Page 1

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

16

∆ΙΑΒΑΣΤΕ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

40 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αναγκαία η χάραξη νέας στρατηγικής

Τ Η Σ ∆∏™

Σελίδα 9

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 4 Ιουλίου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38020 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Η ΚΡΙΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΪΑΦΑ

Κόβουν από παντού για να τα «φέρουν βόλτα»

Η κοροϊδία πάει «σύννεφο»...

Σελίδα 8

ΑΠΟ ΣΑΟΥ∆ΑΡΑΒΕΣ

Σελίδα 7

ΤΗΝ ΠΡ.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΧΘΕΣ Η Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ ΛΙΝΑ ΜΕΝ∆ΩΝΗ

Επενδυτικός άνεµος φυσάει και στην Ηλεία... Σελίδα 5

ΕΝ ΟΙΚΩ

Κική Ζάγκλαρη «Μου αρέσει να κάνω πράγµατα µε πάθος» Σελίδες 20 και 21

Κράτησε «κλειστά τα χαρτιά της» όµως, για την «Τριανταφυλλιά» ήταν ο ουσιαστικός λόγος που ήρθε στην Ηλεία. ∆εν υπάρχει πλέον θέµα «Τριανταφυλλιάς», είπε ο κ. Λυµπέρης

ΥΓΕΙΑ

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα: Η “νόσος των υπολογιστών”

Για να σχηµατίσει «ιδίαν γνώµη» στο θέµα της χρησιµοποίησης ως ΧΥΤΥ του χώρου «Τριανταφυλλιάς» εν όψει της κρίσιµης συνεδρίασης του κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου ήρθε χθες η γενική γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη στην Ηλεία. Ωστόσο οι ειδήσεις βγήκαν στη δηµοτική αγορά Πύργου που θα λειτουργήσει ως µουσείο αν και όποτε χρηµατοδοτηθεί. Η κα Μενδώνη δεσµεύθηκε πάντως ότι όταν ανοίξει το ΕΣΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί το µουσείο µε 1,2 εκ. για να κατασκευασθούν οι προσθήκες και να λειτουργήσει ένα

Σελίδα 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΥΑΓΓ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ολοκληρωµένες λύσεις για τον επαγγελµατία Σελίδα 19

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κ.ΜΑΡΤΑΚΗΣ «Οι Έλληνες βγαίνουµε πάντα νικητές» Σελίδα 23

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ολοταχώς προς το τοπικό αν δε βρεθεί λύση Σελίδα 13

χρόνο µετά. Για το θέµα της «Τριανταφυλλιάς» όπως ήταν αναµενόµενο κράτησε τις απόψεις της για να τις µεταφέρει στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, στο οποίο υπάρχει, ως γνωστόν, γνωµοδότηση που είναι αποτρεπτική κατά το µεγαλύτερο µέρος της. Πάντως ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιαν.Λυµπέρης τόνισε ότι θέµα «Τριανταφυλλιάς» πλέον δεν υπάρχει. Νωρίτερα η κα Μενδώνη προήδρευσε σε «κλειστή» υπηρεσιακή σύσκεψη στην αρχαιολογική υπηρεσία Ολυµπίας.

ΓΕΠ-ΙΦΙΤΟΣ

∆ΩΣΤΕ ΛΥΣΗ κα ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Σήµερα εκλογές και αύριο ... βλέπουµε

Απλήρωτοι δεκάδες παραγωγοί για ποιοτικό παρακράτηµα

Σελίδα 5

Σελίδα 5

Σελίδα 13

6 εως 84 δόσεις

cafe - restaurant

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ • ΘΙΝΕΣ • ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6946.904711

D

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ • ΘΙΝΕΣ • ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6946.904711


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Είπαν...

Χρονολόγιο 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

Η ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΙΣ ∆ΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ∆ιεβιβάσθη προς την ενταύθα Νοµαρχιακήν Επιτροπήν αποκαταστάσεως σεισµοπλήκτων η εντολή διά την διάθεσιν 1.500.000 δραχµών, προς συνέχισιν της χρηµατοδοτήσεως σεισµοπλήκτων της περιφερείας µας. Περί της κατανοµής του ως άνω ποσού θ’ αποφανθή εντός των προσεχών ηµερών η αρµοδία επιτροπή. Ως πληροφορούµεθα και εκ του κονδυλίου αυτού θα χρηµατοδοτηθούν οι έχοντες χαρακτηρισθή ως πυρήνες.

«Η τοπική αυτοδιοίκηση πέφτει σε οδυνηρή οικονοµική θέση. Αν και αρχικά είχε συµφωνηθεί µε τον Υπουργό Εσωτερικών και την ΚΕ∆ΚΕ η µείωση της επιχορήγησης των δήµων από την ΚΑΠ σε 12%, οι κρατήσεις έχουν φτάσει στο 35%. Προ ηµερών, ανακοινώθηκε ότι και η ΣΑΤΑ έχει περικοπεί πάνω από 30%. Τώρα έχουµε και αναστολή του ΘΗΣΕΑ. Εκείνο που µας κάνει να θλιβόµαστε είναι η αστάθεια που παρατηρείται» Γιώργος Αηδόνης, δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας

«Για τρεις µέρες ο δεµατοποιητής θα µείνει κλειστός προκειµένου να γίνει συντήρηση στο µηχάνηµα το οποίο λόγω της συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας έχει υποστεί αρκετές βλάβες το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας. Κάνω έκκληση προς τους κατοίκους να δείξουν κατανόησή ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε άµεσα στην αποκοµιδή των σκουπιδιών» Αντρέας Ανδρικόπουλος, αντιδήµαρχος Πύργου.

«Στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, ευκαιρίες στην επιχειρηµατικότητα, τη συµµετοχή, τον αµοιβαίο σεβασµό και την ισότητα. Οι συνεταιρισµοί αντικατοπτρίζουν τα µέλη τους και τις κοινωνίες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται και καλούνται να προσαρµόζονται και να ανταποκρίνονται στις κοινωνικο-οικονοµικές προκλήσεις της κάθε εποχής» Γεράσιµος Καλιµώρος, πρόεδρος της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας

Η φωτογραφία της Κυριακής Σαράντα εννέα χρόνια πριν (1961). Σύµπας ο Ελληνισµός γιόρτασε ,όπως κάθε χρόνο, την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας: τη 25 Μαρτίου 1821. Με πανηγυρικούς λόγους, παρέλασης στρατιωτικών και µαθητικών τµηµάτων, παραστάσεις πατριωτικών θεατρικών έργων, πνευµατικές και άλλες εκδηλώσεις, τιµήθηκαν οι ηρωικοί υπερασπιστές της τιµής και του µεγαλείου της πατρίδας. Στο νοµό µας οι κάτοικοι γιόρτασαν τη Μεγάλη Ηµέρα µε λαµπρότητα, τον οφειλόµενο σεβασµό και εθνική υπερηφάνεια. Στη φωτογραφία, µαθήτριες της όγδοης τάξης του γυµνασίου Θηλέων Πύργου χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία. ∆ιακρίνονται οι: Κωνσταντίνα Μαντά, Αλεξάνδρα Οικονοµοπούλου, ∆ιονυσία Ξένου, Αλεξάνδρα Τσόκου, Αλεξάνδρα Κολλιοπούλου , Αγγελική Σέττα και Ιωάννα Μπακογιάννη. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Εκοινοποιήθη προς τη Νοµαρχίαν Ηλείας εγκύκλιος του Υπουργείου Συντονισµού διά της οποίας ανακοινούται ότι υπό της Ολλανδίας παρέχονται υποτροφίαι εις Έλληνας πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, διά την µελέτην ζητηµάτων γεωργίας, δηµοσίου διοικητικού και κοινωνικής προνοίας. Θα γίνουν δεκτοί εις τον διαγωνισµόν γνωρίζοντες την γαλλικήν, αγγλικήν ή γερµανικήν γλώσσαν. Ούτοι δε δέον να υποβάλουν αιτήσεις εις το υπουργείον Συντονισµού µέχρι της 15ης Αυγούστου.

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Κυριακή 4 Ιουλίου 2010 +ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ανδρέου Ιεροσολυµίτη Αρχιεπίσκοπου Κρήτης “Ζηλούτε τα πνευµατικά”. Να επιθυµείτε µε ζήλο τα πνευµατικά χαρίσµατα. Τέτοιο ζήλο σε όλη του τη ζωή είχε και ο άγιος Ανδρέας. Από τους µεγάλους εκκλησιαστικούς ποιητές ο Ανδρέας, γεννήθηκε στη ∆αµασκό από γονείς ευσεβείς, το Γεώργιο και τη Γρηγορία. Σε ηλικία 15 χρονών, κατατάχθηκε στον κλήρο (αναγνώστης) του πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύµων, από τον τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Στην Ιερουσαλήµ, ο Ανδρέας διακρίθηκε για τη µόρφωση και την αρετή του µεταξύ των αγιοταφιτών πατέρων, γι’ αυτό και τον προέκριναν να σταλεί στην Κωνσταντινούπολη, για την έκτη Οικουµενική Σύνοδο κατά των Μονοφυσιτών. Μετά το τέλος της Συνόδου, ο Ανδρέας παρέµεινε στη βασιλεύουσα, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και διορίσθηκε διευθυντής του ορφανοτροφείου “Άγιος Παύλος”. Η έξοχη επιµέλεια που ανέπτυξε στο φιλανθρωπικό αυτό ίδρυµα, τον ανέδειξε αρχιεπίσκοπο Κρήτης. ∆ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 Αθανασίου εν Αθω, Σελήνη: Τελευταίο τέταρτο Aν. Hλίου: 6.08’ ∆ύση Hλίου: 20.51’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Νώντας ∆ιαµαντόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Επίκαιρα θέµατα

Το ανεύθυνο Τ

ο «αυτορυθµιστικό ιδεώδες» της αγριότητας συνιστά τον πρακτικό Λόγο της καθηµερινότητάς µας. Η παρεκτροπή του κοινωνικού συστήµατος είναι επί της ουσίας του και επί του µηχανισµού του και εκφράζει κατά κανόνα τη συνείδηση, τη λογική και την ηθική των ατόµων και των θεσµών. Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της γενικής παρακµής που αυτοαναπαράγεται και αυτοεκδιπλώνεται , παράγοντας ταυτοχρόνως την απρέπεια των ανθρώπων µεταξύ τους και την αρχαιοελληνική ύβρη κατά της ∆ηµοκρατίας. Γιατί και η ποσότητα της παραγωγής εκφυλισµών είναι µεγάλη και η παραγωγικότητά τους, ως ταχύτητα της παραγωγής τους, είναι ορατή και µε γυµνό µάτι. Γιατί εµείς είµαστε οι παραγωγοί του έργου που παίζεται, εµείς είµαστε που µε τις ιδέες µας και τις πράξεις µας υποδειγµατοποιούµε το πρότυπο της αθλιότητας, ώστε πέραν των άλλων να το διαχειρίζονται και οι πολιτικοί εκπρόσωποί µας όµοια και κατά το δοκούν.

Έτσι είναι λοιπόν το σύστηµα και η ανάγκη του, γι΄αυτό τα δικαιολογούµε όλα, γι αυτό µένουν ανέγγικτα όλα. Είναι φανερή πλέον η δηµιουργία µιας ασήµαντης κοινωνίας, για την οποία όµως δεν έχει κανένας ούτε τύψη, ούτε αµαρτία, ούτε ευθύνη. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Γιατί όµως δεν ανιχνεύεται καν προσπάθεια για την αντιστροφή της πορείας ή τουλάχιστον βελτίωσης των συνθηκών; Τα πράγµατα είναι απλά, φταίµε όλοι, άλλοι ενεργητικοί στη βαρβαρότητα και άλλοι παθητικοί δέκτες της, ανίκανοι στη σκέψη, εµφορούµενοι από την ολοκληρωτική διάβρωση των συναισθηµάτων µας. Ξεχάσαµε το νόµο της ανθρωπιάς και δηµιουργήσαµε τη ζούγκλα των ακραίων ανισοτήτων για να γίνει η ζωή θηριοτροφείο, ώστε ο δυνατός να κατασπαράσσει τον αδύνατο µέσα σε διευρυνόµενες συνθήκες ανταγωνιστικής οικονο-

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΝΤΟΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ µικής κόλασης και ατιµιών. Ξεχάσαµε λοιπόν τον υπέρτατο νόµο της αξιοπρέπειας, απορροφηµένοι στις µαύρες τρύπες του χωροχρόνου της συνείδησης µας, επήλθε µέσα µας η ολική λήθη των ιδεών , των αρχών και των αξιών. Ξεχάσαµε το νόµο της ελευθερίας, που φτάνει µέχρι εκεί που αρχίζει η ελευθερία του Άλλου και οδηγεί στην συνοχή της κοινωνίας και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Και αντί αυτού εκχέεται πανταχόθεν χάος αναρχίας και ανοµίας,

ένα δυναµικό απειλών µε βίαια µέσα, µέσα στο κλειστό σύστηµα των ανταγωνιστικών εγωισµών, σε διάταξη µάχης όλων για την εξόντωση του απέναντι. Όλα λοιπόν «είναι το εντός, εις εαυτόν βαίνειν» ως µονόδροµος. Αυτή είναι η γνώση µας και η παιδεία µας για τον κόσµο, αυτός είναι ο µόνος κόσµος, πέρα από αυτόν, που βλέπουµε ή ακούµε, δεν υπάρχει τίποτα, γι’ αυτό τον αναπαράγουµε αυτοεξαγνιζόµενοι και ως εκ τούτου αυτό- αθώοι. Και αυτό συνιστά τη γενική αρχή της ελευθερίας µας και συγχρόνως το µέγα κοινωνικό νόµο της «λυτρωτικής» ισότητάς µας να µην «ακουµπάµε κανέναν εξαχρειωµένο για να µη µας ακουµπάει κανείς» άρα και τον καθολικό λόγο της παραγραφής των αµαρτηµάτων µας. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ Η πίεση του κακού στην κοινωνία θα εντείνει το συνειδητό φόβο για την ύπαρξή µας. Σε λίγο θα ενεργοποιηθεί, αν δεν

έχει ήδη συµβεί αυτό , ασυνείδητα ο µηχανισµός του οικονοµικού τρόµου, ως νόµος της αυξανόµενης αθλιότητας. Τα πρωτόγονα ένστικτα θα ερεθισθούν µε ακρότητα, το κάθε µορφής παράδοξο, άδικο και παράνοµο, θα γίνει το Απόλυτο της κατάκοπου κοινωνικής ροής. Αλλά µέσα σε αυτό το διαµορφωµένο περιβάλλον του ρεαλιστικού κόσµου της διαφθοράς και της σήψης πνευµατοποιούµε και κοινωνικοποιούµε τα παιδιά. Αυτό όµως είναι ασυγχώρητο λάθος και ο Θεός είναι µε µας οργισµένος. Και δεν µπορεί ποτέ κανείς και για τίποτα να καλοπιάσει έναν οργισµένο Θεό , µήπως και µας σώσει. Στο ερώτηµα αν θα γίνει η ∆εύτερη Παρουσία της χαµένης αθωότητάς, η απάντηση είναι όχι. Στο ερώτηµα τι χρειάζεται, η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να γίνει η ∆εύτερη Παρουσία του χαµένου µας µυαλού και του χαµένου µας φιλότιµου, µήπως και µας σώσει η Θεία Πρόνοια.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

3

Η άλλη όψη

Η άλλη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Αλίµονο από την Ηλεία... εθελοντές ... αξιωµατούχους παράγουµε... Τελικά µήπως οι πολίτες αυτού του νοµού ευθύνονται, που από την εποχή Λαλιώτη, δεν έλυσαν το πρόβληµα των σκουπιδιών στην Ηλεία; Μήπως ευθύνονται οι απλοί πολίτες αυτού του νοµού που για δύο δεκαετίες, οι κάθε είδους αιρετοί όλων των επιπέδων οµολογούν και ... γυρίζουν κάθε είδους σίριαλ, ότι πρέπει να λυθεί το πρόβληµα των σκουπιδιών και ότι αγωνίζονταν αλλά ποτέ δεν το έλυναν; Αλήθεια αυτές τις δεκαετίες, πόσες και πόσες διαβεβαιώσεις δε δόθηκαν ότι γίνονται σχεδιασµοί, ότι η ... ιστορία προχωρά, ότι γίνονται παρεµβάσεις στην Περιφέρεια στα υπουργεία για να λυθεί το πρόβληµα; Αλήθεια πόσες κάθε τύπου προµελέτες, µελέτες σχεδιάστηκαν, πληρώθηκαν για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα; Και στο τέλος δήθεν ... ανακύπτουν διαφωνίες µεταξύ τους για το πως πρέπει να λυθεί; Τα γράφει αυτά η στήλη σήµερα γιατί µέχρι τώρα µόνον τα «πράσινα» στελέχη εθελοντικά προσφέρονται, στο κόµµα τους δηλαδή στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε τον «Καλλικράτη» να ... σηκώσουν την Ηλεία στα ... ψηλά να την αναπτύξουν από την τελευταία θέση... Και το άλλο µεγάλο κόµµα της Ν∆, που και αυτή κυβέρνησε τη χώρα , θα µπει για να είναι τυχερό στις κοµµατικές διαδικασίες, πρέπει να εκπροσωπήσει τα αξιώµατα του «Καλλικράτη» και να ... σώσει το νοµό... Λες και όλοι τους δεν αντιλήφθηκαν ακόµα και τις δηλώσεις του νυν περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος πάνω στα προβλήµατα των σκουπιδιών στο νοµό, από τους τρεις νοµούς της περιφέρειας που δεν έχει κάνει ούτε ένα ... βήµα προόδου στη διαχείριση των σκουπιδιών... Λες και δε γνωρίζουν τι έχει δηλώσει περί χρηµατοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, τι έχει δηλώσει για ... τυφλά έργα... Και δεν αποκλείεται ο νυν περιφερειάρχης να παρασυρθεί και αυτός και να µεταβιβάσει τις ευθύνες στους απλούς πολίτες της Ηλείας, ότι αυτοί ευθύνονται για την κατάντια της Ηλείας...

[

Σηµαντική συνεδρίαση για ΑµεΑ

Στην αναµονή για το χιλιάρικο

Σηµαντική κρίνεται η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, για τα προβλήµατα των ΑµεΑ, που θα γίνει τη Τρίτη το πρωί στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Νέος πρόεδρος της Επιτροπής, ο γιατρός Τάκης Αντωνακόπουλος, που το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει ανεβάσει τις µετοχές του στην Κεντρική πολιτική σκηνή. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι η διαµόρφωση του απολογισµού της φετινής χρονιάς.Ο Τάκης ως πολιτικός της πράξης προτίθεται να θέσει το θέµα της καθυστέρησης στην έκδοση καρτών των ΑµεΑ. Το συγκεκριµένο θέµα το έθεσε σε επίπεδο Νοµού ο αρµόδιος αντινοµάρχης Αντώνης Καράµπελας. Π.Α.

Άγνωστο παραµένει ακόµη πότε θα εκδοθούν τα εντάλµατα πληρωµής, των ιδιοκτητών Ι. Χ που είχαν αποσύρει το όχηµά τους πέρυσι και ακόµη δεν τους έχουν καταβληθεί τα 1000 ευρώ. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έλαβε ο βουλευτής Ηλείας Γ. Κοντογιάννης, σε ερώτηση που είχε καταθέσει και επισήµαινε πως εκατοντάδες πολίτες αναµένουν ακόµη – µετά την παρέλευση σχεδόν οκταµήνου – να πιστωθούν στους λογαριασµούς τους τα 1000 ευρώ. « ∆εδοµένου ότι η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας εξαρτάται από τη ροή των δικαιολογητικών στις αρµόδιες για την εκκαθάριση Υ∆Ε, δεν είναι δυνατή η εκτίµηση του χρόνου καταβολής των προαναφερόµενων οικονοµικών κινήτρων στο σύνολο των δικαιούχων» αναφέρεται επί λέξει στην απάντηση του αρµόδιου Υφυπουργού Φ. Σαχινίδη. Άντε να δούµε πότε θα δοθούν. Π.Α.

]

Σχόλια Αναστάτωση

Από αλλού η λύση…

Αναστατώθηκαν χθες το πρωί οι κάτοικοι του Κατακόλου και του Πύργου από ένα δυνατό ήχο, σαν χτύπο, που παρέπεµπε στο θόρυβο που συνήθως συνοδεύει ένα σεισµό. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, δε σηµειώθηκε κάποια σεισµική δόνηση. Τουλάχιστον οι σεισµογράφοι τους δεν είχαν καταγράψει κάποια αξιόλογη κίνηση του Εγκέλαδου. Έτσι, µείναµε µε την απορία… Π.Μ

Σε πλειστηριασµό Σε πλειστηριασµό βγαίνει στις 21 Ιουλίου ακίνητη περιουσία του δήµου Βουπρασίας. Πρόκειται για πέντε οικόπεδα του δήµου που έχουν κατασχεθεί λόγω οφειλών σε δηµότη ύψους 106.000 ευρώ. Όπως φαίνεται, ακόµη και οι δήµοι αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα οφειλών σε τρίτους. Ο δήµος Βουπρασίας δεν είναι ο µοναδικός δήµος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Κάτι µου λέει ότι το επόµενο διάστηµα θα δούµε και άλλες δυσάρεστες εξελίξεις…

Πέφτει ... «δούλεµα» Πόσες φορές πρέπει να απευθυνθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου Πύργου ένας πολίτης για να του φτιάξουν το δρόµο και να µπορεί να µπαίνει στο σπίτι του;Στην προκειµένη περίπτωση ο συγκεκριµένος πολίτης έχει απευθυνθεί 3 φορές σε διάστηµα ενός µηνός και παρά το γεγονός ότι τον διαβεβαίωναν πως θα επιληφθούν του θέµατος, δεν έγινε τίποτα.Ο δρόµος (στον Αγ.Γιώργη) έχει σπάσει από τα φορτηγά και για τα ΙΧ είναι αδιάβατος. Να δούµε πόσοι µήνες θα περάσουν για να φτιάξουν το δρόµο; «Ζ»

Π.Μ

Καλοκαιρινός Καλοκαιρινός ήταν χθες ο καιρός στην πεδινή Ηλεία. Αυτό δε σηµαίνει ότι ο ήλιος έλαµπε σε ολόκληρο το νοµό. Για παράδειγµα, στην Ανδρίτσαινα χθες το πρωί έβρεχε, το ίδιο και προχθές το βράδυ. Πάντως, τα φαινόµενα ήταν παροδικά. Για σήµερα οι µετεωρολόγοι προβλέπουν ο καιρός να βελτιωθεί…

Π.Μ

Μόνο µε τον …καταναγκασµό κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έλθει µε τη µορφή µεγάλων προστίµων , πιθανότατα να λυθεί το πρόβληµα των σκουπιδιών που ταλανίζει τις τελευταίες δεκαετίες την Ηλεία. Το τελεσίγραφο για το κλείσιµο των ΧΑ∆Α, εκπνέει σε λίγες ηµέρες κι εν συνεχεία θα πρέπει να λειτουργήσουν τρεις χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων στην Ηλεία, σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε ο σύνδεσµος διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ηλείας. Το ερώτηµα ωστόσο που τίθεται είναι πώς θα γίνεται οµαλά η διάθεση των σκουπιδιών στους τρεις ΧΑ∆Α, από τη στιγµή που υπάρχουν δεκάδες ανεξέλεγκτοι χώροι στο νοµό, αλλά και πάλι προκύπτουν διαρκώς προβλήµατα! Αποδεικνύεται πως το πρόβληµα των απορριµµάτων είναι διαχρονικό και παντός …κυβερνήσεων και όσοι επεχείρησαν να το λύσουν , βρέθηκαν «προ εκπλήξεως» κυριολεκτικά και µεταφορικά! Η αναποτελεσµατικότητα για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτηµα που αποτελεί «ωρολογιακή βόµβα» για τις επόµενες γενιές , δείχνει πως πλέον θα πρέπει να επέµβουν «µεγάλες δυνάµεις», απ’ όπου κι αν προέρχονται αυτές , αρκεί να λυθεί το πρόβληµα! Μεγάλο ποσοστό ευθύνης, εκτός από τους εµπλεκόµενους τοπικούς φορείς έχει και η πολιτεία που «ναρκοθετεί» µε τις ίδιες τις υπηρεσίες της , τις προσπάθειες για τη δηµιουργία οργανωµένου και ασφαλούς χώρου, εναπόθεσης των απορριµµάτων του νοµού. Τελευταίο παράδειγµα αποτελεί η περιοχή της «Τριανταφυλλιάς» , που σταµάτησε κάθε διαδικασία , διότι –όπως επισηµαίνεται- βρέθηκαν αρχαία, λες και είναι κάτι το πρωτοφανές για την Ηλεία! ∆υστυχώς µετά το κλείσιµο της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΧΑ∆Α , η κατάσταση µάλλον θα επιδεινωθεί , αφού ο κάθε πολίτης θα αυξήσει τον …προσωπικό του σκουπιδότοπο και στο µέλλον οι αρχαιολόγοι θα αφαιρούν στοίβες από άχρηστα αντικείµενα , για να φτάσουν στους αρχαιολογικούς θησαυρούς… ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Άραγε θα βοηθήσει πραγµατικά! Η υπερχρέωση αναδεικνύεται ως ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα και στη χώρα µας, και κανείς δεν µπορεί να αγνοεί την αδήριτη ανάγκη να δοθεί η πραγµατική δυνατότητα στους υπερχρεωµένους καταναλωτές και επαγγελµατίες να πραγµατοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα στη ζωή τους. Με αυτό το σκεπτικό η κυβέρνηση υλοποίησε την προεκλογική της δέσµευση και κατέθεσε το υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Βουλή, σχέδιο νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, µε τις διαδικασίες και τους θεσµούς που εισάγει το σχέδιο νόµου, οι υπερχρεωµένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγµένη και µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφλησή τους µε ευνοϊκότερους όρους, αλλά και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη -µε βάση το εισόδηµα από την εργασία τουςένα µέρος των χρεών που καθορίζεται από το ∆ικαστήριο. Γ.Ρ

Παράπονα για τα κουπόνια Ο πρόεδρος του Σωµατείου Πλακάδων και Εργαζοµένων στις κατασκευές Παναγιώτης Σταθάς µε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας διαµαρτύρεται έντονα διότι η διοίκηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας δεν µπήκε ακόµη στον κόπο για να πάρει απόφαση να δώσει τα κουπόνια σε όλους τους δικαιούχους για την αγορά βιβλίων. Οπως αναφέρει ο συνδικαλιστής τα προηγούµενα χρόνια η διανοµή άρχιζε το αργότερο στα µέσα Μαΐου , φέτος έχουµε ήδη µπει στον Ιούλιο και ακόµη τίποτα. Και υπάρχει σοβαρό πρόβληµα το πως συµπεριφέρεται η ∆ιοίκηση της Εργατικής Εστίας στους δικαιούχους οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει για τις ανάλογες κρατήσεις που τους έχουν γίνει. Ευελπιστώ ότι θα δοθούν αµέσως και όχι να τα καταργήσει και αυτά εν ονόµατι της οικονοµικής κρίσης. «Γ»

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θα μας βρείτε Αγ. Γεωργίου (παράλληλα) στις Σιδηροδρομικές γραμμές τηλ. 2621027511-23413.


