Page 1

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ

16

48

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Αναζητούν αναγνωρίσιµους για αιρετούς περιφερειάρχες Σελίδα 8

Τ Η Σ ™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 23 Μαΐου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 37982 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Το µπλόκο προκάλεσε

Θα χαθούν επιδοτήσεις εκατοµµυρίων ευρώ

εκνευρισµό στην Κυλλήνη Σελίδα 5

ΕΝ ΟΙΚΩ

Σελίδα 5

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ

Κατερίνα Ψαρρά Η φωνή θέλει αγάπη… Σελίδες 20 και 21

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι φίλοι µας τα ζώα Σελίδα 19

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Να µην ισχύσουν οι συµφωνηθείσες προ ετών αυξήσεις όσο διαρκεί η κρίση

Στις γειτονιές της πόλης Σελίδα 18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΛ.ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ Φτιάχνει τον κόσµο σας όµορφο

Σελίδες 6 και 15

Σελίδα 19

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΠΟΠΗ ΤΣΑΠΑΝΙ∆ΟΥ Υπάρχει ανάγκη ψυχραιµότερης ενηµέρωσης Σελίδα 23

Ό

λο και περισσότεροι είναι καθηµερινά οι φορείς του εµπορίου και των ελευθέρων επαγγελµατιών που ζητούν να «παγώσουν» τα λειτουργικά τους έξοδα σε µια προσπάθεια να απορροφήσουν κι αυτοί τις αυξήσεις (ΦΠΑ κλπ) και να µη φτάνουν ακριβότερα στον τελικό καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες. Επειδή κάποιες δαπάνες είναι ανελαστικές οι φορείς ζητούν να «παγώσουν» τα υψηλά ενοίκια και να µην ισχύσουν οι αυξήσεις που είχαν µεν συµφωνηθεί προ ετών αλλά τώρα µεσολάβησε η πρωτοφανής κρίση και για όσο διαρκέσει αυτή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι καταστηµατάρχης στον Πύγο µε παλιό ενοικιοστάσιο για λιγότερα από 100 τ.µ. πληρώνει 4.500 ευρώ και του ζήτησαν και … αύξηση. Στην οδό Ερµού για 60 τ.µ. πλήρωνε 1.150 ευρώ και τώρα ο ιδιοκτήτης ζητά 1.220 ευρώ! Στην ίδια περιοχή για άλλο ανάλογο κατάστηµα ο ενοικιαστής πληρώνει 500 ευρώ λιγότερα. Και όλα αυτά είναι ενοικιοστάσια τουλάχιστον 15ετίας.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ «ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ»

«ΗΛΕΙΑ 2010»

Οι σταυροφόροι… ξανάρχονται Σελίδα 7

Ξεχώρισαν και φέτος Σελίδα 14


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

Είπαν...

Χρονολόγιο 23 ΜΑΪΟΥ 1962

” Η χθεσινή δίκη εις Κακουρ/κειον Κυπαρισσίας ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΚΑΤΕΚΡΕΟΥΡΓΗΣΕ 12ΕΤΙ∆Α ΚΟΡΑΣΙ∆Α ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΗ ΒΙΑΣΗ Οι ένορκοι έδωσαν ελαφρυντικόν αλλ’ η ετυµηγορία των εκηρύχθη πεπλανηµένη Το Κακουργιοδικείον εξεδίκασε χθες σοβαροτάτην υπόθεσιν στυγεράς δολοφονίας µετ’ αποπείρας βιασµού ανηλίκου κορασίδος µε κατηγορούµενον τον αθίγγανον Π.Φ ετών 34 εκ του χωρίου Βαρδούκα Λακωνίας, ο οποίος την 8.30µ.µ της 20ης παρελθόντος Μαρτίου παρέσυρεν εις την τοποθεσίαν «Τσίµπανο» Σπάρτης την 12έτιδα αθιγγανίδα Γ.Μ την οποία αφού απεπειράθη να βιάση, µη επιτυχών τούτο εξ υπαιτιότητός του, κατίσφαξε δια µαχαίρας αποκόψας την καρωτίδα αυτής.

«Η κατασκευή Θεµατικού πάρκου µε την ονοµασία «OLYMPIA THEME PARK» στις εκτάσεις της Λίµνης Μουριάς, µιας επένδυσης που ξεπερνά τα 60.000.000 € και θα απασχολήσει πάνω απο 200 εργαζόµενους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και άνω των 400 µονίµων εργαζοµένων κατά την πλήρη λειτουργία, συνεπάγεται αναµφίβολα σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Το Θεµατικό Πάρκο θα συνδράµει στην τουριστική προβολή ολόκληρου του Νοµού Ηλείας και θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν» Χαράλαµπος Καφύρας, νοµάρχης Ηλείας

«∆ιαπιστώνουµε προχειρότητα στο χωροταξικό σχεδιασµό και στην ονοµατοδοσία. Η χώρα µας αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα και στο µεταίχµιο που βρισκόµαστε απαιτούνται ουσιαστικές και αποτελεσµατικές λύσεις και όχι πρόχειρες λύσεις που αντανακλούν το συσχετισµό δυνάµεων. Ο Καποδίστριας το 1834, κατά το σχεδιασµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ονοµατοδοσίας, ανέθεσε στο διανοούµενο της εποχής Αλέξανδρο Ραγκαβή την επεξεργασία της πρότασης. Σήµερα, µετά από 176 χρόνια αδυνατούµε να δείξουµε την ανάλογη ωριµότητα και υπευθυνότητα» Τρύφωνας Αθανασόπουλος, δήµαρχος Ανδρίτσαινας

Η φωτογραφία της Κυριακής Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

«Ο Σύνδεσµος δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις διαδικασίες εκµίσθωσης δεµατοποιητή, χώρου και να εκπονήσει τις απαιτούµενες µελέτες, γιατί διέπεται από την ίδια νοµοθεσία µε τους ΟΤΑ και κατά συνέπεια µπορεί να προχωρήσει µόνο µε προγραµµατική σύµβαση µε κάποιο δήµο του Ηλειακού κάµπου, που θα του εκχωρεί τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις. Εάν αυτό που είναι αυτονόητο, κάποιοι άνθρωποι δε µπορούν ή δε θέλουν να το καταλάβουν, λυπάµαι πολύ» Νίκη Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη, πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων Νοµού Ηλείας

Εξήντα δύο χρόνια πριν. Στις 29 Αυγούστου 1948, η Χριστιανική Μαθητική Οµάδα Πύργου πραγµατοποίησε ηµερήσια εκδροµή στον Άγιο Ανδρέα. Συνοδός της ο θεολόγος καθηγητής Βασίλης Αναστόπουλος. Ζωντανές παραµένουν οι αναµνήσεις των εκδροµέων από την εκδροµή αυτή. Ζυζήτησαν ενδιαφέροντα θέµατα, τραγούδησαν χριστιανικά και παραδοσιακά τραγούδια, γευµάτισαν υπό τα σκιερά δέντρα, περπάτησαν όλη σχεδόν την περιοχή… Στην αναµνηστική φωτογραφία οι: Παντελής Τσίγγανος, Χρήστος Νικολόπουλος, ∆ηµήτρης Σαργέντης, Νίκος Καραµπέτσος, Κώστας Σαργέντης, Κώστας ∆ογάνης, Μίµης Καράµπελας, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Κούλης Αλεβιζόπουλος, Γιώργος Στρατηγάκης και άλλοι, µε τον καθηγητή Βασίλη Αναστόπουλο. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυριακή 23 Μαΐου 2010 + Της Πεντηκοστής, Μιχαήλ επ. Συνάδων Ο Άγιος Μιχαήλ καταγόταν εκ Συνάδων της Φρυγίας από γονείς πλούσιους και ευσεβείς, έζησε δε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος του Αρµενίου (813-820 µ.Χ.). Από την παιδική του ηλικία είχε αφιερωθεί στον Θεό και αφού έτυχε ευρείας και επιµελούς µορφώσεως, συγκαταλεγόταν µεταξύ των δραπετών ανδρών της εποχής του. Η αγία κάρα αυτού είναι αποθησαυρισµένη στη µονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, αφού δωρίθηκε από τους βασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο. ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2010 + Αγ.Πνεύµατος, Συµεών οσίου, Μελετίου Στρατ.

Σελήνη: 10 ηµ. Aν. Hλίου: 5.09 ∆ύση Hλίου: 19.35

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Νώντας ∆ιαµαντόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Μια ωραία ατµόσφαιρα «∆εν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα» [Η ατάκα του αξέχαστου Ντίνου Ηλιόπουλου από τη ταινία Ο ατσίδας] Και να µην είναι κανείς ατσίδας, δεν είναι και τόσο δύσκολο να διακρίνει την «ωραία ατµόσφαιρα» των ηµερών, στην οποία κυριαρχούν….η αγάπη, το χαµόγελο, η σεµνότητα, το πάθος της συνεργασίας [λόγω Καλλικράτη] και η αισιοδοξία [λόγω της ….οικονοµικής µας ευηµερίας].Σοβαρά, σοβαρά τώρα, τα πράγµατα αγριεύουν και οι ανεµοστρόβιλοι φυσάνε και χτυπάνε απ΄ όλες τις µεριές και απ΄ όλα τα σηµεία του ορίζοντα.Αλήθεια, τι είναι τούτο που συµβαίνει στην Ελλάδα του 2010;Όλοι εναντίον όλων, όλοι µαζί και ο καθένας χώρια.Και οι ανεγκέφαλοι εγκληµατίες να σκοτώνουν αθώους.Η Κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν τα βρίσκουν πουθενά και δεν συµφωνούν σε τίποτα.Ούτε στα οικονοµικά, ούτε στις εξεταστικές, ούτε στα αυτοδιοικητικά.Η κυβέρνηση καταγγέλλει τη «µεγάλη» αντιπολίτευση για τη χτεσινή διακυβέρνηση της αλλά και για τη σηµερινή κόντρα της.Η «µεγάλη» αντιπολίτευση καταγγέλλει τη κυβέρνηση των οκτώ

µηνών ως εθνικό καταστροφέα και ξεχνά της δικιά της πορεία των πεντέµισι χρόνων.Η «µικρή» αντιπολίτευση αρκείται στη καταγγελία και στην άρνηση, δεν αξιώνεται ποτέ σε µια εποικοδοµητική πρόταση και δεν φταίει για τίποτα. Βασικό αξίωµα όλων, «τα καλά και συµφέροντα» για το κόµµα και πιο «λιανά» µας συµφέρει ότι φέρνει ψήφους, νέτα σκέτα και χωρίς περιστροφές.∆ικαίως µας απαξιώνουν οι Ευρωπαίοι όταν εµείς λέµε ΟΧΙ για εσωτερική κατανάλωση και για να µη µας πάρει η κατρακύλα και αντίθετα λέµε δουλικά ΝΑΙ στην Ευρώπη παριστάνοντας τάχα τους σοβαρούς.Κι όµως στην υπεράσπιση των υπαλλήλων της Βουλής και των προκλητικών προνοµίων τους, µαζεµένοι και ενωµένοι άπαντες αδιαφορώντας για το σκάνδαλο των βολεµένων φίλων και συγγενών. Βολεµένων «νοµοθετικά» µεν πλην όµως όλως προκλητικά και ανήθικα.Να το θυµηθούµε για να το εµπεδώσουµε: Ότι είναι «νόµιµο» δεν είναι και ηθικό. Το µισοπαραδέχτηκε τελικά και ο Βουλγαράκης. Οι µισοί δήµαρχοι εναντίον των άλλων µισών και όλοι τους µαζί εναντίον των βουλευτών. Και αυτοί µε τη σειρά

τους εναντίον τους. Είναι απορίας άξιον πως θα στεριώσει τούτη η «νέα αρχιτεκτονική» µε τόσες κόντρες και φιλοδοξίες και πως θα βγάλει πέρα ο Καλλικράτης µε τόσους υπερπατριώτες µαχόµενους µε πρωτοφανές πάθος υπέρ βωµών και εστιών. Όλοι θέλουν να γίνου δήµαρχοι κι όλοι θέλουν τον δικό τους τόπο ως έδρα του νέου δήµου. Κι όλοι µαζί στους δρόµους, κόντρα στους άλλους και κόντρα µεταξύ τους, έφοδο στη Βουλή, αποκλεισµό στους δρόµους, κλειδί στα ∆ηµαρχεία.Στο ίδιο µοτίβο και οι απερχόµενοι νοµάρχες, οι µισοί στο ναι και οι άλλοι µισοί στο όχι, ανάλογα µε το χρώµα των [κοµµατικών] µατιών τους.Κατά τα άλλα όµως µια ωραία ατµόσφαιρα και όλοι ΝΑΙ στον Καλλικράτη.Ο Ραγκούσης προς εκτόνωση της κατάστασης βρήκε λύση ως νέος Σολοµώντας: Ο ένας τη διοικητική έδρα, οι υπόλοιποι από µια «ιστορική» έδρα και [αυτο]ικανοποιούνται άπαντες – έτσι νοµίζει τουλάχιστον.∆εν µένει παρά να στηθεί ο ανδριάντας του Γοδεφρείδου Βιλλαρδουίνου και να αναστηθεί ο Καραϊσκάκης να χορέψει τσάµικο.

Να και το παράδοξο όµως µέσα στη φτώχεια µας και τη κακοµοιριά µας.Κλεισµένα µε πληρότητα 100% τα ξενοδοχεία της Μυκόνου για το τριήµερο.Τι «κι αν ο αγέρας φυσά» που λέει ο ποιητής και τα µποφόρ απειλούν, η Μύκονος θα «πληµµυρίσει» κόσµο.Αδέλφια µας, πολίτες – πουλιά, νεόπλουτοι και µη, νόµιµοι οφειλέτες του ∆ηµοσίου και φοροφυγάδες, µην επιτρέψετε στη µανία των καιρών να στερήσει τη συνεισφορά σας στον αγώνα της εθνικής µας παλιγγενεσίας.Οι πανάκριβες διακοπές στη Μύκονο θα προσφέρουν «οβολό» στην ανόρθωση της εθνικής οικονοµίας, µε πλήθος αποδείξεων από τα ξενοδοχεία, τα µπαράκια και τα άλλα ευαγή ιδρύµατα της νήσου των διακοπών. Χώρια που θα τονωθεί µέσω της Μυκόνου και το θρησκευτικό συναίσθηµα, αφού είναι γνωστό ότι πολλές βίλες στις Κυκλάδες έχουν ανεγερθεί µε τη µέθοδο του «παρεκκλησίου», τουτέστιν οικοδοµική άδεια για το [ιδιωτικό βεβαίως] εκκλησάκι και κολλητά µ΄ αυτό ως «συστατικό» που λέµε στα νοµικά, το κελί έστω και υπό µορφή βίλας µε σκεπαστή η ξεσκέπαστη πισίνα.Πλούσια τα ελέη του Κυρίου [εν

Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Μυκόνω και για ορισµένους]. Στα θετικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα «ναυτική ανταρσία» από τα πληρώµατα των πλοίων που πλέουν προς Μύκονο, πιθανή να µαταιώσει το τριήµερο και είναι προφανές ότι διαφορετικά εκτιµάται από τους εργατοπατέρες ο ξένος τουρίστας του Πειραιά και διαφορετικά βεβαίως ο Έλλην επισκέπτης της Μυκόνου. Να και το θλιβερό όµως: ∆εν διεξήχθησαν τη Πέµπτη 20 Μάη, οι εξετάσεις στο Εσπερινό Λύκειο Χίου, καθώς οµάδα εκπαιδευτικών εµπόδισε τους τρεις υποψηφίους, τη λυκειακή επιτροπή και τους επιτηρητές των εξετάσεων, να εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο.Πού µωρέ, στη Χίο, απέναντι στη Τουρκία, δεν άφησαν τα παιδιά του Εσπερινού Λυκείου να δώσουν εξετάσεις. Το κερασάκι της τούρτας «η ωραία ατµόσφαιρα».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

---Εµείς… αερολογούµε και το λιµάνι στο Αίγιο δηµοπρατείται •Εδώ στην Ηλεία πέρασε η εβδοµάδα και ήταν κυριάρχο θέµα ο «Καλλικράτης» και πώς αυτός θα πρέπει να … κοπεί και να ραφτεί σύµφωνα µε τα … µέτρα, όπως επιθυµούσε ο κάθε ενδιαφερόµενος. Όπου γινόταν και γίνεται της επανάστασης, µε κάθε είδους … παραστάσεις, που µετέχουν και οι πολίτες. όπως και κάθε είδους εκπρόσωποι φορέων, µε κάθε είδους αντιπαραθέσεις για να γίνεται ντόρος, για των ποιων θα περάσουν τα … σχέδια, και ποιοι θα … επικρατήσουν στους σχεδιασµούς τους και θα γίνουν… ήρωες. •Πετύχαµε για παράδειγµα , η Ηλεία να µην έχει κανέναν ορεινό δήµο, χαρακτηρισµένο, παρά τις τροποποιήσεις που έγιναν στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής. Αν και σε άλλους νοµούς έγιναν χαρακτηρισµοί ως ορεινών δήµων µε ότι σηµαίνει αυτό… •Έτσι λοιπόν, που η… καλλικατριάδα στο νοµό µας έχει κορυφωθεί, δεν υπάρχει … αντίδοτο. •Την εβδοµάδα, που µας πέρασε και µάλιστα µεσοβδόµαδα, στο Αίγιο πραγµατοποιήθηκε µεγάλη σύσκεψη στην οποία έλαβαν µέρος ο περιφερειάρχης, ο νοµάρχης Αχαΐας και κάθε είδους υπηρεσιακοί παράγοντες κλπ. •Όπου ελήφθηκε απόφαση µε τα 7 εκατ. ευρώ , που έχουν εγκριθεί για το περιφερειακό πρόγραµµα, για λιµενικά έργα, αυτά να διατεθούν για το λιµάνι του Αιγίου, γιατί έχει προϊστορία για τη µη ολοκλήρωσή του. •Ανακοινώθηκε ακόµη, ότι δροµολογήθηκε η διαδικασία για τη δηµοπράτησή του για τον προσεχή Σεπτέµβρη µε αύξηση της δαπάνης του έργου στα 8,5 εκατ. ευρώ. Περιεκόπη το αλιευτικό καταφύγιο που προέβλεπε η αρχική µελέτη γιατί έχει κατασκευαστεί. Ανακοινώθηκε ακόµη ότι ολοκληρώνεται η τροποποίηση της µελέτης, για να προσαρµοστεί στα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί. Και πλέον επίσηµα πανηγυρικά ανακοινώθηκε ότι δροµολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη δηµοπράτηση του έργου.

[

∆ιαµαρτυρία

Πρόθυµοι να βοηθήσουν Πάντα πρόθυµα να προσφέρουν τη βοήθειά τους, τα µέλη του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών- ∆ιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του παραρτήµατος Αµαλιάδας. Έτσι λοιπόν και χθες το πρωί βρέθηκαν στο Κάστρο Χλεµούτσι, όπου αναβιώνει το «Μεσαιωνικό διήµερο», καθώς έχουν αναλάβει την υγειονοµική κάλυψη της εκδήλωσης και είναι πανέτοιµα να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Μ.Κ.

Έντονα διαµαρτυρήθηκαν προχθές το βράδυ, κατά την είσοδο των βουλευτών του νοµού Τάκη Αντωνακόπουλου και Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου στο στούντιο της Ολυµπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, όπου ήταν φιλοξενούµενοι στην εκποµπή «Ενδείξεις Αποδείξεις» του Γιώργου Φάκου, κάτοικοι της ορεινής περιοχής Αλιφείρας και Ανδρίτσαινας. Οι κάτοικοι εξέφρασαν και µε αυτό τον τρόπο την έντονη διαµαρτυρία τους για το γεγονός ότι αγνοήθηκε από την Κυβέρνηση η πρόταση για σύσταση του ορεινού δήµου Επικούριου Απόλλωνα… Π.Μ

]

Σχόλια Συνάντηση γνωριµίας Γνωριµία µε τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου Αµαλιάδας είχε προχθές η νέα διοικήτρια κα Μαρία Παπαθεοχάρη. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο της, όπου έγινε µία πρώτη προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας του Συµβουλίου και γενικώς της λειτουργίας του νοσοκοµείου και φυσικά, αµέσως µετά και την επίσκεψη του διοικητή της 6ης ΥΠΕ την ερχόµενη Τρίτη, αναµένεται και η σύγκλιση του Συµβουλίου, γιατί τα θέµατα «τρέχουν» και απαιτείται η λήψη αποφάσεων. Μ.Κ.

Στη λαµπρή γιορτή στο ALDEMAR

Η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στην «Πνευµατική ζωή» Με το 16ο Αφιερωµατικό τεύχος στους Λογοτέχνες της Ουγγαρίας (τεύχος 192 Μαΐου) ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Φιλολογική Εγκυκλοπαιδεία – που προσφέρεται στους αναγνώστες του περιοδικού. «Πνευµατική Ζωή». Πρόκειται για µια πρωτότυπη παρουσίαση του πνευµατικού δυναµικού των ευρωπαϊκών χωρών µε βιογραφικά των λογοτεχνών, βιβλιοκριτική και αποσπάσµατα κειµένων τους. Προηγείται µια ιστορική αναδροµή της χώρας µε ολόκληρο µελέτηµα του διευθυντή της «Π.Ζ.» Μιχάλη Σταφυλά, έτσι που οι αναγνώστες µπαίνουν στο κλίµα µέσα στo οποίo δηµιουργήθηκαν τα µεγάλα έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Είναι χαρακτηριστικό πως τα υπουργεία Πολιτισµού όλων των ευρωπαϊκών κρατών επαίνεσαν, αλλά και ευχαρίστησαν το περιοδικό γι’ αυτήν την πρωτότυπη και ουσιαστική προσφορά µιας τόσο µεθοδικά εµπεριστατωµένης Εγκυκλοπαίδειας.Προηγούµενη ενότητα Λατινοαµερικάνικης και Αµερικάνικης Λογοτεχνίας προσφέρθηκε πριν αρχίσει η Ευρωπαϊκή (περιοδικό «Πνευµατική Ζωή» Χατζοπούλου 49, 17671 Καλλιθέα. Τηλ. 210/9588333. Π.Α.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΟΥΜΗΣ

Στην τελετή ορκωµοσίας δίπλα του ο εντεταλµένος σύµβουλος του οµίλου Aldemar Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είχε την σύζυγό του Λουίζα και τους γονείς του Νίκο και Μαριάννα Αγγελοπούλου. Ο Επίτιµος πρόξενος Πελοποννήσου ένιωθε µεγάλη χαρά γιατί έχει δίπλα του ανθρώπους που τον στηρίζουν .

Όλα ήταν άψογα µιας και την αποκλειστική ευθύνη της λαµπρής εκδήλωσης είχε ο ∆ντής του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Olympian Village στην Σκαφιδιά Παύλος Ντάκουρης

Ατενίζοντας το µέλλον … Αν τα κόµµατα έχουν κατά καιρούς εκθρέψει πολιτικά στελέχη που πλήγωσαν την ελληνική κοινωνία µε τις έκθεσµες συµπεριφορές τους, έχουν συνάµα αναδείξει και λαµπρές φυσιογνωµίες της πολιτικής µας σκηνής. Σ’ αυτά τα εξαίρετα στελέχη ανήκει και ο δικηγόρος Κώστας Ναούµης, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της «Νέας ∆ηµοκρατίας», Γραµµατέας της Κοµµατικής Οργάνωσης ∆ικηγόρων της Ν.∆., π. Γραµµατέας ∆ιαγραµµατειακού της παράταξης και τ. αναπληρωτής Γραµµατέας Τοπικής Αυτό-διοίκησης. Με την ηθική του ευγένεια ο Κώστας, την ευρυδιάστατη πολιτική του παιδεία και την πολιτική του ευπρέπεια, έχει χαράξει µια πορεία ήθους και δηµιουργίας, που αποτελεί πρότυπο ιδίως για τα νέα παιδιά. Πρόσφατα στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας, διέλαµψε µε τις ρηξικέλευθες προτάσεις του, τόσο για την έξοδο του κόµµατος από την κρίση που το µαστίζει, όσο και για την ταχεία ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Στο λόγο του που απέσπασε και τα χειροκροτήµατα του προέδρου κου Α. Σαµαρά είπε χαρακτηριστικά «Απαιτείται η σύνολη και ριζική αλλαγή των οργανωτικών προτύπων του κόµµατος, για να δηµιουργήσουµε ένα κόµµα, ανοιχτό στην κοινωνία, µε δηµοκρατική λειτουργία, συµµετοχικό, ευέλικτο και απαλλαγµένο από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ώστε να παράγει ποιοτικό έργο και να παρέχει πρότυπα». Για αυτό και ατενίζει µε τους προηγµένους προσανατολισµούς του, µε αισιοδοξία το µέλλον, ως σταθερά ήθους και έκφραση υψηλόφρονης πολιτικής προσφοράς. Σηµειώνουµε ότι ο αξιαγάπητος Κώστας έχει στέρεους δεσµούς µε την Ηλεία. Η αδελφή του Ζωή υπηρέτησε ως Ειρηνοδίκης Πύργου, ο άλλος αδελφός του δικηγόρος Χαράλαµπος Ναούµης ∆ιευθυντής του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διατηρεί φιλίες µε τον νοµικό κόσµο της Ηλείας, ενώ συχνά και ο ίδιος επισκέπτεται την Ηλεία που την αγαπά ιδιαίτερα. Π.ΑΒΡ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 25/05/2010-18/06/2010 Επιδότηση σε ποσοστό 45% για µεταποιητικές επιχειρήσεις • Υποβολή προτάσεων από 25/5/2010 έως 18/6/2010. • Αφορά µικροµεσαίες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα (µε ορισµένες εξαιρέσεις για τον κλάδο των τροφίµων) που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις χρήσεις. • Η επιχορήγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι 45% για την περιοχή µας! • Η απαιτούµενη ιδία συµµετοχή είναι 25% της επενδυτικής πρότασης. • ∆ίνεται συνατότητα προκαταβολής σε ποσοστό 50% της επιχορήγηγησης. • Στις επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνονται κτιριακές εργασίες και προµήθεια µηχανηµάτων. • Οι δαπάνες συµβούλου, για την παρακολούθηση του έργου είναι επιλέξιµες. • Ενιχύονται επενδύσεις από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. • Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει περιβαλλοντικά οφέλη για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως: • ∆ιαχείριση αποβλήτων • Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων • Εξοικονόµηση ενέργειας και νερού • Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών • Ενσωµάτωση προτύπων (ISO 14000, EMAS,ECOLABEL) • Ανάπτυξη υποδοµών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας • Μπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες για: • ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων • Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού • Μεταφορικά µέσα (όχι επιβατικά) • Προµήθεια λογισµικού • Πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης • Αγορά τεχνογνωσίας και • Αµοιβές συµβούλων ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΤΕΡΜΑ-ΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 27100 ΤΗΛ:26210/34876, FAX:26210/34703, ΚΙΝ:6974588205, e-mail: arholis@yahoo.gr

Λίγο πριν την εκδήλωση πολιτική κουβέντα είχαν ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος µε τους νοµάρχες Ηλείας Χ.Καφύρα και Μεσσηνίας ∆.∆ράκο. Οι αντιδράσεις για τον «Καλλικράτη» έχουν φουντώσει και αυτό ήταν το θέµα που κυριάρχησε στην εκδήλωση

Εκπρόσωποι από τα σώµατα ασφαλείας παραβρέθηκαν στην εκδήλωση τιµώντας µε την παρουσία τους τον Επίτιµο Πρόξενο της Ουκρανίας στην Πελοπόννησο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο.

