Page 1

27 юни - 3 юли 2009 г.

година XVII, цена 2.50 лв.

www.capital.bg

#25

2009

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

СВЯТ стр. 28, 36

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20 0

Най-големите 100 български компании

Къде успяха и къде не протестите в Иран

Яне Янев и политическият франчайз

Ние, долуподписаните...

Какво обещаха икономическите екипи на водещите партии пред „Капитал“ На стр. 10 - 15

ИЛЮСТРАЦИЯ: КАПИТАЛ

КОМЕНТАР

Много сме зле ко българската конституция реално описваше устройството и начина, по който функционира държавата, някъде в самото начало, там, където се говори за разделение на властите, трябваше да я има институцията Ахмед Доган. Както сам призна тази седмица (виж стр. 39) - живеем в парламентарна република, в която „депутатите нямат власт, нямат власт“ и единственият инструмент, който „разпределя порциите на финансирането в държавата“, е самият Доган.

А

ISSN 1310-7984

Лидерът на ДПС и друг път си е позволявал откровения - обръчите от фирми около партиите, купуването на гласове като европейска практика. Доган се учуди на възмутените от обяснителната му схема (както сам я нарече) и в прав текст им отговори: много сте зле. Преди изборите за Европейски парламент Ахмед Доган заяви, че остава в България, и призова всеки, на когото това не му харесва, да се маха. И явно няколко милиона избиратели го послушаха, защото се махнаха и

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРИТЕ ОТ ДНЕВНИК & КАПИТАЛ

dnevnik.bg/izbori2009 9 771310 798024

25

не гласуваха. А ДПС стана трета политическа сила. Истината е, че схемата на Ахмед Доган за присъствие във властта, както и всички опити за контролиран, купен, корпоративен, туристически или друг вид манипулиран вот се получават само и единствено заради ниската избирателна активност. Когато хората, които пропускат изборите, са два пъти повече от тези, които гласуват, Доган ще е в позиция да разпределя порции. И е прав. Много сме зле. K

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤


2

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

НАВИГАТОР 27 юни - 3 юли 2009 г.

WcX]bTû û kYbTûĀâ»ĉû`Vâ

K1

www.capital.bg

 Редакция тел. факс: e-mail:

#25

2009

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

СВЯТ стр. 28, 36

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20

Най-големите 100 български компании

Къде успяха и къде не протестите в Иран

Яне Янев и политическият франчайз

Ние, долуподписаните...

e-mail:На стр. 10 - 15

ИЛЮСТРАЦИЯ: КАПИТАЛ

2cdXdþgbZþ]aZ

А

_cûUo`WTef_TgTû_cbfg]ghk]tûeYT`bcûcd]fVTmYû hfgec^fgVcgcû]ûbTl]bT ûdcû_c^gcûihb_k]cb]eTû Xoe[TVTgT ûbt_oXYûVûfTacgcûbTlT`c ûgTa û_oXYÈ gcûfYûWcVce]û\TûeT\XY`Yb]YûbTûV`Tfg]gY ûgetUVTmYûXTûtû ]aTû]bfg]ghk]tgTû%jaYXû)cWTbâû0T_gcûfTaûde]\bTûgT\]û fYXa]kTûÞW^\þghfåþāÚßûÈû[]VYYaûVûdTe`TaYbgTebTûeYdhÈ U`]_T ûVû_ctgcûêXYdhgTg]gYûbtaTgûV`Tfg ûbtaTgûV`Tfgëû ]ûYX]bfgVYb]tgû]bfgehaYbg û_c^gcûêeT\deYXY`tûdcek]È ]gYûbTûi]bTbf]eTbYgcûVûXoe[TVTgTë ûYûfTa]tgû)cWTbâû

)33. 

1]XYeogûbTû)57û]ûXehWûdogûf]ûYûdc\Vc`tVT`ûcg_ecVYÈ b]tûÈûcUeol]gYûcgûi]ea]ûc_c`cûdTeg]]gY û_hdhVTbYgcû bTûW`TfcVYû_TgcûYVecdY^f_TûdeT_g]_Tâû)cWTbûfYûhlhX]û bTûVo\ahgYb]gYûcgûcUtfb]gY`bTgTûahûfjYaTûÞ_T_gcûfTaû tûbTeYlYßû]ûVûdeTVûgY_fgû]aûcgWcVce]ŸûabcWcûfgYû\`Yâû 5eYX]û]\Uce]gYû\Tû*VecdY^f_]ûdTe`TaYbgû%jaYXû)cÈ WTbû\TtV] ûlYûcfgTVTûVû&o`WTe]t û]ûde]\cVTûVfY_] ûbTû_cÈ WcgcûgcVTûbYûahûjTeYfVT ûXTûfYûaTjTâû.ûtVbcûbt_c`_cûa]È `]cbTû]\U]eTgY`]ûWcûdcf`hmTjT û\TncgcûfYûaTjbTjTû]û

   

bYûW`TfhVTjTâû%û)57ûfgTbTûgeYgTûdc`]g]lYf_Tûf]`Tâû .fg]bTgTûY ûlYûfjYaTgTûbTû%jaYXû)cWTbû\Tûde]fofgÈ V]YûVoVûV`TfggT û_T_gcû]ûVf]l_]ûcd]g]û\Tû_cbgec`]eTb û _hdYb û_cedceTg]VYb ûghe]fg]lYf_]û]`]ûXehWûV]XûaTÈ b]dh`]eTbûVcgûfYûdc`hlTVTgûfTacû]ûYX]bfgVYbcû\TeTX]û b]f_TgTû]\U]eTgY`bTûT_g]Vbcfgâû0cWTgcûjceTgT û_c]gcû decdhf_Tgû]\Uce]gY ûfTûXVTûdog]ûdcVYlYûcgûgY\] û_c]È gcûW`TfhVTg û)cWTbûnYûYûVûdc\]k]tûXTûeT\deYXY`tûdceÈ k]]âû.ûYûdeTVâû2bcWcûfaYû\`Yâû K

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤

 izbori2009 9 771310 798024

25

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ

магистрала „Люлин“ Пет

 Реклама тел. факс: e-mail:

факс:

КОМЕНТАР

9 Строежът на

02/ 9376 122 02/ 9376 440 pisma@capital.bg 02/ 9376 444 02/ 9376 236 reklama@capital.bg

 Абонамент тел. Какво обещаха икономическите екипи на водещите партии пред „Капитал“

9 Събитията в Иран Другата революция в Иран

1000 София, ул. „Иван Вазов“ 20

километра печал 9 Незаконните брегоукрепвания по Черноморието Да бетонираме и морето

K2

10-15 Ние, долуподписаните... Какво се зарекоха икономиче-

 Човешки ресурси тел. 02/ 9376 289 факс: 02/ 9376 440 е-mail: jobs@capital.bg

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА 16-17 Комисар под условие. Кандидатурата на следващия български еврокомисар може да се окаже продукт на политическа сделка

24 Млади и Зелени. Партията на екопротестите постави на дневен ред важни въпроси, но дали това е достатъчно

18-19 Скуката отива на кино.

25 Брегоусвояване. Бетонира-

БСП се отваря и търси симпатиите на по-младите избиратели

нето на Черноморието се маскира като укрепване на брега

20-21 Яне Янев и политическият франчайз*. Как се финанси-

26 Боята е от евтините. Уп-

ра кампанията на РЗС

23 Бацилът на властта. ДПС по-скоро изпада от пасианса за следващо правителство

равленските гафове около магистрала „Люлин“ ще струват скъпо

27 Как се лекува неблагоразумна политика. Рецептата на МВФ

СВЯТ

МЕДИА И РЕКЛАМА

28-29 Маските в Иран започнаха да падат. Ислямският режим

35 Автор: Интернет. Има две успешно приключили дела за нарушаване на авторското право в мрежата

показа бруталното си лице, последствията от това са непредвидими

30-31 Председателят на икономическия институт Bruegel Лешек Балцерович: Кризата е про-

ТЕХНОЛОГИИ

вал на политиката, не на пазара

36-37 140 знака свобода*. „Зеле32 Да опитаме пак. Ирландия получи гаранции за нов референдум за Лисабонския договор, но не и за успеха му

ното“ движение в Иран може и да не постигна победа, но изпрати важно послание към света: информацията не може да бъде спряна

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

33-34 Не(съ)гласното поколение. За младите политиката е

38 Спасяването на Формула 1.

мрачна територия, в която често се ориентират по интуиция

Президентът на ФИА Макс Моузли се оттегля след края на мандата

46

Авточасти на забавени обороти

www.capital.bg

62 Природни печалби

K2

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 52 / ИМОТИ 54 / ПРЕДПРИЕМАЧ 56 / ФИНАНСИ 59 / МОЯТ КАПИТАЛ 62

Необичайно щедро предложение

ФИНАНСИ

ЕЦБ отпусна на банките в еврозоната 442 млрд. евро при много изгодни условия

Представителство на „Икономедиа“ АД в гр. Варна: Варна 9000, ул. „Братя Миладинови“ 86 вх.Б ет.2, тел. 052/ 601 651 Мирослав Петров

Административен директор Нели Христова Директор реклама Румяна Георгиева Търговски директор Димитър Йорданов

Мария ИВАНОВА, Емил ГЬОРЕВ ë%_cûac[YjûXTûhlTfgVTaûVûdeckYXheTgT ûntjû XTûdeYX`c[TûXce]ûaYUY`]gYûf]û_TgcûcUY\dYlYÈ b]Y û\TûXTûaYûXcdhfbTgâëû0caYbgTeogûYûbTû*e]_û 3]`fYb û]_cbca]fgûcgûTaYe]_Tbf_TgTû ÚͧÑ#Õû #œÆô ûdcûdcVcXûeYmYb]YgcûbTû*VecdY^f_TgTû kYbgeT`bTûUTb_Tû\TûbT`]VTbYûbTû`]_V]Xbcfgû VoVûi]bTbfcV]gYû]bfg]ghk]]ûcgûYVec\cbTgTâû

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Българските банкери се надяват част от средствата да достигнат и до местния пазар

5eY\ûfYXa]kTgTû*<&ûcgdhfbTûbTûdcXcdYlb]gYû f]ûUTb_]ûeY_ceXbTgTûfhaTûcgû½½Āûa`eXâûYVecûde]ûû `]jVTûÛáû]ûYXbcWcX]mYbûfec_ûbTûdcWTftVTbYâû 8c\]ûbYg]d]lYbûjcXûtfbcûdc_T\VTûbTaYeYb]tgTû bTûUTb_TgTûXTûcgdhm]û_eYX]g]eTbYgcûbTûVft_Tû kYbTâû3cV]bTgTûUYmYûdcfeYnbTgTûfûcWecaYbû]bÈ gYeYf û_TgcûfTacû\TûXYbûcgû\TYa]gYûfYûVo\dc`\È VTjTûbTXûÛÛĉĉû]bfg]ghk]]âû ФИНАНСИ 60

КОМЕНТАР

.]a^ncUþ WU`Ucl^u

Т

e]û aYfYkTû deYX]û ]û ge]ûaYfYkTûf`YXû]\È Uce]û TXa]b]fgeTÈ k]tgTû fd]eTû XTû eTÈ Ucg]âû 8T_TVTû \Tû foÈ [T`Yb]YûYûeYT`bcfggTâû%_cû]aTÈ gYûU]\bYfû]ûVûgc\]ûacaYbgûfYûcdÈ ]gTgYûXTûfVoem]gYûbt_T_VTûeTÈ UcgT û _ctgcû \TV]f]û cgû a]b]fÈ gYefgVc û TWYbk]tû ]`]û cUn]bÈ f_Tûfgeh_gheT ûmTbfcVYgYûV]ûfTû bh`Tâû'aYfgcûgcVTûV`TfggTûcU]È _T`tûdcûfY`Tû]ûdT`Tb_] ûVW`oUYÈ bTûVûfVc]gYûbY\bTl]gY`b]ûdeYÈ X]\Uceb]ûfoU]g]tâ 3t_c]û ]bfgehaYbg]û \Tû dcXÈ _eYdTûbTû_cadTb]]gYûbYû]\]fÈ _VTgû abcWcû feYXfgVTû ]`]û hf]È `]tû]ûfTû\TXo`[]gY`b]ûbYûfTacû dcû\T_cbû]ûbYûfTacûVû_e]\TgTâû%û dc`c[]gY`b]gYûde]aYe]û_Tgcû bTaT`tVTbYgcû bTû kYb]gYû bTû XoeVYf]bTgT û_cYgcûdeTV]gY`È fgVcgcûde]Yûa]bT`TgTûfYXa]kT û \Tûfo[T`Yb]YûfTacûdcgVoe[XTÈ VTgûcUn]tûaoe\Y`âû3Y_Tûde]aYÈ eogûfûXoeVccUeTUcgVTn]gYû_caÈ dTb]]ûbYûV]ûdcXVY[XTûÈûate_TÈ gT û_ctgcûnYûXTXYûW`og_TûfVY[û Vo\XhjûbTûi]ea]gYûVûUeTbmT û UYmYûde]YgTûfûcWecabcû\T_ofÈ bYb]Yâû)ce]û\TûgcVTûcUTlYûbYûhfÈ dtjTûXTûfYûdeYUcetgûVûghe]fg]È lYf_]tûUeTbmûdcûcgbcmYb]YûbTû dc`]g]_TgTû bTû deTV]gY`fgVcÈ gcû\TûfgcdTb]fVTbYûbTûd`T[cÈ VYgYû Èû f`YXû _Tgcû bTaT`]jTû gYÈ e]gce]tgT û cgû _ctgcû i]ea]gYû acWTgûXTû]\_TeVTgûdTe] ûhdeTÈ V`tVTn]gYû decdhfbTjTû XTû cUÈ `Y_lTgû]û_cbkYf]cbb]gYûVo\bTÈ WeT[XYb]tâû'ûeY\h`gTgûcWecaYbû Uec^ûd`T[cVYûgT\]ûWcX]bTûnYûfTû UY\fgcdTbfgVYb]â -TXûgY\]ûdecU`Ya]ûfgctgûa]È `]cb]û]bVYfg]k]]û]ûfgcg]k]û eTUcgb]û aYfgTâû .û VaYfgcû TeÈ a]tgTû Xoe[TVb]û f`h[]gY`]û XTûUY\XY^fgVT ûclT_VT^_]ûbcÈ V]gYûf]ûbTlT`b]k] ûac[YûdcbYû XTûf]ûVoem]ûehg]bbTgTûeTUcÈ gTâû%ûhdeTV`tVTn]gYûXTûfdeTgû XTûa]f`tgû_c^ûde]U`][YbûU]\È bYfaYbûXTûVo\bTWeTXtgûVû_eTtû bTû aTbXTgTû f]û ]û VaYfgcû gcVTû XTûdceTUcgtgûVû]aYgcûbTûkY`]tû U]\bYfâû K

КОМПАНИИ

СТОКИ И ПРОДАЖБИ

43 Сделка като по масло.

52-53 Хапки „Антикриза“. Пазарът на сладолед се свива, но с малко

„Приста ойл“ купи доскорошен унгарски партньор

Маркетинг директор Катрин Иванова

ИМОТИ

Издава “Икономедиа” АД регистрирано в СГС под №11665/2004

ските екипи на водещите партии пред „Капитал“

44 Сочен конфликт

02/ 9376 349 02/ 9376 350 02/ 9376 173 02/ 9376 279 abonament@capital.bg

Мениджър бизнес развитие Любомир Василев

ТЕМА НА БРОЯ

27 юни - 3 юли 2009 г.

Uec^ûĀ» ûWcX]bTû 

Главен редактор Галя Прокопиева Първи заместник главен редактор Станка Тошева Управляващ редактор „Икономика“ в „Икономедиа“ Васил Атанасов Заместник главни редактори Галина Александрова, Алексей Лазаров Отговорен редактор: Йово Николов (editors@capital.bg) Редактор on-line: Момчил Милев Отговорен секретар: Деян Христов (dido@capital.bg); Специален кореспондент: Иван Михалев (investigations@capital.bg); Политика: Сибина Кръстева, Велина Господинова, Елена Старидолска, Панайот Ангарев, Росен Босев, Люба Йорданова (politics@capital.bg); Икономика: Олга Раева, Сия Велинова, Вера Денизова, Калина Горанова (government@capital.bg); Международна икономика и политика: Илин Станев, Светломира Гюрова, Огнян Георгиев, Цветелина Манолова (globus@capital.bg); Общество: Ирина Ценкова (society@capital.bg); Медиа и реклама: Борислав Кандов, Весислава Антонова, Зорница Стоилова (media@capital.bg); Технологии: Андриан Георгиев, Асен Георгиев, Калина Калчева, Ясен Пекунов (technology@capital.bg); Спорт: Георги Филипов, Елеонора Тарандова (sport@capital.bg); Компании: Десислава Николова, Маргарита Вачкова, Константин Николов (companies@capital.bg); Стоки и продажби: Зорница Маркова, Жана Иванова; Имоти: Яна Бодурова (imoti@capital.bg); Предприемач: Бойчо Попов, Mара Георгиева (predpriemach@capital.bg); Финанси: Теодора Василева, Емил Ангелов, Емил Гьорев, Николай Стоянов, Мария Иванова (finance@capital.bg); Моят Капитал: Василена Христова (mycapital@capital.bg); Кариери: Екатерина Попова, Боряна Пенева, Таня Обущарова (karieri@capital.bg); Капитал Light: Богдан Русев, Биляна Димова, Светлана Мирчева, Росица Илиева, Янко Терзиев, (capitel@capital.bg); Фоторепортери: Асен Тонев, Надежда Чипева, Цветелина Ангелова (photo@capital.bg); Дизайн и инфографики: Ася Колева (asyak@capital.bg); Дизайн и предпечатна подготовка: Тихомир Колев, Калина Колибарска, Лили Георгиева, Марияна Попова, Нана Бурска, Мария Маркова (INdesigners@capital.bg); Секретар: Михаил Вълканов; Уредник: Светозар Германов

44-45 Градът на моловете и неоправданите надежди. Па46-47 На полусъединител. Българските производители на авточасти пострадаха от кризата, но са оптимисти за бъдещето

зарът на търговски площи в Русе може да потопи някои инвеститори

48 Кой иска да стане металург. Синдикът и облигацинерите

ПРЕДПРИЕМАЧ

в „Кремиковци“ подготвят оздравителни планове за комбината

49 Гъсти облаци над SkyEurope. Словашката авиокомпания поиска съдебна защита от кредиторите си

50-51 Златната ябълка. Директорът на Apple Стив Джобс тихомълком се завръща, за да довърши кръстоносния си поход

56-57 Овчарю, премери ми килограм сирене! Само в България не са разрешени директни продажби от земеделските стопанства

K3 КАРИЕРИ

58 Трамплин за заеми. Националният гаранционен фонд ще покрива до 50% от риска по кредити за малкия и средния бизнес

6-7 Опаковката не лъже. Тодор Чаков от „Унипак“ АД вече мисли за времето след кризата

CMYK Капитал Light стр. 1

25

ФИНАНСИ 59 Обща сметка. Платежните оператори „Банксервиз“ и БОРИКА подготвят сливане

ГОДИНА VII, 27 ЮНИ - 3 ЮЛИ 2009

Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД София жк „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ №3 телефон за контакти: 02/42 25 900 Хонорари се изплащат в сряда от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Пощенските пратки се изпращат на адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов“ 20 „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в „Капитал“ реклами. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите.

„Капитал“ и „Дневник“ използват за опаковането на изданията си торбички, изработени от DEGRALEN®. Те се разграждат в природата за 24 месеца, което е над 100 пъти по-бързо, отколкото обикновените полиетиленови торбички.

60-61 Необичайно щедро предложение. ЕЦБ отпусна на банките в еврозоната 442 млрд. евро при много изгодни условия

МОЯТ КАПИТАЛ КАМЕН КАЛЕВ: РЕЖИСЬОРСКА ВЕРСИЯ НИКОЛИНА ЯНЧЕВА СААДЕТ ИЗИЛ АКСОЙ ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ ЯНИС ЗОИС 1

62 Природни печалби. Как можете да инвестирате в компании за възобновяема енергия „Икономедиа“ АД е член на „Одит бюро по тиражите“


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

3

sedmicata.capital.bg

СЕДМИЦАТА

Валентин Димитров получи 14 години затвор

Парламентът приключи работата си

ПРИСЪДА Софийският градски

КРАЙ С обвинения между по-

съд в четвъртък призна за виновен бившия изпълнителен директор на столичната „Топлофикация“ Валентин Димитров и го осъди на 14 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Цялото му имущество ще бъде конфискувано. Димитров е подсъдим за длъжностно присвояване в особено големи размери. Освен него обвинени за присвояването на близо 6 млн. лв. от дружеството са друг бивш началник на „Топлофикация“ - Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, шефът на материално-техническото осигуряване на дружеството Лина Абланска и Мая Стоилова. Стоилова е собственик на фирма „Шибър“, посредством която според прокуратурата дружеството е източено. Емил Антонов и Георги Рогачев бяха признати за невинни. Лина Абланска обаче трябва да лежи 12 години в затвора, ще конфискуват и половината от имуществото й. Присъда от 10 години лишаване от свобода и отнемане на половината й имущество получи и Мая Стоилова. Решението на съда може да се обжалва пред горна инстанция.

литическите сили, разпадане и увеличаване на парламентарни групи приключи работата си 40-ото Народно събрание. Премиерът Сергей Станишев се похвали с успешно управление, а представители на БСП, ДПС и НДСВ - със стабилност в държавата. От ДСБ обвиниха кабинета, че няма антикризисна програма. Според ОДС Народното събрание приключва мандата си така, както и започна - със сделки и с търговия. „Тройната коалиция превърна парламента в най-големия партиен обръч и в последния момент този обръч беше стегнат около вратовете на българските избиратели“, каза председателят на групата на сините Йордан Бакалов. Народното събрание завърши мандата си с две парламентарни групи по-малко, след като депутати напуснаха групите на „Атака“ и „Напред“. За 4 години парламентът е приел 718 закона и две конституционни поправки. Одобрени са били още шест кодекса, както и 97 изцяло нови закона. Едва една десета от българските граждани имат доверие в парламента.

Бивш премиер на Косово беше задържан и освободен Бившият косовски премиер Агим Чеку беше задържан на 23 юни на граничния пункт Гюешево на влизане в България. За арестуването му има заповед на Интерпол, издадена по искане на Сърбия, която е осъдила Чеку за геноцид по времето, в което е ръководил Армията за освобождение на Косово. В четвъртък окръжният съд на Кюстендил го освободи. Според Соломон Паси, по чиято покана Чеку идваше в България, подобни документи като този на Интерпол са отживелица. Той даде за пример настоящия

премиер на Косово Хашим Тачи, за когото също има заповед за задържане. Досега Чеку е арестуван четири пъти в различни държави по света, но нито веднъж не е предаван на сърбите. Белград поиска екстрадирането му, но това не стана и този път. По информация на сръбската преса в Кюстендил е пристигнало писмо от Тачи, че предшественикът му се ползва с дипломатически имунитет, както и информация от ООН, че компетентни по случая са силите на организацията в Косово. СНИМКА: REUTERS


4

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

СЕДМИЦАТА Нова наказателна процедура за България

ЧИСЛA НА СЕДМИЦАТА

36.6

САНКЦИЯ Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България и още 24 държави за неспазване на част от директивите за пазара на природен газ и електроенергия. Според Брюксел операторите на преносни системи за ток и газ не дават достатъчно информация за свободните количества енергия, което пречи на снабдителните компании да имат ефективен достъп до мрежите. Междувременно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране потвърди намаляването на цената на природния газ от 1 юли. Тя ще бъде намалена със 180.94 лв. до 365.03 лв. за 1000 куб.м без ДДС. Новата стойност ще доведе до намаляване на цената на парното. Пределната цена на на „Топлофикация - София“ ще е 60.36 лв./мВтч без ДДС, което е намаление с над 19%. За пловдивдското дружество определената цена е 70.79 лв./мВтч (-13%), за „Топлофикация - Плевен“ - 61.84 лв./мВтч. (-23%), „Топлофикация - Варна“- 69.39 лв./ мВтч (-11%) и тази в Бургас 61.40 лв./мВтч (-12%).

млрд. евро, или 107.9% от очаквания БВП за тази година, е брутният външен дълг на страната в края на април 2009 г. Статистиката на БНБ показва ръст от 127 млн. евро на месечна база и намаление от 174.9 млн. евро (0.5%) в сравнение с края на 2008 г.

Директорът на здравната каса беше преизбран Директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Румяна Тодорова (вляво) спечели нов тригодишен мандат в конкуренция с още трима кандидати. Конкурсът беше в две части - оценка на писмена работа за управлението на НЗОК и събеседване. Още при оценката на писмените работи от процедурата отпадна предишният директор на касата д-р Димитър Петров. Своето участие до финала са продължили д-р Тодорова, д-р Галя Кондева от НЗОК и директорът на дистрибутора на лекарства „Търговска лига“ Тони Веков. Кандидатите са били оценявани от петчленна комисия, оглавявана от заместник-министъра на здравеопазването д-р Стоян Стоянов. Петров и Веков обжалват решението й и настояват за нов конкурс. СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ

40% от средния за ЕС е брутният вътрешен продукт на глава от населението в България, което я прави най-бедната страна в общността, показват данни на Евростат за 2008 г. Пред нас е Румъния с 46% от средния за съюза, най-богата е Люксембург.

Отново проблеми с одита по САПАРД ПОД ВЪПРОС Европейската комисия предупреди България, че може да има проблеми с приключването на сметките на агенция САПАРД за 2008 г. заради закъснението на страната да предостави сертифицираните разходи на проекти на малките общини. В писмо до националния координатор Димитър Ивановски шефът на Главна дирекция „Земеделие“ в ЕК Волфганг Бурчер пише, че не може да „гарантира приключването на сметките на aгенция САПАРД за 2008 г., както и сметките в евро, които по закон трябва да са готови до 30 септември т.г.“ „Отричам да има проблем с изплащането на средства. По закон проверките на обществените поръчки се правят от Агенция „Държавна финансова инспекция“ и те започнаха още при първото предупреждение от Брюксел преди месец“, обясни за „Дневник“ зам. изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ Георги Желев, който отговаря за САПАРД. По думите му досега инспекцията е прегледала 25 проекта, без да е установила сериозни нарушения.

Пламен Орешарски: Бюджетът ще е балансиран ОЧАКВАНИЯ Няма основание за притеснение за финансовата стабилност на страната, заявиха през седмицата Румен Овчаров от БСП и финансовият министър Пламен Орешарски. Според министъра може да се постигне балансиран бюджет в края на годината, без да се налагат сериозни съкращения на разходите. По-точ-

на оценка на състоянието на публичните финанси обаче ще може да се направи след края на третото тримесечие. И Овчаров, и Орешарски заявиха, че към момента няма необходимост от ново споразумение с Международния валутен фонд (МВФ). Подобна стъпка би се възприела като признание, че България е в неплатежоспо-

собност. В същото време Европейската комисия разпространи доклад за състоянието на публичните финанси в страните от ЕС. В него се посочва, че ако не настъпи промяна в политиката на страната, Брюксел очаква бюджетен дефицит от 0.5% от БВП за 2009 г. и 0.3% за 2010 г. Oпасения за влошаващото се състояние на българ-

ските финанси бяха изказани и от редица външни експерти, както и от български икономисти. През седмицата стана ясно още, че българското правителство е направило обратно изкупуване на глобални доларови облигации за 184 млн. долара и на малко количество еврови книжа за 17 млн. евро в края на миналата годи-

на. Според финансовия министър правителството е предприело операцията заради ниската й цена. България притежава две глобални емисии облигации с падеж през 2013 г . в евро и 2015 г. в долари, като след направеното изкупуване в обращение остават облигации за малко над 1 млрд. долара и 818 млн. евро.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

5

СЕДМИЦАТА Производството на наркотици се свива

Словения отново Върнаха делото блокира Хърватия за ЕС „Политковская“

ДРОГА Според ООН пазарът за кокаин, хероин и канабис се свива глобално. Докладът на организацията, посветен на разпространението на наркотиците, показва, че производството на опиум е спаднало с 19% в Афганистан, който е основен производител на хероин. В Колумбия, която държи първенството при кокаина, спадът е 28%. Така въпреки вдигането на продукцията в Перу и Боливия общото количество кокаин в света през изминалата година също се свива. Това може да се каже според ООН и за пазарите в западните държави, където е основната употреба на тези наркотици. Притеснително е повишеното производство на синтетични наркотици, което се превръща в солиден бизнес, особено в Югоизточна Азия. Потреблението расте и в развиващия се свят. Според ООН България и донякъде Турция са източници на амфетамин за Близкия изток под формата на фалшиви опаковки „Каптагон“. Пътят на амфетамините от ЕС към Близкия и Средния изток също минава през България.

КОНФЛИКТ Чешкото председа-

Проливни дъждове наводниха Централна Европа Най-малко десет са жертвите на наводненията, които заляха източната част на Чехия. Градове и села бяха потопени от проливни дъждове, които продължиха цяла седмица и причиниха прииждане на реките. Пороите продължават и в Австрия, където паднаха най-обилните валежи от 50 години насам и наводниха селища западно от Виена. Служителите на музея „Албертина“ в столицата бяха принудени да преместят 950 000 ценни художествени творби, след като подземният склад се напълнил с вода. Случващото се в Централна Европа е най-голямото природно бедствие след големите наводнения през 2002 г., когато загинаха 17 души, а водите разрушиха историческия център в Прага. Метеоролозите прогнозират още дъждове. СНИМКА: REUTERS

телство на ЕС отмени кръг от преговори между Хърватия и Словения, планирани за 26 юни. Причината е липсата на напредък по граничния спор между двете държави, който блокира евроинтеграцията на Загреб от близо шест месеца. „Преговорите на Хърватия за присъединяване към ЕС остават блокирани и никакви глави не могат да бъдат формално отваряни и затваряни“, съобщи в изявление председателството. Словения, която е член на ЕС, спира преговорите на съседката си Хърватия заради неразбирателство около граничните териториални води. Решението на Чехия идва само ден след като Швеция, която ще поеме от 1 юли ротационното председателство на ЕС, предупреди, че няма да се намесва в двустранните спорове между кандидатките и членките на ЕС. Еврокомисарят по разширяването Оли Рен обаче все още се надява, че е възможно Хърватия да приключи преговорите за присъединяване до края на годината, ако процесът бъде деблокиран скоро.

РЕВИЗИЯ Руският Върховен съд отмени оправдателната присъда по делото за убийството на известния журналист и яростен критик на политиката на Кремъл Анна Политковская и поиска преразглеждането му. Тримата обвиняеми - братята Ибрахим и Джабраил Махмудови и бившият сътрудник на министерството на вътрешните работи Сергей Хаджикурбанов, бяха оневинени и пуснати на свобода през февруари поради липса на достатъчно доказателства, а журналисти и правозащитни организации обявиха съдебния процес за фарс. Малко по-късно Хаджикурбанов отново бе задържан по обвинение, че изнудвал основния свидетел по делото Дмитрий Павлюченков за 350 хил. долара. Заподозреният пряк извършител на убийството - Рустам Махмудов (брат на двама от подсъдимите), още не е заловен. Прокуратурата мотивира обжалването на присъдите и искането за ново разследване с извършени процедурни нарушения в хода на процеса. Политковская бе убита през октомври 2006 г. пред дома й.

Саркози обяви ислямските забрадки за символ на робството ПРЕЦЕДЕНТ Никола Саркози стана първият френски президент от 1875 г. насам, който изнесе безпрецедентна реч пред двете камари на парламента в понеделник в стила на годишното обръщение на американските държавни глави „За състоя-

нието на съюза“. В нея той отправи остра критика срещу традиционното мюсюлманско пребраждане на жените, което според него е неприемлив символ на заробване. Президентът каза, че във френската република няма място за т.нар. бурка и

c,EE#OOPER*EANSr ÑÙÏÐÇ

ÓÏ¿ÌÖ¿ÈÆÇÌÂοÏÑÌÛÍÏÇÇ ÑÙÏÂÍÁÕÇ ÁÕÞÊ¿Ñ¿ÐÑÏ¿Ì¿ Æ¿ÉÍÌÑ¿ÉÑISKRARAINOVA GMAILCOM  

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРИТЕ ОТ ДНЕВНИК & КАПИТАЛ

dnevnik.bg/izbori2009

нейните варианти на забраждане на жените до степен, напълно прикриваща лицето им. „Бурката не е религиозен въпрос, това е въпрос на свобода и достойнство на жените. Бурката не е знак за религиозна принадлежност, а за подчине-

ние и поробване на жените“, заяви Саркози. Заемайки страна в дългогодишния и разгорещен спор в страната, държавният глава подкрепи инициативата на депутати от няколко партии за парламентарна комисия, която да разгледа въпроса с бур-

ката и да предложи методи за спиране на разпространяването й. Саркози бе критикуван за разходите от половин милион евро за пищната церемония около словото, която според левицата цели единствено да повиши падналия му рейтинг.


6

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ

Обратна връзка Тази страница е за вашата гледна точка по въпроси във и извън вестника, която сме получили по e-mail или сме видели като коментари на www.capital.bg. Приемаме обосновани мнения, интересни снимки и допълнителни материали на pisma@capital.bg или на адреса на редакцията.

10

KАПИТАЛ

20 - 26 юни 2009 г. tema.capital.bg

ТЕМА НА БРОЯ

Re: Оценката на правителството

ОЦЕНКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛЮСТРАЦИЯ: КАПИТАЛ

Къде успя и къде се провали управлението на тройната коалицияАлексей ЛАЗАРОВ

Въпрос на седмицата: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? Въпросът е отворен за дискусия на capital.bg. Следващата седмица ще публикуваме най-доброто мнение.

Отговор на седмицата: Re: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? Чисто финансово засега си мисля, че при мен няма голям ефект. Доходите ми си остават стабилни и засега не съм намалил разходите. Проблемите са по-скоро в несигурността, която цари наоколо. Прекалено много хора се притесняват (някои с пълно основание) за работата си, за заемите

си и т.н. Това влияе както в работата, където с всички партньори се работи много по-трудно, така и в личен план. Просто хората са изнервени. Мое лично мнение е, че у нас можем само да спечелим от тази ситуация. В крайна сметка и преди 2 години не бяхме цъфнали, за да мрънкаме. orchis

„Това е най-доброто правителство през последните 20 години“, каза миналата седмица вицепремиерът Ивайло Калфин при представянето на отчета за свършеното от тройната коалиция през последните четири години.

WWW АНКЕТА

Ние, в „Капитал“, за съжаление не сме съгласни с тази оценка. Вярно, че конкуренцията на предишните правителства не е особено силна, но кабинетът „Станишев“ не успя да изпълни дори и собствените си очаквания от началото на мандата

Управлението на тройната коалиция пропиля важни възможности за реформи в ключови сектори и така затлачи сериозно развитието на държавата. В следващите няколко страници ще видите нашия анализ на постиженията и неуспехите на сегашното правителство. Да даваш оценка винаги е субективно, но въпреки това се опитахме да я направим по ясни критерии. Резултатите на кабинета във всеки от основните сектори е оценен по шестобалната система от репортерите и редакторите, които са го следили през последните четири години, като се водехме от няколко принципа. Управляващите получиха слаба оценка за тези сектори, в които усилията им, ако въобще ги е имало, са се провалили напълно. Среден 3 репортерите и редакторите писаха, когато плахите опити за реформи на коалицията са довели до минимален резултат. Правителството получи добра оценка за тези сектори в които са започнати

сериозни реформи, довели до видими резултати. Колкото и да ни се искаше, не можахме да пишем петици и шестици. Бяхме ги оставили за случаите, когато действията на правителството са довели до много голям напредък или са полагани толкова систематични усилия в правилната посока, че резултатите ще се усещат и при следващото управление. В крайна сметка средноаритметичната оценка на правителството е 2.80 - с около 30 стотни по-малко от тази, която дадохме на кабинета „Станишев“ след първата година от мандата. Сега закръглихме нагоре, защото това правителство може и да не е най-доброто за последните 20 години, но със сигурност не е и най-лошото. Така че въпреки някои успехи - „Среден 3“. По темата работиха още: Панайот АНГАРЕВ, екип на Капитал“

ЗАЩО СПОРЕД ВАС ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ СЕ ОТРИЧА ОТ МАЖОРИТАРНИЯ ВОТ? Първанов е искал мажоритарни избори? 21.04%

Заради Заради купува вътрешнонето на партийни гласове борби 10.98% 25.00%

24

KАПИТАЛ

 Т.нар. ни елит е с много ниско ниво както като самосъзнание, така и като подготовка. Чувството за отговорност, стратегията за бъдещето и визията как тя да се реализира липсват. Всеки я кара сам за себе си и си мисли, че като прецака другия, ще просперира. И че като позабогатее и си стъпи на краката, майн. та им на другите. Затова градовете ни приличат на кочини. Хаос и мръсотия. Безредие. Дори „найбаровските“ ни квартали приличат на жалки предградия. Т.нар. квартал „Изток“ е показателен пример с разбитите тротоари и хлопащи плочки. Мизерия. А в

12.80% Нямам идея защо

3.35% Заради висок морал

26.83% Изборната активност обърка сметките му

В анкетата са участвали 328 души, гласували на capital.bg

Оправдателните присъди по случая „Борилски“ предизвикаха вълна от протести СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

По-добре в Париж, отколкото никога Решението на Франция сама да гледа казуса „Борилски“ е предпазна клауза за България Росен БОСЕВ дилища. Безпрецедентното решение на апелативните съдии в Париж означава едно - Франция не признава действията на българската съдебна система и решава сама да се справи с казуса.

Как се стигна дотук

Докато Европейската комисия пресмята политическите аргумента за това дали следващият мониторингов доклад „Правосъдие и вътрешен ред“ за България трябва да излезе през юли или през септември и колко остър трябва да е той, а пък холандският министър на европейските въпроси Франс Тимерманс поиска от ЕК да наложи предпазна клауза на България и Румъния, един френски съд практически го направи. Със свое решение седми състав на Апелативния съд на Париж с председател съдия Либерже реши, че във Франция трябва да има съдебен процес за убийството на българския студент Мартин Борилски. Въпреки факта, че от години по казуса в България има висящо дело. Въпреки че по него са се произнасяли три различни съ

Българският студент Мартин Борилски е убит на 18 юли 2000 г. в квартирата му в Париж. Разследването на случая е поето от митичната Криминална бригада към френската съдебна полиция. На местопрестъплението разследващите откриват два окървавени с кръвта на Мартин панталона. ДНК анализ на изоставените на местопрестъплението дрехи показва, че те са на двама български младежи - Георги Желязков и Стоян Стоичков. Кръвта на Желязков е открита под единия от ноктите на жертвата, а изчезналият GSM на Борилски е активиран ден по-късно със SIM картата му. Георги Желязков е син на бившия зам.-директор на варненското следствие и известен наказателен адвокат в града - Борислав Желязков. Предполага се, че Стоичков, който не е имал виза за Франция, е влязъл в страната с паспорта на неговия съученик Веселин Димитров. Няколко седмици след убийството двамата предполагаеми извършители напускат Франция

Разследването е поето от българското следствие през 2001 г., а малко след като Стоичков и Желязков са привлечени като обвиняеми, делото изчезва безследно в прокуратурата. Впоследствие се оказва, че от него липсват документи. Следователите по делото Стефка Мулячка и Мария Андреева подозират още, че от разследването е изтекла информация и назначените от тях специални разузнавателни средства са били манипулирани. След продължил близо пет години процес през 2008 г. Желязков и Стоичков бяха оправдани на два пъти - от Шуменския окръжен, а впоследствие и от Великотърновския апелативен съд. Решенията предизвикаха международен отзвук. Възмутен от присъдата, френският посланик Етиен дьо Понсен дори предприе нечувано действие за дипломат, като изрази недоумението си от поведението на български-

Ако Франция приключи първа делото „Борилски“, българският съд ще трябва да прекрати започналия процес

30

Погрешно и едностранно Френският адвокат Ерик Морен, ангажиран от майката на убития студент, обяснява причините защо в Париж ще има паралелен процес „Борилски“: „В България не е направено абсолютно нищо, за да бъде улеснена работата на френския съдия-следовател. Още по-лошо българските власти са пречели на разследването.“ Според него френският съдия-следовател Корин Гьоцман е останала с впечатлението, че оправдателните присъди по казуса се базират на едностранно и погрешно тълкуване на фактите. Искането на съдия Гьоцман е уважено. Източници на „Капитал“, близки до казуса, разказват, че решението на френските магистрати е дълго 17 страници и описва кратко и ясно случая. В самия му край има желязна обосновка защо няма проблем във Франция да тече паралелен процес. На процеса в Париж, който се е провел при закрити врата в средата на май, двамата обвиняеми са били представлявани от френски адвокат. Интересното в случая е, че по искане на съдия-следователя като обвиняем е бил посочен и трети българин - Веселин Димитров, като обвинението срещу него е било за съучастие (според разследващите е помогнал за убийството, като е предоставил паспорта си на Стоичков). В България Димитров никога не е имал качеството на обвиняем, а е просто свидетел. Апелативните съдии във френската столица в крайна сметка свалят обвиненията срещу Димитров, тъй като не откриват достатъчно доказателства, че той е подпомогнал убийството. В същото време обаче констатират, че има достатъчно основания Желязков и Стоичков да бъдат изправени пред съда по обвинение за умишлено убийство и кражба на вещи. Съдът счита, че „съдебните решения на българските институции относно Георги Желязков и Стоян Стоичков нямат отношение към процедурата, водена във Франция, и няма необходимост да се изчаква окончателно решение

на българските власти...“. Според френските магистрати правото на защита на обвиняемите е било гарантирано: „Георги Желязков, Стоян Стоичков и Веселин Димитров са разпитани, обект са на международна заповед за арест, уведомени са за това, че са привлечени като обвиняеми, възползвали са се от правото на защита и справедлив процес, Георги Желязков е бил уведомен за резултатите от експертизите; обвиняемите са обжалвали решението на съдия-следователя, техният адвокат е депозирал писмена защита.“ В края на решението френските магистрати напомнят, че издадените международни заповеди за арест остават в сила.

Оттук нататък Адвокат Йонко Грозев коментира за „Капитал“, че в случая френският съд се е позовал на Шенгенската конвенция: „Принципът е, че не може да се осъществява наказателно преследване, ако има приключило производство, т.е. влязла в сила присъда, независимо осъдителна или оправдателна. Правилото е - който приключи пръв, неговата присъда остава, а другият е длъжен да прекрати производството.“ Източници на „Капитал“ във френските власти коментират, че процесът в Париж ще започне в началото на следващата година и най-вероятно ще приключи за около седмица. Възможно е обжалване на още една инстанция, но само при драстични нарушения на процеса. В същото време първото заседание в апелативния съд във Велико Търново ще бъде есента. ВКС обаче даде дълъг списък със задължителни указания (провеждането на нови експертизи, разпит на свидетели и т.н.) за апелативните съдии и делото едва ли ще може да бъде решено с едно заседание. Това означава, че е твърде вероятно съдиите във Франция да излязат по-бързо с решение по казуса. Впоследствие има още една инстанция - ВКС, който последния път успя да реши делото за половин година. При положение че двамата подсъдими са изпратили свой адвокат на процеса, те не могат да претендират, че са осъдени задочно, коментира Йонко Грозев. Според адвокат Ина Лулчева, която представляваше Георги Желязков пред ВКС, обвиняемите все още нямат концепция дали ще се явят пред съда в Париж. “Надявам се, че обвиняемите ще дойдат. Те ще получат пълноценна защита и справедлив процес. Ще имат цялото необходимо време, за да се запознаят с доказателствата. Нищо няма да бъде скрито от тях“, каза за „Капитал“ френският адвокат на семейство Борилски Ерик Морен. Той допълва: „Нямам търпение да чуя тяхната версия за случилото се. Нека дойдат и я разкажат във Франция “ K

KАПИТАЛ

Re: По-добре в Париж, отколкото никога Моята професия гравитира със съдебната систет ма. Искам да кажа на всичм ки, че отвътре действителк ността е много по-трагичн на, отколкото си мислят н ззападноевропейските наблюдатели и хората, които не познават тази среда. т Случаят „Борилски“ показа част от действителния образ на българското правосъдие, което по същност и дух практически не се е променило от времето на комунистическата диктатура. На практика МВР и съдебната система правят това, което правеха преди 20 години. Те обслужват интересите на партийностопанската номенклатура, вместо да въздават справедливост на гражданите. За тези, които нямат спомен от онези времена, искам да напомня,

20 - 26 юни 2009 г.

СВЯТ

Пъзелът Иран Какво се крие зад бурните събития в ислямската република Огнян ГЕОРГИЕВ, Илин СТАНЕВ „Не искаме вто ра революция. Исканията ни са прости: да живеем мирно, да учим и да имаме известна свобода. И ако се мобилизираме, то е само заради несправедливите и дискриминационни политики на Ахмадинеджад.“ Това са думите на един студентски водач от университета „Амир Кабир“ в Техеран - не от миналата седмица, а от преди две години - януари 2007 г. Вътрешното недоволство, което набъбваше в част от иранското общество през изминалите четири години на управление на Махмуд Ахмадинеджад, експлодира след изборите от 12 юни. Огромен брой хора (според различните източници от стотици хиляди до милиони) участваха всеки ден в митинги срещу това, което те смятат за явна манипулация на изборните резултати във вреда на опозиционния кандидат Мир Хосейн Мусави. Голяма част от тях бяха млади - над 60% от иранците са под 30 години, и явно перспективата за още четири години като изминалите не ги привлича особено. Подобни митинги имаше и в подкрепа на спечелилия кандидат, но значимата разлика бе, че на тях никой не рискуваше да бъде бит до осакатяване и смърт, както се случи на протестите срещу Ахмадинеджад. Тази едностранност бе част от най-важния и видим извод след тези избори - че в иранското общество съществува дълбоко и все по-явно разделение. Дори върховният лидер на страната - аятолах Али Хаменей, чиято дума обикновено е закон, не можа да сложи край на протестите, нито да се наложи над други видни религиозни и политически фигури, които подкрепиха лагера на протестиращите. Това, което искаш, в Иран понякога се различава от това, което получаваш, както показа революцията преди 30 години. Желанието на бившия премиер Мусави и подкрепящите го членове на елита надали е да свалят режима на ислямската република, чиито лоялни служители са. Бруталността на репресиите, пълната цензура, наложена на медиите, и арогантното поведение на съмнителния победител обаче може да доведат до разрастване на протестите и непредвидими последици за кръга около върховния водач Али Хаменей. Поради наложената пълна цензура и забрана за придвижване на журналистите в Техеран единственият канал за комуникация с външния свят на много иранци останаха новите медии - блогове и сайтове като Twitter, Facebook и You Tube. Затова и да се сглобява пъзелът, наречен ислямска република, е още по-сложно във време, когато тя очевидно минава през един от найсериозните си трусове. Комбинирайки мненията на дългогодишни експерти и на очевидци на събитията, „Капитал“ анализира няколко от най-важните въпроси покрай случващото се по улиците на иранските градове и ехото от тези събития.

еврореалист

20 - 26 юни 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА те магистрати. В крайна сметка оправдателните присъди бяха отменени от Върховния касационен съд (ВКС) миналия месец. Според върховните магистрати решенията на шуменския и великотърновския съд са постановени при „съществени нарушения на процесуалните правила за допускане, събиране, проверка и анализ на доказателствата и доказателствените средства“. Докато сагата „Борилски“ течеше, френският съдия-следовател, който е ръководил разследването - Корин Гьоцман, внесе обвинително заключение срещу Желязков и Стоичков в Парижкия апелативен съд. С него тя поиска във Франция да започне паралелен процес.

„елитния“„Лозенец“ направо прескачаш от терасата си при съседа в отсрещния блок. Затова престъпността се шири безнаказана, стават махленски отвличания и елементарни убийства, а МВР и ДАНС както винаги са изненадани от сръчността на бандитите. И похитителите ще им се измъкват под носовете с откупите. Да ги правят за посмешище и на малките деца. Затова населението ще бъде бедно, с постоянно влошаващ се здравен статус, със западащо образование и все по-оголено откъм ценности и потенциал като качествена работна ръка. После разправят, че производителността на труда била ниска. Каквото посееш, такова ще пожънеш.

Подменени ли Единствено Хаменей, Ахмадинеджад и МВР на Иран знаят. При липсата на независими наблюдатели и при пълния контрол над процеса от страна на вътрешното министерство е невъзможно да се докаже със сигурност, но някои фактори сочат натам. По всички данни избирателната активност е била изключително висока (около или над 80%), а когато тя е такава, исторически печели кандидатът на т.нар. реформисти. Това се случи през 1997 г. с Мохамад Хатами. Проучвания преди изборите даваха преднина на Ахмадинеджад, но след първия дебат с Мусави бившият премиер се очерта като водещ опози-

Ще се случи ли Не, поне засега. Сцените от огромните протести са впечатляващи, макар и да достигат до света откъслечно и през филтъра на цензурата. По мнението на повечето наблюдатели те са най-мащабните от ислямската революция през 1979 г. Много важна разлика обаче е, че докато тези преди 30 години са насочени към системата, настоящите нямат за цел краха на ислямската република. „Не става въпрос за конституцията, а за уважение към правилата и вота на хората“, казва Далтън. „Има разделения, които не могат просто да бъдат разбити на една класа срещу друга. И основният въпрос е накъде трябва да се движи Иран - в икономическо отношение, в социална свобода и в отношения с външния свят.“ На много хора, от реформатори до умерени консерватори, просто им е писнало от Ахмадинеджад, казва Карим Санджадпур от института „Карнеги“ във Вашингтон. Щедрото харчене от петролния фонд на Иран, с което правителството поддържаше обещанията си към по-слабите социални слоеве, донесе висока инфлация (над 25% тази година) и не намали безработицата. Со-

Ще управлява Най-вероятно. Ако аятолах Али Хаменей не оттегли обявената си вече подкрепа за Ахмадинеджад, той ще остане на поста си. Предвиденото повторно преброяване на част от гласовете не може да отмени победата му, а най-голямата отстъпка, която твърдото крило на религиозните консерватори може да направи, вероятно е част от министерските

Ще се промени Не. Дори и да дойде на власт, Мир Хосейн Мусави не е Михаил Горбачов. Бивш премиер по време на ирано-иракската война и „любим син“ на аятолах Хомейни, Мусави бе оставен от Съвета на пазителите като кандидат за прези-

Re: Пъзелът „Иран“ Мисля, че в дългосрочен план САЩ ще успеят в борбата си с аятолая сите. Успяха и със СССР, ще успеят и с Иран. Но трябва да научат найпосле, че там, където натискът отвън не работи - натискът отвътре ще свърши работа.

че при комунизма МВР и съдебната система представляваха апарат за репресиране и манипулиране на обществото. В общи линии това не се е променило до днес. Сега сме пред избори. Чувате ли някоя партия да говори за Велико народно събрание. Не, нали? А свикването на такова е единствената възможност да се разтури тази камарила и XXI век в България да започне на чисто, т.е. необходима е кардинална реформа на правосъдната и правоохранителната система, която да обърне на 180 градуса посоката на нейната дейност. Имал съм възможност да наблюдавам как се извършваха назначенията на магистрати през последните 20 години. Пази, Боже! Много от назначените партийни протежета и сервилни некадърници вече са придобили статут на несменяеми. ventzi_dimitrov

Е, трябва много повече време, доста повече от мандата на Барак Обама. Но силата на продукти като „Макдоналдс“, „Кока-Кола“, „Марлборо“ и „Епъл“, комбинирана с все по-доброто образование на младите иранци и интернет, това са факторите, които бавно и неумолимо ще свършат работата. Търпение му е майката... h2so4

ПОПРАВКА Брой 24, 20 - 26 юни, стр. 62 В статията „Новият банков свят“ е допусната грешка. ING ще напусне 10 от общо 48-те

пазара, в които оперира в момента, а не както е написано – 40 от общо 54. Редакцията се извинява за грешката.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

7

МНЕНИЯ // КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ Близо две трети от избирателите не знаят кои са мажоритарните кандидати в техния район

Карикатура на седмицата

Мажоритарни неизвестни Радостина АНГЕЛОВА, „Алфа рисърч“

есец преди парламентарните избори половината от имащите право на глас българи не знаеха как ще се гласува за мажоритарни кандидати. Зад етикета „мажоритарен” много от избирателите си представят „независим”, а не издигнат от партия претендент, а всъщност само 4 от регистрираните 357 мажоритарни кандидати са независими. При това слабата информираност не е характерна само за хората с ниско образование (62% от тях нямат представа за механизмите на мажоритарния вот), но и сред високо образованите, където всеки трети признава, че не е запознат. Мотивите за промяната в изборното законодателство, която предвижда 31 мажоритарни кандидати, изглежда, също останаха не съвсем ясни за обществото. Мненията са поляризирани - според 49% тя е продиктувана от интересите на някои партии, а 41% смятат, че промяната е направена заради очакванията на гражданите и

М

желанието им да гласуват за личности. Поляризация на позициите се забелязва в електоратите на всички политически сили, включително и сред симпатизантите на най-големите застъпници на мажоритарния вот. Мажоритарните кандидати и конкретните личности, включени в пропорционалните листи, имат значение и биха могли да повлияят на вота на около една четвърт от избирателите. 25% биха гласували за партия, която не подкрепят, ако тя издигне кандидат, когото харесват. Също толкова биха отказали да подкрепят партията, на която симпатизират, ако издигнатият от нея кандидат не им хареса. Близо 4% от избирателите имат намерение да подкрепят мажоритарен кандидат от партия, различна от пропорционалната листа, за която ще гласуват. Тази тенденция се забелязва по-отчетливо сред симпатизантите на по-малките партии. Обратно, електоратът на големите е доста по-категорично решен да подкрепи и мажоритарен кандидат от същата партия, за която ще гласува пропорционално. В каква посока и как оба-

Софийският градски съд осъди бившия шеф на „Топлофикация“ Валентин Димитров на 14 години затвор, след като го призна за виновен в длъжностно присвояване. ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ МАЖОРИТАРНИТЕ КАНДИДАТИ ВЪВ ВАШИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН? Да, почти всички

Да, но само част от тях

4%

16%

62% Не, не знам

18% Само на партията, на която симпатизирам Източник: „Алфа рисърч“

че ще се отразят тези нагласи предстои да видим, когато избирателите научат кои са мажоритарните кандидати и водачите на листи в отделните региони. Две седмици преди изборите 62% от избирателите не знаят кои са мажоритарните кандидати в техния избирателен район, а всеки трети още не е взел решение какъв мажоритарен кандидат ще подкрепи. Твърде възможно е този избор да остане на заден план

поради забавяне в популяризирането на кандидатите по райони, ако мажоритарната битка не бъде по-популяризирана, а кампанията - по-активна в оставащите 10 дни.

Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция „Алфа рисърч“ по поръчка на „Капитал“ сред 1015 пълнолетни българи в периода 16 - 24 юни 2009 г.


8

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ Снимка на седмицата

Измиване от праха... Работници в Националната художествена галерия подготвят скулптура на Сталин за изложбата на тоталитарното изкуство, която ще се открие в София на 9 юли. СНИМКА: СТОЯН НЕНОВ / REUTERS

О, времена, о, Силвио! Италианска опера за секс, лъжи, видео, харема на един премиер и дъщерята на Дарина Павлова Светломира ГЮРОВА Повечето премиери влизат в новините заради някое свое политическо решение или действие. Италианският министър-председател Силвио Берлускони съвсем не е толкова скучен и традиционен. Търсене в Google на думите „Берлускони“ и „скандал“ дава впечатляващите 196 000 резултата; при Berlusconi и scandal бройката е още по-внушителна - 1 390 000. Не че е шампион в тази дисциплина - при Бил Клинтън и Ричард Никсън примерно в комбинацията със scandal гугълметърът отчита съответно 2 510 000 и 2 210 000. Само че вторият беше принуден да подаде оставка, а първият поне беше подложен на импийчмънт. Докато Силвио поне засега продължава да оправдава славата си на тефлонов политик, по който нищо не полепва. Което е забележително на фона на неспирните разкрития и критики срещу него. Откакто преди месец съпругата му Вероника Ларио пода-

де молба за развод заради „срещите му с малолетни девойки“, магнатът не слиза от страниците на вестниците. Почти не минава ден без поредната сочна история за манекенки, актриси, певици и т. н., посещавали гостоприемния Берлускони на вилата му в Сардиния или в луксозната му резиденция в Рим. В пикантната шумотевица около Силвио изплува и българска следа, след като италианският всекидневник „Република“ оповести случайно уловени негови реплики към Сергей Станишев. Сценката се разиграва в една от почивките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел миналия уикенд. Вероятно без да си дава сметка, че наблизо има работеща тв камера, италианският премиер се обръща към българския си колега и го пита дали се сеща коя е Дарина Павлова, като за да я опише, прави характерен изразителен жест. Следващата реплика на Силвио е: „Истината е, че Павлова има фантастична дъщеря. А ти знаеш за моя интерес към малолетните.“ Следва дружен смях. „Смеят се за жени, естествено! И Големите са мъже“, отбеляза случката неделният „24 часа“ и в отделен текст припомни, че „Кавалера отдавна въздиша по българки“.

Медийна сергия

„Труд“ пък се поинтересува как бащата на Илия Павлов гледа на разговора по адрес на внучката му. В интервю, озаглавено „Паола? Тя е фея, кръстена на мен“, Павел Найденов обясни, че не вижда нищо нередно. Не така невинна обаче е историята с платената компаньонка Патриция д'Адарио, която се лее из медиите дни наред, а британският Sunday Times описа напоително с атрактивното заглавие „Една нощ в харема на Силвио“. Въпросната дама твърди, че е получила 2000 евро и е правила секс с премиера в римската му резиденция на 4 ноември - нощта, в която Барак Обама бе избран за президент на САЩ, като Берлускони е прекъснал заниманията си, за да се обади и да му честити. Д'Адарио не само казва, че има снимки и видеозаписи за доказателство, но и думите й се потвърждават от още две момичета. Доста неприятна ситуация, от която премиерът се опита да излезе по обичайния за него начин - в интервю за притежаваното от него жълто списание Chi заяви, че Д'Адарио е част от мащабна конспирация на нечисти опозиционни сили срещу него и е получила пари, за да говори тези неща. А британските медии (с които Берлускони отдавна има обтегнати и дори съдебни отношения) се питат невярващо дали и този път ще му се размине. K

КАПИТАЛНО „Не мога да разбера защо Ахмед Доган се смята за поголям от хората в Кърджали и защо смята, че може да си позволи да не се яви пред тях и да отговаря за действията си - неговите и на шепата дерибеи около него.“ Вежди Рашидов, мажоритарен кандидат на ГЕРБ в Кърджали, цитиран от „Стандарт“. „Една сутрин, докато стоях под душа, мислех как сега, в тази невероятна и неочаквана криза, хората станаха послушни и страхливи овчици... Влязох във Facebook и в желанието си да мотивирам хилядите си приятели там написах: „Правило №1: И най-лошото решение е по-добро от невзетото решение.“ Максим Бехар, PR експерт, пред в. „Стандарт“ по повод новата си книга „111 правилa във Facebook“. „Срещу вашия пожарникарски култ и интелект ние ще противопоставим хора, които са завършили общо 50 висши образования и говорят 48 чужди езика.“ Румен Овчаров, лидер на Софийската организация на БСП, към симпатизанти на ГЕРБ в Банкя, цитиран от в. „Дума“ „Ако някой е днес тук с тайната надежда, че ще става министър, зам.-министър или нещо друго в изпълнителната власт, да си взема шапката и да си заминава още сега.“ Бойко Борисов, кмет на София, на среща с над 50 експерти в НДК, цитиран от в. „Труд“ „Без съмнение партиите не искат да има мажоритарност, а да си командват макар и малките парламентарни групи, които ще имат в следващия парламент.“ Георги Първанов, президент, цитиран от в. „Сега“. „Още съм малка и неподготвена достатъчно и ми е рано да се занимавам с политика.“ Ивайла Бакалова, бивша „Мис България“, по повод предложението на ЛИДЕР да се включи в кампанията им, БГНЕС


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

9

Позицията на „Капитал“

КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ

komentari.capital.bg

Събитията в Иран

Другата революция

Една авторитарна власт се опита да запуши устите на милиони хора и се провали.

В Иран се случи революция. Тя беше внезапна, неочаквана и разтърсваща. В нея, както във всяка революция, имаше сблъсък на хората с властта, имаше пострадали и победа. Не става въпрос за протестите на „зеленото движение“ срещу Махмуд Ахмадинеджад, които предизвикаха режима в Иран и бяха смазани със сила. Тази успешна революция се случи, докато „зелените“ протестираха, бяха бити, разгонвани и дори уби-

вани. Тя се случи около и чрез тях. Успехът й дойде, след като една авторитарна власт се опита да запуши устата на милиони и се провали. Иран не е първата страна, в която самозабравили се управници отнемат изцяло правото на хората да говорят със света. Но е първият случай, в който управляваните с помощта на интернет си взимат това право обратно. В последните десет дни почти цялата информация, която изтича-

ше за събитията в ислямската република, идваше през канали като Twitter, Flickr, You Tube и беше дело на хиляди обикновени иранци, държащи да разкажат какво са видели и какво мислят. Те прескочиха многото препятствия, поставени от властите, и пренебрегнаха реалната опасност да станат жертва на репресия в страна, която „Репортери без граници“ наричат враг на интернет. Докато режимът арестува и

изхвърля журналисти, именно тези хора направиха случващото се в Иран по-близко и видимо за наблюдаващите отстрани, и което е по-важно - доказаха, че след определено ниво на разпространение на интернет цензурата вече не е възможна. Това е лоша новина за всички репресивни режими. И е истинска успешна революция в реално време, независимо дали „зеленото движение“ в Иран ще успее или не. K

Строежът на магистрала „Люлин“

Пет километра печал

В недостроената магистрала „Люлин“ са вградени много от тежките болести на държавата.

На юг от София, малко след последните сиви и олющени блокове на жк „Люлин“, може да се види началото на един още по-тъжен паметник. В недопостроената магистрала към Перник са вградени много от тежките болести на държавата през последните години. В липсващите слоеве от настилката на пътя - провалът на амбициозните правителствени планове да се инвестира в инфраструктура, така че в края на мандата да има видимо подобрение на българските пътища. Магистрала „Люлин“ трябваше да е завършена през януари догодина - след близо шест месеца. Вместо това тя евентуално ще е готова през 2013 г.

В асфалта, за чието качество има съмнения (вижте повече на стр. 26), прозират скандалите около европейските фондове. Парите от ЕС, включително финансирането на магистралата, бяха замразени заради подозрения в корупция и неефективност. Зад набързо построените бетонни греди на мостовете по „Люлин“ се виждат упреците, че гъстата мрежа от конфликти на интереси, която е оплетена около строежа на пътища, работи само за собствения си интерес, а не за да произвежда някакъв резултат. Непостроените мостове и тунели на магистралата показват съвсем реалната заплаха България да трябва да

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

връща на ЕС парите, които са отпуснати до момента, защото не са спазени сроковете за изпълнението на проекта. Така магистрала „Люлин“ до момента напълно заслужи трагикомичното си откриване миналата седмица, когато върху още недовършената настилка беше начертана маркировка. Резултатът обаче е по-скоро показателен за компетентността на държавата да произвежда някакъв реален резултат. Вместо него на гладните за някакъв напредък избиратели се дава посредствена картонена имитация - магистрала, която тръгва отникъде и стига доникъде. А, да - и не е още съвсем магистрала. K

Незаконните брегоукрепвания по Черноморието

Да бетонираме и морето

Един поглед от морето към брега показва десетки безумия, извършени по този начин.

„Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение... са изключителна държавна собственост.“ Това гласи член 18 от Конституцията на Република България. Но по стар социалистически обичай някои инвеститори смятат, че държавното е общо, а щом е общо, значи е тяхно, а щом е тяхно - защо да не правят каквото си искат. Ето та-

ка се стига до най-новата мода в строителството по Черноморието - брегоукрепването. С оправданието, че защитават брега от срутване, изсипват няколко десетки кубика бетон в морето и го заграждат за лични цели. След това правят частни пристани, плажове, барове. Един поглед от морето към брега показва десетки безумия, извършени по този начин. Естествено целта е да се вдигне цената на прилежащия

имот. Но какъв смисъл от това, след като по същия начин превърнахме зеления Слънчев бряг в бетонова джунгла и сега не само няма купувачи за построените ужасни апартаменти, а и няма и туристи, които да ги обитават. Защото презастрояването на крайбрежието е вече емблема на Черноморието, а никой не иска да отиде да почива в „Люлин 9“. Толкова за тарикатите инвеститори. Проблемът има и друга

страна. Държавата и общините трябва да влязат в своите правомощия и когато установят, че някой дори си е помислил да посегне на морето, силно и звучно да го ударят през пръстите. За да го чуе и следващият с болна фантазия да бетонира морето. Законът им дава достатъчно основание, съществуват и десетки институции, чиято функция е именно тази - да бранят природата и държавното, които все пак не са за лични цели. K


10

KАПИТАЛ

tema.capital.bg

ТЕМА НА БРОЯ СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ... Какво се зарекоха икономическите екипи на водещите партии пред „Капитал“

Само след седмица България ще направи поредния си голям избор. От това кои ще бъдат следващите управляващи ще зависи качеството на живот и перспективите към всички нас. Този път изборът на гласоподавателите е по-труден и заради икономическата криза, която поставя сложни задачи пред политически елит.

„Спорещите“ концепции са две. Дали изходът от кризата да се търси през допълнително улесняване на средата за бизнес, намаляване на данъчно-осигурителната тежест и сериозни оптимизации в бюджетните разходи, или пък да бъде запазена сегашната политика на нереформи и правителствени инвестиции, които да поддържат някаква икономическа активност. Тези визии, но и смеси от тях могат да се открият в предизборните платформи на всички основни сили. Ако съдим по партийните „библии“, принципните разбирания за това какъв курс да следва страната в бъдеще много си приличат. Всички искат да се запази режимът на валутен борд, по-бързо приемане на страната в еврозоната, както и по-ефективно и прозрачно усвояване на еврофондовете. Единни са и в убежденията си, че е нужна борба с корупцията, подобряване на средата за правене на бизнес, мерки за ограничаване на безработицата и

27 юни - 3 юли 2009 г.

