Page 1

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Β. ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ «Η συµµετοχή στα κοινά είναι προσφορά» Σελίδα 9

Τ Η Σ ∆∏™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38358 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΕΠΙ∆ΗΜΙΚΕΣ ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Πουλάνε όσο – όσο για να ζήσουν τις οικογένειές τους!

Γεωργικό λύκειο στο Ινστιντούτο Κοροίβου

Σελίδες 5 και 11

Οι διακοπές ρεύµατος αφήνουν τον Πύργο χωρίς νερό

Σελίδα 7

∆ΕΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ

Σελίδα 5

» Η πολιτεία δεν έχει κινητοποιήσει

ΕΝ ΟΙΚΩ ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

«Ο χορός είναι το οξυγόνο µου» Σελίδες 20-21

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΛΟΛΕΚ

τους ελεγκτικούς µηχανισµούς

Κινδυνεύει να απαξιωθεί το πλέον συναλλαγµατοφόρο προϊόν

«Η σχέση µου µε τη µουσική είναι ένα φλερτ» Σελίδα 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26 – ΠΥΡΓΟΣ – 27100 ΤΗΛ: 2621030906 ΦΑΞ: 2621020747 e-mail: info@fsi.gr

Σήµερα είναι η Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών Πολλά θα ειπωθούν και θα γραφτούν από όλους αυτούς που την επόµεη θα αγνοούν το πρόβληµα. Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηλείας τα τελευταία χρόνια προσπάθησε όσο µπορούσε να ευαισθητοποιήσει τους αρµοδίους. ∆υστυχώς εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι τα λόγια είναι περιττά. Φέτος είπαµε να δώσουµε το λόγο στην ποίηση. Είναι η φυσική συνέχεια όταν ο λόγος εξαντλεί τα όριά του. Οι ήττες µας δεν αποδεικνύουν τίποτα παραπάνω από το ότι είµαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό και από τους θεατές περιµένουµε τουλάχιστον να ντρέπονται. Berthold Brecht Για το ∆.Σ. Ο πρόεδρος Θεοδωρόπουλος ∆ηµήτριος Ο γραµµατέας Μυλωνόπουλος Παναγιώτης

Κάθε µήνα 8

έκα µεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας καταγγέλλουν ότι γίνονται µε αµείωτη ένταση παράνοµες εξαγωγές καρπουζιών από το νοµό Ηλείας. Λόγω των παράνοµων εξαγωγών το κράτος χάνει σηµαντικά ποσά από τους µη καταβληθέντες φόρους ενώ το κυριότερο είναι το γεγονός ότι τα καρπούζια που εξάγονται παράνοµα δεν ελέγχονται µε συνέπεια από πιθανή ασθένεια να διακυβεύεται η φήµη του προϊόντος στις ευρωπαϊκές αγορές µε όλες τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας µε την επιστολή – καταγγελία τους προς τους αρµόδιους φορείς τονίζουν ότι είναι παντελής η αδιαφορία τους ώστε να κινητοποιήσουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Σελίδα 7


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 26 Ιουνίου 1976

Απόστολος Λιώσης (Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας)

«Το σύγχρονο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας και το οµώνυµο Φεστιβάλ, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσµου, γι’ αυτό και παρατηρείται κοσµοσυρροή κατά τις παραστάσεις. Θεωρείται από τους παραγωγούς και τους ηθοποιούς ότι στην Αρχαία Ήλιδα φιλοξενείται το πιο πετυχηµένο Φεστιβάλ και φέτος είχαµε τουλάχιστον 200 προτάσεις και κάναµε επιλογή συνθέτοντας ίσως τις πιο επιτυχηµένες παραστάσεις του καλοκαιριού».

Η φωτογραφία της Κυριακής 136.000.000 ∆ΡΑΧΜΑΣ ∆Ι’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται πίστωσις 58.000.000 δραχ. διά την στεγαστικήν αποκατάστασοιν θεοµηνιοπλήκτων Νοµού Ηλείας. Εκ του ποσού τούτου διατίθενται 8.000.000 δραχ. διά την αποκατάστασιν των σεισµοπαθών περιόδου 1972-1976 και 50.000.000 δραχ. διά την εφαρµογήν του προγράµµατος αποκαταστάσεως αστών προσφύγων και λαϊκής κατοικίας ως και θεοµηνιοπλήκτων χρονικής περιόδου 1971 και παλαιότερον. Επίσης διά την στεγαστικήν αποκατάστασιν θεοµηνιοπλήκτων χρονικής περιόδου 1971 και παλαιοότερον διατίθενται 50.000.000 δραχ. εις τον Νοµόν Μεσσηνίας και 28.000.000 δρχ. εις τον Νοµόν Αρκαδίας.

+ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ∆αβίδ οσ. εν Θεσ/νίκη, Ιωάννου επισκόπου Γοτθίας Με τη σηµερινή Κυριακή αρχίζουµε τα γραπτά Κηρύγµατα, που καθιερώθηκε να διαβάζονται κατά τους µήνες του Καλοκαιριού σε όλους τους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Είναι και αυτό µια επικοινωνία µε όλους τους Χριστιανούς της Μητροπόλεως, αυτούς που παραµένουν µονίµως στην περιοχή αυτή και αυτούς που έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σηµερινή ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στην κλήση των τεσσάρων µαθητών του Κυρίου, δηλαδή του Ανδρέα του Πέτρου του Ιάκωβου και του Ιωάννη, οι οποίοι άφησαν τα δίκτυα και ακολούθησαν Αυτόν. Κατόπιν προσχώρησαν και οι υπόλοιποι µαθητές και έτσι συµπληρώθηκε ο αριθµός των δώδεκα. ∆ευτέρα 27 Ιουνίου 2011 Σαµψών του Ξενοδόχου, Ιωάννας και Μαρίας των µυροφόρων Σελήνη: 25 ηµ. Aν. Hλίου: 05:04 ∆ύση Hλίου: 19:52

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Μ

άρτιος του 1950. Η προσκοπική οµάδα της Ανδρίτσαινας σε αναµνηστική φωτογραφία, ύστερα από µια κοινωνική εκδήλωσή της. Ο προσκοπισµός είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός, που αποβλέπει στην ηθική, φυσική και πρακτική αγωγή των νέων. Ιδρύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τον υποστράτηγο Ροµπέρτο Μπάντεν Πάουελ (1857-1946). Οι βασικές του ιδές αναπτύχθηκαν σε µια σειρά βιβλίων του ιδρυτή του, που έγιναν ανάρπαστα από τους νέους της εποχής. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που πρώτες δέχτηκαν την προσκοπική κίνηση. Ο Αθανάσιος Λευκαδίτης, καθηγητής Σωµατικής

∆ηµήτρης Κουλούρης (Πρόεδρος ΕΑΣ Γαστούνης) «Είχαµε λάβει τη δέσµευση του υπουργείου ότι το αργότερο µέχρι τα τέλη Μαΐου θα είχε επιστραφεί στους αγρότες ο ειδικός φόρος του πετρελαίου. Βρισκόµαστε όµως στα τέλη του Ιουνίου και ακόµα δεν έχουµε καµία πληροφόρηση. Η ανάγκη να δοθούν αυτά τα χρήµατα τώρα είναι επιτακτική. Η τιµή για το καρπούζι έπεσε στα 7-8 λεπτά, ενώ οι µισές καλλιέργειες πατάτας έµειναν στα χωράφια απούλητες. Πρέπει άµεσα να στηριχθεί το εισόδηµα των αγροτών». Αγωγής, ίδρυσε, το 1910, την πρώτη προσκοπική οµάδα από µαθητές των εκπαιδευτηρίων Μακρή. Οι Κ.Μελάς, Ν.Πασπάτης, Φ.Χρυσοβελόνης και Γ.Πανάς συνεργάστηκαν µαζί του στο έργο της οργάνωσης του ελληνικού προσκοπισµού. Από τότε, ο προσκοπισµός εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και προσέφερε πολλές εθνικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην πατρίδα µας: βοήθεια και συµπαράσταση σε θύµατα πολέµου, συµµετοχή σε εράνους, εκπαίδευση νεοσύλλεκτων, εκτέλεση βοηθητικών στρατιωτικών αποστολών, παροχή βοήθειας σε σεισµοπαθείς κ.λ.π.

Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Σ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Μ

Κωνσταντίνα Γερολυµάτου (∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ηλείας) «Και φέτος οι µαθητές µας είχαν καλή απόδοση και τα παιδιά που είχαν πολύ καλά µελετήσει θα επιτύχουν τις σχολές της επιθυµίας τους για να σπουδάσουν. Οι µαθητές µας που δεν τα κατάφεραν πολύ καλά και ίσως δεν περνούν στις σχολές της επιλογής τους, δεν πρέπει να απογοητευτούν. Έχουν δικαίωµα να επανέλθουν και του χρόνου, να εξεταστούν και πάλι και να επιτύχουν το στόχο τους. ∆ε σηµαίνει ότι µε την πρώτη δυσκολία εγκαταλείπουµε τον αγώνα».

ήµερα είναι η παγκόσµια µέρα κατά των ναρκωτικών. Πολύ µελάνι και δάκρυα πάλι θα πάνε στο βρόντο. Τα ΜΜΕ έχουν το εύκολο πρωτοσέλιδο χωρίς να περιµένουν να δράσουν οι «αλλοδαποί φονιάδες». Μπροσούρες ευχές και αφορισµοί και οποίος καταλάβει κατάλαβε. Και όσο πιο λίγοι καταλάβουν τόσο το καλύτερο. Σαν λίγο «ειδικός» είπα λόγω των ηµερών να ρετουσάρω ένα παλιό µου κείµενο και να το µοιράσω δίκη χαρτοπόλεµου. Όσοι θέλουν ασχολούνται όσοι δε θέλουν δε χάλασε ο κόσµος…… Επειδή εκ πεποιθήσεως είναι εναντίον της µασηµένης τροφής ας ξεκινήσουµε χαλαρά µε µερικές αθώες ερωτήσεις ενός ανίδεου ανθρώπου. Τι εννοούµε όταν λέµε ναρκωτικά; ∆εν είναι απλή η ερώτηση γιατί αµέσως θα ρωτήσω. Το τσιγάρο είναι ναρκωτικό; Το οινόπνευµα είναι ναρκωτικό; Και µπορεί να κάνω και µια πιο προκλητική ερώτηση. Ποιο είναι πιο βλαβερό το τσιγάρο η το χασίς; Μια ακόµη πιο προκλητική ερώτηση. Από ναρκωτικά έχουµε τους πιο πολλούς νεκρούς ή από το τσιγάρο; Άλλη ερώτηση. Από τα ναρκωτικά έχουµε τους πιο πολλούς νεκρούς ή απ’ το οινόπνευµα που στατιστικά ευθύνεται για το 40% των θανατηφόρων τροχαίων; Η ναρκοµανία είναι αρρώστια; Αν είναι αρρώστια γιατί επιλαµβάνεται η αστυνοµία και όχι το Νοσοκοµείο όταν «πιάνεται» κάποιος; Αν κάποιος σπάσει το χέρι του τον πάνε στο Νοσοκοµείο ή στην Αστυνοµία; Στον γιατρό ή στον ενωµοτάρχη Α; ∆εδοµένου ότι το κράτος «πετάει» πολλά λεφτά σε γραφειοκρατικούς οργανισµούς «πρόληψης» και «θεραπείας» τι στατιστικά υπάρχουν; Ποιος έχει στοιχεία και πως αξιολογεί

την αποτελεσµατικότητα της όποιας προσπάθειας κάνει αν κάνει το Κράτος; Τι ποσοστό από τους θεραπευµένους στις «κοινότητες» υποτροπιάζει; Αν έλθει ένας γονιός που οικονοµικά έχει «βγει» στο δρόµο και δεν έχει λύση και έχει ένα µπορεί και δυο παιδιά εξαρτηµένα τι έχουµε να του προτείνουµε; Και όταν λέµε τι έχουµε να του προτείνουµε εννοούµε εδώ και τώρα. Όλες οι απαντήσεις αυτήν τη στιγµή έχουν να κάνουν είτε µε το παρελθόν είτε για το µέλλον. Στο παρελθόν µε αφορισµούς για το πολιτικό Σύστηµα, το Σύστηµα της Παιδείας την ανεργία και διάφορα άλλα εξ ίσου αόριστα και θολά. Στο µέλλον µε υποσχέσεις για νέες κοινότητες και νέα προγράµµατα και ζήσε Μάη µου. Όλα αυτά στη λογική του να πετάµε τη µπάλα έξω και να µη µπαίνουµε στην ουσία του προβλήµατος. Για το παρόν έχουµε να προτείνουµε κάτι; Αύριο το πρωί που ο εξαρτηµένος πρέπει να πάρει τη δόση του και θέλει τουλάχιστον 50€ κάθε µέρα έχουµε πρόταση; Συνειδητοποιούµε τι σηµαίνει ένας εξηρτηµένος να ψάχνει χρήµατα; Οι οικογένειες έχουν «τελειώσει». Οι ίδιοι οι εξηρτηµένοι δουλειά δεν έχουν και εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να έχουν. Στην ουσία έχουµε αποδεχτεί να υπάρχει ένας άγνωστος πάντως όχι µικρός αριθµός ατόµων που κυριολεκτικά ψάχνει τι θα «χτυπήσει» για να βρει χρήµατα για τη δόση τους. Αν βέβαια δεν «χτυπήσει» κάτι υπάρχει ένα άλλο πιο επικίνδυνο σενάριο. Για να βγάλει τη δόση του γίνεται µικροέµπορος και κάνει Marketing προσπαθώντας να µπάσει καινούργιους στην κερδοφόρα για άλλους «αγορά». Εµείς σαν κοινωνία τι κάνουµε; Από τη µια κάνουµε ότι δεν τους βλέπουµε και από την άλλη τους την έχουµε στηµένη να τους µπουζουριάσουµε στην πρώτη ευκαιρία; Είµαστε τόσο

αφελείς να πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο λύνεται το πρόβληµα; Όλοι οι ναρκοµανείς έχουν κάνει και φυλακή άλλος λίγο άλλο πολύ. Λύθηκε το πρόβληµα µε αυτόν τον τρόπο; Απλώς η δίωξη επιτείνει την οικονοµική αιµορραγία της οικογένειας και τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά το χρήστη αυτός βγαίνει από την φυλακή πιο καλά εκπαιδευµένος. Το πρόβληµα των Ναρκωτικών πέρα των κοινωνικών και ιατρικών παραµέτρων είναι και θέµα κύρια οικονοµικό. Ερώτηµα Νο1 Ποιος ωφελείται; Ο χρήστης; Η οικογένεια του; Η κοινωνία; Ο έµπορος; Η απάντηση δική σας… Ερώτηµα Νο2 Όσοι υποστηρίζουν αυτήν την κατάσταση και αυτό το κατασταλτικό µοντέλο αντιµετώπισης µε ποιον είναι; Με τον χρήστη; Με την οικογένεια του; Με την κοινωνία; Με τον έµπορο; Και αυτή η απάντηση δική σας… Ερώτηµα Νο 3 Το ότι εµείς σαν κοινωνία και σα φορείς µε τη στάση µας βοηθούµε κάποιους να γίνονται πλούσιοι από τη µια µέρα στην άλλη το κάνουµε αφιλοκερδώς; Με άλλα λόγια τα «παίρνουµε» και εµείς ή είµαστε τόσο βλάκες και το κάνουµε τσάµπα;;;;; Αν τα ΜΜΕ δεν µπορούν να «λερωθούν» φιλοξενώντας τις απόψεις των ναρκοµανών υπάρχουν και οι γονείς. Αν µιλήσουν κάποιοι εξ αυτών θα κρυφτούν πολλοί κυρίως επώνυµοι. Είναι σίγουρο ότι οι γονείς δεν έχουν να χάσουν τίποτα και θα µιλήσουν. Από ότι έχουν πάθει τι άλλο θα πάθουν; Είµαστε σίγουροι όµως ότι τα ΜΜΕ δεν θα χάσουν τίποτα αν τα δηµοσιεύσουν;;; Και το τελευταίο. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγµατα και µε δεδοµένη την αδράνεια που µέρα µε την

∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Φαρµακοποιών Ηλείας.

ηµέρα επεκτείνεται δυστυχώς όλοι µας κυριολεκτικώς όλοι µας πρέπει να αποδείξουµε ότι δεν είµαστε ελέφαντες. Μέχρι τότε όλοι δικαιούνται να έχουν αµφιβολίες για όλους ΥΓ Νο1 Το παρόν αν ευαισθητοποιήσει κάποιους καλό θα είναι αν όχι δεν πειράζει… Τι είχαµε τι χάσαµε. Τώρα αν κάποιος πάει γυρεύοντας καλό είναι να ξεκινήσει µια έρευνα σε συνέχειες. Να µιλήσει µε όλους του γραβατωµένους αρµοδίους και φορείς που θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν σε ένα µόνο ερώτηµα. Τι κάνουµε ΤΩΡΑ για το πρόβληµα. Και όταν λεµέ τώρα εννοούµε τώρα. Αν εσύ έχεις πνευµονία ο γιατρός πρέπει να κάνει κάτι εδώ και τώρα και όχι να σε ρωτάει από τι το έπαθες και γιατί δεν πρόσεξες κι άλλη φορά να προσέχεις κι αφού δεν είχες προσέξει τι να σου κάνω τώρα. Αυτά είναι σε δεύτερο χρόνο. Ακόµη αν µερικοί «ειδικοί» και ειδικοί προτείνουν Σπιναλόγκα να το ξέρουµε. Σε πρώτη φάση κάτι είναι κι αυτό. Αρκετά τους αφήνουµε να κυκλοφορούν ατσαλάκωτοι µιλώντας για την «∆ευτέρα παρουσία». ΥΓ Νο2 Όπως σε όλα τα θέµατα η άγνοια είναι ελαφρυντικό για όσο καιρό την έχουµε……


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ο σηµερινός Έλληνας Εν µέσω οικονοµικής κρίσης όλα επιτρέπονται ή όλα απαγορεύονται; Ιδού το ερώτηµα. Γιατί µε δεδοµένο ότι στη ζωή των Ελλήνων έχουν έρθει τα πάνω κάτω και όλοι τελικά παραµιλούν, εύλογα αναρωτιέται κανείς εάν υπάρχει άλλοθι ως προς τα όσα λέγονται και τα όσα γίνονται από τους απλούς πολίτες. Όταν ένας άνθρωπος έχει φέρει τη ζωή του τούµπα, αφού η µέχρι πρότινος τακτοποιηµένη στον όποιο βαθµό ζωή του έχει ανατραπεί, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα αλλάξει και τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς του. Άλλοι παρακολουθούν µοιροΜαρία Καραµπάτση λατρικά τις (karabatsimaro@yahoo.gr) εξελίξεις, άλλοι έχουν ξεχειλίσει από το άγχος, κάποιοι άλλοι έχουν γίνει νευρικοί, άλλοι εκρήγνηνται µε το παραµικρό, άλλοι πιέζονται τόσο πολύ που έχουν έρθει σε απόγνωση, άλλοι δεν κρύβουν την οργή τους και είτε ξεσπούν µε αθυροστοµίες ή χειρονοµίες ή και ακόµη περισσότερα. Κατά συνέπεια, ο καθένας αντιδρά µε το δικό του τρόπο. Το θέµα είναι, όλα επιτρέπονται, υπάρχει µέτρο όταν ο πολίτης βιώνει τέτοιες καταστάσεις που έχουν µετατρέψει την καθηµερινότητά του σε Γολγοθά και όταν γνωρίζει ότι το µέλλον του διαγράφεται µε µελανά χρώµατα; Προσωπικά δεν µπορώ να απορρίψω τίποτα, αλλά δεν µπορώ και να επιχειρηµατολογήσω υπέρ της µίας ή της άλλης άποψης. Μπορώ όµως να καταγράψω και αυτό που καταγράφω είναι η εικόνα που περιέγραψα παραπάνω. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, κάπως έτσι είναι οι Έλληνες σήµερα. Παρά την κατήφεια όµως, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Μία αχτίδα φωτός. Μικρή µεν, αλλά αχτίδα που προέρχεται από το χαµόγελο του Έλληνα, που παρά τα όσα βιώνει δεν έχει σβήσει ακόµη. Παρά την αγανάκτηση, το χαµόγελο, έστω και λιγοστό, εξακολουθεί να υπάρχει και κατ’ εµέ αποτελεί ελπίδα. Ελπίδα, στο ότι ο Έλληνας θα παλέψει για να τα καταφέρει, θα εξακολουθήσει να αντιδρά, θα κάνει εκεί στην τελευταία στροφή τη µεγάλη ανατροπή και θα αποδείξει στους Ευρωπαίους ότι ο Έλληνας όσο και να πέφτει ξέρει και να ξανασηκώνεται. Αυτό θέλουµε να πιστεύουµε και όσο υπάρχει πίστη και χαµόγελο, θα καταφέρουµε κάτι καλό. Και µιλώ για τους Έλληνες που αισθάνονται Έλληνες και πονούν τον τόπο τους. Να µην µπερδευόµαστε µε τους πολιτικούς, γιατί αυτοί είναι από άλλο ανέκδοτο!

[

Σχόλια 3 Σήµερα η εκδήλωση στο Πούσι

Παραµένει το ενδιαφέρον του!

Σήµερα θα πραγµατοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την ιστορική µάχη στο Πούσι, µε αφορµή τη συµπλήρωση 190 χρόνων από τη µάχη στην ιστορική περιοχή, όπου εξουδετερώθηκε ο θύλακας των Τουρκαλβανών του Λάλα και διευκολύνθηκε η πολιορκία της Τρίπολης από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας ενώ την κυβέρνηση έχει κληθεί να εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης Κουτσούκος. Ν.Σ.

Μπορεί να άλλαξε πόστο, το ενδιαφέρον του ωστόσο παραµένει αµείωτο. Ο λόγος για το νέο Υφυπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Κουτσούκο, ο οποίος µετακινήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μπορεί να άλλαξε γραφείο και καθήκοντα, ο ίδιος ωστόσο βρίσκεται κοντά στους αγρότες και έχει αποδείξει και εµπράκτως ότι τα αγροτικά ζητήµατα τα έχει σε προτεραιότητα. Προς τούτο και η χθεσινή του επίσκεψη στο Ινστιτούτο του Κοροίβου. Μ.Κ.

Απεργία στη ∆ΕΗ Από τη µια πλευρά, το δίκιο και το δικαίωµα κάθε εργαζόµενου να διεκδικεί απεργώντας και από την άλλη ο πολίτης που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτής της απεργίας. Η απεργία στη ∆ΕΗ, που έχει σαν αποτέλεσµα τις επαναλαµβανόµενες διακοπές ρεύµατος τις τελευταίες ηµέρες, έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήµατα και έχει οδηγήσει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη τη διαρκή παροχή ρεύµατος ασθενείς, επαγγελµατίες , νοικοκυριά, ζουν τον εφιάλτη των διακοπών ρεύµατος και όπως είναι φυσικό αγανακτούν. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η απεργία θα συνεχιστεί, θα πρέπει όλοι να «οπλιστούµε» µε ανεξάντλητη υποµονή. Έλα όµως που κάποιες φορές και αυτή στερεύει… Π.Μ.

]

Ανοίγει η αυλαία µε τον «Αλαντίν»

Κάλεσµα αγροτών στην απεργία Κάλεσµα σε όλους τους αγρότες απευθύνει η Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση (Π.Α.Σ.Υ.), προκειµένου να συµµετάσχουν όλοι στον αγώνα κατά τη 48ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου. Η Π.Α.Σ.Υ. καλεί τους αγρότες να

Ηµερίδα σήµερα για τα ναρκωτικά Ηµερίδα µε θέµα: «Ναρκωτικά και εξαρτησιογόνες ουσίες» πραγµατοποιείται σήµερα στις 8 τοπ βράδυ στο Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Γαστούνη, µε πρωτοβουλία της Τοπικής ∆ιοίκησης Ηλείας της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών. Η ηµερίδα διοργανώνεται µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα Κατά των Ναρκωτικών και θα πραγµατοποιήσουν οµιλίες, η δικηγόρος και πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πηνειού Βάντα Κοντούλη, ο διοικητής του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου Κωνσταντίνος ∆ίπλας, ο Γυµνασιάρχης του Γυµνασίου Επιταλίου Κυριάκος Μαντζιβής και η επιστηµονικά υπεύθυνη του Κέντρου ‘Παρεµβάσεις’ Γιώτα Τσαπαρδώνη. Μ.Κ.

συµµετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Τρίτη στις 10 το πρωί στην πλατεία του ΟΤΕ στον Πύργο και την Τετάρτη στις 10 το πρωί επίσης, στις πλατείες της ∆εξαµενής και στο Λάπατο στον Πύργο. Μ.Κ.

Συνδικάτο Οικοδόµων για την απεργία Με το σύνθηµα: «Ο λαός δεν χρωστάει τίποτα και σε κανέναν. Μας Χρωστάτε!», το Συνδικάτο Οικοδόµων και συναφών Επαγγελµάτων Νοµού Ηλείας, ανακοίνωσε τη συµµετοχή του στην 48ωρη πανεργατική απεργία την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου. Καλεί δε τα µέλη του αλλά και τους πολίτες, να συµµετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων την Τρίτη 28 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην πλατεία ΟΤΕ στον Πύργο. Μ.Κ.

Ο «Αλαντίν», ένα µιούζικαλ για παιδιά, θα ανοίξει αύριο ∆ευτέρα 27 Ιουνίου το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας 2011. Μετά την πολύ θερµή υποδοχή του κοινού για δυο συνεχόµενες χρονιές το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσιάζει, στις 9:00 το βράδυ στο Θέατρο «Ολυµπία» την επιτυχηµένη παράσταση «Αλαντίν». Ένα παραµύθι από τις χίλιες και µια νύχτες, σε σκηνοθεσία του ∆ηµήτρη ∆εγαϊτη. Η θεατρική διασκευή της Άνδρης Θεοδότου βασίζεται στις περιπέτειες του Αλαντίν, που είναι γνωστός σε όλους µας από το µεγάλο αραβικό παραµύθι «Χίλιες και µια νύχτες». Κυρίαρχο στοιχείο στο έργο είναι τα ζωντανά τραγούδια. Η µουσικού του Νίκου Τσέκου, ειδικά γραµµένη για την παράσταση, έχει έντονη παρουσία σε όλο το έργο. Η ευρηµατική σκηνοθεσία δίνει όπως πάντα έµφαση στον αυτοσχεδιασµό, µε τον ιδιαίτερο και γνωστό γοητευτικό τρόπο προσέγγισης που έχουν οι παραστάσεις για παιδιά στο Θέατρο Τέχνης. Ν.Σ.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Αιτήσεις για µεταγραφές Το Μουσικό Σχολείο Βαρθολοµιού έχει τη δυνατότητα να δεχθεί µε µεταγραφή από κάθε άλλο Γυµνάσιο ή Γενικό Λύκειο µαθητές που θα φοιτούν στις τάξεις Β’ και Γ’ Γυµνασίου και επίσης στην Α’ Λυκείου, κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων. Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για µεταγραφή είναι µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 2011. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ – fax 2623042749 και κάθε Πέµπτη πρωί από τις 9 έως τις 12. Σ.Π.


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Η γνώµη του

«Οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν µεταβολή και να κοιτάξουν το λαό»

[

Έ

Πέτρος ΠαπαδάτοςΠρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας∆ηµοτικός Σύµβουλος

φτασε το 2011 που οι πολίτες αυτής της χώρας συνειδητοποίησαν ότι ζουν σε ένα εφιάλτη. Πράγµατι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα επικουρούµενο από τοπικούς βολικούς, πειραµατίστηκε µε ένα ολόκληρο λαό αρκετά από τα τελευταία χρόνια, µία διαδικασία τυφλής χλιδής, µιας εικονικής φτιαχτής πραγµατικότητας, που όµοιά της δεν είχαν ζήσει άλλοι λαοί. Αυτή την περίοδο απολαύσαµε ανεξέλεγκτα, χρήµα και κατανάλωση. Παρά την ευστροφία του Μεσογειακού, δεν µυριστήκαµε την παγίδα και φτάσαµε σήµερα να µην υπάρχουµε, να µη µπορούµε να διαπραγµατευόµαστε. Σήµερα ζούµε την ιδιότυπη νέο-δουλεία από τους δανειστές µας. Αυτοί µας υποβάλλουν τις λύσεις, τους τρόπους και το µέγεθος, όλου αυτού του περιβάλλοντος, κυρίως οικονοµικού, που όµως ρυθµίζει τις ζωές µας. Οι ζωές των πολιτών αυτής της χώρας που δεν έχουν καµία αξία µπροστά στους αριθµούς που απαιτεί το “σύστηµα”. Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πολιτική, που µετά

τη Λισαβόνα έγινε ένωση αριθµών, αφήνοντας στο περιθώριο τους πολίτες. Φτάσαµε µήπως τόσο γρήγορα στην άλλη άκρη; Υπάρχουν σήµερα επιλογές για τον Ελληνικό λαό; Υπάρχουν προτάσεις και διέξοδοι διαφορετικοί από τους µονόδροµους του πολιτικού µας συστήµατος; Την πιο πρόχειρη απάντηση τη δίνουν οι πλατείες, οι αγανακτισµένοι. Το κοινό χαρακτηριστικό όµως όλων αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν πιστεύουν σε οράµατα σε ανθρώπους και κατά βάση δεν ελπίζουν. Αυτή η απελπισία και η αγανάκτηση απευθύνονται στο πολιτικό οικοδόµηµα που σήµερα είναι αδύναµο να πείσει κι αυτό βεβαίως ισχύει όχι µόνο για τα κόµµατα εξουσίας αλλά για όλο το πολιτικό φάσµα, αφού σήµερα µε δύο και πλέον εκατοµµύρια πολίτες να έχουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο λάβει µέρος στο κίνηµα των αγανακτισµένων, κανένα κόµµα δε φαίνεται ικανό να µεταδώσει ένα όραµα και την απαραίτητη ελπίδα ότι µε το πρόγραµµα του, µπορούµε να ζήσουµε καλύτερες µέρες. Λύση υπάρχει; Όραµα υπάρχει; Λύση υπάρ-

χει! Και είναι µία και απλή. Οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν µεταβολή και να κοιτάξουν το λαόι στις πλατείες, στις δουλειές και τα σχολεία, στα µάτια. Το συµφέρον του πολίτη είναι το συµφέρον της κοινωνίας, η διέξοδος του κράτους, το αύριο των παιδιών και ίσως και το µακροπρόθεσµο συµφέρον των αγορών. Στην άλλη περίπτωση πολιτικοί χωρίς ανάστηµα, πολιτικό σύστηµα χωρίς όραµα και διεξόδους, εγκλωβισµένο στη µιζέρια των αριθµών είναι καταδικασµένοι να ξεπεραστούν. Να ξεπεραστούν από ένα λαό που όσο και να προσπάθησαν να απαξιώσουν µε όλα τα µέσα την ιστορία του, όσο κι αν προσπάθησαν να αποσυνδέσουν την κοινωνία του, ιστορικά αυτός ο λαός έχει αποδείξει ότι µπορεί να επιβιώσει και να υποστηρίξει λύσεις, έστω και το επόµενο λεπτό µετά την καταστροφή. Ο λαός ξέρει τι θέλει! Το ερώτηµα που περιµένει απάντηση σήµερα είναι και αφορά τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί θα παραµείνουν µέρος του προβλήµατος ή θα µετεξελιχθούν σε κοµµάτι της λύσης;

Πρόσωπο

Η

«Πολύχρονη και σηµαντική προσφορά»

Ζωή Σπυροπούλου

Ζωή Θ. Σπυροπούλου πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη γενέτειρά της, τον Πύργο Ηλείας. Οι γονείς της ήταν δάσκαλοι. Σπούδασε παιδαγωγικά στην Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδηµία Πατρών. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, πήρε πτυχίο Μετεκπαίδευσης και τελείωσε το παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε αρχικά στην ιδιωτική εκπαίδευση και αργότερα στη δηµόσια, ως διευθύντρια σχολείων. Υπηρέτησε επί σειράν ετών ως Σχολική Σύµβουλος στην Αθήνα, ενώ διδάσκει εκπαιδευτικές καινοτοµίες στα ΠΕΚ και στο Πρότυπο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο του Π.Τ.∆.Ε. σε προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η κοινωνική και η εκπαιδευτική προσφορά της είναι πολύχρονη και σηµαντική. Πεζογράφος, συγγραφέας διηγηµάτων, µυθιστορηµάτων, λαογραφικών συλλογών, θεατρικών κειµένων, άρθρων και δοκιµίων, έχει γράψει συνολικά 40 βιβλία. Ασχολείται επίσης µε την επιµέλεια λογοτεχνικών βιβλίων. Από το 1976 συνεργάζεται µ’ εφηµερίδες και πε-

ριοδικά µε χρονογραφήµατα, µελέτες και άρθρα εκπαιδευτικού προβληµατισµού. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια που αφορούν την εκπαίδευση, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, το θέατρο και την ισότητα των δύο φύλων. Έχει λάβει µέρος σε πλήθος εκδηλώσεων για το βιβλίο και την Λογοτεχνία σε σχολεία, σωµατεία, δήµους και βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Είναι επίσης υπεύθυνη επιµελήτρια δύο καινοτόµων σειρών εκπαιδευτικών βιβλίων (“Ελληνικά γράµµατα”& “Κέδρος”). Υπήρξε µέλος της Οµάδας Πρωτοβουλίας της Επιθεώρησης Παιδικής Λογοτεχνίας, όπου περιέχονται µεταφράσεις και άρθρα της. Είναι µέλος των λογοτεχνικών σωµατείων: τακτικό µέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, του Κύκλου του Ελληνικού - Παιδικού βιβλίου, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής κληρονοµιάς και Πρόεδρος του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων. Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και δια-

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

∆αγκωτό για 155 Όχι σε κάλπη έγινε ψήφος εµπιστοσύνης Χώρα να πάει πιο µπροστά που λένε Ρωµιοσύνης. Οι άλλοι όµως άρνηση κακόπιστοι Εβραίοι Τα δύσκολα σα βλέπουνε φεύγουν οι αρουραίοι. Και δύο φίλοι πράσινοι δε βλέπανε την ώρα Ο ένας µοιάζει µε γλυκό που λένε πάστα – φλώρα. Παραίτηση εδήλωσε Φλωρίδης δεν αντέχω Αχάριστος µε το ΠΑΣΟΚ τα πόδια µου δε βρέχω. Κι ο άλλος απ’ τη Λάρισα γιατρός και ασπροµάλλης. Λυπήθηκε που άφησε την έδρα υπό µάλης. Τα νέα µήπως έµαθαν εκτός ήταν νυµφώνος Ταινία µου εθύµισε «στρίβειν δια του αρραβώνος». Κι αν τώρα βγήκαν µερικοί και πάνε για πλατεία Μην κάποιοι τους παρακινούν να πάρουν τα πρωτεία. Από µηδέν ν’ αρχίσουµε Ελλάς νέα πορεία Αίµα ζητάνε µερικοί κι ΕΚΑΒ µε τα φορεία. Κανείς σταυρό εις το ΠΑΣΟΚ καθώς και Σαµαρά Όλοι µαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στα φανερά. ∆ευτέρα έρχεται πρωί, Αλέξης και Αλέκα Βουλής πιάνουν τα έδρανα προσκύνηµα στη Μέκκα. Θα ορκιστεί το ΚΚΕ που έχει αλλεργία Παπάδες αποστρέφεται και βρου για απεργία. Πλούσιοι θα πεθάνετε, εγώ ζητάω πλούτο

Μ

Βιολί εσείς κι αν παίζετε, εγώ θέλω λαούτο. Έξω Ευρώπης η Ελλάς ρίξε καµία βροχούλα Και για κερί στην εκκλησιά, γρια θά ‘χει δραχµούλα. Το ΝΑΤΟ έξω και αυτό µαζί κι Αµερικάνοι Και θα γελούν στις καλαµιές µέχρι και πελεκάνοι. Στα τρένα και τα τρόλεϊ λαός θα ταξιδεύει Τσάµπα το λένε τώρα πια, λεφτά δεν θα γυρεύει. Στα ύψη θάναι οι µισθοί, συντάξεις τρεις χιλιάδες Παλτά, κασκόλ θα µοιραστούν για τους καιρούς χιονιάδες. Μπάνια θα κάνει ο λαός νησιά και παραλία Πλούσια µεροκάµατα γιατροί και µεγαλεία. Τον ουρανό αν θα κοιτάς κόκκινο θάχει άστρο Κούβα Ελλάδα έκανες Αλέκα νέος Κάστρο. Κι οι ∆εξιοί µε το ΠΑΣΟΚ καράβι και Ραφήνα θα πάνε όλοι στα νησιά τυρί θα έχει φίνα. Κι ο Τσίπρας θά ‘ναι υπουργός θα λύνει και θα δένει Ευρώπη θά ναι σύσκεψη ποτέ δεν αποστένει. Με Τούρκους τι θα κάνετε, Αλέκα τι προστάζεις Σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ αλήθεια που µε βάζεις. Μέσα βαθιά στα στήθια µου το µόνο που φοβάµαι Μην τρελαθείς απότοµα και σε ρωτώ που ΠΑΜΕ. Όσπρια τρώει ο λαός κουκιά και τα ρεβίθια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ∆. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1963-1976 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Μέρος Εβδοµηκοστό Τέταρτο)

ιλήσαµε πιο πάνω για την πολιτική αυτονοµία του Κωνσταντίνου Καραµανλή και τον ασυµβί-βαστο χαρακτήρα του απέναντι στις δουλείες του πολιτικού µας συστήµατος. Ήταν αναπότρεπτη λοιπόν η ρήξη του µε τα ανάκτορα και τον βασιλέα Παύλο. Το στέµµα είχε αρχίσει και πάλι τις εξωθεσµικές παρεµβάσεις του στην κυβέρνηση, οι οποίες οδήγησαν µοιραία στην πολιτική αστά-θεια του (1963-1967), η οποία µε την σειρά της δηµιούργησε το κατάλληλο υπέδαφος για να οδηγηθεί το τόπος στην αλήστου µνήµης περιπέτεια της Απριλιανής δικτατορίας του 1967.

