Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε»

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38501ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

«Οι πολίτες θα µιλήσουν στις επερχόµενες εκλογές»

Κυκλοφορούν εκατοντάδες ανασφάλιστα Ι.Χ Σελίδα 7

Σελίδα 8

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΣΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝ ΟΙΚΩ

Παίρνει 380 ευρώ το µήνα από τον ΟΓΑ και του ζητάνε 266 ευρώ µέσω της ∆ΕΗ αλλιώς θα του κόψουν το ρεύµα

ΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΑ∆Η

«Η τέχνη είναι η ζωή µου...» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΜΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για αξιόπιστες εφαρµογές στην οικοδοµή

ογένειά του ικ ο ν η τ ό π α α µ Έχασε έξι άτο του 2007 και ξανάφτιαξε ς στις πυρκαγιέ ι του µε δωρεές το σπίτ

Σελίδα 23

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΖΕΤΑ ∆ΟΥΚΑ

Πότε, επιτέλους, το κράτος θα σταµατήσει να βλέπει απρόσωπα τους πολίτες και να τους θεωρεί «αριθµούς και ποσοστά» για την είσπραξη φόρων και εισφορών;

«Με γέλιο θα ξεφύγουµε από την πραγµατικότητα»

Σελίδα 5

Σελίδα 19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρχισε το ταξίδι για την Ολυµπιάδα Σελίδες 6 και 11

Τα αποτελέσµατα στην Α1 Κατηγορία Για την πρώτη νίκη ο Αστέρας Αµαλιάδας Σελίδα 17

8

Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν αγ ορ ά τ ου Ν ο µ ού Η λ εί α ς ε ν ι σχ ύ ο υ µ ε τ η ν τ οπ ι κ ή οι κ ον ο µ ί α


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 20 Νοεµβρίου 1962

« Η δύναµή µας και οι δυνατότητές µας, ως ξενοδόχων, είναι αστείρευτες. Η διέξοδος και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, δεν είναι κάτι πέρα και πάνω από εµάς: είναι στα χέρια µας. Αν εµείς είµαστε κινητικοί, δηµιουργικοί, ενήµεροι και αλληλέγγυοι τότε, ο τουρισµός θα εξακολουθήσει να δίνει ζωή στη χώρα και βιωσιµότητα στις εκατοντάδες επιχειρήσεις και στους µικροεπαγγελµατίες οι οποίοι ζουν από αυτόν».

Παρακρατείται υπό του ΑΣΟ µέρος της αποζηµιώσεως παγετόπληκτων σταφιδοπαραγωγών Υπο της διοικούσης επιτροπής του ΑΣΟ απεφασίσθη όπως µη καταβληθή η τελική εξόφλησις προς τους πληγέντας από παγετόν και χάλαζα σταφιδοπαραγωγούς, επι σκοπώ όπως το εκ 5 εκατ. δραχµών υπόλοιπον του σχετικού λογαριασµού παραµείνη ως αποθεµατικόν του ταµείου ασφαλίσεως παγετού- χαλάζης.

Η απόφασις αυξήσεως κατά 5 λεωφορείων Ν.Ηλείας ∆ια σχετικού τηλεγραφήµατος του υπουργείου Συγκοινωνιών ανηγγέλθη χθες προς την Νοµαρχίαν Ηλείας ότι υπεγράφη υπουργική απόφασις δια της οποίας αυξάνεται κατά 5 ο αριθµός της δυνάµεως λεωφορείων του 3ου ΚΤΕΛ.

Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011 + Θ’ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, Πρόκλου Ο όσιος Γρηγόριος ήταν από τη ∆εκάπολη της Ισαυρίας, υιός του Σεργίου και της Μακαρίας, κατά τους χρόνους των δυσσεβών εικονοµάχων. ο όσιος Γρηγόριος αφιερώθηκε από νεαρή ηλικία στον Θεό. Στράφηκε ολοκληρωτικά σ’ Εκείνον και µε αυτή τη στροφή του, µε τον έρωτά του για τον Θεό, µπόρεσε µε τη βοήθειά Του να ξεπεράσει τη νεανική πύρωση της σάρκας. Γι’ αυτό και στην εποχή µας θεωρείται κατεξοχήν επίκαιρη η προβολή του. Σε µια εποχή δηλαδή σαν τη δική µας, που οι σαρκικοί έρωτες και οι προκλήσεις των επιγείων ηδονών είναι στην καθηµερινή διάταξη, το παράδειγµα του οσίου Γρηγορίου είναι πολύ βοηθητικό. ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 + ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σελήνη: 25 ηµ. Aν. Hλίου: 07:10 ∆ύση Hλίου: 17:10

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος του Οµίλου Aldemar

« Είναι µια δύσκολη χρονιά και η φετινή. Η παραγωγή είναι µειωµένη σε σχέση µε άλλες χρονιές. Μέσα σε όλα τα δικά µας στραβά ήρθε να προστεθεί και η κακή οικονοµική κατάσταση στην Ιταλία που ενδιαφέρεται να αγοράσει λάδι ωστόσο δεν υπάρχει ρευστότητα από τις τράπεζες»

Μ

∆ηµοτικό Ξυλοκέρας εν έτει 1938

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Ε

ίναι γεγονός ότι οι ∆ΟΥ είναι από τις πλέον «επαχθείς» υπηρεσίες για τους πολίτες και είναι ευνόητος ο λόγος. Ωστόσο είναι από τις πλέον απαραίτητες υπηρεσίες του κράτους και για τα έσοδά του. Αυτή λοιπόν την υπηρεσία το ίδιο το κράτος, αφού την έκανε επαχθή για τους πολίτες τώρα την αποξηλώνει σιγά-σιγά. ∆εν είναι µόνο το λουκέτο που

Παναγιώτης Κλάδης Προεδρεύων Β΄ ΤΟΕΒ Πύργου

Σπύρος Γιακουµέλος Γενικός ∆ντης ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας

Η φωτογραφία της Κυριακής

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

«Με απόφαση του προσωρινού διοικητικού συµβουλίου καλούνται οι αρδευτές- µέλη να µην προχωρήσουν σε προγραµµατισµό των καλλιεργειών τους για τη νέα χρονιά εάν δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους.»

ηµοτικό σχολείο Ξυλοκέρας. Έτος 1938. Μόνο στη φωτογραφία εικονίζονται 62 µαθητές (υπήρχαν και κάποιοι απόντες) µε τη δασκάλα τους Αικατερίνη Μολδίνου. Μάλιστα, µία δασκάλα για 62 παιδιά. Σήµερα η Ξυλοκέρα έχει 7-8 παιδιά στο δηµοτικό; (το σχολείο βέβαια έχει κλείσει). Η φωτογραφία ήταν επίσηµη. Τραβήχτηκε στο τέλος της χρονιάς. Κι όµως τα παιδιά ήταν όλα ξυπόλητα. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Σπύρου Σπυρόπουλου.

Η αναδιοργάνωση φέρνει ... αποψίλωση βάζει σε κάποιες ∆ΟΥ (σε ορισµένες πάντως, σωστά) αλλά ότι αφήνει µεγάλες ∆ΟΥ χωρίς προσωπικό. Ας πάρουµε για παράδειγµα τη ∆ΟΥ Πύργου. Κάτι οι οµαδικές συνταξιοδοτήσεις κάτι οι ελλείψεις που ήδη υπήρχαν, κάτι οι εφεδρείες οδηγούν στην αποδιοργάνωση της υπηρεσίας. Θα πει κάποιος ότι στη ∆ΟΥ Πύργου υπηρετούν 40 και πλέον υπάλληλοι. Το θέµα είναι πόσοι θα µείνουν κι

αν αυτοί που θα µείνουν µπορούν να βγάλουν τη δουλειά. ∆ιότι η ∆ΟΥ δεν είναι µια απλή υπηρεσία. Χρειάζεται – πρωτίστως- έµπειρους υπαλλήλους οι οποίοι βγάζουν το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς. Στο «κεφάλαιο» π.χ. υπηρετούν 5 υπάλληλοι από τους οποίους οι 3 έµπειροι που βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου. Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι εναποµείναντες δύο άπειροι; Και το προανα-

φερθέν δεν είναι το µοναδικό παράδειγµα. Στα πιο πάνω αν συνυπολογιστούν οι διάφορες άδειες του προσωπικού (κανονικές, ειδικές, γονικές, αναρρωτικές κ.λ.π.) καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα πράγµατα δεν είναι καθόλου εύκολα. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά φυσικά µόνο τη ∆ΟΥ Πύργου αλλά και πολλές άλλες. Κι όλα αυτά τη στιγµή κατά την οποία οι πολίτες περιµένουν

να γίνουν έλεγχοι και να πιαστούν οι µεγάλοι φοροφυγάδες. Αντί αυτού οι εναποµείναντες υπάλληλοι ασχολούνται µε τα τρέχοντα θέµατα τα οποία αφορούν κυρίως τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει οι κ.κ. υπουργοί ότι άλλο πράγµα είναι το να αναδιαρθρώνεις το δηµόσιο τοµέα και άλλο να αποψιλώνεις ουσιαστικές υπηρεσίες.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Στοπ στις διακοπές ρεύµατος στις ευπαθείς οµάδες! ∆ε θα διακόψει η ∆ΕΗ τους πρώτους ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς που περιέχουν το ειδικό τέλος ακινήτων, ύστερα από παρέµβαση του υπουργού Οικονοµικών Ευάγγελου Βενιζέλου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο κ. Βενιζέλος ζήτησε από τη διοίκηση της ∆ΕΗ να µην προχωρήσει στην έκδοση εντολών αποκοπής ηλεκτροδότησης, κάτι που θα συνέβαινε µεθαύριο, ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου, οπότε και λήγει η προθεσµία των 40 ηµερών για τους πρώτους λογαριασµούς που εκδόθηκαν και συµπεριλαµβάνουν το ειδικό τέλος. Πηγές αναφέρουν ότι περίπου 70.000 µε 80.000 καταναλωτές δεν είχαν πληρώσει το ΕΕΤ∆Ε ακινήτων και φυσικά, και το ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο κ. Βενιζέλος, στο πλαίσιο της επανεξέτασης ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για τις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες και µέχρι αυτές να πάρουν τη µορφή νοµοθετικού κειµένου, ζήτησε, άτυπα, να µη γίνει καµιά διακοπή παροχής. Εκτιµάται ότι ανάµεσα στους 70.000 µε 80.000 ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς υπάρχουν κι εκείνοι που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως υπερήλικες, άτοµα κάτω από το όριο της φτώχειας κ.λπ. Συνεπώς, θα πρέπει να εντοπιστούν αυτές οι περιπτώσεις και να µη γίνει γι’ αυτούς τους καταναλωτές διακοπή. Γ.Ρ

Αντί να ευχαριστούν πρέπει να τους ευχαριστήσουµε Οι εθελοντές της «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» για δύο εβδοµάδες έζησαν µια από τις καλύτερες εµπειρίες τους, υλοποιώντας την δράση «ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ – ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ» που σαν στόχο είχε να καλύψει τις ανάγκες συµπολιτών µας σε βασικά είδη (κυρίως ρουχισµό). Η δράση στηρίχθηκε σε πάρα πολλούς ανώνυµους συνανθρώπους µας που παραχώρησαν ότι δεν χρησιµοποιούσαν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιήσουν κάποιοι άλλοι. Πάνω από χίλιοι διακόσιοι (1200) συµπολίτες µας έλαβαν διάφορα είδη που σε διαφορετική περίπτωση θα παρέµεναν στις ντουλάπες, στις αποθήκες και ίσως στα σκουπίδια. Όπως αναφέρουν: «Είµαστε υποχρεωµένοι να ευχαριστήσουµε όλους όσους συµµετείχαν µε την προσφορά τους στην προσπάθεια µας που ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της πόλης µας, τους εκατοντάδες ανώνυµους πολίτες, τα καταστήµατα «Jordan» , «το καλτσακι» και όλα τα άλλα ανώνυµα µαγαζιά που µας παραχώρησαν καινούργια είδη, τον Σύλλογο Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών (Ε.Β.Ε.) Νοµού Ηλείας για την πολύτιµη σε εµάς συνδροµή του, το ∆ήµο Πύργου για την παραχώρηση της αίθουσας και τους νέους µας φίλους τους εθελοντές που ακούραστα και σε καθηµερινή βάση έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η πρώτη προσπάθεια οργανωµένης κοινωνικής αλληλεγγύης θεωρείται επιτυχηµένη, παρόλα τα µικρά λάθη που κάναµε. Η δράση «ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ – ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ» θα επαναληφθεί µε σύµµαχο την εµπειρία και την αγάπη του κόσµου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους διέψευσαν τις φοβίες µας.»

[

Σχόλια 3

Ή

ταν εντυπωσιακή η αποδοχή την οποία συνάντησε ο βουλευτής Ηλείας και τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης της Ν.∆. Κώστας Τζαβάρας από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς σε εκδήλωση που έγινε στην Καλαµάτα, εκπροσωπώντας τον αρχηγό της Ν.∆. Αντ. Σαµαρά. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το δικηγορικό σύλλογο Καλαµάτας για να τιµηθεί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρένα Ασηµακοπούλου που είναι Μεσσήνια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γιάννης Τέντες, ο

Μ

Άµεση επιβεβαίωση… περί λίστας

Γενική αποδοχή πρ. πρόεδρος κ. Καλαµίδας, αντιπρόεδροι, αντιεισαγγελείς του Α.Π., αρεοπαγίτες, πρόεδροι Εφετών, κ.α. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, από του βήµατος µίλησε µε κολακευτικά λόγια για τον Κώστα Τζαβάρα (και ως νοµικό και ως πολιτικό) αλλά το πλέον εντυπωσιακό γεγονός σηµειώθηκε µετά την εκδήλωση όταν (στα πηγαδάκια που σχηµατίστηκαν) έπεσαν όλοι πάνω στον Ηλείο βουλευτή για να µάθουν πού οδηγείται η χώρα. Π.Α.

ε την ευθύτητα που τον διακρίνει, ο Βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος , πρόσφατα σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα ΜΕΤΡΟ, σχετικά µε το σύστηµα λίστας, στις εκλογές είχε δηλώσει ότι η λίστα βολεύει όσους φοβούνται τον λαό. Είχε τονίσει πως η εφαρµογή της, στις επόµενες εκλογές σηµαίνει ότι κάποιοι προσπαθούν να γαντζωθούν µε νύχια και δόντια στις καρέκλες τους και πρόβλεψε πως δεν θα συµβεί κάτι τέτοιο. Χτες κύκλοι του Γιώργου Παπανδρέου διαβεβαίωναν ότι ουδέποτε

Βρήκαν τον... µπελά τους Τι τραβάνε και οι... τράπεζες. Έχουν κατασχέσει εκατοντάδες ακίνητα γιατί οι ιδιοκτήτες τους δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν δάνεια. Και τα ακίνητα αυτά τους... έµειναν γιατί δε βρέθηκαν νέοι αγοραστές. ∆ε φτάνει όµως ότι έµειναν τα ακίνητα στις τράπεζες, βρήκαν και το µπελά τους. Κι αυτό γιατί αρκετά από τα κατασχεθέντα οικόπεδα είναι ασυντήρητα και σε αστικές περιοχές. Μόλις λοιπόν χορταριάζουν κ.λ.π., οι περίοικοι απειλούν µε αγωγές αν δεν καθαριστούν και οι τράπεζες είναι αναγκασµένες να πληρώνουν κι από πάνω για τη συντήρησή τους. Αυτά έχει η... ζωή.

«Ζ»

Μετά τις 19 ∆εκέµβρη η µεταστέγαση

Μετά τις 19 ∆εκεµβρίου θα ξεκινήσει η µεταστέγαση της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβ άθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας, στο χώρο που έχει διαµορφωθεί στον 5ο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η υπηρεσία είναι µεν έτοιµη για τη µεταστέγασή της από το µισθωµένο κτίριο της οδού Τάκη Πετροπούλου στο δωρεάν χώρο της Περιφέρειας, αλλά λόγω της διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων για το σχολικό έτος 20112012, δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί τέτοια «αναστάτωση». Κι αυτό γιατί ο αριθµός των αιτήσεων που εξετάζονται κάθε χρόνο είναι εξαιρετικά µεγάλος. Ν.Σ.

έθεσε θέµα λίστας ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ηλείος Βουλευτής, επιβεβαιώθηκε άµεσα για τις εκτιµήσεις του, ενώ δυσαρεστήθηκαν κάποιοι ¨σιγουρατζήδες¨. Προς αποφυγή κάθε παρερµηνείας, ο ίδιος τονίζει το αυτονόητο, ότι καµία σχέση δεν έχουν τα κριτήρια του ψηφοφόρου του 2009, µε αυτά των επόµενων εκλογών. Όλοι οι υποψήφιοι ξεκινούν από την ίδια γραµµή. Π.Α.

]

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση Μια πολύ σηµαντική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί αύριο ∆ευτέρα στον κήπο της Ρηγίλλης. Θέµα της εκδήλωσης είναι Οικονοµικά συµφέροντα και µέσα µαζι«Ο κής ενηµέρωσης». Στην εκδήλωση βασικοί οµιλητές είναι ο πρώην υπουργός Βάγγελης Μεϊµεράκης, ο ∆ιονύσης Χιόνης και οι δηµοσιογράφοι Παύλος Τσίµας και Νίκος Χατζηνικολάου.

∆ρόµος στο σκοτάδι

Μέτρησαν τις δυνάµεις τους!

Τ

ις δυνάµεις τους στα µαθηµατικά µέτρησαν µαθητές και µαθήτριες χθες το πρωί στο 4ο λύκειο Πύργου στο πλαίσιο του πανελλήνιου διαγωνισµού «Θαλής». Η συµµετοχή ήταν µεγάλη µέσα από τους µαθητές και µαθήτριες ενώ την αγωνία τους ζούσαν οι γονείς τους που

βρέθηκαν έξω από εξεταστικό κέντρο. Όλη τη διαδικασία οι υποψήφιοι την έζησαν σαν µια ακόµα εµπειρία στα µαθητικά τους βήµατα… Γ.Ρ

“Άγγλος” στο ραντεβού!

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί για µια ακόµη φορά µεγάλα τµήµατα της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου και ΠύργουΑρχαίας Ολυµπίας. Οι οδηγοί, και κυρίως αυτοί που περνούν για πρώτη φορά από το δρόµο αυτό, κάνουν «τάµα» για να µη βγουν εκτός ασφάλτου και «προσγειωθούν» σε κάποιο χωράφι ή πέσουν σε καµιά κολόνα. Ακόµη και για εµάς, που συχνά-πυκνά κινούµαστε στην εθνική οδό, η οδήγηση τις βραδινές ώρες θυµίζει ρώσικη ρουλέτα. ∆εν ξέρω αν το απόλυτο σκοτάδι οφείλεται στην κλοπή καλωδίων και συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού ή σε κάποιες βλάβες, σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον των αρµοδίων θα πρέπει να φανεί στην πράξη και να γίνουν οι ενέργειες εκείνες που θα προλάβουν κάποιο ατύχηµα. Για να µη θρηνούµε και αναζητούµε ευθύνες «κατόπιν εορτής», όπως είθισται να συµβαίνει στη «σύγχρονη» Ελλάδα… Π.Μ

Ξέχασαν τα σκουπίδια

“Ά

γγλος” στο ραντεβού του ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆ Γιάννης Μιχελάκης. Οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό του έφτασε λίγο µετά τις 5 το απόγευµα στη δεξιά πλευρά των δικαστηρίων και περπάτησε στην 28ης Οκτωβρίου µε προορι-

σµό τα νέα γραφεία του κόµµατος. Τον κ. Μιχελάκη υποδέχθηκε ο βουλευτής Κώστας Τζαβάρας και στελέχη της ΝΟ∆Ε όπου τον οδήγησαν στην προγραµµατισµένη συνέντευξη Τύπου.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μια ενδιαφέρουσα επαγγελµατική συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεµβρίου στον Νοµό µας , στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟΝ (90ο ΧΛΜ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ), στις 11.30. Οι επαγγελµατίες και παραγωγοί της Ηλείας θα υποδεχθούν εκπροσώπους του Οµίλου SOPEXA. H οµάδα της SOPEXA HELLAS θα παρουσιάσει στους παρευρισκόµενους τις υπηρεσίες της εταιρίας που στοχεύουν στο άνοιγµα των νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα και στην επιτυχηµένη προώθηση των εξαγωγών τους. Στη συνέχεια θα συζητήσουν µαζί τους για τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τα ελληνικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα και για τη δηµιουργία αποδοτικών προγραµµάτων προβολής τους στις διεθνείς αγορές. H SOPEXA ιδρύθηκε το 1961 από το Γαλλικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε σκοπό να υποστηρίξει τις διεπαγγελµατικές ενώσεις στην προβολή και προώθηση των εθνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σήµερα η SOPEXA GROUPE διαθέτει πλέον 50 χρόνια δυναµικής πορείας στο Marketing Τροφίµων, Ποτών και Lifestyle· το δίκτυό της δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσµίως και διαχειρίζεται επιτυχηµένα προγράµµατα προβολής και προώθησης όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων στις πιο σηµαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, για λογαριασµό ιδιωτικών εταιρειών αλλά και διεπαγγελµατικών ενώσεων του κλάδου. Καλούνται οι εξαγωγείς και οι παραγωγικές µονάδες αγροτικών, κτηνοτροφικών νωπών ή τυποποιηµένων ή εµφιαλωµένων προϊόντων του Νοµού Ηλείας να παρευρεθούν.

Χορηγός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ

Ευχαριστώ Νάντα Παπαϊωάννου Senior account manager Sopexa Hellas Λεωφόρος Πεντέλης 72 152 34 Χαλάνδρι Τηλ. 2106891292-Fax. 2106811104 sopexa.athenes@sopexa.com.gr-www.sopexa.com Sopexa Hellas,part of Sopexa Group

Γ.Ρ

Στα συν καταγράφεται η πρωτοβουλία εθελοντικών οµάδων να καθαρίσουν πριν από µερικές ηµέρες το βυθό στο αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου. Ωστόσο, τα αντικείµενα που αποµακρύνθηκαν από το βυθό, έχουν εγκαταλειφθεί στο χώρο πέριξ του αλιευτικού καταφυγίου και µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί καµία µέριµνα για την αποµάκρυνσή τους από το σηµείο. Μήπως πρέπει κάποιος να αναλάβει πρωτοβουλία; Γιατί όχι µόνο αποτελούν εστία µόλυνσης και χαλούν την εικόνα του καταφυγίου, αλλά πολλά από αυτά καταλήγουν και πάλι στο βυθό, αφού κάποιοι τα πετούν και πάλι µέσα… Μ.Κ.


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Η γνώµη του

Π

«Το Πολυτεχνείο του χθες και του σήµερα…»

[

Πέτρος Κ. Κλάδης Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστηµίου

ριν από λίγες ηµέρες είχαµε την 38η επέτειο του Πολυτεχνείου. Το σηµερινό πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό σκηνικό κάνει την 17η Νοεµβρίου του 1973 ξεχωριστή. Προσωπικά, θεωρώ ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει όσα χρόνια και εάν περάσουν σ’ έναν εορτασµό που περιµένει την ευθανασία του. Οι επαναστατικές στιγµές είναι καταδικασµένες να κρατούν µόνο µία στιγµή, εάν συνεχιστούν παύουν να είναι και οι ήρωές τους είναι χρήσιµοι τη στιγµή του κινδύνου και σε κάθε άλλη περίπτωση µπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Το νόηµα του Πολυτεχνείου τότε, στη γλώσσα της νεολαίας ήταν το «δεν σας θέλουµε κύριοι- ακούµε ροκ, ακούτε κλαρίνα, φοράµε πολύχρωµα, φο-

ράτε χακί, µιλάτε για την πατρίδα, µιλάµε για τον κόσµο». Σαφώς υπήρχαν άτοµα που το πρόβληµά τους ήταν να φύγουν οι δικτάτορες για να κυβερνήσει η ΕΡΕ, η Ένωση Κέντρου, το ΚΚΕ και φώναζαν «έξω οι Αµερικάνοι». Όµως, δεν πρέπει να σταθούµε σε αυτούς και δεν πρέπει να µας αφορούν. Το ενδιαφέρον είναι οι άλλοι, αυτοί που δε ‘γούσταραν’ τη µούχλα της δικτατορίας και δεν είχαν κόµµα να τους υιοθετήσει. Έγιναν τα ‘ορφανά της µεταπολίτευσης’ και χάθηκαν σταδιακά στα στενά της Πατησίων και της Στουρνάρη. Ό,τι αποµένει µετά από 38 χρόνια, είναι ένα φρούδο και εκκωφαντικό τίποτα. Οι πραγµατικοί πρωταγωνιστές έχουν αποσυρθεί από καιρό και δε δέχτηκαν να εξαργυ-

ρώσουν την εφηβική τους παρρησία. Όλοι οι υπόλοιποι αυτά τα χρόνια βιώσαµε έναν παραλογισµό. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται η αλήθεια, ποιος την διαµόρφωσε και ποιος τη διαστρέβλωσε παραχαράζοντάς την στη διάρκεια των χρόνων. Ο καθένας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια για τον εαυτό του ότι κοµµάτι της ιστορίας του αναλογούσε, µόνο που εάν προσπαθήσεις να τα ταιριάξεις όλα µαζί, το µόνο που δηµιουργείς είναι την παράγκα του καραγκιόζη. Ακόµη και το περιβόητο πνεύµα του Πολυτεχνείου που κάποτε έζησε εκεί, σήµερα έχει µεταναστεύσει κάπου αλλού. Το Πολυτεχνείο µπορεί να ζει σαν ένα σύµβολο αµφισβήτησης, είναι όµορφες οι βόλτες γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και τα Εξάρ-

Πρόσωπο

Η

Αγγελική Νικολούλη

]

χεια, να διαβάζεις τα συνθήµατα στην αναπαραγωγή τους όπως το «Πολυτεχνείο ζει». Αυτό ακριβώς το Πολυτεχνείο δεν ξέρω εάν µας εκφράζει, το πρωτόγνωρο τανκ του 1973 έγινε από Cayenne έως Mini Cooper στη µεταπολιτευτική πολιτική Ελλάδα. Ό,τι έγινε τότε ανήκει στο τότε και η ιστορία είναι προτιµότερο µερικές φορές να µη γράφεται, γιατί οι πρωταγωνιστές της γίνονται αγάλµατα σε µουσεία. Πέρασαν 38 χρόνια, δεν πρέπει να αναρωτηθούµε πώς πέρασαν, όπως πάνω κάτω πέρασαν και τα προηγούµενα 38, κάπως έτσι θα περάσουν και τα επόµενα 38. Αυτό που είναι δύσκολο να απαντηθεί στη σηµερινή Ελλάδα, είναι πώς χώρεσε τόση υποκρισία από τόσους πολιτικάντηδες σε µόλις 38 χρόνια…

Με στόχο την αποκαλυπτική δηµοσιογραφία

Αγγελική Νικολούλη γεννήθηκε στον Πύργο. Στη µάχιµη δηµοσιογραφία µετρά κοντά 30 χρόνια σε εφηµερίδες της Πάτρας, της Αθήνας, σε περιοδικά και στην τηλεόραση. Νεαρή ρεπόρτερ τόλµησε να δοκιµαστεί στο σκληρό, για τα χρόνια εκείνα, αστυνοµικό ρεπορτάζ. Οι αποκαλύψεις της και τα καυτά ρεπορτάζ της, την καθιέρωσαν στο χώρο µε αποτέλεσµα να είναι η πρώτη γυναίκα αστυνοµικός ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Από µαθήτρια ξεχώρισε στην ποίηση και ποιήµατά της δηµοσιεύτηκαν στις εφηµερίδες του Πύργου «Παρατηρητής» και «Ευθύνη». Ακολούθησαν οι εφηµερίδες «Γνώµη» και «Πελοπόννησος» της Πάτρας, όπου ασχολήθηκε µε όλα τα ρεπορτάζ και ιδιαίτερα µε το κοινωνικό και το αστυνοµικό. Οι

τολµηρές για εκείνα τα χρόνια έρευνές της, συζητήθηκαν όσο τίποτε άλλο στην κοινωνία της Πάτρας (πορνεία και εκµετάλλευση παιδιών,ναρκωτικά, φυλακές). Η εφηµερίδα «Απογευµατινή» την κάλεσε στην Αθήνα, όπου συνέχισε τις καυτές έρευνες, τις αποστολές και τα ρεπορτάζ, έχοντας για δασκάλους της τον Χρήστο Πασαλάρη και τον Γιάννη Βούλτεψη. Μια από τις µεγάλες επιτυχίες της, η αποκάλυψη της δράσης του «δράκου» Κυριάκου Παπαχρόνη σε Θεσσαλονίκη και ∆ράµα και η συνέντευξη που του πήρε στα κρατητήρια λίγο µετά τη σύλληψή του. Ο «Ελεύθερος Τύπος» την επέλεξε µε το ξεκίνηµά του για στέλεχός του. Στην αρχή ως υπεύθυνη του αστυνοµικού ρεπορτάζ και στη συνέχεια υπεύθυνη όλων των τµηµάτων

