Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Ντέρµπι από τα ... παλιά Σελίδα 13

Τ Η Σ ™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38234 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΨΗΛΑ Η ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΧΑΙΝΑ

Εχουν ζήτηση τα προϊόντα µας...

Αρχισαν τα έργα στο βιολογικό Σελίδα 5 Σελίδα 5

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ «Κέντρο Περίθαλψης για τα αδέσποτα»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Σελίδα 22

Θ. ΣΑΡΡΗΣ «∆εν πρέπει να ξανακάνουµε τα λάθη που οδήγησαν σε χρέος» Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ Κ. ΛΟΪΖΟΣ: «Η ζωή είναι ένα τραγούδι» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ Η Ηλεία µέσα από τα προϊόντα της Σελίδα 18

ΥΓΕΙΑ Εφηβική εγκυµοσύνη

Α

ναστάτωση και προβληµατισµός επικρατεί στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς το υπουργείο Παιδείας προωθεί µια σειρά καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων. Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι όποιες αλλαγές δεν µπορούν να γίνουν µε πρόχειρο τρόπο,

αντιεπιστηµονικό, αντιπαιδαγωγικό και µε µοναδικό κριτήριο το κόστος λειτουργίας που θέτει η πολιτεία. Κάθε τέτοια προσπάθεια όπως τονίζουν θα είναι εις βάρος της δηµόσιας εκπαίδευσης. Οι µαθητές αντιδρούν µε καταλήψεις, οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις ενώ την ίδια στιγµή, το Υπουργείο Παιδείας

ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Σελίδα 26

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Γ. ΛΙΑΝΟΣ «Εχω να κάνω αρκετό δρόµο ακόµα...» Σελίδα 23

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για απόσυρση ΙΧ Σελίδα 7

επιδίδεται σε µια εναγώνια προσπάθεια να πείσει για τον «παιδαγωγικό» χαρακτήρα των ρυθµίσεων, που προωθεί. Αυτό που θα έπρεπε βέβαια να θέτει ως µοναδικό κριτήριο είναι η πραγµατική ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας µιας σχολικής µονάδας, µε καθαρά εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και επιστηµονικά κριτήρια. Σελίδα 6

Η µεταρρύθµιση στην Παιδεία πρέπει να γίνει χωρίς το «φόβο» της τρόικας

Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ «Να ανασυνταχθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης» Σελίδα 9

28ης Οκτωβρίου 48 Πύργος


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Χρονολόγιο

Είπαν...

13 Φεβρουαρίου 1962

ΨΕΥ∆ΩΣ ΚΑΤΕΜΗΝΥΣΕ ΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΑΝ ∆ΙΑΡΡΗΞΙΝ -∆ιά να δικαιολογήση ποσόν που εχρησιµοποίησε προς διασκέδασιν Προς τον κ. Εισαγγελέα Ηλείας υπεβλήθη δικογραφία εις βάρος του Β.Β. ετών 29 εκ Κρεσταίνων κατηγορουµένου επί ψευδή καταµηνύσει. Ούτος προ ηµερών κατήγγειλεν εις τας αρχάς Χωροφυλακής ότι άγνωστοι διαρρήξαντες τον εν Κρεσταίνοις κρεοπωλείον του αφήρεσαν χρηµατικόν ποσόν 950 δρχ. Εκ της διενεργηθείσης προανακρίσεως προέκυψεν ότι ο Β. ψευδώς κατήγγειλε διάρρηξιν και κλοπήν, προέβη δε εις την καταγγελίαν ίνα δικαιολογηθή προς τον πατέρα του διότι ο ίδιος είχε χρησιµοποιήσει το ως άνω χρηµατικόν ποσόν εις διασκέδασιν. Ο Β. ωµολόγησε την πράξιν του δικαιολογηθείς ότι ετέλει εν µέθη ότε προέβη εις καταγγελίαν εξ αφορµής της οποίας εκινητοποιήθη αδικαιολογήτως η Χωρ/κή Κρεσταίνων.

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων και καταγόταν από τον Πόντο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελµα του σκηνοποιού. Ήσαν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς. Όταν ο απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερµή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί µε το κήρυγµά του. Τόσο τούς άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του απόστολου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του. O απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση ώστε τούς µνηµονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώµων όχι µόνον εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Αργότερα οι διώκτες του χριστιανισµού τούς συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τούς Αγίους χαρίζοντάς τους µαζί µε τον τίτλο των Αποστόλων και τον τίτλο των Μαρτύρων. ∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 Αυξεντίου, Μάρωνος οσίων Σελήνη: 11 ηµ. Aν. Hλίου: 7.18’ ∆ύση Hλίου: 18.01’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6987096078 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Η φωτογραφία της Κυριακής Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Σπύρος Βασιλείου (Αντιδήµαρχος Πηνειού) «Στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης µέχρι πρότινος υπήρχε µαία η οποία εξυπηρετούσε τις υπάρχουσες ανάγκες καλύπτοντας έναν πληθυσµό µεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων ο οποίος κατά την τουριστική περίοδο υπερδιπλασιάζεται. Εξαιτίας πιθανής έλλειψης προσωπικού η συγκεκριµένη µαία µεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Πύργου µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του δήµου µας καθώς και της ευρύτερης περιοχής του κάµπου αναγκαζόµενοι να προσέρχονται στο Νοσοκοµείο µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση ασθενών στα ιατρεία του Νοσοκοµείου και το αυξηµένο κόστος µεταφοράς των πολιτών στον Πύργο».

Αλεξία Λιάγκουρα (Ταµίας ΕΛΜΕ) «Η ΕΛΜΕ Ηλείας συνεχίζει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό και κάνει πράξη τη διαβούλευση µε τους γονείς και τους µαθητές, κάτι που δεν µπόρεσε να κάνει το υπουργείο έως τώρα. Η οµοφωνία είναι φανερή. Όλοι οι παράγοντες της περιοχής και του σχολείου συµφωνούν στο να µην δεχθούν την συγχώνευση αυτής της σχολικής µονάδας µε άλλη. Ως βασικό επιχείρηµά µας είναι πως το προτεινόµενο σχολείο υποδοχής στην Κρέστενα, δεν έχει τις απαραίτητες υποδοµές για να δεχθεί ένα άλλο σχολείο».

Σ

αράντα χρόνια πριν. 10 Φεβρουαρίου 1971. Ηµέρα εορτής του Αγίου Χαραλάµπους. Τα Κρέστενα και η περιοχή τίµησαν τη µνήµη του µε κατάνυξη και λαµπρότητα. Την παραµονή ετελέσθη Μέγας Εσπερινός, µε αρτοκλασία, και την επόµενη θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπασταύρου µίλησε για το βίο και το έργο του ιεροµάρτυρα Αγίου. Ακολούθησε λιτάνευση της θαυµατουργής εικόνας του. Στη φωτογραφία οι ιερείς της πόλης Ιωάννης Κοτρέτσος και Μιλτιάδης Τσιρώνης και (από αριστερά) οι: Αντώνης Αναστόπουλος, Αθηνόδωρος Σταµατόπουλος, οι ιεροψάλτες Νίκος Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, ∆ιονύσιος Καλός και ∆ηµήτρης Κολαΐτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρεστένων Χαράλαµπος Γάβης και ο Πάνος Γιαννακόπουλος. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

+ ΙΣΤ Λουκά Τελώνου, Φαρισαίου , Ακύλας Πρισκίλλης, Μαρτινιανού µαρτ.

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Βαγγέλης Χριστοφόρου (Αντιδήµαρχος Ήλιδας) «Η καθαριότητα είναι υπόθεση που µας αφορά όλους, δείχνει τον πολιτισµό µας και θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι σε αυτό τον τοµέα. Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τα καθήκοντά µας, έχουµε ρίξει µεγάλο βάρος στον τοµέα της καθαριότητας, δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς αυτό, καθώς θεωρούµε ότι είναι το πρωτεύον ζήτηµα για να διασφαλίσουµε ποιότητα ζωής στους δηµότες µας και να προστατεύσουµε το περιβάλλον. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να αλλάξουµε την Αµαλιάδα και τα δηµοτικά διαµερίσµατα».

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Προτεραιότητα το Κατάκολο Τ

ις τελευταίες ηµέρες η Ηλεία βρίσκεται ανάστατη από τις πληροφορίες, ότι το έργο του αεροδροµίου της Ανδραβίδας οδηγείται στις καλένδες. Ως λόγος προβάλλεται η αδυναµία χρηµατοδότησης του έργου αφού τα γλίσχρα κρατικά ταµεία δεν µπορούν να διαθέσουν τα περίπου 65 εκατοµµύρια ευρώ που απαιτούνται. ∆εν ανήκει στις προθέσεις του παρόντος άρθρου η απόδοση ευθυνών για τη δυσµενή εξέλιξη της υπόθεσης. ∆ε µπορούµε όµως να µην προβούµε σε γενικές πολιτικές παρατηρήσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες µετά και τη σύσκεψη των δηµάρχων της Ηλείας µε τη νέα Περιφερειακή Αρχή και το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Μια σύσκεψη που ενώ έδωσε µεν τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να καταγράψει τα έργα που µπορούν άµεσα να ενταχθούν στα επιµέρους προγράµµατα και να υλοποιηθούν, απέτυχε δε να προσδιορίσει τους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους και τις προτεραιότητες του τόπου. Εγκατεστηµένες νοοτροπίες και αντιλήψεις, τοπικισµοί, πολιτικό κόστος και το άγχος της επανεκλογής, κατακερµατίζουν την πολιτική δράση και ακυρώνουν κάθε ανάγκη ενιαίας και στοχευµένης διεκδίκησης. Κάθε κυβερνητική ηγεσία, κεντρική ή αυτοδιοικητική που σέβεται το ρόλο της, οφείλει πριν απ’ όλα να ιεραρχεί στόχους και να θέτει προτεραιότητες. Στην Ηλεία, την ουραγό της ανάπτυξης, είναι προφανές πως έλειψε ο σχεδιασµός και κυρίως απουσίαζαν οι βασικοί επιδιωκόµενοι στόχοι, τα µεγάλα αναπτυξιακά προτάγµατα. Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο που όλοι εσχάτως και υπό το βάρος της οικονοµικής κρίσης ανακάλυψαν, προαπαιτεί στρατηγική, προτεραιότητες, σχέδιο, προγραµµατισµό. Η Ηλεία οφείλει να επικεντρωθεί στα µεγάλα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να δώσει εκεί όλες της τις δυνάµεις. Το κάρο της ανάπτυξης πρέπει επιτέλους να ξεκολλήσει από τη

λάσπη της καθυστέρησης και της απραξίας. Τέλος µε τις οδοποιίες, τις τσιµεντοστρώσεις και τις ενισχύσεις των πανηγύρεων. Οι δύο-τρεις µεγάλες αναπτυξιακές προτεραιότητες περιµένουν την πολιτική βούληση όλου του δυναµικού του νοµού για να ξεκινήσουν. Άλλως θα µετατραπούν σε φαντάσµατα που θα στοιχειώνουν τη µοίρα του τόπου, τα όνειρα των συµπολιτών µας Η νέα Περιφερειακή Αρχή την οποία κάποιοι πολύ πρόχειρα και µε βιασύνη κρίνουν αυτές τις ηµέρες, πρέπει µέσα από ένα πλατύ και γόνιµο διάλογο-και αυτό πράττει- να ορίσει γρήγορα αλλά χωρίς σπουδή τις µεγάλες προτεραιότητες του τόπου. Η Ανδραβίδα πρέπει να παραµείνει ένας βασικός στόχος, µια κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη. Το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε και αναστέλλει την υλοποίηση του έργου δεν πρέπει να µας αποπροσανατολίσει. Ο δεύτερος µεγάλος αναπτυξιακός στόχος, το Κατάκολο, είναι εδώ και θα µείνει ζωντανός και υλοποιήσιµος όσο δεν κάνουµε τα λάθη του παρελθόντος. Η επέκταση του προσήνεµου µώλου, η δηµιουργία νησίδας στον κεντρικό προβλήτα και η επέκταση του χώρου µπροστά από την οικιστική ζώνη , δεν απαιτούν παρά 5-6 εκατοµµύρια ευρώ για την υλοποίησή τους. Η διαµόρφωση του χερσαίου χώρου, έργο 4,5 εκατ. ευρώ, προενταγµένο στο ΕΣΠΑ κολλάει στη γραφειοκρατία του ΕΟΤ. Οι πράκτορες των ιδιοκτητριών εταιριών των κρουαζιερόπλοιων επισηµαίνουν εδώ και καιρό τα προβλήµατα που δηµιουργούν στον ελλιµενισµό των πλοίων τους οι ελλείψεις του λιµανιού. Ο κίνδυνος να χαθεί και αυτή η ευκαιρία ανάπτυξης είναι άµεσος. Το Κατάκολο πρέπει να αναχθεί σε κεντρικό στόχο διεκδίκησης της Ηλείας. Το ένα εκατοµµύριο επισκέπτες πρέπει να συνεχίσει να έρχεται στο επίνειο του Πύργου. Με σχε-

Του Γεώργιου Γεωργιόπουλου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµίας

διασµένες παρεµβάσεις από τους ∆ήµους Πύργου, Αρχαίας Ολυµπίας και Ήλιδος αλλά και τους άλλους δήµους του νοµού θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις διάχυσης και «εκµετάλλευσης» του τουριστικού προϊόντος που µας προσφέρεται. Η πολιτική ηγεσία του τόπου πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ενωµένη, µε σαφείς στόχους, µε κεντρικά αναπτυξιακά προγράµµατα, να δώσει την ώθηση που χρειάζεται η Ηλεία. Η αγροτική οδοποιία µπορεί να περιµένει! Η ανάπτυξη της Ηλείας όχι!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Καθαρά και ξάστερα Περί κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την Ηλεία και του αυτοκινητόδροµου ΤΟ τελευταίο χρονικό διάστηµα γίνεται οργασµός από συσκέψεις σε περιφερειακό επίπεδο αλλα και στο νοµό µας. Σ’ αυτές λαµβάνουν µέρος οι νέοι αιρετοί και στα δύο επίπεδα αλλά αρκετές φορές και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νοµού. Συσκέψεις πολύωρες περί κονδυλίων του ΕΣΠΑ περί έργων που έχουν ωριµότητα. Περί έργων που πρέπει να γίνουν αγώνες για να ενταχθούν κλπ. Περί προγραµµατισµών, περί πιέσεων για το συµφέρον του νοµού, περί σχεδίου ανασυγκρότησης, καθώς και ταµείου του πρώην Μολυβιάτη κλπ. Και φυσικά δεν υπάρχει πολίτης Ηλείος που να αµφισβητεί τις καλές προθέσεις και τις προσπάθειες την κάθε είδους αιρετών του νοµού, για επιτυχία στις προσπαθειές τους. ΑΛΛΑ αυτό δεν φθάνει γιατί όλα αυτά περί κονδυλίων για έργα από το ΕΣΠΑ περί εντάξεων έχουν τα απόκρυφά τους... Για το πως λαµβάνονται οι αποφάσεις οι καθοριστικές και δηµιουργούνται τετελεσµένα γεγονότα. Και µετά βρίσκονται προ εκπλήξεων και οι ίδιοι οι αιρετοί. Οταν πληροφορούνται για ύπαρξη εγγράφου έκπληξη όπως περί ύψους κονδυλίων για το αεροδρόµιο Αδραβίδας.Ενα θα πρέπει να πράξουν οι αιρετοί του νοµού και στα δυο επίπεδα σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Α’ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλλικρατικών ∆ηµάρχων. ΑΜΕΣΗ και υπεύθυνη ενηµέρωση εγγράφως από την αιρετή Περιφέρεια και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την υπερπεριφέρεια.Μέχρι τώρα ποια έργα έχουν ενταχθεί στους τρεις νοµούς της περιφέρειας ξεχωριστά και τι κονδύλια έχουν δεσµευθεί, για ποια έργα ονοµαστικά στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα λειτουργία του ΕΣΠΑ και τα προγράµµατά του.Το ποσοστό τους σε αυτό που έχει κατανεµηθεί στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και το υπόλοιπο ποσοστό που αποµένει, µέχρι να γίνει η λεγόµενη αναθεώρηση τον προσεχή Μάρτιο.Το άλλο µείζον πρόβληµα για το νοµό µας είναι η τύχη του αυτοκινητόδροµου στο νοµό µας. Οπου στην εβδοµάδα που µας πέρασε στην κοινή συνέντευξη των κοινοπραξιών ξένων και ελληνικών παρουσιάσθηκαν από αυτούς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όπου κατονόµασαν για τον αυτοκινητόδροµο που µας αφορά αυτά που τα ονόµασαν «Βραχνέικα» Αχαΐας µετά την περιµετρική της Πάτρας µέχρι την Κάτω Αχαΐα που ζητείται από τους Αχαιούς νέα χάραξη του αυτοκινητόδροµου προς Πύργο.Και το γνωστό πρόβληµα µε τις προσφυγές στην περιοχή του Καϊάφα.Και φυσικά το υπουργείο Υποδοµών συνέχεια επαναλαµβάνει ότι γίνονται διαπραγµατεύσεις µε τις εταιρίες περί διοδίων αλλά και λόγω χρηµατοδοτήσεων για παρατάσεις των συµβάσεων αλλά και αλλαγές τους προς το αντικείµενο.Ειδικότερα δεν ήταν τυχαία η αναφορά του εκπροσώπου της ΟΛΥΜΠΙΑΣ οδού περί καθυστέρησης του αυτοκινητόδροµου από την Πάτρα και κάτω θα τραβήξει περί τα δυο χρόνια µε ότι σηµαίνει αυτό για το µέλλον... ΚΑΙ εδώ πέρα από τους αιρετούς του νοµού µας θα διαπιστωθεί τι παρεµβάσεις θα κανει προς τον υπουργό Υποδοµών η αιρετή Περιφέρεια, πέρα από τους εκπροσώπους του νοµού µας.∆ηλαδή περί τροποποίησης των συµβάσεων πριν υπογραφούν αυτές και κυρίως τι λύσεις θα προτείνουν να δοθούν για το νέο αυτοκινητόδροµο στα ∆ιοικητικά όρια της Αχαΐας προς την Ηλεία αλλά και στην περίπτωση της περιοχής του Καϊάφα.

[

]

Περιµένει την τονωτική “ένεση” της απόσυρσης Ο νοµός Αττικής πήγε καλύτερα σύµφωνα µε τα στοιχεία από το µέσο όρο πωλήσεων της υπόλοιπης Ελλάδας, αφού πουλήθηκαν συνολικά 5.439 οχήµατα. Σε απόλυτους αριθµούς, οι συνολικές πωλήσεις, τον µήνα Ιανουάριο, στην Ήπειρο ήταν 301 αυτοκίνητα, στη Θεσσαλία 457, στη Θράκη 214, στην Κρήτη 405, σε όλη τη Μακεδονία 751, στο Αιγαίο 388, στο Ιόνιο 133, στην Πελοπόννησο 502 και στην Κεντρική Ελλάδα 397. Αυτές οι τιµές αναµένεται να “απογειωθούν” τις επόµενες ηµέρες, όταν και τυπικά θα ισχύσει η απόσυρση των αυτοκινήτων. Άλλωστε, το µέτρο αυτό περιµένουν εδώ και πολύ καιρό όλες οι εισαγωγικές εταιρίες και οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, στην

προσπάθειά τους να τονωθεί η αγορά, να αυξήσουν τον τζίρο τους -άρα και το κέρδος τους- και να “θωρακίσουν” τις θέσεις εργασίας. Το κράτος θέλει να βάλει τέλος στα … σαραβαλάκια που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόµους, προωθώντας την υπουργική απόφαση για την απόσυρση. Περίπου 2.500.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητα πριν από το 1999, θα έχουν την ευκαιρία να τα αλλάξουν, αγοράζοντας καινούργια, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro5, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων της απόσυρσης. Γ.Ρ

Σχόλια Ξεκινά το κυνήγι του «µαύρου χρυσού»

Από τη δυτική Ελλάδα σε τέσσερις µε πέντε περιοχές θα ξεκινήσουν οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στο πλαίσιο του νέου γύρου των ερευνών που προωθεί η κυβέρνηση, αναζωπυρώνοντας τον πυρετό στο κυνήγι του µαύρου χρυσού. Στο νοµοσχέδιο που θα είναι έτοιµο στις αρχές του καλοκαιριού θα δίνεται η δυνατότητα της ανοικτής διαδικασίας και οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα µπορούν αυτοβούλως να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποιο πιθανό κοίτασµα. Επιστήµονες εκτιµούν ότι ο ελληνικός χώρος διαθέτει γύρω στα 4.800 ενεργά πετρελαϊκά συστήµατα, µε τις λεκάνες της δυτικής Ελλάδος, των Γρεβενών,

«Να κουνάτε τα δάκτυλά σας στο σπίτι σας!»

της δυτικής Θράκης, του Πρίνου/Θάσου, του Θερµαϊκού/ Επανωµής και της ανατολικής Ελλάδος να είναι οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για τον εντοπισµό πετρελαίου, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα. «Τα κοιτάσµατα όµως βρίσκονται µόνον µε γεωτρήσεις» δηλώνει ο γεωλόγος πετρελαίων και πρώην τεχνικός διευθυντής των ΕΛΠΕ Ντίνος Νικολάου, στην ηµερίδα για τις «Έρευνες Υδρογονανθράκων και προοπτικές παραγωγής στην Ελλάδα», που διοργάνωσε πριν λίγες ηµέρες το ΙΕΝΕ. Γ.Ρ

Οι αστυνοµικίνες στην κάλπη!

Για «τελεσιγραφικές υποδείξεις και εντολές» που δεν πτοούν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό έκανε λόγο µε ανακοίνωσή του ο γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Καρχιµάκης, αναφερόµενος στη συνέντευξη των εκπροσώπων της τρόικας. «Οι εκπρόσωποι της τρόικας, ξεπέρασαν τα όρια. Τα όσα είπαν, χθες, είναι απαράδεκτα και αποδοκιµαστέα. Τελεσιγραφικές υποδείξεις και εντολές για το πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία του ελληνικού δηµοσίου, η περιουσία του ελληνικού λαού, δεν δεχόµαστε από κανέναν. Και από κανέναν, δεν δεχόµαστε να κουνά το δάκτυλό του στον ελληνικό λαό, µέσα στο σπίτι του. Να το κουνάνε στα δικά τους σπίτια», τονίζεται στην ανακοίνωση του κ. Καρχιµάκη. Γ.Ρ

Εκλογές για την ανάδειξη Τριµελούς Συµβουλίου της Γραµµατείας γυναικών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας, θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για παράρτηµα της ΠΟΑΣΥ και οι εκλογές θα πραγµατοποιηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το µεσηµέρι του Σαββάτου στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, µέχρι και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Μ.Κ.

Αναβολή λόγω εγκυκλίου Αποσύρθηκαν από την προχθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας, όλα τα θέµατα που αφορούσαν απολογισµούς, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και ορισµό µελών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας, λόγω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου και αναµένεται τα θέµατα να έρθουν προς ψήφιση στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μ.Κ.

ΑΡΘΡΟ

∆ραστικά µέτρα Ο ύπνος µε ανοιχτές µπαλκονόπορτες όχι µόνο αποτελεί µια ανάµνηση από το µακρινό παρελθόν, αλλά περισσότερο ανήκει στη …σφαίρα της φαντασίας! Φτάσαµε στο σηµείο πλέον ο φόβος και η ανασφάλεια να κυριαρχούν στην καθηµερινότητά µας , αφού όλο και πιο πολλά κρούσµατα παρανοµιών στους περισσότερους τοµείς, µας φανερώνουν πως οι «ήσυχες ηµέρες» µάλλον πέρασαν ανεπιστρεπτί για τη χώρα µας. Η ανεξέλεγκτη είσοδος χιλιάδων λαθροµεταναστών , σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφόµενες συνθήκες φτώχειας και ανέχειας δηµιουργούν ένα «εκρηκτικό µείγµα» στην κοινωνία , το οποίο αυτή τη στιγµή κανένας δε γνωρίζει τις επιπτώσεις θα έχει… ∆εν είναι µόνο οι ατελείωτες ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές και απατεωνιές που άλλαξαν ριζικά το «τοπίο» της καθηµερινότητας στην Ελλάδα σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες, αλλά ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόµενο πλέον αποτελεί η …αποθράσυνση των λογής παρανόµων. Μπροστά στο εύκολο κέρδος η παρανοµία µπορεί να προέλθει µε εκβιασµούς ακόµη και στις πιο απίθανες περιπτώσεις. Το «αλισβερίσι» ναρκωτικών ουσιών µπορεί να γίνει απροκάλυπτα σε χώρους διασκέδασης και άλλα σηµεία χωρίς αρκετές φορές να υπάρχει ιδιαίτερη ενόχληση! Πλέον η περιουσία περνάει σε «δεύτερη µοίρα» , εφόσον κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν σε βάρος άλλων. Πολλές ακόµη περιπτώσεις δείχνουν σήµερα ανησυχητικά όσο και εκφυλιστικά σηµάδια στην κοινωνία µας.Από την άλλη πλευρά υπάρχει το οργανωµένο κράτος που µε σηµαντικές ελλείψεις και συχνά προχειρότητα , προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα αυξανόµενα «κύµατα» εγκληµατικότητας. Μέχρι στιγµής δεν το καταφέρνει όπως πρέπει, µε συνέπεια οι φιλήσυχοι πολίτες δικαιολογηµένα να ανησυχούν και να ζητούν περισσότερο δραστικά µέτρα σε όλους τους τοµείς… ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοπή πίτας µε “έπαθλο” ένα τελάρο ψάρια! Μια... ιδιαίτερη κοπή πίτας θα γίνει νωρίς το πρωί της ∆ευτέρας στον Πύργο. Στο καφενείο του Παναγόπουλου (Χαλικιάτικα) ο “Σύλλογος Πρωινών Πολιτών” καλεί τα µέλη του να δώσουν το παρών στην κοπή που θα γίνει στις 6.45 π.µ.! Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ο τυχερός που θα βρεί το φλουρί θα παραλάβει ως δώρο ένα τελάρο ψάρια, δωρεά του ιχθυοπωλείου ∆. Τζέµου καθώς κι ένα κουτί µέλι από την µελισσοκοµία του Α. Στεφανόπουλου...Παράλληλα το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά τα ανωτέρω καταστήµατα για τις προσφορές τους και παράλληλα εύχεται στα µέλη και τους φίλους του το 2011 να είναι µια ευτυχισµένη χρονιά! Γ.Γ.


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή13 Φεβρουαρίου 2011

4

Η γνώµη Το Γκουαντάναµο της Ευρώπης Η

[

χώρα που αντιµετωπίζει τους µετανάστες µε όρους Ποινικού Κώδικα δεν µπορεί να θεωρηθεί ∆ηµοκρατική. Κοινωνία που συµπεριφέρεται στους µετανάστες ωσάν να είναι ανθρώπινα σκουπίδια δεν νοείται πολιτισµένη. Αν σε τούτα, τα παραπάνω συµφωνήσουµε, τότε δεν θα διαφωνήσουµε πως το µεταναστευτικό είναι ένα ζήτηµα εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο θεωρώ πως εντός της τρέχουσας δεκαετίας θα εξελιχθεί σε κυρίαρχο για την χώρα µας. Κατά συνέπεια, οφείλουµε όλοι µας, πολιτεία και κοινωνία, να το αντιµετωπίσουµε µε την δέουσα σοβαρότητα αλλά και µε ανθρωπισµό. Η µέχρι τώρα αντιµετώπιση του προβλήµατος από την πλευρά των πολιτικών ηγεσιών, είναι δυστυχώς ακραία. Την απέλαση συλλήβδην όλων των µεταναστών προστάζουν οι της µιας άκρης, επισηµαίνοντας τον κίνδυνο της εθνικής µας µετάλλαξης, την νοµιµοποίηση όλων προστάζουν οι

Ηλίας Παναγούλης – Πρόεδρος Ένωσης Αστυνοµικών υπαλλήλων Ηλείας

απέναντι. Η µέχρι τώρα δηλαδή συζήτηση δεν στοχεύει στην επίλυση του προβλήµατος, αλλά κατ’ ουσία στην διατήρησή του ως θέµα πολιτικής εκµετάλλευσης και κοινωνικού αποπροσανατολισµού. Το µεταναστευτικό δεν µπορεί παρά να είναι πρόβληµα Ευρωπαϊκό και όχι αµιγώς Ελληνικό. ∆εν είναι η χώρα µας αυτή που δηµιούργησε το πρόβληµα αλλά οι πολιτικές των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών από κοινού µε τις ΗΠΑ, έχουν την ευθύνη της δηµιουργίας, άρα και την υποχρέωση της επίλυσής του. Παρά ταύτα, η Ευρώπη των 27 µετέτρεψε ένα κοινό πρόβληµα σε πρόβληµα του ενός και την Ελλάδα σε Γκουαντάναµο της Ευρώπης. Οι Έλληνες µετετράπησαν σε δεσµοφύλακες ανθρώπων που δεν έχουν παρόν και µέλλον, που αναγκάστηκαν σε φυγή από την κόλαση και στην αναζήτηση ενός παραδείσου. Επί της ουσίας: Η συνθήκη ∆ουβλίνο 2 διατηρεί

την κοινωνική καθαρότητα των Ευρωπαϊκών χωρών, δεν λύνει το πρόβληµα, το τραγικοποιεί. Χρέος του πολιτικού προσωπικού της χώρας µας είναι να δει το πρόβληµα στις πραγµατικές του διαστάσεις, να καταθέσει προτάσεις, να καταλήξει σε µία κοινή απόφαση, σε µία κοινή πολιτική απόφαση, που θα ωθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες στο να ξαναδούν το πρόβληµα, να επανεκτιµήσουν την µέχρι τώρα στάση τους και εν κατακλείδι να πειστούν πως οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η Ελλάδα δεν µπορεί να αντέξει την αύξηση του αριθµού των µεταναστών, η χώρα µας δεν µπορεί να σηκώσει το βάρος της ευθύνης. Το συνεχώς διογκωµένο ρεύµα µετανάστευσης σύντοµα θα µετατραπεί σε βίαιο ποταµό που θα κατακλύσει ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε, υπό τον πανικό της πληµµύρας,καιρός για δράσεις και λύσεις δεν θα υπάρχει…

Πρόσωπο Με ξεκάθαρες απόψεις για την ανάπτυξη του τόπου του

Γιώργος Γεωργιόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

Α

πό την πρώτη στιγµή που ανέλαβε καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έδωσε στο στίγµα του. Η ανάπτυξη έρχεται µε σωστό συντονισµό και σχέδιο, συνηθίζει να λέει ο Γιώργος Γεωργιόπουλος που έφερε το καινούριο στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές. Επιµένει για τον «Καλλικράτη» στις συναντήσεις µε φίλους και συνεργάτες του ότι « Ο νέος θεσµός και τα πρόσωπα που τον εκφράζουν, οφείλουν µε τις πράξεις και το παράδειγµα τους να ξαναχτίσουν τις σπασµένες γέφυρες που

συνδέουν τους πολίτες και τους νέους µε την πολιτική. Το έργο είναι δύσκολο αλλά κανείς πλέον δεν δικαιούται να αποτύχει.» Ο Γιώργος Γεωργιόπουλος είναι γεννήθηκε στη Μουριά Ηλείας το 1955. Σπούδασε νοµικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ∆ικηγόρος Αθηνών από το 1982. Στο διάστηµα 2001-2004 διετέλεσε Πρόεδρος Κανονισµών της ΕΠΑΕ. Από τα φοιτητικά του χρόνια έχει αναλάβει πλούσια πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ως µέλος της Σπουδάζουσας της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της Συντονιστικής Επιτροπής Κλαδικής Οργάνωσης

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Για τα έργα... βέργα

Ήµουνα νιος και γέρασα ακούγοντας µπαρόλες Τρέξιµο έκανα πολύ παπούτσια λιώσαν σόλες. Έργα θα κάνουµε πολλά Ηλεία σαν Παρίσι Έτσι θα µοιάζει είπανε θα’χει νερό κι η βρύση. Μια και νερό ανέφερα λάσπη πίνω Χανάκια Λυπάµαι τα στοµάχια µας και τα µικρά παιδάκια. Ποτήρι βάζεις βρύση σου µε σίδερο και άµµοι Αργεί πολύ Ερύµανθος να έρθει το ποτάµι. Και χάλαγαν πολλά λεφτά για να τις καθαρίσεις τις τρύπες που’χαν τα χωριά και λέγαν γεωτρήσεις. Τα νεύρα µας ατσάλωσαν λόγω πολύ σιδήρου Και η σκουριά στα έντερα σαν στο ψωµί βουτύρου. Κάτοικοι τ’ αγοράζουµε το ύδωρ σε µπουκάλια Και πιο φθηνά για πούληµα είναι τα πορτοκάλια. Πολλοί αγρότες τ’ άφησαν στα δέντρα περιβόλια Χαµήλωσαν πολύ τιµές και µας χτυπάνε βόλια. Και κουβαλάς και κουβαλάς µπουκάλια σε εξάδες Καθάριο πίναµε νερό πηγάδι µε κουβάδες. Μόνο σχοινί µας έµεινε και πλάκα µε σαπούνι Λύσεις προτείνει Τρόικα σαν του Αττίλα ούννοι. Ορµάνε µέσα κι ότι βρουν κάνουνε και δηλώσεις

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Κλείσε το στόµα Έλληνα αλλιώς να το βουλώσεις. Κι όλοι πισωγυρίζουνε γιακά έχουν κεφάλι Οι Ευρωπαίοι µίλησαν άδειασε το µπουκάλι. Και πού επήγε το κρασί, θέλει µεζέ ψητούρα Τα χρήµατα σε τράπεζες και ο λαός φαγούρα. Σφυρίζουν αδιάφορα κι όλοι γυρνούν τις πλάτες Και Ελβετία πήγαιναν και τρώγαν σοκολάτες. Τα κότσια αν τα έχετε λογαριασµούς να βρείτε ∆εσµεύτε και τα χρήµατα για να ‘λευθερωθείτε. ∆ιότι άντεξε πολύ το δόλιο µας τοµάρι Κι όλους εσάς στην κορυφή ο σατανάς θα πάρει. Λαός θα σβήσει χρώµατα θα σπάσει τα γρανάζια Χορτάρι µόνο πράσινο και ουρανός γαλάζια. Και αν Αντώνης προσδοκά να πάρει εξουσία Μάρτυς µην ειν’ Ιεχωβά για βήτα παρουσία. Ελπίδα έχει για εκεί φίδι του παραδείσου Την ένα πείσε για αρχηγός φύλο συκής και γδύσου. Γι’αυτό και στην πατρίδα σου σύκα περνούν στα βούρλα Είχατε κι έναν υπουργό που τον φωνάζαν Σούρλα. Τα νέα πάλι άσχηµα ντόρος και φασαρία Ο δρόµος άσµα έγινε πώς είχε ιστορία.

