Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο Βατσής και ακόµη 7 παίκτες!

Έµφαση στα πυρόπληκτα Σελίδα 2

Σελίδα 13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38391 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

«Η λύση µέσα από Τριανταφυλλιά»

Στάση πληρωµών ...λίγων ηµερών!

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σελίδα 8

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελίδα 6

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ...

ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΥ

Τα θύµατα... θύτες Σελίδα 4

ΕΓΙΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟ!

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΤΑΝ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

»

ΤΟ... ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ Η ΟΠΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΗΣΑΝ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο

Το βιβλίο αντιστέκεται... ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ Σελίδα 11

Κάθε µήνα 8

Σελίδα 4


2

Σχόλια

Με παράβολο από 500 έως 2.000 ευρώ!

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

[

Αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισµό

Ξ

εκινά τη ∆ευτέρα και ολοκληρώνεται στις 19 Αυγούστου η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού και στις άλλες δράσεις της Αγροτικής Εστίας. Φέτος υπολογίζεται πως 180.000 αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οκταήµερες διακοπές µέσα από το

πρόγραµµα του κοινωνικού τουρισµού (χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση ή µε µικρή συµµετοχή). Επιπλέον 30.000 άτοµα θα συµµετάσχουν στο εκδροµικό πρόγραµµα (διάρκειας τριών ηµερών) και 800 αυτοτελώς απασχολούµενοι θα πάρουν µέρος στο επιµορφωτικό πρόγραµµα (που περιλαµβάνει πενταήµερες επισκέψεις σε περιο-

χές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέµατα αγροτικά). Τέλος, θα χορηγη-

Με την υποβολή µέχρι τις 31.12.2011 µιας αίτησης και παραβόλου 500 ή 1.000 ή 2.000 ευρώ αναλόγως του είδους του κτίσµατος µπορεί να ξεκινήσει η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου κτίσµατος, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ , από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράβολο 500 ευρώ απαιτείται για αυθαίρετο µέχρι 75 τ.µ ή για κύρια και µοναδική κατοικία µέχρι 120 τ.µ. Στα 1.000 ευρώ αυξάνεται σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής µέχρι 1.000 τ.µ. και παράβολο 2.000 ευρώ οφείλεται για κατασκευή µεγαλύτερη των 1.000 τ.µ. Το ποσό του παράβολου δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το τελικό πρόστιµο που θα επιβληθεί. Το τελευταίο, διαφέρει για κάθε περίπτωση αυθαιρέτου, ενώ µπορεί να καταβληθεί µέχρι και σε 14 δόσεις. Η τακτοποίηση ισχύει για 40 χρόνια για αυθαίρετα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών και 20 ετών για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισµών. Ακόµη δεν υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση αυθαιρέτων για τα χτισµένα πριν από το 2003 µε αυτά που χτίστηκαν µετά. Γ.Ρ

Σηµαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία θα φέρει το Φθινόπωρο

Έµφαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας!

Γι ώργ ος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr ιεθνείς ανοικτούς διαγωνισµούς µελετών κατάρτισης δασικών χαρτών, συνολικού προϋπολογισµού 38,9 εκατ. ευρώ, προκήρυξε χθες η Κτηµατολόγιο ΑΕ. Οι περι οχ ές που εντά σσονται σ τ ο σ υ γ χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ο ύ µ ε ν ο έ ργ ο ε ίν α ι π ε ρι ο χ έ ς π ο υ κ α τ ά κ ύ ρ ι ο

λόγο εί χ αν πληγεί α πό τι ς πυρκα γ ι έ ς τ ο υ 2 0 0 7 ή π ε ρ ι λ αµ β ά ν ο υ ν εκτετα µένα τµήµατα α πό περι βαλλ ον τ ι κ ά ε υα ί σθητ ε ς πε ρ ι οχ έ ς. Όπως ανακοινώθηκε χθες από την εταιρεία, πρόκειται για τεράστιο πρόγραµµα κατάρτισης µελετών δασικών χαρτών, που θα καταγράψει περίπου 24,7 εκατ. στρέµµατα δασικής έκτασης, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου συγχρηµατοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με την ολοκλήρωση και του νέου προγράµµατος κατάρτισης ∆ασικών Χαρτών θα έχουν καταγραφεί 31,3 εκατ. στρέµµατα δασικής έκτασης, που αντιστοιχούν στο 43% της συνολικής εκτιµώµενης δασικής έκτασης της χώρας. Γ.Ρ.

Στο ίδιο έργο θεατές

Την Κυριακή η 18η εθελοντική αιµοδοσία Συνεπείς στο καθήκον που έχουν απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο, οι αιµοδότες του συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Κατακόλου, θα συµµετάσχ ουν στην 18η αιµοδοσία που πραγµατοποιείται την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου. Μέσα από αυτή την ανιδιοτελή και επαναλαµβανόµενη προσφορά των εθελοντών, δεν είναι λίγες οι φορές που πάσχοντες συνάνθρωποι κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή ή να ξεπεράσουν ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας. Οι εθελοντές αιµοδότες του Κατακόλου αλλά και κάθε ευαισθητοποιηµένος πολίτης που θέλει να συµβάλει σ’ αυτή τη σηµαντική προσπάθεια, µπορεί την Κυριακή να συµµετάσχει στην εθελοντική αιµοδοσία που θα πραγµατοποιηθεί από τις 10:00 το πρωί έως τη 1:30 περίπου το µεσηµέρι, στο χώρο του δηµοτικού καταστήµατος, µε την πολύτιµη βοήθεια του σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου. Ν.Σ

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 Καλλινίκου µαρτ. Θεοδότης µαρτ. Η αγία Θεοδότη καταγόταν από τη Νίκαια της Βιθυνίας. Από µικρή τηρούσε στην ζωή της µε µεγάλη συνέπεια τις εντολές του Θεού κάτι το οποίο προσπαθούσε να περάσει και στα παιδιά της. Λόγω της χριστιανικής της πίστης συνελήφθη από τον άρχοντα Λευκάδιο, (ο οποίος την είχε ζητήσει σε γάµο , αλλά εκείνη του το είχε αρνηθεί) και αυτός την παρέδωσε στον άρχοντα της Βιθυνίας, Νικήτιο. Εκείνος, σκληρός και κακεντρεχής όπως ήταν, έριξε την Θεοδότη και τα τρία παιδιά της µέσα σε πυρακτωµένη κάµινο, όπου παρέδωσαν την ψυχή τους στον Θεό, για να λάβουν το στέφανο της αιωνίου ζωής. Σάββατο 30 Ιουλίου 2011 Σίλα , Σιλουανού, Κρήσκεντος Σελήνη :29 ηµ. Aν. Hλίου: 06.25’ ∆ύση Hλίου: 20.38’

θούν δελτία παροχής βιβλίων σε 300.000 άτοµα. Γ.Ρ.

]

υστυχώς το γράψαµε και πέρυσι, αναγκαζόµαστε όµως να γράψουµε τα ίδια και φέτος, γιατί τελικά τίποτα δεν άλλαξε… Σε ένα χώρο πολιτισµού, όπως είναι η Αρχαία Ήλιδα και ειδικότερα το θέατρο που παρουσιάζονται οι παραστάσεις στο πλαίσιο του οµώνυµου Φεστιβάλ, κάποιοι εξακολουθούν να φέρονται απολίτιστα. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κερκίδες του θεάτρου µετά από κάθε παράσταση, δεν τιµούν κανέναν. Πεταµένα κουτάκια και σακούλες, από όλα όσα καταναλώνονται

κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, «κοσµούν» το θέατρο, γιατί ήταν εύκολο να µεταφερθούν εκεί αλλά όχι και να αποµακρυνθούν! Μερίδιο ευθύνης έχει και ο δήµος που δεν έχει τοποθετήσει κάδους απορριµµάτων, κάτι που όπως πληροφορούµαστε θα γίνει µέχρι την Κυριακή, η ουσία όµως είναι ότι ανεξαρτήτως κάδων, δεν είναι δύσκολο να µεταφέρουν όλοι τα σκουπίδια τους εκτός χώρου, τιµώντας έτσι αυτούς που κάποτε δηµιούργησαν εκεί… Μ.Κ.

Σηµαντικές αλλαγές προβλέπει η κυκλοφοριακή µελέτη για τον Πύργο που έχει εκπονήσει το γραφείο του κ. Φρατζισκάκη µε εντολή της ∆ηµοτικής Αρχής, που θα τεθεί σε εφαρµογή στο τέλος του καλοκαιριού. Συγκεκριµένα οι µελετητές για την επίλυση του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα του νοµού πρότειναν πέντε λύσεις εκ των οποίων τη µία τη θεωρούν ιδανική για να απαλαφρώσει το κέντρο από τον υπερβολικό κυκλοφοριακό φόρτο που έχει. Συγκεκριµένα αυτή που θεωρούν ως καλύτερη περιλαµβάνει τα εξής: *Αλλαγή της κατεύθυνσης της 28ης Οκτωβρίου. Μέχρι σήµερα ο δρόµος αυτός οδηγούσε προς το παλιό νοσοκοµείο και την οδό Κατακόλου. Η µελέτη προβλέπει αλλαγή της φοράς προς τα ∆ικαστήρια και την κεντρική πλατεία. *Η Μανωλοπούλου χωρίζεται στη µέση και έχει κατεύθυνση και προς την Πατρών και προς το παλιό νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα από την Κοκκίνου και προς την Πατρών η φορά της Μανωλοπούλου περαµένει όπως είναι αλλά αλλάζει του υπόλοιπου τµήµατος και τα οχήµατα θα µπορούν να πηγαίνουν και προς το παλιό νοσοκοµείο. *Η Κοκκίνου παραµένει άνοδος. *Η Μπιζανίου αλλάζει φορά και από άνοδος που είναι σήµερα η µελέτη προβλέπει να γίνει κάθοδος. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεµβάσεις στους δρόµους µε την κατασκευή των κόµβων που προβλέπει η µελέτη και µε την ολοκλήρωση και των διαγραµµίσεων οι νέες ρυθµίσεις θα αποτελέσουν µία πραγµατικότητα για τον Πύργο. Π. Παυλ.

Στις «επάλξεις» και οι καλαµποκοπαραγωγοί Τα δεδοµένα της φετινής καλλιεργητικής χρονιάς, το «καυτό» θέµα της τιµής και όλα γενικότερα τα ζητήµατα του κλάδου θα εξετάσουν απόψε, στις 9:30 το βράδυ, οι καλαµποκοπαραγωγοί του νοµού που συναντιούνται στο Καρδιακαύτι του δήµου Πηνειού. Η χρονιά ωστόσο, ξεκινά µε δύο «δεδοµένα», το ένα η µείωση των καλλιεργήσιµων στρεµµάτων και το άλλο, το κόστος παραγωγής που «πνίγει» τους καλαµποκοπαραγωγούς. Εν αναµονή λοιπόν των αποτελεσµάτων της Γενικής Συνέλευσης των παραγωγών… Σ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα 1014: Η µάχη στο Κλειδί: Ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξιφίας, όχι µόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαµουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχµαλώτους τους. 1588: Ο ισπανικός στόλος, που έφερε τον τίτλο της αόρατης αρµάδας, ηττάται στ' ανοιχτά του Γκραβελέν της Γαλλίας απ' τον αγγλικό στόλο που διοικείται από τον λόρδο Τσαρλς Χάουαρντ και τον σερ Φράνσις Ντρέικ. 1829: Ο Ιωάννης Καποδίστριας διανέµει σε ακτήµονες 200.000 στρέµµατα εθνικής γης.

Χρονολόγιο 29 Ιουλίου 1976

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ι’ Υ∆ΡΕΥΣΙΝ ΜΥΡΣΙΝΗΣ Υπό του υπουργείου Εσωτερικών ενετάλη η παρ’ αυτώ αποθήκη όπως χορηγήση εις την Κοινότητα Μυρσίνης υλικά υδρεύσεως αξίας 301.329 δρχ.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΣ Τέσσερα νέα κρούσµατα λοιµώδους ηπατίτιδος εσηµειώθησαν τελευταίως εις την περιφέρειάν µας. Συγκεκριµένως εκ της νόσου προσεβλήθησαν οι: ∆.Θ. έκ Γρανιτσεΐκων, Σ.Κ. εξ Άνω Σαµικού, Β. Κ. εκ Ψάρι και Α.Γ. εξ Αλφειούσης.

Σ

Τι είδους Κοινοβούλιο χρειάζεται ο τόπος

την Αντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία η λαϊκή κυριαρχία εκφράζεται έµµεσα από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους του λαού. Η ποιότητα συνεπώς της αντιπροσώπευσης και του κοινοβουλευτικού έργου εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα των αντιπροσώπων. Προκειµένου δε να εκδηλωθεί ελεύθερα και ανόθευτα η λαϊκή θέληση, απαιτείται οι αντιπρόσωποι του λαού να βουλεύονται ελεύθερα και ανεξάρτητα. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία και ανεξαρτησία των βουλευτών µε πλήθος διατάξεων, που όλες είναι θεµελιώδεις για την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Για την αναβάθµιση της ποιότητας της αντιπροσώπευσης και την επανάκτηση της αξιοπιστίας των πολιτικών προτείνεται, µεταξύ άλλων, η µείωση του αριθµού των βουλευτών από τριακόσιους σε διακόσιους, η µείωση των αποδοχών τους µε την κατάργηση των βουλευτικών «προνοµίων», των βουλευτικών αυτοκινήτων και των επιπλέον αµοιβών για συµµετοχή σε επιτροπές και τέλος η κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Η µείωση του αριθµού των βουλευτών σε διακόσιους δεν µπορεί να βλάψει την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου, τούτο µάλιστα το υποδεικνύει το ίδιο το Σύνταγµα, επιτρέποντας στον απλό νοµοθέτη να ρυθµίζει µε νόµο τον αριθµό των βουλευτών που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από διακόσιους και µεγαλύτερος από τριακόσιους. Η εξοικονόµηση των χρηµάτων από τη µείωση του αριθµού των βουλευτών κατά το ένα τρίτο, θα δηµιουργήσει ευνοϊκή εντύπωση και θα βοηθήσει στην ανάκτηση της αξιοπιστίας των πολιτικών. Όµως θα εντείνει τους εσωκοµµατικούς

Του Νίκου Κ. Ράλλη

ανταγωνισµούς και τις εντάσεις ιδίως στις ολιγοεδρικές εκλογικές περιφέρειες και θα εξαναγκάσει υποψηφίους να µετακινηθούν στους εκλογικούς συνδυασµούς µικρότερων ή και µεγαλύτερων κοµµάτων, προκειµένου να επανεκλεγούν. Επίσης θα δυσχεράνει την εκλογή των υποψηφίων µε πενιχρά οικονοµικά µέσα, που δεν θα διαθέτουν πολιτική επιρροή και αναγνωρισιµότητα. Οι συνέπειες αυτές είναι δυνατόν, ως ένα βαθµό, να αντιµετωπιστούν µε ανάλογη προσαρµογή του εκλογικού νόµου. Θεµελιώ δες για την ανεξαρτησία των βουλευτών είναι το ζήτηµα της αµοιβής τους. Ανέκαθεν τα οργανωµένα ή µη συµφέροντα (ταξικά, οικονοµικά, εκδοτικά, συντεχνιακά κ.λ.π.) προσπαθούν να επηρεάσουν προς όφελός τους το νοµοθετικό έργο. Είναι πρόσφατο στη χώρα µας το σκάνδαλο του «δόκτορα» που πέτυχε να συντάσσει ο ίδιος τα νοµοσχέδια που αφορούσαν τα συµφέροντά του. Ακόµα και στο λίκνο του κοινοβουλευτισµού, η διαπλοκή Μ.Μ.Ε και πολιτικών καλά κρατεί, όπως µας έδειξε το σκάνδαλο Μέρντοχ. Τα συµφέροντα επιδιώκουν οι αµοιβές των βουλευτών να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες, προκειµένου να ελέγχουν ποιοι θα εκλεγούν, αλλά και πώς θα παραµείνουν υπάκουοι οι εκλεκτοί τους. Αλλά και τα κόµµατα προκειµένου να επιβάλουν την «κοµµατική πειθαρχία», επιδιώκουν να µετατρέψουν τους βουλευτές σε κοµµατικούς υπαλλήλους. Κατατροµοκρατούν λοιπόν τους βουλευτές, καλλιεργώντας συστηµατικά µε όλα τα µέσα που

διαθέτουν την πεποίθηση στον κόσµο, ότι οι αντιπρόσωποί τους είναι όλοι, µε εξαίρεση βέβαια τους εκλεκτούς τους, άχρηστοι, διεφθαρµένοι και υπεραµειβόµενοι. Είναι δε τόσο µεγάλη η βλάβη που έχουν επιτύχει µε την πολυετή διάβρωση της κοινής γνώµης, ώστε οι πάντες θεωρούν αυτονόητο να αµείβεται µείρακας ποδοσφαιριστής µε µισθό πολλαπλάσιο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Μεγάλη είναι η ευθύνη των πολιτικών, που για να αποφύγουν τη δυσαρέσκεια του κόσµου και τις συνέπειες του εκλογικού νόµου, αφενός µεν αποκρύπτουν τις προεκλογικές τους δαπάνες και τις δαπάνες λειτουργίας των πολιτικών τους γραφείων και αφετέρου αύξησαν µε έµµεσο και πλάγιο τρόπο τις αµοιβές τους µε τα βουλευτικά «προνόµια» και άλλες ευτελείς µεθοδεύσεις. Έτσι όµως εξέθεσαν τους εαυτούς τους σε εκείνους ακριβώς που επιδιώκουν να πλήξουν την αξιοπιστία τους. Η αµοιβή των βουλευτών θα πρέπει να είναι ανάλογη µε το έργο που τους έχει ανατεθεί και τις προσδοκίες µας από αυτούς. Τα αυτά ισχύουν και για τη βουλευτική σύνταξη. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι είδους βουλευτές θέλουµε και τι είδους κοινοβούλιο χρειαζόµαστε; Εάν θέλουµε τους αντιπροσώπους µας κοµµατικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους µεγάλων συµφερόντων και µας ικανοποιεί ένα κοινοβούλιο που θα έχει τα χαρακτηριστικά µιας δηµόσιας υπηρεσίας τεχνικών συµβούλων, οι οποίοι θα επεξεργάζονται επιστηµονικά τα νοµοσχέδια και στη συνέχεια θα τα ψηφίζουν χωρίς να ασκούν πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο, τότε για τους βουλευτές ο µισθός του πρωτοδιοριζόµενου δηµοσίου υπαλλήλου είναι επαρκής.

ΣΗΜ: Η εφ. Πατρίς στην ανωτέρω στήλη , θα δηµοσιεύει απόψεις αναγνωστών, άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου , αλλά και του επιµελητού της στήλης.

Ο ισχυρογνώµων

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου

Το εργόσηµο Καθιερώ νεται επί τέλους και στη χώρα µας το εργόσηµο, για εργασίες κατ’ οίκον οι αγροτικές προς το παρόν, µε εφαρµογή από τις 20 Αυγούστου. Ο εργοδότης θα καταβάλει στα ΕΛΤΑ,Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ και σε άλλα επιλεγµένα σηµεία, το προσυµφωνηµένο µε τον εργαζόµενο τίµηµα, ο οποίος µετά το τέλος της εργασίας θα εξαργυρώνει το σχετικό κουπόνι. Το µέτρο αυτό αποτελεί ίσως, το πρώτο σοβαρό βήµα, µε κατεύθυνση προς τον εκσυγχρονισµό του κράτους, αλλά και την ασφάλιση χιλιάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων, που µέχρι σήµερα εργάζονται παράνοµα στη χώρα µας, αµείβονται µε εξευτελιστικά ηµεροµίσθια που ξεκινούν από οκτώ ευρώ, αλλά και µε υπερβολικά µεγάλα σε κάποιες περιπτώσεις. Κυρίως όµως, µε το εργόσηµο, µπαίνει µία τάξη στην αγορά εργασίας, καταγράφεται, ελέγχεται και ουσιαστικά νοµιµοποιείται η µαύρη εργασία, επίσηµα και καθαρά, προς όφελος, εργαζοµένου, εργοδότη και του ανάλογου ασφαλιστικού φορέα, που µπορεί ίσως να γίνει ανταποδοτικός. Αρκεί βέβαια το αρµόδιο Υπουργείο και η Κυβέρνηση γενικότερα, να µην οπισθοχωρήσει και σ’ αυτό το ζήτηµα ατάκτως, όπως σ’ όλα που ξεκίνησε µέχρι σήµερα και έχουν σχέση µε τη λειτουργία του κράτους, από τους «κλειστούς» µέχρι την πάταξη της φοροδιαφυγής. Νοµίζω πως οι πολίτες αυτής της χώρας, έχουν ανάγκη να δουν πως πέρα από τα λόγια υπάρχουν και οι πράξεις και επί τέλους προωθήστε οπωσδήποτε το εργόσηµο και περιφρουρήστε µε κάθε τρόπο την εφαρµογή και επιτυχία του. Θεωρείται σίγουρο πως θα υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί τα συµφέροντα, µικρά και µεγάλα, ευδοκιµούν παντού, αλλά επιτέλους, αγαπητοί της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, ξεκινήστε από κάπου, γιατί χανόµαστε! Ακόµη, θα ήταν απαραίτητο, στην παρούσα φάση, τουλάχιστον οι κυβερνητικοί βουλευτές, να σταµατήσουν να µασούν τα λόγια τους, όπως µε τους «κλειστούς» για παράδειγµα και να στηρίξουν στην πράξη µε καθαρές και όχι «ξύλινες» κουβέντες το µέτρο του εργόσηµου, το οποίο δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά απλά το εφαρµόζουµε εµείς στη χώρα µας, τελευταίοι στην Ευρώπη και όχι µόνο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΖΗΤΗΣΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζητούν επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής δανείων σεισµόπληκτων επιχειρήσεων

«Να γίνουν πιο παραγωγικοί»

Τ

ην επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έλαβαν σεισµόπληκτες επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισµό της 8ης Ιουνίου του 2008, ζητούν µε έγγραφες αναφορές τους προς το Υπουργείο Οικονοµικών, οι βουλευτές της Ηλείας κ. Τάκης Αντωνακόπουλος και κ. Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος. Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Αντωνακόπουλος, µεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Επειδή είµαστε βέβαιοι ότι και σεις συµµερίζεστε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση παρακαλούµε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που έλαβαν δάνεια µε τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και να δοθεί διετής αναστολή της καταβολής των δόσεων του δανείου (31/1/2012), µε αντίστοιχη επιµήκυνση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης του δανείου και των εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως ακριβώς έγινε και µε τα πυρόπληκτα δάνεια. Πιστεύουµε πως θα πρυτανεύσει η ισονοµία και η ισοπολιτεία προς όλους τους πολίτες της Ελλάδας και ιδιαίτερα στους δεινοπαθούντες κατοίκους των Νοµών Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας». Στην ερώτησή του ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος αναφέρει

ότι η δυσχερής οικονοµική συγκυρία την οποία βιώνουν οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες που έλαβαν τα εν λόγω δάνεια µετά τους σεισµούς, δεν τους επιτρέπει να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις οι οποίες άρχισαν να τρέχουν από τα τέλη του προηγούµενου µήνα και κυριολεκτικά αποτελούν «θηλιά στο λαιµό τους». Επισηµαίνει δε ότι, «το πρόγραµµα ανάκαµψης της οικονοµίας µας δεν θα αργήσει να αποδίδει καρπούς και µε δεδοµένο ότι η παραγωγική βάση της χώρας βρίσκεται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει µε κάθε τρόπο να στηριχθούν στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παράταση της περιόδου χάριτος των σεισµόπληκτων δανείων για δύο ακόµη χρόνια, θα αποτελέσει µια ουσιαστική ανακούφιση για τις επιχειρήσεις του Νοµού Ηλείας.

Ο

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

υδέν νεώτερον από τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδο, ο οποίος αν και συναντήθηκε χθες µε τους διοικητές των νοσοκοµείων της χώρας και εν συνεχεία µε τους διοικητές των ΥΠΕ, δεν ανακοίνωσε τίποτα σχετικά µε την αναδιάταξη που επιχειρείται στο ΕΣΥ, παρά το γεγονός ότι εκκρεµούν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου που θα συγκεκριµενοποιήσουν τις αποφάσεις που γνωστοποιήθηκαν την περασµένη εβδοµάδα. Και φυσικά, από τη στιγµή που δεν έχουν δοθεί οι επεξηγήσεις, δεν έγινε ακόµη καµία κίνηση από το Υπουργείο για να ανακοινώσει τα ονόµατα των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών

PROBANK 10 XΡΟΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελάτε – για µισό λεπτό – στην PROBANK Στον Πύργο , Πατρών 2 & Συλλαϊδοπούλου Σας περιµένουµε – εσείς δεν θα περιµένετε!! Ανοίξτε έναν λογαριασµό να µας γνωρίσετε ή να σας εξυπηρετήσουµε γρήγορα πληρώνοντας σε εµάς όλους σας σχεδόν του λογαριασµούς όπως ΟΤΕ, ∆ΕΗ, COSMOTE, WIND, TELLAS κλπ. Να σας ενηµερώσουµε για όλα, όπως τα επιτόκια καταθέσεων τα οποία είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά, ή µη διστάσετε να µας κάνετε οποιοδήποτε αίτηµα το οποίο θα το αντιµετωπίσουµε µε κατανόηση και θέληση για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Τράπεζα PROBANK Kατάστηµα Πύργου Πατρών 2 & Συλλαϊδοπούλου Τηλ. 2621020620

των νοσοκοµείων, έτσι όπως διαµορφώνονται οι θέσεις µετά τις συγχωνεύσεις των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Ωστόσο, φέρεται ο υπουργός Υγείας να εξετάζει την κατάργηση του συνόλου των κλινικών και τη δηµιουργία τοµέων ανά νοσοκοµείων, βάσει της πρότασης που έχει κάνει ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ κ. Άρης Μουσιώνης. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, θα υπάρχει για παράδειγµα ένας χειρουργικός τοµέας, οι κλίνες του οποίου θα ανήκουν και θα διατίθενται κεντρικά από κάθε νοσοκοµείο.Κατά τη χθεσινή του συνάντηση µε τους διοικητές των νοσοκοµείων, έγινε απολογισµός του τελευταίου εξαµήνου και τους ζή-

τησε να γίνουν πιο παραγωγικοί. Οι διοικητές λιγοστεύουν, καθώς µετά τις συγχωνεύσεις καταργούνται θέσεις διοικητών και θα αποµείνουν 82, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να αντικατασταθούν τουλάχιστον άλλοι 20 διοικητές που δεν πέρασαν τη ‘ βάση’.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

4 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Έκρυβε κλεµµένη µοτοσικλέτα…. Μ

ία ολόκληρη µηχανή έκρυβε στο πορτ-µπαγκάζ Αλβανικό λεωφορείο που πήγαινε στη γειτονική χώρα, η οποία είχε κλαπεί από την περιοχή του Πύργου και το οποίο εντόπισε η ΟΠΚΕ. Οι άνδρες της Οµάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας πήραν από κάποιο άγνωστο την πληροφορία πως ένα λεωφορείο Αλβανικό που ερχόταν από Καλαµάτα φόρτωσε σε αγροτικό δρόµο του Πύργου µία µηχανή και συνέχισε το ταξίδι του.

*Επιτυχία της ΟΠΚΕ ο εντοπισµός τους και σε συνεργασία µε την ∆Ι.ΑΣ το ακινητοποίησαν Η µηχανή συσκευασµένη

ξίδευαν για την Αλβανία. Οι Αστυνοµικοί ζήτησαν από το κέντρο να δει αν η µηχανή ήταν κλεµµένη κάτι που διαπιστώθηκε µέσω του συστήµατος που διαθέτει το κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας. Οι άνδρες της ΟΠΚΕ και της ∆ΙΑΣ οδήγησαν το λεωφορείο µαζί µε τους επιβάτες του στο κτίριο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας προκειµένου να ελεγχθεί τόσο η νοµιµότητα των εγγράφων των ίδιων των επιβατών όσο και του οχήµατος. Παράλληλα έκαναν έρευνα και στα πράγµατα των επιβατών προκειµένου να διαπιστώσουν αν υπήρχαν και άλλα αντικείµενα των οποίων η κατοχή δε νοµιµοποιείτο από τους ιδιοκτήτες.

Λίγα λεπτά αργότερα σε συνεργασία µε την οµάδα ∆ΙΑΣ της Α∆ Ηλείας άρχισαν οι αναζητήσεις για το συγκεκριµένο όχηµα. Οι άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν το λεωφορείο να κινείται στην εθνική οδό Πύργου -Πατρών. Ενεργώντας άµεσα προχώρησαν και έστησαν µπλόκο στα Χανακια στο ύψος του Χόχολη µαζί µε την ∆Ι.ΑΣ και ακινητοποίησαν το λεωφορείο. Αµέσως κατέβασαν τον κόσµο που ταξίδευε και άρχισαν τις έρευνες προκειµένου να διαπιστώσουν αν η πληροφορία που είχαν ήταν σωστή. ∆εν χρειάστηκε παρά λίγη ώρα για να βρουν τη µοτοσικλέτα που ήταν κρυµµένη µέσα στο πορτ-µπαγκάζ πίσω από τις βαλίτσες και τα κιβώτια των ανθρώπων που τα-

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Οι αστυνοµικοί ενώ ελέγχουν τα πράγµατα των επιβατών

Μία ολόκληρη µηχανή έκρυβε στο πορτ-µπαγκάζ ένα λεωφορείο.

ΝΕΑ ΤΡΟΠH ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟY

Τα θύµατα...θύτες Ν

έα τροπή στην υπόθεση του ξυλοδαρµού σηµατοδοτεί η εµφάνιση του φερόµενου ως «δράστη» στις διωκτικές αρχές τις αµέσως επόµενες µέρες, αφού µε την κατάθεσή του, όπως λένε πληροφορίες, από θύµατα θα µετατραπούν σε θύτες οι δύο άνδρες από την Φλώρινα. Σύµφωνα λοιπόν µε έγκυρες πληροφορίες µέχρι την Παρασκευή θα έχει παρουσιαστεί στην Αστυνοµία το άτοµο που, οι δύο από την Φλώρινα , κατονόµασαν ως δράστη του ξυλοδαρµού του ενός. Όπως υποστηρίζει στενό περιβάλλον του νεαρού που είναι από περιοχή της Επαρχίας Ολυµπίας, το

ραντεβού στην οδό Αλφειού το έκλεισαν οι δύο από την Φλώρινα µε το πρόσχηµα να του δώσουν χρήµατα από την αγορά ενός µηχανήµατος που είχαν πάρει από αυτόν. Συγκεκριµένα ο ένας εκ των δύο από την ακριτική περιοχή είχε δει την αγγελία µέσω ιντερνετ που είχε βάλει ο νεαρός από περιοχή της ορεινής Ολυµπίας ότι πουλά ένα µηχάνηµα και ήρθε κάτω στην Ηλεία και το αγόρασε αντί 24000 ευρώ περίπου υπογράφοντας συναλλαγµατικές ίσου ποσού. Η τελευταία έληξε τον Απρίλιο και όπως λέει η πλευρά του νεαρού δεν του έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ανέβηκε πριν µερικούς µήνες στην Φλώρινα για

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

φειού προκειµένου να του δώσει ορισµένα χρήµατα. Στο σηµείο συνάντησης ο νεαρός από την περιοχή της Ολυµπίας πήγε µε τον αδελφό του και το θείο του και αντί για χρήµατα δέχθηκε απειλές και κατά της ζωής τους προκειµένου να αποσύρει τη µήνυση. Την ώρα που συζητούσαν ο ένας από τους δύο κινήθηκε προς το αυτοκίνητο, πάντα σύµφωνα µε την πλευρά του νεαρού και άνοιξε το ντουλαπάκι. Η κίνηση αυτή προκάλεσε φόβο στο νεαρό και στους δύο συγγενείς τους θεωρώντας ότι πήγε κάτι να βγάλει για να τους χτυπήσει µε αποτέλεσµα να του επιτεθούν για να τον ακινητοποιήσουν.

ǼĬȃǿȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

www.krati ka-laxeia.gr

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ ǹȇǿĬȂȅȈ 14637 54499 183580 14659 54521 183602

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

30.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

4.350,00 900,00 900,00 400,00 400,00 400,00

25.650,00 9.100,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

ǹȇǿĬȂȅȈ

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

14370 14624 54232 54486 183313 183567

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ 14039 14041 14068 14077 14125 14128 14138 14158 14176 14191 14198 14228 14232 14237 14256 14279 14330 14370 14383 14393 14416 14422 14424 14463 14471 14472 14504 14532 14536 14548 14553 14571 14574 14598 14599 14602

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00

ǹȇǿĬ. 14604 14624 14629 14637 14645 14659 14667 14677 14718 14722 14754 14759 14786 14790 14791 14857 14864 14887 14892 14901 14942 14953 14969 14989 54000 54020 54038 54053 54060 54090 54094 54099 54118 54141 54192 54232

ǼȊȇȍ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ

ǹȇǿĬ. 54245 54255 54278 54284 54286 54325 54333 54334 54366 54394 54398 54410 54415 54433 54436 54460 54461 54464 54466 54486 54491 54499 54507 54521 54529 54539 54580 54584 54616 54621 54648 54652 54653 54719 54726 54749

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 54754 54763 54804 54815 54831 54851 54901 54903 54930 54939 54987 54990 183011 183020 183068 183071 183081 183101 183119 183134 183141 183171 183175 183180 183199 183222 183273 183313 183326 183336 183359 183365 183367 183406 183414 183415

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 183447 183475 183479 183491 183496 183514 183517 183541 183542 183545 183547 183567 183572 183580 183588 183602 183610 183620 183661 183665 183697 183702 183729 183733 183734 183800 183807 183830 183835 183844 183885 183896 183912 183932 183982 183984

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ȉȊȋǼȇǼȈ ȋǿȁǿǹǻǼȈ ȈǾȂǼȇǹ ȅǿ: 14, 54 țĮȚ 183. ȉȑȜȠȢ, Įʌȩ 240,00 İȣȡȫ țİȡįȓȗȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 14000 ȑȦȢ 14999, Įʌȩ 54000 ȑȦȢ 54999 țĮȚ Įʌȩ 183000 ȑȦȢ 183999 ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ (10/10) IJȦȞ 40,00 İȣȡȫ. ȉĮ țȑȡįȘ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİIJȐ IJİIJȡȐȝȘȞȠ ȉȚȝȒ 0,02 Ǽȣȡȫ.

ǹĬǾȃǹ 28 ǿȅȊȁǿȅȊ 2011 ȅ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȚțȫȞ ȁĮȤİȓȦȞ ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ Ȇ. ǻǾȂȅȆȅȊȁȅȈ Ǿ ȀȁǾȇȍȈǾ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ

Νέα τροπή στην υπόθεση του ξυλοδαρµού

Η νέα τροπή της υπόθεσης θα πάρει και επίσηµο χαρακτήρα µε την κατάθεση µήνυσης από την πλευρά του νεαρού που θα παρουσιαστεί εντός των προσεχών ηµερών στις διωκτικές αρχές και θα καταθέσει όλα τα στοιχεία εκείνα που ενι-

σχύουν τα όσα υποστηρίζει µε τη µορφή πληροφοριών από το στενό του περιβάλλον. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΥΣ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ Ȉȉ' ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 217ȘȢ ǼȀǻȅȈǾȈ 28 ǿȅȊȁǿȅȊ 2011 ǾȂǼȇǹ 1Ș

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉ ǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ Ȁȇǹȉ ǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

ǹȇǿĬ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

να τους πιέσει να του δώσουν τα λεφτά και εκεί πληροφορήθηκε πως ο αγοραστής είχε συνήθεια… να αγοράζει µηχανήµατα και να µην τα πληρώνει ποτέ. Τότε πήγε στην Αστυνοµία της περιοχής και υπέβαλε µήνυση για απάτη κατά του συγκεκριµένου κυρίου‼!. Από εκείνη τη στιγµή και µετά, σύµφωνα µε το στενό περιβάλλον άρχισε να δέχεται απειλητικά τηλεφωνήµατα από τον αγοραστή προκειµένου να αποσύρει τη µήνυση και µάλιστα πολλές φορές την ώρα που τα δεχόταν ήταν και συγγενικά του πρόσωπα κοντά. Πριν από µερικές µέρες τον πήρε τηλέφωνο ο αγοραστής και του έκλεισε ραντεβού στην οδό Αλ-

Περισσότερες από 30 µικρές σεισµικές δονήσεις στη ∆υτική Ελλάδα

Π

ερισσότερες από 30, µικρού µεγέθους, σεισµικές δονήσεις έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις ηµέρες, µε επίκεντρο τον υποθαλάσσιο χώρο του Ρίου, όπως δήλωσε χθες ο σεισµολόγος - ερευνητής του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Μιχάλης Γκανάς. Η µεγαλύτερη σεισµική δόνηση ήταν αυτή που έγινε στις 12.18 χθες το µεσηµέρι µε µέγεθος 4,2 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ. Η σεισµική αυτή δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς όµως να προξενήσει ζηµιές. Το ακριβές επίκεντρο των σεισµικών δονήσεων που έχουν ξεκινήσει από την περασµένη Κυριακή, εντοπίζεται δυτικά από την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και συγκεκριµένα στις αρχές του Πατραϊκού κόλπου. Οι περισσότερες δονήσεις ήταν επιφανει-

ακές, αφού το εστιακό βάθος κυµαίνεται από τέσσερα έως 17 χιλιόµετρα, γι’ αυτό ακριβώς γίνονται αισθητές στην Πάτρα, το Ρίο, την Ναύπακτο και άλλες περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Πάντως, σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων από την περιοχή του Ρίου, οι δονήσεις έχουν ξεκινήσει από την περασµένη Παρασκευή. Σύµφωνα πάντα µε τον Μιχάλη Γκανά το φαινόµενο συνεχών δονήσεων παρακολουθείται από τους επιστήµονες.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος Αυτοκινητιστής Ταξί

«Είµαστε 10 και πλέον µέρες στο δρόµο και θα συνεχίσουµε αν ο υπουργός δεν πάρει πίσω αυτά που έχει πει. Έχουµε ακόµα λίγη υποµονή, κι αν τα αποτελέσµατα είναι θετικά θα επιστρέψουµε στις δουλειές µας, διαφορετικά θα σκληρύνει η στάση µας και δε θα βγαίνουµε απλά στο δρόµο και θα καθόµαστε. Θα έχουµε άλλη αντίδραση, κι αυτό γιατί όλα τα µέλη είναι εξαγριωµένα και δεν εγγυούµαστε τίποτα».

