Đ¸ и Ń Ń‡ĐľŃ‚ĐžĐ˛ĐžĐ´Ń Ń‚Đ˛Đž

I IT

Manager Ń Ń‚Ń€. 10

Ń Ń‚Ń€. 11

Senior Clinical Research Associate

Â­Ă˜Ă„Ă?Ă Ă?Ă€Ă?ĂƒĂŒĂ‡ĂŽĂ?ÆÇÕÇÇËĂ?Ă…Ă„ĂƒÂżĂ Ă‡ĂƒĂ‡Ă‘Ă„ĂŒÂżWWWKARIERIBG

Ń Ń‚Ń€. 11


KлљлЪлўлблљлЏ

19 - 25 ЛЂлхл┐Лѓлхл╝л▓ЛђлИ 2009 л│.

9

лЪлалълћлљлќлЉлў лў люлљлалџлЋлблўлЮлЊ // лџлљлалўлЋлалў

A0ASSIONFOR0ROGRESS┬Ї 3OLVAY0HARMAISALEADINGMULTINATIONALINNOVATIVEPHARMACEUTICALCOMPANYWITH ESTABLISHEDPOSITIONONTHE"ULGARIANMARKET $UE TO THE ENLARGEMENT OF OUR ACTIVITY WE ARE LOOKING TO EMPLOY AMBITIOUS AND HIGHLY MOTIVATED

-EDICAL2EPRESENTATIVES &ORTHEREGIONSOF 3OFIA 0LOVDIV 6ARNA 3TARA:AGORA "URGAS 2USE 0LEVEN

9OURPROFILEIS t t t t t t

EDICAL"ACKGROUND 'OODINTERPERSONALANDORGANIZINGSKILLS 4EAMWORKORIENTATION #OMPUTERSKILLS #LEAN$RIVINGLICENCE +NOWLEDGEOF%NGLISH &RENCHOR'ERMANWILLBEANADVANTAGE

7EOFFERYOU t t t

EVELOPMENTINASUCCESSFULPHARMACEUTICALCOMPANY $ 7ORKINAYOUNGANDAMBITIOUSTEAM #OMPETITIVEREMUNERATIONPACKAGERELATEDTOTHEACHIEVEDRESULTS

)FYOUMEETTHEABOVEREQUIREMENTS PLEASESENDYOUR#6

ARECENTPHOTOANDANAPPLICATIONLETTERUPTO TO3OLVAY0HARMA !L3TAMBOLIISKIBLV FLOOR OFFICE 3OFIAORAT JULIADIMITROVA SOLVAYCOM

ЛЃл┐Лђл░л▓л╗лхлйлИлх

HR лцлълалБлю 2009

23 лЙл║ЛѓлЙл╝л▓ЛђлИ 2009, ЛЁлЙЛѓлхл╗ лал░л┤лИЛЂЛілй лЏлўлћлЋлалАлблњлъ лњ лЪлалълдлЋлАлљ лЮлљ лЪлалълюл»лЮлљ лњлфлблалЋлелЮлъ лЪлалЋлАлблалБлџлблБлалўлалљлЮлЋ лЮлљ лълалЊлљлЮлўлЌлљлдлўл»лблљ лЪлалълюл»лЮлљ лў лълалЊлљлЮлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљ лџлБлЏлблБлалљ лџлљлџлњлъ люлълќлЋ лћлљ лАлЪлфлЮлЋ лълалЊлљлЮлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљлблљ лЪлалълюл»лЮлљ лЌлљ лЪлълњлЋлДлЋ лўлЮлцлълалюлљлдлўл» лў лалЋлЊлўлАлблалљлдлўл»: www.bhrmda.bg, www.karieri.bg/hrforum , 02/ 9501091, 8105587 www.bhrmda.bg

лЙЛђл│л░лйлИлил░ЛѓлЙЛђлИ:

ЛЂ л│лхлйлхЛђл░л╗лйл░Лѓл░ л┐лЙл┤л║Лђлхл┐л░ лйл░:


10

KлљлЪлўлблљлЏ

19 - 25 ЛЂлхл┐Лѓлхл╝л▓ЛђлИ 2009 л│.

лџлљлалўлЋлалў // лцлўлЮлљлЮлАлў, лўлЮлќлЋлЮлЋлалЮлў

 3EEKSCANDIDATESFORTHEFOLLOWINGPOSITIONS

0OSITION#REDIT/FFICER 0OSITIONPROFILE"ANKING

 

  ,    

 2009 . 26 

130 000    !

  3039 .

1660 .!

: 1/4   " #$%& 300'250 % #$( $ 5 ( www.karieri.bg )$ *) HR "+* (8250 "$)  : : : 18 2009

)#<  $=) : : 02 93 76 444 ; reklama@capital.bg

2ESPONSIBILITIES t E XAMINATIONANDASSESSMENTOFLOANAPPLICATIONS t DEALS WITH LEGAL MATTERS THAT PERTAIN TO #REDIT $EPARTMENTOPERATIONS t 0ERIODICEXAMINATIONSOFBORROWERSqFINANCIALSTANDING ANDTRENDS ITSPASTPERFORMANCEANDFUTURECAPABILITIES INDEBTSERVICINGANDMARKETENVIRONMENT t !NALYSISOFPROFITABILITYOFACCOUNTSANDOPERATIONS t -AINTENANCEOFCREDITFILES t -AINTAININGOPENANDEFFICIENTCORRESPONDENCE t #ONTROLLINGTHEAVAILABILITYOFTHECOLLATERAL ITSPROPER HANDLING BY THE PLEDGOR THE STORAGE AND SAFETY CONDITIONS ETC 2EQUIREMENTS t t t t

ASTERSDEGREEIN%CONOMICS !TLEASTYEARSEXPERIENCEONTHEPOSITION %XCELLENTCOMMUNICATIONANDNEGOTIATIONSKILLS !BILITYTOWORKUNDERPRESSURE TOCOPEWITHDEADLINES TOPROVIDERESULTS PERSONALAPPROACHTOTHECLIENTS t 'OODCOMMANDOF%NGLISHWRITTENANDSPOKEN t 0#SKILLS

0OSITION%XPERT#OLLECTION AND"AD$EBTS$EPARTMENT 0OSITIONPROFILE"ANKING 2ESPONSIBILITIES t 4OMONITORLOANSWITHOVERDUE t 4OCONTACTDELINQUENTCLIENTS t 4O ORGANIZE MEETINGS WITH CLIENTS WITH OVERDUE PAYMENTS t 4OCOLLECTOVERDUEAMOUNTS t 4OPROVIDEINFORMATIONABOUTTHEWAYSOFPAYMENT t 4OCOMPLYWITHTHE"ANKqSPROCEDURESANDINSTRUCTIONS INTHEFIELDOFOVERDUELOANS t 4O PREPARE AND SEND OUT INVITATIONS FOR VOLUNTARY EXECUTIONTOCLIENTSWITHOVERDUEPAYMENTSFORLOANS t %XTENSIVE COORDINATION WITH THE RESPECTIVE CREDIT OFFICER AND ACQUIRING ADDITIONAL INFORMATION FOR THE BORROWER t 4OPREPAREDAILYANDMONTHLYREPORTSFORTHEPERFORMED ACTIVITIESTOTHEDIRECTMANAGERuBASEDONPREDEFINED INDICATORS 2EQUIREMENTS t 5NIVERSITYDEGREEIN%CONOMICSORRELATEDSTUDY t !T LEAST YEAR ON SIMILAR POSITION IN THE AREA OF COLLECTIONOFOVERDUELOANS t #APABLE OF CHANGING THE THINKING OF OR GAINING ACCEPTANCEFROMOTHERSINSENSITIVESITUATIONS WHILE STILLPRESERVINGTHEINTEGRITYOFTHERELATIONSHIPS t %XCELLENT COMMUNICATION PROBLEM SOLVING AND NEGOTIATIONSKILLS t !BILITYTOWORKUNDERPRESSURE TOCOPEWITHDEADLINES TOPROVIDERESULTS PERSONALAPPROACHTOTHECLIENTS t 'OODCOMMANDOF%NGLISHWRITTENANDSPOKEN t 0#SKILLS t !VAILABILITYTOPOSSIBLETRAVELLING

4HEOFFERSAREVALIDFOR3OFIA *OBSTATUS&ULLTIME *OBTYPE0ERMANENT 3ALARYUPONAGREEMENT $OCUMENTSFORAPPLICATION#6 -OTIVATIONLETTER 0REFERREDWAYOFRECEIVINGTHEAPPLICANTSqDOCUMENTSJOBS WESTEASTBANKCOM $EADLINEFORAPPLICATION 7ECANOFFER t +NOW HOW TRANSFER OF INTERNATIONALLY RECOGNIZED t 0ERFORMANCE BASEDCAREERPATH EXPERTISE t !TTRACTIVEREMUNERATIONPACKAGE t /N GOINGTRAININGUSINGBESTBANKINGPRACTICES t &RIENDLYWORKINGENVIRONMENT 7ETHANKEVERYONEFORAPPLYINGHOWEVER ONLYTHOSESELECTEDFORANINTERVIEWWILLBECONTACTEDINTHE STRICTESTCONFIDENTIALITY

!1 'ROUP IS ONE OF 3WEDENqS LEADING SUPPLIERS OF COMPONENTS AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL CUSTOMERSWITHHIGHDEMANDS4HEGROUPCONSISTSOFPROFITDRIVENENTERPRISES DEVELOPINGTHEIR SPECIALSKILLSANDEXPERTISE !1 -AGNIT !$ u THE "ULGARIAN SUBSIDIARY OF !1 A 3WEDISH "ULGARIAN COMPANY IN THE FIELD ELECTRICCOMPONENTSMANUFACTURINGuTRANSFORMERS INDUCTORS CABLINGANDOTHERELECTRO TECHNICAL COMPONENTS ISSEEKINGTOEMPLOY

4EST%NGINEER )NDUCTIVE#OMPONENTS "ASEDINTHETOWNOF'ODECHKM.7FROM3OFIA 7ITHTHEFOLLOWINGRESPONSIBILITIES t 0ROVIDING SUPPORT TO TEST u TYPE AND ROUTINE ENSURING PRODUCTION FLOW OUTPUT LEVELS AND ACCURACY OF QUALITY PROCESSESt4OINVESTIGATE EVALUATE VALIDATE ANDMAKERECOMMENDATIONSFORQUALITYIMPROVEMENTANDACCURACY IN TEST PROCESSES RESULTING IN REWORK AND OVERALL COST REDUCTION t 4O ANALYZE REQUIREMENTS ON PRODUCTS AND APPLICATIONSINORDERTOIDENTIFYTESTCASESANDTESTSCENARIOSt4OANALYZEEQUIPMENTANDMETHODSUSEDINTESTING ANDINSPECTIONANDRECOMMENDINVESTMENTSFOROPERATIONSIMPROVEMENTt4ORECORDTESTDOCUMENTATIONSUCHAS TESTCASES SCENARIOS ANDCREATETESTDATAt4OASSISTINPREPARATIONOFTESTPLANSANDTESTSCRIPTSt4OREVIEWVARIOUS PUBLICATIONS STANDARDS ORGANIZATIONS AND OTHER INFORMATION TO REMAIN IN COGNITION OF SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS INTEST INSPECTION ANDQUALITYMETHODSt$AILYTECHNICALSUPPORTTO1UALITY)NSPECTORSt4OMAINTAINEQUIPMENT CALIBRATIONTOENSURECOMPLIANCEWITHTHECOMPANYqSQUALITYSTANDARDS

