Page 1

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ Ληστεία σε µπαράκι στην Κυπαρισσία

Τ Η Σ ∆∏™

Σελίδα 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 8 Αυγούστου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38054 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

Κατηγορούµενοι γιατί ... έκοβαν δένδρα

«Πράσινο σχολείο» το 1ο Γυµνάσιο Πύργου

Σελίδα 8

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ∆ΥΟ

Σελίδα 7

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Κύκλωµα διαρρηκτών στον κάµπο Σελίδα 5

ΕΝ ΟΙΚΩ ∆ΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ένας υπέροχος σιωπηλός κόσµος Σελίδες 20, 21

Μειωµένη κατά 10% η παραγωγή σε σχέση µε πέρσι

ΥΓΕΙΑ Το γρήγορο φαγητό µικραίνει τη ζωή Σελίδα 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΟΝ. ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ Ό,τι χρειάζεται η οικοδοµή Σελίδα 19

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑΝ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Νιώθω ευλογηµένος...» Σελίδα 23

Μ

ε βάση το 1,10 ευρώ πρόκειται να κινηθεί η φετινή εµπορική περίοδος για την κορινθιακή σταφίδα σύµφωνα µε τις συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ηµέρες στην ΣΚΟΣ που και φέτος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την στήριξη του προϊόντος. Η παραπάνω τιµή που πρόκειται να ανακοινωθεί αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο στόχο έχει να υπάρξει µια ισορροπία ανάµεσα στην απαίτηση του παραγωγού και τις συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά που αντιµετωπίζουν οι Συνεταιριστικές οργανώσεις. Σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσει σε όλες τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές του Νοµού µας ο τρύγος . Η φετινή παραγωγή κορινθιακής σταφίδας προβλέπεται µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα να είναι µειωµένη έως και 10% σε σύγκριση µε πέρσι.

Σελίδα 7


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Είπαν...

Χρονολόγιο 8 Αυγούστου 1962

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΑΚΟ Τας πρώτας πρωινάς ώρας της χθες εν τη κλινική Λουκα εν Αµαλιάδι υπέκυψεν εις τα τραύµατά του ο εκ Λεχαινών Γ.∆.Κ ετών 25. Ούτος, ως γνωστόν, προχθες την νύκτα έξωθι των Καββασίλων ετραυµατίσθη εξ ανατροπής µοτοποδηλάτου υποστάς κάταγµα του κρανίου και εγκεφαλικήν αιµοραγίαν. Παρά τας απεγνωσµένας βοηθείας του ιατρού κ.Λούκα, λόγω της σοβαρότητος των τραυµάτων ούτος δεν διεσώθη.

«Ο δήµος Σκιλλούντος είναι από τους δήµους που έχουν µεγάλη απορροφητικότητα, είναι από τους δήµους που έτρεξαν, ήταν έτοιµοι σε επίπεδο µελετών,ήταν σωστά οργανωµένοι και ήξεραν τι ζητούσαν».»

Τάσος Αποστολόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

Αριστείδης Μαρτζάκλης, Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ηλείας

Η φωτογραφία της Κυριακής

Αρµοδίω υπεβλήθη αναφορά εκ µέρους της κοινότητος Μανωλάδος δια της οποίας ζητείται η διάθεσις της αναγκαιούσης πιστώσεως δια την εκτέλεσιν έργων συντηρήσεως των προστατευτικών επί του χειµάρρου Βέργα. Σχετικώς καθίσταται γνωστόν ότι εντός της κοίτης του χειµάρρου έχει αναφυή πυκνή βλάστησις εκ της οποίας παρεµποδίζεται η απρόσκοπτος ροή των υδάτων, αποτέλεσµα δε τούτου υπήρξαν αι πληµµύραι 1956 και 1960 οπότε παρεσύρθησαν τµήµατα των αναχωµάτων.

«Μετά από πολλές προσπάθειες, τελικά βρήκαµε τον πιο κατάλληλο χώρο για να στεγαστεί το 11ο Νηπιαγωγείο και µάλιστα υπάρχει άριστη συνεργασία µε τον ιδιοκτήτη ο οποίος µετέτρεψε το κτίριο σ’ ένα πολύ φιλόξενο χώρο για την λειτουργία Νηπιαγωγείου»

∆ιονύσιος Αλεξόπουλος Προϊστάµενος του 4ου Γραφείου Π.Ε και αναπληρωτής ∆/ντου Π.Ε.

Σ

αράντα ένα χρόνια πριν. Στις 10 Φεβρουαρίου 1969, στο κέντρο «Αίγλη» της Νέας Φιλαδέλφειας Αθηνών, έγιναν οι προγραµµατισµένες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συµβουλίου του συνδέσµου Φιγαλέων «Ο Φίγαλος». Ο ιερέας Βασίλης Μιχαλόπουλος, από τα Πετράλωνα, ευλόγησε το λάβαρο του συνδέσµου και ο πρόεδρός του Νίκος Παπαδόπουλος, ύστερα από µια ενθουσιώδη –παραινετική οµιλία, το παρέδωσε στον εκπρόσωπο των νέων ∆ηµήτρη Θεοχάρη. Το νέο διοικητικό συµβούλιο, που προήλθε από τις γενόµενες αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε από τους: Νίκο Παπαδόπουλο, Αδάµ Χατζή, Θεµιστοκλή Γεωργακόπουλο, Αναστάσιο Φάσσαρη, Χρήστο Θεοχαρόπουλο, Γιάννη Γιαννικόπουλο και Κώστα Σταθόπουλο. Επακολούθησε διασκέδαση µέχρι τις πρωινές ώρες, µε την κοµπανία λαϊκών οργάνων του Ηρακλή Γεώργα. Κατά τη συγκρότησή του σε σώµα, το νεοεκλεγέν συµβούλιο επανεξέλεξε πρόεδρο το Νίκο Παπαδόπουλο.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΓΑ -∆ια να προληφθούν νέαι πληµµύραι

«Η επαιτεία και οι κλοπές από αθίγγανους είναι ένα φαινόµενο που τον τελευταίο καιρό παρατηρείται συχνά. Η αστυνοµία εντείνει τις προσπάθειές της. Βέβαια είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο µε τους τσιγγάνους που δεν θέλουν να εργαστούν αλλά αναζητούν άλλους τρόπους για να ζήσουν»

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010 + ΙΑ’ Ματθαίου, Αιµιλιανού Κυζίκου Ο Αιµιλιανός ήταν επίσκοπος Κυζίκου µετά το Νικόλαο, στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε µε όλη τη δύναµη που του παρείχε ό Θεός για την τιµητική προσκύνηση των αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο εικονοµάχος Λέων ο Ε’. Αθλητής της Ορθοδοξίας, µιλούσε θερµότατα γι’ αυτή και ενίσχυε τους πιστούς να υποµένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγµούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος, σαν γνήσιος Οµολογητής της ορθής πίστης. ∆ευτέρα 9 Αυγούστου 2010 Ματθία αποστόλου, Των εν τη Χαλκή Σελήνη: 28 ηµ. Aν. Hλίου: 5:34 ∆ύση Hλίου: 19:27

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Νώντας ∆ιαµαντόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Ανασχηµατισµός Σ

τη χώρα µας ανέκαθεν και από την επόµενη ηµέρα της ορκωµοσίας των κυβερνήσεων, αρχίζουν στην αρχή δειλάδειλά και στη συνέχεια, όσο περνάει ο καιρός, συχνότερα και επίµονα να βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, διάφορα σενάρια και εικασίες, για την ανάγκη µερικού ή δοµικού ανασχηµατισµού, µε την αιτιολογία ότι χρειάζεται να µπει νέο αίµα στην κυβέρνηση, για να επιταχυνθεί έτσι το έργο της και η εν γένει απόδοσή της και η αποτελεσµατικότητά της. Ας τα πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Ένας υπουργός ή υφυπουργός χρειάζεται όσο έµπειρος και αν είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες για να ενηµερωθεί και άλλους τόσους, να προσαρµοσθεί και να θέσει έτσι τις βασικές επιδιώξεις και τους αντικειµενικούς σκοπούς του υπουργείου του. Συνεπώς ο υπουργός αρχίζει να αποδίδει έργο και να έχει σαφή αντίληψη της δραστηριότητάς του και του παραγόµενου έργου, ουσιαστικά από το δεύτερο έτος της θητείας του. Αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία µόνο δέκα (10) µήνες και όµως εδώ και πολύ καιρό κάνουµε λόγο για την

ανάγκη, ενός διορθωτικού ανασχηµατισµού στα κρίσιµα υπουργεία. Ένας υπουργός ή υφυπουργός για να µπορεί χωρίς άγχος και µε άνεση να διευθύνει αποτελεσµατικά ένα υπουγείο, θα πρέπει να έχει µπροστά του, εξασφαλισµένο ορίζοντα τετραετίας, για να µην αγχώνεται και νιώθει έτσι ανασφάλεια και προσωρινότητα, από την πρώτη ηµέρα, µε το σύνδροµο της αβεβαιότητας και της αντικατάστασής του. Αυτά τα σενάρια που καθηµερινά βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, περισσότερο βλάπτουν την ίδια την κυβέρνηση και δεν ωφελούν καθόλου τον τόπο. ∆ηµιουργούν αβεβαιότητα στους υπουργούς-υφυπουργούς και τους αποσπούν, από το κύριο κυβερνητικό τους έργο. Έτσι εξηγείται γιατί τα δηµοσιεύµατα, περί επερχόµενων ανασχηµατισµών εκνευρίζουν την εκάστοτε κυβέρνηση και κατά κανόνα διαψεύδονται για να επαναληφθούν στη συνέχεια. Εκείνο, που χρειάζεται και πάνω απ’ όλα σήµερα ο τόπος µας, είναι µια άλλη αντίληψη και δοµή της κρατικής µηχανής, µε ταυτόχρονη σταδιακή αποκοµµατικοποίηση και απαλλαγή της, από το σφικτό και

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα, Σµήναρχο, ε.α.

θανάσιµο εναγκαλισµό του κοµµατικού µηχανισµού του κυβερνώντος κόµµατος. Και εδώ τίθεται ευθέως ένα ερώτηµα, γιατί να πρέπει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να επανδρώνεται από την κορυφή (Γενικοί ∆ντές) µέχρι τα πόδια (προϊστάµενοι τµηµάτων-γραφείων) αποκλειστικά και µόνον, από ανθρώπους προσκείµενους στο εκάστοτε κυβερνών κόµµα; Είναι µεγάλο και ασυγχώρητο λάθος, µε την αλλαγή των κυβερνήσεων να επέρχεται συγχρόνως και το ξύλωµα όλης της ραχοκοκαλιάς της κρατικής µηχανής. Για να υπάρχει συνέχεια στο κράτος, θα πρέπει να θεσπισθεί όπως σε όλα τα υπουργεία, να καθιερωθεί ορ-

γανική θέση µονίµου υπηρεσιακού υφυπουργού και γενικού διευθυντού, οι οποίοι θα επιλέγονται διακοµµατικά για θητεία δύο + δύο ετών από την ιεραρχία των δηµοσίων υπαλλήλων ή από ειδική επετηρίδα και θα είναι τρόπον τινά αυτοί που θα αποτελούν τη συνέχεια του κράτους, θα είναι ενήµεροι, επί όλων των αντικειµενικών σκοπών και βασικών επιδιώξεων των υπουργείων, χωρίς να πελαγοδροµούν οι υπουργοί, µέχρι να περάσει κάποιος εύλογος χρόνος, για να αποκτήσουν σαφή εικόνα, επί του έργου τους και γενικά της αποστολής τους. ∆εν είναι ανάγκη να περιµένει ο πρωθυπουργός πότε θα κάνει σαρωτικό ή διορθωτικό ανασχηµατισµό για να αντικαταστήσει κάποιον υστερούντα υπουργό ή υφυπουργό. Αυτή είναι υποχρέωση και επιβεβληµένο καθήκον, του εκάστοτε πρωθυπουργού, όταν διαπιστώνει κάποια ανεπάρκεια ή όταν βρίσκεται εκτός κλίµατος του κυβερνητικού έργου και της κυβερνητικής γραµµής, πάραυτα να τον αντικαθιστά και αυτό πιστεύω επιτάσσει µια µοντέρνα, σύγχρονη και αποτελεσµατική διοίκηση. Όλα τα άλλα είναι κούφια λόγια και ευχο-

λόγια. ∆εν είναι ανάγκη να περιµένετε τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ) αρχές Σεπτεµβρίου ή πότε θα εκλείσει ο ενιαύσιος βίος της κυβέρνησής σας, για να κάνετε τις όποιες διορθωτικές ενέργειες, έχετε στο µυαλό σας κύριε πρωθυπουργέ, πάνω στο κυβερνητικό σχήµα, γιατί αυτό είναι σίγουρο, ότι βλάπτει πολύ σοβαρά τον τόπο σε όλους τους τοµείς. Στον επικείµενο ανασχηµατισµό οψέποτε γίνει θα βρείτε πιστεύω το θάρρος, να καταργήσετε τις θέσεις των δύο υφυπουργών στη Θεσσαλονίκη (Εσωτερικών –Οικονοµικών) γιατί είναι περιττοί και δε µας χρειάζονται. Ο ιδρυτής της Ν∆ αείµνηστος Κων/νος Καραµανλής έλεγε ότι ο κάθε ανασχηµατισµός, είναι πρόβληµα σύνθετο και πολύπλοκο. «Ευχαριστείς µόνο τους λίγους που κάνεις υπουργούς. ∆υσαρεστείς όµως πολύ περισσότερους, εκείνους, που διώχνεις, αλλά κυρίως αυτούς, που περιµένουν ότι θα γίνουν υπουργοί…». Αυτό κύριε πρωθυπουργέ πιστεύω να το λάβετε, σοβαρά υπόψη σας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

3

Η άλλη όψη

Η άλλη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Η πρωτοπορία της Κρήτης και η διαµελισµένη Πελοπόννησος Τελικά για άλλη µια φορά θα αποδειχθεί στην πράξη, ότι στην Πελοπόννησο και µε τα… σύγχρονα πολιτικά συστήµατα περί Περιφερειών και το «Καλλικρατικό» ότι το σύνολο των νοµών της θα συνεχίσουν να είναι διαιρεµένα βασίλεια… Ακόµα, δεν είναι τυχαίο που ο πρώην δήµαρχος Καλαµάτας κ.Μπένος και πρώην υπουργός, που πλέον απέχει από την πολιτική, ακόµα και µε την νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας ζητούσε επιτέλους η Πελοπόννησος στο σύνολό της να αποτελέσει µία ενιαία Περιφέρεια. Όπου γι’ αυτό αρνήθηκε να στηριχθεί και να γίνει αιρετός Περιφερειάρχης της λεγόµενης περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα γεγονότα και οι εξελίξεις της εβδοµάδας που µας πέρασε µας έδειξε το πως αντίθετα συµπεριφέρονται οι Κρητικοί. Οι οποίοι άµεσα πέτυχαν, µε απόφαση της διυπουργικής Επιτροπής, συγχωνεύσεις Οργανισµών και Υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων. Η οποία αυτή διυπουργική Επιτροπή στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Υποδοµές, Μεταφορές Ανάπτυξης της Κρήτης». Μία εταιρεία στα πρότυπα της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» της Βορείου Ελλάδος. Ένας φορέας δηλαδή, που θα έχει την ευθύνη, για όλα τα έργα υποδοµών της Κρήτης. Ο φορέας αυτός, που θα έχει όχι µόνο την ευθύνη, για το σχεδιασµό των έργων αλλά για τις µελέτες τους, την κατασκευή τους, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, από τους εθνικούς πόρους, από τα διάφορα προγράµµατα και κυρίως, να έχει την ευελιξία για χρηµατοδοτήσεις έργων για µακροχρόνια δάνεια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων. Πέρα από την ευθύνη για τα έργα υποδοµών, που γίνονται από τα υπουργεία στο σύνολο των νοµών της Κρήτης και αυτά που γίνονται από το Περιφερειακό πρόγραµµα της Κρήτης. ∆ηλαδή το ακριβώς αντίθετο που συµβαίνει µε τη διαµελισµένη Πελοπόννησο. Για τους Εθνικούς δρόµους, για έργα των δύο περιφερειακών προγραµµάτων των διανοµαρχιακών κλπ. που κανένα από αυτά δεν έχει καµία συνέχεια µε το άλλο και δεν αλληλοσυµπληρώνονται ποτέ και δεν έχουν καµία συνοχή…

[

Με ενδιαφέρον…

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα

Την Τρίτη στις 12 το µεσηµέρι στο ξενοδοχείο « Αθηνά» στην Κρέστενα ο νοµαρχιακός σύµβουλος Γιώργος Νικολακόπουλος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης όπου πρόκειται να αναφερθεί στο σχέδιο « Καλλικράτης» και στις εξελίξεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ενδιαφέρον αναµένονται οι δηλώσεις του κ Νικολακόπουλου που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το νέο δήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων…

Με παρέµβαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου στη περιοχή ‘Μάρµαρα’ στην πόλη της Αµαλιάδας, Επρόκειτο για τµήµα µήκους 300 µέτρων περίπου και οι κάτοικοι της περιοχής ευχαρίστησαν ιδιαίτερα για την παρέµβαση το Νοµάρχη Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα και τον αντινοµάρχη κ. Ευγένιο Μπαλκάµο, καθώς επίσης και τους µηχανικούς της Νοµαρχίας για το ενδιαφέρον που έδειξαν, έτσι ώστε να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβληµα.

Π.Α

Μ.Κ.

Σχόλια

Ζήτηµα ζωής…

Προσφέρουν βοήθεια Έτοιµοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους είναι πάντοτε οι εθελοντές Σαµαρείτες, µέλη του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών του παραρτήµατος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας. Οι εθελοντές βρίσκονται σε όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας και προχθές το βράδυ µάλιστα, κατά την διάρκεια της παράστασης χρειάστηκε να προσφέρουν βοήθεια σε νεαρό άτοµο που δέχτηκε τσίµπηµα από σφίγγα. Οι Σαµαρείτες ενήργησαν άµεσα και αποτελεσµατικά, σχεδόν αθόρυβα, χωρίς να δηµιουργηθεί το παραµικρό πρόβληµα την ώρα που η παράσταση ήταν σε εξέλιξη. Τους αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια. Μ.Κ.

Πεζοπορία στις πηγές της Αύρας Την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα µαγευτικό κοµµάτι του καταπράσινου ∆ήµου Φολόης θα έχουν όσοι συµµετάσχουν στην πεζοπορία που διοργανώνει σήµερα Κυριακή 8 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λάσδικα. Η πεζοπορία µε προορισµό τις πηγές της Αύρας – στην οποία µπορεί να συµµετάσχει όποιος φυσιολάτρης επιθυµεί, θα αρχίσει στις 7:00 το πρωί από το κέντρο του χωριού Λάσδικα. Η βόλτα – που θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες συνολικά µε την επιστροφή – έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη εξαιτίας της µοναδικής οµορφιάς του τοπίου. Ν.Σ

«Μεγάλος Αδελφός» στις εφορίες Φορολογικούς ελέγχους από το γραφείο τους θα µπορούν να διενεργούν οι φορο-ελεγκτές του Σ∆ΟΕ και των Ελεγκτικών Κέντρων από το 2011. Το Elenxis, το νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, αλλάζει ριζικά τον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων και αναµένεται να αναβαθµίσει και να εκσυγχρονίσει τις ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως έχει ζητήσει ήδη από την κυβέρνηση η τρόικα, διαπιστώνοντας τις αδυναµίες στο φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Γ.Ρ

Βραβείο στον Πάνο Σπίνο Με το βραβείο του καλύτερου νέου Έλληνα Νευροχειρουργού, τιµήθηκε κατόπιν εξετάσεων, ο ειδικευόµενος Νευροχειρουργός στην Πανεπιστηµιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου του Ρίου Παναγιώτης Κ. Σπίνος. Ο κ. Σπίνος, που έλαβε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, συµµετείχε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής µε διεθνή συµµετοχή που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης από την Ένωση Νευροχειρουργών Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για έναν άριστο επιστήµονα, µε µεγάλες προοπτικές εξέλιξης σε έναν τοµέα ιδιαίτερα ευαίσθητο, όπως η νευροχειρουργική. Και είναι τιµητικό το γεγονός

ότι ένας νέος επιστήµονας από τον Πύργο, ο Παναγιώτης Σπίνος, γιός του οδοντιάτρου Κώστα Σπίνου, ξεχωρίζει σε πανελλήνιο και όχι µόνο επίπεδο. Του ευχόµαστε να είναι πάντα άξιος και µέσα από την επιστηµονική του κατάρτιση να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες αποτελεσµατικά. Στην φωτογραφία διακρίνεται αριστερά ο Παναγιώτης Σπίνος µε τον πρόεδρο της ΕΝΧΕ και διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Θριάσειο δρα. Κωνσταντίνο Κουζέλη και τον γενικό γραµµατέα, διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ δρα. Αλέξανδρο Ανδρέου. Π.Μ

Μια βόλτα στο παζάρι… Υπαίθριο παζάρι µε παλιά αντικείµενα και αντίκες λειτουργεί µέχρι και τη ∆ευτέρα στο Μεγάλο Καλντερίµι της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας. Το παζάρι είναι το µοναδικό, περιοδικό υπαίθριο παζάρι αντικών στην Ελλάδα. ∆ιοργανώνεται στα πρότυπα των ανάλογων παζαριών που γίνονται στην Ευρώπη κυρίως στην Γαλλία και στην Ιταλία και αποτελεί, ίσως, το µεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Κυπαρισσίας αφού η εµβέλειά του είναι πανελλαδική και όχι τοπική. Στο παζάρι λειτουργούν 26 περίπτερα µε συµµετοχή εµπόρων από την Αθήνα, την Πάτρα, τον Πύργο, την Καλαµάτα και άλλες πόλεις. Για τους λάτρεις των παλαιών αντικειµένων και όχι µόνο στο παζάρι υπάρχουν και πωλούνται παλιά Ελληνικά έπιπλα και είδη σπιτιού,

]

Μπορεί να φαντάζει κοινότοπο και συχνά να µην προκαλεί σηµαντικό ενδιαφέρον κατά την προβολή του, αλλά στην πράξη αποτελεί ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας , αφού έχει να κάνει µε την ανθρώπινη ζωή. Ο λόγος για το αίµα, που ειδικά αυτή την εποχή γίνεται περιζήτητο λόγω της µεγάλης ζήτησης που υπάρχει , τόσο για την κάλυψη των πολλών εκτάκτων περιστατικών , όσο και για την αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών. Το πρόβληµα της έλλειψης επαρκών µονάδων αίµατος , γίνεται περισσότερο κατανοητό εφόσον υπάρχει ανάγκη και απαιτείται η άµεση εξεύρεσή του. Τότε όλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι καταλαβαίνουν την αξία του και προσπαθούν µε κάθε τρόπο, να εξασφαλίσουν κάποιες ποσότητες προκειµένου να σώσουν τον άνθρωπό τους. Μπροστά στην υψηλή ζήτηση που υπάρχει, συχνά οι άνθρωποι που συνδέονται άµεσα µε την αιµοδοσία και τη διάθεση του πιο πολύτιµου ανθρώπινου συστατικού, σηκώνουν τα χέρια ψηλά , αφού είναι αδύνατον να καλυφθούν πλήρως όλες οι ανάγκες, παρά τις υπερπροσπάθειες που κάνουν. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το πόσο σηµαντική και σπουδαία είναι η εθελοντική αιµοδοσία και πόσο αξιόλογοι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηµατικά και σοβαρά µε αυτήν. ∆εν υπάρχει άνθρωπος που σε κάποια στιγµή της ζωής του, είτε ο ίδιος , είτε δικό του πρόσωπο δεν χρειάστηκε επειγόντως αίµα. Οι στατιστικές όµως δείχνουν ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που συµµετέχουν στις εθελοντικές αιµοδοσίες, µέσω των οποίων καλύπτονται και οι µελλοντικές τους ανάγκες. Πρόκειται περισσότερο για ζήτηµα νοοτροπίας και ενηµέρωσης αφού , όπως είναι γνωστό για τους περισσότερους η αιµοδοσία είναι ευεργετική και σώζει ζωές… Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πολλή κουβέντα για τις τέσσερις µονοεδρικές! αντίκες από τη Γαλλία, εγγλέζικες πορσελάνες, κεραµικά και πέτρινα δοχεία, πίνακες, όπλα και χιλιάδες πανέµορφα πράγµατα. Μια βόλτα στο περίτεχνο Μεγάλο Καλντερίµι µε την όµορφη ατµόσφαιρα και τις καθηµερινές εκπλήξεις, τις ωραίες αγορές και το πνεύµα του παζαριού αποτελεί πραγµατικά µια µοναδική εµπειρία για τον επισκέπτη. Π.Μ

Πολλή συζήτηση θα γίνει για το νέο εκλογικό νόµο το επόµενο διάστηµα σύµφωνα µε τα όσα είδαν το φως της δηµοσιότητας από την εφηµερίδα « Το Βήµα» όπου παρουσιάζει ένα µέρος του. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα ο νέος εκλογικός νόµος δηµιουργεί Βουλευτές δηµοτικών διαµερισµάτων. Σε ότι αφορά το νοµό Ηλείας ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών θα είναι τέσσερις δηλαδή θα υπολείπεται από τον αριθµό( 7) των δήµων του «Καλλικράτη». Άναψε φωτιές εν µέσω θέρους το υπουργείο Εσωτερικών… Γ.Ρ


Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

4

Η γνώµη

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι

Περί πολιτισµού ο λόγος…

Κ

Άννα Μπουγονικολού (Μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου Σαβαλίων)

[

αθηµερινά , γινόµαστε µάρτυρες φαινοµένων παραβίασης ανθρώπινων δικαιωµάτων, γεγονότων βίας και εγκληµατικότητας, αδιαφορίας προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα τον πάσχοντα, γεγονός που αποδεικνύει την αποµάκρυνση του ανθρώπου από τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισµού. Στα θέµατα αυτά δοκιµάζονται η Παιδεία και ο Πολιτισµός µας. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών µας, ο καθένας µας να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη και όχι σαν δήθεν αυθύπαρκτη µονάδα αποκοµµένη από το περιβάλλον της , όπως δυστυχώς συµβαίνει στον ατοµικισµό. Ζούµε σε µια εποχή όπου τα σύνορα µεταξύ των κρατών υποχωρούν, όπου οι µετακινήσεις από το ένα κράτος στο άλλο γίνονται χωρίς υψηλό κόστος και η εύκολη επικοινωνία µεταξύ των λαών αναδεικνύει κοινές προκλήσεις, κοινές ευκαιρίες και κοινά προβλήµατα. Ζούµε στην εποχή όπου η ανασφάλεια σε όλες τις µορφές της έχει αποκτήσει παγκόσµιο χαρακτήρα. Αναµφίβολα, ο πολιτι-

σµός δηµιουργεί ένα περιβάλλον συµµετοχής και αναπτύσσει δυναµικές που δεν εξαντλούνται στα πλαίσια της οικονοµικής ζωής. Η συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες δίνει στους συµµετέχοντες την ευκαιρία να δηµιουργούν δεσµούς επαφής και επικοινωνίας, υπερβαίνει σύνορα και διαχωριστικές γραµµές, αντιµάχεται τον κοινωνικό αποκλεισµό και αποτελεί κατάλληλο συνεκτικό ιστό για ισχυρή κοινωνική συνοχή. Μια τοπική κοινωνία µε ανεπτυγµένη πολιτισµική δραστηριότητα εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και εφόδια στη διαδικασία της βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης καθώς οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων όλων των ηλικιών, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης και της δηµιουργικότητας τους. Επιπλέον, η πολιτισµική δράση βελτιώνει το επίπεδο οργανωτικής ικανότητας των κοινωνιών, ενδυναµώνει τις τοπικές οµάδες και δηµιουργεί ενεργούς και ευαισθητοποιηµένους πολίτες. Παρά την κυριαρχία του πνεύµατος ατοµικισµού και ιδιοτέλειας των ηµε-

Πρόσωπο

ρών µας, είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι διοργανώνονται συχνά από διάφορους φορείς εκδηλώσεις που αποβλέπουν στην κοινωνική προσφορά. Αναµφισβήτητα, αντικείµενο αυτών των δραστηριοτήτων είναι πάντα η παραγωγή αισθητικής, µορφωτικής και ψυχαγωγικής χρησιµότητας, η οποία στον συµµετέχοντα επιδρά δηµιουργώντας έντονες εµπειρίες και δίνει ιδιαίτερη αξία στα πολιτισµικά αγαθά. Παράλληλα, η πολιτισµική δραστηριότητα έχει και άλλες εξωτερικές οικονοµίες όπως, το γόητρο που δηµιουργεί για τον τόπο και την συνακόλουθη έλξη άλλων δραστηριοτήτων. Μην ξεχνάµε ότι η βιώσιµη ανάπτυξη µιας περιοχής είναι συνδυασµός κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής διαδικασίας που στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των ενδογενών πόρων, µέσων και δυνατοτήτων της. Ας ακολουθήσουµε τη συνείδησή µας και ας πράξουµε το καλύτερο ο καθένας µας στην µικρή τοπική του κοινωνία, όλοι µαζί ασφαλώς µπορούµε καλύτερα.

]

Από τους συνεχιστές του έντεχνου λαϊκού

«Μ

Ηλίας Ανδριόπουλος

ην κλαις και µη λυπάσαι που βραδιάζει εµείς που ζήσαµε φτωχοί του κόσµου η βροχή δεν µας πειράζει εµείς που ζούµε µοναχοί...», τραγουδούσε η Σωτηρία Μπέλλου µε τη δωρική ίσια φωνή της, κάνοντας πανελλήνια γνωστό το ωραίο τραγούδι του Ηλία Ανδριόπουλου «Μην κλαις», σε στίχους Μ. Μπουρµπούλη από τη γνωστή εργασία του «Λαϊκά Προάστια», το 1980. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος γεννήθηκε στο Λαντζόι Ολυµπίας στις 7/1/1950. Μετά τις γυµνασιακές του σπουδές πηγαίνει στην Αθήνα όπου το βράδυ σπουδάζει µουσική σε Ωδείο και την ηµέρα κάνει διάφορα επαγγέλµατα για να µπορέσει να πάρει τις µουσικές γνώσεις που χρειαζόταν. Την περίοδο 1970-1972, ενώ κάνει τη στρατιωτική του θητεία, γράφει και κάποια τραγούδια είτε σε δικούς του στίχους είτε σε στίχους άλλων φαντάρων, επιχειρώντας έτσι και τις πρώτες πειραµατικές του συνθέσεις. Ύστερα από προτροπή φίλων του, που πίστεψαν στο ταλέντο του, όπως ο ενορχηστρωτής Τάσος Καρακατσάνης και ο ερµηνευτής Γιώργος Ζωγράφος και αφού συµβουλεύτηκε σηµαντικούς παράγοντες της µουσικής, όπως ο Μ. Χατζιδάκις, αποφασίζει να δοκιµαστεί στο χώρο της µουσικής δηµιουργίας. Άλλωστε, στις σπουδές του έδωσε έµφαση στη σύνθεση. Το 1975 δίνει την πρώτη επίσηµη συναυλία του στο θέατρο «Ακροπόλ», µε ερµηνευτή το µεγάλο Νίκο Ξυλούρη. Τον παρουσίασε µάλιστα στο κοινό ο αείµνηστος Μ.