«Εµείς ζητούσαµε διάλογο από την πρώτη ηµέρα αλλά ο κ.Ραγκούσης ήταν ανένδοτος. Ελπίζουµε ότι στη συνάντηση θα υπάρξουν καλές εξελίξεις ώστε να σταµατήσουν οι κινητοποιήσεις. Έχουµε κρατήσει µια ήπια στάση όλες αυτές τις ηµέρες αλλά αν δεν έχουµε θετικά αποτελέσµατα, τότε θα συνεχίσουµε πιο δυναµικά και οι κινητοποιήσεις µας θα είναι αιφνιδιαστικές και απρόβλεπτες».

Κώστας Καββαθάς Πρόεδρος Σωµατείου Αυτοκινητιστών Ταξί Πύργου

«Συνεχίζουµε τις κινητοποιήσεις και δεν υπάρχει όριο στην αντοχή µας. Εδώ που φτάσαµε, δεν υπάρχει επιστροφή, είµαστε αποφασισµένοι να πάµε µέχρι τέλους. Ελπίζουµε να υπάρξει θετικό αποτέλεσµα από τη συνάντηση για να επιστρέψουµε κι εµείς στη δουλειά µας γιατί έχει «φύγει» σχεδόν όλη η σεζόν, οι πιο καλοί µήνες για εµάς, αλλά κανένας δε θέλει να κάνει πίσω».

Χρήστος Τσέλλος Αυτοκινητιστής Ταξί

«Ανοίξαµε συµβολικά τις εισόδους στον Αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο, αλλά έχουµε φτάσει στα όρια µας κι αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη θα συνεχίσουµε µε αιφνιδιαστικές και πιο δυναµικές κινητοποιήσεις. Είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε ότι περνά από το χέρι µας για να δικαιωθούµε. Η στάση του υπουργού είναι προκλητική και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί τα κάνει αυτά, όταν όλη η αντιπολίτευση και η µισή κυβέρνηση είναι κατά αυτού του σχεδίου. Προφανώς έχει κάποιο µένος µε τον κλάδο και δεν ξέρουµε γιατί».

Νέος... αποκλεισµός στα εκδοτήρια Η

έκβαση της σηµερινής, κρίσιµης συνάντησης του υπουργού Υποδοµώ ν Γιά ννη Ραγκούση µε τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, θα καθορίσει τη µορφή των κινητοποιήσεων των αυτοκινητιστών, οι οποίοι ωστόσο δηλώνουν ότι η υποµονή τους έχει πια εξαντληθεί. Χθες το πρωί οι αυτοκινητιστές του Πύργου, άνοιξαν για µια ακόµα φορά τις πύλες του αρχαιολογικού χώρου και του µουσείου της Ολυµπίας, επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδο των επισκεπτών. Μετά από αίτηµα των ίδιων των αυτοκινητιστών ο υπουργός θα συναντηθεί σήµερα στις 11:00 µε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων και στις 12:00 µε αντιπροσωπεία της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και το Σωµατείο των Οδηγών Ταξί. Στις συναντήσεις αυτές, ο υπουργός

Υποδοµών ενδέχεται να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις για το άνοιγµα του επαγγέλµατος, οι οποίες όπως έχει ανακοινώσει θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω πορεία του διαλόγου. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες ταξί θα προσέλθουν στη συνάντηση µε τις δικές τους προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα Ρέππα µε κύριο άξονα τα πληθυσµιακά κριτήρια. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, το αναλυτικό σχέδιο του κ.Ραγκούση για την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ιδιοκτητών ταξί θα παρουσιαστεί αρχές Σεπτεµβρίου. Οι κινητοποιήσεις Όσον αφορά στις κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών του Πύργου, χθες συνέχισαν και πάλι σε ήπιους τόνους, καταλαµβάνοντας τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ζ΄ Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Ολυµπίας, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη είσοδο των τουριστών στον Αρχαιολογικό χώρο και στο µουσείο. Μάλιστα, µιλώντας αγγλικά, γερµανικά και ιταλικά οι αυτοκινητιστές ενηµέρωναν τους ξένους επισκέπτες για τους λόγους των κινητοποιήσεών τους, µε τους ίδιους να τους ευχαριστούν και να τους εύχονται καλή επιτυχία στους αγώνες τους. Παραµένουν ενωµένοι Παρά τo ότι ο «κόµπος» σφίγγει ολοένα και πιο πολύ, αφού οι αυτοκινητιστές εδώ και δυο εβδοµάδες δεν πραγµατοποιούν κούρσες και δεν έχουν έσοδα, δηλώνουν αποφασισµένοι να προχωρήσουν µέχρι το τέλος για να δικαιωθούν. Έχουν αντοχές για αγώνα – όπως λένε – αλλά η υποµονή τους εξαντλείται όσον αφορά στον ήπιο χαρακτήρα που κρατούν µέχρι τώρα στις κινητοποιήσεις τους. Αν η σηµερινή συνάντηση δεν έχει θετική έκβαση, δηλώνουν αποφασισµένοι να προχωρήσουν σε αιφνιδιαστικές και πιο δυναµικές κινητοποιήσεις … Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

∆ηµήτρης Μιαούλης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης Πύργου «Ολυµπιακή Ένωση»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΧΙ

Εκατοντάδες επισκέπτες, µπήκαν και πάλι χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο στον αρχαιολογικό χώρο, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αυτοκινητιστών.

ΓΙΑ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

Κοιµούνται στο τιµόνι οι οδηγοί

Αν και µέχρι τώρα οι αυτοκινητιστές κρατούν ήπια στάση στις κινητοποιήσεις τους, αν η σηµερινή συνάντηση δεν έχει θετικά αποτελέσµατα γι’ αυτούς, δηλώνουν έτοιµοι για δυναµικές κινητοποιήσεις.

Οι αυτοκινητιστές προχώρησαν σε κατάληψη των εκδοτηρίων εισιτηρίων της Ζ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ ενηµέρωναν και τους τουρίστες για τους λόγους των κινητοποιήσεών τους.

Τ

ο 30 % των τροχαίων ατυχηµάτων µετωπικής σύγκρουσης , που συνήθως είναι θανατηφόρα , οφείλονται στο Σύνδροµο Αποφρακτικής Απνοιας του ύπνου κάτι που επιβάλλει την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου και την αυτόµατη αφαίρεση του διπλώµατος οδήγησης . Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ένα κοινωνικό θέµα µε τεράστιες διαστάσεις που απαιτεί την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου σε σχέση µε τους οδηγούς. Πέραν βέβαια αυτού το Σύνδροµο Αποφρακτικής Απνοιας του Υπνου επιφέρει και µία σειρά άλλων παθήσεων για τον οργανισµό . Ενδεικτικά ο κ . Σπυρόπουλος και η κ . Τσιαµήτα

καθηγητές του Πανεπιστηµίου του Ρίου που έχουν κάνει τη µελέτη πριν από ένα χρόνο ανέφεραν τα εξής : Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου , αυξηµένο κίνδυνο εγκεφαλικού , υπέρταση , κοιλιακή µαρµαρυγή , πολυκυτταραιµία . Το συγκεκριµένο σύνδροµο συνδέεται κυρίως µε την παχυσαρκία . Κι όπως όλα δείχνουν όσο αυξάνεται η παχυσαρκία τόσο αυξάνονται και οι πάσχοντες του συγκεκριµένου συνδρόµου . Η λύση υπάρχει στο πρόβληµα αρκεί ο πάσχων να απευθυνθεί στον ειδικό και να περάσει από το Ιατρείο του ύπνου .

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Να προστατευθεί το οικοσύστηµα Κοτυχίου Συνάντηση Καφύρα µε δήµαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης ∆.Αρβανίτη χθες στο διοικητήριο

Η

Γιώ ργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

κατάσταση που επικρατεί στο οικοσύστηµα του Κοτυχίου εξέτασαν χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαµπος Καφύρας µε τον δήµαρχο Ανδραβίδας- Κυλλήνης ∆ηµήτρη Αρβανίτη τον αντιδήµαρχο Χρήστο Παλαιολόγο και υπηρεσιακούς παράγοντες από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας που παρακολουθούν την περιοχή. Εκείνο το οποίο τονίστηκε ήταν να γίνει σταθεροποίηση της αµµολωρίδας της Λιµνοθά-

λασσας του Κοτυχίου µε την κατασκευή των αναγκαίων έργων δεδοµένου ότι τους χειµερινούς µήνες εξαιτίας της υποχώρησης της αµµολωρίδας, µάζες θαλάσσιου νερού εισχωρούν στη Λιµνοθάλασσα διαταράσσοντας την φυσική ισορροπία προκαλώντας κινδύνους στο οικοσύστηµα και απώλειες στον ιχθυοπληθυσµό. Όπως τόνισε ο κ. Καφύρας θα ζητήσει από το αρµόδιο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών της Πάτρας να εκτιµήσει την κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της περιοχής. Επίσης από τον κ. Αρβανίτη τέθηκαν ζητήµατα όπως η

Το σοβαρό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Ηλεία, συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας

Οι προτεραιότητες στην ανάπτυξη Σωστά αναβαθµίζεται το Κατάκολο, γιατί όπως και παλιότερα είχα γράψει , τελικά δεν είναι µακριά η ηµέρα που ο λαός της Ηλείας θα πηγαίνει Αθήνα µέσω Κατακόλου . Και καλά για το σήριαλ της ΄΄ Ολύµπιας οδού ΄΄ όλοι έχουµε κατανοήσει το φινάλε , αλλά για τον άξονα Πύργος Αρχαία Ολυµπία - παράκαµψη Λαγκαδιών – Τρίπολη , πάλι ευχολόγια και ΄΄ µνηµόσυνα ΄΄. ∆εν λέω όλα τα έργα έχουν την δική τους σπουδαιότητα και το δικό τους ειδικό βάρος, όµως υπάρχουν και κάποια ποιο σπουδαία , ποιο αναγκαία και πλέον απαραίτητα από την άµεση διαπλάτυνση του δρόµου Πύργος – Αρχαία Ολυµπία ή τον δρόµο διασταύρωση Βουνάργου – Παράκαµψη Αγ. Ιωάννη - Κατάκολο. Γιατί εδώ δεν πρόκειται µόνο για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηλείας, ούτε µετράµε την σπουδαιότητα ενός έργου µόνο µε οικονοµικά µεγέθη, αλλά τη µετράµε κυρίως µε ένα καινούργιο µέγεθος που είναι ο αριθµός των αδικοχαµένων συµπολιτών µας και µη οι οποίοι έχασαν ξαφνικά την ζωή τους χάρης στην ΄΄ αθλιότητα ΄΄ του οδικού µας δικτύου , αυτού κυρίως που µας συνδέει µε την υπόλοιπη Ελλάδα , µε την περίεργη σήµανση και τις ΄΄ φυλάχτρες ΄΄ της τροχαίας. Σήµερα η πλειοψηφία των Ηλείων πηγαίνει στην Αθήνα µέσω του οδικού άξονα ΄΄Μωρέας ΄΄ δηλαδή µέσω Τρίπολης , αναγκασµένοι βέβαια να κάνουν 100 περίπου χιλιόµετρα µέχρι τα Παραδείσια και χρησιµοποιώντας τον δρόµο Πύργος –Κυπαρισσία και Καλό Νερό – διασταύρωση Καλαµάτας . Από την ανασφάλεια των 220 χιλιοµέτρων ενός άθλιου και υπό κατασκευή δρόµου έως την Κόρινθο , προτιµούν την καθηµερινή ανασφάλεια των 100 χιλιοµέτρων ενός δρόµου σε ανεκτή κατάσταση µε πολύ µικρότερο φόρτο κυκλοφορίας . Με την ευκαιρία να θυµίσω ότι ο φόρτος κυκλοφορίας του τµήµατος Πύργος-Πάτρα είναι κάτι το πρωτοφανές και καµιά σχέση δεν έχει µε την αραιή κυκλοφορία του άξονα ΄΄ Μωρέας ΄΄ που όµως θεωρείται βιώσιµος άξονας. Αλλά για να µην αποπροσανατολιζόµαστε , εκείνο που είχε σηµασία ή πρωταρχική σηµασία στην παρούσα φάση της κατανοµής της χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ για την επικρατούσα κατάσταση στο ∆. άξονα, ήταν η απεµπλοκή και χρηµατοδότηση µε κάθε τρόπο και µέσον και δυνατότητα , του άξονα Πύργος – Αρχαία Ολυµπία – παράκαµψη Λαγκαδιών – Τρίπολη . Ενός άξονα υψίστης σπουδαιότητας για την Ηλεία που οι πολιτειακοί µας και πολιτικοί δεκαετίες τώρα αγνόησαν και ασχολήθηκαν µε ψηφοθηρικά έργα ήσσονος σηµασίας. Έτσι λοιπόν αφού έχουµε κάνει έναν ολόκληρο κύκλο , στις παρυφές της βιοµηχανικής ζώνης της Τρίπολης ( τέτοια δεν έχουµε εµείς ακόµη) βλέπει κανείς τις πληροφοριακές πινακίδες ΄΄ Αρχαία Ολυµπία ΄΄ ΄΄ Λαγκάδια ΄΄ µε το τόξο να δείχνει δυτικά κι εµείς να ερχόµαστε από νότια . Σκεφθείτε λοιπόν πως θα ήταν η ζωή µας εάν είχε αντιµετωπισθεί µε την δέουσα σοβαρότητα ο παραποτάµιος άξονας για Τρίπολη. Θα υπήρχε η εναλλακτική λύση , σύνδεσης της Ηλείας µε την πρωτεύουσα και σε τελευταία ανάλυση η Ολύµπια Οδός θα µπορούσε να περιµένει τα νέα παζάρια . Τώρα ο Πύργος ή ποιο µακρινή πρωτεύουσα νοµού της Πελοποννήσου , παραµένει ξεκοµµένος από την πρωτεύουσα της Ελλάδας , λόγω ΄΄ παρακµής ΄΄ του υπάρχοντος οδικού δικτύου και λόγω αναβολής των έργων του νέου οδικού άξονα. Και ένας θεός ξέρει πόσα θύµατα θα θρηνήσει ακόµη η Ελλάδα στο γερασµένο κεντρικό οδικό δίκτυο της Ηλείας και πόσες προσευχές πρέπει να κάνει κάποιος που αποφασίζει να το διατρέξει. Νίκος Αχ. ∆ιάκος Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Αντ/δρος Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Συν/σµων Εργ/πτών ∆.Ε. )

Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα Ζηµιές στην ηλεκτρική κουζίνα και στον απορροφητήρα κατοικίας στην περιοχή του Σωστίου του δήµου Ήλιδας, προκλήθηκαν χθες το πρωί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χώρο της κουζίνας. Στο σηµείο έσπευσαν δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά γιατί η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για βραχυκύκλωµα.

απορρύπανση του Κυλλήνιου Κόλπου και το οδικό έργο της σύνδεσης της Εθνικής οδού µε το λιµάνι της Κυλλήνης. Για το δεύτερο θέµα ο κ Καφύρας επεσήµανε ότι εκκρεµούν δικαστικές αποφάσεις που έχουν «µπλοκάρει» προσωρινά το έργο , το πρώτο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία για την κατασκευή του. Από την χθεσινή σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Καφύρα για ζητήµατα του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης

Τ

«Η λύση θα έλθει µέσω της Τριανταφυλλιάς»

ο σοβαρό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Ηλεία, συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο επερώτησης που κατέθεσε στο Σώµα ο περιφερειακός σύµβουλος κα ι Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου Κώστας Παπακωνσταντίνου. Στην επερώτηση απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας, ο οποίος ανέφερε ότι στην Ηλεία δεν υπάρχει οργανωµένος και ελεγχόµενος ΧΥΤΑ, ωστόσο για τη λύση του προβλήµατος έχει δροµολογηθεί το έργο «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων», στη θέση «Τριανταφυλλιά». Υπογράµµισε εξάλλου ότι για το συγκεκριµένο έργο έχουν κατατεθεί στα αρµόδια Υπουργεία οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η τεχνική προµελέτη. Έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και κατα σκευαστεί το έργο έχει ζητηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών να διαθέσει χρηµατοδότηση για την προµήθεια κα ι εγκατάσταση δεµατοποιητή που θα εξυπηρετήσει τους ∆ήµους Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηλείας (∆ήµοι Πύργου, Αρχαία Ολυµπίας, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Ζαχάρως) ήδη υπάρχ ει σε λειτουργία δεµατοποιητής.

Στην επερώτηση για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ηλεία, απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας

Επιτροπή Ανάπτυξης Εξάλλου στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής προχώρησε κατά τη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κα τσιφάρα. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη, ύστερα από πρόταση της πλειοψηφίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας Γιώ ργος Αγγελόπουλος ενώ µέλη της Επιτροπής

εξελέγησαν, από την παράταξη της πλειοψηφίας οι Γιώργος Χριστόγιαννης, Αναστασία Κωνσταντοπούλου, Χρήστος Πετρόπουλος, Γερά σιµος Φεσσιάν, Ντία Ζαχαροπούλου, Κώστας Μπουγάς και ∆ηµήτρης Βάλαρης και από τις παρατάξεις της µειοψηφίας οι Πάνος Σακελλαρόπουλος, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, Νεκτάριος Φαρµάκης, Γεωργία Ντάτσικα και Νίκος Καραθανασόπουλος. Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι «η ανάπτυξη της ∆υτικής Ελλάδας θα έρθει µέσα από τον

συγκερασµό τριών βασικών παραµέτρων: Της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της καταπολέµησης της ανεργίας, της ενίσχυσης των υποδοµών και της υποστήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. Στο πλαίσιο αυτό, και µε βάση την δυνατότητα που µας δίνει ο ιδρυτικός νόµος της αιρετής Περιφέρειας, προτείνουµε την συγκρότηση Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής, έργο της οποίας θα είναι η διαµόρφωση τεκµηριωµένων θέσεων και προτάσεων για ζητήµατα µείζονος αναπτυξια-

κού χαρακτήρα και παράλληλα η χάραξη πολιτικών για την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών και των θεσµικών παρεµβάσεων στους τοµείς της Αλληλεγγύης και της Πρόνοιας. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής θα έχει σηµαίνοντα ρόλο στις πολιτικές µας επιλογές, θα εισηγείται και θα γνωµοδοτεί προς το Περιφερειακό Συµβούλιο και θα συνθέτει όλες τις προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ∆υτική Ελλάδα». ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Εύκολη πρόσβαση ο πρώτος στόχος…

Α

σταµάτητα δουλεύουν τα χωµατουργικά µηχανήµατα του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας προκειµένου ν’ ανοίξουν και να καθαρίσουν αγροτοδα σικούς δρόµους, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση των δηµοτών στις περιουσίες τους και αφετέρου για την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήµατα του δήµου αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δυσκολίες που δηµιούργησε σε όλους τους δήµους η εφαρµογή του «Καλλικράτη» ήταν µεγάλες και αφορούσαν κυρίως την γιγάντωση, ακόµα περισσότερο, του προβλήµατος της γραφειοκρατίας. «∆υστυχώς το πρώτο έτος εφαρµογής του «Καλλικράτη» παρουσίασε τεράστια προβλήµατα και στο γραφειοκρατικό σύστηµα, τη µεγάλη µάστιγα του δηµοσίου που αποτελεί τροχοπέδη και για τον δήµο µας», σχολίασε ο αντιΓιώ ργος Γεωργακόπουλος, δήµαρχος εξηγώντας πως η ∆ηµοτική Αρχή έκανε µεγάλη προσπάθεια για την ενεργοποίηση των µηχανηµάτων το δυνατό συντοµότερα, αλλά η διαδικασία δηµοπρασίας διήρκησε περίπου 50 ηµέρες. «Αυτός είναι και ο λόγος που αναγκαστήκαµε να κάνουµε προγραµµατισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ξεκινήσαµε λοιπόν από τις δηµ. ενότητες Λαµπείας και Λασιώνος όπου έπρεπε να αποκατασταθεί η βατότητα των δρόµων από τους οποίους µετακινούνται οι κτηνοτρόφοι. Πράγµατι, καθαρίστηκαν και στρώθηκαν οι δρόµοι, έπεσε και χαλίκι όπου χρειαζόταν ενώ υπολείπονται κάποια µικρά κοµµάτια στα Τσίπιανα και την Ορεινή για να ολοκληρωθούν οι παρεµβάσεις µας εκεί», Γεωργακόπουλος. εξήγησε ο κ.Γ

ΠΥΡΓΟΣ Έκλεψαν κοσµήµατα

∆ιάφορα κοσµήµατα αξίας 10.000 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από σπίτι στην οδό Λαµπετίου στον Πύργο. Οι δράστες µπήκαν από την ξύλινη πόρτα του µπαλκονιού την οποία παραβίασαν χθες το πρωί.

Έκλεψαν χορτοκοπτικά

«Επειδή αργήσαµε να «βγάλουµε» τα µηχανήµατα για καθαρισµούς, λόγω των γραφειοκρατικών προβληµάτων που δηµιούργησε ο «Καλλικράτης» χρειάστηκε να κάνουµε ένα πρόγραµµα παρεµβάσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής», εξηγεί ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Γεωργακόπουλος.

Προτεραιότητα στις µη πυρόπληκτες περιοχές Προτεραιότητα έχει επίσης δοθεί στις περιοχές που δεν είχαν πληγεί στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης τόσο για λόγους πρόληψης ή καταστολής, αν χρειαστεί. «Ξεκινήσαµε τις παρεµβάσεις στην ανατολική πλευρά της δηµοτικής ενότητας Αρχαίας Ολυµπίας, από το Βασιλάκι, τον Ξηρόκαµπο και το Λούβρο και στην ∆υτική πλευρά από το Στρέφι και το Σµίλα καθώς επίσης γύρω από την Ολυµπία και το Φλοκα.

Με τρακτέρ και jcb καθαρίσαµε τους δρόµους και τις δασικές ζώνες που για 10 χρόνια ήταν ακαθάριστες, ώστε να διασφαλίσουµε την πρόσβαση στα οχήµατα», εξήγησε τέλος Γεωργακόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι ο κ.Γ αυτές τις ηµέρες σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισµού και στα χωριά της ενότητας Φολόης ενώ µέσα στις επόµενες ηµέρες αρχίζει ο καθαρισµός και σε όλα τα υπόλοιπα χωριά της Ολυµπίας. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Άγνωστοι µπήκαν σε σπίτι στην οδό Καταρραχίου από την πίσω πόρτα την οποία παραβίασαν και πήραν δύο χορτοκοπτικά µηχανήµατα και 150 ευρώ.

ΓΑΣΤΟΥΝΗ Ζωοκλοπή

Άγνωστοι αφαίρεσαν από σταύλο στη Γαστούνη δύο προβατίνες αξίας 200 ευρώ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Έκλεψαν µηχανήµατα

Μηχανήµατα αξίας 2000 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από µηχανουργείο στην Αµαλιάδα.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7

23η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΙΟΝΙΟΥ

Ξεκινούν αύριο οι εκδηλώσεις στην Κυλλήνη

Μ

ε την έκθεση «Πορεία Γραφής και Γραφικών» του καλλιτέχνη Αντωνίου Πα πα ντω νόπουλου και µε τη θεατρική παράσταση « Λ υ σσι κράτη» από τη Θεατρική Οµάδα του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας, ξεκινούν αύριο στην Κυλλήνης οι πενθήµερες εκδηλώσεις που πλαισιώνουν τον τερµατισµό της 1ης Ιστιοδροµίας στο πλαίσιο της 23ης Ιστιοπλοϊκής Εβδοµάδας Ιονίου. Η έκθεση «Πορεία Γραφής και Γραφικών» θα εγκαινιαστεί στις 9 το βράδυ στο ισόγειο του κτιρίων Υπηρεσιών Λιµένα Κυλλήνης, όπου και θα παραµείνει µέχρι τις 27 Αυγούστου. Η έκθεση είχε κερδίσει τις καλύτερες κριτικές και τις εντυπώσεις του κόσµου το 2006 στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εορτασµών της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας». Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της γραφής από τη «γέννησή» της έως και σήµερα, τα εργαλεία της και πολλά ακόµα πράγµατα. Η παράσταση της Θεατρικής Οµάδας του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κυλλήνης στις 9:30 το βράδυ, ενώ από τις 11 το βράδυ και µετά, θα στηθεί ένα ξέφρενο «beach party» στην παραλία! Την Κυριακή οι εκδηλώσεις θα

Εγκαινιάζεται η έκθεση για την «Πορεία της Γραφής»

Κάλεσµα στους κατοίκους του νοµού να «αγκαλιάσουν» τις εκδηλώσεις απευθύνει ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου κ. Ανδρέας Κοροµηλάς. Ένα κοµµάτι από τα 40 που...«εξιστορούν» την «Πορεία γραφής και γραφικών τεχνών».

Η υποδοχή των ιστιοπλόων Τα 85 ιστιοπλοϊκά σκάφη και τα περίπου 500 άτοµα που αποτελούν τα πληρώµατά τους αναµένονται την ∆ευτέρα στο λιµάνι της Κυλλήνης από τις 4 το µεσηµέρι και µετά. Την Τρίτη, το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυλλήνης έχει ετοιµάσει µια µοναδική υποδοχή στους ιστιοπλόους µε δεξίωση, απονοµή επάθλων στα πληρώµατα που θα τερµατίσουν πρώτα, ρίψη βεγγαλικών και µουσική βραδιά. ξεκινήσουν στις 9:30 το βράδυ µε παράσταση Καραγκιόζη, ενώ στις 10:30 το βράδυ θα απονεµηθούν διπλώµατα στους µαθητές του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κυλλήνης.

Οι εκδηλώσεις της ηµέρας θα κλείσουν µε µουσική βραδιά. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Ποιός είναι ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος Ο Αντώνης Παπαντωνόπουλος από το 1969 έως και σήµερα εργάζεται στις γραφικές τέχνες, αρχικά ως λιθογράφος και κατόπιν ως τυπογράφος. Με τις εικαστικές τέχνες άρχισε να ασχολείται το 1977. Εκτός από την εικαστική δραστηριότητά του, έχει ασχοληθεί µε τη συγγραφή θεατρικών έργων, κυρίως καρναβαλικού περιεχοµένου, καθώς και µε το Θέατρο Σκιών. Τέλος, έχει επιµεληθεί πολλά βιβλία και εξώφυλλα και έχει σχεδιάσει έντυπα, αφίσες και λογότυπα, ένα από τα οποία είναι και το σήµα της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάτρα 2006».

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Πάνω από 3 εκ. τουρίστες στο Κατάκολο Π άνω από 3 εκ τουρίστες έχουν επισκεφθεί το Κατάκολο την τελευταία πενταετία ενώ το 20% που φθάνουν στο λιµάνι µε τα κρουαζιερόπλοια είναι η µοναδική περιοχή που επισκέπτονται στην Ελλάδα. Αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κατακόλου, γεγονός που σηµαίνει ότι πλέον το επίνειο του Πύργου αποτελεί συνειδητή επιλογή ως τουριστικός προορισµός των ξένων που έρχονται στην Ελλάδα.Συνολικά από το 2006 έως και το 2011 επισκέφθηκαν το λιµάνι 3.358.670 τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσµου εκ των οποίων οι 608.734 επισκέφθηκαν µόνο το Κατάκολο. Το 1.781.202 επισκέφθηκε την Αρχαία Ολυµπία ενώ οι 1.217.468 παρέµειναν στο λιµάνι ή επισκέφθηκαν τις γύρω θαλάσσιες περιοχές , Άγιο Ανδρέα, Λεβεντοχώρι, Σκαφιδιά, Κουρούτα ενώ έκαναν και επισκέψεις στο Κτήµα Μερκούρη. Απ’ αυτούς τουλάχιστον οι 1.100.000 έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον άλλη µία φορά το Κατάκολο.Από το ένα εκατοµµύριο των ατόµων που απαρτίζουν τα πληρώµατα κατέβηκαν στο λιµάνι πάνω από 230.000 για αγορές, φαγητό και αθλητικές δραστηριότητες τα τέσσερα αυτά χρόνια, ενώ συνολικά έχουν έρθει 1506 κρουαζιερόπλοια (χωρίς το 2011). Το 2010 ήρθαν στο Κατάκολο 800.000 περίπου επιβάτες εκ των οποίων οι 450.000 έχουν επισκεφθεί την Αρχαία Ολυµπία και 330.000 έχουν παραµείνει στο λιµάνι ή έχουν επισκεφθεί τις γύρω περιοχές, ενώ οι 165.000 έχουν επιλέξει ως µοναδικό τουριστικό προορισµό στην Ελλάδα το επίνειο του Πύργου. Τους επιβάτες αυτούς µετέφεραν 340 κρουζιερόπλοια. Το πρώτο εξάµηνο του 2011 έχουν καταπλεύσει 107 κρουαζιερόπλοια µεταφέροντας πάνω 340.000 επιβάτες εκ των οποίων οι 190.000 έχουν επισκεφθεί την Αρχαία Ολυµπία ενώ οι 85.000 παρέµειναν στο Κατάκολο, το οποίο επέλεξαν οι 68.500 ως µοναδικό τόπο προορισµού. Αύξηση κάθε χρόνο Είναι δεδοµένο ότι τα τελευταία

•Το 20% το επιλέγουν ως µοναδικό τουριστικό προορισµό

Ενισχυµένα τα δροµολόγια από και προς το λιµάνι της Κυλλήνης για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των ταξιδιωτών.

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Γ

Μειωµένος ο αριθµός των ταξιδιωτών!

Πάνω από 3 εκ τουρίστες έχουν επισκεφθεί τα τελευταία πέντε χρόνια το Κατάκολο.

Μαζί µε του 2011 έχουν δέσει ως σήµερα 1613 κρουαζιερόπλοια

χρόνια στο Κατάκολο παρουσιάζει µία συνεχιζόµενη αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων γεγονός που

δείχνει ότι πλέον είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισµός ψηλά στη λίστα των κρουαζιερών

που ακόµα και η διεθνή οικονοµική κρίση ελάχιστα επηρεάζει. Το 2006 έδεσαν 250, το 2007 κατέπλευσαν 279, το 2008 τα κρουαζιερόπλοια έφθασαν τα 320, το 2009 υπήρχε µία µικρή µείωση στα 312 και το 2010 µία πολύ µεγάλη αύξηση αφού έδεσαν στο Κατάκολο 340 κρουζιερόπλοια. Η ανοδική πορεία στην τουριστική κίνηση του επινείου του Πύργου συνεχίζεται και φέτος αφού έχουν ήδη δηλώσει ότι θα δέσουν 403 σκάφη µεταφέροντας πάνω από ένα εκατοµµύριο επιβάτες. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Ο

Γιορτή σαρδέλας και διαγωνισµός ψαρέµατος

σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων Λεχαινών «Αγκίστρι» µετά την τεράστια επιτυχία που σηµείωσε το καλοκαίρι του 2010 διοργανώνει και φέτος, την Κυριακή 31 Ιουλίου, τη γιορτή της σαρδέλας και του παραδοσιακού διαγωνισµού παράκτιου ψαρέµατος στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Παντελεήµονα Λεχαινών. ∆ηλώσεις συµµετοχής για τον διαγωνισµό παράκτιου ψαρέµατος στα γραφεία του συλλόγου (εντός του αλιευτικού καταφυγίου) από

ώρα 16:00 – 18:00 την ηµέρα της γιορτής. Στους διαγωνιζόµενους επιτρέπονται µόνο οι τεχνικές ψαρέµατος πεταχτάρι και casting. Έναρξη διαγωνισµού στις 18:00 – Λήξη διαγωνισµού στις 21:00. Θα απονεµηθούν δώρα στους τρεις πρώτους νικητές. Η γιορτή της σαρδέλας θα ξεκινήσει στις 9 Με επίκεντρο το αλιευτικό καταφύγιο του το βράδυ µε άφθονη σαρΑγίου Παντελεήµονα Λεχαινών η γιορτή της δέλα, δωρεάν κρασί και σαρδέλας το βράδυ της Κυριακής. Σ.Π. ζωντανή µουσική.

ια τα καλά φαίνεται των ταξιδιωτών, είναι οι ότι «άγγιξε» η οικογραµµές Κυλλήνη – Ζάνοµική κρίση και τις κυνθος και Κυλλήνη – Κεµετακινήσεις των ταξιδιωφαλονιά. Συγκεκριµένα, τών από και προς το λιτα δροµολόγια των µάνι της Κυλλήνης, πλοίων έως και τις 28 Αυκαθώς α ν και µπαίνουµε γούστου έχουν διαµοραισίως στον τρίτο µήνα φωθεί ως εξής: του καλοκαιριού, η κίνηση Από Κυλλήνη για είναι αισθητά µειωµένη σε Ζάκυνθο σχέση µε αυτή της περσι∆ευτέρα – Τετάρτη – Πέµνής χρονιάς. Η Ζάκυνθος πτη: 08:00 – 10:30 – 12:30 φαίνεται ότι βρίσκεται και «Αν και δεν έχουµε ακόµα – 15:30 – 17:30 – 22:00. φέτος πρώτη στις προτι- στα χέρια µας στατιστικά Τρίτη – Παρασκευή – Σάβµήσεις τω ν ταξιδιωτών, στοιχεία, διαπιστώνουµε βατο – Κυριακή: 08:00 – ότι η κίνηση είναι µειενώ παρόλα αυτά, από τις 10:30 – 12:30 – 15:30 – επόµενες µέρες η κίνηση ωµένη» λέει ο λιµενάρχης 17:30 – 20:00 – 22:00. Κυλλήνης κ. ∆ιονύσιος αναµένεται να αυξηθεί. Από Ζάκυνθο για Κυλλήνη Ψαρόπουλος. «Αν και δεν έχουµε ακόµα ∆ευτέρα – Τετάρτη: 05:30 στα χέρια µας επίσηµα – 08:00 – 10:15 – 13:00 – στατιστικά στοιχεία, εκτιµούµε ότι η κί- 15:00 – 20:00. νηση, σε σχέση µε την περσινή χρονιά, Τρίτη – Πέµπτη – Παρασκευή – Σάββατο εµφανίζει πτωτική τάση» τόνισε ο Λιµε- – Κυριακή: 05:30 – 08:00 – 10:15 – 13:00 νάρχης Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Ψαρό- – 15:00 – 18:00 – 20:00. πουλος και συνέχισε: «Από τις ∆ροµολόγια καυσίµων από Κυλλήνη για επόµενες ωστόσο µέρες περιµένουµε Ζάκυνθο: ∆ευτέρα – Τετάρτη – Πέµπτη ότι η κίνηση θα αρχίσει να αυξάνεται στις 20:00 και από Ζάκυνθο για Κυλγια να κορυφωθεί την περίοδο του εορ- λήνη ∆ευτέρα – Τετάρτη στις 18:00. τασµού του πολιούχου της Ζακύνθου Από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλονιάς Αγίου ∆ιονυσίου στις 24 Αυγούστου». Καθηµερινά: 06:00 – 10:45 – 11:45 – Παράλληλα, απευθυνόµενος προς τους 15:30 – 17:30 – 21:20. ταξιδιώτες που σκοπεύουν να διακινη- Από Πόρο Κεφαλονιάς για Κυλλήνη θούν από το λιµάνι της Κυλλήνης ο κ. Καθηµερινά: 07:00 – 08:00 – 13:00 – Ψαρόπουλος τόνισε: «Θέλω να καλέσω 14:45 – 17:45 – 19:30. όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κλεί- Κυλλήνη – Αργοστόλι – Ληξούρι σει εισιτήρια να έρχονται τουλάχιστον Καθηµερινά: Από Κυλλήνη: 19:00, από µισή ώρα νωρίτερα στο λιµάνι για να τα Αργοστόλι: 07:15, από Ληξούρι: 08:00. προµηθευτούν και να είναι συνεργάσι- Για καλύτερη ενηµέρωση πάνω στα µοι µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες δροµολόγια ή για τυχόν αλλαγές κ.α. οι των λιµενικών οργάνων. Θέλω τέλος να ταξιδιώτες καλό θα είναι να πληροφοευχηθώ σε όλο τον κόσµο καλές και χα- ρούνται από το Λιµεναρχείο Κυλλήνης στα τηλέφωνα 26230 22199 και 26230 – ρούµενες διακοπές». 92000.

