Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αστείρευτο πάθος για τη ζωγραφική

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38727 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Στα σκαριά σχέδιο πρωτοφανούς ρύθµισης χρεών

Στα καφενεία δεν πατάει ... ψυχή

«Όχι στις φιέστες» Σελίδα 6

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αλαλούµ µε τις δόσεις στα χαράτσια Σελίδα 12

ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΠΕΙ...

Ανέβαλε τη σηµερινή της επίσκεψη στην Ηλεία η υπουργός Τουρισµού

ΕΝ ΟΙΚΩ

Σελίδα 7

ΑΛΕΞΗΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Τι δήλωσε ο αν. υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας Σελίδα

Πολιτική εκµετάλλευση από τον πολιτιστικό σύλλογο «πολιτεία Ήλιδας – Ολυµπίας»

6

Η ήρεµη δύναµη του συλλόγου η «Αρχαία Ήλις» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η πρώτη συνέντευξη

HONESTY EΠΕ

Καταρτίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση

Η υπουργός Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη µιλώντας για πρώτη φορά µετά την ανάληψη των καθηκόντων της αποκαλύπτει το σχέδιό της για την καθιέρωση ενός «one stop shop», θέτει ζήτηµα µείωσης ΦΠΑ στο «πακέτο τουρισµός», επίσπευση έκδοσης βίζας για επισκέπτες από την Κίνα και προτείνει µέτρα για να περιοριστεί η εποχικότητα του ελληνικού τουρισµού. Σελίδα 9

Σελίδα 22

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

«Τη συνοµιλία µας µε το κοινό την έχουµε ανάγκη...» Σελίδα 13

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

23ο ΣΠΡΙΝΤ ΑΟΛΑΠ 2012

Ελπίδα εµπόρων στις εκπτώσεις που αρχίζουν αύριο

Εκκίνηση µετά από αρκετές περιπέτειες …

Σελίδα 11

ΕΞΤΡΑ 03

Σήµερα το πρωί στην ειδική διαδροµή της Κάµενας Σελίδα 23


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 15 Ιουλίου 1963 Συνεχίζεται η διάνοιξις της οδού Περσαίνης – Μηλέων Με γοργόν ρυθµόν συνεχίζονται αι εργασίαι διανοίξεως της οδού Περσαίνης – Μηλεών, δια µπολτόζης της Νοµαρχίας Ηλείας, οι χειριστές της οποίας καταβάλουν φιλότιµες προσπάθειες δια την όσον το δυνατόν καλυτέραν και ταχυτέραν διάνοιξιν της οδού.

«Ήρθα εδώ για να δηµιουργήσω, αλλά κυρίως να συνεχίσω το έργο που ήδη γίνεται. Αυτή την ώρα είµαι θεατής του τοκετού µου, για την ακρίβεια του αυτο - τοκετού µου στο υπουργείο Πολιτισµού. Βασική προτεραιότητά µου είναι η παρακολούθηση των έργων του ΕΣΠΑ».

Κώστας Τζαβάρας Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Υποχρεωτική Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΥΠΟ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Εκοινοποιήθη απόφασις του Συµβουλίου Επικρατείας διά της οποίας γίνεται δεκτή πρότασις συµφώνως προς την οποίαν οι δήµοι και κοινότητες που απασχολούν προσωπικόν πλέον των 15 ατόµων υποχρεούνται να προσλαµβάνουν και πολεµιστάς. Η περίπτωσις αφορά το προσλαµβανόµενον προσωπικόν µε σχέσιν ιδιωτικού δικαίου.

ΠΑΝΘΕΟΝ Σήµερον από 5.30 µ.µ.

Κάθε 10 χρόνια ο κινηµατογράφος παρουσιάζει µια τόσο υπέροχη αισθηµατική περιπέτεια. Έχει την οµορφιά του έρωτα! Το µεθύσι της σαµπάνιας! Τη γλύκα του χαδιού! Η νέα αυτή αριστουργηµατική δηµιουργία της ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ – ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΩΝΑΛ θα σας χαρίση τις πιο ωραίες στιγµές της ζωής σας ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Σ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 + Αγ. Πατέρων ∆’ Οικ. Συνόδου, Κηρύκου και Ιουλίτης Κατά την σηµερινή Κυριακή, αδελφοί µου, η Εκκλησία µας προβάλει και τιµά την σύναξη των εξακοσίων τριάντα (630) Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, που συγκρότησαν την ∆΄ Οικουµενική Σύνοδο, το 451 στην Χαλκηδόνα. Η Σύνοδος συνεκλήθη υπό των Βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας προκειµένου ν’ αντιµετωπίσει την µεγάλη αίρεση του Ευτυχούς και του ∆ιοσκόρου, των Μονοφυσιτών. Η εν λόγω αίρεση δεχόταν µία µόνο φύση στο πρόσωπο του Χριστού και µία ενέργεια. Οι αιρεσιάρχες, έχοντας προσβάσεις στο παλάτι και αποκτώντας κοσµική δύναµη, σχετιζόµενοι µε πρόσωπα της πολιτικής εξουσίας, µεγάλα προβλήµατα προκάλεσαν στην ενότητα της Εκκλησίας και στη συνείδηση του πληρώµατός Της. ∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2012 Αθηνογένους ιεροµάρτυρος, Φαύστου µάρτυρος Σελήνη: 26 ηµ. Aν. Hλίου: 05:15 ∆ύση Hλίου: 19:47

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6971887457 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

αν σήµερα συµπληρώνονται 38 ακριβώς χρόνια. από το ανόητο εκείνο πραξικόπηµα της Χούντας των Συνταγµαταρχών τηw 15η Ιουλίου 1974, εναντίον του νοµίµου Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Μακαρίου. Αποτέλεσµα αυτής της εγκληµατικής ενέργειας ήταν, η Τουρκία, που καιροφυλακτούσε τόσα χρόνια για µια τέτοια ευκαιρία, να την εκµεταλλευτεί στο έπαρκον και σε διάστηµα προετοιµασίας µόλις πέντε ηµερών. για ένα τέτοιο µεγάλο στρατιωτικό εγχείρηµα. Κατόρθωσε να εισβάλει στη Μεγαλόνησο την 20η Ιουλίου του ιδίου έτους (Αττίλας – Ένα) και έκτοτε να κατέχει ως γνωστόν αυθαίρετα και παράνοµα το 37% του Κυπριακού εδάφους και επέβαλε, µε την ισχύ των όπλων και τα στρατεύµατα κατοχής (45.000 άνδρες) de Facto τη διχοτόµησή της (Κύπρος). Με την ευκαιρία αυτή και επειδή τέτοιες ηµέρες, όχι µόνο, δεν πρέπει να τις ξεχνάµε και να τις περνάµε απαρατήρητες, αλλά απεναντίας πρέπει να φρεσκάρουµε δυνατά τη µνήµη µας, θα κάνω µια σύντοµη αναδροµή, πάνω στο Εθνικό µας αυτό θέµα, που ακούει ακόµα στο όνοµα «ΚΥΠΡΙΑΚΟ», όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να µην λησµονούµε και να µην ξεχνούµε τις αποφράδες εκείνες ηµέρες και ένεκα τούτων την τραγωδία, που βιώνει σήµερα ο Κυπριακός Ελληνισµός και κατ’ επέκταση ο απανταχού Ελληνισµός. Ο αρχιτέκτονας της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας καθηγητής κος Αχµέτ Νταβούτογλου, σηµειώνει κάπου στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος και η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας», ότι, η Κύπρος για την Τουρκία είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο kαι ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να παραιτηθεί απ’ αυτήν των νοµίµων δικαιωµάτων της. Ο πληθυσµός στα κατεχόµενα είναι περίπου σήµερα 300.000 και είναι απόρροια ενός δολίου συστήµατος, εποικισµού, που εφάρµοσε και εφαρµόζει η Τουρκία αδιαλείπτως αµέσως µετά την εισβολή σε αυτήν την 20-07-1974. ∆ηλαδή στο 30%

«Το Σεπτέµβριο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα περιλαµβάνει αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος όπως και στο µέτρο των αποδείξεων που κρίνεται ότι δεν είναι το προσφορότερο µέτρο κατά της φοροδιαφυγής, τη θέσπιση του νέου περιουσιολογίου και διατάξεις για το νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το 2013».

Γιώργος Μαυραγάνης Υφυπουργός Οικονοµικών

«Η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο νοσοκοµείο είναι τραγική. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διατρέχουν καθηµερινά δεκάδες ασθενείς και να λάβει τώρα όλα τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύµατος».

Μάκης Παρασκευόπουλος ∆ήµαρχος Πύργου

1952. Ξεφάντωµα στα Μακρίσια. Οι κάτοικοι της περιοχής διασκέδασαν, χόρεψαν, τραγούδησαν στους ξέφρενους χορούς του καρναβαλιού. Η περίοδος του καρναβαλιού προηγείται της Τεσσαρακοστής. Η ηµεροµηνία της κινητής εορτής του Πάσχα, κάθε χρονιά, είναι εκείνη που καθορίζει τις ηµεροµηνίες της έναρξης και του τερµατισµού των εορτών και των ιεροτελεστιών, οι οποίες οριοθετούν τις δύο αυτές περιόδους. Οι κυριότερες εκδηλώσεις του καρναβαλιού γίνονται κατά τις τρεις ηµέρες της κρεοφαγίας (Κυριακή, ∆ευτέρα και Τρίτη), πριν από την Καθαρή Τετάρτη, αρχή της νηστείας των 40 ηµερών, ως το Πάσχα. Οι εορτές του καρναβαλιού συνδέονται µε τον κύκλο των εποχών του έτους: οι άνθρωποι πανηγυρίζουν για την άνοιξη, για το φως που ξαναγεννιέται, για το τέλος του χειµώνα, ο οποίος κρατούσε το φως αιχµάλωτο. Το έθιµο του καρναβαλιού στη χώρα µας συνδέθηκε µε τυπικές παραδόσεις και πήρε το ιδιαίτερο χρώµα κάθε τόπου. Στη φωτογραφία, µια οµάδα συγγενών και φίλων στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Μακρισίων: Γιάννης Κοµιώτης, Μαγδαληνή Καλογεροπούλου, ο µικρός Κωστάκης Στανόπουλος, Ευτυχία Καρδαρά, Θανάσης Βούλγαρης, Γιάννης Καλογερόπουλος, Νιόνιος Βούλγαρης, Αντώνης Περιστερόπουλος, Μπία Καλογεροπούλου, Νίκος ∆ηµητρουλόπουλος, Σοφία Βούλγαρη, Γιώτα Κοµπορόζου, Σούλα Γάβη, Ντίνα Ματσούκα, Κική Καλογεροπούλου, Βασίλης Βούλγαρης και άλλοι. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

15η Ιουλίου 1974 (Αττίλας - Ένα) έναντι του 18%, που ήταν προ της εισβολής Σήµερα η Τουρκία προβάλλει και απαιτεί ως (90.000). Οι ελληνοκύπριοι είναι σήµερα περίλύση την ίδρυση Συνεταιριστικού Κράτους. που στις 700.000. ∆ηλαδή συνοµοσπονδία δύο ισοτίµων ανεΌπως είναι γνωστόν, από το Νοέµξαρτήτων Κρατών και τελευταία ακούγονβριο του 1983, στα κατεχόµενα έχει συγκροται µέσα στην Τουρκία φωνές, να τηθεί και λειτουργεί, η λεγόµενη Τουρκική ενσωµατωθούν τα κατεχόµενα στον κορµό ∆ηµοκρατία της Βορείου Κύπρου (Τ∆ΒΚ), η της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Επισηµαίνω οποία µέχρι σήµερα έχει αναγνωρισθεί µόνο αυτά τα γεγονότα, όχι για να κοµίσω από την Τουρκία. Παρά ταύτα η Κρατική αυτή «Γλαύκα εις Αθήνας», αλλά την ώρα, που οντότητα, βγαίνει σιγά – σιγά από την αποµόέχουµε τόσα ανοικτά θέµατα, µε τα τους νωσή της και πορεύεται στην διεθνή κοινόγείτονές µας και ιδιαίτερα µε την «Επιτήτητα, υπό µορφή τύπου Ταϊβάν, η οποία αν δεια ουδέτερη Τουρκία» πρέπει πάνω απ’ Από τον Μιχαήλ και δεν είναι Κράτος, ούτε µέλος του ΟΗΕ, όλα και αντί πάσης θυσίας, να ενισχύΓκρίλλα έχει όµως εµπορικές σχέσεις, µε όλες τις σουµε το εσωτερικό µέτωπο, να γίνει αρΧώρες του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένης ραγές, µια γροθιά θα έλεγα και να µην και της Κίνας, η οποία τη θεωρεί 23η επαρχία εθελοτυφλούµε, µπροστά στα τεράστια της. Συνεπώς η λεγόµενη σήµερα Τ∆ΒΚ έχει ουσια- οικονοµικά κοινωνικά και Εθνικά θέµατα, που αντιµετωστικά πλήρως «Τιβανοποιηθεί» µε ότι αυτό συνεπάγεται πίζουµε ως Λαός και ως Έθνος. Κυπριακό – Αιγαίο – Σκογια µια δίκαιη λύση του Κυπριακού και την περαιτέρω πιανό ως πότε θα κρατούν ακόµα; τύχη της Κύπρου. Το Κυπριακό ακολουθεί δυστυχώς τη µοίρα του ΠαΣταχυολογώντας το Κυπριακό από το Σεπτέµβριο λαιστινιακού προβλήµατος και είναι δυστυχώς και τα του 1954, όταν για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέθεσε αί- δύο µαζί βίοι παράλληλοι. (βιαία – αλλοίωση, των δηµοτηση προσφυγής στον ΟΗΕ, µέχρι σήµερα, διαπιστώ- γραφικών και εδαφικών στοιχείων των περιοχών αυτών νουµε ότι καθ’ όλη του τη διαδροµή, το Εθνικό Κέντρο – Κύπρος – Παλαιστίνη). Συνεπώς «Οι καιροί ου µενεδηλαδή η Χώρα µας, υπέπεσε σε σωρεία λαθών και πα- τοί». ραλείψεων, µε αποκορύφωµα, το ανόητο εκείνο πραξιΣηµείωση: Με βάση το Αγγλικό Κτηµατολόγιο, που κόπηµα εναντίον του Μακαρίου (15-07-1974) και έδωσε ισχύει ακόµα και σήµερα στην Κύπρο, η Τουρκοκυέτσι την ευκαιρία και τη δικαιολογία, στην Τουρκία να πριακή πλευρά κατείχε µέχρι την 20η – 7-1974 το 12% βάλει εκ νέου για τα καλά αυτή τη φορά πόδι στην του εδάφους της και όχι το 37%, που βιαία και µε την Κύπρο, για δεύτερη φορά από το 1572 όταν για πρώτη ισχύ των όπλων, που κατέχει έκτοτε αυθαίρετα και παφορά εισέβαλε σε αυτήν (Κύπρος) και την κατέκτησε. ράνοµα. Επίσης το 3% του εδάφους της, είναι αποΈµεινε σε αυτήν µέχρι το 1878, όταν την πούλησε στην στρατικοποιηµένη ζώνη και 3% κατέχουν οι κυρίαρχες Αγγλία και παραιτήθηκε κάθε ιδιοκτησιακού δικαιώµα- Αγγλικές βάσεις. Συνεπώς η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει τος επ’ αυτής (Κύπρος). Μην έχουµε αυταπάτες ο χρό- συρρικνωθεί σήµερα στο 57%, έναντι του 90% και νος στο «Κυπριακό» εργάζεται υπέρ της Τουρκίας και πάνω, που είχε υπό τον πλήρη έλεγχό της, µέχρι την 20εποµένως γιατί να βιαστεί. (Μακάριοι οι κατέχοντες). 7-1974.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Iουλίου 2012

Απίστευτα πράγµατα Σ’ ένα νοµό, που βολοδέρνει «πνιγµένος» στα χίλια προβλήµατα , µερικοί πολιτικοί νάνοι συνεχίζουν , χωρίς συνείδηση και µε την ασφάλεια που τους δίνει η απουσία κύρωσης µέχρι σήµερα για τις πράξεις τους, τα αίσχη τους. Τέτοιες «κατινιές» - που στο παρασκήνιο εξυφάνθηκαν , ενόψει της επίσκεψης της εκπροσώπου του Νο 1 Υπουργείου που χρειάζεται την ώρα αυτή ο Νοµός µας - γεµίζουν την τοπική κοινωνία, δικαίως, οργή.

[

ΣΧΟΛΙΑ

Το ισχύον φορολογικό σύστηµα έκλεισε τον κύκλο του! Τρία βασικά σηµεία επεσήµανε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης στην οµιλία του το βράδυ της περασµένης Παρασκευής στο 8ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο. Πρώτον, η υπερφορολόγηση προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής, όταν η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και το φορολογικό σύστηµα δεν είναι σύγχρονο. ∆εύτερον, ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την ύφεση και τρίτον ο εκσυγχρονισµός του φορολογικού µας συστήµατος περνά µέσα από µια ριζοσπαστική φορολογική µεταρρύθµιση. Σύµφωνα µε τον κ. Μαυραγάνη, το ελληνικό φορολογικό σύστηµα όπως είναι σήµερα παρά τις λίγες, αποσπασµατικές και επιµέ-

ρους βελτιώσεις του έχει κλείσει τον κύκλο του και χρειάζεται αντικατάσταση από ένα σύγχρονο σύστηµα και «όσοι δεν το έχουν καταλάβει ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και αντιδρούν µε διάφορους τρόπους υπονοµεύουν την προσπάθεια οικονοµικής ανόρθωσης της πατρίδας µας». Η µεταρρύθµιση στο φορολογικό σύστηµα της χώρας πρέπει, σύµφωνα µε τον υφυπουργό, να έχει γνώµονα δέκα αρχές ή κριτήρια: διαφάνεια, ουδετερότητα, ευρύτητα φορολογικής βάσης, απλότητα, βεβαιότητα-σταθερότητα, λειτουργικότητα, αναπτυξιακή διάσταση, ισορροπία φόρων, ισότητα και νοµιµότητα. Γ.Ρ

3

]

Ο χρόνος θα δείξει • αν κάποιοι λογάριαζαν χωρίς τον "ξενοδόχο" •αν ο "ξενοδόχος" φροντίσει επιτέλους να απαλλάξει τον τόπο µας απ’ αυτούς τους σαλτιµπάγκους , που συνεχίζουν απτόητοι να ενεργούν µε έναν απίστευτο πολιτικό τυχοδιωκτισµό.

Μπάνιο µε τον … βουλευτή

«Υπάρχει ζωή και την Παρασκευή»

Εντυπωσιακό είναι το περιστατικό που σηµειώθηκε χθες το πρωί στην παραλία Σκαφιδιάς. Ένας ηλικιωµένος έκανε το µπάνιο του όταν αναγνώρισε δίπλα του τον καθηγητή και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο που από διηµέρου είναι στην Ηλεία. Ο ηλικιωµένος, έκπληκτος, απευθύνθηκε στον κ. Μητρόπουλο για να του πει «Κάνω µπάνια 60 χρόνια και πρώτη φορά βλέπω δίπλα µου βουλευτή». Και το σχόλιο του βουλευτή: «Καλά… οι βουλευτές Ηλείας τόσα χρόνια δεν κάνουν µπάνια το καλοκαίρι;». Τι κάνει η Αγγελική Νικολούλη τώρα που βρίσκεται µακριά από έρευνες και εκποµπές; Την απάντηση την έδωσε η ίδια η δηµοσιογράφος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γνωστό περιοδικό. «Τις πρώτες εβδοµάδες ένιωθα την ένταση που είχα όταν έκανα εκποµπή. Έχω συνηθίσει πλέον και βλέπω ότι ο κόσµος κυκλοφορεί την Παρασκευή, γιατί εγώ επί 17 χρόνια δεν κυκλοφορούσα ποτέ τέτοια ηµέρα», περιγράφει στο περιοδικό, και καταλήγει: «Ζω πλέον κι εγώ σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Υπάρχει ζωή και την Παρασκευή».

Αναµενόµενη η παραίτηση Θεωρούσα αναµενόµενη την παραίτηση από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Πύργου του γιατρού Θάνου Γιαννόπουλου. Ο κ. Γιαννόπουλος είναι ένας από αυτούς που ποτέ δε «µάσηξε τα λόγια του». Ό,τι είχε να πει το έλεγε και ό,τι είχε να κάνει το έκανε. Κι όταν διαπίστωσε ότι πλέον δεν µπορεί να κάνει τίποτε άλλο προτίµησε την παραίτηση η οποία δεν πρέπει να εκλειφθεί ως αδυναµία. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω µαζί του τον τελευταίο καιρό για τα όσα συµβαίνουν στο Νοσοκοµείο. Γνωρίζω τις απόψεις του που συνοψίζονται και ερµηνεύονται από µια λαϊκή ρήση. «Αν δε σπάσεις αυγά, οµελέτα δε γίνεται». Και απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιος που να θελήσει να «σπάσει αυγά». « Ζ»

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος τρέχει µε 200 χιλιόµετρα. Αρχικά τον καταδιώκει ένας µοτοσυκλετιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν καταφέρνει τίποτα, καλεί επειγόντως ενισχύσεις , και βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 περιπολικά, καµιά δεκαριά µηχανές, ελικόπτερο, και δεν συµµαζεύεται . Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν. Τον πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνοµικών και του λέει: - Φαντάζοµαι οτι αντιλαµβάνεσαι τι θα σου συµβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυνοµική δύναµη της πόλης. Όµως παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου δώσω µια ευκαιρία. Αν λοιπόν µου πεις µια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα σε αφήσω να φύγεις. Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει: - Τι να σου πω... Την περασµένη εβδοµάδα το έσκασε η γυναίκα µου µε έναν αστυνοµικό και νόµιζα ότι µε κυνηγούσατε για να µου την δώσετε πίσω!!!


[ 4

Απόψεις Η γνώµη του

Ο

Χρήστος Κούλης ∆ιασώστης ΕΚΑΒ Ναυαγοσώστης – Εκπαιδευτής BLS

Η παιδική κακοποίηση

ι στατιστικές για τη σωµατική παιδική κακοποίηση είναι ανησυχητικές. Στα παιδιά που επιβιώνουν, το εσωτερικό τραύµα παραµένει πολύ µετά αφότου οι εξωτερικές πληγές έχουν θεραπευτεί. Η όσο το δυνατόν έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση είναι σηµαντική για να ελαχιστοποιήσει τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της σωµατικής κακοποίησης. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, µπορεί να παρουσιάσουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, αντιδραστική σεξουαλική δραστηριότητα, ανικανότητα να αγαπήσουν ή να εµπιστευθούν άλλους. Έχουν επιθετική, διαταρακτική και µερικές φορές παραπτωµατική συµπεριφορά, θυµό και οργή. Το κυριότερο

είναι ο αυτοτραυµατισµός και η αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, σκέψεις αυτοκτονίας, απόσυρση και φόβος να δηµιουργήσουν νέες σχέσεις, φοβίες και προβλήµατα στο σχολείο. Τα φαινόµενα δείχνουν ότι η κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο και κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών είναι τα πιο σοβαρά όπου τα παιδιά ξεφεύγουν για να πνίξουν την κακοποιηµένη τους ζωή. Συνήθως ο ενήλικας που στην παιδική του ζωή έχει κακοποιηθεί ως παιδί, έχει δυσκολίες να δηµιουργήσει προσωπικές σχέσεις. Αυτό φαίνεται ως προς το πρόβληµα της εµπιστοσύνης του ενήλικα και το άγγιγµα της στενής σχέσης χωρίς τη σωστή αντιµετώπιση, τα κακοποιηµένα παιδιά µπορεί να τραυµατιστούν µόνιµα. Μέσω της

]

βοήθειας ειδικών επαγγελµατιών ψυχικής υγείας πραγµατοποιούν εκτενή αξιολόγηση και παρέχουν αγωγή για τα κακοποιηµένα παιδιά. Με τη βοήθεια των ειδικών αποκτούν µια αίσθηση αυτοεκτίµησης και εµπιστοσύνης. Οι γονείς είναι το βασικότερο µέρος όπου µπορούν µε την ανάλογη εκπαίδευσή τους να σταθούν δίπλα στα παιδιά και µε κάθε ιδιαίτερο σηµείο να υποκινούν την προσοχή τους και να προσφέρουν την ανάλογη βοήθεια. Η παραµέληση του παιδιού είναι η πιο κοινή µορφή παιδικής κακοποίησης. Η εκτίµηση µπορεί να διαφωτίσει τα περιστατικά σε σηµεία όπου αφορούν και τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, όπου διάφορες µορφές µπορεί συχνά να συνυπάρχουν.

Πρόσωπο Οι αγρότες θα συνεχίσουν τον αγώνα τους…

Μ

Χρήστος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων

προστά σ’ όλους τους αγώνες των αγροτών για αρκετά χρόνια µε µοναδικό µέληµα την προώθηση των αγροτικών ζητηµάτων στους αρµόδιους φορείς. Από την περιοχή που επλήγη περισσότερο το καταστροφικό καλοκαίρι του 2007, την πολύπαθη Ζαχάρω, ο Χρήστος Γιαννόπουλος διατηρεί εκεί την πατρική του οικία και δραστηριοποιείται καθηµερινά στις αγροτικές εργασίες. Εκείνο που

πάντα λέει είναι ότι ο αγροτικός κόσµος που καθηµερινά µοχθεί στα χωράφια θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και ενωµένος διαφορετικά δεν θα έχει ισχυρή φωνή στην κεντρική εξουσία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνταν σε δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού επιλέγονταν περιοχές που έχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Λάτρης του «καθαρού συνεταιριστικού κινήµατος», δηλαδή των

συνεταιρισµών που δραστηριοποιούνται προς όφελος των αγροτών και όχι της αύξησης των περουσιακών τους στοιχείων, ο Χρήστος Γιαννόπουλος επιµένει ότι δεν έχει χαθεί το αγροτικό συλλογικό πνεύµα και πολύ σύντοµα θα φουντώσει και θα πάρει τη µορφή χιονοστοιβάδας. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική µε την περικοπή των επιδοτήσεων από το 2013 θα φέρει ξανά στους δρόµους τους αγρότες…

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Γνωρίσµατα των καιρών

Την Παρασκευή το βράδυ εµιλάγαν για πληµµύρα Όχι αυτή εδώ του ΠΥΡΓΟΥ της Μουριάς να ‘χει κι αλµύρα. Την αποξηράναν είπαν κτήµατα για τους αγρότες Χέρσα είναι µε αλάτι δε βοσκάνε ούτε κότες. Και η ΠΑΤΡΑ µε µελέτες πίσω φύση να γυρίσει Ψάρια, βούρλα και γαρίδες η λιµνούλα να γεµίσει. Πρώην του νοµού Καφύρας εσυντόνιζε κουβέτα ∆ήµαρχος του Πύργου δίπλα, να φυτεύσουµε και µέντα. Η βραδιά ήταν ωραία είχαµε τοποθετήσεις Των φορέων κι οικολόγων εις τη φύση να µυήσεις. Θά ‘χει θέσεις εργασίας και νερού τον Τουρισµό Ψάρεµα ερασιτέχνες, χόµπι το µοντελισµό. Άλλος µετά ποδηλάτου θα ηγείται της ασφάλτου Χώροι να αθλούνται όλοι και στο πήδηµα του άλτου. ∆εν θα λέµε πάµε Πύργο, ή καφέ εις την Κουρούτα Πάµε λίµνη για καµάκι και να ψάξουµε για φρούτα. Όχι, αυτά, εις τα χωράφια, νέες, όµορφες κι ωραίες Στο αγροτικό τελάρα, κάνουµε καλές παρέες. Θα ‘χει στάσεις το τρενάκι σε χιλιόµετρα οχτώ Μήκος τόσο θα ‘ναι λίµνης στα νερά να κοιταχτώ. Άλλος είπε για κουνούπι και στα σπίτια υγρασία Για ανάπτυξη µιλήσαν, µα νοµός σε αφασία. Σαν ιδέα ειν’ ωραία και για πίνακα τοπίου

Σαν µεταγραφή του µαύρου τηλεόραση µε Πίου. Θα πηγαίνουµε βαρκάδα µε κεράκια στο κουπί Θα κοιτάµε και τα ζώα κύκνους, µπάλιζες, παπί. Καλοκαίρι θα τελειώσει δεν καθάρισα µπουριά Μήπως πάλι κάπνα γίνει και λίµνη στη Μουριά. Όλοι πήραµε κρανίο της καρδιάς το είπαν χάλι Έκλεισε εδώ στον Πύργο κι όσπρια απ’ τον µπακάλη. Όλοι αυτοί, όπου µε µέσον στο συµβούλιο να µπούνε Τι ενέργειες εκάναν στο λαό εδώ να πούνε. Είχανε τις γνωριµίες ειδικές δεν είχαν γνώσεις Σκεύος θύµιζε κουζίνας δεν πληρώνουµε τις δόσεις. Την εργατική την τάξη πάλι βγάλανε στο πλάι Ούτε ένας και δείγµα και κανένας δε µιλάει. Έχουµε τη στεναχώρια και τη δέσµευση µε κρίση Σαν σκυλί πάνω στ’ αµπέλι για γιατρούς ποιος θα µιλήσει. Τον Ανδρέα Παπανδρέου έρηµο από κρεβάτια Φέρνουν ένα νοσοκόµο να µας κλείσουνε τα µάτια. Μέτωπο να γίνει τώρα οι φορείς να βρούνε άκρη Γέλιο ξέχασε λαός µας και στο µάτι έχει δάκρυ. Τρίπολη ή Πάτρα στέλνουν και το δύσκολο Αθήνα Πού να µείνει συγγενείς σου, έξοδα µ’ αυτή την πείνα. Και οι έξι εκλεγέντες άρρενες µαζί και θήλυ Όχι, υπόµνηµα µε λόγια, να τα πείτε µε τα χείλη. Επερώτηση να γίνει για υγεία στη Βουλή Ξύδι πίνουµε νοµό µας και µας πρήζουν τη χολή.