намаляване на осигуровките. Разликата е в детайлите. ГЕРБ, „Синята коалиция“ и НДСВ са за либерален подход. Те са за повече свобода на бизнеса и за по-малко намеса на държавата в икономиката. В център-дясно се позиционират ДПС, а БСП се измества вляво от сегашната си политика (и продължава да защитава идеята за изграждане на проекти за милиарди с държавна помощ). Тази седмица в „Капитал“ си поставихме за цел да покажем и сравним намеренията на партиите в областта на икономическата политика. Но, честно казано, не вярваме много на предизборните програми. Дори да допуснем, че написаното там съвпада с истинските намерения, в партийните централи има поне два фактора, които ще променят тези намерения. Първо, кризата може да наложи решения в движение. Второ, следващото управление най-вероятно ще е коалиционно, без яснота дали няма да се наложи смес-

Ако трябва да обобщим, най-големият кошмар в сънищата на партиите е сриването на валутния борд, а най-голямата им мечта - бързото въвеждане на еврото. Най-добре оцененият министър е Даниел Вълчев, а най-голямата грешка на кабинета „Станишев“ - провалът с еврофондовете. Ако за нещо има безспорен консенсус между икономическите екипи на партиите, то е в приоритетите за инфраструктурните проекти.

ване на различни възгледи. Затова решихме да заложим не на хартията, а на хората и да покажем как мислят те. Решихме да се обърнем към икономическите екипи на петте партии, които заявяват икономическа политика. И да ги ангажираме лично, като им предложим да напишат „на ръка“ как биха действали в различни ситуации. Постарахме се да бъде като на истински тест - без предварително изпратени въпроси и договорки. Всеки от екипите имаше около час на разположение да попълни празните полета в подготвения от нас въпросник. Всичко ставаше на живо, в редакцията на „Капитал“, в присъствието на репортерите, редакторите и камерите на Re:tv. Ако трябва да обобщим, найголемият кошмар в сънищата на партийните икономисти е сриването на валутния борд, а най-голямата им мечта - бързото въвеждане на еврото. Найдобре оцененият министър в досегашното правителство е Даниел Вълчев, а най-голямата грешка на кабинета „Станишев“ - провалът с усвояването на еврофондовете. Ако за нещо има безспорен консенсус между икономическите екипи на партиите, то е в приоритетите за инфраструктурните проекти. Всичките пет посочиха най-напред довършването на магистрала „Тракия“, където се провалиха последните два кабинета. Почти пълен консенсус има и по въпроса за излишните министерства. Всички партии (без ДПС) посочиха като такова министерството на извънредните ситуации на Емел Етем. Често споменавано беше и ведомството на държавната администрация и административната реформа. В крайна сметка се получи забавно и интересно четиво, което ще намерите на следващите страници, като отговорите са написани собственоръчно от топ икономистите на петте партии. Кратките филмчета с най-интересните моменти от представянето на петте партии ще откриете на www.capital.bg. Re:tv ще ги излъчват през уикенда. Всичко е документирано. Остава да видим дали личните обещания се спазват повече от партийните. И между другото приятно изненадани сме, че почти всички поканени дойдоха и се ангажираха. Екип на „Капитал“

K.bg Кратките филмчета с най-интересните моменти и визитки на участниците ще откриете на www.capital.bg.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

11

ТЕМА НА БРОЯ

„България въвежда еврото през 2012 г.“ Заглавието, което не искат да видят: „И те се провалиха“

П

ръв по реда си мина екипът на ГЕРБ в лицето на един от деветимата топ икономисти на Световната банка Симеон Дянков, създателя на „Бизнес парк София“ и експерта по регионална политика и строителство Росен Плевнелиев

(управител на „Линднер България“) и доскорошния наш директор в „Икономедиа“ Бисер Боев. Тримата единодушно излъчиха за „писар“ Симеон Дянков, който от един месец е съветник на лидера Бойко Борисов. На Дянков е поверено и съставянето на икономиче-

По технически причини експертите на ГЕРБ трябваше да попълнят теста два пъти. Задачата да пренапише отговорите се падна на Росен Плевнелиев (в средата) СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ския екип на ГЕРБ. Въпреки солидната си теоретична подготовка експертите на Бойко Борисов се затрудниха на въпроса за данъка, който да бъде вдигнат при нужда. Дянков предложи по-високи ставки за собствениците на големи имения. „Не, това няма как да стане, защото земеделци също могат да

попаднат в тази категория“, каза Плевнелиев. След като не стигнаха до консенсус, икономистите на ГЕРБ решиха да прескочат този въпрос и да го оставят за последно. Въпросът, който ги развесели, беше този за двамата успешни министри. „Аз бих казал Петър... какъв беше този на икономиката... защото той ни

поддържа във всичко“, предложи Дянков. „Айде чак такова чувство за хумор да не проявяваме“, отвърна му Боев. Когато приключиха попълването на въпросника, тримата спонтанно решиха и да се подпишат. Тук трябва да се извиним, че не успяхме технически да обработим бланката на ГЕРБ и по-

молихме Росен Плевнелиев да я пренапише - на страницата виждате неговия почерк. В „Капитал“ обаче сметнахме, че така е даже е по-добре. Ако ще управляват България, добре е икономистите на ГЕРБ по-често да си припомнят какво са обещали. Прибрали сме подписите и оригиналите на специално място. K


12

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

„Бюджетът е приоритет“ Икономистите на БСП си написаха „много добър 5“

Отговорите на БСП са с почерка на Румен Овчаров (в средата), но оценката на кабинета „Станишев“ беше добавена от Георги Кадиев (вдясно) СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

В

„червения отбор“ единственият (бивш) министър беше Румен Овчаров, тъй като Пламен Орешарски се оказа твърде зает с предизборни срещи в избирателния си район Бургас.

Групата включваше още депутата Петър Кънев един от най-уважаваните икономисти в БСП и някогашният заместник на Орешарски - Георги Кадиев. „Ама аз пиша много грозно“, опита да каже Овчаров докато избираха кой ще попълва въпросника. „Не, не, ти си с две висши образования, ти пиши“, репликира го Петър Кънев. Тримата се позабавиха на въпроса за най-важния приоритет в първите 100 дни на следващия кабинет. „Според мен най-важният приоритет в първите 100 дни е съставянето на кабинет“, пошегува се Овчаров. „Че те сто дни ли ще го правят“, зачуди се Петър Кънев. В крайна сметка някой предложи да се запише формулировката „съставянето на кабинет и бю-

джет 2010“. В този момент Кадиев се сети, че може да се наложи актуализация и на сегашния бюджет заради кризата. „А бюджет 2009 какво го правим“, попита той. На което колегата му Кънев предложи: „Пиши бюджет 2009 тире 2010.“ В крайна сметка решиха да впишат по-неангажиращото „бюджети“. Въпросът за най-голямата грешка на кабинета „Станишев“ постави тримата представители на БСП в неудобно положение. „Айде де“, подкани останалите Овчаров при настъпилата неловка пауза. „А, не знам, кажете вие“, каза Кънев. Топката беше прехвърлена от Овчаров към Кадиев с думите: „Айде, Жоро, ти си по критиката, кажи сега.“ Знае се, че Кадиев пръв напусна управленския екип на тройната коалиция заради конфликт с началника си Пламен Орешарски. „Жоро, ти нямаш какво да губиш, говори ти“, добави Кънев. Отговорът на Кадиев обаче не се хареса на двамата: „Че не направихме коалиция само с НДСВ.“ Затова решиха дипломатично да запишат „проблема с еврофондовете“. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

13

ТЕМА НА БРОЯ

„Закриването невъзможно“ ДПС смята, че ликвидирането на министерства е мираж

Л

ошото време и силният дъжд не попречиха на Йордан Цонев да дойде от Бургас, където води кампания, за да участва в теста на „Капитал“.

Другият икономист от ДПС беше Алиосман Имамов, който е преподавател по статистика и иконометрия в УНСС. Макар че поставиха оценка „5 минус“ на правителството, двамата не спестиха и критиките. Вместо една грешка на каби-

Йордан Цонев (вдясно) писа, Алиосман Имамов помагаше нета „Станишев“ те посочиха две - липсата на подготовка за усвояване на еврофондовете и несъстоялата се реформа в здравеопазването. Солидарността към коалицията обаче си каза думата, когато стигнаха до темата за излиш-

ните министерства. Йордан Цонев влезе в задочен спор с опозиционните икономисти, които смятат за най-излишни ведомствата на Емел Етем и на Николай Василев. „Уверявам ви, че нито едното ще могат да го закрият, нито друго-

то“, каза Цонев. За двамата най-труден се оказа въпросът за въвеждането на еврото в България. Алиосман Имамов заяви, че кризата може да влоши още два от критериите на Маастрихт (освен инфлацията) и това са баланси-

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

раният бюджет и дългосрочните лихви. Йордан Цонев го поправи, че много от страните в еврозоната също не покриват критерия за липса на бюджетен дефицит. „Има обаче една малка подробност те вече са вътре“, отбеляза Цонев. K


14

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

„Данък земя? Защо не“ Сините лидери преброиха четири излишни министерства

С

инята коалиция беше представена лично от лидерите си Иван Костов и Мартин Димитров.

Причината е, че и двамата са икономисти по образование, а около тях няма други изявени експерти в тази област. Двамата пристигнаха поотделно, но си тръгнаха заедно, следвани от техни-

те PR-и. Въпросът за лидерството беше решен по соломоновски, като те си разменяха ролите на пишещия и подсказващия по време на теста. Различията между двамата проличаха при въпроса за вдигането на данъци, ако се наложи. „Хайде да напишем един данък, искаш ли“, каза Костов и предложи данък върху земята, като парите да се дават на общините, за да пазят ни-

Отговорите в началото и в края са с почерка на Мартин Димитров (вляво). На места обаче му помагаше и Иван Костов СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА вите. „Виж сега, за да вземем гласовете на всички хора, които ни гледат, дай да кажем, че не увеличаваме данъците, което си е самата истина“, репликира го Мартин Димитров. Костов обаче го прекъсна. „Ще въведем нови, това не е увеличение“, по-

шегува се той. Въпросът за двамата министри от кабинета „Станишев“, които заслужават да останат в следващото правителство, развесели сините лидери. Иван Костов предложи да напишат Стефан Данаилов, защото е карал трамвая в

рекламата на БСП за последния конгрес на партията. „Не, не, всички с трамвая ги сваляме“ и добави, че само секретарките можели да разчитат на милост. „Е, не, не. Ти си се... Озлобил си се нещо“, скастри го Костов. „Съгласно коалиционното

споразумение прилагам правото на вето тук“, отвърна му Димитров. Последната дума също беше за лидера на СДС. Той написа, че заглавието, което не иска да види някой ден, е: „Капитал“ има нов собственик - Ирена Кръстева.“ K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

15

ТЕМА НА БРОЯ

„Дайте ножица“ НДСВ ще реже разходите от министерството на Етем

П

редставителите на НДСВ бяха последни в списъка от гости, но свършиха най-бързо.

Дали защото въпросите им се сториха лесни, или защото Милен Велчев трябваше да бърза за последното заседание на парламента? Двамата с

Тестът за НДСВ беше попълнен от Милен Велчев (вдясно) Владимир Каролев показаха почти пълно единомислие. Едно от малкото различия в позициите им беше на въпроса за оценката на кабинета „Стани-

шев“. Каролев предложи да запишат „5 на релси“, но Велчев не се съгласи. „Айде четири и половина“, отсече бившият финансов министър.

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Двамата бяха съгласни, че в условията на криза трябва да се орежат разходите в бюджет 2009. „Почвай да режеш“, заяви Велчев и се обърна към

присъстващите: „Има ли ножица.“ Въпреки това въпросът за излишните министерства ги затрудни. Първият избор и на двамата беше ведомството на Емел Етем. Те обаче не можаха да се сетят как точно е името на министерството, което наскоро беше прекръстено на МИС (Министерство на извънредните ситуации). Най-лесният въпрос беше този за успешните министри. „Гери Паси и Даниел (Вълчев - бел. ред.), избърза Каролев. „Ама и Николай се справи“, контрира го Велчев. След като разбраха, че условието на теста не позволява три имена, решиха да „жертват“ Гергана Паси. „Добре, че Николай не беше тук, щеше да има конфликт на интереси“, пошегува се Велчев. K


16

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г. politikonomika.capital.bg

ПОЛИТИКА & ИКОНОМИКА

Заради непредвидимия изход от референдума преди него всички преговори за комисари ще са неофициални и неокончателни, а Барозу няма да дава обещания за личности или досиета, посочиха източници, близки до него. Въпреки това преговорите ще започнат още от септември, за да може председателят на ЕК да е готов с екипа си в началото на ноември. Последната фаза на подбора - личните интервюта между Барозу и кандидатите, и окончателното решение, ще бъдат оставени за последния момент.

Играчите и игричките

Меглена Кунева е предпочитаният от Барозу кандидат за български еврокомисар

СНИМКА: НИКОЛАЙ ДОЙЧИНОВ

Комисар под условие Кандидатурата на следващия български еврокомисар може да се окаже продукт на политическа сделка Ирина НОВАКОВА, Брюксел ниво. Те обаче ще се случат далеч от общественото око, без публични дебати - правила, даващи възможност за пазарлъци и политически договорки, в които българската политическа система има богат опит.

Неизвестните Играта е оспорвана, а залогът е голям - престижна и отлично платена служба и гарантирано публично присъствие и политическо ухажване. Печелившият ще е известен през ноември и той или тя ще е българинът, който ще заема най-високия пост в Европейския съюз през следващите пет години и ще представлява страната и европейските граждани в Европейската комисия. Той или тя ще бъде определен не с избори, както евродепутатите, а след сериозни преговори - първо на национално, а след това и на европейско

Хипотезите изчерпват всичко, което знаем за следващия български еврокомисар. Неговата политическа ориентация и име зависят много от резултатите на изборите, тъй като ще бъде излъчен от партията или коалицията, която ще управлява България през есента. Непредвидимият изход на вота и вероятността за трудни и дълги коалиционни преговори множат сценариите и увеличават вероятността новият комисар да не е качествена и уважавана личност, а компромис или политическа сделка. Комисарското място може дори да скрепи или да развали евентуална коалиция - ако две

или повече партии преговарят за сътрудничество в управлението и не успеят да се разберат коя от тях ще номинира комисаря, това може дори да е краят на преговорите. На европейско ниво също има неизвестни например какъв български кандидат ще е подходящ за следващата еврокомисия. След като получи одобрението на европарламента (вероятно през юли), председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу ще постави редица критерии при подбора на следващия си екип. В него трябва да има политически баланс между леви, десни и либерални политици, между мъже и жени и между специалисти в различни области. Същевременно страни, чиито сегашни комисари управляват по-маловажни досиета, ще трябва да бъдат компенсирани с попривлекателни отговорности в следващите пет години. Като прибавим към това борбите между

най-влиятелните и стари страни членки за контрола върху най-важните ресори, става ясно, че подходящата българска кандидатура ще зависи и от много външни фактори. Най-големият въпрос обаче е бъдещето на договора от Лисабон. Отговорът му ще определи не само кога и как ще бъдат избрани еврокомисарите, но и дали изобщо България ще има човек сред тях. На референдум в края на септември Ирландия ще гласува дали договорът да влезе в сила и ако го отхвърли отново, броят на следващите комисари трябва да бъде намален от 27 (по един на страна членка) до 18, или дори 12. Ако това стане, България може да загуби поста за следващите пет години.

Бъдещето на Лисабонския договор ще определи дали България ще има еврокомисар.

Тази програма в Брюксел, колкото и условна да е, отправя поне два сигнала към София - първо, че българският еврокомисар ще бъде определен след изборите и от следващото правителство, ако то се сформира бързо (от личния екип на Барозу твърдят, че той няма да говори по темата със София преди 5 юли). Издигането на комисар от правителството, което вероятно ще управлява в следващите пет години, а не от излизащото, е повече от логично - все пак, за да бъде полезен не само на Европа, но и на страната си, комисарят трябва да се ползва с доверието и одобрението на управляващите в нея. Логиката обаче явно не се споделя от кабинета на Станишев, където не крият амбицията си за своя номинация. Тази идея има големи шансове, ако изборният резултат направи невъзможно бързото сформиране на ново правителство. Тогава БСП може да приеме номинацията на еврокомисар като последния си важен управленски жест - сценарий, който не изключват и в Брюксел. “Трябва да сме луди, ако имаме възможност да излъчим номинация за еврокомисар, да не се възползваме”, каза депутат от мнозинството пред “Дневник” по-рано този месец. Според слухове от партийната централа в БСП вече обсъждат и номинации - вицепремиера Ивайло Калфин, председателя на Народното събрание Георги Пирински и най-вече премиера Сергей Станишев. Според запознати издигането на Станишев за еврокомисар е условието, при което БСП би влязло като втори коалиционен партньор в следващото правителство. Вторият извод обаче е, че преговорите за българския комисар и кои да бъдат отговорностите му трябва да се водят умно и без излишен шум. Заявените от отиващия си ка-


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

17

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА бинет аспирации за ресори и кандидати са крайно неуместни и могат да провалят шансовете на България за сериозно портфолио. Изказването на Станишев на последния за мандата му Европейски съвет миналата седмица, че иска “съществен портфейл, например енергетиката”, предизвика насмешка сред наблюдателите в Брюксел. “Ако той вдига много шум с това, нищо чудно България да получи многоезичието”, посочи един от тях и напомни, че доста по-стари страни членки, например Франция, не си позволяват публично да заявяват претенции за ресори, а само лансират имена, тъй като според европейските договори страните членки предлагат личност, но отговорностите се определят единствено от председателя на ЕК. От комисията също отхвърлиха опитите на Станишев да си говори с Барозу през медиите - източник от институцията посочи в понеделник, че е “слабо вероятно” България да получи енергетиката или друг ключов ресор - от една страна, защото битката сред членките е найяростна за важните досиета в ЕК, а от друга - “запи-

Заявените от кабинета „Станишев“ аспирации за ресори и кандидати са крайно неуместни. тайте се кой контролира българската енергетика”, посочи източникът. Eдно от малкото сигурни неща в тази ситуация е, че Меглена Кунева остава сериозен претендент за втори мандат в еврокомисията - независимо дали ще я напусне на 15 юли, за да заеме мястото си като евродепутат. Барозу не крие, че тя е желаният от него кандидат - “той иска следващият български комисар да е жена, и то точно определена”, каза източник от неговото обкръжение. Тази подкрепа не идва от лични симпатии, а защото с усилията си в защитата на потребителите и одобрението, което си спечели в западните медии, Кунева е доказателство, че ЕК взе правилно решение с разширяването си към България и Румъния. От камбанарията на българското правителство обаче нещата изглеждат по-различно - без да отричат успехите на Кунева, във всички свои изказвания по те-

мата Станишев и Калфин подчертават, че “никой не е роден за комисар” и че “България може да издигне и други достойни кандидати”. Самата Кунева се въздържа за намеренията си, но според запознати тя вече е предложила сделка на София и Брюксел - на Станишев е обещала, че ако получи втори мандат, ще работи за премахването на механизма за наблюдение и оценка, с който еврокомисията контролира България, а на Барозу - че ще му осигури подкрепата на България за втория му мандат. Предвид тежестта на европейските доклади в София и употребата им като политически удар срещу управляващите, нищо чудно и следващото правителство да е склонно да приеме такава сделка, за да си спести шестмесечните доклади дразнители от Брюксел. Ако то е сформирано от ГЕРБ обаче, подкрепата за втори мандат на Кунева не е гарантирана, тъй като в обкръжението на Бойко Борисов има достатъчно хора с амбиции за поста й. Най-често спряганото име е на евродепутата Румяна Желева, но тя трудно се вписва в профила на еврокомисар заради краткия си политически опит и това, че не е заемала политическа длъжност с национални отговорности и постижения.

Губещият Еврокомисарите винаги се определят чрез политическа сделка и лобиране от политически силните на деня. Различното в българската ситуация е, че не е твърде ясно кои ще са силните занапред, с каква обществена подкрепа ще се ползват те и доколко ще могат да излъчат представителен и обществено популярен комисар. Преговорите за политическата сделка пък ще изглеждат повече като битка с удари под кръста, не съвсем честни изпреварващи ходове и противоречиви изказвания в общественото пространство. Това може да опорочи избора на българския еврокомисар и да превърне българската политическа класа за кой ли път в посмешище пред европейските й партньори. Тази ситуация може да бъде избегната, ако и гражданите, и политиците играят по правилата на демокрацията едните, като гласуват на изборите, а вторите - като се съобразят с резултатите от вота, сформират правителство в разумни срокове и издигнат за комисар не компромисна фигура, а качествен кандидат.

ЗАПЛАТА

19.9 хил. евро е месечната заплата на всеки от 27-те еврокомисари, всеки от които отговаря за различна област.

СТИМУЛИРАЩО

24.4 хил. евро месечно получава председателят на Европейската комисия.

Какво прави еврокомисарят Основни функции и задължения

Ч

леновете на Европейската комисия имат 5-годишен мандат. Те се определят с консултации между всяка страна членка и председателя на ЕК и се назначават след одобрението на Европейския парламент.

Критериите при номинацията за комисар са опит в работата с ЕС и висок пост в националната политика (посланик, министър, бивш премиер). Макар и номинирани от правителството на страната си, комисарите са длъжни да защитават европейските интереси, а не да прокарват националните си позиции - правило, което често се нарушава, особено в неформални преговори.

Всеки комисар отговаря за дадена област - например енергетика, земеделие или валутни въпроси, в която предлага законодателство или мерки за координация на европейско ниво. За целта той ползва административния ресурс на комисията - над 30 хиляди служители. За да превърне инициативите си в реалност, комисарят преговаря със Съвета на министрите на страните членки и Европейския парламент, които имат последната дума. Друго задължение на комисаря е да следи дали и как страните членки спазват европейските правила в неговата област и ако открие нарушения, да ги санкционира или да предложи наказателни процедури. K


18

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Скуката отива на кино БСП се отваря и търси симпатиите на помладите избиратели Ива РУДНИКОВА, Елена СТАРИДОЛСКА някъде в другия край на картата лидерите на младежката организация на БСП излизат на сцената, облечени като автопилоти от Формула 1, и откриват поредния концерт от националното турне „БългарияПрезареждане“. Докато вицепремиерът Меглена Плугчиева подкарва предизборно комбайн в блок с ечемик в русенско село,

Розата смени слуховия апарат със слушалки. Протоколни партийни събития получиха сек-

Повече за четиримата можете да прочетете на www.capital.bg

Драгомир Стойнев, Галина Асенова, Трендафил Величков и Димитър Горов (отляво си опаковка като „Запознай се с нашите... идеи“ и „Запознай ме с вашите... приоритети“. Филмови заглавия, комикси, техно, хумор, попкултура - няма съмнение, че БСП се отваря и търси симпатиите на помлад и реактивен електорат въпреки мърморенето на сърдитите старчета в залата. Свежестта в стилистиката партията дължи като че ли еднолично на 37-годишния Кирил

Добрев, член на ръководството на БСП, син на покойния Николай Добрев, покровител на новото поколение социалисти и режисьор на клипа с трамвая. Представихме го в един от последните броеве за миналата година. Сега дойде време да извикаме от бокса още четирима от отбора на младите. Те са Драгомир Стойнев, Димитър Горов, Трендафил Величков и Галина Асенова. K

Оптимистът на Станишев Драгомир Стойнев, 32 години

Д

искретен, възпитан, дистанциран. Когато нарушиш обещанието, което си му дал, ще се шокираш колко настъпателен и рязък може да бъде.

Най-вероятно това е харесал у него Сергей Станишев, когато след един експертен анализ му казал: „Нямам икономически съветник, искаш ли да поемеш поста?“ Персоналното му отпускане стига до някоя усмивка. Като стените в кабинета му в правителствената сграда - голи, без намек за лично присъствие. След като завършва френската гимназия в София през 1996 г., заминава да следва в Париж - специализира в училището за подготовка на висши кадри и политици ЕНА, дипломира се в Сорбоната. Учил е пари, банки и финанси. „Още когато отидох там, бях твърдо решен да се върна в България. Като знаеш, че в страната ти има хора, които страдат, трябва да се върнеш. Разбира се, ако се намери някой, който да те оцени.“ Ето това е разковничето на оптимистичния патриотизъм на Драго. Връща се през 2004 г. и се включва в екипа на президента. Работи с Ивайло Кал-

фин по икономическите доклади на Първанов. Работи в правителството от 2005 г. Днес е втори в депутатската листа на БСП в София-област след Кирил Добрев. В БСП не членувал, докато не започнал да съветва Сергей Станишев. Дори прави уговорката, че е от кейнсианския тип икономисти - намеса на държавата само там, където пазарите не функционират. „Постоянно сме в контакти с министър-председателя за цялостната политика. Съвети всеки може да даде. За мен е важно да давам решения.“ Има две деца - син и дъщеря. Като типичен български мъж отначало не вярвал, че е тежко за жените да се заемат с отглеждането на децата, но след „няколко съботи и недели с моите разбрах. Ужас“. Обещава на съпругата си, че ще отделя повече време след изборите, „каквото и ще да е, и в опозиция да сме, ще е полеко“. За семейното щастие ще е по-добре да са в опозиция, но едва ли това е целта на Стойнев.

Дипломната му работа от Сорбоната „Ролята на финансовия сектор за преструктуриране на китайската икономика“ 1978 - 2002 г. е все още най-четената в местната библиотека


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

19

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Че от Пазарджик

Човекът на действието

Трендафил Величков, 29 години

Димитър Горов, 37 години

Щ

ом червената роза е символът на БСП, някак e естествено човек на име Трендафил (катерлива роза) да символизира трансформацията на „другаря“ в „пич“.

на дясно) на „Позитано“ 20

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Колко е важно да бъдеш сериозен Галина Асенова, 33 години

И

стината е, че всяка политическа организация би трябвало да иска да има хора като Галина. Нейната история е само пример за това колко е хубаво, когато качествата и мотивацията на човека са хармонични на неговото развитие. Галина Асенова от Перник е единствената, която вечерта преди снимката за „Капитал“ е обиколила мола в търсене

За политиците е важно да имат праг на гнусливост. на нов костюм. Не че няма представителен гардероб, напротив. Тя просто иска да е специално подготвена за случая, което обобщава принципното й отношение към нещата. Фирмата, за чиито сметки се грижи в продължение на близо шест години, е на настоящия областен управител на Перник Иван Димитров. Той я кани на последното заседание на XXXXV конгрес на БСП в Пловдив през 2005 г. „Отидох от чисто любопитство. На мен самата не ми беше ясно какво означава да си член на политическа организация.

Конгресът я впечатлява заради емоциите. Скоро започва да се включва в заседанията на младежките организации и клубовете по интереси на БСП и да разбира това, което те правят. Следва участие в няколко предизборни кампании и покана за участие в школата за политически мениджмънт на „Фридрих Еберт“. Тя употребява една дума подчертано често тема. Нейната тема е екологията. Галя е работила като икономист в Министерството на екологията. В областната администрация на Перник е експерт по европейски програми и проекти. Ето я и другата й тема - регионално развитие. Един от любимите й изрази е „праг на гнусливост“. „Много е важно за човек, който участва в политическия живот, да има своя праг на гнусливост и той да бъде възможно найнисък. Тоест това е точката, в която ти негодуваш, не си съгласен с нещо, което е част от статуквото, но не отговаря на собствените ти принципи. Галина Асенова има тема, знае си мястото, иска да излезе от клишетата.

В разговора цитира най-коректно чужди мисли, които са й харесали, заедно с авторите им

Ако някой в сградата на „Позитано“ 20 има шансове да победи Бойко Борисов на канадска борба, това е именно 29-годишният Трендафил Величков, бивш културист и настоящ началник на отдел „Младежка политика“ на „Позитано“ 20. В 9 и нещо сутринта е леко недоспал, ризата е разкопчана, на врата проблясва верига, на масата лежат мобилен телефон и ключове. Все пак това е човекът, провъзгласен за „Мистър Бузлуджа“ 2008. Пътят на Трендафил тръгва от Пазарджик. Завършил е финанси и кредит в Украйна и фитнес и културизъм в НСА. Политическият му мироглед е продукт на Института за социална интеграция, ръководен от главния редактор на „Дума“ Ивелин Николов. (Там очевидно не обучават новите партийни попълнения да не го-

ворят директно на ти на непознати, особено журналисти - бел. ред.) Трендафил е известен на близките си приятели още като Че. Прякорът идва от една подарена тениска с образа на Че Гевара, която не свалил цяла седмица. Друг герой за Трендафил е бившият министър на вътрешните работи Николай Добрев. „През 1997, когато той и Първанов върнаха мандата, Добрев беше казал, че постъпва

Политиката дава възможност да влияеш на събитията. като държавник. Това е нещо, което емоционално ми е повлияло...“ Сравнява политиката и бизнеса и преценява, че политиката дава възможност да влияеш върху събитията и да променяш нещата за милиони хора. Със сигурност би било успех, ако не допусне да остарее, докато се занимава с младежка политика.

Няма да откаже свободно време за приятелката си, докторант в УНСС

Т

ой е от тези хора, които трудно се задържат в Народното събрание, защото там времето за тях започва да тече по-бавно отколкото „отвън“. Но все още не го знае. Като общински съветник и лидер на БСП в Ловеч е свикнал да взима решения, а резултатите от тях веднага да си проличават. Сега обаче Димитър Горов за пръв път е кандидат за народен представител, втори в листата в Ловеч. Когато преди пет години става общински председател на БСП, е наймладият в цялата страна. Кариера на толкова ранна за социалистите възраст се обяснява с принадлежност към партийната аристокрация или протежиране. „Никога не съм бил парашутист, няма нито един социалист в рода преди мен“, твърди обаче Горов. Той е втори мандат общински съветник, втори мандат председател на БСП в Ловеч и шеф на емблематичната за преброяването на изборни бюлетини фирма „Информаци-

онно обслужване“. От два месеца е в отпуска, за да няма спекулации за измами. Водачът на червената листа в Ловеч е самият Евгений Узунов, председател на предизборния щаб на БСП. „Не го помня от района, защото, когато той е бил шеф на комсомола, аз съм бил ученик.“ И е още по-откровен, като казва, че Узунов за разлика от водача на листата от миналия парламент Янаки Стоилов е „мой тип човек“. Стоилов бил типичен парламентарист, а Евгений - човек на действието и решенията. Когато говори за себе си, прави две важни уточнения - „не съм съвсем млад“ и „аз се учих в боя“. „Продукт съм на улицата. Трябваше да се обучавам в движение, в избори“. Кумири не си създава. „Целият ми живот дотук е бил под мотото „аз съм си аз“.“ Със Сергей Станишев даже се шегува. „Не съм женен, но не се притеснявам, председателят ми дава пример.“

„Кариеризъм ли? Няма нищо лошо човек да желае развитие, стига то да не минава през трупове


20

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Яне Янев и политическият франчайз*

Как се финансира кампанията на „Ред, законност и справедливост“ Димитър ПЕЕВ

Помните сигурно билбордовете на Яне Янев по време на кампанията за евроизборите, които бяха буквално на всеки километър по магистралите. Протегнал ръка напред в „знак стоп“, а отдолу пише „Спри корупцията с бюлетина №1“. В ин-

тернет форумите даже се беше родила шеговита навигация - „след петото Яне завий наляво“. Но дали всички тези билбордове са платени от 280-те хиляди лева, колкото официално от „Ред, законност и справедливост“ (РЗС) обявиха, че им е струвала кампанията? Логично още тогава възникна въпросът дали Яне Янев не разполага с някакви скрити спонсори. Държавната субсидия, подкрепата от британските консерватори и членският внос, които официално посочват от РЗС като източник на финансирането си, са едно на ръка. Но по всичко личи, че в популяризирането на партията са включени и дос-

та други средства, за които си струва Сметната палата да провери дали ще бъдат отчетени. Става въп рос за даренията „в натура“, които, изглежда, в РЗС е стил да бъдат привличани на принцип, много близък до франчайза.

Принципи, идеология? Не, само бизнес Първи пример - офисът на РЗС в центъра на София, на „Раковски“ 108. Той е нает от фирмата „Уорлд инвестмънт кепитълс“, собственост на бившия царски депутат Никола Николов, която плаща за него 7605 евро на месец (виж стр. 22). Оказа се обаче, че Николов не е направил този жест само от симпатии към Яне Янев.

Билбордовете с лика на Яне Янев изчезнаха, след като „дарителят“ им не попадна в листите на „Ред, законност и справедливост“ СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ Срещу това сега - за парламентарните избори, той е сложен на първо място в листата на РЗС за депутати в Ямбол. Ако се върнем на билбордовете, те са резултат от същия тип „сделка“. По-голямата част от тях са били наети от фирма „Еко-Клима“, която е собственост на бургаския бизнесмен Георги Иванов. Досега той беше човекът на РЗС в общинския съвет на Бургас и координатор на партията за региона. Очакванията бяха, че Иванов ще води бургаската листа за парламентарните избори. Но Иванов напусна демонстративно партията, след като в последния момент се е стигнало до конфликт между

него и лидера Яне Янев за подредбата на листата (виж долу блиц интервюто). След „развода“ ликът на Янев е свален от близо 350-те билборда, наети от „Еко-Клима“ - това вероятно дава отговор на тези, които са си задавали въпроса къде изчезнаха билбордовете на РЗС. На тях вече се рекламират японските климатици, внасяни от фирмата на Иванов. Пред „Капитал“ самият той заяви, че не е правил изчисления колко му е струвало „безвъзмездното“ ползване на рекламните площи от партията на Яне Янев. Той не отговори и колко точно са били билбордовете. „Няколкостотин. Аз съм ги наел на добри цени доста

време преди това. Сключил съм сделка, понеже познавам собствениците, приятели сме, имаме общ бизнес. Дарил съм една част от тях на Яне безвъзмездно. Не съжалявам за това, което съм направил“, каза Иванов. Трети показателен пример за практиките в РЗС е разривът между Яне Янев и варненския собственик на верига аптеки, небезизвестния Веселин Марешки. На последните местни избори той похарчи сериозни средства за кампания и успя да класира петима общински съветници във Варна от името на РЗС. Марешки разказа пред „Капитал“, че е имал уговорка той да взема решенията при подреждане-

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Офшорни фирми • Регистриране на офшорни фирми в 38 страни по света. • Готови фирми в 10 страни - САЩ (Делауер, Уайоминг, Юта, Невада, Ню Йорк, Вашингтон ДС), Великобритания, Кипър, Белиз, Британски Вирджински острови, Сейшелски острови и др. • Откриване на банкови сметки на фирми и физически лица, с възможност за интернет банкиране, в най-големите банки в Унгария, Австрия, Швейцария, Кипър,

Латвия, Лихтенщайн и др. • Готова компания с банкова сметка в унгарска банка за един ден. • Секретарски услуги (адрес, телефон, факс) в Унгария, САЩ, Великобритания и др. • Осигуряване на номинални директори и акционери. • Пълна дискретност. • Безплатна информационна брошура.

Лавеко ЕООД 1462 София, ул. Порто Лагос № 1, вх. 2, ет. 5, ап. 42 Тел.: +359-2-953-2989 • GSM: +359-888-126-013 Факс: +359-2-953-3502 • E-mail: bulgaria@laveco.com WEB SITE: WWW.LAVECO.COM THE LAVECO GROUP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - КИПЪР - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ

Не съжалявам за билбордовете, а за това, Каква е причината за вашия конфликт с Яне Янев? След като в листата за Бургас са попаднали действащ общински съветник от „Атака“ в Несебър, след като пети е разследван полицай, бивш служител на МВР, след като в Плевен мажоритарен кандидат е разследван полицай, бивш служител в МВР, аз няма какво да правя в тази структура, не мога да играя в „Б отбора на „Атака“. Аз не мога да участвам в една листа, където са хора от „Атака“ и ченгета. Малко

повечко ми дойде. И тъй като не споделям тези идеи, аз реших да напусна. Не съжалявам, защото аз вярвах в него. Но не мога да играя за чужди каузи и не мога да изпълнявам неща, в

които не съм убеден. Това, което направих за него като кампания - билбордове и друго, не съжалявам. Аз го направих от сърце и не съжалявам. Оттук нататък оставям на хората да преценят кой кой е. Не искам да ме свързват повече с тази партия. Споменахте за кампанията с билбордовете. Самият Яне Янев каза, че те са дарени безвъзмездно от фирми. Колко билборда сте дарили вие? Около 90% от билбордовете,


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

21

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ

СОБСТВЕНИК НА ВЕРИГА АПТЕКИ ВЪВ ВАРНА

Яне ми каза, че му трябват много пари за социолози Вие бяхте близки с Яне Янев, но после се скарахте. Какво стана всъщност? Никога не сме били близки. Просто той ми предложи на предните местни избори неговите контакти в определени телевизии, от което аз имах нужда, защото във Варна имаше пълна цензура, и това всъщност беше контактът ми. Аз приех да участвам с неговата регистрация. Моето представяне беше много сериозно във Варна - пет души в общинския съвет, второ място на кметските избори, пред ГЕРБ, обединените десни, НДСВ и т.н. Впоследствие уговорката ни беше за парламентарните избори аз да отговарям напълно за Варна, за да може да се постигне добър резултат. Той впоследствие реши, че е събрал достатъчно медийна популярност и че не съм му чак толкова необходим. Поиска местата след първото във Варна да

бъдат за него. Аз естествено в която и друга формация да бях участвал, това нямаше да бъде приемливо. И аз се отказах от участие. Впоследствие той, за да замаже гафа, понеже няма как да го обясни, излезе и каза, че ме бил изкарал от листите, което е абсолютна лъжа. Аз си напуснах самостоятелно. Казахте, че ви е изнудвал. За какво точно - за пари ли? Едното беше, че промени уговорката за участието във Варна. Второто беше, че каза, че страшно много пари му трябват за социологическите проучвания, за които плаща

то на варненските листи. Но в последния момент по думите му Яне Янев поставил други условия. Пред варненски медии Марешки заяви, че лидерът на РЗС се опитал да го изнудва с „шестцифрена сума“, за да го сложи в листите на партията за Европейския парламент, и се оправдал с това, че трябват „страшно много пари за социологически проучвания, за които плащал да му вдигат рейтинга“. След като Марешки отказал, Янев обяви, че го е извадил от листите. „Пет минути преди да каже, че ме изключва, той седеше при мен в офиса и ме умоляваше да участвам, като ми предлагаше какви ли не варианти. Аз

обаче му казах, че не съм съгласен, и се оттеглих“, каза Марешки. Пред „Капитал“ той допълни, че за предишните местни избори Яне Янев е раздавал бланки, в които били определени суми за участие в листите на РЗС. „Имаше определени квоти - кой от коя област с колко пари трябва да участва. Това не са публични документи, но доста хора ги имат тези бланки“, каза той. Честно е да се отбележи, че Яне Янев не е съгласен и отрича горните твърдения. Пред vsekiden. com по адрес на Марешки той казва: „Това е лъжа на един гузен човек, с гузна съвет, който ще бъде проверен от ДАНС и прокуратурата най-обстойно.“

СОБСТВЕНИК НА ФИРМА „ЕКО-КЛИМА“

че Яне излъга хората ако и 99%, съм ги дарил аз на партията. Кажете колко са? Не съм ги броил, не мога да ви кажа. Ще ви кажа, че в цяла България нямаше никой друг билбордове. В София се носи приказката „откъде е Яне - тръгвате за Гърция и след 22-ото Яне завивате надясно“. Смятайте колко са били в цяла България. Добре, колко са все пак - 200300 или повече? Много. Няколкостотин. Аз съм ги наел на добри цени, доста време преди това. Сключил

съм сделка, понеже познавам собствениците, приятели сме, имаме общ бизнес. Дарил съм една част от тях на Яне безвъзмездно. Не съжалявам за това, което съм направил, съжалявам за това, което се случи с хората. Ето тази непоследователна политика играе роля за бъдещата политика на РЗС. Аз имах усещането, че Яне Янев ще задържи партията по-дълго и с по-сериозни хора. В момента 90% от тези хора са се оттеглили поради това, че са излъгани. Това е нещото, което аз не споделям.

сериозно, за да му вдигат рейтинга, и за определени журналисти. В случая аз даже сутринта (интервюто е взето във вторник - бел. ред.) бях много неприятно изненадан от това, което се случи в bTV. Бареков беше пак употребен по най-гнусния начин да говори срещу мен, и то абсолютно неверни неща. Казахте, че Яне Яне ви е поискал шестцифрена сума. Колко точно ви поиска? Имаше определени квоти - кой от коя област с колко пари трябва да участва. Това не са публични документи, но доста хора ги имат тези бланки. Тоест, за да участваш, трябва да дадеш определена сума? Да, който иска да има определена роля в определен регион, трябва да даде определени пари. Колко беше мизата? Ами различно по различните региони. Той си беше направил

някакви изчисления. Аз, понеже от два месеца не съм ги гледал тези неща и съм се дистанцирал, не мога да ги цитирам точно. Но ги имам, аз ги държа черно на бяло, бях готов да изляза даже в bTV и да ги покажа. Казахте, че минути преди да даде пресконференцията, е бил във вашия офис. Какво се случи? В 13 часа беше направено представянето във Варна. Хората бяха в залата. Той закъсня с петнайсет минути, защото в 13 без 5 той още беше в моя офис. И ми говореше там, първо предложи второ и трето място да са за него, после се съгласи на второ и четвърто. Накрая ми вика „добре бе, трето и четвърто ще взема“. Аз му казах - не, такива пазарлъци не могат да се правят, и че няма да участвам. След това той отиде на срещата и каза, че ме бил извадил от листите.

ДАНС е създадената при този кабинет Държавна агенция за национална сигурност и въпреки че е спорно дали точно с такива казуси трябва да се занимава, споменаването на агенцията от Яне вероятно не е случайно. За това - след малко.

Съчетанието на трите фактора - медийна подкрепа, логистична поддръжка от ДАНС и засилено финансиране, е формулата, чрез която РЗС успя да напомпа рейтинга си.

Политически франчайз Дали Марешки е по-прав

от Яне Янев, всъщност няма огромно значение за основния извод. А той е един и същ от горните три примера - в РЗС практикуват преотдаване на марката на партията срещу финансиране. Така спонсорите получават излаз до горните места в листите, а „Ред, законност и справедливост“ финансира кампаниите си и изгражда нещо като структури по места, които, работейки за своя успех, работят и за партията. От гледна точка на бизнесмените сделката не може да бъде определена по друг начин освен като покупка на депутатски места, в случай че партията влезе в парламента. Но като във всеки бизнес успехът никога не е гарантиран. Проблемът е, че всичко това няма нищо общо с идеята на демокрацията - в законодателната власт да попадат хора, които представляват интереса на определени обществени групи, пред които на избори кандидатите и партиите да се състезават със своите платформи. За пръв път тази схема беше приложена на местните избори през 2007 г. Най-големият успех за РЗС тогава беше именно във Варна, където споменатият Веселин Марешки успя да вкара пет души в общинския съвет на Варна, а партията на Яне Янев зае второ място, изпреварвайки ГЕРБ, десните партии и НДСВ. Това беше една от големите изненади на местния

вот, за който много партии обявиха, че е постигнат с купуване на гласове. В същото време от РЗС не се чува никакво предложение към избирателите освен куха антикорупционна реторика. Внимателният анализ на листите на РЗС за предстоящите парламентарни избори показва, че и сега на избираемите първи места в тях има доста бизнесмени. В споменатия вече Бургас например мажоритарен кандидат е Георги Манев, който е собственик на заведения в града. На второ място в листата е хотелиерът Румен Кулев-Роко, а на трето - Славян Теофилов, който също се занимава с хотелиерски бизнес в Несебър. Подобна е картината и в други големи градове със силен местен бизнес, където РЗС няма партийни структури. В интерес на истината „Ред, законност и справедливост“ не е единствената партия, която практикува модела на политическия франчайз. 22

*Франчайзингът е техника за проникване на незаети пазари, при която компанията, носител на търговска марка (франчайзингодател), предоставя при определени условия марката си за ползване на местни лица или фирми (франчайзингополучател) срещу заплащане. По този начин тя развива дистрибуция на пазари, на които още няма присъствие.


22

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

>> стр. 21 Яне Янев и политическият франчайз Янев обаче е единственият, който успя да го съчетае с още два ключови елемента - информационно осигуряване от службите и привилегирован излаз на национален телевизионен ефир. Точно по правилата на франчайз бизнеса - ако преотстъпваш марка, все пак първо трябва да я „създадеш“.

Изграждане на бранда Ако се интересувате от политика и следите сутрешните блокове на телевизиите, със сигурност ви е направило впечатление удивително честото появяване на Яне Янев в сутрешния блок на bTV

през последните месеци. Именно през предаването на Бареков бяха осъществени няколко от „акциите“ на депутата (атаката срещу Мария Мургина, Ахмед Башев, кмета на Хасково, т.нар. афера „Цирконий“ и други). Яне Янев и водещият Бареков, изглежда, наистина се харесват взаимно. За това могат да отсъдят и зрителите, които са попадали на размяната на комплименти в ефир. Водещият примерно определя земеделеца консерватор като „най-актуалния български политик, найкоментирания от елита и от народа“. Янев му връ-

ща жеста, като нарича сутрешния блок „авторитетно и многомилионно предаване“, в което „се случва истинският политически дебат“. „Капитал“ направи статистика на гостите при Бареков и тя потвърждава, че Янев е най-каненият от всички политически лидери. От началото на годината той има десет присъствия на живо и по телефона, с което изпреварва всички останали лидери на парламентарно представени партии (виж графиката). Сред често канените гости при Бареков са и хора от обкръжението на Яне Янев

БАРЕКОМЕТЪР Брой участия на партийни лидери (на живо и по телефона) в сутрешния блок на bTV от началото на годината Яне Янев

10

Цветан Цветанов

6

Красимир Каракачанов

5

Мартин Димитров

4

Бойко Борисов

3

Волен Сидеров

3

Иван Костов

3

Емил Кошлуков Сергей Станишев

2 1

Източник: btv.bg

като заместника му Димитър Абаджиев и Емил Василев, шеф на правния отдел на РЗС. За да се появява често по телевизията, Янев трябва да има какво да говори. Така се връщаме на ДАНС. Не можем да докажем категорична връзка на РЗС с институцията, но отново чисто статистически има наднормено съвпадение на случаи, в които Янев размахва някаква папка (нещо като полицейска разработка срещу някого), а от ДАНС веднага рипват в акция. Нещо, което обикновено не се случва по нечии чужди сигнали. Такива си примерите с кампаниите срещу бившия зам.-шеф на агенцията Иван Драшков, бившия директор на НАП Мария Мургина, кмета на Рибново и други. Миналата седмица изплува още един факт, който засилва подозренията. Оказа се, че братът на Алексей Петров (бивша барета и дясна ръка на шефа на ДАНС Петко Сертов) е на трето място в листата на РЗС за Ловеч на предстоящите избори. Ако наистина съществува връзка между агенцията за сигурност и „Ред, законност и справедливост“, сериозният въпрос всъщност е кой е водещият в тази връзка. В

единия случай бихме говорили за пробив на политически интереси в ключова институция, в другия - за намеса на тайните служби в политиката. Пръв за това заговори не кой да е, а, предполага се, добре информираният министър на вътрешните работи Михаил Миков. Той нарече Яне Янев политически запъртък, продукт на специалните служби и неудовлетворени бизнес интереси. Съчетанието на трите фактора - медийна подкрепа, вероятна логистична поддръжка от кръгове в ДАНС и засилено външно финансиране, е формулата, чрез която „Ред, законност и справедливост“ успя да напомпа рейтинга си в последните месеци преди изборите. Коалирането с ВМРО, Земеделския народен съюз (на Стефан Личев) и Единната народна партия (на Мария Капон) дава известни шансове на партията на Яне Янев да влезе в следващия парламент. Особено ако избирателната активност не се окаже твърде висока. Каквото и да се случи на изборите, времето ще покаже колко дълго може да оцелее подобна формация, създадена по пътя на „маркетинга“ и размяната на пари с власт.

Погребална фирма е дарила офиса Офисът на столичната ул. „Раковски“ 108 е нает от фирмата „Уърлд инвестмънт кепитълс“ ЕАД, която е собственост на Никола Николов - бивш депутат от НДСВ. „Този офис аз съм го наел за собствени цели и предвид на това, че симпатизирам на идеята на РЗС, съм предоставил възможността да се ползва временно от партията“, заяви пред „Капитал“ Николов, който отказа да съобщи колко ще струва „дарението“. Справка на „Капитал“ показа, че фирмата му плаща 7605 евро месечен наем на Федерацията на научнотехническите съюзи, която е собственик на сградата. Предишното име на фирмата „Уърлд инвестмънт кепитълс“ е „Сакрален парк Владая“ АД, в чиито предмет на дейност е влизало изграждането на гробищни паркове. Фирмата имаше

проект за първо частно гробище, което трябваше да се намира във Владая на мястото на бившето ТКЗС. По думите на Николов обаче проектът пропаднал заради съпротивата на населението. „Когато е регистрирана през 2000 г., имаше подобна идея, разполагахме със собствени терени, които предлагахме на Столичната община, но тя отказа да ги ползва. Получи се напрежение от местните хора във Владая и затова оттеглих документите“, каза Николов. На въпроса дали кандидатирането му за депутат от името на РЗС в Ямбол е отплата за направеното дарение Никола Николов заяви: „В партия РЗС не стои този въпрос - „нещо срещу нещо“. Кандидатирането ми за народен представител не е моята цел, а средство за постигане на политически цели.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

23

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Бацилът на властта

Важният човек след изборите няма да е Сергей Станишев, а Бойко Борисов, за когото партньорството с Доган е немислимо.

ДПС по-скоро изпада от пасианса за следващо правителство Велина ГОСПОДИНОВА

И

зказването на Ахмед Доган за обръча от фирми около всяка партия и откровенията му, че за последните 15 години „половината бизнесмени над средното о равнище“ са станали такива кива или с неговото съдействие, ствие, или с усмивката му, бяха яха финалът на предизборната орната кампания през 2005 г.

Четири години по-късно в хит вече се превърна откровението пред избирателите в благоевградското с. Кочан миналата седмица, в което лидерът на ДПС без никакви скрупули се самоопредели като „инструразмента във властта, който раз пределя порциите на финансирането в държавата“. Сякаш нищо не се е променило освен степента на наглост.. И все пак в цялото по-

СИЛНИ СТРАНИ ДПС има монопол над турското малцинство, което заради етническия характер актер на гласуването си осигурява на движението над 300 хиляди твърди гласа по време на избори. ията в изпълнителната власт я Участието на партията а и за българи заради политиката на направи привлекателна Доган да лансира кадри с български имена на ключови позиции във висшите етажи на държавната администрация. Според та за ДПС на евроизборите е от „Алфа рисърч” 9% от вота като на парламентарния етнически българи, докато вот той е бил едва 2%.. исъствие на Осемгодишното присъствие а страната ДПС в управлението на артията да даде възможност на партията назначи свои кадри по всички нива истрация. на държавната администрация. та младеж ДПС има най-голямата сновната ка организация. Тя е основната ението. банка "Кадри" на движението. ган е без Лидерството на Доган рения си спорно. Поради затворения характер ДПС създава впечатление на формация, в която икти. няма вътрешни конфликти. ДПС има стабилни позист ции в местната власт ето кметове на движението ни. управляват в 43 общини.

ведение на Доган има невъзможна за прикриване нервност. ДПС и БСП приключват мандата си като „стратегически партньори“, но степента на непоносимост към поведението на ДПС във властта заковава пред въкова социалистите ц проса на избирателите им, за който нямат отговор - защо столетницата с ол ст л етницата направи тази грешка? Освен това важният човек на

политическата сцена след изборите няма да е Сергей Станишев, а Бойко Борисов, за когото партньорството с партията на Доган е немислимо. А за място в парламента освен ГЕРБ, БСП, ДПС, „Синята коалиция“ и „Атака“ се борят политически сили още три поли НДСВ, ЛИДЕР и „Ред, законсправедливост“, коиност, справед влязат, ще отнемат то, ако вляза движението любимата му на движениет

роля на брокер и балансьор. Така движението по-скоро ще изпадне от пасианса за бъдещо правителство независимо от управленската конфигурация след 5 юли. Дори „заразените с бацила на ДПС“ (по думите на Доган) да се окажат 13%, какъвто резултат на вота прогнозират социолозите. Доган вече има достатъчно поводи за дискомфорт. Само за месец двама представители на движението станаха клиенти на прокуратурата. На евроизборите общински съветник от Силистра беше изловен да води роми от околните села до полицейското управление в града за лични карти, с които да гласуват. Заместник-министърът на вътрешните работи Раиф Мустафа напусна поста си, след като беше уличен в съучастие в предлагане на подкуп. След близо три години протакане на делото за престъпление по служба срещу депутата от ДПС и бивш кмет на Велинград Фидел Беев той беше вкаран в ареста за неявяване в съда.

СЛАБИ СТРАНИ н ДПС в изпълнителната власт два поредни ман Участието на дата създаде н негативни настроения в обществото най-вече заради назначаването назнача на ключови постове на лица със спорна репутация, като кат зам.-министъра на Министерството на извънредните ситуации си (МИС) Делян Пеевски например. Името му беше замесено замесе около скандала с бившия министър на икономиката Румен Овчаров О и той беше освободен от премиера Сергей Станишев. По-късно обаче беше отново назначен без ясни аргументи за в връщането му на поста. Министрите от движението в правителството „Станишев“ - Емел Ете Етем (МИС), Валери Цветанов и предшественикът му Нихат Кабил Ка (Министерство на земеделието), Джевдет Чакъров (М (Министерство на екологията), са сред най-неодобряваните членове на кабинета „Станишев” според социологически логическите проучвания. Най-гол удар по репутацията на партията и лич Най-големият но върху Ахмед Доган беше самоубийството на шефа на кабинет му Ахмед Емин в т. нар. боянски сарай, където кабинета живее лидерът на ДПС. Зара обвинения за съучастничество в подкуп пос Заради та си напусна зам.-министърът на вътрешните рабоР ти Раиф Мустафа. По време на сегашния мандат около движението има имаше скандал, свързан със съществуването на черни каси с участието на членове на ДПС (разработката „Лиани“ на ДАНС). Парламентарната комисия за бо борба с корупцията разследваше имотното състоян на Ахмед Доган. яние

ВЪЗМОЖНОСТИ ЖНОСТИ И

ЗАПЛАХИ

 Според проучване на агенция „Алфа рисърч” движението ението може % подкрепа на парда разчита на 13.5% ри. ламентарните избори. ПС във властта е се Участието на ДПС риозен кадрови и финансов ресурс за изборите. ДПС не разполага с периферен електоожностите да увелират и една от възможностите редстоящите избори чи гласовете си за предстоящите убените на евровота е да си възвърне загубените ото население. позиции сред ромското Доган има пълен контрол върху гласое изселници в Турция, вете на българските елен ресурс от избикоито са допълнителен ратели. Досега те осигуряваха на движетски мандата (41 хинието два депутатски иха ДПС на вота през ляди души подкрепиха 2005 г.).

изборите за ЕП движението отбеляза спад в подкрепа На изборит хиля гласа в сравнение с вота през 2007 г. Аналита си с 29 хиляди затори обясн обясниха по-ниския резултат с преливане на гласове от ДПС към Н НДСВ и партията на бизнесмена Христо Ковачки - ЛИДЕР. Спор Според анализ на ръководството на движението отливът е ззаради сезонната работа в чужбина на част от избиратели избирателите им. местни структури, като Благоевград например, В някои м има сериоз сериозни вътрешни конфликти. Там ДПС инкасира найголямата сси загуба на евровота от 8 хил. гласа. висока избирателна активност на вота може да При висо има по-ма по-малко депутати в следващия парламент. добро представяне на ГЕРБ във вота и влизането При доб на повече политически сили в парламента има реална опасност да загуби ролята си на балансьор и оттам „гарантираното“ си присъствие във властта. непривлекателен коалиционен партньор както за Доган е непр ГЕРБ, така и за партиите, с които досега управляваше - НДСВ и БСП.


24

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Млади и Зелени Партията на екопротестите постави на дневен ред важни въпроси, но дали това е достатъчно Люба ЙОРДАНОВА

Една кауза, малка доза ентусиазъм и връзка с интернет. Това, изглежда, е рецептата за спечелване гласовете на младите българи, която затруднява партиите в последните години. На европейските избори през юни учредената преди година и все още малко известна формация Зелените успя с малко ресурс да привлече вниманието и гласовете на близо 18 хиляди и половина избиратели, половината от които между 18 и 30 години. „Подкрепям Зелените, защото съм разочарован от всички големи партии, а новите са просто марионетки. По-добре да гласувам за еколози, отколкото да не гласувам.” Мнението във форума на e-vestnik изразява най-точно мотивацията на повечето от „зелените“ симпатизанти - имат желание да гласуват, но не се идентифицират с никоя от останалите съществуващи партии.

От другата страна на барикадата Липсата на алтернатива е и двигател на самите активисти на Зелените - природозащитници и други участници от протестите за опазване на околната среда, да сформират партията през май миналата година. „Причината да направим Зелените беше нулевата чуваемост към това, което идва от гражданския сектор, и фактът, че не можем да принудим другите партии действително да спазват обещанията си за спасяването на природата”, разказва Андрей Ковачев, един от съпредседателите на партията.

предизборните средства, с които си служат останалите. Зелените обаче намират алтернативни решения - силна интернет кампания, атрактивни „ходещи“ билбордове и две огромни топки от стиропор, които се търкалят по софийските улици. И привличат вниманието именно на точните хора повечето от които тази година ще гласуват за пръв път. „Зелените изпълняват една много важна функция - приобщават младото поколение към политиката“, коментира и Евгений Дайнов (повече за вота на младите на стр. 33). На обвиненията, че Зелените са „откраднали“ гласове на „Синята коалиция“ Ясен Атанасов, културолог, журналист и член-учредител на партията отговаря така: „По-скоро качихме избирателната активност с каузата и идеите си, както и с прозрачността при създаването си сменихме понятието политическа партия. И действително според данни на агенция „Алфа рисърч“ всеки трети от гласувалите за Зелените през юни т.г. не е гласувал на предишните избори. Според Ясен решението на Зелените да не се коалират с други партии независимо от получените покани е затвърдило подкрепата на симпатизантите им. „Нито една партия не успя да ги убеди, че ще вкара зелени политики в програмата си. Искаха единствено да ги закачат като брошка“, смята също и Евгений Дайнов.

Дали зеленото ще спаси света

Зелените намериха алтернативни начини да стигнат до избирателите си СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА Андрей е биолог и работи в неправителствения сектор от 1991 г. в Сдружение за дива природа „Балкани“. „Създадена буквално на улицата“, партията няма известни политически лица и членовете й при всеки разговор многократно казват, че нямат нищо общо с досегашните зелени партии. Самоопределят се като хора с десни възгледи, а някои от тях са бивши членове на СДС (един от съпредседателите на партията - Петко Ковачев, е бил дори член и активист на НД “Екогласност”). Може би не случайно политологът Евгений Дайнов, който също е член и съосновател на Зелените, ги опре-

деля като „СДС през 89-та“. За една година към Зелените се присъединяват около 7000 членове, 100 от които в момента активно работят за предизборната кампания. А после учудващо успяват да съберат два пъти по 50 хиляди лева за депозит на изборите за европейски и български парламент. Средствата идват от малки дарения, събрани по софийските улици, малко по-големи суми от симпатизанти от чужбина, лични заеми на хора от ръководството и един германец от Варна, направил най-голямото дарение от 4000 лева. Този ресурс стига за скромен брой листовки, но не и за

Предизборната програма на Зелените е безспорно най-пълната по отношение на конкретни мерки за опазването на околната среда. Предложенията им в останалите сектори обаче навяват малка доза наивност и не са убедителни решения на важни за страната проблеми. Зелените наблягат прекалено много на пряката демокрация - референдуми по всички важни въпроси, възможност за гражданите сами да формулират предложения за закони, отзоваване на депутати, когато избирателите не са доволни. С призива „Да върнем държавата на гражданите“ Зелените предлагат и директен граждански контрол върху съдебната система вместо досегашното влияние според думите им, на парламента и президента върху нея. Дори и да се харесат на избирателите, тези предложения едва ли са подходящ отговор на фона на българската действителност, където населението се влияе лесно от икономически и роднински фактори. Попитан за мерки срещу икономическата криза, мажоритарният кандидат на Зелените в 24 МИР в София Ясен Атанасов поставя на първо място стратегията за енергийното развитие на България. Според него инвестициите във възобновяеми енергийни източници ще дадат много по-бърз ефект в сравнение с тези, в големи проекти, като

АЕЦ „Белене“ например, и ще отворят и т.нар. зелени работни места. На тях залага и кандидатът от 25 МИР в София Андрей Ковачев в комбинация с мерки срещу свръхзастрояването. Някои от зелените идеи понякога звучат крайни дори и за хора, които споделят същите каузи. Елица е разбрала за Зелените от приятели и ги е подкрепила финансово, за да могат да се регистрират и да участват на изборите. „Освен подкрепа на идеята няма зад какво друго да застана“, казва обаче тя и вече е решила да гласува за друга партия. „Според мен Зелените не успяват да намерят начина да постигнат целите си, подходът трябва да е поконструктивен и диалогичен“, казва Елица. Тя не е съгласна с атаките към бизнеса, след като „идеята е да има правила и те да се спазват, което всъщност зависи от държавата“.

Не на всяка цена Макар и амбицирани да получат думата на политическия терен, Зелените не правят впечатление на хора, които ще се откажат от идеите си, ако не влязат в следващия парламент. „Някои се страхуват от популярната заблуда, че ако партията, за която си гласувал, не влезе, гласът ти отива на вятъра”, смята Ивайло Стоименов, докторант по връзки с обществеността и активист на Зелените още от създаването на партията. Той е и един от арестуваните по време на протестите за „Натура 2000“. Според Ивайло гласът за Зелените няма да се изгуби, защото „това е глас за една идея” и колкото повече се говори за нея, толкова по-често другите партии също я включват в програмите си. Безспорно Зелените получиха повече трибуна като партия, отколкото като отделни природозащитни организации. Цената за това обаче също е висока - навлезеш ли на политическия фронт, правилата вече стават други. „Проблемът е, че с превръщането им в партия те се лишават от едно от най-ценните си качества - да бъдат гражданска опозиция или коректив на партиите или на правителството”, коментира за „Капитал“ журналистът и писател Юлиан Попов. Според него има и друг негативен ефект - когато съществува зелена партия, другите политически формации може да си кажат „това са неща за зелените, ние сме сини, жълти или червени“ и така да се оттеглят от идеи, свързани с околната среда. Всъщност истината е, че зелената тема трябва да намери място в програмите на всички големи политически сили и може би чак тогава партии, които градят политиката си само върху тези идеи, ще станат излишни. Засега обаче Зелените доказаха най-малкото колко огромна е пропастта между желанията на хората и действиятана партиите, които би трябвало да ги представляват. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

25

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА творби на български майстори, и нос Христос трябва да се превърне в център на изкуството: картини и статуи ще посрещат гостите и собствениците в комплекса. В най-големия символ на нос Христос трябва да се превърне разпятието на скулптора Иван Славов, поставено на една от най-високите скали.

Изкусно погазване на закона

Преди шест години това място беше известно като „Миденият плаж“ на юг от Созопол. Сега там има бетонна стена СНИМКА: ЙОВО НИКОЛОВ

Брегоусвояване Бетонирането на Черноморието се маскира като укрепване на брега Йово НИКОЛОВ, Зорница МАРКОВА

„От морето светът изглежда по друг начин“, гласи една от любимите реплики на моряците. От водата се разкриват такива гледки, които остават непристъпни за хората на сушата. Но от тази перспектива се виждат и безумията, които инвеститори извършват, за да усвоят брега за собствени цели. А това, макар и да изглежда странно за собствениците на имотите, е противоконституционно. Едно кратко пътуване с лодка за разходка на юг от Созопол и Лозенец би показало десетки нарушения на закона по българското Черноморие - излят бетон в морето, превърнал се в ограда, каменни и метални пристани, заведения, които като наколни жилища влизат над водата... Някои от случаите са тотално незаконни, други са прикрити като

брегоукрепване. Сулинария е местност, която се намира само на една миля южно от нос Христос, в залива Каваците. Името идва от гръцки и означава тръбичка. В продължение на векове там е имало извор, откъдето населението на Созопол се е снабдявало с вода. Сега там се извисява огромна каменна подпорна стена, която тръгва от морето и се издига на 7-8 метра... а извора го няма вече, той е зазидан от стената. Како кателе се нарича друга местност край Созопол, между нос Христос и нос Свети Стефан южно от града. Името идва от гръцки и означава лошо, опасно слизане. Там брегът е висок, а долу в морето се виждат прекрасни фиорди. Точно на края на тази местност, в източната част на Буджака, се намираше малък романтичен плаж. Някои го знаят като Мидения, други като Тюленовия залив, защото там е живял тюлен-монах. Този плаж вече го няма. Той е бетониран. От месец и половина каменна стена прегражда фиордите вътре в морето. От лявата страна циментова площадка, залепена до скалата, навлиза още по-навътре в морето и завършва с метална стълба във водата. От дясната страна на залива се изгражда помещение, което очевидно ще се превърне в бар или барбекю,

което да обслужва ровещите в насипания с камиони пясък в бетоновата площадка избрани туристи. Този терен е изключителна държавна собственост и дели ваканционно селище от брега.

В името на изкуството Алеите на селището, което се строи на нос Христос, някак „естествено“ свършват на мястото на вече липсващия Миден плаж. Основният инвеститор там е Ангел Симеонов чрез компанията си „Анел 98“. Същият е собственик и на петзвездния хотел „Анел“ в София и както сам казва, това е първият му и засега единствен проект на морето. През 2006 г. той купува от различни собственици земя, обединява я в един терен от около 10 дка и започва да изгражда ваканционно селище от 12 къщи, басейн, тенис корт... Симеонов е любител на изобразителното изкуство и е един от големите колекционери в България. По подобие на хотел „Анел“, където има изложени десетки, а може би стотици

През миналата година са издадени само четири разрешения за брегоукрепления в частни терени.

Окрупненият терен има излаз към морето и на изток, и на юг, чертае скицата на местността. И в двата случая от водата го дели скална ивица, която по закон и конституция е изключителна държавна собственост. В южната част тази ивица е съвсем тънка и е била бивша каменна мина. За нея през 2006 г. Симеонов е поискал разрешение да изгради вълнолом, за да не се подкопава брегът. С разрешение за строеж от община Созопол той проектира и изгражда укрепване на брега. Не така стоят нещата с източната страна на терена обаче. Точно там, където вече вместо миден плаж има бетонна площадка. Разстоянието между бетонното укрепление и терена на частния инвеститор е 10-15 метра и също е държавна собственост. Пренебрегвайки този факт, Симеонов го е „усвоил“, прокарал е каменна пътека и е натрупал пясък. Вероятно няма да е далеч времето, когато мястото ще се превърне в частен пристан или Бог знае какво. Всичко това е направено без каквото и да било разрешение за строеж. Такова дори не е искано. Цветен детайл е фактът, че над бетоновата плоча стои кръстът, който при освещаването на скулптурата инвеститорът „подари“ на община Созопол.