αστυνοµικού, ελεύθερου, υπουργείων, φωτορεπόρτερ. Στην εφηµερίδα αυτή έκανε και αποκαλύψεις που πέρασαν τα σύνορα της χώρας-αεροπειρατεία, κατασκοπεία, τροµοκρατία ενώ συνέβαλε στον εντοπισµό και στη σύλληψη του «δράκου» των νοτίων και βορείων προαστίων, Σπύρου Μπέσκου.Το «Έθνος» την κάλεσε µετά από χρόνια να αναλάβει υπεύθυνη θέση στο νέο περιοδικό «ΧΡΟΝΟΣ» και το κοινωνικό και αστυνοµικό ρεπορτάζ στο «Έθνος της Κυριακής». Παράλληλα εργάστηκε και στα περιοδικά «Εικόνες» και «Επίκαιρα». Στην τηλεόραση και συγκεκριµένα στο MEGA, εµφανίστηκε σαν συνεργάτης του Κώστα Χαρδαβέλλα στο κοινωνικό ρεπορτάζ «Χωρίς Μοντάζ». Στη συνέχεια ανέλαβε την έρευνα σκοτεινών εγκληµά-

των και εξαφανίσεων µέσα από την εκποµπή «Ρεπορτάζ στην Οµίχλη» και ήταν συµπαρουσιάστρια του Κώστα Χαρδαβέλλα στο ίδιο κανάλι. Μετά από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 1995, εµφανίστηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ µε τη δική της ζωντανή, πολύωρη εκποµπή «Φως στο Τούνελ». Στο ίδιο κανάλι παρέµεινε και όταν µετονοµάστηκε σε ALPHA. Το 2001 µετακόµισε στο ALTER όταν αυτό βρισκόταν στα πρώτα του βήµατα... Έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο, που τελείωσε σκηνοθεσία κινηµατογράφου στην Αγγλία και στην Αµερική όπου και παραµένει, ακολουθώντας το επάγγελµα που επέλεξε. Το όνοµα Κωνσταντίνος του το έδωσε ο νονός του, ο αείµνηστος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ: Για κάτι καλύτερο

Σ’ αυτήν τη χώρα που ανθεί φαιδρά προτοκαλέα Και ακρωτήρια στις ακτές, κι ένα το λεν Μαλέα. Το όνοµά του πήρανε και κάνανε σηµαία Άντρες που λεν πολιτικούς και ξεγεννούν ως µαία. Το έθνος που κυοφορεί απάτες και προβλήµατα Το πρόσωπό του γέµισε βροµιές και εξανθήµατα. Και τώρα όλοι προσπαθούν να σώσουνε τις γέννες Θυµούνται λάθη παρελθόν σαν τις µωρές παρθένες. Και τώρα που χρειάζεται πατρίδα µια βοήθεια Μαστογραφία τρέχουνε να κάνουνε στα στήθια. Και τη βουλή τη βλέπουνε σαν γήπεδο µε µπάλα Θέλουν να γίνουν εκλογές πολύ να έχουν γάλα. ∆ιότι υποθέτουνε ψήφους πολλούς να πάρουν Να’χουν να θρέψουν το λαό προς νίκη να σαλπάρουν. Η ψήφος είναι για αυτούς κι η κάλπη µε σταυρούς Το µόνο τους ως µέληµα, πατρίδα µας µ’ εχθρούς. ∆ε θέλουν να βοηθήσουνε Ελλάδα πιάνει πάτο Τα ποσοστά να ανέβουνε κι ας πάµε και πιο κάτω. Και τώρα µε κυβέρνηση που άλλαξε πορεία Κανένας τους δεν τη βοηθά, ζητάνε φασαρία. Τα δύο µεγάλα κόµµατα µαζί Καρατζαφέρη Κάνουµε µια προσπάθεια κάτι καλό να φέρει. Τουλάχιστον προσπάθησαν, δε δέσανε τα χέρια

Νερό του χρέους σώσουνε, µε τρύπες τα πανέρια. Τρία µικρά ως κόµµατα µια τσίχλα τη µασάνε ∆εν ξέρουνε πορεία τους και στα τυφλά που πάνε. Ιδέες τους ξεθώριασαν σε όλα λένε όχι Κηπευτικά ξεράθηκαν δεν έχει πρωτοβρόχι. Αυτοί τι µου θυµίζουνε κοκόρια τα νανάκια Που θέλουνε µε κότερα να κάνουνε ναζάκια. Να φτάσουνε κότα δεν µπορούν στο µπόι και γλυστράνε Το sex εις το κοτέτσι τους µε λύπη το κοιτάνε. Και κικιρίκου βγάζουνε φωνή από το ύψος Και ποιος να ακούσει τις φωνές σας περιµένει γύψος. Μα κάποιους τους σιχαίνοµαι όταν κοιτώ κανάλι Να βρίζουνε ασύστολα µην έχουνε µπουκάλι. Και πίνουνε οιδήποτα και Άγγλων το ουίσκυ Σ’ όλα κάνουν κριτική µε βρύσιµο τη βρίσκει. Μιλώ για το Λαζόπουλο τον Τράγκα και Κανέλη Για βόδια µας περάσανε και οδηγούν αγέλη. Μήπως νοµίζετε ρε σεις έχετε ακροατήριο Οµόνοια θυµίζετε κι όρθιοι ουρητήριο. Θέλεις να κάνεις κριτική σωστά επιχειρήµατα Χυδαίες λέξεις πώς µιλάς γλυκά είναι τα χρήµατα. Όλους τους σατιρίζετε σε όλα τα κανάλια

Φτύσιµο ρίχνει ο λαός και βγάζετε βεντάλια. Το χιούµορ σας απαίσιο βόθρος του στόµατος σας Μην εκτελείς αποστολή µάγκες του κοµµάτος σας. Και η βουλή ψηφίστηκε µανί- Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ κια θα σηκώσει Σ’ ό,τι µπορεί βοήθεια κάτι κι αυτή να σώσει. Η στείρα τους πολιτική χωρίς να’χαν προτάσεις Και όλο για καταστροφή, έχουν αυτές τις τάσεις. Το κλέψιµο γνωρίζουµε ρέµουλες και για µίζες Χρηµατιστήριο γνωστό, για SIEMENS και για µπρίζες. Το βατοπέδι και αυτό, οµόλογα ταµεία Τα άδειασαν και µε φτερά χρήµατα έχουν µία. Έναν που δεν κρεµάσανε παράπονο λαού τους Τώρα προσέχουνε πολύ και έχουνε το νου τους. Το από δω και στο εξής, τι γίνεται στο µέλλον Μία ζωή ξενόδουλοι γερµανικό πινέλο. Τα κτήµατα ξεράθηκαν πέτρες, αγκάθια, βάτα Ευρώπη τώρα κυβερνά κοστούµι και γραβάτα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προσπάθεια µπαζώσουµε λακούβες Το ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ να βρουν ψάχνουνε βρούβες.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ

Σας ενηµερώνουµε για τη σωστή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων θέρµανσης (καύσιµα – λέβητα- αυτονοµία). Γίνεται µόνο από αδειούχους συντηρητές καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων βάσει Π.∆. 511/10-6-75 και εκδίδουν φύλλο ελέγχου καλής λειτουργίας. Μέλη µας που εδρεύουν στο νοµό Ηλείας είναι: Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Αµαλιάδα 6972723724 Θεοφίλης Γεώργιος Αµαλιάδα 6977968727 Λαµπρόπουλος Λεωνίδας Πύργος 6972224044 www.kausi.gr

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τι είναι η Ελλάδα; Τα γεγονότα που διαδραµατίζονται, εδώ και πολύ καιρό µε επίκεντρο την Ελλάδα του σήµερα και του αύριο, µας δίνουν την αιτία και αφορµή των σκέψεων και προβληµατισµών που ακολουθούν. Ειλικρινά αναρωτιόµαστε: Είναι η στιγµή της αυτογνωσίας; Η ανάγκη του «γνώθι σ’ αυτόν» σε επίπεδο Έθνους; Είναι ο γεωγραφικός µας προσανατολισµός που υπαγορεύει τη µοίρα ως είναι; Ξανά µπαίνει το ερώτηµα: Η Ελλάδα που ανήκει; Ανήκει; ∆εν ανήκει πουθενά. Η Ελλάδα διαχρονικά έχει αποδείξει τη µοναδικότητα της ύπαρξής της. Στο ανατολικό αέτωµα του Παρθενώνα, εκεί που ο Φειδίας αναπαράστησε µαγευτικά, τη γέννηση της Αθηνάς, τη γέννηση της Σοφίας, µέσα από το κεφάλι του ∆ία. Οι επισκέπτες θαυµάζουν το απρόσµενο γεγονός κι ο Ήλιος-Φοίβος µε το άρµα του ξεπροβάλλει από την αριστερή άκρη, ενώ η δύση της «ηµέρας» υποδηλώνεται µε το εκπληκτικό κεφάλι του Ίππου της Σελήνης που πάει να χαθεί, στο άλλο µέρος του αερώµατος. Η µέρα δύει για να ξαναγεννηθεί, πάντα κάτω από την εποπτεία της Σοφίας, που δίνει τον τόνο της ζωής».Λαοί, χιλιόχρονοι πολιτισµοί προηγήθηκαν του ελληνικού. Στο σταυροδρόµι Ανατολής-∆ύσης, στη γωνιά αυτή της γης της ελληνικής, µέσα σ’ ένα τιποτένιο χρονικό διάστηµα µερικών αιώνων, γεννήθηκε ο ελληνικός πολιτισµός που όµοιός του δεν υπήρξε άλλος. Και από όλο το γεωγραφικό Ελλαδικό χώρο, η Αθηνά, σαν επίκεντρο θα δηµιουργήσει παλιρροιακά κύµατα που θα παράγουν τη σκέψη. Θα κάνει την τέχνη χρυσάφι. Ένα µικρό σπάραγµα ελληνικού αγάλµατος αν πιάσεις στα χέρια σου, νιώθεις µια συγκίνηση αισθησιακή, της λατρείας της ζωής. Είναι η Ελλάδα ∆ύση ή Ανατολή; Και ο ελληνισµός αυτός που γέννησε τη Σοφία, τη ∆ηµοκρατία, έδωσε λόγο στο λαό, υπόσταση στο άτοµο. Γέννησε την πιο δηµοκρατική έκφραση ελευθερίας, τον αθλητισµό, γέννησε το θέατρο. Είναι ∆ύση ή Ανατολή; Μα η Ελλάδα γέννησε τη ∆ύση και µοιραία ο οµφάλιος λώρος µας συνδέει πάντα. Το πνεύµα το ελληνικό εκπολίτισε την Ευρώπη, τους λαούς της ο τόνος της αρχαιότητας του Βυζαντίου τους έθρεψε. Θα το πούµε απερίφραστα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ανατολή ούτε ∆ύση. Η Ελλάδα δεν έχει τόπο, είναι «ου-τοπία»- που σηµαίνει παντού! Η Ελλάδα είναι σταυροδρόµι είναι ένα «µεταξύ». Είναι «µέτρια». ∆ηλαδή του αρµονικού µέτρου. Η Ελλάδα στους ιλίγγους και τους ήµερους της Ανατολής και τον υλικό γιγαντισµό της ∆ύσης αντιτάσσει την ευγένεια του δυναµικώς «ολίγου». Η Ελλάδα είναι οικουµένη. Τα όρια του κρατικού της µορφώµατος δεν ταυτίζονται µε την πνευµατική και πολιτιστική εµβέλειά της. Υπάρχει µια αέναη «έξοδος» του ελληνισµού, ως την πνευµατική του ρώµη. Ο Πλάτωνας µας συνδέει µε την Ανατολή και ο Αριστοτέλης µε τη ∆ύση. Ο σύνδεσµός µας µε την Ανατολή στηρίζεται στη λήψη, µε τη ∆ύση στην προσφορά. Η Ελλάδα ανήκει στον εαυτό της. Έχει πνευµατικό πρόσωπο δικό της, σφυρηλατηµένο στους αιώνες από τους εργάτες του πνεύµατος. Η Ελλάδα είναι Ανατολή µε το Βυζαντινό πολιτισµό της και την Ορθοδοξία της και είναι ∆ύση κατά το δυτικό της διάστηµα, που σηµαίνει ότι Η Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν είναι τίποτα...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 Μιχάλης Κατρίνης

Επαναφέρει την εξαίρεση πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων απ’ το τέλος ακινήτων

«∆ε σέβονται τίποτα. Έπρεπε εµάς να µας εξαιρέσουν», επισηµαίνει η κα Κάρτα.

«Ας µας έφερναν πίσω τα εγγόνια µας και θα τα πληρώναµε όλα. Αυτό όµως δε γίνεται», λέει το ζευγάρι Κάρτα µε τα δάκρυα να τρέχουν από τα µάτια τους

ΑΡΤΕΜΙ∆Α

Κράτος ανάλγητο Τ

Έστειλε το λογαριασµό στον άνθρωπο που έχασε έξι αγαπηµένα του πρόσωπα στις πυρκαγιές και παίρνει 380 ευρώ από τη σύνταξη του ΟΓΑ

α δάκρυα από τα πρόσωπα ενός ηλικιωµένου ζευγαριού στην Αρτέµιδα δεν έχουν ακόµα στεγνώσει από τον πόνο για την απώλεια έξι αγαπηµένων προσώπων στις φωτιές του 2007 και ήρθε το ανάλγητο κράτος να δείξει το πιο σκληρό του πρόσωπο στους χαροκαµένους αυτούς ανθρώπους…

Η κυρα—Μαρία και ο σύζυγός της, ∆ηµήτρης Κάρτας, που µε το ζόρι καλύπτουν τις ανάγκες σε φάρµακα που πρέπει να παίρνουν µε τη σύνταξή τους, θα πρέπει να πληρώσουν και το ειδικό έκτακτο φόρο για τα ακίνητα… Για ένα σπίτι που κάηκε στις φωτιές και που ξαναφτιάχθηκε από τις προσφορές το κράτος ζητά 266 ευρώ ως φόρο. Το κράτος πρόνοιας σε ανθρώπους που έχουν βασανιστεί από την αµέλεια του ίδιου που δε φρόντισε να τους προστατέψει, ζητά τώρα να πληρώσουν και τη «νύφη». «Μπορούν να γυρίσουν πίσω τα εγγονάκια µου και η κόρη µου και εγώ θα τα πληρώσω όλα. Αλλά αυτό δε γίνεται. ∆ε φτάνει που έχουµε καεί και έχουµε καταστραφεί, µας ζητούν να πληρώσουµε και από πάνω», λέει ο κ. ∆ηµήτρης Κάρτας µε το δάκρυ να τρέχει από τα µάτια του. Η σύνταξή του δεν ξεπερνά τα 380 ευρώ από τα οποία θα πρέπει να πληρώσει τα 266 και µε τα υπόλοιπα 100 θα πρέπει, κατά το κράτος, να ζήσει‼! Τώρα για το αν µπορεί να ζήσει… δεν ενδιαφ έρει από ότι φαίνεται τους καρεκλοκενταύρους που παίρνουν αποφάσεις χωρίς να εξετάζουν

Ανακοίνωση για το χαράτσι της ∆ΕΗ

Ο κ. ∆ηµήτρης Κάρτας µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ στα χέρια στον οποίο του ζητούν να πληρώσει 266 ευρώ για το σπίτι

τις πραγµατικές καταστάσεις… αλλά µόνο τους αριθµούς… «Είµαστε άρρωστοι άνθρωποι. Η σύνταξη που παίρνουµε δε φτάνει ούτε για να πληρώσουµε τα φάρµακά µας και αυτοί µας ζητούν να πληρώσουµε και έκτακτο φόρο για το

Πληθαίνουν οι παρεµβάσεις από δηµόσια πρόσωπα Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να υπάρξουν αλλαγές στο θέµα των υπόχρεων καταβολής της εισφοράς για την ακίνητη περιουσία µέσω της ∆ΕΗ. Και οι φωνές είναι εντός και εκτός του κοινοβουλίου. Πρόσφατο παράδειγµα η χθεσινή δήλωση του βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλου, ο οποίος δε θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό αν πρώτα δε δεσµευθεί ο υπουργός Οικονοµικών να εξαιρεθούν οι πυρόπληκτοι κ.α. µε εισοδηµατικά κριτήρια. Αλλαγές έχουν ζητήσει και άλλοι βουλευτές, όπως και αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Μεταξύ αυτών ο περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας. Πληροφορούµεθα δε, ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα σηµαντικά στελέχη της δηµόσιας ζωής του τόπου.

MET!ON "#$%&#'(#)*+, -./µ012345 (.607/8 (9.:;.1<4;37 (9.6=.737./6< ">1/>5?.6< #951;4@;8 A7B9>CD58 (9.:;.1<4;37 E15µ/>==.6=7=µ.6< -./:;@1.45 $./=FG5 1 HF1?=8 / 2=8 01=2=8 )5G.: 2621035090, 6936682533

Την εξαίρεση απ’ την επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων των πυρόπληκτων και των σεισµόπληκτων πληθυσµών της Ηλείας επαναφέρει ο βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης προς τον υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο, δεδοµένης της δέσµευσης του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ότι το ζήτηµα του ειδικού τέλους θα επανεξεταστεί και ότι οι αποφάσεις, που θα ληφθούν, θ’ αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης. Ο βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης, κατά την οµιλία του- την 22α Σεπτεµβρίου 2011- στη Βουλή, πριν την ψήφιση του σχετικού Ν/Σ του υπ. Οικονοµικών στο οποίο εµπεριέχονταν και το τέλος ακινήτων, είχε ζητήσει την εξαίρεση των πυρόπληκτων και των σεισµόπληκτων ή την ένταξή τους στις ευπαθείς κατηγορίες, θέµα το οποίο είχε θέσει σε προγενέστερο χρόνο και σε συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής οικονοµικών της Βουλής.

Το σπίτι του είχε καεί και ξαναφτιάχθηκε µε δωρεές

σπίτι», τόνισε η κα Μαρία. Έπρεπε να µας εξαιρέσουν…

Το µεγάλο παράπονο των ανθρώπων αυτών είναι το γεγονός ότι το κράτος δεν τους εξαίρεσε από το νόµο για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς ακινήτων την ώρα που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. «Εµάς έπρεπε να µας εξαιρέσουν και όχι να πληρώσουµε. Καταστραφήκαµε, καήκαµε. ∆εν µας αφήνουν να ησυχάσουµε. ∆ε σέβονται τίποτα», τονίζει η κα Μαρία µε τον πόνο ζωγραφισµένο στο πρόσωπό της, οργισµένη για όλους αυτούς που κάθονται σε µία καρέκλα και αποφασίζουν µε βάση τους αριθµούς αγνοώντας τις ανάγκες των πολιτών και τις δυνατότητες. Είναι αδιανόητο σήµερα την ώρα που ακόµα οι πληγές από τον πύρινο όλεθρο είναι ανοιχτές, να έρχεται το κράτος να κάνει ακόµα πιο δύσκολη την προσπάθεια επιβίωσή τους…. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Είναι απάνθρωπος ο εκβιασµός της κυβέρνησης προς τις λαϊκές οικογένειες ότι αν δεν πληρώσουν το βάρβαρο και εξοντωτικό χαράτσι θα τους κόψει το ηλεκτρικό ρεύµα. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι κοινωνικό αγαθό και η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να το εξασφαλίζει σε όλες τις λαϊκές οικογένειες ακόµα και σ’ αυτές που δεν µπορούν να πληρώσουν το λογαριασµό της ∆ΕΗ, λόγω της ανεργίας και της φτώχειας. Η απειλή ότι θα κόψει το ρεύµα σε όσους δεν πληρώσουν το εξοντωτικό χαράτσι είναι καθ’ όλα παράνοµη και αντιδραστική. Το πόσο εξωφρενικός είναι ο κυβερνητικός εκβιασµός καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τα δικαστήρια που δικάζουν µε τους δικούς της νόµους αναρµόδια να κρίνουν τη νοµιµότητα διακοπής του ρεύµατος .

Πυρκαγιά έκαψε δασική έκταση στην Κορυφή Στάχτη έγιναν χθες το µεσηµέρι πέντε στρέµµατα δασικής έκτασης και τρία στρέµµατα γεωργικής έκτασης, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κορυφής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:45 χθες το µεσηµέρι από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία και στο σηµείο έσπευσαν από την πρώτη στιγµή πέντε πυροσβεστικά οχήµατα και δέκα άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας και νωρίς το απόγευµα είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στη Γαστούνη

Στο µεταξύ, προχθές το βράδυ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή της Γαστούνης και κάηκε ολοσχερώς ένα ξύλινο παράπηγµα που χρησιµοποιούσαν αλλοδαποί από τη Βουλγαρία για στέγη, ενώ λίγη ώρα αργότερα κοντά στο ίδιο σηµείο κάηκε και ένα εγκαταλελειµµένο αυτοκίνητο.


6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2011

Έγραψαν µαθηµατικά για το κέφι τους! Ε

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών στον πανελλήνιο διαγωνισµό «Θαλής» που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο 4ο λύκειο Πύργου

ξαιρετικά µεγάλη ήταν η συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών στον πανελλήνιο διαγωνισµό «Θαλής» που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο 4ο λύκειο Πύργου. Χθες ουσιαστικά άνοιξε η αυλαία του 72ου πανελλήνιου διαγωνισµού στα Μαθηµατικά που θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα µε ανάλογες εκδηλώσεις σε Πύργο και Αµαλιάδα µέχρι την Άνοιξη . Την ευθύνη διοργάνωσης του διαγωνισµού στην Ηλεία έχει το παράρτηµα Ηλείας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας «Ιππίας ο Ηλείος 2007». Οι µαθητές που συµµετείχαν προαιρετικά και διακριθούν στον «Θαλή» θα συµµετάσχουν στον «Ευκλείδη» στις 21 Ιανουαρίου 2012 και από εκεί όσοι διακρι-

Η

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

Την Τρίτη θα αρχίσει η διανοµή τους στους δικαιούχους

Με χαµόγελα αντιµετώπισαν το χθεσινό διαγωνισµό οι µαθητές και µαθήτριες…

θούν θα πάρουν το «εισιτήριο» για τη συµµετοχή τους στο δια-

γωνισµό «Αρχιµήδης» στις 3 Μαρτίου 2012. Γ.Ρ

Λίγο πριν µπουν στις αίθουσες η συζήτηση γινόταν για τα πιθανά θέµατα…

Η EUROBANK EFG «επενδύει» στο χώρο της παιδείας

Τράπεζα Eurobank EFG, συνεχίζει να υλοποιεί, για ένατη χρονιά, το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» που έχει εξελιχθεί σε θεσµό µε ευρύτατη αποδοχή από την µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και από την κοινωνία γενικότερα. Κύριος σκοπός του προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των νέων για την κατάκτηση της γνώσης και η αναγνώριση των ικανών και των άξιων που αποτελούν προοπτική και εγγύηση για το µέλλον. Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες χορηγι-

κές πρωτοβουλίες του Οµίλου της Eurobank EFG, που έχει επιλέξει να υποστηρίζει ενεργά τους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και του Περιβάλλοντος.

Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 2011, θα πραγµατοποιηθούν τελετές απονοµής των βραβείων για του απόφοιτους όλων των Λυκείων της χώρας.

Το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία» ξεκίνησε το 2003 και πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καλύπτει όλη την Ελλάδα και αφορά περισσότερους από 235.000 µαθητές και µαθήτριες της Γ’ Λυκείου. Στο πλαίσιο του προγράµµατος η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους

αποφοίτους µαθητές µε τον υψηλότερο γενικό βαθµό πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκ-

παίδευση, σε κάθε ένα από τα 1.750 Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια που λειτουργούν στην

Το φετινό πρόγραµµα εκδηλώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2011 µε εκδήλωση στην Τρίπολη όπου θα βραβευθούν 108 αριστούχοι µαθητές από σχολεία των Νοµών Αρκαδίας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η τελετή θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο του Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Τρίπολης, Αποστολοπούλου και Παπαρηγοπούλου, στις 6.30 µ.µ.

Μεγάλη προσφορά των Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» και της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ»

Ετοιµαστείτε για τη µεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση µε δώρα αξίας 1.000 ευρώ!

Σ

τους 14 έφτασαν πλέον οι τυχεροί που έχουν προκύψει από τη µεγάλη προσφορά των Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» στον Πύργο και της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» που έχει κάθε µήνα «έπαθλο» δωροεπιταγές των 200 ευρώ!

Πριν λίγες ηµέρες, στο Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» της οδού Ρήγα Φεραίου πραγµατοποιήθηκε η 7η κατά σειρά κλήρωση από την οποία προέκυψαν 2 ακόµα τυχεροί. Πρόκειται για τη Ζωή Μαγ δαλοπούλου από την Ξυλοκέρα και το ∆ηµήτρη Θανόπουλο από τη Γαστούνη που παρέλαβαν ήδη τις δωροεπιταγές τους και προστέθηκαν στον κατάλογο των τυχερών… Κατάλογος µε τυχερούς που τον ερχόµενο µήνα θα… µεγαλώσει ακόµα περισσότερο αφού στις 15 ∆εκεµβρίου -ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η επόµενη κλήρωση- οι τυχεροί δε θα είναι δυο ως συνήθως αλλά πέντε! 1.000 ευρώ θα δοθούν συνολικά στους τυχερούς της µεγ άλης Χριστουγεννι άτικης κλήρωσης και το µόνο που έχετε να κάνετε για να είστε… υποψήφιος νικητής δεν είναι άλλο από το να συγκεντρώσετε 10 κουπόνια που βρίσκετε κάθε ηµέρα στην «ΠΑΤΡΙΣ» και να τα στείλετε µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου στα γραφεία της εφηµερίδας µας (Θεµιστοκλέους 13) ή στα Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» στην οδό Ρήγα Φεραίου 59 και Γερµανού 34. Ξεκινήστε από σήµερα! Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Τα χρήµατα των προνοιακών επιδοµάτων που έλειπαν κατατέθηκαν χθες στον ειδικό λογαριασµό του δήµου Πύργου, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα µέσα στην επόµενη εβδοµάδα να φτάσουν στα χέρια των δικαιούχων στην Ηλεία. Η µικρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα είχε ως συνέπεια η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής επιταγής και η ενεργοποίηση του µηχανισµού της διανοµής να γίνει τη ∆ευτέρα. «Τη ∆ευτέρα ο δήµος θα έχει καταθέσει την επιταγή στα ΕΛΤΑ και ευελπιστώ ότι από Τρίτη θα αρχίσει η διανοµή των χρηµάτων στους δικαιούχους», τόνισε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Λεωνίδας ∆ηµουλιάς. Στους λογαριασµούς είχε µπει το 40% των χρηµάτων που αναλογούσαν στην Ηλεία πριν από αρκετές µέρες και είχε αποµείνει το 60% των χρηµάτων τα οποία κατατέθηκαν χθες στο λογαριασµό. Από την πλευρά του δήµου τονίζεται ότι ο µηχανισµός είναι σε ετοιµότητα και από τη ∆ευτέρα θα ενεργοποιηθεί ώστε να υπάρχουν άµεσα αποτέλεσµατα. Σ’ αυτό συµβάλλει καθοριστικά και το Ταχυδροµείο που διαθέτει όλο το δυναµικό που έχει προκειµένου να διευκολύνει τη συγκεκριµένη διαδικασία ώστε οι ασθενείς οµάδες να πάρουν τα χρήµατά τους άµεσα και χωρίς καθυστέρηση. «Τα χρήµατα αυτά έχουν ως προορισµό ανήµπορους ανθρώπους που τα έχουν απόλυτα και άµεσα ανάγκη γι’ αυτό και θα πρέπει να τους δίνετε προτεραιότητα. Από την πλευρά µας κάνουµε ότι είναι δυνατόν ώστε να επιτευχθεί αυτό», επεσήµανε ο κ. ∆ηµουλιάς. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

∆ιακοπή Hλεκτρικού ρεύµατος Eιδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆EH θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: Τη ∆ευτέρα 21-11-2011 και από ώρα 8.30 έως 9.30 στο Κατάκολο και συγκεκριµένα στο κέντρο του δήµου Πύργου. Την ίδια ηµεροµηνία και από ώρα 8.30 έως 11.00 στον οικισµό Άγιο Γεώργιο Λαντζοΐου του δήµου Πύργου. Την ίδια ηµεροµηνία και από ώρα 14.00 έως 15.00 στο Πουρνάρι του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Την ίδια ηµεροµηνία και από ώρα 11.00 έως 15.00 στο Λάνθι, Αρβανίτη, Χαριά, οικισµούς Ροζέικα, Μαυροµάτη µετά των αγροτικών περιοχών του δήµου Πύργου. Την ίδια ηµεροµηνία και από ώρα 9.00 έως 15.00 στο δήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και συγκεκριµένα στις περιοχές Νησίο, Μπόρσι, Αγία Μαρίνα, ∆άφνη, Αετοράχη. Την Τρίτη 22-11-2011 και από ώρα 9.00 έως 15.00 στο δήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και συγκεκριµένα στις περιοχές Νησίο, Μπόρσι, Αγία Μαρίνα, ∆άφνη, Αετοράχη.

Συνελήφθη 25χρονος για διάπραξη κλοπών κατ’ εξακολούθηση Εξιχνιάστηκαν 11 συνολικά κλοπές κινητών τηλεφώνων

2 ακόµα τυχεροί από την 7η κλήρωση

Ο ∆ηµήτρης Θανόπουλος από τη Γαστούνη -που διακρίνεται στη φωτο να παραλαµβάνει από τη διευθύντρια του Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» στην οδό Γερµανού ∆ήµητρα ∆ηµακοπούλου τη δωροεπιταγή των 200 ευρώ- µπήκε στο… κλαµπ των τυχερών/νικητών.