Προς την κατεύθυνση αυτή εξάλλου ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε καταθέσει στη Βουλή και πρόταση αναθεώρησης του Συντάγµατος, βάσει της οποίας ο βασιλεύς περιοριζόταν στα αυστηρά ρυθµιστικά του καθήκοντα ως πολιτειακός παράγων και µόνο. Μετά την τρίτη και ευρύτατης µάλιστα λαϊκής αποδοχής εκλογική του νίκη, λίγο καιρό αργότερα – πρώτη εκλογική νίκη Φεβρουάριος 1956 47,3%, δεύτερη Μάιος του 1958 41,1% και τρίτη Οκτώβριος του 1961 50,8 % - ο Κωνσταντίνος Καραµανλής υποβάλει την παραίτησή του. Προφανώς η πολιτική αυτή αντίδραση του βορειοελλαδίτη πρωθυπουργού, είναι συνυφασµένη µε

]

κρίσεις, µεταξύ αυτών Κων/νου ∆εµερτζή από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου στον Έλληνα ∆άσκαλο 2/4/2001, ∆ήµου Ζωγράφου και 1ου Συλλόγου ∆ασκάλων Αθήνας, “σε ένδειξη τιµής για την προσφορά της στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, ως µαχόµενης δασκάλας και αγωνιζόµενης συνδικαλίστριας”22/4/2002, ∆ήµου Πύργου για την προσφορά της στα Νεοελληνικά και Ηλειακά γράµµατα 19/5/2002, ∆ήµου Λεχαινών, βραβείο Ανδρέα Καρκαβίτσα για την προσφορά της στα Ελληνικά και Ηλειακά γράµµατα, Νικολάου Καβάσιλα 2003 για την προσφορά της στα Ελληνικά Γράµµατα. Η Συλλογή διηγηµάτων της “Εννιά Γυναίκες” συγκαταλέγεται ανάµεσα στις δέκα καλύτερες που επέλεξε το Λογοτεχνικό περιοδικό “∆ιαβάζω” για το έτος 2000. Έχει πλούσια συγγραφική δράση στην πεζογραφία, το θέατρο, τη λαογραφία, την οικολογία, έχει γράψει αξιόλογα παιδαγωγικά βιβλία, δοκίµια ενώ έχει επιµεληθεί τρεις σειρές βιβλίων.

Κι όλα αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραµύθια. Άλλο να πω σενάριο Ντόρα – Καρατζαφέρης Και υπουργός εις τη βουλή Άδωνις ο ξεφτέρης. Όνειρο ήταν ευτυχώς και ξύΤου ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ πνησα τρεχάλα Φαντάσου να γινότανε και οι µισοί κρεµάλα. Στα ώτα έχετε κερί στα µάτια παρωπίδες Τριγύρω σας δε βλέπετε µονάχα τις κροτίδες. Όλοι το βλέπουµε καλά, ο τόπος είναι µαύρος Ψάρι φθηνό για το λαό στο Κερατσίνι γαύρος. Ένα δεν είδατε καλό, άχρηστοι οι τριγύρω Μοναστηράκι στο σταθµό σουβλάκι έχει γύρο. Ταύρο το βλέπετε ΠΑΣΟΚ κι εσείς οι ταυροµάχοι Σκόρπια τα λόγια στην Τ.V. γιατί δε δίνεις µάχη. Φωνές, αντάρα κι απειλές και εκλογές Σεπτέµβρη Καλό θα είναι ή κακό, λαό µόνο θα εύρει. Φορέστε τώρα τα µαγιό σύνταγµα συντριβάνι Θέλετε πέσει το ΠΑΣΟΚ κατάρες µε λιβάνι.

τις ωµές και άκοµψες παρεµβάσεις του βασιλέως στα κυβερνητικά δρώµενα. Η συνεπαγόµενη όµως διάλυση της Βουλής από την παραίτηση του Καραµανλή ανακόπτει και την υποβληθείσα πρόταση της κυβέρνησής του για αναθεώρηση του συντάγµατος, µε την οποία προεβλέπετο η δραστική υποστολή των πολιτικών αρµοδιοτήτων του βασιλέως, όπως αυτές διατυπώνονταν στο Σύνταγµα του 1952, το οποίο µε την σειρά του είχε προκύψει από την ∆΄ Αναθεωρητική Βουλή του 1946. Και που τελικά αυτή η προσδοκώµενη και µε δηµοκρατικότερο χαρακτήρα συνταγµατική αναθεώρηση, θα λάβει χώρα στο Σύνταγµα του 1975, πάλι από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, που είχε βάλει στόχο προφανώς να αποκαθάρει το Συνταγµατικό µας χάρτη, από κάθε δυνατότητα πολιτικής αυθαιρεσίας. Η παραίτηση Καραµανλή όµως πέρα από τους κραδασµούς που επέφερε στην συντηρητική παράταξη, προξένησε σοβαρές δυσλειτουργίες στην ευστάθεια του πολιτικού και κοµµατικού µας συστήµατος, αφού µε το υψηλό ου κύρος και τη γρανιτένια

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γενιά χωρίς ελπίδα Τα χαµόγελα και οι εκδηλώσεις χαράς και συγκίνησης των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε άλλες ανώτερες σχολές, µας έφεραν αντίκρυ στη νέα γενιά της εποχής µας, τη δοκιµαζόµενη και βασανιζόµενη από το άγχος, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα της καθηµερινότητας. Έχουµε στο νου µας ένα γράµµα – ντοκουµέντο, ενός Ιρακινού σπουδαστή του περασµένου αιώνα, σταλµένο στον σπουδαίο Γάλλο συγγραφέα Αντρέ Ζιντ (1889-1951), στο οποίο καταγράφεται η αιώνια αγωνία και αναζήτηση των νέων ανθρώπων, για το µέλλον τους. «Στα βιβλία σας, γράφει στο συγγραφέα, µας έχετε συνηθίσει σε µια συγκεκριµένη ανησυχία συνεχή και ζωογόνα. Αυτή η ανησυχία που µας διδάξατε είναι η µόνη ελπίδα για µια νέα γενιά που έχει παραιτηθεί εκ των προτέρων». Μήπως αυτό δεν ισχύει και για τη σηµερινή νέα γενιά; Η ανεργία και η αγωνία που τους προσφέρει το σύστηµα τούς κάνει να λογαριάζουν τον εαυτό τους, σα να ανήκει σε µια χαµένη γενιά. «Μας παροτρύνετε, γράφει ο σπουδαστής, στην ελπίδα γιατί χωρίς ελπίδα οι ψυχές µαραίνονται». Αυτό κάνει και σήµερα το «κοινωνικό καθεστώς» µας. Παροτρύνει, ενθαρρύνει και εξωθεί τους νέους στην... ελπίδα. «Το να αποδεχθείς την ελπίδα, τονίζει στο γράµµα του ο σπουδαστής, είναι κάτι που δεν µπορείτε να το προτείνετε σήµερα. Σ’ αυτούς τους χρόνους της αγωνίας και της αµηχανίας, το να αποδεχθεί κανείς την ελπίδα θα είναι µια έκπτωση, γιατί ακόµη και αν οφείλουµε να δούµε καλύτερες µέρες στη διάρκεια της ζωής µας, δεν είναι σίγουρο, ότι θα τις βρούµε αποδεχόµενοι την ελπίδα. Όχι, δεν πρέπει να ελπίζουµε, αλλά να παραµένουµε συνεχώς ανήσυχοι. Αυτή είναι η µόνη στάση που πιστεύω ότι αξίζει και που µπορεί να διαφυλάξει την ακεραιότητά µας»... Ο λόγος αυτός είναι διαχρονικός. Εκφράζει απόλυτα τη θέση και το αίτηµα της σηµερινής «χαµένης γενιάς», που έχει παύσει προ πολλού να ονειρεύεται και κυρίως να ελπίζει. Το δικαίωµα αυτό το έχουν στερήσει στην κρατούσα γενιά, οι ακυβέρνητες πολιτείες, µε τη συµπεριφορά και τη λειτουργία τους. ∆εν ελπίζει σε τίποτα, ο σηµερινός νέος αφού δεν έχει τόπο, τρόπο, χρόνο να υπάρξει, να δράσει, να δηµιουργήσει... ∆εν ελπίζει και δεν προσδοκά στο µέλλον, γιατί το µέλλον τους έχει χαθεί µέσα στη διαφθορά, στον ηθικό ευτελισµό, στην κοινωνική αποσάθρωση, στην κατάπτωση των αξιών. Η πίστη και η αισιοδοξία τους είναι θαµµένες στα ερείπια των γκρεµισµένων µύθων, οραµάτων και ιδεών, των συνθηµάτων και των επαγγελιών... Θα κλείσουµε το ρεκβιέµ αυτό για τη «χαµένη και απέλπιδη γενιά», µε τη σκέψη του Αντρε Ζιντ, που απευθύνεται στον απογοητευµένο νέο που έχει παραιτηθεί, όπως έγραφε και ο επιστολογράφος του, εκ των προτέρων...: «Σε µια εποχή που νιώθω τόσο µεγάλο κίνδυνο, ό,τι κάνει την αξία του ανθρώπου, την τιµή και την αξιοπρέπειά του, αυτό που συνιστά λόγω υπάρξεώς µας, είναι ακριβώς να γνωρίζουµε ότι µεταξύ των νέων ανθρώπων υπάρχουν κάποιοι, που δεν επαναπαύονται, που διατηρούν την ακεραιότητά τους και την πνευµατικότητά τους.

πολιτική του προσωπικότητα, απέτρεπε κάθε είδους πολιτικό φατριασµό και διαλυτικά φαινόµενα, µέσα αλλά και έξω από το οικείο παραταξιακό του πεδίο. Θα ακολουθήσει µια µακρά περίοδος πολιτικής αστάθειας, µε σοβαρές βλάβες για τον τόπο, κορύφωση των οποίων θα είναι η κατάλυση της δηµοκρατίας και η συνακόλουθη τραγική διεθνής µόνωση της χώρας, µαζί µε την οδυνηρή υποστολή των συνταγµατικών ελευθεριών για επτά ολόκληρα χρόνια. Παραθέτουµε παρακάτω τα κυβερνητικά σχήµατα που ανέλαβαν τα ηνία της χώρας κατά την περίοδο Ιούνιος του 1963, έως Απρίλιος του 1967. Κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη τριών µηνών, υπηρεσιακή Στυλιανού Μαυροµιχάλη ενάµισι µηνός, Γεωργίου Παπανδρέου τριών µηνών, Ιωάννου Παρασκευοπούλου υπη-ρεσιακή ενάµισι µηνός, ξανά Γεωργίου Παπανδρέου δεκαεφτά µηνών, Γεωργίου Αθανασιάδη- Νόβα ενός µηνός, κατέπεσε διότι δεν έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, Ηλία Τσιριµώκου ενός περίπου µηνός, κατέπεσε διότι δεν έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης, Στέ-

φανου Στεφανόπουλου δεκαπέντε µηνών, Ιωάννου Παρασκευοπούλου τριών µηνών, τέλος Παναγιώτη Κανελλόπουλου είκοσι ηµερών, όπου και ανετράπη βιαίως την 21-η Απριλίου του 1967 από το απριλιανό πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών. Και ενώ είχε οριστεί η διεξαγωγή εκλογών για τις 28 Μαΐου του 1967. Φεύ … µε ανατροπές γράφεται η ιστορία. Την περίοδο όµως αυτή κυριαρχεί στα πολιτικά µας πράγµατα ο Γεώργιος Παπανδρέου, που από την ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου το 1961 ως αρχηγός της ανατέλλει το άστρο του. Στις εκλογές του 1963 η Ένωση Κέντρου του Γ. Παπανδρέου αναδεικνύεται πρώτο κόµµα µε ποσοστό 42,5% του εκλογικού σώµατος. Ενώ στις εκλογές του 1964 αποσπά την απόλυτη πλειοψηφία, µε ποσοστό 52,7%. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Ξεπουλάνε όσο όσο για να ζήσουν! Π

ριν το ελληνικό ∆ηµόσιο αρχίσει να ξεπουλά τα... ασηµικά του για να κλείσει τρύπες του δυσθεώρητου χρέους, οι πολίτες ξεπουλούν ήδη ό,τι έχουν και δεν έχουν προκειµένου να πληρώσουν δάνεια, πιστωτικές κάρτες, να γλιτώσουν τα σπίτια τους από πλειστηριασµούς ή, ακόµη χειρότερα, να πληρώσουν το ενοίκιο, το φροντιστήριο του παιδιού τους, ακόµη και λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Κοσµήµατα και διάφορα άλλα αντικείµενα από χρυσό, ασήµι και πλατίνα, λίρες, βέρες, τίθενται ως ενέχυρα ή απλά πωλούνται για ζεστό χρήµα. «Τα πράγµατα έχουνε ζορίσει πολύ κι αυτό φαίνεται» τόνισε στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ ο ενεχυροδανειστής Μιχάλης Νέγκας που διατηρεί γραφείο στον Πύργο και έχει δραστηριότητα και στην Πάτρα. Όπως επεσήµανε ο Νέγκας «ανάµεσα στους πελάτες υπάρχουν αυτοί που θέ-

«Τσέπωσε» τα 10 χιλιάρικα και έφυγε Με 10.000 ευρώ στην τσέπη έφυγε ένας Βούλγαρος που είχε αναλάβει το ρόλο του µεσάζοντα µεταξύ οµοεθνών του εργατών και παραγωγού αγροτικών προϊόντων, στο Ρουπάκι. Ο αλλοδαπός κατάφερε να εξαπατήσει τον παραγωγό και να φύγει κατά… πολύ κερδισµένος, αφήνοντας τους εργάτες απλήρωτους και τον άτυχο αγρότη… στα κρύα του λουτρού. Το γεγονός καταγγέλθηκε στην αστυνοµία προχθές το µεσηµέρι, από τον παραγωγό που βρίσκεται σε απόγνωση καθώς εµπιστεύτηκε το Βούλγαρο στον οποίο έδωσε τα χρήµατα. Και αυτός, αντί να πληρώσει τους εργάτες που είχαν δουλέψει στις καλλιέργειες, πήρε τις 10.000 και έφυγε. Η απίστευτη απάτη έχει προκαλέσει την αγανάκτηση του θύµατος αλλά και των εργατών που δεν πληρώθηκαν από τον αλλοδαπό. Από την αστυνοµία γίνεται έρευνα και ο δράστης αναζητείται.

Στη ζυγαριά για να πωληθεί ακόµα ένα κόσµηµα προκειµένου µε τα χρήµατα να εξοφληθούν λογαριασµοί του σπιτιού

Παραχωρούνται σε επενδυτές ακόµα και «αιγιαλοί»!

Οι πολίτες πουλάνε ή αφήνουν ενέχυρο οτιδήποτε κόσµηµα έχουν βέρες, µονόπετρα, οικογενειακά τιµαλφή για να καλύψουν έστω µία δόση δανείου ή να εξοφλήσουν τους καθηµερινούς λογαριασµούς τους…. Λεπτοµερής έλεγχος στο κόσµηµα πριν ανακοινωθεί η τιµή…

λουν να “ανακυκλώσουν” παλιά και άχρηστα κοσµήµατα αλλά κι αυτοί που προσπαθούν να καλύψουν πάγιες ανάγκες τους µε µετρητά, όπως το ενοίκιο ή τη δόση της κάρτας τους.» Πρέπει να τονιστεί ότι µέσα στο νόµιµο πλαίσιο λειτουργία των ενεχυρο-

δανειστηρίων δεν θα µπορούσαν να λείπουν και οι κάθε λογής επιτήδειοι. ∆ιαφηµιστικά φυλλάδια τύπου “αγοράζουµε το χρυσό σας” γεµίζουν τα παρµπρίζ των αυτοκινήτων και τις εισόδους των σπιτιών .

Ιστορίες απελπισίας… Ο κόσµος πουλάει ότι µπορεί να επιβιώσει . “Είναι συνήθως άνθρωποι χρεωµένοι σε δάνεια και κάρτες. Και πάρα πολλοί που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Πουλάνε οτιδήποτε κόσµηµα έχουν. Βέρες, µονόπετρα, οικογενειακά τιµαλφή» επεσήµανε ο κ. Νέγκας. Πρέπει να τονιστεί

ότι η κίνηση είναι αυξηµένη τον τελευταίο χρόνο ενώ όσο τα µηνύµατα από την ελληνική οικονοµία παραµένουν αρνητικά όλο και περισσότερος κόσµος θα χτυπάει την πόρτα των ενεχυροδανειστηρίων… Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Οι διακοπές ρεύµατος αφήνουν χωρίς νερό τον Πύργο

Χ

ωρίς νερό άφησαν την πόλη του Πύργου οι διακοπές ρεύµατος από τη ∆ΕΗ. Εν µέσω του καλοκαιριού, µε το θερµόµετρο να χτυπά κόκκινο, πολλές περιοχές µένουν για µεγάλα διαστήµατα χωρίς νερό, οδηγώντας στην αγανάκτηση τους πολίτες που δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι διαρκείς διακοπές ρεύµατος στην περιοχή που βρίσκονται οι γεωτρήσεις του δήµου τις βγάζουν εκτός λειτουργίας ενώ όταν επανέρχεται η ηλεκτροδότηση, το ρελέ δεν µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία, καθώς θα πρέπει κάποιος να ανεβάσει τους διακόπτες. Θα πρέπει δηλαδή υπάλληλος της ∆ΕΥΑΠ να ελέγχει πότε έρχεται και πάλι το ρεύµα και να µεταβαίνει στο σηµείο. Κάτι που ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς οι διακοπές δεν έχουν πάντα προκαθορισµένη διάρκεια και γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και νυχτερινές ώρες. Από την πλευρά της ∆ΕΥΑΠ γίνεται προσπάθεια να συντονιστεί µε τέτοιο τρόπο η λειτουργία των συνεργείων ώστε να δηµιουργούνται τα λιγότερο κατά το δυνατόν προβλήµατα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτό. Εκτός των άλλων, ακόµη κι αν κάποιος µεταβεί στις γεωτρήσεις και θέσει

και πάλι σε λειτουργία το ρελέ, το νερό χρειάζεται κάποια ώρα ή και ώρες για να φτάσει στις παροχές των κατοίκων, µέχρι να έρθει η επόµενη διακοπή και η ιστορία να αρχίσει να επαναλαµβάνεται. Το µεγαλύτερο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί στα υψηλότερα σηµεία της πόλης,

η οποία τις κρίσιµες ώρες υδροδοτείται από την Αύρα, που λειτουργεί µε φυσική ροή, ωστόσο το νερό δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις περιοχές και όλες τις παροχές.

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Π.Μ

Η παραχώρηση «αιγιαλού και παραλίας» σε ιδιώτες επενδυτές για διάστηµα µέχρι και 50 ετών προβλέπεται στον εφαρµοστικό νόµο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου. Επιπλέον για την αξιοποίηση της δηµοσίας περιουσίας στο νόµο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την ίδρυση Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να Γίνεται εκδίδει οµόλογα και να τα ανταλλάσσει µε οµόλογα για 50 χρόνια του ∆ηµοσίου αλλά µε κοινή απόακόµη και να παρέχει φαση των εγγυήσεις για τα δάνεια που συνάπτει το υπουργών Οικο∆ηµόσιο. Εξάλλου πενοµικών και ριέχεται ειδική ρύθµιση Περιφερειακής µε την οποία ορίζεται ο θεσµός της “επιφάνειας” Ανάπτυξης για την παραχώρηση µε µακροχρόνια µίσθωση από 50 έως και 100 ετών δηµόσιων κτηµάτων. Μάλιστα τα µελλοντικά έσοδα από τις µισθώσεις αυτές µπορούν να τιτλοποιηθούν ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον επενδυτή να αγοράσει το ακίνητο µετά την παρέλευση 100 ετών. Πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο Β΄ αναφέρεται ότι για την αξιοποίηση των δηµόσιων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για 50 χρόνια µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εξάλλου µε άλλη διάταξη συστήνεται Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. Με αποκλειστικό σκοπό την πώληση εταιρειών και την αξιοποίηση ακινήτων. Τα έσοδα του χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και µπορεί να εκδίδει οµόλογα τα οποία να χρησιµοποιεί στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση οµολόγων του ∆ηµοσίου. Οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο µεταβιβαστεί στο Ταµείο δεν µπορεί “καθ΄ οιονδήποτε τρόπο” , όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται να επιστρέψει πίσω στο ∆ηµόσιο . Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου θα παρίστανται ως παρατηρητές χωρίς δικαίωµα ψήφου δύο εκπρόσωποι οι οποίοι προτείνονται από τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επέστρεψαν τα χαµόγελα…

Τ

Σηµεία µοναδικής οµορφιάς και φυσικού κάλλους στην Ηλεία, υστερούν στην τουριστική ανάδειξη. Η φωτογραφία από το Αρκούδι.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΠΕ∆ΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΦΩΤΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«Ο νοµός υστερεί σηµαντικά στην τουριστική ανάδειξη» Μια σειρά από προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της πεδινής Ηλείας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, µε σκοπό την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών και την τόνωση της οικονοµίας στο νοµό, προβάλλουν οι εκπρόσωποι της τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων. Χαρακτηριστικά εκ µέρους των ξενοδόχων επισηµαίνεται πως η ανάπτυξη του τουρισµού στην Ηλεία, λόγω του εξαιρετικού κλίµατος και της µεγάλης παραθεριστικής περιόδου, να είναι αρκετά πιο έντονη και πιο αποτελεσµατική. Αναλυτικότερα ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Πεδινής Ηλείας Φώτης Μπακογιάννης υπογραµµίζει τα εξής: «Η τουριστική ανάπτυξη της Ηλείας είναι ση«Η τουριστική ανάπτυξη της Ηλείας είναι σηµαν- µαντική, δεν είναι όµως η τική, δεν είναι όµως η ανάδειξη της περιοχής ανάδειξη της περιοχής αυτή που θα της άξιζε να αυτή που θα της άξιζε να είναι» τόνισε ο πρό- είναι. Η τουριστική ανάεδρος της Ενωσης Ξενο- πτυξη που υπάρχει σήδόχων Πεδινής Ηλείας µερα είναι ανάδειξη Φώτης Μπακογιάννης. µεµονωµένων τουριστικών σηµείων (Αρχαία Ολυµπία, Αρχαία Ήλιδα) και συγκεκριµένων περιοχών όπου υπάρχουν παραλίες και έχουν ανεγερθεί µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα. Κυρίαρχες αδυναµίες για την ανάπτυξη σηµαντικών τουριστικών επενδύσεων είναι: πρώτον η στέρηση στις υποδοµές, µε αιχµή το δίκτυο µεταφορών (επίγειο και εναέριο). Οι δρόµοι σε εθνικό και νοµαρχιακό επίπεδο καθώς και το αεροδρόµιο Ανδραβίδας. Το καλό δίκτυο µεταφορών θα δηµιουργούσε τη µεγάλη ευκαιρία για τον τόπο µας, για την προσέλκυση, µεγάλων και σηµαντικών επενδύσεων στον τουρισµό. Και δεύτερον, η µη κατάλληλη αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της περιοχής µας, η απουσία αρκετών µονάδων διαµονής υψηλού επιπέδου, η έλλειψη σεβασµού και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η µη κατάλληλη αξιοποίηση των καλύτερων ιαµατικών πηγών στην Ευρώπη (λουτρά Κυλλήνης και Καϊάφα)».

Ιαµατικός τουρισµός

Σε άλλο σηµείο εξάλλου ο κ. Μπακογιάννης αναφέρει: «Ο Ιαµατικός τουρισµός είναι µια εκλεκτική µορφή τουρισµού µε σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Είναι η µορφή τουρισµού που υφίσταται τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις από τυχόν δυσµενείς συγκυρίες και µπορεί να δώσει µεγάλη τουριστική περίοδο. - Η έλλειψη τουριστικής συνείδησης. - Η πάταξη της γραφειοκρατίας – διαφθοράς. Θεωρώ ότι τα ανωτέρω αποτελούν βασικές προτάσεις για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την προσέλκυση περισσότερων ξένων επισκεπτών και επενδυτών, τα οποία θα συµβάλλουν αναµφισβήτητα στην οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού ευρύτερα». ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων ανεξαρτήτου πολιτικού προσανατολισµού να συµµετέχουν και να καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για αναπτυξιακά θέµατα του Νοµού στην Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 26/6/2011 και ώρα 7.30 µ.µ στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, ενόψει των διεργασιών για την Εθνική Συνδιάσκεψη στις 3 Σεπτέµβρη του 2011. Θα παραβρεθεί το µέλος του Ε.Σ και πρώην υφυπουργός Χρήστος Κοκκινοβασίλης. Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε

α µηνύµατα είναι άκρως ενθαρρυντικά, ο τουρισµός αντιστέκεται στην οικονοµική κρίση σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρµόδιοι παράγοντες της τουριστικής αγοράς και όλοι αισιοδοξούν ότι η φετινή θα είναι από τις καλύτερες τουριστικά χρονιές. Τα µηνύµατα είναι άκρως ενθαρρυντικά, ο τουρισµός αντιστέκεται στην οικονοµική κρίση σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρµόδιοι παράγοντες της τουριστικής αγοράς και όλοι αισιοδοξούν ότι η φετινή θα είναι από τις καλύτερες τουριστικά χρονιές. Η παρουσία στο νοµό των τριών µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων της Aldemar, της Crecotel και του Kyllini beach resort έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη του τουρισµού µε την Ηλεία να διεκδικεί σηµαντικό µερίδιο από την τουριστική πίτα. Σύµφωνα µε τις ∆νσεις των ξενοδοχείων η εικόνα είναι καλύτερη από την περσινή τον πρώτο µήνα του καλοκαιριού ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα υπάρξει και περαιτέρω µικρή αύξηση µιας και οι Έλληνες αποφασίζουν την τελευταία στιγµή για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

βάζει φέτος η τουριστική βιοµηχανία, µε το µεγάλο στοίχηµα να παραµένει η αύξηση των εσόδων που θα συµβάλλει στην ανάκαµψη της οικονοµίας από την ύφεση. Αυτή την περίοδο οι προκρατήσεις είναι αυξηµένες κατά 3% σε σχέση µε πέρυσι, αν και θα πρέπει να τονιστεί ότι στις καλές εποχές του ελληνικού τουρισµού οι προκρατήσεις άγγιζαν και το 25%. Ώθηση στο τουριστικό ρεύµα εκτιµάται ότι θα δώσει και η υφιστάµενη αναταραχή στην Αίγυπτο και άλλες χώρες της Β.Αφρικής, καθώς ήδη οι tour operator’s αναµένουν αύξηση της κίνησης. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Μιχάλης Μηναδάκης ∆ντής Olympia Riviera Resort “ Η εικόνα που έχουµε είναι σχετικά καλή . Τα πράγµατα από τον Μάιο και µετά είναι καλύτερα από πέρσι, είµαστε αισιόδοξοι ότι το τουριστικό ρεύµα θα αυξηθεί τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. »

Το µεγάλο στοίχηµα…

Πλώρη για διψήφιο ποσοστό ανόδου στις αφίξεις τουριστών

Σούλα Παπαδοπούλου ∆ντρια Kyllini beach resort “ Η κίνηση είναι ελαφρώς αυξηµένη σε σχέση πέρυσι αυτόν τον µήνα. Πιστεύω ότι θα έχουµε και καλύτερες ηµέρες φέτος στον τουρισµό µας , περιµένουµε να δούµε πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες επισκέπτες λόγω της οικονοµικής κρίσης.»