[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

4

Η γνώµη

]

Γονείς, µην «κλείνετε τα µάτια»… «Π

Ελένη Παναγούλια, ψυχολόγος

ρέπει να ξέρετε πως αν τα παιδιά σας αποφασίσουν να πειραµατιστούν µε κάποια παράνοµη φαρµακευτική ουσία, τελικά δεν θα δυσκολευτούν να βρουν κάποιον που θα τους την προµηθεύσει, άσχετα µε το µέρος στο οποίο ζείτε. Αυτή είναι η σκληρή µα και συχνά αληθινή πραγµατικότητα . Αν κάποιοι έφηβοι ή προέφηβοι χρησιµοποιούν όντως ναρκωτικές ουσίες, το πιθανότερο είναι να το αρνηθούν στους γονείς τους. Οι περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι ως τη στιγµή που οι γονείς θα υποπτευθούν ότι τα παιδιά τους µπορεί να κάνουν χρήση, αυτή θα έχει γίνει ήδη µια εδραιωµένη συνήθεια! Αν ανακαλύψατε ότι το παιδί σας έχει αρχίσει να πειραµατίζεται µε τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, οι επόµενες ενέργειές σας είναι ζήτηµα υψίστης σηµασίας. Μερικοί γονείς αντιπαρέρχονται την χρήση ναρκωτικών σαν µια φάση που περνάνε τα παιδιά καθώς µεγαλώνουν. Άλλοι πάλι, αρνούνται απλώς το πρόβληµα και ελπίζουν πως θα ξεπεραστεί από µόνο του. Η αλήθεια όµως είναι ότι δεν επιτρέπεται να αγνοήσετε το πρόβληµα του παιδιού σας καθώς δεν

πρόκειται να λυθεί αυτόµατα, ενώ αντίθετα µπορεί να χειροτερέψει. Κατ’ αρχήν χρειάζεται να ανακαλύψετε τι είδους ναρκωτικό παίρνει το παιδί σας. Ασχοληθείτε µε το να ψάξετε µόνοι σας και να βρείτε τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Ξεκινήστε έναν εξονυχιστικό έλεγχο της επιλογής του παιδιού σας σε σχέση µε τις φιλίες του. Αν ο γιος ή η κόρη σας παίρνουν ναρκωτικά, κάποιοι φίλοι τους είναι σίγουρα µπλεγµένοι κι αυτοί. Είναι ζωτικής σηµασίας να ανακαλύψετε ποιοι από αυτούς τους φίλους κάνουν χρήση και να φροντίσετε να αποµακρύνετε τα παιδιά σας από αυτές τις επιρροές. Αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα σηµεία, αλλά είναι εντούτοις και το πιο αναγκαίο. Οι έφηβοι που µένουν καθαροί βρίσκουν τελικά νέους φίλους που τους ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τις σωστές αξίες και την υγιή διασκέδαση που δεν περιλαµβάνει ποτά και ναρκωτικά. Ωθήστε τα παιδιά σας να ασχοληθούν µε εξωσχολικές δραστηριότητες. Και προσπαθήστε να συµµετάσχετε εθελοντικά κι εσείς, ως επιτηρητής ή σύµβουλος. Πάρτε µέρος στη ζωή του παιδιού σας. Η άποψη

πολλών γονιών για το ξόδεµα χρόνου µε τα παιδιά τους έχει να κάνει µε το να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις µια-δυο ώρες τηλεόραση µαζί τους. Αυτό όµως δεν είναι το µόνο είδος εµπλοκής που χρειάζεται το παιδί σας. Ξοδέψτε ποιοτικά το χρόνο σας µε το γιο ή την κόρη σας. ∆είξτε στα παιδιά σας ότι νοιάζεστε γι’ αυτά κάνοντας µαζί τους διάφορα πράγµατα. Αυτό σας δίνει εξ’ άλλου την ευκαιρία να δείτε ποιοί είναι οι φίλοι τους και πώς αντιδρούν όταν βρίσκονται στην παρέα τους. Τέλος προσπαθήσετε να καθορίσετε κάποιους κανόνες για το παιδί σας. Βάλτε επίσης πρότυπα για τις επιδόσεις του στο σχολείο. Πείτε του τι βαθµούς περιµένετε να πετύχει και τέλος δώστε του πρότυπα συµπεριφοράς. Το παιδί σας πρέπει να ξέρει ότι το να πάρει ναρκωτικά ή αλκοόλ είναι µια απαράδεκτη συµπεριφορά. Μην φοβάστε να του φερθείτε µε αυστηρότητα αν συνεχίζει να κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών. Η εναλλακτική λύση θα µπορούσε να είναι πολύ χειρότερη».

Πρόσωπο Οι αγώνες των αγροτών συνεχίζονται και σήµερα…

*Χρήστος Γιαννόπουλος ,Πρόεδρος Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας

Μ

προστάρης στους αγώνες των αγροτών για πολλά χρόνια µε µοναδικό µέληµα την προώθηση των αγροτικών ζητηµάτων στους αρµόδιους φορείς. Από την περιοχή που επλήγη περισσότερο το καταστροφικό καλοκαίρι του 2007 την πολύπαθη Ζαχάρω ο Χρήστος Γιαννόπουλος διατηρεί εκεί την πατρική του οικία και δραστηριοποιείται καθηµερινά στις αγροτικές εργασίες. Εκείνο που πάντα λέει είναι ότι ο αγροτικός κόσµος που καθηµερινά µοχθεί

στα χωράφια θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και ενωµένος διαφορετικά δεν θα έχει ισχυρή φωνή στην κεντρική εξουσία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνται σε δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού επιλέγονται περιοχές που έχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Λάτρης του «καθαρού συνεταιριστικού κινήµατος», δηλαδή των συνεταιρισµών που δραστηριοποιούνται προς όφελος των αγροτών και

όχι της αύξησης των περουσιακών τους στοιχείων ο Χρήστος Γιαννόπουλος επιµένει ότι δεν έχει χαθεί το αγροτικό συλλογικό πνεύµα και κάποια στιγµή θα φουντώσει και θα πάρει την µορφή χιονοστοβάδας. Αφήνει στην άκρη τα όποια προβλήµατα και τις αντιπαραθέσεις που έχουν δηµιουργηθεί κατά καιρούς µε συναδέλφους του αγρότες που συµµετέχουν σε αγροτικά σχήµατα και καλεί όλους να µην αφήσουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις…

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Ποιον να πρωτοπιάσεις Έλληνας δεν εργάζεται στα κτήµατα µ’ αξίνα παλαιότερα πηγαίνανε, πάνε τα χρόνια εκείνα. Χέρσα µη µείνουν δυστυχώς προίκα που τα επήρα Εργάτη βρήκα Αλβανό µε φαγητό και µπίρα. Και πάνω εκεί εις τη δουλειά, τον ρώταγα για χώρα Που Χότζα είχαν αρχηγό κι όλοι στην πλάτη ψώρα. Κυρ Κώστα οποίος έκλεβε, σχοινί µε µία κρεµάλα Κι όλη τη µέρα έβλεπαν και βράδυ µε µια σκάλα. Κατέβαζαν απ’το σχοινί έτοιµη είχαν γούβα Άλογα πήγαινε µπροστά και ο νεκρός σε κλούβα. Ποιος θα τολµούσε Τίραννα και στα χωριά τριγύρω Χέρι να βάλει σε λεφτά σουβλάκι να’χει γύρο. Έτσι κι εδώ ο Έλληνας το φόβο πρέπει να ‘χει Κι όχι να κλέβει το λαό γλιστρώντας σαν σαλάχι. Όλοι µεγάλοι έχουνε κουτάλι για το µέλι Κι όλοι τριγύρω που πεινούν καθόλου δεν τους µέλει. Παιδιά τους εξασφάλισαν µέχρι και τα εγγόνια Και για λαό που δυστυχεί δεν ξέρουν τη συµπόνια. Ευθύνες όλοι έχουν κι είναι µακαρίτες Η µόδα τώρα πέρασε δεν έχουν φαβορίτες. Μετά τη χούντα έφτασε, Καραµανλής Παρίσι Μεγάλα πήρε ποσοστά χώρα να κυβερνήσει. Τότε ψιλό τσιµπάγανε σε επιτρεπτά τα όρια

Κόσµο πολύ διόριζαν δεν είχαν τότε µόρια. Και µε Αντρέα για µεζέ κάποιο µικρό δωράκι Είχαµε κι έναν υπουργό όπου τον λέγαν Άκη. Λίγο το χρέος ψήλωνε και δάνεια η χώρα Ψιχάλες µόνο έπεφταν δεν έφτασε η µπόρα. Κι ένας ψηλός εν τη ζωή που βρίσκεται ακόµα Βοήθησε µε φτυάρι του για της Ελλάδας πτώµα. Αργότερα εφάγαµε µία γροθιά στη µύτη Εµπήκαµε και στην ΟΝΕ µε Κώστα τον Σηµίτη. Είχαµε φίλους Γερµανούς καλώδιο στην µπρίζα Γνωστή στο αυτοκίνητο και τη έλεγαν µίζα. Κι η χώρα τότε κέρδισε µε κύκλους τους αγώνες Λιακάδες όλες έφυγαν και ήρθαν παγετώνες. Τα έργα βλέπετε πολλά και την Αθήνα σκάβουν Και χώµα όλοι έριχναν και το λαό τον θάβουν. Κανείς τότε δεν έλεγε µε παραµύθια δράκο Για τον Σηµίτη είπανε πολλές ελιές µε δάκο. Μετά τον ακολούθησε χοντρούλης στη Ραφήνα Όλα καλά µας έλεγε και µε παπάδες φίνα. Και δύο φορές Καραµανλής κοντά που ‘χε Νατάσα Κυβέρνησε τη χώρα µας µε µούργα και ποτάσα. Έτσι εφτιάχνανε παλαιά εις τα χωριά σαπούνι Το κλέψιµο το γνώριζαν δε µίλαγαν σπιούνοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η Ελλάδα στη δίνη του εθνικού διχασµού (Μέρος Τριακοστό Έκτο) Γ. Η µεγαλειώδης συνθήκη των Σεβρών

Η

κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδος ήταν έκρυθµη, τον Αύγουστο έτσι του 1916 εκσπάζει στη Θεσσαλονίκη το κίνηµα της Εθνικής Αµύνης µε ηγέτη τον Βενιζέλο, που σχηµατίζει προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση. Πρόεδρος της επαναστατικής κυβέρνησης ειναι ο Βενιζέλος µε την αρωγή ακόµα του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και του στρατηγού Παναγιώτη ∆αγκλή. Η χώρα ζεί τραγικές στιγµές στο εσωτερικό της και βρίσκεται µε δυο κυβερνήσεις !!! Απο τη µια αυτή των Αθηνών µε τον ∆ηµήτριο Γούναρη πρόεδρο, αλλά ουσιαστικά τον ίδιο τον βασιλιά Κωνσταντίνο και απο την άλλη αυτή της Θεσσαλονίκης µε πρόεδρο τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

∆υο κυβερνήσεις όµως ποαραπέµπουν σε δυο διαφορετικές πολιτικές για την εξωτερική πολιτική της χώρας και αναλογίζεται εδώ ο αναγνώστης τις τραγικές συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Η επαναστατική κυβέρνηση του Βενιζέλου υποστήριζε ξεκάθαρα τις δυνάµεις της «Εγκάρδιας Συµφωνίας» (entente) και ανάλογη ήταν πρός αυτή η υποστήριξη των αγγλογάλλων. Στρατιωτικές ∆υνάµεις τους ήλθαν πρός αρρωγή του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ενώ όµως ο Βενιζέλος µε την επαναστατική του κυβέρνηση στήριζαν την entente, η κυβέρνηση των Αθηνών συνέχιζε την φιλογερµανική πολιτική της ευµενούς ουδετερότητας. Και δεν ήταν λίγες οι ταπεινώσεις που υφίστατο το

Κι ένα πρωί παρέδωσε στο Γιώργο δακτυλίδι Κουράστηκα να κυβερνώ πεθύµησα ταξίδι. Και Γιώργος παίρνει εκλογές µε ποσοστά µεγάλα Σε λίγο όµως χάθηκε στο Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ γήπεδο η µπάλα. Τα χρέη ήταν ψηλά εβγήκανε σαν κέρατα Όλοι αυτό το γνώριζαν στης οικουµένης πέρατα. Μόνο εµείς δεν ξέραµε δάνεια που χρωστάµε Κι ο Αυλωνίτης έλεγε «Ρε που πάµε, ρε που πάµε». Και τώρα όλο ψάχνουνε κι ακόµα κάποιοι τρώνε Κεφάλια κόψε αρχηγέ κι ας πουνε δολοφόνε. Τη σάρκα µας ετρώγανε χρόνια πολλά στην πλάτη Ανάσα πάρει ο λαός και ας σου πουν σπολλάτη. Όχι να πάνε φυλακή, πλατεία για φραπέ Χότζας να γίνεις Γιώργο µου κι εµείς στον καναπέ. Να βλέπουµε µε το σχοινί κάθε λογής ρεµάλι Τη χώρα που την κλέψανε, κυβέρνηση χαλάλι. Αρχή πότε θα κάνετε λαός το περιµένει κι όχι µε καθυστέρηση, «ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

κράτος των Αθηνών απο τους Αγγλογάλλους. Μάλιστα οι δυνάαµεις της entente θα αναπτύξουν µια ενεργό πολιτική παρέµβαση στα πολιτικά µας πράγµατα, εκµεταλλευόµενες τη Συνθήκη του 1832 βάσει της οποίας είχαν αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος. Η πίεσή τους µάλιστα πρός το κράτος των Αθηνών θα πολλαπλασιαστεί και θα εξαναγκάσουν έτσι λίγο αργότερα τον Κωνσταντίνο τον Α’ να φύγει απο την Ελλάδα. Καθόσον λαµβάνουν χώρα όµως όλα αυτά η κυβέρνηση των Αθηνών καταφεύγει σε έναν απηνή διωγµό όλων των οπαδών του Βενιζέλου, που κατοικούσαν στην Αθήνα, καθώς και όσων αντετίθετο στις επιλογές του βασιλιά. Ξυλοδαρµοί, φυλακίσεις, διωγµοί, µέχρι και δολοφονίες και εκτοπίσεις των πολιτικών φίλων του Βενιζέλου πνίγουν την Αθήνα στο αίµα, γράφοντας µια απο τις µελανότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος. Η κατάρα του διχασµού τσακίζει στην κυριολεξία την Ελλάδα, ακυρώνοντας όλα τα λαµπρά επιτετύγµατα της προηγούµενης µεγαλουργού πολιτικής περιόδου. Και το βασικότερο όλων : Ο διχασµός δεν έγκειτα στη διάσταση των απόψεων για την εξω-

Απόψεις Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οικοκτονίας και Οικολογίας το ανάγνωσµα… «Ο ύπνος σε τύλιξε σαν ένα δέντρο µε πράσινα φύλλα , ανάσαινες σαν ένα δέντρο, µέσα στο ήσυχο φως. Μέσα στη διάφανη πηγή κοίταξα τη µορφή σου κλεισµένα βλέφαρα και τα µατόκλαδα χάραζαν το νερό. Τα δάκτυλά µου στο µαλακό χορτάρι, βρήκαν τα δάκτυλά σου. Κράτησα το σφυγµό σου µια στιγµή κι ένιωσα τον πόνο της καρδιάς σου». (Γ. Σεφέρης). Κάθε χρόνο το «Πολτιστικό Καλοκαίρι» συνοδεύεται και από τα… «φεστιβάλ ελληνικής πυρκαγιάς» που ίσως να γίνεται σε ανάµνηση του εµπρησµού της Τροίας από τους οµηρικούς …προγόνους µας.! Αυτό το φεστιβάλ – πανελληνίου επιπέδου – πυρπολεί τις τεράστιες εκτάσεις πρασίνου και δάσους, που το αναµεταδίδουν, µε τη µορφή «ριάλιτι σόου». Πέρισυ το «Φεστιβάλ Ελληνικής πυρκαγιάς» είχε περιορισµένη διάσταση, ενώ το 2008 και κυρίως το το 2007 είχε έκταση χιλιάδων µέτρων πράσινης γης µε δεκάδες τραγικά θύµατα. Το«πρωτάθληµα» των πυρκαγιών έχει µεγάλη ιστορία. Το τρίµηνο Ιούλιο –Αύγουστο – Σεπτέµβριο ξαναζεί το αρχαίο έθιµο της πυρολατρείας. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν τη φωτιά σε καθαρτήριες τελετές και µαντείες (πυροµαντείες). Οι σύγχρονες όµως πυρκαγιές δεν αποσκοπούν στη µάντενη του µέλλοντος ούτε του εξαγνισµού, αλλά σε ιδιοτελείς σκοπούς. Οι εµπρηστές της εποχής µας συνεχίζουν την παράδοση του Ηρόστρατου, που έκαψε το Ναό της Εφεσιας Αρτέµιδας, ενα από τα 7 θαύµατα του κόσµου, για ν’ αφήσει το όνοµά του στην Ιστορία. Το πρόβληµα των πυρκαγιών είναι πολυσύνθετο. ∆ε λύνεται ασφαλώς µε την αναφορά των αιτιών, αλλά µε την αναζήτηση του αιτίου. Τα αίτια είναι ουδέτερα, οι αίτιοι είναι εµπρόσωποι. Το ποιός είναι αίτιος; «Ενας φίλος που καίγεται για … σένα» Και όταν το δάσος καίγεται; «Ενας φίλος που καίγεται… από µένα». Η προσωποίηση αυτή, όπως παρατηρεί συγχρόνως σχολιαστής, δηλαδή το «εµένα» «και … µένα» εµπεριέχει όλους µας. Εµπεριέχει το ασυνείδητο καπνιστή που πετάει το αποτσίγαρο έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Το ασυνείδητο «φυσιολάτρη» που επισκεπτόµενος το δάσος αφήνει τα κατάλοιπα του «φυσιολατρικού φαγοποτιού» µεταλλικά ή άλλα γυάλινα αντικείµενα ικανά να προκαλέσουν ηλιακή ακτινοβολία και να δηµιουργήσουν εστίες πυρκαγιών. Αλλά και οι «λάτρεις» του δάσους και δασικών εκτάσεων κτηνοτρόφοι για να διευρύνουν τα βοσκοτόπια τους, βάζουν φωτιές σε θαµνώδεις περιοχές, οι οποίες σε δύο – τρια χρόνια θα δώσουν χαµηλή χλόη για τα γιδοπρόβατά τους. Στις «αιτίες» αυτές θα πρέπει να προστεθούν οι φυσικές και ανθρώπινες που προκαλούν τυχαίες και… εκούσιες πυρκαγιές. Υπάρχει επίσης µια ακόµη σηµαντική αιτία πυρκαγιών. Η πυροµανία, που έχει σχέση µε την ιατρική. Οι πυροµανείς νιώθουν ηδονή να βάζουν ή να βλέπουν φωτιά. Η φλόγα τους ευχαριστεί. Αυτοί θα πρέπει να επιβλέπονται για τους θερινούς µήνες. Ειναι αλήθεια πως ο σύγχρονος Ελληνας δεν εκτιµά το δάσος όσο πρέπει και όσο το αξίζει. Λείπει από την αγωγή του ο ποιοτικός τρόπος σκέψης. Μπορεί να γνωρίζει τα αιτια της πυρκαγιάς, αγνοεί όµως τα αιτιατά. ∆εν ξέρει τις συνέπειες, που τις υφίσταται και ο ίδιος. Χρειάζεται να υπερτονίσουµε την «τιµή» και την «προσφορά» του δάσους; Να πούµε ότι καίγοντας το δάσος σκοτώνουµε τη ζωή, ζηµιώνουµε την υγεία – ψυχική και σωµατική κάθε ανθρώπου; Η διεθνής οικολογική οργάνωση «Green Ρeace» στο έµβληµά της – παλιό ινδιάνικο γνωµικό – τα λέει όλα: «Οταν κοπεί το τελευταίο δένδρο, όταν ο τελευταίος ποταµός ρυπανθεί και πεθαίνει το τελευταίο ψάρι, ο άνθρωπος θα διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να ζήσει µε το χρήµα». Η ελπίδα να εκλείψουν ή να περιορισθούν στο ελάχιστο οι πυρκαγιές έχει εναποτεθεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας και στη γνώση οτι η οικοκτονία ισοδυναµεί µε αυτοκτονία.

