Page 1

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ενθαρρυντικά µηνύµατα την πρώτη ηµέρα Σελίδες 6 και 11

Τ Η Σ ™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38207 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Χ. ΚΑΦΥΡΑΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

Οι 7 άξονες για την Ηλεία «Θα δώσω όλες µου τις δυνάµεις για την επιτυχία του νέου θεσµού...» Σελίδα 7

ΜΠΕΚΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «Άρωµα» γυναίκας στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΕΜΕΙΝΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

« »

«Ζω το όνειρό µου...» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΒΕ

Το έχτιζαν 11 χρόνια και σήµερα επρόκειτο να µπουν µέσα

Στο πλευρό των αγροτών Σελίδα 19

Πυρκαγιά και σε καφετέρια στην Αµαλιάδα χωρίς ευτυχώς επιπτώσεις

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 36 «ξυράφια» για τον Ευκλείδη Σελίδα 6

Ο

ΥΓΕΙΑ Το περπάτηµα προστατεύει από το διαβήτη

λοσχερώς καταστράφηκε από φωτιά ένα νεόκτιστο σπίτι στη Μυρτιά. Μάλιστα η ιδιοκτήτρια Μαρία ∆ιονυσοπούλου είχε µεταφέρει εκεί όλα της τα πράγµατα καθώς σήµερα επρόκειτο να µετακοµίσει σ’ αυτό, µαζί µε το γιο της, την κόρη της και τα δύο εγγονάκια της. Η οικογένεια είδε τους κόπους της να πηγαί-

χοί και από τους φτωχούς καθώς στο σπίτι είχαν όλα τους τα υπάρχοντα. Από την οικογένεια της Μαρίας ∆ιονυσοπούλου εκφράζονται υπόνοιες ότι πρόκειται για εµπρησµό από συγκεκριµένο άτοµο, όπως αναφέρουν και στις καταθέσεις τους. Σελίδες 5 και 11

Σελίδα 26

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ «Αλλάζουν όλα στη ζωή...»

νουν χαµένοι. Επί έντεκα ολόκληρα χρόνια, µε µεροκάµατα και µεγάλο αγώνα, έχτιζαν το σπίτι για να µπορέσουν να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι τους, να µπορέσουν να φύγουν από την παλιά χαµοκέλα µε τα νάιλον στην οποία ζούσαν. Τώρα, έµειναν στην κυριολεξία στο δρόµο, πιο φτω-

Όλα τα χθεσινά αποτελέσµατα Σελίδα 23

Σελίδα 17

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΩΝ - Β’ ΦΑΣΗ Στην επόµενη φάση του µπάσκετ το 2ο ΓΕΛ Αµαλιάδας Σελίδα 15

ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Ένας χώρος αναζήτησης και προβληµατισµού Σελίδα 8

Κοντά σας από αύριο ∆ευτέρα 28ης Οκτωβρίου 48 Πύργος


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαριου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 16 Ιανουαριου 1962

” Εις την περιοχήν Βάρδας ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΤΟΝ ΕΞΑ∆ΕΛΦΟΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ Ο παθών απέκοψε µε τους οδόντας του το ους της δράστιδος Εις συνοικισµόν Βάρδας έλαβε χώρα αιµατηρά συµπλοκήν µε διπλούν τραυµατισµόν µε δράστιδα µία ετών 43, τραυµατίσασα σοβαρώς εις την κεφαλήν δια πελέκεως ένα 24χρονον από γειτονικό χωριό. Ο παθών κατά την ως άνω ώραν είχε µεταβεί εις την οικίαν προκειµένου να µεσολαβήσει εις την διευθέτησιν σοβαράς οικογενειακής διαφοράς. Συγκεκριµένως ο ανωτέρω ήθελε να πείσει την οικογένειαν να µην ασκήσει ποινική δίωξιν κατά του πρώτου εξαδέλφου του ο οποίος είχε συνάψει ερωτικάς σχέσεις µε της θυγατρός της δράστιδος 17 ετών την οποίαν και δέφθειρεν τελευταίως….

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 +ΙΒ’ Λουκά (10 Λέπρεων) Προσκύνησις αλύσεως Την ηµέρα αυτή τελούµε την προσκύνηση της τιµίας αλυσίδας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, µε την οποία τον έδεσε και τον έριξε στην φυλακή ο τετράρχης Ηρώδης, σύµφωνα µε την εξιστόρηση του Ευαγγελιστή Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Ηρώδης έβαλε τους Ιουδαίους και συνέλαβαν τον Απόστολο Πέτρο κατά τις ηµέρες της εορτής των αζύµων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε στην φυλακή. Τη νύκτα, πριν την ηµέρα κατά την οποία ο Ηρώδης έµελλε να τον παρουσιάσει στον λαό, ο Απόστολος Πέτρος κοιµόταν µεταξύ δύο στρατιωτών και φρουροί φύλαγαν µπροστά στο κελί του. Ξαφνικά ήλθε Άγγελος Κυρίου και έλαµψε φως στο κελί. Αφού κτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον ξύπνησε και του είπε: «Σήκω γρήγορα». Και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 +Αντωνίου του Μεγάλου

Σελήνη: 13 ηµ. Aν. Hλίου: 7.40’ ∆ύση Hλίου: 17.30’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ∆ιευθυντής (1953-1994)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ Εκδότης – ∆ιευθυντής ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ •Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – 2621027502 2621022549 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621026860 2621022549 2621024059 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621032563 2621026683 FAX 2621034855 FAX 2621035338 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΑΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Θανάσης Σπυρόπουλος, Νίκος ∆ουφεξής,Πάνος Αβραµόπουλος, Λάµπης Αλεξανδρόπουλος, Νώντας ∆ιαµαντόπουλος, Πέππας Κων/νος, Άβα Βαγγελάτου, Τάκης Αντωνακόπουλος, Θεόδωρος Ασηµακόπουλος,Ιωάννης Βορβίλας, Ειρήνη Βούλγαρη, Μιχαήλ Γκρίλλας, Βύρων ∆άβος, Στάθης ∆άγλαρης, Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος, Νίκος ∆ηµητρίεφ, Νίκος ∆ιαµαντόπουλος, Γιώργος Ευθυµίου, Βασίλης Κακόγιαννος, Βασίλης Καραβούλιας, π. Ευστάθιος Κολλάς, Λεωνίδας Μαργαρίτης, Σωκράτης Μάσσιας, Αντώνης Μεντές, Μιχαήλ Μπερκουτάκης, Ιωάννης Μπιλάλης, Γιάννης Νικολόπουλος, Βαγγέλης Πάλλας, Χρήστος Πλέσσας, Χρήστος Σαραντουλάκος, Ζωή Σπυροπούλου, Γιώργος Σταυρόπουλος, Βασίλης Τακτικός , Βασίλης Τσαµπούκας, Βασίλης Χριστακόπουλος . ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870

Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

«∆υστυχώς, κάθε µέρα, όλο το 24ωρο, οι οδηγοί που κινούνται σε αυτόν τον κόµβο παίζουν τις ζωές τους κορώνα – γράµµατα. Αυτός ο κόµβος είναι µια ρώσικη ρουλέτα και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Σαν δήµος Τραγανού είχαµε στείλει έγγραφα µαζί µε τον δήµο Ανδραβίδας και είχαµε πετύχει την έγκριση του έργου. Μάλιστα είχαν έρθει τα συνεργεία εδώ, είχαν κάνει τη χάραξη και το θέµα έφτασε στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», Βασίλης Κασσιανός, αντιδήµαρχος Πηνειού.

«Μετά από την πίεση των πολυκαταστηµάτων, µας προκύπτει και το Συνδικαλιστικό µας όργανο να συζητά θέσεις για τις οποίες δεν έχει καµία εξουσιοδότηση. Εκτίµησή µας είναι ότι τα ωράρια των καταστηµάτων που ισχύουν σήµερα, είναι τα ωράρια που η τσέπη των καταναλωτών χρειάζεται. Όσοι απεργάζονται το κλείσιµο της µικροµεσαίας επιχείρησης θα µας βρουν αντίθετους». Πέτρος Παπαδάτος, πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας.

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

«Φέτος υπάρχει καθηγητής που διδάσκει κάθε εβδοµάδα στο Καράτουλα, στη Μυρτιά, στο Επιτάλιο και στο Γούµερο. Μιλάµε για περιοχές που γεωγραφικά βρίσκονται σε αντίθετους προορισµούς, µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός να κάνει καθηµερινά αγώνα δρόµου για να κάνει τη δουλειά του και ουσιαστικά να µην «ανήκει» και σε καµία εκπαιδευτική κοινότητα. Για να µη µιλήσουµε και για το κακό οδικό δίκτυο που σίγουρα είναι µια ακόµα παράµετρος». Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ν. Ηλείας.

Πενήντα ένα χρόνια πριν. Πρωτοµαγιά του 1960. Οι συµπατριώτες, τη γιόρτασαν, όπως κάθε χρόνο, µε οµαδική έξοδο στην εξοχή, µάζεµα λουλουδιών, τραγούδια και χορούς.... Θεωρείται η 1η Μαΐου ως καθαρά φυσιολατρική γιορτή. Ως η γιορτή των λουλουδιών. Ο ερχοµός της δίνεις στους ανθρώπους ιδιαίτερη χαρά. «Και είναι η χαρά τους αυτή – γράφει ο καθηγητής της λαογραφίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεώργιος Μέγας – χαρά για την απόλαυσση της ζωής και το τραγούδι τους επίκληση στο Μάιο, το Χρυσοµάη, να ξαναφέρει την άνθιση στη φύση και στις καρδιές των ανθρώπων...». Η Πρωτοµαγιά έχει καθιερωθεί, επίσης ως παγκόσµια ηµέρα των εργαζοµένων και ως ηµέρα γιορτής της Εργατικής τάξης απο το ∆ιεθνές Εργατικό Συνέδριο των Παρισίων του 1889. Στη φωτογραφία οι Κρεστεναίοι γιορτάζουν την ιστορική ηµέρα. Εικονίζονται από αριστερά, οι: Λάµπρος Κοµπορόζος, Μιλτιάδης και Αριστέα Κουή, Γεώργιος Πλέσσας, Σωτήρης Γάβης, Γεώργιος Καρδαράς, Γεώργιος Καφετζής και Αλέξης Τσαφαλόπουλος. Πηγή : Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις Α

φορµή γι’ αυτό το κείµενο αποτέλεσε, οι απαξιωτικές δηλώσεις, που µε τόση ευκολία έκανε πρόσφατα για τις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆) της χώρας, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θεόδωρος Πάγκαλος, που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε αυτές µαζί µε τα σώµατα Ασφαλείας, ως τους πιο αντιπαραγωγικούς κλάδους του Ελληνικού Λαού. Επειδή οι δηλώσεις αυτές, ως ήταν φυσικό προκάλεσαν µεγάλες συζητήσεις και ποικίλα σχόλια αλλά και δικαιολογηµένα µεγάλη πικρία στους κόλπους των Ε∆, θα προσπαθήσω µε λίγα και απλά λόγια, όχι να τις υπερασπισθώ, γιατί µε τη λαµπρή τους και την ένδοξη, ιστορία τους, κάτι τέτοιο δεν έχουν καθόλου ανάγκη, αλλά να φωτίσω όσο µπορώ, το ρόλο και την αποστολή τους. Ο πρώτος Κυβερνήτης της Χώρας µας, Ιωάννης Καποδίστριας ευθύς ως ανέλαβε τα καθήκοντά του, το 1828 το πρώτο πράγµα, που έκανε κατά την συγκρότηση, του Ελληνικού Κράτους, ήταν να οργανώσει αµέσως τακτικό Στρατό, για να επιβάλλει την έννοµη τάξη, στην αναρχοκρατούµενη τότε Πατρίδα µας. Και το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, που έθεσε σε λειτουργία τότε, ήταν η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, για την εκπαίδευση και παραγωγή των πρώτων στελεχών (Αξκών), για την επάνδρωση του νεοσύστατου Ελληνικού Στρατού. Και όσο προχωρούσε η οργάνωση του Κράτους µας και αυξάνετο η επικράτειά του, όλες ανεξαιρέτως οι Κυβερνήσεις, παράλληλα µε τη δοµή και τη λειτουργία αυτού, φρόντιζαν συγχρόνως, για τον εκσυγχρονισµό και τον εξοπλισµό των Ε∆, µε χρήµατα από το υστέρηµα του Ελληνικού Λαού, µόνο και µόνο για να εξασφαλίζεται έτσι, η ασφάλεια της Χώρας, από τους εξωτερικούς κινδύνους, που υπήρχαν και δυστυχώς εξακολουθούν ακόµα να υπάρχουν και να ελλοχεύουν, για να µπορεί στη συνέχεια απερίσπαστος ο Λαός µας, να επιδίδεται ασφαλής στα ειρηνικά του έργα και να επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο, η προ-

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σµήναρχο ε.α.

κοπή και η πρόοδος της Πατρίδας µας. Σε όλους τους αγώνες του Έθνους µας, ακόµα και στην ανασυγκρότηση της Χώρας µας, πάντοτε οι Ε∆, ήσαν παρούσες συµµετέχοντες, σε αυτούς µε αυταπάρνηση, µε θυσίες αλλά και µε αρκετό αίµα, προκειµένου να φανούν έτσι, αντάξιες στην αποστολή τους και της εµπιστοσύνης του Ελληνικού Λαού, του οποίου είναι γέννηµα και θρέµµα αυτού και µόνο αυτόν, υπηρετούν και γι’ αυτόν έχουν ορκισθεί να θυσιάζονται. Οι Ε∆ είναι και αυτές ένα κοµµάτι της Ελληνικής Κοινωνίας και ως εκ τούτου, δρουν και αναπτύσσονται σύµφωνα µε την ασκούµενη διαχρονικά Κυβερνητική Πολιτική και εκτελούν, ασµένως τις εντολές των εκάστοτε Κυβερνήσεων και µάλιστα, µε πολύ µεγαλύτερη προθυµία απ’ ότι οποιονδήποτε άλλον οργανισµόν του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. Κανένας µας δεν µπορεί να ισχυρισθεί, ότι τα πάντα στις Ε∆ βαίνουν καλώς. Απεναντίας χρήζουν και αυτές, ριζικών αλλαγών, σε όλη τους τη δοµή και την οργάνωση τους και τούτο, κύριε Αντιπρόεδρε είναι πρωτίστως έργο, της Κυβέρνησης σας και του αρµοδίου Υπουργού και µόνον. Είναι γνωστόν ότι οι Ε∆ µετά την κατάρρευση της Χούντας και του Φιάσκου

της Γενικής Επιστράτευσης του 1974, βγήκαν βαριά τραυµατισµένες και βαθύτατα διχασµένες. Και στο όνοµα της αποχουντοποίησης και του δήθεν εκδηµοκρατισµού τους, πέρασε σε αυτές ως οδοστρωτήρας, ο κοµµατισµός, που δεν άφησε όπως και στον λοιπό Κρατικό Μηχανισµό, τίποτε όρθιο και τελικά έθεσε και τις Ε∆, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 19801990, κάτω από τη σκέπη, ενός στείρου και φθοροποιού κοµµατισµού. Σήµερα οι Ε∆ και ύστερα από 36 χρόνια, από την µεταπολίτευση του 1974, βρίσκονται σε µια συνεχή και σοβαρή προσπάθεια, αναδιάρθρωσης αυτών, µε κύρια γνωρίσµατα, τη συρρίκνωση των Μονάδων, την κατάργηση πολλών άχρηστων Στρατοπέδων, την εισαγωγή σε αυτές, της διακλαδικότητα, την αναβάθµιση του ρόλου του ΓΕΕΘΑ και τη δηµιουργία νέων ευέλικτων και ταχυκίνητων Μονάδων, µε ισχυρή όµως µάζα πυρός, µε συνέπεια και σε συνδυασµό και µε το σύγχρονο εξοπλισµό τους, να καθίστανται εκ του γεγονότος τούτου, αποτελεσµατικότερες, πιο αξιόµαχες, και ετοιµοπόλεµες. Και τούτο πιστεύω ότι πρέπει ή οφείλει να τα γνωρίζει καλά ο κος Πάγκαλος ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, που συµµετέχει ως µέλος ή ακόµα και ως Πρόεδρος του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και

Άµυνας (ΚΥΣΕΑ). Κύριε Αντιπρόεδρε δεν πρέπει να σας διαφεύγει της προσοχής σας ότι, η Πατρίδα µας είναι η πρώτη Χώρα σε ύψος Αµυντικών δαπανών στην ΕΕ, Τρίτη στο ΝΑΤΟ και 5η στον κόσµο, στην αγορά πολεµικού υλικού. Μην ξεχνάτε επίσης ότι, ξοδεύουµε το 3% του ΑΕΠ ίσως και παραπάνω, για τις αµυντικές µας δαπάνες, το χρόνο (8 δισ. ευρώ) και εάν όντας το ποσόν αυτό (8 δισ. ευρώ) διοχετεύεται, σε αντιπαραγωγικό έργο, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και µόνο την Κυβέρνηση σας και αυτήν πρέπει να µέµφεσθε και όχι τις Ε∆, που είναι ταγµένες να φυλάττουν Θερµοπύλες και αυτό κάνουν, συνεχώς και αδιαλείπτως εδώ και 2.500 χρόνια. Εάν σε οποιαδήποτε άλλη ∆ηµοκρατική Χώρα του Κόσµου, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, είχε κάνει τέτοιες απαξιωµατικές δηλώσεις, για τις Ε∆, την εποµένη θα είχε ήδη αποπεµφθεί απ’ αυτήν, ή ο ίδιος θα είχε υποχρεωθεί σε υποβολή παραίτησης και όχι να µένει ακόµα ακλόνητος στη θέση του. Εδώ όµως είναι Βαλκάνια και Ελλάδα, και τέτοια πράγµατα, δεν είναι συνηθισµένα να γίνονται και ο καθένας µας, µπορεί να εκτοξεύει, ανέξοδα κατά περίπτωση τη δική του «µπουρδολογία». Όπως «Λεφτά υπάρχουν», «που πήγαν τα λεφτά;» «Μαζί τα φάγαµε» κ.λ.π.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πρόσκληση για εκλογές Σας καλούµε την Κυριακή 16-1-2011 προκειµένου να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου µας. Οι εκλογές θα αρχίσουν από ώρα 11.00 π.µ. έως και 15.00 µ.µ. στο γραφείο του Εµπορικού Συλλόγου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου στην επάνω Αγορά Ζαχάρως. Παρακαλούνται όλα τα µέλη όπως συµµετάσχουν στις εκλογές. Ζαχάρω 11-1-2011 Εκ του ∆.Σ. Η πρόεδρος Στόκερ Τασία


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου

2011

3

Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Κωµικοτραγικά αυτά που συµβαίνουν και πάντα την πληρώνει η Ηλεία... ΤΡΕΧΕΙ η ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών να «σβήσουν τις φωτιές» για την καταβολή των διοδίων και τους κινδύνους που υφίσταται να σταµατήσουν τα έργα των αυτοκινητόδροµων. ΣΥΝΕΧΕΙΣ συνεντεύξεις του υπουργού και του υφυπουργού στα τηλεοπτικά κανάλια και απανωτές τοποθετήσεις στη Βουλή ότι γίνονται διαπραγµατεύσεις µε τους κατασκευαστικούς οµίλους, µε τις τράπεζες για να γίνουν νέες συµφωνίες που θα έχουν ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Ακόµα ότι θα γίνουν τρο ποποιήσεις των συµβάσεων και ότι θα αλλάξει το σύστηµα καταβολής των διοδίων κλπ. Λες και τις συµβάσεις παραχώρησης δεν τις ψήφισαν στη Βουλή, οι κύριοι βουλευτές των δύο κοµµάτων εξουσίας. ΑΥΤΟ που έχει για τούτο το νοµό σηµασία είναι, ότι αυτός πληρώνει περί αυτοκινητόδροµου για ότι συµβαίνει... Ο υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης προχθές στην Βουλή έφερε για παράδειγµα την Ηλεία, ισχυριζόµενος ότι συζητάµε τεχνικά θέµατα – µε τους αναδόχους – και αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας που είναι οριστικές όπως στην περιοχή του Καϊάφα και Ζαχάρως που αποκλείουν δε την κατασκευή σηµαντικών τµηµάτων των έργων και αλλάζουν το φυσικό αντικείµενο και φυσικά θέµατα χρηµατοοικονοµικά. Τα είπε αυτά και καθάρισε... Λες και ως σκιώδης υπουργός ∆ηµοσίων Εργων ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δε γνώριζε τίποτα περί... Καϊάφα και Ζαχάρως.... Και τις κάθε είδους δηλώσεις που έκανε στην Ηλεία για τον αυτοκινητόδροµο και περί λύσεων που πρέπει να δοθούν... ΑΚΟΜΗ ο κύριος υφυπουργός ανέφερε µόνο το πρόβληµα Καϊάφα -Ζαχάρως σαν άλλοθι της µη ολοκλήρωσης περί του έργου. ΑΛΗΘΕΙΑ γιατί δεν τόλµησε να αναφέρει για τις προσφυγές που έχουν κάνει αιρετοί της Αχαΐας και απαιτούν νέα χάραξη του αυτοκινητόδροµου µετά το πέρας της µεγάλης περιµετρικής της Αχαϊκής πρωτεύουσας µέχρι την Κάτω Αχαϊα; ΓΙΑΤΙ δεν ανέφερε ότι όπως έχουν ανακοινώσει η κοινοπραξία των οµίλων των κατασκευαστικών σε αυτά τα χιλιόµετρα δεν µπορούν να εργαστούν; Ανάπτυξη επαγγέλονται για το νοµό χωρίς κανένα... κόστος «θεατρικές παραστάσεις» δίνουν και κάνουν διαµαρτυρίες ανάλογα ποιο κόµµα είναι στην κυβέρνηση για να βάλουν... υποθήκες. Γι’ αυτό και αυτοκινητόδροµος δεν θα γίνει κάτι ανάλογο µε τα τρένα που δεν σφυρίζουν στην Ηλεία... Οπως παραµύθιαζαν περί πολιτικού αεροδροµίου στην Ανδραβίδα τόσα και τόσα χρόνια όπως των ... αγώνων τόσα και τόσα χρόνια περί χρηµατοδοτήσεων του λιµανιού του Κατακόλου... Οπως επίσης έλυσαν πάνω από δεκαπέντε χρόνια το πρόβληµα των σκουπιδιών µε ειδικά ταξίδια στας ... Ευρώπας...

[

]

«Έχει πρόσωπο…»!

Στα… δύσκολα! Μια επέκταση σχεδίου πόλης που ξεκινά σύντοµα η εφαρµογή της, ένα ολόκληρο δίκτυο αποχέτευσης που θα «διασχίσει» το µεγαλύτερο µέρος του δήµου, ένα νέο δίκτυο ύδρευσης στις Ξενιές, το δίκτυο του βιολογικού στη Βάρδα και πολλά ακόµα παρόµοια έργα, βρίσκονται στην... πρώτη σελίδα της «ατζέντας» του αρµόδιου αντιδηµάρχου Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Χρήστου Ζαφειρόπουλου! Ξεκίνηµα αναµφίβολα… δύσκολο… Αλλά το γεγονός ότι ο δήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης του εµπιστεύτηκε τη συγκεκριµένη θέση… µάλλον δεν είναι τυχαίο! Σ.Π.

Για άνθρωπο που «έχει πρόσωπο…», έγινε λόγος για τον πολιτευτή Ηλείας Θεοδ. Βλαγκούλη , κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλικώµου , στην Κρέστενα. Οι παρευρισκόµενοι εκθείασαν την παρουσία του Θ. Βλαγκούλη ο οποίος, όπως τόνισαν , µε σταθερότητα, διαρκή αγώνα αλλά και συνέπεια , βρίσκεται πάντοτε στην «πρώτη γραµµή» για την προάσπιση των συµφερόντων του Νοµού. Μάλιστα η αναφορά µέλους του Συλλόγου στον πολιτευτή της Ν.∆., απέσπασε το θερµό χειροκρότηµα όλων των παρευρισκόµενων.

Κ.Α.

Σχόλια Αναδιοργανώνονται…. ∆εν αναδιοργανώνονται µόνο σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό οι υπηρεσίες του δήµου Ήλιδας, στα πλαίσια του ‘Καλλικράτη’, αλλά και από πλευράς κατανοµής χώρων. Οι ανάγκες πλέον είναι αυξηµένες και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι οργανωµένες από κάθε άποψη. Ήδη η Πολεοδοµία του δήµου λειτουργεί στο κτίριο της οδού Καλαβρύτων, ενώ η επισκευή στο ‘Καρακάνδειο’ κτίριο έχει ολοκληρωθεί και αποµένει να ρυθµιστούν κάποιες µικρές λεπτοµέρειες. Όσο για το κτίριο της ∆ΕΥΑΑ, γίνονται συζητήσεις για τη µεταφορά των τεχνικών υπηρεσιών εκεί, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Μ.Κ.

Συνεχίζουν οι φοιτητές Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Αµαλιάδας την κατάληψη της Γραµµατείας και του Αµφιθεάτρου του ΤΕΙ Πατρών, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν εξάµηνα, αλλά και για το ενδεχόµενο κλεισίµατος του ΤΕΙ της Αµαλιάδας. Μάλιστα, στο πλευρό των φοιτητών της Αµαλιάδας προστίθενται καθηµερινά και φοιτητές από άλλες σχολές της Πάτρας, οι οποίοι πηγαίνουν στο ΤΕΙ Πατρών σε ένδειξη αλληλεγγύης και για να εκφράσουν τη στήριξή τους. Μ.Κ.

Λύση για τα τροχαία

ΑΡΘΡΟ

Αφού µέχρι σήµερα δεν έχει εγκριθεί σχετική χρηµατοδότηση για την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση Αγίου Τρύφωνος και Ναυαρίνου στην Αµαλιάδα, που τα τροχαία είναι καθηµερινό φαινόµενο, οι ιθύνοντες βρήκαν άλλη λύση. Τοποθέτησαν «µάτια της γάτας» σε ένα µεγάλο τµήµα του οδοστρώµατος επί της οδού Αγίου Τρύφωνος, για να ανακόπτουν οι οδηγοί ταχύτητα. Αφού πολλοί παραβλέπουν τις πινακίδες σήµανσης STOP, τουλάχιστον ας συνετιστούν µε αυτό τον τρόπο για να αποφύγουµε κανένα τροχαίο.

«Φέσι» από το …τεφτέρι! Περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια έκανε την εµφάνισή του το …τεφτέρι , το οποίο σε µικρότερα καταστήµατα γεµίζει και πλέον γίνεται, τεφτέρια!

Μ.Κ.

Άστραψε και βρόντηξε

∆εν είναι λίγοι πλέον οι καταστηµατάρχες στην Ηλεία, κυρίως αυτοί που έχουν να κάνουν µε είδη τροφίµων, που τους ζητούν χρόνιοι –και µη-πελάτες τους να …γράψουν τα προϊόντα που παίρνουν, µε την προοπτική πως θα τους εξοφλήσουν όταν θα πληρωθούν ή θα ολοκληρώσουν άλλες σηµαντικές υποχρεώσεις τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν στην αγορά, οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελµατίες δεν αρνούνται στους πελάτες τους το τεφτέρι, αφού καταλαβαίνουν πως οι τελευταίοι για να το ζητήσουν βρίσκονται σε πραγµατική ανάγκη!

Άστραψε και βρόντηξε χθες ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο οποίος επισκέφθηκε αργά το µεσηµέρι το χώρο που διεξάγεται η λαϊκή αγορά της Αµαλιάδας. Αυτό που αντίκρισε ήταν παντού σωροί από σκουπίδια που είχαν αφήσει πίσω τους κυρίως οι παράνοµοι µικροπωλητές και όπως είπε ο κ. Χριστοφόρου αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί άλλο. Την ∆ευτέρα θα έχει συνάντηση και µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο για τη λαϊκή και εντός της εβδοµάδας µε τους προέδρους των συλλόγων µικροπωλητών για να ληφθούν µέτρα, ενώ προανήγγειλε ότι εντός της λαϊκής αγοράς δεν θα εισέλθει στο µέλλον κανένας παράνοµος πωλητής.

Μ.Κ.

Ποδηλατοβόλτα σήµερα στην Αµαλιάδα

Αναζητά… µεγαλύτερη αίθουσα!

Ποδηλατοβόλτα για σήµερα Κυριακή 16 Ιανουαρίου, διοργανώνει ο Ποδηλατικός Όµιλος Αµαλιάδας. Η εκκίνηση θα γίνει στις 10 το πρωί από την πλατεία Ανεµοµύλου και όσοι έχουν ποδήλατο και ενδιαφέρονται είναι ευπρόσδεκτοι. Μ.Ε.

Στην αναζήτηση νέας αίθουσας για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βρίσκεται ο δήµος Πηνειού, καθώς, στην πρώτη συνεδρίαση του «Καλλικρατικού» ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποδείχθηκε ότι η αίθουσα του δηµαρχείου της Γαστούνης είναι… πολύ µικρή! Οι προτάσεις είναι ήδη πολλές, ενώ κάποιες, δείχνουν πιο ώριµες… Εντός των ηµερών οι αποφάσεις! Σ.Π.

Αρκετοί από τους πρώτους µάλιστα κυριολεκτικά έχουν χάσει τον …ύπνο τους, αφού πλέον τα αναγραφόµενα ποσά στα τεφτέρια ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ… Και σε αυτό το σηµείο φαίνεται το πόσο µετράει η διαπροσωπική σχέση αλλά και η ανθρωπιά, αφού δεν µπορεί να φανταστεί κανείς ένα πολυκατάστηµα να βγάζει… τεφτέρι , στους εκατοντάδες πελάτες του! Το ζήτηµα που τίθεται όµως είναι που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση αφού σε λίγο καιρό όσοι επαγγελµατίες διευκολύνουν συνανθρώπους τους που αντιµετωπίζουν –πραγµατική- φτώχεια , δε θα µπορούν να διατηρήσουν οι ίδιοι τα µαγαζιά τους!

Το Ηλειακό περιοδικό Εντυπωσιάζει και το νέο τεύχος (αριθ. 130, Οκτώβριος –∆εκέµβριος 2010) του τριµηνιαίου ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού και ενηµερωτικού περιοδικού – για τα χωριά του ιστορικού δήµου Λαµπείας, 1835-1912 «∆ΙΒΡΗ».Ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής του αξιολογότατου αυτού περιοδικού είναι ο διακεκριµένος Ηλείος ιατρός και καταξιωµένος λογοτέχνης Σωτήρης Χ. Σωτηρόπουλος. Πολλά και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα περιεχόµενα και του τεύχους αυτού.

Υ.Γ. Κάποιοι θα αναρωτηθούν αν το κείµενο αυτό ανταποκρίνεται στο… σήµερα, αλλά οι περισσότεροι γνωρίζουν πως τα παραπάνω αποτελούν την πραγµατικότητα … ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στάθης ∆άγλαρης

DECOration

Η άλλη όψη

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

4

Η γνώµη «Χωρίς την ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα δεν µπορεί η χώρα να βγει από την κρίση» Θέλουµε να ξαναδώσουµε στον αγρότη τη χαµένη του αξιοπρέπεια, να ανατρέψουµε την ισοπεδωτική εικόνα του επιδοτούµενου παραγωγού, εικόνα, που διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα, γιατί τον αδικεί κατάφορα και που προσβάλλει την προσφορά του στον τόπο. Μια προσφορά, που παραµένει διαχρονικά θεµελιώδης για την ανάπτυξη της χώρας. Μέσα από τα προγράµµατα αναβάθµισης της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου, ενισχύουµε τους αγρότες ώστε να εκσυγχρονίσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και παρέχουµε σηµαντικά κίνητρα για να αµβλύνουµε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας αλλά και να βελτιώσουµε το εισόδηµα τους. Παράλληλα απευθυνόµαστε σε απόλυτη προτεραιότητα στους νέους αγρότες. Αυτούς που φιλοδοξούν να δηµιουργήσουν σύγχρονες και ολοκληρωµένες εκµεταλλεύσεις, που

Γιάννης Κουτσούκος υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης

[

θέλουν να παντρέψουν την γνώση µε την παραγωγή και το θεµιτό κέρδος. Φιλοδοξούµε να τους ανοίξουµε νέους δρόµους. Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι και οι αγρότες µας, κάτω από τις σκληρές δηµοσιονοµικές συνθήκες, αντιµετωπίζουν προβλήµατα, δυσκολίες και αντιξοότητες. Πλήττονται στην καθηµερινότητά τους, τόσο ως παραγωγοί όσο και ως καταναλωτές, µε την αύξηση του κόστους των εισροών και των τιµών κατανάλωσης, τη στενότητα στους διαθέσιµους πόρους για πιστωτικές διευκολύνσεις, την αστάθεια της αγοράς. Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πτωτική πορεία του αγροτικού εισοδήµατος κατά την τελευταία δεκαετία. Όµως, οι αγρότες, σε σχέση µε τους άλλους εργαζόµενους της χώρας, έχουν στη φάση αυτή κάποιες καλύτερες «ασφαλιστικές» δικλείδες. ∆εν αντιµετωπίζουν τόσο έντονο το φάσµα της ανερ-

γίας, τις µειώσεις µισθών. Έχουν εξασφαλισµένο ένα σηµαντικό µέρος του εισοδήµατός τους, που προέρχεται από τις κοινοτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δις το χρόνο. ∆ιαθέτουν ένα σύστηµα ασφάλισης της παραγωγής τους το οποίο, µέσα από την πρόσφατη αναδιοργάνωση λειτουργεί, παρέχοντας αποζηµιώσεις σε περιπτώσεις καταστροφών της παραγωγής. Ενώ µέσα από το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης «Α. Μπαλτατζής» παρέχονται σηµαντικές δυνατότητες χρηµατοδότησης των επενδύσεων στις εκµεταλλεύσεις τους. ∆εν παύουν και σήµερα να αποτελούν ενεργή παραγωγική βάση. Γι’ αυτό επιµένω ότι χωρίς την ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα δεν µπορεί η χώρα να βγει από την κρίση.