Παύλος Ντάκουρης ∆ντής Olympian Village “ Μετά από 2 χρόνια πτωτικής πορείας στον τουρισµό και εν µέσω εθνικής οικονοµικής κρίσης, επέστρεψε η αισιοδοξία για µια αξιόλογη τουριστική χρονιά. ”

ΣΤΟ COSTA NAVARINO

Πρόγραµµα ανάδειξης και καθιέρωσης της Μεσσηνιακής Γαστρονοµικής Παράδοσης

Τ

ο Επιµελητήριο Μεσσηνίας και το Navarino Foundation έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν το πρόγραµµα «Ανάδειξη και Καθιέρωση της Μεσσηνιακής Κουζίνας». Το πρόγραµµα τελεί υπό την Αιγίδα των Βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι-Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας» του περιοδικού Αθηνόραµα και των ∆ρόµων της Ελιάς. Καθώς η γαστρονοµία αποτελεί µέρος της πολιτιστικής παράδοσης ενός τόπου, στόχος του προγράµµατος είναι η αξιοποίηση των τοπικών συνταγών και προϊόντων, η αναβίωση της αυθεντικής Μεσσηνιακής Κουζίνας και η ανάδειξή της σε µια από τις καλύτερες κουζίνες της µεσογειακής διατροφής. Βασικό µέρος της συνολικής προσπάθειας, αποτελεί ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος Εκπαίδευσης των Τοπικών Επαγγελµατιών της εστίασης, που θα λάβει χώρα το προσεχές φθινόπωρο στη Μεσσηνία και θα συµβάλει στην αναβάθµιση των υπηρεσιών εστίασης στην περιοχή. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων και παρουσιάσεων, τους οποίους οι συµµετέχοντες θα µπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι τοπικοί επιχειρηµατίες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από ειδικούς και καταξιωµένους στο χώρο επαγγελµατίες, για τις ∆ιεθνείς Τάσεις σε θέµατα γαστρονοµίας αλλά και για την ιστορία και την παράδοση της Μεσσηνίας, σε ό,τι αφορά στην τοπική κουζίνα. Το παραπάνω αποτελεί µία συλλογική προσπάθεια, ώστε το φαγητό και τα τοπικά προϊόντα να αποτελέσουν µία ξεχωριστή εµπειρία που θα µεταφέρουν οι επισκέπτες της περιοχής στο δικό τους τόπο. Οι συµµετέχοντες θα µπορούν επίσης να ενηµερωθούν για τις πρώτες ύλες της περιοχής, για το σωστό τρόπο σύνταξης ενός καταλόγου όσο και για την αποδοτικότερη προώθηση των τοπι-

κών προϊόντων µέσα από τους καταλόγους των εστιατορίων. Θα τους γίνουν επίσης προτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος της επιχείρησής τους, µέσω της διατήρησης και προβολής της αυθεντικότητας της περιοχής. Το πρόγραµµα πρόκειται να παρουσιαστεί σε σχετική εκδήλωση στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης, που θα επιµεληθεί το Μεσσηνιακό Μενού είναι το εστιατόριο Dionysos by the Acropolis. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι η Coca-Cola 3Ε, η Diageo Hellas, η εταιρία αναψυκτικών και χυµών Λουξ, η Μεσσηνιακή Μικροζυθοποιία Νέδα και οι εταιρίες παραγωγής κρασιών Tsovolakis Wines- BIOVIN, το Κτήµα ∆ερέσκου, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Μεσσηνίας «Νέστωρ», η Οινοµεσσηνιακή Α.Ε., το Κτήµα Παναγιωτόπουλος και η Τσώλης Κ. Οινοποιητική. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας για την Ανάδειξη και Καθιέρωση της Μεσσηνιακής Γαστρονοµικής Παράδοσης, εντάχθηκε και η πρωτοβουλία του Επιµελητήριου για το ∆ιαγωνισµό Μεσσηνιακών Συνταγών. Συγκεντρώθηκαν 265 συνταγές από όλη τη Μεσσηνία, οι οποίες βαθµολογήθηκαν από κριτική επιτροπή. Την Κυριακή 29 Μαΐου, σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Costa Navarino, η επιτροπή δοκίµασε και αξιολόγησε τις δέκα επικρατέστερες συνταγές που πρόεκυψαν µετά από τη σχετική βαθµολόγησή τους, αναδεικνύοντας τις τρεις καλύτερες. Η επιτροπή των κριτών που αγκάλιασε την πρωτοβουλία απαρτίζεται από αναγνωρισµένους και βραβευµένους Έλληνες Chef: τους κ.κ. Λευτέρη Λαζάρου, βραβευµένο µε Χρυσό Σκούφο και ένα αστέρι Michelin και ιδιοκτήτη του εστιατορίου Βαρούλκο, Χριστόφορο Πέσκια, ιδιοκτήτη των εστιατορίων ΠBox, Αχιλλέα Παπαχρήστο, Chef του εστιατορίου Dionysos-Zonar’s και ∆όξη Μπε-

κρή, Executive Chef στην Costa Navarino. Στην τελική αξιολόγηση συµµετείχαν επίσης οι κ.κ. ∆ιονύσης Κούκης, Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των Χρυσών Σκούφων και ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος, µέλος της ίδιας επιτρο-

πής, δηµοσιογράφοι και κριτικοί γεύσης αµφότεροι του περιοδικού Αθηνόραµα. Στην εκδήλωση της 6ης Ιουλίου θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες συνταγές.

287.000 ευρώ στο δήµο Πύργου για τα σχολεία

Μ

ε το ποσό των 287.512,36 ευρώ επιχορηγήθηκε ο δήµος για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Πύργου. Το ποσό αυτό

αποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές της Α/Θµιας και της Β/Θµίας Εκπαίδευσης προκειµένου να κατανεµηθούν στα σχολεία του Καλλικρατικού ∆ήµου για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν.

Ειδικότερα στην Σχολική Επιτροπή της Α/Θµιας δόθηκαν 143.756,18 ευρώ και της Β/Θµιας το ίδιο ποσό και αφορά την καταβολή της 1ης και 2ης δόσης του 2011.

Με αυτά τα χρήµατα αυτά προήλθαν από το υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης θα πρέπει να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα καθώς και την πληρωµή των κα-

θαριστριών που έχουν προσληφθεί µε ορισµένο χρόνο.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Λειτουργία Γεωργικού Επαγγελµατικού Λυκείου στο Ινστιτούτο Κοροίβου Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Η

λειτουργία Γεωργικής σχολής στα πλαίσια Γεωργικού Επαγγελµατικού Λυκείου, που θα στεγαστεί στο Ινστιτούτο του Κοροίβου, σχεδιάζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από σχετική πρόταση που έχει κάνει ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και νυν Υφυπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Κουτσούκος. Η πρόταση του κ. Κουτσούκου, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος χθες κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου του Κοροίβου στο δήµο Πηνειού, έχει γίνει ήδη αποδεκτή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκανδαλίδη και αναµένεται να ενσωµατωθεί στο Νοµοσχέδιο που ετοιµάζει το Υπουργείο, όπου θα προβλέπεται η ενοποίηση όλων των υπηρεσιών και οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου, ενώ θα προβλέπεται και η δηµιουργία Οργανισµού Υποστήριξης Αγροτών.

Εντολή για εκπόνηση µελέτης

Ο κ. Κουτσούκος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου, καθώς µετά το σεισµό του 2008, έχουν δηµιουργηθεί πολλές ζηµιές και χρίζει άµεσης αποκατάστασης, ενώ και ο κ. Κουτσούκος καταλόγισε ευθύνες στις αρµόδιες υπηρεσίες για καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη µελέτη αποκατάστασης και πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το νέο του πόστο, έδωσε εντολή για άµεση εκπόνηση της µελέτης αποκατάστασης και εφαρµογής της, ώστε να αποκατασταθεί το κτίριο και να γίνει λειτουργικό. «Αυτό είναι βασική προϋπόθεση, γιατί έχουµε µία σοβαρή υποδοµή εδώ, ώστε να εγκατασταθεί µια Γεωργική σχολή στα

Έµφαση στις ποικιλίες

Ο κ. Κουτσούκος είπε χαρακτηριστικά ότι µπορεί να άλλαξε καθήκοντα, ωστόσο τους εννέα µήνες που βρισκόταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τον απασχολούσε έντονα η λειτουργία του Ινστιτούτου Κοροίβου και τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να προωθήσει τις απαιτούµενες ενέργειες για την επαναλειτουργία του στη σωστή βάση. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του χθες στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον διευθυντή του Ινστιτούτου ΕΘΙΑΓΕ του Κοροίβου κ. Νίκο Μπακανδρίτσα και τους εργαζόµενους εκεί, οι οποίοι κάτω από αντίξοες συνθήκες, αγωνίζονται καθηµερινά για το ακατόρθωτο. Με πολύ κόπο έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τα θερµοκήπια σε αξιοπρεπή κατάσταση και προσπαθούν να βελτιώσουν και τα κτίρια και η µεγάλη τους συµβολή είναι ότι έχουν πετύχει να διατηρήσουν ντόπιες ποικιλίες οπωροκηπευτικών και είναι αυτοί που κάνουν τη σπορά, τις µεταφυτεύσεις, την καλλιέργεια, προκειµένου να διαθέτουν τα φυτά σε αγρότες. «Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε βιοποικιλότητα. Αυτό αν το συνδυάσουµε µε τις νέες τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη για αγορές τοπικών προϊόντων, πάει να πει ότι έχουµε στα χέρια µας ένα µεγάλο πλεονέκτηµα. Αυτό κινδυνεύαµε να το χάσουµε, γιατί οι 18 ποικιλίες που καλλιεργούνταν παλιά εδώ και έδιναν σπόρους, κινδύνευσαν να χαθούν εξαιτίας της υπολειτουργίας. Με την προσπάθεια όµως που γίνεται σήµερα θα έχουµε αναπαραγωγή

Οι εργαζόµενοι ξενάγησαν τον Υφυπουργό στους χώρους που γίνονται οι καλλιέργειες και τον ενηµέρωσαν για τη λειτουργία του χώρου

Παρέµβαση και για την αποκατάσταση του κτιρίου

δοση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων (∆ελτίο Αποστολής- Τιµολόγιο) και βέβαια όταν αυτά υπάρχουν οι τιµές που αναφέρονται σε αυτά είναι πολύ χαµηλότερες από τις πραγµατικές τιµές µε αποτέλεσµα τη φοροδιαφυγή. Επίσης προσφέρονται για την αγορά τους χαµηλές τιµές µε δέλεαρ τα µετρητά στο πρώτο φορτίο, όµως στο τελευταίο εξαφανίζονται. 3) Ανυπαρξία ελέγχων στη διακίνηση των συγκεκριµένων φορτίων µε αποτέλεσµα να µην αποδίδονται τα οικονοµικά βάρη που καθορίζονται από την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία, µε τα οποία επιβαρυνόµαστε σε µόνιµη βάση εµείς οι εξαγωγείς που τηρούµε τη νοµοθεσία. Μετά τα παραπάνω θέλουµε να σας γνωρίσουµε ότι βρισκόµαστε σε δυσµενή θέση για τους παρακάτω λόγους: 1) ∆εν υπάρχει θεµιτός και υγιής ανταγωνισµός. 2) ∆εν µπορούµε να πληρώνουµε µόνο εµείς και να ελεγχόµαστε µόνο εµείς επειδή έχουµε µόνιµες και νόµιµες εγκαταστάσεις. 3) Είναι βέβαιο ότι στο προσεχές µέλλον δεν θα είµαστε σε θέση να εξάγουµε στις παραδοσιακά χώρες εισαγωγής, διότι οι πελάτες µας θα έχουν χάσει την

Εντολή για άµεση εκπόνηση της µελέτης αποκατάστασης του κτιρίου έχει δώσει ο κ. Κουτσούκος

αυτών των ποικιλιών. Αν το ΕΘΙΑΓΕ στην πορεία κατορθώσει αυτές τις ποικιλίες να τις περάσει για καλλιέργειες στους αγρότες, σε συνδυασµό µε µία απόφαση που πήραµε στο Υπουργείο για να δώσουµε τη

δυνατότητα να εµπορεύονται αυτές τις ποικιλίες, θα έχουµε συντελέσει νοµίζω ένα σηµαντικό έργο» τόνισε ο κ. Κουτσούκος. Από την πλευρά του ο κ. Μπακανδρίτσας ζήτησε τη βοήθεια του κ. Κουτσούκου για να

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, τόσο σε ό,τι αφορά το κτίριο όσο και στην έλλειψη προσωπικού, προκειµένου να µπορέσει να προχωρήσει η λειτουργία του Ινστιτούτου.

εµπιστοσύνη στο ελληνικό ποιοτικό προϊόν. 4) Οδηγούµαστε στο κλείσιµο των επιχειρήσεων µας. Κύριοι: - Πώς είναι δυνατόν εσκεµµένα όλες οι εµπλεκόµενες δηµόσιες υπηρεσίες (οικονοµικές – γεωπονικές – αστυνοµικές) χωρίς συνεργασία, να αγνοούν συστηµατικά και να µην καταστέλλουν αυτή την παράνοµη διακίνηση σε σηµεία κλειδιά για τον άµεσο έλεγχο, όπως είναι το λιµάνι της Πάτρας, η Γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου, η Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πάτρας, και βέβαια οι συνοριακοί σταθµοί των εξόδων της χώρας; - Πώς είναι δυνατόν να κλείνουν τα µάτια όλοι οι εκλεγµένοι στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας και να µην ενθαρρύνουν τον έλεγχο και τελικά τον περιορισµό της φοροδιαφυγής αυτήν την κρίσιµη οικονοµική στιγµή που περνάει η χώρα; Μήπως φοβούνται το πολιτικό κόστος τελικά; Αναµένουµε τις άµεσες ενέργειές σας για την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος.

Απούλητο

Στο µεταξύ τις τελευταίες ηµέρες και όχι µόνο παρατηρήθηκε απότοµη και δραµατική µείωση στην τιµή του καρπουζιού

Και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί

αλλά σταµάτησε και η ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την άλλη πλευρά η ζήτηση στην εγχώρια αγορά είναι µειωµένη και οι παραγωγοί εκτιµούν ότι µια πολύ µεγάλη ποσότητα καρπουζιών θα σαπίσει στα χωράφια.

Υπολογίζεται ότι µπορεί να µείνει απούλητο, ίσως και το 35 µε 40% της συνολικής παραγωγής. Ζαχαρίας Μαντάς

Έως και τις 29 Ιουλίου η προθεσµία για την πληρωµή της ασφαλιστικής εισφοράς

Μ

ποποιήθηκε η προηγούµενη ΚΥΑ που αφορά τη διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής. Μεταξύ άλλων στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι καταληκτική προθεσµία για την πληρωµή της εισφοράς στον

ΕΛΓΑ ορίσθηκε η 29η Ιουλίου. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η νέα ΚΥΑ η πληρωµή θα πραγµατοποιείται είτε µε πάγια εντολή, είτε µε διακανονισµό σε µετρητά και δόσεις. Στην περίπτωση της πάγιας εντολής, ο λογαριασµός

Έκτακτα µέτρα στήριξης Έκτακτα µέτρα στήριξης για ορισµένα λαχανικά λόγω της κρίσης που παρουσιάστηκε εξαιτίας του βακτηρίου E-COLI έχουν ληφθεί από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Όπως τονίζει σε σχετικό δελτίο Τύπου Η διευθύντρια Αγροτικής η διευθύντρια Αγροτι- Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του νοµού Μπέκυ κής Οικονοµίας και Σπυροπούλου. Κτηνιατρικής του νοµού Μπέκυ Σπυροπούλου, «σκοπός του προγράµµατος είναι η χορήγηση ενίσχυσης σε οργανώσεις παραγωγών αλλά και σε µεµονωµένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών για νωπή κατανάλωση, για να προχωρήσουν σε απόσυρση από την αγορά, µε προορισµό την καταστροφή, τη δωρεάν διανοµή αλλά και τη διατροφή των ζώων, σε πρώιµη συγκοµιδή ή µη συγκοµιδή. «Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί, προκειµένου να τύχουν της κατ’ εξαίρεση αυτής ενίσχυσης, πρέπει να υποβάλλουν ηµερήσια αίτηση στη ∆ιεύθυνσή µας, σύµφωνα µε υπόδειγµα και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την υπηρεσία µας. Ως ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ορίζεται η 30η Ιουνίου. Μετά την παρέλευση αυτής της ηµεροµηνίας οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσµες» τόνισε η κυρία Σπυροπούλου. Π.Μ

ΕΛΓΑ

ε κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και του υφυπουργού Οικονοµικών, Φ. Σαχινίδη, που υπεγράφη και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τρο-

Εντατικές και συντονισµένες προσπάθειες αναπτύσσει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για την αντιµετώπιση του µελιταίου πυρετού που, ως γνωστόν, µεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, µέχρι στιγµής και µέσω των αγροτικών κτηνιατρείων, µόνο στην Ηλεία έχουν γίνει σχεδόν 5.000 εµβολιασµοί. Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αναπτύσσεται ταυτόχρονα και στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαίας . Όπως τόνισε στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» η ∆ντρια Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής Μπέκυ Σπυροπούλου « Το πρόγραµµα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειµένου να καλυφθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο και να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος του µελιταίου πυρετού» Από την πλευρά ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αγγελόπουλος επεσήµανε: «Επιµένουµε ιδιαίτερα σε αυτό το πρόγραµµα για δύο λόγους. Η καλή κατάσταση της υγείας των κοπαδιών είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους και ως εκ τούτου για το εισόδηµα των κτηνοτρόφων. Ταυτόχρονα µε τη φροντίδα αυτή διασφαλίζουµε την ποιότητα τόσο στα γαλακτοκοµικά προϊόντα όσο και στο κρέας που καταλήγει στην κατανάλωση και συνεπώς την υγεία των πολιτών. Ως εκ τούτου, για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι ζήτηµα υψίστης προτεραιότητας η καταπολέµηση κάθε εστίας µελιταίου πυρετού». Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

∆ιακινείται παράνοµα καρπούζι από την Ηλεία

Τ

Πάνω από 5.000 εµβολιασµοί ζώων στην Ηλεία από την αρχή του χρόνου

πλαίσια Γεωργικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ενταγµένο στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ώστε αυτοί που θα φοιτήσουν να πάρουν πιστοποιητικό επαγγελµατία αγρότη µε δυνατότητα πρόσβασης στα προγράµµατα και χωρίς να αποκλείονται από την Τριτοβάθµια εκπαίδευση» ανέφερε ο κ. Κουτσούκος.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

εράστια προβλήµατα αντιµετωπίζουν εξαγωγείς καρπουζιού από την Ηλεία λόγω της παράνοµης διακίνησης του προϊόντος. Το εντυπωσιακό είναι ότι αν και έχουν καταγγείλει το γεγονός στις αρµόδιες υπηρεσίες και στα υπουργεία δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς για να κάνει ελέγχους. Στην καταγγελία τους οι δέκα εξαγωγικές επιχειρήσεις αναφέρουν µεταξύ άλλων και τα εξής: Συγκεκριµένα καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες διακίνησης καρπουζιών προς χώρες της Ε.Ε., κυρίως Βαλκανικές, ατυποποίητα, απευθείας από το χωράφι χύµα, µε αποτέλεσµα τη δυσφήµιση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές των Κοινοτικών χωρών και ενδεχοµένως τον κίνδυνο της υγείας των καταναλωτών στις χώρες αυτές. Τα τελευταία χρόνια µε ολοένα και αυξανόµενο ρυθµό παρατηρείται αυτή η παράνοµη διακίνηση καρπουζιών. Συγκεκριµένα καταγγέλλοµε ότι: 1) Φορτώνονται από τα χωράφια δίχως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ωριµότητα, µέγεθος, σχήµα) µε αποτέλεσµα τη δυσφήµιση της χώρας. 2) ∆ιακινούνται χωρίς την έκ-

Ευρύ πρόγραµµα καταπολέµησης του µελιταίου πυρετού

των παραγωγών θα χρεωθεί το ποσό της εισφοράς, ανεξάρτητα από το πόσα χρήµατα θα υπάρχουν εκείνη τη στιγµή διαθέσιµα στο λογαριασµό. Στην περίπτωση του διακανονισµού µε µετρητά ή δόσεις οι παραγωγοί

πρέπει να καταθέσουν το ποσό που τους αναλογεί στο λογαριασµό του ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ µε τον κωδικό Μ.Π. 620, προσκοµίζοντας το έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής.

Αγροτική εκδήλωση την Τρίτη στη Βάρδα Συγκέντρωση-οµιλία διοργανώνουν η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ηλείας σε συνεργασία µε το δήµο Ανδραβίδας –Κυλλήνης και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λεχαινών, στην οποία καλούνται όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής και όχι µόνο. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στη Βάρδα, στην αίθουσα του πρώην δηµαρχείου, την Τρίτη, 28 του µήνα, στις 8.30 το βράδυ µε θέµατα σχετικά µε τις καλλιέργειες κηπευτικών, τη χρήση φυτοφαρµάκων-προστασία παραγωγού, τη χρήση κτηνιατρικών φαρµάκων και τις ζωοανθρωπονόσους και τις αδειοδοτήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων. Οµιλίες και εισηγήσεις στα θέµατα θα κάνουν γεωπόνοι-κτηνίατροι και θα ακολουθήσει συζήτηση µε τους αγρότες σχετικά µε αυτά τα θέµατα και άλλα που τους απασχολούν. Π.Μ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «PIERRE DE COUBERTIN»

Μ

Με µουσική και πολύ…χορό

ια ξεχωριστ ή µουσικοχορευτική εκδήλωση, µε στόχο την ενίσχυση του ταξιδιού τους στο Πεκίνο όπου θα συµµετάσχουν στο 8ο Φόρουµ των σχολείων του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Pierre De Coubertin, ετ οίµασαν κ αι θα παρουσιάσουν οι µαθητές του 3ου Λυκείου Πύργου, απόψε στις 8:30 το βρά δυ, στο προαύλιο του σχολείου τους. Το 3ο Λύκειο Πύργου είναι ένα από τα 22 σχολεία που συµµετέχουν στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο «Pierre De Coubertin», τα οποία κάθε 2 χρόνια συναντώνται αναπτύσσοντας σηµαντικές εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις µε διαγωνιστικό χαρακτήρα από τις οποίες προκύπτει ο νικητής και διοργανωτής του επόµενου φόρουµ. Το 3ο Λύκειο Πύργου είχε αναδειχθεί νικητής στο 6ο Φόρουµ αναλαµβάνοντας τη σκυτάλη της διοργάνωσης του 7ου Φόρουµ που τελικά διεξήχθη στην Ολυµπίας και στις εγκαταστάσεις της ∆ΟΑ. Το 8ο

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση από τους µαθητές του σχολείου για την ενίσχυση του ταξιδιού τους στο Πεκίνο

Από την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν εκπαιδευτικοί και µαθητές για την πολιτιστική εκδήλωση του 3ου Λυκείου Πύργου.

Φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στο χρονικό διάστηµα από 11 έως 23 Αυγούστου στο Πεκίνο, όπου θα πρέπει να ταξιδέψει η αντιπροσωπεία του σχολείου για τη συµµετοχή στις εργα-

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πάνω στη φόρα που έχει πάρει για να ξελασπώσει ακόµη µια φορά τους βιοµήχανους και τους τραπεζίτες εξείγγειλε νέα επίθεση στη φοιτητική µέριµνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης – κ. Πάγκαλος – ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια των “περιβόητων” συγχωνεύσεων το Εθνικό Ίδρηµα Νεότητας (ΕΙΝ), θα συγχωνευτεί µε το υπουργείο Παιδείας. Ξέρουµε που το πάνε: Στόχο έχουν να µειώσουν κι άλλο τη κρατική χρηµατοδότηση για τη µέριµνα, να χρησιµοποιήσουν την νέα πατέντα της “αξιολόγησης” στο δηµόσιο µε κριτήρια της αγοράς προκειµένου να πετάξουν και άλλους εργαζόµενους στο δρόµο, να τους τροµοκρατήσουν µε απολύσεις και µετατάξεις προκειµένου να δεχτούν να µειώνεται ο µεσθός και η σύνταξή τους. Όλα αυτά βέβαια θα έρθουν να επιταχύνουν την λειτουργία των Εστιών σε όλη την χώρα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-∆Ι∆ΑΚΤΡΑ! Ανέγερση νέων σύγχρονων Εστιών, Εστιατορίων, κυλικείων στην ευθύνη του κράτους που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Καµιά απόλυση προσωπικού, προσλήψεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά διακαιώµατα. Μηνιαίο επίδοµα ενοικίου και σίτισης 600€ σε όλους τους φοιτητές που είναι από άλλες πόλεις µέχρι να χτιστούν Εστίες για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Να κυρηχθούν υπό διωγµό οι επιχειρήσεις από ιδρήµατα, εστίες, λέσχες σίτισης.

Κάλεσµα από τους µαθητές Οι µαθητές της οµάδας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο

το 8ο ∆ιεθνές Φόρουµ στο Πεκίνο, ο Αλέξανδρος Αποστολάτος, η Γεωργία Γέρου, η Πωλίνα Βάγια, η Αθηνά Τσάκωνα, ο Αλέκ ος Μερτ ίρι, ο Κων/νος Μαντά ς και ο Στ ά-

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΘΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Ζητάµε να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος το θέµα που αφορά στη σχεδιαζόµενη κατάργηση του ΕΙΝ

σίες του.

θης Μπουρνέλης απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες του Πύργου και όχι µόνο, να δώσουν το παρών στην εκδήλωση και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους, δίνοντάς τους έτσι κουράγιο και δύναµη να γίνουν οι άξιοι πρεσβευτές της Ηλείας στο Πεκίνο.

Ξ

Άρχισαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Πύργου

εκίνησαν οι ε γγραφές για τ ο σχολικό έτος 2011-12 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Πύργου. Όπως διευκρίνισε ο υποδιευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Πύργου Παν. Σκαρτσιάρης , τα πρώην τεχνικά λύκεια µετονοµάστηκαν στην πορεία σε ΤΕΕ Α΄Κύκλου και Β’ Κύκλου και σήµερα λειτουργούν µε την ονοµασία ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ. Στο σχολικό συγκρότηµα του ΟΑΕ∆ λειτουργεί η ΕΠΑΣ Μαθητείας και έχουν δικαίωµα εγγραφής απόφοιτοι τουλάχιστον της Α’ τάξης επαγγελµατικών ή Γενικών Λυκείων , όπως και οι πιο κάτω κατηγορίες: -Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου -Έχουν τελειώσει τη Β’ τάξη των επαγγελµατικών και Γενικών Λυκείων -Έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ -Έχουν προαχθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων -Έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ

+

Ο υποδιευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Πύργου Παν. Σκαρτσιάρης

-Είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ (για απόκτηση άλλης ειδικότητας) -Έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ και έχουν γεννηθεί τα έτη από 1988-1995 Οι υποψήφιοι-ες µπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά εγγραφής από 20-6-2011 έως 31-82011.

Οι ειδικότητες Εξάλλου οι ειδικότητες στην ΕΠΑΣ που µπορεί κάποιος να εγ-

γραφεί είναι οι εξής: -Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων -Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών -Τεχνιτών µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτων -Τεχνίτες υποστήριξης συστηµάτων Η/Υ -Τεχνιτών εργαλειοµηχανών -Τεχνιτών µεταλλικών κατασκευών Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα σχολεία του ΟΑΕ∆ (δηλ. στα ΕΠΑΣ) , εφαρµόζεται το δυϊκό σύστηµα εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να σπουδάσουν στο σχολείο και συγχρόνως κάποιες ηµέρες να εργάζονται στην αντίστοιχη ειδικότητά τους. Πρόκειται για ένα πολύ επιτυχηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές όταν αποφοιτήσουν και πάρουν το πτυχίο τους, να είναι εφοδιασµένοι και µε την πρακτική κατάρτιση, που την έχουν αποκτήσει από τους χώρους εργασίας. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιπλάσιος δωρεάν χρόνος πρόσβασης µε κάθε πακέτο σύνδεσης Vodafone ΚαρτοInternet Αυτό το καλοκαίρι, η Vodafone δίνει συνολικά 30 ηµέρες δωρεάν πρόσβαση στο Internet µε κάθε πακέτο σύνδεσης Vodafone ΚαρτοInternet! Έτσι, µε την αγορά ενός πακέτου σύνδεσης Vodafone ΚαρτοInternet έχουν όλοι τη δυνατότητα να σερφάρουν δωρεάν στο Internet από laptop ή tablet για ολόκληρες τις διακοπές τους! Το πακέτο σύνδεσης Vodafone ΚαρτοInternet είναι η ιδανική λύση για όσους θέλουν να έχουν το Internet µαζί τους για όσο το χρειάζονται, χωρίς λογαριασµούς και δεσµεύσεις! Περιλαµβάνει την κάρτα SIM για την πρόσβαση στην υπηρεσία, οδηγίες χρήσης, ένα ασύρµατο USB modem καθώς και συνολικά 30 ηµέρες δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο. Μετά το διάστηµα των 30 ηµερών δωρεάν σύνδεσης, ο χρήστης µπορεί να συνεχίσει την πρόσβασή του στο Internet, επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα πακέτα σύνδεσης, µόλις από 2€:

Σηµείωση: οι χρεώσεις περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23% Η ανανέωση του χρόνου πρόσβασης µπορεί να γίνει είτε µε χρέωση κινητού Vodafone ή µε κάρτα ανανέωσης χρόνου πρόσβασης. Η προσφορά ισχύει µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Περισσότερες πληροφορίες στο www.vodafone.gr/summerkartointernet Αυτό το καλοκαίρι, η Vodafone δίνει διπλάσιο δωρεάν χρόνος πρόσβασης στο Internet, µε κάθε πακέτο σύνδεσης Vodafone ΚαρτοInternet!

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Η 51η διεθνής σύνοδος για νέους µετέχοντες Ιδιαίτερα πανηγυ- Αύριο το απόγευµα ρικό τόνο και ξεχωριστή στο λόφο της σηµασία, λόγω της συµπλήρωσης 50 χρόνων από Πνύκας η τελετή την ίδρυση της ∆ιεθνούς έναρξης Ολυµπιακής Ακαδηµίας, έχ ει η φετινή τελετή έναρξης της 51ης ∆ιεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες, που θα γίνει αύριο Κυριακή στις 7:30 το απόγευµα στο Λόφο της Πνύκας, ενώ οι εργασίες στην Ολυµπία θα αρχίσουν από την Τρίτη 28 Ιουνίου. Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την παρουσία του, εκτός από άλλες σηµαντικές προσωπικότητες του Ολυµπιακού Κινήµατος και του Αθλητισµού, από όλο τον κόσµο, ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής ∆ρ. Jacques Rogge, στον οποίο θα απονεµηθεί από τη ∆.Ο.Α. και βραβείο τιµητικής διάκρισης, για τη δράση, το έργο και την προσφορά της ∆.Ο.Ε. στον Ολυµπισµό και τον Αθλητισµό. Ειδικές τιµητικές διακρίσεις θα απονεµηθούν επίσης, στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και στο πρόσωπο του Προέδρου της Σπύρου Καπράλου, καθώς και στο µέλος της ∆.Ο.Ε. Λάµπη Νικολάου. Την εκδήλωση θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας Ισίδωρος Κούβελος.

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Ι

26 υ

ΝοΙουνίο


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9

«Η συµµετοχή στα κοινά είναι προσφορά»

Mε το Βασίλη Κασσιανό

«Φ

οβάµαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο πολίτης θα αναζητήσει τους ‘Καποδιστριακούς’ δήµους» υποστηρίζει ο πρώην ∆ήµαρχος Τραγανού και νυν αντιδήµαρχος οικονοµικών και αναπληρωτής ∆ηµάρχου στο δήµο Πηνειού κ. Βασίλης Κασσιανός. Ο κ. Κασσιανός υποστηρίζει ότι τα πολύ µεγάλα σχήµατα σε ό,τι αφορά τους δήµους, δεν είναι αποτελεσµατικά, θεωρεί ότι ο νεοσύστατος δήµος Πηνειού κινείται στη σωστή κατεύθυνση και επισηµαίνει ότι η πολιτεία έχει αφήσει πολλές εκκρεµότητες σε ό,τι αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των ‘Καλλικρατικών’ δήµων.

-Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, από τη θέση του ∆ηµάρχου σε ένα µικρό δήµο, να βρίσκεστε σε θέση αντιδηµάρχου σε ένα µεγαλύτερο δήµο; Θεωρείτε ότι το σηµαντικό στα κοινά είναι η προσφορά; Απλούστατα και ξεκάθαρα, η συµµετοχή στα κοινά είναι η προσφορά. Αν δεν το πίστευα, σαφέστατα δεν θα αποφάσιζα εν ενεργεία ∆ήµαρχος να θέσω υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος. Θέλω και πάλι λοιπόν, αφού µου δίνετε την ευκαιρία, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνδηµότες µας που υπερψήφισαν την παράταξη του ∆ηµάρχου µας κ. Καστρινού, για την επιλογή τους

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

στο πρόσωπό µου. Την ιδιότητά µου ως δηµοτικός σύµβουλος δεν τη ξεχνώ και αυτή µου δίνει τη δύναµη της προσφοράς στο δήµο µας. Ο κ. ∆ήµαρχος µου έκανε την τιµή, και γι’ αυτό τον ευχαριστώ, να µου αναθέσει τα καθήκοντα του αντιδηµάρχου οικονοµικών και να µε ορίσει αναπληρωτή του. Στο

τώρα πορεία των ‘Καλλικρατικών’ δήµων;

νέο ρόλο µου, οπωσδήποτε µε έχει βοηθήσει η θητεία µου ως ∆ηµάρχου, να ασκώ τα καθήκοντά µου πάντα µε καλή συνεργασία µε τους εκλεκτούς συναδέλφους αντιδηµάρχους, προσπαθώντας να παρεµβαίνουµε όσο πρέπει και όπου πρέπει ο καθένας, υλοποιώντας το πρόγραµµά µας υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου µας κ. Καστρινού.

Θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω και να τοποθετηθώ µόνο γα το δήµο µας. Ο δήµος Πηνειού είναι από τους ‘Καλλικρατικούς’ δήµους για τον οποίο πίστευα και πιστεύω ότι έχει παρόν και θα έχει και µέλλον. Οι δυσκολίες της οργάνωσης είναι ατελείωτες και ακόµη υπάρχουν εκκρεµότητες από την κεντρική εξουσία για τις αρµοδιότητες και άλλα σηµαντικά ζητήµατα. Όµως, ο δήµος Πηνειού έχει απόλυτα οργανωθεί. Μάλιστα, δεν έχασε καµία ηµεροµηνία για τη δηµιουργία επιτροπών και Νοµικών Προσώπων, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που έφερε στους νέους δήµους ο ‘Καλλικράτης’. Το σηµαντικό δε, είναι ότι οι πολίτες εξυπηρετούνται όπως και πριν, τόσο στον τέως δήµο Βαρθολοµιού όσο και στον τέως δήµο Τραγανού. Έγιναν νέες υπηρεσίες, όπως η Αγροτική Ανάπτυξη, η Τουριστική Ανάπτυξη, η Πρόνοια και άλλες. Αυτά βεβαίως δεν έγιναν τυχαία και µαγικά. Ο δήµος µας έχει ∆ήµαρχο τον κ. Αλέξη Καστρινό, ο οποίος πέρα από τη δραστηριότητα και τις γνώσεις του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει δώσει στο δήµο τα πάντα από τον εαυτό του, οι ώρες εργασίας είναι ατελείωτες, οι ρυθµοί εξοντωτικοί και είναι αυτό που δεν γνώριζα και πραγµατικά µε εξέπληξε.

-Πώς αξιολογείτε τη µέχρι

-Πιστεύετε ότι οι νέοι δήµοι και εν προκειµένω ο δήµος Πηνειού,

{Ο δήµος Πηνειού είναι από τους ‘Καλλικρατικούς’ δήµους για τον οποίο πίστευα και πιστεύω ότι έχει παρόν και θα έχει και µέλλον. Οι δυσκολίες της οργάνωσης είναι ατελείωτες και ακόµη υπάρχουν εκκρεµότητες από την κεντρική εξουσία για τις αρµοδιότητες και άλλα σηµαντικά ζητήµατα. Όµως, ο δήµος Πηνειού έχει απόλυτα οργανωθεί.}

θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στον οικονοµικό τοµέα, µε δεδοµένη και την οικονοµική κρίση; ∆ύσκολες οι εποχές, πολλά τα προβλήµατα. Ναι, πιστεύω ότι ο δήµος Πηνειού θα ανταποκριθεί και πιστεύω ότι οι δηµότες θα προστατεύσουν το δήµο τους. Εµείς, ως ∆ηµοτική Αρχή αλλά και ως άτοµα, πρέπει να δίνουµε το παράδειγµα της συνεπούς διαχείρισης των οικονοµικών του δήµου. -Αυτή τη στιγµή ποιο θεωρείτε το µεγαλύτερο πρόβληµα των ‘Καλλικρατικών’ δήµων και πώς θα αντιµετωπιστεί κατά τη γνώ µη σας; Το µέγιστο πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι τα σκουπίδια, πώς θα γίνει η διαχείρισή τους. Ξεκάθαρα, η πολιτεία έχει τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο. -Είστε αισιόδοξος για το µέλλον; Πώς βλέπετε την πορεία των δήµων στην Ηλεία; Αρκούν τα υπάρχοντα σχήµατα ή απαιτούνται µεγαλύτερα; Πιστεύω ότι τα µεγαλύτερα σχήµατα δεν προσφέρουν τίποτα στον πολίτη. Φοβάµαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο πολίτης θα αναζητήσει τους ‘Καποδιστριακούς’ δήµους. *Ο Βασίλης Κασσιανός είναι πρώην ∆ήµαρχος Τραγανού και νυν αντιδήµαρχος οικονοµικών και αναπληρωτής ∆ηµάρχου στο δήµο Πηνειού

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι Παραολυµπιακοί, ο παραλογισµός και τα παραµάγαζα Η εµπειρία των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 , δεν είναι από τις καλύτερες που αποκόµισε ο Ελληνικός λαός. Επτά χρόνια µετά κανείς , ακόµη και οι πλέον σχετικοί και διαπλεκόµενοι , δεν γνωρίζουν ούτε κατά προσέγγιση πόσο µας στοίχισε αυτή η φιέστα και όχι µόνο. Όλοι οι σχεδιασµοί περί µεταολυµπιακής αξιοποίησης των ολυµπιακών ακινήτων, προς όφελος της κοινωνίας πήγαν περίπατο, αφού άλλα ακίνητα πουλήθηκαν , άλλα παραχωρήθηκαν , για άσχετη ή περιορισµένη χρήση και άλλα καταρρέουν κλειστά. Για δε το Ολυµπιακό χωριό , έχουν γραφεί πολλά άρθρα για ΄΄ χάρτινες κατασκευές ΄΄ ή κατασκευές µε ΄΄ ηµεροµηνία λήξης ΄΄ . Κι ερχόµαστε τώρα ξαφνικά, εν µέσω κρίσης , να οργανώσουµε τους special Olympics και να δαπανήσουµε αλογίστως µεγάλα ποσά , ανεπίτρεπτα για την συγκυρία που διανύουµε και που κανένας δεν γνωρίζει το ύψος τους . ΄΄ Η ιδιοκτήτης της Ελληνικής ιστορίας ΄΄, ∆ΟΕ έδωσε την άδεια να τελεστούν στο Καλλιµάρµαρο και ο Ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει πανοπροίκια, για ένα ΄΄ Κίτς σκηνικό µε αναµακόµη φίβολα τεράστια οικονοµική σπατάλη …΄΄ ( Ισίδωρος Κούβελος , πρόεδρος ∆ΟΕ ) . Και γεννώνται τα εύλογα πλέον ερωτήµατα για την απάντηση των οποίων θα πρέπει ν’ ασχοληθούν οι εκπρόσωποί µας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι µόνο η χώρα των αγγουριών , της φράουλας και της δακοκτονίας και συγκεκριµένα: 1)Ποιος και πότε πήρε την απόφαση να τελεσθούν οι special Olympics 2011 στην Ελλάδα; 2)Από πού απορρέει τέτοια υποχρέωση ( εάν υπάρχει); 3)Ποιος έπρεπε να τελέσει τους αγώνες αυτούς χρονικά και ΄΄ δικαιωµατικά ΄΄ ; 4)Ποιος είναι ο προϋπολογισµός των έργων; 5)Από πού θα εκταµιευθούν και από που θα αντληθούν αυτά τα χρήµατα; 6)Που ΄΄ κοιµότανε ΄΄ το ΚΑΣ και δεν

αντιλήφθηκε το µέγεθος της αλλοίωσης που έχει επιφέρει το σκηνοθετικό κατασκεύασµα που έχει εγκατασταθεί στους χώρους του Παναθηναϊκού σταδίου . ΄΄ Αυτό που βλέπει κάθε πολίτης που περνά έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο, κάθε άλλο παρά ευπρεπές είναι και προσβάλλει βάναυσα την αισθητική του χώρου και την ίδια ιστορική σηµασία του µνηµείου! Πρόκειται για ένα απερίγραπτο ΄΄ κιτς ΄΄ σκηνικό που παραπέµπει σε ρωµαϊκές φιέστες , έξω από κάθε λογική σχέση µε τον Ελληνικό πολιτισµό αλλά και το Ολυµπιακό Ιδεώδες ΄΄. ( Ισίδωρος Κούβελος , πρόεδρος ∆ΟΕ ) . 7)Και τέλος κάτι που καίει πολύ την περίοδο της ΄΄ διαύγειας ΄΄ κι ενώ πασχίζουµε µε νύχια και µε δόντια να σώσουµε ένα έθνος που έπνιξε το πολιτικό κατεστηµένο ΄΄ ΠΩΣ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΟΙ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΄΄ και όποιες άλλες υπηρεσίες και κατασκευές σχετικές µε τους αγώνες; Θα ήταν βέβαια µεγάλη παράλειψη αν δεν αναφερόταν ότι : Ο υιός της κ. Γ. ∆εσποτοπούλου ( Γιάννα κι αυτή ) , της προέδρου των special Olympics παίρνει 93.000,00 € για κάθε χρόνο εργασίας. Μήπως υπάρχει κάποιος ΄΄ ευαίσθητος ΄΄ πολιτικός , ο οποίος θα µπορούσε να µας πει όχι πως επελέγει το ΄΄ δεσποτόπουλο ΄΄ , ( ηλίου φαεινότερο) αλλά τι δουλειά ακριβώς κάνει, τι έργο προσφέρει και γιατί όχι τι γνώσεις και περγαµηνές διαθέτει; Επίσης έτσι από περιέργεια , από πού πληρώνεται αυτό το ΄΄ άξιο παιδί ΄΄ και από πόσους στερούµε τα προς το ζειν για την συγκέντρωση αυτών των χρηµάτων στα οποία πιθανόν πρέπει να προστεθούν οδοιπορικά, παραστατικά, αυτοκίνητο, οδηγός, αεροπορικά εισιτήρια , δείπνα εργασίας και πανάκριβα ξενοδοχεία; Νίκος Αχ. ∆ιάκος Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Πρόεδρος Σ.Ε.∆.Ε. Ν. Ηλείας Αντιπρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Η ΛΕ Ι Α Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης στην εφηµερίδα Ακρόπολις το 1896 για την χρεωκοπία Τις ηµύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων, Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια, τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεµά τους. Κάψιµο θέλουν όλοι τους. Τότε σ’ εξεθέωναν οι προεστοί: και οι «γυφτοχαρατζήδες», τώρα σε «αθεώνουν» οι βουλευταί και οι δήµαρχοι. Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσµείν εις τα δύο κόµµατα, τους έταζαν «φούρνους µε καρβέλια», δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας των είκοσι δραχµών µετρητά, απέναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς να εξοδεύσουν κι απ’ τη σακούλα τους όσα θέλουν άφοβα, διότι θα πληρωθούν µέχρι λεπτού, σύµφωνα µε τον λογαριασµό, ον ήθελαν παρουσιάσουν. Tο τέρας το καλούµενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραµπουκισµόν, τον κουτσαβακισµόν, την εις τους νόµους απείθειαν. Πλάττει αυλήν των αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία αποζώσιν εξ αυτού... Μεταξύ δύο αντιπάλων µετερχοµένων την αυτήν διαφθοράν, θα πετύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον και επιδεξιώτερον τον κόθορνον. Άµυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσµών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέµησις του ξένου υλισµού και πιθηκισµού, του διαφθείροντος το φρόνηµα εκφυλίσαντος σήµερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας. (Η επιστολή δηµοσιεύτηκε 4 χρόνια µετά, Πρωτοχρονιά του 1896). •Εκατονδεκαπέντε χρόνια µετά και τούτα τα οργισµένα λόγια του µεγαλύτερου Έλληνα συγγραφέα Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη θαρρείς ότι περιγράφουν τη σηµερινή πρωτοφανή κρίση, πολιτική, κοινωνική και οικονοµική, που βιώνει ο τόπος µας. Αλλά είναι σκόπιµο ν’ ανατρέξουµε στην ιστορία µας, σε περιόδους µεγάλων κρίσεων σαν τη σηµερινή, αυτή που περιγράφει ο Παπαδιαµάντης µη µπορώντας να κρύψει τη δύσκολα

«Εις οιωνός άριστος. Αµύνεσθαι περί πάτρης» συγκρατηµένη οργή του για τα ελληνικά πράγµατα, αµβλυνόµενη και ελεγχόµενη εν τούτοις εις το νόηµα της τέχνης. Μετά την πτώχευση της Κυβέρνησης Χαριλάου Τρικούπη, επανακολούθησε η εθνική ταπείνωση του αποκαλούµενου, ελληνοτουρκικού «πολέµου των 30 ηµερών», του πολέµου των ψευδαισθήσεων, της «Ελλάδας των συνόρων της Μελούνας » και της άτακτης υποχώρησης το 1897. Οι συνεχείς εξεγέρσεις του σταφιδικού ζητήµατος στην Πελοπόννησο, που ξεκίνησαν από την Ηλεία, αποτέλεσαν το προανάκρουσµα της αναγεννητικής προσπάθειας του 1909 για την ανασυγκρότηση της χώρας µετά από την επανάσταση του Στρατιωτικού Συνδέσµου που κατάφερε ν’ αφυπνίσει από το λήθαργο την ελληνική ψυχή και τη δύναµη του ελληνισµού και να οδηγηθεί ο τόπος στην ανάταση του ’12 και του ’22… Προσπαθώντας να κατασιγάσω τους φόβους και την αγωνία µου για τα τεκταινόµενα στη χώρα, για τα άνεργα ή ξενιτεµένα παιδιά µας, για τις διφορούµενες άτολµες δηλώσεις της ελληνικής «διανόησης», για τις µεγαλειώδεις ακηδεµόνευτες συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας του «εχθρού – λαού» κατέφυγα, ακολουθώντας την προτροπή του Οδυσσέα Ελύτη: «Όποτε σας βρίσκει το κακό αδελφοί µου µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό και Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη», και αναζήτησα το περίφηµο διήγηµά του, «Οι Χαλασοχώρηδες» που µας άφησε εθνική κληρονοµιά ο µεγάλος Έλληνας διηγηµατογράφος. Ένας συγγραφέας δεν πεθαίνει ποτέ όταν τα κείµενά του διαβάζονται και είναι επίκαιρα 115 χρόνια µετά! Κριτικό Υπόµνηµα Οι Χαλασοχώρηδες, το µακρόπνοο αυτό διήγηµα του Παπαδιαµάντη, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ακρόπολις, 12-22 Αυγούστου 1892, κι έκανε µεγάλη αίσθηση στους πνευµατικούς, όχι µόνο στους φιλολογικούς γενικώτερα κύκλους. Σύµφωνα µε κριτικό προαγγελτικό σηµείωµα του Βλάση Γαβριηλίδη «Οι Χαλασοχώρηδες» «θα καταλάβουν

Περικλέους Επιτάφιος

πρωτίστην θέσιν εν τη διανοητική παραγωγή του συγγραφέως δια την ψυχολογικήν επιβολήν και την ηθολογικήν έννοιάν των… Τύποι και ήθη και ιδέαι αποτυπούνται πιστότατα… Αλλά δεν έχουν µόνον σηµασίαν υψίστην οι «Χαλασοχώρηδες»· και υπό ηθικήν έποψιν θα επιβληθούν εις τους αναγνώστας. Ο κ. Παπαδιαµάντης δεν είναι απλούς διηγηµατογράφος, είναι πνευµατικός και ηθικός εργάτης, αγωνιστής της προόδου, της ηµερώσεως, της δικαιοσύνης…». Παράλληλα ο Μιχαήλ Μητσάκης σε γράµµα του ενθουσιαστικό προς τον Παπαδιαµάντη, ετόνισε την αξία του έργου και τη σηµασία του για τη νεοελληνική πεζογραφία, γιατί ανοίγει «νέους ορίζοντες εις την µελέτην και καλλιτεχνικήν αναπαράστασιν της πραγµατικότητας». Με το διήγηµα αυτό ο Παπαδιαµάντης αφήνει την καθαρά ηθογραφική περίοδο της πεζογραφίας του και εγκαινιάζει τή µοραλιστική και σατιριστική, χτυπώντας, κι ελέγχοντας για ηθικό λυτρωµό τα τρωτά της εποχής του, σαν κοινωνικός ανατόµος και παρατηρητής, από ανώτερη ηθικοπατριωτική σκοπιά».

Οι Χαλασοχώρηδες Α' Αφού περιήλθον όλα τα µαγαζία της παραθαλασσίου αγοράς, όπου έπιον όχι ολίγον εις υγείαν και των δύο αντιπάλων µερίδων, ο Κωνσταντής ο Καλόβολος και ο Γιάννης της Χρυσάφως κατήντησαν και εις το µικρόν καπηλείον του ∆ηµήτρη του Τσιτσάνη, οπου εισελθόντες απήτουν από τον οινοπώλην να τους κεράσει. Αλλ’ ο κάπηλος ίστατο συλλογισµένος και ηρνείτο επιµόνως να κεράσει, λέγων ότι κατά το έτος τούτο δεν είχε σκοπόν «να το κάµη φόρα» προς χάριν κανενός, διότι άλλοτε, όπου είχε φανεί φιλότιµος µε το παραπάνω, την είχε πάθει στα γερά. ∆ιότι ο Λάµπρος ο Βατούλας και ο Μανόλης ο Πολύχρονος, αυτοί που είχαν το λύειν και το_δεσµείν εις τα δύο κόµµατα, του έταξαν «φούρνους µε καρβέλια», δώσαντες αυτώ ουχί πλείονας των είκοσι δραχµών µετρητά απέναντι, καθώς του είπαν, και παρακινήσαντες αυτόν να εξοδεύση κι απ’ τη σακκούλα του όσα θέλει, άφοβα, διότι θα πληρωθή µέχρι λεπτού, σύµφωνα µε τον λογαριασµόν, ον ήθελε παρουσιάσει. Τότε αυτός πιστεύσας εξανοίχθηκε» κι εξώδεψε ιδικά του λεπτά, παραπάνω από ένα εκατοστάρικο· αλλά µετά τας εκλογάς, ο Λάµπρος ο Βατούλας (τον όποιον αυτός ηρέσκετο να ονοµάζη σήµερον «ο Λάµπρος ο Φαταούλας») έκαµε πως δεν τον εγνώριζε και του εγύριζε τις πλάτες. Που επερίσσευε, τραµπούκος από αυτούς που έχουν δόντια, κατάλαβες, για να φάνε κι οι άλλοι, οι παραµικροί; Ο Λάµπρος ο Βατούλας κι ο Μανόλης ο Πολύχρονος κι άλλοι µερικοί, πέφτουν µε τα µούτρα στη λαδιά, στο µούχτι, κι ηξεύρουν πώς να κυνηγούν το πλιάτσικο. 'Έχουν βλέπεις αυτοί, οι διαβόλοι, τον τρόπον να τα κάµουν πλακάκια. Αν ερωτάς κι από κοντραπούντους κι από µπουκλούκια... κανείς δεν µπορεί να βγάλη πλώρη µαζί τους. Είναι εις όλα πρώτο νούµερο. Αλλ’ όταν µίαν φοράν και η γούνα ενός ταβερνιάρη, ενός καφετζή ή ενός µικροµπακάλη (δεν σου λέγω, είναι άλλοι που καίονται στα πολιτικά κι έχουν κρεµασµένο δια τας εκλογάς το ζουνάρι τους... κι είναι πάλιν άλλοι που ξεύρουν µε τρόπο και τα καταφέρνουν, παίρνοντες

λεπτά κι από τα δύο κόµµατα, µαυρίζοντες πότε το εν, πότε το άλλο, κι εβγαίνοντες πάντοτε λάδι), τότε πολύ βλαξ θα είναι, αν τους επιτρέψω να τον κοροϊδέψουν και δευτέραν φοράν. Τοιαύτας θεωρίας εξέφερεν ο ∆ηµήτρης ο Τσιτσάνης, αρνούµενος να κεράση τους δύο φίλους, οίτινες ευθυµότατοί είχον εισέλθει εις το καπηλείον του. Αλλά δεν ήσαν και διψασµένοι. Ήτο εσπέρα ήδη και από της δείλης είχον περιέλθει το ήµισυ της πολίχνης, παντού κερνώµενοι και πίνοντες. Ο Κωνσταντής ο Καλόβολος ήρχισε να παραδίδη µάθηµα εκλογικής ορθοφροσύνης εις τον κάπηλον, λέγων ότι, αυτός οπού του θέλει το καλόν του, λυπείται να τον βλέπη να πηγαίνη πάντοτε ωσάν τον κάβουρα, και τούτο ένεκα αδικαιολογήτου παραξενιάς. Το να µη θέλη «να το κάµη φόρα» νοµίζει ότι είναι δι’ αυτόν το συµφερώτερον; Κάθε άλλο, εξ εναντίας, µε τούτο εµπνέει δυσπιστίαν και εις τα δύο κόµµατα, και ένεκα τούτου δεν αποφασίζουν να δώσουν χρήµατα εις ένα άνθρωπον κρυψίνουν, «στριµµένον», όστις θέλει να κάµη τον ανεξάρτητον, χωρίς να ξεύρη καλά καλά τι πράγµα είναι ανεξαρτησία. Ενώ, αν αποφασίση να κηρυχθή θερµός, ή και χλιαρός, υπέρ του ενός κόµµατος, τότε, ενώ του κόµµατος τούτου θα εφελκύση ασφαλώς την εµπιστοτύνην, δεν είναι παράξενον να προκαλέση κολακείας και φιλοφρονήσεις και από το άλλο κόµµα, οι άνθρωποι του οποίου θα προσπαθήσουν µε κάθε τρόπον να τον κάµουν να τα γυρίση, ή θα πασχίσουν τουλάχιστον να τον µετριάσωσιν. Εάν θέλη µαλίστα να πάρη λεπτά και από τα δύο κόµµατα, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να κηρυχθή φανερά υπέρ του ενός. Και µε τοιούτον τρόπον «το έχουν διπόρτο». Με οποίον κόµµα, νικήση, θα είναι φίλοι, και οι δύο, αφού θα είναι ο εις. «Όποιος γάιδαρος, κι αυτοί σαµάρι»! Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης (Απόσπασµα) Αυτό το ευτράπελο, στο βάθος τραγικό διήγηµα µ’ έκανε να ξαναβρώ το θάρρος και την αισιοδοξία µου. Ο Ελληνισµός έχει αποδείξει στη δύσκολη πορεία του ανά τους αιώνες ότι έχει καταφέρει να επιβιώνει! Αυτό θα γίνει και τώρα! Η γενιά µας, η γενιά του φόβου, όσο θ’ αντέχει θα επαγρυπνεί. Τώρα, δε φοβάται πια! Ζωή Θ. Σπυροπούλου (Συνεχίζεται)


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΚΗ∆ΕΙA Την πολυαγαπηµένη µας

ΣΟΦΙΑ χα ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΥΛΕΛΕ

ΕΤΩΝ 96 θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 26/6/2011 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ξυλοκέρας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Ξυλοκέρα 26/6/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Αθανασία Σουλελέ, Γεώργιος και Ελένη Σουλελέ, Αφροδίτη Σουλελέ, Ιωάννης και Ανδριάνα Σουλελέ, Ελένη και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, Σπυριδούλα και Χαράλαµπος Μόσχοβας, ∆ηµήτριος και Σούλα Σουλελέ, Κων/νος Σουλελές, Νικόλαος Σουλελές ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ω

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απουσία ιατρού Η ιατρός καρδιολόγος Μαριέττα Χρ. Χριστοφόρου θα απουσιάζει από τις 27-30 Ιουνίου, λόγω συµµετοχής της σε Συνέδριο στο εξωτερικό.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Καλούνται οι εργαζόµενοι στο πρώην εργοστάσιο «ΑΙΓΑΙΟΝ» στο Επιτάλιο Ηλείας , στις 27 Ιουνίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πύργου, προκειµένου να ενηµερωθούν πληρέστερα σχετικά µε τη διανοµή χρηµάτων, δυνάµει των από 30-6-2009 και 14-01-2011 πινάκων διανοµής του συνδίκου Παναγιώτη Σαπουντζάκη. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στον αγαπητό µας Τάκη Θοδωρή Αντωνόπουλο που αρίστευσε στις πανελλήνιες εξετάσεις, ευχόµαστε ό,τι καλύτερο και καλή σταδιοδροµία. Οικ.: Γεώργιου Αθανασόπουλου Τσακανέλια

∆εκαετία του ’50 Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που άγχος δεν υπήρχε και η κατσαρόλα γέµιζε µε ό,τι ο καθένας είχε. Άλλος µε κρέας σπιτικό άλλος µε φασολάδα άλλος µε χόρτα απ’ το βουνό κι εγλένταγε η Ελλάδα. Το πιάτο όταν τ’ άδειαζαν άρχιζαν το τραγούδι κι ευχαριστούσαν το Θεό τρώγαν και το µελούδι. Στη θάλασσα πηγαίναµε οι πιο πολλοί πεζοί και άλλοι µε κάρο το διπλό που τώρα πια δε ζει. ∆εν είχαµε αυτοκίνητο υπήρχε η αγάπη όπου σε πήγαινε παντού στα µήκη και τα πλάτη. Τώρα το αυτοκίνητο το αποκτήσαν όλοι ούτε µε πόδια δεν µπορείς να βγεις να πας στην πόλη. Οι εποχές αλλάξανε βρέχει το καλοκαίρι τι άλλο θα δουν τα µάτια µας µόνο ο Θεός το ξέρει. Αγγ. Κ. Νεοφώτιστος

Στις δεκατρείς (13) του µηνός Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ηµέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευµατινή ώρα της ίδιας ηµέρας, στο Ειρηνοδικείο Πύργου και ενώπιον της συµβολαιογράφου Πύργου ∆ήµητρας Θεοδωροπούλου, κατοίκου Πύργου, ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού, ή σε περίπτωση κωλύµατός της, ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτή της, µε επίσπευση της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της παρούσας για λόγους συντοµίας «επισπεύδουσα», θα εκτεθούν σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό τα κατασχεθέντα σύµφωνα µε την µε αιρθµό 2723/09 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας ∆ηµητρίου Τσίµπρη, ακίνητα του Σπυρίδωνα Ροδόπουλου του Γρηγορίου και της Κατίνας, κατοίκου Πύργου, που θα αποκαλείται στη συνέχεια, για λόγους συντοµίας «ο καθού η εκτέλεση», των οποίων η ακριβής περιγραφή έχει ως εξής: Το ½ εξ αδιαιρέτου των κάτωθι ακινήτων: 1) Το ½ του υπό τα στοιχεία γιώτα – ένα (Ι-1) καταστήµατος που βρίσκεται στο ισόγειο στο βορειοανατολικό άκρο της όλης οικοδοµής και επί της προσόψεως της δηµοτικής Πετροπούλου, αποτελείται εκ µιας αιθούσης και W.C. αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία και έχει εµβαδόν επιφανείας µέτρων τετραγωνικών εκατόν τεσσάρων και εβδοµήντα τριών εκατοστών (104,73 µ2), όγκο ιδιόκτητο, µέτρων κυβικών τετρακοσίων τριάκοντα εννέα και 87/οο (439,87 µ3), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου της πολυκατοικίας οικοπέδου, πενήντα δύο χιλιοστά (52/1000), εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα είκοσι επτά και 28/οο (27,28 µ2), εξ αδιαιρέτου και ψήφους στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών πενήντα δύο (52) και συνορεύει ανατολικά µε ιδιοκτησία κληρονόµων Μητρόπουλου ή Χατζηγιάννη, βόρεια µε δηµοτική οδό Πετροπούλου, δυτικά µε είσοδο πολυκατοικίας και νότια εν µέρει µε διάδροµο και κλιµακοστάσιο υπάρχουσας οικίας και εν µέρει µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ανωτέρω ακόνητο απέκτησε ο οφειλέτης δυνάµει της υπ’ αριθµ. 1.631/1980 δήλωσης αποδοχής κληρονοµίας της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 288 και µε αριθµό 597, σε συνδυασµό µε το υπ’ αρ. 2.196/1980 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένο στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 289 και µε αριθµό 177. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπ’ αριθµ. 3.973/1991 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Τσουκαλά-Βασαλάκη, νόµιµα µεταγραµµένο στον τόµο 1 και αριθµό 804 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων, έχει διαρυχθεί µε την υπ’ αριθµ. 68/01 τελεσίδικη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, νόµιµα µεταγραµµένη στον τόµο 17 και αριθµό 985 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (52.900) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύει το ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (30.539,27), δηλαδή η τιµή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 2) Το ½ του υπό στοιχεία γιώτα πέντε (Ι-5) καταστήµατος ή αποθήκης, που βρίσκεται στο ισόγειο στο νοτιοανατολικό άκρο της όλης οικοδοµής και υπό την υπάρχουσα οικία, αποτελείται εκ µιας αιθούσης, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία και έχει εµβαδό επιφανείας µέτρων τετραγωνικών ογδόντα εννέα και δώδεκα εκατοστών (89,12 µ2), όγκο ιδιόκτητο, µέτρων κυβικών τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων και 30/οο (374,30 µ3), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου της πολυκατοικίας οικοπέδου, σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα είκοσι τρία και 08/οο (23,08 µ2) εξ αδιαιρέτου και ψήφους στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών σαράντα τέσσερα (44) και συνορεύει ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής, βόρεια µε κλιµακοστάσιο και διάδροµο, δυτικά εν µέρει µε φρέαρ ανελκυστήρος και φωταγωγό και µε χώρο κεντρικής θερµάνσεως και εν µέρει µε το υπό στοιχεία (Ι-4) κατάστηµα και νότια µε ιδιοκτησία Ανδρέου Τουµπέκη. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ανωτέρω ακίνητο απέκτησε ο οφειλέτης δυνάµει της υπ’ αιρθµ. 1.631/1980 δήλωσης αποδοχής κληρονοµίας της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 288 και µε αριθµό 597, σε συνδυασµό µε το υπ’ αρ. 2.196/1980 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένο στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 289 και µε αριθµό 177. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπ’ αριθµ. 3.973/1991 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Τσουκαλά-Βασαλάκη, νόµιµα µεταγραµµένο στον τόµο 1 και αριθµό 804 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων, έχει διαρυχθεί µε την υπ’ αριθµ. 68/01 τελεσίδικη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, νόµιµα µεταγραµµένη στον τόµο 17 και αριθµό 985 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (27.625) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύει το ποσό των είκοδι έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (26.821,56), δηλαδή η τιµή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 3) Το ½ του υπό στοιχεία άλφα κεφαλαίο- αριθµός ένα (Α-1) διαµερίσµατος, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο στο βορειοανατολικό άκρο της όλης οικοδοµής µε πρόσοψη επί της δηµοτικής οδού Πετροπούλου, αποτελείται εκ δύο (2) υπνοδωµατίων, τραπεζαρίας, σαλονιού, χωλ, και εσωτερικού διαδρόµου, κουζίνας, λουτρού, W.C. και βεράντας επί της οδού Πετροπούλου, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία και έχει εµβαδό επιφανείας, µέτρων τετραγωνικών ενενήντα έξι και είκοσι τρία εκατοστά (96,23 µ2), όγκο ιδιόκτητο, µέτρων κυβικών τριακοσίων εφτά και 94/οο (307,94 µ3), αναλογία όγκου επί του κυβισµού των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις διακρίσεις του πίνακα αναλογισµού, µέτρων κυβικών τριάντα εννέα και 62/οο (39,62 µ3), ήτοι συνολικό όγκο, µέτρων κυβικών τριακοσίων σαράντα εφτά και 56/οο (347,56 µ3), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου της πολυκατοικίας οικοπέδου, σαράντα χιλιοστά (40/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου εις τετραγωγνικά µέτρα, είκοσι και 98/οο (20,98 µ2) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συµµετοχής σε δαπάνες κοινοχρήστων, σαράντα οκτώ χιλιοστά (48/1000) και σε δαπάνες ανελκυστήρος σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44/1000) και ψήφους στις συνελεύσεις συνιδιοκτητών σαράντα (4) και στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών κοινοχρήστων σαράντα οκτών (48) και συνορεύει ανατολικά µε ιδιοκτησία κληρονόµων Μητρόπουλου ή Χατζηγιάννη, βόρεια µε δηµοτική οδό Πετροπούλου, δυτικά µε το υπό στοιχεία άλφα τέσσερα (Α-4) διαµέρισµα και νότια εν µέρει µε εξωτερικό διάδροµο και κλιµακοστάσιο υπάρχουσας οικίας και εν µέρει µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ανωτέρω ακίνητο απέκτησε ο οφειλέτης δυνάµει του υπ’ αρ. 1608/1980 δωρητηρίου συµβολαίου της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, που έχει µεταγραφεί νόµιµα στα ίδια βιβλία µεταγραφών στον τόµο 288 και µε αριθµό 596. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπ’ αριθµ. 3973/1991 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Τσουκαλά- Βασαλάκη, νόµιµα µεταγραµµένο στον τόµο 1 και αιρθµό 804 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων, έχει διαρυχθεί µε την υπ’ αριθµ. 68/01 τελεσίδικη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, νόµιµα µεταγραµµένη στον τόµο