τερική πολιτική της χώρας ή ακόµα και σ αυτή την διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά στο αθώο αίµα των οπαδών του Βενιζέλου. Γ. Η ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ Υφιστάµενος τις φορτικές πιέσεις του αγγλογαλλικού άξονα της entente τελικώς ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να φύγει απο τη χώρα. Επισήµως δεν παρητήθη, αλλά µε εύσχηµο τρόπο όπως δηλώθηκε απο το στέµµα «αναχώρησε» απο τη χώρα στις 30 Μαίου του 1917. Θα το διαδεχτεί στο θρόνο λίγες ηµέρες αργότερα τον Ιούνιο του 1917, ο Αλέξανδρος ο Α’ ο αδελφός του, άνθρωπος χαµηλών τόνων και καλών προθέσεων. Ενώ στα µέσα του Ιουνίου του 1917 επανακάµπτει στην Αθήνα απο την Θεσσαλονίκη και αναλαµβάνει πρωθυπουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λόγω της εµπολέµου καταστάσεως όµως και του γενικότερου κλίµατος εσωτερικής αναστάτωσης που είχε δηµιουργηθεί µε την διχαστική πολιτική του Κωνσταντίνου, δεν µπορούσαν να γίνουν εθνικές εκλογές. Επιστρατεύτηκε τότε ένα συνταγµατικής υφής τέχνασµα προκειµένου να θεωρηθεί ότι αναβίωσε η Βουλή που είχε προκύψει απο τις εκλο-

γές του Μαρτίου του 1915 και να λάβει έτσι δηµοκρατική νοµιµοποίηση, η παρούσα κυβέρνηση Βενιζέλου. Για αυτό και η κυβέρνηση πήρε περιπαιχτικά το όνοµα «Βουλή των Λαζάρων», απο την ανάσταση προφανώς του Λαζάρου. Ο Βενιζέλος σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική δεν έχασε στιγµή και ετάχθη σταθερά υπερ της Entente, συµµετέχοντας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των συµµάχων. Και η νικηφόρος έκβαση του πολέµου το 1918 βρήκε την κυβέρνηση µε τους νικητές. Η νικηφόρος συµµετοχή της επσιφραγίστηκε µε την Συνθήκη του Νειγύ το 1919, οπότε και µας προσαρτήθηκε η ∆υτική Θράκη, ενώ µε την Συνθήκη των Σεβρών το 1920 η Ελλάδα έφθανε στο ζενίθ των διπλωµατικών της επιτυχιών, κάνοντας πραγµατικότητα το όραµα της Μεγάλης Ιδέας. Στην ελληνική επικράτεια επροσαρτούντο πλέον η Ανατολική θράκη, η Ίµβρος, η Τένεδος και ορισµένα εδάφη πλησίον της Σµύρνης. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου

2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Προτεραιότητα στο µουσείο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Ε

πίσκεψη- αστραπή πραγµατοποίησε χθες στην Ηλεία η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη µε σκοπό να διατυπώσει ιδία άποψη για ζητήµατα που θα εξεταστούν µέσα στην προσεχή εβδοµάδα τόσο από το υπουργείο όσο και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Η κα Μενδώνη στο µουσείο της ∆ηµοτικής Αγοράς στον Πύργο δεσµεύτηκε στις δηλώσεις της ότι µε την έναρξη της χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ -το έργο βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα από το υπουργείο Πολιτισµού- θα λειτουργήσει µέσα σε ένα χρόνο. Πρέπει να τονιστεί ότι έχει προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ µε 1,2 εκατ. Ευρώ. Η κα Μενδώνη επισκέφθηκε το µουσείο της ∆ηµοτικής Αγοράς συνοδευόµενη από τους Βουλευτές Τάκη Αντωνακόπουλο, Τάκη ∆ηµητρουλόπουλο , τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Τάσο Αποστολό-

Λίνα Μενδώνη: « ∆έσµευσή µου είναι ότι µε την έναρξη ΕΣΠΑ να χρηµατοδοτηθεί και να λειτουργήσει µέσα σε ένα χρόνο» πουλο, το νοµάρχη Χαράλαµπο Καφύρα, το δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο, τον αντινοµάρχη Παναγιώτη Πλατανιά, τη ∆ντρια της Ζ Εφορείας Αρχαιοτήτων Γεωργία Χατζή και υπηρεσιακούς παράγοντες. Από την πλευρά του ο δήµαρχος Πύργου ανέφερε ότι « ο χώρος αυτός θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς πολιτισµού για τον τόπο» και πρόσθεσε ότι θα ενταχθεί στην καθηµερινή ζωή της πόλης. Επιπρόσθετα υπογράµµισε ότι εµπιστεύεται την κα Μενδώνη και τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου που δείχνουν προσωπικό ενδιαφέρον για την αποπεράτωση και λειτουργία του µουσείου. ∆εν είπε τίποτα…

Η Γενική Γραµµατέας του ΥΠ.ΠΟ σχηµάτισε εικόνα για την περιοχή της Τριανταφυλλιάς παρά τις καθολικές αντιδράσεις…

Ακόµα µένουν απλήρωτοι δεκάδες παραγωγοί στην Ηλεία από το ποιοτικό παρακράτηµα στο λάδι του 2006

Η κα Μενδώνη νωρίς το πρωί επισκέφθηκε την περιοχή της Τριανταφυλλιάς προκειµένου να σχηµατίσει ιδία άποψη για το σηµείο που τόσο πολύ κουβέντα γίνεται για να « φιλοξενήσει» το εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων. Η κα Μενδώνη απέφυγε να πεί οτιδήποτε

∆ώστε λύση κα Μπατζελή! Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Από τη χθεσινή επίσκεψη της Γενικής Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη στη ∆ηµοτική Αγορά Πύργου. ∆ίπλα της οι κκ Καφύρας, Αποστολόπουλος και Παρασκευόπουλος

µιας και το ΚΑΣ θα εξετάσει το ζήτηµα µέσα στην προσεχή εβδοµάδα. Η γενική γραµµατέας συνάντησε την αντίδραση κατοίκων της περιοχής όπου αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης που βρέθηκε χθες στην περιοχή εξέφρασε ξανά την αντίθεσή του και πρόσθεσε ότι « Μονόδροµος Τριανταφυλλιά δεν υπάρχει.»

∆ήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης « Μονόδροµος Τριανταφυλλιά δεν υπάρχει.»

Στα χέρια της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή βρίσκεται το αίτηµα δεκάδων παραγωγών από το νοµό για την πληρωµή ποιοτικού παρακρατήµατος στο λάδι του 2006. Το πρόβληµα το οποίο έχει τεθεί επανειληµµένα από τον αντινοµάρχη Νίκο Μιχαλόπουλο στην προηγούµενη Ο αντινοµάρχης Νίκος αλλά και την τωρινή ηγεσία Μιχαλόπουλος επεσήτου υπουργείου Αγροτικής µανε ότι κανείς δεν έχει Ανάπτυξης δεν έχει βρει λύση απαντήσει στους αγρότην στιγµή που οι παραγωγοί τες που πήγαν τα λεφτά που δικαιούνται έχουν ξοδέψει από τα πενιχρά έσοδά τους για να αναβαθµίσουν το προϊόν τους. Ο κ Μιχαλόπουλος ήταν κατηγορηµατικός στη δήλωσή του: « Έχω θέσει το θέµα και κανείς δεν απαντά. Επιτέλους ποιος θα απαντήσει στους αγρότες που πήγαν τα λεφτά που δικαιούνται.» Το πρόβληµα αφορά τρείς οµάδες παραγωγών του Αγίου Γεωργίου µε 68 µέλη, της Αλφειούσας µε 47 µέλη και του Καϊάφα Ζαχάρως µε 22 µέλη και έκταση 3500 στρεµµάτων περίπου. Η εξέλιξη αυτή έχει αποθαρρύνει τους ελαιοπαραγωγούς που πίστεψαν στην ποιοτική αναβάθµιση του προϊόντος τους…

ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επενδυτικός άνεµος φυσάει και στην Ηλεία… Άγνωστοι στο Σαµικό παραβίασαν την κεντρική πόρτα του σπιτιού της Παναγιώτας Τσάµη και αφαίρεσαν 200 ευρώ, µια κασετίνα µε µαχαιροπίρουνα, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, µια κονσόλα playstation, τρία παιχνίδια για την κονσόλα και µια βιντεοκάµερα συνολικής αξίας 2.700 ευρώ.

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Έ

ντονο ενδιαφέρον έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστηµα από Σαουδάραβες για τη δηµιουργία µεγάλων επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού αλλά και της ενέργειας στη ∆υτική Πελοπόννησο έπειτα από τη συµφωνία για το έργο-µαµούθ στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού – Τουρισµού Γιώργος Πουσσαίος µε δηλώσεις του επεσήµανε ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση µεγάλων τουριστικών projects αλλά και στη δηµιουργία µαρινών στις περιοχές της ∆υτικής και νότιας Πελοποννήσου. Ο κ. Πουσσαίος τονίζει τόι το ενδιαφέρον των Αράβων αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης σε χώρες του Κόλπου ελληνικών αντιπροσωπειών, στις οποίες συµµετείχαν – πέραν του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου - η υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη, ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παµπούκης και ο υπουργός Πολιτισµού – Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος. Προσθέτει, επίσης, ότι οι επαφές των τελευταίων ηµερών επισπεύδουν τις

***

Ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού – Τουρισµού Γιώργος Πουσσαίος και η πρόεδρος του Invest In Greece Βίβιαν Μπουφούνου

διαδικασίες για την ίδρυση του γραφείου Invest in Tourism στο υπουργείο Πολιτισµού –Τουρισµού, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε τη σχετική διυπουργική επιτροπή για τις επενδύσεις. Οι 11 επιχειρηµατίες από τη Σαουδική Αραβία, παρουσία του Σαουδάραβα πρέσβη, συµµετείχαν πριν από λίγες ηµέρες, σε συνάντηση µε τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη , τον γ.γ. του υπουργείου Πολιτισµού Του-

ρισµού Γιώργο Πουσσαίο, την πρόεδρο του Invest In Greece Βίβιαν Μπουφούνου και υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρµόδιων υπουργείων. Κατά πληροφορίες, οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πολλούς τοµείς, όπως η ενέργεια, οι τεχνολογίες και ο τουρισµός. Ενδιαφέρθηκαν, µεταξύ άλλων, για την απόκτηση ξενοδοχειακών αλυσίδων και µεµονωµένων ξενοδοχείων που διαθέτουν ξενοδοχειακές µαρίνες,

τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου και την κατασκευή υπερπολυτελών µπουτικ µονάδων που θα µπορούν να συνδέονται µε µίνι τουριστικούς λιµένες σε περιοχές των Κυκλάδων, της Ρόδου, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της ∆υτικής Πελοποννήσου.

Βρίσκεται µέσα στις πρώτες περιοχές της χώρας για µεγάλα projects από Σαουδάραβες σε τουρισµό και λιµενικές υποδοµές

Αναζητούνται από την αστυνοµία δύο αθίγγανοι καθώς όπως κατήγγειλε ο Ιωάννης Ιωαννίδης ενώ βρισκόταν στην διασταύρωση της 117 Π.Μ του αφαίρεσαν 10 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Σύµφωνα µε τον παθόντα, ο ένας από τους δράστες είναι µουγγός ενώ επέβαιναν σε ΙΧ χρώµατος µαύρου. Π.Μπ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Η πρώτη παράσταση µαύρου θεάτρου στον Πύργο Τo Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Πύργου κράτησε για το τέλος της ακαδηµαϊκής χρονιάς µια ευχάριστη έκπληξη: την περασµένη Τετάρτη (30-6-2010) παρουσίασε στο θέατρο «Απόλλων» µια πρωτότυπη, πρωτοποριακή και εξαιρετικά επίκαιρη παράσταση «µαύρου θεάτρου», η οποία καταχειροκροτήθηκε από το πολυπληθές κοινό που παρά τη ζέστη είχε κατακλύσει το χώρο.

ΣΤΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ 117Π.Μ.

Λαµπρός εορτασµός των Αγίων Αποστόλων Μ

ε ιδιαίτερη λαµπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιόρτασε και φέτος ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων της ∆ιασποράς του αεροδροµίου Ανδραβίδας (117Π.Μ.). Ειδικότερα, το βράδυ της παραµονής, εψάλη µέγας εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερµανού µε τη συνοδεία του ιερού κλήρου της περιοχής, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο. Αµέσως µετά, ξεκίνησε µε τη συµµετοχή της Φιλαρµονικής Γαστούνης, η καθιερωµένη λιτάνευση της σεπτής εικόνας, των Αγίων, την οποία ακολούθησαν µε ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός µε τους ιερείς της περιοχής , ο διοικητής της 117 Π.Μ. σµήναρχος κ. Γεράσιµος Αθανασόπουλος, ο Νοµάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας, οι δήµαρχοι Ανδραβίδας και Βαρθολοµιού κ. κ. Γιάννης Παπανδρέου και Χρήστος Βρυώνης, αντίστοιχα ο διευθυντής του Τελωνείου

Κυλλήνης κ. Αθανάσιος Κατσάπης, ο διοικητής του ΚΕΑΤ, σµήναρχος κ. Ανδρέας Καλαντζής, ο διοικητής ΣΕΤΤΗΛ αντισυνταγµατάρχης τεχνικού κ. Χαράλαµπος Στελιανός, ο διοικητής του Α.Τ. Λεχαινών αστυνόµος α’ κ. Σωτήριος Παπασωτηρίου, ο διοικητής της Π.Υ Λεχαινών αντιπύραρχος κ. Γρηγόρης Κανελλόπουλος, ο διοικητής Π.Υ. Πύργου και Νοµού Ηλείας πύραρχος κ. Θεόδωρος Γεωργιόπουλος, ο διοικητής της Π.Υ Αµαλιάδας πύραρχος, κ. Κωνσταντίνος Μαρνέρας, ο εκπρόσωπος του Λιµεναρχείου Κυλλήνης ανθυποπλοίαρχος κ. Ηλίας Παπαρασκευόπουλος, ο υποδιοικητής της 117 Π.Μ. σµήναρχος κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ο υποδιοικητής της 116 Π.Μ. σµήναρχος κ. Παναγιώτης Σκαρπέτας ο υποδιοικητής της Π.Υ. Αµαλιάδας επιπυραγός κ. Ηλίας Μανιάτης, ο εκπρόσωπος της Π.Υ.-Α∆ υποπυραγός κ. Κωνσταντίνος Αντίοχος, ο διευθυντής του Γυµνασίου Λεχαινών κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φιλο-

Το έργο που ανέβασαν οι εκπαιδευόµενοι του σχολείου, σε σκηνοθεσία της φιλολόγου Λίας Λυρή, ήταν η θεατρική διασκευή του βιβλίου του Σελ Σιλβερστάιν «Το κοµµάτι που λείπει συναντά το µεγάλο Ο», µια λιτή και αλληγορική ιστορία που πραγµατεύεται, µέσα από έναν απλό και σχηµατικό τρόπο, το µύθο της αναζήτησης και ολοκλήρωσης του ανθρώπου στην πορεία της ζωής του.

µούσων κ. Γιώργος Γαλάτης, αξιωµατικοι και υπαξιωµατικοί της 117 Π.Μ. ως και πλείστοι όσοι πιστοί της ευρύτερης περιοχής του

Ηλειακού µας κάµπου. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τheod asimak.@gmail.com

Σκέψεις Νυχτερινής Βάρδιας, µε αφορµή το Αφίερωµα στον ποιητή Νίκο Καββαδία Σ κέψεις Νυχτερινής Βάρδιας Έρχεται µια στιγµή που κουράζεσαι να ζεις τα ίδια και τα ίδια… Το κακό µε την ζωή στην επαρχία είναι ότι υπάρχουν στιγµές που νιώθεις ότι οι µέρες είναι µονότονες και «την µια µονότονην ηµέραν άλλη/ µονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν/ τα ίδια πράγµατα …».1 Αυτό προφανώς έχει συµβεί γιατί έχει διαβρωθεί σε τέτοιο βάθος η κοινωνία µας, που ακόµα και οι επαρχιώτικες πόλεις έγιναν αντίγραφο αστικού τοπίου και κουλτούρας και, ως γνωστό, τα αντίγραφα είναι χειρότερης ποιότητας από τα πρωτότυπα και ελαττωµατικά κατασκευάσµατα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, έχοντας χάσει κάθε τι γραφικό και συντροφικό. Η επαρχία γέµισε µπαρ µε ακριβή διακόσµηση, δυνατή µουσική, ακριβό καφέ, νέους που ηδονίζονται µε την άνοδο και πτώση των εφήµερων ινδαλµάτων τους αλλά, ευτυχώς, και µερικούς τριαντάρηδες (σχεδόν) που πασχίζουν να βρουν την λύση για να αλλάξει αυτός ο τόπος και να πυρπολήσουν τούτη την κοινωνία της αµορφωσιάς και των ανίκανων «αρχόντων» που συνεχίζουν να ζουν ανέµελα στην Αυλή του Λουδοβίκου. Για να ξεφύγουν από αυτή την παγίδα θα χαράξουν πορεία «τραβέρσο»,

όπως ο ποιητής της θάλασσας και των περιπλανήσεων, Νίκος Καββαδίας, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του (1910). “Τραβέρσο σηµαίνει πορεία κόντρα στον καιρό που παίρνουν τα καράβια µε όλη την ισχύ των µηχανών τους για να κρατηθούν και να σωθούν σε σφοδρή θαλασσοταραχή, όταν κάθε πλεύση είναι επικίνδυνη”.3 Στις µέρες µας τραβέρσο σηµαίνει τη διαφορετική στάση ζωής που παίρνουν οι νέοι µε όλη τη δύναµη της ψυχής τους για να κρατηθούν αξιοπρεπείς και να σωθούν από την γενική κρίση όχι την οικονοµική αλλά την κρίση των χαµένων αξιών, συναισθηµάτων, αισθητικής, ποίησης - όταν κάθε στιγµή µας έχει γίνει Αφρική ίσον φρίκη. Το δικό του Τραβέρσο τραβά και ο Νίκος, υπεύθυνος

χώρου ψυχαγωγίας στον Πύργο, όταν τολµά να τυπώσει λίγες αφίσες «Αφιερώµατος στον ποιητή Νίκο Καββαδία», να κλείσει τηλεόραση και πόρτες για να µην ενοχλεί τους γείτονες που βλέπουν ποδόσφαιρο για να ξεχάσουν την ένδεια της ζωής τους, και να καλέσει το Στέλιο Φουντουλάκη και το Νίκο Μάστορα να τραγουδήσουν Καββαδία µε τις κιθάρες τους και να κάνουν τους θαµώνες να ταξιδέψουν στην ποίηση του. Ο Νίκος, βέβαια, είναι αγχωµένος αν θα αρέσει στο κοινό. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι το διαφορετικό είναι για λίγους και το να καταφέρει µε την επιλογή του να συγκινήσει έστω και ελάχιστους από τους παραβρισκόµενους είναι µια επιτυχία στη µίζερη εποχή που ζούµε. Άλλωστε ο Καββαδίας αρέσει στους νέους.

Αρέσει ίσως γιατί η ποίηση του είναι φυγή, απόδραση και περιπλάνηση σ’ ένα διαφορετικό από της καθηµερινότητας κόσµο. Γιατί συναρπάζει αυτή η αίσθηση του ταξιδιού. Η ζωή µας παίρνει τη µορφή βάρδιας. ∆εν είναι µόνο η ζωή των ναυτικών που καταγράφει ο Καββαδίας. Περισσότερο η ανακάλυψη της προσωπικής απογύµνωσης από τα πρόσθετα στοιχεία της ζωής. Είναι η καθηµερινότητα απαλλαγµένη από τις συµβάσεις και τους τρόπους µιας κοινότυπης, συµβατικής ζωής που δε νιώθουµε δική µας. Είναι το ήθος του Καββαδία που µας διαπερνά µέσα από τα ποιήµατα του. « Στον Καββαδία το ήθος λειτουργεί χωρίς σκαµπανεβάσµατα. Όλα είναι πάγια. Οι εραστές θα αγκαλιαστούν µε κάποια στοργή, όταν ξαναβρεθούνε, οι

φίλοι θα φιληθούν, θα φάνε και θα πιουν, η µάνα που έχασε το παλικάρι της στη θάλασσα, δεν θα γευθεί ποτέ πια ψάρι»2. Ιδού ένα µάθηµα ήθους που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία της χώρας µας για να µάθουν τα παιδιά αλλά και εµείς να θαλασσοδερνόµαστε, να θαλασσοπνιγόµαστε, να επιθυµούµε ζωές τρικυµιώδεις, να βγαίνουµε στους δρόµους, να τα σαρώνουµε όλα, σαν κύµα. Αντέχουµε όµως; Ευχαριστώ Fata Morgana, Νίκο 2, Στέλιο για το ποιητικό και µουσικό ταξίδι και τη φιλοξενία συνάµα. Cristina Stribacu Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας Σηµειώσεις 1 Καβάφης, « Μονοτονία» 2 Καθηµερινή 28/2/1999 3 http://kavvadias.ekebi.gr/

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Αποχαιρέτησαν τους µαθητές της Γ’ Γυµνασίου Τ

ο βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας στο προαύλιο του Γυµνασίου- Λυκείου Βαρθολοµιού, ο Σύλλογος Καθηγητών του Γυµνασίου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων κάνοντας πράξη το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, αποχαιρέτησε τους µαθητές της Γ’ Γυµνασίου σε µια εκδήλωση που περιλάµβανε µουσική και φαγητό. Το τιµόνι της µουσικής είχε αναλάβει ο π. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, καθηγητής του Μουσικού Γυµνασίου- Λυκείου Βαρθολοµιού µε 5µελή ορχήστρα.

Το τραπέζι προετοιµάστηκε από τις µητέρες των µαθητών και τα φαγητά ήταν προσφορά του ∆ήµου και των καταστηµάτων της πόλης. Μετά τους χαιρετισµούς του ∆ιευθυντή, Χάρη Κότσιφα, των Καθηγητών, της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, των αποφοιτησάντων µαθητών και άλλων παρευρισκοµένων, απονεµήθηκαν αναµνηστικά δώρα από τους Συλλόγους Καθηγητών και Γονέων µέσα σε ατµόσφαιρα χαράς και συγκίνησης και ακολούθησε χορός και τραγούδι µέχρι τις πρωινές

Αν είναι κάτι που µένει από παρόµοιες πρωτοβουλίες, αυτό εστιάζεται κυρίως στην προσπάθεια διαφόρων συµπολιτών µας, που δεν έχουν άµεση σχέση µε το θέατρο, να εκφραστούν δηµιουργικά και µάλιστα «εκθέτοντας» τους ίδιους τους εαυτούς τους µπροστά στο ευρύ κοινό. Αυτό, όµως, που έµεινε επί πλέον από τη συγκεκριµένη παράσταση του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ήταν το ρίσκο που πήραν οι συντελεστές της να πειραµατιστούν και τελικά να ανεβάσουν µε επιτυχία για πρώτη φορά στον Πύργο µια παράσταση «µαύρου θεάτρου», ένα είδος θεάτρου σχετικά άγνωστου στην Ελλάδα, οι ρίζες του οποίου βρίσκονται στην Τσεχία, όπου και έχει µακρά παράδοση, ιδιαίτερα στην Πράγα.

ώρες. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Βαρθολοµιού, Χρήστος Βρυώνης, ο Αντιδήµαρχος, η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η., ο Σύµβουλος των Μαθηµατικών και Παιδαγωγικός Υπεύθυνος του Σχολείου, Γεώργιος Αφράτης, η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων ∆.Ε. Ν. Ηλείας, Τίτα Τερζή, Ιερείς της πόλης, ∆ιευθυντές Σχολείων καθώς και πολλοί γονείς. Π. ΓΙΑΚ.

Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου Βαρθολοµιού µε τα αναµνηστικά τους δώρα ανά χείρας µαζί µε τους καθηγητές τους.

Εκτός από τη σκηνοθέτιδα, στο αποτέλεσµα συνέβαλε ουσιαστικά η πιανίστρια Μαρία Ασηµακοπούλου, η οποία έπαιξε επί σκηνής τη µουσική που συνέθεσε η ίδια ειδικά για την παράσταση, µεταφέροντας µε υποβλητική αισθαντικότητα όλο το συναισθηµατικό φάσµα και το εσωτερικό φορτίο του έργου. Η ηθοποιός και εκπαιδεύτρια θεατρικής αγωγής Βασιλική Θεοδωρακοπούλου και η εκπαιδευόµενη του Σ∆Ε Αγγελική Νικολάου αφηγήθηκαν µε εκφραστικότητα το κείµενο, ενώ στην κίνηση των σχηµάτων συµµετείχαν οι Ελένη Νεοφωτίστου, Χαρά Μπενάκη, Ευαγγελία Μακρή και Λία Λυρή. Αµέριστη υποστήριξη παρείχε ο διευθυντής του σχολείου Κώστας Κοτσανάς, που είχε και την επιµέλεια των σκηνικών, τα οποία κατασκεύασαν οι Γιάννης Τριανταφύλλου και ∆ηµήτρης Πανόπουλος.

Έπαινος στη Σχολή της Βυζ. Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας

Την 27/6/2010 στις 7.30 µ.µ., ηµέρα Κυριακή στον Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Κρεστένων , παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη κου Χρυσοστόµου, του Γενικού Αρχιερατικού , Αρχιερατικού Κρεστένων, των Ιερέων και πλήθος πιστών και φίλων της Β.Μουσικής, οι µαθητές της Σχολής της Μητροπόλεως παρουσίασαν αρίστην µουσική εκδήλωση βυζαντινών ύµνων επί τη λήξει των µαθηµάτων του πρώτου σχολικού έτους 2009-2010. Η απόδοσις των ύµνων των 45 µαθητών και µελών της χορωδίας υπήρξε υποδειγµατική. Ο συγχρονισµός,ο χρόνος, ο ρυθµός , η µονοφωνική εκτέλεσις µε συνοδεία ισοκρατηµάτων θύµισε χορωδία πολύχρονη. Συγχαρητήρια στο χοράρχη και τους µαθητές χορωδούς για την 6µηνη µόνο µαθητείας τους! Το πρωτόγνωρο ήταν όταν ο χοράρχης και ο υπεύθυνος καθηγητής της σχολής Ιωάννης Γιαννακούρος αφού µίλησε για την ίδρυση της σχολής τη σηµασία της Β.Μ. στην τέλεση της Ορθοδόξου Θείας λατρείας αναφέρθη και στη συγγένεια της βυζαντινής µουσική µε τη δηµοτική. Με την ευλογία του Σεβασµιωτάτου απέδειξε µε κατανοητό τρόπον την οµοιότητα της βυζαντινής µουσικής µε τη δηµοτική, αφού τραγούδησε για κάθε βυζαντινό ύµνο και ένα δηµοτικό τραγούδι της ίδιας χρονιάς και ήχου (δρόµου) ακούσθηκε όντως η οµοιότητα του µεγαλείου των δύο µουσικών, καταχειροκροτούµενος. Πράγµατι η δηµοτική µας µουσική έχει βάση τη βυζ.µουσική, στις κλίµακες, στα τετράχορδα, τους δρόµους, το άκουσµα και δε διαφέρουν επ’ ουδενί µεταξύ τους. Η βυζαντινή µουσική υµνεί και δοξολογεί τον Θεόν, η δηµοτική , τα δηµοτικά τραγούδια υµνούν τα κατορθώµατα των Ελλήνων, τους πόνους και τα βάσανα τους. Η δηµοτική µουσική δικαίως ονοµάζεται η θυγατέρα της βυζ.µουσικής. Η εκδήλωση έκλεισε µε οµιλία του Σεβασµιοτάτου ο οποίος κατασυγκινηµένος από τον πολυµελή χορό της νεοσυσταθείσας ενός περίπου έτους σχολής και από την αρίστην απόδοση των βυζαντινών ύµνων ( όντας µουσικολογιώτατος Ιεράρχης) από το πλήθος του κόσµου που είχε κατακλύσει τον Ιερό Ναό, ευχαρίστησε τον χοράρχη τον συνεχάρη, ευχαρίστησε το πλήθος των πιστών και των φιλοµούσων, ευλόγησε τους µαθητές και κήρυξε τη λήξη του σχολ.έτους 2009-2010, ευχόµενος καλό και ευλογηµένο καλοκαίρι. Συγχαρητήρια στη Σχολή Οι Φίλοι της Βυζαντινής και ∆ηµοτικής Μουσικής Τέχνης


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου

2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χρήστος Μπηλιώνης, πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων και Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων της περιοχής «Ακόµη περιµένουµε. Ο κόσµος είναι ανάστατος και δικαιολογηµένα. Και µιλώ για τους συναδέλφους, για όλους εµάς που έχουµε κάνει τεράστια προσπάθεια, µε κόστος οικονοµικό, να βελτιώνουµε διαρκώς τις εγκαταστάσεις µας για να υποδεχόµαστε τον κόσµο και αυτή τη στιγµή χάνουµε ένα µεγάλο µέρος της λουτρικής περιόδου. Μας έχουν φτάσει στην απελπισία για ένα απλό θέµα…»

Μαρία Αδαµοπούλου, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου

Αθανάσιος Κίζιλης Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου «Ο κόσµος ήρθε για να κάνει τα µπάνια του στο καλύτερο νερό που υπάρχει στην περιοχή. Παρόλα αυτά, τα ίδια και τα ίδια γίνονται και φέτος, η προκήρυξη γίνεται µέσα στον Ιούλιο για να πάρουµε τα άτοµα τον Αύγουστο. Αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω. Το πρόβληµα είναι σοβαρό. Είµαστε σε απόγνωση γιατί έχουµε ακυρώσεις. Και παίρνει κόσµος και ρωτά αλλά τι να τους απαντήσουµε;».