DECOration

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401

Και ο δικός µας κόλλησε το αίµα όµως ρέει Ούτε αυτό δε συγκινεί και η ψυχή µας κλαίει. Μη θέλουνε διόδια για Πάτρα να Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ πληρώσω Και ας πηγαίνω στον παλαιό κάποτε θα τελειώσω. Μη δρόµο µας αρρώστησε και έχει πάθει ίωση Χρήµατα µη χάθηκανε για την αποζηµίωση. Κανείς δεν ξέρει να µας πει τι λένε τα κιτάπια Και όλοι οι αρµόδιοι λαό κάνουν την πάπια. Τα τρένα δε σφυρίζουν πια, δε βλέπεις πια βαγόνι Και οι γραµµές ορφάνεψαν και ο ΟΣΕ τελειώνει. Μέχρι την Πάτρα είπανε τύχη οι Πατρινοί Άλλος θεός είναι εδώ µας φάγαν οι νονοί. Τέτοια µαυρίλα σε νοµό δεν έχει άλλο όµοιο Φτερά δεν βλέπω πουθενά κι ούτε αεροδρόµιο. ∆ε µε ξέρεις δε σε ξέρω δε σε είδα Σάλτσα τοµάτας έµεινε µόνο στην Ανδραβίδα. Η τύχη µας εστράβωσε τι τάχα να’χει γράψει Το µόνο που’ναι σίγουρο κάποιος παπάς θα θάψει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Β. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μέρος Πεντηκοστό Όγδοο)

Στο ίδιο µήκος κύµµατος κινήθηκαν και οι πολιτικές µας προσωπικότητες που παρέµειναν στην Ελλάδα.Σοβαρή αντιστασιακή δράση ανέπτυξε όλως παραδόξως το κοµµουνιστικό κόµµα. Το τέταρτο µικρό κόµµα της Βουλής που είχε προκύψει απο τις εκλογές του 1935 και είχε συγκεντρώσει µόλις το 6% του ελληνικού λαού, κατερχόµενο ως Παλλαϊκό Μέτωπο. Μια µικρή πολιτική δύναµη λοιπόν µε πολλά επίσης στελέχη της φυλακισµένα απο το καθεστώς της Μεταξικής δικτατορίας, σήκωσε το σταυρό της αντίστασης του ελληνικού λαού. Τον Αύγουστο κιόλας του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ, που είχε ως κεντρική πολιτική του δύναµη στήριξης το ΚΚΕ. Στόχος τότε του ΕΑΜ ήταν να απευθυνθεί σε όλους ανεξαιρέτως πολιτικών φρονηµάτων έλληνες, που ήθελαν να πολεµήσουν τους Γερµανούς, Βουλγάρους και Ιταλούς κατακτητές. Και η παθητική στάση των υπολοίπων πολιτικών µας δυ-

νάµεων για ανάπτυξη αντιστασιακών πρωτοβουλιών συνέβαλε στο να πυκνώσει ο ελληνικός λαός αρχικά τις τάξεις του. Αδρανής όµως ως προς τις αντιστασιακές της πρωτοβουλίες ήταν και η κυβέρνηση του Καΐρου όπως ελέγετο. ∆εν µερίµνησε στο να µεταφέρει κάποια δραστηριότητά της στην Ελλάδα και να δώσει πνοή και όραµα στο λαό για αντίσταση. Στην ίδια κατεύθυνση όπως προαναφέραµε και οι πολιτικές µας προσωπικότητες που παρέµειναν στην Ελλάδα, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γ. Παπανδρέου, Γ. Καφαντάρης, Στ. Γονατάς, Α. Μυλωνάς, Ι. Σοφιανόπουλος. Με κάποιες πενιχρές πρωτοβουλίες που απέληγαν αλυσιτελείς και πάντως δεν είχαν το κύρος να εµπνεύσουν τον ελληνικό λαό σε αντίσταση. Σε αυτό το κλίµα της παθητικότητας προβάλλει ως τουλάχιστον πολιτικά και ηθικά άκοµψη η πρωτοβουλία τους να υπογράψουν «Πρωτόκολλο» τον Μάρ-

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

]

∆ικηγόρων ΠΑΣΟΚ Αθήνας, της Γραµµατείας Τοµεακής Οργάνωσης Νοµικών-Οικονοµολόγων, του Τοµέα Επιστηµόνων και του Τοµέα Οργανωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. ∆ιαθέτει σηµαντική εµπειρία στη δηµόσια διοίκηση, έχοντας θητεύσει ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, ∆ιευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιευθυντής του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η θεωρία της προόδου «Η ιστορία της ανθρωπότητας , γράφει ο Α. Τoywde, είναι µια οδύσσεια. Θα διαπράτταµε ασυγχώρητο λάθος έναντι των αναρίθµητων αγέννητων γενεών του µέλλοντος αν ήταν να ενεργήσουµε όχι σαν τον Οδυσσέα, αλλά σαν τον Αίαντα». Ο συλλογισµός αυτός είναι συνδεδεµένος µε την ιδέα της προόδου και της προοδευτικότητας. Η ιδέα της προόδου αναφέρουν οι κοινωνιολόγοι, βρίσκει η θεµελίωσή της στις αλλαγές που επέφερε η νέα οικονοµία και η νέα επιστήµη. Μιλώντας για την ιστορία της ιδέας προόδου, είναι σα να µιλάµε για την ιστορία δύο αιώνων. Ο 18ος και 19ος αιώνας έζησαν µε την ιδέα της γραµµικής προόδου, αδιάκοπης και απεριόριστης. Στην ουσία δεν πρόκειται για την πρόοδο µε την έννοια που λέµε για κάποιον ότι σηµειώνει πρόοδο στη φρόνηση, πρόοδος που επιδέχεται αποτυχίες. Πρόοδος µε την έννοια που λέµε: Επραξα καλύτερα σήµερα απ’ ότι χθες υπονοώντας πως το αύριο θ’ αρνηθεί ίσως το σηµερινό έργο. Ο Ρενάν περιγράφει την ιδέα της προόδου στον 19ο αιώνα. «Με όλους τους τρόπους θα φτάνουµε να διακηρύξουµε το δικαίωµα που έχει η λογική ν’ αναµορφώνει την κοινωνία µε την ελλογη επιστήµη και την θεωρητική γνώση αυτού που είναι. ∆εν είναι λοιπόν υπερβολή να πούµε πως η επιστήµη περικλείνει το µέλλον της ανθρωπότητας, πως µόνο αυτή µπορεί να εκφέρει την αποφασιστική για τη µοίρα της λέξης και να της µάθει τον τρόπο να προσεγγίσει τον στόχο της... Η πρόοδος ως έννοια και βίωµα γεννήθηκε τον 18ο αιώνα. Την έννοιά της ανέπτυξαν οι Γάλλοι, εγκυκλοπαιδικά που πίστευαν ότι ζουν τον αιώνα της προόδου και προετοίµαζαν µε την φιλοσοφία τους περαιτέρω βήµατα της προόδου. Στον ίδιο αιώνα ο Ρουσσώ ήταν εκείνος που αντέταξε τη φιλοσοφία του όλη στην έννοια της προόδου. Ο,τι ονόµαζαν οι άλλοι πρόοδο, ο Ρουσσώ πρόβαλε το όνειρο της επιστροφής του ανθρώπου στην απλότητα και στη «φυσική ζωή». Ο Εγελος, εξάλλου ερµηνεύει την ιστορία του ανθρώπου µε τη µέθοδο της διαλεκτικής που για την ιστορία µε τα βήµατα της θέσης, της αντίθεσης και της σύνθεσης προς τα εµπρος. Η έννοια της προόδου αµφισβητήθηκε αρκετά στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται να διευκρινισθεί τι είναι πρόοδος, τι σηµαίνει η έννοια αυτή και τι εννοούµε όλοι όταν τη χρησιµοποιούµε. Οι κοινωνιολόγοι και φιλόσοφοι τονίζουν ότι πρέπει να ξεχωρισθούν δύο πράγµατα µέσα στην έννοια αυτή. Το ένα είναι το προοδεύειν και το άλλο κάθε τι το οποίο προοδεύειν. Με την έννοια της προοόδου εννοούµε πάντοτε ότι το µεταγενέστερο, είτε άνθρωπος , είτε δηµιουργηµά του είναι τελειότερο από το προγενέστερο. Σύµφωνα µε την έννοια της προόδου ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να είναι καθόλα ανώτερος από τον άνθρωπο των προηγούµενων εποχών και να είναι ευτυχέστερος. «Η πρόοδος» σηµειώνει ο Κλοζέ, προκαλεί την αναπόφευκτη επέκταση της συλλογικής ευθύνης. Προσαρµογή στην πρόοδο θα πει υπερκέραση της προόδου µε τέτοιον τρόπο που να έχουν προβλεφθεί οι συνέπειές της και να µην εξασκείται πιεστικός εξαναγκασµός, στο να λυθούν κρίσεις που δηµιουργήθηκαν από την ίδια την πρόοδο.

τιο του 1942, µε αντικείµενο την επίλυση του πολιτειακού µας προβλήµατος. Αν δηλαδή µετά την απελευθέρωση η Ελλάδα θα είχε ως ανώτατο άρχοντα πρόεδρο η βασιλέα. Αξίζει να µνηµονευθεί εδώ ότι ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος κατεζητείτο απο τις αρχές κατοχής και δραπέτευσε το 1942 στο Κάιρο, οπότε και έγινε αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως. Ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου µετέβη τον Απρίλιο του 1944 στο Κάιρο και ανέλαβε πρωθυπουργός της ελληνικής κυβερνήσεως. Αλλά ας ξαναγυρίσουµε στο ΕΑΜ την βασική οργάνωση αντίστασης στην κατοχική Ελλάδα. Μετήρχετο κατά βάση πολιτικές µεθόδους, απεργίες κ.λ.π. για να ευαισθητοποιήσει τον ελληνικό λαό στον αγώνα. Σ’αυτό το πλαίσιο σπουδαία υπήρξε η παλλαϊκή διαδήλωση που οργάνωσε εναντίον της επιστράτευσης των ελλήνων απο τους γερµανούς. Με αυτή την κορυφαία διαδήλωση απέτρεψε τα σχέδια των Γερµανών κατακτητών, που τελικά µαταίωσαν την επιστράτευση. Παράλληλα όµως µε την πολιτική του δράση Το ΕΑΜ στις πόλεις, ανέπτυξε και την ένοπλη δράση στα βουνά, µε το στρατιτικό του σκέλος τον ΕΛΑΣ. ∆εν υπήρξε πάντοτε αγαστή η συνεργασία µεταξύ ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, ιδιαιτέρως σε επίπεδο ηγεσίας. Πάραυτα ο ΕΛΑΣ κατόρθωσε να στρατεύσει στις τάξεις του είκοσι χιλιάδες αξιωµατικούς και στρατιώτες και να συγκροτήσει έναν πολύ αξιόµαχο στρατό. Ηγετική φυσιογνωµία του ΕΛΑΣ ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσµο Θανάσης Κλάρας. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

5 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

»

Έχει αποκτήσει ισχυρή δυναµική Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Ψήφισµα για το καθεστώς εργασίας των µηχανικών

∆υτική Ελλάδα και Κρήτη κατέχουν σχεδόν το 5% των εξαγώγιµων προϊόντων σύµφωνα µε τον χάρτη των ελληνικών εξαγωγών

Η

∆υτική Ελλάδα και η Κρήτη κατέχουν σχεδόν το 5% των εξαγώγιµων προϊόντων σύµφωνα µε το χάρτη εξαγωγών του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ ΑΕ). Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σύµφωνα µε τα στοιχεία πουλά στο εξωτερικό διάφορα τρόφιµα(καρπούζι, φράουλα κα) ζωντανά ζώα, ελαιόλαδο και κρασιά. Η περιφέρεια της Αττικής έχει το 48,8% των ελληνικών εξαγωγών ή σε απόλυτα µεγέθη 7 δισ. ευρώ. Οι κατηγορίες των προϊόντων που παράγονται και φεύγουν προς άλλες χώρες είναι µηχανήµατα και υλικό µεταφορών, βιοµηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χηµικά προϊόντα, ορυκτά, καύσιµα και λιπαντικά.

Γ.Κουτσούκος Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης : « Θέλουµε να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατά µας». Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος

ζωντανά ζώα, όµως και χηµικά προϊόντα, αλλά και βιοµηχανικά είδη - πρώτες ύλες. Σε ό,τι αφορά τα νησιά, εκείνα της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου εξάγουν τρόφιµα, ποτά αλλά και πρώτες µη εδώδιµες ύλες. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στέλνουν στο εξωτερικό καύσιµα, λιπαντικά και ορυκτά, πρώτες µη εδώδιµες ύλες, χηµικά προϊόντα και συναφή. Τα Ιόνια νησιά εξάγουν τρόφιµα, ελαιόλαδο και πρώτες µη εδώδιµες ύλες. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία µε µερίδιο εξαγωγών στο 23,9%, ήτοι 3,4 δισ. ευρώ. Τρόφιµα και ζωντανά ζώα, βιοµηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χηµικά προϊόντα και συναφή, ορυκτά, καύσιµα και λιπαντικά, καθώς ποτά και καπνός είναι τα κύρια είδη που παράγουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας και τα προωθούν στο εξωτερικό. Οι δύο περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας µετρούν µερίδιο από 5,2% στις εξαγωγές. Συγκεκριµένα στην πρώτη παράγονται και εξάγονται βιοµηχανικά είδη - πρώτες ύλες, τρόφιµα και ζώα ζωντανά, χηµικά προϊόντα και συναφή, µηχανήµατα και υλικό µεταφορών. Η Θεσσαλία, αγροτική περιοχή, επιδίδεται στις εξαγω-

γές τροφίµων και ζωντανών ζώων, όµως και στα βιοµηχανικά είδη - πρώτες ύλες. Ακολουθούν οι εξαγωγές πρώτων υλών µη εδώδιµων. Τρόφιµα και ζωντανά ζώα, ορυκτά, καύσιµα και λιπαντικά, ποτά και καπνός αλλά και ελαιόλαδο είναι τα προϊόντα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες και παράγουν στην Πελοπόννησο. Ανεβαίνοντας ξανά προς τα βόρεια και συγκεκριµένα στην Ανατολική Μακεδονία, διαπιστώνεται ότι οι ακριτικές επιχειρήσεις εξάγουν βιοµηχανικά είδη, τρόφιµα και ζωντανά ζώα, πρώτες ύλες µη εδώδιµες, ποτά και καπνό. Το ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των εξαγωγών είναι 4,2%. Η Ήπειρος, κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή, εξάγει τρόφιµα και

Έχουµε ακόµα να δώσουµε πολλά… Ερωτηθείς ο Ηλείος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος για την εικόνα που δείχνει την ∆υτική Ελλάδα ψηλά στο χάρτη των εξαγωγών επεσήµανε µε έµφαση: « Θέλουµε να εκµεταλλευτούµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Υπάρχει µια δυναµική που φαίνεται και από τα στοιχεία που συγκεντρώνει το υπουργείο για κάθε περιφέρεια της χώρας. Σύντοµα µέσα στο Μάρτιο θα πραγµατοποιηθεί στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συνάντηση για την ανάδειξη των αγροτικών προτεραιοτήτων της περιοχής.»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Ξεκίνησαν τα έργα του βιολογικού καθαρισµού Σ ε πορεία ολοκλήρωσης µπαίνει ένα από τα µεγαλύτερα έργα υποδοµών σε ολόκληρη της περιοχή της πεδινής Ηλείας, αυτού του κοινού βιολογικού καθαρισµού Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού. Ήδη από χθες τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευή ΑΤΕ» ξεκίνησαν να εργάζονται στα Λεχαινά, ενώ µέσα στις επόµενες µέρες, αντίστοιχα εργοτάξια θα «στηθούν» στην Ανδραβίδα και το Τραγανό.

Η πρόεδρος του Συνδέσµου Αποχέτευσης «Ηρακλής» κα. Αναστασία Σαραντοπούλου Λιβαδά µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευή ΑΤΕ» κ. Κυριάκο Χαϊδεµένο και τους επιβλέποντες µηχανικούς.

Από την πόλη των Λεχαινών ξεκίνησε η υλοποίηση του µεγαλύτερου ίσως αναπτυξιακού έργου για ολόκληρη την περιοχή.

Το έργο έχει προϋπολογισµό 5.975.000 ευρώ και υλοποιείται µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ και φορέα υλοποίησης την τέως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ενώ στις εργασίες παρευρίσκεται και αρχαιολόγος. Το έργο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την κατασκευή εσωτερικών δικτύων µήκους 11.077 µέτρων στα Λεχαινά, 11.313 µέτρων στην Ανδραβίδα και 7.643 µέτρων στο Τραγανό. «Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι καθώς ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένα από τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της περιοχής µας και ολόκληρου του νοµού» είπε στην εφ. «Πατρίς» η πρόεδρος του Συνδέσµου Αποχέτευσης «Ηρακλής» κα. Αναστασία Σαραντοπούλου – Λιβαδά και συνέχισε: «Είναι ένα από τα πρώτα έργα που εκτελούνται στο νοµό µας από το ΕΣΠΑ και είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ολο-

Μια τελευταία µατιά στα σχέδια του έργου από τους επιβλέποντες µηχανικούς και τους µηχανικούς της αναδόχου εταιρείας.

κληρωθεί χωρίς προβλήµατα και καθυστερήσεις». Ο υποθαλάσσιος αγωγός Εκτός όµως από την έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων, καλές είναι οι ειδήσεις και για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου που απαιτεί την επέκταση του βιολογικού καθαρισµού στη Μυρσίνη και την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος θα συνδέεται µε το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυµάτων. Με την υλοποίηση και αυτών των έργων, ο βιολογικός καθαρισµός θα µπορούσε να ξεκινήσει να λειτουργεί από την επόµενη κιόλας µέρα, λύνοντας ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της ευρύτε-

ΤΕΕ

Ξεκίνησε χθες το έργο της ολοκλήρωσης των εσωτερικών δικτύων του κοινού βιολογικού καθαρισµού Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού.

ρης περιοχής. Μιλώντας και γι’ αυτό το έργο στην εφ. «Πατρίς» η κα. Αναστασία Σαραντοπούλου – Λιβαδά τόνισε µεταξύ άλλων: «Βρισκόµαστε σε πολύ καλό στάδιο και για την επέκταση του βιολογικού καθαρισµού στην Μυρσίνη και για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς, από µέρα σε µέρα περιµένουµε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Το νέο αυτό έργο έχει προϋπολογισµό 3,7 εκατοµµύρια ευρώ, 2,7 εκατοµµύρια για την επέκταση στη Μυρσίνη και 1 εκατοµµύριο για τον υποθαλάσσιο αγωγό, και θα ενταχθεί και αυτό στο ΕΣΠΑ». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Ψήφισµα για το καθεστώς εργασίας των µηχανικών εξέδωσε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε κατά την πρόσφατη τακτική συνεδρίασή της, που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα, υπό την προεδρία του αρΟ πρόεδρος χιτέκτονα µηχανιτης Αντιπροσωπείας κού Λάµπρου του ΤΕΕ/Τ∆Ε Μπίκου. Στην συΛάµπρος Μπίκος. νεδρίαση, εκτός από τα µέλη της Αντιπροσωπείας, συµµετείχαν µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών αλλά και εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας –τοπικό τµήµα νοµού Αχαΐας, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων του νοµού, του Περιφερειακού Τµήµατος Πάτρας του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλ. Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του ΤΜ. ∆υτικής Ελλάδας του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρον. Τοπογράφων Μηχανικών, του Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ∆.Ε. Όπως τόνισε µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Μπίκος, «ο τεχνικός κόσµος µπαίνει στο στόχαστρο της πολιτικής της Κυβέρνησης και της Τρόικας. Οι άξονες των «διαρθρωτικών» αλλαγών για το επιστηµονικό δυναµικό είναι σαφώς προσανατολισµένοι: η παιδεία και το καθεστώς εργασίας… Η κυβέρνηση, µέσω του Σχεδίου Νόµου που κατέθεσε, επιχειρεί µια µονόπλευρη και οικονοµίστικη παρέµβαση στον τοµέα των κατασκευών, δίχως να λάβει υπόψη την σηµασία της ύπαρξης του αναγκαίου ρυθµιστικού πλαισίου που επί δεκαετίες προτείνει το ΤΕΕ. Απέναντι σε αυτή την πραγµατικότητα, ο τεχνικός κόσµος πρέπει να αναδείξει συλλογικότητες σε όλα τα επίπεδα. Να αντισταθούµε στην ισοπέδωση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, να διαφυλάξουµε την ύπαρξη των επιστηµονικών φορέων απέναντι στην πολιτική της απαξίωσής τους, να αναπτύξουµε κοινές δράσεις, να κάνουµε σαφές σε όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν είµαστε αναλώσιµοι, να µην ανεχτούµε την υποβάθµιση των διπλωµατούχων µηχανικών του δηµοσίου σε διοικητικό και µισθολογικό επίπεδο, να καταγγείλουµε την εργοδοτική αυθαιρεσία απέναντι στον εργαζόµενο λαό». Όπως τόνισε ο κ. Μπίκος, ο κλάδος διεκδικεί την άµεση απόσυρση του άρθρου 7 του νοµοσχεδίου «αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων», τον τερµατισµό της ολοµέτωπης επίθεσης και της απαξίωσης που δέχονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί του δηµοσίου και την καταγγελία –κατάργηση των ψευδεπίγραφων επιχειρησιακών συµβάσεων που τερµατίζουν και συνθλίβουν την εργατική τάξη οριζόντια. Πέλυ Μπεβούδα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

6 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το κόστος δεν µπορεί να είναι κριτήριο κατάργησης των σχολείων Επιµέλεια Πέλυ Μπεβούδα

Α

ναστάτωση επικρατεί στον χώρο της εκπαίδευσης σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων. Την αντίθεσή τους έχουν ήδη εκφράσει µαθητές σχολείων που είναι πιθανό να καταργηθούν µε κινητοποιήσεις –όπως για παράδειγµα στο Γυµνάσιο Μακρισίων-ενώ οι τοπικοί φορείς εκφράζουν έντονη αντίδραση σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Μάλιστα, από την πλευρά δήµων του νοµού εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την σκοπιµότητα ενός τέτοιου νοµοσχεδίου. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει µ’ έναν τρόπο πρόχειρο, αντιεπιστηµονικό, αντιπαιδαγωγικό και µε µοναδικό κριτήριο το κόστος λειτουργίας που θέτει η πολιτεία. Κάθε τέτοια προσπάθεια όπως τονίζουν θα είναι εις βάρος της δηµόσιας εκπαίδευσης. Αν και επίσηµη πληροφόρηση δεν υπάρ-

χει για το ποια σχολεία πρόκειται να συγχωνευθούν, να καταργηθούν ή να ανασταλεί η λειτουργία τους, υπάρχουν κάποιες περιοχές του νοµού και ιδιαίτερα ο ορεινός όγκος που φθίνουν πληθυσµιακά και τα πράγµατα θα είναι πολύ χειρότερα εάν κλείσουν σχολεία. Από φορείς αυτών των περιοχών έχει τονιστεί ότι η εφαρµογή µιας πιθανής κατάργησης σχολικών µονάδων –για παράδειγµα στην περιοχή της Φιγαλείας – θα επιφέρει µια σειρά σοβαρών προβληµάτων. Το υπουργείο θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ανάγλυφο του εδάφους και τη δυσκολία που παρουσιάζουν οι µετακινήσεις των µαθητών, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες το χειµώνα, την κοινωνική ανάγκη να υπάρχει ένα σχολείο ως πόλος έλξης ίσως και νέων κατοίκων στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι στη δίνη θα βρεθούν µικρά σχολεία σύµφωνα µε ανεπίσηµες πληροφορίες, σχολεία δηλαδή που έχουν µικρό αριθµό µαθητών. Την ίδια στιγµή, το Υπουργείο Παιδείας επιδίδεται σε µια

εναγώνια προσπάθεια να πείσει για τον «παιδαγωγικό» χαρακτήρα των ρυθµίσεων, που προωθεί. Αυτό που θα έπρεπε βέβαια

ΛΕΕΙ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Λ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανέφικτη στην πράξη η κατάργηση σχολείων

Ν

να θέτει ως µοναδικό κριτήριο είναι η πραγµατική ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας µιας σχολικής µονάδας, µε καθαρά

εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και επιστηµονικά κριτήρια. Οι καθηγητές µάλιστα απεργούν στις 22 και 23 του µήνα και

εµφανίζονται αποφασισµένοι να αγωνιστούν για το µέλλον του κλάδου αλλά και για το µέλλον της νεώτερης γενιάς έχοντας ως

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ Γ.∆ΑΓΚΑΡΗΣ

Τα ορεινά σχολεία δεν πρέπει να καταργηθούν

α παραµείνει ως έχει η λειτουργία των γυµνασίων και λυκείων του δήµου, ζητά ο δήµος Ζαχάρως, απαντώντας στην πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για κατάργηση και συγχώνευση σχολικών µονάδων. Αυτή τη στιγµή, λειτουργούν στο δήµο Γυµνάσιο και Λύκειο στη Ζαχάρω, και Γυµνάσιο και Λύκειο στη Φιγαλεία. Κατολισθήσεις και καθιζήΌπως τόνισε µιλώνσεις είναι καθηµερινό φαιτας στην εφ. «Πατρίς» ο αρ- νόµενο τους χειµερινούς µόδιος αντιδήµαρχος µήνες στην περιοχή. Λάκης Λαµπρόπουλος, το ενδεχόµενο συγχώνευσης των γυµνασίων και των λυκείων και η «απορρόφηση» των σχολείων της Φιγαλείας από αυτά της Ζαχάρως δεν µπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη. «Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν Ο αντιδήµαρχος Ζαχάρως Λάκης Λαµπρόπουλος. κάτι τέτοιο. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στα σχολεία της Φιγαλείας πηγαίνουν παιδιά και από πιο αποµακρυσµένες πεκλείσουν τα σχολεία της Φιγαλείας, ριοχές, όπως για παράδειγµα τα Πετρά- θα πρέπει να δουν στο υπουργείο τα µελωνα. Και δεν υπάρχουν κυρίως γάλα προβλήµατα που δηµιουργούνται. ασφαλείς δρόµοι για τη µεταφορά τους. Είναι αντιπαιδαγωγικό οι µαθητές να κά∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι τους χειµε- νουν κάθε µέρα δύο ώρες ταξίδι για να ρινούς µήνες, η συγκοινωνία είναι ιδιαί- πάνε σχολείο. Χώρια από το γεγονός ότι τερα δύσκολη από και προς την Ζαχάρω. το σχολείο έχει και κοινωνική αποστολή. Χωρίς οδικό δίκτυο, πώς θα γίνει αυτό; Η ∆εν «πακετάρουµε» παιδιά για να τα στέλµορφολογία της περιοχής του δήµου και νουµε στο σχολείο, το σχολείο έχει ένοι αποστάσεις δεν βοηθούν κάτι τέτοιο. τονα κοινωνικό ρόλο…». Εµένα προσωπικά µε προβληµατίζει και η σκοπιµότητα του Καλλικράτη στα σχοΠέλυ Μπεβούδα λεία. Αν ο στόχος είναι να

Τ

ην πλήρη αντίθεσή του στο ενδεχόµενο κατάργησης ή συγχώνευσης σχολείων στην περιοχή εκφράζει ο δήµος Ανδρίτσαινας –Κρεστένων. Μάλιστα, οι µαθητές του Γυµνασίου Μακρισίων, µπροστά σε ένα τέτοιο σενάριο, πραγµατοποίησαν κατάληψη του σχολείου τους τις προηγούµενες ηµέρες, ζητώντας από το υπουργείο να διατηρήσει ζωντανό Ο δήµος αντιδρά στην κααυτό το ενεργό κοµµάτι της τάργηση και συγχώνευση σχολικών µονάδων στην τοπικής κοινωνίας. περιοχή. Όπως τόνισε µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Γιάννης ∆άγκαρης, στα όρια του δήµου δεν µπορεί να εφαρΟ αντιδήµαρχος Ανδρίτσαιναςµοστεί το σχέδιο του υπουργείου ΠαιΚρεστένων Γιάννης ∆άγκαρης. δείας για λόγους αντικειµενικούς. Χαρακτηριστικά επεσήµανε ότι σε ό,τι γοντες που δεν επιτρέπουν την µετααφορά στο Γυµνάσιο Μακρισίων «στο δήµο είµαστε κάθετοι και θέλουµε το σχο- κίνηση των µαθητών από την Καλλιθέα λείο να συνεχίσει να λειτουργεί. Το Γυ- στην Ανδρίτσαινα είναι ιδιαίτερα σηµαντιµνάσιο Κρεστένων που υποτίθεται πως θα κοί. «Ο δρόµος που συνδέει την Καλλιείναι το σχολείο υποδοχής του Γυµνασίου θέα µε την Ανδρίτσαινα δεν πληροί καµία Μακρισίων, δεν πληροί καµία προϋπό- προϋπόθεση ασφάλειας για τους µαθηθεση για να φιλοξενήσει ένα άλλο σχολείο τές και την µεταφορά τους. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση και είναι αδύνατο να στις εγκαταστάσεις του». Παράλληλα, τόνισε ότι για την κατα- χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά παισκευή του σχολείου στα Μακρίσια, ενός διών. Ακόµη και για τους µεγάλους είναι σχολείου µε σύγχρονες εγκαταστάσεις, επικίνδυνος, όσο µάλλον για να µεταφέπου καλύπτουν τις ανάγκες του σηµερι- ρονται µικρά παιδιά. Άλλωστε, το σχονού σχολείου, δαπανήθηκαν αρκετά χρή- λείο της Καλλιθέα φτιάχτηκε πρόσφατα, µατα από τον ιδρώτα του έλληνα είναι ένα σύγχρονο σχολείο που καλύπτει φορολογούµενου πολίτη και δεν θα πρέ- ικανοποιητικά της ανάγκες των µαθητών πει σε καµία περίπτωση να µείνουν ανα- της περιοχής». ξιοποίητες. Πέλυ Μπεβούδα Σε ό,τι αφορά στο σενάριο κατάργησης του σχολείου της Καλλιθέας, οι παρά

αίτηµά τους, µεταξύ άλλων να µην καταργηθούν σχολικές µονάδες.

Τι λένε οι δάσκαλοι Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος δασκάλων και νηπιαγωγών Πύργου επισηµαίνει µεταξύ άλλων και τα εξής: «Η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων είχε σαν αποτέλεσµα το οικονοµικό µαράζωµα, την αθρόα εγκατάλειψη και τη δραµατική µείωση του πληθυσµού της υπαίθρου µε επακόλουθη συνέπεια τη συρρίκνωση και του µαθητικού δυναµικού των δηµοτικών σχολείων, ολιγοθέσιων στην πλειονότητά τους, που λειτουργούσαν σ’ αυτή, των σχολείων που αποτέλεσαν για σχεδόν δυο αιώνες όχι µόνο τον κορµό της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και φάρους παιδείας και πολιτισµού. ∆ιαπιστώνοντας ένα «εκπαιδευτικό έλλειµµα» και εκπαιδευτικές ανισότητες σε βάρος των µαθητών αυτών των σχολείων, κυρίως σαν αποτέλεσµα «πολιτισµικού ελλείµµατος» και περιορισµένων µορφωτικών εµπειριών, που µεγάλωναν όσο επιχειρούνταν και εφαρµόζονταν αλλαγές στην εκπαίδευση, το συνδικαλιστικό κίνηµα της Πρωτοβάθµιας πρότεινε και διεκδικούσε την κατάργηση των ολιγοθέσιων µε παράλληλη ίδρυση και λειτουργία Σχολικών Κέντρωαν ανά οµάδα γειτονικών οικισµών.Επειδή πιστεύουµε ότι η λύση στο πρόβληµα των ολιγοθέσιων δεν µπορεί να είναι παρά µια πολιτική ενίσχυσης και ανάπτυξης της υπαίθρου µαζί µε τη γενναία χρηµατοδότηση της παιδείας, ότι τα σχολεία δεν είναι «προβληµατικές επιχειρήσεις» για να εφαρµόζεται η λογιστική λογική, ότι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθµοί σε κάποια βάση δεδοµένων, ότι οι αλλαγές στην παιδεία δε µπορεί να είναι «ασκήσεις επί χάρτου», µπροστά στην ήδη διαµορφωµένη κατάσταση στα χωριά µας και ενώ από θέση αρχής δε διαφωνούµε µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των ολιγοθέσιων σχολείων, θεωρούµε αναγκαίες τις παρακάτω προτάσεις: Καµιά συγχώνευση δε γίνεται αν το σχολείο υποδοχής ή το σχολείο που θα προκύψει δεν είναι τουλάχιστον 6/θεσιο, µε εξασφάλιση ασφαλούς και σύντοµης µετακίνησης-µεταφοράς των µαθητών ΜΟΝΟ µε δηµόσια µέσα, παραλαβή τους από συγκεκριµένο ασφαλές και προφυλαγµένο από τις καιρικές συνθήκες σηµείο ή από το σπίτι τους, µε δυνατότητα σε όλους παρακολούθησης του «ολοήµερου προγράµµατος». Καµιά συγχώνευση πολυθέσιων σχολείων. Άµεση υλοποίηση όλων εκείνων των βασικών υποδοµών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των πολυθέσιων σχολείων. Άµεση ίδρυση σχολείων για παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάθε Καλλικρατικό ∆ήµο. Επαναπροσδιορισµός της οργανικότητας των σχολείων µε αναλογία εκπαιδευτικών προς µαθητές 1/20. Κανένα σχολείο να µη λειτουργεί µε πάνω από 12 τµήµατα. Ίδρυση νέων σχολείων όπου λειτουργούν σχολεία-µαµούθ των 18 ή παραπάνω τµηµάτων. Στόχος µας το πλήρες 6/θεσιο σχολείο, κύτταρο πολιτισµού και παιδείας σε κάθε γειτονιά. Άµεση εφαρµογή προγράµµατος σχολικής στέγης για την ανέγερση νέων σχολείων και νηπιαγωγείων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι εδώ και χρόνια το 9ο ∆ηµ. Σχολείο στον Πύργο παραµένει ακόµη µόνο στα χαρτιά και σχεδόν τα µισά νηπιαγωγεία της πόλης να στεγάζονται σε ενοικιαζόµενα κτίρια».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

«Το Νέο Σχολείο δε µπορεί να υπάρξει σε µίζερες συνθήκες»

«∆

εν επιθυµούµε τη δηµιουργία εντυπώσεων. Η εκπαίδευση δεν είναι υπόθεση «κάποιων» που κινούνται για αλλότριους σκοπούς αλλά διαπερνά και αναφέρεται στο σύνολο της κοινωνίας. Το οµιχλώδες και το γκρίζο δεν µπορεί να παραµείνει ως τοπίο στα σχολεία». Αυτό τόνισε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Γιώργος Παναγιωτόπουλος, µε αφορµή την αναταραχή που έχει δηµιουργηθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά µε τις συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «σκοπός µου είναι να οριοθετήσω το πλαίσιο και να ξεκαθαρίσω τι µέλλει γενέσθαι σε

σχέση µε τις µεταβολές σχολικών µονάδων της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Αυτό που σήµερα συζητάµε δεν είναι κάτι καινοφανές. Την τελευταία τριετία, είχαµε σηµαντικό αριθµό καταργήσεων σχολείων και δεν προκλήθηκε αυτή η αναταραχή. Σκοπός αυτών των καταργήσεων ήταν η ενίσχυση και βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας. Ο νόµος 1566/85 (άρθρο 4, παρ. 13, 14) προσδιόριζε τις παραµέτρους για τη µεταβολή σχολικών µονάδων. Η ακολουθούµενη πρακτική µέχρι τις 31-12-2010 ήταν Ν.Ε. Παιδείας – Νοµαρχιακό Συµβούλιο (γνωµοδοτικός χαρακτήρας) – Απόφαση του Υπουργείου». Ο κ. Παναγιωτόπουλος, αναφερόµενος στα σηµερινή δεδοµένα τόνισε ότι ο νόµος « Καλλικράτης» διαµόρφωσε νέα δεδοµένα στον αυτοδιοικητικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό

χάρτη της χώρας. «Νέοι πόλοι αναδύονται και βέβαια επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι. ∆ηλαδή µια νέα πραγµατικότητα είναι µπροστά µας. Αυτό δε σηµαίνει ότι έρχεται ως ντιρεκτίβα για να επηρεάσει τον εκπαιδευτικό χάρτη. ∆ε σηµαίνει ότι άκριτα και χωρίς παιδαγωγική θεώρηση το Υπουργείο θα προβεί σε «σάρωση» των σχολείων για να ικανοποιήσει κατ’ αναλογία τη λογική του «Καλλικράτη». Ξεκάθαρα όχι. Η λογική του τρίπτυχου ιδρύσεις-συγχωνεύσειςκαταργήσεις ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει και στο µέλλον. Προέρχεται από την παιδαγωγική αναγκαιότητα και µόνο. Τα σχολεία υπάρχουν για να παρέχουν τα εφόδια, µέσα από τη µάθηση, στα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας. Όπου αυτό – λόγω προϋποθέσεων – δεν µπορεί να συντελεστεί, είναι υποχρέωση της πολιτείας και του εκπαιδευ-

τικού συστήµατος να προβαίνει σε ρυθµιστικού χαρακτήρα παρεµβάσεις». Στην συνέχεια, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης εξέφρασε τον προβληµατισµό αν πιστεύει κανείς σήµερα ότι ένα µονοθέσιο ή διθέσιο σχολείο κάποιου χωριού µπορεί να προσφέρει καλύτερες συνθήκες µάθησης από ένα πλήρως οργανωµένο σχολείο, αν πιστεύει κανείς σήµερα ότι µια διοικητική απόφαση διατήρησης ενός ατροφικού (ως προς το µαθητικό πληθυσµό) σχολείου ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας του 21ου αιώνα. «Πιστεύει κανείς σήµερα ότι οι ίσες ευκαιρίες για µάθηση εφαρµόζονται στα εν λόγω σχολεία; Είναι δυνατόν να είναι υπόθεση λαϊκίστικης αντιµετώπισης η παιδεία και το µέλλον του Έλληνα µαθητή; Προφανώς όχι. Πιο συγκεκριµένα, το

Όπως τόνισε ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Γιώργος Παναγιωτόπουλος, «δεν µπορούµε, ακροβατώντας µεταξύ λαϊκισµού και µικροπολιτικής, να θέσουµε τις βάσεις για τη νέα γενιά».