ΑΡΘΡΟ

Συµπεράσµατα Το τελικό αποτέλεσµα του σχεδίου «Καλλικράτης» τουλάχιστον για την Ηλεία- κατέδειξε πως τα κριτήρια της δηµιουργίας των νέων δήµων, δεν ήταν πάντοτε σύµφωνα µε τα όσα εξαγγέλθηκαν εκ µέρους του υπουργείου Εσωτερικών. Ανάµεσα στα συµπεράσµατα που µπορεί να εξάγει κάποιος µε µια πρώτη «µελέτη» του σχεδιασµού στο νοµό , βρίσκονται τα εξής: -∆ε δηµιουργήθηκε καθαρά ορεινός δήµος, αν και υπήρχαν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις να συµβεί κάτι τέτοιο (ευρύτερες περιοχές Ανδρίτσαινας και Λαµπείας) , σε αντίθεση µε γειτονικές περιοχές που είναι εµφανής όσο και δυναµική η παρουσία των πολιτικών στελεχών… -∆εν ελήφθησαν υπόψη ιστορικά στοιχεία που καθιστούν ευρέως γνωστές ολόκληρες γεωγραφικές περιφέρειες, αλλά δόθηκε προτεραιότητα σε περιοχές που πρόσκαιρα µπορεί να είναι αυτή τη στιγµή µεγαλύτερες πληθυσµιακά. -∆εν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι χιλιοµετρικές αποστάσεις που σε κάποιες περιπτώσεις είναι σηµαντικές εντός των ορίων του ίδιου δήµου. -∆εν υπάρχει πληθυσµιακή «ισορροπία» σε κάποιους από τους µεγαλύτερους δήµους του νοµού , που αποτελούν ταυτόχρονα και εµπορικά κέντρα. -Χρυσώθηκε το «χάπι» µε την …ανακήρυξη ιστορικών εδρών σε κάποιους από τους δήµους που υπήρχαν αντιδράσεις. (∆ηλ. οι βασικές αποφάσεις θα λαµβάνονται στις κανονικές έδρες και οι …γιορτές θα τελούνται στις ιστορικές!) -Αγνοήθηκαν φωνές που είχαν το δίκιο µε το µέρος τους , σε αντίθεση µε περιπτώσεις που δεν υπήρξαν …φωνές , αλλά τελικά η δουλειά τους έγινε ! Θα µπορούσαν να παρατεθούν και άλλες παρατηρήσεις σχετικά µε τις παραλείψεις, αδυναµίες και ευτράπελα γύρω από το νέο σχεδιασµό, αλλά άµοιροι ευθυνών δε µπορούν να χαρακτηριστούν και οι τοπικοί παράγοντες, που για άλλη µια φορά δε µπόρεσαν να συνεννοηθούν έστω και για τα πιο απλά… Η πολιτεία τελικά προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου «Καλλικράτης» και αποµένει στην πράξη να αποδειχτεί ότι πρόκειται περί ενός καλά µελετηµένου σχεδιασµού και όχι µιας συγκυρίας µε πολιτικές προεκτάσεις…

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ Γ.Ρ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θα μας βρείτε Αγ. Γεωργίου (παράλληλα) στις Σιδηροδρομικές γραμμές τηλ. 2621027511-23413.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

4

Η γνώµη

[

Το φυσικό περιβάλλον του ελληνικού αγροτικού χώρου παρέχει µεγάλες δυνατότητες για παραγωγή ποικιλίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας

Θόδωρος Βασιλόπουλος πρόεδρος Νέων Αγροτών Ν.Ηλείας

Η

γεωργία συνιστά παραγωγική δραστηριότητα µε σηµαντική συµβολή στην οικονοµική, κοινωνική και οικολογική ισορροπία του αγροτικού χώρου και η υποστήριξη για στοχευµένη ολοκληρωµένη ανάπτυξη της γεωργίας είναι και θα παραµείνει βασική υποχρέωση της πολιτείας για όλες τις χώρες του κόσµου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέµβαση υψίστου «∆ηµοσίου Συµφέροντος». Παρ’ όλα αυτά, είναι εµφανής στη χώρα µας η απουσία στρατηγικού σχεδιασµού για τη διαµόρφωση της προοπτικής εικόνας της ελληνικής γεωργίας. Είναι ανάγκη, εποµένως, να προσδιοριστεί η µελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας όχι µε τις υφιστάµενες τεχνικές, θεσµικές, νοµικές δεσµεύσεις και περιορισµούς, αλλά µε φαντασία, µε

τεκµηριωµένες τεχνοκρατικές εισηγήσεις, µε προσαρµογή στις διεθνείς εξελίξεις, στις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας και στις πιθανολογούµενες κλιµατικές αλλαγές, στις προσδοκίες της κοινωνίας και, κυρίως, µε ευρεία κοινωνική αποδοχή και πολιτική συναίνεση σε βάθος χρόνου. Το φυσικό περιβάλλον του ελληνικού αγροτικού χώρου παρέχει µεγάλες δυνατότητες για παραγωγή ποικιλίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας. Στα πλαίσια του περιβάλλοντος αυτού το µικρό µέγεθος της γεωργικής γης δεν αποτελεί, από µόνο του, προσδιοριστική µεταβλητή της κλίµακας παραγωγής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε την Ε.Ε. και, κυρίως µε την Ε.Ε.-15, για κάθε άτοµο συνολικού πληθυσµού, αντιστοιχεί σχεδόν διπλάσια έκταση γης

Πρόσωπο «Στη ζωγραφική βρίσκω καταφύγιο…»

Η

Ευαγγελία Βούλτσου

Ευαγγελία Βούλτσου θυµάται τον εαυτό της, όταν ήταν παιδί, να ζωγραφίζει. Να προσπαθεί να αντιγράψει τις εικόνες που της έκαναν εντύπωση, από τα κινούµενα σχέδια και τα βιβλία του σχολείου. Θυµάται τα ποτήρια και τα πιάτα της µαµάς της, που εκείνη «διακοσµούσε» σε ζωγραφιές. Γεννηµένη στην Κρήτη, µε καταγωγή από εκεί και τη Ζάκυνθο, µεγάλωσε στην Κυλλήνη, όπου όταν ήταν παιδί εγκαταστάθηκαν οι δικοί της. Μπορεί ο αρχικός επαγγελµατικός προσανατολισµός της Ευαγγελίας να ήταν πιο «πρακτικός» καθώς σπούδασε λογιστικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ωστόσο η ζωγραφική ήταν πάντα ο φάρος που οδηγούσε τη ψυχή της. Ο φάρος που άλλοτε τρεµόπαιζε, άλλοτε φεγγοβολούσε, αλλά ποτέ δεν έσβησε. «Ζωγράφιζα από όταν θυµάµαι τη εαυτό µου. Η ζωγραφική για µένα είναι τρέλα, δηµιουργία, µου άρεσε από µικρό παιδί να αντι-

γράφω εικόνες και φιγούρες, µε µπογές. Ωστόσο στο σχολείο µου δεν υπήρχε κανένας προσανατολισµός, δεν υπήρχαν οι δοµές εκείνες που θα βοηθούσαν ένα παιδί να ανακαλύψει αν έχει ταλέντο σε κάτι τέτοιο. Φυσικά η µητέρα µου µε ενθάρρυνε, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ασχοληθώ τότε µε αυτό που αγαπούσα», µας λέει. Έτσι, η Ευαγγελία τελειώνει το σχολείο, παρακολουθεί σχολή λογιστικής και κοµπιούτερ στην Πάτρα και παίρνει δίπλωµα αγγλικής γλώσσας. Με υποτροφία σπούδασε σε ένα κολέγιο και τελικά αποφάσισε να διδάξει αγγλικά επαγγελµατικά. Η ζωγραφική για κάποια χρόνια έµεινε λίγο στο «πίσω» µέρος της ψυχής της. Έγινε µητέρα, απέκτησε µια κόρη και έναν γιο και µάλιστα η κόρη της, που είναι 14 ετών, ζωγραφίζει και αυτή. Η Ευαγγελία δεν θα είχε ίσως την πορεία που σήµερα διαγράφει αν δεν την είχε παρακινήσει µια

φίλη της, που γνώριζε την αγάπη της για την ζωγραφική, να παρακολουθήσει µαθήµατα στο εργαστήρι ζωγραφικής του δήµου Βαρθολοµιού, που τότε είχε ξεκινήσει. Η Ευαγγελία πήγε στο εργαστήρι και όλη η αγάπη της για την ζωγραφική, που είχε ίσως καλυφθεί από άλλα συναισθήµατα, ήρθε και πάλι στην επιφάνεια. Αρχίζει να µαθαίνει τα βασικά πράγµατα αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί το δικό της στυλ. Ήδη έχει συµµετάσχει σε 13 οµαδικές εκθέσεις, µε την οµάδα του εργαστηρίου του δήµου Βαρθολοµιού και ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται για πρώτη φορά µια ατοµική έκθεση, στην περιοχή όπου µεγάλωσε, στην Κυλλήνη. Την Τετάρτη, 26 του µήνα, η Λίτσα εγκαινιάζει µια ατοµική έκθεση ζωγραφικής που θα πραγµατοποιηθεί στο Μέγαρο Λόγου & Τέχνης (Αίθουσα Σόκαρη, 3ος όροφος, Πλατεία Αγ. Γεωργίου) στην Πάτρα.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ µε ΠΑΝΤΟΥΦΛΕΣ (∆ήµαρχοι) λούνται Άντε καλό ξεκίνηµα Ηλείοι δεν πτοούνται. ∆ουλειά άλλη δεν έχετε δήµαρχοι επαγγελµατίες Σύνταξη θα την πάρετε των δήµων τραυµατίες. Πάρτε λεβέντες τ’άρµατα και στ’ άλογα καβάλα Τ’αγκάθια να προσέχετε κι όχι πολύ τρεχάλα. Ταινία µου θυµίζετε στον ουρανό οι γλάροι Με φαβορίτες τα παιδιά επαναστάτες ποπολάροι. Επτά σε ένα θέλανε και όχι να’ναι δύο Μήπως φαντάροι κάνατε ή ναυτικό στη Χίο. Άλλοι ζητάνε θάλασσα και στ’όνοµα κολάνε Τ’αυγά κουνήθηκαν πολύ και στο καλάθι σπάνε. Έξω, διαβάζω βουλευτών, της πόλης τους,γραφεία Την καύση την θέλετε ή τα νεκροταφεία. Εγώ Χανάκια κατοικώ µε βούλα και σφραγίδα Πάω εκεί που έπρεπε κι αλλάζω σε πατρίδα. Θέµατα άλλα σοβαρά και άλλη έχω έννοια Όσοι τα γένια άφησαν ας βρούνε και τα χτένια. Προτάσεις για ανάπτυξη σύσσωµοι ένα σώµα Ανάστηµα σηκώσατε, καιρός δεν ήρθε ακόµα. Προβλήµατα εργατικά ή τάξη που περνάει Νέοι δεν έχουνε δουλειά και πρόωρα γερνάει. Πότε εσείς µας ήρθατε στα εργατικά τα κέντρα

Όταν το δίχτυ φάει γκολ, η µπάλα πάει σέντρα. ∆ύο τρεις ήσαν που πάτησαν ,τα γράφατε πατούσες Σαν το αγγούρι που’πιασε στα φύλλα Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ του βρωµούσες. Επίκαιρο και τωρινό του κράτους κλέβουν φόροι Συντάξεις µόνο και µισθοί γίνονται αχθοφόροι. Πιάστε τους κλέφτες φανερά ονόµατα να µάθει Να ξέρει αλήθεια ο λαός και όχι άλλα λάθη. Ξεθάψτε όλους τους νεκρούς και ζωντανά κοράκια Που κλέβανε στα φανερά και σµπάρο στα πουλάκια. Ψάξτε κι εδώ εις το νοµό στις ∆ΟΥ τα τεφτέρια Ποιοι κλέβαν και δε δήλωναν και δέστε τους τα χέρια. Όχι µονάχα µισθωτοί θηλιά συνταξιούχοι Βίλες, πισίνες κι όλοι τζιπ φτωχοί προνοµιούχοι.

DECOration

Αντύπα τον εθαύµαζα λάβαρο Θεσσαλία Και µεις εδώ εβγάλαµε κάποιους απ’ την Ηλεία. Και λάβαρο σηκώσανε φορώντας σαγιονάρες Ακόµη δε δοκίµασα γεύµα µε αγκινάρες. Και πριν τα λόγια µου θα πω αντρίκια και σταράτα Τ’αυγά τα θέλετε σφικτά ή βούτηµα µελάτα. Κούραστηκε όλος ο λαός µια ζωή τα ίδια Λύση µήπως εδώσατε λεβέντες για σκουπίδια. Κανείς σας δεν εµπόρεσε να βρει µία λακούβα Πόλις να είναι µακριά, µα πήγαινες για βρούβα. Εσείς όµως εγνέθατε µε αργαλειό και ρόκα Όλους γνωρίζω και καλά και δε σας ρίχνω πρόκα. Θέµα που ήταν σοβαρό αφήσατε στην τύχη Να λύσουν οι επόµενοι και ο νοµός ας βήχει. Κι εγώ σαν κάτοικος ρωτώ, όλο ταξίδια πάτε Ζούγκλα πολύ θυµίζετε θηρίο που βρυχάτε. Και όλοι τσίχλα έχετε µία ζωή στο στόµα Κολλήσατε τριανταφυλλιά βιάζοντας στο πτώµα. Και αν αρχαία εκεί βρουν και όχι κεραµίδια Όπως µας λέτε σαν φορείς θα φύγουν τα βαρίδια. Μέρος αλλού βρήκατε λαό θα τον καλέσω Σκουπίδια όλοι πέταµα σε αυλές και θα µπορέσω. Εις τους δηµάρχους του νοµού και όσους ασχο-

]

που χρησιµοποιείται στη «γεωργία», µε την ευρύτερη έννοιά της, ενώ η έκταση αυτή, για κάθε ενεργό άτοµο στη γεωργία, είναι σηµαντικά λιγότερη. Αυτό σηµαίνει ότι, από την ελληνική γεωργία εξαρτάται, ακόµα και σήµερα, µεγάλο µέρος του αγροτικού πληθυσµού και, εποµένως, διαµορφώνεται πολύ χαµηλή σχέση µεταξύ γεωργικής γης και απασχολουµένων στη γεωργία. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι η ορεινή και νησιώτικη διαµόρφωση της Χώρας, προσδιορίζει µέτριας και µικρής γονιµότητας γεωργική γη και ευρείας έκτασης µειονεκτικές περιοχές και ότι σηµαντικό ποσοστό των εκτάσεων γεωργικής γης ανήκουν σε µη γεωργούς και, εποµένως, δεν αποτελούν πόρο οργανικά συνδεδεµένο µε τους φορείς της γεωργικής παραγωγής.

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής

∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών

Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πολιτισµός της εικόνας Το κυρίαρχο γνώρισµα του νεοτερικού πολιτισµού µας είναι η εικόνα. Αναµφίβολα ζούµε στην εποχή της οπτικής και της ακουστικής δουλείας, όπου η εικόνα έχει αντικαταστήσει όλες τις ανάγκες – πνευµατικές παιδευτικές, ψυχαγωγικές, επικοινωνιακές – του ανθρώπου. Η εικόνα οράται, ο λόγος νιώθεται. Η ανάγκη του ατόµου για θέαµα, είναι έµφυτη και γεννήθηκε µ’ αυτή. Η ζωγραφική είναι η πρώτη απόπειρα απόδοσης του κόσµου µε εικόνες. Και όσο προχωρούσε ο πολιτισµός, τόσο πιο πολύ συµµετείχε η εικόνα στα έργα τέχνης: στο θέατρο, στους ναούς και τα µνηµεία, µε τις γλυπτές ή ζωγραφικές παραστάσεις των θεών, των ηρώων και των αγίων. Γενικά η εικόνα χρησίµευσε δια µέσου των αιώνων, ως εργαλείο πολιτιστικό, πρακτικό, ως εργαλείο διασκέδασης. Έχει καταδειχθεί ότι από τις πέντε αισθήσεις η όραση είναι η κύρια δίοδος προς τη γνώση. Με την όραση ο κόσµος εικονίζεται, παίρνει συγκεκριµένη υπόσταση. Ο John Berger στο βιβλίο του «Η εικόνα και το βλέµµα» σηµειώνει ότι «η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις». Η οπτική εµπειρία, σηµαίνει την οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι αποτελούµε µέρος του κόσµου µας. Η εικόνα γίνεται είδωλο του ανθρώπου, η νοητή προέκτασή του σ’ αυτή την πρόσωπο µε πρόσωπο κοινωνία, όπου ο καθένας βρίσκεται κάτω από το εξεταστικό βλέµµα του συνανθρώπου του και δεν γνωρίζει τον εαυτό του παρά µόνο από την εικόνα που του παρουσιάζουν µέσα από τον καθρέφτη τους οι άλλοι. Ο άνθρωπος βλέπει την εικόνα του, ως θέση ή ως αντίθεση, στη φύση και την τέχνη, αλλά και στο επέκεινα. Έτσι ο ανθρώπινος πολιτισµός είναι κυρίως πολιτισµός της εικόνας. Ο Guy Debord, στο βιβλίο του «Η Κοινωνία του θεάµατος» αναφέρει ότι «το θέαµα δεν είναι πλέον σύνολο εικόνων, αλλά µία σχέση «διαµεσολαβούµενη από εικόνες». Σήµερα ενώ η οξύνοια των ανθρώπων µεγενθύνεται, εντούτοις η οξυµένη όραση τείνει να αµβλυνθεί από τον καταιγισµό των οπτικών ερεθισµάτων που παράγουν οι κινούµενες τηλεοπτικές εικόνες. Η υπερπληθώρα των εικόνων αυτών αδρανοποιεί την όραση και την περιαγάγει σε µια παρατεταµένη πνευµατική αβελτηρία. Ο σύγχρονος και ο αυριανός πολιτισµός είναι πολιτισµός του βλέµµατος. Ένας πολιτισµός που δίνει πρωτεύοντα ρόλο στην εικόνα. Εκείνη που πνευµατοποιεί, εξιδανικεύει, τα υλικά αντικείµενα, δίνει ζωή και χρώµα στον λόγο, κάνει ευαργέστερο το νόηµα και εντονότερη την εντύπωση που δηµιουργεί στον θεατή. Ποια είναι η σχέση αυτής της εικόνας και του λόγου σήµερα; Η τηλεόραση έχει επιβάλλει την αντικουλτούρα της εικόνας. Ενηµέρωση σηµαίνει εικόνα και όχι λόγος. Είδηση αποτελεί µόνο το ορατό, ότι δεν είναι ορατό και δεν έχει εικόνα, δεν έχει τηλεοπτική υπόσταση. Η εικόνα όταν είναι δυνατή διαγράφει το λόγο, σβήνει τις λέξεις. Η πρόοδος της ψηφιακής εικονογραφίας δηµιούργησε το «εικονικό περιβάλλον» , µια «εικονική πραγµατικότητα», σε υπερεθνικό επίπεδο. Η ίδια η έννοια της ενηµέρωσης άλλαξε. Ενηµερώνω δεν σηµαίνει – όπως άλλοτε – περιγράφω γλωσσικά ένα συµβάν µε τις παραµέτρους και συµφραζόµενά του, αλλά δείχνω το συµβάν µε εικόνες. Η περιγραφή περισσεύει. Έτσι η ενηµέρωση συµπίπτει µε την ψυχαγωγία. Γι’ αυτό προβάλλονται µόνο τα γεγονότα εκείνα που έχουν εικόνες ενώ αυτά που δεν έχουν καταδικάζονται στην αδιαφορία. Μέσω της εικόνας το γεγονός διογκώνεται ή σµικρύνεται. Και όταν η είδηση είναι αληθινή, εµφανίζεται µε τρόπο µη αληθινό κατά τη θέληση του σκηνοθέτη και τις ανάγκες της παραπληροφόρησης. Η σκηνοθεσία έχει αντικαταστήσει την πραγµατικότητα και κινδυνεύει να επηρεάσει την ανθρώπινη συνείδηση. Μέσα από τη συσσώρευση, τον κορεσµό, την υπερβολή και την υπεραφθονία των πληροφοριών είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς την αλήθεια από το ψέµα, τα γεγονότα από τις αξίες. Αξία άλλη, υπέρτερη της τηλεοπτικής δεν υπάρχει. Η κάµερα, φανερή και κρυφή, έχει αναχθεί σε σύµβολο του εικονολατρικού πολιτισµού µας και έχει γίνει το αµάχητο όπλο του. «Ποιος ξέρει – γράφει ο R. Blackmur – µπορεί ο επόµενος αιώνας να µην εκφράζεται καν µε λέξεις, γιατί θα είναι έτσι καµωµένος, ώστε να µη µπορεί να κατανοηθεί µε τις κατηγορίες που κατανοήθηκαν τα τελευταία 3 χιλιάδες χρόνια». Αυτός ο κόσµος δεν θα τελειώσει ούτε µε έναν βρόντο ούτε µε ένα λυγµό, λέει ο T.S. Eliot, αλλά, προσθέτουµε εµείς, µ’ ένα τίτλο ειδήσεων σε... εικόνα!

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Το «µπλόκο» έφερε εκνευρισµό Μ

ε ηµίωρες καθυστερήσεις που προκάλεσαν ωστόσο εκνευρισµό και µικροεπεισόδια, πραγµατοποιήθηκαν χθες τα δροµολόγια των πλοίων από το λιµάνι της Κυλλήνης προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, εξαιτίας του αποκλεισµού της εισόδου του λιµανιού από κατοίκους και φορείς της περιοχής, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να αλλάξει την αρχική ονοµασία του νέου Καλλικρατικού δήµου από «Κυλλήνης» σε «Ανδραβίδας – Κυλλήνης». Μετά από την προχθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, όπου αποφασίστηκε η υποβολή των παραιτήσεων όλων των µελών του και ο επ’ αορίστου αποκλεισµός του λιµανιού, χθες, από νωρίς το πρωί, τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής και κάτοικοι της Κυλλήνης έκλεισαν την είσοδο, απαγορεύοντας στους επιβάτες-που λόγω του τριηµέρου του Αγίου Πνεύµατος η προσέλευσή τους ήταν αυξηµένη-να εισέλθουν στο χώρο του λιµένα και να επιβιβαστούν. Παρόλο που ο αποκλεισµός ήταν συµβολικός και ανά περίπου µισή ώρα, µέχρι το µεσηµέρι, άνοιγε η πύλη, δεν αποφεύχθησαν οι µικροεντάσεις και οι διαπληκτισµοί µεταξύ των επιβατών και των καταληψιών, χωρίς ωστόσο να δη-

Ο δήµαρχος Κάστρου Κυλλήνης Γιώργος Μπούρµπουλας.

Ο λιµενάρχης Κυλλήνης ∆ιονύσης Ψαρόπουλος.

Μετά από την προχθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, χθες, από νωρίς το πρωί, τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής και κάτοικοι της Κυλλήνης έκλεισαν την είσοδο του λιµανιού. «Μας πήραν το όνοµα σε µια νύχτα, δεν το δεχόµαστε, θα αγωνιστούµε» τονίζει το µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γιώργος ∆ραγώνας

«Είναι προσβολή οµόφωνες αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων να ακυρώνονται σε µια νύχτα» τονίζει ο κάτοικος της περιοχής Σπύρος Βούλτσος

µιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα. Όπως δήλωσε ο Λιµενάρχης Κυλλήνης ∆ιονύσης Ψαρόπουλος, «τα πρώτα δροµολόγια τόσο για Ζάκυνθο όσο και για Κεφαλονιά εκτελέστηκαν κανονικά, χωρίς να δηµιουργηθεί απολύτως κανένα πρόβληµα. Περίπου στις 9.00 το πρωί προέβησαν στον αποκλεισµό του

λιµανιού, χωρίς όµως τον πλήρη αποκλεισµό, απλά υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις τόσο στην εκφόρτωση του πλοίου από Ζάκυνθο όσο και προς Ζάκυνθο. ∆ηλαδή, ενώ το επιβατικό οχηµαταγωγό ΙΟΝΙΣ κατέπλευσε στις 9.20, επέτρεψαν τη φόρτωση περίπου στις 10.05, είχαµε δηλαδή ολιγόωρη ταλαι-

πωρία του επιβατικού κοινού. Το ίδιο πλοίο, ενώ η ώρα απόπλου ήταν στις 10.20, αναχώρησε στις 10.45.». Μετά τον απόπλου και του τελευταίου πλοίου για το µεσηµέρι, η συντονιστική επιτροπή αγώνα αποφάσισε να διακόψει τις κινητοποιήσεις αποκλεισµού του λιµανιού για το 3ήµερο, προκειµένου να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στο επιβατικό κοινό, στο λιµεναρχείο αλλά και στην αστυνοµία, λόγω της αυξηµένης κίνησης, καθώς από το πρωί τις κι-

νητοποιήσεις επέβλεπαν διακριτικά αστυνοµικές δυνάµεις µε επικεφαλής τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ∆υτικής Ελλάδας, υποστράτηγο Σωτήρη Χρονόπουλο και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ηλείας Αριστείδη Μαρτζάκλη. Τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής αποφάσισαν να συγκεντρωθούν ξανά την Τρίτη το πρωί στο Λιµάνι, όπου και θα κλείσουν επ’ αόριστο την είσοδό του. Όπως τόνισε ο δήµαρχος Κάστρου

Κυλλήνης Γιώργος Μπούρµπουλας, «επειδή εκτιµήσαµε την κατάσταση και είδαµε ότι αυτές οι ηµέρες είναι δύσκολες για το Λιµεναρχείο, την Αστυνοµία αλλά και τους επιβάτες, οι οποίοι έχουν ένα τριήµερο αναψυχής µπροστά τους, αποφασίσαµε να σταµατήσουµε τις καταλήψεις µέχρι και την Τρίτη, αφού πρώτα επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδροµείς και το λιµάνι µπει στην καθιερωµένη λειτουργία του». Π.Μ

Θα χαθούν εκατ. ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις! Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Τις εκκρεµότητες των παραγωγών που ενεργοποιούν τα δικαιώµατα τους την τελευταία στιγµή προσπαθούν τώρα να τακτοποιήσουν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών για να µη χαθούν χρήµατα από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τυπικά η προθεσµία έληξε( στις 17 Μαίου σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ) όµως ουσιαστικά οι αγρότες φαίνεται να έχουν ένα µικρό περιθώριο λίγων ηµερών να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα τους, χωρίς να υποστούν µείωση των επιδοτήσεων τους. Οι Ενώσεις επικοινω- •Πάνω από 5.000 νούν καθηµερινά µε τους δικαιούχοι δεν αµελείς παραγωγούς και τους καλούν να τακτοποι- έχουν υποβάλει τις ήσουν τις υποθέσεις τους. Παράλληλα, παρέλα- αιτήσεις ενεργοποίβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ησης στην ΕΑΣ αρχείο µε τα στοιχεία των Ηλείας Ολυµπίας δικαιούχων επιδοτήσεων που ενεργοποίησαν δωρεάν τα δικαιώµατα τους στον Οργανισµό. Έτσι δεν θα µπερδευ- •Αγώνας δρόµου τούν τα στοιχεία των δικαι από τις άλλες καιούχων που κατέθεσαν αιτήσεις στις Ενώσεις µε Ενώσεις του νοµού των παραγωγών που προγια τους παραγωτίµησαν να ενεργοποιγούς της τελευήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις τελευταίες µέρες ταίας στιγµής πριν την τυπική λήξη της προθεσµίας ενεργοποίησης των δικαιωµάτων τους οι αγρότες «γέµισαν» τα γραφεία των ΕΑΣ για να εξυπηρετηθούν. Οι ώρες αναµονής είχαν αυξηθεί, πολλοί δικαιούχοι χρειάστηκε να περιµένουν από το πρωί µέχρι το απόγευµα µέχρι να καταφέρουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα τους. Μετά τις 17 Μαΐου η κατάσταση έχει εκτονωθεί αν και εξακολουθεί να υπάρχει ταλαιπωρία. Αξίζει ακόµα να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους παραγωγούς που εισέπρατταν κάτω από 200 ευρώ το χρόνο έσπευσαν να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατά τους σε άλλους δικαιούχους για να µη χάσουν τις επιδοτήσεις τους.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΡΕΙΝΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ Θέλουν τώρα ένα δήµο όλη την επ.Ολυµπίας

Οι τρεις δήµαρχοι καταθέτουν νέα πρόταση για έναν δήµο στην επαρχία Ολυµπίας και ζητούν να κατατεθεί τροπολογία στην Βουλή.

Με βαθιά πίστη στο ότι στη ∆ηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, οι τρεις δήµαρχοι Φιγαλείας Γιάννης Πιπιλής, Ανδρίτσαινας Τρύφωνας Αθανασόπουλος και Αλιφείρας ∆ήµος Γεωργακόπουλος, κατέληξαν χθες σε µια νέα πρόταση, η οποία προτείνουν να κατατεθεί στην Βουλή ως τροπολογία, που δεν είναι άλλη από τη δηµιουργία ενός δήµου που να περιλαµβάνει ολόκληρη την Επαρχία Ολυµπίας. Οι τρεις δήµαρχοι, ανησυχώντας ουσιαστικά για την ανάπτυξη του τόπου και χωρίς οι προσεγγίσεις τους –όπως έχουν αποδείξει- να είναι δογµατικές, συναντήθηκαν χθες το πρωί στα γραφεία της ΤΕ∆Κ στον Πύργο και συζήτησαν, αξιολογώντας όλα τα δεδοµένα, µετά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως τόνισαν, «αφού εµείς, µε την πρότασή µας για ενιαίο δήµο, δεν καταφέραµε να πείσουµε ή δεν ακουστήκαµε – και αυτό το τελευταίο είναι ένα ερωτηµατικό που το έχουµε αναπάντητο-συναντηθήκαµε και συζητώντας καταλήξαµε να κάνουµε µια πρόταση η οποία προτείνουµε να κατατεθεί ως τροπολογία στη Βουλή και να περιλαµβάνει ολόκληρη την επαρχία Ολυµπίας σε ένα δήµο». Μάλιστα, ο δήµαρχος Ανδρίτσαινας, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, κατέθεσε και συγκεκριµένη πρόταση τόσο για το όνοµα όσο και για την έδρα αυτού του δήµου. «∆εν είµαστε ίσως οι καταλληλότεροι να δώσουµε ονόµατα και να ορίσουµε έδρες, ωστόσο η άποψή µου είναι να ονοµάζεται αυτός ο δήµος, δήµος Επικούριου Απόλλωνα, να έχει ιστορική έδρα την Ανδρίτσαινα, αφού υπάρχει το στοιχείο της ιστορικής έδρας σε πολλούς δήµους, και έδρα την Κρέστενα. Η άποψή µου είναι αυτή και αυτό πηγάζει και από την λογική του Καλλικράτη. Η λογική του Καλλικράτη είναι ότι όταν ορίζεται κάποια πόλη ως έδρα δεν σηµαίνει ότι θα έχει ξεχωριστά προνόµια και ότι οι υπηρεσίες έτσι και αλλιώς θα βρίσκονται εκεί. Μπορεί κάλλιστα να κατανεµηθούν οι υπηρεσίες µε τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούνται όσο γίνεται καλύτερα οι πατριώτες µας. Καταλήξαµε σε αυτή την πρόταση γιατί θεωρούµε ότι οι προτεινόµενοι δήµοι θα πρέπει να αποτελούν ενιαίες χωροταξικές ενότητες. Είµαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο ικανοποιεί την πλειοψηφία των κατοίκων της επαρχίας Ολυµπίας γιατί έχει αναπτυξιακή προοπτική, οι ορεινές περιοχές αποτελούν µια ενότητα και το παραθαλάσσιο τµήµα της επαρχίας Ολυµπίας και αυτό λειτουργεί ως ενιαίο. ∆εν µπορεί το ένα τµήµα του Κυπαρισσιακού Κόλπου που ανήκει στη Ζαχάρω να είναι αποµονωµένο από το άλλο που ανήκει στους άλλους δήµους. Εξάλλου, από ότι έχω καταλάβει στις συνοµιλίες που έχω µέχρι τώρα µε βουλευτές και από ό,τι έχω διαβάσει, η άποψή τους ήταν να γίνει η επαρχία Ολυµπίας ένας δήµος. Εάν µιλήσουµε και για τους πολιτικούς φορείς, όσο τουλάχιστον µπορώ να γνωρίζω την άποψη του ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται και στην εξουσία, και η άποψη του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή. Ο χρόνος που έχουµε µπροστά µας είναι αρκετός για να διορθωθεί το χωροταξικό στην περιοχή µας και πρέπει να τον εξαντλήσουµε».

Πέλυ Μπεβούδα

∆ηµήτρης Σπυρόπουλος

Θανάσης Γκατζόπουλος

Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Γωγώ Μπεκυρά

«Τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά και επειδή η δουλειά τους τελευταίους µήνες – για να µην πω τον τελευταίο χρόνο – έχει «πέσει» πολύ, θα πρέπει κάτι να γίνει. Οι αυξήσεις γίνονται κάθε χρόνο όπως έχει γίνει η συµφωνία, αλλά πλέον τα δεδοµένα έχουν αλλάξει. Αν ψηφιστεί το µέτρο που προωθεί το Υπουργείο οικονοµικών για µείωση 20%, είναι πολύ σηµαντική βοήθεια για τους καταστηµατάρχες».

«Η δουλειά µετά το Πάσχα έχει πέσει κατακόρυφα, ο καιρός δε βοηθάει και ο κόσµος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Τώρα, τα έξοδα µας εδώ, προς το παρών και µε…χίλια ζόρια καλύπτουµε τις ανάγκες µας. Το µεροκάµατο δε βγαίνει. Ενοίκια, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΤΕΒΕ, τα έξοδα των υπαλλήλων…Ευελπιστούµε ότι θα υπάρχει µια συναίνεση από τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων, ή να µειώσουν τα ενοίκια ή τουλάχιστον να µη κάνουν αυξήσεις. Τους καταλαβαίνουµε αλλά κι αυτοί πρέπει να βοηθήσουν κι εµάς για να επιβιώσουµε και οι δυο πλευρές. Γιατί αν κλείσει ένα µαγαζί και αυτοί θα χάσουν το εισόδηµά τους. Αν προωθηθεί το µέτρο για µείωση 20% θα είναι σηµαντική βοήθεια».

«Η δουλειά έχει µειωθεί αφενός γιατί πράγµατι υπάρχει οικονοµικό πρόβληµα και αφετέρου γιατί ο κόσµος έχει φοβηθεί. Κι ενώ τα λειτουργικά έξοδα των µαγαζιών παραµένουν πολλά και σταθερά, η δουλειά και ο τζίρος έχουν πια µειωθεί σηµαντικά. Αν µειώνονταν τα ενοίκια, θα ήταν πολύ σηµαντική βοήθεια για τους καταστηµατάρχες, ειδικά για εκείνους που πληρώνουν πολύ µεγάλα ποσά. Αν γίνει µείωση, θα είναι καλό και για τους δύο. Γιατί στο τέλος, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου που πάει για τα πολλά, θα χάσει και τα λίγα».

«Είναι γεγονός ότι γενικά τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά στα µαγαζιά. Εγώ ίσως να είµαι από τους τυχερούς γιατί είναι 700 ευρώ τον µήνα αλλά στην ίδια γειτονιά, στην οδό Ερµού, υπάρχουν ενοίκια και 1000 και 1500 ευρώ. γνωρίζω συναδέλφους που χρωστούν και 5 και 6 µήνες, που πληρώνουν ενοίκιο µε επιταγές. Σαφώς και θα είναι θετικό αν υπάρξει µείωση γιατί τα µαγαζιά δεν τα βγάζουν πέρα»

Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου

Πολυτίµη Γιαννοπούλου Λογίστρια « Υπάρχει µεγάλη δυσκολία από τους επαγγελµατίες που έχουν νοικιάσει έναν επαγγελµατικό χώρο είτε αυτός είναι µπροστά στον δρόµο είτε γραφεία. Τα ενοίκια έχουν τραβήξει την ανηφόρα, µιλώ µε συναδέλφους που έχουν νοικιάσει γραφεία και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Όποιος αντέξει από αυτή την «καταιγίδα» θα είναι θεού δώρο. Είναι µια πολύ άσχηµη εικόνα για όλους µας»

« Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι παλιές καλές εποχές που κάποιος επιχειρηµατίας νοίκιαζε επαγγελµατικό χώρο για να φτιάξει ένα καλό µέλλον. Σε όλους τους κεντρικούς δρόµους του Πύργου όπως και εδώ στην οδό Μανωλοπούλου τα ενοίκια είναι υψηλά και δεν θα αργήσουµε να δούµε καταστήµατα κάθε είδους να κλείνουν. ∆υστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονοµία µας»

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ

Αυτοσυγκράτηση στα ενοίκια Α

ναγκαία κρίνουν οι περισσότεροι φορείς του εµπορίου την επαναδιαπραγµάτευση των εξόδων που έχουν καταστηµατάρχες και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Έξοδα τα οποία αρχίζουν από τα ενοίκια της επαγγελµατικής στέγης και συνεχίζουν στις διάφορες εισφορές (ΤΕΒΕ κλπ), στις πληρωµές κοινοφελών οργανισµών (∆ΕΗ,ΟΤΕ,∆ΕΥΑ κα), προσωπικού και άλλα.