17 και αριθµό 985 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (35.125) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύει το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (31.178, 52), δηλαδή η τιµή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 4) Το ½ του υπό στοιχεία άλφα κεφαλαίο- αριθµός δύο (Α-2) διαµερίσµατος ή υπάρχουσας οικίας, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο στο νοτιοανατολικό άκρο της όλης οικοδοµής και του προς ανατολάς κειµένου ακάλυπτου χώρου, αποτελείται εκ δύο (2) δωµατίων, σαλοτραπεζαρίας, χωλ, κουζίνας και λουτρού, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία και έχει εµβαδό επιφανείας, µέτρων τετραγωνικών εκατόν πέντε και πενήντα εφτά εκατοστά (105,57 µ2), όγκο ιδιόκτητο, µέτρων κυβικών τριακοσίων τριάντα εφτά και 82/οο (337,82 µ3), αναλογία όγκου επί του κυβισµού των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις διακρίσεις του πίνακα αναλογισµού, µέτρων κυβικών σαράντα τρία και 46/οο (43,46 µ3) ήτοι συνολικό όγκο, µέτρων κυβικών τριακοσίων ογδόντα ενός και 28/οο (381,28 µ3), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου της πολυκατοικίας οικοπέδου, σαράντα χιλιοστά (43/1000) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου εις τετραγωνικά µέτρα, είκοσι δύο και 55/οο (22,55 µ2) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συµµετοχής σε δαπάνες κοινοχρήστων, πενήντα τρία χιλιοστά (53/1000) και σε δαπάνες ανελκυστήρος σαράντα οκτώ χιλιοστά (48/1000) και ψήφους στις συνελεύσεις συνιδιοκτητών σαράντα (43) και στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών κοινοχρήστων πενήντα τρεις (53) και συνορεύει ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµή, βόρεια εν µέρει µε το υπό στοιχεία (Α-1) διαµέρισµα και εν µέρει µε εξωτερικό διάδροµο, δυτικά εν µέρει µε εξωτερικό διάδροµο και φρέαρ ανελκυστήρος και εν µέρει µε φωταγωγό και µε το υπό τα στοιχεία (Α-3) διαµέρισµα και νότια µε ιδιοκτησία Ανδρέου Τουµπέκη. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ανωτέρω ακίνητο απέκτησε ο οφειλέτης δυνάµει της υπ’ αριθµ. 1.631/1980 δήλωσης αποδοχής κληρονοµίας της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη- Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένης στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 288 και µε αριθµό 597, σε συνδυασµό µε το υπ’ αρ. 2.196/1980 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Πύργου Βασιλικής Παυλίδη-Ταυλοπούλου, νόµιµα µεταγραµµένο στα βιβλία µεταγραφών του δήµου Λετρίνων στον τόµο 289 και µε αριθµό 177. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπ’ αριθµ. 3.973/1991 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Τσουκαλά – Βασαλάκη, νόµιµα µεταγραµµένο στον τόµο 1 και αριθµό 804 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων, έχει διαρυχθεί µε την υπ’ αριθµ. 68/01 τελεσίδικη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, νόµιµα µεταγραµµένη στον τόµο 17 και αριθµό 985 των βιβλίων µεταγραφών του δήµου Λετρίνων. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Εκτιµήθηκε το ανωτέρω για το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (38.550) ευρώ. Σαν τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού θα χρησιµεύσει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (35.914,92), δηλαδή η τιµή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως µέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων και 55/οο(524,55 µ2) σε συσχετισµό µε τη σ’ αυτό υπάρχουσα οικοδοµή, κειµένου εντός του εγκεκριµένου σχεδίου της πόλεως Πύργου, της περιφέρειας του δήµου Λετρίνων παρά τη θέση «Ανεµόµυλος» και επί της γωνίας των οδών Πετροπούλου (πρώην Ζακύνθου) αριθµ. 49 και Χρυσανθακοπούλου, σε διώροφη οικοδοµή διεποµένη υπό των διατάξεων του Ν. 3741/1929 περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, του Ν.∆. 1024/71 και των αρθρ. 1002 και 1117 του Α.Κ., αποτελούµενη σήµερα εκ του ισογείου ορόφου και εκ του πρώτου ορόφου και θα προστεθούν µελλοντικά δεύτερος (Β), τρίτος (Γ), τέταρτος (∆) και πέµπτος (Ε) πάνω από το ισόγειο και το δώµα, απεικονίζεται στο από 26/9/73 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα µηχανικού Αντ.Κλεογένη, µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Α και συνορεύει γύρωθεν ανατολικά επί πλευράς Α-Β, µήκους µέτρων δέκα εννέα και 50/οο (19,50), µε ιδιοκτησία κληρονόµων Μητρόπουλου ή Χατζηγιάννη, βόρεια επί πλευράς Β-Γ προσόψεως µήκους µέτρων είκοσι έξι και 90/οο (26,90) µε δηµοτική οδό Πετροπούλου, δυτικά επί πλευράς Γ-∆ προσόψεως, µήκους µέτρων δέκα εννέα και 50/οο (19,50) µε δηµοτική οδό Χρυσανθακοπούλου και νότια επί πλευράς ∆-Α, µήκους µέτρων είκοσι έξι και 90/οο (26,90) µε ιδιοκτησία Ανδρέου Τουµπέκη. ∆υνάµει του υπ’ αριθµ. 2758/23-9-09 Πιστοποιητικού του υποθηκοφύλακος Πύργου Ηλείας πιστοποιείται ότι: Όπως προκύπτει από τα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του δήµου Πύργου (πρώην Λετρίνων) µέχρι και χθες δεν υπάρχει άλλη υποθήκη ή προσηµείωση ή κατάσχεση κάτα του Σπυρίδωνα Ροδόπουλου του Γρηγορίου και της Κατίνας, κατοίκου Πύργου Ηλείας, επί των ακινήτων που αναφέρονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 2723/09 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας ∆ηµητρίου Τσίµπρη, πλην των παρακάτω: 1) Της σε τόµο 153 αριθµ. 55 γραµµένη προσηµείωσης την 1η ∆εκεµβρίου 1992, υπέρ της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας, µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για το ποσό των (10.000.000) δραχµών, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 574/1992 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλων ακινήτων. Στο περιθώριο δε της προσηµείωσης έχει σηµειωθεί ότι τρέπεται σε υποθήκη δυνάµει της υπ’ αριθµ. 574/1992 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 2) Της σε τόµο 153 αριθµ. 66 γραµµένης προσηµείωσης την 8η ∆εκεµβρίου 1992, υπέρ της ίδιας παραπάνω τράπεζας, για το ποσό των (20.000.000) δραχµών, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 574/1992 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επί των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλων ακινήτων. Στο περιθώριο δε της προσηµείωσης έχει σηµειωθεί την 14η Μαΐου 1997, ότι τρέπεται σε υποθήκη δυνάµει της υπ’ αριθµ. 574-1992 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 3) Της σε τόµο 155 αριθµ. 26 γραµµένης προσηµείωσης την 20η Αυγούστου 1993, υπέρ της ίδιας παραπάνω τράπεζας, για το ποσό των (50.000.000) δραχµών, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 8820/1993 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλων ακινήτων. 4) Της σε τόµο 12 αριθµ. 90 γραµµένης αναγκαστικής κατάσχεσης την 22α Μαΐου 1997, υπέρ του τελωνείου Ηρακλείου, για το ποσό των (9.029.744) δραχµών, δυνάµει της υπ’αριθµ. 960/1997 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας ∆ηµητρίου Τσίµπρη, επί των ανωτέρω ακινήτων και επί άλλων ακινήτων. 5) Της σε τόµο 24 αριθµ. 84 γραµµένης αναγκαστικής κατάσχεσης την 22α Σεπτεµβρίου 2009, υπέρ της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για το ποσό των (220.000) ευρώ, δυνάµει της υπ΄αριθµ. 2723/09 άνω έκθεσης. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές του πιο πάνω ακινήτου να προσέλθουν σύµφωνα µε τα παραπάνω τόπο, χρόνο και υπάλληλο και πλειοδοτήσουν συµµορφούµενοι µε τους όρους της περίληψής µου αυτής και των διατάξεων του νόµου. Αυτοί που πλειοδοτούν για τρίτους οφείλουν να δηλώσουν προηγουµένως στην υπάλληλο του πλειστηριασµού τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και να καταθέσουν το ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε το οποίο χορηγείται η σχετική εντολή. Πύργος 25-6-2011 Ο ∆ικ. Επιµελητής


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

11

ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ ΤΑ ΕΝΕΧΥΡΟ∆ΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

«Θυσιάζουν» τα κοσµήµατα για µετρητά!

Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ε πόνο ψυχής, και αφού προηγουµένως έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, οι πολίτες θυσιάζουν πλέον στο βωµό της ανάγκης και της οικονοµικής κρίσης τα κοσµήµατά τους και οικογενειακά κειµήλια. Η οικονοµική κρίση δεν κάνει διακρίσεις και πολλοί είναι αυτοί που έχουν περιέλθει σε οικονοµικό αδιέξοδο και δεν µπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Έτσι, αναγκάζονται να αναζητήσουν αλλού λύσεις και στρέφονται σε λύσεις που θεωρητικά είναι πιο ανώδυνες σε πρώτη φάση, προκειµένου να εξασφαλίσουν µετρητά για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αντί για δάνεια σε τράπεζες, τα οποία πλέον δεν µπορούν να πάρουν και αντί για πιστωτικές κάρτες που επί σειρά ετών είχαν την τιµητική τους, οι πολίτες στρέφονται πλέον στα ενεχυροδανειστήρια. Λύση ανάγκης Τα ενεχυροδανειστήρια γίνονται και πάλι της µόδας και σιγά- σιγά το ένα µετά το άλλο κάνουν την εµφάνισή τους στις επαρχιακές πόλεις. Αν κάποτε κάποιος έκανε λόγο για λειτουργία ενεχυροδανειστηρίου σε επαρχιακή πόλη, θα τον κοιτούσαν περίεργα και οι περισσότεροι θα έβαζαν τα γέλια, αφού και µόνο στο άκουσµα η ιδέα θα ήταν άκρως εξωπραγ-

Όπως ανέφερε η κα Ιωάννα Μήλεση, συνήθως όσοι απευθύνονται σε ενεχυροδανειστήριο είναι αποφασισµένοι να πουλήσουν τα κοσµήµατα για να πάρουν µετρητά

µατική. Στη σηµερινή εποχή όµως είναι κάτι περισσότερο από ανάγκη και µετά τα µεγάλα αστικά κέντρα, τα ενεχυροδανειστήρια µπαίνουν στη ζωή των κατοίκων της επαρχίας. Ήδη στην πόλη της Αµαλιάδας τον τελευταίο µήνα λειτουργεί ενεχυροδανειστήριο και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσµος ενδιαφέρεται και θέλει να µάθει περισσότερα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ξέρει που θα στραφεί. Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν καταφύγει στη λύση του ενεχυροδανειστηρίου και όσο πληθαίνουν τα οικονοµικά, τόσο εκτιµάται ότι θα αυξηθεί και η κίνηση. Όπως ανέφερε η κα Ιωάννα Μήλεση από το ενεχυροδανειστήριο στην Αµαλιάδα, αν και είναι κάτι νέο για την επαρχία, ο κόσµος φαίνεται ότι κάνει στροφή και προκειµένου να εξασφαλίσει µετρητά, θυσιάζει

Τα ενεχυροδανειστήρια εµφανίζονται πλέον στις επαρχιακές πόλεις και ήδη στην Αµαλιάδα λειτουργεί εδώ και ένα µήνα περίπου

κοσµήµατα ή ακόµη και λίρες.

Για να ξεπληρώσουν χ ρ έη

Οι περισσότεροι που στρέφονται σε ενεχυροδανειστήριο είναι αποφασισµένοι να πουλήσουν, αν και µπορούν να αφήσουν κοσµήµατα, ρολόγια και λίρες ως ενέχυρο. Το χρονικό όριο για να αφήσουν κάτι ως ενέχυρο είναι οι δύο µήνες και µετά µπορούν να το πάρουν πίσω, επιστρέφοντας τα χρήµατα που δανείστηκαν καταβάλλοντας και το νόµιµο τόκο. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν έχουν χρήµατα για να τα επιστρέψουν και έτσι επιλέγουν να πουλήσουν τα κοσµήµατά τους. Η αξία των κοσµηµάτων υπολογίζεται µε βάσει το

βάρος τους και την αξία του χρυσού ανά γραµµάριο, ενώ αγοράζονται και ασηµένια κοσµήµατα, ακόµη και χρυσά δόντια! Οι ενδιαφερόµενοι που θα επισκεφθούν το ενεχυροδανειστήριο θα πρέπει να είναι ενήλικες άνω των 18 ετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί που επισκέπτονται τα ενεχυροδανειστήρια αυτή την περίοδο, είναι οικογενειάρχες και επιχειρηµατίες, που έχουν ανάγκη από χρήµατα για να καλύψουν επιταγές και δάνεια. Ακόµη και γυναίκες όµως, που οι σύζυγοί τους έχουν µείνει άνεργοι, θυσιάζουν τα κοσµήµατά τους για να µπορέσουν να συµβάλουν στον οικογενειακό προϋπολογισµό ή και σε περιπτώσεις που καθυστερούν να

καταβληθούν οι συντάξεις σε όσους έχουν βγει πρόσφατα σε σύνταξη. «Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί είναι αυτοί που ρωτούν και θέλουν να µάθουν για τη διαδικασία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσοι αναγκάζονται να δώσουν τα κοσµήµατά τους, στενοχωριούνται και το κάνουν µε βαριά καρδιά, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή» επεσήµανε η κα Μήλεση. Πέρα από τα ενεχυροδανειστήρια πάντως, αρκετοί είναι οι κοσµηµατοπώλες που αγοράζουν πλέον παλιά κοσµήµατα και δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τη λύση του κοσµηµατοπώλη για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν χρήµατα.

ΜΕ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Τ

«Τα χρώµατα της Ίριδος» στο Λάτσειο

ην έκθεση ζωγραφικής µε έργα των µαθητών του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Παπαχριστοπούλειου Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας «φιλοξενεί» -από το απόγευµα της Πέµπτης- το Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου. Ο θεµατικός τίτλος της έκθεσης που θα διαρκέσει έως και την Πέµπτη 30 Ιουνίου είναι «Τα χρώµατα της Ίριδος». Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Στην έκθεση συµµετέχουν 26 µαθητές από την οµάδα ζωγραφικής του Εργαστηρίου µε έργα που φιλοτέχνησαν τον τελευταίο χρόνο. «Καλούµε τους Πύργιους φίλους της ζωγραφικής τέχνης να επισκεφθούν την έκθεση. Είναι µια σπουδαία και σηµαντική δραστηριότητα γιατί δίνει την ευκαιρία µέσω της δηµιουργίας στους µαθητές να νιώσουν ευχαρίστηση

Η έκθεση «φιλοξενείται» στο ισόγειο του Λάτσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου Πύργου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου.

και πιστεύουµε ότι συµµετέχουµε µε τη λειτουργία του εργαστηρίου στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής µας. Έχουµε σκοπό η συγκεκριµένη έκθεση να φιλοξενηθεί και σε άλλες πόλεις της Ηλείας»… δήλωσε η πρόεδρος του ∆.Σ. της Παπαχριστοπούλειου Βιβλιοθήκης

Εύη Πάλλα-Χρονοπούλου. «Οι µαθητές µε πολύ υποµονή και δουλειά κατάφεραν να δηµιουργήσουν τα έργα που µπορεί να δει ο επισκέπτης της έκθεσης. Θέλω επίσης να πω ότι στο εργαστήριο µας παρακολουθούν µαθήµατα ζωγραφικής και περίπου 40

Η πρόεδρος του ∆.Σ. της Παπαχριστοπούλειου Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας Εύη Πάλλα-Χρονοπούλου και ο υπεύθυνος λειτουργίας του Εργαστηρίου, ζωγράφος, Χρήστος Χάσα µε µαθητές που συµµετέχουν στην έκθεση κατά τη διάρκεια των εγκαινίων που πραγµατοποιήθηκαν το απόγευµα της Πέµπτης

παιδιά, 130 έργα των οποίων θα εκτεθούν από τις 8 Αυγούστου σε έκθεση στην Αλβανία σε συνεργασία µε την Ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα»… δήλωσε ο υπεύθυνος λειτουργίας του Εργαστη-

ρίου, ζωγράφος, Χρήστος Χάσα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 6-10 µ.µ. (καθηµερινά) και 10 π.µ. – 1 µ.µ. & 6-10 µ.µ. (την Κυριακή 26 Ιουνίου).

Τα εργοστάσια αναµένεται να ανοίξουν στα µέσα Ιουλίου

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ

Μειωµένη κατά 10% η παραγωγή Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Ο χρόνος µετρά πλέον αντίστροφα για τους τοµατοπαραγωγούς του νοµού Ηλείας, αφού στα µέσα Ιουλίου, γύρω στις 15 του µήνα, αναµένεται να ανοίξουν τα εργοστάσια επεξεργασίας τοµατοπολτού, οπότε ξεκινά και η παράδοση της βιοµηχανικής τοµάτας. Αν και η φετινή παραγωγή είναι µειωµένη σε ποσοστό κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση µε πέρυσι, εντούτοις εξελίσσεται οµαλά και οι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει την προετοιµασία για τη συγκοµιδή, ενώ προετοιµάζονται και τα εργοστάσια επεξεργασίας τοµατοπολτού «Κύκνος» και «Ελάνθη Α.Ε.Β.Ε. (Ελαΐς)» και αναµένεται στις αρχές Ιουλίου να δοθούν και σχετικές οδηγίες στους παραγωγούς, έτσι ώστε να κυλήσει χωρίς προβλήµατα η διαδικασία παράδοσης του προϊόντος. Οι τοµατοπαραγωγοί αν και εµφανίζονται ικανοποιηµένοι σε ότι αφορά το προϊόν δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το θέµα της τιµής, αφού µπορεί τα εργοστάσια να αύξησαν τις τιµές τους σε σχέση µε πέρυσι, αυτό όµως δεν θα προσθέσει εισόδηµα στις τσέπες των παραγωγών, αφού µε την κατάργηση της στρεµµατικής ενίσχυσης θα βρεθούν µε µειωµένο εισόδηµα και εκτιµάται ότι θα χάσουν γύρω στο 7% φέτος. Στις τιµές που έχει δώσει το εργοστάσιο «Κύκνος» παρατηρείται µία αύξηση της τάξεως του 10% και οι τιµές, ανάλογα µε τις κατηγορίες των brix, κυµαίνονται από 72,17 ευρώ ο τόνος έως 103,23 ευρώ ο τόνος. Οι τιµές που έχει δώσει το εργοστάσιο «Ελάνθη Α.Ε.Β.Ε. (Ελαϊς)», παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 11% και κυµαίνονται από 66,50 ευρώ ο τόνος έως 102,00 ευρώ ο τόνος ανάλογα µε τις κατηγορίες των brix.


Σοκ από τον εφαρµοστικό στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Αθήνα: Σοκ και δέος προκάλεσε χθες στην κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ η δηµοσιοποίηση του εφαρµοστικού νόµου από την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών. Όσο και αν οι βουλευτές ανέµεναν τη σφοδρότητα των νέων µέτρων, κανείς δεν µπορούσε να προβλέψει τι επακριβώς περιελάµβανε. Οι αντιδράσεις αναµένονται εξίσου έντονες, αφού σε κατ’ ιδίαν συνοµιλίες τους περισσότεροι από πέντε βουλευτές παραδέχονται ότι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Από τη µια αν ψηφίσουν απελευθερώνεται η πέµπτη δόση και από την άλλη δεν ξέρουν πώς θα αντιµετωπίσουν τη δυσφορία των ψηφοφόρων τους. Την επόµενη εβδοµάδα, οπότε και θα ανοίξει η συζήτηση στη Βουλή, η πιο σκληρή κριτική θα έλθει από τους ίδιους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκέφτονται να ζητήσουν την παραίτηση του πρώην υπουργού Οικονοµικών και νυν υπουργού Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και νυν υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή µε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ προκειµένου να δώσει εξηγήσεις και να πείσει για την αναγκαιότητα των µέτρων. Ήδη ανακοίνωσε από τηλεοράσεως ότι θα επικοινωνήσει µε τον επίφοβο για καταψήφιση του Μεσοπροθέσµου, βουλευτή κ. Θωµά Ροµπόπουλο, ώστε να καταφέρουν µια συνάντηση. Ο κ. Ροµπόπουλος δήλωσε το πρωί της Παρασκευής πως δεν πρόκειται να ψηφίσει το Μεσοπρόθεσµο, φανερά απογοητευµένος από τον τρόπο που έχει διαπραγµατευτεί µέχρι στιγµής η ελληνική κυβέρνηση µε την τρόικα. Μέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα κρίνονται πολλά. Το σενάριο των εκλογών επανέρχεται και όλα εξαρτώνται από το πόσοι βουλευ-

τές θα καταψηφίσουν το επίµαχο νοµοσχέδιο. Η πιθανότητα να περάσει το νοµοσχέδιο και παρ’ ολαυτά να πέσει η κυβέρνηση θεωρείται υπαρκτή, αφού αν καταψηφίσουν τρεις βουλευτές η κυβέρνηση θα είναι αντιµέτωπη µε το σοβαρότερο πολιτικό πρόβληµα µέσα στον ενάµιση χρόνο που κυβερνά. Η επίσκεψη της Παπαρήγα στα Χανιά Στο λαό να απαντήσει στα µέτρα που του επιβάλλονται µε πόλεµο, κόντρα στα συµφέροντα των µονοπωλίων, κάλεσε χθες από τα Χανιά η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ,Αλέκα Παπαρήγα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου, “ πάνω από όλα, η αξιοπρέπεια σήµερα ενός λαού, µεταφράζεται σε, δεν χρωστάω τίποτα, µε τον αγώνα µου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και νυν υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή µε πολλά στελέχη προκειµένου να δώσει εξηγήσεις και να πείσει για την αναγκαιότητα των µέτρων

θα σας τα πάρω όλα. Η αξιοπρέπεια του λαού, σήµερα συνδέεται µε την λεβέντικη απάντηση στους εκβιασµούς, συνδέεται αποφασιστικά µε την πάλη, τόσο εναντίον της στρατηγικής που ακολουθείται σήµερα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν έχουµε ΠΑΣΟΚ , Νέα ∆ηµοκρατία κεντροαριστερά , κεντροδεξιά και µε την λογική, ότι παλεύω µαζί µε όλους τους λαούς της Ευρώπης για την

αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδας και όσο γίνεται περισσοτέρων χωρών.” Σύµφωνα µε τα όσα υποστήριξε η κυρία Παπαρήγα ο πόλεµος που γίνεται σήµερα ενάντια στο λαό είναι συστηµατικός και µακροχρόνιος ενώ υποστήριξε ότι µε το νέο δάνειο που θα λάβει η χώρα µας , ο λαός δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ. “Απέναντι στον πόλεµο που εξαπολύεται, ο λαός πρέπει να απαντήσει µε το δικό του πόλεµο, τον επιθε-

τικό πόλεµο. Όταν ο εχθρός σου επιτίθεται τότε εσύ δεν πρέπει ούτε να τον παρακαλείς να σταµατήσει την επίθεση γιατί είναι αποφασισµένος ούτε να του φιλάς το χέρι για να τον καλοπιάσεις ούτε πολύ περισσότερο να σκύψεις το κεφάλι. Συστηµατικός µακροχρόνιος πόλεµος καινούργιες φάσεις, εξαπολύεται αυτές τις µέρες, µε το µεσοπρόθεσµο µε τον εφαρµοστικό νόµο και κυρίως µε το νέο δάνειο µαµούθ που λένε, 140 δισ. που θα δώσουν στο ελληνικό κράτος στην Ελλάδα για να πριµοδοτήσουν την κερδοφορία για να πάρουν πίσω οι πιστωτές αυτά που τους χρωστάει η πλουτοκρατία του τόπου και όχι ο λαός.” Από τα Χανιά η κυρία Παπαρήγα υποστήριξε ότι µε τα µέτρα που λαµβάνονται ο λαός µπαίνει στη µέγγενη και κάλεσε τους πολίτες να πουν όχι στα εκβιαστικά όπως είπε, διλλήµατα που τους θέτουν. “Κυριολεκτικά βάζουν τον ελληνικό λαό σε µια µέγγενη για 40 και 50 χρόνια και δεν ξέρω αν και όλο τον 21ο αιώνα. Βεβαίως όλα αυτά θα συµβούν αν ο ελληνικός λαός κρατήσει την στάση που κράτησε µέχρι τώρα. Είµαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός η µεγάλη του πλειοψηφία θα αντιδράσει θα αντεπιτεθεί. Τούτη την ώρα πρέπει να επιστρέψει τον εκβιασµό που συστηµατικά ασκεί η κυβέρνηση , η Ε.Ε και άλλα κόµµατα στην βουλή ανεξάρτητα αν θα ψηφίσουν η όχι το µεσοπρόθεσµο και τον εφαρµοστικό, να επιστρέψει τον εκβιασµό ο οποίος είναι απαράδεκτος , ωµός και άκρως επικίνδυνος. Ένας εκβιασµός που θέλει να µεταβάλει τον ελληνικό λαό σε ένα λαό, µη σκεπτόµενο. Ο λαός πρέπει να κηρύξει ένα επιθετικό πόλεµο, πριν από όλα συνειδησιακά να µην υποκύψει στον εκβιασµό. Και πρέπει να διεκδικήσει να τα πάρει όλα όσα του χρωστάνε, όσο γίνεται πιο γρήγορα,” τόνισε µεταξύ άλλων.

ΠΑΡΑ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ «ΘΥΜΑ» Τη βίασαν οµαδικά µε τη… θέλησή της!

Αθήνα: Αφού πρώτα αναστάτωσε όλη την Κω και έστειλε στα κρατητήρια και στον εισαγγελέα τέσσερις νεαρούς οµοεθνείς της, η 22χρονη Αγγλίδα που ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύµα οµαδικού βιασµού… ανασκεύασε την κατάθεσή της και παραδέχθηκε πως όλα έγιναν µε τη… σύµφωνη γνώµη της! Η “βιασθείσα” είχε καταγγείλει την περασµένη Τετάρτη στο αστυνοµικό τµήµα Ηρακλειδών ότι, στο διαµέρισµα όπου διέµενε προσωρινά ένας 19χρονος συµπατριώτης της, την βίασαν τρεις Βρετανοί ενώ άλλοι τρεις που… παρακολουθούσαν δεν επενέβησαν για να τους αποτρέψουν! Μετά από έρευνες των αστυνοµικών, συνελήφθησαν στην Καρδάµαινα οι τέσσερις από τους φερόµενους ως δράστες ηλικίας 19, 22, 24 και 21 χρόνων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κω, ενώ άλλοι δυο αλλοδαποί είχαν ήδη αναχωρήσει για την πατρίδα τους. Ωστόσο, οι έντονες διαµαρτυρίες των νεαρών Βρετανών και τα αποτελέσµατα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε η νεαρή συµπατριώτισσά τους, έκαναν τους αστυνοµικούς να της ζητήσουν να δώσει νέα κατάθεση.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ιρακινοί και Βούλγαροι διακινούσαν... Αφγανούς

Θεσσαλονίκη: Στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών, που µετέφεραν µε φορτηγό 15 Αφγανούς λαθροµετανάστες, ο καθένας εκ των οποίων είχε πληρώσει 1.500 ευρώ, προχώρησαν αστυνοµικοί της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τµήµατος ∆ίωξης Λαθροµετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, σε αγροτική περιοχή του νοµού Λάρισας. Οι τέσσερις λαθροδιακινητές, ηλικίας 29 έως 38 ετών, συνελήφθησαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισµένη επιχείρηση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Αρνητικά απάντησε ο Πούρνος

Του Γιάννη Μουρούτη ε δέχεται τελικά να αναλάβει τον Πανηλειακό ο Ηλείος οικονοµολόγος Αθηνών Βασίλης Πούρνος όπως έγινε γνωστό, σε µερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου χθες το µεσηµέρι. Οι µεγάλες ανειληµµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις του τον αναγκάζουν να είναι συνεχώς στην Αθήνα, όπως επισηµαίνει και ο ίδιος .Σε δηλώσεις του σε τοπικό site ανέφερε χαρακτηριστικά: “Σκέφθηκα να ασχοληθώ σοβαρά µε τον Πανηλειακό, λόγω της αγάπης µου για τον τόπο µας, επειδή είµαι Ηλείος, και της µεγάλης µου ευαισθησίας για το ποδόσφαιρο (ο γιός µου παίζει ποδόσφαιρο σε οµάδα της Ολλανδίας). Όµως µετά από πολύ σκέψη και συζήτηση µε την οικογένειά µου, διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις µε κρατάνε συνε-

χώς στην Αθήνα, µε αποτέλεσµα να µην µπορώ να ασχοληθώ ουσιαστικά µε τον Πανηλειακό, δεδοµένου ότι ο χρόνος που κατά τη γνώµη µου, απαιτείται γιά να επανέλθει η οµάδα σε υψηλά επίπεδα, που εγώ έθετα ως στόχο, είναι πολύ µεγάλος”. Έτσι λοιπόν µε τα τωρινά δεδοµένα, σε ότι αφορά το ενδιαφέρον για τα διοικητικά της οµάδας, αποµένει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει µε τον Κώστα Ντάβαρη. Ο πρόεδρος του Ολυµπιακού Λαµπετίου, προέβη πρόσφατα σε νέα κίνηση αλλά και σε δηµόσια τοποθέτηση για το όλο θέµα που διαµορφώθηκε γύρω από το δικό του ενδιαφέρον, τονίζοντας µεταξύ άλλων. «Επιθυµώ άµεσα την ανάληψη της διοίκησης του ΤΑΠ και του Ερασιτέχνη Πανηλειακού. Ως ένδειξη µάλιστα “καλής θέλησης” αλλά και απόδειξης των προθέσεών µου και των δυνατοτήτων µου, είµαι έτοιµος να καταθέσω

και εγγυητική επιστολή τουλάχιστον 100.000 ευρώ σε λογαριασµό του Πανηλειακού. Έχω επίσης πρόσθετα, έτοιµους κι άλλους χρηµατικούς πόρους για τις πρώτες ανάγκες της οµάδας . Η πρότασή µου για την ανάληψη της διοίκησης του ΤΑΠ και του Ερασιτέχνη Πανηλειακού θα εξακολουθήσει να ισχύει, ακόµα κι αν δεν προχωρήσει κάποια άλλη λύση που προωθεί η απερχόµενη διοίκηση”.

Το µέλλον του Πανηλειακού εξακολουθεί να είναι αβέβαιο

Σ Π Ο Ρ 13


14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πρώτη προσπάθεια… Του Γιάννη Μουρούτη

Ε

ξελίξεις είχαµε χθες στον Αστέρα Αµαλιάδας, καθώς ο πρόεδρος κ. Αντώνης Πατρινός µε πρόσκλησή του στον τοπικό Τύπο καλεί όλα τα µέλη και τους φίλους της οµάδας σε απολογιστική συνέλευση αύριο το βράδυ. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ καλεί τα µέλη του σε Απολογιστική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 21:00 στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο. Η συνέλευση είναι καθοριστική για τη βιωσιµότητα της οµάδας, για τον καθορισµό της πορείας της και σε ποια κατηγορία! Οι ευθύνες ανήκουν σε όλους µας. «Συµµέτοχοι στην οµάδα είναι ΟΛΟΙ Ή ΚΑΝΕΝΑΣ», αναφέρει στην πρόσκληση του ο πρόεδρος του Αστέρα κ. Αντώνης Πατρινός.

Στόχος του ∆.Σ. είναι να υπάρξει απαρτία, καθώς ο χρόνος περνάει και σίγουρα δεν είναι σύµµαχος για την οµάδα της Αµαλιάδας. Κάποιες κινήσεις πάντως, έστω και ανεπίσηµα δεν αποκλείεται να έχουν γίνει, όσον αφορά τη νέα περίοδο, αλλά επίσηµα τουλάχιστον τίποτα. Άλλωστε οι απαιτήσεις της ∆’ Εθνικής, είναι πλέον αυξηµένες και είναι χαρακτηριστικό ότι στον 6ο όµιλο, θα έχουµε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθληµα, µιας και θα υποβιβαστούν οι 8 από τις 14 οµάδες που θα συµµετάσχουν. Παράλληλα όµως, πρέπει να τονίσουµε, µε βάση τα όσα συµβαίνουν τελευταία στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, υπάρχει περίπτωση οι «βυσσινί» να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, παίρνοντας τη θέση κάποιας … οµάδας που θα υποβιβαστεί! Όλα αυτά όµως δεν επιβεβαιώνονται επίσηµα, µε τον Αστέρα πάντως να ψάχνεται….

Σηµαντική η αυριανή µέρα για το µέλλον του Αστέρα Αµαλιάδας

ΚΑΡΑΤΕ

Χρυσό µετάλλιο για τη Μ. Χριστοπούλου

Τ

ο χρυσό µετάλλιο κατέκτησε η Χριστοπούλου, ένα νέο ανερχόµενο αστέρι στο χώρο του καράτε. Η αθλήτρια πήρε µέρος στο 16ο πανελλήνιο πρωτάθληµα καράτε που έγινε στο κλειστό στάδιο Μοσχάτου την Κυριακή 19 Ιουνίου . Στη «µάχη για τα µετάλλια συµµετείχαν πάνω από 2000 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό διεκδικώντας µια θέση στο πανελλήνιο. Τη Χριστοπούλου προπονεί ο δάσκαλος καράτε Κρεµµύδας ∆ιαµαντής κάτοχος µαύρης ζώνης 3 νταν στο ΣΗΟΤΟΚΑΝ και WADORYU JAPAN KARATE και µέλος της παγκόσµιας οµοσπονδίας καράτε. Η αθλήτρια έπαιξε τρεις αγώνες, στον πρώτο πέρασε χωρίς αγώνα και στο δεύτερο νίκησε µε 6-1 προκρινόµενη στον τελικό, όπου και νίκησε µε 4-1 κατακτώντας την πρώτη θέση.Μαζί µε την Χριστοπούλου συµµετείχαν 6 ακόµα αθλητές και συγκεκριµένα οι Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Χαραλάµπους, που έδωσε και αυτός σκληρή µάχη νι-

κώντας τον πρώτο αγώνα µε απόλυτη νίκη 90 φτάνοντας στον τελικό, όπου ενώ νικούσε 4 δευτερόλεπτα από το τέλος µε 3-1, τελικά έχασε µε σκορ 3-4. Πήρε τελικά το αργυρό µετάλλιο δίνοντας ιδιαίτερη χαρά στην οµάδα, αφού συµµετείχε για πρώτη φορά σε αγώνες καράτε. Αργυρό κατέκτησε ακόµα η Σπυροπούλου Ανθή και ο Ντάβαρης Λευτέρης που µαζί µε το Σπυρόπουλο Νίκο έπαιξαν αποκλειστικά µε την εθνική οµάδα. Χάλκινο µετάλλιο πήραν οι αθλητές Μιχόπουλος Παναγιώτης, Μπεκρής Αριστογείτων, και ο Παρασκευόπουλος ∆ηµήτρης. Οι παραπάνω αθλητές µαζί µε περίπου 200 αθλητές ακόµα, που προπονούνται σήµερα στους συλλόγους ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ και ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα παρουσιάσουν επίδειξη καράτε την Κυριακό 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευµα στο καλτσετο του ∆ηµόπουλου (πλησίον αστυνοµίας) στον Πύργο. Πληροφορίες στο τηλ 6944206242.