υπουργείο έστειλε εγκύκλιο στις 27-1-2011, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων. Οι κτηριακές υποδοµές, το γεωγραφικό ανάγλυφο κάθε περιοχής, τα δηµογραφικά στοιχεία κάθε τόπου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη µεταβολή σχολικών µονάδων. Ενεργούµε κατά περίπτωση. ∆ιανύουµε µια χρονιά αλλαγών στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το Νέο Σχολείο δε µπορεί να υπάρξει σε µίζερες συνθήκες». Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήµανε ότι έχουν λάβει γνώση όλοι οι δήµαρχοι της επικράτειας. «Βρισκόµαστε στο στάδιο της διαβούλευσης και του διαλόγου προκειµένου να εκφραστεί η γνώµη και των αυτοδιοικητικών παραγόντων. Έχω στείλει έγγραφο προς τους διευθυντές

Π/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας να ακολουθήσουν βήµα προς βήµα τις παραµέτρους της διαβούλευσης. Το προϊόν της διαβούλευσης βέβαια πρέπει να λάβει υπόψη το σχολείο που η σύγχρονη εποχή επιβάλλει. Να τονίσουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν αλλάζει ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη (έως 25 µαθητές στην Α/θµια και έως 30 µαθητές στη Β/θµια Εκπαίδευση). Κάθε τι άλλο που ακούγεται είναι εκ του πονηρού. Υπογραµµίζουµε την παιδαγωγική διάσταση του θέµατος. Πρέπει λοιπόν να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων για να δηµιουργήσουµε ένα ελπιδοφόρο µέλλον. ∆εν µπορούµε, ακροβατώντας µεταξύ λαϊκισµού και µικροπολιτικής, να θέσουµε τις βάσεις για τη νέα γενιά».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

7 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σε «στρογγυλό τραπέζι» τα προβλήµατα της Φολόης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν.∆.

Ε

υρεία σύσκεψη µεταξύ στελεχών της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας και των προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων των χωριών που απάρτιζαν τον Καποδιστριακό ∆ήµο της Φολόης πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, µε πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου και αρµόδιου για την ∆ηµοτική Ενότητα Φολόης Πέτρου Γιαννακόπυολου. Στόχος της σύσκεψης, που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λάλα, ήταν η «πρώτη» κοινή ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στην συνεδρίαση για την κατάσταση που επικρατεί στα χωριά του οροπεδίου και η καταγραφή των προβληµάτων. Εκτός των προέδρων των Τ.Σ. στην συνεδρίαση συµµετείχαν επίσης ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής της ∆ΕΥΑ Αρχαίας Ολυµπίας Σπύρος Τσιρώνης, Βασίλης Ρήγας και Μάκης Σαρακιώτης αντίστοιχα καθώς και ο Αντιδήµαρχος Γιώργος Γαλύφας και οι δηµοτικοί σύµβουλοι Νίκος Σικοτακόπουλος, Γιώργος Λινάρδος και ∆ηµήτρης Πατέλης.

Συζητάµε µε τους αγρότες, ακούµε τα προβλήµατά τους, δίνουµε λύσεις, ανοίγουµε νέες προοπτικές

Από τη σύσκεψη της Τετάρτης µε προεδρεύοντα τον Αντιδήµαρχο Πέτρο Γιαννακόπουλο. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Σπύρος Τσιρώνης, ο Αντιδήµαρχος Γιώργος Γαλύφας και οι ∆ηµ. Σύµβουλοι Νίκος Σικοτακόπουλος, Γιώργος Λινάρδος και ∆ηµήτρης Πατέλης.

Κυρίαρχο θέµα που ετέθητε από τους προέδρους των χωριών ήταν αυτό της ύδρευσης και συγκεκριµένοι οι βλάβες που παρουσιάζει το δίκτυο, η ποιότητα του νερού, η ελλιπής ασφάλιση των δεξαµενών και του περιβάλλοντα αυτών χώρων, παρατυπίες επί των αγωγών, παλιές γεωτρήσεις κ.τ.λ. ήταν µε-

ρικά από τα προβλήµατα που κατατέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου. Εκ µέρους της ∆ΕΥΑ.Α.Ο. αφού ζητήθηκε «η ανοχή και η βοήθεια από τους προέδρους των Τ.Σ. για εύλογο χρονικό διάστηµα», υπήρξε η διαβεβαίωση της αυτοψίας προκειµένου να εκτιµηθεί επί τόπου η όποια πα-

Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι πρόεδροι των Τ.Σ της ∆ηµοτικής Ενότητας Φολόης, οι οποίοι και κατάθεσαν προς συζήτηση στο τραπέζι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα χωριά τους.

ρέµβαση. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και µε τον ηλεκτρολόγο του δηµοτικού φωτισµού. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καταρτίστηκε, ο ηλεκτρολόγος σε συνεργασία µε τον κάθε πρόεδρο θα επισκεφθεί όλα τα χωριά προκειµένου σε πρώτη φάση να αλλάξει τους καµένους λαµπτήρες και να εντοπίσει γενικότερες βλάβες οι οποίες θα επι-

λυθούν σε δεύτερη φάση. Τέλος µεταξύ των συµµετεχόντων συµφωνήθηκε να υπάρξει νέα συνάντηση στην οποία θα λάβουν µέρος ο ∆ήµαρχος κ.Κοτζιάς, οι αντιδήµαρχοι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι από την Φολόη ώστε µαζί µε το τεχνικό πρόγραµµα της κάθε κοινότητας να «δουν» τι µπορεί να γίνει σε κάθε χωριό.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΟ ∆.Σ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Οκτώ προτάσεις- κλειδιά για το νέο δήµο Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Υ

πόµνηµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, απέστειλε ο Εµπορικός Σύλλογος Λεχαινών, µε προτάσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη του νέου δήµου. Το υπόµνηµα υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χαράλαµπο Παλλαδινό και αφορά στην κατάθεση οκτώ προτάσεων. Οι προτάσεις Ειδικότερα, ο Σύλλογος προτείνει, µε ευθύνη και υπό την αιγίδα του δήµου να διεξαχθεί µία ενηµερωτική εκστρατεία για την ενί-

σχυση των τοπικών αγορών του Καλλικρατικού δήµου, γεγονός που θα προωθήσει και την εµπέδωση του Καλλικρατικού πνεύµατος αλλά θα ενισχύσει τη σύγκλιση των σηµερινών Εµπορικών Συλλόγων. Τονίζεται επίσης, ότι απαιτείται η εισαγωγή θεσµού οικονοµικών κινήτρων προς τους κατοίκους, προκειµένου να επιλέγουν την τοπική τους αγορά που είχε προτείνει ο Εµπορικός Σύλλογος Λεχαινών κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Επισηµαίνεται, ότι απαιτείται ενιαία στρατηγική εορταστικού διάκοσµου των δηµοτικών κοινοτήτων , Βάρδας- Λεχαινών- Ανδραβίδας- Κάστρου-Κυλλήνης, αλλά και

εορταστικού ψυχαγωγικού προγράµµατος, ώστε να προσελκύονται καταναλωτές που σήµερα φεύγουν για µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ο Σύλλογος προτείνει επίσης την θέσπιση «∆ηµοτικών Ηµερών Προσφορών», οι οποίες θα πραγµατοποιούνται µία φορά το µήνα, εκ περιτροπής σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα. Κατά την ηµέρα αυτή, όπως προτείνεται, τα καταστήµατα θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ µε ειδικές χαµηλές τιµές και προσφορές που θα ισχύουν για την ηµέρα αυτή. Ο Σύλλογος τονίζει ότι το όφελος θα είναι µεγάλο, τόσο για την κινητικότητα των δηµοτών, όσο και για τα οικονοµικά τους, αφού θα µπο-

Το υπόµνηµα υπογράφει ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Λεχαινών κ. Χαράλαµπος Παλλαδινός

ρούν να βρουν επιλεγµένα ποιοτικά- επώνυµα είδη σε τιµές λαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προτείνει τη λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας συνδεδεµένης µε την σελίδα του δήµου, η οποία θα προβάλλει καθηµερινά προσφορές εµπορικών καταστηµάτων που εδρεύουν στα όρια του Καλλικρατικού ∆ήµου. Επίσης προτείνονται, η διαµόρφωση ειδικών χώρων δωρεάν στάθµευσης για την διευκόλυνση της εµπορικής δραστηριότητας, συγκρότηση ειδικού συνεργείου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, το οποίο θα αναλαµβάνει την ταχεία διεκπεραίωση των συναλλαγών των επαγγελµατιών µε το δήµο προκειµένου να µην χάνονται πολύτιµες εργατοώρες και τέλος, τη βελτίωση της σήµανσης και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.

Όλες οι διαδικασίες για την απόσυρση Ι.Χ.

Υ

πογράφθηκε τελικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόσυρση Ι.Χ. από τα υπουργεία Οικονοµικών και Υποδοµών. Σύµφωνα µάλιστα µε κυβερνητικά στελέχη η δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως είναι θέµα ωρών και εκτιµούν πως θα τονωθούν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων, θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εµπορίες αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Όσον αφορά την ισχύ του µέτρου, οι καταναλωτές θα µπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους ΙΧ έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 2011, ενώ από το µέτρο της απόσυρσης εξαιρούνται όσα καινούρια µοντέλα έχουν ήδη εκτελωνιστεί, όπως επίσης και τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα. Παράλληλα εκτός του µέτρου της απόσυρσης έµειναν και τα επαγγελµατικά αυτοκίνητα, ασχέτως αν διαθέτουµε το γηραιότερο στόλο στην Ε.Ε. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση το µέτρο αφορά όσους αποσύρουν από την κυκλοφορία τα Ι.Χ. τους τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1998 και βέβαια έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας για τη χρονιά που διανύουµε, αλλά και τυχόν οφειλές παλιότερων ετών. Σε όσα Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας, οι ιδιοκτήτες τους µπορούν να τα αποσύρουν και να ωφεληθούν του µέτρου χωρίς να καταβάλουν Τέλη Κυκλοφορίας, αλλά ούτε να παραλάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους! Σε περίπτωση που το όχηµα προέρχεται από τον Ο∆∆Υ και η άδειά του έχει εκδοθεί µετά την 1/1/1999 αυτό µπορεί να αποσυρθεί, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι αυτό είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πριν από τις 31/12/1998. Από τη διαδικασία της απόσυρσης εξαιρούνται τα οχή-

είναι και οι δύο «κερδισµένοι»...

Οι καταναλωτές θα µπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους αυτοκίνητα έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 2011

Έκδοση σε 12 ηµέρες Σε µόλις 13 ηµέρες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλα τα Πιστοποιητικά. Απαραίτητη η προµήθεια βεβαίωσης καταβολής των Τελών του 2011 και παλαιότερων ετών από τις κατά τόπους εφορίες. Εκχωρείται το δικαίωµα από τον κάτοχο που απέσυρε το παλιό του αυτοκίνητο. Πρακτικά σηµαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυµεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο.

µατα που έχουν καταστραφεί από ατύχηµα, πυρκαγιά, εµπρησµό ή βανδαλισµό. ∆ιαδικασία Ο ιδιοκτήτης του παλιού Ι.Χ. ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του θα πρέπει να παραδώσει το όχηµα στα επίσηµα µέλη της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε∆ΟΕ), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα µηχανικά του µέρη, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία του αµαξώµατος. Κατόπιν θα εκδίδεται η βεβαίωση παραλαβής και έπειτα από 8 ηµέρες θα πρέπει να εκδίδεται το Πιστοποιητικό Καταστροφής στον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Στη συνέχεια, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής θα αποστέλλεται µέσω των µελών της Ε∆ΟΕ στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών προκειµένου να γίνει η Οριστική ∆ιαγραφή του οχήµατος. Η µηχανογραφηµένη Πράξη Οριστικής ∆ιαγραφής θα εκδίδεται εις διπλούν εντός 5 ηµερών από τη λήψη αντιγράφου του Πιστοποιητικού Καταστροφής από τα µέλη της Ε∆ΟΕ και το ένα αντίτυπο θα χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή του Τέλους Ταξινόµησης και το άλλο θα φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη. Βεβαίωση από την Εφορία Οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων για να ωφεληθούν του µέτρου της απόσυρσης θα πρέπει να προµηθευτούν βεβαίωση από την Εφο-

ρία που ανήκουν πως έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και προηγούµενων ετών. Σε περίπτωση που στο παλιό Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας µε την αιτιολογία της προσωρινής ακινησίας χορηγείται αντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας τους µε την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήµατος σε εγκαταστάσεις της Ε∆ΟΕ» χωρίς την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή. Ωστόσο, επειδή η προσωρινή ακινησία διαρκεί 12 µήνες, αν κάποιος κάτοχος έχει καταθέσει τις πινακίδες προσωρινά το 2008 και δεν έχει κάνει ανανέωση της ακινησίας κάθε χρόνο, είναι πολύ πιθανό να καταβάλει τα Τέλη του 2009 και του 2010. Όσον αφορά στην άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρµόδιες εφορίες στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήµατος από το αρχείο.

Η παραγγελία του νέου ΙΧ Από τη στιγµή που ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και ο κάτοχος του παλαιού ΙΧ έχει στα χέρια του την Πράξη Οριστικής ∆ιαγραφής και τη βεβαίωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας και επιθυµεί να εισάγει µόνος του το καινούριο Ι.Χ. από άλλο κράτος µέλος, τότε µπορεί προσκοµίζοντάς τα στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή να έχει την απαλλαγή που προβλέπεται στο Τέλος Ταξινόµησης. Αν τώρα η διαδικασία πραγµατοποιηθεί µέσω κάποιας αντιπροσωπίας καινούριων αυτοκινήτων, τότε απλά αρκεί µία εξουσιοδότηση στον αντιπρόσωπο ώστε να αναλάβει τις διαδικασίες. Ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του παλαιού Ι.Χ. που αποσύρθηκε να κάνει εκχώρηση του δικαιώµατός του σε άλλον ιδιώτη καταναλωτή. Πρακτικά σηµαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυµεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. αλλά δεν είχε κάποιο παλιό για να αποσύρει και ουσιαστικά να

Στα Ι.Χ. που έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας δεν καταβάλλονται τα Τέλη του 2011, ούτε παραλαµβάνονται οι πινακίδες. Άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρµόδιες εφορίες στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήµατος από το αρχείο. Τι απαιτείται για τη χρήση του µέτρου •Παράδοση του παλαιού Ι.Χ. στα κέντρα ανακύκλωσης της Ε∆ΟΕ. •Τα παλιά Ι.Χ. θα πρέπει να έχουν όλα τα µηχανικά τους µέρη και τα στοιχεία του αµαξώµατος. •Βεβαίωση Παραλαβής. •Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας 2011 και προηγούµενων ετών. •8 ηµέρες για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής. •5 ηµέρες για έκδοση Πράξης Οριστικής ∆ιαγραφής (Εις ∆ιπλούν). •Εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου για τις διαδικασίες. •Υπεύθυνη δήλωση προς τον αντιπρόσωπο ή άλλον ιδιώτη για εκχώρηση του δικαιώµατος.

Κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα όλη τη συζήτηση και µπορώ να πω ότι έδωσε ένα χρώµα και έναν τόνο η παρουσία του κυρίου Σαµαρά. Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω απ’ αυτό που είπε ο αξιότιµος συνάδελφος κ. Ζώης τελευταία γύρω από την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος και την αξιοπιστία όλων µας. Η παρουσία του κυρίου Σαµαρά σ’ αυτό το Βήµα έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει, κύριε συνάδελφε, αυτά που µόλις προηγουµένως είπατε, ότι στο βαθµό που εµείς έχουµε επιλεκτική µνήµη, περιορισµένη µνήµη και σήµερα λέµε άλλα και αύριο άλλα, τότε είναι που επιτείνουµε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος και δεν συµβάλλουµε στο ξεπέρασµα της κρίσης η οποία στον πυρήνα της έχει και την αµφισβήτηση του πολιτικού µας συστήµατος. Άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη έκπληξη τον κύριο Σαµαρά να αναφέρεται στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις και στο πώς τις υλοποιούµε και έχω την αίσθηση ότι δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις διότι κατέθεσε ορισµένα στοιχεία και παρουσίασε επιλεκτικά ορισµένους πίνακες για να δείξει την κρίση που διαπερνά τον αγροτικό τοµέα και να τη φορτώσει στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτό τον ενάµισι περίπου χρόνο. Το πρώτο στοιχείο που στρέβλωσε ο κ. Σαµαράς αφορούσε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία της EUROSTAT η µείωση του αγροτικού εισοδήµατος την περίοδο 20052010 είναι 14%. Θέλετε να αναλογίσουµε τις ευθύνες και να δούµε ποιος έχει τις µεγαλύτερες; Όπως θέλετε να τον κάνουµε το λογαριασµό. Πάντως γι’ αυτή τη µείωση δεν ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Πώς προκύπτει αυτή η µείωση, αγαπητοί συνάδελφοι; Προκύπτει πρώτα-πρώτα από τη µείωση της παραγωγής. Είχαµε µία µείωση του αγροτικού ΑΕΠ από 5,6% σε 3,4%. Προκύπτει από µείωση της απασχόλησης από 16,1% σε 11,7% και προκύπτει από µία εκτίναξη των εισροών τα χρόνια αυτά. ∆εν χρειάζεται να παραθέσω νούµερα. Επειδή είστε από αγροτικές περιοχές και επειδή όλοι µιλάµε µε αγρότες, ξέρουµε πού οδηγήθηκε η κατάσταση. Και, βεβαίως, αυτή η κρίση στον αγροτικό τοµέα έχει συντελέσει και στην γενικότερη κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας, δηµοσιονοµική και παραγωγική, γιατί αυξήθηκε το έλλειµµα του ισοζυγίου ακόµα τρία δισεκατοµµύρια και εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές κατά ένα δισεκατοµµύριο αυτή την περίοδο για την οποία µιλάµε. Είναι αξιόπιστος, λοιπόν, ένας πολιτικός Αρχηγός όταν λέει αυτά εδώ από το Βήµα της Βουλής; Και πολύ περισσότερο, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν προέρχεστε από περιοχές –µε όλο το σεβασµό και στην κοινή κοινοβουλευτική µας θητεία- που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούµε, αφουγκραζόµαστε και την αγωνία. Και είµαστε και µέσα στα προβλήµατα. Και ξέρουµε ότι αυτός ο κόσµος που έχει µείνει, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και προσπαθούµε να λύσουµε προβλήµατα και καθυστερήσεις που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση και ταυτόχρονα να ανοίξουµε τις προοπτικές. Μίλησε ο κ. Σκανδαλίδης γι’ αυτό. ∆εν νοµίζω ότι είναι ασήµαντο ότι τηρείται το πρόγραµµα των πληρωµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι για πρώτη φορά, χωρίς να κινδυνεύει η χώρας µας να έχει καταλογισµούς και πρόστιµα, πληρώσαµε έγκαιρα την ενιαία ενίσχυση. Εκκαθαρίζουµε παλιές υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν µε υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, πληρώνουµε και τις υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ, γιατί, όπως ξέρετε, φορτώσαµε στον προϋπολογισµό τα περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια. Και ακολουθούµε ένα ταµειακό πρόγραµµα για όλες τις υποχρεώσεις του. Και να είστε σίγουροι ότι θα πάει καλά. Επίσης, θέλω να µην παραγνωρίζετε, σε ό,τι αφορά την προοπτική και το µέλλον, ότι έχουµε ανοίξει όλα τα µεγάλα ζητήµατα. Και αυτά κουβεντιάζουµε. Και πολλοί από εσάς έρχεστε. Και καλά κάνετε, γιατί δεν κουβεντιάζουµε για δικά µας ζητήµατα. Για την αγροτική παραγωγή, την ελληνική ύπαιθρο και το µέλλον της χώρας κουβεντιάζουµε. Και όπως είπε ο κ. Σκανδαλίδης ιδιαίτερα για το θέµα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που είναι στρατηγικής σηµασίας, ο διάλογος είναι ανοιχτός και θέλουµε τη συµβολή σας. Έτσι, λοιπόν, απαντάµε και προσπαθούµε να χτίσουµε την αξιοπιστία του ελληνικού κράτους και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους Έλληνες αγρότες, η οποία ήταν καταρρακωµένη και είναι αµφισβητούµενη και σήµερα. Να το αναγνωρίσουµε αυτό. Και να συνεννοηθούµε στην κοινή βάση διαπίστωσης των προβληµάτων. ∆εν µπορεί ο ένας να τα φορτώνει στον άλλον. Μόλις χθες κυβερνούσατε.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Αποστολή του το να σώζει ανθρώπους Μ

ία από τις δυσκολότερες αποστολές, η σωτηρία ανθρώπων από τα φουρτουνιασµένα κύµατα της θάλασσας, έχει ανατεθεί στο ναυαγοσωστικό σκάφος που ανήκει στην δύναµη του Λιµεναρχείου Κατακόλου. Την ώρα που τα κύµατα αγριεύουν και τα υπόλοιπα σκάφη απολαµβάνουν την ασφάλεια του λιµανιού, το Ν516 µαζί µε το δεκαµελές πλήρωµά του βγαίνουν στα ανοιχτά για να σώσουν ανθρώπους που έχουν πέσει «θύµατα» των µανιασµένων κυµάτων. Αψηφώντας τον κίνδυνο που οι δικές τους ζωές αντιµετωπίζουν τρέχουν για να σώσουν τους ανθρώπους που πάνω στην λαχτάρα τους να απολαύσουν µία βόλτα στην θάλασσα ή την ευχαρίστηση του ψαρέµατος δεν υπολόγισαν καλά τα καιρικά φαινόµενα µε αποτέλεσµα να αγωνίζονται για να µην πνιγούν στα παγωµένα νερά των θαλασσών. «Το σκάφος είναι επιφορτισµένο µε την διάσωση των ανθρώπων κατά κύριο λόγο καθώς επίσης και για την άρνηση περιοχής σε λα-

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων στην ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας, Μαρία Αναγνωστοπούλου ενώ κόβει την πίτα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ενότητα και Αλληλεγγύη ενάντια στην κρίση Ο κυβερνήτης του σκάφους Παναγιώτης Αγραπίδης

θροµατανάστες και για έκνοµες ενέργειες. Το πλήρωµά του είναι εννέα άτοµα και ένα που µας έχει διατεθεί από το Λιµεναρχείο Κατακόλου προκειµένου να ενδυναµωθεί το προσωπικό. Ελπίζουµε να αντιµετωπίσουµε πολύ λιγότερα προβλήµατα από το 2010 που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έτος για την υπηρεσία και να κυλήσει το ‘11

οµαλά», επεσήµανε µεταξύ άλλων ο κυβερνήτης του σκάφους και αρχικελευστής Παναγιώτης Αγραπίδης. Οι ικανότητες που διαθέτει το σκάφος αυτό δίνει την δυνατότητα κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες να µπορεί να επιτελεί το έργο του. Μάλιστα έχει την δυνατότητα να κάνει αναστροφή 180 µοιρών και να επανέλθει στην

Το πλήρωµα είναι δέκα άνδρες.

κανονική του θέση χωρίς να βουλιάξει. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την περιοχή του Κατακόλου. Πέρα από το να σώζει ανθρώπους έχει επιφορτιστεί και µε την ευθύνη περιπολιών στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του λιµεναρ-

χείου και να προχωρά σε επιχειρήσεις µε σκοπό την καταστολή της εγκληµατικότητας στο θαλάσσιο χώρο. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΘΕΑΤΡΙΚ Η ΟΜ Α ∆Α Π Υ ΡΓΟΥ

Ο «Έρως» του Παπαδιαµάντη επί σκηνής Τ

ον τίτλο «Έρως» για το έργο που θ` ανεβάσει σε λίγες ηµέρες επέλεξε τελικά η Θεατρική Οµάδα Πύργου. Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και αρκετό καιρό η επιλογή της οµάδας ήταν µια θεατρική σύνθεση από επτά διηγήµατα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και το µόνο που έλειπε ήταν ο τίτλος… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Ο τίτλος του έργου «αγκαλιάζει» και τα επτά διηγήµατα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκειά του. Τα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη (σ.σ. φέτος συµπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατό του) που θα παρουσιαστούν επί σκηνής από τον 20µελή θίασο είναι τα ακόλουθα… «Η Φαρµακολύτρια», «Ο Αµερικάνος», «Όνειρο στο Κύµα», «Η Νοσταλγός», «Έρως-έρως», «Έρως-Θέρος» και «Ο έρωτας στα χιόνια». Ήδη από την περασµένη ∆ευτέρα τα µέλη και οι συντελεστές της παράστασης «πάτησαν πόδι» στη σκηνή του θεάτρου «Απόλλων» όπου και θα πραγµατοποιούνται πλέον οι πρόβες (σ.σ. οι οποίες

Εντατικές είναι οι πρόβες των µελών της Θεατρικής Οµάδας Πύργου για το ανέβασµα της παράστασης/θεατρικής σύνθεσης από επτά διηγήµατα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη που θα έχει τίτλο «Έρως».

πριν φιλοξενούνταν σε χώρο που διαθέτει η οµάδα). Η πρεµιέρα είναι προγραµµατισµένη για το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.

Η θεατρική προσαρµογή των κειµένων και η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Ευανθίας Στιβανάκη, µε την οποία η Θεατρική Οµάδα Πύργου έχει συνερ-

γαστεί πολλές φορές και στο παρελθόν, στη διάρκεια της 18χρονης πορείας/παρουσίας της στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής µας («Αυλή των Θαυµάτων», «Ο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Έκοψαν την πίτα τους

Μ

έσα σε ιδιαίτερα θερµό και γιορτινό κλίµα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τα µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Κάστρου και Περιφέρειας. Η συµµετοχή των εργαζοµένων ήταν µεγάλη οπότε και δόθηκε η ευκαιρία πέρα από τις καθιερωµένες ανταλλαγές των ευχών να γίνει και µια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης γύρω από τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο. Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυναν η πρόεδρος και η γενική γραµµατέας του Σωµατείου κ.κ. Ζωίτσα Τσάση και Ελένη Μανιάτη, ενώ την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε και έκοψε ο εφηµέριος του Κάστρου π. Παναγιώτης Τρυφονόπουλος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάστρου κ. Σωτήρης Νικολουτσόπουλος καθώς και άλλοι φορείς της περιοχής. Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ακολούθησε λαχειοφόρος αγορά, µε πολλούς από τους παρευρισκόµενους να φεύγουν από την εκδήλωση έχοντας κερδίσει όµορφα δώρα. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Μεγάλη η συµµετοχή των εργαζοµένων στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωµατείου τους.

Στα προβλήµατα του κλάδου αναφέρθηκε η πρόεδρος του Σωµατείου κα. Ζωίτσα Τσάση.

Βασιλικός», «Ιφιγένεια εν Ταύροις» κ.α.). Τους ρόλους ερµηνεύουν οι, Γιάννης Μανώλης, Χριστίνα Μαρκόβα, Ελίνα Μίχου, Λάζαρος Κυπριώτης, Βασίλης Σαργέντης, Βασίλης Μποβολέτης, Χάρης ∆ρακόπουλος, Πέτρος Μερλέµης, ∆ηµήτρης Οικονόµου, Σταύρος Ροµποτής, Σπήλιος Σπηλιόπουλος, Γιώργος Λαγογιάννης, Ευαγγελία Αλεξοπούλου, Ευρυδίκη Γερασιµοπούλου, Έφη Ταυλοπούλου, Νάνσυ Τζανετοπούλου, Αναστασία Ροµποτή, Γεωργία Παπαϊωάννου και Ιωάννα Πικέα. Τα κοστούµια της παράστασης επιµελείται η Βέτα Λούτα ενώ τη µουσική διδασκαλία των παραδοσιακών τραγουδιών που θ` ακουστούν «ζωντανά» επί σκηνής από το θίασο (σ.σ. ατοµικά και οµαδικά ερµηνευµένα) έχει ο Γιώργος Γκιντζίρης. Για τα κείµενα του προγράµµατος φροντίζουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Αγγελική Τσούρα και φωτογραφικά η παράσταση θα καλυφθεί από τον Θοδωρή Μπερτσάτο και τον Λάµπρο Τσακριλή.

Πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της περασµένης Παρασκευής η κοπή της πίτας του Συλλόγου Εργαζοµένων στην ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας. Η εκδήλωση έγινε στο µεζεδοπωλείο «Τα Τεντζερέδια του Ζαχαρία» στον Πύργο και σ’αυτήν έδωσαν το παρών εργαζόµενοι της Ένωσης καθώς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο χαιρετισµό της η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Αναγνωστοπούλου αφού ευχήθηκε υγεία και ευτυχία στους παρευρισκόµενους και τις οικογένειές τους τόνισε –µεταξύ άλλων- ότι… «λόγω της οικονοµικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα µας τέτοιου είδους συγκεντρώσεις σαν τη δική µας συµβάλλουν στη σύσφιγξη σχέσεων µεταξύ των µελών µας. Άλλωστε αυτή η κρίση µπορεί ν’ αντιµετωπιστεί καλύτερα αν όλοι µας δείχνουµε ενότητα και υπολογίζουµε τον ανθρώπινο παράγοντα».Από την κοπή της πίτας που είχε δυο φλουριά προέκυψαν… τρεις τυχεροί που ήταν η Κατερίνα Τσαπάρα, Άλκης Κωνσταντόπουλος και Βάσω Γάσπαρη.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρεθέντες, δείπνησαν γευόµενοι τα εκλεκτά εδέσµατα του καταστήµατος και στη συνέχεια συνδιασκέδασαν υπό τους ήχους της ορχήστρας του.Το ∆.Σ. και η πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων ευχαριστούν τους επιχειρηµατίες/δωροθέτες της εκδήλωσης για τις προσφορές τους σε πολλά και πλούσια δώρα. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Εκλογές σήµερα στους πυροσβέστες Σήµερα πραγµατοποιούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Ηλείας, ελεγκτικής επιτροπής αλλά και αντιπροσώπων για την οµοσπονδία. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, για το διοικητικό συµβούλιο υποψήφιοι είναι οι Αρβανίτης Πέτρος, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Γκογκάκης Παναγιώτης, ∆αµασκόπουλος Γιώργος, Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος, Κανελλόπουλος Γρηγόρης, Μαραγκός Γιώργος, Μαυραειδής Βλάσης, Σαφαρής Κωνσταντίνος, Σκούτας Γεώργιος και Τερζής Γιώργος. Για την ελεγκτική επιτροπή, υποψήφιοι είναι οι ∆ιαµαντόπουλος Γιώργος, Μπουλάκος Νικόλαος και Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης. Υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην οµοσπονδία είναι οι Γεωργόπουλος Ιωάννης, Μαυραειδής Βλάσης, Μαραγκός Γιώργος και Σκούτας Γιώργος. Υποψήφιοι αντιπρόσωποι για το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Ηλείας είναι οι Αγγελόπουλος ∆ηµοσθένης, Αρβανίτης Πέτρος, Βλαχόπουλος Χρήστος, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Κανελλόπουλος Γρηγόρης και Παναγόπουλος Χρήστος. Από την Αγωνιστική Συνεργασία Ενότητας Πυροσβεστών, υποψήφιοι για το διοικητικό συµβούλιο είναι οι Βούγκας Νικόλαος, ∆ουζένης Ηλείας, Μαρκουτσάς Σπυρίδων, Παπαηλιού Σωτήρης και Σταµατελόπουλος Γιώργος. Υποψήφιος για την εξελεγκτική επιτροπή είναι ο Χρήστος Λυµπερόπουλος ενώ αντιπρόσωποι για την οµοσπονδία είναι οι Βούγκας Νικόλαος, ∆ουζένης Ηλίας, Λυµπερόπουλος Χρήστος και Παπαηλιού Σωτήρης.

Το ΤΕΕ έκοψε την πίτα Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτος η κοπή της πίτας από το ΤΕΕ /Τ∆Ε, στον πολυχώρο Πολιτεία, στην Πάτρα. Στο σύντοµο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θανάσης Γιανναδάκης αναφέρθηκε στις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ στην επτάµηνη θητεία του καθώς επίσης και το πρόγραµµα δράσεις στο επόµενο διάστηµα. Στην κοπή της πίτας παραβρέθησαν οι βουλευτές Αχαΐας Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Μαρία Κυριακοπούλου, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ Ευστάθιος Αθανασόπουλος –Σερέτης, Νικόλαος Κοντοές και νυν πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Πάτρας, Γιώργος Ζεπάτος και νυν πρόεδρος του ΟΛΠ Πατρών, Κώστας Χριστόπουλος και νυν επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας του δήµου Πάτρας, ο κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, καθηγητής Νικόλαος Ανυφαντής, ο δηµοτικός σύµβουλος Σπύρος Πολίτης και περιφερειακός σύµηβουλος Γεράσιµος Φεσσιάν. Χαιρετισµούς απέστειλαν οι βουλευτές Νίκος Τσούκαλης, Μιχάλης Μπεκίρης, Αλέκος Χρυσανθακόπουλος και ο δήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τ∆Ε Θανάσης Γιανναδάκης ενώ κόβει την πίτα.

Χαιρετισµός και από την γενική γραµµατέα του Σωµατείου κα. Ελένη Μανιάτη.

Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο βουλευτής Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος και ο βουλευτής Αθανάσιος Παπαδόπουλος.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΓΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

«∆εν πρέπει να ξανακάνουµε τα λάθη Όχι µπαλώµατα στο χώρο της υγείας που οδήγησαν σε αυτά τα χρέη» Π

H

περασµένη χρονιά δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί κοµβικής σηµασίας για τον ΕΛΓΑ. Το καλοκαίρι του 2010 η τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έφερνε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του οργανισµού, το οποίο υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και «αναθεµατίστηκε» από την αντιπολίτευση. Σε αυτή την αλλαγή σελίδας, αν όχι βιβλίου για τον ΕΛΓΑ, επικεφαλής του οργανισµού διατελούσε ο Ηλείος Θεόδωρος Σαρρής. Ένα χρόνο µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, µε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κάνει έναν πρώτο απολογισµό της µέχρι τώρα θητείας του στον οργανισµό, τονίζοντας µε έµφαση ότι τα παθήµατα πρέπει να γίνουν µαθήµατα, ώστε να µην ξαναφτάσει ο ΕΛΓΑ σε δυσθεώρητα χρέη. Παράλληλα, εξηγεί αναλυτικά πώς θα γίνεται από φέτος η οργάνωση και η συγκέντρωση των εισφορών, καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες όταν κάνουν αίτηση αποζηµίωσης. Τελικά, η πρώτη µεγάλη κρατική θέση που αναλαµβάνετε, δηλαδή του προέδρου του ΕΛΓΑ, αποδεικνύεται «καυτή πατάτα»; Για µένα δεν πρόκειται για µεγάλη, αλλά για υπεύθυνη θέση. Και δεν είναι η πρώτη. Σε όλες τις θέσεις που µου ανατέθηκαν µέχρι τώρα προσπάθησα να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα και πολλοί λένε ότι ήµουν και αποτελεσµατικός. Ελπίζω να είµαι το ίδιο αποτελεσµατικός και στη θέση του Προέδρου του ΕΛΓΑ και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζοµαι. Άλλωστε, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στον ένα χρόνο που βρίσκεστε στον Οργανισµό, ο νέος νόµος για τον ΕΛΓΑ ή οι αποζηµιώσεις των βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι; Εκείνο που µε δυσκόλεψε περισσότερο ήταν η οικονοµική θέση του οργανισµού. Παρέλαβα χρέος που µαζί µε τους τόκους ξεπερνούσε τα 4 δισ. ευρώ. Χάρις στην κυβερνητική στήριξη όλα πήγαν καλά. Το δηµόσιο ανέλαβε την αποπληρωµή των δανείων και ξεκινήσαµε να χτίσουµε τον οργανισµό

σχεδόν από µηδενική βάση. Υπάρχει ωστόσο η δέσµευση Σκανδαλίδη για αποζηµιώσεις στους καλλιεργητές βάµβακος. Σε ποιους ακριβώς αφορά και πώς θα γίνει αυτό; Σε αυτούς που τις δικαιούνται και θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε το 2010. Οι ζηµιές από βροχόπτωση θα αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ και οι ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι, θα ενταχθούν στα ΠΣΕΑ. Απ’ ότι γνωρίζουµε δεν έχετε ακόµη διαµορφώσει το νέο Κανονισµό του ΕΛΓΑ. Τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει και τι ακριβώς κρίνει ο Κανονισµός; Ο κανονισµός ασφάλισης καθορίζει τους δικαιούχους και τις διαδικασίες αποζηµίωσης. Προσπαθούµε, ο νέος κανονισµός να µην είναι µια απλή επανάληψη του παλαιού αλλά να επιλύει και τα θέµατα που προβλέπονται από το νέο θεσµικό πλαίσιο. Χρειάζεται εποµένως περισσότερη δουλειά και µεγαλύτερη προσοχή. Πάντως, η διαδικασία βρίσκεται στο τέλος της. Τι σας φοβίζει περισσότερο, τα παλιά χρέη του Οργανισµού ή οι καινούργιες υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις; Εκείνο που µε απασχολεί είναι να πείσω ότι δεν πρέπει να ξανακάνουµε τα λάθη που οδήγησαν σε αυτά τα χρέη. Πιστεύω ότι ο ΕΛΓΑ µπορεί να εξασφαλίσει χρηµατοοικονοµική ισορροπία µεσοπρόθεσµα και να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του. Η πεποίθησή

µου αυτή εδραιώνεται όλο και περισσότερο όσο γνωρίζω την ποιότητα και τη διάθεση των εργαζοµένων του ΕΛΓΑ, που πρόκειται για εξειδικευµένους επιστήµονες, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να τη φέρουµε όλοι µαζί σε πέρας και αισθάνοµαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω για αυτό.

Εξηγήστε µας πώς οργανώνεται από φέτος η συγκέντρωση των εισφορών και ποια διαδικασία ακολουθούν οι αιτούµενοι αποζηµίωσης αγρότες; Από φέτος η καρδιά του συστήµατος ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας είναι η Ενιαία ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής. Με βάση τη δήλωση αυτή υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά που αναλογεί σε κάθε αγρότη. Ο παραγωγός πρέπει να δηλώσει το σύνολο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί, ή και των ζώων που εκτρέφει, ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Υποβάλλεται δωρεάν µέχρι τις 15 Μαΐου 2011 µαζί µε την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε). Προς το παρόν, µέσω διαδικτύου µπορεί να υποβληθεί µόνο από τους παραγωγούς που πέρυσι υπέβαλαν δήλωση ΟΣ∆Ε και η φετινή τους δήλωση δεν περιλαµβάνει µεταβολές. Εν συνεχεία, η ηλεκτρονική υποβολή θα επεκταθεί περισσότερο. Για την υποβολή της µέσω διαδικτύου πληκτρολογούµε www.opekepe.gr και επιλέγουµε «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς µεταβολές στοιχείων». Ο παραγωγός µπορεί να δει το ύψος της εισφοράς που του αναλογεί και να αποφασίσει για τον τρόπο που επιθυµεί να την καταβάλει τσεκάροντας την αντίστοιχη ένδειξη ως εξής: α) Με κατάθεση του ποσού που αναλογεί σε λογαριασµό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα. β) Με εξουσιοδότηση της τράπεζας να εισπράξει την εισφορά από τον λογαριασµό του παραγωγού. γ) Με εκχώρηση κάποιας ισόποσης απαίτησής του από το δηµόσιο. Τέτοιες απαιτήσεις είναι η ενιαία ενίσχυση, η συνδεδεµένη ενίσχυση, η επιστροφή πετρελαίου,η επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λπ. Ακολούθως, την εκτυπώνει σε δύο αντίγραφα και την καταθέτει, εντός 15 ηµερών, σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ.

Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Να ανασυνταχθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης Τ

ο θέµα της κατά το δυνατό καλύτερης αξιοποίησης προς όφελος του νοµού Ηλείας θέτει εκ νέου ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάκης Αντωνακόπουλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Ο κ. Αντωνακόπουλος τονίζει ότι έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος και επαναλαµβάνει ότι το υφιστάµενο σχέδιο πρέπει να ανασυνταχθεί έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριµένο και ουσιαστικό.

σεις, έργα και κοστολογηµένο στο ύψος που επιτρέπει η σηµερινή κατάσταση στη χώρα. Η κυβέρνηση πρέπει είτε να φέρει ξεχωριστό σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ηλεία, είτε στο συγκεκριµένο σχέδιο να υπάρξει κεφάλαιο ήδη για την Ηλεία. Αυτό το σχέδιο πρέπει να εχει χαρακτηριστικά ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος, την πρόταση αυτή έχω θέσει επανειληµµένως σε συσκέψεις, αλλά και µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου σε υπουργούς.

Ερώτηση: Κε Αντωνακόπουλε , τελικά εκτιµάτε ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης θα υλοποιηθεί;

Απάντηση: Εάν το θέλουµε πραγµατικά, θα υπάρξει σχέδιο Ανασυγκρότησης, µε δράσεις και έργα κοστολογηµένα. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα σπαταλήθηκε αναντικατάστατος πολιτικός χρόνος. Σήµερα τρέχουµε πίσω από το κάρο για άλλη µια φορά και αναδεικνύονται πολλοί στο ρόλο του επιµηθέα αντί του προµηθέα.

Ερώτηση: Η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη γι’ αυτήν την καθυστέρηση;

Απάντηση: Αρχικά να τονίσω ότι η ισχυρή βούληση της κυβέρνησης για εφαρµογή τέτοιου σχεδίου έχει εκφραστεί από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, πολλές φορές όχι µόνο προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά. ∆υστυχώς, αυτός ο γόνιµος σπόρος δεν έτυχε γόνιµου εδάφους. Είµαι απ’ αυτούς που αµέσως µετά τις φονικές πυρκαγιές, µε επιµονή και επιχειρήµατα θέταµε την άµεση ανάγκη για συλλογικότητα και κοινωνική δυναµική στην διεκδίκηση ενός προγράµµατος ανασυγκρότησης της Ηλείας. Οι γραφειοκρατικές υπαλληλικές νοοτροπίες δυστυχώς πρυτάνευσαν και ιδού το αποτέλεσµα κοντά τέσσερα (4) χρόνια µετά τις καταστροφές, ακόµα ΤΙ-

Ερ: Οι πόροι του Σχεδίου Ανασυγκρότησης από πού θα προέλθουν ; ΠΟΤΑ. Να θυµίσω τη ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ υπέρ των πυροπλήκτων και πόσο συκοφαντήθηκε αυτή η Κίνηση. Ερ.: Σήµερα το σχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση σας ικανοποιεί; Απ: Οχι δε µε ικανοποιεί το σχέδιο. Υπάρχει όµως το θετικό ότι έρχεται σχέδιο που επιδέχεται αλλαγές. Ηδη έχω εκφράσει δηµόσια τη διαφωνία µου, στη σύσκεψη υπό τον κ. Χρυσοχοΐδη που έγινε πρόσφατα στην Πάτρα, αλλά και στον κ. Ραγκούση κατά την επίσκεψή µου στο υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό έπραξα και στη σύσκεψη του διοικητηρίου. Το σχέδιο που έχει δοθεί προς διαβούλευση είναι γενικός οδηγός διαδικασιών για αντιµετώπιση των συνεπειών από πυρκαγιές. ∆εν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ηλείας , δεν είναι το σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ερ.: Τι προτείνετε τώρα; Απ: Προτείνω, ένα άλλο σχέδιο, µε δρά-

-Απ: Στη συγκυρία που ζούµε εν µέσω κρίσης σίγουρα το καλάθι που κρατάµε είναι µικρό. Το πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων (Π.∆.Ε) συνεχώς ελαττώνεται. Το ΕΣΠΑ ουσιαστικά είναι κλειδωµένο. Η αναθεώρηση πολύ ελάχιστα µπορεί να αποδώσει. Τα ποσοστά 0,5% από την ΚΑΠ της Αυτοδοίκησης µε 18 (δεκαοκτώ) Νοµούς πυρόπληκτους στην χώρα ουσιαστικά δεν πρόκειται να προσθέσουν σηµαντικούς πόρους. Η µόνη πηγή, διασφαλισµένη νοµικά, ηθικά και πολιτικά για την Ηλεία είναι το υπόλοιπο του Ταµείου Μολυβιάτη (Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών) που ανέρχεται σε 118 εκ. Ευρώ. Σε πρόσφατη ερώτηση, µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά µε την τύχη του Ταµείου Μολυβιάτη έλαβα την απάντηση ότι αυτό το Ταµείο καταργήθηκε και τα χρήµατα ευρίσκονται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το υπουργείο Οικονοµικών µου απάντησε ότι τα κονδύλια αυτά αφορούν τους πυρόπληκτους του 2007 (8 Νοµούς – όχι 18). Επίσης σε υπόµνησή µου, ότι οι δωρητές απαιτούν τα χρήµατα να δοθούν συγκεκριµένα στην Ηλεία, µου απάντη-

σαν ότι θα διαφυλαχθεί η νοµιµότητα, όσον αφορά την απαίτηση των δωρητών. Σε συνάντηση εργασίας που είχα πρόσφατα µε τη νοµικό σύµβουλο του κ. Ραγκούση, την κα Γεωργίου, καθώς και τη ∆ντη του Γραφείου του κ. Χατζηεργάτη συµφωνήθηκε να γίνει καταγραφή του ποσοστού των δωρητών που απαιτούν οι δωρεές τους να δοθούν σε πυρόπληκτους Ηλείους. Εκτιµώ ότι το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 80%. Αρα τώρα απαιτούµε το 80% του συνολικού ποσού του Ταµείου Μολυβιάτη να έρθει στην Ηλεία. Ερ. : Οι πόροι του Ταµείου, πρόκειται να γίνουν έργα ή να δοθούν στους πυρόπληκτους ; -Απ.: Αρχικά η πολιτεία πρέπει να αποζηµιώσει τους πληγέντες και να χρηµατοδοτήσει τις ανακατασκευές και επισκευές των πυρόπληκτων οικιών. ∆εν υπάρχει κράτος Πρόνοιας, µε βάση τη συνταγµατική επιταγή; Πού είναι; Βεβαίως έχουν προτεραιότητα οι πυρόπληκτοι και µετά τα έργα υποδοµής. Ερ. : Με το τριχίλιαρο, τι βλέπετε να γίνετε; Απ: Είναι ένα από τα θέµατα που θέτουµε επιτακτικά. Ετσι αποφασίστηκε στη σύσκεψη. Η έλλειψη συλλογικής και δυναµικής στήριξης της πρωτοβουλίας που ορισµένοι είχαµε αναπτύξει, δυστυχώς έχει οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση. Εχω την πρόθεση και µόνος να καταθέσω άµεσα τροπολογία αν δεν υπάρξει συνεργασία άλλων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Η απάντηση που έχω λάβει µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον υπουργό Οικονοµικών είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

ρόταση για απόδοση του επιδόµατος σε τρίτεκνους µέχρι και το 25 έτος των τέκνων που σπουδάζουν και σε άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% ισοβίως Για αποσπασµατικές λύσεις και µπαλώµατα, που δεν δίνουν λύση στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθηµερινά οι πολίτες στην προσπάθειά τους να λάβουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, έκανε λόγο ο Βουλευτής Ηλείας της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Γιώργος Κοντογιάννης στην οµιλία του στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Νοµοσχεδίου για την Υγεία. Ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης τόνισε πως υπάρχουν ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο χώρο της υγείας, για την κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος και το «πάρτυ» συµφερόντων στο χώρο των προµηθειών και ζήτησε από την Κυβέρνηση να κάνει δεκτή την πρόταση της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Γιώργος Κοντογιάννης βρέθηκε για άλλη µια φορά στο πλευρό των τρίτεκνων και των ατόµων µε αναπηρία όταν από το βήµα της Βουλής, απευθυνόµενος στον Υπουργό Υγείας, ζήτησε να χορηγηθεί το επίδοµα για τους τρίτεκνους, των οποίων τα τέκνα

σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτά να συνυπολογίζονται και τα άτοµα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Ναι στην ελεύθερη διέλευση αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια Να κατοχυρωθεί θεσµικά η εφαρµογή του µέτρου της ελεύθερης διέλευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από όλα τα διόδια της χώρας, ζητεί µε Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ο Βουλευτής Ηλείας της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Γιώργος Κοντογιάννης. Ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης διαβίβασε την Επιστολή της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία Ε.Σ.Α.µε.Α. και ζήτησε από τον αρµόδιο Υπουργό να προχωρήσει στη θεσµική επίλυση του θέµατος, λαµβανοµένης υπ΄ όψιν-µεταξύ άλλων-και της επιστολής της «Ολύµπιας Οδού Α.Ε», η οποία εκφράζει την επιθυµία της να τακτοποιηθεί το εν λόγω ζήτηµα οριστικά µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδοµών.

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ

“Η Κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήµατα των αγροτών”

Σ

υµπαράσταση στα δίκαια αιτήµατα των αγροτών για την επίλυση των συσσωρευµένων προβληµάτων τους δήλωσε µεταξύ άλλων ο πολιτευτής Θόδωρος Βλαγκούλης της Ν.∆. σε συνάντηση που είχε χθες µε αγρότες και αγροτοσυνεταιριστικά στελέχη του νοµού. Αναφερόµενος στα ζωτικά προβλήµατα των Αγροτών ο κ. Βλαγκούλης τόνισε ότι αυτά είναι θεσµικά και οικονοµικά και ότι τα αιτήµατα των Αγροτών όπως η άµεση πληρωµή όλων των επιδοτήσεων, εγγυηµένες τιµές για τα αγροτικά προϊόντα , αντικειµενικές εκτιµήσεις για ζηµιές από φυσικές καταστροφές στα αγροτικά προϊόντα πλήρεις και έγκαιρες αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ – µείωση του κόστους παραγωγής - πάγωµα χρεών κλπ , είναι καθ’ όλα δίκαια και πρέπει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην πράξη και να µη περιορίζεται σε απλά λόγια και αόριστες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις µέσα από διάλογο για να δείξει απλά ότι είναι υπέρ των διαλόγων. Αναφέρθηκε ακόµη ο κ . Βλαγκούλης στις συνεχιζόµενες αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κυρίως από τρίτες χώρες και στη συνέχεια ελληνοποιούνται και διο-

χετεύονται στην αγορά ως εγχώρια προϊόντα από κερδοσκόπους επιτήδειους εξαπατώντας τους καταναλωτές , και µπροστά σε αυτή την κατάσταση η Κυβέρνηση και αρµόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες έχουν καταστεί απλοί θεατές . Τόνισε ακόµη πως θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πάψει να αντιπολιτεύεται τη Ν∆ η οποία συνεχίζει να δείχνει στην πράξη ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες που διεκδικούν το αναφαίρετο δικαίωµά τους να ζήσουν και να λειτουργήσει ως Κυβέρνηση του τόπου παίρνοντας επιτέλους τα µέτρα εκείνα που θα µας βγάλουν από την κρίση αποφεύγοντας τα ΑΓΡΟΤΟ∆ΙΚΙΑ που στήνουν και θυµίζουν εποχή ΧΟΥΝΤΑΣ . Κλείνοντας ο κ. Βλαγκούλης δεν παρέλειψε να αναφέρει πως στις δύσκολες στιγµές που πέρασαν οι Αγρότες τα προηγούµενα χρόνια ένιωσαν στην πράξη την αµέριστη υποστήριξη των κυβερνήσεων της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τόσο σε θεσµικά όσο και οικονοµικά µέτρα , ακόµη και σήµερα η Ν∆ µε την ηγεσία του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ στηρίζει στην πράξη τον δίκαιο αγώνα και τις διεκδικήσεις των Αγροτών .

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΗΝΟΣ Πρόεδρος ΝΟ∆Ε Ν.∆. Ηλείας

Μιλτιάδης Έβερτ «Ο ασυµβίβαστος µαχητής των ιδεών»

Ο

ταν «φεύγει» ένα στέλεχος της παράταξης για όλους εµάς στη Νέα ∆ηµοκρατία είναι σα να χάνουµε ένα µέλος της οικογένειάς µας. Πόσο µάλλον όταν χάνουµε έναν πρόεδρο. Ο Μιλτιάδης Εβερτ δεν ήταν απλά ένας κορυφαίος πολιτικός. Υπήρξε συνεπής και ασυµβίβαστος µαχητής για την παράταξη, τον τόπο , την ∆ηµοκρατία. Ανέβηκε ένα – ένα όλα τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, της παράταξης. Από δυναµικό στέλεχος της ΕΡΕΝ, στη συνέχεια πρόεδρός της και µετά τη µεταπολίτευση βουλευτής µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή στην Α’ Αθηνών. Τα δύσκολα χρόνια των «πρασινοφρουρών» µετά το 1981 ύψωσε ανάχωµα σε όσους πίστεψαν ότι ήταν δυνατόν να θέσουν στο «περιθώριο της ζωής» όποιον δεν υποτασσόταν. Το 1986 ο Μιλτιάδης Εβερτ έκανε πράξη την «Εθνική Συµφιλίωση» στο δήµο της Αθήνας και εκλέγεται δήµαρχος µε συντριπτικό ποσοστό αποδεικνύοντας ότι η καθαρότητα

των ιδεών δεν απαγορεύει τις ευρύτερες κοινωνικές συµµαχίες. Ως δήµαρχος της Αθήνας έθεσε ανεξίτηλα την σφραγίδα του στα πολιτικά πράγµατα της χώρας όταν µε τον Αθήνα 9,84 βάζει τέρµα στη µονόπλευρη κοµµατική προπαγάνδα των κρατικών ΜΜΕ και ανοίγει τον δρόµο για την ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ως υπουργός στην Κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη φέρνει νόµο για τις προσλήψεις στο δηµόσιο µε αντικειµενικά κριτήρια, την «αξιοκρατία» όπως πέρασε στην κοινωνία που αποτέλεσε προάγγελο του ΑΣΕΠ. Ο Μιλτιάδης Εβερτ δεν ευτύχησε για πολλούς και πολύπλοκους λόγους να εκλεγεί πρωθυπουργός χάνοντας µάλλον περισσότερα η πατρίδα παρά ο ίδιος από την ατυχία του. Σήµερα µε την απώλειά του σίγουρα η «Ελλάδα έγινε φτωχότερη». Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την αγαπηµένη µας µητέρα, γιαγιά και θεία

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 78 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 13-2-2011 και ώρα 11.00 π. µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Κάτω Σαµικού και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Κάτω Σαµικό 13-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Θεώνη και ∆ηµήτριος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Καλλιρόη – Νικόλαος Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Την αγαπηµένη µας

ΧΡΥΣΑΝΘΗ χα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑ

ΕΤΩΝ 95 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 13-2-2011 και ώρα 11.30 π. µ. εκ του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Αγαλιανής Μεσσηνίας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αγαλιανή 13-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ω

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Ε∆ΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Τελούµε σήµερα Κυριακή 13-2-2011 και ώρα 9.00 π.µ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αµαλιάδας ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΟΤΑΡΑ

ΕΤΩΝ 75 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. 13-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Εµµανουήλ Ιωάννης Νοταράς και Μαρία Νοταρά

Πρόσκληση Αύριο ∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6.00µ.µ. στην αίθουσα του Συλλόγου µας «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Τοµπάζη 6, θα οµιλήσει ο κ. Ιωάννης Ζωγόγιαννης Θεολόγος Καθηγητής µε θέµα: «Το τριπλό µαρτύριο του Αγίου Χαραλάµπους». Παρακαλούµε να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας. Πύργος 4-2-2011 Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93 Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 13-2-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ Λετρίνων 6 27100 Πύργος Τηλ. – fax: 2621025361

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 26210 22749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοµεν την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) θα οµιλήσει ο Θεολόγος κ. Παύλος Παγκράτης καθηγητής, µε θέµα: «Το χάρισµα της προφητείας στην Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη». Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτή οµιλία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της υπ’αριθ. 1734/2010 Β’ Επαναληπτικής Περίληψης, της υπ’αριθ. 1.681/25-6-2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Ηλείας Αντωνίου Κ.Αντωνόπουλου, κατοίκου Πύργου. Στις δύο (2), του µηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ηµέρα Τετάρτη και από τις 4.00 µ.µ. µέχρι τις 5.00 µ.µ., στον Πύργο Ηλείας και στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Πύργου και ειδικότερα στην αίθουσα του Πταισµατοδικείου Πύργου (είσοδος από οδό Αγ. Κυριακής), ενώπιον και του Συµβολαιογράφου Βώλακος, Αθανασίου Κλώσση, ή του νόµιµου αναπληρωτή του, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το παρακάτω ακίνητο της οφειλέτιδος, Αναστασίας συζ. Γεωργίου Σκανδαλάκη, το γένος Αντωνίου και Ευγενίας Αντωνοπούλου, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής (οδός Γρηγορίου Ε’αριθ. 7), ως οµόρρυθµης εταίρου, της εταιρείας µε την επωνυµία “Α. ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”), που εδρεύει στα Βριλήσια Αττικής (Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 5α) και εκπροσωπείται νόµιµα, ύστερα από επίσπευση της εταιρείας µε την επωνυµία “REFRAN A.E.-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, που εδρεύει στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Κοµνηνών 6 και Αδαµ. Κοραή) και εκπροσωπείται νόµιµα, σε εκτέλεση των υπ’αριθ. 509/2009 και 141/2010 διαταγών πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και συγκεκριµένα : το ½ εξ αδιαιρέτου από το δικαίωµα της ψιλής κυριότητας από ένα αγροτεµάχιο εκτάσεως 19.000 τ.µ. περίπου ή όσης παραπάνω ή παρακάτω και εάν είναι, εκτός σχεδίου, εντός του οικισµού του δ.δ. Επιταλίου του ∆ήµου Βώλακος Ηλείας, στην θέση “Γκούµα” ή “Αερογέφυρα”, το οποίο αρχίζει από την παλιά επαρχιακή οδό Πύργου-Κρεστένων και καταλήγει µε µεγάλη κλίση στο βουνού, το οποίο συνορεύει ολόγυρα του κατά τον τίτλο κτήσεως : Ανατολικά µε αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσαµπουρλή, Βόρεια µε ιδιοκτησία Στυλιανού Γκούµα και Σωτηρίας ∆εληγιώργη, ∆υτικά µε αγροτικό δρόµο και Νότια µε την παλιά επαρχιακή οδό Πύργου-Κυπαρισσίας. Εντός του παραπάνω αγροτεµαχίου, υπάρχουν : α) µια παλαιά ισόγεια οικία η οποία είναι κατεστραµµένη από τους σεισµούς του 1993, και τµήµα αυτής έχει επιδιορθωθεί, η οποία έχει επιφάνεια 80 τ.µ. περίπου, β) κοντά στην οικία, υπάρχει µια παλαιά ισόγεια κεραµοσκεπή αποθήκη, επιφανείας 30 τ.µ., γ) άλλη παλαιά ερειπωµένη κεραµοσκεπή αποθήκη, επιφανείας 30 τ.µ. περίπου και δ) τµήµα του παραπάνω αγροτεµαχίου καλύπτεται από παλιά εγκαταλελειµµένα θερµοκήπια (2 τµήµατα, το ένα από σιδερόβεργες και το άλλο από γαλβανισµένες σωλήνες), τα οποία καλύπτουν επιφάνεια περίπου 2 στεµµάτων και 5) όσα ελαιόδενδρα µεγάλης ηλικίας. Το παραπάνω αγροτεµάχιο είναι περιφραγµένο περιµετρικά µε συρµάτινη περίφραξη η οποία στηρίζεται µέρος της σε τσιµεντοπασάλους και µέρος της σιδεροπασάλους. Ως εγγύηση θα πρέπει να καταβληθεί η τιµή πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων #250.000# ευρώ. Ο πλειστηριασµός θα διενεργηθεί µε την υποβολή γραπτών και σφραγισµένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών. Οι γραπτές και σφραγισµένες προσφορές υποβάλλονται, µαζί µε την εγγύηση, στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, είτε στο γραφείο του την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του πλειστηριασµού κατά τις ώρες 9 το πρωί ως 2 το απόγευµα µε σύνταξη σχετικής πράξης, είτε την ηµέρα του πλειστηριασµού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευµα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασµού. Κατά της άνω οφειλέτιδος και του άνω εκπλειστηριαζοµένου ακινήτου έχουν γραφτεί στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Βώλακος, µία (1) κατάσχεση. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν την άνω ηµεροµηνία και ώρα στον τόπο του πλειστηριασµού για να πλειοδοτήσουν. Πύργος 12-2-2011 Ο ∆ικαστικός Επιµελητής ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του καταστατικού του Σωµατείου του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου και την από 19-10-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται τα µέλη του Σωµατείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6µ.µ, στα γραφεία του Λυκείου, Λετρίνων 6 (1ος όροφος) µε θέµατα: Εκθεση πεπραγµένων απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Συζήτηση και έγκριση ∆ιοικητικού και Οικονοµικού απολογισµού Προϋπολογισµός 2011 Ανακοινώσεις – προτάσεις Εκλογή τριµελούς εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές Αρχαιρεσίες για ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τριων (3) τακτικών µελών για την εξελεγκτική Επιτροπή και τριων (3) αναπληρωµατικών. Οσες εκ των ταµειακώς εντάξει επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ∆.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή να καταθέσουν την αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι και το βράδυ ώρα 8µ.µ. της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου 2011. Τα γραφεία του Λυκείου θα είναι ανοιχτά τη ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 14 , 16 και 18/02/2011 αντίστοιχα, από ώρα 6-8 µ.µ. για ταµειακή τακτοποίηση και για κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Τετάρτη 02/03/2011 την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα και µε όσα µέλη είναι παρόντα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Πύργος 29-10-2010 Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Η Πρόεδρος Καλαµπόκα Τούλα Η Γραµµατέας Ντοά Καίτη

Γράφει ο Αργύρης Σαλπέας ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι µέχρι σήµερα µορφές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας Πανελλαδικά έχουν ουσιαστικά αποτύχει, αφού η χώρα µας έχει συνεχή µείωση της παραγωγικής της βάσης, συνεχή µείωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην διεθνή αγορά, συνεχή αύξηση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου της µε τις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου και µια σειρά άλλα αποτελέσµατα συνηγορούντα στην άποψη µας. Στα αποτελέσµατα αυτό οδηγηθήκαµε ως χώρα , µέσω µιας σειράς αποτυχηµένων η µη συναρτηµένων µε την πραγµατικότητα της Ελληνικής οικονοµίας αναπτυξιακών εργαλείων, τα οποία σε συνάρτηση µε τον αντιαναπτυξιακό ρόλο του εγχώριου Τραπεζικού συστήµατος και την έλλειψη πραγµατικής επιχειρηµατικής κουλτούρας στην χώρα µας , οδήγησαν σε µηδενική απόδοση και ανταποδοτικότητα, τα δισεκατοµµύρια ευρώ που διοχετεύτηκαν στην αγορά µέσω διαφόρων µηχανισµών και φορέων για την στήριξη αξόνων ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στον τοµέα της Νέας και Πράσινης Οικονοµίας ,τα αποτελέσµατα είναι τραγικά , παρότι και προς αυτήν την κατεύθυνση µε διάφορες µορφές , έχουν διοχετευτεί-δαπανηθεί δισεκατοµµύρια ευρώ, ειτε από εθνικούς πόρους ειτε από Ευρωπαϊκά κονδύλια . Φτάσαµε στο σηµείο να θεωρούµε Νέα Οικονοµία , µορφές επιχειρηµατικότητας που σε άλλες χώρες της Ευρώπης ανήκουν προ πολλού στον τοµέα της συµβατικής οικονοµίας [Μονάδες παραγωγής τσιχλών η κρόκου] από µία πλευρά καλά ίσως κάναµε ,αλλά δεν µπορεί το σχέδιο νέας ανάπτυξης και οικονοµίας για την χώρα να εξαντλείται εκεί . Η χώρα µας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στον Τοµέα της Νέας Οικονοµίας και Πράσινης ανάπτυξης ,αλλά χρειάζεται ανθρώπους να ξέρουν και να πιστέψουν σε αυτήν και όχι αγράµµατους που συντηρούν την καθυστέρηση για να µην αποκαλυφθεί. Ενδεικτικά, για να µην φανούµε γενικώς αφοριστικοί ,αναφέρουµε ότι ο τοµέας των βιολογικών

Η Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου σας προσκαλούν στην καλλιτεχνική παράσταση «Όταν ο θρύλος συναντά την Παράδοση», προς τιµήν του Πολιούχου µας Αγίου Χαραλάµπους σήµερα Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Απόλλων». Η Πρόεδρος Τούλα Καλαµπόκα Η Γραµµατέας Καίτη Ντοά

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Μανωλοπούλου 15 27100 ΠΥΡΓΟΣ Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε Περιφ. ∆νση ∆υτ. Ελλάδας ΕΛΤΑ Ηellenic Post

Περίληψη Ανακοίνωσης Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία που εδρεύουν στο ∆ήµο Πατρέων, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθµού 7 ατόµων (∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιακών λειτουργιών του Νοµού Ηλείας σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικιά από 18 µέχρι 65 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών και συγκεκριµένα από 15-02-2011 έως και 24-02-2011 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08.00-14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές λειτουργίες ΕΛΤΑ: 1. Κατάστηµα Αρχ. Ολυµπίας Πιερ Ντε Κουµπερντέν 2, 27065 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ τηλ. 2624022578 2. Κατάστηµα Ανδρίτσαινας , Ανδρίτσαινα 27061 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ τηλ. 2626022205 3. Κατάστηµα Λεχαινών Κανάρη 5, 27053 ΛΕΧΑΙΝΑ τηλ. 2623022265 4. Κατάστηµα Σ.Σ. Βάρδας Πατρών – Πύργου 50, 27052 Σ.Σ. ΒΑΡ∆ΑΣ τηλ. 2623071274 5. Κατάστηµα Γαστούνης , Σισίνη 143, 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ τηλ. 2623032257 6.Μονάδα ∆ιανοµής Πύργου , Κοκκίνου

και ∆εληγιάννη 27100 ΠΥΡΓΟΣ τηλ. 2621033180 Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην Ρ032/563/311.31/28-01-2011 Ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στις προαναφερόµενες Υπηρεσίες του ΕΛΤΑ. Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “13-01- 2011” το οποίο περιλαµβάνει επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά καθώς και τη διαδικασία κατάταξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) . Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΕΡΓΗΣ

ΗΛΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΑΝ. ΝΟΜΟΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ φαρµάκων, καλλυντικών, συµπληρωµάτων διατροφής, ζωοτροφών ,φάρµακα βιολογικών πολυφαινολών, φαρµακευτικά σκευάσµατα από φυτά, βιοσένσορες, και µια σειρά άλλα πεδία πραγµατικής Νέας και Πράσινης Οικονοµίας, ενώ σε άλλες χώρες έχουν πολλή σοβαρή αναπτυξιακή πορεία, στην χώρα µας έχουν µηδενική. Αυτά όµως τα πεδία Νέας Οικονοµίας , είναι αναπτυξιακά πεδία µεγάλης προσδοκίας για την χώρα µας, αρκεί οι φορείς και οι θεσµοί να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες ,και όχι να είµαστε στο σηµείο ο Ε.Ο.Φ να µην χορηγεί εγκρίσεις για νέα φάρµακα και να σε στέλνει στην ΑΓΓΛΙΑ ,παράλληλα δε ,να µην υπάρχει ένα ολοκληρωµένο κρατικό εργαστήριο αναλύσεων και ανάληψης συνολικών κλινικών δοκιµών. Εάν ο Gates αποφάσιζε να ξεκινήσει την Microsoft στην Ελλάδα ,δεν θα έπαιρνε δραχµή δάνειο η επιχορήγηση ,όλοι δε θα τον θεωρούσαν γραφικό η επίδοξο απατεώνα Τα παραπάνω συµβαίνουν για τους εξής λόγους . 1]Οι επιχορηγήσεις, οι φορείς και οι υπάρχοντες θεσµοί. Οι επιχορηγήσεις , ειτε µέσω του ΑΝ.ΝΟΜΟΥ ,ειτε µέσω άλλων µορφών της κρατικής ενισχυτικής παρέµβασης, για µεν το τοµέα της συµβατικής οικονοµίας διοχετεύτηκαν κατά πλειοψηφία σε αµφίβολους εκσυγχρονισµούς υφισταµένων µονάδων η απλών τυποποιήσεων ,εάν αφαιρέσουµε τον τουρισµό ,για δε την Νέα και Πράσινη Οικονοµία εξαντλήθηκαν σε ακαδηµαϊκές έρευνες, οι οποίες το µόνο αποτέλεσµα που είχαν, ήταν κάποιες δηµοσιεύσεις για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη των φορέων-προσώπων και µηδέν καινοτοµία.[δηλ. εµπορική εφαρµογή του αποτελέσµατος]. Είναι µετρηµένα στα δάκτυλα της µιας χειρός τα καινοτοµικά -εµπορικά αποτελέσµατα των Τεχνολογικών πάρκων [ένα προϊόν νανοτεχνολογίας για µόνωση κτιρίων στο Λαύριο , µια εταιρία σχεδιασµού τσιπς που έκλεισε στην Πάτρα] και σχεδόν τίποτα άλλο. Παράλληλα έχουµε πλήρη αποτυχία του θεσµού των spin-off εταιριών , εκτός της περίπτωσης της FORTNET, της οποίας όµως η επιτυχία ήταν δεδοµένη ευθύς εξ’αρχής λόγω της συγκυρίας της εποχής και του σχεδόν