Обяснението/ята Пред „Капитал“ собственикът на имота разви няколко тези за появата на бетонното укрепление и неговата законност. Първата теза беше, че има разрешително за брегоукрепване. Проверката на вестника показа, че то се отнася за южната страна на имота, а не за Мидения плаж. След това втора версия замени първата. Според Симеонов стената си е била там, когато той е придобил имота. „Когато купувах имота, там имаше недостроена стена, вдигната донякъде, и аз просто я завърших“, каза Симеонов. Дребна подробност е, че стената и пътеката, която минава през държавния терен и води до имота на инвеститора, са от един и същ строителен материал. Хора от Созопол и рибари, които са минавали с лодки покрай брега, обаче твърдят, че до началото на май плажът си е стоял непокътнат. Което означава, че стената и камъните върху нея са изсипани това лято. Третата теза, която разви Ангел Симеонов, е, че морето изяждало брега и той просто е защитил имота си от набезите на морските вълни. Всички тези обяснения само

доказват неправомерните действия, с които е излят бетонът и брегът е усвоен. „Капитал“ потърси мнението на специалист дали конкретният плаж се нуждае от укрепване. „Две скали и пясък между тях. Какво укрепване да е необходимо там“, попита риторично преподавателят от Университета за архитектура, строителство и геодезия доц. Кръстьо Даскалов. „За съжаление през последните години много хора маскират под формата на брегоукрепване желанието си да строят на брега. Когато не е потърсено мнението на професионалист, съществува реалната заплаха построеното да се срути след няколко години.“

В търсене на отговорните Пряко отговорен за своите действия е самият инвеститор, който е действал, без да се съобрази със закона и дори без да се поинтересува докъде се простират правомощията му. След него обаче се нарежда цяла група от отговорници, които би трябвало да следят да не се случват подобни нарушения или да ги предотвратят, ако това се наложи. Или поне затова са избрани и назначени на местата, които заемат. Ваканционното селище и брегоукреплението в южната част е разрешено да се строи от бившия главен архитект на Созопол Дияна Карабаджакова. „Аз съм разрешавала само строежа на къщи. Не съм позволявала брегоукрепване. Не съм ходила скоро там, не знам какво е построено“, коментира за „Капитал“ тя. Под разрешението за брегоукрепване под №397/14.12.2006 обаче стои нейният подпис. Според сегашния главен архитект на града Румен Александров всичко в проекта било наред. Не особено словоохотлив се оказа кметът на града Панайот Рейзи. Пред „Капитал“ той заяви „с проектите се занимава главният архитект. Аз нямам нищо общо с това“ и прекъсна разговора. Самият Симеонов по-рано сподели, че кметът водел свои гости, за да показва селището като забележителност на града. Отговорността в момента е в ръцете на строителния надзор в Бургас. В продължение на една седмица началникът на службата Милен Ненчев не намери време да отговори на писмените въпроси на „Капитал“, както и да коментира случая с незаконното брегоукрепление на нос Христос. Това е само една-единствена история за излят бетон в морето. Тя обаче не е изолиран случай и примерите от последните години дори вече не могат да се преброят. Просто с разрешение или без брегоукрепването се използва като мотив за застрояване на брега. Но във всеки един случай има някой, който вероятно е нарушил закона, и друг, който му е позволил. K


26

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Боята е от евтините Управленските гафове около магистрала „Люлин“ ще струват скъпо Яна БОДУРОВА

По магистрала „Люлин“ движение ще има най-рано в началото на август

Абсурдно е да направиш маркировка на път, върху който тепърва предстои да се нанасят още два слоя асфалт. Точно това обаче направиха от Националната агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ) с петкилометровия участък от магистрала „Люлин“, който на 18 юни трябваше да бъде открит от еврокомисаря по регионалната политика Данута Хюбнер. Оправданието им обаче е още по-абсурдно: „Спокойно, боята е от евтините.“ Още повече че освен последните два пласта настилка аутобанът няма и огради, мантинели, пътни знаци, канавки и още 14 километра.

Кампанийното боядисване като за пред чужденците си има съвсем логична причина. Освен че наближават избори, „Люлин“, която е най-късата и най-сложната за изграждане магистрала, трябва да бъде завършена до края на 2010 г. В против случай най-скъпата магистрала на километър (общата и цена е изчислена на 148.45 млн. евро) ще излезе дори поскъпа от очакваното. Ако срокът не бъде спазен, България може да загуби безвъзмездното финансиране на строежа на „Люлин“ по предприсъединителната програма ИСПА (111.338 млн. евро). Още по-лошо, има вероятност в този случай да се наложи тези пари да се връщат.

Абсурдите Строежът на „Люлин“ е заобиколен с много абсурди. След като за по-малко от 3 години са изградени едва 25% от магистралата, амбициите на пътната агенция и вицепремиера Плугчиева са аутобанът да е завършен до април. За съжаление не толкова оптимистични са прогнозите на Европейската комисия, изразени от Карстен Расму-

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА„Люлин“ Трасето на магистрала „Люлин“ е проект за автомагистрала, която ще свързва Околовръстния път на София с пътен възел Даскалово при Перник. Там ще бъде направена и връзката с бъдещата магистрала „Струма“. Общата стойност на проекта за изграждането на магистралата е 148.5 млн. евро, като от тях 111.4 млн.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО

евро са безвъзмездна помощ по програма ИСПА. Високата цена на километър от пътя се обяснява с преминаването му през квартали на София, което изисква множество мостове и тунели, както и с покриването на определени еко- и шумоизолационни изисквания. Магистралата е част от път Е79 и общоевропейските транспортни коридори номер IV и VIII.

ДЪМПИНГ

42.5 137 млн. евро са изплатени по предприсъединителната програма ИСПА за строежа на магистрала „Люлин“ до момента.

млн. евро беше най-ниската предложена цена на търга за избор на изпълнител. Офертата е на турския холдинг „Мапа Ченгиз“

сен, зам.-ръководител на отдел „България“ в Главна дирекция „Регионална политика“ на ЕК. Според него, ако всичко върви по план, аутобанът ще е готов най-рано през 2011-2012 г. Подобно е мнението и на изпълнителния директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков. „Ако приемем, че тези 5 км са напълно готови след месец, това прави приблизително една четвърт от цялото трасе, и то в най-лекия му участък. Не виждам как е възможно чисто технически магистралата да е готова следващата година“, обяснява той. Проблемът започва още от търга за строител, който според камарата на строителите е спечелен на нереално ниска цена, което пък води до икономии и бавене. Освен това държавата също не си е свършила работата и към момента по трасето на проекта има частни терени, които тепърва влизат в тромавите процедури по одържавяване. Допълнително според специалисти бързото строителство ще даде отражение и върху качеството на настилката. Източници на „Капитал“, близки до турския изпълнител - холдинга „Мапа Ченгиз“, разказват, че за да бъдат открити първите 5 километра в срок, не е спазена част от техническата спецификация на проекта - не е направена така наречената циментова стабилизация на основата, а направо е положен първият пласт асфалт. Така се застрашава стабилността на пътя. Според български подизпълнители има и други сериозни тежки нарушения - липсват важни пластове от настилката и отводнителни канали. Асфалтът пък се кара от 25 км, защото „Мапа Ченгиз“ няма собствена база. Това според специалисти влошава качеството на настилката и увеличава допълнително цената. Най-сериозният проблем обаче са бетонните греди. За да ускорят работа, гредите се леят на място, а зреенето на бетона принудително се ускорява с помощта на пара, което намалява живота и здравината му. До редакционното приключване на броя „Капитал“ не успя да открие никого от фирмата изпълнител за коментар. От НАПИ заявиха, че обвиненията са предизборни спекулации и всички инспекции до момента показват добри резултати.

Най-скъпата евтина боя Добрата новина е, че все още има шанс при известни компромиси ЕК да удължи срока за изграждането на „Люлин“ до 2011 г. Лошата е, че ако това не стане, освен парите по ИСПА, които трябва да върне на ЕК, България може би ще трябва да плати допълнително и на „Мапа Ченгиз“. Боята наистина е от евтините, но безбройните грешки по изграждането на магистрала „Люлин“ може да се окажат от най-скъпите за българския данъкоплатец. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

27

ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА Как се лекува неблагоразумна политика

криза се усеща силно. Спадът на индустрията е над 25%, БВП намалява с почти 7%, лихвените проценти са сред най-високите в ЕС, кредитирането е минимално, а безработицата вече е почти 10%.

Рецептата на МВФ

Латвия

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Георги АНГЕЛОВ*

През последната половин година МВФ сключи споразумения с няколко страни от Европейския съюз. Всички те са от нашия регион. „Клиенти“ на фонда са Унгария, Латвия, Румъния и Полша. Основната причина тези страни да прибегнат към услугите на МВФ е, че през 2008 г. и четирите са имали прекомерен бюджетен дефицит. От докладите на фонда към споразуменията** можем да научим повече за договорената икономическа политика.

Унгария Страната поддържа огромни бюджетни дефицити години наред, в същото време държавният сектор е твърде голям. Поради това дори в добрите времена Унгария се развиваше най-бавно в сравнение с всички нови страни членки. В допълнение тя има плаващ валутен курс, но и голям дял на кредитиране в чужда валута. Последното създава голям риск за кредитополучателите и банките при голяма девалвация на форинта. Затова не е учудващо,

че Унгария първа имаше нужда от МВФ. Програмата с фонда включва: Намаляване на дела на държавния сектор в икономиката и на бюджетния дефицит. През 2009 г. дефицитът трябва да спадне с 2.5% от БВП основно чрез намаляване на разходите. Ежегодно трябва да се редуцират държавните дългове. Увеличаване капитала на банките, за да могат да се справят с проблемите. Целта е постигане на капиталова адекватност от 14% (в България тя е над 16%). Увеличаване на валутните резерви със заеми от МВФ и ЕС, за да се избегне атака срещу валутата и дълговия пазар. С повече валутни резерви и с високи лихвени проценти ще се отговаря на натиска за поевтиняване на валутния курс и на високата инфлация. Благодарение на споразумението с фонда Унгария преодоля финансовата паника и избегна фалит, но икономическата

Ако една страна води неблагоразумна политика, стига до споразумение с фонда. То подпомага стабилността, но ефектите от подобна необмислена политика не изчезват с магическа пръчка.

Латвия винаги е имала бюджетен дефицит през последното десетилетие, през 2008 г. той достигна 4% от БВП, а през 2009 г. се очаква да е над 12% от БВП. В допълнение, заради кризата много чужденци (руснаци) започнаха да си теглят депозитите от латвийските банки и финансовата система е застрашена (в Латвия има големи местни банки, които не могат да разчитат на помощ отвън). Страната има фиксиран валутен курс (но не и валутен борд). Банковите проблеми и трудностите във финансирането на бюджетния дефицит водят Латвия до споразумение с МВФ. Ето основните мерки: Стабилизиране на банковата система, преструктуриране на проблемната банка „Парекс“ и възстановяване на доверието към финансовата система. Намаляване на бюджетния дефицит с над 7% от БВП основно чрез намаление на държавните разходи (вкл. намаление на заплатите с 25%), както и чрез увеличение на ДДС и акцизи. Увеличаване на валутните резерви чрез заеми от МВФ, ЕС и съседни страни - тъй като твърде много резерви са изразходвани за спасяване на банката „Парекс“. Покриване на критериите от Маастрихт и приемане на еврото. Подобряване на бизнес средата, увеличаване на конкурентността, структурни реформи в здравната, пенсионната, образователната и други системи. Латвия не успя да мине успешно през първия преглед на споразумението с МВФ, тъй като правителството падна от власт. Все пак с голямо закъснение през юни новото правителство успя да прокара през парламента бюджетните мерки. Латвия отбеляза най-голям спад на БВП в целия Европейски съюз през първото тримесечие на 2009 г., а безработицата се е утроила за по-малко от една година и вече е почти 17%.

Румъния Северната ни съседка дълги години има бюджетен дефицит, който през 2008 г. достигна 5.4% от БВП (очаквани 9% през 2009 г.) и е най-висок сред всички нови страни - членки на ЕС. Размерът му заедно с намаляването на апетита за източноевропейски дълг прави трудно финансирането му от пазара. За голямото увеличаване на бюджетния дефицит основен принос има предизборният популизъм и надпреварата между партиите да харчат и да обещават разходи, които няма как да се финансират.

Основни мерки: Намаляване на бюджетния дефицит с 6% от БВП основно още през тази година. Поддържане на адекватна капитализация на банките - тя е над 12% в края на миналата година. Намаляване на инфлацията включително чрез поддържане на високи лихвени проценти. Увеличаване на валутните резерви и на доверието. Поддържане на плаващ курс, но без валутата да се обезценява значително, за да не застраши стабилността на банковата система. Румъния също запази стабилност благодарение на МВФ, но икономиката е тежко ударена от кризата, като БВП спадна с 6.2% през първото тримесечие на тази година. Инфлацията в северната ни съседка е най-висока в ЕС, лихвените проценти също са високи. 

Полша Полша е малко по-различен пример от горните страни, тя успя да вземе от т.нар. лесни кредити на МВФ. Основният проблем на страната е ниското ниво на валутни резерви и голямата обезценка на валутата. „Това не е схема за подпомагане от МВФ, тези ресурси няма да отидат в полския държавен бюджет, а ще станат част от международните резерви на разположение на Националната банка на Полша. Така, включвайки се в този механизъм, ще защитим Полша от неконтролируемата обезценка на злотата“, обясни полският министър на финансите Ян Ростовски. Страната обещава да ограничи бюджетния дефицит, за да може да изпълни условията за членство в еврозоната.

Изводи за България Исканията в програмите на МВФ може да се обобщят така: който има бюджетен дефицит, да го намали, който има нестабилна банкова система - да я стабилизира, който няма достатъчно валутни резерви и валутата му се обезценява - ще получи заем. Тези страни, които нямат програма с МВФ, трябва да действат превантивно - да избягват бюджетни дефицити, да не застрашават финансовата си система и да не прахосват валутните си резерви. Ако една страна води неблагоразумна политика, тя в крайна сметка стига до споразумение с фонда. То подпомага стабилността, но ефектите от подобна необмислена политика не изчезват с магическа пръчка - те утежняват още повече икономическата криза. Затова най-добре да се избягва популизмът, а не да се чака МВФ да наложи благоразумието покъсно. K

* авторът е старши икономист в институт „Отворено общество“ - София ** http://www.imf.org/external/ country/index.htm


28

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г. sviat.capital.bg

СВЯТ

Маските в Иран започнаха да падат

Ислямският режим показа бруталното си лице, последствията от това са непредвидими Огнян ГЕОРГИЕВ

Да протестираш с лицето си в Иран никога не е било безопасно. Това разбраха и четирима ирански футболисти, след като носиха на ръката си зелена лента в квалификацията с Южна Корея миналата седмица. Паспортите на четиримата национали са били конфискувани, забранено им е било да практикуват професията си и да дават интервюта. Те не бяха единствените, нито най-тежко пострадалите от мащабния натиск на властта върху „зеленото движение“, подкрепящо опозиционния кандидат за президент Мир Хосейн Мусави. След като върховният водач аятолах Али Хаменей предупреди Мусави и привържениците му да не протестират повече срещу изборните резултати, на 20 юни опозицията претърпя сериозен сблъсък с полицията и полувоенните части като „Пазителите на револю-

цията“ и „Басидж“. Резултатът бяха няколко убити, ако се вярва на властите, и няколко десетки според протестиращите. От този момент нататък участието в митинги запада - първо останаха няколкостотин, после едва няколко десетки души. Ситуацията в страната обаче остава непредвидима. Силата може и да потуши мащабното недоволство засега, но това, което се случи през изминалите дни, промени лицето на съвременен Иран. Претендиращ за названието „ислямска демокрация“, режимът на аятоласите показа брутални черти зад маската на религиозната непогрешимост. Независимо как ще приключи походът на Мусави и „зеленото движение“, основите на този ред бяха разклатени. Информацията остава оскъдна и предимно през интернет (виж текста на стр. 36), но стана ясно, че са започнали арести на блогъри и журналисти, след като бяха арестувани стотици протестиращи. В центъра на Техеран (предполага се и на другите големи градове) е забранено да се разхождат заедно повече от двама души, като хората се разтървават насила, ако се наложи. Не че се налага - според източници от иранската столица градът притихва рано привечер, като хората бързат да се приберат. Страх, потиснатост и неизвестност, изглежда най-добре

Непогрешимостта на върховните описват Техеран в момента.

Загасна ли огънят на зелените? Надали. „По покривите и прозорците, когато се приберат вечер, хората викат“, сподели намиращ се в Техеран източник на „Капитал“. В удобството на тъмнината и собствения си дом иранците продължават да изразяват гласно недоволството си от събитията в стра-

Уран и бунтове Какъв ще е ефектът от събитията в Иран за ядрената му програма Юлия ДАМЯНОВА, Виена

Т

очно както мнозина подозират, но никой не може да каже със сигурност, че има фалшификация на изборните резултати в Иран, така и никой не може да твърди категорично, че страната иска ядрено оръжие, но съмненията за това са повече от силни. „Имам чувството, че Иран би искал да има технологията, която ще му даде възможността за придобиване на ядрено оръжие“, обяви само дни след вота в Иран генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Мохамед eл Барадей в интервю за Би Би Си. Техеран винаги е твърдял, че целта е да се произвежда електричество. Твърде високата цена на проекта (като санкции и международна изолация например) и това, че близо 18 години Иран го е пазил в тайна от света и МААЕ, хвърлят сериозна сянка на съмнение върху начинанието. Дипломати във Виена, където е седалището на МААЕ, все пообезпокоително говорят за фак-

та, че Техеран продължава да стеснява своето сътрудничество с агенцията. Иран е увеличил броя на центрофугите, обогатяващи уран до близо 5000, а за последната половин година запасите му от обогатен уран са нараснали с 500 кг, стана ясно от последния юнския доклад на МААЕ, с копие от който разполага „Капитал“. Според инспекторите от 31 май тази година Иран захранва в иранския завод в Натанз с уранов хексафлорид 984 центрофуги повече от февруари. Благодарение на допълнително произведеното количество ниско обогатен уран запасите на Техеран са нараснали до 1339 кг. Според експерти това е с 300 кг повече, отколкото са необходими за производството на 25 кг високообогатен уран, от който може да се направи една ядрена бомба. На фона на това развитие дипломати очакваха изхода от президентския вот с надеждата, че той може да донесе дългоочаквания обрат. Докато преизбраният ирански президент Махмуд Ажмадинеджад се смята за несговорчив и радикален, мнозина виждаха лъч надежда в съперника му Мир-Хо-

сейн Мосави. „Ако Мусави беше победил, това нямаше да означава, че Западът щеше да е в по-добри позиции“, каза обаче пред „Капитал“ Мердад Консари, ирански дипломат от периода до 1979 г., който в началото на 90-те години става лидер на Конституционното движение в Иран. Факт е, че в средата на 80-те години, когато Иран тайно под-

НА ПЪТ

1339 кг обогатен уран притежава Иран според експертите. Това може да е достатъчно за производството на бомба.

нови работата върху ядрена програма, Мусави бе премиер на ислямската република. „За нас е факт, че който и да бъде избран, той няма да е мек по отношение на ядрената страна в иранската външна политика“,

заяви и Сами Алфарадж, президент на кувейтския Център за стратегически изследвания. Парадоксално според някои Ахмадинеджад може да е дори по-добрият избор за Запада от по-либералния Мусави. „Той може да е много по-сговорчив по отношение на преговори, имайки предвид слабата му позиция [след оспорваните избори бел. ред.] и липсата на легитимност“, казва Консари. Немалко наблюдатели обаче проповядват противоположно виждане че Ахмадинеджад ще потърси външни врагове, за да консолидира обществото, както често е правил. Това може да го принуди да затръшне вратата под носа на Барак Обама, който протегна ръка за преговори. Така или иначе президентът в Иран не е окончателният авторитет по ядрения въпрос тази роля е заделена за върховния водач. За кръга около аятолах Хаменей тази програма е въпрос на международно влияние, престиж и власт. Непризнатият ядрен потенциал на Израел, този на Пакистан в комбинация със стремежа на Иран да се превърне в респектиращ фактор в Близкия изток и световна-

та политика безспорно са добър стимул за ядрените амбиции на Техеран. От друга страна, ситуацията около Северна Корея със сигурност подхранва виждането на иранския режим, че ядреното оръжие повече от всякога е не само средство за защита, но и икономически и политически инструмент. Мнозина се опитват да превърнат този стремеж във въпрос на чест за иранците. Иранският посланик към ООН във Виена Али Ашгар Солтание заяви пред журналисти, че „цялата иранска нация е обединена по ядрения въпрос“, Консари обаче не е напълно съгласен. „Ядреният въпрос например никога не е бил дискутиран вътре в Иран, а иранската общественост никога не е била запозната с неговата цена“, каза той и поясни: „Мнозина казват, че иранците искат ядрени бомби. Но ако ги попитате дали искат да имат бомбата или техният район да се сдобие с болница с 500 легла, те ще отговорят, че искат болницата с 500 легла. Всичко зависи от това как ще представите нещата и едно отговорно правителство трябва да каже на хората какви са приоритетите.“ K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

29

СВЯТ незаконното правителство“. Не е ясно как Мусави ще успее да ги организира. Мобилните мрежи работят спорадично, всички опозиционни сайтове са блокирани в Иран, а засиленото полицейско и паравоенно присъствие по улиците трябва да смаже всеки опит за демонстрация. Някои залагат на траурните церемонии при шиитите, които се отбелязват на третия, седмия и четирстия ден и които изиграха роля в революцията преди 30 години, засилвайки спиралата жертви протести. По тази причина режимът забрани подобни церемонии за убитите. Дори и да успее да попречи на нови мащабни протести обаче, кръгът около Ахмадинеджад има сериозен

Проблем с легитимността

лидери в Иран бе поставена под въпрос за пръв път ната. Съпротивата срещу избора на Ахмадинеджад и предполагаемата кражба на гласове бе толкова голяма, че не може просто да изчезне със смъртта на няколко души. Настоящият проблем на Мусави и щаба му е, че бяха сразени тактически. Самият той не е виждан от няколко дни публично, но негови близки съратници заявиха пред найпопулярния панарабски вест-

СНИМКА: REUTERS

ник „Ал шарк ал уасат“, че не приема резултатите от изборите въпреки проверките на Съвета на пазителите, които заключиха, че нередности има, но те не променят изхода на вота. Според информацията Мусави заедно с бившия президент Мохамад Хатами и с водача на Съвета на експертите Хашеми Рафсанджани обмислят „граждански протести до премахването на

Анализ на изборните резултати от британския център „Чатъм хаус“ посочи освен всичко друго, че в две от провинциите в Иран са гласували над 100% от избирателите. Това обвинение, което отправиха и от щаба на Мусави, получи твърде странен отговор от Съвета на пазителите. Говорителят на съвета отсече, че „едва в 50 града“ процентът гласували надхвърля 100 и това е „нормално отклонение“. Би Би Си съобщи, че на празненството, организирано от Ахмадинеджад в Меджлиса (парламента), са присъствали едва 105 депутати от общо 290. Притеснително

за Хаменей е, че по информация на „Ал шарк ал уасат“ Рафсанджани е започнал съвещания в свещения град Кум, където религиозният Съвет на експертите има властта да сваля Върховния лидер. Целта е „формирането на колективно лидерство, или натиск върху Хаменей, докато се съгласи на втори тур“. Поставени под такъв кръстосан огън, консервативните водачи прибегнаха до изпитан начин за защита - прехвърлиха вината навън. Великобритания бе обвинена, че е подпомагала безредици и демонстрации, като абсурдът премина от „признания“ на демонстранти по официалната иранска телевизия до обвинения срещу Би Би Си, че е организирала смъртта на 26-годишната Неда, чието убийство стана световен символ на протестите. Това е игра, добре позната на иранското ръководство, и както и да продължи, целта е ясна на всички. Но една друга,

По-далечна неизвестна заслужава повече внимание. Арабският свят гледа озадачен внезапните народни протести в Иран. За някои режими Мусави е по-добрият изход, но репресиите срещу демонстранти далеч не са им непознати, затова и официална реакция липсва. За обикновените хора, живеещи под светски диктатури, за които религията е възможно решение,

идеята, че мюсюлмани могат да се надигнат срещу един ислямски ред, може да се окаже разтърсваща. „Нещата в Иран не са свършили. Религиозните институции няма да бъдат победени толкова лесно“, каза за „Капитал“ един от водещите журналисти в Ливан - Хана Анбар. „Но за пръв път от 30 години авторитетът им беше предизвикан силно отвътре - от младите, които искат свобода и просперитет. Светът откри, че не всеки е доволен с режима на аятоласите.“ Иран е силен пример, че безконтролната власт, независимо дали религиозна или светска, винаги води до авторитаризъм. По думите на най-видния аятолах дисидент Али Монтазери „Тъй като нашето се смята за религиозно правителство, опасявам се, че действията му ще навредят на вярата на хората“. Още поинтересно е мнението на израелския проф. Дрор Зееви, който е специалист по религиозността в близкоизточните конфликти. „Мисля, че религиозността, която беше във възход в последните десетилетия в региона, достигна своя пик“, каза той пред „Капитал“. „Сега вълната започва да се обръща. Събитията в Иран са първото ехо. Това няма да е бърз процес - възходът на религията отне 20 години и може да отнеме още 20 да се обърне. Какво ще дойде след него, не зная. Дано да е по-добро.“ K


30

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

СВЯТ

Председателят на икономическия институт Bruegel

Лешек Балцерович: Нямаме по-добър ложени, толкова по-добри са резултатите в дългосрочен план. Отделните държави достигнаха различно ниво на реформи и това обяснява различните икономически и неикономически резултати, които постигнаха.

През 2009 се навършват 20 години от падането на комунизма. Мислите ли, че източноевропейците вече научиха уроците, които им трябват, за да може да живеят по-добре? Не бих могъл да говоря от името на всички източноевропейци. Различните хора имат различно мнение, това е нормално. Знам само, че предишният режим, социализъм и диктатура, беше много лош и не ни очакваше нищо добро при него. Така че реформите, които донесоха пазарна икономика, демокрация и върховенство на закона, бяха много по-добро решение, отколкото да бяхме продължили да живеем в социализма. Достатъчно е да погледнем Куба или Беларус, за да разберем това. Опитът и изследванията показват, че колкото повече от пазарната икономика и демокрацията бъдат при-

Преди 20 години в Източна Европа започна сериозен преход от централизирана към пазарна икономика. Сега целият свят преживява сериозна икономическа криза. Дали не сме на прага на нов преход? Тази криза не е криза на капитализма - това е криза на лошата политика, особено в САЩ. Имам предвид прекалено хлабавата монетарна политика, която доведе до раздуването на балони, натиск да се отпускат кредити на ненадеждни клиенти, прекомерните фискални разходи в САЩ, Великобритания и Ирландия. Това е най-вече провал на политиката, не толкова на пазара. Сериозна грешка би било като отговор на настоящата криза да се върви към по-засилено присъствие на държавата в икономиката. Важно е обаче да говорим за кризата, да обсъдим диагнозата, така че обществото да не си вади погрешни заключения от случващото се.

Повече песимист или повече оптимист сте за сегашната ситуация? Както вече казах, това не е криза на капитализма, а преди всичко обществен провал. Грешна политика в някои големи западни икономики доведе до криза във фнансовия сектор и рецесия. Понеже САЩ, Западна Европа и Япония формират голямата част от световната икономика и тази част е в рецесия, нормално е всички да бъдат засегнати, но в различна степен, в зависимост от уязвимостта на отделните икономики. Ако растежът на кредитирането е бил прекалено голям преди кризата, забавянето след това е още по-сериозно.

Очаквате ли края на кризата скоро? Според мен това не е найважният въпрос. Ако имате предвид кога свиването на икономиките ще достигне дъното, мисля, че ако няма някакви катастрофални грешки в политиката на Запад, би трябвало да достигнем дъното съвсем скоро. По-важният въпрос обаче е колко продължително ще е възстановяването, а това ще зависи, дори и на Запад, от фискалните реформи. Резултат на кризата може да бъде и огромното покачване на публичния

дълг, така че трябва да се реформира фискалната политика. Освен това важ но е да се засили и производствената страна на икономиката. Мисля, че това в пълна степен важи за Централна и Източна Европа. Реформите бяха важни преди кризата, а в момента са още по-важни тъкмо заради кризата.

Чуват се гласове, че капитализмът вече не е ефективен и трябва да бъде заменен с друга система. Има ли нещо генерално погрешно в системата? Пазарната икономика е една от основните предпоставки за растеж. Без нея растежът ще е много по-ограничен. Какво трябва да променим тогава? Да вървим към повече протекционизъм? Мисля, че това би бил много грешен отговор на кризата. Правилният е да се засили производствената страна на икономиката, за да е по-конкурентоспособна на свободния пазар. Отварянето е много важно за растежа. То донесе конкуренция, трансфер на технологии, много опит и информация. Нямаме по-добър избор от това да се придържаме към свободната икономика. Някои страни водеха доста неразумна фи-

Това не е криза на капитализма, а най-вече обществен та Балцерович

- БЕЛИ БЪЛГАРСКИ ВИНА 2008 - АВТЕНТИЧНИТЕ ХРАНИ ценни, но забренени у нас - всички вкусове водят към РИМ - новият живот на ШАТОНЬОФ ДЮ ПАП

ОТ 3 ЮЛИ С

Списание "Бакхус" може да бъде закупено всеки ден с актуалния брой на вестник "Дневник" на цена 2.80 лв.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

31

СВЯТ

избор от свободната икономика скална политика и сега страдат заради това. В някои страни скоростта, с която растеше кредитирането, беше много висока и сега страдат от голямо забавяне, тъй като хората, отговорни за контрола, не се опитаха да спрат ръста на заемите. Правилното заключение е - ускорете структурните реформи и водете много по-умерена макроикономическа политика.

Преди години вашият план за преход от централизирана към пазарна икономика предизвика както критики, така и комплименти. Ако можехте, какво бихте променили в работата си като финансов министър и гуверньор на централната банка на Полша?

и политически провал, смяСНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА МАНОЛОВА

ПРОФИЛ Лешек Балцерович е една от легендарните фигури на прехода. Бившият финансов министър и гуверньор на централната банка на Полша е архитект на т. нар. шокова терапия. Той е председател на неправителствената организация „Форум за гражданско развитие“, а от миналата година оглавява икономическия институт Bruegel. На 29 юни ще бъде премиерата в България на книгата „Лешек Балцерович“ на Витолд Гадомски. Книгата описва трагикомичната битка на „самотния шериф“ Балцерович за реформи в Полша, пътя на страната към капитализма и дава неговия отговор на въпроса защо едни страни са бедни, а други богати.

Тъй като Полша беше първата страна в източния лагер, която започна прехода, нямаше как да използваме предишен опит. Но аз можех да използвам предишната си работа, която започнах още през 70-те години с група съмишленици и която продължихме и през 80-те, без дори да се надяваме, че един ден Полша ще е свободна страна. Ние разсъждавахме върху това какви реформи би трябвало да предприеме Полша, ако е свободна страна. Така че в известен смисъл бяхме подготвени интелектуално, макар че бяхме първите, които започнаха с реформите. Няма как дори и найуспешните реформи да не предизвикат известно обезкуражаване, така че не съм изненадан особено. Например когато преминавате от социализъм към капитализъм, променяте социалните позиции, скалата на престиж и заплащане. Някои социални групи, които при социализма имаха относително висок социален статус, като миньорите в Полша например, поизгубиха от положението си в сравнение, да речем, със счетоводителите, които при социализма бяха доста пренебрегвани и лошо платени. Така че има разместване в социалните позиции като резултат от успешните икономически реформи и някои хора възприемат себе си като губещи. Те трудно биха подкрепили подобни реформи. Но благода-

рение на реформите всички сме по-добре, отколкото бихме били, ако не бяхме започнали прехода.

Това означава ли, че не бихте променили нищо? Не и основната стратегия. Има задълбочени проучвания, базирани върху различните икономики, и те показват, че колкото повече реформи направите, колкото повече неща приватизирате и либерализирате, толкова по-добре е за икономическия ви растеж. Това е недвусмислен извод. Друг извод е, че страните трябва да бъдат много внимателни с фискалната си политика. Проблемите, с които се сблъсква Унгария например, не са заради проведените реформи, а заради лошата популистка фискална политика. На базата на моя опит мога да дам следните съвети: реформирайте и бъдете умерени във фискалната политика; бъдете умерени и в кредитирането, за да не се раздува прекалено.

Вашият метод за икономически преход се оказа доста успешен в някои случаи и не толкова успешен в други. Как си обяснявате това? Не съм съгласен с тази теза. Ако под мой метод разбирате радикални и последователни реформи, погледнете държавите, които следваха такава политика - те са подобре от другите, където промените се провеждаха бавно, фрагментирано или този процес започна късно. Моят метод беше да проведа бързи реформи, да бъда последователен и да действам на широк фронт. Аз го наричам радикален подход, а неговата ефикасност бе доказана навсякъде, където бе използван. В някои страни той не беше приложен. В Украйна например проведоха много разпокъсани реформи, започнаха късно, тъй като политическата ситуация не бе така благоприятна като в Полша, после ускориха процеса, после пак се забавиха. С фрагментарни реформи не можете да постигнете толкова, колкото с последователни.

Напоследък не участвате активно в политическия живот в Полша. Какво ви държи

настрана? В продължение на 15 години заемах различни постове в Полша. Отговарях за икономическите реформи при три правителства, бях партиен лидер, шест години (2001 - 2007 г.) бях гуверньор на централната банка. Това е много и се случи в изпълнени с предизвикателства

„Реформите бяха важни преди кризата, а сега са още по-важни тъкмо заради кризата.“ времена. Не съжалявам за това, но и никога не съм планирал да бъда политик за цял живот. Така че, когато мандатът ми в централната банка изтече, започнах да се занимавам с други неща - из-

следвания, училището по икономика, работя и с неправителствени организации, опитвам се да образовам обществото. Продължавам да съм в обществения живот, но не участвам в политиката.

Ако сега ви поканят да се присъедините към правителството, какъв ще бъде вашият отговор? Не. Мисля, че свърших своята работа за тези 15 години. Нека други хора да продължат, трябва да има промяна. В момента се опитвам да правя това, което е важно за демокрацията - да оформям общественото мнение. В крайна сметка разпространението на различни мнения сред обществото е това, което има значение за политиката. Ако искате да имате общество, което избира подходящи кандидати за парламента и подходяща политика, тогава трябва да се опитате

да формирате обществената нагласа.

Много българи са били ваши студенти, предадохте ли им тайната как се излиза бързо от икономическа криза? Смятате ли, че България се справя добре в тези времена? Не знам достатъчно за България, за да дам поподробен отговор. Мисля, че има няколко общи урока, които могат да се приложат и във вашия случай. Вече ги споменах ускоряване на структурните реформи, увеличаване на конкурентността на икономиката и умерена фискална политика. Най-общо казано, необходим е много по-здрав контрол над банковия сектор, за да може да бъде забавен растежът на кредитирането, в случай че се засили много. Интервюто взе Цветелина МАНОЛОВА


32

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

СВЯТ

Да опитаме пак

и днес политиците в Дъблин и Брюксел изглеждат опасно уверени, че договорът ще мине, и правят плановете си за месеците след вота така, сякаш влизането му в сила е сигурно. Това съвсем не е така и да се приема, че този път ирландците ще гласуват послушно, казва много за отношението на европейските институции към мнението на гражданите, особено ако то е различно от това на политиците.

Ирландия получи гаранции за нов референдум за Лисабонския договор, но не и за успеха му Ирина НОВАКОВА, Брюксел

Д

оговорът от Лисабон се завръща почти ликвидиран на референдума в Ирландия миналия юни, критикуван и представян за по-важен, отколкото всъщност е, днес той пак е на дневен ред.

А европейските политици очакват момента, когато ще го обявят за успех и ще отпразнуват влизане-

Пакт за нератификация

След като не уважи ирландското „не“, сега ЕС се надява да получи „да“ то му в сила. Най-вероятно това ще стане през ноември, след като на 19 и 20 юни Европейският съвет прие гаранциите, поискани от Ирландия, за да свика нов референдум през октомври. Дотогава ирландските политици ще обясняват важността на договора и гаранциите към него и ще стискат палци, че петте параграфа с неясен правен текст, приети преди седмица, ще преобърнат мнението

на милиони ирландски гласоподаватели. Или пък това ще направи кризата, която постави на колене някогашния келтски тигър. Окончателният пакет, предложен на Дъблин, включва четири гаранции, които според правителството в Дъблин ще убедят ирландците да одобрят договора. Първото обещание е Ирландия да запази правото на еврокомисар. Вто-

рата гаранция подчертава, че Лисабонският договор няма да пречи на Ирландия да прилага собствените си закони против абортите; гаранциите отразяват и други опасения на ирландците, като им обещават, че договорът няма да се бърка в данъчната политика и няма да влияе на външната и отбранителната позиция на Ирландия и останалите членки. Последното обещание e към всички страни в ЕС и е загадъчно озаглавено „Тържествена декларация за правата на работниците, социалната политика и други въпроси“. Тя обяснява, че Лисабонският договор има ограничен обхват и не засяга националните компетенции в трудовото и социалното законодателство. Гаранциите всъщност бяха договорени от страните членки преди месеци, а последният Европейски съвет обсъди само как да ги вкара в европейското право, без да даде извинение на други държави да отворят кутията на Пандора с нови ратификации под предтекст, че допълненията променят „духа на договора“. В крайна сметка гаранциите ще бъдат въведени не със самия Лисабонски договор, а с протокол при следващото разширяване на ЕС. Противниците на договора обаче побързаха да разкритикуват решението - според Йенс-Петер Бонде, бивш датски евродепутат, съосновател на „Либертас“ (партията на бизнесмена Деклан Ганли, която поведе антилисабонската кампания в Ирландия миналата година), гаранциите са измама. „На хората се дава илюзията за правна сигурност, която не съществува“, каза той пред „Капитал“.

СНИМКА: REUTERS

Кой ще се смее последен След срещата на върха ирландският премиер Браян Коуен побърза да обяви, че гаранциите са „политическа победа“ за Ирландия - сигнал към гражданите, че са надделели над Брюксел, въпреки че той игнорира отказа им миналата година и ги принуди да минат „на поправителен“. Както в месеците преди първия референдум,

Целите на Швеция Швеция поема председателството на ЕС от Чехия на 1 юли и си поставя амбициозни задачи: мерки за възстановяване от кризата и борба с безработицата постигане на европейска позиция за нов глобален климатичен договор разширяване на европейската схема за търговия с емисии, преговори за „данък въглеродни емисии“ в ЕС въвеждането на договора от Лисабон, ако бъде ратифициран, преговори за първите постоянен президент и външен министър на ЕС разширяване на механизма за наблюдение на България и Румъния; Швеция иска той да включва не само правосъдната реформа и борбата с корупцията и престъпността, но и наблюдение и оценка на мерките за присъединяване към Шенген, еврозоната, изпълнението на Лисабонската стратегия и управлението на еврофондовете.

Пред бъдещето на Лисабонския договор има и други въпросителни. Германският конституционен съд ще се произнесе идната седмица дали текстът е в синхрон с конституцията на страната при несъответствия, договорът се връща на кота нула. Непредсказуеми са и намеренията на чешкия президент Вацлав Клаус и полския му колега Лех Качински, които до момента отказват да ратифицират документа. Потенциален проблем може да се окаже и Великобритания, където лидерът на консерваторите Дейвид Камерън обещава, че ако дойде на власт преди ратификацията на Лисабонския договор, ще го подложи на референдум. Ако документът бъде отхвърлен отново, това вероятно ще е краят му - европейските политици трудно ще оправдаят трети референдум. Това означава, че в сила ще остане Договорът от Ница и настоящото разпределение на силите в ЕС (като България и „Синята коалиция“ например няма да имат още един евродепутат), а през октомври ще започнат тежки преговори кои страни членки да загубят правото си на еврокомисар. Това няма да е чак толкова тежък удар за ЕС; „съюзът не работи зле и без договора, както стана ясно в последната година“, обясни Сара Хагеман, политически анализатор в брюкселския Център за европейски политики. Според нея обаче договорът е нужен, за да сложи край на непрекъснатия дебат за реформата на ЕС, който му пречи да се концентрира върху поважни дела. „Нека ирландците да си кажат мнението още веднъж, но след това да сложим край - независимо дали отговорът е да или не, ЕС трябва да приключи с тази авантюра и да се захване с работатата си“, каза Хагеман пред „Капитал“.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

33

obshtestvo.capital.bg

ОБЩЕСТВО >>

Не(съ)гласното поколение За младите политиката е мрачна територия, в която често се ориентират по интуиция Ирина ЦЕНКОВА

А

з съм на 23 години и на последните избори не съм гласувал. Няма да те излъжа, ако ти кажа, че не знаех, че имало и други избори.“ Косьо се вмъква в темата за изборите с умерена доза отегчение и без да изпуска от око рампата до паметника на Съветската армия. Топлият юнски вятър и равномерните падания на приятелите хиксъри* издухват всяка възможност разговорите за политика да предизвикат ентусиазъм. Вероятно затова и повечето от компанията тихомълком се изнизват в изследване на далеч по-вълнуващи територии. Косьо и неговият приятел Ники предпочитат кръговрата на спиците пред похабената цикличност на политиците. При това със своите широко затворени за предизборните кампании очи те не са просто онези двамата от “Баба Яга”, а класически образи на избора на

новото поколение.

И едните, и другите... Макар погледът към Европа и външния свят като цяло да се асоциира с младите, статистиката от гласуването за европарламент у нас, което се проведе на 7 юни, не отчита особено голям интерес от тяхна страна. На фона на информациите за близо 39% средна активност за страната изборният пулс на младите хора (като такива социолозите определят възрастовата група 18-30 години) тупти недотам развълнувано - с 32%. Политическата им апатия е осезаема - ще я усетите по гласа им. И по липсата на такъв. „Принципно гласувам и се интересувам. Обаче тези хора, за които аз съм гласувал, с нищо не са успели. А другите са същите като старите. Едни и същи хора се сменят там.“ За петте си години живот като гласоподавател Косьо вече е изтощен от опити с различни тактики - пробвал е и с утвър-

Изборът на младите в много случаи е по-скоро емоционален, отколкото рационален СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

СДЕЛКА

50% 92% от младите са склонни да „продадат“ гласа си, ако им обещаят пари, пост или социални придобивки.

от младите избиратели смятат, че политиците се интересуват само от себе.

Данните са от национално представително проучване на „Алфа рисърч“,

d¼·¼¯·¼Ã½¿»¯Å·½¼¼·Á´Á´Ä¼½º½²·· h¼Á´¿e¹À¾½v´¼ÁÉ¿q½Ã·® ¢½¹Á½»±¿·

XV PC World Софтуерно изложение h»¯Á´¼½±·À½ÃÁ´¿¼·¾¿½³Â¹Á· ÂÀºÂ²··¿´Ç´¼·® hÀ¹¯Á´³¯²·¾¿´³ÀÁ¯±·Á´¼¯ý¹ÂÀ·¿¯¼¯°·¶¼´À¯Â³·Á½¿·®

b¹ºÍÆ´Á´À´±´³·¼ÀÁ±´¼½Á½À¾´Å·¯º·¶·¿¯¼½ À½ÃÁ´¿¼½·¶º½µ´¼·´±aɺ²¯¿·® g¯·¼Ã½¿»¯Å·® 

МНЕНИЕ

дени партии, и с новоизгряващи звезди. Затова сега няма да се жертва нито за младите, които според него нямат нужния опит и отиват „да се наядат“, нито за старите, които „вече са се наяли“, защото според него това е целта на всеки, който става политик. И макар че според социолозите и психолозите младото поколение е силно материално настроено и склонно на много неща срещу лични облаги, Косьо няма да се намести в политиката, дори това да е удобен начин да си оправи живота. „Ако всичко в страната е добре, и моят живот ще е добре, нали така? Или цялото е здраво, или нездраво. Аз не мога да се чувствам добре в някакво болно общество“, разсъждава на глас той. Сигурно често срещате хора като Косьо с неговия отказ-разочарование от политиката. И от време на време седите в тролея до такива като Ники, който преди дни е избягал от определението на социолозите за млад човек, навършвайки 31 години, без да е гласувал дори веднъж: „Не че не ми харесват, много ми харесват, но много крадат - повече, отколкото ми харесват“, обяснява той. Опитът на Ники да заобиколи всички кампании, които се стараят да внушат колко е важно да се гласува, е в известен смисъл забележително лично постижение. Макар че той е категоричен, че не го прави, за да се докара нещо по-специален, и ако види някой, който си заслужава, с готовност ще му услужи с гласа си. Най-вероятно обаче ще му е трудно да го срещне, поне не по обичайните канали, защото нито чете, нито слуша за политика. „Като знаеш манталитета на хората, няма нужда да четеш. Хората са едни и същи и правят едни и същи неща“, убеден е той. 34


34

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ОБЩЕСТВО 

Труден таргет

Младите често се стремят към филтриран от политика живот

>> стр. 33 Не (съ)гласното поколение

Графити поколението се скрива зад стените, които предупреждават: „Ако изборите променяха нещата, щяха да ги забранят.“ Новите неизбиратели настойчиво отказват да се идентифицират с еднаквите стари и нови, поднасяйки на публиката своите еднотипни оправдания: всички са едни и същи и с един глас нищо няма да се промени. Често обаче това се

Според Радостина Ангелова от „Алфа Рисърч“ активността при младите избиратели традиционно е с около 5-6% по-ниска от средната. Младите не се интересуват от политика, защото тя не им предлага значимите за тях теми и решения. Те в много голяма степен насочват вниманието и енергия си към собствения си живот и развитие, подистанцирани са, по-хедонистично настроени,

много от тях са слабо информирани и нямат гражданска позиция. Партиите също не ги провокират с кампаниите си, които често са скучни и в които акцентират твърде много върху собствените си проблеми. Липсата на интерес и недостатъчната информираност са двустранен процес. Нямат интерес, защото не се информират, а не се информират, защото няма какво да привлече вниманието им.

кът му, „който е страшен пич“ и когото би подкрепил на същия принцип и ако се бореше за голямата награда в „Биг брадър“. И макар дилемата му да изглежда не съвсем рационална, Владимир попада в групата на онези, които са категорични:

че млади хора.

СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

оказват удобни извинения за мързела и сутрешния махмурлук. Защото, макар че няма да ги видите да се редят на опашки пред урните, в които се решава бъдещето, обществото на изборно апатичните съвсем не е против гласуването по принцип.

Нетипични листи В тяхната пирамида с приоритети има по-важни победители. Техни-

те кандидати не се състезават на пистата на европарламента или Народното събрание, а под прожекторите на „Мюзик айдъл“, „ВИП брадър“ и надпреварата за Новите седем чудеса. Вотът им най-често е купен (но не в онзи смисъл) със средна цена 1.20 лв. с ДДС. „За такива неща всеки гласува. Особено сега, за Белоградчишките скали“, твърди 19-годишната Цветелина от Видин. Тя самата вече не само е гласувала, но и е била застъпник на избраната от нея партия. Хората около нея обаче посещават избирателните секции само наум, макар иначе да имат фаворити, които разпалено защитават на маса. Набелязват ги според щедростта на обещанията. „Пари най-вече - това вълнува всеки млад човек. И работни места за всеки“, обобщава Цветелина. Ако можеха, щяха да гласуват за училищен директор например: „100% щяха да го направят, понеже ги засяга.“ Въпреки това политическите избори в техните представи остават абстракция, която другите случват и която се разиграва само на телевизионния екран, при това без да им дава вариант за участие с един клик. И все пак, ако има сила, която да ги мотивира, това най-често са симпатиите. Младото поколение е склонно да гласува доверие на дадена политическа сила, ако тя му предложи харизматична публична или в най-добрия случай приятелска физиономия. Затова и 21-годишният Владимир например силно се колебае в избора си между две политически партии. Едната го привлича с икономическата си платформа, а в другата, която иначе не му е съвсем по вкуса, е съучени-

Моят глас е важен Въпреки че общата картина създава усещане за епидемия от политическа

АПАТИЯ

32% е активността на младите на евровота при близо 39% за страната.

апатия, сред младото поколение ясно се откроява една немалка група, която вярва, че всеки глас има значение и че с вота си прави уверена крачка към промяната. „Аз давам гласа си, защото съм гражданин на България. Длъжен съм. Утре ще ида в чужбина, ще кажа „Аз съм българин“, обаче нито гласувам за държавата си, нито нищо“, разпалено обяснява 19-годишният Орлин, който заедно със семейството си е живял дълго време в Аржентина. „Ако не гласуваш, после нямаш претенции“, допълва го и брат му Чавдар, който е на 24. И докато по-големият в семейството има ясна теза за кого и защо да гласува, по-малкият има своя довод против: „Ако никой не гласува, гласуват само турците и какво става.“ Антивотът на Орлин не е индивидуална проява, а тенденция, която мотивира все пове-

Защото си ми симпатичен Онези, които са сигурни, че трябва да идат до избирателните секции, най-често нямат идея за кого да гласуват. Те разполагат само със свой черен списък от тъмни герои, които трябва да бъдат преборени. Избират по метода на изключването и по интуиция. „Да гласуваш в наши дни се свежда до това да избереш кока-кола или пепси в супермаркета. Имат много подобен вкус, но просто марката има различно послание. Ако можеш да си отговориш в какво се състои изборът ти на тази стока - може би и за гласуването е абсолютно същото. Защото сигурно има и подсъзнателни неща, които ти внушават - нали затова е капманията по принцип“, казва Владимир. Той и другите около него не са убедени, че взимат някакви особено разумни решения, те просто взимат „по-разумни решения“. Избират на око, солят на вкус, без да четат рецепти и инструкции. Но са убедени, че трябва да участват в процеса на подготовката. „Все едно да те питат как да боядисаме тази сграда отпред. Не те интересува по принцип дали ще е червена или синя, но все пак ще гласуваш, ще дадеш своя глас, защото ще си кажеш: „Ми де да знам, ще е готино да е червена“, казва Орлин. Той и другите като него са убедени, че гледката от прозореца има значение. И което е по-важното - няма да си позволят да останат само част от пейзажа. K

*хиксъри - хора, които правят трикове с велосипеди ВМХ


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

madpr.capital.bg

35

МЕДИА И РЕКЛАМА

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Автор: Интернет Вече има две успешно приключили дела за нарушаване на авторското право в мрежата Зорница СТОИЛОВА

Еленко Еленков срещу „24 часа“

Ако една снимка се намира в интернет или пък в Google, тя е за обществено ползване. Ако върху същата снимка няма знак за авторско право или пък не я използвам за комерсиални цели, тогава не ми е нужно разрешение. Това са само част от популярните митове, свързани с онлайн съдържанието, които за съжаление се споделят не само от обикновените потребители на интернет, но и от професионалните медии в България. Когато разгърнеш някой вестник, често можеш да видиш снимка, подписана с „автор: интернет“. Това, разбира се, е неправилно, нечестно и незаконно. Положителното е, че вече има съдебна практика за защита на авторското право в интернет и две успешно приключили дела в полза на носителите му.

Преди две години Еленко Еленков* публикува в собствения си блог снимка на кола с необичаен номер с шест еднакви цифри, която е направил с мобилния си телефон. Няколко месеца по-късно вижда своята снимка на първата страница във вестник „24 часа“, подписана с „автор: интернет“. Той изпраща електронно писмо до редакцията на всекидневника с искане да му бъде признато авторството над снимката и получава обаждане от отговорния редактор на изданието, който по думите на Еленков твърди, че „няма представа как снимката се е озовала във вестника и че вероятно е от тези, които се разпространяват в интернет“. Два дни по-късно „24 часа“ публикува уточнение със заглавието: „И снимките в интернет си имат автор“, което леко иронично обяснява, че „в редакцията се обади г-н Еленко Еленков от София, който заяви, че снимката е направена от него и поиска този факт да бъде оповестен“. В публикацията се казва още, че фотографията е била поместена в „един от форумите в интернет“. Според главния юрист на „Вестникарска група България“ (ВГБ) (собственик на „24 часа“) Радомир Чолаков извинението

е било поднесено по възможно най-публичния и недвусмислен начин. „След като бе установено, че снимката, публикувана в „24 часа“, на кола с особен номер, е била свалена от интернет страница на друг автор, вестникът на следващия ден публикува извинение към него, подчерта авторството му и го покани да се споразумеем“, обясни Чолаков пред „Капитал“. Еленко Еленков решава да заведе дело срещу вестника по закона за авторското право за нанесени материални и нематериални щети. Той обяснява, че е подходил към делото експериментално - да провери доколко един обикновен човек, който създава произведения и ги публикува в собствен сайт в интернет може да се обърне към държавата да защити правата му. Година и половина по-късно Софийският градски съд признава авторството на блогъра и осъжда „24 часа“ да заплати обезщетение от 100 лева за нарушеното авторско право. Съдеб-

Все още е широко разпространен митът, че „сайт със свободен достъп“ е равнозначно на „сайт със свободни авторски права.

ният състав обаче не присъжда нематериалните щети на Еленко Еленков и той е решен да обжалва. Защото вярва, че един професионален издател носи отговорност за онова, което публикува, и когато сгреши, следва да му бъде наложено наказание, а не просто обезщетение. „Ако ние бяхме двама души, които спорят за имот, това засяга само нас, обществото не го касае. Но тук нещата са едно ниво над това и тъй като това се случва за първи път, съдът би трябвало да покаже на обществото, че така не бива да се постъпва със съответната глоба на извършителя“, обяснява мотивите си да продължи борбата Еленков. Според адвоката му Калин Ангелов смисълът от подобно дело е именно в наказанието на извършителя, защото то трябва да въздейства възпиращо както на самия нарушител, така и на обществото. Еленко Еленков дава пример с подобен казус в Холандия, където местен блогър се изправя срещу седмичното списание Weekend, коeто препечатва негова снимка, качена в глобалната база за споделяне на снимки flickr.com. Холандският съд обръща внимание, че една професионална медия е длъжна да прави внимателна проверка, преди да публикува снимки или информация, които произхождат от интернет. И отсъжда наказание за списание Weekend, защото отчита, че е в полза на обществото да има качествени медии. Подобен извод не само не се среща в решението на Софийския градски съд, но в него присъства и притеснителната констатация на съдебния състав, че „контролът за спазването на авторските права в интернет не е от първостепенна важност“. „Това означава, че съдът разделя авторските права според средата, в която се твори“, възмущава се Еленков. „Самият закон (за авторското право - бел. авт.) не прави разлика как си решил да разпространиш произведението си“, категоричен е и неговият адвокат Калин Ангелов. Главният юрист на ВГБ Чолаков е на мнение, че проблемът е можел да бъде разрешен и без съд, но подкрепя говоренето по темата за нарушаването на авторските права в интернет, защото смята, че ще доведе до дисциплинирането на пазара като цяло. Според Чолаков, ако професионалните медии са допускали пропуски и са публикували снимки, които не са техни, в по-голяма степен е вярно обратното, че авторското съдържание на традиционните медии е буквално източено в интернет.

Guliver Photos срещу „Телеграф“ и „Монитор“ Разглеждането на интернет като среда от второстепенна важност от съда в казуса на блогъра Еленко Еленков е притеснително и защото освен пространство за свободно изказване на мнение и споделяне на информация интернет е и среда за развитието на много бизнеси. Които според това тълкувание трябва да

наречем второстепенни. Още със стъпването си на българския пазар през 2004 една от най-големите компании, представляващи престижни международни имидж банки и пресагенции, Guliver, се сблъсква с порочната практика на редица медии в България да свалят снимки от интернет и да ги публикуват без разрешение. „Нашата работа е да продаваме снимки и в момента, в който някой си ги взима не от нас, ние губим“, обяснява простичко Елена Василева, мениджър „Продажби“ в отдел „Медии“ на българския офис на Guliver, и добавя, че освен това те са поели ангажимент и към фотографите, които им предоставят работите си, и към клиентите, които си купуват легално снимките от тях, да оправдаят доверието им. От Guliver твърдят, че най-проблемни са всекидневниците и новинарските и клюкарските сайтове в интернет и че са срещали всякакви вариации на подписването на техни снимки, свалени от интернет - като www или .net. В момента компанията води две дела срещу вестниците „Монитор“ и „Телеграф“, собственост на Ирена Кръстева, за неправомерното публикуване на фотографии, върху които Guliver притежава изключителни лицензионни права. Делото срещу вестник „Телеграф“ приключи в края на миналата седмица в полза на компанията, собственик на снимките, като изданието е осъдено да изплати обезщетение в размер на 22 225 лв. „Капитал“ потърси „Телеграф“ за коментар по казуса, но оттам обясниха, че юристите на изданието не знаят за решението на съда, и отказаха да коментират на този етап. Изходът от делото срещу вестник „Монитор“ пък се очаква през октомври. От Guliver коментираха, че решението на съда е важно и с това, че развенчава мита, че всичко в интернет е безплатно и не ти е необходимо разрешение, за да го използваш. Всъщност цялата защита на вестник „Телеграф“ в съда се гради на подобно тълкувание, а именно, че снимките са свалени от „сайтове със свободен достъп“, сред които са посочени и интернет страниците на големи чужди медии, като The Daily Mail например. Елена Василева от Guliver обяснява, че дори и „сайтовете със свободен достъп“ задължително имат секция с правила и условия, които обясняват как може да се използва информацията, публикувана там. Но никой не ги чете. Оказва се - дори и професионалните издатели. „Сайтовете, от които са свалени снимките и са публикувани във вестник „Телеграф“, са собственост на големи медии, които си купуват права да използват снимки, с които да илюстрират материалите си, от Getty Images.“ K

*Еленко Еленков е част от онлайн екипа на „Икономедиа“, издателят на „Капитал“ и „Дневник“


36

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г. technology.capital.bg

ТЕХНОЛОГИИ

Чуждестранните журналисти в Иран са под блокада. Снимки като тази, направена от блогъра Фархад Раджабали, са единствените, достигащи от Техеран

СНИМКА: REUTERS

140 знака свобода* „Зеленото“ движение в Иран може и да не постигна победа, но изпрати важно послание към света: информацията не може да бъде спряна Текст: Калина КАЛЧЕВА, Огнян ГЕОРГИЕВ Инфографика: Антония ТИЛЕВА

Огромна група хора протестира на една от централните улици в Техеран. Ненадейно в нея се врязват мотористи, които всъщност са цивилно облечени членове на паравоенна група, както и стотици униформени полицаи. На няколкостотин метра от истинския сблъсък в настаналото задръстване едно момиче слиза от таксито си, за да види какво се случва. Куршум се врязва в дробовете й, докато стои на паважа. Момичето умира буквал-

но за секунди - на средата на пътя, в ръцете на спътниците си... Тази нелепа смърт можеше да остане просто един от многото инциденти, станали тези дни в Иран. Някой обаче записва на телефона си трагичната картина. Малко по-късно я качва онлайн. Друг я препредава чрез „Туитър“, трети открива името на момичето, а четвърти твърди, че е умряла от нарочен изстрел на паравоенните отряди. Историята на Неда - както се казва 26-годишната иранка става достояние на целия свят в рамките на няколко часа. Иранските власти, разбира се, правят всичко възможно, за да осуетят изтичането на подобни картини към света, и то с ефективността, с която се отличават всички репресивни режими. Чуждестранните журналисти, които отразяват ситуацията в страната, са почти арестувани - повечето от тях в хотел „Естеглал“. Ако това се беше

случило преди десет години, истината за събитията в Иран щеше да умре по същия начин, по който издъхна Неда. Фактът, че това не се случи, а новините от иранските улици продължаваха да пробиват информационната завеса по всички възможни канали и начини, е доказателство за една друга революция, която пристигна в реално време с гръм и трясък. Тя не е онази, на която иранските опозиционери се надяваха, но е не по-малко важна. Иран не е първата държава, в която властите запушват устата на хората, но е първата, в която интернет срази тоталния контрол на информация, който режимът се опита да наложи. Тази победа показва, че да се криеш от света е тактика, обречена на неуспех.

то на резултатите в социалната мрежа за микроблогинг Twitter се появяват първите съобщения на очевидци. Тези сведения за случващото се в Техеран няма да спрат да нарастват лавинообразно в следващите няколко дни и постепенно ще се окажат ако не единственият, то със сигурност основният канал за информация от Иран. Иранци пишат на света за престрелки, протести, за появилото се масово желание за промяна. Властите, разбира се, са подготвени - още в дните преди изборите достъпът до Facebook и Youtube е строго филтриран - други подобни сайтове също са недостъпни, както между другото и мобилната телефонна мрежа. С разрастването на протестите

Откачането от интернет - неуспешно

След определено ниво на популярност на интернет, цензурата става невъзможна.

Тълпите протестиращи пълнят улиците още в утрото на 13 юни, а минути след обявяване-

обаче този контрол се оказва недостатъчен. Разбивка на международния интернет трафик на технологичната компания Arbor Networks ясно показва, че в 13.30 часа по Гринуич на 13 юни рязко е спрян почти целият интернет достъп в страната. Иран обаче не може да си позволи дълго да остане „откачен“ от световната мрежа. При подобно развитие на ситуацията биха пострадали държавната администация, банковият сектор и икономиката. Според експерта по киберсигурност Стивън Спунамор абсолютното спиране на интернет в часовете след началото на протестите е довело дори до... спирането на електрическата мрежа в част от столицата на Иран. Той твърди, че липсата на електричество в Техеран не е нарочен ефект от страна на правителството, а технологичен - електрическата мрежа е управлявана частично онлайн. Така малко по-късно онлайн свързанос-


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

37

ТЕХНОЛОГИИ Защо точно Twitter

Подкрепа

Активистите в Техеран всъщност не използват Twitter за организиране на протести. Социалната мрежа е средството да се стигне до света, да се изнесе случващото се навън. Twitter е по-труден за филтриране, защото има много входове за достъп - чрез приставки към интернет браузъра, допълнителни софтуери и т.н. Заради свободния си приложно-програмен интерфейс всеки може да създаде ново приложение за връзка със социалната

Самата мрежа Twitter отлага планирано спиране на сайта си за поддръжка, за да не пречи на революцията. Google предлага превод на услугите си на персийски. Много съпричастни на протестиращите помагат, като предоставят адреси на нови proxy сървъри. Найголемият сайт за торенти The Pirate Bay започна сайт за протестите, който според основателите му крие IP адресите на потребители му и им осигурява безопасната анонимност.

мрежа за микроблогинг. Още нещо - Twitter е изградена на основата на кратки съобщения (до 140 знака). Лаконичната форма отнема по-малко време, изисква помалко трафик, а в същото време е по-изразителна и въздействаща. Информацията в Twitter е по-прегледна за потребителите - може да се търси по-лесно в реално време и може да се подреди в тематични информационни канали, в които се акумулират съобщенията на много потребители.

Twitter.ir Иран

3000 клипа

са качени в YouTube на 17 юни

Население

ТЕХЕРАН

72 МЛН.

Потребители на интернет

222 хил.

23

съобщения на час са публикувани в Twitter с тема изборите в Иран (#iranelections) в първите дни на протестите

МЛН.

93% от потребителите на Twitter в Иран са от столицата Техеран

ТWITTER ПОТРЕБИТЕЛИ В ИРАН

19 235 28% от населението на Иран са под 14 години

80%

50% от населението на Иран са под 30 години

8 654 от населението са грамотни

май

юни

ИНТЕРНЕТ ПЕНЕТРАЦИЯ В ДЪРЖАВИ С АВТОРИТАРЕН РЕЖИМ Страна

Население (хил.)

Беларус Саудитска Арабия Китай Египет Казахстан Куба Сирия Узбекистан Либия Туркменистан Бирма Северна Корея

9 686 28 162 1 330 045 81 714 15 341 11 424 19 748 27 345 6174 4 829 47 758 22 565

Интернет потребители (хил.)

% от населението

2810 6370 298000 10532 1900 1310 2132 2400 260 70 40 0

29 22.7 22.4 12.9 12.4 11.5 10.8 8.8 4.2 1.4 0.1 0

Източник: internetworldstats.com

тта е подновена, макар и с много ниска скорост. В Иран от години се прилага филтриране на цялата телекомуникационна и интернет комуникация, включително чрез DPI (Deep Packet Inspection) филтриране на всеки конкретен разговор онлайн. В същото време обаче в страната има 23 милиона онлайн потребители, или 1/3 от общото населението на страната. Това са млади и просветени хора (в страната има 80% грамотност), които в голямата си част знаят как да ползват интернет, заобикаляйки забраните. Те са наясно как действат proxy сървърите, чрез които да скрият самоличността си, как да ползват социалните мрежи през допълнителен софтуер и са предпазливи. Уменията, помагали преди да гледат „ неподходящи“ клипчета онлайн, сега правят възможно изнасянето на информация за протестите. Според Итън Зукерман от Berkman Center for Internet and Society в университета Harvard, „колкото по-дълго властите налагат цензура и колкото по-агресивна е тя, толкова по-стимулирани са гражданите да се научат как да я заобикалят“. В Иран говорим за държава, в която за блогване има тежки присъди, които може да са дори смъртни, ако нарушат моралните норми - за това се грижи специална полицейска част. „Иран се отличава като държава, в която блогърите и активните хора в интернет биват преследвани“, коментира за „Капитал“ авторката на изследването „Интернет врагове“ на „Репортери без граници“ Клотилд Льоклоз.

Моusavi1388** В първите дни на протестите в Twitter се появяват по 222 хиляди съобщения с тема изборите в Иран ( #iranelections). Социалната мрежа за микроблогинг е най-мощното оръжие в ръцете на протестиращите, защото е платформа, в която може да се влезе от много места чрез допълнителни софтуерни приложения, а информацията в нея е прегледно подредена (виж карето). Качват се снимки във фотографския сайт Flickr, а традиционните медии, намиращи се все така под блокадата на властите, се позовават на тях при отразяването на протестите. Разбира се, тази непрекъсната, но тънка връзка с Иран е само малка част от общия поток на информация и голяма част от нея не може да бъде напълно потвърдена . Част от информацията в Тwitter с адрес Техеран (1/3 по данни на изследователя Майк Едуардс ) е повторение на съществуващи съобщения. Това говори за осъзнатата комуникационна стратегия спрямо външния свят, а също и за личната кауза на много хора. Според Клей Шърки, преподавател в университета на Ню Йорк, „колкото по-бърза става една медия, толкова по-емоционална е тя. Чувстваме по-бързо, отколкото мислим“. Каченият в

YouTube клип на издъхващата Неда е пример за това. Колкото и цинично да звучи, в пренаситения с информация свят хората биват силно разтърсени само от смърт в реално време.