Κι ευτυχώς νοµού η θέση έχει δίπλα παραλία Λίγα µπάνια θα τα κάνεις και ζηλεύουν µεγαλεία. Για φαντάσου να ‘σαι πάλι και η Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ ζέστη ανεβαίνει Στο µπαλκόνι λίγες γλάστρες η ψυχή δεν ανασαίνει. Κι όλοι φίλοι µε θυµούνται, γεια σου Κώστα, τι χαµπάρια Μήπως πω, να τους καλέσω και στην ψύξη καλαµάρια. Με ρωτούν εάν φυτεύω και µπαξέ αν έχω βάλει Λαδερό για Καλοκαίρι κι όχι σούπα µε κουτάλι. Και τα βράδια µεζεδάκι, πίνεις ούζο ή και µπίρα Και η ∆ΟΥ µε γυρεύει καθαριστικό αν πήρα. Κι η ∆ΕΗ ακολουθάει, όνοµα το λεν χαράτσι Σαν επιδροµή σε έργο µε καουµπόηδες κι απάτσι. Το κουτί σαν το κοιτάω το µισώ πάρα πολύ Ταχυδρόµο όταν βλέπω, χρέους θα ‘χει η βολή. Ευτυχώς που ‘χω φυτεύσει, κολοκύθια, φασολάκια Λάδι και κρασί το έχω, και κοτούλες µ’ αυγουλάκια. Όλοι οι ξένοι µας κοιτάνε και µας χαιρετούν αγνάντια Έλληνες µ’ ιστορία για να δουν τέτοια κατάντια. Ένας τη λύση σκέφτηκε σε όλα δώσει τέλος Αλέξης Τσίπρας λέγεται και στην καρδιά µας βέλος. Φυλές πολλές αριστερών ψήφους Πασόκων πήρε Και άνδρες κλαίνε µνήµατα µα πλεονάζουν χήραι.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Ντέιβιντ Όγκλιβι και ο εσµός των µετρίων…

Ε

ίναι συνήθης τακτική στην κουλτούρα του πολιτικού µας συστήµατος, την επαύριο κάθε πολιτικής αλλαγής, ένα σµήνος ανικάνων κοµµατανθρώπων, µε πενιχρή παιδεία και επιστηµονική κατάρτιση – έστω και εαν κάποτε «µαστορεύουν» κάποια µηδαµινού ακαδηµαϊκού κύρους µεταπτυχιακά απο ξένα πανεπιστήµια – µε ανύπαρκτο πολιτισµικό και κοινωνικό σήµα στις µυλόπετρες της κοινωνικής διαπάλης, µε τραγικά ελλείµµατα πολιτικής παιδείας, αλλά µε πλήθος πάντως κοµµατικών επωµίδων για την υπηρεσία στο «κόµµα και τον αρχηγό», να συνωστίζονται στους αυλόγυρους των υπουργών για να διεκδικήσουν σηµαντικές θέσεις – προέδρων, διευθυνόντων συµβούλων και αντιπροέδρων - στην κρατική µηχανή. Και µε σατανική ευχέρεια κατορθώνουν αυτά τα τρωκτικά, να κατισχύουν έναντι άξιων ανθρώπων που µπορούν να παραγάγουν έργο και να προσφέρουν στην πα-

τρίδα και να καταλαµβάνουν κοµβικές δηµόσιες θέσεις, απο την εύρυθµη λειτουργία των οποίων εξαρτάται ολάκερο το κυβερνητικό έργο.Η παθογένεια αυτή της επιλογής για συνεργατών πολιτικών νάνων, εκπορεύεται απο την ανασφάλεια των υπουργών, ότι κάποιος ενδεχοµένως συνεργάτης τους, µπορεί και και µε την αρωγή φιλικών µέσων ενηµέρωσης, να τους υπερκεράσει και να τους υφαρπάξει µερίδιο της δόξης τους.... Έτσι θεωρούν ότι έχοντας δίπλα τους νάνους, έχουν καλυµµένα τα νώτα τους. Όµως τους διαφεύγει ότι στην αληθινή αποτίµηση ενός πρωθυπουργικού ή υπουργικού έργου, ποτέ οι συνεργάτες δεν πιστώνονται την επιτυχία ή την αποτυχία του. Η αναζήτηση της επιµέρους συµβολής ή και των ευθυνών ακόµα ενός µεγάλου πολιτικού επιτεύγµατος, είναι δυστυχώς φροντίδα των µεµυηµέων και όχι της κοινωνίας.Όµως όσοι υπουργοί διακατεχόµε-

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Γράφει ο Πάνος Αβραµόπουλος www.pavramopoulos.gr

νοι απο το σύνδροµο της ανασφάλειας, επιλέγουν να στελεχώνονται απο νάνους, τελικά µε τον εσµό των µετρίων δίπλα τους, υπονοµεύουν γοργά και σταθερά το δικό τους µέλλον. Πρώτα πρώτα απο έλλειψη έργου, που κανείς δεν δύναται να παράξει...Στον ιδιωτικό τοµέα που η παραγωγή αληθινού έργου, λειτουργεί ως αδιάψευστος κριτής, τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αξίζει να µνηµονεύσει εδώ κανείς το άκρως παιδευτικό παράδειγµα του παγκοσµίως αναγνωρισµένου διαφηµιστή Ντέιβιντ Όγκλιβι. Κάθε φορά λοιπόν που ο µεγάλος διαφηµιστής προσελάµβανε ένα στέλεχος στην εταιρεία του, του απέστελε δώρο µια κούκλα «µπάµπουσκα». Στην τελευταία κούκλα του είχε µέσα ένα σηµείωµα που έγραφε «Αν ο καθένας στην εταιρεία, έφερε για συνεργάτη του και απο έναν χειρότερό του, τότε θα καταλήγαµε µια επιχείρηση νάνων» !!! Και µ΄αυτό τον τρόπο ο µετρ της διαφήµισης, είχε κατορθώσει να στήσει µια επιχείρηση πρότυπο που δού-

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Iουλίου 2012

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Την προηγουµένην Κυριακήν είχαµε ασχοληθή µε τον Εωσφόρον και τους αγγέλους του. Ο Κύριός µας µε την παραβολήν των ζιζανίων (Ματθαίου ΙΓ 24-30) µας παρουσιάζει το φθοροποιόν έργον των σκοτεινών αυτών δυνάµεων. Όπως έντονη φαίνεται και η ενέργεια του πονηρού στην παραβολή του σπορέως (Λουκά Η 4-15) , όπου άλλο είναι το αποτέλεσµα του σπόρου που έπεσε εις την αγαθή γη και άλλο αυτό που έπεσε στην γη µε τα αγκάθια και τα τριβόλια. Πόθος κάθε ανθρώπινης πιστεύουσας ψυχής είναι να ανακαλύψη τον Θεόν ∆ηµιουργόν της. Ο άνθρωπος είναι ένας ανήσυχος αναζητητής του Θεού, όπως τόσο χαρακτηριστικά εξέφρασε τούτο ο Ιερός Αυγουστίνος : «Ανήσυχη θάναι η ψυχή µου, ω Θεέ µου, µέχρις ότου σε βρη και αναπαυθή σε σένα» . Σ’αυτην την αναζήτηση µας βοηθάει η Εκκλησία, η οποία είναι ο θεµατοφύλακας της αληθείας .Ο Απόστολος Παύλος µας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός : «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α Τιµοθέου Β 4). Ο άνθρωπος, ως µία ψυχοσωµατική οντότητα και δηµιούργηµα κατ’ εικόνα και καθ’οµοίωσι του Θεού , στρέφεται όπως το ηλιοτρόπιον προς τον ήλιον, προς τον νοητόν Ήλιον της ∆ικαιοσύνης για να ξεκουρασθή. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτου µας, αδιακρίτως χρώµατος , φυλής και θρησκεύµατος, ποθούν την λύτρωσί τους. Ποθούν µία καλύτερη πνευµατική ζωή. Όµως οι διεφθαρµένοι, οι εγκληµατίες, οι εκµεταλλευτές κ.λ.π., δεν µπορούν να επιτύχουν αυτό. Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει την σωτηρία τους, αλλά γιατί οι ίδιοι δεν το θέλουν, αφού ο Θεός δεν παραβιάζει την προσωπική µας ελευθερία. Η φιλοσοφία του πονηρού είναι διαίρει και βασίλευε, ενώ του Χριστού η ενότητα. Ένας ύµνος της Εκκλησίας µας το αποκαλύπτει καθαρά, λέγοντας: «ότε του πυρός τας γλώσσας διένειµεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε ...» (Κοντάκιον Πεντηκοστής). Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ακόµη συµφιλιωθή µε τον Θεόν; Γιατί δεν υπάρχουν αγαθές σχέσεις µεταξύ Θεού και ανθρώπων Εἰς τα ερωτήµατα αυτά η απάντησις είναι η εξής. Υπάρχουν πολλά εµπόδια που θέτει ο πονηρός, κυρίως το εµπόδιο της αµαρτίας, της άρνησης και απόρριψης της παρουσίας του Θεού στην ζωή µας. Η αµαρτία υπάρχει και τούτο είναι ένα αναµφισβήτητο γεγονός, αφού υπάρχει ο πονηρός. Υπάρχει όµως και ο Θεός. Υπάρχει ο Σωτήρας και Λυτρωτής µας Ιησούς Χριστός, που µε την σταυρική Του θυσία κατενίκησε την κυριαρχία του πονηρού, που φέρνει την αµαρτία και τον πνευµατικόν θάνατον, την αιώνια δηλαδή αποµάκρυνσί µας από τον Ζωοποιόν Θεόν. Ο Χριστός λοιπόν µας κάνει να υπερβαίνουµε το εµπόδιο της αµαρτίας και µας συµφιλιώνει µε τον Θεόν. Ο ίδιος γίνεται η γέφυρα της επικοινωνίας. Ο Χριστός λοιπόν καθίσταται µεσίτης µεταξύ Θεού και ανθρώπων. «Εις γαρ Θεός, εις και µεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς,ο δους εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, το µαρτύριον καιροίς ιδίοις..» (Α Τιµοθέου Β 5-6). Είναι ο εγγυητής , είναι ο ειρηνοποιός. Είναι αυτός που θυσιάστηκε για χάρι µας , για να έχουµε εµείς «την προσαγωγήν (προσέγγιση) προς τον Θεόν Πατέρα» (Εφεσίους Β 18). Στο αιώνιο ερώτηµα του ανθρώπου, «ποιός είναι ο Θεός;» και που βρίσκεται , η Εκκλησία µας τον αποκαλύπτει µέσα στα µυστήριά της, εις τα οποία πρέπει να συµµετέχουµε µε ειλικρίνεια και γνήσια πίστη. Ο Θεός είναι απέραντης στοργής και φιλανθρωπίας. Είναι Θεός συµφιλιώσεως και ειρήνης. Θεός µας είναι ο Χριστός, ο µεσίτης και λυτρωτής µας. Τα τρυπηµένα χέρια Του εργάζονται ακούραστα το έργο της καταλλαγής και της συµφιλιώσεως µε τον Θεόν Πατέρα. Από εµάς εξαρτάται η πραγµατοποίησις αυτής της καταλλαγής. Οι Άγιοι της Εκκλησίας µας , πέτυχαν την καταλλαγήν. Όπως οι σήµερα εορταζόµενοι θεοφόροι Πατέρες της ∆ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, που εδογµάτισαν ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού βλέπουµε τον αληθινό Θεό . Αλλά και οι µάρτυρες Ιουλίττα και ο τριών ετών υιός της Κήρυκος. Τον ιδικό τους δρόµο ας ακολουθήσουµε και εµείς. Τον δρόµο της γνώσεως και τηρήσεως του θελήµατος του Θεού στη ζωή µας , για να ζήσουµε ειρηνικά, χαρούµενα και σωτήρεια. ΑΜΗΝ.

λευε ρολόι και παρήγε σπουδαίο έργο. Χρησιµοποιώντας δηµιουργικά τους άξιους συνεργάτες του και όχι έχοντας φόβο για τις ανεπάρκειές τους. Ατυχώς στις επιλογές των υπουργών, όπως η πολιτική µας πρακτική έχει αποδείξει µέχρι σήµερα, πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφαλής διατήρηση των εσσωκοµµατικών υπηρεσιών, για να υπάρχει µέλλον έναντι των διεκδικητών της πρωθυπουργίας, η ικανοποίηση σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας όλων των φίλα προσκειµένων και βοηθούντων τον υπουργό και τελευταία στην ιεραρχία, η επιλογή άξιων και ικανών ανθρώπων για την στελέχωση των δηµοσίων οργανισµών της υπουργικής «ακτίνας» τους. Και έτσι όπως πιο πάνω εφατικά τονίσαµε, επιλέγονται οι δηµόσιοι λειτουργοί, που µερίµνά τους στις µέρες µας, θα έπρεπε να είναι η ταχεία κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση της πατρίδας. Όµως σε όσους απο την πολιτική µας πανίδα, υπουργούς και άλλους αξιωµατούχους της κρατικής πυραµίδας, επιλέγουν εκπορευόµενοι απο σύνδροµα ανασφάλειας, να προχωρούν στην επιλογή συνεργατών για την επάνδρωση της κρατικής µηχανής σε καίριες ιδίως και νευραλγικές θέσεις, µε νάνους και

άχρηστους κοµµατανθρώπους, θα πρέπει να τους θυµίσουµε, ότι ποτέ οι κυβερνήσεις και τα συστήµατα εν γένει πολιτικής εξουσίας, δεν καταρρέουν στο όνοµα µιας µεγάλης αποτυχίας. Αλλά µέσω της σταδιακής απαξίωσης, απο την συσσώρευση πλήθους µικρών αποτυχ ιών. ∆ηλαδή απο την αρνητική συµβολή και την ανυπαρξία έργου, των συνεργατών τους, άχρηστων κοµµατανθρώπων !!! Αν ο πρωθυπου-ργός κ-ος Αντώνης Σαµαράς, έχει – και καλώς έτσι πράττει – επωµιστεί την φροντίδα και την µέριµνα της λεγόµενης «υψηλής πολιτικής», οφείλει το γραφείο του, στο οποίο υπάρχουν έµπειροι και µε πολιτική ευθικρισία άνθρωποι, να «σκανάρει» προσεκτικά και αποτελεσµατι-κά, την στελέχωση των δηµοσίων οργανισµών, σήµερα που οι περιστάσεις του τόπου το αξιώνουν περισσότερο απο ποτέ, µε άξιους ικανούς ανθρώπους και όχι µε ανεπαρκείς και ηθικά διαβλητούς κακλαδόρους, του κοµµατικού σωλήνα. Άλλως η κατάρρευση θα είναι µε µαθηµατική ακρίβεια, όπως η πολιτική µας εµπειρία έχει αποδείξει, θέµα χρόνου ...

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ

Σ

Νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

την αυλή του σπιτιού του λίγο πριν τις έντεκα χθες το πρωί, βρέθηκε νεκρός, ένας 72χρονος άνδρας από τη Μυρτιά ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέµενε µόνος του. Ο ηλικιωµένος έγινε αντιληπτός από τους γείτονές του, που τον είδαν αναίσθητο έξω από την πόρτα της οικίας του. Αµέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

καθώς και η Αστυνοµία προκειµένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, ενώ ο άτυχος άνδρας φαίνεται να αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα υγείας καθώς, σύµφωνα µε πληροφορίες, είχε υποβληθεί σε εγχείριση για τοποθέτηση βηµατοδότη πριν από χρόνια. Π. ΓΙΑΚ.

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κλοπές σε οικίες

Φωτιές στη µέση της νύχτας

ύο οικίες στην Πατρών και στην περιοχή Χαλικιάτικα στον Πύργο, παραβίασαν τα ξηµερώµατα του Σαββάτου άγνωστοι δράστες όπου κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσαφικά και χρήµατα αντίστοιχα. Ειδικότερα οι δράστες στην πρώτη περίπτωση, παραβιάζοντας παράθυρο σε µονοκατοικία στην οδό Πατρών µπήκαν στο εσωτερικό του και κατάφεραν µε γρήγορες κινήσεις να

αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 9 χιλ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση στην περιοχή Χαλικιάτικα του Πύργου, οι άγνωστοι, αφού παραβίασαν µε τον ίδιο τρόπο την οικία, εισήλθαν στο εσωτερικό της και απέσπασαν ένα πορτοφόλι. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισµό των δραστών. Π. ΓΙΑΚ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Καλλωπίζουν την πόλη Σ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com υστηµατικούς καθαρισµούς στα ξερά χόρτα κατά το µήκος των οδών της πόλης του Πύργου και όχι µόνο, πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου µε τα µηχανήµατα να «πιάνουν» δουλειά από νωρίς το πρωί. Σκοπός των παραπάνω καθαρισµών είναι ο καλλωπισµός του κέντρου της πόλης, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες, ο δήµος του Πύργου, θα συνεχίσει και το επόµενο διάστηµα τους καθαρισµούς σε οικόπεδα και σε σηµεία όπου κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισµός, προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις πυρκαγιών. Τις τελευταίες µέρες, στη «µάχη» των καθαρισµών έχουν µπει εκτός από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και δηµοτικοί σύµβουλοι από δηµοτικές και τοπικές κοινότητες, οι

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Αλλοδαποί χωρίς άδειες παραµονής ∆ύο άνδρες αλβανικής υπηκοότητας οι οποίοι δεν έφεραν µαζί τους τα απαιτούµενα χαρτιά για τη νόµιµη παραµονή τους στη χώρα, εντόπισαν χθες το πρωί, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, οι οποίοι συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου. Ειδικότερα οι αστυνοµικοί, ύστερα από έλεγχο που πραγµατοποίησαν, διαπίστωσαν πως οι δύο άνδρες δε διέθεταν τις άδειες παραµονής στη χώρα, µε αποτέλεσµα να τους συλλάβουν και κρατούνται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας. Π. ΓΙΑΚ.

οποίοι σε καθηµερινή βάση πραγµατοποιούν µε τα ειδικά µηχανήµατα του δήµου Πύργου, τους καθαρισµούς που απαιτούνται σε κάθε οδό της πόλης. Να σηµειωθεί πως ήδη το µεγαλύτερο µέρος τόσο των οικοπέδων όσο και των δηµοτικών χώρων – οδών έχουν καθαριστεί από τα ξερά χόρτα – τα οποία εγκυµονούσαν κινδύνους για πρόκληση πυρκαγιών – ενώ σύµφωνα µε πηγές οι καθαρισµοί αυτοί θα συνεχιστούν και το επόµενο διάστηµα έως ότου ο δήµος Πύργου να αλλάξει ολοκληρωτικά εικόνα. Να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής ηµέρας τα µηχανήµατα του δήµου πραγµατοποιούσαν καθαρισµούς στην οδό Καταραχίου έως και την Σπιάντζα – στο αντλιοστάσιο µε τον δηµοτικό σύµβουλο, ∆ηµήτρη Αντωνέλο, να δηλώνει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» πως οι καθαρισµοί είναι το βασικό κοµµάτι καλλωπισµού της πόλης του Πύργου.

Με τις διαδοχικές εστίες φωτιάς, που ξεσπούσαν από το πουθενά σε συγκεκριµένα σηµεία του Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου και Αγίου Ανδρέα, «πάλευε» το βράδυ της Παρασκευής η ∆ιαδοχικές εστίες Πυροσβεστική Υπηρεσία πυρκαγιάς σε ΚορακοΠύργου και οι εθελοντικές οµάδες του δήµου. χώρι, Λεβεντοχώρι και Οι φωτιές, που πιΆγιο Ανδρέα κινητοποίθανότατα τοποθετήησαν την Πυροσβεστική θηκαν από εµπρηστική ενέργεια, καθώς σύµΥπηρεσία Πύργου φωνα µε πληροφορίες, ξεσπούσαν διαδοχικά και µε χρονική απόσταση κάποιων λεπτών η µία µε την άλλη, κατέκαψαν αρκετά στρέµµατα µε καλάµια και θάµνους, ενώ ο φερόµενος ως εµπρηστής έπαιζε το παιχνίδι του «κλέφτη και αστυνόµου» µε την Π.Υ. αφού κατάφερε να τοποθετήσει πάνω από δέκα φωτιές σε κάδους απορριµµάτων, καλαµιώνες, λιοστάσια και σε δασικές εκτάσεις των παραπάνω περιοχών, χωρίς να γίνει αντιληπτός και όλα αυτά σε ακτίνα δύο περίπου χιλιοµέτρων. Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας οι δυνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άµεσα προκειµένου να εντοπίσουν τον «υπεύθυνο» των πυρκαγιών χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσµα, ενώ παράλληλα η Π.Υ. έριξε βάρος και στο βουνό του Κατακόλου, όπου εντάθηκαν οι περιπολίες κατά τη νύχτα της Παρασκευής. Να σηµειωθεί πως οι φωτιές δεν απείλησαν σπίτια ή καταστήµατα παρά το γεγονός πως οι περιοχές κατοικούνται ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ενώ και τα νυκτερινά µαγαζιά προχθές λειτουργούσαν κανονικά. Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχει αναλάβει από τη νύχτα της Παρασκευής δράση και διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό του φερόµενου ως εµπρηστή.

Σύλληψη για κατοχή κάνναβης

Σε Καταράχι και Σπιάντζα ήταν χθες τα µηχανήµατα του Πύργου, ενώ οι καθαρισµοί αναµένεται να συνεχιστούν και τις επόµενες ηµέρες έως ότου ο δήµος του Πύργου αλλάξει εικόνα.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ 43ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ» ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, λέει ο ιατροδικαστής

ο στερνό αντίο θα πουν σήµερα συγγενείς και φίλοι στον άτυχο 43χρονο υπάλληλο της ∆ΕΗ Πύργου Παναγιώτη Κορδονούρη, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Παρασκευής από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. Αν και χθες το πρωί διενεργήθηκε η νεκροψία-νεκροτοµή στον 43χρονο από Ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, τα αίτια θανάτου του παραµένουν άγνωστα και στο πιστοποιητικό θανάτου αναγράφεται «απροσδιόριστη αιτία θανάτου», αφού δεν υπήρχαν ευρήµατα ικανά να δικαιολογήσουν τη µοιραία κατάληξη. «Φως» στην υπόθεση αναµένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς ελήφθη σχετικό υλικό και εντός του µηνός αναµένεται να εκδοθούν τα αποτελέσµατα, προκειµένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον

Ο 43χρονος, πήγε κανονικά στη δουλειά του το πρωί της Παρασκευής, γύρω στις 2 όµως το µεσηµέρι «Φως» θα ρίξουν αποχώρησε αφού αισθάνοι εργαστηριακές θηκε ξαφνική αδιαθεσία και εξετάσεις ανέβασε γρήγορα υψηλό πυρετό. Αρχικά µεταφέρθηκε από τους οικείους του στο Κ.Υ. Αρχαίας Ολυµπίας και εν συνεχεία στο Νοσοκοµείο 43χρονο στο θάνατο. Αµαλιάδας. Στο νοσοκοµείο Η κηδεία του 43χρονου θα γίνει στις 10:30 σήµερα το Ο άτυχος 43χρονος Πανα- έφτασε µε 42 πυρετό και σηµάδια σηψαιµίας και η κατάγιώτης Κορδονούρης πρωί από τον ιερό ναό Αγίου σταση της υγείας του ∆ηµητρίου Κοσκινά, απ’ όπου επιδεινώθηκε ραγδαία. Αν καταγόταν, και όλη η κοινωνία και διασωληνώθηκε, η κατάσταση της του χωριού αλλά και οι συνάδελφοι του Παναγιώτη Κορδονούρη στη ∆ΕΗ δεν µπο- υγείας του δεν επέτρεπε τη µετακίνησή ρούν ακόµη να πιστέψουν πώς ο δικός τους του και τελικά ο άτυχος 43χρονος υπέκυψε άνθρωπος έφυγε από τη µια στιγµή στην λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Μ.Κ. άλλη.

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 24 ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν χθες νωρίς το πρωί στην περιοχή των Σαβαλίων αστυνοµικοί της οµάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας. Σ’ έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνοµικοί στο όχηµα που επέβαιναν οι δύο δράστες, βρήκαν και κατέσχεσαν µία νάιλον συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 11,4 γραµµαρίων. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηµατίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και χθες το πρωί οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθεροι. Μ.Κ.

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση στις …κρίσεις Μέχρι και τις 5 Αυγούστου θα διενεργηθούν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις για το έτος 2012 των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε την περασµένη Παρασκευή. Όπως ορίζει η παραπάνω πράξη, η ηµεροµηνία της 5ης Αυγούστου ισχύει για όλα τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και τους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, ενώ έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δε θα γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωµατικών. Π. ΓΙΑΚ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΠΕΙ...

ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

«Όχι στις φιέστες» Ανέβαλε τη σηµερινή της επίσκεψη στην Ηλεία η υπουργός Τουρισµού Τι δήλωσε ο αν. υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας

ǹșȒȞĮ, 14 ǿȠȣȜȓȠȣ 2012

ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ Ȃİ IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȘȢ ȣʌȠȣȡȖȠȪ ȉȠȣȡȚıȝȠȪ ǵȜȖĮȢ ȀİijĮȜȠȖȚȐȞȞȘ Ƞ ǵȝȚȜȠȢ «ȆȠȜȚIJİȓĮ dzȜȚįĮȢ – ȅȜȣȝʌȓĮȢ», ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓ IJȘ ǻİȣIJȑȡĮ, 16 ǿȠȣȜȓȠȣ 2012, ȖȚĮ IJȡȓIJȘ ıȣȞİȤȩȝİȞȘ ȤȡȠȞȚȐ, IJȘȞ İțįȒȜȦıȘ ȣʌȠįȠȤȒȢ țȡȠȣĮȗȚİȡȠʌȜȠȓȦȞ (Divina țĮȚ Seabourn Odyssey) ıIJȠ ȀĮIJȐțȠȜȠ. ǼȓȞĮȚ Ș ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ ʌȠȣ Ș ʌȠȜȚIJİȓĮ įȚĮ IJȘȢ ĮȡȝȠįȓĮȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣ IJȘȢ ȣʌȠȣȡȖȠȪ ȉȠȣȡȚıȝȠȪ, İȓȞĮȚ ʌĮȡȠȪıĮ ıIJȚȢ İțįȘȜȫıİȚȢ, șȑȜȠȞIJĮȢ ȝİ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȞĮ ȣʌȠįȘȜȫıİȚ IJȘ ıȘȝĮıȓĮ ʌȠȣ įȓȞİȚ ıIJȘȞ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ IJȠȣ ȅȝȓȜȠȣ ȆȠȜȚIJİȓĮȢ dzȜȚįĮȢ – ȅȜȣȝʌȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ țȐșİ ȤȡȩȞȠ, ȑIJıȚ țȚ İijȑIJȠȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ ȁȚȝİȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȀĮIJĮțȩȜȠȣ țĮȚ IJȠʌȚțȫȞ ijȠȡȑȦȞ ȩʌȦȢ Ș ǹȞIJȚʌİȡȚijȑȡİȚĮ, Ƞ ǻȒȝȠȢ ȆȪȡȖȠȣ, ǻȒȝȠȚ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȠȓ ıȪȜȜȠȖȠȚ, ıȪȞįİıȝȠȚ, İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ȚįȚȫIJİȢ İșİȜȠȞIJȑȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ IJȠȣ HATTA (IJȦȞ İȞ ǼȜȜȐįȚ ıȣȞįȑıȝȠȣ IJȠȣȡȚıIJȚțȫȞ țĮȚ IJĮȟȚįȚȦIJȚțȫȞ ȖȡĮijİȓȦȞ) Ǿ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȉȠȣȡȚıȝȠȪ ʌȡȚȞ IJȘȞ İțįȒȜȦıȘ ȣʌȠįȠȤȒȢ șĮ ʌĮȡĮıIJİȓ ıİ ıȪıțİȥȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİȚ ıIJĮ ȖȡĮijİȓĮ IJȠȣ ȁȚȝİȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȀĮIJĮțȩȜȠȣ țĮȚ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İȟİIJĮıșȠȪȞ IJĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠȠʌIJȚțȑȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȘȢ ǾȜİȓĮȢ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȠȣ ȉȠȣȡȚıȝȠȪ. ȈIJȘ ıȪıțİȥȘ ȑȤȠȣȞ țȜȘșİȓ ȞĮ ȝİIJȐıȤȠȣȞ Ƞ ȆİȡȚijİȡİȚȐȡȤȘȢ țĮȚ Ƞ ǹȞIJȚʌİȡȚijİȡİȚȐȡȤȘȢ țĮȚ ȠȚ įȒȝĮȡȤȠȚ IJȠȣ ȞȠȝȠȪ.

Μ

ικροκοµµατικές σκοπιµότητες και ιδιοτελή συµφέροντα καταγγέλλει ο αν. υπουργός Πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας ότι οδήγησαν στην αναβολή της σηµερινής επίσκεψης στην Ηλεία της υπουργού Τουρισµού Όλγας Κεφαλογιάννη. Η κα Κεφαλογιάννη – όπως ανέφερε φανερά ενοχληµένος ο Ηλείος υπουργός – επικοινώνησε χθες µαζί του και του ανέφερε ότι κάποιοι τοπικοί παράγοντες επιχείρησαν να εκµεταλλευτούν πολιτικά την παρουσία της και εκπόνησαν πρόγραµµα για λογαριασµό της, ειδοποιώντας και καλώντας δηµάρχους σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τη ∆ευτέρα, χωρίς πρώτα να την ενηµερώσουν. Η υπουργός είπε στον κ. Τζαβάρα ότι για την παρουσία της στην Ηλεία είχε συµφωνήσει µαζί του, όπως και για το πρόγραµµα, το οποίο δεν συµπεριελάµβανε φιέστες κ.λ.π. Κατόπιν αυτού η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι δεν επιθυµεί να

έλθει στην παρούσα χρονική στιγµή και κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά θα προγραµµατίσει εκ νέου την επίσκεψή της στην Ηλεία τις προσεχείς εβδοµάδες. Ο κ. Τζαβάρας µετά από αυτή την εξέλιξη δήλωσε ότι η δική του προγραµµατισµένη επίσκεψη σήµερα στην Αρχ. Ολυµπία δε θα αναβληθεί, αλλά θα γίνει κανονικά, ενώ δικαιολόγησε πλήρως την κα Κεφαλογιάννη στην απόφασή της να αναβάλει την επίσκεψή της στην Ηλεία αυτό το διήµερο.