Ζητούν να µην ισχύσουν οι αναπροσαρµογές που έχουν υπολογισθεί στα συµφωνητικά

Υπάρχουν καταστηµατάρχες που θέλουν κατ’ ελάχιστο 100 µε 120 ευρώ την ηµέρα για τα πάγια έξοδα τη στιγµή κατά την οποία µπορεί να περάσουν 3 και 4 ηµέρες για να κάνουν σεφτέ. Αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι σε µια τέτοια περίπτωση ο καταστηµατάρχης ζει ή από τα έτοιµα ή από δάνεια και φυσικά αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί. Τον τελευταίο καιρό, µετά και από την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει προς ψήφιση σχετικά νοµοσχέδιο, πληθαίνουν οι φωνές των καταστηµαταρχών για επαναδιαπραγµάτευση των υψηλών ενοικίων σε ορισµένες περιοχές.

Αθανάσιος Σκορδαλής Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πύργου «Στην Ηλεία το ποσοστό των επαγγελµατιών που στεγάζονται σε ενοικιασµένο χώρο ξεπερνά το 85% και πρέπει επίσης να επισηµάνω ότι η επαγγελµατική στέγη είναι ιδιαίτερα ακριβή. Θα πρέπει λοιπόν και οι ιδιοκτήτες να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να µειώσουν τα ενοίκια κατά 20%. Το αίτηµα αυτό έχει στείλει η ΕΣΕΕ µαζί µε άλλα αιτήµατα προς το Υπουργείο».

Γεγονός είναι ότι στον Πύργο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επαγγελµατική στέγη νοικιάζεται σε φυσιολογικές τιµές ή περιπτώσεις όπου ενοικιαστές και ιδιοκτήτες έχουν συµφωνήσει στο «πάγωµα» του αντιµισθίου. Ωστόσο υπάρχουν και πολλές πριπτώσεις όπου τα ενοίκια είναι υπερβολικά και µάλιστα καταγγέλονται περιπτώσεις όπου τους τελευταίους µήνες και εν µέσω κρίσης ζήτησαν αυξήσεις

*Απαραίτητη προϋπόθεση να απορροφήσουν οι ενοικιαστές τις αυξήσεις για να µην περάσουν στους καταναλωτές

οι ιδιοκτήτες της τάξης του 5 ή και 10%!!! Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι οι τιµές των ενοικίων καθορίζονται ελεύθερα (σχέση

προσφοράς και ζήτησης) αν και υπάρχει η «δέσµευση» των αντικειµενικών αξιών. Από ’κει και πέρα όµως το θέαµα των δεκάδων ξενοίκιαστων καταστηµάτων στους κεντρικούς δρόµους δείχνει πολλά. Το θέµα είναι τι γίνεται από ’δω και πέρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι φορείς των εµπόρων, των ελεύθερων επαγγελµατιών, ακόµα και το επιµελητήριο πρέπει να διοργανώσουν µια ευρεία συνάντηση µε ιδιοκτήτες ώστε να ακολουθηθεί µια νέα τακτική. Εξυπακούεται βέβαια ότι η όποια προσπάθεια «παγώµατος» ή

*Απίστευτες διακυµάνσεις στις τιµές. Σε κατάστηµα περίπου 100 τ.µ. το ενοίκιο είναι 4.500 ευρώ!!!

µείωσης των ενοικίων πρέπει να περάσει στον καταναλωτή. Έτσι θα λειτουργήσει οµαλότερα η αγορά και εν πάσει περιπτώσει θα υπάρξουν µικρότεροι κλυδωνισµοί.

Σε απίστευτα ύψη οι τιµές των φρούτων

Σ

τα ύψη έχουν φτάσει οι τιµές των φρούτων, µε τους καταναλωτές να διστάζουν να…απλώσουν χέρι, επιλέγοντας να αγοράσουν µόνο τα απολύτως απαραίτητα και να αφήνουν την απόλαυση του φρούτου…στην άκρη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην παρούσα φάση είναι το κεράσι, η τιµή του οποίου διαµορφώνεται µεταξύ 8.00-8.30 ευρώ. ∆εδοµένης της οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί, ο κόσµος προσπαθεί να βρίσκει πάντα τις πιο φτηνές τιµές σε όλα τα προϊόντα προκειµένου να κάνει οικονοµία. Έτσι, πλέον επιλέγει να µην αγοράζει φρούτα οι τιµές των οποίων είναι ανεβασµένες, κι αν αγοράζει, οι ποσότητες είναι µικρές. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Σωµατείου Οπωροπωλών Μιχάλης Αποστολόπουλος, οι τιµές είναι δικαιολογηµένες, αφού αυτά τα φρούτα – και όσα οι καταναλωτές βρίσκουν στα µανάβικα µε αυξηµένες τιµές – έρχονται από µακριά και δεν είναι τοπικής παραγωγής. «Οι τιµές είναι δικαιολογηµένες γιατί αυτή την εποχή δεν έχουν βγει ακόµα τα κεράσια. Η πρώτη παραγωγή από το Λάλα θα έρθει αυτές τις ηµέρες, κι αυτή αν δεν βρέξει και κάνει ζηµιά. Αυτά είναι του Γοργοποτάµου και βάσει της τιµής που αγοράζουµε, βγαίνει και η τιµή λιανικής. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ροδάκινα και νεκταρίνια. Πότε έτρωγε νεκταρίνια αυτή την περίοδο ο κόσµος;;; Είναι από την Ισπανία και γι’ αυτό είναι ανεβασµένη η τιµή τους. Ο κόσµος µπορεί να περιµένει την εποχή που θα έρθουν τα ντόπια να τα αγοράσει πιο φτηνά», σηµείωσε ο κ. Αποστολόπουλος.

Όσο κι αν τα πρώιµα πληρώνονται αδρά είναι αδιανόητο πως έφτασε το κεράσι στα 10 ευρώ για να πέσει αργότερα στα 8,5 ευρώ!!!

«Τα κεράσια ότι έχουν πρωτοβγεί και αυτές τις ηµέρες θα έρθει η παραγωγή από την περιοχή του Λάλα. Όταν τα φρούτα έρχονται από την άλλη άκρη της χώρας και από το εξωτερικό, είναι λογικό να είναι αυξηµένες οι τιµές», λέει ο πρόεδρος του Σωµατείου Οπωροπωλών Μιχάλης Αποστολόπουλος.

«Η τιµή είναι δικαιολογηµένη γιατί είναι αρχή ακόµα και δεν είναι ντόπιας παραγωγής. Ο κόσµος αγοράζει λίγα ίσα να δοκιµάσει αλλά εκείνο που πρέπει να πούµε είναι πως µέρα µε τη µέρα η τιµή πέφτει», λέει η Μαρία Αργυρίου.

Οι τιµές σε πολλά φρούτα έχουν πάρει την…ανιούσα. Ωστόσο, οι οπωροπώλες τονίζουν ότι η τιµή είναι δικαιολογηµένη, αφού δεν είναι ντόπιας παραγωγής.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

7

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

«Εθελοντισµός και δωρεάν διακοπές»

Τα µέλη της οµάδας µε φόντο το Κάστρο ‘Χλεµούτσι’

Τα δρώµενα περιελάµβαναν και αναπαράσταση της τιµωρίας που περίµενε όσους είχαν υποπέσει σε αδίκηµα

Μέλη της Οµάδας Νέων του Κάστρου

«ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ» ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ‘ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ’

Το σήµερα «συνάντησε» τους Ιππότες του χθες Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Ο

Μεσαίωνας, οι Σταυροφορίες, οι Ιππότες της Αναγέννησης, «ξεδιπλώθηκαν» χθες µπροστά στα µάτια όσων είχαν την τύχη να βρεθούν στο Κάστρο ‘Χλεµούτσι’ του ∆ήµου Κάστρου-Κυλλήνης, στα πλαίσια του «Μεσαιωνικού διήµερου» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος», µε ‘πρωταγωνιστές’ τα µέλη της Οµάδας Ιπποτών «Ritterhellas».

Ο Σύλλογος

Η «Ritterhellas», είναι ένας Πολιτιστικός Σύλλογος που δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη διοργάνωση, τη συµµετοχή και αναβίωση ιστορικών δρώµενων, που αφορούν την Μεσαιωνική Ελλάδα κατά την περίοδο των Σταυροφοριών έως την εποχή των Ιπποτών της Αναγέννησης. Η οµάδα κάνει ιστορικές αναπαραστάσεις στις αυθεντικές τοποθεσίες µε κάστρα στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης, στην οµάδα γίνεται ιστορική µελέτη του Μεσαίωνα, καθώς και εξάσκηση σε µεσαιωνικές πολεµικές τέχνες.

Αναβίωσαν δρώµενα Ανάµεσα στα κάστρα συγκαταλέγεται και το Κάστρο ‘Χλεµούτσι’ όπου και ξεκίνησε από χθες το πρωί το διήµερο των εκδηλώσεων. Τα µέλη της οµάδας φορώντας αυθεντικές στολές παρέλασαν στους δρόµους του Κάστρου και κατέληξαν στο Κάστρο «Χλεµούτσι», όπου έγιναν ασκήσεις σπαθασκίας και αναβίωσαν Μεσαιωνικά δρώµενα, ενώ το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε και πάλι παρέλαση και διαλέξεις για την περίοδο του Μεσαίωνα, αναφορικά µε το ρόλο των γυναικών, τους εξοπλισµούς και τα όπλα. Σήµερα από τις 11 το πρωί έως τις 1:30 το µεσηµέρι θα πραγµατοποιηθούν µεσαιωνικά παιχνίδια για τα παιδιά και θα γίνουν απονοµές πτυχίων. «Θέλουµε να καταλάβει ο κόσµος την κουλτούρα και το πνεύµα της εποχής του Μεσαίωνα και στόχος µας είναι να εξαίρουµε τα θετικά της εποχής και ταυτόχρονα να γνωστοποιήσουµε και τα αρνητικά. Είναι ουσιαστικά παρουσιάσεις χωρίς λόγια αλλά µε δράση και µας ενδιαφέρει να είµαστε πιστοί στα ιστορικά γεγονότα» ανέφερε η κα Γιοβάννα Αργυροηλιοπούλου, που είναι µέλος της οµάδας. «Προσπαθούµε να κάνουµε θεσµό αυτές τις

«Θέλουµε να καταλάβει ο κόσµος την κουλτούρα και το πνεύµα της εποχής του Μεσαίωνα» δήλωσε η κα Γιοβάννα Αργυροηλιοπούλου

Πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν χθες το πρωί στο Κάστρο ‘Χλεµούτσι’ για να παρακολουθήσουν τα δρώµενα

δράσεις και να αναδείξουµε κοµµάτια του τόπου µας που δεν έχουν αναδειχθεί, για να αποτελέσουν και πόλο έλξης για τον τουρισµό» συµπλήρωσε ο κ. Χρήστος Κιρκόπουλος, επίσης µέλος της οµάδας.

Να γίνει θεσµός Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων του Κάστρου, θέλει µέσα από αυτή την πρώτη δράση, να βάλει τα θεµέλια για τη δηµιουργία ενός µεγάλου Φεστιβάλ αναβίωσης Μεσαιωνικών δρώµενων, από τη στιγµή που υπάρχει στην περιοχή

Κάστρο ‘Χλεµούτσι’. «Θέλαµε να κάνουµε κάτι καινούργιο στην περιοχή µας και αν πάνε καλά τα πράγµατα να γίνει θεσµός» δήλωσε η κα Χαρά Σκουφούλα, µέλος της Οµάδας Νέων «Η Ελπίδα», που εντάσσεται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων.

«Θέλουµε να αναδείξουµε περιοχές του τόπου που δεν τ ο «Θέλαµε να γίνει κάτι καινούργιο και εάν όλα πάνε καλά να γίνει θεσµός» επεσήµανε η κα Χαρά Σκουφούλα, από τον έχουν αναδειχθεί όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Χρήστος ΚιρΠολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κάστρου κόπουλος

ΖΑΧΑΡΩ

Απαισιοδοξία για τον τουρισµό Α

παισιόδοξοι για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Ζαχάρω εµφανίζονται οι ιδιοκτήτες ενοικιαζοµένων δωµατίων της περιοχής. Πρόπερσι, έναν χρόνο µετά τις φονικές πυρκαγιές, είδαν την κίνηση να µειώνεται, κυρίως τον Ιούνιο και µετά το ∆εκαπενταύγουστο. Γεγονός που απέδωσαν στις επιπτώσεις που ακολουθούν την πύρινη λαίλαπα. Φέτος, η παγκόσµια οικονοµική κρίση φαίνεται ότι δεν αφήνει ανέγγιχτη την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Κρίση που έχει κάνει επιφυλακτικούς πολλούς που θα ήθελαν να κάνουν διακοπές την φετινή χρονιά, αλλά δεν το τολµούν καθώς οι προτεραιότητές επικεντρώνονται στην επιβίωσή τους και την κάλυψη των βασικών υποχρεώσεών τους. Μια ακόµη µεγάλη πληγή για την περιοχή της Ζαχάρως φαίνεται ότι αποτελεί και η µη λειτουργία-για τρίτη χρονιά-των σπηλιών στα Ιαµατικά Λουτρά του Καϊάφα αλλά και η µεγάλη καθυστέρηση που όπως φαίνεται θα υπάρξει στην λειτουργία τους. Λουόµενοι από ολόκληρη την Ελλάδα και όχι µόνο που είχαν συνηθίσει να έρχονται στην περιοχή για να απολαύσουν τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού στα Λουτρά, φαίνεται ότι δεν «καλύπτονται» από την εξωτερική πισίνα που λειτουργεί από πέρυσι. Επίσης, όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ζητούν πληροφορίες για την ακριβή ηµεροµηνία λειτουργίας των λουτρών αλλά οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζοµένων δωµατίων δεν είναι σε θέση να τους πληροφορήσουν καθώς πα-

∆ωρεάν διακοπές µπορούν να κάνουν νέοι από 18 έως και 28 ετών από την Ηλεία αλλά και όλη τη χώρα προσφέροντας εθελοντική εργασία σε υποκαταστήµατα των ΕΛΤΑ αλλά και τον ΕΟΤ. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, συνεχίζοντας τα προγράµµατα που αφορούν στον εθελοντισµό στη χώρα µας, θα υλοποιήσει Αντώνης Γαλανόπουλος και για το καλοκαίρι του Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού 2010 τους µήνες Ιούλιο Συµβουλίου Νέων και Αύγουστο το πρόΠύργου γραµµα “∆ιακοπές και «Αποτελεί σηµαντική Εθελοντισµός”. ευκαιρία για τους νέους το Οι ενδιαφερόµενοι συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν για διασκέδαση και τις αιτήσεις τους ηλεψυχαγωγία αλλά κτρονικά στην ιστοσελίδα και για ανιδιοτελή προσφορά» της Γραµµατείας (www.neagenia.gr) από την Online Εξυπηρέτησης της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς από την επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη». «Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς ως µία άλλη στάση ζωής, µορφής κοινωνικής αλληλεγγύης, εµπειρία κοινωνικής υπευθυνότητας, πειραµατισµού και προσωπικής ολοκλήρωσης των νέων», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων Πύργου Αντώνης Γαλανόπουλος, ενώ τόνισε ότι: «Η συµµετοχή σε εθελοντικές δράσεις οδηγεί τόσο το άτοµο όσο και την ίδια την κοινωνία στην ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.» Τέτοιου είδους προγράµµατα που προωθούνται και υλοποιούνται από τη Γραµµατεία Νέας Γενιάς συµβάλουν και στην ανάπτυξη της οικονοµίας και του τουρισµού της χώρας αφού συνδυάζει την εθελοντική εργασία µε τον τουρισµό και τις καλοκαιρινές διακοπές. «Αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για τους νέους για διασκέδαση και ψυχαγωγία αλλά και για ανιδιοτελή προσφορά», τόνισε ο κ.Γαλανόπουλος, ενώ συνέχισε: «Αν και η αξία του εθελοντισµού είναι δεδοµένη, στα πλαίσια της κρίσης που βιώνει η χώρα µας αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία ανάγκη καθολικής συµµετοχής στην ανάκαµψη της χώρας αλλά και ο κοµβικός ρόλος του τουρισµού στην οικονοµία µας καθιστά σαφές ότι αυτό το καλοκαίρι πρέπει όλοι να βοηθήσουµε για την καλή εικόνα της Ελλάδας.» Βάσω Κοκκινογένη

Αναβίωση διαδροµής Ήλιδας – Ολυµπίας Συνεχίζοντας την προσπάθεια που αρχίσαµε, ο Όµιλος Ηλείων για τον πολιτισµό και την ανάπτυξη, «Πολιτεία Ήλιδας Ολυµπίας», διοργανώνουµε εκδήλωση για την λεγόµενη «αναβίωση» του µονοπατιού που συνέδεε την Αρχαία Ήλιδα (διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων) µε την Αρχαία Ολυµπία (τόπο τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων) Την Τρίτη 25 Μαϊου, στις 7µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων , Αµφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης (Ακαδηµίας 50) καλούµε τους Ηλείους, αλλά και τους φίλους του Νοµού µας να παρευρεθούν στην εκδήλωση µε θέµα: «Ήλιδα-Ολυµπία» Ο δρόµος του Φωτός και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ηλείας. Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι: Βύρων Ν. Πολύδωρας (Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Ν.∆. Β’Αθήνας, πρ. Υπουργός): «Στο µονοπάτι όπου περπάτησαν οι µύστες του πολιτισµού». Νίκος Κωνσταντόπουλος (πρ. πρόεδρος του Συνασπισµού): «Ο πολιτισµός ως στοιχείο ανάπτυξης και συνοχής στην ιστορία και την καθηµερινότητα. Τίτος Αθανασιάδης (δηµοσιογράφος – ιστορικός): «Ολυµπιακοί Αγώνες και πολιτική ζωή». Νίκος Αγριαντώνης (αρχιτέκτων του ΕΟΤ, πρόεδρος του ελληνικού τµήµατος του ICOMOS) και Σµαράγδα Αγγελίδου (αρχαιολόγος): Ο δρόµος του Πολιτισµού και της Εκεχειρίας». Νίκος Αλεξανδρόπουλος (αρχιτέκτων): «Η ανάδειξη του δικτύου των διαδροµών µεταξύ Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυµπίας».Τη συζήτηση θα συντονίσει η δηµοσιογράφος κα Λίνα Κλείτου. Σε µια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα ονειρευόµαστε το καλύτερο για τον τόπο µας και θέλουµε να κάνουµε το όνειρο πραγµατικότητα. Ας παραµερίσουµε λοιπόν το γκρίζο και το µαύρο και ας αναζητήσουµε την ελπίδα στη συνένωση δυνάµεων και στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της πατρίδας µας. Με τη βοήθεια όλων µας θα το καταφέρουµε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Να δηµιουργηθεί χώρος υποδοχής στο λιµάνι του Κατακόλου

«∆εν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παίρνουν τηλέφωνο, ρωτούν για τιµές αλλά δεν κάνουν κρατήσεις. Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τους πάντες. ∆εν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Θα είναι σίγουρα δύσκολα. Και για τα λουτρά, δεν γίνονται οι κινήσεις που θα έπρεπε και καθυστερούν πολύ. Εµένα πελάτες µου από τον Καναδά που είχαν κλείσει για Ιούνιο ακύρωσαν γιατί δεν ξέρουµε να τους πούµε πότε θα ανοίξουν» τονίζει ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Καϊάφα Θανάσης Κίζιλης.

ραµένει άγνωστο ακόµη το πότε θα γίνει η έναρξη µε δεδοµένο ότι ακόµη δεν έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις του εποχικού προσωπικού. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων Ζαχάρως και περιχώρων Χρήστος Μπηλιώνης, συνάδελφοί του τον έχουν ενηµερώσει ότι πέρυσι υπήρξαν πελάτες που έφυγαν όταν διαπίστωσαν ότι οι σπηλιές δεν λειτουργούν ενώ και φέτος οι κρατήσεις δωµα-

τίων θα είναι λιγότερες. «Είναι πολύ µειωµένο το ενδιαφέρον σε ποσοστό περίπου 30% σε σχέση µε πέρυσι. Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει πολύ και µεγάλο είναι το πρόβληµα και µε τα λουτρά. Είναι πολλές οι συγκυρίες που µας κάνουν να είµαστε απαισιόδοξοι. Για παράδειγµα, πέρυσι, του Αγίου Πνεύµατος, υπήρχε κίνηση. Φέτος δεν θα έχουµε κόσµο καθώς και ο καιρός δεν µας βοηθά», ανέφερε. Ο κ. Μπηλιώνης, σε δηλώσεις του επεσήµανε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για τους επαγγελµατίες της περιοχής. Η µεγαλύτερη κίνηση θα επικεντρωθεί στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. «Υπάρχει κόσµος που παίρνει και ζητά πληροφορίες, αλλά µέχρι στιγ-

µής είναι µηδενικές οι αφίξεις τουριστών. Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί και το γεγονός ότι οι ξένοι που συνήθιζαν αυτή την εποχή να κάνουν τουρ στην Πελοπόννησο και να διαµένουν και στην περιοχή µας, δεν ήρθαν φέτος». Τα καταλύµατα της περιοχής είναι πάντως έτοιµα να υποδεχθούν τους τουρίστες, που στην πλειοψηφία τους αναµένεται να είναι Έλληνες. Οι τιµές κινούνται στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι και ίσως και πιο χαµηλές, λόγω της οικονοµικής κρίσης, σε µια προσπάθεια των επαγγελµατιών να µπορέσουν να προσελκύσουν κόσµο στην περιοχή. Πέλυ Μπεβούδα

Τη δηµιουργία ενός αξιοπρεπούς χώρου αναµονής για τους χιλιάδες τουρίστες – επιβάτες κρουαζιεροπλοίων – που φτάνουν στο λιµάνι του Κατακόλου ζητεί ο βουλευτής Ηλείας Γ. Κοντογιάννης, µε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού. Ο κ. Κοντογιάννης επισηµαίνει ότι κάθε χρόνο στο λιµάνι του Κατακόλου φτάνουν µε τα κρουαζιερόπλοια περισσότερες από 700 χιλιάδες τουρίστες προκειµένου να επισκεφτούν την Αρχαία Ολυµπία αλλά και τα υπόλοιπα µνηµεία του Νοµού Ηλείας . ∆υστυχώς όµως όπως τονίζει στον προβλήτα δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης υποδοµή για την υποδοχή τους, µε αποτέλεσµα να παραµένουν επί ώρα όρθιοι στον ήλιο, αναµένοντας την επιβίβαση στα τουριστικά λεωφορεία .

Κλοπή στο Κουρτέσι Ο πρόεδρος του συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων Ζαχάρως και περιχώρων Χρήστος Μπηλιώνης.

Άγνωστοι, στο Κουρτέσι αφαίρεσαν από την αυλή της Νίκης Καπώνη ένα αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΑΜ 2437 µάρκας SEAT, κόκκινο, αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βιβλιάρια υγείας, δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναζητούνται αναγνωρίσιµοι για την Περιφέρεια

Ποια είναι τα πρώτα πρόσωπα που «παίζουν» για υποψήφιοι και από τους τρεις νοµούς ∆υτικής Ελλάδας

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Π

ρόσωπα αναγνωρίσιµα και στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα αναζητήσουν τα δύο µεγάλα κόµµατα ΠΑΣΟΚ και Ν∆ για τον «εκλεκτό» που θα στηρίξουν για την θέση του Περιφερειάρχη. Ήδη όπως αναφέρουν δηµοσιογραφικές πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει πολύ σύντοµα διαδικτυακά η διαδικασία προτάσεων και αυτοπροτάσεων ενώ στη Ρηγίλλης εξετάζουν από τώρα Περιφέρειες που το κόµµα έχει χάσει µε µεγάλο ποσοστό στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Πρέπει να τονιστεί ότι έχουν αρχίσει και από δηµοσκοπικές εταιρίες τηλεφωνικές δηµοσκοπήσεις για κάποια πρόσωπα που αυτή την περίοδο «δείχνουν» να ενδιαφέρονται. Από την Ηλεία τα πρόσωπα που φαίνεται να συζητούνται είναι ο νυν νοµάρχης Χαράλαµπος Καφύρας, ο τ.υπουργός Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο πρώην βουλευτής Π.Αδραχτάς από την Αχαΐα ο δήµαρχος Πατρέων Ανδρέας Φούρας, ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ο νοµάρχης Αχαΐας ∆ηµήτρης Κατσικόπουλος, ο τ.υπουργός Σπήλιος

” Σπηλιωτόπουλος ενώ από την Αιτωλοακαρνανία παίζουν τα ονόµατα του νοµάρχη Ευθύµιου Σώκου και του πρώην υπουργού Χρήστου Βερελή. Βέβαια από την στιγµή που ανοίξουν και επίσηµα οι διαδικασίες από τα δύο µεγάλα κόµµατα ενδεχοµένως να προκύψουν υποψηφιότητες και από πρόσωπα εκτός πολιτικού χώρου , αναγνωρίσιµα µέσα από τον επιστηµονικό και καλλιτεχνικό χώρο που δραστηριοποιούνται µε επιτυχία.

Συναγερµός στο ΠΑΣΟΚ ∆ιαδικτυακά και µε τη διαδικασία των προτάσεων και αυτοπροτάσεων που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή µόλις ψηφιστεί ο «Καλλικράτης» θα κατατεθούν στο ΠΑΣΟΚ οι υποψηφιότητες για τις θέσεις δηµάρχων και περιφερειαρχών. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει µία εβδοµάδα και αµέσως µετά θα αρχίσει η αξιολόγηση των αιτήσεων µε στόχο το αργότερο

έως τα τέλη Ιουνίου να γίνει η επιλογή τουλάχιστον των 13 υποψηφίων περιφερειαρχών του ΠΑΣΟΚ. Σύµφωνα µε πληροφορίες από την Ιπποκράτους το βασικό κριτήριο για την επιλογή των προσώπων που θα διεκδικήσουν τις περιφέρειες της χώρας θα είναι η αναγνωρισιµότητά τους όχι όµως µόνο στους νοµούς από τους οποίους κατάγονται αλλά και στους γύρω. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να κατατεθούν στο ΠΑΣΟΚ και σε ηλεκτρονική

διεύθυνση που θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Μαΐου ώστε να αρχίσει η διαδικασία ξεσκαρταρίσµατος από επιτροπή, την ευθύνη της οποίας έχει ο βουλευτής και έµπιστος συνεργάτης του Πρωθυπουργού Θανάσης Τσούρας. Στην ίδια επιτροπή θα συµµετέχουν και οι Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Λάµπρος Μίχος, Ρεγγίνα Βάρτζελη, ∆ηµήτρης Στεφάνου, Σωκράτης Ξυνίδης.

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Τριάντα χρόνια ζωήςΤριάντα χρόνια δηµιουργίας Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

ριάντα χρόνια ζωής, τριάντα χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας συµπληρώνει φέτος η Θεατρική Οµάδα του Πνευµατικού-Καλλιτεχνικού Κέντρου του ∆ήµου Γαστούνης και τα γιορτάζει µε µία τρελή κωµωδία. Τα µέλη της Οµάδας επέλεξαν να ανεβάσουν φέτος το έργο

του Ρικ Άµποτ «Η παράσταση συνεχίζεται…» και οι παραστάσεις έχουν προγραµµατιστεί για την Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 29 Μαΐου, στις 9:15 το βράδυ στο Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης.

Κωµωδία καταστάσεων Σε ό,τι αφορά το έργο, πρόκειται για µία ιλαρότατη κωµωδία καταστάσεων, όπου οι καταστάσεις είναι οι ίδιες οι πρόβες µίας προετοιµαζόµενης παράστασης αστυνοµικού

Το έργο περιγράφει τις τελευταίες πρόβες πριν το ανέβασµα µίας θεατρικής παράστασης

έργου εποχής, το οποίο, πέρα από τις αδεξιότητες των ηθοποιών του, επιβαρύνεται και από τις διαρκείς αλλαγές που επιφέρει στο κείµενο η τρελάρα συγγραφέας του. Στην πρώτη πράξη, χωρίς κοστούµια, η πρόβα παραπατάει συνέχεια, 4 ηµέρες πριν από την πρεµιέρα. Στην δεύτερη πράξη, πρόβα τζενεράλε, οι τελευταίες διορθώσεις εναλλάσσονται µε νέες γκάφες, ενώ οι ηθοποιοί κάνουν την πρόβα τους πια µε κοστούµια. Στην τρίτη και κωµικότερη, ο θίασος κάνει πρεµιέρα µέσα στο τραµ και στην απόλυτη σύγχυση. Οδηγίες και παρατηρήσεις, πάθη και παραλείψεις των προβών επαναλαµβάνονται µε παραπλήσια µορφή και ο θεατής διασκεδάζει πραγµατικά, συγκρίνοντας τις δύο παλιές µε τη νέα επίσηµη συνθήκη, γεµάτη πανικόβλητες λύσεις των ηθοποιών.

Οι συντελεστές Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχουν ο ∆ηµοσθένης Γιαννακόπουλος, που συµµετέχει και στην παράσταση, και ο Αντρέας Λευτεριώτης. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Ρίτσα Αλεξοπούλου, Νατάσα Αναγνωστοπούλου, Σάκης Βούρτσης, Θοδωρής ∆ηµόγλου, ∆ήµητρα Λέκκα, Παντελής Μήτρου, Ράνια Τερζή και Βούλα Φεραντίνου. Όπως επισηµαίνεται από την πλευρά της Οµάδας, οι ηθοποιοί, παλιοί και νέοι, υπόσχονται άλλη µια εξαιρετική παράσταση, όπως έχουν συνηθίσει τριάντα χρόνια τώρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το φετινό πρόγραµµα της παράστασης έχει εκδοθεί σε µορφή εφηµερίδας, καθώς έχει επετειακό χαρακτήρα και περιλαµβάνει στοιχεία για τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες και στοιχεία από τις παραστάσεις της Οµάδας.

Οι πρωταγωνιστές υπόσχονται άφθονο γέλιο


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας εισάγει µια νέα αντίληψη για τους εκπαιδευτικούς, όπου όλα προσµετρούνται και µοριοδοτούνται ανάλογα. Αυτό επισηµαίνει η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, υφυπουργός Παιδείας, προσθέτοντας ότι µε το νέο νόµο εισάγεται και η αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση

της σχολικής µονάδας. Αναφέρεται στο πρόγραµµα «ψηφιακό σχολείο» και υπογραµµίζει, ότι η επένδυση στη ∆ιά Βίου Μάθηση συµβάλλει στην ανάταξη της οικονοµίας. Θεωρεί αβάσιµο και αποσπασµατικό το µέτρο που ίσχυε µε την εφαρµογή της βάσης του 10 και δηλώνει ότι

απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση ενός νέου συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τέλος, τονίζει ότι µε την αποτελεσµατική απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καλύπτονται µεταξύ άλλων υλικοτεχνικές υποδοµές όπως και προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Η επένδυση στην ποιότητα Παιδείας συµβάλλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση»

Συνέντευξη στο ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ

Το πολυνοµοσχέδιο για την Παιδεία προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ποιό είναι το ριζικά διαφορετικό στοιχείο που εισάγει αυτό σε σχέση µε το παρελθόν;

Η πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης συνολικά και του Υπουργείου Παιδείας συγκεκριµένα, είναι οι βαθιές τοµές και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε όλους τους τοµείς. Η λογική των επιχρισµάτων και των επιµέρους ρυθµίσεων, που φαινοµενικά µόνο λύνουν το πρόβληµα, δεν συνάδουν µε τη δική µας πολιτική φιλοσοφία. Σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Με το νόµο για την «Αναβάθµιση του ρολού του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης» που ψηφίστηκε στη Βουλή εισάγουµε µια καινούρια αντίληψη για τους πρωταγωνιστές της τάξης, τους εκπαιδευτικούς. Κεντρικό στοιχειό και προαπαιτούµενο για κάθε διορισµό εκπαιδευτικού είναι η επιτυχία στο διαγωνισµό ΑΣΕΠ και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας. Ακολουθεί η µοριοδότηση των υπολοίπων στοιχείων όπως τα ακαδηµαϊκά προσόντα και η συνάφεια του αντικειµένου σπουδών καθώς και η προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια. Όλα προσµετρούνται και µοριοδοτούνται ανάλογα. Ούτε µια ώρα προϋπηρεσίας δεν αφήνουµε να πάει «χαµένη». Επίσης µε το νέο νόµο εισάγουµε την αξιολόγηση – αυτό-αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε σχολείο καταθέτει δηµοσίως τους εκπαιδευτικούς του στόχους, για να επανέλθει τον Ιούνιο – κατά το πέρας της σχολικής περιόδου – και να παρουσιάσει στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική κοινότητα αλλά και να αναρτήσει στο διαδίκτυο τον απολογισµό του έργου του. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι αφενός ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των προβληµάτων, αλλά αφετέρου και η επιβράβευση των καινοτόµων δράσεων.

