Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ Λ. ∆ΗΜΟΥΛΙΑΣ

«Είµαστε υποχρεωµένοι να πετύχουµε»

Σελίδα 5

Τ Η Σ ∆∏™

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38337 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Θα χαθεί η φετινή ελαιοπαραγωγή

Λαϊκός ξεσηκωµός για ΤΕΙ – νοσοκοµείο Σελίδα 9

Σελίδα 11

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΠΑΤΡΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝ ΟΙΚΩ ΒΙΚΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

«Αγαπώ τα τραγούδια από το στίχο» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΟΕ

Λύση για κάθε σπίτι Σελίδα 19

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ONIRAMA

«Τα όνειρα δεν σταµατούν ποτέ»

Σήµερα η 4η βόλτα µε ποδήλατο Πύργος-Κατάκολο-Πύργος Σελ. 14

∆ΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

Σελίδα 23

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

«Καυτή» Γ.Σ. σήµερα στο Εργατικό κέντρο Πύργου Σελ. 14

Κάθε µήνα

8

Σελ. 6,7 και 27


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 5 Ιουνίου 1976

«Ο δήµος είναι µε το µέρος του νόµιµου εµπορίου και θα πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο για να υπερασπιστεί το νόµιµο εµπόριο. Για το ζήτηµα αυτό οι έλεγχοι θα γίνονται αυστηρότεροι και πιο εντατικοί. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε και σε κατασχέσεις εµπορευµάτων» Λάµπης Αριστειδόπουλος, αντιδήµαρχος Πύργου.

Η φωτογραφία της Κυριακής

Προς νέαν ενίσχυσιν των σεισµοπαθών Ν.Ηλείας Εκ µέρους του υπουργείου Κοιν. Προνοίας διετάχθη χθες τηλεγραφικώς το ενταύθα κέντρον προνοίας όπως αναφέρη επειγόντως τα υπαρχούσας εις τον Ν.Ηλείας περιπτώσεις σεισµοπαθών που έχουν ανάγκην άµεσου ενισχύσεως ως και το ύψος της απαιτούµενης προς τούτο πιστώσεως. Το ενδιαφέρον αυτό του υπουργείου προνοίας εξεδηλώθη κατόπιν των γενοµένων προς τον υφυπουργόν κ Ι.Ψαρρέαν διαβηµάτων κατά την ενταύθα άφιξίν του.

∆ια την επιχορήγησιν δήµων Λετρίνων – Αµαλιάδος Εκ µέρους του υπουργείου Εσωτερικών απεστάλη χθες προς την Νοµαρχίαν Ηλείας τηλεγραφική διαταγή δια την άµεσον υποβολήν στοιχείων όσον αφορά τους προυπολογισµούς 1962 των δήµων Λετρίνων και Αµαλιάδος.

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ, ∆ωροθέου επισκ. Τύρου, Νικάνδρου µαρτ. Η έκτη κατά σειρά Κυριακή µετά το ΄Αγιο Πάσχα είναι αφιερωµένη από την Εκκλησία µας στην ιερή µνήµη των 318 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν µέρος στην Α΄ Οικουµενική Σύνοδο που συνήλθε στην Νίκαια το 325 µ.Χ. Ο αρχαιότερος των γνωστών σε µας απολογητών πατέρων είναι ο Κορδάτος, ο οποίος επέδωσε απολογία στον αυτοκράτορα Αριανό κατά την εις Αθήνας διαµονή του. Υπάρχει ακόµη ο Αθηναίος φιλόσοφος Αριστείδης, αποβιώσας το 150, και ο σπουδαιότερος όλων ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και µάρτυρας, από την αρχαία πόλη Συχέµ της Παλαιστίνης, που πέθανε το 165. ΄ ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 Ιλαρίωνος οσίου, Αττάλου θαυµατουργού Σελήνη: 4 ηµ. Aν. Hλίου: 05:03 ∆ύση Hλίου: 19:44

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

«Η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιµένα προβλέπει την «µεταµόρφωση» ολόκληρου του χώρου µε ασφαλτοστρώσεις και δεντροφυτεύσεις. Πρόκειται για ένα έργο που χρηµατοδοτείται από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και θα συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες» Ανδρέας Κοροµηλάς, πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης

17

«Το πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται για 2η χρονιά φέτος και έχει 29 φοιτητές απ’ όλο τον κόσµο. Μιλάµε δηλαδή για ένα πολυεθνικό σεµινάριο, κι αυτό είναι το ενδιαφέρον, αφού «έρχονται» ιδέες, γνώσεις και κουλτούρες απ’ όλο τον κόσµο. Αυτή η ∆ιεθνικότητα είναι άλλωστε και το χαρακτηριστικό της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας» Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια τµ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ιουλίου 1965. Στη Λουτρόπουλη Καϊάφα οι συµπατριώτες, συνοµήλικοι και φίλοι Πάνος Μιχόπουλος, υπάλληλος γραµµατείας της Νοµικής σχολής Αθηνών, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, υπάλληλος υπουργείου Τουρισµού και Στάθης ∆άγλαρης, τελειόφοιτος Νοµικής. Οι οµορφιές της περιοχής γοητεύουν τους επισκέπτες, που προσέρχονται, εδώ, τους θερινούς µήνες είτε για λόγους θεραπευτικούς στις ιαµατικές πηγές, είτε για παραθερισµό. Στη Λουτρόπουλη Καϊάφα υπάρχουν δύο πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα, που αναβλύζουν

σε σπήλαιο του όρους Λαπίθα, στην ανατολική όχθη της λιµνοθάλασσας. Ο Λαπίθας έχει υψόµετρο 744 µ. Η λιµνοθάλασσα, µήκους τεσσάρων χλµ., χρησιµεύει και ως ιχθυοτροφείο. Το νερό της υδροθειούχου πηγής των Ανιγρίφων Νυµφών έχει θερµοκρασία 34-35 β. C και ενδείκνυεται για διάφορες παθήσεις. Σε µικρή απόσταση από την πηγή αυτή, βρίσκεται η πηγή του Γερανίου, που χρησιµοποείται για ποσιθεραπεία σε παθήσεις του ήπατος και της χοληδόχου κύστης. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με κοινωνική υπευθυνότητα να χτίσουµε τη νέα Ελλάδα

Η

κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το τεράστιο δηµόσιο χρέος και τα συνεχιζόµενα υψηλότατα ελλείµµατα έχουν ως αιτία τη χείριστη διακυβέρνηση της χώρας επί δεκαετίες ολόκληρες. Εάν λοιπόν µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα της διακυβέρνησης (governance), τότε όλα θα αλλάξουν ραγδαία προς το καλύτερο. Όσοι είναι πραγµατικά κοινωνικά υπεύθυνοι έχουν υποχρέωση να ηγηθούν, αλλά και να στηρίξουν αυτή την τιτάνια κοινωνική προσπάθεια. Το οφείλουµε στις νεότερες γενιές για να τους δώσουµε αέρα και προοπτική. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση και κάθε κοινός νους έχει πλέον αντιληφθεί πλήρως ότι η επιχειρηµατικότητα πάει χέρι – χέρι µε την ευαισθησία προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η κρίση που διέρχεται ολόκληρος ο πλανήτης και ιδιαίτερα η χώρα µας ανέδειξε περισσότερο παρά ποτέ την ανάγκη οι επιχειρήσεις να προστατεύσουν την κοινωνία που τις προτιµά, τις στηρίζει και τις υποστηρίζει,

αλλά και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η συντεχνιακή αντίληψη, η εξαπάτηση του καταναλωτή, η ανευθυνότητα στην καταστροφή πολύτιµων πόρων του πλανήτη αρχίζουν να δέχονται καίρια πλήγµατα, από µια κοινωνία – ακόµα και στην Ελλάδα – που ολοένα και αφυπνίζεται. Χάρη και σε πολλούς πλέον ακτιβιστές, που τόσα πολλά κα πολύτιµα προσφέρουν και που κάποτε µόνο γραφικοί εθωρούντο. Οι άνθρωποι αυτοί, µαζί µε σοβαρούς και υπεύθυνους ακαδηµαϊκούς και επιχειρηµατίες, µας ευαισθητοποίησαν και διαρκώς µας επιµορφώνουν για την τεράστια σηµασία που έχει για µας τους ίδιους και τις επιχειρήσεις µας η κοινωνική υπευθυνότητα. Το στοίχηµα δεν είναι κάποιες εταιρείες να ξοδεύουν χρήµατα για κάποιες δράσεις, όσο σπουδαίες κι αν είναι. Το στοίχηµα είναι να εκπαιδεύσουµε τα νέα παιδιά γύρω µας για την αξία που πρέπει να δώσουν στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον. Να µάθουν, δηλαδή, από

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙ∆Η Προέδρου Επιτροπής ΕΚΕ, Ελληνοαµαερικανικού Επιµελητηρίου

πολύ νωρίς πράγµατα που οι σηµερινοί εξηντάρηδες έµαθαν µετά τα πενήντα τους. Είναι πολύ σηµαντικό µια εταιρεία να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε εξαιρετικές τιµές. ∆εν αρκεί όµως αυτό. Οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν άριστες πρακτικές και από τους προµηθευτές τους. ∆εν είναι επιτρεπτό,

ούτε ανεκτό, µια σύγχρονη και υπεύθυνη επιχείρηση να έχει προµηθευτές, που π.χ. εκµεταλλεύονται την εργασία µικρών παιδιών ή ρυπαίνουν και καταστρέφουν αλόγιστα το περιβάλλον. Οι εποχές που τα πάντα εγένοντο στο βωµό της ανταγωνιστικότητας έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Και φυσικά, το ζητούµενο είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πάντες, επιχειρηµατικός κόσµος, κοινωνία και εργαζόµενοι, ώστε να απαιτούν η επιχειρηµατικότητα να ασκείται µε µεγάλη υπευθυνότητα και τεράστια κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. ∆υστυχώς η φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ελάχιστα αναπτυγµένη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα µας), διότι θεωρούν ότι η ΕΚΕ είναι για µεγάλες εταιρείες και οργανισµούς. Αυτό αποτελεί τεράστια πλάνη. Η κουλτούρα χτίζεται όταν η εταιρεία είναι µικρή και απασχολεί λίγους ανθρώπους. Και η

κουλτούρα των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών δεν απαιτεί κόστος, όπως πολλοί νοµίζουν. Απαιτεί συµµετοχή και επιµόρφωση, ώστε να αντιληφθούν οι πάντες τα τεράστια ωφέλη για τις επιχειρήσεις που είναι κοινωνικά υπεύθυνες. Έτσι προοδεύουν οι επιχειρήσεις. Έτσι όµως προοδεύουν και οι εργαζόµενοι, αφού αλλάζουν στάση ζωής και επηρεάζουν σταδιακά τους γύρω τους, δηλαδή τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και φυσικά την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Κάθε κρίση «γεννά» σπουδαίους ανθρώπους και ταυτόχρονα σηµατοδοτεί µεγάλες ανατροπές σε κατεστηµένες πρακτικές. Η άνευ προηγουµένου κρίση που περνάει η Ελλάδα µας φέρνει µεγάλες ευκαιρίες στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας. Είναι βέβαιο ότι θα γίνουµε – θέλουµε δεν θέλουµεόλοι µας πολύ πιο (κοινωνικά) υπεύθυνοι. Και από το γεγονός αυτό οι περισσότερο ωφεληµένοι θα είναι οι νέοι µας, που εµείς οι παλαιότεροι τους έχουµε τόσο πολύ αδικήσει.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Του Ηλία Φροντιστή

iliasfrontistis@in.gr

Η συνέλευση για τα λιµάνια της Μεσογείου στον Πειραιά Τελικά λόγω της έκρυθµης κατάστασης που επικρατεί στη περιοχή δεν πραγµατοποιηθηκε στην Τυνησία η γενική συνέλευση των λιµανιών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά. Και αυτό από µία άποψη ήταν θετικό, γιατί συµµετείχαν και οι εταιρίες που έχουν τα µεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσµο και πραγµατοποιούν κρουαζιέρες σε αρκετά λιµάνια. Θετικό ήταν πάλι, ότι σε αυτή την εκδήλωση που την στήριξαν τα υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισµού, δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν ο αρµόδιος υπουργός Ναυτιλίας Γ.∆ιαµαντίδης και ο υφυπουργός Τουρισµού Γ.Νικητιάδης, όπως και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.Γ.Ανωµερίτης. Τα δύο κυβερνητικά στελέχη απευθυνόµενα κυρίως προς τους εκπρόσωπους των µεγάλων εταιριών των κρουαζιερόπλοιων, ενηµέρωσαν, για τα σχέδια που άρχισαν να υλοποιούνται για να αποκτήσουν τα λιµάνια υποδοµές τέτοιες που να εξυπηρετούν το θαλάσσιο τουρισµό. Καθώς ακόµα και τις επενδύσεις τις ιδιωτικές σε αυτά, για καλύτερη εξυπηρέτηση των εταιριών που επιθυµούν για τα πλοία τους. Ακόµη παρουσίασαν διάφορα στοιχεία για την αύξηση, των κρουαζιερόπλοιων που προβλέπεται κατά 10% στη χώρα µας, ενώ ο αριθµός των τουριστών µε τα κρουαζιερόπλοια προβλέπεται να είναι αυξηµένος κατά 20%. Ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος Πειραιάς Γ.Ανωµερίτης, υπήρξε πιο ξεκάθαρος, αφού πλέον µε τους νέους σχεδιασµούς περί Λιµένων, θα αποκτήσει το πρώτο λιµενικό σύστηµα του λεγόµενου Αττικής, όπου τα τέσσερα λιµάνια της µε τους Οργανισµούς του συγχωνεύονται σε ένα υπό τη «σκέπη» του Πειραιά. Γι’ αυτό και ξεκαθάρισε προς τους ενδιαφερόµενους επενδυτές των εταιριών ότι: «µεγαλώνουν τα πλοία θα µεγαλώσουµε τα λιµάνια µας. Και για να τα µεγαλώσουµε θέλουµε επενδύσεις, και σε αυτό έχουν τη δυνατότητα οι εταιρίες». ∆ε θα ασχολιόταν η στήλη, περί αυτής της γενικής συνέλευσης των λιµένων και αυτά που ειπώθηκαν. Αλλά οι εποχές είναι «πονηρές» και µάλιστα περί των νέων «λιµενικών συστηµάτων» που αφορούν το Κατάκολο και το µέλλον του. Όταν µάλιστα παρά τα κάθε είδους στοιχεία και τους αµείλικτους αριθµούς το Κατάκολο είναι το πρώτο λιµάνι της χώρας σε προσεγγίσεις από κρουαζιερόπλοια και για λιµενικές υποδοµές από τα κάθε είδους προγράµµατα ούτε ένα ευρώ δε διατίθεται στην πράξη...

[

Σχόλια 3 Ξανάρχεται ο Παπανδρέου στη ∆υτική Ελλάδα στις 8 Ιουλίου Ακόµα µια επίσκεψη του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου αναµένεται στη ∆υτική Ελλάδα µετά την επίσκεψη στα Καλάβρυτα. Αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός φέρεται να σχεδιάζει να έρθει στην Πάτρα και µάλιστα άµεσα. Ο κ. Παπανδρέου πιθανότατα θα έλθει στην αχαϊκή πρωτεύουσα στις 8 Ιουλίου, προκειµένου να παραστεί στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη που θα πραγµατοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στην περιοχή, στο πλαί-

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη «Μοτολέα»

Την ετήσια Γενική τους Συνέλευση καθώς και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πραγµατοποίησαν τα µέλη της Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Αµαλιάδας (ΜΟΤΟΛΕΑ). Τη θέση του προέδρου κατέλαβε για δεύτερη συνεχόµενη φορά ο κ. Γιώργος Θεοδωρόπουλος, του αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Ξυδιάς, του ταµία ο κ. Νικόλαος Ανδρουτσόπουλος, του εφόρου εκδροµικού ο κ. Ανδρέας Παπανδρικόπουλος, του γραµµατέα ο κ. Χρήστος Κατσαντώντης και των αναπληρωµατικών µελών οι κ.κ. Νικόλαος Καραλής και Ανέστης Σηµιτόπουλος. Τα γραφεία της Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Αµαλιάδας (Κουρογιαννοπούλου 19) είναι ανοιχτά κάθε Πέµπτη, από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.

Σ.Π.

Πρώτη Εθελοντική Αιµοδοσία

Την Τετάρτη 8/6/2011, από τις 09:00 έως τις 14:00, το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών διοργανώνει,σε συνεργασία µε την Αιµοδοσία του Γενικού Νοσοκοµείου Αµαλιάδας, αιµοδοσία στην Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας (ισόγειο), όπου θα βρίσκεται εγκατεστηµένη η κινητή µονάδα. Στην 1η Αιµοδοσία του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών συµµετέχουν µετά από πρόσκληση: Κυνηγετικός σύλλογος Αµαλιάδας, Ποδηλατικός Όµιλος Αµαλιάδας, Λέοντες, ΤΕΙ, ΜΟΤΟΛΕΑ, Κόροιβος, Υπερίωνας, Αστέρας, Εθνικός Γερακίου ενώ έχουν προσκληθεί πολλές άλλες οµάδες/σύλλογοι/ φορείς της πόλης. Σ.Π.

Κλειστά τα χαρτιά του

σιο των συζητήσεων που γίνονται εν όψει των διαδικασιών της Εθνικής Συνδιάσκεψης του κόµµατος που θα γίνει στις 3 Σεπτεµβρίου 2011. Λεπτοµέρειες για το ακριβές πρόγραµµα της Συνδιάσκεψης που θα λάβουν µέρος και στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Ηλεία αναµένεται να ανακοινωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα…

Κλειστά κρατά ακόµα τα χαρτιά του, για το αν θα κάνει δεκτή την παραίτηση του Βασίλη Παπαντώ νη από τη θέση του Αντιδηµάρχου ή όχ ι, ο δήµαρχος Αρχ αίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζι άς. Έχει περάσει ήδη µια εβδοµάδα και ακόµα το θέµα βρίσκεται υπό συζήτηση και κυρίως υπό σκέψη από τον ίδιο τον δήµαρχο, κι αυτό γιατί ο Παπαντώνης είναι από τα πλέον ικανά στεκ.Π λέχη της παράταξης και έχει προσφέρει – όπως και κάθε µέλος της παράταξης βέβαια- σηµαντικά από τη θέση που υπηρετεί.

Γ.Ρ

Ν.Σ

Επιλέξαµε για το κεντρικό µας θέµα ένα εκπληκτικό ποίηµα (την 1η στροφή του) του άγνωστου σε πολλούς Νίκου Βελιώτη. Το ποίηµα αυτό µελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε από τον Παντελή Θαλασσινό. Το παραθέτουµε ολόκληρο εκτιµώντας ότι είναι µια ωδή στο περιβάλλον:

]

ΑΡΘΡΟ

Όσο υπάρχουν άνθρωποι…

«Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους. Τα θεριά ν’ αγαπάς και τ’ ανήµερα, τα νησιά, τα ποτάµια, τ’ αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα φίλοι, αγρίµια, λευκά περιστέρια,

ν’ αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι τη δική σου γαλήνη και ‘κείνα που µ’ αγάπη το νου µας φωτίζουνε, και βλασταίνουν αµάραντα κρίνα.»

«Ζ»

Νέο βιβλίο της Ζωής Σπυροπούλου

Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ηµέρες το νέο βιβλίο της Ζωής Θ. Σπυροπούλου, µε τίτλο «Έρχοµαι διαρκώς από τον Πύργο», από τις εκδόσεις «Γραφοτεχνική». Πρόκειται για ένα βιβλίο µε γνώµες, ιδέες και δοκίµια, που προέρχεται από την συγκοµιδή σκληρής πνευµατικής δουλειάς των τελευταίων ετών. Περιέχει συνολικά 65 χρονογραφήµατα, άρθρα, κριτικές, κείµενα και λογοτεχνικά δοκίµια για την τέχνη και τον πολιτισµό, το περιβάλλον και την οικολογία καθώς και αφιερώµατα µνήµης, δηµοσιευµένα σε εφηµερίδες και περιοδικά. Αφορούν στην ιδιαίτερη πατρίδα της συγγραφέως, τον Πύργο και την Ηλεία, τους αν-

θρώπους τους και τα κοινωνικά, οικονοµ ι κ ά , πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ενώ περιλαµβάνει και σπάνιες φωτογραφίες από το αρχείο της. ∆ιατίθεται στα βιβλιοπωλεία του Πύργου, της Αµαλιάδας, των Λεχαινών, της Ανδραβίδας µε κεντρική διάθεση από το πρακτορείο Τζανακάκη «Παρ’ υµίν», στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα, τηλ. 210-3825138-2513162. Π.Μ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Είναι από εκείνες, τις µοναδικές στιγµές, που πραγµατικά αισθάνοµαι ότι έρχεται η ώρα που η δηµοσιογραφία γίνεται και πάλι λειτούργηµα. Η δηµοσιογραφία, που συχνά µπαίνει στο «εδώλιο» ίσως και όχι άδικα, µε την δυναµική της, επιτελεί έναν ρόλο ιδιαίτερο και αναντικατάστατο. Που, αντικαθιστώντας συχνά την ίδια την πολιτεία και τις δοµές της, γίνεται παρεµβατική, ουσιαστική και αποτελεσµατική.Αφορµή για αυτή τη διαπίστωση υπήρξε η θερµή ανταπόκριση του απλού, του καθηµερινού πολίτη, µε τα χιλιάδες δικά του προβλήµατα, να βοηθήσει και να στηρίξει ανθρώπινα κάποιους άλλους πολίτες που η ζωή τους είναι ακόµη πιο δύσκολη και η µοίρα τους σαν να έχει γραφτεί µε γράµµατα µελανά. Η ανταπόκριση στο δράµα που ζει η ηλικιωµένη, ανήµπορη γυναίκα στο Ανεµοχώρι, που µεγαλώνει το εγγόνι της σε συνθήκες πραγµατικής εξαθλίωσης. Ακόµη και σε τέτοιους καιρούς, που η οικονοµική κρίση πλήττει όλους µας, ακόµη και σήµερα, που αισθανόµαστε εγκλωβισµένοι στις επιταγές του ∆ΝΤ και σε όσα ακολούθησαν, χαίροµαι όταν διαπιστώνω ότι η ανθρωπιά µας ακόµη δεν έχει αγγιχθεί από το γενικότερο κλίµα. Η ανθρωπιά που πηγαία εκφράζεται µε το να δώσουµε ένα χέρι βοήθειας.Υπήρξαν άνθρωποι που διαβάζοντας το ρεπορτάζ της εφηµερίδας µας συγκινήθηκαν και αντέδρασαν, που δεν έµειναν απλοί παρατηρητές. Από το υστέρηµά τους, µε όποιο τρόπο µπορούσαν, αναζήτησαν τρόπους να βοηθήσουν την κυρία Κωστούλα. Ο καθένας, ανάλογα µε τις δυνατότητές του, προσπάθησε να βοηθήσει. Κάποια τρόφιµα για την ίδια και την µικρή, ρούχα, παιχνίδια, όλα αναγκαία και απαραίτητα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επικοινωνία µας µε κάτοικο της περιοχής του Κάµπου, που αφού µας ευχήθηκε να έχουµε δύναµη για να συνεχίσουµε να βοηθάµε όσο µπορούµε µε τα ρεπορτάζ µας, αναδεικνύοντας τόσο σοβαρά κοινωνικά θέµατα, προσφέρθηκε να αναλάβει ο ίδιος να πληρώσει τον ληγµένο λογαριασµό της ∆ΕΗ για να συνδεθεί και πάλι η παροχή ρεύµατος στο φτωχικό λυόµενο… Θα προτιµούσαµε, αλήθεια, να µην χρειαζόταν ποτέ να φιλοξενούµε στις σελίδες µας ανάλογα ανθρώπινα δράµατα. Αλλά ταυτόχρονα, θα χαιρόµαστε πάντα να διαπιστώνουµε ότι ακόµη υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ που δεν κάνουν εκπτώσεις στην αγάπη και το ενδιαφέρον για τον πλησίον. Στις «επίπεδες» εποχές που ζούµε, τέτοιες χειρονοµίες έρχονται να καλύψουν πολλά κενά και να αγγίξουν χορδές ψυχής… Πέλυ Μπεβούδα


Απόψεις

4

Η γνώµη

Σ

Νίκος Θεοδωρόπουλος (∆άσκαλος)

[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Πανεπιστήµιο και αγορά εργασίας

ε κάθε περίοδο κρίσης πληθαίνουν οι ερωτήσεις για το µέλλον : «Πού πάµε» , «θα βρούµε δουλειά» , «υπάρχει φως στον ορίζοντα για τη νέα γενιά;». Αντιθέτως σε περιόδους ευηµερίας ,πραγµατικής ή πλασµατικής το ερωτηµατολόγιο περιορίζεται στο: « πού θα πάµε το βράδυ;». Σήµερα µια στις τρεις θέσεις εργασίας που απασχολούνται οι πτυχιούχοι 5-7 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους ,αποτελεί θέση προσωρινής εργασίας, είτε ορισµένου χρόνου είτε ορισµένου έργου ,ενώ ένας στους τέσσερις αποφοίτους ,ετεροαπασχολείται. Τέλος υπάρχει µια µερίδα πτυχιούχων µε αµοιβές ιδιαίτερα χαµηλές , αλλά υπάρχει και µια άλλη που απολαµβάνει µεν καλούς µισθούς αλλά µε πολύ επιβαρηµένα ωράρια εργασίας. Κανόνας όµως είναι ότι οι νέοι από 25-35 ετών βλέπουν τα πιο παραγωγικά χρόνια τους να περνούν ανεκµετάλλευτα και διαπιστώνουν ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν όσα κατάφεραν οι γονείς τους. Σήµερα δηµιουργείται η γενιά των 700 ευρώ. Ειδικότερα στους πτυχιούχους των λεγόµενων θεωρητικών σχολών ,τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα διότι αφενός µεν οι απόφοιτοι των σχολών αυτών έχουν µικρότερες διεξόδους στην αγορά εργασίας σε σχέση µε τους αποφοίτους των θετικών, πολυτεχνικών και οικονοµικών σχολών, αφετέρου δε οι οικονοµικές απολαβές αυτών των επαγγελµάτων είναι κατώτερες σε σχέση µε τις άλλες επιστήµες. Το γενικό συµπέρασµα µιας πρόσφατης µελέτης που στηρίχθηκε στα στοιχεία της οριζόντιας ∆ράσης των Γραφείων που ως γνωστόν έχουν ως σκοπό τη παροχή υποστήριξης σε φοιτητές και αποφοίτους για

Πρόσωπο

Ο

όµως µπορεί να µην αντιπροσωπεύει τίποτα. Η κατάσταση στα πανεπιστήµια µας που όλο και χειροτερεύει ,κάνει τη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών να βρίσκονται σε θέση χειρότερη από ότι ο µυθικός Σίσυφος. Στην καλύτερη δε περίπτωση ζητείται η µιζέρια της πλήρους αντιστοίχισης µε την αγορά εργασίας ενώ το τι µαθαίνεις δε έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η σηµερινή οικονοµική κρίση µπορεί κάποτε να περάσει ,η εκπαιδευτική όµως κρίση πότε και πώς θα τελειώσει; Ήδη πολλά και ποικίλα ελλείµµατα της παιδείας και της εκπαίδευσης βοούν. Το πανεπιστήµιο είναι σήµερα δεµένο χειροπόδαρα από πειθαναγκασµούς. Έχει εξωτερικούς πειθαναγκασµούς που τους επιβάλει το υπουργείο αφού αυτό αποφασίζει για τα βασικά ζητήµατα της στρατηγικής των πανεπιστηµίων ,αλλά και εσωτερικούς πειθαναγκασµούς αφού δεν µπορεί να επιβάλλει ορθές αλλά µη δηµοφιλείς αποφάσεις εξ’ αιτίας του τρόπου που εκλέγονται οι διοικήσεις του. Η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσµένα σχέδιο ,δοµή ,χρειάζεται ΟΡΑΜΑ .Το σχολείο από την πρώτη βαθµίδα µέχρι την τελευταία είναι το προνοµιακό πεδίο που θα σπείρουµε το όραµα της νέας Ελλάδας επάνω και µαζί στην καταστροφή που έρχεται από την οικονοµική κρίση. Όπως έγινε τότε µετά την καταστροφή του µεσοπολέµπου από φωτισµένους ηγέτες και εκπαιδευτικούς .Ας θυµούµαστε και ας µιµούµεθα την εκπαιδευτική πολιτική νοοτροπία του Ιωάννη Καποδίστρια που παιδευτικός του στόχος ήταν :όταν βγαίνει το παιδί από το σχολείο να ξέρει να διαβάζει ,να γράφει αλλά να ξέρει να κάνει καλά και µια δουλειά.

]

Απεχθές χρέος και αθέτηση πληρωµών

Γιάννης Τόλιος γεννήθηκε στη Λαµπεία. Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Πειραιά, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Λονδίνου (Berkbeck College) και στο Πανεπιστήµιο «Λοµονόσοφ» της Μόσχας. ∆ιδάκτωρ Οικονοµικών Επιστηµών (Ph.D.) στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθήνας. Μιλάει αγγλικά και ρωσικά. Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήµονας-οικονοµολόγος στη ∆/ση Μελετών και Προγραµµατισµού της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), στο Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών-(ΚΜΕ) και µετακλητός υπάλληλος στην Ελληνική Βουλή. Την περίοδο της χούντας πήρε ενεργό µέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα και για τη δράση του συνελήφθη, βασανίστηκε και φυλακίστηκε. Μετά τη µεταπολίτευση συµµετείχε δραστήρια σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Εκλεγµένος για χρόνια στη Σ.τ.Α του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, συµµετέχει στο «Workshop» των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων για µια «Εναλλα-

Γιάννης Τόλιος

το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ,είναι ότι το ποσοστό της ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων των πανεπιστηµίων δείχνει ότι οι δυσκολίες ένταξης των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας είναι όχι µόνο µακροοικονοµικής αλλά και διαρθρωτικής φύσης. Η ελληνική οικονοµία έχει διαρθρωτική αδυναµία να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για εργατικό δυναµικό υψηλής εκπαίδευσης στο ρυθµό εκείνο που απαιτείται για να απορροφήσει τους πτυχιούχους που εξέρχονται κάθε χρόνο από τα πανεπιστήµια της χώρας µαζί µε αυτούς που αποκτούν πτυχία από πανεπιστήµια του εξωτερικού και επιστρέφουν στην Ελλάδα αναζητώντας δουλειά. Ωστόσο η ανεργία πλήττει σε µεγάλο ποσοστό τους απλούς αποφοίτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναδεικνύοντας ένα διττό πρόβληµα: από το ένα µέρος ένα παραγωγικό σύστηµα που στηρίζεται σε εργασία χαµηλής ειδίκευσης , χωρίς στενές σχέσεις µε την τεχνολογία και την καινοτοµία και από το άλλο µέρος ένα δυναµικό αποφοίτων ,αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν την ικανότητα να βρουν εργασία για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας γιατί δεν αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν στις θέσεις εργασίας όπου αυτές υπάρχουν και ο δεύτερος λόγος διότι το κενό των γνώσεων τους δεν τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν οι ίδιοι ικανοποιητικές ευκαιρίες αυτόνοµης παραγωγικής δραστηριότητας. Το πανεπιστήµιο φαίνεται να αντιµετωπίζεται από την κοινωνία ,αλλά και τις κυβερνήσεις ,περισσότερο ως χώρος µετάθεσης της ανεργίας και ονείρου της ελληνικής οικογένειας να πάρει το παιδί ένα χαρτί που

κτική Οικονοµική Πολιτική στην Ευρώπη», στο «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αυτοδυναµίας Τροφίµων», κά. Συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων, σε επίκαιρα οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Κυριότερες επιστηµονικές εργασίες, «Κατανοµή και ανακατανοµή Εθνικού Εισοδήµατος» (1983), «Σύγχρονος Καπιταλισµός, τάσεις ανάπτυξης και αντιθέσεις» (1991), «Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Οικονοµικοί Όµιλοι και Οικονοµική Ελίτ» (1999), «Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Βιοµηχανικοί Όµιλοι και Βιοµηχανική Πολιτική» (2003), κά. «Κρίση, απεχθές χρέος και αθέτηση πληρωµών» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γιάννη Τόλιου που παρουσιάστηκε πριν λίγες ηµέρες στη συγκέντρωση των «Αγανακτισµένων» στην πλατεία Ιατρίδη. Ο συγγραφέας του βιβλίου µιλώντας για το νέο του εγχείρηµα επεσήµανε πως αναφέρεται στο ζήτηµα της Κρίσης και του ∆ηµόσιου Χρέους, καθώς και των εναλλακτικών «αφηγήσεων» αντιµετώπισής του στην ελληνική κοινωνία.