Επιτυχίες είχαν οι αθλητές και αθλήτριες του ∆.Κρεµύδα στο 16ο πανελλήνιο πρωτάθληµα


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Όλα τα µατς του Πανηλειακού από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα Π έρασαν 54 χρόνια από τότε που οι τρεις επίσηµοι σύλλογοι του Πύργου (Εθνικός, Ηρακλής, ΑΕΚ) ενώθηκαν και συµµετείχαν στο πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Πατρών ως µία οµάδα τον Πανηλειακό. Σήµερα κάνουµε µία ανασκόπηση όλων των τελευταίων αγώνων που έδωσαν οι ερυθρόλευκοι στα διάφορα πρωταθλήµατα όπου αγωνίστηκαν από την ίδρυσή τους µέχρι τώρα.

Από το αρχείο του Τώνη Ροζή

Συνοπτικά οι αγώνες:

1957-58 Πανηλειακός- Α.Ε.Μεσολογγίου 1958-59 Α.Ε. Αιγίου-Πανηλειακός 1959-60 Πανηλειακός-Α.Ε.Αιγίου 1960-61 Α.Ε. Αιγίου – Πανηλειακός 1961-62 Λ.Αστήρ Αµαλ. – Πανηλειακός 1962-63 Θύελλα Πατρών – Πανηλειακός 1963-64 Πανηλειακός – Ολυµπ. Πατρών 1964-65 Ολυµπ. Πατρών- Πανηλειακός 1965-66 Πανηλειακός – Πρέβεζα 1966-67 Πατραϊκός – Πανηλειακός 1967-68 Αστήρ Αµαλ.- Πανηλειακός

1968-69 Πατρεύς- Πανηλειακός

1-1 2-0 (α.αγ.) 3-0 2-0 0-1 (∆ιεκ.) 3-0 Μπαράζ 0-2 (α.αγ.) 2-0 Μπαράζ 1-0 4-1 2-1 Μπαράζ

15

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΛΑΙΑΣ

Όπως παρατηρούµε από τον παρακάτω πίνακα η οµάδα του Πύργου έχει αντιµετωπίσει την Αµαλιάδα (µε την εκάστοτε ονοµασία που είχε η µεγαλύτερη οµάδα της πόλης) 4 φορές και τις Α.Ε. Αιγίου, Α.Ε.Μεσολογγίου, Θύελλα Πατρών και Πανσερραϊκό από 3 φορές αντίστοιχα. Τέλος η συγκοµιδή για τον Πανηλειακό είναι 21 νίκες, 7 ισοπαλίες και 26 ήττες, εκ των οποίων οι 2 χωρίς αγώνα.

Ο Πανηλειακός την περίοδο 1957-58 Η φωτο είναι από το αρχείο του αείµνηστου Τάκη ∆ηµητρακόπουλου ή Βεληγκέκα.

7-2 Β’ κατ.

1969-70 Πανηλειακός – Βαρθολοµιό 2-0 α.αγ. ΕΠΣΗ 1970-71 Πρέβεζα – Πανηλειακός 3-0 1971-72 Πανηλειακός – Αίας Σαλαµ. 2-2 1972-73 Πανηλειακός – Απόλλων Αθ. 0-3 1973-74 Πανηλειακός – Ελευσίνα 2-0 1974-75 Πανηλειακός- Α.Ο. Πάτραι 1-0 1975-76 Αστέρας Αµαλ. – Πανηλειακός 0-1 (Πάτρα) 1976-77 Πανηλειακός – Προοδευτική 3-7 1977-78 Θύελλα Πατρ. – Πανηλειακός 4-3 1978-79 Πανηλειακός – Α.Ε. Μεσολογγίου 1-0 1979-80 Πανηλειακός – Α.Ε. Μεσολογγίου 4-0 1980-81 Αστέρας Αµαλ.- Πανηλειακός 0-0 1981-82 Πέλοψ Κιάτου – Πανηλειακός 0-0 1982-83 Πανηλειακός – Αιγάλεω 3-5 1983-84 Φωστήρ Αθην. – Πανηλειακός 0-1 1984-85 Πανηλειακός – Κέρκυρα 3-0 1985-86 Καλλιθέα Αθ.- Πανηλειακός 6-0 1986-87 Ηρόδοτος Κρήτης- Πανηλειακός 2-0 1987-88 Πανηλειακός- Αργοναύτης Πειρ. 1-1 1988-89 Καράτουλα – Πανηλειακός 3-2 1989-90 Πανηλειακός – Α.Ο. Πάτραι 4-0 1990-91 Ηλυσιακός- Πανηλειακός 2-1 1991-92 Ναύπλιο – ΠΑΕ Πανηλειακός 3-0 1992-93 ΠΑΕ Πανηλειακός – Κέρκυρα 4-0 1993-94 ΠΑΕ Πανηλειακός – Χαϊδάρι 3-0 1994-95 Σέρρες- ΠΑΕ Πανηλειακός 2-3 1995-96 ΠΑΕ Πανηλειακός – Ηρακλής Θεσ. 1-2 1996-97 Παναχαϊκή – ΠΑΕ Πανηλειακός 1-1 1997-98 Παναθηναϊκός – ΠΑΕ Πανηλειακός 7-0 1998-99 ΠΑΕ Πανηλειακός- Καβάλα 2-0 1999-00 ΠΑΕ Πανηλειακός – Προοδευτική 4-0 2000-01 Παναχαϊκή – ΠΑΕ Πανηλειακός 2-0 2001-02 Σέρρες – ΠΑΕ Πανηλειακός 2-1 2002-03 ΠΑΕ Πανηλειακός- Πατραϊκός 1-0 2003-04 ΠΑΕ Πανηλειακός- Παναθηναϊκός 0-1 2004-05 Εθν. Αστέρας – ΠΑΕ Πανηλειακός 1-2 2005-06 ΠΑΕ Πανηλειακός- Σέρρες 0-1 2006-07 ΠΑΕ Πανηλειακός- Ρόδος 0-0 2007-08 Ανδραβίδα – Ερασ. Πανηλειακός 2-0 2008-09 Θύελλα Πατ. – Ερασ. Πανηλειακός 2-1 2009-10 Ερασ. Πανηλειακός – Ολυµπ. Καλαµ. 1-0 2010-11 ΤΑΠ Πανηλειακός- ΠΑΕ Ρόδος 2-1

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 1965-66 ∆ιακρίνονται όρθιοι: Λάκης Κούτσης (Έφορας), Ι.Ματσώτας (και προπονητής), Ν.Λουµιώτης, Ι.∆ουβίκας, Μ. Κλαυδιανός, Οδ. Μπατιστάτος, Χρ. Χίτος. Καθιστοί Κ. Λιακόπουλος, Θ.Θεοχαρόπουλος, Ι.Χρονόπουλος και Θ.Κούτσης. Η φωτό είναι από το αρχείο του Πάρη Κλαυδιανού.


16

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΣΠΟΡ ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο

«Πλήρωσε»… απουσίες και λάθη!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ερµής Πλατάνου είναι εδώ και χρόνια για το ∆.∆. Πλατάνου η ποδο - σφαιροµάνα του ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας που βγάζει συνεχώς παίκτες, τους οποίους όµως δεν µπορεί να κρατήσει στις τάξεις του για µεγάλο διάστηµα. Με αποτέλεσµα την περασµένη περίοδο, να µην µπορέσει να παραµείνει ούτε στην Α2 κατηγορία, χάνοντας ακόµα και στο µπαράζ του ∆ηµ. Στ. Κρεστένων από τον Πανωλενιακό. Αν ο Ερµής είχε στο δυναµικό του αυτή την ώρα όλα τα δικά του παιδιά, από τα οποία άλλα παίζουν στον Πανηλειακό, άλλα στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου και αλλού… θα µπορούσε να έχει οµάδα στην ∆΄ Εθνική! Κι αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή! Όµως η οµάδα έµεινε πέρυσι «γυµνή», και έτσι ήρθε ο υποβιβασµός! Ο Ερµής ιδρύθηκε το 1977 από κάποιους ανθρώπους µε µεράκι για το ποδόσφαιρο , και συµµετέχει ανελλιπώς στα πρωταθλήµατα της ΕΠΣΗ από ιδρύσεως αυτής ! Στο περασµένο πρωτάθληµα της Α2, δεν κατάφερε να παραµείνει στην κατηγορία µετά από µια «αλλοπρόσαλλη» πορεία, τερµατίζοντας στην δέκατη – τέταρτη θέση, χάνοντας ακόµα και στο µπαράζ όπως προαναφεραµε. Το µεγάλο της πρόβληµα ήταν και είναι, η έλλειψη ενός γηπέδου στον Πλάτανο, το γκολ, καθώς και η απουσία στο κρισιµότερο σηµείο κάποιων βασικών παικτών, πράγµα που τελικά στοίχησε στην οµάδα, και την κατηγορία!

Η γνώµη του προέδρου ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΣ

(Πρόεδρος Ερµή Πλατάνου) «Από την αρχή η οµάδα είχε ως στόχο την άνετη παραµονή στην κατηγορία, και τη συνέχιση της ανανέωσης που είχαµε ξεκινήσει την περασµένη περίοδο. Η οµάδα ξεκίνησε καλά και σε γενικές γραµµές οι ντόπιοι παίκτες τα πήγαν καλά, όχι όµως και οι ξένοι έµπειροι παίκτες της οµάδας, οι οποίοι δεν µας βοήθησαν όσο έπρεπε µε βάση τις δυνατότητες που είχαν! Αν αυτό συνέβαινε, θα µπορούσε ο Ερµής να µείνει στην κατηγορία. Παράλληλα στην πορεία χάσαµε για διαφόρους λόγους τους Αδ. Μπιδέρη, Χρ. ∆ιαµαντάκο, ∆ηµ. Ζώρα, και Λ. Αθανασόπουλο, µε αποτέλεσµα η οµάδα να χάσει τη συνοχή της! Όσο για τη νέα περίοδο, το µέλλον της οµάδας είναι δύσκολο, καθώς όλα θα κριθούν την ερχόµενη Κυριακή µετά από δυο αποτυχηµένες Γ.Σ. Αν δεν γίνει τίποτα εγώ θα την παραδώσω στον πρόεδρο της κοινότητας! Να ξέρεται ότι χωρίς γήπεδο δικό µας δεν µπορεί να προχωρήσουµε».

Ύστερα από χρόνια και αφού οι παίκτες έφυγαν για άλλες πολιτείες… ο Ερµής Πλατάνου επιστρέφει στην Β’ κατηγορία !

Η γνώµη του προπονητή!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Προπονητής Ερµή Πλατάνου) «Εγώ ανέλαβα την οµάδα προς το τέλος του πρωταθλήµατος όταν ήταν σε πολύ δύσκολη θέση και πήγαινε για µπαράζ παραµονής. Όµως επειδή είµαι και στο ∆.Σ., και έζησα όλη την πορεία της από την αρχή, σας λέω ότι έγιναν πολλά λάθη για να φτάσουµε στον υποβιβασµό, και ιδίως σε ότι αφορά τις καλοκαιρινές επιλογές! Παρόλα αυτά θα µπορούσε να µείνει η οµάδα στην Α2, αν βοηθούσαν κάποιοι παίκτες, οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν κατέβαιναν στο γήπεδο για να βοηθήσουν. ∆εν µπορεί να πούµε ότι το υλικό που είχαµε δεν άξιζε την κατηγορία, όµως επαναλαµβάνω κάποιοι δεν πρόσφεραν τα αναµενόµενα! Ο Ερµής έχει ιστορία, και έχει παίκτες παντού… που αν µαζευτούν µπορεί να φτάσει στη ∆ Εθνική! ∆ιαφορετικά το µέλλον της οµάδας θα είναι «χλωµό»… έως ανύπαρκτο! Την ερχόµενη Κυριακή πάντως θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγµατα. Αλλά και πάλι χωρίς δικό µας γήπεδο, η κατάσταση θα είναι µια από τα ίδια».

Όλα τα γκολ του Ερµή Πλατάνου ! 6 γκολ, Α. Μπιδέρης 4 γκόλ: ∆ιαµαντάκος και Τσιατάς 3 γκολ: Λ.Αθανασόπουλος ,Μάρρας και Τζάρο 2 γκολ: Αθανασίου , Παναγόπουλος, 1 γκολ: Παναγόπουλος, Μυλωνάς , Ν.Κασκούτης, ,Κάβουρας, Β.Αθανασόπουλοσ Στεφανή και Τσίγκρηλας

Η συγκοµιδή και η πορεία του! Ο δέκατος – τέταρτος της κανονικής περιόδου της Α2 κατηγορίας Ερµής Πλατάνου, είχε µια από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας του, έχοντας να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να χάσει την κατηγορία! Τερµατίζοντας τελικά µε συνολικά 26 βαθµούς, και να βρεθεί στα µπαράζ παραµονής απέναντι στον Πανωλενιακό στο ∆ηµ. Στ. Κρεστένων, µε µειονέκτηµα… θέλοντας µόνο νίκη για να µείνει στην Α2, χάνοντας µε σκορ 3 – 1, παρότι προηγήθηκε! Συνολικά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήµατος, σηµείωσε 41 τέρµατα και δέχτηκε 73, όµως στο γήπεδο 35 (τα άλλα έξι χωρίς αγώνα στα δυο µατς µε τον Πέλοπα Πελοπίου), πέτυχε 5 νίκες µέσα στο γήπεδο(συν τις δυο στα «χαρτιά»), έφερε 5 ισοπαλίες, 3 εντός (µε Ηλειακό Βαρθολοµιού 0 – 0 ), (µε Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου 1 – 1 ), και (µε Ολυµπιακό Σαβαλίων 1 - 1), και 2 εκτός (µε Ν. Απόλλων ∆ουνείκων 2 – 2) και (µε Α.Ε. Κανουλίων 3 - 3), ενώ γνώρισε την ήττα σε 18 µατς . 8 εντός ( µε Α.Ο. Χάβαρι 3 - 1), (µε Α.Ε. Κανουλίων 3 – 1 ), (µε ΠΑΟ Κακοβάτου 3 – 1), (µε Αχιλλέα Νεοχωρίου 3 – 1 ), (µε Αναγέννηση Παλαιοχωρίου 1 - 2) , (µε Αργοναύτη Κατακόλου 2 – 5 ), (µε Νίκη Τραγανού 2 – 4) και (µε Ν. Απόλλων ∆ουνείκων 3 – 0) 10 εκτός, (µε Ολυµπιακό Σαβαλίων 1 - 0), (µε Πέλοπα Πύργου 4 - 0), (µε Νίκη Τραγανού 4 – 1), (µε Α.Ο. Χάβαρι 2 - 1), (µε Πανωλενιακό 6 - 1), (µε ΠΑΟ Κακοβάτου 5 - 1), (µε Αχιλλέα Νεοχωρίου 2 - 0) (µε Αναγέννηση Παλαιοχωρίου 2 - 1) ,(µε Ηλειακό Βαρθολοµιού 3 – 0) και (µε Αργοναύτη Κατακόλου 7 – 0). Συνολικά στους 15 εντός έδρας αγώνες η οµάδα είχε, 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 8 ήττες , ενώ στους αντίστοιχους εκτός έφερε, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και έχασε 10 µατς!


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Όλα τα αποτελέσµατα του Ερµή Πλατάνου 1η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Α.Ο. Χάβαρι 1 – 3 2η αγωνιστική Α.Ο. Αµπελώνας – Ερµής Πλατάνου 1 – 2 3η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Α.Ε. Κανουλίων 1 – 3 4η αγωνιστική Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου – Ερµής Πλατάνου 2 – 3 5η αγωνιστική Ολυµπιακός Σαβαλίων – Ερµής Πλατάνου 1 – 0 6η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Πανωλενιακός 2 – 1 7η αγωνιστική Πέλοπας Πύργου – Ερµής Πλατάνου 4 – 0 8η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – ΠΑΟ Κακοβάτου 1 – 3 9η αγωνιστικη Πέλοπας Πελοπίου – Ερµής Πλατάνου 0 – 3 ά.ά. 10η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου- Αχιλλέας Νεοχωρίου 1 – 3 11η αγωνιστική Νίκη Τραγανού – Ερµής Πλατάνου 4 – 1 12η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Αναγέννηση Παλαιοχωρίου 1 – 2 13η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Ηλειακός Βαρθολοµιού 0 – 0 14η αγωνιστική Ν. Απόλλων ∆ουνεΐκων – Ερµής Πλατάνου 2 – 2 15η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Αργοναύτης Κατακόλου 2 – 5 16η αγωνιστική Α.Ο. Χάβαρι – Ερµής Πλατάνου 2 – 1 17η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Α.Ο. Αµπελώνας 6 – 0 18η αγωνιστική Α.Ε. Κανουλίων – Ερµής Πλατάνου 3 – 3 19η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου 1 – 1 20η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Ολυµπιακός Σαβαλίων 1 – 1 21η αγωνιστική Πανωλενιακός – Ερµής Πλατάνου 6 – 1 22η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Πέλοπας Πύργου 1 – 0 23η αγωνιστική ΠΑΟ Κακοβάτου – Ερµής Πλατάνου 5 – 1 24η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Πέλοπας Πελοπίου 3 – 0 ά.ά. 25η αγωνιστική Αχιλλέας Νεοχωρίου – Ερµής Πλατάνου 2 – 0 26η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Νίκη Τραγανού 2 – 4 27η αγωνιστική Αναγέννηση Παλαιοχωρίου – Ερµής Πλατάνου 2 – 1 28η αγωνιστική Ηλειακός Βαρθολοµιού – Ερµής Πλατάνου 3 – 0 29η αγωνιστική Ερµής Πλατάνου – Ν. Απόλλων ∆ουνεΐκων 0 – 3 30η αγωνιστική Αργοναύτης Κατακόλου – Ερµής Πλατάνου 7 – 0

Ε.Π.Σ.Η

ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ Σήµερα στις 7 µ.µ ο Αστέρας Αµαλιάδας Αµαλιάδας θα αντιµετωπίσει τη Θύελλα Πύργου , για την ηµιτελική φάση του παιδικού πρωταθλήµατος. Ο συγκεκριµένος αγώνας είναι ο πρώτος, αφού θα ακολουθήσει η ρεβάνς την Πέµπτη στη Συντριάδα. Υπενθυµίζουµε ότι στον άλλον ηµιτελικό το ζευγάρι είναι ΑργοναύτηςΑίας(έπαιξαν χθες).

ΠΑΟ ΒAΡ∆ΑΣ

Όλα κρίνονται… σήµερα το βράδυ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Καθοριστική είναι η σηµερινή ηµέρα για τον ΠΑΟ Βάρδας, καθώς θα γίνει η ύστατη προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης και της συγκρότησης ενός ικανού ∆.Σ., που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΒ στο νέο πρωτάθληµα της Α1! Έτσι λοιπόν σήµερα το βράδυ στο πρώην ∆ηµαρχείο της Βουπρασίας, θα πρέπει να δοθεί λύση στο διοικητικό αδιέξοδο του συλλόγου. Μάλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τον κ. Νίκο Βραχνή, να είναι ο επικρατέστερος που θα διαδεχτεί στην προεδρία τον κ. Σπ. Χαρώνη! Ενώ τελευταία ακούγεται και το όνοµα του γνωστού επιχειρηµα-

νοι» µετά «τη µαύρη σελίδα» της µη συµµετοχής τους, στο πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής, πριν µερικά χρόνια, σε καµία περίπτωση δεν θέλουν να ξαναβρεθούν στην ίδια «µοίρα»! Ως γνωστόν στις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα, η συµµετοχή δεν ξεπέρασε τα δέκα άτοµα, και έτσι η οµάδα έφτασε σε αυτό το αδιέξοδο! Για αυτό όσοι αγαπούν πραγµατικά τον Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η «Μπάρτσα» ΠΑΟΒ, θα πρέπει σήµερα µάλλον πάει για κάτι καλό… να δώσουν δυναµικό παρών, ενισχύοντας τα τία κ. Κώστα Αναγνωστόπουλου. Βέβαια σηµασία δεν έχει ποιος θα «ηγη- µέλη εκείνα που θα σηκώσουν το θεί», αλλά το πώς θα προχωρήσει ο βάρος… της νέας διοίκησης! σύλλογος τη νέα περίοδο. Οι «πράσι-

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ

Σήµερα η νέα Γ.Σ.! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Νέο ραντεβού έχει κλειστεί… για σήµερα στις 8 µ.µ. στο κοινοτικό γραφείο του ∆.∆. Στρεφίου, µε την ελπίδα αυτή τη φορά να υπάρξει απαρτία, και να βγει η οµάδα από το διοικητικό αδιέξοδο! Καθώς ως γνωστόν «άκαρπη» ήταν η πρώτη προγραµµατισµένη Γ.Σ. της οµάδας του Άρη Στρεφίου, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούµενη απαρτία, και όλα πλέον

Ενδιαφέρον δεν υπάρχει από κανέναν στο Στρέφι, αλλά λογικά θα λάβει µέρος στο πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας

µεταφέρονται για σήµερα το βράδυ. Πάντως το ενδιαφέρον είναι µηδαµινό έως ελάχιστο, καθώς εκείνοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον, µετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού ! Έτσι θα καταβληθεί πολύ µεγάλη προσπάθεια, ώστε να µπορέσει ο σύλλογος να σχηµατίσει ένα ικανό ∆.Σ. και να κατέβει µε προοπτικές στο νέο πρωτάθληµα της Α2 κατηγορίας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

Την Τετάρτη η εκδίκαση της έφεσης κατά Αλφειού!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Κοινοποιήθηκε στις δυο «αντιµαχόµενες» οµάδες, δηλ. τον Ατρόµητο Βαρβάσαινας και τον Αλφειό Επιταλίου , µέσω ΕΠΣΗ, το έγγραφο της ΕΠΟ µε το οποίο κάνει γνωστό στις οµάδες ότι, την ερχόµενη Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 4 το απόγευµα στα γραφεία της, θα εκδικαστεί από την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ, η έφεση που έχει καταθέσει ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας σε βάρος του Αλφειού Επιταλίου, για εκείνο το «περίφηµο» µπαράζ παραµονής, όπου έληξε µε νίκη – παραµονή του Αλφειού Επιταλίου, και κατά της πρωτόδικης απόφασης της ΕΠΣΗ, µε την οποία δικαιώθηκε η οµάδα του Αλφειού. Η οµάδα της Βαρβάσαινας, δια µέσω του νοµικού της, κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα της µε τον Αλφειό, για «αλλοίωση»… της κατάστασης υγείας µε βάση την αρχική έκδοσή της, καθώς και για αντικανονική συµµετοχή

Την Τετάρτη θα κριθεί οριστικά το µατς Ατρόµητος-Αλφειός

του παίκτη του Αλφειού Κώστα Σεµπέκου, γιατί αυτός φαίνεται πως κατείχε θέση στο προηγούµενο ∆.Σ. της οµά-

δας! Άρα όλη η χρονιά για τις δύο οµάδες, κρίνεται στα γραφεία…την Τετάρτη το απόγευµα.


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

26 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών... κατά τη γνώµη σου τι πρέπει ν’ αλλάξει;

Κατερίνα Ηλιοπούλου “Χρειάζεται να δοθεί µια νέα προοπτική και πολιτική πρόληψης για να να χτυπηθεί στη ρίζα του το πρόβληµα των ναρκωτικών!”

Βαθµολογία

10

My name is Terzopoulos... … Valantis Terzopoulos!!! Σ

χεδόν όλοι οι άνθρωποι του κόσµου έχουν “σχέση” µε τη µουσική, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο... Υπάρχουν όµως και κάποιοι που ούτε καν φαντάζονται τη ζωή τους χωρίς µουσική! Ο Βαλάντης Τερζόπουλος είναι ένας από αυτούς!

Dj, ραδιοφωνικός παραγωγός, µε δικό του µουσικό σχήµα (electronica µουσική) και υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των συναυλιών του 3ηµέρου της Γιορτής της Μουσικής στον Πύργο την περασµένη εβδοµάδα, µας µιλά για το τελευταίο, για τη µουσική κουλτούρα που διαθέτει το κοινό της περιοχής µας και για το ενδεχόµενο... να ναυαγούσε σ` ένα νησί!

Σταύρος Σιαµαντάς “Νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο ανθρώπινες και πιο αποτελεσµατικές πολιτικές για τις απαγορευµένες ουσίες.”

Βαθµολογία

10

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου ζώντας από "µέσα" το 3ήµερο των εκδηλώσεων για την Γιορτή της Μουσικής στον Πύργο;

Φιλίες που αντέχουν στα χρόνια, ξεκινώντας από το 2006 στο Βόλο... έτσι ήταν και αυτό το 3ηµερο, µε νέους φίλους, πολύ κουβέντα για τη µουσική γενικότερα και καθόλου σταριλίκι... Εντυπωσιάστηκα από την ευγένεια των Ελβετών Morphologue. Για να φτάσουµε σε τέτοιο επίπεδο θέλουµε ακόµα 2000 χρόνια!!! Λίγα λέω ε;;;...

Θαρρείς ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν στο να αποκτήσει συναυλιακή κουλτούρα το κοινό της περιοχής µας;

Σίγουρα βοηθά. Αλλά για να αποκτήσει κάποιος συναυλιακή κουλτούρα δεν είναι µόνο τα events, πρέπει πρώτα από όλα να είναι ανοιχτόµυαλος σε διαφορετικά µουσικά ακούσµατα. Στην περιοχή µας είναι δυστυχώς µικρό το ποσοστό. Το αποτέλεσµα ήταν όταν ζητήσαµε ακόµα και από κάποιους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες να έρθουν για να εµφανιστούν µας είπαν: “Παιδιά θα έχετε κόσµο”;

Βάσω Παπαδάκη “Η καταστολή έχει αποτύχει και τα αποτελέσµατα είναι τραγικά... οι έµποροι θησαυρίζουν, οι τοξικές ουσίες θερίζουν, ενώ οι χρήστες κάνναβης διώκονται ως εγκληµατίες! Τι άλλο πρέπει να συµβεί για να καταλάβουν ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής;”

Βαθµολογία

Τα σχόλια των µελών των συγκροτηµάτων/σχηµάτων που συµµετείχαν σε ποιο σηµείο -κυρίως- αφορούσαν;

10

Σχόλια πολλά. Όλοι µου ζήτησαν, από µόνοι τους, να ξαναέρθουν να παίξουν. Οι δε ξένοι ακόµα και τώρα µου στέλνουν ευχαριστήρια e-mails! Αυτό νοµίζω ότι τα λέει όλα...

Αν βρισκόσουν ναυαγός σ` ένα νησί ποια θα ήταν τα 3 άλµπουµ που θα ήθελες να έχεις οπωσδήποτε µαζί σου;

Θα ήταν καλοκαίρι ή χειµώνας; Έχει σηµασία αυτό... γι’ αυτό ας πούµε ότι θα ήταν καλοκαίρι οπότε τα άλµπουµ θα ήταν τα εξής: 1) Sven Libaek - Inner Space... το πρωί! 2) Joe Pass - Guitar Interludes... για τα απογεύµατα 3) Λίτσα Σακελαρίου - 12 Βραδυα... τα βραδάκια ∆ύσκολο να άκουγα πάντως κάτι γιατί είναι όλα είναι βινύλια οπότε…..

And the winner is...

… Κατερίνα, Σταύρος και Βάσω συµφωνούν για το αυτονόητο! Ότι οι αλλαγή στην πολιτική που ακολουθείται για τα ναρκωτικά δεν έχει φέρει αποτέλεσµα και πλέον η αλλαγή πλεύσης είναι απαραίτητη ώστε ενισχύοντας την πρόληψη να επιτευχθεί κάτι πιο ουσιαστικό! “Νικητές” είναι και οι τρείς!


Με τον καφέ της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

19

ΛΟΛΕΚ: “Η σχέση µου µε τη µουσική είναι ένα φλέρτ”

εωρείται ένας από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες τραγουδοποιούς και το βράδυ της περασµένης Πέµπτης εµφανίστηκε στην κεντρική πλατεία του Πύργου στα πλαίσια τω ν εκδηλώσεων για την “Γιορτή της Μουσικής”... Ο Λόλεκ ξεκίνησε µαθήµατα ακορντεόν στην ηλικία των 12 ετών και συνέχισε µε κιθάρα και τύµπανα. Την περίοδο 1999-2007 συµµετείχε στα συγκροτήµατα Mafia Maggots, Touched και Bolek & Lolek, όπου έγραφε µουσική και έπαιζε τύµπανα. Ο πρώτος του δίσκος µε τίτλο «Alone» κυκλοφόρησε το 2009 απο την Inner Ear, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Έχει γράψει επίσης, µουσική για τις θεατρικές παραστάσεις «Χρονικό ∆ιάστηµα» και «Pet City». Το πολυαναµενόµενο δεύτερο album του Λόλεκ, µε τίτλο «Αχινός», κυκλοφόρησε στις αρχές του περασµένου Μαϊου...

Θ

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τη συναυλία του στον Πύργο, ο µελαγχολικός κύριος Λόλεκ που... µερακλώνει µε το ρεµπέτικο, απάντησε στις ερωτήσεις µας... Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεσαι την Ηλεία;

Όχι έχω ξανάρθει πριν 8-9 χρόνια για διακοπές στον Άγιο Ανδρέα... Έχεις καλές εντυπώσεις; Πολύ καλές! Ασχολιόσουν από τότε µε τη µουσική; Ναι, απλά δεν είχα πάρει την απόφαση ότι έκανα να το βγάλω προς τα έξω... Πώς πήρες αυτή την απόφαση; Η απόφαση ήρθε τυχαία, δεν ήταν κάτι που το περίµενα ούτε το είχα σχεδιάσει. Απλά είχε τύχει ν` ανεβάσω κάποια κοµάτια µου στο My Space µιας και είχα ενθουσιαστεί ότι µπορείς να στείλεις τη δουλειά σου σε κάποιους ανθρώπους που εκτιµάς κάτι που έκανα µε τον Mat Elliot... µου είπε ότι του άρεσε! Αργότερα έτυχε να παίξουµε και µαζί στο Synch και στο Half Note τον περασµένο Οκτώβριο! Άκουσε τα κοµάτια η εταιρεία Inner Ear και µε κάλεσε να κάνω το πρώτο µου δίσκο. Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση που έχεις µε τη µουσική; Σαν ένα φλερτ! ∆εν είναι και δεν ήταν ποτέ µια µόνιµη σχέση! Λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η µουσική; Σίγουρα γιατί µπορείς να εκφράσεις πράγµατα που δεν θα το έκανες ούτε σε φίλους...