Πρόσωπο «Στη ζωγραφική βρίσκω καταφύγιο…»

Ευαγγελία Βούλτσου

Η Ευαγγελία Βούλτσου θυµάται τον εαυτό της, όταν ήταν παιδί, να ζωγραφίζει. Να προσπαθεί να αντιγράψει τις εικόνες που της έκαναν εντύπωση, από τα κινούµενα σχέδια και τα βιβλία του σχολείου. Θυµάται τα ποτήρια και τα πιάτα της µαµάς της, που εκείνη «διακοσµούσε» σε ζωγραφιές. Γεννηµένη στην Κρήτη, µε καταγωγή από εκεί και την Ζάκυνθο, µεγάλωσε στην Κυλλήνη, όπου όταν ήταν παιδί εγκαταστάθηκαν οι δικοί της. Μπορεί ο αρχικός επαγγελµατικός προσανατολισµός της Ευαγγελίας να ήταν πιο «πρακτικός» καθώς σπούδασε λογιστικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ωστόσο η ζωγραφική ήταν πάντα ο φάρος που οδηγούσε την ψυχή της. Ο φάρος που άλλοτε τρεµόπαιζε, άλλοτε φεγγοβολούσε, αλλά ποτέ δεν έσβησε. «Ζωγράφιζα από όταν θυµάµαι τον εαυτό µου. Η ζωγραφική για µένα είναι τρέλα, δηµιουργία, µου άρεσε

Ήταν συνυφασµένα µε την άνοδο των αστών και τις ανάγκες του 19ου αιώνα. Εποµένως τώρα δεν είχαν να προσφέρουν τίποτε. Άρα το κράτος στην εθνική του διάσταση έπρεπε να επωµιστεί την πορεία της κοινωνίας. Συνεπώς η κλασική εκδοχή του κοινοβουλευτικού κράτους ήταν ανίκανη να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών. Πέρα όµως απο τα φραστικά πυροτεχνήµατα και την εθνικιστική υστερία που διαχέονταν στην κοινωνία σαν ρέων ποταµός, τι συνέβαινε στο πεδίο της πρακτικής εφαρµογής των πολιτικών διακυ-

Ζητάνε άκουσε να δεις κάθε πρωί και βράδυ ∆ιόδια στ’ αγροτικό για κτήµα και για λάδι. Υπάρχουν ∆ήµαρχοι πολλοί µε κρέµα οι µπεµπέδες Και άλλοι στη Φθιώτιδα στα χέρια χειροπέδες Και στην Αθήνα το ‘µαθαν και κοίταγαν µε κυάλια Πρώτο σε θέµα έβγαλαν τα πιο πολλά κανάλια. Και µια νύχτα πέρασε µόνος στο κρατητήριο Το θέµα έγινε γνωστό δεν είχε σιωπητηριο. Λύση εδόθη µονοµιάς δρόµος αλλού θ’ ανοίξει Το θέµα ήδη λύθηκε για µπάρες ούτε νύξη. Για κάποιους ∆ηµάρχους µιλώ να κάνανε το ήµισυ Αυτό που λέει ο λαός παράδειγµα προς µίµηση Ετσι και µας εις το νοµό υπάρχουν δυο -τρεις Αλλοι πάνε µε πύραυλο κι αυτοί µε ωτοµοτρίς. Μάγκας κι ο Γιώργος που ‘διωξε Ελλάδα τους νονούς Και εις τη Χάγη τσίτωσε για φόνους Γερµανούς. Στο ∆ίστοµο εσκότωσαν παιδιά γυναίκες γέρους. Αίµα αθώων χύθηκε µήνας ήταν του θέρους. Κι αυτοί να καταλάβανε πως τσαµπουκάς κοµµένος Θέση ισχύος τελείωσε Ελληνας κουµπωµένος. ∆ε φθάνει που εσκότωσαν χρόνια κάνουν την πάπια Το θέµα µήπως ξέχασαν και µας σερβίρουν σάπια.

Ο κόµπος ήδη έφθασε λέει λαός στο χτένι Το χέρι βάλτε τσέπη σας Ελληνας δε πεθαίνει. Εσείς που τύχες παίζετε και τώρα κυβερνάτε Γονεις σας τότε σκότωσαν µήπως κι αυτό ξεχνάτε Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Λιακάδα εχει ο καιρός µα βλέπω πρωτοβρόχι Κι οι βουλευτές εψήφισαν και είπαν όλοι όχι. Την ασυλία κράτησαν φιλότιµο εχάθη Πιλάτο όλοι έκαναν µα ο λαός µε πάθη Γιατί βρε υποψήφιες σταυρό όταν ζητούσες ∆εν είπες διαφάνεια και όρκο σου πατούσες. ∆ιότι κόρακας µιλά δεν βγάζει άλλου µάτι Καθρέπτη βλέπε φάτσα σας να το ‘χετε γινάτι. Ειδήσεις τώρα άκουσα για πίτα πάρτε πράσα Το Βατοπέδι έκλεισε και καλογήρων ράσα. Και όλοι τώρα µε χαρά για µπάνια Βιστωνίδα Για κρίση όµως στο λαό του λέτε τώρα πήδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

∆. Η ΜΕΤΑΞΙΚΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, 1936-1941 (Μέρος Πεντηκοστό Τέταρτο) βευµάτων του Ιωάννη Μεταξά; Και όπως ορθώς θα υποπτεύεται ο αναγνώστης επικρατούσε πλήρης σύγχυση. ∆ενε είχε αποσαφηνιστεί καν ποιος αληθινά ήταν ο υπεύθυνος για την χάραξη της πολιτικής της χώρας. Ο ίδιος ο δικτάτορας και η κυβέρνησή του, ή ο βασιλεύς; Όµως το διαφαινόµενο αυτό πρακτικώς ερώτηµα συνεπάγονταν ένα βαθύτατο ρήγµα στην πραγµατική διακυβέρνηση της χώρας. Και τούτο διότι ο µεν δικτάτορας ήταν ακραιφνώς φιλογερµανικών αισθηµάτων, ο δε βασιλεύς επρόσκειτο φιλικώς στην αγγλική πολιτική. Μά-

]

αν δεν την είχε παρακινήσει µια φίλη της, που γνώριζε την αγάπη της για την ζωγραφική, να παρακολουθήσει µαθήµατα στο εργαστήρι ζωγραφικής του δήµου Βαρθολοµιού, που τότε είχε ξεκινήσει. Η Ευαγγελία πήγε στο εργαστήρι και όλη η αγάπη της για την ζωγραφική, που είχε ίσως καλυφθεί από άλλα συναισθήµατα, ήρθε και πάλι στην επιφάνεια. Αρχίζει να µαθαίνει τα βασικά πράγµατα αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί το δικό της στυλ. Ήδη έχει συµµετάσχει σε 13 οµαδικές εκθέσεις, µε την οµάδα του εργαστηρίου του δήµου Βαρθολοµιού και ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται για πρώτη φορά µια ατοµική έκθεση, στην περιοχή όπου µεγάλωσε, στην Κυλλήνη. Παράλληλα, έχει πραγµατοποιήσει ατοµική έκθεση ζωγραφικής στο Μέγαρο Λόγου & Τέχνης (Αίθουσα Σόκαρη, 3ος όροφος, Πλατεία Αγ. Γεωργίου) στην Πάτρα.

Μαγκιά ο Απόστολος

Ο Μάγκας µόρτες σήµερα δε θέλει κοµπολόι κι ούτε µουστάκι ναν στριφτό χρυσό να ‘χει ρολόι κόντρα να έχει ξύρισµα µάγουλο φαβορίτα Τα βράδια νάναι σε ντεκέ µε φιλενάδα Ρίτα. Παπούτσι να ‘ναι πιο ψηλός σόλα διπλή τακούνι Το άλογο µας ψόφισε κι έµεινε το σπειρούνι. Σακκάκι ωµο και ριχτό µε έξω το µανίκι Και στου Ψυρρή νοικοκυρά φωνάζει για το νοίκι. Οι εποχές αλλάζουνε για γόβα και στιλέτο Κουστούµι µαύρο και µπριγιολ λευκό λουλούδι πέτο. Εγίνανε πολλοί κι αυτοί σαν µαϊντανός µε µάτσα Κι οι µάγκες όλοι σούρανε κι ορφάνεψε η πιάτσα. Καµιά φορά τον βλέπουµε τον Σταύρακα το µάγκα Σε Καραγκιόζη για παιδιά και όχι στην παράγκα. Κι όλοι τώρα τραγουδούν τους πάτησε το τρένο Οι µάγκες δεν υπάρχουν πια µε Tide τους ξεπλένω. Λίγοι σαν πυροτέχνηµα και αίµατα ν’ ανάψουν Για δίκιο µπαίνουνε µπροστά και γούνα τους ας κάψουν Τον γνώρισα ηθοποιό και στην TV τον είδα Τις µπάρες µόνος σήκωσε σε ∆ήµο στη Στυλίδα. Εστειλε ένα µήνυµα δεν είναι όλο κότες Για δήµο του καθάρισε και πιο πολύ γι αγρότες.

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

από µικρό παιδί να αντιγράφω εικόνες και φιγούρες, µε µπογές. Ωστόσο στο σχολείο µου δεν υπήρχε κανένας προσανατολισµός, δεν υπήρχαν οι δοµές εκείνες που θα βοηθούσαν ένα παιδί να ανακαλύψει αν έχει ταλέντο σε κάτι τέτοιο. Φυσικά η µητέρα µου µε ενθάρρυνε, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ασχοληθώ τότε µε αυτό που αγαπούσα», µας λέει. Έτσι, η Ευαγγελία τελειώνει το σχολείο, παρακολουθεί σχολή λογιστικής και κοµπιούτερ στην Πάτρα και παίρνει δίπλωµα αγγλικής γλώσσας. Με υποτροφία σπούδασε σε ένα κολέγιο και τελικά αποφάσισε να διδάξει αγγλικά επαγγελµατικά. Η ζωγραφική για κάποια χρόνια έµεινε λίγο στο «πίσω» µέρος της ψυχής της. Έγινε µητέρα, απέκτησε µια κόρη και έναν γιο και µάλιστα η κόρη της, που είναι 15 ετών, ζωγραφίζει και αυτή. Η Ευαγγελία δεν θα είχε ίσως την πορεία που σήµερα διαγράφει

λιστα αυτή η διχοστασία λαµβανοµένου υπόψιν των όσων θα επακολουθήσουν λίγα χρόνια αργότερα µε την έκσπαση του Β’ παγκοσµίου πολέµου, απέβη για την Ελλάδα οφέλιµη.Άλλως η Ελλάδα θα είχε προσκολληθεί στο άρµα της γερµανικής ιµπεριαλιστικής πολιτικής, µε τα γνωστά για τον αναγνώστη τραγικά αποτελέσµατα. Και όµως το αποτέλεσµα της διάστασης µεταξύ, δικτάτορα και βασιλιά συνεπάγονταν πολιτική αταξία και αλλεπάλληλους ανασχηµατισµούς. Τα υπουργικά χαρτοφυλάκια εναλλάσονταν απο τον

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

∆ικαιώµατα και ελευθερίες του ανθρώπου ... Ζούµε, αναντίρρητα, σε µια δύσκολη και δύσµοιρη εποχή όπου όλες οι αξίες, οι αρχές και τα δικαιώµατα του ανθρώπου δοκιµάζονται σκληρά και εκπίπτουν απελπιστικά. Ακόµη και το µείζον αγαθό και δικαίωµα της ελευθερίας, είναι σε αµφισβήτηση και δολίευση. Ο όρος «ανθρώπινη αξία» στις σηµερινές δηµοκρατίες, προσβάλλεται και υπονοµεύεται σκαιότατα καθηµερινά από τις επιθέσεις κάθε λογής διατροφών από τα ΜΜΕ, χωρίς κανένα ίχνος προστασίας. Το δικαίωµα του ανθρώπου συνδέεται µε το γενικό συµφέρον και το περιεχόµενο και του ενός και του άλλου, µε το «ευ ζην του καθενός και το κοινό αγαθό» όλων µαζί. Η «ανθρώπινη αξία» πρέπει να επιβεβαιώνεται τόσο στο επίπεδο των κλασικών ελευθεριών όσο και σ’ εκείνο των περισσότερο κοινωνικών και πολιτισµικών δικαιωµάτων. Και πρέπει να προστατεύεται τόσο µε µέτρα περιορισµένη για να υποβοηθήσουν το άτοµο όσο και µε παρεµβάσεις που κατατείνουν να εξασφαλίσουν στον καθένα και όλους µαζί το καλύτερο δυνατό περιβάλλον, πολιτισµικό και φυσικό. Στους δίσεκτους καιρούς µας, οι άνθρωποι δεν είναι εξίσου ελεύθεροι και ίσοι καθόλες τις ιδιότητες και πράξεις των οποίων είναι υπεύθυνοι. Στην πορεία της προόδου και του πολιτισµού µερικοί προχωρούν µπροστά, άλλοι µένουν πίσω, όποια κι αν είναι η βοήθεια της κοινωνίας. «Ανάµεσα στις εκλαµπές της ιδιοφυΐας και τη σκοτεινή οµοιογένεια της µάζας- σηµειώνει Ελληνας φιλόσοφος – υπάρχει µια άβυσσος στην οποία ο αφελής ισοπεδωτισµός δεν θα µπορέσει ποτέ να καλύψει. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το δικαίωµα του ανθρώπου είναι να υποκατασταθεί σ’ αυτή τη ίση ελευθερία και σ’ αυτή την ίση προστασία, µια ισότητα απολαύσεων εκ των κάτω µε έρεισµα την εσφαλµένη αρχή ότι «όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στη φύση». Αυτή την υποκατάσταση βιώνει ο άνθρωπος της εποχής µας. Και όµως το θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου δε γίνεται πραγµατικό παρά µόνο κατά το µέτρο που το άτοµο παραµένει ως το τέλος - µέσα στην κοινωνία αναµφίβολα και µε τη δική του συνδροµή, µας διδάσκουν τα εγχειρίδια της κοινωνιολογίας. Αντίστροφα, υπάρχει και η αρχή ότι η αναγνώριση του θεµελιώδους δικαιώµατος του ατόµου ως προσώπου αποτελεί το κριτήριο νοµιµοποίησης κάθε δηµοκρατικής τάξης, όπως αναφέρει ρητά το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων της Γαλλικής επανάστασης. Οι σύγχρονες κοινωνίες δε θέλουν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες πηγάζουν από το ένα και αναλλοίωτο, στην ουσία του, θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου ως προσώπου. Η ανθρωποκεντρική και ταυτόχρονα κοινωνική αυτή αντίληψη των δικαιωµάτων θα έχει το προσόν να κάνει λογικά δυνατή και πρακτικά αποδοτική τη συµφιλίωση του δικαιώµατος µε την υποχρέωση, την διαλογική ισότητα όλων των ατόµων και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός και όλων µαζί. «Αν το δικαίωµα ζωής και εργασίας, σηµειώνει ακαδηµαϊκός στοχαστής, είναι πρωταρχική προϋπόθεση για τη λειτουργία µιας κοινωνίας, που αποτελείται από πρόσωπα και όχι ατοµικές µονάδες, η ασφάλεια της ύπαρξης είναι ένα µέσο ώστε ο µεγαλύτερος αριθµός προσώπων να συµµετέχουν στις προόδους της ανθρωπότητας». Η ορθολογική αντίληψη για το δικαίωµα του ανθρώπου, εµφανίζει και την αξιοκρατία ως το αναγκαίο παραπλήρωµα της ισότητας και της ελευθερίας, ευνοµούµενη και προστατεύµενη από την κοινωνία. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και η ιδέα της δηµοκρατικής κοινωνίας δεν είχαν κανένα νόηµα αν το κάθε άτοµο δεν ήταν σε θέση να εκτιµήσει αυτό το ίδιο ότι δεν είναι απλό αντικείµενο κάθε εξουσιαστικής δοµής, αλλά ενεργό µέλος στη συλλογική προσπάθεια του γένους των ανθρώπων µε δικαιώµατα, ελευθερίες και καθήκοντα µε αξιώσεις και ευθύνες.

έναν στον άλλον πολιτικό, ανάλογα µε τα φιλοµοναρχικά ή τα φιλοβασιλικά του αισθήµατα. Και κοντά σ’ αυτή την αταξία, εγκαθιδρύθηκε απο τον δικτάτορα Μεταξά ένα καθε-στώς ζόφου και τρόµου, για τους πολιτικά αντιφρονούντες. Ιδιαίτερα για τους οπαδούς του κοµµουνιστικού κόµµατος που είχαν δαιµονοποιηθεί και θεωρούνταν «εχθροί της πατρίδος και του έθνους»!!! Μαζί µε την ιδεολογική τροµοκρατία ακολούθησε και η λογοκρισία, όπου σε πολλές περιπτώσεις έφτασε στα όρια της γελοιότητας. Σ’ αυτό το πνεύµα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

είχαν αναγορευθεί ο «Επιτάφιος» του Θουκιδίδη και η «Αντιγόνη» του Σοφοκλέους ως αντικαθεστωτικά και αντεθνικά κείµενα !!! Τελικά στην διακυβέρνηση της χώρας πέρα απο την εθνικιστική υστερία, δεν υπήρχε ένα σαφής και σχεδιασµένος προγραµµατισµός. Τα µείζονα κυβερνητικά θέµατα που ανέκυπταν επιλύονταν µε καθαρά και µόνο εµπειρικό τρόπο και µε βάση τις υπαγορεύσεις της συγκυρίας. Κάποια λίγα ωστόσο θετικά επιτεύγµατα µπορούν να καταγραφούν στον δικτάτορα Μεταξά. Όπως η ίδρυση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σηµαντική επίσης ήταν η τόνωση του αγροτικού πληθυσµού της χώρας µε την διαγραφή των χρεών των αγροτών. Και η µεγαλύτερη συµβολή του δικτατορικού καθεστώτος, ήταν η αναδιοργάνωση του στρατού και η επίτευξη του αξιόµαχου των ενόπλων δυνάµεων. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

5 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆εν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για την κατάργηση ∆.Ο.Υ. στην ΗλείαΑνοιχτό αφήνει το θέµα η Κυβέρνηση

Η Μαρία ∆ιονυσοπούλου µε την κόρη της και τα εγγονάκια της. Κανείς δεν µπορούσε να πιστέψει ότι οι προσπάθειες 11 χρόνων θα γίνονταν στάχτη.

Οι κόποι µιας ζωής πήγαν χαµένοι. Στάχτη και αποκαΐδια…

ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

«Mας κάψανε το σπίτι...» «Εδώ θα µέναµε εγώ, ο γιος µου, η κόρη µου και τα παιδάκια της. Τώρα, δεν µας έµεινε τίποτα. Το είχαµε φτιάξει µε πολύ αγώνα, µε µεροκάµατα 11 χρόνων. Από το 2000 προσπαθούσαµε γι’ αυτό το σπίτι…» τονίζει η Μαρία ∆ιονυσοπούλου.

Ο

ι κόποι µιας ζωής τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ένα σπίτι, το όνειρό τους, µόλις το είδαν να πραγµατοποιείται, χάθηκε στη φωτιά. ∆εν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον εφιάλτη που έζησε χθες τα ξηµερώµατα µια πενταµελής οικογένεια στη Μυρτιά. Σήµερα επρόκειτο να µετακοµίσουν στο καινούριο τους σπίτι. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν, καθώς τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς να προλάβουν να αποµακρύνουν το παραµικρό. Η οικογένεια της Μαρίας ∆ιονυσοπούλου, ο γιός της, η κόρη της και τα δύο της εγγόνια, έµειναν στην ουσία και πάλι στο µηδέν. Έντεκα ολόκληρα χρόνια προσπαθούσαν να φτιάξουν αυτό το σπίτι, να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω

Η Μαρίνα εκτιµά ότι πρόκειται για εµπρησµό και µάλιστα οι υποψίες της στρέφονται σε συγκεκριµένο άτοµο.

από τα κεφάλια τους, να φύγουν από το παλιό σπίτι µε το νάιλον στο οποίο ζούσαν. Με πολύ αγώνα, αµέτρητα µεροκάµατα, κόπους και ιδρώτα, κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σπιτικό τους. Πριν από τρεις ηµέρες τοποθέτησαν και τις πόρτες και τα παράθυρα και σήµερα θα µετακόµιζαν, αφού είχαν ήδη µεταφέρει όλα τους τα πράγµατα. Μια δυνατή έκρηξη, ένας δυνατός κρότος, περίπου στις 3.00 τα ξηµερώµατα σήκωσε την γειτονιά στο πόδι. Πετάχτηκαν έξω να δουν τι συνέβη και είδαν το σπίτι της Μαρίας ∆ιονυσοπούλου τυλιγµένο στις φλόγες. Κάποιοι έτρεξαν να την ειδοποιήσουν, άλλοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία. ∆ύο πυροσβεστικά οχήµατα µε τέσσερις άνδρες έφτασαν στη

Όπως µας είπε ο Χαράλαµπος Σπυρόπουλος, κάποιος πρέπει να έκοψε την περίφραξη και να µπήκε στο σπίτι από το παράθυρο για να βάλει τη φωτιά.

Μυρτιά και έδωσαν µάχη µε τις φλόγες. Ωστόσο, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς. Μόνο οι τοίχοι έµειναν…Όπως µας είπε η 54χρονη, την ώρα της φωτιάς ήταν στο παλιό σπίτι µε τα δύο µικρά παιδιά της κόρης της, που είναι χωρισµένη. «Ήρθαν και µε ειδοποίησαν ότι είχε πιάσει φωτιά το σπίτι. Ήµουν µε τα δύο εγγόνια µου γιατί η κόρη µου δούλευε. Η ώρα ήταν περίπου 3.00 π.µ. Κάηκε το σπίτι µας που µόλις είχε τελειώσει, ολόκληρο το νοικοκυριό µας. Εδώ θα µέναµε εγώ, ο γιος µου, η κόρη µου και τα παιδάκια της. Τώρα, δε µας έµεινε τίποτα. Το είχαµε φτιάξει µε πολύ αγώνα, µε µεροκάµατα 11 χρόνων. Από το 2000 προσπαθούσαµε γι’ αυτό το σπίτι…», µας λέει µε δάκρυα στα µάτια.

Η φωτιά έκαψε ολοσχερώς το σπίτι στο οποίο σήµερα θα µετακόµιζε η οικογένεια.

Η κόρης της, η Μαρίνα, δεν µπορεί να πιστέψει τη συµφορά που βρήκε την οικογένεια. Η ίδια εκτιµά ότι πρόκειται για εµπρησµό και µάλιστα οι υποψίες της στρέφονται σε συγκεκριµένο άτοµο, όπως αναφέρει και στην κατάθεσή της, από το οποίο δεχόταν απειλές ότι θα της κατέστρεφε τη ζωή. Όπως διαπίστωσε ο ανιψιός της κυρίας Μαρίας, Χαράλαµπος Σπυρόπουλος, κάποιος είχε κόψει

την περίφραξη στο πίσω µέρος του σπιτιού, πιθανόν είχε µπει από το παράθυρο του µπάνιου στο σπίτι, είχε ρίξει βενζίνη, είχε βάλει φωτιά και είχε βγει από άλλο παράθυρο, το οποίο ενώ ήταν κλειστό, βρέθηκε ανοιχτό όταν πήγαν εκεί, τη νύχτα που το σπίτι φλεγόταν. Την υπόθεση διερευνά το ανακριτικό τµήµα της Π.Υ Πύργου.

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Απ. Κατσιφάρας θα παρουσιάσει τις γενικές πολιτικές αρχές του Σ

υνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα την παρουσίαση των προγραµµατικών δηλώσεων της νέας αιρετής Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συµβουλίου και για την ακρίβεια οι Γ. Παπαναστασίου, Ν. Καραθανασόπουλος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Χρ. Σταυρόπουλος, Β. Χατζηλάµπρου, Γεωργία Ντάτσικα και ∆. ∆εσύλλας. Κατόπιν θα τοποθετηθούν οι αντιπεριφερειάρχες Β. Αντωνόπουλος (ενότητα Αιτωλοακαρνανίας), Γρ. Αλεξόπουλος (ενότητας Αχαΐας), Χ. Καφύρας (ενότητα Ηλείας), Γ. Αγγελόπουλος (Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας), Γ. Γεωργιόπουλος (Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών) και Ν. Υφαντής (Περιβάλλοντος και Υποδοµών). Στη συνέχεια της συνεδρίασης θα δοθεί

∆εν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για την κατάργηση ή µη ορισµένων ∆.Ο.Υ της Ηλείας, σύµφωνα µε την απάντηση του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. ∆. Κουσελά, σε Ερώτηση και Αναφορά που κατέθεσε επί του θέµατος στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας Γιώργος Κοντογιάννης.Συγκεκριµένα στην απάντηση του αρµόδιου Υφυπουργού αναφέρεται ότι: «Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, είχε τεθεί στη διαβούλευση και η αναδιοργάνωση των Κεντρικών και Περιφερειακών Φορολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και είχε συσταθεί Οµάδα Εργασίας µε τη συµµετοχή των κοινωνικών, επαγγελµατικών και παραγωγικών φορέων της χώρας, µε έργο τη µελέτη του θέµατος αυτού. Προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για την αναδιοργάνωση των φορολογικών Υπηρεσιών». Υπενθυµίζεται ότι ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης είχε καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών µε την οποία ζητούσε να µην καταργηθούν ∆.Ο.Υ στην Ηλεία, τονίζοντας πως ενδεχόµενη κατάργηση έστω και µίας εκ των υφισταµένων θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης, ο Γιώργος Κοντογιάννης είχε καταθέσει δύο Αναφορές, µε τις οποίες διαβίβασε τις επιστολές διαµαρτυρίας των ∆ηµάρχων και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων Λεχαινών και Γαστούνης.

ο λόγος στους περιφερειακούς συµβούλους ενώ θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες των επικεφαλής των παρατάξεων και η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί µε τη δευτερολογία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τις γενικές πολιτικές αρχές αλλά και το σύνολο των στόχων και των δράσεων της αιρετής Περιφερειακής Αρχής για το σύνολο της θητείας της ενώ οι αντιπεριφερειάρχες µε τη σειρά τους θα παρουσιάσουν τους εξειδικευµένους στόχους για τις γεωγραφικές ενότητες και τους θεµατικούς τοµείς της ευθύνης τους. Με τη σειρά τους οι επικεφαλής των παρατάξεων θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τους άξονες της πολιτικής τους, ενώ οι περιφερειακοί σύµβουλοι θα εµπλουτίσουν µε τη σκέψη και τις προτάσεις τους την όλη διαδικασία. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 12 το πρωί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (κτίριο Λαδόπουλου).

Πέλυ Μπεβούδα

Συνελήφθη από την Αστυνοµία ένας 43χρονος καθώς σε έλεγχο που του έγινε στη διασταύρωση της Αρετής, βρέθηκε στην κατοχή του χάρτινη συσκευασία µε 1,4 γρ. κάνναβη. *** Άγνωστοι στα Αµπελάκια Αµαλιάδας αφαίρεσαν από σπίτι χρυσαφικά, ηλεκτρικά είδη και άλλα αντικείµενα, αξίας 3.000 ευρώ. *** Άγνωστοι, στην περιοχή της Γλύφας, παραβίασαν την εξώπορτα εξοχικού σπιτιού και αφαίρεσαν από µια βάρκα τη µηχανή της, αξίας 3.000 ευρώ. Εξάλλου, στην ίδια περιοχή, άγνωστοι αφαίρεσαν από βάρκα την εξωλέµβια µηχανή της, αξίας 1.800 ευρώ. Π. Μπ.

ΣΕΒΕ

Αύξηση στις εξαγωγές Η ιδιαίτερα σηµαντική και ενθαρρυντική για την ελληνική οικονοµία αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το Νοέµβριο 2010 κατά 39,8%, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο ενδεκάµηνο του 2010 αυξήθηκαν συνολικά κατά 7,2%. Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη τα δηµοσιευµένα µέχρι σήµερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεκάµηνο του 2010 και τον Νοέµβριο 2010, υπολογίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν κατά προσέγγιση αύξηση κατά 7,2% στο ενδεκάµηνο, Ιανουάριος-Νοέµβριος 2010, συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. Ωστόσο, τα επίσηµα προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εµπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το ενδεκάµηνο 2010 θα ανακοινωθούν στις 25/01/11. Πρέπει να τονιστεί ότι το σύνολο των εξαγωγών προέρχεται αποκλειστικά από την προσπάθεια των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, όπως η ρευστότητα, η συνεχής αύξηση του σταθερού κόστους, τα αντικίνητρα ανάπτυξης και η γραφειοκρατία, συνεχίζουν και δραστηριοποιούνται µε επιτυχία, δίνοντας πλέον έµφαση στις αγορές του εξωτερικού. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις, εξαγωγικές και µη, κίνητρα για ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητάς τους. Με βάση τα ίδια στοιχεία, προκύπτει ότι οι ελληνικές εισαγωγές στο ενδεκάµηνο 2010 καταγράφουν συνολικά µείωση κατά προσέγγιση 21,4%, η οποία µείωση επιδρά ιδιαίτερα θετικά στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος. Συγκεκριµένα, για το ενδεκάµηνο καταγράφεται συνολικά µείωση κατά 33,5%.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Περιµένει ανάκαµψη η αγορά µε τις εκπτώσεις… •∆ιερευνητικές οι πρώτες µατιές στις βιτρίνες από τους καταναλωτές Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Οι καταναλωτές

Ά

ρχισαν χθες οι χειµερινές εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, µε την αγορά να αισιοδοξεί ότι οι καταναλωτές θα δείξουν τις προτιµήσεις τους µιας και τα ποσοστά ξεπερνούν ακόµα και το 50% σε ορισµένες κατηγορίες.

Οι χειµερινές εκπτώσεις του 2011 αποτελούν την τελευταία ευκαιρία των καταστηµαταρχών να αυξήσουν τον τζίρο τους, που τον είδαν να «πέφτει» σε ελεύθερη πτώση το 2010. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές που χθες έριξαν µια διερευνητική µατιά στις βιτρίνες και φέτος πρόκειται να συµπεριφερθούν µε γνώµονα την υπεύθυνη καταναλωτική τους συνείδηση. Όπως όµως λένε οι ίδιοι οι έµποροι, συνολικά σε ετήσια βάση οι πωλήσεις έκαναν βουτιά 25%-30%, η οποία έγινε µάλιστα ακόµη µεγαλύτερη το τελευταίο τρίµηνο του 2010. Έτσι λοιπόν, σε µια περίοδο

Μαρία Μανουσάκη: « Οι πρώτες ηµέρες των εκπτώσεων είναι κυρίως διερευνητικές, πιστεύω ότι η αγορά του Πύργου έχει καλή ποιότητα συγκριτικά µε άλλες περιοχές στην επαρχία. Οι καταναλωτές πρέπει να προτιµούν τα καταστήµατα της πόλης τους ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή.»

Ευάγγελος Μουτουσίδης: « Αν και ζω σε µια άλλη πόλη εκτός Ηλείας, η αγορά του Πύργου είναι σε πολύ καλά επίπεδα, για να επισκεφθεί κάποιος τα καταστήµατα. Έχω αγοράσει από καταστήµατα της περιοχής και είµαι ικανοποιηµένος από τις εκπτώσεις που έχω δει.»

που καταγράφεται συνεχής επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος στη χώρα µας και οι Έλληνες εµφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι, τα καταστήµατα δεν περίµεναν την έναρξη των χειµερινών εκπτώσεων για να προχω-

ρήσουν σε µειώσεις τιµών. Ήδη από την εορταστική περίοδο πωλούσαν µε µειωµένες τιµές µέχρι και 50% προκειµένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Η µείωση των θέσεων ανά σχολή θα οδηγήσει σε αύξηση των βάσεων.

ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ

Ανησυχούν τους υποψηφίους ∆

τάσεων αυτών αναµένεται να έχει σταλεί στο υπουργείο µέχρι τα τέλη του µήνα. Οι προτάσεις, λοιπόν, που έχουν µέχρι τώρα κατατεθεί κάνουν λόγο για δραστική µείωση των εισακτέων, που ξεπερνά ακόµη και το 50%. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα ΤΕΙ Πειραιά, που αναµένεται να ζητήσει µόλις έναν φοιτητή ανά τµήµα, καθώς και το ΤΕΙ Χαλκίδας, το οποίο προτείνει την εισαγωγή φέτος µόλις 100 υποψηφίων, από τους 250 που ήταν πέρυσι. Στο ΤΕΙ Αθήνας, ο πρόεδρος του Ιδρύµατος ∆ηµήτρης Νίνος λέει ότι φέτος θα “ζητήσει” 80 φοιτητές ανά τµήµα. Το ΤΕΙ Χαλκίδας, το οποίο πέρυσι δέχθηκε 250 φοιτητές, θα προτείνει την εισαγωγή µόλις 100 φοιτητών. Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών σηµειώνει ότι τα πανεπιστήµια δεν εισακούονται και ο αριθµός των εισακτέων που ανακοινώνεται είναι πολύ µεγαλύτερος από τον προτεινόµενο. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει, το τµήµα Φιλολογίας ζήτησε 80 φοιτητές για να εισαχθούν 250! ΙΚΥ: ψαλίδι στις υποτροφίες στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας Ότι δεν θα χορηγήσει φέτος υπο-

«Είναι και καλό γιατί όλοι πασχίζουν για ένα πτυχίο, τελικά µένουν άνεργοι, αλλά µε αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι βάσεις λόγω της µείωσης των θέσεων και αυτό θα κάνει πιο δύσκολη την εισαγωγή µας στις σχολές που θέλουµε» Τάσος Αθανασόπουλος

τροφίες για προγράµµατα διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, αναφέρει ανακοίνωση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Η απόφαση αυτή, σηµειώνεται, ελήφθη στο πλαίσιο των µέτρων λιτότητας και σε συνεννόηση µε το υπουργείο Παιδείας.