«Ο Καϊάφας είναι η σηµαντικότερη πηγή εσόδων της Ζαχάρως. Πέρυσι χάσαµε το 40% γιατί ο κόσµος περίµενε να ανοίξουν τα λουτρά και αναγκάστηκαν να φύγουν. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί ανοίγουν τα λουτρά τέλος Ιουνίου και κρατάνε τους υπαλλήλους µε κλειστά τα λουτρά µέχρι το Νοέµβριο. Εγώ θυµάµαι από παλιά ότι ο Καϊάφας άνοιγε το Μάη και είχαµε έσοδα από την αρχή του καλοκαιριού»

7

Σπύρος Αρτουµάς, ιδιοκτήτης ενοικιαζόµενων δωµατίων «Πριν ένα χρόνο έκανα µια δαπάνη 500.000 ευρώ για να φτιάξω µια επιχείρηση για το παιδί µου και σήµερα είµαι χρεωµένος. Πέρυσι χάσαµε τη µισή σεζόν και φέτος αναµένονται τα ίδια. Τι θα κάνουµε εµείς, πως θα µπορέσουµε να βγάλουµε τις υποχρεώσεις µας σε συνδυασµό και µε τη γενικότερη οικονοµική κρίση; Έχουµε φτάσει στην απελπισία γιατί µας στερούν το δικαίωµα να ζήσουµε».

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΪΑΦΑ

«Η κοροϊδία πάει σύννεφο...» ∆

ιαβεβαιώσεις που έπεσαν στο κενό αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά αυτές που έδινε στις αρχές Μαΐου ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος ότι τα λουτρά του Καϊάφα φέτος θα λειτουργούσαν έγκαιρα. Θα πει κανείς, ανάλογα µε το τι εννοεί ο καθένας έγκαιρα…Στην προκειµένη περίπτωση όµως, έγκαιρα δε θα λειτουργήσουν! Γιατί έγκαιρα θα ήταν αν είχαν ανοίξει µέσα στον Ιούνιο. Όπως ο ίδιος ο υπουργός διαβεβαίωνε, τα λουτρά θα άνοιγαν στα µέσα Ιουνίου. Θυµάται άραγε, ο κ. Γερουλάνος τι απαντούσε στον βουλευτή Ηλείας Γιάννη Κουτσούκο, που του είχε υποβάλει σχετικό ερώτηµα ή µήπως να του το θυµίσουµε; Ας ανατρέξει στο αρχείο του, να δει τι υποστήριζε στις αρχές Μαΐου. Τα λόγια έµειναν λοιπόν λόγια και τα λουτρά κλειστά ολόκληρο το µήνα που έφυγε. Ακόµη και σήµερα, δεν έχει βγει η πολυπόθητη προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων του εποχικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσουν!

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι 28 θέσεις που είχαν ζητηθεί για φέτος από τη διεύθυνση των λουτρών έχουν εγκριθεί, αλλά όσο δεν προκηρύσσονται οι µέρες περνούν και χάνονται σηµαντικά έσοδα για την περιοχή. Ένας ολόκληρος κλάδος επαγγελµατιών, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες, ιδιοκτήτες ταξί αλλά και άλλοι επαγγελµατίες δέχεται το καίριο χτύπηµα. Και αυτή τη φορά είναι το υπουργείο εκείνο που ευθύνεται για την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση. Πελάτες των ξενοδόχων, που εδώ και χρόνια επισκέπτονται την περιοχή για ιαµατικό τουρισµό, έπαιρναν το προηγούµενο διάστηµα τηλέφωνο για να

ενηµερωθούν για το άνοιγµα των λουτρών, ξαναέπαιρναν…αλλά ποιος µπορούσε να τους απαντήσει µε σιγουριά για το πότε θα µπορούσαν να έρθουν στην περιοχή για τα µπάνια τους; Πολλοί από αυτούς επέλεξαν άλλους προορισµούς, άλλοι απογοητεύτηκαν και έπαψαν να ρωτούν…Και οι επαγγελµατίες, που µε κόπους και θυσίες συντηρούν αυτές τις επιχειρήσεις βυθίζονται όλο και περισσότερο στην απελπισία και την απόγνωση. Και όλα αυτά σε µια περιοχή που κάποιοι διαβεβαίωναν ιδιαίτερα µετά τις φωτιές του 2007 ότι θα τύγχανε της απόλυτης φροντίδας και προσοχής της

Φωνή βοώντος από τους επαγγελµατίες της Ζαχάρως Πολιτείας…Σε µια περιοχή που στηρίζει εν πολλοίς την οικονοµία της στη λειτουργία των λουτρών. Σε έναν τόπο που η φύση προίκισε και κάποιοι, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καταδικάζουν όλο και πιο πολύ στο µαρασµό. Ακόµη και σήµερα να γίνει η προκήρυξη των θέσεων του προσωπικού, τα λουτρά δεν µπορούν να λειτουργήσουν µέσα σε µια µέρα. Απαιτούνται διαδικασίες που ίσως για να ολοκληρωθούν περάσουν και 15 και 20 ηµέρες. Και τελικά θα καταλήξουµε όπως την περσινή σεζόν, που τα λουτρά άνοιξαν στα τέλη Ιουλίου, έχοντας χάσει πολύτιµο χρόνο . Ποιος όµως θα αναρωτηθεί στο υπουργείο πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι; Ποιος θα τους στηρίξει; Ποιος θα τους βγάλει από την απόγνωση; Ποιος θα τους καλύψει τις υποχρεώσεις που «τρέχουν»; Ποιος θα τους βγάλει από το τέλµα; Σίγουρα πάντως όχι αυτοί που ευθύνονται γι’ αυτό… Πέλυ Μπεβούδα

Η λειτουργία των λουτρών είναι συνδεδεµένη µε την οικονοµία της περιοχής. Οι καθυστέρηση στη λειτουργία τους, οδηγεί σε απόγνωση τους επαγγελµατίες της Ζαχάρως.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Χρήσιµες επισηµάνσεις Υπό Γεωργίου Κοµιώτη Συµβούλου Ε. Π / ΚΕΣΥΠ Ηλείας Υπευθύνου ΣΕΠ / ∆.∆.Ε. Ν. Ηλείας

Ο

ι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΤΕΕ που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βαθµολογία που πέτυχαν , προχωρώντας στις καλύτερες γι αυτούς επιλογές σπουδών , πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω: 1) Αρχικά να µελετήσουν µε προσοχή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο "ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ" που τους έχει δοθεί και το οποίο αποτελεί πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού δελτίου που θα υποβάλουν στην αρµόδια επιτροπή. 2) Όπως σηµειώνεται στο µηχανογραφικό δελτίο, η σειρά των προτιµήσεων τους πρέπει να εκφράζει την πραγµατική τους επιθυµία , δηλαδή πρώτα να δηλώνουν τις σχολές που πραγµατικά επιθυµούν να εισαχθούν , άσχετα µε τον αριθµό των µορίων τους και µετά τις λοιπές. Για να µπορέσει , όµως , να δηλώσει κανείς σχολές και τµήµατα µε βάση τις πραγµατικές του επιθυµίες χρειάζεται: Α .) Πληροφόρηση τόσο για τα προγράµµατα σπουδών των σχολών εκείνων για τις οποίες εκφράζει τις προτιµήσεις του, όσο και για τις επαγγελµατικές διεξόδους που οδηγούν οι συγκεκριµένες σπουδές. Β .) Γνώση των χαρακτηριστικών και των τάσεων της αγοράς εργασίας στη χώρα µας αλλά ακόµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί στο πλαίσιο της διεθνοποιηµένης οικονοµίας η αγορά εργασίας αποκτά

ολοένα και περισσότερο παγκόσµιο χαρακτήρα. Γ .) Αυτογνωσία δηλαδή γνώση του συνειδητού µέρους του εαυτού τους , η οποία συντελείται µέσα από συνεχή αυτοεξέταση. Έτσι ο καθένας αντιλαµβάνεται και ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού του, τις κλίσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντά του , εκτιµά τις φιλοδοξίες του και αξιολογεί τα επαγγελµατικά του σχέδια. Στη χώρα µας, δυστυχώς, οι νέοι και οι γονείς τους επιλέγουν σχολές και τµήµατα απευθείας, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν τι προοπτικές και ποια σταδιοδροµία τους παρέχουν. Το σωστό, (παιδαγωγικά, ψυχολογικά, οικονοµικά) είναι να επιλέξουν πρώτα επάγγελµα και ακολούθως µε την βοήθεια του ΚΕ.ΣΥ.Π, των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π ή ΓΡΑ.ΣΥ, ή άλλων ειδικών ανθρώπων, να δούµε µέσω ποίων σχολών, ποίων τµηµάτων ή άλλων δυνατοτήτων µπορεί να πραγµατώσουν οι νέοι το εκπαιδευτικό-επαγγελµατικό σχέδιο της ζωής τους. Συµπερασµατικά, πρέπει να αξιολογεί και να εκτιµά κανείς σωστά τα πράγµατα . Να γνωρίζει τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του. Να έχει όλη την απαραίτητη έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις σχολές που επιθυµεί να δηλώσει κατά προτίµηση , καθώς και για τις επαγγελµατικές διεξόδους και προοπτικές τους . Συνάµα πρέπει ο νέος-α να προσπαθεί να σκέφτεται ελεύθερα χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα και να προσπαθεί να αφουγκράζεται τα µύχια της καρδιάς του. Θα έλεγα ότι το σχήµα εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής επιλογής συνοψίζεται στις παρακάτω συνιστώσες : Θέλω -- Μπορώ -Συµφέρει να γίνω Με τη συνισταµένη των πιο

πάνω συνιστωσών είναι σίγουρο ότι ο νέος-α αποφασίζει σωστά , κάνει το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό του-της, σχετικά µε την εισαγωγή του-της στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Είναι σηµαντικό και αποτελεί ευτύχηµα να ακολουθεί κανείς σπουδές και να ασχολείται επαγγελµατικά µε δραστηριότητες οι οποίες τον εκφράζουν και ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, µε τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του . Και αυτό γιατί ό,τι κάνουµε µε αγάπη και µε µεράκι σίγουρα το κάνουµε καλά και επιτυχηµένα , προχωράµε µπροστά και είµαστε ευτυχείς, πετυχηµένοι. Αντίθετα , όταν η δουλειά που κάνουµε δεν την αγαπάµε, τότε σίγουρα δεν κατορθώνουµε πολλά πράγµατα, συνάµα δεν είµαστε ευτυχείς και οδηγούµαστε σε εξωτερικές και εσωτερικές συγκρούσεις . Απαραίτητες κρίνονται και κάποιες επισηµάνσεις σχετικά µε το ρόλο των γονέων στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των παιδιών τους . Οι γονείς έχουν υποχρέωση να είναι δίπλα τους, να συζητάνε µαζί τους, να παρέχουν ό,τι διευκολύνει τις προσπάθειές τους , να ανταλλάσσουν απόψεις στους προβληµατισµούς τους , (στην προκειµένη περίπτωση σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές ), αλλά παράλληλα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο

τελευταίος λόγος σχετικά µε τις παραπάνω επιλογές ανήκει στα παιδιά . Τελικά, αυτά πρέπει αφού σταθµίσουν όλα τα προαναφερόµενα, να αποφασίσουν. Γιατί τα ίδια τα παιδιά θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα σπουδών της συγκεκριµένης σχολής ή τµήµατος και αυτά είναι εκείνα που θα ασκήσουν το ανάλογο επάγγελµα αργότερα. ∆εν πρέπει οι γονείς να προβάλλουν ή να επιβάλλουν –άµεσα ή έµµεσα- τα “απωθηµένα” ή τις ανεκπλήρωτες επιθυµίες τους στα παιδιά τους. Έχει αποδειχθεί ότι το γεγονός αυτό είναι καταστροφικό πολλαπλώς. Η εντύπωση που έχουν αρκετοί γονείς ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από το παιδί τους ποιες πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του επιλογές, είναι τελείως λαθεµένη. Το λάθος τους είναι ότι από τη µια υποτιµούν τη µοναδικότητα και διαφορετικότητα του παιδιού τους και από την άλλη το θεωρούν προέκταση του εαυτού τους . Βλέπουν, δηλαδή τον εαυτό τους µέσα από το παιδί τους . Έτσι πράγµατα που δεν µπόρεσαν οι ίδιοι να πραγµατώσουν στη ζωή τους θεωρούν ότι αυτά µπορούν µέσω του παιδιού τους να πραγµατοποιηθούν και έτσι να τύχουν και αυτοί ανάλογης κοινωνικής καταξίωσης . Τελειώνοντας , αξίζει να τονιστεί ότι η επιρροή της οικογένειας, των γονιών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου στη διαµόρφωση της προσωπικότητας ( όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές ), των παιδιών είναι δεδοµένη και εκ των πραγµάτων επιθυµητή, στην Ελλάδα. Αρκεί αυτή να µην αποτελεί καταπίεση και τροχοπέδη στην απελευθέρωση και έκφραση των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων του παιδιού τους.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αγωνιούν οι αγρότες για την επιστροφή Φ.Π.Α. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του αγροτικού κόσµου λόγω της µεγάλη καθυστέρησης που παρατηρείται στην επιστροφή (11%) του αγροτικού ΦΠΑ. Ενώ εδώ και περίπου ένα µήνα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας ολοκλήρωσε την απαιτούµενη διαδικασία αποστολής των συγκεντρωµένων εντύπων, ακόµη δεν έχει γίνει το “ξεκαθάρισµα” των παραγωγών που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και η διαδικασία έχει “παγώσει”, µε αποτέλεσµα ουδείς να γνωρίζει πότε θα αρχίσει η εκταµίευση των χρηµάτων ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωµές. Η διοίκηση της ΕΑΣ απέστειλε επιστολή στο υπουργείο Οικονοµίας όπου εκφράζει την αγωνία της για την επιστροφή του ΦΠΑ στους δικαιούχους αγρότες, ενώ τονίζει ότι υπάρχει ορατός

κίνδυνος να σταµατήσει η συναλλαγή µε τα µέλη της λόγω έλλειψης ρευστότητας. Θα πρέπει να επισηµανθεί πάντως ότι στις 26 Μαΐου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι παρατείνεται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2010 η προθεσµία επιστροφής ΦΠΑ. Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών διευκρινίζεται ότι µε τη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση ο ΦΠΑ συνεχίζει να επιστρέφεται στους δικαιούχους µετά από προσωρινό έλεγχο ή σε ειδικές περιπτώσεις από τακτικό έλεγχο. Στόχος είναι να αντιµετωπιστεί η καταστρατήγηση των επιστροφών φόρου χωρίς έλεγχο για πλαστά και εικονικά τιµολόγια σε δήθεν δικαιούχους. Στην προαναφερόµενη Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει ωστόσο καµία αναφορά αν αυτή η παράταση στην επιστροφή ΦΠΑ έως τις 30 Σεπτεµβρίου, αφορά και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Προβληµατική η εθνική οδός 111 Κάτι παραπάνω από αναγκαίος είναι ο εκσυγχρονισµός της 111 εθνικής οδού που συνδέει την Πάτρα µε την Τρίπολη και διέρχεται και από την Ηλεία, σε ένα τµήµα του. Η κατάσταση του δρόµου δεν επιτρέπει την κυκλοφορία µεγάλων τροχοφόρων ενώ είναι προβληµατική και για τα υπόλοιπα τροχοφόρα καθώς η χάραξή του έχει γίνει από το 1926 µε τις δυνατότητες τη εποχής. Η διάνοιξή του δε, έγινε µέχρι την 28η Οκτωβρίου 1940, µε τα πρωτόγονα εργαλεία της εποχής. Στο σοβαρό αυτό θέµα αναφέρεται και επιστολή του Αναστασίου Σπηλιόπουλου, πρώην δηµάρχου ∆άφνης Καλαβρύτων προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Όπως αναφέρει ο κ. Σπηλιόπουλος, οι εργασίες διαπλάτυνσης που έγιναν µετέπειτα δεν κάλυψαν όλη την προβληµατική διαδροµή καθώς σταµάτησαν µε την επιστράτευση του

1974. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η γέφυρα κοντά στην διασταύρωση Αντρωνίου παραµένει από τότε ακάλυπτη και αχρησιµοποίητη παρ’ ότι η άνωθεν αυτής στροφή είναι πολύ κλειστή. Στα 36 χρόνια της µεταπολίτευσης, εκτός από εργασίες συντήρησης, δεν έγινε καµία εργασία ολοκλήρωσης ή προσαρµογής της γέφυρας στις ανάγκες των ηµερών. Όπως αναφέρει ο κ. Σπηλιόπουλος, µετά και τον Καλλικράτη που δεν οδήγησε στο να δηµιουργηθεί µια ενιαία περιφέρεια Πελοποννήσου-σε αυτή την περίπτωση το έργο θα προωθείτο-η µοναδική ελπίδα για την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του δρόµου είναι να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Προτείνει µάλιστα ο κ. Σπηλιόπουλος την συγκρότηση ειδικής διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γιάννης ∆ιονυσόπουλος Κοµµωτήριο Yannis «Υπάρχει µεγάλη πτώση, κυρίως στα γυναικεία κοµµωτήρια γιατί οι εργασίες είναι ποικίλες. Τα προϊόντα έχουν ακριβύνει αλλά το τιµολόγιο µας παραµένει σταθερό και έχουµε ήδη απορροφήσει το ΦΠΑ. Παλιά µια γυναίκα ερχόταν µια φορά το µήνα για τη βαφή της και τώρα έρχεται κάθε 2 µήνες, ενώ έχει µειώσει και τις επισκέψεις στο κοµµωτήριο για το χτένισµα, για τις ανταύγειες κ.α. Κάνει τα απαραίτητα. Η πτώση εκτιµώ ότι ξεπερνά το 30%».

Νίκος Μπουλούτας Café NOSTRO «Η κίνηση, παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες είναι ικανοποιητική στο κατάστηµά µας. Είναι λογικό να έχει επηρεαστεί ο κόσµος και να κάνει περικοπές γενικά, αλλά έχουµε διαπιστώσει ότι πλέον επιλέγει τα καταστήµατα που του προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες ακόµα και στον καφέ και πιστεύω πως σε αυτό το τοµέα τα έχουµε καταφέρει καλά».

Αθανάσιος Σκορδαλής Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Πύργου «Όπως είναι φυσιολογικό η κρίση έχει φέρει περικοπή σε πολλά και η αγορά ήταν η πρώτη που επηρεάστηκε. Στα ρούχα και παπούτσια έχουν πέσει κατά 40-45% ενώ υπάρχουν και κατηγορίες που η πτώση φτάνει και το 60%, όπως είναι τα έπιπλα και οι ηλεκτρικές συσκευές. Ο κόσµος προσπαθεί να αγοράζει τα απολύτως απαραίτητα κι εµείς βοηθάµε µε καλή ποιότητα και χαµηλές τιµές».

Προτεραιότητα στο φαγητό και τα δάνεια Ά

λλαξαν άρδην οι καταναλωτικές συνήθειες και των Ηλείων το τελευταίο χρονικό διάστηµα και δη τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες έπειτα από την ανακοίνωση των νέων οικονοµικών µέτρων από την κυβέρνηση. Κόβουν όχι µόνο τα περιττά ψώνια, αλλά και την προσωπική περιποίηση, ακόµα και τον καφέ. Εκείνο στο οποίο δεν θέλουν ακόµα να κάνουν έκπτωση, είναι η ποιότητα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών πια επισκέπτεται το σούπερ µάρκετ µε λίστα, χωρίς να κάνουν…παρασπονδίες, δηλαδή αγορές εκτός λίστας, κάτι που δεν έκανε παλιότερα. Εξαιρετικά υψηλά είναι τα ποσοστά περικοπής των αγορών ειδών ένδυσης, υπόδησης, επίπλων και ηλεκτρικών ειδών όπου όπως επισηµαίνεται φτάνει και το 60% σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά πολύ έχουν µειώσει οι Ηλείοι και την προσωπική περιποίηση. ∆ηλαδή, µια γυναίκα που συνήθιζε να επισκέπτεται το κοµµωτήριο µια φορά το µήνα για κούρεµα και βαφή, τώρα το κάνει ανά δίµηνο ενώ έχει µειώσει σηµαντικά τα χτενίσµατα αλλά και τις εργασίες που έχουν υψηλό κόστος. Περικοπή και στον καφέ κάνουν όµως οι καταναλωτές όπως επίσης και στο…κέρασµα. Το «ρεφενέ» έχει επανέλθει στις παρέες οι οποίες όµως πια επιλέγουν πολύ προσεκτικά τους χώρους που θα πιουν τον καφέ τους ή θα διασκεδάσουν. Ν.Σ

Τι «κόβουν» οι καταναλωτές µετά τα οικονοµικά µέτρα

Τι κόβουν οι καταναλωτές * 82%

από τη διασκέδαση

82% από τα καινούργια ρούχα 64% από διακοπές – εκδροµές 56% τις τηλεφωνικές δαπάνες 56% την αγορά νέων συσκευών (κινητά,

Πανελλήνια έρευνα

υπολογιστές

κλπ)

Που διαθέτουµε τα χρήµατα που περισσεύουν

52% από την αντικατάσταση του βασικού εξοπλισµού του νοικοκυριού τους 47% από την κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύµατος 45% χρησιµοποιούν αυτοκίνητο λιγότερο συχνά 19% από το κάπνισµα 16% από άλλες δραστηριότητες * Οι ερωτηθέντες έδωσαν περισσότερες από µια απαντήσεις

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ

Μ

Μειωµένη η τουριστική κίνηση

ειωµένη κατά πολύ είναι η τουριστική κίνηση στη Ανδρίτσαινα βυθίζοντας σε απόγνωση τους επιχειρηµατίες που βλέπουν το εισόδηµά τους να µειώνεται. Η πτωτική τάση έχει διαπιστωθεί στην κίνηση τόσο του εγχώριου τουρισµού όσο και του εξωτερικού. Ο Ιούνιος αν και ποτέ δεν ήταν ένας µήνας «γεµάτος» όπως λένε οι επιχειρηµατίες της περιοχής, δείχνει όµως πως θα πάει η θερινή περίοδος και φέτος ήταν πολύ πιο κάτω από το αντίστοιχο διάστηµα της περσινής περιόδου. «Η κίνηση έχει µειωθεί κατά πολύ φέτος στην Ανδρίτσαινα. ∆υσκολευόµαστε και εµείς ως επιχειρηµατίες. ∆εν έχει κόσµο. Τέτοια εποχή άλλες χρονιές είχε και ξένους και ντόπιους. Φέτος Τα πράγµατα είναι απογοητευτικά. Σαββατοκύριακο πέρυσι το χειµώνα είχε κόσµο, φέτος όµως περάσαµε δύσκολα γιατί δεν είχε. Η κρίση έχει επηρεάσει και εµάς. Στην περιοχή υπάρχουν τα πάντα για να µπορέσει κάποιος να περάσει µερικές µέρες και να ξεκουραστεί. Περιµένουµε να δουλέψουµε τον Αύγουστο καµιά δεκαριά µέρες. Από Αθήνα για διήµερο, για βόλτα µονοή-