2EQUIREMENTS t #ANDIDATE MUST HAVE A $EGREE IN %LECTRICAL %NGINEERING t 3EVERAL YEARS OF WORKING EXPERIENCE IN TESTING OF ELECTROMECHANICALCOMPONENTSt%XPERIENCEINANINTERNATIONALCOMPANYISANADVANTAGEt+NOWLEDGEOFQUALITYAND PROBLEMSOLVINGTECHNIQUESTOIMPLEMENTCORRECTIVEORPREVENTIVEACTIONSt%XPERIENCEIN)3/REQUIREMENTSt 6ERYGOOD%NGLISHSPEAKING READINGANDWRITING t$EMONSTRATEEXCELLENTLEADERSHIPt#OMMUNICATIONPROBLEM SOLVINGSKILLSt-USTPOSSESSKNOWLEDGEOFQUALITYANDPROBLEMSOLVINGTECHNIQUESt3TRONGORGANIZATIONALAND PLANNINGSKILLS 44OAPPLYFORTHISJOB PLEASESENDYOUR#6AND-OTIVATIONLETTERLATESTONTO HARRYATZINOV AQMAGNITCOM!PPLICATIONSWILLBEPROCEEDINSTRICTCONFIDENTIALITY /NLYSHORT LISTENCANDIDATESWILLBECONTACTED 

0RODUCTRESPONSIBLE%NGINEER )NDUCTIVECOMPONENTS "ASEDINTHETOWNOF'ODECHKM.7FROM3OFIA 7ITHTHEFOLLOWINGRESPONSIBILITIES t -ANAGE NEW PRODUCT INTRODUCTIONS t 2EVIEW DESIGN DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS FROM CUSTOMERS t #REATIONOFTECHNICALSPECIFICATIONSANDWORKINGINSTRUCTIONSFORPRODUCTIONt$ISTRIBUTIONOFTECHNICALINFORMATION TODIFFERENTDEPARTMENTSt0RODUCECOSTCALCULATIONFORMATERIALANDLABORANDFOLLOW UPINPRODUCTIONt$ESIGNOF SMALLPROJECTSINTHEINDUCTORANDTRANSFORMERAREAt%ARLYOBSERVATIONANDPREVENTIONOFPOTENTIALPROBLEMSIN THE PRODUCT DEVELOPMENT t 0ROPOSING IDEAS FOR PERFORMANCE IMPROVEMENT t 0ROVIDING TECHNICAL DIRECTIONS AND GUIDANCEt/PTIMIZATIONOFPRODUCTS PROPOSALSFORCOSTSREDUCTIONANDPRODUCTQUALITYIMPROVEMENTt0ROPOSEAND ORMANAGECHANGESINPRODUCTS THATAREALREADYINSERIALPRODUCTION

2EQUIREMENTS t#ANDIDATEMUSTHAVEA$EGREEIN%LECTRICAL%NGINEERINGt3EVERALYEARSOFWORKINGEXPERIENCEINENGINEERING OFELECTROMECHANICALCOMPONENTSt%XPERIENCEINANINTERNATIONALCOMPANYISANADVANTAGEt%XPERIENCEIN)3/ REQUIREMENTSt6ERYGOOD%NGLISHSPEAKING READINGANDWRITING t#OMMUNICATIONPROBLEMSOLVINGSKILLS t3TRONGORGANIZATIONALANDPLANNINGSKILLS 4OAPPLYFORTHISJOB PLEASESENDYOUR#6AND-OTIVATIONLETTERLATESTONTO HARRYATZINOV AQMAGNITCOM!PPLICATIONSWILLBEPROCEEDINSTRICTCONFIDENTIALITY /NLYSHORT LISTENCANDIDATESWILLBECONTACTED


KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

11

ОБЩИ/ДРУГИ // КАРИЕРИ

!COMPANYRANKEDAMONGPHARMACEUTICALSr7ORLDqS-OST!DMIRED#OMPANIESs !COMPANYWITHAPIPELINETHATqSTHESTRONGESTINTHEINDUSTRY!GLOBALHEALTHCARELEADINGCOMPANY .OVARTIS0HARMA3ERVICES)NCISSEEKINGTORECRUIT

ВЕК В ТЪРСИТЕ ДА НАЗНАЧИТЕ ЧО Е: ИТ НЯКОЯ ОТ ОБЛАСТ + продажби и маркетинг + юридическо-правна + финансово-счетоводна + топ мениджмънт

1 ОБЯВА В

+

3%.)/2#,).)#!,2%3%!2#(!33/#)!4% 0HARMACEUTICALS*OB)$#2! ,OCATION3OFIA

#,).)#!,2%3%!2#(!33/#)!4%

1 ОБЯВА В

0HARMACEUTICALS*OB)$#2! ,OCATION3OFIA 4HESUCCESSFULCANDIDATESREQUIREMENTS t -ASTER DEGREE IN ,IFE SCIENCE SUCH AS 0HARMACY -EDICINE "IOLOGY ETC t &LUENT %NGLISH AND "ULGARIAN t !T LEAST YEARS EXPERIENCE AS A #2! FOR *OB )$ #2! AND YEARS FOR *OB )$ #2! t2ECENT-ANAGERIAL0OSITIONINTHEFIELDOFCLINICALRESEARCHISCONSIDEREDANADVANTAGEFOR*OB)$#2! t#LEANDRIVINGLICENSE 4HECOMPANYOFFERS t(IGHLY#OMPETITIVEREMUNERATIONPACKAGEt#OMPANYCARt#ARRIER$EVELOPMENT/PPORTUNITIES 4OAPPLYPLEASESENDYOURRECENTPHOTO #6ANDMOTIVATIONLETTER QUOTINGTHERELEVANTJOB)$TO.OVARTIS0HARMA 3ERVICES)NCu"ULGARIAN/FFICE "USINESS0ARK3OFIA "UILDING# STFLOOR 3OFIA FAX Ä MAILELENANAKOVA NOVARTISCOMUNTIL/CTOBERTH )NTERVIEWSSHALLBEHELDINSTRICTCONFIDENTIALITY/NLYSHORTLISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED .OVARTISISAN%QUAL/PPORTUNITY%MPLOYER 4OFINDOUTMOREINFORMATIONABOUTOURCOMPANY PLEASEVISITWWWNOVARTISCOM

НА ЦЕНАТА НА 1 ПУБЛИКАЦИЯ В §¦§°©¡Ÿ¬§¾  

&LASH!CTIONSCRIPT *AVA3CRIPT 8(4-,#33

­ÎÇÑÐ0(0 À¿ÆÇÿÌÌÇÇÃÏÒÂÇÄÆÇÕÇÆ¿ÎÏÍÂÏ¿ËÇÏ¿ÌÄØÄÐÄÐÖÇÑ¿Æ¿ÎÏÄÃÇËÐÑÁÍ

­±¢­¡­¯¬­°±§ 

£¿Ï¿ÆÁÇÁ¿Ð¿ÈÑÍÁÄÑÄÌÇÐÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌÇ&LASHÉÍËÎÍÌÄÌÑÇ £¿ÎÍÃÃÙÏÅ¿ÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÏÄÉÊ¿ËÌÇÑÄÓÍÏË¿ÑÇ ÉÍÇÑͧÉÍÌÍËÄÃÇ¿ÎÏÄÃʿ¿

©Ÿ©¡­®¯¤£ªŸ¢Ÿ«¤

! НЯМА ПО-ДОБРА ОФЕРТА ЗА СЕЗОНА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА ТЕЛ: 02/ 93 76 444

  

¯¿ÀÍÑ¿ÁÐÑ¿ÀÇÊÌ¿ÉÍËοÌÇÞ ¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ¯¿ÀÍÑ¿ÎÍÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÇÎÏÍÄÉÑÇ °ÙÍÀÏ¿ÆÄÌÍÐοƿϿÁÙÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ

«ÍÊÞ ÇÆÎÏ¿ÑÄÑÄÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌ¿¿ÁÑÍÀÇÍÂÏ¿ÓÇÞÇÎÍÏÑÓÍÊÇÍÌ¿EMAIL¿ÃÏÄÐJOBS ©Ï¿ÄÌÐÏÍÉÆ¿ÎÍÿÁ¿ÌÄÌ¿ÃÍÉÒËÄÌÑÇÂ

ECONOMEDIABG

©¿ÌÃÇÿÑÒÏÇÑÄØÄÀÙÿÑÏ¿ÆÂÊÄÿÌÇÉÍÌÓÇÃÄÌÕÇ¿ÊÌÍ°¿ËÍÍÃÍÀÏÄÌÇÑÄÉ¿ÌÃÇÿÑÇØÄÀÙÿÑÎÍÉ¿ÌÄÌÇÌ¿ÇÌÑÄÏÁÝ


12

KАПИТАЛ

19 - 25 септември 2009 г.