«∆εν έχω ακούσει κάτι αλλά αν ισχύσει κάτι τέτοιο θα υπάρξει πρόβληµα. Βέβαια ακούγονται πολλά αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο µέχρι τώρα. Σίγουρα αν γίνει κάτι τέτοιο δυσκολεύουν τα πράγµατα και γενικά η κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη» Μαρίνος Κανελλόπουλος, µαθητής Γ’ τάξης Λυκείου. «Είναι καλό γιατί έχει γεµίσει η Ελλάδα πτυχιούχους οι οποίοι δε βρίσκουν δουλειά και οι χειρονακτικές εργασίες έχουν µειωθεί για τους Έλληνες και ασχολούνται µόνο αλλοδαποί. Έχει γεµίσει η Ελλάδα επιστήµονες χωρίς δουλειά. Πτυχιούχους ανέργους. Παιδιά που δεν µπορούν να βρουν δουλειά. Γι’ αυτό δεν πάει καλά η οικονοµία της Ελλάδας» Βαγγέλης Λιναρδόπουλος

«Κάθε χρόνο οι θέσεις για µεταδιδακτορική έρευνα ήταν λιγότερες. Φέτος η εισήγηση ήταν για 50 θέσεις, αλλά τελικά αυτές δε θα προκηρυχθούν. Το ενδιαφέρον πάντως των υποψηφίων για

τις συγκεκριµένες υποτροφίες κάθε χρόνο ήταν µεγάλο. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προγράµµατα υποτροφιών για Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και για τον τρόπο επιλογής και χρηµατοδότησης, θα βγουν νεότερες ανακοινώσεις», δήλωσε η διευθύντρια Υποτροφιών του ΙΚΥ, Ιωάννα Αδαµαντιάδου. Πέρσι προκηρύχθηκαν 80 θέσεις υποτροφιών για µεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, το 2009 2010 50, ενώ τα ακαδηµαϊκά έτη 2008 - 2009 και 2007 - 2008 οι θέσεις ανήλθαν σε 65 για κάθε χρονιά. Πέλυ Μπεβούδα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ»

36 «ξυράφια» από την Ηλεία διαγωνίστηκαν

Μ

ε τη συµµετοχή 36 µαθητών και µαθητριών που διακρίθηκαν στον 1ο διαγωνισµό του περασµένου Νοεµβρίου, τον «Θαλή», πραγµατοποιήθηκε χθες ο 2ος προκριµατικός γύρος στα Μαθηµατικά, ο «Ευκλείδης». Την ευθύνη της διεξαγωγής είχε το Παράρτηµα Ηλείας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Χθες το πρωί, στα θρανία του 4ου Λυκείου Πύργου κάθισαν τα «ξυράφια» της Ηλείας, προκειµένου να συµµετάσχουν στον 71ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό στα Μαθηµατικά της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας και συγκεκριµένα στη Β’

φάση «Ο Ευκλείδης». Οι επιτυχόντες αυτής της φάσης θα διαγωνιστούν στον «Αρχιµήδη» στις 26 Φεβρουαρίου, και από τους επιτυχόντες αυτής της φάσης θα προκύψουν και οι οµάδες που θα συµµετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη ∆ιεθνή Μαθηµατική Ολυµπιάδα. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Ηλείας της Ε.Μ.Ε ∆ιονύσιος Γιάνναρος, «Ευχόµαστε καλή επιτυχία στους µαθητές και ελπίζουµε κάποιοι από αυτούς να εκπροσωπήσουν το νοµό µας στην Εθνική Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, που θα γίνει τον ερχόµενο µήνα στην Αθήνα. Τους µαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισµό «Θαλής» καθώς και τους µαθητές ∆ηµοτικού που δια-

Οι δεκαοχτώ πυρόπληκτοι νοµοί και η Ηλεία Επιµένει ο Τάκης Αντωνακόπουλος γι’ αυτούσιο σχέδιο ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων της Ηλείας. Οπως τόνισε στην οµιλία του στην Ολοµέλεια της Βουλής – κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού- δε νοείται η κυριολεκτικά «απανθρακωµένη» Ηλεία να εξισούται µε άλλους νοµούς µε ελάχιστες καταστροφές, συνολικά δεκαοκτώ (18). Οι οριζόντιες δράσεις των Υπουργείων για πυρόπληκτες περιοχές περιγράφονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο ανασυγκρότησης. Κατά τον Ηλείο βουλευτή, δεν ανταποκρίνονται ούτε στην ανάπτυξη της Ηλείας, ούτε στις προτάσεις του Γιώργου Παπανδρέου για την Ηλεία και Ολυµπία. Την εκτίµησή του αυτή τη µετέφερε πρόσφατα και στον πρωθυπουργό, κατά τη συνάντηση που είχε µαζί του ως τοµεάρχης Υγείας. Ο Τάκης επισηµαίνει µε νόηµα ότι τα «αυτονόητα µέτρα που αφορούν όλη την Ελλάδα δεν αποτελούν πλεονέκτηµα για την Ηλεία». Επίσης γα 120 εκ. Ευρώ του Ταµείου Μολυβιάτη δεν αποτελούν προσφορές για όλη την Ελλάδα.

Αλληλεγγύη στους 40 συναδέλφους των Γιαννιτσών!

Θέµα συζήτησης στα σχολεία ήταν χθες η πιθανή µείωση των εισακτέων. Μαθητές και καθηγητές εκτιµούν ότι η µείωση θα γίνει δεκτή από το υπουργείο.

ραστική µείωση των εισακτέων, ακόµη και µέχρι 50% αναµένεται να εισηγηθούν οι διοικήσεις των ΑΕΙ - ΤΕΙ στο υπουργείο Παιδείας για τις φετινές Πανελλαδικές. Την ίδια στιγµή, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε πως φέτος δε θα δοθούν υποτροφίες για διδακτορικές και µεταδιδακτορικές σπουδές. Στόχος είναι τα ιδρύµατα να ανασάνουν από την πληθώρα των µετεγγραφών που δέχονται κάθε χρόνο, καθώς και το να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, δεδοµένου του ότι πολλά από αυτά αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες. Πρόκειται για µια άποψη την οποία φέρεται να συµµερίζεται το σύνολο σχεδόν της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ενώ η ηγεσία του αρµόδιου υπουργείου έχει ήδη διαµηνύσει ότι φέτος θα εισακουστούν οι προτάσεις των ιδρυµάτων περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο έστειλε από τις 7 Ιανουαρίου έγγραφο προς τα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας ζητώντας από τις διοικήσεις τους να στείλουν τεκµηριωµένες προτάσεις σχετικά µε τον αριθµό των εισακτέων σε αυτά. Το σύνολο των προ-

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Χθες στο διαγωνισµό «Ευκλείδης» συµµετείχαν 36 µαθητές και µαθήτριες. Ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Ηλείας της Ε.Μ.Ε ∆ιονύσιος Γιάνναρος.

κρίθηκαν στο διαγωνισµό «Παιχνίδι και Μαθηµατικά» του περσινού

Μαρτίου, θα βραβεύσει το Παράρτηµα της Ε.Μ.Ε Ηλείας, σε δύο εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν το ερχόµενο Σάββατο, 22 του µήνα, στον Πύργο,

στις 10.30 το πρωί και στην Αµαλιάδα στις 5.00 το απόγευµα, στα δηµαρχεία των δύο πόλεων». Πέλυ Μπεβούδα

•Είναι ηθικά δικαιωµένοι! •Έπραξαν το παιδαγωγικά αυτονόητο! •Η τροµοκρατία δεν θα περάσει! Με µια τροµοκρατική και πρωτοφανή για τα εκπαιδευτικά δεδοµένα απόφαση, το δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε 40 καθηγητές, 3 γιατρούς και µια µητέρα σε 12µηνη φυλάκιση γιατί τόλµησαν οι µεν να ασκήσουν…το παιδαγωγικό τους έργο δικαιολογώντας απουσίες που βασίζονταν σε δικαιολογητικά γιατρών, οι δε γιατί οι διαγνώσεις πραγµατικής ασθενείας των παιδιών δεν έφτασαν έγκαιρα! Αυτή είναι η δικαιοσύνη τους! Μια δικαιοσύνη που δεν έχει λέξη να πει για τα χιλιάδες παιδιά που αναγκάζονται να διακόψουν το σχολείο για να δουλέψουν απεµπολώντας το συνταγµατικό τους δικαίωµα για ίσα δικαιώµατα στη µόρφωση, που κλείνει τα µάτια στο σκάνδαλα της καθηµερινής διασπάθισης του πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι, του Βατοπεδίου, της Ζήµενς, της αγοράς των υποβρυχίων που γέρνουν… ∆εν έχει λέξη να πει για τους εµπόρους ναρκωτικών που αλωνίζουν ανά την επικράτεια και έξω από τα σχολεία, ούτε για τις συνεχείς παραβιάσεις των ιδιωτικών σχολαρχών για θέµατα που αφορούν διαρροή θεµάτων εξετάσεων, παραβιάσεις δικαιωµάτων εργαζοµένων εκπαιδευτικών κ.λ.π. Έχουµε να κάνουµε µε ένα κράτος που γίνεται «Ο πέλεκυς της δικαιοσύνης» σε εκπαιδευτικούς που άσκησαν το παιδαγωγικό τους έργο και το µόνο συµφέρον τους ήταν να µη πεταχτούν τα παιδιά έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά να παραµείνουν εντός του σχολείου. Είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα ότι ο σύλλογος εκπαιδευτικών έχει το δικαίωµα να κρίνει στο τέλος του σχολικού έτους την φοίτηση των µαθητών αν ήταν επαρκής ή όχι, τηρώντας πάντα το µέτρο που η κάθε του υπέρβαση θα αλλοίωνε τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της απόφασης. ∆ικαίωµα που παίρνει υπόψη του ότι για πολλές απουσίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι µαθητές και ότι έχει συντελεσθεί έως τότε η ποιοτική και ποσοτική διδασκαλία ώστε να κριθεί επαρκής η φοίτηση. Αυτό το δικαίωµα δεν ανήκει σε κανένα δικαστή αλλά στο συγκροτηµένο όργανο του σχολείου, στο σύλλογο των εκπαιδευτικών! Γνωρίζουµε ότι και στο παρελθόν επιχείρησαν να επιβάλλουν αστυνοµοκρατία και τροµοκρατία στα σχολεία, όπως και µε τα µαθητοδικεία γιατί τόλµησαν οι µαθητές να αγωνιστούν για σχολείο που να µορφώνει και όχι να εξοντώνει. Όµως τώρα φαίνεται καθαρά ότι η «άτεγκτη» δικαιοσύνη τους στοιχίζεται µε το αστυνοµοκρατικό κράτος τους, µε την κυβερνητική τους προπαγάνδα που θεωρεί ότι «όλοι µαζί τα φάγαµε», ότι «όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι κοπρίτες» και ότι τελικά οι εκπαιδευτικοί ευθύνονται για την διάλυση του δηµόσιου σχολείου που είναι σε εξέλιξη προκειµένου να εφαρµόσουν το νέο Καλλικρατικό σχολείο της αγοράς. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δώσουν αποστοµωτική απάντηση σε τέτοιες µεθοδεύσεις τροµοκράτησης µε την αποφασιστική τους είσοδο στους αγώνες που έχουµε µπροστά µας, µε την καλύτερη οργάνωση του κλάδου για την πιο αποτελεσµατική υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους. Εγείρεται τεράστιο θέµα και µε την αντιµετώπιση του πρώην διευθυντή του Λυκείου Λούση Μιχαήλ που µε βάση τη µήνυσή του καταδικάστηκε ο σύλλογος των εκπαιδευτικών. Ο Λ.Μ. ενώ καθαιρέθηκε για αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των αποτελεσµάτων στο υπουργείο (εµποδίζονταν οι πανελλαδικές), ενώ εκκρεµούν Ε∆Ε και µηνύσεις άλλων διευθυντών σχολείων σε βάρος του, πήγε στο Μαϊάµι της Φλώριδας και όταν επέστρεψε τον «αξιολόγησαν» και τον έκαναν Σχολικό Σύµβουλο Μαθηµατικών στη Θεσσαλία (!) Εντελώς τυχαία ανήκει στην κυβερνητική παράταξη. Καλούµε την υπουργό Παιδείας και συνολικά την κυβέρνηση να πάρει θέση για τις εξελίξεις αυτές. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να πάρει θέση ώστε η κατάπτυστη απόφαση να µην εφαρµοστεί, να µείνει στα χαρτιά! Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί Εργατικά Σωµατεία, Οµοσπονδίες, Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων, Μαθητικά Συµβούλια, ΕΛΜΕ, Συλλόγους ∆ασκάλων, να ξεδιπλώσουν ένα δυναµικό κύµα αλληλεγγύης στους 40 διωκόµενους συναδέλφους των Γιαννιτσών. Ταυτόχρονα καλεί τους συναδέλφους να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους για τις επιλογές της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που φτιάχνουν ένα σχολείο που θέλει το δάσκαλο σκυφτό και το λαό αµόρφωτο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7

«Απαιτείται η ταχεία δροµολόγηση των βασικών υποδοµών »

Συνέντευξη στον Γιώργο Ροζή

Τ

ις προτεραιότητες που θέτει για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας µέσα από το νέο θεσµό του «Καλλικράτη» αλλά και αποκαλύπτει µε συνέντευξή του στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαµπος Καφύρας. Ο κ Καφύρας επισηµαίνει χαρακτηριστικά ότι «σχεδιάζουµε και υλοποιούµε εµείς οι ίδιοι το δικό µας πρόγραµµα, το πρόγραµµα της ∆υτικής Ελλάδας» και προσθέτει ακόµα ότι «η ανάπτυξη της Ηλείας προαπαιτεί την υλοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης»

Ήρθε το 2011 µε µια νέα αλλαγή ,τον Καλλικράτη, νέα αιρετή Περιφέρεια. Τι σηµατοδοτεί αυτό; Ξεκίνησε η υλοποίηση µιας ιστορικής µεταρρύθµισης στην Αυτοδιοίκηση, η µεγάλη αλλαγή του Καλλικράτη, που έχει δυο κυρίαρχες αναφορές. Η πρώτη σχετίζεται µε το τέλος του κρατικού συγκεντρωτισµού. Γίνεται πλέον ουσιαστική αποκέντρωση, που σηµαίνει ότι ως χώρα επενδύουµε στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια οργανώνεται σε µια σύγχρονη δοµή, µε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, ικανή να πρωταγωνιστήσει στην τοπική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της Ελλάδας, µε κεντρική αρχή την εγγύτητα στον πολίτη. Η δεύτερη βασική αναφορά της αλλαγής του Καλλικράτη, έχει να κάνει µε το νέο µοντέλο περιφερειακής διακυβέρνησης.

ξης στην Ηλεία; Αύριο πραγµατοποιείται η 2η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, µε θέµα τις Προγραµµατικές δηλώσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής όπου θα τεθούν όλα τα ζητήµατα που αφορούν και την Ηλεία σε πλήρη έκταση και αναλυτική στόχευση. Ως αιρετός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θα υποβάλλω τις προτάσεις που θα αφορούν την Ηλεία και θα συµπεριλαµβάνονται στις προγραµµατικές δηλώσεις , που βεβαία δεν µπορούν να είναι άλλες απ’ αυτές που προεκλογικά είχαµε θέσει. Άλλη µια φόρα θέλω να υπογραµµίσω ότι η ανάπτυξη της Ηλείας προαπαιτεί την υλοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για τις πυρόπληκτες περιοχές και τις σεισµόπληκτες περιοχές µαζί µε την

σµός. Η Ολυµπία, η Ήλιδα, ο Επικούριος Απόλλωνας, το Κάστρο Χλεµούτσι, οι παραλίες, τα ορεινά του Νοµού µας, αποτελούν όχι µόνο το παρελθόν αλλά και το µέλλον της Ηλείας. - Υγεία – Περίθαλψη. Η διασφάλιση της υγείας και της περίθαλψης όλων των Ηλείων πολιτών είναι για µας η κόκκινη γραµµή. - Οικονοµική ανάπτυξη – Επενδύσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων µε την ανάδειξη και αξιοποίηση προωθητικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η ενέργεια και ο πολιτισµός, µπορούν να βγάλουν την Ηλεία από το αναπτυξιακό τέλµα. - Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται ένας ολοκληρωµένος στρατηγικός σχεδιασµός για το Νοµό µας, στη βάση ενός δηµοκρατικού σχεδιασµού. - Περιβάλλον. Η πλούσια ευνοηµένη, από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος Ηλεία, πρέπει να προστατεύσει αυτή την κληρονοµιά, πρέπει να προστατεύσει τον Αλφειό, τον Πηνειό, τη Νέδα, το οικοσύστηµα της Στροφυλιάς Κοτυχίου, το ∆ρυοδάσος της Φολόης, τη Λίµνη του Καϊάφα, να αναδείξει το Φράγµα του Πηνειού και να επιλύσει το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Το νέο Περιφερειακό Συµβούλιο πώς πιστεύετε ότι πρέπει να λειτουργήσει για την συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας; Το Περιφερειακό µας Συµβούλιο λειτουργεί για πρώτη φορά µε εκλεγµένους εκπροσώπους και είναι η πραγµατική και άµεσα δηµοκρατική έκφραση των πολιτών. Στο Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να συνυπάρξουµε δηµιουργικά, ουσιαστικά και αποτελεσµατικά, µε σεβασµό και αξιοπρέπεια για το καλό όλης της Περιφέρειας , µε ενιαία περιφερειακή συνείδηση µε απόλυτο πάντα σεβασµό στην µοναδικότητα και διαφορετικότητα του κάθε τόπου. Αυτό άλλωστε είναι το στοίχηµα του Καλλικράτη στη Π.∆.Ε που πρέπει να κερδηθεί και αυτό είναι και το δικό µας προσωπικό στοίχηµα.Το Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να ακούει µε σεβασµό και προ-

του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών δράσεων». Η σχέση µας µε τους ∆ήµους ήταν πάντα και θα είναι σχέσεις αλληλοεκτίµησης, συνεργασίας και βοήθειας, µε κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών, και της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ∆ήµοι και η Περιφέρεια έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες και ευθύνες άλλα κοινή στόχευση ,που δεν είναι άλλη από αυτή της ανάπτυξης και της ευηµερίας της Ηλείας και των πολιτών της. ∆εν υπάρχει κάτι που να σας προβληµατίζει ως προς τη συνεργασία των τριών νοµών της Περιφέρειας. Υπάρχει αλλαγή κλίµατος; Είναι αναµφισβήτητο ότι ο ∆υτικός Άξονας είναι υποβαθµισµένος σε υποδοµές έναντι του Ανατολικού και ο υπερσυγκεντρωτισµός οικονοµικών δραστηριοτήτων στο Κέντρο οξύνει τις ανισότητες και έχει καταστήσει προβληµατικές αρκετές Περιφέρειες της χώρας. Ανάµεσα σ’ αυτές είναι και η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. Προβληµατιζόµαστε λοιπόν για το αναπτυξιακό µας µέλλον, αφού έχουµε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα όλων των Περιφερειών της Ε.Ε. Για να αντιστρέψουµε λοιπόν αυτή την αναπτυξιακή στασιµότητα απαιτείται βέβαια η ταχεία δροµολόγηση των βασικών υποδοµών. Η Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, έχει σηµαντικές διαρθρωτικές δυσκολίες και δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήµατα ανάπτυξης και σύγκλισης. Το ζητούµενο λοιπόν είναι, η διαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή σύγκλιση µε την ενίσχυση και το συντονισµό των προσπαθειών για την επίτευξη κοινών στόχων, σε ένα αποδεκτό από όλους πρόγραµµα δράσης χωρίς προκαταλήψεις και τοπικιστικές αντιλήψεις. Η πραγµατοποίηση αναπτυξιακών έργων σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι αναγκαία εάν πραγµατικά επιθυµούµε την άρση της εσωστρέφειας και την εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ∆υτικής Ελλάδας. Η νέα αιρετή Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πρέπει να αντιµετωπίζει µε καθαρότητα και

“ Το Ειδικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της σεισµόπληκτης και της πυρόπληκτης Ηλείας είναι µια υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης προς το λαό της Ηλείας.’’ Ένα µοντέλο δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένο, που έχει την εντολή της κοινωνίας των πολιτών. Με το νέο µας βήµα στην αιρετή Περιφέρεια αποκτούµε την κυριότητα των τοπικών µας υποθέσεων.Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε εµείς οι ίδιοι το δικό µας πρόγραµµα, το πρόγραµµα της ∆υτικής Ελλάδας. Αλλαγές επί αλλαγών, φεύγουν αρµοδιότητες και υπάλληλοι ,έρχονται νέες αρµοδιότητες και υπάλληλοι, νέοι ∆ιευθυντές, αλλάζει η δοµή της Νοµαρχίας, οδηγούµαστε στην δοµή της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφερείας ∆υτικής Ελλάδας. Έχετε συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που σας περιµένουν; Όχι απλώς έχω συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες – αυτό έχει συµβεί ήδη κατά την προεκλογική περίοδο – αλλά τις δυσκολίες τις βιώνω καθηµερινά όλο αυτό το διάστηµα που είναι ένα µεταβατικό διάστηµα, στο οποίο πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγµατα , ώστε η µετάβαση από τον παλιό στον νέο θεσµό να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρώντας πάντα τις αρχές της νοµιµότητας και της διαφάνειας. Είµαι βέβαιος ότι στην Περιφερειακή ενότητα Ηλείας , που αποτελεί µέρος της Περιφερειακής ∆υτικής Ελλάδας, οι υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους πολίτες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είµαστε εδώ γι’ αυτό. Πρώτο µέληµά µας ήταν να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες και ήδη λειτουργούν χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (http://www.pde.gov.gr)µπορούν να δουν διευθύνσεις και τηλέφωνα των υπηρεσιών, ώστε να µην κάνουν άσκοπες µετακινήσεις αναζητώντας πού βρίσκεται η υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και σε ποια κατεύθυνση θα δώσετε βαρύτητα για συγκεκριµένα έργα ανάπτυ-

αξιοποίηση του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) και την δροµολόγηση βασικών έργων υποδοµής καθώς και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µας χρειάζεται να επικεντρωθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια µας και διεκδίκηση στους 7 παρακάτω τοµείς : - Υποδοµές .Το µέλλον δεν µπορεί να το συναντήσει η Ηλεία αν δεν υλοποιηθεί σύντοµα η Ολύµπια Οδός, αναπτυχθούν τα λιµάνια του Κατακόλου και της Κυλλήνης,αν δεν δηµιουργηθεί πολιτικό αεροδρόµιο στην Ανδραβίδα, αν δεν ενωθεί επιτέλους η Αµαλιάδα µε

σοχή κάθε ιδέα, άποψη, καινοτόµα πρόταση που συµβάλλει αποτελεσµατικά τόσο στη λειτουργία του Περιφερειακού Συµβουλίου όσο και στο ρόλο των περιφερειακών Συµβούλων. Ο θεσµός της περιφέρειας, όπως τον καθορίζει ο «Καλλικράτης», επιβάλλεται να πετύχει, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, το λέω ξεκάθαρα, θα διαλυθεί το σηµαντικότερο γρανάζι της κρατικής µηχανής – µε την ευρεία έννοια του όρου – που ασχολείται µε τα καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών. Προσωπικά για την Περιφερειακή Ενότητα της Ηλείας που έχω την ευθύνη θα δώσω όλες µου τις δυνάµεις για την επιτυχία του θεσµού.

της κυβέρνησης προς το λαό της Ηλείας. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη και για πρόοδο της Ηλείας εάν δεν υπάρξει τέτοιο σχέδιο που θα τη φέρει τουλάχιστον στην ίδια αφετηρία για την δυνατότητα ανάπτυξης µε τους

ισοβαρώς στους στόχους της και τις διεκδικήσεις για να µην οδηγηθούµε σε µια κεντροµόλα Περιφέρεια και οι άλλοι οι νοµοί και πόλεις να παίζουν συµπληρωµατικό και δορυφορικό ρόλο. Θα εργαστούµε έτσι ώστε να αµβλύνουµε τις ανισότητες και να επιτύχουµε τη συνοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε στόχο την Περιφερειακή ενότητα και πρόοδο ,µε συνεργασία, ισότιµα, παίρνοντας υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες κάθε νοµού ,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας µιλά εφ’όλης της ύλης στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ άλλους Νοµούς της χώρας. Γνωρίζετε ότι το Σχέδιο Ανασυγκρότησης τέθηκε προς διαβούλευση από την κυβέρνηση και έχουν κατατεθεί προτάσεις. Εµείς έχουµε καταθέσει µια πλήρη, εκτενή και αναλυτική πρόταση τόσο για το σύνολο του Νοµοσχεδίου, όσο και µε κατά άρθρο παρατηρήσεις. Επαναλαµβάνω, ότι παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, υπάρχουν ικανά χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως το Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων), οι συνολικές ∆ράσεις του ΕΣΠΑ, ο επενδυτικός Νόµος κ.α. που µπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Ηλείας. Επαναλαµβάνω την έκφραση «Ειδικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ηλείας», διότι αυτό το σχέδιο πρέπει να είναι επικεντρωµένο κυρίως προς την Ηλεία, σε ποσοστό άνω του 50%, διότι ο Νοµός µας έπαθε τη µεγαλύτερη καταστροφή, όπως έχουν αποδεχτεί όλες οι πολιτικές δυνάµεις µέχρι τώρα. Τελειώνοντας, ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σύντοµα στην υλοποίηση του, γιατί ο χρόνος που έχει περάσει είναι µεγάλος, φέτος κλείνουµε τέσσερα χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Νοµίζω ότι έφτασε η ώρα τα λόγια και οι υποσχέσεις να γίνουν πράξεις. Μπορούν άραγε να συνδυαστούν στο λιµάνι Κατακόλου τυχόν επενδύσεις για εξόρυξη πετρελαίου µε ανάπτυξη

αυτών των κοιτασµάτων που βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο, µε την προϋπόθεση την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, διότι η περιοχή µας αναπτύσσεται τουριστικά και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η δυνατότητα άντλησης πετρελαίου δεν πρέπει να επηρεάσει τη βαριά βιοµηχανία της Ηλείας, που είναι ο τουρισµός. Εµείς προτείνουµε και µε βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις την αξιοποίηση και την άντληση του πετρελαίου του Κατακόλου, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση της υπεράκτιας εξέδρας, αλλά µε οριζόντια γεώτρηση 5-6χλµ από τη στεριά(όπως και οι ειδικοί επιστήµονες προτείνουν) και βέβαια µε την προσεκτική επιλογή της περιοχής στη στεριά, όπου θα στηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Συνολικά λέω ναι στην αξιοποίηση των δύο κοιτασµάτων πετρελαίου στο Κατάκολο χωρίς οπτική ή περιβαλλοντική όχληση για την τουριστική βιοµηχανία της περιοχής. Ο ρόλος του Χαραλάµπου Καφύρα ποιος θα είναι; Το έχω ξαναπεί και το επαναλαµβάνω ότι δεν είµαι πολιτικός καριέρας, ούτε έχω φιλοδοξίες να αναρριχηθώ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπηρετώ την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες µε έναν και µόνο στόχο, να βελτιωθεί η καθηµερινή ζωή όλων. Θα παλέψω µε όλες τις δυνάµεις µου για να µπει η Ηλεία σε ένα δρόµο ανάπτυξης , θα παλέψω για µεγάλα προβλήµατα και τους κεντρικούς στόχους (όπως τους

“Λέω ναι στην αξιοποίηση των δύο κοιτασµάτων πετρελαίου στο Κατάκολο χωρίς οπτική ή περιβαλλοντική όχληση για την τουριστική βιοµηχανία της περιοχής’’ την 111. Αν δεν ολοκληρωθεί ο ταλαιπωρηµένος οδικός άξονας Κρέστενας – Ανδρίτσαινας, αν δεν ενωθεί η Ηλεία µε την Αρκαδία, αν δεν συνεχίσει να δουλεύει ο σιδηρόδροµος, αν δεν καταργηθεί το πεδίο βολής, αν δεν αντιµετωπιστούν τα αρδευτικά και υδρευτικά προβλήµατα του Νοµού µας, αν δεν ιδρυθεί Πανεπιστηµιακή σχολή και αυτόνοµο ΤΕΙ στην Ηλεία. -Η ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα, ώστε η Ηλεία να γίνει µεγάλος πρότυπος αγροτικός χώρος, για να κρατήσει στη γη τους νέους, για να στηρίξει την οικονοµία της σε προϊόντα αγροτικά και κτηνοτροφικά αναγνωρισµένης ποιότητας. - Πολιτισµός – τουρισµός – αθλητι-

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί το κλίµα συνεργασίας µε τους ∆ήµους; ∆εν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιο άσχηµο κλίµα στην σχέση µας µε τους ∆ήµους , οι ρόλοι ήταν διακριτοί και οριοθετούνται ακόµη καλυτέρα στα πλαίσια των νέων ∆οµών του προγράµµατος «Καλλικράτης», όπως αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 4 : «Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει

κάθε περιοχής και η Ηλεία πρωτοπόρο κοµµάτι της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που θα διαµορφώσει µαζί µε τις άλλες Περιφέρειες, της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, το νέο κοινό αναπτυξιακό µέλλον. Γιατί έχει καθυστερήσει ως προς την υλοποίηση του το Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ηλείας. Σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε; Όπως ανέφερα και πιο πάνω, το Ειδικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της σεισµόπληκτης και της πυρόπληκτης Ηλείας είναι µια υποχρέωση της πολιτείας και

του τουρισµού; Ποια είναι η θέση σας; Πραγµατικά το τελευταίο διάστηµα έχει ενταχθεί το θέµα της αξιοποίησης των κοιταγµάτων πετρελαίου του Κατακόλου, ένα θέµα το οποίο δεν είναι τωρινό βέβαια, έχει ξεκινήσει από το 1939 στις πρώτες γεωτρήσεις της εταιρείας ΧΕΛΗ, από τις γεωτρήσεις επίσης της ESSO το 1960 και της ∆ΕΠ το 1975-1985 και µε αποτέλεσµα αυτών των ερευνών την εκτιµούµενη παραγωγή για 2.000 βαρέλια ηµερησίως ή 730.000 βαρέλια ετησίως σε δύο κοιτάσµατα αξιοποιήσιµα. Θεωρούµε σωστή και αναγκαία την αξιοποίηση

περιέγραψα παραπάνω) παίρνοντας πρωτοβουλίες για κοινή δράση όλων των Ηλείων ,αλλα θα παλέψω και για τα «µικρά» προβλήµατα. Αυτά τα µικρά κατά ορισµένους καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών σάς πληροφορώ ότι έχουν τεράστιες δυσκολίες στην επίλυσή τους ενώ είναι κάνοντας υψηλή πολιτική για τα µεγάλα αποφεύγοντας να σκύψεις στα µικρά και να δώσεις λύσεις.Για µένα τα µικρά είναι µεγάλα. Σ’ αυτήν τη λογική θα συνεχίσω να παλεύω και πάλι . Αυτό το έκανα πράξη ως νοµάρχης, και αυτό θα επιδιώξω και ως αντιπεριφερειάρχης.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8

Η ‘γωνιά’ της Κοσµογνωσίας

Η ‘γωνιά’ της θεογνωσίας

Ο κ. Αθανάσιος Κοκλώνης µπροστά από τα έργα του και συγκεκριµένα το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειάς του

Πλήθος πινάκων φιλοξενείται στο χώρο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 69ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟ

Χώρος αναζήτησης και προβληµατισµού Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Έ

να ξεχωριστό χώρο αναζήτησης των αρχών που διέπουν τον κόσµο της ζωής και της δηµιουργίας, έχει δηµιουργήσει στο δηµοτικό διαµέρισµα Αµπελοκάµπου Αµαλιάδας, ο 69χρονος Αθανάσιος Κοκλώνης, ο οποίος µέσα από πίνακες, εικόνες και βιβλία ακολουθεί το «ταξίδι» της ζωής. Ο χώρος έχει ονοµαστεί σε «Μουσείο Αρχής Ιστορίας- Η Λεωφόρος της Ανθρώπινης Γνώσης και της Θεογνωσίας» και βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση του κ. Κοκλώνη, λίγο πιο έξω από το κέντρο του χωριού. Ο επισκέπτης βλέπει πρώτα το

ιδιόκτητο εκκλησάκι της Κοιµήσεως της Θεοτόκου και λίγα µέτρα πιο πέρα έχει διαµορφωθεί το κτίριο που φιλοξενεί σαν εκθεσιακός χώρος όλο το υλικό. Το κτίριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από δύο χρόνια περίπου και ολοκληρώθηκε τον περασµένο Οκτώβριο. Ο κ. Κοκλώνης είναι απόφοιτος δηµοτικού, ωστόσο όπως λέει, από µικρή ηλικία τον απασχολούσε η γνώση και δεν έπαψε ποτέ την αναζήτηση. Η γνώση του “γίγνεσθαι” Στο ερώτηµα, τι ακριβώς είναι ο χώρος που έχει δηµιουργήσει,

Εξωτερική άποψη του χώρου

απαντά: «Είναι ένας χώρος αναζήτησης αρχών που διέπουν το θαυµαστό κόσµο της ζωής και της δηµιουργίας. Θέλεις να αποκτήσεις υπαρξιακή ταυτότητα, από πού ήρθες, γιατί ήρθες και που πας. Για να βρεις αυτές τις αρχές πρέπει να ξεφυλλίσεις την κιβωτό της ανθρώπινης γνώσης και την κιβωτό της Θεογνωσίας, για να έχεις τη γνώση του γίγνεσθαι». Το χώρο τον ονόµασε ‘Μουσείο Αρχής Ιστορίας» γιατί όπως λέει έχει να κάνει µε αρχές και µέσα στο κτίριο ο επισκέπτης βρίσκει τις αρχές που διέπουν την Κοσµογνωσία και τη Θεογνωσία. Μέσα από πίνακες συµπυκνωµένων ιστορικών, επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων και όχι µόνο, που αφορούν την Κοσµογνωσία

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ

Μια µικρή ανάπαυλα από τα κοινά Μ

ετά από 8 χρόνια δηµιουργικής πορείας στα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τραγανού, εκ των οποίων τα 4 τελευταία κατέχοντας το αξίωµα του αντιδηµάρχου, ο κ. Χρήστος Γεωργιόπουλος, για προσωπικούς λόγους, κάνει µια µικρή ανάπαυλα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, την τελευταία µέρα της λειτουργίας του ∆ήµου Τραγανού, διοργάνωσε µια µικρή γιορτή για όλους τους εργαζόµενους του δήµου και όχι µόνο. Κατά την διάρκεια της σύντοµης αυτής γιορτής, είπε και τα παρακάτω: «Τελειώνοντας το 2010 κλείνει ένας κύκλος όπου το Τραγανό ήταν ∆ήµος πριν από την εφαρµογή του Καποδίστρια. Η συναισθηµατική φόρτιση είναι µεγάλη για όλους τους Τραγαναίους και για όσους µετείχαµε στη δηµοτική αρχή τις τελευταίες τετραετίες µεγαλύτερη. Για µένα που αποφάσισα για οικογενειακούς και επαγγελµατικού λόγους να µην συνεχίσω να αγωνίζοµαι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ακόµα µεγαλύτερη. Έχοντας µέσα µου την «τρέλα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ελπίζω κάποτε να µην συντρέχουν οι λόγοι που µε ανάγκασαν να µην είµαι υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές και να αγωνιστώ και πάλι για το καλό του τόπου µου. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου όλους τους συνδηµότες µου για την στήριξη, τη συµπαράστασή τους και την ψήφο αυτά τα χρόνια που µετείχα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά

Ο κ. Χρήστος Γεωργιόπουλος µαζί µε τον δήµαρχο Τραγανού κ. Βασίλη Κασσιανό και τη µηχανικό του δήµου κα. Πολυξένη Φουντά.