Η κρίσιµη οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα θα οδηγήσει σε δραστικές περικοπές στις δαπάνες για τις ανάγκες της Παιδείας τους επόµενους µήνες;

Η υλοποίηση πρωτοπόρων, φιλόδοξων και καινοτόµων προγραµµάτων δεν στηρίζεται µόνο στην ύπαρξη χρηµατικών πόρων και δηµοσίων κονδυλίων. Είναι βεβαίως αναγκαία, ως ένα σηµείο, αλλά εξίσου απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας είναι η δηµιουργική συµµετοχή και η προσφορά των εµπλεκόµενων φορέων. Όπως όλοι γνωρίζουµε, η χώρα µας βρίσκεται σε µια πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία, τη χειρότερη από τη µεταπολίτευση και µετά. Με την άµεση και αποτελεσµατική απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που λίµναζαν αναξιοποίητα, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης υλικοτεχνικών υποδοµών και ψηφιακού εξοπλισµού της σχολικής τάξης, αλλά και η δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αλλά η αξιοποίηση των υφιστάµενων εθνικών και κοινοτικών πόρων και η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων τους είναι θέµα διαχειριστικού µοντέλου και εµµονής στην επίτευξη των στόχων. ∆εν υπάρχει κανένα περιθώριο αστοχιών. Το κάθε ευρώ έχει αξία. Και µετράει ο τρόπος που θα το διαχειριστεί αφενός το Υπουργείο Παιδείας συνολικά και αφετέρου η κάθε σχολική µονάδα. Ο κάθε διευθυντής µε την έµπνευση και το µεράκι του για το σχολείο µπορεί να επιτύχει αποτελέσµατα ακόµα και µε περιορισµένους πόρους. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επένδυση στη ποιότητα της Παι-

δείας και της ∆ια Βίου Μάθησης συµβάλλει τα µέγιστα στην ανάταξη της οικονοµίας και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Τι ακριβώς θα περιλαµβάνει το σχέδιο για την διαµόρφωση ενός τύπου σχολείου; Τι αλλάζει στον τρόπο διδασκαλίας των µαθητών; Το νέο σχολείο επικεντρώνεται στις ανάγκες του µαθητή, και πάνω σ’ αυτές χτίζονται τα νέα προγράµµατα σπουδών και οι νέες παιδαγωγικές µέθοδοι, µακριά από την παραδοσιακή «µετωπική» διδασκαλία που οδήγησε στην ατελείωτη ύλη και την παπαγαλία. Το νέο σχολείο είναι ανοικτό, ένα σχολείο κύτταρο πολιτισµού, εξωστρεφές στην τοπική κοινωνία. Αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες και τις τεράστιες µαθησιακές δυνατότητες που πηγάζουν από αυτές. Ξεκινούµε από το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό και επεκτείνουµε στο γυµνάσιο και το λύκειο αλλάζοντας συνολικά το σχολείο αντί να επικεντρώνουµε στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο µαθητής µαθαίνει να ερευνά, «µαθαίνει να µαθαίνει» και να αγαπά τη διαδικασία της γνώσης, διότι µετέχει ενεργά. ∆εν του παρέχεται µια στείρα και άκαµπτη πληροφορία. Αλλάζουµε τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και τη µετατρέπουµε σε µια διαδικασία ευέλικτη και παραγωγική. Το νέο σχολείο αποτελεί ένα συνολικό επαναπροσδιορισµό και µια ριζική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και εισάγει µια νέα φιλοσοφία και σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία για την Παιδεία στην Ελλάδα. Η σύγχρονη τεχνολογία µέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών πώς θα γίνει κτήµα όλων και περισσότερων µαθητών; Το «ψηφιακό σχολείο» εντάσσεται στις συνολικές αλλαγές που φέρνουµε στο σχολείο. Οι προοπτικές και οι δυνατότητες που διανοίγονται από την σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι τεράστιες, τόσο για τους εκπαιδευόµενους όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι µαθητές πλέον, ξεπερνούν τα όρια της τάξης, του σχολειού, της τοπικής βιβλιοθήκης και των παραδοσιακών πηγών γνώσης και πληροφορίας. Η «ψηφιακή τάξη» διευρύνει τους µαθησιακούς ορίζοντες και τις µεθόδους συλλογής πληροφοριών. Ο µαθητής βρίσκεται – ψηφιακά - µέσα στις µεγάλες βιβλιοθήκες του κόσµου, ανάµεσα από χιλιάδες συγγράµµατα. Του παρέχεται έτσι η δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε διαφορετικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες διδασκαλίας. Μέσω της ορθής αξιοποίησης του διαδικτύου, ο µαθητής και ο δάσκαλος µπορούν να παρακολουθήσουν πρότυπες ψηφιοποιηµένες διδασκαλίες. Αρχίζοντας από το Γυµνάσιο ήδη από τη προσεχή σχολική χρονιά ξεκινά η επέκταση της ψηφιακής τάξης. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα για τους µαθητές µας, για τα παιδία µας, για την επόµενη γενιά. Το ψηφιακό σχολείο είναι ένα εργαλείο. Εντατικοποιούµε τους επόµενους µήνες την επιµόρφωση δάσκαλων και καθηγητών, ώστε να χρησιµοποιούν µε παιδαγωγικό τρόπο το εργαλείο αυτό. Μέσω της ψηφιακής αναβάθµισης καταργούµε τα σύνορα της γνώσης και διασφαλίζουµε ότι κανένα παιδί, κανένας µαθητής δεν θα αφήσουµε να µείνει πίσω. Πιστεύετε ότι η κατάργηση της βάσης του δέκα θα οδηγήσει στην αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών; Πρωτίστως και πέρα από κάθε πολιτική τοποθέ-

τηση οφείλουµε να εξετάσουµε το ζήτηµα υπό το πρίσµα της παιδαγωγικής του σκοπιµότητας και της εκπαιδευτικής του συνεισφοράς.Από αυτή τη σκοπιά δεν έχουµε καµιά µετρήσιµη ένδειξη ούτε κάποια µελέτη που να αποδεικνύει ότι η θέσπιση της βάσης του «10» συνέβαλε στη βελτίωση και στην αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.Το µέτρο επιβλήθηκε αποσπασµατικά, χωρίς καµία παράλληλη αλλαγή στο τρόπο εξέτασης και εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το παράδοξο είναι ότι µε το ίδιο εξεταστικό σύστηµα, την ίδια εξεταστέα ύλη και µία ενιαία εικοσάβαθµη κλίµακα αξιολογούµε και επιλέγουµε τους µελλοντικούς φοιτητές Σχολών διαφορετικής επιστηµονικής κατεύθυνσης, είτε πρόκειται π.χ. για την Ιατρική ή Νοµική Σχολή ή το Πολυτεχνείο, είτε πρόκειται για ένα περιφερειακό ΤΕΙ τεχνικής επαγγελµατικής ειδίκευσης. Επίσης, το αβάσιµο της βάσης του «10» επαληθεύεται και από το ότι δεν προσµετρά τη διαφορά δυσκολίας που παρουσιάζουν τα θέµατα µεταξύ διαδοχικών ετών. Μια χρονιά µε δύσκολα θέµατα, το «10» µπορεί να µοιάζει απρόσιτο σε µαθητές οι οποίοι µια άλλη χρονιά θα µπορούσαν εύκολα να επιτύχουν έναν µεγαλύτερο βαθµό και να εξασφαλίσουν έτσι την είσοδο τους στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να επιτρέψουµε να κρίνονται τα παιδιά µας µε βάση συγκυριακούς παράγοντες για θέµατα που αφορούν στο µέλλον τους. Επιπλέον, πρέπει να κατανοήσουµε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις ουσιαστικά δεν είναι εξετάσεις, αλλά διαγωνισµός, µε κλειστό αριθµό θέσεων επιτυχόντων. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία των πανελλαδικών δεν αξιολογείται το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων, αφού ακόµη και όλοι οι «διαγωνιζόµενοι» αν αρίστευαν δεν θα ήταν επιτυχόντες. Για µας η κατάργηση του αβάσιµου και αποσπασµατικού αυτού µέτρου αποτέλεσε προεκλογική δέσµευση. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που ισχύει διεθνώς, εµείς στην Ελλάδα πρωτοτυπούµε προσποιούµενοι ότι έχουµε την πολυτέλεια να αφήσουµε αναξιοποίητες τις ήδη υπάρχουσες υποδοµές και κλείνουµε το δρόµο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε πολλούς µαθητές. Ένας ακόµα ελληνικός στρουθοκαµηλισµός από τη στιγµή που οι µαθητές αυτοί απορροφώνται σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού και στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος µας στο Υπουργείο Παιδείας είναι η κατάρτιση ενός νέου συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο θα αξιολογεί µε τρόπο ουσιαστικό, αναλογικό και δίκαιο τους εισακτέους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Οµιλία στην επιτροπή για τον «Καλλικράτη»

Κ

υρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα χθες επί της αρχής γι’ αυτό το µεγάλο εγχείρηµα, γι’ αυτή τη µεγάλη αλλαγή και έθεσα τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της, γιατί νοµίζω ότι η κρισιµότητα των στιγµών, επιβάλει σε όλους µας, και ιδίως στην Κυβέρνηση, να δουλέψει πάρα πολύ συστηµατικά, για να αποδώσουµε πράγµατι αυτό που το νοµοσχέδιο περιγράφει, περισσότερη εξουσία στον πολίτη, ρόλο στην αυτοδιοίκηση. Μιλώντας σήµερα για τα άρθρα, θέλω να ξεκινήσω από το άρθρο 1 που αναφέρεται στο χωροταξικό και να συνεχίσω την τοποθέτησή µου εκεί που την άφησα επί της αρχής. Στην κριτική, δηλαδή, που άσκησα στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία προσπαθώντας να προσδώσει ένα χαρακτήρα εσωκοµµατικών επιλογών και σκοπιµοτήτων στην Κυβέρνηση, χρησιµοποίησε το παράδειγµα του Νοµού Ηλείας, που είναι ατυχέστατο, δυστυχώς για τη Ν.∆.. Τα ίδια επανέλαβαν και οι συνάδελφοί µου, τόσο ο κ. Κοντογιάννης όσο και ο κ. Τζαβάρας. Κύριε Ζώη, που είστε εισηγητής της Μειοψηφίας, µπορείτε να µου πείτε πώς είναι δυνατόν να κόψαµε και να ράψαµε τον Νοµό µε κοµµατικά κριτήρια και οι διαµαρτυρόµενοι δήµαρχοι να είναι σήµερα ο ∆ήµαρχος Αµαλιάδας, κ. Λυµπέρης, ο ∆ήµαρχος Βουπρασίας, κ. Σερέτης, ο ∆ήµαρχος Ωλένης, κ. Παναγόπουλος – ο οποίος κάνει δίκαιο αγώνα για ορεινό δήµο – ο ∆ήµαρχος Βαρθολοµιού, κ. Βρυώνης, που είναι προσκείµενοι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Όποιος δεν µπορεί να τοποθετηθεί υπεύθυνα και να καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, το πιο εύκολο είναι να ασκεί κριτική στους άλλους και να κυνηγά φαντάσµατα, προσπαθώντας να αποκοµίσει τη δυσαρέσκεια που ενδεχόµενα υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, επειδή δεν υλοποιούνται όλα τα αιτήµατα. Αλλά όταν τα αιτήµατα είναι αντιφατικά και αντικρουόµενα, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Η κυβέρνηση µε βάση τα κριτήρια προχώρησε στο χωροταξικό. Στην Ηλεία έχουµε δήµους ισχυρούς, 60ος δήµος είναι ο Πύργος µε 51.000, 85η η Αµαλιάδα µε 36.000, η Κυλλήνη στην 134 θέση µε 24.000 και τελευταίος δήµος στην Ηλεία είναι στη 214 θέση. ∆ηλαδή η Ηλεία έχει δήµους πολύ ισχυρότερους από το µέσο όρο. Αυτό ως απάντηση σε όσους µιλούν για τεµαχισµό. Ο κ. Κοντογιάννης που µας κατέθεσε εδώ την πρόταση να γίνει ένας δήµος ολόκληρος ο κάµπος δεν λέει την αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρχε αίτηµα των δήµων του κάµπου να γίνει ένας δήµος δεν συµφωνούσαν στην έδρα. Και εγώ θα το υποστήριζα αλλά θα έπρεπε να πάρω το σύνολο της ευθύνης µου και να πω ποια είναι η έδρα. ∆εν το λέει. Οι δήµαρχοι µε την τακτική που ακολούθησαν βοήθησαν το διαχωρισµό. Βέβαια για να είµαστε ειλικρινείς θα πρέπει να πούµε ότι θα µπορούσαν να έχουν γίνει και άλλοι χειρισµοί. Αν είχαµε περισσότερο

χρόνο, αν δεν είχαµε αντικρουόµενες αποφάσεις και αν αυτά που λένε τώρα οι δήµαρχοι που αντιλαµβάνονται ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας, τα έλεγαν εγκαίρως. Η ειλικρίνεια πολλών αρχόντων της αυτοδιοίκησης θα κριθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Με βάση τη δυναµική του νοµοσχεδίου θα έχουν τη δυνατότητα και µετονοµασίες να κάνουν και σε συνενώσεις να προχωρήσουν. Η ειλικρίνειά τους δοκιµάστηκε το προηγούµενο διάστηµα και αποδείχθηκε ότι άλλα έλεγαν σε πολλές περιπτώσεις και άλλα εννοούσαν. Άλλαξαν θέσεις, άλλαξαν αποφάσεις και αυτό δε διευκόλυνε τη συζήτηση. Θα προσέθετα δε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την Ηλεία καλό είναι καθένας να ρίξει και µια µατιά στην εκτίµηση της Επιτροπής Χωροταξικού της ΚΕ∆ΚΕ η οποία προφανώς δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και η οποία εκτιµά ότι από την ώρα που δεν υπάρχει διαφορετική πρόταση από την ΤΕ∆Κ, ορθώς προχωράει η κυβέρνηση στην πρόταση που εµπεριέχεται στο σχέδιο νόµου. Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω ακόµα ορισµένες παρατηρήσεις. Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε το οµόθυµο αίτηµα της Αµαλιάδας που είναι και η πόλη µου, ότι στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασµού, ενώ ήταν πόλος δευτέρου επιπέδου ανάπτυξης, αδικείται, ενώ ταυτόχρονα οµόφωνα το δηµοτικό συµβούλιο ζητάει να ονοµασθεί σε δήµο Ήλιδας. Νοµίζω ότι είναι σωστό. Η δεύτερη παρατήρησή µου έχει να κάνει µε τους συνεργάτες σας στους οποίους θα κάνω την παρατήρηση ότι ορισµένα ζητήµατα της ελληνικής ιστορίας και όχι µόνο της τοπικής ιστορίας δεν τα γνωρίζουν καλά. ∆ιότι στην προσπάθεια να εξευµενιστεί η αντίδραση της Βάρδας σε σχέση µε την έδρα του δήµου, την είπαν ιστορική έδρα. Όµως, η πραγµατική ιστορική πόλη στο δήµο Κυλλήνης είναι η Ανδραβίδα που αναφέρεται στο χρονικό του Μωρέως ως πρωτεύουσα του δεσποτάτου και µάλιστα υπάρχει και ο ναός της Αγίας Σοφίας που είναι και ιστορικό µνηµείο. Άρα, το αίτηµά µας για να λειάνουµε τις αντιδράσεις είναι να µετονοµαστεί ο δήµος Κυλλήνης µε την προσθήκη της Ανδραβίδας. Το τρίτο σε σχέση µε τα επιµέρους ζητήµατα που έχουν ανακύψει είναι του δήµου Ανδρίτσαινας µε έδρα την Κρέστενα. Εκεί πραγµατικά ιστορική έδρα είναι η Ανδρίτσαινα και θα µπορούσε να της αποδοθεί αυτός ο τίτλος και για να µην εξαφανιστεί το όνοµα της πόλης – έδρας, πρέπει ο δήµος να µετονοµαστεί σε δήµο Ανδρίτσαινας – Κρέστενας. Τα µεγάλα ζητήµατα που αφορούν την εφαρµογή, για το πως οι αρµοδιότητες θα γίνουν υπηρεσίες και πως θα αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του ανθρώπινου δυναµικού που είναι ο κινητήριος µοχλός για την επιτυχία του θεσµού, τα είπα και στην πρωτολογία µου, θα έχω την ευκαιρία να τα πω και στην Ολοµέλεια. Ευχαριστώ.

9


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

Κ Η ∆ ΕΙ Α Το λατρευτό µας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΛΕΩΝΙ∆Α ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Πέτρος Κων/νου Σπίνος

θ’ απουσιάζει από 19/5/2010 ηµέρα Τετάρτη έως και 24/5/2010 ηµέρα ∆ευτέρα λόγω συµµετοχής του στο Παγκόσµιο Συνέδριο εµφυτευµάτων στο Κάϊρο. Η καρδιολόγος Dr

Ute Protzer-Αλτάνη, απουσιάζει µέχρι και 3-6-2010.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ του Πετράκη και της Κωνστάντως το γένος Ζαρκάλι που γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας και κατοικεί στον Πύργο και η ΕΛΟΝΑ ΓΙΩΡΓΑΛΗ του Βασίλη και της Αντωνίας το γένος Κακκο που γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

Το ιατρείο του Παιδιάτρου

Σπύρου Λιατσή

θα είναι κλειστό από το απόγευµα της Πέµπτης 20 Μαΐου έως και την ∆ευτέρα 24 Μαΐου λόγω συµµετοχής του ιατρού στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Μέρος Τριακοστό) ∆. Η ΕΚΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Ι ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr Όµως η συναινετική λύση του Κυριακούλη Μαυροµιχάλη στην πρωθυπουργία δεν προχωρού-σε. Ο Μαυροµιχάλης έµεινε στον πρωθυπουργικό θώκο µέχρι τον Ιανουάριο του 1910, οπότε και παραιτήθηκε. Στην θέση του ο βασιλεύς Γεώργιος διόρισε πρωθυπουργό τον Στέφανο ∆ραγούµη, ο οποίος ηγήθηκε κυβερνήσεως µε τη στήριξη του Στρατιωτικού Συνδέσµου. Μάλιστα τα ηνία του υπουργείου των Στρατιωτικών είχε αναλάβει ο ηγέτης του Στρατιωτικού Συνδέσµου συνταγµατάρχης Νικόλαος Ζορµπάς. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ένα µείζον ιστορικό γεγονός σύµφυτο µε το κοινωνικό κίνηµα κατά την πρωθυπουργία του Στέφανου ∆ραγούµη. Είναι η εκδήλωση της αγροτικής εξέγερσης του Κιλελέρ τον Μάρτιο του 1910, όπου και κατεπνίγη βιαίως. Πάραυτα εξέλειπαν όλες αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να δροµολογήσουν την εξυγίανση της πολιτικής ζωής, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, λόγος για τον οποίον άλλωστε είχε συγκρουστεί και είχε κινηθεί ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος. Ο καιρός κυλούσε βασανιστικά, µε τη χώρα βυθισµένη σε µια παρατεταµένη κρίση και καµία πρωτοβουλία δεν αναλαµβάνονταν. Σε ένα τέτοιο κλίµα ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος αφουγκραζόµενος την κρισιµότητα των στιγµών για τον τόπο, προσεκάλεσε από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κρήτης πολιτικός που ήδη είχε κερδίσει την καταξίωση στη συνείδηση του ελληνικού λαού από τους αγώνες του στην Κρητική Επανάσταση, έκανε δεκτή την πρόσκληση, αλλά δεν ηγήθηκε αµέσως κυβερνήσεως. Έλαβαν χώρα εθνικές εκλογές την 1-η Ιουλίου του 1910και εξελέγησαν 362 πληρεξούσιοι βουλευτές. Από αυτούς συνεκροτήθη η Εθνική Συνέλευση, που ονοµάσθηκε διπλή αναθεωρητική Βουλή και µε αρµοδιότητα την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1864. Στις εκλογές αυτές εξελέγησαν και πάλι 200 παλιοί βουλευτές. Κεντρικός πολιτικός σχηµατισµός ήταν αυτός του Γεωργίου Θεοτόκη που εξέλεξε ενενήντα τέσσερις βουλευτές. Παράλληλα εξελέγησαν και εκατόν εξήντα δυο νέοι βουλευτές. Νέο πρόσωπο στην πολιτική µας σκηνή µεταξύ των νεοεκλεγέντων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ως εκλογική του περιφέρεια είχε επιλέξει την περιφέρεια της Αττικοβοιωτίας, στην οποία κατήγε συντριπτική νίκη. Επι τριανταοχτώ χιλιάδων ψηφισάντων απέσπασε το ανεπανάληπτο ρεκόρ των τριάντα δυο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ψήφων !!! θρίαµβος που προµήνυε την καταιγιστική παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου στα πολιτικά µας πράγµατα. Πάραυτα δεν σχηµάτισε κυβέρνηση. Στο ευδιάπλαστο πολιτικό µας σκηνικό, όπως είχε διαµορφωθεί ήταν αναγκαία η σύσταση µιας διακοµµατικής κυβέρνησης, που µε την πλατιά συναίνεση µε την οποία θα περιεβάλλετο, θα µπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την έξοδο του τόπου από το τέλµα. Οι πολιτικοί αρχηγοί όµως εκείνη την περίοδο δεν ήταν διατεθειµένοι, αλλά και ούτε είχαν το απαιτούµενο εκτόπισµα για την ανάληψη µιας γιγαντιαίας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας που χρειάζονταν η Ελλάδα. Από την µια ήταν δέσµιοι του φθαρµένου πολιτικού συστήµατος µέσα στο οποίο εξετράφησαν και ανδρώθηκαν και εποµένως δεν µπορούσαν να το ανατρέψουν και από την άλλη δεν αφουγκράζονταν τις ραγδαίες αλλαγές που ελάµβαναν χώρα στο κοινωνικό πεδίο. Μήτε αυτόν τον ταχύ κοινωνικό βηµατισµό που έσπρωχνε τις εξελίξεις σε µιαν άλλη προοδευτική κατεύθυνση. Είχαν συντελεσθεί στην ελληνική κοινωνία πολλές αλλαγές µεταβάλλοντας την εντροπία του πολιτικού µας συστήµατος. Νέες κοινωνικές κάστες αναδεικνύονταν καταλαµβάνοντας τις καίριες επάλξεις της κοινωνίας, αλλά και νέες κοινωνικές συµµαχίες εσυνήπτοντο. Η άνοδος των αστών που ήκµαζαν κοινωνικά και οικονοµικά, η ανάδειξη ισχυρής εργατικής τάξης στα αστικά κέντρα και οι συµµαχίες µεταξύ αγροτών, εργατών και αστικής τάξης, ήταν µερικές από τις κοσµοϊστορικές αλλαγές που συντελούν-ταν στον κοινωνικό ιστό. Αλλά εξέλιπε αυτή την περίοδο από την παλιά πολιτική τάξη της Ελλάδος και αυτό το όραµα της Μεγάλης Ιδέας, για την εθνική µας ακεραίωση. Όµως όλες αυτές οι ραγδαίες αλλαγές που είχαν συντελεστεί στο κοινωνικό και πολιτικό µας πεδίο, πέραν του λαού και του άγρυπνου εθνικά Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν περνούσαν απαρατήρητες από τον σώφρονα και συνετό βασιλιά Γεώργιο, που έβλεπε τις εξελίξεις να έρχονται σαν παλιρροϊκό κύµα, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Έτσι ο βασιλεύς συζητώντας εκτενώς το πολιτικό µας πρόβληµα µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που του είχε αποσπάσει τον σεβασµό και την εµπιστοσύνη, προκήρυξε εκλογές για τις 28 Νοεµβρίου του 1910. Ο ελληνικός λαός εκείνη την περίοδο ήταν καζάνι που έβραζε καιν διψούσε ακόρεστα για αλλαγές. Αυτή του µάλιστα η ριζοσπαστική τροπή σχηµατο-ποιήθηκε πολιτικά στο σύνθηµα της εποχής «Συντακτική Βουλή» που πρακτικά σήµαινε ανάδειξη νέας Βουλής µε δυνατότητα να αλλάξει το Σύνταγµα του 1864 και να ανοικοδοµήσει από την αρχή την πολιτική κατάσταση της Ελλάδος. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Σας γνωρίζουµε ότι κατά τον εσπερινό της εορτής των Αγίων Κων/νου και Ελένης, έγινε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς και κληρώθηκαν τα παρακάτω νούµερα µε τα αντίστοιχα δώρα: 1. 559 1 αρνί 2. 770 1 αρνί 3. 531 1 DVD 4. 73 1 Φούρνος µικροκυµάτων 5. 952 1 Ψησταριά Οσοι κατέχουν τους ανωτέρω αριθµούς, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την ερανική επιτροπή για την παραλαβή των δώρων τους. Εκ της Ερανικής Επιτροπής

Κ Η ∆ Ε ΙΕ Σ Τον αγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΛΙΑΡΟ

ΕΤΩΝ 94 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και ώρα 12 µ. από το σπίτι µας και από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στο Χάβαρι και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Ο ΓΙΟΣ: Σωτήρης Η ΕΓΓΟΝΗ: Σοφία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Την πολυαγαπηµένη µας

ΕΛΕΝΗ χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΤΙΡΗ

ΕΤΩΝ 82 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και ώρα 12 µ. από τον ιερό ναό Μεταµόρφωσης Σωτήρος Υψηλού κοινότητας Βασιλακίου δήµου Αρχ. Ολυµπίας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτα και Νίκος, Σπύρος και Σοφία, ∆ηµήτρης και Αιµιλία, Σωτηρούλα και Ευάγγελος ΟΙ Α∆ΕΡΦΕΣ Παναγιώτα και Κωστούλα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ ΗΡ Ι Α Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας µητέρας, αδελφής, θείας και γιαγιάς

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χας ∆ΙΟΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 90

Λαµπέτι 23-5-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Κατίνα Μενασά, Ευγενία και Βασίλειος Πλαστουργός, Χρυσαυγή και Βασίλειος Αυγερινόπουλος, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/3401730730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Περιοδικά λόγου και τέχνης Του Στάθη ∆άγλαρη, ∆ικηγόρου

H «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» Πλουσιότατο σε ύλη είναι και το νέο τεύχος (αριθ. 191, Απρίλης 2010) του περιοδικού λόγου, τέχνης και πολιτιστικής καλλιέργειας «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ», που εκδίδεται και διευθύνεται από τον επιφανή συγγραφέα, κριτικό και δοκιµιογράφο Μιχάλη Σταφυλά. Η «Πνευµατική Ζωή» (Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών), για τη µεγίστη προσφορά του στα Ελληνικά Γράµµατα, έχει εξασφαλίσει την τιµητική χορηγία του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη, που τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας Αθηνών. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού δηµοσιεύονται ποιήµατα, διηγήµατα, µελετήµατα, κρίσεις, σχόλια, παρατηρήσεις των: Μιχάλη Σταφυλά, Χρήστου Κουλούρη, Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καρυωτάκη, ∆ηµήτρη Καµπούρογλου, Ιάσονα Ευαγγέλου, Ασηµάκη Πανσέληνου, Μίνας Πέτρου-Βενετσάνου, Γιώργου Πολ. Παπαδάκη, ∆ιονύση Μαγκλιβέρα, Γιώργου Λιάκου, Αλεξάνδρας Μοσχονά, Ντίνου Τουλούπα, Βικτωρίας Παπαδάτου, Θέµιδας Σταφυλά, Σταυρούλας Καµαρινοπούλου-Σακαβέλη, Αντώνη Σαµπαζιώτη, ΄Ασπας Ξύδη (ποίηµα, αφιερωµένο στο Νίκο Κακαουνάκη), ∆ηµήτρη Τσινικόπουλου, Πόπης Μπαλαµούτη, Τόλη Νικηφόρου, Αντώνη Αντωνόπουλου, Βούλας Αρβανιτίδου, Αναστασίας Λειβαδοπούλου, Κυριάκου Βαλαβάνη, Ελένης ΚονιαρέληΣιακή, Ελένης Αντωνάκου, Φιλίτσας Λέρτα-Αθανασέλλου, Λάσκαρη Ζουράρη, Στάθη Γρίβα, Αντώνη Ζαρίφη, Θεοδώρας Κουφοπούλου-Ηλιοπούλου, Φωτεινής Σασσάλου-Λαµπροπούλου, Παρασκευής ∆εράου-∆ηµητρακοπούλου, Νότας Θεοδωρακάτου-Ζόµπολα, Γιώργου ΄Αλµη, Σοφίας Παντελοπούλου, Υβόννης Αρνοκούρου-Κερεστετζή και άλλων. Επίσης, στο ίδιο τεύχος δηµοσιεύεται η συνέχεια της «∆ιαρκούς Ιστορίας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», καθώς και δεκαπέντε χρονογραφήµατα του Μιχάλη Σταφυλά, που περιέχονται στη συλλογή του «Καληµέρα, Λάρισσα». Η «∆ΙΒΡΗ» Πολλά και αξιόλογα κείµενα δηµοσιεύονται και στο νέο τεύχος (αριθ. 127, Μάρτιος 2010) του ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού και ενηµερωτικού περιοδικού, – για τα χωριά του πρώην ∆ήµου Λαµπείας,«∆ΙΒΡΗ». Ιδιοκτήτης – εκδότης και διευθυντής του περιοδικού είναι ο διαπρεπής Ηλείος ιατρός και καταξιωµένος λογοτέχνης Σωτήρης Χ. Σωτηρόπουλος. ∆ηµοσιεύονται: «Το σχέδιο “Καλλικράτης” και ο ορεινός ∆ήµος της Ηλείας» (κύριο άρθρο του περιοδικού), «Ιστορικές σελίδες-Η περιουσία ιερών µονών και ναών Παραερυµάνθιων χωριών στα 1700» του Παναγιώτη Θ. Παπαθεοδώρου, «Εκδήλωση-γιορτή στον Πειραιά.-Το πρώτο σχολείο και διδασκαλείο της Ηλείας» των Νίκου Αναστασόπουλου και Σωτήρη Σωτηρόπουλου, «Κωνσταντίνος Μπορδόκας, ο αγαπηµένος µας καθηγητής» του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, «Μια επιστολή του τιµηθέντος καθηγητή» (ανέγνωσε η κόρη του δικηγόρος Γεωργία Μπορδόκα), «Νέα από το χωριό και την πόλη», «Κοινωνικά-Περίεργα-Σχόλια-Παραλειπόµενα», «Σηµαντική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµπείας για το σχέδιο “Καλλικράτης”», «Τι είναι ορεινός ∆ήµος Ηλείας» του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, «Νέα από τη ∆ίβρη της Βορείου Ηπείρου» του Γιάννη Λαχανά, «Αµφικτυονία-Ολυµπισµός» (ποίηµα) του Γιώργου Σταυρόπουλου, «Ανοιχτή επιστολή στο Μίκη Θεοδωράκη» του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, «Επιστολές-Παρουσίαση βιβλίων και εντύπων-Συνέδριο στα Καλάβρυτα» και άλλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 82 θερµότατα ευχαριστούµε. Λιναριά 23/5/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παναγιώτα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Αθανασία, Γιώργος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Παναγιώτα χα ∆ηµ. Παπαδοπούλου, Κυριακούλα και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αγγελική χα Ευστ. Καρακίτσου, Μαρία και ∆ιονύσιος Τζαβάρας, Παναγιώτης και Ευγενία Καρακίτσου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ

Σαλµώνη 23 Μαΐου 2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθανάσιος, Μαίρη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: NIK. TΣIKPOY Πέλοπος 11 Tηλ.26210/ 26109 -31774 Πύργος KINHTO: 6932/384401

Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν Ένα φάντασµα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασµα του χρέους και των ελλειµµάτων, το ίδιο έχει εγκατασταθεί για τα καλά και στις δύο άλλες Μητροπόλεις του Καπιταλισµού ΗΠΑ και Ιαπωνία. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο, αν τελικά εφαρµοστούν τότε θα σηµατοδοτήσουν τη βίαιη πραξικοπηµατική ακύρωση των σηµαντικότερων εργατικών κατακτήσεων του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα. Αρκεί να αναφέρουµε ότι το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα θεσπίστηκε το 1946, το επίδοµα αδείας το 1966 και το 8ωρο το 1932. Το νέο ασφαλιστικό ν/διο του Λοβέρδου µετατρέπει τις συντάξεις σε επιδόµατα κηδείας. Γιατί στην ουσία καταργεί το όποιο δηµόσιο χαρακτήρα του ασφαλιστικό συστήµατος. Παραδίδει την ασφάλιση στην αγορά και στα αρπακτικά των ιδιωτικών εταιριών και άλλα. Όσο για τη νέα βάρδια και τις νεότερες γενιές εργαζοµένων τους οποίους τσακίζει η ανεργία, η ελαστική και µαύρη εργασία, η σύνταξη θα γίνει άπιαστο όνειρο. Καταλύουν κάθε γραπτό και άγραφο κανόνα ανθρωπιάς. Το τελευταίο διάστηµα γύρω από τις εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση εµφανίζεται όλο και πιο συχνά ένα δραµατικό έθιµο της ελληνικής αρχαιότητας το «κείον νόµιµον το οποίο επικρατούσε στην Αρχαία Κέω (σηµερινή Κέα ή Τζια) επρόκειτο για µια µορφή εκούσιας ευθανασίας των γερόντων, οι οποίοι αυτοκτονούσαν πίνοντας κώνειο όταν δεν µπορούσαν πλέον να εργάζονται. Η µαρτυρία του εθίµου χρονολογείται τον 4ο αιώνα. ∆εν είναι τυχαίο το αλληγορικό δράµα του Χόρα Μακ Κόι, «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» που τόσο ευφυώς έκανε ταινία ο Σίντνεϊ Πόλακ. Και αυτό γιατί η προοπτική που επιφυλάσσει ο σύγχρονος καπιταλισµός στους εργαζόµενους στους σηµερινούς ενήλικες και κυρίως στους νέους παρουσιάζει αρκετές αναλογίες µε το «κείον νόµιµον» ίσως όχι την αυτοκτονία µε κώνειο, σίγουρα όµως την εργασία µέχρις εσχάτου γήρατος.