µερη από Πύργο, Καλαµάτα Αµαλιάδα κάθε Κυριακή και αλλού. Τα προηγούµενα χρόνια είχαµε επισκέπτες από αυτές τις περιοχές πιο συχνά», επεσήµανε ο κ Νάσιος Γκατζός ιδιοκτήτης ψησταριάς στην Ανδρίτσαινα. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει η σωστή προβολή της περιοχής καθώς επίσης και αυτά που προσφέρει ώστε η κρίση να έχει λιγότερες οικονοµικές επιπτώσεις στο πανέµορφο αυτό χωριό από αυτές που σήµερα βιώνουν οι κάτοικοι. «Ο Ιούνιος πάντα είναι µήνας που δεν έχει κόσµο αλλά φέτος είναι πολύ χειρότερα από κάθε άλλη χρονιά. Συνήθως έχουµε τουρισµό τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Από τα γύρω χωριά, τους γύρω νοµούς και από το εξωτερικό Γερµανία, Ιταλία και από αλλού», επισηµαίνει η κ Αθανασία Πλατανίτη που επί είκοσι χρόνια διατηρεί εστιατόριο στο κέντρο της Ανδρίτσαινας. «Κοιτάξτε εγώ είµαι είκοσι χρόνια εδώ και θεωρώ πως η Ανδρίτσαινα δεν έχει την κατάλληλη διαφήµιση και δεν έχει και την στήριξη σαν και αυτή που

«Η κίνηση φέτος έχει µειωθεί κατά πολύ», τονίζει ο κ Γκατζός που διατηρεί ψησταριά στην Ανδρίτσαινα

έχουν τα χωριά της Γορτυνίας. Αλλά η Ανδρίτσαινα είναι πάρα πολύ όµορφη. Σε σχέση µε άλλα χωριά έχει πράγµατα να προσφέρει και να δώσει», τόνισε η κ Πλατανίτη. Ακόµα και οι προσδοκίες για αύξηση της κίνησης µε την ανάπτυξη του χειµερινού σπορ Κανόε―Καγιάκ, µετά τα ατυχήµατα που έγιναν στο Λούσιο ποταµό διαψεύστηκαν. «Μετά από το ατυχήµατα που έγι-

«Νοµίζω πως η Ανδρίτσαινα δεν έχει την προβολή που πρέπει και τη στήριξη όπως τα χωριά της Γορτυνίας», υποστηρίζει η κα Αθανασία Πλατανίτη που διατηρεί 20 χρόνια εστιατόριο στην Ανδρίτσαινα

ναν µε το Κανόε Καγιάκ έχει µειωθεί κατά πολύ ο τουρισµός που ερχόταν για να κάνει αυτό το άθληµα. Ήταν απανωτά δύο ατυχήµατα και ο κόσµος φοβήθηκε. Όταν πρωτοξεκίνησε, είχε λίγο τουρισµό η Ανδρίτσαινα το χειµώνα. Πέρα από αυτό όµως ένας άνθρωπος που θέλει να περάσει ένα διήµερο στην

Η τουριστική κίνηση τον Ιούνιο ήταν µικρή

Ανδρίτσαινα έχει να δει πάρα πολλά πράγµατα. Να επισκεφθεί το Μουσείο, την βιβλιοθήκη να κάνε περιπάτους να επισκεφθεί το µοναστήρι του Σεπετού, να επισκεφθεί το ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Και να διασκεδάσει µπορεί. Έχει ένα ωραίο κλαµπ, ξενώνες για να µείνει κάποιος. Τώρα γιατί δεν έχει κόσµο δεν µπορώ να το καταλάβω. Οι τιµές είναι προσιτές σε όλα τα κατα-

στήµατα, σε ψησταριές, καφετέριες και δωµάτια που προσφέρουν φανταστικά πράγµατα σε πολύ καλές τιµές», υποσητρίζει η κ Πλατανίτη. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΙ ∆ΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

«Αναγκαία η χάραξη νέας στρατηγικής»

Ελλείψεις και προβλήµατα καθιστούν αναποτελεσµατικό το έργο

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Ο πρόεδρος της Ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλων Ηλείας, ανέφερε ότι τα προβλήµατα είναι πολλά, αλλά ότι υπάρχουν και προτείνονται λύσεις Οι περισσότεροι αλλοδαποί καταγράφονται στην περιοχή της Βουπρασίας

σίας του Ηλειακού κάµπου όπου ζουν και εργάζονται, καταγεγραµµένοι, 4000 αλλοδαποί, κυρίως υπήκοοι Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Όλοι αυτοί µένουν στη περιοχή µόνιµα, θα πρέπει δε να λάβουµε υπόψη πως στη περιοχή υπάρχει και άγνωστος, σίγουρα όµως µεγάλος, αριθµός λαθροµεταναστών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαβιούν σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης, υποβαθµίζουν το περιβάλλον και, τούτο είναι που κυρίως µας αφορά, παρουσιάζουν αυξηµένη παραβατικότητα. Αν συνυπολογίσουµε σε όλα τα παραπάνω και το µεγάλο αριθµό αθιγγάνων οι οποίοι ζουν µόνιµα στη περιοχή, µε τη γνωστή σε όλους µας παραβατικότητα που παρουσιάζουν [ κλοπές, εµπορία ναρκωτικών, κ.λ.π.] έχουµε την πλήρη εικόνα των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε. Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας καλείται, υπό αυτές τις συνθήκες, να ασκήσει το θεσµικό της ρόλο, να παράξει έργο, να διασφαλίσει την κοινωνική γαλήνη. Το προσωπικό της καθ’ υπέρβαση των ανθρώπινων δυνατοτήτων έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο». Σηµαντικά τα προβλήµατα Αναφορικά µε τα προβλήµατα, επεσήµανε ότι το χρόνιο και κορυφαίο πρόβληµα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας, αυτό που περιορίζει τις δυνατότητες αυτών που υπηρετούν στο νοµό και πους τους καθιστά ελλειµµατικούς, ως προς το ζητούµενο και ως προς το προσδοκώµενο, είναι η µεγάλη έλλειψη προσωπικού. Από τον αριθµό των

«Η σύγχρονη Οδύσσεια της Ελλάδας»

Φ

συνταγών που µας σερβίρουν αίνεται ότι η Οδύσοι παγκόσµιοι λογιστές. σεια – το παραµύθι ∆εν είναι αυτός ο ρόλος των παραµυθιών- και του πολιτικού. Ο πολιτικός ό,τι απ’αυτήν πηγάζει σε ιδεοοφείλει κατ’ αρχήν να εµπνέει λογικό – ηθικοπλαστικό επίτους πολίτες. πεδο- είναι στο DNA των Να διαχέει στην κοινωνία Ελλήνων. αισιοδοξία. Και αισιοδοξία δεν ∆εν είναι τυχαίο ότι ο Έλείναι απλά το αντίθετο της ληνας είναι ο δηµιουργός της απαισιοδοξίας. και ότι εδώ αγαπήθηκε και λαΓιώργος Χήνος Η αισιοδοξία είναι η απόρτρεύτηκε πριν την αγκαλιάσει Πρόεδρος ΝΟ∆Ε ριψη της µοιρολατρίας, είναι η το παγκόσµιο πνεύµα. Ν∆ Ηλείας απόρριψη της ηττοπάθειας Γιατί µόνο µε τις περιπλαείναι Αυτοπεποίθηση. Και νήσεις του Οδυσσέα στις θάλασσες του κόσµου – τη µια στιγµή οι θεοί οφείλει να ανοίγει νέους δρόµους εκεί να υπόσχονται γαλήνη και την άλλη κατα- που δεν υπάρχουν. Αυτό ακριβώς συµποντισµό- µπορεί να βρει αντιστοιχία η πο- βαίνει στη Νέα ∆ηµοκρατία.Μετά το 8ο ρεία της πατρίδας µας τους τελευταίους Συνέδριο ο Αντώνης Σαµαράς- ο πολιτιµήνες.Όταν ο κ.πρωθυπουργός εννέα κός της Ελπίδας- µε συµµάχους µια νέα µήνες πριν ζητούσε και λάµβανε την εµπι- ηγετική οµάδα και τη νέα οργανωτική στοσύνη των Ελλήνων υποσχόταν ευηµε- δοµή του κόµµατος και έχοντας κλείσει ρία και καλλιεργούσε µείζονες τους λογαριασµούς µε το χθες, ξεκινά προσδοκίες. Άλλωστε όπως έλεγε χαρα- αυτό για το οποίο οι Νεοδηµοκράτες του παρέδωσαν την σκυτάλη της ηγεσίας και κτηριστικά «χρήµατα υπάρχουν»... που οι πολίτες περιµένουν: Σήµερα σιωπά. Να δώσει προοπτική και ελπίδα στους Και ακόµη χειρότερα καλλιεργεί το φόβο και ποντάρει στο φόβο, για να µπο- Έλληνες. Την ερχόµενη Τετάρτη 7 Ιουλίου στο ρέσει να κάµψει τις αντιστάσεις των πολιτών και µε σκυφτό το κεφάλι να δεχθούν Ζάππειο Μέγαρο ο Αντώνης Σαµαράς θα παρουσιάσει τη Στρατηγική της Νέας ∆ητο µοιραίο ως αναγκαίο κακό. Εµείς ξεκαθαρίσαµε από την πρώτη µοκρατίας για την απαλλαγή από το Μνηµόνιο. στιγµή: Στόχος µας δεν είναι να φρενάρουµε Ψηλά το κεφάλι. Όπως και ο διάσηµος πρόγονός µας τις όποιες απαραίτητες αλλαγές περιλαµβάνει.Αλλά να απαλείψουµε τις τεράστιες δεν το βάζουµε κάτω. Μπορούµε και µας αξίζει να φθά- αδικίες. ΝΑ εξουδετερώσουµε την οικονοµική ασφυξία που και ο πιο αδαής περί σουµε στην Ιθάκη. Είναι γνωστό ότι η πολιτική είναι η τα οικονοµικά καταλαβαίνει ότι προκαλεί. Και να αποκτήσει η Ελλάδα την ευελιξία «τέχνη του εφικτού». ∆εν είναι η άκριτη αποδοχή έτοιµων να κάνει αυτά που πρέπει µε τον τρόπο που πρέπει. Να πείσουµε τους Έλληνες ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική. Έτσι µαζί, ενωµένοι, κοιτώντας µόνο µπροστά θα µετατρέψουµε το µήνυµα της Ελπίδας σε στρατηγική Ελπίδα.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

∆ιαφάνεια – Λογοδοσία – Ευθύνη ... Βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής (απόσπασµα από οµιλία Μιχάλη Κατρίνη στη Βουλή, κατά την οποία ήταν εισηγητής της πλειοψηφίας στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο)

455 οργανικών θέσεων, έχουν καλυφθεί 315. «Το έλλειµµα των εκατόν σαράντα πέντε συναδέλφων αναµένεται, ωστόσο, εντός του τρέχοντος έτους να αυξηθεί δραµατικά λόγω της δεδηλωµένης και ειληµµένης απόφασης αρκετών συναδέλφων να συνταξιοδοτηθούν. Πέραν τούτων, ωστόσο, υπάρχει και το πρόβληµα της διάσπασης των υπαρχουσών δυνάµεων µέσα σε έναν ακατανόητο παραλογισµό. Είναι παραλογισµός να υπάρχουν δώδεκα αστυνοµικά τµήµατα στο Νοµό, τµήµατα των δώδεκα και δεκαπέντε ατόµων. Είναι παραλογισµός να υπάρχουν στον Ηλειακό κάµπο και σε ακτίνα είκοσι χιλιοµέτρων τέσσερα αστυνοµικά τµήµατα. Είναι ψευδαίσθηση να θεωρούµε αστυνόµευση την περιπολία του ενός ατόµου, τη νυχτερινή βάρδια του ενός αστυνοµικού. ∆εν είναι δυνατόν να αντλούµε δυνάµεις από τα ελλειµµατικά τµήµατα της περιφέρειας για να τα διαθέτουµε στη φρούρηση κρατητηρίων όπου υπάρχουν κρατούµενοι άλλων υπηρεσιών. ∆εν έχουµε αντίρρηση να το κάνουµε, µπορούµε; Είναι, τέλος , υπερβολή να έχουµε απαιτήσεις υψηλού επιπέδου από τους αστυνοµικούς παρέχοντάς τους χαµηλού επιπέδου εξοπλισµό» επεσήµανε ο κ. Παναγούλης. Προτείνονται λύσεις Η Ένωση αστυνοµικών υπαλλήλων έχει προτάσεις και όπως τονίζεται αυτό που προέχει είναι η άµεση ενίσχυση µε προσωπικό της Α.∆. Ηλείας. Η ενίσχυση επίσης και µε ειδικούς φρουρούς είναι δεκτή, ενώ η διά-

θεση, κατά τους θερινούς µήνες, δοκίµων αστυφυλάκων είναι αναγκαία. Επίσης προτείνεται η ενοποίηση των τµηµάτων της περιφέρειας από δώδεκα σε επτά, δηλαδή ένα αστυνοµικό τµήµα σε κάθε Καλλικρατικό ∆ήµο θα αυξήσει θεαµατικά την επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας. «Η διεύρυνση της ακτίνας δράσης , σε ολόκληρο το νοµό, των, απόλυτα επιτυχηµένων στη δράση τους, οµάδων ∆Ι.ΑΣ και Ο.Π.Κ.Ε. ας θεωρηθεί ως κάτι περισσότερο από ανάγκη, µε αναγκαία και την προϋπόθεση εξοπλισµού των οµάδων αυτών µε σύγχρονα µέσα. Εν κατακλείδι, και στην περίπτωση που δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη λύση στο υπαρκτό και τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Α.∆. Αχαΐας µε τη διαχείριση του µεγάλου αριθµού κρατουµένων, ας γίνει διαµερισµός του µε την ίδρυση και λειτουργία στη περιοχή µας Τµήµατος Μεταγωγών το οποίο θα µπορούσε να αναλάβει και τη φύλαξη-διαχείριση όλων των κρατουµένων της Α.∆. Ηλείας» τόνισε ο κ. Παναγούλης και επεσήµανε κλείνοντας: «Θεωρούµε ότι οι επισηµάνσεις µας, οι παρατηρήσεις µας και οι προτάσεις µας δεν κινούνται στη σφαίρα της υπερβολής, είναι απόρροια της καθηµερινής µας τριβής µε πράγµατα και καταστάσεις , αποτελούν γέννηµα της αγωνίας µας για την επόµενη ηµέρα για τις προοπτικές της Ελληνικής Αστυνοµίας».

Tι να κάνει αυτός ο Αθεµπίγιο; την τόνωση των παραγωγικών τάΣυµπληρώθηκαν οκτώ µήνες από ξεων. την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ και συµΘυµάµαι ακόµα τον δήµαρχο πληρώνονται οκτώ µήνες από την παΠύργου να δίνει υπόµνηµα µε νηγυρική επίσκεψη του νέου (τότε) οκτώ προτεραιότητες στον πρωπρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανθυπουργό και τον νοµάρχη κ. Καδρέου, επικεφαλής κλιµακίου πέντε φύρα να δηλώνει (αλίµονο!) νέων (τότε) υπουργών στην Ηλεία. αισιόδοξος µετά τη συνάντηση Οκτώ µήνες που η κυβέρνηση κατ’ ιδίαν που είχε µε τον κύριο ακύρωσε στην πράξη πολλά από όσα προεκλογικά είχε υποσχεθεί, µε κοΤου ∆ΙΑΜΑΝΤΗ Παπανδρέου. Θυµάµαι τον πρόεδρο των Νέων Αγροτών κ. Θεόρυφαίο το αµίµητο «λεφτά υπάρΑ. ΣΕΪΤΑΝΙ∆Η δωρο Βασιλόπουλο να ζητεί χουν». Αλλά δεν είναι αυτό, το ζήτηµα Σχολεία Αγροτικής Εκπαίδευσης που θα µας απασχολήσει. Αυτό που στην περιοχή. Θυµάµαι την πρόαναρωτιέµαι είναι τι να κάνει αυτός ο περίφηµος µηχανικός που αναµόρφωσε τη εδρο του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης ΑπορριµµάΒαρκελώνη και που ήλθε να αναµορφώσει και των κυρία Νίκη Κοκκαλιάρη- Λάσκαρη να δίνει ψήφισµα στον κ. Παπανδρέου, στο οποίο εξητην Ηλεία, µιλώ για τον πολύ κύριο Αθεµπίγιο. γούσε αναλυτικά για ποιους λόγους η επίλυση του ζητήµατος θα συµβάλει αποφασιστικά στη Θυµάµαι... γενική ανάπτυξη της Ηλείας. Σήµερα, οκτώ Θυµάµαι διάφορα από εκείνη την πανηγυ- µήνες µετά, η πρόεδρος παλεύει σχεδόν µόνη ρική επίσκεψη. Πρώτα από όλα θυµάµαι τον της... Θυµάµαι επίσης την «πράσινη» Κίνηση πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου να διαβεβαιώνει, Πολιτών µε τους κ.κ. Παπαδάτο, Αντωνακόέχοντας δίπλα του την υπουργό Περιβάλλοντος πουλο, Μητρόπουλο, Καρτά, Μποσµή, την κα Μπιρµπίλη, ότι η Ηλεία θα γίνει πρότυπο κυρία Κουσκουρή και άλλους να βρίσκεται πράσινης ανάπτυξης. Θυµάµαι τον κ. Παπαν- δίπλα στον πρωθυπουργό και να βροντοφωνάδρέου να λέει ότι από τα λόγια των προηγου- ζουν ότι η επίσκεψη Παπανδρέου σηµατοδοτεί µένων «περνάµε τώρα στα έργα». Πόσα έργα «την αποφασιστικότητα του ανδρός να υλοποιήσει όλες του τις δεσµεύσεις προς τους Ηλείείδαµε αυτούς τους οκτώ µήνες; Θύµαµαι κι άλλα: Θυµάµαι τον νοµάρχη ους και τους Έλληνες που πεντέµιση χρόνια Ηλείας κ. Καφύρα να βροντοφωνάζει προς τον τώρα, ένιωσαν την αδιαφορία και τον εµκ. Παπανδρέου: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι για την παιγµό...». Τόσο καλά! Θυµάµαι πάνω από όλα τον ίδιο τον ρωθυπεριοχή µας έχετε και σχέδιο και πρόγραµµα». Ε! Αφού το γνωρίζει ο νοµάρχης, κοιµόµαστε πουργό κ. Παπανδρέου να δηλώνει απερίφραήσυχοι! Θυµάµαι και τον πρόεδρο της ΤΕ∆Κ κ. στα πως «ό,τι είπαµε, θα γίνει». Ανακοίνωσε την Λυµπέρη να ζητεί να προχωρήσει το κτηµατο- κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Ολυµπία, λόγιο κι το δασολόγιο στο νοµό. Και περιµένω όπως επίσης δεσµεύτηκε για τη Σχολή Πολιτινα βγει στο δρόµο για να διεκδικήσει τα υπε- σµού, Αθλητισµού και Οικιστικής ανάπτυξης σχηµένα. Θυµάµαι ακόµα τον δήµαρχο Πύργου στην περιοχή. ∆ίπλα του, εκτός από τους πέντε κ. Παρασκευόπουλο να ζητεί από τον κ. Πα- υπουργούς, είχε και τον αναµορφωτή της Βαρπανδρέου «εδώ και τώρα» επίλυση του ζητήµα- κελώνης κύριο Αθεµπίγιο. Σήµερα ξέρουµε ότι ο πρωθυπουργός και τος της διαχείρισης απορριµµάτων και την κατασκευή έργων στα λιµάνια. Μετά από οκτώ το κυβερνητικό επιτελείο του, ακύρωσαν στην µήνες, τι λέει για τις επιδόσεις της κυβέρνησης πράξη –µάλλον στην απραξία- όσα δεσµεύτηκαν να κάνουν, όσα η τοπική κοινωνία ζήτησε – Παπανδρέου ο κύριος Παρασκευόπουλος; Θυµάµαι κι άλλα: Τον πρόεδρο της ΕΑΣ ή και απαίτησε- να γίνουν. Ως τώρα η Πύργου- Ολυµπίας κ. Γεράσιµο Καλλιµώρο να κυβέρνηση για την περιοχή µας απέχει από όσα ζητεί άµεσα ζωοτροφές, τον πρόεδρο ΝΕ- ΤΕΕ δεσµεύτηκε πριν από οκτώ µήνες. Επειδή λοικ. Βασίλη Κανελλόπουλο να επισηµαίνει τον κίν- πόν, ξέρουµε τι έκανε ο κ. Παπανδρέου (τίδυνο από την έλλειψη αντισεισµικής προστα- ποτα!) καλό είναι να αναρωτηθούµε: Τι κάνει σίας και τον πρόεδρο του ΕΒΕ κ. Άγγελο αυτός ο κύριος Αθεµπίγιο; Καλά; Μπράβο! Αγγελόπουλο να ζητεί απεγνωσµένα µέτρα για Πάντα καλά!

Με το παρόν νοµοσχέδιο- κάτι που είναι καινοτόµο και πρωτοφανές τόσο στο δικαιικό µας σύστηµα όσο και στην Ευρώπη- η Κυβέρνηση κάνει ένα αποφασιστικό βήµα στην πάταξη της διαφθοράς καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης των δηµοσίων λειτουργών. Πρώτον διότι κάθε πολίτης και κάθε επιχειρηµατίας θα µπορεί πλέον να πληροφορείται και κατ’ επέκτασιν να ελέγχει τις αποφάσεις όλων των δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών. Και δεύτερον γιατί οι ίδιοι οι φορείς άσκησης δηµόσιας εξουσίας θα καθίστανται πιο υπεύθυνοι, καθώς κάθε ένας που παίρνει αποφάσεις, που ιεραρχεί προτεραιότητες οφείλει να είναι σε θέση να υποστηρίξει δηµόσια τις επιλογές του. Αυτό και µόνο θα οδηγήσει στον εξορθολογισµό των αποφάσεων αυτών. Ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτή θα συµβάλει αποφασιστικά στο δραστικό περιορισµό των φαινοµένων σπατάλης και κακοδιαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Γιατί αν κάτι χαρακτήρισε τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τη χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν η βεβαιότητα των εµπλεκοµένων ότι κανείς δε θα το µάθαινε ποτέ, καθώς δεν υπήρχε διαφάνεια, δεν υπήρχε λογοδοσία και έλεγχος και οι φορείς άσκησης της εξουσίας ένοιωθαν ανεξέλεγκτοι. Γι’ αυτό και η χώρα µας κατατάσσεται, από τους διεθνείς οργανισµούς, στις ίδιες θέσεις µε αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας στα θέµατα διαφθοράς και έλλειψης διαφάνειας. Όπως επίσης γι’ αυτούς τους λόγους η Ελλάδα κατρακύλησε από την 57η στην 71η θέση και κατατάσσεται, µαζί µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ως η πιο διεφθαρµένη χώρα τις ΕΕ και µε βαθµολογία 3,8 στην κλίµακα 1έως 10. Κοινή συνισταµένη όλων αυτών είναι η κοινή αίσθηση ότι κανείς δεν θα τιµωρηθεί, καθώς κανείς δεν λογοδοτεί και δρα ανεξέλεγκτος. Και δυστυχώς αυτή η εντύπωση έχει περάσει και στους πολίτες µε τα καθηµερινά πλέον φαινόµενα απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών. Από εδώ και στο εξής, όµως, άσκηση δηµόσιας εξουσίας σηµαίνει διαφάνεια και κατά συνέπεια καθηµερινή λογοδοσία. Όπως απεδείχθη και από τα προηγούµενα νοµοσχέδια, που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιλογή όλων των δηµόσιων λειτουργών µέσω ΑΣΕΠ, την διαφανή και αξιοκρατική επιλογή διευθυντών και δηµόσιων λειτουργών στη ∆ιοίκηση, τον εξορθολογισµό του συστήµατος απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, το σχέδιο Καλλικράτης αλλά και η επιλογή του Πρωθυπουργού για ανοικτά Υπουργικά Συµβούλια, η αξιοκρατία, η λογοδοσία, οι «ανοιχτές» διαδικασίες, το δικαίωµα στην πρόσβαση και στην ενηµέρωση για κάθε τι που αφορά δηµόσιους πόρους, αποφάσεις και πράξεις της ∆ιοίκησης γίνεται πλέον πυλώνας της πολιτικής µας. Η Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί ένα ευχολόγιο διαφάνειας ούτε προσθέτει µία ακόµα τυπική υποχρέωση. Έρχεται ακριβώς να δώσει ένα τέλος στην νοσηρότητα του σηµερινού κλίµατος, στην απαξίωση αυτή της πολιτικής.