Κατράκης. Η πρώτη ολοκληρωµένη δισκογραφική εργασία του ήταν ο «Κύκλος Σεφέρη» µε ερµηνευτή το Νίκο Ξυλούρη (1976). Ο Ηλίας Ανδριόπουλος είναι ένας συναυλιακός δηµιουργός και δεν εµφανίζεται σε κέντρα. Γι’ αυτό και δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην επικοινωνία του µε το κοινό του. Ανεξάρτητα από τον αριθµό των ακροατών «το ζητούµενο είναι το µέγεθος και η ποιότητα αυτής της επικοινωνίας». Συνεχιστής της µεγάλης µουσικής, επανάστασης της δεκαετίας του ’60 και το δρόµο που χάραξε η δυάδα Μ. Χατζιδάκις και Μ. Θεοδωράκης, µε συνεχιστές τους Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Λεοντή, Λοΐζο και τόσους άλλους αξιόλογους δηµιουργούς, ο Ηλίας Ανδριόπουλος χωρίς να προσπαθήσει να ενταχθεί στο “Star System”, από τα πρώτα κιόλας έργα του, µας δίνει το δικό του στίγµα: Γράφει µουσική και τραγούδια σε στίχους και ποίηση καταξιωµένων ποιητών και στιχουργών και παίρνοντας τη σκυτάλη από τους προκατόχους του, µας παρουσιάζει τη δική του εργασία την οποία προχωρεί και εξελίσσει µε το δικό του µουσικό αισθητήριο και την προσωπική του αντίληψη. Εκτός από το ταλέντο που τον προίκισε η φύση, ο Ηλίας Ανδριόπουλος είναι ένας µελωδίστας συνθέτης µε δυνατό ένστικτο και διαίσθηση, που κατάφερε χωρίς επιδεικτισµούς και µεγαλεπήβολα µουσικά σχήµατα, πηγαίος και αληθινός µε απλές µουσικές πινελιές, να σκιαγραφεί τα τραγούδια του µε όµορφες εικόνες είτε σε δικούς του στίχους είτε σε ποίηση µεγάλων ποιητών και στι-

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Τζιζ… έχει ρεύµα Εµίσασε ο Αύγουστος πάει και καλοκαίρι Κι η Κοµισιόν και ∆ΝΤ µας βάζουν πάλι χέρι. Τις ∆ΕΚΟ είπαν θα’πρεπε να’χει ο ιδιώτης Ο Άγγλος, Γάλλος, Γερµανός θα είναι πατριώτης. Και θα ενδιαφέρονται µε γνώση και σοφία Ελλάς που είναι ορφανή της δίνουν τα τροφεία. Έτσι πληρώνεις δάνεια σ’ αυτούς όπου χρωστάµε Και πλούτο µας τον εθνικό σ’ εταίρους τον σκορπάµε. Εδώ µιλώ για τη ∆ΕΗ που βλέπουν σαν φιλέτο Μια µπιστολιά στον κρόταφο ή θέλεις το στιλέτο. Χρόνια πολλά εις το λαό λόγγοι βουνά ραχούλες Στην πλάτη εκουβάλαγαν εργάτες κολωνούλες. ∆εκάδες έχει τους νεκρούς ξεχάστηκαν µε χρόνια ∆ε θέλουµε φιλεύσπλαχνους δάκρυα και συµπόνια. Μόνη της όµως µπόρεσε προβλήµατα να λύσει Κι όχι τα ξένα αφεντικά έχουν αποφασίσει. Χρόνια πολλά εδούλεψα κι εγώ εις τους λιγνίτες Και τώρα άλλοι έρχονται να φάνε σαν τερµίτες. Το ρεύµα µήπως ξέρετε εις το λαό ανήκει Το ∆έλτα ειν’ δηµόσιο και όχι δεκανίκι. Του κάθε ενός που γεύεται πάλι να ξανακλέψει Βαρύς θα είναι ο λαός δύσκολη θα’χει πέψη. Κοιτάσµατα ελληνικά η προσφορά της φύσης

Κι όχι εσύ που δάνεισες πάλι θα αποφασίσεις. Θα γίνουµε ως Αφρική οι µαύροι στα διαµάντια Σκάβουνε βάθος για να βρουν µε νύχια κι όχι γάντια. Και τους πετάνε σαν σκυλιά λίγο ψωµί µε κόρα Κι άλλοι καρπούνται κόπους τους κατάντια για τη χώρα. Έτσι κι εδώ τα σκέπτονται εργάτες στη µουτζούρα Ρεύµα µας είπαν πιο φθηνό µα κόκκινα τα ούρα. Σε πόσα είδη έπεσε τιµή µετά την κρίση Ο ιδιώτης θα κοιτά πάλι να θησαυρίσει. Ρε σεις µοιάζει ποτέ ο Έλληνας να ειν’ Αµερικάνος Στο ένα πόδι στέκεται λες κι είναι πελεκάνος. Έτσι µας εκατάντησαν οι φίλοι και Ευρώπη Τετράγωνη πιστέψαµε την µπάλα και το τόπι. Οµοίως και για το νερό εµείς τα λέµε φράγµατα Και ο Θεός θα απορεί γίνονται τέτοια πράγµατα. Τα σύννεφα συγκρούονται βροχή Θεού σαν πέφτει Σε ιδιώτες και αυτά πάλι µας βάζουν νέφτι. Εδώ για ρεύµα µας µιλούν υπάρχουν και χωράφια Αγρότες θέλουν το νερό, τώρα πατούν ξιράφια. ∆ιότι ασυλλόγιστα θα το χαλούν για χρήµα Και: ΟΓΑ µε δάκρυα φωνάζει είναι κρίµα. Εάν παρθούν µέτρα αυτά τι άλλο περιµένει Ελλάδα πάει πιο µπροστά, για λίγο ξαποσταίνει.

χουργών. Στόχος του είναι να δείξει πως η µεγάλη ποίηση είναι πάντα επίκαιρη και ότι η µελοποιηµένη µορφή της είναι ένα θέµα που πρέπει να πλησιάσουν οι νέοι γιατί τους αφορά. Είτε πρόκειται για λυρικά τραγούδια είτε για άλλα καθαρά λαϊκά µε συγκεκριµένα µηνύµατα. Πέρα από την επίσηµη δισκογραφία του ο συνθέτης έχει γράψει και µια σειρά άλλα έργα λόγιας µορφής που παραµένουν ανέκδοτα, όπως η Συµφωνιέτα «Ανταύγειες», η Σονάτα «Ελληνικό Καλοκαίρι» και τα «Επιθαλάµια». Σηµαντικές ελληνικές και ξένες ορχήστρες έχουν παρουσιάσει έργα του. Συναυλίες του έχουν δοθεί σε χώρους και αίθουσες υψηλού κύρους, όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η Αρχαία Ολυµπία, το Αρχαίο Ωδείο Πάτρας, το Queen Elizabeth Hall του Λονδίνου κ.λ.π. Επίσης έχει δώσει διαλέξεις στα Αγγλικά Πανεπιστήµια της Οξφόρδης και East Anglia (Νόριτς). Υπήρξε Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής για τρία χρόνια (1994–1997) της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής για δύο χρόνια (1997–1998) στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, όπου παρουσίασε πολύ αξιόλογες και πρωτότυπες εκδηλώσεις. Τέλος έχει εκδώσει και δύο βιβλία: Το 2007 από τις εκδόσεις “Κέδρος“ το βιβλίο “Αφήγηση των ήχων” και το βιβλίο «Αντι-ηχήσεις» (εκδ. Μαΐστρος). Το βιβλίο µάλιστα συνοδεύεται από ένα CD µε δυο οργανικές συνθέσεις του και δύο ανέκδοτα τραγούδια µε τη Σωτηρία Μπέλλου.

Απ’ το νοµό µας πέρασε ο Σαµαράς για λίγο Τζαβάρας τον συνάντησε Κωστάκη µου θα φύγω. Έναν καφέ βρε πρόεδρε να πιούµε στην Κυλλήνη Κεφαλονιά µου κλείσαµε µε µα- Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ λακή την κλίνη. Θέλω λίγη ξεκούραση τα φορτηγά τελειώσαν Βενζίνη έχει άφθονη πήραν και κάτι δώσαν. Πήγε να βρει Γεράσιµο µ’επώνυµο Αρσένη Γυναίκα που’χει υπουργό να µάθει τι συµβαίνει. Και στο λιµάνι που’τανε µαύρο τον είδε γάτο Φαντάσου να συνάνταγε νησί τον Γιακουµάτο. Τώρα κι αυτός εξύπνησε και Κώστα µαρτυράει Όταν τον είχε υπουργό στ’ όνοµα ξεψυχάει. Σταφύλια είδα πράσινα αργούν µέρες του µούστου Γουρουνοπούλα και κρασί στα µέσα του Αυγούστου. Με παρακλήσεις ιερείς στα χέρια αγιαστήρια Κι όλοι φορείς χαιρέτηµα τσάρκα στα πανηγύρια. Πολλοί κοιτάνε κατ’ αλλού το χέρι είναι τσέπη ∆είγµατα είναι του καιρού κι ο βουλευτής ας βλέπει.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αποχριστιανισµός: Ένα µείζον θέµα... Αναφορά στο φίλο ΤΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Ένα από τα µείζονα ζητήµατα που συζητούνται και εξετάζονται από την κοινωνία της διευρυµένης και διαρκώς επεκτεινόµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ο αποχριστιανισµός της. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα, ίσως µεγαλύτερο και από το οικονοµικό – νοµισµατικό, που δοκιµάζει το σύνολο των πολιτών της. Ο συντελούµενος αποχριστιανισµός έχει επιβεβαιωθεί µε επίσηµα δηµοσκοπικά στοιχεία και από την ίδια την Ε.Ε. δια της «Ευρωστάτ». Σε µία από αυτές – και όταν η Ε.Ε. ήταν των 12 αστέρων – χωρών – αναφερόταν ότι το 40% θρησκεύουν οι λιγότερο προηγµένοι λαοί, από άποψη οικονοµικών επιτευγµάτων και άλλων ονοµαζοµένων προόδων. Τέτοιοι λαοί είναι οι: της Ιρλανδίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Σήµερα έχουν προστεθεί οι: της Βουλγαρίας, Ουκρανίας και Σερβίας. Σε ποσοστό 10% θρησκεύουν οι λαοί των υπολοίπων κρατών – µελών. Τα ποσοστά της αθρησκείας, δηλαδή της αποχριστιανικοποίησης δείχνουν καθαρά την εικόνα της σηµερινής Ευρώπης – της γηραιάς Ηπείρου του πλανήτη µας που επί 2000 χρόνια υπήρξε αποφασιστικά επηρεασµένη από την Χριστιανική θρησκεία. Η επίδραση µιας θρησκείας – σύµφωνα και µε τις απόψεις των κοινωνιολόγων – όπως ο Χριστιανισµός – είναι καθολική. Αγκαλιάζει όλο το γίγνεσθαι ενός λαού, όπως στην προκειµένη περίπτωση των λαών της Ε.Ε. ∆ηµιουργεί πολιτισµό συγκεκριµένων µορφών, ήθους και πνευµατικών διαστάσεων. Έναν πολιτισµό µε ευεργετικές ή δυσµενείς επιπτώσεις και στην οικονοµία, στους θεσµούς, στην πολιτική και στις τέχνες. Επηρεάζει και γαλουχεί µε αξίες της τα πάντα, όπως και αυτά τα επιµέρους ήθη και έθιµα, τη νοµοθεσία, ή και αυτές τις ιδεολογίες και τα πιστεύω των λαών. Θα πρέπει ίσως να διευκρινισθεί το ρήµα «θρησκεύω». Γιατί είναι άλλο το πιστεύω στην ύπαρξη του ενός Θεού, στον οποίον πιστεύουν όχι µόνον οι Χριστιανοί και άλλο το θρησκεύω που υποδηλοί και προσαρµόζω την όλη βιοτή µου, περισσότερο ή λιγότερο, στη βιοθεωρία, στον τρόπο ζωής και σκέψης που απαιτεί από τους λαούς και τα άτοµα µια θρησκεία κατά τους θεολογούντες και τους δογµατιστές. Είναι διαπιστωµένο µε τρόπο αδιαµφισβήτητο ότι οι συνέπειες του αποχριστιανισµού, δηλαδή της περιφρόνησης των Χριστιανικών αρχών και της χριστιανικής ηθικής από τους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και της Ε.Ε. έχει προκαλέσει την κρίση των θεσµών, την ηθική διαφθορά, την εξαχρείωση των εννοιών και αρχών του κράτους, την παραβατικότητα, και την εµπορευµατοποίηση των πάντων. Οι συνέπειες αυτές έχουν µετρηθεί και µετριούνται διαρκώς από τα αρµόδια όργανα της Ένωσης και έχουν «αποφανθεί» ότι η έκταση της πανευρωπαϊκής διαφθοράς επιχειρηµατιών και υπαλλήλων επιβαρύνει τον προϋπολογισµό από 2-6%, αλλά και σ’ ευρύτερη γεωγραφική κλίµακα, οι δράσεις των πάσης φύσεως απατεώνων αυξάνουν τις τιµές των διαφόρων αγαθών κατά 1015%. Όταν στη Ρωσία το 1917 επικράτησε ο κοµµουνισµός και µε βάση τις κοσµοθεωριακές του αρχές, διέλυσε, σε µεγάλη έκταση, το πρωτότοκο κοινωνικό κύτταρο: την οικογένεια, η περιφρόνηση της χριστιανικής ηθικής έγινε δόγµα. Έτσι η Πλατωνική άποψη για την κοινοκτηµοσύνη του θηλυκού πήρε διαστάσεις και το κράτος του Λένιν δεν προλάβαινε να χτίζει οµορφανοτροφεία και ευαγή ιδρύµατα για το παιδί και τη γυναίκα. Το οικονοµικό κόστος του ήταν δυσβάστακτο. Το έργο της Λενινιστικής Ρωσίας όπου κυρίαρχη θέση είχε η ελευθεριάζουσα ηθικά βιοθεωρία ανέλαβε, κατά τα φαινόµενα, ο αποχριστιανισµός των δηµοκρατικών κοινωνιών που έχει κυριολεκτικά τινάξει στον αέρα τον οικογενειακό θεσµό, που ο Χριστιανισµός τον έχει εξυψώσει στο µέγιστο βαθµό. Ο αποχριστιανισµός και γενικά η χαλάρωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην Ευρωπαϊκή κοινωνία έχει και άλλες δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµογραφικό όπου ο δείκτης γεννητικότητας κάθε γυναίκας από το 3,8% που ήταν προ 20ετίας, έφθασε το 1 % σήµερα! Οι επιπτώσεις του αποχριστιανισµού γίνονται καθηµερινά έντονες και πολυσύνθετες, για όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η παραβίαση των κανόνων και αρχών του Χριστιανισµού δεν αφορούν µόνο στις µεταφυσικές ανησυχίες. Η πρακτική καθηµερινή ζωή ατόµων, οικογενειών, και εθνών ολόκληρων, επηρεάζεται κατά µη επιθυµητούς τρόπους και σε πολλές περιπτώσεις και επώδυνα για τα κοινωνικά σύνολα και σε αυτή ακόµη την ιδιωτική οικονοµία. Ο αποχριστιανισµός οδηγεί σε µία ανατροπή των «ιστορικών» αξιών του ανθρώπου και των λαών της Ε.Ε.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του ο 56χρονος Σ

ε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο του Πύργου ο Ιωάννης Γ. Ιακωβίδης, 56 ετών από τον Πύργο που τραυµατίστηκε προχθές το βράδυ ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του, στην οδό Σαρανταπόρου, από επιβατικό αυτοκίνητο που διέγραψε τρελή πορεία και «θέρισε» τον ίδιο και δύο γείτονες που κάθονταν στο πεζοδρόµιο. Ο 56χρονος έχει διασωληνωθεί και παραµένει στην ΜΕΘ καθώς έχει χάσει πολύ αίµα, έχει πολλαπλά τραύµατα, χαµηλό αιµατοκρίτη και αντιµετωπίζει τον κίνδυνο οι γιατροί να προχωρήσουν ακόµη και σε ακρωτηριασµό του ενός ποδιού του. Την ίδια στιγµή, ο 36χρονος Γεώργιος Κ. Μαρίνος µεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου για νευροχειρουργική αξιολόγηση χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εµπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και στο νοσοκοµείο του Πύργου παραµένει και η µητέρα του τελευταίου, Γεωργία Μαρίνου, 60 ετών, ελαφρότερα τραυµατισµένη. Ελαφρά τραυµατίστηκε και ο οδηγός του επιβατικού που καρ-

φώθηκε στην κυριολεξία πάνω στους ανθρώπους, 21 ετών. Αυτό που συνέβη προχθές στις 10.10 το βράδυ, δεν χωρά ο ανθρώπινους νους. Η 60χρονη Γεωργία Μαρίνου, ο 36χρονος γιός της Γιώργος Μαρίνος και ο 56χρονος Γεώργιος Ιακωβίδης κάθονταν έξω από το σπίτι της οδού Σαρανταπόρου και συζητούσαν. Ξαφνικά, και πριν προλάβουν καν να αντιληφθούν το παραµικρό, ένα µαύρο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 21χρονος, «καρφώθηκε» στην κυριολεξία πάνω τους. Ήταν τόση η δύναµη της πρόσκρουσης που το αυτοκίνητο, έχοντας ήδη παρασύρει τους τρείς ανθρώπους χτύπησε πάνω στο τοίχο του σπιτιού….γκρεµίζοντάς τον! Οι σκηνές που ακολούθησαν µε τους τρείς ανθρώπους να σφαδάζουν έξω από το σπίτι τους και όλους τους κατοίκους της περιοχής να πετάγονται στον δρόµο για να βοηθήσουν είναι απερίγραπτες. Αµέσως κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία παρέλαβαν τους τραυµατίες. Π.Μ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Ένοπλη ληστεία σε µπαράκι

Το αυτοκίνητο καρφώθηκε στον τοίχο, παρασύροντας τους τρεις ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόµιο. Ο ένας δίνει µάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ

«Λαβράκι» στα χέρια της Αστυνοµίας • Εκτιµάται ότι υπάρχει κύκλωµα αθιγγάνων και αλλοδαπών Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

νος, είναι υποχρεωµένος να δίνει ‘παρών’ στο Α.Τ. Ανδραβίδας, καθώς έχει αποφυλακιστεί µε όρους από τις φυλακές Ναυπλίου που ήταν κρατούµενος, για περιπτώσεις κλοπών. Μετά τη σύλληψη του 23χρονου, στα χέρια της Αστυνοµίας έπεσε και ο 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος στις 5 Αυγούστου αγόρασε από τον 23χρονο αθίγγανο τα κλοπιµαία και συγκεκριµένα εργαλεία και µηχανήµατα, έναντι του χρηµατικού ποσού των 50 ευρώ, τα οποία και ανευρέθηκαν στην κατοχή του και παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες.

«Λαβράκι» έπιασε η Αστυνοµία της Ανδραβίδας, καθώς στα χέρια της έπεσε ένας νεαρός αθίγγανος για κλοπές και όπως προκύπτει από την προανάκριση, πίσω του κρύβεται κύκλωµα αλλοδαπών που διακινούσε κλοπιµαία στην ευρύτερη περιοχή. Η επ’ αυτοφώρω σύλληψη του 23χρονου αθίγγανου από την Ανδραβίδα, οδήγησε τους αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Ανδραβίδας στη σύλληψη και ενός 45χρονου Βούλγαρου, ο οποίος διαµένει στο Τραγανό και διακινούσε τα κλοπιµαία, ενώ αναζητείται ένας ακόµη Βούλγαρος για την ίδια πράξη.

Τραυµατίστηκαν σε τροχαίο

Αναζητείται ο τρίτος

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη Όλα ξεκίνησαν το µεσηµέρι της Παρασκευής, όταν κάτοικοι της Ανδραβίδας αντιλήφθηκαν την είσοδο του 23χρονου αθίγγανου σε κατοικία της πόλης και αµέσως ειδοποίησαν την Αστυνοµία. Η κινητοποίηση ήταν άµεση και ο 23χρονος µπουκαδόρος, έπεσε στα χέρια των αστυνοµικών, αφού προηγουµένως είχε αφαιρέσει από κατοικία ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηµατικό ποσό των 20 ευρώ. Λίγο πριν είχε εισέλθει σε άλλη κατοικία και είχε αφαιρέσει διάφορα τιµαλφή και δύο κινητά, ενώ από τρίτη κατοικία είχε αφαιρέσει ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηµατικό ποσό των 100 ευρώ. Επάνω του βρέθηκαν όλα τα κλοπιµαία και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες, ενώ

Ένοπλη ληστεία µε πυροβολισµούς σηµειώθηκε χθες τα ξηµερώµατα, στις 04.45, σε παραλιακό µπαράκι της Αποβάθρας Κυπαρισσίας µε όµηρο για αρκετά λεπτά υπάλληλο του καταστήµατος που εκείνη την ώρα κόντευε να κλείσει. Tο περιστατικό σηµειώθηκε στο SUNSET δίπλα από το Κάµπινγκ σε καφέ µπαρ ιδιοκτησίας του 40χρονου Χρήστου Μπαζούκα ο οποίος διατήρησε την ψυχραιµία του ευτυχώς χωρίς να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Πιο αναλυτικά, τρεις δράστες φορώντας κουκούλες µπήκαν στο καφέ µπαρ όπου ο πρώτος έφερε κοντόκαννη καραµπίνα, ο δεύτερος όπλο τύπου Καλάσνικοφ και ο τρίτος πιστόλι ενώ ένας εκ των δραστών φορούσε στρατιωτικά ρούχα σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες. Απαίτησαν να τους παραδοθούν οι εισπράξεις που ανέρχονταν στα 2.200 ευρώ και µάλιστα έπεσαν 2 πυροβολισµοί. Ο ένας εντός του µπαρ και ο δεύτερος έξω από αυτό για εκφοβισµό. Οι δράστες αφαίρεσαν ένα κινητό από την γυναίκα του ιδιοκτήτη καθώς εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο µπαρ τρεις γυναίκες. Αµέσως οι δράστες αφαίρεσαν τα κλειδιά από το όχηµα του υπαλλήλου τον οποίο κράτησαν όµηρο και µε το κλεµµένο όχηµα τον οδήγησαν στη περιοχή του Καλού Νερού όπου τον άφησαν για να φύγουν µετά προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες της Αστυνοµίας είναι συντονισµένες σε όλο το Νοµό καθώς ο ένας εκ των δραστών είναι Έλληνας και οι άλλοι δύο αλλοδαποί Αλβανοί υπήκοοι. Μάλιστα συνεχίζεται η προανάκριση για το συµβάν και η Αστυνοµία φαίνεται ότι γνωρίζει την ταυτότητα τουλάχιστον δύο εκ των δραστών οπότε η εξιχνίαση θεωρείται θέµα ωρών.

Ο 23χρονος είχε µεγάλη γκάµα στις προτιµήσεις του, σε ότι αφορά τα κλοπιµαία

κατά την διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι την Πέµπτη 5 Αυγούστου, ο 23χρονος είχε µπει από ανασφάλιστο παράθυρο σε αποθήκη και εν συνεχεία σε κατοικία και είχε αφαιρέσει 150 κιλά λάδι, ένα ρολόι και δύο δαχτυλίδια, συνολικής αξίας 610 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα µπήκε από ανοιχτή πόρτα σε κατοικία στο Τραγανό και αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηµατικό ποσό των 2000 ευρώ. Επίσης, αφού παραβίασε την πόρτα αποθήκης άλλου ιδιοκτήτη στο Τραγανό, αφαίρεσε ένα αλυσο-

πρίονο, ένα κοπτικό µηχάνηµα, έναν κόφτη και ένα τρυπάνι, συνολικής αξίας 1000 ευρώ. Είχε προφυλακιστεί Ο δράστης κατά την προσαγωγή του οµολόγησε τις παραπάνω πράξεις του και αναγνωρίσθηκε από τους παθόντες. Ο 23χρονος είπε στους αστυνοµικούς ότι ορισµένα από τα κλοπιµαία, και συγκεκριµένα τα µηχανήµατα, τα πούλησε στον 45χρονο Βούλγαρο, ενώ τα χρυσαφικά που είχε κλέψει,

υποστήριξε ότι τα πούλησε σε ένα Βούλγαρο ονόµατι Πέτρος, ο οποίος διαµένει στο Τραγανό. Ο 23χρονος υποστήριξε κατά την οµολογία του, ότι στο συγκεκριµένο Βούλγαρο είχε ξαναπουλήσει κοσµήµατα, τα οποία είχε αφαιρέσει από οικίες στο Τραγανό και την Ανδραβίδα. Ο 23χρονος οµολόγησε στους αστυνοµικούς, ότι και πριν από ένα µήνα είχε εισέλθει από ανασφάλιστο παράθυρο σε κατοικία στο Τραγανό και είχε αφαιρέσει το χρηµατικό ποσό των 250 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι ο αθίγγα-

Ο Βούλγαρος, που τον αναφέρει µε το όνοµα ‘Πέτρος’ ο αθίγγανος και φέρεται ότι έχει πάρει τα χρυσαφικά από τα κλοπιµαία, αναζητείται από τις αστυνοµικές αρχές. Από την πλευρά της αστυνοµίας εκτιµάται ότι πρόκειται για κύκλωµα, στο οποίο εµπλέκονται και άλλα άτοµα, τα οποία και διακινούσαν τα κλοπιµαία που αφαιρούσε ο 23χρονος από τις κλοπές και συνεχίζεται η προανάκριση για να βρεθεί η άκρη του νήµατος. Στο µεταξύ χθες, ο 23χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας, που του άσκησε ποινική δίωξη και θα οδηγηθεί εκ νέου τη ∆ευτέρα για να απολογηθεί, ενώ ο Βούλγαρος µετά την προσαγωγή του στην Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος και θα προσέλθει τη ∆ευτέρα και αυτός στα ∆ικαστήρια για την απολογία του.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 11χρονος και η 61χρονη.

∆ύο άτοµα τραυµατίστηκαν ελαφρά προχθές το βράδυ σε τροχαίο ατύχηµα, στο Επιτάλιο. Συγκεκριµένα, το επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε µια 36χρονη εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δεξιά της πορείας του µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν ελαφρά ένας 11χρονος και µια ακόµη γυναίκα 61 ετών. Π.Μπ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 6 ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΕΛΙΞ»

Φιλοτεχνώντας προσόψεις σχολείων

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ρουτζάντε: Ο Άνθρωπος που γύρισε απ’ τον πόλεµο Αύριο ∆ευτέρα 9 Αυγούστου, στις 9:30 το βράδυ, στο Θέατρο ∆άσους ∆ρούβα

∆ύο καλλιτεχνικά προγράµµατα υλοποιεί από τις 20 Αυγούστου µέχρι της 5 Σεπτεµβρίου η ΕΛΙΞ στο κέντρο της Αθήνας, συνεργαζόµενη µε τον ∆ήµο Αθηναίων. Οι εθελοντές θα εργάζονται στα σχολεία που θα φιλοξενούνται, στις περιοχές του Κεραµεικού και Μεταξουργείου και θα φιλοτεχνήσουν τις προσόψεις δίνοντας χρώµατα και ελπίδα στους νεαρούς µαθητές! Γίνε κι εσύ εθελοντής στην ΕΛΙΞ... Όσοι επιθυµούν να ζήσουν µια καλλιτεχνική εµπειρία, να δουλέψουν µε µια διεθνή οµάδα και να συµβάλλουν στην ωραιοποίηση των προσόψεων δύο σχολείων σε υποβαθµισµένες περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων µε στόχο την ενδυνάµωση της παρουσίας καλλιτεχνικών στοιχείων στην καθηµερινή ζωή των µαθητών των σχολείων αυτών...µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής ( http://www.evet.org/fo/appli/index.cfm?e04=44023&fuseaction=ne w) ή επικοινωνώντας στο incoming@elix.org.gr . Το ποσό συµµετοχής είναι 100 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στο 210 3825506 και στο incoming@elix.org.gr

Ενέργειες του Σωµατείου Πλακάδων Το Σωµατείο Πλακάδων και Εργαζοµένων µε σχετικό έγγραφό του ανακοινώνει στα µέλη του ότι από 01/01/10 έως και 31/07/10 προχώρησε, µε επικεφαλής την ∆ιοίκηση, στις παρακάτω ενέργειες. Έγιναν 6 παραστάσεις διαµαρτυρίας στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ∆, στην επιθεώρηση εργασίας, τον ΟΕΚ, το Λιµεναρχείο Κατακόλου και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ηλείας για σοβαρά προβλήµατα του Σωµατείου. Εστάλησαν 15 αναφορές και υποµνήµατα στους Αρµόδιους Υπουργούς και στα κόµµατα της Βουλής για σοβαρά προβλήµατα των µελών. Επίσης, εστάλησαν 15 αναφορές στη Γ.Σ.Ε.Ε. και την Οµοσπονδία Οικοδόµων και Ξύλου, καθώς και στη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ, του ΟΑΕ∆, του ΟΕΚ και στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ έγιναν και 20παρεµβάσεις σε Τοπικές Υπηρεσίες για προσωρινά προβλήµατα των µελών του Σωµατείου. «Θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας σε καθηµερινή βάση και καλούµε όποιο µέλος έχει το παραµικρό πρόβληµα να επικοινωνεί αµέσως µε το Σωµατείο µας για την επίλυσή του». Αυτά τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Σωµατείου κ. Π. Σταθάς.

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ

Να συναντηθούµε στο δρόµο της ανατροπής Η δράση του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας υπήρξε η κορυφαία στιγµή της ταξικής πάλης στη χώρα µας, το αποκορύφωµα του λαϊκού ηρωισµού και της επαναστατικής αυταπάρνησης. Η νεολαία έχει καθήκον να γνωρίσει και να συνειδητοποιήσει τους σκοπούς του αλλά και την ακλόνητη αφοσίωση στην πραγµατοποίησή τους. Να γνωρίσει τι σηµαίνει ηρωισµός, αυταπάρνηση και µάχη µε το θάνατο. Να ανακαλύψει τη δύναµη του λαού και τα ταλέντα που µπορεί να αναδείξει και ειδικά τη φοβερή δύναµη, αντοχή και ικανότητα των γυναικών όταν τους δίνεται η δυνατότητα, τις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπου όταν µάχεται για ανώτερα ιδανικά. Να γνωρίσει τον αληθινό πατριωτισµό, αλλά και την ταξική αδιαλλαξία του αντιπάλου, που µπορεί να φτάσει ως τα έσχατα όρια, προκειµένου να υπερασπίσει τα ιερά και τα όσια της εξουσίας του. Η ιστορία των λαϊκών αγώνων δεν είναι κάτι που πέρασε, δεν είναι για το µουσείο. Γράφεται για να διδάσκει, να εµπνέει, να εξοπλίζει και πάντα για να αναγνωρίζει και να τιµά τους πρωτοπόρους, όσους ανοίγουν νέους δρόµους προς το µέλλον. Οι νέοι και οι νέες έχουµε χρέος να βαδίζουµε το δρόµο του αγώνα χωρίς αναστολές. Σταθερά µπροστά. Πάντα µπροστά. Να µην κάνουµε πίσω στις δυσκολίες. Να θυµόµαστε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγµή την παλικαριά των µαχητών και µαχητριών του ∆ΣΕ. Να έχουµε πάντα κατά νου ότι ακολουθούµε ένα Κόµµα και ότι καλούµαστε να συνεχίσουµε τις παραδόσεις αυτού του Κόµµατος, του ΚΚΕ, που ήταν και είναι στην κυριολεξία η τιµή και η συνείδηση του λαού µας ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ µε θέµα: «∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας –αξίες του αγώνα και επίκαιρα διδάγµατα» Συναυλία ερασιτεχνικών συγκροτηµάτων. Έκθεση βιβλίου. Κεντρική οµιλία: Θοδωρής Μπολέτης, µέλος του Κ.Σ. της ΚΝΕ και γραµµατέας της περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ

Μ

ε την κωµωδία «Ρουτζάντε: ο άνθρωπος που γύρισε απ’ τον πόλεµο» σε σκηνοθεσία Νίκου Αρµάου, που παρουσιάζει το θέατρο ACTA, πέφτει αύριο ∆ευτέρα 9 Αυγούστου η «αυλαία» για το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. Η παράσταση θα δοθεί στις 9:30 το βράδυ, στο Θέατρο ∆άσους ∆ρούβα. Ο Ρουτζάντε, ο «Σαίξπηρ της Ιταλίας» όπως θεωρείται ο πολυτάλαντος ηθοποιός και συγγραφέας, είναι ο ίδιος δηµιουργός και ήρωας της σπαρταριστής κωµωδίας που ενέπνευσε γενιές ανθρώπων του θεάτρου, και συνεχίζει να εµπνέει χάρη στην διαχρονικότητα της κωµικής του γραφής. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο µεγάλος Νταριο Φο αφιέρωσε το µισό του βραβείο Νόµπελ στον «δάσκαλο του» Ρουτζάντε. Η επικαιρότητα του έργου του είναι τόσο αισθητή γιατί τολµά να καταδείξει, να σαρκάσει και να συντρέξει τον άνθρωπο στην ανάγκη του για επιβίωση, ακόµα και µέσα στις συνθήκες του πολέµου. Αυτή η αντιξοότητα γεννά και το σπαρταρι-

στό στοιχείο της κωµωδίας, που δεσπόζει στο «Ρουτζάντε». Άλλωστε, σε µια περίοδο παγκόσµιας κρίσης όπως η σηµερινή, χρειάζεται η κριτική µατιά και το χιούµορ να διασκεδάζουν, χωρίς να αποµακρύνουν το θεατή από την πραγµατικότητα, µε βαθύτερο στόχο να «δυναµώσουν» την συνειδητή βούληση για ζωή. Το θέατρο «ACTA» επέλεξε και παρουσιάζει το έργο «Ρουτζάντε» χρησιµοποιώντας όλες τις τεχνικές του Λαϊκού Θεάτρου: θέατρο σκιών, ζωντανή µουσική, κούκλες, σκηνική µάχη. µε στόχο να δηµιουργήσει µαζί µε τους θεατές µια δυνατή κοινή εµπειρία.

ΑΠΟ ΤΟ Τ.Σ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ

Περιπατητικό µονοπάτι… Τ

ην δηµιουργία ενός περιπατητικού µονοπατιού, κατά µήκος του Ενιπέα ποταµού, που θα συνδέει τα χωριά Νεράιδα, Μηλιές και ∆ούκα έχει ξεκινήσει το Τ.Σ Νεράιδας σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο Πύργου.

Στόχος του προέδρου ∆ηµήτρη Σαρλάµη και των υπόλοιπων µελών του Τοπικού Συµβουλίου µέσα από αυτή την πρωτοβουλία είναι η ανάδειξη της µοναδικής φυσικής οµορφιάς του τοπίου και η ανάπτυξη του τόπου. Μάλιστα, έχουν αναλάβει κι άλλες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το µονοπάτι… Το µονοπάτι, σύµφωνα µε την πρόταση που έχει υποβληθεί από κοινού µε το ∆ασαρχείο Πύργου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγκριση και χρηµατοδότηση, θα ξεκινά από τις πηγές της Αύρας και κατά µήκος του Ενιπέα ποταµού θα καταλήγει στην Αγία Παρασκευή Μηλεών. Πρόκειται για µια διαδροµή µήκους ενός περίπου χιλιοµέτρου µέσα στο καταπράσινο δάσος που συνδέει τα τρία γραφικά χωριά του σηµερινού ∆ήµου Φολόης, τη Νεράιδα, το ∆ούκα και τις Μηλιές. Οι παρεµβάσεις που προβλέπεται να γίνουν, είναι ήπιες και σε καµία περίπτωση δε θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, αφού στόχος είναι η ανάδειξη της φυσικής του οµορφιάς που θα προσφέρει µια µοναδική βόλτα στον επισκέπτη, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Τ.Σ Νεράιδας ∆ηµήτρης Σαρλάµης, ο οποίος

«Στόχος µας µέσα από αυτή την προσπάθεια είναι η ανάδειξη της φυσικής οµορφιάς του τοπίου και η ανάπτυξη του τόπου µας», λέει ο πρόεδρος του Τ.Σ Νεράιδας ∆ηµήτρης Σαρλάµης.