Ο Αινείας όταν κλήθηκε να διασώσει ό,τι πολυτιµότερο µπορούσε από την κατεστραµµένη Τροία, επέλεξε να πάρει στους ώµους του τον γέροντα πατέρα του. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε µεγαλύτερη ντροπή, µεγαλύτερη καταισχύνη από την ασέβεια απέναντι στους γέροντες. Στην παλαιά διαθήκη στον Μωσαϊκό νόµο υπάρχει ο απαράβατος ή εντολή που λέει «Τίµα τον Πατέρα σου και τη Μητέρα σου». Σήµερα τι κάνουν; Αρπάζουν το υστέρηµα των συνταξιούχων, µετατρέπουν τη γενιά των 900 ευρώ σε γενιά των 700 και τη γενιά των 700 σε γενιά των 500 ευρώ. Στέλνουν τις γυναίκες να δουλεύουν 15 χρόνια παραπάνω «υπόσχονται», αντί για σύνταξη, ένα επίδοµα συσσιτίου µετά από 40 χρόνια δουλείας. Η απάντηση τους στο ερώτηµα γιατί γίνονται όλα αυτά; Είναι ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» και ότι η σωτηρία της πατρίδας επιβάλει θυσίες, πρέπει να περικοπούν τα 2/14 της σύνταξης του γέροντα να λεηλατηθούν τα 2/14 του µισθού του υπαλλήλου, να αφαιµαχθούν 50 δις από τον ιδρώτα των µισθωτών, διότι αυτό επιτάσσει το «εθνικό χρέος». Αλλά αν, αντί να βουτήξουν τα 2/14 από το υστέρηµα του συνταξιούχου, αν έπαιρναν τα 2/14 από το περίσσευµα των τραπεζών που κατέχουν πλούτου ίσο µε 600 δις ευρώ θα εξοικονοµούσαν για την πατρίδα 86 δις ευρώ. Αν έπαιρναν τα 2/14 απ’ το περίσσευµα των πολυεθνικών και των µονοπωλίων που λειτουργούν στην Ελλάδα, που κατέχουν πλούτο 700 θα εξασφάλιζαν 100 δις ευρώ. Αν έπαιρναν τα 2/14 από το περίσσευµα των 500 δις που διακινούνται ετησίως µέσω «οφ σορ» εταιριών από την Ελλάδα θα εισέπρατταν 72 δις. Σύνολο 258 δισεκατοµµύρια. ∆ηλαδή όχι µόνο θα σωζόταν ο µισθός του εργάτη και η σύνταξη του απόµαχου της δουλειάς αλλά θα εξαφανιζόταν και ολόκληρο το δηµόσιο χρέος. Γιώργος Τσίτσος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 εορτή της Πεντηκοστής εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγ. Τριάδος Βροχίτσας. Σήµερα Σάββατο 22 Μαΐου και ώρα 7.00µ.µ. θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασιών. Μετά την ακολουθία του Εσπερινού θα γίνει περιφορά της Σεπτής Εικόνας της Αγ. Τριάδος. Την Κυριακή ηµέρα της εορτής 23 Μαΐου και ώρα 7.00 π.µ. θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασιών υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου όστις θα κηρύξει το Θείο Λόγον. Την ∆ευτέρα του Αγ. Πνεύµατος 24 Μαΐου και ώρα 7.00 θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασιών. Ολες οι ιεροτελεστίες θα τελεσθούν στον Κοιµητηριακό Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου λόγω της µεγάλης ζηµιάς που υπέστη από το σεισµό ο ενοριακός ιερός ναός της Αγ. Τριάδος. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν να προσευχηθούν για τη σωµατική και ψυχική τους σωτηρία. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

DECOration

Aπουσίες ιατρών Ο εξιδεικευθείς οδοντίατρος στη Χειρουργική στόµατος, εµφυτεύµατα, ακτινολογία

ΕΤΩΝ 82 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και καλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφοράν του. Πύργος 23 Μαΐου 2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Μαρία Αντωνοπούλου, Κώστας και Χριστίνα Αντωνοπούλου, Αθανασία και Ανδρέας Κοµιώτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νίκος και Μαρία Αντωνοπούλου, Σία και Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Βάσω χα ∆ηµ. Αντωνοπούλου, Ευλαµπία Μπαλάφα, Τούλα χα Ηλία Μπαλάφα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401


Νέα της Αµαλιάδας

Πέτρος Παπαδάτος (Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας) «∆εν αµφισβητεί κανείς ότι τα ενοίκια στην πόλη της Αµαλιάδας κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Παρακαλούµε όλους τους ιδιοκτήτες να αρχίσουν άµεσα τη διαπραγµάτευση, ώστε να δώσουν δυνατότητα στους ενοικιαστές τους να επιβιώσουν στο δυσµενές µέλλον».

Φίλλιπος ∆αλαµάρας «Τα ενοίκια σε ορισµένες περιπτώσεις στο κέντρο είναι εξωπραγµατικά. Πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες ότι όλοι πρέπει να συµβάλλουν και να µειώσουν τα ενοίκια σε ποσοστό 20% µε 30% για να ανταπεξέλθει η αγορά. Εάν δεν το καταλάβουν και παραµείνουν αδιάλλακτοι, σε λίγο θα αρχίσουν να κλείνουν τα καταστήµατα και θα βρεθούν και αυτοί σε αδιέξοδο».

Γιάννης Γεωργακόπουλος «Έχουν ανέβει υπερβολικά οι τιµές των ενοικίων, κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται σε τέτοια περίοδο οικονοµικής κρίσης. Θα πρέπει να το καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες και να ρίξουν τις τιµές, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές. ∆ιαφορετικά δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήµατα».

ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 23 Μαΐου 2010

11

∆ιονύσης Ζήσιµος «Τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά και από την άλλη η κίνηση στην αγορά είναι πολύ µειωµένη και τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, το ενοίκιο δεν θα µπορεί να βγει, γι’ αυτό και θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν οι ιδιοκτήτες».

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

«Θηλιά» για τους καταστηµατάρχες τα υψηλά ενοίκια Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

«Β

ραχνά» αποτελούν για τους επαγγελµατίες της Αµαλιάδας τα υψηλά ενοίκια επαγγελµατικής στέγης, που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι υπέρογκα και µε δεδοµένη την οικονοµική κρίση που έχει ‘χτυπήσει’ όλες τις πόρτες των Ελλήνων, τους επόµενους µήνες τα πράγµατα αναµένεται να είναι ακόµη πιο δύσκολα και είναι αµφίβολο εάν θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλοι στις υποχρεώσεις τους. Ο Εµπορικός Σύλλογος της πόλης ήδη ετοιµάζεται να προχωρήσει σε µία οργανωµένη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί µία µείωση της τάξης του 20% µε 30%, σε µία προσπάθεια να ‘αντέξουν’ οι επαγγελµατίες και να µην αρχίσουν να κλείνουν το ένα κατάστηµα πίσω από το άλλο.

Πτώση του τζίρου

Η κίνηση στην αγορά έχει µειωθεί σε δραµατικό σηµείο και οι πελάτες πλέον µπαίνουν µε το σταγονόµετρο στα καταστήµατα για αγορές και περιορίζονται πλέον στα απαραίτητα. Η µειωµένη κίνηση σε συνδυασµό µε τα µεγάλα µηνιαία έξοδα των καταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ενοικίου, δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα επιβίωσης. Αυτή τη

Η οδός Καλαβρύτων θεωρείται ένας από τους πιο ακριβούς δρόµους από πλευράς ενοικίων στα καταστήµατα

στιγµή οι πιο ‘ακριβοί’ δρόµοι της Αµαλιάδας θεωρούνται η οδός Αρχαίας Ήλιδος και η οδός Καλαβρύτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι και σε άλλες περιπτώσεις δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια που φθάνουν τις 2.500 ή και τις 3000 ευρώ µηνιαίως!

Παρέµβαση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης Οι επαγγελµατίες επισηµαίνουν την αναγκαιότητα µείωσης των ενοικίων, για να µπορέσει να αντέξει η αγορά και για να µπορέσουν

Κλειστά αύριο τα καταστήµατα Κλειστά θα παραµείνουν αύριο, εορτή του Αγίου Πνεύµατος, τα καταστήµατα της Αµαλιάδας, µε απόφαση του Εµπορικού Συλλόγου της πόλης. Ο Σύλλογος έκανε θεσµό το κλείσιµο των καταστηµάτων τη συγκεκριµένη ηµέρα και φέτος παραµένουν κλειστά για ένατη συνεχή χρονιά. Στο µεταξύ, χθες τα µέλη του Εµπορικού Συλλόγου αναχώρησαν για εκδροµή στην Καστοριά.

Η κίνηση στην αγορά έχει πέσει κατακόρυφα και τα υψηλά ενοίκια στα καταστήµατα δε βοηθούν την κατάσταση

-Αίτηµα για µείωση της τάξης του 20% µε 30% και οι ίδιοι να διατηρήσουν τις τιµές σε χαµηλά επίπεδα, έτσι ώστε να µπορέσουν να καλύψουν και οι καταναλωτές τις δικές τους ανάγκες και να υπάρξει κάποιος τζίρος. «∆εν αµφισβητεί κανείς ότι τα ενοίκια στην πόλη της Αµαλιάδας κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα. ∆υστυχώς η δραµατική πτώση του τζίρου µας αναγκάζει να σκεφτόµαστε να ξεκινήσουµε διαδικασία επαναδια-

πραγµάτευσης του ύψους των ενοικίων. Ο Εµπορικός Σύλλογος θα προσπαθήσει να οργανώσει συγκροτηµένες κινήσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί µείωση της τάξης του 20% µε 30%. Έχει ζητηθεί επίσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρέµβει νοµοθετικά, ώστε να δίνει τη δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης του ύψους των ενοικίων, χωρίς να αλλάζει άλλος όρος σύµ-

βασης µεταξύ του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη» ανέφερε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Πέτρος Παπαδάτος και συµπλήρωσε: «Είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση των περισσοτέρων µαγαζιών, η άµεση ελάφρυνση από το βάρος των υπέρογκων ενοικίων και παρακαλούµε όλους τους ιδιοκτήτες να αρχίσουν άµεσα τη διαπραγµάτευση, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους ενοικιαστές τους, να επιβιώσουν στο δυσµενές µέλλον».

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ο γύρος της πόλης σήµερα µε ποδήλατα

Π

αρατείνεται για µία ηµέρα ακόµη η λειτουργία της 10ης Πανηλειακής Ανθοκοµικής Έκθεσης στην Αµαλιάδα, εξαιτίας των άσχηµων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τις τελευταίες ηµέρες. Η έκθεση επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήµερα το βράδυ, ωστόσο οι εκθέτες και το Πνευµατικό και Πολιτιστικό Κέντρο του δήµου Αµαλιάδας που έχει τη διοργάνωση, αποφάσισαν να παραταθεί η λειτουργία της έκθεσης έως και το βράδυ της ∆ευτέρας 24 Μαΐου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να την επισκεφθούν στο πάρκο της πλατείας Μπελογιάννη. Στο µεταξύ για σήµερα Κυριακή έχει προγραµµατιστεί, σε συνεργασία µε το νε-

οσύστατο Ποδηλατικό Όµιλο Αµαλιάδας, να πραγµατοποιηθεί ποδηλατοδροµία που εντάσσεται στα πλαίσια της έκθεσης. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10 το πρωί στο χώρο της Ανθοκοµικής Έκθεσης στο πάρκο Μπελογιάννη. Από εκεί θα γίνει η εκκίνηση και οι ποδηλάτες θα κάνουν το γύρο της πόλης, θα φθάσουν στη Φραγκαβίλλα και εν συνεχεία θα επιστρέψουν στο πάρκο Μπελογιάννη. Παιδιά κάτω των 16 ετών θα συνοδεύονται. Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν, µπορούν να βρίσκονται στο πάρκο Μπελογιάννη στις 10 το πρωί. Στο µεταξύ το βράδυ της Παρασκευής λειτούργησε µε επιτυχία εργαστήρι όπου δηµιούργησαν ζωγραφιές τα παιδιά και εν

συνεχεία τους απονεµήθηκαν αναµνηστικά και βραβεία από την υπεύθυνη της έκθεσης κα Ελένη Παναγιωτοπούλου και χθες το βράδυ πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός στεφανιού. Μαρία Καραµπάτση

Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας «Ηλειακή γη» Την Τρίτη 18 Μαΐου στις 15.00 µ.µ. το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α) Ηλείας και τα µέλη του οποία το αντιπροσώπευαν, Αρτέµιος Κούγιας (α’ αντιπρόεδρος), Ηλίας Νικολόπουλος (β’ αντιπρόεδρος) και ∆ηµήτριος Κλαµπάνος (µέλος), είχαν Ο πρόεδρος της συνάντηση στο υπουργείο Ένωσης Νέων ΑγροΑγροτικής Ανάπτυξης µε τον τών Θεόδωρος Βασιειδικό γραµµατέα Ευάγγελο λόπουλος. ∆ιβάρη και µε τους συµβούλους Γιώργο Γκίνη, Γιάννη Χατζάρα, όπου βρισκόταν και το διοικητικό συµβούλιο της Ε.Ν.Α Βοιωτίας. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν θέµατα τα οποία αφορούν τους νέους αγρότες, αλλά και γενικότερα προβλήµατα. - Συζητήθηκε το πριµ πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών, το οποίο θα είναι από 20.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή και το οποίο θα είναι µέσα σε τρεις δόσεις. Και η πρώτη θα δοθεί µέχρι τα µέσα Ιουνίου. - Συζητήθηκε το θέµα αν θα δοθούν στους νέους αγρότες δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα, όπου αυτό θα γίνει αφότου ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των ΟΣ∆Ε και προς το τέλος του χρόνου και εφόσον αυτά υπάρχουν σε έναν επαρκή αριθµό ώσπου να αξίζει να γίνει η διαδικασία να δοθούν. - Τέθηκε το θέµα για το σχέδιο βελτίωσης όπου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν σύντοµα και θα έχουν επενδυτικό σχέδιο 500.000 ευρώ ανά καλλιέργεια, θα υπάρχει όµως πλαφόν ανά υποψήφιο δικαιούχο, ανάλογα το κεφάλαιο το οποίο δραστηριοποιείται, αν είναι ζωικό ή φυτικό και θα κυµαίνεται περίπου στις 200.000 ευρώ – 250.000 ευρώ για τις επενδύσεις ζωικού κεφαλαίου και 150.000 ευρώ – 220.000 ευρώ για τις επενδύσεις φυτικού κεφαλαίου. Τα σχέδια βελτίωσης θα επιδοτούνται µε ποσοστό 50% µέχρι 70% ανάλογα την περιοχή. Και θα υπάρχει µικρό ποσοστό καθετοποίησης. Προτεραιότητα τόνισαν θα δοθεί στα σχέδια βελτίωσης οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και άρδευσης και σε δεύτερη µοίρα ο µηχανολογικός εξοπλισµός. Σε αυτό το σηµείο αντιτέθηκαν έντονα τα µέλη της Ε.Ν.Α Ηλείας, λέγοντας ότι ο νοµός µας καλλιεργεί δύο φορές το χρόνο, έχει διάφορες καλλιέργειες όπου χρειάζονται διαφορετικά µηχανήµατα για την κάθε καλλιέργεια και τα ποσά είναι δυσβάσταχτα. Τα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσαν πως θα µελετήσουν τέτοιου είδους ζητήµατα και πώς δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα ούτε στις πληρωµές των σχεδίων βελτίωσης του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αφού οι εθνικοί πόροι έχουν ήδη εξασφαλιστεί και τα χρήµατα ήδη υπάρχουν. Τέλος τα µέλη της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας έθεσαν και πήραν απαντήσεις και γενικότερα προβλήµατα, τα οποία αφορούν όλους τους αγρότες. Όπως για το ζήτηµα µεταξύ τιµής «χωράφι και ράφι», όπου το υπουργείο διαβεβαίωσε πως κάνει τεράστιες προσπάθειες να ξεδιαλύνει αυτό το ζήτηµα. Το πρόβληµα µε τις πληρωµές βιολογικών επιδοτήσεων όπου το κονδύλιο εξασφαλίστηκε και οι πληρωµές θα ξεκινήσουν σύντοµα. Το πρόβληµα µε τις ακάλυπτες επιταγές όπου φτιάχνονται µητρώα εµπόρων για να καταπολεµηθεί. Και για το κόστος παραγωγής όπου ακόµα δεν έχουν βρεθεί λύσεις.


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

Ματιές στον κόσµο

Ανεβαίνει ξανά το πολιτικό θερµόµετρο καθώς η Ρηγίλλης κάνει λόγο για κυβερνητικό σχέδιο ενοχοποίησης της Ν∆

Θ.ΤΖΑΓΚΡΗ

Σκληραίνει η κόντρα για το Βατοπέδι Αθήνα: Ανεβαίνει ξανά το πολιτικό θερµόµετρο για το Βατοπέδι, καθώς η Ρηγίλλης κάνει λόγο για κυβερνητικό σχέδιο ενοχοποίησης της Ν∆ µετά την απολογία της κατηγορουµένης στην υπόθεση του Βατοπεδίου, πρώην διευθύντρια Πολιτικής Γης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταµατίνας Μαντέλη, η οποία ενέπλεξε πρώην “γαλάζιους” υπουργούς. Η κ. Μαντέλη «έδειξε» υπουργούς της Ν∆ πίσω από τις ανταλλαγές µε τη Μονή, µεταξύ άλλων

και τους Θ. Ρουσόπουλο και Γ. Αγγέλου. Σε ανακοίνωση του, ο τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης της Νέας ∆ηµοκρατίας Τάσος Νεράντζης αναφέρει: «Ο καθένας κατανοεί τον λόγο για τον οποίο η κ. Μαντέλη, ξαφνικά, άλλαξε τα, µέχρι χθες, λεγόµενά της. Ο κατηγορούµενος δικαιούται ακόµη και να ψεύδεται. Πολύ περισσότερο, αφού πριν από δύο ηµέρες -και για προφανείς λόγους- ψηφίστηκε ειδική ρύθµιση, µε την οποία ακόµα και κατηγορούµενος µπορεί, καταγγέλλοντας υπουργό, να απαλλαγεί

από την ποινή». Αυτή ακριβώς η ρύθµιση, συνέχισε ο κ. Νεράντζης, αποδεικνύει τις υπόνοιες για ύπαρξη σχεδίου της Κυβέρνησης προς ενοχοποίηση των πολιτικών της αντιπάλων. «Είχαµε καταγγείλει τον υπουργό κ. Καστανίδη για τη ρύθµιση αυτή και δυστυχώς επαληθευθήκαµε σύντοµα». «Την ώρα που η κοινωνία βιώνει τις συνέπειες από τα σκληρά οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης, µάταια το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επωφεληθεί από ισχυρισµούς τύπου Μαντέλη.»

Κόπηκε στα δύο το αεροπλάνο… Αεροπορικό δυστύχηµα σηµειώθηκε χθες το πρωί στην Ινδία µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 159 άτοµα ενώ 7 επιβάτες διεσώθησαν

Νέο ∆ελχί Στους 159 ανέρχονται, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, οι νεκροί από το αεροπορικό δυστύχηµα που συνέβη νωρίς χθες το πρωί στην πόλη Μανγκαλόρ του κρατιδίου Καρνατάκα της νότιας Ινδίας. Σύµφωνα µε τις πρώτες µαρτυρίες, το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Βοeing 737 της Air India Express, θυγατρικής της Air India, προερχόµενο από το Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, πλαγιολίσθησε στον διάδροµο προσγείωσης και εξετράπη της πορείας του, µε αποτέλεσµα να συντριβεί σε κοντινή δασώδη περιοχή και να πιάσει φωτιά.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής ανθρωπίνου δυναµικού της Air India Ανούπ Σριβαστάβα, συνολικά στο αεροσκάφος επέβαιναν 160 επιβάτες και εξαµελές πλήρωµα, ενώ σύµφωνα µε εκπρόσωπο της εταιρείας στο Ντουµπάι, όλοι ήταν ινδικής υπηκοότητας. Ένα επτάχρονο παιδί, το οποίο συγκαταλεγόταν στους οκτώ επιζήσαντες του αεροπορικού δυστυχήµατος, υπέκυψε δυστυχώς στα τραύµατά του, ανακοίνωσε η ινδική αστυνοµία. “Το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο. Πήδηξα έξω από το αεροπλάνο µόλις έπεσε. Είδα κι άλλους δύο να βγαίνουν”, δήλωσε από το νοσοκοµείο στον τοπικό τηλεοπτικό σταθµό TV9 ο Αµπντουλάχ, ένας από τους επιζήσαντες. Ένας άλλος διασωθείς, ο Ούνερ Φαρούκ δήλωσε από το νοσοκοµείο όπου νοσηλεύεται ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγµή που το αεροσκάφος άγγιξε το έδαφος. “Τότε το αεροσκάφος ξέφυγε από την πορεία του και πήγε κατευθείαν πάνω στα δέντρα και η καµπίνα γέµισε καπνό. Παγιδεύτηκα ανάµεσα στα καλώδια, αλλά κατάφερα να βγω. Τα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια µου έχουν καεί”, πρόσθεσε το θύµα. Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τα αραβικά ΜΜΕ βρέθηκε το µαύρο κουτί του αεροσκάφους της Air India.

∆ιαψεύδει δηµοσίευµα περί παρέµβασής της για διορισµούς συγγενών της Αθήνα Σε διάψευση δηµοσιεύµατος, σύµφωνα µε το οποίο φέρεται να µεσολάβησε για την πρόσληψη στο Μουσείο Πέλλας συµπολιτών και συγγενών της, προχώρησε χθες η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάγκρη. Στην επιστολή της η κ. Τζάγκρη σηµειώνει ότι για τη διενέργεια του διαγωνισµού που προκήρυξε το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία, δηλώνει ότι θα στραφεί δικαστικά κατά της εφηµερίδας «Αποκαλύψεις» και κάνει λόγο για άδικη, αστήρικτη και αήθη επίθεση σε βάρος της. Η κ. Τζάκρη αναφέρει ότι µετά από αίτηµά της και εντολή του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γ. Ραγκούση, την υπόθεση θα διερευνήσει και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Ώρες αγωνίας για τους τρεις στρατιώτες στη Λέρο Λέρος: Σε κρίσιµη κατάσταση βρίσκονται τρεις στρατιώτες του 588 τάγµατος πεζικού στο Παρθένι της Λέρου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν φθάσουν στο στρατόπεδο επιστρέφοντας από την έξοδό τους, ξέφυγε από το δρόµο και στην κυριολεξία καρφώθηκε σε δένδρο. Αποτέλεσµα και οι τρεις στρατιώτες να τραυµατιστούν σοβαρά και να “χαροπαλεύουν”. Οι δύο φαντάροι είναι διασωληνωµένοι, φέρουν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο τρίτος έχει υποστεί ελαφρύτερα τραύµατα. Ο χειρουργός του νοσοκοµείου της Λέρου τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε το ΕΚΑΒ για την διακοµιδή τους σε νοσοκοµείο της Ρόδου ή της Αθήνας, δεδοµένου ότι η κατάσταση των νεαρών στρατιωτών είναι πολύ κρίσιµη και πρέπει να εισαχθούν κατεπειγόντως σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε εντολή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, C130 θα µεταφέρει τους τρεις στρατιώτες σε στρατιωτικό νοσοκοµείο της Αθήνας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 Μαΐου 2010

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο νέος χάρτης του πρωταθλήµατος Σελ. 16,17

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Παρών» στη γιορτή του ΑΟ Κυπαρισσίας Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Σήµερα το φιλικό µε τον ΑΟΚ (7µ.µ.) Καµία εξέλιξη στα διοικητικά

Σ

τη γιορτή του ΑΟ Κυπαρισσίας, για την άνοδο του στην ∆’ Εθνική, συµµετέχει σήµερα ο Πανηλειακός. Οι πρωταθλητές του 6ου οµίλου που τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζονται στην Γ’ Εθνική, θα παραταχθούν πλήρεις στο σηµερινό φιλικό που θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ. Πριν από την έναρξή του φιλικού θα γίνει και η απονοµή του πρωταθλήµατος στον ΑΟΚ, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε πως θα εγκαινιαστούν οι προβολείς στο γήπεδο της Κυπαρισσίας, που εγκαταστάθηκαν πριν από λίγο καιρό. Οι παίκτες του Πανηλειακού θα συµµετάσχουν και στο τουρνουά για την ενίσχυση του «Χαµόγελου του Παιδιού» και µετά θα µείνουν ελεύθεροι για να ξεκουραστούν, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Στα διοικητικά της οµάδας δεν είχαµε κάποια εξέλιξη τις τελευταίες ηµέρες. Και λογικά δεν αναµένεται να έχουµε κάτι πριν από την Γ.Σ που είναι προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 31 Μαΐου. Να θυµίσουµε ότι η Γ.Σ. του Πανηλειακού θα γίνει στις 8µ.µ. στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο (2ος όροφος) και µε θεµατα : 1. Τη λήψη απόφασης για σύσταση ΤΑΠ ή ΠΑΕ για τη συµµετοχή της οµάδας στη Γ’ Εθνική. 2. Οικονοµικός και διοικητικός απολογισµός 3. ∆ιάφορες ανακοινώσεις Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την εποµένη Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 στο ίδιο µέρος και την ίδια ώρα.

Ο Πανηλειακός ταξιδεύει σήµερα στην Κυπαρισσία για το φιλικό φιέστα µε τον ΑΟΚ.


2•

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

14

ΣΠΟΡ

«ΗΛΕΙΑ 2010»

Επιτυχηµένα και φέτος Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

ε αξιόλογη επιτυχία τόσο από πλευράς συµµετοχών, όσο και από επιδόσεις, διεξήχθησαν χθες το απόγευµα στο δηµοτικό στάδιο του Πύργου οι αγώνες στίβου «ΗΛΕΙΑ 2010». Τον αγώνα διοργάνωσε ο δήµος ΠΥΡΓΟΥ και ο ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία µε τον γυµναστικό σύλλογο «ΕΡΜΗ ΠΥΡΓΟΥ». Στους αγώνες συµµετείχαν αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών από την περι-

φέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ενώ υπήρξε και ελεύθερη συµµετοχή από άλλες περιφέρειες της χώρας. Τα «ΗΛΕΙΑ» είναι µια αξιέπαινη προσπάθεια του δήµου Πύργου που λαµβάνει χώρα τα τελευτά χρόνια, βοηθώντας µε κάθε τρόπο την διοργάνωση µικρών και µεγάλων αγώνων κλασσικού αθλητισµού στην πόλη του Πύργου, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στην αθλούµενη νεολαία της πόλης και όχι µόνο να εκφραστεί αθλητικά, βοηθώντας ταυτόχρονα και την οικονοµική ζωή της πόλης. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον αγώνα και τα αποτελέσµατα στο φύλο της ∆ευτέρας 24 Μαΐου.

Ανεβάζει στροφές ο Ιακωβάκης

Ο

Περικλής Ιακωβάκης δεν θα πάρει µέρος στο σπουδαίο µίτινγκ του Όσλο, αλλά θα κάνει το ντεµπούτο του στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο το διήµερο 12-13 Ιουνίου. Έλληνας πρωταθλητής του Ολυµπιακού, ο οποίος είναι και παράλληλα πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 µέτρα µε εµπόδια, θα κάνει µια µίνι προετοιµασία µε την προπονήτριά του, Μαίρη Σωτηρακοπούλου και µετά θα µεταβεί στην Πάτρα για τους αγώνες. Ο Ιακωβάκης έχει ως µεγάλο του στόχο το Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα της Βαρκελώνης τον Ιούλιο, όπου θέλει να τα πάει περίφηµα, έχοντας για παρακαταθήκη και την περσινή 5η θέση στο Παγκόσµιο του Βερολίνου. Ο ερυθρόλευκος αθλητής είναι σε καλή κατάσταση, έχει βρει τον εαυτό του και όλα πάνε καλά, όπως τουλάχιστον διαµηνύει και η ίδια η Μαίρη Σωτηρακοπούλου, η οποία τον έχει από κοντά.

•ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Στο µεγάλο τελικό του κυπέλου Ευρώπης νέων η Παρασκευοπούλου Ζωή

Η

αθλήτρια του Α.Γ.Σ. Στρουσίου Παρασκευοπούλου Ζωή αφού πέρασε αήττητη τους προκριµατικούς, µπήκε στο φαιναλ φορ του European Junior Cup Reggio 2010 και στην συνέχεια στον µεγάλο τελικό, που έγινε χθες το πρωί. Το European Junior Cup Reggio 2010 διεξάγεται στην πόλη Reggio Calabria, από 17-05-2010 έως 23-05-2010.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΣΠΟΡ

3•

15

•ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Σήµερα η «φιέστα» της ανόδου στην Α2! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Έ

να πολύ πλούσιο σε εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο είναι αυτό που είδη διανύουµε, για την ιστορική Αναγέννηση Παλαιοχωρίου και τους φίλους της οµάδας, αφού γιορτάζεται η άνοδος του συλλόγου στην Α2 κατηγορία, για πρώτη φορά στην µακρόχρονη ιστορία της . Συγκεκριµένα χθες το βράδυ, στην πλατεία του ∆.∆. Παλαιοχωρίου το ∆. Σ. της οµάδας παρέθεσε συνεστίαση στους παίκτες, το προπονητικό τιµ, και στους προσκεκληµένους του., σε µια βραδιά κεφιού και γλεντιού µε την παρουσία φυσικά και των φίλων της οµάδας. Σήµερα θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις, µε φιλικό αγώνα κόντρα στην οµάδα Νέων του Πανιωνίου, η οποία ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της Αναγέννησης, και θα τιµήσει τις εκδηλώσεις. Το µατς θα ξεκινήσει στις 6 µ.µ. στο «χαλί» του Παλαιοχωρίου, και αµέσως µετά την λήξη του, θα επακολουθήσουν οι βραβεύσεις! Η ΕΠΣΗ και ο ∆ήµος Γαστούνης θα τιµήσουν την Αναγέννηση Αρχικά το ∆.Σ. της Αναγέννησης θα απονείµει πλακέτα στην οµάδα Νέων του Πανιωνίου, ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για την συµµετοχή της στην γιορτή της ανόδου! Μια άνοδος που έρχεται µετά από 29 χρόνια παραµονής στην Β κατηγορία. Αφού τελευταία φορά που η Αναγέννηση αγωνίστηκε σε µια µεγαλύτερη κατηγορία, ήταν την σεζόν 1980 – 81 στην Α τότε

“Με καλεσµένη την οµάδα Νέων του Πανιωνίου

Ανάλογες στιγµές θα ζήσει και σήµερα η οµάδα της Αναγέννησης Παλαιοχωρίου που έχει την τιµητική της αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζοντας την άνοδο στην Α2 κατηγορία.

κατηγορία! Ακολούθως τιµητική πλακέτα θα δώσει και η ΕΠΣΗ στην οµάδα του Πανιωνίου, για να ξεκινήσουν κατόπιν οι απονοµές στους θριαµβευτές της ανόδου από πλευράς της ΕΠΣΗ ( µε µετάλλια και Κύπελλο της ανόδου), καθώς και από πλευράς του ∆ήµου Γαστούνης. Η τελευ-

ταία βράβευση θα αφορά τον Αλέξη Γαβριλόπουλο, τον έµπειρο δηλ. παίκτη της οµάδας, που µε την εµπειρία της «σούπερ – λίγκα» τόσων χρόνων, αλλά και των άλλων Εθνικών Πρωταθληµάτων κατάφερε να «σπρώξει» τους συµπαίκτες του στην άνοδο, ξεφεύγοντας από τα γήπεδα της Β κατηγορίας. Μια τεράστια επι-

τυχία για ένα µικρό χωριό όπως είναι το ∆.∆. Παλαιοχωρίου, που όµως αποτελεί την ποδόσφαιρο – µάνα, όχι µόνο της Γαστούνης, αλλά θα λέγαµε όλου του κάµπου! Τον παίκτη που αποτελεί κόσµηµα για το Ηλειακό Ποδόσφαιρο, αναµένεται να τιµήσει η ΕΠΣΗ.


4•

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

16

ΣΠΟΡ

τικά και για προπολύ νωρίς για προγνωσ ν και είναι ακόµη πάρα ρήσουµε σήµερα νιστική περίοδο, θα επιχει βλέψεις για τη νέα αγω της Α1 Κατηγοδες ώτη εικόνα, για τις οµά να σας δώσουµε µια πρ α είναι ότι οι θέµ Το α. ληµ νούργιο πρωτάθ και στο ουν τέχ οιµµε συ θα ρίας που ούν, ανάλογα και µε τις αναµένεται να καθοριστ ς, δα οµά βλέ ε ρα κάθ πα να της ι χοι έπε στό ενώ δεν πρ που θα έχει η καθεµία, όλα ι Κα . δες οµά κονοµικές δυνατότητες ες… ορ ιάφ ο, δεν θα υπάρχουν αδ υ, ψουµε ότι τη νέα περίοδ Συνέλευση της 6ης Ιουνίο ική Γεν στη ότι , αιο βέβ αι είν ι.Σ.Η πλέ η Ε.Π η πισ τί θέσ για η αυτά, ρη είναι ς αλλαγές και η βασικότε στο δες οµά οι ύν θα προχωρήσει σε κάποιε στο εµφανι ο-πολύ, πως περίπου θα άουτ. Ας δούµε όµως λίγ ναλαµβάνουµε να αναµέεπα ρίς χω , ίας ορ τηγ Κα Α1 της δια ληµ άθ ωτ νέο πρ πάντα θα κριθούν από τα ροποιήσεις, µιας και τα και νες µή ίς εχε οσ νονται και κάποιες διαφο ς δυο πρ υ θα σχηµατιστούν του οικητικά συµβούλια πο οι τσέπες…των παραγόν υν έξο αντ θα σο πό το ό απ µε, έρα ναφ οα όπως πρ των:

Α

Του Γιάννη Μουρούτη

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο νέος χάρτης » »

Βασικός παράγοντας για τους στόχους της κάθε οµάδας, η οικονοµική κρίση και οι αλλαγές από την Ε.Π.Σ.Η Πως αναµένεται να παρουσιαστούν οι 16 οµάδες την αγωνιστική περίοδο 2010-2011

Η ∆άφνη θα επιδιώξει τη νέα περίοδο να καταφέρει ότι δε µπόρεσε φέτος. ∆ηλαδή την άνοδο στη ∆’ Εθνική.

∆άφνη Ανδραβίδας

Κένταυρος Μαγούλας

ΠΑΟ Βάρδας

Έκανε υπερπροσπάθεια στα µπαράζ και έχασε την άνοδο στα µπαράζ. Υπάρχει απογοήτευση στις τάξεις των «κιτρινόµαυρων», αλλά και έντονο οικονοµικό πρόβληµα, αφού οι εποχές είναι εξαιρετικά δύσκολες. ∆εν ξέρουµε αν υπάρχει το κουράγιο…για τους ανθρώπους της ∆άφνης, να επιχειρήσουν και άλλο οικονοµικό άνοιγµα ή απλά θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν την οµάδα σε µια απλή πορεία. Ερωτηµατικό αυτό, αλλά η αίσθηση µας είναι, ότι ή θα πάει για πρωτάθληµα και πάλι ή θα έχει πορεία, που δεν θα µας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Μετά την εξαιρετική του περσινή πορεία θεωρείται βέβαιο, ότι και πάλι θα επιδιώξει µια πρωταγωνιστική πορεία, αλλά δεν ξέρουµε µέχρι που θέλει να φθάσει…Είναι ένα σωµατείο πάντως που έχει πολλές δυνατότητες και οι αδερφοί Κονδύλη, εµπνέουν µεγάλη σιγουριά για την σταθερότητα αυτής της οµάδας. Ειδικά φέτος που θα έχει και από την αρχή το δικό της γήπεδο, θα έχει µεγάλο πλεονέκτηµα και αναµένεται το ίδιο ανταγωνιστική µε την περσινή περίοδο.

Αν µείνουν οι ίδιοι παίκτες, που στην πλειοψηφία τους είναι ντόπιοι και παράλληλα γίνουν και 3-4 αξιόλογες προσθήκες, θα είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Η περσινή πορεία ήταν η βάση…, για να γίνει φέτος το άλµα για κάτι καλύτερο. Το ικανό ∆.Σ και η παρουσία του Ηλία Φωτόπουλου, που ξέρει καλά τους παίκτες και την ψυχολογία της οµάδας, δίνουν την αίσθηση ότι η «Μπάρτσα» θα είναι µια από τις οµάδες που θα διεκδικήσουν το «εισιτήριο» της ∆’Εθνικής από την Α1 Κατηγορία.

Ηλειακός Λεχαινών

Ατρόµητος Βαρβάσαινας

Αίας Γαστούνης

Προσπαθεί µε νέα παιδιά και µε τον ικανό τεχνικό Νίκο Γκρίλλα, να δηµιουργήσει µια οµάδα µε βάση και µε µέλλον στο τοπικό ποδόσφαιρο. Σε γενικές γραµµές, έχει κάνει καλό ξεκίνηµα προς αυτή την κατεύθυνση…και θα επιδιώξει να το αναπτύξει τη νέα αγωνιστική περίοδο, αδιαφορώντας οποιοδήποτε τίµηµα. Λογικά θα είναι µια οµάδα που θα αποτελείται και πάλι από τους ντόπιους παίκτες, που θα προσδοκά µια πορεία στις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας.

Στη µετά εποχή Θανάση Τσόπελα, παραµένει ερωτηµατικό η πορεία του. Ωστόσο υπάρχει ο Νίκος Κουσκουλιάνος, που είναι έτοιµος «να σηκώσει το βάρος» της προεδρίας και να προσπαθήσει να οδηγήσει την οµάδα τη νέα περίοδο, σε µια αξιόλογη πορεία. Προέχει να δηµιουργηθεί διοίκηση που θα µπορεί πραγµατικά να προσφέρει και από κει και πέρα τα πάντα µπορούν να βρεθούν. Και παίκτες και προοπτικές, για να διατηρηθεί η οµάδα εκεί που της αξίζει. Το άµεσο µέλλον θα δείξει πάρα πολλά….

Το ιστορικό σωµατείο, απέφυγε να έχει «µισθοφόρους» και αυτό την ωφέλησε, αφού πήραν και θα πάρουν ευκαιρίες οι ταλαντούχοι και ντόπιοι παίκτες. Μην ξεχνάµε, ότι υπάρχουν και οι ακαδηµίες του συλλόγου, που συνεχώς αναδεικνύουν ταλέντα και αυτό είναι πολύ µεγάλη υπόθεση. Θα ενισχυθεί µε 3-4 το πολύ παίκτες και θα επιδιώξει να έχει µια αξιόλογη πορεία, µακριά από περιπέτειες…και πάνω από όλα µε στόχο τον ροµαντισµό…του ποδοσφαίρου.

*** Ρεπορτάζ για τον Ξενοφώντα Κρεστένων την 16η οµάδα του επόµενου πρωταθλήµατος της Α1 στην σελ. 15.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΣΠΟΡ

5•

17

του πρωταθλήµατος

Το Πανόπουλο θα ξεκινήσει µε υψηλές βλέψεις το νέο πρωτάθληµα της Α1.

Κεραυνός Χειµαδιού

Ήφαιστος Βουνάργου

Αλφειός Επιταλίου

Αυτή η οµάδα επιβιώνει…γιατί έχει παίκτες «εθνικιστές» και ανθρώπους που αγαπάνε την οµάδα. Βέβαια, όλα τα χρόνια ασχολούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι και δεν ξέρουµε, αν αυτό θα ισχύσει και φέτος. Ίσως να πρέπει να ασχοληθούν και κάποιοι άλλοι, ενώ υπάρχουν και παίκτες στην οµάδα που «είναι µήλο της έριδος» για κάποιες άλλες. Γενικά, χρειάζεται ένας προγραµµατισµός στην συγκεκριµένη οµάδα και από κει και πέρα, µε «όπλο» την έδρα της, «κουτσά στραβά» θα βρει το δρόµο της, όπως όλα τα χρόνια.

Ο Νίκος Πετρόπουλος είναι όλα τα λεφτά…τα τελευταία χρόνια για τον Ήφαιστο. Αν µείνει αυτός στην οµάδα, τότε θα ορθοποδήσει… στην Α1 Κατηγορία και φέτος. Αν τα παρατήσει…θα είναι δύσκολη η κατάσταση για το συγκρότηµα του ∆ήµου Ιάρδανου. ∆εν ξέρουµε πόσο, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γενικά, υπάρχει κρίση και αρκετές οµάδες φέτος θα έχουν πρόβληµα. Για αυτό απαιτείται οµαδικό πνεύµα και τα λεφτά, δεν µπορεί κατά βάση, να τα βάζει µόνο ένας…

Πολλοί είχαν τους «πράσινους» ξοφληµένους πέρυσι, αλλά η οµάδα του ∆ήµου Βώλακος «σώθηκε» πολύ νωρίς και γενικά στον β’ γύρο έκανε αξιόλογες εµφανίσεις. Τώρα τι θα γίνει τη νέα περίοδο είναι ένα ερώτηµα, αλλά υποθέτουµε ότι µπορεί και πάλι ο Αλφειός να δηµιουργήσει µια οµάδα µε παίκτες, που θα ανταπεξέλθουν στους στόχους της οµάδας. Αυτός δεν είναι άλλος από την παραµονή, η οποία µε τα πλέι-άουτ τη νέα περίοδο, σαφώς θα είναι πιο δύσκολη υπόθεση.

∆όξα Νέας Μανολάδας

Α.Ο.Κάστρου

Προοδευτική Μανολάδας

Με Βιλανάκη…και προοπτικές ξεκίνησε πέρυσι, αλλά ήταν µια από τις οµάδες που δεν ικανοποίησαν πέρυσι. Τουλάχιστον, βάσει των παικτών που ξεκίνησαν στην αρχή της περιόδου. Η χρονιά που τελείωσε ίσως να αποδειχθεί καθοριστική…για τους «αετούς», εκτός και αν ενδιαφερθούν και πάλι, άνθρωποι που είχαν τα ηνία της οµάδας. Όλα θα εξαρτηθούν, αν υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο, διαφορετικά δεν αποκλείεται το συγκρότηµα της Βουπρασίας, να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Επαναλαµβάνουµε και πάλι, οι εποχές είναι δύσκολες και απαιτείται οµαδική συνεργασία και συµβολή αρκετών παραγόντων από κάθε περιοχή, που ανήκει η εκάστοτε οµάδα.

Στην κυριολεξία ο Νίκος Αλεξόπουλος «έχει µατώσει» για αυτή την οµάδα. Υπάρχουν βέβαια και 2-3 ακόµη παράγοντες που βοηθούν, αλλά ο πρόεδρος του Α.Ο.Κ έχει δώσει και την ψυχή του, για την ύπαρξη αυτής της οµάδας. ∆εν ξέρουµε αν έχει το κουράγιο για άλλη µια χρονιά, να οδηγήσει την οµάδα στην επιβίωση…της Α1 Κατηγορίας. Αν βρει στηρίγµατα…ίσως, αλλά ποια θα είναι αυτά; Είναι πραγµατικά µια από τις οµάδες που αποτελούν µεγάλο αίνιγµα…για το νέο πρωτάθληµα.

Η οικογένεια Μπιτούνη τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία µε 2-3 ακόµη δραστήρια µέλη του ∆.Σ, όπως ο Σάκης Πέρδικας, προσπαθούν και έχουν περάσει άλλη φιλοσοφία στην οµάδα της Βουπρασίας. Έχει στην σύνθεση της, κυρίως παίκτες από την ευρύτερη περιοχή και µάλιστα αρκετούς ταλαντούχους. Παράλληλα, δεν υπάρχει η παραµικρή ένδειξη για επεισοδιακή συµπεριφορά και γενικά είναι µια οµάδα, που είναι σταθερά στα «σαλόνια του τοπικού ποδοσφαίρου». Λογικά θα επιδιώξει µια άνετη παραµονή και αν έχει το περσινό υλικό και κάνει 3-4 προσθήκες, µπορεί να τα καταφέρει.

Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

Ολυµπιακός Λαµπετίου

Άρης Στρεφίου

Η νέα ανερχόµενη δύναµη του τοπικού ποδοσφαίρου έχει στόχο τον πρωταθλητισµό και στην Α1 Κατηγορία. Μπορεί να τα καταφέρει, αφού υπάρχουν οικονοµικές δυνατότητες, λόγω της παρουσίας του αξιόλογου προέδρου Γιώργου Πανόπουλου. Ήδη, υπάρχουν συζητήσεις µε παίκτες ανωτέρων κατηγοριών και µάλιστα σε προχωρηµένο στάδιο. Οι «νεοφώτιστοι» δείχνουν ικανοί ακόµη και για την άνοδο, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι άλλη η Α2 Κατηγορία και άλλη η Α1 Κατηγορία. Ενώ παράλληλα, ο ανταγωνισµός στο νέο πρωτάθληµα θα είναι σαφώς µεγαλύτερος, σε σχέση µε το περσινό πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας.

Από την Γ’ Κατηγορία και «τα αλώνια της ποδοσφαιρικής Ηλείας», σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, βρέθηκε στις επάλξεις του αθλήµατος στο Νοµό µας. Η παρουσία των «ερυθρολεύκων» στην Α1 Κατηγορία, οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό, στον δραστήριο πρόεδρο Κώστα Ντάβαρη, αλλά το δύσκολο κοµµάτι ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Πως δηλαδή, θα βρεθεί ο τρόπος να σταθεροποιηθεί η οµάδα στην Κατηγορία, όπου οι απαιτήσεις είναι σαφώς µεγαλύτερες. Αρκεί πρώτα αυτό(έστω και µε πρωταγωνιστική πορεία) και έπειτα ακολουθεί οτιδήποτε άλλο…

Επέστρεψε στην Α1 Κατηγορία, χάρις στη δράση 4-5 ανθρώπων που πονάνε τους «κίτρινους». Πλέον αποµένει να διαπιστώσουµε, ποιες θα είναι οι κινήσεις εκείνες, που δεν θα οδηγήσουν την οµάδα σε λάθη του παρελθόντος. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και δεν ξέρουµε αν υπάρχουν άνθρωποι, πέρα από τους γνωστούς, που µπορούν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια της οµάδας. Σίγουρα, χρειάζεται να παραµείνει στην οµάδα, το µεγαλύτερο µέρος, από το περσινό έµψυχο υλικό και να αποκτηθούν 4-5 παίκτες, ώστε η οµάδα να παραµείνει στην Κατηγορία.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

6•

18

Στις γειτονιές της πόλης Αµαλιάδα

Α

νθρώπινο πρόσωπο παρουσιάζουν ακόµη οι γειτονιές της πόλης, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν «αγγίζουν» την παλιά καλή εποχή, όπως τουλάχιστον καταµαρτυρούν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία. Μπορεί ακόµη να δει κάποιος παιδιά να παίζουν στις λι-

γοστές αλάνες, κατοίκους να περιµένουν …καρτερικά µια καληµέρα, αλλά και εικόνες της απλής καθηµερινότητας. Βέβαια την όλη παρουσία χαλάει η «παραφωνία» διαφόρων σηµείων που προσφέρουν αντιαισθητική εικόνα, επικινδυνότητα αλλά και σκηνικό εγκατάλειψης…

(Οδός 25ης Μαρτίου)

(Οδός Αθηνών)

(Οδός Ευαγγελιστρίας)

Στο πλατύσκαλο

Τα παιδιά παίζουν

Ρέκβιεµ…

Σπανίζει στη σύγχρονη εποχή η γνώριµη – για τους παλιούς- εικόνα των ανθρώπων που κάθονται στο πλατύσκαλο του σπιτιού τους , βρισκόµενοι στην κίνηση της γειτονιάς και «συµµετέχοντας» στα δρώµενα µε µια κουβέντα ή ενδιαφέρον για τα τεκταινόµενα. Πλέον οι κλειστές θύρες είναι το κύριο χαρακτηριστικό µιας κοινωνίας που ενδιαφέρεται µόνο για τα του οίκου της! Ή µήπως προµηνύονται αλλαγές σε αυτό;

Με άψογο στυλ και υπό στενή …επιτήρηση , τα παιδιά αναβιώνουν τις αλάνες στον ακάλυπτο χώρο που –προς το παρόν, «ξέφυγε» από το µπετό που έχει καταλάβει σχεδόν κάθε γειτονιά. Αυτές οι εικόνες προσφέρουν µεγάλη παρηγοριά γιατί όταν τα παιδιά παίζουν µε σωστό τρόπο και είναι χαρούµενα, τότε όλοι θα πρέπει να ελπίζουν! ∆υστυχώς µε τον καιρό , η µπάλα στην αλάνα έγινε περιζήτητη…

Εκεί που κάποτε δέσποζε η καλαισθησία και η χάρη της µονοκατοικίας, τώρα εγκυµονεί ο κίνδυνος από το ετοιµόρροπο σπίτι που «λαβώθηκε» ανεπανόρθωτα από το πέρασµα του Εγκέλαδου. Το µάτι του περαστικού και κυρίως του επισκέπτη …άθελά του πέφτει στα ερείπια που έχουν διασκορπιστεί , καθιστώντας «απαγορευτική» τη διέλευση σε κοντινή απόσταση… Μήπως ήρθε η ώρα του … «λυτρωµού» για το -πάλαι ποτέ- όµορφο πέτρινο σπίτι;

(Οδός ∆αλιάνη)

(Οδός Έλλης)

(Οδός Κουµουνδούρου)

Μόνο η βιτρίνα;

Αλτρουισµός

∆υσφήµηση

Τι είναι το αντίθετο ενός πλακόστρωτου πεζόδροµου , που βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο και «προκαλεί» τις αισθήσεις µε την όµορφη εµφάνισή του; Η εικόνα της φωτογραφίας, µε τα σκουπίδια, τα µπάζα και άλλα άχρηστα αντικείµενα , τα οποία περιτριγυρίζονται από αγριόχορτα , που σιγά- σιγά θεριεύουν… Και επειδή µια πόλη δεν είναι µόνο η …βιτρίνα της , µπορεί και οι γειτονιές να γίνουν καλύτερες µε προγραµµατισµό και δράση.

Τώρα πως µπορεί το παλιό να …τραβάει το νέο, είναι ένα ερώτηµα που παραπέµπει κυρίως σε τεχνικά ζητήµατα. Αυτό που όµως κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η βοήθεια που προσφέρεται στην ανάγκη , καθώς και η γραφικότητα στις γειτονιές , που δεν έχει «εισβάλει» εντελώς η αποξένωση αλλά και η αδιαφορία. Άλλωστε , «όλα είναι δανεικά» και αύριο- µεθαύριο µπορεί να συµβεί το αντίθετο…

Τα «τείχη» του …κάστρου ορθώνονται και στο εσωτερικό του διάφορα πλάσµατα, δίνουν τη µάχη της επιβίωσης! Είναι όµως δύσκολο να µπει κάποιος στο εσωτερικό του πέτρινου χώρου που έχει «πνιγεί» από τα υπερµεγέθη άγρια χόρτα και φυτά , αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που οι «θαµώνες» του βγαίνουν εκτός; Τέτοια σηµεία σε µια πόλη δε µπορούν παρά να προσφέρουν δυσφήµηση…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

7•

19

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛ. ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ

Φτιάχνει τον κόσµο σας όµορφο…

Μ

ε γνώµονα πάντα την υψηλή αισθητική και τον καλλωπισµό του εξωτερικού χώρου στο σπίτι ή την επιχείρηση, εδώ και πολλά χρόνια ο Αλέξης Κάγκουρας, διακοσµεί για εσάς τον κήπο που πάντα ονειρευόσασταν. Ο ίδιος τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αναπτύξει και καλλιέργειες έτοιµου χλοοτάπητα αναλαµβάνοντας µε αξιοπιστία την τοποθέτηση εξαιρετικής ποιότητας γκαζόν σε πάσης φύσεως γήπεδα και αθλητικούς χώρους. Επειδή ο κήπος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αισθητική του εξωτερικού χώρου, ο Αλέξης Κάγκουρας, µέσα από την πολύχρονη εµπειρία του θα σας δώσει λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Από το 1982 που βρίσκεται στο χώρο της διακόσµησης των εξωτερικών χώρων, αναλαµβάνει και τη συντήρηση αρδευτικών δικτύων και κήπων ενώ τα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας που χρησιµοποιεί υπογράφουν για το τέλειο αποτέλεσµα σε ότι κι αν ζητήσετε. Όπως αναφέρει ο κ. Κάγκουρας, εκείνο που έχει σηµασία είναι η έγκαιρη παράδοση του προϊόντος στον πελάτη καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών συντήρησης που ο ίδιος αναλαµβάνει, µε σκοπό την ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών αναγκών στο χώρο της διακόσµησης του εξωτερικού σας χώρου. ∆/ΝΣΗ: ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26210 71336 και 6977 589027

Ελάτε στην παρέα µας! Όπως έχουµε ήδη εξηγήσει από το ξεκίνηµα της συγκεκριµένης στήλης, στόχος µας είναι η συσπείρωση των φιλόζωων του νοµού Ηλείας προκειµένου µε όποιο τρόπο µπορούµε να βοηθήσουµε ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιµετώπιση των εκπροσώπων του ζωικού βασιλείου απ` όλους µας… Παράλληλα ζητάµε πάντα τη συµµετοχή σας,

όσον αφορά περιστατικά κακοποίησης σε ζωάκια µε φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία… Εκτός αυτού αν θέλετε να χαρίσετε ή ν` αποκτήσετε κάποιο ζωάκι δεν έχετε παρά ν` απευθύνεστε στην στήλη είτε τηλεφωνώντας στο 6932 741401 είτε στέλνοντας mail στην διεύθυνση gougio@hotmail.com Σας περιµένουµε όλους!

Χαρίζονται 5 κουταβάκια φύλακες… Το φαξ που λάβαµε ήρθε από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Πύργου (σ.σ. µε τον οποίο θα «γνωριστούµε» καλύτερα στο προσεχές µέλλον) και µας χαροποίησε ιδιαίτερα… να τι έγραφε: «Πέντε πολύ χαριτωµένα κουταβάκια/φύ-

λακες χαρίζονται σε όποιον φίλο αναγνώστη της στήλης σας το επιθυµεί… για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 697 2381647»… µην το σκέφτεστε γιατί τα µικρά κουταβάκια είναι πολύ χαριτωµένα!

Ο ∆ηµήτρης και ο… Τζάκ Ο 9χρόνος ∆ηµήτρης Νικολακόπουλος µένει στον Πύργο (σ.σ. σε µονοκατοικία µε όµορφο κήπο) και τους τελευταίους 2 µήνες έχει αποκτήσει έναν πάρα πολύ καλό φιλαράκο! Ο λόγος για τον… Τζάκ µε τον οποίο αποτελούν αχώριστο δίδυµο! Βλέπετε ο µικρούλης Τζάκ ακολουθεί παντού τον ∆ηµήτρη και έχει γίνει… «αυτοκόλλητος» του! Ο Τζακ δεν χορταίνει να τρώει κροκέτες και να πίνει γάλα ενώ έχει µάθει ήδη να χαιρετάει µε το πόδι του όταν

τυχισµένος!

συµπαθεί κάποιον! Ο ∆ηµήτρης µας είπε ότι είναι ένα πολύ ήσυχο σκυλάκι αλλά κάποιες φορές που τον αφήνει µόνο του (σ.σ. πρέπει να πάει και στο σχολείο βλέπετε), ο Τζάκ λυπάται πάρα πολύ και µερικές φορές κλαίει… Ευτυχώς όµως γιατί στο σπίτι εκείνη την ώρα είναι η µητέρα και η γιαγιά του ∆ηµήτρη που φροντίζουν να τον καθησυχάσουν µέχρι ο «κολλητός» του να επιστρέψει από το σχολείο για να ξαναρχίσουν το παιχνίδι! Και µόλις τον δει ο Τζάκ αρχίζει να γαυγίζει ευ-

Θέλει κουτάβι «Κόλει»… Αναγνώστης της στήλης επικοινώνησε µαζί µας και µας έκανε γνωστό ότι ενδιαφέρεται ν` αποκτήσει (δωρεάν) κουταβάκι ράτσας «Κόλει»… Μαζί µε την σύζυγό του υπόσχονται ότι θα το προσέχουν σαν τα µάτια τους και θα του φτιάξουν το πιο όµορφο σπίτι στην αυλή της µονοκατοικίας τους στην Αµαλιάδα όπου και µένουν! Το τηλέφωνο του είναι το 6972 991295 (κος Στάθης).


8•20

Συνέντευξη

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

Ενοικω

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΡΡΑ

Στην Πέλυ Μπεβούδα

Η φωνή θέλει Η

Κατερίνα γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Πύργο. Η έµφυτη κλίση της για το τραγούδι την οδήγησε στην Παιδική Χορωδία της Φιλαρµονικής Πύργου. Μαθήτρια Γυµνασίου, αρχίζει παράλληλες σπουδές στο Πατραϊκό Ωδείο. Με καθηγήτρια της Β. Πετροπούλου, σπουδάσει συστηµατικά µονωδία, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Εννέα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2000, παίρνει, µε βαθµό «άριστα» παµψηφεί Πτυχίο Μονωδίας και δύο χρόνια µετά και ∆ίπλωµα Μονωδίας µε βαθµό «λίαν καλώς 9». Από το 2003 διδάσκει στις σχολές κλασικού-έντεχνου-ελαφρού τραγουδιού αλλά και ορθοφωνία στο Ελληνικό Ωδείο Παράρτηµα Πύργου. Το ίδιο έτος ίδρυσε, οργάνωσε και διεύθυνε την Παιδική Χορωδία του Ωδείου. Υπήρξε µέλος στη Μικτή Χορωδία Πύργου µε µαέστρο τον Θοδωρή Παναγόπουλο. Συνεργάστηκε µε διάφορα µουσικά σύνολα και µε την ορχήστρα του καθηγητή µουσικής Γιώργου Γκιντζίρη. Έχει λάβει µέρος, ως σολίστ, σε πολλές φιλανθρωπικές συναθροίσεις, λογοτεχνικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις της Ν.Α Ηλείας, του δήµου Πύργου, του Πατραϊκού Ωδείου αλλά και της Μικτής Χορωδίας Πύργου ως χορωδός και ως σολίστ, µε κορυφαία εκείνη της τελετής έναρξης των Παραολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» στο ΟΑΚΑ.

Ηχογραφούσε τη φωνή της… Όταν η Κατερίνα ήταν µωρό, παιδί ακόµη, είχε βρει τον τρόπο να δείξει την αγάπη της στη µουσική. Είχε ένα µικρό ραδιοφωνάκι και πολλές κασέτες, µε τα οποία ασχολιόταν ώρες. Όταν ήταν µαθήτρια του ∆ηµοτικού και άρχισε να διαβάζει, θυµάται ότι από διαίσθηση και µόνο η φωνή της κάτι της έλεγε. Την οδηγούσε σε τρόπους µέσα από τους οποίους προσπαθούσε να τη βελτιώσει. Γι’ αυτό, κάνοντας «πειράµατα», ηχογραφούσε τη φωνή της και ότι δεν της άρεσε, προσπαθούσε να το διορθώσει, να δώσει άλλο χρώµα, άλλο τόνο στη φωνή της. Στις σχολικές γιορτές, οι χορωδίες και τα ποιήµατα ήταν κάτι σαν «φυσικό επακόλουθο». Στα 11 της χρόνια, ίδρυσε η Φιλαρµονική του Πύργου χορωδία, αποφάσισε να πάει γιατί το ήθελε πάρα πολύ και εκεί ο µαέστρος ξεχώρισε κάτι στην Κατερίνα.

Στη χορωδιακή συνάντηση Τρίπολης.