Τα δροµολόγια των πλοίων

Ενισχυµένες µε έκτακτα δροµολόγια, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στάση πληρωµών … λίγων ηµερών!

Την καταβολή από την 1η Αυγούστου όλων των πληρωµών που ήταν να γίνουν από τις εφορίες το διήµερο 28 και 29 Ιουλίου ζήτησε ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Γιάννης Καπελέρης

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στήριξη της οικοδοµής και ενίσχυση της ρευστότητας Τις καταστροφικές συνέπειες στην αγορά από την πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας επισηµαίνει µε επιστολή της στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά και τους αναπληρωτές υπουργούς, η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, η Οµοσπονδία αναφέρει ότι η οικοδοµική δραστηριότητα παρουσίασε δραµατική πτώση µέσα σε διάστηµα επτά µηνών, συµπαρασύροντας δεκάδες επαγγελµατικούς κλάδους και επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, υπογραµµίζει ότι “στην Πελοπόννησο τον Ιανουάριο του 2004 είχαν εκδοθεί 404 οικοδοµικές άδειες, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 µόλις 139. Παρατηρείται, δηλαδή, πτώση της τάξης του 66%. Στη ∆υτική Ελλάδα, από τις 322 άδειες τον Ιανουάριο του 2004, φτάνουµε στις 108 άδειες τον αντίστοιχο µήνα του 2011, σηµειώνοντας πτώση 66%. Τέλος, στα Ιόνια Νησιά από τις 174 τον Ιανουάριο του 2004, έχουµε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 µόνο 52, πτώση της τάξης του 70%”, και προσθέτει ότι “τα στοιχεία αυτά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αποδεικνύουν ξεκάθαρα την σοβαρότητα του προβλήµατος και γίνεται άµεσα αντιληπτό, ότι η τεράστια πτώση του κλάδου της οικοδοµής έχει οδηγήσει δεκάδες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτήν στον αφανισµό και χιλιάδες εργαζοµένους στην ανεργία που αναγκάζονται να µεταναστεύσουν για να επιβιώσουν”. Η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, ζητά την προώθηση ενός ουσιαστικού προγράµµατος για την Περιφέρεια, το οποίο να έχει στόχο την ανάπτυξη. Επίσης, ζητά την αναθεώρηση του φορολογικού συστήµατος ώστε να είναι δίκαιο, σταθερό, απαλλαγµένο από πολιτικές που έχουν στόχο µόνο την είσπραξη φόρων από αδύναµες κοινωνικά οµάδες, γιατί η οικοδοµική δραστηριότητα είναι φορτωµένη µε δυσβάστακτους φόρους που λειτουργούν άκρως κατασταλτικά στην ανάπτυξη της. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε πειθαναγκαστικές ενέργειες των τραπεζών για τη συνέχιση της δανειοδότησης, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει η αγορά.

Τ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ην καταβολή από την 1η Αυγούστου όλων των πληρωµών που ήταν να γίνουν από τις εφορίες (για µισθοδοσία, επιστροφές φόρων κτλ) το διήµερο 28 και 29 Ιουλίου ζήτησε από τους προϊσταµένους των ∆ΟΥ µε εγκύκλιο του ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών κ. Γιάννης Καπελέρης.

Η υπ’ αριθµόν 0006289 χθεσινή εγκύκλιος που εστάλη προς τους προϊσταµένους όλων των ∆ΥΟ και αυτών στην Ηλεία από τον ίδιο τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών κ. Γιάννη Καπελέρη αναφέρει κατά τα εξής:: “Όλες οι πληρωµές που διενεργούνται από τις υπηρεσίες που προϊσταστε (δαπάνες, µισθοδοσία, επιστροφές φόρων κλπ) που έχουν προγραµµατιστεί για τις 28 και 29 Ιουλίου του 2011, να γίνουν µετά την 1η Αυγούστου 2011”! Τι ιστορία είναι πάλι αυτή; Είναι λογιστικό τρικ, ώστε να εξωραϊστεί η εικόνα του Ιουλίου µήπως και περιοριστεί κάπως, ενόψει ελέγχων της Τρόικας, η µαύρη

τρύπα που ήδη από το πρώτο εξάµηνο είχε φτάσει τα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό; Ή υπάρχει όντως θέµα ρευστότητας στις Εφορίες, ειδικά από τη στιγµή που η εγκύκλιος δεν δίνει οδηγία για µετάθεση των πληρωµών για την 1η Αυγούστου αλλά για µετά την 1η Αυγούστου; Σχολιάζοντας την εγκύκλιο, ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονοµίας της Ν∆ Ι. Βρούτσης υποστήριξε ότι πρόκειται για µια από τις γνωστές λογιστικές αλχηµείες που επιχειρεί η κυβέρνηση, θέλοντας να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα τόσο στα δηµόσια έσοδα, όσο και στις δαπάνες του µηνός Ιουλίου.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέχρι τις 10 Αυγούστου η επιστροφή φόρου αγροτικού πετρελαίου

Μ

πορεί να µην πιάνει το στόχο του τέλους Ιουλίου η κυβέρνηση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι βρίσκεται σε καλό

+

δρόµο. Χθες δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η υπογεγραµµένη υπουργική απόφαση µε τους συντελεστές απόδοσης σε λίτρα ανά στρέµµα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Παντελή Οικονόµου, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κώστα

Σκανδαλίδη. Όπως διαβεβαίωσαν οι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονοµικών, µόλις δηµοσιεύεται η απόφαση στο ΦΕΚ, µε όσες αλλαγές έχουν γίνει σε σχέση µε πέρυσι, ενηµερώνεται το ΚΕΠΠΥΟ και υπολογίζονται τα ποσά της επιστροφής ανά δικαιούχο

αγρότη. Αν και στην περίπτωση του αγροτικού πετρελαίου, πολλά χρονοδιαγράµµατα έχουν πέσει έξω, αυτή τη φορά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι επιστροφές θα έχουν γίνει µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Αυ-

γούστου. Η διαδικασία είναι γνωστή και δε θα πρέπει να υπάρξουν άλλα γραφειοκρατικά προβλήµατα, τουλάχιστον όπως εκτιµούν οι αρµόδιοι υπάλληλοι. Γ.Ρ

200 200

Ο Κ

ΥΠ

Ο

Ν

Ι

29υ

Ν ο ο υλ ί ο Ι


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

KH∆ΕΙΕΣ Την αγαπηµένη µας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 12.00 µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου Ηλείας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 28-7-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κωνσταντίνος και Σαµήρα, Γεώργιος και Μαρία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος και Αγγελος ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οικία: Ηρώων Πολυτεχνείου 87 Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ω

Την αγαπηµένη µας

ΜΑΡΙΑ συζ. ∆ΗΜ. ΛΩΛΟΥ - ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

Κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αρχαίας Ολυµπίας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά της. Αρχαία Ολυµπία 29 Ιουλίου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:∆ηµήτρης ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Νίκος & Γωγώ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :Γιάννης & Σταυρούλα Παπαηλίου Ηλίας Παπαηλίου, Άννα χα ∆ηµ. Παπαηλίου, Αθανασία χα Γεωργ. Παπαηλίου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Παράκληση στέφανα να µην κατατεθούν αντί αυτών τα χρήµατα να δοθούν στο σύλλογο το Χαµόγελο του Παιδιού. Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Το λατρευτό µας Η ΖΑΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ιωάννη και της Φανής το γένος ∆ηµοπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στον Αµπελώνα Ηλείας και ο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας το γένος Θεοδωροπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στην Βροχίτσα, πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

Συγχαρητήρια Στην αγαπηµένη µας εγγονή, Νίκη Χρ. Μπαµπίλη που έλαβε το πτυχίο της Κτηνιατρικής Σχολής ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.

Η ΖΑΓΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη και της Αφροδίτης το γένος Λουµιώτη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Παλαιοβαρβάσαινα και ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Θεοδώρου και της Αννας το γένος Μπαλάση που γεννήθηκε στην Αµαλιάδα και κατοικεί στην Παλαιοβαρβάσαινα, πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

Ο παππούς και η γιαγιά Γιάννης και Ανθή Μπαµπίλη

ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 73 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.µ. από τον ιερό ναό Εισόδια Θεοτόκου Λεχαινών και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓEΩPΓIOY MAPAZIΩTH ΛEXAINA - TPAΓANO Tηλ. 26230/61346-61888 Kινητό: 6974074194 Την πολυαγαπηµένη µας µητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΥΘΥΜΙΑ χα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΚΑΤΣΟΥΡΙ∆Α) ΕΤΩΝ 68 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ωρα 6 µ.µ. από το σπίτι µας (οδός τέρµα Ναυαρίνου) και από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην Αµαλιάδα. Καλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αµαλιάδα 29-7-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κώστας και Λούντα Μαστρογιαννοπούλου, Νίκος Μαστρογιαννόπουλος, ∆ιονύσιος Μαστρογιαννόπουλος, Τάσης και Νίκη Μαστρογιαννοπούλου, ∆ιονυσία και Γιώργος Παπασταύρου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

ΜΝΗΜΟΣΥΝA Τελούµε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 08.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας συζύγου, µητέρας, γιαγιάς αδελφής και θείας

ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Στην αγαπητή µας ΠΟΠΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον εκλεκτό νέο ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ. ∆ηµητρίου και Σπύρου Ψυχούλα Στον αγαπηµένο µας ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΠΟΠΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ. Βασιλείου Αργιανά Στον αγαπηµένο µου βαφτισιµιό ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΠΟΠΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ εύχοµαι κάθε ευτυχία. Η νονά: Αικατερίνη Αργιανά

ΕΤΗΣΙA ΜΝΗΜΟΣΥΝA

το ΓΕΝΟΣ ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ - ΕΤΩΝ 76 Και καλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας Πύργος 28-7-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεώργιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Εβη και Κώστας Γιαννάτος, Σίσσυ και Νεόφυτος Μόσχοβος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθηνά, Σεραφείµ, Τζώρτζια, Ειρήνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Το Σάββατο 30/7 θα τελεσθεί τρισάγιο στις 7µ.µ. Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Το Σάββατο 30/7/2011 και ώρα 8:30 π.µ Τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Μετ. Σωτήρος Ανήλιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας γιου και γαµπρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΚΟΛΙΑ∆ΗΜΑ

28-7-2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη Η ΠΕΘΕΡΑ: Αναστασία ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2625031555 Κιν. 6972557102697713.99.94 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8:30 π.µ. στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λαµπετίου τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου

ΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής του. Πύργος 29 Ιουλίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Πόπη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:Θάλεια & Βασίλης Καούτσης, Χαράλαµπος & Γεωργία Χριστακοπούλου Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Γιώργος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:Νικόλαος & Βάσω Ζωγράφου, ∆ώρα & Ηλίας Μπακέλλας, Μαρίνα & Κώστας Λαµπρόπουλος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

Το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011 & ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου Κοιµητήριο Ζαχάρως τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων Κολιρίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΕΤΩΝ 77 Παρακαλούµε όσους τιµούν την µνήµη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του . Zαχάρω 28 Ιουλίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νίκη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ:Ανδρέας & Χριστίνα Μανιάτη, Μαρία Μανιάτη - Παπαδοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΕΤΩΝ 44 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Κολίρι 29/7/2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Ρουµπίνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ιωάννα και Μιχάλης, Σωτήρης και Χρυσούλα, Παναγιώτης ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝ∆Ρ. ΜΑΝΙΑΤΗ

Τελούµε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Πύργου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87 και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 28-7-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισάβετ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε το Σάββατο 30/7/2011 και ώρα 08.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου (Β’ Κοιµητήριο) Πύργου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 27-7-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νεκταρία και Γιώργος Πάγκαλος, ∆έσποινα Μικεόγλου, Αιµιλία και Κων/νος Τερλεπάνης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αντώνιος Μικεόγλου, ∆ιονυσία και Γεώργιος Χρονόπουλος, Ιωάννης και Φρόσω Μικεόγλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Σαλµώνης ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ - ΕΤΩΝ 74 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Σαλµώνη 29 Ιουλίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αριστοµένης και Θεοδώρα Σκυλλάκου, Βιργινία Σκυλλάκου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Βροχίτσας ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΗΛΙΑ ΛΙΑΤΣΗ

ΕΤΩΝ 86 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Βροχίτσα 29/7/2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χρήστος και Φώφη, ∆ηµήτριος και Αθανασία, Γεώργιος και Αγγελική, Ιφιγένεια, Νεκτάριος και Αγγελική ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής Πύργου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΓΡΙ∆ΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 77 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 29 Ιουλίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε ετήσιο Μνηµόσυνο στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ώλενας υπέρ αναπαύσεως του αγαπηµένου µας

ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Παµµέγιστων Ταξιαρχών Αλφειούσας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ χας ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΒΡΥΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 82 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Αλφειούσα 29/7/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κατερίνα και Παναγιώτης Αηναλής, Αθανάσιος και Παναγούλα Βρυνιώτη, ∆ηµήτρης και Ελένη Βρυνιώτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8:30 π.µ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Σκαφιδιάς Τελούµε 40ήµερο Μνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΚΠ/ΤΗ Ο∆ΗΓΩΝ ΕΤΩΝ 75 Παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής του. Πύργος 29 Ιουλίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ελένη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:Ειρήνη & Θεόδωρος Καράµπαλης, ∆ηµήτρης & Παναγιώτα Χρονοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Μαρία Χρονοπούλου, Αναστασία χα Γ. Χρονοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Τρύφωνος Βυτινεΐκων τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χας ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής της. Βυτινέικα 29 Ιουλίου 2011 Η ΚΟΡΗ: Ευσταθία χα Κων. Βίτσου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική και ∆ηµήτρης Μπέλµπας, Νικόλαος Βίτσος Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ: Ρεβέκκα ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Τελούµε την Κυριακή 31 Ιουλίου και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Θεοδώρων Κολιρίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Ξηροχωρίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ) - ΕΤΩΝ 55 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Ξηροχώρι 29/7/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταυρούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ∆ήµητρα, Λάµπρος ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Λάµπρος και ∆ήµητρα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φώτης και Πηνελόπη, Αντωνία και Παναγιώτης, Μιλτιάδης και Βάσω, Κων/νος και Ντίνα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Η οικογένεια της Αθανασίας Κόκκωνα καλεί τους συγγενείς και φίλους την Κυριακή 31 Ιουλίου στην ιερά Μονή Φραγκαβίλλας για να προσευχηθούν για την αγαπηµένη τους

ΕΥΓΕΝΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Προφήτη Ηλία Κουτσοχέρας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

Την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο εις τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ανεµοχωρίου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΕΤΩΝ 77 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Κουτσοχέρα 29/7/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: ∆ηµήτριος και Χαρίκλεια Μητροπούλου, Παναγιώτα και Νικόλαος Γιαννούλης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Χρήστος και Αθανασία Μητροπούλου, Μέλπω χα Βασ. Νικολόπουλου, Παναγιώτης και Τασία Μητροπούλου, Κων/να χα Γεωργίου Κανέλη, Πάτρα και Ελευθέριος Γιαννόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΤΩΝ 69 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θανάσης και Σπυρίδουλα, Κωνσταντίνος, Λαµπία και Παναγιώτης ∆ηµητρόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΥΛΑΛΑ

(ΚΟΥΛΗ) ΕΤΩΝ 78 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλης και Βάσω ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Γεωργία και Παναγιώτης Ζώντος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ: Βούλα Αλτάνη Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 36 ΠΥΡΓΟΣ (Κάτω από τη Νοµαρχία) Τηλ. 2621029455 Κιν. 6977127393

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 9.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Γρύλου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

ΕΤΩΝ 77 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ιονύσιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΣΑΪΝΗΣ Τηλ. 2625024370-6972687619-Οικίας 2625051084 ΚΡΕΣΤΕΝΑ - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο στον ιερό ναό Αγίου ∆ηµητρίου Λατζοΐου υπέρ αναπαύσεως των αγαπηµένων µας

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Σπυρίδωνος Ξυλοκέρας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αριστείδης και Ραµόνα Γραικούση, Αγγελική και Χρήστος Βεργέτης, Παρασκευή και Νίκος Γουρουντζής ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΤΩΝ 97 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Ξυλοκέρα 29/7/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Αθανασία Σουλελέ, Γεώργιος και Ελένη Σουλελέ, Αφροδίτη Παρασκευοπούλου, ∆ηµήτριος και Σούλα Σουλελέ, Ιωάννης και Ανδριάνα Σουλελέ, Ηλίας και Ελένη Θεοδωροπούλου, Χαράλαµπος και Σπυριδούλα Μόσχοβα, Κων/νος Σουλελές, Νικόλαος Σουλελές ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΑΡΕΤΗΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ

ΣΟΦΙΑΣ χας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΥΛΕΛΕ


10

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝA

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝO

Την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο εις τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήµονα Μουζακίου υπέρ αναπαύσεως του αγαπηµένου µας

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πύργου τριετές µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΕΤΩΝ 77 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νίκος, Λαµπρίνα και Παναγιώτης ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Ηλέκτρα και Άρτεµις Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

(ΣΥΝ/ΧΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ) - ΕΤΩΝ 65 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Πύργος 29/7/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ολυµπία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χριστίνα, Θεώνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Πέτρος και Ανδριανή Πετροπούλου, Κων/νος και Σταυρούλα Κράππα, Βάσω και Κων/νος Κατσαφάνας, Χρήστος και Μαρία Κράππα, Επαµεινώνδας και Χαραλαµπία Κράππα, Ευφροσύνη χα ∆ηµητρίου Κράππα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Πρασίνου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΡΑΠΠΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ χας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κική χα Γεωρ. Γεωργακόπουλου, Ευθυµία και Χαράλαµπος Καλλιντέρης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φωτεινή Ανδριοπούλου, ∆ήµητρα Κότσικα, Νίκος και Μαρία Παπανάστου, Ελένη και Γιάννης Μπόσιος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 9.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. ∆ηµητρίου Κουρτεσίου Ηλείας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 59 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να προσευχηθούν µαζί µας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Ευθυµία και Κων/νος Κατσουράνης, Βασιλική και Βασίλειος Γεωργόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Αναστάσιος και Χρυσαυγή Γαλούνη, Κων/νος και Γιούλα Γαλούνη, Σταµούλης και Βαρβάρα Γαλούνη, Γεώργιος και Βέτα Γαλούνη, Νικολίτσα και Αθανάσιος Φίλιας, Μαρίτσα και Ιωάννης Κουτρούλης, Μαργαρίτα και Γεώργιος Αθανασόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Παρασκευή, Βασίλης, ∆ήµητρα ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ TΣANTAPΛIΩTHΣ- Kαλαβρύτων 18 & Φωκαίας Tηλ. 324.855-324.838 Aθηνών - Pίου 5A Pίον Tηλ. 2610993840 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αµαλιάδα 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας συζύγου, µητέρας, αδελφής και θείας

ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΡΙΜΠΕΗ

Το γένος ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 55 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της, όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας, για την ανάπαυση της ψυχής της. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νικολίτσα και Γεώργιος Τεµπονέρας, Βικτωρία Συρίµπεη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A Τελούµε την Κυριακή 31/7/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σκουροχωρίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ χας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 76 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Βασίλειος Κοτρέτσος, Ακριβή και ∆ιονύσιος Περγάρης, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτα και Χρήστος Περγάρης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ∆ήµαρχος Ήλιδας, Ν. Ηλείας διακηρύσσει την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υ∆ΡΕΥΣΗ – ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ – ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισµού δηµοπράτησης 9.655.500,00ευρώ (µε Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 3669/2008, και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ∆ήµος Ήλιδας, Ν. Ηλείας, Ταχ.Κωδ.: 27200, Τηλ.: 26220-38371, Fax: 26220-38373, e-mail: amaliada@otenet.gr, Πληροφορίες: Καλογερόπουλο Ιωάννη, Μυλωνά Σοφία ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Τα έργα της Α’ Φάσης του εξωτερικού υδραγωγείου από την τεχνητή λίµνη Πηνειού καλύπτουν τις ανάγκες µεταφοράς του επεξεργασµένου νερού από το ∆ιυλιστήριο Πόσιµου Νερού για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πρώην ∆ήµων Αµαλιάδας, Ανδραβίδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Τραγανού και Κυλλήνης. Το έργο αυτό θα συνδεθεί µε τα υφιστάµενα δίκτυα των υδραγωγείων - ώστε να αποτελεί ενιαίο και λειτουργικό έργο – τα δε δίκτυα αυτά θα χρειαστεί σε δεύτερη φάση να ενισχυθούν ή/και αντικατασταθούν ώστε να καλύπτουν τις µελλοντικές ανάγκες. Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται : Το εξωτερικό δίκτυο µεταφοράς µήκους περίπου 10.800m που αποτελείται από αγωγούς από ελατό χυτοσίδηρο διαµέτρου DN800. Τα αντλιοστάσια µεταφοράς νερού Α2 και Α4 µε τους υποσταθµούς τους. Τη δεξαµενή αποθήκευσης νερού Τ3 όγκου 1.000m3. Τη δεξαµενή αποθήκευσης νερού Γερακίου όγκου 3.000m3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

: Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Α.1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., στις κατηγορίες έργων και τις τάξεις, όπως ορίζεται παρακάτω: Είτε : α.1. Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.082.475,52 ) 4ης ή 5ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας καθώς και 6ης τάξης αν έχει έδρα τον Νοµό Ηλείας ή τον Νοµό Ηλείας δηλωθέντα ως δεύτερο Νοµό. Ηλεκτροµηχανολογικά: (ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.519.845,89 ) 3ης ή 4ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας. Είτε : α.2. Ηλεκτροµηχανολογικά: (ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.059.607,31 ) 4ης ή 5ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας καθώς και 6ης τάξης αν έχει έδρα τον Νοµό Ηλείας ή τον Νοµό Ηλείας δηλωθέντα ως δεύτερο Νοµό. Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.542.714,10 ) 3ης ή 4ης τάξης ανεξαρτήτου έδρας. β. προέρχονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Α.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. Α.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. Α.4. Για την περίπτωση Α.1.α.1. κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για τα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα και για την περίπτωση Α.1.α.2. κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για τα Υδραυλικά έργα, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Α.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Β. Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα: Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: Β.1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειµένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. Β.2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη. Β.3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. Β.4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. Β.5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΤΟΥΜΠΕΚΗ ΕΤΩΝ 73

Πύργος 29 Ιουλίου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Παναγιώτης ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Παναγιώτα & Απόστολος Λιαροµάτης, Γεωργία & ∆ηµήτριος Βέλµαχος, ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος Παπουτσάκης, Κώστας & Ελένη Πλουσίου, Ιωάννης & Χαρίκλεια Παπαδάκη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπήλιος, Παναγιώτης, Αλέξανδρος, Μαριάννα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΤΩΝ 80 Χαριά 29-7-2011

Θερµότατα ευχαριστούµε. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΚΥΩΝΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αλκυώνας Κατακόλου θα τελεστεί το κατ’ έτος µνηµόσυνο υπέρ των ψυχών των αποθανόντων µελών του συλλόγου. Παρακαλούµε οι συγγενείς και φίλοι και όλα τα µέλη όπως προσέλθουν και συµπροσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση των ψυχών αυτών. Αλκυώνα 28-7-11 Εκ του ∆.Σ.

τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). Γ. ∆ικαιολογητικά Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της ως άνω παρ. Α και ότι διαθέτει τα προσόντα της ως άνω παρ. Β., προσκοµίζοντας σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45) αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Γ.1. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής α. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στην ως άνω παρ. Α της παρούσας. β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται ως άνω παρ. Α της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 151 του ν. 3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18). γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του ν. 3669/08 (46 της Οδηγίας 2004/18). Για την τεκµηρίωση του δικαιώµατος συµµετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. Γ.2.2. στ΄ που ακολουθεί. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Γ.2. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας Για την απόδειξη των προσόντων της ως άνω παρ. Β θα προσκοµιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: Γ.2.1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκοµίσουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Γ.2.2. Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν: α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εµφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. β. Για την περίπτωση 2: Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των υποψηφίων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς) περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής. Επιχείρησης., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. δ. Για την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3669/08). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. στ. Για τις εργοληπτικές. επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου Α.1.γ: Κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18), απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που µνηµονεύονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της δηµοπράτησης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λπ.). Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται δεκτά χωρίς επικύρωση. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). ). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό, εκτός της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. Γ.2.5. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν : αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τρίαντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν : αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών. γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται µε υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηµατοδότηση, µε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούµενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν είναι γραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών προσκοµίζουν: Κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σηµαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχoυν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο µπορεί να ζητηθεί απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα αρχή (που διενεργεί την παρούσα δηµοπράτηση) από την αρµόδια αρχή που τα εξέδωσε. Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά µέσα, το µηχανικό και τεχνικό εξοπλισµό που έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου. Υπεύθυνη δήλωση για το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες, που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την κατασκευή του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν η όχι στην επιχείρηση.

ΠΑΡΟΧΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ: 1. Εγγύηση συµµετοχής 152.047,00 ΕΥΡΩ (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Χρόνος ισχύος τουλάχιστον 10 µήνες. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 380.116,00ΕΥΡΩ (ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του νοµίµου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3669/08. Οι εγγυήσεις υποβάλλονται ως εγγυητικές επιστολές πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. ΚΥΡΙΌΤΕΡΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και Εθνικούς Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93). Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν. 3669/08. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10), που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου. ΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΤΕΎΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ - ΤΡΌΠΟΣ ΑΠΌΚΤΗΣΗΣ: Παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο Ήλιδας, Αµαλιάδα Ν. Ηλείας, Ταχ.Κωδ.: 27200, Τηλ.: 26220-38371, Fax: 26220-38373, E-mail: amaliada@otenet.gr, Πληροφορίες: ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ & ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 – 14:00, µε την καταβολή ποσού 150 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ : 24η-07-2011 και ώρα 10:00 στον ∆ήµο Ήλιδας, Ν. Ηλείας. ΓΛΏΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ: Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 05/07/2011.


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Σε πρόγραµµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

το πρόγραµµα: «Έργα αξιοποίησης Α.Π.Ε. και εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµόσια σχολικά κτίρια» που αφορά σε πηγές ανανεώσιµης ενέργειας, θα συµµετάσχει ο δήµος Ήλιδας, µετά τη σχετική απόφαση που έλαβε κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση. Οι δράσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος αφορούν στην αξιοποίηση ανανεώσιµων Στο πρόγραµµα θα ενταχθούν σχολεία του δήµου που αντιµετωπίζουν προβλήµατα θερµοµόνωσης πηγών ενέργειας και στην ενεργειακή αναβάθµιση και εξοικοτων σχολικών κτιρίων και την µαρχος κ. Αβραάµ Μπούρας, ο νόµηση ενέργειας σε δηµόσια επιδεικτική χρήση των ΑΠΕ στις οποίος εισηγήθηκε την ένταξη σχολικά κτίρια Πρωτοβάθµιας µαθητικές κοινότητες. στο πρόγραµµα του 1ου Γυµνακαι ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευΤο θέµα εισηγήθηκε στο σίου Αµαλιάδας, του 2ου Γυσης, µε στόχο την αναβάθµιση Συµβούλιο ο αρµόδιος αντιδή- µνασίου- Λυκείου, του 1ου της ενεργειακής κατάστασης

Ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτήρισε το συγκεκριµένο πρόγραµµα ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Αβραάµ Μπούρας

δηµοτικού σχολείου Αµαλιάδας, του 6ου δηµοτικού σχολείου και του ΕΠΑΛ, προκειµένου να περιοριστούν οι ενεργειακές τους απαιτήσεις σε θέρµανση, ψύξη, φωτισµό και ζεστό νερό.

Παναγιώτης Κορδονούρης (Βιβλιοπωλείο ‘Γνώση’)

Γρηγόρης Κακολύρης (Βιβλιοπωλείο ‘Βιβλιοχώρος’)

«Τώρα το καλοκαίρι υπάρχει µία αύξηση στην αγορά βιβλίων και το επιλέγουν πολλοί και για δώρο, αφού το βιβλίο δεν διαβάζεται µόνο από έναν. Το βιβλίο αντέχει και ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο και αυτές που διαβάζουν περισσότερο είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ λόγω κρίσης έχει αναπτυχθεί και το πολιτικό βιβλίο».

«Υπάρχει µία συγκρατηµένη κίνηση και ο κόσµος ψωνίζει πιο φθηνά βιβλία και στρέφεται στις προσφορές. Εµείς τους συστήνουµε να µην παίρνουν τα βιβλία των εφηµερίδων, που δεν είναι καλοτυπωµένα, αλλά να απευθύνονται στα βιβλιοπωλεία που έχουν πολλές προσφορές. Πάντως, περισσότερο διαβάζουν οι γυναίκες, µυθιστορήµατα και οι άνδρες κινούνται περισσότερο σε ιστορικά και σε βιβλία που αφορούν την κρίση».

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε χθες ο κ. Μπούρας στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’, στόχος του δήµου είναι να ενταχθούν στο πρόγραµµα όλα τα σχολεία του δήµου που διαθέτουν οικοδοµική άδεια και αντιµετωπίζουν προβλήµατα θερµοµόνωσης. Στην εισήγησή του ο κ. Μπούρας επεσήµανε ότι για να ενταχθούν τα σχολεία στο πρόγραµµα, είναι απαραίτητη η εκπόνηση των απαραίτητων ενεργειακών µελετών, καθώς και των αντίστοιχων οικονοµοτεχνικών µελετών. Γι’ αυτό και πρότεινε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την εγγραφή στους αντίστοιχους κωδικούς των αντίστοιχων µελετών, προϋπολογισµού 15.000 ευρώ για την εκπόνηση του συνόλου των ενεργειακών µελετών και 4.500 ευρώ για την εκπόνηση του συνόλου των οικονοµοτεχνικών µελετών.

ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

Προφεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ

Στην πλατεία της Κουρούτας θα πραγµατοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής η προφεστιβαλική εκδήλωση του 37ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- Ο∆ΗΓΗΤΗ. Η εκδήλωση έχει προγραµµατιστεί για τις 8 το βράδυ και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι νεολαίοι της ΚΝΕ τους περιµένουν όλους στο µεγαλύτερο πολιτικό- πολιτιστικό ταξίδι που γυρίζει ολόκληρη τη χώρα µε την ακούραστη εθελοντική δουλειά µελών και φίλων της ΚΝΕ. Στο χώρο του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί συναυλία από µαθητικά συγκροτήµατα, οµιλία από το µέλος της Ν.Ε. Ηλείας του ΚΚΕ κ. Άγγελο Κολόσακα, έκθεση βιβλίου από το βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής», ενώ θα γίνει και προβολή DVD. Μ.Κ.

∆ιονύσης Παυλόπουλος (Βιβλιοπωλείο ‘Κύκλος’)

Γιώργος ∆ηµητρόπουλος (Βιβλιοπωλείο ‘ Βιβλιοπανόραµα’)

«Ο κόσµος διαβάζει και δείχνει αρκετά µεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Είναι µία διέξοδος από την υπάρχουσα κατάσταση και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθούν και αρκετοί εκδοτικοί οίκοι, µε πιο οικονοµικά βιβλία. Το καλοκαίρι έχει πάντα µία καλύτερη ροή και διαβάζουν όλες οι ηλικίες».

«Τις περιόδους του καλοκαιριού και των Χριστουγέννων, κινείται πολύ το λογοτεχνικό βιβλίο και το παιδικό και φαίνεται ότι το βιβλίο αντιστέκεται στην οικονοµική κρίση. Τα παιδιά και οι γυναίκες επιλέγουν κυρίως λογοτεχνικά βιβλία και οι άνδρες πιο εξειδικευµένα και έχουν στραφεί πολύ στα οικονοµικού περιεχοµένου λόγω κρίσης, ενώ οι ετεροδηµότες προτιµούν τα ιστορικά βιβλία του τόπου τους».

ΣΕ ΚΑΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Το βιβλίο αντιστέκεται στην οικονοµική κρίση Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ε πολύ καλά επίπεδα κινείται η αγορά του βιβλίου στην πόλη της Αµαλιάδας και αποδεικνύεται στην πράξη ότι το ‘βιβλίο’ εξακολουθεί να αντιστέκεται στην οικονοµική κρίση. Οι πολίτες µπορεί να έχουν υποστεί σηµαντικό ‘ψαλίδισµα’ στις αποδοχές τους και έχουν αναγκαστεί να οριοθετούν πλέον τις ανάγκες τους, είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι το βιβλίο παραµένει στις προτεραιότητές τους και τα µηνύµατα είναι ελπιδοφόρα. Η θερινή περίοδος, όπως και η περίοδος των Χριστουγέννων, θεωρούνται από τις καλύτερες για το βιβλίο, αφού αρκετοί εκµεταλλεύονται το χρόνο των διακοπών για να διαβάσουν ένα βιβλίο, ενώ θεωρείται µια πολύ καλή επιλογή για δώρο. Ακόµη και σήµερα την πρωτιά στο αναγνωστικό κοινό διατηρούν οι γυναίκες, οι οποίες διαβάζουν βιβλία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και επιλέγουν Ελληνική και ξένη λογοτεχνία και ακολουθούν τα παιδιά, που επίσης διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, ενώ κατά την περίοδο των διακοπών επιλέγουν αντίστοιχα βιβλία που έχουν και εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Τελευταίοι έρχονται οι άνδρες, οι οποίοι το τελευταίο διάστηµα, ακριβώς επειδή βρισκόµαστε εν µέσω οικονοµικής κρίσης, στρέφονται περισσότερο προς το βιβλίο και επιλέγουν πιο εξειδικευµένα βιβλία, κυρίως πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου, αλλά και ιστορικά. Όπως επισηµαίνουν οι βιβλιοπώλες της Αµαλιάδας, αρκετοί εκδο-

Η 10η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

Εγκαινιάζεται σήµερα το βράδυ

Μικροί αλλά και µεγάλοι επιλέγουν ένα βιβλίο για το καλοκαίρι

τικοί οίκοι έχουν προχωρήσει σε µείωση των τιµών τους, σε µία προσπάθεια να προσελκύσουν το αναγνωστικό κοινό που βιώνει οικονοµικά προβλήµατα, ενώ και τα βιβλιοπωλεία προσπαθούν να κάνουν προσφορές έτσι ώστε να αυξήσουν την αγοραστική κίνηση. Και βέβαια, οι αναγνώστες αξιοποιούν τις ευκαιρίες, αφού για τους περισσότερους το βιβλίο είναι διέξοδος, είναι ‘ταξίδι’ στον κόσµο της γνώσης. Το αναγνωστικό κοινό έχει να επιλέξει µέσα από µία πολύ µεγάλη γκάµα βιβλίων

Ανοίγει τις πύλες της σήµερα η 10η έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας, στην πλατεία της Κουρούτας. Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 7 Αυγούστου, θα αρχίσει τη λειτουργία της σήµερα στις 9 το βράδυ, ενώ για τις 9:30 έχουν προγραµµατιστεί τα εγκαίνια και θα ακολουθήσει συναυλία από την ορχήστρα «Τα Χρώµατα της Ήλιδας» µε τίτλο: «Της καληνύχτας τα φιλιά». Η φετινή έκθεση είναι αφιερωµένη στους αδελφούς Παλµπαντούρα, που συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς, επειδή τύπωναν παράνοµα προκηρύξεις και ο Εµπορικός Σύλλογος αποφάσισε να τους αφιερώσει την έκθεση, σε ένδειξη τιµής για τους δύο ήρωες. Γι’ αυτό άλλωστε στη φετινή έκθεση θα υπάρχει περίπτερο της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και του Λαογραφικού Μουσείου, όπου θα εκτεθεί και ο τυπογράφος που τύπωναν οι αδελφοί Παλµαντούρα. Σε ό,τι αφορά τα περίπτερα των βιβλιοπωλείων, θα είναι δώδεκα και θα συµµετέχουν 6 βιβλιοπωλεία, ενώ θα παρουσιαστούν βιβλία από 34 εκδοτικούς οίκους. Μαρία Καραµπάτση


12

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

Ραντεβού…στο Θέατρο δάσους ∆ρούβα Ο Βαγγέλης Πτερνέας δεξιά και ο συνεργάτης του Γιώργος Καρακατσιώτης κρατώντας την Ελληνική σηµαία µετά τη νίκη τους στο διαγωνισµό στη Νέα Υόρκη

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μηχανή εξατοµικευµένης ξενάγησης Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Την εφαρµογή του συστήµατος Touring Machine (Μηχανή Ξενάγησης) στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, θα εξετάσουν οι δύο φοιτητές του Τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Βαγγέλης Πτερνέας και Γιώργος Καρακατσιώτης, που κέρδισαν στις αρχές Ιουλίου τον τελικό της κατηγορίας interoperability του Imagine Cup 2011 της Microsoft. Ο Βαγγέλης Πτερνέας είναι προπτυχιακός φοιτητής και ο Γιώργος Καρακατσιώτης είναι υποψήφιος διδάκτορας. Ο τελικός του διαγωνισµού έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 13 Ιουλίου 2011 και οι δύο Έλληνες αναδείχθηκαν νικητές ανάµεσα σε περισσότερους από 350.000 φοιτητές. Η ελληνική οµάδα παρουσίασε το σύστηµα Touring Machine (“Μηχανή

Ο φοιτητής που προχώρησε το σύστηµα επισκέφθηκε χθες το χώρο Ξενάγησης”), που ξεναγεί επισκέπτες σε εκθεσιακούς χώρους χρησιµοποιώντας είτε προσωπικούς υπολογιστές είτε κινητά τηλέφωνα.Ο 23χρονος Βαγγέλης Πτερνέας βρίσκεται για διακοπές στην Ηλεία και συγκεκριµένα στην Κουρούτα, µαζί µε τη φίλη του που κατάγεται από την Αµαλιάδα και χθες επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας και δεν έκρυψε τον ενθουσιασµό του. «Είναι καταπληκτικά, είναι από τους καλύτερους αρχαιολογικούς χώρους που έχω επισκεφθεί και θέλησα να δω πως µπορεί να εφαρµοστεί σε αυτό το χώρο η ‘Μηχανή Ξενάγησης’» ανέφερε ο κ. Πτερνέας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας είναι από τα µέρη που ενδείκνυνται περισσότερο για την εφαρµογή του προγράµµατος και µαζί µε το συνεργάτη του θα επεξεργαστούν την εφαρµογή.