Από τις πηγές της Αύρας µέχρι τα χωριά Μηλιές και ∆ούκα

µάλιστα κατά την διάρκεια των Γιορτών του Ενιπέα και της Φολόης ζήτησε τη στήριξη αυτής της προσπάθειας των αδελφών Πάνου και Χρήστου Γερµανού της γνωστής αλυσίδας καταστηµάτων µε τη χαρακτηριστική φράση «…και το µονοπάτι θέλει τον Γερµανό του»!!! Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η UNICEF βοηθά εκατοµµύρια παιδιά να πάνε σχολείο

Μ

ια νέα εκστρατεία ξεκινά η UNICEF, λανσάροντας σχολικά είδη και κάνοντας έκκληση σε µικρούς και µεγάλους, να στηρίξουν το έργο της για τα παιδιά που λόγω της δύσκολης συγκυρίας έχουν την ανάγκη όλων µας περισσότερο από ποτέ. Ιδιαίτερα τα πιο περιθωριοποιηµένα και ευάλωτα παιδιά που στερούνται τη στέγη, το φαγητό, το νερό, το εµβόλιο, την κουνουπιέρα, το τετράδιο, το µολύβι. Οι φίλοι της UNICEF µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε µια µεγάλη συλλογή σχολικών ειδών από σακίδια µε ανατοµική πλάτη, τσαντάκια φαγητού, παγουράκια, κασετίνες, τετράδια όλων των τύπων, που πληρούν όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης αλλά σέβονται και το περιβάλλον. Τη συλλογή συµπληρώνουν µπλοκ ζωγραφικής, ντοσιέ µε λάστιχο και κουµπί, πλαστελίνες, µαρκαδόροι, ξυλοµπογιές, µολύβια, στυλό, µολυβοθήκες, γραφική ύλη για µικρούς και µεγάλους. Υπάρχουν επίσης ξε-

χωριστά βιβλία µε θέµατα βασισµένα στα δικαιώµατα των παιδιών και στην καθηµερινότητά τους από γνωστούς εκδοτικούς οίκους για παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά. Περίπου 101 εκατοµµύρια παιδιά σε όλο τον κόσµο δεν πηγαίνουν σχολείο, τα 53 εκατοµµύρια από αυτά είναι κορίτσια, ενώ υπάρχουν 781 εκατοµµύρια ενήλικες αναλφάβητοι σε όλο τον κόσµο από τους οποίους το 64% είναι γυναίκες. Η UNICEF διέθεσε το 2009 µέσα από τα προγράµµατα που διεξάγει σε όλο τον κόσµο σχεδόν 600 εκατοµµύρια δολάρια για την εκπαίδευση των παιδιών και την προώθηση της ισότιµης πρόσβασης στο σχολείο αγοριών και κοριτσιών. Όλα τα έσοδα από την πώληση των σχολικών ειδών και δώρων της UNICEF χαρίζουν ζωή και χαµόγελο στα παιδιά και αλλάζουν σηµαντικά τη ζωή τους. Με την υποστήριξη των ευαισθητοποιηµένων πολιτών, αναπτύσσει προγράµµατα ποιοτικής εκπαίδευσης,

χτίζει και αποκαθιστά σχολεία, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο. Προτεραιότητα για τη

UNICEF είναι η συνέχιση του σχολείου από παιδιά που οι περιοχή τους έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

1,10 ευρώ η τιµή σταφίδας και βλέπουµε…

2010

7

Ποιοι κερδίζουν από το “κοινωνικό τιµολόγιο” Μένουν εκτός εξοχικά και εισοδήµατα πάνω από το αφορολόγητο

Η παραπάνω τιµή ως βάση για την εµπορική περίοδο, πρόκειται να ανακοινωθεί αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο, κρίνεται ικανοποιητική σε ένα βαθµό ωστόσο υπάρχει ακόµα ένα αισιόδοξο σενάριο… Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Μ

ε βάση το 1,10 ευρώ πρόκειται να κινηθεί η φετινή εµπορική περίοδος για την κορινθιακή σταφίδα σύµφωνα µε τις πρώτες συζητήσεις που γίνονται στην ΣΚΟΣ που και φέτος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την στήριξη του προιόντος. Η παραπάνω τιµή( πρόκειται να ανακοινωθεί αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο) κρίνεται ικανοποιητική σε ένα βαθµό ωστόσο υπάρχει ακόµα ένα αισιόδοξο σενάριο να δοθεί κάτι περισσότερο ανάλογα µε τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά. Με αυτή την αρχική τιµή θα επιδιωχθεί να υπάρξει µια ισορροπία ανάµεσα στην απαίτηση του παραγωγού για κάτι καλύτερο στο µέλλον και τις συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά που αντιµετωπίζουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Φυσικά σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσει σε όλες τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές του Νοµού µας η συγκοµιδή και οι αγρότες περιµένουν και επίσηµα τις ανακοινώσεις σε ποια επίπεδα θα κινηθούν οι τιµές του προιόντος που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα σοβαρό οικονοµικό κίνητρο. Ο πρόεδρος της ΣΚΟΣ και της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας Γεράσιµος Καλιµώρος µε δηλώσεις του στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ υποστήριξε ότι προσωπική του γνώµη είναι η τιµή να αποτελέσει κίνητρο για τους σταφιδοπαραγωγούς: « Η προσωπική µου γνώµη είναι η τιµή της σταφίδας

να έχει βάση το 1,10 ευρώ, όχι λιγότερο και ανάλογα µε την αγορά που θα έχουµε θα δούµε τι µπορούµε περισσότερο να δώσουµε.» Η φετινή σοδειά κορινθιακής προβλέπεται µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα να είναι µειωµένη έως και 10% σε σύγκριση µε πέρσι. Απαιτείται εκσυγχρονισµός του σταφιδεργοστασίου Στο Πράσινο η ΕΑΣ Ηλείας - Ολυµπίας σε ιδιόκτητη εγκατάσταση έχει δηµιουργήσει το σταφιδεργο-

στάσιο της το οποίο αποτελεί σηµείο αναφοράς για την Πελοπόννησο. Με δυναµικότητα επεξεργασίας 30 και πλέον τόνων την ηµέρα, αποτελεί την ολοκλήρωση των σταδίων παραγωγής του προϊόντος της Κορινθιακής Σταφίδας, δηµιουργώντας ένα τυποποιηµένο προϊόν αντάξιο της ιστορίας της Ηλείας. Οι προσπάθειες της δι-

οίκησης µε τον πρόεδρο Γεράσιµο Καλιµώρο και του συνόλου των στελεχών πρόκειται να συνεχιστούν και στο µέλλον ώστε το σταφιδεργοστάσιο να συνεχίσει να λειτουργεί σε βάσεις ανάπτυξης προς όφελος των σταφιδοπαραγωγών της Ηλείας. Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του σταφιδεργοστασίου θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα

Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του σταφιδεργοστασίου στο Πράσινο θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για να συνεχίσουν και οι σταφιδοπαραγωγοί να καλλιεργούν ένα προιόν που έχει διαφηµίσει την Ηλεία στην παγκόσµια αγορά. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-

σµών Ηλείας-Ολυµπίας έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει από το 2009 σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων ISO « Επεξεργασία – Τυποποίηση – Εµπορία Κορινθιακής Σταφίδας»

« Πράσινο σχολείο» και το 1ο Γυµνάσιο Πύργου! •Εντυπωσιακές είναι οι πρώτες εικόνες του νέου κτιρίου που έχουν αποτυπωθεί στην µελέτη του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων

Σε εφαρµογή τίθεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ), το οποίο έχει ως στόχο να προστατεύσει τις ειδικές οµάδες καταναλωτών, σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, για ένα ηµερολογιακό έτος και απευθύνεται σε: Άτοµα µε εισόδηµα κάτω του αφορολόγητου ορίου Μακροχρόνια Άνεργους Γονείς µε τρία παιδιά Άτοµα µε αναπηρία Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν α) κατανάλωση κάτω από 1000 kWh ανά τετράµηνο (το µέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0-800) και β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία. Αυτό σηµαίνει ότι του κοινωνικού τιµολογίου εξαιρούνται κατηγορίες καταναλωτών που µέχρι τώρα είχαν συνηθίσει να µην επιβάλλονται αυξήσεις στους λογαριασµούς, επειδή κατανάλωναν κάτω από 800 κιλοβατώρες. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα εξοχικά, οι πολύτεκνοι µε εισοδήµατα πάνω από το αφορολόγητο κλπ Η ένταξη ανανεώνεται αυτόµατα για το επόµενο έτος, εκτός αν παύσουν να ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Το ΚΟΤ προκύπτει µετά από έκπτωση 10% επί του αντίστοιχου ισχύοντος τιµολογίου για καταναλώσεις 0-800 κιλοβατώρες (kWh). Η έκπτωση αυτή για τις ειδικές ευπαθείς οµάδες είναι 20%. Για την ένταξη στο ΚΟΤ για το 2011, πρώτο έτος εφαρµογής του, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή µέσω των προµηθευτών στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή ∆ιαχειριστή Μη Συνδεδεµένων Νησιών στο χρονικό διάστηµα από 01/10/2010 έως 15/12/2010.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ

Έκκληση για αποπυρηνικοποιηµένη Μέση Ανατολή Με αφορµή την 65η επέτειο του ολοκαυτώµατος της Χιροσίµα, στελέχη του αντιπυρηνικού και φιλειρηνικού κινήµατος και άλλων κοινωνικών κινηµάτων υπογράφουν έκκληση για αποπυρηνικοποιηµένη Μ. Ανατολή. Η συγκέντρωση υπογραφών θα συνεχιστεί και τις επόµενες εβδοµάδες και θα διεθνοποιηθεί. Το κείµενο διακινείται ήδη και στα αγγλικά και έχουν δηλωθεί οι πρώτες υποστηρίξεις από οργανώσεις και προσωπικότητες χωρών της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής Τα στελέχη τονίζουν µεταξύ άλλων ότι «η Μέση Ανατολή είναι η πιο στρατιωτικοποιηµένη περιοχή της γης. Έχει την πρωτιά σε στρατιωτικές δαπάνες, σε ποσοστά του ΑΕΠ, ενώ απορροφά σχεδόν το 30% των παγκόσµιων εξαγωγών όπλων. Το ενδεχόµενο µετατροπής της Μ. Ανατολής σε πεδίο και πυρηνικού ανταγωνισµού θα επιδεινώσει δραµατικά την κατάσταση, ενώ η απειλή για την παγκόσµια ασφάλεια θα είναι τεράστια. Όλοι εµείς που υπογράφουµε το κείµενο αυτό, κάνουµε έκκληση για συντονισµένη διεθνή κινητοποίηση των πολιτών, κοινή δράση όλων των φιλειρηνικών, αντιπυρηνικών, οικολογικών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων». Για περισσότερες πληροφορίες: Όλγα Αθανίτη: olgesther@gmail.com, Μαρία Αρβανίτη- Σωτηροπούλου: ippnw@hol.gr.

ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ Η κυβέρνηση απουσιάζει από τις διεθνείς προσπάθειες για τον πυρηνικό αφοπλισµό

Το νέο κτίριο του 1ου Γυµνασίου Πύργου όπως έχει αποτυπωθεί στην αρχιτεκτονική µελέτη του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Π

ράσινες στέγες, φυτεµένα δώµατα, φωτοβολταϊκά συστήµατα, αυτόµατο σύστηµα ελέγχου παροχής ρεύµατος, δεξαµενές για τα όµβρια που θα ποτίζουν τον πράσινο κήπο, αίθουσες ευάερες και ευήλιες µε διπλά τζάµια και οικολογικά υλικά. Τις προδιαγραφές αυτές θα φέρουν µεταξύ άλλων τα ελληνικά δηµόσια σχολεία του µέλλοντος που σχεδιάζει ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, µεταξύ αυτών βρίσκεται και το 1ο Γυµνάσιο Πύργου. Οι πρώτες εικόνες από την µελέτη του νέου σχολείου που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο (µεταξύ των οδών Παπαφλέσσα, Τσαλδάρη, Βενιζέλου και Γυµνασιάρχου ∆ούκα) είναι εντυπωσιακές. Θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο σχολείο βασισµένο στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός προϋποθέτει κατάλληλη χωροθέτηση, σωστό προσανατολισµό και βιοκλιµατικές εφαρµογές – παθητικά και

ενεργειακά ηλιακά συστήµατα, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συστήµατα για την εξοικονόµηση νερού. Το νέο σχολείο χτίζεται µε φωτοβολταϊκά συστήµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας, οικολογικά υλικά (τούβλα ή βαφές απαλλαγµένες από ουσίες που ενδέχεται να δηµιουργήσουν ρύπους στο κτίριο), διπλά τζάµια, κατάλληλες µονώσεις, αίθουσες µε φυσικό αερισµό και φωτισµό. Φυτεµένες στέγες διατηρούν σταθερή θερµοκρασία στους εσωτερικούς χώρους. ∆εξαµενές οµβρίων υδάτων ανακυκλώνουν το νερό που χρησιµοποιείται για το πότισµα των φυτών στην πράσινη αυλή. Αισθητήρες ελέγχουν τη στάθµη του φωτισµού και βαλβίδες ρυθµίζουν τον χρόνο ροής του νερού στις βρύσες. «Όλα τα σχολικά συγκροτήµατα που πρόκειται να κατασκευαστούν στη χώρα σχεδιάζονται στο εξής µε βιοκλιµατικές εφαρµογές» επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΟΣΚ Α. Ε. κ. Παναγιώτης Κερχουλάς. Στα υφιστάµενα κτίρια, µια σειρά από βιοκλιµατικές επεµβάσεις (αντικατάσταση κουφωµάτων, πράσι-

Θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο σχολείο βασισµένο στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική νες στέγες, εξοικονόµηση ενέργειας µέσα από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και χρήσης φωτοβολταϊκών, αυτόµατο σύστηµα ελέγχου

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ. ά.) αναµένεται να αναβαθµίσουν αισθητικά τα κτίρια και να βελτιώσουν βασικές δυσλειτουργίες

τους. Η χρηµατοδότηση προκύπτει είτε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων είτε από προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή άλλα της Ε. Ε., καθώς και από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Π. Κερχουλάς.

Οι µαύρες επέτειοι των πυρηνικών ολοκαυτωµάτων της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι (6 και 9 Αυγούστου 1945) είναι επέτειοι µνήµης, αλλά και παγκόσµιας εγρήγορσης. Η πυρηνική απειλή όχι µόνο δεν εξαλείφθηκε, µετά τη λήξη του ψυχρού πολέµου, αλλά παίρνει νέες µορφές και διαστάσεις. Υπάρχουν πάνω από 23.000 πυρηνικά όπλα, µε καταστροφική ισχύ ικανή να αφανίσει την ανθρωπότητα πολλές φορές. ∆ιευρύνεται το πυρηνικό «κλαµπ», µε χώρες που βρίσκονται στις πιο εύφλεκτες περιοχές της γης. Η Μ. Ανατολή είναι η περιοχή που κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη να γίνει νέα Χιροσίµα. Η κατοχή ενός ισχυρού οπλοστασίου από το Ισραήλ µπορεί να εξωθήσει και άλλες χώρες στον ίδιο δρόµο, µε απρόβλεπτες συνέπειες. Γι αυτό πρέπει πιο έντονα να αγωνιστούµε για µια αποπυρηνικοποιηµένη Μ. Ανατολή. Ήδη έχουν τεθεί σε κίνηση σηµαντικές πρωτοβουλίες σ’αυτή την κατεύθυνση. Το µεγάλο αυτό ζήτηµα αφορά άµεσα και τη χώρα µας για πολλούς λόγους. ∆υστυχώς, όµως, η ελληνική κυβέρνηση απουσιάζει από τις σχετικές προσπάθειες. Άλλοτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ συµµετείχαν ενεργά στη διεθνή κινητοποίηση για τον πυρηνικό αφοπλισµό (π.χ. πρωτοβουλία των έξι), σήµερα όµως αποµακρύνεται και από την παράδοση αυτή η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εποµένως, χρειάζεται να δυναµώσει η «διπλωµατία των πολιτών και των κινηµάτων». Αν δράσουµε συντονισµένα και µαζικά µπορούµε να µαταιώσουµε τα φιλοπόλεµα σχέδια και να βάλουµε φρένο στη διαρκή αύξηση των παγκόσµιων στρατιωτικών δαπανών, που απορροφούν 4,2 δισ. δολλάρια την ηµέρα. Ο µιλιταρισµός µπορεί να ηττηθεί, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, να φθάσουµε σε µια Ευρώπη και σ’έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά όπλα ως το 2020, όπως προτείνουν οι ∆ήµοι της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι µέσω της παγκόσµιας κίνησης «∆ήµαρχοι για την Ειρήνη»


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ Σ.ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΚΑΙ Β.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

ΑΝΟ∆ΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

Έκοβαν τα … δένδρα!

Έρχεται καυτή εβδοµάδα

Α

ντιµέτωποι µε τη ∆ικαιοσύνη βρίσκονται ο δήµαρχος Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος και ο δασάρχης Ολυµπίας Βασίλης Γιακουµής, µετά από ανώνυµη καταγγελία που έγινε περίπου έναν χρόνο µετά τις φονικές πυρκαγιές στην Ηλεία, ότι µε παράνοµο τρόπο έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή έργα αντιπυρικής προστασίας. Έργα που σε µια περιοχή όπως η Ηλεία, σε έναν δήµο όπως ο δήµος Σκιλλούντος –που έζησε τον εφιάλτη των πυρκαγιών το 2007-είναι απαραίτητα όπως και σε κάθε τόπο που η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα. Το θέµα βέβαια, στην προκειµένη περίπτωση, είναι όπως φαίνεται το «τυπικό» της υπόθεσης. Πάντως ο δήµαρχος Σκιλλούντος υποστηρίζει ότι ουδέποτε θα έβλαπτε τον δασικό πλούτο της περιοχής του, που µε αυτοθυσία και κόπο κατάφερε, µαζί µε τους συνεργάτες του και τις αρµόδιες υπηρεσίες, να προστατεύει πριν από τρία χρόνια! Η υπόθεση έχει απασχολήσει την Εισαγγελία η οποία µάλιστα ζήτησε αυτοψία η οποία διενεργήθηκε από δασοπόνο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του νοµού. Και ενώ ο δήµος υποστηρίζει ότι οι όποιες ενέργειες έγιναν, είχαν στόχο την προστασία της περιοχής –που δοκιµάστηκε σκληρά τον Αύγουστο του 2007- ο διευθυντής δασών του νοµού επισηµαίνει µε έγγραφό του ότι δεν υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας που υπέβαλαν τις εργασίες χωρίς την τήρηση της διαδικασίας. Σύµφωνα πάντα µε την ∆ιεύθυνση ∆ασών, τα έργα αυτά θα έπρεπε να γίνουν σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται για τα δασικά έργα. Ο δήµος, δηλαδή, όφειλε να υπογράψει προγραµµατική σύµβαση µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην

Αντιµέτωποι µε τη ∆ικαιοσύνη είναι ο δήµαρχος Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος και ο δασάρχης Ολυµπίας Βασίλης Γιακουµής, για ενέργειες πυροπροστασίας της περιοχής.

συνέχεια να προβεί στην σύνταξη, έγκριση µελέτης και εκτέλεσή τους, µε επίβλεψη από το δασαρχείο Ολυµπίας. «Αρνούµαι ότι έβλαψα τον δασικό πλούτο…» Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος τονίζει ότι το 2008 δεν έκαναν τίποτα περισσότερο πέρα από την προετοιµασία που γινόταν τα προηγούµενα χρόνια και χάρη στην οποία ο δήµος, το 2007, υπέστη µικρότερες ζηµιές από άλλους δήµους. Μάλιστα υ υπεύθυνη

στάση, η προετοιµασία και το αποτέλεσµα προκάλεσαν την βράβευση του δήµου από την UNESCO µετά τις πυρκαγιές. «Αρνούµαι ότι έβλαψα τον δασικό πλούτο της περιοχής µου. Είναι γνωστές άλλωστε οι ενέργειές µας για το περιβάλλον, τα πάρκα που έχουµε δηµιουργήσει για τους δηµότες µας. Είναι γνωστές οι ενέργειές µας, µε την βοήθεια ευαίσθητων ανθρώπων και οµάδων που υιοθέτησαν λόφους της περιοχής µας, τους καθάρισαν, τους φύτεψαν, τους επισκέπτονται». Ο κ. Μπαλιούκος κάνει λόγο για απειλές το 2007, µε ανώνυµα τη-

λεφωνήµατα, ότι έφτασε η ώρα να καταστραφούν συγκεκριµένες περιοχές. Επίσης τονίζει ότι τον Φεβρουάριο του 2008 ο δήµος απευθύνθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες για να οργανωθούν οι περιοχές αυτές σε σχέση µε την πυροπροστασία. Παράλληλα, ο δήµος υλοποιώντας αποφάσεις του ΣΝΟ, επικαιροποίησε σχέδια που ήταν αποτελεσµατικά, ανανέωσε τις οµάδες πυρασφάλειας και προχώρησε σε ενέργειες πρόληψης και προµήθειας απαραίτητων υλικών. «Ήταν µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στον τοµέα της πρόληψης. Για να είναι ολοκληρωµένη, προβλεπόταν και ο καθαρισµός στα πρανή του αγροτοδασικού δικτύου, στα δασύλλια, στους δηµοτικούς χώρους, στα κοιµητήρια. Η προσπάθειά µας ήταν πληµµελής αφού οι πιστώσεις που διέθετε η δασική υπηρεσία δεν επαρκούσαν για καθαρισµούς ζωνών που είχαν διανοιχθεί. Σε συνεννόηση µαζί της, προσφερθήκαµε να διαθέσουµε το προσωπικό µας και όσους εθελοντές διαθέταµε και ξεκινήσαµε από τα σηµεία που είχαµε τις απειλές, το Ρέθυ, όπου δυστυχώς µάλιστα επιβεβαιώθηκαν οι απειλές γιατί είχαµε εκεί φωτιά τον Αύγουστο του 2008. Η

πυρκαγιά σταµάτησε τότε λίγα µέτρα πριν την ζώνη που είχαµε καθαρίσει. Επίσης καθαρίσαµε δρόµο της δασικής υπηρεσίας –και όχι ζώνη-πλατώµατα, δάσος, κάναµε παρεµβάσεις στην περιοχή Βρυσούλα, που είναι εντός σχεδίου Κρέστενας…Μου προξενεί εντύπωση και η επισήµανση του διευθυντή δασών ότι δεν υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας την στιγµή που γνώριζε ότι ο νοµός ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι παρεµβάσεις µας ήταν οι συνηθισµένες, αυτές που χρόνια κάνουµε, όπως και την εποχή που αυτός ήταν δασάρχης στο δασαρχείο µας και συµφωνούσε µαζί µας». Ο δήµαρχος Σκιλλούντος τονίζει ότι όχι µόνο δεν υπήρξε υποβάθµιση του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου αλλά αντίθετα ενεργοποιήθηκε ο τοπικός πληθυσµός που συµµετέχει πλέον εθελοντικά σε καθαρισµούς, αναδασώσεις, περιπολίες και πυροφυλάκια. Και τέλος, σε κάθε περίπτωση, για τις ενέργειες που έγιναν ήταν ενήµεροι και σύµφωνοι οι φορείς που συµµετείχαν στο ΣΝΟ.

Άνοδο της θερµοκρασίας προβλέπουν αυτή την εβδοµάδα οι µετεωρολόγοι. Το θερµόµετρο αναµένεται στα µέσα της εβδοµάδας να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 38 βαθµούς Κελσίου, ενώ αυξηµένα θα είναι και τα ποσοστά υγρασίας. Οι συνθήκες που διαµορφώνονται είναι ιδανικές για αναζήτηση λίγης δροσιάς στις θάλασσες της περιοχής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάµε τα µέτρα προστασίας από τον καύσωνα και κυρίως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, οι συνθήκες που διαµορφώνονται κάνουν υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχή. Σε αυξηµένη ετοιµότητα θα βρίσκονται κρατικές υπηρεσίες και ΟΤΑ ενώ υπενθυµίζεται ότι δεν επιτρέπεται εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αµέλεια. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εφαρµόσουµε τα µέτρα αυτοπροστασίας και υπενθυµίζεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και ευαίσθητες περιοχές. Την ίδια στιγµή, µεγαλώνει το κύµα ετεροδηµοτών και επισκεπτών στον νοµό. Η κάθοδος αναµένεται να κορυφωθεί τις επόµενες ηµέρες, καθώς και µε την ευκαιρία της εορτής του ∆εκαπενταύγουστου, πολλοί είναι αυτοί που θα προτιµήσουν να περάσουν το επόµενο Σαββατοκύριακο και µέρος των διακοπών τους στην Ηλεία.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Θα γίνει το φιλικό µε Ναύπακτο

Πέλυ Μπεβούδα

Πληµµελής η διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Π

ληµµελής τήρηση και παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, διαπιστώνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος µετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε υγειονοµικές µονάδες. Για το σκοπό αυτό, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ µε έγγραφό τους προς όλες τις ∆ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας, ζητούν τη συµµόρφωση στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Επιπλέον τους διαβιβάστηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο µε τη συµπλήρωσή του θα καταδείξει αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές απαιτή-

• Σήµερα στις 18.15 στο στάδιο Πύργου

Έγγραφο του υπουργείου προς όλες τις ∆ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών σεις για τη λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Παράλληλα, θα αποτελέσει και µια καταγραφή του καταλόγου των υγειονοµικών µονάδων που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έως τις 31 Αυγούστου. Η συµπλήρωσή του θα καταδείξει

τις ελλείψεις και τις παρεκκλίσεις από τη νόµιµη περιβαλλοντική και υγειονοµική διαχείριση και θα συµβάλλει στην ενηµέρωση και στη συµµόρφωση σε αυτήν. Τα στοιχεία θα επεξεργαστεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να αποτυπωθεί µε ασφάλεια η πραγµατική περιβαλλοντική, υγειονοµική διαχείριση στις υγειονοµικές µονάδες όλης της χώρας. Τα αποτελέσµατα θα αξιοποι-

ηθούν και για την ενηµέρωση των αρµόδιων Υπουργείων, των Κεντρικών Περιφερειακών και των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Περι-

βάλλοντος και Υγείας, µε απώτερο σκοπό την ανάληψη και προώθηση των αναγκαίων δράσεων συµµόρφωσης.

Τελικά το σηµερινό φιλικό του Πανηλειακού µε τον Ναυπακτιακό Αστέρα, που είναι προγραµµατισµένο για τις 6.15 στο στάδιο του Πύργου, θα διεξαχθεί κανονικά, όπως ανέφερε και ο τεχνικός της οµάδας Γιώργος Βλαστός, πλην βέβαια κάποιου εξαιρετικού απροόπτου. Και όταν γράφουµε για «εξαιρετικό απρόοπτο», εννοούµε να έχουµε νέα έξαρση της επιδηµίας γαστρεντερίτιδας που «χτύπησε» από προχθές την οµάδα του Πύργου. Χθες η οµάδα του Πανηλειακού προπονήθηκε κανονικά στις 6 το απόγευµα, αν και υπήρχαν και πάλι απουσίες, αφού η ίωση «χτύπησε» χθες τους Τσουλάκο και Θεοδωρακόπουλο, που δεν µπόρεσαν να γυµναστούν, ενώ και ο Παπαδόπουλος ένιωθε πολύ αδύναµος. Οι υπόλοιποι παίκτες της οµάδας αν και καταπονηµένοι από τα συµπτώµατα της ίωσης, προπονήθηκαν κανονικά. Να σηµειωθεί ότι στο φιλικό µε την Ναύπακτο, η γενική είσοδος για τους φιλάθλους είναι 10 ευρώ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Η

υποψηφιότητα του γιατρού Γιώργου Παναγούλια για το νέο δήµο Πηνειού είχε προαναγγελθεί ωστόσο µετά και την επίσηµη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει ήδη ο προεκλογικός αγώνας για τον ίδιο και κοντινούς συνεργάτες του. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ ο κ Παναγούλιας ήταν κατηγορηµατικός : « Η παράταξη που θα συγκροτήσουµε θα έχει πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, θα είναι ανοιχτή σε όλες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας και θα στελεχωθεί µε δηµότες όλων των πολιτικών πεποιθήσεων.»

Πέρα από τις προγραµµατικές µας θέσεις για την αναπτυξιακή δυναµική του δήµου µας που σύντοµα θα παρουσιάσουµε, πρώτη µας προτεραιότητα είναι να αντιµετωπίσουµε καίρια και ουσιαστικά τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. ∆ιότι δεν θα µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη όταν υπάρχουν προβλήµατα µε το νερό, µε τα σκουπίδια, µε την αποχέτευση και γενικά µε την ποιότητα ζωής στο δήµο µας. Επίσης, οφείλουµε να δηµιουργήσουµε έναν δήµο φιλικό προς τον πολίτη, µε τις υπηρεσίες του στη διάθεση των δηµοτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης.

Ποιο ήταν το πρώτο συναίσθηµα που νιώσατε έπειτα και από την επίσηµη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι θα είστε υποψήφιος για το νέο δήµο Πηνειού; Η στήριξη από ένα µεγάλο και ιστορικό κόµµα όπως το ΠΑΣΟΚ και µάλιστα µε την πρώτη δέσµη στηρίξεων υποψηφίων δηµάρχων αποτελεί µια εύγλωττη αναγνώριση ότι η κίνησή µας έχει οντότητα και προοπτική. Σίγουρα είµαι ικανοποιηµένος από την εµπιστοσύνη που µας δείχνει το κόµµα που σήµερα κυβερνά τη χώρα και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για µένα. Πρέπει όµως να πω κάτι που τόνισα και στις πρώτες µου δηλώσεις, ότι η παράταξη που θα συγκροτήσουµε θα έχει πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, θα είναι ανοιχτή σε όλες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας και θα στελεχωθεί µε δηµότες όλων των πολιτικών πεποιθήσεων. Στην κρίσιµη αυτή συγκυρία όπου µέσα από µια µεγάλη µεταρρύθµιση καλούµαστε να δώσουµε υπόσταση και πνοή στο νέο διευρυµένο δήµο Πηνειού, δεν χωρούν κοµµατικά στεγανά και αντιλήψεις παλαιοκοµµατικού τύπου. Οφείλουµε όλοι να δουλέψουµε µε σύµπνοια και συνέπεια για το καλό του δήµου µας. Η πολιτική σας πορεία µέχρι σήµερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ συνεπής. Θα αναζητήσετε στο ψηφοδέλτιο σας πρόσωπα που προέρχονται από τον ευρύτερο δηµοκρατικό χώρο; Άλλο πράγµα είναι η πολιτική λειτουργία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των κοµµάτων και άλλο η αυτοδιοίκηση. Όπως προείπα, η παράταξή µας θα είναι ανοιχτή σε όλους τους δηµότες. Χρέος µας είναι να επιλέξουµε τους καλύτερους, εκείνους που διαθέτουν ικανότητες,

Μπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους οι νέοι επτά δήµοι που δηµιουργήθηκαν στην Ηλεία και σε ποιο βαθµό µπορεί να αναπτυχθεί µια συνολική πολιτική για θέµατα που αφορούν όλο το νοµό;

ιδέες, εµπειρία, µεράκι και όρεξη για δουλειά. Τέτοιοι πολίτες δεν υπάρχουν µόνο σε ένα συγκεκριµένο κόµµα. Πρέπει να κατανοήσουµε ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί ευρείες συναινέσεις και συνθέσεις, απαιτεί δηµοκρατικές λειτουργίες µε σεβασµό στον πολίτη, µε ευπρέπεια και δηµόσιο ήθος, χωρίς αποκλεισµούς, οξύνσεις και αντιπαλότητα. Αυτό απαιτεί ο πολιτικός πολιτισµός µας και όσοι βρίσκονται έξω από αυτό το πνεύµα, δεν µπορούν να εκφράσουν τη σηµερινή κοινωνία. Ο « Καλλικράτης» φέρνει πολλές και σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των δήµων που µέχρι σήµερα γνωρίζαµε. Θεωρείτε ότι µπορεί να πετύχει και σε τι ποσοστό αυτή η σηµαντική διοικητική µεταρρύθµιση; Είναι στο χέρι των δηµοτικών αρχών αλλά και των τοπικών κοινωνιών ευρύτερα αν θα πετύχει ή όχι η µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη». Το βέβαιο είναι ότι µε το νέο θεσµικό πλαίσιο θα υπάρξει ορθότερη και πιο επωφελής διαχείριση των πόρων της αυτοδιοίκησης. Θα τεθεί ένα τέλος στην αδιαφάνεια, στις «µαύρες τρύ-

πες», στην κακοδιαχείριση και σε φαινόµενα δυσλειτουργίας διαφόρων δηµοτικών δοµών. Επίσης φαινόµενα µικροπολιτικών εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων που ταλαιπώρησαν πολλούς δήµους, δεν έχουν θέση στη νέα πραγµατικότητα. Προσωπικά εγώ θα απαιτήσω πιστή τήρηση όλων των διατάξεων του νέου νόµου αλλά επειδή τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς διαρκή αγώνα, θα είµαστε στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων πόρων και κινήτρων για να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο νέος µας δήµος Πηνειού. Ο νέος δήµος Πηνειού έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πού θα σταθείτε εάν οι πολίτες σας εµπιστευθούν τις τύχες τους; Ποιες θα είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες; Έχουµε το προνόµιο να ζούµε σε µια από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Ο δήµος Πηνειού είναι στο κέντρο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της Ηλείας, διαθέτει βιοµηχανικές µονάδες, µεγάλες τουριστικές µονάδες αλλά και ιστορικές αναφορές που τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό σαν δήµο.