КАРИЕРИ // ОБУЧЕНИЕ

Карл Фридрих Гьорделер Колегиум :: германски стипендии за млади лидери в публичния сектор Тема на десетата програмна година 2010/2011: Да почувстваме Европа – да изградим добросъседство Фондация Робърт Бош е сред най-големите политически независими и свързани с предприемачеството фондации в Германия. Фондацията отпуска стипендии за деветмесечен работен престой в Германия на 25 млади представители на публичната администрация, държавните предприятия или други общественоангажирани институции и организации в България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Целта на престоя е стипендиантите да се запознаят отблизо с начина на живот и работа в Германия чрез изграждането на мрежа от устойчиви контакти, натрупване на професионален опит и познания и по въпросите,

свързани с членството в Европейския съюз, като по този начин подпомогнат своята специфична професионална ориентация. В рамките на престоя са предвидени семинарни и други, свързани със специализацията занятия. Подкрепата включва месечна стипендия, добавки за член на семейството (брачен партньор, деца), покриване на пътните разходи и застраховка, интензивна подкрепа по време на престоя и възможности за квалификация. Стипендиантската година започва през септември 2010 г. и приключва през май 2011 г. Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2009 г. интернет адрес: www.goerdeler-kolleg.de

¦¿ ÒÖÄÀÌ¿Ñ¿   °ÑÍοÌÐÉÇÞÑ Ó¿ÉÒÊÑÄÑ Ì¿ °² c°Á ©ÊÇËÄÌÑ ­ÔÏÇÃÐÉÇs ÍÀÞÁÞÁ¿ ÎÏÇÄË Æ¿ ÐÊÄÃÌÇÑÄ Ë¿ÂÇÐÑÙÏÐÉÇ ÎÏÍÂÏ¿ËÇ Æ¿ Æ¿ÁÙÏ×ÇÊÇ À¿É¿Ê¿ÁÏÇ ÎÍ ÇÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇǬ¤ÇÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÐÑÇ

°®¤µ§Ÿª¬­°±°±­®Ÿ¬°©­²®¯Ÿ¡ª¤¬§¤ t « ÄÌÇÃÅËÙÌÑÌ¿ÖÍÁÄ×ÉÇÑÄÏÄÐÒÏÐÇ°ÍÕÇ¿ÊÌ¿ÍÑÂÍÁÍÏÌÍÐÑÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇ ÄÑÍ Ì¿¿ÌÂÊÄÆÇÉuÐÙÁËÄÐÑÌ¿ÎÏÍÂÏ¿Ë¿ÐÙаÍÏÀÍÌ¿Ñ¿ ®¿ÏÇÅ ÃÁÍÈÌ¿ ÃÇÎÊÍË¿ t ÇÆÌÄпÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞuÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ t  ÇÆÌÄпÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞuÏ¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÖÍÁÄ×ÉÇÑÄÏÄÐÒÏÐÇ t  ÇÆÌÄпÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞuÇÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÆÃÏ¿ÁÄÍοÆÁ¿ÌÄÑÍ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÑÒÏÇÆË¿ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÎÒÀÊÇÖÌÇÞÐÄÉÑÍÏ t ²ÎÏ¿ÁÊÄÌÐÉÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÇÐÇÐÑÄËÇ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇËÄÌÇÃÅËÙÌÑÌ¿ÑÒÏÇÆË¿Ì¿ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÑÍÌ¿ÐÊÄÃÐÑÁÍ

°®¤µ§Ÿª¬­°±§©­¬­«§©Ÿ t ³ ÇÌ¿ÌÐÍÁËÄÌÇÃÅËÙÌÑuÌ¿ÓÏÄÌÐÉÇÇ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉÃÁÍÈÌ¿ÀÙÊ¿ÏÐÉÍ ÓÏÄÌÐÉ¿ÃÇÎÊÍË¿ t «¿ÉÏÍÇÉÍÌÍËÇÉ¿ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿Ì¿ÓÇÏË¿Ñ¿ t ³ÇÌ¿ÌÐÇÇÀ¿ÌÉÍÁÍÃÄÊÍ t °Ñ¿ÑÇÐÑÇÉ¿ÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁ¿ÇÉÍÌÍËÄÑÏÇÞ t ŸÉÑÝÄÏÐÑÁÍÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÏÇÐÉ¿ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÁÄÌÄÏÂÄÑÇÉ¿Ñ¿ ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ñ¿ÇÉÍËÒÌ¿ÊÌÇÑÄ ÒÐÊÒÂÇ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÐÂÏ¿ÃÇÇÐÙÍÏÙÅÄÌÇÞ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÑÍ Ì¿ÒÉ¿Ñ¿ÇÇÌÍÁ¿ÕÇÇÑÄ t §ÉÍÌÍËÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿¿ÂÏ¿ÏÌÇÞÐÄÉÑÍÏ ¦¿ÎÍÃÏÍÀÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ §ÌÑÄÏÌÄÑÐÑÏ¿ÌÇÕ¿Ì¿Ó¿ÉÒÊÑÄÑ¿WWWFEBUNI SOFIABG ÄÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ÎÍØ¿INFO FEBUNI SOFIABG ±ÄÊ¡ÄÐÄÊ¿«Ç×ÄÁ¿ Ó¿ÉÐ


CMYK Капитал Light стр. 1

37 ГОДИНА VII, 19 - 25 СЕПТЕМВРИ 2009

ВЪЛШЕБНА НОЩ: ВЕСЕЛИНА САРИЕВА

1


CMYK Капитал Light стр. 2

2

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 3

3


CMYK Капитал Light стр. 4

от редактора

© Тихомир Рачев / No Frame Studio

СПИСАНИЕ, РИТЪМ В разговора с Веселина Сариева, жената чудо зад/пред artnewscaf , галерия „Сариев“ и „Нощ на музеите и галериите“ в Пловдив (на стр. 10), тя говори за особения „пловдивски ритъм на града на художниците“ с ирония, но и с топлота. Ние също вярваме, че всеки град има свой ритъм, който се долавя особено ясно през есента улиците отново се изпълват с хора, всеки от които носи впечатления, спомени и вдъхновения от изминалото лято, и за няколко седмици всичко изглежда възможно. Продължаваме пловдивската тема с лицето Александър Секулов (на стр. 8) - жива легенда на града под тепетата, собственик на култовите места „Петното на Роршах“ и „Конюшните на царя“ и автор на не по-малко култо-

вите книги „Малката светица и портокалите“ и „Колекционер на любовни изречения“; другото лице Еличка Сърбинова (на стр. 30); и пътепис/ода за Пловдив (и пътя дотам) от Александър Бойчев (на стр. 20). Но имаме и други градове, спокойно: Палма де Майорка (на стр. 18), Йоханесбург (на стр. 24), Бургас (и по-точно един остров срещу него, на стр. 26) и курортен комплекс Албена, където се развива действието на разказа на Цвета Стоева (на стр. 28). Ако обичате своя град и имате идея как да го превърнем в главен герой на някой следващ брой, пишете ни на познатия адрес. And the beat goes on...

Богдан Русев 4

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 5

5


CMYK Капитал Light стр. 6

съдържание ЛИЦАТА александър секулов елица сърбинова

РЕВЮ 8 30

ТЕМАТА вълшебна нощ

10

пътуване: пловдив

20

ресторант: тройка

22

кино: сектор 9

24

изложба: стената 20

26

технологии: hp probook 4510s и buffalo terastation duo

27

ИСТОРИИ олово във въздуха

16

БИБЛИОТЕКА

палма де майорка

18

„режисьорска версия“ от цвета стоева

28

приложение на Главен редактор Богдан Русев Отговорен редактор Биляна Димова Редактор култура Янко Терзиев Редактор стил Росица Илиева Творчески директор Светлана Мирчева

ПРЕДСТАВЯНЕ nescaf

23

puma

25

Фотография Цветелина Ангелова Отговорен секретар Михаил Вълканов Предпечат Тихомир Колев Калина Колибарска Лили Георгиева Марияна Попова Нана Бурска Мария Маркова Директор списания Веселка Данчева Директор реклама Таня Мигдалова Рекламен офис Славка Рачева Мария Богданова

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В LIGHT Време е за смяна на кожата, а именно - нови дрехи в гардероба. За помощ призовахме две от най-успешните български марки, които ще ни посъветват как да се обличаме и какво е актуално през новия сезон; стилистката Сандра Клинчева - законодателката на безупречния стил и естетските маниери; и Коко Шанел, която се върна на киноекраните с машината на времето, за да ни вдъхнови.

light@capital.bg Печат:

Корица: Фотография: Тихомир Рачев/ No Frame Studio Стил: Garderob Грим: Христина Трайкова

© Цветелина Ангелова

6

РЕДАКЦИЯ Light търси и приема текстове, фотографии и илюстрации от външни автори, ако са оригинални, интересни и специални. Запазваме си правото да ги редактираме, модифицираме и съкращаваме, докато ни харесат. Обещаваме преди това да ги показваме на авторите, докато харесат и на тях. Ще се радваме да работим заедно.

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 7

7


CMYK Капитал Light стр. 8

лицето

© Неделиян Нешев

АЛЕКСАНДЪР СЕКУЛОВ е най- ....................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............ ................................................................................................................................................. писател, но може да се определи и като .......................... ................................................................................................................................................... .......................................... ................................................................................................... ................................................................ Между поезията и прозата избира .............. ................................................................................... ................................................ .......................... ......................................................................................................................................................................... ............................................................. защото ..................................................................................................................................................................................................................................... Когато участва в кампании и организира културни събития, се стреми да ................................................................................................................. .............................................................................................................. .................................................................................. ...... . ................................................................... . .................. Щом стане дума за Пловдив, първо му хрумва ................................................................................ ........................................................................... после се сеща .......................................... ........................................................................................................................................................................... ............................................. ........................................................................................................... и в заключение казва ........... .................................................................................................... Най-голямата му литературна награда досегаа .......................................... ............................................................. ............................ . ........................................................... .... ................. Н ...................... Последната му книга “Малката светица и портокалите” е апетитна за четене и ............. ..................................................................................................... ........................................................................................... Иначе, ако има нещо общо между ду думите и храната, то е ............................................................................................................ р ............................................................................................................. Голямата му любов обаче винаги е била, е и ще бъде ........................................................................................................................................................................................... ..................................................................... ............................................................................................................................ ......................................... Сега ще ни препоръча да прочетем ................. . ...................................................................... .................................................. ......................................... ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... . ........................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... Александър Секулов издава, че в следващата си ............................................................................................................................................................ история ще ни разкаже заа ............................................................. и веднага, след като напише всичко тук, той ще .................................. .................................................. ................

8

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 9

9


CMYK Капитал Light стр. 10

темата Фотография: Тихомир Рачев / No Frame Studio Стил: Garderob Грим: Христина Трайкова

Блуза Pollini от Farenah Concept и панталон Garderob

10

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 11

темата

ВЪЛШЕБНА НОЩ ВЕСЕЛИНА САРИЕВА ЗА ПЕТАТА „НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ“ От Росица Илиева