Τι προηγήθηκε

Πριν από την ανακοίνωση της αναβολής της επίσκεψης της Υπουργού Τουρισµού, δόθηκε προς δηµοσίευση από τον Όµιλο «Πολιτεία Ήλιδας- Ολυµπίας 2007», στον οποίο κινητήριος µοχλός είναι η σύζυγος του βουλευτή Ηλείας Γιώργου Κοντογιάννη, κα Σοφία Χίντζιου, µία ανακοίνωση- δελτίο τύπου( όπου είναι εµφανής η προσπάθεια οικειοποίησης από τον εν λόγω

σύλλογο, της Υπουργού).

έλευσης

Το ∆ελτίο Τύπου

της

Στο δελτίο τύπου που απέστειλε στα ΜΜΕ ο σύλλογος, αναφέρει τα εξής: «Με την παρουσία της υπουργού Τουρισµού Όλγας Κεφαλογιάννη ο Όµιλος «Πολιτεία Ήλιδας – Ολυµπίας», πραγµατοποιεί τη ∆ευτέρα, 16 Ιουλίου 2012, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, την εκδήλωση υποδοχής κρουαζιερόπλοιων (Divina και Seabourn Odyssey) στο Κατάκολο. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία δια της αρµοδίας εκπροσώ που της υπουργού Τουρισµού, είναι παρούσα στις εκδηλώσεις, θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να υποδηλώσει τη σηµασία που δίνει στην πρωτοβουλία του Οµίλου Πολιτείας Ήλιδας – Ολυµπίας, η οποία κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Λιµενικού Ταµείου Κατακόλου και τοπικών φορέων όπως η Αντιπεριφέρεια,

Πολιτική εκµετάλλευση από τον πολιτιστικό σύλλογο «Πολιτεία Ήλιδας – Ολυµπίας»

ο ∆ήµος Πύργου, ∆ήµοι της περιοχής, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσµοι, επιχειρήσεις και ιδιώτες εθελοντές, αλλά και του HATTA (των εν Ελλάδι συνδέσµου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων). Η υπουργός Τουρισµού πριν την εκδήλωση υποδοχής θα παραστεί σε σύσκεψη που θα γίνει στα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Κατακόλου και στην οποία θα εξετασθούν τα προβλήµατα και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ηλεία ς στον τοµέα του Τουρισµού. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να µετάσχουν ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι δήµαρχοι του νοµού. Υπενθυµίζεται ότι τη ∆ευτέρα οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν µε το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων (προσφορά του ∆ήµου Πύργου), ξυλοπόδαροι (από τον HATTA) θα µοιράζουν τριαντάφυλλα (προσφορά του οµίλου Aldemar) στους τουρίστες, ενώ µέλη του Οµίλου θα διανέµουν ενηµερωτικά φυλλάδια και αφίσσες. Ταυτόχρονα στις καθέτους του κεντρικού

δρόµου του Κατακόλου θα εκτίθενται προϊόντα του νοµού και θα προσφέρονται τοπικά κρασιά, φαγητά και γλυκά µαγειρεµένα από συλλόγους της Ηλείας ώστε οι επισκέπτες να γευτούν την τοπική κουζίνα και τα προϊόντα µας. Να σηµειώσουµε ότι ορισµένα κρουαζιερόπλοια όπως το Divina σταµατάνε µόνο στο Κατάκολο και η εικόνα που παρουσιάζουµε είναι η εικόνα όχι µόνο της Ηλείας, αλλά και της Ελλάδας στο σύνολό της. Στόχος µας είναι να προβάλουµε τις οµορφιές του τόπου µας, τα προϊόντα µας, µέρος του πολιτισµού µας και φυσικά την γνήσια ηλειακή φιλοξενία». Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τον εν λόγω σύλλογο χθες το απόγευµα και αφού είχε γνωστοποιηθεί η αναβολή της έλευσης της κας Κεφαλογιάννη, δόθηκε προς τον Τύπο η πληροφορία ότι η αναβολή οφείλεται σε... συνέντευξη που πρόκειται να δώσει τη ∆ευτέρα η Υπουργός στο BBC.

Στα σκαριά σχέδιο πρωτοφανούς ρύθµισης χρεών! Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου για τη ρύθµιση και τµηµατική εξόφληση των οφειλών των επιχειρήσεων, των επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών προς το ∆ηµόσιο

Σ

χέδιο για ειδική ρύθµιση εξόφλησης οφειλών προς την Εφορία που έχουν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες επεξεργάζεται η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών. Το σχέδιο έχουν εκπονήσει υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η εξάρτηση της µηνιαίας δόσης που θα δίνουν στο δηµόσιο ταµείο µε το ύψος των ακαθάριστων ή και των καθαρών εισπράξεών τους. Πρόκειται για µέρος της προσπάθειας του νέου οικονοµικού επιτελείου να ανακόψει την εκρηκτική πορεία αύξησης των ληξιπρόθεσµων χρεών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών προς το ∆ηµόσιο. Ήδη οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές των φορολογουµένων προς το ∆ηµόσιο ξεπέρασαν τα 45 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση άνω των 2 δισ. ευρώ σε σχέση

µε το 2011. Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου για τη ρύθµιση και τµηµατική εξόφληση των οφειλών των επιχειρήσεων, των επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών προς το ∆ηµόσιο είναι: Κάθε επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελµατίας θα ενηµερωθεί εγγράφως από το υπουργείο Οικονοµικών για το ύψος της ληξιπρόθεσµης και βεβαιωµένης οφειλής του. Θα καλείται, µε την ίδια επιστολή, να ενταχθεί στην ειδική ρύθµιση για την εξόφληση των οφειλών του ή να επιλέξει τη µόνιµη ρύθµιση του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων που επιτρέπει την τµηµατική εξόφληση σε έως και 24 δόσεις, ανάλογα µε την κρίση του εφόρου. Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στην ειδική ρύθµιση θα καταβάλλουν κάθε µήνα ή τρίµηνο ένα ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων τους, βάσει των περιοδικών δηλώσεων του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που υποβάλλουν. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Α.Ε., ΕΠΕ κ.λπ.) υποβάλλουν την περιοδική δήλωση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας κάθε µήνα, ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ υποβάλλουν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ κάθε τρίµηνο. Με την κατάθεση της περιοδικής δήλωσης δεν θα βεβαιώνεται µόνο ο ΦΠΑ, αλλά και ο φόρος που θα πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους του φορολογουµένου. Με βάση τις εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, ο φόρος που θα βεβαιώνεται

Έρχονται οι… «καµπάνες» για τα λύµατα! Μέσα στις επόµενες µέρες αναµένεται να ξεκινήσει από τον Σύνδεσµο Αποχέτευσης «Ηρακλής» η έρευνα για τον εντοπισµό των κατοίκων της Ανδραβίδας που έχουν γεµίσει την πόλη µε… βοθρολύµατα! Οι κυρώσεις για τους παραβάτες που θα εντοπιστούν αναµένονται ιδιαίτερα σκληρές, ενώ «Αµέσως µόλις εκτός από το ποινικό σκέλος, έρθει το προσωπικό θα επιβαρυνθούν και µε τα θα ξεκινήσουµε τον έξοδα για την επισκευή – συν- έλεγχο του δικτύου» τήρηση του αγωγού και των δι- είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος κτύων του βιολογικού του Συνδέσµου καθαρισµού που καταστράφη- Αποχέτευσης «Ηρακαν από τις παράνοµες συνδέ- κλής» κ. Σάκης Γεσεις! ωργόπουλος. Η παράνοµη δραστηριότητα ορισµένων κατοίκων της Ανδραβίδας, οι οποίοι επέλεξαν την… «εύκολη» λύση για να ξεφορτωθούν τα λύµατά τους, συνδέοντας παράνοµα τις αποχετεύσεις των σπιτιών τους µε το δίκτυο του βιολογικού καθαρισµού, ανακαλύφθηκε πριν από περίπου ένα µήνα, όταν ο κεντρικός αγωγός του βιολογικού γέµισε και τα λύµατα άρχισαν να τρέχουν σε αποστραγγιστικό κανάλι από αγωγό, έξω από το κτιριακό συγκρότηµα των εργατικών κατοικιών της πόλης. «Αυτή τη στιγµή περιµένουµε το προσωπικό που θα πάρουµε µέσα από τα προγράµµατα της Κοινωφελούς Εργασίας» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αποχέτευσης «Ηρακλής» κ. Σάκης Γεωργόπουλος και συνέχισε: «Ο Σύνδεσµός µας θα απορροφήσει τριάντα εργαζοµένους τους οποίους περιµένουµε από ώρα σε ώρα. Αµέσως τότε, θα ξεκινήσει ο έλεγχος του δικτύου του βιολογικού καθαρισµού στην Ανδραβίδα προκειµένου να βρούµε ποιοι είναι αυτοί που έχουν συνδέσει τις αποχετεύσεις των σπιτιών τους µε το δίκτυο, καταστρέφοντάς το και απειλώντας παράλληλα τη δηµόσια υγεία. Όπως έχουµε πει και στο παρελθόν, οι «καµπάνες» θα είναι βαριές, ενώ οι παραβάτες θα κληθούν να αποκαταστήσουν όλες τις ζηµιές που έχουν προκληθεί». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΣΩΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Στο «ναδίρ» τα άτοµα µε αναπηρία Με σωρεία προβληµάτων βρίσκονται τους τελευταίους µήνες αντιµέτωπα τα άτοµα µε αναπηρία και οι οικογένειές τους στο Νοµό Ηλείας και το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας ∆υτικής Ελλάδας ατόµων µε αναπηρία κ. Παντελής Παπαναγιώτου, περιγράφει µε τα πιο µελανά χρώµατα την κατάσταση. «∆υστυχώς τα άτοµα µε αναπηρία βρίσκονται στο ναδίρ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαναγιώτου, ο οποίος σχολίασε ότι τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει στα νοσοκοµεία έχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις στα άτοµα µε αναπηρία. Στο ‘περίµενε’ βρίσκονται επίσης για τα προνοιακά επιδόµατα, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να είχε καταβληθεί ήδη το τρίτο δίµηνο του 2012 και δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση για το θέµα. Ωστόσο, µεγάλο είναι το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ και την συνταγογράφηση των φαρµάκων τους και των παρεµφερών ειδών. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαναγιώτου, την ευθύνη ελέγχου για όλη τη ∆υτική Ελλάδα είχαν µόλις τρεις υπάλληλοι στον ΟΓΑ της Πάτρας και µετά τη συνταξιοδότηση του ενός, υπάρχει µόλις ένα άτοµο για να ελέγχει τα πάντα για τα Ιόνια Νησιά και την Ηλεία. Το αποτέλεσµα είναι να παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις και εδώ και έξι µήνες δεν έχει γίνει καµία επιστροφή χρηµάτων σε όσους κάνουν οξυγονοθεραπεία! Αυτό που θέτει ως αίτηµα ο κ. Παπαναγιώτου, είναι σε επίπεδο αρµοδιοτήτων της παλιάς Νοµαρχίας, οι υπάλληλοι που ασχολούνται µε τη συνταγογράφηση φαρµάκων να ασχολούνται και µε τα υπόλοιπα, για να υπάρξει αποσυµφόρηση και κατ’ επέκταση να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασφαλισµένοι. Μ.Κ.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ∆ΥΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ θα είναι το 5% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία. Υπάρχουν εισηγήσεις µε βάση τις οποίες το ποσοστό του φόρου που θα βεβαιώνεται θα είναι το 3% των καθαρών εσόδων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία. Στο υπουργείο Οικονοµικών θεωρούν ότι αυτή η µορφή της ρύθµισης µπορεί να κάνει τη διαφορά όσον αφορά το εισπρακτικό της αποτέλεσµα σε σχέση µε τις κλασικές ρυθµίσεις που θεσπίζονταν στο παρελθόν και προσέφεραν απλώς πολλές µηνιαίες δόσεις και έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΟΙΚ πιστεύουν ότι αυτή η µορφή της ρύθµισης εξυπηρετεί και τις επιχειρήσεις, καθώς το ποσό που θα αποδίδουν στο δηµόσιο ταµείο κάθε µήνα θα εξαρτάται από την πορεία των εσόδων τους. Αν κάποιον µήνα τα έσοδά τους είναι µειωµένα, θα µειώνεται αντίστοιχα και το ποσό που θα πληρώνουν για την εξυπηρέτηση των χρεών τους. Αν τα έσοδά τους είναι αυξηµένα, τότε θα αυξάνεται και το ποσό των δόσεων που θα

αποδίδουν στην Εφορία. Χρωστούν ΦΠΑ και ΦΜΥ Τα ληξιπρόθεσµα χρέη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της κρίσης, που µείωσε δραστικά τις πωλήσεις και τα έσοδά τους. Μάλιστα, σε πολλές έκαναν το εξής: ∆εν υπέβαλαν, ως όφειλαν, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εντοπίζονταν για τη µη υποβολή µε διασταυρώσεις της γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και καλούνταν να δώσουν εξηγήσεις. Τότε, οι επιχειρήσεις ζητούσαν από την Εφορία να προχωρήσει σε προσωρινό έλεγχο, να τους καταλογίσει τον ΦΠΑ που τους αναλογούσε και να πληρώσουν µια προσαύξηση της τάξης του 20%, προκειµένου να τον εξοφλήσουν σε δόσεις. Ουσιαστικά είχαν ανακαλύψει έναν νοµότυπο τρόπο για να χρησιµοποιούν τους φόρους ως κεφάλαιο κίνησης, καταβάλλοντας, όµως, σηµαντικές προσαυξήσεις και πρόστιµα.

Η προσαγωγή αποκάλυψε τη δράση τους! Στην εξιχνίαση κλοπής καλωδίων και χαλκού προχώρησε χθες το Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας, µετά την προσαγωγή δύο Βουλγάρων από αστυνοµικούς της Οµάδας ΟΠΚΕ της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας. Οι δύο Βούλγαροι προσήχθησαν το βράδυ της Παρασκευής από την ΟΠΚΕ στο Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας και όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες ήταν οι δράστες της κλοπής που έγινε το απόγευµα της ίδιας ηµέρας σε κλειστή επιχείρηση φράουλας στην περιοχή του Καπελέτου. Στο φορτηγάκι το οποίο επέβαιναν οι δύο Βούλγαροι, βρέθηκαν 15 κουλούρες καλωδίων, συνολικού µήκους 1100 µέτρων, 53 χάλκινα κοµµάτια µήκους 65 εκατοστών και πέντε µπάρες χαλκού διαστάσεων 132Χ12 εκατοστών. Σε βάρος των δύο αλλοδαπών σχηµατίστηκε δικογραφία και χθες το µεσηµέρι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας που τους άσκησε ποινική δίωξη και εν συνεχεία ορίστηκε τακτική δικάσιµος και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7 ∆Ε ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΙΑ ΟΥΤΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Η κρίση άδειασε… και τα καφενεία!

Σ

την… «ιστορία» κοντεύουν να περάσουν οι εικόνες µε τα θορυβώδη κα ι κατάµεστα από κόσµο καφενεία, όπου ο σχ ολιασµός της επικαιρότητας, µαζί µε την ξεκούραση από τη δουλειά και την ψυχαγωγία, ήταν καθηµερινή συνήθεια . Με την πράσινη τσόχα να στρώ νεται πάνω στα τραπεζάκια για ατελείωτες παρτίδες χαρτιών, τα πούλια από το τάβλι να ακούγονται για ώρες και τους καφετζήδες, να µην προλαβαίνουν να «ψήνουν» καφεδάκια ή να φτιάχνουν µεζέ για τα ουζάκια! Η εικόνα, σήµερα , είναι δυστυχώς πολύ διαφορετική, αφού το καφενείο ήταν η πρώτη «απώλεια» της οικονοµικής κρίσης! Υπάρχουν µέρες που στα καφενεία δεν θα µπει άνθρωπος ή αν θα µπει, θα είναι απλά για να ρίξει µια «κλεφτή» µατιά στις εφηµερίδες και να φύγει. Τα ουζάκια, οι µπίρες και τα κεράσµατα έχουν παραχωρήσει τις θέσεις τους απλά… σ’ ένα καφεδάκι, µε τους περισσότερους από τους καφετζήδες να αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν κλείσει ήδη από πέρυσι, αφού δεν βγαίνει πλέον ούτε το ενοίκιο, ούτε η ∆ΕΗ, ούτε και το ΤΕΒΕ! «Παλιά ο κόσµος έβγαινε και το µεσηµέρι και το βράδυ. Πλέον οι περισσότεροι έρχονται µια ωρίτσα το µεσηµέρι, πίνουν ένα ούζο και δεν τους ξαναβλέπουµε όλη µέρα» είπε στην εφ. «Πατρίς» η κα Παρασκευή Μυλωνά, ιδιοκτήτρια καφενείου στη Γαστούνη και συνέχισε: «Ο κόσµος κάθεται µέσα προσπαθώντας να κόψει από εδώ και από εκεί. Πλέον τα καφενεία δεν βγάζουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα». «Θα έπρεπε να είχαµε κλείσει από πέρυσι» είπε µε τη σειρά του στην εφ. «Πατρίς» και ο κ. ∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος, ιδιοκτήτης καφενείου στη Γαστούνη και συνέχισε: «Ο κόσµος πλέον

Οι οργανωµένες καντίνες της ευρύτερης περιοχής του Πύργου, προσφέρουν σε καθηµερινή βάση στιγµές δροσιάς στους λουόµενους.

ΚΑΝΤΙΝΕΣ Οάσεις δροσιάς στις παραλίες Στο «φούρνο» θα µπει, σύµφωνα µε τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Ηλεία, σήµερα και αύριο, µε τις θερµοκρασίες να κυµαίνονται σ’ αρκετά υψηλά επίπεδα. Έτσι οι περισσότεροι θα αναζητήσουν καταφύγιο στις κατά τόπους παραλίες του Νοµού όπου η δροσιά της θάλασσας θα είναι ο µοναδικός σύντροφος κατά το διήµερο που «τρέχει». Από νωρίς εξάλλου οι καντίνες που λειτουργούν κατά µήκος των ακτών του δήµου Πύργου, προσφέρονται για χαλάρωση και απολαυστικό µπάνιο στη θάλασσα καθώς δε διαφέρουν σε τίποτα από τις οργανωµένες παραλίες, µε τις ξαπλώστρες και τις οµπρέλες, το άψογο σέρβις, αλλά και τη διεξαγωγή διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων που µπορεί κανείς να κάνει κατά την παραµονή του σ’ αυτές.

«Μαζεµένες» έχουν τα περισσότερα καφενεία τις καρέκλες τους, καθώς γνωρίζουν… ότι κανείς δε θα τις χρησιµοποιήσει!

δεν πηγαίνει στο καφενείο και όποιος βγει, είναι κουµπωµένος. Κοιτάζουν µην βρουν κάποιον γνωστό για να τους κεράσει έναν καφέ. Οι εποχές µε τις µπίρες, τα ούζα, τους µεζέδες έχουν περάσει προ πολλού. Παλαιότερα λειτουργούσα τα βράδια και ψησταριά δίπλα, αλλά την έχω κλείσει, καθώς δεν υπάρχει πελάτης!». «Ευτυχώς θέλω ένα χρόνο για να βγω στη σύνταξη και να τα παρατήσω» πρόσθεσε ένας από τους παλαιότερους καφετζήδες της Γαστούνης, ο κ. ∆ηµήτρης Θεοδοσόπουλος και συνέχισε: «Η κρίση στο καφενείο δεν είναι κάτι καινούριο, την περνάµε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Το καφενείο είναι άδειο. ∆εν υπάρχουν πια παρέες να έρχονται για χαρ-

«Πλέον τα καφενεία δε βγάζουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα», είπε στην εφ. «Πατρίς» η κα Παρασκευή Μυλωνά.

τιά ή για τα ουζάκια τους. Εδώ φτάσαµε σε σηµείο να βλέπει ο κόσµος γνωστούς και φίλους και να κάνει ότι δεν τους είδε, για να

«Θα έπρεπε να είχαµε κλείσει από πέρυσι», λέει ο κ. ∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος.

αποφύγει το κέρασµα. Και είναι απολύτως φυσιολογικό καθώς όλος ο κόσµος περνά την κρίση, δεν υπάρχουν πια χρήµατα»!

«Ευτυχώς θέλω ένα χρόνο για να βγω στη σύνταξη και να τα παρατήσω», λέει ένας από τους παλαιότερους καφετζήδες της Γαστούνης, ο κ. ∆ηµήτρης Θεοδοσόπουλος.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Οι καντίνες που λειτουργούν νόµιµα, µε άδεια από τον δήµο του Πύργου, σε καθηµερινή βάση µπορούν να εξυπηρετήσουν τους λουόµενους, οι οποίοι αναζητούν στιγµές δροσιάς µε τις οικογένειές τους στις παραλίες της περιοχής. Άλλωστε το τελευταίο διάστηµα, οι ετεροδηµότες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους στις παραθαλάσσιες κατοικίες τους, κάτι το οποίο, αποτελεί, έναν σηµαντικό λόγο της αύξησης της κίνησης προς τις παραλίες του Νοµού. Να σηµειωθεί πως οι κατά τόπους καντίνες, σύµφωνα µε πηγές, καταβάλλουν µίσθωµα στον δήµο του Πύργου, για τη χρήση της αµµουδιάς, ενώ πολλές από αυτές λειτουργούν από τις αρχές Μαΐου όπου σιγά σιγά ξεκίνησε και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος. Αξίζει να σηµειωθεί πως εκτός από τις καντίνες που λειτουργούν σε παραθαλάσσιες περιοχές του δήµου Πύργου, αρκετή ζήτηση έχουν και τα καλοκαιρινά καταστήµατα που βρίσκονται κοντά στις παραλιακές περιοχές του Κατακόλου και που προσφέρουν τις ξαπλώστρες τους για στιγµές δροσιάς και χαλάρωσης στους λουόµενους..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ «Η ΗΛΙΑΙΑ»

Συνεχίζοντας την παράδοση Σ

υνεχίζοντας την παράδοση τα µέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Γυναικών Αγίου Ηλία “Η Ηλιαία” πραγµατοποιούν σειρά δράσεων µε αποδέκτες τους κατοίκους του χωριού όλων των ηλικιών. Την περασµένη εβδοµάδα στο πλαίσιο των προετοιµασιών για τον εορτασµό του πολιούχου του χωριού που είναι την ερχόµενη Παρασκευή, παρασκεύασαν µια τοπική παραδοσιακή αλοιφή για εγκαύµατα, η συνταγή της οποίας περνά από γενιά σε γενιά.

νου. Η «καψαλοιφή» όπως συνηθίζεται να λέγεται στο χωριό «έχει ευεργετικές ιδιότητες και µια µικρή ποσότητα αρκεί για να ανακουφίσει τους πόνους από εγκαύµατα είτε από τον ήλιο είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία», ανέφερε η Ελένη Καλαθά µέλος του Συλλόγου. Η διαδικασία παρασκευής της αλοιφής µπορεί να ακούγεται απλή, αλλά δεν είναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των χρόνων, ενώ φτιά-

χνεται µε απλά υλικά όπως λάδι, αφροξιλιά και κερί µέλισσας. Με µεράκι και αγάπη οι γυναίκες του συλλόγου ξεκίνησαν την παρασκευή της πριν λίγο καιρό, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία αφού οι µε-

Η διαδικασία παρασκευής της «καψαλοιφής» είναι ιδιαίτερη αν και γίνεται µε απλά υλικά

γαλύτερες γυναίκες που είχαν τη συνταγή φαίνεται πως είχαν σταµατήσει να την παρασκευάζουν και υπήρχε ο φόβος ότι µπορεί και η συνταγή να µην περάσει σε

χέρια νεότερων. Γενικότερα, οι δραστηριότητες του Συλλόγου έχουν να κάνουν και µε τη συνέχιση της παράδοσης, αλλά και µε ξεχωρι-

στές πινελιές που δίνουν ιδιαίτερο χρώµα και ζωή στο µικρό αυτό χωριό του ∆ήµου Πύργου. Βάσω Κοκκινογένη

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

Επί τάπητος τα προβλήµατα υγείας στα εκτός ηµερησίας Το θέµα της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκοµείου του Πύργου, όπως και γενικότερα τα θέµατα της υγείας που προκύπτουν στην Ηλεία, φαίνεται να απασχολούν όλους τους δήµους του νοµού µετά και τις εξελίξεις και τα καµπανάκια του κινδύνου που έκρουσαν οι γιατροί του νο-

σηλευτικού ιδρύµατος του Πύργου. Το ζήτηµα του νοσοκοµείου τέθηκε προ ηµερησίας διατάξεως και στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πηνειού την Παρασκευή το βράδυ από τον αντιδήµαρχο Πρόνοιας Σπύρο Βασιλείου. Με οµόφωνη απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβού-

Θα δηλώνονται όλα τα έξοδα διαβίωσης στην εφορία Μέσω των ηλεκτρονικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» και των φορολογικών δηλώσεων η Εφορία θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες για τα εισοδήµατα, τα έσοδα, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τις αποταµιεύσεις και τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογούµενων. Ετσι θα είναι πλέον εύκολο στις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν διαχρονικά πώς εξελίσσονται τα εισοδήµατα, τις αλλαγές στο επίπεδο διαβίωσης και της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουµένων. Οπου διαπιστώνουν περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας ή καταθέσεων µεγάλου ύψους ή αδικαιολόγητες δαπάνες διαβίωσης, θα επεµβαίνουν επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους και πρόστιµα. Να υπενθυµίσουµε πως στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2013 οι φορολογούµενοι θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά όλα τα έξοδα διαβίωσης (δαπάνες χρήσης, επισκευής και συντήρησης κατοικιών, αυτοκινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων).

Μια µικρή ποσότητα αρκεί για να ανακουφίσει από τον πόνο των εγκαυµάτων, ανέφερε η Ελένη Καλαθά µέλος του Συλλόγου «Η Ηλιαία»

Σκοπός του Συλλόγου πέρα από την οργάνωση δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα είναι και η συνέχιση της παράδοσης, ώστε συνταγές και µυστικά για παραδοσιακά προϊόντα του χωριού να µη χαθούν στο πέρασµα του χρό-

«ΜΕΓΑΛΟΣ Α∆ΕΛΦΟΣ»

λιο αποφάσισε να στείλει προς όλους τους αρµόδιους φορείς επιστολή όπου θα επισηµαίνεται ότι το θέµα του Νοσοκοµείου του Πύργου αφορά όλους τους Ηλείους και θα ζητείται η επάνδρωσή του. Παράλληλα στο έγγραφο θα γίνεται αναφορά και για την ενίσχυση του Κέντρου

Υγείας Γαστούνης που η λειτουργία του συνδέεται άµεσα µε αυτή του «Ανδρέας Παπανδρέου». Παράλληλα στην επιστολή περιλαµβάνεται αίτηµα για την ύπαρξη ασθενοφόρου µόνιµα στο Κέντρο Υγείας της έδρας του ∆ήµου Πηνειού για την κάλυψη των αναγκών του

µεγάλου πληθυσµού ευθύνης της νοσηλευτικής µονάδας και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, που αυτός αυξάνεται, αφού το Κέντρο Υγείας Γαστούνης καλύπτει και τις ξενοδοχειακές µονάδες της ευρύτερης περιοχής. Βάσω Κοκκινογένη


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο καιρός θα «καίει» µέχρι την Τρίτη… Κ

«Μπαχάρι, κανέλα και γιορτή»

Πώς θα αντιµετωπίσετε τον καύσωνα

αυτός προβλέπεται ο καιρός και το επόµενο τριήµερο, µε το θερµόµετρο να ανεβαίνει τοπικά σήµερα ακόµα και στους 40 βαθµούς Κελσίου. Ανάσα δροσιάς αναµένεται από την Τρίτη µε πτώση του υδράργυρου κατά 6-8 βαθµούς σε όλη τη χώρα εκτός από τα ∆ωδεκάνησα. Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσµού, σύµφωνα µε τις οποίες «άτοµα µε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτοµα ευαίσθητα στην ατµοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραµένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτοµα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωµατική άσκηση, η οποία µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό

Ανοίγουν το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας, την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 9:00 το βράδυ, στο «Θέατρο Ολυµπία»

της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήµατα». Τη µείωση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και τη χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την αποφυγή της διακίνησης υγρών καυσίµων, τον ανεφοδιασµό καυσίµων των οχηµάτων µετά τη δύση του ήλιου, την αποφυγή λειτουργίας µονάδων και επιχειρήσεων, όπως στεγνοκαθαριστήρια, επιµεταλλωτήρια, βαφεία, κ.λ.π., που εκπέµπουν οργανικούς πτητικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και την αποφυγή της χρήσης χρωµάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες, κυρίως τις µεσηµβρινές και πρώτες απογευµατινές ώρες, συνιστά και το υπουργείο Περιβάλλοντος προς τους πολίτες, προκειµένου να περιοριστεί η ρύπανση της ατµόσφαιρας, εν µέσω καύσωνα.

∆ήλωση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ νοµού Ηλείας Έφης Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες ενός συνεχιζόµενου εγκλήµατος κατά της ζωής των κατοίκων της Ηλείας. Η αρπαγή των αποθεµατικών των ταµείων των Νοσοκοµείων, οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις κλινών και κλινικών έφερε τον πολύπαθο νοµό µας στην από-

γνωση. Ηµίµετρα και παλινωδίες στο θέµα της κάλυψης των κενών θέσεων µε ειδικευµένους γιατρούς στο Νοσοκοµείο του Πύργου δηµιουργεί ερωτηµατικά για τους χειρισµούς και τις ειληµµένες αποφάσεις. Η Καρδιολογική κλινική, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το Μικροβιολογικό βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας απορφανίζεται από κλινικές οι οποίες επί σειρά ετών είχαν να επιδείξουν αξιοζήλευτο έργο. Αυτό που επιφυλάσσουν µε τη λεγόµενη διασύνδεση είναι να το µετατρέψουν σε Κέντρο Υγείας και να µεταφέρουν το ειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό στον Πύργο. Τα Κέντρα Υγείας του Νοµού «αυτοσχεδιάζουν» χωρίς γιατρούς. Μέχρι τώρα δεν επαρκούσαν οι υπάρχουσες κλίνες για ένα νοµό 300.000 κατοίκων. Αντί να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, να επεκταθούν και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδοµές βλέπουµε τον νευραλγικό τοµέα της Υγείας στην Ηλεία να είναι σε αποσύνθεση. Μήπως υπάρχει σχέδιο ηθεληµένης εξόντωσης των πολιτών της Ηλείας; Μήπως το όνειρο και ο κρυφός πόθος, όσων θέλουν να υπακούουν στην τρόικα, είναι η ιδιωτική υγεία για τους λίγους; Με την υγεία δεν παίζουµε, ούτε της δίνουµε ασπιρίνες. Κινδυνεύουν ζωές, µην το ξεχνάµε. Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, είµαστε σταθερά και αταλάντευτα υπέρ του δηµόσιου συστήµατος υγείας και της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. Είµαστε σε διαρκή ετοιµότητα να αναδείξουµε τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία. Θα αγωνιστούµε µαζί µε όλους τους πολίτες του Νοµού, τους εργαζόµενους και το νοσηλευτικό προσωπικό στον κλάδο της υγείας που καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, να δοθεί άµεση προτεραιότητα στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται ΥΓΕΙΑ.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεστίαση για τη συνταξιοδότηση τεσσάρων καθηγητών

Το παρών έδωσε µεταξύ άλλων και ο τ. ∆ντής του 1ου Λυκείου, Γιάννης Κατρίνης.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ KAI ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

Ο ∆ντής του σχολείου Βασίλης Σωτηρόπουλος στο συγκινητικό αποχαιρετισµό του προς τους συνταξιούχους.