∆εδοµένης της κατάργησης του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης, το µεγάλο βάρος του αναπτυξιακού σχεδιασµού του νοµού αναλαµβάνουν κατά κύριο λόγο οι νέοι δήµοι, οι οποίοι θα πρέπει να υποκαταστήσουν τη νοµαρχία σε δράσεις και πρωτοβουλίες αυτού του είδους. Αυτό σηµαίνει ότι η διαβούλευση µεταξύ των επτά δηµάρχων θα γίνεται πιο εύκολα και πιο άµεσα. Θεωρητικά λοιπόν, οι συνθήκες συνεργασίας των επτά νέων δήµων για τη συνολική ανάπτυξη του νοµού, είναι ιδανικές. Αποµένει στην πράξη να το αποδείξουµε, κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει. Τα ίδια τα προβλήµατα που θα κληθούµε να διαχειριστούµε (διάθεση στερεών αποβλήτων, τουριστική ανάπτυξη, υποδοµές κ.λ.π.) επιβάλλουν µια πιο ενεργή και ουσιαστική λειτουργία µέσα από έναν διαρκή σύνδεσµο των επτά δήµων. ∆εν έχουµε να χωρίσουµε τίποτε µε τους άλλους δήµους, αντίθετα επιβάλλονται οι συνεργασίες προς όφελος του νοµού. Είµαι και θα είµαι αντίθετος µε πολώσεις µεταξύ δήµων και περιοχών γιατί αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούσαν την ανάπτυξη. Για την περιοχή µας πάντως θα ήταν πιο δυνατή η επιρροή µας αν υπήρχε ο µεγάλος δήµος της πεδινής Ηλείας µε τους επτά «Καποδιστριακούς» δήµους, κάτι που εγώ από την πρώτη στιγµή υποστήριξα ενεργά, σε αντίθεση µε άλλους που πολέµησαν αυτή την πρόταση.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΤΖΟΛΑ

Άρωµα δυναµικής γυναίκας στη Ν.∆ «Εσύ έκανες νωρίς την κόρη σου. Εγώ άργησα...», είχε πει πριν από περίπου 18 χρόνια ο πρόεδρος της Ν.∆. Αντώνης Σαµαράς στον πατέρα της σηµερινής αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόµµατος Βασιλικής Τζότζολα. O διάλογος είχε γίνει το ‘92, παρουσία της 15χρονης τότε Βασιλικής, στην οικογενειακή επιχείρηση µε λευκά είδη του πατέρα της στην περιοχή της Ορεστιάδας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του- τότε υπουργού Εξωτερικών- Αντώνη Σαµαρά, που εκείνη την εποχή είχε αποκτήσει την κόρη του. Η σκηνή αυτή, όπως λένε πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, είναι η πρώτη συνάντηση που είχε µε τον σηµερινό πρόεδρο της Ν.∆., ο οποίος την επέλεξε για τη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόµµατος. Τα χρόνια της Πολιτικής Ανοιξης η κ. Τζότζολα δεν είχε καµία επαφή µε τον κ. Σαµαρά. Ξανασυναντήθηκε- και µάλιστα τυχαία- µαζί του στο Στρασβούργο. Εκείνος είχε βρει τον δρόµο της επιστροφήςκαι ήταν πια ευρωβουλευτής της Ν.∆. Ανέλαβε να ξεναγήσει στην πόλη τη νεαρή δικηγόρο. Εκτοτε τα επαγγελµατικά της βήµατα έµοιαζαν σαν... οµόκεντροι κύκλοι γύρω από την πολιτική σκηνή. Τις τελευταίες µέρες η σελίδα της στο facebook έχει γεµίσει µε µηνύµατα, στα οποία δεν έχει προλάβει να απαντήσει. Οι φίλοι της λένε πως το µότο της µετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων είναι: «Και τώρα δουλειά». Παρά το γεγονός ότι ξέρει πως «η δουλειά» είναι µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες, λέει ότι θέλει να είναι «το πρόσωπο που θα βοηθήσει το κόµµα και όχι την αυτοπροβολή» της. Στον Λυκουρέζο. Η 33χρονη Βασιλική Τζότζολα πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, επιστρέφοντας από τις µεταπτυχιακές σπουδές της στην Αγγλία σχετικές µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ίκαιο, έκανε µία στάση στο δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, µε τον οποίο επί χρόνια συνεργάστηκε και είχε την ευκαιρία να δουλέψει σε πολλές δικογραφίες. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι για την πτώση του Φάλκον, την «υπόθεση Οτζαλάν», την απαγωγή και δολοφονία του επιχειρηµατία Γ. Νικολαΐδη και Μ. Καλαθάκη, µε αποκορύφωµα τη συµµετοχή της από τα έδρανα της πολιτικής αγωγής στη δίκη για την υπόθεση της 17Ν. Οταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τα ποινικά ακροατήρια- το 2006, επί κυβέρνησης Καραµανλή- βρέθηκε αρχικά στη γενική γραµµατεία Εµπορίου. Ακολούθησε η ενασχόλησή της µε τη σύµβαση για την αποκρατικοποίηση της Ο.Α., ύστερα από πρόταση του πρώην υπουργού Κ. Χατζηδάκη, δίπλα στον οποίο κατέληξε τελικά ως ειδική συνεργάτις του. Ακολούθησε την αντίστροφη πορεία µετά την ήττα της Ν.∆. στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές: η Βασιλική Τζότζολα επιστρέφει ξανά στη δικηγορία. Οπως φαί-

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόµµατος και η θέση της στην πολιτική σκηνή της χώρας νεται όµως, στην ουσία δεν βγαίνει έξω από τον κύκλο της πολιτικής. Στις εσωκοµµατικές εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη προέδρου της Ν.∆. ασχολήθηκε ενεργά, όπως λένε όσοι τη γνωρίζουν, αλλά ποτέ δεν ανήκε στον λεγόµενο στενό πυρήνα του Αντ. Σαµαρά. Η τελευταία τους συνάντηση, πριν από τον ορισµό της στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ν.∆., ήταν σε εκδήλωση στη Ρηγίλλης µετά την ανάδειξη του κ. Σαµαρά στην προεδρία του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Εκεί, σε µία συνάντηση λίγων δευτερολέπτων, ο πρόεδρος της είπε «κάποια στιγµή σε θέλω...», χωρίς όµως να ανοίξει άλλο τα χαρτιά του και να της δώσει το στίγµα των προθέσεών του για τη θέση που την προόριζε. «Το ζεύγος Τζο». Από τους πρώτους ανθρώπους µε τους οποίους η κ. Τζότζολα συζήτησε την πρόταση του κ. Σαµαρά είναι ο σύζυγός της Λεωνίδας Τζώνης, διδάκτωρ Χρηµατοοικονοµικών, µε τον οποίο γνωρίστηκαν όταν εκείνη έκανε τις µεταπτυχιακές σπουδές της και εκείνος δίδασκε στο πανεπιστήµιο. Οι φίλοι τους µάλιστα θυµούνται ότι λόγω των κοινών αρχικών των επιθέτων, τους αποκαλούσαν «το ζεύγος Τζο εις τον κύβο». Πάντως αρκετά χρόνια προτού δεχθεί την πρόταση από τον κ. Αντ. Σαµαρά, στην κ. Τζότζολα είχε απονείµει τα εύσηµα ένας άλλος πρόεδρος - ο επίτιµος πια αρεοπαγίτης Μιχάλης Μαργαρίτης, ο οποίος ως πρόεδρος στη δίκη της 17Ν είχε σχολιάσει θετικά την αγόρευση της σηµερινής αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ν.∆. Βέβαια, άλλο οι αγορεύσεις, άλλο οι τηλεοπτικές δηλώσεις...

ΠΑΓΑΚΙΑ

Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ. Πληρ. τηλ. 6944899295.

DECOration

« Είµαστε ανοιχτοί σε όλες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας»

9

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την λατρεµένη µας µητέρα, γιαγιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία

∆ΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) χα ΦΙΛΙΠΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

θανούσα, κηδεύοµε τη ∆ευτέρα 9 Αυγούστου 2010 και ώρα 5.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής Αθηνών ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Πάνος και Μαρία, Κατερίνα χα Κώστα Σοφού, Λάµπης και Αλέκα, Μαρία. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ∆ήµητρα, Έφη, Σάκης και Κατερίνα, Βασίλης – Τρύφωνας, Φιλίππα. ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: Ελένη, Κωνσταντίνα. ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Σοφία χα Κων. Αγγελακοπούλου, Νίκος και Νικολία ∆ηµητρακοπούλου, Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, Μαίρη χα Πανου Φάκαλου, Θεοδώρα χα Φώτη Φάκαλου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ των Ιδρυµάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας. Την αγαπηµένη µας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Στον αγαπηµένο µου εγγονό ∆ΙΟΝΥΣΙΟ Γ. ΖΕΚΥΡΙΑ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µετά της εκλεκτής δίδας ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΓΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογ. Μίµη ∆ηµητρακόπουλου Στον αγαπηµένο µας ανιψιό και ξάδελφο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογ. Σωτηρίου Τσιπολίτη Στην αγαπηµένη µας ξάδελφη ΑΝΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον εκλεκτό νέο ∆ΙΟΝΥΣΙΟ Γ. ΖΕΚΥΡΙΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Λεωνίδας – Σίσυ Νικόλας Πατρινός

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ο ιατρός

Χάρδας Νικόλαος

ΩΡΛ θα απουσιάζει από 26/7 έως 9/8. Το µικροβιολογικό ιατρείο του κυρίου

Στην αγαπηµένη µας ανιψιά ΑΝΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον εκλεκτό νέο ∆ΙΟΝΥΣΙΟ Γ. ΖΕΚΥΡΙΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογ. Θεοφάνη και Νάνσυς Γαλανοπούλου Αµπελώνας Στην αγαπηµένη µας βαφτιστήρα ΑΝΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε τον εκλεκτό νέο ∆ΙΟΝΥΣΙΟ Γ. ΖΕΚΥΡΙΑ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογ. Χαράλαµπου Ξυδια

Τόγια Ιωάννη

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡ. ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 62 κηδεύοµε την ∆ευτέρα 9-8-2010 και ώρα 11 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου ∆ιονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιµητήριο Πατρών. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Βασίλης, Τρύφωνας, Νίκος Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ: Βασίλειος Κούτρας ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Φανή και ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Συλλυπητήρια θα δεχθούµε στον ιερό ναό. Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών µε καρκίνο µαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» παράρτηµα Πατρών TΣANTAPΛIΩTHΣ- Kαλαβρύτων 18 & Φωκαίας Tηλ. 324.855-324.838 Aθηνών - Pίου 5A Pίον Tηλ. 2610993840

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

θερµότατα ευχαριστούµε.

(ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) ΕΤΩΝ 68

Πύργος 8/8/10 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ερµιόνη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χρήστος, ∆έσποινα και Ιωάννης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιωργία Πλέσσα, Κωνσταντίνος και Κούλα Χριστοπούλου Η ΕΓΓΟΝΗ: Ερµιόνη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΤΩΝ 52

θερµότατα ευχαριστούµε.

Καταράχι 8/8/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυστάλλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ιονύσιος και Ελένη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Χρήστος Η ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελική ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

θα παραµείνει κλειστό από Παρασκευή 13/8 έως και Παρασκευή 20/8.

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

Ο Ορθοπεδικός Τερζόπουλος Νικόλαος θα απουσιάζει από ∆ευτέρα 9/8/10 έως Παρασκευή 13/8/10

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Ο Πυρηνικός ιατρός κ. Νικόλαος Καραµάνης και η µικροβιολόγος κ. Χριστίνα Χαριτίδου –

Καραµάνη

θα απουσιάζουν από τη ∆ευτέρα 9/8 έως και τη ∆ευτέρα 16/8/2010. Τα εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων θα λειτουργήσουν κανονικά από την Τρίτη 17/8/2010. Ο Οδοντίατρος

Γαλανόπουλος Αλέξιος του ∆ιον. θα απουσιάζει από 9/8/10 έως 15/8/10. Το Οδοντιατρείο του

Άλκη Ξυνή

θα παραµείνει κλειστό από 9/8 έως και 20/8.

ΑΡΕΤΗΣ ΗΛ. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ

Ο ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας το γένος Γαλάνη που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στο Σµίλα και η ΚΑΤΣΩΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ∆ηµητρίου και της Βασιλικής το γένος Γεωργίου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στη Σαλµώνη πρόκειται να παντρευτούν στη Σαλµώνη. Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ του Γεωργίου και της Ιωάννας το γένος Τσαγγάρη που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας και η ΠΑΤΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Αλεξίου και της Ελένης το γένος Τσουκαλά που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο Ηλείας.

Το Ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο της

Μαρίας Θαλασσινού,

Πύρρωνος 20 Αµαλιάδα, θα παραµείνει κλειστό από 9/8/2010 έως 13/8/10. Το ιατρείο

Πέτρου Κ. Σπίνου

Χειρουργού οδοντίατρου θα παραµείνει κλειστό από 7/8/2010 έως και 15/8/2010. Θα επαναλειτουργήσει από ∆ευτέρα 16/8.

Ο ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Κατσαρός Νίκος θα απουσιάζει από 9 έως 13 Αυγούστου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αδελφή µας Ιωάννα Γιαννοπούλου που ορκίστηκε ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία. Γιώτα, Χαρούλα, Χάρις, Γιάννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος του δήµου Πηνείας Μπιλίρης Νικόλας θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια από τη λασπολογία που εξακολουθεί να διαδίδει ο δήµαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος απέναντι στο πρόσωπό του ενηµερώνει τους συνδηµότες του για ό,τι πράγµατι συµβαίνει στα ∆.Σ. του δήµου Πηνείας. Ο δήµαρχος κ. Βασίλης Παπαδόπουλος µε τις άστοχες ενέργειές του αγνοώντας τις απόψεις, συµβουλές και προτάσεις των δηµοτικών συµβούλων του δήµου µας, συνεχίζει να λειτουργεί ως µονάρχης, µε συνέπεια, τη µη εύρυθµη λειτουργία του δήµου (π.χ. αφήνοντας τους δηµότες πάνω από 1 εβδοµάδα χωρίς νερό, ταλαιπωρώντας και κοροϊδεύοντας µε πρόσχηµα ότι δεν ψηφίζει ο Μπιλίρης κάτι που σύµφωνα µε τον κώδικα θεωρείται σαν επείγον και δίνει την αρµοδιότητα στο δήµαρχο προς ταχεία επίλυσή του). Όσο για το αν ψηφίζω θα ήθελα να ενηµερώσω τους συνδηµότες µου ότι ο κύριος δήµαρχος έχει φέρει από τις 8/4/2010 την κατανοµή της ΣΑΤΑ της οποίας η δόση ήταν 83.000 ευρώ. Η κατανοµή των έργων που είχε κάνει ο δήµαρχος αποτελείται απο 68 έργα αξίας περίπου 395.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση του έκανε πρόταση: α) να γίνει µία 3µελής επιτροπή ή 5µελής που να απαρτίζεται από ένα δηµοτικό σύµβουλό της και την επόµενη µέρα µαζί µε το µηχανικό του δήµου να γίνει έλεγχος σε 10 έργα που θα τους υποδείξει κι αν διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει έστω τα 8 θα τα ψηφίσουν και τα 68. β) Εγώ σαν ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος πρότεινα να κατανείµουµε τα παλιά έργα µε σειρά χρόνου (ηµέρα, µήνα) µέχρι το ποσό που είχαµε στη διάθεσή µας. Ο δήµαρχος για λόγους που εκείνος ξέρει και σκέπτεται δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις µε αποτέλεσµα να µην ψηφιστεί η κατανοµή. Έτσι από την ηµεροµηνία που προανέφερα µέχρι και σήµερα έχει φέρει το ίδιο θέµα πάνω από 5 φορές τη στιγµή που το ∆.Σ. έχει πάρει απόφαση και έχει κάνει και τις προτάσεις του. Γιατί ο κ. δήµαρχος δε συµφωνεί µε τις 2 προτάσεις ώστε να λειτουργήσει ο δήµος και να πάρουν και κάποιοι άνθρωποι τα χρήµατά τους αντί να κάθεται και να λασπολογεί και να λέει σε δηµότες που τον έχουν ενοχλήσει για επίλυση των προβληµάτων τους ότι δεν ψηφίζει ο Μπιλίρης. Μήπως τον βολεύει έτσι; Από την πλευρά µου θα ήθελα να δηλώσω ότι χρωστάω µόνο σε αυτούς που µε ψήφισαν και σε κανέναν άλλο. Αλλά υπενθυµίζω ότι είµαι δίπλα στα συµφέροντα όλων των συνδηµοτών µου και όχι στα συµφέροντα του δηµάρχου. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤHΡΙΟ Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου όλους τους Ηλείους, που στάθηκαν κοντά µου όλα αυτά τα χρόνια. Έζησα και εργάστηκα στη φιλόξενη Ηλεία χρόνια πολλά µε συνέπεια και αγάπη. Και τώρα που λόγω συνταξιοδότησης αποχωρώ οριστικά από το ιατρείο µου στον Πύργο της Ηλείας και από τη ∆νση Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους Ηλείους, τους απλούς ανθρώπους, τους φίλους, τους συνεργάτες, τους γνωστούς και άγνωστους, που µε στήριξαν και µε τίµησαν µε την παρουσία τους είτε επαγγελµατικά είτε ανθρώπινα και φιλικά και τους διαβεβαιώνω πως δε θα τους ξεχάσω ποτέ. ∆ρ.Νικόλαος Χρήστου Θεοχαρίδης Μικροβιολόγος

ΕΤΩΝ 82

Λαντζόι 8/8/10 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ «ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΟ –ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλ. 6989550100-6974491354

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΥΡΓΙΩΝ

Στο καθιερωµένο καλοκαιριάτικο αντάµωµα του Συνδέσµου Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων, όπως κάθε χρόνο, πήρε και φέτος την πρωτοβουλία να διοργανώσει το καθιερωµένο καλοκαιρινό αντάµωµα των συµπατριωτών στη γενέτειρά µας. Μια ξεχωριστή βραδιά µνήµης και αναµνήσεων µε παλιούς φίλους, συµπατριώτες Πυργίους της Αθήνας, που γεµάτοι νοσταλγία θα ξανασµίξουν µε τους Πυργιώτες που διαµένουν στον τόπο µας. Σε µια τοποθεσία µοναδική, απ΄όπου γενιές και γενιές Πυργιωτόπουλα αποχαιρετήσαµε τα µαθητικά µας χρόνια και πήραµε από παιδιά τους δρόµους αναζητώντας µια καλύτερη ζωή εκείνα τα δύσκολα χρόνια… ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ της µνήµης, του γερτού πεύκου, του σκασιαρχείου, που µας περίµενε πάντα να ξαναγυρίσουµε στα πάτρια, να ξαναβρούµε τους παλιούς συµµαθητές µας, να ξανακούσουµε εκείνα τα γέλια των παιδικών µας χρόνων, να ξαναντικρύσουµε τη γαλάζια ούγια του Ιονίου στον ορίζοντα… Φέτος ειδικά, στο καλοκαιρινό αντάµωµα ο Σύνδεσµός µας µαζί µε όλους τους συµπατριώτες µας, που µας αγα-

πούν καλεί τους παλιούς συµµαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυµνάσια Θηλέων και Αρρένων Πύργου τα έτη 1959 και 1960, να ξανασυναντηθούµε για πρώτη φορά, µετά από 50 χρόνια, στο αγαπηµένο µας Επαρχείο. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 στις 10µ.µ. στον καλαίσθητο ανακαινισµένο χώρο του Επαρχείου. Θα ξανανταµώσουµε όπως τότε και θα ξαναθυµηθούµε την εποχή της αλληλεγγύης που µοιραζόµαστε τα τετράδια και το πενιχρό χαρτζηλίκι µας την εποχή που οραµατιζόµασταν και ελπίζαµε σ’ ένα καλύτερο κόσµο!. Αυτή την ελπίδα θέλουµε να ξαναξυπνήσουµε! Οχι! δεν έχουν όλα τελειώσει, όσο είµαστε ακόµα ζωντανοί οι παλιοί συµµαθητές, συµπατριώτες και φίλοι. Σας περιµένουµε όλους! Υ.Γ. Για τη διοργάνωση της συνάντησης των παλαιών συµµαθητών αποφοίτων του 1959 και 1960 το Σύνδεσµο βοηθούν οι παλιές συµµαθήτριες –ές. Βάσω Αργυροπούλου, Μαρία Καλαµπρέζου, Φανή Μονοκρούσου, Λίλη Σκουλαρίκου, Μαρία Χρυσανθοπούλου, Σάκης Γαλανόπουλος, Νίκος Λινάρδος, Παναγιώτης Μιχαλακάκος, Τάκης Σπηλιόπουλος κ.α. Για πληροφορίες – κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6945280064 (Πρόεδρος) και 6973401025 (Γενική Γραµµατέας) www. syndesmos –pa.gr


Νέα της Αµαλιάδας

Το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας αποδείχθηκε πολύ µικρό για να χωρέσει το πλήθος κόσµου

Ο Ζήκος- Πέτρος Φιλιππίδης κατά την είσοδό του στη σκηνή, σηµατοδότησε εξαρχής την απολαυστική παράσταση

ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 8 Αυγούστου

2010

11

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του έργου

«ΒΟΥΛΙΑΞΕ» ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟ»

Ο «Ζήκος» αποζηµίωσε το κοινό Ο Πέτρος Φιλιππίδης στον καλύτερο ρόλο της καριέρας του χάρισε ασταµάτητο γέλιο στο κοινό Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ικαιώθηκαν οι διοργανωτές του 20ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, για την επιλογή τους να είναι διήµερη η θεατρική παράσταση «Ο Μπακαλόγατος ή της Κακοµοίρας» µε πρωταγωνιστή τον Πέτρο Φιλιππίδη, αφού και τις δύο ηµέρες «βούλιαξε» από κόσµο το νέο θέατρο της Ήλιδας. Η µεγάλη επιτυχία που είχε σηµειώσει η παράσταση, που παίζεται επί τρεις συνεχόµενες χρονιές, και το όνοµα του Πέτρου Φιλιππίδη, έκαναν το θεατρόφιλο κοινό να ψάχνει µετά µανίας για ένα εισιτήριο, προκειµένου να δει από κοντά ίσως τον πιο αγαπηµένο ρόλο του Ελληνικού κινηµατογράφου, τον «Ζήκο» που

είχε ερµηνεύσει µοναδικά ο Κώστας Χατζηχρήστος. Χειροκροτούσαν από την αρχή έως το τέλος Και ο Πέτρος Φιλιππίδης αλλά και όλοι οι ηθοποιοί της παράστασης, δικαίωσαν τις προσδοκίες του κοινού. Το έργο ανέβηκε το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου στην Ήλιδα και η προσέλευση του κοινού ήταν τόσο µεγάλη, που το θέατρο και τις δύο ηµέρες αποδείχθηκε µικρό για να χωρέσει τον κόσµο. Τον κόσµο, που δεν σταµάτησε να γελά από την αρχή µέχρι το τέλος, τον κόσµο που δεν σταµάτησε να χειροκροτεί και απόλαυσε τον Πέτρο Φιλιππίδη στον καλύτερο ίσως ρόλο της καριέρας του. Ένα ρόλο που αγαπήθηκε στο πρόσωπο του Κώστα Χατζηχρήστου το 1963 και σήµερα αγαπήθηκε και πάλι στο πρόσωπο του Πέτρου Φιλιππίδη, που απέδειξε για ακόµη µία φορά το µεγάλο του ταλέντο. Αεικίνητος στη σκηνή, απέδωσε µε ξεχωριστό

τρόπο τις ατάκες του «Ζήκου» και έκανε το κοινό να γελά ασταµάτητα, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που ‘έπαιξε’ µε τον κόσµο, αρπάζοντας τις ατάκες τους και µεταφέροντάς τες στη σκηνή. Επί 2,5 περίπου ώρες, τόσο ο Πέτρος Φιλιππίδης όσο και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσµα. «Ο Μπακαλόγατος ή της Κακοµοίρας» είναι βασισµένο στο οµώνυµο θεατρικό των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου και την τωρινή παράσταση έχει σκηνοθετήσει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Το έργο γυρίστηκε για τον κινηµατογράφο το 1963, µε τεράστια επιτυχία και µε ατάκες που εκτοξεύονταν σε ρυθµό πολυβόλου από τον Ζήκο- Κώστα Χατζηχρήστο, όπως και στην τωρινή παράσταση από τον Πέτρο Φιλιππίδη. ∆ίπλα του, ο Τάσος Κωστής, η Χριστίνα Τσάφου, ο Γιώργος Λέφας, ο Γιάννης ∆εγαΐτης, ο Γιώργος Γαλίτης, ο Κωνσταντίνος

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Λαγκαδινός µε µέλη του Συλλόγου

Ο θίασος αποθεώθηκε στο τέλος της παράστασης από το κοινό

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Παρά την κούραση, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί µε τους θαυµαστές του

Γιαννακόπουλος, η Ελένη Αποστολοπούλου, η ∆έσποινα Γιαννοπού-

λου, ο Θανάσης Τσαλταµπάσης και η Ειρήνη Τσιάρη.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τουρνουά αθλητισµού και φιλίας στην Πηνεία Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

ην δυνατότητα στους νέους, να συνεργαστούν, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να αναπτύξουν στενούς δεσµούς φιλίας, δίνει ο δήµος Πηνείας µε τη διοργάνωση για 6η συνεχή χρονιά του τουρνουά αθλητικών δράσεων. Ένα τουρνουά που διοργανώνουν από κοινού ο δήµος µε την Οµοσπονδία Συλλόγων Πηνείας και Ωλένης και το Σύλλογο «Η Έκφραση» και χθες το πρωί πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των διοργανωτών στο ∆ηµαρχείο της Πηνείας µε εκπροσώπους και των 16 δηµοτικών διαµερισµάτων, προκειµένου να οριστικοποιηθούν οι οµάδες και έγιναν και οι απαραίτητες κληρώσεις. Θεσµός για την περιοχή Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τουρνουά ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, καθώς επίσης αθλοδροµίες και ποδηλατοδροµίες, στο µαγευτικό δάσος της Κάπελης.

Στη χθεσινή συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι και των 16 δηµοτικών διαµερισµάτων

Οι διοργανωτές έδωσαν τις τελικές οδηγίες

Ο ∆ήµαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, αναφερόµενος στο τουρνουά, τόνισε: «Με τη συνεργασία που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, δίνεται η ευκαιρία στους νέους της περιοχής, αλλά και στα παιδιά της Πηνείας που διαµένουν σε άλλες περιοχές, να συναντηθούν το καλοκαίρι, να αθληθούν και το επιστέγασµα αυτής της προσπάθειας είναι η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους. Και ο ∆εκαπενταύγουστος δίνει την ευκαιρία γι’ αυτές τις συναντήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Οµοσπονδία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς, κάνει αυτή την

προσφορά και το τουρνουά έχει γίνει θεσµός για την περιοχή». Από την πλευρά του ο Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Συλλόγων Πηνείας και Ωλένης, κ. Σταύρος Ευσταθόπουλος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο Πηνείας για τη συνεργασία του και την υποστήριξή του. Το πρόγραµµα Από χθες ξεκίνησε το τουρνουά ποδοσφαίρου και µετά τη κλήρωση που έγινε χθες, στον Α’ Όµιλο συµµετέχουν το Μαζαράκι, το Σκλίβα και η Εφύρα, στο Β’ Όµιλο η Βουλιαγµένη, το Καλό Παιδί και η Οινόη

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο ∆ήµαρχος Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος και ο Γ.Γ. της Οµοσπονδίας Συλλόγων Πηνείας και Ωλένης κ. Σταύρος Ευσταθόπουλος

και στον Γ’ Όµιλο το Σιµόπουλο, ο Κάµπος και το Λάττα. Ο τελικός θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Παρασκευή 13 Αυγούστου στο γήπεδο Καρλέτσι. Στο τουρνουά µπάσκετ συµµετέχουν οι οµάδες: Λάτρα, Καλό Παιδί, Μαζαράκι, Σιµόπουλο και Σούλι. Το τουρνουά

Θρησκευτική Πανήγυρις Στο Σώστι Αµαλιάδος στην πλατεία του χωριού, 14-15 Αυγούστου στην ψησταριά

το «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» θα διασκεδάσετε µε λαϊκή και δηµοτική ορχήστρα. Προσφέρονται γουρνοπούλα ψητή, όλα τα ψητά και όλα τα ποτά. Είσοδος και πίστα ελεύθερη. Θα σας περιµένουµε

ξεκινά αύριο ∆ευτέρα και ο τελικός θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 13 Αυγούστου στο γήπεδο Καρλέτσι. Οι αθλοδροµίες και οι ποδηλατοδροµίες θα πραγµατοποιηθούν την ερχόµενη Τετάρτη 11 Αυγούστου στο δάσος της Κάπελης.

Πράξη η προσφορά στο συνάνθρωπο Η οικονοµική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, καθιστά όσο ποτέ αναγκαία τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και αυτό το γνωρίζει καλά ο Σύλλογος «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη», που για ακόµη µία φορά έκανε πράξη αυτό που λέει το ίδιο το όνοµά του. Χθες το πρωί, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Λαγκαδινός και τα µέλη του Συλλόγου, προχώρησαν σε διανοµή τροφίµων και ρουχισµού, σε ανθρώπους, οικογένειες που το έχουν πραγµατικά ανάγκη. Η διανοµή γίνεται κάθε χρόνο τέτοιες ηµέρες εν όψει του ∆εκαπενταύγουστου, φέτος όµως η ανάγκη ήταν πολύ µεγάλη, καθώς έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και αυτό φάνηκε και από τη µεγάλη προσέλευση που παρατηρήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου. Να βοηθήσουν όλοι Γι’ αυτό και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ζητά από όλους να βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος, έτσι ώστε να µπορέσουν όλοι να βγουν αλώβητοι από την οικονοµική κρίση. «Ήδη είναι πολλοί αυτοί που έχουν περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας και από όλα τα νέα του νοµού, ήρθαν άνθρωποι για να τους βοηθήσουµε, γιατί η οικονοµική κρίση είναι µεγάλη. Είχαµε πολλούς νέους οικογενειάρχες που ζητούσαν τη συνδροµή µας και πρέπει να πούµε ότι και η επιβίωση της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης είναι δύσκολη, γιατί τη στηρίζουν απλοί άνθρωποι, αλλά θα προσπαθήσουµε να διατηρηθούµε. Να ευχαριστήσω όλους όσους µας συµπαραστέκονται σε αυτές τις δύσκολες στιγµές και πρέπει να γνωρίζουν ότι επιτελούν κοινωνικό έργο» ανέφερε ο κ. Λαγκαδινός, ο οποίος επεσήµανε ότι δίνεται µεγάλη βαρύτητα στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Εκτός από τη διανοµή που έγινε στα γραφεία του Συλλόγου στην Αµαλιάδα, τα µέλη του χωρίστηκαν σε οµάδες και προχώρησαν σε επισκέψεις για διανοµή τροφίµων σε όλες τις περιοχές του νοµού. Μαρία Καραµπάτση


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Ματιές στον κόσµο ΠΟΛΥΩΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Αλλαγές στο εκλογικό σύστηµα επιφέρει ο «Καλλικράτης»

Με λίστα η εκλογή 120 βουλευτών Αθήνα Βουλευτές δηµοτικών διαµερισµάτων δηµιουργεί το νέο εκλογικό σύστηµα που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο θα εφαρµοστεί στις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου. Oι αλλαγές αυτές «φωτογραφίζουν» και τις προθέσεις της κυβέρνησης για τις βουλευτικές εκλογές, ανοίγοντας το δρόµο για να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος εκλογικός νόµος. Με βάση τον νόµο για τον «Καλλικράτη», οι δηµοτικοί σύµβουλοι στις δηµοτικές εκλογές δεν θα εκλέγονται από το σύνολο των ψηφοφόρων

του δήµου, αλλά απ’ όσους έχουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα στα δηµοτικά διαµερίσµατα, όπως θεωρούνται οι υπό συνένωση «καλλικράτειοι δήµοι», ενώ για τους οκτώ δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Περιστέρι, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Καλλιθέα) οι έδρες των δηµοτικών συµβουλίων θα κατανέµονται στα όρια των παλαιών δηµοτικών διαµερισµάτων. Ανάλογη διαδικασία αναµένεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση µε το νέο εκλογικό σύστηµα ανάδειξης των βουλευτών, το οποίο θα αποτελεί παραλλαγή του λεγόµενου «γερ-

µανικού µοντέλου» και θα προβλέπει την εκλογή 120 βουλευτών µε λίστα στις 13 αυτοδιοικητικές περιφέρειες του «Καλλικράτη» και 180 σε ισάριθµες µονοεδρικές περιφέρειες που θα συσταθούν στους 52 νοµούς της χώρας. Απόφαση της κυβέρνησης είναι οι µονοεδρικές περιφέρειες για την εκλογή των 180 µελών του Κοινοβουλίου να ταυτίζονται γεωγραφικά είτε µε τα όρια των δηµοτικών διαµερισµάτων των υπό συνένωση µε τον «Καλλικράτη» δήµων ή µε τους ίδιους «καλλικράτειους δήµους» ανάλογα µε τον πληθυσµό τους.