Μια ζεστή αγκαλιά οι υπάλληλοι του δήµου και όχι µόνο για τον κ. Χρήστο Γεωργιόπουλο.

µου. Θερµά ευχαριστώ τον δήµαρχο Βασίλη Κασσιανό που µ’ έκανε αντιδήµαρχο και µε εµπιστεύτηκε αναπληρωτή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ιδιαιτέρως τους Συµβούλους της αντιπολίτευσης για τις αποφάσεις που πήραµε (στην πλειοψηφία τους οµόφωνες) για να συντελεστεί το έργο που κάναµε την τετραετία που πέρασε. Σαν αντιδήµαρχος έργων θέλω να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου µας και ιδιαιτέρως την µηχανικό µας κα. Πολυξένη Φουντά για τις µελέτες που εκπόνησε για όλα τα έργα χωρίς να χρειαστεί να χαλάσει ούτε ένα ευρώ απ’ το ∆ήµο µας και το σπουδαιότερο, χωρίς καθυστέρηση και έτσι προλάβαµε τα διάφορα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώµη από όλους τους κατοίκους για τις δυσκολίες που υπέστησαν κατά την

Θέλω να ευχαριστήσω το δήµο Φιλής για τη δωρεά ενός απορριµµατοφόρου και τον Όµιλο Λάτση για την δωρεά ενός φορτηγού που µας έκανε. Να ζητήσω συγγνώµη σε όσους τυχόν θίχτηκαν κατά την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας είτε κατά την αποκοµιδή απορριµµάτων είτε για την θέση όπου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι απορριµµάτων. Προσπαθήσαµε την καλύτερη δυνατή λύση. Σαν αντιδήµαρχος υπεύθυνος κυκλοφοριακών θέλω να ευχαριστήσω τους συνδηµότες µου που γρήγορα και χωρίς έντονες διαµαρτυρίες προσαρµόστηκαν στην κυκλοφοριακή µελέτη που εφαρµόσαµε. Τώρα, µετά την εφαρµογή της, βλέπουµε πόσο απαραίτητη ήταν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αντιδηµάρχους για την καλή συνεργασία που είχαµε. Να ευχαριστήσω τον προϊστάµενο του

εκτέλεση των έργων. Σαν αντιδήµαρχος ύδρευσης θέλω να ευχαριστήσω τον υδραυλικό του δήµου µας κ. Ιωάννη Μαραζιώτη γιατί όποτε χρειάστηκε και σε ώρες εκτός ωραρίου ακόµα και αργά το βράδυ να εργαστεί για αντικατάσταση τυχόν βλάβης, το έπραξε. Μετά από ένα µεγάλο έργο που κάναµε µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Πατρών και του καθηγητή κ. Μιχάλη Λουϊτζινίδη καταφέραµε να πετύχουµε επάρκεια και ποιότητα νερού. Θέλω και εδώ να ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώµη για τις όποιες διακοπές νερού έστω και µικρές. Σαν αντιδήµαρχος καθαριότητας θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους καθαριότητας του δήµου µας, µόνιµους και έκτακτους. Με τη συµβολή τους µπορούµε να καυχόµεθα για την καθαριότητα του δήµου µας.

δήµου µας κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, και όλους τους υπαλλήλους του δήµου µας. Πιστεύω ότι µερίδιο της επιτυχίας του έργου µας τους αναλογεί. Κλείνοντας λοιπόν ο κύκλος όπου το Τραγανό ήταν ∆ήµος, ανοίγει ένας άλλος κύκλος όπου το Τραγανό ανήκει σε έναν νέο ∆ήµο, τον δήµο «Πηνειού». Πιστεύω ότι όπως στον προηγούµενο κύκλο ήταν εκεί που του άξιζε, έτσι και σ’ αυτόν τον κύκλο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη νέα τετραετία, µε τον άξιο δήµαρχο Αλέξη Καστρινό και τον επίσης άξιο αναπληρωτή του Βασίλη Κασσιανό και τους δηµοτικούς και τοπικούς συµβούλους, εκπροσώπους του Τραγανού. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι το Τραγανό θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Τέλος, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

αλλά και την Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη που αφορά τη Θεογνωσία, ο επισκέπτης µπορεί να δει, να µάθει, να προβληµατιστεί… Ότι υπάρχει στο χώρο, είναι προσωπική δουλειά του κ. Κοκλώνη, που έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από το 1979. «Το έργο έγινε µέσα από προσωπική αντίληψη του γίγνεσθαι και ότι έχει να κάνει µε το περιεχόµενο της γνώσης και του οικοδοµήµατος είναι προσωπική περισυλλογή, σκέψη και έκφραση. Ο χώρος θα εγκαινιαστεί στις 22 Μαΐου, ωστόσο όπως λέει ο κ. Κοκλώνης, µπορεί να τον επισκεφθεί ο οποιοσδήποτε, για να δει από κοντά και για να κάνει τη δική του αναζήτηση.

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Ο κ. Πρωθυπουργός σε πρόσφατές δηλώσεις του , διαβεβαίωσε τον Ελληνικό Λαό ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ µόλις σε 14 µήνες έκανε «περισσότερο έργο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν» !!!. Πράγµατι όµως τα στοιχεία που δεν επιδέχονται καµία αµφισβήτηση αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του κ. πρωθυπουργού δεν έχουν ίχνος υπερβολής , γιατί πράγµατι έχει να επιδείξει έργο όπως : *Η ανεργία να καλπάζει χωρίς να διαφαίνεται καµία µείωση , και φυσικά χωρίς πρόβλεψη δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. *Τα ποσοστά µείωσης του ΑΕΠ τοποθετούν την Ελλάδα στην χειρότερη θέση µεταξύ των 50 µεγαλύτερων κρατών . *Ο πληθωρισµός της χώρας ανέβηκε στο 5,2% και είναι ο 8ος µεγαλύτερος σ’ όλο τον κόσµο , και 2ος στην Ευρωζώνη µετά την Ρουµανία. *Οι τιµές των ασφάλιστρων (CDS) της Ελλάδας είναι οι δεύτερες υψηλότερες σ’ όλο τον κόσµο µετά από αυτές της Βενεζουέλας . *Η χώρα µας έχει το 2ο υψηλότερο κόστος δανεισµού στον κόσµο , πίσω µόνο από το ΠΑΚΙΣΤΑΝ . *Οι καταστηµατάρχες ο ένας µετά τον άλλον βάζουν λουκέτα . *Η οικοδοµική δραστηριότητα , που τονώνει την αγορά , µαραζώνει είναι και αυτό επίτευγµα της σηµερινής Κυβέρνησης . *Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πνιγµένα στα χρέη , οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις , σπονδυλική στήλη της Εθνικής και Τοπικής Οικονοµίας , βρίσκονται στα όρια στάσης πληρωµών . Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Βλαγκούλης σε διάλογο που είχε χθες µε κατοίκους του ∆ιευρυµένου ∆ήµου Ήλιδας στο πολιτικό του Γραφείο στην Αµαλιάδα. Κλείνοντας ο πολιτευτής της Ν∆ κ. Θόδωρος Βλαγκούλης τόνισε ότι δυστυχώς για το τόπο µας η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στους 14 µήνες διακυβέρνησης ως έργο έχει να επιδείξει- αρνητικά ρεκόρ και το χειρότερο είναι ότι δεν διδάσκεται από τα λάθη της και δεν παίρνει άµεσα αναπτυξιακά µέτρα τόνωσης της αγοράς και των εργαζοµένων , όπως αυτά που έχει προτείνει η Ν∆ και ο Αντώνης Σαµαράς , και στην λήψη των οποίων συνεχίζει να επιµένουν. Το µόνο βέβαιο είναι ότι µόνο το Κυβερνητικό πρόγραµµα της Ν.∆. µπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση και την σύντοµη απαλλαγή µας από το ζηµιογόνο µνηµόνιο. www.vlagoulis.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

« Η επιτυχία δεν είναι έργο ενός αλλά αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας» Ηλείας; Συνέντευξη στον Γιώργο Ροζή

«Ά

ρωµα» γυναίκας έχει η νέα ∆νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η Μπέκυ Σπυροπούλου από τις αρχές της περασµένης εβδοµάδας έχει αναλάβει τα ηνία µιας από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας , µε στόχο να πετύχει και στα νέα της καθήκοντα όπως και στην πρώην ∆νση Κτηνιατρικής. Θεωρεί ότι «η επιτυχία, σε οποιοδήποτε τοµέα, δεν είναι έργο ενός αλλά αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας, που οφείλεται στο συντονισµό, τις ειλικρινείς και τις καθαρές σχέσεις» και προσθέτει ότι για να κερδίσουν περισσότερα οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι µας « χρειάζεται πρώτα από όλα εφαρµογή νέων τεχνολογιών και προσαρµογή στις απαιτήσεις που ορίζει η νοµοθεσία της χώρας µας σε εναρµόνιση βέβαια µε την κοινοτική νοµοθεσία» Πού πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρωθεί το έργο σας για να πετύχετε στα νέα σας καθήκοντα; Τα καθήκοντα της νέας θέσης που είχα την τιµή να µου εµπιστευθεί η πολιτεία σε γενικές γραµµές επικεντρώνονται αρχικά στην προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου του νοµού και στην προστασία της δηµόσιας Υγείας. Πιστεύω όµως ότι η επιτυχία, σε οποιοδήποτε τοµέα, δεν είναι έργο ενός αλλά αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας, που οφείλεται στο συντονισµό, τις ειλικρινείς και καθαρές σχέσεις χωρίς αποκλεισµούς, την

ανάληψη πρωτοβουλιών απ’ όλους, την συνεργασία µε απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα των συναδέλφων. Με γνώµονα αυτές τις αρχές και τον απόλυτο σεβασµό στο ∆ηµόσιο συµφέρον το παραγόµενο αποτέλεσµα θα είναι πολλαπλό και ανταποδοτικό στους πολίτες. Τι χρειάζεται ο αγροτικός νοµός της Ηλείας για να κερδίσουν περισσότερα οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι µας; Χρειάζεται πρώτα από όλα εφαρµογή νέων τεχνολογιών και προσαρµογή στις απαιτήσεις που ορίζει η νοµοθεσία της χώρας

µας σε εναρµόνιση βέβαια µε την κοινοτική νοµοθεσία, ιδιαίτερα από τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους προκειµένου τα παραγόµενα προϊόντα τους να είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά και εξαγώγιµα, ιδιαίτερα τα βιολογικά και ΠΟΠ προϊόντα, για να υπάρχει σηµαντικό οικονοµικό όφελος. Σε αυτή τους την προσπάθεια δικό µας καθήκον και υποχρέωση είναι να τους ενηµερώσουµε και να τους βοηθήσουµε. Θα επιδιώξετε συνεργασία µε τους αγροτικούς φορείς (π.χ. Ενώσεις, Συνεταιρισµούς κλπ) για την προώθηση και επίλυση χρόνιων ζητηµάτων της

Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη όλων των παραπάνω και δεν θα είµαι φειδωλή σε κόπο και χρόνο, για να καταγράψουµε καταρχήν τις ανάγκες και τα προβλήµατα και να αγωνιστούµε από κοινού για την λύση τους. Σας βεβαιώνω ότι στόχος µου είναι, να µην βρεθεί ποτέ κανείς που να πει ότι βρήκε την πόρτα µου κλειστή σε παρόµοια θέµατα που άπτονται βέβαια το δηµόσιο και κοινό καλό και πάντα µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας. Έχετε συνδυάσει τους ρόλους της εργαζόµενης µητέρας και ∆/ντριας σε νευραλγικά πόστα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολος; Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί ρόλοι. Ο ένας της ∆/ντριας είναι συνάρτηση γνώσης και διοικητικής ικανότητας. Ο άλλος της εργαζόµενης µητέρας είναι πιο δύσκολος αλλά µοναδικός και δηµιουργικός. Πιστεύω ότι δεν είναι αποτρεπτικός όσον αφορά την επαγγελµατική δηµιουργία, αλλά συµβάλει θετικά στην κατανόηση και αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων.

ΓΝΩΜΕΣ

∆ηµοκρατικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα

Η

οικονοµική κρίση είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Υποστήριξης από την κυρίαρχη πολιτική «εύκολων λύσεων» σε βάρος των εργαζοµένων, µισθωτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η πολιτική ουσιαστικά διαχειρίζεται αντιπαραγωγικά την κρίση και βυθίζεται η ίδια στην κρίση. Πολιτική, ∆εξιά και Αριστερά βρίσκονται σε πιο εµφανή, όχι µεγαλύτερη, κρίση από το κυβερνητικό κόµµα. Το κυβερνητικό κόµµα ως κυβερνητικός µηχανισµός απαξιώνεται συνεχώς. Ταυτόχρονα, µε τις πρακτικές του απαξιώνει στα µάτια των πολιτών την πολιτική συνολικά. ∆ίπλα σε εναλλακτικές λύσεις οικονοµικής πολιτικής, για τις οποίες γράφω εδώ και χρόνια στην παρούσα φιλόξενη στήλη, καθώς και εξωτερικής πολιτικής, για την οποία διατυπώνω ένα συστηµατικό σύνολο προτάσεων στο βιβλίο µου «Η ελληνική εξωτερική πολιτική στον 21ο αιώνα» (εκδόσεις Καστανιώτη), θεωρώ ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σειρά προτάσεων για άµεσα δυνατές αλλαγές στο ίδιο το πολιτικό σύστηµα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία των κοµµάτων. Λειτουργία η οποία συνδέεται άµεσα µε τον εκλογικό νόµο. Α. Η ανάγκη αλλαγής του εκλογικού νόµου – Κριτήρια εκλογικού νόµου Οι εκλογικοί νόµοι που υπάρχουν σήµερα στο δυτικό κόσµο συγκροτούνται στη βάση τριών κριτηρίων. Τα δύο πρώτα είναι παραδεκτά και στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ το τρίτο έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια. Η δε αναγκαιότητά του αυξάνει συνεχώς. Το πρώτο κριτήριο συγκρότησης ενός εκλογικού νόµου είναι η αναλογικότητά του. Πρόκειται για µια αντιστοιχία µε το δικαίωµα της ισηγορίας στην Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία. ∆ηλαδή,

µε το δικαίωµα ίσου λόγου για κάθε πολίτη της Εκκλησίας του ∆ήµου. Επρόκειτο για ένα δικαίωµα αναλογικότητας στο Λόγο κάθε πολίτη και της συµβολής του στις αποφάσεις. Ανάλογα, στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία η αναλογικότητα στον εκλογικό νόµο διασφαλίζει την ισότητα κάθε ψήφου έναντι των υπολοίπων. Την ισότητα του πολίτη στη διαµόρφωση και εκλογή του κοινοβουλίου. Το δεύτερο κριτήριο συγκρότησης ενός εκλογικού νόµου είναι αυτό της σταθερότητας. Με την εφαρµογή αυτού του κριτηρίου επιδιώκεται η εκλογή µιας σταθερής κυβέρνησης. Υπό όρους αυτό σηµαίνει, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ελληνικής εκλογικής ιστορίας, ότι ακόµα και αν το εκλογικό σώµα δε δίνει στο πρώτο κόµµα απόλυτη πλειοψηφία ψήφων, προβλέπεται ένας µηχανισµός µετατροπής της εκλογικής µη πλειοψηφίας σε πλειοψηφία εδρών στη Βουλή. Η εφαρµογή αυτού του κριτηρίου αναιρεί κατά κανόνα το κριτήριο της αναλογικότητας. Όµως, η πολιτική σταθερότητα µπορεί να διασφαλιστεί µε διαφορετικό τρόπο. Να υπάρξει, επιτέλους, στη χώρα µια διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Μια πολιτική κουλτούρα έντιµων συµβιβασµών και συµµαχιών. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να συνδυαστούν κοινωνικά και πολιτικά πολύ πιο επιτυχηµένα τα κριτήρια αναλογικότητας και σταθερότητας. Να µην παραβιάζεται το πρώτο στο όνοµα του δευτέρου. Ένα τρίτο κριτήριο, που ιδιαίτερα στη χώρα µας έχει κερδίσει σε σηµασία µε όσα συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό της διασφάλισης όσο το δυνατό περισσότερης αυτονοµίας στο πολιτικό και ειδικότερα στο κοµµατικό σύστηµα. Να πάψουν, πλέον, να διαθέτουν µεγάλοι επιχειρηµατίες και η διαπλοκή στην υπηρεσία τους «πληρωµένουΣ» βουλευτές και

Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ

µερίδες κοµµάτων. Ασφαλώς η αυτονοµία της πολιτικής από τα µεγάλα συµφέροντα δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε σιγουριά ακόµα και από τον κάλλιστο εκλογικό νόµο. Όταν, µάλιστα, η µόνη αυτονοµία που επιδεικνύει το σηµερινό πολιτικό σύστηµα είναι εκείνη από τον κόσµο της µισθωτής εργασίας και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Με βάση τα τρία αυτά κριτήρια, το καλύτερο εκλογικό σύστηµα στις σηµερινές συνθήκες είναι το γερµανικό εκλογικό σύστηµα. Πρόκειται για ένα µεικτό τύπο νόµου. Είναι το καλύτερο, υπό τον όρο ότι το κατώφλι εισόδου στη Βουλή θα παραµείνει σαφώς χαµηλότερο από εκείνο της Γερµανίας (3% και όχι 5%) και ότι θα υιοθετηθεί η αναλογικότητά του. ∆ιαφορετικά, ο στόχος της εφαρµογής µιας µη αναλογικής παραλλαγής του δεν θα είναι η αυτονοµία της πολιτικής, αλλά η διατήρηση της µη αναλογικότητας του υπάρχοντος εκλογικού νόµου στο όνοµα της «σταθερότητας» µε άλλη µορφή. Β. Προϋποθέσεις και µηχανισµοί εφαρµογής ενός νέου εκλογικού νόµου Όλο και πιο συχνά διαβάζω ότι ο νέος εκλογικός νόµος οφείλει να στοχεύει στη µεγαλύτερη πειθάρχηση των

κοµµάτων και στην υποταγή τους στα κελεύσµατα του αρχηγού. Εφαρµογή, δηλαδή, µιας ολοκληρωτικού τύπου «δηµοκρατίας». Είµαι σαφής στον χαρακτηρισµό, διότι ο γερµανικός εκλογικός νόµος έχει συγκεκριµένες περιπτώσεις προκειµένου να µη λειτουργήσει αντιδηµοκρατικά. ∆εν µπορεί κανείς να θέλει ένα νόµο (όπως τον γερµανικό εκλογικό νόµο) προκειµένου, υποτίθεται, να αυξήσει το δηµοκρατισµό του, επιδιώκοντας να αφαιρέσει εκείνα τα στοιχεία (όπως την αναλογικότητα και τη δηµοκρατική λειτουργία των κοµµάτων) που αποτελούν τις εγγυήσεις για τη δηµοκρατικότητά του. Σύµφωνα µε τον γερµανικό εκλογικό νόµο, που παραλλαγή του θέλει να φέρει και η κυβέρνηση στη Βουλή, οι µισοί βουλευτές εκλέγονται σε µονοεδρικές περιφέρειες και οι άλλοι µισοί από λίστες σε επίπεδο περιφερειών. Το σύνολο των εδρών διανέµεται αναλογικά. Εάν ένα κόµµα καλύπτει τις έδρες που του αναλογούν συνολικά από τις µονοεδρικές, δε λαµβάνει έδρες από τις λίστες. Από τις τελευταίες λαµβάνουν τα κόµµατα έναν τέτοιο αριθµό εδρών ώστε µαζί µε τις µονοεδρικές που κέρδισαν (αν κέρδισαν) να καλύπτουν το σύνολο των εδρών που τους αντιστοιχούν στις ψήφους που έλαβαν. Προκειµένου αυτό το σύστηµα να µην είναι ένα σύστηµα ελεγχόµενο από τον αρχηγό ενός κόµµατος, δηλαδή, τυραννικό, θα πρέπει οι υποψήφιοι βουλευτές των µονοεδρικών περιφερειών να εκλέγονται από γενικές κοµµατικές συνελεύσεις, ακόµα και δηµοψηφίσµατα όλων των µελών της περιοχής. Οι δε υποψήφιοι για τις λίστες από περιφερειακά κοµµατικά αντιπροσωπευτικά σώµατα. Όχι, δηλαδή, µε υπόδειξη των επιτελείων του αρχηγού. Απαιτείται, δηλαδή, ουσιαστική δηµοκρατική λειτουργία των

κοµµάτων και όχι ολιγαρχικές δοµές όπως σήµερα. ∆οµές οι οποίες καταστρατηγούν ακόµα και το καταστατικό ενός κόµµατος. Επί παραδείγµατι, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να πραγµατοποιηθεί το 2011 εκ νέου εκλογή αρχηγού και τακτικό συνέδριο πολιτικών αποφάσεων. Αντίθετα, όµως, µε το καταστατικό του, η ηγεσία του κινείται προ τη µη σύγκληση συνεδρίου, αλλά την οργάνωση εθνικής συνδιάσκεψης (κοµµατικής εκτόνωσης) χωρίς δεσµευτικές αποφάσεις. Γ. Κοµµατικό σύστηµα και συνταγµατικές δεσµεύσεις Στο σηµερινό πολιτικό σύστηµα τα κόµµατα έχουν καταχωρηµένα πολλαπλά δικαιώµατα. Τους αναγνωρίζεται ο ρόλος τους ως φορέων της λαϊκής βούλησης. Της οργάνωσης και έκφρασης καθώς και υλοποίησης προγράµµατος. Τους δίνεται δικαίωµα οργάνωσης, χρηµατοδότησης, συµµετοχής σε εκλογές, σε τοπικά και εθνικά συστήµατα διαπραγµάτευσης. ∆ιασφαλίζονται στοιχειώδη δικαιώµατα παρουσίασης στο δηµόσιο χώρο και στα µέσα επικοινωνίας. Όλα αυτά τα δικαιώµατα τα αποδίδει το Σύνταγµα σε δηµοκρατικά οργανωµένα κόµµατα και όχι στις ηγεσίες τους. Εδώ ακριβώς υπάρχει στη χώρα ένα θεµελιακό δηµοκρατικό πρόβληµα. Οι φορείς της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, προκειµένου να επιτελούν τα καθήκοντα και να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα του νόµου, οφείλουν να λειτουργούν οι ίδιοι δηµοκρατικά. Τα κόµµατα είναι, όπως θα έλεγαν και οι νοµικοί, υποκείµενα του νόµου. Το Σύνταγµα προβλέπει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Οι δηµόσιες παροχές προς αυτά – χρηµατοδότηση, αποσπασµένοι υπάλληλοι, αυτοκίνητα, δηµόσια δράση, όλα – απορρέουν από τη συνταγµα-

τική τους θέση. Από ειδικούς νόµους καθώς και κανόνες λειτουργίας του κοινοβουλίου, που οφείλουν οι ηγεσίες των κοµµάτων να σέβονται. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εσωτερική δηµοκρατική λειτουργία τους, στα δικαιώµατα της µειοψηφίας, στα δικαιώµατα του «απλού» µέλους. Όλα αυτά δεν µπορούν να εξαρτώνται από τις επιθυµίες της κάθε φορά πλειοψηφίας εντός ενός κόµµατος και ακόµα λιγότερο από την εξουσιαστική βουλιµία των ηγεσιών του. Όταν, επί παραδείγµατι, ένα κόµµα, όπως το κυβερνόν, παραβιάζει το πρόγραµµά του, αυτό δεν αφορά τη συνταγµατική τάξη, αλλά την εσωκοµµατική. Όταν, όµως, διαγράφει µέλος του διότι αντιτάσσεται σε αυτή την παραβίαση, τότε εκείνος που καταστέλλει τη διαφορετική γνώµη και µάλιστα την κοµµατικά νόµιµη, παραβιάζει όχι µόνο τους κανόνες εσωκοµµατικής λειτουργίας, αλλά και το ίδιο το Σύνταγµα. Προκειµένου, λοιπόν, να λειτουργήσει ένας δηµοκρατικός εκλογικός νόµος, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο δηµοκρατισµός εκείνων που συµµετέχουν διαµέσου αυτού στο πολιτικό σύστηµα. Ο εσωκοµµατικός δηµοκρατισµός, µε τη σειρά του, θα πρέπει να ελέγχεται από τα µέλη του. Αλλά και από µια νοµική αρχή που θα προστατεύει τη διαφορετικότητα εντός των κοµµάτων. Θα ελέγχει τις καταστατικές και προγραµµατικές παραβιάσεις. ∆ιαφορετικά, χωρίς εσωκοµµατική δηµοκρατία και ο καλύτερος εκλογικός νόµος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διασφαλίζει την εξουσία εκείνων που ονόµαζε ο Ρ. Μίχελς ως «κοµµατική ολιγαρχία». Ως την τάση στο εσωτερικό µεγάλων και µαζικών φορέων να λειτουργεί η ηγεσία τους ως µοναρχική εξουσία που αναπαράγεται µέσα στο χρόνο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12.00 µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Επιταλίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Επιτάλιο 16-1-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών & Mνηµοσύνων: ANTΩNHΣ BAΣ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ τηλ.2621072059 Kινητό 6973/762112 EΠITAΛIO HΛEIAΣ

ω

Τον αγαπηµένο µας

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΚΑ

∆εν εορτάζει

Στον αγαπηµένο µας γιο ΑΛΕΞΙΟ ΙΟΡ∆ΑΝΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗ ευχόµαστε καθε ευτυχία. Οι γονείς: Χρήστος και Ζωή Ιορδάνη Στην αγαπηµένη µας κόρη ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΑΛΕΞΙΟ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οι γονείς: Βλάσσης και Κων/να Κορονιώτη Στον αγαπηµένο µας αδελφό ΑΛΕΞΙΟ ΙΟΡ∆ΑΝΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗ ευχόµαστε καθε ευτυχία. Τ’ αδέλφια: Κων/νος και Ιωάννα Ιορδάνη Στην αγαπηµένη µας αδελφή ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΡΟΝΙΩΤΗ που αντήλλαξε δακτυλίδι αρραβώνος µε τον ΑΛΕΞΙΟ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Τ’ αδέλφια: Χριστίνα και Γιώργος Γουνδουλάκης

Ο Αντιδήµαρχος Πύργου Αντώνης Καράµπελας δεν θα δεχθεί για την ονοµαστική του εορτή.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 22749

ΑΓΓΕΛΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π. µ. απο την οικία µας και από τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήµονα Αρχ. Ηλίδας ή Παλαιόπολης και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αρχ. Ηλιδα 16-1-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστος, Βασιλική, Νίκη και Κων/νος, Παρασκευή και Χρήστος, ∆ηµήτριος και Κων/να Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: IΩANNH Π. ΘEO∆ΩPOΠOYΛOY Oλυµπίας 21 Aµαλιάδα τηλ. 26220/21781 Oικία 95248 Kινητό 6932/150495

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας αδελφής, θείας και γιαγιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έχοµεν την τιµήν να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 19-1-2011 και ώραν 6.00 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου µας κ. Γερµανού θα οµιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος π. ∆αµασκηνός Πετράκος Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας µε θέµα: «Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, πτυχές της ζωής, του χαρακτήρα και του έργου του».

ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΩΦΑΛΑΛΗΣ)

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Αµαλιάδα 16-1-2011 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νίκη Μύττα –Νικολακοπούλου, Γεώργιος και Μαίρη Νικολακοπούλου Τ’ ΑΝΙΨΙΑ: Μαίρη Κανελλοπούλου, Γεώργιος και Ντίνα Κανελλοπούλου, Μαρία Νικολακοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΕΤΩΝ 85 Συν/χου ΟΣΕ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΥΠΟΤΑΓΗ (= σεβασµό – τιµή) ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ

Η αµφιλεγόµενη κάρτα του πολίτη Α’ Μεγάλο θόρυβο, ως µη όφειλε, προκάλεσε η αµφιλεγόµενη «Κάρτα του Πολίτη», την οποία θέλει να εφαρµόσει η Κυβέρνηση από το 2011, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για την κάρτα αυτή έχουν δοθεί διάφορες αντικρουόµενες απόψεις, είτε πολιτικοκοινωνικές, είτε και θρησκευτικές, µάλιστα δε η ετήσια Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας που συνεδρίασε στις αρχές του περασµένου Οκτώβρη, πήρε απόφαση να συγκροτηθεί Επιτροπή από Αρχιερείς και χωρίς τυµπανοκρουσίες, να εξετάσει, σε βάθος, το εν λόγω θέµα της «Κάρτας του Πολίτη», για τα πάρα πέρα από την υπεύθυνη ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ Εκκλησία µας, ήτοι για τη σωστή ενηµέρωση του Κλήρου και των πιστών. Την Κάρτα αυτή του Πολίτη, η οποία ως µη όφειλε, έχει υπερβολικά δαιµονοποιηθεί από απρόσεκτους Κληρικούς, που αποβλέπουν µόνον να γίνουν πρόσωπα της ηµέρας χωρίς κανένα, προς το παρόν, ουσιαστικό λόγο, µάλιστα δε ειπώθηκε ακόµη, ότι πρόκειται και για το χάραγµα του «Αντι/Χρίστου» και γίναµε, ως Ιερατείον, περίγελοι της κοινωνίας. Εν τούτοις, παρ’ όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και θα συνεχίσουν ίσως να λέγονται γι’ αυτή την Κάρτα, ο

Γράφει ο πρέσβυτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ Ορθόδοξος Θεολόγος, Εκκλησιαστικός Συνήγορος

Χριστιανός είναι υποχρεωµένος, οφείλει, κατά την Γραφή (Ρωµ. 13, 15), να την πάρει, εφ’ όσον τον εξυπηρετεί και δεν του πειράζει ποσώς το ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ πιστεύω του. Η Κυβέρνηση είναι λίαν σαφής, ότι η κάρτα αυτή απώτερο σκοπό έχει την απαλλαγή του πολίτη από την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας και, ως χριστιανοί, σ’ αυτό υπακούµε και µένουµε προς το παρόν. Προς τούτο η Γραφή απευθυνόµενη προς τους χριστιανούς είναι λίαν σαφής και κατηγορηµατική, ότι: «... το καθεστώς του κράτους µε τις εξουσίες του είναι σύµφωνον µε τον σχέ-

διον του Θεού και πρέπει κάθε άνθρωπος και οι Χριστιανοί, να υποτάσσονται. Όποιος δεν υπακούει στην Κρατική εξουσία, είναι σαν να αντιστέκεται στο θέληµα του Θεού. ∆εν είναι δυνατόν να αντιστέκεται ο Χριστιανός στις Κρατικές εξουσίες, αλλά να υποτάσσεται σ’ αυτές, γιατί οι εξουσίες αυτές έχουν ταχθεί µε απόφαση, ή µε την ανοχή του Θεού και ότι όποιος αντιστέκεται σ’ αυτές, αντιστέκεται στη διαταγή του Θεού, διο και οι εναντιούµενοι θα λάβουν την πρέπουσα τιµωρία, γιατί ο άρχοντας µε τις εξουσίες του είναι υπηρέτης του Θεού, για την προστασία των πολιτών, µέσα στους οποίους είναι και οι χριστιανοί», (Ρωµ. 13, 1-5). Εποµένως, την Κάρτα του Άρχοντα µε τις υπηρεσίες του θα την πάρουµε, αρχικά, και αν στην πορεία προβάλλει, για την εφαρµογή της, απαραίτητες προϋποθέσεις και µάλιστα τέτοιες που θα απειλούν το ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ πιστεύω µας, τότε θα του την πετάξουµε κατάµουτρα, και θα του βροντοφωνάξουµε µε ουρανοµήκη στεντόρεια φωνή, πειθαρχείν δει Θεώ µάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. 5,29).