Τραγούδια και µουσικές, πληµµυρισµένα από το φως της Ελλάδας, µε ήχους που µυρίζουν Ανατολή αλλά κλείνουν το µάτι και στη ∆ύση, έχουν οι ... αποσκευές της Άλκηστη Πρωτοψάλτη και της Ευανθίας Ρεµπούτσικα στο καλοκαιρινό ταξίδι τους. Ένα ταξίδι που την Τετάρτη 18 Ιουλίου κάνει…στάση στο Θέατρο «Ολυµπία» στο Φλόκα και ανοίγει την αυλαία του φετινού ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ολυµπίας. «Μπαχάρι, κανέλα και γιορτή» είναι ο τίτλος της εξαιρετικά επιτυχηµένης παράστασης του χειµώνα που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή, ένα πρόγραµµα γεµάτο τρυφερότητα και ευαισθησία, που ξεσήκωσε τους θεατές µε το πάθος και τη δύναµή του. Μία συναισθηµατική στιγµή που ένωσε τις δύο καλλιτέχνιδες επί σκηνής µε υπέροχο τρόπο και η οποία επισφραγίστηκε µε την έκδοση του καινούριου τους cd «Για πού τραβάς ελπίδα». Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα γεµίσει τις καρδιές µας µε τα διαχρονικά της τραγούδια που όλοι έχουµε σιγοτραγουδήσει, θ’ αγκαλιάσει τα όνειρά µας µε τα ολοκαίνουρια τραγούδια της. Η Ευανθία Ρεµπούτσικα έχει έναν µαγικό τρόπο να µας ταξιδεύει µε τις µελωδίες της και τον χαρακτηριστικό της ήχο στα αρώµατα της Ανατολής και της ∆ύσης. Μας φέρνει κοντά στο δικό της µουσικό σύµπαν που τόσο έχει αγαπηθεί. Μια φωνή, ένα βιολί, µια ορχήστρα µε κανονάκι, πιάνο κρουστά, µπάσο, ακορντεόν, συναντιούνται για να πληµµυρίσουν την σκηνή µε µουσικές και τραγούδια που ξεσηκώνουν, συγκινούν και δηµιουργούν υπέροχα συναισθήµατα. Εισιτήρια και διάθεση Οι τιµές των εισιτηρίων είναι 12 και 15 ευρώ για την προπώληση ενώ στο ταµείο του θεάτρου, στα 18 ευρώ. Τα σηµεία προπώλησης στον Πύργο είναι: το κατάστηµα FORTHNET (26210 24006) και ο Μουσικός Οίκος Παυλίδη (26210 26615), το ΚΕΠ Αρχαίας Ολυµπίας (2624029011), στην Αµαλιάδα το Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραµα (2624029180), στη Γαστούνη το Βιβλιοπωλείο Μ. Βαρουχά (2623032320) και στη Ζαχάρω το Strigas Travel (2625033517). Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ικανοποίηση και ανησυχία για τη δακοκτονία

Σ

Ο Νίκος Μπεντενίτης (αριστερά) ένας από τους συνταξιοδοτηθέντες.

υγκινητικές στιγµές αλλά και... γλέντι στη συνέχεια, επιφύλαξε η συνεστίαση που διοργάνωσε ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου Λυκείου Πύργου, στο εστιατόριο «Μπαδούρος» στη Βαρβάσαινα, µε αφορµή τη συνταξιοδότηση 4 καθηγητών του Λυκείου. Συνταξιοδοτηθέντες είναι η Φρόσω Τσόπελα, υποδντρια του Λυκείου πέρυσι, Στάθης Ασηµακόπουλος, Νίκος Μπεντενίτης και Βασίλης Φωτακόπουλος. Με θερµά λόγια µίλησε για το ήθος και την προσφορά τους ο ∆ντής του

1ου Λυκείου Βασίλης Σωτηρόπουλος. Ακολούθησε πλούσιο δείπνο µε τα εκλεκτά εδέσµατα που παρατέθηκαν και τη βραδιά έκλεισε µε την κιθάρα του ο συνάδελφός τους Νίκος Μάστορας.

Η Φρόσω Τσόπελα υποδντρια που επίσης συνταξιοδοτήθηκε.

Αναµνηστικά δώρα από τον ∆ντή στους Βασίλη Φωτακόπουλο και Στάθη Ασηµακόπουλο.

Γιώργος Γεωργιόπουλος µε τη σύζυγό του καθηγήτρια στο 1ο Λύκειο Λαµπρινή Στεργίου, Γιώτα Πικέα και Αλέξης Μπαλαµάτσης.

Την ικανοποίησή του για την έναρξη του προγράµµατος δακοκτονίας, εκφράζει ο επίτιµος πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Γιώργος Καραµήτος, ο οποίος ωστόσο δεν είναι αισιόδοξος για την αποτελεσµατικότητά του, εξαιτίας της µεγάλης καθυστέρησης. Ειδικότερα, στη δήλωσή του αναφέρει: «Επιτέλους, την ερχόµενη εβδοµάδα ξεκινά ο ψεκασµός για το δάκο. Ύστερα από απίστευτες ταλαιπωρίες και γραφειοκρατικά «αγκάθια» που δεν επέτρεψαν να γίνει ο ψεκασµός στον προγραµµατισµένο χρόνο (αρχές Ιουνίου), είναι πολύ πιθανό η καθυστέρηση αυτή να αποβεί µοιραία για την εξέλιξη της δακοκτονίας και ίσως θεωρηθεί µη αποτελεσµατική. Τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών στο σύνολό τους σχεδόν, άλλα είναι κοµµατικοποιηµένα και άλλα αδιάφορα και δεν έκαναν καµία διαµαρτυρία γι’ αυτή την καθυστέρηση. Ευτυχώς τους αντικατέστησε όλους αυτούς ο περιφερειακός σύµβουλος και γεωπόνος κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, ο οποίος µε αλλεπάλληλες διαµαρτυρίες έφερε το θέµα στο προσκήνιο. Και το κακό από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι σε πολλές περιοχές δεν υπήρχαν εργολάβοι να αναλάβουν την δακοκτονία και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να ζηµιωθούν αυτές οι περιοχές και κατά συνέπεια οι παραγωγοί. Επιτέλους, αυτά τα ευτράπελα πρέπει να σταµατήσουν και να παρακαµφθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που επικρατούν, για να γίνεται πιο εύκολα η δακοκτονία». Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

εν απορρίπτει το ενδεχόµενο ενίσχυσης του τουρισµού µε αρµ οδι ότητες , ώστε να υπά ρξουν τα χύ τατες αντι δράσεις για την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος που έχει δηµ ιο υργηθεί στι ς αγορές το υ εξωτερι κο ύ, η υπουργός Τουρισµού, Ολγα Κεφαλογιάννη. Μιλώντας για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων της, θ ε ω ρ ε ί ό τ ι , π έ ρ α α π ό α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς , ά µ ε ση π ρ ο τ ε ρ α ι ότητα θα πρέπει να είναι η καλύτερη οργάνωση και συνεργασία των υπη ρεσι ών και η αµεσότερη και απο τελεσµατι κότερη δι εκπεραί ωση όλων των υ ποθ έ-

σεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το σχέδιό της για καθιέρωση ενός one stop shop, που θα πετύχει µια κάθετη και αποτελεσµατική οργάνωση. Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις της , η κα Κεφαλογιάννη θέτει ζήτηµα µεί ωσης ΦΠΑ σε όλο το πακέτο του τουρισµού και επανεξέτασης του τέλους εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων, προκειµένου να καταστούν πιο ανταγωνι στικά. Σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, αναφέρει ότι το κλίµα για τον ελλη νικό του ρισµό , µετά το σχηµα τι σµ ό κυβέρνησης , βελτιώνεται θεαµατικά.

Η Υπ. Τουρισµού

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στην πρώτη της συνέντευξη

«Ταχύτατες αντιδράσεις για αναστροφή του κλίµατος» Για την ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα µας, θεωρείτε α παραίτητη προϋπόθεση τη συγκέντρωση όλω ν εκείνω ν τω ν αρµοδιοτήτων, για να λειτουργήσει σε θεσµικό επίπεδο ο τουρισµός χωρίς αγκυλώσεις και αδυνα µίες. Σε ποιες αρµοδιότητες αναφέρεστε και πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος τους;

«Ο τουρισµός αποτελεί έναν τοµέα µε πολυσχιδή δράση, που έχει συνάφεια µε πολλούς χώρους, πεδία ευθύνης και αρµοδιότητες που απορρέουν. Είναι αυτονόητο ότι, για την απρόσκοπτη ανάπτυξη, η διάχυση και η επικάλυψη αρµοδιοτήτων δεν βοηθούν, αλλά, αντίθετα, δηµιουργούν προσκόµµατα και ανασταλτικούς παράγοντες. Ιδίως σήµερα, που απαιτείται µια άµεση αντίδραση, µε ταχύτατες διαδικασίες για την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί στις αγορές του εξωτερικού, εξαιτίας εξωγενών µε τον τουρισµό παραγόντων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί όχι κατ’ ανάγκην µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από συναρµόδια υπουργεία, αλλά µε την καλύτερη οργάνωση και συνεργασία των υπηρεσιών, την αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο ρόλος µιας κυβέρνησης και, ειδικά για τον τουρισµό, που αποφασίσθηκε από τον πρωθυπουργό να αποκτήσει και πάλι τη θεσµική αυτονοµία του, η διάσταση αυτή αποτελεί άµεση προτεραιότητα».

Ακόµα ένα πολύ σηµαντικό σηµείο που έχετε θίξει, είναι η έκδοση βίζας Schengen. Κίνηση πολύ σηµαντική για την προσέλκυση τουριστών απ ό τις νέες και αναπτυσσόµενες αγορές, όπως είναι η Κίνα. Ωστόσο, για να προχωρήσει αυτό το θέµα, χρειάζεται ο συντονισµός όλων των φορέων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες τε-

λευταίες θετικές εξελίξεις για το θέµα. Πόσο γρήγορα θεωρείτε ότι θα προχωρήσει και πόσο θα ενισχύσει τη δυναµική του ελληνικού τουρισµού;

«Η επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης βίζας αποτελεί ένα κρίσιµο θέµα για τον ελληνικό τουρισµό. Θα εργασθούµε σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών για την ταχύτερη διεκπεραίωση σχετικών αιτηµάτων, ενώ, παράλληλα, θα εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης και εντός των υποχρεώσεων που έχουµε.

Για παράδειγµα, αυτή την περίοδο και µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, εφαρµόζουµε ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τα νησιά του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου, µε την Τουρκία, µε βάση το οποίο εκδίδονται ταχύτερα θεωρήσεις βίζας για τουρίστες που θέλουν να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα είναι θετικά και θα εξετάσουµε περιπτώσεις µόνιµων λύσεων».

Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις για την προσέλκυση κρατήσεων της τελευτα ίας στιγµής, ειδικά από τις αγορές της Γερµανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, µπορείτε να µας πείτε ποιες θα είναι αυτές και πόσο, κατά την άποψή σας, θα αλλάξουν προς το θετικότερο τις κρατήσεις;

«Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγµής είναι ιδιαίτερα κρίσιµες για τον ελληνικό τουρισµό, στην παρούσα φάση. Θα αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και θα περιορίσουν τις απώλειες. Για το σκοπό αυτό, θα έχουµε στοχευµένες ενέργειες σε επίπεδο προβολής και δηµοσίων σχέσεων, ενεργοποιώντας όλο το «οπλοστάσιο» που διαθέτουµε και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούµενες ηµέρες είχα µια πρώτη συζήτηση µε τους πρεσβευτές της Γερµανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ανάλογες επαφές θα γίνουν και για άλλες χώρες. Τα πρώτα συµπεράσµατα είναι θετικά. Η εικόνα για τον ελληνικό τουρισµό, αµέσως µετά τις εκλογές και το σχηµατισµό κυβέρνησης, αλλάζει. Εµπεδώνεται ένα αίσθηµα ασφάλειας, που ούτως ή άλλως υπάρχει, και το κλίµα βελτιώνεται θεαµατικά».

Μιλήσατε, επίσης, για µείω ση της γραφειοκρατία ς και απλοποίηση των δια δικασιών. Οι στόχοι αυτοί έχουν τεθεί και στο παρελθόν, αλλά απέτυχαν. Ποιο είναι το σχέδιό σας;

«Να καθιερώ σουµε το one stop shop. ∆εν νοείται, στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να υπάρχουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και διάφορες αβελτηρίες που αποθαρρύνουν κα ι αποµακρύνουν όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον ελληνικό τουρισµό. Το σχέδιο αφορά σε µια κάθετη και αποτελεσµατική οργάνωση, που στο επίκεντρό της θα έχει την ταχύτερη και αµεσότερη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων».

Ενα αίτηµα του τουριστικού κόσµου είναι η µείωση του ΦΠΑ σε όλο το τουριστικό πακέτο. Θεω ρείτε ότι µπορούµε να αποσπάσουµε τη θετική γνώ µη της τρόικας, ώστε να προχωρήσουµε άµεσα;

«Η µείωση του ΦΠΑ θα λειτουργήσει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Οι επιχειρηµατίες του ξενοδοχειακού κλάδου έχουν δεσµευτεί ότι η µείωση θα διαχυθεί στις τιµές. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει στο πνεύµα της τρόικας. Αλλωστε, µέτρα ελήφθησαν από την προηγούµενη κυβέρνηση µε την προτροπή της τρόικας

µε απώτερο σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, και η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και τον τουρισµό είναι κάτι που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ανα φερθήκατε, επίσης, κα ι στην αναθεώρηση του χωροταξικού, µε ξεκάθαρους κανόνες. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει; Υπάρχει κάποιο παράδειγµα;

«Το χωροταξικό για τον τουρισµό πρέπει να λειτουργεί ως επιταχυντής και να αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξης. Ο χωροταξικός σχεδιασµός θα αναθεωρηθεί µε ξεκάθαρους κανόνες και όρους για την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Επίσης, θα θεσπισθεί ένας νέος επενδυτικός νόµος, µε περισσότερες τουριστικές δραστηριότητες και κίνητρα».

Ο τοµέας της στρατηγικής των αεροµεταφορών είναι κρίσιµης σηµασίας για την προσέλκυση τουριστών στη χώρα µας, αφού για παράδειγµα δεν έχουµε απευθείας πτήσεις µε την Κίνα, ενώ, από το φθινόπωρο, αναµένεται να µην έχουµε ούτε µε τις ΗΠΑ. Τι σχεδιάζετε να κάνετε, ώστε η Ελλάδα να µπει ξανά στο χάρτη των αεροµεταφορών;

«Η αναµόρφωση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος διαµορφώνει συνθήκες ζήτησης στην αγορά. Και αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση στις αεροµεταφορές. Η Ελλάδα ήταν και θα γίνει και πάλι µε εντονότερο τρόπο επίκεντρο στη διεθνή τουριστική κίνηση. Εξω από το σχεδιασµό δεν θα µπορούσε να µείνει η διαµόρφωση στρατηγικής αεροµεταφορών, που θα βελτιώσει την προσβασιµότητα των προορισµών και θα οδηγήσει στην επανεξέταση του τέλους εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων, προκειµένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικά».

Στο νέο επενδυτικό νόµο, ποιες, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να είναι οι τουριστικές δραστηριότητες που θα πρέπει να ενταχθούν;

«∆ραστηριότητες στο πλαίσιο των θεµατικών ενοτήτων στον τουρισµό, που αναβαθµίζουν το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και εµπλουτίζουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Ετσι, το εγχώριο τουριστικό προϊόν θα γίνει πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τουρίστες, αλλά και επενδυτές».

Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε µακροπρόθεσµα για τον περιορισµό της εποχικότητας του ελληνικού τουρισµού.

«Αυτό ακριβώς που σας είπα για τις θεµατικές ενότητες, έχει απόλυτη εφαρµογή και στον επιδιωκόµενο στόχο για άµβλυνση της εποχικότη-

τας. Με τις θεµατικές ενότητες, που αναπτύσσονται και σε χρόνο εκτός αιχµής (π.χ. συνέδρια, τουρισµός υγείας, αθλητικός τουρισµός, θρησκευτικός κ.ά.), θα επιτύχουµε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί πάγιο θέµα του ελληνικού τουρισµού και, παράλληλα, καλύτερη κατανοµή του τουριστικού προϊόντος».

Εφόσον τώρα µπουν οι βάσεις για το 10ετές σχ έδιο που έχετε στο µυαλό σας, πώς φαντάζεστε τον ελληνικό τουρισµό σε 10 χρόνια από τώρα; «Καλύτερο, µε περισσότερες επιλογές και ποιότητα, πιο ανταγωνιστικό, στηριζόµενο σε γερές βάσεις και µε δυνατά θεµέλια υγιούς ανάπτυξης, που θα προσφέρει µεγαλύτερους πόρους στην εθνική οικονοµία και περισσότερες θέσεις εργασίας».

Αστείρευτο πάθος για τη ζωγραφική H

ζωή του µπορεί να χαρακτηριστεί µια χρωµατιστή περιπέτεια την οποία ο ίδιος έχει σχεδιάσει στον αγαπηµένο του καµβά και της έχει δώσει σάρκα και οστά µέσα από τις δηµιουργίες του. Ο Γιάννης Βασιλικόπουλος, ένας σπάνιος ζωγράφος, ένας άνθρωπος που παρά τα 85 του χρόνια, συνεχίζει µε το ίδιο πάθος και την ίδια δύναµη να δηµιουργεί και να αναζητά µέσα στα µονοπάτια της φαντασίας του εικόνες και καταστάσεις που κανείς άλλος δεν µπορεί να ανακαλύψει.

Με τον ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Τον ρωτήσαµε τι είναι εκείνο που τον κάνει µέχρι σήµερα να νιώθει και να αισθάνεται τη ζωγραφική κοµµάτι της ψυχής του και µας απάντησε πως είναι εξωπραγµατικό να καταφέρεις να ζωγραφίσεις µια εικόνα την οποία δεν έχεις δει ποτέ, παρά µόνο στα όνειρά σου! Έτσι και ο κ. Γιάννης, µέσα από τα δικά του µάτια, έχει ξεδιπλώσει εκατοντάδες στιγµές, στιγµές της καθηµερινότητας που µέσα από τον χρωµατιστό καµβά φαίνεται πως θα σε αγκαλιάσουν. Στο µικρό του εργαστήριο, το οποίο διατηρεί στην πόλη της Αµαλιάδας, στην οδό Καλαβρύτων, ταξιδέψαµε µαζί του στο χθες και στο σήµερα και ανακαλύψαµε πως κάθε του έργο είναι µια µικρή πραγµατικότητα. Ο κυρ-Γιάννης, από τα δέκα του χρόνια ζωγραφίζει ασταµάτητα. Και θα συνεχίσει να το κάνει µέχρι και την τελευταία στιγµή! Αυτή είναι η ζωή του… Η δι καίω ση της αξί ας και της ικανότητας, για τον κυρ-Γιάννη, ήρθε όταν γράφτηκε στη σχολή ABC η οποία είχε έδρα το Παρίσι. Εκεί, η καθηγήτρια ζωγραφικής µέσα σε τρεις µήνες από την εγγραφή του, του πρό-

Έτσι πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης. Γιατί καλλιτέχνης, δεν είναι επάγγελµα. Είναι κάτι ξεχωριστό και, αυτό το ξεχωριστό είναι που σε κάνει να γίνεσαι συγχρόνως και καλλιτέχνης.

Η ζωγραφική, αποδείχθηκε η µεγαλύτερη αγάπη του, η οποία σίγουρα θα µείνει στην αιωνιότητα γιατί αυτό συµβαίνει µε την πραγµατική αγάπη. ∆εν πεθαίνει ποτέ! τεινε να σταµατήσει τα µαθήµατα καθώς δεν υπήρχε λόγος να βρίσκεται εκεί. Ο Γιάννης Βασιλικόπουλος ακόµα θυµάται µε συγκίνηση τη φράση της καθηγήτριας που του είπε πως δεν χρειάζεται να µάθει τίποτα, αφού ο ίδιος είναι ήδη ζωγράφος. Ένας αληθινός ζωγράφος, αυτοδίδακτος που η φαντασία του θα είναι πάντα οδηγός του. «Μέσα σε τρεις µήνες από τη στιγµή που έκανα την εγγραφή µου στη σχολή, η καθηγήτρια ζωγραφικής µου είπε να φύγω γιατί αν έµενα εκεί θα µε έβαζαν σε καλούπια και δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η ικανότητα που είχα στη δηµιουργία. Το θυµάµαι ακόµα», µας αναφέρει βαθιά συγκινηµένος. Πάνω α πό 3.000 έργα τα οποία έχει δηµιουργήσει κοσµούν σήµερα διάφορα δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο ίδιος ζωγραφίζει και προσφέρει τα έργα του γιατί εκείνο που πιστεύει είναι πως αυτά δεν πρέπει να µένουν κλεισµένα στο σκοτάδι αλλά να βγαίνουν στο φως, εκεί που η αλήθεια δεν φοβάται. «∆ηµιουργώ για να δίνω τα έργα µου και όχι να τα κρατώ φυλαγµένα εκεί όπου κανείς δεν µπορεί να τα δει. Όλα εδώ θα µείνουν και κανείς δεν παίρ-

νει τίποτα µαζί του όταν φτάνει στο τέλος του», αναφέρει ο κ. Γιάννης δείχνοντας πως η µεγαλοψυχία του ξεπερνά τα όρια του εγωισµού.

χαρτί. Ήταν κάτι πιο πάνω από την πραγµατικότητα. «Όλα τα έργα µου τα δηµιουργώ από την φαντασία µου», µας λέει ο κυρΓιάννης.

Ο Γιάννης Βασιλικόπουλος, ασχολήθηκε µε τη ζωγραφική από πολύ µικρός όχι γιατί αυτό θα τον οδηγούσε γρήγορα στην οικονοµική ανεξαρτησία του, άλλωστε τα χρήµατα ήταν κάτι που δεν είχε ανάγκη. Η επικερδής επιχείρηση ξυλείας που λειτουργούσε από την εποχή του παππού του και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του πατέρα του, ύστερα σε εκείνον και σήµερα στο γιο του, επέφερε έσοδα ώστε να µπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς η οικογένεια. Εκείνο που τον τραβούσε δεν µπορεί να αποτυπωθεί µε λέξεις σε τούτο εδώ το

Αστείρευτο ταλέντο που ακόµα και σήµερα αποτυπώνεται µε κάθε λεπτοµέρεια στον καµβά. Πλούσιες ελαιογραφίες οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν µοναδικές. Αυτά είναι τα έργα του Γιάννη Βασιλικόπουλου, ενός πραγµατικού καλλιτέχνη που η πολιτεία δυστυχώς αγνοεί. Εκεί στην οδό Καλαβρύτων, στο µικρό ατελιέ του κυρΓιάννη, βρίσκεται ολόκληρη η ζωή του. Μια ζωή, σχεδιασµένη µε χρώµατα, µε τοπία, µε πρόσωπα και φυσικά µε την ίδια την ψυχή του.

Who is who

Ο Γιάννης Βασιλικόπουλος, κατάγεται από την Αµαλιάδα όπου και ζει µε την οικογένειά του µέχρι σήµερα. Έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία την σχολή ABC µε έδρα το Παρίσι ενώ σήµερα πάνω από 3.000 έργα ζωγραφικής που ο ίδιος έχει δηµιουργήσει κοσµούν υπηρεσίες, δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια ανά την Ελλάδα. Έχει γεννηθεί το 1927, στην πόλη της Αµαλιάδας. Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρως και περιχώρων «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός βοηθού γραµµατέα για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών (4) από 01/08/2012 έως 31/11/2012. Απαραίτητα προσόντα: 1) Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ 2) Εντοπιότητα 3) Προϋπηρεσία Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του συλλόγου µας από 15/07/2012 έως 25/07/2012 και ώρες 11:0013:00 µ.µ.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της Αθανασίας το γένος Παναγιωτοπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αµαλιάδα και η ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου και της Παναγιώτας το γένος Κουσπεντίδου που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στον Πύργο, πρόκειται να παντρευτούν στο Γούµερο. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Χριστίνας το γένος Ζώµπρα, που γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη Γερµανίας και κατοικεί στο Βρανά Βαρθολοµιού Ηλείας και η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΚΙΡΗ του Χρήστου και της Γεωργίας το γένος Τσίληρα που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στη Λακκόπετρα Κ. Αχαΐας, πρόκειται να παντρευτούν στη Λακκόπετρα Αχαΐας.

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ∆.Ε.Η ΕΤΩΝ 43 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 15/7/2012 και ώρα 10.30 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου ∆ηµητρίου Κοσκινά και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κοσκινά 15/7/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεώνη Ο ΓΙΟΣ: ∆ιονύσιος Η ΜΗΤΕΡΑ: Αναστασία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Τόνια, Θεόδωρος και Παρασκευή ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρως και περιχώρων «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» προκηρύσσει διαγωνισµό για την ασφάλιση των κυνηγών για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013. Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στο γραφείο του συλλόγου έως την 31/07/2012. ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 26250-31905.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΡ. ΜΠΟΜΠΑΣ

Στο 40ηµερο µνηµόσυνο (Φολόη, 1/7/12)

Η ηθική της ικανότητας Όταν µνηµονεύουµε τον Ανδρέα Μπόµπα έχουµε τη βεβαιότητα ότι σταθήκαµε πολύ τυχεροί που του σφίξαµε το χέρι και νιώσαµε τη ζεστασιά της φιλοξενίας µε την εγκαρδιότητα της φιλίας του. Ο ευπατρίδης του οροπεδίου της Φολόης, θα µείνει πάντα ο άνθρωπος που έσκυψε στα προβλήµατα των απλών ανθρώπων που κρατάνε µε τα στιβαρά χέρια τους καιρούς και τις εποχές, να µην παρασυρθούν από τις νεοσυρµές των ψεύτικων υποσχέσεων. Λάτρεψε όσο κανείς άλλος τη Φολόη. Το χωριό της καταπράσινης ράχης, των υψηλόκορµων δρυάδων, του µυθικού δάσους του Ερύµανθου, των κρυφών δρόµων ανθρώπων και θεών, των αέναων διαδροµών, των βαθύσκιωτων πρανών της Αριάς και των δενδρώδων θάµνων. Το χωριό µε τις γυναίκες που κρατιόντουσαν χέρι – χέρι, κατεβαίνοντας στην ποταµιά, µπροστά η µάνα του που έφυγε νωρίς, και ύστερα να ανεβαίνουν φορτωµένες τις κοφινίδες αγκοµαχώντας, τα σκαλιά του δρόµου που όριζε τη ζωή τους. Άνθρωπος καταξιωµένος στην κοινωνία µε το κύρος της εντιµότητας, της υπευθυνότητας, της ορθότητας λόγων και έργων, της καλής πίστης και της καλής θέλησης. Με την εµπειρία και την οξυδέρκειά του, στόχευε πάντα σωστά και πάντα υπολόγιζε στις δουλειές του να έχει την κοινωνική αποδοχή. Πήγαµε στο µνηµόσυνο του Ανδρέα. Σταµατήσαµε στο δρυοδάσος και τον αναζητήσαµε στα ξέφωτα. Έτρεξε κοντά µας. Πάει καιρός που συναντηθήκαµε. Όσο πλησιάζαµε στο χωριό ήταν συνέχεια µαζί µας. Μας ξεναγούσε στα έργα του και µετά την εκκλησία µάς πήγε στο πατρικό του. Κάθισα στην πεζούλα της αυλής ανάµεσα στα θυµητάρια που φανέρωναν την παρουσία του. Όταν πήγα να πιάσω το ξυλάλετρο, ακούµπησα στο χέρι του, αλλά δεν το πήρε. Θεώρησε φυσικό να