DECOration

Ιδιαιτερότητες Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλων Ηλείας κ. Ηλίας Παναγούλης, ο νοµός µας δέχεται κάθε χρόνο έναν τεράστιο όγκο επισκεπτών ,ηµεδαπών και αλλοδαπών, που ως κύριο προορισµό έχουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Την περιοχή προσεγγίζουν είτε οδικά δια της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου είτε διά της θαλάσσιας οδού µέσω του λιµένα του Κατακόλου. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το έτος 2009. Τριακόσια δεκατρία κρουαζιερόπλοια εισήλθαν στο λιµάνι αποβιβάζοντας 870.000 επιβάτες-τουρίστες. Για το έτος 2010 και έως σήµερα εκατόν τριάντα 130 κρουαζιερόπλοια µετέφεραν352.000 επισκέπτες. Πλέον τούτων στο λιµένα λειτουργεί και υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων. Από τον λιµένα της Κυλλήνης διέρχονται κάθε χρόνο πλέον των πεντακοσίων χιλιάδων παραθεριστών-τουριστών µε προορισµό τα νησιά του Ιονίου πελάγους και πολλοί από αυτούς θα επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους της Ηλείας. Ο κ. Παναγούλης επεσήµανε ότι στον όγκο αυτό των επισκεπτών του νοµού οφείλουµε να προσθέσουµε και τους παραθεριστές που καταλύουν στα µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα των ακτογραµµών της Ηλείας. «Κατά συνέπεια µπορούµε να πούµε ότι ο Νοµός Ηλείας είναι µια τουριστική περιοχή για την οποία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα από το Υπουργείο µας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «∆εν είναι, ωστόσο, µόνο τουριστικός ο νοµός. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης όπου απασχολούνται οικονοµικοί µετανάστες σε µεγάλο πληθυσµό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ∆ήµος Βουπρα-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Στον πυρήνα των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί η Κυβέρνηση βρίσκεται η κατοχύρωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Με το φερόµενο προς ψήφιση νοµοσχέδιο εισάγεται και ρυθµίζεται ως υποχρεωτική µορφή δηµοσιότητας νόµων και πράξεων διοικητικών οργάνων, η ανάρτηση στο διαδίκτυο. Η εν λόγω αυτή ανάρτηση συµπληρώνει τυχόν ήδη προβλεπόµενες µορφές δηµοσιότητας, οι οποίες διατηρούν τον συστατικό τους χαρακτήρα και τη δικονοµική τους σηµασία.

Τ

η χάραξη µιας άλλης στρατηγικής για το νοµό Ηλείας, προτείνει η Ένωση αστυνοµικών υπαλλήλων Ηλείας, µε δεδοµένο ότι πρόκειται για ένα νοµό που παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, ενώ ταυτόχρονα τα προβλήµατα είναι πολλά και οξυµένα, µε κυρίαρχο την έλλειψη προσωπικού στις Αστυνοµικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, είναι το έργο των αστυνοµικών να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο και αναποτελεσµατικό, σε περιόδους µάλιστα που απαιτείται περισσότερο από ποτέ η αντιµετώπιση µεγάλων ζητηµάτων τάξης και ασφάλειας, αφού η οικονοµική κρίση οδηγεί σε παραβατικές συµπεριφορές.

9

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 Κ Η ∆ Ε ΙΑ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΣΑΚΚΕΤΟ

ΕΤΩΝ 65 Θανόντα κηδεύοµε αύριο ∆ευτέρα 5-7-2010 και ώρα 5.00µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Λαστεΐκων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Λαστέϊκα 4-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα Ο ΥΙΟΣ: Παναγιώτης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Ε ΥΧ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΕΥ∆ΟΚΙΑΣ χας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΡΥΝΙΩΤΗ

Η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Νικολάου και της Μαρίας το γένος Τζεβελέκου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στην Ζαχάρω και ο ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κων/νου και της Χριστούλας το γένος Γκότση που γεννήθηκε στην Αµαλιάδα και κατοικεί στην Βρίνα Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στο Kάτω Ξηροχώρι Ζαχάρως.

Περίληψη Πράξης Χαρακτηρισµού έκτασης

Το ιατρείο του Μικροβιολόγου

Ι. Τόγια

θα παραµείνει κλειστό από Τετάρτη 7/7 έως και Παρασκευή 9/7/10.

Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων Ο πυρηνικός ιατρός κ. Νικόλαος Καραµάνης και η µικροβιολόγος κ. Χριστίνα Χαριτίδου – Καραµάνη θ’ απουσιάζουν από την ∆ευτέρα 5/7 έως και την Παρασκευή 9/7/2010. Τα Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων θα λειτουργήσουν κανονικά από τη ∆ευτέρα 12/7/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 30/6/ 2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ : 3135 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τ.Π. & Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. ∆/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Πληροφορίες

: ∆ιοικητήριο : 27100 : 26213-60242 : Αντωνόπουλος Γ.

Ο ∆ασάρχης Αµαλιάδας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της Χώρας. 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του παραπάνω Νόµου. 3. Την από 20-4-2000 αίτηση του Αναστασόπουλου Θεοδώρου κατοίκου Λουκά 4. Την από 29-5-2000 έκθεση – εισήγηση χαρακτηρισµού εκτάσεως του ∆ασολόγου Πολυχρονόπουλου Λυκούργου την οποία και αποδεχόµαστε. Χαρακτηρίζουµε Την έκταση που ευρίσκεται στη θέση «Ρίζα» του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Λουκά του ∆ήµου Πηνείας και απεικονίζεται στο από Φεβρουάριος 2000 κλίµακας 1:500 τοπογραφικό διάγραµµα του Πτ. Εργ. Ν.∆. 1097/42 Αλεξόπουλου Βασιλείου περικλειόµενη από τα στοιχεία Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι ΚΑ εµβαδού 4868 τ.µ. οριζόµενη ως ακολούθως : Βόρεια µε δηµοτική οδό Ροδιάς – Λουκά και ∆.∆.Ε Νότια µε δηµόσια δασική έκταση Ανατολικά µε καλλιεργούµενη έκταση Μπαρδαβούρα Κων/νου και αγροτική οδό ∆υτικά µε ελαιοστάσιο Γερ. Γερασιµόπουλου και ∆.∆.Ε ως αγροτική µη δασική ανήκουσα στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του N. 998/79. Με την υπόψη πράξη χαρακτηρισµού δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών ούτε και αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Eφ όσον οιοσδήποτε που έχει έννοµο συµφέρον και έχει αντιρρήσεις πάνω στην παρούσα πράξη χαρακτηρισµού, τότε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 3 του N. 998/79 δύναται να προσφύγει εντός διµήνου από την ηµέρα της κοινοποίησης της παρούσας πράξης στην επιτροπή του άρθρου 10 παραγρ. 3 του N. 998/79. H πράξη χαρακτηρισµού κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Πηνείας. Aµαλιάδα 29-5-2000 O ∆ασάρχης Aµαλιάδας ∆ιον. Θωµόπουλος ∆ασολόγος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων για την περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Αµαλιάδας όπου εκπονείται Πράξη Εφαρµογής. Έχοντας υπόψη: Το Π.∆. της 15-10-1992 ΦΕΚ 1228∆’/25-11-92 µε το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδοµική Μελέτη Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Αµαλιάδας.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Την υπό εκπόνηση µελέτη «Πράξη Εφαρµογής Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Αµαλιάδας».

της µε αριθ. πρωτ. 2087/22-6-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Oλυµπίας

Τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως η παρ. αυτή αντικαστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242 /1994. Την αριθµ 93027/7188/94 (ΦΕΚ 877Β / 25-11-94) απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον χρόνο και τρόπο δηµοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας κλπ. καλούνται οι κύριοι ή νοµείς των ακινήτων που βρίσκονται στην ανωτέρω περιοχή, να προσέλθουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αµαλιάδας , όπου θα βρίσκονται αναρτηµένα τα διαγράµµατα και οι πίνακες της «Μελέτης εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης του ∆ήµου Αµαλιάδας», όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα και εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν στον ∆ήµο Αµαλιάδας ενστάσεις καθώς και δήλωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα της Υπηρεσίας, το οποίο υπάρχει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα. Απαραίτητη είναι και η υποβολή των τίτλων ιδιοκτησίας τους και τοπογραφικών διαγραµµάτων. Η υποβολή ψευδούς δηλώσεως συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του Ν. 1599 / 1986. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Aνακοίνωση Περίληψης

O ∆ασάρχης Oλυµπίας µε την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Κριτσέλη Αλεξίου του ∆ηµητρίου χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία του, έκταση συνολικού εµβαδού 4001,875 τµ που βρίσκεται εντός ορίων οικισµού ∆.∆. Κάτω Ταξιαρχών του ∆ήµου Ζαχάρως ως MH ∆AΣOΣ και MH ∆AΣIKH έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Του Πάνου N. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr Η µνήµη κάνει αναδιφήσεις στο παρελθόν και ανασύρει βασανιστικά γεγονότα, σχέσεις και πρόσωπα, που µας απασχόλησαν έντονα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της νιότης. Θα ΄ταν νοµίζω γύρω στα 1987 όταν ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και µε αναζητούσε ένας άγνωστος για εµένα νέος άνθρωπος, που δραστηριοποιούνταν πολιτι-κά στο χώρο της κεντροδεξιάς στην ευρυτέρα περιοχή των Πατρών. Κύριε Αβραµό-πουλε ονοµάζοµαι Ανδρέας Λυκουρέντζος µου είπε και σας καλώ εκ µέρους του οδοντιάτρου Στέφανου Αδαού. Θα ήθελα να συζητήσουµε για τις πολιτικές εξελίξεις και να συνεργαστούµε στο φάσµα της πολιτικής νεολαίας. ∆εν άργησα να συνειδητοποιήσω περι τινος επρόκειτο και να δεχτώ την πρόταση στρατολόγησης. Εγώ τότε νέος 19 και πλέον χρονών, βίωνα την γλυκια νιρβάνα της πρώτης αξιόλογης επιτυχίας στη ζωή, µε την εισαγωγή στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο. Το µικρόβιο όµως της πολιτικής, που αρκετές φορές µε γέµισε µε χαρές, αλλά και ανείπωτες πίκρες και απογοητεύσεις ήταν στα γονίδιά µου . Η µάνα µου κουµπάρα και µέλος στο Γραφείο του αοίδιµου προέδρου της Βουλής και πλειστάκις υπουργού ∆ηµήτρη Γόντικα, ο πατέρας µου επιστήθιος φίλος του πρωθυπουργού Στέφανου Στεφανόπουλου και γώ απο τα παιδικά χρόνια στο ιστορικό φαρµακείο του θείου µου Κώστα Πεπελάση, µε τους γίγαντες και ενίοτε αντιπαρατιθέ-µενους Αθανάσιο Κανελλόπουλο και Αδαµάντιο Πεπελάση, να αποτυπώνουν αδρά αδρά το στίγµα της ευρυδιάστατης πολιτικής τους σκέ-ψης και παιδείας. Αποδέχθηκα την πρό-ταση του Ανδρέα Λυκουρέντζου και α-ναπτύξουµε για βραχύβιο χρονικό διάστηµα µια πολιτική συνεργασία στα πλ-αίσια της νεολαίας, αφού η ρότα των πραγµάτων και οι εξελίξεις µας έκαναν να χαθούµε. Είχα τότε την ευκαιρία να ψαύσω απο κοντά την µε ανοιχτούς ορί-ζοντες πολιτική σκέψη του Ανδρέα, την πολυµερή και πλατιά του παιδεία, αλλά και την στέρεα πολιτική του συγκρότη-ση, που είχε την επικουρία της διαστ-αύρωσής του µε τα µεγάλα κείµενα της πολιτικής φιλοσοφίας. Ανταλλάξαµε αρ-κετές φορές σκέψεις για τα µελλούµενα, αλλά και τον ξεχωριστό µείζονα ρόλο,

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟY ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 93 Θερµότατα ευχαριστούµε. Αρχ. Ολυµπία 4-7-2010 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Φωτεινή Γεωργούλης, Αναστασία και Αναστάσιος Στασινόπουλος, Αικατερίνη χα Βασιλείου Τουρή, Χαραλαµπία χα Χρήστου Μπουτσικάκη, Βαρβάρα χα Κων/νου Καραµπέτσου Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆AΣ ∆NΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛIA∆AΣ Αρ. Πρωτ. 844

ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

ΕΤΩΝ 93 Θερµότατα ευχαριστούµε. Βαρβάσαινα 4-7-2010 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αθανάσιος και Ασήµω Βρυνιώτη, Χρήστος Βρυνιώτης, Χαράλαµπος και Αλεξάνδρα Βρυνιώτη , Αχιλλέας Βρυνιώτης, Κατερίνα και Ανδρέας ∆ριβαλιάρης, Γεωργία Βρυνιώτη, Καλλιόπη και Ηλίας Γιαννικόπουλος, Η Α∆ΕΛΦΗ:Ελένη Χορτάτου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

Εκ της υπ’ αριθµ. 1174/2010 ∆’ επαναληπτικής περιλήψεως για πλειστηριασµό ακινήτου της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας Γεωργίας Σπυροπούλου Κυπρούλη. Την 21η Ιουλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 εως 17.00 στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων που βρίσκεται στα Λεχαινά ενώπιον της Συµβολαιογράφου Μυρτουντίων Αρχοντούλας Χριστοδουλοπούλου και σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται ή θα απουσιάζει ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτού της, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η παρακάτω περιγραφόµενη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Αθανασίου Παπακωνσταντόπουλου του Γεωργίου και της Ουρανίας, εµπόρου, που κατασχέθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1138/2009 έκθεσή µου αναγκαστικής κατάσχεσης που επισπεύδει η εταιρεία µε την επωνυµία «Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Μακρυγιάννη και Πίνδου και εκπροσωπείται νόµιµα, σε εκτέλεση της 19/2009 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων, ήτοι: «Μια αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρηµένη και διακεκριµένη οριζόντια ιδιοκτησία, µε τα στοιχεία Α1 διαµέρισµα του πρώτου (α’) ορόφου, το οποίο διαµέρισµα έχει εµβαδόν χώρου 127,85 µ², εµβαδόν κοινοχρήστων 15,25 µ², ήτοι συνολικό εµβαδόν 143,10 µ², ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 339/1000 εξ αδιαιρέτου και αποτελείται από τρία (3) δωµάτια ύπνου, καθηµερινό, τραπεζαρία – κουζίνα WC – και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και συνορεύει νότια µε οδό Εθνικής Αντίστασης, ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, βόρεια µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και µε ιδιοκτησία Ανδρέα Πυλαρινού και δυτικά µε ιδιοκτησία αδελφών Λαϊνά. Το παραπάνω διαµέρισµα βρίσκεται σε τριώροφη οικοδοµή, που αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο και από το δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται µέσα στο σχέδιο της πόλης Λεχαινών, της κτηµατικής περιφερείας του δήµου Λεχαινών – Ηλείας, και το οποίο οικόπεδο έχει έκταση 208,10 µ² και συνορεύει νότια µε δηµοτική οδό Εθνικής Αντιστάσεως και µε ιδιοκτησία αδελφών Λαϊνά, ανατολικά µε ιδιοκτησία Κ. Παπακωνσταντόπουλου, βόρεια µε ιδιοκτησία Ανδρέα Πυλαρινού και δυτικά µε ιδιοκτησία αδελφών Λαϊνά. Η οριζόντια αυτή ιδιοκτησία φέρει αριθµό ΚΑΕΚ 151233515012/0/3 του Κτηµατολογικού Γραφείου Λεχαινών. Πρώτη προσφορά η ορισθείσα τιµή των 40.000,00 ευρώ. Καλούνται όσοι επιθυµούν να πλειοδοτήσουν να έλθουν στον τόπο και το χρόνο που παραπάνω ορίζεται. Αµαλιάδα 02/7/2010 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥΛΗ Πύρρωνος & Ελ. Βενιζέλου, Αµαλιάδα, τηλ. 26220/24598

έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3208/2003. Kατά της Πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 2625024000. Κρέστενα 22-6-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η νεολαία στην πολιτική ζωή και την ηθική αναγέννηση του τόπου. Ο Ανδρέας τότε δονείτο απο κοινωνικό ροµαντισµό και απο την απαρασάλευτη πίστη του να πορσφέρει µέσα απο την πολιτική µας τάξη, στην ανασυγ-κρότηση του τόπου. Με ευγενές όραµα, αλλά και ρηξικέλευθες προτάσεις στο φάσµα της παιδείας, της δηµόσιας διοίκησης, όπως και της εθνικής οικονοµίας, που βίωνε τον πνιγηρό εναγκαλιασµό της µε τον θανατηφόρο κοµµατισµό. Με την πάροδο του χρόνου, χάσαµε την επαφή, αλλά πάντα µάθαινα για την προοδευµένη πορεία και τα αναβαθµισιακά βήµατα του φίλου Ανδρέα Λυκουρέν-τζου. Η εκλογή του ως βουλευτή, µας έφερε µετά απο χρόνια πιο κοντά, αφού συχνά πυκνά τον συναντούσα στην Μητροπόλεως στο Σύνταγµα κάποια πρωινά και σε ολίγόλεπτα διαλείµµατα κάναµε ενδιαδέρουσες και γόνιµες συζητήσεις για το πολιτικό πρόβληµα του τόπου και τις επιβαλ-λόµενες πολιτικές λύσεις. Ενώ την αγάπη µου και την βαθυτάτη εκτίµησή µου για τον Ανδρέα Λυκουρέντζο, γονιµοποιούσε ένας κοινός φίλος απο το Κολωνάκι. Ο Βαγγέλης Πιτερός. Ανθ-ρωπος µε φοβερή πολιτική διαίσθηση – «µύτη» όπως λέµε στην πολιτική ορολογίααξιόλογο υπό-βαθρο και επικοινωνικές αρετές, µε εµπειρία σαν Σύµβουλος, στα µεγάλα Πολιτικά Γραφεία των Αθηνών, αλλά και στενός Συνεργάτης του σπουδαίου πολιτικού µας άνδρα τ. Υπουργού και ∆ηµά-ρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαµάνη. Πάντα ευεγενής προσηνής και απαλλαγµένος απο σύνδροµα εγωπάθειας ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, µε καλοδέχονταν και µε περιέβαλλε µε αγάπη και φιλότητα. Το 2007 µε τίµησε µε µια επιστολή στήριξης γεµάτη αγάπη – έλλειπε στο εξωτερικό – στην παρουσίαση του βιβλίου µου «Οι πολιτικοί άνδρες της Ηλείας» – ενώ αδιαλείπτως ελάµβανα και τα ∆ελτία Τύπου των δράσεών του ως Υφυπουργού Παιδείας, απο τον επίσης καλό φίλο, µε τον οποίο µε συνδέουν δεσµοί αγάπης και εκτίµησης, Υπουργό τότε Παιδείας, Άρη Σπηλιωτόπουλο. Η εκλογή του Ανδρέα Λυκουρέντζου ως Γραµµατέα, στην αρτιγέννητη Πολιτική Επιτροπή της «Νέας ∆ηµο-κρατίας», µε χαροποίησε ιδιαίτερα και µου αναπτέρωσε τις ελπίδες για µια δηµιουργική αναδιάταξη του κεντροδεξιού χώρου, που πάντα πρόσφερε στον τόπο. Είµαι βέβαιος, ότι µε το ευγενές πολιτι-κό του όραµα, την φρόνηση και την µετριοπάθειά του, την πολυεπίπεδη πολιτική του παιδεία και το υψηλό κοινωνικό του ήθος, θα προσφέρει πολυδύναµα σε µια κρίσιµη καµπή τόσο στη «Νέα ∆ηµο-κρατία», όσο και στον τόπο. Του εύχοµαι απο καρδιάς καλύ επιτυχία στο δύσκολο, αλλά τόσο επω-φελές για τον τόπο έργο του και έχω εδραία την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει. Καλή επιτυχία φίλε Ανδρέα. * Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. πρωτ. 1671/20-5-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Oλυµπίας O ∆ασάρχης Oλυµπίας µε την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Ζάρα Χριστίνας του ∆ηµητρίου χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία της, έκταση συνολικού εµβαδού 2153,31 τµ που βρίσκεται στη θέση Παλούκι ∆.∆. Σχίνων του ∆ήµου Ζαχάρως ως MH ∆AΣOΣ και MH ∆AΣIKH έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3208/2003. Kατά της Πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250-24000. Κρέστενα 20-5-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. πρωτ. 1669/20-5-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Oλυµπίας O ∆ασάρχης Oλυµπίας µε την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση των κ. Nasho Kushti του Mihal και Vjollca Kushti του Bujar χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία τους, έκταση συνολικού εµβαδού 2900,55 τµ που βρίσκεται στη θέση Παπασυκιά ή Πλατανούλι ∆.∆. Ζαχάρως του ∆ήµου Ζαχάρως ως MH ∆AΣOΣ και MH ∆AΣIKH έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3208/2003. Kατά της Πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250-24000. Κρέστενα 20-5-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. πρωτ. 2090/22-6-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Oλυµπίας O ∆ασάρχης Oλυµπίας µε την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Αβραµόπουλου Σπυρίδωνα του Βασιλείου χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία του, έκταση συνολικού εµβαδού 16299,24 τµ που βρίσκεται στη θέση ∆ερβένι – Λακκούζι ∆.∆. Ξηροχωρίου του ∆ήµου Ζαχάρως ως MH ∆AΣOΣ και MH ∆AΣIKH έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3208/2003. Kατά της Πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250-24000. Κρέστενα 22-6-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος


Νέα της Αµαλιάδας

ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 4 Ιουλίου 2010

11

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ

Ανθεί το παραεµπόριο στην Αµαλιάδα Αµφιβόλου ποιότητας

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Σ

αν µανιτάρια ξεφυτρώνουν το τελευταίο διάστηµα σε διάφορα σηµεία της ευρύτερης περιοχής της Αµαλιάδας πλανόδιοι πωλητές διαφόρων προϊόντων, µη νόµιµοι, οι οποίοι είτε κινούνται εντός και πέριξ της πόλης πουλώντας τα προϊόντα τους, είτε πιάνουν διάφορα πόστα σε πλατείες και πεζοδρόµια.

Το φαινόµενο τείνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει προβληµατίσει ιδιαίτερα τον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας, που βλέπει ότι στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η οικονοµία της χώρας, κάποιοι δεν ακολουθούν την νόµιµη οδό αποκοµίζοντας χρήµατα που δεν φορολογούνται, ενώ οι νόµιµοι επαγγελµατίες πλήττονται καθηµερινά από τα νέα µέτρα και την ίδια στιγµή ο τζίρος τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Πέραν αυτού, τα προϊόντα που πωλούν είναι τις περισσότερες φορές αγνώστου προέλευσης και αµφιβόλου ποιότητας, µε αποτέλεσµα να την «πληρώνουν» οι καταναλωτές, που αναζητούν φθηνές αγορές αλλά που πολλές φορές διαπιστώνουν ότι πέταξαν άδικα τα χρήµατά τους. «Η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αµπέλι. Αλλοδαποί, είτε από την Ιταλία είτε από Βαλκανικές χώρες, αλλά και ηµεδαποί, κατακλύζουν το τελευταίο διάστηµα την περιοχή µας, πουλώντας στους δρόµους ανεξέλεγκτα τα προϊόντα τους. Και µάλιστα προϊόντα που η ποιότητά τους είναι µηδενική και δεν ξέρουµε από πού προέρχονται. ∆ρουν ανεξέλεγκτα και την ίδια στιγµή δεν συµµετέχουν στην φορολογική µας υποχρέωση, αφού δεν πληρώνουν κανέναν φόρο και ουσιαστικά µιλάµε για µαύρα χρήµατα» ανέφερε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος. Όπως είπε, υπάρχει έντονο πρόβληµα και στις πλατείες της Αµαλιάδας, αλλά και στην πλατεία της Κουρούτας, καθώς και σε πολλά σηµεία της εισόδου πόλης και καλεί τους αρµοδίους να ενεργοποιηθούν για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. «Η δηµοτική αστυνοµία

και όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν τα µέτρα τους, γιατί η κατάσταση τείνει να ξεφύγει εκτός ελέγχου» είπε χαρακτηριστικά.

Να επικρατήσει νοµιµότητα Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Νοµού Ηλείας κ. Νίκος Λουκόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι το πρόβληµα δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει νοµιµότητα. «∆εν έχουµε κάτι µε τους συνανθρώπους, αλλά στη σηµερινή εποχή µε την οικονοµική κρίση να µας µαστίζει, οι νόµιµοι επαγγελµατίες προσπαθούν να βγάλουν νόµιµα ένα µεροκάµατο και κάποιοι άλλοι παράνοµα. ∆εν µπορεί ο καταστηµατάρχης να φορολογείται και την ίδια στιγµή απέναντί του ο συµπαθής αλλοδαπός να πουλά ανεξέλεγκτα. Παρουσιάζουµε εικόνα κράτους µπανανίας. Θα πρέπει να φροντίσει η Νοµαρχία, το Τµήµα Εµπορίου, το Υπουργείο, µα ληφθούν µέτρα, όχι στη λογική να κυνηγάµε τους συνανθρώπους µας, αλλά να επικρατήσει η νοµιµότητα» επεσήµανε ο κ. Λουκόπουλος, ο οποίος καλεί την πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό το πρόβληµα.

«Η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αµπέλι» ανέφερε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος

«Πρέπει να επικρατήσει η νοµιµότητα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ κ. Νίκος Λουκόπουλος

Τα γενέθλια του Πεζοπορικού Οµίλου Αµαλιάδας ∆

εκατέσσερα χρόνια ζωής συµπλήρωσε φέτος ο Πεζοπορικός Όµιλος Αµαλιάδας. ∆εκατέσσερα χρόνια γεµάτα δράση, µε πεζοπορίες δεκάδων χιλιοµέτρων, µε περάσµατα φαραγγιών, επισκέψεις σε ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία της χώρας και πληθώρα εκδηλώσεων. Και όπως ήταν φυσικό, τα µέλη και οι φίλοι του Οµίλου γιόρτασαν τα γενέθλια κόβοντας τούρτα, αφού προηγήθηκε η 609η Κυριακάτικη πεζοπορία µε διαδροµή Κουρούτα- Μαραθιά. Αµέσως µετά το ραντεβού είχε δοθεί στο καφέ Destino στην Κουρούτα, όπου και το ∆.Σ. έσβησε τα κεράκια της τούρτας. Μ.Κ.