αποκλειστικού της ρόλου.. Ν] β/ Η περιφερειακή και κεντρική επιχειρηµατικότητα στην χώρα µας. Κράτος και επιχειρηµατικότητα στην ΕΛΛΑ∆Α. Το δυστύχηµα για την χώρα µας αλλά και για την οικονοµία του Νοµού Ηλείας ,είναι η κουλτούρα επιχειρηµατικότητας που επικρατεί . Βασικός άξονας επιτυχηµένης επιχειρηµατικότητας στην χώρα µας είναι η σχέση του επιχειρηµατία µε το κράτος και τους µηχανισµούς του . Είναι δεδοµένο σε µκροκοινωνικό επίπεδο, ότι οι πιο επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα κατά το 90% , έχουν επιχειρήσεις των οποίων ο µέγιστος όγκος συναλλαγών γίνεται µε το άµεσο η έµµεσο κράτος και µάλιστα σε ποσοστό άνω του 90-95% . Αυτή η κατάσταση που προϋπήρχε από το 1821 [πάντα οι µηχανισµοί του Κράτους έκαναν κάποιους πλούσιους σε µια νύχτα ] αλλά διογκώθηκε προκλητικά και εντονότατα τα χρόνια µετά το ’90 είναι και η αιτία που δεν έχει ανθήσει η σοβαρή και ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα στην χώρα µας ,ώστε να αξιοποιηθούν δυναµικά και πλουτοπαραγωγικά το ανθρώπινο δυναµικό και οι πηγές πλούτου της, ιδιαίτερα στην Πράσινη και ενναλακτική οικονοµία . Όσο και αν οι συγκυρίες µετά το 1990 στην εθνική µας ανάπτυξη και αναγκαιότητα, δικαιολογούν ως ένα σηµείο την παραπάνω διαπίστωση, [Έξαρση εξοπλιστικών, Ολυµπιακοί Αγώνες , Μεγάλα έργα , άνθηση των νέων τεχνολογιών στον Τοµέα της Υγείας και της Επικοινωνίας κ.α] , η διαχείριση τους χωρίς πρόβλεψη για πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για την Εθνική Οικονοµία, προσέδωσαν στο σύνολο των ∆ηµοσίων ∆απανών και Επενδύσεων µόνο καταναλωτικό και καθόλου παραγωγικό χαρακτήρα. Η πιθανώς γενικόλογη αυτή παρατήρηση µας ,εξειδικεύετε στα εξής, σε επίπεδο Εθνικής Οικονοµίας. Νβ1] Εξοπλιστικά Παρ’όλες τις τεράστιες δαπάνες µας όλα αυτά τα χρόνια δεν καταφέραµε να έχουµε ένα εργοστάσιο που να παράγει σφαίρες ,η περίστροφα η έστω ένα στοιχειώδη αµυντικό εξοπλισµό ,το οποίο θα µπορούσε µέσω της λεγόµενης Αµυντι-

κής ∆ιπλωµατίας να είναι όχι µόνο Βιώσιµο αλλά και κερδοφόρο. Η χώρα µας, εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία του Εγχώριου και Ανθρώπινου δυναµικού της , θα µπορούσε να παράγει πολύ µεγάλο µέρος των εξοπλιστικών της αναγκών, αρκεί οι διαχειριστές αυτών των δαπανών να µην κάνουν ότι µπορούν για να αποκλείσουν την ανάπτυξη τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων στην χώρα ,επειδή µέσω αυτού του αποκλεισµού υπηρετούν άλλα συµφέροντα. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Η παραγωγή και προµήθεια UAV µικρών αεροπλάνων, όπως και µια σειρά άλλα ηλεκτρονικής και συµβατικής δοµής συµπληρωµατικοί εξοπλισµοί θα µπορούσαν να παραχθούν από συνέργειες Ελληνικών εταιριών υψηλής τεχνογνωσίας , η υποστήριξη των οποίων θα δηµιουργούσε βάση περεταίρω εγχώριας και διεθνούς ανάπτυξης τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων [30.000.000 αρχικά] Όµως οι ιθύνοντες φρόντισαν µε γελοίες δικαιολογίες να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόµενο και τελικά να ακυρώσουν ανάλογες προσπάθειες ελλήνων επιστηµόνων .Αυτό συνέβη και σε πολλά άλλα .[συµβατότητα των ΤΟR, Πυροσβεστικά Τανκς , Φίλµς Πυροβολικού κ.α] Νβ2]Υγεία -Φάρµακα Η αιµορραγία των δηµοσίων δαπανών για την Υγεία ,καθίσταται εκπληκτικά εγκληµατική για την Ελληνική Οικονοµία, εάν αναλυθούν τα µεγέθη και τα προϊόντα των ∆ηµοσίων ∆απανών την Υγεία. Η δοµή των ∆ηµοσίων δαπανών για την Υγεία και την περίθαλψη [φάρµακα, ιατροφαρµακευτικό υλικό ,υλικό καθηµερινότητας κ.α. ] δείχνουν την τεράστια έλλειψη συσχέτισης αναγκών της χώρας και παραγωγικού της τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε . α]Η χώρα που παράγει τόσο βαµβάκι µε όλα τα προβλήµατα της αγοράς του προϊόντος ,δεν µπορεί να µην παράγει µετα το 2003 καθόλου γάζες . β] Όταν Επιστήµονες της χώρας σχεδιάζουν φάρµακα για ξένες φαρµακευτικές εταιρίες [CBL Patras καθ. Κ.ΜΠΑΡΛΟΣ Εµβόλιο Floozer για το ΕΙΤΖ] η ίδια η χώρα µας δεν νοείται να µην παράγει κανένα δικό της φάρµακο. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Νέα της Ήλιδας

Αρκουδάκια σε όλα τα µεγέθη είναι πάντα µία καλή επιλογή

Τα κόκκινα τριαντάφυλλα έχουν την τιµητική τους

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

11

Πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν την αγάπη τους προσφέροντας ορχιδέες

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ

Ο έρωτας δεν αντιµετωπίζει κρίση!

«Ο

έρωτας δεν έχει κρίση!», αυτό προκύπτει από το αγοραστικό ενδιαφέρον στα καταστήµατα της Αµαλιάδας, µε αφορµή την αυριανή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τη γιορτή των ερωτευµένων. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Οι Έλληνες, παρά την οικονοµική κρίση, εξακολουθούν να ερωτεύονται και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ευκαιρία την αυριανή ηµέρα για να εκδηλώσουν τα αισθήµατά τους στα αγαπηµένα τους πρόσωπα και εν προκειµένω στο σύντροφο ή τη σύντροφο. Πολλοί θα το γιορτάσουν µε διάφορους τρόπους, οι περισσότεροι πάντως επιλέγουν να δείξουν την αγάπη τους χαρίζοντας µικρά και µεγάλα δώρα, όπως το απαιτεί και η ηµέρα άλλωστε! Στην πρώτη γραµµή Φυσικά την αυριανή ηµέρα το κόκκινο χρώµα έχει την τιµητική του, σε οτιδήποτε µπορεί να αποτελέσει δείγµα απόδειξης της αγάπης. Κόκκινες καρδιές, κόκκινα αρκουδάκια, κάρτες µε καρδιές, κόκκινα τριαντάφυλλα… Αυτά είναι που προτιµούν οι περισσότεροι, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές. Τα λουλούδια µπορεί να έρχονται πρώτα στις προτιµήσεις τα τριαντάφυλλα, περίοπτη όµως θέση κατέχουν οι ορχιδέες, αλλά και συνθέσεις που συνοδεύονται και από λούτρινες καρδιές και αρκουδάκια. Ακόµη και αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύουν στον Άγιο Βαλεντίνο, ένα λουλούδι θα το αγοράσουν για να το προσφέρουν στο

αγαπηµένο τους πρόσωπο. Η νέοι καταφεύγουν περισσότερο στα λούτρινα, στις µεγάλες κάρτες όπου αναγράφονται στίχοι µε λόγια αγάπης και οτιδήποτε θεωρούν ότι µπορεί να αρέσει στο σύντροφό τους. Από την άλλη βέβαια, υπάρχουν και ορισµένοι που καταφεύγουν σε πιο σέξι επιλογές, ενώ αυτοί που δεν φείδονται χρηµάτων θα επιλέξουν ακόµη και ένα ακριβό κόσµηµα για την ηµέρα. Και επειδή ο έρωτας περνάει από το στοµάχι, πολλοί θα κάνουν την εξόρµησή τους στα ζαχαροπλαστεία για να γλυκαθούν ακόµη περισσότερο ένεκα της ηµέρας, επιλέγοντας τούρτες ως επί το πλείστον σε σχήµα καρδιάς, αλλά και απλές, που ξεχειλίζουν από κόκκινο. «Οι παραγγελίες σε τούρτες είναι λίγες γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι θα βρουν αυτό που θέλουν και την τελευταία στιγµή. Ένεκα της ηµέρας ετοιµάζουµε τούρτες σε σχήµα καρδιάς, αφού οι περισσότεροι τηρούν το έθιµο και γιορτάζουν τον έρωτα. Εµείς έχουµε διατηρήσει τις ίδιες τιµές,αν και ο κόσµος έχει οικονοµικά προβλήµατα, πιστεύουµε ότι θα υπάρχει κίνηση τη ∆ευτέρα» ανέφερε ο κ. Νίκος Βαρδακαστάνης από το ζαχαροπλαστείο ‘Serano’. Όπως και να έχει, µε κρίση ή χωρίς αυτή, οι ερωτευµένοι θα γιορτάσουν!

Έ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Με αλφαβητική σειρά Η απογραφή θα γίνει µε αλφαβητική σειρά και συγκεκριµένα: Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου θα απογραφούν οι δικαιούχοι που το επίθετό τους ξεκινά από (Α) και (Β), την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Γ) και (∆), την Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Ε) και (Ζ) και την Παρασκευή 18 του µηνός όσων το επίθετο ξεκινά από (Η), (Θ) και (Ι). Την ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Κ), την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Λ) και (Μ), την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Ν), την Πέµπτη 24 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Ξ) και (Ο), την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Π). Την ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 1 Μαρτίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Ρ) και (Σ), την Τετάρτη 2 Μαρτίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Τ), την Πέµπτη 3 Μαρτίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Υ) και (Φ) και την Παρασκευή 4 Μαρτίου όσων το επίθετο ξεκινά από (Χ), (Ψ) και (Ω).

Λουλούδια και λούτρινα βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραµµή

Ρεβέκα Κότσιφα (Ανθοπωλείο ‘Γιασεµί’)

Γιώργος Ηλιόπουλος (Είδη δώρων ‘Πάρε- ∆ώσε’)

«Ο κόσµος δείχνει ενδιαφέρον και έστω και ένα λουλούδι θα το αγοράσει για να εκφράσει τα συναισθήµατά του. Οι περισσότεροι επιλέγουν τριαντάφυλλα, ορχιδέες, τουλίπες, πολλοί αγοράζουν ανθοδέσµες, αλλά και λούτρινα αρκουδάκια και καρδιές που συνοδεύονται πολλές φορές µε λουλούδια. Είµαστε ευχαριστηµένοι από την κίνηση και εµείς έχουµε διατηρήσει τις ίδιες τιµές τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά την άνοδο του ΦΠΑ. Προσπαθούµε να ικανοποιήσουµε τον κόσµο και να είµαστε και εµείς ικανοποιηµένοι».

«Ο κόσµος γιορτάζει. Ο έρωτας δεν έχει κρίση, απλά όλοι επιλέγουν λίγο πιο οικονοµικά, έχει γίνει πιο οικονοµική γιορτή. Όλοι θα πάρουν κάτι, πιο οικονοµικά όµως, γι’ αυτό και είχαµε φροντίσει για πιο οικονοµικές επιλογές φέτος. Αγοράζουν και άνδρες και γυναίκες, απλά οι γυναίκες κάνουν πιο νωρίς τις αγορές τους ενώ οι άνδρες είναι της τελευταίας στιγµής. Ο έρωτας πάντως δεν έχει ηλικία και πρώτα στις επιλογές έρχονται τα λούτρινα µε µηνύµατα, πολύ οι κάρτες και το κλασικό αρκουδάκι, ενώ κάποιοι κάνουν πιο σέξι επιλογές».

θα αυξάνονται οι ανάγκες θα αυξάνεται και η κατανάλωση, που σηµαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πρόβληµα επάρκειας, γι’ αυτό και ο κ. Παπαδάτος καλεί τα µέλη του Συλλόγου να προνοήσουν πριν παρουσιαστούν τα προβλήµατα. Παράλληλα, κάνει έκκληση στους καταστηµατάρχες να δώσουν από την πλευρά τους νέα ώθηση στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, διαχωρίζοντας τα σκουπίδια τους και εναποθέτοντας τα ανακυκλώσιµα είδη στους ειδικούς µπλε κάδους ανακύκλωσης. Κίνηση, που δείχνει συνειδητοποιηµένους πολίτες σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Στο µεταξύ, αύριο ∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευµα συνεδριάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου.

Οι προϋποθέσεις Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης των δελτίων, όσοι δικαιούχοι έλαβαν δελτία ή εισιτήρια θερινού εκδροµικού προγράµµατος ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2010, δεν δικαιούνται να λάβουν δελτία κοινωνικού τουρισµού για το έτος 2011. Εξαιρούνται, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαµες µητέρες και οι µονογονεϊκές οικογένειες (όχι διαζευγµένοι), ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010 ή εισιτήρια θερινού εκδροµικού προγράµµατος έτους 2010 ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2010. Τα άτοµα µε αναπηρίες δικαιούνται µόνο δελτία κοινωνικού τουρισµού έτους 2011, οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2010. Όσα ΑΜΕΑ λαµβάνουν δελτία κοινωνικού τουρισµού από τον ΕΟΤ ή από τον ΟΓΑ, δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας αυτή την παροχή. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση των δικαιολογητικών, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισµού Εργατικής Εστίας στην Αµαλιάδα, στην οδό Κουµουνδούρου 24 και στο τηλέφωνο: 26220-24686.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΤΤΑ

Τρία νέα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας

Φειδώ στην κατανάλωση νερού και στήριξη της ανακύκλωσης κκληση σε όλους τους καταστηµατάρχες της Αµαλιάδας απευθύνει ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος, προκειµένου να είναι πιο φειδωλοί στη χρήση του νερού. Ο κ. Παπαδάτος καλεί τους καταστηµατάρχες να κάνουν όσο το δυνατόν οικονοµία και να αποφεύγουν τις σπατάλες, γιατί είναι πολύ πιθανό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να υπάρξει πρόβληµα υδροδότησης στην Αµαλιάδα, µε δεδοµένο ότι έχουν βγει εκτός δύο αγωγοί του Κακοταρίου λόγω κατασκευής της Ολυµπίας Οδού και η πόλη υδροδοτείται µόνο από τις γεωτρήσεις. Όσο

«Έρχεται» το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού Την ερχόµενη Τρίτη 15 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η απογραφή δελτίων κοινωνικού τουρισµού έτους 2011 από το γραφείο της Εργατικής Εστίας Αµαλιάδας και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Σ

Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος, καλεί τους καταστηµατάρχες να κάνουν οικονοµία στο νερό.

Τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι, ο προγραµµατισµός για την εκδροµή το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος, η συµµετοχή του Εµπορικού Συλλόγου στην κινητοποίηση της 23ης Φεβρουαρίου, θα γίνει συζήτηση για το ειδικό αναπτυξιακό της Ηλείας και θα υπάρξει τοποθέτηση του Συλλόγου στο ερωτηµατολόγιο της ΕΣΕΕ για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

την έκδοση τριών νέων βιβλίων προχώρησε η νηπιαγωγός- συγγραφέας κα Γεωργία Λάττα που κατάγεται από τα Λεχαινά,ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η αποδοχή που έτυχε η περσινή της δουλειά από το αναγνωστικό κοινό, από βιβλιοκριτικούς και από τους επίσηµους φορείς της εκπαίδευσης, καθώς διοργανώθηκαν σχετικές επιµορφωτικές ηµερίδες όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά της στους εκπαιδευτικούς, µε την υποστήριξη των σχολικών συµβούλων και των προϊσταµένων εκπαίδευσης, οδήγησαν την κυρία Λάττα στη συνέχιση της συνεργασίας της µε τις εκδόσεις «βιβλιο∆ΙΑΠΛΟΥΣ». Έτσι, κυκλοφόρησαν φέτος τρία βιβλία που

εντάσσονται στην κατηγορία της παιδικής λογοτεχνίας, στοχεύουν στη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών και εµπεριέχουν χρήσιµες πληροφορίες και ενδεικτικές δραστηριότητες, ώστε να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του γονέα ή του εκπαιδευτικού. Το ένα βιβλίο έχει τίτλο: «Ευχαριστώ, συγγνώµη, σ’ αγαπώ» και πραγµατεύεται την έννοια της αγάπης, σε όλες τις µορφές της, ως συναίσθηµα που µαθαίνεται και αναπτύσσεται. Το δεύτερο βιβλίο τιτλοφορείται: «∆εν το ‘κανα εγώ!» και πρόκειται για ένα έµµετρο, χιουµοριστικό παραµύθι που έχει ως θέµα το αθώο παιδικό ψέµα, τις επιπτώσεις του, καθώς και τον τρόπο που αντιµετωπίζεται από το περιβάλλον του ένας µικρός ψεύτης. Το τρίτο βιβλίο της συγγραφέως έχει τον τίτλο: «∆ικό µου είναι!» και πρόκειται για

Η κα Γεωργία Λάττα που είναι νηπιαγωγός-συγγραφέας κατάγεται από τα Λεχαινά και ζει στη Θεσσαλονίκη.

µία πρωτότυπη ιστορία να µάθει στα παιδιά µια δύσκολη έννοια: Να µοιράζονται. Κι αναµφισβήτητα, ως άνθρωποι οφείλουµε να µοιραζόµαστε πολλά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο από τα περσινά βιβλία της συγγραφέως, το «Θα µου µάθεις να πετάω;» και το «Βρες τη γαλάζια πεταλούδα!», είναι υποψήφια για βραβείο παιδικής λογοτεχνίας από το Υπουργείο Πολιτισµού.


Σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος της χώρας στην κηδεία του

Στερνό αντίο στον Μιλτιάδη Έβερτ Αθήνα: Το τελευταίο αντίο στον Μιλτιάδη Έβερτ είπε χθες ο πολιτικός κόσµος της χώρας. Η κηδεία του πρώην προέδρου της Ν∆ έγινε το µεσηµέρι στο Α’ Νεκροταφείο, δηµοσία δαπάνη. Στην τελετή παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος ο πρώην πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καµίνης αλλά και η «όλη» κεντροδεξιά. Εκτός από τον κ. Αντώνη Σαµαρά και τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραµανλή παραβρέ-

θηκαν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ,ο Γεώργιος Σουφλιάς όπως επίσης και δεκάδες βουλευτές, πρώην βουλευτές και κοµµατικά στελέχη της Ν∆ αλλά και πολλοί απλοί πολίτες. Τους επικήδειους εκφώνησαν ο κ. Σαµαράς, ο κ. Πετσάλνικος και ο κ. Καµίνης. Ο κ. Σαµαράς µίλησε για την πληθωρική προσωπικότητα του Μιλτιάδη Έβερτ και τόνισε ότι ήταν αγωνιστής, ασυµβίβαστος και πολιτικός που δεν µάσαγε τα λόγια του και πάντα αφοσιωµένος στις αρχές του ιδρυτή του κόµµατος Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ο κ. Πετσάλνικος στάθηκε στην µακρά

κοινοβουλευτική παρουσία του εκλιπόντος και επισήµανε ότι δεν περιορίστηκε στην διεκπεραίωση όταν ανέλαβε κυβερνητικά πόστα, εξασφάλισε την ενότητα της Ν∆ και τον χαρακτήριζε πάντα η συνέπεια, ο δυναµισµός, η εντιµότητα και το ήθος. Ο κ. Καµίνης υπογράµµισε ότι ο Μιλτιάδης Έβερτ διεκδίκησε ρόλο καινοτόµο στην πολιτική ζωή του τόπου και συνέβαλε στην αλλαγή του επικοινωνιακού τοπίου µε την ίδρυση του 9,84. Η οικογένεια του Μιλτιάδη Έβερτ είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατίθενται χρήµατα στους λογαριασµούς φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Πολιτική «θύελλα» Αθήνα: Τηλεφωνική επικοινωνία µε τον επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), Ντοµινίκ Στρος Κάν, είχε χθες ο πρωθυπουργός µετά από πρωτοβουλία του δεύτερου. Ο Γιώργος Παπανδρέου µετέφερε στον κ. Καν µήνυµα σχετικά µε την απαράδεκτη – όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου- συµπεριφορά της τρόικα κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής. Σύµφωνα µε την κυβερνητική ανακοίνωση, ο κ. Στρος Καν εξέφρασε την κατανόησή του και το σεβασµό του προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Μέσα στο σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργό αναµένεται να έχει συνοµιλίες και µε τους Μπαρόζο και Τρισέ. Εξάλλου, τις µεταµεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου η κυβέρνηση εξέδωσε µία σκληρή γραπτή ανακοίνωση στην απαίτηση της τρόικας για ιδιωτικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Στην ανακοίνωση χαρακτηρίζεται «απαράδεκτη» η συµπεριφορά των εκπροσώπων της Ε.Ε, του ∆ΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τονίζεται: «Τους ζητήσαµε να βοηθήσουµε και τιµάµε στο ακέραιο τις δεσµεύσεις µας. ∆ε ζητήσαµε όµως από κανέναν να παρεµβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν το ρόλο τους και αυτό θα το καταστήσουµε σαφές σε όλους τους εταίρους µας».«Έχουµε ανάγκη, αλλά έχουµε και όρια και τα όρια της αξιοπρέπειάς µας δεν τα διαπραγµατευόµαστε µε κανέναν. Εντολές παίρνουµε µόνο από τον Ελληνικό λαό», τονίζεται στην ανακοίνωση. «Η κυβέρνηση επανειληµµένως έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου, µε όρους διαφάνειας, ώστε αυτή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, αλλά και στη µείωση του δηµόσιου χρέους. Επ’ αυτού έχουν γίνει επίσηµες ανακοινώσεις, καθώς και λεπτοµερής σχεδιασµός σε βάθος πολλών ετών. Είναι προφανές βέβαια ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει εκποίηση δηµόσιας γης. Εξ ίσου προφανές είναι ότι για τη λήψη αυτών των αποφάσεων µόνη αρµόδια είναι η ελληνική κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση. Την ενόχλησή του για τις δηλώσεις των εκπροσώπων της τρόικας εξέφρασε και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, στη διάρκεια οµιλίας του στη Βέροια. «Κανείς από όλους όσοι οφείλουν να συνδράµουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση δεν µπορεί να παρεξηγεί τον ρόλο του. Και ο ελληνικός λαός σε κανέναν εκπρόσωπο δεν έχει δώσει εντολή

Οργή στην κυβέρνηση και αντιδράσεις από σύσσωµη την αντιπολίτευση για τις ιδιωτικοποιήσεις “µαµούθ”

ΜΕΧΡΙ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Πανελλαδική αποχή αποφάσισαν οι δικηγόροι Αθήνα: Πανελλαδική αποχή µέχρι τις 21 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι δικηγόροι όλης της χώρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων που πραγµατοποιήθηκε χθες ως αντίδραση στην απελευθέρωση τους επαγγέλµατός τους που προωθεί µε νοµοσχέδιο η κυβέρνηση. Στην αποχή δεν θα συµµετάσχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της Αθήνας και του Πειραιά. Παράλληλα αποφασίστηκε νέα συνεδρίαση της ολοµέλειας στις 19 Φεβρουαρίου ενώ τρεις µέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 16 Φεβρουαρίου, οι δικηγόροι θα προχωρήσουν σε συµβολική κατάληψη όλων των δικαστηρίων της χώρας, από τις 00.80 µέχρι τις 10.00 το πρωί. Τέλος θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 15 Φεβρουαρίου.

να παρεµβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ελληνικός λαός σε κανέναν εκπρόσωπο της τρόικας δεν έχει δώσει την εντολή, ή την εξουσιοδότηση, να του δίνει µαθήµατα. Και γι αυτό τον λόγο σε ανύποπτο χρόνο έχουµε ξεκαθαρίσει τους ρόλους. Η ευθύνη µάς ανήκει, µάς ανήκει αποκλειστικά και είµαστε σε θέση απέναντι στον ελληνικό λαό, ανά πάσα στιγµή, να αιτιολογήσουµε τις αποφάσεις µας», επεσήµανε ο υπουργός. “Οι εκπρόσωποι της τρόικας, ξεπέρασαν τα όρια” σχολίασε ο γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Καρχιµάκης χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα και αποδοκιµαστέα τα όσα ειπώθηκαν χθες. Αποµάκρυνση Παπακωνσταντίνου ζητά η Ν∆

Αντίδραση ΛΑ.Ο.Σ - ∆ηµοκρατικής Αριστεράς

«Η καθυστερηµένη ‘ιερή αγανάκτηση’ της κυβέρνησης δεν αποσκοπεί σε τίποτε άλλο παρά στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού», αναφέρει µεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της Ν∆, σχολιάζοντας τη µεταµεσονύχτια αντίδραση της κυβέρνησης στην προκλητική – όπως αναφέρει- συνέντευξη Τύπου της Τρόικας. «Είναι αργά για ψεύτικα δάκρυα» τονίζει ο Γιάννης Μιχελάκης. Χαρακτηρίσει «φαρσοκωµωδία» τη µεταµεσονύχτια θεατρική παράσταση της κυβέρνησης και καταλήγει λέγοντας: «Μετά το χθεσινοβραδινό κλαυσίγελο τίθεται πλέον άµεσο θέµα αποµάκρυνσης του κ. Παπακωνσταντίνου». “Ο υπουργός Οικονοµικών εργάζεται, όπως και όλη η κυβέρνηση, για να µπορέσει η χώρα να ξεπεράσει τα αδιέξοδα που δηµιούργησε η κυβέρνηση της Ν∆”, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής.

«Ούτε οι καθυστερηµένοι κλαυθµοί του ΠΑΣΟΚ ούτε οι στείροι πανηγυρισµοί της Νέας ∆ηµοκρατίας θα τιθασεύσουν την αγριότητα των επελαυνόντων “Τροϊκανών”», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργος Καρατζαφέρης µε αφορµή τη συνέντευξη των εκπροσώπων ΕΕ, ∆ΝΤ και ΕΚΤ και τις συστάσεις τους περί ιδιωτικοποιήσεων. «Αυθαδιάζουν γιατί εµείς δεν έχουµε επιδείξει την πρέπουσα στιβαρότητα αλλά και σύµπνοια», κατέληξε ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, σχολίασε: «Η τρόικα ξεπέρασε τα όρια συµπεριφοράς απέναντι σε κυρίαρχο κράτος, µε ύφος ιταµό και απαράδεκτο περιεχόµενο απαιτήσεων. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί επέτρεψε σε εκπροσώπους των δανειστών να ξεπερνούν τα όρια τους. Είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό για τις ακολουθούµενες πολιτικές της».

www.oleng.eu H !"#$%&'( ')* +,)-.-/)*012 %3*41!5 25 #)(. 63 )!7$31#8 µ*8 9$:'!38 ;* '*8 '&$-%!<-&$ 1*;’ =/( )( %3241!3* >,?8 )-& +,)-.-/)*01-< '*8. •@"3')(µ-$31? 9$:'( – !µ"!345* - !A!3%51!&'( •B&A(µ#$( "*4*9,9? !$#49!3*8 •CD(/? "-3=)()* 1*)*'1!&?8, *$)-7? ')- 74=$•@5µ*')! %3"/2 '*8 – E!$ !5µ*')! µ!'5)!8

Αλ. Τσίπρας: «Οι Έλληνες δεν είναι ιθαγενείς» «Φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια και εµπαιγµό» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τις αποστάσεις που αναγκάστηκε -όπως είπε- να πάρει η Κυβέρνηση από τις χθεσινές δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση από το Βήµα της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σε 16 µήνες οδήγησε τη χώρα 100 χρόνια πίσω υιοθετώντας το µνηµόνιο όχι για να µειώσει το χρέος αλλά -όπως τόνισε- η ουσία του ήταν η κατεδάφιση των κοινωνικών κατακτήσεων, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και το ξεπούληµα όλης της δηµόσιας περιουσίας.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Έκλεψαν κουτί µε χρήµατα για το «Χαµόγελο του Παιδιού» Θεσσαλονίκη: Το κουτί µε τα χρήµατα, που προορίζονταν για «Το Χαµόγελο του Παιδιού», έκλεψε άγνωστος δράστης, ο οποίος «τρύπωσε» τα ξηµερώµατα σε υποκατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας, στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε στην ασφάλεια η διευθύντρια του υποκαταστήµατος, το χρηµατικό ποσό που αφαίρεσε ο δράστης, ξεπερνά κατά πολύ τις 5.000 ευρώ, αφού, τελευταία φορά που είχε ανοιχτεί το κουτί και είχαν σταλεί τα χρήµατα στην οργάνωση, ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο άγνωστος τις πρώτες πρωϊνές ώρες έσπασε τη τζαµαρία του τραπεζικού υποκαταστήµατος, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και άρπαξε από το γκισέ το κουτί µε τα χρήµατα. Την ώρα που έφευγε ενεργοποιήθηκε ο συναγερµός.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (3 µ.µ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΥΡΓΟΥ)

Ο αγώνας της χρονιάς! Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ς το παιχνίδι της χρονιάς µπορεί να χαρακτηριστεί η σηµερινή αναµέτρηση (3µ.µ. στο στάδιο Πύργου) ανάµεσα στον Πανηλειακό και στην Παναχαϊκή, που διεξάγεται για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής (FOOTBALL LEAGUE 2). Οι παίκτες του Πανηλειακού θέλουν σήµερα τη νίκη για αρκετούς λόγους, αφού δεν είναι µόνο οι βαθµοί που έχουν σηµασία! Υπάρχει και το γόητρο, αφού µια νίκη στο Πελοποννησιακό ντέρµπι θα ανυψώσει το «ερυθρόλευκο» ηθικό και θα δώσει µεγάλη ώθηση για την επίτευξη του µεγάλου φετινού στόχου που δεν είναι άλλος από την παραµονή στην

κατηγορία. Οι παίκτες του Πανηλειακού δείχνουν αποφασισµένοι να πάρουν σήµερα το τρίποντο και για να τα καταφέρουν ζητούν την ενίσχυση των φιλάθλων τους, που πρέπει να γεµίσουν το στάδιο του Πύργου.Από το σηµερινό αγώνα δεν πρέπει να λείψει κανείς. Όσοι θέλουν να δουν τον αθλητισµό του νοµού να πηγαίνει … µπροστά θα πρέπει να έρθουν σήµερα στο στάδιο. Κοµπλέ οι «ερυθρόλευκοι» Ευχάριστο γεγονός για τον Πανηλειακό είναι η απουσία σοβαρών αγωνιστικών προβληµάτων. Ο Γιώργος Τόγιας θα έχει στην διάθεσή του για τον σηµερινό αγώνα όλους τους παίκτες του, που πρέπει µε την σειρά τους να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους για να πάρουν το «τρί-

«Λάβα» πρέπει να είναι σήµερα οι παίκτες του Πανηλειακού.

ποντο». Η Παναχαϊκή είναι απλά µια καλή οµάδα, που όµως δεν … φοβίζει. Ένας ψυχωµένος και έξυπνος Πανηλειακός µπορεί να κατακτήσει τους 3

βαθµούς και να βλέπει πιο αισιόδοξα την εξέλιξη του πρωταθλήµατος. *** Το Πελοποννησιακό ντέρµπι θα διευθύνουν οι Σταθόπουλος Σπυρίδων (∆. Αττική), Τραχάνης Σωτήρης

του ιδίου συνδέσµου και ∆όσης Μιχαήλ (Αθηνών). Τέταρτος είναι ο Γκριτζέπης Γεώργιος (Αρκαδίας). *** Η προϊστορία των οµάδων στη σελ. 15


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Είναι ανώτερος από το Μεσσηνιακό…

ς Αµαλιάδα ς α ρ έ τ σ Α

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 6ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (21η αγ.) 14.00 Ολυµπιακός Κεφ. - Εράνη Φιλ. 15.00 Πάµισος - Ζαβλάνι 15.00 Αστέρας Μαχαιράδου - Τριταιϊκός 15.00 Κυπαρισσία - Καλαµάτα 15.00 Ατρόµητος Λάππα - Εθνικός Σαγεΐκων 15.00 Αχαϊκή - Σπάρτη 15.00 Μεσσηνιακός - Αστέρας Αµαλιάδας 15.00 ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων – Αχιλλέας Καµαρών Ρεπό: Κροκεές

Του Γιάννη Μουρούτη

Ό

τι ο Αστέρας είναι ανώτερος από τον Μεσσηνιακό δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουµε, αλλά για να αποδειχθεί αυτό στην πράξη, οι «βυσσινί» πρέπει σήµερα να παίξουν σοβαρά στην Μεσσηνία και να φύγουν µε τους τρεις βαθµούς στις αποσκευές τους. Ο Τάσος Φερεκίδης και τα υπόλοιπα παιδιά του Αστέρα, θέλουν να επανέλθουν στις νίκες και να κατακτήσουν µια νίκη, που θα συνοδευτεί και µε καλή εµφάνιση. Ο αντίπαλος, δεν είναι δυνατός φέτος, αλλά όπως προαναφέραµε αυτό πρέπει να κριθεί στο γήπεδο και εκεί οι παίκτες του Αστέρα καλούνται να δείξουν το καλό τους πρόσωπο, ώστε να µην δώσουν το παραµικρό δικαίωµα στον Μεσσηνιακό, ότι µπορεί να διεκδικήσει κάτι από το σηµερινό µατς. Εκτός πλάνων είναι ο τραυµατίας Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, αλλά επιστρέφουν σε σχέση µε τον

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

αγώνα της Κυπαρισσίας, ο Γουβαλάρης που είχε ενοχλήσεις στην µέση, αλλά και ο τιµωρηµέ-

νος ∆. Παναγιωτόπουλος. ∆ιαιτητής θα είναι ο Σόβολος (Λακωνίας) µε βοηθούς τους Μήτρη και

Κουτσοβασίλη από τον ίδιο σύνδεσµο.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

1. Καλαµάτα (35-5) 48 * -----------------------------------------------------2. Αστέρας Αµαλιάδας (46-21) 41 3. Αχαϊκή (34-11) 38 4. Ατρόµητος Λάππα (39-19) 36 5. Σπάρτη (29-13) 35 6. Πάµισος Μεσ (27-18) 30 7. Τριταιϊκός (36-22) 30 8. ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων (16-15) 29 9. Εράνη Φιλ (19-23) 27 ---------------------------------------------------10. Αστέρας Μαχαιράδου (28-32) 22 11. Κυπαρισσία (17-19) 22 * 12. Εθνικός Σαγεΐκων (17-28) 22 13. Ζαβλάνι (17-26) 20 * 14. Αχιλλέας Καµαρών (16-32) 15 15. Ολυµπιακός Κεφ. (15-40) 14 16. Μεσσηνιακός (11-48) 11 17. Κροκεές - - (Αποβλήθηκαν) * Έχουν από 2 ρεπό.

Τα παιχνίδια Β' & Γ' ΕΣΚΑ Η

Καλές επιδόσεις από τους Ηλείους αθλητές

Τα µατς των Ηλειακών οµάδων σήµερα Κυριακή είναι τα εξής:

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Κυριακή Β’ ΕΣΚΑ Η : ΑΕΚ Κ. Παναγιάς Κεφαλονιά (2.30µ.µ.) Βαρθολοµιό- Σφήκα (4µ.µ.) ∆ύµη-Κρόνος Στρεφίου (7µ.µ.) Γ’ ΕΣΚΑ Η : Στρούσι - Σάµη (1µ.µ.) Πύργος '99- Μυρσιναϊκός (3µ.µ.) Αλφειονίδα - Φιλαθλητικός (4.30µ.µ.) Ρεπό την 5η αγωνιστική έχει ο Αιγέας Γαστούνης.