Χανάκια 16-1-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελισάβετ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Βάσω και Ιωάννης Τζανης, Αντωνία και Πάρης Ξενίδης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ανδριάνα Νοταρά, Νίκος Χριστόπουλος, Μίµης Χριστόπουλος, Σάκης Χριστόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελισάβετ, Πολυξένη, Θεόδωρος ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: AΛEΞIOΣ ΘEO∆. ∆IONYΣAKOΠOYΛOΣ XANAKIA ΠYPΓOΣ -HΛEIAΣ Tηλ. 26210-35345- 6974435073 6974548600

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Βαρβασαίνης Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, εορτή του εν Αγίοις Πατρός ηµών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας εορτάζει και πανηγυρίζει µετά πάσης θρησκευτικής µεγαλοπρέπειας και επισηµότητας ο φερώνυµος Ιερός Ναός Αγ. Αθανασίου Βαρβάσαινας. Την παραµονή της εορτής ηµέρα ∆ευτέρα το εσπέρας και περί ώρα 6µ.µ,. θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου Κων/νου Παπαδηµητρίου, καθηγητού Θεολόγου , όστις θα κηρύξει το θείο λόγον. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί ο Ορθρος και Θεία Λειτουργία. Τον δεξιόν χορόν θα διευθύνει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Πύργου κ. Αγγελος Κούνας, το δε αριστερό χορό ο κ. Νικόλαος Λαδάς, ιεροψάλτης του Ναού. Παρακαλούνται οι αρχές και ευσεβείς χριστιανοί της πόλεώς µας και των περιχώρων, όπως προσέλθουν και συµπροσευχηθούν µαζί µας κατά τις Ιερές ακολουθίες. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Την 18η Ιανουαρίου εορτή των εν Αγίοις Πατέρων ηµών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας εορτάζεςι ο ως άνω Ιερός Ναός. Την παραµονή και ώρα 6µ.µ. θα τελεσθεί Μεγάλος Εσπερινός µετ’ αρτοκλασιών και θείου Κηρύγµατος κατά τον οποίο θα προστεί ο π. Ηλίας Παπαγγελής, Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητροπόλεως. Την Τρίτη και τη συνήθη ώρα θα τελεσθεί Ορθρος και θεία Λειτουργία µετά την οποία θα γίνει η καθιερωµένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Κατά τον Εσπερινό, Ορθρο και Θεία Λειτουργία θα ψάλλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ηλείας και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής κ. ∆ηµήτριος Θανόπουλος µετά των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού. Παρακαλούνται οι τοπικές και δηµοτικές αρχές καθώς και οι φιλακόλουθοι χριστιανοί όπως παρακολουθήσουν τις ιερές τελετές προς ψυχική ωφέλειαν. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Θρησκευτική Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Πύργου Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, εορτή του εν Αγίοις Πατρός ηµών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, εορτάζει και πανηγυρίζει µετά πάσης θρησκευτικής µεγαλοπρέπειας και επισηµότητας ο φερώνυµος Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Πύργου. Την παραµονή της εορτής ηµέρα ∆ευτέρα το εσπέρας και περί ώρα 6µ.µ. θα τελεσθεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υµµητού κ. ∆ανιήλ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί ο Ορθρος και Θεία Λειτουργία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιµ. Φιλάρετου Σπανόπουλου, ιεροκήρυκος της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας της εορτής και ώρα 5.00µ.µ. θα τελεσθεί Ιερά παράκλησις προς τον Αγιον υπέρ υγείας πάντων των χριστιανών. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνουν οι ιεροψάλτες του Ναού Βασίλειος Πετρόπουλος και Λάζαρος Ασµής. Παρακαλούνται οι αρχές και ευσεβείς χριστιανοί της πόλεώς µας και των Περιχώρων, όπως προσέλθουν και συµπροσευχηθούν µαζί µας κατά τις Ιερές ακολουθίες. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΗΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών της Παλαιοβαρβασαίνης και Περιχώρων ότι την Τρίτη 18 Ιανουαρίου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός µας Ναός του Αγίου Αθανασίου Παλ/νης. Την ∆ευτέρα το εσπέρας και ώρα 6.00µ.µ. θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εις τας άνω εορταστικάς εκδηλώσεις παρακαλούνται να παραστούν και να τιµήσουν δια της παρουσίας των οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου µας. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου


Νέα της Αµαλιάδας

Οι τιµές κυµαίνονται από 20% έως 50%

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

11

Αρκετοί ήταν αυτοί που βγήκαν χθες στα καταστήµατα για να δουν, να ρωτήσουν και σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν και ψώνια

Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Αισιόδοξα µηνύµατα Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Α

ισιόδοξα είναι τα µηνύµατα από την αγορά της Αµαλιάδας, µετά τη χθεσινή πρώτη ηµέρα των εκπτώσεων, αφού οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από το εάν έκαναν ή όχι αγορές, έδειξαν ενδιαφέρον και διάθεση για να ψωνίσουν µέσα Μέλτης Βασιλακόπουλος Κώστας Μυλωνόπουλος Αντώνης Ξένος Όλγα Παληµέρη στις επόµενες ηµέρες. «Τα πράγµατα είναι λίγο «∆ειλά- δειλά κάτι έχει «Τα πράγµατα είναι ικανοΆλλωστε, οι πρώτες ηµέρες «Η 15η Ιανουαρίου είναι καλύτερα από την προαρχίσει να γίνεται στην ποιητικά και υπάρχει αιτων εκπτώσεων είναι συνή- τυπικά η πρώτη ηµέρα ηγούµενη εβδοµάδα. Ο αγορά. Ο κόσµος πάντα σιοδοξία. Ο κόσµος των εκπτώσεων, γιατί θως διερευνητικές, οι κατακόσµος κοιτάζει, ρωτάει τις περιµένει τις εκπτώρωτούσε από τις γιορτές εµείς κάναµε καλύτερες ναλωτές βλέπουν, τιµές και την περίοδο των και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά τώρα λόγω για τις εκπτώσεις και η συγκρίνουν τιµές και µετά εορτών και καθ’ όλη τη σεις κάνει και τα ψώνια της οικονοµικής κρίσης, περίοδος αυτή θα βοηθήπαίρνουν τις αποφάσεις διάρκεια της εβδοµάδας. του, θέλοντας βεβαίως και ο καθένας κοιτάζει να σει και τα καταστήµατα και µία επιπλέον έκδει τι τον συµφέρει. Η και τους καταναλωτές. τους και προχωρούν στις Οι εκπτώσεις κυµαίνονται πτωση, στην έκπτωση! Οι πρώτη ηµέρα βέβαια Εµείς έχουµε ρίξει τις αγορές τους. Από την πε- στο 40% µε 50% και ελπίτιµές είναι πολύ καλές, είναι πάντα διερευνητική, τιµές και από πριν και πιρίοδο των εορτών αρκετοί ζουµε ότι θα δουλέψει η ποικιλία υπάρχει και είµαπιστεύουµε όµως ότι θα στεύουµε ότι θα πάρει αγορά. Άλλωστε, οι καταρωτούσαν πότε θα ξεκινούστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγµία ανάσα η αγορά». σαν οι εκπτώσεις, αφού η οι- ναλωτές ρωτούσαν για το πάνε καλά τα πράγµατα». µατα». πότε θα ξεκινούσαν οι κονοµική κρίση και τα εκπτώσεις και η πρώτη προβλήµατα που αντιµετω- ηµέρα είναι συνήθως διεπίζουν τα νοικοκυριά δεν ρευνητική». έχουν αφήσει πολλά περιθώρια για έξοδα. Κατά συνέπεια, οι εκπτώσεις αποτελούν ένα τούν µε τον καλύτερο δυνατό τα προβλήµατα που υπάρχουν, νων να κάνουν καλύτερες τιµές είχαν φροντίσει και κατά την πε- στους καταναλωτές, αφενός για να επιπλέον κίνητρο και οι καταναλω- τρόπο. Οι καταστηµατάρχες, µε δεδοµένα ρίοδο των εορτών των Χριστουγέν- αυξήσουν το τζίρο τους, αφετέρου τές επιδιώκουν να το εκµεταλλευγια να διευκολύνουν τους πολίτες να κάνουν τα ψώνια τους. Όπως υποστηρίζουν πολλοί, οι τιµές ήταν ήδη µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι και από χθες η εκπτώσεις κυµαίνονται από 20% έως 50%, για να κινηθεί η αγορά. Οι καταστηΜαρία Καραµπάτση µατάρχες αισιοδοξούν ότι τα (karabatsimaro@yahoo.gr) πράγµατα θα πάνε καλά, συνυπολογίζοντας και την κανα φουρνάκι ήταν ο «ένοχος» για την πυρκαγιά που τάσταση έτσι όπως έχει εκδηλώθηκε χθες λίγο µετά τις 1 το µεσηµέρι, σε διαµορφωθεί και καλούν καφέ στον πεζοδρόµο Αµαλιάδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της κουζίνας του καταστήµατος, προτους καταναλωτές να επιλέφανώς από βραχυκύκλωµα που σηµειώθηκε στο φουρνάκι ξουν την αγορά της περιοκαι η κινητοποίηση ήταν άµεση. Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε χής τους για τα ψώνια τους, αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που βρίσκεται εκατό µε δέλεαρ τις καλές τιµές, τη µέτρα από το σηµείο που είναι το κατάστηµα και στο σηµεγάλη ποικιλία και την καλή µείο έφθασαν άµεσα δύο πυροσβεστικά οχήµατα και τέσποιότητα στα εµπορεύµατα. σερις πυροσβέστες. Από το σηµείο έβγαιναν πυκνοί καπνοί και οι πυροσβέστες προσέγγισαν το χώρο από την µπροστινή και την πίσω πλευρά και µέσα σε λίγα λεπτά το συµβάν είχε τεθεί υπό έλεγχο, ενώ το φουρνάκι αποµακρύνθηκε αµέσως από το χώρο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν κινδύνευσε κανένας, ενώ στο κατάΗ φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο που βρίσκεται η κουζίνα του καταστήµατος στηµα δε σηµειώθηκαν ζηµιές, µόνο κάποιες επεµβάσεις θα πρέπει να γίνουν στο χώρο της κουζίνας. Κατά συνέπεια, το κατάστηµα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΘΕΣ ΣΕ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

«∆ράστης» ένα φουρνάκι που υπέστη βραχυκύκλωµα

Έ

«Ένοχος» ήταν ένα φουρνάκι που βρισκόταν στην κουζίνα

Η συµβολή των πυροσβεστών ήταν καθοριστική

Το έργο ολοκληρώθηκε χθες µε την τοποθέτηση της πόρτας, παρουσία του αντιδηµάρχου κ. Χριστοφόρου και του µηχανικού κ. Αντωνόπουλου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΧΑ∆Α ‘ΚΟΝΙ∆ΕΪΚΩΝ’ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Τέλος στην αυθαίρετη εναπόθεση απορριµµάτων Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

έλος στην αυθαίρετη είσοδο στο χώρο της χωµατερής στην περιοχή των «Κονιδεΐκων» βάζει ο δήµος Ήλιδας. Χθες, παρουσία του αρµόδιου αντιδηµάρχου κ. Βαγγέλη Χριστοφόρου και του µηχανικού κ. Κώστα Αντωνόπουλου, ολοκληρώθηκε µε την τοποθέτηση της πόρτας, το έργο της περίφραξης του χώρου εναπόθεσης των απορριµµάτων. Ο χώρος δεν ήταν περιφραγµένος, µε αποτέλεσµα να γίνεται ανεξέλεγκτα εναπόθεση απορριµµάτων, αφού είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει ο οποιοσδήποτε και άφηνε σκουπίδια οπουδήποτε. Όπως δήλωσε ο κ. Χριστοφόρου, µπαίνει τέλος πλέον σε αυτή τη διαδικασία και θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Η περίφραξη έχει τοποθετηθεί πέριξ των ορίων του σκουπιδότοπου και η πρόσβαση των απορριµµατοφόρων θα γίνεται από την είσοδο που κατασκευάστηκε, ενώ άµεσα θα ληφθεί µέριµνα για τα απορρίµµατα που βρίσκονται εντός του χώρου και δεν έχει γίνει ακόµη η επίχωσή τους. «Στα πλαίσια της οργάνωσης που κάνουµε για την εναπόθεση των απορριµµάτων, προχωρήσαµε στην κατασκευή περίφραξης και της πόρτας στο χώρο των Κονιδεΐκων, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος. Ο

Για αυστηρό έλεγχο έκανε λόγο χθες ο αντιδήµαρχος κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου

χώρος έχει κορεστεί και πρέπει να υπάρξει περιορισµός, δεν µπορεί να συνεχιστεί στην περιοχή η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων. Άµεσα θα προχωρήσουµε και στον πλήρη καθαρισµό, εντός και εκτός του χώρου και θα κάνουµε και δενδροφύτευση, για να δείξουµε µία άλλη εικόνα» ανέφερε ο κ. Χριστροφόρου, ο οποίος επεσήµανε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την εξεύρεση µόνιµης λύσης. Παράλληλα, ο κ. Χριστοφόρου επανέλαβε ρητά και κατηγορηµατικά, ότι στα «Κονιδέικα» θα γίνεται η εναπόθεση των απορριµµάτων µόνο του δήµου Ήλιδας και από καµία άλλη περιοχή.


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Ματιές στον κόσµο Αποφασισµένος να πατάξει το φαινόµενο ο Γιάννης Μαρνέρης

ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

∆ήµαρχος απειλεί πολίτες που κακοποιούν τις συζύγους τους! Αθήνα: Με τα µούτρα στα «βαθιά» φαίνεται πως έπεσε µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο δήµαρχος νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης! Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε άρθρο του σε ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο, ανέλαβε προσωπικά να τα βάλει µε τρεις τουλάχιστον «νταήδες» της περιοχής οι οποίοι κακοποιούν τις συζύγους τους! Ο δήµαρχος επιβεβαίωσε και στο δηµοτικό ραδιό-

φωνο της Τρίπολης ότι, µέσα στις δύο εβδοµάδες που ασκεί τα καθήκοντά του, δέχθηκε επώνυµες καταγγελίες από τρεις παντρεµένες γυναίκες οι οποίες ισχυρίζονται πως κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τους συζύγους τους! Όπως του αποκάλυψαν, µάλιστα, αυτό συνέβη µπροστά στα µάτια των ανήλικων παιδιών τους! Ο κ Μαρνέρης δήλωσε αποφασισµένος να µην επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και απηύθυνε σαφή προ-

ειδοποίηση προς τους τρεις συζύγους και όποιον θελήσει να τους µιµηθεί: «Προειδοποιώ τους “άνδρες” αυτούς ότι την επόµενη φορά δεν θα ανεχθώ τον βιασµό της κοινωνίας µας και θα εξαντλήσω την υποχρέωσή µου προς τις συγκεκριµένες γυναίκες ή οποιεσδήποτε άλλες, θα καταγγείλω δε τους βιαστές στον εισαγγελέα και στους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων η αρρωστηµένη αυτή συµπεριφορά δεν µας αρµόζει»!

Ετοίµαζαν σειρά επιθέσεων Σε µια νέα οργάνωση ανήκουν οι 5 συλληφθέντες, βρέθηκε σχέδιο προκήρυξης σε έναν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Αθήνα: Με µια νέα οργάνωση φαίνεται πως είναι αντιµέτωπη η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, όπως προκύπτει από προκήρυξη που βρέθηκε σε έναν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη. Το όνοµα της οργάνωσης δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό, αλλά σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής στοιχεία, φαίνεται πως ετοίµαζε σειρά νέων επιθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ανακοίνωσή της η αστυνοµία αναφέρει ότι έχει να κάνει µε µια πρωτοεµφανιζόµενη οργάνωση, χωρίς να προσδιορίζεται όνοµα, η οποία θα αναλάµβανε την ευθύνη για µια σειρά εκρήξεων, ως εκδήλωση αλληλεγγύης πριν τη δίκη µελών της τροµοκρατικής οργάνωσης «Συνοµωσία Πυρήνων της Φωτιάς», που αρχίζει τη ∆ευτέρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνοµία, η προκήρυξη που βρέθηκε: -Προαναγγέλλει συµµετοχή σε ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων βίας. -Περιλαµβάνει εκτενείς αναφορές και θεωρητικές προσεγγίσεις µε τις οποίες επιχειρούν να δικαιολογήσουν πράξεις βίας και τροµοκρατίας. -Περιλαµβάνει σηµεία κριτικής αντιπαράθεσης µε την τροµοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», όπου

Νέα Υόρκη: Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά µε το 13ο ζώδιο. Σύµφωνα µε αµερικανούς αστρολόγους η ευθυγράµµιση των αστεριών µε τη σελήνη και τη γη δεν είναι σωστή και κατ’ επέκταση ολόκληρος ο ζωδιακός κύκλος είναι λάθος. Αστρολόγοι από τη Μινεσότα πιστεύουν ότι στο ζωδιακό κύκλο θα πρέπει να προστεθεί ένα ακόµα ζώδιο,

Ριάντ Στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας προσγειώθηκε τελικά το αεροσκάφος του πρώην προέδρου της Τυνησίας Μπεν Αλί και ενώ στη χώρα του συνεχίζεται η πολιτική αβεβαιότητα. Η άφιξή του στην Τζέντα είχε αναφερθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα αλ Αραµπίγια και αλ Τζαζίρα· την ίδια πληροφόρηση είχε δώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο σαουδαραβική κυβερνητική πηγή. «Το βασίλειο καλωσόρισε την άφιξη του προέδρου Ζιν αλ Αµπιντίν Μπεν Άλι και της συζύγου του» ανέφερε το ανακοινωθέν της µοναρχίας, σύµφωνα µε το πρακτορείο. Η πορεία του αεροσκάφους που µετέφερε τον Μπεν Αλί προκάλεσε µίνι κρίση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί συναντήθηκε εκτάκτως µε τον πρωθυπουργό Φιγιόν προκειµένου να εξετάσουν την κατάσταση. Από την πρώτη στιγµή ξεκαθαρίστηκε ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο του παραιτηθέντος προέδρου. Στη συνέχεια το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στην Ιταλία, όπου ζήτησε άδεια να προσγειωθεί για ανεφοδιασµό. Οι ιταλικές Αρχές έδωσαν την άδεια να προσγειωθεί στο Κάλιαρι και το αεροσκάφος αναχώρησε σε λίγη ώρα, για να προσγειωθεί τελικά στη Τζέντα.

ΣΤΗΝ ΙΝ∆IΑ

διαφοροποιούν τη θέση τους σχετικά µε τη δράση της οργάνωσης «Συνοµωσία Πυρήνων της Φωτιάς». Επιπλέον βρέθηκαν: -Συνθέσεις ∆ικαστικών Συµβουλίων σε όλη τη χώρα µε ορισµένες αξιολογήσεις -∆ιευθύνσεις Αστυνοµικών Τµηµάτων -Σχεδιαγράµµατα περιοχών -Φωτογραφικό υλικό οπλικών συστηµάτων Από τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων προέκυψε ότι το πολεµικό τυφέκιο τύπου Καλάζνικοφ, που βρέθηκε σε διαµέρισµα στο Βύρωνα

δεν έχει χρησιµοποιηθεί σε τροµοκρατική ενέργεια. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για τυχόν ταυτοποίηση µε άλλες εγκληµατικές ενέργειες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το πρωί ενώπιων της τακτικής ανακριτρίας Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν αλλά αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία. Εναντίον τους έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες σε βαθµό κακουργήµατος για συµµετοχή σε τροµοκρατική οργάνωση, τροµοκρατικών πράξεων και διακεκριµένη οπλοκατοχή. Οι τέσσερις νεαροί ανακρίθηκαν χωρίς δικηγόρους ενώ οι ίδιοι αρνούνται να

δώσουν στοιχεία. Τη νύχτα, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, έδωσε στη δηµοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία της 27χρονης Γερµανίδας που συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευµα στον Περισσό, από την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία. Πρόκειται για την FeeMarie Meyer του Wolfgang και της Varvara, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών κατηγορούµενη για συµµετοχή σε τροµοκρατική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, η Fee-Marie Meyer είχε συχνές συναντήσεις µε τους άλλους τέσσερις συλληφθέντες σε Βύ-

ρωνα και Ταύρο. Μάλιστα, η µητέρα της Φέι Μ. φέρεται να είχε στο παρελθόν ενεργεί συµµετοχή στη γερµανική τροµοκρατική οργάνωση Μπάαντερ – Μάινχοφ γνωστή ως RAF. Είχε κατηγορηθεί το 1993 για συµµετοχή σε δολοφονικές επιθέσεις και ληστείες, ενώ το 1999 παραδόθηκε στη γερµανική πρεσβεία στην Βηρυτό, αλλά αφέθη ελεύθερη γιατί είχαν παραγραφεί τα αδικήµατα. Η 27χρονη καθηγήτρια ξένων γλωσσών αρνείται οποιαδήποτε εµπλοκή σε τροµοκρατική οργάνωση και δηλώνει απλώς αναρχική και φίλη των τεσσάρων συλληφθέντων.

Το 13o ζώδιο λέγεται Οφιούχος! Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σύµφωνα µε αµερικανούς αστρολόγους

Έκρυθµη παραµένει η κατάσταση παρά τη φυγή του Μπεν Αλί

ο Οφιούχος. Με απλά λόγια αυτό σηµαίνει ότι όλοι όσοι έχουν γεννηθεί και πιστεύουν ότι είναι Παρθένοι στην ουσία είναι Λέοντες και όλοι όσοι έχουν γεννηθεί µεταξύ 29 Νοεµβρίου και 17 ∆εκεµβρίου ανήκουν στο ζώδιο του Οφιούχου. Ο γνωστός αστρολόγος Parke Kunkle δήλωσε πως οι περισσότεροι αστρολόγοι στην Αµερική και στην Ευρώπη ασχολούνται µε µια συγκεκριµένη µορφή αστρολογίας που είναι βασισµένη στη θέση της γης απέναντι στον Ήλιο και στις εποχές και γι αυτό δεν έχουν «συντάξει» σωστά τον ζωδιακό κύκλο. Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία ο Οφιούχος αντιπροσωπεύει τον Ασκληπιό, που ήταν γιός του Απόλλωνα και της Κορώνης, της κόρης του Φλυγεία ,βασιλιά των Λατιθών.

www.oleng.eu H !"#$%&'( ')* +,)-.-/)*012 %3*41!5 25 #)(. 63 )!7$31#8 µ*8 9$:'!38 ;* '*8 '&$-%!<-&$ 1*;’ =/( )( %3241!3* >,?8 )-& +,)-.-/)*01-< '*8. •@"3')(µ-$31? 9$:'( – !µ"!345* - !A!3%51!&'( •B&A(µ#$( "*4*9,9? !$#49!3*8 •CD(/? "-3=)()* 1*)*'1!&?8, *$)-7? ')- 74=$•@5µ*')! %3"/2 '*8 – E!$ !5µ*')! µ!'5)!8

∆εκάδες προσκυνητές ποδοπατήθηκαν µέχρι θανάτου Νέο ∆ελχί, Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περίπου 25 έχουν τραυµατιστεί στη νοτιοδυτική Ινδία όταν ποδοπατήθηκαν κατά την διάρκεια µιας θρησκευτικής γιορτής. Το δυστύχηµα συνέβη σε ορεινή περιοχή της πολιτείας Κεράλα κατά την διάρκεια προσκυνήµατος στο ινδουιστικό ναό της Σαµπαριµάλα, ο οποίος κάθε χρόνο προσελκύει περίπου 4 εκατοµµύρια άτοµα, σύµφωνα µε τους διοργανωτές. Όπως ανέφεραν τα µέσα ενηµέρωσης µία οµάδα προσκυνητών σε τζιπ έχασε τον έλεγχο και έπεσε µέσα στο πλήθος που επέστρεφε από το ναό. Περίπου 150.000 προσκυνητές συγκεντρώθηκαν στον ινδουϊστικό ναό για το προσκύνηµα που τελείωσε την Παρασκευή, εκατοµµύρια άλλοι συρρέουν κάθε χρόνο στο ναό. Ωστόσο, οι πολυάνθρωπες θρησκευτικές εκδηλώσεις πολύ συχνά καταλήγουν σε τραγωδίες, ακριβώς λόγω της συγκέντρωσης πλήθους πιστών σε πολύ περιορισµένους χώρους. Τον περασµένο Μάρτιο 63 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε ναό στο Ουτάρ Πραντές και το 2008 τουλάχιστον 145 σε ναό στους πρόποδες των Ιµαλαΐων.


•Αθλητισµός •Πολιτισµός •Επιχείρηση •Εν Οίκω •Παράθυρο στον Κόσµο •Στις γειτονιές της πόλης

•Συνεργασίες •Περιβάλλον & Καταναλωτής •Υγεία & ∆ιατροφή •TV-Ψυχαγωγία •Με τον καφέ της Κυριακής •Οι φίλοι µας τα ζώα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Aστέρας Αµαλιάδας

∆εν φοβάται την Καλαµάτα Του Γιάννη Μουρούτη

Χ

ωρίς φόβο και µε µεγάλη αυτοπεποίθηση θα παραταχθεί ο Αστέρας Αµαλιάδας στο σηµερινό µατς µε την Καλαµάτα. Στο ντέρµπι της 17ης αγωνιστικής του 6ου οµίλου της ∆’ Εθνικής, οι «βυσσινί» µπορεί να έχουν αρκετά προβλήµατα, απουσίες και να αγωνίζονται πλέον χωρίς τον Κώστα Βλαχόπουλο, ωστόσο είναι διατεθειµένοι να τα δώσουν όλα για το θετικό αποτέλεσµα και να «πουλήσουν ακριβά το τοµάρι τους». Ο Θοδωρής Ανδριόπουλος δεν υπολογίζει και στους τιµωρηµένους Γκέρτσο και Χρ. Παρασκευόπουλο, αλλά και στους Λούρµπα και Μαρσέλη που αποχώρησαν από την οµάδα και στην αρχική ενδεκάδα πρόκειται να έχει αρκετές αλλαγές. Στην επίθεση σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα παίξει ο έµπειρος Τάσος Φερεκίδης και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες θέσεις είναι

λίγο-πολύ γνωστές. Στα διοικητικά το κλίµα έχει αλλάξει και σύντοµα θα βρεθεί λύση, ενώ σε συνδυασµό ότι κοντά στην οµάδα θα βρεθούν και φίλαθλοι της οµάδας(έχει δροµολογηθεί και εκδροµή µε πούλµαν-εκτός από το γεγονός ότι θα ταξιδέψουν και µε Ι.Χ αρκετοί φίλοι των «βυσσινί»), πλέον όλα συνηγορούν ότι ο Αστέρας ταξιδεύει δυνατός και ενωµένος για το ντέρµπι στην Καλαµάτα. Οι παίκτες αν δείξουν τον πραγµατικό τους εαυτό µπορούν να αποσπάσουν βαθµό ή βαθµούς από µια οµάδα που δεν είναι φόβητρο. Ναι µεν έχει καλό σύνολο, αλλά δεν είναι φόβητρο και ούτε η «Μαύρη Θύελλα» του παρελθόντος. Οι ενδιαφερόµενοι φίλαθλοι που θέλουν να ταξιδέψουν στην Καλαµάτα, για το σηµερινό παιχνίδι µπορούν να απευθυνθούν στον Νέστωρα Ραµπαβίλα και στο τηλέφωνο 6976659090. Η αναχώρηση των φιλάθλων θα γίνει από την Τράπεζα Κύπρου.

∆εν φοβάται την Καλαµάτα ο Αστέρας Αµαλιάδας.


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Πρωινή προπόνηση ενόψει Παναιγιάλειου Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

πορεί σήµερα να µην υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, όµως οι παίκτες του Πανηλειακού θα πατήσουν γήπεδο το πρωί, για να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Τόγια και του ∆ηµήτρη Τζανέτου. Άλλωστε την Τετάρτη στο δηµοτικό στάδιο του Πύργου, ο Πανηλειακός υποδέχεται τον Παναιγιάλειο, στον πρώτο αγώνα του β’ γύρου του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη στον αγώνα της Τετάρτης για να βελτιώσουν την

βαθµολογική τους θέση. Στα θετικά για την οµάδα του Πύργου θα είναι και η παρουσία του Φάνη Λαµπρογεώργου στο γήπεδο, της τελευταίας µεταγραφικής κίνησης της οµάδας. Ο Λαµπρογεώργος αναµένεται να δώσει πολύτιµες λύσεις στην επίθεση της οµάδας, ενόψει της δύσκολης συνέχειας που την περιµένει. Όσον αφορά την εξέλιξη της µεταγραφικής ενίσχυσης του Πανηλειακού, πρόθεση της διοίκησης είναι να ενισχύσει την οµάδα µε έναν ακόµη επιθετικό, που θα αγωνίζεται στην επίθεση και θα µπορεί να παίξει και στα άκρα. Εξελίξεις θα έχουµε λογικά τις προσεχείς ηµέρες.

*** Αγωνιστικό πρόβληµα ενόψει του αγώνα µε τον Παναιγιάλειο δεν υπάρχει στον Πανηλειακό.

ίται Αναζητε ειακός περιφερ ός επιθετικ

Ο Παναγιώτης Μπρής αναµένεται να επιστρέψει στον αγώνα µε τον Παναιγιάλειο.

SUPERLEAGUE

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑ Η

Πλούσιο το πρόγραµµα των αγώνων Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Α

ρκετά πλούσιο είναι το πρόγραµµα των πρωταθληµάτων µπάσκετ της ΕΣΚΑ Η, για σήµερα Κυριακή, αλλά και αύριο ∆ευτέρα. Αναλυτικά : Α1 ΕΣΚΑΗ Σήµερα στις 4.30 στη Ζάκυνθο η ΑΓΕΖ υποδέχεται την Απολλωνιάδα στο µατς που ανοίγει την πρεµιέρα του β’ γύρου του πρωταθλήµατος. Με νίκη των γηπεδούχων ο νικητής του Ηλειακού ντέρµπι Ολυµπιονίκης Πανηλειακός θα φιγουράρει µόνος του στην κορυφή της βαθµολογίας. Το µατς της Ολυµπίας θα γίνει τη ∆ευτέρα στις 8.15. Στα άλλα µατς της αγωνιστικής µε Ηλειακό ενδιαφέρον, η ΓΕΠ θα παίξει τη ∆ευτέρα µε την Αχαγιά στις 6.15 στην Πάτρα, ενώ στο “Αέθλιον” η ΑΕ Λεχαινών στις 6.00 θα αντιµετωπίσει την Κρήνη.Στα άλλα µατς της αγωνιστικής παίζουν την ∆ευτέρα στις 8µ.µ.: Προµηθέας Ροΐτικα, Νίκη –Αχαιός και Αχιλλέας-Γλαύκος. Α2 ΕΣΚΑΗ Σήµερα στη 1µ.µ. στην Πάτρα ο Παναχαϊκός υποδέχεται το Ληξούρι στο µατς που ανοίγει την 13η αγωνιστική. Τα υπόλοιπα µατς θα γίνουν την Τετάρτη και είναι τα εξής: Ερµής -

Υπερίων (6.15µ.µ.), Γαστούνη-Αραχωβίτικα (8µ.µ.), Πυρσός-Ήφαιστος, Γαλήνη-Σπόρτιγκ, Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ-Ιτιές και ΑχαιόςΑγυιά. Β’ ΕΣΚΑΗ Ηλειακό ντέρµπι περιλαµβάνει η 5η αγωνιστική της Β’ ΕΣΚΑΗ. Την Κυριακή στις 3µ.µ. στο Αέθλιον η ΑΕΚ Κ. Παναγιάς παίζει µε τον Κρόνο Στρεφίου, ενώ στις 5µ.µ. στην Πάτρα το Βαρθολοµιό παίζει µε τον ∆ικέφαλο. Γ’ ΕΣΚΑΗ Ξεκίνησε χθες το “µικρό” πρωτάθληµα της ΕΣΚΑΗ, της Γ’ κατηγορίας. Στον Ηλειακό όµιλο συµµετέχουν 6 οµάδες του Νοµού και η Σύµη από την Κεφαλονιά. Χθες Σάββατο έπαιζαν: Αλφειονίδα-Στρούσι (Πύργος 6.30µ.µ.) και Φιλαθλητικός-Αιγέας (Πύργος 8µ.µ.). Σήµερα Κυριακή ολοκληρώνεται η πρεµιέρα µε την αναµέτρηση ΜυρσιναϊκόςΣάµη (13.00 στο «Αέθλιον»). Ρεπό έχει ο Πύργος ’99. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Για το πρωτάθληµα υποδοµών, σήµερα έχουµε δυο µατς µε ηλειακό ενδιαφέρον. Στις 11.00 στο Αέθλειον παίζουν Λεχαινά – Ζάκυνθος και στις 12.15 πάλι Αέθλειον παίζουν Κόροιβος – ΑΓΣ Στρουσίου.