Με αφετηρία την παγκόσµια κρίση και την κρίση της «ευρωζώνης», το βιβλίο επικεντρώνεται στην ανάλυση των αιτίων και των συνεπειών του χρέους ως «συµπυκνωµένη» έκφραση της κρίσης του ελληνικού καπιταλισµού και του πολιτικού συστήµατος κυριαρχίας του. ∆ιερευνά τις προεκτάσεις των µέτρων του «Μνηµονίου» και της πολιτικής της «ελεγχόµενης πτώχευσης» που προωθούν κυβέρνηση και «τρόικα» µε την υποστήριξη της χρηµατιστικής ελίτ σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Εµπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία µε την ανάδειξη του «απεχθούς» χρέους και την αναγκαιότητα συγκρότησης ειδικής «επιτροπής λογιστικού ελέγχου» (ΕΛΕ) του δηµόσιου χρέους. Το βιβλίο δίνει ξεχωριστή σηµασία στην εξέταση της δυνατότητας «αθέτησης πληρωµών» στα πλαίσια µιας εναλλακτικής πολιτικής προοδευτικής εξόδου από την κρίση µε ανοικτό τον ορίζοντα της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Αντιστεκόµαστε χωρίς τραµπουκισµούς

∆ηµοκρατία λέγεται λέξη γεµάτη αίµα Ποτίστηκε το δένδρο της κι αιώνες είχε βλέµµα. Έβλεπε πάντα στα µπροστα µ’ όραµα το λαό της Για να µιλούν ελεύθερα και ψέµα, ο εχθρός της. Και ήρθε και εθέριεψε κλώνους, καρπούς να βγάλει Ποτέ της δε µαντρώνεται δεν µπαίνει σε µπουκάλι. Κι εδώ στη σύγχρονη Ελλάς, επτά που ήσαν χρόνια Εφίµωσε το στόµα της και καλοκαίρι χιόνια. Κανείς εδώ δεν τόλµησε πριν λίγων εξαιρέσεων Να πούνε γνώµη δυνατά, Χριστός κατά αιρέσεων. Μόνο Ευρώπη έγιναν αγώνες για να πέσουν Κι όσοι µας ήξεραν καλά Έλληνες θα µπορέσουν. Και φοιτητές ξεχύθηκαν το εβδοµήντα τρία Εδώ δεν έχει φυσική και ούτε γεωµετρία. Είχαν ανοίξει και νησιά για µια ιδέα µόνο ∆ηλώσεις λεν µετάνοιας και σύστηµα ζυµώνω. Κουµινιστές τους λέγανε κι αριστερά κοιτούσαν Με τη Ρωσία όραµα κι αυτό το λαχταρούσαν. Ο κόσµος τους σεβότανε µε κόκκινες ιδέες Στο µέλλον όµως ο λαός ζητούσε άλλες νέες. Κυβέρνησε η δεξιά φύγαν οι στρατιώτες Και ο στρατός στη θέση του και πίτουρα στις κότες. ∆ηµοκρατία πόδια της, στάθηκε πάλι να τη

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Παρατηρούµε δηλαδή µετά από µια µακρά περίοδο διακριτής παρουσίας του στέµµατος, στα πολιτικά δρώµενα του τόπου, διεκδίκηση και πάλι και έξω από τα συνταγµατικά πλαίσια, ρόλου ρυθµιστικού που θα οδηγήσει όπως θα δούµε σε τερατογενέσεις. Ας θυµηθούµε εδώ την αλήστου µνήµης συµβολή στο πολιτικό µας σύστηµα του βασιλικού θεσµού και ειδικότερα του βασιλέως Κωνσταντίνου του Α΄, το 1915 και το 1922, που οδήγησε σε εθνικές τραγωδίες. Και την προοδευτική βούλησή του τώρα πλέον το 1955, όπως και την περίοδο 1963-67 που θα οδη-

Αγκάλιασε και το λαό δεν ήτανε φευγάτη. Αργότερα µε το ΠΑΣΟΚ Ανδρέας κυβερνούσε Λαός ψωµί εζήταγε κι αυτός δεν προσπερνούσε. Προσπάθησε και έδωσε αγρότες κι υπαλλήλους Και το τραγούδι έλεγε λουκάνικα και σκύλους. Κι ο κόσµος όλος δούλευε, δεν είχε πια φρονήµατα Χαρτί του χωροφύλακα και του πιστεύω κρίµατα. Και απεργίες γίνανε ο κόσµος εις τους δρόµους ∆εν είχε και τραµπουκισµούς και σέβας εις τους νόµους. Πάντα υπήρχε αντίλογος σε επίπεδο αρχών Και φύγανε οι εποχές στολών και συνταγµαταρχών. Και αν εδώ που φθάσαµε κάποιοι λογοδοτήσουν Μόνο κυρίαρχος λαός κατάµατα ρωτήσουν. Πού πήγαν οι κρατήσεις µας ιδρώτας 8ωρου Κάποιοι θα φταίνε για αυτά και τη θηλιά του φόρου. Είναι γνωστό σε όλους µας πολιτικοί λεβέντες Τρώγαν τις σάρκες του λαού σαν καραµέλες µέντες. Είναι τα έργα για λαό, για δρόµους και γεφύρια Στον κόλπο βιοµήχανοι και γύρω βαπτιστήρια. Αυτά τώρα πληρώνουµε και δανεισµό η χώρα Σατέν µου θέλει φόρεµα και πέρνει κατηφόρα. Την είπαν ψωροκώσταινα πού πας µωρή στ’ αγκάθια

Κεράσια µόνο άκουγε, µεγάλα τα καλάθια. Λαός έχει τα δίκια του δύο λέξεις για αλήθεια Ευρώπη, φίλοι, γείτονες, µιλάνε για βοήθεια. Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ Τα χρήµατα να πάρουνε αυτά που τους χρωστάµε Ψωµί δεν έχει Έλληνες τραπέζι τι θα φάµε. Ένα µε θλίβει δυστυχώς και ντρέποµαι συντρόφοι Που πέφτει προβοκάτσια και ποιοι κάνουν τον οφη. Θέλεις φωνάξεις, φώναξε, και στη φωλιά η κότα Μη µου πετάς και το αυγό, και το λαό σου ρώτα. Εδώ δεν είσαι στο βουνό για να κοιτάς µε κιάλι Με µανταλάκια θ’ άλλαζες αν µάζευες µπουκάλι. Μήπως µπερδέψανε πολύ αγώνων το λιθάρι Αυτά που κάποιοι τα πετούν, ψωµί από κριθάρι. Μέλι να παίρνεις και µαζί στην τσέπη σου κουτάλι Πέτσα να τρως του γιαουρτιού πετύχεις µε την άλλη. Μαζί σας είµαι και εγώ χωρίς ταψιά και µπρίκια Παζάρι ήδη τελείωσε αλήθειες κι όχι φύκια. Μ’ αυτά που γράφω θλίβοµαι η τσέπη είναι µία Τη λύση ποιος θα µου την πει, να ψάξω Καζαµία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Μέρος Εβδοµηκοστό ∆εύτερο) γήσει στην κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, για ανάληψη µε ωµό και απροκάλυπτο τρόπο, ρόλο ρυθµιστικού και κανονιστικού παράγοντα της πολιτικής µας ζωής. Επίσης θα σηµειώσουµε τον αρνητικό ρόλο του στέµµατος στα πολιτικά µας δρώµενα την δεκαετία του ΄60, όπου και αναγορεύεται σε ιµάντα µεταφοράς των επίσης εξωθεσµικών παρεµβάσεων του αµερικανικού παράγοντα. Παρεµβάσεων που δυστυχώς ξεπέρασαν τα όρια της ούτως ή άλλως ανεπιθύµητης σχέσης µικρού συµµάχου – υπερδύναµης στο πεδίο των αναγκαίων διε-

θνοπολιτικών ισσοροπιών και εκφυλίστηκαν σε χαρακτήρα επαχθούς πολιτικού κατευθυντηρίου και διάβρωσης της πολιτικής αυτονοµίας της χώρας. Σε ανάλογο εξάλλου πλαίσιο είχε κινηθεί η ξενική εξάρτηση της χώρας της περιόδου της δεκαετίας του 1850, οπότε και η δολοφονία του Καποδίστρια, αλλά και της περιόδου του Β΄ παγκοσµίου πολέµου, κατά την οποία η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, καθορίζει την συµπεριφορά της ελληνικής κυβερνήσεως του Καΐρου, µέσω του βασιλέως Γεωργίου. Όµως πως εξελίσσεται η παρουσία του µεγάλου

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος το ανάγνωσµα... ∆υστυχώς, εµείς οι σύγχρονοι Έλληνες µόνον καταχρηστικά µπορούµε να µιλάµε και να αναφερόµαστε στον όρο «Περιβάλλον». Κι αυτό γιατί το έχουµε ακόµη και σαν έννοια καταργήσει. Στον τόπο µας, έχουν εξουδετερωθεί και εκείνες οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις που στέργουν σε µια ατµόσφαιρα όχι, βέβαια, ανεκτή ή βιώσιµηκάτι τέτοιο θα ήταν µε τις σηµερινές συνθήκες ουτοπία- αλλά τουλάχιστον όχι καταδικαστική για το πνεύµα και το σώµα. Έχοντας ξεπεράσει κάθε «µέτρο», καταπατήσει κάθε νόµο και κανόνα και καλλιεργήσει την «ευκαιρία» και την «κοµπίνα» σε βάρος της µακροπρόθεσµης δράσης πλησιάζουµε ολοταχώς στην ώρα µηδέν. Η ποιότητα ζωής, που αναφέρεται ως προσδιοριστικό στοιχείο της ανθρώπινης ευηµερίας, ως περιοριστικός παράγοντας των «εξωτερικών αποτελεσµάτων» της αναπτυξιακής ψύχωσης και ως αίτηµα προσαρµογής (όχι κυριαρχίας) στη φύση, αποτελούσε το κυρίαρχο ιδεώδες της ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς του αρχαίου Έλληνα. Στην επιδίωξη αυτή συναντιόνταν κατά κανόνα όλα σχεδόν τα φιλοσοφικά δόγµατα και η πρακτική πολιτική. Συνέπεια της θέση αυτής των αρχαίων Ελλήνων έναντι των αγαθών και του πλούτου ήταν η αξίωση για λογική χρήση της φύσης που ο Όµηρος την αποκαλεί «ευηγεσία» για τον προορισµό των αγαθών, η φειδώ του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση των φυσικών υλών και δυνάµεων και η διάταξη της κοινωνίας απέναντί τους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εναρµόνιση προς το περιβάλλον και δηµιουργία ανάλογου πολιτιστικού, ηθικού και αισθητικού περίγυρου. ∆εν είναι, εξάλλου, έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες απασχολήθηκαν και θεωρητικά και πρακτικά µε τα προβλήµατα του περιβάλλοντος. Το θεωρούσαν ως προσφορότερο φιλοσοφικό έδαφος για την ανάπτυξη απόψεων που συνδέονταν µε την πολιτική, ηθική, οικονοµία και οικολογία και κατάλληλη υποδοµή για τη θεµελίωση ιδεών που σχετίζονται µε την εναρµόνιση του ανθρώπου προς τη φύση και ακόµη περισσότερο µε την εναρµόνιση σχέσεων ανθρώπου προς άνθρωπο, ανθρώπου προς φύση και αγαθών προς ανάγκες. Η σηµασία που απέδιδε η αρχαιοελληνική σκέψη στο περιβάλλον και στο οικοσύστηµα προκύπτει από την αναγνώριση του ρόλου του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη συµπεριφορά και δραστηριότητα. Από τον Ιπποκράτη, τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη ως το Στράβωνα και τον Πολύβιο διατυπώνονται παρατηρήσεις για την καθοριστική επίδραση του περιβάλλοντος στο χαρακτήρα των λαών, στην πολιτειακή τους οργάνωση και στις πολιτιστικές τους αξίες, που θυµίζουν τις σύγχρονες θεωρίες του γεωγραφικού ντετερµνισµού. Είναι γνωστές οι αναφορές του Ιπποκράτη στο βιβλίο του «περί στερεων, υδάτων και τόπων» όπου εκθέτει την επίδραση που ασκούν το κλίµα, η ποιότητα του εδάφους, η εναλλαγή των εποχών, τα ρεύµατα του αέρος, η χλωρίδα και πανίδα, στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Στο πρώτο άρθρο της συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το ανθρώπινο περιβάλλον ορίζεται ότι «ο άνθρωπος έχει το θεµελιώδες δικαίωµα για ελευθερία, ισότητα και επαρκείς συνθήκες ζωής, µέσα σ’ ένα περιβάλλον ποιότητας, που να επιτρέπει µια αξιοπρεπή και ευηµέρουσα ζωή, την ιερή υποχρέωση να προστατεύει και να βελτιώσει το περιβάλλον για τις σηµερινές και µελλοντικές γενεές. Ο φυσικός πλούτος της γης µαζί µε τον αέρα, το νερό, το έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα, πρέπει να προστατεύονται, για το καλό της σηµερινής και της µέλλουσας γενιάς, µε έναν προσεκτικό και κατάλληλο σχεδιασµό ή διαχείριση». Οι σύγχρονοι Έλληνες αγνοούν κατά βάση αυτή την υποχρέωση. Όπως αγνοούν κάθε νόηµα της αληθινής ανθρώπινης ζωής.

Κωνσταντίνου Καραµανλή, που µε εµπνευσµένες κινήσεις δροµολογεί την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας; Από την πρώτη κιόλας στιγµή της ανάληψης της πρωθυπουργίας, ο βορειοελλαδίτης πολιτικός εκδηλώνει στοιχεία ασύγγνωστης για κείνη την περίοδο πολιτικής αυτονοµίας. Λίγους µήνες από την πρωθυπουργοποίησή του τον Ιανουάριο του 1956, δηµιουργεί νέο πολιτικό φορέα ιδρύοντας την ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση) και τον Φεβρουάριο προσφεύγει σε εκλογές, κατορθώνοντας µια άνετη εκλογική επικράτηση µε 47,3% των ψήφων και µε µια άνετη επίσης κυβερνητική πλειοψηφία. Σ΄ αυτή τη φάση της γιγαντιαίας προσπάθειας ανοικοδόµησης του τόπου, επιχειρεί µεγάλα αναπτυξιακά έργα και δηµιουργία σοβαρών υποδοµών, που αλλάζουν ριζικά τη φυσιογνωµία της χώρας. ∆ηµιουργεί οδικό δίκτυο, επιτυγχάνει εξηλεκτρισµό της χώρας, υλοποιεί µεγάλα δηµόσια έργα, όπως λιµάνια, γέφυρες, αρδευτικά φράγ-

µατα , υδροηλεκτρικούς σταθµούς κ.λ.π και εκσυγχρονίζει συνάµα την γεωργική οικονοµία. Η αύξηση των οικονοµικών µας δεικτών και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των πολιτών σηµειώνεται µε φρενήρεις ρυθ-µούς. Ανοικοδοµείται στην κυριολεξία η χώρα απ΄ άκρου εις άκρον σε όλην την επικράτεια. Ενώ µείζονος σηµασίας είναι όπως προαναφέραµε πιο πάνω στο πλαίσιο της πολιτικής του αυτονοµίας, η ανάληψη πρω-τοβουλιών από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, δραστικού περιορισµού του βασιλέως στα αυστηρώς προκαθοριζόµενα από το σύνταγµα ρυθµιστικά του καθήκοντα, προκειµένου να αποτραπεί η πολιτική αστάθεια και η αποδυνάµωση του κοµµατικού συστήµατος. Επιλογές που βεβαίως θα τις πληρώσει αργότερα, µε τον απηνή πολιτικό του διωγµό από τα ανάκτορα, πολύ ακριβά ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

«Είµαστε υποχρεωµένοι να πετύχουµε»  ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ

«Ε

Με το Λεωνίδα ∆ηµουλιά

ίµαστε υποχρεωµένοι να πετύχουµε στ η ν πρόκληση του Καλλικράτη κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς και δυσµενείς συγκυρίες λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που περνά η χώρα µας», υποστηρίζει ο αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήµου Πύργου κ. Λεωνίδας ∆ηµουλιάς. Θεωρεί όµως ότι η στιγµή που εφαρµόστηκε η διοικητική αυτή αναδιάρθρωση της χώρας δεν είναι η κατάλληλη ενώ πιστεύει ακράδαντα πως ο ∆ήµος Πύργου βαδίζει µε αισιοδοξία στο αύριο. Με τόση εµπειρία στην τοπική Αυτοδιοίκηση κ. ∆ηµουλιά, αφού για εφτά συνεχ όµενες τετραετίες την υπηρετείτε, πιστεύετε ότι ο «Κα λλικράτης» µπορεί να αντα ποκριθεί στις προσδοκίες των εµπνευστών του; Ήµουν από εκείνους που έλεγαν ότι ο «Καλλικράτης» είναι σωστό να γίνει για να µπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει ένα ηγετικό ρόλο στον τοµέα της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Όµως θεωρώ ότι η χρονική στιγµή που επελέγη δεν ήταν η κατάλληλη. Έγινε µία διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας χωρίς υποδοµές και χρηµατοδοτήσεις.

∆ηλαδή χωρίς τα όπλα που είναι απαραίτητα για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Με περιορισµένα ακόµα και τα πολεµοφόδια που ο Καπποδίστριας παρείχε στην Τ.Α αφού λόγω ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου όχι µόνο δεν έδωσε πόρους αλλά µείωσε και τις επιχορηγήσεις, η κεντρική εξουσία, που έδινε. Εποµένως θεωρώ ότι σε καµία περίπτωση οι µεγάλες προσδοκίες που γεννήθηκαν µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη» δεν µπορούν σε πρώτο και δεύτερο χρόνο να εκπληρωθούν… Οι θεσµικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας που κλήθηκαν να υλοποιήσουν την νέα αυτή µεταρρύθµιση, ευθύνη την οποία τους ανέθεσαν οι πολίτες, ανάµεσα

Θέλω να είµαι ένα απλό γρανάζι σε µία µηχανή που θα εργάζεται ακατάπαυστα για την ανατολή της κοινωνικής προόδου στην περιοχή µας

στους οποίους είστε και εσείς, θα ανταποκριθούν στην αποστολή τους; Οι συγκυρίες και κυρίως οι οικονοµικές κάτω από τις οποίες κληθήκαµε να φέρουµε εις πέρας τη νέα αυτή διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας είναι ιδιαίτερα δυσµενείς και δυσχερείς. Το ρίσκο που αναλάβαµε µε τον «Καλλικράτη» πολύ µεγάλο. Είµαστε όµως υποχρεωµένοι να ανταποκριθούµε στις δυσκολίες του εγχειρήµατος αυτού και να πετύχουµε. Πρέπει να σταθούµε στο ύψος της ευθύνης που µας ανέθεσαν οι πολίτες, οι φίλοι µας, οι οικογένειες µας και να προχωρήσουµε αυτό το θεσµό µπροστά. ∆εν έχουµε δικαίωµα να απογοητεύσουµε τους ανθρώπους που επί τόσα χρόνια µας εµπιστεύονται. Ο δρόµος δύσκολος αλλά πρέπει να τον περπατήσουµε και να ξεπεράσουµε τα όποια εµπόδια θα συναντήσουµε µπροστά µας.

Έχετε αναλάβει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο τοµέα αυτόν της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ∆ήµο Πύργου ως αντιδήµαρχος. ∆ηλαδή την εξυπηρέτηση τω ν φτωχών και των α δυνάτων. Πόσο εύκολη είναι η αποστολή σας;

Βασική προτεραιότητα σε κάθε θέση που µου εµπιστεύεται ο κόσµος για να τον υπηρετήσω είναι να τον εξυπηρετήσω όσο τα δυνατόν καλύτερα. Είµαι ευτυχής και µεγάλη µου τιµή που µε θεωρούν µέλος της οικογένειάς τους αυτοί οι άνθρωποι και πραγµατικά είµαι. Καθηµερινά έχω την αγωνία τι να κάνω ώστε αυτοί οι άνθρωποι, που ανήκουν και στις κοινωνικά ασθενέστερες οµάδες, να περνούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στην πρόσφατη περιπέτεια µε τη δέσµευση των χρηµάτων του δήµου από το Σ∆ΟΕ λόγω των εικονικών τιµολογίων της περιόδου 2000 - 2006 ο αγώνας που έκανα είχε ως κίνητρό του να αποδοθούν όσο γρηγορότερα γίνεται τα χρήµατα στους ανθρώπους αυτούς που τα είχαν ανάγκη. Είχα εναντιωθεί στο τρόπο µε τον οποίο η κεντρική διοίκηση του κράτους αντιµετωπίζει ένα τόσο σοβαρό θέµα. Όχι στις τοπικές υπηρεσίες, όπως είναι η ∆.Ο.Υ Πύργου, που το µόνο που έκαναν ήταν να εφαρµόσουν το νόµο και την εντολή του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίες µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις µας έχουν βοηθήσει ώστε και εµείς να επιτελέσουµε καλύ-

Σεισµός 4R χθες στην Κυλλήνη

τερα το έργο αυτό. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που επί τόσα χρόνια σας κά νει να συνεχίζετε; Γιατί είναι γνωστό πως µία δηµόσια θέση έχει και την κριτική της που πολλές φορές είναι αρνητική. ∆εν σας έχει κουράσει το να προσπαθείτε συνεχώς να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των άλλων; Σε κάθε απόφασή µου εµένα οδηγός είναι οι επιθυµίες του κόσµου. Κάθε φορά θέτω τις δυνάµεις µου στην υπηρεσία των συµπολιτών µου µε βάση τις δικές τους ανάγκες µε στόχο να προασπίσω όσο το δυνατόν καλύτερα τα συµφέροντά τους. Αυτό κάνω εδώ και εφτά τετραετίες που βρίσκοµαι στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό και οι επιλογές των συνεργατών µου γίνονται µε βάση την προοπτική να ανταποκριθούµε ως οµάδα όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των ανθρώπων που µας εµπιστεύονται, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι αντίθετος από αυτόν τον οποίο προέρχοµαι εγώ. Με αυτά τα κριτήρια κάθε φορά πορεύοµαι και θέτω τον εαυτό µου στην κρίση των πολιτών.

Σεισµική δόνηση µεγέθους 4 βαθµών της κλίµακας ρίχτερ σηµειώθηκε στις 08:23 χθες το πρωί, στην Κυλλήνη σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισµού εντοπίζεται 31χλµ βορειοανατολικά της Ζακύνθου, και 230 χλµ. δυτικά της Αθήνας, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλµ. ∆εν υπήρξαν αναφορές για ζηµιές.

Στα Σαβάλια, άγνωστοι µπήκαν σε αγροτεµάχιο καλλιέργειας καρπουζιών και αφαίρεσαν ένα λιπαντήρα αξίας 300 ευρώ και ένα φίλτρο νερού αξίας 300 ευρώ. Στο Κατσικάρι, άγνωστοι παραβίασαν την κλειδαριά κεντρικής πόρτας αγροικίας και αφαίρεσαν ένα χορτοκοπτικό και µια τηλεόραση αξίας 2.000 ευρώ. Την κλοπή καλωδίων ηλεκτροδότησης µήκους 200 µέτρων στην θέση Παλιοκλήσι Σµίλα, από κολόνες της ∆ΕΗ κατήγγειλε ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει φωτισµός στο συγκεκριµένο σηµείο. Άνδρες της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν 42χρονο από την Πάτρα για κατοχή δύο συσκευασιών κάνναβης, 4,8 και 2,2 γρ. αντίστοιχα. Π. Μπ.

Κε ∆ηµουλιά το αύριο σε προσωπικό επίπεδο πώς το βλέπετε; Ποιες είναι οι επιδιώξεις σας; Τι περιµένετε να φέρει για εσάς; Οι βλέψεις µου περιορίζονται στο να υπηρετώ τον κόσµο όσο το δυνατόν καλύτερα. Να έχω ήσυχη τη συνείδησή µου και να κοιµάµαι τα βράδια έχοντας κάνει το χρέος µου και το καθήκον µου απέναντι σε αυτούς που µου εµπιστεύονται τις τύχες τους. Μέχρι σήµερα το έχω κάνει από διάφορα πόστα και θα συνεχίσω να το κάνω από τα ίδια πόστα. Πάντα θα εντάσσω τις δυνάµεις µου στην οµάδα εκείνη που θεωρώ ότι θα µπορεί όσο το δυνατόν καλύτερα να εκπληρώνει τις προσδοκίες των πολιτών. Οι φιλοδοξίες µου είναι να είµαι πάντα ένα ενεργό µέλος ενός συνόλου ανθρώπων που από κοινού θα προσπαθούµε για το καλύτερο της κοινωνίας µας. Ένα απλό γρανάζι σε µία µηχανή που θα λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα για αν επιτύχει το στόχο αυτό.

Φωτιά σε κάδους Φωτιά σε τρεις κάδους απορριµµάτων εκδηλώθηκε προχθές το βράδυ, στην περιοχή του πρώην 1ου γυµνασίου Πύργου. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν στους δρόµους περιµετρικά του οικοπέδου µε διαφορά πέντε λεπτών η καθεµία, ενώ επενέβη η Π.Υ Πύργου για την κατάσβεση των κάδων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ∆Α»

Τ

Στην Ηλεία για τις διακοπές σας…

ις οµορφιές της Ηλείας πρόκειται να προβάλει την ερχόµενη εβδοµάδα η καθηµερινή εκποµπή της ΝΕΤ «Μένουµε Ελλάδα». Συνεργείο της εκποµπής βρέθηκε τις τελευταίες ηµέρες στο νοµό όπου πραγµατοποίησε γυρίσµατα µε σκοπό την προβολή του για την αύξηση της επισκεψιµότητάς σε αυτόν. Το τηλεοπτικό συνεργείο της ΝΕΤ επισκέφθηκε διάφορα σηµεία του νοµού όπως την Αρχαία Ολυµπία, το αρχαίο θέατρο της Ήλιδας, το Κατάκολο ενώ απευθύνθηκε σε ξενοδόχους για την τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο στο νοµό. Ειδική αναφορά έκανε στη ξε-

νοδοχειακή µονάδα του οµίλου ALDEMAR στη Σκαφιδιά όπου έλαβε συνεντεύξεις από τη ∆νση του Olympian Village. Πρέπει να τονιστεί τα µηνύµατα που έρχονται από τους τουριστικούς παράγοντες του νοµού είναι ενθαρρυντικά για την τουριστική σεζόν από τις αρχές του καλοκαιριού. Γ.Ρ

Ειδική αναφορά έγινε στη ξενοδοχειακή µονάδα της ALDEMAR στη Σκαφιδιά Το συνεργείο της ΝΕΤ πραγµατοποίησε γυρίσµατα σε διάφορα σηµεία του νοµού


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

6 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Είναι σηµαντικό να ευαισθητοποιηθούµε όλοι µας για να σώσουµε το σπίτι µας έστω και την ύστατη στιγµή. Το σπίτι που ζουν και αναπνέουν κατ’ αρχήν τα παιδιά µας και έπειτα εµείς οι ίδιοι. ∆εν είναι τίποτα το δύσκολο να φροντίζουµε για την ανακύκλωση και την εξοικονόµηση ενέργειας. ∆ύο πράγµατα που αν καθένας από µας φροντίζει γι’ αυτά θα είµαστε περήφανοι κάποτε που συµβάλαµε κι εµείς στη σωτηρία του πλανήτη» Γιώργος Γκιντζίρης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΛΕΙΑΣ ΧΑΡ. ΚΑΦΥΡΑ Η Παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος προσφέρει σε όλους µας την ευκαιρία συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης και αυτοκριτικής, για την ουσιαστική συµβολή µας στην προστασία του περιβάλλοντος, που ταυτίζεται άµεσα µε την ποιότητα ζωής αλλά και τη διατήρηση της ίδιας της ζωής. Οι καθηµερινές αλόγιστες µικρές και µεγάλες ανθρώπινες παρεµβάσεις, διαταράσσουν την ισορροπία του περιβάλλοντος και έχουµε τις γνωστές και πολύ ορατές πλέον αρνητικές επιπτώσεις. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα, οι πολλές και ποικίλες µεταβολές στη φύση αποτελούν τα κραυγαλέα µηνύµατα, που εκπέµπει, και των οποίων πρέπει να γίνοµε αποδέκτες. Η 5η Ιουνίου είναι ηµέρα που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος (που συµπίπτει µε το Παγκόσµιο Έτος ∆ασών), κι αυτό για να υπενθυµίζει στους ανθρώπους ότι η ζωή και το µέλλον τους είναι άρρηκτα δεµένα µε τη ζωή και το µέλλον της φύσης. Η µέρα αυτή δεν είναι για εορτασµό αλλά για αφύπνιση της συνείδησης των σηµερινών ανθρώπων. Στην εποχή µας οι βίαιες παρεµβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον ,επιδιώκοντας βραχυπρόθεσµα οφέλη και µειώνοντας τη φυσική κατάσταση των οικοσυστηµάτων για αυτορρύθµιση, έχουν µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες. Η φύση δεν µπορεί ν’ αντιδράσει ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία της, µε αποτέλεσµα την ανησυχία της παγκόσµιας κοινότητας για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και το µέλλον της ανθρωπότητας. Απειλείται η επιβίωση των επερχόµενων γενεών, αφού η υγεία του περιβάλλοντος δεν καθορίζει µόνο τη δική µας υγεία και την ασφαλή διαβίωση αλλά και των παιδιών µας και των παιδιών των παιδιών µας. Η τύχη µας ευνόησε την Ηλεία από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος από τους πιο πλούσιους σε ποικιλότητα: Ποτάµια, λίµνες, δάση, φαράγγια, θάλασσες, πολλά από τα οποία µοναδικά για τη χώρα µας και ίσως και για την Ευρώπη ολόκληρη και αυτό τον φυσικό πλούτο οφείλουµε να τον διαφυλάξουµε για τις επόµενες γενιές και προς αυτή την κατεύθυνση προτεραιότητα πρεπει να έχουν: Η προστασία του περιβάλλοντος από γεωργικά απόβλητα και ειδικότερα των πλαστικών από τις γεωργικές καλλιέργειες. Η αντιµετώπιση της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων στο Νοµό. Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης αποβλήτων ρυπογόνων µονάδων (ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, χοιροτροφεία, τουρσοποιεία κλπ.). Η προστασία των ποτάµιων οικοσυστηµάτων Αλφειού, Πηνειού, Νέδας. Η προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικοσυστηµάτων Στροφυλιάς -λιµνοθάλασσας Κοτύχι , της Αρχαίας Ολυµπίας , δρυοδάσος Φολόης, λίµνη Καϊάφα και φράγµατος Πηνειού. Η µείωση της νιτρορύπανσης. Η επίλυση του προβλήµατος διαχείρισης των στερών και των υγρών αποβλήτων του Νοµού µας. Η χρήση των ανανεώσιµων µορφών. Η οικολογική και περιβαλλοντολογική αποκατάσταση της περιοχής την µε ειδικό σχέδιο αναδάσωσης της καµένης περιοχής. Η προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµίας µας. Η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, τον περιορισµό της εκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων. Ο σεβασµός στο περιβάλλον αποτελεί πλέον µονόδροµο και είναι στο χέρι µας να παλέψουµε για την προστασία του.