Τ

ην Τετάρτη 9/2/11 έγινε στην Πάτρα ηµερίδα κλειστού στίβου, µε την συµµετοχή και αθλητών-τριων από τα σωµατεία της Ηλείας. Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών-τριών της Ηλείας :

Καλές επιδόσεις από τα παιδιά της Ηλείας σε µια ακόµη ηµερίδα στίβου. Η φωτο είναι από τους αγώνες της Τετάρτης.

ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,03

50 Μ ΠΠΒ 1.ΓΚΟΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 7,57

ΜΗΚΟΣ ΠΠB’ 2.ΓΚΟΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 4,20

-

50µ ΠΚΒ’ 3.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7,66

ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ' 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,23 5. ΓΚΙΝΤΖΙΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓ. Γ Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3,80

ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5,36

60µ ΠΚΑ’ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 8,58 13. ΤΣΕΡΦΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 8,97 19. ΝΤΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9,49 ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ' 4. ΝΤΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,45 7.ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 4,12 8. ΚΑΠΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 4,05 10. ΤΣΕΡΦΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 3,97 60µ ΠΑΙ∆ΩΝ 9. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

8,13

60 µ ΕΜΠ. ΠΑΙ∆ΩΝ 1. ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,18 60 µ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,11 3. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,32 ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5,15 2. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5,00 6. ΜΑΡΟΥ∆Α ΚΡΙΝΙΩ ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 4,21

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 6. ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1,40 60 µ. ΑΝ∆ΡΩΝ 3. ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7,13 6. ∆ΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. 93 ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 7,71 7. ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 86 ΑΟ ΛΕΧΑΙΝΑ 7,72 ΜΗΚΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 4. ∆ΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ.ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 5,62 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 5,46

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Ξεχωρίζει ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Οι «πράσινοι» φιλοξενούν σήµερα στο ΟΑΚΑ την ΑΕΚ σε ένα ντέρµπι που δεν µπορούν να υπολογίζουν σε τίποτα άλλο πλην της νίκης. Αν µάλιστα έχει κερδίσει ο Ολυµπιακός, θα παίζουν όχι για να µειώσουν τη διαφορά, αλλά για να µείνουν στο -7 πριν πάνε το επόµενο Σάββατο στο Καραϊσκάκη. Ψυχολογικά ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισµα, ιδιαίτερα µετά το πώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα στο κύπελλο. Παρόλα αυτά και η Ένωση είναι δεδοµένο πως θα τα δώσει όλα για να κρατηθεί ζωντανή, αφού πλέον κινδυνεύει ακόµα και η θέση της στην πρώτη πεντάδα. Αναλυτικά τα σηµερινά παιχνίδια : Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15:00 NS2 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15:00 NS4 ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17:15 ΝΕΤ ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ 17:15 NS2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - A.E.K. 19:30 NS1


ΣΠΟΡ

Επιµέλεια σελίδας:Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

15

Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ

Έχουν … χρωστούµενα Π

αναχαϊκή και Πανηλειακός, µετρούν αρκετές αναµετρήσεις µεταξύ τους, µε τις δυο Πελοποννησιακές οµάδες, να έχουν πλούσια προϊστορία τόσο στα «σαλόνια» όσο και στην Β’ Εθνική κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια και τα δυο σωµατεία… διασύρονται στα «χωράφια» της Γ’ Εθνικής.

Τέσσερα χρόνια είχαν να τεθούν αντιµέτωποι οι γειτονικοί σύλλογοι στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα καθώς οι Πυργιώτες είχαν υποβιβαστεί στην ∆’ Εθνική κατηγορία, όπου την περασµένη σεζόν, πήραν το εισιτήριο της ανόδου και πάλι στα επαγγελµατικά. Η προϊστορία είναι πλούσια σε Α’ και Β’ Εθνική, όµως στην Γ’ έχουν βρεθεί λίγες φορές, ενώ νωπό είναι για την Παναχαϊκή το 0-0 του περασµένου γύρου µέσα στην Αγυιά. Αξίζει να σηµειωθεί πως στον Πανηλειακό αυτή την στιγµή παίζουν και αρκετοί Πατρινοί ποδοσφαιριστές όπως ο ∆ηµήτρης Νικολόπουλος που έχει φορέσει τα «κοκκινόµαυρα», καθώς επίσης ο ∆ηµήτρης Μπράβος, που είναι από τον Πύργο, ωστόσο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έπαιξε και στην πρώτη οµάδα. Στον Πανηλειακό, αγωνίζονται ακόµα και οι Πατρινοί, Ματθαίος Θωνιάτης και Θύµιος Αργυρόπουλος. Β’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 1994-1995 7η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 2-2 24η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 1-0 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 1995-1996 15η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πύργος 0-0 32η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 1-1

Ο Κολοτούρος και ο Λιβέρης του Πανηλειακού σε έναν από τους αγώνες των δυο οµάδων στο παρελθόν. Πίσω διακρίνεται ο Καράµπελας.

Α’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 1996-1997 17η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 1-0 34η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 1-1 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 1997-1998 4η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 2-0 21η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 0-4 Α’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 1999-2000 16η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 0-0 33η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 2-0 Α΄ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 2000-2001 13η Παναχαϊκή – Πανηλειακός 2-2 28η Παναχαϊκή – Πανηλειακός 3-0

Περίοδος 2005-2006 13η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 2-1 28η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 0-2 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 2006-2007 8η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 2-0 25η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 0-2 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 2010-2011 5η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 0-0 20η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή … (σήµερα) Πηγή: www.sportfmpatras.gr

ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 10-6-2001 Παναχαϊκή – Πανηλειακός 2-0 13-6-2001 Πανηλειακός – Παναχαϊκή 3-2 17-6-2001 Παναχαϊκή - Πανηλειακός 2-0 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Περίοδος 2004-2005 11η αγωνιστική: Παναχαϊκή – Πανηλειακός 0-1 26η αγωνιστική: Πανηλειακός – Παναχαϊκή 0-1 Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Ο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς µε την φανέλα του Πανηλειακού σε αγώνα µε την Παναχαϊκή.

Football League 2 - ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ντέρµπι για όλα τα... γούστα

Ν

τέρµπι για όλα τα γούστα υπάρχουν στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του Νοτίου οµίλου της Football League 2. Κανένα µατς εύκολο, θεωρητικά πάντα, δεν υπάρχει αυτή την Κυριακή. Όλες οι οµάδες δίνουν ντέρµπι µεταξύ τους και µεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αναµετρήσεις της κορυφής. Ο Πλατανιάς υποδέχεται στο γήπεδό του την Ρόδο και θέλει να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία που πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα, έτσι ώστε να πλησιάσει ακόµη περισσότερο τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο.Ο Ηρακλής Ψαχνών από την πλευρά του παίζει εκτός έδρας µε τον Αίαντα Σαλαµίνας, ενώ η Κόρινθος αντιµετωπίζει τον Παναιγιάλειο στο Αίγιο και η Παναχαϊκή τον Πανηλειακό στον Πύργο. Όλες οι αναµετρήσεις είναι προγραµµατισµένες να ξεκινήσουν στις 15:00

Πλατανιάς – Ρόδος Νησιώτικο... ντέρµπι είναι αυτό ανάµεσα στον Πλατανιά και την Ρόδο, µε τις δύο οµάδες να έχουν ως στόχο την άνοδο στην Football League. Εκτός πλάνων του προπονητή των “ελαφιών”, ∆ηµήτρη Σπανού, βρίσκεται ο τιµωρηµένος Γήτας, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής. Αίας Σαλαµίνας – Ηρακλής Ψαχνών Ένα ακόµη ντέρµπι για την 20η αγωνιστική του Νοτίου οµίλου είναι αυτό του Αίαντα Σαλαµίνας µε τον Ηρακλή Ψαχνών. Οι φιλοξενούµενοι αν και νεοφώτιστοι έχουν βάλει πλέον ως στόχο την άνοδο, ενώ από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι θέλουν να συνεχίσουν την µέχρι τώρα καλή πορεία τους στο πρωτάθληµα. Από τον Αίαντα θα λείψει ο τιµωρηµένος Νταϊφώτης αλλά και ο

Καραχάλιος, ενώ από τον Ηρακλή ο επίσης τιµωρηµένος Ρεπετσάς. Χερσόνησος – Ασπρόπυργος Μπορεί ο Ασπρόπυργος να έχει ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασµού, αλλά το µατς µε την Χερσόνησο είναι αρκετά σηµαντικό αφού και οι Κρητικοί έχουν ως στόχο την παραµονή τους στην κατηγορία. Οι φιλοξενούµενοι θα παίξουν χωρίς τον τιµωρηµένο Τουρνά και τον τραυµατία Σπίνουλα. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους δεν έχον κανένα πρόβληµα να αντιµετωπίσουν, αφού ο τεχνικός της οµάδας Άγγελος Βαρδάκης υπολογίζει όλους τους παίκτες. Παναιγιάλειος – Κόρινθος Αρκετά τα προβλήµατα για τον προπονητή του Παναιγιάλειου, Παναγιώτη Τζαναβάρα, για το µατς µε την Κόρινθο εντός έδρας. Εκτός πλάνων είναι ο τιµωρηµένος Λιόσης, ο τραυµατίας Ιορδανίδης και ο στρατευµένος Γκίκας. Από την άλλη η “Μπάρτσα” του Νίκου Κουρµπανά, το πιθανότερο είναι να παραταχθεί χωρίς τον τραυµατία Μεϊµάρογλου, ο οποίος θεωρείται αµφίβολος. Απόλλων Σµύρνης – Βύζας Μεγάρων Χωρίς τον βασικό του κεντρικό αµυντικό θα παραταχθεί ο Απόλλων Σµύρνης του Νίκου Καρούλια, απέναντι στον Βύζαντα Μεγάρων. Ο λόγος για τον Σταµάτη Συρίγο ο οποίος είναι τιµωρηµένος και πρόκειται να εκτίσει τη ποινή του. ΠΑΟ Ρουφ – Χανιά Με αρκετές απουσίες θα ταξιδέψει η αποστολή των Χανίων στην Αθήνα για τον εκτός έδρας αγώνα µε τον ΠΑΟ Ρουφ. Συγκεκριµένα, εκτός αποστολής θα µείνουν οι τραυµατίες Βασα-

δάκη, Τσιτλακίδη, αλλά και ο Μποτωνάκης ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Από την άλλη οι “ερυθρόλευκοι” του Μίλτου Γκόφα θα παραταχθούν µε µοναδική απουσία αυτή του Πλυθίδη. Η βαθµολογία του Νοτίου Οµίλου Γ’ Εθνικής


4•16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΙΑ Α2’ ΚΑΤΗΓ

Όλοι «καίγονται»… για βαθµούς ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Αναλυτικά παίζουν:

Μ

∆ΟΥΝΕΙΚΑ 3 µ.µ. Ματς σταθµός… για την διεκδίκηση της απευθείας παραµονής στην κατηγορία, είναι το σηµερινό για τον γηπεδούχο Ν. Απόλλωνα ∆ουνείκων, αν θέλει να ελπίζει, µετά δε την ήττα της περασµένης Τετάρτης από τον Αχιλλέα. Όµως ο αντίπαλος του, η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, δεν είναι αµελητέα ποσότητα, και βλέπει… την τετράδα της ανόδου. Οπότε προβλέπεται γερή «µάχη». Το µατς παίζει ο Αγ. Αδαµόπουλος.

ε τρεις ακόµα αγώνες, ολοκληρώνεται σήµερα η 21η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, που ως γνωστών ξεκίνησε χθες το απόγευµα µε τέσσερεις αγώνες! Κύριο χαρακτηριστικό ότι µε βάση την έως τώρα εικόνα των οµάδων, και στα τρία σηµερινά µατς, δεν υπάρχουν φαβορί, καθώς όλες οι οµάδες «καίγονται» για βαθµούς και τα δίνουν όλα! Έτσι στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου τα Σαβάλια, υποδέχονται τον Ηλειακό Βαρθολοµιού που τελευταία δεν πάει καθόλου καλά, ενώ στα ∆ουνέικα και στο ανακαινισµένο γήπεδο της , η τοπική οµάδα υποδέχεται το φιλόδοξο για την τετράδα ανόδου, Παλαιοχώρι. Όσο για τον Πανωλενιακό, θέλει στην έδρα του να δώσει αξία στην νίκη του στο Σκουροχώρι, µε αντίπαλο τον Ερµή Πλατάνου.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 3 µ.µ. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά µπαράζ ανόδου, αφού µάλλον… η απευθείας άνοδος έχει πλέον χαθεί…, ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, υποδέχεται τον Ηλειακό Βαρθολοµιού, που κάνει έναν πολύ άσχηµο β γύρο, και όπως όλα δείχνουν, δύ-

Μόνο µε νίκη σήµερα που θα είναι η πρώτη στο νέο χόρτο των ∆ουνεΐκων, θα έχουν ελπίδες για απευθείας παραµονή οι παίκτες του Ν. Απόλλωνα

σκολα θα αποφύγει τα µπαράζ παραµονής. Το µατς διευθύνει ο Κούλης. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3 µ.µ. Με τον «αέρα» της µεγάλης του νίκης στο Σκουρο-

χώρι, ο Πανωλενιακός του Κ. Κολόσακα, υποδέχεται σήµερα τον Ερµή Πλατάνου, που επίσης δίνει αγώνα επιβίωσης και θέλει τη νίκη, σε ένα µατς που οι γηπεδούχοι έχουν τον

πρώτο λόγο, χωρίς όµως να αποκλείεται η έκπληξη, καθώς ο Ερµής είναι έµπειρη οµάδα. Το µατς παίζει η Σιαχάµη.

ΡΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟ

Όλα τα βλέµµατα σε Λάνθι και Μυρσιναϊκό! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ο

λοκληρώνεται σήµερα το απόγευµα η 20η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας και στους δυο οµίλους. Το σηµερινό λοιπόν πρόγραµµα περιλαµβάνει έξι µατς για τον 1ο όµιλο, και µόνο δυο για τον 2ο. Σε ότι λοιπόν αφορά τον 1ο όµιλο, δεσπόζει η συνάντηση στο Ιδ. Ντάβαρη, µεταξύ του Άρη Λανθίου και της φιλόδοξης Αλφειονίδας, ενώ ενδιαφέροντα µατς θα γίνουν ακόµα, σε Ενωσιακό, και Χελιδόνια. Αντίθετα στον 2ο όµιλο την παράσταση «κλέβει» η αναµέτρηση της Μυρσίνης, µεταξύ του τοπικού Μυρσιναικού µε τον φιλόδοξο Άρη ∆ήµητρας. Αναλυτικά παίζουν:

1ος όµιλος ΕΝΩΣΙΑΚΟ 11 π.µ. ∆εύτερο συνεχό-

µενο µατς στην έδρα του δίνει ο Θρίαµβος µε αντίπαλο αυτή τη φορά τον φιλόδοξο για την τετράδα ανόδου Ωλενιακό, όµως έχει δύσκολη αποστολή, καθώς αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα!

του δικού του γηπέδου, ο Άρης Λανθίου, σε ένα πολύ κρίσιµο µατς για την είσοδο του στην τετράδα ανόδου, υποδέχεται εδώ την Αλφειονίδα, που είναι ικανή για τα πάντα!

ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ 11 π.µ. Να επιστρέψει στις νίκες και την τετράδα της ανόδου, θέλει ο γηπεδούχος Α.Ο. Χελιδόνια παίζοντας κόντρα στον ουραγό Ενιπέα, που όµως τα δίνει όλα, για βαθµό η βαθµούς παραµονής!

Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ 3 µ.µ. Προσπάθεια απευθείας παραµονής στην κατηγορία κάνει ο τοπικός Απόλλων, και θέλει σήµερα το τρίποντο µε αντίπαλο τον «αλλοπρόσαλλο» Α.Ο. Αγ. Γεωργίου που αν βρεθεί στην ηµέρα του µπορεί και το διπλό!

ΜΥΡΤΙΑ 11 π.µ. Ματς επιβίωσης… και για τις δυο οµάδες, κυρίως δε για τον φιλοξενούµενο Ηρακλή Π/Β, είναι η συνάντηση του γηπέδου της Μυρτιάς, η οποία ως γνωστών είναι «ακέφαλη» µετά την παραίτηση του πρόεδρου της! Ι∆. ΝΤΑΒΑΡΗ 11 π.µ. Έχοντας καταντήσει «τσιγγάνος», λόγω έλλειψης

ΜΑΚΡΙΣΙΑ 3 µ.µ. Το τελευταίο του «χαρτί» για την απευθείας παραµονή του στην κατηγορία, παίζει σήµερα ο τοπικός Α.Ο.Μ., και πρέπει πάση θυσία να κερδίσει την ∆όξα Ελαιώνα, που παρά τις απουσίες της είναι ικανή να µην χάσει!

∆ύσκολες αποστολές έχουν σήµερα στην έδρα τους, τόσο οι παίκτες του Θρίαµβου Πύργου όσο και του Απόλλωνα Φιγαλείας(φάση από το µεταξύ τους µατς).

2ος όµιλος ΜΥΡΣΙΝΗ 11 π.µ. Τοπικό ντέρµπι είναι η συνάντηση του γηπεδούχου Μυρσιναικού, µε αντίπαλο τον φιλόδοξο Άρη ∆ήµητρας, που αν θέλει να βλέπει την απευθείας άνοδο, θα πρέπει να µην αφήσει

εδώ και άλλους βαθµούς!

ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ 3 µ.µ. Εύκολη αποστολή αναµένεται να έχει σήµερα στην έδρα του µε αντίπαλο τον Φίλιππο Ανδραβίδας, ο τοπικός Εθνικός, που πλησίασε την κορυφή, και πλέον από εδώ και πέρα τίποτα δεν αποκλείεται!

ΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟ

Εύκολη ηµέρα για τους πρωτοπόρους ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Φ

ινάλε στην 14η αγωνιστική της Γ κατηγορίας, έχουµε σήµερα και στους δυο οµίλους, µε το κυρίως «µενού» της αγωνιστικής . Συγκεκριµένα έχουµε την διεξαγωγή 8 ακόµα αγώνων, εκ των οποίων οι 4 αφορούν τον 1ο όµιλο , και οι άλλοι 4

τον 2ο. Κύριο χαρακτηριστικό της σηµερινής αγωνιστικής είναι, ότι δεν υπάρχει µατς – ντέρµπι µεταξύ των πρωτοπόρων των δυο οµίλων, και λογικά, εύκολα – δύσκολα, αυτοί αναµένεται να προχωρήσουν µε νίκες! Αναλυτικά παίζουν:

1ος όµιλος

τσαινας – Α.Ε.Ν. Ζαχάρως

ΓΟΥΜΕΡΟ 11 π.µ. Ολυµπιάδα – Α.Ο. Κουτσοχέρας

ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ. Ηρακλής Πύργου – Αγ. ∆ηµήτριος Πουρν.

ΜΑΓΟΥΛΑ 11 π.µ. Α.Ο. Μαγούλας – Κεραυνός Βρίνας

2ος όµιλος

ΓΕΡΑΚΙ 11 π.µ. Α.Ο.Περιστερίου – Λέοντες Αµαλιάδας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 11 π.µ. Απόλλων – Αναγέννηση Αµαλιάδας

ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 µ.µ. Θύελλα – Ηρακλής Ρουπακίου

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ

3 µ.µ. Α.Ο. Ανδρί-

Β. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 11 π.µ. Ελπίδα – Κένταυρος Σώστι


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

17

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 6-2

«Ξύπνησε» όταν έµεινε µε δέκα… Έ

πρεπε να µείνει µε παίκτη λιγότερο για να αρχίζει να ανεβάζει στροφές το Πανόπουλο, που νίκησε 6-2 στην ορεινή Ηλεία την Προοδευτική , στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α Κατηγορίας. Μόλις στο 15’ ο Παναγιωτακόπουλος µε σουτ άνοιξε το σκορ για να έρθει ο Μιτρόφ στο 32’ µε πλασέ να κάνει το 2-0. Πριν το ηµίχρονο και συγκεκριµένα στο 35’ ο Νικολετάκης µε πλασέ µείωσε σε 2-1. Στην επανάληψη, οι παίκτες του Λάκη Αθανασόπουλου αφού πρώτα αναγκάστηκαν να αγωνιστούν χωρίς το Λαγό, ο οποίος στο 68’ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, ήταν καταιγιστικοί πετυχαίνοντας

ακόµη τέσσερα τέρµατα. Στο 73’ ο Παναγιωτακόπουλος µε πλασέ έκαναν το 3-1 ενώ στο 80’ και ο Μιτρόφ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρµα, γράφοντας το 4-1. Ο Νικολετάκης προς στιγµήν µείωσε σε 4-2 στο 87’ για να έρθουν οι Παναγιωτακόπουλος(χαττρικ) και Φ.Παναγόπουλος να διαµορφώσουν το τελικό 6-2.∆ιαιτήτευσε ο Κούλης. Πανόπουλο: Σκλάβος,∆αλαβούρας,Αναµουρλίδης,Λαγό ς,Μοσχογιάννης,Μιτρόφ,Α.Χριστόπουλος (60’ Καπετανάκης,68’Μουζής),Ν.Χρονόπουλος,Πα-

ΜΑΤΑ

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ

Α1 Κατηγορία ός Πύργου 2-2 ∆όξα Ν. Μαν. – Ολυµπιακ οοδευτική Π. Μαν. 6-2 Πρ – ου ουλ νόπ Π.Φ.Ο. Πα ρος Μαγούλας 1-0 ταυ Αίας Γαστούνης – Κέν Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νεοχωρίου 1-3 Α.Ο. Χάβαρι – Αχιλλέας νουλίων 0-2 Κα . ΠΑΟ Κακοβάτου – Α.Ε Νίκη Τραγανού 0-2 – υ όλο τακ Κα Αργοναύτης Αστήρ Σκ/ου 1-1 κός Λευ Πέλοπας Πύργου – Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος – Νέδας Γιαν/ου 0-1 Κεραυνός Καλλικώµου ελλα Πύργου 1-2 Θύ – Πήγασος Πρασίνου 2ος όµιλος ρτουντίων 3-1 Ιονικός Λυγιάς – Α.Ε. Μυ Κέντρου 1-2 ός Αετ Εθνικός Γερακίου – νείας 1-3 Πη . Α.Ε – ας άδ αλι Εθνικός Αµ Καβασίλων 1-1 τος όµη Ατρ – Αετός Αλποχωρίου ς 1-1 έρα Ξυλοκ ∆όξα Αγ. Μαύρας – Αρης έτου 5-2 πελ Κα ς ρο ταυ Κέν ΑΠΟ Κουρτεσίου –

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1 – 0

Τεράστια νίκη! Νίκη που τον βοηθάει σε πολύ µεγάλο βαθµό, για απευθείας παραµονή, πήρε χθες ο ιστορικός Αίας Γαστούνης, κερδίζοντας µε σκορ 1 – 0 τον Κένταυρο Μαγούλας. Οι γηπεδούχοι µάλιστα έπαιξαν από το 77’ µε δέκα παίκτες λόγω αποβολής µε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Π. Γαβριλόπουλου, και από το 81’ µε εννέα παίκτες, λόγω αποβολής µε απευθείας κόκκινη κάρτα του Ν. Μενίκου γιατί προσπάθησε να χτυπήσει αντίπαλο! Ο Αίας άγγιξε το γκολ στο 10’ εχοντας δοκάρι µε τον Γαλιατσάτο, και έφτασε στο γκολ στο 65’ µε πέναλτι του Γαλιατσάτου, που κέρδισε ο Σταθόπουλος και καταλόγισε σωστά ο διαιτητής Σιδέρης. ΑΙΑΣ Ψυχογιός, ∆αλαµάρας, Μενίκου Ι., Χρόνης(72’ Μαστροπαναγιωτόπουλος), Γαβριλόπουλος Π., Τσώλος(53’ Μπουρούκης), ∆όσης, Σταθόπουλος, Μενίκου Ν., Γαλιατσάτος, Ραφτόπουλος(67’ Αβραµόπουλος) ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Αλεξανδρόπουλος, Μανωδήµος, Σαΐνης, Κωνσταντόπουλος, Καραγιαννόπουλος, Κύτταρης(69’ Αγγελόπουλος), Καρβουνιάρης, Αντύπας, Σπύρου(78’ Λούσκος), Πετρόπουλος, ∆ιονυσόπουλος(46’ Αγριδιώτης). Γ.Π.

Προοδευτική: Μαργαλιάς,Κατσιµπερνάκης,Μπιτούνης,Μπελεκούκιας,Α.Κατσιµιτσίρης(55’ Ν.Παλούκος), Ε.Σάµαρης (75’ Κ.Παλούκος),Π.Σάµαρης,Βαλογιάννης,Ψιλοπαναγιώτης,Νικολετάκης,Λογώνης.

Με τα τρία τέρµατα που πέτυχε το Σάββατο ο Ντίνος Παναγιωτακόπουλος, έφτασε τα δέκα στο πρωτάθληµα

∆ΟΞΑ Ν.ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 2-2

«Έµφραγµα» στο 95’

Μ

ε δέκα παίκτες από το 75’ η ∆όξα υποχώρησε και δέχτηκε την ισοφάριση 2-2 στο 90+, ενώ είχε προηγηθεί 2-0 και µπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Όµως ο Ολυµπιακός Λαµπετίου, που ήταν πολύ καλός σ’ όλον τον αγώνα, µπόρεσε να ισοφαρίσει, αφού διέθετε ψυχικά αποθέµατα και παράλληλα είχε δύο δοκάρια. Βέβαια όπως εξελίχτηκε το παιχνίδι η ∆όξα θεωρείται αδικηµένη, αλλά αυτά έχει η µπάλα. Πρόσωπο του αγώνα ο αµυντικός του Ολυµπιακού Μπάµπης Κύτταρης, τέρας ψυχραιµίας που πέτυχε δύο γκολ! ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος, ο οποίος στο 75’ απέβαλε τον Τόγια (δεύτερη κίτρινη).

Φάσεις και γκολ

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος Α.Ο. Νεοχωρίου 1-3 Κόκκινη Θύελλα Ζαχ. – 2ος όµιλος ν 1-0 – Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκω Ν.Κόροιβος Κατσαρού

ναγόπουλος,Παναγιωτακόπουλος,Αθανασόπουλος(64’ Σίνος)

21’ Σέντρα Χαλούλου κεφαλιά Παρασκευόπουλου λίγο άουτ! 30’ Εκπληκτικό φάουλ Ανδρούτσου, φαλτσαριστή κεφαλιά του Παρασκευόπουλου αδύνατον ν’αποκρούσει ο Κρητικός (1-0). 41’ Ωραίο συρτό σουτ του Μαγκαφά µόλις άουτ. 48’ Τετ α τετ του Παρασκευόπουλου µε

τον Κρητικό λήγει µε απόκρουση του γκολκίπερ! 50’ Σωτήρια απόκρουση του Λιούρη προ του Παναγιωτόπουλου. 60’ Με φοβερό σουτ βολέ εκτός περιοχής ο Ανδρούτσος πραγµατοποιεί το 2-0, αφού πήρε το «ριµπάουντ» από απόκρουση του Κρητικού σε πλασέ του Τόγια. 62’ Μεγάλη ευκαιρία του Σχοινά που σούταρε από καλή θέση άουτ! 64’ Σουτ του Στρέπι στο οριζόντιο δοκάρι του Παναγιωτόπουλου µετά από οργανωµένη επίθεση του Ολυµπιακού. 73’ Από ενέργεια του Ανδρούτσου ο Παρασκευόπουλος αστοχεί. 78’ Από λάθος του Παναγιωτόπουλου που δε συγκράτησε την µπάλα, ο προωθηµένος Κύτταρης µε σουτάκι µείωσε σε 2-1. 87’ Σε κόρνερ του Προκόπη λανθασµένη κεφαλιά του Νταλάπα στη συµβολή των δοκών της ∆όξας. 90+5’ Σε επίθεση διαρκείας του Ολυµπιακού µε ψηλοκρεµαστό πλασέ ο Κύτταρης ισοφαρίζει (2-2). ∆ΟΞΑ: Παναγιωτόπουλος, Μπάµιαντζης,

Εξαιρετικός ήταν χθες ο Μπάµπης Κύτταρης στη Νέα Μανολάδα.

Νικολόπουλος, Νταλάπας, Λάζαρης, Τόγιας, Κόλλιας (63’ Χαρµπίλας), Λιούρης, Παρασκευόπουλος (81’ ∆ηµητρόπουλος), Ανδρούτσος (88’ Γαϊτατζίδης), Χαλούλος. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κρητικός, Κύτταρης, Νικολόπουλος, Μαρκόπουλος, Μαχαίρας, Νούσιας, Σχοινάς, Μαγκαφάς (55’ Μόσχοβος), Στρέπι, Ουέλιγκτον, Προκόπης.

A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με Κεραυνό εντός ο ΠΑΟ Βάρδας Του Γιάννη Μουρούτη

Ε

κτός από το µατς Πανηλειακού-Παναχαϊκής… διεξάγονται σήµερα και τέσσερα µατς για την 21η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας. Στις 3 µ.µ θα ξεκινήσουν όλες οι αναµετρήσεις, µε τον πρωτοπόρο ΠΑΟ Βάρδας να φιλοξενεί τον Κεραυνό Χειµαδιού. Αναλυτικά και τα τέσσερα σηµερινά παιχνίδια: Βάρδα: Οι πρωτοπόροι της βαθµολογίας θα παίξουν µε τον Κεραυνό Χειµαδιού και αν δεν θέλουν «να χύσουν την καρδάρα», πρέπει να είναι σοβαροί και να πάρουν τη νίκη. Χωρίς άγχος και ότι βγει θα παίξουν οι φιλοξενούµενοι. ∆ιαιτητής ο Κυριαζής.

Στρέφι: Άλλο ένα δύσκολο µατς για τον Άρη Ο ΠΑΟ Βάρδας αντιµετωπίζει τον Κεραυνό, ενώ ο ΗλειΣτρεφίου που θα αντιµετω- ακός Λεχαινών έχει και αυτός εύκολο έργο στο Στρέφι πίσει τον Ηλειακό Λεχαινών. Λογικά, δύσκολα θα χάσει ικανοί για όλα.∆ιαιτητής ο Αποστολόβαθµούς το συγκρότηµα του ∆ηµήτρη πουλος Κουρή, αν και οι γηπεδούχοι είναι ιδιαίΕπιτάλιο: Εύκολο έργο αναµένεται να τερα φιλότιµοι το τελευταίο διάστηµα. ∆ι- έχει η ∆άφνη κόντρα στον Αλφειό και αιτητής ο Κόττας. εκείνο που αποµένει να διαπιστώσουµε Βούναργο: Μετά το «τρίποντο» επί του είναι πόσο θα αντέξουν οι γηπεδούχοι στο Αίαντα Γαστούνης ο Ήφαιστος είναι αρ- σηµερινό µατς. Η οµάδα του Επιταλίου κετά άνετος και θα είναι ακόµη πιο σίγου- πάντως έκανε την ζηµιά στο Χειµαδιό και ρος για να ξεµπλέξει από τώρα, από χρειάζεται την δέουσα προσοχή από τους οποιαδήποτε περιπέτεια…αν νικήσει και φιλοξενούµενους. τον Ξενοφώντα σήµερα. Μπορεί να τα κα- ∆ιαιτητής ο Μαραθιάς. ταφέρει, αλλά και οι φιλοξενούµενοι είναι


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

18

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Η Ηλεία µέσα από τα προϊόντα της Σ

υνεχίζοντας την παράδοση της µεγάλης πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από τα πλούσια τοπικά αγροτικά προϊόντα του Νοµού Ηλείας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας, συγκέντρωσε σε ένα κατάστηµα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, κρατώντας µε αυτό τον τρόπο ζωντανή την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα που αντιπροσωπεύει την υγιεινή διατροφή και την ποιότητα των προϊόντων. Η νέα επιχείρηση «ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ» λειτουργεί στον Πύργο, µε σκοπό την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων που τυποποιεί η Ένωση όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, η σταφίδα και το µέλι ενώ στο χώρο της θα βρείτε και συνεταιριστικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της ορεινής και πεδινής Ηλείας όπως φρέσκο γάλα, τυρί φέτα, αυγά, ελιές, ξηρούς καρπούς, ξύδι, ζυµαρικά καθώς και πλήθος άλλων τοπικών προϊόντων. Επίσης το κατάστηµα της ΕΑΣ Η-Ο διαθέτει µεγάλη ποικιλία σε όσπρια τα οποία προέρχονται από την αντίστοιχη Ένωση Σερρών. Ταξιδεύοντας στο χρόνο, το κατάστηµα «ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ», κερδίζει την εµπιστοσύνη των πελατών του, προσφέροντας τα καλύτερα και ξακουστά προϊόντα του τόπου ενώ η όµορφη διακόσµηση µε παραποµπές στην παλιά εποχή, από την έναρξη λειτουργίας των σταφιδικών εργοστασίων και τα παλιά αγροτικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούσαν τότε για την παρασκευή του κρασιού, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στους ανθρώπους που στάθηκαν πρωτεργάτες στην υλοποίηση σηµαντικών πρωτοβουλιών της Ένωσης και δη στους προέδρους που πέρασαν από την ΕΑΣ από την αρχή λειτουργίας της. Σηµαντικά έργα του γνωστού ζωγράφου Θεόφιλου, διακοσµούν τους τοίχους του καταστήµατος ενώ οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις που έχει λάβει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας για την «µαυροµάτα» κοσµούν διάφορα σηµεία της επιχείρησης. Το κατάστηµα «ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ» µπορεί να χαρακτηρισθεί επάξια ένα µικρό µουσείο πολιτισµού, στους χώρους του οποίου εκθέτονται παραδοσιακές συνταγές, τοπικά προϊόντα και η ιστορία της ξακουστής «µαυροµάτας» ανά τους αιώνες. Επίσης στο χώρο του καταστήµατος ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει σε συσκευασία δώρου οποιαδήποτε τοπικά προϊόντα θέλει, τα οποία µε πολλή προσοχή από την υπεύθυνη Μαρία Τζανέ, θα σχηµατίσουν στο αρκετά εντυπωσιακό κουτί δώρου µε ιστορικές φωτογραφίες της Ένωσης, µια όµορφη σύνθεση. ∆/ΝΣΗ: Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.: 26210 32842


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

18

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Ποια είναι η “σχέση” σου µε τον Άγιο Βαλεντίνο; Γεωργία Λαλιώτη “Αν και τη θεωρώ καθαρά εµπορική γιορτή πιστεύω ότι είναι ωραίο να έχουν οι ερωτευµένοι τη δική τους ηµέρα για να µπορούν να γιορτάζουν µε το ταίρι τους τον έρωτά τους!”

My name is Aris... Νατάσσα Τσίγκλα

Aris Xrysanthopoulos!

9

Η

χαρά της δηµιουργίας είναι αυτή που δίνει δύναµη στον εκπαιδευτικό Άρη Χρυσανθόπουλο για να “περπατά” στο χώρο της ζωγραφικής και της σκηνογραφίας...Άνθρωπος “ανήσυχος” που επιλέγει να “µιλά” µέσα από τη δουλειά του τελευταίο αποτελέσµα της οποίας ήταν το εντυπωσιακό σκηνικό της παράστασης “Λεωφορείον ο Πόθος” που ανέβασε φέτος η Θεατρική Οµάδα του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου...

- Πόσο δύσκολο είναι να λες ότι είσαι ζωγράφος-σκηνογράφος; Για µένα καθόλου δύσκολο. Η ζωγραφική ήταν παιδικό όνειρο για µένα, ευοδώθηκε να γίνει τρόπος ζωής, άρα σηµατοδοτεί αυτό που επιθυµώ, αυτό που είµαι.