λειτουργεί µ` ένα τρόπο που αποδεσµεύεσαι και βγάζεις πράγµατα από πάνω σου. Βγάζοντάς το παίρνεις µια ιδιαίτερη χαρά γιατί είναι δηµιουργικό... είναι µια πολύ όµορφη διεργασία όταν διώχνεις κάτι για το οποίο ίσως να µη µιλάς ποτέ ή να είναι κάτι πολύ προσωπικό. Όλο αυτό έχει µια ιδιαίτερη δύναµη. Η τελευταία σου δουλειά (σ.σ. µε τίτλο “Αχινός” δυο χρόνια µετά το “Alone” µε το οποίο συστήθηκε στο Ελληνικό κοινό);... Είναι ελληνόφωνος µε 11 κοµµάτια, τα περισσότερα µε δικούς µου στίχους, µουσική και παραγωγή. Ένα κοµµάτι είναι µελοποίηση του ποιήµατος “Τα Κεριά” του Καβάφη και επίσης 3 κοµάτια είναι γραµµένα από µια φίλη... Πώς αντιµετωπίζεις το θέµα αναφορικά µε το τι γλώσσα θα “µιλάει” ο δίσκος σου... πολλοί καλλιτέχνες και σχήµατα στη χώρα µας αντιµετωπίζουν το δίληµµα για το αν θα είναι στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα... Πιστεύω µε οτιδήποτε ο καθένας νιώθει πιο άνετα και πιο ελεύθερα και δηµιουργικά αυτό πρέπει ν` ακολουθεί! ∆εν υπάρχει λόγος να διαφοροποιήσουµε το αν κάτι είναι πιο ουσιαστικό από το άλλο. Αν αίσθανεσαι άνετα να γράφεις στα Αγγλικά µπορείς να το κάνεις, το ίδιο και µε τα Ελληνικά. Κάθε γλώσσα έχει τις ευκολίες και τις δυσκολίες της. Για µένα ήταν ανάγκη να το κάνω στα Ελληνικά. Θα µπορούσα να το κάνω στα Αγγλικά και να “χτίσω”, ας πούµε, πάνω στην επιτυχία που είχε ο πρώτος µου δίσκος... κάτι το οποίο δεν µου αρέσει! ∆ηλαδή να ξέρω ότι θα πάει καλά και να το κάνω! Το θεωρώ ανούσιο! Η µουσική πηγαίνει παράλληλα µ` εµένα. Ήταν πάντως δύσκολο γιατί υπήρξε και αντίδραση από την εταιρεία αλλά, φαντάζοµαι, και από το κοινό. Πιστεύεις περισσότερο στη δύναµη της µουσικής ή του στίχου; Το τραγούδι είναι συνδυασµός και των δυο όπως επίσης και της ερµηνείας αλλά και της παραγωγής. Το θέµα είναι σε τι δόση χρησιµοποιείς το καθένα από αυτά. Όταν για παράδειγµα έχεις ένα στίχο που είναι πολύ “δυνατός” κι από µόνος του να βγάζει µουσική, ίσως τότε η µουσική να πρέπει να µείνει πιο ήσυχη. Ας θυµηθούµε το ρεµπέτικο που ακούς πολύ “δυνατό” στίχο και η µελωδία είναι πιο µονότονη και πιο υπνωτική. Υπάρχουν σχήµατα και καλλιτέχνες που σου αρέσουν πιο ιδιαίτερα; Αν µιλήσουµε για ξένη µουσική θα έλεγα τον Λέοναρντ Κόεν, τον Λού Ρίντ, τη Πάτι Σµίθ, τον Νικ Κείβ, τους Portishead... από ελληνικά σίγουρα Χατζηδάκις, Θεοδωράκης, Τρύπες και Γιάννης Αγγελάκας, Μανώλης Αγγελάκης και η µεγάλη µου αγάπη είναι το ρεµπέτικο τραγούδι! Είναι το µόνο είδος µουσικής που µπορεί να µε µερακλώσει! ∆εν

υπάρχει άλλη µουσική που να το καταφέρνει αυτό. Και δεν υπάρχει µερακλώνω λίγο ή πολύ... είτε µερακλώνεις είτε όχι! ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει άλλη µουσική που να σε µερακλώνει αυτόµατα όπως το ρεµπέτικο. Το να σου µιλήσει τόσο άµεσα µια µουσική, να σε πιάσει “από τα µούτρα” που λέµε, συµβαίνει µόνο µε το ρεµπέτικο. Σε βάζει σ` ένα περιβάλλον που και το έχεις υποσυνείδητα µέσα σου, γιατί σίγουρα το έχεις ακούσει κι έχεις µεγαλώσει µ` αυτό αλλά και ασυνείδητα όσο µεγαλώνεις καταλαβαίνεις την αξία του και το στίχο, την εποχή, τους ανθρώπους, την αυθεντικότητα... όλα αυτά µαζί! Η διαχ ρονικότητα ορίζει άλλω στε και την αξία ενός τραγουδιού ή µιας µουσικής... σε ενδιαφέρει αυτό; Όχι πάντα! Η µουσική δεν µπορεί να κριθεί για το αν θα µπεί σε µουσείο! Σίγουρα υπάρχουν µουσικές που θα παιχτούν κάποιες περιόδους και θ` αφήσουν το στίγµα τους κάτι που είναι σίγουρα σηµαντικό. Το θέµα είναι να είµαστε “ανοιχτοί” στη µουσική γενικότερα... Για την “Γιορτή της Μουσικής” τι έχεις να πεις; Σε ενθουσιάζει όλη αυτή η πανδαισία

µε τα σχήµατα και τους καλλιτέχνες;

∆ε γίνεται να µην µε ενθουσιάσει κάτι που περιλαµβάνει τη µουσική. Μ` αρέσει να παίζω µουσική, πόσο µάλλον µια τέτοια διοργάνωση που έχει συνέχεια κάθε χρόνο και µεγάλη συµµετοχή καλλιτεχνών που απευθύνεται παράλληλα σε όλο το κόσµο και µάλιστα χωρίς εισιτήριο.

Στο υπόλοιπο του φετινού καλοκαιριού να φανταστώ ότι θα περιλαµβάνει live εµφανίσεις; Ναι ξεκινώντας στις 3 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, και συνεχίζοντας µε εµφανίσεις στη Μυτιλήνη, στην Κέρκυρα, στη Σύρο, στη Ρόδο και σε κάποιες άλλες πόλεις που µέχρι στιγµής εκκρεµούν.

Μια χαρά ακούγεται... νιώθεις ικανοποιήµενος µε όλα όσα έχεις καταφέρει γενικότερα;

Πολύ! Πάρα πολύ... δεν µπορώ να µην είµαι. Όταν κάτι αρχίζει µε έναν απλό αυθορµητισµό και εξελίσσεται όπως µέχρι τώρα, µε κόσµο που του αρέσει και το ακολουθεί... αλλοίµονο!


20

Εν οικω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΘEΜΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥ∆AΚΗΣ

«Ο χορός είναι Έ

νας γνήσιος Κρητικός, µεγαλωµένος σε ένα σπίτι µε έντονες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές επιρροές, που ζει στην Ηλεία, κοντά στον τόπο που κάποτε είδε σε µια εγκυκλοπαίδεια και ονειρεύτηκε να επισκεφθεί, την Αρχαία Ολυµπία. Ο Θέµης Μπαντουδάκης, που έχει συνδέσει το όνοµά του µε µερικές από τις πιο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις στην περιοχή, µε επίκεντρο τους παραδοσιακούς χορούς, µας φιλοξενεί σήµερα στο σπίτι του και µας µιλά για το βίωµα που έγινε τρόπος ζωής.

Με τη µεγάλη αγάπη της ζωής του, τη Βασιλική.

Γεννήθηκε στην Ποταµίδα Χανίων Κρήτης και εκεί έζησε τα πιο έντονα παιδικά χρόνια, µέσα σε µια οικογένεια καλλιτεχνών και µουσικών. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους καλύτερους λαγουθιέριδες και ο ίδιος ένας παιδί µε έντονα βιώµατα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά. «Εκεί χορεύαµε και τραγουδάγαµε µόνο µε συνοδεία λαγούτου. Στα σπίτια στα γλέντια, καθώς δεν υπήρχαν συναυλίες, µόνο σε κανένα γάµο άκουγες λύρα ή βιολί αντίστοιχα. Όταν πέθανε ο πατέρας του, στα 18 µου, αισθάνθηκα τροµερή µοναξιά. Μπορεί να υπήρχαν οι παρέες αλλά επειδή έλλειψε από το σπίτι του αυτό, η µοναξιά ήταν αφόρητη. Πραγµατική µοναξιά, σαν να κόβεται ο οµφάλιος λώρος από τη µάνα». Στην συνέχεια έφυγε για το Μεσολόγγι για να σπουδάσει λογιστής, αλλά δεν τελείωσε ποτέ αυτή τη σχολή. Ωστόσο,

Με την οικογένειά του, το Νίκο ∆ηµόπουλο και τη σύζυγό του Βάνα ∆ήµου.

εκεί γνώρισε τον µεγάλο έρωτα της ζωής του, τη γυναίκα του Βασιλική ∆ήµου, από τον Πύργο. Και οι δύο σπούδαζαν λογιστικά. Ακολούθησε η Γυµναστική Ακαδηµία Κοµοτηνής, πήρε µεταγραφή για κοινωνικούς λόγους για την Αθήνα. Η Βασιλική επίσης εγκατέλειψε τη λογιστική και σπούδασε οικονοµικά στην Αθήνα. Από τότε είναι µαζί, από 18 ετών. Ο Θέµης, στα φοιτητικά του χρόνια χόρευε στη ∆ώρα Στράτου επί τέσσερα χρόνια. Είχε µεγάλη δράση πολιτιστική και όπως ήταν φυσικό εξειδικεύθηκε στους παραδοσιακούς χορούς. Ο ίδιος θεωρεί συµβολική στη ζωή του την Αρχαία Ολυµπία. Από παιδί, είχε πέσει το µάτι του στην εγκυκλοπαίδεια η Αρχαία Ολυµπία. Είχε κάνει ένα µικρό «τάµα». Να ζήσει εκεί. Και επειδή ό,τι θέλει µε το µυαλό του, γίνεται, έτσι το έφερε η µοίρα. «Από τα 10 µου χρόνια

είχα διαβάσει για την Αρχαία Ολυµπία. Όντως το βρήκα µπροστά µου και ζω κοντά σε αυτόν τον τόπο. Ήταν ένα µήνυµα. Γνώρισα τη γυναίκα µου και ήταν σαν κάτι να µε οδηγεί να την παντρευτώ για να ζήσω εδώ». Από το 1995 είναι µόνιµος κάτοικος Πύργου. Ξεκίνησε µε πολιτιστικές δράσεις στο Πελόπιο, όπου τον είχε καλέσει τότε ο σηµερινός υποδιευθυντής του 3ου Λυκείου Πύργου. Στη συνέχεια είχε κάνει µια «παράνοµη» σχολή χορού και από εκεί πίστευε ότι θα µπορούσαν να ξεπηδήσουν πολιτιστικοί σύλλογοι. Για καλή του τύχη γνώρισε µέσω του Νίκου ∆ηµόπουλου, νυν προέδρου του συλλόγου Μωραϊτών, το Γιάννη το Βασιλείου που τότε ασχολείτο µε τα πολιτιστικά του δήµου Πύργου και έκαναν µια µεγάλη δράση πολιτιστική, στηρίζοντας το πολιτιστικό του δήµου. Ξεκίνησαν µε

Στην Πράγα, µε την οµάδα του 3ου Λυκείου, που το 2007 κατέκτησε παγκόσµια καλλιτεχνική πρωτιά στην Τσεχία.


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Εν οικω

το οξυγόνο µου»

80 άτοµα και έφτασαν 700 µέσα σε δύο χρόνια, από το 1999 ως το 2002. Στη συνέχεια ιδρύθηκε ο Λαογραφικός Όµιλος Μωραΐτες, µε µια οµάδα χορευτών, µε το Νίκο ∆ηµόπουλο να στηρίζει έντονα. Έναν όµιλο 200 ατόµων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν ένα άνοιγµα στην κοινωνία.

Αυτό που διακρίνει τον όµιλο είναι η θέλησή τους να κάνουν πρωτοποριακά πράγµατα, κάτι που έχουν καταφέρει. Στήριξαν τους Πόντιους, µε τη δική τους στήριξη δηµιουργήθηκε ο Σύλλογος Ποντίων. Στη συνέχεια καθιερώθηκαν δρώµενα αποκριάτικα που δεν υπήρχαν στον Πύργο, τα οποία φέτος θα επεκταθούν σε όλη την πόλη. Παράλληλα, στήριξαν και το σύλλογο Κρητικών, στον οποίο είναι πρόεδρος δύο χρόνια. Ένα σύλλογο που είχε ατονήσει και στηρίχθηκε και αναδείχθηκε. Καθιερώθηκε η γιορτή της τσικουδιάς που γίνεται κάθε Οκτώβριο, που έχει γίνει θεσµός, έχει δηµιουργηθεί χορευτική οµάδα Κρητών και στον Πύργο και στην Αµαλιάδα και καθιερώθηκε και ο εορτασµός της µάχης της Κρήτης.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο 3ο Λύκειο του Πύργου από το 2007, µε µια οµάδα παιδιών που το 2007 κατέκτησε παγκόσµια καλλιτεχνική πρωτιά στην Τσεχία, το 2009 στην Αρχαία Ολυµπία πήραν τη σκυτάλη από την ∆ΟΕ της Λωζάνης µε πρωτιά, και φέτος θα ταξιδέψουν στο Πεκίνο, από τις 11-23 Αυγούστου. Εκεί θα παρουσιάσουν τις δράσεις στο πλαίσιο του θέµατος της εκδήλωσης που είναι οι διακρατικές σχέσεις και το πώς συνδέονται οι λαοί µε το ολυµπιακό πνεύµα.

Φοιτητής, στην Αθήνα, χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς.

Με µαθητές του Οµίλου.

Όπως µας λέει ο Θέµης, «ο στόχος του Οµίλου είναι να βρει η πόλη πυρήνες διαφορετικών κουλτούρων από όλη την Ελλάδα, ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Ηλεία, και να τους ενδυναµώσουν για να µη χάσουν την ταυτότητά τους». Η Κρήτη του λείπει πολύ. Ωστόσο, και η Ηλεία έχει γίνει πατρίδα του. Επισκέπτεται συχνά τον τόπο του και κρατά πολύ ζωντανούς δεσµούς. Έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την κρητική κουλτούρα στο σπίτι. Ο µεγάλος του γιος, ο Στέφανος, είναι µουσικός και παίζει κρητικό λαγούτο, σαν τον παππού του, ο Γιώργος παίζει λύρα και ο βενιαµίν της οικογένειας, ο ∆ιονύσης, επίσης αγαπά την µουσική. Και τα τρία παι-

Αποκριάτικο δρώµενο στους δρόµους του Πύργου.

διά ασχολούνται παράλληλα µε τον αθλητισµό. Η µουσική και χορός είναι µεγάλο κοµµάτι µέσα στο σπίτι. Ακόµη και η γυναίκα του στηρίζει τις δράσεις του Οµίλου, καθώς είναι καλλίφωνη. «∆εν σας κρύβω ότι ήταν και αυτό ένα στοιχείο που είχε ελκύσει στη σύζυγό µου. Είµαστε µια παρέα όλοι µαζί στο σπίτι. Για µένα ο χορός και η µουσική έχουν γίνει όχι µόνο τρόπος ζωής, είναι απλά η ζωή µου. Είναι ο τρόπος να κοινωνικοποιείσαι, να γίνεσαι µια παρέα µέσα από αυτό, όπως στο χωριό µου, που οι παρέες δένονται έτσι µε αγνότητα. Και αυτό λείπει σήµερα. Για µένα είναι το οξυγόνο µου, βίωµα που µε κυνηγά σαν καλός εφιάλτης. Και δεν µπορείς να ξεφύγεις από αυτόν. Οι µοίρες µε οδηγούν πάντα εκεί…».

Η οµάδα θα ταξιδέψει το καλοκαίρι για το Πεκίνο.

∆ύο γνήσιοι Κρητικοί, ο Θέµης µε το µεγάλο του γιο, Στέφανο.

Από την κοπή της πίτας των Μωραϊτών.


υγεία-διατροφή

22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Πώς θεραπεύεται ο διαβήτης σε άτοµα µε παχυσαρκία;

Ο

ι παχύσαρκοι άνθρωποι µπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να απαλλαγούν από το διαβήτη, αν υποβληθούν σε χειρουργική επέµβαση, σύµφωνα µε µια νέα ολλανδική επιστηµονική µελέτη, ενώ µια άλλη βρετανική έρευνα διαπίστωσε ότι µια ακραία δίαιτα, διάρκειας οκτώ εβδοµάδων, µπορεί να αναστρέψει την πάθηση σε άτοµα που έχουν διαγνωστεί µε αυτήν σχετικά πρόσφατα.

Στην πρώτη µελέτη, οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον δρα Ρικ Μέιτζερ του Ινστιτούτου Καρδιαγγειακών Ερευνών του πανεπιστηµίου Vrije του Άµστερνταµ, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό του Αµερικανικού Ιατρικού Συλλόγου για θέµατα χειρουργικής «Archives of Surgery», σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters, επαναξιολόγησαν (µετα-ανάλυση) εννέα προηγούµενες έρευνες πάνω στο θέµα, οι οποίες αφορούσαν σε χιλιάδες διαβητικούς ασθενείς, για διάστηµα τουλάχιστον έναν χρόνο µετά τη χειρουργική επέµβαση. Οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οκτώ στους δέκα παχύσαρκοι µπορούν πλέον να σταµατήσουν να παίρνουν φάρµακα για τον διαβήτη, ύστερα από µια δρα-

στική επέµβαση «γαστρικού µπάιπας» ή άλλης µεθόδου. Στο «γαστρικό µπάι-πας» η τροφή διοχετεύεται, αντί στο στοµάχι, µέσω «παρακαµπτηρίας οδού» σε ένα ειδικό σάκο, έτσι ώστε να µειώνεται δραστικά η τροφή που απορροφάται από τον οργανισµό. Σε µια εναλλακτική µέθοδο, τοποθετείται ένας δακτύλιος στο άνω µέρος του στοµάχου, που περιορίζει πόση ποσότητα τροφής µπορεί να φάει ο διαβητικός ασθενής. Με την πρώτη τεχνική του «µπάιπας», σύµφωνα µε τη µελέτη, το 83% των ασθενών απαλλάχτηκε από τα φάρµακα κατά του διαβήτη και µάλιστα, σε µερικές περιπτώσεις, µέσα σε µόνο λίγες ηµέρες µετά την επέµβαση. Στη δεύτερη τεχνική, του δακτύλιου, το 62% των ασθενών ήταν πλέον σε θέση να σταµατήσει τη φαρµακευτική θεραπεία για τον έλεγχο του ζαχάρου στο αίµα.Όπως επεσήµανε ο Μέιτζερ, τα ανωτέρω ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν αυτά που µπορούν να επιτευχθούν µε τις συµβατικές µεθόδους καταπολέµησης του διαβήτη. «Συνήθως, µόνο µια πολύ µικρή µειονότητα ατόµων, µε σιδερένια θέληση, καταφέρνει να χάσει αρκετό βάρος µόνη της, ώστε να θεραπευτεί από τον διαβήτη τύπου 2. Οι υπόλοιποι ασθενείς κα-

ταλήγουν να έχουν µια χρόνια πάθηση που απαιτεί την καθηµερινή λήψη φαρµάκων» τόνισε. Το 90% των περιπτώσεων διαβήτη οφείλεται στο υπερβολικό πάχος, αλλά δεν µπορούν όλοι οι διαβητικοί να κάνουν χειρουργική επέµβαση. ∆εν είναι ακόµα σαφές πόσο µπορεί να διαρκέσει η ωφέλεια για το διαβήτη από την επέµβαση, ενώ δεν λείπουν και οι κίνδυνοι επιπλοκών (µολύνσεις, αιµορραγία, πρόβληµα στα νεφρά, ναυτία, δυσανεξία σε τροφές κ.α.). Μια έρευνα διαπίστωσε

ότι µόνο το ένα τρίτο των ασθενών που είχαν εξαλείψει το διαβήτη τους µέσω χειρουργικής επέµβασης συνέχιζε να τον έχει υπό έλεγχο έπειτα από δέκα χρόνια. Εξάλλου, µερικοί ασθενείς ξαναπαίρνουν βάρος µερικά χρόνια µετά την επέµβαση.Η δεύτερη έρευνα, µε επικεφαλής τον καθηγητή Ρόι Τέιλορ του Πανεπιστηµίου του Νιούκαστλ, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό διαβητολογίας «Diabetologia», σύµφωνα µε το BBC, βασίστηκε σε ένα µικρό δείγµα 11 ανθρώπων. ∆ιαπίστωσε ότι µια

δραστική δίαιτα 600 θερµίδων την ηµέρα επί δύο µήνες µειώνει σηµαντικά τα επίπεδα του λίπους στο πάγκρεας και στο ήπαρ, µε συνέπεια η παραγωγή ινσουλίνης να επανέρχεται στο φυσιολογικό και έτσι ο διαβήτης να αναστρέφεται. Επτά στους 11 ασθενείς (που όλοι είχαν διαγνωστεί µε διαβήτη κατά την τελευταία τετραετία), χάρη στη δίαιτα, είχαν πλέον απαλλαχθεί από τον διαβήτη ύστερα από τρεις µήνες. Όµως, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, για να βεβαιωθεί ότι η αναστροφή της νόσου είναι µόνιµη και όχι παροδική. Η δίαιτα περιείχε µόνο µη αµυλούχα λαχανικά και διαιτητικά ποτά.Μετά τη λήξη της δίαιτας και την αναστροφή του διαβήτη, οι ασθενείς µπόρεσαν να επανέλθουν στην κανονική διατροφή τους, µε κάποιους λογικούς περιορισµούς, όσον αφορά στο µέγεθος των µερίδων και την υγιεινή διατροφή. Από την άλλη, η δίαιτα δεν είχε αποτέλεσµα σε όλους, γεγονός που δείχνει ότι ο οργανισµός των ανθρώπων είναι σε διαφορετικό βαθµό ευάλωτος στη νόσο. Ο διαβήτης τύπου 2 προκαλείται όταν υπάρχει υπερβολική γλυκόζη (ζάχαρο) στο αίµα, ως συνέπεια της ανεπαρκούς παραγωγής ινσουλίνης από το πάγκρεας..

Τουλάχιστον 1.000 παιδιά µε καρδιοπάθειες γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Σ

τις 40.000 έως 50.000 ανέρχεται ο αριθµός εφήβων και ενηλίκων που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες στη χώρα µας, ενώ κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000 παιδιά µε καρδιολογικό πρόβληµα, το οποίο, αν δεν αντιµετωπιστεί εγκαίρως ή εάν δεν παρακολουθείται εφ’ όρου ζωής, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στο µέλλον. ∆υστυχώς όµως, επισηµαίνει ο καθηγητής Καρδιολογίας στο ΑΠΘ, Χαράλαµπος Καρβούνης, επικαλούµενος στατιστικά στοιχεία, παγκοσµίως ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (80%) των ασθενών, οι οποίοι χειρουργούνται σε παιδική ηλικία για συγγενή καρδιοπάθεια, µε το πέρασµα του χρόνου παύει να παρακολουθείται ούτε ενηµερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά µε την ασθένειά του. Στους ασθενείς αυτούς δηµιουργούνται σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευµονική αρτηριακή υπέρταση. Το γεγονός αυτό θεωρείται από τους ειδικούς ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι υπολογίζεται ότι οι µισοί από τους χειρουργηµένους ασθενείς θα χρειαστούν νέα επέµβαση στο µέλλον ή θα εκδηλώσουν προβλήµατα, όπως αρρυθµίες ή καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευµονική αρτηριακή υπέρταση.

Τι είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωµαλίες διάπλασης της καρδιάς που υπάρχουν από την ηµέρα της γέννησης. ∆ηλαδή, οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες γεννιούνται µε κάποιο «κατασκευαστικό» πρόβληµα στην καρδιά. Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται µε τη «συγγένεια», δηλαδή µε την κληρονοµικότητα, µε την οποία έχει µικρή µόνο σχέση. Οι µισοί από αυτούς που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες είναι γυναίκες οι περισσότερες αναπαραγωγικής ηλικίας - οι οποίες διατρέχουν σηµαντικούς κινδύνους, εάν µείνουν έγκυες δίχως να υποβάλλονται στην απαιτούµενη παρακολούθηση. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες µπορεί να εκδηλωθούν σύντοµα µετά τη γέννηση ή σπανιότερα κατά την εφηβική ή και ενήλικη ζωή.

Πώς αντιµετωπίζονται

Εάν διαγνωστεί κάποια µορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, προγραµµατίζεται µια σειρά εξετάσεων σε εξειδικευµένα κέντρα, προκειµένου να αποφασισθεί εάν και πότε η χειρουργική αντιµετώπιση και επέµβαση είναι αναγκαία, τονίζουν η καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Α.Π.Θ. και διευθύντρια Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, Φανή Αθανασιάδου - Πιπεροπούλου, και ο επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής Καρδιολογίας ΑΠΘ,

υπεύθυνος του Παιδοκαρδιολογικού Τµήµατος του ΑΧΕΠΑ, Ανδρέας Γιαννόπουλος, µε αφορµή την 1η Επιστηµονική Συνάντηση Παιδιάτρων-Καρδιολόγων σε θέµατα «Καρδιολογική Εκτίµηση και διαχείριση παιδιατρικών ασθενών», που θα πραγµατοποιηθεί αύριο στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως χρειάζεται χειρουργική διόρθωση, η οποία συνιστάται την πρώτη διετία της ζωής του παιδιού, αναφέρουν η λέκτορας Παιδιατρικής Καρδιολογίας στο Α.Π.Θ., Κυριακή ΠαπαδοπούλουΛεγµπέλου, και ο επιµελητής Α’ της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», Γεώργιος Καλαβρουζιώτης. «Το σηµαντικό είναι να γίνει εγκαίρως η διάγνωση και να αρχίσει η θεραπεία, διότι η καθυστέρηση µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στο µέλλον» τονίζουν. Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη χειρουργική και φαρµακευτική αντιµετώπιση και η µακροχρόνια και συχνή παρακολούθηση σε ειδικά οργανωµένα κέντρα καθώς και η ευαισθητοποίηση των πασχόντων µπορούν να τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πνευµονική υπέρταση

Υπολογίζεται ότι το 10% των ανθρώπων µε συγγενείς καρδιοπάθειες αναπτύσσει πνευµονική υπέρ-

ταση, επισηµαίνει ο καθηγητής Καρδιολογίας Χαράλαµπος Καρβούνης, σε οµιλία που θα κάνει στο πλαίσιο της 1ης Επιστηµονικής Συνάντησης Παιδιάτρων - Καρδιολόγων. Η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση είναι η αυξηµένη πίεση στους πνεύµονες. Τότε, οι ασθενείς παρουσιάζουν συµπτώµατα, µε πιο συχνό την πολύ έντονη δύσπνοια που εκδηλώνεται µε την παραµικρή προσπάθεια, ακόµα κι όταν κάνουν λίγα βήµατα. Άλλα συµπτώµατα της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης είναι: ζάλη, κόπωση, πόνος (αίσθηµα σύσφιξης) στον θώρακα, συγκοπτικό επεισόδιο και περιφερικό οίδηµα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες των διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, για τη σωστή αντιµετώπιση της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης, επιβάλλεται ο έλεγχος και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών να γίνεται από εξειδικευµένα κέντρα. Τέτοια κέντρα βρίσκονται τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας µας.

Η θεραπεία της πνευµονικής υπέρτασης

Όσον αφορά στη θεραπεία της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης, η χρήση της θεραπευτικής ουσίας bosentan έχει αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε ασθενείς µε συγ-

γενείς καρδιοπάθειες, καθώς, σύµφωνα µε την κλινική µελέτη BREATHE-5, βελτιώνει σηµαντικά την πνευµονική κυκλοφορία και την ικανότητα σωµατικής άσκησης των ασθενών σε µόλις 16 εβδοµάδες από την έναρξή της, γεγονός που συµβάλλει στην καλύτερη ποιότητα της καθηµερινής ζωής. Η νέα ουσία έχει δοκιµαστεί µε εξαιρετικά αποτελέσµατα τόσο σε ενηλίκους όσο και σε παιδιά. Είναι ασφαλής για µακροχρόνια χρήση, ενώ χορηγείται από το στόµα δύο φορές την ηµέρα, απαλλάσσοντας τους ασθενείς από την ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκων. Τα νέα δεδοµένα, σύµφωνα µε τον κ. Καρβούνη, αποτελούν πρόκληση για τη µέχρι σήµερα συµβατική προσέγγιση, ότι η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση σε αυτούς τους ασθενείς είναι παγιωµένη, ότι δηλαδή δεν θα ανταποκριθούν σε προηγµένες θεραπείες και ότι οι ασθενείς πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι µόνο για µεταµόσχευση.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων Έ

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

να νέο δεύτερο κατάστηµα το οποίο συγκεντρώνει στους χώρους του ολόκληρη την παράδοση του αγροτικού κόσµου της Ηλείας, άνοιξε πριν από λίγες ηµέρες τις πύλες του, στο κέντρο της Αµαλιάδας. Το ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας Ολυµπίας, πρόκειται για µια καινούργια πρόταση στο κοινό της Αµαλιάδας και όχι µόνο µε πλούσια αγροτικά προϊόντα παραγωγής από περιοχές της Ηλείας, που αντιπροσωπεύουν τόσο την ποιότητα όσο και την υγιεινή διατροφή. Ελαιόλαδο, κρασί, ζυµαρικά, όσπρια, µέλι και εκατοντάδες άλλα αγροτικά προϊόντα του τόπου µας, προβάλλονται ένα προς ένα στο καλοστηµένο κατάστηµα της ΕΑΣ ως ένδειξη της αγροδιατροφικής ζωής των Ηλείων του τότε και του σήµερα.

∆/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33, ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΗΛ. 26220 25958

Παντρεύοντας λοιπόν τις εποχές, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας - Ολυµπίας εγκαινίασε το νέο αυτό κατάστηµα που διακατέχεται από την όµορφη διακόσµηση που ταξιδεύει στην παλιά Ηλεία αλλά και από τα προϊόντα που κρατούν ζωντανή την αγροτική κληρονοµιά και τον πλούτο του Νοµού. Το ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ αποτελεί την πολυπόθητη προσπάθεια της ΕΑΣ

Η-Ο για την ανάδειξη των προϊόντων της Ηλείας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να διατηρήσει όλα τα προϊόντα του κατ’ εξοχήν αγροτικού Νοµού γνωστά σε όλους. Στα πλαίσια αυτά το νέο κατάστηµα που λειτουργεί πλέον στην Αµαλιάδα (το δεύτερο στο Νοµό), διαθέτει πλήρως οργανωµένα στον άνετο χώρο του κάθε λογής προϊόντα που παράγουν στην πλειοψηφία τους οι αγρότες του Νοµού.

Πρόσωπα & Επιχειρήσεις 23


ΤΑΥΡΟΣ Αυτή την εποχή ευνοούνται πολύ τα οικονοµικά και επαγγελµατικά σας σχέδια. Η περίοδος αυτή θα είναι πολύ δηµιουργική για σας µιας και θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα να κάνετε. ∆Ι∆ΥΜΟΙ Οι σχέσεις σας µε τους άλλους βελτιώνονται σταθερά. Θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε ουσιαστικά κάποια πράγµατα και να πάρετε ουσιαστικές αποφάσεις. ΚΑΡΚΙΝΟΣ Θα κάνετε νέες γνωριµίες και θα ασχοληθείτε περισσότερο µε το σπίτι σας. Τώρα θα έχετε διάθεση για αλλαγές. Σκεφθείτε καλά πριν πάρετε σηµαντικές αποφάσεις ενώ θα γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους που θα σας φανούν χρήσιµοι στο µέλλον. ΛΕΩΝ Τώρα θα έχετε πολλές ανταµοιβές και θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Θα έχετε κοινωνική αναγνώριση και βελτίωση των επαγγελµατικών σας. Θα έχετε πολλές δραστηριότητες και πολλή κίνηση. ΠΑΡΘΕΝΟΣ Ευνοούνται οι επαφές µε τρίτους και θα ήταν καλό να ακούσετε την συµβουλή κάποιου φίλου σας που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Η υπερευαισθησία σας, σας κάνει καταπιεστικούς σε κάποιους ανθρώπους που αγαπάτε µε αποτέλεσµα να µην είναι οι άλλοι σε θέση να σας αξιολογήσουν σωστά. ΖΥΓΟΣ Περιορίστε την τάση σας να σπαταλάτε τα χρήµατα σας και αποφύγετε τις υπερβολές. Θα υπάρξει µια γενική αναδιοργάνωση και πολλές αλλαγές τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελµατικά σας. Η ξεκούραση σας είναι απαραίτητη, αλλά προσπαθήστε να µην έχετε τόσο άγχος. Παρά την καλή σας διάθεση, θα περάσετε κάποια προβλήµατα. ΣΚΟΡΠΙΟΣ Αν και θα υπάρχει αρκετή ένταση γύρω σας, εσείς εκµεταλλεύεστε µε τον καλύτερο τρόπο αυτή την χρονική περίοδο. Αποφύγετε τις υπερβολές και προσπαθήστε να δηµιουργήσετε κάτι καινούργιο. Αντιµετωπίστε µε υποµονή τα προβλήµατα σας. ΤΟΞΟΤΗΣ Κάντε προσπάθειες για να βρείτε διπλωµατικές µεθόδους ώστε να αποφύγετε τις αντιθέσεις µε τους γύρω σας. Θα έχετε µία µεταβαλλόµενη ψυχική διάθεση. Θα νιώσετε ανανεωµένοι και θα έχετε εύνοια της τύχης σιγά- σιγά. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Μην παραπονιέστε τώρα για ό, τι σας καταπιέζει. Θα έχετε τρυφερότητα και κατανόηση από τον σύντροφο σας, αλλά φροντίστε να περιορίσετε την πολύ δουλειά σας, γιατί το ταίρι σας έχει κουραστεί να σας περιµένει. Υ∆ΡΟΧΟΟΣ Προσέξτε οτιδήποτε έχει σχέση µε υπερβολές ή επιπολαιότητες. Όσοι είστε µόνοι, θα κάνετε µια ωραία και σταθερή σχέση. Ξεκινάνε για σας πολύ καλές προοπτικές, αλλά µε πολλή ένταση. ΙΧΘΥΣ Προσοχή στα οικογενειακά σας γιατί θα υπάρξουν κάποιες αντιξοότητες που θα ξεπεραστούν µε υποµονή και ηρεµία. Προσέξτε τα ταξίδια και τη λήψη αποφάσεων, γιατί θα σας γίνουν κάποιες προτάσεις που θα πρέπει να τις ελέγξετε.