έχουµε την ίδια θέρµη, στ’ αλέτρι που όργωνε και αυλάκωνε τα όνειρα επιβίωσης των λιτοδίαιτων καιρών. Στη σκάλα βρήκα ένα µικρό σκαλιστήρι µε σπασµένο στυλιάρι. Ο νους µου πήγε στη µάνα του και δεν έπεσα έξω. Ήταν λαλίστατο και µου είπε πολλές ιστορίες του σπιτιού. Ήταν περήφανο που το χρησιµοποιούσαν στα περβόλια του ποταµού. Μου είπε για την υπέροχη µάνα που λάµπανε από καθαριότητα τα παιδιά της, όπως και η ίδια. ο Ανδρέας είχε το προσόν της ηθικής ικανότητας και ουδέποτε παρασύρθηκε από την αφέλεια της κενής φιλοδοξίας και της ανώφελης δράσης. Ο ηθικός του πλούτος εµπλούτισε όλους τους ανθρώπους του, την κοινωνία που έζησε και το χωριό που τον ανάστησε. Η ηθική της ικανότητας, ήταν τρόπος και φιλοσοφία ζωής, όπου οι πράξεις του είχαν πάντα το αρχέτυπο της βιωµατικής πορείας και οδηγούσαν στην υπέρτατη ηθική επιταγή «αρχή άνδρα δείκνυσιν» κατά την οποία η ζωή που βρίσκεται µέσα στο χρόνο και ανήκει µόνο στο χρόνο, δεν έχει παρόν. Το παρόν είναι η αιωνιότητα. Μέσα στον κόλπο της αιωνιότητας, ο χρόνος φωλιάζει στην αγκαλιά του αιώνιου. Όλα υπάρχουν τίποτα δεν ξεγράφεται, ακόµα κι αν πονέσουµε κι αν κλάψαµε δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε στεναγµός. Αυτή που µένει για συντροφιά είναι η ψυχή του αγαπηµένου προσώπου που γίνεται αντιληπτή από την πνοή και το ρεύµα που δηµιουργεί στο πέρασµα της στους ανθρώπους που έχουν την ευαισθησία να την αισθανθούν. Στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή του, ο Παύλος διακηρύσσει «∆ε θα πεθάνουµε όλοι εµείς, αλλά όλοι θα µεταβληθούµε σε µια στιγµή. Οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς να υπόκεινται σε φθορά. Αυτό που είναι φθαρτό, θα ενδυθεί την αφθαρσία κι αυτό που είναι θνητό θα ενδυθεί την αθανασία». Όταν µου έδωσε το χέρι φεύγοντας από τη Φολόη µου έδινε την αίσθηση της γαλήνης και της πληρότητας του καλού ζευγά που τέλεψε τη σπορά και απολαµβάνει τα σπαρτά του να κυµατίζουν στις πνοές τ’ αέρα, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή του ότι δεν πήγαν χαµένοι, οι κόποι του. Στο καλό ακριβέ µας φίλε και καλό δρόµο να’χεις Μανόλης Ελευθ. Σκαρσούλης Εκ Ρεθύµνου

ΛΕΩΝΙ∆Α (ΛΑΚΗ) ΑΡΚΑ∆ΙΝΟ

ΕΤΩΝ 87 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 15/7/2012 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Βουνάργου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Βούναργο 15/7/2012 Η Α∆ΕΛΦΗ: Σοφούλα χα Γεωργίου Τριβιζά ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Χαράλαµπος Τριβιζάς, Αγγελική – Ανδροµάχη και Παναγιώτης Αντωνέλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεράσιµος Αντωνέλος, Γεωργία Αντωνέλου οι ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΡΟΖΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΟΥΝΗ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΑΛΛΗ) ΕΤΩΝ 48

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Λαστέικα 15/7/2012 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Νικόλαος Τζούνης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Τέµπη Τζούνη, Βασίλειος Τζούνης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΣΙΓΚΡΗΛΑ ΕΤΩΝ 73

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Άγιος Γεώργιος Λαντζοΐου 15/7/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σοφία Τσίγκρηλα και Αποστόλης Γεωργόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος, Άντζελα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αναστάσιος και Κυριακή Τσίγκρηλα, Βασίλειος και Ευθαλία Τσίγκρηλα, Μαρία ∆ηµητροπούλου, Ιωάννης και ∆ήµητρα Γκατζιανίδη ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΕΤΩΝ 54

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Καλό Νερό Μεσσηνίας 15/7/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτης, Μαρία, Ευτυχία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Θρησκευτική Πανήγυρις

Θρησκευτική πανήγυρις Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών της πόλεως µας ότι Παρασκευή 20 Ιουλίου εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλία του Θεσβιτου εορτάζει και πανηγυρίζει ο ιδιωτικός ιερός ναός του Προφήτου Ηλία, ο οποίος βρίσκεται µετά τον κόµβο του Αγίου Γεωργίου Πύργου πριν τον Ι.Ν. του Αγίου Ελευθερίου στο κτήµα της οικογένειας Αλεξάτου το γένος Γ. Ζώρα. Την Πέµπτη 19 Ιουλίου το εσπέρας και ώρα 8:00 µ.µ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και Θ. Κηρύγµατος. Την Παρασκευή το πρωί κύριαν ηµέρα της εορτής θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας κατά τη συνήθη ώρα. Όθεν παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί, όπως συµµετάσχουν στις ως άνω ιερές ακολουθίες προς ψυχική τους ωφέλεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μεθαύριο Τρίτη 17 Ιουλίου εορτή της Αγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καταραχίου Πύργου. Αύριο ∆ευτέρα το εσπέρας και ώρα 7:00 θα ψαλλεί η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού µετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Εν συνεχεία και ώρα 11:30 µ.µ. θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Τρίτη κυριώνυµον ηµέρα της εορτής το πρωί θα ψαλλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Πανοσιολογιότατου Αρχιµ. π. Χριστοφόρου Κολέτη. Το εσπέρα της εορτής και ώρα 7:30 θα ψαλλεί ο µεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Ιερά Παράκλησις προς την Αγία Μαρίνα υπέρ υγείας πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, στο τέλος θα ακολουθήσει Ιερά Λιτάνευση της Θαυµατουργού Ιεράς Εικόνος της Αγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης. Παρακαλούνται οι φιλέορτοι χριστιανοί όπως τιµήσουν µε την παρουσία τους την εορταζόµενη Θαυµατουργό Αγία Μαρίνα ψυχική των ωφέλειαν. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ

Θρησκευτική Πανήγυρις Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στην παραλία ∆ουνεΐκων. Τη ∆ευτέρα παραµονή της εορτής και ώρα 19:30 µ.µ. θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την κυριώνυµο ηµέρα Πανηγυρικός Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρακαλούνται οι πιστοί της περιοχής όπως τιµήσουν την Αγία Μεγαλοµάρτυρα Μαρίνα. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΛΥΦΑΣ

Θρησκευτική πανήγυρις

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

Την Τρίτη 17 Ιουλίου ε.ε. εορτή της Παρθενοµάρτυρος Αγίας Μαρίνης εορτάζει µετά πάσης µεγαλοπρέπειας ο εν Κυανή Ακτή φερώνυµος Ιερός Ναός. Τη ∆ευτέρα το απόγευµα παραµονή της εορτής και περί ώρα 7:30 µ.µ. θα τελεστεί µέγας Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας. Τη δε κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Τους ύµνους των ανωτέρω ιερών ακολουθιών θα αποδώσουν οι ιεροψάλτες Κων/νος Παναγόπουλος και ∆ιονύσιος Μπακόπουλος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

18300 2621025000 2622022392

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Θρησκευτική Πανήγυρις Μεθαύριον Τρίτη 17 του µηνός Ιουλίου 2012, µε τις ευχές και ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ. Γερµανού, εορτάζει και πανηγυρίζει µεγαλοπρεπώς και µετ’ αρτοκλασιών, ο φερώνυµος Ιερός Ναός της Αγίας, Ενδόξου, Μεγαλοµάρτυρος και αθληφόρου Μαρίνης της Θαυµατουργού, στη Γλύφα. Αύριο ∆ευτέρα το εσπέρας και περί ώρα 7:30 µ.µ. θα ψαλλεί µέγας Πανηγυρικός Εσπερινός υπό καλλιφώνων ιερέων και ιεροψαλτών της περιοχής, εις τον οποίο θα προστεί και θα κηρύξει το Θείο Λόγο ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως π. Φιλάρετος Σπανόπουλος. Προ της απολύσεως του Εσπερινού θα γίνει η Λιτάνευσις της θαυµατουργού εικόνος της Αγίας, εντός του οικισµού. Τη δε κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία της οποία θα προστεί και θα οµιλήσει ο Αιδεσιµολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος και Αρχιερατικός Επίτροπος π. Χαράλαµπος ∆έρβος. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο µουσικολογιότατος και πρόεδρος ιεροψαλτών Ν. Ηλείας κ. ∆ηµήτριος Θανόπουλος. Παρακαλούνται οι πολιτικές, περιφερειακές, δηµοτικές, στρατιωτικές, αστυνοµικές, εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές ως και πάντες οι ευσεβείς και φιλέορτοι χριστιανοί όπως προσέλθουν και τιµήσουν δια της παρουσίας των την θρησκευτικήν αυτήν πανήγυριν,προς ψυχική των ωφέλειαν. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Γλύφας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ: Τηλ.Επικοινωνίας

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ

166

26213 63700 - 26213 63115

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 15/07/11 ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2621031474, 6932860846 28ης Οκτωβρίου 16 Αµαλιάδα: Κ 15/07/11 Παπαγεωργακόπουλος Περικλής Αρχαίας Ήλιδος 5 τηλ. 26220 23833-κιν. 6974053959

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Κορκολής ∆ηµ. (Μανωλοπούλου 1, τηλ. 2621026800) Aµαλιάδα: Λιώση Αλίκη (Κολοκοτρώνη 10Τηλ.2622029394)- Γεωργούλιας (Πλ. Ελευθερίας τηλ. 2622028598) Ζαχάρω: Τερζής Γεώργιος Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Μανιανή (2623400058) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Πελόπιο: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Τραγανό: Κωνσταντίνου ∆ιονύσιος Βαρθολοµιό: Κολόκα Πολυξένη Βάρδα: Γράψα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 - 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ

08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

Βενζινάδικο ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ (Αλφειού)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Πέτρος Παπαδάτος (Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας) «Το εµπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις εκπτώσεις, καθώς αποτελούν µία ανάσα µέσα στη βαθύτατη κρίση. Καλούµε τους καταναλωτές να εµπιστευτούν και πάλι τις οργανωµένες εµπορικές επιχειρήσεις και όχι το παρεµπόριο».

Ανδρέας Γκογκάκης «Περιµένουµε καλύτερες ηµέρες και πιστεύω ότι µε τις εκπτώσεις θα ανέβει η αγορά. Ο κόσµος τις περιµένει, ρωτάει και πιστεύω ότι θα ψωνίσει, γιατί µέχρι στιγµής δεν έχει ψωνίσει όσο έπρεπε, λόγω των οικονοµικών προβληµάτων και της κακής ψυχολογίας. Εµείς πάντως θα έχουµε εκπτώσεις έως 50% και ειδικά τα γυναικεία θα είναι στη µισή τιµή».

Μαρία Αλτιπαρµάκη «Η αγορά µέχρι σήµερα δεν έχει κινηθεί όπως θα έπρεπε, αν και µε κάποιες προσφορές προσπαθήσαµε να βοηθήσουµε τους καταναλωτές και τα καταστήµατά µας. Ελπίζουµε, µε τις εκπτώσεις να αλλάξει λίγο η ψυχολογία και να υπάρξει κάποια κίνηση».

Τάσος Κούρτης «Έχουµε ξεκινήσει µε προσφορές το τελευταίο διάστηµα και υπήρξε κάποια καλή κίνηση σε όλα τα είδη, γιατί ήταν και πολύ καλές οι τιµές µας. Από ∆ευτέρα βέβαια ξεκινούν και επίσηµα οι εκπτώσεις, οι οποίες θα είναι σε πολύ καλά επίπεδα και είµαι αισιόδοξος και για την περίοδο των εκπτώσεων και για το µετά».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Με το βλέµµα στραµµένο στις εκπτώσεις… •Σε καλύτερες ηµέρες ευελπιστούν οι επαγγελµατίες

«Η

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ελπίδα πεθαίνει τελευταία…» κι αυτό ισχύει και στην περίπτωση των εµπόρων της πόλης της Αµαλιάδας, οι οποίοι είναι έτοιµοι από αύριο να κάνουν έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ελπίζοντας σε ανάκαµψη της αγοράς. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν αύριο ∆ευτέρα 16 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου, µε στόχο να διευκολυνθεί το καταναλωτικό κοινό και ταυτόχρονα να κινηθεί η αγορά, που έχει υποστεί µεγάλη καθίζηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Από τις προσφορές στις εκπτώσεις Αρκετά καταστήµατα στην πόλη της Αµαλιάδας, είχαν ήδη προχωρήσει σε προσφορές το τελευταίο διάστηµα, προσπαθώντας να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, αφού οι οικονοµικές δυσκολίες πλέον είναι πολλές. Από αύριο, που γίνεται επίσηµα η έναρξη των εκπτώσεων, αναµένεται να υπάρξει σηµαντική πτώση των τιµών και σε πολλές περιπτώσεις, σύµφωνα µε τους καταστηµατάρχες, η έκπτωση θα φτάσει και το 50%, δηλαδή πολλά από τα εµπορεύµατα θα πωλούνται στη µισή τιµή!

Γι’ αυτό άλλωστε οι καταστηµατάρχες υποστηρίζουν ότι είναι µία πολύ καλή ευκαιρία για τους καταναλωτές να κάνουν έξυπνες αγορές σε πολύ καλές τιµές. Φυσικά η ποικιλία στα εµπορεύµατα είναι µεγάλη και για όλα τα βαλάντια. Τι να προσέξουν οι καταστηµατάρχες Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας, κ. Πέτρος Παπαδάτος, επεσήµανε ότι οι καταστηµατάρχες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να δώσουν µεγάλη προσοχή σε ορισµένα σηµεία, για να κινηθούν στα πλαίσια της νοµιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνει

Οι προσφορές συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών

ότι η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς και της νέας τιµής των προϊόντων που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα. Επίσης, η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, εάν θα αναγράψει το ποσοστό ή όχι, ενώ η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών

προς τον πελάτη και η κάθε παροχή θα πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου διώκονται ποινικά και τιµωρούνται µε φυλάκιση, ενώ επιπλέον τους επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου µε το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγµατοποιούν, ενώ εάν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφεροµένων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή

παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 1000 µέχρι 100.000 ευρώ. «Το εµπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις εκπτώσεις, καθώς αποτελούν µία ανάσα µέσα στη βαθύτατη κρίση. Καλούµε τους καταναλωτές να εµπιστευτούν και πάλι τις οργανωµένες εµπορικές επιχειρήσεις και όχι το παρεµπόριο και τους διαβεβαιώνουµε ότι µέσα στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα εξαντλήσουµε όλα τα διαθέσιµα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη τιµολόγηση των προϊόντων» επεσήµανε ο κ. Παπαδάτος.

ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 3Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ∆ΑΦΝΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Αφιερωµένο στον ∆ηµήτρη… Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Μ

ε πολλές προσδοκίες διοργανώνεται και φέτος το 3ο Φεστιβάλ ∆άφνης από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο ∆άφνης του δήµου Ήλιδας «Κ. Βάρναλης», το οποίο είναι αφιερωµένο στον ∆ηµήτρη Λ. Λαγκαδινό που έφυγε νωρίς, την ψυχή της παρέας, που οδήγησε στην επανασύσταση του Συλλόγου και στη δράση που αναπτύχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ∆ηµήτρης ήταν ο πρωτεργάτης και ήθελε να βλέπει το Σύλλογο να προχωρά µπροστά, αφήνοντας το σηµάδι του στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου. Οι φίλοι του κρατούν λοιπόν την υπόσχεση που έδωσε πέρυσι η παρέα και υπόσχονται να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να διατηρηθεί ο Σύλλογος ζωντανός και να συνεχιστεί το Φεστιβάλ. Ωστόσο, φέτος δεν υπήρχε η διάθεση για εκδηλώσεις µουσικής και χορού, γι’ αυτό και το πρόγραµµα που καταρτίστηκε επικεντρώνεται κυρίως στο θέατρο και τον κινηµατογράφο. Τα έσοδα για τον πολιτισµό

Τα δε έσοδα του Φεστιβάλ, θα διατε-

θούν για την διαµόρφωση του προαύλιου χώρου του δηµοτικού σχολείου, την δηµιουργία ενός λαογραφικού µουσείου και την διαµόρφωση του παλιού νηπιαγωγείου ως στέκι νεότητας, στη µνήµη του ∆ηµήτρη… «Η αγάπη όλων στο σύλλογο για το χωριό µας και η σκέψη ότι οι εκδηλώσεις µας µπορούν να λειτουργήσουν ως εκτονωτικό αντίδοτο στις δύσκολες καταστάσεις που περνάµε, σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, είναι τα κίνητρα του συλλόγου για την διοργάνωση αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων για µια ακόµη χρονιά» αναφέρουν τα µέλη του Συλλόγου.

Το πρόγραµµα Το 3ο Φεστιβάλ ∆άφνης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Ιουλίου µε διήµερες εκδηλώσεις για τους µικρούς φίλους του Συλλόγου (προβολή κινούµενων σχεδίων & παράσταση θεάτρου σκιών) και θα ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στο προαύλιο του δηµοτικού σχολείου ∆άφνης και θα ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα γίνουν πέντε κινηµατογραφικές προβολές µε ελεύθερη είσοδο, στις 20 και 28 Ιου-

λίου και στις 4, 10 και 11 Αυγούστου. Στις 21 Ιουλίου θα πραγµατοποιηθεί

παράσταση θεάτρου σκιών για τα παιδιά του Συλλόγου µε είσοδο 2 ευρώ. Στις 27 Ιουλίου θα πραγµατοποιηθεί θεατρική παράσταση: «Νύχτα των παλιάτσων» από τη λαϊκή όπερα «Τσιριτσάντσουλες». Στις 3 Αυγούστου θα ανέβει η θεατρική παράσταση: «Η κακιά, η καλή και η άσχηµη» µε πρωταγωνιστές τους: Γ. Μακρής, Ν. Ζιάγκος, Γ. Μαύρας, Ε. Αθανασοπούλου, Γ. Τζιλίνη, Φ .Λιούνης και φιλική συµµετοχή: Ευαγγελία Σαµιωτάκη και η είσοδος θα είναι στα 7,5 ευρώ. Στις 10 και 11 Αυγούστου θα πραγµατοποιηθεί έκθεση βιβλίου, ζωγραφικής και φωτογραφίας. Με το κλείσιµο του Φεστιβάλ στις 12 Αυγούστου, θα πραγµατοποιηθεί εθελοντική αιµοδοσία και θα γίνει βράβευση των νέων. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί χώρος όπου θα συγκεντρώνονται τρόφιµα και τα οποία θα δοθούν από τον σύλλογο στην οργάνωση «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» για να τα διαθέσει σ’ όσους τα έχουν ανάγκη.

Στιγµιότυπο από τη φαντασµαγορική παράσταση

«Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α

Βραδιά θεάτρου για τα παιδιά Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Αφιερωµένη στα παιδιά είναι η αποψινή βραδιά του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, καθώς στο οµώνυµο θέατρο ανεβαίνει η παιδική θεατρική παράσταση: «Ο Τζιµ το τζιτζίκι και η συµµορία του µονόφθαλµου τυφλοπόντικα» του Ευγένιου Τριβιζά από τον θίασο 81. Είναι µία παράσταση που ανέβηκε µε µεγάλη επιτυχία τη χειµερινή περίοδο και τώρα περιοδεύει σ’ όλη τη χώρα. Η παράσταση είναι µία σπαρταριστή ανατροπή του παραδοσιακού µύθου, ένα αλληγορικό έργο µε θέµα την υπεροψία, την φιλία και την αξία της τέχνης στη ζωή, που ανεβαίνει σε µουσική Γιάννη Ζουγανέλη. Πρόκειται για µία απολαυστική µουσική περιπέτεια. Η παράσταση ανεβαίνει στις 9:30 το βράδυ, ενώ η τιµή του εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ.


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Κοµφούζιο µε τις δόσεις στα χαράτσια

Αθήνα: Να εισπραχθεί «εδώ και τώρα» το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ όπως είχε προγραµµατισθεί από πέρυσι και όχι σε δόσεις, φέρεται να απαιτεί η Τρόικα, «ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες που είχαν καλλιεργήσει οι πληροφορίες για πρόθεση της κυβέρνησης να προσφέρει περισσότερες δόσεις στους πολίτες. Με στόχο την είσπραξη του ΕΕΤΗ∆Ε του έτους 2012, που εκτιµάται ότι θα αποδώσει έσοδα ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ στον φετινό Κρατικό Προϋπολογισµό, η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να µην αποκόψει τελικά την είσπραξη του Ειδικού Τέλους από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ και των λοιπών παρόχων, καθώς φέρεται να δέχεται πιέσεις και από την Τρόικα πως µόνο έτσι µπορεί στην πράξη να εξασφαλιστεί η έγκαιρη είσπραξη του φόρου. Σε τέτοια περίπτωση, η αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΕΤΗ∆Ε του έτους 2012 θα γίνει και πάλι µέσω των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως δεν θα δοθεί τελικά η δυνατότητα αποπληρωµής του Τέλους σε 6 διµηνιαίες δόσεις, αντί σε 5 που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Τα πρώτα ειδοποιητήρια για το Τέλος του 2012 εκτιµάται ότι θα αποσταλούν το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου. Όπως και στην περίπτωση της πληρωµής

Τα πρώτα ειδοποιητήρια για το Τέλος του 2012 εκτιµάται ότι θα αποσταλούν το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου

των υπέρογκων φόρων εισοδήµατος που προκαλεί σοκ σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ακόµα και αν δεν ισχύσουν οι 60 δόσεις για ληξιπρόθεσµα χρέη ή οι 9-10 δόσεις για τους φόρους εισοδήµατος ή οι 6 δόσεις «εκτός ∆ΕΗ» για το ΕΕΤΗ∆Ε, το βέβαιο είναι ότι τα έσοδα που υπολόγιζε στο β΄ εξάµηνο του έτους η κυβέρνηση και η Τρόικα δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχτούν «µαζεµένα», καθώς ήταν εκ προοιµίου γνωστό ότι σε συνθήκες ακόµα µεγαλύτερης ύφεσης τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν να πληρώσουν έξτρα φόρους 20 δισ. ευρώ, όπως προβλέπει ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός για φέτος. Φ. Κουβέλης: Να µην κόβεται το ρεύµα σε όσους δεν πληρώνουν ∆εν πρέπει να κόβεται το ρεύµα τόνισε ο πρόεδρος της

ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Βρέθηκε νεκρός ο Σέιτζ Σταλόνε

∆ΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλης αναφερόµενος στην απόφαση για σύνδεση του τέλους ακινήτων µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ µιλώντας στη ΝΕΤ το Σάββατο. «Αυτό που συζητείται είναι αν αυτό το τέλος θα ενσωµατωθεί ή αν θα αποτελεί ξεχωριστό σηµείωµα στο λογαριασµό της ∆ΕΗ. Το λέω αυτό µε το δεδοµένο ότι είναι άλλο πράγµα να µη σου κόβουν το ρεύµα και δεν πρέπει να κόβεται το ρεύµα και δε θα κόβεται το ρεύµα και άλλο πράγµα αυτό το βάρος του ειδικού τέλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο

Φώτης Κουβέλης. «Γίνεται µια προσπάθεια στη βάση συγκεκριµένων στοιχείων ν’ αντιµετωπίσουµε την κλιµάκωση αυτού του τέλους η οποία θα αντιστοιχείται στην ικανότητα του πολίτη να πληρώσει αυτό το τέλος», πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το χαράτσι της ∆ΕΗ θα αποτελέσει παρελθόν από την πρώτη ηµέρα του νέου έτους. «Όπως είχαµε πει προεκλογικά, από 1/1/2013 καταρ-

γείται το χαράτσι της ∆ΕΗ. Για το 2012 δυστυχώς υπάρχει αυτή η µεταβατικότητα. Θα δοθούν περισσότερες δόσεις και η ∆ΕΗ θα εφαρµόσει το νόµο και ό,τι ρύθµιση κάνει η κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «Ακόµη δεν έχει γίνει νοµοθετική παρέµβαση γι’ αυτό το χαράτσι του 2012. Αν γίνει ρύθµιση από το κράτος και πρέπει να εξεταστεί ειδική ρύθµιση για κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες η ∆ΕΗ θα εφαρµόσει το νόµο που θα περάσει το κοινοβούλιο».

Λος Άντζελες: Παρά το βαρύ όνοµα του πατέρα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Σιλβέστερ Σταλόνε ο Σέιτζ Σταλόνε που βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή 12 Ιουλίου στο Λος Αντζελες σε ηλικία µόλις 36 ετών, δεν είχε τύχη ως ηθοποιός. Αυτό φάνηκε αµέσως µετά την πρώτη κινηµατογραφική εµφάνισή του, στο «Ρόκι 5» όπου ο Σέιτζ έπαιξε τον γιο του πυγµάχου Ρόκι Μπαλµπόα, του ήρωα που έκανε διάσηµο τον πατέρα του. Αν και ξανάπαιξε δίπλα στον πάτέρα του τρία χρόνια αργότερα στην περιπέτεια «Daylight», η καριέρα του Σέιτζ Σταλόνε µπροστά στον φακό ήταν ήδη παρελθόν. Οι δραστηριότητές του στα µετόπισθεν της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, ταίριαξαν περισσότερο στον Σέιτζ Σταλόνε. Υπήρξε συνιδρυτής και πρόεδρος της κινηµατογραφικής εταιρίας Grindhouse Releasing η οποία ανέλαβε την αποκατάσταση παλιών, ξεχασµένων ταινιών τρόµου ιταλών σκηνοθετών όπως ο Ουµπέρτο Λέντζι (Cannibal ferox), ο Λούτσιο Φούλτσι (…E tu vivrai nel terrore! L’ aldila) και ο Ρουτζέρο Ντεονάτο (Το ολοκαύτωµα των Καννιβάλων). Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι οι δεσµεύσεις του µε την Grindhouse τον ανάγκασαν να αρνηθεί τον ρόλο στην τελευταία ταινία της σειράς Ρόκι, το “Ρόκι Μπαλµπόα” σε σκηνοθεσία Σιλβέστερ Σταλόνε. Σε ότι αφορά τις αιτίες θανάτου του Σταλόνε ,οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερβολική χρήση φαρµάκων.

Τρόµος για το κουνούπι του ∆υτικού Νείλου Οι επιστήµονες αναµένουν νέα περιστατικά µε τον οµώνυµο ιo σε όλη τη χώρα Αθήνα: Οι ηλικιωµένοι και οι άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας είναι εκείνοι που πρέπει να τηρούν πιστά τα µέτρα προφύλαξης από τον ιο του ∆υτικού Νείλου. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει καταγράψει ήδη πέντε κρούσµατα στην Αττική, µε τους επιστήµονες να αναµένουν τη συνέχιση της

εµφάνισης των περιστατικών τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πειραιάς, το Φάληρο και η Αργυρούπολη είναι τα κόκκινα σηµεία στην Αττική, όπου µέχρι στιγµής έχει χτυπήσει ο ιός του ∆υτικού Νείλου. Στις περιοχές αυτές έως και χθες πέντε άνθρωποι είχαν εµφανίσει βαριά συµπτώµατα της λοίµωξης, µε αποτέλεσµα να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία τους. «Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία, οι ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια ή κακοήθειες αλλά και οι πολίτες που έχουν διαγνωστεί µε σακχαρώδη διαβήτη είναι εκείνοι που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν σοβαρή λοίµωξη», δηλώνει

ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Θανάσης Τσακρής. Πάντως, αναφερόµενος στα παιδιά, ο κ. Τσακρής υπογραµµίζει ότι µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα ακόµη και έπειτα από µόλυνσή τους δεν εµφανίζουν σοβαρές λοιµώξεις. Υπενθυµίζεται ότι ο ιος του ∆υτικού Νείλου µεταδίδεται µε το τσίµπηµα του κουνουπιού. Το 80% των ατόµων που µολύνονται παραµένει ασυµπτωµατικό, το 20% εµφανίζει ήπια νόσο, ενώ λιγότεροι από το 1% των ασθενών εµφανίζουν σοβαρή κλινική νόσο που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστηµα.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

AΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨAΛΤΗ

«Τη συνοµιλία µε το κοινό την έχουµε ανάγκη… είναι η τροφή της ψυχής µας!» παχάρι, κανέλα και γιορτή» είναι ο τίτλος της συναυλίας µε την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και την Ευανθία Ρεµπούτσικα που θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τετάρτη 18 Ιουλίου στο θέατρο “Ολυµπία” (Φλόκα) στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. Πρόκειται για την εξαιρετικά επιτυχηµένη παράσταση του χειµώνα που περιέχει ένα πρόγραµµα γε-

«Μ

Toυ ΓιώργουΓουβιά gougio@hotmail.com «Μπαχάρι, κανέλα και γιορτή» ενάντια στη κρίση;… Μέσα στη γλυκόπικρη γεύση της εποχής και του οικονοµικού πολέµου, ενώσαµε τη διάθεσή µας µε την Ευανθία και µε λίγα εκλεχτά µπαχάρια, µε αρώµατα µουσικά και αισιόδοξη διάθεση διαλέξαµε αυτόν το τίτλο για την παράσταση. Μαζί µας παίζουν υπέροχοι µουσικοί µε παραδοσιακά όργανα, ακούγονται αγαπηµένα τραγούδια του Κραουνάκη, του Goran Bregovits, του Αντύπα και της Ευανθίας. Παρελθόν και παρόν ζυγίζουν το συναίσθηµα, ρυθµοί συναντιούνται από όλες τις γειτονιές του Ελληνισµού µε ευαισθησία και δύναµη. Μία συναυλία που έχει φως από την Ελλάδα, αρώµατα και ήχους από την Ανατολή αλλά… κλείνει και το µάτι στη ∆ύση!

Είναι η πρώτη φορά που συµπράττετε µε την Ευανθία Ρεµπούτσικα επί σκηνής σε συναυλίες ανά την Ελλάδα; Γνωριζόµαστε παρά πολλά χρόνια και έχουµε περάσει υπέροχες εφηβικές στιγµές την εποχή που τραγουδούσα ∆ήµο Μούτση και Ηλία Ανδριόπουλο και η Ευανθία έπαιζε βιολί. Πέρασαν τα χρόνια µε πορείες παράλληλες στη µουσική και όταν ξαναβρεθήκαµε θυµηθήκαµε, γελάσαµε, συγκινηθήκαµε… Μέσα από αυτήν την αναδροµή δεθήκαµε για άλλη µια φορά. Αυτό που µε µαγεύει σ` αυτή την γυναίκα είναι οι µελωδίες της, ο αιθέριος συγκινητικός τρόπος που µεταδίδει τον εσωτερικό της κόσµο µέσα από το βιολί της, απλά και καθαρά, µε ισόποση τη χαρά και τη µελαγχολία. Για πρώτη φορά συνεργαστήκαµε για ένα ολόκληρο δίσκο µε τίτλο «ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ ΕΛΠΙ∆Α». Ήταν εννέα υπέροχοι µήνες προετοιµασίας και για άλλη µια φορά συνειδητοποίησα ότι οι ισχυρές σχέσεις δεν χάνονται.