Защо Иран е важен Иран не е първият случай, в който властта се опитва да заглуши хората. В доклада на „Репортери без граници“ са посочени 12 държави с враждебно отношение към интернет, много от които правят такива неща редовно. През 2004 г. Северна Корея спря всички интернет и мобилни линии в страната, за да „защити севернокорейците от чужди новини“, след като влак с химикали експлодира до границата с Китай и уби 161 души. През септември 2007 г. пък Бирма се постара да затвори всеки възможен канал за информация, когато будистки монаси протестираха срещу военния режим. Тогава на света му отне дни и дори седмици, докато добие поне бегла представа за случващото се зад затворените граници. Както става ясно от статистиката обаче (виж инфографиката), това са страни изключения. В тях интернет разпространението е ужасно слабо (официално в Северна Корея има 2 регистрирани сайта), броят на хората онлайн - пренебрежимо малък, а повечето от институциите и бизнеса там не са свързани с мрежата. Това, което прави случая на Иран уникален, е, че за пръв път държава със средно ниво на интернет пенетрация се опита да наложи пълен контрол над информацията, която излиза от нея, и се провали. „Става невъзможно да спреш потока, дори да имаш високо ниво на техническа експертиза. Дори в Китай (където е наймащабната държавна мрежа за филтриране - бел. авт.) блогърите намират начин да заобикалят цензурата не само технически - те играят с думите, за да вадят съобщения навън“, смята Клотилд Льоклоз. Това, че гласът им не може да бъде напълно заглушен, е добра новина за хората в останалите държави от списъка и за други подобни места по света. Лошото е, че този глас е все още твърде слаб. В списъка попадат страни с интернет пенетрация под 5%. „Така е много по-лесно да се целиш в отделни потребители“, казва Льоклоз. Една от теориите за Иран гласи, че благодарение на филтриращите системи страната вече трупа бази данни за инакомислещите и малко по-късно предстои масирано „прочистване“. Тази бележка вероятно ще си вземат и други режими. Революцията се случи, но явно предстои да бъде отстоявана. K

*Максималния брой знаци в социалната мрежа за микроблогинг Twitter **Името на един от най-популярните ирански Twitter акаунти - по името на опозиционния кандидат Мир Хосейн Мусави.


38

KАПИТАЛ

sport.capital.bg

СПОРТ

Спасяването на Формула 1

това споразумение? Може би най-важният и силен ход на тимовете от ФОТА беше да покажат, че имат сили да излязат от Формула 1 и да направят свои автомобилни серии.

ма нужда от Формула 1, отколкото тя от тях. Оказа се, че никой във ФИА и в компаниите, които притежават търговските права, не иска да провери дали на практика това е така. „Много, много съм щастлив, че показахме разбирателство, защото алтернативата въобще не беше добра“, заяви в този дух Екълстоун след споразумението. Проучване на специализираното издание Formula Money показва, че отборите са способни да откъснат над 2 млрд. долара от годишните постъпления във Формула 1. Според изчисленията осемте членове на ФОТА са донесли 47% от всички отчетени приходи през 2008 г. от спонсорски договори, сделки за доставки на оборудване и технологии, и личния принос на собствениците на тимовете. От общо 2.2 млрд. долара 667 млн. са дошли от спонсорски договори. Изданието изчисли, че кризата в спорта може да доведе до незабавно намаляване на предварителните резервации за билети и по-малкото зрители през следващия сезон, което директно удря по интересите на Екълстоун. Това рискуваше допълнително да затрудни организаторите, които досега плащаха по средно 23.7 млн. долара за домакинство на Гран при. Телевизиите също можеха да поискат преразглеждане на своите договори или дори прекратяването им. „Тези отбори също така харчат големи суми за корпоративно и ВИП гостоприемство по световните трасета и тяхното оттегляне ще бъде допълнителен силен удар по приходите на Формула 1“, обясняват от Formula Money. Според изданието спортът се нуждае от около 550 млн. долара годишно, за да се справи с разходите и пасивите си.

Бранд без съдържание

Феновете преди всичко

Тимовете заплашваха да изпразнят иначе успешния автомобилен бранд от съдържание. Освен че рискуваше да се раздели с отбори като „Ферари“, БМВ, „Макларън Мерцедес“, „Ред бул“, „Тойота“ и други, Формула 1 щеше да се лиши и от най-големите звезди в шоуто - пилотите. Носителите на титли във Формула 1 Люис Хамилтън, Фернандо Алонсо, Кими Райконен изразиха нежеланието си да се състезават в по-слаби серии и вероятно ще последват работодателите си в „Новата Формула“. В дните преди сключването на мира промотърът Бърни Екълстоун каза, че отборите имат по-голя-

В същото време големите тимове във Формула 1 вярваха, че няма да имат проблем да се преборят с малките си конкуренти и да привлекат повече публика. От ФОТА твърдяха, че нейният шампионат ще окуражи влизането на нови участници и че ще има прозрачно управление. От асоциацията обещаха да се вслушват в желанието на феновете и да свалят цените на билетите за зрителите в цял свят, както и по-ниски договори за техните партньори, телевизии и заинтересувани страни. „Най-големите пилоти, звезди, брандове, спонсори, организатори и компании, които са исторически свързани с най-високото ниво на моторспорта, ще са част от тази нова серия“, обясняваха от ФОТА. В началото заплахите на отборите изглеждаха като опит за сплашване и извиване на ръце, защото организирането на нов шампионат изисква както много финанси, така и технологично време - да се изчистят правилата, да се намерят домакини за състезанията и да се подпишат договори със спонсори

Президентът на ФИА Макс Моузли се одтегля след края на мандата Георги ФИЛИПОВ, Мирослав СТОЕВ

Бърни Екълстоун в сянката на „Ферари“ СНИМКА: REUTERS

Последно - Формула 1 няма да се цепи. Вероятността това да се случи е вече само в сферата на теориите. А само допреди дни нещата изглеждаха драматични. В началото всичко изглеждаше като обикновен спор между Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) и организацията на отборите (ФОТА) за правилата за 2010 г., след това премина през фазата на извиване на ръце, показване на мускули и заплахи, за да се стигне до най-големия политически скандал в автомобилния спорт от десетилетия насам. Двете страни минаха през няколко етапа на сближаване и разделяне на позициите, но накрая все пак се разбраха. Според решението на Световния съвет по моторспорт на ФИА от сряда двете страни са съгласни Формула 1 да остане цяла и

27 юни - 3 юли 2009 г.

през 2010 г. „Вярвам, че ще се състезаваме срещу същите тимове, и ще съм шокиран, ако това не се случи“, заяви пророчески в едно от многобройните си интервюта собственикът на „Уилямс“ сър Франк Уилямс. И този път опитният ръководител на един от най-успешните, а сега един от най-верните на ФИА тимове, се оказа прав. Според решенията на Световния съвет по моторни спортове правилата за следващата година остават същите, както през този сезон. Няма да се въвежда таван на бюджетите от 40 милиона паунда (66 млн. долара), каквото беше изричното желание на президента на ФИА Макс Моузли и което заплашваше да доведе до разцепление. За сметка на това тимовете се задължават до две години да намалят разходите си до нивата от началото на 90-те години, без засега да се фиксира конкретна сума. Няма да се организира паралелен шампионат, а старите отбори се задължават да помагат на новите участници. Така вместо два шампионата - един с пет отбора и друг с осем, ще има една обща надпревара с 13 тима, от които три нови - „Кампос“, „Мейнар“ и USF1. В този конфликт имаше от всичко в съвременната дипломация, но накрая се оказа, че отборите са изиграли по-добре картите си. Как се стигна до

БЮДЖЕТ

23.7 млн. долара плащат организаторите за домакинство на кръг от Формула 1.

и телевизии. Силата на ФОТА се оказа в реалните, а не виртуалните стъпки към създаването на шампионат. Това може би изплаши Моуз ли, че организационно отцепниците не стоят толкова зле. Според един от слуховете ФОТА работи активно с най-голямата компания за управление на състезания и спортисти IMG. Само ден преди споразумението с ФИА отборите обявиха календар от 17 състезания и така показаха реални действия. От него стана ясно, че те не планират да вървят в посоката на Бърни Екълстоун - високотехнологични трасета, които да плащат космически суми за домакинство. По-скоро тимовете показаха склонност да се концентрират върху класически за Формула 1 трасета като настоящите домакини на Гран при Великобритания „Силвърстоун“, на Италия „Монца“, писти като „Имола“, Монреал, „Индианаполис“ (САЩ) дори уличното трасе в Аделаида. „Този списък повече прилича на представяне на списък с министри, които ще бъдат назначени, ако бъдат избрани на власт“, коментира състезателният консултант Майк Дрюуър пред „Евроспорт“. Но нямаше как да се отрече силата на потенциалния календар - гарантираната посещаемост.

Нерешените въпроси Споразумението ФИА - ФОТА, което включва и оттеглянето на Макс Моузли след края на мандата, оставя обаче и много нерешени въпроси. Феновете недоволстват от забавянето в развитието на световния шампионат и бавното приравняване на всички болиди, което го превръща в подобие на скучна серия. В спорта вече почти не намират място значими иновации, пилотите карат с гуми само на един производител, а електрониката в болидите им е почти еднаква. Според специалистите Формула 1 трябва да преоткрие себе си, за да се възроди духът на спорта до средата на 90-те години на миналия век. Този дух бавно започна да изчезва след смъртта на Аертон Сена. Последният пилот, който караше хората да застават пред телевизорите, беше Михаел Шумахер, а след неговото оттегляне липсва ясно изявена звезда с подобно обаяние и желание за победа. В ДНК-то на този спорт са високата скорост, повечето иновации и увеличаване на опасността и риска пред пилотите. Неща, които ФИА всячески се опитва да ограничи заедно с бюджетите за нови разработки. „Този спор се превръща в красота“, заяви президентът на пистата „Сепанг“ в Малайзия Датук Махатир наскоро. Този спор в крайна сметка не реши много въпроси, но отвори вратата за създаването на една истинска Формула 1 на взаимния интерес, от който зрителите може би все пак ще получат повече като емоции и зрелище. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

39

imena.capital.bg

ИМЕНА Строители на капитализма

ДИАЛЕКТИКА ски и искрен човек [..]. Много е позитивен, с божествено чувство за хумор и всеотдаен като приятел!“

 Почина Краля на поп музиката МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН. Според разпространената информация легендарният изпълнител е получил сърдечен удар. Идолът на няколко поколения трябваше да изнесе концерти в Лондон тази година след дълго отсъствие от сцената. Реакциите на тъжната новина в света на шоубизнеса са еднозначни. „Той привличаше цялото внимание върху себе си. Беше трудно да го харесваш и трудно да не го харесваш. Ние няма да видим втори като него“, каза популярният водещ Лари Кинг. Приживе Майкъл Джексън има около 750 милиона продадени копия от албумите си и 13 награди „Грами“.

Ахмед Доган обясни, че той е човекът, който разпределя финансите в държавата. ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

Едно на мен, едно на мен... Лидерът на ДПС Ахмед Доган обясни как стоят нещата в държавата

И

маше един виц от мутренските години: Разпределял шефът на групата плячката: „Едно на мен, едно на мен...“ Ядосал останалите бандити и един от тях скочил: „А на теб?“ Тази седмица във вихъра на предизборната си кампания директно от село Кочан, община Сатовча, лидерът на ДПС Ахмед Доган обясни как се разпределят нещата в държавата: „Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на финансирането в държавата.“ В двеминутната

си реч той обясни още, че депутатите нямат власт, защото тя е концентрирана в лидера на партията: „Искам да сте много наясно с този проблем, защото това е важен въпрос. И от гледна точка на проекти, и от гледна точка на тяхното изпълнение, и на оперативни програми тука и т.н., и т.н.“ Изказването му предизвика вълна от недоволство, която се усещаше най-много в интернет. Призивите за гласуване станаха по-силни от всякога и лидерът на ДПС се наложи да дава обяснения: „Когато имаш дефицит на идеи, когато не си осъзнал приоритетите и не разполагаш с концепция за управление, и то в условия на криза, и се хващаш на една обикновена обяснителна схема, значи не просто не си

в час, а си много зле.“ После от Шумен уточни: „ДПС е бацил. Като влезе веднъж, няма излизане.“ Всъщност серията нагли откровения на Ахмед Доган започна още с началото на предизборната кампания. От различни краища на България лидерът на ДПС, който е известен с това, че рядко посещава Народното събрание и още по-рядко заема позиция по проблемите на страната, назидателно размахваше пръст на критиците и даваше съвети и разяснения на избирателите си. В средата на май Доган събра електората на стадиона в Каолиново и отсече: „Аз нямам намерение да живея на друго място. Ние нямаме намерение да живеем на друго място! K

 След дълга игра на шикалкавене депутатът от ДПС ФИДЕЛ БЕЕВ бе задържан и отведен в болницата към Софийския затвор. Това се случи, след като на поредното заседание на съда в началото на седмицата обвиняемият не се явил на процеса срещу него. Според съдия Георги Колев от СГС цялостното процесуално поведение на обвиняемия цели осуетяване на делото. Бившият кмет на Велинград е обвинен за превишаване на права и злоупотреба с власт, докато е заемал поста. Според обвинителния акт общината е ощетена с 16 352 лв. Водачът на листата на коалиция „ЛИДЕР“ и „Новото време“ в Пловдив ЕМИЛ КОШЛУКОВ получи музикално-политическа подкрепа в лицето на Азис. Като знак на признателност костинбродският славей жертва скандалния си имидж и заложи на нова, мъжествена визия. Билбордовете с неочакваното му превъплъщение отправят посланието: „Аз се променям, а вие? Изберете промяната с Емил.“ Самият Азис мотивира смелото си решение с думите: „Ще гласувам за Емо! Защото ми е приятел и бяхме заедно в Къщата, защото е истин-

 Министърът на труда и социалната политика Емилия МАСЛАРОВА внесе своя принос в жътварството. Водачката на листата на „Коалиция за България“ в Хасковски избирателен район даде старт на жътвата в симеоновградското село Троян. Преди да хване сърпа и да върже първия сноп жито, тя получи подарък - престилка с фолклорни мотиви. Новата жътварско-политическа тенденция вдъхнови и председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, който на свой ред яхна комбайна в село Страхилово, община Полски Тръмбеш. „Ако няма инвестиции и нова техника, няма да има желаещи да работят и да се занимават с най-ценното, което имаме и което трябва да спазваме - нашите традиции, българския хляб и мляко, всичко, свързано с българското производство“, пламенно издекламира той.

 АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, член на кабинета на председателя на Държавната агенция за национална сигурност Петко Сертов, внесе граждански иск срещу в. „Дума“ поради публикация с неверни твърдения. Исковата молба е внесена в Софийския градски съд - Гражданска колегия. Искът е за 30 000 лева заради статията, озаглавена „РЗС - патерицата на ГЕРБ“, публикувана на 24.06.09 г., с автор Милена Николова. Според Петров в нея се съдържат „твърдения за мен, които не отговарят на истината. В края на втория абзац на публикацията се твърди следното: „Но за наблюдателните през последните седмици зад РЗС изплува друго име - на „осветената“ ексбарета и неясен бизнесмен Алексей Петров. [Яне] Янев щеше да бъде новатор, ако зад Алексей Петров не се подаваше лицето Бойко Борисов...“

ВИЦ НА СЕДМИЦАТА Вървят по улицата Ахмед Доган и заместникът му Лютви Местан. Местан пита: - Шефе, тоя бацил, дето казваш, че сме... много ли е отро-

вен? - Защо? - попитал Доган. - Абе нещо си прехапах езика...отвърнал притеснено Лютви Местан.


25


27 юни - 3 юли 2009 г.

брой 25, година XVII

44 Сочен конфликт

46

Авточасти на забавени обороти

www.capital.bg

62 Природни печалби

K2

БИЗНЕС БИЗНЕ

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 52 / ИМОТИ 54 / ПРЕДПРИЕМАЧ 56 / ФИНАНСИ 59 / МОЯТ КАПИТАЛ 62

Необичайно щедро предложение

ФИНАНСИ

ЕЦБ отпусна на банките в еврозоната 442 млрд. евро при много изгодни условия Мария ИВАНОВА, Емил ГЬОРЕВ “Ако можех да участвам в процедурата, щях да предложа дори мебелите си като обезпечение, за да ме допуснат.“ Коментарът е на Ерик Нилсен, икономист от американската Goldman Sachs, по повод решението на Европейската централна банка за наливане на ликвидност във финансовите институции от еврозоната.

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Българските банкери се надяват част от средствата да достигнат и до местния пазар

През седмицата ЕЦБ отпусна на подопечните си банки рекордната сума от 442 млрд. евро при лихва 1% и едногодишен срок на погасяване. Този нетипичен ход ясно показва намеренията на банката да отпуши кредитирането на всяка цена. Новината беше посрещната с огромен интерес, като само за ден от заемите се възползваха над 1100 институции. ФИНАНСИ 60

КОМЕНТАР

Излишна ваканция ри месеца преди и три месеца след избори администрацията спира да работи. Такава за съжаление е реалността. Ако имате бизнес и в този момент се опитате да свършите някаква работа, която зависи от министерство, агенция или общинска структура, шансовете ви са нула. Вместо това властта обикаля по села и паланки, вглъбена в своите незначителни предизборни събития. Някои инструменти за подкрепа на компаниите не изискват много средства или усилия и са задължителни не само по закон и не само в кризата. А положителните примери като намаляването на цените на дървесината, което правителството прие миналата седмица, за съжаление само потвърждават общия мързел. Нека примерът с дървообработващите компании не ви подвежда - мярката, която ще даде глътка свеж въздух на фирмите в бранша, беше приета с огромно закъснение. Дори за това обаче не успяха да се преборят в туристическия бранш по отношение на политиката на правителството за стопанисване на плажовете - след като намалиха територията, от която фирмите могат да изкарват пари, управляващите пропуснаха да облекчат и концесионните възнаграждения. В резултат огромен брой плажове тази година ще са безстопанствени. Зад тези проблеми стоят милиони инвестиции и стотици работни места. И вместо армията държавни служители да бездейства, очаквайки новите си началници, може поне да си върши рутинната работа. А управляващите да спрат да мислят кой приближен бизнесмен да възнаградят в края на мандата си и вместо това да поработят в името на целия бизнес. K

Т


42

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

K2 СЕДМИЦАTA М.О.Л. Президентът и главен изпълнителен директор на Ericsson Карл-Хенрик Сванберг ще оглави от 1 януари 2010 г. British Petroleum. Сванберг оставя добро наследство на приемника си Ханс Вестберг. През последните 5 години ръстът на оборота бе средно по 12%.

Цифром

328 лв. стойност на 1000 лв., инвестирани в БГ40 преди една година. Източник: БФБ

Несебър няма да получи улиците на Слънчев бряг РЕШЕНИЕ КФН блокира плановете на икономическото министерство да извади инфраструктурата от държавното дружество „Слънчев бряг“ и да я подари на община Несебър. Такава точка беше вписана в дневния ред на общото събрание, което ще се състои на 27 юни. Срещу предложението се противопоставиха миноритарните акционери, които държат 25% от акциите. При забраната си КФН се позова на нарушения на търговското законодателство и актове, свързани с ценните книжа и корпоративното управление.

„Италчименти“ спира пещите си в България

Лошите кредити отново нарастват

КРИЗА Двата завода на

РЪСТ След отчетеното през

„Италчименти груп“ в България - „Девня цимент“ и „Вулкан“, спират пещите си от началото на август. Основната причина за прекратяване на производството е рязкото намаляване на търсенето на цимент вследствие на икономическата криза, като очакванията са спадът в строителния сектор да се задържи през цялата година, уточниха от компанията. Това е второто спиране на производството в заводите на „Италчименти“ у нас в рамките на тази година. Първото беше през март.

март намаление в обемите на лошите и преструктурирани кредити през април ръстът им продължава, като този при жилищните кредити се увеличава в сравнение с месечното нарастване през януари и февруари (съответно 13.4% и 16.9%). Техният обем достигна 238 млн. лв. Просрочията при потребителските и фирмените заеми растат с понисък темп в сравнение с предходните два-три месеца. Обемът на всички лоши и преструктурирани заеми в края на април е 1.604 млрд. лв.

Сделки и проекти

$/барел 1 барел=158.9 л

125

90

55 18.II.09 39.55 20 25.VI.08 25.XII.08

25.VI.09

Източник: Datastream

ДОЛАР/ЛЕВ 1.58

$/барел 1 барел=158.9 л

1.5138 20.IV.08

1.52

1.34

1.3673 2.VI.09 25.III.09

10.V.09

25.VI.09

Източник: Reuters Investor

 Параходство БРП - Русе, подписа 6-годишен договор за обратен лизинг за четири свои съда с „Иморент България“. Сумата по договора е 4.83 млн. евро.

 Оферти за придобиването на контролен пакет от борсата във Варшава подадоха едни от най-големите оператори - NYSE Euronext, Nasdaq OMX Group, Лондонската фондова борса и Deutsche boerse.

3.VII.08 146.08

1.4

 Застрахователната компания „Булстрад Виена иншурънс груп“ ще увеличи двойно капитала си. Ако увеличението бъде успешно, застрахователят ще набере повече от 10 млн. лв.

 Веригата за бързооборотни стоки „Билла“ ще отвори втори супермаркет в Стара Загора, съобщиха от компанията. Новият супермаркет е 44-ти в страната за веригата.

160

1.46

 Мини „Марица-изток“ ще получи 15.2 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй“ за рехабилитация. Стойността на проекта е 21.4 млн. евро.

 Правителството предостави 843 534 лева за изграждането на общинската, пътната и ВиК инфраструктурата за производствената зона на Костинброд.

ПЕТРОЛ

ИНДЕКСИ SP 500, Ню Йорк FTSE 100, Лондон Nikkei, Токио 100 24.VI.2008 г. = 100

Вече 85% от магазините в мола „Сердика център“ са наети Осемдесет и пет процента от търговските площи, които се намират в изграждащия се търговски и офис център „Сердика център“, вече са отдадени под наем. Това съобщи пред журналисти управителят на центъра Атанас Радев (със сигнална жилетка). Неговите очаквания са

площта да бъде напълно заета до откриването на комплекса, което ще се случи през пролетта на следващата година. Проектът е на стойност 210 млн. евро, а инвеститори са австрийската Sparkassen Immobilien и германската ECE Projectmanagement. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

90 80 70 60 50

25.VI.08

25.XII.08

25.VI.09

Източник: Reuters Investor

СЛОВОМ „Същинското проявление на кризата в металния сектор е свързано с драстичен спад на потреблението на метали, което даде категорично негативно отражение върху търговията със скрап. Последните анализи на световни специалисти в металния сектор обаче сочат, че рецесията в глобалната метална индустрия приключва.“ Иван Златинов, председател на съвета на директорите на „Макметал холдинг“

„Ако пикът на кризата се изразява в намаляване на заплати или тяхното замразяване, нарастване на междуфирмена задлъжнялост, увеличаване на безработицата и увеличаване на държавната подкрепа, то според нас пикът е в този момент.“ Мария Караилиева, мениджър „Бизнес развитие“ в консултантската компания Capital Partners

„Биогоривата не са панацея срещу повишаването на цените на течните горива. Точно обратното, при липса на държавна субсидия те са по-скъпи и от тази гледна точка все още не са конкурентоспособни спрямо класическите течни горива на нефтена основа.“ Камелия Славейкова, изпълнителен директор на „Шел България“

„Когато една банка ви дава пари за даден проект, тя ви вярва. Тя има интерес вие да завършите начинанието си. Ето защо с готовност ще ви помогне да намерите решение на затрудненията си, например като преструктурира задълженията ви.“ Мария Шейтанова, изп. директор на Българоамериканска кредитна банка

„В резултат на световната икономическа и финансова криза през 2009 г. се очаква спадът на активите на банковия сектор в Централна и Източна Европа да бъде по-малък от този в страните от ОНД. Още през 2010 г. обаче активите отново ще отбележат ръст средно с 10%.“ Валтер Демел, старши анализатор на Raiffeisen Zentralbank, Австрия


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

43

kompanii.capital.bg

КОМПАНИИ

Сделка като по масло „Приста ойл“ купи доскорошен унгарски партньор Калина ГОРАНОВА

П

о време на криза инвестициите са рядкост. Когато пък българско предприятие закупи чужда компания - си е направо събитие. Българската компания за моторни масла „Приста ойл“ направи точно това - закупи унгарската фирма Bogdany Petrol. Допреди седмица чуждият завод беше собственост на шест физически лица на възраст между 50 и 60 години. Те обаче решават да се отдадат на заслужена почивка и да капитализират труда си. Така от шестимата собственици като част от мениджмънта остава само един, който притежава 8% от капитала на дружеството. А останалите 92% стават собственост на българския холдинг. Бизнесът между „Приста ойл“ и унгарската компания започва няколко години по-рано. От 2005 г. българската фирма си сътрудничи с унгарската основно в сферата на доставките. „Ние им доставяхме суровини, а от друга страна, използвахме част от мощностите им и те произвеждаха за нас масла на ишлеме“, обяснява Иво Тодоров, оперативен директор на „Приста ойл груп“. От 2008 г. започват разговорите за продажба на унгарското предприятие, като отпреди седмица акциите са собственост на „Приста ойл груп“. Покупката е направена със 100% собствени средства, без никакъв кредит. По думите на Тодоров, въпреки че сме във време на криза, инвестицията не може да бъде наречена рискована, защото „унгарската компания е работещо, и то на печалба, предприятие“. За 2008 г. оборотът на Bogdany Petrol е около 22 млн. евро. Печалбата й за миналата година пък е 1.2 млн. евро. За първото тримесечие на 2009 г. положителната тенденция се запаз-

ва - 450 хил. евро печалба. От „Приста ойл“ не обявиха цената на сделката, но коментираха, че кризата създава възможности да се пазарува по-изгодно.

Унгарски плацдарм Целта на инвестицията е завладяването на нови пазари и разширяването на спектъра на предлаганите продукти. Унгарската компания има малко поразлично производство от това на „Приста ойл“. Те не произвеждат масла, а емулсии, вазелин, специални парафини за изолация. Суровините за тях, както и за маслата оба-

Приходите на унгарската компания за 2008 г. са 22 млн. евро, а тези на „Приста ойл“ 191 млн. лв. че са производни на суровия петрол. „Това означава по-големи покупки на суровини и съответно подобри условия при договаряне на цените“, разказва за плюсовете от сделката Тодоров. Специфичните продукти, които предлага, пък ще разширят палитрата, предлагана от „Приста ойл“. Оттук насетне обаче те ще са под марката „Приста“. „Продаваме всичките си продукти под марката „Приста“, така че това предприятие няма да прави изключение“, обяснява Тодоров. „Използваме глобален маркетинг и компанията майка генерира визията. Смяната на бранда винаги е един стрес, но „Приста“ има достатъчно опит в налагането на своята марка“, продължава той. Към момента унгарското дружество има продажби в 123 страни, като някои от тях са спорадични. Основният пазар е в Германия. Добри продажби Bogdany Petrol прави и в съседните на Унгария страни като Украйна

и Румъния. Изнася също за Русия, както и за някои държави в Латинска Америка и Африка, като Нигерия например. Новите български собственици се надяват, че унгарската й придобивка ще доведе до 25-30-процентно увеличение на продажбите като цяло, както и че досегашното унгарско производство ще бъде удвоено. „Унгарската компания има много голямо стратегическо значение за нас - не само като производство и продажби, но и като логистика“, обяснява Тодоров. „Тя практически ще бъде нашата врата за Централна и Западна Европа“, продължава той.

Време за експанзия Идеите за по-сериозна експанзия на „Приста ойл“ не се изчерпват до очертанията на Стария континент. Цели за по-сериозно навлизане са и Централна Азия, Африка и най-вече Близкият изток. Преди седмица компанията е официално информирана, че е осъществила съществен пробив именно там. И то по отношение на йеменската армия, която ще се снабдява с масла на „Приста ойл“ през следващите 12 месеца по силата на търг за доставка. За разширяването на пазарните позиции в близкоизточния регион голямо стратегическо значение имат производствените мощности на „Приста ойл“ в Турция. „В Близкия изток икономиките ще започнат да преживяват това, което се случваше на нашите географски ширини от 90-те години досега“, обяснява Тодоров. Докато в Източна Европа нов подобен бум не може да се очаква, пазарите в Близкия изток ще се либерализират все повече, а идеята на компанията е да повтори позициите си на регионалния пазар. Към момента тя има представителства в 23 държави. Около 40% от

„До края на 2009 г. „Приста ойл груп „ най-вероятно ще има още нови придобивки“, заяви Иво Тодоров, оперативен директор на компанията СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

производството на компанията е за българския пазар и този процент всяка година намалява. При двусменен режим на работа общите производствени мощности на компанията са за около 200 240 хил. т продукти, а миналата година „Приста ойл“ е продала 174 хил. т общо от всички продукти. Приходите на дружеството за 2008 г. са 191 млн. лв., печалбата е 4.8 млн. лв. Компанията държи около 50-55% пазарен дял в България. Най-големите й чужди пазари са Сърбия, където компанията държи 25% от продажбите там, Румъния - 12%, 5% в Турция и 3% за Унгария преди покупката на Bogdany Petrol. „Българският пазар е много малък като обем“, коментира Тодоров. По думите му сега е най-добрият момент за експанзия, като до края на годината „Приста ойл“ най-вероятно ще има още нови придобивки. „Ако искаш да направиш едно сериозно производство, задължително трябва да търсиш експанзията, обяснява той. Ако си само в България, си оставаш квартален музикант.“ K


44

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМПАНИИ

Сочен конфликт Основателят на ВВВ Пламен Минчев и фондът NBGI влошиха партньорството си Зорница МАРКОВА

Холивудската звезда Леонор Варела се снима за новата реклама на соковете BBB. Актрисата от филма „Клеопатра“ е поредната американска красавица, която е ангажирана от българската фирма, за да рекламира продукцията й.

Преди нея в сесии за ВВВ се изявяваха звездата от филмите „Мумията“ Патриша Веласкес, световноизвестната манекенка Виктория Силвстед и Сандра Видал от латиносериала „Дързост и красота“. Очевидно е, че собственикът на BBB Пламен Минчев обича красотата. По всичко личи, че цени и дързостта. Само ден преди PR отделът на фирмата му да оповести, че Леонор Варела ще се снима в реклама за соковете, Епархийският съд в Никозия забрани на Пламен Минчев да предприема каквито и да било действия с ипоте-

ки и прехвърляния на активи или разпореждания с марката BBB. Минчев е мажоритарен собственик на регистрираната в Кипър „Джистил“. Тя от своя страна е собственик на фирма „Бовис“, която произвежда соковете под марката BBB. Искането за забраната става по молба на фонда за дялови инвестиции NBGI, който е миноритарен собственик в „Джистил“. Но чрез няколко движения инвеститорът е изолиран от ръководството на българското дружество и се оказва със стопен дял. Така фирмата, която

произвежда популярните сокове, влезе в съдебни разпри, които заплашват да се превърнат в латиноамерикански сериал. А соковете BBB държат между 10 и 15 на сто от пазара на натурални напитки в България и са един от големите играчи в този сегмент. Затова и партньори, и доставчици, и клиенти с нетърпение следят действията в тази объркана сага.

Нещо става там За конфликта между собствениците на BBB - бизнесмена Пламен Минчев и базирания в Лондон фонд за дялово инвестиране NBGI Private Equity, се разшумя преди около две седмици. Тогава търговски партньори на българската компания „Бовис“ започнаха да получават едно през друго писма от двете страни на спора. В свое писмо от фонда обясняват, че от началото на 2009 г. техните представители са били извадени от управлението на „Джистил“ и „Бовис“ и това било напълно в разрез с подписаните договорености между NBGI и Минчев. Промените са били направени по инициатива на Пламен Минчев и без знанието на фонда. Писма пристигат и от страна на „Бовис“, макар и по-лаконични. В тях се говори за преструктуриране на дружеството и в тази връзка се иска плащанията към „Бовис“ временно да бъдат задържани. Допълнително към това Минчев в лични срещи с партньори и клиенти изяснява своята гледна точка на конфликта, разказаха източници на „Капитал“. Официално и двете страни отказват коментар. От NBGI казаха, че предпочитат да не дават информация, докато не се стигне до развръзка. „Аз просто упражних правото си на мажоритарен собственик“, заяви за „Капитал“ Пламен Минчев и си запази правото

Пламен Минчев, създател на BBB за коментар.

Изгубеното партньорство Съдружието между фонда и Пламен Минчев започна в началото на 2008 г. Тогава NBGI, в който основен акционер е Националната банка на Гърция (собственик на ОББ), придоби 46.8% от акциите на регистрираната в Кипър „Джистил инвестмънт“ едноличен собственик на „Бовис“. Мажоритарен собственик остана създателят на компанията Пламен Минчев. Близо една година двамата съдружници развиваха успешно BBB, инвестираха в марката, смениха дизайна й. През този период NBGI влага в дружеството 10 млн. лв. По информация на „Капитал“ от началото на 2009 г. дори фондът е започнал да води преговори с Минчев да изкупи всички негови акции. Двете страни дори са се били договорили за цената, имали са и предварителен договор, докато... Докато в един момент фондът разбира, че неговите представители са извадени от управлението на „Бовис“, а съвместната им фирма с Минчев, „Джистил“, вече не е едноличен собственик на BBB. Докато двете страни са водели преговори за бъдеща сделка, в регис-

СНИМКА: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

трацията и на „Джистил“, и на „Бовис“ са направени скоростни промени.

Бързи, смели, сръчни Хронологията на събитията лесно се проследява по вписванията в българския търговски регистър. В началото на годината са сменени директорите на „Джистил“ в Кипър. През април в рамкит е на няколко дни новото ръководство на „Джистил“ подменя съвета на директорите на „Бовис“, като вади представителите на фонда (виж хронологията). Така в съвета на директорите й остават Пламен Минчев и неговата приближена Марияна Николова, а като трети член е вписан Злати Коларов. Тримата из-

Доскорошните партньори сега си общуват предимно чрез адвокати. готвят доклад до „Джистил“, в който казват, че е наложително да се намерят оборотни средства за „Бовис“, която е собственик на марката BBB. Това можело да стане по два начина - чрез кредит или чрез увеличение на капитала. С мотив трудното кредитиране около кризата съветът на ди-


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

45

КОМПАНИИ ректорите предлага втория вариант. „Тъй като в настоящия момент едноличният собственик на капитала няма финансова възможност да реализира самостоятелно такава опция, най-адекватно би било привличането на трето лице инвеститор“, се посочва в доклада. Съветът на директорите дори предлага конкретен бъдещ акционер - компанията „Ноутика“ с едноличен собственик... Злати Коларов. Същият, който дни преди това е вписан в управата на „Бовис“. Новото ръководство на „Джистил“ естествено се съгласяват с всички предложения на тримата директори на „Бовис“. Следва увеличение на капитала и приемане на нов акционер, който придобива 50.05% от акциите на компанията за сокове. И всичко това се случва в рамките на два дни - 23 и 24 април. За NBGI събитията имат един резултат - стопено дялово участие.

Отпор След регистрираните промени мениджърите на „Бовис“ предприемат и действия за прехвърляне на марката ВВВ: в България на „Ноутика“, а в Кипър - на дружеството ITP Establishment, което се предполага, че е свързано с Пламен Минчев. NBGI завеждат дела в двете страни. Определението на Софийския градски съд от 8 юни тази година е, че допуска обезпечение на бъдещ иск по молба на фонда да се признае нищожността на договор за прехвърляне на търговската марка BBB на „Ноутика“. В подобен дух звучи и решението на Епархийския съд в Никозия от 4 юни. На 16 юни по искане на NBGI Софийският градски съд издава обезпечителна заповед сумата от 2 327 440 лв. и налага запор на „Бовис“. Точно толкова е сумата, която е внесена в капитала на „Бовис“ от новия акционер „Ноутика“.

Хипотетично Историята тепърва ще претърпи развитие и към тези факти ще се прибавят нови. До момента обаче официалният отказ на коментар пречи да се обяснят някои съвпадения. Като това например как в един и същ ден (23 април) е имало среща на съвета на директорите на „Бовис“, те са одобрили доклад, с който предлагат да се увеличи капиталът, докладът е бил изпратен на директори-

те на „Джистил“ в Кипър и те са го върнали с отговор, че са съгласни. Как за 24 часа се свиква общо събрание на акционерите на „Бовис“, които одобряват всички промени. Също така поражда въпроси връзката на адвокатите на Пламен Минчев с представителя на новите кипърски директори. От страна на Минчев в търговския регистър се появяват Димитър Смиленов и Борис Еленков. Представител на „Джистил“ при повечето промени от април е Ивайло Балкански. Димитър Смиленов и Ивайло Балкански са от една и съща адвокатска кантора. Димитър Смиленов отказа да коментира казуса с мотива, че е адвокат и като такъв не е упълномощен да отговаря на въпроси. Друга въпросителна поставя фактът, че в съвета на директорите на „Бовис“ влиза човек, който няколко дни след това е предложен за съакционер в компанията. Става въпрос за едноличния собственик на „Ноутика“ Злати Коларов. Неговата компания „Ноутика“ е регистрирана през април 2009 г., а адресът й съвпада с адреса на адвокатската кантора, която обслужва Минчев. Всъщност Коларов е бивш служител на „Бовис“ и Пламен Минчев.

Малка глътка Когато в началото на 2008 г. международният фонд влезе в BBB, беше малко странно, че той придоби миноритарен пакет от акциите. Политиката на фондовете за дялово инвестиране по света е точно такава, но в рискови държави като България те предпочитат да си гарантират по-голям контрол над придобиваната компания. „В повечето случаи търсим мажоритарен пакет, но сме гъвкави и ако компанията, в която инвестираме, има силен мениджърски екип, миноритарният дял също представлява интерес за нас“, коментира при обявяването на сделката директорът на фонда Димитър Гюрджилов. „В случая с „Бовис“ бяхме привлечени от силата на марката ВВВ и традиционното качество на продуктите на компанията.“ Година по-късно вкусът на соковете може и да изглежда горчив за инвестиционния фонд. Но той има шанс отново да се подобри - ако възможно най-бързо се разреши конфликтът между доскорошните партньори.

Хронология на спора за ВВВ Началото на 2008 Фондът за дялови инвестиции NBGI инвестира в производителя на соковете BBB „Бовис“. Това става чрез кипърското дружество „Джистил инвестмънт“, като фондът има 46.8%, а фирма на Пламен Минчев - останалите. Избира се нов съвета на директорите: Пламен Минчев (председател), Марияна Николова, Валентин Николов; Георги Гановски (изпълнителен директор), Димитър Гюрджилов (зам.-председател), Йохан Промбергер. Директори на „Джистил“ са Жанна Нисиоут и Анна Симан.

21 април 2009 Новите директори на „Джистил“ сменят съвета на директорите на „Бовис“, като вадят представителите на NBGI. Остават само Пламен Минчев, Марияна Николова и влиза Злати Коларов. Адвокати на Минчев са Димитър Смиленов и Борис Еленков.

2008

Началото на 2009 Директорите на „Джистил“ в Кипър са сменени с Антонакис Хаджиниколау и Анна Симан. Техен пълномощник е адвокат Ивайло Балкански. От NBGI твърдят, че смяната е без тяхно знание.

24 април 2009 „Банка Пиреос“ издава удостоверение, че по сметката на „Бовис“ са внесени 2 327 440 лв. Акционерите на „Бовис“, вече двама, провеждат общо събрание. „Джистил“ е останал с 49.95%, „Ноутика“ има 50.05%. Приема се нов устав, решава се до пет години капиталът да се увеличи до 25 млн. лв.

Април-май 2009 NBGI вече са уведомени, че са извадени от ръководството на „Джистил“ и че са изгубили от дела си. Завеждат дела пред Софийския градски съд и Епархийския съд в Никозия. Искат да се обявят за нищожни вписаните промени.

2009

23 април 2009 Новият съвет на директорите предлага на „Джистил“ увеличение на капитала на „Бовис“ за набиране на оборотни средства. Предлага се влизането на нов акционер - „Ноутика“, с едноличен собственик Злати Коларов, който да внесе 3 217 500 лв. в капитала - „Джистил“ се съгласява същия ден и се отказва от правото си да участва в увеличението на капитала и да запише нови акции - „Бовис“ провежда общо събрание и одобрява промените.

28 април Минчев и Коларов провеждат заседание на съвета на директорите. Марияна Николова не присъства. Решават да свикат общо събрание на 30 май.

Юни 2009 NBGI изпраща писма до търговски партньори, за да ги уведомят за конфликта - „Бовис“ праща писма до партньори временно да преустановят плащанията си към тях. Второ писмо казва на партньорите да погасяват задълженията си към BBB по сметка не на „Бовис“, а на „Ноутика“.

Следва продължение

ПРИХОД

24 млн. лева са общите приходи от продажби на соковете BBB за миналата година. Те нарастват с около 1.5 млн. спрямо 2008 г.

ЗАГУБА

2.6 млн. лева е загубата на „Бовис“ - производител на BBB, за миналата година.

СОБСТВЕНИК

46.8 процента от соковете BBB придоби фондът за дялово инвестиране NBGI преди година и половина.


46

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМПАНИИ

На полусъединител

Българските производители на авточасти пострадаха от кризата, но са оптимисти за бъдещето Бойчо ПОПОВ

В

сяка антилопа се събужда сутрин с мисълта, че трябва да бяга по-бързо от найбързия лъв или ще бъде изядена. Сутрин лъвът се събужда с мисълта, че трябва

Във фабриката на Grammer се произвеждат седалки и за автобуси, камиони и да бяга по-бързо от найбавната антилопа, иначе ще умре от глад. Така че пазарният успех на фирмата в днешно време зависи и от това доколко сме бързи и работим ли качествено и без грешки. Ако не ставаме все по-добри, скоро ще престанем да бъдем добри.“

По този начин Огнян Василев, директор по качеството на EPIQ Electronic Assembly, коментира състоянието на поддоставчиците за автомобилната индустрия.

Междинни спирания В Ботевград, където компанията има три завода,

се намират две трети от производството на цялата група. Досега инвестицията на дружеството е повече от 20 млн. евро, а приходите за 2008 г. са над 268 млн. лв. Компанията се развива добре, една от малкото високотехнологични инвестиции в страната е, често е дава-

на и за пример по отношение на някои управленски практики. Обаче... световната криза не я подминава. В началото на януари ЕПИК 1 и ЕПИК 2 преминаха на непълен работен график с официална заповед на ръководството. Като резултат служителите получаваха с около 30% по-ниски заплати. Причината според дружеството обаче не е пряко световната криза, а са намалени доставки от поддоставчици. „От януари насам намалихме числеността на персонала съвсем малко. Предпочетохме да плащаме на служителите, дори да не работят на пълна заетост, за да ги запазим при нас. През последните няколко месеца имаме неочаквано големи поръчки към някои от клиентите ни, а след втората половина на годината очакваме да има значително подобрение на пазарната ситуация. Но предкризисните равнища ще бъдат достигнати едва след 1-2 години“, заявиха от компанията. Други два от по-големите играчи в тази индустрия, френската компания Montupet, която има завод в Русе, и японската Yazaki в Ямбол, изглежда, не изпитват затруднения и не се оплакват от липса на поръчки. Преди няколко месеца в русенския завод започна серийно про-

изводство на глави на цилиндър за двигатели за Dacia. Това е част от дългосрочния договор на дружеството със собственика на румънския производител - френската Renault. Според мениджъра човешки ресурси Ивелин Димитров пробите и тестванията на новия продукт

Корейски компании имат интерес към инвестиции в заводи за авточасти в България.

Кое e важно за И корейски компании имат интерес към инвестиции в заводи за авточасти в България - от посолството на страната са поръчали на Камарата на електротехниката в България да изготви анализ на предприятията, свързани с автомобилната промишленост Според анализ на Deloitte Consulting при определяне на ново производство от този бранш инвеститорите взимат под внимание найвече политическите и икономическите


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

47

КОМПАНИИ

дори трактори са отнели пет месеца. В момента продължават изпитанията и пробните серии на части за двигателите на Renault и Audi. Yazaki също работи със стратегически партньор. От началото на тази година фабриката стартира проекта си за производство на кабелни системи

Много производители на авточасти търсят начин да произвеждат и за други браншове.

инвеститора рискове, наличието на квалифицирана работна ръка, езиковата компетентност на населението, инфраструктурата, корупцията и едва на последно място данъчни преференции. Данните са важни и за България, тъй като според допитване на A.T. Kearney до 180 мениджъри на компании от сектора в целия свят близо 40% имат намерение да преместят производствените си капацитети в други страни, а още около 15% са склонни на подобно решение.

СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ

за модела Renault Scenic. Освен това се произвеждат кабели и за всички модификации на Renault Megane. „И двата модела се радват на голямо търсене в Европа и затова от февруари досега успяхме да удвоим обема на поръчките към нас“, казва генералният директор Уве Абрахам. Той предвижда оборотът на компанията да се повиши от 18 млн. евро през 2008 г. на 53 млн. евро през настоящата и ще увеличи броя на служителите си от сегашните 2850 на над 3000 през следващите няколко месеца.

Път, осеян с неравности Не всички производители на авточасти обаче пътуват гладко в кризата. Сред пострадалите производители на авточасти в България е швейцарската компания „Оскар Рюег“, която в Стара Загора сглобява елементи за осветителните системи на автомобили. “Почувствахме осезаемо кризата от ноември насам“, каза за „Капитал“ Цветомира Христова, административен управител на „Оскар Рюег България“. Компонентите, които се произвеждат там в момента, са предназначени предимно за Audi, Volkswagen и Daimler. През ноември спадът на поръчките бе около 15% и тъй като

производството във фабриката е предимно ръчно, през последните месеци се е наложило и пропорционално намаляване на персонала. Сега обаче мениджмънтът отчита намаление на поръчките с около 50% спрямо предкризисните равнища. Oт януари досега са съкратени 6% от персонала и е преминато към четиричасов работен ден, за което служителите получават 50 на сто от трудовото си възнаграждение и още до 120 лв. допълнително. „В момента изживяваме време, изпълнено с безпрецедентни предизвикателства. Автомобилната индустрия, основния пазар на Melexis, пострада особено тежко от световната финансова и икономическа криза. 2008 г. е белязана от незадоволителни резултати за компанията“, признава и Диана Димитрова, финансов директор на „Мелексис България“. Цялостно финансовата година е донесла 9% по-малко приходи спрямо предходната. Оперативната печалба на групата е спаднала от 20% на 16%, което означава 29.6 млн. евро по-малко. Мениджмънтът на компанията е решил да намали глобално персонала си с 10% по програма, започната през октомври миналата година и на практика приключена през януари. „Българският клон също даде своя принос. Периодично се спира производството във всичките ни 3 фабрики за срокове от няколко дни до 2.5 седмици. Това беше направено и в София. Максимално използваме възможностите за намаляване на работното време за всичките си служители в Германия и Белгия, но за съжаление в България няма такива държавни програми“, разказва Димитрова. Това според нея би трябвало да позволи на “Мелексис” да реализира спестявания, да подобри брутните печалби в дългосрочен план и да осигури генерирането на достатъчно оборотни средства през следващите няколко тримесечия.

ДЯЛ

39% от авточастите, които ще се сглобяват в западноевропейски заводи през 2015 г., ще бъдат произведени в Източна Европа.

мер прави и седалки за автобуси, камиони, трактори... Днес мениджмънтът се опитва да избегне съкращения на част от 570-те си служители, като ги изпраща в други отдели на компанията. ЕПИК пък отдавна разчита и на други технологични браншове. Компанията разработва елементи за телекомуникациите („Сони“), битова индустрия („Тефал“, „Ровента“, „СЕБ груп“, „Калор“ и др.) и санитарно-медицинска техника (IEM, „Tефал“). Melexis също не разчита само на автомобилостроенето. Около 70% от продажбите на компанията

се генерират от автомобилната индустрия, а останалите 30% се дължат на телекомуникационния, медицинския и индустриалния пазар. „Ние също работим по въвеждането на нови продукти, през есента се предвижда да се въведе в експлоатация нова поточна линия в различен бранш“, казва и Цветомира Христова от „Оскар Рюег България“. Така се оказва, че в кризисните времена добрите мениджъри стават все поизобретателни в търсенето на нови възможности пред бизнеса. И може би точно това ще ускори края на кризата.

Едно ново име често стои в началото на добро партньорство.

NA и Кумерио станаха

Още една възможност Все повече световни производители на части за автоиндустрията търсят начин да произвеждат и за други браншове, за да намалят по този начин рисковете за бизнеса си. Този пример е подет и от част от българските компании. Германският производител на седалки Grammer, който произвежда автомобилни седалки в Трудовец, напри-

Две водещи фирми на пазара на медта – Норддойче Афинери и Кумерио се обединиха в една компания, която ще посреща предизвикателствата на бъдещето. Това ново силно обединение сега има и ново име.

Аурубис – червеното злато. www.aurubis.com


48

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМПАНИИ

Кой иска да стане металург

ности“, каза и Георги Прохаски, представител на облигационерите, които имат вземания за общо 695 млн. лв. Облигационерите никога не са искали да управляват „Кремиковци“. Всички преговори обаче се провалиха и сега те са изправени пред варианта да поемат собствеността. “Ако има състезателност между два плана, това ще бъде най-голямата изненада в казуса „Кремиковци“ и добър знак за неговото бъдеще“, коментира заместник-министърът на икономиката Нина Радева. „Чуваме всякакви слухове - че оздравителни планове пишат Прамод Митал и Валентин Захариев, до момента обаче не сме видели нито един“, каза и Банков. Бившите собственици обаче като че ли нямат

Синдикът и облигационерите в „Кремиковци“ подготвят оздравителни планове за комбината Десислава НИКОЛОВА

П

онеделник, 29 юни, сградата на Софийския градски съд. Това са мястото и датата, на които ще стане ясно дали „Кремиковци“ ще работи в бъдеще. А важният детайл е колко инвеститори ще влязат в съда с дебели папки, в които е описано как ще се оздравява комбинатът. Засега е ясно само, че те може да са нула, а в най-добрия случай - четирима. Сигурно потвърждение, че пишат такъв документ, има от синдика и от представителите на облигационерите. Но не е ясно какво предвиждат плановете, нито дали ще бъдат внесени. Другите набедени „оздравители“ са двамата предишни собственици на „Кремиковци“ - Прамод Митал и Валентин Захариев. Представители на Митал не бяха открити, а Захариев отрече да има ин-

Екзотични намерения

терес. Ако никой не внесе оздравителен план, дружеството ще бъде разпродадено на части.

Двамата спасители Двамата полусигурни автори на план за избягване на ликвидацията - синдикът Цветан Банков и облигационерите, не дават детайли за идеите си. Никой от тях обаче не се похвали, че е намерил стратегически инвеститор, с който да изпълнява плана. Засега е ясно само, че и в двата плана се предлага частните задължения на „Кремиковци“ (от около 1 млрд. лв.) да бъдат капитализирани и по този начин кредиторите да придобият акции. Така комбинатът ще заработи с минимални вложения за оборотен капитал и екоинвестиции. “Работим по въпроса с оздравителния план. Ликвидацията е най-лошият вариант за комбината“, казва Банков. “В момента не можем да уточним подроб-

От нула до четири са кандидат-оздравителите на „Кремиковци“ СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВАОферта в последната минута „Булгаргаз“ обяви на 16 юни конкурс за продажба на вземането му от „Кремиковци“ за 106 млн. лв. Оферти се подават до 30 юни. До май, преди „Булгаргаз“ да спре подаването към комбината, дългът постоянно растял. Сега вече е ясна сума, затова и обявихме конкурса, обясни директорът на газовата

компания Димитър Гогов. Това обаче е частично вярно, защото „Булгаргаз“ поднови доставките. Гогов не каза кои са кандидатите и как предпочита да бъде изплатен дългът (веднага или разсрочено), но коментира, че най-добре е купувач да са облигационерите. С тях не са били водени каквито и да било разговори.

или поне такова е становището на Валентин Захариев, който в момента е собственик на ОЦК Кърджали. В средата на април досегашният собственик Прамод Митал в писмо до премиера сензационно обяви, че е готов да напише оздравителен план. Другият голям въпрос пред инвеститорите е държавната помощ. При приватизацията през 1999 г. бяха отписани държавни вземания. В момента размерът им е 698 млн. лв. с лихвите и те са вписани под условие в списъка на кредиторите. Съдът отмени вземането, но държавата обжалва. Ако отпадне, найголемият кредитор на комбината са облигационерите, ако не правителството държи 42% от вземанията и ще продължи да има решаваща дума за бъдещето на дружеството. K

Пълният текст на www.capital.bg

Всички детайли на www.vwn.bg g

лни я от склад а и ц е Сп лoжени пред

До 25% отстъпка в зависимост от модела за ограничено количество.

ЗАЯВЕТЕ И ЗАПЛАТЕТЕ УЧАСТИЕ ДО 1 ЮЛИ И ПОЛУЧАВАТЕ 10% ОТСТЪПКА!


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

49

КОМПАНИИ

Компанията очаква бъдещ инвеститор, който няма да се уплаши от дълговете й

СНИМКА: SKY EUROPE

Гъсти облаци над SkyEurope Словашката авиокомпания поиска съдебна защита от кредиторите си Маргарита НАСЕВА

Атмосферата около словашката SkyEurope постепенно се нажежава и обещава трудно и напрегнато лято за една от най-големите нискотарифни авиокомпании в Централна и Източна Европа. Градусът на напрежението достигна връхната си точка в понеделник, когато тя поиска съд в Братислава да й осигури защита от нейните кредитори, за да може ръководството да реорганизира дълговете и дейността на фирмата. По време преструктурирането словашката компания заяви, че ще спазва съществуващите договори с доставчиците си и те ще получават редовно заплащане за услугите, които предоставят, а билетите на клиентите й остават валидни. Уточнението бе необходимо, след като в понеделник следобед неин самолет бе задържан от управата на парижкото летище „Орли“ заради неплате-

ни месечни такси според австрийската агенция АРА. Това е изключително рядка мярка, е заявил говорител на летището. До редакционното приключване на броя самолетът не беше напуснал „Орли“. Няма проблеми в работата на компанията, полетите се изпълняват всекидневно и няма промяна в разписанието на полетите от и за България, уточни за „Капитал“ Красимир Танев, директор продажби в компанията. В момента тя изпълнява всекидневни полети по дестинациите София - Виена, лети и между Бургас и Виена, Прага и Братислава. От централата в Братислава също потвърдиха, че не са правени промени в разписанията, и обещаха, че няма да бъдат отменяни полети.

Мрачно лято за SkyEurope Проблемите на компанията съвсем не са от вчера. Те са свързани с огромните й дългове и с това, че от създаването й през 2001 г. тя така и не успя да излезе на печалба. През последните седмици натискът върху нея постоянно се усилваше. Чрез реклами в печата чешката компания Beyond Interactive, с която си партнира от 4 години, призоваваше кредиторите да отправят искания към авиокомпанията за връщане на задълженията й. Словашката информационна агенция SITA смята, че именно този натиск е принудил SkyEurope да поиска съдеб-

на защита от кредитори, която ще важи за целия Европейски съюз и ще спечели време за ръководството да преструктурира компанията и да я направи по-привлекателна за евентуален нов инвеститор. Към 31 март 2009 г. нетният дълг на SkyEurope Holding, която е собственик на 100% от SkyEurope Airlines, възлиза на 59.4 млн. евро, уточниха от компанията. Един от големите й кредитори е основният акционер в нея - фондът York Global Finance. Той притежава 29.93% от акциите на SkyEurope Holding (Focus Capital Investments има 9.74%, а останалите се търгуват на борсата). Още от края на миналата година словашката компания започна да договоря отсрочки на задълженията си към York. Последната едномесечна отсрочка бе постигната на 15 юни, когато бе крайният срок за изплащането на заема от 15 млн.

ЗАГУБИ

9 млрд. долара ще са загубите на авиационната индустрия през 2009 г., прогнозира Международната асоциация за въздушен транспорт.

евро, отпуснат през декември 2007 г., и на 10 млн. евро, отпуснати през септември 2008 г. По всяка вероятност именно финансовите проблеми на SkyEurope са довели и до прекратяване на договора за лизинг на шест самолета Boeing 737 от страна на лизинговото дружество GECAS. В началото на годината машините са били върнати заради закъснения в лизинговите вноски, твърди агенция Dow Jones. В момента компанията разполага с 10 самолета в своя авиопарк, с 4 по-малко, отколкото преди година. Надежди за финансова глътка въздух се появиха в края на миналата година и бяха свързани с регистрирания в Гибралтар фонд Longstock SAPO Limited. Той предостави мостов кредит в размер на 10 млн. евро със заявлението, че впоследствие може да влезе и като акционер в компанията. Но това така и не се случи. Идеите за нов инвеститор обаче не са повехнали. Неотдавна изпълнителният директор Джейсън Битър заяви, че SkyEurope се нуждае от финансова инжекция на стойност около 20 млн. евро. На запитване на „Капитал“ говорител на компанията потвърди, че е заявен интерес от една инвеститорска група.

Участта да си пионер В много отношения от SkyEurope гордо отчитат пионерската си мисия - тя е единственият листван на борсата нискотарифен превозвач в Централна Европа (от 2005 г. акциите й се търгуват във Виена и Варшава), а вече е и първият, прибегнал до защита от съда, за да се спаси от краха. В компанията обаче не го казват с притеснение, а по-скоро с гордост, очаквайки, че в законовия срок от девет месеца и половина ще успеят да намерят верния път към печалбите. Още от първия полет през 2002 г. нискотарифният превозвач трупа негативни финансови резултати и оцелява главно благодарение на кредити. За първите три месеца на годината компанията отчете нетна загуба в размер на 15.1 млн. евро и спад на годишна база с 32% на продажбите до 31.9 млн. евро. През последните две години SkyEurope се преструктурира и съсредоточи дейността си около три летища - в Братислава, Прага и Виена. Няколко губещи дестинации бяха премахнати. Като резултат словашкият превозвач успя от месец на месец да подобри фактора натоварване на полетите си през последните шест месеца (това е съотношението между броя на пътниците и броя на наличните седалки в самолетите). През лятото компанията обяви, че ще обслужва 33 дестинации в 16 държави. По принцип през лятото словашкият превозвач намалява маршрутите, които се използват главно за бизнес пътувания, и увеличава курсовете, които обхващат популярни туристически дестинации и се из-

ползват от летовниците, уточниха от компанията. От компанията се надяват тя да излезе по-силна след преструктурирането. Точно това вече се случи на редица авиокомпании от САЩ, където само преди четири години част от най-големите авиокомпании за вътрешни полети - United Airlines, Delta, Northwest, работеха в процедура по фалит. И трите превозвача излязоха от периода по-малки, но и финансово по-здрави. Въпросът е дали американският опит ще бъде приложен успешно и в Словакия.

Ниски цени срещу кризата По принцип оцеляването на нискотарифните превозвачи в кризата е по-лесно, защото не са изложени на рисковете от спада в товарните превози и полетите на дълги разстояния, твърди Геоф ван Клаверен от Wxane BNP Paribas. И все пак някои се справят потрудно от други. Лидерът сред нискотарифните превозвачи в Европа - ирландската Ryanair, отчете за миналата година първата си загуба от 20 години насам. Колоритният директор на компанията Майкъл О'Лиъри прогнозира „кървава баня“ тази зима сред конкурентите, тъй като управляваната от него компания се готви да отговори на кризата, като свали цените с 20%, за да запълни местата в самолетите си. Въпреки загубата си компанията не се чувства притеснена и планира да разширява самолетния си парк от 181 до 202 броя през лятото и до 244 през следващото лято. Унгарската Wizz Air също се справя относително успешно с кризата. Тя успя да завземе пазарен дял и увеличи броя на превозените пътници до почти 6 милиона през 2008 г. На изложението в Париж този месец компанията сключи с производителя на самолети Airbus договор за покупка на 50 самолета от А320 на стойност около 3.8 млрд. долара. Тя разполага с авиопарк от 24 самолета и възнамерява да го удвои през следващите две години, отнемайки от пазара на конкурентите си SkyEurope, easyJet и Ryanair. Вероятно амбициите й не са въздух под налягане, защото за първите пет месеца на годината компанията превози с 30% повече пътници, отколкото за същия период на 2008 г. Най-важният фактор сега е цената на билета, обяви формулата на успеха на Wizz Air изпълнителният й директор Йозеф Варади. Макар че easyJet увеличи броя на превозените пътници с 1.8% през първите пет месеца, кипърецът от гръцки произход Стелиос Хаджийоану, чието семейство контролира 38% в базираната във Великобритания компания, неколкократно критикува ръководството на easyJet заради хаотичното разрастване и за договора с Airbus за покупка на 109 самолета. K


50

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КОМПАНИИ

Златната ябълка Директорът на Apple Стив Джобс тихомълком се завръща, за да довърши кръстоносния си поход към технологичния връх Маргарита НАСЕВА

Стив Джобс превърна Apple в една от най-дискутираните теми

остана съкровена човешка трагедия, а за трети - знаков корпоративен казус.

Стив Джобс се завърна и „победителят е iPhone“. Дали е съвпадение, че две изключително важни събития за компанията се случват по едно и също време? Едва ли. Някои съзряха в случката майсторски режисиран PR, за други тя си

„Потребителите дават своя глас и победителят е iPhone.“ Първото изявление на изпълнителния директор на Apple Стив Джобс от януари насам се завъртя във всички сфери на медийното пространство. Това е първото появяване на харизматичния технологичен и маркетингов гуру от близо половин година, когато той временно се оттегли от ръководството на компанията. Същия ден репортер на агенция Reuters съобщи, че го е видял в кампуса на Apple в Калифорния. Носел е традидиционните черно поло и дънки. Излязъл е, разговаряйки с друг човек, качил се е в черен автомобил и отпътувал. За медиите и инвеститорите това бе доста-

тъчен знак да приемат, че директорът визионер се завръща в ръководството на Apple. Още в събота вестник Wall Street Journal разкри, че преди два месеца в Тенеси 54-годишният Джобс е претърпял трансплантация на черен дроб. Информацията бе потвърдена от болницата, където е осъществена трансплантацията. „Джобс се възстановява добре и прогнозата е отлична“, заяви пред Франс прес Джеймс Ейзън, един от директорите в Методистката университетска болница към Института по трансплантация, където е извършена операцията. Видимото отслабване на Стив Джобс през последната една година стана причина за множество спекулации относно здравето му и съответно дали той ще е способен да остане в ръководството на компанията. С не-

говото управление през последните 12 години се свързва налагането на най-успешните продукти на Apple като iPod и iPhone. Това е и причината инвеститорите директно да свързват здравословното състояние на директора визионер с перспективите за развитието на самата Apple.

Болестта на Apple Мениджмънтът на компанията предпочита да не се вдига шум около здравословното състояние на своя началник още от 2004 г., когато той бе успешно опериран от рак на панкреаса. През 2008 г. обаче Джобс видимо започна да слабее. Това повдигна въпроса дали не се отнася за рецидив на туморното заболяване. През януари самият Джобс леко повдигна завесата на секретността и заяви, че видимото му отслабване се дъл-

истинска

жи на „нарушен хормонален баланс“. Няколко дни по-късно обаче той излезе в шестмесечен отпуск по болест, признавайки, че здравословните проблеми са се оказали по-сериозни, отколкото се е мислело първоначално. Акциите на компанията веднага се сринаха до най-ниската им стойност от 78.20 долара (16 януари). Здравословното състояние на Джобс през последните шест месеца и перспективите той да се завърне станаха корпоративна новина номер едно през последните дни и разпалиха обществен дебат дали е етично и законно да се предоставя допълнителна информация по въпроса. Самата компания така и не направи официално изявление, като нито потвърди, нито отрече съобщенията в медиите. Трябва ли инвес-

В ТОЗИ БРОЙ

ГЕОРГИЕВА, вдъхновяваща АНТОАНЕТА ДИРЕКТОР HR И АДМИНИСТРАЦИЯ

силна жената на

СПИСАНИЕ ЗА ДЕЛОВАТА ЖЕНА

ТЪРСЕТЕ

БРОЙ 5 ОТ 19 ЮНИ


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

51

КОМПАНИИ е важна част от бранда на компанията и един от ключовите й активи, смята тя. Предоставянето на тази информация обаче би било нарушение на един от строгите принципи, които въведе Джобс след завръщането си в Apple работата в режим „стелт“. Първоначално той бе наложен, за да може компанията да се предпази от конкурентите си, но впоследствие допринесе за създаването на цяла една самоподдържаща се екосистема. Тя запълва информационния вакуум около Apple и се оказва едно от основните оръжия за харизмата на бранда, коментира австралийското издание Sydney Morning Herald. Със своите иновативни продукти Apple стана явление в технологиите, а сега е на път да се превърне и в

Маркетингов законодател в света, но ревниво пази в тайна личния си живот титорите да разполагат с тази лична информация за здравето на Джобс, за да могат по-добре да управляват инвестиционните си портфейли в условията на рецесия? Основание в полза на подобна претенция е допускането, че ролята, която харизматичният гуру има за успеха на компанията, е ключова. Той е смятан за креативната сила, която стои зад фурора на тема Apple, откакто се завърна в нейното ръководство през 1997 г. след 12-годишно отсъствие. „Не, това е личен въпрос и е редно да остане тайна“, смята Уилям Спиър от адвокатската компания Bryan Cave в Атланта. Информацията трябва да бъде известна само на борда на директорите, допълва той. Асошиейтед прес уточнява, че правилата, наложени в корпоративна Америка от Комиси-

СНИМКА: REUTERS

ята по фондовите борси и ценните книжа (SEC), не задължават фирмите да дават данни за здравословното състояние на своите директори, освен ако те не представляват „информация от важно значение“. „Тази област не е добре изяснена. [...] Определено има инвеститорски интерес, но това не означава, че инвеститорите трябва да бъдат уведомявани“, коментира Алекса Периман, професор по мениджмънт от бизнес училището към университета в Тексас. На другия полюс в обществения дебат е Нел Миноу, специалист по въпросите на корпоративното управление в компанията за проучвания Corporate Library. Директорът на една публична компания не може да си позволи лукса да пази тайна по важни здравословни въпроси, особено когато самият той

Твърде вероятно е появяването на легендарния шеф на Apple да преследва и рекламна цел. То се случва малко след като говорител на компанията обяви, че през първия уикенд след пускането на новия iPhone 3GS са продадени един милион апарата. Apple се слави с находчивите си маркетингови трикове. Компанията разчита, че в общественото пространство ще се вдига много шум около достойнствата на продуктите й, и този шум ще дойде от легионите запалени и лоялни фенове на марката. Като че ли те са най-ценният маркетингов арсенал на Apple. Когато феновете обсаждат магазините на Apple, пускат снимки в социалната мрежа Facebook или човъркат последните слухове около компанията, на практика те разпалват искрите на вълнението и трепетното очакване, които са синоними на марката.

hr lemhdfzp m` cndhm`r` hÉʾ¼ÒÄÄ  eÐÁÆÎľÉÊÍÎ ľÉÊÍÎ Î  lÁÉÄÀÂÈÖÉÎ lÁÉÄÀÂÈÖÉÎ oÉ·ÇÉ¿Ç·ãÁÅÄÁÊÇÈÑÉã¾·ãºÅ»¿ÏĿɼã ÏÄĿɼ¼ãã Ä·ºÇ·»¿ãÄ·ãÈÆ¿È·Ä¿¼ã"(.ã¿ã°hÂʸãÄ·ãfpã ¸ãÄ·ãf ¸ã fpã p üĿ»½Ñǿɼã¹ã_Ѻ·Ç¿¶¬ ¶¬

„Apple работи зад стена от мълчание, която подхранва разговорите около компанията в общественото пространство“, отбелязва Майфенуи Макгрегър, PR специалист от Frank Public Relations. Според нея явлението е възможно единствено благодарение на модерните продукти и услуги на компанията. „Ако продуктът не е достатъчно добър, шумът ще затихне.“

УСПЕХ

1 млн. апарата от новия iPhone 3GS бяха продадени в първите три дни, при положение че продуктът бе пуснат на пазара само в осем държави.