Μέλη και φίλοι του Οµίλου σε στιγµές ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας

Για τα µέλη και τους φίλους ο Πεζοπορικός Όµιλος παραµένει σταθερή αξία όλα αυτά τα χρόνια

Μετά την πεζοπορία καφεδάκι και ξεκούραση στο καφέ Destino

Μία από τις γυναικείες συντροφιές του Οµίλου στο δάσος της Μαραθιάς στην πρόσφατη πεζοπορία

Χαµόγελα από τους κυρίους που συµµετέχουν στον Όµιλο

Τα µέλη και οι φίλοι του Οµίλου ήταν όλοι εκεί και γιόρτασαν τα γενέθλια

Μεγάλος αριθµός πεζοπόρων συµµετέχει στις Κυριακάτικες πεζοπορίες που διοργανώνει ο Όµιλος

Την τούρτα έκοψε το ∆.Σ. του Οµίλου. Από αριστέρα διακρίνονται, το µέλος Άννα Ανδρικοπούλου, η πρόεδρος Βάσω Κουλούρη, η γραµµατέας Ειρήνη Θωµοπούλου, η ταµίας Κατερίνα Κουλούρη και η αντιπρόεδρος Σοφία Ζαφειροπούλου


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Ματιές στον κόσµο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΙΡΗΝΗ

Άγριο έγκληµα στα Ψαχνά της Εύβοιας µε δράστη έναν 49χρονο ναυτικό

Σκότωσε µε µαχαίρι το φίλο της εν διαστάσει συντρόφου του Αθήνα: Άγριο έγκληµα σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα του Σαββάτου στα Ψαχνά της Εύβοιας µε δράστη έναν 49χρονο ναυτικό και θύµα έναν 41χρονο κάτοικο της περιοχής του Βατώντα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ναυτικός συζούσε µε µια γυναίκα ηλικίας 40 χρόνων, η οποία ήταν υπήκοος Μεξικού. Μαζί είχαν και δύο παιδιά. Το τελευταίο διάστηµα, ο ναυτικός µε την σύντροφό του ήταν σε διάσταση και η γυναίκα έβγαινε µε τον 41χρονο από τον Βατώντα.

Τα χαράµατα του Σαββάτου το θύµα πήγε µε το αυτοκίνητό του την γυναίκα στο σπίτι της, στο οποίο διέµενε ακόµα µε τον ναυτικό. Μαζί τους στο αυτοκίνητο ήταν και ένας ακόµη φίλος του θύµατος. Μόλις η γυναίκα κατέβηκε κάτω από το Ι.Χ. συνοδευόµενη από τον 41χρονο φίλο της, ο ναυτικός, που είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή, πετάχτηκε και χτύπησε τον άτυχο 41χρονο στην κοιλιά µε ένα µαχαίρι. Το τραύµα ήταν θανατηφόρο και ο άτυχος άνδρας ξεψύχησε αµέσως. Ο φίλος του, ο

οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο, είδε την σκηνή και έτρεξε αµέσως να βοηθήσει το θύµα. Παράλληλα αφού τον αφόπλισε, συνέλαβε ο ίδιος τον δράστη και τον παρέδωσε στους άνδρες της Αστυνοµίας, που έφτασαν λίγο αργότερα στο σηµείο του φονικού. Ο 41χρονος µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Χαλκίδας στο οποίο απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο 49χρονος δράστης συνελήφθη και σχηµατίζεται δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Επίορκοι αξιωµατικοί! ∆ύο κρούσµατα στην Πυροσβεστική και την Πολεµική Αεροπορία

Αθήνα Ένας 42χρονος ηµεδαπός, αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος, και ένας 38χρονος ηµεδαπός συνελήφθησαν στην Αθήνα, µε την κατηγορία της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές. Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ο 42χρονος οµογενής από τη Γεωργία είχε διακριθεί µε την ελληνική οµάδα στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σίνδεϊ (πυγµαχία) και βάσει εκείνης της διάκρισης είχε διοριστεί στο Πυροσβεστικό Σώµα. Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο αξιωµατικός τέθηκε σε διαθεσιµότητα. Aπό την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες µαζί µε άλλα πέντε άτοµα, τα οποία αναζητούνται, είχαν συστήσει εγκληµατική οργάνωση µε διαρκή και δοµηµένη δράση και διέπρατταν ληστείες και κλοπές µε διαφορετική σύνθεση οµάδας κάθε φορά. Ειδικότερα, εξιχνιάστηκε η ληστεία σε χρηµαταποστολή στην Περίσσα Θήρας, που είχε διαπραχθεί την 21-08-2009 καθώς και η ληστεία σε υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στα Φηρά Θήρας, που είχε διαπραχθεί την 25-08-2009. Συγκεκριµένα, µέλη της εγκληµατικής οµάδας έχοντας καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είχαν διαπράξει µε απειλή όπλων τις παραπάνω ληστείες, χρησιµοποιώντας για τη διαφυγή τους ένα αυτοκίνητο και δύο µοτοσικλέτες. Στα οχήµατα αυτά, τα οποία είχαν αφαιρέσει το χρονικό διάστηµα Ιουνίου - Ιουλίου 2009 από διάφορες περιοχές της Αττικής, είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Μπισκέκ, Κιργιστάν Καθήκοντα προέδρου της Κιργιζίας ασκεί και επίσηµα πλέον η Ρόζα Οτουνµπάγιεβα µετά και το σαρωτικό «ναι» των πολιτών στο δηµοψήφισµα, που καθιστά την πρώην σοβιετική δηµοκρατία της Ασίας κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Πρώην πρεσβευτής της Κιργιζίας στη Βρετανία, η Οτουνµπάγιεβα είχε αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προέδρου µετά την αιµατηρή εξέγερση του Απριλίου, η οποία είχσε σαν αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες πολίτες. Είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται χώρα στη κεντρική Ασία. Το νέο Σύνταγµα εγκρίθηκε από το 90,55% των πολιτών, σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα που δόθηκαν στη δηµοσιότητα.

ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε µεγάλος αριθµός συσκευών και καρτών κινητής τηλεφωνίας, που χρησιµοποιούσαν για τις µεταξύ τους επικοινωνίες καθώς και αποδεικτικά κατάθεσης και αποστολής χρηµάτων σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του ενός συλληφθέντος, καθώς εξακριβώθηκε ότι είχε χρησιµοποιηθεί στις παράνοµες ενέργειες της εγκληµατικής οργάνωσης. ∆ιερευνάται η συµµετοχή των µελών της οµάδας και σε άλλες κλοπές και ληστείες κυρίως σε υποκαταστήµατα τραπεζών και άλλων Οργανισµών, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε βάρος των δύο από τα πέντε άτοµα που αναζητούνται, εκκρεµούν εντάλµατα σύλληψης για

παρόµοιες παράνοµες πράξεις. Συνελήφθη για πλαστογραφία Με την κατηγορία της πλαστογραφίας πιστοποιητικών εγγράφων και απάτη συνελήφθη ένας 44χρονος αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 44χρονος, ο οποίος είναι αντισµήναρχος, υπηρετεί σε µονάδα της Αττικής. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, σκόπευε να εκδώσει πλαστή αστυνοµική ταυτότητα και στη συνέχεια να βγάλει νέο ΑΦΜ, για να πάρει δάνεια από τραπεζικά καταστήµατα, τα οποία δεν θα αποπλήρωνε ποτέ. Ο αντισµήναρχος εµφανίστηκε την Παρασκευή στο Αστυνοµικό Τµήµα των Μοιρών, εφοδιασµένος µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, για να βγά-

Προβλήµατα από την απογευµατινή µπόρα στην Αττική

Πληµµύρισαν δρόµοι και υπόγεια Αθήνα Προβλήµατα προκάλεσε η ξαφνική νεροποντή χθες το απόγευµα στην Αττική. Αρκετοί δρόµοι έχουν πληµµυρίσει, ενώ δεκάδες κλήσεις για πληµµυρισµένα υπόγεια έχει δεχτεί η Πυροσβεστική για Παγκράτι, Βύρωνα,

Νέο Σύνταγµα και νέα πρόεδρο απέκτησε και επίσηµα η Κιργιζία

Υµηττό και Ελληνορώσων. Στα Τρίκαλα, περισσότερα από 3.000 στρέµµατα κατέστρεψε ισχυρή χαλαζόπτωση σε δηµοτικά διαµερίσµατα τεσσάρων δήµων. Οι καλλιέργειες, που έχουν πληγεί, είναι µε πεπόνια, βαµβάκια και καπνά. Κλιµά-

κιο της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, προκειµένου να προβεί σε µια πρώτη εκτίµηση του µεγέθους των ζηµιών. Παρόµοιο αναµένεται να είναι το σκηνικό του καιρού και σήµερα όπου κατά τις µεσηµβρινές και απο-

γευµατινές ώρες θα σηµειωθούν σποραδικές βροχές στα ηπειρωτικά. Χωρίς αξιόλογη µεταβολή η θερµοκρασία, ενώ οι άνεµοι θα πνέουν 3-5 µποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 µποφόρ.

λει αστυνοµική ταυτότητα. Μεταξύ αυτών, προσκόµισε κι ένα πιστοποιητικό γέννησης -µε ονοµατεπώνυµο διαφορετικό από το δικό του- το οποίο φαινόταν ότι είχε εκδοθεί από το δήµο της Αγίας Παρασκευής. Οι άνδρες του Τµήµατος επικοινώνησαν µε τον δήµο Αγίας Παρασκευής και διαπίστωσαν ότι το πιστοποιητικό αυτό, ουδέποτε είχε εκδοθεί. Ο 44χρονος συνελήφθη και οµολόγησε, ενώ µαζί µε αυτόν συνελήφθη και ένας 36χρονος και αναζητούνται δύο ακόµα άτοµα, τα οποία βεβαίωσαν, ως µάρτυρες, τα ψευδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε βάρος του 44χρονου και των τριών σχηµατίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών εγγράφων και απάτη.

Κάλεσµα για ενότητα στην επίσηµη πρώτη του στρατηγού Πετρέους

Καµπούλ, Αφγανιστάν Την ανάγκη ενότητας και καλύτερης συνεργασίας στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού υπογράµµισε ο στρατηγός Πετρέους, στην επίσηµη πρώτη του ως ανώτατου διοικητή της στρατιωτικής δύναµης στο Αφγανιστάν. Ο Πετρέους έφθασε την Παρασκευή στην Καµπούλ, και χθες υποδέχθηκε µαζί µε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν περίπου 1.700 προσκεκληµένους στους εορτασµούς της 4ης Ιουλίου. Υπενθυµίζεται ότι η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε οµόφωνα το διορισµό του στρατηγού Πετρέους ως ανώτατου διοικητή της ISAF σε µία στιγµή που η εξέλιξη του πολέµου του Αφγανιστάν προκαλεί έντονη ανησυχία στη ∆ύση, καθώς έχουν αυξηθεί οι απώλειες της διεθνούς στρατιωτικής δύναµης. Ο στρατηγός Πετρέους δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ότι οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν θα κλιµακωθούν πριν να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης.


•Αθλητισµός •Πολιτισµός •Επιχείρηση •Εν Οίκω •Παράθυρο στον Κόσµο •Στις γειτονιές της πόλης

•Συνεργασίες •Περιβάλλον & Καταναλωτής •Υγεία & ∆ιατροφή •TV-Ψυχαγωγία •Με τον καφέ της Κυριακής •Οι φίλοι µας τα ζώα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Θα παίξει στο τοπικό

Αν δε βρεθεί λύση στο οικονοµικό και διοικητικό αδιέξοδο τις επόµενες 3 ηµέρες! Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ε

ξαιρετικά δύσκολη, έως και τραγική, είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγµή στον Πανηλειακό. Μετά τις εξελίξεις της Παρασκευής, όπου κάποιοι αθέτησαν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει, δυο είναι οι λύσεις που µπορεί να υπάρξουν για την οµάδα του Πύργου. Η πρώτη είναι να συστρατευτούν όλοι οι φίλαθλοι της οµάδας και να δώσουν κάτι από το υστέρηµα τους για να βρεθεί λύση στο οικονοµικό αδιέξοδο που υπάρχει, προκειµένου να συµµετάσχει το «ερυθρόλευκο» σωµατείο στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής. Η δεύτερη είναι να µην δηλώσει συµµετοχή ο Πανηλειακός στην κατηγορία και ουσιαστικά να … διαλυθεί. Και αυτό διότι αν η οµάδα του Πύργου δεν µπορέσει να κατέβει στο πρωτάθληµα, όλοι οι παίκτες θα µείνουν ελεύθεροι και οι «ερυθρόλευκοι» θα µείνουν µόνο µε τα παιδιά της Ακαδηµίας, έχοντας το δικαίωµα να κατέβουν στο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας! Από την Γ’ Εθνική δηλαδή, η οµάδα του Πύργου θα βρεθεί να παίζει δυο κατηγορίες πιο κάτω! Η απόλυτα τραγική εξέλιξη … Η δεύτερη λύση µακάρι να µην συµβεί, αλλά όπως έχουν διαµορφωθεί τα

Πότε θα παρέµβει ο λαός του Πανηλειακού για να ξεφύγει η οµάδα από το σηµερινό αδιέξοδο;

Με τους παίκτες της ακαδηµίας θα αγωνιστεί η πιο ιστορική οµάδα της Ηλείας! πράγµατα είναι η πλέον πιθανή. Ότι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Τετάρτη 7 Ιουλίου. Αν έως τότε δεν ανακοινωθεί η διοίκηση του ΤΑΠ και δεν κατατεθεί ο φά-

κελος µε τα απαραίτητα έγραφα στην ΕΠΟ, τότε ο Πανηλειακός θα δεχτεί το βαρύτερο πλήγµα στην σύγχρονη ιστορία του. Και τότε θα γίνει η πόλη του Πύργου και η ευρύτερη περιοχή … περίγελος σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Μεγάλα παράπονα για την αδιαφορία της αυτοδιοίκησης Η απερχόµενη διοίκηση του Πανηλειακού έχει έντονα παράπονα από την συµπεριφορά των αυτοδιοικητικών και όχι µόνο. Στην οµάδα του Πύργου λένε ότι … οι «άρχοντες» της τοπικής

Στην Α1 µε τις ακαδηµίες ενδέχεται να παίξει τη νέα περίοδο ο Πανηλειακός.

αυτοδιοίκησης (πέρα από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις), τους … κορόιδεψαν και δεν έκαναν αυτά που τους είχαν υποσχεθεί, µε αποτέλεσµα ο Πανηλειακός να είναι στην σηµερινή τραγική κατάσταση. Η … µπάλα παίρνει όλους τους φορείς και φυσικά και τους πολιτικούς του νοµού. Η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Γιώργου Τόγια Λακωνικός ήταν ο απερχόµενος προπονητής Γιώργος Τόγιας όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά µε την λύση της συνεργασίας του µε τον Πα-

νηλειακό, κάτι που πριν από λίγο καιρό φαινόταν απίθανο. Ο κ. Τόγιας δήλωσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ∆.Σ. της οµάδας που µου έδωσε τη δυνατότητα να υπηρετήσω τον ιστορικό Πανηλειακό από τη θέση του προπονητή. Επίσης τους ποδοσφαιριστές για τη σωστή συνεργασία που είχαµε η οποία βασίστηκε στον αµοιβαίο σεβασµό. Το συνεργάτη µου ∆ηµήτρη Τζανέτο και την ψυχή των αποδυτηρίων τον κ. Καράµπελα. Τέλος να ευχηθώ στο νέο πρωτάθληµα η οµάδα να πετύχει τους στόχους της.”


2•14

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

ΓΕΠ ΙΦΙΤΟΣ

Σήµερα οι εκλογές για νέο ∆.Σ Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Σ

ήµερα έχει προγραµµατιστεί να εκλεγεί το νέο ∆.Σ. της ΓΕΠ Ιφιτος, µέσω της Γενικής Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευµα στα Γραφεία του Συλλόγου, 28ης Οκτωβρίου 54, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 2. Ενηµέρωση-Απολογισµός προσωρινής διοίκησης.

3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει στις 11-7-2010 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Κινείται µεταγραφικά Όσον αφορά τις µεταγραφές, λόγω του ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν (στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η µεταγραφική περίοδος) η ΓΕΠ/Ίφιτος κινείται ήδη για την ενίσχυσή της και ήδη έχει συµφωνήσει

µε τα αδέρφια Θέµη και Γιάννη Μπαχούρο που έµειναν ελεύθεροι από τον Πανηλειακό-ΓΑΣ Πύργου και τον Τάσο Σκίπη που τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον Ολυµπιονίκη. Ο Θέµης Μπαχούρος και ο Τάσος Σκίπης θα ενισχύσουν τη front line των «πράσινων» ενώ ο Γιάννης Μπαχούρος είναι γκαρντ. Από κει και πέρα σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η ΓΕΠ κινείται για την απόκτηση τριών Πατρινών παικτών και εξελίξεις πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στο θέµα προπονητή, θα έχουµε την επόµενη εβδοµάδα αφότου εκλεγεί το νέο ∆.Σ.

∆’ ΕΘΝΙΚΗ

O νέος χάρτης της ∆’ Εθνικής Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Η

Αχαΐα θα έχει τις περισσότερες οµάδες στο προσεχές πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής, καθώς την αγωνιστική περίοδο 20102011 θα ξεκινήσει µε περισσότερες οµάδες από τους άλλους νοµούς. Εφτά οµάδες θα εκπροσωπήσουν την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας στο ερχόµενο πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής, Ατρόµητος Λάππα, Αχιλλέας Καµαρών, Αχαϊκή, Ζαβλάνι, ∆ιαγόρας Βραχνείκων, Εθνικός Σαγείκων και Τριταιϊκός είναι οι εφτά οµάδες που θα αγωνιστούν µε στόχο να κάνουν µια καλή πορεία. Νεοφώτιστη η οµάδα της Τριταίας θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη. Η Μεσσηνία θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις οµάδες, Εράνη Φιλιατρών, Μεσσηνιακό, Πάµισο Μεσσήνης και τον πρωταθλητή ΑΟ Κυπαρισσίας. Η Ηλεία θα εκπροσωπηθεί από µία οµάδα, τον Αστέρα Αµαλιάδας, που επέστρεψε για να πρωταγωνιστήσει. Ο Πανηλειακός αν δεν κατέβει στην Γ’ Εθνική, όπως γράφουµε σε άλλο ρεπορτάζ δεν µπορεί να παίξει στην ∆’ Εθνική και θα πάει στην Α1 τοπική κατηγορία. Τα νησιά της Ζακύνθου και της Κεφαλλονιάς θα εκπροσωπήσουν ο Αστέρας Μαχαιράδου και ο Ολυµπιακός

Αργοστολίου. Τέλος η Λακωνία θα έχει διπλή εκπροσώπηση, αφού οι Κροκεές ανανέωσαν την συµµετοχής τους στο ερχόµενο πρωτάθληµα (µέσω αγώνα µπαράζ) και προβιβάστηκε η πρωταθλήτρια οµάδα της Σπάρτης.

Γκέλα.. της ΕΠΟ µε τους µικρούς (;)

Έ

να άρθρο του ∆ηµήτρη Θεοδώρου από το www.periferiako.com αναδηµοσιεύουµε, αφήνοντας τους αναγνώστες µας να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα, σχετικά µε το τι ισχύει για τους µικρούς στη ∆’ εθνική. “Απίστευτο κι όµως αληθινό είναι αυτό που έλαβε

αρµόδια επιτροπή γνωστοποίησε ότι κατά τη σεζόν που µόλις ολοκληρώθηκε, έπρεπε να θεωρούνται ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών όσοι είχαν γεννηθεί από την 1-1-1990 και έπειτα, και όχι από την 1-1-1989 όπως συνέβαινε! Όπερ µεθερµηνευόµενο, στο προσεχές πρωτάθληµα, ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών θα θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν από την 1-1-1990 και έπειτα!

∆ΩΡΟΝ-Α∆ΩΡΟΝ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ!

«Μπάχαλο» τα έχουν κάνει στην ΕΠΟ µε τους µικρούς της ∆’ Εθνικής.

Οπότε, τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθληµα που θα έχει ως βασικό στόχο τις γειτονικές κόντρες µεταξύ των οµάδων της Αχαΐας. Να θυµίσουµε ότι το ερχόµενο πρωτάθληµα θα διεξαχθεί µε την σηµερινή του µορφή, άρα, ο αριθµός των οµάδων ανά Όµιλο, δεν αλλάζει.

χώρα σήµερα στη συνεδρίαση του συµβουλίου της ΕΠΟ, που έγινε µε κύριο θέµα την πρόσληψη του Φερνάντο Σάντος στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ελλάδος. Σε κάποιο σηµείο της διαδικασίας, η νοµική υπηρεσία της Οµοσπονδίας έκανε παρέµβαση για να ενηµερώσει ότι τόσα χρόνια γινόταν λάθος µε τους λεγόµενους µικρούς των συλλόγων στη ∆ Εθνική, το οποίο ήρθε η ώρα να διορθωθεί! Πιο συγκεκριµένα, η

Με άλλα λόγια, η µεταρρύθµιση στην οποία προέβη η επιτροπή πρωταθλήµατος της ∆ Εθνικής µετά από πρόταση του Γιώργου Σαρρή, ουσιαστικά δεν βοηθά τις οµάδες, στα µάτια των οποίων δεν άλλαξε τίποτα. Το µόνο που µπορεί να σηµειωθεί είναι ότι σε περίπτωση που δεν γινόταν η µεταρρύθµιση αυτή, οι σύλλογοι θα έµπαιναν δύο χρόνια µέσα στο θέµα των µικρών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα τραγικό λάθος που διέπραττε τόσα χρόνια η ΕΠΟ και το οποίο ήδη είναι πολύ αργά για να µην στοιχίσει στην πλειοψηφία των σωµατείων της ∆ Εθνικής, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη προβεί σε µεταγραφικές κινήσεις τέτοιου τύπου. Πέραν των τεράστιων οικονοµικών δυσκολιών που δεδοµένα αντιµετωπίζουν οι οµάδες, έχουν ένα πρόσθετο βάρος να σηκώσουν, καθώς αφενός κάποιες µεταγραφές αποδεικνύονται αχρείαστες, αφετέρου είναι αναγκασµένες να ξεκινήσουν από την αρχή τον σχεδιασµό τους, τουλάχιστον σε αυτόν τον τοµέα. Είναι µάλλον περιττό να επισηµάνουµε την πρωτοφανή γκέλα της ΕΠΟ, που θυµήθηκε µετά από χρόνια να ασχοληθεί µε την προκήρυξη του πρωταθλήµατος και να διαπιστώσει ότι υπάρχουν νόµιµες παρατυπίες, µε τις οποίες αγωνίζονταν όλες οι οµάδες όλων των οµίλων, έχοντας άγνοια τόσο αυτές όσο και η ίδια η επιτροπή πρωταθλήµατος”.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Σήµερα το βράδυ το νέο ∆.Σ. του Α.Ο.Μ.

Φαίνεται πως το τελευταίο ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Πατρίς» αναφορικά µε το µέλλον του ιστορικού Α.Ο. Μακρισίων να «ταρακούνησε» κάποιους… στο ∆.∆. Μακρισίων, και έτσι σήµερα το βράδυ στις 9.οο συγκαλείται νέα Γ.Σ. στα γραφεία του συλλόγου µε µοναδικό θέµα την εκλογή διοίκησης! Σίγουρα πρόκειται για µια θετική εξέλιξη, την ώρα που η «διάλυση» φαινόταν ορατή! Μάλιστα µε δήλωση του ο νυν πρόεδρος κ. Φώτης Γιαννίκος, έκανε γνωστό πως είναι διατεθειµένος να συνεχίσει στην προεδρία του συλλόγου, πλαισιωµένος βέβαια από κάποια νέα µέλη! Όµως από την άλλη υπάρχουν και οι παλαίµαχοι παίκτες της οµάδας που ήδη έχουν κάνει γνωστό το ενδιαφέρον τους! Έτσι αναµένεται µε ενδιαφέρον η Γ.Σ., που σίγουρα έχει να κάνει µε την συνέχεια… του Α.Ο.Μ.!

«Ροναλντίνιο στον Ολυµπιακό»!

Το ενδιαφέρον του Ολυµπιακού για την απόκτηση του Ροναλντίνιο αποκαλύπτει ο ιταλικός Τύπος. Συγκεκριµένα, όπως γράφει η «Gazzetta dello Sport», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξετάσει την περίπτωση του Βραζιλιάνου µεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο «στόχαστρο» της Μάντσεστερ Σίτι και των Λος Άντζελες Γκάλαξι. Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι αν ο Κεϊσούκε Χόντα γίνει παίκτης των «ροσονέρι» και πάει ο Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς στο «Σαν Σίρο», τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο να αποχωρήσει ο 29χρονος παίκτης από τους Μιλανέζους. Στη Μίλαν θέλουν να απαλλαγούν από το «βαρύ» συµβόλαιο του «Ρόνι» και θέλουν να εξοικονοµήσουν χρήµατα για τις µεταγραφές που θέλουν να πραγµατοποιήσουν το καλοκαίρι.