Οι διακοπές των πολιτικών! Την ταµπέλα... «κλειστόν» έχει βάλει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που ξεκίνησε τις καλοκαιρινές αποδράσεις εν όψει και της εορτής του ∆εκαπενταύγουστου Αθήνα Την ταµπέλα... «κλειστόν» έχει βάλει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που ξεκίνησε τις καλοκαιρινές αποδράσεις εν όψει και της εορτής του ∆εκαπενταύγουστου. Αν και οι εκκρεµότητες είναι πολλές, τα µπάνια των πολιτικών ξεκίνησαν. O πρωθυπουργός, Γ.Παπανδρέου και η σύζυγός του, Άντα βρίσκονται ήδη στην Πάρο, όπου θα παραµείνουν για περίπου 10 ηµέρες. Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας τον ∆εκαπενταύγουστο, όπου θα βρίσκεται και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυµος. Στο νησί βρίσκεται και ο υπουργός Εσωτερικών Ι. Ραγκούσης µε την οικογένειά του, που θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει και εκτενώς µε τον κ.Παπανδρέου. Στην Κεφαλλονιά βρίσκεται ήδη ο πρόεδρος της Ν∆ Αντ. Σαµαράς µε τη σύζυγό του Γεωργία, όπου και θα παραµείνουν λίγες ηµέρες. Στα µέσα της εβδοµάδας θα βρεθεί στα πάτρια εδάφη, στην Πύλο, απ΄ όπου θα κάνει και εξορµήσεις στη Φοινικούντα, ενώ δεν θα παραλείψει να επισκεφθεί και το Ναύπλιο, τόπο καταγωγής της συζύγου του. Τον ∆εκαπενταύγουστο θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα προκειµένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την εορτή της Παναγίας, αν και δεν έχει ακόµη αποφασιστεί πού θα πάει. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κ. Παπούλιας θα βρίσκεται ως τις 20 Αυγούστου στη Λευκάδα, όπως κάθε χρόνο,

κάνει διακοπές στο νησί. Στη Σκόπελο, νησί που αγαπά ιδιαίτερα και το προτιµά τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται για ολιγοήµερη ξεκούραση ο υπουργός Αµυνας, Ευ. Βενιζέλος. Στην εκλογική του περιφέρεια θα βρεθεί και ο υπουργός Υποδοµών. ∆. Ρέππας, που θα ξεκουραστεί στο χωριό του, ενώ έχει και έναν παραπάνω λόγο να βρίσκεται στην περιοχή, καθώς στο Λεωνίδιο θα τιµήσουν τον πατέρα του που ήταν γιατρός και θα γίνουν αποκαλυπτήρια προτοµής του. Στη Χαλκιδική για λίγες ηµέρες θα βρεθεί η υπουργός Παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ενώ για λίγα εικοσιτετράωρα θα απουσιάσουν και οι Κατερίνα Μπατζελή και Τίνα Μπιρµπίλη. Χαλαρώνει και η αντιπολίτευση

και θα κάνει ένα µικρό διάλειµµα για τον ∆εκαπενταύγουστο για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. ∆ιακοπές πάντως, έστω και ολιγοήµερες, έχει προγραµµατίσει και ο Πρόεδρος της Βουλής Φ. Πετσάλνικος µετά τις 16 Αυγούστου στη Νάξο.

Τα υπουργικά µπάνια Ο «τσάρος» υπουργός Οικονοµικών, Γ. Παπακωνσταντίνου βρίσκεται από το µεσηµέρι της Παρασκευής στην στη Σέριφο. Ο υφυπουργός του Φ. Σαχινίδης θα επισκεφθεί για λίγες ηµέρες την επόµενη εβδοµάδα την Πάρο και µετά θα φιλοξενηθεί από τον κυβερνητικό

εκπρόσωπο Γ. Πεταλωτή στη Μαρώνεια. Η υπουργός Οικονοµίας, Λούκα Κατσέλη βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο, στην Κεφαλλονιά µαζί µε τον σύζυγό της, πρώην υπουργό, Γερ. Αρσένη, και τα εγγόνια της. Στην Κεφαλλονιά θα βρεθεί για λίγα εικοσιτετράωρα και η υπουργός Υγείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για να δει τη µητέρα της που

Για λίγες ηµέρες πήραν άδεια και τα κορυφαία στελέχη της Ν∆ να ξεκουραστούν, καθώς υπάρχει εντολή από τον κ.Σαµαρά µετά τον ∆εκαπενταύγουστο να επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους. Ο µόνος που δεν θα φύγει - παρά δύο µε τρία εικοσιτετράωρα - είναι ο Γραµµατέας Αυτοδιοίκησης κ. Β.Μιχαλολιάκος, επειδή έχει να «κλείσει» το θέµα των υποψηφιοτήτων. Ο εκπρόσωπος του κόµµατος, Π. Παναγιωτόπουλος κάνει ολιγοήµερες διακοπές στη Σαντορίνη και τις επόµενες ηµέρες θα βρεθεί στην Κρήτη, όπου και θα συνδυάσει ξεκούραση και κοµµατικές συναντήσεις εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Γραµµατέας της ΚΟ, Κ. Τασούλας κάνει- όπως κάθε χρόνο- ολιγοήµερες διακοπές στο εξοχικό του στο Κανάλι Πρέβεζας. Ο Γραµµατέας Προγράµµατος, Ευρ. Στυλιανίδης θα παραµείνει όλο το διάστηµα του ∆εκαπενταύγουστου στην εκλογική του περιφέρεια, την Κοµοτηνή. Ο αντιπρόεδρος της Ν∆, ∆.Αβραµόπουλος θα ξεκουραστεί στο εξοχικό του στην Πάρο, ενώ ο έτερος αντιπρόεδρος, Στ. ∆ήµας θα χαλαρώσει στο εξοχικό που διατηρεί σε παραθαλάσσιο χωριό της Κορίνθου.

Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην Καλαµάτα Καλαµάτα Από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην Καλαµάτα έπεσε την Παρασκευή ένα µωρό 17 µηνών, το οποίο διέφυγε της προσοχής της µητέρας του, την ώρα που εκείνη άνοιγε την πόρτα του διαµερίσµατος. Το µωρό έπεσε εσωτερικά στο κενό του κλιµακοστασίου. Το µωρό διακοµίστηκε αρχικά στο νοσοκοµείο Καλαµάτας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει το χέρι του και είχε τραυµατιστεί στο κεφάλι γι’ αυτό και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Παίδων στην Αθήνα, όπου την νύχτα υποβλήθηκε σε πολύωρη νευροχειρουργική επέµβαση µε επιτυχία και σύµφωνα µε την πρωινή ενηµέρωση η κατάστασή του είναι σταθερή.

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ∆ΕΚΑ ΘΥΜΑΤΑ

Εκτέλεση ξένων γιατρών από Ταλιµπάν Καµπούλ Οι σοροί δέκα ατόµων, έξι Αµερικανών, µίας Γερµανίδας, µίας Βρετανής και δύο Αφγανών βρέθηκαν διάτρητες από σφαίρες στο βόρειο Αφγανιστάν. Πρόκειται για οµάδα γιατρών, µέλη χριστιανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης, που είχαν κατασκηνώσει σε µία αποµονωµένη περιοχή της επαρχίας Νουριστάν, όταν δέχτηκαν επίθεση από ενόπλους που τους εκτέλεσαν. Την ευθύνη για την ένοπλη επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιµπάν. Νωρίτερα η τοπική αστυνοµία της ορεινής επαρχίας Μπανταχσάν, έκανε λόγο για σορούς έξι Γερµανών, δύο Αµερικανών και δύο Αφγανών. Την ευθύνη της ένοπλης επίθεσης ανέλαβαν οι Ταλιµπάν. Όπως δήλωσε στο Associated Press, εκπρόσωπος των Ταλιµπάν, σκότωσαν οκτώ ξένους και δύο Αφγανούς διερµηνείς γίατι «ήταν κατάσκοποι των Αµερικανών και κήρυτταν τον Χριστιανισµό». Σύµφωνα µε τη µαρτυρία ενός Αφγανού, του µοναδικού επιζήσαντα µιας οµάδας έντεκα ατόµων, στην πλειοψηφία τους οφθαλµίατροι, η οµάδα ταξίδευε από την επαρχία Μπανταχσάν στην επαρχία Νουριστάν.


•Αθλητισµός •Πολιτισµός •Επιχείρηση •Εν Οίκω •Παράθυρο στον Κόσµο •Στις γειτονιές της πόλης

•Συνεργασίες •Περιβάλλον & Καταναλωτής •Υγεία & ∆ιατροφή •TV-Ψυχαγωγία •Με τον καφέ της Κυριακής •Οι φίλοι µας τα ζώα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ΘΕΜΑ

Το µεταγραφικό πάρε – δώσε των οµάδων της Α1’ κατηγορίας Πανηλειακός

Σελ. 16-17

Στις 17 - 18 - 19 Σεπτεµβρίου το 5ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ της ΑΟΛΑΠ Σελ. 14

Έκανε το καθήκον της η διοίκηση

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ο

FIA Regularity Trophy - Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Regularity

Πανηλειακός εδώ και τρεις εβδοµάδες περίπου, προετοιµάζεται για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, στο οποίο επιστρέφει φέτος, µετά από τρία χρόνια παρουσίας στην ∆’ Εθνική. Μετά το … στρατιωτικό του, ο Πανηλειακός µπαίνει και πάλι στα µεγάλα εθνικά πρωταθλήµατα, µε κύριο στόχο να παραµείνει σε αυτά και να µην αγωνιστεί ποτέ πλέον στην ∆’ Εθνική.Στο πρωτάθληµα 2010-11 πρώτος στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να παρουσιάσουν µια πολύ δυ-

Με µικρό µπάτζετ ενίσχυσε σηµαντικά την οµάδα

νατή οµάδα, που θα µπορέσει να «κλειδώσει» την παραµονή από πολύ νωρίς και ακολούθως να ψάξει για κάτι το καλύτερο.Όταν γράφουµε «για κάτι το καλύτερο», δεν εννοούµε απαραίτητα την άνοδο στην Β’ Εθνική.Αυτό το … όνειρο µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν είναι πολύ κοντινό. Όµως η οµάδα του Πύργου µπορεί να πάει αρκετά ψηλά στο φετινό πρωτάθληµα και θέτοντας φέτος τις βάσεις να κάνει την υπέρβαση τα επόµενα χρόνια. Καλές κινήσεις χωρίς πολλά χρήµατα Ο Πανηλειακός µε σχετικά µικρό µπά-

Ο Πανηλειακός µε το µπάτζετ που έχει, ήδη έχει κάνει την υπέρβαση στο µεταγραφικό παζάρι.

τζετ κατάφερε να προχωρήσει στην σηµαντική ενίσχυση του από το µεταγραφικό παζάρι. Η διοίκηση της οµάδας, σε συνεργασία µε τον τεχνικό Γιώργο Βλαστό, κατάφεραν σε σχετικά λίγο χρόνο να προβούν σε αρκετές µεταγραφές και να γεµίσουν το ρόστερ της οµάδας. Προσοχή! ∆εν λέµε ότι ο Πανηλειακός έχει αυτή την στιγµή το καλύτερο ρόστερ του οµίλου του. Συνέχεια στην σελίδα 14


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

FIA Regularity Trophy - Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Regularity

Στις 17 - 18 - 19 Σεπτεµβρίου το 5ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ της ΑΟΛΑΠ

Η

ΑΟΛΑΠ όπως εχει ανακοινωθεί, θα διοργανώσει το 5ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ στις 17 - 18 - 19 Σεπτεµβρίου, που είναι ο 5ος γύρος του Πρωταθλήµατος Ιστορικών Αυτοκινήτων Regularity της ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ και ο 4ος γύρος του FIA Regularity Trophy. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δυο σκέλη Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου και θα καλύψει περίπου 450Km στην Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία και Αχαϊα µε 18 regularity ειδικές διαδροµές και έδρα την Αρχ.Ολυµπία, από όπου θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου. Ο τερµατισµός του αγώνα και η απονοµή των επάθλων θα γίνουν στο Αίγιο το µεσηµέρι της Κυριακής.

Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα γίνει το απόγευµα της Παρασκευής 17 Σεπτεµβρίου 17:00 – 19:30 και θα επακολουθήσει στις 20:30 πανηγυρική τελετή εκκίνησης στο κέντρο της Αρχ. Ολυµπίας. Τα πληρώµατα θα διανυκτερεύσουν Παρασκευή και Σάββατο στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» (www.amalia.gr) της Αρχ. Ολυµπίας. Οι δηλώσεις συµµετοχής αρχισαν την ∆ευτέρα 2 Αυγούστου και λήγουν την ∆ευτέρα 30 Αυγούστου. Φόρµα δήλωσης συµµετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της λέσχης www.aolap.gr Το παράβολο συµµετοχής είναι 350 . Για όσα πληρώµατα δηλώσουν συµ-

Έκανε το καθήκον της η διοίκηση Συνέχεια από την σελίδα 13 Μακριά από µας αυτό! Όµως όπως και να το δούµε, µε τα οικονοµικά δεδοµένα που υπάρχουν φέτος στην οµάδα, η διοίκηση έκανε το καθήκον της και µε το παραπάνω. Αν υπήρχαν 2-3 µεγάλοι χρηµατοδότες και αν οι φίλαθλοι αγόραζαν π.χ. 5.000 διαρκείας, η οµάδα θα µπορούσε να ψωνίσει από το πιο πάνω ράφι. Να πάρει ακόµη και παίκτες Σούπερ Λίγκας. Όµως µε τα σηµερινά δεδοµένα ο Πανηλειακός έχει ενισχυθεί σε σηµαντικό βαθµό και µπορεί να καταφέρει πολλά πράγµατα στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής ή FOOTBALL LEAGUE 2 όπως έχει πλέον µετονοµαστεί. Λίγη τύχη να έχει και να συνεχιστεί η καλή δουλειά που γίνεται (τουλάχιστον αυτή είναι η τωρινή εντύπωση µας).

µετοχή µέχρι Παρασκευή 20 Αυγούστου το παράβολο θα είναι µειωµένο στα 300 . Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνονται για τα δυο µέλη κάθε πληρώµατος: ∆υο (2) διανυκτερεύσεις (Παρασκευής και Σαββάτου) µε πρωινό και δείπνο στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» της Αρχ. Ολυµπίας. ∆υο (2) γεύµατα (Σαββάτου στην Καλαµάτα και Κυριακής στο Αίγιο). Ασφάλεια, έντυπα, αναµνηστικά. Πληροφορίες : e-mail: aolap@otenet.gr Tel./Fax. 030 2621022165 κιν. 6937114349 ή 6937112825

ΑΕ Λεχαινών

Άκαρπη η πρώτη Γ.Σ. - Πρόσκληση για επαναληπτική Άκαρπη ήταν η πρώτη Γ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Λεχαινών και το διοικητικό συµβούλιο προσκαλεί τα µέλη σε επαναληπτική. Αναλυτικά η πρόσκληση: “Το ∆.Σ της Α.Ε.ΛΕΧΑΙΝΩΝ καλεί τα µέλη του συλλόγου και τους φιλάθλους σε δεύτερη γενική συνέλευση λογω µη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη) την Κυριακή 8 Αυγούστου 2010 και ώρα 8.00 µµ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου Λεχαινών µε θέµατα 1.Απολογισµός του απερχόµενου ∆.Σ 2. ∆ιεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆Σ Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί για τρίτη και τελευταία φορά την Τετάρτη 11 Αυγούστου στις 8 µµ στην ίδια αίθουσα”.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Πρ ε µ ι έ ρ α τ ο α πό γ ε υµ α Του Γ. Παπαφωτόπουλου Οι διακοπές τέλος από σήµερα το απόγευµα για τους «ερυθρόλευκους» των Σαβαλίων, αφού µπαίνουν στα «βάσανα»! Μάλιστα ο φετινός Ολυµπιακός παρουσιάζεται αρκετά ενισχυµένος µε 8 νέους παίκτες, αφού έχουν αποκτηθεί οι, Καραφλός, Θαν. Τσοκάκης, ∆ιον. και ∆ηµ. Βουρλιώτης, Κ. Κόλιας, Κ. Στεφανόπουλος, Βασ. Χριστοδουλόπουλος και Νεκτ. Ρέτσης. Παρελθόν αποτελούν οριστικά οι Μαρσέλης, Ζαφειρόπουλος και Καπετάνης. Έτσι λοιπόν στις 5.30 στα παλιά αποδυτήρια έχει οριστεί το πρώτο ραντεβού της νέας χρονιάς, παρουσία και του προέδρου κ. Νίκου Στασινού, και αµέσως µετά η αποστολή θα µεταβεί στο νέο βοηθητικό γήπεδο Σαβαλίων, που βρίσκεται δίπλα από το κεντρικό γήπεδο που κατασκευάζουν οι άνθρωποι της οµάδας µε χλοοτάπητα πίσω από το εργοστάσιο «ΚΥΚΝΟΣ», για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Για το σκοπό αυτό το ∆.Σ καλεί όλους τους παίκτες να δώσουν το παρών.

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

∆ιοργανώνει BEACH – SOCCER στην παραλία των Θινών Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ποδόσφαιρο στην άµµο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήµερα το απόγευµα στην παραλία των Θινών Βαρθολοµιού, όσοι βρεθούν εκεί καθώς όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο ∆ήµος Βαρθολοµιού είναι πιστός σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις! Πέρυσι το BEACH – SOCCER έγινε στην παραλία του Αρκουδίου, και φέτος επιλέχτηκε η

παραλία των Θινών. Στο τουρνουά αυτό σύµφωνα µε τον υπεύθυνο αθλητισµού του ∆ήµου Βαρθολοµιού κ. Άγγελο Μπράτη, αναµένεται να πάρουν µέρος, οι ακαδηµίες του ∆ήµου Βαρθολοµιού, η οµάδα της Καλαµάτας, της Ζακύνθου, καθώς και του Ιονικού Λυγιάς. Έτσι αναµένονται δυνατές «µάχες» στην άµµο, που σίγουρα θα κρατήσουν το ενδιαφέρον όσων βρεθούν εκεί στα ύψη!


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

3•15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Συνεχίζει µε πρωινή προπόνηση Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Π

ρωινή προπόνηση περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της προετοιµασίας των «βυσσινί» της Αµαλιάδας, καθώς ο τεχνικός της οµάδας Θοδ. Ανδριόπουλος αποφάσισε να αφήσει το απόγευµα ελεύθερους τους παίκτες του, προκειµένου να ξεκουραστούν!. Από

αύριο όµως θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθµούς, ενώ βέβαια θα συνεχιστούν και οι δοκιµές του Αστέρα, σε ότι αφορά τους «µικρούς». Τις επόµενες τώρα ηµέρες ως τρίτος «µικρός» αναµένεται να αποκτηθεί κάποιος από αυτούς, και ίσως… ένας φοιτητής του ΤΕΙ Αµαλιάδας. Σε ότι αφορά τώρα τις επόµενες µεταγραφικές κινήσεις, ίσως… αποκτηθεί

ένας έµπειρος αµυντικός που θα καλύψει το κενό του Τσολόπουλου. Με το ∆.Σ. να µην βιάζεται ως προς την επιλογή του, εξαντλώντας ακόµα και την τελευταία ηµέρα των µεταγραφών. Όσο για το πρώτο φιλικό θα δοθεί στις 14 Αυγούστου στην Γαστούνη µε αντίπαλο τον τοπικό Αίαντα.

Ρεπό έδωσε µόνο για σήµερα το απόγευµα ο τεχνικός του Αστέρα Θοδ. Ανδριόπουλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΜΙΛΑΝ 0-0 (3-5 ΠΕΝ.)

Απλά αυτή… δεν τα ‘φαγε!

Α

πλόχερη «τροφή» για όνειρα συνέχισε να δίνει στους φίλους του ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» επανέλαβαν απέναντι στη Μίλαν την εξαιρετική εµφάνιση που είχαν κάνει µε την Ίντερ και το τελικό 0-0 οφείλεται καθαρά στην αστοχία τους και την αβλεψία του διαιτητή σε κανονικό γκολ του Γκοβού στο 54’. Εξαιρετικός -αλλά και µοιραίος- ο Σισέ, εντυπωσιακός και πάλι ο Νίνης (είχε δοκάρι), θετικό ντεµπούτο για τον Μπουµσόνγκ.

Η… έκτακτη απόφαση για εκτέλεση πέναλτι ανέδειξε τυπικά νικητές τους Ιταλούς µε 5-3. Για µισή ώρα περίπου αγωνίστηκε στο παιχνίδι και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Σιµάο (84’ ∆ηµούτσος), Κατσουράνης (64’ Ζιλµπέρτο), Νίνης (64’ Μαρίνος), Γκοβού (64’ Καραγκούνης), Λέτο (84’ Μαυρίας) Σισέ (84’ Πετρόπουλος)

Οι συνθέσεις των οµάδων:

ΜΙΛΑΝ (Μασιµιλιάνο Αλέγκρι): Αµπιάτι, Γκατούζο (75’ Αµπάτε), Ζέεντορφ (62’ Στράασερ), Νέστα (62’ Παπασταθόπουλος), Φλαµινί, Ζαµπρότα, Μποριέλο (71’ Μπερέτα), Τιάγκο Σίλβα (46’ Μπονέρα), Μέρκελ (80’ Νόβινιτς), Αντονίνι, Οντουαµάντι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Νιόπλιας): Τζόρβας (46’ Καρνέζης), Καντέ (84’ Σαριέγκι), Μπουµσόνγκ (84’ Ιωαννίδης), Σεϊταρίδης (64’ Βύντρα), Σπυρόπουλος (72’Μπιάρσµιρ),

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER 5Χ5

Pyrgos galaxy - Κούνια Μπύρα στον τελικό!

Τ

ο τουρνουά Beach Soccer 5X5 συνεχίζεται καθηµερινά µε µεγάλους και αµφίρροπους αγώνες και εξακολουθεί να αποτελεί το ποδοσφαιρικό γεγονός της παραλίας του Κατακόλου! Ειδικά µε τη διεξαγωγή της ηµιτελικής φάσης όπου τα µατς έγιναν µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την Παρασκευή. Κούνια Μπύρα και Pyrgos galaxy

Τετάρτη : Άµπαλοι - Πεσκάρα 4-0. Πέµπτη : Γκαλάκτικος - Λεβεντοχώρι 5-5 (4-3 πεν.) µετά από πολύ αµφίρροπο µατς µε τους ηττηµένους να χάνουν κλασικές ευκαιρίες στο µατς αλλά και δυο πέναλτι στη διαδικασία, Pyrgos galaxy - Καλλιτσαίοι 8-3 (εµφανώς ανώτεροι οι νικητές), Κούνια Μπύρα - Κατάκολο 4-2. * Οι ηµιτελικοί την Παρασκευή (µετά

προέκυψαν ως ζευγάρι του τελικού. Το τουρνουά πραγµατοποιείται στο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση Αλκυώνα στο Κατάκολο, δίπλα από το γνωστό beach bar BANANA και χορηγός είναι το site asist.gr. Τα αποτελέσµατα και η συνέχεια Οι προηµιτελικοί ολοκληρώθηκαν ως εξής:

ΞΑΝΘΗ

την κλήρωση που έγινε): Κούνια Μπύρα - Γκαλάκτικος 3-2 Άµπαλοι - Pyrgos galaxy 3-4 * Πλέον ο τελικός θα οριστεί από τους διοργανωτές και µε τη σύµφωνη γνώµη των δυο οµάδων, σε µέρα από τη ∆ευτέρα και µετά (για τεχνικούς λόγους δεν θα γίνει την Κυριακή).

ΑΡΗΣ

Ανακοίνωσε τον Βραζιλιάνο Γκλέισον

Τα πλέι οφ µε Αούστρια φέρνουν νέες µεταγραφές

Τ

Η

ην απόκτηση του Βραζιλιάνου αµυντικού Γκλέισον Πίντο Ντος Σάντος ή απλά Γκλέισον, όπως είναι γνωστός, ανακοίνωσε η Ξάνθη. «Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ ΑΟ υπέγραψε επαγγελµατικό συµβόλαιο µε τον ποδοσφαιριστή GLEISON PINTO DOS SANTOS», ανέφερε η ανακοίνωση της ακριτικής οµάδας. Ο 29χρονος παίκτης αγωνίστηκε για πολλά χρόνια σε µικρές οµάδες στην Ιταλία ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ρετζίνα.

µέτρια εµφάνιση µε τη Γιαγκελόνια προβληµάτισε έντονα τη διοίκηση του Άρη. Γι’ αυτό οι ιθύνοντες των «κίτρινων» αποφάσισαν να ενισχύσουν εκ νέου την οµάδα ενόψει των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ αναµένεται να ζητήσει στη συνάντηση που θα έχει µε τους υπεύθυνους των Θεσσαλονικέων, την απόκτηση ενός επιθετικού ο οποίος θα µπορέσει να αγωνιστεί επάξια δίπλα στους Τσέζαρεκ και Ρουίς. Εκτός από τον φορ ο Αργεντινός

τεχνικός θα εισηγηθεί για τη µεταγραφή ενός αµυντικού που θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο, προκειµένου να λειτουργήσει ως ρεζέρβα του Μίτσελ. Παράλληλα θα εξεταστεί και το θέµα του αµυντικού µέσου. Ωστόσο, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί αστραπιαία στο µεταγραφικό παζάρι, αφού την επόµενη εβδοµάδα λήγει η προθεσµία δήλωσης της λίστας των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στους δυο αγώνες µε την Αούστρια Βιέννης στις 17 Αυγούστου (19:00, Κλεάνθης Βικελίδης) και στις 26 του ίδιου µηνός στην Αυστρία.


4•16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Aυγούστου 2010

Το µεταγραφικό πάρε – δώσε Αποµένουν ακόµα κάποιες

Σ

ΠΑΟΒ και Πανόπουλο παραµένουν ψηλά…

αράντα περίπου ηµέρες συµπληρώνει σήµερα η επίσηµη µεταγραφική περίοδος µε τις οµάδες να αρχίζουν σιγά – σιγά την προετοιµασία τους, και να θέλουν ακόµα κάποιες τελευταίες «πινελιές» για να γεµίσουν το ρόστερ τους! Έτσι όλα δείχνουν ότι ελάχιστες θα είναι από εδώ και πέρα οι κινήσεις των οµάδων της Α1, και έως τα τέλη Αυγούστου που ολοκληρώνονται και επίσηµα οι µεταγραφές του καλοκαιριού! Και βέβαια να θυµίσουµε, ότι από τη νέα περίοδο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Οµάδα

Πήρε

Έδωσε

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Προπονητής: Γαβριλόπουλος Γυµναστής:

Αλ. Γαβριλόπουλος (Παλαιοχώρι), Γ. Μπουρούκης (Απόλλων Γασρούνης), Π. Γαβριλόπουλος (Αναγέννηση Παλαιοχωρίου), Χρ. Φλεβοτοµος και Κ. Λάβδας (Εθνικος Αµπελοκάµπου),

Μπελεκούκιας, Κουτσούµπας, Σαρηκεχαγιάς (Αναγέννηση Παλαιοχωριου), Σταµατάτος (Αναγέννηση Παλαιοχωρίου), Χριστοφοράτος, Καλαρίτης (Αναγέννηση Παλαιοχωρίου), Ι. Ιωάννου, Ακης Χρόνης (Αναγέννηση Παλαιοχωρίου),

Οµάδα

Πήρε

Αλφειός Επιταλίου Προπονητής: Π. Γιαννακόπουλος Γυµναστής:

Π. Κόλβερης (Α.Ο.Αµπελώνας), Κ. Σταικούλης (Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου), ∆εσύλας (Οµάδα Καστοριάς),

Οµάδα

Πήρε

ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Προπονητής: Νικολόπουλος Γυµναστής:

Οµάδα ∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ Προπονητής: Αγ. Κωνσταντινόπουλος Γυµναστής: Οµάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ Προπονητής: Γυµναστής:

Έδωσε

Ανανέωσαν

Οµάδα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ Προπονητής: Τοµαρόπουλος Γυµναστής: Κουτσουνάς

Ανανέωσαν

Έδωσε Ανδρεόπουλος, Σπ. Αντωνόπουλος(Παλαιοχώρι), Αλ. Καλοµοίρης, Μιχ. ∆ηµόπουλος(ΠΑΟΒ), Β. Κλαµπάνος(∆άφνη Ανδραβίδας), Ο.Χαµατάι (ΠΑΟΒ), Ν. Κουρής(Ηλειακός Λεχαινών),

Πήρε

Έδωσε

Αν. Κατσίκης (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Π. Θανόπουλος (Κένταυρος Μαγούλας), Α. Τζανής Πελοπίου),

Παρράς Κ., ∆ουβαράς Β (ΑΕΚ Πύργου), Αλεξόπουλος ∆. και Αλεξόπουλος Π. (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Β.Χριστοδουλόπουλος (Α.Ο.Χάβαρι), Τσαµης (∆όξα Ελαιωνα), Βισβάρδης (Πήγασος Πρασίνου), Χρ.Μπλούφας,

Αναλυτικά οι έως τώρα κινήσεις των οµάδων µε τους προπονητές τους!

Στην Α1 και µε τα χρώµατα των Ηλειακού Λεχαινών και Αλφειού Επιταλίου θα αγωνίζονται τη νέα περίοδο οι Κάγιο και Κόλβερης αντίστοιχα

Μουζής Αντ. (Πανόπουλο) Μπερέτσος Αλ. (Αργοναυτης Κατακόλου), Οικονοµίδης (Ατόµητος Β) Καµπάς (Νίκη Τρ.), Σταυροπουλος (Λανθι), Βασιλειου (Λάνθι), Αγ. Νικολόπουλος (Ξενοφών Κρεστένων) Πήρε Αν. Χαλούλος(Αχαική), Παν. Κάτσενος (Αχαικη), Γ.Κόλλιας και Αν. Νικολοπουλος (Ικαρος Λακκόπετρας),

ο Ξενοφών Κρεστένων και ο Ηλειακός Λεχαινών από τις «παλιές» οµάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 16 οµάδες της κατηγορίας έως τώρα δεν έχει ανακοινώσει επίσηµα καµία µεταγραφή, ο Άρης Στρεφίου! Και φυσικά δεν µιλάµε για τον, Α.Ο.Κάστρου , που µάλλον… δεν θα συµµετάσχει στο νέο πρωτάθληµα της Α1, παρότι δήλωσε συµµετοχή!