Παράσταση Καραγκιόζη σήµερα στη ∆άφνη Με παράσταση Καραγκιόζη, αλλά και παζάρι από το Σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού», συνεχίζεται σήµερα το πρόγραµµα του 2ου Φεστιβάλ ∆άφνης του δήµου Ήλιδας, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο ∆άφνης «Κ. Βάρναλης». Σήµερα στις 9:30 το βράδυ στο δηµοτικό σχολείο της ∆άφνης θα πραγµατοποιηθεί παράσταση θεάτρου σκιών, που απευθύνεται σε µικρούς και µεγάλους και η είσοδος θα είναι 2 ευρώ για τα παιδιά και 3 ευρώ για τους ενήλικες. Στον προαύλιο χώρο του σχολείου θα λειτουργήσει και ένα µικρό παζάρι από το ‘Χαµόγελο του Παιδιού’. Μ.Κ.

Η

Νατάσσα Μποφίλιου , ύστερα α πό τις πρόσφατες εξαιρετικά επιτυχηµένες εµφανίσεις της σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο πλευρό του Σταύρου Ξαρχάκου, ολοκληρώ νει το ραντεβού της µε το κοινό που µοιράζεται το συγκινησιακό της κώδικα, σε ένα εξω στρεφές «live» στο κλίµα του καλοκαιριού. Το ρα ντεβού της µε το Ηλειακό κοινό έχει δοθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου, στις 9:00 το βράδυ, στο Θέατρο δάσους ∆ρούβα. Το πάθος, η συγκίνηση, η θεατρικότητα κι ο λυρισµός των ερµηνειών της Νατάσσας Μποφίλιου είναι µερικά µόνο από τα γνωρίσµατα που έχουν κάνει τις παραστάσεις της να κυκλοφο-

Σε µια µοναδική συναυλία από την ταλαντούχα νεαρή ερµηνεύτρια, στις 5 Αυγούστου, στο Θέατρο δάσους ∆ρούβα ρούν από στόµα σε στόµα ως µια εγγυηµένη πρόταση ουσιαστικής διασκέδασης, όπου κι αν παρουσιάζεται. Με το Γεράσιµο Ευαγγελάτο στους στίχους και την καλλιτεχνική επιµέλεια και το Θέµη Καραµουρα τίδη στις συνθέσεις και τις ενορχηστρώσεις, η Νατάσσα Μποφίλιου κλείνει τον κύκλο του δίσκου «Εισιτήρια ∆ιπλά» και ετοιµάζεται για νέα ταξίδια! Τραγούδια σήµα κατατεθέν

του ρεπερτορίου της, από την «Ασπιρίνη» ως το «Εν Λευκώ» κι από το «Σ’ έχω βρει και σε χάνω» ως το «Μέτρηµα», κλείνουν ένα ραντεβού που ξεχειλίζει από την αυθεντική συγκίνηση µιας εκρηκτικής ερµηνεύτριας. Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από το ΚΕΠ δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, τον Μουσικό Οίκο Παυλίδη στον Πύργο και το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραµα στην Αµαλιάδα. Επιµέλεια Ν.Σ

Από την περσινή συναυλία που έδωσε η ταλαντούχα ερµηνεύτρια στις Γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης, µαγεύοντας το Ηλειακό κοινό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

Σήµερα η αποστολή από την Κύπρο

Μ

ε τη δεύτερη φάση της αδελφοποίησης του δήµου Πηνειού µε την Κοινότητα Πυργών Λάρνακας Κύπρου ξεκινά ο Αύγουστος στο δήµο Πηνειό. Ένας µήνας γεµάτος σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον όλων. Τις πρώτες εκδηλώσεις που θα έχει ο κόσµος να παρακολουθήσει τις αµέσως επόµενες µέρες παρουσίασαν χθες ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος του δήµου Πηνειού κ. Χρήστος Βρυώνης και ο αντιδήµαρχος κ. Σπύρος Βασιλείου. Η Κυπριακή αποστολή από την Κοινότητα Πυργών Λάρνακας αναµένεται σήµερα το µεσηµέρι στη Γαστούνη, ενώ αύριο Σάββατο, στις 9 το βράδυ, το χορευτικό της τµήµα µαζί µε το αντίστοιχο τµήµα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης «Η Αρχαία Ήλις» θα παρουσιάσουν ένα µοναδικό χορευτικό πρόγραµµα στην πλατεία του Αρκουδίου. Την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Ελευθερίας στη Γαστούνη τα δύο χορευτικά τµήµατα θα παρουσιάσουν και πάλι µια µοναδική εκδήλωση, ενώ τη ∆ευτέρα, στις 7:30 το απόγευµα στο Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης θα πραγµατοποιηθεί η τελική τελετή εκδήλωσης του δήµου Πηνειού µε την Κοινότητας Πυργών Λάρνακας. Τιµούν τον ήρωα… Παράλληλα την Κυριακή, ο δήµος Πηνειού σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Πόντιων Αξιωµατικών και τον Σύνδεσµο των Γαστουναίων της Αθήνας «Η Αρχαία Ήλις» θα τιµήσουν τον ήρωα Κωνσταντίνο Κουκίδη που στις 27 Απριλίου του 1941 τυλίχθηκε µε την ελληνική σηµαία και έπεσε από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, αρνούµενος να παραδώσει την γαλανόλευκη στο γερµανό κατακτητή. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 7 το απόγευµα, στον χώρο του ιστορικού Ιερού Ναού της Παναγίας της καθολικής µε κεντρικούς οµιλητές τον Πτέραρχο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωµατικών κ. Γεώργιο Τσαλουχίδη και την φιλόλογο, ιστορικό, ερευνήτρια κα Πόπη Πασπαλιάρη – Μπούνια.

Οι εκδηλώσεις «Ελιά 2011» Με σύνθηµα «Ελπίζω στο αύριο, απαιτώ το δίκαιο» ξεκινούν την Τετάρτη, στην ∆ηµοτική Ενότητα Βαρθολοµιού, οι εκδηλώσεις «Ελιά 2011».

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Από την πρόσφατη επίσκεψη της αποστολής του δήµου Πηνειού στην Κύπρο, για την πρώτη φάση της αδελφοποίησης µε την Κοινότητα Πυργών Λάρνακας.

«Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες»

Τις πρώτες εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Αυγούστου» στον δήµο Πηνειού παρουσίασαν χθες οι κ.κ. Χρήστος Βρυώνης και Σπύρος Βασιλείου.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν µε δύο ποδηλατοδροµίες, µία για µεγάλους και µία για µικρούς και για όσους αισθάνονται µικροί… Η ποδηλατοδροµία των µεγάλων θα ξεκινήσει από το Αρκούδι, στις 6:30 το απόγευµα και θα καλύψει 13 χιλιόµετρα µε τους ποδηλάτες να ακολουθούν την διαδροµή Αρκούδι – Γλύφα – Λυγιά – Βρανά – Μάχου – ∆ήµητρα – Βαρθολοµιού. Η ποδηλατοδροµία για τους µικρότερους θα ξεκινήσει λίγα λεπτά µετά τις 7 το απόγευµα, ακολουθώντας την διαδροµή (5 χιλιοµέτρων) Θίνες – Καλύβια – Βαρθολοµιό. Στις 8:30 το απόγευµα, οι ποδηλάτες που θα συµµετέχουν στις 2 ποδηλατοδροµίες αλλά και όλος ο κόσµος θα συγκεντρωθούν στις 8:30 στην πλατεία Σπεντζάρη στο Βαρθολοµιό όπου θα τους περιµένει µια γιορτή µε πολύ µουσική και κέφι… Οι επόµενες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελιά 2011», όπως ο εορτασµός της Πανσελήνου του Αυγούστου και οι τριήµεροι εορτασµοί του ∆εκαπενταύγουστου, θα ανακοινωθούν τις αµέσως επόµενες µέρες.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Η θεα τρική κωµωδία του Γιώ ργου Μακρή «Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες» έρχεται την Τρίτη 2 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρέστενας, Η κωµωδία του µέλλοντος που έρχεται από τα παλιά: Αχιλλέας, ∆ίας, Οδυσσέας, Ήρα, Αφροδίτη, Εστία, Απόλλωνας. Το ταξίδι άρχισε και θα τελειώσει µε αυτές τις προσωπικότητες. Πώς ξεκίνησαν όλα, πώς κάποια πράγµατα δεν έχουν αλλάξει µετά από τόσα χρόνια, ο Έρωτας, η οικογένεια, το ζευγάρι (παντρεµένοι ή όχι), οι αγωνίες οι προσωπικές µας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η Ελλάδα στα δύσκολα, η Ελλάδα στα εύκολα, η Ελλάδα σε επανάληψη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Μακρής, ενώ εµφανίζονται οι Γιώργος Μακρής, Ευαγγελία Σαµιωτάκη, Γιώργος Βασιλείου, Γιώργος Λαµπάτος, Νίκος Ζιάγκος, Γιώργος Μαυράς, Άννα Σορώ του και Α. Κοντονίκου. Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του δήµου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων, έχει γενική είσοδο 10 ευρώ ενώ ισχύουν και εισιτήρια ΟΓΑ. Ν.Σ

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Το ΑΡΤΟ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

«SERANO»

µεταφέρθηκε στο δικό του ιδιόκτητο χώρο Παπαφλέσσα 18- Πύργος απέναντι από το Super Market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – SPAR. Συνεχίζουµε να προσφέρουµε τα προϊόντα µας στην ίδια άριστη ποιότητα και σε πολύ προσιτές τιµές (τιµές εργαστηρίου). Σας περιµένουµε να σας εξυπηρετήσουµε Ντοάς Χαράλαµπος

Κοντά σ ας από ∆ευ τέρα 1 Αυγού στου Σας περ ιµένουµ ε!!!

Τηλ. 2621022986


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Για το χρυσό η Εθνική Πόλο Γυναικών Σήµερα στις 4 µ.µ µε Κίνα Του Γιάννη Μουρούτη Η πιο µεγάλη ώρα είναι... σήµερα στις 16:00 για την εθνική µας οµάδα πόλο των γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα αντιµετωπίζει την Κίνα στον τελικό ( σε απευθείας µετάδοση από την ΕΤ1) µε στόχο να κατακτήσει το χρυσό µετάλλιο στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα της Σαγκάης. Τα κορίτσια του Γιώργου Μορφέση είναι η µοναδική οµάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισµού που έχει κατακτήσει Ολυµπιακό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο µετάλλιο. Τέσσερα από τα κορίτσια αυτής της οµάδας (Άντι Μελιδόνη, Αντιγόνη Ρουµπέση, Κική Λιόση, Γιούλη Λαρά) έχουν κάνει πραγµατικότητα το όνειρο κάθε αθλητή, µε τη συλλογή µεταλλίων που έχουν. Οι «γοργόνες» της Εθνικής µας είναι αποφασισµέ-

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Στη Β’ Εθνική Καβάλα και Ολυµπιακός Βόλου! Λάρισα και Σέρρες µένουν Σούπερ Λίγκα! Στη Β’ Εθνική υποβιβάζονται ο Ολυµπιακός Βόλου και η Καβάλα για την εµπλοκή τους στο σκάνδαλο Koriopolis, σύµφωνα µε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Σούπερ Λίγκας που εξεδόθη στις 4:50 τα ξηµερώµατα της Πέµπτης! Παράλληλα, εκτός ποδοσφαίρου εφ’ όρου ζωής τίθενται οι Μάκης Ψωµιάδης και Αχιλλέας Μπέος. Πιο αναλυτικά, έπειτα από µαραθώνια συνεδρίαση που ξεκίνησε στις 13:30 το µεσηµέρι της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε τα ξηµερώµατα της Πέµπτης, η Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας αποφάσισε τον υποβιβασµό των ΠΑΕ Ολυµπιακός Βόλου και Καβάλα, “δια της καταλήψεως της τελευταίας θέσης στο βαθµολογικό πίνακα”! Αυτό προφανέστατα σηµαίνει πως (όπως συνέβη µε την υπόθεση του Ηρακλή και την παραµονή του Αστέρα Τρίπολης) η Λάρισα και ο Πανσερραϊκός ανεβαίνουν δύο θέσεις και διατηρούνται στην κατηγορία! Από τη στιγµή, άλλωστε, που υπάρχει δικαστική απόφαση, η επικύρωση της βαθµολογίας δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Παράλληλα, στις δύο ΠΑΕ επιβλήθηκε και πρόστιµο 300.000 ευρώ έκαστη. Όσο για τους Αχιλλέα Μπέο και Μάκη Ψωµιάδη, τους επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές: α) απαγόρευσης εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο εφ’ όρου ζωής, β) απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου ζωής και γ) πρόστιµο 90.000 ευρώ.

Βαλερέγκα- ΠΑΟΚ 0-2 Νίκη πρόκρισης Με γκολ του Βιερίνια στο 72’ και του Γκαρσία στο 90’, ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες 2-0 στη Νορβηγία την Βαλερέγκα και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούµπα την επόµενη Πέµπτη.

21:00 20:00 18:00 17:00 16:00

729 150 371 165 713

νες για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου και δήλωσαν µε ένα στόµα «Παίζουµε για όλους τους Έλληνες». « Όταν τα πόδια µας πατούν γερά στη γη, το µυαλό µας µπορεί να φθάσει στον ουρανό» συµπλήρωσε ο τεχνικός µας Γιώργος Μορφέσης

14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

Βατσής και άλλοι επτά...στα «ερυθρόλευκα»

Ε

Του Γιάννη Μουρούτη

ντυπωσιακό µπάσιµο…στις µεταγραφές έκανε χθες ο Πανηλειακός, αφού µετά τον Παντελή Κρυστάλλη οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε οκτώ ακόµη προσθήκες. Ανάµεσα τους και ο 19χρονος Λευτέρης Βατσής, που τα τελευταία χρόνια άνηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα (ξεκίνησε από τη ∆άφνη, πήγε στην Αχαϊκή και έπαιξε και στη ∆όξα Κρανούλας-Γ’Εθνική, δανεικός από τον ΠΑΣ). Εκτός από τον διεθνή Ανδραβιδαίο παίκτη, ο Πανηλειακός συµφώνησε µε επτά ακόµη παίκτες, που αναµένεται να ενισχύσουν σε µεγάλο βαθµό την οµάδα του Πύργου.

Ακπαρίδης και σπουδαία ταλέντα Πρόκειται για τον 30χρονο έµπειρο ∆ηµήτρη Ακπαρίδη, που πέρυσι αγωνιζόταν στη Παναχα’ι’κή( µε ύψος 1.83, 19 συµµετοχές και 2 γκολ-Παλιότερα έχει παίξει σε Λαµία και Ολυµπιακό Βόλου) και αναµένεται να αποτελέσει ένα σπουδαίο αµυντικό δίδυµο µε τον Κολόκα. Ακόµη αποκτήθηκαν οι Γιώργος Χριστοφορίδης και Παύλο Κυριακίδης. Οι δυο ποδοσφαιριστές την περυσινή

Οι άλλες προσθήκες και η προετοιµασία Σίγουρα όλες αυτές οι κινήσεις, φανερώνουν πολλά πράγµατα. Πάνω από όλα, την υπερπροσπάθεια που γίνεται από τον

Ο ∆ηµήτρης Ακπαρίδης είναι µια πολύ σηµαντική προσθήκη για τον Πανηλειακό, όπως και ο Λευτέρης Βατσής(ένθετη φωτό) που επιστρέφει στην Ηλεία για λογαριασµό των «ερυθρολεύκων»

πρόεδρο Κώστα Ντάβαρη, αλλά και τον τεχνικό Σωτήρη Αντωνίου (µαζί µε τον τεχνικό διευθυντή Παύλο Μυροφορίδη), ώστε ο Πανηλειακός να στελεχωθεί µε έµψυχο υλικό, που θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Γ’Εθνικής, αλλά και να µπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του. Η προετοιµασία, λόγω της καθυστέρησης, στην παράδοση του αθλητικού υλικού, θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότατα την Τετάρτη 3 Αυγούστου. Μέχρι τότε αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες µεταγραφικές κινήσεις και ανάµεσα σε αυτές και µια «βόµβα», προσθήκη δηλαδή που θα κάνει τη διαφορά...

Τα εισιτήρια διαρκείας Τα εισιτήρια διαρκείας του Πανηλειακού στο µεταξύ τέθηκαν εδώ και λίγες ώρες σε κυκλοφορία. Την πρώτη τους µεγάλη και σηµαντική ευκαιρία να σταθούν στο πλευρό του Πανηλειακού, όπως απαιτεί-

ται, θα έχουν πλέον οι φίλοι του ερυθρόλευκου συλλόγου. Και πρέπει να το κάνουν µε όλες τις δυνάµεις τους! Συγκεκριµένα η κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας, αναµένεται να παίξει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση, ηθικά και υλικά για τη δηµιουργία του νέου Πανηλειακού.

Οι κατηγορίες των εισιτηρίων θα είναι τρεις( Σύµφωνα µε πληροφορίες θα ξεκινούν από 150 ευρώ).. Σηµεία πώλησης των διαρκείας µέχρι τώρα είναι: Α. Γραφεία Πανηλειακού, οδός Κολοκοτρώνη 1, Πύργος. Τηλέφωνο: 26210 25749 - Φαξ: 26210 34649 Β. Άνθρωποι της οµάδας που θα τα διαθέτουν στην αγορά και άλλα σηµεία του Πύργου.

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Ελεύθεροι … Μιτρόφ και Ν. Χριστόπουλος !

«Βουλιάζει» και προβληµατίζει….

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

291 162 990 346 223

1η κλήρωση: 5,11,14,21,27 2η κλήρωση : 20,26,27,29,34

8,10,20,29,36,41 +7

χρονιά αγωνίστηκαν µε τα χρώµατα της Κοζάνης στο βόρειο όµιλο της Γ’ Εθνικής. Ο Παύλος Κυριακίδης(µέσος) είναι γεννηµένος στις 03/09/1991 και τη περυσινή σεζόν είχε συνολικά 31 συµµετοχές(κύπελλο και πρωτάθληµα) και πέτυχε τρία γκολ. Ο Γιώργος Χριστοφορίδης είναι επιθετικός γεννήθηκε στις 04/03/1992 και την περυσινή σεζόν είχε 18 συµµετοχές και ένα γκολ. Μάλιστα αγωνίζονται ως «µικροί», όπως και ο Νίκος Κάλφας(µέσος-20 ετών από τον Εορδαϊκό) και ο Φάνης Σαµπράκος (επιθετικός- 17 ετών από τους Νέους του Εθνικού). ‘Αλλωστε ο κανονισµός ζητάει υποχρεωτικά τη συµµετοχή τριών γεννηθέντων από 1/1/1991 και µετά στην ενδεκάδα. Ακόµη αποκτήθηκαν οι ∆ηµήτρης Ταφαρλής(23 ετών Αµυντικός – Μέσος από Εορδαϊκό ) και Αριστείδης Λώττας (23 ετών- Μέσος από Α.Ε.Λ. Καλλονής). Επίσης αξιόλογοι ποδοσφαιριστές µε γεµάτη…χρονιά, στις οµάδες που αγωνίστηκαν στην περσινή περίοδο.

Την Τετάρτη ξεκινάει η προετοιµασία

Ο «αρχηγός» Ηλ. Μιτρόφ µετά από δυο χρόνια αποχωρεί από τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

Χωρίς κάποια µεταγραφική εξέλιξη κύλησε και η χθεσινή ηµέρα για τους «πράσινους» που βρίσκονται εν αναµονή των οριστικών απαντήσεων, τόσο του ∆ηµ. Μπράβου, µε τον όποιο ήδη υπάρχει µια καταρχήν συµφωνία, και φυσικά ενός παίκτη από το χώρο της Β΄ Εθνικής που θα αγωνίζεται τόσο στην άµυνα όσο και στη µεσαία γραµµή , ο οποίος προορίζεται ως αντικαταστάτης του Ήλιε Μιτρόφ. Ο οποίος ως γνωστόν δεν έχει δικαίωµα να αγωνιστεί στη ∆΄ Εθνική, και χθες έµεινε ελεύθερος ύστερα από δυο χρόνια παρουσίας στην οµάδα ! Ένας παίκτης για τον

οποίο όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα λόγια στο Πανόπουλο, και για αυτό σκέπτονται τη νέα περίοδο, να του αναθέσουν τις ακαδηµίες του συλλόγου! Παράλληλα χθες έλυσε τη συνεργασία του µε την οµάδα ένας ακόµα βασικός παίκτης, ο Νίκος Χριστόπουλος, µε τις αποχωρήσεις να φτάνουν τις 13, καθώς έχουν προηγηθεί και οι: Λαγός , Μουζής , Κουτσογιαννόπουλος , Παναγιωτόπουλος , Μπίρµπας , Οικονοµόπουλος , Σκλάβος , Χαραλαµπόπουλος , Αθανασόπουλος , Μοσχογιάννης καθώς και ο Ροδόλφο Μπούζο που θα δοθεί «δανεικός» στον Κένταυρο Μαγούλας.

Του Γιάννη Μουρούτη ∆εν βρέθηκε λύση στο διοικητικό πρόβληµα της ∆άφνης και τελικά όλα δείχνουν ότι το ιστορικό σωµατείο δεν θα δώσει το παρών στο ερχόµενο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Η προχθεσινή συνάντηση, που είχε προγραµµατισθεί µετά από ενδιαφέρον του Γιώργου Λάγαρη, για εξεύρεση λύσης δεν είχε θετική κατάληξη. Η συµµετοχή ήταν πενιχρή και µόνο δύο ακόµη άτοµα, εκδήλωσαν επιθυµία να συµβάλουν οικονοµικά. Αν δεν αλλάξει κάτι τις αµέσως επόµενες µέρες, η ∆άφνη Ανδραβίδας θα γράψει µια από τις πιο µαύρες σελίδες…στην ιστορία της. Υπενθυµίζουµε ότι η λήξη προθεσµίας για συµµετοχή στο πρωτάθληµα είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου.


14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Παρελθόν από το Βαρθολοµιό ο Βετουλαδίτης!

«∆ιαλύθηκε» …η Α.Ε.Ν.!

Στο τέλος της περασµένης σεζόν, και ιδίως όταν η Α.Ε. Ν. Ζαχάρως κατακτούσε τον τίτλο της Γ΄ κατηγορίας κερδίζοντας στο µπαράζ του γηπέδου Κατακόλου την Θύελλα Καρδαµά, όλοι µιλούσαν για το «διάδοχο» του Ολυµπιακού Ζαχάρως στο ποδόσφαιρο της πόλης. ∆υστυχώς άπαντες διαψεύστηκαν, καθώς αυτή η οµάδα πλέον «διαλύθηκε»… θα λέγαµε για ένα καπρίτσιο, που δεν είναι άλλο από την κόντρα… που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στη Ζαχάρω, και έχει γυρίσει το ποδόσφαιρο της πόλης πολλά χρόνια πίσω! Πλέον ο ένας µετά τον άλλον οι παίκτες αποχώρησαν, καθώς την αρχή έκαναν οι ∆ηµόπουλος, και Παπαναστασίου, για να τους ακολουθήσουν ο Κολόκας που πήγε στα Χελιδόνια, οι Μιχελής και Τριγάζης για τον Απόλλων Φιγαλείας, ο Σταυρόπουλος πιθανότατα για το Νέδα Γιαννιτσοχωρίου, ο Τζανέτος και τα άλλα παιδιά !Έτσι η Α.Ε.Ν. δεν πρόκειται να κατέβει στο πρωτάθληµα, και την θέση της θα κληθεί να πάρει ο Ηρακλής Πύργου, ο οποίος θα πρέπει να αρχίσει να ετοιµάζεται! Γ.Π.

Παρελθόν αποτελεί από την οµάδα του Ηλειακού Βαρθολοµιού ύστερα από δυο χρόνια παρουσίας εκεί ο έµπειρος µέσο – αµυντικός Γιάννης Βετουλαδίτης. Ο 29 χρονός παίκτης που έχει φάει τα Ηλειακά γήπεδα µε το «κουτάλι»… είχε µια πολύ καλή παρουσία την περασµένη περίοδο µε την οµάδα του. Παίζοντας πότε δεξί µπακ – χαφ, πότε στο κέντρο της άµυνας, και πότε ως αµυντικό χαφ. Πρόκειται δηλ. για έναν πολυσύνθετο παίκτη , που όποια οµάδα τον αποκτήσει θα µπορέσει να έχει µια αξιόπιστη λύση σε πολλές θέσεις στην ενδεκάδα της! Πάντως ο παίκτης µέσω της στήλης ευχαριστεί για τη συνεργασία του, τόσο τον πρώην προπονητή του Παναγιώτη Κουρκουµέλη, όσο και το απερχόµενο ∆.Σ. της οµάδας, και εύχεται στη νέα διοίκηση του Ηλειακού και τους πρώην συµπαίκτες του, καλή πορεία στο νέο πρωτάθληµα της Β΄ κατηγορίας, και επιστροφή στην Α2! Γ.Π.

Η Ατζέντα της ηµέρας

Παρασκευή

29

Ιουλίου 2011

∆ιεθνές τουρνουά τένις Κροατίας, 18.15, conn-x ΤV 3 Βανκούβερ- Λος Αντζελες , ποδόσφαιρο (πρωτάθληµα ΗΠΑ), 02.30, conn-x ΤV 3

Ένας «Πυργιώτης» στην Παναχαϊκή O Dejan Miloseski είναι από την Τρίτη παίκτης της Παναχαϊκής και θα την ενισχύσει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο «Πυργιώτης» παίκτης(έχει παντρευτεί γυναίκα από τον Πύργο και έχουν και δύο παιδιά 5 και 1,5 ετών) κατάγεται από τα Σκόπια, είναι 28 ετών και αγωνίζεται στο χώρο της µεσαίας γραµµής, κυρίως ως δεκάρι. Έχει ύψος 1,86 και αφού ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, το 2002 ήρθε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στον Πανηλειακό(Β’Εθνική) και στη συνέχεια έπαιξε για λίγο καιρό στη Πτολεµαϊδα. Την προηγούµενη περίοδο 2010-2011 αγωνιζόταν στην Gornik Leczna Πολωνίας η οποία τερµάτισε στην 6 θέση του πολωνικού πρωταθλήµατος Α! Εθνικής, είχε 30 συµµετοχές σε κύπελλο και πρωτάθληµα και πέτυχε 8 γκολ. Τα δυο προηγούµενα χρόνια 2008-2009 και 20092010 αγωνίσθηκε στη πρωταθλήτρια Πολωνίας Widzew Lodz είχε 18 συµµετοχές και πέτυχε 1 γκολ. Την περίοδο 2006-2008 αγωνίσθηκε στην δευτεραθλήτρια Λιθουανίας FK Vetra στην οποία αγωνίσθηκε 71 αγώνες και πέτυχε 15 γκολ εκ των οποίων οι 10 συµµετοχές στο Εuropa League και πέτυχε 5 γκολ. Ήταν αρχηγός τόσο στην οµάδα της Gornik Πολωνίας όσο και στην οµάδα της FK Vetra Λιθουανίας . Έχει παίξει ακόµη στην Βαρντάρ Σκοπίων και στην Τσεµενταρνίτσα. Ο Dejan Miloseski µαζί µε την οικογένειά του, βρίσκεται συχνά-πυκνά στον Πύργο, αφού έχει πολλούς φίλους, ενώ γενικά διαθέτει εξαιρετικό χαρακτήρα και είναι πολύ οµιλητικός. Γ.Μ

Μ

Κοντά στον Πανηλειακό αλλά…

ε ανακοίνωση του στον τύπο, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος(εδώ µε τον γιο του Γιώργο και το Στέλιο Γιαννακόπουλο), κάνει γνωστό ότι λόγω επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν µπορεί να συµµετάσχει στο νέο ∆.Σ του Πανηλειακού, σε οποιοδήποτε πόστο. Παράλληλα, ευχαριστεί

θερµά τον Κώστα Ντάβαρη, για την πρόταση που του έκανε για τη θέση του γενικού αρχηγού και εύχεται ότι καλύτερο στην οµάδα, στις υποχρεώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Τονίζει δε, ό,τι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Πανηλειακού. Γ.Μ

«Πάµε για κάθαρση….. αλλά ελπίζουµε να µην είναι εντυπώσεων»

Επώνυµα

Παραµένει η ίδια κατάσταση!

ΕΙΠΕ « Θέλω ένα νέο ξεκίνηµα στον Παναιτωλικό…»

Άγγελος Χαριστέας

∆ΕΝ ΕΙΠΕ Ανασυγκροτείται ο Φίλιππος! Μπορεί η ∆άφνη Ανδραβίδας να έχει προβλήµατα, όµως ο συµπολίτης της Φίλιππος φαίνεται ότι θα λάβει κανονικά µέρος στο πρωτάθληµα του 2ου οµίλου της Β΄ κατηγορίας για άλλη µια χρονιά. Μάλιστα στην οµάδα επανήλθε ο άλλοτε γενικός αρχηγός της ∆άφνης Ανδραβίδας Κώστας Αντίοχος, που µαζί µε τον ακούραστο παράγοντα της οµάδας Γιάννη Ζύγουρα, σχεδιάζουν το µέλλον του Φίλιππου για το νέο πρωτάθληµα. Μάλιστα πέρα από τον Αγαλιώτη που πήγε στην Θύελλα Καρδαµά, και τον Παναγιώτη Τσάκωνα που ζήτησε να µείνει ελεύθερος, όλος ο υπόλοιπος περσινός κορµός της οµάδας παρέµεινε. Βέβαια θα υπάρξει και κάποια ενίσχυση, όµως το βασικό από ότι µαθαίνουµε από την Ανδραβίδα είναι, ότι κάποιοι παράγοντες της πόλης από αυτούς που ονοµάζουµε «µεγάλους», βλέποντας τη δουλειά που γίνεται στην οµάδα µε την έµφαση στο ντόπιο υλικό, έχουν προθυµοποιηθεί

Ε

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ίχα γράψει στα µέσα του µήνα που διανύουµε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στα δυο µεγάλα Ηλειακά σωµατεία, όπως είναι ο Ηλειακός Λεχαινών και η ∆άφνη Ανδραβίδας, τα οποία δεν έχουν βγάλει ακόµα διοίκηση, και θα λέγαµε βρίσκονται στα αζήτητα! Την ώρα που οι περισσότερες οµάδες της Α1 κατηγορίας όλο και κάτι κάνουν! Και φυσικά δεν µιλάµε γι’ αυτές που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, αλλά για εκείνες που θέλουν να έχουν µια καλή πορεία! Σήµερα σχεδόν µε το τέλος του Ιουλίου επανέρχοµαι, λέγοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, στις δυο οµάδες, παρά τις όποιες «σπασµωδικές» κινήσεις που γίνονται, και ενώ οι περισσότερες οµάδες ετοιµάζονται για την έναρξη της προετοιµασίας τους! Είναι σίγουρα κρίµα για δυο µεγάλες πόλεις σαν τα Λεχαινά και την Ανδραβίδα, και την ευρύτερη

περιοχή αυτών, να µην µπορούν να κρατήσουν µια οµάδα στην Α1! Σίγουρα υπάρχει ο λεγόµενος «κορεσµός» στους ανθρώπους των περιοχών αυτών, καθώς µια ζωή αγωνίζονται στην Α1, ενώ πέρασαν και από την ∆΄ εθνική για κάποια χρόνια, αφήνοντας ιδίως τα πρώτα χρόνια τους εκεί, λόγω ενθουσιασµού κυρίως, άριστες εντυπώσεις, όµως τώρα παίζουν για να παίζουν ! Όµως τα χρόνια πέρασαν, και οι δυο αυτές µεγάλες δυνάµεις επέστρεψαν στην Α1, ξεκινώντας ουσιαστικά από την αρχή, καθώς στην ∆΄ εθνική στηρίζονταν περισσότερο στους λεγόµενους «µισθοφόρους » παίκτες, και λιγότερο στην αξιοποίηση του ντόπιου υλικού. Κάτι που θα λέγαµε αποθάρρυνε ακόµα και τα ταλαντούχα νέα παιδιά των περιοχών αυτών, και έτσι αυτοί οι δυο ιστορικοί σύλλογοι, σιγά – σιγά έµειναν «γυµνοί»… από ντόπιο υλικό! Όλα αυτά λοιπόν συσσωρεύτηκαν στα δυο σωµατεία, και αν προσθέσουµε και την οικονοµική

Σε απολογία υπό προστασία ο Κούγιας

Α

πολογείται κατηγορούµενος για δωροδοκία ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος παράλληλα µπαίνει σύµφωνα µε ανακοίνωση της Παναχαϊκής- σε καθεστώς προστασίας µαρτύρων. Η απόφαση της Π.Π.Ε προήλθε έπειτα από επίσηµη καταγγελία του πρώην γενικού διευθυντή της Παναχαϊκής Πέτρου Σταθάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της αχαϊκής οµάδας δωροδόκησε -µέσω του ιδίου- τον γενικό αρχηγό της Χερσονήσου Μανώλη Κουβαρά, µε σκοπό οι παίκτες της κρητικής οµάδας να έχουν µειωµένη απόδοση στο µεταξύ τους παιχνίδι. Εξάλλου, η Πρωτ. Πειθαρχική Επιτροπή κάλεσε σε απολογία και τους κ.κ. Σταθάκη, Κουβαρά και Χριστακόπουλο (διευθύνοντα σύµβουλο της Παναχαϊκής).