„Нощи има много, но първата е направена в Берлин през 1997“, уточнява Веселина Сариева в късната сутрин след една друга нощ, в която е работила върху юбилеен вестник. Заради петия рожден ден на галерия „Сариев“ създателите й Катрин и Веселина Сариеви приготвят извънредно печатно издание, финализират ремонт, организират парти и планират официалното представяне на първата арт работа в реновираната галерия. Поводът за тази дългоочаквана среща обаче е друг: предстои петата „Нощ на музеите и галериите“ в Пловдив. Инициатор и двигател на събитието отново е неизчерпаемата Веселина Сариева - същата, която направи възможно за една нощ всяка година от 2005 насам галериите и музеите в родния й град да са отворени дълго след края на работното време. Тя е родена в ранния януари на късните седемдесет години. Завършва „Славянски филологии“ и за малко е преподавател в университета, пише предимно поезия, създава галерия „Сариев“, организира „Нощта“ в Пловдив, а междувременно грабва няколко награди за литература и за личност и събитие, раздвижили художествената среда и вдъхновили Пловдив. Същата Веселина сега се стреми да превърне изкуството в начин на живот, прави artnewscaf , нощите й често са будни, а някои от тях - особено специални. Първата нощ „Ами, как стана всичко...“ В късната сутрин тя леко се смъква на стола, за да се настани удобно върху възглавницата, и отпива мляко с какао от бяла чаша с кръгла дръжка. После изключва телефона си, за да не я прекъсва на всеки седем минути, и започва да разказва на един дъх. „Отидох на гости на един приятел в Германия. Там видях една книжка, която много ме впечатли - за нощта на музеите в Дюселдорф, пълна с много информация и събития. Казах си, че това е перфектно за Пловдив, нашият формат - музеи, галерии всичко да живее!“ След още няколко немски нощи Веселина Сариева „хал хабер си нямала“ какво трябва да направи, но се върнала под тепетата и започнала да действа. Нашата нощ „Сега бих казала, че хората, които участваха в „Нощта“ в началото, го направиха и заради уважение към баща ми. Никой не ме познаваше и през цялото време бях повече дъщерята на Веселин Сариев, отколкото каквото и да било друго. Ако това е окей за една година обаче, на следващата няма да стане.“ Тя изглежда леко развълнувана, когато си припомня нощите на 2005. Говори за хората, които й подават ръка на старта, с признателност и е в състояние дълго и подробно да разказва за тях, да ги назовава по малки и пълни имена, да цитира реакциите им, да благодари за срещите си с тях и за последвалите приятелства. Естествено тя съвсем ясно си спомня и за забележките на онези съграждани, които услужливо се опитват да я приземят, за да не си мисли, че като е направила една галерия, може да направи и „Нощ на музеите и галериите“. „Добре, отвръщала Веселина на скептиците в галериите, музеите и останалите институции, аз ще направя, каквото мисля, че трябва да се направи, а вие вложете минимални усилия. Оттам нататък, каквото стане - стане, правим го и ще видим. По този начин започнах - с доказване.“ Една вечер... преди „Нощта“, докато вечеряли, майка й изведнъж просто така изстреляла: „Дай да направим една галерия!“ Двете решили да използват освободеното от наематели помещение (което само по себе си също е цяла фамилна история) и да пренесат в него духа на Веселин Сариев: „Той беше човек, който умееше да случва нещата

около себе си, имаше много приятели художници и наистина живееше в този пловдивски ритъм - на града на художниците.“ Новото артистично пространство се концентрирало около керамиката, но заедно с него се родила и идеята, че естетическите вкусове трябва да се възпитават. Така галерията се посветила и на всички останали външни проекти с кауза, като най-грандиозният межу тях бил кръстен „Нощ на музеите и галериите“. По това време Веселина работела като двоен агент с ясното съзнание, че галерията и най-вече „Нощта“ трябва да докажат потенциала си още в първата година, защото след това ще бъде късно. Дългата нощ В точното време и на точното място, в нощта на 30 септември 2005, Веселина била в собствената си галерия заедно с „леко иронична изложба“ за оптимистичната и песимистичната представа за „Нощта“, концерт отпред и усещане, което сега описва като „цяла нощ не знаех къде се намирам, беше наистина нещо небивало... Младите хора дойдоха и събитието се получи. В Музея на Съединението например влязоха толкова хора, колкото иначе за половин година, и то от принудителни групи (примерно заведени по задължение ученици)“. В резултат на следващата година се появили нови желаещи, а тенденцията се задълбочавала с времето и досега няма отказали се участници. „С годините „Нощта“ започна да придобива популярност, дейностите станаха много и се наложи да направим фондацията „Отворени изкуства“, за да може тя да поеме организацията и да събира средства. Иначе в първата година буквално взех парите от едното място и отидох в печатницата, без да знам дали ми стигат или не. По-нататък направихме и програмна схема - разделихме програмата на музеи, галерии, живи градски места, театър и т.н.“ Нощта на нощите Сега, пет години след първата, Веселина отново е непоклатима: „Това, което исках да направя и да кажа с „Нощта на музеите и галериите“, е следното: ние ви каним да се забавляваме, да видите и да влезете. Абсолютно съм убедена, че всеки човек може да съпреживее и да усети изкуството, особено ако в ролята на куратор имаме човек, който умее да преведе езика на изкуството на езика на посетителите.“ Няколко години по-късно ехото от тези думи отеква и в други български градове, последователи на инициативата, в които „Нощта“ постепенно мигрира. Но... в един мощен момент Веселина Сариева осъзнала, че само нейната енергия не е достатъчна, за да промени културната обстановка толкова, колкото би й се искало: „Това, което се случва в един Берлин по време на „Нощта“, не може да стане в един Пловдив. Наймалкото тук не може да бъде показано подобно изкуство, защото ги няма тези музеи, галерии, политики. Въпреки че имах огромни очаквания за „Нощта“, аз самата установих, че със собствените си сили не мога да променя толкова средата, че изведнъж всичко да стане. Затова решихме да направим нещо по-малко.“ Този извод преобърнал ентусиазма й в нова посока и така се появил поредният проект - artnewscaf . Година след като е реализирала и него, докато си пие какаото, Веселина оценява, че тъкмо това място й носи много по-голямо удовлетворение от всичко останало: „Ето, най-общо казано, ние сме едно локално кафене, обаче издаваме арт бюлетин, който е насочващ. Младите хора се приобщават към изкуството и тук наистина виждам реалните резултати - мъничките резултати в малка аудитория от хора... Спрях да се хвърлям на много голямо12 то.“

11


CMYK Капитал Light стр. 12

11

Ощ Това е заглавието на една от стихосбирките на поетесата Веселина Сариева. Равносметката на галеристката обаче сега звучи така: „Зарязах цялата си академична работа, работата с книгите и текста, които много, много ми липсват, за да развия и създам ситуация тук.“ В онази сутрин след нощта, посветена на вестника, и преди да си разкажем за всички останали нощи, срещаме Веселина в утрото да крачи по нейната улица с един хляб в ръка. Носи го у дома за закуска и най-гостоприемно ни кани с нея. Масата вече е подредена, водата за чай е гореща, няколко мейла трябва да отлетят между две филийки с масло, а телефонът започва да звъни все по-често. „Как протича един мой ден? Ето така.“ Отнякъде се появяват пет квадратни листчета - всяко със задачи за деня по теми: „парти“, „нощ“, „Истанбул“ за предстоящото й пътуване на биеналето и още две за по-късно. Следва бързо пресмятане на часовете и в следващите два Веселина успява да провери резултатите от ремонта, да пропусне десетина обаждания и да ни накара да очакваме с нетърпение следващата „Нощ“. Затова ни начертава цял маршрут, по който да се движим, и без да спира да изяснява концепции, продължава да доказва как „изкуството трябва да бъде показвано, да бъде разкривано като тайнство пред публика - като да влезеш в друг свят, извън ежедневното и извън рационалното“.

Палто Moschino от Trend Box

12

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 13

Поло Sinequanone, блуза Garderob, ръкавици Moschino и панталон Coming Soon от Trend Box, обувки Pedro Garcia от Purple

НОЩТА НА 2009 Тъй като е практически невъзможно да обиколим всички културни пространства на алтернативната столица от вечерта на 2 октомври до 03:00 на 3-ти, предлагаме една примерна селекция от Веселина Сариева: Старият град е много вдъхновяващ за разходка - изкачвайте се и слизайте по калдъръма, влизайте в музеите наоколо и почивайте на въздух в близките градини. Обърнете внимание и на откритите прожекции. Спуснете се до Историческия музей, където събитията винаги са хубави. Този път са посветени на Япония, а след това можете да се слеете по най-съвременния начин със сънародниците си на площад „Съединение“ при скейтърите. Вижте светлинната инсталация на Римския стадион, танцовия пърформънс в Античния театър и прекарайте колкото можете повече време в Баня Старинна.

В Природонаучния музей можете да се потопите в интересна експозиция от сладководни риби и растения. След това пийнете нещо отвън. Не пропускайте изложбата на Иво Хаджимишев в Къща Георгиади, където е силно вероятно да засечете и самата Веселина Сариева. Иначе в галерия „Сариев“ се очаква да стават чудеса след концептуалната промяна - изложби, пърформанс, акция в градска среда и, ако всичко върви по вода, една ледена скулптура ще се топи цяла нощ пред входа. В съседство е artnewscaf с още по-интересна изложба и литературно четене. Цялата програма можете да видите на www.gallery-night.info/09

13


CMYK Капитал Light стр. 14

Поло Sinequanone, елек Garderob, сако Miu Miu от Trend Box и обувки Pedro Garcia от Purple

14

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 15

темата

Поло Sinequanone, елек и панталон Garderob, обувки Etro от Farenah Concept

15


CMYK Капитал Light стр. 16

истории

ОЛОВО ВЪВ ВЪЗДУХА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРЕЛБА С ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ НА ОТКРИТО? ЗАПИШЕТЕ НИ Текст и снимки: Кристиан Либих

През септември започва ловният сезон в страната, но преди да се изправя срещу глиганите, реших да си пробвам силите срещу най-добрите стрелци с пневматично оръжие в страната. Дисциплината се нарича фийлд таргет и, най-общо казано, представлява симулация на лов. Мишените са с формата на диви животни, а участниците стрелят от най-различни позиции, за да бъде по-реалистично. В събота сутрин, въоръжен с фотоапарат и въздушна пушка, се отправям към Бонсовите поляни - някъде зад гората след Горна баня. Почти не се изгубвам, пристигам с половин час по-рано и с изненада виждам разпънати палатки. Част от състезателите са насядали около масата, облечени с еднакви тениски - на софийската група. Именно тя организира днес състезанието, но то е отворено за хора от цялата страна. Нагласата ми, че ще попадна на взвод маниакални милитаристи, се оказва безкрайно погрешна - намирам група от съвсем обикновени хора с различни професии, които просто обичат природата и пневмачните пушки. Освен това са и много дружелюбни и гостоприемни, обясняват ми къде ще е трасето и разказват, че са на палатки още от снощи и планират да останат за още една вечер. Говорим си с Илияна, която освен като оръжеен ентусиаст се подвизава и като начална учителка, и с Ивайло, който е военен свързочник, а отскоро - прехвърлен член от русенската в софийската фийлд таргет група. Илияна ни обяснява, че в България спортът е по-организиран откъм четири години и има ентусиасти от цялата страна и на всякаква възраст - от единайсетгодишни до пенсионери. Щом децата вече са в състояние да държат пушката, значи са готови за фийлд таргет. Шампионите се създават от малки.

можем да целим катеричката, където си искаме (по принцип можем, но мишената няма да падне и да се брои за точка). Трябва да се целим в малкото кръгче в средата, а то е с диаметър от 8 мм до 40 мм (в зависимост от дистанцията на мишената, от 10 м до 50 м), което си е доста малко. Още началните мишени показват недостатъците на нашето оръжие - попаденията са доста далече от мишената. Първото ни предположение е, че проблемът е в задприкладното устройство (тоест в нас), но след това се оказва, че производителите са оставили луфтче в цевта и тя се мърда произволно. Организаторите веднага ни се притичват на помощ и помагат с настройките (в смисъл те сами ги правят, защото ние нищо не разбираме), за да можем поне да намалим отклонението до няколко милиметра (за близките мишени). С големи мъки успяваме да улучим очертанията на една-две от металните животинки. Като за пръв път това направо си е повод за гордост. Следва кратката почивка за обяд, в която си говорим за пушки и дебатираме как да пригодим гранатомет за максималния разрешен фийлд таргет калибър от 6.35 мм. Не може да няма начин. Междувременно някои от участниците показват суперизобретенията си за улесняване на стрелковия живот в гората. Едно от най-интересните нововъведения има голяма естетическа стойност и наподобява ню ейдж ланец - но всъщност е изрязан и надупчен пад за мишка, който се използва за патронник. Много удобно, ако ви мързи всеки път да ровите в кутийката с чашките за пушката.