Ανανέωσαν

Κουτσαβίτης (Αστέρας Αµαλιάδας) Κολλιόπουλος, Χρ.Μπουλαλάς (Αλφειονίδα), Σπ. Γιοβάνης (ΑΕΚ Πύργου), Π. Καµαρινός (Αστέρας Αµαλιάδας)

Έδωσε

ισχύει και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η «χειµερινή» µεταγραφική περίοδος, όπου κάθε σωµατείο µπορεί να αποκτήσει δυο το πολύ παίκτες, µε την προϋπόθεση… ότι αυτοί δεν θα έχουν κάνει και άλλη µεταγραφή την περίοδο που τώρα διανύουµε! Πάντως από την έως τώρα µεταγραφική συγκοµιδή των 16 οµάδων της νέας Α1, Π.Φ.Ο.Πανόπουλου και ΠΑΟΒ, είναι οι «πρωταθλητές» ενώ τα «δόντια» τους δείχνουν, τόσο ο Κένταυρος Μαγούλας, ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας, η ∆άφνη Ανδραβίδας,

Οµάδα

Ανανέωσαν

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Προπονητής: Ανδριόλας Γυµναστής:

Οµάδα Ανανέωσαν

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Προπονητής: Γκρίλλας Γυµναστής:

Οµάδα ΚΑΣΤΡΟ Προπονητής: Γυµναστής:

Το µεγάλο άλµα στην καριέρα του έκανε ο Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος, αφήνοντας τον Κεραυνό Χειµαδιού για τον φιλόδοξο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

Πήρε

Έδωσε

Οικονοµίδης (Στρέφι) Αλεξόπουλος ∆. (Ηφαιστος) Αλεξόπουλος Π. (Ηφαιστος) Ντ.∆ηµητρόπουλος (Αµπελώνας), ∆. Παρράς (Α.Ο.Κάστρο), Μ. Βασιλακόπουλος (Αµπελώνας), Τ. ∆ιαµαντόπουλος (Αµπελώνας), Γ. Σταθόπουλος (Ηρακλής Π/Β), Σ. Τζέµος,

Μαντάς Ζέρβας Τσαγκάρης (Πανόπουλου), Κατσίκης (Ήφαιστος Βουνάργου), Τσιτσιρόπουλος (Λευκός Αστέρας), Α. Παναγιωτόπουλος (Αστέρας Αµαλιάδας), Ντούφας, Π. Νεοφώτιστος,

Πήρε

Έδωσε

Αντωνόπουλος Χρ. (Κάστρο) Καραπάνος(Αστέρας) Χοτζάι (Ερέτρια), Γ. Τσαουσης(Α.Ο. Καστρου), Ι. Σπηλιοπουλος(Λαµπέτι), Β.Κλαµπάνος(∆όξα Ν.Μανωλάδας),Σ. Σταυρουλιας και Ράλλης (Αστερας Αµαλιαδας), Ι. Παπαδόπουλος (Ν.Απόλλων ∆ουνείκων),

Αντωνόπουλος Α., (ΠΑΟΒ ), Θ. Καπατσούλιας (Βάρδα), Σ. Σωτηρόπουλος (Πλατανιάς Χανίων), Γ. Γεωργιόπουλος (Βάρδα), ∆. Βατσής, Χρ. Μουσερής (Ηλειακός Λ.), Καραλάγας, Χρόνης Μπ., Π. Τσουκαλας (Πανηλειακος)

Πήρε

Έδωσε

Χρ. Μουσερής και ∆ηµ. Βατσής (∆άφνη Ανδραβίδας), Ν. Κουρής (∆όξα Ν. Μανωλάδας), Β. Νικολόπουλος, ∆. Αλικανιώτης, Σερέτης και Κάγιο(Α.Ε.Μ.), Ζαπάντης (Πρίγκιπες Λεχαινών), Πήρε

Αγ. Ζωντος (Αστερας Αµαλιάδας), Αργ. Σάκκος, Χρ. Σωτηρόπουλος, Νικ. Μπαρλέτης,

Έδωσε Αντωνόπουλος Χ. και Γ.Τσαούσης (∆άφνη Ανδραβιδας), Παρασκευόπουλος Β.Μαγκαφάς και Σ. Αντωνόπουλος (Ολυµπιακος Λαµπετίου), ∆. Παρράς (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Τογιας και Σταµούλιας (Νίκη Τραγανού), Αγ.Μπαρδούσης (Αχιλλέας Νεοχωρίου),

Ανανέωσαν Χριστακόπουλοοος, Μουρούτης Αργυρίου Ξένος Χηνοφώτης

Ανανέωσαν Βουρτσάνης Κωστόπουλος Κάσσας Τσάµης

Ανανέωσαν Ζήγκος

Ανανέωσαν


ΣΠΟΡ

5•17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Aυγούστου 2010

των οµάδων της Α1’ κατηγορίας «πινελιές»! Οµάδα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Προπονητής: Ρουµελιώτης Γυµναστής:

Οµάδα ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ Προπονητής: Παλαιολόγος Γυµναστής:

Πήρε

Έδωσε

Κ. Κωνσταντόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος, Λ.(Π.Φ.Ο.Πανόπουλου), ∆ιονυσόπουλος (Κυπαρισσία), ∆. Πετρόπουλος (Πανηλειάκος), Γ. Νεοφώτιστος (Ξενοφών Κρεστένων), Θ. Αλεξανδρόπουλος (Τέλος Αγρας),

Ανανέωσαν

Γαρουφαλής, Μόσχοβος (Λαµπέτι), Αλεξανδρόπουλος (ΠΑΟΚ), Γερακαρης (Πανόπουλου), Θανόπουλος (Βούναργο), Μπιδερης,

Πήρε

Καραγιαννόπουλος

Έδωσε

Π. ∆ρουβιώτης (Πέλοπας Πελοπίου), Παν. Τσώνης (Πέλοπας Πελοπίου), Γ. Μαραθιάς (Α.Ο.Μακρίσια), Αν. Σπηλιωτόπουλος (Α.Ο. Αµπελώνας), Κ. Γιάνναρος (Ηρακλής Π/Β), Λ. Γαλανόπουλος (Αλφειονίδα),

Ανανέωσαν

Πέρυσι τέτοια εποχή και οι τρεις στην φωτό (Καπατσούλιας, Αντωνόπουλος και Γεωργιόπουλος) προετοιµάζονταν µε την ∆άφνη, τώρα πλέον ανήκουν στον φιλόδοξο ΠΑΟΒ!

Οµάδα ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Προπονητής: Μπατζάκας Γυµναστής:

Μανδαράκης, Ρήγας, Κοσσιαράς(Νίκη Τραγάνου), Γ. Κουτσογιαννόπουλος (Π.Φ.Ο. Πανόπουλου), Μπίρµπας ( Πανόπουλου)

Οµάδα Οµάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ Προπονητής: Λεβεντάκος Γυµναστής: Αντωνόπουλος

Οµάδα ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ Προπονητής: Μ.Πολίτης Γυµναστής:

Πήρε

Έδωσε

Σχοινάς, Προκόπης, Σ.Αντωνόπουλος και Β. Μαγκαφάς (Α.Ο.Κάστρου), Αντ.Στρέπι (Τριταιικός Αχαιας), Ι. Κουτσογιαννόπουλος (Πέλοπας Πελοπίου), Αλ. Κρητικός (∆ιαγόρας Βραχνείκων), Αν. Σαχίνη (Αστραπή Ψαροφαίου),

Πήρε

Ντ. Κύτταρης, Μουρούτης, Καπετανάκης, Σπηλιόπουλος (∆αφνη Ανδραβιδας), Ι. Κολόκας (ΑΕΚ Πύργου),

Έδωσε

Αν. Μπελεκούκιας (Αίαντας Γαστούνης), Λ. Λογώνης(Λειβαθώ),

Ανανέωσαν Χ. Κύτταρης, Παναγιωτόπουλος, Σάµπαλος, Αθανασόπουλος

Ανανέωσαν

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ Προπονητής: Φωτόπουλος Γυµναστής:

Πήρε

Έδωσε

Ανανέωσαν

Αγ.Νικολόπουλος (Αρης Στρεφίου), Θαν. Γεωργίου (Πέλοπας Πελοπίου),Θ. Μάζης (Αστέρας Ιτέας), Ηλ. Καραγκουνης (Πέλοπας Πελοπίου), Γ. Κωστόπουλος (Α.Ο.Μακρισίων), Αν. Γκιόκας (Κένταυρος Μαγούλας),

Πεσκελίδης (Αργοναύτης Κατακόλου), Ζωγόπουλος (Νικη Τραγανού), Τόλιας (Πέλοπας Πύργου), Νεοφωτιστος (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Σαραµαντάς, Γουργούλης,

Γ. Μιχαλόπουλος Στ. Ζαπάντης ∆ρουβιωτης,

Πήρε

Έδωσε

Ανανέωσαν

Καπατσούλιας Θ., Ψυχογιός, ΣταθόπουΓεωργιόπουλος Γ. και Αν. λος, Καριώρης, ΚαραΑντωνόπουλος (∆άφνη Αν- χάλιος, Καλουτάς, Αγ. δραβίδας), Χαµατάι Ο. και και Στ. Τσιβγινίδης, ∆ηµόπουλος Μιχ. (∆όξα Ν. Μανωλάδας), Ρεγκλης ∆. (Αρης ∆ήµητρας),

Γούρµος,Τσιχλιάς, ∆ηµητρόπουλος, Βραχνής, ∆ιαµαντόπουλος, Στεργιόπουλος, Χανιάς, Μπισµπάρδης, Θανόπουλος

Οµάδα

Πήρε

Έδωσε

ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Προπονητής: Αθανασόπουλος Γυµναστής: Παυλόπουλος

Χρονόπουλος Νικ. (Πάµισος Μεσσήνης), Παναγιωτακόπουλος Ντ. (Πανηλειακός), Παναγόπουλος Φ. (Αθηναικός), Κουτσογιαννόπουλος Γ. (Κεραυνός Χειµαδιού), Μουζής Αντ. (Αρης Στρεφίου), Τσαγκάρης Παν. (Ατρόµητος Βαρβασαίνας), Μπούζο Ροδ. (Αργοναύτης Κατακόλου), Αθανασόπουλος Σπ. (Σαγέικα), Παναγιωτόπουλος Σωτ.(Ατρόµητος Πατρων) Σωτηρόπουλος Γιαν.(Πανηλεικός), Χρ.Μικελόπουλος(Ελαιόφυτο , Κ.Γερακάρης (Κένταυρος Μαγούλας), ∆. Μπίρπας(Κεραυνός Χειµαδιού),

Γιαννακόπουλος Β (Κένταυρος Μαγούλας),. Καζακης Ι, Τριγαζης ∆, Μακρης Σπ., Νικ. Ζαφειράκης,

Ανανέωσαν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Όλα δείχνουν Ερνέστο Βαλβέρδε Μ

έχρι τη ∆ευτέρα θα έχει γίνει γνωστός ο προπονητής που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυµπιακού, ύστερα από τον αποκλεισµό από τη Μακάµπι Τελ Αβίβ και το «διαζύγιο» µε τον Έβαλντ Λίνεν. Πρώτος στόχος αποτελεί ο Ερνέστο Βαλβέρδε, µε τον οποίο υπήρξε χθες συνάντηση στη Βαρκελώνη. Στη σχετική λίστα υπάρχουν τα ονόµατα του Γκρεγκόριο Μανθάνο, του Μανουέλ

Πελεγκρίνι και του Χουάντε Ράµος. Στόχος της διοίκησης είναι να κλείσει άµεσα το θέµα προπονητή, αφού δεν επιθυµεί το συγκεκριµένο ζήτηµα να γίνει… σίριαλ. Οι Πειραιώτες έχουν προτείνει στον Βαλβέρδε κλειστό διετές µε ετήσιες καθαρές απολαβές 1,4 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, φήµες αναφέρουν ότι ο Ισπανός δεν επιθυµεί συµβόλαιο για πολλά χρόνια. Συγκεκριµένα, φέρεται να προτιµά µο-

νοετές ή συµβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επίσης, έχει ήδη ζητήσει πλήρη ελευθερία στις µεταγραφές! Εκείνο που θέλουν οι διοικούντες - και συγκεκριµένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι να έρθει ένας προπονητής, ο οποίος θα δώσει αγωνιστική ταυτότητα στην οµάδα και θα ελέγχει τα αποδυτήρια. Στην πρώτη θητεία του Βαλβέρδε στον Ολυµπιακό, όλοι έλεγαν ότι και στους δύο τοµείς ήταν πολύ

καλός και θεωρείται σηµαντικό το γεγονός ότι γνωρίζει την ελληνική πραγµατικότητα. Έτσι, δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρµογής, παρά να γνωρίσει τους νέους παίκτες της οµάδας. Άλλωστε, οι περισσότεροι νεοαποκτηθέντες προέρχονται από την ισπανική αγορά…

Οι άλλοι υποψήφιοι… Τρία είναι τα ονόµατα που ξεχωρί-

ζουν στη λίστα των υποψήφιων προπονητών να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία του Ολυµπιακού. Εκτός του Βαλβέρδε, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν τις περιπτώσεις του Χουάντε Ράµος, του Μανουέλ Πελεγκρίνι και του Γκρεγκόριο Μανθάνο. Και οι τρεις είναι σπουδαίοι προπονητές, όµως το κασέ των δύο πρώτων κρίνεται απαγορευτικό αυτή τη στιγµή.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

6•18

Στις γειτονιές της πόλης ΤΡΑΓΑΝΟ

Μ

ια περιοχή που επί το πλείστον βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, δεν µπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αυτό όµως δε σηµαίνει πως η πόλη που δεσπόζει σε µεγάλη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ακτίνα και αποτελεί τη «βιτρίνα» και το σήµα …κατατεθέν , δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται ισόρροπα , σε όλα τα σηµεία της. Αντίθετα µε πολλή προσπάθεια είναι ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα ακρινά τµήµατά της…

(Ο∆ΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ)

(Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ)

(Ο∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Λίφτινγκ…

Παρεµβάσεις

Σκάλωσαν…

Στις «παρυφές» της γειτονιάς , η απουσία απαραίτητων δρόµων αλλά και η ύπαρξη αγριόχορτων , σκουπιδιών , µηχανηµάτων και άλλων άχρηστων αντικειµένων, δεν είναι ότι το καλύτερο για τους περίοικους, αλλά και τους επισκέπτες. Η επέκταση της πόλης σίγουρα θα δώσει πολλές λύσεις γύρω από τα συγκεκριµένα ζητήµατα, αλλά µέχρι τότε είναι απαραίτητο να γίνει ένα «λίφτινγκ»…

Και δεν είναι µόνο σε σηµεία που βρίσκονται στην άκρη της πόλης , που µπορεί κάποιος να αντικρίσει αυθαίρετες παρεµβάσεις, µπάζα και λογής σκουπίδια. Αυτό δύναται να συµβεί και σε γειτονιές που είναι πολυσύχναστες και καθηµερινά τις διέρχονται , εκτός από τους απλούς πολίτες και οι φορείς που κρατούν στα «χέρια» τους, τις τύχες της πόλης. Και τότε αυτές οι εικόνες δε δικαιολογούνται…

Μερικά από τα άχρηστα αντικείµενα που ρίχνονται …σωρηδόν µέσα στο αρδευτικό κανάλι πλησίον του πολυσύχναστου δρόµου, τα οποία «σκάλωσαν» στο τσιµέντο και είναι ορατά από όλους! Τα υπόλοιπα σκουπίδια σίγουρα παρασύρθηκαν σε µακρινή απόσταση και θα «κοσµούν» , άλλα σηµεία του δικτύου. Σιγά –σιγά όµως θα συγκεντρωθούν και άλλα στο «εµπόδιο» που δηµιουργεί το καναλέτο!

(Ο∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

(Ο∆ΟΣ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ)

(Ο∆ΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ)

Άµεσα λύσεις…

Ισορροπία

∆εν τηρούνται…

Άλλη µια «πληγή» που υπάρχει σε ένα δρόµο της πόλης που βρίσκεται σε όχι κεντρικό σηµείο. Τα λιµνάζοντα ύδατα, δίπλα από κατοικίες και σε δρόµους που εξυπηρετούνται πολλοί κάτοικοι , δεν είναι ό,τι καλύτερο που µπορεί να παρουσιάσει η πόλη. Ένα πρόβληµα που παρατηρείται και σε άλλα σηµεία της ευρύτερης περιοχής, το οποίο ζητάει άµεσα λύσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας…

Οι δύο όψεις του «νοµίσµατος» , που περιλαµβάνει ένα υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότηµα και δίπλα του έναν περιβάλλοντα χώρο , ο οποίος µόνο δυσφήµηση µπορεί να προσφέρει! Τουλάχιστον ας κρατηθεί µια …ισορροπία και ας βελτιωθεί ο χώρος δίπλα από το σχολείο που «χάνεται» στα αγριόχορτα και τα µπάζα.

Η πεζοδρόµηση, έστω και σε περιορισµένη κλίµακα, θα βάλει σε µια τάξη την οδό που σίγουρα αυτή τη στιγµή αισθητικά, δεν είναι και ότι το καλύτερο! Ωστόσο η εικόνα που φαίνεται δείχνει να µην τηρούνται οι …ευθυγραµµίσεις όσον αφορά τις κατασκευές, πλησίον από τους κοινόχρηστους χώρους. Είναι κάτι που απαιτεί προσοχή, προκειµένου στο µέλλον να αποφευχθούν διορθωτικές «παρεµβάσεις»…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

7•19

ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Ότι χρειάζεται η οικοδοµή ∆

ίνοντας σηµασία στην άµεση εξυπηρέτηση και στην αισθητική του κάθε χώρου η επιχείρηση ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ από το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία της και προσφέρει υλικά ποιότητας που έχουν σχέση µε την οικοδοµή. Εκεί θα βρείτε ψησταριές, διάφορες πέτρες, τούβλα, τζάκια, πλάκες πεζοδροµίου καθώς και αδρανή υλικά για κάθε ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ∆ιονύσης Κικιρίκος, διαθέτει µεγάλη εµπειρία στο χώρο της οικοδοµής από το έτος 1985. Όπως αναφέρει ο ίδιος, εκείνο που έχει σηµασία είναι η άµεση εξυπηρέτηση και η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται και για το λόγο αυτό η επιχείρηση διαθέτει δικά της µέσα τα οποία µεταφέρουν τα οικοδοµικά υλικά άµεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Το έµπειρο προσωπικό αναλαµβάνει κάθε είδους τοποθέτηση των προϊόντων καθώς η επιχείρηση δίνει σηµασία στη σωστή συνεργασία µε τους πελάτες της προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες της. ∆/ΝΣΗ: ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 26210 96089, 6977 4392 51 ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ∆ιονύσης Κικιρίκος.

Ο «Αλήτης» είναι µια χαρά τώρα πιά! Πριν 2 εβδοµάδες είχαµε αναφερθεί στο αδέσποτο τετράποδο που παρέσυρε «ραλίστας» οδηγός στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Σπιάντζα… ο άτυχος σκυλάκος είχε τραυµατιστεί πολύ σοβαρά στο πόδι του (φωτο 1) αλλά η περίθαλψη των φιλόζωων παραθεριστών, κατ` αρχήν, και η ευαισθησία των καινούργιων του αφεντικών, στη συνέχεια, άλλαξαν προς το καλύτερο την τύχη του… Τώρα πια ο «Αλήτης» (σ.σ. όπως τον βάφτισαν οι νέοι ιδιοκτήτες του, χαίρει άκρας υγείας απολαµβάνοντας την νέα του ζωή –µε όλα τα «κοµφόρ»- στο καινούργιο του σπίτι στην Αµαλιάδα (φωτο 2)… Χαιρόµαστε που η στήλη ήταν η αιτία για να συµβεί αυτό… Έως την επόµενη Κυριακή να είστε όλοι καλά µαζί µε τα ζώα/φίλους σας!

Α

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς

(Επικοινωνήστε µαζί µας στο6932 741401 ή στο gougio@hotmail.com)

φού πρώτα ευχηθούµε σε όλους καλό µήνα, συνεχίζουµε αναφέροντας λύσεις για προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω… καλοκαιριού! Ένας απ` αυτούς είναι τα τσιµπουρια/ψύλλοι και η σκνίπα (phlebotomies) που µολύνει τους τετράποδους φίλους µας µε την θανάσιµη -αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα- ασθένεια kale afar. Μπορείτε λοιπόν να θωρακίζετε τους τετράποδους φίλους σας µε σπρέι και αµπούλες που η χρήση τους διαρκεί για ένα µήνα (σ.σ. για τους ψύλλους και τα τσιµπούρια) και µε περιλαίµια και ειδικά σπρέι η αµπούλες για την σκνίπα. Καλό θα ήταν πριν τα προµηθευτείτε όλα αυτά να ζητήσετε την γνώµη του κτηνιάτρου σας σχετικά µε τον δικό σας τετράποδο φίλο ξεχωριστά γιατί οι ανάγκες τους διαφέρουν κατά ηλικία και µέγεθος... Περισσότερα µπορείτε να µάθετε επικοινωνώντας µε την Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων «Star Dog Club» (26250 24567 & 6932326800) που σας παρέχει δωρεάν πληροφόρηση σχετικά µε τους τετράποδους φίλους σας σε οποιαδήποτε απορία έχετε.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Χαρίζεται η Μπέλλα! Η οµορφούλα που περιµαζέψαµε… τη φωνάζουµε Mπέλλα! Είναι περίπου 8 µηνών, την µαζέψαµε από το δρόµο πριν λίγους µήνες και την φροντίσαµε. Της έχουµε κάνει και εµβόλια, έχει και βιβλιάριο! Τα πάει καλά µε τη γατούλα µας και είναι φιλική µε όσους έρχονται στο σπίτι µας…


Ε νοικω

8•20

Από την Πηγή Γιακουµέλου

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Ένας υπέροχος, σιωπηλός κόσµος… Ο

οποιοσδήποτε άνθρωπος µπορεί κάποτε να βάλει µια µάσκα και να κοιτάξει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το µοναδικό θέαµα που θα αποκαλυφθεί στα κατάπληκτα µάτια του, θα τον παροτρύνει να αποζητήσει τη ζωή του βυθού. Και όταν γυρίσει στην επιφάνεια, ύστερα από την πρώτη αυτόνοµη κατάδυσή του, θα έχει καταλάβει ότι τίποτε στον κόσµο δεν είναι ωραιότερο. Ούτε τα σκιερά δάση, ούτε οι ψηλές βουνοκορφές, ούτε οι αφρισµένοι καταρράκτες, ούτε η ξανθιά έρηµος, ούτε ο φθινοπωρινός ουρανός. Μια µόνη επιθυµία θα τον βασανίζει: Πότε να καταδυθεί πάλι; Μια επιθυµία που είχε και ο ∆ιονύσης η οποία και τον οδήγησε στο να γίνει δύτης. Ο ∆ιονύσης γεννήθηκε στον Πύργο. Η σχέση του µε την θάλασσα δεν ήταν αυτό που λέµε σχέση ζωής από παιδί. ∆εν είχε ιδιαίτερη σχέση. Όταν βρέθηκε στον δρόµο του ένας άνθρωπος που του έδειξε κολύµπι και έτυχε να είναι εκπαιδευτής δυτών, πήρε το ερέθισµα. Το ερέθισµα από τον Τάκη Σταθόπουλο, που κατάγεται από την Βαρβάσαινα αλλά πλέον µένει στο εξωτερικό.

Ο ∆ιονύσης Πολίτης ασχολείται µε καταδύσεις από το 1992.

Ο φόβος υπάρχει πάντα Ήταν µεγάλος πια όταν έµαθε κολύµπι, πήγαινε στην Α’ τάξη του Γυµνασίου. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο τόσο για τον ίδιο όσο και για την

εποχή. Την πρώτη του κατάδυση έκανε το 1992 στην σχολή καταδύσεων. Είχε ήδη πάρει την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελµατικά. Ολοκλήρωσε διάφορα επίπεδα και βαθµίδες και κάποιες ειδικότητες και

µετά συνέχισε να ανακαλύπτει τον µαγικό κόσµο του βυθού. Το 2002 πέρασε στον επαγγελµατικό τοµέα. Έχει εργαστεί σε πολλά λιµάνια, στην Κυλλήνη, στο Κατάκολο, σε υποβρύχια έργα µε κατασκευαστικές εταιρείες ενώ έχει και συνεργασία µε λιµενικές υπηρεσίες. Σαν χόµπι, ο κόσµος της θάλασσας είναι πολύ όµορφος. Σου δίνει άλλη αίσθηση, ότι πετάς στον βυθό, κυρίως όταν είναι διαυγή τα νερά. Η επαγγελµατική κατάδυση ωστόσο δεν εµπεριέχει την οµορφιά της επαγγελµατικής. Έχει να κάνει µε λιµάνια, µε αγωγούς, έχει άλλη οπτική. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα ασχολείται µε την υποβρύχια φωτογραφία. Του αρέσει να αποτυπώνει αυτά που ο ίδιος συναντά στον βυθό για να µπορεί να τα µοιράζεται. Τον ρωτάµε για την παράµετρο του φόβου, η οποία, όπως µας λέει,

πάντα υπάρχει γιατί έχει να αντιµετωπίσει το άγνωστο. ∆εν ξέρεις τι µπορεί να συµβεί. Αυτό ωστόσο, µέσα από την υδροβιότητα, την συνεχή επαφή µε το νερό, το καταπολεµάς και νοιώθεις πλέον οικεία. Η οικογένειά του αρχικά δεν το δέχθηκαν, ούτε σαν χόµπι ούτε σαν επάγγελµα. Τώρα πια όµως έχουν ξεπεράσει σε σηµαντικό βαθµό τον φόβο τους. Ο ∆ιονύσης φροντίζει την φυσική του κατάσταση καθώς θα πρέπει κανείς να είναι υγιής για να µπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της δουλειάς γιατί το περιβάλλον της κατάδυσης έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί ερασιτεχνικά µε την κατάδυση και αφού έχει κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να αποκλειστεί κάποιο πρόβληµα υγείας, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί και να ξεκινήσει το υπέροχο ταξίδι υπό την θάλασσα. Η

εκπαίδευση διαρκεί περίπου δύο εβδοµάδες για να πάρει το πρώτο επίπεδο. Στην συνέχεια, µπορεί να νοικιάζει εξοπλισµό από κάποιο καταδυτικό κέντρο, µε µικρό κόστος, ή να αποκτήσει δικό του εξοπλισµό, που µπορεί να φτάσει περίπου 3.000 ευρώ. Βέβαια, ο επαγγελµατικός είναι σαφώς πιο ακριβός. Η µόνη φορά που ο ∆ιονύσης έχει αισθανθεί κίνδυνο ήταν πριν από χρόνια, κατά την διάρκεια εκπαίδευσης, σε ένα προχωρηµένο σχολείο, στο δεύτερο λιµανάκι της Βουλιαγµένης, µέσα στο σιφόνι. Ήταν µια διάσωση πνιγµένου δύτη από τα 30 µέτρα, ένα προκατασκευασµένο περιστατικό σε συνθήκες πολύ οριακές.

Ο µαγευτικός βυθός του Αγίου Ανδρέα

Ο ∆ιονύσης έχει καταδυθεί σε


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

πολλά µέρη, Κρήτη, Καλαµάτα, Ζάκυνθο, Μήλο, Κίµωλο, σε ολόκληρη σχεδόν την Ηλεία. Η Ηλεία, όπως µας λέει, µπορεί να έχει λίγα κοµµάτια αλλά είναι πολύ ξεχωριστά. Τα καλύτερα είναι από την περιοχή Ματζάκουρα-Κτήµα Μερκούρη ως Σκαφιδιά. Ο βυθός είναι πολύ ενδιαφέρων. Επίσης, ιδιαίτερο είναι το κοµµάτι του βυθού ανοιχτά του Αγίου Ανδρέα, εκεί που βρισκόταν η

Αρχαία Φαιά που έχει βυθιστεί. Εκεί µάλιστα έχει κάνει και ο ίδιος ενέργειες και είχε φτάσει στην περιοχή κλιµάκιο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων το οποίο είχε βιντεοσκοπίσει την περιοχή καθώς έχουν εντοπιστεί σε µικρό βάθος δύο τεράστιοι σπόνδυλοι Ιωνικού Ρυθµού από κτίρια και λίγο πιο µέσα κολώνες. ∆εν είναι εξάλλου λίγες οι φορές που έχει ο ίδιος υποδείξει ση-

9•21

Ε νοικω

µεία που παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον στις αρµόδιες υπηρεσίες. Για τον ∆ιονύση, η ζωή του µοιράζεται σε δύο κόσµους, στην ξηρά και στην θάλασσα. Από την στιγµή που µπαίνει στην θάλασσα, ξεχνά όλα τα άλλα. Μπαίνει σε ένα κόσµο σιωπηλό, µαγικό, είσαι εσύ και ο βυθός. Και αυτό, τον κάνει να συνεχίζει το συναρπαστικό του ταξίδι…

Ο υπέροχος κόσµος του βυθού. Ένας κόσµος σιωπηλός, µαγικός…


10•22

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Περί έντιµης λογοτεχνίας»

ΜΕΡΟΣ 2ο ΤΟ ΠΑΡΟΝ ις τελευταίες δεκαετίες η Νεοελληνική Λογοτεχνία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει περιπέσει σε τέλµα. Είναι οι δεκαετίες της ήττας και του ιδιωτικού οράµατος, σηµεία των καιρών µας. Αξίζει να αναφέρουµε αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις: τη ∆ιδώ Σωτηρίου που πήρε τη σκυτάλη από τον Βενέζη και τον Μυριβήλη µε τα «Τα µατωµένα χώµατα» και την έφερε µέχρι την µετεµφυλιοπολεµική εποχή µε την «Εντολή», τον Μανώλη Αναγνωστάκη µε τις «Μπαλλάντες», τη Μάρω ∆ούκα µε την «Αρχαία σκουριά», τον Αντώνη Σαµαράκη µε το «Ζητείται ελπίς», τον Παύλο Μάτεση µε τη «Μητέρα του σκύλου», τον Μένη Κουµανταρέα µε τη «Εξαίρετη βιοτεχνία υαλικών», τον Κ.Μουρσελά µε τα «Βαµµένα κόκκινα µαλλιά», και την ευαίσθητη ποιήτρια Κική ∆ηµουλά. • Αντίθετα ακµάζει η λεγόµενη παραλογοτεχνία καθώς και η λογοτεχνία των επωνύµων (πολιτικών, τραγουδιστών, στιχοπλόκων, ηθοποιών και των τέκνων αυτών). Η λογοτεχνία µετεβλήθη σε µια επαγγελµατική διαδικασία που την χαρακτηρίζει οικονοµικό και τηλεοπτικό αλισβερίσι, µέτριος στοχασµός και µέτρια αισθήµατα. Εστράφη στα µυθιστορήµατα, τα χαϊδεµένα παιδιά των εκδοτών µέσω διατεταγµένων και καλοπληρωµένων κριτικών, ανώφελες εκδόσεις, χείµαρροι παραγωγικού πολιτισµού, συνδετικά προϊόντα που συνοδεύουν ταινίες, εγχώρια σήριαλ και παλιότερα φωτοροµάντζα, τα οποία εν σχέσει µε τα αφηγήµατα τύπου «Νόρα» και «Άρλεκιν» των προηγούµενων δεκαετιών έγιναν «σαλονάτα» γιατί εντάχθηκαν σε λογοτεχνικές σειρές, είτε, ως σήριαλ στην τηλεόραση. Το διήγηµα, αυτή «η φέτα ζωής» όπως έλεγε ο Ξενόπουλος, έχει παραγκωνιστεί τελείως από την εκδοτική παραγωγή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. ∆ύσκολα γίνεται µπεστ σέλλερ. Αλλά η πρωτεϊκότητα και η λογοτεχνικότητα της µικρής φόρµας, η ιδιοτυπία του ήθους και της τεχνικής είναι ανεκτίµητοι θησαυροί για τη Λογοτεχνία µας: • Η άγνοια της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. Η Γλώσσα είναι υφάδι της γνώσης και της συσχέτισης των ιδεών. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι προαναφερόµενοι συγγραφείς ήταν βαθύτατοι γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Παιδείας µετέχοντες. Πολλοί από αυτούς ήταν µέλη του εκπαιδευτικού οµίλου στο µεσοπόλεµο αλλά και της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας . Η βιασύνη της ανάδειξης αδιαµόρφωτων ακόµη πνευµατικών προσόντων κάποιων λογοτεχνών, η αλαζονεία και ο υπερφίαλος ναρκισσισµός. Η απόρριψη κάθε προηγούµενης δηµιουργικής παρουσίας, εν ονόµατι όπως την αποκαλούν, της «µοντερνικής τέχνης» και των νέων τάσεων. (Βέβαια, το πόσο πιο κοντά στη Λογοτεχνία φέρνουν το µέσο αναγνώστη αυτές οι αλλαγές ή πόσο τον αποµακρύνουν, αυτό µόνο µία έρευνα σε ευρεία έκταση θα µπορούσε να µας το αποκαλύψει). Η πάλη του παλιού µε το νέο είναι θεµιτή ως ένα σηµείο, όχι όµως στο βαθµό εκρίζωσης των πάντων! Στους νεότερους δηµιουργούς παρατηρείται µια τάση εκµηδένισης των πάντων. Με δύο-τρεις στίχους ή µε µια δεκαεξασέλιδη ποιητική συλλογή ή ένα µυθιστό-