κρίση, καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος, γιατί πλέον υπάρχει αυτή η αδιαφορία των παραγόντων των δυο πόλεων, που αρνούνται στην παρούσα φάση να αναλάβουν τις τύχες των οµάδων. Κάπως έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση αυτή τη στιγµή, και τα όσα ακούγονται και λέγονται από εδώ και από εκεί, από τους διάφορους αξιόλογους παράγοντες που έχουν και τα δυο σωµατεία, είναι λόγια αποφυγής των ευθυνών… και τίποτα άλλο! Όµως εδώ που έφτασαν και οι δυο οµάδες, κάποιοι θα πρέπει να «θυσιαστούν» και να σηκώσουν το «βάρος»… γιατί η ∆άφνη και ο Ηλειακός είναι δυο σωµατεία συνυφασµένα µε την πορεία των δυο πόλεων που εκπροσωπούν! Μπορεί να φανταστεί κανείς, τα δυο σωµατεία εκτός γηπέδων? Σίγουρα µε τίποτα! Γιατί θα πρόκειται για «έγκληµα» τύπου Ζαχάρως, όπου ο ιστορικός εκεί Ολυµπιακός πάει προς οριστική εξαφάνιση!

« Κι εγώ στον Ατρόµητο θα είµαι πιο άνετος…»

Κώστας Μήτρογλου

Κουίζ Που θα παίξει τελικά ο Μιτροφ τη νέα αγωνιστική περίοδο; Σίγουρα όχι εκεί που νοµίζουν όλοι…


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Σ Π Ο Ρ 15

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Παρελθόν… ο Ανδρούτσος! Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ια σχεδόν αναµενόµενη αποχώρηση είχαµε χθες για την φιλόδοξη ∆όξα Ν. Μανολάδας, από την στιγµή που ο συγκεκριµένος παίκτης ανέλαβε προπονητής στους Αµπελόκηπους Πατρών! Πρόκειται λοιπόν για τον Αχαιό Ανδρέα Ανδρούτσο, ο οποίος χώρισε φιλικά µε τη ∆όξα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τον περασµένο Ιανουάριο. Μάλιστα σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ∆.Σ. της ∆όξας αναφέρει: «Το ∆.Σ. της ∆όξας και ο Γενικός Αρχηγός κ.

Κώστας Τζελέπης, µέσα από τα βάθη της καρδιάς µας, ευχαριστούµε τον ποδοσφαιριστή – φίλο , Ανδρέα Ανδρούτσο για την εξάµηνη προσφορά του στην οµάδα µας και του ευχόµαστε κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην ποδοσφαιρική, αλλά και στην προπονητική που τόσο έχει αγαπήσει, αναλαµβάνοντας τους Αµπελόκηπους.» Η αποχώρηση τώρα του Ανδρούτσου είναι γεγονός ότι ανοίγει πλέον την «όρεξη» των παραγόντων της ∆όξας, για κάτι ακόµα… µε τις «φήµες» να µιλάνε για ενδιαφέρον Μιτρόφ!

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί οι Λαγός, Γεωργιόπουλος, Μελετίδης, Τσάκωνας , Μιχαηλίδης, ο Βούλγαρος Ιβάν Τσέργκεφ, Γραµµατικόπουλος, ∆ηµόπουλος και Χανιάς, ενώ έχουν παραµείνει και αξιόλογοι παίκτες από το περσινό έµψυχο υλικό και µεταξύ άλλων οι Τόγιας, Νταλάπας, Λιούρης κ.α, ενώ ανανέωσαν στις αρχές της εβδοµάδας και οι Αντρέας Γαϊτατζίδης και Παναγιώτης Γιοβάνης. Στις 3 Αυγούστου η πρώτη της νέας σεζόν!

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Ανδρ. Ανδρούτσος από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Αχαΐας

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

Μεταγραφική δυστοκία!

Νέα ενίσχυση ο Παλαµάρας !

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Σε χαµηλούς τόνους προχωρά ο σχεδιασµός της νέας περιόδου στο συγκρότηµα του Ξενοφώντα Κρεστένων µετά το κλείσιµο του Σταύρου Μεντή στο πόστο του προπονητή ως αντικαταστάτη του ∆ηµ. Μπατζάκα. Ήδη το νέο ∆.Σ. έχει µιλήσει σχεδόν µε όλους τους ντόπιους παίκτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν στην οµάδα και τη νέα περίοδο. Αυτό σηµαίνει ότι η οµάδα διατηρεί το βασικό της κορµό, και οι προσθήκες που θα γίνουν θα είναι ελάχιστες, και δεν πρόκειται να ξεπερνούν τους τρεις παίκτες, µε πρώτη προτεραιότητα έναν σέντερ – φορ, όµως παρατηρείται µεγάλη δυστοκία, στην υλοποίηση κάποιων µεταγραφών ! Καθώς οι δύσκολοι οικονοµικά καιροί δεν επιτρέπουν µεγάλα ανοίγµατα. Ενώ για µια ακόµα χρονιά ο σύλλογος θα δώσει έµφαση στο νέο «αίµα» που έχει στις ακαδηµίες του, προωθώντας κάποια παιδιά στην πρώτη οµάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους µονοχρονήτες, το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να µείνουν όλοι, καθώς αυτοί που δεν πρόσφεραν τα αναµενόµενα µε βάση την ποδοσφαιρική τους αξία, θα αποχωρήσουν! Ήδη για την ώρα έχουν πάρει την ελευθέρα τους οι Αγ. Νικολόπουλος και Θαν. Γεωργίου. Άλλωστε στόχος του Ξενοφώντα τη νέα περίοδο είναι µεν µια καλή πορεία, µε ταυτόχρονη ανανέωση, δηµιουργώντας σιγά – σιγά την οµάδα µέλλοντος! Όσο για την προετοιµασία, αυτή θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου, µε τον Στ. Μεντή για πρώτη φορά στον πάγκο της οµάδας.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ

O Σπ. Παναγιωτακόπουλος στο «τιµόνι»! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Σε εγρήγορση βρίσκεται η Θύελλα Πύργου ενόψει της νέας σεζόν, όπου σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις η οµάδα θα αγωνιστεί στο πρωτάθληµα της Α2 κατηγορίας, αντί του Α.Ο. Κάστρου που µάλλον… δεν θα κατέβει στο πρωτάθληµα. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, το οποίο οι διοικούντες της Θύελ- Ύστερα από 15 χρόνια επιστρέλας θα το γνωρίζουν στις 5 Αυφει στη Θύελλα γούστου που λήγει και η Πύργου ο Σπύυποβολή των δηλώσεων συµµε- ρος Παναγιωτατοχής των οµάδων, η ιστορική κόπουλος! οµάδα ανέθεσε την τεχνική της ηγεσία στον Σπ. Παναγιωτακόπουλο, ο οποίος επιστρέφει στο σύλλογο ύστερα από 15 χρόνια, καθώς η τελευταία του σεζόν ως παίκτης ήταν την περίοδο 1996 – 97! Μιλάµε δηλ. για µια ιστορική επιστροφή! Παράλληλα ξεκίνησε η ενίσχυση της οµάδας µε την απόκτηση των ταλαντούχων παικτών: Γιώργου Μπαχούρου από τον Α.Ο. Μαγούλας, και Κώστα Παπανδρέου από τον Αργοναύτη Κατακόλου, ενώ στα «σκαριά» βρίσκονται τρεις ακόµα προσθήκες και έπεται φυσικά συνέχεια… Απεναντίας αποχώρησαν από την οµάδα, οι αδελφοί Καστριτσέα, ο Λεωνίδας στον Αστέρα Τρίπολης, και ο Σωτήρης στην Αλφειονίδα, καθώς επίσης οι : Γκουβέρος και Σρίγγας, που εντάχτηκαν στην πρώτη οµάδα του Πανηλειακού!

Τουρνουά Beach Soccer

Συνεχίζεται το θέαµα

Πλούσιο θέαµα προσέφεραν και χθες οι οµάδες που έλαβαν µέρος στο τουρνουά Beach Soccer, που γίνεται στην παραλία Κατακόλου δίπλα στο beach bar Banana. Τα χθεσινά αποτελέσµατα: Delight – Καταλάθος 3-0 Ο Γκλαν και η παρέα του – Ανώνυµοι 5-2 Καριόληδες – Ανώριµοι 3-3 το σηµερινό πρόγραµµα 4µµ: Γαύροι- jamaika 5µµ: Καλιτσαίοι – Los Pyrgos Galaxy 6µµ: Παλαίµαχοι - Μπανταβοί

Εν τω µεταξύ µε ανακοίνωση του το ∆.Σ. της οµάδας καλεί για την Τετάρτη 3 Αυγούστου και ώρα 9 µ.µ. όλους τους παίκτες της οµάδας, καθώς και τους φιλάθλους που επιθυµούν να παρευρεθούν, στην πρώτη συγκέντρωση – παρουσίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Βουπρασίας. Παράλληλα το ∆.Σ της ∆όξας καλωσορίζει στις τάξεις της οµάδας το νέο απόκτηµα Νικ. Γραµµατικόπουλο, και του εύχεται κάθε επιτυχία.

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ο Μαν. Παλαµάρας από τη νέα σεζόν θα παίζει στον Ήφαιστο Βουνάργου

ις µεταγραφικές του κινήσεις συνέχισε ο ιστορικός Ήφαιστος Βουνάργου στην προσπάθεια της δηµιουργίας της νέας οµάδας που θέλει να δηµιουργήσει! Έτσι µετά την απόκτηση των Τάκη Μαντά(προπονητής και παίκτης), Π. Ντεβενέζου, ∆ιον. Αλεξόπουλου, Τάκη Πλατή, Παναγιώτη Πλατή, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία κάτω από τα δοκάρια της Αλφειονίδας Αλφειούσας, και Γιώργου Παπαδόπουλος που ανήκε στην Ανατολή Κολιρίου,

παίκτης του Ήφαιστου είναι και τυπικά από χθες ο Μανώλης Παλαµάρας, ο οποίος πέρυσι έκανε µια καλή σεζόν µε τα χρώµατα της Α.Ε. Κανουλίων. Ο παίκτης που είναι γιος του παλαίµαχου παίκτη του Πανηλειακού Γιάννη Παλαµάρα, αγωνίζεται στη µεσαία γραµµή, και έχει µεγάλη εµπειρία ακόµα και εκτός Ν. Ηλείας. Όµως οι µεταγραφές δεν τελειώνουν εδώ, καθώς έπεται εξίσου σηµαντική συνέχεια, µέχρι να «γεµίσει» το ρόστερ της οµάδας, ενόψει της πρεµιέρας της νέας περιόδου που θα γίνει στις 6 Αυγούστου. Πάντως για την ώρα η οµάδα έφτασε τους 15 παίκτες που

µπορεί να υπολογίζει, ενώ όπως προαναφέραµε έπεται συνέχεια, και µάλιστα δυνατών ονοµάτων! Καθώς ο σύλλογος ετοιµάζει σύµφωνα µε πληροφορίες τρεις «βόµβες»! Εν τω µεταξύ σήµερα και αύριο στα πλαίσια της οικονοµικής του ενίσχυσης, ο Ήφαιστος διοργανώνει Λαϊκό Πανηγύρι στην πλατεία του Βουνάργου, µε τη συµµετοχή γνωστών ονοµάτων, όπως είναι στο λαϊκό τραγούδι ο Τάκης Παναγιωτίδης, και καλεί όλο τον κόσµο του χωριού και όχι µόνο , να δώσει δυναµικό παρών!

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Μια επιστροφή… και Μόσχοβος

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

η µεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Αργοναύτης Κατακόλου και µετά την προσθήκη του τερµατοφύλακα Γιώργου Μουρούτη, απέκτησε χθες άλλους δύο παίκτες. Η οµάδα του λιµανιού ενέταξε στο δυναµικό της, τον έµπειρο Γιάννη Μόσχοβο που τα δύο τελευταία χρόνια άνηκε στον Α.Ο.Μακρισίων και παλιότερα είχε παίξει στον Ηλειακό Βαρθ., Αίαντα Γαστούνης και Ατρόµητο Βαρβ., αλλά και το Χάρη Κα-

νελλόπουλο που επίσης έπαιξε στον Α.Ο.Μακρισίων. Ο αξιόλογος µεσοεπιθετικός, επέστρεψε στον Αργοναύτη, µετά από τέσσερα χρόνια και είναι έτοιµος να προσφέρει στην οµάδα που αναδείχτηκε. Στο µεταξύ άµεσα, αναµένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση ενός ακόµη παίκτη(αµυντικού), ενώ άσχηµη…ήταν για τους υπευθύνους της οµάδας, η είδηση ότι το Νοέµβριο θα ακολουθήσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο Νώντας Αβραµόπουλος.

Ο Χάρης Κανελλόπουλος επέστρεψε στον Αργοναύτη

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ

«Συναγερµός» για τη σηµερινή εκδήλωση!

Αποστολόπουλος –Τασσόπουλος και Φωτόπουλος !

Σε καλό δρόµο φαίνεται να βρίσκεται ο Αλφειός Επιταλίου ενόψει της νέας περιόδου!

Ό

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

λο το βάρος στο στρατόπεδο του Αλφειού Επιταλίου έχει πέσει στην καθιερωµένη ετήσια µουσική εκδήλωση της οµάδας που γίνεται σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πύργου για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου. Έτσι λοιπόν σήµερα το βράδυ (ώρα έναρξης 9.30)οι φίλοι της οµάδας που θα βρεθούν στον αύλειο χώρο του Γυµνασίου Επιταλίου θα απολαύσουν µια αξέχαστη βραδιά, διασκεδάζοντας µε τη µοναδική Νάντια Καραγιάννη! Σε αγωνιστικό τώρα επίπεδο, το ανανεωµένο ∆.Σ. µέχρι τώρα έχει κάνει κάποιες κινήσεις ενίσχυσης, αφού πρώτα προσέλαβε στην τεχνική ηγεσία τον Γιάννη Τζαβέλα. Πιο συγκεκριµένα επανένταξε στο δυναµικό της, τον 17χρονο ∆ηµήτρη Κουνέλη, αλλά και τους αδερφούς Νίκο και Νάσο Θεοδωρακόπουλο από την Αλφειούσα. Παράλληλα και στα πλαίσια της γενι-

κότερης συστράτευσης για την οµάδα του Αλφειού επιστρέφουν και δύο φοιτητές της οµάδας που αναµένεται να βοηθήσουν αρκετά και αυτοί. Πρόκειται για το Νίκο Ψιλογιαννόπουλο και το Ραφαήλ Πρίφτη. Οι διοικούντες της οµάδας είναι πολύ κοντά σε συµφωνία µε µέσο επιθετικό που έχει φορέσει και στο παρελθόν τη φανέλα του Αλφειού, µε ενώ παράλληλα γίνονται κινήσεις να αποκτηθούν 12 ακόµα παίκτες ο ένας εξ αυτών τερµατοφύλακας. Τέλος στην οµάδα εντάχθηκε και ο 18χρονος ∆ηµήτρης Κουτσόπουλος, που πέρυσι έπαιξε στην ΑΕΚ Πύργου. Πάντως εξελίξεις αναµένεται να έχουµε µετά τη σηµερινή εκδήλωση!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ριπλό µεταγραφικό χτύπηµα είχαµε τις τελευταίες ώρες για τον Ν. Απόλλωνα ∆ουνεΪκων , που δείχνει τις διαθέσεις του για τη νέα περίοδο, καθώς φιλοδοξεί σε µια πορεία καλύτερη της περασµένης περιόδου. Έτσι λοιπόν µετά τον ∆ηµ. Καραπάνο που αποκτήθηκε από την ∆άφνη Ανδραβίδας, οι διοικούντες του Ν. Απόλλωνα σε συνεργασία µε τον τεχνικό Θόδωρο Λαµπρόπουλο προχώρησαν στην απόκτηση των: Νίκου Αποστολόπουλου που πέρυσι αγωνίστηκε στον Ήφαιστο Βουνάργου και κινείται κυρίως ως µέσο – επιθετικός, Γιάννη Τασσόπουλου που πέρυσι αγωνίστηκε στην Νίκη Τραγανού και καλύπτει τη θέση του λίµπερο, και Σάκη Φωτόπουλου, ο οποίος την πε-

ρασµένη περίοδο είχε µεταγραφή στον Αίαντα Γαστούνης όπου και αγωνίστηκε, και επιστρέφει και πάλι στα ∆ουνέικα. Ο παίκτης αγωνίζεται κυρίως ως αµυντικό χαφ, αλλά και στο κέντρο της άµυνας. Με τις προσθήκες αυτές ο Ν. Απόλλων σίγουρα δυναµώνει, και µάλιστα ετοιµάζει και δυο µεταγραφικές «βόµβες» για την κατηγορία που παίζει µέσα στο Σαββατοκύριακο! Σε ό,τι αφορά το περσινό ρόστερ, οι µόνοι που αποχώρησαν είναι ο Μαρσέλης, και πρόσφατα ο Αργ. Τζανέτος, τον οποίο µάλιστα το ∆.Σ. της οµάδας τον ευχαριστεί για την προσφορά του, και του εύχεται καλή πορεία στον Κένταυρο Μαγούλας που θα συνεχίσει την καριέρα του! Όσο για την προετοιµασία της οµάδας, αυτή θα ξεκινήσει στις 7 Αυγούστου, ενώ το πρώτο φιλικό θα δοθεί στις 17 Αυγούστου!

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ

Πρώτη ενίσχυση ο Τσεκούρας!

Ο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

σχεδιασµός της νέας περιόδου για τον Άρη Στρεφίου µετά την ανακοίνωση του νέου ∆.Σ. προχωρά, ενόψει της συµµετοχής της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα της Α2. Έτσι η νέα διοίκηση µετά την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας της οµάδας στον παλαιότερο πλέον παίκτη αυτής, τον Τάσο Τζούβαλη, ένα παιδί γέννηµα θρέµµα του Στρεφίου, που πλέον θα έχει το διπλό ρόλο του παίκτη – προπονητή, έχει ξεκινήσει τις ανανεώ-

σεις µε το περσινό ρόστερ, και παράλληλα την ενίσχυση της οµάδας . Έτσι ανανέωσε τη συνεργασία του µε τους «κίτρινους» ο ταλαντούχος επιθετικός Σωτήρης Νικολόπουλος, o οποίος και την περασµένη περίοδο ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της οµάδας. Παράλληλα οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην πρώτη τους µεταγραφή, µε την απόκτηση του έµπειρου µέσο – αµυντικού Γιώργου Τσεκούρα, ενώ τις επόµενες τώρα ηµέρες ο σύλλογος θα προχωρήσει και σε άλλες µεταγραφές, καθώς έχει συµφωνήσει µε κάποιους παίκτες!


16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ȁ. ȌǾĭǿǻǾȈ - ȋ. ȀȇǼȂȊǻǾȈ ȅ.Ǽ.

ǴįȡȣıȘ ıȣıțİȣĮıIJȘȡȓȠȣ - ĮțIJȚȞȚįȓȠȣ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣIJȚț ȫȞ

ǹȆȅȇȇǿȆȉǼ ȉǹǿ

ǹȆȅȇȇǿȆȉǼ ȉǹǿ

ȂǼīǹȈ ǹ.Ǽ.

ǴįȡȣıȘ ȝȠȞȐįĮȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İʌȚIJȡĮʌȑȗȚȦȞ İȜȚȫȞ

ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER

ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. OTA

ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ȇǹǹ 2007-2013

ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ & ȉȡȠijȓȝȦȞ

5

6

ǼȣȡȦʌĮȧțȩ īİȦȡȖȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ǹȖȡȠIJȚțȒȢ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ: Ǿ ǼȣȡȫʌȘ İʌİȞįȪİȚ ıIJȚȢ ĮȖȡȠIJȚțȑȢ

1

ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER

2

ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. OTA

ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 ȈȊȃȅȁȅ 744.432,36 372.216,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER

ʌİȡȚȠȤȑȢ

3

1.2 ǻȡȐıȘ L311-3 ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 2 ȦȢ İȟȒȢ: 4

ȆǼȇǿȁǾȌǾ ȆȇǹȀȉǿȀȅȊ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǾȈ ȉǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 2 L311-3 ǿįȡȪıİȚȢ, İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ İʌȚıțȑȥȚȝȦȞ ĮȖȡȠțIJȘȝȐIJȦȞ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ǻǾȂȅȈǿǹ ǺǹĬȂȅȁ ȆȇȅȊȆ/ȈȂȅ ǻǹȆǹȃǾ ȉǿȉȁȅȈ ȆǹȇǹȉǾȇǾȈ ȅīǿǹ Ȉ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ǼǿȈ ǼīȀǼȀȇǿȂǼ ǼīȀǼȀȇǿȂ ȃȅȈ ǼȃǾ

ǹ/ǹ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ (Ǽ.ǻ.Ȇ.) LEADER ǹ/ǹ ȆȇǹȀȉǿȀȅȊ: 3 ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǾȈ: ȆĮȡĮıțİȣȒ 22-7-2011 țĮȚ ȫȡĮ 12:00

1

ȉȅȆȅȈ: īȡĮijİȓĮ ǹȞĮʌIJȣȟȚĮțȒȢ ȅȜȣȝʌȓĮȢ (ǹȃȅȁ) ǹ.Ǽ. ȀȡȑıIJİȞĮ ǾȜİȓĮȢ ȂǼȁǾ Ǽ.ǻ.Ȇ. LEADER / ȆǹȇȅȃȉǼȈ:

2

ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ, ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉǼǻȀ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ, ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉǾȈ

ȀȅȇǻȅȆǹȉǾ ǽǹĭǼǿȇǹ

ǴįȡȣıȘ İʌȚıțȑȥȚȝȠȣ ĮȖȡȠțIJȒȝĮIJȠȢ

ǽǹĭǼǿȇǾȈ ȈȍȉǾȇǾȈ

ǴįȡȣıȘ İʌȚıțȑȥȚȝȠȣ ĮȖȡȠțIJȒȝĮIJȠȢ ȝİ țĮIJĮȜȪȝĮIJĮ

5

6

ȉȈȅȁǹȀȅȈ ȆǼȉȇȅȈ

51,695

223.808,71

ȆĮȡĮȕȡȑșȘțİ İʌȓıȘȢ ıIJȘ ıȣȞİįȡȓĮıȘ Ƞ īİȞȚțȩȢ ǻ/ȞIJȒȢ IJȘȢ ǼIJĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ıȣȞIJȠȞȚıIJȒȢ ǹijȠȪ įȚĮʌȚıIJȫșȘțİ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ ĮʌĮȡIJȓĮ ȕȐıİȚ IJȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ

ǹ/ ǹ

Ǽ.ǻ.Ȇ. LEADER (ǹȡșȡȠ 7Ƞ), țȘȡȪııİIJĮȚ Ș ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ıȣȞİįȡȓĮıȘȢ țĮȚ ĮȡȤȓȗİȚ Ș İȟȑIJĮıȘ IJȦȞ șİȝȐIJȦȞ ǾȝİȡȒıȚĮȢ ǻȚȐIJĮȟȘȢ. 1Ƞ) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ʌȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ ȣʌȠȥȒijȚȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ ıIJĮ

1

ʌȜĮȓıȚĮ IJȘȢ 1ȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ ȉȠʌȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ LEADER ǹʌȠijȐıİȚȢ – ȈȣȝʌİȡȐıȝĮIJĮ Ǿ ǼǻȆ ĮijȠȪ ȐțȠȣıİ IJȘȞ İȚıȒȖȘıȘ, ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ IJȘȢ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ IJȠȣ

2

ȈȆȊȇȅȆȅȊȁȅȊ Ȇǹȃǹīǿȍȉǹ

ȆǹȃǹīȅȆȅȊȁȅȊ ȋȇȊȈǹĭȍ

įİȚȖȝĮIJȠȜȘʌIJȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ (ǹȆ 6811/29-6-11) țĮȚ ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȜȠȖȚțȒ ıȣȗȒIJȘıȘ ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ ȠȡȚıIJȚțȠʌȠȚİȓ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ IJȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER

ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. OTA

ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈIJȘȢ –ȉȀ.27055 ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ 1ȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ țĮȚ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50,698

593.369,56

817.178,27

490.306,96

3

īǿǹȀȅȊȂǼȁȅȈ īǼȇǹȈǿȂȅȈ & Ȉǿǹ ȅ.Ǽ.

ǼțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ İȡȖĮıIJȘȡȓȠȣ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȫȞ ȗȣȝĮȡȚțȫȞ ȂİIJİȖțĮIJȐıIJĮıȘ ȕȚȠIJİȤȞȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȐȖȠȣ ǼʌȑțIJĮıȘ ȕȚȠIJİȤȞȓĮȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ ȝİIJĮȜȜȚțȫȞ țIJȚȡȓȦȞ

52,195

45,800

106.955,00

194068,26

64173

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2 271 00 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.ȈȊȃȅȁȅ 2621362430 e-mail: dhkep@dimospyrgou.gr Κ.Α.Π.Η. ΠΥΡΓΟΥ

1.982.954,46

116440,96

ǹ/ ǹ

1

ȀȅȊȇīǿǹȁǹ ǻǾȂǾȉȇǹ

ǴįȡȣıȘ ȆĮȡĮįȠıȚĮțȠȪ țĮijİȞİȓȠȣ

55,195

52.037,46

31222,48

ǼȃȉǹȄǾ

2

ǹĭȅǿ ǻǾȂ. & Ȁȍȃ ĬǼȅǻȍȇȅȆȅȊȁȅ ǿ ȅ.Ǽ.

ǴįȡȣıȘ İıIJȚĮIJȠȡȓȠȣ țĮijİIJȑȡȚĮȢ

39,603

265.882,87

159529,72

1 ǰǼȆǿȁǹȋȍȃ

ǹȃǹȈȉǹȈǿȃǾȈ ȋȇǾȈȉȅȈ

ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȓșȠȣıĮȢ İıIJȓĮıȘȢ & ĮȞĮȥȣȤȒȢ

35,997

281.031,92

168619,15

Ƞ 2 ǰǼȆǿȁǹȋȍȃ

ǼȃȉǹȄǾ

3

22,200

107.167,50

64300,5

ǼȃȉǹȄǾ

ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȓșȠȣıĮȢ İıIJȓĮıȘȢ & ȉȅīǿǹȈ Ƞ 4ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ 34,249 ȃǿȀȅȁǹȅȈȅȁȊȂȆǿǹȈ ĮȞĮȥȣȤȒȢ 281.636,21 168981,73 3 ǰǼȆǿȁǹȋȍȃ A. ǹ.Ǽ. OTA ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ǼȃȉǹȄǾ

ǼȃȉǹȄǾ

1

ȆǹȆǹȈȆȊȇȅȊ ȀǹȁȅȂȅǿȇǹ

2

ǺǹȈǿȁǹȇǹ īǿǹȃȃȅȊȁǹ

įĮʌȐȞȘ 555.221,39 Ǽȣȡȫ Ȃİ ȕȐıȘ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȘȢ ǻȡȐıȘȢ 180.000,00 Ǽȣȡȫ, İȞIJȐııİIJĮȚ Ș Ǽȣȡȫ țĮȚ ȠȚ ʌȡȩIJĮıȘǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȝİ ĮȪȟȦȞȅȁȊȂȆǿǹȈ ĮȡȚșȝȩA. ǹ.Ǽ. 1 ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ 31222,48 OTA ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ OTA ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ

ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEAD

ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ:IJȘȢ ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İȓȞĮȚ İʌȚȜĮȤȠȪıİȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȠȣ ȉȠʌȚțȠȪ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055

ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȊǼ Ȇǹǹ-ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀȅȉǾȉǹ.

ȂİIJȐ IJȘȞ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ ȂİIJȐ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ įȘȝȩıȚĮ IJȘȞ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ į įĮʌȐȞȘ 555.221,39 Ǽȣȡȫ 1.7 ǻȡȐıȘ L313-8

įĮʌȐȞȘ 555.221,39 Ǽȣȡȫ

Ȃİ ȕȐıȘ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȘȢ ǻȡȐıȘȢ 180.000,00 Ǽȣȡȫ,IJȘȢ İȞIJȐııİIJĮȚ Ș Ȃİ ȕȐıȘ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ ǻȡȐıȘȢ 180.000,00 Ǽȣȡȫ, İȞIJȐııİIJĮȚ

ȝİ ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩ 17ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȘȝȩıȚĮȢ 31222,48 Ǽȣȡȫ țĮȚ įĮʌȐȞȘȢ ȠȚ ʌȡȩIJĮıȘ ȝİ ĮȪȟȦȞ įĮʌȐȞȘȢ ĮȡȚșȝȩ 1 ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȘȝȩıȚĮȢ 31222,48 Ǽȣȡȫ ǼȖțȡȓȞİȚ ʌȡȩIJĮıȘ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ ȦȢ İȟȒȢ:

744.432,36

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

55,695

34.763,56

20858,14

ǼȃȉǹȄǾ

54,695

169291,72

101575,03

ǼȃȉǹȄǾ

204.055,28

122.433,17

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 7 ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȊǼ Ȇǹǹ-ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀȅȉǾȉǹ. ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼȊǼ Ȇǹǹ-ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀȅȉǾȉǹ. L313-8 ǿįȡȪıİȚȢ, İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ȆĮȡȠȤȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ IJȠȣ IJȠȣȡȚıȝȠȪ IJȘȢ ȣʌĮȓșȡȠȣ 1.7 ǻȡȐıȘ L313-8 1.7 ǻȡȐıȘ L313-8 ȈȊȃȅȁǿȀ ȈȊȃȅȁǿȀȅ ǻǾȂȅȈǿǹ ǾIJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ Ȉ ǻǹȆǹȃǾ ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢǼȖțȡȓȞİȚ 7 ȦȢ İȟȒȢ: 7 ȦȢ İȟȒȢ: ǺǹĬȂȅȁ ȆȇȅȊȆ/ Ȉ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 7 ǹ/ ȉǿȉȁȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 7 ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ L313-8 ǿįȡȪıİȚȢ, İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ȆĮȡȠȤȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȆĮȡȠȤȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫ L313-8ȅīǿǹ ǿįȡȪıİȚȢ,ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ İʌİțIJȐıİȚȢ, ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȂȅȈ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ǹ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ǹ/ ǹ

1

ǹĬǾȃǹ ȈȉȅȊĭǾ ȅ.Ǽ. 1

1.5 ǻȡȐıȘ L313-5

İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ IJȠȣ IJȠȣȡȚıȝȠȪ IJȘȢ ȣʌĮȓșȡȠȣ IJȠȣ IJȠȣȡȚıȝȠȪ IJȘȢ ȣʌĮȓșȡȠȣ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ȈȊȃȅȁǿȀ ȈȊȃȅȁǿȀȅ ǻǾȂȅȈǿǹ ȈȊȃȅȁǿȀ ȈȊȃȅȁǿȀȅ ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȃȅȈ ǼȃǾ Ǿ Ȉ ǻǹȆǹȃǾ Ǿ Ȉ ǻǹȆǹȃǾ ǺǹĬȂȅȁ ȆȇȅȊȆ/ Ȉ ȉǿȉȁȅȈ ǺǹĬȂȅȁ ȆȇȅȊȆ/Ȉ ǹ/ ȉǿȉȁȅȈ ǼʌȑțIJĮıȘ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȅīǿǹ ȂȅȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ȅīǿǹ ȂȅȈ ǹ ȆȇȅȉǹȈǾȈ țĮIJĮıțȘȞȦIJȚțȠ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼȃȅȈ ǼȃǾ ǼȃȅȈ ǼȃǾ Ȫ țȑȞIJȡȠȣ ǼʌȑțIJĮıȘ ǼʌȑțIJĮıȘ țȑȞIJȡȠȣ țĮIJĮıțȘȞȦIJȚțȠ țĮIJĮıțȘȞȦIJȚțȠ įȚȘȝȑȡİȣıȘȢ 41,994 Ȫ țȑȞIJȡȠȣ & Ȉǿǹ Ȫ țȑȞIJȡȠȣ țȑȞIJȡȠȣ țȑȞIJȡȠȣ ǹĬǾȃǹ ǹĬǾȃǹ 197.628,10 118576,86 ĮșȜȘIJȫȞ ǼȃȉǹȄǾ įȚȘȝȑȡİȣıȘȢ ȈȉȅȊĭǾ 41,994 įȚȘȝȑȡİȣıȘȢ 41,994 ȈȉȅȊĭǾ & Ȉǿǹ & Ȉǿǹ 197.628,10 118576,86 ĮșȜȘIJȫȞ ȅ.Ǽ. ǼȃȉǹȄǾ 197.628,10 118576,86 ĮșȜȘIJȫȞ 1 ȅ.Ǽ.