Νιώθετε ικανοποίηση από τη δηµιουργία του cd σε µια εποχή που τα cd χάνονται; Μέσα σε ένα ωκεανό πολιτικών και κοινωνικών προβληµάτων η ¨βάρκα λύθηκε¨ ταξίδεψε και ταξιδεύει. Είµαι ευτυχής που σ’ αυτή την συγκεκριµένη εποχή εκφραστήκαµε ταυτόχρονα µε ό,τι καλύτερο είχε η ψυχή µας και η εµπειρία µας καταγράφηκε απλά και αληθινά. Οι προσδοκίες µας ήταν απλές και όπως λέει και το τραγούδι… «βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαµε, για το αύριο πρόσω ολοταχώς»! ∆ώδεκα τραγούδια να γυρίζουν τον κόσµο και να πιάνουν λιµάνι... µε ηχοχρώµατα Ελληνικά. Η Ευανθία γεµάτη ευαισθησίες και µελωδίες, πολύχρωµο µυστήριο, και οι καλλιτέχνες του λόγου Μιχάλης Γκανάς, Αρης ∆αβαράκης, Ελένη Ζιώγα, Ρεβεκκα Ρούσση και Παναγιώτης Καλαντζόπουλος δώσανε τα καλύτερά τους.

µάτο τρυφερότητα και ευαισθησία, που ξεσηκώνει τους θεατές µε το πάθος και τη δύναµή του και που το φετινό καλοκαίρι συνεχίζει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα… Η αγαπηµένη Άλκηστις Πρωτοψάλτη που θα γεµίσει τις καρδιές µας µε τα διαχρονικά της τραγούδια που όλοι έχουµε σιγοτραγουδήσει “πίνει σήµερα καφέ” µε τους αναγνώστες της στήλης και όλα όσα λέει παρουσιάζουν το δικό τους, ξεχωριστό, ενδιαφέρον…

Πώς εξελίσσεται έως τώρα η περιοδεία σας; Μόλις ξεκινήσαµε και πραγµατικά ευχαριστώ για πολλοστή φορά το κοινό για την ασβέστη αγάπη του και που µέσα από αυτή µας δίνει απλόχερα µια σιγουριά. Αυτή την συνοµιλία την έχουµε και µεις ανάγκη είναι η τροφή της ψυχής µας... Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί στη ζωή µου τι περιέχει αυτός ο ήχος της φωνής που κρατάει ζωντανή την σχέση αναλλοίωτη εδώ και τέσσερις δεκαετίες, ποια δύναµη έξω από τον εαυτό µας, ποις µαγικός µαγνήτης;… Μάλλον, η Αλήθεια! Νιώθετε την ευχαρίστηση του κοινού από αυτά που του προσφέρετε; Η ανάγκη έκφρασης µέσω του τραγουδιού ξεκινά ως προσωπική ανάγκη, αλλά πιστεύω πως στην πορεία γίνεται µία σχέση διαλεκτική µε το κοινό. Μέσα από την αύρα του κόσµου και την µίξη της διαφορετικότητας ο ένας βοηθάει τον άλλο να αναζητήσει νέα και άγνωστα µονοπάτια. Αυτό που µου αρέσει, επίσης, είναι ότι σ΄ αυτή την επικοινωνία τίποτε δεν είναι τυποποιηµένο και τίποτα δεδοµένο, όλα είναι στον αέρα, όλα κρέµονται από µια κλωστή. Αυτό το νήµα είναι και η καλλιτεχνική ζωή που ξετυλίγεται σιγά-σιγά και περιέχει υπέροχες αλλά και σκληρές στιγµές. Μετά το χειροκρότηµα τι µένει;… Μετά το «χειροκρότηµα», αυτό που µένει είναι ένας κόσµος αισθηµάτων και συναισθηµάτων που σου έχει δώσει η επαφή και η επικοινωνία µε τον κόσµο. Μία βαθιά ικανοποίηση κι ευτυχία όταν βλέπεις ψυχές να φτερουγίζουν, βλέµµατα να λάµπουν και σώµατα να συµµετέχουν. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ικανοποίηση για µένα από το να βλέπω ότι δίνω χαρά και ευτυχία στους συνανθρώπους µου, όταν τους βλέπω να χαµογελούν. Κι αυτό µη νοµίσετε ότι γίνεται µόνο µε ένα χαρούµενο τραγούδι, πολλές φορές η λύτρωση έρχεται και µε το δάκρυ που θα δηµιουργήσει ένα πιο µελαγχολικό ή µια λέξη ή ένα νόηµα ή ένα γενικό αίσθηµα µίας παράστασης. Είστε πρέσβειρα της ελληνικής µουσικής σε παγκόσµιο επίπεδο… πιστεύετε ότι η χώρα µας έχει απαξιωθεί ανεπανόρθωτα; Το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια... Αρνούµαι να πιστέψω ότι η χώρα µας έχει απαξιωθεί ανεπανόρθωτα. Ακόµη και σήµερα που όλα φαίνονται χαµένα υπάρχουν δύο Ελλάδες µέσα στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει η Ελλάδα που µας οδήγησε στην άσχηµη αυτή κατάσταση που ζούµε, αλλά υπάρχει και η Ελλάδα εκείνη που δηµιουργεί, διακρίνεται και ξεχωρίζει τόσο στο εσωτερικό όσο και παγκόσµια. Πρέσβεις της, σπουδαίοι Έλληνες, επώνυµοι και ανώνυµοι. Επιστήµονες κι άνθρωποι των γραµµάτων που διαπρέπουν στο χώρο τους, καλλιτέχνες που ταξιδεύουν την τέχνη τους, σε όλον τον κόσµο, επιχειρηµατίες που δηµιουργούν, αθλητές που συνεχώς τιµούν τα χρώµατα της σηµαίας µας µε τις επιδόσεις τους και τις διακρίσεις τους. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το ανθρώπινο δυναµικό δεν µπορείς να φανταστείς ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ότι δεν υπάρχει προοπτική και διέξοδος. Είµαι Ελληνίδα, αγαπώ την πατρίδα µου και θα το τραγουδώ παντού!

Πολιτικά πως νιώθετε αυτή τη περίοδο; Θυµωµένη... γιατί το σύστηµα πέτυχε την απόλυτη απονεύρωση της ελληνικής κοινωνίας. Οι πάσης φύσεως «διαµορφωτές της κοινής γνώµης», αυτοί οι σύγχρονοι “σταυροφόροι” του τίποτε, είναι οι µόνοι που κέρδισαν κατά κράτος και ο τόπος, ο µόνος τουλάχιστον για τη σηµερινή, εδώ και τώρα συγκυρία, ηττήθηκε κατά κράτος. Ζούµε την απόλυτη σύγκρουση εικονικού και πραγµατικού. “Τρόποι” τελειώνουν και πεθαίνουν και νέοι “τρόποι” αναδύονται. Αυτή η νέα πραγµατικότητα σαρώνει τα πάντα γύρω της. Μετά από πολύ σκέψη κατέληξα ότι η πολιτική δεν ταυτίζεται απόλυτα µε τα κόµµατα. Πιστεύω ότι η ιστορία δεν έχει ήδη γραφτεί, σήµερα γράφεται και είµαστε παράλληλα οι συγγραφείς και οι αναγνώστες της. Είµαστε υποχρεωµένοι να δούµε πέρα από “τον λόφο των σκουπιδιών” και µέσα από σκληρή δουλειά να δηµιουργήσουµε προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο. Ποια είναι τα άµεσα µελλοντικά σχέδια σας; Πολλά και όµορφα. Καλοκαιρινές συναυλίες µε την Ευανθία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. ∆ύο ρεσιτάλ, πιάνο - φωνή στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, δύο µοναδικές βραδιές 10 και 11 Αυγούστου «Ταξιδεύοντας µε τον Οδυσσέα Ελύτη» µε σολίστ στο πιάνο τον Στέφανο Κορκολή, ένα ρεσιτάλ έκφρασης µέσα από την ποίηση του µεγάλου µας ποιητή. Επίσης συναυλίες στην Αµερική και στο Μεξικό µε το Μάριο Φραγκούλη.


14

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Είστε ικανοποιηÌένοι από το επίπεδο της νυχτερινής διασκέδασης στην Ηλεία;

My name is Politi…

… Maria Politi! ταν πριν από 6 χρόνια άνοιγε τη Σχολή Χορού «Dancing Steps» στον Πύργο (Μανωλοπούλου 58, 26210 30313) κανείς δεν φανταζόταν τις αλλαγές που θα επέφερε στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τους µοντέρνους χορούς και κυρίως στην εκµάθησή τους. Η Μαρία Πολίτη απαντά σήµερα στις ερωτήσεις µας.

Ό

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της Σχολής Χορού «Dancing Steps» πόσο ικανοποιηµένη νιώθεις για την κίνησή σου αυτή; Νιώθω την απόλυτη ικανοποίηση καθώς και δικαίωση διότι κατόρθωσα µέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να περάσω στους µαθητές µου την αξία του χορού όχι µόνο ως τρόπο διασκέδασης και εκγύµνασης σώµατος αλλά και ως τρόπο επικοινωνίας µεταξύ σώµατος και ψυχής αφού ο χορός χρησιµοποιείται για να εκφράσει αυτό που βρίσκεται στο βάθος της και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν…

- Ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία σου για τον χορό; “Ένας δαίµονας είναι µέσα µου και φωνάζει, και κάνω ότι µου πει, κάθε που πάω να πλαντάξω, µου φωνάζει ‘Χόρεψε’ και χορεύω. Ξεπλαντάζω. Μια φορά που πέθανε το παιδί µου ο ∆ηµητράκης µου, στη Χαλκιδική, έτσι σηκώθηκα πάλι και χόρεψα. Οι συγγενείς και οι φίλοι που θωρούσαν να χορεύω µπροστά στο λείψανο, χύθηκαν να µε πιάσουν ‘Τρελάθηκε ο Ζορµπάς, φώναξαν, τρελάθηκε ο Ζορµπάς’ Μα εγώ τη στιγµή εκείνη, αν δεν χόρευα, θα τρελαινόµουν από τον πόνο.”… σαν απάντηση από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη “Ζορµπάς Ο Έλληνας”. - Ποιοι χοροί συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες προτιµήσεις; Ο κάθε χορός έχει τη δική του µαγεία!

Παρόλα αυτά παρατηρώ ότι οι χοροί που συνοδεύονται από πιο γρήγορες και χαρούµενες νότες ίσως να τραβάνε λίγο περισσότερο την προσοχή, µια ένδειξη ανάγκης για ξεγνοιασιά µέσα στους δύσκολους καιρούς που βιώνουµε. - Στην αποχαιρετιστήρια χορευτική παράσταση, πριν λίγες ηµέρες στο θέατρο «Απόλλων», παρακολουθήσα µε, µεταξύ άλλων, και Zumba… αποκωδικοποίησε τον συγκεκριµένο χορό. Η Zumba ενσωµατώνει λάτιν ρυθµούς και εύκολες χορευτικές κινήσεις και βήµατα για να δηµιουργήσει ένα δυναµικό χορευτικό πρόγραµµα fitness που πραγµατικά απογειώνει. Στην πράξη λίγο από salsa, merenque, reggaeton, samba, hip-hop, cha cha, flamenco, αλλά και χορό της κοιλιάς και η γυµναστική γίνεται γιορτή! Οι φανατικοί της Zumba επιτυγχάνουν µακροπρόθεσµα οφέλη απολαµβάνοντας την εµπειρία µιας κεφάτης ώρας, ξοδεύοντας έως και 1000 θερµίδες την ώρα µε κινήσεις που αιχµαλωτίζουν το ενδιαφέρον τους για πάντα! - Το «Dancing Steps» χορεύει και το καλοκαίρι; Ναι η σχολή θα παραµείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι πραγµατοποιώντας µαθήµατα Zumba, µοναδικές Χορογραφίες Γάµου καθώς και ένα επαγγελµατικό πρόγραµµα για την απόκτηση πτυχίου σε Latin και Ευρωπαϊκούς Χορούς. - Όσο για τη νέα χρονιά;… Η νέα χρονιά σκοπεύουµε να είναι πιο χορευτική από ποτέ, ιδιαίτερα για τους µικρούς µας µαθητές! Για το λόγο αυτό αποφασίσαµε να µειώσουµε τα δίδακτρα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4- 17 ετών στα 15 ευρώ το µήνα έτσι ώστε να µη στερηθεί κανένα παιδί το δικαίωµα να εκφραστεί µέσα από αυτή την µαγική Τέχνη που ονοµάζεται ΧΟΡΟΣ!

∆ηµήτρης Κωτούλας “Υπάρχουν αρκετά και καλά µαγαζιά για να πάει κανείς αλλά υπάρχει και µια έλλειψη πρωτοτυπίας στις θεµατικές βραδιές που Βαθµολογία γίνονται... αν συνέβαινε, να υπήρχε µεγαλύτερη φαντασία τα πράγµατα θα ήταν ακόµα καλύτερα!”

8

Χαρά Μελάκη “∆ιοργανώνονται πάρα πολλά events και parties σχεδόν κάθε βράδυ και υπάρχει δυνατότητα επιλογής... νοµίζω δεν πρέπει να έχουµε παράπονο!”

Βαθµολογία

9

Άλκηστις Ανυφαντή “Τηρουµένων των αναλογιών τα µαγαζιά κάνουν ότι καλύτερο µπορούν... η κρίση όµως πιστεύω ότι έχει “αγγίξει” και το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης µε αποτέλεΒαθµολογία σµα να µην υπάρχει ο ενθουσιασµός προηγουµένων καλοκαιριών!”

10

And the winner is...

… η Άλκηστις πιστεύουµε ότι λέει τα πράγµατα µε τ` όνοµα τους! Η αλήθεια είναι ότι ο κόσµος βγαίνει έξω, άλλωστε καλοκαίρι είναι, αλλά όχι µε τον τρόπο που συνήθιζε να το κάνει προηγούµενες χρονιές µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. “Βγαίνουν” αλλά δεν καταναλώνουν όπως παλιότερα χρόνια”... τονίζουν και άτοµα που είναι ιδιοκτήτες αλλά και εργαζόµενοι σε bar και club. Αυτό δεν µπορεί να µην επηρεάζει και το επίπεδο διασκέδασης...


Social Media

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Πολλά

15

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@mdenaxa Κωλοτούµπες Ολάντ αυτή την ώρα στη γαλλική τηλεόραση ! @Alexpant Είναι τραγικό κάποιοι να σε αντιπαθούν επειδή απλά λες τη γνώµη σου! @myroniotis58 ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Στις 10 καλύτερες του κόσµου η νέα webcam στο Παλούκι! @dtheo4 Μόνιµος του ναυτικού, µε µηχανή χωρίς δίπλωµα σακάτεψε ποδηλάτη, έστειλε στην εντατική σακατεµένα δίδυµα µε τη µητέρα τους, αφέθηκε ελεύθερος. @ThePoetsILoved Αν δεν σου έχει προκύψει αγάπη για τους άλλους, τότε έχεις διανύσει µόνο το µισό δρόµο.

Top 4 Video Η πρόκριση των «Πηδάω τα κύµατα»… πιτσιρικάδων στον τελικό! και πηγαίνω για 400.000 Βρείτε το στο Youtube πληκτρο«χτυπήµατα»! Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

λογώντας τον τίτλο: Αγγλία-Ελλάδα 1-2 (U19) Η Εθνική οµάδα Παίδων κατάφερε ένα µικρό θαύµα στον ηµιτελικό µε την Αγγλία και το βίντεο µε τα highlighs του µατς είναι από τα δηµοφιλέστερα!

Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Pidaw ta kymata - Stavento & Paola (MAD VMA 2012,ANT1 TV) -HDStavento και Paola τα δίνουν όλα στα βραβεία του MAD!

Τα σαγόνια του καρχαρία!

Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: The one that got away! / shark bait ∆ες το βίντεο και σκέψου καλά αν θα πας ξανά για ψάρεµα…

Απίστευτο θέαµα!

Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: San Diego Fireworks 2012, LOUD and up close Ξέχασε ό,τι έχεις δει έως τώρα και έχει σχέση µε πυροτεχνήµατα…


16 υγεία-διατροφή

Ηλιακός κίνδυνος για τα παιδιά

υτή είναι µια έκκληση προς όλα τα παιδιά και τους εφήβους, τους γονείς, τους δασκάλους και τους γιατρούς που τα φροντίζουν: λάβετε πιο σοβαρά υπόψη την έκθεση στον ήλιο. Οι περισσότεροι γονείς είναι πολύ προσεκτικοί µε την έκθεση των βρεφών στον ήλιο - όταν όµως είναι νεογέννητα ή έστω µέχρι να χρονίσουν. Μόλις αρχίσουν να περπατάνε, η ηλιοπροστασία περνάει αυτοµάτως σε δεύτερη µοίρα µπροστά στις µυριάδες των προκλήσεων που συνοδεύουν την φροντίδα ενός νηπίου και, αργότερα, ενός παιδιού. Εάν όµως οι σωστές πρακτικές ηλιοπροστασίας δεν γίνουν «κτήµα» του παιδιού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του – ακριβώς όπως γίνεται πλέον µε την πρόσδεση του παιδιού στο καθισµατάκι του αυτοκινήτου και αργότερα µε τη ζώνη ασφαλείας –, τα παιδιά θα γίνονται ολοένα πιο αµελή όσον αφορά την προστασία τους από τα ηλιακά εγκαύµατα. Και η τακτική αυτή µπορεί κάλλιστα να τα οδηγήσει δεκαετίες αργότερα σε απειλητικούς για τη ζωή καρκίνους. Προ τριετίας, σε µελέτη µε 360 παιδιά της Ε’ ∆ηµοτικού, ο δρ Αλαν Σ. Γκέλερ, διευθυντής Επιδηµιολογίας του Μελανώµατος στο Γενικό Νοσοκοµείο της Μασαχουσέτης, και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, το ποσοστό όσων χρησιµο-

ποιούν αντηλιακό «συχνά ή πάντοτε» µειώνεται από 50% σε 25%. Όταν εξάλλου τα παιδιά είναι πια έφηβοι, η ηλιοπροστασία υποκύπτει στα ασίγαστα αισθήµατα ανεξαρτησίας και στην ψευδαίσθηση της αθανασίας καθώς και στην ευρέως διαδεδοµένη µεταξύ των εφήβων πεποίθηση πως το καλοκαιρινό µαύρισµα είναι ελκυστικό. Ελάχιστοι από αυτούς νοιάζονται για τις ρυτίδες, τις κηλίδες και την πρόωρη γήρανση που εξαιτίας του ήλιου θα δουν στο δέρµα τους µερικές

δεκαετίες αργότερα. Και ακόµα λιγότεροι είναι αυτοί που σκέφτονται ότι µε την ατελείωτη, δίχως προφυλάξεις, έκθεση στον ήλιο κινδυνεύουν να εκδηλώσουν κάποια στιγµή καρκίνο του δέρµατος. Ωστόσο, η παιδική ηλικία είναι η πιο κρίσιµη περίοδος της ζωής για να προστατευτεί κανείς απ’ ό,τι θα τον απειλήσει στο µέλλον. Ποσοστό έως 80% της συνολικής µας έκθεσης στον ήλιο συµβαίνει πριν κλείσουµε τα 18 µας χρόνια.

Βρήκαν τα γονίδια που καθορίζουν το µέγεθος του στήθους

Μας γερνάει πρόωρα το άγχος Η είδηση είναι απίθανο να ηρεµήσει όποιον βασανίζεται από το άγχος, αλλά µία νέα µελέτη υποδηλώνει πως ίσως πρέπει να το κάνει διότι το άγχος µπορεί να µας κάνει να γεράσουµε πριν την ώρα µας. Επιστήµονες από τη Βοστώνη διαπίστωσαν ότι µία συνηθισµένη µορφή αγχώδους διαταραχής, το φοβικό άγχος, µπορεί να προκαλέσει κυτταρικές βλάβες, οι οποίες οδηγούν σε πρόωρο γήρας. Το εύρηµα προέρχεται από µελέτη σε περισσότερες από 5.000 εθελόντριες ηλικίας 42 έως 69 ετών. Όσες από αυτές ένιωθαν έντονο άγχος και φόβο για καθηµερινές καταστάσεις, όπως η πολυκοσµία και τα ύψη, είχαν βραχύτερα τελοµερή απ’ ό,τι οι πιο ήρεµες συνοµήλικές τους. Τα τελοµερή είναι τα ακριανά τµήµατα των χρωµοσωµάτων, τα οποία συχνά περιγράφονται από τους ειδικούς σαν τις πλαστικές «άκρες» στα κορδόνια των παπουτσιών, που εµποδίζουν τα κορδόνια να ξεφτίσουν, επειδή προστατεύουν τα χρωµοσώµατα από τις βλάβες.

Αµερικανοί ερευνητές εντόπισαν επτά γενετικούς δείκτες οι οποίοι σχετίζονται µε το µέγεθος του στήθους των γυναικών. Αν και είναι γνωστό πως το µέγεθος του στήθους είναι εν µέρει κληρονοµούµενο χαρακτηριστικό, η νέα έρευνα είναι η πρώτη που εντοπίζει συγκεκριµένους γενετικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε τις διαφορές σε αυτό. Επιπλέον, δύο από τους δείκτες που εντόπισαν έχουν σχετισθεί σε προγενέστερες µελέτες µε τον κίνδυνο εκδηλώσεως καρκίνου του µαστού. Αυτό υποδηλώνει ότι το µέγεθος του στήθους και ο καρκίνος του µαστού διαθέτουν ορισµένους κοινούς, βιολογικούς µηχανισµούς, κατά τον δρα Νίκολας Έρικσον, από την εταιρεία γενετικών τεστ 23andMe που πραγµατοποίησε την έρευνα. «Η ύπαρξη αυτών των κοινών µηχανισµών δεν παρέχει αρκετές αποδείξεις ότι το µέγεθος του στήθους και ο καρκίνος σε αυτό συσχετίζονται», διευκρίνισε. «Αυτό που κάνει είναι ότι προσθέτει ένα ακόµα κοµµάτι στο παζλ του ρόλου που παίζει η δοµή του στήθους στον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του µαστού». Η έρευνα του δρος Έρικσον και των συνεργατών του επικεντρώθηκε στην ανάλυση 16.175 δειγµάτων από γυναίκες ευρωπαϊκής καταγωγής.

Το λεξικό των βοτάνων

A

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Ιπποφαές Το ιπποφαές είναι πολυετής φυλοβόλος θάµνος που φτάνει µέχρι τα 3 µ. ύψος. Ο καρπός του µοιάζει µε αυτόν του σταφυλιού και το χρώµα του είναι πορτοκαλί ή κόκκινο. Έχει πράσινα, στενά φύλλα. Χαρακτηριστικό του φυτού είναι η αντοχή του σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως το κρύο, η ξηρασία και οι περιοχές µε αλάτι. Επιστήµονες ανακάλυψαν οτι το ιπποφαές έχει πάνω από 180 ουσίες. Το ιπποφαές είναι ένα απο τα πιο ισχυρά θεραπευτικά φυτά και θεωρείται υπερτροφή. Περιέχει 30 φορές περισσότερη βιταµίνη C από το ακτινίδιο και το πορτοκάλι. Η περιεκτικότητά του σε βιταµίνη E είναι µεγαλύτερη από εκείνη του σιταριού και επίσης περιέχει όλα τα µέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, τα αµινοξέα και περιέχει περίπου 30% πρωτεΐνη. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταµίνη Α βοηθάει στην διατήρηση της υγείας των µαλλιών, του δέρµατος και των µατιών. Περιέχει λιπαρά οξέα ωµέγα-3, ωµέγα-6, ωµέγα-7 και ωµέγα-9 και σε συνδυασµό µε τις βιταµίνες του συµπλέγµατος B, που όπως είναι γνωστό επιδρούν θετικά στο νευρικό σύστηµα, µειώνουν το άγχος και τονώνουν το νευρικό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστηµα. Προσφέρει ένα µοναδικό συνδυασµό αντιοξειδωτικών συστατικών που δρουν προληπτικά κατά του καρκίνου και κατά της γήρανσης Βοηθάει στην επούλωση των γαστρικών ελκών, τα καρδιαγγειακά προβλήµατα, ρυθµίζει τη χοληστερίνη, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, αντιµετωπίζει δερµατικά προβλήµατα όπως ακµή και εγκαύµατα και επίσης επουλώνει τις πληγές του δέρµατος. Τα αµινοξέα και τα λιπαρά οξέα βοηθάνε στο κάψιµο του λίπους και επίσης προσφέρουν στον οργανισµό πολύτιµα θρεπτικά συστατικά χωρίς περιττές θερµίδες, γι’ αυτό και είναι ο καλύτερος σύµµαχος κατά τις παχυσαρκίας.

Ινούλα Η ινούλα είναι πολυετές φυτό που φτάνει µέχρι και τα 3 µ. ύψος. Έχει µεγάλα ζωηρά κίτρινα άνθη που µοιάζουν µε µαργαρίτες και φύλλα πολύ πλατιά, οδοντωτά και ανοιχτοπράσινα. Ο µίσχος του φυτού είναι σκληρός, κυλινδρικός, πολύκλαδος και τριχωτός. Η ρίζα του φυτού χρησιµοποιείται για την τόνωση της πέψης, ανοίγει την όρεξη και ανακουφίζει απο την δυσπεψία. Επίσης έχει αποχρεµπτική δράση βοηθώντας την αποβολή της βλέννας απο τους πνεύµονες. Είναι κατά του άσθµατος και του του βήχα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΦΕΣΤΙΒAΛ ∆HΜΟΥ ΑΝ∆ΡΑΒI∆ΑΣ-ΚΥΛΛHΝΗΣ

Ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη στο Κάστρο Χλεµούτσι

2 3 1

ΧΟΡOΣ Αυλαία µε Era poVera της Πατρίσιας Απέργη στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαµάτας

Το φετινό 18ο Φεστιβάλ Χορού της Καλαµάτας θα κλείσει την Πέµπτη 19 Ιουλίου (στις 10 µ.µ.) στο Αµφιθέατρο Κάστρου µε µια ελληνική παράσταση: Era poVera της Πατρίσιας Απέργη, που µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εξέλιξε τη δουλειά της από πρωτόλεια σε ώριµη καλλιτεχνική γραφή. Η νέα δηµιουργία της Αερίτες» ερευνά οµάδας της «Α το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι µέσα στον αστικό λαβύρινθο των δρόµων. Οι χοροί του δρόµου συναντούν τον σύγχρονο χορό, η απορία γίνεται οργή και η οργή βρίσκει το δρόµο της για να εκφραστεί: µια δυναµική παράσταση µε καλλιτεχνική αλλά και πολιτική άποψη.

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου η θεατρική οµάδα «Πείραγµα» θα παρουσιάσει στο Κάστρο Χλεµούτσι την θεατρική παράσταση: «Πλούτος» του Αριστοφάνη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ανδραβίδας-Κυλλήνης που στην 1η χρονιά λειτουργίας του διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πρόγραµµα εκδηλώσεων.

ΦΕΣΤΙΒAΛ ΑΡΧΑIΑΣ HΛΙ∆ΑΣ

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!...»

Το ερχόµενο Σάββατο 21 Ιουλίου το 22ο Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας φιλοξενεί το έργο του Πέτρου Ζούλια «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!...», µε πρωταγωνιστές τον Παύλο Χαϊκάλη, τη Ρένια Λουϊζίδου, τον ∆ηµήτρη Μαυρόπουλο, την Τζόυς Ευείδη και τον «δικό µας» Πάνο Σταθακόπουλο, καθώς επίσης και άλλους αγαπηµένους ηθοποιούς. Πρόκειται για ένα µουσικοθεατρικό έργο όπου το γέλιο εναλλάσσεται µε τη συγκίνηση, το παρασκήνιο διαδέχεται το προσκήνιο της ιστορίας σε ένα σκηνικό ακροβατικό παιχνίδι, που στοχεύει στην εθνική αυτογνωσία, στη συνείδηση, αλλά και στον πατριωτικό αυτοσαρκασµό, γιατί «για να πάει κανείς µπροστά, πρέπει να κοιτάει και λίγο πίσω»…

5

4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ Με «τρισδιάστατο» Spiderman και 3 ακόµα ταινίες!

ΘΕΡΙΝOΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ

∆ροσιστείτε µε το «Το τανγκό των Χριστουγέννων»! Αν και έχουµε καύσωνα, το «Σινέ Ρόδον» στο Σταφιδόκαµπο φροντίζει να µας δροσίζει και κυριολεκτικά και µεταφορικά! Απολαύστε λοιπόν στο δροσερό του περιβάλλον την καταπληκτική Ελληνική ταινία «Το τανγκό των Χριστουγέννων» τόσο σήµερα Κυριακή, όσο και αύριο ∆ευτέρα…

Ο νέος/3D Spiderman βρίσκεται από την περασµένη Πέµπτη στην Ηλεία και µαζί µε τρεις ακόµα ταινίες που προβάλλονται στους δυο κινηµατογράφους σε Πύργο και Αµαλιάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των κινηµατογραφόφιλων του νοµού! Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «The amazing Spider-man» (3D) 7.45 και 10.10 µ.µ. (έως Κυριακή) και 9.45 µ.µ. (από ∆ευτέρα) «∆ικός σου για πάντα»

8 και 10 µ.µ. «Η εποχή των παγετώνων: Ο χορός των ηπείρων» (3D) 6 (έως Κυριακή) και 7.45 µ.µ. (από ∆ευτέρα)

«Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Οι Άθικτοι» 9.45 µ.µ. «The amazing Spider-man» (3D) 7.45 και 10.10 µ.µ. «Η εποχή των παγετώνων 4: Ο χορός των ηπείρων» (3D) 6.15 µ.µ.