Τ

Συνεργασίες

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

ρηµα της φιλολογίας του «κοµµωτηρίου» µε πι- - Να να την χαρακτηρίζουν: περάτο περιεχόµενο αυτοαναγορεύονται σε εντιµότητα, καλαισθησία, πίστη στον άνθρωπο, συγγραφείς και ποιητές και µάλιστα εντάσσον- άρτια γλώσσα, γνώση, τας τους εαυτούς τους και σε Γενιές! διεισδυτικότητα, παρατηρητικότητα, µνήµη • Άλλο πρόβληµα στη σύγχρονη Νεοελληνική ιστορική, ευαισθησία, πάθος. Λογοτεχνία είναι τα υπαρξιακά ελλείµµατα κά- - Να δίνει κάποιο διάφορο στο λαό. ποιων υποτιθέµενων πνευµατικών δηµιουργών, - Ν’ αποκολληθεί από το ατοµικό εγώ. που αποµονωµένοι από το κοινωνικό γίγνεσθαι, Σχετικά µε τη σχέση της Λογοτεχνίας µε την ενπροβάλλουν τα ιδιωτικά τους οράµατα. Είναι τιµότητα που αναφέρεται παραπάνω, καλό θα δηλαδή δηµιουργοί ανάµνησης και όχι µνήµης, ήταν να θυµηθούµε ότι ο ποιητής – πολίτης Σεόπως οραµατιζόταν ο Γιάννης Αποστολάκης φέρης, όπως αναφέρει σ’ επιφυλλίδα του «Βήγια τους πνευµατικούς δηµιουργούς. Ο Θρύ- µατος»* ο καθηγητής ∆.Μαρωνίτης αποκάλυψε λος Πάτρης, ένας σπουδαίος συγγραφέας και και στιγµάτισε όσο λίγοι τη δηµόσια ιδιοτέλεια λαογράφος, που χάθηκε στη δίνη του εµφυ- και ευτέλεια, επιµένοντας πως το πέρασµα από λίου, στο βιβλίο του «Τα δητο εγώ στο εµείς είναι πολύ δύµοτικά τραγούδια της σκολη και ευάλωτη υπόθεση και Ηλείας» που επανεκδόθηκε χρειάζεται την υποστήριξη της προ ετών από τον αδερφό έντιµης Λογοτεχνίας. του, γράφει για το ίδιο θέµα Και ο ποιητής Τάκης Σινόπουλος, φέρνοντας ως παράδειγµα τα συνεπίκουρος µε το Σεφέρη θέµατα που διαλέγει µε το έλεγε «Η σύγχρονη Λογοτεχνία αλάθητο ένστικτό του ο λαϊοφείλει ν’ αποκολληθεί από το κός δηµιουργός. «Ο τραγουατοµικό εγώ και να προσπαθήσει διστής του λαού είναι µια διερεύνηση του ιστορικού ελάχιστα υποκειµενικός. Κι αν χρόνου των τελευταίων 40 ετών, κάποτε τραγουδήσει ένα προκυρίως της επώδυνης και κρίσισωπικό του περιστατικό θα το µης περιόδου 1940-60 και µέχρι γενικέψει γιατί γνωρίζει ότι ο την µεταπολίτευση που παραµέαναγνώστης του αντιπαθάει νει αδιερεύνητη και ανεκµετάλτις ατοµικές του καθενός αηλευτη µε ελάχιστες εξαιρέσεις. δίες!» Ν’ αγγίζει την αλήθεια µε την Γιώργος Σεφέρης Και η τελευταία αιτία είναι η αφή της έντιµης Λογοτεχνίας έλλειψη σοβαρής πολιτικής και της Ποίησης». βιβλίου, αλλά και µεταφραστικής πολιτικής, Όταν πρωτοεµφανίστηκε στα Γράµµατα η ∆ιδώ τόσο για την πεζογραφία και για την ποίηση, Σωτηρίου σε µια συνέντευξή της στην Επιθεώόσο και για εξαιρετικά έργα του Νεοελληνικού ρηση Τέχνης είχε πει τούτη τη σηµαδιακή µας θεάτρου, τα οποία υπερτερούν σαφώς των φράση που διαµόρφωσε την µελλοντική µου έξυπνα µεταφρασµένων και σοφά προωθηµέ- πορεία ως πεζογράφου: «Ο συγγραφέας είναι νων στην παγκόσµια αγορά θεάµατος Αγγλικών σαν µια τράπεζα που καταθέτει ο λαός τις οικαι Αµερικανικών έργων. Αναρωτιέµαι πως κονοµίες του και περιµένει ένα διάφορο!» αξιοποιούνται και αναδεικνύονται έργα αφανών Σήµερα που η Ελλάδα παγκοσµιοποιείται και και παραγκωνισµένων Ελλήνων συγγραφέων αποµακρύνεται από τον πολιτισµό µας περισπου αδυνατούν να δουν τα βιβλία τους τυπω- σότερο από ποτέ µας είναι απαραίτητα πρόµένα, αντιµετωπίζοντας τη δυσπιστία των εκδο- τυπα συγγραφέων, όπως ο Παπαδιαµάντης, ο τών που κατευθύνονται αφ’ ενός µε γνώµονα Σολωµός, ο Μακρυγιάνης, ο Καβάφης. Οσο πετην εµπορικότητα και αφ’ ετέρου, από ορισµέ- ρισσότερο αγγίζει ο συγγραφέας την ουσία και νες συντεχνίες που δρουν στο παρασκήνιο και την αλήθεια µε την αφή της έντιµης Λογοτερυθµίζουν τα µέτρα και τα σταθµά. χνίας, τόσο περισσότερο είναι εθνικός και µεΜα η Λογοτεχνία είναι υπόθεση του συνόλου γάλος. Η µοίρα της Ελλάδας ανάµεσα στ’ άλλα του αναγνωστικού κοινού. Επιχειρήθηκε ποτέ έθνη µοιάζει µε την µοίρα του ποιητή ανάµεσα να δοθεί σε κάποιο βιβλίο βραβείο κοινού στους άλλους ανθρώπους. χωρίς υποδείξεις τίτλων βιβλίων άνωθεν και Οι άξονες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πρέπροειληµµένες αποφάσεις από τους ιθύνοντες; πει να είναι: Και για να θυµηθούµε το Γάλλο κοινωνιολόγο - Ενότητα και συνολική σύλληψη ζωής, οραµαΜπουρντιέ, καλό είναι να επαναλάβουµε τις τισµός και µαγεία. Το εφήµερο ν’ αναχθεί στο απόψεις του για τους «αθέατους µηχανισµούς αιώνιο. Σκοπός της Τέχνης είναι να παίρνει στα λογοκρισίας» και για τις «µη προσβάσεις στη χέρια της το ανεκπλήρωτο όραµα του ανθρώδηµόσιο χώρο». Και δεν είναι τυχαίο ότι χρόνια που, αυτή την αθεράπευτη στέρηση να τη δουτώρα βραβεύονται και προβάλλονται από την λεύει και να την επιστρέφει πίσω µέσα από µια τηλεόραση ή το ΕΚΕΒΙ, τα ίδια και τα ίδια πρό- διαδικασία εξύψωσης, µεγέθυνσης, φαντασµαγορίας σαν αυτή που υπάρχει στον Αισχύλο, σωπα ! στον Ελύτη. - Νυστέρι στην αλλοτρίωση. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Όµως, καλό είναι να µην είµαστε απαισιόδοξοι. - Τα πάθη του λαού µας Τα δύο Νόµπελ ποίησης που απέσπασε η χώρα - Ο συγγραφέας-παντοκράτωρ, άρχοντας της µας (Σεφέρης – Ελύτης) είναι µεγάλη ελπίδα. Γλώσσας. Υπάρχει ευρύ και αξιόλογο ελληνικό λογοτε- Αγαπητοί φίλοι. Καταθέτω αυτές τις σκέψεις στο τόσο επίκαιρο και απαραίτητο αυτό Συνέχνικό δυναµικό. Ωστόσο η Νεοελληνική Λογοτεχνία χρειάζεται δριο που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έχοντας συµπληνέα ώθηση:

ρώσει είκοσι χρόνια στην Νεοελληνική πεζογραφία. Η ενασχόληση µε τη λογοτεχνία έχει κόστος, κόπο και µόχθο. Πρόκειται για µια τόσο προσωπική υπόθεση σωµατική και ενεργειακή, σαν να κόβεις τις φλέβες σου σε κάθε βιβλίο. Όµως, η ευτυχία της γραφής, σ’ αποζηµιώνει για όλα ! Γιατί η Λογοτεχνία είναι µια πλατιά αγκαλιά. Είναι ανάγκη να διαβάζουµε ανθρώπους του καιρού µας. Όµως, τη Λογοτεχνία πρέπει να την εξερευνούµε και να την αναζητούµε στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής, όχι µόνο στα βιβλία που συνωστίζονται στους καταλόγους των κριτικών και των παχυλών πωλήσεων. Κλείνοντας θέλω να σας διαβάσω την απάντηση του βραβευµένου Περουβιανού συγγραφέα Μ.Βάργκας Λιόσα που πρόσφατα παρουσίασε στην Αθήνα «Τη γιορτή του τράγου» ένα µυθιστόρηµα για τη δικτατορία στη χώρα του σε µια συνέντευξη του για το ποιος θεωρεί ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του συγγραφέα σήµερα: «Να γράφει µε ταλέντο, παραµένοντας αυθεντικός και καίριος. Έχει όµως επιπλέον και ένα ηθικό χρέος ως πολίτης, όταν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήµατα, να συµµετέχει στη δηµόσια συζήτηση µε µια γλώσσα καθαρή και διαυγή, προκειµένου να εξυγιάνει την ξύλινη γλώσσα της εξουσίας που έχει εκφυλιστεί και διαφθαρεί από τα στερεότυπα και τις ρητορίες. Φυσικά δεν εννοώ µια τέχνη στην υπηρεσία µιας ιδεολογίας ή ενός πολιτικού προγράµµατος, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση χάνεται η ελευθερία, ο αυθορµητισµός και η ουσία της». Η αλήθεια είναι ότι πολύ πριν από τον Λιόσα, ο ποιητής Τάκης Σινόπουλος* (µέγα παράδειγµα παραγκωνισµένου έλληνα ποιητή) έχει γράψει πως οραµατίζεται τον ποιητή: «Πάντα τον φανταζόµουνα να γράφει ισοζυγιάζοντας τη γλώσσα της συνείδησης µε την συνείδηση της γλώσσας του!» Ας ελπίσουµε ότι µετά «Το τέλος της µικρής µας πόλης» δεν θα επέλθει και το τέλος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει µείνει ορφανή από Μαργαρίτες και Σιούλες και Θεοδωράκηδες και Σκουρογιάννηδες, κι άλλους ανυπεράσπιστους ήρωες…

Ζωή Θ.Σπυροπούλου (Τακτικό µέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας)

Σηµείωση: Το θέµα επιλέχθηκε µε βάση τη θεµατική ενότητα του συνεδρίου Λογοτεχνία και Κοινωνία (Η Λογοτεχνία τον καιρό της παγκοσµιοποίησης) Αθήνα 2004

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Τα Νέα» Βιβλιοδρόµιο 25-26 Μαϊου 2002 (Αλήθειες που συγκλονίζουν) Τ.Σινόπουλος* «Συλλογή» Αθήνα, Ερµής 1976 σελ.321 Γ.Αποστολάκης «Η ποίηση της ποίησης» ∆.Μαρωνίτης * «Το Βήµα» 29-3-98 «Από τον συγγραφέα στο Κείµενο» Σεφέρης, Σινόπουλος ∆.Ραυτόπουλος: περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» Αύγουστος 1962


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

11•23

Συνέντευξη: Γιάννης Τζουανόπουλος

«Νιώθω ευλογηµένος»… Μ

ε δυο βραδιές –στις 11 & 12 Αυγούστου- αφιερωµένες στην τελευταία Ελληνίδα «θεά», την Μελίνα Μερκούρη και τον στιχουργό που έγραψε αµέτρητες επιτυχίες, τον Κώστα Βίρβο θα πραγµατοποιηθεί φέτος η «Γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού» στα Μακρίσια. Μια εκδήλωση που διαφηµίζει µε τον καλύτερο τρόπο την Ηλεία σε όλο τον κόσµο και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων ανθρώπων που σπεύδουν κάθε χρόνο στο ξωκλήσι του Αι Γιάννη για ν` απολαύσουν σπουδαίους εκπροσώπους του τραγουδιού, της Τέχνης, του Πολιτισµού γενικότερα που συµµετέχουν σ` αυτήν… Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο «τιµόνι της διοργάνωσης» αυτής της πολύ µεγάλης γιορτής… ο άνθρωπος που την εµπνεύστηκε λόγω της µεγάλης του αγάπης για την γενέτειρα του, τα Μακρίσια… ο Γιάννης Τζουανόπουλος θαρρώ ότι δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις… Το µόνο που θ` αναφέρω είναι ότι στη συζήτηση που είχαµε ενόψει των φετινών εκδηλώσεων άνοιξε την καρδιά του και µίλησε ακούγοντας µόνον αυτή…

Γιώργος Γουβιάς-gougio@hotmail.com

Φέτος το καλοκαίρι η Γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού διεξάγεται για 19η φορά… πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο πείτε µου τι ήταν αυτό που σας ώθησε να εµπνευστείτε την συγκεκριµένη εκδήλωση; 19 ολόκληρα χρόνια… κοιτάζω κι εγώ πίσω και σκέφτοµαι µακάρι να είναι πολλά τα χρόνια ακόµα για να προσφέρουµε χαρά στους συνανθρώπους µας και ν` αφήνουµε ένα έργο πίσω γιατί όλα αυτά τα χρόνια ζήσαµε ιστορικές στιγµές. Ιστορικές στιγµές για το τραγούδι, για την Ελλάδα, για τα πρόσωπα που πέρασαν από τον Αι Γιάννη. Πρόσωπα σπουδαία… τραγουδιστές, δηµιουργοί, συγγραφείς, ζωγράφοι που η παρουσία τους έχει καταγραφεί µέσω της ΕΡΤ. Η έµπνευση ήρθε από την εκποµπή που έχει την ίδια σχεδόν «ηλικία» µε την γιορτή… «Η ζωντανή γραµµή του Σαββάτου» που παρουσιάζω από την «φωνή» της Ελλάδας την ΕΡΑ 5 και απευθύνεται στους Έλληνες όλης της Γης όπου κι αν βρίσκονται. Οι ξενιτεµένοι ακροατές ακούγοντας τον λόγο καρδιάς της εκποµπής σκέφτηκαν ότι πρέπει να συναντιούνται µια φορά το χρόνο, όσοι µπορούσαν βέβαια από τα µακρινά µέρη που βρίσκονταν, και να γνωρίζονται µεταξύ τους. Έτσι «γεννήθηκε» η ιδέα αυτής της γιορτής του απόδηµου Ελληνισµού, της συνάντησης των απανταχού συνελλήνων. Εγώ τότε σκέφτηκα ότι είναι ευκαιρία να κάνω κάτι στον τόπο µου. Επιλέχθηκε το ξωκλήσι του Αι Γιάννη γιατί το τοπίο τριγύρω είναι θαυµάσιο, στην κυριολεξία πνιγµένο στο πράσινο. Τότε βέβαια ο χώρος ήταν ακόµα «ακατέργαστος» αλλά τον διαµορφώσαµε και κάναµε την πρώτη γιορτή.

Μια εκδήλωση/θεσµός για την Ηλεία που κάθε χρόνο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους… σε τι θαρρείτε ότι οφείλεται αυτό; Θεσµός για την Ηλεία και την Ελλάδα θα έλεγα. Χιλιάδες κόσµου έρχονται κάθε καλοκαίρι, συναντάς ανθρώπους που δεν τους ξέρεις… Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η ΕΡΤ µε τις τηλεοπτικές µεταδόσεις που κάνει στη γιορτή µας κάθε χρόνο. Βρήκε όµως η ΕΡΤ εδώ ένα σωστό υλικό, γιατί δεν θα µπορούσε άλλωστε να στηρίξει κάτι που δεν θ` άξιζε! Αυτές οι εκδηλώσεις «µιλούσαν» µε ειλικρίνεια στον κόσµο, έψαχναν να βρουν µάτια να τις δουν και χέρια να τις αγκαλιάσουν! Κι αυτό έγινε… δειλά-δειλά στην αρχή, µε ενθουσιασµό όµως κι από την

µεριά του κόσµου κι από την δική µου. Και βέβαια από τους καλλιτέχνες που µ` εµπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγµή. Φαντάσου ότι στην πρώτη εκδήλωση είχε έρθει ο Άλαν Μπέιτς από το Λονδίνο, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης… «τεράστια» ονόµατα που εµπιστεύτηκαν έναν άνθρωπο στο ξεκίνηµα του. Κάθε χρόνο ο Αι Γιάννης στέλνει ένα µήνυµα µεγάλο που µέσω της ΕΡΤ φτάνει σε όλα τα σπίτια και σε όλους τους Έλληνες και αυτό είναι το «κέρδος» για την περιοχή που αποτελεί πλέον σηµείο αναφοράς των απόδηµων. Ποιό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των φετινών εκδηλώσεων της Γιορτής του Απόδηµου Ελληνισµού; Τολµώ να πω ότι είστε από τους ελάχιστους επώνυµους Ηλείους που δεν ξεχνάει την πατρίδα του… πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας µαζί της; Για µένα τα Μακρίσια είναι θρησκεία. Εκεί είδα το φως του ήλιου, µεγάλωσα, περπάτησα στα καλντερίµια που δεν υπάρχουν τώρα πια, πήγα στα µοναστήρια της περιοχής και άναψα κεράκι… Χαίροµαι όταν υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τα Μακρίσια, που αγαπούν την Ηλεία και χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο συντοπίτης µου Στάθης Χριστοδουλόπουλος (σ.σ. ιδιοκτήτης του πασίγνωστου café «Da Cappo» στο Κολωνάκι), που συµπορεύεται µαζί µου στα οράµατα για το χωριό µας και είναι αρωγός στις προσπάθειες που κάνουµε κάθε χρόνο. Κι όταν άνθρωποι σηµαντικοί συµπορεύονται µαζί σου αυτό δεν µπορεί παρά ν` αποτελεί ηθική δικαίωση σ` αυτό που κάνεις. Με θλίβει πάντως το γεγονός όταν βλέπω στην περιοχή µας ν` ασχολούνται µε τα πολιτιστικά δρώµενα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση µε τον πολιτισµό! Μπορεί να είναι επιτυχηµένοι σε κάποιον άλλο χώρο αλλά… κι εγώ θαυµάζω τους αστροναύτες αυτό όµως δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι µπορώ να γίνω αστροναύτης, χωρίς να κάνω πρώτα όλα όσα πρέπει για να συµβεί αυτό! Ο πολιτισµός δεν είναι δηµόσιες σχέσεις! Ο πολιτισµός είναι µεγάλη υπόθεση… Και θαρρώ ότι δεν πρέπει να «βαφτίζεται» αβίαστα κάθε εκδήλωση που πραγµατοποιείται ως… πολιτιστική! Ακριβώς! ∆εν µπορείς να φέρεις την ποπ σταρ ή την λαϊκή σταρ που θα πάρει την αµοιβή

της και θα φύγει και να υπερηφανεύεσαι µετά ότι κάνεις πολιτισµό σ` ένα χώρο που ο τόπος που τον «φιλοξενεί» έχει µια ιστορία… και να λες ότι ο κόσµος ενθουσιάστηκε κλπ κλπ! Υπάρχουν άλλοι χώροι για να εµφανιστεί η ποπ σταρ! Μπορεί να το κάνει σ` ένα µπαρ, σε µια παραλία και να πάει εκεί ο κόσµος να χαρεί. Και προσοχή, µ` αυτά που λέω δεν σηµαίνει ότι απορρίπτω τον συγκεκριµένο τρόπο διασκέδασης, απλά όταν «βαφτίζεις» έναν χώρο ποιοτικό πρέπει να τον υποστηρίζεις και ανάλογα! Και να µην διοργανώνεις εκεί ευκαιριακές εκδηλώσεις… Εµείς στον Αι Γιάννη δεν καλούµε σχήµατα ή καλλιτέχνες που περιοδεύουν στην Ελλάδα αλλά κάνουµε µια αυτόνοµη παραγωγή. Θα πρέπει εδώ να επαινέσω το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας γιατί εκεί πράγµατι υπάρχει µια συνέπεια µεταξύ του χώρου και των εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται. Αυτό µπορώ να το συµπεράνω παρακολουθώντας τα δηµοσιεύµατα και ακούγοντας γενικότερα σχόλια από ανθρώπους του χώρου της Τέχνης και του Πολιτισµού. Το «αποτέλεσµα» που βγαίνει από τις εκδηλώσεις εκεί νοµίζω ότι τιµά τον δήµαρχο Γιάννη Λυµπέρη. Αν και γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς… ποιας χρονιάς οι εκδηλώσεις έχουν χαραχτεί πιο βαθιά στη µνήµη σας; Είναι πραγµατικά δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποια χρονιά γιατί όλες τις γιορτές που πραγµατοποιηθήκαν τις έχω σαν παιδιά µου! Ξεχωριστή θέση στην καρδιά µου όµως έχει όταν ο Ιάκωβος Καµπανέλλης ήταν στα Μακρίσια, το 2000, µε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη που τραγούδησαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους Θεοδωράκη… θυµάµαι ο κόσµος, γύρω στα 5.000 άτοµα είχαν πάρει από ένα κεράκι και κάποια στιγµή γυρίζω και λέω στον Καµπανέλλη… “γυρίστε λίγο πίσω να δείτε”… η εικόνα µε τον κόσµο να έχει ανάψει τα κεράκια και να τραγουδά τον έκανε να µου πει δακρυσµένος… “πιο όµορφα δεν έχει παρουσιαστεί το έργο µου”! Υπήρξαν κι άλλες πολλές σηµαντικές στιγµές, ανάµεσα τους και η βραδιά/αφιέρωµα σ` εµένα µε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου το 2008, αλλά η παραπάνω που ανέφερα έχει χαραχτεί βαθιά µέσα στη µνήµη µου… Έχετε γνωρίσει και συνεργαστεί µε την «αφρόκρεµα» του καλού Ελληνικού λαϊκού

τραγουδιού… υπάρχουν κάποια πρόσωπα µε τα οποία αποκτήσατε ξεχωριστή σχέση; Έχω συνεργαστεί πραγµατικά µε τους πιο αξιόλογους όχι µόνο τραγουδιστές αλλά και προσωπικότητες του θεάτρου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου που µε τίµησαν, µε αγάπησαν! Απ` αυτήν την άποψη νιώθω ευλογηµένος. Στην τύχη και αυθόρµητα µπορώ να σου πω την Ελένη Βιτάλη, την Σοφία Βόσσου, τον Θέµη Αδαµαντίδη, την Μαίρη Λίντα, τη Τζένη Βάνου, την Καίτη Γκρέυ, ο Τόλης Βοσκόπουλος… είναι πολλά τα ονόµατα. Η Καίτη Γκρέυ, η Ελένη Βιτάλη, η Σοφία Βόσσου… αυτές οι τρείς κυρίες πρέπει να οµολογήσω ότι µου έχουν συµπαρασταθεί προσωπικά.

Η ραδιοφωνική σας εκποµπή «Η ζωντανή γραµµή του Σαββάτου» ακούγεται σε όλο τον πλανήτη Γη αποτελώντας συνδετικό κρίκο για τους απανταχού Έλληνες… ποιο είναι το συναίσθηµα που σας διακατέχει όταν µιλάτε στο µικρόφωνο; Νιώθω υπερηφάνεια και πολίτης του κόσµου κάθε φορά που βρίσκοµαι µπροστά στο µικρόφωνο της εκποµπής. Είναι ευθύνη και προνόµιο όταν χιλιάδες Έλληνες συντονίζονται εκείνες τις στιγµές είτε βρίσκονται σε καράβια στην µέση του ωκεανού, σε νησιά του Ειρηνικού ή του Ατλαντικού, είτε στον Αµαζόνιο, τη Νέα Ζηλανδία, τον Ισηµερινό, την Κούβα είτε όπου αλλού µπορείς να φανταστείς Γιώργο. Γιατί οι Έλληνες βρίσκονται παντού σε όλο τον κόσµο και αγαπούν την Ελλάδα!

«Πίστευα ότι το λαϊκό τραγούδι άρχισε να πεθαίνει. Ήλθε όµως στο σπίτι µου ο Γιάννης Τζουανόπουλος, στιχουργός και ποιητής και άλλαξα τελείως γνώµη µε τα τραγούδια του που άκουσα. Το λαϊκό τραγούδι, µόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς την δόξα τραβά»… αυτή η δήλωση ανήκει στον στιχουργό Κώστα Βίρβο και αφορά το cd σας µε τίτλο «Λαϊκά Φεγγάρια». Πόσο βαρύ µπορεί να είναι το «φορτίο» για σας όταν ακούγονται τέτοια λόγια για το έργο σας; Έχω ακούσει από σηµαντικούς ανθρώπους εκπληκτικά λόγια και σκέφτοµαι αυτό που µου είπαν, δηλαδή… “αν δεν άξιζες δεν θα τα λέγαµε, αν δεν ήταν καλοί οι στίχοι σου δεν θα τους τραγουδάγαµε” . Κουράστηκα και µάτωσα όµως για να φτάσω σε σηµείο ν` ακούω τέτοια λόγια… δούλεψα και µάλιστα πολύ.


Ταύρος Καλά θα κάνετε αν έχετε σχέδια στο µυαλό σας να τα προσέξετε πολύ και να τα αντιµετωπίσετε µε µεγαλύτερη σοβαρότητα *Μείνετε συγκεντρωµένοι *Κοντινά σας πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να µετριάσετε λίγο το άγχος σας, αλλά και θα σας δώσουν λύσεις για όσα σας προβληµατίζουν ∆ίδυµοι Καλά θα κάνετε να χαλαρώσετε λίγο και να σταµατήσετε να βλέπετε την αρνητική πλευρά των πραγµάτων *Σχέδια για το µέλλον θα ευνοηθούν φίλοι µου *Μπορείτε µε την κοινωνικότητα που σας διακρίνει να έρθετε σε επαφή µε σηµαντικά πρόσωπα τα οποία θα σας φανούν χρήσιµα µελλοντικά Καρκίνος Τα άστρα είναι αρκετά ευνοϊκά µαζί σας και σας βοηθούν να βρείτε λύσεις σε υποθέσεις που ήταν σε στασιµότητα και σας πίεζαν πολύ ψυχολογικά *Μπορείτε µε τους κατάλληλους χειρισµούς να κάνετε νέα ξεκινήµατα τα οποία θα σας ευνοήσουν πάρα πολύ *Μη διστάσετε να ρισκάρετε Λέων Τα πράγµατα για εσάς θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα *Μη διστάσετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας ώστε να τη βελτιώσετε λίγο φίλοι µου *Σχέδια για το µέλλον θα ευνοηθούν *Κοντινά σας πρόσωπα θα στηρίξουν το κάθε βήµα σας, δεν έχετε κάποιο λόγο να ανησυχείτε Παρθένος Καλά θα κάνετε µερικά πράγµατα να τα προσέξετε κατά τη διάρκεια της ηµέρας *Αποφύγετε να πάρετε βιαστικές αποφάσεις για το µέλλον σας, φίλοι µου *Φροντίστε λίγο ζητήµατα που αφορούν τον εαυτό σας *'Eχετε και εσείς ανάγκες *Μην κάνετε πράγµατα που θα σας εκθέσουν σε κινδύνους Ζυγός Οι κινήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές *Αποφύγετε να πάρετε παρορµητικές αποφάσεις γιατί υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθείτε σε σοβαρά λάθη *Υπάρχει πιθανότητα κάποια πράγµατα να µην πάνε όπως τα υπολογίζατε *∆ιατηρήστε την ψυχραιµία σας και σίγουρα θα µπορέσετε να τα καταφέρετε Σκορπιός Μερικά πράγµατα θα χρειαστεί να τα βάλετε σε µια σειρά ώστε να µπορέσετε να φτάσετε τους στόχους σας *Μην αφήσετε το παρελθόν να σας επηρεάσει *Κάποια σκαµπανεβάσµατα στα αισθηµατικά σας θα δυσκολέψουν ώστε να δείτε κάποια πράγµατα πιο ξεκάθαρα *Μη διστάσετε να ρισκάρετε Τοξότης Με την ενεργητικότητα σας πους διακρίνει θα µπορέσετε να τακτοποιήσετε πολλές υποθέσεις που σας δυσκόλευαν και σας άγχωναν για αρκετό καιρό *Μετριάστε τα νεύρα σας και προσπαθήστε να βρείτε λύσεις σε υποθέσεις που ήταν σε στασιµότητα *Αλλάξτε διάθεση και µην ανησυχείτε Αιγόκερως Καλά θα κάνετε σε µερικά πράγµατα να δείξετε δυναµισµό και να προσπαθήστε να αφήσετε πίσω προβληµατικές καταστάσεις του παρελθόντος φίλοι µου *Σχέδια γα το µέλλον θα ευνοηθούν αν κάνετε του κατάλληλους χειρισµούς *Μη δώσετε σηµασία σε υποθέσεις που δεν σας αφορούν Υδροχόος Καλό θα ήταν σε ορισµένα πράγµατα να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή *Μην αφήσετε προβλήµατα του παρελθόντος να σας επηρεάσουν στις αποφάσεις σας *∆είξτε υποµονή σε κάποια πράγµατα γιατί µπορεί να µην πάνε όπως τα υπολογίζατε *Μιλήστε για τις ανησυχίες σας στους δικούς σας ανθρώπους

στάσιµους

Ιχθείς Φροντίστε σε µερικά πράγµατα να δείξετε προσοχή κατά τη διάρκεια της ηµέρας γιατί µπορεί µερικά πράγµατα να µην πάνε όπως ακριβώς τα υπολογίζατε *∆είξτε δυναµισµό για να µπορέσετε να βρείτε λύσεις σε οικογενειακά ζητήµατα *Μη αφήσετε το παρελθόν να σας κρατήσει

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ: Κ 8/10: ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 26210/20500, 6944148486 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Κ 8/8/10: ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καραϊσκάκη 7, 26220/ 23308, 6974427640

12•24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Edmonde Charles-Roux

Βιβλιοπωλείο «ΚΟΡΚΟΛΗΣ» Ερµού 3 - Πύργος

Η Ατίθαση Η ΚΟΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΑΝΕΛ

Τ

ο πραγµατικό της όνοµα ήταν Γκαµπριέλ Σανέλ, όµως η «µεγάλη δεσποινίς» της υψηλής ραπτικής έγινε γνωστή µε το όνοµα Κοκό, παρατσούκλι που απέκτησε όταν τραγουδούσε στα κακόφηµα καµπαρέ της γαλλικής επαρχίας. Σε όλη της τη ζωή η Σανέλ προσπαθούσε µε πάθος να σβήσει τα ίχνη του ταπεινού παρελθόντος της και να εδραιωθεί σε µια κοινωνία που δεν της χαριζόταν. Η κόρη των γυρολόγων, η ορφανή που µεγάλωσε σε µοναστήρι, η «Κοκό» των καµπαρέ, η «παράνοµη» ερωµένη των πλουσίων, η καπελού της οδού Καµπόν, η µοδίστρα της Ντοβίλ δεν έπαψε ποτέ να κόβει και να ράβει την πραγµατικότητα για να δηµιουργήσει ένα µύθο στα

δικά της µέτρα. Η Εντµόντ Σαρλ-Ρού, πρόεδρος της Ακαδηµίας Γκονκούρ και προσωπική φίλη της Σανέλ, συνέταξε τη βιογραφία της µερικά χρόνια µετά το θάνατό της, όταν µπορούσε πια να γράψει τα πάντα χωρίς εξωραϊσµούς και αποσιωπήσεις. Η κόρη του γυρολόγου συναναστράφηκε καλλιτέχνες, πολιτικούς, επιχειρηµατίες, έκπτωτους τσάρους, γόνους της αγγλικής αριστοκρατίας, παραγωγούς του Χόλιγουντ, αρχηγούς των Ες-Ες, και άφησε στον εικοστό αιώνα το ανεξίτηλο σηµάδι τού στυλ Chanel και το άρωµά της. Όµως η µοναδική επίσηµη βιογραφία της δεν περιορίζεται στην περιγραφή του φαινοµένου Σανέλ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 221 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Η καθαρή αλλά και η κακής διαγωγής γυναίκα 2. Γιατρός για την υγεία της πόλης 3. Ο αριθµός 108- Ολάκερη αντ. 4. Υµνος της Θεοτόκου µε ορθοστασία 5. Αφωνα, αµίλητα, µια γραφή –Γράµµατα από το τηγάνι 6. Χρονικός σύνδεσµος – Το άριστα 7. Αυτός ο φαγάς ξεχνάει να φάει 8. Υποµονετικό ζώο – Η αµοιβή του καλλιτέχνη ΚΑΘΕΤΑ 1. Το πληρώνουµε στο ∆ηµόσιο 2. Είναι τα καθηµερινά βάρη γεν. 3. Τάξη δηµοτικού –Γνωστό του Αγίου Ορους 4. Ερωτηµατικό –Κι αυτός Θανάσης 5. Είδος δυνατού ούζου 6. Το αντίστροφο του 4α οριζ. – Η σάκα Γαλλικά 7. Νησί µας, µια εσπερίδα-Τα χωρίζει το Β 8. Αντικείµενο της οι ιοί γεν. 9. Ο πρώτης σειράς –Τα τρένα µας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

Ρ.Μ. –Λ.Μ.

ΛΥΣΗ

Κριός Τη σηµερινή ηµέρα θα σας παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες τις οποίες καλά θα κάνετε να µην τις αφήσετε να χαθούν *'Eχετε τα µάτια σας ανοιχτά *Φροντίστε µε προσοχή τις κινήσεις σας που αφορούν την οικογένεια σας *Μιλήστε µε τους δικούς σας ανθρώπους για όσα σας απασχολούν

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΠΑΣΤΡΙΚΙΑ 2. ΑΣΤΙΑΤΡΟΣ 3. ΡΗ –ΗΛΟ 4. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ 5. ΒΩΒΑ –ΗΓ 6. ΟΤΑΝ –ΙΟ 7. ΛΩΤΟΦΑΓΟΣ . 8. ΟΝΟΣ –ΚΑΣΕ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 2. ΑΣΗΚΩΤΟΝ 3. ΣΤ-ΑΒΑΤΟ 4. ΤΙ –ΘΑΝΟΣ 5. ΡΑΚΙ 6. ΙΤ-ΣΑΚ 7. ΚΡΗΤΗ –ΓΑ 8. ΙΟΛΟΓΙΑΣ 9. ΑΣΟΣ – ΟΣΕ.