Apple без Джобс? Еретичната навремето мисъл от шест месеца вече е един успешен експеримент, чиято кулминация бе пускането на пазара на новия iPhone 3GS. Моделът предлага по-голяма скорост, батерия с по-дълъг живот и възможности за видеозаснемане. Макар премиерата му да не бе съпътствана от обичайните тълпи пощурели фенове, които обсаждаха магазините при предишните версии на iPhone, статистиката за продажбите е категорична. През първите три дни (на практика първия уикенд) от телефона бяха продадени един милион бройки, и то при положение че бе пуснат само в осем държави. Предишният модел се появи едновременно в 21 страни и от него също бяха продадени един милион в рамките на първия уик-

енд. „Инвеститорите ще осъзнаят, че Apple се справя добре и в отсъствието на Стив Джобс“, коментира Джефри Фидикаро от Susquehanna Financiall Group. Възможно е дори силните продажби и новият продукт да отвлекат вниманието от здравословното състояние на Джобс. Анализатори прогнозират, че завръщането на технологичната икона ще бъде поетапно. Вероятно Джобс постепенно ще заеме нова роля, като ще се фокусира върху стратегическите въпроси и обмислянето на следващите продукти на Apple. Според информацията във вестник Wall Street Journal в началото той може да работи на непълно работно време. Възможно е всекидневното управление да остане в ръцете на финансовия директор Тим Кук, който се натовари с тази функция от оттеглянето на Джобс през януари до днес. И по всичко личи, че приемникът се справя добре успешно пусна в продажба на нов модел, отбелязва ръст на нетната печалба за първите три месеца на годината с 15.2% спрямо същия период на 2008 г., вдигна акциите на компанията с 60%... Макар Стив Джобс да означава повече за Apple, отколкото който и да било друг директор, връщането му едва ли ще доведе до радикални промени в пътя и политиката на компанията. Рано или късно ще станем свидетели на края на една важна глава в историята на Apple, след което компанията ще започне да пише нова. Според сайта www.mashable. com в нея Apple би трябвало да се свързва повече с иновативната философия на Джобс, а не толкова със самия него и неговите методи на работа. Защото все пак Apple продава компютри и технологочни продукти, а не само харизма. K

ГОЛЯМА ЛЯТНА ОФЕРТА в малки обяви 8публикации на единичен модул

200лв.

8 публикации на двоен модул

330лв. Цените са без ДДС.

mǼ»ÂŽ¼É¼ãÄ·À ¾·ÈÂʽ¿Â¿É¼ m mÇ Ç¼» »ÂŠŽ¼ ½ ɼ ɼãÄ Ä·À ·À ¾¾··ÈÈÂÊʽ ½¿ ¿Â¿É¼ ¿Â¿ Â¿É Â¿ ɼ¼ Á·Ä»¿»·É¿ãÄ·ãã ÁÁ··Ä» Ä»¿» ¿»·É ·É¿ã ·É ¿ããÄ· ¿ Ä·ã VVV BHN AFBHN>@V@QCR VV V VV V BHN BHN BH N AF AFB BHN B HN>@ HN N>>@@V@ V@QC V@QC QCR CR

Промоцията важи от 1 юли до 31 август 2009 г. За да запазите място за вашата малка обява и допълнителна информация, моля, свържете се с нашите рекламни консултанти: тел. 02 9376 444, e-mail: reklama@capital.bg


52

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

СТОКИ И ПРОДАЖБИ

Хапки „Антикриза“

Пазарът на сладолед се свива, но с малко Мара ГЕОРГИЕВА

Сладоледите на клечка и във фунийка имат 70% пазарен дял СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА „Във време на свити финанси хората може да се пренасочат към по-евтини продукти, към други марки или производители. Но няма да се лишат от сладолед“, подчертава Кристиян Йончев, търговски директор на Jimmys.

По-малко

Ние продаваме забавление, не само сладолед“ - думите са на Ървин Робинс, съосновател на американската сладоледена империя Baskin Robbins. Макар изречен в друго време и по друг повод, цитатът обяснява липсата на сериозни сътресения на пазара на сладолед в България в кризата.

„Сезонът започна силно. До втората половина на май продажбите на сладолед растяха и в обем, и в стойност“, отчита Георгиос Макридопулос, изпълнителен директор на „Нестле айс крийм България“. Но вместо очаквания и обичаен пик през юни пазарът отчита задържане и дори лек спад в търсенето. Производителите смятат, че това са първите отпечатъци на кризата в сектора, но отдават дължимото и на

дъждовния юни. Иван Джамбазов, мениджър маркетинг и продажби на „Дарко“, обяснява задържането на продажбите със забавянето на туристическия сезон. „Миналата година първите гости пристигнаха в курортите в края на април, а сега - в края на май. В резултат част от местата за продажба на сладолед отвориха с около 20 дни закъснение от обичайния график“, отбелязва Джамбазов. Кристиян Йончев също свързва ограниченията в продажбите с кризата. „Заради липса на пари в брой някои търговци не могат да се разплатят с производителя, държат фризерите празни и не поръчват ново зареждане веднага след изчерпване на количествата. Ликвидността на един фризер е няколко дни. Но по-

някога следващото му зареждане е след месец“, казва Йончев. И подчертава, че това е кешов пазар и отложените плащания са по-скоро изключение, а не правило.

По-евтино След като през март увеличиха цените си с между 6 и 10%, големите производители засега не са притеснени. Очакванията за спад на продажбите обаче се задълбочават. Причината е в промяната на потребителските нагласи. „Има определено пренасочване към сладоледи в пониския ценови сегмент. Средният сегмент почти изчезна“, казва Георгиос Макридопулос. Така около 40% от продажбите се извършват в ниския сегмент. Засега средният сегмент държи 17% от пазара. Сладоле-

дите в този клас се продават на цени от 70 стотинки до 1.50 лв. за бройка и над 2.70 лв. за литър - при семейните опаковки. До втората половина на май премиум сегментът държеше много добри позиции и дори бележеше 3-5% ръст в обем спрямо миналата година, но сега се отчита задържане, отчита Ивета Михайлова, маркетинг мениджър на „Нестле айс крийм България“. Според нея първоначален ефект от кризата е постарателното търсене на найдоброто съчетание между цена и качество. „Хората все повече оценяват парите си и купуват по-добрия продукт, с повече добавена стойност“, казва Михайлова.

По-ново Засега прогнозите са, че паза-

(О)СИГУРЕН КАПИТАЛ добрият анализ е критично важен Абонирайте се за

non-crisis

100 лева / 1 година / спестявате 23% + подарък ссокоизстисквачка Solac LC 6200 169 лева / 2 години / спестявате 35% + подарък прахосмукачка LG Всеки абонат може да получи карта за клуб "Икономедиа". Заявете своята карта на www.economedia.bg/club или на тел. 02/ 93 76 349 АБОНИРАНЕТО ЩЕ ВИ ОТНЕМЕ САМО НЯКОЛКО МИНУТИ, АКО: /

/

10106-300509

PLAN


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

53

СТОКИ И ПРОДАЖБИ рът ще запази обема си от 2008 - около 90 - 100 млн. бройки годишно. Точните изчисления на продадените количества и на пазарните позиции на компаниите обаче са затруднени от сивия сектор и регионалния характер на част от продажбите. Според Иван Джамбазов множество квартални фирми и фирмички държат общо около 5-8% от пазара и произвеждат главно насипен сладолед. Обичайна практика е тези дребни играчи да възлагат на друг изработването на сладолед на клечки или във фунийки, тъй като инвестицията в такива машини не е по силите на всеки. Според различни маркетингови проучвания четири фирми имат над 10% пазарен дял в обем през миналата година. „Нестле айс криийм“ запазва лидерските си позиции и държи 40% от продажбите в количества. „Дарко“ е с 14%, „Изида“, Добрич - с 12%, „Карил и Таня“, Ямбол - с 11%. „Дени“, Велико Търново, е с 6%, а софийският производител „Джимис“, който се включи на индустриалния пазар през 2006 г. и продава само в премиум сегмента - с 5%. Делът на компаниите в стойност обаче е различен в зависимост от това дали продават евтини или скъпи продукти. Агенциите отчитат 48% за „Нестле айс крийм“ за 2008 г.Други ледени изкушения Приемането на страната в ЕС ограничи продажбите на сладолед по улиците. Причините са в строгите изисквания за хигиена и в порасналите претенции на купувачите. Премина и пикът на откриването на подвижни обекти за сладолед, който се продава от витрини. Това е т.нар. висок сладолед - на купчини, богато украсен с плодове, шоколад, ядки. „Тези продажби не бележат понижение, но не се и засилват“, отчита Иван Джамбазов от „Дарко“. На едно и също ниво се задържат и продажбите на торти от сладолед, отчита Ивета Михайлова от „Нестле айс крийм“. Според нея продажбите в този сегмент ще продължат да бъдат ограничени, тъй като обикновено стават при поспециални случаи - главно за празници. От „Джимис“ обаче са по-големи оптимисти - компанията вече предлага бутиковите си торти и в търговските вериги, а не само в собствените си сладоледени къщи.

Следват „Дарко“ - с 18%, „Изида“ - с 12%, „Карил и Таня“ - с 10%, „Дени“ - с 5%. Има и множество регионални лидери, които не могат да бъдат уловени от маркетолозите. Но някои от тези фирми, като „Чичо Чарли“ в Пловдив и „Марси“ в Бургас например, вече се стремят и към национално покритие. Сравнение с миналата година не може да се направи и по още две причини. В края на 2008 г. гръцката „Евга“ се оттегли от българския пазар. В началото на този сезон обаче има нов продукт - отново от Гърция - сладоледите „Кри-кри“. Те се произвеждат в Серес от едноименната компания и са по-скоро във високия ценови сегмент, обясни Александър Петров, мениджър замразени и охладени продукти в „Амперел“ - дистрибутор на марката. „За нас навлизането в тази наситена категория не е спонтанно решение. Обмисляме го от миналата година и знаем, че пазарът чакаше нещо ново“, казва Петров. Според предварителните проучвания, които дистрибуторската компания е направила, продажбите на сладолед в страната растат с 15% годишно в стойност. Затова планира развитие „стъпка по стъпка“. „Намалението тази година е натрупано през зимните месеци. В местата за импулсни покупки няма отклонение в

продажбите“, казва Александър Петров и обяснява, че успехът им ще зависи от правилното позициониране на точките за продажба.

По-нататък В последните две години и половина „Нестле айс крийм“ инвестира 6 млн. евро в завода си във Варна, който по решение на мениджмънта на компанията трябваше да поеме производството на сладолед и за румънския пазар. „Във време на криза обаче фирмите са внимателни с инвестициите“, казва Георгиос Макридопулос и уточнява, че тази година не планират понататъшно развитие на производството. Но пък ще продължат да отделят средства за реклама, за осигуряване и подобряване на качеството на продуктите и обслужването на клиентите. Кристиян Йончев твърди, че „Джимис“ ще продължи да инвестира в изграждането на национална мрежа, структури за продажба и в човешки ресурси. „Дарко“ също продължава да оптимизира магазинната си мрежа и да инвестира в нови точки за продажба. И все пак - никой не може да избяга от кризата. Тази година успехът ще бъде с тези, които имат най-адекватни предложения като отношение цена - качество. K


54

KАПИТАЛ

imoti.capital.bg

ИМОТИ КАРТА НА РУСЕ ЗА КАНДИДАТ КУПУВАЧИ

1 акан

в

2 5

ник

тел ободи р Осв

3

п Бул. Ли

ИНВЕСТИТОР

я

ари

4

лг . Бъ

„Мармег“ ООД, „Хипо Алпе-Адриа лизинг“

Бул

Пазарът на търговски площи в Русе може да потопи някои инвеститори

1 Danube Mall

3 Galleria Russe

Яна БОДУРОВА

2 Mega Mall Ruse

4 Grand Plaza

Р

Ако изключим стилните им костюми, дипломатическите черни лимузини, паркирани наблизо, и десетките зяпачи,

в масовия случай също облечени като за прием, в тази сцена няма нищо необичайно. Още по-малко ако под сините каски на главите им случайният минувач не разпознае лицата на вицепремиера Ивайло Калфин, единия от собствениците на „Приста ойл“, Пламен Бобоков, управителя на „Денси строй“ Марин Згурев и кмета на града Божидар Йотов. Причината за струпването им на толкова малко място е началото на строителството на най-големия

търговски център в Русе - Grand Plaza. Всъщност за кмета Йотов правенето на първа копка на някоя бизнес сграда не беше необичайно събитие през миналата година. През 2008 г. в Русе започна изграждането на пет търговски центъра, като се очаква след завършването им общата площ на новите магазини в града да достигне 152 хил. кв.м. Това число нарежда петия по големина град в България на първо място по брой на търговските про-

5 Mall Russe

На 20 март 2008 г. е направена първата копка на „Дунав мол“ в гр. Русе. Ключовата разлика между този и останалите проекти за мол в града е ориентацията му – не е разположен в централната част на града, а на пътните артерии, водещи към Силистра, Варна, София и Гюргево.

КВ.М.

1000 900

юни 2009 2011

800

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ:

23 300 кв.м

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В МОЛОВЕ НА 1000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

700 600 500 400 300 200

СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ

100 0

DANUBE MALL

Тутр Бул.

на

Ду

а Бул. Ц

Градът на моловете и неоправданите надежди анен майски следобед преди малко повече от година. В парка, намиращ се до кръстовището на два от ключовите булеварди на град Русе - „Липник“ и „Цар Освободител“, четирима мъже с по лопата в ръка усилено копаят зелената ливада.

27 юни - 3 юли 2009 г.

Април 2010 г. София

Източник: Colliers

Пловдив Варна

Велико Търново

Бургас

Русе

Общо България

ÎÊ¿ÑÄÌÍÐÙÍÀØÄÌÇÄ

ŸÊÄÉпÌÃÙÏ¢ÄÀÍÁ¬¿È ÂÍÊÄËÇÞÑÊÍÂÇÐÑÇÖÄÌÉÍËÎÊÄÉÐÁÐÑÏ¿Ì¿Ñ¿§ÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌ®¿ÏÉ°ÍÓÇÞ§ÆÑÍÉÁÎÏÍÕÄÐÌ¿ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄ ¢ Ì ¢ÄÀÍÁ Ì¿ÐÉÍÏÍ Æ¿ÎÍÖÌ¿ ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍ Ì¿ Ì¿È ÂÍÊÄËÇÞ Á ÐÑÏ¿Ì¿Ñ¿ ÊÍÂÇÐÑÇÖÄÌοÏÉ )NDUSTRIAL0ARK3OFIA%AST§ÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌ®¿ÏÉ°ÍÓÇÞ §ÆÑÍÉ ÇÔÑÄÊÇÏ¿ÆÉ¿Æ¿ÊÇË¿ÊÉÍÎÍÁÄÖÄÆ¿ÌÄÂÍ )03% Ä ÎÙÏÁÇÞÑ Ç Ì¿È ÂÍÊÞË ÇÌÑÄÂÏÇÏ¿Ì ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌ Ç ÊÍÂÇÐÑÇÖÄÌ ÎÏÍÄÉÑ ÁÏÄÂÇÍÌ¿Ì¿°ÍÓÇÞ ÉÍÈÑÍØÄÀÙÃÄÏÄ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÁÙÏÔÒÑÄÏÄÌÐÍÀØ¿ÎÊÍØÍÑ ÃÉ¿®ÏÍÄÉÑÙÑÐÑ¿ÏÑÇÏ¿ÁÌ¿Ö¿ÊÍÑÍ̿®ÏÍÕÄÐÙÑÎÍÆ¿ÉÒÎÒÁ¿ÌÄÑÍ Ì¿ÑÄÏÄÌÇÑÄ ÎÏÍËÞÌ¿Ñ¿Ì¿ÐÑ¿ÑÒÑ¿ÇË Æ¿ÄÃÌÍÐÉÍÌÐÍÊÇÿÕÇÞÑ¿ÇËÎÏÇÉÊÝÖÇ ÎÏÄÆÐÄÎÑÄËÁÏÇ ɿÑÍÁËÍËÄÌÑ¿ÍÉÏÒÎÌÄÌÇοÏÕÄÊÇÏ¿ÌÄÑÄÏÄÌÌ¿Ã ÃÉ¿ É¿ÑÍÎÏÍÕÄÃÒÏÇÑÄÆ¿ÍÐÑ¿Ì¿Ê¿Ñ¿Ö¿ÐÑпÁÎÏÍÕÄÐÌ¿ÓÇÌ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÄ §ÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿ÐÑ¿ÏÑÇÏ¿ÐÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÑÍÌ¿ÎÍÃÆÄËÌ¿Ñ¿ÇÌ¿ÃÆÄË Ì¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ ÃÍÐÑ¿ÐÙØÄÐÑÁÄÌ¿Ö¿ÐÑ ÉÍÞÑÍÍÑÁ¿ÏÞÁÏ¿ÑÇÆ¿ÏÄ¿ÊÌÍÑÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍ̿пËÇÑÄÐÉÊ¿ÃÍÁÄÇÔ¿ÊÄÑ¿Ì¿ÊÍÂÇÐÑÇÖÌÇÞÕÄÌÑÙÏ®ÏÍÕÄÐÙÑ ÎÏÍÃÙÊÅ¿Á¿ÁÄÖÄÌÞÉÍÊÉÍËÄÐÄÕ¿ÇÄÃÍÐÑ¿ÐÊÍÅÄÌ ÐÙÎÙÑÐÑÁ¿ÌÐÇÆËÄÐÑÁ¿ ÌÄÌ¿ÐÙØÄÐÑÁÒÁ¿ØÇÌ¿ÃÆÄËÌÇÇÎÍÃÆÄËÌÇÉÍËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÎÍÄÑ¿ÎÌÍÇÆÂϿŠÿÌÄ Ì¿ ÎÊÍØ¿ÃÉÍÁÇ ÇÌÅÄÌÄÏÌÇ ËÏÄÅÇ ÍÀÐÊÒÅÁ¿ØÇ ÕÞÊ¿Ñ¿ ÑÄÏÇÑÍÏÇÞ Ì¿ ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÌÇÞοÏÉ®ÏÄÃÐÑÍÇÐÑ¿ÏÑ¿Ì¿ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÑÍÌ¿ÑÌ¿ÏÃÍÁÄÅÿØÇ ÁÏÙÆÉÇÍÑÎÏÇÊÄÅ¿Ø¿Ñ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿uÁÍÃÍÐÌ¿ÀÃÞÁ¿ÌÄ Ï¿ÆÃÄÊÌ¿ÒÊÇÖÌ¿ É¿Ì¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÄÊÄÉÑÏÍÆ¿ÔÏ¿ÌÁ¿ÌÄ Â¿ÆÍÐÌ¿ÀÃÞÁ¿ÌÄ ÍÀÔÍÃÄÌÎÙÑЬÍÁÇ´¿Ì ÇÂÊ¿ÁÌÇÎÙÑÌÇÎÍÃÔÍÃÇÉÙËοÏÉ¿ Ñ¿É¿ÖÄÉÍ¿ÑÍÂÍÁÍÏÇËÆ¿ÐÑ¿ÏÑ ÌÄÉ¿ÇË¿ ËÄÎÏÄÃÁÇÃÐÄ¿×ÌÍÑÍÐÙÐÑÍÞÌÇÄ̿οƿϿÇÐÇÑÒ¿ÕÇÞÑ¿ÍÉÍÊÍÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÌÄ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄÑÍÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿ ŸÊÄÉпÌÃÙÏ¢ÄÀÍÁ ®ÍÏ¿ÃÇ Æ¿ÑÏÒÃÌÄÌÇÑÄ ÒÐÊÍÁÇÞ Á ÎÍÊÒÖ¿Á¿ÌÄÑÍ Ì¿ À¿ÌÉÍÁÍ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄ Æ¿ ®ÏÄÃÐÄÿÑÄÊÌ¿°ÙÁÄÑ¿Ì¿£ÇÏÄÉÑÍÏÇÑÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÌÍ ËÍÌÑ¿ÅÌÇÃÄÈÌÍÐÑÇÎÍÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÐÉÊ¿ÃÍÁÇÑÄÀ¿ÆÇ ÁËÍ Ì¿c®¿ÏɧÌÃÒÐÑÏÇÞu°ÍÓÇÞ§ÆÑÍÉsÇÒÎ ËÄÌÑ¿ÐËÄÐÄÉÍÌÕÄÌÑÏÇÏ¿ÊÇÍÐÌÍÁÌÍÁÙÏÔÒÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒ Ï¿ÁÇÑÄÊÌ¿0ALADIN0ROPERTY$EVELOPMENT Ï¿Ñ¿ Æ¿ÉÍÞÑÍÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄÑÍÄÇÆÕÞÊÍÍÐÇÂÒÏÄÌÍ­Ö¿ÉÁ¿ËÐÒËÄÏÄÌÍÎÑÇ ËÇÆÙËrÏ¿ÆËÏ¿ÆÞÁ¿ÌÄÑÍsÌ¿ÎÏÇÌÕÇÎÌÍÃÍÂÍÁÍÏÄÌÍÑÍÎÏÍÄÉÑÌÍÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄ ÁÌ¿È ÉÏ¿ÑÙÉÐÏÍɧ˿ËÄÎÏÍÄÉÑÌ¿ÂÍÑÍÁÌÍÐÑÆ¿ÎÙÏÁÇÞÄÑ¿ÎÍÑÎÏÍÄÉÑ¿Ç ËÍÅÄËÁÄÃ̿¿ÿÎÍÿÃÄËÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÕÇÞÑ¿Æ¿ÇÆÿÁ¿ÌÄÌ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÌÍÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄ ©¿ÉÁÇпÎÏÄÃÇËÐÑÁ¿Ñ¿Ì¿ÌÍÁÇÞÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌοÏÉ ­ÐÁÄÌË¿Ø¿ÀÌÍÐÑÑ¿Ì¿ÎÏÍÄÉÑ¿ ÐÏÄÃÍÐÌÍÁÌÇÑÄËÒÎÏÄÃÇËÐÑÁ¿ÄÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÑÍËÒËÄÐÑÍÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÉÍÄÑÍÄÁÍÃÄØ ÉÏÇÑÄÏÇÈÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿ÄÃÇÌÑ¿ÉÙÁÎÏÍÄÉÑ ÊÇÆÍÐÑÑ¿ÃÍ°ÍÓÇÞÇÃÁ¿Ñ¿ÍÐÌÍÁÌÇÐÒÔÍÎÙÑÌÇÉÍÏÇÃÍÏ¿uË¿ÑÇÐÑÏ¿ÊÇÑÄ c±Ï¿ÉÇÞsÇc´ÄËÒÐs ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÌ¿Ñ¿ÀÊÇÆÍÐÑÃÍÊÄÑÇØÄÑÍÇÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌ¿Ñ¿ÁÏÙÆÉ¿ÐÅÎÊÇÌÇÞÑ¿°ÍÓÇÞ ®ÊÍÁÃÇÁ¿Ͽ ¤ÊÇÌ®ÄÊÇÌ ÃÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÍÃÍÎÏÇÌ¿ÐÞÑÆ¿ÎÏÄÃÇËÐÑÁ¿Ñ¿Ì¿Ñ¿ÆÇÊÍÉ¿ÕÇÞuÑÍÁ¿ÐÄÃÍÉ¿ÆÁ¿ÇÍÑÇÌÑÄÏÄÐÙÑÌ¿Ï¿ÆÊÇÖ ÌÇÑÄÌ¿ÄË¿ÑÄÊÇ°ÎÄÕÇ¿ÊÌÍÇÆÂÏ¿ÃÄÌÇÞÑÍÀÔÍÃÄÌÎÙÑÌ¿Ì¿ÐÄÊÄÌÍÑÍËÞÐÑÍÁÐÙÐÄÃÐÑÁÍØÄÒÊÄÐÌÇÇÍÀÊÄÉÖÇÑÏ¿ÓÇÉ¿ ÉÙËοÏÉ¿ªÍÉ¿ÕÇÞÑ¿ÄËÌÍÂÍÒÃÍÀÌ¿ Æ¿ØÍÑÍÆ¿ØÍÑÍÉ¿ÑÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÍÏ¿ÆÐÑÍÞÌÇÄØÄÎÍÉÏÇÁ¿ÆÍÌ¿ÐÏ¿ÃÇÒÐÉË ÐÌ¿ÐÄÊÄÌÇÄÌ¿ÃËÊÌ ¡ÑÍÏÍÑÍÂÍÊÞËÍÎÏÄÃÇËÐÑÁÍÄÌ¿ÊÇÖÇÄÑÍÌ¿ÃÍÀÏÇ Ì¿ÃÄÅÃÌÇÇÌÄÐÉÙÎÍÐÑÏÒÁ¿ØÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÏÄ×ÄÌÇÞÆ¿ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄ Ì¿ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿Ñ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÇËÍØÌÍÐÑÇ¡ÐÙÖÄÑ¿ÌÇÄÐÌ¿ÊÇÖÇÄÑÍÌ¿Ï¿ÀÍÑÌ¿ÏÙÉ¿ÁÏ¿ÈÍÌ¿Ð ÎÍÃÔÍÃÞØ¿ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÞÇÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÆ¿ÎÏÇÃÁÇÅÁ¿ÌÄ ÎÏ¿ÁÇÎÏÍÄÉÑ¿ÍÑÂÊÄÃÌ¿ÑÍÖÉ¿Ì¿ÀÙÃÄØ¿Ñ¿ËÒÄÉÐÎÊÍ¿Ñ¿ÕÇÞ ÍØÄÎÍ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÄÌ ±ÏÄÑÍÑÍÎÏÄÃÇËÐÑÁÍÄÐÎÍÊÒÖÊÇÁÇÞÇÃÍÀÏÄÇÆÀÏ¿ÌÎÏÍÃÒÉÑÇÉÍÌÕÄÎÕÇÞ¡ÄÉÇο̿¿ÉÕÇÍÌÄÏÇÑÄ ÁÆÄÊÇÏÄ×ÄÌÇÞÆ¿ ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÑÍÆÇÎÏÍÄÉÑÇË¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÇÐÀÍ¿ÑÍÎÇÑÇÎÍÆÌ¿ÌÇÞ ÉÍÇÑÍÁÄÖÄпÒÖ¿ÐÑÁ¿ÊÇÁÎÍÃÍÀÌÇÎÏÍÄÉÑÇÁ µÄÌÑÏ¿ÊÌ¿¤ÁÏÍοu¶ÄÔÇÞ °ÊÍÁ¿ÉÇÞ ¯ÒËÙÌÇÞ ²Ì¿ÏÇÞ©ÍÌÕÄÎÕÇÞÑ¿ÎÏÄÃÁÇÅÿÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÎÊÍØÇÆ¿ÎÏÍÇÆ ÁÍÃÐÑÁÍ ÊÍÂÇÐÑÇÉ¿ÇÐÉÊ¿ÃÇÏ¿ÌÄ ÎÍÊÆÁ¿ØÇÎÏÄÃÇËÐÑÁ¿Ñ¿Ì¿ÇÆÂÏ¿ÃÄÌ¿Ñ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿É¿ÉÑÍÆ¿ÍÑÿÁ¿ÌÄÎÍÃÌ¿ÄË Ñ¿É¿ÇÆ¿ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÌ¿ÐÍÀÐÑÁÄÌÇÀ¿ÆÇ ÁÉÊÝÖÇÑÄÊÌÍcÃÍÉÊÝÖsÖÏÄÆÎÏÍÿÅÀ¿Ñ¿Ì¿ÍÀÍÐÍÀÄÌÇοÏÕÄÊÇ ÐÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Æ¿¿Ã¿ÎÑÇÏ¿ÌÄÌ¿ÑÙÏÐÄÌÇÑÄÎÊÍØÇÌ¿ÑÄÏÄÌ¿ ®ÏÄÆÂc®¿ÏÉÇÌÃÒÐÑÏÇÞ °ÍÓÇÞÇÆÑÍÉrÎÍÊÒÖÇÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÑÆ¿ÇÌÁÄÐÑÇÑÍÏÍÑÎÙÏÁÇÉÊ¿ÐÌ¿À¿Æ¿Ñ¿Ì¿¦¿ÉÍÌ¿Æ¿ Ì¿ÐÙÏÖ¿Á¿ÌÄÌ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÑÄ ¦¿É¿ÉÙÁÑÇÎÉÍËοÌÇÇÄÌ¿È ÎÍÃÔÍÃÞØ)03% )03%ÄÎÍÃÔÍÃÞØÆ¿ÉÍËοÌÇÇÐ×ÇÏÍÉÃǿοÆÍÌÌ¿ÃÄÈÌÍÐÑuÍÑ0, Æ¿ÌÇË¿Á¿ØÇÐÄÐÊÍÂÇÐÑÇÉ¿ÇÃÇÐÑÏÇÀÒÕÇÞ ÐÎÄÃÇ ÑÍÏÐÉÇÃÏÒÅÄÐÑÁ¿ &-#'SÇÓ¿ÏË¿ÕÄÁÑÇÖÌÇÉÍËοÌÇÇ ÃÍÓÇÏËÇ Æ¿ÌÇË¿Á¿ØÇÐÄÐÊÄÉÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍu¿ÐÄËÀÊÇÏ¿ÌÄ Ì¿ÄÊÄÉÑÏÍÌÌÇÄÊÄËÄÌÑÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÌ¿ÏÄÆÄÏÁÌÇÖ¿ÐÑÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÌ¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÌ¿Ñ¿ÇÌÃÒÐÑÏÇÞ ±ÏÞÀÁ¿Ã¿ÇË¿ËÄÎÏÄÃÁÇà ÖÄÎÍÐÑÄÎÌÄÌÌÍ É¿ÉÑÍÌ¿ÁÐÞÉÙÃÄÁÃÏÒÂÇÑÄÂÍÊÄËÇÐÑÍÊÇÕÇÁ¤ÁÏÍο ØÄÀÙÃÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌ ÃÍÐÑÙο̿ÑÄÅÉÍÑÍÁ¿ÏÌÇÉ¿ËÇÍÌÇÁÂϿÿÇÃÄÈÌÍÐÑÑ¿Ì¿ÑÍÆÇÑÇÎÉÍËοÌÇÇØÄÐÄÇÆÌ¿ÐÞÇÆÁÙÌÏ¿ËÉÇÑÄÌ¿°ÍÓÇÞªÍ É¿ÕÇÇÑÄ ÉÍÇÑÍØÄÑÏÞÀÁ¿Ã¿ÇÆÀÄÏ¿ÑÑÄÆÇÓÇÏËÇ ÑÏÞÀÁ¿Ã¿ÎÏÄÃÊÍÅ¿ÑÃÍÐÑ¿ÑÙÖÌÍÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÇÕÄÌÍÁÇÏ¿ÁÌÇØ¿ ÉÁ¿ÊÇ ÓÇÕÇÏ¿ÌÏ¿ÀÍÑÄÌÎÄÏÐÍÌ¿ÊÇÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÄÍÑÒÐÊÒÂÇuÁÐÇÖÉÍÑÍÁ¿)03%ØÄËÍÅÄÿÎÏÄÃÊÍÅÇÌ¿ÐÁÍÇÑÄÉÊÇÄÌÑÇ ©¿ÉÁÇпÒÐÊÒÂÇÑÄ ÍÑÉÍÇÑÍØÄËÍ¿ÑÿÐÄÁÙÆÎÍÊÆÁ¿ÑÐÍÀÐÑÁÄÌÇÕÇÑÄÌ¿ÄË¿ÑÄÊÇÑÄÌ¿ÎÍËÄØÄÌÇÞÑ¿ )03%ØÄÎÏÄÃÊÍÅÇÄÃÌ¿ÎÍ ÉÍËÎÊÄÐÌ¿É¿ÏÑÇÌ¿ÁÎÏÄÃʿ¿ÌÇÑÄÒÐÊÒÂÇ É¿ÑÍοÏÉÙÑØÄÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÎÏÇÞÑÌ¿Ï¿ÀÍÑÌ¿ÐÏÄÿ Ç ÃÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÇ ÒÃÍÀÐÑÁ¿ Æ¿ Ï¿ÀÍÑÄØÇÑÄ u ÀÄÌÆÇÌÍÐÑ¿ÌÕÇÞ À¿ÌÉÍÁÇ ÍÓÇÐÇ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÞ Æ¿ ÔÏ¿ÌÄÌÄ Ë¿ÊÉ¿ ÐÂϿÿ Ð ÍÓÇÐÌ¿ÇÔÍÑÄÊÐÉ¿Ö¿ÐÑ ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÑÇÆ¿ÊÇÆ¿ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÐÄËÇÌ¿ÏÇÇÏ¿ÀÍÑÌÇÐÏÄØÇ®ÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÇÞÑÓ¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅ ËÙÌÑÌ¿)NDUSTRIAL0ARK3OFIA%ASTØÄÎÍÆÁÍÊÇÌ¿Ì¿ÄË¿ÑÄÊÇÑÄÿÐÄÉÍÌÕÄÌÑÏÇÏ¿ÑÇÆÕÞÊÍÁÙÏÔÒÀÇÆÌÄÐ ÃÄÈÌÍÐÑÑ¿ÐÇ ©¿ÉÙÁÄÇÌÑÄÏÄÐÙÑÉÙËÏ¿ÆÊÇÖÌÇÑÄÑÇÎÍÁÄÎÊÍØÇ ÑÌ¿Ïr"UILT TO SUITsÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÇÆÂÏ¿ÃÄÌÇÆ¿ÌÒÅÃÇÑÄÌ¿Ì¿ÄË¿ÑÄÊÞ ÇÊÇÆ¿ÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÎÍÊÆÁ¿ÌÄÐÎÄÉÒÊ¿ÑÇÁÌÇ ¡ÉÍÌÕÄÎÕÇÞÑ¿Ì¿)03% ÍÐÁÄÌÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍÑÍÌ¿ÑÌ¿ÏÐÑ¿ÌÿÏÑÌÇÐÎÄÉÒÊ¿ÑÇÁÌÇÐÉÊ¿ÃÍÁÇÎÊÍØÇ ÉÍÇÑÍпÐÌ¿È Ë¿ÐÍÁÇÌÑÄ

ÏÄÐÍÑÐÑÏ¿Ì¿Ì¿Ì¿ÄË¿ÑÄÊÇÑÄ Ï¿ÀÍÑÇËÇÎÍÉÍÌÕÄÎÕÇÞÑ¿rBUILT TO SUITs¡ÄÖÄÇË¿ËÄÇÆÂÏ¿ÃÄÌÑ¿ÉÙÁÐÉÊ¿Ã ÑÍÁ¿ÄÊÍÂÇÐÑÇÖÌÇÞÑ ÕÄÌÑÙÏÌ¿ÁÍÃÄØ¿Ñ¿ÃÇÐÑÏÇÀÒÑÍÏÐÉ¿ÉÍËοÌÇÞ©¿ÁÄÌ­ÏÀÇÉÍ°ÂϿÿѿÄÐÏ¿ÆÂÙÏÌ¿Ñ¿Æ¿ÐÑÏÍÄÌ¿ÎÊÍØÍÑÉÁËÌ¿ÑÄÏÄÌ ÍÑÉÁË®ÏÄÃÇÍÉÍÊÍÐÄÃËÇÕ¿Æ¿ÎÍÖÌ¿ÔËÄÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÌÄÂÍÁÍÑÍÏ¿Æ×ÇÏÄÌÇÄ ÉÍÄÑÍÍÖ¿ÉÁ¿ËÄÿÀÙÃÄÆ¿ÁÙÏ×ÄÌÍ ÎÏÄÆÌÍÄËÁÏÇÑ­ÀØÇÞÎÏÍÄÉÑÌ¿ÃÔÁÙÏÊÞÉÁËBUILT TO SUITÎÊÍØÇ É¿ÑÍÎÏÍÃÒÉÑÙÑÄÇÆÕÞÊÍÐÙÍÀÏ¿ÆÄÌÐÉÍÌÉÏÄÑÌÇÑÄ ÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞÌ¿Ì¿ÄË¿ÑÄÊÞ ÐÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÄÌ¿ÍÎÕÇÞÆ¿ÎÍÐÊÄÃÁ¿ØÍÆ¿ÉÒÎÒÁ¿ÌÄÎÏÇÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÌÍÃÍÂÍÁÍÏÄÌÇοϿËÄÑÏÇ ©¿ÉÁÇпÒÐÊÍÁÇÞÑ¿Æ¿Æ¿ÉÒÎÒÁ¿ÌÄÌ¿ÄË¿ÌÄÌ¿ÎÍËÄØÄÌÇÄÇÊÇÐÂϿÿuÐÏÍÉ ÕÄÌÍÁÇÏ¿ÁÌÇØ¿ÇÃÏ °Ñ¿Ï¿ÄËÐÄÿÎÏÄÃʿ¿ËÄÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÇ̿οƿϿÒÐÊÍÁÇÞ É¿ÑÍÆ¿ÎÙÏÁÇÑÄÌÇÌ¿ÄË¿ÑÄÊÇÐËÄÎÏÄÃÁÇÃÇÊÇËÌÍÂÍÃÍÀÏÇ ÎÏÄÓÄÏÄÌÕÇ¿ÊÌÇÒÐÊÍÁÇÞ °É¿ÉÁÇÒÃÍÀÐÑÁ¿ØÄÏ¿ÆÎÍʿ¿ÌÍÁÇÞÊÍÂÇÐÑÇÖÄÌοÏÉ ©ÍËÎÊÄÉÐÙÑØÄÎÏÄÃʿ¿ÎÍÃÌ¿ÄËÐÉÊ¿ÃÍÁÇÎÊÍØÇ ÎÍÆÁÍÊÞÁ¿ØÇÂÙÁÉ¿ÁÍÐÑÁÏ¿ÆËÄÏ¿Ì¿Ì¿ÄÑ¿Ñ¿ÍÑÉÊÇÄÌÑÇÑÄÎÊÍØÇ Ã¿Á¿ØÇÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÆ¿Ï¿Æ×ÇÏÄÌÇÄÇÄÓÄÉÑÇÁÌÍÑÍÇËÇÆÎÍÊÆÁ¿ÌÄ«ÍÃÄÏÌÇÑÄÐÉÊ¿ÃÍÁÇÎÍËÄØÄÌÇÞØÄÏ¿ÆÎÍʿ¿ÑÐÙÐ ÐÙÁÏÄËÄÌÌÇÑÄÊÄÉÍËÒÌÇÉ¿ÕÇÇÌÇÁÍ ÇÆÏ¿ÁÌÇÑÄÊÌÇ ÑÍÁ¿ÏÍ Ï¿ÆÑÍÁ¿ÏÌÇÏ¿ËÎÇ cÉÏÍÐ ÃÍÉÇÌÂsÐÇÐÑÄËÇÐÁÍÀÍÃÌÍËÞÐÑÍÆ¿ Ë¿ÌÄÁÏÇÏ¿ÌÄÌ¿É¿ËÇÍÌÇÎÏÍÑÇÁÍÎÍÅ¿ÏÌ¿ÐÎÏÇÌÉÊÄÏÌ¿ÐÇÐÑÄË¿οÏÉÇÌÂÆ¿ÐÊÒÅÇÑÄÊÇ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊÇÇÉÊÇÄÌÑÇÆÄÊÄÌÇ ÎÊÍØÇÇËÄÐÑ¿Æ¿ÍÑÃÇÔ ©ÊÇÄÌÑÇÑÄØÄÏ¿ÆÎÍʿ¿ÑÐÍÑÍÎÊÄÌÇÄÐÎÏÇÏÍÃÄÌÂ¿Æ ÄÓÄÉÑÇÁÌ¿ÑÄÏËÍÇÆÍÊ¿ÕÇÞÇÐÎÄÕÇ¿ÊÌÇÐÎÍÏ¿ÆÒËÄÌÇÞÆ¿ÉÍËÒ Ì¿ÊÌÇÒÐÊÒÂÇ É¿ÑÍÎÍÑÍÆÇÌ¿ÖÇÌØÄÀÙÿÑÍÐÇÂÒÏÄÌÇËÇÌÇË¿ÊÌÇÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÇÏ¿ÆÔÍÃÇ ©Í¿ÐÄÍÖ¿ÉÁ¿Æ¿ÁÙÏ×Á¿ÌÄÑÍÌ¿ÎÙÏÁ¿Ó¿Æ¿ §ÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿ØÄÐÑ¿ÌÄÁÓ¿ÆÇ ÁÐÞÉ¿ÄÃÌ¿ÎÊ¿ÌÇϿ̿ÿÍÑÌÄËÄÍÉÍÊÍËÄÐÄÕ¿ ¿ÍÀØ¿Ñ¿Ï¿ÆÂÙÏÌ¿Ñ¿ ÎÊÍØÎÏÇÆ¿ÁÙÏ×Á¿ÌÄÑÍÌ¿ÖÄÑÁÙÏÑÇÞÄÑ¿ÎÐÄÍÖ¿ÉÁ¿Ã¿ÀÙÃÄÍÉÍÊÍÉÁËÌ¿ÄËÌ¿ÎÊÍØ®ÙÏÁ¿Ñ¿Ó¿Æ¿Ì¿ÎÏÍ ÄÉÑ¿)NDUSTRIAL0ARK3OFIA%ASTÐÄÍÖ¿ÉÁ¿Ã¿ÎÏÇÉÊÝÖÇÁÉÏ¿ÞÌ¿ÝÌÇ ɿÑÍÎÏÄÃÊÍÅÇ̿οƿϿ̿ÃÉÁË Ì¿ÄËÌ¿ÎÊÍاÆÂÏ¿ÅÿÑÐÄпËÍÐÒÔÇÐÉÊ¿ÃÍÁÄuÑÌ¿ÏcÐÑ¿ÌÿÏÑÌÇËÍÃÒÊÇs ÉÍÇÑÍÐÙÁËÄÐÑÌÍÐÉÍÊÄÂÇÑÄÍÑ#OLLIERS ÍÎÏÄÃÄÊÇÔËÄÉ¿ÑÍÌ¿È ÑÙÏÐÄÌÇÑÄÁÏ¿ËÉÇÑÄÌ¿Ì¿ÄËÌÇÎÊÍØÇÇÉ¿ÑÍÎÏÍÃÒÉÑuÇÌÇÄÐËÄÂÍÑÍÁÇÿÐÑ¿ÏÑÇÏ¿ËÄ ÁÄÃ̿¿ ÐÊÄÃcÍÑÁ¿ÏÞÌÄÑÍsÌ¿ÉÏÄÃÇÑÌÇÞοƿÏ ¦¿ÐÄ¿ ÎÙÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÌ¿Ñ¿ ÉÍÌÕÄÎÕÇÞ Æ¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ Ì¿ οÏÉ¿ ÐÄ Æ¿À¿ÁÇ Ð ÍÉÍÊÍ ÂÍÃÇÌ¿ ÎÍ ÍÀÄÉÑÇÁÌÇ ÎÏÇÖÇÌÇ ÉÍÄÑÍ Ä ÍÀÞÐÌÇËÍ ÇÇË¿ÈÉÇÎÏÄÃÁÇÃÐÇÑÒ¿ÕÇÞѿ̿οƿϿÎÏÄÆÎÍÐÊÄÃÌÇÑÄ ËÄÐÄÕ¿ ÑÄËÎÍÁÄÑÄÌ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ì¿Ï¿ÆÊÇÖÌÇÑÄ ÇÌÐÑ¿ÌÕÇÇÍÑÉÍÇÑÍÎÏÞÉÍÆ¿ÁÇÐÇÏ¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿ÇÃÄÈÐÑÁ¿ØÍÑÍÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÐÑÁÍÒÌ¿Ð §Ë¿ÑÄÊÇÁÄÖÄÐÉÊÝÖÄÌÇÃÍÂÍÁÍÏÇÐÌ¿ÄË¿ÑÄÊÇ©ÍÇпÑÄ ­ÐÁÄÌ©¿ÁÄÌ­ÏÀÇÉÍ ÇË¿ËÄÎÇÐË¿Æ¿Ì¿ËÄÏÄÌÇÄÍÑÉÍËοÌÇÇÍÑÏ¿ÆÊÇÖÌÇÀÏ¿Ì×ÍÁÄ ÐÁÙÏÆ¿ÌÇÐÃÇÐÑÏÇÀÒÕÇÞ ÊÍÂÇÐ ÑÇÉ¿ ÐÉÊ¿ÃÍÁÇÃÄÈÌÍÐÑÇ©ÙËÑÍÆÇËÍËÄÌÑÇË¿ËÄÆ¿ÞÁÉÇÆ¿ÍÉÍÊÍÍÑÏ¿ÆÂÙÏÌ¿Ñ¿Ñ¿Æ¿ÐÑÏÍÄÌ¿ÎÊÍØÌ¿ÎÙÏÁ¿Ó¿Æ¿ Ì¿)03% ÃÍÐÑ¿ÐÄÏÇÍÆÄÌÎÏÍÕÄÌÑ¢ÍÁÍÏÇËÆ¿ÐÎÄÉÒÊ¿ÑÇÁÌÇÎÊÍØÇ ÉÍÄÑÍÄÍÀÞÐÌÇËÍ Æ¿ØÍÑÍcOWNERSOCCUPIEDsÑ¿ÉÇÁ¿ ÄÑÏÒÃÌÍÿÐÄÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÁËÍËÄÌÑ¿ ¡ÉÏ¿ÞÌ¿ËÇÌ¿Ê¿Ñ¿ÂÍÃÇÌ¿ÐÉÊÝÖÇÔËÄÐÃÄÊɿЮÇÉ¿ÃÇÊǤŸ£ ÉÍÇÑÍØÄÇÆÂÏ¿ÃÞÑÎÍÄÑ¿ÎÌÍÐÁÍÈÐÍÀÐÑÁÄÌÕÄÌÑÏ¿ÊÄÌÊÍ ÂÇÐÑÇÖÄÌÕÄÌÑÙÏÌ¿ÑÄÏÇÑÍÏÇÞÑ¿Ì¿§ÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌ®¿ÏÉ°ÍÓÇÞ§ÆÑÍÉ®¿Ê¿ÃÇÌÄÇÂÊ¿ÁÄÌÎÏÍÄÉÑ¿ÌÑÌ¿ÊÍÂÇÐÑÇÖÌÇÞÕÄÌÑÙÏ ¿ÇØÄÒÎÏ¿ÁÊÞÁ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÇÞÎÏÍÄÉÑÃÍÎÒÐÉ¿ÌÄÑÍËÒÁÄÉÐÎÊÍ¿Ñ¿ÕÇÞ±ÍÁ¿ÄÌ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÁÑÍÏÇrBUILT TO SUITsÎÏÍÄÉÑÐ ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄcÃÍÉÊÝÖsÐÙÐÆÌ¿ÖÇËÉÊÇÄÌÑ ÉÍÇÑÍÏÄ¿ÊÇÆÇÏ¿ÔËÄÀÊ¿ÂÍÿÏÄÌÇÄÌ¿#OLLIERS É¿ÑÍÌ¿×ÄÉÐÉÊÒÆÇÁÄÌÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑ ©¿ÉÁ¿ØÄÀÙÃÄÇÌÁÄÐÑÇÕÇÞÑ¿ÁÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿©¿ÉÐÑÍÇÁÙÎÏÍÐÙÑÐÎÍÊÒÖ¿Á¿ÌÄÑÍÌ¿ÐÒÀÐÇÃÇÇ ­ÀØÇÞÑÏ¿ÆËÄÏÌ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÞÑ¿ØÄÌ¿ÃÔÁÙÏÊÇËÊÌÄÁÏÍ®ÙÏÁÇÞÑÄÑ¿ÎØÄÁÙÆÊÄÆÄÌ¿ÍÉÍÊÍËÊÌÄÁÏÍ ÁÉÊÝÖÇ ÑÄÊÌÍÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ñ¿ ­ÑÃÄÉÄËÁÇÂÍÃÇË¿ËÄÍÑÎÒÐÌ¿ÑÇÍÉÍÊÍËÊÌÊÁÐÒÀÐÇÃÇÞÉ¿ÑÍÇÌÁÄÐÑÇÑÍÏÎÙÊÁÇÉÊ¿Ð ÉÍÇÑÍпƿÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÌ¿ ÎÏÇÊÄÅ¿Ø¿Ñ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ ÍÀÔÍÃÌÇÞÎÙÑÌ¿¬ÍÁÇ´¿Ì Ï¿ÆÃÄÊÌ¿ÒÊÇÖÌ¿É¿Ì¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÏÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÞÌ¿ÐÙØÄÐÑÁÒ Á¿ØÎÇÑÄÄÌÁÍÃÍÎÏÍÁÍÃÇÍÑÉÏÇÑÃÙÅÃÍÁÄÌÉ¿Ì¿Ê¡Ï¿ËÉÇÑÄÌ¿ÑÄÆÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÉÍÇÑÍÖ¿É¿ÔËÄÃÍÐÑ¿ÃÙÊÂÍ ÐÑ¿ÏÑÇÏ¿ÔËÄ ÐÙÁËÄÐÑÌÍЭÀØÇÌ¿¤ÊÇÌ®ÄÊÇÌÇÆÀÍÏÌ¿ÇÆÎÙÊÌÇÑÄÊÇÑÄ­Ö¿ÉÁ¿ËÄÃÍÉÏ¿ÞÌ¿ÝÌÇÑÄÿÀÙÿÑÇÆÀÏ¿ÌÇ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÑÄ ÎÍÏÙÖÉÇпÁÔÍñ¿É¿ÃÍÉÏ¿ÞÌ¿ Ë¿ÉÐÇËÒËÌ¿Ö¿ÊÍÑÍÌ¿ÂÎÏÄÃÁÇÅÿËÄÿƿÁÙÏ×ÇËÑÍÆÇÄÑ¿ÎÍÑÇÆÂϿŠÿÌÄÑÍÌ¿ÎÏÇÊÄÅ¿Ø¿Ñ¿ÎÒÀÊÇÖÌ¿ÍÀØÇÌÐÉ¿ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ ÉÍÞÑÍÍÐÁÄÌ)03%ØÄÍÀÐÊÒÅÁ¿ÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÇÐÍÕÇ¿ÊÌÇ ÇÌÑÄÏÄÐÇÌ¿Ì¿ÐÄÊÄÌÇÄÑÍÍÑ¿Ͽ¤ÊÇÌ®ÄÊÇÌǬÍÁÇ´¿Ì ©ÍÊÉÍÏ¿ÀÍÑÌÇËÄÐÑ¿ÍÖ¿ÉÁ¿ÑÄÿÀÙÿÑÐÙÆÿÃÄÌÇÐÌÄÂÍÁÍÑÍÆ¿ÁÙÏ×Á¿ÌÄ ®ÏÄÃÁÇÅÿËÄÐÊÄÃÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÌÍÑÍÎÏÇÉÊÝÖÁ¿ÌÄÌ¿ÎÏÍÄÉѿÿÀÙÿѿÌ¿ÅÇÏ¿ÌÇÍÉÍÊÍÖÍÁÄÉ¿uÑÍÁ¿ÄÄÃÇÌÌÍÁË¿ÊÙÉÂÏ¿Ã ÇÔÑÄÊÇÏ¿ÆÉ¿Æ¿ÊÇË¿ÊÉÍÎÍÁÄÖÄÆ¿ÇÌÁÄÐÑÇÑÍÏ¿ÇËÄÌÇÃÅÙÏ¿Ì¿ÎÏÍÄÉÑ¿£ÏÒÂÇÎÏÍÄÉÑÇ ÉÍÇÑÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÁ¿ÑÄ ¡ÍÃÄØÇÞÑÇÌÁÄÐÑÇÑÍÏÁÎÏÍÄÉÑ¿Äc¯ÍÐÊÇÌ©¿ÎÇÑ¿Ê®ÙÏÑÌÙÏÐsucÀÒÑÇÉÍÁ¿sÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌ¿ÉÍËοÌÇÞÐÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÁ Ï¿ÆÊÇÖÌÇÐÓÄÏÇÌ¿ÇÉÍÌÍËÇÉ¿Ñ¿ REALESTATE ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÌ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÌÇË¿ÑÄÏÇ¿ÊÇ ÁÇÌÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÇÊÍÆ¿ÏÐÑÁÍ ÑÄÊÄÉÍËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÆÄËÄÃÄÊÇÄ Ç ¿ÂÏÍÀÇÆÌÄÐ ÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍ ÄÌÄÏÂÄÑÇÉ¿ ©ÍËοÌÇÞÑ¿ ÐÄ Ä ÃÍÉ¿Æ¿Ê¿ É¿ÑÍ Ì¿ÃÄÅÃÄÌ Î¿ÏÑÌÛÍÏ ÎÏÇ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÑÍ Ç ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞÑ¿ Ì¿ ÖÒÅÃÇ É¿ÎÇÑ¿ÊÇ ÇË¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÇÞ ÍÎÇÑ Á ÐÄÏÇÍÆÌÇÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÇÌ¿ÖÇÌ¿ÌÇÞ «ÄÌÇÃÅÙÏÌ¿ÎÏÍÄÉÑ¿Äc®¿Ê¿ÃÇÌ®ÏÍÎÙÏÑÇ£ÇÁÄÊÙÎËÄÌÑs©ÍËοÌÇÞÑ¿ÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏ¿Ì¿ÁÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ ÁÌÄÃÁÇÅÇËÇÇËÍÑÇuÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÌÇ ÐÉÊ¿ÃÍÁÇ

ÍÓÇÐÇ ÑÙÏÂÍÁÐÉÇ ÔÍÑÄÊÐÉÇÇÁ¿É¿ÌÕÇÍÌÌÇ ÅÇÊÇØÌÇÉÍËÎÊÄÉÐÇÁÐÑÏ¿ Ì¿Ñ¿ É¿ÉÑÍÇÎÏÇÃÍÀÇÁ¿ÌÄÌ¿ÆÄËÞÆ¿ÎÍ Ì¿Ñ¿ÑÙ×ÌÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄÇÆÂÍÑÁÞÌÄ̿οƿÏÌÇÎÏÍÒÖÁ¿ÌÇÞÇ¿Ì¿ÊÇÆÇ ÎÏÍÄÉÑÇÏ¿ ÌÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÄÌÌ¿ÃÆÍÏÇÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÐÉÇÒÐÊÒÂÇ °ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍÐǧÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÄÌ®¿ÏÉ°ÍÓÇÞ§ÆÑÍÉØÄÇÂÏ¿ÄÐÙØÄÐÑÁÄÌ¿ÏÍÊÞÁÏ¿ÆÁÇÑÇÄÑÍÌ¿ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÌ¿Ñ¿ÇÉÍÌÍ ËÇÉ¿ÐÙÐÐÁÍÞÑ¿ÉÍÌÕÄÎÕÇÞË¿Ø¿ÀÇÇÎÏÍÃÒÉÑ ÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÈÉÇÊÍÂÇÐÑÇÖÌ¿ÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌ¿ËÍÃÄÏÌ¿À¿Æ¿Ì¿ÀÇÆÌÄÐ¿Ç ÐÙÆÿÁ¿ÈÉÇÆÌ¿ÖÇÑÄÊÄÌÀÏÍÈÏ¿ÀÍÑÌÇËÄÐÑ¿


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

55

ИМОТИ MEGA MALL RUSE

GALLERIA RUSSE

GRAND PLAZA

MALL RUSSE

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИТОР

„Мегахим“ АД и Charlemagne Capital

Global Trade Center

„Проект Русе“ АД – дружество между oбщина Русе, „Приста порт“ АД, „Денси строй“ ЕООД и „Готи“ ЕООД.

Real Estate Services Bulgaria (Cinema City и Ocif Group) и „Ирис“ АД

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ:

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ:

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ

18 000 кв.м

37 000 кв.м

37 500 кв.м

35 800 кв.м

В средата на 2007 г. между „Мегахим“ АД и британският фонд European Convergence Development Company Limited е подписан договор за учредяване на дружество с цел изграждането на търговско-развлекателен комплекс в град Русе. Общата стойност на проекта надхвърля 30 млн. евро, а двете страни държат равни участия в него.

През май 2008 г. започват събарянето на бившия завод „Петър Караминчев“ на бул. „Липник“ в града. Първоначално това е свързано с доста мимолетни вербални спекулации относно бъдещето на това комуникативно място. През лятото става ясно, че точно там ще бъде реализиран четвъртият български проект на Global Trade Center S.A.

Grand Plaza мол ще бъде най-големият търговски център в града и региона, като ще включва хипермаркет „Карфур“ разположен на 10 000 кв.м и над 120 магазина. Той е част от едноименен комплекс от сгради, включващ спортна зала, 5-звезден хотел и клас А офисни площи

Търговско-развлекателният комплекс е третият и най-голям проект на Cinema City в България след откритите Mall of Sofia и Mall Plovdiv. Проектът ще се реализира от инвестиционното им дружество RESB (Real Estate Services Bulgaria) в партньорство с русенската фирма „Ирис“ АД, която изгражда „Бизнес п арк Русе“ на 32 000 кв.м в съседство.

СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ Очаква се през първата половина на 2010 г. „Мегамол Русе“ да отвори врати.

СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ Към момента проектът е замразен и няма ясното за бъдещето му.

СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ Grand Plaza ще бъде завършен през 2011 година.

СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ

екти, а заедно с това и на челна позиция по показателя търговски площи на глава от населението (виж графиката). За съжаление на инвеститорите обаче по показателя покупателна способност населението на града не заема челна позиция, а реални наематели към днешна дата с малки изключения липсват.

полският обект Galleria Russe все още да не е замразен официално, източници на „Капитал“, близки до управлението на компанията инвеститор, разказват, че в началото на тази година е взето решение строежът му да бъде отложен във времето, а усилията да се съсредоточат върху проектите за подобни центрове във Варна и Стара Загора. До редакционното приключване на броя никой от мениджърите на компанията не беше от-

сурс. Факт е и също така, че няколко месеца след като бяха направени изкопните работи по обекта, активно строителство няма. От „Приста ойл“ обаче увериха, че макар и с известно забавяне от първоначалния план (края на 2010 г.) молът ще отвори врати през първата половина на 2011 г.

Trăiască România Mare* “Събота беше ден за румънци“, с носталгия си спомнят русенци днес. И наистина след приемането на България и Румъния в ЕС за крайдунавския град започна период на благоденствие. Лошата новина е, че напливът на хилядите румънци, прииждащи да заредят магазините си, да напазаруват или просто да се забавляват, вече е в историята. В момента дори се наблюдава обратната тенденция - rusenci преминават моста над Дунав, за да пазаруват в Гюргево и Букурещ. Проектите, задвижени от еуфорията на румънските купувачи отпреди няколко месеца, обаче са факт. Нещо повече - с изключение на мола на полската строителноинвестиционна компания Globe Trade Centre, по всички останали се работи усилено. Макар

Никой от тези молове няма да отвори, преди да има наематели. крит за коментар. За част от участниците на пазара въпросителни има и около съдбата на най-мащабния проект - Grand Plaza. Причината за това е във факта, че за да получи терена от община Русе, инвеститорът е поел ангажимент да построи модерна спортна зала с площ от 26 хил. кв.м, преди да започне самото изграждане на търговския център. Това, разбира се, е нерентабилна инвестиция точно в момент на трудно достъпен и скъп финансов ре-

Има място само за един Дори и да бъдат завършени в срок обаче, никой от тези молове няма да отвори, преди да е напълнен с наематели. Всички консултанти са убедени, че в града успешно може да функционират максимум два търговски центъра, и то само при условие че купувачите от другата страна на реката се върнат отново. “След като натрупаха горчив опит с магазините си в търговски центрове извън София, търговците гледат много скептично на сключването на договори за магазини в провинцията“, обяснява Павлина Никова, мениджър търговски площи в консултантската компания Forton. Подобни са наблюденията и на Иглика Йорданова от конкурентната компания Colliers. “В момента дори на софийския пазар търговците са предпазливи. Какво

Първо т р и м е се ч и е на 2010 г.

КОНКУРЕНТИ

ОБЕМ

5

152

са проектите за молове в дунавския град, като 4 от тях вече се изграждат.

хиляди квадратни метра ще са търговските площи в Русе през 2011 г.

остава за град като Русе. Всеки от сериозните наематели залага хиляди предпазни клаузи в договорите си, които ги предпазват и от провал на инвеститорите. Това не се случва само в Русе, но там важи с по-голяма сила“, обяснява тя. Засега на общия фон най-добре се развива проектът на Real Estate Services Bulgaria (RESB), дъщерна компания на израелския оператор на кина Cinema City. От компанията още миналото лято обявиха 40%

заетост на площите, като към момента по думите на Петър Дончев, маркетинг мениджър на RESB, делът на заетите площи вече е 60. Обяснението за този успех според консултантите е, че мениджърите на RESB са започнали да подписват договори още на етап идеен проект, докато пазарът и икономическата ситуация са били далеч послънчеви. K

* Да живее Велика Румъния! (от рум.)


56

KАПИТАЛ

predpriemach.capital.bg

ПРЕДПРИЕМАЧ

В Европа покупката на мляко от фермера е практика

27 юни - 3 юли 2009 г.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Овчарю, премери ми килограм сирене!

„Хората искат сирене и мляко, приготвено от баба в глинен съд, а не в пластмасов бидон. Нека произвеждат тези, които могат да го правят качествено.“

„Ако ни позволят да произвеждаме и да продаваме, при нас ще остават повече пари. Може да е стотинка, но ще остане за нас. И ще ни помогне да оцелеем.“

Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ, от Българския ветеринарен съюз

ХАСАН СЕЛИМОВ, фермер от село Две могили, Русенско

Само в България не са разрешени директни продажби от земеделските стопанства Мара ГЕОРГИЕВА

Зелено сирене от с. Черни Вит. Уникален български продукт, произвеждан традиционно само в района на Тетевен. Единственият на Балканите от групата на плесенните сирена. Зеленото сирене обаче не може да бъде защитено в Брюксел като традиционен продукт, защото не отговаря на едно от усло-

вията - да присъства на пазара поне от 15 години. Във времена на индустриализация и пластмаса това не е било възможно. За съжаление не е възможно и сега, тъй като според законодателството тези, които го произвеждат, нямат право да го продават. „Ако на фермерите бъде разрешено да продават директно малки количества от своята продукция, това ще съживи селото. Ще осигури работа и приходи на хората с 5-10 овце или кози. Ще доведе туристи, ще спре обезлюдяването“, смята кметът на Черни Вит Цветан Димитров. Преди няколко месеца специално създадената коалиция „Чиста храна, честен поминък“, изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните, за да ини-

циира приемането на наредба, с която да се даде право на земеделските производители да продават малки количества от продукцията си директно от фермата. Това е нормална практика в Европа, особено популярна в Италия, Франция, Швейцария, където можеш да си купиш мляко, сирене, яйца, плодове, зеленчуци, месо, мед - собствено производство, от фермата или на местния пазар.

Чуждият опит... За да продава директно своята продукция, италианският фермер трябва да изпрати писмо до общината и да регистрира продукта. До 30 дни след това той има право да започне производството, като спазва санитарно-хигиенните изисквания, обяснява Лилия

Смелкова, координатор за Източна Европа на неправителствената организация Slow Food с мрежа в 150 страни. Ако продава директно мляко в бутилки на клиента или кокошки и зайци на съседите си, той дори няма нужда да се регистрира. Обяснението е, че клиентът идва на място и може да види и прецени дали да си купи. Но ако предлага мляко в собствени бутилки, фермерът не само трябва да се регистрира, но и да предложи информация върху етикета - производител, дата и място на производство, обясни Смелкова. Обичайни за Италия са и пазарите на земеделски производители, откъдето се зареждат с продукти не само местните жители, но и готвачите от заведенията, как-

то и хотелиерите в региона. На тези пазари няма посредници, на тях могат да продават само производителят или членове на семейството му. Фермерът предоставя информация за продукта и гарантира, че е безопасен, уточни Смелкова. През 2007 г. и Румъния прие наредба за директните продажби на малки количества продукти, която повтаря европейския опит. В наредбата са залегнали три основни принципа. Първият е, че малките производители са отговорни за здравето на тези, които кон-

сумират продуктите им. Вторият - фермерите са длъжни да спазват изискванията за хигиена и проследяемост на храната. И третият - прилага се опростена процедура за регистрация, обясни Юлия Григорова, координатор проекти в неправителствената природозащитна организация WWF - Дунавско-Карпатска програма, България. Румънските фермери също се регистрират с опростен формуляр в службата за държавен ветеринарно-санитарен контрол, след което имат право да продават пряко от своите

ЕС не поставя ограничения за дребните производители и препоръчва гъвкавост на институциите.