«Και η φύση αγανακτεί...!Αν µπορούσε θα έβγαινε και το περιβάλλον στις πλατείες να διαµαρτυρηθεί εξαιτίας των κακοποιήσεων που έχει δεχτεί και δέχεται από την παρέµβαση των ανθρώπων. Γι’ αυτό ας βοηθήσουµε όλοι. Η ενεργή συµµετοχή όλων µας ξεκινάει από απλά πράγµατα. Ο καθένας µας ξεχωριστά θα µπορούσε πολύ απλά να παίρνει το ποδήλατό του για τις µετακινήσεις του αντί για το αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο όχι µόνο δεν µολύνουµε το περιβάλλον µε καυσαέρια αλλά κρατάµε και την τσέπη µας γεµάτη και φυσικά γυµναζόµαστε!» Ντένι Μπεβούδα

«Η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι κατ’ αρχήν θέµα παιδείας. Μιας παιδείας που θα πρέπει να γίνει συνείδηση. Θα πρέπει να µάθουµε να ενεργούµε φιλικά προς το περιβάλλον και αυτό να αποτελεί στάση ζωής. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι αρµόδιοι να µην µένουν στα λόγια αλλά να κάνουν πράξεις τα όποια µέτρα εξαγγέλλονται. Όταν ζούµε σε ένα νοµό που δεκαετίες τώρα προσπαθεί χωρίς αποτέλεσµα να λύσει το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, µάλλον η κατεύθυνση στην οποία κινούµαστε είναι λανθασµένη ή η θέλησή µας υποτονική» Σάκης Φουφόπουλος.

«Η 5η Ιουνίου ως ηµεροµηνία ορόσηµο αποτελεί το κύριο όχηµα του Ο.Η.Ε από το 1972, για την ενηµέρωση του παγκόσµιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το στοίχηµα όµως για όλους εµάς, πολίτες και φορείς, είναι η διαχείριση του περιβάλλοντος µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες για ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Ο πλανήτης µας απηχεί επείγουσα έκκληση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς του, που ήδη βιώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά εξαφάνισης ειδών. Η ευαισθητοποίηση όλων µας στο S.O.S. που εκπέµπει το περιβάλλον, αποτελεί στην ουσία αφύπνιση για την διάσωση του ίδιου του ανθρώπινου είδους. Καταστρέφοντας το περιβάλλον είναι σα να σκοτώνουµε τον άνθρωπο» Ηλίας Παναγούλης.

Μην εφησυχάζεις! Σ

µέρα Η α ι µ σ Παγκό οντος λ λ ά β ι ρ Πε

Επιµέλεια Πέλυ Μπεβούδα Γιώργος Ροζής

τις 15 ∆εκεµβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, µε στόχο να υπενθυµίσει στους κατοίκους του πλανήτη ΓΗ ότι το µέλλον της ανθρωπότητας είναι άµεσα συνυφασµένο µε το µέλλον των οικοσυστηµάτων. Τριάντα εννέα χρόνια µετά, η κοινή γνώµη θα επιθυµούσε πλέον κάθε ηµέρα να ήταν µια ηµέρα αφιερωµένη στο περιβάλλον, καθώς πλέον αποτελεί, κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει στο εγγύς µέλλον πρέπει να προστατεύσει πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους ωσάν κόρη οφθαλµών και να έχει πάντοτε κατά νου ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι η µέγιστη επίδειξη ανθρωπιάς και πολιτισµού. Και βέβαια στους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε εν µέσω άκρατης οικονοµικής ύφεσης, κρίσης αρχών και αξιών και των δυσµενέστατων σεναρίων των εξειδικευµένων επιστηµόνων για ραγδαίες κλιµατικές αλλαγές και στην χώρα µας, η 5η

Ιουνίου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα και µας κρούει τον κώδωνα, ώστε όλοι εµείς οι πρόσκαιροι κάτοικοι του πλανήτη ΓΗ πρέπει να συµπεριφερόµαστε µε σεβασµό και φειδώ σε όλες τις δραστηριότητες της καθηµερινής µας ζωής. Και βέβαια η 5η Ιουνίου σε συνδυασµό µε την ανακήρυξη του 2011 εκ µέρους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως ∆ιεθνούς

Μήνυµα Περιφερειάρχη ∆υτ. Ελλάδας Απ. Κατσιφάρα Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας σε µήνυµα του για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, την Κυριακή 5 Ιουνίου, ανέφερε µεταξύ άλλων και τα εξής: «Από το 1973 που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων από όλον τον κόσµο, συµµετέχουν σε αυθόρµητες ή και οργανωµένες εορταστικές εκδηλώσεις, αποδεικνύοντας ότι όσο µικρές και ασήµαντες και αν φαντάζουν οι πράξεις του καθενός από εµάς στην αντιµετώπιση του παγκόσµιου προβλήµατος του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής, όταν οι πράξεις αυτές συναντιούνται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, τότε η δυναµική είναι τεράστια και τα αποτελέσµατα ορατά. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος συµµετέχει και εφέτος στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος που συµπίπτει µε το Παγκόσµιο Έτος ∆ασών, υποστηρίζοντας µια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων και καλεί όλους τους πολίτες να συµµετέχουν σε αυτές.Η σηµερινή περιβαλλοντική κρίση έχει φέρει την ανθρωπότητα στο µεταίχµιο. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια της καθυστέρησης και των δεύτερων σκέψεων. Επιβάλλεται η αλλαγή τόσο του µοντέλου ανάπτυξης όσο και της καθηµερινότητάς µας, ώστε να κυριαρχήσει η πράσινη διάσταση».

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Θέαµα ή ελπίδα; Ο εορτα σµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, σε κρίσιµες ώρες για τη χώρα και µε χιλιάδες αγανακτισµένων πολιτών στους δρόµους, πρέπει να δώσει έµφαση στην κοινωνική και ριζοσπαστική διάσταση της οικολογίας. Πρέπει να προκαλεί ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της οικονοµίας και να αποδοκιµάζει όσους ζητούν σε µια µέρα να «ξεπλύνουν περιβαλλοντικές αµαρτίες» της υπόλοιπης χ ρονιάς… Εποµένως, στις 5 Ιουνίου: · Ας περιορίσουµε τα έξοδα και ας καταναλώσουµε τοπικά προϊόντα · Ας προτιµήσουµε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε αναγκαία χρήση Ι.Χ. ας δοκιµάσουµε οικολογική οδήγηση (λιγότερο γκάζι, λιγότερο φρένο). · Ας απορρίψουµε προϊόντα µιας χρήσης και υπερβολικές συσκευασίες. · Ας ελαχιστοποιήσουµε την κατανάλωση ενέργειας, νερού και τη χρήση µηχανών · Ας απολαύσουµε την επαφή µε τη φύση και τους συνανθρώπους.

Έτους ∆ασών και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ευρωπαϊκού έτους εθελοντισµού αποκτά µια πολυσήµαντη και βαρύνουσα οντότητα για όλους εµάς τους πολίτες, που δραστηριοποιούµαστε, καταναλώνουµε, ρυπαίνουµε και κάνουµε χρήση των πάσης φύσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων µε πολλούς και διάφορους τρόπους.

Στο σηµείο που βρισκόµαστε τώρα, δεν έχουµε την πολυτέλεια της καθυστέρησης και των δεύτερων σκέψεων. Επιβάλλεται η αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης, ώστε να κυριαρχήσει η πράσινη ανάπτυξη, η αλλαγή του πολιτισµού της καθηµερινότητας µας, είτε πρόκειται για τη χρήση αυτοκινήτου, είτε για τη διαχείριση των απορριµµάτων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εµπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης από όλους τους Έλληνες πολίτες

Η ζωή µας εξαρτάται απόλυτα από την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε µέρα, όλο και περισσότερο, η κλιµατική αλλαγή απειλεί τις ήδη λεπτές ισορροπίες του πλανήτη, γι’ αυτό και κάθε µέρα έχει πια σηµασία όσο και η «Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος». Ειδικά όµως αυτή τη µέρα, οι περιστάσεις είναι τέτοιες που επιτάσσουν και καθιστούν όλο και πιο επίκαιρη και επιτακτική η ανάγκη εµπέδω σης περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους µας, ∆ιεθνείς Οργανισµούς, Κυβερνήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολίτες. Γιατί, η σχέση µας µε το περιβάλλον δεν µπορεί να είναι µόνο θέµα κοινωνικό ή πολιτιστικό και αισθητικό που αντιµετωπίζεται περιστασιακά· είναι πρωτίστως θέµα πολιτικό. Το περιβάλλον είναι συνδεδεµένο µε την έννοια της ανθρώπινης αξίας. Είναι δικαίωµα των πολιτών να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον και υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αυτό το δικαίωµα. Η αναστροφή λοιπόν της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι η µεγάλη ηθική, πολιτική και οικονοµική πρόκληση της εποχής µας. Απαιτεί ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής συνείδησης, τόσο ατοµικής όσο και συλλογικής, καθώς και την ενεργοποίηση της κοινωνίας, στο σύνολο της. Το ζήτηµα δεν είναι πρόοδος, ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος! Η σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης δεν έχει πια το χαρακτήρα διλλήµατος. Το πρόταγµα της περιβαλλοντικής προστασίας συνδέεται µε την οικονοµική πρόοδο µέσω της στάθµισης των αξιών και της εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών που θα τις εναρµονίζουν δηµιουργικά.Απαιτείται πολιτική βούληση πρωτίστως και αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που ακριβώς προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς ιδιαίτερα στις µέρες µας είναι ικανές να συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Οι προοδευτικές δυνάµεις σήµερα προτείνουν ένα νέο οικονοµικό µοντέλο, αυτό της «πράσινης ανάπτυξης», που θα απαντά ταυτόχρονα στην κλιµατική αλλαγή, στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτονοµία αλλά και στην ενεργοποίηση της παραγωγικής αναπτυξιακής διαδικασίας, την οικονοµική µεγέθυνση και την άρση των ανισοτήτων. Χρειάζονται, λοιπόν, τολµηρές πολιτικές µε φαντασία. Η θεσµοθέτηση βιώσιµων χωροταξικών ρυθµίσεων µε βάση την αρχή της αειφορίας και τους κανόνες της επιστήµης, η κίνηση των αναγκαίων µηχανισµών για την επίτευξη των κριτηρίων του Κιότο, η ετήσια µείωση των εκποµπών του άνθρακα, η βελτίωση και αποτελεσµατικότερη διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτων µας αλλά και η µέγιστη προσπάθεια για ανακύκλωση των απορριµµάτων και δηµιουργίας σύγχρονων χώ ρων υγειονοµικής ταφής είναι κάποια από τα πρώτα και άµεσα βήµατα, τα οποία είναι αναγκαίο να προωθηθούν άµεσα στη χώρα µας.Ο πλούτος της Ελλάδας βρίσκεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που αποτελούν τον πολυτιµότερο πόρο µας και µαζί µε ανθρώπινο δυναµικό µπορούν να αλλάξουν άρδην την πορεία της χώρας.Μέσω της ευαισθητοποίησης, της συµµετοχής, της αίσθησης της ευθύνης µπορεί να δηµιουργηθεί µια ευρύτερη παλλαϊκή δραστηριότητα µε κινηµατικά χαρακτηριστικά, για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που δεν θα εξαιρούν το άτοµο και την ευθύνη του, αλλά θα διεκδικούν από την Πολιτεία την προσήλωση στις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας. Γιατί τελικά η σωτηρία του πλανήτη είναι η σωτηρία του ανθρώπου.

Η 5η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, δεν είναι µία τυπική µέρα όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις σχετικά µε το περιβάλλον, είναι µια ευκαιρία να αναλογιστούµε όλοι για όσα συµβαίνουν στον πλανήτη και σχετίζονται ιδιαίτερα µε τη διαχείριση Περιβάλλοντος, τη ρύπανση, τη διατήρηση και σωτηρία της πανίδας και της χλωρίδας σε κάθε µήκος και πλάτος. Κατά τον τελευταίο αιώνα, πολλοί άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από τη µετατροπή των φυσικών οικοσυστηµάτων σε γεωργικές εκτάσεις και από την εκµετάλλευση της βιοποικιλότητας. Ουσιαστικά, εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας στην αύξηση της παραγωγής και αγνοήσαµε το συνολικό κόστος που επωµίζεται η κοινωνία , όπως είναι το κόστος της απορρύπανσης, το κόστος της απώλειας της παραγωγικότητας των εδαφών. Με τη συνεχή µας ανάγκη για ανάπτυξη, έχουµε προκαλέσει την καταστροφή τεράστιων εκτάσεων δασών, το ήµισυ των υγροτόπων του κόσµου, τα τρία τέταρτα του συνόλου των αλιευτικών αποθεµάτων και έχουµε εκπέµψει αρκετά αέρια στον πλανήτη ώστε να τον κρατήσουµε θερµό για αρκετούς αιώνες. Ωστόσο, ακόµη και αυτή τη στιγµή που ο πλανήτης εκπέµπει “sos” µπορούµε να αξιοποιήσουµε τους τοπικούς πόρους όπως είναι γεωθερµία, ένας ανανεώσιµος πόρος και να στραφούµε στον αειφορικό τουρισµό. Είναι επιβεβληµένο να εξοικονοµήσουµε ενέργεια στο υφιστάµενο κτιριακό δυναµικό, να ενθαρρύνουµε τη βιολογική γεωργία και προωθήσουµε τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα. Ο Νοµός µας περικλείεται από πολλούς “επίγειους παραδείσους” όπως είναι το ∆άσος της Φολόης – Κάπελης, το οικοσύστηµα Καϊάφα, η λίµνη Κοτυχίου ,το ∆άσος Θινών γεγονός που µας επιφορτίζει µε περισσότερες ευθύνες τόσο απέναντι στο περιβάλλον όσο και απέναντι στις επόµενες γενιές. Είµαστε υποχρεωµένοι να κληροδοτήσουµε στις γενιές που έπονται ένα περιβάλλον βιώσιµο και ικανό να τους παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την επιβίωσή τους. Ας δώσουµε όλοι ένα ηχηρό παρόν στις εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε όλο το Νοµό , ας δώσουµε όλοι µια ευκαιρία στον εαυτό µας να αποδείξουµε ότι ενδιαφερόµαστε για το τόπο µας, αυτόν που µας τροφοδοτεί τόσους αιώνες, ας αποδείξουµε ότι είµαστε σοβαροί και υπεύθυνοι στην αξιοποίηση των πόρων και ότι δεν κάνουµε κατάχρηση αυτών. Ας χτίσουµε µία καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία επαναπροσδιορίζοντας το οικονοµικό και καταναλωτικό µας µοντέλο ίσως να αποτελέσει και το κλειδί στο οικονοµικό αδιέξοδο που βιώνουµε.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

«∆υστυχώς, το περιβάλλον το θυµόµαστε µόνο στις επετείους. Ξεχνάµε στην καθηµερινότητά µας να φροντίσουµε γι’ αυτό. Ενώ γνωρίζουµε ότι καταρρέει και ενώ έχουµε χρέος να το διασώσουµε για τις επόµενες γενιές. Θα πρέπει πρώτα η πολιτεία, µε όποια έκφρασή της, η κυβέρνηση, οι δήµοι, να αποδείξουν στην πράξη το ενδιαφέρον τους, το ουσιαστικό ενδιαφέρον, και σε αυτό να συστρατευθούµε όλοι οι πολίτες. Γιατί αν ρίξουµε µια µατιά γύρω µας, θα δούµε συχνά αδιαφορία ακόµη και από αυτούς που στα λόγια φαντάζουν ως οι πλέον ένθερµοι υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας» Παναγιώτα Σαραντοπούλου

« Εµείς στα χωριά ζούµε δίπλα σε δάση, έχουµε λοιπόν υποχρέωση να τα προσέχουµε. ∆υστυχώς όµως παρατηρούµε ότι υπάρχουν συνάνθρωποί µας που έχουν µέσα τους την καταστροφή. Μπορούµε να προστατεύσουµε τη ζωή µας…» Πάνος Παπαδηµακόπουλος

« Μπροστά µας έχουµε µια πολύ δύσκολη οικονοµικά περίοδο. Ισχυρό αντίδοτο είναι να ζούµε τουλάχιστον σε ένα καθαρό περιβάλλον , οι τοπικές αρχές να δώσουν µεγαλύτερο βάρος στην καθαριότητα,στους δρόµους, τις παραλίες και τα δάση µας.» Κώστας Κωνσταντάκος

« Το περιβάλλον που πληγώναµε τόσα χρόνια µας εκδικείται καθηµερινά και αυτό το βλέπουµε από τις ασθένειες που εµφανίζονται χωρίς να βρίσκεται το αντίδοτο. Να µην θυµόµαστε µόνο αυτή την ηµέρα αλλά όπως ο καθένας µπορεί να δείχνει καθηµερινά το ενδιαφέρον του.» Αγγελική Ζαχιώτη

«Έγκληµα» χωρίς τελειωµό στον Πηνειακό Λάδωνα « Βρισκόµαστε κάθε µέρα στα χωράφια µας, έχουµε υποχρέωση να βλέπουµε τι γίνεται γύρω µας. Το περιβάλλον το έχουµε αγνοήσει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να δείξουµε ότι µας ενδιαφέρει η περιοχή µας, µην τα περιµένουµε όλα από την Πολιτεία.» Αντώνης Κατελούζος

« Μόνο υποκρισία µπορεί να θεωρηθεί ότι ενδιαφερόµαστε µόνο αυτή την ηµέρα για το περιβάλλον. Αυτή τη φύση που µας δίνει ζωή την έχουµε πληγώσει, αξίζει να την προστατεύσουµε…» Τάσος Αλτάνης

Ν

Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ έα εγκληµατική ρύπα νση παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστηµα στον Πηνειακό Λάδωνα, από ασυνείδητους που βρίσκουν «πρόσφορο έδαφος» και ρίχνουν σκουπίδια και λογής άλλα άχρηστα αντικείµενα κατά µήκος του. ∆εν πρόλαβε να «στεγνώσει» το µελάνι πρόσφατου δηµοσιεύµατος της «Π» σχετικά µε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ποτάµι και ήλθαν να προστεθούν νέα κρούσµατα ρίψης µπαζών αλλά και οργανικών υπολειµµάτων σε διάφορα σηµεία του Πηνειακού Λάδωνα. Όπως επεσήµαναν κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για προκλητικό γεγονός το οποίο δείχνει την παντελή απουσία µέτρων για την προστασία του οικοσυστήµατος στην ευρύτερη περιοχή της Εφύρας, το οποίο διαρκώς τα τελευταία χρόνια υποβαθµίζεται.

νσης ίες µόλυ τ σ ε ς ε έ Ν τελευταίο ο τ » ν α σ τα ω «ξεφύτρ λαπλά προβλήµα - Πολ διάστηµα ωπίζει το ποτάµι αντιµετ

Προβλήµατα Ωστόσο για τον Πηνειακό Λάδωνα τα προβλήµατα δε σταµατούν µόνο στη ρύπανση από τα αµέτρητα σκουπίδια, µπάζα και άχρηστα αντικείµενα, αλλά έχ ουν και πολλές ακόµη «εστίες». Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρατηρείται εδώ και αρκετά έτη στο ποτάµι είναι η λειψυδρία , γεγοΑπαράδεκτη είναι η κατάσταση από τα µπάζα και τα σκουπίδια που ρίχνονται διαρκώς στον Πηνειακό Λάδωνα.

« Εµείς ζήσαµε σε ένα περιβάλλον χωρίς προβλήµατα. Η παγκοσµιοποίηση δυστυχώς κατέστρεψε τη γη µας. Τα παδιά µας δεν έχουν το µέλλον που έχουν ονειρευτεί και σε αυτό έχουµε µερίδιο ευθύνης που δεν προστατεύσαµε την περιοχή µας.» Λέλα Παπαδηµακοπούλου

νός που σταδιακά το µετατρέπει σε «νεκρή φύση» αφού λόγω της έλλειψης νερού σταδιακά εξαφανίζεται τόσο η πανίδα όσο και η χλωρίδα από την περιοχή. Ωστόσο εκτός από την ανοµβρία , ένα ακόµη ζήτηµα που παρατηρείται κατά µήκος του ποταµού και συχνά στο παρελθόν έχ ει αποτελέσει αντικείµενο, καταγγελιών και αντιπαραθέσεων , είναι η αµµοχαλικοληψία. Σύµφωνα µε αυτοψία που έγινε στο παρελθόν από αρµόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Ηλείας , διαπιστώθηκε πως γινόταν «αµµοχαλικοληψία κατάντη της γέφυρας Σιµόπουλου στο ∆.∆. Εφύρας και όχι αντιπληµµυρική προστασία. Παντού γινόταν άναρχη αµµοχαλικοληψία δηµιουργώντας µεγάλους κρατήρες και

µεγάλα χαντάκια εντός της ενεργής κοίτης. Τµήµα από το υλικό που εξορύχτηκε από τον ποταµό έχει αποµακρυνθεί, εντός του ποταµού είχαν τοποθετηθεί κοσκίνες διαχωρισµού του υλικού και δεν είχαν κατασκευαστεί τα απαραίτητα αναχώµατα προστασίας». Οι παρεµβάσεις προστασίας στο ποτάµι κρίνονται αναγκαίες όσο και άµεσες, για να µην επιδεινωθεί περαιτέρω η δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί επί σειρά ετών στον Πηνειακό Λάδωνα.

ΚΡΙΝΙΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ασυνείδητοι βρίσκουν σαν εύκολη λύση τη ρίψη παντός είδους άχρηστων αντικειµένων στο ποτάµι…

« ∆εν µας έχει αποµείνει κάτι που µπορούµε να χαρούµε σήµερα εκτός από τη φύση. Αυτή µας ξεκουράζει και µας αναζωογονεί. ∆εν είναι εικόνες αυτές µε τα σκουπίδια αριστερά και δεξιά,έχουν όλοι ευθύνη να έχουν µια καθαρή πόλη που ζούµε.» Πολυτίµη Γιαννοπούλου

Ο 1ος Κυνηγετικός σύλλογος Πύργου για το περιβάλλον Ο 1ος κυνηγετικός σύλλογος Πύργου σε σχετική ανακοίνωσή του επισηµαίνει µεταξύ άλλων και τα εξής: « Οι κυνηγοί είναι σίγουρα από τους αυτούς που έχουν διατηρήσει το δεσµό του ανθρώπου µε τη Φύση και έχουν τα ∆άση «δεύτερο σπίτι τους». Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ εκφράζει έµπρακτα την ευαισθητοποίησή τους, µέσα από δράσεις, δικές του ή σε συνεργασία µε Κρατικούς και Κοινωνικούς Φορείς, όπως αναδασώσεις, ενεργή συµµετοχή στο πρόγραµµα πυρασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του µε περιπολίες και πυροσβεστικό όχηµα, εµπλουτισµούς της πανίδας µε απελευθερώσεις ενδηµικών θηραµάτων, µε πολιτιστικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, όπου συµµετέχουν και µη κυνηγοί, στη Φύση (Πρωτοµαγιά στο δρυοδάσος της Κάπελης, συγκεντρώσεις κυνοφίλων στα κυνηγοτόπια κλπ). Εµείς, οι κάτοικοι της Ηλείας, ίσως να γνωρίζουµε περισσότερο από τον καθένα τι σηµαίνει «∆ΑΣΟΣ» και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», µετά την ασύλληπτη καταστροφή που βιώσαµε το καλοκαίρι του 2007. Ας γίνουµε και παράδειγµα µε την συµµετοχή µας σε δράσεις για την προστασία του φυσικού πλούτου που µας έχει αποµείνει και την αποκατάσταση των καµένων περιοχών. Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ θα είναι εκεί, στα ∆άση, µε δενδροφυτεύσεις, περιπολίες, απελευθερώσεις θηραµάτων, κλιµάκια πυρασφάλειας και σας καλεί να συµµετέχετε».

Μήνυµα για την Πάγκοσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηλείας Β. Κανελλόπουλος για το περιβάλλον

Θ

α πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα εθνικό µέτωπο και στη χώρα µας, µε στόχο την δραστική µείωση της περιβαλλοντικής βλάβης και να πάψουν πλέον οι εκάστοτε κυβερνώντες και οι έχοντας κάθε είδους εξουσία να χρησιµοποιούν στο λεξιλόγιό τους και µόνο ποµπώδεις προ-

τάσεις και λέξεις αναφορικά µε το νέφος, τα σκουπίδια, τα καµένα δάση, τα ακάθαρτα νερά κ.α. Οφείλει να συνειδητοποιήσει ο καθένας από εµάς πως ανθρώπινο περιβάλλον σηµαίνει να σέβεσαι τη ζωή τη δική σου και των άλλων, να µην καταναλώνεις αλόγιστα, όχι σκουπίδια στις ακτές και λύµατα στις θάλασσες,

όχι αλόγιστη σπατάλη των υδάτινων πόρων ατοµικά και συλλογικά, ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και όχι πυρηνικής ενέργειας, εγκαταστάσεις µε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Για το νοµό Ηλείας, δυστυχώς η 5η Ιουνίου αποτελεί µόνο ηµέρα υπενθύµισης των περασµένων καταστρο-

φών, επιβεβαίωση της ασυνέπειας της πολιτείας έναντι στους κατοίκους και µεγάλης αγανάκτησης.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΑΠΙ∆ΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Πλεονέκτηµα για την οικονοµική ανάπτυξη η προστασία του περιβάλλοντος

Η

περιοχή µας και ο ∆ήµος µας έχει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που είναι το µοναδικής οµορφιάς και αξίας περιβάλλον. Αυτό όµως που πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πολίτες τους φορείς και τους σχεδιαστές της πολιτικής είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελ-

τίωση των περιβαλλοντικών υποδοµών, θα αποφέρουν οικονοµικό όφελος και κέρδη για την περιοχή µας, και ταυτόχρονα θα τονώσουν την τοπική οικονοµία και απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ενός πρότυπου σχεδίου οικονοµικής ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει και την βελτίωση των περιβαλ-

λοντικών υποδοµών, µε προτεραιότητες όπως την κατασκευή του βιολογικού της Ζαχάρως, τη µελέτη και κατασκευή βιολογικού στη Φιγαλεία, αλλά και στην παραλιακή ζώνη, την ενηµέρωση των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης σε συνδυασµό µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, το σχέδιο ελέγχου της ποιότητας και διαχεί-

ρισης των υδάτων τόσο του Καϊάφα, όσο και του ποταµού της Νέδας και της παραλιακής ζώνης.