ȈȊȃȅȁȅȈȊȃȅȁȅ

ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 5 ȦȢ İȟȒȢ:

ȈȊȃȅȁȅ

197.628,10 197.628,10118576,86 118576,86197.628,10

Ȇǹȇǹ

118576,86

ȉǹ ȂǼȁǾ ȉǾȈ Ǽ.ǻ.Ȇ. LEADER+ ȉǹ ȂǼȁǾ ȉǾȈ Ǽ.ǻ.Ȇ. LEADER+ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 5 ȉǹ ȂǼȁǾ ȉǾȈ Ǽ.ǻ.Ȇ. LEADER+ ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ L313-5 ǿįȡȪıİȚȢ, İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ȝȚțȡȒȢ įȣȞĮȝȚțȩIJȘIJĮȢ ȣʌȠįȠȝȫȞ įȚĮȞȣțIJȑȡİȣıȘȢ ȈȊȃȅȁǿ ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ǻǾȂȅȈǿǹ ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȀǹĭȊȇǹȈ ȋǹȇǹȁǹȂȆȅȈ ȀǹĭȊȇǹȈ ȋǹȇǹȁǹȂȆȅȈ ǹȆȅȇȇǿȆȉǼ ȀǾ ǻǹȆǹȃǾ ȆȇȅȊȆ/ȈȂȅ ȉǿȉȁȅȈ ȆǹȇǹȉǾȇǾ ȆǹȇǹȈȀǼȊǹȈ ĭȍȉǿȅȈ ȆǹȇǹȈȀǼȊǹȈ ĭȍȉǿȅȈ ȉǹǿ ǺǹĬȂȅ Ȉ ǹ/ǹ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȀǹĭȊȇǹȈ ȋǹȇǹȁǹȂȆȅȈ ȆȇȅȉǹȈǼǿȈ ȈǼǿȈ ȁȅīǿǹ ǼīȀǼȀȇǿȂǼ ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃ ȂȆȇǿȉǽǿȀǾȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȂȆȇǿȉǽǿȀǾȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȃȅȈ Ǿ ȆǹȇǹȈȀǼȊǹȈ ĭȍȉǿȅȈ ǹȀȇǿǺǼȈ ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ǹȆȅ ȉȅ ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȉǾȈȉȅ ǼǻȆ LEADER ǹȀȇǿǺǼȈ ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ǹȆȅ ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȉǾȈ ǼǻȆ LEADER ǹȞȑȖİȡıȘ 5 ǹȆȅȇȇǿȆȉǼ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȦȞ ȂȆȇǿȉǽǿȀǾȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȀȇǼȈȉǼȃǹ 22-7-11 ȀȇǼȈȉǼȃǹ 22-7-11 ȉǹǿ IJȠȣȡȚıIJȚțȫȞ ǹȀȇǿǺǼȈ ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ǹȆȅ ȉȅ ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȉǾȈ ǼǻȆ LEADER ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ȉȈǹȇȅȊȋǹ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ǼǻȆ LEADER ȆȇȅǼǻȇȅȈ ǼǻȆ LEADER 1 Ȇǹȃǹīǿȍȉǹ țĮIJȠȚțȚȫȞ 62,198 506.865,09 304119,06 ǼȃȉǹȄǾ ǴįȡȣıȘ ȀȇǼȈȉǼȃǹ 22-7-11 İȞȠȚțȚĮȗȠȝȑȞȦȞ ǹȆȅȇȇǿȆȉǼ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ȉǹǿ EΛΛHNIKHǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ∆HMOKPATIA ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ įȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ȂȆǹȁǿȅȊȀȅȈ ȆǹȃǹīȅȆȅȊȁȅȈ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ 4țȜİȚįȚȫȞ 46,449 ∆ΗΜΟΥ 469.099,22ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 281459,53 ǼȃȉǹȄǾ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ǼǻȆ LEADER ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ǴįȡȣıȘ Το καρδιολογικό ιατρείο της ιατρού ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ İȞȠȚțȚĮȗȠȝȑȞȦȞ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ Αθανασοπούλου – Γκόγκερ Σουζάννας 372.216,18 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ įȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ȀǹȇǹȂǹȁǿȀǾ θα παραµείνει κλειστό έως και 29-7-2011 ηµέρα Παρασκευή. ȠȢ 3 ǺǹȈǿȁǿȀǾ 4țȜİȚįȚȫȞ 45,730 Μετά ǼȆǿȁǹȋȍȃ 570.013,80 ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ τον ξαφνικό342008,28 θάνατο 1του πρώην προέδρου του ∆.Σ. ΛεχαιǹȞȑȖİȡıȘ νών Ηλία Αναστασόπουλου συνήλθε εκτάκτως την Το ιατρείο της Παθολόγου ıȣȖțȡȠIJȒȝĮIJȠȢ 28/7/2011 και ώρα 10.00π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ǹȁǼȄǹȃǻȇȅȆȅȊ ∆ήµητρας ∆ήµου IJȠȣȡȚıIJȚțȫȞ Ανδραβίδας –Κυλλήνης και αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της µε αριθ. πρωτ. 2584/15-7-2011 ȁȅȈ 1. Να τηρηθεί ενός354785,48 λεπτού 2σιγή στη µνήµη του αποθανόντος ȠȢ θα παραµείνει κλειστό4από 22-7-2011 έως 29-7-2011. țĮIJȠȚțȚȫȞ 45,472 ǹȇǿȈȉȅīǼǿȉȍȃ ǼȆǿȁǹȋȍȃ 591.309,13 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου

Καλούµε όλες τις δηµότισσες και δηµότες ∆ήµου Πύργου, ηλικίας άνω των 60 ετών, που επιθυµούν να εγγραφούν ως Μέλη στην νέα δοµή Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Π. ή στα γραφεία των τριών ΤΕΩΣ Κ.Α.Π.Η. Πύργου. Με την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, θα πρέπει να προσκοµίσουν: α/ Φωτοτυπία ταυτότητας, β/ Φωτοτυπία πρόσφατου εγγράφου ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, όπου θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας (∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή ∆ΕΥΑΠ κ.λ.π.), γ/ Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας), Για το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, καθώς και για σχετικές πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε, στις παρακάτω διευθύνσεις στον Πύργο Ηλείας: -Γραφεία επιχ/σης –Τ. Πετροπούλου 2 (1ος όρ.) – τηλ: 2621362430 -ΤΕΩΣ Α’ ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ – Ρήγα Φεραίου – τ η λ : 2621034007 -ΤΕΩΣ Β’ ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ – Λ. Κατσώνη 8 – τηλ: 2621032222 -ΤΕΩΣ Γ’ ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ Αλφειού 10 τηλ: 2621022330 και στην ιστοσελίδα: www.dimospyrgou.gr Η α’ περίοδος Εγγραφής Μελών θα διαρκέσει έως την 31η Αγούστου 2011. ∆ικαίωµα εγγραφής έχουν και οι κάτοικοι των ∆.Ε. Βώλακα, Ιάρδανου, Ωλένης. Για την επιχείρηση Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κόκκαλης Νικόλαος Παλαιολόγου Σοφία Παπαδάτος Ιωάννης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ

∆ιαµαρτυρία

προς ΕΑΣ Ηλείας –Ολυµπίας Από το ένα χαράτσι στο άλλο. Μετά το ΟΣ∆Ε µε την εισφορά στον ΕΛΓΑ έρχεται και η Ενωση των αγροτών, δηλαδή η δική µας οργάνωση να επιβάλλει παρακράτηση «εν κρυπτώ» από την απόδοση του ΦΠΑ των αγροτών. Γιατί αυτό; Πού αποσκοπεί η κίνηση αυτή; Πού θα πάνε τα χρήµατα που αρπάζετε κύριοι του ∆.Σ. της ΕΑΣ από τους αγρότες; Θα µας εξηγήσει κάποιος; Υπάρχει κράτος να µας προστατεύσει; Υπάρχει δικαιοσύνη; Σε τόσο βαθιά κρίση ζούµε;

Ψήφισµα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οφθαλµολογικό ιατρείο του

Γαλανόπουλου Αθανασίου θα παραµείνει κλειστό έως και τις 5 Αυγούστου 2011 ηµέρα Παρασκευή.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της µε αριθ. πρωτ. 2582/15-7-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Σεβοπούλου –Ανδρικοπούλου Ιωάννας του Γεωργίου κατοίκου Μηλεών χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 9.245,60 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Πηγάδι» της Τ. Κ. Μηλεών ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους 3208/2003 και 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 81192 , 22966. Πύργος 15-7-2011 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος

țĮ

ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İȓȞĮȚ İʌȚȜĮȤȠȪıİȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȘ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȠȣ ȉȠʌȚțȠȪ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İȓȞĮȚ İʌȚȜĮȤȠȪıİȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȘ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȠȣ ȉȠʌȚțȠ

ȈȊȃȅȁȅ

ǼȃȉǹȄǾ

528.353,08

ȂİIJȐ IJȘȞ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ įȘȝȩıȚĮ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 4 L312-2 ǿįȡȪıİȚȢ İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȆĮȡȠȤȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȈȊȃȅȁǿȀ ȈȊȃȅȁǿȀ ǻǾȂȅȈǿǹ Ǿ ȅȈ ǻǹȆǹȃǾ ǺǹĬȂȅ ȆȇȅȊȆ/Ȉ ǹ/ ȉǿȉȁȅȈ ȆǹȇǹȉǾȇǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȁȅīǿǹ ȂȅȈ ǹ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ȈǼǿȈ ǼīȀǼȀȇǿ ǼīȀǼȀȇǿȂ ȂǼȃȅȈ ǼȃǾ ǴįȡȣıȘ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȠȪ ʌĮȞIJȠʌȦȜİȓȠȣ ǼʌȑțIJĮıȘ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡİȓȠȣ İȚįȫȞ ʌĮȞIJȠʌȦȜİȓȠȣ

880.588,46

ȈȊȃȅȁȅ

1.4. ǻȡȐıȘ L312-2 ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 4 ȦȢ İȟȒȢ:

ȆǹȇǹȉǾȇǾ ȈǼǿȈ

Ƞ

Απουσίες ιατρών

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Σαλµώνης Ασηµακόπουλος Κων/νος

3.304.924,10

ȆǿȃǹȀǹȈȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 6 L313-6 ǿįȡȪıİȚȢ, İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ȤȫȡȦȞ ǼıIJȓĮıȘȢ & ǹȞĮȥȣȤȒȢ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȈȊȃȅȁǿȀȅ ǻǾȂȅȈǿǹ ǺǹĬȂȅȁȅ Ȉ ǻǹȆǹȃǾ īǿǹ ȆȇȅȊȆ/ȈȂ ȉǿȉȁȅȈ ȆǹȇǹȉǾȇǾȈ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȅȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ǼǿȈ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼȃȅȈ ǼȃǾ

ǼȃȉǹȄǾ

ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER

1.1 ǻȡȐıȘ L123 ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 1 ȦȢ İȟȒȢ:

ǴįȡȣıȘ ȝȠȞȐįĮȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İʌȚIJȡĮʌȑȗȚȦȞ 6 ȂǼīǹȈ ǹ.Ǽ. İȜȚȫȞ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

4

ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 6 ȦȢ İȟȒȢ:

1. ǼȖțȡȓȞİȚ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ ĮȞȐ įȡȐıȘ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:

Ȁ. ȌǾĭǿǻǾȈ - ȋ. ȀȇǼȂȊǻǾȈ ȅ.Ǽ.

342148,71

1.6 ǻȡȐıȘ L313-6

ǹĭ.Ȃ. 094092290 – ǻȅȊ: ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȈȊȃȅȁȅȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 408.190,76 244.914,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

570.247,86

ʌȡȠIJȐıİȚȢ 1 țĮȚ 2 ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ 620572,03 Ǽȣȡȫ țĮȚ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ

ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. OTA

4

34,544

Ȃİ ȕȐıȘ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȘȢ ǻȡȐıȘȢ 720.000,00 Ǽȣȡȫ, İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ȠȚ

356021,74

ĮʌȠijĮıȓȗİȚ ȠȝȩijȦȞĮ

ǴįȡȣıȘ ȟȘȡĮȞIJȘȡȓȠȣ įȘȝȘIJȡȚĮțȫȞ ǴįȡȣıȘ ıȣıțİȣĮıIJȘȡȓȠȣ - ĮțIJȚȞȚįȓȠȣ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣIJȚț ȫȞ

ǼȆǿȁǹȋȍȃ

3

įĮʌȐȞȘ 2060253,43 Ǽȣȡȫ. ǼȃȉǹȄǾ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 3 L312-1 ǿįȡȪıİȚȢ İʌİțIJȐıİȚȢ, İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȓ ȕȚȠIJİȤȞȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȈȊȃȅȁǿ ȈȊȃȅȁǿȀ ǻǾȂȅȈǿǹ ȀǾ ȅȈ ǻǹȆǹȃǾ ǺǹĬȂȅ ȆȇȅȊȆ/Ȉ ȉǿȉȁȅȈ ȆǹȇǹȉǾȇǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȁȅīǿǹ ȂȅȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ȈǼǿȈ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼȃȅȈ ǼȃǾ

IJȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȃ. ĬİȠijȚȜȩʌȠȣȜȠȢ

ȃ. Ȇ. ǹȈǾȂǹȀȅȆȅȊȁȅȈ & Ȉǿǹ Ǽ.Ǽ.

ȠȢ

358433,4

ȂİIJȐ IJȘȞ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ įȘȝȩıȚĮ

134285,22

1.3 ǻȡȐıȘ L312-1 : ǼȖțȡȓȞİȚ IJȠȞ ȆȓȞĮțĮ țĮIJȐIJĮȟȘȢ 3 ȦȢ İȟȒȢ:

ǹȆȅȃȉǼȈ: ȋȇȅȃȅȆȅȊȁȅȈ Ȁȍȃ/ȃȅȈ, ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ǼǹȈ ǾȁǼǿǹȈ ȅȁȊȂȆǿǹȈ

3

ǼȆǿȁǹȋȍȃ

597.389,00

Įʌȩ IJȘȞ ǼȊǼ Ȇǹǹ-ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀȅȉǾȉǹ.

ǻǿȅȃȊȈǿȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ǼȃȍȈǾȈ ǺǿȅȀǹȁȁǿǼȇīǾȉȍȃ ǾȁǼǿǹȈ, ȂǼȁȅȈ

2

ȠȢ

38,743

ȈȊȃȅȁȅ

ǼȃȉǹȄǾ

ȈȊȃȅȁȅ

ǹīȇȅȉǿȀȅȊ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȅȊ Ȉȋǿȃȍȃ, īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ, ȂȆȇǿȉǽǿȀǾȈ

1

ȄİȞȠįȠȤİȓȠ ǼʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ǻȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ 3* ǴįȡȣıȘ țĮIJĮȜȪȝĮIJȠȢ ȝȚțȡȒȢ įȣȞĮȝȚțȩIJȘIJĮȢ

İȓȞĮȚ İʌȚȜĮȤȠȪıİȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȘ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȠȣ ȉȠʌȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ

ǼȁȁǹǻȅȈ ǹȃȉǿȆȇȅǼǻȇȅȈ, ȆǹȇǹȈȀǼȊǹȈ ĭȍȉǿȅȈ, ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ

ǹ/ ǹ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ǹĭȅǿ ǹȇȉ ǻǹȇǽǼȃȉǹ ȅ.Ǽ.

ǼǻȆ L, ȀǹĭȊȇǹȈ ȋǹȇǹȁǹȂȆȅȈ, ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ ǻȊȉǿȀǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹȉǹȄǾȈ 1 L123-Į ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ǹȟȓĮȢ IJȦȞ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȈȊȃȅȁǿȀ ȈȊȃȅȁǿȀȅ ǻǾȂȅȈǿǹ Ǿ Ȉ ǻǹȆǹȃǾ ǺǹĬȂȅȁ ȆȇȅȊȆ/ȈȂ ȉǿȉȁȅȈ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȅīǿǹ ȅȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼīȀǼȀȇǿȂ ǼȃȅȈ ǼȃǾ ǴįȡȣıȘ ıȣıțİȣĮıIJȘȡȓȠȣ IJȣʌȠʌȠȚȘIJȘȡȓȠȣ ȆȠȚȠIJȚțȫȞ ȁǹȂȆȇȅȆȅȊȁȅȊ ĮȖȡȠIJȚțȫȞ ǹĬǹȃǹȈǿǹ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ 56,150 236.156,90 118078,45 ǼțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ ȠȚȞȠʌȠȚİȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ Ȋǿȅǿ ǿ. ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȋȇǿȈȉȅȆȅȊȁȅȊ ȅ.Ǽ. ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ 51,660 219.412,96 109706,48 ȂİIJİȖțĮIJȐıIJĮıȘ - ǼʌȑțIJĮıȘ ȝȠȞȐįĮȢ IJİȝĮȤȚıȝȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ țȡȑĮIJȠȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȀȁǾȂǹȃȉǿȇǾȈ țȡİĮIJȠıțİȣĮıȝȐ ȆǹȃǹīǿȍȉǾȈ IJȦȞ 34,080 288.862,50 144431,25

ȃȅȈ Ǿ ǹȞȑȖİȡıȘ 5 ĮȞİȟȐȡIJȘIJȦȞ ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 IJȠȣȡȚıIJȚțȫȞ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ȉȈǹȇȅȊȋǹ țĮIJȠȚțȚȫȞ 62,198 Ȇǹȃǹīǿȍȉǹ 506.865,09 304119,06 ǼȃȉǹȄǾ ǴįȡȣıȘ İȞȠȚțȚĮȗȠȝȑȞȦȞ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ įȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ȆǹȃǹīȅȆȅȊȁȅȈ 4țȜİȚįȚȫȞ 46,449 ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ 469.099,22 281459,53 ǼȃȉǹȄǾ ǴįȡȣıȘ İȞȠȚțȚĮȗȠȝȑȞȦȞ İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ įȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ ȀǹȇǹȂǹȁǿȀǾ ȠȢ 4țȜİȚįȚȫȞ 45,730 ǺǹȈǿȁǿȀǾ 570.013,80 342008,28 1 ǼȆǿȁǹȋȍȃ ǹȞȑȖİȡıȘ ıȣȖțȡȠIJȒȝĮIJȠȢ ǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȈ A. ǹ.Ǽ. OTA ǺǿǺȁǿȅ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǼȍȃ IJȠȣȡȚıIJȚțȫȞ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ LEADER ǹȁǼȄǹȃǻȇȅȆȅȊ ǹĭ.Ȃ. ȀȇǼȈȉǼȃȍȃ ȁȅȈ 094092290 – ǻȅȊ: İʌȚʌȜȦȝȑȞȦȞ ȠȢ ȀȇǼȈȉǼȃǹ ȃ.ǾȁǼǿǹȈ –ȉȀ.27055 țĮIJȠȚțȚȫȞ 45,472 ǹȇǿȈȉȅīǼǿȉȍȃ 591.309,13 354785,48 2 ǼȆǿȁǹȋȍȃ

2. Να κατατεθεί στεφάνι 3. Να παραβρεθεί σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη νεκρώσιµη τελετή 4. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του 5. Να επιδοθεί ψήφισµα στον τοπικό Τύπο µε το παρακάτω περιεχόµενο. Για το ξαφνικό θάνατο του αείµνηστου αγαπηµένου µας πρώην συναδέλφου Ηλία Αναστασόπουλου , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ανδραβίδας –Κυλλήνης εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του, ως ελάχιστη ένδειξη τιµής και αναγνώρισης για τη µεγάλη προσφορά του στο ∆ήµο Λεχαινών και γενικότερα στην τοπική κοινωνία. Ο ∆ήµαρχος Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Τα Μέλη

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 2615/19-7-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Νικολάου Mπιλάλη του Χρήστου κατοίκου Πειραιά χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 10.622,37 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Σινεπρέµι» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Μηλεών ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας του Ν. Ηλείας ως µη ∆άσος, µη ∆ασική έκταση µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους 3208/2003 και 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 22966 και 26746. Πύργος 19-7-2011 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Σεβοπούλου –Ανδρικοπούλου Ιωάννας του Γεωργίου κατοίκου Μηλεών χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 12.939,46 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα Λιβάδι» της Τ. Κ. Μηλεών ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους 3208/2003 και 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 81192 , 22966. Πύργος 15-7-2011 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος

Αναγνώριση Σωµατείου Με την υπ’ αριθµ. 136/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αµαλιάδας (εκουσία δικαιοδοσία) αναγνωρίστηκε ΣΩΜΑΤΕΙΟ µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» µε έδρα την Τ/Κ Λυγιάς της ∆/Ε Βαρθολοµιού του ∆ήµου Πηνειού Νοµού Ηλείας µε σκοπό τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των µελών του – αλιέων κλπ. ∆/Κ Αµαλιάδας ∆ήµου Ηλιδας 25 Ιουλίου 2011 Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος Αντώνιος Πατρινός

Ǽ


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 ---------------------------------

.HONDOS CENTER. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για το κατάστηµα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 26210/22111. ΜΑΣ9727 --------------------------------. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, τεχνοτροπίες, µερεµέτια, λούστρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ παντός τύπου µονώσεις, κος Γιάννης. Πληρ. τηλ. 6945125693. ΜΑ2299 -----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ καλή για οικιακές εργασίες. Τηλ. 26220-22586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ

(από 21 έως 30 χρονών) που:

να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να έχει άδεια οδήγησης (υποχρεωτικά)

για νυχτερινή απασχόληση στο τµήµα εκτύπωσης – διανοµής της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ». Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στα γραφεία της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», Θεµιστοκλέους 13 ή στο email: patrispy@otenet.gr Σηµ.: Πληρ. από το τηλέφωνο δε δίδονται.

----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για νυχτερινή εργασία σε καφετέρια στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6983781128. ΜΑ2604 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για βοηθός µάγειρα στο camping Κουρούτας. Τηλ. 2622022901, 6973781880. ΜΑ2603 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ για εγκαταστάσεις σταθµών βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Πληροφ. 6976242815. ΜΑ2597 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ για να εργασθεί ως τεχνικός στο τεχνικό τµήµα της Καπνίσης Security. Τηλ. 2621023075. ΜΑ2601 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ απόφοιτος ΤΕΙ. Τηλ. 6936670714. ΜΑ2625 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΑΦΕΑΣ αυτοκινήτων από φανοβαφείο στον Πύργο. Τηλ. 6977677124. ΜΑ2627 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ εµφανίσιµη ΚΟΠΕΛΑ µε εµπειρία, για εργασία στη Γαστούνη για cafe. Τηλ.6975946846. ΜΑ2630 --------------------------------. ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων. Πληροφ. τηλ. 6947679317. ΜΑ2631 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ µε ειδίκευση ή χωρίς για χειρισµό LASER σε Ιατρικό Κέντρο. Πληρ. τηλ. 6955803998. ΜΑ2643 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για την ψησταριά «ΚΟΥΚΛΙ». Πληρ. εντός του καταστήµατος, Πατρών 40.ΜΑ2637. ---------------------------------

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για το καφέ «Απάγκιο» στον Πύργο, Πατρών 24. Πληρ. τηλ. 6974807041. ΜΑ2588

. ∆ΕΞΙΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

ΜΑΣ5113

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

Καλός µε µεγάλη εµπειρία επιθυµεί να αναλάβει ιερόν αναλογιον. Πληρ. 6 9 7 8 1 6 4 0 0 2 , 2622029934, κος ∆ιονύσης ΜΑ2206

. ΖΗΤΕΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΠΕΛΑ

άνω των 25 ετών µε προϋπηρεσία στον καφέ, Ελληνίδα για απογευµατινή εργασία για το coupa cafe στον Πύργο. Τηλ. επικ. 6981557919. ΜΑ2610

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Mε την 30ετή πείρα µας 50 τ.µ. δυάρι, 1ος όροφος, περιοχή Αγροτικής Τραπέζης, τιµή 52.000 ευρώ, ας δώσουµε θα 300 σευρώ. 5 ετών, ενοικιασµένο 49 τ.µ., 4ος όροφος οπλησίον ποιΝοµαρχίας αδήπµεοαυτόνοµη τε θέρµανση, τιµή 50.000 ευρώ. ροφο3ος ρόροφος ία σ χετθέρµανση, ικά θυροτη80 τ.µ. 3ηπ µελ δύοη υπνοδωµάτια, αυτόνοµη λεόραση κ.λ.π., τιµή τ 80.000. µε ο ακίνητό σας 43 τ.µ. πλησίον Εφορίας ενοικιασµένο 300 ευρώ, 5 ετών, τιµή 50.000 ευρώ. 76 τ.µ., 3η, 2ος όροφος, µικρή οικοδοµή µε δύο υπνοδωµάτια. Πλήρως ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, τιµή 75.000 ευρώ. 59 τ.µ. καινούριο, 2ος όροφος, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 1250 ανά τ.µ. ∆ιώροφο 90 τ.µ. ισόγειο 90 τ.µ., 1ος όροφος ενοικιασµένα και τα δύο µε αυτόνοµη θέρµανση σε οικόπεδο 210 τ.µ., τιµή 150.000 ευρώ. Βίλα 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα µε τζάκι, ηλιακό, 3 γκαράζ, µπάρµπεκιου σε έκταση 1.500 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κρεστένων, τιµή 250.000 ευρώ. ∆ιώροφο στην οδό Ερµού µαγαζί 70 τ.µ. περίπου, επάνω δυάρι διαµέρισµα και πατάρι, τιµή 170.000 όλο. Μονοκατοικίες (2) µεζονέτες γιαπί στα τούβλα στην οδό Ζαΐµη, 180 τ.µ. έκαστη. Αγιος Ανδρέας µπροστά στη θάλασσα 100 τ.µ. σπίτι µε 360 τ.µ. οικόπεδο, τιµή 170.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Οικόπεδο άρτιο οικοδοµήσιµο 800 τ.µ. επί της Αγίας Μαρίνης, τιµή 80.000 ευρώ. Οικόπεδο 210 τ.µ. στην οδό ∆εληγιάννη, ΣΟ∆ 1,8, τιµή 110.000 ευρώ. Οικόπεδο 215 τ.µ. επί της οδού Αλφειού πλησίον ΚΤΕΛ 12 µ. πρόσοψη Σ.∆. 2, τιµή 70.000 ευρώ. Οικόπεδο 130 τ.µ. πάροδος Γιαννιτσών µε παλαιά οικία 48 τ.µ., τιµή 45.000 ευρώ. 2.850 οικόπεδο επί της Αγίου Γεωργίου κατάλληλο για κάθε χρήση δίδεται και αντιπαροχή. 200 τ.µ. οικόπεδο Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη γωνία τιµή 100.000 ευρώ. Οικόπεδα 10 στρέµµατα στην οδό Ελλ. Στρατιώτη κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. 600 τ.µ. οικόπεδο πλησίον ΝΕΟΥ ΙΚΑ άρτιο οικοδοµήσιµο Σ.∆. 1,4 τιµή 90.000 µε πρόσοψη σε άσφαλτο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4 στρεµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου (Ανθόπυργος) τιµή 55.000 ευρώ. 4 στρέµµατα στα Καβασιλάκια άρτιο οικοδοµήσιµο τιµή 70.000 ευρώ. Λαστέικα – Άγιος Γεώργιος 1.500 τ.µ. εντός οικισµού κτίζει 400 µέτρα οικοδοµή, τιµή 50.000 ευρώ. Βυτινέικα 6,2 στρεµ. τιµή 17.000 ευρώ. Αγιος Ανδρέας 7 στρέµµατα µε θέα θάλασσα, τιµή 200.000 ευρώ. 10 στρέµµατα πωλούνται και 5 µπροστά στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου, 120 µέτρα πρόσοψη και 5 στρέµµατα πίσω. Τιµή όλα µαζί 150.000 ευρώ ή το µπροστά 100.000 ευρώ και το πίσω 60.000 ευρώ. Αγιος Ιωάννης 3 αγροτεµάχια από 4 στρέµµατα έκαστο. Κατάλληλο για κάθε χρήση τιµή 100.000 ευρώ. 6 στρέµµατα επί ασφάλτου Καταραχίου µε µεγάλη πρόσοψη και πολλά άλλα αγροτεµάχια σε διάφορες περιοχές καθώς και παραθαλάσσια. ΜΑΓΑΖΙΑ 105 τ.µ. µαγαζί µε υπόγειο, πατάρι επί της Υψηλάντου. 150 τ.µ. µαγαζί επί της 28ης Οκτωβρίου µε 150 τ.µ. υπόγειο, ενοικιασµένο 1.300 ευρώ. 70 τ.µ. µαγαζί επί της Γρηγορίου Ε’ πίσω από Αγροτική Τράπεζα, Μανωλοπούλου, τιµή 2.500 120 τ.µ. µαγαζί επάνω στην Γρηγορίου Ε’. 32 τ.µ. γωνιακό µαγαζί µε 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι, 32 τ.µ. κατάστηµα δίπλα από γωνία, πωλούνται και τα 2 µαζί ή και µόνα τους.

ΜΑΣ3076

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ – ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ για εµπορική επ/ση. Πληρ. τηλ. 6932434264. ΜΑ2660 --------------------------------. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µέσω Η/Υ, γνώστης AUTOCAD, CADWARE και ARCHICAD µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και συµµετοχή σε µεγάλα υλοποιήσιµα έργα ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε τεχνικό γραφείο, πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους µηχανικούς... Αναλαµβάνει σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3D παρουσίαση – απείκονιση, 3D φωτορεαλιστική κίνηση). Προετοιµασία πολεοδοµικού φακέλου. Πληρ. τηλ. 6946969860. ΜΑ2661 --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υδραυλικές βλάβες, επισκευή – συντήρηση εξοχικών παραθαλάσσιων κατοικιών. Επισκευή και τοποθέτηση πλακιδιων. Βάψιµο και επισκευές ρωγµών. Κατασκευή και συντήρηση τζακιών. Πληρ. κος ∆ηµήτρης, τηλ. 6982953357. --------------------------------. ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ERP «ATLANTIS SINGULAR LOGIC) SGL, βάσεις δεδοµένων ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για µηχανική υποστήριξη εταιρειών. Πληρ. τηλ. 6934382778.

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µε το προσωπικό του σοβατίσµατα, επισκευές, µερεµέτια και χρώµατα, και περιφράξεις. Άµεση εξυπηρέτηση, προσιτές τιµές. Πληροφ. τηλ. 6983461058. ΜΑ2636

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «Laserline Clinics»

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

αισθητικός µε προϋπηρεσία. Για πληροφορίες στο τηλ. 6955803998 κος Σιδεράκης. ΜΑ2609.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Στην Αµαλιάδα µεγάλη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

35 τ.µ. στον 4ο όροφο µε a/c, ηλιακοθερµοσίφωνα και θέση στάθµευσης σε πιλοτή, Επτανήσου και 25ης Μαρτίου. Τηλ. 6945440309. ΜΑ9606.

--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 3ΑΡΙ, 4ου ορόφου, νεόκτιστης πολυκατοικίας, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός. Πληρ. τηλ. 6937466337. ΜΑ2657

. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στην Καταραχίου µε 3 υπνοδ., µε τζάκι, 2 µπάνια, τεράστιες βεράντες κ.α. καινούρια. Πληρ. 6936728070. ΜΑ2343

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ

κάτω από το Επαρχείο, επί της Κολοκοτρώνη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ., µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα µε πάσο, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6 9 7 7 2 9 9 4 2 9 , 2109888811 µετά τις 13.00. ΜΑ9912.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Στο κέντρο του Πύργου, επιπλωµένη χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στα 26210-20466 και 6984644544. ΜΑ2551

. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον, Νεόφρονος 1921, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621033971 και κιν. 6977977598. ΜΑ2009

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

στη Σκαφιδιά. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 4 0 1 7 , 6937535375. ΜΑΣ9846

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 50 τ.µ.

Αυτόνοµη θέρµανση και 2 a/c, επιπλωµένη µε κουζίνα και ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, χωρίς κοινόχρηστα στην Μπελούση 6Α. Τηλ. 2 6 2 1 0 2 9 9 5 1 , 6 9 4 5 9 4 1 8 0 2 , 6936547900. ΜΑ2606

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη- ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις 1ο όροφο, πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο κοιτώνες – σαλόνι – κουζίνα WC. Πληρ. στο κινητό 6974640648.ΜΑΣ9705.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ Υ Α ΡΙ

47 τ.µ. δύο δωµατίων, στον 3ο όροφο, ηλιόλουστο, ανεξάρτητο µε ατοµική θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37, Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ2296.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:

α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΜΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, ένα σαλόνι επιπλωµένο, µε µεγάλη κουζίνα επιπλωµένη, ένα χολ και αποθήκη µε κεντρική θέρµανση. Παραχωρείται και για συγκατοίκηση. β) ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ, επιπλωµένο + ηλ. συσκευές γ) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη Θεοτόκη 3, έναντι 2ου δηµ. σχολείου Πύργου και Νοµαρχίας. Πληρ. τηλ. 26210/22471, ώρες καταστηµάτων και 26210/22882, όλες τις ώρες. ΜΑ2283

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. επιπλωµένη, καινούρια, µε αυτόνοµη θέρµανση και νερό, Παλαιολόγου 47 Πύργος. Τηλ. 6972404614, 2621028356. ΜΑ5635 --------------------------------ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35µ² στον 3ο όροφο ανεξάρτητη, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932327760. ΜΑ2656 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ., καινούρια, πλήρως εξοπλισµένη µε αυτόνοµη θέρµανση, στην Καπ. Γιώργη και Υψηλάντου στον Πύργο. Τηλ. 6932084915. ΜΑ5636 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Τηλ. 6937085377. ΜΑ9392. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 δίχωρες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ανεξάρτητες, µε κλιµατισµό, χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Πλήθωνος 20, στον Πύργο. Πληρ. 6974936734, 6974034180. ΜΑ5660 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ καινούρια πλήρως επιπλωµένα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. 2621027490. ΜΑ9308. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην Αµαλιάδα 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, τέρµα Ναυαρίνου, δίπλα στο καινούριο τεχνικό λύκειο, µε αυτόνοµη θέρµανση, parking, τέντες γύρω γύρω. Τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ2594 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια 1ου ορόφου, 1η ενοικίαση, αυτόνοµη θέρµανση, χαµηλά κοινόχρηστα, πάρκινγκ. Τηλ. 6983198731. ΜΑ2584 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένη, στην Αµαλιάδα, µε a/c. Τηλ. 6936753692. ΜΑ2564 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 µ2 επιπλωµένη, στην Τρικούπη 15 στον Πύργο. Τηλ. 2621033296, 6936668302. ΜΑ2341 ----------------------------. Στην Αµαλιάδα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 3ου ορόφου, 35 µ2, επιπλωµένη, ανεξάρτητη, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ. Τηλ. 6932327760. ΜΑ2308 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6937085377.ΜΑ9392. --------------------------------. ΑΘΗΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ² στοά Ηλίσια, Αβίδου 77 (πλ. Πανεπιστηµίου) µόνο σε φοιτητές – φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 26210/34817, 6934303148. ΜΑ2191 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, Μαγνησίας και Τ. Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6978184760. ΜΑ2178 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο του Πύργου κοντά στα ΤΕΙ. Κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑΣ9620 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: 1) 2ΑΡΙ επιπλωµένο µε ηλιακό, µε a/c , τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 55 µ², διαµπερές, 2) 3ΑΡΙ 67µ² µε ηλιακό, µε a/c, µε τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές πολυτελούς, κατασκευής χωρίς κοινόχρηστα, Όθωνος Αµαλίας 24,

πεζόδροµος Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6977265767, 2610/27055. ΜΑ2134 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα – Περγάµου 56, 40 µέτρα από το σταθµό ΜΕΤΡΟ Αττικής, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ καινούριο στον 5ο όροφο, πρώτο ρετιρέ 45µ2, µε αποθήκη στο υπόγειο και µε φυσικό αέριο, νυχτερινό τιµολόγιο ∆ΕΗ και δυνατότητα πάρκινγκ. Πληροφορίες: 6932-685815. ΜΑ2611 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΑΚΙ επιπλωµένο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6977983526. --------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ., 4ου ορόφου, στην πλατεία Ξυστρή (πλησίον), κοντά σε ΤΕΙ, ΚΤΕΛ, πολυτελής κατασκευή, αυτόνοµη θέρµανση, απεριόριστη θέα, εξασφαλισµένο πάρκινγκ, τιµή 330 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6938087431. ΜΑ2591 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C, ισόγειο και χωρίς κοινόχρηστα, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ. Πληρ. τηλ. 26220/26214, 6974190980. ΜΑ2278 --------------------------------. Στην Αµαλιάδα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) επιπλωµένο διαµέρισµα 55 µ2, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, a/c και τέντες. β) ∆ιαµέρισµα 67 µ2 µε ηλιακό, µε ρυθµιζόµενη θέρµανση, a/c και χωρίς κοινόχρηστα. Όθωνος Αµαλίας 25 άνωθεν «Επώνυµο» και τα 2 διαθέτουν ηχοµόνωση. Τηλ. 6977265767, 2610-277055. ΜΑ2347 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα 2ΑΡΙ µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler και a/c. Τηλ. 6982503738. ΜΑ2547 --------------------------------. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-14 και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην Αρχ. Ολυµπία, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ2179 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46µ², πολυτελές στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948040153. ΜΑ2167 ---------------------------------

TΡΙΑΡΙΑ .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12.ΜΑΣ8279. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αρχ. Ολυµπία ∆.∆. Πλατάνου ΟΙΚΙΑ, 3 υπνοδωµάτια, κουζίνα, καθιστικό, καλοριφέρ, a/c 2, τζάκι. Τηλ. 2624023106, 2102710785, 6932719422, ώρες καταστηµάτων. ΜΑ2620 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Λέτρινα (Σπιάντζα) παραθαλάσσια επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. Αύγουστο και Σεπτέµβρη. Τηλ. 6932662476. ΜΑ2548. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 3ου ορόφου Γορτυνίας 40. Τηλ. 2621033166. ΜΑ2612 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα διπλοκατοικίας µε πράσινο περιβάλλον δύο δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, καλοριφέρ, ηλιακό, lux κατασκευής, Καταραχίου 54. Τιµή 370 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 2621027900 ή 6974271627. ΜΑ2613 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου 3ΑΡΙ δίπλα στον Α’ λύκειο στον Πύργο. Τηλ. 26210-27884, 34088. ΜΑ2235.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΑ2004

2 δωµατίων µε κουζίνα επιπλωµένο και µη µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και αιρκοντίσιον, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ .τηλ. 26210/27440, 6932645377. ΜΑ2652

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ στη ∆εληγιάννη 38, Πύργος. Πληρ. τηλεφ. 2621095138, 6976835764. ΜΑ2580 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα ΤΡΙΑΡΙ µε δική του θέρµανση – ηλιακό – aircondition. Πληρ. τηλ. 26250/31967, 6973454075. ΜΑ2658 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Τσαλδάρη και Υψηλάντου γωνία 3ΑΡΙ, 1ου ορόφου σε νεόδµητη οικοδοµή. Πληρ. τηλ. 26210/54650, 6932291818. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ ισογείου – Α’ ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, θέση parking – καινούρια, Αλφειού 50, στον Πύργο. Τιµή 300 ευρώ ισογείου, τιµή 320 ευρώ Α’ ορόφου. Τηλ. 6977085246. ΜΑΣ9597. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επί της οδού Ιφίτου 3, έκτασης 90 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 2621033555 και 6936771104. ΜΑ2177 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ, ισόγειο και 1ου ορόφου, στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/27778, 6977986786. ΜΑ2640 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ επί της ∆εληγιάννη 8 στον Πύργο, αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη κουζίνα, διαµπερές, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, 6977330432. ΜΑ2209 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 µ2, 3αρι, 3ου ορόφου, διαµπερές, Μάθιου 5, κατάλληλο και για επαγγ/κη χρήση. Τηλ. 2621029895, 6945938452. ΜΑ2306 -----------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην παραλία (100µ. από θάλασσα) Επιταλίου, επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., µε κήπο. Πληρ. τηλ. 6973026072. ΜΑ2559 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δίπατη 85µ2, 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, τζάκι, επιπλωµένη, κήπος µε δένδρα, κοινόχρηστη πισίνα, 350 ευρώ/µηνιαίως. Τηλ. 6930798955. ΜΑ2565

TEΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής, Γερµανού 27, Πύργος, 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3υ/δ, 1 µπάνιο, 1 W/C, αποθήκη, πλήρως εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνα – τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. 26210/22879, κιν. 6945267085. ΜΑ2251. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 1ος όροφος, 3 υ/δ, µπάνιο, WC, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Τηλ. 2621022172, κιν. 6979913618. Περιοχή Χαλικιάτικα. ΜΑ2240 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµπερές ΤΕΣΣΑΡΙ 4ου ορόφου, φρεσκοβαµµένο, αυτόνοµη θέρµανση, στα Χαλικιάτικα. Τηλ. 6945701155. ΜΑ2303. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 130 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2638 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115 τ.µ., Αυγερινού Πετραλιά 11 στον Πύργο, 2 υπνοδωµάτια, σάλα, µπάνιο, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6977706440. ΜΑ2639 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ καινούριας κατασκευής, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, ηλιακός θερµοσίφωνας, 2 WC, αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου. Πληρ. τηλ. 2621031089, 6975711064. ΜΑ2012. --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 3 υ/δ, 5ετίας, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, πολλά extra. Πληρ. τηλ. 6937884360. ΜΑ2659