Τα…ζαφείρια Στην πρώτη εµφάνιση που έκαναν λοιπόν µε τη χορωδία, της ανέθεσε να τραγουδήσει ένα τραγούδι σόλο, «Τα ζαφείρια». Σε αυτή την εκδήλωση ήταν προσκεκληµένη από την Πάτρα και η καθηγήτρια Βίκυ Πετροπούλου, πολύ καλή σοπράνο. Όταν άκουσε την Κατερίνα, αµέσως είπε στον µαέστρο ότι αυτό το παιδί κάτι έπρεπε να κάνει µε τη φωνή του, πέρα από τον Πύργο, γιατί όπως η ίδια είπε, ήταν ένα µέταλλο που έπρεπε να καλλιεργηθεί γιατί αλλιώς θα χανόταν. Έφερε την Κατερίνα σε επαφή µαζί της και έγινε το πρώτο βήµα. Με δυσκολία, η µικρή και οι γονείς της, αποφάσισαν να αρχίσει µαθήµατα φωνητικής στην Πάτρα. Ήταν πολύ δύσκολο να είναι µαθήτρια Γυµνασίου και κάθε Σάββατο να πηγαίνει να παρακολουθεί τα µαθήµατα. Στην αρχή ξεκίνησε από περιέργεια, είπε το «ναι» τελείως παιδιάστικα. Ξεκίνησε και όσο πή-

γαινε, τόσο της άρεσε. Μάθαινε πράγµατα για τη φωνή, για τη χρήση της, την χρησιµότητά της. Η φωνή λέει περισσότερα από όσα οι λέξεις… Η φωνή άλλωστε και το ηχόχρωµα, πολλές φορές µπορούν να πουν περισσότερα από ότι οι ίδιες οι λέξεις. Η φωνή, όπως λέει και η ίδια σήµερα στους µαθητές της, είναι η δεύτερή µας ταυτότητα. ∆ύο τρόποι υπάρχουν για να µας αναγνωρίσει κάποιος, ο πρώτος να µας δει και ο δεύτερος να µας ακούσει… Ήταν συστηµατική και καλή µαθήτρια και πέρα από το τραγούδι παρακολούθησε ειδικά µαθήµατα, όπως το σολφέζ, η θεωρία, η αρµονία, η ιστορία της µουσικής, η µελοδραµατική δηλαδή το µουσικό θέατρο, η ορθή προφορά ξένων κειµένων. Μετά από εννέα χρόνια πήρα το πτυχίο της µε άριστα αλλά δεν σταµάτησε, συνέχισε και πήρε το δίπλωµά της δύο χρόνια αργότερα στη µονωδία. Παράλληλα έκανε ανώτερα θεωρητικά και πιάνο. Στα χρόνια που ήταν σπουδάστρια, µε το Πατραϊκό Ωδείο τους είχε καλέσει η Ν.Α Ηλείας και είχαν παρουσιάσει µια συναυλία το Μάρτιο του 2000. Μια συναυλία που αγκαλιάστηκε από το κοινό του Πύργου. Από τον Σεπτέµβριο του 2003 διδάσκει στο Ελληνικό Ωδείο Παράρτηµα Πύργου, µε διευθύντρια τη ∆ώρα Ρόζη. Ταυτόχρονα, δηµιούργησε στο Ωδείο την Παιδική Χορωδία, ένα πανέµορφο σύνολο, που θα ήθελε να συνεχίσει, καθώς έχει σταµατήσει τον τελευταίο χρόνο. Ήταν µια αξιόλογη προσπάθεια τόσο από την πλευρά της όσο και από την πλευρά των µικρών της φίλων. Μέσα σε τρία τέσσερα χρόνια κατάφεραν να την κάνουν µια δίφωνη χορωδία. Το 2006 βρέθηκε στην ζωή της ο Γιώργος Γκιντζίρης, µε µια συνερ-


Συνέντευξη

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

9•

αγάπη… Η συνεργασία της µε το Γιώργο Γκιντζίρη άρχισε το 2006.

γασία για εκδήλωση του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων. Ήταν το Ηλειακό Πανηγύρι 2006. Τόσο ο Γιώργος όσο και η ίδια ένοιωσαν ιδιαίτερη εκτίµηση ο ένας για τον άλλο. Της έκανε την πρόταση να συνεργαστούν µετέπειτα σε ένα σχήµα που θα δηµιουργούσε που σήµερα δεν είναι άλλο από τα «Χρώµατα της Ήλιδας». Οι εµφανίσεις ξεκίνησαν το 2007 µε αφιέρωµα στον ∆ήµο Μούτση, το 2009 έγινε το αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη και πριν από ενάµισι µήνα έγινε η µεγάλη, διήµερη συναυλία στον Πύργο, αφιέρωµα στο Νίκο Γκάτσο. «Ένα ευχαριστώ είναι το λιγότερο που µπορώ να πω για τους γονείς µου» Οι δικοί της είναι το στήριγµα της ζωής της. Μουσικό ταλέντο δεν υπάρχει στην οικογένειά της, αλλά οι γονείς της την άφηναν πάντα ελεύθερη να διαχειρίζεται τον χρόνο της, να δίνει βαρύτητα σε ό,τι η ίδια αισθανόταν ότι είχε ταλέντο. Αν και η µητέρα της ήταν αρχικά διστακτική να αρχίσει, ως µαθήτρια Γυµνασίου, µαθήµατα µουσικής στην Πάτρα, ο πατέρα της ήταν πάντα θετικός, από την αρχή. Ήταν αυτός που έχει τα πάντα για τις σπουδές της. Μπορεί να µην του λέει συχνά, αλλά του χρωστά τα πάντα. Ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι της έχει δώσει αλλά πιστεύει ότι κανένας πατέρας δεν θα έκανε αυτά που έκανε ο δικό της για εκείνη. Πάντα λέει αυτό, µε το µυαλό και την καρδιά της. Πίστευε πολύ στην Κατερίνα και πιστεύει ακόµη. Οι γονείς της είναι δύο άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα της, πολύ διακρι-

τικοί αλλά και εκεί. Πάντα δίπλα της στις εκδηλώσεις, αλλά χωρίς να φαίνονται. Εκεί, για να αισθάνεται την παρουσία τους. Η µια φορά που δεν µπόρεσαν να είναι κοντά της, σε µια συναυλία στην Τρίπολη, της έχει αφήσει πολύ µεγάλο κενό. «Μου αρέσει που είναι δίπλα µου. Είναι πάντα πολύ ζεστοί και µε στηρίζουν στον βαθµό που πρέπει να στηρίζουν, χωρίς να λένε µεγάλες κουβέντες, χωρίς να φουσκώνουν τα µυαλά τους και τα δικά µου µυαλά. Πιστεύω ότι σε κάθε µου εµφάνιση, αυτό που προέχει είναι η έκφραση, η κατάθεση ψυχής και όχι η τεχνική της φωνής. ∆ίνω εκεί µεγαλύτερη βαρύτητα όχι γιατί υστερώ σε τεχνική αλλά γιατί ο κόσµος πρέπει να εισπράξει τα µηνύµατα που βγαίνουν από τη ψυχή σου…Όπως και να έχει, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς µου και δηµόσια. Εκτός από πολυετείς, οι σπουδές µου ήταν και πολυέξοδες, πο-

Με τα «Χρώµατα της Ήλιδας»

λυδάπανες. Σε ό,τι και αν κάνω, το εκπληρώνουν πριν προλάβω να το εκφράσω και αυτό, το ότι το µόνο που εισπράττουν από εµένα είναι ικανοποίηση, µε γεµίζει και τους γεµίζει και αυτούς. Και ένα ευχαριστώ προς αυτούς είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω. Τους ευχαριστώ γιατί η στήριξή τους είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας σωστός και αντικειµενικός γονιός απέναντι στο παιδί του…και εγώ προσπαθώ να κάνω πάντα το καλύτερο, πρώτα για τους γονείς µου και αυτούς που µε ακούν και µετά για µένα. Κάθε µπράβο ή κάθε καλή κουβέντα που έχω ακούσει, µπαίνει κατευθείαν στην καρδιά µου και ποτέ στο µυαλό, ποτέ δεν µε κυβερνούν τα κοµπλιµέντα. Μου αρέσει να µε κυβερνά η σωστή και αντικειµενική κριτική και σκέψη».

Με την παιδική χορωδία του Ωδείου.

21


10•

22

Συνεργασίες

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

«Μπορεί οι άµπουλες να πνίγηκαν στην άσφαλτο και τίποτε πια να µην έχει µείνει το ίδιο στην κοιλάδα που µεγάλωσε η Ν.Κ.-Ν., στα παιδικάτα της και στα µοσκοβολισµένα χρόνια της εφηβείας της, όµως το πρώτο µυθιστόρηµά της, διατηρεί όλη τη δροσιά, την οµορφιά των νεανικών της χρόνων στην Ηλεία του κόσµου εκείνου, ενός κόσµου που χάνεται κάτω από τις ραγδαίες, τεράστιες καταστροφές που µεταµόρφωσαν τη γη της ηρωίδας της, Μάρθας Μαντουβή, και τη δική της γη σε κάψαλο». Αν ζούσε η Νίνα θα θλιβόταν για τον τόπο της.

Άννη Καρολίδου

Κριτική για τη δεύτερη έκδοση του µυθιστορήµατος

Νίνα Κοκαλίδου-Ναχµία (1920-2002) Β’ Μέρος

Η κοιλάδα µε τους άµπουλες «…Σε λίγο ένιωσε στα πόδια της την υγρασία του χορταριού και είδε τους πρώτους άµπουλες να αναβρύζουν απ’ τη γη. Αλάφρυνε η καρδιά της. Ξένοιασε µε µιας σαν παιδί. Άρπαξε νερό µε τις χούφτες της και κατάβρεξε τ’ άλογο. Ράντισε το ηλιοκαµµένο µούτρο της. Κυλίστηκε στο χορτάρι και αγκάλιασε τη σιωπή του τοπίου. Μόλις έφτασε το µεσηµέρι, κάθισε πλάι σ’ έναν άµπουλα να ξαποστάσει. Θα ‘θελε κάτι να κάνει για να αφήσει ένα σηµάδι η πληµµυρισµένη ψυχή της από την τόση οµορφιά. Να ‘ταν πανηγύρι! Να κυλάνε στα µποστάνια τα νερά! Να λαλούνε οι ζουρνάδες. Να χορεύει ο κόσµος!...» (Σελ. 37,38) «Μόλις φτάσανε στα Πηγαδούλια, που είχαν τ’ όνοµά τους απ’ την πηγή που ανάβρυζε κοντά σε πεντέξι µεγάλες καρυδιές, ο µπαρµπα-Αποστόλης έκατσε κάτω στις ρίζες των δέντρων και µουρµούριζε: «Πάτερ ηµών, ο εν τοις ουρανοίς. Σ’ ευχαριστώ γιατί µ’ άφηκες κι έζησα στη γη µου! ∆εν µπορώ να καταλάβω πώς σου βαστάει και πουλάς τη γη! Αλλά πάλι, µπορεί και να ‘χεις δίκιο. ∆εν το πόνεσε τούτο το µέρος. ∆εν το ‘ζησες, δεν το πότισες µε τον ιδρώτα σου. Ο Αντρίκος, τα προχτές ακόµα, µου ‘λεγε για το νερό που ‘χει δω πέρα και τ’ αφήνουνε ανεκµετάλλευτο.» Αποσπάσµατα

αλήθειες κι αυταπάτες

Τω καιρώ εκείνω η αρχαία ... Ελληνίς, σε ανθεστήρια του Πύργου.

«‘Ούλα’ φώναξε [η γιαγιά Ρουµπίνη], ‘χάθηκε κι η λουρίδα της λίµνας, ανάµεσα κάµπο και θάλασσα’…». Κάπως έτσι χάνεται καθηµερινά κι ο παράδεισος της Ηλείας µπροστά στα µάτια µας, µέσα απ’ τα χέρια µας, γύρω µας πρώτα όµως απ’ τη συνείδησή µας. Γιατί αν δεν είχε πεθάνει τούτος ο τόπος µέσα µας, δεν θα τολµούσε κανείς και τίποτα να τον πειράξει. Εγκαταλείψαµε στη µοίρα της την Ηλεία, που για χιλιάδες χρόνια φιλοξένησε ένα από τα πλουσιό-

τερα οικοσυστήµατα της Μεσογείου, κι αποτέλεσε την κόλλα, όπου γράφτηκε ίσως η πιο περήφανη σελίδα του πολιτισµού µας: η ιστορία της Ολυµπιακής Εκεχειρίας. Τούτη η ανεκτίµητη κληρονοµιά έπεσε σε λάθος χέρια και στο τέλος δεν θ’ αποµείνει τίποτα. Μόνο λίγοι γραφικοί νοσταλγοί του παρελθόντος θα µείνουν ν’ αντικρίζουνε µέσα απ’ τα κιάλια της φαντασίας τους ένα τοπίο, που όµως δεν θα υπάρχει πια. Και το παράπονό τους θ’ αντηχεί παραληρηµατικό κι ανώφελο, σαν τις διαµαρτυρίες της γιαγιάς Ρουµπίνης: «‘ούλα χάθηκαν… φέρτα πίσω µωρ’ Ευδοξία’. Και τα ξανάφερε πίσω η θυγατέρα.»… Κ. Γιαγιάννης

Από το Λίβα στο Βαρδάρη «Τραγούδησε ο Θερµαϊκός τότε, που ήρθα από το Λίβα στο Βαρδάρη. Κι ήταν εκείνος ο καυτός άνεµος, που ερχόταν απ’ την έρηµο κι απάγκιαζε στα χώµατά µας κι έκανε το Ιόνιο να κοντανασαίνει. Κι έλεγαν οι γεννήτορες: «Ετοιµάστε τα λιβανιστήρια, σεισµό θα ‘χουµε». Και δεν προλάβαιναν να τελειώσουν και τα πουλερικά ν’ αναφουφουλιάζουν τα φτερά τους και να κυλιούνται στο χώµα. Κι άναβε το λιβανιστήρι η γερόντισσα και µας έβαζε στις κορνίζες της πόρτας, ως να περάσει ο σεισµός.» Εκδόσεις Ιανός

Γειτονοπούλις της Αγίας Κυριακής (Ν.Κοκαλίδου, Ν.Στρατή) κάτω από την ιστορική ελιά του Γαλανέτου προπολεµικά στην οδό Μαθιού.

Η Ν.Κ.Ναχµία, τα περισσότερα χρόνια της ζωής της τα έζησε στη Θεσσαλονίκη, την οποία αγάπησε και τίµησε ιδιαίτερα. Τόσο, που την αποκαλούσαν «Η µαµά πόλη». Ωστόσο, οι µνήµες του Πύργου τη συνόδευαν σ’ όλη της τη ζωή, όπως φαίνεται από το παραπάνω κείµενο.

Ζ.Θ.Σ.

Παραλειπόµενα: •Η Νίνα Κοκαλίδου – Ναχµία και οι αδερφές της, Πόπη, Θεανώ και Ευδοξία, συνδέονταν µε πολύ φιλικές σχέσεις µε την οικογένεια της µητέρας µου, Ευθυµία Στρατή, και τις αδερφές της, Ελένη, Νιόνια και Πηγή, αφού ήταν γειτονοπούλες στην Αγία Κυριακή. •Ο παππούς της Νίνας, από την οικογένεια της µητέρας της, ήταν γιατρός και καταγόταν από την περιοχή Μπεζαΐτη της Πηνείας. Σπούδασε γιατρός, δεσµευόµενος µε όρκο στον ανθρωπιστή πατέρα του, που τον βοήθησε υποσχόµενος ότι θα διακονούσε το ιατρικό επάγγελµα της περιοχή της Πηνείας, στα χωριά ολόγυρα που έπασχαν και στους τότε αβοήθητους ανθρώπους της Ηλειακής υπαίθρου. •Ο πατέρας της, γεννηµένος στη Σάµο, ήταν εύπορος επι-

χειρηµατίας, γλωσσοµαθής και ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων ∆ιεθνές και Αχίλλειον στον Πύργο, και για ένα διάστηµα το ΣΠΑΠ στην Ολυµπία. •Έφηβη η Νίνα Κοκαλίδου – Ναχµία συνεργαζόταν µε το περιοδικό «Η διάπλαση των παίδων» µε το ψευδώνυµο «Νινάνθια», βραβευµένη από το Γρηγόριο Ξενόπουλο. •Τον Πύργο επισκέφτηκε για τελευταία φορά το 2000, φιλοξενούµενή µου, στο σπίτι µας, στην Αγιακυριακή. Το πρώτο που ζήτησε όταν φτάσαµε, ήταν να επισκεφτεί µόνη το πατρικό της σπίτι – φάτσα στο Ιόνιο – που πάντα τη συντρόφευε. Γύρισε πίσω συντετριµµένη από την πυκνή δόµηση και την εξαφάνιση της γειτονιάς, όπου γεννήθηκε. Η τρόµπα της αυλής είχε στερέψει, η κυανή ούγια του Ιονίου

και η ασηµένια λάµψη της λίµνης Μουριάς είχαν εξαφανιστεί πίσω από τα πολυώροφα κτίσµατα και οι σκάλες της Αγιακυριακής χορτάριασαν. Μου χάρισε σε ανάµνηση µια πολύ όµορφη δική της ακουαρέλα µε αγριολούλουδα της «κοιλάδας µε τους άµπουλες». Η Νίνα Κοκαλίδου – Ναχµία κατέχει πρωτοπόρα θέση στη νεότερη Ηλειακή και Ελληνική λογοτεχνία. Σηµ.: Όσα µικρά, καθηµερινά γεγονότα παραλείπονται από τις επίσηµες παρουσιάσεις των πνευµατικών ανθρώπων, αποδίδουν µε ενάργεια την αληθινή τους προσωπικότητα και τις καταβολές τους.


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2010

11•

23

Συνέντευξη: Πόπη Τσαπανίδου

«Σήµερα υπάρχει ανάγκη ψυχραιµότερης ενηµέρωσης» Π

ριν λίγο καιρό η «µεταγραφή» της από την κρατική τηλεόραση και τη ΝΕΤ στην ιδιωτική και στον ΣΚΑΙ αποτέλεσε θέµα συζήτησης…

Άλλωστε η Πόπη Τσαπανίδου ήταν πρωτοπόρος για τα Ελληνικά τηλεοπτικά δεδοµένα «ανακαλύπτοντας» ότι υπήρχε ένα κοινό στην πρωινή ζώνη που ζητούσε ενηµέρωση και όχι το… «πρωινάδικο» όπως το ξέραµε µέχρι τότε. Καθιέρωσε την «στεγνή» παρουσίαση ειδήσεων –παρουσιάζοντας όσες περισσότερες γίνεταιχωρίς εκτενή σχόλια, όπως συµβαίνει µε τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Επιλέγοντας θεµατολογία µε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσµο, έδωσε την ευκαιρία στον τηλεθεατή να ξέρει τι «τρέχει» γύρω του, χωρίς να πλατιάζει και να κουράζει… Τους τελευταίους τρεις µήνες µε το «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» έκανε δυναµική την παρουσία της τηλεόρασης του Σκάι στην πρωινή ζώνη κατορθώνοντας να δηµιουργήσει µια εκποµπή –που µαζί µε αυτήν του «δίδυµου» Λυριτζή-Οικονόµου- είναι ευθέως ανταγωνιστική στις άλλες των υπόλοιπων τηλεοπτικών σταθµών της χώρας… Η ίδια δεν αρνήθηκε να µας µιλήσει γι` αυτό το πρώτο διάστηµα παρουσίας της στη νέα τηλεοπτική της «στέγη», την κρίση, την AGB, τη δηµοσιότητα αλλά και την καθηµερινότητα της εκτός τηλεόρασης…

-«Κλείσατε» 3 µήνες παρουσίας στον ΣΚΑΙ… αν ζητούσα να µου κάνετε έναν πρώτο απολογισµό της (τηλεοπτικής) παρουσίας σας στον σταθµό τι θα µου λέγατε; ∆ιανύω µια από τις καλύτερες περιόδους της επαγγελµατικής µου ζωής. Με την αγωνία, τη χαρά, τη δυσκολία και την ικανοποίηση, που έχει κάθε νέο ξεκίνηµα. «Χτίζουµε» µε την οµάδα του «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ». «Χτίζουµε» µια καινούρια συνήθεια, σε µια ζώνη που µέχρι τώρα δεν είχε ενηµέρωση στο κανάλι αυτό. Και το κάνουµε µε σοβαρότητα και ευθύνη και συναίσθηση των πολύ δύσκολων ηµερών που διανύουµε. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ο τηλεθεατής έχει ανάγκη να ενηµερωθεί ψύχραιµα αντικειµενικά και επί της ουσίας. Ο ΣΚΑΙ λοιπόν επενδύει στην ενηµέρωση την ώρα που οι περισσότερες τηλεοπτικές συχνότητες συρρικνώνουν το ενηµερωτικό τους πρόγραµµα. -Μιας και τώρα πια έχει περάσει αρκετός καιρός από τη µεταπήδηση σας από την κρατική τηλεόραση στην ιδιωτική -και µε µια διάθεση αυτοκριτικής- θα λέγατε ότι… «ήταν πιο εύκολο τελικά απ` ότι φαινόταν στην αρχή;» Είναι διαφορετικό. Στον ΣΚΑΙ βλέπω αλλά και αισθάνοµαι ότι έχω κάνει ένα βήµα µπροστά. Το κανάλι αυτό κάνει σήµερα την τηλεόραση του αύριο και χαίροµαι να εργάζοµαι σ` αυτές τις συνθήκες.

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com -Όσον αφορά το… εργαλείο βαθµολόγησης της δουλειάς σας –λέγε µε AGB- είστε ικανοποιηµένη από το βαθµό που παίρνετε; Στοχεύουµε πάντα σε καλύτερες επιδόσεις. ∆ουλεύουµε µε επιµονή για να τις πετύχουµε και δεν υποτιµούµε τον παράγοντα χρόνο. -Οι µετρήσεις της AGB σας αγχώνουν περισσότερο τώρα πια; Πάντα κοιτούσα τις µετρήσεις, πάντα αγχωνόµουν για να πετύχω καλά νούµερα. ∆εν αλλάζει αυτό... Για µένα η καλή τηλεθέαση είναι πρωτίστως προσωπική επένδυση. Σαν να κερδίζω το στοίχηµα µε τον εαυτό µου. Και σίγουρα µετά από χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας είναι και µια παλιά ιστορία... άγχους. -Θαρρείτε ότι -εκτός του πολιτικού κόσµου- οι πολίτες δεν εµπιστεύονται το ίδιο και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης; Να στο πω διαφορετικά. Η οικονοµική κρίση είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τα τοπία. Όλα. Και ο χώρος των ΜΜΕ µαζί. Άλλωστε µοιραία αυτό θα συµβεί. Όταν η κατάσταση αλλάζει, οι ταχύτητες ανεβαίνουν και η πραγµατικότητά µας γίνεται τόσο διαφορετική, κάποιοι -εκ των πραγµάτων- θα µείνουν εκτός. Είτε γιατί η κοινωνία θα τους αποβάλλει είτε γιατί οι ίδιοι δεν θα µπορέσουν να ακολουθήσουν και να προσαρµοστούν στους ρυθµούς

της αλλαγής αυτής. Που δυστυχώς είναι ραγδαίοι… -Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να κρατήσετε µακριά σας τη… δηµοσιότητα; Ακόµα και η λέξη δηµοσιότητα ακούγεται αστεία όταν µιλάµε για την Ελλάδα των πέντε δέκα γνωστών ανθρώπων. Πάντως εγώ ζω µια κανονική ζωή όπως ο καθένας, µε τα παιδιά µου, το σούπερ µάρκετ και τη λαϊκή µου, το σινεµά ή το βίντεο κλαµπ, τις βόλτες και τις διακοπές µου και διαβάζω καµιά φορά στα περιοδικά για ...τις ζωές των άλλων! -Πόσο διαφορετική είστε στην -εκτός τηλεόρασης-καθηµερινότητα σας; Η δηµοσιογραφία είναι η δουλειά µου που απορροφά πολύ µεγάλο µέρος του 24ωρου µου. Επίσης είναι η φύση της τέτοια που δεν σταµατά µόλις φύγω από το γραφείο. Είναι τρόπος ζωής. Ωστόσο στον όποιο ελεύθερο χρόνο µου θα φορέσω τις φόρµες µου και θα πάω για περπάτηµα ή τρέξιµο δίπλα στη θάλασσα ή στο κοντινότερο γήπεδο αν δεν έχω χρόνο. Τρέχω για να εκτονωθώ… να ηρεµήσω. Εννοείται ότι έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα πεζά και αναγκαία όπως το νοικοκυριό, τα ψώνια στο σούπερ µάρκετ, το µαγείρεµα κλπ... -Το να δουλεύεις στα ΜΜΕ και µάλιστα ως τηλεπαρουσιαστής, είναι αναµφισβήτητα από τις πιο δύσκολες, απαιτητικές και για πολύ γερό στοµάχι δουλειές… εσείς όµως καταφέ-

ρατε, σε αντίθεση µε ότι συνήθως συµβαίνει, να δηµιουργήσετε οικογένεια και µάλιστα σχετικά γρήγορα… πόσο δύσκολο ήταν αυτό να συµβεί;

Πολύ δύσκολο! Όσο «έτρεχαν» όλες οι υποχρεώσεις µαζί δεν το καταλάβαινα... Μεγάλωνα παιδιά έχτιζα «καριέρα» και χαιρόµουν που µπορούσα να τα καταφέρω όλα καλά. Τώρα που τα παιδιά µεγάλωσαν και εγώ ... έφτασα «κάπου» επαγγελµατικά, βλέπω πως έκανα δυο τρύπες στο νερό. Έχασα φάσεις από τη ζωή των παιδιών µου, τους στέρησα τη µάνα τους και τα στερήθηκα και `γω για να σκάβω ατέλειωτα χρόνια µέχρι να βρω φως στη δουλειά. Αλλά τι τα θες… Θεωρητικά µιλάµε. Στην πράξη όλες οι γυναίκες ζουν τις δυσκολίες του να ανταπεξέλθουν σε όλους τους ρόλους παίρνοντας άριστα! Όταν µάλιστα το απαιτεί και η οικονοµική κατάσταση τότε τα πράγµατα δυσκολεύουν αφού δεν έχεις άλλη επιλογή...

-Για το τέλος δεν θα ήθελα να σας κάνω ερώτηση αλλά µια προτροπή… να δείξετε ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον µέσω της εκποµπής σας –από το ήδη µεγάλο που δείχνει ο ΣΚΑΙ γενικότερα- για το νοµό Ηλείας…

∆εν χρειαζόταν να µας προτρέψετε. Η ευαισθησία του ΣΚΑΙ είναι γνωστή. Στα βήµατά που ήδη περπατά το κανάλι θα βαδίσουµε και `µείς µε το «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ». Και θα τα λέµε συχνά και από κοντά...


12•24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

ΝΙΚΟΣ Α. ΜΑΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ»

Το χιόνι του καλοκαιριού

Π

ώς νιώθει ένα παιδί όταν τα πρόσωπα της οικογένειάς του µετατρέπονται µε µυστηριώδη τρόπο σε ξένους; Τι συµβαίνει όταν τα όρια ανάµεσα στο οικείο και το άγνωστο διαλύονται; Πώς µπορεί κανείς να συµβιώσει µε τους µεγαλύτερους φόβους του; Το καλοκαίρι του 1983, ο οκτάχρονος Λεωνίδας ζει σε ένα χωριό της Πελοποννήσου περιµένοντας την επιστροφή της µητέρας του, που λείπει ανεξήγητα καιρό. Όταν εκείνη παρουσιάζεται, την ηµέρα των γενεθλίων του, ο Λεωνίδας δεν την αναγνωρίζει. ∆εν έχει αλ-

λάξει µόνο η συµπεριφορά της αλλά και η όψη της. Η καχυποψία του γι’ αυτήν επιτείνεται και από την ξαφνική εµφάνιση ενός αινιγµατικού επισκέπτη: ενός παράξενου και απειλητικού άντρα, που παρακολουθεί τους πάντες και φαίνεται να κρύβει µεγάλα µυστικά... Ένα βιβλίο για τη µνήµη, την αγάπη και την προδοσία, µέσα από τα µάτια του χτες και του σήµερα. Ένα µυθιστόρηµα για το βάρος των επιλογών της τρυφερής ηλικίας, για τη σκληρότητα της ενηλικίωσης και για την εξιλέωση που πάντοτε αργεί.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 210 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Μεγάλος Ιάπωνας σκηνοθέτης. 2. Αυτός δεν είναι πολωµένος. 3. Υπάρχουν και τέτοιοι χρόνοι. 4. Το µοναδικό νοσοκοµείο ατυχηµάτων – Τοπικό επίρρηµα. 5. Αγροτικά εργαλεία – Η πορεία του πλοίου. 6. Γνωστή παροχή – Το σύµβολο του ιριδίου. 7. Χωρίς θέληση αυτό-Προηγούνται του Αρχιεπισκόπου. 8. Εργαλείο υφαντικό – ∆ιπλό στο ξεπούληµα.

Πύργος: Παπαδοπούλου Ευγ. (Αγ. Γεωργίου 4- Τηλ. 2621039938) Aµαλιάδα: Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Zαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Kυριακή: N. Mανολάδα

Ρ.Μ.-Λ.Μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.ΚΟΥΡΟΣΑΒΑ 2.ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ 3.ΚΛΑΣΙΚΟΙ 4.ΚΑΤ-Ε∆Ω 5.ΥΝΙΑ-ΡΟΤΑ 6.ΓΟΝΙΚΗ-ΙΡ 7.ΑΒΟΛΟΣ-ΑΜ 8.ΣΑΙΤΑ-ΟΣΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΚΟΚΚΥΓΑΣ 2.ΟΥΛΑΝΟΒΑ 3.Υ∆ΑΤΙΝΟΙ 4.ΡΕΣ-ΑΙΤΛ 5.ΟΤΙ-ΚΟΑ 6.ΣΕΚΕΡΗΣ 7.ΑΡΟ∆Ο 8.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.ΑΣ-ΑΡΜΑ

ΚΑΘΕΤΑ 1. Το κατώτατο άκρο της σπονδυλικής στήλης. 2. Κορυφαία Ρωσίδα χορεύτρια η Γκαλίνα. 3. Οι πόροι αυτοί είναι πολύτιµοι. 4. ∆εν είναι ο άνθρωπος- Αντλία χωρίς αρχή αντ. 5. Ένα κόµµα του αλλάζει έννοια-Κρατική ορχήστρα. 6. Στέλεχος και χρηµατοδότης της Φιλικής εταιρείας από την Τρίπολη. 7. Πορεία πλοίου ανοιχτά. 8. Νοµός µας µε πρωτεύουσα τη Λιβαδειά. 9. Προτρέπει – Αντικατέστησε το άλογο στο ιππικό.