Η κλήρωση έγινε δια χειρός του µικρού Παναγιώτη Τερζή, ο οποίος µε τη βοήθεια του κ. Κολοτούρου, στάθηκε στο… ύψος των περιστάσεων και τράβηξε από την κούτα µε τα εκατοντάδες κουπόνια τα δυο τυχερά!

Χαµογελαστά αντιµετώπισε τη δωροεπιταγή των 200 ευρώ, που της παρέδωσε ο διευθυντής του Σούπερ Μάρκετ «ΤΕΡΖΗΣ» στην οδό Ρήγα Φεραίου Γιάννης Σπηλιόπουλος, η τυχερή της 7ης κλήρωσης Ζωή Μαγδαλοπούλου από την Ξυλοκέρα.

Συνελήφθη, προχθές το µεσηµέρι στην Πάτρα, από Αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας άνδρας, ηλικίας 25 ετών, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, στις 16-11-2011 το απόγευµα στην Πάτρα, ο 25χρονος, µετέβηκε σε καφετέρια 21χρονης, όπου µε τη µέθοδο της απασχόλησης, της αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο και τράπηκε σε φυγή. Η παθούσα ακολούθησε τον 25χρονο τον οποίο και ακινητοποίησε µε τη βοήθεια δύο ∆ηµοτικών Αστυνοµικών. Τότε ο δράστης παρέδωσε στους ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς το κινητό τηλέφωνο της 21χρονης καθώς και άλλα τρία, τα οποία κατείχε ενώ εκµεταλλευόµενος στιγµιαία ολιγωρία, τους διέφυγε πεζός. Για την ανεύρεση του δράστη, Αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ενήργησαν Αστυνοµικές αναζητήσεις µε αποτέλεσµα τον εντοπισµό του και τη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα τρία κινητά τηλέφωνα. Από την αστυνοµική έρευνα που ενεργήθηκε προέκυψε ότι ο 25χρονος παριστάνοντας τον επαίτη, εισερχόταν σε καταστήµατα στην πόλη της Πάτρας, όπου µε τη µέθοδο της απασχόλησης είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 11 κινητά τηλέφωνα. Τα επτά συνολικά κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του 25χρονου αποδόθηκαν στους παθόντες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών και κρατείται προκειµένου απολογηθεί ενώπιον ανακριτή Πατρών.


ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2011

«∆εν περιµένω τίποτα από τη νέα κυβέρνηση. Γιατί ό,τι και να γίνει, η µεσαία τάξη αποκλείεται να ανακάµψει. Λένε ότι η κρίση θα κρατήσει µια δεκαετία. Σε µια δεκαετία ποιος έχει αποθέµατα χρηµάτων να µπορέσει να συντηρήσει την επιχείρησή του, όποια κι αν είναι αυτή; ∆εν βλέπω τίποτα καλύτερο. Αν οι επιταγές των «αφεντικών» τους είναι κατά του κόσµου, οι «υπάλληλοι» τη δουλειά τους θα κάνουν», Νίκος Κωστόπουλος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

«Τι να περιµένουµε από τη νέα κυβέρνηση τόσο χάλια που έχουµε πάει; Τα ίδια και τα ίδια. Τίποτα δεν περιµένουµε. Εδώ µας έχει τρελάνει το χαράτσι του Βενιζέλου, γίνεται χαµός, δεν υπάρχουν λεφτά, µε µια σύνταξη που παίρνουµε, δεν βγαίνουµε. ∆εν µπορεί να αλλάξει κάτι, είναι ένα από τα ίδια…», Άνθιµος Νικολόπουλος.

«∆εν περιµένουµε τίποτα από κανέναν. Να πάνε όλοι από εκεί που ήρθαν. Έχουµε απογοητευτεί. Συνταξιούχος είµαι οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε να περιµένουµε τίποτα από καµία κυβέρνηση, τίποτα καλό. Είµαστε στο τίποτα. ∆ε θέλουµε ούτε να τους βλέπουµε ούτε να τους ακούµε. Κανέναν. Θα δείτε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν», Κώστας Γιαννικόπουλος.

«Πάµε από το κακό στο χειρότερο. Τι να περιµένουµε κι από ποιον; Μόνο αν έρθει κανένας στρατηγός µπορεί… Ούτε οι εκλογές που θα γίνουν δε θα φέρουν τίποτα καινούριο. ∆εν ξέρει κανένας τίποτα. Είµαστε απογοητευµένοι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγµατα, έχει πεθάνει ο κόσµος, δε θα ψηφίσει ούτε το 20%», Ιωάννης ∆ουλαβέρης.

«Οι 300 να πάνε στα σπίτια τους µήπως έρθουν λίγοι και πάει τούτος ο τόπος µπροστά. Λίγοι όµως, δεν τους χρειαζόµαστε να είναι 300. Είναι σίγουρο αυτό, αν είναι καµιά 50αρια φτάνουν, γιατί τότε θα τρώνε 50 όχι 300 και τα παρακλάδια τους. Από τη νέα κυβέρνηση τι να περιµένω; Την τρόικα περιµένω, την Παρασκευή, θα έρθει µε νέα µέτρα και χαράτσια», Κώστας Αθανασόπουλος.

«Από τη νέα κυβέρνηση ο καθένας περιµένει κάτι καλύτερο πιστεύω. Αλλά θα δούµε στην πορεία που θα φανεί. Εγώ είµαι αισιόδοξος ότι πιθανόν κάτι θα αλλάξει. Αυτό πιστεύουµε και ελπίζουµε. Η ψυχολογία του πολίτη θεωρώ ότι έχει αλλάξει λίγο µε τη νέα κυβέρνηση, κάτι περιµένει ο πολίτης, αλλά θα δούµε στην πορεία τι θα γίνει. Όσο για τις εκλογές, δε θα κάνουν θαύµατα οι άλλοι να φέρουν το χρήµα», Νίκος Ξεναγγελής.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τ

Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει

ίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει…». Αυτή είναι η αίσθηση που µας µεταφέρει η πλειοψηφία των πολιτών για το νέο πρωθυπουργό και τη νέα κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται ότι δεν είναι ικανές

να πείσουν τους πολίτες ότι το αύριο θα µπορούσε να είναι καλύτερο, πιο φωτεινό, πιο ανθρώπινο. Ο απλός, καθηµερινός πολίτης, που ταλαιπωρείται από φορολογία, χαράτσια, µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, που ζει µια

πρωτόγνωρη κατάρρευση του οικονοµικού ιστού, δεν µπορεί να δει «φως στην άκρη του τούνελ». Η οργή ξεχειλίζει για τα τεκταινόµενα στην κεντρική πολιτική σκηνή ενώ η ελπίδα του κάθε πολίτη για ένα καλύτερο µέλλον έχει δια-

ψευστεί από τους κυβερνώντες. Η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρωθυπουργός δε φαίνεται να πείθουν για τις προθέσεις τους τους πολίτες οι οποίοι πιστεύουν ότι ζούµε στην εποχή που η πολιτική ασκείται από την τρόικα. Και το νέο κυβερνητικό

σχήµα θα εκτελέσει τις δικές της εντολές… Πρόσωπα προβληµατισµένα, ανθρώπους σε απογοήτευση και άλλους σε απελπισία συναντάς πια καθηµερινά. Πίσω από τα θλιµµένα µάτια, µια οργή µοιάζει να υποβό-

σκει που αναζητά τρόπο να βγει προς τα έξω, να εκδηλωθεί. Ανάµεσα σε όλο αυτό το «µαύρο σύννεφο», ευτυχώς υπάρχουν ακόµη κάποιοι άνθρωποι που επιµένουν να αισιοδοξούν… Πέλυ Μπεβούδα

Φόβος και τρόµος από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα!

Ε

Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση στους δρόµους της Ηλείας λόγω της οικονοµικής κρίσης

κατοντάδες αν όχι χιλιάδες είναι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόµους της Ηλείας . Η οικονοµική κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων να «παρκάρουν» µόνιµα το Ι.Χ. τους ή απλώς να µην καταβάλλουν τα προβλεπόµενα υποχρεωτικά ασφάλιστρά τους. Το φαινόµενο έχει λάβει τέτοια έκταση, που οι ασφαλιστικές εταιρίες συνιστούν στους ασφαλισµένους να προσθέσουν στα συµβόλαιά τους πρόβλεψη για εµπλοκή σε ατύχηµα µε ανασφάλιστο όχηµα, προκειµένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Χαρακτηριστικό της εκρηκτικής τάσης είναι ότι πέρυσι το ποσοστό των ανασφάλιστων Ι.Χ. είχε υπολογιστεί σε 10% επί των κυκλοφορούντων. Ουδείς γνωρίζει φυσικά τι θα συµβεί το χειµώνα, όταν η οικονοµική κρίση και η εργασιακή επισφάλεια σφίξουν ακόµη περισσότερο το ζωνάρι. Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Η ζηµιά είναι µεγάλη τόσο για τις εταιρίες, όσο και για το κράτος, το οποίο ως γνωστόν λαµβάνει φόρο επί των ασφαλίστρων (σ.σ. ανέρχεται στο 10%)». Συντηρητικές εκτιµήσεις ανεβάζουν τις ετήσιες απώλειες για το κράτος στα 15 εκατ. ευρώ. Επιπλέον οι οδηγοί που θα υποστούν ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα αποζηµιώνονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου, το οποίο συντηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και

ενώ στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος προβλέπεται η αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για 24 µήνες. Ο νόµος προβλέπει και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες ανάλογα µε την περίπτωση αφορούν φυλάκιση από 2 έως 12 µήνες και χρηµατικό πρόστιµο έως 1.000 ευρώ (τα χρήµατα τροφοδοτούν το Επικουρικό Κεφάλαιο). Στο µεταξύ, εκτός από ανασφάλιστα, στους δρόµους κυκλοφορούν και οχήµατα σε κακή κατάσταση. Οι οδηγοί που δεν πληρώνουν τα ασφάλιστρα διστάζουν να προχωρήσουν σε έλεγχο του οχήµατός τους, καθώς είναι απαραίτητη η προσκόµιση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στο ΚΤΕΟ. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

τους ασφαλισµένους. Το µεγαλύτερο κίνδυνο φυσικά διατρέχουν οι ίδιοι οι ανασφάλιστοι οδηγοί ή όσοι βρεθούν στο... δρόµο τους εµπλεκόµενοι σε κάποιο τροχαίο ατύχηµα. Στην περίπτωση που την ευθύνη του ατυχήµατος φέρει το ανασφάλιστο όχηµα, την αποζηµίωση αναλαµβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρος (µπορεί να φτάσει και τα 3 χρόνια) και µε αβέβαιο αποτέλεσµα. Ακόµα χειρότερα είναι φυσικό τα πράγµατα σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος. Ωστόσο, µολονότι οι πιθανότητες εµπλοκής µε ανασφάλιστο όχηµα έχουν αυξηθεί, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. διστάζουν να

συµπεριλάβουν στα συµβόλαιά τους τις απαραίτητες δικλίδες, λόγω του έστω χαµηλού επιπλέον κόστους. Τι προβλέπει ο νόµος Κυρώσεις φυσικά προβλέπονται ούτως ή άλλως για τον οδηγό ανασφάλιστου οχήµατος. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για 12 µήνες,

Ο διευθυντής του 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου Γιώργος Αντωνόπουλος και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος κάλεσαν κάθε ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει στη σηµερινή εθελοντική αιµοδοσία.

6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Σήµερα η αιµοδοσία «Ελάτε να γεµίσουµε άδεια µπουκάλια…µε ζωή». Μ’ αυτό το µήνυµα η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς-κηδεµόνες των µαθητών του 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου, καλούν όλους τους αιµοδότες και κάθε ευαισθητοποιηµένο πολίτη, να συµµετάσχουν στη σηµερινή 16η εθελοντική αιµοδοσία, που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του σχολείου, µε τη συνδροµή του Σταθµού Αιµοδοσίας του νοσοκοµείου Πύργου. Η Τράπεζα Αίµατος του 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργ ου «Άγιος Χαράλαµπος» διανύει φέτος τον 8ο χρόνο ζωής και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που χαµογελούν και πάλι, χάρη στην προσφορά αίµατος από την τράπεζα του 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου, όταν είχαν ανάγκη, καθώς πέρα από τα µέλη της Τράπεζας που είναι οι βασικοί δικαιούχοι, ένα µικρό ποσοστό µονάδων αίµατος διατίθεται κάθε χρόνο για κοινωνικούς σκοπούς, εκτός της σχολικής κοινότητας του 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

∆ύσκολο εγχείρηµα η επούλωση των πληγών!

«Μάχη» µε το χρόνο νοκαι τις πολλαπλές ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλι σµό και έµψυχο υλικό δίνουν τα συνεργεία του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ένα µήνα µετά τη θεοµηνία που «σάρωσε» όλη την επικράτεια του δήµου! Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήµου, µε επικεφαλής τον αρµόδιο αντι«Τα προβλήµατα είναι πάρα δήµαρχο κ. Χρήστο πολλά για να µπορέσουµε να Παλαιολόγο, έχουν τα αντιµετωπίσουµε µόνοι δώσει «προτεραι- µας» λέει ο αρµόδιος αντιδήΤα συνεργεία του δήµου δίνουν «µάχη» για να επουλώσουν Καθηµερινές οι αυτοψίες και οι παρεµβάσεις από τη µία Μεγάλα τα προβλήµατα και στους κεντρικούς δρόµους του ότητα» στην αποκατά- µαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήτις «πληγές». άκρη του δήµου έως την άλλη. δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης. νης κ. Χρήστος Παλαιολόγος. σταση του οδι κού δικτύου (αγροτικοί και κεντρι κοί δρόµοι). Ωστόσο, η «λίστα» των χαµε σοβαρά προβλήµατα ακόµα και σε κεν- Αναφερόµενος στις δυσκολίες του εγχειρή- λάδα έως τα Λουτρά Κυλλήνης, δηλαδή από σει, η αποκατάσταση των προβληµάτων θα προβληµάτων αντί να µικραίνει, κάθε µέρα τρικούς δρόµους, ενώ επείγει η αποκατά- µατος ο κ. Παλαιολόγος είπε: «Μέχρι στιγ- τη µία άκρη του δήµου µας έως την άλλη, αργήσει πολύ. Θα χρειαστούµε και το ∆εσταση της αγροτικής οδοποιίας µής έχουµε παρέµβει στην Κάτω Παναγιά, είναι τεράστια. Μηχανήµατα δεν έχουµε, κέµβριο, ενώ χωρίς βοήθεια ο χρονικός ορίµεγαλώνει… «Πρώτη µας προτεραιότητα είναι οι δρό- προκειµένου αυτή τη δύσκολη οικονοµική στη Νέα Μανολάδα, στο Καπελέτο, όπου τα προσωπικό δεν έχουµε, χρησιµοποιούµε ερ- ζοντας θα είναι ακόµα µεγαλύτερος». µοι» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο αρµόδιος αν- περίοδο να µπορέσει ο κόσµος να µαζέψει προβλήµατα είναι πολύ σοβαρά και σε γολάβους για την αποκατάσταση των ζηΣτάθης Πουλιάσης τιδήµαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. τις ελιές του και να καλλιεργήσει τις πατά- πολλά ακόµα σηµεία του δήµου µας. ∆υ- µιών, ενώ δεν έχουµε και πόρους. Πολύ ( S t a t h i s p atris@Yahoo.com) τες του». στυχώς όµως, η απόσταση από τη Νέα ΜαΧρήστος Παλαιολόγ ος και συνέχισε: «Είφοβάµαι ότι εάν η πολιτεία δεν µας βοηθή-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι πολίτες θα µιλήσουν στις εκλογές» «Ο

ι πολίτες είναι αυτοί που θα µιλήσουν στις εκλογές» τόνισε χθες το απόγευµα από τον Πύργο ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.∆ Γιάννης Μιχελάκης ενώ επεσήµανε την απόλυτη προσήλωση του κόµµατος στους στόχους που τέθηκαν από την αρχή για το ρόλο της µεταβατικής κυβέρνησης. Ο κ Μιχελάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές έχουν αποφασιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου και πρόσθεσε ότι αυτή η µεταβατική κυβέρνηση είναι ειδικού σκοπού: « Η συµφωνία που έγινε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας αφορά στη συγκρότηση µεταβατικής κυβέρνησης ειδικού σκοπού και περιορισµένης διάρκειας. Ειδικός σκοπός είναι η εκταµί ευση της 6ης δόσης, η εφ αρµογ ή των συµφωνιών της 26ης Οκτωβρίου και η διενέργεια εκλογών σε συνθήκες οµαλότητας το ταχύτερο. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών προσδιορίστηκε ύστερα από αναλυτική συζήτηση αντιπροσώπων του κόµµατός µας µε την οµάδα Βενιζέλου. Και ο χρόνος αυτός είναι η 19η Φεβρουαρίου. Υπολογίστηκε ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στην αποστολή που αναλαµβάνει και συµφωνήθηκε να γίνουν εκλογές αµέσως µετά. Οι εκλογές είναι µια βαλβίδα ασφαλείας για την εκτόνωση της κοινωνίας. Και αυτό δεν µπορεί ούτε να το υποτιµά, ούτε προπάντων να το αγνοεί κανένας.» « Στηρίζουµε την κυβέρνηση, µένουµε όµως σταθεροί

στις θέσεις µας»

Ο κ Μιχελάκης έτυχε θερµής υποδοχής στα γραφεία της ΝΟ∆Ε από το βουλευτή Κώστα Τζαβάρα, τον πρόεδρο της ΝΟ∆Ε Γιώργο Χήνο, τη βου-

Την απόλυτη προσήλωση της Ν∆ στους στόχους που τέθηκαν από την αρχή για το ρόλο της µεταβατικής κυβέρνησης εξέφρασε χθες από τον Πύργο ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.∆ Γιάννης Μιχελάκης λευτή Επικρατείας Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τους πολιτευτές Παναγιώτη Αδρακτά και Θόδωρο Βλαγκούλη και στελέχη του κόµµατος. Ο κ Μιχελάκης στις δηλώσεις του, άσκησε δριµεία κριτική στην προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ: « Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού το δεκάµηνο του 2011 επιβεβαιώνει την αποτυχία της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής. Οι αποκλίσεις από τους στόχους, παρά τις έκτακτες εισφορές και τις µειώσεις µισθών και συντάξεων, που έχουν επιβληθεί παραµένουν και είναι σοβαρές. Θέλω, λοιπόν, να επαναλαµβάνω αυτό που, ήδη, σας είπα και έχει πει, πολλές φορές, ο πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς. Στηρίζουµε µια κυβέρνηση µε επικεφαλής τον κ. Παπαδήµο, προκειµένου να φέρει σε πέρας ένα πολύ συγκε-

Η

κριµένο έργο και να οδηγήσει τη χώρα, σε συνθήκες οµαλότητας, σε εκλογές. ∆εν εγκαταλείπουµε τις απόψεις που εκφράζαµε τα δύο προηγούµενα χρόνια. Επιµένουµε στην ανάγκη αλλαγής του µηνύµατος της αποτυχηµένης οικονοµικής πολιτικής. Στηρίζουµε την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, τις αποκρατικοποιήσεις, την αξιοποίηση της περιουσίας του ∆ηµοσίου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας. Επιµένουµε προπάντων σε επιλογές και δράσεις ανάκαµψης. ∆ιότι, χωρίς ανάκαµψη και βιώσιµη ανάπτυξη της Οικονοµίας, ούτε οι άµεσοι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα επιτευχθούν, ούτε το χρέος θα καταστεί βιώσιµο. Επιµένουµε στην ανάγκη επανεκκίνησης της Οικονοµίας.» « ∆ε βλέπουµε τις δηµοσκοπήσεις…»

Ο κ Μιχελάκης ήταν ξεκάθαρος στις απαντήσεις του. Σε σχετικό ερώτηµα που του έθεσε η εφηµ. «Π ΠΑΤΡΙΣ» για « τις τελευταίες µετρήσεις όπου η Νέα ∆ηµοκρατία ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ στις 10 µονάδες χωρίς να έχει ωστόσο την αυτοδυναµία» ο κ Μιχελάκης απάντησε: « Όπως ξέρετε, µέσα σε δύο χρόνια, καλύψαµε την τεράστια απόσταση που µας χώριζε από το ΠΑΣΟΚ, βγήκαµε µπροστά και προηγούµαστε µε µεγάλη διαφορά όπως λέτε και αυτό είναι η αλήθεια ! Είµαστε κοντά στα όρια της αυτοδυναµίας. Υπάρχει όµως και πρέπει να λέµε την αλήθεια δύσκολος δρόµος µπροστά µας. Όµως! Προβάλλοντας το πρόγραµµά µας και εντείνοντας τις προσπάθειές µας, µπορούµε να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη του

κόσµου και να κατακτήσουµε µια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι ώστε να προχωρήσουµε από την επόµενη χωρίς καθυστερήσεις στην εφαρµογή του σχεδίου µας. Να χτίσουµε στέρεες βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και να βγάλουµε τον τόπο από την κρίση, το ταχύτερο δυνατό.» Το πρόγραµµα της επίσκεψης του κ Μιχελάκη στην Ηλεία συνεχίστηκε µε συνάντηση στο δηµαρχείο Ολυµπίας µε το ∆ήµαρχο Θύµιο Γκοτζιά και ακολούθως είχε σύσκεψη µε τοπικούς παράγοντες, παραγωγικούς φορείς και στελέχη του κόµµατος στο ξενοδοχείο «ΑΝΤΟΝΙΟS» στην Αρχαία Ολυµπία. Η επίσκεψη έκλεισε µε οµιλία- συνεστίαση στο «ΤΟURIS CLUB» στην Ολυµπία. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Τι τόνισε σε εκδήλωση χθες στην Πάτρα

«

Ο κ. Κατσιφάρας υπενθύµισε, επίσης, ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ήταν η πρώτη απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας που κατέθεσε ολοκληρωµένη πρόταση για το «Καλάθι Αγροτικών

+

Προϊόντων». Και σηµείωσε ότι το «Καλάθι» δεν είναι παρά ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάταξης της αγροτικής οικονοµίας. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

Ένας αδύναµος, παράλυτος άνθρωπος, που βλέπει τα τρένα µε τις ευκαιρίες ανάπτυξης να περνούν µπροστά του και αδυνατεί ακόµα και να σηκώσει το χέρι του για να σταµατήσει ένα από αυτά: Αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια η Ηλεία εξαιτίας ενός πολιτικού κατεστηµένου που ούτε την αυτοσυντήρησή του δεν είναι ικανό, πλέον, να φροντίσει. Την ηµέρα που η ∆ικαιοσύνη άρχιζε την εξέταση µαρτύρων για το έγκληµα της υπεξαίρεσης από την Κυβέρνηση Παπανδρέου των 130 εκατοµµυρίων ευρώ του πρώην «Ταµείου Μολυβιάτη», στο ελληνικό Κοινοβούλιο συζητιούνταν οι προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης Παπαδήµου. Άλλη κυβέρνηση, άλλες προγραµµατικές δηλώσεις, κάπως διαφοροποιηµένη πολιτική. ∆εν υπήρχε µεγαλύτερη ευκαιρία, να τεθεί σε πολιτικό επίπεδο το µέγα ζήτηµα της επιστροφής των χρηµάτων του Ταµείου Μολυβιάτη στις πυρόπληκτες περιοχές. Είχα προτείνει, µάλιστα, να υπάρξει µια συνεννόηση των βουλευτών του νοµού µας, ώστε να τεθεί το ζήτηµα µε την απαραίτητη πολιτική ευρύτητα. Η πρωτοβουλία για µια τέτοια συνεννόηση βάρυνε κατά κύριο λόγο τους βουλευτές Ηλείας του ΠΑΣΟΚ. Κι όµως. Καµία συνεννόηση, καµία διεκδίκηση, ούτε λέξη για τα χρήµατα του Ταµείου Μολυβιάτη στη συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης. Η ανικανότητα του πολιτικού κατεστηµένου της Ηλείας, έχει πια ξεφύγει από τα όρια της πολιτικής αδυναµίας. Σήµερα, αυτή η ανικανότητα προσβάλλει ευθέως κάθε Ηλείο πολίτη, θίγει την αξιοπρέπεια της Ηλειακής κοινωνίας, είναι ένα αβάσταχτο βάρος πάνω στον ευλογηµένο αυτό τόπο.

Νέο µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης Forum Ανάπτυξης – 14ο Money Show Πάτρας.

Ο συντονιστής εκδηλώσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας για τις πυρόπληκτες ∆ιαπεριοχές µαντής Σεϊτανίδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ούτε λέξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ανακυττάρωση του πρωτογενούς τοµέα και η δηµιουργία ενός νέου µοντέλου αγροτικής ανάπτυξης είναι βασική προτεραιότητα στις πολιτικές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, επεσήµανε χθες ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την οµιλία του στην εκδήλωση µε θέµα «Πρωτογενής τοµέας: όχηµα για το µέλλον», στο πλαίσιο της πρώτης µέρας του

∆ήλωση Σεϊτανίδη για πυρόπληκτους

ξης και Τροφίµων Γιώργος Κανελλόπουλος ο οποίος έκανε µια σύντοµη επισκόπηση των πολιτικών που προωθεί το Υπουργείο

για την αναζωογόνηση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι εκλογές θα είναι για την Ελλάδα µια απάντηση στα όσα τροµακτικά συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την Ηλεία, θα είναι ένα δηµοκρατικό ξέσπασµα, εναντίον του σάπιου πολιτικού κατεστηµένου, που έχει καταδικάσει το νοµό σε µόνιµη καχεξία. Ως εδώ!

200 200

Κ

Ο

Ν

Ι

20ίου βρ ο Ν εµ

Ο

Υ

Π

Νο


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με το Θεόδωρο Βασιλόπουλο

-Πρόσφ ατα αναλάβατε ένα πολύ δύσκολο και συνάµα σηµαντικό πόστο, καθώς έχετε πλέον την εποπτεία της Τοπικής Ανάπτυξης του δήµου Ήλιδας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης; Το γραφείο τοπικής ανάπτυξης του ∆ήµου Ήλιδος περιλαµβάνει το γραφείο Αγροτικής ανάπτυξης , Τουριστικής Ανάπτυξης , γραφείο επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης απασχόλησης όπου αποτελούν το βασικό µοχλό για την ανάπτυξη του ∆ήµου Ηλιδος αλλά και ευρύτερα της υπόλοιπης περιοχής. Είναι ένα τµήµα που µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για το µέλλον τον κάθε δηµότη του ∆ήµου µας. Σ΄αυτές τις δύσκολες ηµέρες που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία µε τη γενικότερη κρίση (πολιτική, κοινωνική, οικονοµική) θεωρώ ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η σωστή διαχείριση των βασικών παραγωγικών δυνάµεων του τόπου µας. Πιστεύω πως µε την σωστή οργάνωση του τµήµατος δηλαδή την καλή λειτουργία των γραφείων από τους υπαλλήλους αλλά και την καλή στρατηγική και καθοδήγηση στις κινήσεις από την πλευρά µου, την καλή συνεργασία µε τους συναδέλφους στα άλλα τµήµατα και µε τη λογική κάθε προβλήµατος µπορούµε να καθοδηγήσουµε την κοινωνία στο σωστό τρόπο το πώς πρέπει να παράγει παραπάνω . Στο καινούργιο ξεκίνηµα του τµήµατος πρέπει να διαχωρίσουµε τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής όπου στην κάθε µία να τα χειριστούµε µε τα προβλήµατα της, να τα αναδείξουµε και να τα λύσουµε στο µεγαλύτερο βαθµό αλλά ο τελικός µας στόχος να είναι η γεφύρωση των παραγωγικών τάξεων µεταξύ τους. Παράδειγµα τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων να είναι σωστά συνδεδεµένος µε τον κα-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

«Όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε» «Κ λειδί της επιτυχίας είναι η σωστή διαχείριση των βασικών παραγωγικών δυνάµεων του τόπου» υποστηρίζει ο κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, που είναι δηµοτικός σύµβουλος δήµου Ήλιδας και πρόσφατα ανέλαβε την εποπτεία της

τανα-

λωτή της σωστής αγοράς (λαϊκή αγορά , εστιατόρια-super market ) όπου να φτάνει το παραγόµενο προϊόν άµεσα στους ντόπιους καταναλωτές . Έτσι µε τον κύκλο των εργασιών δίνουµε τη δυνατότητα στον ∆ήµο µας να έχει πιο πολλούς πόρους , έσοδα από τη εγχώρια φορολόγηση άρα πιο πολλά έργα στο ∆ήµο της Ήλιδος. -Ο ‘Καλλικράτης ’ όσο και εάν ξεκίνησε µε πολλές περγαµηνές, στην πράξη απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι δεδοµένο και παραµένουν πολλά άλυτα ζητήµατα. Αυτά µπορούν να ξεπεραστούν και να γίνει ουσιαστική δουλειά;

Σαφώς και µπορούν να ξεπεραστούν όλα τα προβλήµατα του “Καλλικράτη”. Κανένας δε µιλούσε ότι ήταν τέλεια σχεδιασµένος

Θεωρώ ότι µε τη σωστή καθοδήγηση θα ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα , θα πείσουµε τους νέους να δηµιουργήσουν καινούργιες επιχειρήσεις και έτσι θα µειωθεί η ανεργία που είναι σε µεγάλο ποσοστό στο ∆ήµο µας

αυτός ο νόµος αλλά στην πράξη έπρεπε να γίνει. Με τους µικρούς ∆ήµους πρώτα γινόταν µεγάλη σπατάλη χρηµάτων προς µικροπολιτικές εξυπηρετήσεις της τοπικής κοινωνίας και δεν υπήρχε καµία αναφορά σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα ώστε να µην φτάσουµε µέχρι εδώ. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουµε να ενωθούµε όλοι µαζί , αιρετοί και δηµότες και να εφαρµοστεί και να βελτιωθεί ώστε να περάσουµε στο επόµενο βήµα στον ‘Καλλικράτη 2’ µε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα. -Οι δικές σας προτεραιότητες ποι ες είναι , σε ό,τι αφορά τα νέα σας καθήκοντα; Καταρχήν ως τµήµα πρέπει να προσπαθήσουµε να καταρτίσουµε την πραγµατική παιδεία στους δηµότες ώστε σιγά σιγά να κατανοήσουν ότι προσφέροντας ο καθένας από τον τοµέα του πραγµατικούς όρους και µε αγάπη αυτό που κάνει. ∆εν πρέπει να κοιτάζει µόνο τον εαυτό του αλλά να κοιτάζει και τους άλλους δηµότες του. ∆εν είµαστε µόνοι µας σε αυτήν την κοινωνία αλλά είµαστε όλοι µαζί. Επίσης θα καταγραφούν όλα τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα διότι είναι και ο βασικός µοχλός ανάπτυξης της περιοχής µας.Επίσης θα ξεκινήσουµε µε ηµερίδες ανά τοµέα των αγροτικών προϊόντων π.χ βιολογική γεωργία –κτηνοτροφία- εµπορία αγροτικών προϊόντων –µελισσοκοµία οµάδες παραγωγών –εκπαίδευση γεωπόνων και υπαλλήλων του ∆ήµου. Επίσης θα αναζητήσουµε συνεργασία µε τους φορείς της περιοχής µας όπως Αγροτικοί σύλλογοι –Αγροτικοί συνεταιρισµοί –Σωµατεία λαϊκών αγορών –Εµπορικό σύλλογο κ.α. Επίσης οργάνωση µικρών οµάδων παραγωγών ανά προϊόν και γρήγορη διαφήµιση των ποιοτικών προϊόντων πέρα από τα σύνορα της Ηλείας και της Ελλάδας , µε τις εκθέσεις , παρουσιάσεις, συµµετοχές σε διαγωνισµούς κ.α. Ακόµα δηµιουργία τοπικού συµφώνου ποιότητας και σύνδεση αυτών µε τον αγροτουρισµό και γενικότερα µε την ανά-

τοπικής ανάπτυξης του δήµου. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο δήµος, αλλά και οι νέοι αγρότες µπορούν να τα καταφέρουν, αρκεί να υπάρχει ενότητα.