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

επιπλωµένα και µη, πανταχόθεν ελεύθερα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/34132, κιν. 6982831787. ΜΑ2651


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

18

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή, µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε 1 στρέµµα οικόπεδο στο Καταράχι. Πληρ. τηλ. 6934/342699, κ. Κώστα, 6932955472, κ. Στάθη.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ΑΡΙ 118 µ2 τέρµα Καραϊσκάκη, µε αυτόνοµη θέρµανση, στον Πύργο, µεγάλες βεράντες και αποθήκη 40 µ2. Τηλ. 6988544351. ΜΑ2598

ΣΠΙΤΙΑ

τηλ. 6938848098. ΜΑ2261 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75µ² σε οικόπεδο στην Αλφειούσα (στο δρόµο της αγοράς). Χρειάζεται επισκευή σκεπής και πορτοπαράθυρα. Πληρ. τηλ. 6995725339. ΜΑ2264 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε µοναδική τοποθεσία που παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια επί της εθνικής οδού, 5ο χλµ. από τον Πύργο Ηλείας ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σύγχρονης τεχνολογίας για τρεις οικογένειες και υπόγειο σε 2,5 στρέµµατα γεµάτα φρουτόδεντρα και ελιές µε πολλά extra. Πληρ. τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ2256 -----------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, ∆ερβενακίων 63 στον Πύργο, 116 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6937150006.ΜΑ2290 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2ος όροφος, στον Πύργο. Τηλ. 6945391440, 2621028050. ΜΑ2577 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη θέση Ντόµπρινο Λαστεΐκων ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, ισόγειος 112 τ.µ. µε άδεια επέκτασης ενός ακόµη ορόφου σε έκταση 4.200 µέτρων. Πληροφορίες: 6932.457.811, 6937.151.054, παρακαλώ µόνο σοβαρές

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ∆ΥΟ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε διώροφο κτίσµα, 1ος όροφος 77,5 τ.µ., 2ος όροφος 77,5 τ.µ. σε οικόπεδο 880 τ.µ. µε θέα. Ανταλλάσσεται µε εξοχική κατοικία στην Αττική. Πληρ. τηλ. 6 9 3 7 6 1 3 1 0 8 , 210/7794610. ΜΑ4629.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ξυλοκέρα σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673 ή 6972707170.ΜΑ9570.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ² σε καλή τιµή, α’ ορόφου στη Ζαχάρω Ηλείας. Πληρ. τηλ. 27610/23819, 6946712684. ΜΑ2219

προτάσεις. ΜΑ2596 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ. 6971891292 και υπόγειο. ΜΑ9251. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου, 80 τ.µ. και 40 τ.µ. ηµιτελή και αέρας 3ου ορόφου, 131 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, 2003 όλα µαζί 80.000 ευρώ, στην περιοχή ∆εξαµενής. Τηλ. 2106466989, 6944855444. ΜΑ2622 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 230 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Μέσα σε 2,5 στρέµµατα περιφραγµένη ανάµεσα Γαστούνη- Παλαιοχώρι, µε ρεύµα-νερότηλέφωνο σε µεγάλη ευκαιρία (35.000 ευρώ) λόγω ασθενείας. Τηλ. 6984510664 και 2623033573. ΜΑ2650

θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Χτίζονται ακόµα 114 τ.µ. ∆ιαµορφωµένος χώρος στον κήπο για πισίνα. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2642

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ., αποθήκη, πάρκινγκ, 4ος όροφος, πλατεία Πλαστήρα, στη στρογγυλή του Μανωλόπουλου. Αντιπαροχή ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6979233367.ΜΑ2654

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 700 µ2 το καθένα, χτίζονται τα 200 µ2 (µαζί ή ξεχωριστά) επί του κεντρ. δρόµου ΠύργουΒουνάργου (∆ηµ. Σχολείο) κατάλληλο για σπίτι-κατάστηµα. Τηλ. 2 6 2 1 0 4 1 6 2 2 , 6977292696. ΜΑ2589

Στο Καρδιακαύτι ΟΙΚΙΑ νεόχτιστη αντισεισµικής κατασκευής, µέσα σε µεγάλο οικόπεδο. Πληρ. κ. Παπαγιάννη Μάνια 6948628034. ΜΑ2534

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΜΑΧΟΥ ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΣΤΡ.ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΤΙΜΗ 45000. ΝΙΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7500 Τ.Μ.-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 55000. ΝΙΟΧΩΡΙ 14 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΒΙΛΕΣ ΓΑΛΕΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 25.000 ΤΟ ΣΤΡ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ Κ.Λ.Π.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ. 2ου ορόφου, έναντι νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9839

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 145 µ2, ∆ιάκου 19, στον Πύργο. Πληροφορίες τηλέφωνο: 2621033853, Πύργος και 2102843952 Αθηνών. ΜΑ2569 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 µ2 στην Αµαλιάδα, άρτιο και οικοδοµήσιµο, 60.000 ευρώ. Τηλ. 6976697887. ΜΑ2575 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη µετά Σταφιδάµπελου 1850 µ2 εντός σχεδίου στο Σώπι Ηλείας στην τοποθεσία ∆υσταυρος επί της Επαρχιακής οδού Καράτουλα – Σώπι. Τηλ. 6977448813. ΜΑ2583 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιµή ευκαιρίας στη Ζαχάρω ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.244 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο απέναντι του δηµαρχείου. Τηλέφωνο 2610774607, κινητό 6946667728. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 258 τετραγωνικά, στην οδό Μπελούση και Γορτυνίας 16, συντελεστής δόµησης 2. Τιµή 68.000 ευρώ. Περιοχή ∆εξαµενή, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. 2621025689. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2,5 στρεµµάτων µε 75 ελιές στην περιοχή Αγ. Θεοδώρου Επιταλίου, σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6974774515. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη θέση Κούβελος 1140 τ.µ., γίνονται και δύο οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ2641

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑ-

ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.

ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 Τ.Μ. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ 130.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ Α ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, MILLE ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000

ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ Σ.∆.1 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 85.000.ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 65.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ SHELL ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 14Ο.ΟΟΟ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000.Σ.∆.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ521

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ στην περιοχή «Γκαγκάδι» Σκαφιδιάς 10,50 στρ. µε νερό. Πληρ. τηλ. 6937017345, 6944740285. ΜΑ2193 --------------------------------. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη Μαραθιά περιφραγµένο µε γεώτρηση, δένδρα, άδεια µικρής οικοδοµής, είσοδος έτοιµη, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ευκολίες, οικόπεδο στο κέντρο της Αµαλιάδας ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ 500 µ2, συν. 2 κτήµα φάρµα 7.250 µ2, όλο περιφραγµένο, διαµπερές, γεµάτο δένδρα, ρεύµα ΙΙΙ, γεώτρηση, βίλα διώροφη, διπλοκατοικία, 70+70 µ2 +70 κελάρι, χτίζει άλλα 120 µ2. Περιοχή Παπακασελα, µετά την Ε.Ο. προς θάλασσα Κουρούτας. Τηλ. 6936496522. ΜΑ2550. -----------------------------

εντός σχεδίου (ελιές – πορτοκαλιές – νερό) και µε πανοραµική θέα στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6934782383. ΜΑ2282

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 στρ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη Αµαλιάδας

µονοκατοικία 113µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες κ.α.

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

Στο Αρκούδι- Λουτρά Κυλλήνης 152 τ.µ., συντελεστής δόµησης 1,2 , 100 µέτρα από την ακτή µε απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Τηλ. 6932546823. ΜΑ2532

754 µ2 εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, στον Πύργο Ηλείας, στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Τηλ. 697.40.11.113. ΜΑ2046.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα στην οδό ∆εληγιάννη, έναντι ξενοδοχείου ΙΛΙ∆Α. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑ2035 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 280 τ.µ. στο 3ο χλµ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (κτίριο που στεγάζεται η MERCEDES). Πληρ. τηλ. 6945754749 – 6932561644. ΜΑ2595 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. µε πατάρι, Κανάρη 12, Πύργος, σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 2621035523, ώρες βραδινές από 21:00 έως 12:00.ΜΑ5634

στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τµ. Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Ερµού 33, 42 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/37329, 6993980971. ΜΑΣ9880

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200 µ2, 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατάκολο. β) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µέτρα, εκτός σχεδίου. Πληρ. τηλ. 2621041622, 6977292696. ΜΑ9107.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800 µ2 µε οικία 25 µ2, στη Σπιάντζα, περιφραγµένο µε φως –νερό. Τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6938062056. ΜΑ2600

α) Έκταση 35 στρεµ. επί της Ε.Ο. Πύργου – Αµαλιάδας, θέση Μεσολογγάκι. Περιέχει 800 ρίζες ελιές καλαµον. Είναι σε ωραίο αµφιθεατρικό σηµείο, κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Πολύ καλή τιµή. β) Έτερον κτήµα πλησίον σε απόσταση πεντακόσια µέτρα 7 στρεµ. γ) Έτερον κτήµα πλησίον Πορτοκαλεώνα, 7στρεµ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. Επικοινωνίας κιν. 6948251367, 6976801764, απογευµατινές ώρες.

ΜΑ2312

Π Ω Λ ΕΙ Τ ΑΙ στ ο ν Πύ ρ γο ,

οικόπεδο 1.105µ2 επί της προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4, και στο ίδιο σηµείο, 368µ2 προς 80.000€ νέτη τιµή ευκαιρία !!! Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ.επι του δροµου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ µε ελιες και µε µικρο οικισκο τιµη 70.000 διαπρ/σιµη ΚΩ∆:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-886] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6800τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-815] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ.µε 200 ελιές και δυνατότητα διχοτόµισης Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-854] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 42.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή 125.000 ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.µ µε µικρό οικίσκο και περιφραγµένο. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-742] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1550τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-847 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ στον Ασφαλακτο Τιµη 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-868] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5500τ.µ. Τιµή 14.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-870] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 81τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 1ος όροφος µε πάρκινγκ, αποθήκη τεντες εγκατασταση φυσικου αεριου Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-915] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 48τ.µ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, 85.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.µ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - 3ος όροφος Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-934] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 34τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-933] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 4ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 75.000 - ΚΩ∆:[Β-940]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - Τιµή 1700 /τµ - ΚΩ∆:[Β834]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα ανακαινισµένο 3ου ορόφου, Τιµή 120.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 88τ.µ. καινούργιο 2ου ορόφου µε αυτονοµία , κλειστό πάρκινγκ , µεγάλες βεράντες κ.λ..ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 135.000 euro - ΚΩ∆:[Β-579] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 46τ.µ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, Τιµη 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ 2ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 68.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη -

ΚΩ∆:[Β-878] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµηΚΩ∆:[Β860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49τ.µ. - 1ος όροφος µε πάρκινγκ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 52.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-881] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµπερές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ – a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 105.000 euro ΚΩ∆:[Β-545] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφουρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β713 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 τ.µ. πρώτου ορόφου µε θέρµανση και ασανσέρ επί της πλατείας ανεµοµύλου στην οδό Ναυαρίνου και Αρχαίας Ήλιδος ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ .Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> . [B-36] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 31τ.µ. - Ισογειο υπερυψωµενο Τιµή 33.000 ∆ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-918] ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµηΤρίτη, 19 Απριλίου 2011 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1452τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-846] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3750τ.µ. Τιµη 5.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-845] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.µ. µε 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 6.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 10.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-673] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.µ. µε 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 3.000 / στρµ <∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-672] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.µ. εντός του εµπορικού κέντρου της Αµαλιάδας. Προτεινόµενη τιµή 120.000 ευρώ ΚΩ∆:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.µ. κεντρικότατο οίκιµα κοντά στο δηµαρχείο, µεκατάστηµα 40 τ.µ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.µ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩ∆: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.µ.µε πρόσοψη σε δυο δρόµους - Τιµή 7000euro/τ.µ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 40τ.µ. µε δυνατότητα για πατάρι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 140.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-814] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 ΚΩ∆:[Β-433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 96 τ.µ. γωνία κοντά στο εργατικό κέντρο Αµαλιάδας.Τιµη 2,000 /τµ. [Β-116] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30,000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κεντρικό καφενείο µεγάλο επώνυµο σύγχρονο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του γραφείου µας ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισό-

γειο µε αυτονοµία, Τζάκι σύγχρονο µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισµικό Τιµή 220.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλοριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε αυτονοµία, Τζάκι µε πολλά δένδρα , φως και νερό Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-807] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 360.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 71,84τ.µ. σε οικοπεδο 6,5 στρµ. Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-900] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 170τ.µ. µε υπογειο 75 τµ σε οικοπεδο 500 τµ - Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-872] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 390.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B-122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-602] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΚΡΥΟΝΕΡΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85τ.µ. Σε οικοπεδο 3στρµ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-916] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.µ. σε οικόπεδο 5,5 στρµ , τριφασικό ρεύµα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιµο για κατοίκιση µε Τζάκι, αποθήκη 50 τµ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 350.000 ∆ιαπραγµατεύσιµη ΚΩ∆:[Β-789] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β530] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κατασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γεώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β374] ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. 6∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.5ΜΠΑΝ. Τιµή 370.000 - ΚΩ∆:[Β-833]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ. Τιµή 95.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-880] ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.µ. σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.550τµ µε 350 δένδρα µε πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιµή 330.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. µε παλαια οικια Τιµή 250.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-911] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-729]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 696τ.µ. Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-831] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 534τ.µ. Τιµή 35.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-853] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 00.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584]

ΜΑΣ388


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Παρασκευή 29 Ιουλίου

19

2011

REAL ESTATE idea ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ, Μπιλίρης Νικόλαος, Βουλιαγµένη Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6973054946.ΜΑ2267. -----------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα, τιµές οικονοµικές. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ9636. -----------------------------. ∆ΑΝΕΙΑ σε ∆ηµόσιους Υπαλλήλους και συνταξιούχους ∆ηµοσίου, ανεξαρτήτως Τειρεσία και υπερχρέωσης. Επίσης άµεσα µετρητά από πιστωτικές κάρτες. Τηλ.: 6941541109. ΜΑ2337 -----------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ψυγείο τοστ, ψυγείο πάγκος, ψυγείο µπακαλικής – ψυγείο γλυκού, ψωµιέρες εντελώς καινούριες, λάντζες πενταπλή 50Χ50Χ30, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, τριπλή 50Χ50Χ30, ψησταριές γκαζ τύπου Σερετιδη, πιάτα Ν. Ιωνίας όλα τα νούµερα, ψησταριά κάρβουνου, κοτοπουλιέρα (16 θ.) γκαζ τυροπιτιέρες, bel mari νερού, εκθετήριο 2 µέτρα πολυτελή µηχανή κιµά, φριτέζα γκαζ διπλή, γύρος γκαζ, πλατό, πλυντήριο, παγωµηχανή, air condition, ντουλάπα, φούρνοι γκαζ, ηλεκτρ. ζυµωτήριο πίτσας 40 κιλά, τραπέζια 80Χ80, καρέκλες. Πληρ. 6948004643, κ. Καράµπελας. ΜΑ9795 ------------------------------

. ΧΑΘΗΚΕ ΤΣΑΝΤΑΚΙ µε διάφορα έγγραφα καθώς και αστυνοµική ταυτότητα. Παρακαλώ όποιος τα βρει να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο 6932750346.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ MITSUBISHI 3.5 τον. µε τσιγκέλια 2Χ3.40. 2) ΘΑΛΑΜΟΣ για συντήρηση ΙΝΟΧ 1,40Χ1,60) 3) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (καταψ. – συντηρ.) 1,60Χ2Χ1,10 σε λειτουργία όλα. Πληρ. τηλ. 26210/22681. ΜΑ2244

. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιµή κάτω του κόστους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ (2,40Χ1,10Χ0,60) σε αρίστη κατάσταση, κατάλληλες για βιβλιοπαντοπωλεία, βιβλιοπωλεία και άλλα καταστήµατα. Πληρ. στο τηλ. 6944307618. ΜΑ2203

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ µε όλο τον εξοπλισµό του, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 26210/25429 – 6982614980. ΜΑ2141

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ Τηλ. 2621034652. ΜΑ5633

. ∆ΑΝΕΙΟ EXPRESS, χωρίς εξασφαλίσεις έως 6000 ευρώ. Ποσό δόσης 18,11 ανά 1000 ευρώ δανείου, εξυπηρέτηση, πανελλαδικά. Πληρ. τηλ. 2310/554514, fax: 2310/554517, 6972886998, 6974309016. -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΑΤΟΦΥΤΕΥΤΗΣ αυτόµατος, ζαντολάστιχα, για τρακτέρ 13-6-36 και 1 κεφαλή Ποµωνας κάρα. Μαζί ή µεµονωµένα. Σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6933392287. ΜΑ2628 ----------------------------. Ο Σταύρος ∆ηµητρίου του Πέτρου, κάτοικος Γαστούνης ΕΧΑΣΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ γεωργικού ελκυστήρα, τέλος Ιουνίου και παρακαλείται όποιος το έχει βρει να επικοινωνήσει. Τηλ. 6936867201. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑ∆Ι 50 ευρώ το δοχείο. Πληρ. τηλ. 6974535020. ΜΑ2645

ΖΩΑ . ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ 2 µηνών, λευκο-πορτοκαλί, από πολύ καλά κυνηγόσκυλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ευρώ, έκαστο. Τηλ. 6936507498. ----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ. Τηλ. 6979675095. --------------------------------. ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΝΑΡΙΑ- καρδερίνες – καρδερινοκάναρα. Τηλ. 6974370391. ΜΑ2608 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ κατάλληλο για εργασία και για µικρά παιδιά, σε προσιτή τιµή. Τηλ. 6970046432. ΜΑ2633 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ 2,5 ετών αρσενικό, στον Αγ. ∆ηµήτριο Αµαλιάδας. Τηλ. 6975818745. ΜΑ2635 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΑΓΟΙ εκτροφής και 2 τσοπανόσκυλα 1,5 έτους εξοικειωµένα µε τα κοτόπουλα (δεν τα πειράζουν). Τηλ. 6944150279. ΜΑ2629 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ νέος, πολύ όµορφος, ήσυχος και δεν κλωτσάει. Πληρ. τηλ. 6944784915. ΜΑ2667 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ καθαρόαιµο, ιταλικό Σεγκούτσι, 14 µηνών, έτοιµο για ξεκίνηµα. Γενεαλογία Podtenitha, Μαυροπύρηνο. Πληρ. τηλ. 6986240477.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΤΑΦΥΛΙΑ – ΣΤΑΦΙ∆Α προς οινοποίηση. Πληρ. τηλ. 6949128889. ΜΑ2662

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ. www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 307τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε Σ/∆ 200ΤΜ, σε απόσταση 60µ από θάλασσα (πίσω από το πρώην CLUB - ΒΑΒΕΛ) Τιµή 135.000Ε (1725)

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 190.000Ε (1294)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΠΑΛΟΥΚΙ, ΚΟΥΡΟΥΤΑ, ΑΡΚΟΥ∆Ι.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α1 ΖΩΝΗ, ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΛΟΥΚΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Παραθαλάσσιο Οικόπεδο 41.276µ2 για ίδρυση 5* ξενοδοχειακής µονάδας µε πρόσοψη στην αµµώδη παραλία, επίπεδο, µε θέα Για το οικόπεδο έχουν εγκριθεί τα σχέδια για ξενοδοχειακή επιχείρηση συνολικού εµβαδού 8.255µ2, υπάρχει η έγκριση υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόµο µε επιδότηση 60%. ΠΑΛΟΥΚΙ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 2000τµ µε παλιά οικία 100τµ, κοντά στην θάλασσα. Τιµή 78.000Ε (1289) ΠΑΛΟΥΚΙ οικόπεδο 16.500µ2 σε προνοµιακό σηµείο επί δρόµου, από Ε.Ο. προς Λιµάνι, κοντά στην εθνική, κατάλληλο για επαγγελµατική ή και άλλη χρήση Τιµή 20.000/στρ (1597) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 6 στρ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κατοικηµένη περιοχή. Τιµή 120.000Ε (1664). ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑ Αγροτεµάχιο 1000τµ, περιφραγµένο, µε αρτεσιανό νερό, απόσταση από θάλασσα 900µ. Αρχική τιµή 25.000Ε (1723) ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑ Οικόπεδο 7000τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 120.000Ε (1720) ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 307τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε Σ/∆ 200ΤΜ, σε απόσταση 60µ από θάλασσα (πίσω από το πρώην CLUB ΒΑΒΕΛ) Τιµή 135.000Ε (1725) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑ Κεντρικό γωνιακό οικόπεδο 304 τµ µε παλιά οικία 50τµ και 10τµ αποθήκη ,150µ από θάλασσα Τιµή 153.000Ε (1283) ΚΟΥΡΟΥΤΑ 8 οικόπεδα των 400µ2, 150µ απόσταση από την παραλία, κοντά στο κάµπινγκ, εντός οικισµού, οικοδοµεί έκαστο 100µ2. Τιµή 65.000 (1680) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Οικόπεδο 1220τµ µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο. Οικοδοµεί 200τµ. Τιµή 90.000Ε (1677) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Έκταση 10.300τµ µε ξενοδοχείο 2.187τµ,άδεια οικοδοµής το 1980. ∆ιαθέτει 45 δωµάτια, στον πεζόδροµο ανάµεσα σε κέντρα αναψυχής, υπέροχη θέα θάλασσα. Έχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης.

ΑΓ. ΗΛΙΑΣ Οικόπεδο 6800τµ, 350µ από θάλασσα, κοντά σε οικίες. Τιµή αρχική 160.000Ε (1712) ΑΓ. ΗΛΙΑΣ οικόπεδο 500µ2 εντός σχεδίου επικλινές Τιµή 75.000 (2643) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 8590τµ, µε 75µ πρόσοψη ,σε απόσταση 350µ από θάλασσα Τιµή 22.000/στρ(1652) ΑΡΚΟΥ∆Ι οικόπεδο 265µ2 δίπλα στο κέντρο, δόµηση 240µ2, 82.000Ε (1560) ΓΛΥΦΑ Οικόπεδα 9.250 τ.µ και 8.066 τ.µ µολις 300 µ απο θάλασσα αµφιθεατρικά. Τιµή ZHTOYNTAI ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡ. ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

17.000/στρ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο επί της Κατακόλου δίπλα στο hotel Οδυσσέας 62.000Ε (2512) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 50.000 (2661) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη Τιµή 55.000 (2588) ΚΥΛΛΗΝΗ Οικόπεδο 6 στρ µε αναψυκτήριο εστιατόριο, δίπλα στο κύµα µε θέα το λιµάνι Κυλλήνης, µε µεγάλη πρόσοψη επί της Παραλίας, και επαρχιακού δρόµου. Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση, και κατάλληλο για κατοικίες.. Ζώνη Α1 τουριστική. Τιµή 255.000Ε (1562) ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 25 στρ, εφάπτεται µε τον µελλοντικό παραλιακό δρόµο, κοντά στη θάλασσα και στο δάσος. Τιµή 10.000Ε/στρ (1682) ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 6 στρ, µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο, γωνιακό, περιβάλλεται από οικίες. Τιµή 120.000Ε (1681) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΡΑΓΑΝΙ Λιοστάσι 5800τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 55.000Ε(1717) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΛΕΙΒΑ∆ΑΚΙΑ Αγροτεµάχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4594τµ Τιµή35.000Ε(1685) ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ λιοστάσι 4.250µ2 µε ελιές κι οπωροφόρα δέντρα κατάλληλο για κατοικία 75.000 (2680) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ λιοστάσι 5.048µ2 µε τα 1.343µ2 εντός οικισµού, µεγάλη πρόσοψη στη κεντρική οδό. (Επί εξόδου Ολυµπίας Οδού) Τιµή

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 50.000 (2661)

ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 138τµ, εντός οικισµού, κοντά στην Ε.Ο. ∆ιαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, γραφείο επίσης ανεξάρτητο ξενώνα µε όλες τις ανέσεις και αποθήκη, Περιβάλλεται από κήπο 1000τµ.. Αρχική τιµή 175.000Ε (1291)

50.000 (2665) ΣΑΒΑΛΙΑ ∆ύο Οικόπεδα των 1000τµ, εντός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµα, µε µεγάλη πρόσοψη στον Επαρχιακό δρόµο προς Αµαλιάδα. Οικοδοµεί 400τµ έκαστος. Τιµή 35.000Ε (1705) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α & ΕΠΙ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Οικόπεδο 6000τµ µε άδεια για µεταλλικό κτίριο 240τµ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) Τιµή 90.000Ε Ε.Ο. 15 στρ µεγάλη πρόσοψη επί εθνικής κοντά στο Ιόνιο Hotel και έναντι σούπερ µάρκετ (1574) ΛΕΧΑΙΝΑ Έκταση 16394,,85τµ ε πί της Ε.Ο Πύργου Πατρών και Επαρχιακού δρόµου προς λιµάνι Κυλλήνης και πλησίον Αεροδροµίου και Κ.Τ.Ε.Ο. Έχει χρήση υπεραγοράς, χτίζει 2.300 τµ. και έχει άδεια για κυκλοφοριακή σύνδεση (1727) ΣΑΒΑΛΙΑ 22στρ 200µ από Ε.Ο. µε πρόσοψη επί του παραλιακού δρόµου απέναντι από το γήπεδο 130.000Ε

από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 45.000 (2681) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 20.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεµάχιο 14.000ΤΜ στον παραλιακό δρόµο Τιµή 6000/στρ ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα. ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8.529τµ, ποτιστικό κατάλληλο για καλλιέργειες, µε πρόσοψη στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, προσβάσιµο από αγροτικό δρόµο. Αρχική τιµή 53.000Ε. (1715) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.300 ευρώ/στρ. (2561)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ AΜΑΛΙΑ∆Α Κτίριο 1260τµ στο κέντρο, εντός οικοπέδου 590τµ. Κατάλληλο για κάθε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο κατάστηµα 119τµ, µε υπόγειο 31 τµ, γωνιακό, εντός οικοπέδου 133τµ. Με προοπτική διαµόρφωσης χώρου, επί της οδού Πύρρωνος. Αρχική τιµή 130.000.(1200) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατ/µα µε πατάρι και αποθήκη 195τµ. Επί της Ελ.Βενιζέλου Αρχική τιµή 138.000Ε (1269) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατάστηµα 25,50τµ µε υπόγειο 74τµ, µισθωµένο. Τιµή 90.000Ε (1241) ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ κατάστηµα 97µ2 επί οικοπέδου 323µ2 µε υπόλοιπο δόµησης στον όροφο, στην κεντρική πλατεία. (2274) Ν.ΗΛΕΙΑΣ. Κεντρικό κτίριο συνολικού εµβαδού 1.915 τµ .Το κτίριο είναι µισθωµένο σε δηµόσια υπηρεσία ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Αγροτεµάχιο 8330τµ µε 60 ελιές και 25 οπορωφόρα δέντρα Αρχική τιµή 30.000Ε (1724) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 25στρ λιοστάσι µε πρόσοψη 60µ επί του δρόµου προς Μυρτιά, µε 430 ρίζες ελιές, γεώτρηση. Τιµή 85.000 (1568) ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και 450µ ΜΑΣ712

τηλ. 6977441634

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΒΑΣΙΛΑ Οικόπεδο 868τµ, γωνιακό, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Εντός οικισµού. Τιµή 16.250ε (1689) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο στην περιοχή Κόκκαλα 6255τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες. Τιµή 9500ε (1693) ΤΡΑΓΑΝΟ Αγροτεµάχιο µε Οπωροφόρα δέντρα στην περιοχή Νησιά, 7475τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες, πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο. Τιµή 12.000ε (1694) ΟΙΝΟΗ Αγροτεµάχιο 11252τµ στην περιοχή Βαλτοποτάµι Τιµή 6000ε (1699) ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΤΡΑ ∆ιαµέρισµα 91τµ (Καπετάν Ρίζου)τιµή 60.000Ε(280) ΠΑΤΡΑ ∆ιαµέρισµα 136τµ (Ελλήνος Στρατιώτη) τιµή 90.000Ε(271) ΠΑΤΡΑ Μονοκατοκία 125τµ (Τοπάλη πλησίον οδού Πατρών Κλάους)εντός οικοπέδου 450τµ τιµή 100.000Ε (286) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ιαµέρισµα 66τµ (∆οιράνης)τιµή 65.000Ε(234) ΛΕΧΑΙΝΑ 2 Καταστήµατα 45τµ και 67τµ κοντά στο κέντρο. Τιµή 80.000Ε(1278) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 48.000ε (1263) ΜΥΡΣΙΝΗ Αποθήκη 112τµ εντός οικοπέδου 134τµ. Τιµή 15.000ε (1259)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Γεωργίου Παπανδρέου διαµέρισµα 1 ορόφου σε τριώροφη οικοδοµή µε 1 υ/δ , καθιστικό και µπάνιο Τιµή 58000 ΠΑΤΡΑ και επί της ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαµέρισµα 1ου ορόφου ανακαινισµένο 1υ/δ , κουζίνα,καθιστικό καο µπάνιο Τιµή 60000 ΛΑΜΠΕΤΙ τρία χιλ. από ΠΥΡΓΟ µέσα σε 4 στρ. περιβάλλον χώρο βίλα – µεζονέτα 150 τ.µ. κατασκευής 2010 µε τις πιο τέλειες προδιαγραφές φανταστική θέα Τιµή 350000 ΠΥΡΓΟ περιοχή ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΥ µεζονέτα 150 τ.µ. σε οικόπεδο 680τ.µ. περιφραγµένος και διαµορφωµένος πλήρως Τιµή 190000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Ελευθερίου Βενιζέλου πωλούνται οροφοδιαµερίσµατα 83τ.µ. και ένα δυάρι 55τ.µ. µε δικό τους γκαράζ και αποθήκη καινούργιας κατασκευής Τιµή συζητήσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α κοντά στο 1ο γυµνάσιο σε καινούργια οικοδοµή πωλείται διαµεέρισµα 4ου ορόφου 50τ.µ. περίπου (1υ/δ, καθιστικό, κουζίνακαι µπάνιο)µε τέντες µπροστινή φάτσα µε γκαράζ δικό του Τιµή 78000 ο ΑΜΑΛΙΑ∆Α πίσω από το 1 γυµνάσιο διαµέρισµα 63τ.µ. ανατολικό (δύο υ/δ,καθιστικό και µπάνιο)µε πάρκιν ανοιχτό δικό τοu Τιµή 130000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή του Νοσοκοµείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή 1250 /το τετ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή ανεµοµύλου δυόροφη οικοδοµή ισόγειο-1ος -2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωµένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή µεµονωµένο (1000) Τιµή 250000 ολόκληρο κέντρο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ διαµέρισµα 75 τ.µ. στον 3ο όροφο ρετιρέ µε δύο υ/δ ,µπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιµή 90000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 (1002) Τιµή 95000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση) (1004) Τιµή συζητήσιµη ου ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4 ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή 185000 ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη (1010) Τιµή 45000 ου

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ H OB B Y Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΑ∆Α ηλικίας 4 ετών µε το πουλάρι της και τη σέλα µαζί. Εκπαιδευµένη στην ελεύθερη ιππασία µε άριστο χαρακτήρα. Ιδανική και για πολύ µικρά παιδιά. Πληρ. τηλ. 6977834782.

. ΧΑΘΗΚΕ ΤΣΑΝΤΑΚΙ µε διάφορα έγγραφα, καθώς και αστυνοµική ταυτότητα. Παρακαλώ όποιος το βρει να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο 6932750346. ΜΑ2649

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 6988888850- 6980254057 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. ΜΑ705

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρεµ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Περιοχή Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100 µέτρα Τιµή 38000 Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 Κτήµα 9500τ.µ. ΚΑΣΤΡΟ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε µεγάλη πρόσοψη στον επαρχιακό δρόµο, 1300µ. από την θάλασσα Τιµή συζητήσιµη ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεµάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε τριφασικό ρεύµα –ιντερνετ-νερό δικο τους µε φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιµάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολοµιού (1035) Τιµή 45000 έκαστο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ένα αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιµή 15000 ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα (1038) Τιµή 35000 ΚΟΥΡΟΥΤΑ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση (1040) Τιµή 145000 Λιοστάσι 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ (1042) Τιµή 25000 ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) (1045) Tιµή 180000 ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα) ποτιστικό κατάλληλο για κάθε χρήση (1046) Τιµή 200000 Αγροτεµάχιο 30 στρεµµάτων ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο (1047) Τιµή 3000 /τοστρ. Αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες (1050) Τιµή ευκαιρίας Επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ (1053) Τιµή 50000

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 /στρ.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000 περιοχή ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) Τιµή 40000 ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 80τ.µ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.µ. µε 20 ρίζες ελιές όµορφο κήπο και πανοραµική θέα (1014) Τιµή 70000 ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 (1016) Τιµή 990000 ΜΥΡΤΙΑ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν (1017) Τιµή ευκαιρίας ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα (1019) Τιµή 260000 ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο (1021) Τιµή 150000 ΒΡΥΝΑ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. (1022) Τιµή 40000 ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1024) ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό (1026) Τιµή 150000 ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά(1027) Τιµή 400000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα (1031) Τιµή ευκαιρίας

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ` ΚΟΥΡΟΥΤΑ οικόπεδο 500 τ.µ. γωνιακό εντός οικισµού χτίζει 300 τ.µ. Τιµή 180000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 (1058) Τιµή 200000 ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης (1060) Τιµή 45000 Οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο (1061) Τιµή 100000 ΒΡΥΝΑ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας (1062)

Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΣΙΝΗ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό (1065) Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης (1066) Τιµή 70000 ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 (1068) Τιµή συζητήσιµη ΡΟΙΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα (1070) Εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου (1071) Τιµή 20000 Οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ (1073) Τιµή 100000 ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο (1074) Τιµή συζητήσιµη ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (1075) Τιµή 75000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο πεζόδροµο κοντά στο σταθµό των τρένων χωρίς αέρα Τιµή 800 ΠΩΛΕΙΤΑΙ παιδότοπος σε κεντρικό σηµείο της πόλης πλήρως διαµορφωµένος σε άριστη κατάσταση και µε εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή 25000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ άρτια εξοπλισµένος σε άριστη κατάσταση Τιµή 25000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί 130τ.µ. γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ στην πλατεία Καλίτσα Τιµή 140000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία(1078) Τιµή 55000 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ-40τ.µ.45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα (1080) Τιµή 70000 /έκαστο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών (1081) Τιµή 400000 όλα µαζί ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφου σε καινούργια οικοδοµή επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1083) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπαντοπωλείο σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε εξασφαλισµένη πελατεία χαµηλό ενοίκιο λόγω αναχώρησης (1099) Τιµή 25000 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο της πόλης επί της Ρήγα Φερραίου στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α για επαγγέλµατική χρήση (µάντρα αυτοκινήτων κ.λ.π.)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ επιπλωµένες σε κεντρικό δρόµο πολύ κοντα στα ΤΕΙ (1087) ΤEΣΣΑΡΙ διπλοκατοικία 1ου ορόφου µε τρία υ/δ , µπάνιο περιµετρικές και µεγάλες βεράντες στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Σκατσαγριλιάς Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1089) ∆ΥΑΡΙ σε καινούργια οικοδοµή µε 1 υ/δ, µπάνιο, καθιστικό αυτόνοµη θέρµανση σε κεντρικό δρόµο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ(1091) ΤΕΣΣΑΡΙ διπλοκατοικίας 1ου ορόφου µε 3 υ/δ , δύο µπάνια ,µεγάλες περιµετρικές βεράντες στην περιοχή Καλίτσα ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1102) Πολυτελή γραφεία 1ου & 2ου ορόφου σε κεντρικότατο σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 40τ.µ. &35 τ.µ. (1102)


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ σε τιµή ευκαιρίας στο κέντρο της Αµαλιάδας, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6980659900. ΜΑ9441. -----------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποκλειστικό συνεργείο, εξατµίσεις αυτοκινήτων, λόγω συνταξιοδότησης, Πολυτεχνείου 44 πλ. 4ου δηµ. σχολ. Αµαλιάδας, 40 χρόνια στην αγορά. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 697.3882738. ΜΑ2319 -----------------------------.. ΑΜΑΛΙΑ∆Α από ιδιώτη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ των 35-40-45-75-120 µ2, καινούρια συνεχόµενα µε υπόγειο και πατάρι, όλα µαζί ή χωριστά, τιµή µε-

. ΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Λόγω υγείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υπ/των και τσαντών. Στην οδό Γερµανού, Πύργος. Πληρ. τηλ. 210/5546422, 6970749452. ΜΑ2646

γάλης ευκαιρίας και ευκολίας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα 2ου ορόφου, γωνιακό, καινούριο, 63 µ2, καταπληκτικό, διαµπερές. Τηλ. 6936496522. ΜΑ2549 ----------------------------. ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Πωλείται, λόγω συνταξιοδότησης οινολογικό εργαστήριο, πλήρως εξοπλισµένο, µοναδικό στην περιοχή της πόλης της Βάρδας µε πολυ µεγάλη πελατεία. Πληροφορίες: κ. Παναγιώτη, στα τηλέφωνα 2610435-941, κιν. 6944627873 και 6944467212. ΜΑ2563 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30µ2 στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τηλ. 6976697887. ΜΑ2576 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στα Σαβάλια Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6936796968, 26220/25557. ΜΑ2648 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, µαζί µε τον εξοπλισµό της. Πληρ. τηλ. 6977909634. ΜΑ2666 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην κεντρική πλατεία Πύργου ΓΡΑΦΕΙΟ 30 τ.µ., πρόσφατα επιπλωµένο και νοικιασµένο προς 260 ευρώ, µπαλκόνι επί της Λετρίνων. Τιµή 29.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932623342. µατος και θέλω να γνωρίζω µια γλυκιά και όµορφη κοπέλα για µια ουσιαστική γνωριµία. Τηλ. 6988330031 (παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις). ΜΑ2632 ---------------------------------

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, µικρές αποδράσεις, θέλετε και σεις µια απόδραση µικρή ή µεγάλη; Νιώθετε µόνος – µόνη; Θέλετε µια περιπέτεια ηµέρας;- ζωής; Μπορούµε να βοηθήσουµε άµεσα. Σχέση ελεύθερη – σχέση συµβίωσης – γνωριµίες γάµου. ∆ιακριτικότης – εχεµύθεια πανελλαδικώς, Φωτογραφίες, τηλ. 6975-764343, , 210-5239427. ΜΑ2349 ----------------------------. ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, πολύ όµορφη ιδ. υπάλληλος ΖΗΤΑ γνωριµία µε εχέµυθο κύριο. Τηλ. 6985982685. --------------------------------. ΕΙΜΑΙ 32 ΕΤΩΝ αρκετά εµφανίσιµος, ιδιοκτήτης καταστή-

. 55ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΟΣ Συνταξιούχος, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, διαµένων σε παραθαλάσσιο σπίτι περιοχής Πύργου Ηλείας, µε δικό του ΙΧ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ανάλογων προσόντων για σοβαρή γνωριµία. Τηλ. 6945658644.ΜΑ2655.