Εορτή της Παγκόσµιας Ηµέρας του Περιβάλλοντος σήµερα είναι µια ευκαιρία να κινητοποιηθούµε όλοι για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σηµασία για την ποιότητα ζωής των σηµερινών και µελλοντικών γενεών. Όλοι πρέπει να καταλάβουµε ότι αν προσπαθήσουµε, αν λάβουµε µια υπεύθυνη θέση στον κυκλικό πλανήτη που ζούµε όλοι, τα πάντα θα πάνε όχι απλώς καλά, αλλά υπέροχα. Μεγάλη ζηµιά στο περιβάλλον δεν κάνει µόνο µια µεγάλη βιοµηχανία, αλλά και όλοι εµείς µε την καταστροφική συµπεριφορά µας. Χιλιάδες εκατοµµύρια άτοµα ρυπαίνουν καθηµερινά, χωρίς να το θέλουν. Ρυπαίνουν, χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη. Ακόµη και το µικρό σκουπιδάκι που ρίχνουµε, χωρίς σκέψη στο δρόµο, έχει πολλές αλυσιδωτές επιδράσεις, που είναι όλες τους καταστροφικές. Θα απασχολήσει τον υπάλληλο να το µαζέψει , να το µεταφέρει στον κάδο απορριµµάτων και από εκεί µε αυτοκίνητο στη χωµατερή. Ανάµεσα στις βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να θέτουν οι τοπικές, εθνικές και διεθνείς αρχές θα πρέπει να είναι η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η προστασία της βιοποικιλότητας, η µείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην υγεία και την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων. Η οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι βιώσιµη και να έχει όσο το δυνατόν µικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Το δικαίωµα του ατόµου να ζει σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον δε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να εξαρτάται από την οικονοµική του κατάσταση. Στο νοµό Ηλείας το φυσικό περιβάλλον έχει υποβαθµιστεί σηµαντικά. Βασικοί παράγοντες που έχουν συµβάλλει σηµαντικά είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, οι υπάρχουσες ακόµη διάσπαρτες χωµατερές, και η αλόγιστη χρήση των πάσης φύσεως φυτοφαρµάκων. Επιβάλλεται η συνέχιση των αναδασώσεων και παράλληλα η εφαρµογή προγράµµατος ανάπλασης των χώρων διάθεσης των απορριµµάτων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ

«Θετικό το ενδεχόµενο συνενώσεων των προνοιακών ιδρυµάτων»

Σ

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ύµφωνα µε τα όσα σχεδιάζονται και αφορούν στην Ηλεία το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και το Γηροκοµείο Πύργου, θα συνενω θούν µε α ντίστοιχ α ιδρύµατα της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. «Το πνεύµα της ανακοίνωσης κινείται σε θετική κατεύθυνση µε την έννοια ότι δεν θα έχει κάποια αρνητική επίδραση στη λειτουργία της µονάδας. Αντιθέτως θα έχ ουµε εξοικονόµηση στο κόστος λειτουργίας και στην κοινή χρήση του προσωπικού µεταξύ των τριών µονάδων. Θα µπορούµε δηλαδή, οι τρείς µονάδες να χρησιµοποιούµε προσωπικό η µια της άλλης µε µεταξύ µας συνεννόηση χωρίς να χρειάζεται άλλη εντολή. Θεωρώ ότι η κοινή χρήση του προσωπικού και των υπη-

ρεσιών µεταξύ των τριών τουλάχ ιστον ιδρυµάτων που θα εµπλέκονται, θα είναι προς όφελός µας»… τόνισε η κα Βουρλούµη µετά από σχετική ερώτηση που της απευθύναµε. Υπενθυµίζουµε ότι στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας δέκα NΠ∆∆ συνενώνονται σε δύο, στον Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού και Οικογένειας και στον Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας ΑµεΑ (σ.σ. όπου εντάσσονται και τα τρία ιδρύµατα της Ηλείας). Οι δύο παρα-

πάνω οργανισµοί θα υφίστανται σε κάθε ∆ιοικητική Περιφέρεια της χώρας. Συνολικά, σε όλη την Ελλάδα θα συνενωθούν 91 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 22 Οργανισµούς Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υφιστάµενες Μονάδες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως παραρτήµατα του ενιαίου Οργανισµού µε εξειδικευµένο αντικείµενο και οι θέσεις απασχόλησης ενσωµατώνονται στο νέο φορέα.

«Θεωρώ ότι η κοινή χρήση του προσωπικού και των υπηρεσιών µεταξύ των τριών τουλάχιστον ιδρυµάτων που θα εµπλέκονται, θα είναι προς όφελός µας»… τόνισε η κα Βουρλούµη.

Κατάµεστος ήταν και φέτος ο χώρος της εκδήλωσης , στο ειδικά διαµορφωµένο προαύλιο του ∆ηµοτικού Σχολείου Αλποχωρίου.

Κέρδισε τις εντυπώσεις... Τ

Τα προβλήµατα της αγοράς συζήτησε ο πολιτευτής µε τον πρόεδρο του εµπορικού συλλόγου

Θετική κρίνει η πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ν. Ηλείας Ζωή Βουρλούµη την ανακοίνωση για την ενοποίηση δηµόσιων φορέων πρόνοιας στην οποία προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας.

Μέλη εθελοντές του συλλόγου προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που και φέτος «έκλεψε» την παράσταση!

ο έντονο ενδιαφέρον εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή του Αλποχωρίου , προσέλκυσε και φέτος η εκδήλωση για το Μαγιάτικο εορτασµό της ανακοµιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Την επιτυχηµένη εκδήλωση διοργάνωσε για µια ακόµη φορά ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Αλποχωρίου µε µουσική , χορούς , τραγούδια και πολλές ακόµη εκπλήξεις που προσέφεραν άφθονη ψυχαγωγία σε µικρούς και µεγάλους. Για άλλη µια φορά την παράσταση κατά τη λαµπρή εκδήλωση του χωριού ,

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΘΟ∆ ΡΟΥ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«έκλεψαν» οι νόστιµες δηµιουργίες γλυκών και άλλων εδεσµάτων των γυναικών του συλλόγου που κάθε φορά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους! Χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλποχωρίου Νικ. Παλαιολόγου , ενώ τεράστια ήταν η συµβολή των υπόλοιπων µελών του ∆.Σ. στην προετοιµασία και διεξαγωγή της εκδήλωσης. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πλήθος κόσµου προσέλκυσε η εκδήλωση για τον Άγιο Αθανάσιο στο Αλποχώρι Πλήθος κόσµου , µεταξύ των οποίων πολλοί νέοι άνθρωποι έδωσαν και φέτος το παρών τους…

Οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια είχαν την τιµητική τους στην όµορφη εκδήλωση.

+

Τον εµπορικό σύλλογο Αµαλιάδας επισκέφθηκε χθες ο πολιτευτής της Ν.∆. κ. Θόδωρος Βλαγκούλης όπου είχε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου µε τον πρόεδρο κ. Πέτρο Παπαδάτο. Ο κ. Παπαδάτος αφού καλωσόρισε τον πολιτευτή τον ενηµέρωσε για όλα τα προβλήµατα που βιώνουν οι καταστηµατάρχες της Αµαλιάδας και του παρέδωσε σχετικό υπόµνηµα καθώς και για το ΤΕΙ Αµαλιάδας ζητώντας συµπαράσταση από τον κ. Βλαγκούλη. Αναφερόµενος ο κ. Βλαγκούλης στα σοβαρά προβλήµατα που βιώνει η εµπορική αγορά της Αµαλιάδας τόνισε: Ένας χρόνος πέρασε από την εφαρµογή του µνηµονίου Νο1 που αδιαπραγµάτευτα υπετάχθει η κυβέρνηση Παπανδρέου και 20 µήνες αφʼ ότου ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ βρίσκουν την αγορά τις Αµαλιάδας όπως και όλες τις αγορές της Ηλείας αλλά και της χώρας σε πλήρη οικονοµική εξαθλίωση, τα λουκέτα να διαδέχεται το ένα πίσω από το άλλο, και όσα καταστήµατα έχουν καταφέρει να µείνουν ανοιχτά δίνουν µάχη για να αποφύγουν το λουκέτο, αλλά ως πότε διερωτήθει ο κ. Βλαγκούλης; ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Συνεχίζοντας ο κ. Βλαγκούλης τόνισε ότι όλα τα παραπάνω και για όλα που θα ακολουθήσουν είναι αποτελέσµατα της χρεοκοπηµένης εισπρακτικής και φορολογικής επιδροµής της κυβέρνησης Παπανδρέου, που έχει ως αποτέλεσµά τη µειωµένη αγοραστική δύναµη των καταναλωτών όλων των κοινωνικών οµάδων που είναι και αυτό αιτία αυτής της διαρκούς συρρίκνωσης των εισοδηµάτων όλων των κοινωνικών οµάδων. ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Επεσήµανε ακόµη ο κ. Βλαγκούλης την εθνική αναγκαιότητα να ανακάµψει η αγορά από την ύφεση που βιώνει και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την λήψη µέτρων ανάπτυξης που θα τονώσουν την αγορά από την οικονοµική ασφυξία που βιώνει όπως τα µέτρα που εµπεριέχονται στην επικαιροποιηµένη πρόταση ΖΑΠΕΙΟΥ 2 του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, που αδιαµφισβήτητα θα αποφευχθούν τα επερχόµενα λουκέτα. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Αναφέρθηκε ακόµα ο κ. Βλαγκούλης στο επιχειρούµενο κλείσιµο του ΤΕΙ ∆ιαφήµισης και Εµπορίας Αµαλιάδος που κατακτήθηκε µετά από αγώνες των φορέων και πολιτών της Αµαλιάδας και σήµερα οι νοσηροί εγκέφαλοι της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να το κλείσουν. Είναι και αυτό µια εχθρική και απαράδεκτη συµπεριφορά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Λαό της Αµαλιάδας και της Ηλείας. Αν πράγµατι συµβεί αυτό µε την ανοχή των κυβερνητικών εκπροσώπων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καταστούν ανεπιθύµητοι και εχθροί της Αµαλιάδας από το Λαό της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε ακόµη ότι θα προκαλέσει µέσω του τοµέα Παιδείας της Ν.∆. και Βουλευτή Ηλείας κ. Κ. Τζαβάρα επερώτηση σε Υπουργό Παιδείας για το ΤΕΙ Αµαλιάδας αφού από τα στοιχεία προκύπτει η βιωσιµότητά του. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ Αναφέρθηκε ακόµα ο κ. Βλαγκούλης στην ανάγκη παράτασης πληρωµών των ληξιπρόθεσµων δόσεων των σεισµοδανείων των επιχειρηµατικώνκαταστηµαταρχών ενόψει της λήξεως εντός του Ιουνίου , που ως γνωστόν θα επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την ήδη επιβαρυµένη οικονοµική θέση των επαγγελµατιών. Σηµειώνεται ότι ο κ. Βλαγκούλης ήδη έχει διαβιβάσει αρµοδίως σχετική επιστολή για την αναγκαία αυτή παράταση.

Άριστες εντυπώσεις άφησε και φέτος η εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Αθανασίου στο Αλποχώρι.

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Νο

Ι

5

υν

ίο υ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Ιουνίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9

Θα χαθεί η φετινή ελαιοπαραγωγή! Επιστολή- καµπανάκι της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας στην Περιφέρεια για την καθυστέρηση του προγράµµατος δακοκτονίας Ο πρώτος δολωµατικός ψεκασµός θα πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο 15ήµερο του Ιουνίου

Σ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

τον αέρα βρίσκεται το πρόγραµµα δακοκτονίας στο νοµό έπειτα µε µεγάλο κίνδυνο να υπάρξει ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του ελαιολάδου στην Ηλεία. Η ∆ντρια της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής Μπέκυ Σπυροπούλου µε επιστολή που απέστειλε σε όλους τους εµπλεκόµενους στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας επισηµαίνει τα προβλήµατα που υπάρχουν µε βασικότερο τον µειωµένο αριθµό προσωπικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν προσλαµβάνεται ένας τοµεάρχης ανά 270.000 ελαιόδεντρα. Επίσης στην επιστολή επισηµαίνει τα εξής: « Ο συνολικός αριθµός του εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθέτες) που πρόκειται να προσληφθούν είναι σαράντα τρεις (43). Από την παραπάνω εφαρµοστική απόφαση της ∆ακοκτονίας προβλέπεται ότι: Προσλαµβάνεται ένας παγιδοθέτης ανά 70.000 ελαιόδεντρα µε σκοπό την παρακολούθηση των

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο

δακοπληθυσµών. Τοποθετείται 1 παγίδα ανά 1.000 ελαιόδενδρα και αλλάζονται κάθε πενθήµερο για όλη τη δακική περίοδο. Κάθε παγιδοθέτης έχει δυνατότητα αλλαγής µέχρι 70 παγίδων στο διήµερο. Επίσης λόγω της ιδιαιτερότητας από γεωγραφικής άποψης κάποιων ελαιοκοµικών περιοχών δεν µπορεί να καλυφθούν πάνω από 35 παγίδες ανά παγιδοθέτη. Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η εφαρµογή του προγράµµατος για τη φετινή ελαιοκοµική περίοδο αποκτάει µια επιπλέον τεράστια δυσκολία. Αυτή του ορθού ελέγχου της ποιοτικής εργασίας των εµπλεκόµενων αλλά και της έγκαιρης παρακολούθησης της εξέλιξης του δακοπληθυσµού στις περιοχές που θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα. Επειδή: 1) Ο πρώ τος δολωµατικός ψεκα σµός ξεκι νάει το δεύτερο 15ήµερο του Ιουνίου είναι ο κρισιµότερος της πορεία ς εξέλιξης του δα κοπληθυσµού και κοµβικής σηµα σί ας είναι το έγκαιρο της ένα ρξής του. 2) Για την ορθή εφαρµογή του προγράµµα τος απαι τείτα ι η έγκα ιρ η πρόσληψ η τόσο των γεωπόνων – τοµεαρχώ ν όσο και των πα γιδοθετών. 3) Η ορθή διεξαγωγή των δολωµατικών ψεκασµών, η ενηµέρωση των αγροτών και γενικά η παρακολούθηση του προγράµµατος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον αναφερόµενο στο ως άνω έγγραφο αριθµό γεωπόνων ενώ η δραµατική µείωση του αριθµού του εργατοτεχνικού προσωπικού,

Η ∆ντρια της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής Μπέκυ Σπυροπούλου απέστειλε επιστολή την 1η Ιουνίου σε όλους τους εµπλεκόµενους στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας όπου επισηµαίνει τα προβλήµατα

µέσα στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι παγιδοθέτες, καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση των πληθυσµών του δάκου και εποµένως τον προσδιορισµό του σωστού χρόνου των ψεκασµών. 4) Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ορθή εφαρµογή και παρακολούθηση των δολωµατικών ψεκασµών ενδεχοµένως αποβεί εις βάρος του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και γενικότερα της επιτυχηµένης έκβασης του προγράµµατος καθόσον η εξέλιξη του δακοπληθυσµού γίνεται µε αλµατώδη ταχύτητα. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες και συγκεκριµένα όπως: - Συντονίσετε τις όποιες διαδικασίες απαιτούνται για την άµεση πρόσληψη του παραπά νω εµ-

πλεκόµενου πρ οσωπικού (από την έγκρ ιση τω ν προσλήψ εων µέχ ρι κα ι την υπογραφ ή των αντίστοιχων συµβά σεων από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας). - Ενηµερώσετε τους αρµόδιους της λήψης της παραπάνω απόφασης ότι ενδεχ οµένως η ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση της παραγωγής του ελαιολάδου και κατά συνέπεια το οικονοµικό όφελος της µείωσης του προ-

σωπικού θα είναι κατά πολύ µικρότερο της ζηµιάς που θα υποστούν οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ηλεία ς και η εθνική µας οικονοµία γενικότερα. - Καταβάλετε όποια προσπάθεια κρίνεται αναγκαία για την αύξηση του προσλαµβανόµενου προσωπικού τουλάχιστον στα επίπεδα έτους 2010.»

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Η ΛΕ Ι Α Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

ΜΕΡΟΣ 1ο Εργοβιογραφικό Σηµείωµα

Στάθης ∆άγλαρης γεννήθηκε στα Κρέστενα της Ηλείας από γονείς αγρότες. Σπούδασε Νοµικά και είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ηλείας. Είναι τακτικό µέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, του Συνδέσµου Ιστορικών Συγγραφέων και της Ενώσεως Συντακτών Ελληνικού Τύπου. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος διαφόρων εκπολιτιστικών συλλόγων και κοινωφελών ιδρυµάτων: Νοσοκοµείο και Βιβλιοθήκη Κρεστένων. Για µια εικοσαετία, εκλέγεται δηµοτικός σύµβουλος Κρεστένων και, για τέσσερα χρόνια, ήταν πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Από νεαρός ασχολείται µε τα Γράµµατα, µε πεζά και στίχους. Μαθητής ακόµα στο Γυµνάσιο, εξέδωσε δυο βιβλία: «Η Μάχη της Κρέστενας» (χρονικό) και «Χαρούµενο ξεκίνηµα» (ποιήµατα) και, αργότερα, άλλα τρία: «Στα νιάτα της Ελλάδας» (δοκίµιο), «Αγάπη στο βιβλίο» (δοκίµιο) και «Λουκάς Σταθακόπουλος» (µονογραφία), ενώ έχει δώσει στη δηµοσιότητα άλλες δύο ποιητικές συλλογές, τις µελέτες «Κωστής Παλαµάς», «Κώστας Βάρναλης», «Λορέντζος Μαβίλης», «Λάµ προς Πορφύρας» , «Αχιλλέας Παράσχο ς», «Τάκης ∆όξας», «Νικηφόρος Βρεττάκος», «Έφη Αιλιανού», «Αγησίλαος Τσελάλης», «Καλλιόπη Καφετζή», το ιστορικό αφήγηµα «Η ∆ίκη του Κολοκοτρώνη», τα δοκίµια «Ο Πνευµατικός Μοριάς», «Η Πνευµατική Ηλεία», απάνθισµα κειµένων του που έχουν γραφεί για την Ηλεία, µε τον τίτλο «Για την Ηλεία-Γ ια τους Ηλείους», «Προσωπο γραφίες και... άλλα», την Ανθολογία «Ελληνίδες Ποιήτριες για τη Μάνα», την «Ποιητική Ανθολογία Πολιτικών» κ.ά. Στο διάστηµα της στρατιωτικής του θητείας, στην Τρίπολη, του είχε ανατεθεί η επιµέλεια των φιλολογικών εκποµπών του τότε Ραδιοφωνικού Σταθµού Ενόπλων ∆υνάµεων Πελοποννήσου. Για είκοσι χρόνια ήταν ιδιοκτήτης-διευθυντής της εφηµερίδας της επαρχίας Ολυµπίας «Ολυµπιακός Αγών». Επίσης, διετέλεσε συντάκτης ηµερησίων εφηµερίδων των Αθηνών. Ποιήµατα του έχουν µεταφρασθεί στα Ιταλικά. Έχει κάνει αρκετές λογοτεχνικές διαλέξεις και κείµενα του δηµοσιεύονται στον τοπικό τύπο, καθώς και σε έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά. Ποιήµατα του έχουν περιληφθεί σε διάφορες ανθολογίες. Mε το πνευµατικό του έργο έχουν ασχοληθεί (µε δηµοσιεύµατα ή επιστολές τους) οι: Νικηφόρος Βρεττάκος, Πέτρος Χάρης και Μενέλαος Παλλάντιος, Ακαδηµαϊκοί, Γιάvvης Ρίτσος, Άννα Σικελιανού, Άγγελος Τερζάκης, Γιάννης Κουτσοχέρας, Κούλης Αλέπης, Κώστας Τριαντάφυλλου, Σαράντος Καργάκος, Μιχάλης Σταφυλάς, Βύρων Πολύδωρας, Μελισσάνθη, Χρήστος Κουλούρης, Τάκης ∆όξας, Γιάννης Ανδρικόπουλος, Νίκος Καράµπελας, Σταύρος Ιντζεγιάννης, Τάκης Σινόπουλος, Νίκος Παπαδηµητρίου, ∆ηµήτρης Σταµέλος, Κώστας Σαρδολής, Μαρία Ηλιού, Ευστάθιος ∆ιαµαντάκος, Μένης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Παπαναστασόπουλος, και άλλοι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ-ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΤΑΘΗ ∆ΑΓΛΑΡΗ Νιότη

Σε κοιτάζω µε τα µάτια τα στηλά και χίλιες ελπίδες στην καρδιά και χίλιες εικόνες στο νου ζωντανεύουν. Νιότη γητεύτρα. Στην πορεία σου το φως του θριάµβου, ο αγέρας της δηµιουργίας, οι στοχασµοί της πεποίθησης να δείχνουν την αίγλη τους. Χρυσαυγή της ζωής. Να σε νιώθουν οι άνθρωποι, να σκύφτουν τα δέντρα, να τρέχουν τα νερά µε κατάνυξη στις στροφές της ζωής σου, στα δείγµατα του κόσµου σου. Ποθοκρατόρισσα Νιότη. Εµπρός! ∆ε βρίσκεται τέρµα, θούριο µεγαλόπνοο το τραγούδι σου, ειρµός στο βήµα, παλµός στη φλέβα, στο Μέγα πίστη. Ιεροφάντισσα Νιότη!

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Τάκης ∆όξας, στα φύλλα της «Αυγής» Πύργου της 14 και της 21 Ιανουαρίου 1957, παρουσίασε τα Νέα Ποιητικά Ταλέντα των περιοχών Ηλείας, Ολυµπίας και Τριφυλίας. Το παρουσίασµα αυτό συνοδευόταν µε µικρό βιογραφικό σηµείωµα, φωτογραφία, κριτικά σχόλια κι ένα αντιπροσωπευτικό ποίηµα του κάθε νέου. Παρουσιάστηκαν, µε αλφαβητική σειρά, 14 νέοι, οι: Κάτε Αναγνωστοπούλου (φιλολογικό ψευδώνυµο: Κάτε Βιολέτη, Πύργος), Γιώργος Αδαµόπουλος (φιλολογικό ψευδώνυµο: Γιώργος Φλίσβης, Φρίξα), Χαράλαµπος Αναγνωστόπουλος (Πύργος), Μήτσος Βελούδης (Κυπαρισσία), Βύρων ∆άβο ς (Πελόπιο), Στάθη ς ∆άγλαρης (Κρέστενα), Απόστολος ∆ηµήτρουλας (φιλολογικό ψευδώνυµο: Άρης Σεληνός, Μαγούλα), Νίκο ς ∆ουφεξής (φιλολογικό ψευδώνυµο: Νίκος Κάλχας, Πύργος), Τάκης Κοντοπανάγος (Αµαλιάδα), Νίκος Κουτσογιάννης (Λεχαινά), Αλέκος Μούτσιος (φιλολογικό ψευδώνυµο: Αλέκος Μαρύλας, Ψάρι Τριφυλίας), Τζίµης Πολίτης (Κυπαρισσία), Νίκος Τσούρας (Χανάκια) και Χρύσανθος Φιλιατρινός (Φιλιατρά). Στην Ποιητική αυτή Ανθολογία ο Τάκης ∆όξας γράφει για το Στάθη ∆άγλαρη: «... Η ποίηση του Στάθη ∆άγλαρη είναι ορθόδοξη και γνήσια, µε αρκετούς ειδυλλιακούς τόνους, που µαρτυρούν γόνιµη κι όµορφη ψυχική καλλιέργεια. Μια απαλή µουσική αναδίδεται απ’ τους στίχους του, χωρίς, ωστόσο, να παρα-

µερίζεται και το ατόφιο πνευµατικό στοιχείο. Ο ερωτισµός του έχει κάτι το άψογο και το ευγενικό. Η προτίµηση του στο εγκώµιο δεν είναι τυχαία. Οφείλεται στις εσωτερικές του εξάρσεις και στους ενθουσιασµούς, που κατορθώνει πάντα και τους αξιοποιεί σε άρτιες δηµιουργίες. Ο ποιητής ανήκει στους νέους, που ξεκίνησαν µε σίγουρα φτερά και προχωρούν µε δικαιολογηµένες πεποιθήσεις. Απ’ όσα δικά του ξέρουµε, τυχαία δίνουµε ένα ποίηµα, τόσο καλό, όσο και τ’ άλλα: Η ζωγραφιά σου

Καθώς την τελευταία πινελιά κατέβαζε, Καλή, το πάλλευκό σου χέρι, τα µάτια µου ψηλά κοιτάξανε και πλανεύτηκαν σε γαλάζια µέρη. Τα µάτια του Βισνού µε µάγεψαν, µε θάµπωσε του Βόταν η κορώνα, οι Κήποι της Εδέµ µε µέθυσαν, µε κοίµισε γλυκά η Βαβυλώνα.

Και ξύπνησα, Καλή, και γύρισα και κοίταξα τη ζωγραφιά σου... Στου Κάλλους την πηγή µε τράβηξε µε δάκρυα η οµορφιά σου!».

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ «...Ποιητής, δηµοσιογράφος, βιβλιοκρίτης, ιστοριοδίφης, βιογράφος, προικισµένος και ταλαντούχος λογοτέχνης, πάντα ο Στάθης ∆άγλαρης µετεξελίσσεται από ενστικτώδης παγανιστής, από διάκονος, από ιερέας, ταπεινός πρεσβύτης, σε µύστη, πρωτοµύστη και πρωθιερέα του «Κάλλους, της Ιδέας, του Φωτός, της ∆ύναµης και της Τέχνης, του Νου και του Κόσµου» της Ολυµπίας µας! Με συνείδηση ασκητή κάµνει από τα Κρέστενα την δική του συµβολή, ως ακαδηµαϊκός υδροχόος, στα Ελληνικά Γράµµατα. Εν ισοτιµία προς όλους εκείνους, πάνω στους οποίους είναι πεσµένοι οι προβολείς της προβολής. Ήσυχος ησυχαστής. Ήρεµος αθλητής. Χωρίς κράµπες-κόµπλεξ επαρχιωτισµού. Γιατί γράφει από την µητρόπολη του κόσµου, την Ολυµπία. Τα βιογραφικά του σηµειώµατα για τον Τάκη ∆όξα, για τον Αγησίλαο Τσέλαλη, για τον Γώργιο Βερίτη και άλλους, που τα διαβάσαµε στην «ΠΑΤΡΙ∆Α», είναι πραγµατείες βιογραφικής βιβλιοκρισίας, γεµάτες ευγένεια, φιλολογική και ιστορική ακρίβεια και δίκαιη γραφή. Εύγε και χαίρε και έρρωσο, φίλε κι αδελφέ µου Στάθη ∆άγλαρη!». (Βύρων Πολύδωρας, συγγραφέας-βουλευτής, εφηµερίδα «Πατρίς», 10.5.1999).

«...Όταν κάποιοι µε ρωτούν γιατί χάνοµαι, απαντώ: «Για να βρίσκοµαι. Όχι για να τη «βρίσκω», όπως λέµε στα ελληνικά των σκυλάδικων, αλλά για να βρίσκω τον εαυτό µου, που χάνεται µέσα στο στρόβιλο του φρενοκοµείου, που λέγεται

Αθήνα. Και που δεν αντέχει την τρέλα της ούτε το φρενοκοµείο και, σχεδόν, κατέρρευσε µε τους σεισµούς, έτσι λένε, αλλά εγώ λέγω λόγω πληθωρισµού. Πληθωρισµού της τρέλας, φυσικά! Εκεί, λοιπόν, στην επαρχία βρίσκω έναν κόσµο, που αντέχει στον οδοστρωτήρα της ισοπέδωσης, που ανθίσταται και φυλάσσει τις Θερµοπύλες του πνεύµατος. Από την Ηλεία, συγκεκριµένα από τον Πύργο, ο επιφανής δικηγόρος Στάθης ∆άγλαρης µου στέλνει φωτοτυπίες των σηµειώσεων του, φωτοτυπίες άρθρων και µελετών του, που δηµοσιεύονται στην ιστορική εφηµερίδα του Πύργου «Πατρίς» και που αποτελούν ένα -τρόπον τινά- πανόραµα της πνευµατικής ζωής της Ηλείας. Ο Στάθης ∆άγλαρης, πέρα από το ότι είναι γλαφυρός συγγραφέας, έχει εξελιχθεί σε θαυµαστό Αργό του Τύπου. Αύριο, αυτοί που θα ασχοληθούν µε τα γράµµατα στην Ηλεία, θα περάσουν από τα κείµενα του. Στρώνει δρόµο. Εύγε!...». (Σαράντος Καργάκος, εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος», 16.2.2001).

«... Μετά πιάνει τον Βάρναλη. Τον «συναντάει» στην Αµαλιάδα, που υπηρέτησε ως ελληνοδιδάσκαλος και βρήκε στοιχεία της ζωής του, πολλά άγνωστα. Προβάλλει την ιδεολογία του αλλά και την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του, την επιµονή του να βγάλει από την ψυχή του ένα ποιητικό λουλούδι για όλον τον κόσµο. Με µια Ανθολογία της ποίησης του Μεγάλου µας Βάρναλη µας δίνει άµεσα τους καρπούς των εµπνεύσεων του και τις επιδιώξεις του να δει τον κόσµο απαγκιστρωµένο από την κυριαρχία του κακού... Είναι κι άλλοι οι πνευµατικοί δηµιουργοί, που τους αναδείχνει η γραφή του Στάθη ∆άγλαρη. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Αγησίλαος Τσελάλης, η Καλλιόπη Καφετζή, αλλά και οι δηµιουργοί κατά περιφέρειες. Η Πνευµατική Ηλεία, ο Πνευµατικός Μοριάς, Ελληνίδες ποιήτριες για τη Μάνα, Προσωπογραφίες. Για το έργο του Στάθη ∆άγλαρη µίλησαν οι εγκυρότεροι άνθρωποι των Γραµµάτων (Βρεττάκος, Ρίτσος, Άννα Σικελιανού, Γιάννης Κουτσοχέρας, Σαράντος Καργάκος, Άγγελος Τερζάκης και πολλοί άλλοι). Ξεκίνησα για έναν πνευµατικό χαιρετισµό και µε παρέσυρε ο θαυµασµός για την προσφορά του στα Γράµµατα και στην ανθρωπιστική παιδεία, που αναδείχνεται µέσα από τα κείµενα του. Απορώ µονάχα, πού βρίσκει το χρόνο όχι µόνο να γράφει, αλλά, προπαντός, να αναζητάει στοιχεία, που θα τεκµηριώνουν τα όσα παρουσιάζουν τα κείµενα του. Είµαι σίγουρος πως παρέλειψα - από τα όσα έχει γράψει ο Στάθης ∆άγλαρης - πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Στάθη ∆άγλαρη, είναι ταγµένοι να ανοίγουν δρόµους, που θα χρειαστούν να περάσουν οι επόµενοι µε την αρµατωσιά της µάθησης. Μας µαθαίνει να µαθαίνουµε. Κι αυτό είναι το σηµαντικό στη σκληρή εποχή που ζούµε». (Μιχάλης Σταφυλάς, περιοδικό «Πνευµατική Ζωή», Ιούνιος 2007)

Από το πλούσιο αρχείο του Στάθη ∆άγλαρη ανασύραµε µια χαρακτηριστική, πάντα επίκαιρη συνέντευξη του µεγάλου νεοέλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου στο Σ.∆. Συνεχίζεται


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΠΑΤΡΙΣ Κυαριακή 5 Ιουνίου 2011

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΛΟΓΑΝΗ

ΕΤΩΝ 80 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 5/6/2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Γεννέσεως της Θεοτόκου Αγίου Γεωργίου Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Άγιος Γεώργιος 5/6/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία και Λάµπρος Ζαχαράκης Η ΕΓΓΟΝΗ: Χριστίνα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την αγαπηµένη µας

ω

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος: Οι «πληγές» του δήµου Πηνειού Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΙΩΡΗ του Αντωνίου και της Ουρανίας το γένος Ντριβαρα που γεννήθηκε στη Γουµενισσα Κιλκίς και κατοικεί στον Πύργο και ο ΚΙΖΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παντελή και της Ελένης το γένος Αρχοντοπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στην Κρέστενα πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

Κάλεσµα Ο Σύλλογος Συντ/χων Πυροσβεστών Νοµού Ηλείας καλεί τα µέλη του σε εκλογές που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Πύργου, στις 5/6/11 και ώρα 9.00 έως 13.00. Το ∆.Σ.