πτυξη της τουριστικής ζώνης των παραλιών µας και µε την ιστορία µας, την αρχαία Ήλιδα. Ακόµα στόχος µας είναι η οργάνωση των κτηνοτρόφων µε µικρά κτηνοτροφικά πάρκα προς τις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές και ανάπτυξη επισκέψιµων αγροκτηµάτων για να µπορούµε να φέρουµε τουρίστες από το Κατάκολο . Με λίγα λόγια να δείξουµε και την πραγµατική µας ταυτότητα πέρα από την επισκεψιµότητα στους αρχαιολογικούς χώρους .Θεωρώ ότι µε τηνσωστή καθοδήγηση θα ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα , θα πείσουµε τους νέους να δηµιουργήσουν καινούργιες επιχειρήσεις και έτσι θα µειωθεί η ανεργία που είναι σε µεγάλο ποσοστό στο ∆ήµο µας. -Ως πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών, πώς βλέπετε την πορεία των νέων αγροτών και του αγροτικού τοµέα γενικότερα, στο νέο πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας; Εµείς έχουµε δηµιουργήσει την Ένωση, µε σκοπό να βοηθηθούν οι νέοι αγρότες στα πρώτα τους βήµατα και

βασικό µέληµά µας είναι να καθοδηγούµε το νέο αγρότη και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν όλα τα προγράµµατα και να µην αφήσουµε τίποτα να πάει χαµένο. Η αξιοποίηση προγραµµάτων και πόρων είναι προτεραιότητα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, που είναι πολύ πιθανό πολλοί νέοι να στραφούν στον αγροτικό τοµέα, εµείς είµαστε πανέτοιµοι να παράσχουµε κάθε δυνατή βοήθεια.

-Πιστεύετε ότι η λήξη της θητείας της δηµοτικής αρχής, θα βρει το δήµο Ήλιδας σε τροχιά ανάπτυξης;

Πρέπει εµείς οι αιρετοί και οι δηµότες να καλλιεργήσουµε στις σκέψεις µας ότι µπορούµε όλοι µαζί να πετύχουµε αυτό που πέτυχαν οι πρόγονοί µας. Η Αρχαία Ήλιδα ήταν πάντα µπροστά από άλλες αρχαίες πόλεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό µπορούµε να το καταφέρουµε και εµείς έστω και τώρα . Το θέµα ανάπτυξης του ∆ήµου Ηλιδος είναι θέµα που αφορά όλους µας καθηµερινά. Στο χέρι µας είναι!

Who is Who

Ο Θοδωρής Βασιλόπουλος γεννήθηκε στην Αµαλιάδα το 1981 και έχει σπουδάσει στο Τµήµα Βιολογικής Γεωργίας στο ΤΕΙ Αργοστολίου. Έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό ∆ιά βίου εκπαίδευσης στην εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας- Ησίοδος της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαρκούς εκπαίδευσης. Έχει συµµετάσχει σε συνέδρια Νέων Αγροτών και σε σεµινάρια προώθησης της βιολογικής γεωργίας και την ανάπτυξη πρότυπων βιολογικών καλλιεργειών. Από το 2004 έχει ασχοληθεί µε την έρευνα και τη δηµιουργία αγροκτήµατος πρότυπων βιολογικών καλλιεργειών, µε συνδυασµό παραγωγής, µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας. Έχει δηµιουργήσει αλυσίδα καταστηµάτων βιολογικών προϊόντων «BIO ILIS». Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως σύµβουλος για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας. Από το 2005 είναι πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας και είναι επίσης πρόεδρος του Επαγγελµατικού αγροτικού συνεταιρισµού βιοκαλλιεργητών Αµαλιάδας και περιχώρων. Εκλεγµένο µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πέρυσι εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος Ήλιδας, ενώ πρόσφατα ανέλαβε την εποπτεία της Τοπικής Ανάπτυξης του δήµου. Είναι παντρεµένος µε τη Μακρίνα Παπαϊωάννου και έχει µία κόρη.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Η εφετεινή 38η επέτειος του εορτασµού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κοµβική: Συµπίπτει µε το τέλος της µεταπολίτευσης. Όσα βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει ο λαός µας τα τελευταία δύο χρόνια, µας έφεραν πιο κοντά σ’ αυτό το τέλος και στο άνοιγµα καινούργιων δρόµων που θα πρέπει εις το εξής να τραβήξει η πολύπαθη Πατρίδα και ο λαός της «Πάντοτε ευκολόπιστος και πάντα προδοµένος», κατά την ρήση του εθνικού µας ποιητή. Η στήλη της «Πατρίδας» Πολιτιστικοί Ορίζοντες έχει στο παρελθόν παρουσιάσει το πλούσιο επιστηµονικό έργο του αείµνηστου συµπατριώτη µας, Σάκη Καράγιωργα, Πρύτανη της Παντείου και πνευµατικού ταγού. Στην εφετεινή επέτειο, κρίναµε απαραί τητο κι επίκαιρο πάρα ποτέ να παρουσιάσοµε τον αγωνιστή και συµπατριώτη, Σ.Κ. παραθέτοντας ορισµένα αποσπάσµατα από την απολογία του στο Στρατοδικείο, σχετικά µε την Οικονοµική Ανάπτυξη και τη ριζ ική Αναδι άρθρωση της Ελληνικής Οικονοµίας, που έχει σαν αποτέλεσµα την κρίση του συσσωρεµένου υπέρογκου ∆ηµόσιο χρέους της χώρας µας στα δύο τελευταία χρόνια, µε κορύφωση τα αδιέξοδα και τον διορισµό της νέας Κυβέρνησης ευρύτερης Συνεργασίας. Αν είχε εισακουσθεί από τότε η απεγνωσµένη επίκληση του Αγωνιστή της ∆ηµοκρατίας Σ.Κ., ίσως η πορεία της Οικονοµίας, της ανάπτυξης και της ευηµερίας της χώρας µας να ήταν διαφορετική…

Έχουν περάσει πια 44 χρόνια περίπου, από τότε που επιβλήθηκε η δικτατορία στην Πατρίδα µας. Ο Πύργιος καθηγητής της Παντείου και Οικονοµολόγος Σάκης Καράγιωργας συλλαµβάνεται για βοµβιστική ενέργεια και καταδικάζεται σε ισόβια δεσµά, µαζί µε µια οµάδα γενναίων αγωνιστών της αντιστασιακής οργάνωσης «∆ηµοκρατική Άµυνα». Ιστορική έµεινε η απολογία του στο Στρατοδικείο. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Κύριοι Στρατιδίκαι, ευρίσκοµαι σήµερον ενώπιόν σας ως κατηγορούµενος διότι διώκοµαι από την δικτατορικήν κυβέρνησιν. Ο λόγος της διώξεώς µου είναι απλός, αλλά ουσιαστικός. ∆ιώκοµαι διότι ως πνευµατικός άνθρωπος εθεώρησα εθνικόν καθήκον µου ν’ αγωνιστώ διά ν’ αποκτήσει εκ νέου ο ελληνικός λαός το δικαίωµα ν’ αποφασίζει µόνος του και ελευθέρως δια την µοίραν του και τα πεπρωµένα του… «…Αλλά ερωτάται, κύριοι στρατοδίκαι, τι πράγ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1930-1985 µατι συνέβαινε εις την χώραν προ της 21ης Απριλίου; Από το 1950 µέχρι το 1967 όλαι αι δηµοκρατικαί κυβερνήσεις ανεξαρτήτως κοµµατικού προσανατολισµού κατέβαλον προσπαθείας προς πραγµατοποίησιν της οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής εις την χώραν. Τούτο πράγµατι επετεύχθη ώστε να δικαιολογή τους επαίνους των ξένων παρατηρητών. Τέλος, από του έτους 1960 ο ελληνικός λαός ήρχισε να συνειδητοποιή ωρισµένους κοινωνικούς στόχους και ωρισµένα βασικά αιτήµατα: Η ταχεία οικονοµική ανάπτυξ ις κατέστη πλέον συνειδητή επιδίωξις του ελληνικού λαού. Ο λαός συνειδητοποίησε ακόµη την ανάγκην ριζικής αναδιαρθρώσεως της παιδείας προς την κατεύθυνσιν την οποία επιβάλλει η σύγχρονος τεχνική πρόοδος. Και τέλος, συνειδητοποίησε ο ελληνικός λαός ότι αποτελεί ιστορική ανάγκη η οικονοµική αλλά και πολιτική σύνδεσις της χώρας µε τον πολιτισµένον χώρον της Ευρώπης. Παρά την πολιτικήν κρίσιν του 1965-1966, η οποία αποτελεί απλώς επεισόδιον εις την δηµοκρατικήν ζωήν της χώρας, ο ελληνικός λαός, κύριοι στρατοδίκαι, προσέβλεπε εις τας εκλογάς του Μαΐου 1967 ως την µόνην οδόν εκφράσεως και πραγµατοποιήσεως όλων αυτών των στόχων. ∆υστυχώς, το κίνηµα της 21ης Απριλίου µαταίωσε την προσπάθειαν προς επίτευξιν των πόθων και επιδιώξεων του ελληνικού λαού. Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, κύριοι στρατοδίκαι, ο οποίος ωδήγησεν εις την σύστασιν της ∆ηµοκρατικής Αµύνης και µε ώθησεν εις την απόφασιν συµµετοχής µου εις αυτήν είναι το δικαίωµα αµύνης και αντιστάσεως κατά της επιβληθείσης δικτατορίας εις την χώραν. Εις µίαν χώραν µε τοιαύτην διακυβέρνησιν, όλαι αι αποφάσεις επί των µεγάλων εθνικών θεµάτων, τα οποία καθορίζουν την µοίραν και τα πεπρωµένα του λαού, λαµβάνονται υπό µιας ολιγοµελούς οµάδος προσώπων, ερήµην του λαού. Εις την χώραν µας σήµερον υπάρχουν σοβαραί ενδείξεις ότι κατά την λήψιν των αποφάσεων επί βασικών θεµάτων προεξάρχει το στοιχείον της διατηρήσεως της Κυβερνήσεως εις την εξουσίαν. Θα αναφέρω εδώ τρεις βασικάς περιπτώσεις εκ των οποίων θεµελιούται η άποψις αύτη. Πρώτον, τας αποφάσεις της κυβερνήσεως ως προς τον διεθνή προσανατολισµόν της χώρας. ∆εύτερον, τας αποφάσεις διά την παιδείαν και

τρίτον, τας αποφάσεις δια το πρόβληµα της οικονοµικής αναπτύξεως. Και έρχοµαι εις το πρώτον: Ο ελληνικός λαός, κύριοι στρατοδίκαι, έχει από αιώνας τώρα συνδέσει την µοίραν του µε την Ευρώπην. Θέλει να ανήκη εις την Ευρώπην και ελπίζει ότι εις τον πολιτισµένον τούτον χώρον θα δυνηθή να πραγµατοποιήση ανώτερα επίπεδα ευηµερίας και πολιτισµού. Αλλά η σηµερινή κυβέρνησις φαίνεται ότι δεν θέλει η Ελλάς να ανήκη εις την Ευρώπην. Και τούτο διότι κινδυνεύει να χάση την εξουσίαν. Η δηµοκρατική Ευρώπη δεν ανέχεται σήµερα δικτατορίας εις τον χώρον της. Ούτω, µόνον, δύναται να εξηγηθή η απόφασις την οποίαν έλαβε η σηµερινή κυβέρνησις περί αποχωρήσεως της Ελλάδος εκ του Συµβουλίου της Ευρώπης, ως και αι προσπάθειαι περί εµπορικού ανοίγµατος προς την ολοκληρωτικήν Ανατολικήν και την υπανάπτυκτον Αφρικήν. Αλλά και αι τελευταίαι αυταί προσπάθειαι δεν φαίνεται να τελεσφορούν. Ούτω, σήµερον η Ελλάς ευρίσκεται σχεδόν εις διεθνή αποµόνωσιν, η οποία προµηνύει µεγάλα δεινά διά την παρούσαν και τας επερχοµένας γενεάς. Έρχοµαι κατά δεύτερον, κύριοι στρατοδίκαι, εις τας αποφάσεις της κυβερνήσεως διά την παιδείαν. Ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκην ριζικής αναδιαρθρώσεως της παιδείας προς την κατεύθυνσιν που επιβάλλει η σύγχρονος τεχνική πρόοδος. Όταν εις µίαν χώραν παραβιάζονται τα βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου, είναι επόµενον να προκληθή άµεσος αντίδρασις από την διανόησιν της χώρας αυτής. Εις την χώραν µας πράγµατι η ελληνική διανόησις αντέδρασε εις την κατάλυσιν των δηµοκρατικών ελευθεριών και ήτο εύλογον η σηµερινή κυβέρνησις να καταβάλη προσπαθείας όπως θέση υπό τον έλεγχόν της την ελληνικήν διανόησιν και µάλιστα εκεί όπου γεννάται και αναπτύσσεται, εις τα πανεπιστήµια. Με την απόλυσιν καθηγητών εµφορουµένων από δηµοκρατικά ιδεώδη, µε την δυνατότητα του υπουργού Παιδείας να διορίζη καθηγητάς άνευ προηγουµένης εκλογής, µε την τοποθέτησιν κυβερνητικών επιτρόπων εις τας ανωτέρας σχολάς και, τέλος, µε τα διωρισµένα συµβούλια των φοιτητικών συλλόγων η σηµερινή κυβέρνησις τείνει να µετατρέψη τα πανεπιστήµια από κέντρα πνευµατικού προβληµατισµού εις τόπους µεταδόσεως ελεγχοµένων γνώσεων. Έρχοµαι, τέλος, εις τας αποφάσεις της κυ-

βερνήσεως επί του προβλήµατος της οικονοµικής αναπτύξεως της χώρας. Εις χώρας εις τας οποίας λειτουργεί ο µηχανισµός της αγοράς, ταχεία οικονοµική ανάπτυξις είναι αν όχι ανέφικτος πάντως εξαιρετικώς δύσκολος, όταν εις την χώραν έχει επιβληθή δικτατορία. Ο λόγος είναι απλούς. Η οικονοµική ανάπτυξις απαιτεί θυσίας του λαού κατά το παρόν προς εξασφάλισιν ανωτέρου επιπέδου ευηµερίας εις το µέλλον. Αλλά εάν δεν λειτουργή η δηµοκρατική διαδικασία λήψεως των αποφάσεων και ο λαός δεν συµµετέχη εις την απόφασιν περί του πόσην θυσίαν θα φέρει διά την ανάπτυξιν και περί του πώς θα διανεµηθούν οι καρποί της αναπτύξεως, δεν είναι διατεθειµένος να συµµετάσχη ενεργώς εις την αναπτυξιακήν προσπάθειαν. Εις την περίπτωσιν αυτήν η χώρα θα παραµένει οικονοµι κώς στάσιµος. Τούτο ακριβώς συµβαίνει εις την Πορτογαλίαν, η οποία επί τεσσαράκοντα έτη παραµένει εις κατάστασιν οικονοµικής στασιµότητος. Τούτο συνέβη επίσης εις την χώραν µας αµέσως µετά το κίνηµα της 21ης Απριλίου. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αναπτύξεως κατά την προ του 1967 δεκαετίαν ήτο µεταξύ των µεγαλυτέρων του κόσµου και προσήγγιζεν το 7%. Το 1967 και 1968 ο ετήσιος ρυθµός αναπτύξεως εµειώθη εις 4% περίπου. Η κυβέρνησις διαπιστώσασα ότι δεν ηδύνατο να επιτύχη ταχείαν ανάπτυξιν µε τα παραδεδεγµένα επιστηµονικώς µέσα οικονοµικής πολιτικής κατέφυγεν εις την εφαρµογήν της ανορθοδόξου µεθόδου του αλογίστου πληθωρισµού, ο οποίος οδηγεί ταχέως την χώραν εις οικονοµικόν αδιέξοδον. Ο πληθωρισµός ούτος εξεδηλώθη κατ’ εξοχήν εις σοβαρά ανοίγµατα του ισοζυγίου πληρωµών. ∆ιά να καλύψει δε η κυβέρνησις τα ανοίγµατα αυτά εφήρµοσεν και πάλιν δύο ανορθόδοξα µέσα οικονοµικής πολιτικής. Πρώτον, εχρησιµοποίησεν το ανεπίσηµον συναλλαγµατικόν απόθεµα της χώρας και ως οικονοµολόγος, κύριοι στρατοδίκαι, γνωρίζω ότι κατά την τριετίαν 1967-1969 η κυβέρνησις διέθεσεν ολόκληρον σχεδόν το ανεπίσηµον συναλλαγµατικόν απόθεµα εξ 120 εκατοµµυρίων δολαρίων περίπου προς κάλυψιν των σοβαρών ελλειµµάτων του ισοζυγίου πληρωµών και δεύτερον, προσέφυγε εις την σύναψιν βραχυπροθέσµων δανείων µε λί αν επαχθείς όρους, ως πληροφορούµεθα από ξένας εφηµαρίδας, δεδοµένου ότι η κυβέρνησις δεν ανακοινώνει τους όρους δανεισµού. Ούτω, εντός των πρώτων δύο ετών από του κινήµατος το εξωτερικόν δηµόσιον χρέος ηυξήθη κατά 65% περίπου. κυβέρνησις δια να επιτύχη οικονοµική ανάπτυξιν υπερχρεώνει τον ελληνικόν λαόν εις τους ξένους. Εις την ουσίαν οι Έλληνες της σήµερον τρώγουν το ψωµί της αύριον…». ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

10

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 102 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 3.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Αναργύρων Καλλικώµου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

ΕΤΩΝ 86 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 20/11/2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Παρασκευής Καυκανιάς και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωστούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ρουµπίνη, Γεωργία, Αρχοντούλα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

Θρησκευτική εκδήλωση στο Αγρίδι για την εορτή των Εισοδίων Θεοτόκου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωναΐτικων στα πλαίσια των κοινωνικών του εκδηλώσεων διοργανώνει αύριο Κυριακή 20 Νοεµβρίου και ώρα 7µ.µ. στο καφενείο του Παναγιώτη Καλατζή, ηµερίδα µε οµιλητή το Χηµικό Οινολόγο Γεώργιο Σκουτέρη µε θέµα : «Μεταγγίσεις για καλύτερη ποιότητα κρασιού». Καλούνται τα µέλη µας και κάτοικοι των γύρω δηµ. διαµερισµάτων όπως παρακολουθήσουν την ως άνω ηµερίδα.

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 13:30 17:00 ΕΩΣ 20:30

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Αφιέρωµα στη µνήµη του αδελφού µου που έφυγε στις 13 του Οκτώβρη 2011 για την αιωνιότητα Καλότυχοι οι νεκροί που λησµονάνε την πίκρα της ζωής, όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρουπο ακολουθήσει, µην τους κλαις, ο καηµός σου όσος και να ’ναι...

Έχουµε την τιµήν να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 23 Noεµβρίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) µε την ευλογία του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Γερµανού θα οµιλήσει ο Πανοσιολογιότατος π. Βασίλειος Μπλανας, Αρχιµανδρίτης µε θέµα: «Βιβλικός κατακλυσµός και σύγχρονος κατακλυσµός».

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555

Αλποχώρι 20 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ιονυσία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Τάσης και ∆ιονυσία Παπαλέξη, Μαρία και Βασίλης Μπουτσικάκης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Πέτρος Βελτες ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μιχαήλ, Χριστιάννα, Ξανθή, ∆ιονυσία, Γιώργος ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: AΛEΞIOΣ ΘEO∆. ∆IONYΣAKOΠOYΛOΣ XANAKIA ΠYPΓOΣ -HΛEIAΣ Tηλ. 26210-353456974435073 -6974548600

Πύργος 7-11-2011 Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λορέντζος Μαβίλης Ο γιατρός ερευνητής καθηγητής Φαρµακολογίας στο πανεπιστήµιο της Ζυρίχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ του ∆ηµητρίου και της Αριστέας έζησε µια πολυσήµαντη ζωή. Γεννήθηκε στις 10/10/1933 στο Κοσκινά Αρχαίας Ολυµπίας, όπου έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και εκεί τελεί-

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

Κ.Ε.Π.

210/7793777 1056

2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404

ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ:

ΕΤΩΝ 86

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Σας προσκαλούµε στην οµιλία που θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου µας «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Τοµπάζη 6, τη ∆ευτέρα 21 Noεµβρίου 2011 και ώρα 6.00µ.µ. Οµιλητής: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος Θέµα: «Επραγµατοποιήσαµε τα δικά µας Εισόδια;» Παρακαλείσθε όπως παρακολουθήσετε την οµιλία.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 2621022749

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ:

Καυκανιά 20 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική, Νίκος και Θεοδώρα, Κωνσταντίνος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χρήστος και Μαρία Βασιλοπούλου, Σωτήριος Βασιλόπουλος, ∆ιονυσία Τοµάρα Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Χρήστος ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Πρόσκληση

O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Χριστοπούλου Ευσταθίας του Ευαγγέλου κατοίκου Καλίδονος χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 16.272,79 τ.µ. (τµήµα Ε1) που βρίσκεται στη θέση «Κουµαριά» της Τ.Κ. Καλίδονας του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη δάσος και µη δασική έκταση, αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3208/2003 και 3818/2010. Η έκταση εµβαδού 1.052,22τ.µ. (τµήµα Ε2) που βρίσκεται στην ίδια ανωτέρω θέση είναι αναδασωτέα και δε χαρακτηρίζεται. Kατά της πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο δήµο Ζαχάρως και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο, ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως, ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2625024000. Κρέστενα 16-11-2011 Ο ∆ασάρχης Ολυµπίας Γιακουµής Βασίλειος ∆ασολόγος

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ

ΕΤΩΝ 58 (ΜΠΟΛΙΚΑ)

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ 6- ΠΥΡΓΟΣ

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθµ. πρωτ. 2975/16-11-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

Ο Γραµµατέας Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το κατάστηµα επιδιορθώσεων «Χρυσό Βελόνι» της Πετροπούλου Ελισσάβετ στην Αιόλου 3 θα είναι ανοιχτό το πρωί από 9:00-12:00 και το απόγευµα 17:0019:30 έως και Παρασκευή 19 Νοεµβρίου για την παραλαβή ρούχων.

Πρόσκληση

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΕΤΩΝ 75 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Κολίρι 18 Νοεµβρίου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ιονύσιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αγγελική και Κώστας Λαδάς Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος Λαδάς ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Παναγιώτης ∆ηµητρακόπουλος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ανακοίνωση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΝΑΪΤΙΚΩΝ «Η ΦΕΝΕΟΣ»

Ο Πρόεδρος ∆ανίκας Αθανάσιος

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΕΛΜΗ -ΚΟΥΤΡΑ

Με γονείς ατόµων µε Αυτισµό Υψηλής λειτουργικότητας Τηλ. 6984943878

Την Κυριακή παραµονή της εορτής , ώρα 17.00 θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός µετά αρτοκλασίας. Τη ∆ευτέρα κυριώνυµο ηµέρα θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία. Παρακαλούνται οι πιστοί όπως παρακολουθήσουν τας εκδηλώσεις αυτάς. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Την Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 8.30 π.µ τελούµε 40ηµερο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρων Κολιρίου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Όλους όσοι παρευρέθηκαν στην τέλεση του 40ηµερου µνηµοσύνου για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΜΗΝΙΑ ΕΤΩΝ 36

Θερµότατα ευχαριστούµε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε το Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστοµο, τον Ποιµενάρχη µας κ.κ. Γερµανό, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ.κ. Αθανάσιο και τον ιερό κλήρο. Πύργος 20 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία, Κωνσταντίνος ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Κωνσταντίνος ιερέας & Μαρία πρεσβυτέρα Παπαδηµητρίου Η ΠΕΘΕΡΑ: Ευανθία Σταύρακα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τις γυµνασιακές του σπουδές παρακολούθησε στο οκτατάξιο γυµνάσιο Πελοπίου, διανύοντας καθηµερινά µε τα πόδια µια διαδροµή 10 περίπου χιλιοµέτρων µαζί µε άλλους συµµαθητές του, πολλές φορές και µε δύσκολες καιρικές συνθήκες, προκειµένου να τελειώσει τις σπουδές του. Αφού αποφοίτησε από το γυµνάσιο κατετάγη στην Αστυνοµία Πόλεων καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Ανήσυχο πνεύµα όµως καθώς ήταν, έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στο Πάντειο πανεπιστήµιο, αλλά και πάλι δεν αρκέστηκε σ’ αυτό. Μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην Αστυνοµία Πόλεων άνοιξε τα φτερά του για τη Γερµανία παίρνοντας 6µηνη διερευνητική άδεια. Μετά το πέρας της αδείας, δηλώνει παραίτηση από την Αστυνοµία και εδώ αρχίζει ο νέος κύκλος της ζωής του. Γράφεται στην Κτηνιατρική σχολή του Ανόβερου όπου παίρνει το πτυχίο του µε άριστα και στη συνέχεια φοιτά στο πανεπιστήµιο της Ζυρίχης και παίρνει την ειδικότητα του Φαρµακολόγου. Αυτό ήταν και το κύριο επάγγελµα που αγάπησε και εξελίχθηκε σε ερευνητή Φαρµακολογίας. Το ∆εκέµβριο του 1983 του απενεµήθη από τον πρόεδρο

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

18300 2621025000

2622022392

ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

2621026060-026063-026069

ΚΑΒ ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

166

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. James Burke (Τζέιµς Μπέρκ) και το µέλος εκτελεστικής επιτροπής κ. Robert Wilson (Ρόµπερτ Ουίλσον) της εταιρίας JOHNSON & JOHNSON, και από τον πρόεδρο της ασφαλιστικής εταιρίας CILAG (Σίλαγκ) Dr Hans Schmid (Ντόκτορ Χανς Σµιντ), βραβείο επιστηµονικής έρευνας για διακεκριµένη επιτυχία στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης στην επιστήµη της Φαρµακολογίας. Επίσης όλα αυτά τα χρόνια ως επιστήµονας συµµετείχε σε διάφορα συνέδρια σε Ευρώπη και Αµερική. Όµως ο Νίκος εκτός από πολύ καλός επιστήµονας ήταν και πολύ καλός ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αγαπούσε τους πάντες, δεν είχε κακό λόγο για κανένας. Αγαπούσε πολύ βαθιά τους γονείς του, τα αδέλφα του Κώστα, Γιάννη και Φωτεινή, το γαµπρό του, τις νύφες του και τα ανίψια του. Η µνήµη του θα µείνει βαθιά χαραγµένη στην ψυχή µας και θα τον θυµόµαστε όλοι µε πολλή αγάπη.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Τερζή Μαρία (Εθν. Αντιστάσεως 6 τηλ. 26210 28945) Aµαλιάδα: Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Καµπίτση (2623034200) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

Ο αδελφός του ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ 20/11/11 Τσίτσος ∆ηµήτρης (2621034664, 6977979807 Γρηγορίου Ε΄ 2) Αµαλιάδα: Κ 20/11/11 Κουλούρη Βασιλική (Καραϊσκάκη 7- τηλ. 26220 23308-κιν. 6974427640)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Αναστάσιος Μπίρης (Β’ Γυµνασίου)

Μυρσίνη Κουλούρη (Β’ Γυµνασίου)

Ελίνα Γαλιανού (Γ’ Γυµνασίου)

Μαρία Θεοδόση (Γ’ Γυµνασίου)

«Συµµετείχα για πρώτη φορά στο διαγωνισµό της Μαθηµατικής Εταιρείας, γιατί µου αρέσει το συγκεκριµένο µάθηµα και ήταν µία πολύ καλή εµπειρία. Τα θέµατα ήταν δύσκολα, αλλά και να µην περάσω θα ξαναλάβω µέρος στο διαγωνισµό».