- Ποια στοιχεία προσωπικότητας θεωρείς ότι είναι χρήσιµα στο επάγγελµα/ενασχόληση αυτό; Πιστεύω πως κάθε εργασία που αναλαµβάνει κάποιος, οφείλει να την αντιµετωπίζει µε συνέπεια, υπευθυνότητα και µέσα από αυτό που κάνει να βγάζει την αγάπη για τη δουλειά του.

- Τι σου στοιχίζει και τι σου προσφέρει το συγκεκριµένο επάγγελµα/ενασχόληση; Σίγουρα υπάρχει µέσα µου η δηµιουργική αγωνία για την πορεία και το αποτέλεσµα της δουλειάς που αναλαµβάνω καθώς και άγχος για τυχόν δυσκολίες που ίσως προκύψουν. Επίσης υπάρχει ο φόβος της “έκθεσης” του εαυτού γιατί ίσως δεν είσαι έτοιµος γι΄αυτό. Από την άλλη πλευρά εισπράττω τεράστια ικανοποίηση γιατί νιώθω ελεύθερα να “µιλάω” µέσα από τη δουλειά µου, αποκτώ εµπειρίες, πληρότητα και γνώση. Τέλος είναι η αναγνώριση του κόσµου, η κριτική του µατιά που πάντα σε βοηθά να βελτιώνεσαι και να συνεχίζεις. Και αυτός είναι ένας λόγος και µια ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που µε τίµησαν και µε στήριξαν σε κάθε προσπάθειά µου.

- Ποια θαρρείς ότι είναι η µεγαλύτερή σου επιτυχία;

Πιστεύω ότι η µεγαλύτερη επιτυχία δεν έχει έρθει ακόµα... Υπάρχει χρόνος για αυτό. Όλες οι δουλειές µου είναι για µένα σηµαντικές. Θα ήθελα, όµως να σταθώ στην φετινή µου δουλειά, µε την Θεατρική Οµάδα του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου και συγκεκριµένα την παράσταση “Λεωφορείον ο Πόθος”, όπου είχα την στήριξη όλων των συντελεστών και την απόλυτη ελευθερία να παρουσιάσω τη δουλειά µου όπως την είχα εµπνευστεί. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο Λαϊνόπουλο για την αµέριστη εµπιστοσύνη που µου έδειξε, το σκηνοθέτη Θανάση Θεολόγη για την πολύ καλή συνεργασία καθώς και όλους τους συντελεστές της παράστασης για την πολύτιµη συµβολή τους. - Αν σου ζητούσαν να στήσεις ένα σκηνικό σε κάποιο σηµείο της Ηλείας... ποιο σηµείο θα επέλεγες και τι σκηνικό θα έφτιαχνες; Μέσα από τη σκηνογραφία αυτό που κάνεις είναι να µεταµορφώνεις ένα χώρο και να δηµιουργείς ένα καινούριο, ανάλογα µε αυτό που κάθε φορά σου ζητείται. Η Ηλεία έχει υπέροχους χώρους. Ο χώρος σε καθοδηγεί, σου “µιλά”, σου δείχνει τον τρόπο, άρα οφείλεις να σωπαίνεις και να ακούς...

Βαθµολογία

“Ποιος είναι ο κύριος; Μήπως γνωρίζετε ή ξέρετε την ενορία του; Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι ο Άγιος της εµπορικότητας...”

Βαθµολογία

8

∆ώρα ∆ιαµαντοπούλου “Όταν είσαι ερωτευµένος δείχνεις την αγάπη σου κάθε ηµέρα και δεν περιµένεις αυτή τη γιορτή. Βέβαια όταν είµαι σε µια σχέση θα µου άρεσε Βαθµολογία αυτή τη µέρα να τη γιορτάζω µε το σύντροφό µου...”

8

And the winner is... … η Νατάσσα διότι στην εποχή της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε ποιος αλήθεια ασχολείται µ’ έναν ξενόφερτο Άγιο;

Intouch... Θέλεις εσύ και οι φίλοι σου ν` απαντήσετε στην ερώτηση της στήλης; Στείλε τώρα mail µε τη φωτογραφία σου στο gougio@hotmail.com


Ε νοικω

20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Από τον Στάθη Πουλιάση

ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΪΖΟΣ

Ό

«Η ζωή είναι

σοι τον γνωρίζουν στενά και τον αγαπούν έχουν να πουν µόνο δύο πράγµατα. Ότι ο Κώστας Λοΐζος γεννήθηκε για να τραγουδά και ότι αισθάνονται τυχεροί που έχουν έναν τέτοιο φίλο. Και πράγµατι, ο Κώστας Λοΐζος δεν αφήνει στιγµή ανεκµετάλλευτη κάθε µέρα που περνά για να µην τραγουδήσει. Να τραγουδήσει στους φίλους του, στους περαστικούς, στο δρόµο, σε µαγαζιά, σε παρέες. Και η µοναδική ανταµοιβή του… τα χειροκροτήµατα και τα ζεστά χαµόγελα του κόσµου, που το τραγούδι του Κώστα Λοΐζου τους έχει «ζεστάνει» την καρδιά…

Στα 74 του χρόνια ο κ. Λοΐζος συνεχίζει να γράφει και να τραγουδά για όλο τον κόσµο.

Ο Κώστας Λοΐζος γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι της Γαστούνης το 1937. ∆ύσκολα χρόνια, φτωχά και παρά το γεγονός ότι τα γράµµατα του άρεσαν, ήταν ο µεγαλύτερος γιος µιας πολυµελούς οικογένειας και έπρεπε να βγει στη βιοπάλη για να βοηθήσει… Από µικρό παιδάκι ακόµα, άρχισε να αποστηθίζει µε τη µια τα τραγούδια που άκουγε στα πανηγύρια της εποχής, στα ραδιόφωνα κ.α. Να µαθαίνει τραγούδια και ύστερα να τα τραγουδά, θέλοντας να διασκεδάσει όσους υπήρχαν γύρω του. «Από ένα σηµείο και µετά µε έπαιρναν για µεροκάµατα γύρω γύρω και για να δουλεύω, αλλά κυρίως και για να τραγουδάω, προκειµένου να δουλεύουν οι υπόλοιποι πιο ευχάριστα» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Κώστας Λοΐζος. Πριν καλά καλά ενηλικιωθεί ο κ. Λοΐζος έφυγε από το Παλαιοχώρι και τη Γαστούνη, αναζητώντας την τύχη του στην Αθήνα. Τα πρώτα χρόνια έκανε ότι δουλειά έβρισκε. Γύρω στο 1953 όµως, έπιασε δουλειά στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» σαν διανοµέας και εισπράκτορας. ∆ουλειά, που την έκανε πάντα… τραγουδώντας! Το 1992 ο κ. Κώστας Λοΐζος βγήκε στη σύνταξη και επέστρεψε στη Γαστούνη, έως και σήµερα, ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε το τραγούδι ως συνθέτης αλλά και τραγουδιστής. «Η ζωή είναι ένα τραγούδι» µας λέει….

«Τα τραγούδια µου παίρνουν βραβεία» Η µεγάλη αγάπη του κ. Λοΐζου είναι το δηµοτικό τραγούδι. Αλλά και στο λαϊκό τα καταφέρνει εξίσου καλά. Έχει γράψει µέχρι σήµερα πάνω από 1.000 τραγούδια, τα οποία τα τραγουδά πάντα σε στενό φιλικό κύκλο, αλλά και σε εκδηλώσεις. Κάποια µάλιστα από αυτά έχουν βραβευτεί στους διαγωνισµούς δηµοτικού τραγουδιού που γίνονται κάθε καλοκαίρι στο

Μια ιστορική φωτογραφία µε τον αείµνηστο Λάκη Κάβουρα να διακρίνεται στη µέση µε το κλαρίνο του. Στο ντέφι δεξιά ο πρώην δήµαρχος Γαστούνης Κώστας Λούρµπας, ενώ ο κ. Λοΐζος (αριστερά) τραγουδά.

νοµό µας. «Τα δικά µου τα τραγούδια τα αγαπά ο κόσµος. Παίρνουν βραβεία. Γράφω και λαϊκά, και τσάµικα, και αµανέδες, και συρτά και κλέφτικα» λέει ο κ. Λοΐζος και συνεχίζει: «Έγραψα ένα τσάµικο για τον Κολοκοτρώνη και πήρα µε αυτό µέρος το 2008 στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια. Πήρα το πρώτο βραβείο». Τα βραβεία όµως για τον κ. Λοΐζο δεν σταµατούν εκεί καθώς το 2009, µέσα σε διάστηµα µιας εβδοµάδας έλαβε δύο πρώτα βραβεία σε διαγωνισµούς. Και πάλι στο διαγωνισµό στα Λαγκάδια αλλά και στο ∆ιαγωνισµό ∆ηµοτικού Τραγουδιού στο Παλούκι. Με το πρώτο βραβείο στα χέρια έφυγε από το διαγωνισµό του Παλουκίου και το 2010, καθώς και µε επαίνους από αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Κάπελη και στο Γούµερο. Πλέον, ο κ. Λοΐζος ετοιµάζεται µε πολλή όρεξη και µεράκι για τους διαγωνισµούς του φετινού καλοκαιριού… «Με τη βοήθεια των φίλων µου» Στενός συνεργάτης του κ. Κώστα Λοΐζου για πολλά χρόνια ήταν ένα ακόµα µεγάλο «κεφάλαιο» της παραδοσιακής µουσικής στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης. Ο Λάκης Κάβουρας µε το «µαγικό» του κλαρίνο, ο οποίος έφυγε πριν λίγα χρόνια από τη ζωή. «Εγώ έγραφα τα τραγούδια και ο Λάκης ο Κάβουρας µε βοηθούσε στη µουσική. Στα δηµοτικά όµως µόνο. Μαζί έχουµε παίξει παντού, για όλο τον κόσµο. Σήµερα µε βοηθά στην µουσική των τραγουδιών µου ένας πολύ καλός φίλος και µουσικός, ο Γιάννης Τεκερλέκης µε το µπουζούκι του. Και µαζί παίζουµε

Ο κ. Λοΐζος µε τον πλέον στενό και αγαπηµένο του φίλο, το δηµοτικό σύµβουλο Πηνειού κ. ∆ηµήτρη ∆ήµου.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

21

Ε νοικω

ένα τραγούδι…»

Το ένα βραβείο µετά το άλλο παίρνει κάθε καλοκαίρι ο κ. Κώστας Λοΐζος στους διαγωνισµούς δηµοτικ ού τραγουδιού που γίνονται σε όλο το νοµό και όχι µόνο.

συχνά και κάνουµε γλέντια για να διασκεδάζουµε όλους τους φίλους µας και όχι µόνο». Τα πρότυπα…. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας ο κ. Λοΐζος αρχίζει να τραγουδά ένα τραγούδι που µιλά για τον Στέλιο Καζαντζίδη. «∆ικό µου είναι» µας λέει ξαφνικά. «Το έγραψα για τον Στέλιο που για εµάς τους φίλους του, δεν έχει φύγει στιγµή. Είναι εδώ και συνεχίζει να τραγουδάει». Η επόµενη ερώτηση είχε «γεννηθεί». Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σας τραγουδιστές; «∆εν µπορώ να απαντήσω» λέει ο κ. Λοΐζος και συνέχισε «Όλοι, πάρα πολλοί. Σε ό,τι αφορά στο λαϊκό τραγούδι ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Στράτος ∆ιονυσίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Ποιον να πρωτοθυµηθώ τώρα… όλοι αγαπηµένοι. Αλλά και στο δηµοτικό τραγούδι υπήρχαν σπουδαίες φωνές. Ο Γιώργος Παπασιδέρης, ο ∆ηµήτρης Ζάχος, ο Ανδρέας Τσαούσης και πολλοί ακόµα».

«Θέλω ο κόσµος να διασκεδάζει» Στα 74 του χρόνια, έχοντας µεγαλώσει τα δύο παιδιά του και έχοντας πάντα τη σύζυγό του στο πλευρό του, ο κ. Κώστας Λοΐζος έχει µόνο µια επιθυµία. «Θέλω να βλέπω τον κόσµο χαρούµενο, να διασκεδάζει, να τραγουδάει. Αυτή είναι η επιθυµία µου. Ό,τι και να µας απασχολεί ότι προβλήµατα και να έχουµε, ένα τραγούδι µπορεί να µας ζεστάνει την καρδιά. Αν µπορούσα, θα τραγουδούσα εγώ σε όλον τον κόσµο, απλά και µόνο για να νοιώσει χαρούµενος». Και µπορεί ο ίδιος να µην τον µαρτυρά, αλλά θα ήθελε να κάνει έναν δίσκο µε τα τραγούδια του. Όχι όµως για να µπει στην δισκογραφία, αλλά για να φτάσει η φωνή του στα πέρατα του κόσµου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Εγχείρηµα βέβαια που το έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, στέλνοντας κασέτες σε ξενιτεµένους συµπατριώτες και φίλους του ανά τον κόσµο. Και πραγµατικά, όσο τυχεροί αισθάνονται οι φίλοι του κ. Κώστα Λοΐζου που έχουν έναν τέτοιο φίλο, άλλο τόσο τυχεροί αισθανόµαστε και εµείς που γνωρίσαµε έναν άνθρωπο, µε αυτό το µεγαλείο ψυχής.

αία δεντροµµετείχε στην τελευτ Ο κ. Κώστας Λοΐζος συ από τα ός εκτ ου όπ των Θινών, φύτευση του δάσους δικό του τραένα και σε δη γού τρα δέντρα που φύτεψε δάσος. γούδι για το καµένο


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

∆ήµαρχος Πύργου: “Μέχρι το Πάσχα θα έχουµε δηµιουργήσει κέντρο περίθαλψης αδέσποτων”

Α

πτά παραδείγµατα ότι τα πράγµατα αλλάζουν όσον αφορά τη κακοποιήση και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων είχαµε κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας που πέρασε... Αφορµή γι` αυτό το συµπέρασµα µας έδωσε η πληροφορία που έφτασε στη στήλη ότι Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για περιστατικά κακοποίησης ζώων στην περιοχή του Πύργου... Αλλά δεν ήταν µόνο αυτό αφού είχαµε και το περιστατικό της σύλληψης ενός 67χρονου στην Αµαλιάδα λόγω του οτι δεν είχε φροντίσει να έχει ο σκύλος του σπίτι!!! Για το συγκεκριµένο περιστατικό µάλιστα ο Αχαίκος Σύλλογος για την Μέριµνα των Ζώων εξέδωσε και µια ανακοίνωση που -µεταξύ άλλωνανέφερε ότι: “∆εκάδες πολίτες τηλεφωνούν σ' εµάς, στον Αχαίκο Σύλλογο στην Πάτρα για να παρέµβουµε σε διάφορα περιστατικά στην Ηλεία λόγω του οτι δεν βρίσκουν ανταπόκριση απο τις τοπικές αρµόδιες υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε βρεί σύµµαχο µας την κ. Σπυροπούλου, διευθύντρια της Κτηνιατρικής Ηλείας και τελευταία προς ευχάριστη εκπληξή µας την Αστυνοµιά της Αµαλιαάδας. Ο ν.3170/2003 (σ.σ. η στήλη έχει δηµοσιεύσει παλιότερα τα βασικά του σηµεία), ειναι σαφής για τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων και δεν κάνει καµία εξαίρεση ως προς την επαγγελµατική ιδιότητα ή την ηλικία τους. Υποθέτω θα συµφωνείσετε µαζί µας πως εκτειθέµεθα συνεχώς στο εξωτερικό λόγω των συνθηκών διαβίωσης των ζώων µας. ∆εν ειναι λίγες οι φορές που τουρίστες µας καλούν για παράδειγµα απο την Κυλλήνη για να καταγγείλουν κακοποίηση ζώου. Όλες αυτές τις εικόνες παίρνουν µαζί τους και µεταφέρουν στην χώρα τους. Έτσι είναι καιρός πια να αλλάξουµε όλοι µας, ο καθένας για τον σκοπό που εξυπηρετεί. Εµείς για την προστασία των ζώων, εσείς για την τουριστική ανάπτυξη και των εκπολιτισµό όλων όσων θεωρούν οτι τα ζώα δεν

αισθάνονται και δεν πονούν. Οι Έλληνες αγνοούν επιδεικτικά την νοµοθεσία και µόνο όταν βρεθούν απέναντι στον νόµο αρχίζουν να σκέφτονται πως δεν θα ξαναµπλέξουν”. Η στήλη επικοινώνησε µε τον δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο που µας δήλωσε τα εξής: “Με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Πύργου είχαµε µιλήσει πριν τις εκλογές του Νοεµβρίου και περιµέναµε να ξεκαθαρίσει η παραχώρηση µιας έκτασης στην περιοχή της λίµνης Μουριάς για να µπορέσουµε εκεί να δηµιουργήσουµε έναν χώρο για περίθαλψη και παραµονή αδέσποτων ζώων. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περιοχή για να είναι κοντά στον Πύργο αφού σαν ∆ήµος έχουµε µια έκταση στην Παλαιοβαρβάσαινα αλλά η απόσταση από την πόλη ήταν ένα σοβαρό εµπόδιο για τις κυρίες του συλλόγου. Περιµένουµε τώρα κάποια εξέλιξη στην παραχώρηση αυτής της έκτασης στη Μουριά. Πιστεύω ότι µέχρι το Πάσχα το θέµα θα έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά και να µην προχωρήσει εκεί να είστε σίγουροι ότι θα βρούµε αλλού τόπο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριµένο θέµα και θα το κάνουµεΣτην περιοχή µας είναι ελάχιστες πάντως οι περιπτώσεις µε αδέσποτα. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια από το κόσµο, τους φιλόζωους. Όµως δεν βλέπει κανείς

αυτό που έβλεπε παλιότερα όταν τις νύχτες συναντούσε κανείς στην περιοχή του Πύργου κοπάδια, αγέλες από αδέσποτα.

Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου κα Μαστρογιαννοπούλου µε την οποία ήρθαµε σ` επαφή µας τόνισε: “Έχουµε πάρει τη διαβεβαίωση του δήµαρχου ότι το συγκεκριµένο θέµα θα τακτοποιηθεί. Είναι καιρός για να γίνει πραγµατικότητα. Μας γίνονται γνωστά περιστατικά και καταγγελίες όχι µόνο για αδέσποτα αλλά και για κακοποιήση ζώων και κάνουµε ότι µπορούµε για να βοήθησουµε τα ζώα. Ελπίζω και ο συµπατριώτης µας, υφυπουργός, Γιάννης Κουτσούκος να βοηθήσει ώστε να δηµιουργηθεί ο συγκεκριµένος χώρος... Μην ξεχνάµε ότι, βάση νόµου, ο ∆ήµος θα πρέπει να διαθέτει τέτοιους χώρους.”

Τις αλεπούδες ποιός θα τις µαζέψει;... Η φωτογραφία µε τη νεκρή αλεπού τραβήχτηκε την περασµένη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στο ξεκίνηµα της ανηφόρας των Χανακίων. Λίγο πιο κάτω υπήρχε µια ακόµα άτυχη αλεπού επίσης σκοτωµένη... Μέχρι και την Πέµπτη κανείς δεν είχε φροντίσει να περισυλλέξει τα δυο άτυχα ζώα... Τα συµπεράσµατα -και πάλι δικά- σας!


Με τον καφε της Κυριακής Γιώργος Λιανός:

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

23

«Έχω αρκετό δρόµο ακόµα για να δηλώνω πως είµαι τραγουδιστής» Έ

γινε ευρύτερα γνωστός από τη συµµετοχή του στο «Fame Story 3» όπου και αναδείχθηκε δεύτερος νικητής…Από τότε ο Γιώργος Λιανός έχει καταφέρει να είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του Ελληνικού κοινού µε ό,τι κι αν καταπιάνεται! Κι αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο αφού όπως ο ίδιος µα εξοµολογήθηκε δεν µπαίνει στη διαδικασία να προσποιηθεί…«Ζεστός» κι ειλικρινής, δεν «µασάει» τα λόγια του ενώ δεν ξεχνάει και την παρουσία του πριν αρκετά χρόνια σε νυχτερινό µαγαζί της Μανολάδας… Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com «Ρεκόρ Γκίνες», 2ος κύκλος εκποµπών στο MEGA µε συµπαρουσιαστές τον Κώστα Φραγκολιά και τον Λορέντζο Καριέρε… Νοµίζω ότι δεν θα θυµίζει σε τίποτα τον 1ο κύκλο εκποµπών γιατί έχει εµπλουτιστεί µε κάποια δικά µας σκετσάκια που αναφέρονται στα ρεκόρ που θα παρουσιάζουµε φυσικά. Έχουµε βάλει µια µεγάλη δόση Ελληνικής παράνοιας στα γυρίσµατα που έγιναν στη Ρώµη… θα έλεγα ότι είναι ένα υβρίδιο εκποµπής! (γέλια)

Αν σου ζητούσαν να διαλέξεις µεταξύ τραγουδιού και τηλεόρασης, τι θα επέλεγες; Το τραγούδι είναι αυτό που µε προσδιορίζει. ∆ηλαδή όταν κάποιος µε ρωτά τι δουλειά κάνω λέω ότι είµαι τραγουδιστής αν και πιστεύω ότι έχω αρκετό δρόµο ακόµα για να δηλώνω πως είµαι τραγουδιστής µε την έννοια που το έχω εγώ στο µυαλό µου τουλάχιστον. Από `κει και πέρα η τηλεόραση είναι κάτι που προέκυψε τυχαία σ` αυτή τη διαδροµή µου…

Η ώρα και ηµέρα που θα µεταδίδεται η εκποµπή; Αυτά δεν τα γνωρίζουµε ακόµα… το µόνο που ξέρω είναι ότι η εκποµπή θα ξεκινήσει να µεταδίδεται, µάλλον, µέσα στο Μάρτιο… Έχεις σκεφτεί για ποιό ρεκορ θα ήθελες το όνοµά σου να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες; ∆εν µου έχει περάσει από το µυαλό… άλλωστε τα ρεκόρ του Γκίνες ξεφεύγουν από τη κοινή φαντασία, έχουν να κάνουν πιο πολύ µε την εφευρετικότητα αυτού του ανθρώπου που θέλει να γραφτεί τα` όνοµα του στο βιβλίο. Εσύ έχεις κάποιο προσωπικό ρεκόρ για το οποίο αισθάνεσαι υπερήφανος; Ρεκόρ νοµίζω είναι αυτό που έχω κάνει την τελευταία χρονιά όπου συµµετείχα σε τρείς παραγωγές της τηλεόρασης και µάλιστα σε τρία διαφορετικά κανάλια… «X Factor» στον ΑΝΤ1, «Ρεκόρ Γκίνες» στο Mega και «Μπες στο κλίµα» στον ΣΚΑΙ... Μίλησε µου λίγο για το «Μπες στο κλίµα»… Είναι µια καινούργια εκποµπή στο ΣΚΑΙ, οικολογικού ενδιαφέροντος όπου βοηθάµε κάποια σπίτια στο να γίνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον. ∆ηλαδή πώς θα καταφέρουν να έχουν λιγότερη κατανάλωση µέσω κάποιων παρεµβάσεων, µε οικολογικές συσκευές, ενεργειακά τζάκια, θερµοµονώσεις και πάντα µε τη συµβολή των ενεργειακών επιθεωρητών. Θα δίνουµε µια ευκαιρία στον τηλεθεατή να βλέπει και πρακτικά πως θα κάνει κάποιες ενέργειες που θα ωφελήσουν το σπίτι του και παράλληλα και την τσέπη του. Αλλά πάνω απ` όλα θα βοηθάµε έστω και µε έµµεσο τρόπο το περιβάλλον…

Εσύ πόσο οικολόγος είσαι; Αυτή η εκποµπή σ` επηρέασε; Σου άλλαξε κάποιες συνήθειες; Έχω «πράσινα» αισθήµατα… κάνω ό,τι κάνει ο περισσότερος κόσµος… ανακύκλωση όσο µπορώ, προσέχω να µειώνω τον όγκο των σκουπιδιών, πράγµατα απλά. Με το που ασχολήθηκα µ` αυτή την εκποµπή και άρχισα να βλέπω κάποια πράγµατα έχω αναθεωρήσει αρκετά. Και ετοιµάζοµαι ήδη να κάνω πολλές αλλαγές στο σπίτι µου… Όσον αφορά το τραγούδι που βρίσκεσαι αυτό το διάστηµα; Είµαι µαζί µε τη Γλυκερία, τον Κώστα Μακεδόνα και τον Γιώργο Θεοφάνους στην «Αττική Σκηνή», στις αρχές της οδού Βουλιαγµένης. Ξεκινήσαµε από τις αρχές του περασµένου ∆εκέµβρη και συνεχίζουµε µ’ ένα πραγµατικά πολύ ωραίο πρόγραµµα. Και πάλι εµφανίζεσαι δίπλα από µεγάλα ονόµατα του Ελληνικού τραγουδιού… Ουσιαστικά συνεχίζω µια συνεργασία που έχει ξεκινήσει µε τη Γλυκερία από πέρυσι. Είµαι στο πλευρό της και νοµίζω ότι βρίσκοµαι µαζί µε την καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια αυτή τα στιγµή…

… Αλλά σε «πάει» όµως… … µου βγαίνει άνετα και περνάω καλά σ` αυτά τα concept στα οποία συµµετέχω. Περνάω πολύ καλά οπότε βγάζω κάτι φυσικό, δεν µπαίνω σε διαδικασία να προσποιηθώ ή να παίξω κάποιο ρόλο. Όποτε όσο συνεχίσω να το κάνω νιώθοντας άνετα και το αποτέλεσµα φυσικά είναι καλό θα το κάνω γιατί περνάω ωραία αφού είναι ένα χόµπι που έχει γίνει εργασία, όπως και το τραγούδι αντίστοιχα. ∆ηλαδή θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό που ασχολούµαι µε δυο πράγµατα τα οποία γουστάρω και τα κάνω και επαγγελµατικά. Παράλληλα η τηλεόραση µου δίνει και µια άνεση στο χώρο της µουσικής, όπου το πράγµα γενικότερα έχει γίνει πολύ χάλια, να είµαι λίγο πιο ροµαντικός, να κάνω καλύτερες συνεργασίες… να επιλέγω δηλαδή που πιστεύω ότι είναι µεγάλη πολυτέλεια! Η αλήθεια είναι ότι ασχολείσαι µε πάρα πολλά… έτσι ήσουν πάντα ή έτσι σ’ έκανε η show biz; Έτσι ήµουν πάντα! Πάντα έκανα πολλά πράγµατα παράλληλα… µ` αρέσει αυτή η εναλλαγή, µ` αρέσει να παρουσιάζονται καινούργιες προκλήσεις και να µπορώ να ανταπεξέρχοµαι. Η show biz είναι απρόβλεπτη… εσύ; Εντάξει, ποτέ δεν µπήκα στο «τριπάκι» να λειτουργήσω όπως λειτουργεί η show biz. Και πολλές φορές φαίνεται αυτό γιατί πολύ απλά δεν λέω όχι σε κανέναν! Όταν µου ζητούν συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις ή να ασχοληθούν µε

προσωπικά µου θέµατα, δεν θα µπω στη διαδικασία ούτε να πω ψέµατα, ούτε να το προφυλάξω ούτε να το πουλήσω… θα πω τα πράγµατα έτσι όπως είναι. Οπότε όντας µέσα σ` αυτό το πράγµα διασκεδάζω πιο πολύ βλέποντας τι γίνεται. Θέλω να θεωρώ τον εαυτό µου ότι βλέπω τα πράγµατα, πώς να το πω; Από πάνω…

Τι θεωρείς σαν τη µεγαλύτερη επιτυχία σου ως τώρα; ∆εν νοµίζω ότι έχει έρθει ακόµα η µεγαλύτερη επιτυχία… το κυνηγάω γιατί είµαι λίγο µαταιόδοξος όσον αφορά το χώρο της µουσικής. ∆ηλαδή εκεί που θέλω να έχω επιτυχία. Κι αυτό το κυνηγάω ακόµα γιατί οι όροι είναι λίγο περίεργοι και δεν µπαίνω σ` αυτή τη διαδικασία, δεν µπαίνω σ` αυτό το παιχνίδι εύκολα! Από `κει και πέρα σαν µεγαλύτερη επιτυχία µου θεωρώ ότι διατηρώ ένα κοµµάτι του εαυτού µου το οποίο είναι ανέγγιχτο απ` όλα αυτά τα πράγµατα… δεν αφήνω να µ` επηρεάσει όλο αυτό το «σύστηµα», να µε φέρει στα µέτρα του… Κάτι σαν προστατευόµενη περιοχή οικολογικού χαρακτήρα… Αυτό ακριβώς… (γέλια)

Μ’ όλα αυτά που κάνεις, προλαβαίνεις να είσαι καλός σύζυγος; Προσπαθώ να προλαβαίνω… και προσπαθώ να βάζω τη γυναίκα µου µέσα στα όποια επαγγελµατικά µου σχέδια για να περνάµε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο µαζί.

Στο τέλος κάθε συνέντευξης ρωτάω πάντα το πρόσωπο που συνοµιλώ, αν έχει έρθει στην Ηλεία;… Στην Ηλεία έχω έρθει αρκετές φορές και για δουλειές και για τραγούδια. Έχω να θυµάµαι τις παράλιες αλλά πρέπει να σου πω ότι πριν µπω στο «Fame Story» δούλευα σ` ένα µαγαζί κοντά στη Μανολάδα, στο Κουνουπέλι, «Metropolis Live» λεγόταν αν θυµάµαι καλά… νύχτα, κιθαρίστας, τραγουδιστής και µετά να µαζεύουµε πεπόνια στις 6 το πρωί… τέτοια πράγµατα.


ΤΑΥΡΟΣ Καλό θα ήταν να ακολουθήσετε ένα πρόγραµµα σε ο, τι κάνετε σήµερα. Οι υποχρεώσεις σας θα είναι πολλές και εσείς θα πρέπει να τα ρυθµίσετε όλα. ∆Ι∆ΥΜΟΙ Θα αντιµετωπίσετε κάποιες προκλήσεις µε τις οποίες θα πρέπει να παλέψετε. Κάποια µικρά εµπόδια θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή σας αν δεν ασχοληθείτε σοβαρά µαζί τους. ΚΑΡΚΙΝΟΣ Προσπαθήστε να µην έχετε άγχος για ζητήµατα για τα οποία εσείς έχετε επιλέξει να αναλάβετε στο παρελθόν. Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις στο χώρο της εργασίας σας, γιατί θα γίνουν λάθη. Να προσέχετε αυτά που λέτε και κάνετε. ΛΕΩΝ Μην βιάζεστε να κάνετε πολλά πράγµατα µαζί γιατί θα κάνετε λάθη. Βάλτε ένα πρόγραµµα και θα µπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας. ΠΑΡΘΕΝΟΣ Οι υποχρεώσεις σας, σας έχουν απορροφήσει πολύ χρόνο και έχετε παραµελήσει τα αισθηµατικά σας. Όσοι είστε µόνοι αυτή την περίοδο, κινηθείτε γρήγορα γιατί θα έχετε µία νέα ερωτική γνωριµία. ΖΥΓΟΣ Θα θέλετε να διορθώσετε την καθηµερινή συµπεριφορά σας και τα λάθη του παρελθόντος. Με τον δυναµισµό σας θα µπορέσετε να προωθήσετε αρκετές από τις ιδέες σας. ΣΚΟΡΠΙΟΣ Η ψυχολογία σας είναι πολύ καλή γι’ αυτό φροντίστε να δείτε φίλους και γνωστούς. Θα περάσετε πολύ όµορφα και θα διασκεδάσετε αφάνταστα. Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται. ΤΟΞΟΤΗΣ Συζητήσεις µε σηµαντικά πρόσωπα θα ευνοηθούν. Μην χάσετε την ευκαιρία να προωθήσετε µερικές από τις ιδέες σας. Συναλλαγές που αφορούν τα οικονοµικά σας θα σας αγχώσουν. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Οι σχέσεις σας µε τους άλλους θα αποδειχτούν τώρα περισσότερο χρήσιµες παρά ποτέ. Η εύνοια της τύχης είναι µε το µέρος σας. Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην ζωή σας τώρα. Υ∆ΡΟΧΟΟΣ Μην αφήνετε να συσσωρεύονται προβλήµατα που µπορεί να σας αγχώνουν. ∆είξτε το ενδιαφέρον σας και απολαύσετε όµορφες στιγµές µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα. Μερικά προβλήµατα στην επικοινωνία θα σας απασχολήσουν. ΙΧΘΥΣ Όσοι είστε µόνοι θα δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα για µία νέα γνωριµία µε πολύ καλές προοπτικές. Σήµερα εξωτερικεύστε τις επιθυµίες σας και αποµακρυνθείτε από κάθε τι που σας βασανίζει.

24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΛΗ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ Βιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ» Πατρών 55- Πύργος

Ρεβάνς για 2

Ο

έρωτας στο εδώλιο του κατηγορουµένου. ∆ικαστής, κατήγορος και συνήγορος υπεράσπισης, η ίδια η ζωή. Τόσο µπερδεµένη… Μα γίνεται κυριολεκτικά άνω-κάτω, όταν αυτός ο έρωτας βρίσκεται όµηρος των ουσιών. Με την «περίεργη» ανάµειξη της αστυνοµίας δε, το κουβάρι µπλέκεται ακόµη χειρότερα. Το άδικο δικαιώνεται. Το δίκιο

αντιστέκεται, οργανώνεται κι αντεπιτίθεται! Η αγωνία κόβει την ανάσα…Μια «ιστορία» γραµµένη σε πρώτο πρόσωπο, ώστε να τη «βιώνει» ο αναγνώστης και όχι απλά να τη διαβάζει. Αφηγητές, εναλλάξ, οι δυο βασικοί ήρωες του έργου: Ο Ανέστης και η Ηλέκτρα…

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 255 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Το άλογο του Μ. Αλέξανδρου απ. 2. Πόλη της Βοιωτίας και Αρκαδίας 3. Κωµόπολη της Κορινθίας – Ισοµεγέθες προς άλλο 4. Αυτές κατοικούν σε πόλη 5. Τα χωρίζει το Λ. 6. Καθολικός δικαστής ή του Ισλάµ 7. Γαδουράκι απ. – Είναι το πρόβατο 8. Το συγγενολόι- Ο κύριος ναός των αρχαίων

ΚΑΘΕΤΑ 1. Ιταλός συγγραφέας και ουµανιστής 2. Αυτό είναι προκαθορισµένο, προσδιορισµένο 3. Γρήγορο αντ. –Μικρό δοχείο λαδιού µε ρύγχος 4. Μικρό πολυτελές πλεούµενο 5. ∆ικός µου καθ. –Το δαδί καθ. 6. Σάντα ... γνωστό από τα καουµπόικα – Υπάρχει και Θεία 7. Πλήξη , βαριαστηµάρα – Ατελείωτο κακό 8. Προηγείται του Ατζελες –Το 8β οριζ. Αιτ. 9. Καλό φύλλο στα χαρτιά – ∆ραµατικό σήµα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525 ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο ΚΡΙΟΣ Θα έχετε εύνοια σήµερα και µπορείτε να κάνετε προσπάθειες για να αναθερµάνετε τις σχέσεις σας. Περάστε όµορφες στιγµές µε τον σύντροφο σας και µην αφήσετε το παρελθόν να σας επηρεάσει.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Αυγερινοπούλου Αικ. (28ης Οκτωβρίου 21, τηλ. 2621033181) Aµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Γαστούνη: Τσουκαλά Αφροδ. (2623032584) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος: Κ: 13/2/11 Τζουανόπουλος ∆ηµήτρης 2621025766, 6977502261 Αµαλιάδα: Κ:13/2/11 Τσαούσης ∆ιονύσιος ∆εληγιάννη 7 τηλ. 26220 24774-κιν. 6932637252 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

TV

00:00-11:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 11:00-13:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΕΪΝΤΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

25

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

18.00 19.00 20.00 21.00 21.40 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00 04.30

17.15 18.00 19.15 21.00 22.00 23.00 02.00

Η φύση γύρω µου Το άτοµο Ιδέες που θα σώσουν τον πλανήτη Οι νέοι φάκελοι (Ε) Κυριακή µε δράση Κηπουρέµατα Γυρίσµατα Θέµα διατροφής Ταξίδι στις πιο παράξενες γεύσεις Brainiac: Απίθανα πειράµατα Οι περιπέτειες του Ροµπέν των ∆ασών Η εγώ ή ο σκύλος Dance your ass of Top chef masters Τα νέα του ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ goal Τop gear Melrose Place CSI, New York (E) Ξένη ταινία «Ο άγιος του έρωτα ξαναχτυπά» Sea rescue The Oprah Winfrey show

19.00 20.00 21.00 00.15 02.15 03.15 05.15 05.30

15.50 17.50 18.00 20.00 21.00 23.40

06.25 10.00 11.00 11.45 13.00 16.15 18.45 21.00

Alter Kids Ξένη ταινία Kid Songs Alter Kids TV Weekend Τα παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία «Στο ρυθµό της νίκης» Κωµωδία 22.45 Αποτυπώµατα 02.00 Ξένη τηλεταινία «Αναστασία : Το µυστήριο της χαµένης πριγκίπισσας» ∆ραµατική 05.30 Υδρόγειος (Ε)

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30

1

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

2

«Άσε το κακό να µπει» 7.50 & 10 µ.µ.