България е единствена в ЕС, която не е адаптирала законодателството си за малките фермери.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

57

ПРЕДПРИЕМАЧ собствени стопанства. Определени са разрешените за продажба количества мляко до 100 л на седмица, 2000 пилета и 1000 зайци на година, яйца от ферми с максимум 50 пилета, 20 кг живи охлюви и миди на седмица, до 100 кг улов на риба в морето и до 10 кг улов - в сладководни води. Няма ограничения за количества при продажба на зеленчуци, плодове, хляб, вино, плодов сок. Фермерите трябва да поддържат висока хигиена на оборудването и на мястото за производство и да разделят суровината от готовите продукти. Работещите трябва да имат здравни карти. „Може да се произвежда и в къщата, ако е с добро осветление и стените са от материал, който може лесно да се почиства. И ако има захранване с вода“, обясни Григорова.

...и българската практика В България директните продажби са забранени. Но законът се нарушава. „Познавам семейства, които пазаруват без посредници цели тенекии със сирене направо от производителя. Трябва да направим така, че това да не бъде незаконен бизнес, а качествен поминък. Хората искат сирене и мляко, приготвено от баба - в глинен съд, а не в пластмасов бидон. Нека това се регламентира, нека има контрол. Нека произвеждат тези, които могат да го правят качествено“, казва д-р Ангел Ангелов от Българския ветеринарен съюз. ЕС не поставя ограничения за дребните производители и препоръчва институциите да бъдат гъвкави по отношение на стандартите, свързани с оборудването и мерките за контрол, без да се прави компромис с хигиенните норми. България обаче е единствената страна - членка на ЕС, която не е адаптирала своето законодателство към възможностите на малките фермери. Ако искат да произвеждат според действащата нормативна уредба, те трябва да инвестират милиони в сгради и машини. Обяснението е, че това гарантира безопасността на храната.

Малките производители са отговорни за здравето на тези, които консумират продуктите им.

Мира Дикова от Българското дружество за защита на птиците припомня, че фермерите и техните семейства от години се хранят предимно с продукция собствено производство, без от това да е пострадал някой. „Фермерите искат да поемат отговорност и да застанат с името си, но нямат това право. Нека им разрешат да продават и рекламират продуктите си, а всеки сам да си реши дали да купува от тях или от супермаркета“, казва Дикова. Според нея размерът на стопанството и броят на кравите не са определящи за качеството и безопасността на произведеното. „Важно е здравето на животните, храната им, личната хигиена на стопаните“, категорична е Дикова. „На хората им е омръзнало от индустриални храни“, твърди Валери Нешев, ресторантьор и производител на типичен млечен продукт крокмач (вид катък). „Продавам го в ресторантите, в които работя, и на приятели. Стоя с името си зад него. Клиентите търсят различен вкус, качество, визия“, смята Нешев. Според Стоилко Апостолов, управител на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, хиляди дребни фермери са превърнати в крепостни селяни, които разчитат само на помощи от държавата и на европейски субсидии. Ако те могат да продават директно, ще имат стимул да се развиват и да пазят знанието за местните храни. „Държавата отпуска някоя и друга стотинка субсидия, но мандрите ни я вземат. Ако ни позволят да произвеждаме и да продаваме, при нас ще остават повече пари. Може да е стотинка, но ще остане за нас, няма да излезе от стопанството. И ще ни помогне да оцелеем“, обобщава Хасан Селимов от село Две могили, Русенско. Той има ферма с 50 крави и 150 овце и се занимава с животновъдство от 1994 г. „Много се трудя, но все съм на ръба“, казва Селимов.

Крачка в правилната посока Вече има заповед на министъра на земеделието и храните за създаване на работна група, която да подготви наредба за директните продажби на малки количества продукти. В тази работна група обаче засега са включени само държавни чиновници, макар че в коалиция „Чиста храна - честен по-Членове на коалицията Коалиция „Чиста храна - честен поминък” е сдружение на неправителствени организации, които имат общата цел да инициират законодателни стимули в подкрепа на малките фермери. Членове на коалицията са Българската национална асоциация на потребителите WWF ДунавскоКарпатска програма - България Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“ Българското дружество за защита на птиците

 Движение Slow food в България Сдружение „Биопродукт БГ” Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи в България Асоциацията на овцевъдите от Западен Балкан Асоциацията за развъждане на Българско родопско говедо и джерсей. Коалицията призовава държавата да изпълни европейските изисквания и да даде равен шанс на всички фермери да преработват и законно да продават своята продукция.

минък“ имат експерти, които са проучили европейския опит и могат да бъдат полезни. В стремежа си да лобира за идеята преди месец коалицията организира среща на вицепремиера Меглена Плугчиева с посланици на държави, в които директните продажби от фермите са правило, а не изключение. Тогава Плугчиева също застана зад идеята, като призна, че „българското правителство е в дълг към малките земеделски производители и фактът, че няма закон, който да подпомага тяхната дейност, възпрепятства усвояването на значителна част от средствата, предвидени по Програмата за развитие на селските региони на България.“ Дали ще се стигне обаче до дейст-

вителна промяна, не е ясно, тъй като лобито на индустриалните производители е много силно. Държавните ветеринари пък нямат капацитет да контролират всички малки ферми. Поради тези причини подобна наредба, инициирана през 2006 г., още не е приета. Официалното обяснение на експертите от Министерството на земеделието и горите е, че липсва правно основание за приемането й. Законите за храните и за ветеринарномедицинската дейност разрешават продажбите на мляко само на преработватели, но не и на краен клиент. И тъй като тези закони не са променени, наредбата остава само добро намерение. Може би този път съдбата на идеята ще е различна. K


58

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ПРЕДПРИЕМАЧ

Трамплин за заемиУчастниците

Националният гаранционен фонд ще покрива до 50% от риска по кредити за малкия и средния бизнес Мария ИВАНОВА ори и най-добрите проекти понякога се нуждаят от финансиране, за да заработят успешно.

В момента обаче получаването на банков заем е доста по-трудна задача, отколкото беше допреди година-две. Ако пък кандидатът не може да се

 Споразумения вече са подписали: Банка ДСК, Райфайзенбанк, Първа инвестиционна банка, МКБ Юнионбанк, Интернешънъл асет банк

Изпълнителният директор на фонда Светлин Статков обяви, че институцията ще прави и проверки на гарантираните кредити СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ похвали с перфектна кредитна история или не разполага с достатъчно обезпечение, мисията става почти невъзможна. За преодоляването на

тези пречки ще работи Националният гаранционен фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българската банка за развитие (ББР), който ще предос-

€ €

€ ОРГАНИЗИРА ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛИВАНИЯ & ПРИДОБИВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА

20 ОКТОМВРИ, ШЕРАТОН, СОФИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - 02/9376 298

В ПАРТНЬОРСТВО С:

тавя на търговските банки гаранции за някои от отпусканите от тях кредити за малки и средни предприятия (МСП). Фондът, чийто капитал е 80 млн. лв., вече е подписал споразумения с пет банки за портфейлни гаранции на стойност 50 млн. лв., като води преговори и с още седем финансови институции (виж карето). Гаранциите ще покриват до 50% от кредитния риск по заемите, отпускани на малки и средни предприятия. Целта е по този начин да се създаде възможност за фирми, които поради една или друга причина не могат да получат заем, но иначе имат добри проекти, да бъдат финансирани за реализирането им. Засега НГФ ще стартира дейността си с две програми - за инвестиционно кредитиране и за оборотно финансиране на експортно ориентирани компании. За гаранции ще могат да кандидатстват както стартиращи, така и вече съществуващи малки и средни фирми. „Очакваме да покрием проекти по европейските програми, а при повечето от тях или се изграждат нови мощности, или се работи с изцяло нови фирми - обикновено стартиращи предприятия, които се разглеждат като по-високорискови“, посочи изпълнителният директор на НГФ Светлин Статков при официалното обявяване на старта на дейността на фонда през седмицата. Тодор Ванев, прокурист и главен икономист на ББР, пък допълни, че в бъдеще фондът ще разработи гаранционни продукти и за иновативни компании. Срокът на гаранциите по схемата за инвестиционно кредитиране ще е до 10 години. Максималният размер, който ще се покрива, е до 500 хил. лв. (или равностойнос-

 Преговори водят: Обединена българска банка, СИБАНК, SG Експресбанк, УниКредит Булбанк, Алианц банк България, Централна кооперативна банка, ЧПБ Тексимбанк

тта им в евро) за действащите и до 250 хил. лв. за стартиращите предприятия. През първата година фирмите ще заплащат такса от 1% от размера на гарантираната инвестиция, а през всяка следваща таксата ще е 0.5%. По отношение на оборотното финансиране фондът ще постави акцент върху кредитите за експорт. Гаранциите ще са в размер на до 250 хил. лв. и за срок до 24 месеца, след изтичането на който ще могат да бъдат подновявани. Дължимата от страна на бизнеса такса ще е 0.75% за вече действащите и до 1.5% за стартиращите предприятия. “За улеснение на предприемачите сме предвидили максимално опростена процедура за кандидатстване - едновременно с молбата за отпускане на кредит фирмите ще могат да попълнят и искане за гаранция, като НГФ се ангажира да отговори в рамките на пет работни дни“, обяви Статков. Той обясни, че оценката на проектите като потенциал и икономическа ефективност, както и оценката на кредитоспособността на кандидатите ще се извършват от банките партньори, с които фондът работи. „Освен това предприятията ще могат да ползват по-добро обслужване, по-гъвкави схеми за обезпечения, както и отстъпки в рисковата част на цената кредита и така в крайна сметка да получат по-благоприятни лихвени условия, тъй като фондът покрива част от риска“, добави Статков. Самите банкери засега не посочват конкретни числа за намаляване на лихвите, но признават, че издадените от НГФ гаранции ще облекчат работата им и ще им позволят да отпускат заеми и на клиенти, на които иначе трудно биха предоставили средства. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

59

finansi.capital.bg

ФИНАНСИ

От цялата сложна платежна система клиентите виждат само крайното устройство

Обща сметка Платежните оператори „Банксервиз“ и БОРИКА подготвят сливане Мария ИВАНОВА

Да работиш сам на пазара сигурно е мечта на всеки мениджър. Когато обаче нещата са на път да се променят, а потенциалните нови конкуренти са далеч по-силни, далеч по-големи и далеч по-опитни от теб, трябва да се вземат сериозни мерки. Пред такава ситуация в момента са изправени и два от българските оператори на платежни системи - „Банксервиз” и „Банкова организация за разплащания с използване на карти” (БОРИКА). А мерките предвиждат сливането на двете дружества. Обединението на двете компании е в плановете им за развитие от много време. Причината е, че това би довело до оптимизиране на приходите, покомплексно обслужване на клиентите и намаляване на разходите чрез икономии от мащаба. Катализаторът на действията им

обаче се оказа новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който беше приет от парламента през март. Документът въвежда в българското законодателство разпоредбите на три европейски директиви, включително тази за общия пазар на платежни услуги, която трябва да влезе в сила във всички страни членки до 1 ноември 2009 г. Тя има за цел изграждането на правна рамка, която ще улесни създава-

ПРОГНОЗА

9% е очакваният годишен ръст на безналичните плащания в еврозоната до 2013 г.

ОБЕМ

168 млн. транзакции от безналични плащания ще оперира годишно новото дружество.

нето на единна европейска зона за плащания в евро (Single Euro Payment Area - SEPA). С директивата българският пазар на платежни услуги ще бъде отворен за навлизане на играчи от други страни в ЕС. Опериращите там дружества са значително по-големи и по-мощни от „Банксервиз” и БОРИКА, а напоследък в бранша текат и консолидационни процеси. Интерес към бизнеса има. До момента обаче ентусиазмът на потенциалните вътрешни конкуренти беше охлаждан от високите капиталови изисквания и постоянните разходи, а евентуалните чуждестранни играчи, желаещи да се включат на местния пазар, бяха възпрепятствани главно от необходимостта да се въведат съответните технически стандарти, ккоито досега бяха различни в отделните страни от ЕС. Сливането на „Банксервиз” и БОРИКА има и други, не по-малко значими цели. Макар че работят в една и съща сфера, двете дружества се занимават с различни неща - БОРИКА управлява обработката на плащанията през банкови карти, докато „Банксервиз” обслужва предимно разплащания между банките в страната. Освен

СНИМКА: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

това основни клиенти на двете компании са акционерите им - търговските банки в страната. Общите акционери означават и облекчаването на управлението на новата компания след обединяването на двете дружества. Това е още по-важно, като се има предвид фактът, че се очаква регулациите в сектора тепърва да се засилват, а покриването им ще изисква значителен ресурс. Набавянето на необходимите средства пък ще бъде улеснено от постигането на известни икономии от мащаба, до които сливането (колкото и трудно да

е) ще доведе - например от оптимизирането на използваните до момента технологични, времеви и човешки ресурси. Целият процес все още е в много начален етап и е рано за конкретни разчети, но най-вероятно положителните ефекти ще достигнат и до клиентите. Очаква се засилената конкуренция да доведе до намаляване на стойността на платежните услуги и по-конкретно на тези в евро. Новина, която е особено обнадеждаваща с оглед на настоящите сравнително високи цени на разплащанията в общата европейска валута. K


60

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

ФИНАНСИ

Необичайно щедро предложение ЕЦБ отпусна на банките в еврозоната 442 млрд. евро при много изгодни условия Мария ИВАНОВА, Емил ГЬОРЕВ

ТЕ СА ОБРАЗОВАНИ, ЛЮБОПИТНИ, УПРАВЛЯВАТ И ПРИТЕЖАВАТ. ТЕ ЧЕТАТ. ТЕ СА КАПИТАЛЪТ НА КАПИТАЛ. 160 000 ДУШИ НА СЕДМИЦА ЧЕТАТ ВЕСТНИК „КАПИТАЛ” ИЛИ CAPITAL.BG

КАПИТАЛ

18%

CAPITAL.BG

ЧИТАТЕЛИТЕ НА ВЕСТНИКА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ CAPITAL.BG

“Ако можех да участвам в процедурата, щях да предложа дори мебелите си като обезпечение, за да ме допуснат.“ Коментарът е на Ерик Нилсен, икономист от американската Goldman Sachs, по повод решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за наливане на ликвидност във финансовите институции от еврозоната. През седмицата ЕЦБ отпусна на подопечните си банки 442 млрд. евро при изключително изгодни условия - лихва 1% и едногодишен срок на погасяване.

Изненада или не?

САМО Е ЦЕНАТА НА КОНТАКТ ЗА РЕКЛАМА В КАПИТАЛ* лв.

СЕДМИЧЕН ПАКЕТ: - 1 КАРЕ 1/4 ЦВЕТНА СТРАНИЦА В „КАПИТАЛ” - БАНЕР НА CAPITAL.BG ЗА ЕДНА СЕДМИЦА 80 000 ИМПРЕСИИ ЦЕНА: 2500 ЛВ. ЗА КОНТАКТИ: 02 9376 444, 02 9376 219, REKLAMA@CAPITAL.BG, ONLINESALES@ECONOMEDIA.BG * ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ ДАННИ ЗА ПРИНТ АУДИТОРИЯТА – АЛФА РИСЪРЧ, ДАННИ ЗА ОНЛАЙН АУДИТОРИЯТА – NIELSEN ONLINE

Подаръкът, който е част от стратегията на ЕЦБ за „мълчалива подкрепа на пазара“, стана чрез аукцион, като първоначалното намерение на централната банка беше да предостави между 250 млрд. евро и 1 трлн. евро, без да има таван за сумите, които една банка може да получи. Инициативата беше посрещната с огромен интерес - в търга участваха 1121 институции, а общата стойност на разпределения ресурс достигна малко над 442 млрд. евро. „Това е повече, отколкото биха предвидили дори и най-оптимистичните ни сценарии. Има толкова много ликвидност, че това ще натисне лихвите на паричните пазари до нови рекордно ниски нива“, посочва Кристоф Риегер от Commerzbank. Все пак някои експерти обръщат внимание, че не

целият предложен ресурс е бил усвоен от банките. Представители на сектора обясняват това с факта, че пласирането на толкова много пари за една година ще е трудна задача дори и за най-големите финансови групи. Според Лорънс Мъткин от Morgan Stanley пък, ако банките бяха поискали повече, това би могло да породи опасения, че върху дейността им няма никакъв контрол. „От друга страна, по-малка сума би показала, че в банковия сектор има проблем, който не може да се разреши с каквото и да било количество евтин ликвиден ресурс“, допълва той. Един от най-изненадващите елементи в случая беше необичайно дългият за кредити от ЕЦБ срок на заема. Ръководената от Жан-Клод Трише институция обикновено дава пари, които трябва да се върнат в рамките от няколко дни до няколко месеца. Още попривлекателната част от предложението й обаче бяха изключително ниските лихвени нива, особено с оглед на прогнозите, че едва ли могат да се очакват нови намалявания на основната лихва в еврозоната. От друга страна, стъпката на централната банка не е съвсем неочаквана, особено в светлината на публикувания миналата седмица доклад за финансовата стабилност в еврозоната. Той ясно показа загрижеността на ЕЦБ от нерешените проблеми на европейските банки, които продължават да не отпускат кредити за реалната икономика и по този начин не помагат за възстановяването й. Подобни опасения изказаха и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която в ревизираната си прогноза за световната икономика призова

Жан-Клод Трише отново

ИНТЕРЕС

1121 банки от еврозоната взеха участие в проведения търг за разпределение на паричния ресурс.

ЦЕНА

1% е лихвата по предложеното от Европейската централна банка финансиране. Срокът за връщане на кредитите е една година. За сравнение на междубанковия пазар подобен заем струва над 1.5%.

ЕФЕКТ

1.57 процента достигна стойността на едногодишната междубанкова лихва Euribor. Това е най-ниското й ниво в историята.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

61

ФИНАНСИ

попадна в светлината на прожекторите на финансовата сцена ЕЦБ да свали още лихвите и да обещае да ги държи ниски, колкото е необходимо за съживяването на икономиката.

Потенциални проблеми Сега пред европейските банки, а и пред националните власти стои задачата тези пари да достигнат и до реалната икономика. „Срокът би трябвало да увери банките, че имат достатъчно ликвидност за следващите 12 месеца. Това би трябвало да има ефект върху ипотеките, върху лихвите, които клиентите и компаниите плащат. Компетентните органи пък трябва да се уверят, че банките предоставят тези средства на реалната икономика“, за-

яви италианецът Лоренцо Бини Смаги, член на изпълнителния борд на ЕЦБ, пред Reuters. Именно с по-нататъшното разпределение на ресурса са свързани голяма част на опасенията на някои от анализаторите. Според икономиста от консултантската агенция Capital Economics Даниеле Антонучи ликвидната подкрепа от страна на ЕЦБ може и да изглежда като правилен ход, тъй като банковите заеми са основен източник на средства за нефинансовите фирми от еврозоната. „Няма никаква гаранция обаче, че банките ще предоставят тази допълнителна ликвидност на по-широката икономи-

ка“, изтъква той. Медалът обаче си има и обратна страна. Най-голямата опасност, пред която се изправя европейската икономика в резултат от изливането на толкова много пари на пазара, е инфлация. Именно това е и най-големият страх на анализаторите на щатската икономика. Колосалните суми, които Федералният резерв изля през последната година, в един момент ще прераснат в застрашителна инфлация. „Регулярното изсипване на прекалено много пари неминуемо ще надуе инфлацията“ смята Ричард Бернър от Morgan Stanley. Но явно на възможните проблеми в бъдеще

СНИМКА: REUTERS

все още се гледа с по-леко око. Така всички приеха новината много топло.

Реакцията по света... Щедро предложение като това на ЕЦБ обикновено задейства след себе си мигновена верижна реакция сред всички на пазара. Независимо че само европейски банки получават пари от ЕЦБ, индексите навсякъде по света реагираха на новината. Европейските акции и дългови ценни книжа тръгнаха рязко нагоре. Лондонският индекс FTSEurofirst 300 се повиши с над 2.4%, след като два поредни дни преди това губеше по 3.2%. Най-печеливши естествено бяха акциите на банките и финансовите

институции, като класацията оглавиха Barclays и Deutsche bank с по над 4% ръст. Единната валута на Стария континент обаче не издържа на напрежението и поевтиня спрямо долара. Американският пазар, макар и с малко закъснение поради часовата разлика, също беше във временен възход. Още с откриването на търговията Dow Jones Industrial Average вече беше с 1.1% повече, а Standart & Poor’s 500 добави близо 1.6%. Вълната стигна дори и до Азия. Японският показател Nikkei225 се покачи с 0.4%, независимо че в същото време местното правителство излезе с прогнози, че възстановяването за експортно ориентираните страни ще бъде бавно и нестабилно. Решението на ЕЦБ веднага се отрази и на лихвените нива на междубанковия пазар - едногодишният Euribor стигна до 1.57% - най-ниската му стойност досега. Има вероятност натискът върху лихвата да се усили още, след като ЕЦБ обяви, че възнамерява да изкупува 60 млрд. евро ипотечни облигации през следващия месец, с което се надява да спомогне за отпушване на кредитирането. „Скоро пазарът ще установи, че е залят от пари, а това ще натисне и лихвата по овърнайт кредитите между банките още по-надолу“, коментира пред Bloomberg Елга Барч, главен икономист за Европа на Morgan Stanley.

...и очакванията в България Макар и да нямаха възможност да участват пряко в разпределянето на средствата от ЕЦБ, българските банкери също гледат положително на инициативата. Предста-

вители на сектора споделят, че се надяват част от ресурса да достигне до местния пазар през чуждестранните им собственици. Основания за подобен сценарий дава и фактът, че отпуснатата сума е доста голяма. Това пък означава, че е твърде вероятно големите европейски финансови групи да насочат част от парите и към дъщерните си дружества. „Тъй като банките от еврозоната са най-големият източник на финансиране за много от икономиките в Централна и Източна Европа, тези държави би трябвало косвено да отчетат положителни ефекти от масивното парично стимулиране в резултат на последните мерки, предприети от ЕЦБ“, обясни изпълнителният директор на Райфайзенбанк (България) Момчил Андреев. „В българските банки и сега има ликвидност, така че това не е основният проблем за тях. Чрез този ресурс обаче европейските финансови групи ще получат допълнително спокойствие и ще е добре, ако те го предадат надолу по веригата“, коментира Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, която е част от групата на белгийската KBC. По думите му положителен ефект би било например да се облекчат малко изискванията за съотношението на кредити към депозити, които банките майки налагат в последните месеци, тъй като това ще поохлади напрежението и на местния пазар. В крайна сметка доволните от решението на ЕЦБ категорично са повече от критиците му. Което е добре - все пак стоката, която със сигурност е в дефицит в момента, е доверие.


62

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г. my.capital.bg

МОЯТ КАПИТАЛ ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Природни печалби Как можете да инвестирате в компании за възобновяема енергия Емил ГЬОРЕВ

Ако последното десетилетие на ХХ век ще остане в спомените на инвеститорите за спукването на знаменития дотком балон, а първите десет години от новия век - с лесните пари и невижданата досега финансова криза, бъдещето е на екологичните проекти и на бума на инвестициите в тях. Компаниите от бранша определено са в подем - за периода от 2006 до 2008 г. инвестираните в тях средства се удвоиха до над 120 млрд. долара. А темповете, с които растяха акциите на публично търгуваните дружества за екопроекти, надхвърлиха всички очаквания. Според мнозина това обаче е само началото на големия поток от средства, които ще се изсипят в сектора през следващите пет до десет години и които ще носят много възможности за печалба. Само няколко факта - президентът Барак Обама е предвидил значителни субсидии за производството на алтернативна енергия в спасителния си план за американската икономика. А сред дългосрочните

цели на Европейския съюз е и поне 20% от електричеството на континента да се произвежда от алтернативни източници до 2020 г. За да поддържат интереса към сектора, много държави пък изкупуват всеки произведен ват електроенергия на доста благоприятни за производителите цени. Всичко това дава на инвеститорите по-голяма доза сигурност във вложенията им, и то в момент, когато световните финансови пазари се лутат между дълбоки спадове и опасност от ново (макар и краткосрочно) балонизиране. Но как да се възползваме от новите възможности за инвестиции в екоенергия? Независимо дали смятате, че зелените инвестиции ще умножат парите ви, или просто ви допада екологичната идея и искате да я подкрепите, имате няколко възможности.

Купи си сам Най-лесният начин да направите първите си крачки на този пазар е чрез директна покупка на акции на такава компания. Независимо от многото соларни паркове и ветрени централи, които изникнаха сякаш от нищото през последните две години в България, местните компании все още са на светлинни години от европейските си братя. При това няма нито едно публично дружество на Българската фондова борса, чиято дейност да е изцяло фокусирана върху възобновяемата електроенергия. Това налага да търсите своите избраници отвъд границите на страната.

Самата покупка на акции се предлага от по-големите инвестиционни посредници, при това на доста приемливи цени. Комисионите на пазара се колебаят между 0.1% и 1% в зависимост от посредника, като почти винаги има условието да не бъде по-малко от някаква фиксирана сума - обикновено около 15-20 евро или долара. Тогава може да играете на пазара и със суми от едва 2000 - 3000 лв. Как обаче да изберете подходяща компания? Най-добрият начин е да използвате традиционите методи за оценка на публичните компании (като например чрез дисконтиране на нетните им парични потоци). Остава въпросът как да намерите дружество, чийто продукт е или зелена енергия, или нещо друго, но отново „еко“. За това има няколко начина - или да се посъветвате с брокера, който сте избрали, или чрез познати, които вече са инвестирали, или да използвате интернет. Има няколко сайта, които твърдят, че предлагат списъ-

ИНВЕСТИЦИИ

120 млрд. долара са инвестираните средства в компании за възобновяеми енергийни източници през 2008 г.

ци на „зелени“ компании, като например //www.ecomall.com/ biz/menu$.htm Не забравяйте! Независимо колко нискорисков е секторът, в който оперира дадена компания, инвестицията в акциите й винаги носи своя риск от лошо управление на мениджмънта, както и от очакванията на инвеститорите в даден момент. За да се предпазите максимално от този риск, трябва да притежавате книжа на поне десетина компании, а това често не е рентабилно, когато става въпрос за по-малки инвестиции. Тук идва ролята на т.нар. ETFs (Exchange-traded fund - финансов инструмент, който следи стойността на един или няколко определени активи или индекси). Освен това са подходящи както за дългосрочни инвеститори, така и за спекуланти. „Няколко борсово търгувани фондове предлагат възможност за инвестиция в целия сектор, с което се избягва проблемът по структурирането на достатъчно добър портфейл от инвеститора, за да не се носи прекалено голям риск от фалит на конкретна компания“, обяснява Цветослав Цачев, ръководител на отдел „Анализи“ в „Елана трейдинг“. Разбира се, съвсем нормално е да не сте особено запознат с компаниите, чиито книжа купувате. Особено когато те са извън пределите на страната и информацията за тях, която стига дотук, е ограничена. Тогава най-добре ще е да доверите парите си

В чужди ръце Възможностите тук отново са няколко. Най-популярната е чрез взаимен фонд, чийто портфолио мениджър да управлява вашите пари. В момента в България обаче няма такава инвестиционна схема. Така че ще ви се наложи да потърсите контакт с чуждестранни управляващи дружества. Според класация на американския сайт bionomicfuel.com петте най-добри американски фонда за целта са Winslow Green Growth (240 млн. долара активи и доходност от 22% за последните 6 месеца), New Alternatives (223 млн. долара активи и доходност от 17% за последните 6 месеца), PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio (със 702 млн. долара активи и 20% доходност за последните 6 месеца), Guinness Atkinson Alternative Energy (64 млн. долара активи и доходност от 18% за последните 6 месеца) и Calvert Global Alternative Energy (212 млн. долара активи и доходност от 19% за последните 6 месеца). Друг вариант е чрез фонд за дялово инвестиране (т.нар. Equity Fund). Участието обаче в по-големи такива фондове е ограничено само до определен кръг от инвеститори, освен ако акциите му не се търгуват на пазара. В България подобна схема предлагат от „Карол“ с името „Адванс Екуити фонд“, чийто портфейл обаче е

разнообразен и не залага само на такива проекти. Въпреки това към момента вече разполага със собствен соларен парк и вятърна електроцентрала, а тенденцията е тепърва да реализира още.

Нещо между двете За по-напредналите има и среден вариант между всичките изброени - структуриране на индивидуален портфейл. За целта трябва да посетите офиса на избран от вас инвестиционен посредник, където неговите специалисти ще ви посъветват и заедно ще изберете вашите компании и финансови инструменти. Това обаче може да доведе до допълнителни разходи, свързани с комисиони както върху активите, така и върху реализираната печалба. Също така най-вероятно ще трябва да отделяте време за активно управление на портфейла ви - лукс, който не всеки може да си позволи в динамичния свят, в който живеем.

Скрити рискове Не всичко е толкова розово, колкото изглежда, защото освен стандартния пазарен риск има и голям политически риск. В добавка в момента секторът малко или много лежи предимно на очаквания, а не толкова на доказани резултати. „Инвеститорите се надяват, че този тип енергия тотално ще преобрази света чрез някакъв все още неоткрит технологичен пробив“, обясни Константин Абрашев, портфолио мениджър на фонд „Енергетика“ на управляващото дружество „Бенчмарк фонд мениджмънт“. „Има риск обаче това никога да не стане, а политиката на държавите да спре да бъде толкова благосклонна към сектора и те да не изкупуват произведената енергия на толкова добри цени, независимо че е екологична“, допълни още той. „Пред компаниите, които инвестират в България, стои и рискът, свързан с несигурността на тарифата, по която задължително се изкупува токът от възобновяеми енергийни източници. Съгласно сегашната нормативна уредба тя се определя от държавния регулатор в края на първото тримесечие на всяка календарна година“, поясни Христо Вълев, инвестиционен мениджър в „Адванс Екуити холдинг“. „В други страни от ЕС такъв проблем не съществува, а активността в сектора се балансира чрез предварително приети квоти за инсталиране на мощности от вятърни турбини, соларни модули, водноелектрически централи“, допълни той. Затова - преди да се хвърлите смело с приготвените от вас пари, опитайте се да навлезете малко в пазара. Колкото и привлекателно да ви се струва да печелите от благородна кауза. Просто инвестициите в екология като нов сектор носят със себе си своите специфични плюсове и минуси. K


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

63

МАЛКИ ОБЯВИ ¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

§y›z}x

€~–xyx|

§y›z}x

§y›z}x

iyx‚x cØ~~–

–xyx|zØ~–Ø}xz|

~‚–xyxØ~–Ø}xz|Ù

€~–xyxØ –yœ‚xz}

€~–xyxؖyœ‚xz} Ù

Š|‰y}ywiy†|Š‹ycw

؆©ŒŠØ¯„؉© ®Ø¨†¬Ø––

«±¥® ٞ°¨ Ùj‚Ÿ¨ ـ¢«­ ¥¢Ÿd Ù ¡«Ù°¨ Ùj€°­§«d ÙÙ§Ÿ © Ù ¢¯ Ù Ù®¨¢¡Ù­¢©«ª¯ ُ‚“ Ù «§ž¢¨¼Ÿª¢ Ù§¨¥©¯¥³¥Ù }„†®ØÂÙ

ªŒ„…„Ø Ø®„ª„¬‡¯ÙÙ ªÙ ¨Ÿª¯ÙÙ °¨¥³ÙªÙ ­¡Ù ­Š©…‡©

°¨ Ùj~´«Ù‡¥­«d Ù¡«Ùž°¨ Ùj«ª¡°§«Ÿd Ù Ù§Ÿ © Ù¢¯ Ù ٟ٬­¢¡®¯Ÿ¥¯¢¨ªÙ ® ­¡Ù®Ù®ª®¹«­ ÙÙ ¨°§®«¤ª«Ù¤Ÿ·­µ¢ªÙ¥Ù«ž¤Ÿ¢¡¢ª ØØÂ

Ž†­ Ø ØØØ UUU W?TJCL? AMK

ØØ

€~–xyx

€~–xyx

~™Ø•€x–x

§Ÿ Ùj~«¼ªd ÙÙ§Ÿ © Ù¢¯ Ù Ù ¯¢­®ÙÙ§Ÿ © ٝ®ª®¹«­ Ù ®Ù}ÙfÙ Ù Ùµ¤ Ù  ¤«Ÿ«Ù§«¯¨¢ Ù¨°§®«¤ª¥Ù «ž¶¥Ù´®¯¥ Ù¥¤¯«´ª«Ù ¥¤¨«£¢ª¥¢ Ù¬ª«­©

§­¡ª¡w¨§w¦™ž¥

 ؆©ŒŠ ‰© ®ØØ––Ø

ØØÂ

Ž ­¡¯Ù®¢Ùª©¥­ÙªÙÙ °¨ Ùj}ª ¥®¯dÙx ÙÙ ŸÙ­¦«ªÙªÙŽ¯«´ªÙ ­ ‡­¡ª¡«žwª™wªw¨¤§²ww §«ww§ww£› ¥

Ž†­ Ø ØØØ UUU W?TJCL? AMK

Ž†­ Ø ØØØ UUU W?TJCL? AMK

¬„؉Š¯Ž„‰Ž‡Ø Ø  Ø  Ø ‡¯« Øx©Œ„®Š©

€~–xyx

€~–xyx

€~–xyx

xx€‚x|z}‚ xx€‚x|z}‚

xx€‚x|z}‚

•€x–xØyØ €z{~}‚€œ{ž™§Ø ”™y ؃ ›Øi~{~›j

®§¨¡«Ÿ¥Ù¬«©¢¶¢ª¥¼ÙÙ Ù§Ÿ ©Ù¥ÙÙ§Ÿ © ª©¥­¶¥Ù®¢ÙŸÙ ­ َ«±¥¼ Ù ž°¨ Ùj…®§·­®§«Ùµ«®¢dÙx}Ù ¤¡ÙjŽ¨¯¥ªÙ Ù~°¨ ­¬¨«¡d ¬«®¨¢¡ªÙ®¬¥­§ÙªÙ Ÿ¯«ž°®Ùx

Ž†­ ØØØØ Ø }‡‰Š­Š©

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

¯­¥Ùª¥Ÿ ٍ„ŒÙÙ§Ÿ © Ù ­ ٝ­ª Ù°¨ ÙjŒ­®§¢ŸÙ Š¥§«¨°kÙx Ù´­¢¤Ù”Ž… Ù ±†¯„ØeØØØØ­©

„ŒÙÙ§Ÿ © Ù ­ ٝ­ª Ù £§Ùj·¤­£¡ª¢kÙÙ ž¨ Ù Ù¢¯£Ù ÙÙ ´­¢¤Ù”Ž… ÙÙ ±†¯„ØeØØØ­©

„ŒÙÙ§Ÿ © Ù ­ ٝ­ª ÙÙ £§Ùj·¤­£¡ª¢kٞ¨ Ù ÙÙ ¢¯£ÙÙ¬«®¨¢¡¢ª ÙÙ ´­¢¤Ù”Ž… ÙÙ ±†¯„ØeØØØ­©

ØØ

ØØ

„ŒÙÙ§Ÿ © Ù ­ َ«±¥¼ ÙÙ £§Ùj«¨®¯«¦kٞ¨ Ù ÙÙ ¢¯£Ù Ù´­¢¤Ù”Ž… ±†¯„ØeØØØ­©

§§ÙŒ©¬«­«Ÿ« ÙÙ¢¯£ÙÙ ®Ù­¤­¢µ¢ª¥¢Ù¤ÙÙ¢¯£ Ù „ŒÙÙ§Ÿ © ÙÙ ¤¢©¼ÙÙ§Ÿ © Ù´­¢¤Ù”Ž…ÙÙ ±†¯„ØØØ­©

ØØ

ØØ

ØØ

€~–x—”xؖ™€z{‚}~Ø~‚Ø ~”‚yz}™{

•Ø€ØxؖØzØyØ ؀Ø~ؖØxØyØx

•Ø€ØxؖØzØyØ ؀Ø~ؖØxØyØx

~‚–xyxØ~–Ø}xz|

ŠÙ¬­«©¥µ¨¢ª¥Ù®§¨¡«Ÿ¢Ù¥Ù¯¢­¢ª¥Ù¡«Ù £¬Ù ­Ù~¢­§«Ÿ¥³

•Œ ؀† Œ­«© Ù¤«ªÙ¡«ÙÙ¡§ ®ÙŸ®¥´§¥Ù§«©°ª¥§³¥¥ ž†¯„ØØz30 ®

•Œ Øy„Œ¯„ ‡§Ù„¨ ٌ¼®·³¥ÙÙ¡§Ù®Ù ¢¯£ªÙ® ­¡Ù®Ù„ŒÙÙ© ž†¯„ØØØØÂ

‡Œ®„ ‹ŒŠ…„©„ Ÿ¢­¥ Ù¬¯¢§¥ Ž†­ ج„Ø©Œµ¬‰„Ø ØØ

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

“¢ªÙªÙ® ­¡¥Ù®·®Ù¤¢©¼ÙfÙ¡«ÙÙ¢Ÿ­«§Ÿ © ¦«ª·¯ÙŸ¨¥¤ÙŸ·ŸÙŸ®¥´§¥Ù¢Ÿ­«¬¢¦®§¥Ù ¬­« ­©¥Ù¤Ù°®¯«¦´¥Ÿ«Ù­¤Ÿ¥¯¥¢

•Œ ؖŠ¨Œ‡² Œ­«© ل«ªÙÙ¡§Ù®ÙÙ© ¨¥³¢ÙªÙž°¨¢Ÿ­¡ ž†¯„ØØz30 ®

•Œ Ø}††¨µŒØ ؁Ž„Œ‡ºØªŒ„… Š«ŸÙ¡¢¦®¯Ÿ¶Ù²«¯¢¨ÙªÙ( ŸÙ ¨¥ª¥¼ ÙÙ®¯¥ Ù ٝ¬­¯©¢ª¯ Ù­¢®¯«­ª¯ ž†¯„ØØØØÂ

˜„؉Š¯Ž„‰Ž‡ØØØ

%1+ØØØ ‚†­Ø ØØ

%1+ØØØ ‚†­Ø ØØ

œ}™{x›z}Ø~™ 2-؞z}‚¢€

‡Œ®„ ‹ŒŠ…„©„

Ø®Ø ØŠ†®ØŒ„¨ŠŽ¯‡Ø ‹Š®†´†¯‡º ؊‰„¨†­º©„¯† Ø ‰­‡®„Ž‡¬„±‡º ؂zž Ø ‡¬‰­¹²‡Ž†­†¯Ø‰­„‡²†‰‡Ø ‡¯Ž†Œ‡ŠŒ ؍©†Žµ­ ،†¯Š©‡Œ„¯„Ø ªŒ„…„ Ø°„‡­‡Ž‡Ø®†¯‡…«®µ¯Ž

­ž«¯¢¶Ù¬¯¢§Ù ŸÙ³¢ª¯·­ÙªÙ Ž«±¥¼

 ؆SPM ‰© ®

Ž†­ ج„Ø©Œµ¬‰„Ø ØØ

Ž†­ ØØØ

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

~”‚yz}™{Ø€~–xyxØxx€‚x|z}‚ y؉Š®‹­†‰Øi© ؂Š®„cØ ØxŒ‰Ž‡¯Š ÙÙ Ù§©ÙªÙ» Ù«¯ÙŽ«¤«¬«¨ ª¥§¨ª«Ù©¢®¯«¬«¨«£¢ª¥¢ ٞ¢¤Ùª¨« ÙªÙ ž·¨ ­®§«¯«Ù”¢­ª«©«­¥¢

‚†­ ØØØ

™}–™{¢‚Ø}xØi‚™›Ø‚x{cØ~~–Ø ~”§y§yx

iz{~z}z€–—™Ø•€œØjx–

؀Ø~ؖØxؗؔØx

€~–xyxØ~‚–xyxØ~–Ø}xz|

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØ‡Ø‹Œ„©‰‡

¬­³¢¨¥Ù®·®Ù®©¢ª¢ª«Ù¬­¢¡ª¤ª´¢ª¥¢Ù¥Ù ¢ª¢­ ¥¢ªÙ«¡¥¯ Ù¬«¡²«¡¼¶¥Ù¤Ù¥¤ ­£¡ª¢ÙªÙ ±«¯«Ÿ«¨¯¥´ª¥Ù¢¨¢§¯­«³¢ª¯­¨¥ ¬­³¢¨¥¯¢Ù®¢Ùª©¥­¯ÙŸÙ«ž¶¥ª¥¯¢ÙÙ €«³¢Ù¢¨´¢ŸÙ¥ÙŒ¢¯­¥´

Ž†­ °„‰ØØØ ØUUU KG EMTCPLKCLR @EØ ‡ØUUU S@@ @EØQGLBGI=QRMW?LMT?@T @E

˜„؉Š¯Ž„‰Ž‡ØØØ ØØØ UUU GNNXC@P? N?NCP AMK

¬­¯©¢ª¯®§¥Ù§«©¬¨¢§®ÙªÙ ­°žÙ®¯­«¢£ÙŸÙ ­ Ù~ª®§«Ù®Ù „ŒÙÙÙ§Ÿ ©Ù®Ùª´¨ªÙ³¢ªÙÙÙÙ¨Ÿ ٥٪¢¤®¯­«¢ªÙ ¬­³¢¨Ù«¯ÙÙÙ§Ÿ ©Ù®Ù­¤­¢µ¢ª¥¢Ù¤Ù®¯­«¢£ÙªÙ²«¯¢¨Ù®ÙÙ „ŒÙÙÙ§Ÿ ©Ù®Ùª´¨ªÙ³¢ªÙÙÙ¨Ÿ

²°ª²¢§

Ÿz‚~y~–}™Ø œ›œ•™ –x}¢Ÿ}™Ø {~}œ›‚xž™™ ‚z› ØØØ

' , 2 # 0 , 2 ' - , *Ø . 0 2 , # 0 1 Ø 1 #

Ÿ«…†ŽŒ„¯¯‡Ø¨„¯‰‡Ø¬„ج„†®‡Ø‡Ø ‡¯©†Ž‡±‡‡Ø¬„تŠ­†®‡Ø‹ŒŠ†‰Ž‡Ø ‰ŠŒ„¨‡ Ø®Š­Š©† ؊°‡ØªŒ„…‡ Ø ‹Œ†…‹Œ‡ºŽ‡ºØ‡Ø…Œª‡

-$$1&-0#Ø!-+.,'#1 Œ†…‡ØŠ‰Š¯²„Ž†­¯ŠŽŠØ©‡ØŒ†³†¯‡†Ø ‰Š¯­Ž‡Œ„ˆŽ†Ø†ØØ¯„Ù ® Ùj}‡´„ª„kÙ َ†® ÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙD L@HKÙAUN@AU AF

x˜x€}™Ø€z z}™§Øz~~–

†¡žw²žw¨§¥§œ¦ž¥w¦™w›™±¡¸wš¡ ¦žªw™wš³žw¨§ ¬ª¨ž±ž¦w¡w™wªžwª¨©™›¡wªw›ª¡°£¡w¨©ž¡ ›¡£™«ž¤ª«›™Ö

ˆ©ž¤™œ™¥žw›¡٠ٍ¤­ž«¯Ÿª¢ÙªÙ®¯­¯¢ ¥¥Ù¥Ùž¥¤ª¢®Ù¬¨ª«Ÿ¢ ٍ¤­ž«¯Ÿª¢ÙªÙ®¥®¯¢©¥Ù¤Ù¡¥®¯­¥ž°³¥¼ ٍ¤­ž«¯Ÿª¢ÙªÙŸ·¯­¢µ¢ªÙ¥ÙŸ·ªµª¥Ù¬¤­¥ ى­§¢¯¥ª ÙfÙ°¬­Ÿ¨¢ª¥¢ÙªÙ©­§¥Ù¥Ù¬­«¡°§¯¥ ٍ¢§¨©ª¥Ù¥Ù©¢¡¥Ù§«ª®°¨¯³¥¥ ل¶¥¯ÙªÙ¯·­ «Ÿ®§¥¯¢Ù©­§¥ UUU K?PICR QMJSRGMLQ †S MDDGACK?PICR QMJSRGMLQ CS ØØØ Ø ØØ

²°ª²¢§

}~y~ ~Ÿ™‚yx}zØ}xØ ›™žzy™Ø{~—™Ø~Ø }~yx؂zƒ}~›~•™§ Œ·­Ÿ¯ÙŸÙ~·¨ ­¥¼Ù ®¥®¯¢©Ù¤Ù °¢¯§¨¥¦ª¥ª 

UUU K?V AJC?L @E

£¯²¢§

²†ŽŠ©Š…¯‡Ø­ª‡ ª¨ž¯¡™¤¦¡w¦¡ª£¡w¯ž¦¡w ™w¥™¤£¡w¡w ª«™©«¡©™²¡w­¡©¥¡

UUU QK?JJ@SQGLCQQ @E ØØ

§}~y™–zžØ™Ø|x• §ØØ}ØØ{ØØx

~|~•}z‚zÙ

VVV BUÙÙÙSMN BNL

–Š®Ø¬„؍‡Œ„±‡ i© Ø}‡‰Š­„ˆc

Ø¡~€™ ؁z}}™ž™ Øz€–z‚x Ø{~€}™˜™

Œ­¢¡®§¤ŸÙž·¡¢¶¢¯«Ù¥Ù¥¤´¥®¯Ÿ Ÿ®¼§§Ÿ¥Ù© ¥¥ Ù¬­«§¨¼¯¥¼ Ù®¯­¢® ¤Ÿ·­¤ŸÙ§·®©¢¯Ù¥Ù¤­¢£¡Ù®Ù ¢ª¢­ ¥¼Ù¡«© Ù«±¥® ٞ¥¤ª¢® Ž·ž¥­Ù­¤¡¢¨¢ª¥Ù¡Ÿ«¦§¥Ù¥Ù¬­Ÿ¥ ®¢©¢¦ª¥Ù§«ª®°¨¯³¥¥Ù®Ù¬¥®©« ¬«Ù¯¢¨¢±«ªÙ¥¨¥Ù¨¥´ªÙ®­¢¶ }©°¨¢¯¥Ù¤Ù°®¬¢²ÚÙÙ ­ª³¥¼Ú €z˜œ›‚x‚™Ø–~ØØ|™}œ‚™

® ي«Ÿ¥Ù²ª «ž¶¥ªÙ‚¨¥ªÙŒ¢¨¥ª ' ,Ù!&Ù4-"1Ù ÙÙ '!Ù4-"1!&2% ”„¯‰„ِª¥§­¢¡¥¯Ù~°¨žª§ Ù §¨ ق¨¥ªÙŒ¢¨¥ª

 ØØ ØØ Ø

ØØ ØØ ØØØØ

 ØØØ ØØ


ПОЗНАЙ КОЯ ПАРТИЯ КОЛКО % ЩЕ СПЕЧЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ!

dnevnik.bg/izbori2009/igra

СХЕМА НА ПАРЛАМЕНТ 2009

ПР ГНОЗИРАЙ

ИЗБОРИТЕ

И СПЕЧЕЛИ dnevnik.bg/izbori2009/igra

1 НАГРАДА

7-ДНЕВНА ALL-INCLUSIVE ПОЧИВКА ЗА ДВАМА В ПЕТЗВЕЗДНИЯ “ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” В КУРОРТА СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

2 3

ЛАПТОПА ACER ASPIRE TIMELINE ACER ASPIRE ONE АБОНАМЕНТА ЗА 6 МЕСЕЦА ЗА "ДНЕВНИК" И "КАПИТАЛ"

НАГРАДИТЕ СА ОСИГУРЕНИ ОТ:

НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ КЪМ ВАШАТА ВАКАНЦИЯ


27 юни - 3 юли 2009 г.

брой #25, година VIII

4-5 Зелена светлина в тунела

K3

8-9 HR мениджъри в криза

!

www.karieri.bg

ГОЛЯМА, ЛЯМА, ЛЯТНА, 12 стр. ОРЕЩА ОФЕРТА ОФЕР ГОРЕЩА

PRO.FILE

КАРИЕРИ

HR КОМЕНТАР

Опаковката не лъже

Прах в очите Екатерина ПОПОВА

М

Тодор Чаков от „Унипак“ АД вече мисли за времето след кризата На стр. 6-7 СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

ного великодушно звучи обещанието на Ирландия да легализира незаконно работещите в страната българи (виж стр. 7). Тази вест щеше да бъде наистина чудесна, ако не беше обвързана с едно условие, което автоматично превръща доброто намерение в обикновен прах в очите - чужденецът получава легален статут само ако работодателят му докаже, че има нужда от него. Интересно при безработица в островната република над 12% кой местен работодател ще си даде труда да убеждава властите, че има нужда точно от нелегалния Гошо или Пешо?! Подобен проблем имат в момента и легално работещите българи в САЩ, чиито визи изтичат. При големия избор на пазара на труда фирмите масово отказват да се занимават с удължаване на престоя на имигрантите. Ако Ирландия наистина иска да легализира нелегалните чужденци, да направи като Гърция. Още преди България да влезе в ЕС, южната ни съседка разреши на незаконно заетите да получат официален статут при условия, които зависят единствено от самите чужденци, не от техните работодатели. Там бяха достатъчни петгодишно пребиваване в страната, езикови познания, определен минимален годишен доход и откупуване на здравни осигуровки. Така гърците хем си понапълниха здравния фонд, хем наистина дадоха на имигрантите реален шанс да легализират престоя си. K

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО... НОВАТА РУБРИКА ЗА УМНИ КОМПАНИИ

САМО В КАРИЕРИ И KARIERI.BG!


2

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // KARIERI.BG

Обратна връзка НА СТРАНИЦИ ВТОРА И ТРЕТА публикуваме със съкращения най-актуалните теми от форума и блoга на www.karieri.bg, както и най-интересните коментари от статиите в предишния брой на „К3 Кариери“. Оригиналният правопис на мненията от сайта е запазен.

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ОТ БЛОГА

Млади срещу стари

20 - 26 юни 2009 г.

брой 24, година VIII

4-5 (Не съвсем) нов в офиса

K3

4 Психолог в офиса: Шефът ме пита дали си търся нова работа

www.karieri.bg

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В > 10 СТР. НОВАТА ИНТЕРАКТИВНА РУБРИКА "ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ" с подкрепата на:

на сайта www.karieri.bg в партньорство с:

КАРИЕРИ

HR КОМЕНТАР

Популистки игри Екатерина ПОПОВА

Т

Боряна ПЕНЕВА

Н

PRO.FILE

еотдавна наша читателка се оплака, че компанията, в която работи, освобождава хора под 35 години. Във Франция младите също са ударени от кризата. Те са първите, които си отиват при нужда от съкращения на персонала.

Работодателите предпочитат да назначават хора с опит, за да спестят време и пари за обучения и въвеждане. Ако попитаме направо мениджърите по човешки ресурси дали ЕГН-то играе роля, когато се вземат решенията за уволнения (или назначаване), едва ли ще получим прям отговор. Неофициално обаче някои от

тях са склонни да признаят значението на възрастовия фактор. Още в края на миналата година например директорът „Човешки ресурси“ на голямо производствено предприятие, което направи сериозни съкращения, сподели, че първите, които ще си отидат, са хората над определена възраст. Аргументът му беше, че човешкият ресурс в индустрията застарява, а младите хора са дефицитни. Друг мотив за раздяла с по-опитните може да бъде чисто „спестовен“ - те взимат по-големи заплати, излизат по-скъпо на компанията и следователно, ако се освободи от тях, работодателят полесно ще оптимизира разходи. Вие как мислите - отприщи ли кризата възрастова дискриминация, или тя съществува само в главите на съкратените?

Re:

лектив, ми се струва. Ива

 Съкращават тези, които не носят печалба. И още нещо - няма значение млад ли си или стар. Ако не носиш печалба, защо да ти плащат заплата? Трябва да има филтър, който засича играчите

на пасианс и директно праща ордер на HR-те за уволнение... sverdlov Според мен много зависи дали фирмата (организацията) е частна или държавна.Частните фирми предпочитат млад ко-

 "Ако попитаме направо мениджърите по човешки ресурси дали ЕГН-то играе роля, когато се вземат решенията за уволнения (или назначаване), едва ли ще получим прям

Re: Популистки игри

Бизнес с добавена стойност Никола Треан от „Аурубис България“ за дългосрочните инвестиции в условия на криза

.нар. национален синдикално-граждански протест, който затвори центъра на София преди няколко дни, нямал нищо общо с предстоящите избори (виж стр. 7). Поне така твърдят организаторите от КНСБ. Ако това е истина, какъв беше смисълът на въпросната проява на недоволство? Защо се протестира срещу правителство в последните седмици от мандата му, като е пределно ясно, че каквото е могло то - направило е, а в момента единствената му грижа е да не изпусне властта или поне да излезе от нея без трайни негативи. Защо при разпуснат парламент се издигат искания за безпрецедентно увеличение на обезщетенията за безработица, които могат да станат факт само със санкция на Народното събрание, и то след актуализация на бюджета? И откъде накъде безработните трябва да получават повече пари от мнозина работещи? Защо, когато компаниите се чудят откъде да отрежат разходи и масово замразяват и намаляват възнаграждения, за да спасят бизнеса си, се настоява за административно наложен скок на най-ниската заплата? При това абсурдно висок. КНСБ често има добри идеи и обикновено знае как да ги реализира. Затова неотдавнашната демонстрация на мускули срещу на практика несъществуващ опонент буди недоумение. Дали синдикатът наистина вярва, че, проведена тъкмо сега, тя може да има ефект? Едва ли.

!

ГОЛЯМА, ЛЯТНА, ГОРЕЩА ОФЕРТА

 Който не желае да не протестира. Напротив протеста си е много навременен. Нека тези, които се стягат да управляват да знаят какво ще заварят и какво ги чака.

Анонимен

 Аз съм на 35 с 2 деца и ме съкратиха, останаха пенсионери на работа. Не е ли тъжно?

 От 6 месеца в моята фирма "АвтомагистралиЧерно море"АД не сме получавали заплати, защото Национална агенция "Пътна инфраструктура" не са ни привели дължимите около 12 млн.лева. Какво да правим - да си седим и да гладуваме тихичко у дома? И какво от това, че няма парламент, да не би децата ми да са спрели да се хранят и да не използваме вода и ток? всеки има право на протест и право да защити своите и тези на децата си права! А когато законите не се спазват - тогава излизаме на улицата!

Анонимен

мизерия и глад

на стр. 6-7 СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

>> 11 стр.

отговор. „Тоест, ако отговорът е „НЕ, не играе“, задължително е лъжа? Ilko

ОТ ФОРУМА ПРОФЕСИИ

Какво могат да работят завършилите бизнес администрация? Завършила съм Икономика на съобщенията и Бизнес Администрация, работих два месеца като секретарка, но ме съкратиха. Въпросът ми може да ви се стори глупав, но е напълно сериозен. Какво може да се работи с тези образования? Не успях да си намеря работа в мобилните оператори и пощите, защото нямам връзки, или поне мисля, че това е причината да не ме вземат на работа. Когато ходя на интервюта за работа ми казват, че с моята Бизнес ад-

министрация не мога да работя нищо друго, освен да бъда секретарка. Вече започвам да се отчайвам. Моля хората, които имат по-голям трудов опит и по-ясен поглед върху нещата, да ми помогнете с някакъв съвет или идея.

Начинаеща Съветвам те да започнеш да работиш нещо в някоя конкретна област, която те интересува и да станеш специалист в нея, защото на ниско ниво позициите са за специалисти. Съответно на вся-

ко интервю ще те питат какво конкретно можеш да правиш и ако нямаш специализирани знания в определена област, позициите на които можеш да разчиташ са тези изискващи съвсем общи умения и е трудно да те наемат за нещо повече от офис асистент. Най-доброто на което можеш да се надяваш е някаква позиция от сорта на бизнес анализатор. Проблемът е, че такива позиции излизат сравнително рядко, понеже компаниите предимно търсят хора с кон-

кретни квалификации. А на теб основният ти проблем е че нямаш опит. Затова те съветвам да почнеш на някаква ниска позиция, където ще можеш да станеш специалист я във финанси, я счетоводство, я маркетинг.

1 Аз завършвам официално октомври бизнес администрация. Последния семестър беше голям гърч докато ме вземат някъде на стаж. Кандидатствах на 15 места, стигнах до 3 интервюта и сега съм на

стаж в отдел маркетинг на голяма компания. Въпреки че нямам толкова познания по маркетинг колкото един студент завършил маркетинг успях да докажа на хората и с помощта на дипломната ми работа в тази сфера, че си заслужава да ме вземат. Надявам се работата да стане постоянна. Аз не смятам, че секретарската работа е лоша работа и те съветвам да се пробваш и като секретарка. Точно от секретарка можеш после да станеш и офис мениджър. ИЕ


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

3

KARIERI.BG // КАРИЕРИ

Интервю без стрес

МЕНИДЖЪРИ В ДЕЙСТВИЕ

Мащабно начинание Радослав НИКОЛОВ* Преди две години ми беше възложена задачата да ръководя проект, който имаше за цел значително да подобри важни характеристики на платформата на SAP за управление и изпълнение на бизнес процеси. Той трябваше да улесни използваемостта на системата и бързото и точно идентифициране на възникналите проблеми в нея, което от своя

Радослав Николов

страна щеше значително да намали разходите на клиентите ни по нейното

поддържане. Тъй като проектът беше от голямо значение за клиентите на платформата, неговото развитие се следеше от висшия мениджмънт на фирмата. Проектът се разпростираше в над 3000 човекодни и трябваше да бъде успешно завършен за шест месеца. По него щяха да работят около 40 служители, които бяха разпределени в шест

отделни екипа в три локации - София, Валдорф и Берлин. За сравнение, един средно голям проект в SAP е от около 500-1000 човекодни, като по него работят около десет служители от един или два екипа. Тоест нашият проект беше поне три пъти по-голям във всяко едно отношение. Осъзнавах важността на проекта и отговорността, която нося за него. Обикновено редовните срещи за напредъка на проекта, навременното отстраняване на възникнали проблеми и недоразумения, както и правилното разпределение и приоритизиране на задачите са от изключителна важност за успешното постигане на крайната цел. Знаех, че при толкова мащaбно начинание дори и малко забавяне или промяна на начина, по който се изпълва конкретен ангажимент, може да доведе до сериозна възможност за провал. Бях изправен пред предизвикателството да измисля как това да не се случи.

* Авторът е програмен диИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Какво направих Разделихме целия проект на шест подпроекта спрямо отделните организации, въвлечените служители и локации. За всеки подпроект отговаряше отделен мениджър. Той имаше свободата и отговорността за управлението и успешния завършек на неговата част от работата. Аз като мениджър на целия проект имах общи седмични срещи с всички мениджъри по отдели и локации чрез видеоконферентна връзка. По време на срещите дискутирахме текущото състояние на проектите, възникналите проблеми и възможните им решения. Поддържането на такъв видеоконтакт между отделните локации

ректор в SAP Labs - България.

спомогна много за сработването на виртуалния екип. Разбира се, налагаше се и да пътувам до отделните градове и на живо да дискутирам наболели въпроси с останалите мениджъри. По мое мнение много важен фактор за успеха на проекта беше ангажираността на мениджърите на всички участващи екипи. Освен това успяхме да избегнем обичайната практика при големи начинания, наречена people-lease (използване на хора от различни екипи), която е сред най-честите причини за бавния напредък и провала на големи виртуални проекти.

ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Re: Вярно е, че ако няма здрава координация между отделните звена, целият труд отива на кино, като в един момент се оказва, че не знаеш какво вършиш ти, какво другите, докъде сте стигнали и колко ви остава. За да стане всичко в срок и добре, според мен трябва 100% отдаден екип, който да се занимава само с един проект (особено ако е от голяма важност за клиентите на фирмата, все пак клиентът е на първо място). Срещи поне веднъж седмично с екипите, за да се направи разбор кой какво прави, докъде е стигнал, какви проблеми вижда. (...) В същото време трябва да се отчете и фактът, че по проекта работят и колеги от различни държави

Г

лобалната криза принуди компаниите да съкратят част от служителите си и да ограничат наемането на нови хора. Това постави останалите без работа специалисти в силно конкурентна среда, в която, за да получат желаната позиция, трябва да се представят блестящо на интервюто за работа. Мислили ли сте как бихте се справили с напрежението покрай предстоящата първа среща с работодателя? Вижте съветите на сайта за кариерно развитие на британския в. Guardian.

Преди интервюто е особено важно да отделите достатъчно време за почивка. Заложете на нещата, които ви успокояват - хладен душ или вана с ароматни масла например. Помислете какви успокояващи тактики можете да приложите, преди да заспите. Една от тях е т.нар. дишане „7 на 11“. При нея трябва да вдишвате бавно и равномерно, докато броите на ум до седем. Издишването се извършва по подобен начин, като при него се брои до 11. Целта на техниката е да ви помогне, успокоявайки дишането си, да се отърсите от притесненията за предстоящото интервю. Погрижете се да си осигурите личен комфорт в деня на интервюто. Започнете деня със засищаща и здравословна закуска, за да имате сили да се представите добре. Експертите по хранене препоръчват комбинацията от овесени ядки, слънчогледови семена и банани. Не експериментирайте с продукти, които са необичайни за хранителния ви режим. Пристигайки на мястото на интервюто дори най-спокойните кандидати започват да се притесняват. Ако се чувствате напрегнати, отидете до тоалетната и намокрете китките си със студена вода. Можете и деликатно да разтриете с изстудени пръсти мястото зад ушите си. На тези места артериите са много близо до кожата и така ще „охладите“ кръвта си.

Чакането за уговорения час вероятно е най-стресиращата част преди интервюто. Някои хора използват времето, за да си припомнят изискванията в обявата за работа, по която са кандидатствали. Препрочитането на търсените качества и компетенции и бързите размисли дали и как точно ги покривате е крайно неподходящо занимание за последните минути преди интервюто. Постарайте се да се фокусирате върху нещо положително, например върху приятен спомен, свързан с близки или приятели. Ако смятате, че ще ви е трудно, вземете със себе си подходяща снимка.

По време на интервюто с различен манталитет, различен начин на работа, различен акцент, различен часови пояс и т.н.

От личен опит А културните различия не остават без отражения върху един мащабен проект включващ членове на екипи от различни националности. Моите наблюдения показват, че ние българите например, често се въздържаме да съобщим негативен статус, да се изправим и поемем отговорността, че нещата не вървят добре. Правим го неосъзнато - за да не загубим ценни позиции пред шефа. А същевременно тайно се надяваме, че по-нататък нещата ще се подобрят и накрая проектът

ще е „на зелено“. (...) Друго, което бих изтъкнал като особено предизвикателство на мащабните проекти е мотивацията на участниците. Много хора си казват: „Проектът е голям. Проектният лидер не ме познава лично и няма как да вижда моята конкретна работа и проблемите, които съм разрешил. Дори нещата да станат по план, то какво ще получа аз? По-добре да работя по някой не толкова голям и важен проект, но мениджмънта да ме „вижда“. Така за мен ефекта от добре свършената работа ще е най-голям“. Ако това отношение не се адресира навреме или се пропусне, то би могло да минира проекта.

Sears

внимавайте какво ще разкрие за вас езикът на тялото ви. Притеснението и липсата на комфорт в такава ситуация лесно могат да бъдат забелязани по начина, по който седите на стола или движите ръцете си. Много кандидати за работа забравят да дишат от напрежение, т.е. поемат въздух много по-рядко от нормалното за тях.

След края интервюто направете нещо, което ви носи добро настроение. Отидете на кратка разходка или се срещнете с близки приятели. Фокусирайте се върху това, което ви се случва в момента. Не се впускайте да анализирате дали сте отговорили задоволително на въпросите на интервюиращия и какви впечатления сте оставили у него. Не разказвайте на приятелите си подробности за интервюто. Обясненията в детайли ще ви въведат в стресиращи размишления. K


4

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ АДРИАНА БОЯДЖИЕВА*

ПЪРВА РАБОТА

Покажете връзката между наученото и бъдещата работа За преуспелите професионалисти е ясно - те имат достатъчно опит, за да продадат уменията си. А какви „професионални постижения и опит“ да изтъквам аз, като сега излизам от университета? Сериозните студенти искат да работят нещо смислено, различно от продавач, сервитьор или други такива „подходящи за студенти“ професии. За какво е тази мащабна инвестиция за хиляди обучения, като накрая пак те питат: „И колко стаж имате на тази позиция?“ Е нямам, няма и да имам, докато това е водещо за всички организации. Анонимен По време на следването си студентите избират дали да се посветят изцяло на трупането на знания, или да трупат трудов стаж. Трудно е да се каже кой от двата пътя е по-правилен, но практиката показва, че много често работата по време на следването е за сметка на обучението. Много работодатели не се замислят, че, спестявайки от въвеждаща програма, поемат риска да назначат във фирмата си хора с пропуски в образованието. Как да се представят хора с висше образование без трудов стаж? В мотивационното писмо трябва да поставите ударението върху обяснението защо искате да работите именно във фирмата, за която кан-

дидатствате. Покажете връзката между наученото в университета и бъдещата ви работа. Изтъкнете личностни качества, които ще компенсират липсата на трудов стаж и ще помогнат максимално бързо да навлезете в новата длъжност. Кои са личностните качества, които биха били предимство за заемане на длъжността? Отговорът се крие в предварителната трезва самооценка. Избройте всички качества, които според вас ви характеризират пълно и точно. Преценете кои от тях ще са важни за бъдещата ви работа. Постарайте се да мислите за себе си по аналитичен начин, защото по този начин ще ви оценява бъдещият ви работодател. Не забравяйте, че ще спечелите само при реална самооценка. Представянето в невярна светлина не е от полза нито за вас, нито за бъдещото ви „сработване“ с новото работно място.

Липсата на висше образование не е пречка На 21 години съм. Живея в София. Говоря английски и испански език. Имам висока компютърна грамотност + личен преносим компютър. Смятам, че съм комуникативна и спокойна, мога да издържа на сериозно напрежение. Досега съм работила като барман едновременно с ученето, а след завършването - като брокер на недвижими имоти и офис асистент. От четири месеца си търся работа, но резултатът е нулев. Имах силното желание да работя в офис като секретарка или офис асистент, но явно проблемът е, че нямам висше образование, както и това, че съм „едва“ на 21 години. Посъветвайте ме към какво да се насоча. Елиза

към фирми, в които бихте желали да работите, и напишете писма, с които да предложите кандидатурата си. Следете обявите за работа и кандидатствайте за свободни позиции, които ви интересуват. Помолете познати и приятели да ви съдействат в търсенето. Научете се да мислите и да действате позитивно. Заменете „от четири месеца си търся работа, но резултатът е нулев“ със „страната е в криза, но ще продължавам да търся работа упорито и ще успея“. Мислейки позитивно, сама ще повярвате в своите възможности и ще изградите доверие в качествата и способностите си у другите.