Пристигам с убеждението, че съм голямата работа с мощната си 5.5-милиметрова турска пушка, която стреля с 305 метра в секунда, но много скоро ми става ясно, че всъщност съм доста неподготвен аматьор в пневматичния спорт. Въоръжението (както и класата) на другите състезатели е много над моето. (Една добра пневматична пушка например трябва да струва поне 500 лв., а може да достигне и до 5000.)

След обяда започва коронната дисциплина, заради която са се събрали всички - стрелба с PCP пушки (които не се сгъват за зареждане, а работят с резервоари с предварително нагнетен въздух). Този тип оръжие е много по-прецизно и затова тази дисциплина е много по-интересна. Състезателите тук са много големи майстори, за всяка стрелба старателно правят фини настройки и корекции, засичат времената си и въобще приемат надпреварата много сериозно. (Моята роля в тази дисциплина е по-скоро отрицателна, защото стоя отстрани и разсейвам участниците с фотоапарата и аматьорските си въпроси.)

Плащаме символичната такса от седем лева за участие и сме готови за екшън. Започва първата дисциплина - с обикновените пушки, тип „пружинки” (които се сгъват, за да се заредят). Именно това е и нашата дисциплина. В една група съм с Милен, който е юрисконсулт от София. Ще стреляме от петнайсет стрелкови позиции с по две метални катерички всяка. Само че има едно условие. Не

В края на деня всички са изгорели, щастливи и малко изморени. Тези, които са решили да останат да пренощуват на палатки, се готвят за още един рунд - нощна стрелба. Аз се прибирам в София, за да разправям какво съм видял. А с подобрените настройки на въздушната ми пушка вече нито една кутийка от бира в двора няма да е в безопасност.

16

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 17

истории

17


CMYK Капитал Light стр. 18

ХАЙДЕ ПАК ЕСЕНТА ДОЙДЕ, НО В ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА ЛЯТОТО НЕ Е СВЪРШИЛО Текст и снимки: Даниела Колева

На 2 часа и 30 минути директен полет от София се случват необикновени неща. Мястото е Палма де Майорка - град, пълен с история, архитектура, средиземноморска зеленина, красиви плажове и храна, от която съществува риск човек да се върне у дома с малко свръхбагаж и отеснели дрехи. Още през илюминатора на самолета могат да се видят екзотичните цветове на крайбрежието на остров Майорка. Островът представлява една огромна (100 на 70 км) яхтена марина - всяко заливче и закътано местенце край бреговете е окупирано от малки и големи плавателни съдове. Майорка е част от Балеарските острови, а съседите й са по-малко населеният остров Менорка, купонджийският Ибиса и дивият рай - Форментера. Впечатляващ е миксът от култури, преминали през острова и оставили своя отпечатък по фасади, пътища, дворци и катедрали. В различни времена римляни, византийци, мюсюлмани, варвари и британци са създавали историята на Майорка. През последните двайсетина години Майорка става една от найпредпочитаните дестинации за туристите от Германия и Англия. Към днешна дата това твърдение вече не е съвсем прецизно - този остров в Средиземно море е любимо място и на известни спортисти, медийни звезди, но най-вече на испанската кралска фамилия. Особено в началото на месец август, когато се събира целият испански елит и фенове на морския състезателен дух, за да почетат началото на La Copa del Rey - ежегодната регата под егидата на краля на Испания Хуан Карлос I. Тогава по улиците на Палма, в хотелите и вечер в ресторантите може да се усети особен морски полъх - полъх на класа, аристокрация, традиции и елегантност. Испанците се славят като ревностни католици, които пазят, поддържат и се гордеят безумно с безбройните си катедрали, строени през различни периоди в цялата страна. Изключение не правят и майоркинците. La Catedral de Palma е място, което няма как да бъде подминато. Готическите куполи имат мощна притегателна сила независимо дали са осветени през деня от слънчевите лъчи, или вечер от ефектните прожектори. Катедралата, чийто строеж е започнал през 1230 г., изглежда така, сякаш е завършена миналата година. Преди да замина, планираните седем дни на Майорка ми изглеждаха като цяла вечност. Но на самия остров се оказаха крайно недостатъчни за всичко, което може да се види и направи. И за специалните местенца, от които е трудно да се откъсне човек независимо дали

18

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 19

истории става дума за дивен плаж (Porto Cristo, Formentor, Es Pontas), панорамна гледка (Mirador de na Fornadada, Mirador de Ses Animes), запазен от миналото град (Valdemossa), красиво пристанище (Portals Nous, Port D’Andratx) или най-обикновена кантина за сладолед по средата на нищото... Добрите гурме спомени са гарантирани, ако поназнайвате езика и имате основни познания за испанската кухня. Баровете за тапас са най-популярните заведения, където може да се хапне от всичко по малко (или от всичко по много). Те са и най-лесни за обслужване и поръчване за туристите - цялата храна е изложена и всеки може да си вземе, каквото пожелае. Накрая сметката се оформя според бройката и цветовете на чиниите. Интересно е, че в една редица от ресторанти и барове, всички препълнени с туристи, само едно или две места са популярни сред местните. Важно е да се пита при всяка възможност - в хотела, в таксито, на улицата. Винаги има някой местен, който ще се отзове и ще направи препоръка за добро „нетуристическо” място. За децата или за непорасналите възрастни има няколко аквапаркове, където е необходим цял ден, за да се извлече максимумът от удоволствията. Палма има и един от най-впечатляващите аквариуми с красива колекция от екзотични корали. Би било неуместно да се посети Палма де Майорка и да не се отдели време за исторически забележителности. А тук те са поднесени възможно най-компактно - в Pueblo Espanol са събрани репродукции в умален (но все пак доста реален) размер на някои от най-известните сгради в Испания. А Старият град е прекрасен микс от стари сгради, модерни магазини, чаровни улички, пекарни и сладолед на всяка крачка. Колкото и багаж да решите да си вземете, все пак предвидете място при връщането си за Turron - популярният десерт, подобен на твърда халва, тежи толкова много, че рискувате да ви таксуват за свръхбагаж.

19


CMYK Капитал Light стр. 20

МОДЕРНА ГРАДСКА СРЕДА ПЪТЕШЕСТВИЕТО ПРОДЪЛЖАВА КЪМ ПЛОВДИВ, С ДРУГА TOYOTA От Александър Бойчев Снимки: Георги Панайотов

Ей го къде е Пловдив. Според табелите на недовършената магистрала „Тракия“ трябва да изминем 121 километра (или около 50 минути), за да стигнем до втория по големина български град. Виолетов Toyota Urban Cruiser се радва заедно с нас на предстоящото пътешествие до Тепетата, до Копчетата, до „Тримоня“ и до най-очарователните малки градски улички в окръжаващите ни 111 хиляди квадратни километра. Фотографът Жоро гледа с неразбиране ентусиазма в действията ми и допушва поредното си бяло боро. За Пловдив е трудно да се говори. Хората от втория по големина град в България с минало на първи по икономическо и социално значение обществен център твърде често се напрягат и привиждат подценяване на величието му. Затова и тази история до Пловдив и обратно ще ви разкаже изкривената субективна логика на нашето изживяване, в която красивото и грозното нямат нищо общо с националния идеал, културно-историческото значение и Пловдивския панаир. Toyota Urban Cruiser е необичаен автомобил. Той не е точно джип, макар и да има задвижване на четирите колела. Не е и точно малка градска кола, макар да маневрира с лекотата на Yaris в градски условия. Багажникът му е вариация на загадката „Куче или куфар“,

20

което от своя страна поставя и фундаменталния въпрос кому ще е полезен този автомобил. Истината е, че трябва да забравите аргументите на класическото разбиране за автомобилното дело. Това е ултрамодерен градски автомобил, с който ще можете да покорите всякакви неравности заради по-големия му клиренс (например разбит софийски/пловдивски бордюр), да стигнете безпрепятствено навсякъде при тежки пътни условия и също така да направите добро впечатление в града с нестандартния външен вид на автомобила. Това е кола, създадена според актуалната философия на нишите - нишата за модерна градска среда и нейните средства за придвижване. Пътуването ни по магистрала „Тракия“ е приятно и леко. Забелязваме с изненада, че преминаването по тази пътна артерия вече се извършва със скорости, доста близки до максималните 130 км/ч - очевидно камерите, постоянните полицейски проверки с радар и промененият Закон за движение по пътищата респектират всички. 1.4-литровият дизелов Common Rail мотор на Urban Cruiser така или иначе се чувства най-добре при скорости около 120-140 км/ч, което ни позволява да се придвижваме неусетно и спокойно по посока Вакарел, Ихтиман, Костенец и Траянови врата. Средният разход на движението по магистрала достига до 6.4 литра дизел

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 21

пътуване

на 100 км. В крайна сметка разходът на гориво с градското и извънградското шофиране беше приемливите 5.6 литра на 100 км. Отбелязваме камерите на мотела при Ихтиман и се забавляваме как камерата преди Пловдив всъщност се намира в насрещното движение, така че може разсеяният водач изобщо да не й обърне внимание (както стори шофьорът на едно златисто инфинити, унесен в своите 160 км/ч). Навлизаме в Пловдив, който ни посреща с радостната гледка на квартал Столипиново. Като софиянци изобщо не се притесняваме от чудесната атмосфера на разруха и мизерия, защото сами знаем колко е колоритно преминаването през „Модерно предградие“ и „Люлин“ при влизането в София от запад. Движението в градска среда е коронната дисциплина на Urban Cruiser. Компактните му размери позволяват да преминем безпрепятствено и през най-тесните пловдивски улички, а намирането на място за паркиране не е никакъв проблем. Паркирането на автомобила ни позволява да се отдадем на Пловдив изцяло, за което беше крайно време. Обичам Пловдив и не мога да ви кажа защо. Харесвам го като добър приятел, като внимателен домакин, като учтив слушател. Харесва

ми да си пия кафето в Пловдив, макар и кафето в Пловдив по-често да не става. Обичам да си хапвам в пловдивските ресторанти, макар че и тук трябва внимателна селекция и емпирично проверен списък с места. Съвсем добре ми е в пловдивския нощен живот, макар и понякога твърдият ми шопски акцент да изнервя барманите и сервитьорките. В този град усещането за градски живот е повсеместно и ме изпълва със спокойствие и задоволство. Улиците на Пловдив са пълни с котки - черни, кафяви, златисти, грациозни, дебели. И макар да не си представям такова животно в моето легло, уличните мацки ме вдъхновяват тотално - като истински пазителки на духа на града. Обичам да хапвам в арменския ресторант „Ереван“, където понякога може и да не ти сервират заради някакви лични съображения на собствениците, но пък в това е и огромният чар на този семеен ресторант, в който си облизваш задължително пръстите. Обичам да си пия кафето в artnewscaf , където въпреки някои неориентирани бармани има страхотна кафе атмосфера, добър интериор и отлично настроение. Обичам да се разхождам по главната и да разсъждавам как е възможно София да няма своя истински пешеходен център. За всичко това си мисля, докато пътуваме обратно с Urban Cruiser-а в очакване на поредното завръщане в Пловдив още следващия уикенд.