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Ενισχύστε την προσπάθεια του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου…

ο παλεύουν µε όποιο τρόπο µπορούν τα µέλη του Φιλοζωικού! Αλλά όταν έχεις πάνω από 40 σκυλιά να φροντίσεις έχεις και τις ανάλογες υποχρεώσεις! Κι αυτές είναι πάρα πολλές για τα σκυλάκια που φιλοξενούνται στο χώρο που λειτουργεί σαν Κέντρο Περίθαλψης που παραχώρησε ο ∆ήµος Πύργου. Το έχουµε ξαναεπισηµάνει αυτό αλλά θα συνεχίσουµε να το κάνουµε αφού οι ανάγκες είναι πολλές και ιδιαίτερα για τροφές… Μάλιστα τα µέλη του συλλόγου ετοιµάζουν εκστρατεία οικονοµικής ενίσχυσης αφού στο χώρο πρέπει να γίνουν εργασίες έτσι ώστε τον ερχόµενο Χειµώνα οι φιλοξενούµενοι τετράποδοι φίλοι µας να µην αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα… Για αυτή την εκστρατεία θα ενηµερωθείτε σύντοµα και πολύ πιθανόν να την βρείτε και… µπροστά σας σε κάποιο σηµείο της πόλης του Πύργου. Μέχρι τότε όµως, σας υπενθυµίζουµε και πάλι τον λογαριασµό που έχει ανοιχτεί για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου -5600 0200 200 5490 στην ALPHA BANK-

Χαρίζονται Για περισσότερες πληροφορίες το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487 και 6985 811682.

T

για όποιον έχει τη δυνατότητα και θέλει να συνδράµει µε οποιοδήποτε ποσό… Και αξίζει να σηµειώσουµε ότι την εβδοµάδα που πέρασε στον λογαριασµό κατατέθηκαν τα πρώτα 50 ευρώ από ανώνυµους φιλόζωους! Ελπίζουµε να ακολουθήσουν κι άλλοι… Και επειδή η στήλη αντιλαµβάνεται την

πολύ κακή οικονοµική συγκυρία που περνάµε όλοι σηµειώνεται ότι κάποιος µπορεί να ενισχύσει τις δράσεις του συλλόγου και µε την παρουσία του και την εθελοντική του δράση. Αν λοιπόν θέλετε να εκφράσετε µε ποιο ουσιαστικό τρόπο τα φιλοζωικά σας αισθήµατα επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6976 711487 και 6985 811682.

Άβατη η πλατεία Κύπρου στον Πύργο από τις επιθέσεις αδέσποτων σκύλων!

τίτλος δεν είναι υπερβολικός αφού στην συγκεκριµένη πλατεία και τους τριγύρω δρόµους η κυκλοφορία ανθρώπων σε δρόµους και πεζοδρόµια πολλές φορές είναι απαγορευτική! Κι όπως µας πληροφορούν κάτοικοι της περιοχής αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο άλλο λόγο παρά στην… ύπαρξη αγέλης σκυλιών αδέσποτων και µη, που επιτίθενται στους περαστικούς! Πιο συγκεκριµένα παραδείγµατα αποτελούν τα παρακάτω περιστατικά… την περασµένη Τετάρτη, το απόγευµα, ένα σκυλί επιτέθηκε σε δυο αδερφάκια που έφυγαν κατατροµαγµένα ενώ η ακόµα πιο άσχηµη τροπή απεφεύχθη χάρις στην επέµβαση ιδιοκτήτη καταστήµατος της περιοχής που αποµάκρυνε το σκύλο. Προχθές Παρασκευή µια ποδηλάτισσα δέχθηκε και αυτή επίθεση µε αποτέλεσµα να χάσει την ισορροπία της και να προσκρούσει σε κολώνα δίχως –ευτυχώς- να τραυµατιστεί! Όλα αυτά συνέβησαν στο φως της ηµέρας και µπορείτε να φανταστείτε τι συµβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας… Όλα αυτά –κι άλλα πολλά- συµβαίνουν σε µια πόλη σαν τον Πύργο (σ.σ. και σίγουρα και σε άλλα σηµεία της

O

Ηλείας) όπου µόνο ο Φιλοζωικός Σύλλογος της πόλης προσπαθεί να περιορίσει το φαινόµενο των αδέσποτων (υπάρχουν και µεµονωµένοι φιλόζωοι) αλλά αυτό σίγουρα δεν φτάνει… Τα αδέσποτα από την στιγµή που δεν είναι στειρωµένα πολλαπλασιάζονται µε γοργούς ρυθµούς και η έλλειψη τροφής τα κάνει επιθετικά. Παράλληλα εγκυµονούν πολλούς άλλους κινδύνους για τους πολίτες αφού δεν είναι εµβολιασµένα. Φυσικά για όλα αυτά δεν φταίνε τα ζώα αλλά οι (πρώην) ιδιοκτήτες τους που τα παράτησαν στους δρόµους (σ.σ. στην “καλύτερη” περίπτωση

αφού πολλοί τα θανατώνουν!)… Η ύπαρξη αδέσποτων ωθεί κάποιους άλλους πολίτες να τα εξοντώνουν µε φόλες αλλά αυτό είναι σίγουρα κατακριτέο… Το πρόβληµα υπάρχει, όπως υπάρχουν και οι νόµοι… οι λύσεις είναι γνωστές, δυστυχώς όµως το οικονοµικό χάλι αλλά και η έλλειψη βούλησης από τους υπεύθυνους για το σοβαρό περιορισµό του φαινοµένου είναι οι κυριότεροι παράγοντες που αυτό θα συνεχίζει να υπάρχει και να γιγαντώνεται µε άσχηµες συνέπειες στο κοντινό µέλλον…

Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κάποιο σκυλάκι περάστε και µια βόλτα από τον χώρο που συντηρεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου στην περιοχή της Συντριάδας! Εκεί φιλοξενούνται ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 40 σκυλάκια, από νεογέννητα ως και µεγαλύτερα και εσείς µπορείτε να είστε ο επόµενος που θα υιοθετήσει κάποιο από αυτά… δείτε σήµερα ορισµένα από αυτά αν και σίγουρα το καλύτερο είναι να επισκεφθείτε το χώρο.

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Σχεδιάζουµε σωστά τον λαχανόκηπο µας Προτού ξεκινήσετε τον λαχανόκηπό σας, καταστρώστε ένα σωστό πλάνο. Αφού µε τον λαχανόκηπο σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε κάποιες ανάγκες, σχεδιάστε τον έτσι ώστε να µπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Παράδειγµα: Για να τροφοδοτήσετε µε λαχανικά µια οικογένεια τεσσάρων ατόµων όλο τον χρόνο, ο λαχανόκηπός σας πρέπει να έχει εµβαδόν 100 τετραγωνικά µέτρα τουλάχιστον, χωρίς να υπολογίζουµε τους διαδρόµους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Βασικές ερωτήµατα Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Ποιος θα κάνει την περισσότερη δουλειά στον λαχανόκηπο που σχεδιάζετε; Θα είναι ένα οικογενειακό πρόγραµµα όπου θα συµµετέχουν και τα άλλα µέλη της οικογένειας ή η δουλειά θα γίνεται µόνο από σας; Θα είναι µια απασχόληση του Σαββατοκύριακου ή θα µπορείτε να ασχολείσθε κάθε µέρα; Όλα αυτά έχουν τη σηµασία τους γιατί από αυτές τις προϋποθέσεις εξαρτάται πόσο µεγάλος ώρα το καλοκαίρι, τα τραπεζάκια και οι καθα είναι ο κήπος σας και πόσο καλά καλλιεργηµένος. Να θυµάρέκλες έχουν βγει στο µπαλκόνι και τον στε ότι ένας µικρός αλλά καλά φροντισµένος κήπος χωρίς ζιζάκήπο. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο όµορφο από νια παράγει περισσότερα λαχανικά από ένα µεγάλο κήπο γεµάτο τον κυριακάτικο καφέ κάτω από το ζεστό ήλιο. Για αγριόχορτα. Το αµέσως επόµενο ερώτηµα είναι θέµα γούστου. πόσο όµως; Για πόσες µέρες θα αντέχουµε ακόµα Ποια λαχανικά αρέσουν σ’ εσάς και στην οικογένειά σας; Κάντε να καθόµαστε µέσα στην αντηλιά; Τις ζεστές µέρες λοιπόν ένα κατάλογο µε τις οικογενειακές σας προτιµήσεις σε και ώρες του καλοκαιριού, πώς θα προστατευτούµε λαχανικά και κατατάξτε τα µε σειρά προτίµησης. Θα είναι ένας και θα απολαύσουµε τον κήπο και τη βεράντα µας; πολύ χρήσιµος κατάλογος για να αποφασίσετε ποιά λαχανικά Πώς θα χαρούµε τα χρώµατα, τα αρώµατα και τους θα φυτέψετε και σε πόση έκταση. Καθώς θα σχεδιάζετε τον ήχους, χωρίς να «ψηθούµε» από το δυνατό ήλιο; κήπο σας, θυµηθείτε να σηµειώσετε την εποχικότητα του κάθε είδους που επιλέγετε. Βασικό επίσης ερώτηµα είναι το πώς ∆έντρα για σκιά σχεδιάζετε να χρησιµοποιήστε τα λαχανικά που παράγετε. Αν Τα δέντρα θα µας δώσουν φυσική σκιά και θα προσκοπεύετε να τα κονσερβάρετε ή ισχύει να τα αποξηράνετε ή σφέρουν τη δροσιά τους. Σχεδιάζοντας τον κήπο να τα βάλετε στην κατάψυξη ή να τα αποθηκεύσετε µε κάποιο µας, δεν θα πρέπει να ξετρόπο, αυτό επηρεάζει το πόσα λαχανικά θα φυτέψετε, ακόµα χνάµε να προβλέπουµε θέσεις και το ποιες ποικιλίες θα επιλέξετε. για δέντρα που προσφέρουν πλούσια σκιά. Ανάλογα µε το Μικρά µυστικά του σχεδιασµού χώρο που διαθέτουµε, αλλά Σχεδιάστε τον κήπο σας πρώτα στο χαρτί. Καταστρώστε ένα και τις συνθήκες που επικραχάρτη του κήπου, όπου θα φαίνεται η διάταξη και ο χώρος τούν στον κήπο, µπορούµε να των διάφορων φυτών. Αν θέλετε ο κήπος σας να παράγει όλο επιλέξουµε το κατάλληλο δέντον χρόνο, πρέπει να καταστρώσετε ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό τρο. Επιλέξτε δέντρα αειθαλή και φθινοπωρινό πλάνο κήπου. ή φυλλοβόλα που έχουν πλούσιο, πυκνό και πλατύ φύλλωµα. Η επιλογή του χώρου Ιδανικά δέντρα για σκιά είναι Το ερώτηµα πόσο χώρο διαθέτετε είναι ένα καίριο ερώτηµα. αυτά που έχουν πλάγια ανάΑν δεν τίθεται για σας ζήτηµα περιορισµένου χώρου, προπτυξη και όχι κάθετη, καθώς σέξτε να µη βάλετε κήπο µεγαλύτερο απ’ όσο χρειάζεστε. Αν δηµιουργούν φυσική οµπρέλα. Επίσης, τα φύλλα θα πάλι ο χώρος σας είναι περιορισµένος, µπορείτε να τον επεπρέπει να είναι πλατιά και πυκνά, γιατί µε αυτό τον κτείνετε αξιοποιώντας γλάστρες και ζαρντινιέρες, ακόµα και τρόπο, εκτός από σκιά, πετυχαίνουµε και συγκράσακούλες. Εφ’ όσον οι ανάγκες των φυτών σε φως, νερό και τηση της θερµότητας των ακτίνων του ήλιου, άρα και όγκο χώµατος ικανοποιούνται, οι γλάστρες, ζαρντινιέρες και το δροσισµό του χώρου, αλλά και κατακράτηση της σακούλες µπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε: Σε διασκόνης, βελτίωση του αέρα και «απορρόφηση» της δρόµους, αυλές, παράθυρα, βεράντες, µπαλκόνια και ταράηχορύπανσης. τσες. Ο κήπος σας πρέπει να δέχεται τουλάχιστον πέντε µε έξι ώρες ήλιο κάθε µέρα. Τα φυλλώδη φυτά µπορούν να αντέΜεγάλα δέντρα: χουν και λιγότερο ήλιο. Αλλά τα φυτά που παράγουν καρπούς, ● Ακακία Κωνσταντινουπόλεως όπως οι πιπεριές και οι τοµάτες, πρέπει να έχουν όσο περισ● Αριά σότερο ήλιο γίνεται. Αποφεύγετε να φυτεύετε κοντά ή κάτω ● Ευκάλυπτος από δένδρα ή θάµνους επειδή η σκιά και ο ανταγωνισµός για ● Ιπποκαστανιά θρεπτικές ουσίες και νερό µπορεί να µειώσουν την ανάπτυξη ● Κατάλπη των λαχανικών. Αν πάλι πρέπει να φυτέψετε κοντά σε δένδρα, ● Καρυδιά παραχωρήστε τα πιο ηλιόλουστα σηµεία σε φυτά που δίνουν ● Λεύκα (Καναδική, Αργυρόφυλλη) καρπούς ή σπόρους. Τα φυτά που δίνουν φύλλα ή ρίζες µπο●Μουριά ρούν να φυτευτούν σε µερική σκιά. ● Πλατάνι ●Ροβίνια (Ψευδακακία) Επειδή τα λαχανικά απαιτούν πολύ νερό, ιδιαίτερα σε ξηρές πε● Σοφόρα ριόδους, ένας χώρος κοντά στο σπίτι σας προσφέρει πλεονεκτή● Σφένδαµος µατα, επειδή γύρω από το σπίτι υπάρχει συνήθως άφθονο νερό. ● Φίκος µικρόφυλλος Επίσης, δουλεύουµε πιο εύκολα και πιο συχνά στον κήπο, αν ● Φλαµουριά αυτός βρίσκεται κοντά στο σπίτι. ● Φτελιά ● Χαρουπιά Οι εποχές της φύτευσης Τα λαχανικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Χειµωνιάτικα λαχανικά ∆έντρα µε µικρότερη ανάπτυξη: και καλοκαιρινά. Τα χειµωνιάτικα λαχανικά κατάγονται από εύκρατα ● Ακακία πολυανθής (Αγριοµιµόζα) κλίµατα και η καλλιεργητική τους περίοδος είναι οι κρύοι µήνες του ● Βραχυχίτωνας έτους. Τα λαχανικά αυτά αναπτύσσονται δύσκολα στην καλοκαιρινή ● Ελιά ζέστη. Αν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται και µετά τα πρώτα κρύα ● Ιβίσκος δενδρώδης (Σινικός, Συριακός) του φθινόπωρου, πρέπει να τα ξεκινάµε νωρίς ώστε να είναι ώριµα πολύ ● Κουτσουπιά (∆ένδρο του Ιούδα, Κερκίς) πριν τα µεγάλα κρύα. Τα περισσότερα καλοκαιρινά λαχανικά κατάγον● Λιγούστρο δενδρώδες ται από τροπικές και υποτροπικές περιοχές και απαιτούν ζεστό καιρό ●Μανόλια για να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν. Ταλαιπωρούνται ή πεθαίνουν από ● Μελία τις παγωνιές και δεν πρέπει να σπέρνονται στο ύπαιθρο χωρίς προστασία ● Νεραντζιά και διάφορα εσπεριδοειδή ή πριν περάσει ο κίνδυνος παγωνιάς. Τα καλοκαιρινά λαχανικά που φυ● Προύνος τεύονται το καλοκαίρι για να ωριµάσουν το φθινόπωρο πρέπει να φυτεύον● Πικροδάφνη δενδρώδης ται αρκετά νωρίς ώστε να µην τα προφτάσουν τα φθινοπωρινά κρύα. Να σηµειωθεί εδώ ότι όταν επιλέ-

Τ

Πώς θα δηµιουργήσετε σκιά

γουµε δέντρα και αφού το επιτρέπει ο χώρος, θα πρέπει να υπάρχουν τόσο φυλλοβόλα όσο και αειθαλή δέντρα. Έτσι, θα πετύχουµε καλύτερη σκίαση το καλοκαίρι, αλλά και επαρκές ηλιακό φως τους χειµερινούς µήνες. Παράλληλα, θα πρέπει να είµαστε αρκετά προσεκτικοί στις αποστάσεις που φυτεύονται τα δέντρα, ώστε να µην υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ τους, αλλά και για να αναπτύσσονται καλά τα φυτά που υπάρχουν κάτω από αυτά. ∆έντρα για σκιά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και στους κήπους που δηµιουργούνται στις ταράτσες. Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα πρέπει το κτίριο να αντέχει το βάρος τόσο των δέντρων όσο και του χώµατος αλλά και της ζαρντινιέρας, που απαιτούνται για να φυτευτούν αυτά.

Λύσεις για όλους Τι κάνουµε όµως όταν ο κήπος µας είναι µικρός ή στο µπαλκόνι µας δεν µπορούµε να φυτέψουµε ένα δέντρο σε γλάστρα; Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατασκευές που θα επενδύσουµε µε αναρριχώµενα φυτά. Μια ξύλινη ή µεταλλική πέργκολα σκιάζει το χώρο καθιστικού ή άλλα σηµεία του κήπου ή της βεράντας. Φυτέψτε, λοιπόν, αναρριχώµενα φυτά, που θα στηριχτούν στην κατασκευή για να αναρριχηθούν και θα σας προσφέρουν τη σκιά και δροσιά τους. Μερικά κατάλληλα αναρριχώµενα για πέργκολες είναι: ●Αγιόκληµα ● Βιγκόνια µεγανθής ● Βουκαµβίλια ● Γλυτσίνια ● Κισσός ● Κληµαταριά ● Ρυγχόσπερµο

Ανοίξτε τα πανιά Ένα άλλο στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον κήπο ή στη βεράντα για να προσφέρει τη σκιά του είναι η τέντα. Στον κήπο µπορεί να κατασκευαστεί µόνιµη κατασκευή (σκελετός) από µέταλλο ή ξύλο, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ύφασµα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Καλό είναι να επιλέγονται χρώµατα που δεν είναι ούτε πολύ σκούρα ούτε πολύ ανοιχτά, επειδή βροµίζουν εύκολα. Παράλληλα, τα σκούρα υφάσµατα εγκλωβίζουν τη θερµότητα και δηµιουργούν περισσότερη ζέστη. Το ύφασµα θα πρέπει να στηριχτεί καλά πάνω στην κατασκευή, ώστε να µην καταστραφεί από τον αέρα, ενώ καλό είναι το χειµώνα να µαζεύεται και να αποθηκεύεται. Για να πετύχετε ένα αρµονικό διακοσµητικό αποτέλεσµα, θα πρέπει να επιλέγετε υφάσµατα που ταιριάζουν µε τα χρώµατα που επικρατούν στα φυτά, τα χρώµατα του κτιρίου, αλλά και τα χρώµατα των επίπλων. Άλλο στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί -κυρίως στα µπαλκόνια και τις βεράντες, όπου ο χώρος είναι περιορισµένος- είναι µια µεγάλη οµπρέλα από ξύλο και καραβόπανο ή άλλο ανθεκτικό ύφασµα. Στην περίπτωση της οµπρέλας, θα πρέπει να προσέχουµε τη στήριξή της και την προφύλαξη από το δυνατό αέρα. Επίσης, στις βεράντες αλλά και σε πέργκολες ή κιόσκια- µπορούµε να βάλουµε κουρτίνες από κάποιο λεπτό ύφασµα, όπως είναι η γάζα. Επιλέγοντας τα κατάλληλα χρώµατα και συνδυασµούς, µπορούµε να πετύχουµε ένα πολύ όµορφο και πρωτότυπο διακοσµητικό αποτέλεσµα.


20

Εν οίκω

Της Βάσως Κοκκινιγέννη

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΑΛΕΞΗΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Η ήρεµη δύναµη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης “Η Αρχαία Ήλις” ∆

ραστήριος αλλά ταυτόχρονα µεθοδικός, οργανωτικός και επίµονος, ώστε να καταφέρει το καλύτερο για το σύλλογο, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ο Aλέξης ∆εληγγιάννης πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης και Περιχώρων “Η Αρχαία Ήλις”. Ως ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου φαίνεται να γνωρίζει καλά τα των πολιτιστικών θεµάτων της ευρύτερης περιοχής και τα τελευταία 5 χρόνια ως πρόεδρος, προσπαθεί να φροντίσει ώστε τα µέλη των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου να παρουσιάζουν από άκρη σε άκρη της Ηλείας, τη σκληρή δουλειά και προετοιµασία που κάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, υπό τις οδηγίες της δασκάλας τους Γεωργίας Λάττα που έχει ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς.

Ο Αλέξης ∆εληγιάννης πρόεδρος την τελευταία 5ετία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης και Περιχώρων “Η Αρχαία Ήλις” Από την τελική παράσταση των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου το 2011

Ο Πολιστικός Σύλλογος πλέον δραστηριοποιείται κυρίως µε τα χορευτικά του τµήµατα στα οποία συµµετέχουν 150 χορευτές από 5 έως και 70 ετών (!), ενώ για τον Αλέξη ∆ελληγιάννη και κατ’ επέκταση και για τα υπόλοιπα µέλη του συλλόγου, σηµασία έχει και η ανάδειξη προβληµάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία ώστε να λειτουργήσουν αφυπνιστικά και να βοηθήσουν για να βοηθήσουν να βρεθεί µια λύση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε το χειµώνα από το Σύλλογο για την εγκληµατικότητα που έτυχε της αποδοχής µεγάλης µερίδας της κοινωνίας, ενώ όπως µου είπε τα µέλη απασχολούν ιδιαίτερα και θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το όνοµα του συλλόγου που είναι “Η Αρχαία Ήλις” και όπως εξηγεί ο πρόεδρος το 1977 που ιδρύθηκε ο σύλλογος “αισθανόµαστε ότι ανηκούµε στην Αρχαία Ήλιδα και προσδοκούσαµε να ενωθούµε µε τα χωριά της περιοχής, εκούσια όχι µε τη διοικητική µεταρρύθµιση του Καλλικράτη”. Με αφορµή και το ονόµα του Συλλόγου τα µέλη όπως εξηγεί ο κ. ∆ελληγιάννης καθάρισαν το 1977 το αρχαίο θέατρο όπου και παρουσιάσαν τότε

Με τη σύζυγό του Καίτη Λεµποτέση

Επίδειξη των χορευτικών τµηµάτων του συλλόγου τις Απόκριες του 2009

µε τα θεατρικά τµήµατα του Συλλόγου περισσότερες από 10 παραστασεις. Πλέον - ίσως και µε τις αλλαγές που έφερε ο Καλλικράτης στην περιοχή- τίθεται θέµα αλλαγής του ονόµατος του Συλλόγου µε τις προτάσεις να αναφέρουν ως ιδανικά νέα ονόµατα το “Γεώργιος Σισίνης” ή το “Παναγία η Καθολική” που θα τεθούν προς συζήτηση στη γενική συνέλευση της νέας χρονιάς. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου δεν περιορίζονται εντός των συνόρων του ∆ήµου Πηνείου ή ακόµη και της Ηλείας αλλά τα χορευτικά τµήµατα παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό µε τη στιγµή που χαρακτήρισε σηµαντική ο πρόεδρος να είναι αυτή της αδελφοποιήσης µε το χορευτικό όµιλο Πυργών Κύπρου. Ο ίδιος όπως και µέλη του Συλλόγου έχουν δύο φορές επισκεφθεί την κοινότητα Πυργών και όπως ανέφερε σχεδιάζονται κι άλλες κινήσεις µεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Αλέξης ∆ελληγιάννης θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η ήρεµη δύναµη του Πολιτιστικού Συλλόγου που δε σταµατά να σκέφτεται και να προγραµµατίζει κινήσεις που θα οδηγήσουν για άλλη µια φορά τα µέλη και τους χορευτές να κερδίσουν το χειροκρότηµα και την αναγνώριση της τοπικής κοινωνίας.

Γενικότερα στη ζωή του -από ό,τι µου έδωσε να καταλάβω στη δίωρη κουβέντα µας- είναι της οργάνωσης και της µεθόδου, ενώ αναλύει και ενηµερώνεται “εξονυχιστικά” για τα θέµατα που ασχολείται. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την επαγγελµατική του καριέρα αφού διετέλεσε διευθυντής της οµάδας παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας Γαστούνης και το 2001 κατάφερε να ιδρύσει την οµάδα παραγωγών οπωροκηπευτικών Γαστούνης έχοντας ξεκινήσει βέβαια τη διαδικασία απο το 1998. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη οµάδα παραγωγών ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό 2200/01 και όπως ανέφερε ο κ. ∆ελληγιάννης έφερε αρκετές αντιδράσεις αν και ήταν η ευκαιρία “οι παραγωγοί να µπουν στα εργοστάσια”. Συνταξιούχος πια από το 2005 του αρέσει να ασχολείται µε το περιβόλι του όπου µπορεί να βρίσκεται αρκετές ώρες, αφού είναι ένας τρόπος για αυτόν να ξεφεύγει από την καθηµερινότητα. Το χειµώνα ασχολείται µε το κυνήγι κυρίως αγριογούρουνου όπου µε µια καλή οµάδα, όπως αναφέρει, κάνουν εξορµήσεις εντός και εκτός νοµού. Τις αξίες και τα ιδανικά που χαρακτηρίζουν όλη του τη ζωή έχει προσπαθήσει -και φαίνεται να το έχει καταφέρεινα τα µεταλαµπαδεύσει και στους δύο του γιους το Λεω-


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Εν οίκω

Επίσκεψη στο Άγιο Όρος µαζί µε Κυπρίους µετά την αδελφοποίηση

Με το γιο του Λεωνίδα σε ταξίδι του συλλόγου στη Βουδαπέστη

Ταξίδι στο Μέτσοβο µε τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Θωµόπουλο

νίδα, απόφοιτο του τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαίκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά και τον Κωνσταντίνο τελειόφοιτο στο τµήµα Πολιτικών Επιστηµών της Παντείου. Η σύζυγός του Καίτη Λεµποτέση έδειξε ότι επικροτεί όλες τις προσπάθειες που κάνει για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαστούνης και Περιχώρων αν και όπως µου είπε “δεν ηρεµούµε ποτέ”. Βέβαια από όσα κατάφερα να αντιληφθώ της αρέσει που ο Αλέξης ∆ελληγιάννης είναι τόσο δραστήριος, αν και µπορεί το σπίτι να µην τον βλέπει όσο η ίδια θα ήθελε, αλλά φαίνεται να αντιλαµβάνεται πόση δουλειά χρειάζεται ένας σύλλογος όντας και η ίδια στο διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Μικρασιατών Γαστούνης. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2011

Από την πρώτη επίσκεψη του Συλλόγου στην Κύπρο


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Επιχείρηση

HONESTY ΕΠΕ

«Καταρτίζει» την ποιότητα στην εκπαίδευση Η εταιρεία HONESTY ΕΠΕ είναι µια δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία στο χώρο της Εκπαίδευσης και των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Στόχος είναι η µέγιστη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, µέσα από έργα που παρέχουν αξιόπιστες λύσεις βελτιώνοντας το περιβάλλον και αναβαθµίζοντας την ποιότητα της ζωής. Η Εκπαιδευτική εταιρεία HONESTY Ε.Π.Ε δηµιουργήθηκε για να προσφέρει ένα σύστηµα ολικής ποιότητας στην παρεχόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Το φάσµα των δραστηριοτήτων του είναι ευρύ και περιλαµβάνει: • Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων κατάρτισης για ανέργους και άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων • Ολοκληρωµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε εργαζόµενους και στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα • Σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης για εργαζόµενους στα πλαίσια του Λογαριασµού για την Ανεργία και Επαγγελµατική Κα τάρτιση του Ο.Α.Ε.∆ (προγράµµατα που επιδοτούνται από το 0,45% της µικτής εργοδοτικής εισφοράς) • Υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης για συλλόγους επιχειρήσεων που απασχολούν από έναν έως εικοσιπέντε εργαζόµενους (πρόγραµµα 1-25 του Ο.Α.Ε.∆.) • ∆ιοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων µε κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα • Συµβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων ∆ιαθέτοντας πολυετή εµπειρία και κατάλληλα εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό, η HONESTY ΕΠΕ µπορεί να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τις κάθε µεγέθους επιχειρήσεις στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων, παρέχοντας ολοκληρωµένο φάσµα επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Η HONESTY ΕΠΕ έχει στηρίξει τη δραστηριότητα και την πρωτοπορία της σε ένα όραµα, το οποίο είναι η καθιέρωσή της ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τελικούς πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά λειτουργώντας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και την κοινωνία. Ο στόχος της HONESTY ΕΠΕ είναι: Μέχρι το 2013 να ξεχωρίσει ως ένας σηµαντικός φορέας του κλάδου που δραστηριοποιείται και να έχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και στις συµβουλευτικές υπηρεσίες στην αγορά την οποία απευθύνεται. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον Πύργο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Καλαµάτα. ∆νση: Μπελούση 7 και Αγισηλάου, Πύργος Tηλ: 2621027788 Fax: 2621029378 E-mail: info@honesty.gr Site: http://www.honesty.gr

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Εξελίξεις από Εβδοµάδα … «Θολά» τα πάντα όσον αφορά το µέλλον της Γ’ Εθνικής Σελ. 25

23ο ΣΠΡΙΝΤ ΑΟΛΑΠ 2012

Εκκίνηση µετά από αρκετές περιπέτειες…

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ήµερα το πρωί (09.00) διεξάγεται µετά από αρκετές … περιπέτειες λόγω γραφειοκρατίας και οικονοµικής κρίσης, το 23ο ΣΠΡΙΝΤ ΑΟΛΑΠ 2012. Ο αγώνας είναι ο τρίτος γύρος του κυπέλλου χωµάτινων σπριντ και µετράει και στο έπαθλο Πελοποννήσου. Το 23ο ΣΠΡΙΝΤ ΑΟΛΑΠ 2012 θα διεξαχθεί στη γνωστή σε όλους ειδική διαδροµή της Κάµενας, µήκους 8 Km και θα γίνει τρεις φορές. Το service park θα είναι στο χωριό Λάλα δίπλα από το ∆ηµαρχείο. Ο τεχνικός και διοικητικός έλεγχος έγιναν χθες Σάββατο στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΙΟΝΙΚΗ» και ώρες 18:00 – 20:00, ενώ η απονοµή των επάθλων θα γίνει µετά το τέλος του αγώνα στο ∆ηµαρχείο του

Σήµερα το πρωί στην ειδική διαδροµή της Κάµενας Λάλα. Να υπενθυµίσουµε ότι ο αγώνας της ΑΟΛΑΠ διεξάγεται µε 24 συµµετοχές και οι φίλαθλοι που θα τον παρακολουθήσουν, αναµένεται να ζήσουν πολλές συγκινήσεις από την ένταση των πληρωµάτων στην οδήγηση. Και επειδή και σήµερα η ζέστη προβλέπεται να είναι αφόρητη, καλό είναι να έχουν µαζί τους τον αναγκαίο εξοπλισµό (καπέλα, γυαλιά ηλίου και αρκετό νερό) για να µην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες. *** Τα πληρώµατα που συµµετέχουν στον αγώνα και ο χάρτης του αγώνα στην σελ. 24.