Ευχαριστήριο Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Μυρτιάς προς τον π. Αθανάσιο Σας ευχαριστούµε παρά πολύ, µέσα από τα βάθη της καρδιάς µας για το µεγάλο θεοφιλέστατο έργο που προσφέρατε στον Ιερό ναό και στο χωριό µας. Πώς να ξεχάσουµε όλα αυτά τα έργα που εσείς επράξατε, έργα αγάπης προς το ναό και προς τους πολίτες του χωριού µας. Σταθήκατε ως πραγµατικός πατέρας. Σταθήκατε οδηγητής για πολλούς ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ισως αυτό το ευχαριστώ να είναι λίγο µπροστά σ’ αυτό το έργο που µε αγάπη εσείς µας προσφέρατε µε αυτοθυσία, προσφέροντας το χρόνο σας, στην υπηρεσία της Εκκλησίας και της ενορίας µας. Ευχαριστούµε ακόµα για την άψογη συνεργασία που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχόµαστε στο νέο χωριό που πηγαίνετε για να υπερετήσετε να έχετε τον ίδιο ζήλο, την ίδια αυταπάρνηση, την ίδια αγάπη και αυτοθυσία. (Αν και εγώ π. Αθανάσιε προσδοκώ κάτι διαφορετικό. Αγιος Αθανάσιος είναι το όνοµα της εκκλησίας µας και εσείς φέρετε άξιος αυτό το όνοµα). (Πατέρα µου είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο αυτό το κοµµάτι, ας πούµε , του χωρισµού. Βέβαια όπου υπάρχει στην καρδιά ΑΓΑΠΗ εκεί δεν υπάρχει χωρισµός). Σου ευχόµαστε- σου εύχοµαι, ο Κύριος Ηµών Ιησού Χριστός, αυτόν που υπηρετείς τόσα χρόνια µε αγάπη και πραγµατική αυτοθυσία, η Πανάχραντη Μητέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ηµών Ιησού Χριστού να σε σκέπουν εσένα και όλη σου την οικογένεια και µε τις ιερές πρεσβείες του εν Αγίοις Πατρός Ηµών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας του Μεγάλου και του Αγίου Ενδόξου Οικουµενικού ∆ιδασκάλου και να σε υποστηρίξουν στη νέα ενορία σου του Αγίου Βασιλείου, να είναι οδηγητής σου και να σε βοηθήσουν στο νέο αγώνα που η χάρη του Θεού σε έθεσε ποιµένα οδηγό και διδάσκαλο για να προσέχεις το ποίµνιο όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων.(Κεφ. 28-32). Κεφ. 28 :Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιµνίω εν ω υµάς το πνεύµα του Αγίου έθετο επισκόπου ποιµένειν την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατα δια του ίδιου αίµατος». Κεφ. 32: Και τα νυν παρατίθεµαι υµάς, αδελφοί, τω Θεώ και τω λόγω της χάριτος αυτού τω δυνάµεω εποικοδόµησα και δουναι ηµίν κληρονοµία εν τοις ηγιασµένοις πάσιν. Με πολλή και άπειρη αγάπη Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ Να έχετε την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας των Αγίων Αθανασίου και Βασιλείου. Εκ του Ιερού Συµβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου

Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος βρίσκει δυστυχώς το δήµο Πηνειού σε µια παρακµιακή κατάσταση. Η λειτουργία µιας παράνοµης χωµατερής όπου και χθες ακόµη τα σκουπίδια καιγόντουσαν, επιβαρύνοντας την υγεία όλων µας µε διοξίνες και τοξικά αέρια- παράγωγα της καύσης, αποτελεί ένα βραχνά τον οποίο η δηµοτική αρχή αρνείται να επιλύσει προφανώς λόγω ανικανότητας. Σαν να µην έφτανε αυτό, δεν έχει στεγνώσει ακόµη το µελάνι από τον πρόσφατο πανελλαδικό διασυρµό του δήµου µας µε τι διαπίστωση ότι τόνοι σκουπιδιών από µακρινούς δήµους απορρίπτονταν παράνοµα στο εκπληκτικής οµορφιάς πευκοδάσος των Θινών Βαρθολοµιού, κάτω από τη «µύτη» του ανυποψίαστου και ανήµπορου να αποτρέψει τέτοιες παράνοµες ενέργειες δηµάρχου Πηνειού. Ταυτόχρονα, καµία πρωτοβουλία απορρύπανσης του ποταµού Πηνειού από σκουπίδια, µπάζα και άχρηστα υλικά δεν έχει αναλάβει η δηµοτική αρχή, ενώ και οι κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός οικισµών του δήµου µας παρουσιάζουν παρακµιακή εικόνα, από πλευράς καθαριότητας. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης δεν προχώρησε στην πιο κρίσιµη περίοδο και µε συνυπευθυνότητα του Συνδέσµου Στερεών Αποβλήτων που τυγχάνει η έδρα του να είναι στο δήµο µας. Οι δηµότες µας που έδωσαν µια µεγάλη πλειοψηφία στην παρούσα δηµοτική αρχή, απαιτούν λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα που ταλανίζουν το περιβάλλον. Λύσεις δεν αποτελούν οι περιστασιακές, επικοινωνιακού τύπου πρωτοβουλίες της δηµοτικής αρχής για την Ηµέρα του Περιβάλλοντος, όταν το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα υπάρχει πλήρης αδράνεια στον τοµέα αυτό. Λύσεις αποτελούν ο σοβαρός σχεδιασµός, η διαρκής δραστηριοποίηση, οι συγκροτηµένες πρωτοβουλίες που δεν κατάφερε ακόµη να αναλάβει η σηµερινή δηµοτική αρχή. Τόσο η παράταξή µας, όσο και ο επικεφαλής, ευαισθητοποιηµένοι για τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και της υγείας των δηµοτών αναδείξαµε και θα συνεχίσουµε καθηµερινά να αγωνιζόµαστε (µέσω του θεσµικού µας ρόλου ελέγχου της πλειοψηφίας) να βρεθεί η αποτελεσµατικότερη λύση των συσσωρευµένων προβληµάτων. Οι πολίτες, πάντως, του δήµου Πηνειού αξίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον, σε µια εποχή όπου τα οικολογικά ρεύµατα αποτελούν χαρακτηριστικό πολιτισµού, εξέλιξης και προόδου. Η παρακµή, η µιζέρια, οι γιορτές για το «θεαθείναι» και οι τριτοκοσµικές πρακτικές στη διαχείριση του περιβάλλοντος δε µας ταιριάζουν. Γιώργος Παναγούλιας Επικεφαλής µείζονος µειοψηφίας δήµου Πηνειού

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Βάρβαρα µέτρα Με αισθήµατα οργής και αγανάκτησης πληροφορήθηκαν οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου τα νέα βάρβαρα και συνταξιοκτόνα µέτρα της Κυβέρνησης τα οποία µειώνουν απελπιστικά τις ήδη πετσοκοµµένες συντάξιµες αποδοχές τους. Μετά το πάγωµα των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων- Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και την επιβολή του νέου ΛΑΦΚΑ, έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και επιβάλει νέα µείωση των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, νέο αυξηµένο ΛΑΦΚΑ, διπλάσιο στους κάτω των 60 ετών, περικοπή εφάπαξ, επιδοµάτων και ΕΚΑΣ, κατάργηση του αφορολόγητου. Κι επίσης µειώνει σηµαντικά την αγοραστική αξία από τις πολλές εξαντλητικές φορολογίες στα αγαθά πρώτης ανάγκης ακόµη και στα τρόφιµα. Μετά και την υποβάθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης η Κυβέρνηση αυτή µας οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Οι βαρύγδουπες υποσχέσεις για αξιοπρεπή διαβίωση των περήφανων γηρατειών αποδείχτηκαν αντίστροφα. Γι’ αυτό οι συνταξιούχοι, παρά την ηλικία τους θα κατέβουν στα πεζοδρόµια και στις πλατείες των πόλεων για να εκδηλώσουν όχι µόνο την οργή τους για το νέο τσουνάµι που τους ετοιµάζει η σοσιαλιστική Κυβέρνηση, αλλά, στην κυριολεξία και τον αποτροπιασµό τους στο µνηµόνιο και τα βάρβαρα κυβερνητικά µέτρα που µας ξαναφέρνουν στην εποχή του Καιάδα και του κωνείου των κατοίκων της αρχαίας Κέας. Ο πρόεδρος Σωτ. Ασηµακόπουλος Ο γεν.γραµµατέας Μιλτ. Αγγελακόπουλος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΜΑΚΟΥ

Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Πρασίνου παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και τιµήσουν τη µνήµη της. Πράσινο 5-6-2011 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος Χαµάκος, Σταυρούλα και Χαράλαµπος Παπαθεοδώρου, Χρήστος και Ανδριάνα Χαµάκου, Χρυσάνθη ∆. Χαµάκου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΡΟ

ΕΤΩΝ 85 Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 5.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 5 Ιουνίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Παναγιώτης και Μαριάννα Γιάνναρου, Παναγιώτης και Άννα Θεοδοσοπούλου Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ∆ιονύσιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Τον αγαπηµένο µας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΨΗ

ΕΤΩΝ 80 Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 2 µ.µ. από τον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία στον Άγιο Ηλία Ήλιδας καλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστος και Αρετή, Γιώργος και Αρχόντω, ∆ηµήτρης και Ζωή, Αντώνης και Νίκη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΟΧΑ ΕΤΩΝ 81

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Μουζάκι 5 Ιουνίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λεµονιά ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νεοκλής Ντόχας, Γεώργιος και Παναγιώτα Ντόχα, Παναγιώτα και Γεώργιος Κρεµυδας ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΝ. ΡΟΥΜΠΙΝΗ

θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 97

Πύργος 5 Ιουνίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χαρίκλεια και Βασίλης Μητρόπουλος, Ασήµω και ∆ηµήτρης Καρανικολός, Παναγιώτης και Εφη Ρουµπίνη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 80

Πύργος 5-6-2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης και Βάσω Μητροπούλου, Μιχάλης Μητρόπουλος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Χαράλαµπος και Αγγελική Λουµίτη, Καλλιόπη χα Αναστασίου Καστανά ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νίκος, ∆ιονύσιος, ∆ιονυσία Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Αφιερωµένο στους απανταχού της γης Κρήτης Ύµνος στην ηρωική Κρήτη 1941 Του Σάκη Γεωργακόπουλου Χαίρε Κρήτη τα παιδιά σου µε την ηρωική ορµή όπου πρόσφεραν στο Χίτλερ τη µεγάλη προσβολή. Σηκωθείτε πολεµάρχες του σαράντα γενεά για να δείτε η πατρίδα περηφάνως σας τιµά Ήθελα να ‘µουν αετός Ψηλά για να πετούσα Και του Αιγίου τα νησιά Να πετριγυρνούσα. Και όταν όλα θα τα δω Να πάω για την Κρήτη Εκεί ν’ ανέβω στην κορφή Του µέγα Ψηλορείτη.

Εκείνοι που φεύγουν ∆ιονύσιος Β.Στασινόπουλος Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος που έφυγε ο αξέχαστος και αγαπητός φίλος ∆ιονύσιος Στασινόπουλος (Ρένος) για το µεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας. Στην κατοχή 194144 έζησε µέσα στη φτώχεια και στη δυστυχία µε ηρωίδα τη µητέρα του Παναγούλα, γνωστή στο Πελόπιο όπου εργάζετο νύχτα µέρα για τα τέσσερα παιδιά της. Ο αγαπητός Νιόνιος παντρεύτηκε µικρός και εργάστηκε πολύ σκληρά. ∆ε θα ήταν υπερβολή να πω ότι µε το ζευγάρι του όργωσε όλα τα χωράφια του Πελοπίου και µε το κάρο του µετέφερε σταφιδόκαρπο στις αποθήκες ΑΣΟ και πάντοτε στις συµφωνίες του ήταν ολιγαρκής, διότι γνώριζε από φτώχεια. Απέκτησε µια εξαίρετη οικογένεια και ο γιος του ο γιατρός Βασίλης Στασινόπουλος γνωστός στην κοινωνία του Πύργου και περιφέρειας χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως. Αυτός ήταν ο τίµιος και εργατικός ∆ιονύσιος Στασινόπουλος. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκέπασε και αιωνία του η µνήµη. Ο αγαπητός του φίλος ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Εκεί να µείνω θα ‘θελα Ατέλειωτες βδοµάδες Ν’ ακούσω τα ριζίτικα Κι όλες τις µαντινάδες. Και να πετάξω γρήγορα όπως το αϊτογεράκι Στον τάφο να βρεθώ Του Νίκου Καζαντζάκη. Και σαν απλός προσκυνητής Ν’ ανάψω µια λαµπάδα Άνθια να ρίξω ευωδιαστά από τη ΜΑΝΑ ΕΛΛΑ∆Α. Αγωνιστές της Λευτεριάς ποτέ δεν σας ξεχνούµε την ηρωική θυσία σας µε ευλάβεια τιµούµε. Χαίρε Ελλάδα µας µητέρα των ηρώων των πολλών όπου έπεσαν στις µάχες των τρανών ιδανικών.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

11

Λαϊκός ξεσηκωµός σήµερα για ΤΕΙ και νοσοκοµείο

Σ

ήµερα, στις 10 το πρωί, πραγµατοποιείται στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο η λαϊκή συνέλευση για το θέµα του Τ.Ε.Ι. αλλά και του νοσοκοµείου της Αµαλιάδας. Ο δήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνέντευ-

ξης τύπου, απηύθυνε κάλεσµα συµµετοχής σε όλους τους κατοίκους και τους φορείς της Αµαλιάδας. Μάλιστα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του, «οι πόρτες του Υπουργείου Παιδείας θα ανοίξουν έστω και µε κλωτσιές. Η απόφαση για το κλείσιµο του ενός τµήµατος

του Τ.Ε.Ι. στην Αµαλιάδα, µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να χαρακτηριστεί άδικη και παράλογη. Μία τέτοια άδικη και παράλογη απόφαση να παρθεί και για το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας και τότε εµείς, νίπτουµε τας χείρας µας για τις τυχόν αντιδράσεις που θα υπάρξουν».

Ο δήµαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυµπέρης.

∆ήλωση Αντιδηµάρχου Ήλιδας Βαγγέλη Χριστοφόρου για το περιβάλλον

Ελπινίκη Λίτσο

Μαρυλία Καρύδη

Κώστας Κωνσταντόπουλος

Αντώνης Κότσιφας

Αναστασία Βυθούλκα

Αλεξάνδρα Λυκούρεση

«∆ιάβασα το βιβλίο ‘Η αρκούδα που ψάρευε µε καλάµι’ και µου άρεσε πάρα πολύ. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία εκτός σχολείου και µου αρέσει πάρα πολύ το διάβασµα».

«Το βιβλίο που διάβασα εγώ ήταν το ‘Λουίζα και Λότη’, ένα βιβλίο που µιλούσε για δύο κορίτσια ίδια, τα οποία τελικά έγιναν φίλες. Ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τη φιλία».

«Εδώ διάβασα το βιβλίο ‘Ο βασιλιάς Αρθούρος και οι ιππότες του’. Μου άρεσε πολύ το βιβλίο και ιδιαίτερα ο βασιλιάς Αρθούρος».

«Εγώ διάλεξα ένα κοµικ του Λούκυ Λουκ, το «Πόνυ Εξπρές» γιατί µου αρέσει και ο Λούκυ Λουκ και όλες οι ιστορίες του».

«∆ιάβασα τον ‘Λαίµαργο Τουνελοδράκο’ και το βρήκα πολύ ωραίο βιβλίο. Μου αρέσει το διάβασµα και µέχρι τώρα έχω διαβάσει 63 βιβλία εκτός σχολείου».

«Εγώ επέλεξα το βιβλίο ‘κυκλοφορώ µε ασφάλεια στην πόλη’ και µου άρεσε πολύ ο κύριος µε την ταµπέλα που βοηθούσε τα παιδιά να περνούν απέναντι».

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Η… «νέα γενιά» των αναγνωστών της! Π

ολλοί είναι αυτοί που αν και περνούν κάθε µέρα από µπροστά της, την «αγνοούν συστηµατικά». Κάποιοι άλλοι, δεν γνωρίζουν καν πόσο πολύτιµο «απόκτηµα» είναι για την πόλη της Αµαλιάδας. Οι µικρότεροι όµως, τα παιδιά της πόλης, έχουν ήδη ανακαλύψει τους «θησαυρούς» που κρύβει στα ράφια της η Παπαχριστοπούλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας. Η επόµενη «γενιά» των αναγνωστών της κα ι γιατί όχι, οι «συνεχιστές» της… Μερικοί από τους πιο πιστούς «αναγνώστες» της Βιβλιοθήκης για τη σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται, ήταν και οι µαθητές της ∆1 τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαλιάδας. Με την καθοδήγηση πάντα και τη βοήθεια της δασκάλας τους κας Ζωής Αυγέρη – Λάβδα αλλά και της διευθύντριας της βιβλιοθήκης κας. Εύης Πάλλα – Χρονοπούλου, οι µαθητές έµαθαν

να «αγαπούν» τα εξωσχολικά βιβλία. Και αυτή η αγάπη για το βιβλίο, οδήγησε τους µαθητές σε 4 «εξορµήσεις» στην Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπου όλοι, έµειναν ικανοποιηµένοι και ευχαριστηµένοι από τα βιβλία που επέλεξαν είτε µόνοι τους, είτε µε τη βοήθεια της δασκάλας τους. Πραγµατικά, δεν υπάρχει οµορφότερη εικόνα από µια παρέα µικρών παιδιών, να ψάχνουν τη «γνώση» στα ράφια µιας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Μακάρι να ήταν πολλοί, αυτοί που θα ακολουθούσαν το παράδειγµά τους. Μικροί και µεγάλοι, µαθητές και µη…

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Για τέταρτη συνεχόµενη φορά, οι µαθητές της ∆’ τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαλιάδας επισκέπτονται την Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη για να δανειστούν βιβλία.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.ΛΕ.Α 4Χ4

Εκδροµή για το «Χαµόγελο του Παιδιού»

Μ

ια δια φορετική εκδροµή, µε διπλό σκοπό, διοργανώνουν την επόµενη Κυριακή, 12 Ιουνίου, τα µέλη της Περιβαλλοντικής Αγω νιστικής Λέσχης Αµαλιάδας 4Χ4. Στόχος των µελών της Λέσχης είναι να προσφέρουν µια ξεχωριστή εκδροµή για τα παιδιά που φιλοξενούνται από το Σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στην Κυλλήνη, αλλά και για να συγκεντρώσουν χορηγίες και δώρα, από καταστήµα τα και επιχειρήσεις, για να ενισχύσουν το έργο του Συλλόγου. Το πρόγραµµα της ξεχωριστής αυτής εκδροµής παρουσίασαν ο πρόεδρος της Π.Α.ΛΕ.Α. 4Χ4 κ. Αντώνης Ιατρόπουλος, έχοντας στο πλευρό του την υπεύθυνη λειτουργίας του Σπιτιού Φιλοξενίας του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην Κυλλήνη κα. ∆ώρα Σοβαρτζιώτη, αλλά και υπεύθυνο των Εθελοντών Σαµαρειτών του Ερυθρού Σταυρού, τα µέλη του οποίου θα συνοδεύουν την εκδροµή προσφέροντας υγειονοµική κάλυψη, κ. Βασίλη

Παναγιωτόπουλο. Η εκδροµή θα ξεκινήσει από την Αµαλιάδα, στις 9 το πρωί. Πρώτη «στάση» θα είναι το χωριό Γεράκι, όπου τα παιδιά και οι συµµετέχοντες θα συµµετέχουν στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύµατος. Η εκδροµή θα συνεχιστεί στις ορεινές περιοχές γύρω από την Αµαλιάδα. Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων 4Χ4 που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδροµή, µπορούν να ενηµερώνονται και να δηλώνουν συµµετοχή στο τηλέφωνο 6974685561. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com) Την ξεχωριστή αυτή εκδροµή παρουσίασαν τα µέλη της Π.Α.ΛΕ.Α. 4Χ4 µαζί µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» και τους Εθελοντές Σαµαρείτες.

Σήµερα γιορτάζεται η 5η Ιουνίου όπου έχει καθιερωθεί ως παγκόσµια ηµέρα προστασίας περιβάλλοντος η τύχη του οποίου είναι συνηφασµένη µε τη µοίρα όλων των ανθρώπων της γης ανεξαρτήτως χώρα προέλευσης ή γλώσσα οµιλίας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται πως και η συντήρηση αλλά και προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας. Το καθαρό περιβάλλον είναι αυτό που µας δίνει καλή ποιότητα ζωής, η οποία δε νοείται δίχως καθαρό αέρα δίχως καθαρό νερό δίχως δάση. Κάτι τέτοιο, προκειµένου να παραµείνει και στις γενιές που θα µας διαδεχτούν ενοείται πως δεν είναι απλά υπόθεση όλων µας αλλά χρέος µας. Χρέος µας είναι να παραδώσουµε στα παιδιά µας ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον όπως το παραλάβαµε και εµείς από τους προγόνους µας και ίσως αν µπορούµε και είναι δυνατόν ακόµα καλύτερο. Πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να παραδώσουµε στα παιδιά µας το δικαίωµα να απολαµβάνουν το φυσικό πλούτο και τα φυσικά και ζωικά προϊόντα που το περιβάλλον µπορεί να µας προσφέρει. Όλο αυτό είναι κάτι που αν προσέξουµε όλοι µας, είναι πολύ εύκολο να πραγµατοποιηθεί, αρκεί να κατανοήσουµε πως η γη είναι ο χώρος που ζούµε, είναι το σπίτι µας, συνεπώς θέλει την προστασία µας, τη φροντίδα µας, το σεβασµό µας. ∆εν πρέπει να γινόµαστε έστω και ακούσια υπαίτιοι καταστροφής ή υποβάθµισης του φυσικού της περιβάλλοντος εξάλλου η οµορφιά της ζωής ξεδιπλώνεται στην οµορφιά της φύσης. ∆υστυχώς όµως η ρύπανση και η καταστροφή της φύσης έχει προχωρήσει αρκετά. Προλαβαίνουµε όµως ακόµα να κάνουµε ένα βήµα αλλάζοντάς το. Είναι καιρός να αντιδράσουµε ως κοινωνία και να µην τα περιµένουµε όλα από το κράτος και από τις υπηρεσίες του, πρέπει επιτέλους να αλλάξει αυτή η νοοτροπία πρέπει να γίνουµε οι ίδιοι φύλακες των δασών και προστάτες της φύσης. Πρέπει όλοι να αποκτήσουµε επιτέλους περιβαλλοντική συνείδηση. Ας κάνουµε την αρχή σήµερα, ας ξεκινήσουµε µε ένα απλό βήµα, µέσα από το ίδιο µας το σπίτι, µέσα από το χώρο που δραστηριοποιούµεθα κάνοντας ανακύκλωση. Μιλώντας κανείς για την ανακύκλωση θα ξεκινούσε από τη βασική αρχή ότι η φύση δεν παράγει απορρίµµατα. Στα φυσικά οικοσυστήµατα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισµό αποτελεί χρήσιµη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι τίποτα δε χάνεται και συνεχίζεται αρµονικά ο κύκλος της ζωής. Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγουµε εµείς, δε θα υπήρχε σήµερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το µυαλό µας. Ας αναλογιστούµε µόνο ότι αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας για παράδειγµα ανακυκλώναµε τα αλουµινένια κουτάκια που αγοράζουµε (κουτάκια αναψυκτικών, µπίρας, κλπ) οι ελληνικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα µειώνονταν κατά χιλιάδες τόνους ετησίως. Ενώ αν ανακυκλώναµε όλα τα υλικά συσκευασίας και χαρτιού θα αποφεύγονταν η έκλυση εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωµένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόµηση ενέργειας πράγµα σηµαντικό για τις µέρες µας. Στο δήµο µας έγινε ένα θετικό και πρώτο βήµα για την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του κόσµου στα προγράµµατα ανακύκλωσης µε τις τοποθετήσεις µπλε κάδων που είναι αποκλειστικά για ανακύκλωση. Απλές καθηµερινές κινήσεις λοιπόν, προκειµένου να βοηθήσουµε και εµείς το περιβάλλον, το γύρω χώρο µας, τον πλανήτη µας.


Η λήξη των διαπραγµατεύσεων του Γ. Παπανδρέου µε την τρόικα σηµατοδοτεί και την έναρξη κρίσιµων εσωκοµµατικών διεργασιών

Έρχεται καυτή εβδοµάδα…

Αθήνα: Η λήξη των διαπραγµατεύσεων του Γιώργου Παπανδρέου µε την τρόικα σηµατοδοτεί και την έναρξη κρίσιµων εσωκοµµατικών διεργασιών προκειµένου να εκτονωθεί το τεταµένο κλίµα που επικρατεί στους κόλπους της εσωκοµµατικής οµάδας του ΠΑΣΟΚ- µετά και την επιστολή των 16 - ενόψει της κατάθεσης και ψήφισης του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Αύριο συγκαλείται άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ την Τρίτη θα συνεδριάσει ο διευρυµένος ΚΤΕ (Κοινοβουλευτικός Τοµέας Εργασίας) Οικονοµικών, όπου αναµένεται να δεχθεί σκληρή επίθεση ο υπουργός κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής καθώς αναµένεται να παραστεί σύσσωµη η Κ.Ο. του κόµµατος ενώ πλάι στον υπουργό Οικονοµικών θα σταθούν οι υπουργοί Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Ραγκούσης, Λούκα Κατσέλη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ∆ηµήτρης Ρέππας. Με τον τρόπο αυτό το Μαξίµου επιχειρεί να πετύχει δύο στόχους. Ο πρώτος και πιο εµφανής είναι να δοθούν οι σωστές εξηγήσεις προς τους βουλευτές γα µέτρα που δεν άπτονται πλήρως των αρµοδιοτήτων του κ. Παπακωνσταντίνου και ο δεύτερος: η συνεδρίαση να πάρει την µορφή συνεδρίασης Κ.Ο χωρίς όµως την παρουσία του κ. Παπανδρέου.

ΟΜΠΑΜΑ Έκκληση για διεθνή δράση κατά του AIDS

Ουάσιγκτον: Έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί στον αγώνα κατά του AIDS απηύθυνε ο Αµερικανός πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα, µε αφορµή της 30η επέτειο της εµφάνισης της ασθένειας. «Την ώρα που τιµούµε τη µνήµη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο και στηρίζουµε αυτούς που ζουν µε τον ιό HIV, πρέπει να κινητοποιηθούµε για να βάλουµε ένα τέλος σε αυτήν την πανδηµία στη χώρα µας και σε όλον τον κόσµο», επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οµπάµα.

Σήµανε συναγερµός Με βαπόρια και λεωφορεία έρχονται Αγανακτισµένοι από όλη την Ελλάδα για την σηµερινή συγκέντρωση στο Σύνταγµα

Αθήνα: Την ώρα που οι Αγανακτισµένοι σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν κάλεσµα για νέα πανευρωπαϊκή κινητοποίηση το απόγευµα οι δικοί µας Αγανακτισµένοι ετοιµάζονται να έρθουν στο Σύνταγµα από όλη την Ελλάδα. Στο Facebook επικρατεί αναβρασµός και οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες από όλη τη χώρα να δώσουν το παρών στο σηµερινό

µεγάλο ραντεβού. Αγανακτισµένοι Ελληνες από την Κρήτη, τη ∆υτική Ελλάδα και άλλες πόλεις της χώρας έρχονται µε πλοία και λεωφορεία για να ενωθούν µε τους χιλιάδες Αθηναίους Αγανακτισµένους. Οι διοργανωτές ευελπιστούν ότι θα σπάσουν το ρεκόρ της προηγούµενης Κυριακής και προσδοκούν ότι οι συγκεντρωµένοι θα φτάσουν ακόµα και τις 300.000. Η σηµερινή συγκέντρωση θα µεταδοθεί ζωντανά µέσω ίντερνετ σε γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία της Ισπανίας όπου την ίδια ώρα θα διαδηλώνουν και εκεί οι Ισπανοί Αγανακτισµένοι. Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα ότι λόγω της καθιερωµένης συγκέντρωσης στη πλατεία Συντάγµατος, οι εργαζόµενοι στο Μετρό δεν θα πραγµατοποιήσουν την 24ωρη απεργία που είχαν αποφασίσει για την ∆ευτέρα αλλά θα απέχουν από τα καθήκον τα τους ως τις 4 το απόγευµα για να «να εξυπηρετηθεί και να διευκολυνθεί η ειρηνική συγκέντρωση της σύγχρονης “Εκκλησίας του ∆ήµου”». Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους. «∆εν µπορούν να µας αφήνουν αδιάφορους και για το λόγο αυτό ενώνουµε τις φωνές µας µε όλους τους αγανακτισµένους συµπολίτες µας», αναφέρουν.

ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ Τίµησαν τα θύµατα των αιµατηρών επεισοδίων

Χάµα: Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συµµετείχαν χθες στις κηδείες δεκάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από τις δυνάµεις ασφαλείας της Συρίας στη Χάµα στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, σύµφωνα µε το συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. “Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να συµµετέχουν στις κηδείες των δεκάδων ανθρώπων” που σκοτώθηκαν την Παρασκευή στη Χάµα, δήλωσε ο Ράµι Αµπντελραχµάν, πρόεδρος του συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.


Σ Π Ο Ρ 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Τουρνουά από την Ακαδηµία στις 17-20 Ιουνίου Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com να σηµαντικό τουρνουά διοργανώνει η Ακαδηµία του Πανηλειακού - σε συνεργασία µε την SPORT TEAM - από τις 17-20 Ιουνίου. Πρόκειται για το πανελλήνιο τουρνουά Ακαδηµιών ποδοσφαίρου. Τα τµήµατα που θα λάβουν µέρος σε αυτό το τουρνουά είναι παµπαιδικό - junior - projunior και µερικές απο τις οµάδες που θα λάβουν µέρος είναι οι Ατρόµητος ΠεριστερίουΗλιούπολη- Αθηναϊκός και φυσικά ο Πανηλειακός. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο αθλητικό κέντρο του Πανηλειακού καθώς και στο δηµοτικό στάδιο Πύργου. Πρόκειται για µια σηµαντική πρωτοβουλία της Ακαδηµίας του Πανηλειακού, που έχει στις τάξεις

Έ

της δεκάδες παιδιά, που αποτελούν το µέλλον του ηλεακού και όχι µόνο ποδοσφαίρου.

Σκέψεις για τις απαιτήσεις της νέας χρονιάς Οι άνθρωποι του Πανηλειακού δεν κρύβουν τις σκέψεις τους και τους προβληµατισµούς τους για τον έλεγχο που θα γίνει και τις απαιτήσεις που θα έχει η αρµόδια αρχή του πρωταθλήµατος από τις οµάδες, στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα άνθρωποι της οµάδας, σχολίαζαν σχετικά: “Από το ένα άκρο, αυτό δηλαδή της χαλαρότητας και των µισών ελέγχων, φαίνεται ότι θα πάµε στο άλλο άκρο,

Ένα µεγάλο τουρνουά διοργανώνει η Ακαδηµία του Πανηλειακού.