* Адриана Бояджиева е мениджър

Правилно сте се насочили към офис позиции. Не смятам, че липсата на висше образование е пречка. Има работодатели, които предпочитат на длъжности като секретарка или офис асистент да наемат хора с висше образование, но това съвсем не е правило. Съветът ми е да продължавате да търсите работа в тази област. Защо тълкувате това, че сте „едва“ на 21 години, като свой минус? Просто трябва да убедите бъдещия си работодател, че сте точно човекът, който ще е полезен за фирмата му. Ориентирайте се

„Подбор“ в консултантско дружество „ДБ Интерконсулт“

Зелена светлина в тунела Екологията и възобновяемите енергийни източници крият потенциал за нови работни места Радина КОЛЕВА

Ако надеждата за съживяване на пазара на труда в световен мащаб можеше да се види, тя щеше да бъде зелена. Това се потвърждава от доклад на природозащитната организация WWF, според който зеленият сектор осигурява повече работни места в Европа, отколкото индустриите, замърсяващи околната среда. В сферата на възобновяемата енергия, зеления транспорт и екологичното производство и услуги в Европа работят 3.4 млн. души, сочат данните на доклада. За сравнение, заетите в областта на минната промишленост, производството на електроенергия и метали и в други замърсяващи индустрии са около 2.8 млн. Експерти предричат, че в следващите 30 години ще се появят над 4.2 млн. зелени работни места, което е почти 10% от общия ръст на заетостта за това време. Дали това ще се случи, зависи от потребностите и инициативността както на бизнеса, така и на държавите. На първо време е необходимо потреблението на електроенергия да се ограничи и пренасочи към възобновяемите източници, каквито са слънчевата и вятърната енергия.

Търговец на газове

K3 Всички отговори от „Първа работа“ четете в едноименната рубрика на KARIERI.bg

Ползите от ограниченото потребление на електроенергия и инвестициите в по-чисти технологии не се изчерпват с опазването на околната среда. Те откриват нови работни места в момент, когато заради световната криза страда и пазарът на труда. Красноречив пример в това отношение е търговията с парникови квоти, която е част

от стратегията на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии. Тъй като България още няма одобрен план от Брюксел за разпределението на тези квоти, предприятията все още не могат да търгуват с тях. Когато това се случи, и в нашата страна ще се създаде професията, която вече е позната на Запад - търговец на въглеродни емисии. Григорий Ананиев, началник - сектор „Капиталови пазари“ в Citibank, сравнява търговията с парникови квоти с търговията с ценни книжа. Тя може да се нарече зелена професия, защото е пряко свързана с екологията, макар че не изисква специално образование. Ананиев прогнозира, че ако има тенденции за назначаване на търговци на въглеродни емисии, това ще се случва по-скоро в самите предприятия, отколкото във фирмите посредници. Освен това поне в началото тези задължения ще се поемат от служители на друга позиция, защото ангажирането на отделен човек само за това би било невъзможно.

„Природен“ мениджър Подобна е ситуацията с мениджърите „Устойчиво развитие“. Според Боян Рашев, управляващ партньор в „Денкщат България“, този бранш е все още прохождащ и дори в Западна Европа е в процес на развитие. Наистина много компании въвеждат разнообразни екологични инициативи, дори само като рекламна или маркетинг стратегия. Въпреки това за фирма, чието основно занимание не е екологията, би било трудно да назначи специален мениджър „Околна среда“ или „Устойчиво развитие“, защото капацитетът му няма да се използва на 100 процента. „Навярно след края на кризата големите компании в сферата на телекомуникациите или банковия сектор биха наели отделен човек на тази позиция, но засега в условия на финансова и икономическа нестабилност, едва ли много фирми биха си го позволили“, обяснява Рашев. Ако за компаниите далеч от екологията назначаването на

мениджър „Устойчиво развитие“ може да се тълкува като съобразяване с тенденциите в бизнеса и стратегически маркетинг ход, предприятията, които замърсяват околната среда, са задължени да имат такъв експерт и обикновено той се нарича специалист „Екология“. Аналогично на търговеца с парникови квоти този служител най-често съвместява няколко длъжности и по наблюденията на Боян Рашев отговорностите му са свързани със здравословните и безопасни условия на труд, управление на качеството или пък връзките с обществеността.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

5

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ // КАРИЕРИ За да произвежда добри специалисти, за които да има работа в зеления сектор, образователната система трябва да хармонизира учебните програми в университетите и професионалните гимназии с потребностите на бизнеса.

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Такъв е случаят в медийната компания „НетИнфо“. След като във фирмата се провежда съвместното обучение за устойчив бизнес на консултантската компания „Денкщат“ и инициативата „Горичка“, PR мениджърът Светлана Белчева се сдобива с нови отговорности. Тя поема инициативите за опазване на околната среда - от ползването на рециклирана хартия в офиса до популяризацията на екотеми сред потребителите на медията. След измерване на вредните парникови емисии, които произвежда компанията, „НетИнфо“ предприема оптимизации в употребата на електроенер-

гия, фирмения транспорт, стимулира ползването на велосипеди. Координацията и контролът на всички екоинициативи са задължения на PR мениджъра.

Зелено училище В България практикуването на професия, коренно различна от завършената специалност, не е изключение. Този феномен не подминава и хората, ангажирани със зелени инициативи. „Особено когато тези задължения са съвместени в друга длъжност, служителят обикновено няма специфично образование, свързано с екологията“, казва Боян Рашев от „Денкщат България“. Екоспециалистите в производствените предприятия най-често са завършили Лесотехническия или Химикотехнологичния и металургичен университет. На тях обаче им липсват познания върху биологичния аспект на опазването на околната среда. При завършилите екология в Софийския университет пък е обратното те са наясно с растенията и животинските видове, но не и със замърсяването с химични елементи. „Липсва общият поглед върху проблема. Класическото „Управление на околната среда“, което е отделна специалност в университетите в Западна Европа, няма аналог в България“, категоричен е Рашев. В този смисъл, за да произвежда добри специалисти, за които да има работа в зеления сектор, образователната система трябва да хармонизира учебните програми в университетите и професионалните гимназии с потребностите на бизнеса. Тази задача не е с пожелателен характер. „Директивата на Европейския съюз за насърчаване на потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници предвижда, ако не създаването на нови специалности във висшите училища, поне актуализиране на програмите“, припомня Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Ако бизнесът се ориентира към потребление на енергия от възобновяеми източници, това ще провокира и търсене на квалифицирани специалисти - инженери в сферата на екологията, техници с опит в инсталирането и поддръжката на слънчеви панели, ветрогенератори и т.н. Кризата, разбира се, придава друг ракурс на темата - едва ли са много компаниите, които без колебание биха вложили средства в по-модерните и щадящи околната среда, но и по-скъпи енергийни източници, да не говорим за екоинициативи и назначаване на специални служители, които да ги координират. Едно е сигурно обаче - инвестицията в устойчиво развитие спестява разходи от потребление занапред. Това е ползата за бизнеса. Природата печели благодарение на ограниченото замърсяване, а обществото - заради потенциалните нови работни места. K

CV CV Жан Истас оглави „Содексо България“

Ж

ан Истас вече е изпълнителен директор на „Содексо

България“.

Досегашният директор Патрик Валентин се завръща в централата на компанията във Франция. Жан Истас работи в структурите на „Содексо“ от 12 години. Започва кариерата си в офиса на компанията в Прага, където отговаря за изграждането на система за осребряване и централизация на операци-

ите и ръководи процеса по реализация и стандартизация на ваучерите в Европа. По-късно в централатa на „Содексо пасс интернешънъл“ внедрява платформа за онлайн поръчки в осем държави. Професионалното му развитие продължава в белгийския офис на компанията, където работи върху различни стратегически проекти и ръководи отдела за развитие на търговската мрежа. Преди да оглави „Содексо България“, Жан Истас е бил част от екипа за географско развитие на Централна и Източна Европа.

рали България холдинг“, а от 2008 г. - и на УС на „Дженерали животозастраховане“. От началото на 2009 г. е председател на УС и главен изпълнителен директор на „Дженерали Закрила здравно осигуряване“. Завършил е право в СУ, а от 1995 г. до 2008 г. преподава гражданско и търговско право в Юридическия факултет на СУ. От 2003 до 2005 г. е бил председател на контролния съвет на АБЗ. Иван Иванов става изпълнителен директор на „Софийска вода“ от 1 юли. Сегашният главен изпълнителен директор Грег Ендемано запазва поста си и ще изпълнява и длъжността на прокурист на дружеството. Иванов работи в „Софийска вода“ от осем години. Преди пет години става ръководител на отдел „Изпълнение на концесионния договор“, а от 2004 г. заема длъжността главен секретар на „Софийска вода“. Преди това е работил във френската компания Lyonnaise des Eaux по проекти, свързани с управление на процеси и активи във водоснабдяването на Париж. Иванов е завършил инженерна химия, специализирал е в Тулуза. Има магистърски степени по бизнес администрация от университета в Нант, Франция, и от Американския университет в България. Стефан Софиянски и Константин Велев влязоха в УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Софиянски е председател на УС и изпълнителен директор на застрахователна компания „Лев инс“, където работи от 1998 г. През 2000-2001 г. е член на управителния съвет, а от юни 2001 г. е изпълнителен директор на компанията. Завършил е финанси и право в УНСС. Константин Велев е член на УС и изпълнителен директор на „Дженерали застраховане“. От 2006 г. е член на УС на „Джене-

ти в криейтив студио Clamer Design. Започва професионалната си практика в Българска музикална компания, където няколко години е личен PR и изпълнителен продуцент на певицата Мария Илиева. Петрова членува в управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. По образование е класически филолог. Йордан Кумчев е в „Публисис МАРК груп“ от 11 години. През 2001 г. става управителен директор на агенцията за директен маркетинг „Марксман“. Той е един от съучредителите на Българската асоциация по директен маркетинг и неин председател от основаването й. Кумчев е завършил маркетинг в Българско-датския колеж.

Калина Петрова

Йордан Кумчев Калина Петрова и Йордан Кумчев ще управляват маркетинг агенцията „Публисис диалог“. Тя обединява екипите на агенцията за събитиен мениджмънт „Евентис“ и на „Марксман“, която е специализирана в областта на директния маркетинг. Преди да се присъедини към „Публисис МАРК груп“, Калина Петрова е оглавявала агенция New Moment PR. Има осемгодишна практика във връзките с обществеността. Работила е като връзки с клиен-

Милен Димитров беше избран за председател на новоучредената Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА), която обединява 25 фирми. Димитров се занимава професионално с опазването на околната среда от 13 години. От 1996 г. до 2003 г. работи като експерт по екология в производственотехнологичния отдел на „Полимери“, Девня. Между 2003 и 2004 г. работи като старши експерт в отдел „Управление на отпадъците“ към РИОСВ, София. От юни 2004 г. и понастоящем е прокурист на „Екобулпак“. Завършил е магистратура по опазване на околната среда в Техническия университет във Варна.


6

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // PRO.FILE

Т

одор Чаков за пръв път вижда печатна машина като първокурсник в университета. И се влюбва в тази техника. По онова време той ръководи отдела по дизайн и предпечат в пловдивски вестник. За кратко минава през издателство, после прави рекламна агенция, а след това рязко сменя амплоато с верига магазини за авточасти. Постепенно открива как технологията, с която се правят гарнитури за коли, е близка до тази на печатарските машини и така се връща към студентската си любов. Купува печатарска техника. До днес помни първата поръчка за 5000 опаковки за прах за пране. Така през 1996 г. стартира компанията “Форт” ООД в Пловдив, която е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе, а в производството на каширани опаковки е с найголям пазарен дял. В края на декември 2007 г. Тодор Чаков и съдружникът му Христо Христакиев стават собственици на завода за опаковки “Унипак” в Павликени. Сега “Форт” ООД притежава 88% от акциите на „Унипак“ АД, а двамата съдружници управляват и двете компании. В добавка към предприятието Чаков и Христакиев се сдобиват с куп недоволни клиенти, сблъскват се с недостиг на поръчки и на пари за заплати. Още с влизането в завода новите собственици разглеждат внимателно всички бизнес процеси и променят много от тях, като запазват „технологии и начини на работа, които още от социализма са добре измислени и реализирани“. Днес заводът е лидер в производството на каширани и картонени опаковки, които се ползват широко в хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. Освен че работи за вътрешния пазар, предприятието изнася продукция в Германия и Румъния. Произвежда широк асортимент от изделия - от пликове за хляб до етикети за вина, покрития върху хартии, фолиа, корнети за сладолед, опаковки за тютюневата промишленост и др. Последната инвестиция в нови машини е на стойност над 1.5 млн. евро. Чаков определя бизнеса като доста труден, защото всяка поръчка от първия й етап до дизайна е цял отделен проект. “Няма ден, в който да правим две еднакви неща, може дори да се стигне до сто различни поръчки, а за да направиш една проста опаковка, има седем-осем операции с трудна организация, която изисква голяма подготовка на хората.”

Опаковката не лъже

Тодор Чаков от „Унипак“ АД вече мисли за времето след кризата Боряна КИРИЛОВА

Повечето компании свиват разходи, а вие инвестирате. Защо? Не мога да кажа, че ние не свиваме разходите. Оптимизирахме много от дейностите, пренасочихме хора към други позиции и производства. Не смятам обаче, че паниката е добър съветник. Затова вече мислим за времето след кризата. Нашата стратегия за развитие винаги е за три-четири години напред. Ето защо и сегашната ситуация не ни завари съвсем неподготвени. Последната сериозна инвестиция, която направихме, е отпреди три месеца. Купихме три машини, едната от които е най-ново поколение. Техниката струва 1.44 млн. евро без ДДС, вече е монтирана. Тези нововъведения увеличават четири пъти производството, подобряват качеството и се оказва, че след тяхното въвеждане в експлоатация са необходими 30 до 40% по-малко персонал. Но не сме съкратили нито един човек, пренасочили сме хората към други дейности. Правим преструктуриране, без да съкращаваме и да намаляваме заплати.

Какво ви създава най-големи главоболия? Клиентите стават по-капризни, правят повече рекламации, не искат да сключват договори,

Тодор Чаков: Няма машина в завода, на която да не мога не плащат навреме. Отделно от това в България трудът има много ниска принадена стойност. Ние работим упорито да се влага по-малко труд в единица продукция и в това отношение сме над средното европейско ниво, макар, да има още какво да се желае. Съобразяваме се и с това, което сме заварили. Едно такова предприятие - 54 декара, не се модернизира за година или две. Друг конкретен проблем са неясните дефиниции в бизнеса - например в нашата страна не е ясно какво се иска от доставчика. Работим много с Германия. При поръчка ни дават едни спецификации, големи като роман, описват всичко до най-малкия детайл и имат правила. А тук имам случаи с огромни заводи, които си искат поръчката, а се оказва, че не са я подали по каналния ред, не знаят дори с кого са говорили, но смятат, че имат договор и поръчката е задействана. Основен проблем пред бизнеса в България като цяло е корупцията. Без подкуп не можеш да спечелиш държавна поръчка и ако някой ти каже, че не се е сблъсквал с това, лъже. Дори инспекцията по труда не работи, за да контролира истински някакъв процес, а предимно за да глобява.

Как инспекцията по труда може да стане по-ефективна? Мога да кажа какво не ми харесва сега: не ми харесва идеята всички отговорности и задължения да са вменени на работодателя. Нямам нищо против инспекцията да ни проверява всеки месец и да дава препоръки, но нека от тези препоръки да има полза. Какъв е смисълът от създаването на хиляди документи, които на практика не повишават безопасност-

Трудното решение

Да избереш точния момент Трябваше на намеря точния баланс между цена и риск

Л

огиката ми по принцип е да вземам решение бързо, дори и с риск да не е съвсем вярно, и после да се налага да го коригирам. За мен трудни решения в работата няма, но има такива, които отнемат известно време, докато ги взема. Когато купувахме “Унипак”, предприятието беше на загуба, а цената, която искаха старите собственици, беше доста сериозна. Фирмата затъваше с всеки следващ ден и колкото повече отлагах сделката, толкова повече нарастваше вероятността да я купя на безценица. Въпросът беше докога да чакам, защото имаше вероятност, когато със съдружника ми получим предприятието, то вече да е толкова зле, че да не можем да го възстановим. Бях изправен пред дилемата да дам ли повече пари сега, или да рискувам с изчакване, като се надявам, че все пак ще мога да вдигна фирмата на крака. Седнах, направих бърз анализ на плюсовете и минусите и как минусите да станат плюсове евентуално. Колебах се два дни и в крайна сметка реших да купувам веднага. Със съдружника ми преценихме, че това предприятие ни трябва, можем да го развиваме и да спечелим пари, да предложим нови продукти, да влезем в пазарни ниши, които до този момент не са били покрити. В началото беше доста трудно. Когато купихме предприятието, три месеца не можех да спя. В ума ми постоянно се въртеше въпросът как да подобря нещата. Защото всеки момент можеше да се случи злополука - повечето машини нямаха предпазни капаци и имаше открити въртящи се валове. Държавата се постара също да ни е трудно, като ни наложи големи глоби. След като 1500 кг ламарина и около 100 кг плексиглас бяха направени на предпазни капаци и се монтираха 30 нови крайни изключвателя, трудовите инспектори дойдоха и ни направиха 33 предписания и три акта! Фирмата имаше клиенти, които ставаха все по-недоволни, нямаше оборот, нямаше печалба, трябваше да се плащат заплати... Състезавахме се с времето, общо взето. Трябваше да се погасяват и стари задължения към доставчици, а хората, чуеха ли “Унипак”, буквално им се изправяха косите - предишните собственици бяха загубили доверието на клиентите. В началото ми се случи да отида при клиент, който е работил със старите собственици, и да се оправдавам часове като ученичка в трети клас - той дори не искаше да чуе, че ние нямаме нищо общо с предишната ситуация. Въпреки всичко времето показа, че тогава сме взели правилното решение. Всичко, което тогава приехме като бизнес план, днес сме го изпълнили, даже сме го преизпълнили.


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

7

PRO.FILE // КАРИЕРИ ВИЗИТКА ЖИТЕЙСКИ ФАКТИ роден на 3 декември 1969 г. в Пловдив разведен ОБРАЗОВАНИЕ Технически университет, София - инженер по оптикоелектроника (19871992) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ в. „Провинция”, Пловдив - директор „Предпечатна подготовка и дизайн“ (1988-1989) „Рефлекси” - фирма за реклама и предпечатна подготовка - собственик (1989-1990) верига магазини за авточасти - собственик (1990-1996) „Форт“ ООД, Пловдив - изпълнителен директор (1996- ) „Унипак” АД, Павликени - председател на борда на директорите (2007- ) да работяКомпанията Работници и служители - 277 Оборот за 2008 г. - 18.156 млн. Оборот за 2007 г. - 16.016 млн.

„Ако трябва, имам технически познания и ще подкарам машината сам, не ме е страх да се върна в началото.“ “Проблемът на пазара тук е, че от 10 души, които кандидатстват за работа, става един.“

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

та на труда в предприятието?! Мога да се изкажа ласкаво за инспекцията в Пловдив. Там наистина ни помогнаха доста със съвети и препоръки за конкретни казуси. Здравата логика е фирмите да виждат възможност в проверките на инспекцията да подобрят своята работа. А те се страхуват, когато им идват на проверка. Страхът се поражда от факта, че винаги могат да те глобят, без да знаеш защо. Това зависи само и единствено от настроението на инспектора. Ето например ние освободихме наш работник, защото не ставаше за нищо. От инспекцията по труда дойдоха на проверка и започнаха да правят някакви сметки. От тях излиза, че ако човек работи на празници, независимо че тези дни влизат в 22-та работни за месеца, трябва да получи четири пъти повече. Аз не съм съгласен с това. Сега обжалвам, защото смятам, че съм глобен неправомерно.

Как мотивирате персонала си? Необходимо ли е това във време на криза? При нас има разценка на труда и норма. Работникът знае точно каква работа трябва да свърши, за да получи дадени пари. Миналата година всяка седмица някой се пазареше за заплати и беше недоволен. Фирмите наемаха лесно хора, нямаше свободна работна ръка. Сега вече не е така. В този смисъл кризата подейства оздравително. Аз не обичам някой да ме поставя натясно с изнудване от типа ”напускам, не можеш да се оправиш”. Ако трябва, имам технически познания и ще подкарам машината сам, не ме е страх да се върна в началото. Няма машина в завода, на която да не мога да работя. По принцип ние държим много на подготовката

и обучението на персонала, но ако някой не става, няма логика да остане при нас.

Лесно ли намирате необходимите ви хора? Проблемът на пазара тук е, че от 10 души, които кандидатстват за работа, става един. Да не говорим, че завършилите средно техническо образование не знаят какво е грес или машинно масло. Та те дори не знаят основни правила за работа с машини или техника на безопасност! Няма истински технически училища и не се подготвят кадри, не се мисли в перспектива. В Германия отидох на демонстрация на машини в един завод и с единия от директорите си говорихме за проблема с кадрите. Там са направили анализ на поколението, което расте в момента, и са разбрали какви ще бъдат неговите характеристики след пет години, когато излезе на пазара на труда. И тъй като това поколение е изцяло свързано с компютрите, те са разработили машина, която се управлява като електронна игра. Германците мислят за това как на един млад човек да му е интересно, като се наложи да работи на техните машини. Това много ме впечатли. При нас не е дошъл нито един обучен човек за каквато и да било работа. Няма дори стругари, фрезисти, да не говорим за специалисти печатари или щанцьори.

Производството ви е свързано с доста отпадък. Какво правите с него? На Запад един отпадък винаги влиза в производството на нещо друго. Когато нещо не може да се рециклира, не значи, че то трябва да спре да се произвежда. Просто трябва да се намери начин то да се опол-

зотвори. Тук аз имам проблем, защото имам отпъдък, а няма предприятие, на което да го предам. В България има само едно предприятие, което ползва отпадъчна хартия. То обаче не успява да побере всичката, която му изпращат. Отпадъчната хартия в България няма цена, а навсякъде по света струва пари. Например в Сърбия е 120 евро на тон. За себе си съм решил проблема, като подарявам хартията или я изкарвам в Сърбия или Турция.

Как се справяте с конкуренцията във вашия бранш? Конкуренцията при нас е жестока. Това води до падане на цените и до по-взискателни клиенти. Процесът има и своите положителни страни. Като цяло България става по-конкурентоспособна на европейско ниво и ние не спираме да мислим как да подобрим нашата работа. Говоря за това по нов начин да представиш опаковка или да решиш проблема на клиента по начин, по който конкурентът ти не може, да предложиш продукти, за които никой дотук не се е сетил.

Управлявате съвместно с вашия съдружник Христо Христакиев. Как действа такъв тандем? Имаме почти еднакво мислене за много от нещата, които правим. Нормално е да имаме понякога различно виждане за някоя ситуация или процес. Тогава сядаме, правим анализ и взимаме едно решение. Делим си работата, но сме взаимозаменяеми. Разпределяме си задачите - от мениджмънта и маркетинга до поръчките, доставките, управлението на производството.

Подготвяте нов изпълните-

лен директор. Защо решихте да делегирате оперативното управление на външен човек? И аз, и Христакиев имаме достатъчно друга работа. Нормално е да има отделен човек за оперативното управление, който да е постоянно в завода. Но той трябва да има доста качества и знания и затова подготовката за тази позиция е дългa.

Как ще се промени браншът ви през следващите години? След кризата бизнесът, и то не само нашият, няма да е същият. Хората ще ценят парите по друг начин, няма да има сделка на всяка цена, което дотук беше много типично за България - независимо че печалба няма и няма развитие, всеки се стремеше към сделки. Може би ще се научим и как да се конкурираме, без да сваляме цените. На практика основната конкуренция тук е на база цена - който даде най-ниската, той взема поръчката. Това също трябва да се промени. K

Чуйте и вижте Тодор Чаков на KARIERI.bg

За кого искате да прочетете в Pro. File? Пишете ни на karieri@capital. bg. Всички текстове от тази поредица можете да намерите в рубрика Pro.File на KARIERI.bg.

НОВИНИ Четири нови схеми за безработни Стартират четири нови операции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с общ бюджет 187 млн. лв., които ще обхванат около 83 хил. безработни лица. По отделните схеми ще бъдат наети безработни в предпенсионна възраст, които да се грижат за децата на семейства, където и двамата родители работят; ще бъдат предоставени средства за служители на непълно работно време, които посещават курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите; ще бъдат поети транспортните разходи на служители, които работят извън населеното място, в което живеят.

Проверки за помощите за половин работен ден Фирмите, които получават компенсации за служителите, преминали на непълно работно време, спазват ангажиментите си, сочат проверки на трудовите инспектори. През април са проверени общо 206 предприятия в сферата на индустрията и сектора на услугите. Инспектирано е спазването на работното време на служителите, получаващи компенсации, а проверките са осъществени без предварително известяване на работодателите.

Ирландия ще легализира имигранти Ирландските власти ще разрешават на работещи незаконно българи да останат в страната легално, ако техните работодатели докажат, че се нуждаят от тях, съобщи радио „Дойче веле“. Ирландия се е съгласила да даде и пълни трудови права на българите, които завършват висшето си образование в страната, ако са работили поне 12 месеца, докато са били студенти. От 1 юни т.г. в Ирландия влязоха в сила нови правила, които затрудняват наемането на граждани на трети страни. Срокът, през който работодателите трябва да търсят ирландски или европейски кандидати за вакантно място, е двойно по-дълъг отпреди.

K3 #26 K3 Максим Митков, управител на „Макском груп“ Задайте му въпроси на www.karieri.bg

Всички новини за управление на персонала и кариерното развитие четете на KARIERI.bg


8

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // ЧОВЕШКИ ОВЕШКИ РЕСУРСИ РЕСУР РСИ

HR мениджъри в криза

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

Трудностите изваждат наяве неподозирани поведенчески особености Боряна ПЕНЕВА

Хората, които работят в сферата на човешките ресурси в България, умеят да отстояват своята позиция и да общуват. Те са енергични, гъвкави и ентусиазирани при вземане на важни решения. Отворени към обучения и новости, умерено уверени в себе си, средно амбициозни. Изненадата е, че едва малко над 10% от тях са насочени към обгрижване на чувствата и нуждите на другите. Това е профилът на мениджъра по човешки ресурси според изследване на ACE HR Services, проведено чрез системата за управление на таланта Hogan Assessment System (HAS) в началото на 2009 г. (виж карето). По-интересно е обаче, че този поведенчески модел може да претърпи сериозни изменения в състояние на стрес. Предимството на системата Hogan е, че може да иден-

тифицира цира именно тези е зи отклонения, я , или т.нар. derailers*, ers*, които в спокойни и времена остават незабелязани. е лязани. Понякога промените ом мените са положителни - например, когато са под напрежение, неуверените хора могат да станат по-решителни, а онези, които не смятат обратната връзка за свой приоритет, да променят отношението си. Друг път обаче поведението под стрес отключва рискови фактори с непредвидими последствия. Ето какъв според изследването е „кризисният“ портрет на българските HR мениджъри.

Решителност Плюс: В нормална среда 51% от специалистите по човешки ресурси не са особено уверени и по-скоро проявяват склонност към предпазливост. При стрес обаче често преминават в другата крайност - смели и решителни, те атакуват проблемите директно и без забавяне. При такава ситуация едва една четвърт са склонни да отлагат във времето вземането на решение. Минус: В същото време повече от половината от професионалистите в бранша стават прекалено категорични. Те са готови да отстояват пози-

циите си докрай с риск да влязат в конфликт. Дори когато проявяват толерантно отношение към опонента си, те са склонни да пренебрегнат мнението му и да действат, както намерят за добре. Не търсят активно чуждо мнение и не се съобразяват с обратната връзка, защото надценяват собствените си възможности. Като цяло подобно поведение не им позволява да извлекат поуки от кризата и ги тласка към стари грешки.

Действията под стрес могат да отключат рискови фактори с непредвидими последствия. РЕШИТЕЛНОСТ

95% от анкетираните мениджъри по персонала предпочитат сами да се справят с проблемите.

Голямата картина Плюс: Повече от половината HR специалисти в проучването имат стратегическо мислене и са способни да видят цялостната картина. Едва 16.3% биха акцентирали върху детайли и това ги прави много успешни в дефинирането на цели. Под стрес не се притесняват да рискуват, а когато вземат решения, не се вълнуват особено от последствията. Минус: За тях сигур-

ността и последователността, традициите в компанията или екипа не са ключови. Повече от половината от изследваните следват собствените си правила и са склонни да пренебрегват тези, които са им наложени отвън. Цели 95% изключват наличието на по-висшестоящ авторитет и предпочитат да търсят решение и да реагират сами. Те пренебрегват детайлите и често поставят цели, които са над нивото на организацията и не могат да бъдат осъществени към даден момент.

Изследването Hogan Assessment System (HAS) е психологическа система за управление на човешките ресурси, създадена през 80-те години в САЩ. Тя се основава на 25-годишна теоретична и емпирична работа. Всяка година се правят над 80 изследвания, базирани на тази система. До момента са тествани 2.5 млн. души на 450 различни позиции в 40

държави. В България тестът се прави за пръв път и не претендира за представителност. Попълнен е от HR професионалисти на възраст между 28 и 40 години. Осемдесет и седем на сто от тях са жени. Всички те заемат мениджърски позиции и са предимно от секторите телекомуникации и бързооборотни стоки.

Първи на всяка цена Плюс: Изследването установява, че 66% от участниците се възприемат като енергични и отворени за общуване. Те са хора, които правят позитивно първо впечатление. В кризисна ситуация HR професионалистите се стремят да останат част от екипа. Само 16% предпочитат да се изолират и да работят сами, без да общуват с хората. Минус: Останалите 84% обаче, макар да се стремят към екипност, го правят единствено от позицията на лидери на отбора, т.е. не държат на равнопоставеността с останалите членове. В състояние на стрес те стават конфликтни и изпитват трудности да развиват и поддържат вече установени контакти. Имат проблем да слушат активно и да предоставят пространство на другата страна, тъй като понякога са твърде категорични и директни. Въпреки че като цяло са комуникативни и ценят екипността, специалистите по човешки ресурси понякога не умеят да балансират между ориентираност към задачите и ориентираност към хората. Този тип поведение в кризисна ситуация би могъл да доведе до липса на чувствителност спрямо околните.

Комуникацията Минус: Едва 37.2% от участниците в изследването ценят обратната връзка и на свой ред се стремят да създават среда за даване на обратна връзка надолу по веригата. Плюс: При стрес обаче повече от 62% от тях предоставят информация, която е навременна и честна. Друга положителна черта на поведението им по време на криза е, че запазват самообладание и успяват да си наложат самоконтрол. Минус: Те се фокусират по-скоро върху негативната страна на нещата. Така информацията, която дават, може да бъде искрена, но и пречупена през призмата на негативизма. Участниците в изследването са добри говорители, но стресът ги прави прекалено директни, което им пречи да овладяват страховете на хората.

*derailers - погрешни интерперсонални модели, които влияят върху поведението и представянето на човек под стрес


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

9

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ // КАРИЕРИ

Какви лидери са необходими

В

условията на икономически трудности от мениджърите човешки ресурси се очаква да бъдат на първо място бизнес лидери и едва след това специалисти в подбора, обученията и развитието на талантите. До този извод стигнаха консултантите от американската компания Bersin&Associates след задълбочени проучвания. Причината е, че кризата наложи сериозно преструктуриране в сферата на човешките ресурси. Изходът от нея до голяма степен ще зависи от умението на професионалистите в тази област да отговорят на новите предизвикателства. Анализите на реални кризисни ситуации, проведени в САЩ*, показват, че успешните лидери се вписват в някои от следните поведенчески модели:

01

Търсачът на смисъл (Focus on the Core Purpose) Това са носителите на ценностите в компанията. Те системно надграждат визията и целите на организацията. Във всеки момент знаят къде отиват и водят другите след себе си. Търсенето на смисъла е една от силните страни на българските специалисти по човешки ресурси - 87.3% от участниците в теста на ACE HR Services показват такива характеристики.

02

Лидерът буфер (Mitigate the threat)

03

Екипният играч (Build the Team)

04 05 06 07

Когато кризата се появи, лидерите трябва да отреагират незабавно. От тях се очаква да предприемат мерки, да бъдат там, където е най-напечено, да търсят консултация с екипа и експертите. Този модел е типичен за 77% от участниците в българското изследване.

Този лидер умее да развива екипни отношения, да сработва хората вътре в екипа и между отделните звена. Според изследването такива са 66% от българските специалисти по човешки ресурси.

Комуникаторът (Tell the story)

Този лидер използва всякакви комуникационни формати, за да разказва онова, което компанията преживява. Типична за поведението му е ролята на говорител, който предоставя навременна и честна информация подобно на над 60% от изследваните български специалисти.

КОНКУРСИ ЖУРНАЛИСТИ Мозъчният тръст International Policy Network, базиран в Лондон, кани журналисти и писатели да участват в ежегодния конкурс за наградата Bastiat. Те трябва да са публикували статии, които обясняват, рекламират и защитават принципите и институциите на свободното общество. Тази година към категориите е добавена и такава за онлайн журналистика. Кандидатите могат да се състезават само в една категория, а всички материали трябва да са на английски език. Наградата за първо място е 10 хил. долара, за второ - 4000, а за трето - 1000. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2009 г. Повече информация можете да намерите www.policynetwork.net. *** Сдружението за езиков и културен обмен в Централна, Източна и Югоизточна Европа MitOst предоставя възможност на журналисти между 18 и 35 години да се включат в конкурса за международната журналистическа награда „1989 - 2009: Европа в диалог“. Материалите им трябва да засягат засилващото се сътрудничество между европейските държави отвъд бившите граници между Изтока и Запада. Статиите може да са публикувани на родния език на автора

след август 2008 г. Победителят ще получи награда в размер на 2500 евро, а подгласниците му - съответно по 1500 и 1000 евро. Наградените материали ще бъдат включени в антология през февруари 2010 г. Крайният срок за кандидатстване е 20 август 2009 г. Повече информация за проекта и кандидатстването можете да намрите на адрес: www. mitost.org/medienprojekt1989.html. *** Социалната програма на Европейския съюз PROGRESS кани журналисти от печатни и онлайн медии да участват в конкурса „За разнообразието. Против дискриминацията“. Целта на конкурса е да рекламира предимствата на културното разнообразие и да се бори с проявите на дискриминация. В него могат да участват журналисти, които пишат за всякакви видове дискриминация - по раса, етнос, религия , вяра, възраст, сексуална ориентация. Материалите трябва да са публикувани на един от 23-те официални езика на ЕС в печатно или онлайн издание, което е базирано на територията на ЕС. Те трябва да са публиквани между 1 ноември 2008 г. и 31 август 2009 г. Наградите варират от 400 до 4500 евро. Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2009 г. За повече информация посетете www. journalistaward.stop-discrimination.info.

ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ УЧАТ, НО ВЕЧЕ РЪКОВОДЯТ И СЕ ЦЕЛЯТ ВИСОКО. ТЕ СА ТЪРСЕЩИТЕ ХОРА. ЧИТАТЕЛИТЕ НА КАРИЕРИ 130 000 ДУШИ НА СЕДМИЦА ЧЕТАТ „КАРИЕРИ” ИЛИ KARIERI.BG

Решителният (Lead from the Front)

Такъв тип стратегия за справяне с кризисни ситуации е характерна за силните лидери, които не прехвърлят отговорността на други, нито винят за проблемите свои подчинени, колеги, заобикаляща среда или медиите. Те са решителни и уравновесени и демонстрират внимание и ангажираност към ситуацията. Малко над половината от българските специалисти по човешки ресурси, взели участие в изследването, отговарят на този лидерски модел.

КАРИЕРИ

20%

ЧИТАТЕЛИТЕ НА ВЕСТНИКА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ KARIERI.BG

KARIERI.BG

Стратегът (Conduct continuous planning)

Този лидер идентифицира ресурси и стратегии, които могат да бъдат употребени за справяне с кризата. Характерно за него е, че търси и разпознава рисковете и потенциалните кризи, упражнява постоянен мониторинг върху слабите звена, разработва и тества планове за действие при кризи подобно на половината от анкетираните в България.

Добрият „ученик“ (Profit from the Crisis)

Той адаптира организацията към новата, посткризисна ситуация, която носи и нови възможности. Ключово за поведението на този тип лидер е да умее да продължава организационното развитие, да извлича поуки от трудностите и да адаптира организацията. Петдесет и един процента от българските професионалисти по управление на персонала ще съумеят да извлекат поуки от кризата и да поведат успешно организациите, след като тя отмине.

* Bradon, V., Cooper, J, et al. (2005). Crisis-A Leadership Opportunity. Harvard University: John F. Kennedy School of Government.

САМО Е ЦЕНАТА НА КОНТАКТ ЗА РЕКЛАМА В КАРИЕРИ*

СЕДМИЧЕН ПАКЕТ ЗА РЕКЛАМА: - 1 КАРЕ 1/4 ЦВЕТНА СТРАНИЦА В „КАРИЕРИ” - БАНЕР НА KARIERI.BG ЗА ЕДНА СЕДМИЦА - 80 000 ИМПРЕСИИ ЦЕНА: 2500 ЛВ. ЗА КОНТАКТИ: 02 9376 444, 02 9376 125, 02 9376 464 SALES@KARIERI.BG, REKLAMA@CAPITAL.BG, ONLINESALES@ECONOMEDIA.BG * ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ ДАННИ ЗА ПРИНТ АУДИТОРИЯТА – АЛФА РИСЪРЧ, ДАННИ ЗА ОНЛАЙН АУДИТОРИЯТА – NIELSEN ONLINE


10

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // ТОП МЕНИДЖМЪНТ, ПРОДАЖБИ, ФИНАНСИ 7ITHMORETHANEMPLOYEESAND PRODUCTIONSITESIN%UROPEANCOUNTRIES!URUBIS !'ISTHELARGESTCOPPERPRODUCERIN%UROPEAND THEWORLDLEADERINCOPPERRECYCLING !URUBIS"ULGARIA!$ RANKEDSECONDINTOTAL REVENUEFORTHECOUNTRYAND3OUTHEASTERN %UROPEqSLEADERINTHEFIELDOFCOPPERPRODUCTION ISSEEKINGTOENLARGETHE&INANCIAL$EPARTMENTIN 0IRDOPPLANTBYRECRUITINGA

!NEWNAMEOFTEN STANDSATTHEBEGINNINGOF AGOODPARTNERSHIP

&INANCIAL!NALYST"UDGETING AND#ONTROLLING 2ESPONSIBILITIES t!NALYSISOFMONTHLY QUARTERLYANDANNUALFINANCIAL STATEMENTS t6ARIANCEANALYSISOFKEYFINANCIALSTATEMENTITEMS t0ARTICIPATE IN THE PREPARATION OF THE ANNUAL BUSINESSPLANANDFINANCIALFORECASTS t#OMPILATIONOFVARIOUSANALYSESBASEDONFINANCIAL INFORMATIONRELATEDTOTHEDAY TO DAYACTIVITIESOF THECOMPANY t!SSISTANCEINTHEPREPARATIONOFTHEGROUPFINANCIAL STATEMENTS AS PER )&23 )NTERNATIONAL &INANCIAL 2EPORTING3TANDARDS

2EQUIREMENTS t5NIVERSITYDEGREEIN&INANCEOR!CCOUNTING t%XCELLENTCOMMANDOF%NGLISHLANGUAGEuSPOKEN ANDWRITTEN t3TRONG COMPUTER SKILLS u ADVANCED -ICROSOFT /FFICE t3TRONGANALYTICALSKILLSANDABILITYTOPROCESSLARGE VOLUMESOFINFORMATIONWITHINSHORTTIMEPERIOD t-OTIVATION TO LEARN AND DEVELOP IN A DYNAMIC ORGANIZATION t5NDERSTANDINGOFACCOUNTINGSTANDARDSANDABILITY TOANALYZEFINANCIALSTATEMENTS t!BILITYFORCOMMUTING

7EOFFER t/PPORTUNITIES FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT t4HE OPPORTUNITY TO BE A PART OF AN )NTERNATIONAL 'ROUP WORLDLEADERINITSMARKETS t/PORTUNITIESFORTRAINING t!TTRACTIVEREMUNERATIONPACKAGE )FYOUAREINTERESTEDINTHEABOVE MENTIONED POSITION PLEASE SENDYOUR APPLICATIONAND#6 NOTLATERTHAN*ULYTO E MAIL RDENKOVA AURUBISCOM ORADDRESS!URUBIS "ULGARIA!$ (UMAN2ESOURCES $EPARTMENT 0IRDOP 0HONE 7EWILLCONTACTONLYAPPROVEDCANDIDATES !LLPERSONALINFORMATIONISTREATEDASCONFIDENTIAL

4WO MAJOR PLAYERS ON THE COPPER MARKET .ORDDEUTSCHE !FFINERIE AND #UMERIO MERGED INTO ONE COMPANY SO AS TO BE BETTER PLACED TO MEET THE CHALLENGES OF THE FUTURE 4HISNEWSTRONGCOMBINATIONISNOWALSOBEINGEXPRESSED IN A NEW NAME

!URUBIS THE RED GOLD www.aurubis.com

°ÖÄÑÍÁÍÃÌ¿ÉÙØ¿

ИНДЕКС I Топ мениджмънт София Заместник изпълнителен директор стр. 10 Мениджър „Администрация и научно-техническа дейност“ стр. 10 I Продажби и маркетинг Благоевград Medical Representatives стр. 12 Бургас, Варна Medical Representatives стр. 10 Враца, Монтана Medical Representatives стр. 12 Пловдив Medical Representatives стр. 10 Medical Representatives стр. 12 София, Стара Загора

.!AND#UMERIOBECAME

Medical Representatives стр. 10 Medical Representatives стр. 12 I Финанси и счетоводство София Financial Analyst Budjeting and Controlling стр. 10 Актюер стр. 10 Оперативен счетоводител стр. 10 Финансов мениджър стр. 11 Head of Retail Loans Collection стр. 11 I Инженерни София Service Manager Construction стр. 11 I Администрация София

Мениджър отдел стр. 11 Програмен директор стр. 11 I IT София Master Data Management Specialist стр. 11 Data Exchange Specialist стр. 11 IT Authorization Specialist стр. 11 Data Standarts Development & Implementation Specialist стр. 11 I Други София Art Director стр. 11 Site Start-up Coordinator стр. 12 Clinical Trial Assistant стр. 12 I Обучение стр. 12

­ØÄÐÁÍÀÍÃÌÇÎÍÆÇÕÇÇËÍÅÄÿÁÇÃÇÑÄÌ¿WWWKARIERIBG

ÑÙÏÐÇÿ̿ÆÌ¿ÖÇ

­®¤¯Ÿ±§¡¤¬°¶¤±­¡­£§±¤ª ­ÑÁ¿ÐÍÖ¿ÉÁ¿ËÄ t ËÇÌÇËÒËÂÍÃÇÌÇÍÎÇÑ t ÃÍÀÏÍÎÍÆÌ¿Á¿ÌÄ̿ÿÌÙÖÌÍÑÍÇ ÍÐÇÂÒÏÇÑÄÊÌÍÑÍÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÐÑÁÍ t ÉÍËÎÝÑÙÏÌ¿ÂÏ¿ËÍÑÌÍÐÑ t ÎÏÄÕÇÆÌÍÐÑÇÉÍÏÄÉÑÌÍÐÑ

®ÏÄÃʿ¿ËÄÁÇ t Í ÑÊÇÖÌ¿ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÆ¿ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄ t Ï¿ÀÍÑ¿ÁËÊ¿ÃÇÇÌÍÁ¿ÑÇÁÄÌÄÉÇÎ «ÍÊÞ ÇÆÎÏ¿ÑÄÑÄËÍÑÇÁ¿ÕÇÍÌÌÍÎÇÐËÍÇ #6Ì¿ÐÊÄÃÌÇÞ¿ÃÏÄÐOFFICE FILCONSULTNET ÃÍÝÌÇÂ


KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

11

ФИНАНСИ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНЖЕНЕРНИ, IT // КАРИЕРИ 3IGMA"ULGARIA*3#SUBSIDIARYOF3ARACAKIS'ROUPOF#OMPANIES LEADERIN THE'REEKAUTOMOTIVEANDCONSTRUCTIONMARKETFORMOREOFYEARSWITHDYNAMIC PRESENCEINTHEAREAOF"ALKANSSEEKSTORECRUITFORITSOFFICESBASEDIN3OFIA

3%26)#%-!.!'%2#/.3425#4)/.2EF#ODE3- 4HE POSITION HOLDER WILL REPORT TO THE #OUNTRY .ECESSARY1UALIFICATIONS -ANAGEROFTHE#OMPANYANDHISHERMAINDUTIESWILL t! 5NIVERSITY DEGREE IN -ECHANICAL OR %LECTRICAL %NGINEERING BETHEFOLLOWING t YEARS OF RELEVANT EXPERIENCE IN MAINTENANCE OF t0ROVISIONOFOVERSIGHTMANAGEMENTFORTHE3ERVICE CONSTRUCTIONEQUIPMENT t6ERYGOODKNOWLEDGEOFHYDRAULICSANDELECTRICS 4EAM&UNCTIONS t'OODKNOWLEDGEOFTHE%NGLISHLANGUAGE t0ROVISIONOFHIGHQUALITYSERVICEANDMAINTENANCEOF t(IGHCOMPUTERLITERACY HEAVYCONSTRUCTIONEQUIPMENT t!BILITYOFFREQUENTTRAVELSOFTHETIME t#USTOMERORIENTATION t-AXIMIZATION OF CUSTOMERS SATISFACTION FOLLOW UP t!BILITYTOWORKINDEPENDENTLY ANDANTICIPATIONOFTHEIRNEEDS t/RGANIZATIONALCOMMUNICATIONSKILLS t0ARTICIPATIONINASSEMBLIESANDSTARTUPOFDELIVERED 4HECOMPANYOFFERSACOMPETITIVEREMUNERATIONPACKAGE EQUIPMENTASWELLASSYSTEMATICMAINTENANCEAND ANDEXCELLENTOPPORTUNITIESFORCAREERDEVELOPMENTWITHIN ADYNAMICENVIRONMENT WARRANTYCHECKS )NTERESTED CANDIDATES ARE WELCOME TO SEND THEIR #6S t4RAININGOFTHECUSTOMERPERSONNEL ONLY VIA E MAIL TO THE FOLLOWING ADDRESS INDICATING THE t0ROVISION OF SUPPORT TO SALES AND MARKETING 2EFERENCE#ODE3- OFTHEPOSITION OFFICEBULGARIA SARACAKISGR DEPARTMENTONTECHNICALISSUES

«¤¬§£¥¹¯ ­±£¤ª «ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿ÉÍËοÌÇÞÑÙÏÐÇÆ¿ÄÃÇÌÍÑ ÐÁÍÇÑÄÍÑÃÄÊÇ«¤¬§£¥¹¯

¦¿ÃÙÊÅÄÌÇÞ t®Ê¿ÌÇÏ¿ ÏÙÉÍÁÍÃÇÇÉÍÍÏÃÇÌÇÏ¿ÃÄÈÌÍÐÑÑ¿ t§ÆÂÍÑÁÞ¿Ì¿ÊÇÆÇÇÍÑÖÄÑÇÆ¿ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÌ¿ ÀÇÆÌÄÐÎÊ¿Ì¿ÇÀÝÃÅÄÑ¿ t­ÐÙØÄÐÑÁÞÁ¿ÎÏÄÂÍÁÍÏÇÐÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÌÇÇ ÃÄÈÐÑÁ¿ØÇÉÊÇÄÌÑÇ

§ÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ t¡ÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÇÉÍÌÍËÇÉ¿ËÄÌÇÃÅËÙÌÑ t­ÑÊÇÖÌ¿ÉÍËÎÝÑÙÏÌ¿ÂÏ¿ËÍÑÌÍÐÑuÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ 7/2$ %8#%, ).4%2.%4 t£ÍÀÏÍÁÊ¿ÃÄÄÌÄÌ¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉ t®ÏÄÃÇËÐÑÁÍÄÍÎÇÑÙÑÁÐÎÄÃÇÑÍÏÐÉ¿ÉÒÏÇÄÏÐÉ¿ ÓÇÏË¿ t®ÏÄÃÇËÐÑÁÍÇË¿ÑÉ¿ÌÃÇÿÑÇÐÑÙÏÂÍÁÐÉÇÍÎÇÑ ÏÙÉÍÁÍÃÇÊÇÌ¿ÃÃÒ×Ç

³ÇÏË¿Ñ¿ÎÏÄÃʿ¿ t©ÍÌÉÒÏÄÌÑÌÍÁÙÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ t£ÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÇÀÍÌÒÐÇ t®ÙÊÄÌÑÏÒÃÍÁÃÍÂÍÁÍÏ t­ÐÇÂÒÏÍÁÉÇÁÙÏÔÒÀÏÒÑÌÍÑÍÁÙÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ %MAILKEITI?D MAILBG

³ÍÌÿÕÇÞc¦¿Ì¿×ÇÑÄÃÄÕ¿s ÍÀÞÁÞÁ¿ÎÍÃÀÍÏÆ¿ÃÁÄÎÍÆÇÕÇÇ

®¯­¢¯Ÿ«¤¬£§¯¤©±­¯ §

³§¬Ÿ¬°­¡-¤¬§£¥¹¯ ©¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄÑÍ ÐÑ¿Á¿ ÐÙÐ Æ¿ÃÙÊÅÇÑÄÊÄÌ ÓÍÏËÒÊÞÏÆ¿É¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄ £ÊÙÅÌÍÐÑÌÇÑÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ Ç ÓÍÏËÒÊÞÏÙÑ Æ¿É¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄËÍ¿ÑÿÀÙÿÑÇÆÑÄÂÊÄÌÇÍÑ Ð¿ÈÑ¿WWWDETEBGORG ©Ï¿ÈÌÇÞÑÐÏÍÉÆ¿É¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄÄֿп Ì¿Â ©¿ÌÃÇÿÑÇ ÉÍÇÑÍ ÌÄ Ð¿ ÇÆÎÏ¿ÑÇÊÇ ÎÍÎÙÊÌÄÌÇÞ ÓÍÏËÒÊÞÏ ÌÞË¿ ÿ ÀÙÃ¿Ñ ÃÍÎÒÐÌ¿ÑÇ ÃÍ ÍÕÄÌÉ¿ ÇÌÑÄÏÁÝÇÉÊ¿ÐÇÏ¿ÌÄ


12

KАПИТАЛ

27 юни - 3 юли 2009 г.

КАРИЕРИ // ОБЩИ/ДРУГИ, ОБУЧЕНИЕ

7E ARE A LEADING MULTINATIONAL HEALTHCARE BUSINESS ENGAGED IN RESEARCH DEVELOPMENT MANUFACTUREANDMARKETINGOFPHARMACEUTICALS/URNAMESTANDSFORINNOVATION HIGHESTQUALITY ANDMAKINGDIFFERENCEINPATIENTSqLIVES $UETOOURFURTHERDEVELOPMENTANDGROWTHWEARELOOKINGFORHIGHLYMOTIVATEDPROFESSIONALS TOJOINOURTEAMAS

-EDICAL2EPRESENTATIVES FORTHEREGIONSOF3OFIA 0LOVDIV 3TARA:AGORA "LAGOEVGRAD 6RATZA-ONTANA 7HATAREWELOOKINGFOR !RESULT ORIENTEDPROFESSIONALWITH t t t t t t

NIVERSITYDEGREE-EDICINE 0HARMACY LIFESCIENCEISCONSIDEREDANASSET 5 0ERSUASIVECOMMUNICATIONSTYLE 3ALESEXPERIENCEPREFERABLYINTHEPHARMAINDUSTRY )NITIATIVE ANDWITHEXCELLENTORGANIZATIONALSKILLS 'OODCOMMANDOF%NGLISH 7ILLINGNESSTOTRAVELANDAVALIDDRIVINGLICENCE

ГОЛЯМАТА, ЛЯТНА, ГОРЕЩА ОФЕРТА НА КАРИЕРИ!

ДОРИ И ПРЕЗ СЕЗОНА НА ОТПУСКИТЕ, КАРИЕРИ РАБОТИ!

ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ

2 ОБЯВИ НА ЦЕНАТА НА 1

7HYISITWORTHTOJOINUS t t t

OUWILLDISCOVERASUPPORTIVEANDENERGIZINGWORKINGENVIRONMENT 9 9OUWILLHAVEINTERESTINGANDDYNAMICJOB 4HISISAUNIQUEOPPORTUNITYTOWORKFORTHE"EST%MPLOYERFOR

)FYOUARELOOKINGFORACHALLENGETOJOINAMULTINATIONALLEADER IFYOUDONOTWANTTO MISSTHECHANCETOBEPARTOFANINSPIRINGTEAM 7EARETHECOMPANYTOAPPLYFOR 0LEASESENDYOUR#6 PHOTOAND#OVER,ETTERIN%NGLISHNOTLATERTHAN *ULY TO ПРОМОЦИЯТА ВАЖИ ЗА ОБЯВА В ХАРТИЕНОТО ИЗДАНИЕ НА КАРИЕРИ ЗА ПЕРИОДА 20 ЮНИ - 31 АВГУСТ 2009!

-ILENA%VROVA !STRA:ENECACOM /NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED!LLAPPLICATIONSWILLBETREATEDINSTRICTESTCONFIDENTIALITY

ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ РЕКЛАМНИ КОНСУЛТАНТИ: ТЕЛ.: 02/93 76 444, E-MAIL: REKLAMA@CAPITAL.BG

15).4),%3

*OIN1UINTILES)TqSWORKWORTHDOING 7HENYOUWORKFOR1UINTILESYOUWORKFORTHEWORLDqSLEADINGPHARMACEUTICALSERVICESCOMPANYTHATINRECENT YEARSHASBEENRESPONSIBLEFORHELPINGTODEVELOPORCOMMERCIALISEALLOFTHEWORLDqSTOPBESTSELLINGDRUGS &OROUR1UINTILESOFFICEIN3OFIAWEARECURRENTLYLOOKINGFOR

#LINICAL4RIAL!SSISTANT3ITE3TART 5P#OORDINATOR 4HESUCCESSFULCANDIDATESWILLHOLDASCHOOLDIPLOMA SOLIDCOMPUTERSKILLSPROFICIENCYIN-37ORD %XCEL AND0OWER0OINT ANDFLUENTSPOKENANDWRITTEN%NGLISHISA-534#OMPETENCIESREQUIREDINCLUDEGOOD ORGANISATIONALANDCOMMUNICATIONSKILLS ATTENTIONTODETAILSANDACCURACYINWORK5NIVERSITYDEGREEWOULD BEANADVANTAGEFORCAREERDEVELOPMENT

#LINICAL4RIAL!SSISTANT

3ITE3TART 5P#OORDINATOR

tHANDLEDATABASES tESTABLISHALISTOFREQUIREDDOCUMENTS tMAINTAINDOCUMENTATIONUP TO DATE tCOLLECTPACKAGESOFDOCUMENTS tPREPAREREPORTS tADMINISTRATIVETASKSTOASSISTTEAMWITH CLINICALTRIALEXECUTION tKEEPCONTACTSWITHCLIENTS tATTENDANCEATPROJECTTEAMMEETINGS

tASSISTWITHSTUDYSITEINITIATIONPROCESS tASSISTPROJECTTEAMMEMBERSWITH PREPARATION DISTRIBUTIONANDTRACKING OFETHICSANDREGULATORYSUBMISSIONS tDISTRIBUTECOMPLETEDDOCUMENTS tASSISTINMAINTENANCEOFTRACKING ENTRIESINDATABASEANDSPREADSHEETS tMAINTAINWORKINGFILESANDARCHIVING

4"3CONSULTINGÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿ ÎÍÃÂÍÑÁÇÑÄÊÌÇÉÒÏÐÍÁÄÆ¿ ­µ¤¬§±¤ª§¬Ÿ ¬¤£¡§¥§«§§«­±§ ®ÏÍÃÙÊÅÇÑÄÊÌÍÐÑ ÃÌÇ ÝÊÇ «ÞÐÑÍÌ¿ÎÏÍÁÄÅÿÌÄÂÏ°ÍÓÇÞ ÀÒÊc©ÌÞ«¿ÏÇÞ ªÒÇÆ¿r˜ ÄÑ

­µ¤¬§±¤ª§¬Ÿ«Ÿ·§¬§§ °¹­¯¹¥¤¬§¾ ®ÏÍÃÙÊÅÇÑÄÊÌÍÐÑ ÃÌÇ ÝÊÇÂ

!T1UINTILESWEVALUEINDIVIDUALITY FRESHIDEASANDCONTRIBUTIONTHATOUREMPLOYEESMAKETOOURSUCCESS )NRETURNWEOFFERCAREEROPPORTUNITIESPROVIDINGFLEXIBILITYANDGROWTHACROSSTHEORGANISATION COMPETITIVE SALARYANDBENEFITSPACKAGE WORK LIFEBALANCEINITIATIVESANDSOCIALEVENTS )FYOUAREINTERESTEDINTHEPOSITIONPLEASEVISITOURWEBSITEWWWQUINTILESCOMCAREERSANDAPPLYONLINE NOLATERTHANTH*ULY

«ÞÐÑÍÌ¿ÎÏÍÁÄÅÿÌÄÂÏ°ÍÓÇÞ ÀÒÊc©ÌÞ«¿ÏÇÞ ªÒÇÆ¿r˜ ÄÑ

*OIN1UINTILES)TqSWORKWORTHDOING

WWWTBSCONSULTINGEU

£ÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞËÍÅÄÿÎÍÊÒÖÇ ÑÄÌ¿ÑÄÊÇÊÇ


CMYK Капитал Light стр. 1

25 ГОДИНА VII, 27 ЮНИ - 3 ЮЛИ 2009

КАМЕН КАЛЕВ: РЕЖИСЬОРСКА ВЕРСИЯ НИКОЛИНА ЯНЧЕВА СААДЕТ ИЗИЛ АКСОЙ ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ ЯНИС ЗОИС 1


CMYK Капитал Light стр. 2

истинскавдъхновяваща

интелигентна

силна

в този брой Антоанета Георгиева, директор HR и администрация

жената на

ТЪРСЕТЕ

БРОЙ 5 ОТ 19 ЮНИ

2

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 3

от редактора

© Елена Спасова

АЗ, РОБОТЪТ Работа. Секс. Алкохол. „Леки“ наркотици. Успокоителни. Кофеин. Никотин. Сладки неща. Диети. Хормони. Приятелски отношения. Роднински отношения. Делови отношения. Политически пристрастия. Спортни пристрастия. Пристрастия във всякаква форма. Пристрастяване във всякаква форма. Социални мрежи. „Социални“ контакти. Страх от уволнение. Недостатъчно личен живот. Прекалено много личен живот. Болести. Дългове. Данъци. Осигуровки. Лизинг. Ипотеки. Необратими промени в климата. Енергийна криза. Страх от непознатото. Страх, че вече всичко е прекалено познато. Самота. Липса на възможност за усамотяване. Живот след смъртта. Липса на живот след смъртта. Понеделник сутрин. Неделя вечер. Новините. Работа. Секс. Алкохол... Нещата, които са най-важни в живота, ни правят щастливи. Нещата, които са най-важни в живота, ни правят нещастни. Нещата от живота са нашите окови. Нещата, които не ни убиват, ни правят по-силни. Нещата, които не ни убиват, ни правят по-слаби. Нещата, които не ни убиват, в крайна сметка ни убиват.

Когато погледнете честно в себе си, не е особено трудно да достигнете до извода, че всички сме роботи - оплетени в мрежа от желания, очаквания и задължения, тласкани от импулси и отблъсквани с болка от раждането до смъртта. Осъзнаването на този факт е малка, но първа и задължителна крачка към преодоляването му. Творците като режисьора Камен Калев и творбите като пълнометражния му дебют „Източни пиеси“ са като шамар и целувка едновременно, защото ни отварят очите за това съществуване като роботи. В разговора с него (от стр. 8) разбрахме, че „за едни хора става някак си по-рязко - бум, всичко се обръща наопаки и човекът вижда какво е било преди това, т.е. какъв робот е бил; за други процесът е дълъг и всяка следваща стъпчица освобождава съзнанието, а човекът постепенно забелязва филтрите пред очите си, които преди това са му пречели да погледне“. Разговорът с него ни обнадежди - поне толкова, колкото ни натъжи абсолютно зашеметяващият му филм. И когато погледнем следващия път в себе си, се надяваме да видим нещо друго.

Богдан Русев 3


CMYK Капитал Light стр. 4

съдържание ЛИЦАТА kink янис зоис

РЕВЮ 7 30

ТЕМАТА режисьорска версия: камен калев

пътуване: балчик

20

ресторант: salome

22

технологии: sony nwz-z202

23

книги: „любовта е куче от ада“

24

8

николина янчева

12

БИБЛИОТЕКА

саадет изил аксой

12

правилата на бозата

13

„жребчето“ от захари карабашлиев

Главен редактор Богдан Русев Отговорен редактор Биляна Димова Редактор култура Янко Терзиев

25

Редактор стил Росица Илиева Творчески директор Светлана Мирчева

ПРЕДСТАВЯНЕ

ИСТОРИИ

приложение на

rumble in the jungle

14

интериорно обзавеждане

27

летни хитове

18

козметика

28

Фотография Цветелина Ангелова Отговорен секретар Михаил Вълканов Предпечат Тихомир Колев Калина Колибарска Лили Георгиева Марияна Попова Нана Бурска Мария Маркова Директор списания Веселка Данчева Директор реклама Таня Мигдалова Рекламен офис Славка Рачева Мария Богданова

light@capital.bg Печат:

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В LIGHT

© Shutterstock

Отново на фестивална вълна, но този път нейният гребен ще ни пренесе през цяла Европа. Кои са музикалните фестивали на лято 2009 и главните герои на сцените им, как се ходи и как не на фестивал, специално включване за Spirit of Burgas, обявен от вестник Times за един от 20-те най-добри музикални фестивала в Европа и един от 15-те финалиста в категорията Yourope Award for Best European Festival (2008), и няколко забавни интервюта на един истински фен с участниците в Калиакра рок фест '09. Плюс специална селекция от къмпинг-оборудване и лятна модна сесия.

4

Корица: Фотография: Елена Спасова Стил: Николай Пачев Камен Калев е с костюм Drago&Rado и риза Zara от Z-Outlet

РЕДАКЦИЯ Light търси и приема текстове, фотографии и илюстрации от външни автори, ако са оригинални, интересни и специални. Запазваме си правото да ги редактираме, модифицираме и съкращаваме, докато ни харесат. Обещаваме преди това да ги показваме на авторите, докато харесат и на тях. Ще се радваме да работим заедно.

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 5

5


CMYK Капитал Light стр. 6

акценти

ЧУКЪТ НА БОГОВЕТЕ НАЙ-ДОБРАТА БИОГРАФИЯ НА LED ZEPPELIN В ЛУКСОЗНО БЪЛГАРСКО ИЗДАНИЕ От Янко Терзиев

Невръстният Робърт Плант се промъква зад сцената и задига хармониката на любимия си блусар Сони Бой Уилямсън, минаващ с концерт през родния му Бирмингам в началото на 60-те. През 2007 вокалистът на най-великата рокгрупа на 70-те пътува до Делтата, за да запише албума Raising Sand в памет на Уилямсън (с блуграс певицата Алисън Краус) и да посвири със същата хармоника на гроба му. Книгата на Стивън Дейвис (биограф и на Боб Марли, Guns'n'Roses, Aerosmith) е фенска, клинично обективна и с рядкото за жанра въздействие на висока проза. Като репортер за „Ролинг Стоун“ Дейвис придружавал групата при американското й турне през 1975, а после използвал за скандален свидетел сценичния им мениджър Робърт Коул, за да не спести нищо от онова, заради което ерата на Led Zeppelin олицетворява най-пълно триединството секс - наркотици - рокендрол. Ще научите кой е дал на Джими Пейдж любимия му „Телекастър“ модел 1958, как заклетият блусар и най-наеман студиен музикант в Лондон открил Плант и неистовия барабанист Джон Бонъм, а после придумал чепатия басист и пианист Джон Пол Джонс да влезе в супергрупата. Идеята за името дошла след запой с двама от The Who, но после Пейдж ще каже, че със същия успех можели да се нарекат „Зеленчуците“ или „Картофите“, защото какво толкова значи „Оловен цепелин“ (при това с правописна грешка)?!. Нищо. Или всичко - ще отвърнат закърмените с Whole Lotta Love от няколко поколения след това.

НОМЕРЪТ НА ЯПОНКАТА ИЗЛОЖБА НА ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ От Росица Илиева

Ако сте на крачка от вдъхновението, направете още няколко стъпки до галерия „Ракурси“ и ще настигнете музата. Пътеводната светлина там е под формата на изящни живопис и графика, официално озаглавени „Япония - знаците, които ще ме връщат“. Авторът Велико Маринчевски печели Artist-in-Residence през 2008 (стипендия, която се дава на един-единствен чуждестранен художник) и заминава за Акируно, Токио. Там живее и рисува три месеца „с усещането за пълна хармония“ и след завръщането си е категоричен: „За мен Япония е финият баланс между естетиката и вътрешния ми мир.“ Изложбата, посветена на Страната на изгряващото слънце, свети за творчески настроени личности в галерия „Ракурси“ (ул. „Хан Крум“ 4) до 5 юли.