Ωροσκόπιο

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392 10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903 ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Kαρακίτσου Βασ.(Γερµανού 16 , τηλ. 2621025865) Aµαλιάδα: Κοροντζή Βασ. (Ευαγγελιστρίας 127, τηλ. 2622022945) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204) ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

2621026060-026063-026069

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

05.30 06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.10 17.20 18.20 19.20 20.30 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 05.00

Ιστορίες κροκοδείλων Μονάρχες του Μεσαίωνα Planet science Πριν την καταστροφή Οι νέοι φάκελοι (Ε) Γυρίσµατα Αληθινές ιστορίες του Χόλιγουντ Σόουµπιζ αποκλειστικά! The Oprah Winfrey show The millionaire matchmaker Iron chef America Deadliest catch Sports disasters Μαγικά κόλπα Τα νέα του ΣΚΑΪ Survivorman Εγκλήµατα που συγκλόνισαν τον κόσµο Φυλακές στην Αριζόνα Ιστορίες τρόµου Nύχτες στριπτίζ ∆ράκοι: Ο θρύλος ζωντανεύει Lion man

20.00 21.00 22.00 23.45

Περπατώντας µε τους ανθρώπους (Ε) Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Η τετράς, η ξακουστή (Ε) Ειδήσεις Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (Ε) Σούπερ ΚΑΠ Αγγλίας (Ζ): Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Υιέ µου… υιέ µου» Αισθηµατική κωµωδία Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Τι είχαµε, τι χάσαµε» Κωµωδία Σύγχρονα θαύµατα (Ε)

Κitchen nightmares

06.00 08.00 09.00 10.00 13.15 13.30 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 02.00 04.00 04.15 05.00 05.30

Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Μαργαρίτα (Ε) Μες στην καλή χαρά – best of Eιδήσεις Greek idol (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Βaywatch (E) Kitchen nightmares Ειδήσεις Νταντά αµέσου δράσεως (E) Big in Japan (E) Κοίτα τι έκανες (Ε) Κόκκινος κύκλος Τηλεαγορές Άλλαξέ το (Ε) Εικόνες (Ε) ∆ύο και κάτι άντρες (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.15 13.00 13.25 14.40 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 00.20 01.00 01.05 02.40 03.40 04.40 05.15 05.30

Κυριακή στο χωριό

Mad Men

06.30 Alter Kids 09.15 Ξένη ταινία «Τόµας, το τρενάκι: Ο µαγικός κόσµος του Τόµας» Κινούµενα σχέδια 10.15 Kid Songs 11.00 Alter Kids 11.30 Ξένη ταινία «Οι µαχητές των ανέµων» Κινούµενα σχέδια 12.30 Hit parade Gr 13.00 That’s life Weekend 16.15 Τα παρατράγουδα (Ε) 18.45 Ειδήσεις 21.00 LIPSTICK JUNGLE Ι (Ε) 22.00 Mad men Ι (E) 23.00 Το πάρτι της ζωής σου (Ε) 01.30 Ξένη τηλεταινία «Προσωπική εκδίκηση» Περιπέτεια 03.30 Ξένη τηλεταινία «Θανάσιµες υποψίες» Μυστηρίου

Βότκα πορτοκάλι (Ε) Οι µεν και οι δεν (Ε) Το πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) ∆εληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε) Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) Χίλιες και µια νύχτες (Ε) ΑΝΤ 1 News Ακρως οικογενειακόν (Ε) Ξένη ταινία «Φύλαξε τον τελευταίο χορό» ∆ραµατική Κyle XY ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Next top model (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Ένταση» Αστυνοµικό θρίλερ Ξένη ταινία «Club Dread» Θρίλερ ANT 1News Ξένη τηλεταινία (συνέχεια) Ιωάννα της καρδιάς (Ε) Ζευγάρια (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Αδελφές ψυχές(Ε)

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.00 24.00 01.00

Ταραγµένα χρόνια Θεία Λειτουργία Ιερά µονοπάτια Αληθινά σενάρια Ο τόπος και το τραγούδι του Ειδήσεις Οδοιπορικό στην Πίνδο Ονείρου Ελλάς Κυριακή στο χωριό Ονειρο φυγής Balkan express Eλληνική ταινία «Τρίτη και 13» Κωµωδία Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ Ελληνική ταινία (συνέχεια) Ειδήσεις Γίνε ένα µε τα πλάσµατα Ο πύργος της Βαβέλ Αρπακτικά

Πρωταθλήτρια… από κούνια

06.00 07.00 07.45 09.00 10.00 12.50 14.00 14.50 15.50 16.50 17.45 17.50 18.50 20.00 21.00 23.40 00.50 01.05 01.15 02.30 03.30 04.30 05.00

13.45

Επτά θανάσιµες πεθερές

Bέρα στο δεξί (Ε) Πες το ψέµατα (Ε) Ασυνήθεις ύποπτοι (Ε) Taxi girl: The Mega edition (Ε) Οµορφος κόσµος το πρωί (Ε) Mega Star Ειδήσεις Ενας µήνας και κάτι (Ε) Μπαµπά µην τρέχεις (Ε) Το κόκκινο δωµάτιο (Ε) Ματιές στα γεγονότα Γλυκές αλχηµείες (Ε) Η εκδίκηση της ξανθιάς (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Επτά θανάσιµες πεθερές (Ε) Παταγονία : Η άκρη του κόσµου (Ε) Eιδήσεις Παταγονία (συνέχεια) World series of poker Απόσταση αναπνοής (Ε) Μπελάδες για δύο (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Καρέ της ντάµας (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Πρωταθλήτρια… από κούνια» Περιπέτεια 15.45 Τα φιλαράκια VΙΙ (Ε) 17.00 Royal Pains (E) 17.50 Ειδήσεις στη νοηµατική 18.00 Ξένη ταινία «Ελευθερώστε τον Γουίλι 3: Η διάσωση» Κωµωδία 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Η ωραία του κορέα» Κωµωδία 22.45 Ξένη ταινία «Τζέιµς Μποντ, πράκτωρ 007: Προσωπική εκδίκηση» Περιπέτεια κατασκοπίας 01.30 Ξένη ταινία «Βάπτισµα πυρός» Αστυνοµική περιπέτεια 04.00 Ξένη ταινία «Οικογένεια Άνταµς 2» Μαύρη κωµωδία

∆ηµόσιος κίνδυνος

Λιόν-Μονακό

05.10 06.50 07.30 09.00 10.45 11.35 13.35 15.00 15.45 18.15 19.55 22.00 00.30 02.10 02.40 04.15

Από µέσα του Κινηµατογραφικά νέα Μr. Troop mom Ψηλά στον ουρανό U.S.:Οι καλύτερες ταινίες της εβδοµάδας Ψύχωση The immortal voyage of captain Brake CSI Miami VIII Τransformers: Η εκδίκηση των ηττηµένων Ισχυροί δεσµοί Bottle shock ∆ηµόσιος κίνδυνος 5 λεπτά πριν τον Παράδεισο Κινηµατογραφικά νέα Το ρωσικό ινστιτούτο-Μάθηµα 7ο Νotorius

16.00

18.00 19.00

14.40

16.45 06.00 07.00 10.00 12.00 12.30 15.00 16.00 16.45

Φύλαξε τον τελευταίο χορό

15.00

22.00

Survivorman

08.00 Θεία Λειτουργία 10.30 Αρχονταρίκι (Ε) 11.00 Υγρός στίβος: Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 12.45 Σαν παραµύθι (Ε) 13.30 Ένας ταξιδευτής στην Κάσο (Ε) 15.00 Όταν γιορτάζουν οι Θεοί (Ε) 17.00 Ξένη ταινία «Μπετόβεν και µπουζούκι» Κωµωδία 19.00 Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα υγρός στίβος 21.00 Eva Joly, δικαιοσύνη σε πείσµα όλων (Ε) 23.00 Ειδήσεις 24.00 Ξένη ταινία «Εννέα ζωές» ∆ραµατική

Τσέλσι-Μάντσεστερ

22.00

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

19.00

07.00

18.00

Κινούµενα σχέδια

Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα υγρού στίβου

21.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 18:00-20:00 - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΗ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

22.00

TV

00:00-02:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 02:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

13•25

09.00 09.30 11.00 13.00 14.30 15.00 16.00 18.00 18.30 20.30 21.00 23.00 24.00 02.00 03.00

Στιγµιότυπα Αγώνες µηχανοκίνητων σκαφών Αγώνες κολύµβησης Παγκόσµιο πρωτάθληµα Superleague Formula IAAF Athletix (Ε) Transworld sports (E) Πρωτάθληµα Γαλλίας (Μ) FIFA Futbol Mundial Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Ε) Στιγµιότυπα ιστιοπλοΐας Μηχανοκίνητα F3 Euro Series (M) Πρωτάθληµα Γαλλίας (Μ) Red Bull X Fighters (M) Πρωτάθληµα Βραζιλίας (Μ)


14•26

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Προχωράει η αποµάκρυνση των καµένων δέντρων στην Ηλεία κυρίως λόγω της απουσίας απαραίτητων πιστώσεων

Με ρυθµούς χελώνας…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο email k.antonop@hotmail.com.

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται η περισυλλογή και αποµάκρυνση των πολλών χιλιάδων καµένων δέντρων , στην πυρόπληκτη περιοχή της Ηλείας , από τα ειδικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τη σχετική διαδικασία µέσω των ∆ασαρχείων. Πρόκειται για δύσκολη και ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια, δεδοµένου ότι ο µεγαλύτερος όγκος των καµένων δέντρων βρίσκονται σε απόκρηµνες και δύσβατες περιοχές. Ωστόσο είναι σε τέτοια έκταση οι αποτεφρωµένες εκτάσεις στο νοµό, που όπως εκτιµάται από τους επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών του νοµού , είναι πολύ δύσκολο να αποµακρυνθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των δέντρων που κάηκαν κυρίως λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστώσεων. Αυτή την εποχή σε σηµεία της πυρόπληκτης περιοχής της επ. Ολυµπίας, από τα συνεργεία κοπής των αποτεφρωµένων δέντρων , έχουν συγκεντρωθεί στοίβες κορµών τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν προς διάφορες χρήσεις , ανάλογα και µε την κατάσταση που βρίσκονται. Τι µέλλει γενέσθαι; Το πρόβληµα ωστόσο , περίπου τρία χρόνια µετά τις πρωτοφανείς σε έκταση και όγκο πυρκαγιές που έπληξαν την Ηλεία, το ερώτηµα που εξακολουθεί να πλανάται είναι , τι µέλλει γενέσθαι µε τα καµένα δέντρα; Όσο περνάει ο χρόνος και παραµένουν στην ίδια κατάσταση, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι και για τους κατοίκους που καθηµερινά διέρχονται αµέριµνοι , τα σηµεία όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα.

Παρά το γεγονός πως έχει συγκεντρωθεί µεγάλος αριθµός κορµών στις πυρόπληκτες περιοχές, ο µεγαλύτερος όγκος των καµένων δέντρων, παραµένουν στο περιβάλλον…

Ωστόσο εκτός από τους κινδύνους που εγκυµονούνται, προκαλούνται και περιβαλλοντικά προβλήµατα αφού λόγω της παρουσίας των «στοιχειωµένων δασών» , καθυστερεί και φυσική ή τεχνητή αναδάσωση.

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτείται µέριµνα από τις αρµόδιες αρχές , προκειµένου να µην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις γύρω από το ζήτηµα αυτό.

Για ηλεκτρονικές αγορές και συναλλαγές σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

∆ιστακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές Α

ν και εξοικειωµένοι µε το ∆ιαδίκτυο, οι Έλληνες διστάζουν να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), το οποίο ανέλυσε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου σε καταναλωτές όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεντρωτικά, το 52% των Ευρωπαίων και το 33% των Ελλήνων καταναλωτών πραγµατοποίησαν τουλάχιστον µια αγορά το 2009 µε έναν από τους παραπάνω τρόπους. Σε σχέση µε τα ποσοστά του 2008, οι διαδικτυακές πωλήσεις εµφανίζουν αύξηση 5%, ενώ οι ταχυδροµικές και τηλεφωνικές πωλήσεις εµφανίζονται µειωµένες.

Η σχέση των Ελλήνων µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο βελτιώνεται αισθητά χρόνο µε το χρόνο, ωστόσο το ‘ψηφιακό τοπίο’ µεταβάλλεται αρκετά, όταν πρόκειται για διαδικτυακές δραστηριότητες που εµπεριέχουν οικονοµικές συναλλαγές. Ενδεικτικά: • Ένας στους δέκα Έλληνες έχει χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο για να παραγγείλει ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ ένα ελαφρώς µικρότερο ποσοστό (8%) προχώρησε σε ανάλογη ενέργεια κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2009. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον µέσο Ευρωπαίο πολίτη κινούνται σε επίπεδα 3,5 φορές υψηλότερα.

Επίσης, η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγουν να κάνουν αγορές µέσω ∆ιαδικτύου από εγχώριες επιχειρήσεις. Μόνο το 9% των Ευρωπαίων και το 10% των Ελλήνων καταναλωτών αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες µέσω ∆ιαδικτύου από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αποδεικνύοντας ότι η εµπιστοσύνη σε µια εγχώρια εταιρία αποτελεί βασικό κριτήριο ακόµη και στις αγορές µέσω της «διεθνούς αγοράς» του Ιντερνετ.

Αναφορικά µε το ύψος της δαπάνης που κατέβαλαν οι Έλληνες καταναλωτές (συνολικά) για αγορές από απόσταση κατά τους 12 τελευταίους µήνες, το 30% αφορά δαπάνες έως 100 , ένα 40% δαπάνες ύψους 100500 και το υπόλοιπο 30% αφορά δαπάνες άνω των 500 . Ταυτόσηµα είναι τα ποσοστά και για το µέσο όρο της ΕΕ.

Ένας στους δέκα Έλληνες έχει χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο για να παραγγείλει ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες.

• Ένας στους 20 Έλληνες χρησιµοποιεί συστήµατα ηλεκτρονικής τραπεζικής, µε το αντίστοιχο χάσµα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτοξεύεται στις 27 ποσοστιαίες µονάδες το 2009 (5% έναντι 32%). • Μόλις ένας στους 100 Έλληνες έχει χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο για πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, π.χ. µέσω ηλεκτρο-

νικών πλειστηριασµών. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό αγγίζει το 10%. Από απόσταση Το ∆ιαδίκτυο αποδεικνύεται το πιο δηµοφιλές κανάλι για αγορές από απόσταση, καθώς επιλέχθηκε από το 38% του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών το 2009, σε σύγκριση µε το 23% που παρήγγειλε αγαθά/ υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου και το 14% που κατέφυγε σε τηλεφωνική παραγγελία.

Για τις εξ αποστάσεως αγορές, το 21% των Ελλήνων καταναλωτών δήλωσε ότι αντιµετώπισε πρόβληµα. Το 15% µάλιστα προχώρησε και σε υποβολή σχετικού παραπόνου στην επιχείρηση, ωστόσο η πλειοψηφία (59%) δήλωσε δυσαρεστηµένη µε το αποτέλεσµα.


υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Ζήσε και φάε γρήγορα, πέθανε πρόωρα

15•27

Τζάµπα η ηλιοθεραπεία

Τ

ι σηµασία έχει για την καρδιά και την υγεία µας το πόσο ανήσυχα ζούµε και τρώµε; Η ιατρική αντιγήρανσης σταµατάει την πρόωρη, παθολογική φθορά και γήρανση και µας προσφέρει ιδανική υγεία -σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά.

Βρίσκει έγκαιρα µε έξυπνες προηγµένες εξετάσεις τα κρυφά ή φανερά ζητήµατα της υγείας µας, µας τα λύνει µε βελτιώσεις στον τρόπο ζωής, σκέψης και διατροφής και µε φυσικά θρεπτικά θεραπευτικά και έτσι µας προσθέτει τουλάχιστον τριάντα επιπλέον χρόνια ζωής µε λειτουργικότητα, χωρίς να καταλήξουµε µια εκφυλισµένη καρικατούρα του εαυτού µας.

Ένα προσωπικό πρόγραµµα αντιγήρανσης µπορεί όχι µόνο να βρει και να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια των παραπόνων και της πρόωρης γήρανσής µας, αλλά και να µας οδηγήσει στην ιδανική υγεία! Αν, τώρα, θέλετε να γεράσετε κάποιον πολύ γρήγορα, αυξήστε του το στρες.

Οι ψυχικές και σωµατικές καταπονήσεις καθώς και η ορµονικά ανόητη διατροφή είναι οι δύο µείζονες λόγοι που κάνουν τον άνθρωπο να φθείρεται και να γερνάει πρόωρα.

Γνωρίζατε ότι είστε εφοδιασµένος µε ψυχοενισχυτικές ορµόνες αντιστρές που µπορούν να σας ενδυναµώνουν όταν τα πράγµατα γίνονται δύσκολα; Αν δεν τις διαθέτετε όταν τις χρειάζεστε, η κατάληξη της ζωής και της υγείας σας θα είναι -ως συνήθως- τραγική. Η ιατρική αντιγήρανσης φροντίζει µε φυσικούς τρόπους να αποκαταστήσει µέσα σας την ισορροπία αυτών των ψυχοενισχυτικών ορµονών.

Κάντε ορµονικά έξυπνο αντιστρές! Η καρδιά σας θα σας ευγνωµονεί. Καταγινόµαστε και σε αυτό το άρθρο µε το ερώτηµα: Ποια είναι η σύνδεση µεταξύ του στρες ενόσω τρώµε και της καρδιοπάθειας; Όποιος έχει περάσει καιρό στη Νότια Ευρώπη θα έχει παρατηρήσει το πώς τα γεύµατα γίνονται µε πολύ χαλαρότερο τρόπο από ό,τι στις πλείστες άλλες δυτικές χώρες. Ενώ οι Νοτιοευρωπαίοι παραδοσιακά κάνουν µια τρίωρη ανάπαυλα στη µέση της ηµέρας, οι εργαζόµενοι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ούτε καν έχουν χρόνο για να τελειώσουν το γεύµα τους προτού τρέξουν πίσω στο γραφείο ή στην αίθουσα παραγωγής.

Μήπως η ευχάριστη προσέγγιση των Γάλλων και των άλλων µεσογειακών λαών για τα γεύµατα βοηθάει να εξηγηθεί το γιατί αυτοί –ενώ έχουν ίδια επίπεδα χοληστερίνης και πίεσης- απολαµβάνουν ποσοστά στεφανιαίας νόσου (των αγγείων της καρδιάς) πολύ χαµηλότερα από εκείνα που σηµειώνονται σε άλλες εκσυγχρονισµένες χώρες;

∆ηλαδή σε χώρες όπου τα ξυπνητήρια διακόπτουν απότοµα τα φυσικό κύκλο του ύπνου, όπου τα πρωινά γεύµατα επεξεργασµένων τροφών πληµµυρισµένων από υδατάνθρακες τα διαδέχεται µια ξέφρενη κούρσα για να φτάσεις έγκαιρα στη δουλειά, όπου το µεσηµεριανό καταναλώνεται στα κλεφτά σκυµµένος πάνω από το γραφείο, και όπου το δείπνο καταβροχθίζεται στα πεταχτά ώστε τα παιδιά να πάνε για σπορ, µαθήµατα ή κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο;

Ίσως αυτή η τεράστια διαφορά νοοτροπίας να εξηγεί το γιατί η πρώτη γενιά Ελλήνων και Ιταλών µεταναστών στην Αυστραλία απολαµβάνει σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά στεφανιαίας νόσου από τους γεννηµένους στην Αυστραλία, αν και έχει σαφώς µεγαλύτερη επιρρέπεια για διαβήτη και υπερβολικό σωµατικό βάρος. Στις οικογένειες των Ιταλοαυστραλών ή Ελληνοαυστραλών απογόνων τους, όπου η έµφαση δίνεται σε έναν έντονο τρόπο ζωής µε µεγαλύτερη έµφαση στα υλικά επιτεύγµατα, η καρδιοπάθεια εµφανίζεται µε αυξανόµενη συχνότητα και σε νεαρότερες ηλικίες. Πρακτικές συµβουλές: Αν χρειαστεί, κατεβάστε το τηλέφωνο / κλείστε το κινητό ενόσω τρώτε και κλείστε τις ειδήσεις στην τηλεόραση/ραδιόφωνο αν η τακτική παρέλαση διαφθοράς και αδικίας σάς σπάει τα νεύρα. Φάτε χωρίς βιασύνη, µασήστε καλά και απολαύστε τη γεύση και το άρωµα της τροφής. Αρχίστε πρώτα µε τη σαλάτα, µε όσο πιο πολλά χρώµατα και πάντα στο κέντρο το πράσινο. Μην λυπηθείτε καθόλου το ελαιόλαδο, το λεµόνι, το ξύδι, τα µυρωδικά. Συνεχίστε µε το κυρίως πιάτο, και απολαύστε τα. Βρείτε καλή παρέα και συζητήστε µόνο ευχάριστα στην ώρα του φαγητού. Εναλλακτικά διαβάστε ή δείτε αστεία πράγµατα. Μια µελέτη σε διαβητικούς τύπου 2 έδειξε ότι η µεταγευµατική άνοδος στο σάκχαρο αίµατος ήταν σηµαντικά χαµηλότερη στις ηµέρες όπου οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν µια κωµωδία, συγκριτικά µε τις ηµέρες όπου είχαν παρευρεθεί σε µονότονες διαλέξεις. Αφού τελειώσει το γεύµα, µην πεταχτείτε από το τραπέζι βουτώντας πάλι στις δραστηριότητες της ηµέρας. Τουναντίον, κάντε το τακτική σας συνήθεια να κάθεστε ή να ξαπλώνετε ικανοποιηµένος σε ένα χαλαρό, ήσυχο περιβάλλον για τουλάχιστον µισή ώρα αφού φάτε. Μην ξεχνάτε τα οφέλη της διατροφής ελεγχόµενων υδατανθράκων, δηλαδή του να καταναλώνεις γεύµατα χαµηλού – µέτριου γλυκαιµικού φορτίου (διαβάστε τη σειρά άρθρων µε γενικό τίτλο «Ορµονικά Έξυπνη ∆ιατροφή & Αδυνάτισµα»). Μια τέτοια διατροφή όχι µόνο θα σας αδυνατίσει µε υγεία βοηθώντας σας να επανι-

σορροπήσετε ορµονικά, αλλά και θα µειώσει εξαιρετικά τα σκαµπανεβάσµατα του σακχάρου µετά από τα γεύµατα. O Kendrick (βλέπε τα προηγούµενα άρθρα της σειράς) φαίνεται ότι έχει βρει ένα µείζον κοµµάτι του παζλ της στεφανιαίας νόσου των αγγείων της καρδιάς. Ένας αριθµός µελετών έχει δείξει ότι η µέτρηση του σακχάρου µετά από την είσοδο στο αίµα µας ενός φορτίου γλυκόζης (καµπύλη σακχάρου) -κάτι που προσεγγίζει την κατάστασή µας µετά από ένα γεύµα- είναι ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης στεφανιαίας νόσου από το πρωινό σάκχαρο νηστείας τόσο στους διαβητικούς όσο και στους µη διαβητικούς ασθενείς. Η αποφυγή του στρες κατά και µετά από το γεύµα µπορεί να συµβάλει στην απάλυνση της µεταγευµατικής ινσουλινοαντίστασης, και των συνακόλουθων υπερβολικών επιπέδων σακχάρου και ινσουλίνης στο αίµα. Αυτό, µε τη σειρά του, δύναται να ελαττώσει το σχηµατισµό αθηροσκληρωτικής πλάκας και θρόµβων κατά τη µεταγευµατική περίοδο, µια περίοδο που για τους περισσότερους συµβαίνει τουλάχιστον τρεις φορές καθηµερινά. Κάθε χρόνο, αµέτρητες ζωές χάνονται εξαιτίας της αγγειοπάθειας της καρδιάς που υποδαυλίζεται και επιδεινώνεται από το χρόνιο ψυχικό στρες. Οι υγειονοµικές αρχές κατά παράδοση υποτιµούν τον αληθινό αντίκτυπο ψυχοκοινωνικών παραγόντων όπως το στρες, προτιµώντας αντ’ αυτού να εστιάζουν σε απλοϊκά και εν πολλοίς άχρηστα µέτρα, όπως η ελάττωση της χοληστερίνης και η µείωση της βρώσης κορεσµένων λιπαρών. Ένα πρόσφατο κεντρικό άρθρο από τον κρατικό αµερικανικό φορέα National Institutes of Health αναγνώριζε ότι: «Μέχρι σήµερα, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες δεν υπήρξαν ο στόχος διατηρήσιµων προσπαθειών δηµόσιας υγείας για την ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στις στρατηγικές ούτε της πρωτοβάθµιας ούτε της δευτεροβάθµιας πρόληψης». Φιλήµων Χατζηπαναγιώτου, ιατρός αντιγήρανσης και προαγωγής υγείας

Φυσικώς αδύνατη αλλά και άκρως επικίνδυνη είναι η προσπάθεια για το τέλειο µαύρισµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα βρετανικής έρευνας. Όπως αναφέρεται στη µελέτη των επιστηµόνων του πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου, ορισµένες περιοχές του ανθρωπίνου σώµατος εκ φύσεως µαυρίζουν λιγότερο εύκολα από άλλες, ενώ χρειάζονται και µεγαλύτερη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το παράδειγµα που αναφέρεται στην έρευνα είναι οι γλουτοί, οι οποίοι σε σύγκριση µε την πλάτη, µαυρίζουν δυσκολότερα, ακόµα και αν κάποιος κάνει επίµονο γυµνισµό. Οι ερευνητές ζήτησαν από 100 εθελοντές να κάνουν σολάριουµ και µελέτησαν πόσο βαθιά είχε φτάσει το µαύρισµα στο δέρµα τους. Μεταξύ άλλων, µετά από έξι «συνεδρίες» τεχνητού µαυρίσµατος, διαπίστωσαν ότι ιδιαίτερα οι γλουτοί είναι άκρως ανθεκτικοί στο µαύρισµα και παραµένουν αρκετά πιο άσπροι σε σχέση µε την πλάτη, παρόλο που και τα δύο µέρη του σώµατος έχουν εκτεθεί στην ίδια ποσότητα ακτινοβολίας. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν και την ίδια αντοχή στην επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

16•28

Η δωδέκατη ήταν άπιστη! Σάλος έχει ξεσπάσει στο βασίλειο της Σουαζιλάνδης µετά την αποκάλυψη των ερωτικών περιπετειών της 12ης γυναίκας του βασιλιά Μσουάτι. Η 22χρονη γυναίκα του πιάστηκε επ’ αυτοφώρω στο κρεβάτι µε τον υπουργό δικαιοσύνης Ντουµίνο Μάµπα! Πρόκειται για την Μσάτι Νοθάντο Ντούµπε η οποία έχει τεθεί σε κατ οίκον περιορισµό από τον άνδρα της. Ο υπουργός κατηγορείται για “καταπάτηση της οικίας ενός άλλου ανθρώπου” και µπορεί να εκτελεστεί. Το ζευγάρι συνελήφθη στο ξενοδοχείο Royal Villas σε ένα χωριό κοντά στο Μπάνε , την πρωτεύουσα της χώρας. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Daily Mail, η σχέση των δυο ήταν ένα “κοινό µυστικό”. Η Ντούµπε παντρεύτηκε τον βασιλία πριν έξι χρόνια και του έχει χαρίσει δυο παιδιά.

Το στήθος της τέχνης

Εσώρουχα στη γοργόνα Ένας ιδιοκτήτης ενυδρείου στην πόλη Chessington στη Βρετανία αναγκάστηκε να φορέσει µαγιό στο άγαλµα-γοργόνα που είχε επειδή το στήθος της ήταν πολύ µεγάλο! Το προσωπικό είχε παρατηρήσει καιρό τώρα ότι οι αρσενικοί επισκέπτες του ενυδρείου αντί να προσέχουν τα ψάρια και τη θαλάσσια ζωή εν γένει, χάζευαν τα στήθη της γοργόνας Σάλι. Έτσι σε µια προσπάθεια να αποκαταστήσει την σεµνότητά του, µίσθωσε δύτη µε σκοπό να της φορέσει µαγιό αφήνοντας πλέον στη φαντασία των υπόλοιπων επισκεπτών ό,τι δεν πρόλαβαν να απαθανατίσουν. “Κανείς δεν είχε παρατηρήσει ότι το στήθος της γοργόνας απασχολούσε τόσο τους επισκέπτες, πραγµατικά ξαφνιαστήκαµε”, δήλωσε εκπρόσωπος του ενυδρείου, προσθέτοντας ότι Σάλι µοιάζει σαν να περίµενε από καιρό να τα χρησιµοποιήσει.

Μεγάλη επιτυχία γνωρίζουν στο διαδίκτυο οι δηµιουργίες της Kira Ayn Varszegi, η οποία δεν είναι µια συνηθισµένη ζωγράφος, καθώς για τα έργα της χρησιµοποιεί τα... στήθη της! Η 34χρονη Kira Ayn Varszegi χρησιµοποιεί το διόλου µικρό στήθος της για καλό και δηµιουργικό σκοπό, για να ζωγραφίσει. Η διαδικασία έχει ως εξής: Η Κίρα αλείφει το χυµώδες στήθος της µε µπογιά και έπειτα τα πιέζει πάνω στον καµβά όπως ακριβώς ένα πινέλο. Μάλιστα, οι δηµιουργίες της πωλούνται στο διαδίκτυο ξεπερνώντας τις 600 λίρες. Η Κίρα ξεκίνησε να έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες από το 2001, ενώ από τότε έχει ζωγραφίσει εκατοντάδες πίνακες τους οποίους και πουλά στο διαδικτυακό της κατάστηµα µε όνοµα Turtle Kiss Designs. Όπως είπε όλο νόηµα η Κίρα “Μου αρέσει να ζωγραφίζω χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα, ενώ προσπαθώ να ανακαλύπτω νέους τρόπους για να ζωγραφίζω πάνω στο καµβά µου”.

Απάτη από τον άλλο κόσµο

ΚΑΙΡOΣ

Μια πρώην υπάλληλος του νεκροτοµείου στο Λος Άντζελες καταδικάστηκε για εξαπάτηση ασφαλιστικών εταιρειών αφού οργάνωσε ψεύτικη κηδεία βάζοντας µέσα στο φέρετρο τη τέφρα µιας κούκλας και µέρη αγελαδινού κρέατος! Η 67χρονη Τζεν Κράµπ κρίθηκε ένοχη και τώρα αντιµετωπίζει ποινή φυλάκισης µέχρι και 90 ετών. Η Κράµπ µαζί µε άλλους δύο συνεργούς έβγαλαν πλαστό πιστοποιητικό θανάτου, µετέπειτα αγόρασαν τάφο και κήδεψαν τον άφαντο νεκρό. Μάλιστα, χρέωσαν 1,2 εκατ. δολάρια αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες για κάποιον που δεν είχε καν πεθάνει. Ωστόσο, δύο ασφαλιστικές υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και µετά από έρευνα ανακάλυψαν το σχέδιο της Κράµπ. Οι συνεργοί της 67χρονης οµολόγησαν τη πράξη τους και το δικαστήριο θα γίνει στις 29 Νοεµβρίου.

Στην Ηλεια

στον πλανήτη Γη Κλέφτες... σωσιβίων Τι να χρειάζεται άραγε ένας επιβάτης αεροπλάνου τα σωσίβια ενός αεροσκάφους στο έδαφος; Αυτό αναρωτιούνται οι Αρχές της αεροπορικής εταιρείας «Cathay Pacific Airways» του Χονγκ Κονγκ, που παρατηρούν τακτικά να λείπουν σωσίβια γιλέκα από τα αεροσκάφη της, προκαλώντας οικονοµικές απώλειες και πιθανώς προβλήµατα ασφαλείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει χθεσινό δηµοσίευµα της κινεζικής εφηµερίδας «South China Morning Post». Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, περίπου 100 σωσίβια γιλέκα εξαφανίζονται κάθε µήνα από τα αεροσκάφη της εταιρείας. ∆ύο επιβάτες καταδικάσθηκαν φέτος από δικαστήριο, επειδή έκλεψαν δυο σωσίβια γιλέκα, αξίας 350 δολαρίων Χονγκ Κονγκ. Επίσης, ένας Ινδονήσιος επιβάτης καταδικάσθηκε σε πρόστιµο 500 δολαρίων, γιατί ένα σωσίβιο γιλέκο βρέθηκε στη βαλίτσα του, τον Ιούνιο, ενώ ένας Βιετναµέζος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση έξι ηµερών τον Μάρτιο για το ίδιο αδίκηµα. Η εταιρεία ανέφερε ότι στην Αστυνοµία καταγγέλλει δυο µε τρία «κρούσµατα» κάθε µήνα και ότι οι περισσότεροι από τους «δράστες» υποστηρίζουν ότι πίστευαν πως τα σωσίβια προσφέρονται στους επιβάτες ως αναµνηστικά.

Κάµα Σούτρα για… ντροπαλούς Μπορεί να είναι το πιο διάσηµο εγχειρίδιο για το sex αλλά είχε πάντα ένα µειονέκτηµα: είναι βιβλίο. Που σηµαίνει ότι δεν µπορείς να εφαρµόσεις τις οδηγίες του κρατώντας το βιβλίο στο χέρι και δεν µπορείς να το διαβάζεις µέσα στο µετρό την ώρα που πηγαίνεις στη δουλειά σου. Λύση στο «µειονέκτηµα» αυτό επιχειρεί να δώσει ένας Βρετανός εκδότης, ο οποίος κυκλοφόρησε µια νέα εκδοχή του Κάµα Σούτρα ως audiobook. Το βιβλίο διαβάζει η ηθοποιός Tanya Franks, η οποία περιέγραψε την εµπειρία της: «Αρχικά αισθάνθηκα αµήχανα. Όταν, όµως, ολοκληρώσαµε την εγγραφή ένοιωσα χαλαρή. Το µόνο που έλειπε ήταν το τσιγάρο µετά». Η τιµή του ορίστηκε στις 8,99 λίρες.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 08/08/2010 0 8/08/2010

09:00 0 9:00

25 2 5 °°C C

84% 8 4% 2 !"#$%& !"#$%& B

!"#$%&' ! "# $ % & ' 08/08/2010 0 8/08/2010

15:00 1 5:00

31 3 1 °°C C

48% 4 8%

4 !"#$%& !"#$%& /0 / 0

1,21 ,2- ' '())*+())*+-

!"#$%&' ! "# $ % & ' 08/08/2010 0 8/08/2010

21:00 2 1:00

26 2 6 °°C C

73% 7 3%

4 !"#$%& !"#$%& /0 / 0

3-4-5.' 3 -4-5.'

()"*+#% () )"*+#% 09/08/2010 0 9/08/2010

03:00 0 3:00

24 2 4 °°C C

91% 9 1%

3 !"#$%& !"#$%& /0 / 0

'())*+,-'!*).' ' ())*+,-'!*).'

'())*+,-'!*).' ' ())*+,-'!*).'

Στην Ελλάδα Αρχικά αίθριος καιρός µε την ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο κατά τόπους περιορισµένη. Τις απογευµατινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρω-

τικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν µεµονωµένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεµοι στα δυτικά βορειοδυτικοί

5 µε 6 µποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 και από το απόγευµα 4 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία σε µικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.

patrisnews  

patris,pirgos