«Τα θέµατα στο διαγωνισµό είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το σχολείο, αλλά εάν έχεις ασχοληθεί τα βγάζεις. Εµένα µου αρέσουν τα µαθηµατικά και είµαι αρκετά καλή στο συγκεκριµένο µάθηµα και θέλω να ακολουθήσω την κατεύθυνση των µαθηµατικών».

«Είχα λάβει µέρος στο διαγωνισµό και στην 6η δηµοτικού αλλά εκεί γινόταν στο σχολείο. Τώρα στα θέµατα υπήρχε κάποιος βαθµός δυσκολίας, αλλά πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Τα µαθηµατικά µου αρέσουν πολύ, είναι ενδιαφέρον µάθηµα και θέλω να ακολουθήσω τη θετική κατεύθυνση».

«Είναι η πρώτη φορά που συµµετείχα στο διαγωνισµό και ήταν πολύ ωραία εµπειρία. Ήταν θέµατα στα οποία µπορούσαµε να ανταποκριθούµε και εγώ αν και δεν θα ακολουθήσω θετική κατεύθυνση, τα µαθητικά µου αρέσουν πολύ και πιστεύω ότι τα πήγα καλά».

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΘΕΣ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

101 «ξυράφια» στο εξεταστικό της Αµαλιάδας

Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ε τη συµµετοχή 101 µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων της Αµαλιάδας και του κάµπου, πραγµατοποιήθηκε χθες στην Αµαλιάδα ο 72ος Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισµός στα µαθηµατικά «Ο Θαλής», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία. Για την εκπαιδευτική περιφέρεια της Αµαλιάδας ο διαγωνισµός φιλοξενήθηκε στο 1ο Λύκειο Αµαλιάδας, µε πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Ιωάννη Τσόπελα και µέλη τον κ. Γιώργο Κουσινιώρη και τον κ. Θανάση Παλυβό. Η διαδικασία κύλησε οµαλά και χωρίς προβλήµατα και οι µαθητές πήραν τα θέµατα στα χέρια τους λίγο µετά τις 9 το πρωί και όπως υποστήριξαν κατά την αποχώρησή τους, επρόκειτο για θέµατα κλιµακούµενης δυσκολίας. Φέτος ο αριθµός των µαθητών που συµµετείχαν ήταν λίγο πιο αυ-

Πρόεδρος της Επιτροπής στο 1ο λύκειο Αµαλιάδας ήταν ο κ. Γιάννης Τσόπελας και εκ των µελών και ο κ. Γιώργος Κουσινιώρης Οι µαθητές χαρακτήρισαν τα θέµατα κλιµακούµενης δυσκολίας

ξηµένος σε σχέση µε πέρυσι και έλαβαν µέρος, 27 µαθητές από τη Β’ Γυµνασίου, 24 µαθητές από τη Γ’ Γυµνασίου, 22 µαθητές από την Α’ Λυκείου, 25 µαθητές από τη Β’ Λυκείου και 3 µαθητές από την Γ’ Λυκείου. Κάποιοι έπαιρναν µέρος για

πρώτη φορά και χαρακτήρισαν την εµπειρία µοναδική, ενώ όσοι συµµετείχαν δείχνουν ιδιαίτερη έφεση στο µάθηµα των µαθηµατικών, που για πολλούς θεωρείται µεγάλος βραχνάς. Αρκετοί µαθητές ήθελαν να δοκιµάσουν τις δυνατότητές τους και

ανεξάρτητα από το εάν θα προκριθούν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού που είναι ο «Ευκλείδης», δηλώνουν πως δε θα πτοηθούν και θα συµµετέχουν και στο µέλλον στο διαγωνισµό, αφού τα µαθηµατικά δεν τους τροµάζουν, αντιθέτως τους δίνουν την ευκαιρία να ακονί-

σουν το µυαλό τους. «Συνήθως σε αυτό το διαγωνισµό συµµετέχουν παιδιά που αγαπούν τα µαθηµατικά και θέλουν να γνωρίσουν την ύλη και το επίπεδο των µαθηµατικών του διαγωνισµού, που είναι διαφορετικά από το σχολείο, αφού τα θέµατα που επιλέγον-

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΘΙΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ‘ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ’

Συγκέντρωση το Σάββατο στην Αµαλιάδα

Η

δικαίωση των ιδιοκτητών που χάνουν τις περιουσίες τους εξαιτίας της κατασκευής του έργου της ‘Ολύµπιας Οδού’, θα τεθεί επί τάπητος στη σύσκεψη που προγραµµατίζεται για το ερχόµενο Σάββατο 26 Νοεµβρίου στο Εργατικό Κέντρο Αµαλιάδας.

Προχθές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νεοσύστατου Συλλόγου θιγοµένων από το έργο της ‘Ολύµπιας Οδού’ είχε συνάντηση µε το νοµικό τους σύµβουλοπολιτευτή κ. Θόδωρο Βλαγκούλη, στο γραφείο του δεύτερου στην Αµαλιάδα, προκειµένου να συζητήσουν τις εξελίξεις και να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Όπως επισηµάνθηκε και στην προχθεσινή συνάντηση, οι θιγόµενοι έχουν περιέλθει σε δεινή θέση, αφού µέχρι σήµερα δεν έχουν πάρει στα χέρια τους ούτε ευρώ από τις αποζηµιώσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν πληροφόρηση αρχικά ότι τα χρήµατα αυτά είχαν κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων. Από την άλλη πλευρά, όσοι θιγόµενοι είναι αγρότες, βρέθηκαν ξεκρέµαστοι, αφού έχουν βγει έξω από τα χωράφια τους λόγω των απαλλοτριώσεων µε αποτέλε-

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του νοµικού συµβούλου του Συλλόγου κ. Θόδωρου Βλαγκούλη

σµα να µην µπορούν να καλλιεργήσουν µε ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονοµική τους κατάσταση. Οι θιγόµενοι δεν είναι αντίθετοι στην κατασκευή του δρόµου, αλλά όπως επεσήµαναν και στην προχθεσινή συνάντηση, αυτό που τους ‘καίει’ αυτή τη στιγµή είναι να διασφαλίσουν τα συµφέροντά τους. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να γίνει η συγκέντρωση

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ Σας κάνουµε γνωστό ότι το ελαιοτριβείο

Μαρίτσας στο Χάβαρι

ξεκίνησε τις εργασίες του σε νέο χώρο µε σύγχρονες εγκαταστάσεις, και βρίσκεται στον επαρχιακό δρόµο Χάβαρι Αυγείου ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 74

Το ∆.Σ. του ΕΛ. ΣΥΝ. ΑΜ. ανακοινώνει ότι το ελαιοτριβείο άνοιξε και δέχεται τους παραγωγούς. Σας περιµένουµε να τους εξυπηρετήσουµε µε την καλίστη ποιότητα και την εξυπηρέτηση που µας διακρίνει. Τα δικαιώµατα παραµένουν στα περσινά επίπεδα. Τηλ. 2622028952 Μετά τιµής Το ∆.Σ.

Οι θιγόµενοι θα ζητήσουν απαντήσεις από τους αιρετούς του νοµού

το ερχόµενο Σάββατο, όπου θα κληθούν να λάβουν µέρος οι βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης και οι δήµαρχοι του νοµού, προκειµένου να τεθούν όλα τα ζητήµατα και εάν δε δοθούν απαντήσεις, τότε οι θιγόµενοι είναι διατεθειµένοι να ακολουθήσουν τη νοµική οδό. Μ.Κ.

ται είναι ένας συνδυασµός της σχολικής ύλης µε περαιτέρω προεκτάσεις» δήλωσε ο κ. Τσόπελας. Τα ονόµατα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία.

2η Εθελοντική αιµοδοσία από το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών Με αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα µνήµης των θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών διοργανώνει τη 2η εθελοντική αιµοδοσία σήµερα Κυριακή 20 Νοεµβρίου στο ισόγειο της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας. Η αιµοδοσία θα γίνει σε συνεργασία µε το τµήµα αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας και θα διαρκέσει από τις 9:30 το πρωί έως τις 1:30 το µεσηµέρι. Το ∆ίκτυο καλεί όλους τους πολίτες να συνδράµουν στην προσπάθεια, καθώς η ζήτηση για αίµα υπερκαλύπτει την προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγµή.


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

«Τα πάντα» εξετάζει ο Παπανδρέου µε τους «κορυφαίους» Αθήνα: Ανοιχτή ήταν η ατζέντα των συζητήσεων στις συναντήσεις που ξεκίνησε ο κ. Γ. Παπανδρέου την Παρασκευή, µε τους υπουργούς και κορυφαία στελέχη του ΠαΣοΚ που συµµετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας. Οι προγραµµατισµένες συναντήσεις ήταν µε τους κκ. ∆. Ρέππα, Ευ. Βενιζέλο, Ανδ. Λοβέρδο, Κ. Σκανδαλίδη, Χρ. Παπουτσή και την κυρία Αννα ∆ιαµαντοπούλου. Σύµφωνα µε πληροφορίες ένα από τα ζητήµατα που συζητεί ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είναι το πώς θα στηριχτεί µε κάθε δυνατό τρόπο η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης, κάτι που όπως σηµειώνει στις συναντήσεις, αποτελεί τη βασική προτεραιότητα αυτήν την περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα εξετάζεται όµως και η διαδικασία που θα καθορίσει τις εξελίξεις στο θέµα της ηγεσίας στο ΠαΣοΚ, καθώς σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι υπουρ-

γοί συµφωνούν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, ότι όσο εκκρεµούν όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση Παπαδήµου, δεν µπορεί να τεθεί θέµα ηγεσίας στο ΠαΣοΚ ή να κινηθούν εσωκοµµατικές διαδικασίες που θα πυροδοτούσαν το κλίµα και θα απειλούσαν την ούτως ή άλλως εύθραυστη συνοχή του σχήµατος. Όπως λένε, κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα το όλο εγχείρηµα και την αποστολή της κυβέρνησης συνεργασίας, αφού θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι σχεδόν όλοι οι υπουργοί στα κρίσιµα χαρτοφυλάκια θα είχαν µία παράλληλη καθηµερινή δραστηριότητα στο εσωκοµµατικό πεδίο. Σε ό,τι αφορά πάντως τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα περί της απόφασης του κ. Παπανδρέου να µην αποχωρήσει, µε σκεπτικό ότι δεν έχει χάσει κάποια εκλογική αναµέτρηση, από το περιβάλλον του προέδρου του ΠαΣοΚ αναφερόταν την Παρασκευή το απόγευµα ότι «ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν έχει ζητήσει από κανέναν να οµιλεί εξ ονόµατός του, δηµόσια ή ιδιωτικά».

«Ουδέν σχόλιο» για την έκτη δόση! Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της τρόικας µε τους πολιτικούς αρχηγούς Γ. Παπανδρέου και Α. Σαµαρά

Αθήνα: Με τους επικεφαλής της τρόικας, Πολ Τόµσεν (∆ΝΤ), Ματίας Μορς (ΕΕ) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ), που επισκέπτονται την Αθήνα, συναντήθηκε χθες το πρωί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακολούθησε η συνάντηση µε τον πρόεδρο της Ν∆ Αντώνη Σαµαρά και το οικονοµικό επιτελείο του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης στα γραφεία της λεωφόρου Συγγρού, η οποία κράτησε 1,30 ώρες. Ο Πολ Τόµσεν, ερωτηθείς σχετικά µε την καταβολή της έκτης δόσης, απάντησε «ουδέν σχόλιο». Στη συνάντηση µε τον κ. Παπανδρέου παρίστατο και ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) καθηγητής Γ. Ζανιάς. Σήµερα έχει προγραµµατισθεί η συνάντηση µε τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ κ. Γιώργο Καρατζαφέρη. Προχθές οι κ.κ. Μορς, Μαζούχ και Τόµσεν είχαν συνάντηση µε τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Αντικείµενο των συναντήσεων ήταν «να επιβεβαιωθούν οι δεσµεύσεις της χώρας και να οργανωθεί η συνεργασία µεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και τρόικας για την εκτέλεση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, την εκταµίευση της έκτης δόσης, την προετοιµασία του νέου προγράµµατος, της νέας δανειακής σύµβασης, καθώς και της συµµετοχής των ιδιωτών στο νέο σχήµα µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ελληνικού δηµοσίου χρέους».

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«Ο νέος πρωθυπουργός δεν µπορεί να εκβιάζεται πότε θα ολοκληρώσει το έργο του»

Η πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµερίδα « ΚΕΦΑΛΑΙΟ» τονίζει µε έµφαση ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν µπορεί να εκβιάζεται για το πότε θα ολοκληρώσει το έργο του. Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση Παπανδρέου πως δεν εφήρµοσε το Μνηµόνιο, απαριθµεί τα τρία άµεσα βήµατα που πρέπει να γίνουν στην Οικονοµία και εξηγεί γιατί έµεινε εκτός µεταβατικού κυβερνητικού σχήµατος. Κυρίως, µιλά για το τέλος των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και για το δρόµο που άνοιξε στις συνεργασίες όµορων δυνάµεων. Μεταξύ άλλων η κα Μπακογιάννη τονίζει: « Κάναµε ένα πρώτο βήµα και πετύχαµε µετά από πολύ καιρό, που η ∆ηµοκρατική Συµµαχία κι εγώ προσωπικά φωνάζαµε, να συνεννοηθούν τουλάχιστον οι πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και στην παραµονή µας στον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης. Αυτό είναι θετικό. Από εκεί και πέρα, όλα όσα είπε ο κ. Παπαδήµος, τα οποία περιείχαν πολλές αλήθειες αλλά και ουσιαστικά διλήµµατα προς τους βουλευτές, πρέπει να γίνουν. ∆εν µπορεί µε το που κατάφερε και συγκροτήθηκε επιτέλους αυτή η συγκυβέρνηση, από τα τρία κόµµατα, να εκβιάζουµε τον κ. Παπαδήµο για το πότε θα ολοκληρώσει το έργο του. ∆εν ολοκληρώνεται σε τρείς µήνες αυτή η προσπάθεια. Σας λέω πως µόνο, για την κεντρική συµφωνία των κοµµάτων που είναι και η εφαρµογή της απόφασης της 27ης Οκτωβρίου, µέχρι να διαµορφωθούν και να οριστικοποιηθούν οι νοµικές και χρηµατοοικονοµικές συνθήκες για το PSI, φτάσαµε στα τέλη Φεβρουαρίου. Είναι εξωφρενικό λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση να γίνεται υποχείριο στα εσωκοµµατικά τερτίπια του ΠΑΣΟΚ και στις αντιφάσεις της Ν∆, που θέλει να είναι αντιπολιτευόµενη συµπολίτευση.»


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Σ Π Ο Ρ 13

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Γεύση… νίκης µε Θύελλα Π.

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη ην πρώτη νίκη στο πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής ψάχνει …σήµερα ο Αστέρας Αµαλιάδας, που φιλοξενεί στην έδρα του (ώρα 3 µ.µ) τη «νεοφώτιστη» Θύελλα Πατρών. Οι «βυσσινί» µε τον κόσµο της Αµαλιάδας στο πλευρό τους, φιλοδοξούν να πάρουν, ότι έχασαν στην πρεµιέρα µε τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου και να αποκτήσουν την κατάλληλη ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια. Οι Χρ. Παρασκευόπουλος και Αρουτίδης, δεν είναι σίγουρο αν θα είναι διαθέσιµοι. Ο Τάσος Φερεκίδης, λογικά θα προχωρήσει σε 2-3 αλλαγές σε σχέση µε τον αγώνα στον Τριταιικό, αλλά γενικότερα προέχει, όσοι παίξουν να έχουν τη δέουσα σοβαρότητα. Το σηµερινό µατς θα σφυρίξει ο Νίκας (Αθανασοπούλου – Καρβούνης), από τον Σ.∆.Π. Μεσσηνίας.

Ο Θαν. Αντωνόπουλος, ο Σπ. Παπαθεοδώρου και οι υπόλοιποι «βυσσινί» θέλουν σήµερα να πάρουν το πρώτο «τρίποντο»

Σχετικά µε το σηµερινό αγώνα, η διοίκηση των «βυσσινί» προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση-κάλεσµα: « Ο Αστέρας Αµα-

λιάδας ευρισκόµενος σε µια κρίσιµη καµπή της ιστορίας του,απευθυνόµενος στους φίλους και οπαδούς της οµάδας, θέλει να

∆’ Εθνική (6ος όµιλος – 3η αγωνιστική) 15:00 Αστέρας Αµαλιάδας - Θύελλα Πατρών 15:00 Αχαϊκή - ΠΦΟ Πανόπουλου 15:00 ∆ιαγόρας Βραχνεϊκων - Εικοσιµία 15:00 Εράνη Φιλιατρών - Πάµισος 15:00 Τσιλιβί - Τριταιικός 15:00 Ολυµπιακός Γυθείου - Βρασιές 15:00 Παναιγιάλειος - Ατρόµητος Λάππα

κάνει γνωστό πως η παρακολούθηση των αγώνων για τους µαθητές και τους φοιτητές θα είναι δωρεάν. Έτσι στον αγώνα της Κυριακής 20/11/2011, Αστέρας ΑµαλιάδαςΘύελλα Πατρών, οι µαθητές και οι φοιτητές δε θα πληρώσουν για την παρακολούθηση του αγώνα. Ο Αστέρας Αµαλιάδας για να συνεχίσει την υψηλή προσφορά του στον αθλητισµό και το ποιοτικό ποδόσφαιρο, ζητά τη βοήθεια του κόσµου παρέχοντάς την, µε τη συµµετοχή του στα παιχνίδια του Αστέρα. Σας ευχαριστούµε όλους.»


14 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Με πρόσωπο «Τσιλιβί» στην Κ. Αχαγιά

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε στόχο να επαναλάβει την εµφάνιση της περασµένης Κυριακής στην έδρα του µε το Τσιλιβί και να πάρει το «τρίποντο», ταξιδεύει σήµερα στην Κ. Αχαγιά ο φιλόδοξος Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Οι «πράσινοι» που έκλεισαν την προετοιµασία τους το απόγευµα της Παρασκευής στην έδρα τους για το καθοριστικό µατς στην Κ. Αχαγιά, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι στη δεύτερη φετινή τους έξοδο, θα καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθητο «τρίποντο», κάτι που δεν έγινε στην πρεµιέρα στην Αµαλιάδα. Καθώς το µατς στην Κ. Αχαγιά µε την τοπική Αχαϊκή, είναι το πρώτο από τα δυο συνεχόµενα εκτός έδρας µατς των «πρασίνων», στα οποία ο τεχνικός Λάκης Αθανασόπουλος έχει ζητήσει το απόλυτο των βαθµών, κάτι που επανέλαβε και στην τελευταία προπόνηση. Θέλοντας κατόπιν να εκµεταλλευτεί

Εµφάνιση ανάλογη µε αυτή κόντρα στο Τσιλιβί θέλουν σήµερα οι παίκτες του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου για να πάρουν τη νίκη στην Κ. Αχαγιά.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σήµερα στις 4µ.µ. κόντρα στη Χαλκηδόνα

Με ψυχή για τη νίκη

Έ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com ναν ακόµη δύσκολο αγώνα δίνει σήµερα ο Κόροιβος Αµαλιάδας για το πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής µπάσκετ. Η οµάδα της Αµαλιάδας υποδέχεται στο κλειστό της πόλης, στις 4µ.µ. τη Χαλκηδόνα για την 7η αγωνιστική και θέλει τη νίκη για να µη χάσει την επαφή µε τις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. Το έργο για τον Κόροιβο είναι αρ-

κετά δύσκολο, αφού απέναντί του θα βρει µια οµάδα µε καλούς παίκτες, πάντως δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθληµα. Όµως την περασµένη Κυριακή η Χαλκηδόνα έκανε τη µεγάλη έκπληξη κερδίζοντας εύκολα τη δυνατή Νίκη Βόλου και σίγουρα σήµερα έρχεται µε άλλο ... αέρα στην Αµαλιάδα. Ο σοβαρός όµως Κόροιβος µπορεί να πάρει τη νίκη και να κατακτήσει δυο πολύτιµους βαθµούς. Στα πλάνα του Γιάννη Ελευθεριάδη δεν είναι ο τραυµατίας Κώ-

το καλό πρόγραµµα που έχει η οµάδα έως τα ντέρµπι, την 9η αγωνιστική που θα υποδεχτεί την Εράνη Φιλιατρών, και κατόπιν την 10η και πάλι στο Πανόπουλο τον επίσης φιλόδοξο Παναιγιάλειο. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήµατα από το µατς µε το Τσιλιβί, καθώς στην αποστολή συµµετέχει και ο ταλαντούχος Θ. Θεοδωρακόπουλος, που ως γνωστόν είχε τραυµατιστεί στο µατς της πρεµιέρας στην Αµαλιάδα, όµως δύσκολα θα αγωνιστεί. Πάντως η σηµερινή έξοδος των «πρασίνων» στην Κ. Αχαγιά δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς άπαντες γνωρίζουν ότι είναι µια δύσκολη έδρα. Όµως οι «πράσινοι» εάν δείξουν τον καλό τους εαυτό, όπως έκαναν στο µατς µε το Τσιλιβί είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουν. Την αναµέτρηση που αρχίζει στις 3µ.µ. διευθύνει ο Β. Αστερής(Σ.∆.Π. Κορινθίας) µε βοηθούς τους Σκούρτη - Καλαρά , επίσης του ιδίου συνδέσµου.

στας Αγαπιάδης, ενώ απών θα είναι σε άλλο ένα παιχνίδι ο στρατευµένος Γιάννης Αντωνιάδης. To πρόγραµµα Κυριακή 20/11 ∆ΑΚ Ευόσµου (15:00): Αίας Ευόσµου-Αιγάλεω: Θωµόπουλος Β., Φακίτσας Ιβανώφειο (16:00): Ηρακλής-∆ιαγόρας Ρόδου: Παπαδόπουλος Θ. Σαλικίδης Αµαλιάδας (16:00): Κόροιβος-ΓΑΣ Χαλκηδόνας: Μαραµης, Ζακεστίδης

Ζωγράφου (17:00): ΦιλαθλητικόςΑΣΕ ∆ούκα: Σκούτας, Θεοδωρόπουλος Κοντόπευκου (17:00): Αγ. Παρασκευή-Νήαρ Ηστ: Παπαφωτίου, Παπαθανασίου Κατσι δήµου (17:00): Αίολος Τρικάλων- Στρατώνι: Ζαγορίδης, Πολυχρονιάδης Ν. Ιωνίας Μαγν.(17:00): Νίκη Βόλου-ΜΕΝΤ: Τατούδης, Ταρενίδης Λίντο (17:00): Ηράκλειο-Αναγέννηση Φλόγας: Πόντας, Αναγνώστου

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Την άλλη Κυριακή ο Ολυµπιονίκης Εκ παραδροµής χθες γράψαµε ότι ο Ολυµπιονίκης παίζει σήµερα µε τον Κρόνο Αγίου ∆ηµητρίου. Το σωστό είναι ότι η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας αγωνίζεται την επόµενη Κυριακή 27/11/11. Ζητάµε συγγνώµη για το λάθος µας.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

15

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Η

Θα ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθληµα

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

πιθανότητα αναβολής του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής, που είναι προγραµµατισµένο να ξεκινήσει την Κυριακή 27 Νοεµβρίου, όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει µια … αναστάτωση στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, αφού όλοι στην οµάδα θέλουν να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και να µην … αναλώνονται µόνο σε προπονήσεις. Βέβαια από την άλλη, είναι λογικό να αντιδρούν οι οµάδες στην αδιαφορία της πολιτείας, που «µεταχειρίζεται» το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής σαν το… φτωχό συγγενή. Όµως η ψυχολογία των παικτών δε θα «ενισχυθεί» αν υπάρξει και νέα αναβολή στην έναρξη του πρωταθλήµατος και όλοι εύχονται να βρεθεί η

Σ

λύση και να ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Ο Σωτήρης Αντωνίου, που περιµένει και αυτός να δει τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, συνεχίζει να προετοιµάζει τους παίκτες του για τον αγώνα της «πρεµιέρας» µε τα Χανιά. Στα θετικά είναι η απουσία σοβαρών αγωνιστικών προβληµάτων. Σήµερα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις αύριο. Ελπίδα ότι θα έχουµε πρεµιέρα… ∆ίωρη συνάντηση µε τον Σπύρο Καλογιάννη είχαν την Παρασκευή οι εκπρόσωποι των οµάδων του Νοτίου οµίλου στα γραφεία της Football League, µια ηµέρα µετά την άτυπη συνάντηση των συλλόγων στα γραφεία του ΠΑΟ Ρουφ.

Σήµερα ο ετήσιος αγώνας δρόµου για το Πολυτεχνείο

ήµερα Κυριακή 20-11-2011 και ώρα 10:45 θα διεξαχθεί ο ετήσιος αγώνας δρόµου προς τιµήν του Πολυτεχνείου. Η εκκίνηση θα γίνει στην πλατεία Αγίου Αθανασίου. Τον αγώνα διοργανώνει ο Α.Σ.Α Κόροιβος Αµαλιάδας και θα συµµετάσχουν αθλητές όλων των ηλικιών από όλη την Ηλεία. Μετά το τέλος του αγώνα θα γίνουν και οι καθιερωµένες απονοµές.

Κανονικά θα ξεκινήσει το πρωτάθληµα στις 27/11 σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες.

Συγκεκριµένα, παρευρέθηκαν οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του 1ου οµίλου (Βαγγέλης Ασλανίδης από τον ΑΟ Γλυφάδας και Βασίλης Μπαλαµπέκος από τον Ηλυσιακό) µαζί µε τον δικηγόρο του Ρούβα Μανώλη Αναστασάκη, ενώ τον πρόεδρο της Football

Γ

League πλαισίωσε ο νοµικός σύµβουλος της Ένωσης, Αντώνης Βουγίδης. Οι εκπρόσωποι κατέθεσαν στον κ. Καλογιάννη τις αποφάσεις που έλαβαν οι οµάδες στην άτυπη σύσκεψη της Πέµπτης, µε τον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής να εµφανίζεται συγκα-

ταβατικός στα προβλήµατα των οµάδων αλλά υπογράµµισε ότι είναι πιο σωστό να ξεκινήσει το πρωτάθληµα στις 27 του µήνα και οι όποιες αποφάσεις να δροµολογηθούν µέσω γενικής συνέλευσης Β’ και Γ’ Εθνικής που θα συγκληθεί µια ηµέρα αργότερα (28/11). Κάτι, άλλωστε, που είχε ζητήσει µε ανακοίνωση της η ΠΑΕ Καλλιθέα. Κατόπιν τούτου, κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει κανονικά η πρεµιέρα του πρωταθλήµατος και στην κρίσιµη γενική συνέλευση των οµάδων των δύο κατηγοριών θα αποφασιστεί αν θα υπάρξουν κινητοποιήσεις από τα σωµατεία. Πάντως, είναι γεγονός ότι υπήρξε ενόχληση αρκετών οµάδων για την αλλαγή στάσης από τον Απόλλωνα και εκφράζονταν σκέψεις ακόµα και για έκδοση ανακοίνωσης σε βάρος του.