5 αγώνες σήµερα

Ο

δεύτερος γύρος της Superleague βρίσκεται στην τρίτη στροφή του και η αγωνία για την εξέλιξη του πρωταθλήµατος κορυφώνεται µε σπουδαίες αναµετρήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήµερα Κυριακή θα γίνουν 5 αγώνες, όπου ξεχωρίζει η συνάντηση του Παναθηναϊκού µε την Καβάλα. Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011 ΑΕΛ - ΗΡΑΚΛΗΣ15:00 NOVA2 ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ17:15 NOVA3

ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - A.E.K.17:15 NOVA2 SKODA ΞΑΝΘΗ - ∆.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ19:30 NET ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ19:30 NOVA1

Φραγή από την ΕΠΟ λόγω χρεών

Ο

ι αµαρτίες της προηγούµενης διοίκησης του Ηρακλή εξακολουθούν να παιδεύουν την τωρινή. Ετσι, µετά το απίστευτο ποσό των 271.000 ευρώ το οποίο έπρεπε να διακανονίσει άµεσα ο «γηραιός» µε την εταιρεία ύδρευσης (διότι κανένας λογαριασµός δεν πληρώθηκε επί δέκα συναπτά έτη), ένα ακόµη υπέρογκο χρέος, αυτή τη φορά προς την ΕΠΟ, δηµιουργεί επιπρόσθετο πρόβληµα στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Πρόβληµα που προκύπτει από την οφειλή συνολικά 715.000 ευρώ προς την ελληνική οµοσπονδία, η οποία συσσωρεύτηκε κυρίως από τη µη καταβολή προστίµων αλλά και ποσοστών που αναλογούν στην ΕΠΟ από συµβόλαια παικτών τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει και αγωνι-

στικός αντίκτυπος, καθώς µέχρι να έρθουν οι δύο πλευρές σε διακανονισµό για την αποπληρωµή της οφειλής ο Ηρακλής δεν θα µπορεί να χρησιµοποιήσει τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε κατά τη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, διότι τα δελτία τους δεν θα επικυρωθούν. Αµέσως µόλις έγινε γνωστό το θέµα, στα γραφεία της Μίκρας σήµανε συναγερµός, µε τους ανθρώπους της διοίκησης να είναι πλέον αποφασισµένοι να «τρέξουν» τις διαδικασίες έτσι ώστε να δοθεί µια «γενναία» προκαταβολή στην ΕΠΟ και το θέµα να λυθεί έστω και προσωρινά. Μόνο που µιλάµε για ρευστό και τούτη την εποχή τα ταµεία της ΠΑΕ Ηρακλής περνούν δύσκολες µέρες.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

15

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΩΝ - Β’ ΦΑΣΗ

Στην επόµενη φάση του µπάσκετ το 2ο ΓΕΛ Αµαλιάδας Επιµέλεια σελ. Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

Τ

ην Παρασκευή 14/1 το πρωί στις 10:30, διεξήχθησαν στην Ζάκυνθο οι αγώνες για την Β΄ φάση ποδοσφαίρου (∆ηµοτικό στάδιο Αµπελοκήπων) και καλαθοσφαίρισης (κλειστό γυµναστήριο

“ “

Νίκησε στη Ζάκυνθο 58-25 το 2ο ΓΕΛ Ζακύνθου Άδικη ήττα (1-0) στο ποδόσφαιρο

«Παναγούλας») Αγοριών Λυκείων, όπου συναντήθηκαν οι πρωταθλήτριες οµάδες των Νοµών Ζακύνθου και Ηλείας. Στην καλαθοσφαίριση, στον αγώνα µεταξύ των οµάδων του 2ου ΓΕΛ Ζακύνθου και του 2ου ΓΕΛ Αµαλιά-

δας, η οµάδα της Αµαλιάδας µπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και χάρη στην καλή της άµυνα προηγήθηκε µε 10-25 στο πρώτο ηµίχρονο. Στο δεύτερο, συνέχισε µε τον ίδιο ρυθµό και µε καλές επιλογές στην επίθεση, δεν άφησε περιθώρια αµφισβήτησης στους γηπεδούχους. Έτσι έφτασε στην τελική επικράτηση µε το ευρύ σκορ 25-58. Στο ποδόσφαιρο, µετά από µια αµφίρροπη µάχη µεταξύ των οµάδων του 1ου ΓΕΛ Ζακύνθου και του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας, η Πρωταθλήτρια του Νοµού Ηλείας δεν κατάφερε να νικήσει, και έχασε µε 1-0. Αξίζει να σηµειωθεί η πολύ καλή προσπάθεια των Ηλείων µαθητών, οι οποίοι είχαν την υπεροχή στο µεγαλύτερο µέρος του αγώνα χωρίς ωστόσο να σηµειώσουν τέρµα. Το γκολ της νίκης για την Ζάκυνθο τελικά, µπήκε 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, όπου µετά από ένα στηµένο φουλ έξω από την περιοχή της Αµαλιάδας, στην πορεία της µπάλας βρέθηκε αµυνόµενος παίκτης που στην προσπάθεια του να την διώξει της άλλαξε πορεία µε αποτέλεσµα να αιφνιδιάσει τον τερµατοφύλακα

και να σηµειωθεί το γκολ που έκρινε το αποτέλεσµα. ∆υο λεπτά πριν τη λήξη οι παίκτες του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας έχασαν τετα-τετ που θα έστελνε τον αγώνα στα πέναλτι. Στα παραλειπόµενα των αγώνων σηµειώνεται ότι οι 2 αγώνες έγιναν την ίδια ώρα, µη δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας να παρευρεθεί ο ίδιος ως συνοδός στον αγώνα του ποδοσφαίρου. Οι συνθέσεις των οµάδων του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας Καλαθοσφαίριση: Αντωνόπουλος, Σαντέκ, Σπυρόπουλος, Θεοφιλόπουλος, Μπεκρής, Νικολακόπουλος, Ντούφας, Παναγόπουλος, Στούρας, Γιαννόπουλος, Γκογκάκης, Θεοδωρόπουλος. Ποδόσφαιρο: Αθανασόπουλος, Κάψης, Κοτσέτας, Μασσαλάς, Σκουρφούντας, Μαστροπαναγιωτόπουλος, Κόλλιας, Ηλιόπουλος, Λόξας, Μαρίνος, Παπαδόπουλος, Χατζηνικολάου, Ζωγόπουλος, Κυπρούλης, Οικονοµόπουλος, Φουρνόδαυλος.

Στην επόµενη φάση πέρασε η οµάδα µπάσκετ του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας.

Πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα δέχτηκε το γκολ της ήττας η οµάδα ποδοσφαίρου του 2ου ΓΕΛ Αµαλιάδας

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χωρίς το µεγάλο µατς! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

έκα αγώνες περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β κατηγορίας και στους δυο οµίλους, µε το οποία ολοκληρώνεται η 16η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Έτσι έχουµε τέσσερα µατς για τον 1ο όµιλο, µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η συνάντηση Άρη Λανθίου – Α.Ο. Χελιδονίων, ενώ στον 2ο όµιλο θα γίνουν έξι µατς, µε τη συνάντηση Φίλλιπος Ανδραβίδας – Άρης ∆ήµητρας να «κλέβει» την παράσταση. Αναλυτικά – έχουµε 1ος όµιλος Στη νέα του έδρα το Λαντζόι θα υποδεχτεί σήµερα το πρωί ο Άρης Λανθίου τα Χελιδόνια στο πιο ενδιαφέρον µατς της ηµέρας στον όµιλο, ενώ στο Ιδ. Ντάβαρη ο Αγ. Γεώργιος υποδέχεται τα Μακρίσια που «καίγονται» για βαθµό. Στα υπόλοιπα δυο µατς του οµίλου, Φιγαλεία και Αλφειονίδα, είναι τα φαβορί! Το πρόγραµµα ΛΑΤΖΟΙ 11 π.µ. Άρης Λανθίου – Α.Ο. Χελιδόνια Ι∆. ΝΤΑΒΑΡΗ 11 π.µ. Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Α.Ο. Μακρίσια

Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2.30 µ.µ. Απόλλων – Θρίαµβος Πύργου ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 3 µ.µ. Αλφειονίδα – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου 2 όµιλος Το µατς της ηµέρας στον όµιλο γίνεται στην Ανδραβίδα, όπου ο ενισχυµένος από τις µεταγραφές Φίλιππος θα προσπαθήσει για την έκπληξη απέναντι στον πρωτοπόρο Άρη ∆ήµητρας. Όµως δυνατό µατς προβλέπεται και στον Αµπελόκαµπο, ενώ όλα τα υπόλοιπα µατς θεωρούνται και είναι αµφίρροπα µε όλα πιθανά! ος

Το πρόγραµµα ΛΕΧΑΙΝΑ 11 π.µ. Α.Ε.Μυρτουντίων – Εθνικός Αµαλιάδας ΑΓ. ΜΑΥΡΑ 11 π.µ. ∆όξα – Μυρσιναικός ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 3 µ.µ. Φίλιππος – Άρης ∆ήµητρας ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ. Άρης – Α.Ε.Πηνείας ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ 3 µ.µ. Εθνικός – Αετός Αλποχωρίου ΛΥΓΙΑ 3 µ.µ. Ιονικός – Εθνικός Γερακίου

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλα τα βλέµµατα σε Καλλίκωµο και Βούναργο! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ε

πτά µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Γ κατηγορίας και στους δυο οµίλους, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική που ξεκίνησε χθες. Από τα µατς αυτά ξεχωρίζει η συνάντηση κορυφής του β οµίλου, όπου Στην έδρα τους αγωνίζονται σήµερα οι παίκτες της Ολυµστο Βούπιάδας Γουµέρου και θέλουν την νίκη, όπως και αυτοί του ναργο, ο ΚόΗρακλή Πύργου που πάνε όµως µέσα στην Σαλµώνη! ρ ο ι β ο ς Κατσαρού υποδέχεται Πύργου τους νεοσύστατους Λέοντες ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 3 µ.µ. Α.Ο. Κουτσοχέρας – Αµαλιάδας που έως τώρα εντυπω- Κόκκινη Θύελλα σιάζουν! Καθώς και το παραδοσιακό ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ 3 µ.µ. Κεραυνός Βρίνας – Α.Ο. ντέρµπι της επαρχίας Ολυµπίας που θα Νεοχωρίου γίνει στο Καλλίκωµο, µεταξύ Βρίνας και Α.Ο. Νεοχωρίου! 2ος όµιλος Αναλυτικά – παίζουν 1ος όµιλος ΓΟΥΜΕΡΟ 11 π.µ. Ολυµπιάδα – Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου ΣΑΛΜΩΝΗ 11 π.µ. Πρόοδος – Ηρακλής

ΚΟΡΥΦΗ 11 π.µ. Αναγέννηση – Α.Ο. Περιστερίου ΣΩΣΤΙ 11 π.µ. Κένταυρος – Ηρακλής Ρουπακίου ΒΟΥΝΑΡΓΟ 3 µ.µ. Ν. Κόροιβος Κατσαρού – Λέοντες Αµαλιάδας


4•16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Α2’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήµερα το κυρίως «µενού» της 17ης αγωνιστικής Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μεγάλα µ ατς Ενωσιακό σε –Β και Παλαιο αρθολοµιό χώρι!

Μ

ε πέντε αγώνες συνεχίζεται σήµερα και ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική, η οποία θα λέγαµε στο σύνολο της περιλαµβάνει µατς φωτιά! Όπως και χθες τα δυο µατς που έγιναν, έτσι και σήµερα και τα πέντε µατς, είναι πολύ καθοριστικά για την πορεία των οµάδων! Έτσι πολύ σπουδαία µατς θα γίνουν στο Ενωσιακό, όπου ο φιλόδοξος για τετράδα Πέλοπας Πύργου υποδέχεται τον φιλόδοξο για απευθείας άνοδο Αργοναύτη Κατακόλου. Στο Βαρθολοµιό(νέα έδρα των Σαβαλίων), ο Ολυµπιακός θα υποδεχτεί την Νίκη Τραγανού που παίζει ένα από τα τελευταία της «χαρτιά» για την τετράδα της ανόδου, ενώ στο Παλαιοχώρι η δυνατή στην έδρα της Αναγέννηση φιλοξένει τον δυνατό και αρκετά φιλόδοξο Αχιλλέα. Όµως και τα άλλα δυο µατς σε Χάβαρι(νέα προσωρινή έδρα των ∆ουνείκων), και Καράτουλα είναι αµφίρροπα!

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 µ.µ. Για την δική του ανάκαµψη θα προσπαθήσει σήµερα στην νέα του έδρα στο Βαρθολοµιό ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, χωρίς πλέον τον Νικόλα Γκίνο, αλλά µε τους παράγοντες της οµάδας να κάνουν «κουµάντο» στον πάγκο! Αντίπαλος τους η Νίκη Τραγανού που παίζει ίσως… το τελευταίο της «χαρτί» για να µπει στην τετράδα των µπαράζ ανόδου, και είναι ικανή να τα καταφέρει, αν τα Σαβάλια, δεν συνέρθουν, µετά τις διαδοχικές ήττες, από Αχιλλέα, Κανούλια, και Προοδευτική, και µάλιστα µε βαριά σκορ! «Σφυρίζει» ο ∆ηµητρακόπουλος.

Αναλυτικά – παίζουν

ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ. Να επιστρέψει στις νίκες µετά το «στραπάτσο» από τα ∆ουνέικα θέλει σήµερα ο γηπεδούχος Πέλοπας µε αντίπαλο τον Αργοναύτη Κατακόλου, ο οποίος µετά την «γκέλα» στο «λιµάνι» από τον Πανωλενιακό, θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, έχοντας µάλιστα τον Γιάννη Τσάµπρα κάτω από τα δοκάρια του. Το µατς «σφυρίζει» ο Καλογεράκος.

ΧΑΒΑΡΙ 3 µ.µ. Στη νέα του έδρα το

Ο Μέγας Στροφύλλας και οι συµπαίκτες του στον Πανωλενιακό θέλουν σήµερα µόνο νίκη απέναντι στον Α.Ο. Χάβαρι για να ελπίζουν σε απευθείας παραµονή στην Α2.

γήπεδο του Χάβαρι θα υποδεχτεί ως γηπεδούχος ο Ν. Απόλλων ∆ουνείκων, χωρίς τον τιµωρηµένο Θεοδωρόπουλο τον πρωτοπόρο ΠΑΟ Κακοβάτου, που για ένα ακόµα µατς θα έχει απουσίες τιµωριών και τραυµατισµών. Το µατς θα είναι αµφίρροπο, µε τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί ως

Η Βαθµολογία ,-./ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0µ12# !"#"µ$%" &'%()"* &µ"#+$,"* &%)-µ.%/* 0$11" &2"345 61$)%. 7$µ+'/* 8)$9. :+#+"%);9 <)+%"++4-* =+">-)"* ?)"29(+4@9 &'%()"* A"2"+)$,/B 8C9+4-* 6">(+4@9 !B1")+''D" E"F#$9+ AG''.9+"4-* H#Bµ1+"4-* !GI"##/9+$* !)/4G(* &2+##("*/8C9+4-* &+>+$#G+"*

)*+%&% "#$µ%( N-I-H 34%& 42 14-0-1 30-4 37 11-4-0 41-13 29 9-2-4 30-15 29 8-5-2 19-7 28 8-4-3 24-10 24 6-6-4 24-16 23 7-2-6 17-19 21 6-3-6 26-19 20 5-5-5 10-10 19 5-4-6 25-23 18 5-3-7 13-22 15 4-3-8 11-17 14 4-2-9 13-24 10 2-4-9 10-33 10 3-1-11 10-33 9 2-3-10 10-27 9 2-3-10 6-27

προς την εµπειρία. Τη συνάντηση διευθύνει ο Κούρτης. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3 µ.µ. Ο αρκετά ανεβασµένος τον τελευταίο καιρό Πανωλενιακός του Κ. Κολόσακα (παλαίµαχος παίκτης της οµάδας), έχει ως στόχο στον β γύρο να εκµε-

ταλλευτεί την έδρα του, και να καταφέρει την απευθείας παραµονή στην κατηγορία. Έτσι σήµερα µε αντίπαλο τον Α.Ο. Χάβαρι θα ξεκινήσει την αντεπίθεση, και είναι ικανός για την νίκη, ιδίως αν σκοράρουν οι Σ. Στροφύλλας, και Β. Σιούτης. Το µατς θα παίξει ο έµπειρος Γ. Καραβίδας.

∆’ ΕΘΝΙΚΗ

Οι σηµερινοί αγώνες (17η αγωνιστική) 13:30 Κυπαρισσία-Ολυµπιακός Κεφαλλονιάς 15:00 Καλαµάτα-Αστέρας Αµαλιάδας 15:00 Ζαβλάνι-Αχιλλέας/Εθνικός Αιγιάλειας 15:00 Ατρόµητος Λάππα-Μεσσηνιακός 15:00 Εθνικός Σαγέικων-Σπάρτη 15:00 Τριταιικός-Εράνη Φιλιατρών 15:00 Αστέρας Μαχαιράδου-∆ιαγόρας Βραχνέικων 15:00 Κροκεές-Αχαϊκή

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 3 µ.µ. ∆υνατό µατς προβλέπεται να γίνει εδώ, µεταξύ της τοπικής Αναγέννησης, και του φιλόδοξου Αχιλλέα Νεοχωρίου, που µάλιστα δύσκολα δέχεται γκολ(µόλις 15 έως τώρα). Όµως οι γηπεδούχοι παρότι δεν θα έχουν τον έµπειρο Κ. Παναγόπουλο λόγω τιµωρίας, αν καταφέρουν και «µπλοκάρουν» τα δυο επιθετικά ατού του Αχιλλέα( Θαν. Κράγκαρη και ∆ιον. Ψυχογιό), θα έχουν τύχη στο µατς, διαφορετικά τα πράγµατα θα είναι δύσκολα. ∆ιευθύνει ο Μαρκαντωνάτος.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

17

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μισή χρονιά…κρίνεται στο Πανόπουλο Του Γιάννη Μουρούτη

Τ

ο σπουδαίο µατς Π.Φ.Ο.Πανόπουλου-ΠΑΟ Βάρδας διεξάγεται σήµερα στις 3 µ.µ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας. Ο αγώνας είναι πολύ σηµαντικός και θα κρίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την υπόθεση µπαράζ ανόδου. Σήµερα επίσης θα γίνουν άλλα τρία µατς, από τα οποία τα δύο έχουν φαβορί και το παιχνίδι στην Βαρβάσαινα, ανάµεσα στον Ατρόµητο και τον Κεραυνό, να είναι το πιο ενδιαφέρον. Το ντέρµπι αναλυτικά και συνοπτικά τα άλλα τρία µατς: Πανόπουλο: Ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου έχει µοναδικό στόχο τους τρεις βαθµούς και αν τα καταφέρει θα κάνει

ένα σηµαντικό βήµα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Από την άλλη πλευρά πάντως και ο ΠΑΟ Βάρδας έχει στόχο το θετικό αποτέλεσµα και αν καταφέρει να µην χάσει θα είναι ικανοποιηµένος. Αναµένεται πάντως σπουδαίο παιχνίδι και θα το παρακολουθήσουν πολλοί φίλαθλοι. ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος Βαρβάσαινα: «Καίγεται» για τη νίκηελπίδας αποφυγής των µπαράζ ο Ατρόµητος κόντρα στον Κεραυνό, που έχει πάντως τα φόντα για το διπλό. ∆ιαιτητής ο Μ.Λαµπρόπουλος Επιτάλιο: Αν δεν νικήσει η ∆όξα τον γηπεδούχο Αλφειό θα πρόκειται για µεγάλη έκπληξη. ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος

Ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου και ο ΠΑΟ Βάρδας αναµετρώνται σήµερα στο µεγάλο ντέρµπι της Α1 Κατηγορίας.

Στρέφι: Εύκολα ή δύσκολα ο Ήφαιστος Βουνάργου αναµένεται να πάρει το «τρίποντο» από τους αδύναµους «κίτρινους». ∆ιαιτητής ο Μαραθιάς

Ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου φιλοξενεί τον ΠΑΟ Βάρδας σε ένα πολύ σπουδαίο µατς για το υπόλοιπο του πρωταθλήµατος

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2-0

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

∆ε δέχεται γκολ…και προχωράει

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου – Α.Ε. Κανουλίων 0 - 0 Ερµής Πλατάνου – Α.Ο. Αµπελώνας 6 - 0

ύσκολη νίκη µε 2-0 πήρε χθες η ∆άφνη απέναντι στο «σκληροτράχηλο» Ξενοφώντα και έτσι βρέθηκε µόνη στην 3η θέση της βαθµολογίας. Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι Χρ.Αντωνόπουλος(φωτό) µε κεφαλιά στο 77’ και Τσουκαλάς στο 89’. Οι φιλοξενούµενοι στάθηκαν καλά στο µατς και είχαν 2-

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Θύελλα Πύργου – ∆όξα Ελαιώνα 1 – 0 (Σήµερα στις 9µ.µ.,στην ταβέρνα «Απόλαυση» η Θύελλα κόβει την πίττα της) Πήγασος Πρασίνου – Κεραυνός Καλλικώµου 2 - 1 Ολυµπιακός Μυρτιάς – Ωλενιακός 5 - 1 Ενιπέας Λατζοίου – Ηρακλής Π/Β 0 - 0

2ος όµιλος ΑΠΟ Κουρτεσίου – Αετός Κέντρου 3-2 Ατρόµητος Καβασίλων – Κένταυρος Καπελέτου 4 - 1

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Α.Ε.Ν. Ζαχάρως – Α.Ο. Μαγούλας 2 - 0

2ος όµιλος Αναγέννηση Αµαλιάδας – Ελπίδα Βαρθολοµιού 3 - 2 Ν.Ατρόµητος Λαστείκων – Θύελλα Καρδαµά 2-2 Γ.Π.

3 καλές στιγµές στην εστία του Τσαούση µε κορυφαία την ευκαιρία του Ε. ∆ιουνυσόπουλου στο 77’ για να ισοφαρίσουν σε 1-1. ∆άφνη:Τσαούσης,Σταυρούλιας(46’Γότης),Γιαννακόπουλος,∆ιαµαντόπουλος,Αντωνόπουλος,Τσάµης,Κωστόπουλος,Χοντζάι,Σπη λιόπουλος(79’Καραπάνος),Τσουκαλάς,Κλαµπάνος(31’Βουρτσάνης) Ξενοφών Κρεστένων:Καραγκούνης,Π.∆ιονυσόπουλος,Γ.∆ιονυσόπουλος,Πάπαρης,Νικολόπουλος,Ζαπάντης,Π.Κουτσογιαννάκης(75’Κυριακόπουλος-86’∆ηµητρουλόπουλος)Χρονόπουλος(31’ Κωστόπουλος),Μυλωνάς,Ε.∆ιονυσόπουλος, Θεοφιλόπουλος Γ.Μ

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Π. ΜΑΝ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. 0 -0

«Λευκή» ισοπαλία

Άξιζαν τη νίκη οι γηπεδούχοι!

«Λευκή» ισοπαλία στα Λεχαινά χθες ανάµεσα στον Ηλειακό και τον Κένταυρο παρά τις προσπάθειες των 24 παικτών. Πολλές προσπάθειες εκατέρωθεν, πολλά σουτ, καλές αποκρούσεις από δύο φανταστικούς γκολκίπερς, αλλά η ισοπαλία – ισοπαλία. Στη σκακιέρα του αγώνα οι δύο τεχνικοί (ο κ. Κουρής έκανε ντεµπούτο στον Ηλειακό) είχαν τις δικές τους κινήσεις. Βελτίωσαν επιθετικά τις οµάδες αλλά το γκολ δεν ήλθε. Στο άγονο πρώτο ηµίχρονο είχαµε παιχνίδι αµφίρροπο. Ο Ηλειακός µπήκε πιο καλά και είχε δύο ευκαιρίες µε τους Αλικανιώτη, Καλοµοίρη, τα σουτ των οποίων αποκρούστηκαν. Ο Κένταυρος ήταν πιο καλός στη δηµιουργία και είχε πέντε – έξι σουτ, αλλά όλα άστοχα. Έτσι είχαµε «λευκή» ισοπαλία δίκαιη στο έπακρο. Στο ίδιο µοτίβο και η επανάληψη.Μάλιστα οι οµάδες έγιναν µεν επιθετικότερες, είχαν αρκετά σουτ, αλλά οι άµυνες ήταν συµπαγείς και κράτησαν το µηδέν.Ξεχώρισαν από τα Λεχαινά οι Ζήγκος, Στριγάς, Εντρίτ (αεικίνητος στα χαφ), Βατσής, Γιάννης Κράγκαρης και Κουρλός. Από το δυνατό Κένταυρο οι Μανοδήµος, Κυρ. Κωνσταντόπουλος, Καραγιαννόπουλος (ατσάλινος λίµπερο), Καρβουνιάρης και Αγγελόπουλος. ΠΟΛΥ καλός ο διαιτητής Καλογεράκος και οι βοηθοί Παπαδόπουλος, Μποσινάκης. ΗΛΕΙΑΚΟΣ: Ζήγκος, Στριγάς, Εντρίτ, Κόστα, Βατσής (80’ Χρ. Κράγκαρης), Ιω. Κράγκαρης, Αλικανιώτης, Αναστασόπουλος (55’ Νικολόπουλος), Καλοµοίρης, Μουσερής, Κουρλός (αρχηγός). ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Αλεξανδρόπουλος, Μανοδήµος, Κ. Κωνσταντόπουλος, Π. Κωνσταντόπουλος, Καραγιαννόπουλος, Καρβουνιάρης, Κλάδης (αρχηγός), Αγριδιώτης, ∆ιονυσόπουλος (46’ Λούσκος), Πετρόπουλος (76’ Καλύβας), Αγγελόπουλος.

Μια δυνατή και αρκετά ψυχωµένη Προοδευτική έπαιξε στα ίσια τον φιλόδοξο Ολυµπιακό Πύργου και πήρε την «λευκή» ισοπαλία που της δίνει ελπίδες απευθείας παραµονής, ενώ θα µπορούσε ακόµα και τη νίκη, ιδίως στο 2ο ηµίχρονο, αν δεν υπήρχε ο εξαιρετικός γκολκίπερ του Ολυµπιακού Πύργου Κωνσταντόπουλος. Πολύ µέτριο µατς έγινε στο α’ ηµίχρονο, αφού ο Ολυµπιακός Πύργου εµφανίστηκε πολύ κακός , και τους γηπεδούχους να υπερτερούν στη δύναµη! Όµως είχαµε δυο καλές φάσεις που «µύρισαν» γκολ. Έτσι στο 12ο λεπτό ο Κασκούτης έφυγε στην αντεπίθεση και βγήκε τετα τετ µε τον γκολκίπερ Μαργαλιά, όµως ο Αχαιός παίκτης έσωσε την εστία του! Το ίδιο σκηνικό είχαµε και στο 44’ για τους γηπεδούχους αυτή τη φορά, όταν ο Ν. Παλούκος βγήκε µόνος µε τον γκολκίπερ Κωνσταντόπουλο, όµως ο τελευταίος έσωσε την εστία του! Στην επανάληψη όµως η Προοδευτική ήταν εµφανώς καλύτερη, και είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να

πάρει το µατς! Έτσι στο 59’ φοβερό σουτ του Ν. Παλούκου έσωσε ο Κωνσταντόπουλος, ενώ το ίδιο έγινε και στο 62’, µε πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Ε. Σάµαρη. Στο 83’ ο Νικολετάκης έφυγε µόνος στην επίθεση, όµως και πάλι, ο Κωνσταντόπουλος έπεσε στα πόδια του και έσωσε την εστία του, απέναντι σε έναν Ολυµπιακό Πύργου, που δεν έκανε στο β’ µέρος ούτε µια ευκαιρία που να «µυρίζει» γκολ!

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Μαργαλιάς, Βαλογιάννης, Μπιτούνης, Μπελεκούκιας, Ψηλοπαναγιώτης, Σάµαρης Ε., Σάµαρης Π.,Κούτουλας(58Τσαλούφης ), Λογώνης, Νικολετάκης, Παλούκος Ν. (87’ Π. Παλούκος). ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. Κωνσταντόπουλος, Κύτταρης, Μπουντόπουλος, Μόσχοβος, Νούσιας, Ντάβαρης(46’ Καρακίτσος), Κασκούτης( λ.τρ. 78’ Γαργαρώνης), Μαγκαφάς, Στρέπι, Ουέλιγκτον, Προκόπης(89 Σαχίνης). Γ.Π.


Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

6•18

Στις γειτονιές της πόλης ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Τ

ο παραδοσιακό µε το σύγχρονο και το όµορφο µε το ακαλαίσθητο παρουσιάζουν πολλά σηµεία της πόλης , που απαιτούν διαρκείς παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέ-

δου αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων. Η διατήρηση της παράδοσης ωστόσο κρίνεται αναγκαία για να µη χαθεί η εικόνα του παρελθόντος , που έχει τη δική της γοητεία…

(Ο∆ΟΣ ΚΑΝΑΡΗ)

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ)

(Ο∆ΟΣ ΣΚΡΑ)

Μαχαιροποιείον…

Μέτρα…

Από τα παλιά

Ένα επάγγελµα όχι ιδιαίτερα γνωστό ακόµη και αρκετές δεκαετίες πριν , αναγράφεται στην πινακίδα του παλαιού καταστήµατος. Πρόκειται για το «µαχαιροποιείον» το οποίο συναρτάται µε την κατασκευή αλλά και το τρόχισµα των µαχαιριών , που κάποτε αποτελούσαν µοναδικά εργαλεία κοπής τροφίµων και άλλων αντικειµένων. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό «κοµµάτι» της πόλης που θα πρέπει να διατηρηθεί…

Η απουσία πεζοδροµίων από τον περιφερειακό δρόµο που προσέφερε µεγάλη εξυπηρέτηση στους διερχόµενους, είναι ιδιαίτερα εµφανής. Όταν µάλιστα πρόκειται για µικρά παιδιά που πηγαίνουν για τα µαθήµατά τους και κινδυνεύουν από τα διερχόµενα οχήµατα, τότε η λήψη µέτρων θα πρέπει να είναι άµεση…

Μια γειτονιά βγαλµένη από το …παρελθόν, µε στενούς δρόµους αλλά και σπίτια που η αυλή τους ενός «συναντάει» την άλλη. «Παραφωνία» αποτελεί ο ιδιαίτερα κατηφορικός δρόµος που απαιτεί µεγάλη προσοχή για τους διερχόµενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς, αφού είναι και πολυσύχναστος…

(ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΟΛΗΣ)

(Ο∆ΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

(Ο∆ΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ)

Αναπλάσεις

Χάρµα!

∆ιαρκής αγώνας

Τα περιθώρια για βελτιώσεις και αναπλάσεις είναι µεγάλα στην είσοδο της πόλης και ένα σηµαντικό βάρος θα πρέπει να ριχτεί προς αυτή την κατεύθυνση , αφού αποτελεί τη «βιτρίνα» της περιοχής. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα θετικά στην αντίθετη είσοδο και κάτι ανάλογο χρειάζεται και το εν λόγω οδικό τµήµα…

Τα αποτελέσµατα «µιλούν» από µόνα τους σε µια κεντρική οδό που πλακοστρώθηκε και πλέον τη …χαίρονται οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες. Στο µέτρο του δυνατού είναι απαραίτητες για την όλη εικόνα της πόλης ανάλογες αναπλάσεις , οι οποίες γίνονται µε γνώµονα τη διατήρηση της παράδοσης που έχει η περιοχή.

Πολλές βελτιώσεις απαιτεί και ο κεντρικός δρόµος της πόλης , µε τη συνδροµή ωστόσο των κατοίκων που θα πρέπει να διατηρούν σε ευπρέπεια τους χώρους ιδιοκτησίας τους. Όσον αφορά τις αρµόδιες υπηρεσίες , ο αγώνας τους είναι ανάγκη να επικεντρώνεται στη βελτίωση των υποδοµών και στην εκτέλεση απαραίτητων έργων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βρίσκεται περίπου τρεις δεκαετίες η εταιρεία Β. Λιαροµµάτης ΑΒΒΕ στο ΛάππαΣηµαντική εξυπηρέτηση στους παραγωγούς της Ηλείας

7•19

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Στο πλευρό των αγροτών Η

εταιρεία Β. Λιαροµµάτης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1983, µε αρχικό σκοπό την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της περιοχής της Αχαΐας αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου σε αγροτικά µηχανήµατα. Από το 1988, στον αρχικό αυτό σκοπό, προστέθηκε η κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων και αντλητικών συστηµάτων νερού, που κατέληξε να είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας έως και σήµερα. Η πολύχρονη πορεία της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τις συνεχείς επενδύσεις και τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισµού, την έχει καταστήσει τη µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής χαλύβδινων και πλαστικών σωλήνων γεωτρήσεων στην Ελλάδα µε πωλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Η έδρα της Β. Λιαροµµάτης ΑΒΕΕ, βρίσκεται στην περιοχή Λάππα Αχαΐας σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 25.700m2 , τα 5.280m2 εκ των οποίων είναι στεγασµένα. Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας συνοψίζονται στο τρίπτυχο: • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, βασισµένη στις πιο αυστηρές προδιαγραφές. • Παράδοση των προϊόντων µε συνέπεια, σε πολύ σύντοµο χρόνο. • Άριστη σχέση κόστους – ποιότητας των προϊόντων µας. Σύγχρονος εξοπλισµός

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των στόχων και µε συνεχείς επενδύσεις, η επιχείρηση διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό και τεχνολογία αιχµής. Ενδεικτικά στον τεχνολογικό της εξοπλισµό περιλαµβάνονται CNC εργαλειοµηχανές, robot µηχανές παραγωγής φιλτροσωλήνων, robot µηχανές συγκόλλησης σπειρωµάτων στα άκρα των σωλήνων και σχεδιαστικά προγράµµατα CAD- CAM. Ο χειρισµός του εξοπλισµού γίνεται από έµπειρο και κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό. Για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και στις παρεχόµενες υπηρεσίες της, η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008. Τα προϊόντα

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Λάππα Αχαίας.