αυτό των πολλών απαιτήσεων, σε µια τόσο δύσκολη µάλιστα οικονοµική συγκυρία. Κάτι που τελικά θα δηµιουργήσει αδυναµία εκπλήρωσης κριτηρίων και τελικά της συµµετοχής, σε πολλές οµάδες”.

Πάντως αυτό που προέχει αυτή την στιγµή είναι να βρεθεί λύση στο διοικητικό και οικονοµικό αδιέξοδο που µαστίζει τον Πανηλειακό και πολλά θα ξεκαθαρίσουν αύριο, στην 3η και τελευταία Γ.Σ.


14

ΣΠΟΡ

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

•Αρκετά και ενδιαφέροντα τα θέµατα που θα συζητηθούν

«Καυτή» Γ.Σ. σήµερα στο Εργατικό κέντρο Πύργου Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com ήµερα το απόγευµα στις 6.00 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ηλείας. Η Γ.Σ. θα γίνει στο Εργατικό Κέντρου Πύργου, οδός Ξάνθου 6 και θα έχει σηµαντικά θέµατα στην ατζέντα της, όπως η Έκθεση και έγκριση οικονοµικού απολογισµού από 1/1/2010 έως 31/12/2010 και η έγκριση προϋπολογισµού έτους 2012.Ακόµη αναµένεται να τεθούν κατά τη διεξαγωγή της και αρκετά καυτά θέµατα για το µέλλον του ηλειακού ποδοσφαίρου. Οπότε αναµένεται να έχουµε σήµερα µια ενδιαφέρουσα Γ.Σ. στην οποία σίγουρα θα συζητηθεί και η πρόσφατη απόφαση της ΕΠΟ για να κλείσει για 15 ηµέρες η Οµοσπονδία και όλες οι Ενώσεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ για τη σηµερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: «Σας καλούµε, µετά την υπ’ αριθµ. 34/6-52011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσής µας, η οποία θα συνέλθει στις 5/6/2011, ηµέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πύργου, οδός Ξάνθου 6, µε τα παρακάτω θέµατα:

Ενδιαφέρουσα αναµένεται να είναι η τακτική Γ.Σ. της ΕΠΣΗ σήµερα το απόγευµα.

1.Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας µελών. 2. Εκλογή τριών (3) γραµµατέων για τήρηση πρακτικών. 3.΄Εκθεση και έγκριση διοικητικού απολογισµού. 4. ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.΄Εκθεση και έγκριση οικονοµικού απολογισµού από 1/1/2010 έως 31/12/2010. 6.΄Εγκριση προϋπολογισµού έτους 2012. 7.Προτάσεις. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την εποµένη ηµέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 18:00.»

Π.Τ.Σ ΠΥΡΓΟΥ «ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ»

Σήµερα η 4η βόλτα µε ποδήλατο •Πύργος-Κατάκολο-Πύργος Ο Π.Τ.Σ Πύργου «Ποδηλατόδροµος» και τα δηµοτικά σχολεία 3ο, 7ο και 11ο Πύργου, συνδιοργανώνουν – µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος – σήµερα Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, την 4η Βόλτα µε ποδήλατο στη διαδροµή Πύργος – Κατάκολο – Πύργος. Το σύνθηµα του αγώνα είναι το εξής : «Αντιστεκόµαστε στο γκρίζο µέλλον για το περιβάλλον και καταδικάζουµε κάθε απερισκεψία που οδηγεί στην καταστροφή του. Αρωγοί στην προσπάθειά µας θα είναι η Τροχαία Πύργου, η Λέσχη Μοτοσικλέτας Πύργου και Αµαλιάδας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός». Η συγκέντρωση των ποδηλατών θα γίνει στις 5.30µ.µ. στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Η παρουσία των φίλων του ποδηλάτου θα µας δώσει χαρά και δύναµη.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

•Σαν σήµερα 5 Ιουνίου 1957 ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του

Ο Πανηλειακός ετών ... 54! Χ

ρόνια πολλά... Ο Πανηλειακός έγινε 54 ετών (!) ενώ η σηµερινή ηµεροµηνία αποτελεί ορόσηµο στην ιστορία του αφού σαν σήµερα πριν ακριβώς 54 χρόνια οι τέσσερις σύλλογοι του Πύργου ΕΘΝΙΚΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΕΚ και ο ανεπίσηµος ΑΠΟΛΛΩΝ αγωνίστηκαν για πρώτη φορά ως ένας ενιαίος σύλλογος µε την ερυθρόλευκη φανέλα του Πανηλειακού. Στο φιλικό αγώνα που διεξήχθη µε αντίπαλο τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ζακύνθου οι ερυθρόλευκοι στην παρθενική τους εµφάνιση συνέτριψαν τους φιλοξενούµενους µε 3-0. Σκόρερς για τη νέα οµάδα του Πύργου ήταν οι Θεοδ. Θεοχαρόπουλος, Τάκης ∆ηµητρακόπουλος και Γεωργ.Νεοφώτιστος. Στο σηµείο αυτό θα ήταν κρίµα να µην αναφερθεί η συµβολή του οραµατιστή της συγχώνευσης Νίκου Λαµπαούνα. Πρώτος πρόεδρος (επίτιµος) ανέλαβε ο βιοµήχανος Βλάσης Μπερτζελέτος, ενώ ως προπονητής προσελήφθη ο Χαρ. Φυλακτός. Καλό θα ήταν µετά από 54 ολόκληρα χρόνια να γίνει λαµπρό παράδειγµα για το σύγχρονο Πανηλειακό η τότε συγχώνευση όλων των οµάδων του Πύργου. Ας µάθουν οι σηµερινοί φίλαθλοι ότι το 1957 µετά από τις ενέργειες των ∆ιοικητικών Συµβουλίων όλων των Συλλόγων του Πύργου προέκυψε µία οµάδα που πρωταγωνίστησε σε όλες τις εθνικές κατηγορίες µε αποκορύφωµα την οµάδα ΘΡΥΛΟ του 1989-2005 που είχε ηγέτη το ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ. ∆υστυχώς στη συνέχεια δεν υπήρξε διαδοχή στην ηγεσία της οµάδας από τα νεότερα µέλη της οικογένειας Σταυρόπουλου και έκτοτε ο Πανηλειακός έχει εµπλακεί σε διοικητικό κυκεώνα που συνεχίζεται µέχρι τις ηµέρες µας. 1970 ΦΙΛΙΚΟΣ (σαν σήµερα) Πανηλειακός – Ηρακλής Πύργου: 5-2 Στα πλαίσια της προετοιµασίας του, ενόψει του αγώνα µπαράζ µε τον Πάµισο Μεσσήνης, ο Πανηλειακός αντιµετώπισε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 1970 τον Ηρακλή Πύργου

15

Από το αρχείο του Τώνη Ροζή

(Νο 2). Οι ερυθρόλευκοι εµφανώς ανώτεροι νίκησαν 5-2 µε σκόρερς τους Χρ. Ψηµµένο 2, Βασ. Χατζηφώτη 2 και Αντ. Κλάδη. Τα γκολ του Ηρακλή πέτυχαν οι Γεωργ. Καραπατής και Θεµ. Ροζής. 1993 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Καλαµάτα-Πανηλειακός: 3-0

ΗΡΑΚΛΗΣ Πύργου 1967 Πρόεδρος ο Νικ. Παναγόπουλος Η φωτό είναι από το αρχείο του κ.Γ.Καραπατή (πρώτος από δεξιά κάτω).

Σαν σήµερα το Σάββατο 5 Ιουνίου του 1993, στο γήπεδο «µπουντρούµι» του Μεσσηνιακού, η Καλαµάτα κατέκτησε το «έπαθλο του αίσχους» µέσα σε ένα παραλήρηµα προπηλακισµών, ύβρεων και ρίψης παντός είδους αντικειµένων, κατά των δύο χιλιάδων φιλάθλων του Πανηλειακού, που εγκλωβίστηκαν σε ένα χώρο δίκην χριστιανών της ρωµαϊκής εποχής, που ήταν έτοιµοι να ριχθούν στα άγρια θηρία. Το µόνο που δεν έγινε σε αυτή τη «νύχτα του Αγίου Βαρθολοµαίου» ήταν ο θάνατος ανθρώπων, ενώ το αποτέλεσµα 3-0 ήρθε σε δεύτερη µοίρα, παρότι η «Μαύρη Θύελλα» ισοβάθµησε µε τους ερυθρολεύκους και ανήλθε στη Β’ Εθνική, αφού στον α’ γύρο είχε πάρει λευκή ισοπαλία (0-0) στον Πύργο. 1994 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Πανελευσινιακός-Πανηλειακός: 3-3

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 1982-83 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Κ. Κωνσταντόπουλος, Μαρασίδης, ∆ηµ. Κωσταριάς, Μ.Βαγγόπουλος, Σπ.Μαγδαλόπουλος, Γ.Μυλωνάς. Καθιστοί: Ζ.Γιαννακόπουλος, Π.Κορωναίος, ∆ηµ. Ζαφειράκης, Ι.Τεκερλέκης και Θ.Μουγγός. Η φωτό είναι από το αρχείο του Σωτ.Νεοφώτιστου.

Πολύ καλός επιθετικά, αλλά κακός στην άµυνα ήταν ο Πανηλειακός στο τελευταίο εκτός έδρας αγώνα. Αποκορύφωµα ήταν ότι ισοφαρίστηκε στο 80’ µε τον Τσακανίκα, ενώ η τοπική οµάδα έπαιζε µε εννέα (9) παίχτες και χωρίς τερµατοφύλακα! Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν τρεις φορές µε τέρµατα των Θοδ. Αρµύλαγου 7’, 52’, και Γ.Στράντζαλη πέναλτι στο 40’. Όµως ισοφαρίστηκαν από την οµάδα του Θριάσιου Πεδίου µε δύο γκολ του Τζήκα και ένα του Τσακανίκα 80’. Στο 30’ ο Γκιτσιούδης απέκρουσε πέναλτι του Καρασταµάτη της Ελευσίνας. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν µε 10 παίχτες λόγω αποβολής του Τσιάκα στο 40’ και µε 9 από το 75’ αφού απεβλήθη ο τερµατοφύλακας Παπαµιχαήλ.


16

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΣΠΟΡ

ΜΑ ΑΦΙΕΡΩ Α1 ΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟ

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Ζορίστηκε… αλλά τα κατάφερε

Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

ια µέτρια χρονιά είχε φέτος η Προοδευτική, η οποία όπως και πέρυσι, άργησε να εξασφαλιστεί στην κατηγορία. Η οµάδα της Μανολάδας µαθηµατικά, απέφυγε τις περιπέτειες την 28η αγωνιστική, όταν και πέρασε µε το ευρύ 6-0 από το Επιτάλιο επί του Αλφειού. Είχε σκαµπανεβάσµατα στην απόδοσή της, και αν έµεινε στην κατηγορία, το οφείλει κυρίως στην επιστροφή του Χρήστου Νικολετάκη( προς το τέλος του πρώτου γύρου) , που πέτυχε 14 γκολ και γενικά έδωσε λύσεις στην επίθεση, όπου η Προοδευτική ήταν φανερά αδύναµη. Κακός πρώτος γύρος

Το ξεκίνηµα για το συγκρότηµα της Μανολάδας ήταν άσχηµο και είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι την 10η αγωνιστική, η συγκοµιδή ήταν µόλις έξι βαθµοί, αν και οι τρεις από αυτούς ήταν σηµαντικότατοι( µε Κένταυρο εντός, Ατρόµητο και Ξενοφώντα εκτός). Ο πρώτος γύρος βρήκε την Προοδευτική στους 15 βαθµούς τελικά, οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν της έδιναν την σιγουριά, για να αποφύγει τα µπαράζ-παραµονής. Ωστόσο, προς το τέλος του πρώτου γύρου, η οµάδα άρχισε να παίρνει τα πάνω της και γενικά έδειχνε ότι θα ερχόταν η ανάκαµψη.

Η γνώµη του γενικού αρχηγού: Σάκη Πέρδικα « Η οµάδα είχε δύο πρόσωπα στο πρωτάθληµα. Κακό, προς το µέτριο στον πρώτο γύρο και πολύ καλό στο β΄γύρο. Είχαµε πολλά προβλήµατα στην αρχή και φαινόταν ότι είµαστε αδύναµοι στην επίθεση . Με την πάροδο του χρόνου συνήλθαµε όµως και βρήκαµε τα πατήµατα µας. Οι παίκτες ειδικά στον β’γύρο, απέκτησαν οµοιογένεια και έπαιζαν µε τσαµπουκά, οπότε ήρθαν και τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Θεωρώ πάντως, ότι αυτή η χρονιά πρέπει να µας γίνει πάθηµα, γιατί η Προοδευτική δεν είναι να αγχώνεται αν θα παίξει στα µπαράζ-παραµονής».

Η προσφορά του Γκουβίτσα

Στον πάγκο βρέθηκε ο Γιώργος Γκουβίτσας και µπορούµε να αναφέρουµε ότι µε την παρουσία του, η οµάδα βρήκε το δρόµο της και µαζεύοντας 29 πόντους (από τον Ήφαιστο και πέρα) πέτυχε το στόχο της. ∆εν έχασε από το Λαµπέτι εντός, ενώ στην Μανολάδα, δεν άφηνε…τους βαθµούς του πρώτου γύρου, κατακτώντας τρίποντα. Την σπουδαιότερη νίκη όµως την έκανε στο Χειµαδιό, την 25η αγωνιστική µε 1-0, η οποία ήταν «κλειδί», για να µην βρεθεί η οµάδα στα πλέι-άουτ. Στη συνέχεια ήρθε και η νίκη µε τη ∆άφνη εντός (1-0) και η παραµονή «σφραγίστηκε» στο Επιτάλιο, όπως προαναφέραµε. Πάντως, δεν πρέπει να παραλείψουµε ότι στη φετινή περίοδο, υπήρχαν και άλλοι παίκτες που ήταν

Όλα τα αποτελέσµατα 1η αγωνιστική Προοδευτική – Κένταυρος Μαγ. 0-0 2η αγωνιστική Ολυµπιακός Λαµπετίου – Προοδευτική 4-0 3η αγωνιστική Ατρόµητος - Προοδευτική 0-0 4η αγωνιστική Προοδευτική – Ηλειακός Λεχ. 0-1 5η αγωνιστική Άρης Στρεφίου – Προοδευτική 0-1 6η αγωνιστική Προοδευτική – ΠΦΟ Πανόπουλου 0-1 7η αγωνιστική ∆όξα Ν.Μ. – Προοδευτική 3-0 8η αγωνιστική Προοδευτική – Αίας Γαστούνης 1-2 9η αγωνιστική Ξενοφών Κρεστ. – Προοδευτική 2-2 10η αγωνιστική Προοδευτική – Κεραυνός Χειµ. 3-0 11η αγωνιστική Προοδευτική – ∆άφνη 0-2 12η αγωνιστική Κάστρο – Προοδευτική 0-3 13η αγωνιστική Προοδευτική – Αλφειός Επιταλίου 4-2 14η αγωνιστική ΠΑΟ Βάρδας – Προοδευτική 2-0 15η αγωνιστική Προοδευτική-Ήφαιστος 2-1 16η αγωνιστική Κένταυρος Μαγούλας-Προοδευτική 1-0 17η αγωνιστική Προοδευτική -Ολυµπιακός Πύργου 0-0 18η αγωνιστική Προοδευτική -Ατρόµητος Βαρβ 2-1 19η αγωνιστική Ηλειακός Λεχ. –Προοδευτική 4-1 20η αγωνιστική Προοδευτική- Άρης Στρεφίου 4-1 21η αγωνιστική ΠΦΟ Πανόπουλου- Προοδευτική 6-2 22η αγωνιστική Προοδευτική- ∆όξα Ν.Μ. 3-2 23η αγωνιστική Αίας Γαστούνης –Προοδευτική 2-0 24η αγωνιστική Προοδευτική - Ξενοφών Κρεστ 3-2 25η αγωνιστική Κεραυνός Χειµαδιού-Προοδευτική Μανολάδας 0-1 26η αγωνιστική ∆άφνη- Προοδευτική 1-0 27η αγωνιστική Προοδευτική- Κάστρο 3-0 α.α 28η αγωνιστική Αλφειός Επιταλίου-Προοδευτική Μανολάδας 0-6 29η αγωνιστική Προοδευτική -ΠΑΟ Βάρδας 1-2 30η αγωνιστική Ήφαιστος Βουνάργου-Προοδευτική 2-2

Οι σκόρερ σταθεροί και βοήθησαν, όπως οι Ψηλοπαναγιώτης, Μπελεκούκιας και Ελ. Σάµαρης, ενώ ακόµη καλύτεροι και αυτοί που παρουσιάζουν συνεχής βελτίωση είναι οι Ζ. Βαλογιάννης και Α. Κατσιµιτσήρης. Η 10η θέση µε 41 βαθµούς (44-41 τέρµατα) δεν είναι ότι καλύτερο για µια οµάδα σαν την Προοδευτική, αλλά από την στιγµή που είχε αυτό το ξεκίνηµα και είχε µπλέξει κάποια στιγµή, θεωρείται επιτυχία και σταθερότατη η πορεία της από την 13η αγωνιστική και µετά.

14 γκολ: Νικολετάκης (Προοδευτική) 6 γκολ: Ν. Παλούκος 4 γκολ: Ελ. Σάµαρης 3 γκολ: Μπιτούνης, Α.Κατσιµητσήρης 2 γκολ: Π. Σάµαρης , Βαλογιάννης Ψιλοπαναγιώτης, Λογώνης


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

17


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος σήµερα... θα κάνεις κάτι για να το βοηθήσεις;

Χαρά Μελάκη “Όχι κάτι παραπάνω απ` όλα αυτά που κάνω καθ` όλη τη διάρκεια του χρόνου! Κάτι που νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε όλοι µας!”

My name is Moshopoulos… …Dionisis Moshopoulos! Σ

υνδυάζοντας την επαγγελµατική του ενασχόληση ως δάσκαλος και το χόµπι του ως τραγουδιστής ο ∆ιονύσης Μοσχόπουλος κάνει τις δικές του –µικρές ή µεγάλες- επαναστάσεις… Απαντώντας στις ερωτήσεις µας, µας εξηγεί περισσότερα…

- Πώς συνδυάζεις την επαγγελµατική σου ενασχόληση µε το τραγούδι;

Η µουσική είναι η επαφή µου µε τον αληθινό εαυτό µου ή µε κάποιες πτυχές του που θα ήθελα να φέρω στην επιφάνεια. Η εκπαίδευση µε κρατάει σε πνευµατική εγρήγορση και είναι ο συνδετικός κρίκος µε την παιδικότητά µου. Και οι δύο χώροι µπορούν να σου προσφέρουν µια ιδανική ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση µε σκοπό την αυτογνωσία. Προσπαθώ να κρατάω την «ερασιτεχνική» µατιά και στα δύο. ∆εν µπορώ να µε φανταστώ να κινούµαι σε στυγνά επαγγελµατικά πλαίσια. - Με ποιο τρόπο η µουσική, το τραγούδι σε βοηθά να γίνεσαι καλύτερος σαν άνθρωπος;

Είναι ένα διαρκές ταξίδι αναζήτησης του εαυτού σου, που σε βοηθά να εντοπίσεις πτυχές και δυνάµεις που δεν φανταζόσουν ότι υπήρχαν. Κυρίως είναι µια ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις τη µαταιότητα και την ασηµαντότητά σου µπροστά στα πανανθρώπινα µηνύµατα που «κουβαλάει» ένας στίχος. Αυτή είναι η λυτρωτική δύναµη του τραγουδιού. Στην ουσία τα τραγούδια, σού δείχνουν ότι η µοίρα µας ως ανθρώπων είναι κοινή και σε αυτή την κοινή πορεία δεν έχουν θέση οι µικρότητες στις οποίες αναλωνόµαστε καθηµερινά. - Από την ορχήστρα "Τα χρώµατα της Ήλιδας" στη ροκ µπάντα "Ελεύθερη Πτώση"... ο λόγος που σε οδήγησε σ` αυτή την επιλογή;

Ήταν καθαρά εσωτερική ανάγκη. Ένιωσα ότι δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο. Με ενοχλούσε η υπερβολική «ασφάλεια» που ένιωθα µετά τις τόσες επιτυχίες των «Χρωµάτων της Ήλιδας» και έπιασα τον εαυτό µου να επαναπαύεται στις δάφνες του επιτυχηµένου παρελθόντος. Πάντως έχω κρατήσει πολύ όµορφες αναµνήσεις και εύχοµαι σε όλα τα παιδιά καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουν. Ήθελα να νιώσω εντελώς εκτεθειµένος σε ένα νέο είδος, µε αµφίβολη την προοπτική της επιτυχίας. Μου αρέσει που ανακαλύπτω από την αρχή τη φωνή µου σε ένα άλλο είδος µουσικής.

Βαθµολογία

10

Χρήστος Χριστακόπουλος “Θα περπατήσω ή θα κάνω ποδήλατο και δε θα χρησιµοποιήσω το µηχανάκι µου!”

Βαθµολογία

10

Ελισάβετ Φώτου “Ότι κι αν κάνουν οι πολίτες αν δεν παρθούν αποφάσεις για την πργαµατική προστασία του Περιβάλλοντος από τις κυβερνήσεις όλου του κόσµου δεν θα καταφέρουµε τίποτα!”

- Αν η ζωή σου ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό;

Από τις «Ρωγµές» του Τσακνή, ο στίχος που λέει… «και µοιάζει η αλήθεια µου πελώριο ψέµα, σε τοίχο η φωνή µου χτυπά, ανοίγω τα µάτια, σηκώνω το βλέµµα, ξηµέρωσε κι έξω φυσά» ή από το «Dust in the wind» των Kansas, ο στίχος… «Don’t hang on, nothing last forever but the earth and sky, it slips away and all your money won’t another minute buy»…

Βαθµολογία

10

- Ποιον καλλιτέχνη ή σχήµα θα ήθελες να δεις live και γιατί;

∆εν έχω κάποιο ιδιαίτερο «απωθηµένο» καθώς µια από τις επιθυµίες µου πραγµατοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι όταν είδα τον Bob Dylan, τον άνθρωπο που εξέφρασε τη διαµαρτυρία του και τη γενικότερη αντίδρασή του σε οποιοδήποτε καθεστώς ή κατεστηµένο µέσα από τη µουσική του. Νοµίζω ότι οι εποχές πια θα επαναφέρουν στο προσκήνιο το τραγούδι – διαµαρτυρία, διότι πλέον είναι γόνιµο το έδαφος να «δώσουν καρπό» οι κυοφορούσες σκέψεις και ανησυχίες πολλών αξιόλογων δηµιουργών που ζητούσαν την ευκαιρία και την έµπνευση να γράψουν. Ίσως όλη αυτή η γενικευµένη κρίση να είναι µια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουµε τη σχέση µας µε τον εαυτό µας.

And the winner is...

… όλοι! Για µια ακόµα φορά η νεολαία αποδεικνύει ότι είναι ευαισθητοποιηµένη και ενηµερωµένοι στα θέµατα για την προστασία του Περιβάλλοντος που βρίσκεται σε οριακό σηµείο! Πλέον αυτό που αποµένει αν θέλουµε να µην καταστραφεί ο πλανήτης Γη, είναι να παρθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο µε µια νέα Παγκόσµια συµφωνία για την προστασία του!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Πρόσωπα & Επιχειρήσεις 19

ΑΦΟΙ ΠΑΝ.& ΘΕΟ∆.∆.ΡΗΓΑ Ο.Ε

Κάθε λύση για κάθε σπίτι ! ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

H

εταιρεία ∆οµικών και Μονωτικών Υλικών ΑΦΟΙ ΠΑΝ.& ΘΕΟ∆.∆.ΡΗΓΑ Ο.Ε, ιδρύθηκε το 1988, µε έδρα την πόλη του Πύργου (Αγ. Γεωργίου 90), προσφέροντας προϊόντα και υλικά σχετιζόµενα µε την οικοδοµή. Λίγα χρόνια µετά, και συγκεκριµένα το έτος 1993-1994 η επιχείρηση µεταφέρεται σε δικές της, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου συνεχίζει έως και σήµερα την ανοδική της πορεία στον τοµέα της εµπορίας και της διάθεσης δοµικών και µονωτικών υλικών, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσµα αναγκών στην οικοδοµή και στην κατοικία. Η εταιρεία, µε ιδιοκτήτες τους αδελφούς Παναγιώτη και Θεόδωρο Ρήγα, διαρκώς εξελισσόµενη στις νέες µεθόδους και τεχνικές για τα προϊόντα δόµησης και διαθέτον-

τας πάνω από 6.000 είδη διαφόρων εταιρειών, µπορεί να ικανοποιήσει την οποιαδήποτε ανάγκη και του πιο δύσκολου πελάτη. Στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΑΝ.& ΘΕΟ∆.∆.ΡΗΓΑ Ο.Ε, µπορείτε να βρείτε όλα τα ∆οµικά και Μονωτικά Υλικά ξηράς δόµησης, (γυψοσανίδα και τσιµεντοσανίδα, ποροµπετόν, έτοιµοι σοβάδες, µονωτικά υλικά), συστήµατα εξωτερικής θ ε ρ µ ο µ ό νω σ η ς - η χ ο µ ό ν ω σ ης πυροπροστασίας, ενεργειακά τζάκια-επενδύσεις, πετρώµατα, διαφορά εργαλεία ηλεκτρικά και χειροκίνητα. Όπως αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, ένας εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης:«Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στα πλαίσια αυτά το ανθρώπινο δυναµικό µας είναι πάντα ενηµερωµένο για ότι καινούργιο υπάρχει στην αγορά. Επίσης η συνεργασία µας µε τις εταιρείες

ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ) ΤΗΛ & FAX: 26210-27390

KNAUF, YTONG, FIBRAN, THRAKON, ISOMAT, NEOTEX, EDIL KAMIN, ESHA,ΤΙΤΑΝ, µας εξασφαλίζει µια δυναµική παρουσία στο χώρο της οικοδοµής και της κατοικίας. Προτεραιότητά µας είναι να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο όσο το δυνατόν καλυτέρα και να µπορούµε να είµαστε υγιείς στην αγορά. Για τους λόγους αυτούς η επιχείρηση µας, εµπλουτίζεται διαρκώς µε όλα τα νέα υλικά που αφορούν τον χώρο µας και εµείς από τη µεριά µας προσπαθούµε να είµαστε πάντα ενηµερωµένοι για νέες µεθόδους και τεχνικές, προκειµένου µε τη σειρά µας να προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή λύση σε όλους τους πελάτες µας». Η πλούσια και ενηµερωµένη γκάµα των ειδών της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΑΝ.& ΘΕΟ∆.∆.ΡΗΓΑ Ο.Ε, µπορεί να δώσει τη κάθε λύση για κάθε σπίτι.

«Η επιχείρησή µας, εµπλουτίζεται διαρκώς µε όλα τα νέα υλικά που αφορούν το χώρο µας, θέτοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών», επεσήµανε ο Παναγιώτης Ρήγας, ένας εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης.


20

Εν οικωΒίκυ Σπηλιοπούλου

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Από την Πέλυ Μπεβούδα

Αγαπώ τα τραγούδια Η

φωνή της, χαρακτηριστική. Το βλέµµα της, έντονο και γλυκό ταυτόχρονα. Η αγάπη για τη µουσική και το τραγούδι, πηγαία και… κληρονοµική! Όπως και το χάρισµα,του να µπορεί να µας «ταξιδεύει» µε τους στίχους και την ερµηνεία. Η Βίκυ Σπηλιοπούλου, το κορίτσι που κάποτε ονειρευόταν να γίνει δηµοσιογράφος και ταυτόχρονα τραγουδούσε µε µικρόφωνο… ένα καλώδιο της κάζας, έγινε τελικά δασκάλα. Οι µαθητές της την αγαπούν αλλά και όλοι εµείς, που δεν την συναντήσαµε βέβαια ποτέ στις σχολικές αίθουσες αλλά σχεδόν σε όλα τα νυχτερινά µαγαζιά και µπουάτ (παλιότερα) της περιοχής, να τραγουδά…

Η Βίκυ γεννήθηκε στον Πύργο, ο πατέρας της κατάγεται από τον Πύργο αλλά πολύ σύντοµα έφυγαν οικογενειακώς για το χωριό της µαµάς της, το Ανήλιο της Ζαχάρως. Το σχολείο το τελείωσε στη Ζαχάρω. Εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια και µετά σπούδασε την Παιδαγωγική Ακαδηµία στο Ηράκλειο. Η αγάπη της για τη δηµοσιογραφία ήταν δυνατή αλλά η θέλησή της να την σπουδάσει δεν κατάφερε να πείσει τον πατέρα της, που είχε άλλα όνειρα για την κόρη του, να περάσει σε κρατική σχολή, καθώς τότε

Με την αδερφή της, τη Γιούλα.

οι σχολές δηµοσιογραφίας ήταν µόνο ιδιωτικές. Με το τραγούδι «είχε θέµα» από µικρή. Πριν πάει σχολείο ακόµη, κοιτούσαν µε την αδερφή της µέσα από τις τρύπες του ραδιοφώνου για να δουν πού ήταν αυτός που τραγουδά. Από τότε που κατάλαβε τον εαυτό της, ήξερε ότι κάποια στιγµή το τραγούδι θα έµπαινε στη ζωή της. Θυµάται που τραγουδούσε το «Παιδί από την Ανάβυσσο». Η αδερφή της, η Γιούλα, έπαιρνε το χτυπητήρι για τα χαλιά και το έκανε µπουζούκι και η Βίκυ έπαιρνε το καλώδιο της κάζας –συσκευή µαγειρικής- και το έκανε µικρόφωνο. Είχαν το δικό τους «συγκρότηµα». Όταν τραγουδούσαν, οι φωνές τους ακούγονταν στο δρόµο. Το γονίδιο, υπήρχε. Η µητέρα της ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Το είχαν στόχο µαζί µε την εξαδέρφη της, τη διάσηµη Χαρούλα Λαµπράκη. Η Χαρούλα, φυσικά, τα κατάφερε, η µητέρα της ποτέ καθώς στην οικογένειά της υπήρχε µια προκατάληψη γι’ αυτά. ∆εν την άφησαν τα αδέρφια της… Αλλά,ρίζα υπάρχει και από το σόι του πατέρα της, καθώς η γνωστή ρεµπέτισσα Ιωάννα Γεωργακοπούλου ήταν πρώτη ξαδέρφη της µητέρας του πατέρα της. Ωστόσο, δεν είχε πει σε κανέναν από τους γονείς της το µεγάλο της όνειρο. Το έµαθαν µόνο όταν γύρισε στη Ζαχάρω από τις σπουδές της και τότε η Ζαχαρέικη Παρέα αναζητούσε µια γυναικεία φωνή. Όταν έκλεισε τη δουλειά µε τη Ζαχαρέικη Παρέα στο Καστέλο, τότε το είπε στους δικούς της. Και φυσικά, δεν την πίστεψαν… Ήταν 1989-1990. Ήταν σαν την Χιονάτη µε τους εφτά νάνους, εφτά άνδρες και η Βίκυ! Μετά το Καστέλο, δούλεψε στο Ρεµέτζο, στην Αµαλιάδα στο ΣΤΕΦΑΝΟ, σε µια µπουάτ στην περιοχή του ΟΤΕ και µετά πάλι στον Πύργο, στην Τασία, στο παλιό Εν Λευκώ, στην

Στο Ρεµπέτικο Στέκι.