Το πρόγραµµα ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ και FOOTBALL LEAGUE

ια το πρωτάθληµα της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ σήµερα θα διεξαχθούν οι εξής αγώνες :

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 15:00 novasports2 (Ζ) ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15:00 novasports3 (Ζ) ΟΦΗ - ΑΡΗΣ 17:15 novasports2 (Ζ) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΞΑΝΘΗ 17:15 novasports3 (Ζ)

ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:30 novasports1 (Ζ)

FOOTBALL LEAGUE 14 : 30 Καλλονή Α.Ε - Αγροτικός Αστέρας 15 : 00 ∆ιαγόρας Ρόδου - Φωκικός 15 : 00 Πλατανιάς - Θρασύβουλος 17 : 00 Βέροια - Λάρισα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

16 Σ Π Ο Ρ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Τρία σπουδαία µατς

Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

ε τρία αρκετά σηµαντικά µατς θα ολοκληρωθεί σήµερα η 10η αγωνιστική στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Η πρωτοπόρος ∆όξα έχει πολύ δύσκολο έργο, αφού θα παίξει στο Λαµπέτι µε τη φορµαρισµένη οµάδα του Κώστα Ντάβαρη, ενώ ο ΠΑΟ Βάρδας φιλοξενεί τη ∆άφνη και ο Ολυµπιακός Σαβαλίων στο Παλαιοχώρι θα αντιµετωπίσει τον Αχιλλέα Νεοχωρίου: Αναλυτικά τα τρία σηµερινά µατς που θα ξεκινήσουν στις 3 µ.µ:

Στο Λαµπέτι δοκιµάζεται η ∆όξα Ν. Μανολάδας

Λαµπέτι: Με 6 στις 6 συνεχόµενες νίκες και 18 βαθµούς, από την 3η αγωνιστική και µετά, ο Ολυµπιακός Λαµπετίου είναι εκπληκτικός και

θέλει νέο «τρίποντο» κόντρα στην πρωτοπόρο ∆όξα Νέας Μανολάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τα φόντα να νικήσουν και να αποδείξουν ότι η πορεία τους δεν είναι τυχαία, όµως οι «αετοί» έχουν παίκτες µε εµπειρία και ποιότητα και δεν θέλουν να χάσουν την πρώτη θέση της βαθµολογίας. ∆ιαιτητής ο Μ.Λαµπρόπουλος

Βάρδα: Ανεβασµένη είναι η οµάδα του ΠΑΟ Βάρδας και οι δυο νίκες µε Αίαντα και Προοδευτική εκτός έδρας κάλυψαν την ισοπαλία µε τη Μαγούλα στο «Γρηγόριος Καλάκος». Σήµερα οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη ∆άφνη και αν είναι προσεχτικοί, θα πάρουν τη νίκη, µιας και υπερτερούν εµφανώς της ∆άφνης. Οι «κιτρινόµαυροι» είναι πάντα υπολογίσιµοι όµως και θα

Η ∆όξα έχει δύσκολο έργο σήµερα στο Λαµπέτι και ο ΠΑΟ Βάρδας που φιλοξενεί τη ∆άφνη παραµονεύει…για την κορυφή

παίξουν για το θετικό αποτέλεσµα. ∆ιαιτητής ο Κυριαζής Παλαιοχώ ρι: Συνεχόµενα θετικά αποτελέσµατα έχει ο Ολυµπιακός Σαβαλίων και έτσι έφθασε τους 10 βαθµούς. Κόντρα στον Αχιλλέα Νεοχωρίου, µπορούν να τα συνεχίσουν, αλλά για

να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουν σοβαρότητα και να αποφύγουν την εικόνα του πρώτου ηµιχρόνου στο Επιτάλιο. Οι φιλοξενούµενοι, προέρχονται από ευρεία νίκη επί του Ήφαιστου, έχουν καλή οµάδα και ψυχολογία και µπορούν ακόµη και το διπλό. ∆ιαιτητής ο Μαρκαντωνάτος

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆υνατά µατς παντού… Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε τρία ακόµα µατς, ολοκληρώνεται σήµερα η 10η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε χθες µε πέντε συναντήσεις. Από τα σηµερινά τώρα µατς ξεχωρίζει θα λέγαµε το µεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στη Βαρβάσαινα µεταξύ της τοπικής οµάδας και του έµπειρου Άρη Στρεφίου, όµως σπουδαίο µατς θα γίνει και στα ∆ουνέικα. Ενώ αµφίρροπη αναµένεται και η αναµέτρηση των «νεοφώτιστων» ΑΠΟ Κουρτεσίου- Χελιδόνια.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στο Ενωσιακό Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Έντεκα µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής και στους δυο οµίλους, καθώς χθες έγιναν οι πρώτοι πέντε αγώνες του προγράµµατος που αφορούσαν τον 1ο και 2ο όµιλο. Από τα σηµερινά τώρα µατς ξεχωρίζει σίγουρα το ντέρµπι του 1ου οµίλου που θα γίνει στη Σπιάντζα και το Ενωσιακό, µεταξύ του πρωτοπόρου Α.Ο. Αγ. Γεωργίου και της Ολυµπιάδας Γουµέρου, ενώ στο 2ο όµιλο ενδιαφέρον µατς προβλέπεται στο Γεράκι, µεταξύ του τοπικού Εθνικού, και του φιλόδοξου Ηλειακού Βαρθολοµιού .

Αναλυτικά – παίζουν

1ος όµιλος ΛΑΤΖΟΙ 11 π.µ.: Άρης Λανθίου – Α.Ο. Αµπελώνας ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3 µ.µ.: ∆όξα Ελαιώνα – Ωλενιακός Ωλενας ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ.: Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Ολυµπιάδα Γουµέρου ΠΕΛΟΠΙΟ 3 µ.µ.: Ερµής Πλατάνου – Κεραυνός Καλλικώµου ΛΑΤΖΟΙ 3 µ.µ.: Ενιπέας Λατζοΐου – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ 3 µ.µ.: Α.Ο. Νεοχωρίου – Ηρακλής Πύργου

2ος όµιλος ΜΥΡΤΙΑ 11 π.µ.: Ολυµπιακός Μυρτιάς – Κένταυρος Σώστι ΚΑΛΥΒΙΑ 3 µ.µ.: Εθνικός Αµαλιάδας – Μυρσιναϊκός ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Αετός Αλποχωρίου ΓΕΡΑΚΙ 3 µ.µ.: Εθνικός Γερακίου – Ηλειακός Βαρθολοµιού ΚΑΒΑΣΙΛΑ 3 µ.µ.: Ατρόµητος Καβασίλων – Θύελλα Καρδαµά

Αναλυτικά – παίζουν ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 3 µ.µ.: Ντέρµπι είναι η συνάντηση της γηπεδούχου οµάδας που έως τώρα δείχνει τα «δόντια» της ιδίως στην έδρα της, έστω κι αν έχασε την πρωτιά, κόντρα στον πάντα δυνατό και έµπειρο Άρη Στρεφίου, που έχει φιλοδοξίες για επιστροφή στην Α1. Ένα µατς πάντως για όλα τα αποτελέσµατα, που παίζει ο Χ. Κούλης . ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 3 µ.µ.: Ίσως… το πιο ενδιαφέρον µατς της αγωνιστικής να είναι η συνάντηση του γηπεδούχου Ν. Απόλλωνα ∆ουνεΐκων που κινδυνεύει άµεσα, απέναντι στην πρωτοπόρο πλέον Αναγέννηση Παλαιοχωρίου που θέλει να µείνει στην κορυφή. ∆υο οµάδες της κατηγορίας µε έµπειρες µονάδες που κάνουν τη διαφορά! Το µατς παίζει ο Καλογεράκος . ΚΟΥΡΤΕΣΙ 3 µ.µ.: Να επιστρέψει στις νίκες θα επιδιώξει σήµερα ο γηπεδούχος ΑΠΟ Κουρτεσίου που έχει µείνει πίσω στη βαθµολογία, απέναντι στα Χελιδόνια που επίσης κινδυνεύουν, και αναζητούν βαθµούς και εκτός έδρας, παλεύοντας όλα τα µατς. Τη συνάντηση διευθύνει ο Σιδέρης.

∆ύσκολη αποστολή έχουν σήµερα στα ∆ουνέικα που κινδυνεύουν οι παίκτες της πρωτοπόρου Αναγέννησης Παλαιοχωρίου.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - DALUZ

Ξεχωρίζει η συνάντηση στον Καρδαµά ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Τέσσερα µατς µόνο για το 2ο όµιλο, καθώς ο 1ος έχει το ρεπό του… , περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Γ΄ Κατηγορίας, που θα γίνει πρωί και απόγευµα. Πάντως το σηµαντικότερο µατς θα γίνει στον Καρδαµά, και έχει να κάνει µε τη συνάντηση της Αναγέννησης Αµαλιάδας, κόντρα στους φιλόδοξους Πάνθηρες.

Το πρόγραµµα της ηµέρας

2ος όµιλος

ΓΕΡΑΚΙ 11 π.µ.: Α.Ο. Περιστερίου – Ηρακλής Ρουπακίου ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11 π.µ.: Απόλλων Γαστούνης - Αναγέννηση Κορυφής ΠΡΑΣΙΝΟ 11 π.µ.: Πήγασος Πρασίνου - Πρίγκιπες Λεχαινών ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 µ.µ.: Αναγέννηση Αµαλιάδας - Πάνθηρες Αµαλιάδας


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 0-1 ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λευκός Αστήρ Σκ/ου – Α.Ο. Χάβαρι: Αετός Κέντρου – Αλφειονίδα Αλφειούσας: Άρης ∆ήµητρας – Πανωλενιακός: Πέλοπας Πύργου – Θύελλα Πύργου : ΠΑΟ Κακοβάτου – Α.Ε. Κανουλίων:

4-1 0-2 1-2 3-1 0-0

Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Ν. Ατρόµητος Λαστείκων – Θρίαµβος Πύργου: 2 - 0 Κεραυνός Βρίνας – Απόλλων Ν. Φιγαλείας : 1-1 2ος όµιλος Φίλιππος Ανδραβίδας – ∆όξα Αγ. Μαύρας : 3-0 Ν. Κόροιβος Κατσαρού – Λέοντες Αµαλιάδας: 2 - 3 Ελπίδα Βαρθολοµιού – Εθνικός Αµπελοκάµπου: 1 - 4

Ε

Ν

Πολύτιµο «τρίποντο»

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2-0

Χαµογέλασαν οι “πράσινοι”...

πιστροφή στις νίκες είχαµε για τον Κένταυρο Μαγούλας, ο οποίος επιβλήθηκε χθες εντός έδρας του Ηλειακού Λεχαινών µε 20(πιάνοντάς τον παράλληλα στους 17 βαθµούς), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας-Βέροιος. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και στο 28’ έπειτα από κόρνερ του Κλάδη,ο Κ.Κύτταρης µε κεφαλιά έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα(1-0), ενώ το ίδιο δεν πέτυχε ο αδερφός του Χ. Κύτταρης 5’ αργότερα όπου αστόχησε ανενόχλητος. Οι φιλοξενούµενοι στο 39’ ζήτησαν πέναλτι για σπρώξιµο του σκόρερ πάνω στο Μουσερή, µε το διαιτητή Καραβίδα να λέει παίζεται. Στην επανάληψη, ο Ηλειακός µπήκε πιο δυνατά και στο 46’ θα µπορούσε να ισοφαρίσει µε το σουτ του Μουσερή που έγλειψε το δοκάρι, ενώ στο 53’ η κεφαλιά του Εντριτ, έφυγε

Αβραµόπουλος (Αργοναύτης). ∆ιαιτητής η κα Σιαχάµη (Καραλής, Φτερνιάτης).

τέρµπι ευθύς εξαρχής ο αγώνας του γηπ. Βουνάργου και τέτοιος εξελίχθηκε µέχρι το 94’ που έληξε. Οι φιλοξενούµενοι καλύτεροι ως οµάδα, επικράτησαν στα σηµεία, χάρη στο γκολ που σηµείωσε στο 17’ ο Αλιµπέου που µπήκε ταχύτατα από δεξιά και πλάσαρε στην αντίθετη γωνία (0-1). Οι γηπεδούχοι εδικαιούντο ένα πέναλτι στο 41’ (ανατροπή Σκοζάι), ενώ στο 63’ ο Μπαρλέτης έχασε την ευκαιρία του αγώνα (άουτ σε τετ α τετ µε το Μουρούτη). Ξεχώρισαν οι Καλαϊτζής, Μπαρλέτης (Ήφαιστος), Μουρούτης,

λίγο άουτ. Στο 60’ οι αριθµητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς µε υπόδειξη του επόπτη Χρονόπουλου, ο Σωτηρόπουλος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για εξύβριση(;). Στο 86’ ο Ζέρβας έσωσε την οµάδα του πάνω στη γραµµή και στο 89’ , µε φάουλ έξω από την περιοχή διαµόρφωσε το τελικό 2-0. Καλή η διαιτησία του Καραβίδα.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Λαµπρόπουλος,Κύτταρης Κ.,Μανοδήµος,Ζέρβας,Καραγιαννόπουλος,Χ.Κύτταρης (82’ Παναγιωτόπουλος),Σωτηρόπουλος,Κλάδης,Αντύπας (68’ Ζαφείρης),Αγριδιώτης,Καλύβας ΗΛΕΙΑΚΟΣ: Σερέτης,Μυφτάρ,Εντρίτ,Τσαντίλης,Βατσής,Κυριακίδης (85’Αθ.Κράγκαρης), ∆.Αλικανιώτης,Αναστασόπουλος,Σπανός (66’ Βουρτσάνης),Μουσερής,Κουρλός.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ : Πλατής Π. του Κ., Αντωνέλος, Πλατής Π. του Α. (26’ Παπαδόπουλος), Μπαρλέτης, Μαντάς (62’ Αστερής), Καλαϊτζής, Ασηµακόπουλος, Ντεβενέζος (72’ Παλαµάρας), Σταµατάτος, Σκοζάι, Λιβέρης ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ : Μουρούτης, Παπαγεωργίου, Καββαθάς (70’ Οικονοµίδης), Ηλιόπουλος, Αβραµόπουλος, Τσάµπρας (75’ Αρβανιτίδης), Αλιµπέου, Μπηλιώνης (60’ Κατσώλης), Ράις, Πεσκελίδης, Προκόπης

Α

Σ

∆ίκαιη ισοπαλία

νοικτό παιχνίδι µε πολλές φάσεις έγινε στη Κρέστενα, µε τον Ξενοφώντα και τη Νίκη Τραγανού να µένουν στο 0-0. Στο 3’ ο ∆ρουβιώτης σούταρε από δεξιά, αλλά ο Γκρίλλας έδιωξε πριν τη γραµµή, ενώ στο 10’ ο Στ. Ζαπάντης είχε σουτ στο δοκάρι και στο 40’, ο Κωλέττης είχε κεφαλιά που πέρασε άουτ. Από την άλλη , η Νίκη, στο 40’ ο Ν. Κολοτούρος σούταρε άουτ, ενώ στο 60’ ο Νικολόπουλος νικήθηκε από το Βασιλόπουλο και στο 90’ ο Βυθούλκας, είχε ένα καλό σουτ, που πέρασε άουτ. Χωρίς προβλήµατα η διαιτησία του Στ.Σφυρή

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Βασιλόπουλος, Π. ∆ιονυσόπουλος, Γ. ∆ιονυσόπουλος, Θεοφιλόπουλος, Κωλέττης, Στ. Ζαπάντης, ∆ρουβιώτης (57΄Χρονόπουλος) Κωστόπουλος (46΄Μυλωνάς), Αγ. Ζαπάντης, Ζωγόπουλος, Κατσογιαννάκης

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ: Καµπάς, Κ. Κολοτούρος, Γκρίλλας, Τόγιας, Στ. Κολοτούρος, Μαρκόπουλος, Νικολόπουλος (71’Σταµούλιας), Σταθόπουλος (63’Βυθούλκας), Τσιχλιάς (88’Καράµπελας), Μπακιού, Ν. Κολοτούρος

Γ.Μ

Γ.Μ

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ 0 – 3

Νίκη στο τελευταίο τέταρτο!

τις νίκες επέστρεψε η «ακριτική» Προοδευτική Μανολάδας του Γιώργου Γκουβίτσα, κερδίζοντας στο Επιτάλιο τον τοπικό Αλφειό µε σκορ 3 – 0. Ένα σκορ που διαµορφώθηκε στο τελευταίο τέταρτο, όταν «ξύπνησαν» οι φιλοξενούµενοι, βάζοντας τη µπάλα κάτω… Ο Αλφειός για µια ακόµα φορά ήταν άτυχος, καθώς στο 15΄είχε οριζόντιο δοκάρι µε τον Αλ. Πρίφτη, ενώ έχασε τη µεγάλη ευκαιρία στο 68΄όταν ο Κόττας έβγαλε σέντρα παράλληλη στην εστία του Μαργαλιά, και σε κενό τέρµα ο Αλ. Πρίφτης έχασε την ευκαιρία του αγώνα, στέλνοντας τη µπάλα άουτ! Κάπου εκεί κρίθηκε το µατς για τον Αλφειό, που είδε στο 73΄το Μπενέτο να µπαίνει «σφήνα» ανάµεσα στο κεντρικό

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 0-0

αµυντικό δίδυµο του Αλφειού, και να κάνει το 0 – 1. Ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Νικολετάκης ελίχτηκε ωραία από αριστερά και µε διαγώνιο σουτ έκανε το 0 – 2. Το τελικό σκορ διαµόρφωσε στο 85΄ο Μπενέτος µε έξοχη ατοµική προσπάθεια. ΑΛΦΕΙΟΣ: Ξένος, Βαρβούνης, Πέρρας, Ψηλογιαννόπουλος, Πρίφτης Αντ., Σεµπέκος, Κόττας, Παπακωστόπουλος, Γαλανόπουλος (67΄Μερτάνης), Μπάρκας(79΄Κουρής), Πρίφτης Αλ.(83΄Κουνέλης). ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: Μαργαλιάς, Παλούκος Κ., Στεργιόπουλος (89΄Κατσιµιτσίρης), Μπελεκούκιας, Μπενέτος, Ράικος, Βαλογιάννης, Μπιτούνης, Χοντζάι, Καναβόγιαννης (84΄Σάµαρης Ε.), Νικολετάκης (77΄Παλούκος Ν.).

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ 1-0

Χ

«Φτωχή» νίκη µε το ∆όση

άρις στο γκολ του ∆όση στο 27’, µε κεφαλιά, ο Αίας νίκησε χθες µε 1-0 τον Κεραυνό Χειµαδιού. Η οµάδα της Γαστούνης ήταν καλύτερη στο α’ µέρος όπου είχε ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα γκολ, αλλά στην επανάληψη έπεσε η απόδοσή της, µε αποτέλεσµα οι φιλοξενούµενοι να προσπαθήσουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσµα, χωρίς πάντως να τα καταφέρουν. Το Χειµαδιό φωνάζει για δυο φάσεις, την πρώτη στο 80’ όπου ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Γαβριλόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις ο ∆ηµητρόπουλος υποδείχτηκε σε θέση οφσάιντ, ενώ έφευγε µόνος του προς το τέρµα, αν και σύµφωνα µε την οµάδα του Κεραυνού έφυγε

2-3 µέτρα πίσω από τον τελευταίο αµυντικό. ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ : Γελαδάς, Τσόλος, Σταµατάτος, Μαστροπαναγιωτόπουλος, Π. Γαβριλόπουλος, ∆όσης, Μπουρούκης (87’ Βετουλαβίτης), Σ. Τσουκαλάς, Σταθάτος (80’ Καλοµοίρης), Π. Τσουκαλάς, Χριστόπουλος (65’ Κασιδιάρης) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ : Π. Μπουλούµπασης, Ν. Μπουλκούµπασης, Μαραθιάς, Κατσίκης, Ξουλεής, Κουτσογιαννόπουλος, Φωτακόπουλος, Ν. Κωνσταντόπουλος, Γαλανόπουλος (60’ Χαραλαµπόπουλος), Ζαφειράκης, ∆ηµητρόπουλος


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

ΗÌέρα για τα δικαιώÌατα του παιδιού η σηÌερινή (20 ΝοεÌβρίου)... τι σκέψεις σου προκαλεί;

Μαρία Κουβάτσου (20) «Θεωρώ πως δεν υπάρχουν δικαιώµατα παιδιού στην σηµερινή εποχή, εφόσον αυτά πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης αλλά και κακοποίησης. Υπάρχουν παιδιά που είναι δούλοι για τα µεγάλα συµφέροντα. Παρόλα αυτά όµως και στον πολιτισµένο κόσµο τα παιδιά δεν µπορούν να απολαύσουν την ηλικία τους λόγω της καθηµερινής τους ζωής!»

Βαθµολογία

10

My name is Oikonomos!

… Sotiris Oikonomos! Ο

Σωτήρης Οικονόµος βρίσκεται για 2η χρονιά στον Πύργ ο σπουδάζοντας Πληροφορική και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στο ΤΕΙ της πόλης. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγ ου Σπουδαστών (στη θέση του γραµµατέα) είναι ο σηµερινός καλεσµένος της στήλης που απαντά στις ερωτήσεις µας… 2η χρονι ά στον Πύργο και την Ηλεί α… Ποιες είναι οι εντυπώσει ς σου γ ια τον κόσµο και την περιοχή; Η περιοχή της Ηλείας είναι από τα πιο όµορφα µέρη της Ελλάδας. Ο Πύργος είναι µια πολύ φιλική πόλη ιδιαίτερα για ένα φοιτητή που φεύγει από το σπίτι του για να `ρθει εδώ να σπουδάσει. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι κάτοικοι της πόλης «αγκαλιάζουν» τους φοιτητές... Πώς κρίνεις τις συνθήκες όσον αφορά τα µαθήµατα και το επίπεδο σπουδών που επικρατούν στο ΤΕΙ του Πύργου; Το ΤΕΙ του Πύργου είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα ΤΕΙ στην Ελλάδα. Το αντικείµενο των σπουδών και των δύο τµηµάτων είναι εξαιρετικό. Ωστόσο η παιδεία δεν ξεφεύγει από τον γενικότερο κανόνα των περικοπών στα πάντα… Έτσι και στο ΤΕΙ µας η µειωµένη χρηµατοδότηση έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα που σε αρκετές περιπτώσεις παρακωλύει ακόµα και την εκπαιδευτική διαδικασία...

Τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο από το ΤΕΙ; Θαρρώ ότι αυτό που λείπει περισσότερο είναι η… λύση στο θέµα του κτηριακού! Η κρίση «ακουµπά» τους φοιτητές; Φυσικά και η κρίση αγγίζει τους φοιτητές. Όταν ολόκληρη η κοινωνία ταλανίζεται από την οικονοµική κρίση δεν θα µπορούσε να µην επηρεάσει και εµάς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αρκετοί φοιτητές σκέφτονται πως ίσως χρειαστεί να διακόψουν τις σπουδές τους… Ας ελπίσουµε ότι τα πράγµατα θα µπορέσουν να γίνουν καλύτερα στο µέλλον. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η ισχνή παρουσία των συµφοιτητών σου στην επετειακή εκδήλωση για το Πολυτεχνείο που έγινε στο ΤΕΙ; Όντως η προσέλευση των σπουδαστών δεν ήταν η αναµενόµενη. Το ∆.Σ. κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την ενηµέρωση των σπουδαστών. Η ισχνή παρουσία τους ίσως οφείλεται στην µειωµένη σηµασία και διάσταση που λαµβάνουν ανάλογες συµβολικές ηµέρες στη χώρα µας. Στην ηµέρα του Πολυτεχνείου δεν προσδίδεται η ιστορική αλλά και συγκυριακή σηµασία που της αναλογεί. Σίγουρα το συγκεκριµένο γεγονός είναι κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει όλους.

Ματίνα Κατσίκα (16) «Οι σκέψεις που µου προκαλεί αυτή η επέτειος είναι κυρίως αρνητικές διότι στη σηµερινή εποχή µπορεί θεωρητικά να λέµε πως τα παιδιά έχουν δικαιώµατα αλλά στη πράξη όλο αυτό διαφέρει κατά πολύ, επειδή υπάρχουν ακόµα παιδιά που είναι υποχείρια των µεγαλυτέρων τους!»

Βαθµολογία

10

Γιώργος Γεωργίου (22) «Οι σκέψεις µου είναι ανάµεικτες. Αυτό συµβαίνει διότι µπορεί να είµαστε στον 21ο αιώνα αλλά υπάρχουν ακόµα παιδιά τα οποία δεν έχουν ακόµα ούτε καν ελευθερία λόγου. Από την άλλη πάλι µιλώντας για δικαιώµατα του παιδιού δηµιουργούνται εικόνες στο µυαλό µου απόλυτα θετικές διότι σκέφτοµαι µια κοινωνία όπου τα παιδιά τους θα έχουν µια πολύ καλού επιπέδου ποιότητα ζωής.»

Βαθµολογία

10

And the winner is...

… και οι τρεις αφού όλοι τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά συνεχίζουν να πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης η οποία έχει διάφορες µορφές (κακοποίηση, εργασία κ.α.). Η αλήθεια είναι ότι αυτό συµβαίνει όχι µόνο σε υπανάπτυκτες χώρες αλλά και στις πιο ανεπτυγµένες και… πολιτισµένες χώρες! •Από την Ελευθερία Κατσίκα (φοιτήτρια ΤΕΙ Πύργου)


Με τον καφέ της Κυριακής 19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

ΖEΤΑ ∆ΟYΚΑ

«Χρειάζεται να γελάσουµε για να ξεφύγουµε από την πραγµατικότητα που ζει η Ελλάδα…» Ζέτα ∆ούκα στα 18 της πέρασε στην Ιατρική του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου δε γράφτηκε καν γιατί ήθελε να γίνει βιολόγος. Στα 22 εγκατέλειψε το µεγαλύτερο πάθος της, το χορό, γιατί τραυµάτισε σοβαρά τα γόνατά της… Λίγο αργότερα και ενώ ήταν διορισµένη στο δηµόσιο παραιτήθηκε γιατί δεν την κάλυπτε η “βολεµένη” θέση… Τότε ήταν που ήρθε στη ζωή της η υποκριτική στο χώρο της οποίας καταφέρνει έως σήµερα να ακολουθεί µια αξιοπρόσεκτη διαδροµή… Μαζί της πίνουµε το σηµερινό Κυριακάτικο καφέ µε την ίδια να µας µιλά για την πολυαναµενόµενη καθηµερινή σειρά του Mega «Βασιλιάδες» στην οποία πρωταγωνιστεί µαζί µε πολλούς γνωστούς ηθοποιούς (όπως η Μάρθα Καραγιάννη,ο Κώστας Κόκλας, ο Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, η Βασιλική Ανδρίτσου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου κ.α.), την κρίση αλλά και τα καθήκοντά της ως πρόεδρου στην ΜΚΟ «Ανάσα»…

Η

Πώς εξελίσσονται τα γυρίσµατα για το νέο σήριαλ του Mega «Βασιλιάδες»; Τα γυρίσµατα πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουν ξεκινήσει από τα τέλη του περασµένου Μαρτίου και τώρα πλησιάζουµε στο τέλος των επεισοδίων του 1ου κύκλου, δηλαδή τελειώνουµε τα επεισόδια που θα προβληθούν έως του χρόνου, στις αρχές του καλοκαιριού του 2012. Είναι µια ωραία, φρέσκια θα την έλεγα σειρά που δεν έχει το χαρακτήρα της καθηµερινής σειράς µε την έννοια ότι συνήθως οι χρόνοι που γίνονται τα καθηµερινά σίριαλ δεν επιτρέπουν να υπάρχει η ποιότητα που συναντάµε στα εβδοµαδιαία. Στη συγκεκριµένη σειρά επειδή είχαµε το χρόνο να το

γελάσουµε ξεφεύγοντας από την πραγµατικότητα που ζει η δυστυχισµένη Ελλάδα σήµερα… Σε υποκριτικό επίπεδο πώς νιώθετε στα γυρί σµατα εκπαιδεύοντας τον Κώστα Κόκλα ο οποίος έχει «αντίπαλο» το Γεράσιµο Σκιαδαρέση; Και γενικότερα η σει ρά διαθέτει ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών… Είµαστε πολύ καλά! Ξέρετε η κρίση έχει ανεβάσει τον πήχη σε σχέση µε την ποιότητα γιατί άνθρωποι που κάποτε είχαν να επιλέξουν ανάµεσα σε πολλές δουλειές

INFO Εάν θέλετε να ενισχύσετε το έργο της «ΑΝΑΣΑ», µπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας στους ακόλουθους λογαριασµούς: Εθνική Τράπεζα: 147/480109-16 Eurobank: 0026.0072.78.0200355009 Marfinbank: 0334322425

προσέξουµε πολύ και το κατάλληλο επιτελείο ανθρώπων µπροστά και πίσω από τις κάµερες βγάζουµε µια πολύ προσεγµένη δουλειά µε υψηλά στάνταρτ. Η πρεµιέρα θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάρι ο του 2012 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί; Από την πληροφόρηση που έχω αναµένεται να γίνει το πρώτο 10ήµερο του Ιανουαρίου. Η υπόθεση έχει να κάνει µε φ τωχούς «Βασιλιάδες» που γίνονται από τη µια στιγµή στην άλλη εκατοµµυριούχοι;… ∆εν πρόκειται για µια διαµάχη µεταξύ πλούσιων και φτωχών αλλά για τις διαφορές που µπορεί να παρατηρήσει κανένας σε κάποιους ανθρώπους που τα έχουν όλα στη ζωή τους και σε κάποιους ανθρώπους που µοχθούν περισσότερο για τα προς το ζην καθηµερινά µε ότι αυτό συνεπάγεται. Και συνεπάγεται ότι οι δεύτεροι διαθέτουν µεγαλύτερη ανθρωπιά, φιλότιµο, περισσότερη καλή διάθεση και γενικότερα όλα

αυτά τα γνωρίσµατα και τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά σε άλλους ανθρώπους. Συνήθως οι άνθρωποι που ξέρουν τι σηµαίνει ζωή, γιατί προσπαθούν κάθε ήµερα και περισσότερο για την επιβίωσή τους, έχουν συναισθήµατα και σκέψεις πολύ πιο καθαρές απ` αυτούς που έχουν λυµένα τα περισσότερα προβλήµατά τους….