φιλτροσωλήνες γεφυρωτού τύπου γεωτρήσεων, ευθείας αφανούς ραφής ER/HFW µήκους 6m. -Πλαστικές σωλήνες και φιλτροσωλήνες PVC-U γεωτρήσεων κατά DIN 4925. -Αντλητικά συγκροτήµατα. -Τοποθέτηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων, δοκιµαστικές αντλήσεις. -Πλαστικές σωλήνες και φιλτροσωλήνες πολυαιθυλενίου PEAD µε σπειρώµατα. -Αγροτικά µηχανήµατα. Η επιχείρηση εξάλλου έχει αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα και στο Ν. Ηλείας ,όπου οι πελάτες της δείχνουν µεγάλη εµπιστοσύνη για την άµεση εξυπηρέτηση, την ποιότητα των προϊόντων και τις ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Οι υιοί του Β. Λιαροµµάτη που συνεχίζουν µαζί µε τον πατέρα τους την ανοδική πορεία της επιχείρησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Β. ΑΒΕΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΑΠΠΑ-ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΛ.: 26930-31436/31803 FAX: 26930-31435 WEB SITE: www.liarommatis.gr E-MAIL: info@liarommatis.gr

Τα προϊόντα που διαθέτει είναι: -Χαλύβδινες και ανοξείδωτες σωλήνες και

Από το 1988 προστέθηκε η κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων και αντλητικών συστηµάτων νερού, που κατέληξε να είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.

Με υπερσύγχρονα µηχανήµατα η επιχείρηση καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση έχει καταστεί σαν η µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής χαλύβδινων και πλαστικών σωλήνων γεωτρήσεων στην Ελλάδα.


Ε νοικω

20

Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΡΙAΝΑ ΑΜAΡΑΝΤΟΥ

Ζω το όνειρό µου… Η

φωνή της, µαγική. «∆ουλεµένη», µε εκείνη την χροιά που σε ταξιδεύει στην εποχή που το τραγούδι ήταν τέχνη και το ηχόχρωµα χάρισµα. Που για να σταθεί µια νέα κοπέλα στην πίστα, κυρίαρχο αν όχι απόλυτο προσόν ήταν αυτό το «κάτι» που έβγαινε από την ψυχή και γινόταν τραγούδι. Πώς αλλιώς, άλλωστε, θα µπορούσε η Μαριάνα να βρεθεί δίπλα σε µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα του ελληνικού πενταγράµµου και να «γράψει» µια διαδροµή που θα ζήλευαν πολλοί; Η Μαριάνα Αµάραντου, µιλά σήµερα στο «Εν Οίκω» για την πορεία της στο τραγούδι, για τα βήµατα που την οδήγησαν να κάνει πραγµατικότητα το µεγαλύτερο όνειρό της, έναν δικό της χώρο για φαγητό και καλή, ποιοτική µουσική, την «Πριγκηπέσα».

«Το έσκαγα από το σπίτι για να δουλεύω νύχτα…» Η Μαριάνα γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή της είναι από την Λευκάδα και µεγάλωσε Λευκάδα, Πρέβεζα και Αθήνα. Από µικρό παιδί αγαπούσε το τραγούδι, συµµετείχε µε χαρά στην παιδική χορωδία. Ωστόσο, οι δικοί της ήταν ιδιαίτερα αυστηροί και η ίδια δεν θα µπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, αν και ήθελε να ακολουθήσει µουσικές σπουδές, είχε πάθος µε το µπαλέτο, ήθελε να µάθει πιάνο και κιθάρα… Παρόλα αυτά, και επειδή η Μαριάνα όταν έβαζε κάτι πείσµα από παιδί ακόµη, έβρισκε τρόπο να το καταφέρει, από τα 13 κιόλας χρόνια το έσκαγε από το σπίτι και πήγαινε κρυφά µε µια φίλη της και δούλευε νύχτα. Σε ένα µαγαζί που είχε ο αρραβωνιαστικός της φίλης της, στον «∆ΕΣΜΟ» στην Ιερά Οδό , όπου δούλευε σαν λουλουδού. Ήταν κοντά σε αυτό που αγαπούσε. Κοντά στο πάθος που είχε για την µουσική. Παράλληλα, αγαπούσε το θέατρο και είχε συµµετάσχει σε πολλές παραστάσεις. Στα 15 της έκανε τον πρώτο της γάµο και γρήγορα απέκτησε τα δύο πρώτα της παιδιά. Αυτό όµως δεν στάθηκε ικανό να την σταµατήσει. Από εκείνη την ηλικία και µετά δούλευε κανονικά βράδυ, στο ίδιο µαγαζί, και ταυτόχρονα έβγαζε ένα πρόγραµµα οριεντάλ και ένα ζεϊµπέκικο. Από τότε δεν σταµάτησε ποτέ να δουλεύει. Μαζί µε µεγάλα ονόµατα στις πίστες… Στα 17 της χρόνια, η Κατερίνα η Κανάρη που µεσουρανούσε, η αδερφές Καρρά, η Ρένια η Λουιζίδου µαζί µε τον Καρουσάκη την άκουσαν να σιγοτραγουδά και είδαν κάτι ιδιαίτερο

Με την ορχήστρα του Γάσπαρη.

στην φωνή της. Έτσι της πρότειναν να πει δύο τραγούδια και από τότε συµµετείχε στο πρόγραµµα του µαγαζιού. Τα πρώτα της τραγούδια ήταν το «Άνοιξε πέτρα» και το «Έρωτά µου αγιάτρευτε». Η πίστα την κέρδισε και η ίδια κέρδισε την πίστα. Η πορεία που ακολούθησε ήταν γεµάτη σηµαντικές συνεργασίες. ∆ούλεψε στο ATHENEE PALACE µε τον Μοναχό, την Μαραγκόζη και σε µαγαζιά σε όλη την Αθήνα. Βρέθηκε στην πίστα µε τον Νότη Σφακιανάκη στα πρώτα του βήµατα, µε τον Σάκη Ρουβά στο ξεκίνηµά του, µε τον Ηλία Κλωναρίδη, την Άντζελα ∆ηµητρίου, τον Νεκτάριο Σφυράκη, κάποιες εµφανίσεις µε την Ελένη Βιτάλη, την Χριστίνα ∆ελλή, την Τζένη Βάνου, τον ∆ηµήτρη Κόκοτα… Και µετά, ακολουθεί µια µεγάλη πορεία στο εξωτερικό. Αµερική, Καναδάς, Γερµανία, Κύπρος, Ισραήλ… Ταξίδια ζωής, ταξίδια γεµάτα τραγούδι και εµπειρίες σηµαντικές. Γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες. Το «δέσιµο» µε τον Πύργο… Το τελευταίο της ταξίδι ήταν στη Αµερική. Επιστρέφει στην Ελλάδα, δουλεύει για λίγο στην Αθήνα και µετά σε όλη την επαρχία. Στον Πύργο βρέθηκε πρώτη φορά το 1993, στο Γάσπαρη. Τότε τα µπουζούκια δούλευαν κάθε µέρα και κάθε µέρα το µαγαζί ήταν γεµάτο. Έµεινε για τρεις σεζόν και είχε άριστες εντυπώσεις από αυτή την συνεργασία. Ίσως επειδή πάντα προσπαθούσε να είναι καλή επαγγελµατίας και να µην δίνει δικαίωµα σε κανέναν. Έφυγε και πάλι και επέστρεψε για δουλειά στον Μύλο. Από τότε έµεινε εδώ. ∆ούλεψε στο Χάι του Πάνου του Μυλωνά, µε πολύ καλά χρήµατα και την βόλευε για να βλέπει τα παιδιά της που ζού-

σαν µε την γιαγιά στην Κυπαρισσία, καθώς είχε ήδη χωρίσει µε τον πρώτο της σύζυγο. Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, παντρεύτηκε, έκανε άλλα δύο παιδιά, 5 και 8 ετών σήµερα. Το ένα µαγαζί διαδέχθηκε το άλλο, γνωρίζεται µε την ορχήστρα του Γάσπαρη, δουλεύουν στο Καστέλο, γνωρίστηκε µε τον Μάκη τον Ροµποτή και τα καλοκαίρια συµµετείχαν σε εκδηλώσεις. Η «Πριγκηπέσα»… Και πριν από λίγο καιρό, γίνεται το όνειρο της Μαριάνας πραγµατικότητα. Να δηµιουργήσει έναν δικό της χώρο. Μαζί µε τον Μάκη, δηµιουργούν την «Πριγκηπέσα». «Ήταν ένα όνειρο ζωής. Να αποκτήσω ένα δικό της µαγαζί, να τραγουδά εκεί και να είναι έτσι όπως είναι η «Πριγκηπέσα». Συνέπεσε το όνειρό µου µε του Μάκη. Και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί και την συνταγή της επιτυχίας. Είναι ένας όµορφος, µαγικός χώρος, µια αυλή ενός παλατιού. Ένας χώρος που συνδυάζει καλό φαγητό, καλή µουσική, ψυχαγωγία. Είναι σαν τα µαγαζιά που βλέπουµε στις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Βρίσκεσαι σε έναν χώρο ονειρικό. Ενώ είσαι χαλαρά και απολαµβάνεις το φαγητό σου, ακούς και µουσική. Και µετά από κάποια στιγµή το σκηνικό αλλάζει. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε άλλο µαγαζί. Είναι τρία διαφορετικά µαγαζιά σε ένα. Γίνεται ένα πάντρεµα περίεργο. Έχεις ξεκινήσει στις 9.00 και φεύγεις στις 5.00 το πρωί, γεµάτος, πλήρης…». Εκεί, η Μαριάνα, ο Μάκης, ο Αλέκος ο Καλοµοίρης, ο Άρης ο ∆ηµόπουλος, ο ∆αυίδ ο Παναγιωτόπουλος, µας χαρίζουν ιδιαίτερες στιγµές κεφιού, µε πολύ αγάπη και πραγµατική αγάπη για την µουσική και ό,τι αυτή µπορεί

Με τον Μάκη Ροµποτή. Μοιράστηκαν το ίδιο όνειρο ζωής και δηµιούργησαν έναν καταπληκτικό χώρο διασκέδασης.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

21

Ε νοικω

Σε ηλικία 18 ετών, στα καµαρίνια του ATHENEE PALACE.

Στο µαγευτικό σκηνικό της «Πριγκηπέσας».

να µεταδώσει στην ψυχή. «∆εν υπήρξα ποτέ ψώνιο…» Όταν η Μαριάνα πρωτοξεκίνησε, η νύχτα και οι άνθρωποι που δούλευαν στη νύχτα αλλά και οι πελάτες ήταν πιο ανθρώπινοι. Πήγαιναν στα µαγαζιά για να ακούσουν τους καλλιτέχνες. Το ότι έζησε από κοντά αυτή την εποχή, τον θεωρεί µεγάλο κέρδος. Είναι ένα µεγάλο συν. Θεωρεί την δουλεία της λειτούργηµα και όχι επάγγελµα γιατί όπως λέει το να διασκεδάζεις τον κόσµο είναι τέτοιο. «Το να µπορείς να δεις τον άλλο να χαµογελά, να τραγουδά, να χορεύει, ενώ µπορεί να έχει χιλιάδες προβλήµατα και στεναχώριες, αυτό είναι επιτυχία. Ένα είδος ίασης ψυχικής. Το να µπορείς εσύ να τραγουδάς ή να παίζεις µουσική ενώ έχεις χίλια προβλήµατα, στεναχώριες ή τραγικά γεγονότα που να σου έχουν συµβεί, το να διασκεδάζεις τον άλλο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης για να το κάνεις. Γιατί ό,τι νοιώθεις βγαίνει µε το τραγούδι. Βγάζεις την ψυχή σου µέσα από αυτό, όταν είσαι καλλιτέχνης. Αυτό που µε πίκρανε στην διαδροµή είναι είπα ότι θα σταµατήσω τις µεγάλες πίστες, ήταν αυτό: το ότι εµφανίζονταν καθηµερινά παιδιά που δεν είχαν σχέση µε το είδος και ούτε µπορούσαν να σταθούν καλλιτεχνικά, φωνητικά και σαν παρουσίες στο χώρο, αλλά επειδή ήταν εύκολο το χρήµα και οι απαιτήσεις θεωρούσαν λίγες. Όταν καταλάβαιναν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δουλεύεις νύχτα και να τα καταφέρνεις, ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στοµάχι, νεύρα, κατέληγαν πολύ άσχηµα, είχαν άσχηµη πορεία, άσχηµες εµπειρίες. Με αποτέλεσµα ο χώρος αυτός να αλλάξει, να χαλάσει όλο αυτό το όµορφο που υπήρχε στη νύχτα…». Το καλό που της έχει µείνει είναι ότι ποτέ δεν αναγκάστηκε να κάνει κάτι. Ίσως επειδή είναι έτσι ο χαρακτήρας της, ο τρόπος που λειτουργεί, ή αυτό που δίνει. «Πάντα µπορούσα να τραγουδώ αυτό που θέλω, µε τον τρόπο που θέλω, ήρεµα και ωραία… και έχω πάρα πολλούς φίλους καλλιτέχνες. ∆εν καβάλησα ποτέ το καλάµι, δεν ήµουν ποτέ ψώνιο…».

Στα 19 της χρόνια, όταν τραγουδούσε µε τον Ηλία Κλωναρίδη.

Στην Κύπρο.

Στην Αµερική.


22

Συνεργασίες

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νίκος Καχτίτσης (1926-1970)

Ο

Νίκος Καχτίτσης γεννήθηκε το 1926 στη Γαστούνη αλλά τα περισσότερα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη Μανολάδα και τα εφηβικά του έζησε στην Πάτρα. Εκτός απ’ το Γυµνάσιο σπούδασε Αγγλικά και Γαλλικά και πραγµατοποίησε πολλά ταξίδια στην Αφρική και στην Ευρώπη ώσπου το 1956 εγκαταστάθηκε στο Μόντρεαλ δουλεύοντας από τότε σαν δάσκαλος της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. Στα γράµµατα παρουσιάστηκε νεώτατος κι’ έχει συνεργαστεί στα περιοδικά «Βωµός» Πύργου, «Νέος άνθρωπος», «Νέος ρυθµός» και «Συµπόσιο» Πατρών, «Νέα Εστία», «Παλµός» και «∆ιάπλασις των παίδων» Αθηνών, «Μορφές», «Νέα πορεία», «∆ιαγώνιος» Θεσσαλονίκης και «Εννέα Οδοί», Καβάλας. Επίσης στην «Ελευθερία» Αθηνών δηµοσίευσε ταξιδιωτικές εντυπώσεις και στην αγγλόφωνη «Montreal Star» άρθρα κριτικής και βιβλίου. Οι πρώτες αφορούσαν ανταποκρίσεις από χώρες της ∆υτικής Αφρικής, την Πορτογαλία και τη Γαλλία που ‘χε επισκεφθεί το 1954-55. Ασχολήθηκε κυρίως, µε την πεζογραφία.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ α) Ποίηση: «Τρωτό σηµείο», 1949. β) Πεζά: «Ποιοί οι φίλοι», 1959 (µυθιστόρηµα). «Η Οµορφάσχηµη», I960. «Ο σαρκασµός του Μεφιστοφελή», I960. «Ενύπνιο», I960. «Ο Εξώστης», 1964. «Η περιπέτεια ενός βιβλίου», 1965 Μόντρεαλ. «Ο ήρωας της Γάνδης», 1967 Μόντρεαλ.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «…Σε όλο του το έργο ο Καχτίτσης κινείται σε ένα κλίµα συνεχών ενδοσκοπήσεων που αποδίδονται σε αλληλοδιάδοχες ψυχολογικές παρατηρήσεις και µε φαινόµενα εξωτερικής δραστηριότητας των ηρώων του όπου πολλές φορές ο ίδιος παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο και βρίσκεται σε αµεσότητα µε τους άλλους. Κατέχεται βέβαια από το πνεύµα του Κάφκα και το εκφραστικό του θέλγητρο είναι η λεπτοµερειακή περιγραφή που

θυµίζει Μαρσέλ Προυστ. Ανασέρνει συνήθως παιδικές και εφηβικές αναµνήσεις κυρίως στα τρία πρώτα του βιβλία (που τα δύο είναι πεζογραφήµατα και το τρίτο νουβέλα) δηµιουργεί όµως για τον αναγνώστη ένα οικείο περιβάλλον πείθοντάς τον ότι µετέχει και ο ίδιος στις αφηγήσεις – εξοµολογήσεις του…» ΤΑΚΗΣ ∆ΟΞΑΣ, ΜΕΝΛ Τόµος 8 σ. 398 Η οµορφάσχηµη (Απόσπασµα από τον οµώνυµη νουβέλα) Πέρασα έτσι ατέλειωτους µήνες αγωνίας. Ένα αποµεσήµερο Κυριακής, µε λιακάδα που απέστρεφα από το νεκροταφείο, όπως πήγαινα να στρίψω από µια ερηµική πάροδο για να φτάσω από τη συντοµότερη απόσταση στο σπίτι µου µε σταµατήσανε δύο, οµολογουµένως ευγενέστατοι κύριοι, που βρέθηκαν µπροστά µου σαν από µηχανής Θεοί, ενώ όπως απεδείχθη µε παρακολουθούσαν επί ώρες και µου είπαν, γιατί να πάω σπίτι µου µε τα πόδια αφού είχανε αυτοί ωραίο αυτοκίνητο; Εγώ θες επειδή δελεάστηκα από το αυτοκίνητο που µου έδειξαν πιο πέρα και απ’ το παρουσιαστικό τους, θες επειδή δεν µπορώ να πω όχι όταν µου φέρονται µ’ ευγένεια, δέχτηκα χωρίς να µιλήσω καθόλου και µπήκα µέσα. ∆εν µου πέρασε από το νου, του βλάκα, να τους έλεγα πως το σπίτι µου ήταν 4 γωνιές από εκεί (όπως και πραγµατικά). Αλλά αυτά τα σκέφτεται κανείς εκ των υστέρων. Αµέσως όταν ξεκίνησε το αυτοκίνητο – τότε µόνο κατάλαβα που επρόκειτο να µε πάνε, αλλά ήταν αδύνατο να αντισταθώ. Άλλωστε τι είδους αντίσταση να έφερνα – που είχα γίνει κιόλας έρµαιο· είχα λυώσει από τον τρόµο και ήµουνα σαν ζυµάρι. Θυµάµαι ότι το αυτοκίνητο όλο έκανε απότοµες στροφές και άκουγα τα λάστιχα που στρίγκλιζαν στην επαφή τους µε την άσφαλτο, ενώ το σώµα µου µπάταρε, πότε προς το παράθυρο και πότε προς την αγκα-

λιά του συνοδού µου, ο οποίος είχε το θράσος, (καθόµαστε στο πίσω κάθισµα), να µου πιάνει κατευναστικά το χέρι µε τα ιδρωµένα χέρια του και να µου λέει ένα σωρό αηδίες. Τελικά σταµατήσαµε σ’ ένα µέγαρο και µε µπάσανε πιασµένη αγκαζέ σ’ έναν τεράστιο προθάλαµο όπου κυκλοφορούσαν διάφοροι στρατιωτικοί, µέχρι που µε µπάσανε σ’ ένα γραφείο, τεράστιο κι αυτό και µε καθίσανε στα δέρµατα µιας πολυθρόνας. Βρέθηκα αντιµέτωπη µ’ έναν αξιωµατικό που µόλις εκείνη τη στιγµή τελείωνε κάποιο έγγραφο που µελετούσε. Προτού προφθάσω να το παρατηρήσω αυτό (στο µεταξύ οι άλλοι δύο είχανε φύγει αφού ανταλλάξανε ένα σιωπηρό χαιρετισµό µε τον αξιωµατικό) ζαλισµένη κιόλας όπως ήµουνα από το αυτοκίνητο άφησε το έγγραφο στο γραφείο µου µου άνοιξε µια τσιγαροθήκη και µου πρόσφερε µε χαµόγελο τσιγάρο.


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

23

ΜΑΡIΑ ΓΕΩΡΓΙA∆ΟΥ:

“Αλλάζουν όλα στη ζωή, αλλάζουν και οι σχέσεις”

Η Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Μαρία Γεωργιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος απόφοιτη της ∆ραµατικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν και απόφοιτη της Φαρµακευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της που τη γνωρίσαµε µέσα απ’ τη µικρή οθόνη και το θέατρο αλλά και στο πλευρό του Στράτου Τζώρτζογλου... Έχει συµµετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές τα τελευταία χρόνια, αλλά κι επιτυχηµένες ταινίες και είναι συγγραφέας τριών µυθιστορηµάτων... ∆ιαθέτει δεινότητα και στο σενάριο και το ‘χει αποδείξει και σε δικές της δουλειές και σε ξενόφερτες που τις έχουµε δει στην Ελληνική τηλεόραση, ενώ ανήκει και στην οµάδα που γράφει τους διαλόγους στη καθηµερινή σειρά του Mega «Η ζωή της άλλης».

Από τον περασµένο Οκτώβριο πρωταγωνιστεί -µαζί µε την εξίσου ταλαντούχα Άννα Ανδριανού- στο Νέο Ελληνικό θέατρο, στην παράσταση «Όπως η Θέλµα και η Λουίζ». Το συγκεκριµένο έργο του John Ford Noonan πρωτοανέβηκε στo Astor Place Theatre της Νέας Υόρκης το 1979, µε τίτλο «A coupla white chicks sitting around talking», µε πρωταγωνίστριες τη Σούζαν Σαράντον και την Εϊλήν Μπρέναν. Στο θεατρικό αυτό έργο βασίστηκε και το σενάριο της κινηµατογραφικής ταινίας «Θέλµα και Λουίζ» το 1991... Γιώργος Γουβιάς

σχέση αλλάζει πλαίσιο. Αλλάζουν όλα στη ζωή, αλλάζουν και οι σχέσεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι χάνουν την αξία τους ή ότι δεν θα έπρεπε να έχουν συµβεί. Εγώ το αντιµετωπίζω νιώθοντας πως είναι κάτι φυσικό...Οι δυο χαρακτήρες του έργου είναι γυναίκες της διπλανής πόρτας, αναγνωρίσιµες και εµπεριέχουν στοιχεία από όλες µας. Ο ρόλος µου , η Στέλλα είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής , παρορµητική και µε ευκολία εκφράζει τα συναισθήµατά της. Η επαρχιώτικη καταγωγή της, δεν της γίνεται εµπόδιο και δεν της προκαλεί κανένα σύµπλεγµα. Αντίθετα δείχνει συµφιλιωµένη µε το ποια είναι, γι αυτό και είναι η πιο έτοιµη από τις δύο γυναίκες να διεκδικήσει τη φιλία και την επικοινωνία.

ζωή της άλλης” ικανοποιεί τη “σχέση” σας µε την τηλεόραση; Πρόκειται για µια πολύ επιτυχηµένη σειρά που µου δίνει την ευκαρία να γράφω που είναι κάτι που πάντα µου άρεσε Η τηλεόραση δεν µπορώ να πω ότι µου λείπει γενικότερα αφού δεν έχω χρόνο και γι αυτό µιας και παίζω στο θέατρο, γράφω κάθε µέρα κι έχω κι ένα παιδί... Πόσο πιο δύσκολα κάνει τα πράγµατα στο χώρο της υποκριτικής η κρίση; Όσο δύσκολα τα κάνει και σε άλλους χώρους πιστεύω... Η δική σας σχέση µε το διαδίκτυο; ∆εν έχω “προφίλ” στο Facebook... (γέλια)! Επικοινωνώ κι έγω όπως πάρα πολλοί άνθρωποι µε µείλ, ψάχνω πράγµατα... από την άλλη δεν έχω και το χρόνο που θα ήθελα για ν` ασχοληθώ περισσότερο.

gougio@hotmail.com “Θέλµα και Λουίζ” µαζί µε την Άννα Ανδριανού σε διασκευή και σκηνοθεσία της Εµανουέλας Αλεξίου... ποιό ήταν το βασικό σας κριτήριο για να συµµετάσχεται σ` αυτήν την “απόπειρα”; Θα έλεγα το γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο - ύµνο στη γυναικεία φιλία. Οι δύο ηρωίδες της παράστασης υποδύονται δυο γυναίκες ταλαιπωρηµένες απ’ τους κατ’ εξακολούθηση άπιστους συζύγους τους. Ακόµα κι αν τα γεγονότα στρέφονται εναντίον τους, εκείνες µε τη στάση τους ανατρέπουν τα πάντα και αντί να γίνουν άσπονδοι εχθροί, κατορθώνουν να γίνουν οι καλύτερες φίλες. Πιστεύω ότι το «Όπως η Θέλµα και η Λουίζ» κατορθώνει το ακατόρθωτο... να γεφυρώσει δηλαδή τη διαφορετική γλώσσα που µιλούν µερικές φορές οι γυναίκες µε τους άντρες. Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό παίζει και η καταλυτική παρουσία του Γιάννη Ζουγανέλη, που εµφανίζεται σε βίντεο... Οι ηρωίδες έχουν ζήσει την απιστία και την προδοσία... Είναι κι αυτό µέσα στη ζωή. Προδοσία πλέον θεωρούµε ακόµη και την αλλαγή, το ότι καθένας χαράζει άλλο δρόµο ή ότι η

Το έργο υµνεί τη γυναικεία φιλία... πόσο δύσκολο ή εύκολο θαρρείται ότι είναι να υπάρξει αυτή; Όσο δύσκολο είναι να υπάρξει φιλία γενικότερα στις ηµέρες µας. ∆εν θα έλεγα ότι είναι θέµα φύλλου... Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και χρειάζονται τους φίλους και κάνουν πράγµατα για να συµβεί αυτό. Βέβαια για να τα καταφέρεις πρέπει ν` αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια σ` αυτό. Τεχνικά, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της παράστασης; Επιλέξαµε το έργο να έχει ρυθµούς γρήγορους, καταιγιστικούς και κινηµατογραφική ροή! Επίσης η σκηνή του θεάτρου είναι τέτοια που η απόσταση µε τον θεατή είναι πάρα πολύ µικρή, κάτι που σηµαίνει ότι δεν έχεις την ένταση στη φωνή ή στις κινήσεις σου, δεν χρειάζεται να υπερβάλλεις, όπως συνήθως συµβαίνει στις περισσότερες παραστάσεις. Από την άλλη πρέπει να οµολόγήσω ότι είσαι πιο “διάφανος” στα µάτια του θεατή µιας και σε νιώθει πιο κοντά του, παίζεις σ` απόσταση αναπνοής απ` αυτόν! Η συγγραφή διαλόγων στην καθηµερινή σειρά του Mega “Η

Όσον αφορά τη συγγραφή κάποιου βιβλίου; Να περιµένουµε κάτι καινούργιο το 2011; Αναµφίβολα είναι κάτι που έχω στα επόµενα σχέδια µου αλλά για το αν θα συµβεί µέσα στο 2011 δεν µπορώ να το γνωρίζω... Έχετε βρεθεί στην Ηλεία; Έχω έρθει, έχω ταξιδέψει γενικά στην Πελοπόννησο και έχω περάει πάρα πολύ ωραία. Και ειδικά στην περιοχή σας, οι παραλίες είναι εξαιρετικές... µακάρι να βρεθεί ο χρόνος και να ξαναέρθω σύντοµα! Το “Όπως η Θέλµα και η Λουίζ” παίζεται στο Νέο Ελληνικό Θέατρο (Αίθουσα Κάρολος Κούν) (Σπ. Τρικούπη 34 & Κουντουριώτου, Εξάρχεια) Ηµέρες & ώρες παραστάσεων: ∆ευτέρα:21.30 Παρασκευή:21.30 Σάββατο:19.30 Κυριακή:18.30


ΤΑΥΡΟΣ Τα εµπόδια σιγά- σιγά παραµερίζονται και κάποια ζητήµατα που ήταν σε στασιµότητα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. ∆Ι∆ΥΜΟΙ Προσπαθήστε να λύσετε τις υποθέσεις σας µε ειλικρίνεια και µε το να σεβαστείτε τις επιθυµίες των άλλων. Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να υπάρξει µια συναισθηµατική ένταση τώρα. Κάποια πλάνη πιθανόν να ανακαλύψετε τώρα. ΚΑΡΚΙΝΟΣ Θα νιώσετε έντονη την επιθυµία να βρεθείτε µε φίλους σας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Η ευχάριστη ατµόσφαιρα που θα επικρατεί, θα σας χαρίσει όµορφα συναισθήµατα. ΛΕΩΝ ∆είξτε το πόσο συνεργάσιµοι είστε, χωρίς να αφήσετε περιθώρια να παρεξηγηθούν ορισµένες πράξεις. Προωθήστε τις έξυπνες ιδέες σας, για να εδραιώσετε καλύτερα την θέση σας στην δουλειά σας. ΠΑΡΘΕΝΟΣ Η οικογένεια και το σπίτι σας, σας απασχολούν έντονα τώρα καθώς κάποιες συζητήσεις µε άτοµα του περιβάλλοντος σας, διαφωτίζουν κάποια θέµατα που σας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και τώρα βρίσκετε την λύση τους. ΖΥΓΟΣ Η καριέρα σας, σας βάζει σε σκέψεις καθώς αισθάνεστε έντονα την ανάγκη να αλλάξετε τα κακώς κείµενα. Κάποιο άτοµο από το κοινωνικό σας περιβάλλον θα έλξει το ενδιαφέρον σας. ΣΚΟΡΠΙΟΣ Ορισµένοι από εσάς θα αποφασίσετε να βάλετε ένα τέλος σε κάποιους ανθρώπους ή καταστάσεις και θα προχωρήσετε µπροστά. Οι σχέσεις σας µε τα αδέλφια και τους συγγενείς σας θα περάσουν από δοκιµασίες. ΤΟΞΟΤΗΣ Να µην είστε απαιτητικοί προς τους άλλους. Όσοι από εσάς είστε µόνοι, θα κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριµίες που θα ξεσηκώσουν τα συναισθήµατα και τις ερωτικές σας διαθέσεις. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Τώρα θα έχετε επικοινωνιακή διάθεση και αυθορµητισµό. Ασχοληθείτε µε τη συναισθηµατική και οικονοµική σας σταθερότητα ενώ σας περιµένουν απρόβλεπτα κέρδη. Οι σχέσεις σας µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα βελτιώνονται και γίνονται πιο ευχάριστες. Υ∆ΡΟΧΟΟΣ Ξεπεράστε τα προβλήµατα σας σκεφτόµενοι θετικά. Πιθανόν να χρειαστεί να παρευρεθείτε µε άτοµα που δεν θα σας είναι και τόσο ευχάριστα. Σε πολλούς από εσάς η µέρα σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις! ΙΧΘΥΣ Σήµερα θα σας απασχολήσουν περισσότερο τα επαγγελµατικά σας και γενικά η κοινωνική σας καταξίωση. Αποµακρύνετε µε τον τρόπο σας τους τρίτους και τα λόγια τους από την αισθηµατική σας ζωή.