µπουάτ του Στάθη του Θεοδόση, στον Κακόβατο, στον Ειρηνικό, στο Ρεµπέτικο Στέκι, όπου γνώρισε και το σύντροφο της ζωής της, τον Γιώργο. Μάλιστα, στην αρχή πίστευε ότι ο Γιώργος καθόταν µε προσήλωση και παρακολουθούσε το πρόγραµµα επειδή του άρεσαν τα τραγούδια της. Αυτός βέβαια καθόταν και τη χάζευε! Συνέχισε να δουλεύει και σταµάτησε ένα χρόνο µετά τον θρησκευτικό της γάµο, το 2005. Στο µεσοδιάστηµα είχε δουλέψει και στην περιοχή της Ζαχάρως στα «Σόδοµα» και στο Κορακοχώρι αλλά και στη Ροτόντα. Το τραγούδι της λείπει πολύ,και παραδέχεται ότι δεν έχει πάψει να το σκέφτεται. Αυτό που θα ήθελε θα ήταν


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Εν οικω

από το στίχο… να κάνει ένα δικό της µαγαζί γιατί έτσι θα µπορούσε να έχει το στυλ που η ίδια αγαπά και την εκφράζει. Είναι, αν θες, ένα όνειρο ζωής. Και αυτό γιατί η Βίκυ δεν µπορεί να πει τραγούδια που δεν της αρέσει ο στίχος τους. «Για µένα ο στίχος είναι βασικό. Αν µου ζητήσει κάποιος ένα τραγούδι και δεν µου αρέσει ο στίχος, δεν µπορώ να το πω. Θα γελάνε µαζί µου. Γελάω που γελάω εύκολα…». Παρότι δούλεψε νύχτα, αισθανόταν πάντα καλά και προστατευµένη. Ίσως επειδή ήταν πάντα µε τους συνεργάτες της, µε την ορχήστρα, µια παρέα, ίσως επειδή η ίδια είχε διακριτά και απόλυτα όρια. Και πάντα έµενε στα µαγαζιά όπου και η ίδια περνούσε καλά, διασκέδαζε µε αυτό που έκανε. Αυτό που θεωρεί ότι λείπει ακόµη από τον Πύργο είναι ένα µαγαζί µε καλή µουσική, ίσως µια µουσική σκηνή, για να µπορεί να καλύψει και τους νέους. «Θα ήταν και πιο οικονοµική και θα µπορούσε, τις ηµέρες που στην Αθήνα οι τραγουδιστές έχουν ρεπό, να έρχονται. Όπως και µικρά γκρουπ και νεανικά συγκροτήµατα που θα µπορούσαν να βρουν στέγη εκεί. Θα ήταν αυτό που θα γέµιζε ένα κενό, γιατί θα ήταν κάτι διαφορετικό». Στο σπίτι της πλέον τραγουδά σπάνια. Από όταν άρχισε να δουλεύει, έπαψε να τραγουδά όπως παλιά. Όταν άλλωστε κάτι γίνεται δουλειά, είναι κουραστικό να το κάνεις και για χόµπι. Αγαπά τους στίχους της Λίνας της Νικολακοπούλου και γενικά τραγούδια «του καηµού». Επίσης, λατρεύει τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Επίσης, τις αρέσουν τα χασάπικα. «Υπάρχουν τραγούδια που µου αρέσουν ως µουσικές αλλά τα τραγούδια τα αγαπώ από τον στίχο», µας λέει. Εµείς της ευχόµαστε σύντοµα να µας δώσει την ευκαιρία να την ξανακούσουµε στις δικές της µουσικές διαδροµές, στο δικό της χώρο…

Στα Πεζά Κρήτης, κάνοντας την πρακτική της.

Στην Αµαλιάδα, στο ΣΤΕΦΑΝΟ.

Στο σχολείο του Θολού.

Στη µπουάτ, στον Πύργο.

Στο Καστέλο.

Με µαθητές της, στο σχολείο του Λεπρέου.


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

Καλοκαίρι και φίδια: Προσοχή!

o ασυνήθιστο περιστατικό που συνέβη το απόγευµα της Πέµπτης στο κέντρο του Πύργου µε «πρωταγωνιστή»… µια οχιά που στάθηκε αφορµή για ν` αναστατωθούν περαστικοί και ιδιοκτήτες καταστηµάτων µας έδωσε την αφορµή για να έρθουµε σ` επαφή µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κέντρου Προστασίας και Περίθαλψης Ζώων «ROMMEL» Ηρακλής Ματρώζος προκειµένου να µας πει -σαν ειδικός- περισσότερα πράγµατα...

T

“Στην Ελλάδα το πιο επικίνδυνο φίδι είναι η οχιά και υπάρχουν 5 είδη το δηλητήριο από το δάγκωµα τους µπορεί να αποβεί µοιραίο αν σε λίγες ώρες δεν µας παραχθεί η κατάλληλη ιατρική βοήθεια. Τα άλλα 2 δηλητηριώδη φίδια της χώρας µας είναι το γατόφιδο και ο σαπίτης τα οποία όµως είναι δύσκολο να εκχύσουν στον άνθρωπο δηλητήριο µε το δάγκωµα γιατί είναι οπισθόδοντα παρόλα αυτά όµως το δηλητήριο τους δεν επιφέρει τον θάνατο ούτε κάποια σοβαρή ασθένεια, τα υπόλοιπα είδη φιδιών θεωρούνται απολύτως ακίνδυνα, βέβαια εµείς καλού κακού καλό είναι να πάµε στο νοσοκοµείο αν µας δαγκώσει οποιοδήποτε. Όταν είµαστε στο βουνό ή γενι-

κότερα σε απόµερη περιοχή η διακοµιδή µας σε κάποιο νοσοκοµείο είναι αρκετά χρονοβόρα και αυτό µπορεί να αποβεί µοιραίο αν µας δαγκώσει µια οχιά γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να αποφεύγουµε να καθόµαστε µέσα σε ξερά χόρτα να µετακινήσουµε κάποιο βράχο ή να καθόµαστε πάνω του. Στα ξερά χόρτα και στις πέτρες η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη και αυτά προτιµάνε να έχουν εκεί τις φωλιές τους. Προσέχουµε ιδιαίτερα όταν περνάµε κοντά ή πάνω από πεσµένους κορµούς δέντρων δεν βάζουµε τα χέρια µας και δεν καθόµαστε κοντά σε κουφάλες δέντρων. Κανένα φίδι δεν πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο χωρίς λόγο αυτά µας φοβούνται πολύ περισσότερο απ’ ότι εµείς αυτά και θα επιτεθούν µόνο αν δεν έχουν άλλη λύση π.χ. τα πατήσουµε ή αισθανθούν εγκλωβισµένα. Αν δούµε κάποιο φίδι στο δρόµο µας περιµένουµε απλά να περάσει και συνεχίζουµε. Και αν παρόλα αυτά έχουµε την ατυχία να µας δαγκώσει µία οχιά στο βουνό προσπαθούµε να µείνουµε ψύχραιµοι και να δέσουµε µε κάποια ζώνη ή τα κορδόνια µας ή οτιδήποτε άλλο το άκρο στο οποίο µας δάγκωσε λίγο πιο πάνω από την πληγή.

Προσοχή σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αν το αφήσουµε πολύ ώρα δεµένο να πάθουµε γάγκραινα! Ανοίγουµε µε το µαχαίρι µας

ή ένα κοφτερό αντικείµενο µια κάθετη τοµή κοντά στην πληγή όχι πολύ µεγάλη και πιέζουµε να φύγει το αίµα. Καλό είναι να κάνουµε όλα

“Απελευθέρωση” στη Φολόη (και όχι µόνο)... στήλη έµαθε ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στο -προστατευόµενο- δάσος της Φολόης θα γίνει απελευθέρωση Φασιανών και Ορτυκιών... ∆ιαβάστε τι µας είπε ειδικός ορνιθολόγος επί του θέµατος... “χρειάζεται ολόκληρη µελέτη για κάθε απελευθέρωση και φυσικά δε γίνεται σαν πανηγύρι. Όσον αφορά το δάσος της Φολόης, για το Φασιανό είναι οριακά αποδεκτό το µέρος, για το Ορτύκι είναι λάθος µέρος! Χωρίς καλές προϋποθέσεις, οι απελευθερώσεις καταλήγουν σε αποτυχία και τα πουλιά είναι ουσιαστικά καταδικασµένα σε θάνατο... όχι µόνο λόγω του κυνηγιού, άλλωστε ελάχιστα θα επιβιώσουν µέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου! Επιπλέον υπάρχει η τάση, κάτι που φαίνεται και στο σχετικό Νόµο να περιοριστούν οι απελευθερώσεις και, σε κάθε περίπτωση, αυτές δεν πρέπει να γίνονται σε προστατευόµενες φυσικές περιοχές όπου τα είδη αυτά δεν υπήρχαν. Και ξέρουµε ότι ούτε Ορτύκι ούτε Φασιανός υπάρχουν µέσα στη Φολόη!”... Τα συµπεράσµατα δικά σας...

H

αυτά πρώτα ώστε να εµποδίσουµε το δηλητήριο να προχωρήσει και µετά να καλέσουµε βοήθεια εάν είµαστε µόνοι µας”.

ΑΓΓΕΛIΑ Χαρίζονται κουταβάκια Επανιέλ. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697 3983863 (κος ∆ηµήτρης)

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν,ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


Με τον καφέ της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

23

ONIRAMA Λ

ίγα λεπτά µετά τις 12, βράδυ Παρασκευής σε fast food της παραλίας της Κουρούτας µε την αγωνία να µε “τρώει”... “- Θάρθουν άραγε;”... ρωτάω το φίλο µου το Σπύρο... “Αφού είπαν ότι θ’ ρθουν, θα το κάνουν µου λέει”... Πριν τελειώσουµε το διάλογο βλέπω σε κοντινή απόσταση το Θοδωρή Μαραντίνη και το ∆ηµήτρη Κοκονίδη, δυο από τους

έξι “ONIRAMA”, να µας πλησιάζουν µαζί µε τον υπεύθυνο επικοινωνίας και προβολής του πολύ επιτυχηµένου τα τελευταία χρόνια σχήµατος να µας πλησιάζουν... “-Ξεκινάµε;” ρωτάει ο Θοδωρής... “-Πάµε!”... απαντώ απαλλαγµένος από το άγχος...

“Τα όνειρα δεν σταµατούν ποτέ!” Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

-Ο τίτλος του γκρουπ αποτελεί συντοµογραφία της φράσης “Τα όνειρα µας”... τα περισσότερα όνειρα απ` αυτά που είχατε, ξεκινώντας την πορεία σα ς, έχουν γίνει πραγµατικότητα;

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα όνειρα µας έχουν πραγµατοποιηθεί και αισθανόµαστε πολύ χαρούµενοι γι` αυτό. Έχουµε πολύ κόσµο να ευχαριστήσουµε ξεκινώντας από αυτούς που µας στήριξαν από το ξεκίνηµα µας µέχρι το κοινό που µας στηρίζει ακόµα και µακάρι να γίνουν και τα υπόλοιπα όνειρα µας πραγµατικότητα. - ∆ύσκολη εποχή για όνειρα όµως αυτή που διανύουµε... πόσο σας επηρεάζει όλο αυτό το πράγµα που συµβαίνει στην Ελλάδα; Αυτό είναι αλήθεια... νοµίζω ότι επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα επίπεδα, επαγγελµατικά ή προσωπικά. Ακόµα και σε επίπεδο ονείρου επηρεάζει µια τέτοια κατάσταση! Επηρεάζει και τα δικά µας όνειρα και εµάς, τη δουλειά µας, τις συνθήκες και τα δεδοµένα µας, το τρόπο που σκεφτόµαστε. Βέβαια πιστεύω ότι τα όνειρα ποτέ δεν τα επηρεάζει τίποτα, απλά ίσως γίνεται πιο δύσκολο να πραγµατοποιηθούν... αλλά θα τα έχουµε πάντα µέσα µας και θα τα “κυνηγάµε”! Αλλάζουν όµως οι συνθήκες µέσα στις οποίες θα τα πραγµατοποιήσουµε... - Ο τελευταίος σας δίσκος «Στη Χώρα των Τρελών» χαρακτηρίστηκε ως ό,τι καλύτερο έχετε κάνει µέχρι τώρα... εσείς το πιστεύετε αυτό ή... τα καλύτερα έρχονται; Μέχρι στιγµής είναι σίγουρα ότι καλύτερο έχουµε κάνει και είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι και πολύ περήφανοι γι` αυτό. Ήταν ένα βήµα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα της δουλειάς µας... τραγούδια, στίχο, ενορχηστρώσεις, παραγωγή. Και νοµίζω ότι αυτό είναι το ζητούµενο σε κάθε νέα δουλειά, να πηγαίνεις ένα βήµα παραπέρα κι αυτό θα προσπαθούµε να κάνουµε και στο µέλλον. - Ετοιµάζετε κά τι κα ινούργιο αυτή την εποχή ή είναι λίγο νωρίς ακόµα; Είναι λίγο νωρίς αλλά φαντάζοµαι ότι σίγουρα µέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουµε κάνει κάτι.. - Τα τελευταία χρόνια στην Παγκόσµια µουσική σκηνή επικρατεί η τάση του “ανακατέµατος” (σ.σ. fusion) των µουσικώ ν ειδών... πιστεύεις ότι αυτό µπορεί ν` αλλάξει και ν`

ακούµε πιο flat ακούσµατα; Αυτό είναι “κύκλοι”... κάποια στιγµή µπορεί και να ξαναγυρίσουν τα πράγµατα σε πιο απλή µορφή. Όπως βλέπουµε τώρα κάποια πράγµατα ίσως έχουν εξαντληθεί κι αρχίζουν οι µίξεις µε κάποια στοιχεία του παρελθόντος συνδυασµένα µε κάποια άλλα που εισάγονται σ` αυτές και γίνονται ξανά µόδα. Όποτε κάποια στιγµή, όπως λες, µπορεί και να ξαναγυρίσουµε σε πιο “απλά” πράγµατα... - Γενικότερα, εκτός από τη δική σας µουσική, ποια είναι τα ακούσµατά σας; Η αλήθεια είναι ότι σε όλους µας αρέσουν πιο ροκ ακούσµατα τα οποία όµως βλέπω ότι το τελευταίο καιρό δεν αποτελούν µεγάλο κοµµάτι της µουσικής σκηνής. Ακούγεται πιο πολύ το dance σε διάφορες µορφές του όπου µπορείς ν` ακούσεις πολύ ωραία πράγµατα. Και στο ροκ πάντως υπάρχουν γκρουπ που στηρίζουν παραδοσιακά το χώρο όπως οι U2, REM, Coldplay... Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ ωραίοι καλλιτέχνες, καινούργιοι και παλιοί που επίσης κάνουν ωραία πράγµατα. Νοµίζω ότι πιο µεγάλη σηµασία έχουν οι καινούργιοι όπως ο Μουζουράκης, οι Locomondo, ο Μύρωνας Στρατής που κάνουν πολύ καλές δουλειές... - Έχετε συνεργαστεί µε πολλούς τραγουδιστές, τραγουδίστριες κα ι γενικότερα ανθρώπους της µουσικής... ποιος σας έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση; (το λόγο παίρνει ο ∆ηµήτρης Κοκονίδης, ντράµερ του γκρουπ που κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε το Θοδωρή έχει έρθει και κάθεται δίπλα µας) Εντύπωση µας έκαναν όλοι, ο καθένας µε τον τρόπο του, το χαρακτήρα του και την µουσική του ιστορία. Η Έλενα Παπαρίζου µε

τη φοβερή φωνή της και την εµφάνιση της, ο Χατζηγιάννης για το µουσικό ταλέντο που διαθέτει, ο Ρέµος για την καταπληκτική ικανότητα που έχει να επικοινωνεί και να ξεσηκώνει το κόσµο... ο Σαββόπουλος όπου µ` αυτόν, εντάξει, ξεφεύγει το θέµα, σπουδαίος πάνω στη µουσική και τελευταία µε την Ελευθερία Αρβανιτάκη που είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος µε τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις... όλοι τους καταπληκτικοί καλλιτέχνες! Νοµίζω ότι γενικά είµαστε πάρα πολύ ευτυχισµένοι και νιώθουµε πάρα πολύ τυχεροί που έχουµε καταφέρει και συνεργαστεί µε τόσο διαφορετικούς αλλά συνάµα τόσο καλούς και αξιόλογους καλλιτέχνες. - Με ποιον ή ποιους θα θέλατε να συνεργαστείτε στο µέλλον;... Νοµίζω ότι οι περισσότεροι από την µπαντα µας θα ήθελαν να συνεργαστούµε µε το Νίκο Πορτοκάλογλου όπως έχω διαπιστώσει από συνεντεύξεις και δηλώσεις τους... (χαµογελάει). Επίσης και µε την Ανδριάννα Μπάµπαλη. - Είστε “κήρυκες του εθελοντισµού” για το “Special Olympics: Αθήνα 2011” (σ.σ. έχουν ηχογραφήσει και σχετικό τραγούδι “Εκεί για σένα εγώ”)... πως νιώ θετε γι` α υτό;... σας έκανε να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά τα πράγµατα για τους ανθρώπους µε αναπηρία; (απαντά ο Θοδωρής) Εκ των πραγµάτων όταν µας έγινε η πρόταση για να συνεργαστούµε γνωρίσαµε περισσότερα για το τι σηµαίνει και τι µπορεί να δώσει σ` αυτά τα παιδιά η συµµετοχή στους συγκεκριµένους αγώνες. Αυτός ήταν ο λόγος που γράψαµε και το τραγούδι γιατί είδαµε λίγο παραπάνω πώς είναι όλο αυτό...

στην Ελλάδα είναι λίγο “περιέργα” τα πράγµατα, µε τον κόσµο να φοβάται ν` “αγγίξει” αυτό το θέµα, να είναι λίγο ανενηµέρωτος για να χειριστεί καταστάσεις και ανθρώπους. Θαρρώ λοιπόν ότι οι αγώνες είναι µια πολύ καλή αφορµή για να “σπάσει ο πάγος” και να γνωρίσουµε όλοι αυτά τα παιδιά που έχουν πραγµατικά πολύ µεγάλη ψυχή και να πάρουµε κι εµείς κάποια “µαθήµατα ζωής” γενικότερα...

- Στο φετινό καλοκαίρι τι άλλο περιλαµβάνεται στο πρόγραµµά σας;

Θα κάνουµε όσο το δυνατόν περισσότερες εµφανίσεις στην Ελλάδα διαθέτοντας ήδη ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει αρκετές στάσεις. Επίσης ετοιµάζουµε κι ένα τραγούδι για Ελληνική ταινία που θα βγει στις κινηµατογραφικές αίθουσες κοντά στα Χριστούγεννα, αν όλα πάνε καλά... - Η ταινία ποια είναι;

Το “Νήσος 2” και είσαι ο πρώτος που το µαθαίνεις!

- Αποκλειστικό! Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια στα όνειρά σας! Να είσαι καλά!

Y.Γ. Οι “ONIRAMA” λίγο µετά τη συνέντευξη εµφανίστηκαν στο NITRO Club, στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας, σε µια συναυλία που δικαίωσε τη φήµη τους ως ένα από τα καλύτερα και πιο “δυνατά” επί σκηνής γκρουπ. Ερµηνεύοντας όλες τους τις επιτυχίες άφησαν τις πιο ευχάριστες εντυπώσεις στο κόσµο που γέµισε το χώρο, στην 2η εµφανίση τους επι Ηλειακού εδάφους...


Ταύρος Καλά θα κάνετε να προσέξετε λίγο καλύτερα ορισµένα πράγµατα που έχουν να κάνουν µε κοντινά σας πρόσωπα *Στηρίξτε τους δικούς σας ανθρώπους *Προσπαθήστε να κάνετε αλλαγές οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ξεµπλοκάρετε καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Κινηθείτε δυναµικά ∆ίδυµοι Μπορείτε µε τις ικανότητες που έχετε να φέρετε εις πέρας πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Τολµήστε να κάνετε πράγµατα που θα σας ωφελήσουν *Ρυθµίστε υπεύθυνα τις υποθέσεις σας *Μην κάνετε αλλαγές *Καλά θα κάνετε να προσέξετε τις κινήσεις για να µην έχετε προβλήµατα Καρκίνος Η σηµερινή ηµέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε αποφάσεις και να κάνετε µερικές αλλαγές οι οποίες θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα µε τον εαυτό σας *Προσπαθήστε να βάλετε σε µια τάξη πράγµατα που έχουν να κάνουν µε τα προσωπικά σας *Μην κάνετε κινήσεις που θα σας ζηµιώσουν Λέων Καλά θα κάνετε να προσέξετε µερικά πράγµατα πριν πάρετε αποφάσεις *Μην αφήσετε τα περιθώρια σε τρίτους να σας επηρεάσουν στις αποφάσεις σας *Κάντε αλλαγές οι οποίες θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα και θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά *Μην κάνετε επιπολαιότητες, φίλοι µου Παρθένος Με τις ικανότητες που έχετε θα µπορέσετε να φέρετε εις πέρας πολλές καταστάσεις που σας δυσκόλευαν *Μην αφήσετε το παρελθόν να σας επηρεάσει *Κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε καλά θα κάνετε να τις προσέξετε *Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις για να ξεκινήσετε κάτι νέο

ρελθόν

Ζυγός Θα χρειαστεί προσοχή σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το κράτος *Αποφύγετε να κάνετε αλλαγές οι οποίες θα δηµιουργήσουν άγχος και πίεση *Περάστε χρόνο µε πρόσωπα που συµπαθείτε και κάντε πράγµατα τα οποία θα σας κάνουν να ξεχάσετε ο,τι σας πλήγωσε στο πα-

Σκορπιός Η σηµερινή ηµέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε αποφάσεις και να κάνετε αλλαγές *Μην αφήσετε τα περιθώρια να σας επηρεάσουν τρίτοι στα σχέδια σας *Τολµήστε να κάνετε αλλαγές που θα τονώσουν την αυτοπεποίθηση σας *Προτιµήστε το βράδυ σας να το περάσετε όσο πιο ξέγνοιαστα µπορείτε Τοξότης Πράγµατα που σας δυσκόλευαν καιρό θα ξεπεραστούν *Μην αφήσετε τα περιθώρια να σας επηρεάσουν εξωγενείς παράγοντες στα µελλοντικά σχέδιά σας *Μπορείτε µε τους κατάλληλους χειρισµούς να βρείτε λύσεις σε πολλές υποθέσεις που σας δυσκόλευαν *Νέα ξεκινήµατα θα σας ανανεώσουν Αιγόκερως Καλά θα κάνετε τη σηµερινή ηµέρα να την αξιοποιήσατε σε πράγµατα τα οποία σας ευχαριστούν *Κάντε πράγµατα που θα βελτιώσουν τη ψυχολογία σας *∆ιώξτε όποιες ανασφάλειες έχετε και κινηθείτε δυναµικά σε προτάσεις που θα σας γίνουν για να κάνετε αλλαγές *Ανανεωθείτε Υδροχόος Η σηµερινή ηµέρα είναι κατάλληλη για να ασχοληθείτε µε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το σπίτι σας *Κοντινά σας πρόσωπα θα χρειαστούν βοήθεια *Αλλάξτε διάθεση και προσπαθήστε να αντιµετωπίσετε κάποιες καταστάσεις µε µεγαλύτερη σοβαρότητα και ηρεµία *Μην πάρετε σοβαρές αποφάσεις Ιχθείς Καλά θα κάνετε τη σηµερινή ηµέρα να προσέξετε κάποια πράγµατα *Πρόσωπα που δεν γνωρίζετε καλά πιθανόν να έρθουν να προσπαθήσουν να σας πλησιάσουν *Σκεφτείτε µε προσοχή το κάθε σας βήµα *Μην κάνετε πράγµατα τα οποία µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ψυχολογία σας

24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΣΟΥΖΑΝ ΑΜΠΟΥΛΧΑΒΑ

Βιβλιοπωλείο «ΚΟΡΚΟΛΗΣ» Ερµού 3 , Πύργος

ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΙΝ Παλαιστίνη, Μάιος του 1948. ∆ιακηρύσσεται η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ...

Τ

ο χωριό Έιν Χοντ αδειάζει απ’ όλα τα παιδιά του. Οι κάτοικοί του, και µαζί τους και η οικογένεια Αµπουλχάζα, µεταφέρονται σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Τζενίν, όπου αναγκάζονται πλέον να ζήσουν, χωρίς ορατό µέλλον. Εκεί θα γεννηθεί η µικρή Αµάλ και µέσα από τα δικά της µάτια τα γεµάτα απορία και αναπάντητα ερωτηµατικά,

θα δούµε να ξετυλίγονται τριάντα χρόνια µίσους, αίµατος και δακρύων. Το κοριτσάκι θα µείνει µόνο στον κόσµο και θα αναγκαστεί να µεγαλώσει σε ένα ορφανοτροφείο για Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιερουσαλήµ το 1969. Αργότερα, µια υποτροφία θα της επιτρέψει να φύγει στην Αµερική για σπουδές. Θα επιστρέψει στην Τζενίν το 2002 µε την κόρη της, για να της δείξει το µικρό κοµµάτι γης όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε, και που ακόµη το ποτίζει το αίµα και το µίσος...

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 268

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Εργο του Ενα παιδί µετράει τ’ άστρα 2. Μεγάλη Ρωµαική οδός – Προσκοπικό πρόσταγµα 3. Μολισµατική αρρώστια µε µυικές συσπάσεις 4. Εχει εφτά χρώµατα –Συνοδεύεται από χειρονοµία 5. Οι Εκκλησίες – Νερό δε γίνεται 6. Ερωτηµατικό αντ. –Ροή αίµατος 7. Και έτσι ο µουσαµάς 8. Ζηλιάρα θεά – Βασική µας λειτουργία ΚΑΘΕΤΑ 1. Η γλώσσα των αρχαίων Ρωµαίων 2. Ο χειριστής µηχανής λήψης 3. Ανάσκελα – Επιδιώκεται στα χαρτιά, στην ξερή 4. Η πρώτη καλλιέργεια χέρσου χωραφιού 5. Από Σπαρτιάτικη εντολή – Λέγεται για έµφαση 6. Περίφηµος χαλκοπλάστης από την Αίγινα 7. Οπισθοδροµική ιστορική περίοδος αιτ. 8. Κατάληξη αρσενικών – Αναφέρεται και η κινούµενη 9. Ξαφνικός κλονισµός – Ποιοτικά γράµµατα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΛΥΣΗ

Ωροσκόπιο Κριός Η σηµερινή ηµέρα θα είναι αρκετά καλή για εσάς *Η καλή σας διάθεση θα σας κάνει να δείτε µερικά πράγµατα από διαφορετική σκοπιά *Προσέξτε πολύ *Βρείτε χρόνο για να κάνετε πράγµατα τα οποία σας ευχαριστούν *Κάντε πράγµατα τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε όµορφα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Βασιλόπουλος Γεώργιος (Τ. Πετροπούλου 10 τηλ. 2621022212) Aµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Γκότση Ευσταθία (τηλ. 2625032300) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Πύργος : Κ -5/6/11 Mπουµπουλης Χρήστος 2621081110, 6938142890 Ρήγα Φεραίου 109 Αµαλιάδα : Κ -5/6/11 Ευαγγελάτος Γεράσιµος Ελ. Βενιζέλου 12- τηλ. 26220 29026-κιν. 6946774119

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

TV

00:00-11:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 11:00-13:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΒΟΥ∆ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΕΪΝΤΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 18:00-21:00 21:00-00:00

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

19:00 20:00 21:00 22:00 00:00 00:30 02:00

13.00 14.00 145.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30

Κόκκινο – Κίτρινο- µπλε (Ε) Θεία Λειτουργία Γυναικεία µοναστήρια (Ε) Σε ήχο ελεύθερο (Ε) Μουσική παράδοση: Παναγιά Τρικάλων (Ε) Μετά Μουσείο: Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης Παγκόσµιο πρωτάθληµα ράλι: Αργεντινή (Ζ) Συνάντησα και ευτυχισµένους µαστόρους: ο αµαξάς Ξένη ταινία « Εκπαίδευση στα άκρα» Περιπέτεια Σπύρος Παπαλουκάς: Η περιπέτεια της ζωγραφικής Γύρω µας παντού Orient Express Νοικοκυρές σε απόγνωση Φαντάσµατα Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις

Τα παιδία δεν παίζει

07.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 15.00 16.00 18.00 18.30 20.45 21.00 22.00 23.00 01.00

Μες στην καλή χαρά

10.00

14.00 05.30 Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο 06.45 Οι µεγαλύτερες καταστροφές του αιώνα 07.45 Planet science 08.45 Πρόσωπα και απόψεις (Ε) 10.00 Κυριακή µε δράση 12.00 Θέµα διατροφής 13.00 Γυρίσµατα 14.00 Τα παιδία δεν παίζει: Όλα για το παιχνίδι 14.35 Moto GP live: Καταλονία 16.00 Πρόσωπα και απόψεις 17.00 Oι µάχες των Ελλήνων (Ε) 18.00 Built it bigger 19.00 Home 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 22.00 Whale wars 23.00 Τοp gear 24.00 Crime & punishment 01.00 Is it real: Life on Mars 02.00 Shockware 03.00 Lockdown 04.00 The extremists 04.30 The Oprah Winfrey show

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.15 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.45 01.45 03.00 05.00

Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Ερωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Φύγε , εσύ … έλα εσύ (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Μες στην καλή χαρά Ειδήσεις Star system Κουνώντας την ουρά Greek idol (Ε) Ειδήσεις στη νοηµατική Greek idol (Συνέχεια) Ειδήσεις Oliver’s twist Ξένη ταινία «Cinderella man» Βιογραφικό δράµα Ξένη ταινία «Κοµάντο» Περιπέτεια Αλλαξέ το (Ε) Ξένη ταινία «Κοµάντο» (Ε) Μες στην καλή χαρά (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.20 17.50 18.00 20.00 21.00 00.30 01.30 01.40 02.40 03.40 04.40 05.10 05.20

Φίλα το βάτραχό σου (Ε) Λίφτινγκ (Ε) Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) Λίτσα.com (Ε) Eλληνική ταινία Εργαζόµενη γυναίκα (Ε) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Το τρελό θηριοτροφείο: Οικογενειακή συγκέντρωση» Κωµωδία Next top model (Ε) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική Ελληνική ταινία ΑΝΤ 1 News Daning with the stars: The show Ξένη ταινία «Gazarte»: Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Στέφανος Κορκολής ANT 1News Με το δεξί (Ε) Πλάκα κάνεις (E) Λόλα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Σόλο καριέρα (Ε)

Ελλήνων δρώµενα

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00

Τόποι ζωής Θεία Λειτουργία Ταραγµένα χρόνια Αληθινά σενάρια Ελλήνων δρώµενα Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Κάλλιο πέντε και στο χέρι» Κωµωδία Κυριακή στο χωριό Balkan express 7ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο της Βουδαπέστης 2007 Eλληνική ταινία «Το πρόσωπο της ηµέρας» Κωµωδία Ειδήσεις Ξένη ταινία «Ένας προφήτης δον Ζουάν» Κωµωδία

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

«KUNG FU PANDA 2» (3D) 7.30 µ.µ. (καθηµερινές), 6.10 & 8 µ.µ. (Σαββατοκύριακο)

«Παγιδευµένη Ψυχή» & 10.10 µ.µ.

«Πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά» (3D) 9.45 µ.µ.

06.00 07.00 10.00 10.20 11.00 12.00 13.15 14.00 14.50 17.30 18.15 19.00 20.00 21.00 23.40 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

13.45

14.50

13.30

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Ποδήλατο παντού Ειδήσεις Οι παρέες γράφουν ιστορία : Η παρέα των πολεµικών ανταποκριτών Ειδήσεις Τένις: Ρολάν Γκαρός (Ζ) Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ενα ασύλληπτο κοροιδο» Κωµωδία Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα Ειδήσεις Η µηχανή του χρόνου:Ρετζαίοι, οι λήσταρχοι που έγιναν χωροφύλακες Ξένη ταινία « Ο Βασιλιάς της Μαφίας» Κωµωδία Εγκληµα και έρευνα (Ε)

Βέρα στο δεξί (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) Mommy Πες το ψέµµατα (Ε) Η ώρα η καλή (Ε) Οι αταίριαστοι (Ε) Traction- best of Ειδήσεις Ξένη ταινία «Συλλαβίζοντας το όνειρο» ∆ραµατική Η οικογένεια βλάπτει (Ε) Fifty fifty (Ε) Μπουκιά και συχώριο (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Σπάιντερµαν» Περιπέτεια Πρωταγωνιστές (Ε) Eιδήσεις Λόγω τιµής (Ε) Ενας έρωτας (Ε) Η αγάπη της γάτας (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Μπάσκετ ΝΒΑ

Υποψήφιος µάγος

05.55 07.35 08.10 09.50 11.40 13.20 15.00 16.20 17.15 19.05 21.00 22.00 24.00 01.55 03.40 04.30

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη βιντεοταινία «Μια σύγχρονη Σταχτοπούτα 2» Αισθηµατική κοµεντί 15.45 Τα φιλαράκια VΙΙΙ (Ε) 16.50 Two and a half Men (Ε) 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ιατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Ο θησαυρός του µακαρίτη» Κοµεντί 23.00 Ξένη ταινία «Κόλαση» Περιπέτεια 01.00 Ξένη ταινία «Φιλιά και σφαίρες» Περιπέτεια 03.15 Ξένη τηλεταινία «Είµαι ακόµη εδώ!» Τρόµου

03.00

18:00

07.15 08.00 11.00 11.30 12.30

22.00

14:30 15:30 17:00

07.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ TRAVEL GUIDE – ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ JAZZ LIVE ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ KONTRA CHANNEL – ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

12.00

07:00 10:00 12:00 13:00

Μια σύγχρονη Σταχτοπούτα 2

Συλλαβίζοντας το όνειρο

Οικογενειακή συγκέντρωση

Τένις: Ρολάν Γκαρός

16.00

Κινούµενα σχέδια

21.00

Νοικοκυρές σε απόγνωση

Ένα τρελό, τρελό τζακούζι Κινηµατογραφικά νέα ∆όξα και έρωτας Γράµµατα στην Ιουλιέτα Crazy on the outside Ο κατάσκοπος της διπλανής πόρτας Boardwalk empire I NCIS VII Killers Τελευταία κραυγή NCIS VII Υποψήφιος µάγος Repo men The Runaways Κινηµατογραφικά νέα Εµφιαλώνοντας … την τύχη

11.00 12.15 13.00 15.00 16.30 18.00 19.00 21.00 23.00 00.30 02.30 03.00

Πρέµιερ Λιγκ: Τα καλύτερα γκολ (Ε) F3 euro series (Z) Τσάµπιονς Λιγκ (Ε) Αγώνες κατάδυσης (Μ) Παγκόσµιο πρωτάθληµα FIA GT1 (Ζ) F3 Euro Series (E) Europa League (E) Σούπερ Λιγκ (Ε) FIA GT1 (Ε) Κύπελλο Ιταλίας (Ε) FIFA Futbol Mundial Μπάσκετ NBA (Ζ)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα «Μαχητές των δρόµων 5: Ληστεία στο Ρίο» 7.30 & 10 µ.µ.

«KUNG FU PANDA 2» (3D) 7.45 & 10.10 µ.µ.

«Μαχητές των δρόµων 5: Ληστεία στο Ρίο» 6 µ.µ.


26

υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Π.Ο.Υ.: Κρούει των κώδωνα για τη χρήση κινητών

Η

Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) εκτίµησε σήµερα ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να θεωρείται «ίσως καρκινογόνα για τον άνθρωπο». «Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύονται, είναι αρκετά ισχυρά για να δικαιολογήσουν» µια τέτοια κατάταξη, δήλωσε ο Τζόναθαν Σάµετ, πρόεδρος της οµάδας εργασίας περίπου τριάντα εµπειρογνωµόνων από 14 χώρες οι οποίοι πραγµατοποίησαν σύνοδο επί οκτώ ηµέρες στη Λυών υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (CIRC). «Η οµάδα εργασίας βάσισε αυτήν την κατάταξη σε επιδηµιολογικές µελέτες που δείχνουν έναν αυξηµένο κίνδυνο γλοιώµατος, µια µορφή καρκίνου του εγκεφάλου, που συνδέεται µε τη χρήση ασύρµατων τηλεφώνων», δήλωσε ο κ. Σάµετ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης Τύπου. Η οµάδα αποφάσισε να κατατάξει τα φορητά τηλέφωνα στο επίπεδο 2B. Η ταξινόµηση πηγαίνει από το 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο) στο 4 (πιθανώς µη καρκινογόνο για τον άνθρωπο), το επίπεδο 2 διαιρείται σε 2Α (πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο) και 2Β (ίσως καρκινογόνο για τον άνθρωπο). Η κατάταξη αυτή σηµαίνει ότι «µπορεί να υπάρχει κίνδυνος, και ότι εποµένως, πρέπει να παρακολουθούµε στενά τη σχέση µεταξύ κινητών τηλεφώνων και του κινδύνου για καρκίνο», πρόσθεσε ο Σάµετ. Οι εµπειρογνώµονες έχουν αναλύσει όλες τις δηµοσιευµένες µελέτες σχετικά µε το θέµα. Εκτίµησαν ότι αν υπάρχει ένας πιθανός σύνδεσµος για τα γλοιώµατα και τα ακουστικά νευρινώµατα, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τους άλλους τύπους καρκίνου.

Σύµφωνα µε τον Κρίστοφερ Ουάιλντ, διευθυντή του CIRC, «είναι σηµαντικό περαιτέρω έρευνες να διεξαχθούν για την εντατική χρήση, µακροπρόθεσµα, των κινητών τηλεφώνων». «Εν αναµονή της διαθεσιµότητας τέτοιων πληροφοριών, είναι σηµαντικό να ληφθούν ρεαλιστικά µέτρα για τη µείωση της έκθεσης (στην ακτινοβολία)», πρόσθεσε, αναφερόµενος στη χρήση των hands free καθώς και των sms. Η οµάδα εργασίας δεν αποτίµησε τον κίνδυνο, αλλά αναφέρεται σε µια µελέτη βασισµένη στη χρήση του κινητού ως το 2004 που έδειχνε µια αύξηση κατά 40% του κινδύνου αύξησης των γλοιωµάτων µεταξύ των χρηστών που κάνουν µεγαλύτερη χρήση (την εποχή εκείνη είχε υπολογιστεί η χρήση του κινητού κατά µέσο όρο 30 λεπτά την ηµέρα για 10 χρόνια). Οι εµπειρογνώµονες, οι οποίοι µελέτησαν επίσης τους κινδύνους από τα άλλα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως τα ραντάρ, τους φούρνους µικροκυµάτων, τους σταθµούς εκποµπής ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ή την ασύρµατη επικοινωνία, έκριναν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ανεπαρκή σε αυτή την περίπτωση.

Πονάτε; Σταυρώστε τα χέρια σας!

Ο

Giandomenico Iannetti από το University College του Λονδίνου, µαζί µε τους συναδέλφους του, ζήτησαν από 20 εθελοντές να δώσουν µερικά επίπονα «χτυπήµατα» στο ένα τους χέρι µε τη βοήθεια ενός λέιζερ. Κάθε χτύπηµα είχε διάρκεια 8 µε 12 δευτερόλεπτα. Οι µισοί συµµετέχοντες είχαν τα χέρια τους ακουµπισµένα µε τις παλάµες πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ οι άλλοι µισοί είχαν τα χέρια τους σταυρωµένα το ένα πάνω στο άλλο και ακουµπισµένα επίσης πάνω σε ένα τραπέζι. Οι εθελοντές έπρεπε στη συνέχεια να βαθµολογήσουν την ένταση του πόνου σε µία κλίµακα από το 0 έως το 100. Όσοι είχαν σταυρωµένα τα χέρια βαθµολόγησαν χαµηλότερα τρία αρκετά επίπονα χτυπήµατα του λέιζερ, συγκριτικά µε τους υπόλοιπους, που δεν είχαν σταυρωµένα χέρια. Ο Iannetti υποστηρίζει πως η τοποθέτηση των χεριών σε ασυνήθιστες στάσεις, συγκριτικά µε το σώµα, µπερδεύει τον εγκέφαλο και διακόπτει την επεξεργασία του µηνύµατος του πόνου.

∆εν θα µας «παίρνουν» µυρωδιά Ένα χηµικό που έχει την ικανότητα να αδρανοποιεί την ικανότητα των κουνουπιών να εντοπίζουν τον άνθρωπο, ανέπτυξαν Αµερικανοί επιστήµονες, σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature». Εκτιµάται ότι µέσω αυτού του ειδικού χηµικού παρασκευάσµατος θα καταργηθούν τα εντοµοαπωθητικά και οι «εντοµοπαγίδες» καθώς τα κουνούπια δε θα µπορούν να οσµίζονται το διοξείδιο του άνθρακα, την κύρια πηγή εντοπισµού του ανθρώπινου οργανισµού από τα συγκεκριµένα έντοµα. «Αν το χηµικό παρασκεύασµα είναι ασφαλές και φθηνό, τότε µιλάµε για ένα τεράστιο βήµα στην καταπολέµηση των ενοχλητικών τσιµπηµάτων», αναφέρει Βρετανός επιστήµονας, σχολιάζοντας τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της έρευνας.

Και οι µελλοντικοί µπαµπάδες… εγκυµονούν Μπορεί οι γυναίκες να γκρινιάζουν ότι περνούν µόνες τους την ταλαιπωρία της εγκυµοσύνης, όµως στην πραγµατικότητα οι µέλλοντες µπαµπάδες συµπάσχουν. Νέα έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον το 25% των ανδρών περνάει τη δική του «εγκυµοσύνη», βιώνοντας λιγούρες και πρωινές ναυτίες. Οι σύγχρονοι άνδρες φαίνεται πως συµπάσχουν µε τις εγκυµονούσες συντρόφους τους, καθώς το 23% εξ αυτών δηλώνει ότι περνάει τις ίδιες συναισθηµατικές διακυµάνσεις µε αυτές που είθισται να βιώνουν οι γυναίκες στη διάρκεια της κύησης, όπως για παράδειγµα η κυκλοθυµία. Οι µέλλοντες µπαµπάδες ανέφεραν µάλιστα ότι συχνά τους ερχόταν η επιθυµία να καταναλώσουν περίεργους συνδυασµούς τροφών. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 3% των ερωτηθέντων µπαµπάδων ανέφερε ότι έφερε ακόµη και από φανταστικούς πόνους εγκυµοσύνης. Οι ειδοί αποδίδουν το περίεργο φαινόµενο στην έντονη συναισθηµατική φόρτιση που βιώνουν και οι άνδρες στη διάρκεια της εγκυµοσύνης των συζύγων τους. Ακόµη όµως κι κείνοι που δεν έχουν κανένα από τα συµπτώµατα της εγκυµοσύνης, δήλωσαν ότι αισθάνονταν περισσότερο προστατευτικοί απέναντι στη σύντροφό τους, ενώ παράλληλα ένιωθαν και µεγαλύτερη ευθύνη ως «κουβαλητές». Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν αρκετοί γυναικολόγοι, όλο και περισσότεροι άνδρες συνοδεύουν πλέον τις συντρόφους τους στον υπέρηχο της 12ης εβδοµάδας προκειµένου να δουν πρώτη φορά το έµβρυο. Πηγή:espresso

∆ράσεις των Υπ. Υγείας και Παιδείας ενάντια στο κάπνισµα

Παρόµοιες ανακουφιστικές επιδράσεις έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν µε τις ψευδαισθήσεις, µε τη χρήση καθρεφτών και εικονικών άκρων. Ο Iannetti και η οµάδα του ελπίζουν πως θα µπορέσουν να δοκιµάσουν το τρικ µε το σταύρωµα των χεριών σε κλινικό επίπεδο, ώστε να δουν εάν βοηθά ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιους πόνους. Πηγή: New Scientist,pathfinder

Πρόγραµµα προαγωγής της υγείας στα σχολεία της χώρας, µε στόχο την πρόληψη του καπνίσµατος, υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας.«Γνωρίζω και αποφασίζω: δεν µαθαίνω να καπνίζω» τιτλοφορείται η δράση των δύο υπουργείων, µε στόχο την ενηµέρωση των µαθητών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος.Τα προγράµµατα αγωγής υγείας εφοδιάζουν όλους τους µαθητές µε τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να διαφυλάξουν την υγεία τους.Οι δράσεις των δύο υπουργείων παρουσιάστηκαν σήµερα σε ειδική εκδήλωση, σε µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δηµοτικού.«Μόδα είναι να µην καπνίζεις» είπε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και σηµείωσε ότι είναι θλιβερό το θέαµα να καπνίζουν ενήλικες σε κλειστούς χώρους, παρουσία παιδιών.Οι δράσεις µας αφορούν στην πρόληψη συγκεκριµένων νοσηµάτων, στην υιοθέτηση υγιεινής συµπεριφοράς, αλλά και στην αποφυγή παραγόντων που επιβαρύνουν την υγεία, ανέφερε ο υπουργός. Πρόκειται για εθνική προσπάθεια να µάθει κάποιος να µην καπνίζει, επεσήµανε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηµατά.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Να µη χάσουµε… το δάσος!

πό το 1972 και έπειτα, ο ΟΗΕ γιορτάζει την 5η ηµέρα του Ιουνίου ως Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Οι δράσεις του οργανισµού δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια αυτού του 24ώρου και ο στόχος του είναι µέσα από τις κινητοποιήσεις αυτής της ηµέρας να ερεθίσει τα «πράσινα αντανακλαστικά» των παγκόσµιων πολιτώ ν και να ενεργοποιήσει περισσότερες πολιτικές πρωτοβουλίες σχετικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η φετινή θεµατική αφορά την προστασία των δασών και έχει τίτλο: «∆άση: Η φύση στην υπηρεσία σας». Μέσα από αυτή την επιλογή υπερτονίζεται ο καθοριστικός τους ρόλος στη διατήρηση της βιωσιµότητας του πλανήτη. Πέρα από την υποστήριξη των φυσικών οικοτόπων, η διατήρηση των δασών είναι οικονοµική ανάπτυξη. Το 2004 το εµπόριο δασικών προϊόντων εκτιµήθηκε σε 327 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η συνεχιζόµενη και ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών ως εκ τούτου δεν έχει µόνο καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, την άγρια ζωή και τις κοινότητες, αλλά και τις οικονοµίες σε όλο τον κόσµο… Ας δούµε όµως και µερικά στοιχεία που µας βοηθούν στο να µην χάνουµε το… δάσος και τη σπουδαιότητά του: - Τα δάση καλύπτουν το 1/3 της εδαφι-

Α

27

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για

5 Ιουνίου: Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος

ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε κατα-

ναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους

13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 2621027502,κ.Γ.Γουβιά.

κής επιφάνειας της Γης και επηρεάζουν καθοριστικά το επίπεδο διαβίωσης 1,6 δισ. ανθρώπων. - Την ίδια στιγµή, αποτελούν το βασικό µας σύµµαχο για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, εκπέµποντας οξυγόνο και αποθηκεύοντας διοξείδιο του άνθρακα. - Παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία των ποταµών, που είναι υπεύθυνοι για την προµήθεια νερού στο 50% των µεγαλύτερών µας πόλεων. - Βοηθούν στο µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων από καταστροφικές καταιγίδες, πληµµύρες και φωτιές.

- Προσφέρουν καταφύγιο σε περισσότερα από τα µισά επίγεια είδη ζώων, φυτών και εντόµων. - Παρέχουν καταφύγιο, ασφάλεια, εργασία και πολιτισµική συνέχεια στους πληθυσµούς εκείνους που διαβιούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίοι, µάλιστα, υπολογίζονται σε περίπου 300 εκατοµµύρια ανθρώ πους παγκοσµίως. - Η προστασία και η επέκταση των ήδη υπαρχουσών δασικών εκτάσεων θα πρέπει πλέον να αναγνωριστεί και ως επιχειρηµατική ευκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό πως µια επένδυση 30 εκατ. δολαρίων για την αντιµε-

τώ πιση της αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασώ ν θα µπορούσε να επιφέρει κέρδη της τάξης τω ν 2,5 τρισ. δολαρίω ν µέσα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες. - Ακόµα παραπέρα, οι στοχευµένες επενδύσεις στη δασοκοµία είναι σε θέση να δηµιουργήσουν περισσότερες από 10 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσµίως. Παρά την ανεκτίµητη αξία τους, τα δάση αποτελούν θύµατα ενός ολοένα αυξανόµενου ρυθµού αποψίλωσης. Κάθε χρόνο καταστρέφονται περίπου 13 εκατ. εκτάρια δα σικής έκτασης. Κάτι που ισοδυναµεί µε την έκταση µιας χώρας του µεγέθους της Πορτογαλίας. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι µη αναστρέψιµη. Και οι πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για το περιβάλλον στοχεύουν σε αυτό ακριβώς: στο να αποτελέσουν τα δάση το κουµπί εκκίνησης µιας πράσινης οικονοµίας που θα δώσει σάρκα και οστά στο πολυπόθητο όραµα της βιώσιµης ανάπτυξης.

∆ιαλέγουµε το σωστό αντηλιακό

α τελευταία χρόνια, η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου θεωρείται επικίνδυνη, για την υγεία µας. Η υπεριώδης ακτινοβολία UVΑ προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρµατος, επηρεάζει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστηµα και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου, για τον καρκίνο του δέρµατος. Η ακτινοβολία UVB προκαλεί τα γνωστά µας εγκαύµατα. Ωστόσο, ο αποκαλούµενος «συντελεστής ηλιακής προστασίας (SPF)» προστατεύει, µόνον από τα εγκαύµατα, από τον ήλιο (ακτινοβολία UVB).

Τ

∆ιαλέγοντας και χρησιµοποιώντας αντηλιακό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 22 Σεπτεµβρίου 2006, απηύθυνε, στη βιοµηχανία, σύσταση, για την αποτελεσµατικότητα των αντηλιακών. Από το καλοκαίρι του 2007, τα αντηλιακά έπρεπε να φέρουν, στη σήµανσή τους, συγκεκριµένες προειδοποιήσεις και συµβουλές, για τη σωστή χρήση τους. Επίσης, έπρεπε να αποσυρθούν, από την αγορά, τα αντηλιακά, που έφεραν παραπλανητική σήµανση. ∆υστυχώς, η βιοµηχανία πήρε παράταση άλλο ένα χρόνο. Από το 2008,

όµως, όλες οι βιοµηχανίες πρέπει να έχουν προσαρµόσει τη σήµανση των αντηλιακών, στις νέες απαιτήσεις. Στην ετικέτα των αντηλιακών, υπάρχει ο δείκτης προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection Factor). Τα αντηλιακά εµποδίζουν τη διείσδυση των επικίνδυνων ακτινών, αλλά κανένα δε µπορεί να προσφέρει πλήρη προφύλαξη. Ακόµα κι αυτά µε τον µεγαλύτερο δείκτη, επιτρέπουν ελάχιστη έκθεση, στις ακτινοβολίες UVA και UVB. Ας διαλέξουµε τον κατάλ-

ληλο δείκτη προστασίας, για την επιδερµίδα µας, µε τη βοήθεια των παρακάτω δεδοµένων: Ο δείκτης προστασίας 6 είναι ο µικρότερος δείκτης, ο οποίος προσφέρει κάποια προστασία. Αντηλιακά, µε µικρότερους δείκτες δεν πρέπει να προτιµώνται. ∆είκτες 6-10 προσφέρουν χαµηλή προστασία ∆είκτες 15-25 προσφέρουν µέτρια προστασία. ∆είκτες 30-50 προσφέρουν υψηλή προστασία. Παρά τους συχνούς ισχυρι-

σµούς, όπως π.χ. «sunblocker» και «ολική προστασία», κανένα αντηλιακό προϊόν δε µπορεί να παράσχει πλήρη προστασία, από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι Καταναλωτές πιστεύουµε ότι οι υψηλοί δείκτες προστασίας, µας παρέχουν ασφάλεια. Όµως, ένα αντηλιακό, µε δείκτη 15, απορροφά το 93% της UVB ακτινοβολίας και ένα άλλο, µε δείκτη 30, απορροφά το 97% της UVB ακτινοβολίας. Τελικά, δείκτες, πάνω από 50, δεν αυξάνουν, ιδιαίτερα, την προστασία µας, από την ηλιακή ακτινοβολία. Ισχυρισµοί, για πλήρη προστασία ενηλίκω ν, µωρών και µικρών παιδιών, δε λένε την αλήθεια. Αντίθετα, όλα τα αντηλιακά πρέπει να φέρουν προειδοποιητική σήµανση ότι δεν παρέχ ουν 100% προστασία. Η ορθή επάλειψη του προϊόντος είναι εξίσου σηµαντική, µε την επιλογή του ίδιου του προϊόντος. Παραδείγµατος χάρη, προκειµένου να επιτευχθεί η προστασία, που επισηµαίνεται, µε το «συντελεστή ηλιακής προστασίας», απαιτείται ποσότητα 2mg/cm². Η ποσότητα, για να κα-

λυφθεί όλο το σώµα, µπορεί να ανέρχεται στο ένα τρίτο µιας µικρής φιάλης αντηλιακού. Ισχυρισµοί ότι δε χρειάζεται επανάληψη της επάλειψης δεν είναι αληθινοί. (Συνέχεια την επόµενη Κυριακή…)


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Και µε το νόµο... γυµνόστηθες στις πισίνες! Αυτή η ψηφοφορία ήταν εύκολη για τα µέλη της επιτροπής για τα σπορ και την αναψυχή της πόλης Μάλµε στη Σουηδία, αφού κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν στις γυναίκες να κυκλοφορούν γυµνόστηθες στις πισίνες της πόλης. Η συγκεκριµένη επιτροπή βέβαια διευκρίνισε ότι «όλοι θα έπρεπε να φοράνε µαγιό όταν κολυµπάνε», αλλά δεν είναι πια απαραίτητο για τις γυναίκες να καλύπτουν το στήθος τους. Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε µε ένα µεγάλο χαµόγελο στα χείλη: «Είµαι ευχαριστηµένος µε την απόφαση. Αν και όλοι θα πρέπει να φοράνε µαγιό, δεν είναι απαραίτητο για τους άντρες, αλλά και τις γυναίκες πλέον, να καλύπτουν το στήθος τους».

Καρχαρίες γουστάρουν... Hard Rock Η θεωρία που λέει ότι η µουσική εξηµερώνει τα ήθη επιβεβαιώνεται όχι µόνο στους ανθρώπους αλλά και στους... λευκούς καρχαρίες. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει, ύστερα από πειράµατα, ο Αυστραλός καπετάνιος τουριστικού σκάφους, Ματ Ουόλτερ. Ο Ουόλτερ τοποθέτησε ένα αδιάβροχο ηχείο σε µία περιοχή, στην οποία ζουν λευκοί καρχαρίες και άρχισε να βάζει διάφορα είδη µουσικής, για να µελετήσει τις αντιδράσεις τους. Με έκπληξη όµως διαπίστωσε ότι οι θηρευτές µε τα εφιαλτικά σαγόνια ηρεµούν, όταν ακούν hard rock! Μάλιστα έδειξαν ιδιαίτερη προτίµηση στους επίσης Αυστραλούς AC/DC και στο τραγούδι “Υου shook me all night long”. Οι λευκοί καρχαρίες µόλις έπαιζε το συγκεκριµένο κοµµάτι πλησίαζαν το σκάφος µε ήρεµες κινήσεις και έτριβαν τα ρύγχη τους στο ηχείο.

Η πιο ακριβή πίτσα στον κόσµο! Κρατήστε στα χέρια το… αγέννητο µωρό σας

ΚΑΙΡOΣ

Η στιγµή που η µητέρα κρατάει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το µωρό της είναι µοναδική και έχει περιγραφεί µε κάθε ποιητικό τρόπο από χιλιάδες γονείς. Τώρα πια, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να κρατήσουν στην… παλάµη τους το αγέννητο παιδί τους. Πρόκειται για ένα λογισµικό που χρησιµοποιεί ο Βραζιλιάνος σχεδιαστής Jorge Lopes, το οποίο επιτρέπει την τρισδιάστατη ηλεκτρονική σάρωση του εµβρύου που βρίσκεται ακόµα µέσα στη µήτρα της µητέρας του. Στη συνέχεια, µε βάση τα δεδοµένα της σάρωσης, δηµιουργείται ένα πλαστικό «µοντέλο» του εµβρύου. Η νέα τεχνική χαρακτηρίστηκε ως πρωτοποριακή και άκρως χρήσιµη από τους γιατρούς και τους µαιευτήρες, ώστε επισκέφτηκαν µια έκθεση στο Royal College of Art του Λονδίνου, όπου έγινε και η παρουσίασή της.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

∆ηλητηρίασαν την καθηγήτρια τους για να «γλιτώσουν» το διαγώνισµα

Από τους µαθητές της δηλητηριάστηκε µια καθηγήτρια στην Μπολόνια της Ιταλίας µε σκοπό να χάσουν το διαγώνισµα στο µάθηµα της χηµείας. Οι µαθητές έριξαν στο µπουκαλάκι µε νερό που είχε η καθηγήτρια, διάφορα χηµικά τα οποία δηµιούργησαν ένα πολύ ισχυρό άοσµο και άχρωµο δηλητήριο. Μόλις η καθηγήτρια ήπιε λίγο από το νερό άρχισαν οι παρενέργειες του δηλητηρίου και µεταφέρθηκε άµεσα στο νοσοκοµείο µε τους γιατρούς να προχωρούν σε πλύση στοµάχου, όπου και την ενηµέρωσαν για τα χηµικά που βρέθηκαν στον οργανισµό της. Τα παιδιά που συµµετείχαν στην υπόθεση αποβλήθηκαν από το σχολείο, ενώ έχουν να αντιµετωπίσουν και την καθηγήτρια τους στα δικαστήρια καθώς κινήθηκε νοµικά εναντίων τους.

!"#$%&' ! "#$ %&' 0 05/06/2011 5 /0 6 /2 0 1 1

09:00 0 9: 00

22 2 2° °C C

69% 6 9%

1! !"#$%& "#$%& N NA A

'()* ' ()* +,--./* +,--./*

!"#$%&' ! "#$ %&' 0 05/06/2011 5 /0 6 /2 0 1 1

15:00 1 5: 00

28 2 8° °C C

48% 4 8%

2! !"#$%& "#$%& -0 0

+,--./(*+!.-1+ + ,--./(*+!.-1 +

!"#$%&' ! "#$ %&' 0 05/06/2011 5 /0 6 /2 0 1 1

21:00 2 1: 00

25 2 5° °C C

53% 5 3%

1! !"#$%& "#$%& 0

+,--./(*+!.-1+ + ,--./(*+!.-1 +

()"*+#% ( )"*+#% 0 06/06/2011 6 /0 6 /2 0 1 1

03:00 0 3: 00

21 2 1° °C C

71% 7 1%

2! !"#$%& "#$%& B BA A

+,--./(*+!.-1+ + ,--./(*+!.-1 +

Ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Nino’s Bellissima Pizza, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη φαίνεται να πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετοί που θα προθυµοποιηθούν να πληρώσουν χιλιάδες δολάρια για απλά ένα γεύµα σε µια πιτσαρία. Ο Nino Selimaj είχε την ιδέα να δηµιουργήσει την πιο ακριβή πίτσα στον κόσµο. Και το κατάφερε. Το 2007 πέρασε ένα χρόνο ερευνώντας ποια συστατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τελικά κατάληξε σε 4 είδη: χαβιάρι, αστακοουρά, ζαρκάδια σολοµό και wasabi. Τα τέσσερα αυτά είδη τα οποία πωλούνται στην λιανική για 250 δολάρια το καθένα, περιλαµβάνουν διάφορα είδη χαβιάρι. Μέχρι την αρχή της οικονοµικής κρίσης ο Selimaj πουλούσε 2 έως 10 συσκευασίες πίτσας την εβδοµάδα, αλλά στη συνέχεια οι πωλήσεις µειώθηκαν. Έφτασε να πουλάει µια πίτσα σε δυο εβδοµάδες ή ακόµη και µήνες. Παρά τις δυσκολίες της επιχείρησης του η Nino’s Bellissima Pizza συνεχίζει να προσφέρει στους επισκέπτες της, την πιο ακριβή πίτσα στον κόσµο.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σηµειωθούν σποραδικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς τις µεσηµεριανές ώρες µεµονωµένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευµα. Άνεµοι: ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 µε 5 και βαθµιαία στα νότια τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 31 βαθµούς Κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you