МММ...ОХИТО От Биляна Димова

Знаете ли как се прави коктейл „Снежанка и седемте джуджета“? В различни чаши се наливат една голяма ракия със седем малки около нея. Да забъркаш нещо приятно, вкусно и несмъртоносно обаче е друга работа. Дори ловките и опитни бармани попадат в хищния капан на коктейлното лятно меню, чиято последна жертва сте вие - нищо неподозиращите клиенти. За щастие в началото на лятото спасението дебне отвсякъде благодарение на новото Schweppes Mojito - освежаваща безалкохолна напитка от Schweppes, която влиза в ролята на перфектната съставка за летни коктейли. Новото Mojito е еднакво приятно както в комбинация с алкохолна напитка, така и самостоятелно, а допълнителното му предимство е, че вдъхновява за коктейлни подвизи всички изкушени от барманството любители като нас. Разполагаме само с няколко месеца, защото напитката е специална серия, предназначена само за това лято. Schweppes Mojito е само в стъклени бутилки от 250 мл, а рецепти за коктейли можете да намерите на www.schhh.bg

6

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 7

лицето

© Цветелина Ангелова

СТРАХИЛ ВЕЛЧЕВ-KINK е най-.................................................................. ................................................................... електронен р музикант у в България. р Когато хората р се чудят уд откъде идва псевдонимът му, Страхил отговаря ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. ....................................................................................... ................................... ............. ....................................... Като част от porno_BPM той ........................ ....................................................................................................... ................................. .......................................... ............................ ..................................................................... ..................................................... но вече ....................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................, ...................................................................................................................................... ..................................................................................................... Записвал е ................................................................................................................................................................................................................................ ............................ ............................................................................................................................................................................ ....................... ............................................................................................................................. , а негови парчета са били пускани от .... ................ .................................................................................................................................................................................................................................................. . ............................ ............................................................................................................................................................. ................................................ ... ................................................................................................... .......................... ............ ...... ........... .... .................................... ........ .... ...... .. ................................. Н Най-странното място, на което е бил диджей, е .... ......................................................... . ...................... . ............................. .... .............. .. ............. ...................................................................... .... , а участието, което никога няма да забрави, е ....... .................................................................................. ......................................................................... ....................................................................................... .................................................................................................................................. ................. .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................... ......... .............................................................................................................................................................................................. ............................................. .......................................................................................................................................................... .. . За свой истински успех смята .................................................................................................................................................................................. ................................................................................... .................................................................................................. , защото ................................................. .................................... ............................................................................ Никога не би пуснал парче на .... .................................................................................................................... ................................................................ . ............ Н . ................................................................................ ................................... .................................................................................. .............................. , но няма търпение да направи ремикс на ................................... ....................................................... ......................................................................................... . ............................................................................................................................................................. В момента KiNK работи върхуу .......... .......................................................................................................................................................................... , а веднага след като попълни този лист, ще ................................................... ....................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ......... ............................................................................................................... .....................................................................................................

7


CMYK Капитал Light стр. 8

темата

Костюм Drago&Rado и риза Zara от Z-Outlet

С пълнометражния си дебют режисьорът натисна някакъв верен бутон и лентата на българското кино се завъртя отново след почти деветнайсетгодишна пауза. Историята в „Източни пиеси“ е толкова лична, че настояваме да я преживеете в някоя от есенните прожекции. Без да ви я разказваме, предварително предупреждаваме, че с нея е най-вероятно да се разплачете, по-вероятно да откриете себе си и може би дори да се засмеете. Или всичко това заедно и едновременно. Представете си класически случай - имате среща с режисьора, той седи срещу вас на противоположната страна на масата и вече е свалил слънчевите си очила, за да общувате човешки. Почти протяга дясната си ръка, после пак я свива леко в лакътя, все едно държи камера, и съсредоточено обяснява: „Интересува ме как един човек се събужда как от състояние на безжизненост, повтаряемост и всекидневно страдание, които не разбира откъде му идват, как този човек се събужда в един момент и вижда живота такъв, какъвто е, а не това, което през цялото време прожектира през главата си.“ Близка среща с Камен Калев и можете да почувствате спокойствието, което сте свикнали да излъчват приятелите ви. Споделянето се случва естествено и знаете, че събеседникът ви е достатъчно наясно със себе си, за да се държи ясно и с вас. Той е от онези хора, с които имате усещането, че светът се подрежда такъв, какъвто е, и всичко е наред, точно на мястото си. Така, както е редно, започваме от снимачната площадка. В случая тя е близо до София в приятен двор с голямо орехово дърво, под което виждаме режисьора да гледа в малкия монитор на видеоконтрола. До него - камера, оператори, техници, кран... Виждате го в характерна ситуация - с ръце, смирено прибрани зад гърба, той бавно изговаря: Very nice. One more time then, slower. И пак

8

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 9

темата

РЕЖИСЬОРСКА ВЕРСИЯ „КАК ЧОВЕК СЕ СЪБУЖДА В ЕДИН МОМЕНТ И ВИЖДА ЖИВОТА ТАКЪВ, КАКЪВТО Е“ Oт Росица Илиева

Фотография: Елена Спасова Стил: Николай Пачев

е спокоен след поредния кадър. Cut. Very good. Let's change the lens. Той говори на английски, за да го разберат и чужденците в екипа, а всички заедно (хора и машини) следят пълзенето на един охлюв по кората на ореха. След още няколко динамични дубъла в крайна сметка решавате да попитате Камен Калев какви всъщност истории му се разказват. Получавате кратък и точен отговор: „За един човек, който от робот пак става човек.“ „Страна без кино или киноистория е като къща без огледала.“ Думите са на бразилския режисьор Глаубер Роша, а нашият събеседник разсъждава какви са евентуалните причини вкъщи да си нямаме огледало от цели деветнайсет години. (Или поне такова, което да не е криво.) Така той изброява следните възможности (с едно наум, че всичко е много комплексно): „Отношение на държавата; традиции; всякакви възможни причини да няма автори; липса на енергия, която да накара някого да работи въпреки всичко; малко филми се гледат...“ Накрая си стискаме ръцете, че с тези липси киното ни е започнало да прилича на „кино за аутисти - без излаз навън, без желание за споделяне“. Но режисьорът добавя и една съществена подробност: „Ако на един човек нещо наистина много му стои на сърцето и иска да го разкаже, няма какво да му попречи.“ Факт - нищо не може да спре Камен Калев и Димитър Митовски през 2005 и 2007 за канските им късометражни филми „Върнете заека“ и „Лошият заек“. И още един факт - две години по-късно липсата на държавна субсидия не е фатално препятствие пред него, за да стане първият български режисьор с трикратно присъствие в престижната кинопрограма на Кан. Без предположения на какво друго е способен след още две години се концентрираме върху неговото второ важно допълнение: „Когато нещата са логични и нещо се следва с отворени очи, имаме шанс реалността да се отрази.“ Затова всички гледаме, без да мигаме. „Източни пиеси“ е видян от режисьора си за първи път, събран на лента и относително завършен, в Стокхолм. Калев е сам в лабораторията, заобиколен от някакви чужди техници и без никого от екипа, но реакциите пак са достатъчно емоционални. Има един момент във филма, който му въздейства много силно, но се съмнява в него, преди да го види за пръв път: „Мислех, че е така, защото зная личната история на Ицо и какво е станало след това. Емоцията просто имаше такова логично обяснение. Все още не бях сигурен дали това присъства във филма или е лично.“ Удоволствието идва след това, когато вижда, че и останалите го чувстват по същия начин. Дори шведите са разчувствани - „без субтитри и без да знаят историята на Ицо извън кадър“. Стоп. Струва си да научите вътрешната история от екраните, а и вероятно вече сте чули поне един от всичките позитивни отзиви за филма. 10

9


CMYK Капитал Light стр. 10

темата

Риза с вратовръзка Ben Sherman

9

Заради това преценяваме да ви спестим повечето очарователни рецензии, но не и любимия цитат от Tehnikart, който в заключение казва приблизително следното: „Източни пиеси“ е големият малък човешки филм, който веднага трябва да пъхнете в джоба си и да носите навсякъде с вас, за да го показвате на приятелите си и да ви служи като урок за живота.“ Реално Камен Калев започва да се занимава с фотография, преди да навърши петнайсет. Прави лек завой към приложна лингвистика, но разбира, че това не е точно неговата наука, и предприема решителни действия: „Реших да се махна и да кандидатствам във ВИТИЗ - фотография. Изобщо за кино още не бях чувал.“ Приемат го операторско майсторство и там се сблъсква с „първите упражнения, гледане на филми, търсене, откриване...“. Историите на Камен Калев със сигурност не са от тези, които ни се иска да прекъсваме, но все пак обобщаваме 1996 като годината, в която той решава да си намери училище в чужбина, за да учи не само на теория. След четири години гледане на кино, говорене за кино и сънуване на кино във френското училище La Femis, той се връща дипломиран режисьор в България и започва да прави реклами: „Това пак е учене, защото се снима. Тогава все още нямаше толкова много режисьори, във фирмата бяхме двамата с Митака [Димитър Митовски], което значи тонове снимки - всяка

10

седмица има нов проект с други актьори, други локации, друг жанр.“ Урок №1 след цялата тази школа обаче е, че „уроците са много“. Можете да видите как Камен Калев съвсем откровено ви предава това знание от собствения си опит, когато пристига след нещо като отворен клас. Сяда, сваля очилата си и разказва, че допреди малко е отговарял на професионални въпроси пред студенти и пред един от французите, журирали в Кан. Връщате го към собствените му уроци и историята продължава: „Започнах да се занимавам с кино като някакво продължение, което не съм контролирал - фотография, операторско майсторство, след това - режисура, собствени проекти и т.н. Когато човек стане наясно за какво всъщност върши нещо и какви са основните мотиви, тогава става стойностно. Тогава при мен нещата се обърнаха на 180° и водещото вече не беше да направя филм, защото трябва да се направи филм - вече имаше теми, които стават важни и интересни.“ Ето едно от основните отражения в „Източни пиеси“: „За мен беше много интересно да покажем София - да снимаме през погледа на Ицо, през очите на Георги и през очите на туркинята. Често използваме едни и същи похвати - камерата е малко през рамото на персонажа и така се появяват подокументалните кадри. Снимахме откраднати оттук-оттам неща, защото искахме да имаме материя за пресъздаване на тази реалност.

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 11

темата

Риза Hugo Boss

Но това, което искам да покажа, е много по-голямо от мен. Аз просто съм осъзнал, че го има и го предавам го на другите.“ Думите му следват потока на мисълта - без поза, а само с някаква особена благодарност, че първоначалният замисъл се е реализирал. „Когато започне да става това, което горе-долу ми е било в главата, и да провокира реакции, близки до очакванията ми, вече започвам да си отдъхвам и да виждам, че има смисъл... То винаги има смисъл, но... Не искам да подведа другите в някакви егоцентрични пътувания.“ Завръщането на човека от света на роботите е скритата ни тема още от началото на този текст, когато изоставихме Камен Калев да работи под дървото. Ако вече се питате как се режисира охлюв, получавате още един търпелив професионален отговор: „Не ние режисираме охлюва, а той - нас.“ И пак долавяте онова усещане за сливане в някакво общо цяло, където всичко е точно на мястото си. Накрая започвате да вниквате в цялата философия с доверието в тази среща и може би се убеждавате, че тя не е от случайните. Режисьорски това звучи и така: „Всяко нещо, което се случва, е част от пътя, който сами избираме стъпчица по стъпчица. Тъй като съм научил един код - да разказвам с картинки, го използвам, за да изразя нещо, т.е. водещото е човешкото усещане за света. Нататък е моето транслиране - аз съм като една

антенка, която е научила например китайски, така че да я разберат китайците.“ Тук вече го хващаме. Последното значи ли, че и той се е чувствал като робот? „Да. Това е един процес, присъщ на всички ни - за едни хора става някак си по-рязко - бум, всичко се обръща наопаки и човекът вижда какво е било преди това, т.е. какъв робот е бил. За други процесът е дълъг и всяка следваща стъпчица освобождава съзнанието, а човекът постепенно забелязва филтрите пред очите си, които преди това са му пречели да погледне. Така ще изоставим статичните идеи и предразсъдъци в главите си и ще се освободим от границите.“ В следващата история, която Камен Калев ще отвори пред очите ни, се разказва за човек, на когото му е трудно да остава в настоящето. Той постоянно живее или с травмите от миналото, или със страховете от бъдещето. Въпреки че е с една много красива (физически и душевно) жена, с която им предстои да имат дете, той (неспособният да види и да присъства тук и сега) почти я загубва. „Понеже е бил сирак, него го занимава дали и детето му няма да има такава съдба. Така всъщност се отдалечава от това, което наистина се случва“, уточнява версията режисьорът и отбелязва, че снимките започват следващата пролет.

11


CMYK Капитал Light стр. 12

темата

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ДВЕТЕ ПЪРВИ ДАМИ В “ИЗТОЧНИ ПИЕСИ” ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯТА СИ ВЪВ И ИЗВЪН КАДЪР От Росица Илиева

Николина Янчева Затворена прожекция на “Източни пиеси” в София. Залата е препълнена, има зрители и на стъпалата. Оттам след малко ще гледа и самият режисьор, който сега е пред екрана и изказва благодарности. После кани при себе си основните действащи лица от екипа на “Източни пиеси”. Николина Янчева се изправя на сцената - висока и стройна млада дама със светли коси, облечена в черно, видимо развълнувана и магнетична. След филма, още по-развълнувани, се срещаме отблизо - тя току-що е приключила поредното интервю, но не изглежда отегчена, въпреки че в последния месец е любима на журналистите. В погледа й пак има някаква особена усмивка малко смирена, малко помъдряла и много красива. Иначе Николина Янчева, както и във филма казва няколко пъти, е актриса от класа на Стефан Данаилов. Снимала се е във филмите на Стефан Командарев и Явор Гърдев, но най-комплексната работа по думите й е с Камен Калев - “защото имах възможността да присъствам от самото зараждане на идеята до финалните надписи и до днес”.

КОГА ГЛЕДАХТЕ ФИЛМА ЗА ПРЪВ ПЪТ? На премиерата в Кан тръпнех, докато изчакам прожекцията, и цялата вечер чувствах душевни фойерверки. В началото усетих как съм захапала седалката и гледам с огромни очи. След това почувствах, че филмът ме въвлича, хваща ме за гърлото и нито мигам, нито дишам - емоцията е свръхогромна. После, филмът точно свърши, поех си глътка въздух - удовлетворено и по някакъв начин пречистено, но само за миг, защото прожекторите светнаха към нас и залата изригна. Всички станаха на крака и аплодираха - изключително преживяване. Най-доброто в живота ми досега.

Във филма има огромна доза документалност и всички се оголваме. Оголва се един личен живот, който всъщност е моят. Това е доста преекспонирано вече, но пак казвам - това си е моят живот. На хората им е любопитно, интересуват се от съдбата, която се разиграва и случва. Доста е деликатно, защото в другите филми играеш една роля и после оценяват актьорската работа, а не личния живот. Тук е по-оплетено и много хора злоупотребиха и ми зададоха груби въпроси. Научих се да се пазя, но като цяло се затворих след филма.

КАК ВИ СЕ ОТРАЗЯВА МЕДИЙНИЯТ ИНТЕРЕС?

Много е тънко. Гледам да си запазя живота, но всички ме питат за Ицо...

ТРУДНО ЛИ Е ЧОВЕК ДА ИГРАЕ СЕБЕ СИ?

ВАШИЯТ МОМЕНТ ВЪВ ФИЛМА? Когато го гледах за втори път, видях неща, които преди въобще не забелязах. Те са много кратки, мънички... Примерно много ми хареса моментът, в който Ицо вървеше по улицата, настъпи една локва и... „дамуебамайката“...

Иска ми се да стига до много хора от цял свят и да ги среща с нас, с Ицо, да ги докосва по този емоционален начин. След този филм има едно пречистване - минаваш през катарзиса заедно с героя, накрая ти светва и дишаш дишаш спокойно. Колкото повече хора го изпитат, толкова по-добре за всички.

КАКВА СЪДБА ИСКАТЕ ЗА „ИЗТОЧНИ ПИЕСИ“?

© Минко Минев

КАКВО ВИ ПРЕДСТОИ? Чакам филмовата премиера на „Източни пиеси“ през есента. Започвам репетиции в театъра в Сливен и планът е в същата есен да имам премиера и там.

12

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 13

темата въпреки общо трите езика, които са използвали през цялото време (както във филма - български, турски и английски). Разказа ни още, че си спомня една от последните сцени: “Бяхме навън пред един хотел и след като свършихме снимките през нощта, седнахме там направо на улицата. Започнахме да пием и всички запяха на български. Такъв голям празник беше!” КАК ВИ ПРЕДЛОЖИХА РОЛЯТА НА ИЗИЛ?

Камен ми изпрати мейл

с историята на “Източни пиеси”. Хареса ми фактът, че се разказва за една нация, но чрез историите на обикновени хора и с миролюбива и човешка перспектива.

КАКВО СИ ПОМИСЛИХТЕ, КОГАТО ВИДЯХТЕ СЦЕНАРИЯ?

Спомнях си я от моментите, в които сме минавали оттам със семейството ми, докато пътувахме с кола в Европа. Когато посетих България преди три години, бях поразена от огромната промяна, която видях.

КАКВО ЗНАЕХТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ?

© easternplays.com

Саадет Изил Аксой Тя е една от най-успешните актриси в Турция, но не се държи така, сякаш е пъхнала глава под лавровия венец. Ролята й в “Източни пиеси” е писана точно за нея, защото Камен Калев я познава от предишни фестивали, в които са участвали, и казва, че “камерата я обича”. С помощта на режисьора и електронната поща преодоляваме километрите между София и Истанбул и Саадет Изил Аксой ни пише, че Ицо е най-истинският човек, когото някога е познавала. Иначе най-силно впечатление на снимачната площадка й прави добрата комуникация в екипа

Сега познавам много повече българи, отколкото познавам България. Всичките имат някаква дълбочина, някаква история в очите си. Мисля същото и за хората от Турция.

И КАКВО ЗНАЕТЕ СЕГА?

КАКВИ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ ВИЖДАТЕ МЕЖДУ СОФИЯ И ИСТАНБУЛ? Мисля, че и двата града са от женски род - и двете са

с много опит, но София изглежда по-зависима и предана, докато Истанбул е малко по-склонна към флирт. КАК СЕ ПОЧУВСТВАХТЕ, КОГАТО ГЛЕДАХТЕ “ИЗТОЧНИ ПИЕСИ” ЗА ПРЪВ ПЪТ? Видях го в Кан и се почувствах тъжна, но обнадеждена. НАЙ-ДОБРИЯТ МОМЕНТ ВЪВ ФИЛМА?

Краят.

Една любовна история - филм за любовта между глухо момче и момиче. Започваме снимки тази седмица.

СЛЕДВАЩИЯТ ВИ ПРОЕКТ?

ПРАВИЛАТА НА БОЗАТА 10 ПРАВИЛА ЗА СНИМАНЕ НА МОДЕРНО БЪЛГАРСКО КИНО, КОИТО ГАРАНТИРАТ ПЪЛЕН ПРОВАЛ От Станислав Коен

Не всеки може да прави българско кино. (Камен Калев например не може - затова се занимава с правене на световно кино.) Правилата тук не са като в Холивуд, Сънданс, Кан и дори Бомбай. Дори Спилбърг ще се затрудни да снима филм, който да стане истински любим на българската публика - точно така, както много глобални марки за безалкохолни напитки паднаха в неравната битка с любимата ни боза. И като стана дума за боза... 1. За да бъде успешен един модерен български филм, той в никакъв случай не трябва да е модерен. Нека да изглежда и да звучи така, сякаш е сниман през 80-те. Нека единственият компютър в продукцията да се използва само от секретарката на шефа, за да си реди пасианс. Нека звукът да бъде отвратително моно, а саундтракът - изсвирен на изтърбушена йоника. 2. Ключът към съвършения български филм е сценарият. Не трябва да има такъв. Ако случайно се наложи да се представя някакъв текст пред някаква комисия за финансиране, този текст не трябва да се допуска до снимачната площадка. Филм се снима на терен - импровизирано и по чувство. 3. Историята трябва да се започва отдалеч, ключовите моменти да се замаскират и не трябва да има американски глупости като експозиции, завръзки и развръзки. Разказът трябва да тече в собствен ритъм - ту забързва, ту забавя и накрая свършва без ясно изразен финал. Така е в сериозното киноизкуство. 4. Буквализмът и клишетата са гаранция за успех. Конфликтите са ясни и черно-бели - бедни провинциалисти, богати лоши хора, парното е скъпо. Това са темите, които вълнуват всички хора. 5. Ключовата дума за сюжета е „предсказуемост“. Ако някой се опита да спори с това, винаги може да бъде оборен с брадатия принцип за

пушката, която се появява в първо действие - всички знаят, че ще гръмне, но въпреки това гледат, нали така? 6. Статичните кадри са най-хубавите кадри. За някои от най-добрите български режисьори с умиление се разказва, че направо са изплющявали по един шамар на оператора, ако се опита нещо да завърти камерата. 7. Музиката е много важна. Ако историята зацикли, нека някой главен герой да започне да дрънка на китара, като повтаря една и съща дума. Така филмът ще се докосне до младите хора, които много обичат музика. 8. Актрисите трябва да се загрозяват максимално. Това е модерно българско кино, а не някаква си фотосесия за списание. Ако във филма участват например три актриси - една без никакъв бюст, една със зле оформен такъв и една с перфектен - могат да се покажат голи всички без последната. Ако някоя от актрисите случайно има по-големи уши, нека във всяка една сцена да бъде с вързана коса, така че да прилича на Чебурашка. 9. Принципът на перфектния диалог: за комични сцени се използват преразказани стари вицове, а за драматични - нищо. Все пак един телешки поглед и туш на йониката казват повече от хиляда думи. Много помага и ако най-важните сцени се снимат през стъкло (прозорец, врата), така че да се вижда само как героите ръкомахат и си крещят нещо. 10. Абсурдът трябва да бъде пълен. Не само в основната идея на филма, но и в подробностите - например, ако някой умира, а друг се опитва да звънне по телефона, но трети е надул силна музика от телевизора, четвъртият персонаж трябва да се намеси, като счупи с юмрук кинескопа и след кратък пазарлък заплати щетите по повредения апарат. Реалността е пошла и трябва да се избягва - все пак, ако хората искаха да видят нещо истинско, нямаше да ходят на модерно българско кино, нали така?

13


CMYK Капитал Light стр. 14

RUMBLE IN THE JUNGLE Фотография: Васил Германов/think tank lab Стил: Garderob Грим и коса: Христина Трайкова Модел: Анастасия/Ivet Fashion

Блуза Георги Флоров, панталон Garderob, брошка Artishock и обувки Nine West

14

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 15

Яке Hamm&Eggs и хартиена птица Александър Гергинов

15


CMYK Капитал Light стр. 16

Туника Nelmit

16

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 17

Туника Tochka, панталон Боян Петрушевски и гривна Силвия Русчева

[Всичко от Иван Асен 22]

17


CMYK Капитал Light стр. 18

истории

ХРУПКАВИ ФИЛМИ „ТРАНСФОРМЪРС 2“ И ДРУГИТЕ ПОВАЖНИ ЗАГЛАВИЯ ОТ ЛЕТНИЯ АФИШ От Янко Терзиев

“Трансформърс: Отмъщението“

Дум-дум. Ту-дум. След „Челюсти“ (1975) летните филми са обречени да потеглят към хладните зали на мултиплексите, където ги чакат заредени с пуканки зрители, придружавани от прочутите няколко ноти на Джон Уилямс. Плажният хорър на Спилбърг е първият официален летен филм в днешния смисъл на понятието. Първата продукция с едновременна национална премиера във всички възможни кина на Америка, нарочно планирана за началото на отпускарския сезон, с интрига, лесна за предаване от уста на уста, с ударно проста реклама - озъбена глава на акула от синята бездна и невинно голо момиче, което неподозиращо плува нагоре. С „Челюсти“ Спилбърг почти еднолично изобрети термина блокбъстър, сегашния заветен статут на всяка по-амбициозна продукция, лансирана през лятото. А защо точно през лятото е ясно - тогава тийнейджърите са във ваканция и имат много време за убиване. И преди Спилбърг е имало лесносмилаеми жанрови филми, обаче ги считали за втора ръка откъм боксофис, пращали ги направо в драйв-ин кината на открито. Обстановката там предполагала сюжетът да е праволинеен и разгадаем (затова преобладавали уестърни, мюзикъли, катастрофи, хоръри), за да не може едно моментно разсейване (като прегръдка на момиче или зареждане с нова порция чипс и безалкохолни) да прекъсне нишката на интригата и да развали удоволствието. Тези летни особености продължават да важат и за съвременните многомилионни продукции. И за сезонните филми на лято 2009 (които крепят бюджетите на студиите в трудното време) поръчката е повече зрителна наслада, по-малко умозрителни усложнения. Описват ги няколко думи - много експлозии, много смях, тук-там целувки и любовни трепети, но само от разрешените за 8-13-годишни. Летните филми вече отдавна са в отделна група, имат и своите оскари - раздават ги на годишните награди на MTV. Което май изчерпва въпроса. След казаното премиерата на сезона “Трансформърс: Отмъщението“ (Transformers: Revenge of the Fallen) идва като доказателство на теорема. Творението на Майкъл Бей (силен в по-камерна среда - „Лоши момчета“, „Скалата“, помпозен при по-мащабни действия - „Армагедон“, „Пърл Харбър“) е идеалният летен филм. При него формулата на Спилбърг е приложена, без да се жали материал, имала е цялата дигитална подкрепа (фабриката за спецефекти ILM на приятелски настроения Лукас), която може да се купи в момента срещу $200 млн. бюджет. Спилбърг е продуцент и главен родител на проекта, донесъл $700 млн. от световно разпространение на оригиналния филм преди две години. Той пък е вдъхновен от любимата му серия „автоморфни“ играчки на фирмата Hasbro, които с няколко завъртания като на кубчето на Рубик оживяват с нова самоличност и бойни възможности. От 1984 до 1987 „Трансформърс“ били анимационна тв поредица, от която са произведени стотина 30-минутни филмчета, популярни предимно в САЩ и Япония. Оригиналният филм дотолкова уцели масовия вкус, че някои автомобилни производители (Citroen) използваха магическата трансформация на кола в крачещ великан и обратно в скъпите си реклами. Новият филм много внимава да не развали магията на този успех, задоволява се да поднесе старото ястие, но в двойна и по-богато

18

украсена порция. Същите две племена извънземни роботи - аутоботи (добри) и десептикони (лоши) - продължават войната си. Могат да се превръщат в коли, камиони, хеликоптери и всякаква друга техника. Крехката ни цивилизация им става бойно поле, този път географията му е извън Америка (Шанхай, Париж), финалният ринг с всички разрушителни последствия са пирамидите в Гиза. Битката е с библейски пропорции, такива са и оголените аналогии. Спасител на човечеството, благородно жертващ се за него, е исполинът Оптимус Прайм. Като Юда се явява събратът му по мощ, но паднал (виж оригиналното заглавие) във властта на тъмната страна ангел. Неговото отмъщение е нищо по-малко от това да угаси слънцето, защото хората (разбирай колежанина първокурсник Шая Лабъф) са му отнели магическия куб с вечна енергия. В намерението си е тържествен и зъл почти колкото Императора от „Междузвездни войни“; Дарт Вейдър на плана му става воинът Мегатрон, който напразно в първия филм нашите потопиха на дъното на океана. И сега по-интересната част от филма е не кечът на механичните комбайни и хилядите муниции, изстреляни от (както обикновено) тъпите и героични военни, а кратките моменти с човешки отношения и по рапърски цветист диалог. Дължим ги на особеното старание на Лабъф да остане примерен отличник на Принстън в първата половина на филма, заради което отказва да вземе домашния си аутобот Пчеличка (в цивилния живот - жълт шевролет Camaro) на новото място, а той ридае с половин кофа антифризени сълзи. По-лошото е, че не се явява на първия чат с гаджето си от гимназията Микаела (щедрата отвсякъде гаражна механичка Меган Фокс), защото веднага е награбен от хищната красавица на колежа. Но най-лошото е, че е цел номер едно в плана на десептиконите, които се нуждаят от нещо, което (буквално) е в мозъка му. В крайна сметка крехкият смисъл, който трябва да оправдае разточителното (789 взрива, 46 дигитални робота срещу 14 в първия филм, 145 терабайта ефекти - срещу 20 в оригинала, втръсващи 147 минути, дори с мис Фокс от всички ракурси и на каданс) себедоказване на Майкъл Бей се изчерпва с едно изречение за родения лидер. Такъв не се става наготово, трябва да го заслужиш с кураж и морал. Но както вече казахме, лятното ходене на кино е със свои закони (включително икономически), и новият „Трансформърс“ е предпочел да остане верен на тях. Много е вероятно лятната публика да го възнагради точно заради ниската летва. И това, което за някои възрастови групи е изтезание за сетивата, да се окаже просто новият cool. В летния афиш обаче чакат заглавия с възможни удоволствия и за ума, на само за очите. Добра възрастна алтернатива на досегашната линия на мутанти с трудно минало, космически герои с нужда от приятелско рамо и терминиращи метални роботи се очертава гангстерската драма на Майкъл Ман “Обществени врагове“ (Public Enemies). Ман („Жега“) е събрал Джони Деп и Крисчън Бейл в истинската история на неуловимия чикагски бандит Дилинджър (Деп), действал като Робин Худ по време на депресията - вземал от богатите, хвърлял на бедните, между двете неща се радвал на

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 19

истории

“Хари Потър и нечистокръвния принц“

“Обществени врагове“

“Бруно“

“Гадни копилета“

живота. А това Деп го може. Срещу него е смъртоносно сериозен федерален агент с принципи от стомана (Бейл). Филмът се очертава като новия „Недосегаемите“, а с този състав жегата е гарантирана.

Рикман, а накрая нещата няма да свършат благополучно за всички от лагера на бялата магия.

Няма да е скучно и с поредния сатиричен опус на Саша Барон Коен “Бруно“ (Bruno). Този път 37-годишният британски комедииант влиза в кожата на измисления персонаж от заглавието, австрийски фешън журналист. Под режисурата на Лари Чарлз от предишния филм той пак кръстосва глобуса, инсценирайки провокативни интервюта и ситуации с неподозиращи жертви. Сега мишена са му предразсъдъците на хетеросексуалните (Коен ги нарича с ирония нормита) към един нахален гей, при това чужденец. В новия образ и с таен снимачен екип комикът успя да нахлуе на подиума на реално дефиле по време на есенната седмица на модата в Милано и да се спусне от тавана в дантелено одеяние и с ангелски крила по време на годишните награди на MTV, където се приземи в скута на шашнатия Еминем. Цялостният сюжет се пази в тайна заради страх от ответни процеси, но се говори, че има епизод, който жестоко окарикатурява модерната мания на звездите да осиновяват на килограм деца от третия свят. Сигурното е, че „Юнивърсъл“ вече са платили $42.5 млн. на Коен за правата за световно разпространение. През юли идват и чаканите още от миналия ноември гости от Хогуъртс. С “Хари Потър и нечистокръвния принц“ (Harry Potter and the Half-Blood Prince) на режисьорския стол се връща Дейвид Ейтс, измайсторил „Ордена на феникса“. Всички са вече много пораснали (Радклиф дори успя да заснеме друг филм, тв сериал и да играе гол на лондонска сцена в „Еквус“), Рон изневерява на Хърмаяни с напориста ученичка, Хари е както винаги между двамата и любовно неориентиран, но за сметка на това е станал капитан на отбора по куидич. В шестата, предпоследна серия, най-после научаваме повече за детството на Онзи-който-не-бива-да-се-назовава, сред актьорските величия в учителската стая ще се разхожда и Алън

“G.I. Joe: Изгревът на Кобрата“

Осемдесетарските механични играчки на Hasbro се очертават като най-сигурния хит на лятото. Идва и “G.I. Joe: Изгревът на Кобрата“ (G.I. Joe: The Rise of Cobra), вдъхновен от друга тяхна серия. G.I. Joe американците наричали обикновения пехотинец през войната, името на незнайния войн са взели отряд професионални бойци в бъдещето (сред тях Денис Куейд и актуалният Чанинг Тейтъм), които трябва да спрат лошите от организацията „Кобра“. Със странни оръжия, много кожа и латекс двата отбора красят Рейчъл Никълс и манекенката Каролина Куркова (за добрите) и Сиена Милър като Баронесата - една, но достатъчна (за лошите). Но заглавието, което сме готови да чакаме с приветствени плакати още в багажното на автогарата, е “Гадни копилета“ (Inglourious Basterds) на Куентин Тарантино. В Кан филмът е бил изпратен с 11-минутни овации, взе и наградата за мъжка роля за родения в Австрия немски актьор Кристоф Валц. Тарантино сподели, че това е филмът, който е писал с най-голямо удоволствие след „Джаки Браун“ (1997), определи го като кръстоска между „Мръсната дузина“ и „Добрият, лошият и злият“ (в саундтрака е пълно с Мориконе) на територията на окупирана Франция, но също и на територията на самото кино като медиум. За разлика от друг път е бил изключително дисциплиниран в заснемането, вместил се е точно в шестте свободни седмици на Брад Пит. Самият Пит е лейтенант със селски корени, който води взвод само от евреи, мисията им е всеки да свали поне по сто нацистки скалпа. Другата линия е на собственичка на киносалон, в която се влюбва въпросният германски офицер с поетична душа. Тайната цел на хубавицата (Мелани Лоран) обаче е отмъщение за избитото семейство. Хубаво и някак символично е, когато летният афиш се затваря не от прост наемник на боксофиса, а от човек, иронизиращ комерсиалните клишета и гледащ на киното като на жива попкултурна памет. За такова кино сезони няма.

19


CMYK Капитал Light стр. 20

ревю

КЪМ БЕЛИЯ ГРАД КРАТКО ПЪТУВАНЕ ДО БАЛЧИК - СТОЛИЦАТА НА КЪСОМЕТРАЖНОТО КИНО ПРЕЗ ЛЯТОТО Текст: Александър Бойчев Снимки: Георги Панайотов

Зъзнещи от сутрешния хлад, все още сънени, двамата с фотографа се отправяме към кейовете на Балчик, за да посрещнем изгрева. Алеите на курортния град са пусти, а строителните работници с любопитство оглеждат бавно прокрадващия се Avensis. Допуснати сме на крайморската алея с автомобила след класически преговори между царя (пазачът на крайморските улички) и поданиците (клетите ние) в стил „Ади, влизайти, но да знайти само половин час, че ше ме обесят...“ За щастие по време на нашето пътешествие нямаше жертви. А всичко можеше да бъде съвсем различно. В свръхдъждовния съботен ден ние уверено порехме реките по републиканската пътна мрежа и нищо не можеше да ни извади от релакса и дори лекото отегчение от километрите, които се нижеха по пътя София Варна. Виновникът за това - голям, стабилен и комфортен Toyota Avensis с дизелов 2.2-литров агрегат, 177 конски сили и брутални 400 Nm въртящ момент в диапазона 2000-2800 об./мин. - не ни позволяваше дори за секунда да се изпотим, да се притесним или да се разтревожим. Пътуването в Северна България по време на дъжд е истинско изпитание. От една страна, сериозно препятствие са хилядите водачи на 20-годишни баракуди, които с изтърканите си автомобилни гуми се движат не по-бързо от каруци. От друга страна, дори и в дъжд каруци все отнякъде изникват и добре, че в съседна Румъния конските впрягове все пак са по-многобройни, така че Западна Европа не ни асоциира директно с тях. От трета, по платната дупките вече може и да са част от миналото, но при малко по-силен дъжд асфалтът се наводнява. Реки, потоп и автомобили - да, нашият автомобил пореше и вълни, макар че по техническа спецификация това не му е присъщо. А покрай нас се точеха една катастрофа,

20

втора катастрофа, трета катастрофа... Истинското премеждие по северната магистрала в момента се нарича Велико Търново - иначе чудесен град, където обаче точно сега е добра идея да минете през центъра, за да не се забиете в ада на плановия ремонт по околовръстното шосе. Ако следвате табелките за отклонението по реконструкцията, ще разгледате пустеещи земи, индустриални инсталации от миналото и в крайна сметка ще се окажете някъде в неизвестното на старопрестолния град. Липсата на адекватна пътна сигнализация е типичен български проблем. Вече знам как се чувстват туристите авантюристи, решили да посетят България с автомобил. Зле им е, честно. Съвсем добре ни беше на нас в купето, където подгряващите предни седалки затопляха кръста, а климатроникът се грижеше за комфортната температура на въздуха. Авенсисът е създаден, за да не напомня за себе си - трябваше да му обръщаме специално внимание, за да разберем дали двигателят работи, дали системите му са в изправност, дали и той не се нуждае от нещо. От нищо не се нуждаеше освен от малко дизел - средният разход на 100 км е 7.5 литра. Истински се забавлявахме с чувствителния на допир екран в централната конзола. Чрез него се управляват всички системи в автомобила, а едновременно с това служи като дисплей за камерата за обратно виждане (при паркиране). Особено полезна функция впрочем, като се имат предвид габаритите на автомобила и фактът, че задницата се губи в извивките и заобленостите на модерния дизайнерски щрих. Навигационната система е по последна дума на техниката - 3D карта, гласова навигация, алтернативни маршрути, но самата карта е много зле. Особено се забавлявахме в участъка Шумен - Нови пазар

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 21

по магистралата, който според картата е голо поле, а точката върху нея, т.е. ние, цепеше директно напречно на нивите. Същият беше случаят и край морето, където пътят Албена - Балчик беше непознат за картографите. Най-втрещяваща е ситуацията, когато картата знае, че има път, но пътят е на три сантиметра наляво или надясно от местоположението ви - техническа грешка или технически толеранс е това? Може би е време „Toyota Европа“ да смени ГИС доставчика си. В Балчик открихме чудесен хотел - „Валео“, който се намира в непосредствена близост до градския плаж и на около километър от Двореца. По думите на собствениците това е единственият хотел в града с безплатен перманентен безжичен достъп до интернет. Като се има предвид, че две трети от хотелите в Балчик все още бяха затворени, нямаше как да проверим. Паркирането обаче е проблем, особено с голяма кола. Тесните и презастроени улички не предлагат много опции за маневри, а карането назад не е любимото ми занимание. Среща в Балчик си правят стотици румънски граждани. Те са и основната част от курортистите по тези места. Голямата яхтена марина на Балчик е пълна с румънски лодки, които чакат да бъдат изведени на разходка из Черно море. На крайбрежната алея в

Балчик местните хора ни препоръчаха ресторанта „Ел Симпатико“, където отидохме на вечеря, но многобройните места на открито го правят идеален и за обяд. Към това място имаме една-единствена забележка и тя се отнася към силата на музиката - по добри балкантуристки традиции тя гърми и трещи, докато преговаряте със сервитьорката сода или минерална вода да бъде безалкохолната напитка. Храната обаче е отлична и приготвена с внимание към детайла. Цените са крайморски, с лека надценка за гледката към синевата на морето - съвсем справедливо. Румънските туристи идват на тълпи и заради Двореца - бившата лятна резиденция на влашката кралица Мария, която тук е „преживяла радостни мигове“ (по официалната информация от сайта www.dvoreca.com). Срещу 10 лева получавате достъп до уютното замъче и приятните му градини. В допълнение можете да се насладите и на красивата Ботаническа градина. В края на юни пък тук ще се проведе седмото издание на фестивала за късометражно кино „В Двореца“. Седмицата между 20 и 27 юни вероятно ще е по-малко дъждовна и по-слънчева - добра причина да наминем през Балчик отново. А дотогава нашият Avensis неуморно ще покорява нови и нови дестинации. Следваща спирка - Крапец. София - Балчик, 30-31 май

21


CMYK Капитал Light стр. 22

ревю

SALOME ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ОЧАКВАХМЕ (И ОТКОЛКОТО МОЖЕМ ДА ИЗЯДЕМ) От Андрю Риджуей*

© Цветелина Ангелова

Погледнат отвън, този ресторант е почти незабележим: поредната сграда на оживена улица, която наистина е означена с табела, но преди да реша да вляза, никога не й бях обръщал внимание. Има места навън, които обикновено са за предпочитане, но точно в този ден беше дъждовно и хладно, така че решихме да си оставим градината за друг път. Във вътрешността на ресторанта декорът е по-спартански, отколкото съм свикнал, но има стил. Стените са боядисани в жълто и почти без украса, прозорците са с рамки в бургундско червено със завеси в синьо и златно, има нещо средно между дървена скулптура и лампа и уютна камина. Пред прозорците има саксии, което сигурно е добра идея, ако обичате цветя. Както много други ресторанти в София, сградата изглежда проектирана за живеене, а не за обществено хранене, което може да бъде както предимство, така и недостатък. Предимството е, че помещенията са по-малки, така че ресторантът е по-уютен, но от друга страна, разположението не е подходящо за повече клиенти. В нашия случай пристигнахме там малко преди осем вечерта в събота и ни настаниха без проблеми, така че бих рискувал с предположението, че по принцип няма нужда от предварителна резервация. Изборът от салати в Salome е доста стандартен: шопска, овчарска и т.н., а цените са от 2.79 лв. за мешана салата до 5.29 лв. за „Калугерска“, в която има патладжани и чушки. В крайна сметка се спряхме на селска салата от домати и печени чушки, поръсени с натрошено бяло сирене и накълцан зелен лук. Беше достатъчно голяма за двама души, приятно поднесена, доматите бяха сочни, натрошеното сирене щедро покриваше всичко, а накълцаният лук беше интересен свеж акцент. За предястие си поръчахме чеснови пилешки хапки (5.89 лв.): тънки лентички и парченца пилешко месо, задушени в лек сос с чесън и поръсени с копър, което беше неочаквана, но интересна добавка към познатия вкус. Пилешкото месо беше вкусно и изостри апетита ни за основното ястие.

плоскост и е достатъчно голямо за двама — което можеше да се очаква и от цената (14.30 лв., при положение че повечето ястия за един човек бяха под 10 лева). В интерес на истината сачът беше толкова голям, че се наложи да се преместим на по-широка маса, така че да съберем всичко, което си бяхме поръчали. Моята приятелка си избра стомна кебап (11.99 лв.) - месо, чушки, лук и кисели краставички, задушени в гъст винен сос в глинено гювече. В Salome въпросното гювече е с формата на винена бъчва, поставена в рамка от ковано желязо, което ми се стори интересно и подходящо. Количеството на храната отново беше предостатъчно за двама души, като ни остана и за вкъщи. За десерт си поръчахме домашна бисквитена торта (2.59 лв.), която беше най-евтиният десерт в менюто. Останалите предложения, включително крем брюле, започваха от четири-пет лева. Приятелката ми остана разочарована: не от вкуса, а защото добре познаваше този десерт от собствената си кухня, но с друго име - „сладък салам“. На мен ми хареса (имаше бита сметана, портокалови резенчета и сладко от горски плодове), но ако знаехме, че ще бъде нещо толкова познато, можеше да си поръчаме друго. Персоналът е дружелюбен, но незабележим (може би защото приятелката ми е редовен клиент там). Предлага се и обедно меню от по-евтини, по-бързо сервирани ястия за хората, които ходят в Salome в обедната си почивка. Цените са разумни: общата ни сметка за вечерта беше 43.62 лв. без бакшиша, като при това със сигурност можеше да поръчаме два пъти по-малко храна. Salome ул. „Раковски“ 174, 02/ 980 41 57 *Рубриката се подготвя съвместно с The Sofia Echo

И така, аз си поръчах свински сач — ястие, което в общия случай съдържа малки парчета месо с лук, гъби, тиквички, моркови и други подобни зеленчуци, които се приготвят заедно, така че вкусовете им да се смесят в едно общо възхитително цяло. Ястието се сервира димящо и цвърчащо на метален поднос върху дървена

22

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 23

ревю

МУЗИКАЛНА АКТИВНОСТ От Момчил Карабулев

Докато все още си припяваме Witness the Fitness на Roots Manuva, който ни зарадва на ParkLive Fest, решихме, че е време да обърнем повече внимание на спортните си занимания и да ги направим поприятни. Подходящият саундтрак е способен да свърши чудеса с мотивацията ни, докато се потим в залата, покоряваме планински пътеки или тичаме в парка, така че потърсихме точния плеър за това. Открихме го в Sony NWZ-W202. Тежи 35 грама, предлага се в пет цвята, а специалната му форма елиминира неудобството на пречкащите се кабели, като в същото време отговаря за стабилното закрепване върху главата. (Където си стои, независимо с какво се занимавате.) Слушалките не могат да бъдат сменени с други, но това не е беда, тъй като от Sony са инсталирали представители на известната със звуковите си качества серия EX (диаметър на говорителите 13,5 мм), които лесно се персонализират чрез силиконови уплътнения в няколко размера. За удобно съхранение двете части на

къде са Знаете ли е стобскит ? пирамиди шлян? ъ А село Бр

устройството се съединяват чрез магнит и намират място в специален калъф, който освен това пречи на магнитното поле да нанесе поражения върху останалите ви вещи (кредитните карти например). В комплекта влиза и настолна поставка с USB кабел за зареждане и трансфер на данни. Вградената 2GB памет е достатъчна за съхраняването на няколкостотин MP3, AAC или WMA (DRM) файла, но предвид предназначението на плеъра повече не е и нужна. И тъй като NWZ-W202 няма дисплей, в него е добавена технологията ZAPPIN, която улеснява навигацията в музикалната колекция чрез просвирване на откъс от няколко секунди (най-често от припева) от песните. Времето за автономна работа с едно зареждане е не по-малко от 12 часа, но най-впечатляваща е функцията за бързо зареждане. С нея само три минути връзка с компютъра са достатъчни на плеъра, за да си осигури енергия за 90 минути възпроизвеждане.

гария ийте Бъл р к т о е р П дителя с пътево гария” тата Бъл а н з о п е Н “

ки жни посо о м з ъ в 6 те 4 т големи о и н а р вст пътища Купете книгата на всички бензиностанции ЕК О.

Тази книга се издава в подкрепа на „Обади се, като стигнеш!” - кампания за разумно шофиране на бензиностанции

23


CMYK Капитал Light стр. 24

ревю

ПО-ЧЕСТНО, АКО МОЖЕ „ЛЮБОВТА Е КУЧЕ ОТ АДА“ НА ЧАРЛС БУКОВСКИ

© Цветелина Ангелова

Oт Йордан Ефтимов

През 2001 Янко Терзиев писа в „Капитал“ за първата преведена на български поетична книга на Чарлс Буковски - „Присмехулнико, пожелай ми късмет“, в превод на братята Вергил и Явор Немчеви. За това как стиховете му „се четат леко като проза и те са точно това - кондензирана проза“. Осем години по-късно на масата ми стои втора стихосбирка на Буковски. Преводачът е друг, но подходът му отново е да хване без заобикалки една цяла оригинална книга на Бук, вместо да прави някакви подборки. Предишната бе с текстове от 1972, тази е издадена в Щатите пет години след това (от същото мизерно малко издателство - Black Sparrow Press). Буковски е плодовит поет - в едно интервю подхвърля, че пише стихотворенията си на откоси от по десет-петнайсет наведнъж. „Любовта е куче от ада“ съдържа 161 стихотворения, натракани на машината между 1974 и 1977. Триста страници. Триста страници за жените, бирата и конните надбягвания. Уж за това. Всъщност за самотата, отчаянието, страха от смъртта. И за стихиите на живота. „Сексът е интересен, но не и тотално важен. Имам предвид не толкова, колкото отделянето. Можеш да издеяниш и 70 години, без да видиш дупе, а да издъхнеш за по-малко от седмица без перисталтика на червата“, казва Буковски. Уличен поет. Най-големият американски уличен поет. Неприлично, разговорно, сякаш напълно спонтанно слово. Просто враг на неискреността. Всичко това естествено е похват. И когато стихотворенията са толкова много, хватката става видима. Но Буковски няма как да не ни хване с тази разголеност. Няма как. За последната му стихосбирка Адам Кирш писа в „Нюйоркър“, че е, както винаги, cri de coeur (вик на сърцето). А също и че привлекателността на неговата поезия идва от „комбинацията на обещанието за честност и интимен разговор, типично за всеки изповеден поет“, и „грандоманския апломб на герой от булеварден роман“. Това важи за всички негови стихосбирки. Честност и едно самоиронично мъжкарство. Негов познат си спомня, че се къпел по 4-5 пъти на ден. В кой период от живота му не знам, но едва ли е само метафоричен израз за култа му към чистотата в отношенията. Факт е, че Буковски винаги избира най-непринудения начин - той е абсолютно отдаден на свободния стих. И на разказването на случки в първо лице. Наративна поезия. За американската поетическа традиция това не е изненада, но българската изобщо не разчита толкова на разказването. Камо ли на антиистории с физиологични детайли. Лудото загърбване на поетичните нежности, всъщност нелепости, е най-силната му страна. „Мразя поезията по принцип, но обожавам стиховете на Бук“, казва един негов фен в Amazon.

24

Типичният фен. А когато става дума за стила, достатъчно е да дадем думата отново на самия него. „Жана д’Арк е имала стил. Исус е имал стил.“ Това е. Стилът е в залога. Буковски нито е печелил награди, нито пък и до днес би могъл да има неудоволствието да се види в представителните хилядостранични антологии с американска поезия на ХХ век. Но във всяка американска книжарница лавицата с поезията е заета наполовина само с негови томчета. Публикувал приживе само в ъндърграунд еднодневки (пресилено ще е да ги наречем списания), а днес - с найдебелия култ сред блогърите, търсещи поезия. Откъде тази любов? Заради директността. „Възможно е да обичаш едно човешко същество само ако не го познаваш съвсем добре.“ Но тук има толкова много любов и толкова болка от липсата на любов. Така е и с писането, твърди Бук. Само любовта може да го превърне в нещо смислено, макар това съвсем да не е сигурно. Няколко стихотворения са посветени на четенията (както се знае, той винаги повръща преди четения, защото изпитва паника от тълпи), фенките, университетските преподаватели, които се отнасят добре с него. Буковски е елегичен автор. Едно от стихотворенията, включени в този том - „Сандра“, завършва така: „Сандра би могла лесно/ да разбие всяко мъжко сърце./ Надявам се да може/ да го намери един ден.“ Експресионистичните рисунки на Николай Майсторов, които илюстрират този том, са идеални. Не любовни актове, не чукането, каквото е, а нещо подобно на бомбардировка над Дрезден или напалм над Виетнам. Не фигури на вглъбени поети, дори не на ексхибиционисти, а на зазидани в най-безпрозоречната стая; не на взрени в пъпа си, а на спокойно приемащи, че гледката на изтичащата им кръв е най-нормалното нещо на света. След „София под луната“ на Владимир Левчев и „Цветя на злото“ на Бодлер това е още една мощна поетическа книга, подкрепена от неговите рисунки. След жестоките нови преводи на ироничния роман „Всичко на масата“ (Ham on Rye), а после и „Жени“, „Холивуд“, „На юг от никъде“, сега Буковски намери и безпощаден преводач на стиховете си - Александър Тончев. Същият онзи Тончев, който преди десет години напук на всички клишета обяви по мегафона, че сред найголемите преводачи на Шекспир и на британска поезия изобщо е не някой друг, а тъкмо Спас Николов, академичният аутсайдер. Слава богу, при Тончев инверсиите вече липсват и така е много, много по-добре.

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 25

библиотека

ЖРЕБЧЕТО От Захари Карабашлиев

© Light

Пролет е. Тъмносива кола е отбила встрани на тесен селски път, пред група сухи магарешки бодили. На пътническата седалка има жена на средна възраст, уморено-красива жена, която оправя косата си и чака някого.

Той отваря вратата задъхан, в ръка със стар фотоапарат, стоварва се зад волана, извръща се и оставя фотоапарата на задната седалка, премята колана пред гърдите си, ръката му е на ключа, от ключодържателя виси малка айфелова куличка. Той не завърта стартера. Гледа пред себе си безмълвно и не завърта стартера.

26 25


CMYK Капитал Light стр. 26

библиотека

25

- Успя ли да го хванеш – пита тя.

- И защо не ги снима?

- Кое? – отсъстващо, той.

- Защото кончето си пусна... оная работа.

- Жребчето.

- Животно. Какво толкова е станало?

- Да го хвана? - Да го снимаш.

- Толкова?! Станала му е патката! – той разклаща ръката си от лакътя надолу. – Ето толкова!

- Не.

- На кончето?

- Защо?

- Едно жребче, една кобила. И на мен ми стана...

- Защото не снимах.

- И на теб ти стана?! – тя ужасено подскача.

- Нали затова спряхме - за да отидеш по-близо до тях и да ги снимаш?

- Не! Не ми стана... това.

- Толкова отдавна не бях излизал сред природа.

- Стана ми... едно такова.

- Сега сме сред природа.

- Жребчето не може да контролира ерекц...

- По цял ден нищо друго освен сгради и грозни сгради, и коли... и още коли, и хора... и хора... и хора...

- Трябва да починеш – тя слага ръка на коляното му.

- Знам! Знам! Знам! – избухва той. – Не говоря за жребчето, което не може да си контролира ерекцията. И аз не мога. В края на краищата, сигурно и конете си имат своя Едип! Но защо аз се засрамих от това, че на кончето му стана... патката? Защо не им направих снимка? На жребчето и на красивата му майка. Защо картината стана по-малко пасторална, когато кончето показа, че не е муленце? Защо в този момент се стреснах от една детска пишка, от... един животински импулс, от... природата, манифестираща младостта си? Защо?

Той започва като в унес:

- А защо винаги трябва да анализираш всичко?

- Когато излязох от колата... И навън миришеше на... на пръст, на суха трева, на тор, на... селски следобед...

- Беше красиво! И истинско! И аз се изплаших? – изведнъж той се разридава.

- Сега е следобед. – прекъсва го тя. – На село.

Посяга към задната седалка, опитва да напипа фотоапарата си, не успява, рови уж нещо, забърсва в рамо сълзите, напълнили очите му, обръща се отново напред, овладял плача си, сграбчва волана с две ръце и се вторачва в наближаващата вечер навън. Неподвижен, безмълвен, само адамовата му ябълка издава, че нещо в него всеки момент ще скъса гърлото му. Тя гледа профила му известно време, после го прегръща. Раменете му започват да се тресат в скута й. Тя го целува майчински по косата. Той, замижал, търси лицето й с устни. Тя погалва челото му и отпуска своето чело върху неговото. Той намира устните й, впива се в тях, притегля с ръце главата й. Тя се отдръпва. Той възбудено продължава да я целува, където успее. Тя се оттегля назад в своята седалка, притиска се в ъгъла, косата й се смачква в прозореца. Той сграбчва раменете й и опитва да я придърпа към себе си, но тя остава твърда. Той прави още няколко безрезултатни опита. После започва да укротява дишането си. Опитва да диша контролирано и да си представя картини, които охлаждат възбудата му. Успява най-сетне да преглътне и адамовата му ябълка най-сетне омеква. Той се връща в своята седалка, отпуска глава назад, гледа сивия таван на колата. Тя повдига брадичка, приглажда дрехите си, намества с ръка огледалото към себе си, оглежда се в него, пооправя косата си. После се протяга през скута му, напипва ключа с люлеещата се на ключодържателя айфелова куличка и го завърта.

- Не си бил в отпуск от години. - Това няма значение сега... наистина няма... Той се връща мислено сред природата. Лицето му е екран сега – екран, на който се прожектират нефокусираните сенки на емоциите му.

Той не обръща внимание на думите й. - На колко месеца е това жребче според теб, а? - Не знам. - Не повече от месец и половина, два, а? Три най много? - Нямам представа. - С тези тънки крачета... - Кобилата беше красива! - Кобилата тръгва напред и то... след нея. - И ти вдигна апарата да ги снимаш. Аз те видях оттук. Той за пръв път се обръща към нея: - То се беше надървило! - Моля? - Беше му станала оная работа – казва бързо той и отново извръща глава напред. Тя поема дълбоко въздух: - И? - Какво и? - И? Какво от това? - Какво от това?! На тази поляна няма никой друг освен жребчето и майка му. От кого се дърви то? - Нямаше ли какво друго да гледаш?! - Спряхме да снимам кобила и жребче. Бяха толкова... пасторални.

26

- Слава богу.

- Тръгваме – казва тя. – Трябва да тръгваме. - Трябва ли – замижава той. - Не ти ли се яде крем карамел? Новата книга на Захари Карабашлиев „Кратка история на самолета“ е в книжарниците.

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 27

представяне

ТЪНКА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ През последните години производителите на санитарно оборудване все повече се замислят за по-взискателните си клиенти и им предлагат серии от продукти, които отговарят на съвременните тенденции в строителството – малки бани с компактно оборудване или просторни помещения с цялостно обзавеждане. Едно от последните интересни предложения на българския пазар в тази област идва от Fayans, част от Roca Group. Компанията предлага нова серия – HappyBath, създадена и разработена от световноизвестния италиански дизайнер Антонио Було. Описваме я като екологична, безшумна, сигурна, изключително качествена, комфортна и рентабилна. Ето защо. Изчистените и нестандартни линии позволяват индивидуално оформление на интериора в банята, а компактните размери на продуктите позволяват функционално и стилно обзавеждане дори и на много малки бани. HappyBath умивалниците например могат да се монтират както на стена или плот, така и върху мебел. Икономията на вода е гарантирана от тоалетните казанчета с двустепенен механизъм – 3/6 л. Освен това казанчетата са с долно захранване, което ги прави много по-безшумни при пълненето с вода, така че да спите спокойно през нощта. Комфортът на собствениците е осигурен с разработването на специалните седалки за тоалетна чиния HappyBath. Те са със забавено падане и с надеждна антибактериална и противогъбична защита. Моноблокът и бидето са с компактни размери. По гладките повърхности на изделията не се задържа прах и те се почистват много бързо и лесно. Завършеност на серията HappyBath придават двата типа мебели за баня – от висококачествен водоустойчив PVC материал и от MDF в няколко цвята. Най-хубавото е накрая. Fayans, като част от Roca Group, гарантира най-високо качество на всички продукти, което се доказва със съответните сертификати, подобно на останалите изделия на групата. За наша радост цените на продуктите в дизайнерската серия са изключително достъпни на фона на конкуренцията.

Повече информация за серията HappyBath на Fayans - на www.fayans.bg и за самата Roca - на www.roca-bulgaria.bg

27


CMYK Капитал Light стр. 28

представяне

МЕЧТАТЕЛИ 2009 явно е годината на продълженията. Noa Dream се появи на света през май като новия аромат за жени от серията на Cacharel Noa. Парфюмът олицетворява идеята за мистичната женственост на иконичната френска модна къща. Noa Dream отразява идеята, че красотата на живота е безкраен кръговрат - безсмъртна мечта във времето и пространството. На върха на ароматната фасета са нотките от юзу, комбинирани със силен аромат на касис за събуждане на сетивата. Това чувство е омекотено от нежен и свеж аромат на личи. Сърцето на Noa Dream е екзотична смесица от жасмин самбак и порцеланови листа от бразилска гардения. Нежните прасковени нотки придават естествен завършек на цветното сърце. Дървесната основа от сандалово дърво и пачули оставя за дълго. Флаконът се описва почти толкова поетично, колкото и изглежда - “преливащи се нюанси на бялото бавно се топят и се превръщат в бистър кристал”. Декорацията с бяла перла съвсем не е случайна, а символизира падащите цветове от глухарче. Noa Dream на Cacharel е в бутиците за селективна парфюмерия и козметика. Флаконът от 50 мл струва 104 лв. Повече информация за ароматите – на www.cacharel.com

СЛЪНЧЕВА БРОНЯ ЖЕНАТА-КОТКА Cat Deluxe With Kisses е десетият аромат на черната перла Naomi Campbell и същевременно най-новото попълнение на успешното семейство Cat Deluxe. Ароматът е създаден за предизвикателни момичета, които обичат да се забавляват и да флиртуват без задръжки. Cat Deluxe With Kisses е свежа ориенталско-флорална комбинация, която съчетава в себе си кардамон, бергамот, малко екстракти от цитрусови плодове, роза, жасмин, ветивер, тамян и ванилия. Флаконът на Cat Deluxe With Kisses е гладък и нежен на допир. Целувките на гърба на флакона са продължени по ръба му и създават триизмерен ефект на чувствените устни на Наоми. Розовият пискюл добавя симпатична закачлива нотка в цялостната картинка. Cat Deluxe With Kisses на Naomi Campbell е в бутиците за селективна парфюмерия и козметика. Флаконът от 50 мл струва 68 лв, този от 30 мл – 49 лв., а 15 мл – 33 лв. Повече информация можете да откриете на www.naomi-campbell-perfumes.com

Melascreen е истинска броня срещу вредните слънчеви лъчи, които иначе биха съсипали кожата ви, без да се замислят и за миг. Едноименната програма на дерматологичните лаборатории Ducray е истинска иновация в областта на превенцията и намаляването на хиперпигментацията. Изсветляващият крем и слънцезащитните крем и лосион със защитен фактор 50+ намаляват пигментните петна и предотвратяват повторната им поява. Преимуществата на тези продукти никак не са малко. Освен ефикасната и висока слънчева защита с много висок фактор (над 50 за UVBлъчите) и широк спектър (както UVA, така и UVB лъчи), всеки крем и лосион е водоустойчив и клинично тестван под интензивна слънчева светлина. Melascreen SPF50+ осигурява ефективна превенция от слънчево изгаряне и минимализира риска от алергични реакции. Точното дозиране за гарантирана ефективност и по-дълга употреба се улеснява от тубата с дозираща помпа. Повече информация за Melascreen и Ducray можете да намерите на www.ducray.fi

ПРИРОДНИ СИЛИ Според антропософията природата и човешкият организъм са основани на едни и същи принципи на съществуване. На тази база козметичната марка Weleda осигурява грижи за тялото и лицето, които действат комплексно. Създадена от известния философ д-р Рудолф Щайнер и лекарката д-р Ита Вегман през далечната 1921, Weleda работи с екстракти от растения, по-голямата част от които се отглеждат в собствени градини на фирмата (невен, лайка, лавандула, бадемови дръвчета). Повече от 80 години история са превърнали немската марка в една от най-търсените сред производителите на продукти на органична козметика. Добре балансираните текстури, създадени от натурални съставки, доставят здравословен баланс и лечебна грижа, като подпомагат жизнените процеси на целия орга-

28

низъм. Сред обещанията на Weleda е и това, че всеки продукт ще допринесе за виталността и тонуса чрез своята натуралност и свежест. Можете да се убедите в последното още сега с някой от подаръчните комплекти за тяло на Weleda. За всяка покупка на душ-гел по избор от гамата на марката (шипка, лавандула, облепиха и цитрус) ще получите подаръчен комплект за тяло в красива кутия. Той съдържа избрания душ-гел и допълнителни грижи за лице и тяло в специални размери - ухаещи масажно масло за тяло с невен или арника, масло с бреза против целулит, дневен крем с ирис за лице и хидратиращ крем с ирис за лице.

Всеки душ-гел струва 23 лв. Повече информация за Weleda на www.weleda.com

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 29

представяне

ARBI В NIDO Непрестанното търсене и въвеждането на нови технологии, разработването на нови идеи, използването на качествени и модерни материали и разцветки позволява на италианската фирма Arbi да предлага на своите клиенти пълна гама мебели за баня, която да задоволи всяко едно изискване на пазара. Силата на фабриката се дължи на факта, че повечето от представените модели са модулни и позволяват персонализиране на мебелите, така че да се пригодят без проблем към всяка индивидуална нужда. Добрата работа, разбира се, не остава незабелязана. Arbi се е наложила като една от водещите фирми в сектора за обзавеждане за бани. Лидерът в този сектор е повече от двайсет години на пазара и през

целия период се развива както структурно, така и по отношение на качеството. Непрекъснато се обновяват производствените линии. През последните години са вложени значителни средства в разширяването на основния завод и в закупуването на нови машини, които подобряват процеса на производството, а оттам и качеството на продуктите. Фирмата предлага и внимателно обслужване, което започва от получаването на поръчката и продължава през целия гаранционен период. Най-добре ще е да посетите шоурума на Nido и да се убедите сами. Nido е в ЦУМ, етаж 4. Повече информация на (02) 926 04 76 и www.nido.bg

29


CMYK Капитал Light стр. 30

другото лице

© Цветелина Ангелова

ЯНИС ЗОИС КОЙТО ПРЕДЛАГА ЧУДЕСНО КАФЕ НА ЪГЪЛА НА „ГУРКО“ И „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ От Александър Бойчев

Работя с кафе и кафе продукти от много години и в много държави. Напоследък се занимавам с дистрибуцията на кафе Poli от Бергамо, Италия, и чайовете Mount Everest, една от най-големите компании за насипен чай. Тъй като тези продукти са нови за пазара, ми трябваше място, където хората да ги опитат и купят. Получих предложение от собствениците на ресторанта “При орлите” да направя кафенето Colours&Flavours. Работил съм като барман в студентските си години. Аз съм от гръцкия остров Корфу, така че работя по заведенията от десетгодишен. Имал съм клуб, бар, ресторант. Отидох и в Италия през 90-те и там управлявах кафене в Рим, където освен кафе сервирахме и аперитиви. Преди няколко години се завърнах в Гърция, а сега съм и в България. Реших да вложа енергията си, страстта си и познанията си, за да създам нещо, което досега не съм виждал при вас.

ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА НАПРАВИТЕ КАФЕНЕ?

От 2006 г., но постоянно пътувам, защото имам дистрибуция на кафе и в Гърция.

ОТКОГА СТЕ В БЪЛГАРИЯ?

ВАША ЛИ Е ИДЕЯТА ЗА COLOURS&FLAVOURS ИЛИ СТЕ ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ВЕРИГА? Colours&Flavours е моя идея, като ос-

новният ни принцип е да предлагаме добро качество на добра цена. В кафето можете да опитате напитката, а ако ви хареса, да си

30

купите за вкъщи и от магазина от другата страна на бара. ЛЮБИМАТА ВИ КАФЕ НАПИТКА? Еспресо. Когато се научиш да пиеш хубаво еспресо, не се нуждаеш от друго. КАКВО ОБИЧАТ ДА ПИЯТ БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ВАС? Българите също пият еспресо, но го пият дълго. Забавно е, защото си мислят, че кафето така е по-слабо, а е точно обратното. Колкото по-дълго е кафето, толкова повече кофеин има в него. При дистретото имате по-силен вкус и по-малко кофеин - водата минава само за две секунди през сместа. КАК СЕ ПИЕ КАФЕ ПО СВЕТА? ИМА ЛИ РАЗЛИКА, ДА КАЖЕМ, МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ И ГЪРЦИЯ? В Гърция се пият повече

хладните напитки като фредо, несфрапе и айс шоколад. В Италия пият еспресо и капучино и нищо друго. Пият и лате, но то е съвсем различно от това в България. Латето, което се сервира тук, е американският тип, където имаш кафе с мляко и пяна. В Италия лате означава чаша с горещо мляко и съвсем мъничко кафе. КАКВО ВИ ХАРЕСВА НАЙ-МНОГО ВЪВ ВАШАТА РАБОТА? Когато успявам да накарам хората да разпознаят моя бар като „тяхното” място. Не искам това да е поредното кафе от голяма верига с някакви служители, които просто са там от 9 до 5.

25/27 юни - 3 юли 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 31

31


CMYK Капитал Light стр. 32

Capital - 26.06.09  

седмичен вестник

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you