21


CMYK Капитал Light стр. 22

ревю

© Цветелина Ангелова

ТРОЙКА ВСЪЩНОСТ Е ШЕСТИЦА Oт Магдалена Ран*

Уютен ресторант, скрит зад миниатюрен жив плет от хвойнови дръвчета, с две маси отвън и два (малки) етажа вътре. Картините са с една идея по-добри от типичното изкуство в ресторантите и се продават за скромни суми. Вторият етаж е подходящ за малки събирания и делови обеди. Първата страница от менюто се заема от специалните предложения за обяд. Препоръчвам ви спаначеното гнездо: задушен спанак с чукнато яйце по средата, запечен на фурна и поднесен със сос от кисело мляко. Зеленчуковият шницел също е доста приличен, особено на тази цена (под 4 лв.). Предложенията са достатъчно на брой, за да не ви доскучее поне три седмици. (Освен това на всяка маса до солта и черния пипер има и лют червен пипер, който придава допълнително разнообразие на храната.) Веднъж резервирахме седем места в „Тройка“ за обяд и когато пристигнахме, масите вече бяха подготвени и аранжирани по такъв начин, че позволяваха разговор между всички присъстващи. Поръчките варираха от стандартни неща от менюто (зелена салата, салата от паста и риба тон с майонеза) до индивидуални глезотии (задушени зеленчуци без сол или мазнина), но всички бяха изпълнени без многозначителни погледи или възражения. Напитките пристигнаха веднага, макар че ястията ги последваха малко неравномерно. Никой нямаше оплаквания - пилето със сос

22

от горчица беше обявено за нещо, което заслужава внимание; гъбите, пълнени с шунка, бяха с вкусна препечена коричка от кашкавал; зеленчуците бяха приготвени точно така, както бяха поръчани. Друг път се появих там след неделен футболен мач в компанията на шестима гладни англичани, които до един си поръчаха бири, кебапчета и пържени картофи и ги получиха толкова експедитивно, че си тръгнаха доволни. Порциите са съвсем прилични - особено ако си поръчате салата (има голям избор) или супа (всеки ден има по една вегетарианска и по една с месо, под 3 лв.) с основното ястие. Има и пици, които можете да си вземете и за вкъщи. Обичам тази с броколи - поръчвала съм си същата и в други ресторанти наоколо и тази в „Тройка“ е най-вкусна. Майка ми пък обожава десерта от цедено кисело мляко с мед и орехи. „Тройка“ ул. „Асен Златаров“ 21, 943 31 73 *Рубриката се подготвя съвместно с The Sofia Echo

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 23

представяне

ЕМОЦИИ В ЧАША ФОТОКОНКУРСЪТ NESCAF

®

FRAPP

Ето ни с последното победоносно включване за сезона. След като цяло лято се гмуркахме в емоции, а по-талантливите от нас успяха да заснемат най-вълнуващите мигове с любимата ни чаша NESCAF ® FRAPP , вече имаме конкретни резултати. За единайсет седмици 106 участници се регистрираха точно според правилата на играта на www.nescafe.bg/photo и участваха в конкурса със 158 снимки по темата „Емоции в чаша NESCAF ® FRAPP “. Всеки понеделник избирахме по един кадър, който веднага се превръщаше в свежата ни глътка вдъхновение за седмицата. Така сега имаме цели единайсет победители и, понеже никое добро не остава безнаказано, те получиха награди – пълен комплект NESCAF ® FRAPP с миксер, чаша и всичко останало, което е нужно за бодростта им зад обективите. Най-голямата тръпка обаче предстои. В момента специално жури разглежда всяка една от 158-те снимки поотделно, обсъжда ги и преценява кой кадър точно да стане победителят на победителите. Авторът му ще бъде възнаграден с фотоапарат Kodak Z1012IS и ваучер за фотографски услуги, а името му ще влезе в светлината на прожекторите около 11 октомври. Тогава е крайният срок за журито да сподели решението си с нас, а ние оставаме на сайта, където продължаваме да се развеселяваме в очакване на шампиона.

23


CMYK Капитал Light стр. 24

ревю

САМО ЗА ХОРА „СЕКТОР 9“ Е БРИЛЯНТЕН ФАНТАСТИЧЕН ЕКШЪН С ЧОВЕШКА ВАЛИДНОСТ. НОВИЯТ „МАТРИЦАТА“? От Янко Терзиев

Докога е страшен и опасен непознатият различен? Докато не се поставиш на негово място и опиташ да го разбереш. С тази проста идея роденият в Южна Африка аниматор от университета във Ванкувър Нийл Бломкамп снима 6-минутната документална алегория Alive in Joburg (2005, филмът е достъпен свободно на http://www.archive.org/details/ALIVE_IN_JOBURG), където Joburg е местното прозвище на Йоханесбург. Бломкамп събира автентични расистки изказвания на негови жители от улицата, бели срещу черни и обратното, а после ги монтира така, все едно се отнасят за извънземни натрапници. Космическият им кораб виси като фон на интервютата, без никой да му обръща внимание, закъсал е преди години над мегаполиса, а изгладнелите и останали без енергия създания са свалени долу и затворени в гето. Преди този филм Бломкамп е известен повече с рекламите си за Nike и Citroen 4 (онази с ефекта, вдъхновил новия „Трансформърс“), но след него Питър Джаксън го прибира под крилото си. Първоначално работят над проект по видеоиграта Halo, после режисьорът на „Властелинът на пръстените“ дава на Бломкамп $30 млн. и пълната свобода да направи от късометражката си големия различен филм на тази година: „Сектор 9“ (District 9). Един от редките случаи, когато продуктът е достоен за изобретателната си рекламна кампания - в Щатите странните банери Humans Only стряскат минувачите от година, а и ние вече няма да се питаме какво е това „Само за хора“ из мултиплексите и по спирките. Заглавието не е случайно и препраща към събитията в историческия квартал (там номерът е 6) от бидонвили в Кейптаун, изравнен с булдозери през 1966, а неговите 60 000 чернокожи жители - принудително изселени. Във филма извънземните са в Йоханесбург от 1990, нещо от огромния им кораб-майка се е откачило и не могат да излетят. Цялата информация за тях получаваме през необработени телевизионни репортажи от епохата, фантастичната ситуация Бломкамп третира с филмовите средства на свръхреализма - видео от ръка като в „Кловърфийлд“ и „Проклятието Блеър“, врязани кадри от извънредните новини, интервюта в упор със замесените в случката. Тя е разиграна като почасова хроника на три дни през август 2010. Нетърпимостта на местните жители, бели и черни, към космическите натрапници е преляла, обявени са за виновни за всичко лошо в града, един чернокож дори твърди, че са му откраднали жената. Външният им вид е наистина противен и режисурата не спестява нищо в едри планове - кръстоска между членестоного и скакалец с човешки ръст, хранят се със сурово месо, имат наркотична за-

24

висимост от котешка храна в консерви. Говори се, че са сексуално разюздани, нигерийски бандити ги снабдяват с проститутки, срещу тях и котешката храна онези отдавна са заменили лазерните си или просто анихилиращи всичко пушки. С изселването им се заема по-голямата от държавата корпорация - „Мулти нешънъл юнайтед“ (MNU), но под прикритието на хуманитарната акция тя се интересува най-вече от задействането на оръжията на инопланетяните. С акцията е натоварен простоват и безличен чиновник (Шарлто Копли, продуцент и с малка роля в Alive in Joburg, никога не е бил актьор) само защото е зет на шефа на корпорацията. Подобно на гражданина К. на Кафка той е средният анонимник, храна за системата, практикува акцията по депортирането с бюрократична наслада. Но при един от обиските го напръсква чужда биоматерия и скоро едната му ръка мутира в пипала. Става чужденец в своя свят, разбира какво им е било на пришълците. За обществото е издирван беглец, по петите му е MNU с цялата мощ на фашизираната си военщина. В първата си половина „Сектор 9“ прескача между комичното и жестокото в един кадър, стилната антиутопия с предмет човешкото у човека на Бломкамп е с духа на Дъглас Адамс, под визията със завист би се подписал и Тери Гилиъм. Историята тече с динамиката, с която с дистанционното скачаме от риалити канал на канал. Само музиката е контрапунктен баланс на трескавата картина - елегичен вокал с африкански мотиви (композиторът и той е от късометражния филм), който превръща политическата сатира в интимна емоция. Чиновникът ксенофоб с изненада ще намери забравената от хората човещина при извънземните. Неволята ще го свърже с един от тях (очите и гласът на Джейсън Коуп, също от късометражния филм), който като Мойсей се опитва да запали отново двигателя на кораба и да изведе племето си от земния концлагер. Оттук до простата, но и космическа отговорност да бъдеш човек остава само една крачка. Подобно влизане с взлом в света на масовите жанрове и големите пари, без при това да изневериш на първоначалната си идея и разбирането за кино, не помним от онова на Уашовски с „Матрицата“. Същите морални и философски валидности изпод брилянтния екшън. Фактически единственият упрек към Бломкамп може да е за разточителните стрелби и видяното вече в и по-скъпи варианти преследване към финала. Но той навърши 30 едва тази седмица, всичко му предстои. Още повече че в Холивуд ще го представлява личната компания на Ридли Скот - друг режисьор, който е наясно, че ужасът не е извън, а вътре в човека.

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 25

представяне

BACK IN BLACK Колаборациите между дизайнерски лейбъли и гигантите за спортно облекло винаги ни вълнуват, защото можем да притежаваме нещо специално на изключително достъпна цена. В това отношение PUMA едва ли могат да разочароват. Именно затова специалната колекция Black Station заслужава подобаващо посрещане. (Дебютът й в България се състоя в магазин Farenah Сoncept миналата седмица - шампанско, суши с черен ориз, дрескод в черно и музика, подбрана от Руши Видинлиев.) Случайно или не, датата съвпадна с иницитивата на списание Vogue и водещите модни бутици в Париж, Милано, Лондон и Ню Йорк Fashion Night Out - вечер на отворените врати. Може да се каже, че вече и София е част от тази кампания, като началото поставиха PUMA и Farenah Concept. Това, което успяхме да разгледаме, беше част от Black Station - първата колекция дрехи на световноизвестната модна къща Alexander McQueen за сезон есен/зима 2009, създадени специално за PUMA. За пръв път в България бяха показани и дрехи от колекцията Rudolf Dassler. Досега у нас PUMA Black Station се представяше само с колекциите обувки на Alexander McQueen, Rudolf Dassler и Mihara Yoshirо. От тази есен гамата е допълнена с дрехи и аксесоари. Нямаме нищо против. PUMA са в City Center Sofia - бул. „Арсеналски“ 2 и във Варна - „Мол Варна”. Повече информация на (02) 963 40 36 и на www.puma.com

25


CMYK Капитал Light стр. 26

ревю

ОФИС ГЕРОИ Oт Момчил Карабулев

За следващата порция летни приключения ще трябва да почакаме до следващото лято (освен ако не отскочим до другото полукълбо), но дотогава най-добре да се захванем за работа. Офисът очаква свежите ни сили и идеи, но за да сме максимално продуктивни, отново няма да минем без помощта на технологиите.