24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Εκδόσεις «Ιβίσκος»

Ο

Εκτός των τειχών Βασιλικός έχει πάντα την ανάγκη να ζει «εκτός των τειχών», σύµφωνα µε τον τίτλο του πρώτου κειµένου αυτού του βιβλίου. Σ’ αυτό ο ίδιος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να συνεχίζει τη γραµµή της ανεξάρτητης και ενωτικής δράσης που υπήρξε η γραµµή του Λαµπράκη και της γενιάς που αναφερόταν σ’ αυτόν, µια γενιά που άφηνε πίσω της την τραγική κληρονοµιά του εµφυλίου πολέµου και ξανάρχιζε το διάλογο από την αρχή όπως την επαύριο της απελευθέρωσης. Πρέπει να αναφερθούµε στη σύντοµη περίοδο της συνειδητοποίησης και των βίαιων συγκρούσεων που αρχίζει µε τον «µαραθώνιο» της ειρήνης που έκανε ο ανεξάρτητος βουλευτής και καθηγητής της ιατρικής Γρηγόρης Λαµπράκης το 1963, και τη δολοφονία του ένα µήνα αργότερα, ως την εκλογή της κυβέρνησης του

Παπανδρέου, και τη διάλυσή της µετά το πρώτο πραξικόπηµα, το πραξικόπηµα του βασιλιά Κωνσταντίνου, το 1965. Στην εποχή αυτή αναφέρονται τα κείµενα αυτού του βιβλίου. ∆οκίµια, έρευνες, διηγήµατα δηµοσιευµένα σε αθηναϊκά περιοδικά την περίοδο 1962-65. ∆ηµοσιογραφία ποιότητας. Κι όταν λέµε ποιότητα εννοούµε κατ’ αρχάς την ακριβή πληροφόρηση του κοινού και κατά δεύτερο, αλλά καθόλου αµελητέο λόγο, τον πλούτο και τη φροντίδα της γραφής.

* Απόσπασµα από τον πρόλογο της ιταλικής έκδοσης του βιβλίου «Εκτός των τειχών»,

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 273

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ελληνική ταινία στις 5 πρώτες για Οσκαρ 2911 2. Είναι ο ωκεανός 3. Αυτή τη στιγµή –Το µεγαλύτερο τεχνικό Επιµελητήριο της χώρας µας. 4. Ευχάριστη οσµή – Το όνοµα του Βαλέσα 5. Υπάρχουν και στον αέρα –Η λεπίδα 6. ∆ύο φωνήεντα –Η λίστα ξενικά, αντ. 7. Ελένη βαφτίστηκε –Θεά της νύχτας 8. ∆ιπλασιάζεται στο ξεπούληµα – Οι πρώτοι

ΚΑΘΕΤΑ

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

1.Μεγάλο επίνειο της Πελοποννήσου 2. Οι πρόποδες, τα ριζά βουνού 3. Πυροµανής αυτοκράτορας –∆είχνει 4. Ενδόµυχες βλέψεις, όνειρα 5. Επιτακτικό µόριο 6. Τοµέας της ΕΕ –Το χρώµα της βιολέτας 7. ∆ηµόσιο διαλαλητής, κήρυκας 8. Αντικείµενο υπερφυσικής προστασίας -Αρθρο 9. Συγκαταβατικό – Το υπόγειο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο ΚΡΙΟΣ Μην αφήσετε τον εαυτό σας σήµερα να έχει άγχος από τυχόν προβλήµατα και εκνευρισµούς. Τα εµπόδια που θα υπάρξουν δεν είναι και τόσο σηµαντικά. Είναι καιρός για ανανέωση.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Καραµάνης ∆ηµήτριος (Κοκκίνου 6 τηλ. 2621028166) Aµαλιάδα: Ρουµελιώτη Μαρ. (Ελ. Βενιζέλου 22 Τηλ. 2622021621) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Γκότση Ευσταθία (τηλ. 2625032300) Γαστούνη: Κυπριώτη ∆ήµητρα (2623032815) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος: Κ 26/6/11 Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 2621022400, 6951622644 Μανωλοπουλου 11 Αµαλιάδα : Κ 26/6/11 Παπαγεωργακόπουλος Περικλής Αρχαίας Ήλιδος 5 τηλ. 26220 23833-κιν. 6974053959 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

19:00 20:00 21:00 22:00 00:00 00:30 02:00

Ανδρικές υποθέσεις

Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο Οι µεγαλύτερες καταστροφές του αιώνα Planet science Πρόσωπα και απόψεις (Ε) Κυριακή µε δράση Μπες στο κλίµα (Ε) Γυρίσµατα Τα παιδία δεν παίζει Ταξίδι στις πιο παράξενες γεύσεις Πρόσωπα και απόψεις Planet earth Built it bigger Ο παράδεισος των ελεφάντων Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Τα νέα του ΣΚΑΪ Τοp gear Ανδρικές υποθέσεις Whale wars The world’s … and me Shockware Ο κόσµος των Νεάντερταλ The extremists The Oprah Winfrey show

06.00 07.00 08.00 09.30 12.50 13.55 14.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 24.00 02.00 03.15 04.15 04.30

06.00 07.00 08.00 09.00 10.15 12.00 13.00 13.30 15.4 0 17.50 18.00 20.00 21.00 23.40 01.00 01.05 01.50 02.50 03.50 04.20 04.50

«JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER» (3D)

06.25 09.30 11.15 12.00 12.45 13.00 16.15 18.45 21.00

Αlter Kids Ξένη παιδική ταινία King songs ALTER kids Ειδήσεις TV Weekend Παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Οι τελευταίοι ήρωες» Πολεµική 23.00 Ξένη ταινία « Στοίχηµα ζωής» Περιπέτεια 01.00 Ξένη ταινία «Έρωτας δι’ αλληλογραφίας» Αισθηµατικό δράµα 04.15 Υδρόγειος (Ε)

«Hangover 2» 8.10 & 10.10 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.20 11.00 12.00 13.15 14.00 14.50 17.25 17.30 18.15 19.00 20.00 21.00 23.10 00.50 01.00 02.15 03.15 04.15 05.00

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00

Ιατρικές υποθέσεις

17.50

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy- το παιδί µου κι εγώ Πες το ψέµατα (Ε) Η ώρα η καλή (Ε) Οι αταίριαστοι (Ε) Traction (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Ο θρύλος ενός ιππότη» Περιπέτεια Ματιές στα γεγονότα Η οικογένεια βλάπτει (Ε) Fifty fifty (Ε) Μπουκιά και συχώριο (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Γυρίζοντας «Το νησί» Πρωταγωνιστές (Ε) Eιδήσεις Η ζωή που δεν έζησα (Ε) Ένοχη αγάπη (Ε) Παλίρροια (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη βιντεοταινία «Ace Ventura jr: Ντετέκτιβ ζώων» Κωµωδία 15.45 Τα φιλαράκια (Ε) 16.50 Two and a half Men (Ε) 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ιατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «∆εσποινίς διευθυντής» Κωµωδία 23.15 Ξένη ταινία «Τα ερείπια» Θρίλερ 01.00 Ξένη ταινία «Το µικρόβιο του φόβου» Ψυχολογικό θρίλερ 03.00 Ξένη ταινία «Το ηµερολόγιο των νεκρών» Τρόµου

Στιγµιότυπα Wimbledon

Οι µεγάλοι

Η αποστολή

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Cars 2» (3D) 7 µ.µ.

Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Λίφτινγκ (Ε) Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) Λίτσα.com (Ε) Eλληνική ταινία «Ένας τρελό γλεντζές» Κωµωδία Εργαζόµενη γυναίκα (Ε) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Ο βρικόλακας του Μπρούκλιν» Κωµωδία Kismet (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία «Η µουσίτσα» Κωµωδία ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Το τελευταίο οχυρό» ∆ραµατική περιπέτεια Ξένη ταινία «Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού» Περιπέτεια ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Λόλα (Ε) Στον ήλιο του Αιγαίου (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Κρυφά µονοπάτια (Ε)

TV Weekend

Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Ερωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Φύγε , εσύ … έλα εσύ (Ε) Μες στην καλή χαρά Star system Ειδήσεις Formula 1: Γκραν πρι Ευρώπης Ειδήσεις Greek idol: Ο τελικός (Ε) Ειδήσεις Oliver’s twist Chart*show-Your countdown (E) Ξένη ταινία «Το στήσιµο» Περιπέτεια Άλλαξέ το (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Τηλεαγορές Μες στην καλή χαρά (Ε)

Ο θρύλος ένος ιππότη

10.15

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Ποδήλατο παντού Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία Ειδήσεις Προσωπικά Μαρτυρίες: Η δίκη του Ναυτικού (Ε) Ειδήσεις Ταξιδεύοντας στην Αυστραλία (E) Βόλεϊ: Ευρωπαϊκό Λιγκ ανδρών Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα Ειδήσεις Η µηχανή του χρόνου Ταξιδεύοντας µε τη Μάγια: ∆έλτα Οκαβαγκο 00.15 Εγκληµα και έρευνα (Ε)

Formula 1:Γκραν Πρι Ευρώπης

14.00

23.00 05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

07.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – MUSIC most WANTED ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

23.30

18:00

07.30 Παιδικό πρόγραµµα (Ε) 08.00 Πατριαρχικό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο 11.30 Μήλα µου πράσινα: Βιώσιµες µετακινήσεις 12.30 Μουσική παράδοση: Καππαδοκία (Ε) 13.00 Μετά Μουσείο: Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης 14.00 Παγκόσµιο πρωτάθληµα ράλι 15.00 Συνάντησα και ευτυχισµένους µαστόρους: Παραδοσιακές στολέςΤσαρούχια 16.00 Ξένη ταινία «Η επιδροµή του δράκου» Περιπέτεια φαντασίας 17.45 Αµαλία Φλέµινγκ, ζωντανές αναµνήσεις (Ε) 18.45 Μαρίνα Βαλιέρη, η µικρή ανιψιά του Καβάφη 20.00 Hotel Τρίτων 21.00 Νοικοκυρές σε απόγνωση 22.00 Μια µέρα µαζί: Βαγγέλης Αυγουλάς (Ε) 22.30 Τίποτα για εµάς χωρίς εµάς: Μέλισσα 23.00 Special Olympics: Είµαι µέσα 24.00 Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις

23.00

14:30 15:30 17:00

07.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ TRAVEL GUIDE – ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ JAZZ LIVE ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ KONTRA CHANNEL – ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

13.00

07:00 10:00 12:00 13:00

Ένας τρελός γλεντζές

Ταξιδεύοντας µε τη Μάγια

23.00

Κινούµενα σχέδια

21.00

Νοικοκυρές σε απόγνωση

14:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-01:00

14.50

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΗΣ ΣΑΜΟΛΑ∆ΑΣ – VIVA ITALIA ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

22.00

TV

00:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-13:00 13:00-14:00

Τόποι ζωής Θεία Λειτουργία Τα χρόνια της µετανάστευσης Αληθινά σενάρια Ο τόπος και το τραγούδι του Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ένας βλάκας και µισός» Κωµωδία Κυριακή στο χωριό Balkan express 10ο Τσίρκο Massimo 2009 Eλληνική ταινία «Οργή» ∆ραµατική Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η αποστολή» ∆ραµατική περιπέτεια

05.15 07.05 08.40 10.30 12.55 15.00 16.05 17.00 17.20 19.20 21.00 22.00 23.55 01.35 03.25 03.50

Τελευταία κραυγή Goal! III Η Νάνι Μακ Φι και ο µεγάλος σαµατάς The karate kid Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύµπιοι: Η κλοπή της αστραπής Boardwalk empire I NCIS VII Κινηµατογραφικά νέα Υποψήφιος µάγος Γείτονες µέχρι θανάτου NCIS VII Οι µεγάλοι Ο ψευταράς Repo men Κινηµατογραφικά νέα Το µικρόβιο της αγάπης

09.00 Πρωτάθληµα Αργεντινής (Ε) 11.00 Πρέµιερ Λιγκ: Ανασκόπηση της σεζόν 2010-2011 (Ε) 12.00 Απίθανα, απίστευτα, αστεία γκολ (Ε) 13.00 Τσάµπιονς Λιγκ (Ε) 15.00 Πρωτάθληµα Αργεντινής (Μ) 17.00 FIFA Futbol Mundial 17.30 Τουρνουά τένις: Wimbledon (E) 20.00 Στιγµιότυπα Wimbledon (Ε) 21.00 Τουρνουά τένις: Wimbledon (E) 23.30 Στιγµιότυπα Wimbledon (Ζ) 00.30 Πρωτάθληµα Αργεντινής (Μ) 02.30 FIFA Futbol Mundial (E) 03.00 Europa League (E) 05.00 Europa League (E) 07.00 Πρωτάθληµα Γαλλίας (Ε)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «X MEN: Η πρώτη γενιά» 7.40 & 10 µ.µ.

«CARS 2» (3D) 6.10 µ.µ.

«Hangover 2» 8.10 µ.µ.

«X-MEN: Η πρώτη γενιά» 10 µ.µ.


26

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

Mail φίλων της στήλης... Για τα αδέσποτα του Κατακόλου... “Γεια σας. ∆ιάβασα στηνεφ. “ΠΑΤΡΙΣ” το ρεπορτάζ σας για τα αδέσποτα σκυλια και για το σκυλάκι που ήταν δεµένο και κλειδωµένο σε χωράφι. ∆υστυχώς. ∆εν υπάρχει κρατικη µέριµνα για τους ανθρώπους, θα υπάρχει µέριµνα για τα σκυλιά;

Οι επιπτώσεις µιας πυρκαγιάς στο Τραγανό Πύργου... “Εδώ και µέρες γυρίζει εδώ στην περιοχή Τραγανό του Πύργου ένα µικρό µαύρο σκυλάκι, πολύ φιλικό µε αυτούς που περνούν µε τα πόδια. Γλύτωσε από την πυρκαγιά που κάποιος έξυπνος έβαλε χθες (ναι ήλθαν 3 πυροσβεστικά για να την σβήσουν) και γυρναει µονο του... Εγώ θα φύγω για µερικές ηµέρες εκτός Πύργου. Του έδωσα λίγο φαγητό αλλά δε θα την βγάλει έτσι Αν τυχόν µπορείς να ενηµερώσεις τη φιλοζωική... ή να κάνεις κάποια δηµοσίευση”.

σίες... Έχουµε ζητήσει συνάντηση µε το δήµαρχο Πύργου πολύ καιρό τώρα και ακόµα περιµένουµε να µας δεχθεί! Ελπίζω να µην συµβεί κάτι τραγικό! Στην χώρα µας έχουµε συνηθίσει να ασχολούµαστε µόνο όταν γίνει κάτι στραβό, η πρόληψη δεν µας αφορά αλλά θαρρώ ότι αυτό πρέπει ν` αλλάξει”... τονίζει η κα Μαστρογιαννοπούλου (φωτο).

Απελευθερώνει αρπακτικά και καθαρίζει το περιβάλλον...

Η απάντηση της στήλης... ∆υστυχώς -και πάλι- η συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί “αµαρτωλό” τόπο εγκατάλειψης πολλών ζώων από ασυνείδητους (ή πείτε τους όπως αλλιώς θέλετε)... κάνουµε τη δηµοσίευση κι ελπίζουµε να βοηθήσει ώστε το σκυλάκι να µπορέσει να έχει µια καλύτερη τύχη!

Και εδώ, στο Κατακολο, κυκλοφορούν καµιά δεκαριά αδέσποτα σκυλιά που, συνήθως, συχνάζουν στην Μαρίνα, εκεί που είναι τα σκουπίδια. Το άσχηµο ειναι ότι οποιο αυτοκίνητο περνάει του επιτίθενται, αλλά το χειρότερο ειναι ότι όποιο παιδάκι περασει µόνο του... του ορµούν! Προσπάθησα πολλες φορές να επικοινωνήσω µε κάποια φιλοζωική οργάνωση, αλλά δυστυχώς, δεν κατάφερα τίποτα. Γεια σας και ευχαριστώ. Σταύρος”

Αδέσποτος... Πύργος!

Η ΜΚΟ Rommel ως εκπρόσωπος του ΕΚΠΑΖ στην Ηλεία και σε συνεργασία µαζί του θα προβεί στην απελευθέρωση αρπακτικών πτηνών που διασώθηκαν το 2010. Παράλληλα θα γίνει και καθαρισµός στην είσοδο του χωριού Καλυβά κια! Όσοι πιστοί προσέλθετε!!!

Η απάντηση της στήλης...

Φίλε Σταύρο, η στήλη έχει µνηµονεύσει στο πρόσφατο παρελθόν το ότι υπάρχουν αδέσποτα στο Κατάκολο. Επιβεβαιώνεις το πρόβληµα... ∆υστυχώς – όπως αναφέρεις κι εσύ – δεν υπάρχει κρατικη µέριµνα για τους ανθρώπους, θα υπάρχει µέριµνα για τα σκυλιά; Γνώµη της στήλης είναι ότι όταν καταφέρουµε να προσφέρουµε καλύτερες συνθήκες αντιµετώπισης και περίθαλψης στα ζώα θα έχουµε καταφέρει πολύ περισσότερα και για τους ανθρώπους... Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουµε αν και δυστυχώς η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρ` όλα αυτά η στήλη δηµοσιεύει κάθε Κυριακή τηλέφωνα Φιλοζωικώ ν που προσπαθούν µε ό,τι µέσα και ελεύθερο χρόνο διαθέτουν να κάνουν ότι µπορούν για τα ζώα αν και αυτό δεν είναι δική τους ευθύνη... Τα τηλέφωνα επικοινωνίας χρησιµεύουν και στο να µπορέσει κάποιος φιλόζωος να έρθει σ` έπαφή µε τους ήδη οργανωµένους φιλόζωους ενισχύοντας την προσπάθειά τους ακόµα και σε επίπεδο καταγγελιών! ∆υστυχώς οι αρµόδιοι – αν µπορούµε να µιλάµε για τέτοιους – κωφεύουν! Αυτό όµως δεν µπορεί να σηµαίνει ότι η προσπάθεια θα σταµατήσει...

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβληµα µε τα αδέσποτα τώρα το καλοκαίρι στην πόλη του Πύργου. Αυτό επιβεβαιώνει και η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου της πόλης Γωγώ Μαστρογιαννοπούλου... “Καθηµερινά δέχοµαι τηλεφωνικές και όχι µόνο καταγγελίες που αφορούν σε διάφορες γειτονιές του Πύργου όπου κυκλοφορούν αδέσποτα σκυλιά. Το πρόβληµα είναι πιο έντονο στις περιοχές της ∆εξαµενής και πέριξ του Νεκροταφείου. Κάτοικοι των συγκεκριµένων περιοχών µας αναφέρουν ότι αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα και ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά που το καλοκαίρι έχουν ελεύθερο χρόνο και θέλουν να βγουν και να παίξουν αλλά δεν µπορούν επειδή φοβούνται τυχόν επίθεση! Είµαστε εθελοντές αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να ανατικαταστήσουµε τις αρµόδιες υπηρε-

Άγρια ζώα Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045 Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

«∆εσµεύσεις για εφαρµογή Η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα»

ε την αγωνιώδη έκκληση, η φύση να µην πληρώσει την κρίση, το «Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) - Ελλάς» κατέθεσε µέσα στην εβδοµάδα που πέρασε στο νέο υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, την 7η έκθεσή του για την περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα, στην οποία διαπιστώνει τα θετικά αλλά και τα αρνητικά βήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έκθεση «∆εσµεύσεις για εφαρµογή - Η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα» αποτυπώνει µε λεπτοµέρειες την κατάσταση στη χώρα µας, αλλά ταυτόχρονα επισηµαίνει και τις απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες που

Μ

27

WWF ΕΛΛAΣ

«Η φύση να µην πληρώσει την κρίση»

θεωρεί ότι πρέπει να αναληφθούν από την πολιτική ηγεσία. Στην επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, ο διευθυντής του WWF Ελλάς, ∆ηµήτρης Καραβέλλας, αναφέρει ότι «πάγια θέση µας είναι πως σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο οικονοµικής κρίσης, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα για µια πραγµατικά βιώσιµη και υγιή αναπτυξιακή πορεία της χώρας». Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να προασπίσει τις θετικές για το περιβάλλον κατακτήσεις και να µην γίνουν εκπτώσεις µε τη δικαιολογία του εύκολου οικονοµικού οφέλους. Στην 7η έκθεσή της, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναφέρεται αναλυτικά στις θετικές

εξελίξεις που υπήρξαν, όπως το νοµοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη δηµιουργία του Πράσινου Ταµείου, το οποίο χαρακτηρίζει ορόσηµο για τα περιβαλλοντικά πράγµατα, την εφαρµογή των φωτοβολταϊκών σε κατοικίες για ενεργειακή εξοικονόµηση. Από την άλλη πλευρά, η περιβαλλοντική οργάνωση χαρακτηρί-

ζει «επίθεση» στο περιβάλλον το νόµο «fast track», για την επιτάχυνση των επενδύσεων και εκφράζει τις ανησυχίες της για την αποδυνάµωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, κυρίως δασικών, που, όπως υπογραµµίζει, «καλούνται να ελέγξουν σε τοπικό επίπεδο

το έγκληµα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος». Τέλος, το WWF Ελλάς επισηµαίνει τον κίνδυνο να υποβαθµιστεί το ισχύον καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι του µνηµονίου…

Καταναλωτικά δικαιώµατα εν πλω!

ι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνοµούµενη Πολιτεία, που οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων, σε προσιτές τιµές. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» συµβουλεύει ότι πρέπει να γνωρίζουµε τα όποια δικαιώµατά µας και να τα διεκδικούµε, όταν ταξιδεύουµε. ∆ικαιώµατα επιβατών: Α. Ο µεταφορέας πρέπει να µας παρέχει τη θέση ή την καµπίνα, στο συγκεκριµένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο µας. Σε περίπτωση, που δεν µπορεί να µας τα παράσχει, δικαιούµαστε: Ή να ακυρώσουµε το εισιτήριό µας και να µας επιστραφεί ο ναύλος καθώς και να µας δοθεί αποζηµίωση ίση µε το διπλάσιο του ναύλου. Ή να ταξιδέψουµε, σε θέση κατώτερη, από αυτήν, που πληρώσαµε, λαµβάνοντας αποζηµίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων. Ή να ζητήσουµε να ταξιδέψουµε, σε θέση ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαµε, καταβάλλοντας το µισό της διαφοράς των δυο ναύλων. Β. Τα άτοµα, µε αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου καθώς και στο αναπηρικό όχηµα. Γ. Μπορούµε να µεταφέρουµε χειραποσκευές, µέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, πληρώνουµε επιπλέον ναύλο.

Ο

Ο µεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, απώλεια των αποσκευών µας, µόνο εάν τις έχουµε παραδώσει, για φύλαξη και έχουµε λάβει την σχετική απόδειξη. ∆. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει, από υπαιτιότητα του µεταφορέα (βλάβη ή ζηµιά), µπορούµε: ‘Η να ακυρώσουµε το εισιτήριό µας και να µας επιστραφεί όλο το αντίτιµο. ‘Η να µείνουµε, στο πλοίο και να ταξιδέψουµε, είτε µε το ίδιο πλοίο ή µε άλλο, µε έξοδα και µέριµνα του µεταφορέα. Ε. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή σε κάποιο ενδιάµεσο λιµάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζηµιά, µε υπαιτιότητα του µεταφορέα, µπορούµε: Ή να διακόψουµε το ταξίδι µας και µας επιστραφεί η διαφορά του ναύλου, για το υπόλοιπο κοµµάτι της διαδροµής. Ή να συνεχίσουµε το ταξίδι µας. ΣΤ. Αν χάσουµε το πλοίο ανταπόκρισης, που θα µας πήγαινε, στον προορισµό µας, εξαιτίας καθυστέρησης ή διακοπής προηγούµενο δροµολόγιου και έχουµε στα χέρια µας το εισιτήριο, πρέπει να ενηµερώσουµε το µεταφορέα, ο οποίος πρέπει να µας προωθήσει, στον τελικό προορισµό µας, µε δικά του έξοδα και µέριµνα. ∆ικαιούµαστε, επίσης, γεύµατα. Τέλος, δικαιούµαστε και κατάλυµα, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για τη διακοπή του ταξιδιού, σε ενδιάµεσο λιµάνι. Ζ. Αν απαγορευτεί ο απόπλους, λόγω καιρού, µπορούµε:

Ή να µείνουµε, στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ή να ακυρώσουµε το ταξίδι µας και να µας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος. Η. Αν ακυρωθεί το ταξίδι µας, µε ευθύνη του µεταφορέα, µπορούµε να ζητήσουµε αποζηµίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε ζηµιά, που πιστεύουµε ότι έχουµε υποστεί. Εάν ο µεταφορέας δε συµφωνεί, στο ύψος της αποζηµίωσης, τη διαφορά θα λύσουν τα δικαστήρια, είτε της έδρας του µεταφορέα, είτε του τόπου κατοικίας µας, σύµφωνα µε το άρθρο 682 του Κ.Π.∆. ∆εν έχουµε δικαίωµα αποζηµίωσης, εάν: Θ. Εάν ακυρωθεί το ταξίδι µας, λόγω βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου, µπορούµε: Ή να ακυρώσουµε το ταξίδι µας και να πάρουµε πίσω, το αντίτιµο του εισιτηρίου µας. Ή να συµφωνήσουµε να προωθηθούµε, στον προορισµό µας, µε έξοδα και φροντίδα του µεταφορέα, µέσα σε 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µεταφορέας πρέπει να µας παράσχει τροφή. Επίσης, πρέπει να µας παράσχει και κατάλυµα, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου. ΙΑ. Εάν έχουν εκδοθεί υπεράριθµα εισιτήρια, ο µεταφορέας είναι υποχρεωµένος να αρνηθεί, δηλαδή να µην επιτρέψει την επιβίβαση, σε ορισµένους επιβάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µεταφορέας πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να µη ταξιδέψουν, µε αντάλλαγµα κάποιες παρο-

χές, που συµφωνούν, µε το µεταφορέα και επιπλέον τη µεταφορά τους, στον προορισµό τους, µε δαπάνη του µεταφορέα. Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο µεταφορέας είναι υποχρεωµένος, για λόγους ασφάλειας, να µην επιτρέψει, σε κάποιους επιβάτες, να ταξιδέψουν.


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Αγγουράκια στο… διάστηµα Στο ∆ιάστηµα αναµένεται να καλλιεργήσει αγγουράκια ο Ιάπωνας χειρουργός και αστροναύτης, Σατόσι Φουρουκάουα, ο οποίος αναµένεται να αναχωρήσει από το Μπαϊκονούρ του Καζακστάν µε προορισµό το ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό, όπου και θα παραµείνει για έξι µήνες. Στον κατάλογο των αποστολών του έχει συµπεριλάβει την καλλιέργεια αγγουριών, στο πλαίσιο πειράµατος µε στόχο να διαπιστωθεί εάν οι αστροναύτες µπορούν να παράγουν οι ίδιοι κάποια από τα τρόφιµά τους. Η NASA εκφράζει την ελπίδα ότι το πείραµα θα µπορέσει να βοηθήσει τους ερευνητές να ελέγξουν τη διεύθυνση που θα ακολουθούν οι ρίζες καθώς αναπτύσσονται κάτι που, εάν επιτευχθεί, θα µπορούσε να οδηγήσει σε «σηµαντική πρόοδο στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στη Γη». Εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί εφικτό, θα µπορούν ενώ βρίσκονται µακριά από τη Γη να απολαµβάνουν φρέσκα λαχανικά και άλλα προϊόντα, ακόµη και εάν αυτά δεν είναι το ίδιο θρεπτικά, ελλείψει ηλιακού φωτός και χώµατος.

Γυναίκες αρπαχτικά! O έρωτας χρόνια δεν κοιτά κι άλλωστε σηµασία έχει πόσο νιώθεις κι όχι πόσο είσαι και να µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν πολλοί 25άρηδες που συµπεριφέρονται σαν σαραντάρηδες και το ανάποδο. Λόγια όχι απαραίτητα σοφών, αλλά ερωτευµένων µε µεγαλύτερους ή µικρότερους. Στον λαµπερό κόσµο των σταρ, η διαφορά ηλικίας ήταν πάντα γκλάµουρ, όταν όµως στο παιχνίδι µπήκαν και οι γυναίκες που αποφάσισαν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν νεότερους άνδρες, τότε το ενδιαφέρον απογειώθηκε. ∆ηµιουργήθηκε κι ειδικός όρος, η γυναίκα «κούγκαρ». Πρόκειται για τη γυναίκα αρπακτικό όπως η Ντέµι Μούρ , που µετά την έξοδό της επιστρέφει στο σπίτι µε κάποιον άνδρα, συχνά µικρότερό της, τον οποίο ίσως και τελικά παντρευτεί . Η 51χρονη Κιµ Κατράλ υπήρξε το πρώτο τηλεοπτικό... κούγκαρ ως Σαµάνθα Τζόουνς στο Sex and the City, που βρήκε την αγάπη σε έναν 20 και κάτι µοντέλο-ηθοποιό. Οπως εξηγεί, «οι µεγαλύτεροι άνδρες µε φοβούνται, ενώ οι µικρότεροι όχι, αφού συνήθως είναι πιο περιπετειώδεις».

ΚΑΙΡOΣ

Το αρχαίο παπούτσι που έχει µήκος 24,5 εκ. και πλάτος από 7,6 έως 10 εκ., χρονολογείται από το 3.500 π.Χ., από την γνωστή ως Χαλκολίθινη περιόδο. Μια διεθνής οµάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στην Αρµενία το παλαιότερο παπούτσι του κόσµου, ηλικίας 5.500 ετών. Το εύρηµα είναι κατασκευασµένο από µονοκόµµατο δέρµα βοοειδούς, ενώ διαθέτει κορδόνια και είναι φτιαγµένο για να εφαρµόζει στο πόδι του ιδιοκτήτη του. “∆εν γνωρίζουµε αν το υπόδηµα ανήκε σε άντρα ή σε γυναίκα”, είπε ο Ρον Πινχάσι από το πανεπιστήµιο Κορκ της Ιρλανδίας που ηγείται της ανασκαφής. Παρότι το µέγεθος του είναι µικρό, ανάλογο του δικού µας 37, “θα µπορούσε να ταιριάζει και σε άντρα της εποχής”, συνέχισε ο επιστήµονας.

Στην Ελλάδα

Ένα πολύτιµο βιβλίο επέστρεψε στα ράφια της βιβλιοθήκης σε προάστιο του Σίδνεϊ, έστω και µε... 122 χρόνια καθυστέρηση. Οι υπάλληλοι του ιδρύµατος δεν πίστευαν στα µάτια τους, όταν πήραν στα χέρια τους την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Εντοµοφάγα Φυτά» του Κάρολου ∆αρβίνου, την οποία είχε δανείσει η βιβλιοθήκη Κάµντεν στις 30 Ιανουαρίου του 1889. Η Κάθριν Μπάζετ Τζούλιεφ, διευθύντρια υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, ανέφερε σε τοπική εφηµερίδα ότι το πρόστιµο για την «αιωνόβια» και… βάλε καθυστέρηση θα ανερχόταν κανονικά σε 35.000 δολάρια Αυστραλίας, όµως οι υπεύθυνοι του ιδρύµατος ήταν τόσο ευτυχισµένοι που το βιβλίο επέστρεψε στο ράφι, που άφησαν κατά µέρος το πρόστιµο. Ο ξεχασιάρης...είναι ο συνταξιούχος κτηνίατρος, ο Ρον Χάϊν.

Φορέστε το προφίλ σας στο Facebook

Το παλιότερο παπούτσι του κόσµου

Στην Ηλεία

Νωρίς το θυµήθηκε!

!"#$%&' ! "#$%&' 2 26/06/2011 6/06/2011

09:00 0 9:00

26 2 6° °C C

48% 4 8%

3! !"#$%& "#$%& '

(')'*+, ( ')'*+,

!"#$%&' ! "#$%&' 2 26/06/2011 6/06/2011

15:00 1 5:00

31 3 1° °C C

32% 3 2%

4! !"#$%& "#$%& -

./0' . /0' ,12234' ,12234 '

!"#$%&' ! "#$%&' 2 26/06/2011 6/06/2011

21:00 2 1:00

26 2 6° °C C

54% 5 4%

4! !"#$%& "#$%& 55-

(')'*+, ( ')'*+,

()"*+#% ( )"*+#% 2 27/06/2011 7/06/2011

03:00 0 3:00

22 2 2° °C C

68% 6 8%

2! !"#$%& "#$%& '

(')'*+, ( ')'*+,

Το συγκεκριµένο νέο απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες αναγνώστριες. Προφίλ στο Facebook φαντάζoµαι πως έχετε. Φόρεµα µε το προφίλ σας όµως; Η τελευταία λέξη της µόδας θέλει η γκαρνταρόµπα σας να περιλαµβάνει ένα φόρεµα, το οποίο έχει τυπωµένο πάνω του capture από την κεντρική σελίδα του προφίλ σας στο δηµοφιλές social network. Η ιδέα προέρχεται από την ανερχόµενη Ρουµάνα σχεδιάστρια Lana Dumitru. ∆εν ξέρουµε αν θα φορεθεί πολύ… Το σίγουρο είναι όµως ότι, ακόµη κι αν το επιλέξει όλη η παρέα σας, το δικό σας κοµµάτι δε θα είναι ίδιο µε καµιάς άλλης…

Νησιά Ιόνιου, Ηπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος. Στη δυτική Πελοπόννησο τοπικές νεφώσεις τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες µε τοπικούς όµβρους κυρίως στα νότια. Άνεµοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 4 µε 6 και στο ιόνιο 7 τοπικά 8 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 33 βαθµούς Κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you