24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Βιβλιοπωλείο «ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» Ερµού 45 – Πύργος

Αν τον άνεµο ρωτήσεις

Ο

σκληρός πρώην µισθοφόρος Άλεξ Γκρέι ήταν κάποτε ο νεαρός Ρωµανός Κατράς, που κατηγορήθηκε άδικα για ένα στυγερό έγκληµα κι αναγκάστηκε να γίνει φυγάς. Τώρα, δεκαοχτώ χρόνια µετά, επιστρέφει µε άλλη ταυτότητα ζητώντας δικαιοσύνη, έτοιµος να εκµεταλλευτεί και να εξαπατήσει τη µόνη γυναίκα που θα ερωτευόταν. Η Σάνια Παρίση ήταν κοριτσάκι όταν ο Κατράς, ο γιος του πατριού της, γκρέµισε τον κόσµο

της. Το σοκ της προκάλεσε αµνησία. Προστατευµένη από την αγάπη και τη φροντίδα των στενών συγγενών της, πίστευε όλα όσα της είχαν πει για το παρελθόν, µέχρι που οι πραγµατικές αναµνήσεις της αρχίζουν να της αποκαλύπτουν µια άλλη εκδοχή. Οι δυο τους βρίσκονται αναπόφευκτα αντιµέτωποι µε τα ψέµατα του παρελθόντος, τις αλήθειες του παρόντος και τα παντοτινά τους συναισθήµατα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 243 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ο υπεράνθρωπος διεθνώς δύο λέξεις Νοσηρή κατάσταση εµµονής σε κάποιες ιδέες Αντ 401- Γειτονικά γράµµατα –Μονάδα αγωγιµότητας Σύγχρονη λέξη της πολιτικής, γεν. Εταιρικά αρχικά – Προσωπική αντωνυµία, πληθ. Μαθηµατικό σύµβολο –και αυτό συνδετικό Ελληνική σαµπάνια –Αρχαίο αρνητικό Υποδιαίρεση της Σπαρτιατικής βούας γεν- ∆ιπλό σηµαίνει γρήγορα γρήγορα ΚΑΘΕΤΑ Αυτοί είναι κολλητοί Οι πόνοι πριν από τον τοκετό Υπουργός του ο Ραγκούσης –Τα είχε τετρακόσια Θεωρείται ο Χριστός για τον χριστιανισµό Πληγή ιστών του σώµατος Το 108 –Σηµαίνει και απόλυτη ησυχία Αφωνο ψωµί , αντ. Αρχή αρχαίου παιάνα Βαλκανική χερσόνησος –Το µικρό ροκέ Η Εκκλησία γεν. –Μαθηµατική πράξη

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525 ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο ΚΡΙΟΣ Θα έχετε εντάσεις και καβγάδες µε το ταίρι σας, που µπορεί να είναι συνέπεια της κακής σας διάθεσης πράγµα το οποίο θα χαλάσει το ήρεµο κλίµα στη σχέση σας.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Βαρδαµίδης Νικ. (Ερµού 2, τηλ. 2621034655) Aµαλιάδα: Παναγοπούλου Αικ. (Ερµού 49, Τηλ. 2622028920) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: ∆αϊκου Κων/να (2625034567) Γαστούνη: Παρίσης (2623033003) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος: Κ 16/1/11 Μπουµπουλης Χρήστος 2621081110, 6938142890 Αµαλιάδα: Κ 16/1/11 Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης Καραϊσκάκη 12 τηλ. 26220 23207-κιν. 6973754745

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

TV

00:00-11:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 11:00-13:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΕΪΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 14:00-18:00 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 18:00-22:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14.45 15.45 16.45 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

00.15

21.000

Californication

05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.40 23.00 00.15 01.15 02.00 03.00 04.00 04.30

Η φύση γύρω µου Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο Ιδέες που θα σώσουν τον πλανήτη Η διώρυγα του Παναµά Κυριακή µε δράση Κηπουρέµατα (Ε) Γυρίσµατα Θέµα διατροφής Ταξίδι στις πιο παράξενες γεύσεις Brainiac: Απίθανα πειράµατα Οι περιπέτειες του Ροµπέν των ∆ασών Η εγώ ή ο σκύλος Dance your ass of Top chef ass of Τα νέα του ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ goal Τop gear Californication ΙΙΙ CSI, New York IV (E) Εntertainment this week Ιστορίες από την Εντατική Sea rescue The Oprah Winfrey show

1

06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 16.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.30 01.30 02.30 03.45 04.45

07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.30 21.00 22.00 23.00 02.00

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.20 17.50 18.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.05 02.40 03.40 04.40 05.10 05.20

Μου το κρατάς µανιάτικο (Ε) Αν µ’αγαπάς (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στη καλή χαρά Eιδήσεις Star system Αλλη φάτσα, άλλη ράτσα Τα πιο απίθανα ζώα του πλανήτη Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη ταινία « Αλυσιδωτά ζευγαρώµατα» Αισθηµατική Ειδήσεις Exclusive Big Brother: The show Ξένη ταινία «Καρδιές στην Ατλαντίδα» ∆ραµατική Η τελευταία παράσταση (Ε) Η µηχανή του χρόνου (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

Οι παντρεµένοι έχουν ψυχή (Ε) Εκείνες και εγώ (Ε) Θα βρείς το δάσκαλό σου (Ε) Λόλα (Ε) 40 κύµατα (Ε) Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Ο πόλεµος των άστρων (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαµάντι» Περιπέτεια Εκποµπή (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Minority report» Περιπέτεια Ξένη ταινία «O ειρηνοποιός» Περιπέτεια ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Ονειροπαγίδα (Ε) Κάρµα Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun ∆εσποινίς Μαργαρίτα (Ε)

ΤV Weekend

Big Brother: Love show

06.25 10.00 11.00 11.45 13.00 16.15 18.45 21.00 23.00 02.00

Alter Kids Ξένη ταινία Kid Songs Alter Kids TV Weekend Τα παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Σέξι κατάδικος» Κωµωδία Αποτυπώµατα Ξένη τηλεταινία «Τελευταία πτήση» Περιπέτεια 05.15 Υδρόγειος (Ε)

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30

2

«3 Επόµενες Ηµέρες» 9.45 µ.µ.

3

«Γονείς της Σ υµφοράς» 7.50 & 10.10 µ.µ.

4

17.10 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Master chef-U.K. (Ε) Traction Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η εκδίκηση των Losers» Κωµωδία Ματιές στα γεγονότα Fifty –Fifty Food and the city (E) Γλυκές αλχηµείες (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Just the two of us- O τελικός Πρωταγωνιστές Eιδήσεις The Book of daniel Επιφάνεια (Ε) Oι φρουροί της Αχαΐας (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Oικογένεια Χωραφά

Θεσσαλονίκης εγκώµιον Θεία Λειτουργία Ιερά µονοπάτια Αληθινά σενάρια Ο τόπος και το τραγούδι του Ειδήσεις Επιχείρηση περιβάλλον Χώµατα µε ιστορία – O γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Κυριακή στο χωριό Balkan express 7ο ∆ιεθνές Φεστιβάλο Τσίρκο της Βουδαπέστης 2007 Eλληνική ταινία «Οικογένεια Χωραφά» Κοµεντί Ειδήσεις Τα υπέροχα ψάρια των ναυαγίων Αποστολή στην αρκτική Ταξίδια στην άκρη του κόσµου µε τον Αρτ Γουλφ Αξιον εστί (Ε) 6ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Τηλεόρασης - Circom

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706 «The Tourist» 7.40 & 10 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.15 12.15 13.15 14.00 14.50

«Ζητείται Ψεύτης» 8.30 µ.µ. (καθηµερινές), 6.30 & 8.30 µ.µ. (Σαββα/κο)

13.45

21.00

24.00

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Σούπερ σκύλος» Κωµωδία Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία Ειδήσεις Στα µονοπάτια των Θεών: Αρις και Ερις Σουπερ Λιγκ Ειδήσεις Το κουτί της Πανδώρας (Ε) Αθλητική Κυριακή Εγκληµα και έρευνα: Παρακολουθώντας τους ντετέκτιβ – Επιθετική οδήγηση (Ε)

5

Ο ασύλληπτος Κόντι 2

Just the two of usΟ τελικός

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.30 Ξένη ταινία «Ο ασύλληπτος Κόντι 2: Απόδραση από το Λονδίνο» Κωµική 15.45 Τα φιλαράκια ΙV (Ε) 16.50 Two and a half Men 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ντετέκτιβ Μονκ 18.50 Επτά 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Tζένη, Τζένη» Κωµωδία 23.15 Ελληνική ταινία «Matrix» περιπέτεια 02.00 Ξένη ταινία «To DNA του κακού» Τρόµου 04.00 Ξένη ταινία «Κυνηγός κροκοδείλων» Κωµωδία

Λίβερπουλ –Εβερτον

Ilove karditsa

16.05

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι (Ε) Μουσική παράδοση (Ε) Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα (Ε) Παραδοσιακά επαγγέλµατα που χάνονται: Ο πεταλωτής Ζωογραφιά: Παπαγάλοι Εικόνα σου είµαι : Οι νέοι αγρότες Pre game Μπάσκετ Κλιµατική αλλαγή Μουσικές του κόσµου (Ε) Νοικοκυρές σε απόγνωση Φαντάσµατα (Ε) Μικρή οθόνη-Μεγάλες παραστάσεις

20.00

08.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 14.15

13.00

07.00

19.30

21.00

Κινούµενα σχέδια

Ο ειρηνοποιός

Skoda Ξάνθη –Εργοτέλης

22.00

Νοικοκυρές σε απόγνωση

05.45 07.35 09.00 10.35 12.10 13.50 15.30 16.25 17.20 19.25 21.00 22.00 23.40 02.00 03.00

Χριστουγεννιάτικο δώρο Beauty and the briefcase Η τελική διαδροµή Ο µικρός Νικόλας Βίκτορ ή πως να υιοθετήσεις έναν παππού Ο πρίγκιπας και εγώ 4: Η πρώτη επέτειος The mentalist III CSI X Εννέα Gifted hands:The Ben Carson Story CSI X I love Karditsa Ο εκλεκτός Η 68η τελετή απονοµής των Βραβείων Χρυσή Σφαίρα- λίγο πριν από την απονοµή Η 68η τελετή απονοµής των Βραβείων Χρυσή Σφαίρα

10.00 ΝΟVA SPORTS special: Χρυσή µπάλλα 14.00 Πρέµιερ Λιγκ 16.05 Πρέµιερ Λιγκ (Ζ) 18.05 fifa Futbol Mundial (E) 18.30 Transworld Sports (E) 19.30 Σούπερ Λιγκ 21.30 Ο δρόµος προς το Λονδίνο 22.00 Πρωτάθληµα Γαλλίας 24.00 Πρέµιερ Λιγκ (Μ)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Μεγαλοφυής» 6.45 µ.µ. (καθηµερινές) 6 µ.µ. (Σαββατοκύριακο)

«Γονείς της Συµφοράς» 8 & 10 µ.µ.

«(Γ)Λυκάκια» 6 µ.µ. (µέχρι και την Κυριακή)


26 ΠΑΤΡΙΣ

υγεία-διατροφή

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ: Η καρδιά σου χτυπάει γρήγορα, η ανάσα σου στενεύει. Τι να κάνεις...

Έ

να πρόβληµα που το συναντάµε συχνά τον τελευταίο καιρό. Οι ερωτήσεις στους ειδικούς σχετικά µε τις κρίσεις πανικού είναι πολλές...

Αφού λοιπόν νιώσεις ότι δεν απειλείται η ζωή σου (απλά έχεις πάρα πολύ άγχος και έχει βγει µε αυτό τον τρόπο), µπορείς και να το αντιµετωπίσεις και να το ελέγξεις. Όµως αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αναγνωρίσεις το ότι η ψυχή σου υποφέρει και αυτό το περνάει και στο σώµα σου. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικό προκειµένου να ελέγξεις τις αιτίες που σου δηµιουργούν άγχος. Να µάθεις να ελέγχεις και να ξεπερνάς το άγχος σου οπότε να µπορείς να ελέγχεις και τις κρίσεις πανικού σου.

Κατέβαινε τα σκαλιά και ξαφνικά κοκάλωσε. ∆εν µπορούσε να κάνει ούτε µπροστά ούτε πίσω. Νόµιζε ότι θα πεθάνει. Ήταν σίγουρος! Μια περαστική τον ρώτησε τι έχει. Της απάντησε ότι δεν είναι καλά. Κάλεσε ασθενοφόρο. Κρίση πανικού!

Μπήκε στο µετρό. Ξαφνικά άρχισε να νιώθει την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα. Ίδρωσε. ∆υσκολευόταν να αναπνεύσει. Ένιωσε ότι θα πεθάνει. Κατέβηκε πανικόβλητη στην αµέσως επόµενη στάση. ∆εν έφτασε ποτέ στον προορισµό της. ∆εν ξαναµπήκε στο µετρό για µήνες. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Κρίση πανικού!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; “Η κρίση πανικού είναι µια αντίδραση οργανική σε ένα ερέθισµα ψυχολογικό” εξηγεί η ψυχολόγος Χρυσούλα Μαυράκη. “∆ηλαδή αυτό που νιώθει η ψυχή περνάει στο σώµα και το ταράζει. Το σώµα έχει κάποια συµπτώµατα που προέρχονται από πρόβληµα της ψυχής”.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ -Λιποθυµική τάση -Εφίδρωση -Ταχυκαρδία -Ταχυσφυγµία -Παγώνουν τα χέρια -Τρέµουλο -Κοµµάρες -∆ύσπνοια

Σύµφωνα µε την ψυχολόγο όλα αυτά τα σηµατοδοτούν την κρίση πανικού. “Στη διάρκεια της κρίσης το άτοµο που την αντιµετωπίζει φαίνεται ότι θα του συµβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ότι πιθανότατα θα πεθάνει”.

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; Το άγχος και µόνο το άγχος! Αυτό το πράγµα που µας κατατρώει... “Η κρίση πανικού είναι σύµπτωµα αγχώδους διαταραχής η οποία συνήθως πυροδοτείται

όταν το άτοµο έρθει σε επαφή µε στρεσογόνο ερέθισµα. Το άγχος έχει κάποια σηµάδια που το πυροδοτούν. ∆ηλαδή βλέπουµε κάτι και αυτό µας θυµίζει κάτι άλλο που µας βασανίζει. Όταν έχουµε άγχος και έρθουµε σε επαφή µε ένα στρεσογόνο-αγχογόνο ερέθισµα τότε πυροδοτείται η κρίση πανικού” εξηγεί η κ.Μαυράκη. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ... ΑΝ ΠΑΘΕΙΣ ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ 1. “Εκείνη την ώρα παίρνεις βαθιές ανάσες, κάνεις αργές εκπνοές, προσπαθείς να χαλαρώσεις, κρατάς όσο µπορείς περισσότερο την αναπνοή σου και σκέφτεσαι όµορφα πράγµατα αν είναι δυνατόν σε στάδια... ∆ηλαδή: ότι κατεβαίνεις µια σκάλα, οδηγεί σε µια πανέµορφη αµµουδιά, κάνεις 5 βήµατα και µπαίνεις στην εκκλησία που σε περιµένει ο αγαπηµένος σου για να παντρευτείτε. Με όµορφες σκέψεις λοιπόν τις οποίες κάνεις ενώ έχεις κρατήσει την αναπνοή σου και αργά την βγάζεις- µπορείς να ελέγξεις την κρίση

πανικού” συµβουλεύει η ψυχολόγος.

2. Προσπαθείς να εκλογικεύσεις και “να σκεφτείς ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα ποτέ. Ότι αυτό που σου συµβαίνει είναι απλά µια αντίδραση από το άγχος που σε διακατέχει, ότι απλά χαλάς την ποιότητα της ζωής σου και περνάς εκείνη την ώρα άσχηµα µέσα στον φόβο και στον πανικό σου, αλλά τίποτα δεν πρόκειται να σου συµβεί γιατί δεν έχει σχέση µε οργανική βλάβη. Η κρίση πανικού είναι καθαρά σύµπτωµα του άγχους σου και δεν προέρχεται από κάτι που συµβαίνει εκείνη την ώρα στο σώµα σου. Απλά το σώµα σου αντιδρά στην πίεση που έχει και νιώθει η ψυχή σου”. 3.Πρέπει να κάτσεις και να πεις: “Έχω κρίση πανικού αυτή την στιγµή και πρέπει να την ελέγξω”. Να συνειδητοποιήσεις ότι πρόκειται για κρίση πανικού. Να µην αφήσεις τον εαυτό σου να τροµάξει... ότι σου συµβαίνει κάτι άλλο π.χ. καρδιακό επεισόδιο ή αγγειακό επεισόδιο γιατί έτσι νιώθεις εκείνη την ώρα.

Το περπάτηµα προστατεύει από το διαβήτη

Ό

σο περισσότερο περπατά κάποιος τόσο µειώνει τον κίνδυνο να εµφανίσει διαβήτη, ανακοίνωσαν Αυστραλοί ερευνητές. Οι επιστήµονες παρακολούθησαν 592 ενήλικες που έλαβαν µέρος σε έρευνα για τα επίπεδα διαβήτη στην Αυστραλία µεταξύ του 2000 και 2005. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις στην αρχή της έρευνας και έδωσαν πληροφορίες για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους. Χρησιµοποίησαν βηµατόµετρο. Πέντε χρόνια αργότερα, η έρευνα έδειξε ότι η αύξηση των βηµάτων που έκαναν καθηµερινά οι εθελοντές

σχετιζόταν µε χαµηλότερο ∆είκτη Μάζας Σώµατος, χαµηλότερη αναλογία µέσης -γοφών και καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, ακόµα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η διατροφή, το κάπνισµα και το αλκοόλ. Οι σχέσεις ήταν ανεξάρτητες από την πρόσληψη θερµίδων και φάνηκε σε µεγάλο βαθµό να συνδέονται µε αλλαγή στη διατροφή, δήλωσαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου για την παιδική έρευνα Murdoch, στη Μελβούρνη. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι κάποιος που ακολουθεί καθιστική ζωή και αρχίζει να περπατά 10.000 βήµατα καθηµερινά θα εµφανίσει τρι-

πλάσια βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, σε σύγκριση µε παρόµοιο άνθρωπο που περπατά 3.000 βήµατα την ηµέρα 5 ηµέρες την εβδοµάδα. Τα 10.000 βήµατα την ηµέρα είναι δηµοφιλής οδηγία, αλλά πιο πρόσφατες συστάσεις είναι τα 3.000 βήµατα την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα.Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν έναν ανεξάρτητο ωφέλιµο ρόλο περισσότερων βηµάτων καθηµερινά στον ∆είκτη Μάζας Σώµατος, την αναλογία µέσης -γοφών και την ευαισθησία στην ινσουλίνη και παρέχουν περαιτέρω στήριξη για την προώθηση υψηλότερων επιπέδων άσκησης.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Είναι κάποιος στο λεωφορείο και ξαφνικά νιώθει ένα σφίξιµο στο στήθος, ένα βάρος στο στήθος, ένα δυσάρεστο συναίσθηµα ότι κάτι φοβερό θα του συµβεί. Ιδρώνουν οι παλάµες του, στενεύει η αναπνοή του, αισθάνεται την καρδιά του ότι πάει να σπάσει και ετοιµάζεται να λιποθυµήσει. Εκείνη την ώρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να πει: “αυτή την στιγµή µε έπιασε κρίση πανικού, πρέπει να την ελέγξω, δεν είναι κάτι που µε απειλεί, δεν πρόκειται να µου συµβεί τίποτα, το άγχος µου προκαλεί τα συµπτώµατα αυτά. Παίρνω βαθιές ανάσες, εκπνέω αργά, σκέφτοµαι όµορφα πράγµατα που θα κάνω τώρα ή στο µέλλον, διότι τίποτα δεν θα πάθω γιατί είµαι µια χαρά, απλά είµαι πολύ αγχωµένη και αυτό µεταδίδεται στο σώµα µου από την ψυχή µου”.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ Η ψυχολόγος µας λέει ότι ∆ΕΝ πρέπει να του λέµε “σαχλαµάρες” του στιλ: “έλα ρε, δεν είναι τίποτα, όλα στο µυαλό σου είναι ή πάµε να πιούµε ένα ποτάκι και θα είσαι µια χαρά”. ∆εν είναι τόσο απλό να ελέγξει κάποιος το άγχος του. Και δεν είναι σωστό να ακούει τέτοια πράγµατα κάποιον τη στιγµή που περνάει τόσο άσχηµα, τη στιγµή που νιώθει φόβο θανάτου.

ΠΡΕΠΕΙ να τον βοηθήσεις να χαλαρώσει, να πάρει ανάσες, να του πεις να σκεφτεί ότι δεν πρόκειται να του συµβεί τίποτα, ότι είναι µια χαρά, ότι αυτά είναι παιχνίδια που του παίζει το άγχος του, να το πάρει πια απόφαση να δει έναν ειδικό και να µάθει να το ελέγχει.


Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Από την «Καταναλωτική Συνείδηση»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συµβουλές για την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών

Σ

υµβουλές δίνει η «Καταναλωτική Συνείδηση» σχετικά µε την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών,µε σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Όπως επισηµαίνει η «Καταναλωτική Συνείδηση» από τη στιγµή, που ένας Καταναλωτής αποφασίσει να κάνει ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο, πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις, από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, έτσι ώστε να µπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες. Ο ασφαλιστικός σύµβουλος, ο πράκτορας, έχει την υποχρέωση, να δώσει στον ενδιαφερόµενο ενηµερωτικά έντυπα, σχετικά µε τα προϊόντα και την εταιρία που εκπροσωπεί. Η σωστή επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστή οδηγεί σε µια ειλικρινή σχέση διάρκειας ανάµεσα στον Καταναλωτή, στον

Ασφαλιστή και στην Ασφαλιστική Εταιρία. Η σύµβαση Η «Καταναλωτική Συνείδηση» τονίζει ότι κατά την παράδοση του συµβολαίου, ο Καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει, αναλυτικά και προσεκτικά, τη σύµβαση και να ελέγξει αν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο περιέχει τις καλύψεις που έχει ζητήσει καθώς και το κατά πόσο το ύψος των ασφαλίστρων είναι ανάλογο, µε τις καλύψεις που περιέχονται σε αυτό. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» ενηµερώνει ότι: Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να ακυρώσει το συµβόλαιο και να απαιτήσει την επιστροφή των χρηµάτων, που έχει καταβάλλει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:Εάν η κάλυψη, που του παρέχει το συµβόλαιο, παρεκκλίνει από την

27

κάλυψη, που έχει ζητήσει ο ίδιος, κατά την υπογραφή της αίτησης (προθεσµία ενός µηνός για εναντίωση).Αν δεν έχει ενηµερωθεί για τους όρους της ασφάλισης ή δεν του δόθηκαν οι απαιτούµενες πληροφορίες, πριν από τη σύναψη της σύµβασης (προθεσµία 14 ηµερών για εναντίωση).Εάν πιστεύουµε ότι µια ασφαλιστική εταιρία έχει παραβιάσει τους όρους της ασφαλιστικής µας σύµβασης, ή το νόµο, πρέπει να υποβάλουµε, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία, χρησιµοποιώντας το ειδικό έντυπο. Η διεύθυνση στην οποία µπορούµε να αποστέλλουµε τα παράπονά µας είναι: Υπουργείο Ανάπτυξης, Τοµέας Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα.

Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο email k.antonop@hotmail.com.

Ο ασφαλιστικός σύµβουλος, ο πράκτορας, έχει την υποχρέωση, να δώσει στον ενδιαφερόµενο ενηµερωτικά έντυπα, σχετικά µε τα προϊόντα και την εταιρία που εκπροσωπεί.

Των επιχειρηµατιών στην Ηλεία Ελλιπής η ενηµέρωση αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα

Έ

νας από τους βασικότερους υπεύθυνους για την κλιµατική αλλαγή, είναι η βιοµηχανική ρύπανση. Εξαιτίας της µολύνεται ο αέρας και το νερό, ό,τι δηλαδή χρειαζόµαστε για να ζήσουµε. Πολλά είναι τα παραδείγµατα και στο Νοµό Ηλείας, όπου επιχειρήσεις µικρές ή µεγάλες, προκαλούν ρύπανση της ατµόσφαιρας και τον υδάτων. Όλα ξεκινούν από την παιδεία και την ελλιπή ενηµέρωση. Όταν περιµένουµε «να πάθουµε για να µάθουµε», το κόστος είναι µεγαλύτερο. Είναι περισσότερο δαπανηρή η αντιµετώπιση του προβλήµατος, από την πρόληψή του. Το 2009, σε εργασία που έκανα για το Πανεπιστήµιο, χρησιµοποίησα τη µέθοδο της επικεντρωµένης συνέντευξης σε πέντε επιχειρήσεις στο Νοµό Ηλείας, προκειµένου να διαπιστώσω πόσο ενηµερωµένοι είναι οι ιδιοκτήτες τους και πώς διαχειρίζονται τα βιοµηχανικά απορρίµµατα. Ωστόσο, µε δυσαρέσκεια διαπίστωσα ότι, παρά το γεγονός ότι και οι πέντε επιχειρήσεις προκαλούν «µικρή ή µεγάλη» µόλυνση στην ατµόσφαιρα και στα ποτάµια, ελάχιστα είναι τα όσα γνωρίζουν σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή.Όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή, το φαινόµενο του θερµοκηπίου και τη ρύπανση των υδάτων, οι δύο στους πέντε µόνο ήταν αρκετά καλά ενηµερωµένοι, οι άλλοι δύο δεν γνώριζαν τίποτα και ο ένας από τους πέντε, δήλωσε ότι γνώριζε, ενώ στην πραγµατικότητα δεν ήξερε παρά ελάχιστα και πολύ γενικά πράγµατα. Εν συνεχεία, στην ερώτηση για το ποια είναι η πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων τους, και οι πέντε επιχειρήσεις, όπως ισχυρίστηκαν, σέβονται το περιβάλλον και ακολουθούν πιστά τις

οδηγίες που τους δίνονται. Βέβαια, όπως φάνηκε από τα λεγόµενα του εκπροσώπου µιας από αυτές, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να πείσει για το αντίθετο, εντούτοις, εξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθεί η επιχείρησή του για τη διαχείριση των απορριµµάτων, υπέπεσε από µόνος του σε λάθος. Έτσι, αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως πάντα υπάρχει κάποια µικρή απώλεια από τα υγρά απόβλητα, τα οποία ηλίου φαεινότερο, καταλήγουν σε κοντινό ποτάµι ή θάλασσα. Οι υπόλοιπες τέσσερεις επιχειρήσεις, αν και ρυπαίνουν, όπως δήλωσαν, στην πραγµατικότητα ακολουθούν µια ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων τους και προσπαθούν συνεχώς να εξελίσσονται και να βελτιώνονται προκειµένου, να γίνονται πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.

Σχετικά µε την ερώτηση για το εάν πιστεύουν στην «πράσινη ανάπτυξη», οι τέσσερεις από τους πέντε, είπαν πως η «πράσινη ανάπτυξη» κοστίζει στους επιχειρηµατίες, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει, εφόσον αποτελεί σωτήριο βήµα για την προστασία του πλανήτη. Μάλιστα, ένας από τους ερωτηθέντες -ίσως επειδή ήταν και ο µικρότερος ηλικιακά-, πιστεύει ότι η πράσινη ανάπτυξη έχει ήδη δηµιουργήσει και θα δηµιουργήσει και άλλα νέα επαγγέλµατα στο µέλλον και ότι, ακόµη και αν κοστίζει, όλοι θα πρέπει να την ακολουθήσουν. Μόνο ο τελευταίος ερωτηθείς, και µάλλον και ο πιο απαισιόδοξος, χαρακτήρισε την πράσινη ανάπτυξη ως «πράσινα παραµύθια». ∆ήλωσε ότι είναι κάτι που επιφέρει τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις, χωρίς να τους αποφέρει κάποιο όφελος. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, οι τέσσερεις στις πέντε επιχειρήσεις έχουν επιδοτηθεί προκειµένου να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την επιχείρησή τους, ενώ µόνο η µια από αυτές δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ έως τώρα. Επίσης, οι τέσσερεις στους πέντε ερωτηθέντες, σχετικά µε τις επιδοτήσεις, είπαν πως υπάρχουν αρκετά προβλήµατα. Σηµαντικότερα από αυτά είναι: το µεγάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών, το γεγονός ότι συνήθως δίνονται πολύ µικρά ποσά ως επιδοτήσεις για µεγάλες όµως επενδύσεις, η διενέργεια πολλών ελέγχων προκειµένου να εγκριθούν αυτές και τέλος, η έγκριση µε µη αξιοκρατικά κριτήρια. Ωστόσο, ένας στους πέντε ερωτηθέντες έθεσε ως παράπονο, και µάλιστα το χαρακτήρισε ως παράπονο όλων των επιχειρηµατιών, το γεγονός ότι δεν υπάρχει βιοµηχανική ζώνη στην Ηλεία, κάτι που οδηγεί σε διωγµό των επιχειρήσεων, ενώ υποστή-

ριξε πως εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εξακολουθήσουν να κλείνουν µεγάλες επιχειρήσεις, αυτό θα έχει αντίκτυπο µε τραγικές συνέπειες για την οικονοµία της Χώρας. Η ελλιπής ενηµέρωση και η «αδιαφορία» των επιχειρηµατιών για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, είναι ευθύνη του Κράτους. Όλα ξεκινούν από το Κράτος και από τις προτεραιότητες που αυτό θέτει. Σήµερα, µε τον ανασχηµατισµό της κυβέρνησης και την µετονοµασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «φαινοµενικά» τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής. Έχουν γίνει ήδη πολλά και έχουµε πάθει ακόµη περισσότερα που µας κοστίζουν ακριβά. Όµως, δεν είναι αργά για να δραστηριοποιηθούµε, γιατί ο δρόµος είναι µακρύς, και αυτά που µας περιµένουν, εάν δεν δράσουµε άµεσα, θα έχουν πολύ µεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή µας. ΜΑΡΙΑ Η. ΑλΕΡΤΑ Φοιτήτρια στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

16•28

Ξέπλυµα αµαρτιών... Ινδές γυναίκες προσεύχονται µετά από µια ιερή βουτιά στα νερά του κόλπου της Βεγγάλης στο νησί Ganga Sagar, περίπου 140χµ νότια της ανατολικής Καλκούτας. Χιλιάδες προσκυνητές από διάφορα µέρη της χώρας συρρέουν στο νησί, το σηµείο όπου ο ιερός ποταµός Γάγκης συναντά τη θάλασσα. Για του Ινδούς το λουτρό στο σηµείο αυτό συνιστά κάθαρση των αµαρτιών.

Γιγάντια εξωγήινα διαστηµόπλοια θα µας επιτεθούν το 2012;

στον πλανήτη Γη Το µεγαλύτερο σπιτόδεντρο! Σε αρκετές ταινίες έχουµε δει σπίτια που είναι χτισµένα πάνω σε δέντρα, όµως αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ταινία αλλά για πραγµατικό γεγονός. Ο λόγος για το µεγαλύτερο σπιτόδεντρο, το οποίο χτίστηκε πριν από 6 χρόνια στην περιοχή Northumberland County της Μεγάλης Βρετανίας. Καταλαµβάνει έκταση 600 περίπου τετραγωνικών µέτρων και περιλαµβάνει παιχνιδότοπους, καταστήµατα και εστιατόριο. Τι και αν δεν πρόκειται για µια πολυτελή κατασκευή, είναι όµως αρκετό διότι κεντρίζει το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα των Αγγλοσαξόνων που έχουν παράδοση σε τέτοιου είδους σπίτια.

Τραυµατισµένη αλεπού ...πυροβόλησε τον κυνηγό! Τραυµατισµένη αλεπού ...πυροβόλησε τον κυνηγό που την καταδίωκε σε περιοχή της Λευκορωσίας. Ο κυνηγός είχε σκοπεύσει την αλεπού από απόσταση τραυµατίζοντάς την, αλλά το ζώο αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της πάλης, πάτησε µε το πόδι την σκανδάλη, τραυµατίζοντας τον στο πόδι και καταφέρνοντας τελικά να ξεφύγει. Το κυνήγι αλεπούς είναι δηµοφιλές στην αγροτική περιοχή της βορειοδυτικής Λευκορωσίας.

Των Φώτων είναι η ηµέρα ή των πάγων;

Μπανανοφάγος

ΚΑΙΡOΣ

Το µυαλό της στις µπανάνες και τα παιχνίδια έχει η Μούκι, η ενός έτους µπαµπουΐνα που υιοθέτησαν οι υπεύθυνοι του ζωοολογικού κήπου Πέκς, στην Ουγγαρία. Το είδος της (Papio hamadryas) θεωρείτο ιερό από τους αρχαίους Αιγύπτιους που πίστευαν ότι είναι ακόλουθος του θεού Τοθ.

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα

Η έγκυρη ρώσικη εφηµερίδα Pravda στη διαδικτυακή της έκδοση προβαίνει σε µια σηµαντική... αποκάλυψη: αφενός επιβεβαιώνει την ύπαρξη των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενων Αντικειµένων, αφετέρου µας ενηµερώνει ότι τον ∆εκέµβριο του 2012 θα καταφτάσουν στη Γη τρία γιγάντια διαστηµόπλοια µε... εχθρικές διαθέσεις! Το µεγαλύτερο από αυτά έχει πλάτος... 240 χιλιόµετρα, ενώ αυτή τη στιγµή η εξωγήινη αρµάδα βρίσκεται στον Πλούτωνα. Σύµφωνα πάντα µε το συγκεκριµένο δηµοσίευµα, τα εξωγήινα διαστηµόπλοια έχουν ήδη εντοπιστεί από τη NASA, µέσω του προγράµµατος HAARP που µελετάει το βόρειο σέλας στην Αλάσκα, ενώ θα γίνουν πλήρως ορατά και από οπτικά τηλεσκόπια όταν θα φτάσουν στον Άρη! Η ηµεροµηνία πάντως της άφιξης των εξωγήινων συµπίπτει απόλυτα και µε τα πρόσφατα καταστροφολογικά σενάρια, που βασίζονται στα ηµερολόγια των Μάγιας που τοποθετούν το «τέλος εποχής» στις 21 ∆εκεµβρίου του 2012...

Πού να το φανταζόταν ο Χριστός, όταν βαπτιζόταν αυτός στα νερά του Ιορδάνη, στη ζέστη της Μέσης Ανατολής, ότι η ηµέρα των Φώτων θα είχε απίθανες επιπλοκές για ορισµένους από τους πιστούς του αργότερα. Όπως για το κοριτσάκι της φωτογραφίας, για παράδειγµα, στο Καζακστάν, όπου κουκουλωµένοι µέχρι τα αυτιά µέσα σε γούνες µεγάλοι το βουτούν σχεδόν γυµνό µέσα στο νερό που έσπασαν την παγωµένη του επιφάνεια για να το βρουν, δείχνοντας έτσι την... ευσέβειά τους!

!"#$%&' ! "# $ % & ' 16/01/2011 1 6/01/2011

08:00 0 8:00

13 1 3 °C ° C

89% 8 9% 3 ! !"#$%& "#$%& B

!"#$%&' ! "# $ % & ' 16/01/2011 1 6/01/2011

14:00 1 4:00

19 1 9 °C ° C

55% 5 5%

!"#$%&' ! "# $ % & ' 16/01/2011 1 6/01/2011

20:00 2 0:00

15 1 5 °C ° C

69% 6 9% 3 ! !"#$%& "#$%& '

,-..*/4',!*.3, , -..*/4',!*.3,

()"*+#% () )"*+#% 17/01/2011 1 7/01/2011

02:00 0 2:00

11 1 1 °C ° C

64% 6 4% 2 ! !"#$%& "#$%& B

)'2'(3, ) '2'(3,

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές

2 !"#$%& !"#$%& 01 0 1

νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεµοι: βόρειοι 5 µε 7 µποφόρ και στα ανοιχτά του Ιονίου τοπικά 8 µε βαθµιαία εξα-

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..* /'

)'2'(3, ) '2'(3,

σθένηση από το απόγευµα. Θερµοκρασία: από 02 έως 16 βαθµούς κελσίου.

patris news  
patris news  

patris,pirgos