3

«Η Ζωή µετά» 7.30 & 10 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.15 12.15 13.15 14.00 14.50 16.40 17.15 18.15 19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.00 03.00 04.00 04.30

Ο αχόρταγος

03.00

«Το Έτερον Ήµισυ» 6.10, 8.10 & 10.10 µ.µ.

Το πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) Εκείνες και εγώ (Ε) Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) Λόλα (Ε) 40 κύµατα (Ε) Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Ο πόλεµος των άστρων (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Σχέσεις πάθους» Αισθηµατική Εκποµπή (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «ΥΓ.: Σ’ αγαπώ» Αισθηµατική περιπέτεια Ξένη ταινία «Αόρατος εραστής» Φαντασίας ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Ονειροπαγίδα (Ε) Κάρµα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Τα φιλαράκια (Ε)

Αποτυπώµατα

Μου το κρατάς µανιάτικο (Ε) Αν µ’αγαπάς (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στη καλή χαρά Eιδήσεις Star system Αλλη φάτσα, άλλη ράτσα Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη ταινία «Κάλπικη κοντέσα» Αισθηµατική Ειδήσεις Jamie at home II CHART* SHOW-YOUR COUNTDOWN Ξένη ταινία «Οι παίκτες της συµφοράς» Κωµωδία Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Ξένη ταινία «Οι παίκτες της συµφοράς» (Ε) Κωµωδία Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

4

Ταραγµένα χρόνια Θεία Λειτουργία Ιερά µονοπάτια Αληθινά σενάρια Ο τόπος και το τραγούδι του Ειδήσεις Επιχείρηση περιβάλλον Χώµατα µε ιστορία – O γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Κυριακή στο χωριό Balkan express Φεστιβάλ γέλιου Eλληνική ταινία «Ο αχόρταγος» Κωµωδία Ειδήσεις Ινδική λεοπάρδαλη – Θανατηφόρα πεδία Αντιµετωπίζοντας την ανορεξία Ταξίδια στην άκρη του κόσµου µε τον Αρτ Γουλφ Αξιον εστί (Ε) 7ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Τηλεόρασης-Circom Ονειρο φυγής

16.50

18.15

13.30 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30

01.00 01.10 02.20 03.20 04.20 05.10 05.20

Κάλπικη κοντέσα

06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.00 17.05

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία Αλεξάνδρεια, η µεγαλύτερη πόλη (Ε) Φύση και πρωταθλητές: Επιθετικοί παίκτες (Ε) Σούπερ Λιγκ (Ζ): SKODA Ξάνθη – Ατρόµητος Αθ. Ειδήσεις Eλληνική ταινία «Επτά µέρες ψέµατα» Κωµωδία Ειδήσεις Το κουτί της Πανδώρας (Ε) Αθλητική Κυριακή Εγκληµα και έρευνα (Ε)

13.00

24.00 05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.00

16.45 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

07.00 10.00 12.00 12.30 16.00 17.00

17.05

Melrose Place

14.45 15.45

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι (Ε) Μουσική παράδοση (Ε) Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα (Ε) Παραδοσιακά επαγγέλµατα που χάνονται: Ο βιβλιοδέτης Ζωογραφία Εικόνα σου είµαι :Graffiti: Η τέχνη του δρόµου Pre game Μπάσκετ Α1 Κλιµατική αλλαγή στην Ελλάδα Orient Express Νοικοκυρές σε απόγνωση Φαντάσµατα (Ε) Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις

Two and a half men

fifty -fifty

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Master chef-U.K. (Ε) Traction Ειδήσεις Ξένη ταινία «Λάνσελοτ , ο πρώτος ιππότης» Περιπέτεια Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Η γενιά των 592 ευρώ Fifty –Fifty Food and the city Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Safe sex (E) Πρωταγωνιστές Eιδήσεις Ξένη ταινία «Η θεωρία του ∆αρβίνου… από την ανάποδη» Κωµωδία Oι φρουροί της Αχαΐας (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Τριαντάρης από το σπίτι» Αισθηµατική 15.45 Τα φιλαράκια V (Ε) 16.50 Two and a half Men 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ντετέκτιβ Μονκ 18.50 Επτά 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Η θεία µου η χίπισσα» Κωµωδία 23.00 Ξένη ταινία «Rocky IV» ∆ραµατική 00.45 Ξένη ταινία «Το κυνήγι του «Κόκκινου Οκτώβρη» Περιπέτεια 03.30 Ξένη ταινία «Pinocchio» Φαντασίας

Είναι µπερδεµένο

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 19.30

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 14.15

Σχέσεις πάθους

20.00

07.00

17.15

17.00

Κινούµενα σχέδια

Skoda Ξάνθη- Ατρόµητος Αθηνών

22.00

Μπάσκετ Α1: Ικαρος Καλλιθέας – Ολυµπιακός

05.55 06.45 08.30 10.15 11.45 13.40 15.30 16.25 17.15 19.15 21.00 22.00 00.10 02.05 04.25

Kινηµατογραφικά νέα Ο πατριός Είναι όλοι τους καλά Beauty and the briefcase Tσίρκο τεράτων: Ο βοηθός των βαµπίρ Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων The mentalist III CSI X Τη νύχτα που χάθηκαν τα αστέρια Τα πάντα γύρω από τον Στιβ CSI X Είναι µπερδεµένο Coco avant Chanel Visage Aσος στο µανίκι 2: Ο χορός των δολοφόνων

11.00 15.00 15.30 17.30 19.30 21.30 22.00 24.00 02.00 06.00

Novasports special Fifa Futbola Mundial (Ε) Πρέµιερ Λιγκ (Ζ) ΝΟVA derby – Pregame show Σούπερ Λιγκ O κόσµος της Πρέµιερ Λιγκ Πρωτάθληµα Γαλλίας Πρέµιερ Λιγκ (Μ) Σούπερ Λίγκ (Μ) Στιγµιότυπα Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σιτι 94-95

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Μαλλιά Κουβάρια» 6 µ.µ.

«Η Ζωή µετά» 10 µ.µ.

«The Tourist» 8 µ.µ.

«Οι περιπέτειες του Σάµυ» 6 µ.µ. (ΠαρασκευήΣάββατο-Κυριακή)


26 ΠΑΤΡΙΣ

υγεία-διατροφή

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Εφηβική εγκυµοσύνη: Ιατρικό και κοινωνικό ζήτηµα Η

εφηβική εγκυµοσύνη αποτελεί παγκοσµίως ένα ιατρικό και κοινωνικό ζήτηµα που συνδέεται µε πολλές σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και µπορεί να καταλήξει σε γέννηση, αποβολή ή άµβλωση. Παρά την πληροφόρηση που µπορεί να έχουν σήµερα οι νέοι από πολλές πηγές ενηµέρωσης, το φαινόµενο της εφηβικής εγκυµοσύνης παραµένει ιδιαίτερα συχνό, ειδικά στον ανεπτυγµένο, δυτικό κόσµο. Το 99% των απρόβλεπτων αυτών περιπτώσεων είναι ανεπιθύµητο και επισύρει σειρά ακραίων συναισθηµάτων και καταστάσεων σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Μια απρόβλεπτη εγκυµοσύνη στην εφηβεία, είτε είναι εκούσια είτε ακούσια, συµβαίνει πολύ εύκολα. Το 50% εξ αυτών σηµειώνεται στο χρονοδιάγραµµα των έξι µηνών από την έναρξη της σεξουαλικής επαφής. Πρόκειται για ένα φαινόµενο που επιδεινώνεται από την ολοένα και περισσότερο πρώιµη σεξουαλική δραστηριότητα των νέων και έχει πολλαπλές συνέπειες για την υγεία των µελλοντικών ενηλίκων, τα νοικοκυριά, την κοινωνία κ.α.. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία του τµήµατος Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τη δεκαετία του ΄80 είχαµε υπερδιπλασιασµό κυήσεων στην εφηβεία (1984: 5,3%, 1989: 11,93%) και εποµένως και των εκτρώσεων. Σύµφωνα µε τη µελέτη, το 30-40% των κοριτσιών 16-18 ετών είχε ξεκινήσει σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ 30% δεν χρησιµοποιούσε µέθοδο αντισύλληψης και 30% χρησιµοποιούσε αναποτελεσµατικές µεθόδους, όπως η «απόσυρση». Την τελευταία εικοσαετία, η συχνότητα των εφηβικών γεννήσεων µειώθηκε (από 9% το 1985 σε 5,2% το 2003), γεγονός που συνδέεται µε την αύξηση των αµβλώσεων.

Η εφηβική εγκυµοσύνη σε παγκόσµιο επίπεδο

γεννήσεις από έφηβες µικρότερες των 15 ετών.

Το ζήτηµα της εφηβικής εγκυµοσύνης συνιστά παγκοσµίως µεγάλο πρόβληµα. Ως βασικός άξονας του τοµέα της εφηβικής υγείας απασχολεί έντονα τόσο τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας όσο και τη ∆ιεθνή Κοινότητα.

Οι συνέπειες της εγκυµοσύνης στην εφηβεία

Στις Η.Π.Α., το ποσοστό γεννήσεων ανάµεσα στις έφηβες αγγίζει το 52,1% και είναι τέσσερις φορές υψηλότερο από αυτό στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Από εξέταση σε γυµνάσιο εφήβων διαπιστώθηκε ότι το 40,8% των αγοριών και το 45% των κοριτσιών είναι σεξουαλικά ενεργά. Το ένα τέταρτο των µαθητών έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή και οι εφηβικές κυήσεις σε ποσοστό 90% ήταν ακούσιες. Σηµειώνονται ετησίως περισσότερες των 900.000 εγκυµοσύνες, εκ των οποίων το 51% τελεσφορεί, το 35% οδηγείται σε έκτρωση και το 14% σε αποβολή. Στην Ευρώπη, η Μ. Βρετανία έχει το υψηλότερο ποσοστό, σε ηλικία από 16 ετών και κάτω (πολλές δε και σε κοπέλες 10-13 χρόνων). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαµβάνονται δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, καθώς διαπιστώνεται σηµαντική αύξηση των νεαρών εφήβων (12-14 ετών) που προχωρούν στη σεξουαλική επαφή χωρίς να λαµβάνουν επαρκή µέτρα προστασίας. Η Ελβετία προωθεί στην αγορά προφυλακτικά µικρού µεγέθους, ενώ η Βρετανία διαθέτει στους 13χρονους «κάρτα προφυλακτικών» για δωρεάν προµήθεια. Στη µελέτη που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα νεαρά αγόρια εµφανίζουν επικίνδυνη συµπεριφορά. ∆εν προστατεύουν τον εαυτό τους, δεν έχουν αρκετές σεξουαλικές γνώσεις, δεν κατανοούν τις συνέπειες και αφήνουν τα νεαρά κορίτσια να τις αντιµετωπίσουν. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 2007, είχαµε 3.129 γεννήσεις από έφηβες κάτω των 18 ετών, µε 75

Ο βίαιος τρόπος µε τον οποίο καλούνται να περάσουν στον χώρο των ενηλίκων οι κοπέλες που θα αντιµετωπίσουν µια τέτοια κατάσταση είναι τουλάχιστον τροµακτικός. Τα εφηβικά όνειρα, τα σχέδια, η ανέµελη σχολική περίοδος και ο ροµαντισµός της πρώτης σχέσης, από τη µια στιγµή στην άλλη, χωρίζονται µε ένα τεράστιο χάσµα από την επόµενη ηµέρα της σκληρής πραγµατικότητας. Ο εφιάλτης για την έφηβη ξεκινά µε την καθυστέρηση στην έµµηνο ρύση. Η ζωή της κρέµεται από το «+» ή «-» του τεστ. «Φοβάµαι, τι θα κάνω; Τι θα γίνουν τα όνειρά µου; Πώς θα το πω στους γονείς µου; Θα µε σκοτώσουν!» δήλωσε η κοινωνική λειτουργός Ιωάννα Λαγουµιτζή της γραµµής 1056 SOS από το «Χαµόγελο του Παιδιού» στο ΑΠΕ. Ανάλογη, βεβαίως, είναι η αγωνία και αµηχανία των γονιών απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός, όταν το πληροφορηθούν. Μικρογραφία των παραπάνω αποτελούν οι κλήσεις για βοήθεια στήριξης και σωστού χειρισµού από 14χρονη έγκυο. Μητέρα 12χρονης εγκύου, από τον 17χρονο φίλο της, η οποία επιθυµεί να κρατήσει το παιδί. Πατέρας 15χρονης, η οποία µετά από διαµάχη έφυγε για 10 ηµέρες από το σπίτι. Πολίτης που βρήκε εγκαταλελειµµένη 17χρονη σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη, την οποία έδιωξε από το σπίτι ο σύντροφός της, όταν ενηµερώθηκε για την κατάστασή της. Αστυνοµικό Τµήµατος όταν µητέρα πήγε να µηνύσει τον ενήλικα φίλο της 16χρονης κόρης της, την οποία η ίδια έδιωξε από το σπίτι, όταν ενηµερώθηκε για την εγκυµοσύνη της. Η απόγνωση και οι συγκρουσιακές καταστάσεις συχνά έχουν ως αποτέλεσµα τη φυγή της έφηβης, η οποία ή θα προχωρήσει στην έκτρωση ή στη συνέχιση της κύησης, χωρίς

προγεννητική φροντίδα, µε στερήσεις και τις όποιες επιπλοκές που παρουσιάζονται συνήθως σε αυτές τις ηλικίες.

Όταν η καρδιά απειλείται από τους πνεύµονες

Β

ελτίωση των συµπτωµάτων της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης αλλά και αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης των πασχόντων, που µέχρι πρόσφατα ήλπιζαν µόνο στη µεταµόσχευση πνευµόνων, υπόσχονται τα νέα φάρµακα που έχουν προστεθεί στην ιατρική… φαρέτρα τα τελευταία χρόνια. Όπως, αναφέρει η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) και διευθύντρια της Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Νοσοκοµείου Γ. Παπανικολάου, Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα, ανάµεσα στα φάρµακα που χορηγούνται για την αντιµετώπιση της νόσου είναι η φαρµακευτική ουσία bosentan, η οποία κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και χορηγείται από το στόµα, αλλά και αγγειοδιασταλτικά, όπως η προστασικλίνη (σε ενδοφλέβια,

υποδόρια ή εισπνεόµενη µορφή) και η σιδεναφίλη (δραστική ουσία του βιάγκρα), που επίσης λαµβάνεται από το στόµα. Η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, από την οποία πάσχουν 100.000 άτοµα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., είναι µία νόσος που δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε τη συστηµατική αρτηριακή υπέρταση. Αρτηριακή υπέρταση είναι η αύξηση της πίεσης του αίµατος µέσα στις αρτηρίες ολόκληρου του σώµατος, ενώ αντιθέτως η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση αφορά µόνο στις αρτηρίες των πνευµόνων. Καθώς αναπτύσσεται η νόσος, περιορίζεται η ροή του αίµατος διαµέσου των πνευµονικών αρτηριών και η δεξιά πλευρά της καρδιάς δέχεται αυξηµένη πίεση, για να µπορέσει να ωθήσει το αίµα προς τους πνεύµονες.

ρυνση της καρδιακής λειτουργίας, καρδιακή ανεπάρκεια και τελικώς πρώιµο θάνατο. Η πνευµονική αρτηριακή υπέρταση είναι µια νόσος που προσβάλλει ανθρώπους όλων των ηλικιών, κυρίως, όµως, νέες γυναίκες. Ωστόσο, τα τελευταία ερευνητικά δεδοµένα ενδέχεται ν’ αλλάξουν τη δυσµενή πορεία της νόσου» εξηγεί η κα Αργυροπούλου - Πατάκα.

«Η αύξηση των αντιστάσεων και πιέσεων στις πνευµονικές αρτηρίες οδηγεί σε αύξηση της πίεσης της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς, επιβά-

Για τη σωστή αντιµετώπιση της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης επιβάλλεται έλεγχος σε εξειδικευµένα κέντρα που υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας µας. «Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία των ιατρών, που αντιµετωπίζουν έστω και µεµονωµένα τέτοια περιστατικά µε τους γιατρούς αυτών των ειδικών κέντρων» καταλήγει η κα Αργυροπούλου – Πατάκα.


Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

«Όλα είναι αθώα µέχρι …»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με την ευρεία κατανάλωση διαφόρων τροφίµων, έχουν παρουσιαστεί εξαιρετικά πολλά καινούρια πρόσθετα και συντηρητικά.

Η «Καταναλωτική Συνείδηση» για την κατανάλωση συντηρητικών και πρόσθετων ουσιών

27

Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο e-mail k.antonop@hotmail.com.

Τ

ρώµε καθηµερινά πολλά... συνθετικά χρώµατα, συντηρητικά και αρώµατα. Όλα τα τυποποιηµένα τρόφιµα, σνακ, σακχαρώδη, γλυκίσµατα, ποτά, αναψυκτικά περιέχουν µεγάλο αριθµό πρόσθετων ουσιών, γνωστότερες ως «Ε». Η «Καταναλωτική Συνείδηση» τονίζει ότι επιστηµονικές έρευνες ενοχοποιούν συγκεκριµένα πρόσθετα για διάφορες βλάβες της υγείας, σε παιδιά (υπερκινητικότητα, αλλεργίες, άσθµα, ερυθήµατα) και σε ενηλίκους (αλλεργίες, άσθµα, κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ταχυσφυγµία, ναυτία, έλκη εντέρου). Τα τελευταία χρόνια, µε την ευρεία κατανάλωση έτοιµων φαγητών, έχουν παρουσιαστεί εξαιρετικά πολλά καινούρια πρόσθετα και συντηρητικά. Κάποια από αυτά ενοχοποιούνται για καρκινογενέσεις, νευρολογικές διαταραχές, καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες ασθένειες. Ποια πρόσθετα είναι πιο επικίνδυνα, σε ποια τρόφιµα υπάρχουν και ποιες παρενέργειες µπορεί να έχουν; Χρωστικές ουσίες: 100-199 Πρόκειται για «µπογιές τροφίµων» που χρησιµοποιούνται για αισθητικούς λόγους, επειδή δίνουν χρώµα στο τρόφιµο. Η προσθήκη χρωστικών, σε τροφές, για βρέφη και νήπια, δεν επιτρέπεται. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: παγωτά, γαριδάκια-πατατάκια, αναψυκτικά, µαρµελάδες, σοκολάτες, τυποποιηµένα γλυκά, γρανίτες, ζαχαρωτά,

ζελέδες, καραµέλες, έτοιµες τούρτες και κέικ, γλειφιτζούρια, τσίκλες, µαργαρίνες, ταραµά, µουστάρδα, διάφορα ποτά (αποστάγµατα, λικέρ, κόκα κόλα), κοκτέιλ φρούτων, λουκάνικα και ψηµένα προϊόντα. Συντηρητικές ουσίες: 200-299 Χρησιµοποιούνται προκειµένου να αποφευχθεί η αλλοίωση των τροφίµων από µικροοργανισµούς και να αυξηθεί ο χρόνος διατήρησής τους. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: µαρµελάδες, κονσέρβες, αναψυκτικά, κρασιά, µπίρες, ζαµπόν, λουκάνικα, κονσερβοποιηµένα κρέατα και ψάρια, είδη ζαχαροπλαστικής, κρουασάν, έτοιµα κέικ, µπισκότα, µαργαρίνες, ψωµί για τοστ, σνακς, σαλάτες, ζελέδες, σάλτσες κ.α. Αντιοξειδωτικές ουσίες: 300-399 Αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τις αλλοιώσεις στην οσµή και τη γεύση που προκαλούνται από την οξείδωση των τροφίµων και επιµηκύνουν το χρόνο διατήρησής τους. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: µπισκότα, καραµέλες, τσίχλες, πατατάκια, ζελεδάκια, αφυδατωµένα προϊόντα (πατάτες, σκόνη για πουρέ κ.ά.),

έτοιµα µίγµατα για παρασκευή γλυκισµάτων, φυτικά λίπη και έλαια τηγανίσµατος. Γαλακτωµατοποιητές, πηκτικά µέσα και σταθεροποιητές: 400-499 Συντελούν στη δηµιουργία ενός οµοιογενούς µίγµατος σε ένα τρόφιµο στο οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερα υλικά. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: παγωτά, σοκολάτες, αναψυκτικά, κρουασάν, έτοιµες τούρτες και κέικ. Ρυθµιστές οξύτητας: 501-540 Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: αναψυκτικά, σοκολάτες, ζαχαρωµένα φρούτα και σε κατεψυγµένα και αφυδατωµένα προϊόντα αυγών. Ενισχυτικά και βελτιωτικά της γεύσης: 620640 Είναι από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα πρόσθετα σε τρόφιµα που προσφέρονται σε καταστήµατα γρήγορου φαγητού. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: γαριδάκια-πατατάκια, αλλαντικά, αρτύµατα, κονσέρβες, κύβους γεύσης, σακχαρώδη προϊόντα, σάλτσες και σούπες στιγµιαίας παρασκευής, κατεψυγµένα

γεύµατα µε κρέας, φαγητά εστιατορίων κ.α. Γλυκαντικές ουσίες: 950-970 Χρησιµοποιούνται, αντί της ζάχαρης ή της γλυκόζης. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε: σε διαιτητικά τρόφιµα, αναψυκτικά-γλυκά- µαρµελάδες-καραµέλες-τσίχλες τύπου Light, σε τρόφιµα για διαβητικούς και τρόφιµα µε λίγες θερµίδες, ψηµένα προϊόντα, τσίχλες και επιδόρπια ζελατίνης κ.ά.

Τι µπορούµε να κάνουµε για να µειώσουµε την κατανάλωση πρόσθετων ουσιών; Χρησιµοποιούµε ωφέλιµα φυσικά βελτιωτικά και συντηρητικά όπως είναι το µέλι, το λάδι, το λεµόνι, το σκόρδο και τα διάφορα βότανα, ρίγανη, µέντα, λεβάντα, δαφνόφυλλα κ.λπ. ∆εν αφήνουµε τα παιδιά να καταναλώνουν ανεξέλεγκτα παγωτά, σνακ, µπισκότα, κρουασάν κ.α. τα οποία εκτός από συντηρητικά και πρόσθετα έχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι ή ζάχαρη και προκαλούν παχυσαρκία και µελλοντικές παθήσεις. Ακολουθούµε παραδοσιακά πρότυπα διατροφής προτιµώντας φρέσκα, φυσικά προϊόντα εποχής (φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, φρέσκο γάλα) και αποφεύγοντας τα επεξεργασµένα.

Κυρίως σε γειτονικές περιοχές από την Ηλεία όπου µετακινήθηκαν τα θηράµατα µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ικανοποιητικός απολογισµός για το κυνήγι αγριόχοιρου

Ι

κανοποιητικός κρίνεται ο απολογισµός για το κυνήγι του αγριόχοιρου , κυρίως σε γειτονικές περιοχές από την Ηλεία , καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 είχαν σαν αποτέλεσµα να φύγουν σηµαντικοί πληθυσµοί αγριογούρουνων από την Ηλεία. Σύµφωνα µε παρατηρήσεις που έγιναν από τις κυνηγετικές οργανώσεις , πολλοί αγριόχοιροι µετακινήθηκαν σε άλλα σηµεία της Πελοποννήσου όπως λ.χ. στη γειτονική Μεσσηνία αλλά και τη Λακωνία. Κάτι ανάλογο έγινε και από περιοχές της Αρκαδίας (Ηραία, Μεγαλόπολη κλπ.) όπου ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σηµαντική συχνότητα το κυνήγι αγριόχοιρου από οµάδες που πηγαίνουν από την Πάτρα και άλλα σηµεία της χώρας. Ουσιαστική εξάλλου προς την

κατεύθυνση της προστασίας του αγριόχοιρου στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας, ήταν η συµβολή της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου µε την απαγόρευση του κυνηγιού , τα πρώτα χρόνια από τις φωτιές. «Καλή χρονιά…» Αναφορικά µε το κυνήγι του αγριόχοιρου κατά την περίοδο που αυτό επιτρέπεται και πρόσφατα ολοκληρώθηκε , ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αρχ. Ολυµπίας Γιαν. Αρέστης µε δηλώσεις του επεσήµανε: «Ήταν µία καλή χρονιά για το κυνήγι µας, όχι µόνο για την δική µας οµάδα αλλά και για άλλες που γνωρίζω. Εµείς κυνηγήσαµε τις περισσότερες φορές προς την Μεσσηνία, γιατί εκεί βρήκαµε πολλά

γουρούνια. Το ευχάριστο την χρονιά που πέρασε ήταν και οι ελαχιστοποιηµένες προστριβές σε σχέση µε το παρελθόν, µε παραπλήσιες οµάδες γουρουνοκυνηγών. Το δυσάρεστο όµως και εκείνο που σηµάδεψε την κυνηγετική περίοδο, ήταν οι κλοπές σκύλων που πλέον έχουν γίνει µάστιγα. Αυτό είναι ένα θέµα σοβαρό και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε συλλογικά. Μας αφορά όλους. ∆ίνουµε έναν αγώνα από κοινού µε τον Νίκο Γαρουφαλή, πρόεδρο του κυνηγετικού συλλόγου Πύργου και Σύµβουλο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Να σηµειωθεί ότι ο κ. Αρέστης µε την οµάδα του τήρησε µε ευλάβεια τη νοµοθεσία και ποτέ δεν ξεπέρασε τα τρία θηράµατα ανά κυνηγετική έξοδο. Μάλιστα, σταµατούσε το κυνήγι που βρισκόταν σε εξέλιξη, αφού είχαν ήδη θηρεύσει τα επιτρεπόµενα άτοµα.

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Αρχ. Ολυµπίας Γιαν. Αρέστης και η οµάδα του, µετά από κυνηγετική εξόρµηση αγριόχοιρου.


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

28

Μαθήτρια δηµοτικού ετών 102! Είναι 102 ετών, έχει εννέα παιδιά, πολλά εγγόνια και κατέχει τον τίτλο της πιο µεγάλης σε ηλικία µαθήτριας ∆ηµοτικού σχολείου! Η θέληση της κυρίας Μα για µάθηση αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για επιστροφή στα σχολικά θρανία! Η κυρία Μα ξεκίνησε να εργάζεται ως ράπτρια από την ηλικία των 13 ετών ενώ ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να φοιτήσει σε σχολείο. Το να έχει σχολική τσάντα και να καθίσει στα σχολικά θρανία αποτελούσε όνειρο ζωής για την ίδια, κάτι που «εκµυστηρεύτηκε» στους δηµοσιογράφους τοπικής εφηµερίδας. Οι υπεύθυνοι του δηµοτικού σχολείου Weshan Road διάβασαν το δηµοσίευµα και αποφάσισαν να κάνουν το όνειρο της υπερήλικης γυναίκας πραγµατικότητα προσφέροντάς της τη δυνατότητα εγγραφής της στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου.

στον πλανήτη Γη Μονόλεπτο από 84.000 µονόλεπτα Τρεις µήνες εντατικής εργασίας ήταν αρκετοί ώστε η Η Wander Matrich, από το Michigan των ΗΠΑ, να δηµιουργήσει ένα γιγάντιο κέρµα του ενός σεντ φτιαγµένο από 84000 κοινά κέρµατα τους ενός σεντ επίσης. Η ιστορία ξεκίνησε το 2006 όταν µετά από ένα διαζύγιο η Wander έχασε το σπίτι της και έµεινε άνεργη έχοντας να µεγαλώσει δύο ανήλικες κόρες. Άρχισε λοιπόν να δίνει σηµασία ακόµη και στα κέρµατα του ενός σεντ τα οποία τόσο αυτή όσο και οι κόρες της αποθήκευαν σε ένα κουµπαρά. Όταν στη συνέχεια βρήκε δουλειά όχι µόνο συνέχισε να µαζεύει τα µονόλεπτα αλλά σε κάθε πληρωµή έβαζε στον κουµπαρά 20$ σε µονόλεπτα και πάλι! Καθώς σιγά σιγά συγκεντρώθηκε ένα σηµαντικό ποσό η Wander δεν το αποταµίευσε στην τράπεζα αλλά αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα τεράστιο νόµισµα του ενός σεντ χρησιµοποιώντας τα συγκεντρωµένα κέρµατα, για να θυµάται πώς άλλαξε η τύχη της. ∆ουλεύοντας επί τρεις µήνες για 10-14 ώρες την ηµέρα τοποθέτησε 84000 µικρά κέρµατα σε ένα ξύλινο πλαίσιο, κοληµµένα µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίσει ένα τεράστιο σεντ µε διάµετρο 3 µέτρα και βάρος 545 κιλά! Η δουλειά της ήταν τόσο καλή που κέρδισε την έκτη θέση σε καλλιτεχνικό διαγωνισµό ανάµεσα σε εκατοντάδες συµµετοχές. Επίσης κέντρισε το ενδιαφέρον του µουσείου Ripley το οποίο, πρόσφατα, απέκτησε το έργο. Το µήνυµα της κυρίας Matrich είναι ότι «∆εν έχει σηµασία πόσα αποκτάς αλλά πόσα διατηρείς».

Παίξτε και κερδίστε... γυναίκα από την Ουκρανία

ΚΑΙΡOΣ

∆ριµεία κριτική δέχεται ένας ραδιοφωνικός σταθµός από τη Νέα Ζηλανδία, εξ αιτίας ενός διαγωνισµού µε... πρωτότυπο έπαθλο, που αφορά τους άνδρες ακροατές. Συγκεκριµένα το βραβείο είναι µία σύζυγος από την Ουκρανία. Φυσικά, όχι µία οποιαδήποτε κοπέλα, αλλά αυτή που θα διαλέξει ο ίδιος ο νικητής, αφού περάσει, µε έξοδα του αυστραλιανού «The Rock FM», 12 µέρες στη συγκεκριµένη χώρα του πρώην ανατολικού µπλοκ. Το δώρο περιλαµβάνει τα έξοδα του ταξιδιού και της διαµονής, αλλά και αρκετά εξτρά χρήµατα, για να µπορέσει ο γαµπρός, να διασκεδάσει την υποψήφια νύφη. Την υποψήφια σύζυγό του θα τη γνωρίσει µέσω ενός ουκρανικού γραφείου συνοικεσίων, που έχει «επιφορτιστεί» να βρει στο νικητή την κατάλληλη νύφη. «Αλήθεια θα γίνει και σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί που δε θα µπορούν να κρατηθούν», αναφέρει ο «The Rock FM» στην ιστοσελίδα του. Παράλληλα, εξηγεί ότι ο διαγωνισµός δεν αναφέρεται σε όλους και για να αποκλειστούν οι... απεγνωσµένοι, έχουν δηµιουργήσει µία ειδική αίτηση, την οποία θα πρέπει να συµπληρώσει ο υποψήφιος γαµπρός.

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα

Γεύµα στα ουράνια! Άλλαζε νυφικό ανά δύο ώρες... Αν πλησιάζει η ώρα του γάµου σας και δεν µπορείτε να καταλήξετε στο νυφικό, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό που έκανε ένα 25χρονο µοντέλο. Αν φυσικά το «σηκώνει» η τσέπη σας. Μην µπορώντας να καταλήξει στο τέλειο νυφικό η Helena Manca αποφάσισε τελικά µε την αγοράσει ένα, αλλά 18, δίνοντας 20.000 λίρες! Στην πορεία κατέληξε στα 9 πιο όµορφα νυφικά και πολύ απλά... τα άλλαζε ανά δύο ώρες. Έτσι: - Στις 2 το µεσηµέρι φόρεσε το νυφικό αξίας 3.200 λιρών! -Στις 15:30 φόρεσε νυφικό αξίας 2.000 λιρών! Στις 17:30 φόρεσε νυφικό αξίας 1.300 λιρών! Στις 19:30 φόρεσε νυφικό αξίας 1.100 λιρών! Στις 21:30 φόρεσε νυφικό αξίας 900 λιρών! Στις 22:00 στην κοπή της τούρτας φόρεσε νυφικό αξίας 2.250 λιρών! Λίγο πριν τα µεσάνυχτα στη συνέχεια του χορού, φόρεσε νυφικό αξίας 500 λιρών! Μετά τις 00:00 στην ντίσκο, φόρεσε νυφικό αξίας 220 λιρών…

!"#$%&' ! "# $ % & ' 13/02/2011 1 3/02/2011

08:00 0 8:00

13 1 3 °C ° C

73% 7 3% 2 ! !"#$%& "#$%& B

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..* /'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 13/02/2011 1 3/02/2011

14:00 1 4:00

17 1 7 °C ° C

57% 5 7% 2 ! !"#$%& "#$%& 0

)'1'(2, ) '1'(2,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 13/02/2011 1 3/02/2011

20:00 2 0:00

13 1 3 °C ° C

73% 7 3%

()"*+#% () )"*+#% 14/02/2011 1 4/02/2011

02:00 0 2:00

13 1 3 °C ° C

74% 7 4% 1 ! !"#$%& "#$%& N

Νησιά ιόνιου, ήπειρος, δυτική στέρεα, δυτική Πελοπόννησος Λίγες νεφώσεις. Τοπικά περιορισµένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. µοκρασία: από µηδέν (0) έως 16 βαθµούς κελσίου.

1 !"#$%& !"#$%& .0 . 0

Ένα τραγούδι λέει: «Όταν κοιτάς από ψηλά…», σε αυτή την περίπτωση ισχύει όταν γευµατίζεις από ψηλά. Έτσι λοιπόν, µια µοναδική εµπειρία κατά την οποία το γεύµα, το πρωινό ή µια συνάντηση αποκτούν άλλη διάσταση σε ύψος 50 µέτρων από τη γη. Η εταιρεία προσφέρει ένα τραπέζι 22 θέσεων µε σεφ, σερβιτόρο και ένα διασκεδαστή στη µέση, το οποίο στηρίζεται σε µια πλατφόρµα που ανυψώνεται µε τη βοήθεια γερανού στα 50 µέτρα ύψος. Αν και η βάση της εταιρείας είναι το Βέλγιο, το περίεργο αυτό εστιατόριο µετακινείται σε διάφορα µέρη του πλανήτη όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Τόκυο κ.α.

,-..*/3',!*.2, , -..*/3',!*.2,

,-..*/3',!*.2, , -..*/3',!*.2,

άνεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ.

Θερ-

patrisnews  

oatris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you