Η σειρά είναι µια κοµεντί… το κωµικό στοιχείο είναι αυτό που χρειάζεται ο Έλληνας τηλεθεατής που – η αλήθει α είναιφέτος έχει κουραστεί να βλέπει επαναλήψεις;

Θεωρώ ότι µια καλή σειρά, ευχάριστη που µπορεί να παρακολουθηθεί απ` όλη την οικογένεια είναι το ζητούµενο για κάθε τηλεόραση. Αρκεί να έχει ένα προσεγµένο ύφος, να έχει κάτι να πει και να µπορεί να διαθέτει αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα αφού διάγουµε εποχές που είναι δύσκολες και µας πιέζουν συναισθηµατικά και προσωπικά τότε, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόµαστε να γελάσουµε λίγο. Να

επέλεγαν την καλύτερη. Τώρα µε την κρίση εφ` όσον δεν υπάρχουν πολλές, αριθµητικά, δουλειές συµβαίνει να ενώνονται άνθρωποι που σε άλλη περίπτωση θα

τους έβλεπες στον κινηµατογράφο, στο θέατρο, σ` ένα εβδοµαδιαίο σίριαλ. Αυτό συµβαίνει και µε το «Βασιλιάδες» και ως εκ τούτου το αποτέλεσµα είναι πολύ καλό. Και ο Κώστας ο Κόκλας και ο Γεράσιµος Σκιαδαρέσης δεν χρειάζονται συστάσεις και χαίροµαι για τη συνεργασία µου µαζί τους αλλά και µε όλο το υπόλοιπο καστ. Και µ` αυτούς που έχω ξαναδουλέψει και µ` αυτούς που συνεργάζοµαι για πρώτη

φορά… είναι όλοι τους καλοί επαγγελµατίες και εξαιρετικοί άνθρωποι και για `µένα αυτό είναι το σηµαντικότερο.

Γράφει ο

Γιώργος Γουβιάς Φαντάζοµαι ότι τώρα µε τα γυρί- gougio@hotmail.com σµατα ο ελεύθερος χρόνος θα είναι δυσεύρετος…

Ελεύθερο χρόνο έχω γιατί παρ` όλα τα γυρίσµατα έχω επιλέξει φέτος να µην κάνω θέατρο οπότε έχω τ` απογεύµατά µου για εµένα. Βέβαια υπάρχει ένα ενδεχόµενο να κάνω και θέατρο, τη νέα χρονιά, για δέκα παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη µε ένα µονόλογο… είναι κάτι που ήθελα να κάνω και αν τελικά θα συµβεί θα φανεί µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται.

«ΑΝΑΣΑ» για την καταπολέµηση της νευρικής ανορεξίας… είστε πρόεδρος του συγκεκριµένου οργανισµού… προλαβαίνετε να κάνετε όλα όσα πρέπει; Η «Ανάσα» είναι από τους παράγοντες στους οποίους αν δεν προλαβαίνω να τους κάνω έτσι όπως πρέπει δεν κάνω κάτι άλλο! Η ενασχόλησή µου εκεί είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να ζω τη ζωή µου! Στις 22 ∆εκεµβρίου βγαίνει στους κινηµατογράφους και το «Νήσος 2» όπου πρωταγωνιστείτε… Το περιµένουµε µε πάρα πολύ µεγάλη ανυποµονησία. Πρόκειται για τη συνέχεια της 1ης ταινίας η οποία προέκυψε ακριβώς επειδή γράφτηκε ένα σενάριο πάρα µα πάρα πολύ καλό! Το στόρι είναι ακόµα πιο αστείο, διαθέτει ακόµα πιο ωραίες ατάκες και καλύτερες υποκριτικές από όλους όσοι συµµετέχουµε σ` αυτό το σίκουελ. Πιστεύω ότι µπορεί να πάει και καλυτέρα από την 1η ταινία γιατί ο κόσµος περιµένει µια καλή κωµωδία και στους κινηµατογράφους!


20

Εν οίκω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

ΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΑ∆Η

«Η τέχνη είναι η Α

Η Ντίνα Κουνάδη γεννήθηκε στο Λέπρεον Ολυµπίας. Σπούδασε ζωγραφική στο City of London Polytechnic “ Sir John Cass School of Art ”. Συνέχισε τις σπουδές της στην Academy of Florens και συντήρηση έργων τέχνης στη σχολή Lorenzo de Medice. Έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά σηµαντικών εκθέσεων το 1981στη Whitechapel Gallery in London, το 1982 στο Putnen School of Art, το 1983στο «Σπίτι της ειρήνης», το 1983 στο “The Greek Centre” of the Greek Consul Sidney, το 1983 στη Γκαλερί “Άλφα”, το 1984 στη Γκαλερί “El Greco”, το 1985 στο Θέατρο Μυτιλήνης, το 1989 στη Γκαλερί “Κρεωνίδης”, το 1991στην Αίθουσα Τέχνης Πάτση στα Γιάννενα, τις χροιές 1996-97-98 στην Αρχαία Ακρόπολη του Λεπρέου, το 2004 στον Πολυχώρο Millenium στη Πάτρα και το 2008 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου “Μελίνα Μερκούρη”. Επίσης έχει λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1985 ζει στη Αθήνα και εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισµού, στην Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Συντήρηση έργων τέχνης και ιστορικής σηµασίας. Όπως η ίδια µας λέει, «από την παιδική µου κι όλας ηλικία, µου άρεσε να εξωτερικεύω τα συναισθήµατά µου πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί ζωγραφίζοντας κάθε τι που µου άρεσε και µου έκανε εντύπωση. Τα χαρτιά αυτά αποτέλεσαν την αιτία και αφορµή, πέφτοντας στα κατάλληλα χέρια, για την περεταίρω ενασχόληση και σπουδές µου στον τοµέα της ζωγραφικής».

Θολές αναµνήσεις.

πό παιδί ακόµη, εξωτερίκευε στα συναισθήµατά της, ζωγραφίζοντας σε κοµµάτια χαρτί. Σήµερα, τα έργα της εντάσσονται στην τεχνοτροπία του αφαιρετικού εξπρεσιονισµού. Γεννηµένη στο Λέπρεο Ζαχάρως, η Ντίνα Κουνάδη µας κάνει την τιµή να µιλά σήµερα στο «Εν οίκω» για την τέχνη της, τον τρόπο που εκφράζεται µέσα από τα έργα της, την αγάπη της για τον τόπο της, να δίνει το δικό της µήνυµα, το µήνυµα ότι όλα τα πράγµατα έχουν δύο όψεις…

Τα έργα της Ντίνας Κουνάδη εντάσσονται στην τεχνοτροπία του αφαιρετικού εξπρεσιονισµού, χρησιµοποιώντας, σαν βασικά υλικά, κάρβουνο και κιµωλία. Η παρουσία χρώµατος µε έντονα περιγράµµατα στην πλαστικότητα του ανθρώπινου σώµατος πιστεύει ότι είναι και η καλλιτεχνική της ταυτότητα. Μιλώντας µας για το ρόλο της τέχνης στις δύσκολες εποχές που ζούµε, τόνισε ότι ανέκαθεν στις δύσκολες εποχές, η τέχνη (σε όλες της τις µορφές) υπήρξε αποκούµπι αλλά και έναυσµα ώστε να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις κατά καιρό δυσκολίες µε πιο ήρεµο, καθαρό αλλά και καθοριστικό τρόπο. Η ίδια εµπνέεται πολλές φορές από τη φύση, την οποία λατρεύει και έχει αποτυπώσει άλλοτε σαν τοπίο και άλλοτε σαν νεκρή φύση.Επίσης πολλά θέµατα των πινάκων της έχουν αντληθεί από την ίδια της τη ζωή, την οικογένεια και διάφορα ερεθίσµατα που έχει δεχθεί κατά καιρούς. Πράγµα το οποίο έχει προσδώσει ξεχωριστή ταυτότητα και ιστορία στον κάθε πίνακά της. Όπως µας είπε, όταν τη ρωτήσαµε πότε αποδίδει καλλιτεχνικά, σε στιγµές ηρεµίας ή έντασης, µας απάντησε ότι «παρ’ όλη την αντίθεση πιστεύω ότι και οι δύο στιγµές είναι εξίσου εκφραστικές και αποδοτικές».

Κόκκινα παπούτσια.

Έχοντας διοργανώσει εκθέσεις και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Λέπρεο, της ζητήσαµε να «ανασύρει» θύµισες από τον τόπο που γεννήθηκε. «Παρ΄όλο κάποιες τραυµατικές εµπειρίες από την παιδική µου ηλικία οι θύµι-


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Εν οίκω

ζωή µου ολόκληρη…» σες από τον τόπο,το Λέπρεον, είναι γλαφυρά αποτυπωµένες στο µυαλό και στο υποσυνείδητο µε µια µεγάλη δόση αγάπης. Πράγµα το οποίο προσπαθώ να αποτυπώσω και στον καµβά µου βάζοντας τον καθένα να δει το νόµισµα και από τις δύο όψεις». Όπως γράφει για την Ντίνα Κουνάδη η ∆ήµητρα Χ. Χριστοδούλου, «η Ντίνα Κουνάδη µε τη σειρά έργων της «ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΩΗΣ» φαίνεται να επιδιώκει ,σύµφωνα µε το προσωπικό της όραµα, µια σύζευξη των ειδών µε κυρίαρχη αφηγηµατική γλώσσα το χρώµα. Μας προτείνει έτσι κάπου πενήντα έργα που αντλούν το θέµα τους από την καταβύθιση στον κόσµο της µνήµης, όπως αυτή ενεργοποιείται όταν κάποιος φυλλοµετρά ένα άλµπουµ µε οικογενειακές φωτογραφίες. Τα πρόσωπα που καταγράφονται στους πίνακες µοιάζουν να συγκεντρώθηκαν από κάποια γωνιά του µακρινού παρελθόντος, ίσως ακόµη και από το θάνατο, για µια πόζα µπροστά στην αιωνιότητα του συναισθήµατος που τα έχει διασώσει. Κοιτούν (πολλές φορές µετωπικά, σαν πορτρέτα του Φαγιούµ) το θεατή, όπως θα κοίταζαν ένα φωτογράφο, βυθισµένα εν τούτοις στην εσωτερική τους ζωή, σε µια αχλή µοναξιάς που µοιάζουν να ξορκίζουν οι επίµονες στρεβλώσεις των σωµάτων και των προσώπων τους, το «στρίµωγµά» τους µέσα στον πίνακα σαν από µια αγωνία βέβαιου αποχωρισµού, οι ανορθόδοξες βραχύνσεις ή επιµηκύνσεις των µελών σαν να πασχίζουν να σωµατοποιηθούν στο εδώ και το τώρα, αντιδρώντας σχεδόν βίαια, σαν ζωντανή ύλη, στην επέµβαση της καλλιτεχνικής συνείδησης που τα ανασύρει από το χρόνο. «Ποζάρουν» µε φόντο κενό , κατακλυσµένο ωστόσο από διαλεγόµενα χρώµατα σε πλατειές πινελιές και ακαθόριστες µορφοποιήσεις που υποδηλώνουν ένα χώρο ανύπαρκτο πλέον, ένα «πουθενά» που τελικά είναι χρόνος ,η επιµονή και η διάρκεια της µνήµης. Το τοπίο απουσιάζει εντελώς από το βάθος αυτών των «στιγµών». Ή µετατρέπεται σε εντελώς τυπική υποδήλωση, σχεδόν τουριστικό σουβενίρ – παιχνιδάκι, π.χ., σε έργα που «τοποθετούνται» στο Λονδίνο, ή θολή και γενικευτική διατύπωση, αδιάφορη ουσιαστικά, σε έργα που τοποθετούνται στην «Αιώνια Πόλη»…. Είναι ένας σπαραχτικά ζωντανός κόσµος συγκινήσεων, παθών και παθηµάτων, πόνου της ψυχής και του σώµατος, τρυφερότητας, ελπίδας και απόγνωσης που µοιάζει να αφορά τον καθένα». Μουσικός του RonnieScott’s.

Σκηνή από τη Λίµνη των Κύκνων.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Πρώτα στοιχεία για το Assassin’s Creed 3

Ζητούνται αστροναύτες!

Το Assassin’s Creed 3 θα λαµβάνει κατά πάσα πιθανότατα χώρα στην Αίγυπτο, όπως τουλάχιστον δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία. Συγκεκριµένα, η στήλη µε τις φήµες στο PSM3 αναφέρει ότι ο τίτλος θα κυκλοφορήσει µέσα στο 2012 και θα αποτελέσει το τελευταίο µέρος της σειράς. Επίσης, ο τερµατισµός του Revelations παρουσιάζει τον γιο του Altair, τον Darim, να ανακαλύπτει πως κάποια από τα βιβλία των Assassins βρίσκονται στην Αλεξάνδρια…

Η NASA ζητά νέους αστροναύτες! Σύµφωνα µε αγγελία που δηµοσιοποιήθηκε σε αµερικανικές και αυστραλιανές ιστοσελίδες, το ερευνητικό κέντρο της NASA ψάχνει για υποψηφίους οι οποίοι θα έχουν επιστηµονικό υπόβαθρο, ηγετικές ικανότητες θα είναι τολµηροί και δηµιουργικοί. Πρόκειται για µια θέση πλήρους απασχόλησης ενώ ο µισθός του επικείµενου αστροναύτη θα κυµαίνεται µεταξύ 48.000 ευρώ και 105.000 ευρώ. Εκτός όµως από επιστηµονικές ικανότητες, οι επίδοξοι αστροναύτες θα πρέπει να έχουν καλή όραση, χαµηλή αρτηριακή πίεση και το ύψος τους να είναι από 1.57 µέχρι 1.90. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν για δυο χρόνια σε ειδικά τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ αυτά θα περιλαµβάνουν µαθήµατα για τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS), ροµποτική δεξιότητα, µαθήµατα πάνω στη ρωσική γλώσσα κ.α. Όσοι περάσουν τις παραπάνω δοκιµασίες θα µπορέσουν να πάρουν µέρος σε ρωσική διαστηµική αποστολή και όχι σε αµερικάνικη.

ΣΤΟ ΠΑΛΚΟ, ΜΕ 13 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ

«Αγοράστε µουσική από το Android Market», λέει η Google

Μ

ουσική από τo Android Market µπορούν από την περασµένη Πέµπτη να αγοράζουν οι χρήστες «Androidών» smartphone και tablet. H Google εξασφάλισε πρόσβαση στο ρεπερτόριο τριών από τις µεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσµο και 23 ανεξάρτητες και ξεκινά άµεσα τη διάθεση µόνο όµως στις ΗΠΑ. Στο Android Market θα είναι διαθέσιµα 13 εκατοµµύρια τραγούδια από καλλιτέχνες και συγκροτήµατα που συνεργάζονται µε την Universal, την Sony και την EMI. Στο Android Market η πρόσβαση στη µουσική είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση https://market.android.com/music. Ενδιαφέρον είναι ότι, η Google επιτρέπει στους χρήστες να µοιράζονται τη µουσι κή που αγοράζουν από το Android Market µε τους κύκλους των φίλων τους -αρκεί αυτοί να είναι µέλη δικού της σάιτ κοινωνικής δικτύωσης, Google+. Όλοι όσοι είναι στους κύκλους των φίλων τους θα µπορούν να ακούσουν δωρεάν και πλήρως µια φορά τα τραγούδια που αγόρασαν. Τα …τραγούδια διατίθεν-

ται αντί 69 σεντς, 99 σεντς ή 1,29 δολάρια και δεν φέρουν προστασία από την αντιγραφή (DRM-free). Rolling Stones και Cold Play συµφώνησαν να διαθέσουν υλικό από τις συναυλίες τους που δεν έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν και ο ράπερ Busta Rhymes κάνει το ντεµπούτο του νέου του άλµπουµ από το δισκοπωλείο για Android. … Πάντως, η διάθεση µουσικής από τα app store κάθε λογής θεωρείται ότι αποσκοπεί στο να «φυλακίσει» το

χρήστη στις υπόλοιπες υπηρεσί ες και τις συσκευές της ίδιας πλατφόρµας. Ολοένα περισσότερο περιεχόµενο, όπως στην προκειµένη περίπτωση η µουσική, θα αποθηκεύονται στο λεγόµενο «σύννεφο» καθιστώντας πιο δύσκολη την αλλαγή πλατφόρµας. Κι αυτό καθώς, δύσκολα κανείς θα δεχτεί να στερηθεί την αγορασµένη µουσική του από το Android Market µεταναστεύοντας σε iPhone ή smartphone µε Windows.

Ιός µε πορνογραφικό υλικό κατέκλυσε το Facebook! Εικόνες πορνογραφικού και βίαιου υλικού κατέκλυσαν την περασµένη εβδοµάδα το Facebook, µεταδιδόµενες ως «ιός». Αρκετοί µάλιστα από τους χρήστες αναγκάστηκαν να απενεργοποιήσουν τον λογαριασµό τους. Παραµένει άγνωστο ωστόσο, πόσα από τα σχεδόν 800 εκατ. µέλη του δικτύου έχουν έρθει αντιµέτωποι µε το πρόβληµα. Σύµφωνα µε το site ZDnet, οι φωτογραφίες πορνογραφικού χαρακτήρα , εµφανίστηκαν όταν έκαναν “κλικ” σε ένα φαινοµενικά αθώο σύνδεσµο (link). Η εταιρία κυβερνοασφάλειας Sophos, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές µε ποιον τρόπο εξαπλώθηκε το υλικό, όµως το γεγονός θα µπορούσε να έχει συνέπειες για το Facebook καθώς πιθανώς θα αποµακρύνει από αυτό ορισµένους χρήστες. Το Facebook εξήγησε από την πλευρά του ότι… «οι ειδικοί µας εργάστηκαν άµεσα για να διορθώσουν αυτή την αδυναµία του συστήµατος. Κατασκευάσαµε µηχανισµούς για να κλείνουµε άµεσα τις σελίδες µε ιούς και τους λογαριασµούς που προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν αυτό το ελάττωµα». Το Facebook πρόσθεσε ότι οι χρήστες που έλαβαν αυτό το υλικό έχουν ενηµερωθεί για το πώς µπορούν να προστατευτούν και ότι έχουν ληφθεί µέτρα για τη µείωση τέτοιων επιθέσεων.

Mutewatch: Για να ξέρεις µόνο εσύ πότε ήρθε η ώρα!

Jawbone Up : Ενα βραχιόλι που σας βελτιώνει τη ζωή…

Ένα όµορφα σχεδιασµένο ρολόι, τόσο για άντρες όσο και γι α γ υναίκες, παρουσιάζει η Σουηδική εταιρεία Mutewatch. Το δυνατό του σηµείο είναι η αθόρυβη ειδοποίηση του ξ υπνητηρι ού µε τη χρήση της δόνησης, χωρίς κάποιον ήχο. Μπορείτε να ειδοποιήστε ότι έφτασε η ώρα µονάχα εσείς που θα φοράτε το ρολόι και όπου κι αν βρίσκεστε, χωρίς να ενοχλείτε τους υπόλοιπους. Το ρολόι διαθέτει οθόνη LED αφής, έχει µπαταρία που διαρκεί µία µε δύο εβδοµάδες και η οποία φ ορτίζει µέσω USB θύρας, είναι διαθέσιµο σε τρία χρώµατα: άσπρο, κόκκινο και γκρι, ζυγίζει 40 γραµµάρια και µπορεί να πλυθεί στο χέρι. Η τιµή του είναι γύρω στα 200 ευρώ…

Εξοπλισµένο µε διάφορους αισθητήρες, το βραχιόλι είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις κινήσεις σας µετρώντας τη συνολική σωµατική δραστηρι ότητα σας και προειδοποιεί το χρήστη όταν υπάρχει αδράνεια πάρα πολύ καιρό. Επίσης σας ξυπνάει µε το σύστηµα δόνησης που έχει. Όλα αυτά µέσω δύο εφ αρµογ ών στο iPhone όπου συλλέγονται όλες οι πληροφορίες της ζωής σας, τι τρώτε, τι πρέπει να τρώτε, να γυµνάζεστε, πόσο να κοιµάστε...Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη στη χρήση της: Συνδέεται απλά στο iPhone χρησιµοποιώντας ένα βύσµα 3,5 mm, φορτίζει µέσω USB (κάθε 10 ηµέρες κατά µέσον όρο) και είναι αδιάβροχο. Τέλος θα το βρείτε σε πολλά διαφορετικά χρώµατα.Στις αρχές του µήνα κυκλοφόρησε στις Ηνωµένες Πολιτείες -στην τιµή των 99 δολαρίων- ενώ στην Ελλάδα αναµένεται στις αρχές ∆εκέµβριου…


Επιχείρηση

ΚΕΜΗ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

23

Για αξιόπιστες εφαρµογές στην οικοδοµή

Η

ΚΕΜ Η ΣΤΑ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εξελίσσεται συνεχώς µε σκοπό να προσφέρει τις καλύτερες και αξιόπιστες εφαρµογές στην οικοδοµή διαθέτοντας µονωτικά και στεγανωτικά υλικά καθώς και κουφώµατα αλουµινίου εξοικονόµησης κατ’ οίκον, υψηλών προδιαγραφών.

Ο Σπύρος Ν. Στασινόπουλος.

Η εταιρεία Το 1991 η εταιρεία Κέντρο Μόνωσης Ηλεί ας ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των µονωτικών και στεγανωτικών υλικών, συνεργαζόµενη µε αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας συναφών υλικών, όπως DOW, FIBROTERMICA, SIKA, ΕΣΧΑ, PENETRON κ.α. Η συνεχής ενηµέρωση των ανθρώπων της µε συµµετοχή σε ηµερίδες και σεµινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σκοπό έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων αυτών που ασχολούνται µε την οικοδοµή (µηχανικοί – εργολάβοι – ιδιώτες). Επίσης η εταιρεία ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται παράλληλα στον τοµέα κουφωµάτων αλουµινίου, αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία ALTECH και προσφέροντας θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου – ρολά αλουµινίου όπως και πόρτες ασφαλείας (θωρακισµένες) της εταιρείας GOLDEN DOOR παρέχοντας γραπτή εγγύηση κατασκευής και λειτουργίας.

Τα πρόσωπα Ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι τρία πρόσωπα που µετά τις σπουδές τους θέλησαν να δηµιουργήσουν µια ολοκληρωµένη επιχείρηση µε υλικά και προϊόντα δόµησης που απευθύνονται σε επαγγελµατίες και ιδιώτες για κάθε χώρο. Τα δύο εξαδέλφια Σπύρος Στασινόπουλος του Χρήστου και Σπύρος Στασινόπουλος του Νικολάου καθώς και ο Άγγελος Τσίρµπας είναι συνιδιοκτήτες µιας υψηλά εξελισσόµενης επιχείρησης που σήµερα καλύπτει ανάγκες σε ολόκληρο τον νοµό Ηλείας και όχι µόνο.

Στόχοι Στόχοι της ΚΕΜΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι η προώθηση λύσεων στην οικοδοµή µέσω της χρήσης µονωτικών υλικών καθώς και η παρουσίαση νέων προτάσεων για εφαρµογές και λύσεις στα προβλήµατα που µπορεί να έχει µια οικοδοµή ενώ η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσµα σε κάθε εφαρµογή.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ, 26210 31832 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ, 26210 35559 W.: www.kemh.gr - E-mail: info@kemh.gr

Ο Άγγελος Τσίρµπας.


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜEΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (UNEP)

Παρακολούθηση των µεταβολών στο περιβάλλον µας…

ο Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών γ ια το Περιβάλλον (UNEP) δηµοσίευσε µια ενδιαφέρουσα συλλογή στοιχείων, για το πώς ο κόσµος έχει ασχοληθεί σοβαρά µε τις οικολογικές προκλήσεις των ηµερών µας, σε σχέση από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη, που έγινε στο Ρίο πριν 20 σχεδόν χρόνια (1992).

η οξύτητα των ωκεανών. Το pH τους πήγε από το 8.11 το 1992 στο 8.06 το 2007. Μειώθηκαν οι παγετώνες των βουνών και αυξήθηκε το λιώσιµο αυτών. - Η παγκόσµια δασοκάλυψη µειώθηκε κατά 300 εκατοµ. εκτάρια, από το 1992 µια έκταση που ισοδυναµεί µε την Αργεντινή. - Η βιοποικιλότητα µειώθηκε δραµατικά και πολλά είδη εξαφανίστηκαν ή βρίσκονται κοντά στο επικίνδυνο όριο της εξαφάνισης. - Σηµειώνονται αλλεπάλληλε µεγάλες φυσικές καταστροφές σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη µας. - Αυξάνεται η παγκόσµια παραγωγή τροφίµων, αλλά πολλά εκ των οποίων προέρχονται από την εντατική χρήση φυτοφαρµάκων και χηµικών λιπασµάτων. - Η εντατική υδροδότηση προκαλεί τεράστια προβλήµατα στις φυσικές πηγές νερού. - Από το 1992 µέχρι σήµερα αυξήθηκε κατά 13% η συστηµατική αλιεία, ενώ σε ορισµένα είδη έχει φτάσει η αύξηση το 33% µέχρι και 52%. - Το 2010, πάνω από 1,4 δισεκ. άνθρωποι, δηλαδή το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού, δεν έχει πρόσβαση στον ηλεκτροφωτισµό.

Τ

Παρά την κάποια πρόοδο σε ορισµένους τοµείς, η συνολική εικόνα δεν φ αίνεται ρόδινη... Η έκδοση µε τίτλο «Παρακολούθηση των µεταβολών στο περιβάλλον µας» σηµειώνει:

Τ’ αρνητικά: - Ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξήθηκε 26% από το 1992 (από τα 5.5 δις έφτασε στα 7). - Η παγκόσµια κατανάλωση κρέατος αυξήθηκε από τα 34 κιλά (κατ’ άτοµο) στα 43 κιλά. - Αυξήθηκε το Παγκόσµιο Ακαθάριστο Εισόδηµα, αλλά υπεραυξήθηκε και η χρέωση πολλών κρατών. Αυξήθηκε η κατανάλωση των φυσικών υλών περισσότερο από 40% από το 1992 στο 2005 από 42 στους 60 δις τόνους. - Οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 36% από το 1992 στο 2008 δηλαδή από 22.000 τόνους στις 30.000. Σηµειώθηκαν τα δέκα ζεστότερα χρόνια Αυξήθηκε η στάθµη της θάλασσας 2.5 χιλ. κατ’ έτος από το 1992 στο 2011. - Αυξήθηκε

5+2

συµβουλές φροντίδας και οικονοµίας για τα ρούχα σας

χετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς σηµαίνουν οι ετικέτες στα ρούχα σας; Οι ετικέτες των ρούχων φέρουν πάνω τους τα διεθνή σύµβολα ετικετών που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να περιποιείστε τα ρούχα σας (πλύσιµο, στέγνωµα, σιδέρωµα) για να παραµένουν σε άριστη κατάσταση για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα.

Ε

Αναλυτικά :

Μερικά από τα θετικά: - Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων - Οι βιολογικές καλλιέργειες αυξήθηκαν 13% - Οι νέες τεχνολογίες βοήθησαν στην παγκόσµια επικοινωνία κι ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών.

Τι πρέπει να προσέχουµε πριν το πλύσιµο; Οµαδοποιήστε τα άπλυτα σας ρούχα. Πρώτος και κύριος κανόνας: πλύνετε τα σκούρα µε τα σκούρα και τα ανοιχτόχρωµα µε τα ανοιχτόχρωµα. Επίσης ξεχωρίστε τα ρούχα σας ανάλογα µε το είδος του υφάσµατός τους και την θερµοκρασία πλυσίµατος που αναγράφεται στην ετικέτα τους.

Ελέγξτε τις τσέπες σας πριν το πλύσιµο. Χαρτοµάντιλα, κέρµατα, στυλό, καραµέλες, τσίχλες, χαρτονοµίσµατα ακόµα και η ταυτότητά σας: τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει θέση στο πλυντήριό σας. Γι’ αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι ελέγξατε όλες τις τσέπες σας πριν από την πλύση. Ξεµπλέξτε τα άπλυτα σας. Κατεβάστε τα µανίκια και κλείστε φερµουάρ, τσέπες, κτλ. Πλύνετε τα τζιν σας από την ανάποδη για να µην ξεθωριάσουν. Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα µέσα σε µια µαξιλαροθήκη ή σε µια ειδική “τσάντα πλυσίµατος”. Ρούχα πολύ λερωµένα;… Μπορείτε να βγάλετε επίµονους, “πραγµατικά δύσκολους” λεκέδες από τα ρούχα σας, σε χαµηλές θερµοκρασίες αν βάλετε κάποιο απορρυπαντικό σε µορφή Gel απ’ ευθείας επάνω στη λερωµένη επιφάνεια και τρίψετε ελαφρά. Έπειτα απλά πλύνετε το ρούχο σας µαζί µε τα υπόλοιπα. Πολύ λερωµένα υφάσµατα πρέπει να

πλένονται ξεχωριστά καθώς η βροµιά µπορεί να µεταφερθεί στα άλλα ρούχα.

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριό σας. Εάν το πλυντήριό σας είναι γεµάτο πέρα από το κανονικό, τα ρούχα δεν θα επιτρέπουν στον κάδο να περιστρέφεται σωστά µε αποτέλεσµα να µην καθαρίσουν απόλυτα. Μπορεί επίσης να παραµείνουν υπολείµµατα απορρυπαντικού.

Υπολείµµατα απορρυπαντικού. Αν τα ρούχα σας έχουν υπολείµµατα απορρυπαντικού όταν τα βγάζετε από το πλυντήριο σηµαίνει ότι το απορρυπαντικό σας δε διαλύθηκε σωστά κατά την πλύση, πιθανόν λόγω υπερφόρτωσης του πλυντηρίου ή επειδή χρησιµοποιήσατε µεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού από το κανονικό. Ξαναπλύνετε τα ρούχα σας µε σκέτο νερό και βάλτε λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο. Βγάλτε αµέσως τα πλυµένα ρούχα από το πλυντήριο. Τα υγρά ρούχα µυρίζουν περίεργα µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Μούχλα είναι πιθανό να αναπτυχθεί.