Συναρπαστικό αναµένεται να είναι το θέαµα που θα απολαύσουν σήµερα οι φίλαθλοι του µηχανοκινήτου αθλητισµού στην Ηλεία.


24 Σ Π Ο Ρ

ART OF SPEED

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Με 5 πληρώµατα στο Sprint της ΑΟΛΑΠ Η ART OF SPEED συνεχίζει να βρίσκεται δυναµικά µέσα στους αγώνες, αφού αυτήν την Κυριακή θα εκπροσωπηθεί από 5 πληρώµατα στον αγώνα Sprint της ΑΟΛΑΠ στηρίζοντας έτσι τους αγώνες που γίνονται στο νοµό µας. Ο Πρόεδρος της Art of Speed Tσέλος Λάµπρος θέλει να ευχηθεί καλή επιτυχία και στα 5 πληρώµατα της λέσχης :

* ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. * ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. * ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ * ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΚΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * ΒΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ 23ου ΣΠΡΙΝΤ ΑΟΛΑΠ 2012

24 πληρώµατα στην εκκίνηση

Π

αρά την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύει η χώρα µας, στον σηµερινό αγώνα της ΑΟΛΑΠ θα συµµετάσχουν 24 πληρώµατα, ένας αρκετά καλός αριθµός.

Πρόκειται για πληρώµατα από την Ηλεία αλλά και από τους γειτονικούς νοµούς της Μεσσηνίας και της Ζακύνθου, ενώ υπάρχει και ένα πλήρωµα από το Ναύπλιο.

Εµείς ευχόµαστε καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώµατα και ο αγώνας να στεφθεί µε µεγάλη επιτυχία. Αναλυτικά οι συµµετοχές του αγώνα :

∆ιοργανώνει το 1ο DRIFT SHOW & GP TUNING H ART OF SPEED ανακοινώνει τον 1ο DRIFT SHOW & GP TUNING (χρονοµετρηµένα) που θα διεξαχθεί µε την έγκριση της ΟΜΑΕ την Κυριακή 22 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00 στο χώρο του αεροδροµίου Επιταλίου. Στον αγώνα έχουν δικαίωµα συµµετοχής

όλα τα ΙΧ και αγωνιστικά αυτοκίνητα. Οι δηλώσεις συµµετοχής ξεκίνησαν από την Παρασκευή 13 Ιουλίου και λήγουν την Τετάρτη 18 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: Τσέλος Λάµπρος : 6939181575 Τσέλος Νίκος : 6983523488 Κουφωλίας Αθανάσιος : 6947121714


Σ Π Ο Ρ 25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Εξελίξεις από εβδοµάδα … Ό

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

πως είναι λογικό, καµία εξέλιξη – τουλάχιστον επίσηµη – δεν θα υπάρξει το Σαββατοκύριακο στον Πανηλειακό. Άλλωστε το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής ολοκληρώθηκε µόλις πριν από µερικές µέρες και αυτές τις ώρες γίνεται ένας απολογισµός των πεπραγµένων, ενώ µέσα στις επόµενες µέρες θα έχουµε και την συγκρότηση σε σώµα, του νέου ∆.Σ. του Ερασιτέχνη. Όποιες εξελίξεις υπάρξουν, θα … τρέξουν από εβδοµάδα µε την διοίκηση του Ερασιτέχνη, να έχει ως πρώτιστο µέληµα να φέρει και νέους ανθρώπους δίπλα στην «ερυθρόλευκη» οµάδα, ανθρώπους που θα έχουν την διάθεση να βοηθήσουν σε όλους τους τοµείς.

Όλα στον «αέρα» Όπως έχει γραφεί, στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, µέχρι το τέλος του µήνα (τουλάχιστον) θα βρίσκονται όλα στον “αέρα” σε ό,τι αφορά τη δοµή και άλλα βασικά στοιχεία των πρωταθληµάτων Γ’ και Β’ εθνικής για τη νέα σεζόν! Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες διεργασίες και πληροφορίες. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ως γνωστόν βρέθηκε την Τετάρτη 11/7 η Ένωση Β’ - Γ’ Εθνικής δια των Σπύρου Καλογιάννη και Πέτρου Θεοδωρίδη. Ο πρόεδρος και ο α’ αντιπρόεδρος της µικρής λίγκα συναντήθηκαν µε τον υφυπουργό Αθλητισµού και του εξέθεσαν τα προβλήµατα (κυρίως

«Θολά» τα πάντα όσον αφορά το µέλλον της Γ’ Εθνικής οικονοµικά) που µαστίζουν τη διοργανώτρια και κατ’ επέκταση τις οµάδες των δύο κατηγοριών... Κυρίως βέβαια µε αυτά που ζήτησαν αναφέρθηκαν στη Β’ Εθνική, κι όχι στη Γ’ Εθνική. «∆εν µπορούν τα πράγµατα να συνεχιστούν έτσι. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. Πρέπει να βοηθηθεί και η Β’ Εθνική. Τα χρήµατα από τα τηλεοπτικά ελαχιστοποιήθηκαν, ενώ ο ΟΠΑΠ έκοψε το 70% των χορηγικών προγραµµάτων», ειπώθηκε στον υφυπουργό. «Υπάρχουν οµάδες που βρίσκονται σε απόγνωση. Αν δεν βρεθεί µια λύση, δεν ξεκινάµε νέο πρωτάθληµα και στις δυο κατηγορίες”», πρόσθεσαν, σύµφωνα µε πληροφορίες οι δύο παράγοντες στον Γιάννη Ιωαννίδη, που κατ’ αρχάς έδειξε πνεύµα συνεργασίας και κατανόησης, επισηµαίνοντας πως θέλει να βοηθήσει την κατάσταση ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των οµάδων. Η πρώην ΕΠΑΕ επιδιώκει να αυξηθεί το µερίδιο των εσόδων της από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα της Β’ Εθνικής (υπάρχει ήδη µια συµφωνία µε τον ΟΤΕ ΤV για τη Β’

Οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν στον Πανηλειακό θα … τρέξουν από την ∆ευτέρα.

Εθνική για τη νέα σεζόν, που θα δώσει 110.000 ευρώ σε κάθε οµάδα, ενώ τα ίδια είχε δώσει και στο πρωτάθληµα που τελείωσε) θέλοντας και την επιστροφή και της ΕΤ3 στην προβολή αγώνων ώστε κάθε οµάδα Β’ Εθνικής πάντα, να πάρει ακόµα ένα πρόσθετο ποσό κι από εκεί) και παράλληλα ο ΟΠΑΠ να βελτιώσει την προσφορά του τη νέα σεζόν (φέτος για κάθε οµάδα Β’ Εθνικής δόθηκαν περίπου 110 χιλιάδες κι από εκεί). Από εκεί και πέρα, κουβέντα έγινε και για το θέµα της µερικής

αναδιάρθρωσης της Β’ Εθνικής µε την είσοδο και των Ολυµπιακού Βόλου, Καβάλας, Ηρακλή στη δεύτερη κατηγορία (έχουµε ήδη αναφέρει σχετικά σε άλλο θέµα στη στήλη Αθλητικά) αλλά και την προοπτική κατάργησης του επαγγελµατισµού στη Γ’ Εθνική µε µετατροπή της σε ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Το πρωί άλλωστε της ίδιας µέρας ο Γ. Ιωαννίδης είχε κάνει σχετική δηµόσια δήλωση ( άλλο, ξεχωριστό θέµα στη στήλη µας Αθλητικά). Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να µιλήσουν εκ νέου σε δύο περί-

που εβδοµάδες, δηλαδή στα τέλη του µήνα, περιµένοντας νωρίτερα και τις απαραίτητες θέσεις και αποφάσεις της ΕΠΟ και παράλληλα ο Ιωαννίδης να ενηµερωθεί απόλυτα για τα συµβαίνοντα. Και τουλάχιστον ως τότε, αναµονή! Άλλωστε, περίπου τότε αναµένεται να ξεκινήσει κι από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού ο απαραίτητος έλεγχος των φακέλων των οµάδων για να κριθεί αν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα νέα πρωταθλήµατα και να πάρουν έτσι το πιστοποιητικό.

Νυχτερινή ποδηλατοβόλτα (freeday) τη ∆ευτέρα στον Πύργο

M

ία ακόµη νυχτερινή ποδηλατοβόλτα (freeday) διοργανώνεται τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου στην πόλη του Πύργου. Πρόκειται για µια δραστηριότητα που τείνει να γίνει θεσµός αφού και πριν από µερικές µέρες µια ανάλογη προσπάθεια στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία µε την συµµετοχή 120 ποδηλάτων και συµπολιτών µας. Ετσι οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να επαναλάβουν το εγχείρηµα αυτό και να καθιερωθεί να γίνεται ίσως και εβδοµαδιαίως µε στόχο να παρακινηθούν όλο και περισσότεροι να συµµετέχουν. Τα freeday

έχουν ξεκινήσει και διεξάγονται εδώ και ενάµιση χρόνο περίπου στην Αθήνα και σιγά - σιγά εξαπλώθηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια µε µεγάλη επιτυχία δείχνοντας ότι ο Έλληνας αγκαλιάζει το ποδήλατο και το έχει βάλει για τα καλά στην ζωή του. Άλλωστε εκεί ακριβώς αποσκοπεί και αυτή η δραστηριότητα. Να σηµειωθεί ότι συνδιοργανωτές είναι ο ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ Πύργου, η ποδηλατική οµάδα της πόλης µας, µε τους Ανδρέα Μπαντούνα και Παναγιώτη Τσόκο ενεργά µέλη του συλλόγου. Η ποδηλατοπορεία θα ξεκινήσει από την πλα-

τεία Ιατρίδη την ∆ευτέρα όπως προείπαµε στις 8.45µµ και θα εξελιχθεί σε οµαλούς και ασφαλείς δρόµους της πόλης µας χωρίς να υπάρχει βαθµός δυσκολίας για να µπορούν όλοι να συµµετάσχουν. Για παιδιά κάτω των 15 ετών κρίνεται αναγκαία η συνοδεία από κάποιον ενήλικα. Στο τέλος της διαδροµής θα γίνουν κληρώσεις, µε δωράκια ποδηλατικά είδη, προσφορά από τα καταστήµατα εµπορίας ειδών ποδηλασίας της πόλης µας. Τέλος απαραίτητα χρειάζονται φωτάκια για την ασφάλεια των αναβατών.


26 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πλησιάζουν… οι εξελίξεις!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ην άφιξη του ιδρυτή και χορηγού της οµάδας κ. Γιώργου Πανόπουλου περιµένουν διοίκηση και τεχνική ηγεσία, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασµός της νέας σεζόν! Μπορεί αυτή την ώρα ο σύλλογος να µην γνωρίζει… 100% σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν κινείται! Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσουν όλες οι εκκρεµότητες της περασµένης περιόδου µε το ρόστερ, θα προχωρήσει η ενίσχυση της οµάδας. Οι «πράσινοι» θεωρείται βέβαιο, ότι θα προχωρήσουν στην απόκτηση 10 – 12 αξιόλογων παικτών, οι οποίοι σε συνδυασµό µε

αυτούς που θα παραµείνουν στην οµάδα, είτε θα είναι ικανοί για πρωταθλητισµό στη ∆’ Εθνική, είτε για παραµονή στη Γ’ Εθνική(αν τελικά η οµάδα ανέβει). Αυτό σηµαίνει ότι το ρόστερ αλλάζει σε µεγάλο βαθµό! Έτσι είναι σίγουρο ότι αποχωρούν όσοι δεν αγωνίστηκαν την περασµένη περίοδο, καθώς και κάποιοι ακόµα που δεν πρόσφεραν µε βάση την ποδοσφαιρική τους αξία! Συνολικά µιλάµε για περίπου 13 µε 15 αποχωρήσεις(µάλιστα κάποιοι έχουν αρχίσει να παίρνουν την ελευθέρα τους) , µε αποτέλεσµα να παραµείνει µόνο ένας κορµός 8 – 9 παικτών! Πράγµα που σηµαίνει ότι θα αποκτηθούν τουλάχιστον 10 µε 12 παίκτες, ώστε η δύναµη της νέας σεζόν να µην υπερβαίνει τους

Σηµαντικές αλλαγές αναµένεται να έχει τη νέα περίοδο ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

22 παίκτες! Αν αναλογιστούµε τώρα ότι στην Ηλεία αυτή τη στιγµή είναι ελάχιστοι οι παίκτες που µπορούν να σταθούν µε αξιώσεις στον Π.Φ.Ο Πανόπουλου, καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος, ότι η οµάδα, ένα µεγάλο µέρος των νέων της παικτών , θα το αναζητήσει και εκτός Ηλείας. Ήδη κάποιες επαφές έχουν γίνει σε προχωρηµένο στάδιο και µάλιστα µε παίκτες εκτός Ηλείας που έπαιζαν σε διάφορες Εθνικές Κατηγορίες, µε τις δυο πλευρές να έχουν δώσει τα χέρια. Πιο συγκεκριµένες κινήσεις θα γίνουν το επόµενο διάστηµα, αλλά όπως έχει τονίσει ο πρόεδρος των «πρασίνων» κ. Γιώργος Κοτσιλίµπας , δεν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις έως το τέλος Ιουλίου!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

Α.Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Σήµερα η πρώτη Γ.Σ ενόψει της νέας σεζόν!

Στις 9.30 µ.µ η επαναληπτική Γ.Σ!

Ο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου σχεδιασµός για τη νέα περίοδο στον Ολυµπιακό Λαµπετίου , µπορεί να άργησε… αλλά µπαίνει πλέον από σήµερα στην τελική ευθεία! Oι διοικούντες της οµάδας όρισαν το πρώτο ραντεβού… στα γραφεία του συλλόγου στις 8.30 το βράδυ. Εκεί το παλιό… ∆.Σ θα προσπαθήσει να φέρει κοντά του και κάποια νέα πρόσωπα µε όρεξη και διάΣτην αναµονή… βρίσκονται οι παίκτες του Ολυµπιακού Λαµπετίου ενόψει της νέας σεζόν θεση για δουλειά, ώστε η οµάδα και τη νέα περίοδο να κάνει µια πορεία, ανάµερα οι φίλοι και τα µέλη της οµάδας να λογη της περσινής, και ακόµα καλύτερη. δώσουν το δικό τους παρών, ώστε ο σύλΑµέσως µετά την Γ.Σ . θα κλείσει ο προπο- λογος να προχωρήσει γρήγορα τον σχενητής και το ρόστερ της νέας περιόδου. διασµό του, και να µην βρεθεί σε Όµως για να συµβεί αυτό, θα πρέπει σή- αδιέξοδο…

Τ

Φούλοπ και µε τη «βούλα»

η φανέλα του Αστέρα Τρίπολης και επίσηµα θα φοράει την επόµενη αγωνιστική περίοδο ο Μάρτον Φούλοπ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σήµερα (14/7) στην ανακοίνωση της συνεργασίας της µε τον παίκτη. Ο 29χρονος τερµατοφύλακας στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Αρκάδων εµφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την επιλογή του λέγοντας: «Ο Αστέρας έχει τις προϋποθέσεις για να παίξει επαγγελµατικό ποδόσφαιρο».

Γ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ια σήµερα Κυριακή 15 Ιουλίου έχει προγραµµατιστεί η δεύτερη Γενική Συνέλευση του Α.Ο Αµπελώνα στο Πνευµατικό Κέντρο του χωριού. Το ραντεβού έχει κλειστεί για της 9.30 το βράδυ, µετά την αποτυχηµένη πρώτη Γ.Σ. το βράδυ της περασµένης Κυριακής, και το απερχόµενο ∆.Σ. δια του προέδρου του κ. Λάµπη Μαραθιά, καλεί όλα τα µέλη και τους φίλους της οµάδας να δώσουν το δικό τους δυναµικό παρών, ώστε ο σύλλογος να µπορέσει να προχωρήσει γρήγορα τον σχεδιασµό της νέας περιόδου. Μια νέα περίοδος η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη , καθώς ο σύλλογος που θα λάβει και πάλι µέρος στον 1ο όµιλο της Β΄ κατηγορίας, θα ξεκινήσει το πρωτάθληµα µε – 5 βαθµούς, εξ αιτίας της αποχώρησης του από το γήπεδο στο µατς της περασµένης περιόδου στο Καλλίκωµο, κόντρα στον τοπικό Κεραυνό. Έτσι δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιµος χρόνος, και τα

Υ

Έκκληση στα µέλη και τους φίλους της οµάδας απευθύνει ο απερχόµενος πρόεδρος του Α.Ο Αµπελώνα κ. Λάµπης Μαραθιάς ώστε ο σύλλογος να προχωρήσει!

µέλη και οι φίλοι της οµάδας να δείξουν το έµπρακτο ενδιαφέρον τους για τον ιστορικό σύλλογο!

«Βλέπει» Παπαδόπουλο η Μίλαν

ποψήφιος να καλύψει το κενό που αφήνει ο Τιάγκο Σίλβα στη Μίλαν είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ιταλικού Τύπου. Ο Βραζιλιάνος στόπερ είναι µια… ανάσα από την Παρί Σεν Ζερµέν και οι «ροσονέρι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του. Το όνοµα του διεθνούς κεντρικού αµυντικού της Σάλκε είναι - µαζί µε τους Ρολάντο (της Πόρτο) και Ζουάν (της Ρόµα) – ψηλά στη σχετική λίστα και η οµάδα επιθυµεί 12 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.


Σ Π Ο Ρ 27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Όλα για τον τίτλο Μ

εγάλη µέρα η σηµερινή για την Εθνική νέων που αντιµετωπίζει στον τελικό του 21:30 ΕΤ1, Eurosport) την EURO (2 πολύ δυνατή Ισπανία, θέλοντας να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Λίγες ώρες πριν τον τελικό της Εσθονίας, οι νεαροί διεθνείς Κώστας Σταφυλίδης και Παναγιώτης Μπάλλας µίλησαν στο epo.gr για τον µεγάλο τελικό της διοργάνωσης µε αντίπαλο την Ισπανία. Κώ στας Σταφυλίδης : «Η Ισπανία είναι µια πολύ δυνατή οµάδα µε πολύ καλή κυκλοφορία της µπάλας. Τους ξέρουµε και από την πρεµιέρα και από τα βίντεο που έχουµε παρακολουθήσει. Πιστεύω πως αν δείξουµε πάθος και δύναµη και βγάλουµε την ψυχή µας δε θα έχουµε πρόβληµα απέναντι σε αυτή την οµάδα. Από κει και πέρα, παίζει ρόλο και ο παράγοντας τύχη, αλλά και σε τι µέρα θα βρεθούµε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.

Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά δε θα τους υπερεκτιµήσουµε». Παναγιώτης Μπάλλας : «Όλα τα παιδιά είµαστε πολύ ευτυχισµένοι που έχουµε καταφέρει έστω και λίγο να δώσουµε χαρά στον κόσµο. Προσωπικά, επικοινωνώ συχνά µε τους δικούς µου στην Ελλάδα, οι οποίοι µου συµπαραστέκονται και µου µεταδίδουν το κλίµα που επικρατεί. Όλο αυτό µας γεµίζει δύναµη και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουµε να προσπαθούµε για το καλύτερο». *** Στιγµές χαλάρωσης είχαµε χθες για τους παίκτες της Εθνικής Νέων, µία µέρα πριν από τον σηµερινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος κάτω των 19 ετών κόντρα στην Ισπανία. Οι νεαροί διεθνείς πέρασαν την ώρα τους στην πισίνα του ξενοδοχείου που έχει κατακλύσει η «γαλανόλευκη» αποστολή, παίζοντας ποδοσφαιράκι και PlayStation.

• Σήµερα στις 21.30 µε Ισπανία στον τελικό

Στην κορυφή της Ευρώπης θέλει να βρεθεί σήµερα το βράδυ η Εθνική µας οµάδα.

Τέσσερις στον… αέρα της Super League

Έ

ντονος προβληµατισµός επικρατεί στην Super League αναφορικά µε τη διοργάνωση του νέου πρωταθλήµατος ακόµα πιο προβληµατικού από το περσινό, καθώς τέσσερις οµάδες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο του υποβιβασµού που θα σηµάνει και µη ανταγωνιστικό προϊόν. Συγκεκριµένα, κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της διοργανώτριας αρχής, παρουσιάστηκαν τα δεδοµένα για τις οφειλές της ΑΕΚ, του Άρη, του Πανιωνίου και

του ΟΦΗ, οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν ενηµερότητα και κατ’ επέκταση άδεια συµµετοχής από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Όπως αναφέρει το «Goal» οι τέσσερις σύλλογοι έχουν λάβει διορία µέχρι τα τέλη του Ιουλίου να εξασφαλίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ήτοι να έχουν διευθετήσει τις οφειλές τους, µια και σε περίπτωση που παρουσιάσουν οφειλές άνω των 100.000 ευρώ χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή» παράβαση από την

ΕΕΑ και επισύρει ποινή αφαίρεσης 10 βαθµών έως υποβιβασµό κατά µία κατηγορία. Μάλιστα, κατά τη συνεδρίαση του ∆Σ της λίγκα ακούστηκε η ατάκα «Και πώς να τις σώσουµε» κάτι που δείχνει την απελπισία των µελών του συνεταιρισµού και εξετάζουν οι επόµενες κινήσεις της διοργανώτριας αρχής προκειµένου να βρεθεί λύση. Στο… τραπέζι έπεσε η πρόταση βοήθειας από την Πολιτεία, κάτι το οποίο µπορεί να προκαλέσει το κοινωνικό αίσθηµα.


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Το ακριβότερο… µίνι κέικ στον κόσµο!

Το κατάστηµα «Bloomsbury Cupcakes» στο Ντουµπάι παρασκευάζει τα πιο νόστιµα cupcakes στην πόλη και τώρα το ακριβότερο µίνι κέικ σε ολόκληρο τον κόσµο. Το περίφηµο «Golden delicious» έκανε πρόσφατα την εµφάνισή του στις προθήκες του καταστήµατος και έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο λόγος; ∆εν είναι ένα συνηθισµένο cupcake αλλά µια από τις πιο ακριβές λιχουδιές, εξ ολοκλήρου παρασκευασµένο από την καλύτερη σοκολάτα, µε επικάλυψη βρώσιµων φύλλων χρυσού πολλών καρατίων – 23 για την ακρίβεια! Πιο συγκεκριµένα, παρασκευάζεται από πέντε σπάνια υλικά από διάφορα σηµεία του πλανήτη: βιολογικό αλεύρι από το Ηνωµένο Βασίλειο, οργανικό βούτυρο Rachel, κακάο Premium Amedei Porcelena από την Ιταλία, βανίλια υψηλής ποιότητας κι όλα αυτά κλεισµένα µέσα σε φύλλα χρυσού! Μια γλυκιά λύση για όσους, η µεγάλη τους αγάπη για τα cupcakes ξεπερνά κατά πολύ τη λογική! «Κατά καιρούς πολλοί έχουν παρασκευάσει πανάκριβα επιδόρπια αλλά κάποια συστατικά τους

Το χωριό των «τσιγγάνων της θάλασσας» δεν είναι βρώσιµα, όπως, για παράδειγµα, τα διαµάντια που συνηθίζουν να χρησιµοποιούν για τη διακόσµηση. Εµείς παρουσιάζουµε το πρώτο εξ ολοκλήρου βρώσιµο ακριβότερο γλυκό στον κόσµο!», επισηµαίνει ο Shafeena Yusuff Ali, ιδιοκτήτης του καταστήµατος. Κι αν οι περισσότεροι θεωρήσουν τη δηµιουργία του ως «άχρηστη» ή «υπερβολική πολυτέλεια», το σίγουρο είναι πως θα εκπλαγούν -και µε το παραπάνω- όταν ακούσουν και την τιµή του: 645 λίρες για δυο µπουκιές το πολύ!

Μ

Γέννησε δίδυµα µε άλλη… καταγωγή!

ια παράξενη ιστορία δηµιούργησε ένα µεγάλο θέµα µεταξύ δύο αδελφών, και µάλιστα δίδυµων! Όλα ξεκίνησαν όταν η 28χρονη Donna Keenan, που ήταν στον ένατο µήνα της εγκυµοσύνης της, κυοφορώντας, µάλιστα, δίδυµα (ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι) επισκέφθηκε το σπίτι του παππού και της γιαγιάς της στην περιοχή Nortumberland της Βρετανίας. Εκεί, όµως, την έπιασαν οι πόνοι και αναγκάστηκε να φέρει στον κόσµο το αγοράκι της, τον Dylan. To κοριτσάκι, όµως, δεν ήταν τόσο ανυπόµονο, µε αποτέλεσµα η µητέρα να µεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, που, όµως, ήταν από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Σκωτία. Έτσι η µικρή Hannah ήρθε στον κόσµο 1 ώρα και 40 λεπτά µετά τον αδερφό της. Η µόνη τους διαφορά, εκτός από το φύλο, είναι στην καταγωγή… Το αγοράκι είναι Άγγλος και το κοριτσάκι Σκωτσέζα!

Παίκτες ποδοσφαιρικής οµάδας πόζαραν γυµνοί! Μία φωτογραφία διαφορετικές από όλες τις άλλες αποφάσισαν να αφιερώσουν στους οπαδούς τους οι ποδοσφαιριστές της νορβηγικής ΦΚ Μιόλνερ. Έπειτα από πρόταση του προπονητή τους, Ιβάρ Μόρτεν Νόρµαρκ οι ποδοσφαιριστές του συγκεκριµένου συλλόγου, που αγωνίζεται στην τρίτη, τη τάξει, κατηγορία της χώρας, πόζαραν γυµνοί, προκειµένου να έχουν µία ιδιαίτερη ανάµνηση από το φετινό στάδιο της προετοιµασίας τους. Τη συγκεκριµένη ξεχωριστή φωτογραφία συνόδευε η λεζάντα: «Σας ευχόµαστε καληµέρα και καλό καλοκαίρι!».

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 15/07/2012 5/07 /201 2

09:00 0 9:00

26 2 6° °C C

59% 5 9%

2! !"# "# B BA A

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 15/07/2012 5/07 /201 2

15:00 1 5:00

37 3 7° °C C

28% 2 8%

4! !"# "# * *+ +

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 15/07/2012 5/07 /201 2

21:00 2 1:00

31 3 1° °C C

40% 4 0%

3! !"# "# B

()"*+#% () "*+#% 1 16/07/2012 6/0 7/2 012

03:00 0 3:00

25 2 5° °C C

66% 6 6%

2! !"# "# B

()"*+#% () "*+#% 1 16/07/2012 6/0 7/2 012

09:00 0 9:00

25 2 5° °C C

41% 4 1%

2! !"# "# B BA A

9 Km/h Km/h

24 2 4K Km/h m/h

16 1 6K Km/h m/h

9 Km/h Km/h

9 Km/h Km/h

Η κοινότητα Bajau είναι µια οµάδα αυτόχθονων πληθυσµών που ζουν στις νότιες Φιλιππίνες. Πολλές φορές τους αποκαλούν «τσιγγάνους της θάλασσας», λόγω των ναυτικών τους ικανοτήτων και της συχνής αλλαγής τόπου διαµονής. Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλείψει τη θαλασσινή νοµαδική ζωή και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή αυτή των Φιλιππινών. Το γραφικό και όµορφο χωριό Bajau συνίσταται σε κατοικίες µέσα στο νερό, πάνω σε ξύλινους πασσάλους υποστηρίγµατα που συνδέονται µεταξύ τους µε αυτοσχέδιες ξύλινες γέφυρες. Οι Bajau έχουν διατηρήσει τις περισσότερες από τις συνήθειες του πολιτισµού τους και δεν έχουν ενταχθεί στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Βασική τους ενασχόληση είναι το ψάρεµα µε τα χαρακτηριστικά καΐκια τους, που κατασκευάζονται µε τον ίδιο τρόπο εδώ και εκατοντάδες χρόνια

Μπουκέτο 777 τριαντάφυλλων µε απόφαση δικαστηρίου

Μια Ιρανή είδε επιτέλους την επιθυµία της να πραγµατοποιείται: δικαστήριο υποχρέωσε τον σύζυγό της να της αγοράσει 777 τριαντάφυλλα, µετέδωσε χθες το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η 27χρονη από την Τεχεράνη είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, επειδή ο σύζυγός της είχε υποσχεθεί, προ γάµου, ότι θα της αγοράζει διαρκώς τριαντάφυλλα, αλλά δεν τήρησε ποτέ την υπόσχεσή του. Η γυναίκα επιθυµούσε για πολύ καιρό τα λουλούδια. Στο «mehrieh» της, δηλαδή την υποχρέωση που έχει ο σύζυγος απέναντι στη γυναίκα του και που πρέπει να εκπληρώσει όχι µόνο σε περίπτωση διαζυγίου αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγµή το επιθυµήσει εκείνη, είχε ζητήσει 777 τριαντάφυλλα. Συνήθως στο mehrieh οι γυναίκες ζητούν χρήµατα, χρυσά νοµίσµατα, κτήµατα ή σπίτια. Στο Ιράν, το mehrieh είναι νοµικά δεσµευτικό για τον σύζυγο, ο οποίος µπορεί να δεχθεί αγωγή, αν δεν το τηρήσει. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, κινδυνεύει να φυλακιστεί. Στο δικαστήριο η γυναίκα είπε ότι ο 38χρονος σύζυγός της πρέπει να της αγοράσει τα 777 τριαντάφυλλα που της έχει υποσχεθεί, διαφορετικά θα προχωρούσε τις διαδικασίες του διαζυγίου. Όπως µετέδωσε το ISNA, ο δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου έκανε δεκτό το τελεσίγραφο της συζύγου και υποχρέωσε τον άνδρα της να αγοράσει τα τριαντάφυλλα. Στο Ιράν, τα 777 τριαντάφυλλα κοστίζουν από 2.500 έως 3.000 δολάρια. Η σύζυγος, πάντως, απέσυρε την αγωγή.

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

$%&%'() $ %&%'()

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος µε παροδικές νεφώσεις τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες στα ορεινά. Άνεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: έως 38 και κατά τόπους 39 βαθµούς κελσίου.

patris,news  
patris,news  

patris,pirgos