26

HP ProBook 4510s

Buffalo TeraStation Duo

Лаптопите, предназначени за бизнес, често имат подобаващо висока цена, но новата серия ProBook на HP променя това, като в същото време не се лишава от специфичната функционалност, характерна за тези устройства. Например специален набор от софтуер, обединен от името HP Professional Innovations, за сигурно изтриване на файлове, хардуерно криптиране на данните от твърдия диск, достъп до системата при забравена парола и прочие. Задължителният консервативен дизайн се допълва от нов вид клавиатура с отделен цифров блок с повдигнати клавиши, улесняващи работата и почистването, а 15.6-инчовият дисплей с резолюция 1366 х 768 пиксела е с LED подсветка за намалена консумация на енергия. Този вариант е с процесор Intel Core 2 Duo T6570 на 2.10GHz, като за графичната част отговаря видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4330 с 512MB DDR3 памет. И за да е ясно, че освен за бизнес ProBook 4510s става и за забавления, има HDMI интерфейс за лесна връзка с HD телевизор. Операционната система е Windows Vista Home Basic.

Създадено специално за малкия бизнес, TeraStation Duo е първото компактно NAS (мрежов диск) решение на японската компания Buffalo. Осигурява 1TB (2х500GB) място за ценните ви файлове, като разполага с вградена поддръжка на често използвани функции като Active Directory и Apple Time Machine и освен това има функция за отдалечен достъп през уеб базиран интерфейс. За да се гарантира целостта на информацията, дисковете в TeraStation Duo са конфигурирани в RAID 1 масив, като в случай на повреда на един от тях устройството може автоматично да го изключи, за да бъде подменен с нов, без това да доведе до загуба на данни. Добавена е система за управление на енергопотреблението, а охлаждащият вентилатор се контролира от термосензор, за да елиминира излишния шум. В TeraStation Duo са интегрирани още BitTorrent клиент, DLNA и принт сървъри, а записаната информация автоматично се криптира.

1300 лв. от дилърите на HP

1120 лв. от „Гейт България“

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 27

ревю

КОМУНИЗМЪТ: EXIT ИНСТАЛАЦИЯТА „СТЕНАТА 20“ СЪБРА ХУДОЖНИЦИ И СКУЛПТОРИ ОТ НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ От Мариана Мелнишка

ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

© Александър Геров

На малкия остров Света Анастасия до Бургас, някога Болшевик, ме посреща свъсена манастирска постройка, до нея се е сгушила бяла църквица, има и греещ на слънцето фар, покрай тях на фона на морската синева са строени множество правоъгълници. Приличат на части от стена, напомнящи Берлинската. Проектът на Кирил Калев и Елена Филипчева от Code::communications е посветен на 20-годишнината от нейното падане, провокацията им дошла от клип по същия повод, в който са се включили всички европейски страни - членки на ЕС, но без България. Кирил Калев е бивш посланик в Австрия с дългогодишни артистични и музикални интереси. И ако ролята на паметта е да ражда ценности, както съветва отдавна признатият за европеец българин Цветан Тодоров, хепънингът на обраслия с история остров е сторил точно това. Творци от няколко поколения (между които Божидар Йонов, Панайот Панайотов, Кольо Карамфилов, Любен Костов, Елена Панайотова, Стефан Божков) са изразили как се чувства свободният човек и как - затворникът. Две поколения в двата края на възрастовия спектър - Анжела Минкова почита паметта на „всички, опитали се да прескочат тази еманация на човешката глупост и лошотия и застреляни пред нея”; младият Ясен Згуровски, който помни истинската стена само с големия концерт на „Пинк Флойд“ след нейното падане, не се натъжава много от сивата история и след като всичко вече е минало, гледа напред в движение и цветове. Между тях с бели тухлички и елементарни сечива са пресъздадени метафори, кодиращи ценностна система, която казва последно сбогом на комунизма. Виждам човек, притиснат от стена; друг човек, пробил стената и после стъпкан на земята. До тях е зловещо лице с черти от патронни гилзи и мачкащ ботуш. После отново стена, към която безнадеждно водят две обикновени табелки Exit. Има и друга, с червена петолъчка, която избледнява нагоре към небето. Бягството е оставено на едно крило, изрязано в стената и после излетяло над нея. Най-силно в тази артистична възстановка на историята ми подействаха два съвсем различни по дух къса: единият човек е политнал напред до кръста през стената, а тялото му е заклещено с кървав обръч; другият е осеян с птички като самолетчета във всички багри на дъгата, които хвърчат на разни посоки и подканят с написаните думи - оцвети ме. На тръгване от острова се сещам за стиха-прозрение на Христо Фотев: „Всички ни сродява свободата / вашата прекрасна свобода.“

Безпрекословно приемаме здравословното хранене като първата стъпка към доброто състояние на нашия организъм. Ето една идея за скромно похапване и освежаване, която е приложима целогодишно - компот от праскови, който съдържа само някакви си 60 килокалории на всеки 100 грама. Прасковата е свеж, сочен, изпълнен с аромат и леко греховен плод. Според някои източни традиции тя е плод на невиността и безсмъртието. Невинност или порок, фактите говорят, че прасковата съдържа протеини, захар, витамин А (каротин), витамин C и Е, много антиоксиданти, фибри, фосфор, желязо и калций. Комплексът от витамини предпазва от злокобни стомашно-чревни разстройства, като едновременно с това укрепва защитните сили и имунната система на организма. Богатото съдържание на микроелементи, метали и витамини е добра терапия срещу всекидневния стрес и преумора. Компотът от праскови със или без захар е лек десерт, който действа успокояващо и отпускащо. Да не забравяме, че прасковата е един от плодовете с найголямо съдържание на вода - 89%. Хидратацията на тялото и кожата става една идея по-лесна. Красота отвътре и отвън.

Дейност, спонсорирана от Европейския съюз и Гърция

Проектът „Стената 20“ ще продължи с двудневна дискусия в Русе в края на октомври, на която се очаква да пристигне тогавашният външен министър на ФРГ Ханс-Дитрих Геншер. Финалът ще бъде с концерт и телевизионна връзка с Берлин на 9 ноември в София.

27


CMYK Капитал Light стр. 28

библиотека

РЕЖИСЬОРСКА ВЕРСИЯ Oт Цвета Стоева

Разказът е измислен. Всяка прилика с действителни лица и събития е напълно случайна и т.н. Григор Иванов беше обикновен като фамилията си. Имаше смугло, продълговато лице и погледнат отдалеч, приличаше на подострен молив. Той беше на 37 години, една от които прекарана в казармата и 4 в немското градче Заарбрюкен, където се дипломира като адвокат. Оттогава работеше в адвокатска кантора „Петров и синове” и обитаваше наследствен апартамент на една тиха уличка в близост до Петте кьошета. Там живееше и неговата сива женска котка на име Манда. Само веднъж в годината Григор Иванов поверяваше Манда за една седмица на съседите, изкарваше жълтата „Жигули” от двора на кооперацията и отиваше на море. Взимаше само най-необходимото - 7 чифта долни гащи, 7 тениски, 2 чифта къси панталонки и една връхна дреха. Сутрин отиваше на Дългия плаж, плуваше 2 километра навътре в морето, четеше няколко часа криминален роман и точно в 13:00 тръгваше нагоре по баира, за да обядва в „Хоризонт” салата от миди с лук, яйца по панагюрски и една малка мастика. Тъй като собствениците го познаваха от години, сервитьорите никога не му взимаха поръчката, а направо му носеха храната с 10% отстъпка за лоялни клиенти. Тази година обаче нещата съвсем се объркаха. Всичко започна като детска игра с едно телефонно обаждане в радио „Батерия FM“. Там Григор Иванов даде верен отговор на въпроса на деня - на коя дата мегазвездата Мадона ще има концерт в България - и спечели 5-дневна почивка в Албена в луксозен хотел с басейн, СПА и симфонична музика, изпълнявана на живо във фоайето. Всъщност наградата беше ваучер за козметика на стойност 50 лева, а почивката в Албена - предназначена за изпълнителния директор на радиото, но последният беше претърпял злопулука във фитнеса и си взе 2 седмици платен отпуск. Така Григор Иванов се озова на пътя София - Варна, като стриктно съблюдаваше ограниченията на скоростта и още по-стриктно ги спазваше. Когато му ставаше скучно, той си представяше какво ли щеше да прави, ако живееше в селата край пътя - може би щеше да отглежда крави или нещо по-дребно, кокошки например. Девет часа по-късно Григор Иванов беше в банята на луксозния си хотел и се взираше в огледало с размерите на билборд. В помещението миришеше странно приятно и след дълъг размисъл той реши, че е аромат на лайка, но всъщност беше ухание на горски кестен и пачули. Взе набързо един душ, смени бельото и тениската си и слезе в ресторанта на хотела, за да се възползва от безплатната вечеря. Понеже нямаше с кого да разговаря, Григор Иванов се заслуша в разговора на съседната маса: - Идват тия от Капти в офиса, братле, нали сме им агенция, новият им продукт е нектар от грозде. Искат импресионистичен клип, яки гледки и да звучи българско. Пращаме им 100 идеи - нищо. Накрая го измисляме толко тъпо, че да им хареса. Камерата се спуска, виждаме ливада със стадо овце. После общ план - едни лозя, да си ебе майката. Хора берат грозде, усмихват се, вкарахме и 2-3 кадъра на гроздето отблизо. Абе, всичко как си трябва! И наш къв е коментара, братле? - Кажи. - Ма кво е тва стадо в клипа - овцете грозде не ядат. - Ве-е-е-рно ли?