υγεία-διατροφή

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Ο διαβητικός µπορεί και πρέπει να ζει φυσιολογικά Τι επισηµαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυµπιας

«Μ

πορούµε να εγγυηθούµε ότι ένα διαβητικός, τύπου 1 και τύπου 2, µπορεί και πρέπει να ζει και να απολαµβάνει µια απόλυτα φυσιολογική ζωή, για πάρα πολλά χρόνια». Αυτό επισηµαίνει ο πρόεδρος του Ιατρι κού Συλλόγου Πύργ ου Ολυµπίας Νίκος Γαλανόπουλος, µε την ευκαιρία της Παγ κόσµιας Ηµέρας κατά του ∆ιαβήτη, που κάθε χρόνο γ ιορτάζ εται στις 14 Νοεµβρί ου. Καθιερώθηκε το 1991 από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ιαβήτη και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για να ενηµερώσει και να εφιστήσει την προσοχή σε όλο τον κόσµο λόγω του αυξανόµενου αρι θµού περιστατικών δι αβήτη στον κόσµο, ενώ και ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών αναγνώρισε την ηµέρα µε ψήφισµα το ∆εκέµβριο του 2006. Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη είναι µία εκστρατεία που κάθε χρόνο προβάλλει ένα θέµα σχετικό µε την ασθένεια που επιλέγεται από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ιαβήτη. Οι ενηµερωτικές καµπάνιες σχετικά µε το θέµα που έχει επιλεγεί διαρκούν ολόκληρο το χρόνο, αλλά η ίδια η ηµέρα εορτάζεται στις 14 Νοεµβρίου, ηµέρα γενεθλίων του Καναδού νοµπελίστα Frederick Banting, ο οποίος µαζί µε τον Charles Best ήταν ο εµπνευστής της ιδέας που οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1922. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 εκατοµµύρια άτοµα έχουν διαβήτη ανά την υφήλιο και σε 20 περίπου χρόνια 300 εκατοµµύρια άτοµα θα υποφέρουν από τη νόσο. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι

Α

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυµπίας Νίκος Γαλανόπουλος.

ένα χρόνιο νόσηµα. Πολλοί λένε ότι είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, ενώ άλλοι λένε ότι είναι ένας απρόσκλητος επισκέπτης, µε τον οποίο πρέπει να µάθουµε να ζούµε.

Στο 12% το ποσοστό στην Ελλάδα

Όπως τόνισε, µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Γαλανόπουλος, «στην Ελλάδα, ο αριθµός των ατόµων µε διαβήτη υπολογίζεται ότι φτάνει το 1.200.000 άτοµα, δηλαδή αφορά ποσοστό περίπου 12% του γενικού πληθυσµού. Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει υψηλότερη συχνότητα στον ∆υτικό Κόσµο, ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου 2, και αυτό αποτελεί ένδειξη για την συσχέτισή του µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις κακές διατροφικές συνήθειες, την παχυσαρκία και την όλο και περισσότερο µειούµενη σωµατική άσκηση. Οφείλουµε να τονίσουµε ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι µια µεταβολική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίµα

και από διαταραχή του µεταβολισµού της γλυκόζης, που είναι είτε αποτέλεσµα της ελαττωµένης έκκρισης της ινσουλίνης από το πάγκρεας, είτε λόγω της ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώµατος στην ινσουλίνη». Ο κ. Γαλανόπουλος αναφέρθηκε στους τύπου του σακχαρώδη διαβήτη, τον τύπο 1 και τον τύπο 2. Όπως τόνισε «ο διαβήτης τύπου 1, επί του παρόντος, δεν µπορεί να προληφθεί. ∆ιάφοροι παράγοντες που πυροδοτούν την έναρξη του διαβήτη τύπου 1 ερευνώνται. Ο τύπος διαβήτη που χαρακτηρίζεται ως διαβήτης τύπου 2, µπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει κατά πολύ η εµφάνισή τους, αν υπάρξει πρόνοια για µεγαλύτερη σωµατική άσκηση, σωστότερη διατροφή και πι συχνή ιατρική παρακολούθηση». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο διαβήτης είναι γνωστός εδώ και 3.500 χρόνια. Σήµερα, ο αριθµός των ατόµων µε διαβήτη παγκοσµίως ανέρχεται κοντά στα 300 εκατοµµύρια. Τα επόµενα 20 χρόνια, αν δεν υπάρξουν σηµαντικές παρεµβάσεις, εκτιµάται πως ο αριθµός των διαβητικών ασθενών θα ξεπεράσει τα 600 εκατοµµύρια άτοµα σε όλο τον κόσµο… Πέλυ Μπεβούδα

∆υσανεξία στη λακτόζη: Πώς αντιµετωπίζεται;

ν κάθε φορά που πίνετε γάλα ή καταναλώνετε οποιοδήποτε γαλακτοκοµικό προϊόν, παρουσιάζετε συµπτώµατα όπως, φούσκωµα και πόνο στη κοιλιά, προφανώς έχετε δυσανεξία στη λακτόζη. Παρακάτω, θα βρείτε όσα πρέπει να ξέρετε σχετικά µε την πάθηση, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για να µην στερηθείτε το ασβέστιο και την πολύτιµη βιταµίνη D.

Tα χαρακτηριστικά της δυσανεξίας στη λακτόζη

Είναι µία κατάσταση κατά την οποία το άτοµο δεν µπορεί να κάνει µερική ή ολική πέψη της λακτόζης, που αποτελεί το βασικό σάκχαρο του γάλακτος και των προϊόντων του. Η βασική αιτία της δυσανεξίας στη λακτόζη είναι η απουσία ενός ενζύµου, της λακτάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση της λακτόζης και την απορρόφησή της από το λεπτό έντερο.

τανάλωση γάλακτος.

Σε ποια ηλικία µπορεί να εµφανιστεί;

Η δυσανεξία στη λακτόζη συνήθως εµφανίζεται στην εφηβεία αλλά είναι µία κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει σχεδόν ασυµπωµατικά περίπου από τα 2 έτη και σταδιακά επιδεινώνεται µε την κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Tα πιο κοινά συµπτώµατα

Η κατανάλωση γάλακτος δε θα δώσει τα ίδια συµπτώµατα σε όλα τα άτοµα που πάσχουν από δυσανεξία και αυτό έχει να κάνει µε πολλούς παράγοντες, µε κυριότερο το ποσό λακτάσης που παράγεται από το σώµα. Υπάρχουν, λοιπόν, άτοµα τα οποία θα ανεχθούν µία µικρή ποσότητα γάλακτος, αλλά ακόµη καλύτερα θα ανεχθούν τα ζυµωµένα προϊόντα όπως το γιαούρτι και το τυρί. Όµως εκείνοι που έχουν σοβαρή δυσανεξία στη λακτόζη υποφέρουν από διάρροια, έντονο πρήξιµο, στοµαχόπονο, ακόµη και ναυτία και τα συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν 30 λεπτά µε 2 ώρες µετά την κα-

Πώς την αντιµετωπίζουµε;

Στη διατροφική θεραπεία και διαχείριση της δυσανεξίας στη λακτόζη, βασικός παράγοντας είναι η µείωση ή αντικατάσταση του γάλακτος µε κάποιο τρόφιµο χωρίς, όµως, να υποσκάπτεται η πρόσληψη του ασβεστίου και της βιταµίνης D. Σίγουρα υπάρχουν διατροφικές οδηγίες όπως εκείνες της Αµερικανικής και Βρετανικής Ένωσης ∆ιαιτολόγων µε βάση τις οποίες τα άτοµα που πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη πρέπει να καταναλώνουν προϊόντα γάλακτος µε χαµηλότερη περιεκτικότητα στη λακτόζη όπως γάλα χαµηλό σε λακτόζη, τυρί και γιαούρτι.

25

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

Το λεξικό των βοτάνων

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Ε ί ν α ι ισχυρό αντισηπτικό και µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά σε βακτηριδιακές και ιογεν ε ί ς προσβολές. Η επίδραση του ευκαλύπτου στο δέρµα είναι δροσιστική και αντιπυρετική. Είναι αντιφλεγµονώδες και καλός για εγκαύµατα και επώδυνες αρθρώσεις. Είναι αποτελεσµατικός στη θεραπεία των καλόγερων, των σπυριών, των ψειρών της κεφαλής και του απλού έρπητα. Η χρήση του έχει αποτέλεσµα και σε συναισθηµατικό επίπεδο µιας και τονώνει, αναζωογονεί, καθαρίζει και διεγείρει το µυαλό και βοηθά στην αντιµετώπιση της υπνηλίας. Βοηθά επίσης, στην αντιµετώπιση κρυολογηµάτων, γρίπης, λοιµώξεων του λαιµού, ιγµορίτιδας και πονοκεφάλων, ανακουφίζει από τον δυνατό, ξηρό βήχα, µετριάζει τη δύσπνοια του άσθµατος και της βρογχίτιδας απελευθερώνοντας τη βλέννα. Ακόµη χρησιµοποιείται κατά του διαβήτη, των εντερικών παρασίτων και της πυόρροιας.

ΙΡΙ∆Α

Πολυετές φυτό, που φτάνει σε ύψος 6080 εκ. κι έχει άνθη µεγάλα κυανοϊώδη. Αυτοφύεται σε πετρώδεις κυρίως νησιώτικες περιοχές, ενώ καλλιεργείται στους κήπους σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια µέτριας γονιµότητας-πλούσια, ξηρικά ή ποτιστικά, στραγγερά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο αλλά κυρίως µε ριζώµατα. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 60-70 επί 70-80 εκ. Ανθίζει κατά τους µήνες Μάιο-Ιούνιο. Τα άνθη του συλλέγονται όταν ανοίξουν, ενώ τα ριζώµατα την άνοιξη ή το φθινόπωρο, από φυτά ηλικίας τουλάχιστον 2-3 χρόνων. Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και καλλωπιστικό.

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ

Φυτό µονοετές ή διετές, ύψους 20-60 εκ. και άνθη κίτρινα ή πορτοκαλόχρωµα. ∆εν αυτοφύεται αλλά καλλιεργείται ως καλλωπιστικό στους κήπους σε όλη την Ελλάδα. Ευδοκιµεί σε περιοχές µε ήπιο κλίµα και σε χωράφια φτωχά-µέτριας γονιµότητας, ξηρικά ή ποτιστικά. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 30-40 επί 50-60 εκ. Ανθίζει από το Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο. Τα άνθη συλλέγονται λίγο πριν από το άνοιγµά τους. Είναι φυτό φαρµακευτικό και καλλωπιστικό.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Nοεµβρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Καθιερώνονται οι συναντήσεις των µελών του… ια ακόµα συνάντηση πραγµατοποίησαν τα µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγ ου Πύργου το απόγευµα της περασµένης Κυριακής στη µικρή αίθουσα του ΚΤΕΛ (φωτο)… Τα θέµατα που συζήτησαν οι φιλόζωοι είχαν να κάνουν περίθαλψη αλλά και τη διάθεση των αδέσποτων που βρίσκουν σε διάφορα σηµεία. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις και παράλληλα εκφράστηκε η ικανοποίηση των µελών για την συνεργασία που υπάρχει µεταξύ τους όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Μια συνεργασία που είναι σίγουρο ότι µπορεί να επεκταθεί και µεταξύ των µελών αλλά και οποιωνδήποτε άµεσα εµπλεκόµενων σε αυτό το θέµα (σ.σ. συνεργασία µε κτηνίατρους, άλλους συλ-

Μ

λόγους και φορείς αλλά και µε µαθητές σχολείων). Φυσικά έγινε πάλι λόγος για την δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης αδέσποτων, κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον δήµαρχο του Πύργου χωρίς όµως να έχει υπάρξει συνέχεια… Ανάµεσα στις προτάσεις που ακούστηκαν ήταν και διάφορες άλλες δράσεις για τ` αδέσποτα ενώ έγινε δεκτή και η πρόταση για τη δηµιουργία ηµερολογίου για το 2012… Οι φιλόζωοι ασχολήθηκαν επίσης και µε θέµατα του καταστατικού του συλλόγου αφού στην επόµενη συνάντηση τους –που ορίστηκε για την Κυριακή 27 Νοεµβρίου και πάλι στον ίδιο χώρο στις 7 µ.µ.- αναµένεται να τους απασχολήσει και η διαδικασία της ανάδειξης νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα από εκλογική διαδικασία.

10 εντολές από το σκύλο στον.... άνθρωπό του! 1) Η ζωή µου θα διαρκέσει 10 -15 χρόνια. Κάθε αποχωρισµός και εγκατάλειψη µε πληγώνει. Παρακαλώ σκέψου το ΠΡΙΝ µε αποκτήσεις. 2) ∆ώσε µου χρόνο να καταλάβω τι θέλεις από µένα. Βρες µου ένα δάσκαλο να µου µάθει τη γλώσσα σου. 3) Έχε µου εµπιστοσύνη. Είναι σηµαντικό για να γίνω ευτυχισµένος. 4) Μη θυµώνεις µαζί µου και µη µε κλείνεις έξω για τιµωρία. Εσύ έχεις τη δουλειά σου, τη διασκέδασή σου και τους φίλους σου. Εγώ έχω µόνο ΕΣΕΝΑ. 5) Μίλα µου µερικές φορές. Ακόµη και αν δεν καταλαβαίνω τις λέξεις σου, καταλαβαίνω τη φωνή σου. 6) Θυµήσου ότι ποτέ δεν ξεχνώ πώς µου συµπεριφέρεσαι. 7) Παρακαλώ µη µε κτυπάς. Εγώ δεν µπορώ να σε κτυπήσω αλλά µπορώ να δαγκώσω και να µαδήσω και σου ορκίζοµαι δε θέλω να το κάνω αυτό. 8 ) Πριν µου βάλεις τις φωνές γιατί δεν συνεργάζοµαι ή τεµπελιάζω ή είµαι “ξεροκέφαλο” αναρωτήσου µήπως κάτι µε

ενοχλεί. Ίσως να µην τρώω το σωστό φαγητό, να κάνει πολύ ζέστη ή κρύο ή η καρδιά µου να είναι αδύναµη και γερασµένη. 9) Φρόντισέ µε όταν γεράσω. Και εσύ θα γεράσεις κάποια µέρα και θα χρειαστείς αγάπη και φροντίδα. 10) Να είσαι µαζί µου στο τελευταίο µου δύσκολο ταξίδι. ΠΟΤΕ µην πεις “δεν µπορώ να παρακολουθήσω ή ας γίνει όταν λείπω”. Μείνε δίπλα µου µέχρι τη στερνή µου πνοή. Τα πάντα είναι ευκολότερα για µένα όταν ΕΣΥ είσαι δίπλα µου και µου κρατάς το πόδι ή µου χαϊδεύεις το κεφάλι.

∆υστύχηµα µε νεκρό αρκουδάκι στην Καστοριά… Οι φιλοζωικές οργανώσεις επισηµαίνουν, σε κοινή τους ανακοίνωση, την ακατάλληλη περίφραξη του αυτοκινητόδροµου στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ε45) και την απουσία ή ελλιπή διαµόρφωση κατάλληλων διαβάσεων για την άγρια πανίδα. Τονίζουν, άλλωστε, πως το πρόβληµα του αποδεκατισµού αρκούδων στη περιοχή της Καστοριάς θα παραµένει µέχρι την ολοκληρωµένη τοποθέτηση επαρκούς φράχτη από την Εγνατία Οδό Α.Ε σε όλο το µήκος του κάθετου άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, σε συνδυασµό µε τη δροµολόγηση της κατασκευής ή αναδιαµόρφωσης κατάλληλων διαβάσεων πανίδας - πράσινων γεφυρών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για...

( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Η

Αγγελίες-Χαρίζονται

Τα σκυλάκια της φωτο τα έχει µαζέψει µια κυρία και τα φροντίζει. Έχει σκύλες αστείρωτες µε αποτέλεσµα κάθε τόσο να έχει νέα κουταβάκια. Κάποια χαρίζονται και τα υπόλοιπα τα κρατάει η ίδια… Αν ενδιαφέρεσαι ν` αποκτήσεις κάποιο απ` αυτά επισκέψου το προφίλ του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στο Facebook Χαρίζεται χαριτωµένο κουταβάκι για φύλακας ή συντροφιά (26210 51817).

έλλειψη µέτρων ασφαλείας στους αυτοκινητόδροµους, κόστισε τη ζωή σε ένα ακόµα αρσενικό αρκουδάκι, µόλις 1,5 έτους, το οποίο χτυπήθηκε θανάσιµα από διερχόµενο όχηµα, ενώ ο οδηγός του οχήµατος έφυγε χωρίς να ειδοποιήσει την Τροχαία. Σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις «Αρκτούρος» και «Καλλιστώ», το αρκουδάκι εντοπίστηκε στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής. Το άτυχο ζώο, που ζύγιζε 65 κιλά, ήταν ήδη νεκρό όταν έφτασε στο σηµείο του ατυχήµατος εκπρόσωπος της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης του «Αρκτούρου» και µεταφέρθηκε στο ∆ασαρχείο Καστοριάς.

κοίτα µε στα µάτια

Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ,

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Live

2

3

Βράδυ Τρίτης µε Βαβίλη live! Μια από τις καλύτερες προτάσεις για την εβδοµάδα που ξεκινά από αύριο είναι η εµφάνιση του Παναγ ιώτη Βαβ ίλη στο ρεστοράν «Νέκταρ & Αµβροσία» (στην οδό 28ης Οκτωβρίου 72, 26210 20060) το βράδυ της Τρίτης 22 Νοεµβρίου… Ο νεαρός τραγουδιστής που ξέρει πολύ καλά να «φτιάχνει» το κοινό του αναµένεται να προσφέρει µε το ρεπερτόριο του µια σπέσιαλ βραδιά σε όσους δώσουν το παρών…

Κι όµως, η Κυριακή µπορεί να εξελιχθεί στην… τυχερή σου ηµέρα! Ή καλύτερη νύχτα αφού το team του Mercado Bar στον Πύργο (στην οδό Κρεστενίτη, στην Παλιά Αγορά), σε προσκαλεί να δοκιµάσεις την τύχη σου και να κερδίσεις δώρα όπως… σέικερ-υποβρύχια αλλά και πολλά άλλα που θα σου φτιάξουν το κέφι και θα σου ανεβάσουν τη διάθεση για να κλείσεις την εβδοµάδα σου µε τον πιο όµορφο τρόπο! 345852.

Και είναι και πάρα πολλοί όλοι αυτοί αφού κάθε και νούρι α ταινία της σειράς «Twightlight»… «σπάει» στην κυριολεξία τα ταµεία! Η τελευταία µε τίτλο «Χαραυγή» -που θέλει το δίδυµο των πρωταγωνιστών να γίνονται γονείς- προβάλλεται καθηµερινά σε 2 αίθουσες στο Cineplex «Ορφέας»… για τις ώρες προβολής επικοινωνήστε στο 26210 22706

Event

Ποδηλατική Freeday στον Πύργο!

Μια καινούργια τάση αναπτύσσεται σιγά-σιγά στην πόλη του Πύργου και δεν είναι άλλο από το Freeday κάθε Παρασκευή βράδυ. Άνθρωποι όλων των ηλικιών παίρνουν το ποδήλατό τους βγαίνουν για µια ποδηλατική βόλτα που µπορεί να καταλήξει για φαγ ητό, καφέ ή ποτό χωρίς αυτό να αποτελεί δέσµευση. Η συγκεκριµένη δράση αναµένεται ν’ αποτελέσει µια ξεχωριστή νότα διασκέδασης από δω και στο εξής κάθε Παρασκευή -όταν ο καιρός το επιτρέπει- µε αφετηρία τη µικρή πλατεία στο παλιό νοσοκοµείο του Πύργου και ώρα συγκέντρωσης στις 9.30-10.00 µ.µ. Πού είπαµε ότι έχεις το ποδήλατό σου;

Live

Lucky Sundays στο Mercado Bar!

«Χαραυγή» για τους φανατικούς –και όχι µόνο- twightlighters!

1

4

Έξοδος

Κινηµατογράφος

5

Imam Baildi Live @ Akti by Manifest Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου η 8µελής παρέα των Imam Baildi θα κάνει µια στάση στην Ακτή ∆υµαίων στην Πάτρα για να σερβίρει τις αγαπηµένες µουσικές της αλχηµείες στο κοινό: ο Ζαµπέτας συναντά το hip-hop, το ρεµπέτικο την trip-hop αισθητική και το µπουζούκι το electro-swing. Τα Balkan πνευστά µιξάρονται µε latin ρυθµούς και ο Τσιτσάνης συναντά τη mambo big band ενορχήστρωση. Σε αυτά προσθέστε αρκετά καινούρια κοµµάτια και έχετε στο πιάτο σας την πιο γευστική συνταγή που έχουν ετοιµάσει ως τώρα οι Imam. Είσοδος 10 ευρώ µε µπύρα!


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011

∆ηµιουργήθηκε το ελαφρύτερο υλικό στον κόσµο! Ένα νέο µεταλλικό υλικό που αποτελείται από αέρα κατά 99,99%, αποτελεί πλέον το ελαφρύτερο υλικό στον κόσµο. ∆ηµιουργήθηκε από αµερικανούς ερευνητές και έχει πυκνότητα 0,9 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά κυβικό εκατοστό, είναι δηλαδή περίπου εκατό φορές πιο ελαφρύ από το αφρώδες πολυστυρένιο (Styrofoam). Οι επιστήµονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια-Ιρβάϊν και των Εργαστηρίων HRL, µε επικεφαλής τον δρα Τόµπολας Σέντερ πέτυχαν να φθάσουν σε τόσο χαµηλή πυκνότητα, χρησιµοποιώντας µία µοναδική αρχιτεκτονική «µικρο-πλέγµατος». Συγκεκριµένα, κατασκεύασαν ένα πλέγµα διασυνδεµένων κοίλων νανοσωλήνων, οι οποίοι έχουν τοιχώµατα πάχους 1.000 φορές πιο λεπτά από µία ανθρώπινη τρίχα. Η καινοτοµική δοµή του αέρινου υλικού τού προσδίδει µοναδική µηχανική συµπεριφορά, καθώς, µεταξύ άλλων, ανακάµπτει πλήρως στην αρχική κατάστασή του µετά από µεγάλη συµπίεση (άνω του 50%) και υπερβολικά µεγάλη απορρόφηση ενέργειας. «Τα υλικά στην πραγµατικότητα γίνονται πιο ισχυρά, όσο οι διαστάσεις τους συρρικνώνονται στη νανοκλίµακα»’, δήλωσε ο µηχανικός Λορέντσο Βάλντεβιτ. Το νέο υλικό αναπτύχθηκε για λογαριασµό της υπηρεσίας DARPA του Πενταγώνου των ΗΠΑ, που χρηµατοδοτεί διάφορα ερευνητικά έργα. Το πανάλαφρο υλικό µπορεί µελλοντικά να αξιοποιηθεί σε ηλεκτρόδια µπαταριών, συσκευές απορρόφησης ηχητικών δονήσεων ή ενεργειακών σοκ, θερµοµόνωση κ.α.

Η µεγαλύτερη ελληνική λέξη έχει 172 γράµµατα!!!

Σώθηκε από βέβαιο θάνατο χάρη στο… σουτιέν της!

Η νεαρή µητέρα κ. Lisa Somerville από τη Σκωτία επέστρεφε από τη δουλειά της στο σπίτι όταν έπαθε ένα σοβαρό ατύχηµα µε το αυτοκίνητό της. Πιο συγκεκριµένα, σε κάποιο σηµείο του δρόµου, και εν µέσω δυνατής βροχόπτωσης, πάτησε απότοµα φρένο µε αποτέλεσµα να χάσει τον έλεγχο του οχήµατος και να καταλήξει στο αντίθετο ρεύµα, χτυπώντας δυνατά ένα διερχόµενο αυτοκίνητο. Η κ. Somerville έχασε τις αισθήσεις της και απεγκλωβίστηκε µετά από πολύωρη προσπάθεια της πυροσβεστικής, καταλήγοντας στο πλησιέστερο νοσοκοµείο σοβαρά τραυµατισµένη. Όταν συνήλθε, οι γιατροί την ενηµέρωσαν ότι είχε υποστεί διάτρηση πνευµόνων και είχε πολλά ραγισµένα πλευρά, ενώ οφείλει τη ζωή της στα ενισχυτικά που είχε στο σουτιέν της! Τα περίφηµα «µαξιλαράκια» την προστάτεψαν από τα χειρότερα, αφού διαφορετικά τα πλευρά θα είχαν διαπεράσει την καρδιά της. Η Lisa χρησιµοποιούσε τον εν λόγω στηθόδεσµο για να «αυξήσει» το µπούστο της, αλλά µάλλον «αύξησε» ακόµη περισσότερο της διάρκεια της ζωής της!

Η ελληνική γλώσσα κατέχει ένα µοναδικό ρεκόρ καθώς η µεγαλύτερη πραγµατική λέξη στον κόσµο υπάρχει στο έργο «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη και αποτελείται από 172 γράµµατα, 27 συνθετικά και 78 συλλαβές! Ο Αριστοφάνης εκµεταλλεύεται στο έπακρον την εκπληκτική ευχέρεια της Ελληνικής να σχηµατίζει πολυσύλλαβες λέξεις, περιγράφοντας µέσα σε 172 γράµµατα µια ολόκληρη συνταγή µαγειρικής, η οποία περιλαµβάνει ένα συνονθύλευµα τροφών! Η αριστοφανική λέξη βρίσκεται στους στίχους 1169-1175 και έχει καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες:

Στην Ελλάδα

Μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κέρδισε µία γηραιά κυρία που εξασκεί το άθληµα της γιόγκα από το 1960. ∆ιαβάστε τι δήλωσε: Μια ηλικιωµένη κυρία κατάφερε να µπει στο βιβλίο Guiness, για έναν πολύ «ιδιαίτερο» λόγο . Η 91χρονη Bernice Bates είναι η γηραιότερη δασκάλα της γιόγκα και συγκλονίζει µε τα «ανοίγµατα» της. Η γηραιά κυρία που είναι κάτοικος της Φλόριντα, αναφέρει πως κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ µε την βοήθεια και την θέληση που έπαιρνε από τους εξηντάρηδες µαθητές της . «Πιστεύω ότι είναι πραγµατικά µία οµαδική προσπάθεια», είπε η Bernice. Η τροµερή γιαγιά που ασχολείται µε την γιόγκα από το 1960, προσπαθεί να πείσει και άλλους µεγαλύτερους και πιο σοφούς να την συναγωνιστούν και ακόµα να κερδίσουν την θέση της. «Όποιος και να κερδίζει το έπαθλο θα είναι καταπληκτικό», είπε. «Είµαι σίγουρη ότι υπάρχει ένας αιωνόβιος κύριος από την Ινδία που είναι πολύ πιθανό να µε νικήσει», πρόσθεσε η ευλύγιστη γιαγιά.

Στα ράφια η πρώτη... µπύρα για σκύλους

«λοπαδοτεµαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριµυποτριµµατοσιλφιολιπαροµελιτοκατακεχυµενο κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών Ο λεξιλογικός αυτός «σιδηρόδροµος» είναι δύσκολο να διαβαστεί απνευστί, ενώ µε µια µικρή προσπάθεια µπορούµε να µεταφράσουµε: πάστοπεταλίδο-γαλεοσάλαχο-τούρσοπιπεράτο-µυαλοκόµµατα-µελοπερεχύτο-µυτζηθρότυρο-τρύγονοκοτσύφο-τσιχλοπίτσουνα -ψήτοσουσουράδο-κοτοκέφαλα-άγριοπεριστέρο-λαγοκούνελα - τράγαλοπετµέζο-φτερουγόδιπλες.

Στην Ηλεία

∆ασκάλα της γιόγκα ετών 91

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/11/2011 2 0/11/2011

008:00 8:00

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/11/2011 2 0/11/2011

114:00 4:00

1177 °°CC

444% 4% 2 ! !"#$%& "#$%& 0

!"#$%&' ! "# $ % & ' 20/11/2011 2 0/11/2011

220:00 0:00

1133 °°CC

669% 9%

()"*+#% () "*+#% 21/11/2011 2 1/11/2011

002:00 2:00

1100 °°CC

777% 7% 2 ! !"#$%& "#$%& '

6% 2 ! !"#$%& "#$%& ' 9 °°CC 776%

1! !"#$%& "#$%& 40 4 0

Τώρα οι σκύλοι θα έχουν και αυτοί το δικό τους ποτό. Η πρώτη µπύρα για τα τετράποδα ζωάκια που ονοµάζεται «Bowser Beer», πρόσφατα κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο από την World Records Academy, παρά την πρώτη κυκλοφορία της το 2007. Σε αντίθεση µε τις συνηθισµένες µπύρες, η µπύρα για τους σκύλους δεν διαθέτει ούτε ζύθο, ούτε ανθρακικό και φυσικά ούτε αλκοόλ. Αντίθετα, η µπύρα είναι αρωµατισµένη µε γλυκιά βίνη κριθαριού που µπορούν να δοκιµάσουν ακόµα και οι άνθρωποι. Την ιδέα για την διαφορετική µπύρα, που κυκλοφορεί αυτή την στιγµή σε 40 πολιτείες της Αµερικής, είχε η Jenny Brown από το Φοίνιξ. «Μερικοί σκύλοι την πίνουν κατευθείαν από το µπουκάλι, άλλοι την θέλουν µαζί µε το φαγητό και άλλοι την προτιµούν κρύα.», αναφέρει η περήφανη δηµιουργός.

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..* /'

123' 1 23' ,,-..*/' -..*/'

,,-..*/2',!*.5, -..*/2',!*.5,

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..* /'

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Αίθριος. Άνεµοι: µεταβλητοί 2 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: από µείον 1 έως 19 βαθµούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patris news  

patris ,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you