Ωροσκόπιο ΚΡΙΟΣ Τα πράγµατα για εσάς θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα *Θα µπορέσετε να υλοποιήσετε πολλά από αυτά που έχετε στο µυαλό σας, φίλοι µου Κριοί *Βρείτε χρόνο για να κάνετε πράγµατα που σας ανεβάζουν ψυχολογικά *Αδειάστε το µυαλό σας από σκέψεις που σας αγχώνουν

ΖΥΓΟΣ Το τελευταίο διάστηµα η διάθεση σας δεν είναι πολύ καλή *Είναι σηµαντικό κάποια πράγµατα να τα δείτε από διαφορετική σκοπιά για να ηρεµήσετε *Βάλτε κάποια πράγµατα σε µια τάξη για να µπορέσετε να ισορροπήσετε καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κάντε πράγµατα για τον εαυτό σας

ΤΑΥΡΟΣ Καλά θα κάνετε να ακολουθήσετε ένα πρόγραµµα *Θα έχετε αρκετές υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να ταχτοποιηθούν µέσα στη ηµέρα, φίλοι µου *Συναντήσεις µε σηµαντικά πρόσωπα θα ευνοηθούν, µην χάσετε την ευκαιρία να διευρύνετε τον κύκλο σας *Κινηθείτε µε µεθοδικότητα

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Καλά θα κάνετε να δείξετε δυναµισµό σε κάποια πράγµατα, µην αφήσετε να σας πάρουν από κάτω *Μπορείτε µε σωστούς χειρισµούς να πετύχετε πολλά *Φροντίστε να βάλετε σε µια τάξη σε προσωπικά σας ζητήµατα *Μιλήστε µε πρόσωπα που εµπιστεύεστε και θα νιώσετε καλύτερα

∆Ι∆ΥΜΟΙ Η περίοδος που ξεκινάει είναι αρκετά ευνοϊκή για εσάς *Σύντοµα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε πράγµατα που στο παρελθόν σας δυσκόλευαν πολύ *Αλλάξτε διάθεση και προσπαθήστε να δείτε τα πράγµατα από διαφορετική σκοπιά *Αποφύγετε τις κόντρες µε συγγενικά σας πρόσωπα

ΤΟΞΟΤΗΣ Καλά θα κάνετε κάποια πράγµατα να τα δείτε από διαφορετική σκοπιά *Μην αφήσετε την στασιµότητα του παρελθόντος να σας επηρεάσει ψυχολογικά *Μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγµατα αν προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις σε ζητήµατα που ήταν σε στασιµότητα, ζητήστε βοήθεια από του δικούς σας

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Καλά θα κάνετε να χαλαρώσετε λίγο και µην πιέζετε τον εαυτό σας να κάνετε πράγµατα που είναι πέρα από τις δυνάµεις σας *Ακολουθήστε ένα πρόγραµµα *Μπορείτε να πετύχετε πολλά αν προσπαθήσετε πραγµατικά *Μην διστάσετε να πάρετε κάποιο ρίσκο, οι δικοί σας άνθρωποι σας στηρίζουν

ΑΙΓΩΚΕΡΟΣ Σύντοµα θα µπορέσετε να ξεµπλοκάρετε υποθέσεις που ήταν σε στασιµότητα *Μπορείτε να βρείτε λύσεις στα πράγµατα που σας δυσκόλευαν πάρα πολύ *Κάποιες ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν, καλά θα κάνετε να µην τις αφήσετε να χαθούν, τα άστρα σας ευνοούν πάρα πολύ

ΛΕΩΝ Ζητήµατα που αφορούν την οικογένεια θα σας απασχολήσουν έντονα *∆είτε κάποια πράγµατα µε σοβαρότητα *Μην βιαστείτε να βγάλετε συµπεράσµατα *Κάποιες καθυστερήσεις σε ορισµένα ζητήµατα θα σας απασχολήσουν έντονα *Αποφύγετε να ξεκινήσετε αυτό το διάστηµα κάτι καινούργιο ΠΑΡΘΕΝΟΣ Τα πράγµατα για εσάς θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα *Θα µπορέσετε να βρείτε λύσεις σε πράγµατα που ήταν για καιρό ήταν σε στασιµότητα *Προσπαθήστε κάποια πράγµατα να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα *Κάντε κινήσεις που θα σας βοηθήσουν να κάνετε πράγµατα για τον εαυτό σας

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ Καλά θα κάνετε να έχετε τα µάτια σας ανοιχτά, θα σας παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που καλό θα ήταν να τις αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο τρόπο *Αποφύγετε να κάνετε πράγµατα τα οποία µπορεί να σας πιέσουν *∆εχτείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρουν ο δικοί σας άνθρωποι ΙΧΘΕΙΣ Είναι πολλά που έχετε στο µυαλό σας που σας µπερδεύουν και σας απασχολούν *Βάλτε τα πράγµατα σε µια σειρά και προσπαθήστε να ηρεµήσετε, φίλοι µου *Αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις για προσωπικά σας ζητήµατα *Συζητήστε µε πρόσωπα που εµπιστεύεστε για ζητήµατα που σας προβληµατίζουν


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

14.15

18.45

07.00 10.00 12.00 12.30 13.45 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 00.45

06.00 07.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.00 16.40 16.45 19.00 20.00 21.00 24.00 02.00 03.00 04.00 05.00 05.20

Μη µαδάς τη µαργαρίτα (Ε) Ερωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Αν µ’ αγαπάς (Ε) Μες στην καλή χαρά Eιδήσεις Stars System Ξένη ταινία «Τιτάν: Μετά το τέλος της γης» Κινούµενα σχέδια Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη τηλεταινία «Σχολείο ζωής» Κοµεντί Ειδήσεις Exclusive Chart*Show-Your Countdown Ξένη ταινία «Σε βαθιά νερά» Θρίλερ 10η εντολή (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Εικόνες (Ε) Τηλεαγορές (Ε) Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 12.50 13.00 13.25 13.30 15.00 16.50 17.40 18.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.05 02.15 03.15 04.15 04.50 05.20

Aποτυπώµατα

06.00 10.00 10.30 11.30 12.30 13.00 16.15 18.45 21.00 22.45 02.00 03.00 04.00 05.30

«IRON MAN 2» 7.30 & 10 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.15 12.50 14.00 14.50 16.55 17.00 20.00 21.00 22.50 23.50 01.00 01.15 04.00 04.30

07.30 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 13.30 14.30 15.00 18.00 20.00 21.00 21.15 22.00 24.00 01.00 02.00

23.30

Αέρινες σιωπές (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο Mommy – Το παιδί µου κι εγώ Επτά θανάσιµες πεθερές (Ε) Ελληνική σειρά (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Επιστροφή στη Γαλάζια Λίµνη» Αισθηµατική Ματιές στα γεγονότα Ελληνικές σειρές (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παταγονία: η άκρη του κόσµου Ελληνική σειρά (Ε) Πρωταγωνιστές Τελευταία γεγονότα Ξένη ταινία «Λογική και ευαισθησία» Αισθηµατικό δράµα Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Ολα τα κακά της µοίρας µου (Ε)

Θεία Λειτουργία Ιερά µονοπάτια Λησµονηµένες µορφές Ο τόπος και το τραγούδι του Ελλήνων δρώµενα Ειδήσεις Ονείρου Ελλάς Η Θεσσαλονίκη της νοσταλγίας µας Κυριακή στο χωριό Ελληνική ταινία «Τύφλα να’χει ο Μάρλον Μπράντο» Κωµωδία Λησµονηµένες φωνές Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ Καταφύγιο άγριων ζώων στο Σερενγκέτι Ειδήσεις Αρπακτικά Ο πύργος της Βαβέλ Balkan express (E)

Τηλ. 2621022706

«Υποψία» 8 & 10.10 µ.µ.

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Η µάχη των φύλων» Νεανική περιπέτεια 15.45 Τα φιλαράκια V (Ε) 16.45 Τhe Big Bang Theory (Ε) 17.40 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.45 Πράκτορας… στο τσακ 18.45 Knight rider 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Η θεία απ’ το Σικάγο» Κωµωδία 22.30 Gala 23.30 Νip /Tuck (E) 01.15 Ξένη ταινία «Τρόµος πάνω από το Λονδίνο» Θρίλερ 03.15 Ξένη ταινία «Η κατάρα» Τρόµου

Η πρόταση

Τύφλα να’χει ο Μάρλον Μπράντο

Alter Kids Kid Songs Ξένη ταινία «Μπάρµπι» ALTER Kids Hit parade GR TV Weekend Tα παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η οµορφιά του εγκλήµατος» Κωµωδία Αποτυπώµατα Eureka The Black Donnellys Ξένη ταινία «Λαγκαρντέρ» Περιπέτεια Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS

Ελλάς το µεγαλείο σου (Ε) Οι µεν και οι δεν (Ε) Πάτερ ηµών (Ε) Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) Project runway The amazing Race Με αγάπη (Ε) ΑΝΤ 1 News Με αγάπη (Ε) Ακρως οικογενειακόν (Ε) Ξένη ταινία «Το τρελό θηριοτροφείο: Οικογενειακή συγκέντρωση» Κωµωδία Ελληνική σειρά (Ε) ΑΝΤ 1 News Ελληνική ταινία «Η θεία µου η χίπισσα» Κωµωδία ΑΝΤ 1 News DANCING WITH THE STARS Ξένη ταινία «Σε επιφυλακή» Αστυνοµικό θρίλερ ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Της αγάπης µαχαιριά (Ε) Ερωτας κλέφτης (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Σοφία ορθή (Ε)

Nip/Tuck

Παταγονία: η άκρη του κόσµου

21.00

15.00

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Ζοοm στα πρόσωπα και στα γεγονότα Η µηχανή του χρόνου (Ε) Ειδήσεις Χθες, σήµερα, αύριο Προσωπικά Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Έξω οι κλέφτες» Κωµωδία Ειδήσεις Ξένη ταινία «Ο βράχος» Περιπέτεια Αινιγµατικά µυστήρια: Στόουνχεντζ

Stars system

Μπάσκετ: ΠαναθηναϊκόςΠανελλήνιος

05.30 Προϊστορικοί καρχαρίες 06.45 Η τελευταία πτήση του Κονκόρντ 07.45 Η ιστορία του Β’ παγκόσµιου Πολέµου 08.45 Οι νέοι φάκελοι (Ε) 10.00 Κυριακή µε δράση 12.00 Γυρίσµατα 13.00 Αληθινές ιστορίες του Χόλιγουντ 14.00 That’s entertaintment 14.45 Moto oGP live-Γαλλία 16.00 I love GR (E) 17.30 Μαγειρεύουµε µε τον Gordon Ramsay 18.45 Μπάσκετ Α1 (Ζ) 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 22.00 ΣΚΑΪ goal 24.00 Amstel live: Γιατί έτσι σας αρέσει (Ε) 01.00 ΝΒΑ 03.00 Θύµα ή θύτης 04.00 Runaway 05.00 Μέσα στο ζωολογικό κήπο

22.00

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Μεγάλες παραστάσεις Μουσικές του κόσµου Μονόγραµµα (Ε) Eλληνική ταινία «Κολωνάκι, διαγωγή µηδέν» Κωµωδία Μονµάρτρη: Ηδονές και εγκλήµατα Τα µυστικά των φυτών (Ε) Η γενοκτονία των Αρµενίων Η ζωή είναι αλλού Ειδήσεις Ξένη ταινία «Σαράγεβο,σ’αγαπώ» ∆ραµατική

18.00

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 11.00 12.30 13.30 14.00 16.00 17.00 17.40

22.45

07.00

21.00

Κινούµενα σχέδια

Το τρελό θηριοτροφείο…

Ο βράχος

Η γενοκτονία των Αρµενίων

14:00-18:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 18:00-20:00 - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΗ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

22.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

25

05.30 07.15 08.05 09.35 11.05 11.40 13.25 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.00 20.30 22.00 24.00 02.10 03.10 04.35

Τσάµπιονς Λιγκ: Μπάγερν Μονάχου- Ίντερ

21.00

TV

00:00-02:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 02:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

13•

Red riding: 1983 Κινηµατογραφικά νέα Οι γυναίκες των ονείρων µου Jesse Stone: Thin ice Cinema, cinema, cinema Πελάτισσα Ace Ventura jr: Nτετέκτιβ ζώων Numbers V The mentalist II Burn notice III Lost VI Κινηµατογραφικά νέα Not my life Η απρόσκλητη Η πρόταση The Pacific Κινηµατογραφικά νέα Mantis X Watchmen

09.00 11.30 13.30 14.00 15.00 16.00 18.00 18.30 21.00 24.00 02.00 04.00 07.00

Kύπελλο Γερµανίας (Ε) Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Ε) FIFA Futbol Mundial (Ε) Transworld sports (E) F3 Euro Series (M) Τουρνουά ράγκµπι (Μ) IAAF Athletix Μπάσκετ NBA (Ε) Τσάµπιονς Λιγκ (Μ) Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Μ) Αγώνες αυτοκινήτων (Μ) ∆ιεθνές µίτινγκ στίβου (Μ) Πρωτάθληµα ράγκµπι (Μ)

«Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας» 7.30 & 9.15 µ.µ. (µόνο Σάββατο)


14•26 ΠΑΤΡΙΣ

Κυριακή 23 Μαΐου 2010

Περιβάλλον&Καταναλωτής

∆εκάδες µικροί και µεγαλύτεροι καταρράκτες στην Ηλεία µπορούν να αποτελέσουν «πόλο έλξης» για τους επισκέπτες

Αναξιοποίητος «θησαυρός»… Α

ποτελούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και η παρουσία τους µαγεύει τους επισκέπτες. Η σωστή αξιοποίησή τους θα αποτελέσει «πόλο έλξης» για τους τουρίστες, σε µια εποχή που η τόνωση της υπαίθρου είναι απαραίτητη όσο ποτέ! Ο λόγος για τους δεκάδες πανέµορφους καταρράκτες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Άποψη του µοναδικού καταρράκτη απέναντι από την Ι.Μ. Σεπετού. Ηλείας, µετά και την εµφανή µείωση των πτες , αφού είτε δεν έχουν καταχωρηθεί σε υδάτινων ποσοτήτων τις τελευταίες δεκαετίες. Οι καταρράκτες αυτοί που αποτελούν την τουριστικούς οδηγούς ή άλλα µέσα προβολής κατάληξη ή τη συνέχεια πανέµορφων οικοσυ- (έντυπα, διαδίκτυο κλπ.) , είτε δεν έχουν πιστηµάτων και υδροβιοτόπων, παρά τα περιβαλ- νακίδες που να οδηγούν τους τουρίστες προς λοντικά προβλήµατα και τις ανθρώπινες αυτούς. αυθαιρεσίες που έχουν συντελεστεί τα τελευΜειονέκτηµα ταία χρόνια, δίνουν το «στίγµα» ενός νοµού που αποτελεί σηµαντικός τουριστικός προοριΕπίσης βασικό µειονέκτηµα για την επίσµός. Σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο τα εν σκεψη στους καταρράκτες , αρκετοί εκ των λόγω «δώρα του θεού» προς το περιβάλλον , οποίων τους θερινούς µήνες λιγοστεύει το νερό αποτελούν …άγνωστο είδος για τους επισκέ- τους, είναι η απουσία έργων πρόσβασης σε κοντινή απόσταση, που αποτελεί και το πιο εντυ-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία , στο τηλέφωνο 2621027502 και στο e-mail k.antonop@hotmail.com.

Οι πραγµατικά εντυπωσιακοί καταρράκτες εφόσον αξιοποιηθούν σωστά θα αποτελέσουν περαιτέρω πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Στη φωτογραφία ο πανέµορφος καταρράκτης στη Νέδα.

πωσιακό σηµείο τους. Μεταξύ άλλων εντυπωσιακοί καταρράκτες στην Ηλεία υπάρχουν στη Νέδα, απέναντι από τη Μονή Σεπετού, στον Τρίτωνα, Γιαννιτσοχώρι, σε ορισµένα σηµεία στον Αλφειό κλπ. Εκ µέρους τοπικών φορέων στο παρελθόν έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις σχετικά µε την πε-

Ασύγκριτο φυσικό κάλλος στον καταρράκτη που έχει «σηµαδέψει» τον Τρίτωνα…

ραιτέρω αξιοποίηση των καταρρακτών , µε τη δηµιουργία δρόµων πρόσβασης και χώρων αναψυχής στην περιφέρειά τους, µε το αιτιολογικό πως µπορεί να αλλοιωθεί το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο όµως µπορεί να αντιµετωπιστεί µε σωστό σχεδιασµό και παρεµβάσεις που όχι µόνο δε θα υποβαθµίσουν το περιβάλλον, αλλά αντίθετα θα του δώσουν την αίγλη που του αρµόζει…

Για τη σωστή αγορά των παγωτών ενηµερώνει η «Καταναλωτική Συνείδηση»

Κατανάλωση αλλά µε µέτρο! Τ

ο παγωτό είναι συνώνυµο του καλοκαιριού. Όπως όµως ισχύει για κάθε τρόφιµο, η κατανάλωσή του πρέπει να γίνεται µε µέτρο και µε προσοχή, ιδιαίτερα από τα άτοµα µε αυξηµένο βάρος. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» σας ενηµερώνει για την σωστή αγορά των παγωτών και τι πρέπει να προσέξετε. Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αγορά παγωτών; 1. Σε όλα τα παγωτά χρησιµοποιούνται εγκεκριµένα πρόσθετα, τα οποία όµως πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία. 2. Η σωστή θερµοκρασία συντήρησης των παγωτών είναι µικρότερη των -18C. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου γίνονται συχνές διακοπές ρεύµατος. 3. Τα παγωτά που έχουν λιώσει και ξαναπαγώσει δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται, γιατί είναι πιθανόν αλλοιωµένα. 4. Προσοχή στην παχυσαρκία, γιατί ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερµίδες, στον

οργανισµό µας. 5. Τα παγωτά “light”, που αναγράφουν ότι περιέχουν 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν, στον οργανισµό µας, µέχρι και 200 θερµίδες, γιατί περιέχουν γλυκαντικές ουσίες. Αν έχουν επικάλυψη, οι θερµίδες αυξάνονται, γιατί περιέχουν και λιπαρά. 6. Η δροσιά ενός παγωτού είναι µόνο στιγµιαία. Οι πολλές θερµίδες, που µας δίνει, όταν “καίγονται”, στον οργανισµό µας, αυξάνουν το αίσθηµα της θερµότητας και µας δηµιουργούν την αίσθηση ότι ζεσταινόµαστε και ότι διψάµε περισσότερο από ότι πριν την κατανάλωση του παγωτού.

∆εν πρέπει να αγοράζουµε τα τυποποιηµένα παγωτά, όταν: • ∆εν έχουν την απαιτούµενη σκληρότητα, ή παρατηρούµε κάποια προβλήµατα στη λειτουργία του καταψύκτη. • Το χαρτί της συσκευασίας είναι υγρό ή κολληµένο πάνω στο παγωτό, ή σχισµένο ή η

συσκευασία έχει σχήµα διαφορετικό από αυτό, που φαίνεται, στα διάφορα διαφηµιστικά της παρασκευάστριας εταιρίας. • Αυτά, που είναι συσκευασµένα, σε κύπελλα, παρουσιάζουν υπερχείλιση, στο καπάκι. • Είναι µαλακά, υδαρή, η υφή τους µοιάζει µε αυτή του γιαουρτιού ή του βουτύρου ή µε κόκκους άµµου. • Εµφανίζουν ίζηµα ή θρυµµατίζονται, σε µικρά κοµµατάκια, ή περιέχουν µικροκρυστάλλους (µικρά παγάκια), ή έχουν σχήµα παραµορφωµένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το παγωτό, κάποια στιγµή, αποψύχθηκε και ξανακαταψύχθηκε. • Έχουν γεύση πικρή, ξινή, ή αλµυρή. • Η οσµή τους δεν είναι ευχάριστη. Θυµηθείτε, το παγωτό είναι επιδόρπιο, όχι γεύµα. Ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά, δεν µπορεί να υποκαταστήσει ένα γεύµα, που αποτελείται από φυσικές τροφές, όπως φρέσκο γάλα, φρούτα ή λαχανικά.

Η κατανάλωση των παγωτών πρέπει να γίνεται µε µέτρο αλλά και µε προσοχή.


υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαΐου 2010

15•27

Τράπεζα Μοσχευµάτων Κερατοειδούς

Ν

έα δεδοµένα στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων δηµιουργεί στη χώρα µας η δηµιουργία και λειτουργία της πρώτης Τράπεζας Μοσχευµάτων Κερατοειδούς στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τα εγκαίνιά της Τράπεζας Μοσχευµάτων Κερατοειδούς πραγµατοποιήθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας την υπουργό κ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλου και την υφυπουργό κ Φώφη Γεννηµατά. «Είναι η πρώτη Τράπεζα Μοσχευµάτων στην Αθήνα και η πρώτη στην Ελλάδα µε προδιαγραφές Ε.Ο.Κ» τόνισε ο καθηγητής της Β’ Πανεπιστηµιακής Οφθαλµολογικής Κλινικής του Πανεπιστήµιου της Αθήνας κ Ιωάννης Βέργαδος. Η Τράπεζα Μοσχευµάτων Κερατοειδούς, σύµφωνα µε τον κ. Βέργαδο έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό, καθώς η χώρα µας ήταν υποχρεωµένη να εισάγει από το εξωτερικό περισσότερα από 600 µοσχεύµατα, ενώ µόλις 100 µεταµοσχεύσεις γίνονταν µε µοσχεύµατα από δωρεές συγγενών. Την ίδια χρονική στιγµή, όπως παρατήρησε ο καθηγητής λόγω έλλειψης της τράπεζας κάθε χρόνο µοσχεύµατα χάνονταν κι αυτό γατί εάν το µόσχευµα δεν χρησιµοποιηθεί µετά από λίγες ώρες από τη λήψη του κατα-

στρέφεται. Ταυτόχρονα µεγάλωνε η λίστα των ασθενών που θα πρέπει να υποβληθούν σε µεταµόσχευση κερατοειδούς. «Η λειτουργία λοιπόν της Τράπεζας Μοσχευµάτων Κερατοειδούς , συνέχισε ο κ Βέργαδος, δίνει τη δυνατότητα το µόσχευµα πρώτα απ όλα να αξιολογηθεί, να επεξεργαστεί και να φυλαχθεί για 7 µε 10 ηµέρες µέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος λήπτης στην Ελλάδα η το εξωτερικό. Κι αυτό γιατί η Τράπεζα θα συνεργάζεται µε άλλες Τράπεζες του Εξωτερικού προκειµένου η χώρα µας να αναπτύξει πνεύµα αξιοπρεπούς και ισότιµου ανταγωνισµού µε όλα τα προηγµένα Κράτη. Θα έχει δε την δυνατότητα να επεξεργάζεται όλα τα µοσχεύµατα που θα προκύπτουν». Η προέλευση των µοσχευµάτων θα γίνεται µέσω του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων

στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι συγγενείς των δοτών. Η δηµιουργία της Τράπεζας Μοσχευµάτων Κερατοειδούς θα αποτελέσει µεγάλη βοήθεια στον Έλληνα ασθενή, γιατί θα του εξασφαλίζει παροχή µοσχευµάτων όποτε χρειάζεται, θα ελαττώσει την αγορά µοσχευµάτων από το Εξωτερικό και θα προάγει τον εθελοντισµό στην προσφορά οργάνων. Παράλληλα θα είναι πολύτιµη πηγή τόσο για τα 8 κέντρα µεταµοσχεύσεων που λειτουργούν σε αντίστοιχα κρατικά νοσοκοµεία όσο και για πολλούς ιδιώτες γιατρούς που χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές. Η Τράπεζα Μοσχευµάτων Κερατοειδούς δηµιουργήθηκε µε τη δωρεά της οικογένειας του εφοπλιστή Νίκου Τραυλού , για το λόγο αυτό ο ∆ιευθυντής και το επιστηµονικό προσωπικό της Β’ Πανεπιστηµιακής Οφθαλµολογικής Κλινικής µαζί µε τις ευχαριστίες τους εκφράζουν την ελπίδα να αποτελέσει η δωρεά αυτή παράδειγµα προς µίµηση και σε άλλους Έλληνες την βοήθεια των οποίων χρειαζόµαστε. Η λειτουργία της Τράπεζας θα συµβάλει επίσης στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας καθώς διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό.

H άνοια συνδέεται µε την περίµετρο της µέσης

Ά

νθρωποι µε µεγάλη περίµετρο µέσης αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης άνοιας, δήλωσαν οι ερευνητές. Αµερικανική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε περισσότερους από 700 ενήλικες έδειξε ότι τα παραπάνω κιλά σχετίζονται µε µικρότερο όγκο εγκεφάλου, παράγοντα που σχετίζεται µε την άνοια. Ερευνητές από το Πανεπιστήµιο της Βοστόνης εξέτασαν ανθρώπους ηλικίας 60 ετών κατά µέσον όρο. Ποσοστό 70% από αυτούς ήταν γυναίκες. Μέτρησαν το δείκτη Μάζας σώµατος, την περίµετρο µέσης και χρησιµοποίησαν απεικονιστικές µεθόδους για να εξετάσουν την ποσότητα κοιλιακού λίπους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης ότι καθώς αύξανε ο ∆ΜΣ, ο όγκος του εγκεφάλου µειωνόταν-εύρηµα που έχει αναφερθεί σε άλλες µελέτες. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης στενότερη σχέση µεταξύ του κοιλιακού λίπους και του κινδύνου για άνοια. Η σχέση µεταξύ σπλαχνικού λίπους γύρω από τα κεντρικά όργανα και µικρότερου όγκου εγκεφάλου ήταν ανεξάρτητη από το γενικό βάρος. Η επικεφαλής της έρευνας, Dr Sudha Seshadri, κατέληξε ότι αν και τα ευρήµατα είναι προκαταρκτικά θα µπορούσαν να βελτιώσουν την κατανόηση του µηχανισµού που υπογραµµίζει τη σχέση παχυσαρκίας µε την άνοια, µε δυνητικά σηµαντικές εφαρµογές όσον αφορά τις στρατηγικές πρόληψης. Πηγή: iatronet.gr

Γνωρίζουν το σεξ στα 16 Στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών γνωρίζουν το σεξ τα κορίτσια στη χώρα µας, χωρίς να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν από τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. Οι ειδικοί µελέτησαν τη συµπεριφορά 43 σεξουαλικά δραστήριων κοριτσιών ηλικίας 13,8 – 19 ετών και διαπίστωσαν ότι είχαν κατά µέσο όρο δύο συντρόφους (διακύµανση από έναν έως 12). Το 85% των κοριτσιών χρησιµοποιούσε σπανίως προφυλακτικό και µόνο το 6% αντισυλληπτικό χάπι. Στο 5% των κοριτσιών ανιχνεύθηκαν αλλοιώσεις HPV, ενώ οι τέσσερις στις δέκα είχαν θετικό test Παπανικολάου. «Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η αξία του εµβολιασµού έναντι του HPV που έχει ατονήσει», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Εταιρείας, καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, µε αφορµή τη διοργάνωση του 48ου Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου. Επίσης, στο 7% των κοριτσιών εντοπίστηκαν η ύπαρξη φλεγµονής µε χλαµύδια (σεξουαλικά µεταδιδόµενο νόσηµα) και λοιµώξεις που προκάλεσαν µύκητες ή ουρεόπλασµα και κολπίτιδες. Το 48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγµατοποιήθηκε από τις 21 έως 23 Μαΐου 2010 στη Μύκονο και αποτελεί το µεγαλύτερο επιστηµονικό γεγονός, αναφορικά µε την υγεία των παιδιών. Στο Συνέδριο συµµετάσχουν περισσότεροι από 2.500 παιδίατροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναµένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα 700 και πλέον επιστηµονικών εργασιών. Συζητούνται πολλά άλλα θέµατα, όπως τα οφέλη του µητρικού θηλασµού, η υπερκατανάλωση φαρµάκων από παιδιά χωρίς συνταγή γιατρού, η κατανάλωση αλκοόλ από τους έφηβους, η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του ∆ιαδικτύου, η βίαιη - επιθετική συµπεριφορά των εφήβων. Εκτενής αναφορά έγινε και στους εµβολιασµούς, οι οποίοι παρουσίασαν σηµαντική µείωση µετά το θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από το πανδηµικό εµβόλιο.


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 23 Μαϊου 2010

16•28

Το ίνδαλµα των φανατικών καπνιστών! Ο Κινέζος ανθρακωρύχος της φωτογραφίας µας θα µπορούσε κάλλιστα να γίνει το σύµβολο της αντίστασης των απανταχού της γης καπνιστών στην αντικαπνιστική εκστρατεία. Αυτός πια κι αν είναι θεριακλής! Αυτός πια κι αν έχει µαύρα τα πνευµόνια του. ∆εν του φτάνει η καρβουνόσκονη που εισπνέει στις στοές του ανθρακωρυχείου. ∆εν του φτάνει που καπνίζει προσθέτοντας πίσσα στην καρβουνόσκονη για να... ασφαλτοστρώσει τα πνευµόνια του. Καπνίζει επιπλέον ξαπλωµένος πάνω στα... κάρβουνα! Ετσι για να δείξει πόσο απόλυτα µαύρα είναι όλα - µέσα του, έξω του, γύρω του. ∆εν µπορούµε παρά να υποκλιθούµε στον «απόλυτο καπνιστή» αφιερώνοντας τη φωτογραφία του στους οµοϊδεάτες του

στον πλανήτη Γη

- ιδίως εν όψει της αυριανής απαγόρευσης του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους! Εχει και ο Τρίτος Κόσµος τα καλά του!

Η φωτογραφία της εβδοµάδας

Όλοι στην πισίνα! Συνωστισµός στην κλειστή πισίνα της πόλης Wuhan στην επαρχία Hebei της Κίνας, όπου έχει συρρεύσει πλήθος κόσµου προκειµένου να αντιµετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Η θερµοκρασία στην περιοχή άγγιξε τους 32 βαθµούς Κελσίου.

Στραβά αγγούρια Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα µπορούν τελικώς να αγοράζουν από την 1η Ιουλίου λαχανικά που έχουν αναπτύξει... δυσµορφίες σε τιµές χαµηλότερες. Η απόφαση της Κοµισιόν ανετράπη ευτυχώς από το συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας των κρατών-µελών, λόγω της οικονοµικής κρίσης κι έτσι τα στραβά αγγούρια ρίχνονται και αυτά ως “όπλα” στη µάχη κατά του πληθωρισµού.

Ενας... Ταρζάν στους δρόµους µιας πόλης

Ο Θεός τον διέταξε να κυκλοφορεί γυµνός!

ΚΑΙΡOΣ

Ένας άντρας που συνελήφθη στην πολιτεία της Λουιζιάνα για προσβολή της δηµοσίας αιδούς, έφερε ως δικαιολογία ότι κυκλοφορούσε γυµνός για να σώσει την ψυχή του. Το περιστατικό συνέβη γύρω στα ξηµερώµατα της Πέµπτης, στην πόλη ∆ιµποντό, όπου η αστυνοµία δέχτηκε καταγγελία από άγνωστο ότι ένας άντρας κυκλοφορούσε στους δρόµους γυµνός. Πράγµατι, οι αστυνοµικοί βρήκαν τον Σαφίκ Μοχάµεντ (Shafiq Mohamed) να περπατάει τσίτσιδος στη µέση του δρόµου και όταν τον πλησίασαν τους είπε ότι “η Αµερική τον έχει βιάσει” και πρόσθεσε ότι ο Θεός του είπε να περπατάει γυµνός στου δρόµους για να σώσει την ψυχή του. Κατόπιν αυτού, ο Μοχάµεντ τέθηκε υπό κράτηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή της δηµοσίας αιδούς. Μέχρι στιγµής παραµένει υπόδικος µε εγγύηση στο σωφρονιστικό ίδρυµα Λαφούρς.

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα Πρόσκαιρες βροχές η καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Η θερµοκρασία σε στα-

!"#$%&' ! "# $ % & ' 23/05/2010 2 3/05 /20 10

03:00 0 3:00

17 17 °C ° C

97% 9 7%

2 ! !"#$%& "#$%& '( ' (

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./00,1)

!"#$%&' ! "# $ % & ' 23/05/2010 2 3/05 /20 10

09:00 0 9:00

18 18 °C ° C

78% 7 8%

2 ! !"#$%& "#$%& A

)*+,-) ) *+,-) ./00,1) ./00,1)

!"#$%&' ! "# $ % & ' 23/05/2010 2 3/05 /20 10

15:00 1 5:00

24 24 °C ° C

64% 6 4%

4 ! !"#$%& "#$%& 0( 0 (

+)2)*3. + )2)*3.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 23/05/2010 2 3/05 /20 10

21:00 2 1:00

21 21 °C ° C

67% 6 7%

3 ! !"#$%& "#$%& (

+)2)*3. + )2)*3.

()"*+#% () )"*+#% 24/05/2010 2 4/05 /20 10

03:00 0 3:00

17 17 °C ° C

97% 9 7%

2 ! !"#$%& "#$%& B

+)2)*3. + )2)*3.

διακή άνοδο. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις µεσηµβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σηµειωθούν σποραδικές βροχές

∆εν γνωρίζουµε αν ο εικονιζόµενος κύριος παριστάνει τον Ταρζάν που µπλέχτηκε άσχηµα στο χορτόσχοινο που χρησιµοποιούσε ο µυθικός ήρωας των ταινιών για να πηδάει από το ένα δέντρο στο άλλο και να αιφνιδιάζει τους εχθρούς του και τα άγρια θηρία. Εκείνο που µπορούµε να σας βεβαιώσουµε είναι ότι δεν παρίστασθε µάρτυρες κάποιου άθλου. Τα δέντρα, βλέπετε, δεν ανήκουν σε ζούγκλα αλλά σε... πάρκο της Λιουµπλιάνας, της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, ο δε «Ταρζάν» είναι ηθοποιός που συµµετέχει σε φεστιβάλ «θεάτρου του δρόµου» - σε παράσταση κωµωδίας, αν κρίνουµε από το στυλ του!

και στα ορεινά καταιγίδες. Άνεµοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you