манието си към десерта - няколко парчета диня. Изяде ги звучно, събра семките в единия край на чинията и излезе от хотела, за да се разходи на чист въздух. Курортното селище беше страхотно. С кръгли градини пред всеки хотел и симетрично засадени цветя, както беше свикнал да ги вижда в детството си. Освен тях Григор Иванов забеляза и тълпи красиви млади хора, които винаги обсъждаха нещо оживено и ръкомахаха. Понеже беше любопитен по природа, той отново се заслуша в разговора между русокосо момиче с черна рокля с гол гръб и момче в сако и бели кецове: - Ти въобще какво очакваш, тия Юруш Си Джи са ебати смешната агенция. Не виж, че всяка година се напъват и все нищо. - Ами на тия Ле дьо Клозет - мивката? - Ква мивка, Юри? - Е, не го ли видя клипа? С ходещата мивка - и вече си мислят, че са направили ебати криейтива. Тва е такъв кич, че щеше да ме е срам да изляза на фестивал с него. Некой трябва да им спре наркотиците на тия! - Мен най-много ме издразни кампанията - да спасим българската костенурка. На мекотело са го превърнали това животно! И защо са лепнали тоя син филтър, не е ясно. Точно в този момент Григор Иванов се спря до една вестникарска будка. След като купи новия брой на „Капитал“, той разпита продавачката и разбра, че всички тези угрижени млади хора са дошли на рекламния фестивал, който се организира в Албена всяка година. Колко интересно, помисли си той, а после му се прииска и адвокатите да имат свой фестивал, на който да обсъждат проблемите си. След като повървя още малко по крайбрежната алея, Григор Иванов забеляза, че всички влизат в едно и също заведение, от което се чуваше силна музика. Той застана с лице към него и за миг се поколеба. После тръгна след трима мъже, които се бяха запътили право натам. - И за какво отиваме са в Ганвие? - каза момчето с провлачената походка. - Пълно е с метросексуални пухчовци и киселяци. - Ти не ги глей тях, глей нещо да треснеш - отговори неговия приятел, като дори не го погледна. - Е, луд ли си! Сред малки костеливи курви и банкетни лисици кво да тресна, брат. Най-много некоя чекия да си тресна. - Много си зле! Пиеш безплатно, ядеш безплатно, бършеш си гъза безплатно и пак си зле! Прекрачвайки входа, Григор Иванов ги изгуби за сметка на една приятна млада дама, която се изправи пред него, пожела му приятна вечер на партито на Би енд Гей Тиви и пъхна в ръцете му малко хартиено пликче. Оттам той извади нещо странно, което момичето нарече мъжки гердан, но на него повече му приличаше на синджир за куче. Повъртя го известно време в ръцете си, после на свой ред се повъртя из заведението и се спря пред пленителна брюнетка с големи очи и малко извито носле, което придаваше още по-голяма острота на чертите й. - Мога ли да ви почерпя едно питие? - попита Григор Иванов, без да губи хладнокрвие. - Ха-ха! - изсмя се жената и го огледа от глава до пети - Е, поне имаш чувство за хумор. Приятно ми е, Лидия - акаунт мениджър в Ле дьо Клозет.

- Да бе, братле! Предстиси за кви хора става дума! И как да направим нещо на световно ниво, като тия гледат по цел ден „Планета“ и тва им е критерият за сичко! И им викам - добре бе, вие как си го представяте? Те - ън-мън, ми като рекламата на мастика „Пещера“ с дините.

- Здрасти, Лидия. Аз съм Григор.

- Ко-о-о-о-о-пеле!

- Охо-о-о-о! - плесна театрално ръце Лидия. Тя обичаше режисьорите. Всъщност обичаше всички мъже, разположени на доволно място в офисната йерархия, и винаги бързаше да изпусне пискливия си смях пред тях като спукана надуваема кукла. - Гледала ли съм твои неща?

- Да, бе! Викам е добре, бе, тва е супер шит. И те такива - да, просташко е, ама продава, хората говорят. Ние тва искаме. - Ко-о-о-о-о-пеле! - Много зле. Аз вече не знам, братле, направо се чудя дали да не сменям бранша. Или да си бия камшика в чужбина, Холандия нещо. Ще снимам само видеоклипчета, може и некое филмче... Абе, братле, ти гледа ли новия на Тарантино? Тъй като Григор Иванов не се интересуваше от филми, той насочи вни-

28

- И с какво се занимава Григор? - Режисьор съм - чу се да казва той и сам се учуди на думите си.

- Мисля, че не. Работя в Холандия и се прибирам тук само за лятото. Снимам предимно видеоклипове. - Хареса ли ти нашата реклама? - Коя? - Тази с мивката - отговори тя и започна да се клати ту на едната, ту

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 29

библиотека

© Димитър Чикъкчиев - Eldor

на другата страна, за да му подскаже. - А, да! Много е приятна, но според мен това с мивката е малко кичозно. - Е, лесно ти е да говориш... Като се прибираш само за лятото. Но поне фестивалът е супер, стават страхотни партита. - О, да - като изключим метросексуалните пухчовци, партито е супер. Лидия отново се засмя. Този път искрено и започна да върти кичур коса на пръста си, както когато някой много й харесваше. Вярно, беше облечен ужасно, но ако живееше в Холандия, сигурно и тя би загубила добрия си вкус. После се замисли какъв би бил животът й в северната страна и нави още един кичур около показалеца си. За по-малко от час тя му разказа всичко за любимите си марки - Apple, Fred Perry, Miss Sixty, Ed Hardy и Camper, ужасно много Camper, защото са най-добрите обувки, а серията Twins е направо уникална. Както и за една нова марка, която открила наскоро при шопинга си в Милано - Fly London. На всичко това Григор Иванов отговаряше с повдигане на лява вежда, а към края на разказа спокойно обясни, че има само 1 чифт летни обувки, с които между впрочем е в момента, и те са му напълно достатъчни. Тъй като Лидия не можа да повярва, той я покани в хотелската си стая, за да провери лично, и когато най-после влязоха вътре, я хвана през кръста и я целуна жадно.

Правиха секс точно 32 минути в 2 пози - тя отгоре и той отгоре. Лидия миришеше на любов, на живот, на истинска жена. И на душ-гела на „Орифлейм“ с ухание на черна череша. Толкова ароматен, че когато свършиха, за Григор Иванов вече нямаше съмнение - той беше безвъзвратно влюбен и му се искаше никога да не беше лъгал. Ето защо изчака минутадве, колкото да прецени как най-добре да изложи фактите, и каза: - Виж, сега, когато се познаваме по-добре, трябва да ти призная нещо. Отначало започна плахо, но след това все по-уверено разказа къде работи, малко за Заарбрюкен и малко за Манда, както и една смешна случка от казармата. После млъкна и се загледа в дългите пръсти на Лидия, които нервно въртяха един сребърен пръстен на средния й пръст. Тя мълчеше и направо не знаеше къде се намира. Освен това не можеше да проумее как този Григор или както там се казва е платил за такава стая като тази. И факт - рекламата им беше кичозна, трябва поне малко да разбираш, за да го знаеш. Всичко изглеждаше правдоподобно. Но нещата винаги се преебават - и на миналата ФАРА беше така, и сега. Сигурно е някаква карма. Трябваше да махне този шибан пръстен, никога не й вървеше с него. Сега й оставаше само да се облече, да се върне на партито и да измисли по-добро обяснение за това къде е била през последния час.

29


CMYK Капитал Light стр. 30

другото лице

© Станимир Врачев

ЕЛИЦА СЪРБИНОВА КОЯТО ПРАВИ HANDMADE DAY В ПЛОВДИВ И ДРУГИ ЧУДЕСНИ НЕЩА От Вилиана Бакалова

Еличката, както я наричат всички, може би отказва да порасне и затова продължава да играе с кукли. Тя завършва Пловдивската математическа гимназия, а след това „Дизайн на детската среда” в Националната художествена академия. Сега работи като дизайнер във фирма за детски продукти и създава прекрасни неща с топлата си енергия - кукли, картички, листове за писма, всякакви съкровища... Ето я малко преди есенния Handmade Day в Пловдив.

КАК И КОГА СЕ РОДИ ПЪРВАТА ХАРТИЕНА КУКЛА? Не помня точно, беше много отдавна. От малка се занимавам с приложни неща, правих и парцалени кукли. Първата хартиена, която си спомням, направих още в НХА. Беше подарък за един мой приятел. Странното е, че след няколко години тази кукла се върна отново при мен и в момента даже е вкъщи. Чувствам се много добре, когато правя куклите, изпитвам нужда от тези неща и когато правя кукла за подарък, винаги разпитвам за човека, за когото е предназначена. Искам да е някак близка до него.

Докато учех в София, често надничах зад витрините на едно приказно магазинче на улица „Цар Иван Шишман”. Мечтаех да видя моя кукла там, но така и не събирах смелост да представя. Един мой приятел обаче показал моя кукла. Собственичката на магазина, Боряна, ми се обади точно на рождения ми ден, за да ме покани там. Това беше най-хубавият подарък. Иначе имам кукли на много места по света, правени за подарък, защото имам потребност да подарявам.

САМО ПОДАРЪЦИ ЗА ПРИЯТЕЛИ ЛИ СА?

ИМЕТО ВИ СВЪРЗВАМЕ С HANDMADE DAY В ПЛОВДИВ. КАК СЕ РОДИ ТАЗИ ИДЕЯ? Суперслучайно. Всичките ми приятели са хора,

които правят интересни неща, а това събитие се роди под наслов „Да си направим нещо приятно” - време и място, където всеки да покаже чудесностите, които прави. Реализираме идеята с Ваня и Деничка, които са мои приятелки, и мястото на събитието винаги е дворът на Ваня, пред нейния магазин. Подходихме малко несериозно, на шега, но правим всичко с безумен ентусиазъм. Първата такава събота беше през пролетта на 2006 г. и оттогава този ден се случва всяка година по два пъти - пролет и есен. Следващият ще бъде на 3 октомври. Събират се хора не само от Пловдив, но и от

30

различни краища на страната, и носят ръчно направени чудеса. Много често си разменяме нещата, а вечер обикновено организираме интересно събитие - пускали сме късометражни филми, има танци. Мотото на събитието е „Хора. Музика. Неща“. КОЕ БЕШЕ ПЪРВОТО ПО-ГОЛЯМО СЪБИТИЕ, НА КОЕТО ПОКАЗАХТЕ ВАШИ СЪКРОВИЩА? Тази пролет в София. Това бяха две

последователни съвместни изложби, които направихме в „Апартамента”. Нарекохме ги „ Момичешки истории”. Първата беше по-момичешка и работихме заедно с Ирина, а втората, през юли, беше по-детска и в нея участвахме трите с Ирина и Мая. Идеята беше на Ирина и се роди на есенния Handmade Day през 2008. Звучи клиширано, но щастието е в малките вълшебства наоколо. Едно от последните неща, които ме усмихнаха до зад ушите, бяха морето и вятърът на Аркутино - имаше морска буря, не че обичам морските бури, но хората около мен бяха приятели, които могат да усмихват. ПЪТУВАНЕТО... Иска ми се да е повече. Направо съм влюбена в Мадрид и Шанхай. ЛЮБИМИЯТ ВИ ДЕН Е... Неделя. Това е денят за мен - ден за домашни палачинки, сладко от малини, зрели смокини и разходки извън града. ЩАСТИЕТО Е...

37/19 - 25 септември 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 31

31


CMYK Капитал Light стр. 32

Capital - 18.09.2009  

седмичен вестник

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you