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α για συµβίωση και γάµο, υποχρεωτικά κάτω των 60 ετών, από Πύργο και νοµό. Πληρ. τηλ. όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/21906. ΜΑ9770

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 2621025429, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού Γραφείου 2ου ορόφου επιπλωµένο 29.000 ευρώ. Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Γκαρσονιέρες 35 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites. ΜΑΣ669

στον κεντρικό δρόµο του Κατακόλου µε ή χωρίς εµπόρευµα 75 τ.µ. Τηλ. 6947948371. ΜΑ2543

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 1ου ορόφου, 61 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Ανεξάρτητος όροφος. Τιµή 80.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9838

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 80 τ.µ., έναντι Νοµαρχίας Πύργου µε υπόγειο – ισόγειο – πατάρι. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9840

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σε κεντρικό σηµείο του Πύργου ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6947773033. ΜΑ2599

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στου Μάχου επί κεντρικής πλατείας ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 101 τ.µ. µε προαύλιους χώρους 220 µ. Πληρ. 2 6 2 3 0 4 2 7 0 9 , 6982217206. ΜΑ2587

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΜΑΣ150

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6936344881. ΜΑ2644

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ8420.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ µε φροντιστηριακή εκπαίδευση ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ. Πλήρης κάλυψη σηµειώσεων. Τιµές χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6939168443. ΜΑ2663

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6944810448.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΑΣ9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ44

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

98, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΜΑΣ177

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.µ.

οδός Μίλτωνος Ιατρίδου και Σωκράτους (προέκταση Ρήγα Φεραίου). Πληρ. τηλ. 6943076076. ΜΑΣ9361

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο

15ετής πείρα

Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. ΜΑΣ1059

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

ΜΑΣ1500

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος 2621030196 -Κιν.: 6956032263, ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι 2 στρεµ. στο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 6 στρεµ. το ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-

ρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.µ. περιοχή Βαρβάσαινας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 3.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 5.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προ-

σφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’ 9.000 ευρώ . SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 3.800 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, 2πορτο ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο,

ΜΟΤΟ full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . CITROEN C3 PLURIEL cabrio, 1400 c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική οροφή, full exta, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.200 ευρώ. . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.990 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. . OPEL CORSA, 1200 cc, 2007, 5πορτο, ασηµί, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδαριές, αερόσακους, υπολογ. ταξιδιού, ABS, ραδιο CD, κ.α. 7.500 ευρώ. . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. . HONDA CRY 4X4 µοντ. 2001, 2.000 cc, ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδ., ηλιοροφή, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, άριστη κατάσταση, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 1400 cc Quiksilver 2002, 2πορτο, υδρ. τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου κ.α. 3.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA AURIS 1400 cc 2008, 5πορτο, µαύρο, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, αρίστη κατάσταση από 11.500 ευρώ τώρα 10.900 ευρώ. . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. . TOYOTA CARINA 1600 cc, ’96, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 2.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆Χ 5.600 λόγω συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6977504413. ΜΑ2579 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SONATA µοντ. 2005, 2.000 c.c., full extra µε 46.000 χλµ. σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6936836791. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA, µοντέλο 2001, 1.600 c.c., full extra, σε καλή κατάσταση, 3.500 ευρώ. Τηλ. 6973844437. ΜΑ2602

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA αµπελουργικό 4Χ4, 30 ίππους, σε αρίστη κατάσταση, εισαγωγής. Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6982300687.

ΜΑΣ1501

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA REBEL 125 κυβικά, µοντ. ’97, σε αρίστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6977452378. ΜΑ2653.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA HORNET ΜΑΣ48

600 c.c. µοντέλο 2007, 18.000 km. Τηλ. 6973516384. ΜΑ2634

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES 220 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

µοντέλο 2004 µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976529135, 7.00 έως 14.00.ΜΑ9730.

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρόςπίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYERβιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή: Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 90.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. 4 Υ/∆, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη. Προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 68.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1212 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 38.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μεζονέτα 160 τ.µ. 3 Υ/∆, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 2 σαλόνια. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 123 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Τιµή: 175.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. 95.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, WC, διαµπερές, διπλά τζάµια, αυτόν. Θέρµανση, κεντρικό. Στον πύργο. Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, κήπο 40 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα – Μεζονέτα 192 τ.µ. 3-4ου ορόφου, 3 Υ/∆, τζάκι, αυτόν. Θέρµανση, µεγάλες βεράντες. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 215 ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ. 1ου ορόφου σε τιµή ευκαιρίας. Στον Πύργο. Κωδ: 262 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 35.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. Οικοδοµήσιµο, κεντρικό. Περιοχή: Κουρούτα. Κωδ: 309 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Τιµή: 25.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας.

Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 230 τ.µ. Κεντρικό. Και 300 τ.µ. εντός οικισµού. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 394 & 3176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 45.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. εντός σχεδίου µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία, εντός οικισµού. Στον Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας. Κωδ: 373 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 30.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: Συζητήσιµη) Κωδ: 3152 Αγροτεµάχιο 6.230 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 75.000 Κωδ: 348 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 406 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Είδη κυνηγίου-αλιείας σε λειτουργία εξασφαλισµένη πελατεία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 610 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 18.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 611 Πωλείται καφενείο 200 τ.µ. µε αποθήκη 40 τ.µ. Σε λειτουργία, µε πλήρες εξοπλισµό. Κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 612 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121 ΜΑΣ5

ΜΑΣ1025

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Χ. µισθωµένο µε τη θέση οδηγού. Πληρ. τηλ. 6932136963.

. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ LABORGINI CRONOS 60ΗΡ, 4X4 καινούριο. Τιµή 23.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/33055. ΜΑ2647

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO PRIMERA Μοντέλο 2007, 1.600 cc, σε άριστη κατάσταση µε 68.000 χλµ. Τηλ. 2 6 2 6 0 3 1 2 3 4 , 6972728511. ΜΑ2586

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS, 1600c.c., 16V, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, 110.000 χλµ., άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. . ALFA ROMEO 156, 1600c.c., 2000 µοντ., 120PS, ασηµί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 16’, αεροτοµή, 129.000 χλµ., full extra, άριστο. .FIAT PUNTO SPORTING 2002, 10ος, 1250c.c., 16V, 85PS, εξατάχυτο, city, aircondition, city, υδραυλικό τιµόνι, R/CD, συναγερµός, καινούρια ελαστικά, bucket καθίσµατα, ζάντες αλουµινίου 15’’, βιβλίο σέρβις, full extra, 66.000 χλµ., άριστο. . SUZUKI VITARA, 4X4, 1.600 c.c., 16V, 1992 mod., πεντάπορτο, ζάντες αλουµινίου, πράσινο µεταλλικό, r/cd, καινούρια ελαστικά, κοτσαδόρος, υδραυλικό τιµόνι, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, άριστη κατάσταση. . SEAT IBIZA 1.200 c.c., 2003 mod. 75 Ps, µαύρο µεταλλικό, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, φιµέ, r/cd, καινούρια λάστιχα – αµορτισέρ, τρίθυρο, full extra, άριστο. . ALFA ROMEO 146, 1.400 c.c., 16V, 2.000 mod., µπλε µεταλλικό, air condition, υδραυλικό τιµόνι, r/cd, ζάντες αλουµινίου, full extra. . FIAT PUNDO GT, 1.400 c.c., Turbo, 136 Ps, κίτρινο, 1998 mod., υδραυλικό τιµόνι, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 15’, φιµέ τζάµια, full extra, άριστο ΜΑΣ909

B MW ΜΑΣ143

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΜΑΣ143

ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅ ȈȊȃǼȇīǼǿȅ ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ

ĭȍȉǾȈ ǽǹȋǹȇȅȆȅȊȁȅȈ ȈȊȈȉǾȂǹȉǹ ȊīȇǹǼȇǿȅȀǿȃǾȈǾȈ GASITALY

•50%ȅǿȀȅȃȅȂǿǹ •ĭǿȁǿȀȅ ȆȇȅȈ ȉȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ

Ǽ.ȅ ȆȊȇīȅȊ-Ȇǹȉȇȍȃ (ȅȆǿȈĬǼȃ Ȉȋȅȁȍȃ ȅǹǼǻ) ȉǾȁ:2621032001- Ȁǿȃ:6977588331 email:fzaxaropoulos@hotmail.com


22

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ƪƱƧƵƲƬ ƱƪƳƸ ƭƧƷƵƪƭƳƸ

ƹƪƭƵƳƸƵīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƭƮƳ ƭƧƷƵƪƭƳ

ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ & Ʌʌʉʑʍɻʎ 2 (1ǎǐ ǗǏǎijǎǐ–ƾnjǔLJİnj ƩƳƸ) Ʌʑʌɶʉʎ ȸʄɸʀɲʎ 27100 ʏɻʄ./ʔɲʇ : 2621300481 – ʃɿʆ. 6974149524 eͲmail: leoleonardopoulos@yahoo.com ȴȵȾɈȰ ɈȰɀȵȻȰ

ȴɹʖɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ : 9.00ʋʅͲ2.30ʅʅ ʃɲɿ 5.30ʅʅͲ8.30ʅʅ ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

Σε νοσοκοµείο προληπτικά ο Κώστας Βουτσάς Σ την πανεπιστηµιακή νευροχειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης εισήχθη το βρά δυ της Τετάρτης ο Κώ στας Βουτσάς, ο οποίος ένιωσε µια ξαφνική α διαθεσία λίγο πριν βγει στη σκηνή για την παράσταση της «Λυσιστράτης» στο αρχαίο θέατρο του ∆ίου. Μετά τις εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και θα νοσηλευτεί προληπτικά σε ιδιωτική κλινική της πόλης για δύο ηµέρες. Αρχικά, µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο της Κατερίνης και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, όπου τού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εµπνέει ανησυχία. Σύµφωνα µε το σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν, ο ηθοποιός εισήχθη µετά

Η συνταγή της ηµέρας

Φρουτοποτό µε πεπόνι Προετοιµασία σε λιγότερο από µισή ώρα και συνολικό κόστος 5 ευρώ! από αναφερόµενη ήπια κρανιακή κάκωση. Η κόρη του ηθοποιού, Θεοδώρα δήλωσε ότι ο πατέρας της µεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου θα παραµείνει για τις επόµενες δύο ηµέρες προκειµένου να σταθεροποιηθεί η αρτηριακή του πίεση. Σύµφωνα πάντως µε τον διευθυντή της κλινικής, Σπύρο Κοτρώτσιο, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Λόγω της νοσηλείας του Κ.Βουτσά, δεν θα δοθεί η προγραµµατισµένη για την Πέµπτη παράσταση της «Λυσιστράτης» στα Τέµπη ούτε κι αυτή της Παρασκευής στου Παπάγου. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι την Κυριακή 31 Ιουλίου η παράσταση είνα ι προγραµµατισµένη να δοθεί στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας στα πλαίσια του οµώνυµου Φεστιβάλ…

υγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον µεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη, Μιχάλη Κακογιάννη, χθες το απόγευµα στο Ναό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν η υπουργός Παιδείας, Άννα ∆ιαµαντοπούλου, και η γ.γ. του υπουργείου Πολιτισµού, Λίνα Μενδώνη. «Αποχαιρετούµε έναν από τους µεγαλύτερους δηµιουργούς του πλανήτη, έναν άνθρωπο που έσπασε τα σύνορα της χώρας και έφερε τον ελληνικό πολιτισµό στα πέρατα του κόσµου, µέσα από το έργο του στον κινηµατογράφο, στο θέατρο και την όπερα. Κινούµενος µε τη δύναµη του Ζορµπά, που τον έκανε ταυτότητα του Ελληνα σε παγκόσµιο επί-

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

πεδο»… δήλωσε η υπουργός Παιδείας. «Φίλο» και «σοφό σύµβουλο», χαρακτήρισε τον εκλιπόντα, στον επικήδειο που εκφώνησε, η Λ. Μενδώνη και τόνισε: «Ο Μιχάλης Κακογιάννης διέθετε µία εκρηκτική ιδιοσυγκρασία, έναν πληθωρικό δυναµισµό, ένα µυαλό ανήσυχο και ανύσταχτο, µία κοινωνική πολιτική και πολιτιστική ευαισθησία πρωτόγνωρη». Ο υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Γιώργος Πεταλωτής, παρών και ο ίδιος στον αποχαιρετισµό του σκηνοθέτη, δήλωσε: «Είχα τη µεγάλη τιµή να γνωρίσω από κοντά τον Μιχάλη Κακογιάννη. Τιµούµε έναν άνθρωπο, ο οποίος απλά µεγαλούργησε στον ελληνικό κινηµατογράφο, αλλά συνέβαλε πάρα πολύ και θα συνει-

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Άρωµα Ελλάδας

Πολτοποιούµε το πεπόνι στον κάδο του µπλέντερ, µεταφέρουµε τον πολτό σε ένα µπολ, τον σκεπάζουµε µε αλουµινόχαρτο και τον βάζουµε στην κατάψυξη για 20 λεπτά. Έπειτα τον αδειάζουµε ξανά στον κάδο του µπλέντερ µαζί µε το κατεψυγµένο γιαούρτι, το µέλι και τον ανανά. Χτυπάµε όλα τα υλικά µαζί, έως ότου αποκτήσουν υφή γρανίτας. Μοιράζουµε σε ποτήρια και σερβίρουµε.

06.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 21.00 22.00 24.00 00.15 02.00

Ενηµέρωση στη ΝΕΤ Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα Ειδήσεις Εχει γούστο Ειδήσεις Εκτός των τειχών: Ορέστης και Μαρία Στίβος: Πανελλήνιο πρωτάθληµα (Ζ) Ειδήσεις Στίβος:Diamond League Ειδήσεις Ξένη ταινία «Το σύµπλεγµα Baader-Meinhof» Πολιτικό θρίλερ Στα άκρα (Ε)

19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 03.10 04.10 05.10 05.50

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Κ.Ε.Π.

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

Ελλάς το µεγαλείο σου (E) Elatte Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) 40 κύµατα (Ε) ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Play and win Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Play and win Το καφέ της Χαράς (E) ANT 1 News στη νοηµατική KYLE XY (E) THE SECRET LIFE OF THE AMERICAN TEENAGER Εγκλήµατα (Ε) ANT 1 News Εzel Las Vegas True blood(Ε) ΑΝΤ1 news kismet Αmerica’s got talent IV To καφέ της Χαράς (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun

2621020600-020601 2621020607

ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

2621022525-022576 121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

06.45 12.00 13.00 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 22.00

Παιδικό πρόγραµµα Ζίνα V (Ε) Eιδήσεις Μαρία αγγελέ µου Oι µάγισσες V (E) Ο πρίγκιπας του Bel Air Two and a half men I (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Ντετέκτιβ Μονκ (Ε) Ιατρικές υποθέσεις (Ε) Ειδήσεις NCIS (E) Ξένη ταινία «Sumnit» Πολιτικό θρίλερ 02.00 Ξένη ταινία « Αληθινά εγκλήµατα» ∆ραµατική περιπέτεια 04.30 Cane

2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

24.00 01.15 02.10 03.10 03.30

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

2621026060-026063-026069

ΚΑΒ ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

07.00 10.30 12.30 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 21.30 21.30 22.00 24.00 01.00 02.00 02.15 03.15 04.15

Στο ρυθµό της ηµέρας Εδώ και τώρα Summer live Κορίτσια ο Μάρκουλης (Ε) Μέχρι τρεις… είναι δεσµός (Ε) Οσο υπάρχουν άνθρωποι Ειδήσεις That’s life summer Ειδήσεις Υδρόγειος Auto ALTER Η λίµνη των στεναγµών Mad men (E) Heroes (E) Auto ALTER Ηρακλής Zίνα Υδρόγειος (Ε)

06.00

05.30 06.00 10.00 13.15 13.45 14.45 15.45 17.25 17.30 18.00 18.45 19.45 20.40 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ on line Style her famous Νταντά πρώτων βοηθειών Chefs: H µεγάλη αναµέτρηση ΣΚΑΪ life ∆ελτίο στη νοηµατική Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Τα νέα του Σκάι/ ∆ελτίο στη νοηµατική Υπαστυνόµος Ρεξ Shockwave The Giza bar Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news CSI, Las Vegas (E) GSI, Miami (E) Τα νέα του ΣΚΑΪ Teenage wives: Σχέσεις µε µεγαλύτερους Psychic kids Απίθανες στιγµές Εxtreme animals Top ten Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο Πετρέλαιο: η αντίστροφη µέτρηση

«Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Β’» 7.30 & 10 µ.µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Κυριακές και αργίες

Πύργος: Καραµάνης ∆ηµήτριος (Κοκκίνου 6 τηλ. 2621028166)- Ζέρβας –Μουστάκης Κων. (Ρ. Φεραίου και Σκουφά 13 τηλ. 2621081813) Aµαλιάδα: Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτη ∆ήµητρα (2623032815) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

Αν µ’ αγαπάς (Ε) Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Μου το κρατάς µανιάτικο (Ε) Καφές µε την Ελένη- Best of Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Σφηνάκια (Ε) Jamie’ at home Jamie’at home Κitchen nightmares USA Το αγιάζι του έρωτα Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Μενεξέ Ελληνική ταινία «Η χαρτορίχτρα» Κωµωδία Σφηνάκια (Ε) The big game Fashion fever Τηλεαγορές Μες στην καλή χαρά (Ε)

Πρώτη γραµµή

23.00

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.15 14.00 14.30 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 22.00

49 UHF, 30 UHF

Το πακέτο

22.00

14.45

Βέρα στο δεξί (Ε) Πρωινό MEGA Πρωινό mou (Ε) Masterchef (Ε) Food and the city (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Περί ανέµων και υδάτων (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Singles 2 (Ε) 50-50 (E) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων H πολυκατοικία (Ε) 4 (Ε) Μίλα µου βρώµικα (Ε) Τελευταία γεγονότα Αγρια παιδιά (Ε) Φεύγα (Ε) Φόνος χωρίς ταυτότητα (Ε) Τελευταίοι εγγονοί (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

ΑΛΤΕΡΣΚΑΪ

Η χαρτορίχτρα

Οι µάγισσες

«Το δέντρο της ζωής» 7.40 & 10 µ.µ.

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832

STAR 29,42,61 UHF

21.00

«Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Β’» 7.40 & 10 µ.µ.

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – UDERGOUND HOUSE ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ - DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ & ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ 14:00-15:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 15:00-17:00 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 17:00-00:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η πολυκατοικία

17.00 06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.10 18.00

00:00-02:00 02:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Κyle XY

13.00

08.00 Παιδικό πρόγραµµα 11.00 Eκπαιδευτική τηλεόραση 12.00 Η δεύτερη πατρίδα: Οι µακρινοί µας γείτονες (Ε) 13.00 Κολύµβηση: Παγκόσµιο πρωτάθληµα υγρού στίβου 15.10 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Πόλο Γυναικών: Παγκόσµιο πρωτάθληµα υγρού στίβου 17.00 Escape 18.45 Αrt@ERT.GR 19.00 Παππούδες εν δράσει (Ε) 20.00 Λωξάντρα (Ε) 21.00 Oικολογικά ηµερολόγια 22.00 Ρυθµοί και ρίµες 23.00 Παγκόσµιο πρωτάθληµα ράλι Φινλανδία 23.30 Ρυθµοί και δρόµοι: Πελοπόννησος (Ε) 24.00 Escape (Ε) 01.30 Αrt@ ERT (Ε)

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ANT 1 38,35,45 UHF

Μένουµε Ελλάδα

21.00

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

σφέρει διαχρονικά στη διαµόρφωση της αισθητικής µας». Παρόντες στο Άγιο ∆ιονύσιο ήταν, µεταξύ άλλων, οι Ντόρα Μπακογιάννη, Βάσω Παπανδρέου, Γρηγόρης Ψαριανός, Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Βαλτινός, Κάτια ∆ανδουλάκη, Μανούσος Μανουσάκης και ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου. Μετά τη νεκρώσιµη ακολουθία ακολούθησε η ταφή του εκλιπόντος, στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, που φέρει το όνοµά του, κατά επιθυµία του ιδίου.

NET 34,44 UHF 5 VHF

Οικολογικά ηµερολόγια

10.00 07:00 KONTRA CHANNEL - ΠΡΩΪΝΟΣ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ 08:00 KONTRA CHANNEL – ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟ 10:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ 17:00 MAD OK 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ORT CINEMA 00:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

400 γρ. πεπόνι καθαρισµένο 200 γρ. γιαούρτι αγελάδος στραγγιστό, από την κατάψυξη, πολύ καλά παγωµένο 50 γρ. µέλι θυµαρίσιο 200 γρ. φρέσκος ανανάς, καθαρισµένος και κοµµένος σε µέτριους κύβους ∆ιαδικασία:

«Το τελευταίο αντίο» στο Μιχάλη Κακογιάννη

Σ

Υλικά (για 4 µερίδες):

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Από Ζάκυνθο Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς

08.00,11.45,16.00,18.00 07.00,13.00,14.45,18.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

166

ΚΑΠΝΙΣΗΣ S SE EC CU UR RI IT TY Y

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Παρασκευή: Ανδραβίδα Σάββατο: Πύργος – Νικάκη


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Προσπάθεια προσέγγισης για να εκτονωθεί η ένταση στα λιµάνια

Κρίσιµη συνάντηση Ραγκούση µε τους ιδιοκτήτες ταξί Αθήνα Σήµερα θα πραγµατοποιηθεί η κρίσιµη συνάντηση του υπουργού Υποδοµών, Γ. Ραγκούση, µε τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, όπως ανακοινώθηκε επίσηµα από το υπουργείο. Ικανοποιώντας το σχετικό αίτηµά τους, ο υπουργός θα συναντηθεί στις 11.00 µε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων και στις 12:00 µε αντιπροσωπεία της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και το

Σωµατείο των Οδηγών Ταξί. Θα προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Υποδοµών στις 10.00 µε το προεδρείο του ∆.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Στις συναντήσεις αυτές, ο υπουργός Υποδοµών ενδέχεται να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις για το άνοιγµα του επαγγέλµατος, οι οποίες όπως έχει ανακοινώσει θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω πορεία του διαλόγου. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες ταξί θα προσέλθουν στη συνάντηση µε τις δικές τους προ-

τάσεις, οι οποίες βασίζονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα Ρέππα µε κύριο άξονα τα πληθυσµιακά κριτήρια. Εν τω µεταξύ, την Τρίτη 2 Αυγούστου ο κ.Ραγκούσης θα ενηµερώσει την Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για το θέµα των ταξί. Σχετικό αίτηµα κατέθεσαν στην αρµόδια επιτροπή, που συνεχίζει να επεξεργάζεται το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, οι βουλευτές της Ν∆ Θ. Καράογλου και του ΛΑΟΣ Μ. Βορίδης.

ΞΥΛΟΚΟΠΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Σκότωσαν τέσσερις ηλικιωµένους οι ληστές της Λάρισας!

Λάρισα: Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πρωτοφανή δράση της µαφιόζικης οργάνωσης που δρούσε ταυτόχρονα στη Λάρισα και τον Βόλο και αποκαλύφθηκε µετά τις πρώτες συλλήψεις στη Μαγνησία στις 16 Ιουλίου! Και τα τέσσερα θύµα προέρχονται από τον Βόλο όπου δύο από αυτά ξυλοκοπήθηκαν µέχρι θανάτου και άλλα πέθαναν από ασφυξία, δεµένα και φιµωµένα από τους ληστές που είχαν εισβάλει στα σπίτια τους! Η εξέλιξη της έρευνας αποκάλυψε ότι οι τρεις Αλβανοί 24, 25 και 39 χρόνων που λήστευαν ηλικιωµένους στον Βόλο από το καλοκαίρι του 2009 µέχρι τον Ιούλιο του 2011 και η 37χρονη Ελληνίδα συνεργός τους που πούλαγε τα κλοπιµαία σε ενεχυροδανειστήριο, προκάλεσαν τον θάνατο από ασφυξία µιας 55χρονης στις 18 Μαΐου και µιας 86χρονης στις 30 Αυγούστου 2009! Άλλα δυο θύµατα, µια 85χρονη που λήστεψαν στις 19 Αυγούστου 2010 και ένας 71χρονος που λήστεψαν στις 12 ∆εκεµβρίου 2009, υπέκυψαν στα τραύµατά τους µετά από 40 και δέκα ηµέρες αντίστοιχα!

ΣΙΩΠΗΡΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ Το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού µολυσµένο µε ηπατίτιδες

ΚΑΙΡOΣ

Γενεύη Περίπου δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι, δηλαδή το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού, πάσχουν από κάποιας µορφή ιογενούς ηπατίτιδας, και το πρόβληµα δεν περιορίζεται στον αναπτυσσόµενο κόσµο όπως πολλοί νοµίζουν, προειδοποιεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σε µια παράλληλη εξέλιξη χθες που έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Ηπατίτιδας, έρευνα στην κορυφαία επιθεώρηση Lancet προειδοποιεί τα δύο τρίτα των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε όλο τον κόσµο είναι µολυσµένα µε ηπατίτιδα C. Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί πέντε ιοί ηπατίτιδας, που ονοµάζονται A, B, C, D και E. Προκαλούν χρόνια λοίµωξη και συχνά οδηγούν σε κίρρωση του ήπατος, καρκίνο του ήπατος και τελικά θάνατο. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, o πιο κοινός από αυτούς είναι ο ιός της ηπατίτιδας Β, ή HBV, ο οποίος µεταδίδεται µέσω µολυσµένου αίµατος, από τη µητέρα στο νεογνό, καθώς και µέσω της σεξουαλικής επαφής.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ Πριν το 2012 ο διεθνής διαγωνισµός για τη διαχείριση απορριµµάτων

Αθήνα: Ως το τέλος του έτους θα έχει προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισµός για τη διαχείριση των απορριµµάτων από το νέο Φορέα ∆ιαχείρισης στην Αττική. Αυτό έκανε γνωστό ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος. «Είναι απολύτως εφικτό, µε σεβασµό στη διαφάνεια, το περιβάλλον και βασικό παράγοντα το κόστος, να έχουµε ανάδοχο ως το τέλος του 2012 και να φύγει ο εφιάλτης από την Αττική, να µη µετατραπεί σε Νάπολη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουκουλόπουλος. Ο υφυπουργός Εσωτερικών επισήµανε ότι ως τις 22 Αυγούστου 2011 θα υπάρξει η προαναγγελία διαγωνισµού που θα συνυπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, µε διαδικασίες συγκεκριµένες όπως προβλέπονται από την ΕΕ, έτσι ώστε να εκδηλωθεί και η πρώτη αντίδραση από τους ενδιαφερόµενους της αγοράς, της επιστήµης, της κοινωνίας.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Το 2012 αναµένεται η δίκη του µακελάρη

Επιδιώκουν να µην γίνουν απολύσεις! Η κατάργηση και η συγχώνευση οργανισµών και φορέων του ∆ηµοσίου που απασχολούν περίπου 7.500 εργαζοµένους, εκ των οποίων οι 3.500 βρίσκονται στην ΕΡΤ, συζητήθηκε µεταξύ άλλων στο Υπουργικό Συµβούλιο

Αθήνα Η κατάργηση και η συγχώνευση οργανισµών και φορέων του ∆ηµοσίου που απασχολούν περίπου 7.500 εργαζοµένους, εκ των οποίων οι 3.500 βρίσκονται στην ΕΡΤ, συζητήθηκε µεταξύ άλλων στο Υπουργικό Συµβούλιο που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και της διυπουργικής συνεργασίας για το θέµα αυτό. Οι λεπτοµέρειες θα τεθούν σε διµερείς συναντήσεις των αρµόδιων υπουργών µε τον Ευ.Βενιζέλο, που πλέον αναλαµβάνει τη σχετική αρµοδιότητα και τον συντονισµό της διαδικασίας, έργο που µέχρι πρότινος

Στην Ηλεία

«έτρεχε» ο άλλος αντιπρόεδρος Θ. Πάγκαλος. Πάντως, κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να µην γίνουν απολύσεις και ως εκ τούτου -όπως είπαν- ετέθη και το θέµα της εργασιακής εφεδρείας. Ωστόσο, διαβεβαίωναν οι ίδιες πηγές, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο απολύσεων ιδιαίτερα για τους φορείς που θα καταργηθούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν έως τις 5 Αυγούστου, ενώ ειδικά για την ΕΡΤ, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν ως τις 15 Αυγούστου από τον αρµόδιο υπουργό, στις οποίες θα γίνεται αναφορά και στο σύνολο των ΜΜΕ που είναι υπό την εποπτεία του. Κυβερνητικοί κύκλοι έκαναν λόγο για αρκετά µεγάλες αναδιοργανώσεις χωρίς να θίγεται το µόνιµο προσωπικό. Ειδικότερα, µε βάση την εξουσιοδότηση που του έδωσε το Υπουργικό Συµβούλιο, ο κ. Βενιζέλος ξεκινά από την ερχόµενη εβδοµάδα διµερείς επαφές και συνεννοήσεις µε τους υπουργούς για τους υπό συγχώνευση ή κατάργηση οργανισµούς που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές τους. Σηµειώνεται δε ότι στο υπουργικό δεν αποκλείσθηκε η ίδρυση νέων δηµόσιων οργανισµών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Φουλ οι µηχανές για ιδιωτικοποιήσεις Το κρίσιµο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων ετέθη επίσης στο Υπουργικό µε τους αρµοδίους να διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν και ότι τηρείται το χρονοδιάγραµµα του µεσοπρόθεσµου. ∆ιαφαίνεται πάντως µια αλλαγή σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της περίπτωσης του ΟΠΑΠ, για τον οποίο ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονοµικών Ευ.Βενιζέλος δήλωσε µιλώντας στη Βουλή ότι «δεν έχουµε δεσµευθεί ότι θα πωλήσουµε τον ΟΠΑΠ». Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλ.Μόσιαλος για τη δήλωση αυτή είπε ότι ο προγραµµατισµός για τον ΟΠΑΠ δεν έχει αλλάξει, ωστόσο πρόσθεσε ότι τις συνθήκες ιδιωτικοποίησης θα τις εισηγηθεί ο υπουργός Οικονοµικών. Για το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγµατοποιηθούν θα πραγµατοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε εισήγηση του αντιπροέδρου και υπουργού Οικονοµικών Ευ. Βενιζέλου. Επιτάχυνση του ΕΣΠΑ Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού έγινε αναφορά στην απόφαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο για ίδρυση Ειδικής Γενικής ∆ιεύθυνσης της Κο-

µισιόν για το ΕΣΠΑ και την τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει κατ’ αρχήν για την Ελλάδα και ίσως επεκταθεί σε άλλες χώρες που χρειαστούν βοήθεια. Σηµειώθηκε επίσης ότι θα υπάρχει και κλιµάκιο της διεύθυνσης στην Ελλάδα. Αυτό, εκτιµούν κυβερνητικοί κύκλοι, συµφέρει την Ελλάδα διότι έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκταµίευσης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα οποία θα παρακολουθούνται και καλύτερα. Σε ερώτηση εάν ο νέος EFSF (ευρωπαϊκός µηχανισµός στήριξης) πρέπει να ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο οι ίδιοι κύκλοι σηµείωναν ότι εάν η δηµιουργία του µηχανισµού συνιστά νέα ευρωπαϊκή συνθήκη τότε πρέπει να περάσει από όλα τα κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση αφορά τον µηχανισµό καθεαυτό και όχι το περιεχόµενο του προγράµµατος στήριξης οποιαδήποτε χώρας Νωρίτερα πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη του πρωθυπουργού µε το οικονοµικό επιτελείο για επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης φόρων που θα περιλαµβάνει και διοικητικά µέτρα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών κλπ. ∆εν µιλάµε για νέους φόρους, αλλά για αναδιοργάνωση του µηχανισµού διευκρίνισαν κυβερνητικές πηγές, ενώ πρόσθεταν ότι θα υπάρξει ανάλογη σύσκεψη και την επόµενη εβδοµάδα.

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 2 29/07/2011 9/07/2011

09:00 0 9:00

25 2 5 °°C C

71% 7 1%

1! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 2 29/07/2011 9/07/2011

15:00 1 5:00

34 3 4 °°C C

42% 4 2%

4! !"#$%& "#$%& -. -.

'()(*+, ' ()(*+,

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 2 29/07/2011 9/07/2011

21:00 2 1:00

68% 6 8%

4! !"#$%& "#$%& -. -.

'()(*+, ' ()(*+,

86% 8 6%

3! !"#$%& "#$%& -. -.

(*'/0( ( *'/0( ,122/3( ,122/3(

28 2 8 °°C C

Όσλο Η δίκη του 32χρονου Νορβηγού Άντερς Μπρέχρινγκ Μπρέιβικ δεν αναµένεται να διεξαχθεί πριν από το 2012, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας. Κι αυτό γιατί, σύµφωνα µε τον ίδιο, το κατηγορητήριο δεν θα είναι έτοιµο πριν από το τέλος του έτους. Ο Μπρέιβικ πρόκειται να ανακριθεί εκ νέου σήµερα από τη νορβηγική αστυνοµία εν µέσω αµφιβολιών για το κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισµοί του περί εκτεταµένων διασυνδέσεων µε πρόσωπα και οµάδες οµοϊδεατών του διεθνώς.

ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Ψηφοφορία µε αβέβαιο αποτέλεσµα στο Κογκρέσο

Ουάσινγκτον Με την προθεσµία της 2ας Αυγούστου να πλησιάζει απειλητικά και τις διαβουλεύσεις να παραµένουν χωρίς αποτέλεσµα, η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται σήµερα να εγκρίνει νοµοσχέδιο των Ρεπουµπλικάνων για τον περιορισµό των δαπανών και την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών που θα αποτρέψουν την στάση πληρωµών για τις ΗΠΑ µε απροσδιόριστες συνέπειες στην παγκόσµια οικονοµία. Εφικτός ο συµβιβασµός ακόµα και για µεγαλύτερες περικοπές από τα σχέδια που είναι τώρα στο τραπέζι, λέει ο Λευκός Οίκος.

3311 °C

)*++",) *++" ,- 3 30/07/2011 0/07/2011

Στην Ελλάδα

03:00 0 3:00

25 2 5 °°C C

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Στην ήπειρο νεφώσεις µε τοπικές βροχές και πιθανόν µεµονωµένες καταιγίδες και βαθµιαία βελτίωση. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος και µόνο στα ορεινά τις µεσηµβρινές ώρες τοπικές νεφώσεις. Άνε-

µοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 και βαθµιαία τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 18 έως 34 βαθµούς κελσίου. Στην ήπειρο η µέγιστη 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you