«… και Καµορανέζι»

Σε καθηµερινή βάση πλέον γράφεται κάτι για τον Ολυµπιακό και το Μάουρο Καµορανέζι, ώστε να πείθεται και ο πλέον άπιστος ότι κάτι τρέχει για τα καλά µε τον Ιταλοαργεντινό ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους. Οι ερυθρόλευκοι είναι γνωστό ότι θέλουν παίκτη για την δεξιά πλευρά και ο 33χρονος άσος βρίσκεται για τα καλά στο στόχαστρο των Πειραιωτών. Όπως αναφέρει η ιταλική εφηµερίδα “Leggo”, η οµάδα του Πειραιά είναι διατεθειµένη να καταθέσει επίσηµη πρόταση στην διοίκηση της “βέκια σινιόρα”, προκειµένου ο Καµορανέζι να πιάσει λιµάνι. Βέβαια, η τιµή του είναι “τσουχτερή” και πολύ δύσκολα ο Ολυµπιακός θα έδινε 5 εκ. ευρώ στο συγκρότηµα από το Τορίνο. Όµως, είναι γνωστό ότι η Γιουβέντους θέλει να απαλλαγεί από το συµβόλαιό του και µε διαπραγµατεύσεις µπορεί να ρίξει τις απαιτήσεις της.

Περού : Ανέλαβε προπονητής ο Σέρχιο Μαρκαριάν

Ο Σέρχιο Μαρκαριάν είναι ο νέος προπονητής στην εθνική οµάδα του Περού, όπως ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική οµοσπονδία της χώρας. Ο 65χρονος τεχνικός που έχει εργασθεί στον Ιωνικό, τον Παναθηναϊκό και την εθνική Παραγουάης, θα καθοδηγήσει την οµάδα στο Κόπα Αµέρικα 2011 και στην συνέχεια, στα προκριµατικά του Μουντιάλ 2014.

Πρώτη «γνωριµία» σήµερα για τον Άρη Λανθίου Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Με ιδιαίτερη αγωνία περιµένει την αποψινή Γ.Σ. της οµάδας του ο αρχηγός του Α.Ο.Μ. Κώστας Παρασκευόπουλος, που µετά την εγχείρηση που υπεβλήθη βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας.

Νωρίς – νωρίς, και πρώτος από κάθε άλλη Ηλειακή ποδοσφαιρική οµάδα, αρχίζει σήµερα το βράδυ ο Άρης Λανθίου. Συγκεκριµένα το πρώτο «ραντεβού» έχει κλειστεί στις 8 µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου στο Λάνθι. Πρόκειται για την συνάντηση «γνωριµίας», µεταξύ του νέου ∆.Σ., του οποίου φέτος «ηγείται» ο Στάθης ∆άνισκας, του νέου προπονητή Νίκου Αντωνόπουλου, καθώς και των παικτών. Εκεί θα τεθούν οι στόχοι της νέας περιόδου, και ακολούθως ο τεχνικός της οµάδας θα ανα-

Από νωρίς στα «βάσανα»… βάζει τους παίκτες του ο νέος τεχνικός του Λανθίου Νίκος Αντωνόπουλος

Με βάση τον περσινό κορµό Του Γιάννη Μουρούτη

Σ

Ο Μιχάλης Παπουτσής θα αγωνιστεί και πάλι στον ΠΑΟ Βάρδας τη νέα αγωνιστική περίοδο

Υπέγραψε ο Γκοβού!

Π

Και ενώ όλα έδειχναν πως φέτος στην προετοιµασία ο Μπάγεβιτς θα έχει όλα τα “όπλα” στη διάθεση του, ξαφνικά προέκυψε πρόβληµα µε τη θέση του δεξιού µπακ και τον Κάρλος Αραούχο. Συγκεκριµένα ο αργεντινός αµυντικός, επικαλέστηκε σοβαρό οικογενειακό πρόβληµα και ζήτησε να φύγει από την οµάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αργεντινή. Το πρόβληµα του Αραούχο είναι από πέρυσι γνωστό στην διοίκηση και την τεχνική ηγεσία της οµάδας, αλλά πλέον φαίνεται ότι ο άσος της Ένωσης δεν µπορεί να βρίσκεται µακριά από την πατρίδα του. Από τη µεριά της διοίκησης και του προπονητή, γίνονται προσπάθειες να µεταπείσουν τον παίκτη τονίζοντας του πως είναι βασικό µέλος της οµάδας.

Παίκτης της Καβάλας ο Βαγέχο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

αίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Σίντνεϊ Γκοβού. Ο Γάλλος µεσοεπιθετικός υπέγραψε και χθες το βράδυ αναµενόταν να έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η µεταγραφή του. Από προχθές το πρωί µέχρι και αργά προχθές το βράδυ στο «τριφύλλι» είχαν συζητήσεις µε τον Γάλλο µεσοεπιθετικό και τον µάνατζέρ του. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν για τη χρονική διάρκεια του συµβολαίου, τις στάνταρ απολαβές του παίκτη, τα µπόνους και την εµπορική εκµετάλλευσή του. Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη ανέρχονται στο 1,7 εκατ. ευρώ και δεν έχουν

λύσει το πρόγραµµα της προετοιµασίας, η οποία αρχίζει την εποµένη στις 7 µ.µ. στο νέο βοηθητικό γήπεδο Λανθίου, αφού το παλιό έχει κλείσει… από τον ∆ήµο Ωλένης , προκειµένου να µπει χορτάρι! Μάλιστα τα έργα είχαν σταµατήσει για λίγο διάστηµα, και µόλις προχθές δόθηκε η νέα έγκριση για την συνέχιση τους, µε την σπορά να ακολουθεί! Πάντως ο νέος Άρης Λανθίου αναµένεται να είναι και αρκετά ενισχυµένος, αφού θα κάνει κάποιες καλές µεταγραφές, που έχει στα υπόψιν της η διοίκηση!

ΑΕΚ Θέλει να φύγει ο Αραούχο

ΠΑΟ Βάρδας

ε πολύ καλό ρυθµό προχωράει ο σχεδιασµός του ΠΑΟ Βάρδας, µε την διοίκηση να κάνει τα αδύνατα-δυνατά για να παραµείνει η οµάδα ισχυρή και τη νέα περίοδο. Οι «πράσινοι» δείχνουν µε τις κινήσεις τους, ότι έχουν στόχο την άνοδο και είναι έτοιµοι µετά την περσινή τους πολύ καλή πορεία, να εµφανιστούν πρωταγωνιστές στο καινούργιο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Η βάση για την επιτυχία, είναι ότι ανανέωσαν σχεδόν όλοι οι παίκτες του περσινού έµψυχου υλικού και ο τελευταίος που συµφώνησε να συνεχίσει στο συγκρότηµα της Βουπρασίας είναι ο Μιχάλης Παπουτσής. Μάλιστα, ο Καβασιλαίος µέσος, θα έχει και την επίβλεψη της παιδικής οµάδας, η οποία ως γνωστό είναι υποχρεωτική η παρουσία της, στους συλλόγους της Α1 Κατηγορίας από την ερχόµενη αγωνιστική περίοδο. Εκτός από τις ανανεώσεις όµως, την επόµενη εβδοµάδα ή το αργότερο µέχρι τις 20 Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί στην πλειοψηφία τους και οι µεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες αναµένονται αξιόλογες και ικανές για να ανταπεξέλθουν στους στόχους του ΠΑΟΒ.

3•15

γίνει ακόµα γνωστά τα µπόνους της συµφωνίας. Μπορντόν: «∆εν είναι µόνο το οικονοµικό…» Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινώσει ο Μαρσέλο Μπορντόν σε ποια οµάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος αµυντικός δήλωσε ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλή οικονοµικά, όµως δεν µετράει µόνο το συγκεκριµένο θέµα για εκείνον. Ο 34χρονος παίκτης τόνισε ότι θα «ζυγίσει» και την επιθυµία της οικογένειάς του στην απόφαση που θα πάρει. Υπενθυµίζεται ότι η πρόταση του «τριφυλλιού» είναι για διετές συµβόλαιο συνεργασίας.

Παίκτης της Καβάλας θα πρέπει να θεωρείται από το Σάββατο το µεσηµέρι ο 35χρονος τερµατοφύλακας Λόπεθ Βαγέχο, ο οποίος σύµφωνα µε πληροφορίες βρίσκεται από την Παρασκευή στην πόλη της Καβάλας. Μάλιστα ο Βαγέχο πήρε µέρος και στην χθεσινή πρωινή προπόνηση, έτσι ώστε να γνωριστεί µε τους νέους του συµπαίκτες. Ο 35χρονος πορτιέρο θα υπογράψει µονοετές συµβόλαιο και θα ανακοινωθεί σήµερα Κυριακή. Στην Καβάλα βρίσκεται επίσης και ο Πιέρ Ντικρόκ, που επέστρεψε από τις διακοπές του.

Κλείνει στη Χιµνάσια Λα Πλάτα ο Κάµπορα

Ο Χαβιέ Κάµπορα αποτελεί παρελθόν από τον Άρη εδώ και λίγες ηµέρες, αφήνοντας πολλές αιχµές για τον τρόπο που “χώρισε” µε την οµάδα της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά ο 30χρονος επιθετικός έχει καλό όνοµα στην αγορά, λόγω και της καλής σεζόν που έκανε µε τον Άρη την φετινή σεζόν, µε αποτέλεσµα αρκετές οµάδες από την Αργεντινή να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του. ∆ηµοσιεύµατα από την Αργεντινή, θέλουν τον Κάµπορα να είναι ο νούµερο ένα στόχος της Χιµνάσια Λα Πλάτα, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στον 30χρονο επιθετικό.


4•16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «εικόνα» των 16 οµάδων

Από τις δυνατές οµάδες της «νέας» Α2 κατηγορίας αναµένεται να είναι τόσο ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, όσο και η ΑΕ Κανουλίων( φάση από το µεταξύ τους µατς στο Στ. Πύργου την περασµένη σεζόν)

Η εφηµερίδα «Πατρίς» παρουσιάζει σήµερα τις όποιες εξελίξεις έχουν υπάρξει σε όλα τα επίπεδα στις οµάδες έως τώρα! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ε

δώ και σχεδόν δυόµιση µήνες έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα της Α2 κατηγορίας, µε την έναρξη του νέου να θέλει ακόµη… µπόλικο χρόνο. Συγκεκριµένα η σέντρα στο νέο πρωτάθληµα (5ο στην ιστορία της Α2) θα είναι η στις 18 η στις 19 Σεπτεµβρίου, και οι οµάδες έχουν όλο το χρόνο να προγραµµατίσουν τις κινήσεις τους! Πάντως τα περισσότερα σωµατεία σιγά – σιγά θα φουλάρουν… Εµείς θα επιχειρήσουµε σήµερα, να δώσουµε στους φιλάθλους – αναγνώστες µια πρώτη εικόνα για το πώς κινούνται οι 16 οµάδες, τι «εικόνα» έχουν αυτή τη στιγµή και που φαίνεται ότι στοχεύει η κάθε µια. Θα ξεκινήσουµε µε τις οµάδες οι οποίες έπεσαν από την Α1 κατηγορία, θα συνεχίσουµε βάσει βαθµολογικής κατάταξης µε τις οµάδες που ήταν και πέρυσι στην Α2, και θα κλείσουµε την αναφορά µας µε τις οµάδες που ανέβηκαν!

Ερµής Πλατάνου

Ο Ζώης Παναγιωτόπουλος και οι συµπαίκτες του στον Λευκό Αστέρα, καθώς και ο αρχηγός του Ηλειακού Βαρθολοµιού Ν. Μαρκουτσάς µε τους συµπαίκτες του θα δώσουν παρών και τη νέα περίοδο στο πρωτάθληµα της Α2.

Ολυµπιακός Ζαχάρως

Αχιλλέας Νεοχωρίου

Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση… έχουµε έως τώρα στον σύλλογο του ∆ηµ. Αρχ. Ολυµπίας, καθώς µετά τον υποβιβασµό από την Α1 κατηγορία δεν κινείται φύλλο! Το ∆.Σ. µε το δίκιο του φυσικά είναι απογοητευµένο, ενώ αρκετοί «µονοχρονίτες» αποτελούν παρελθόν και κάποιοι ντόπιοι θέλουν να φύγουν, µε τον χρόνο να κυλάει… σε βάρος του ιστορικού σωµατείου. Πάντως όπως όλα δείχνουν, η οµάδα θα πορευτεί µε το περσινό ∆.Σ., µε στόχο την άνετη παραµονή!

Φαίνεται πως ο υποβιβασµός από την Α1 κατηγορία να στοίχησε στην οµάδα που τα τελευταία χρόνια έκανε πορεία πρωταθλητισµού. Η οµάδα πλέον αλλάζει «ρότα» και θα στηριχτεί στο ντόπιο υλικό µε κάποιες λίγες προσθήκες, χωρίς φυσικά να βάζει στόχους. Όµως έχει εµπειρία, άριστες εγκαταστάσεις και µπορεί να πρωταγωνιστήσει. Ήδη στο σύλλογο υπάρχει νέο ∆.Σ., ενώ πιθανότερος τεχνικός θα είναι ο Αλ. Γαλάνης

Νίκη Τραγανού

Αργοναύτης Κατακόλου Με την ίδια «συνταγή», Ηλ. Μπηλιώνης (πρόεδρος) και Κ. Σκαρτσιάρης (προπονητής) θα συνεχίσει η οµάδα του «λιµανιού» και τη νέα περίοδο, σε όποια… κατηγορία και αν παίζει. Η οµάδα έχει πίσω της υποδοµή, και µπορεί να πρωταγωνιστήσει και τη νέα περίοδο. Άσε που οι «φήµες» µιλάνε για µεταγραφές «εκπλήξεις».Πάντως παρελθόν για την ώρα αποτελούν οι Λαδάς και Μπούζο, ενώ επέστρεψε ο Πεσκελίδης από τον Ξενοφώντα.

Ερωτηµατικό αποτελεί αυτή την ώρα η κάθοδος του Ολυµπιακού στο νέο πρωτάθληµα της Α2 µετά από ένα χρόνο απραξίας. Βέβαια υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς των παικτών της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Ζαχάρως για να επανακάµψει η οµάδα, όµως όλα είναι «ρευστά», και τον λόγο φυσικά έχει ο ∆ήµαρχος της πόλης κ Παντ. Χρονόπουλος. Έγινε µάλιστα µια προσπάθεια για να αλλάξει όνοµα η οµάδα, όµως αυτό δεν εγκρίνεται από την Γεν. Γραµ. Αθλητισµού.

Ηλειακός Βαρθολοµιού

Με την ίδια «συνταγή», Νικ. Αντωνίου (πρόεδρος) και Γιαν. ∆ανίκας (προπονητής) θα πορευτεί και την επόµενη περίοδο η ιστορική Νίκη Τραγανού, µε πρώτο φυσικά µέληµα τον πρωταθλητισµό, αφού οι βάσεις υπάρχουν από τα δυο προηγούµενα χρόνια. Εκείνο που έλειπε ήταν το γήπεδο, το όποιο ξεκίνησε να µπαίνει χορτάρι από το βοηθητικό! Όµως λόγω των έργων στο κεντρικό γήπεδο, µέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, η Νίκη θα υποχρεωθεί να παίζει όλα τα µατς εκτός έδρας!

Με την ίδια «συνταγή» συνεχίζει και τη νέα σεζόν και ο Ηλειακός Βαρθολοµιού του κ. Γιάννη Τζίκα (συνεχίζει στην προεδρία), και του Παν. Κουρκουµέλη (στον πάγκο) Από εκεί και πέρα θα γίνουν καλές κινήσεις…ενώ ήδη αποκτήθηκε για τα δοκάρια της οµάδας ο αντικαταστάτης του Τάκη Γεωργόπουλου(εντάχτηκε στον Σ.∆.Π.Η.), που είναι ο έµπειρος γκολκίπερ Μιχάλης Μιχαηλίδης.

Α.Ε. Κανουλίων

Α.Ο. Αµπελώνας

Ολυµπιακός Σαβαλίων

Με στόχο και πάλι την άνετη παραµονή και ότι ήθελε προκύψει στην πορεία, θα µπει και στο επόµενο πρωτάθληµα η οµάδα των Γιάννη και Νίκου Αργυρόπουλου (πρόεδρος και προπονητής αντίστοιχα). Βέβαια στο ρόστερ θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, αφού δεν υπολογίζονται οι Ράις, ∆ηµάκης και ίσως… κάποιοι ακόµα, όµως ο βασικός κορµός που πέρυσι εντυπωσίασε, αναµένεται να παραµείνει! Με πρώτο φυσικά τον έµπειρο αρχηγό Πάνο Τσαγκάρη!

Όλες οι Γ.Σ. του συλλόγου δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα, και όλα πλέον δείχνουν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του από ιδρύσεως του, ο σύλλογος δεν θα λάβει µέρος στο πρωτάθληµα! Άλλωστε ο καιρός περνά και πολλοί «µονοχρονίτες» παίκτες, αφού δεν έχει βγει ∆.Σ., έχουν αρχίσει και φεύγουν. Πάντως ο επί χρόνια πρόεδρος κ. Θαν. Καραγκούνης δεν πρόκειται να συνεχίσει ότι και αν γίνει!

Σε καλό δρόµο δείχνει να βρίσκεται ο σύλλογος του ∆ήµου Αµαλιάδας, ιδίως τώρα που φτιάχνει και δικό του γήπεδο. Τα περισσότερα µέλη του υπάρχοντος ∆.Σ. θα συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στην οµάδα και την νέα περίοδο, ενώ και ο τεχνικός Νικόλα Γκίνο θα συνεχίσει, κάνοντας και την ενίσχυση που απαιτείται! Μια ενίσχυση η οποία πάντως δεν θα είναι σε µεγάλο βαθµό, αφού θα δοθεί έµφαση στο ντόπιο υλικό.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

5•17

της κατηγορίας

Πολύ δύσκολα θα λάβουν µέρος στο νέο πρωτάθληµα της Α2 οι παίκτες του Α.Ο. Αµπελώνα

Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου Με τον Θανάση Τσαµπρινό για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στο «τιµόνι» του, και τον Ηρακλή Τσίπη να συνεχίζει στον πάγκο για άλλη µια σεζόν, θα πορευτεί ο Λευκός Αστέρας. Πάντως στο ρόστερ δεν προβλέπονται σηµαντικές αλλαγές, αφού µε εξαίρεση τον γκολκίπερ Σάκη Χρονόπουλο, όλος ο υπόλοιπος βασικός κορµός παραµένει αναλλοίωτος, µε τους παίκτες πλέον να παίζουν σε χορτάρι. Το σίγουρο είναι ότι ο σύλλογος θα ενισχυθεί µε στόχο ακόµα και την άνοδο!

Πανωλενιακός Καράτουλα Ο πρωταθλητής της περασµένης Β κατηγορίας δεν θέλει και πολλές αλλαγές για να παραµείνει στην Α2. Ο τεχνικός ∆ηµ. Μιχαλόπουλος ( µάλλον συνεχίζει), έχει προσφέρει έργο στο Καράτουλα, και αυτό ξέρουν να το αναγνωρίζουν οι παράγοντες της οµάδας µε πρώτον τον ∆ήµαρχο Ωλένης κ. Γιάννη Παναγόπουλο. Πάντως η οµάδα θα ενισχυθεί µε παίκτες από την γύρω περιοχή.

Από τις δυνατές οµάδες της Α2 θα είναι και τη νέα περίοδο ο Αργοναύτης Κατακόλου

ΠΑΟ Κακοβάτου Από εβδοµάδα σε εβδοµάδα, µεταφέρεται… η πρώτη συνάντηση στον ΠΑΟ Κακοβάτου. Πάντως σηµαντικές αλλαγές δεν προβλέπονται στην οµάδα του ∆ηµ. Ζαχάρως, µε τον ακούραστο πρόεδρο Γρ. Κανέλλη να «ηγείται» για άλλη µια φορά… θέλοντας όµως στήριξη! Όσο για τον πάγκο, εκτός απροόπτου θα συνεχίσει για άλλη µια χρονιά ο Μεσσήνιος ∆ηµ. Καραχάλιος.

Α.Ο. Χάβαρι Μπορεί η οµάδα να επέστρεψε στην Α2 κατηγορία, όµως παρά τον ενθουσιασµό της ανόδου, υπάρχει «δυστοκία» για νέο ∆.Σ. και όλα θα ξεκαθαρίσουν µέσα στο Σαββατοκύριακο που διανύουµε. Πάντως το πιθανότερο σενάριο λέει… πως θα συνεχίσει να «ηγείται» ο παλαίµαχος παίκτης της οµάδας και του Πανηλειακού κ. Λάµπης Ντάνασης , ενώ κανονικά συνεχίζει στον πάγκο της οµάδας και ο Θοδ. Λαµπρόπουλος, ενώ σε ότι αφορά τον περσινό βασικό κορµό παραµένει αναλλοίωτος, ενώ µάλιστα ο σύλλογος θα ενισχυθεί!

Πέλοπας Πελοπίου Για αύριο το πρωί στις 10 µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου στο Πελόπιο έχει προγραµµατιστεί η 1η Γ.Σ. του Πέλοπα Πελοπίου, µε στόχο να µπουν στο ∆.Σ. κάποια νέα πρόσωπα που θα ισχυροποιήσουν την διοίκηση ενόψει της νέας περιόδου, όπου ο στόχος είναι µια άνετη παραµονή και ότι ήθελε προκύψει! Στον πάγκο πάντως δεν είχαµε αλλαγή, αφού παραµένει ο Κύριλλος Παλαιολόγος, αφού στο Πελόπιο είναι ευχαριστηµένοι από το έργο του.

Πέλοπας Πύργου Με την «συνταγή» της ανόδου, Θεοδόσης (πρόεδρος) και Σπ. Παναγιωτακόπουλος (προπονητής), θα πορευτεί και την επόµενη περίοδο στην Α2 ο σύλλογος του Πύργου. Ο οποίος έχει βέβαια έναν καλό βασικό κορµό, όµως χρειάζεται ενίσχυση, και αυτό σίγουρα θα γίνει! Μάλιστα κάποιες «φήµες» λένε… ότι ο σύλλογος θα κάνει µεταγραφές µε στόχο και νέα άνοδο τη νέα περίοδο!

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου Από τις λίγες οµάδες της κατηγορίας που εξέλεξε νωρίς συµβούλιο είναι η «νεοφώτιστη» Αναγέννηση. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος συνεχίζει στο «τιµόνι» της οµάδας µε όλους τους παλιούς συνεργάτες του, ενώ στον πάγκο όπως όλα δείχνουν θα είναι στον διπλό ρόλο του παίκτη – προπονητή ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αφού ο έµπειρος τεχνικός Θύµιος Κλάδης, ανέλαβε τα πόστα του τεχνικού διευθυντή και του γενικού αρχηγού! Στόχος η άνετη παραµονή καταρχήν, µε το ∆.Σ. να κάνει τουλάχιστον 5 µεταγραφές ενδεκάδας, αφού ο Αλέξης Γαβριλόπουλος µετακοµίζει στον Αίαντα (παίκτης – προπονητής).

Από τα βασικά στελέχη στην νέα Α2 κατηγορία θα είναι για τη Νίκη Τραγανού ο Ν. Κολοτούρος


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

6•18

Στις γειτονιές της πόλης ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Οι αντιθέσεις που έχει η πόλη, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν ένα διαφορετικό «πρόσωπο». Σε πολλά σηµεία την καλαισθησία «σκιάζουν» εικόνες που αποτελούν πραγµατική …παραφωνία , για ένα ιστορικό

(Ο∆ΟΣ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ)

µέρος που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες , οι προσδοκίες των οποίων είναι υψηλές για την περιοχή. Άλλοτε πάλι η πόλη ανταποκρίνεται …πλήρως στις επιθυµίες των ανθρώπων που την επισκέπτονται από τα πέρατα του κόσµου.

(Ο∆ΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ)

(Ο∆ΟΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ)

Παραφωνία

Μικρές καταστροφές

Ένα από τα σηµεία της πόλης που µπορεί να µην αποτελούν τη «βιτρίνα» , αλλά σίγουρα προσφέρουν µια …όαση για τους περαστικούς. Και αν υπήρχε περισσότερη επιµέλεια , τότε το κοµµάτι αυτό θα µπορούσε να αποτελεί «σηµείο αναφοράς» , για τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες… Και δε χρειάζεται πολλά πράγµατα για να ευπρεπιστεί.

Μια αντίθετη εικόνα , όχι τόσο …κοµψή για αυτούς που περνούν σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σηµείο της πόλης. Είτε για λόγους συναισθηµατικούς , είτε για λόγους αδυναµίας αποµάκρυνσης, το πάλαι ποτέ στιλάτο Ι.Χ. παραµένει στο σηµείο χωρίς προοπτική και προσδοκίες για µια µελλοντική χρήση. Άγνωστο βέβαια µέχρι πότε…

Μια σπασµένη γλάστρα µπορεί να …αλλάξει εντελώς την άποψη που δηµιουργείται για έναν ολόκληρο δρόµο , ο οποίος οδηγεί µάλιστα στο κέντρο της πόλης. Αυτό όµως είναι κάτι που διορθώνεται , αρκεί να υπάρχει µεράκι και περισσότερη προσοχή. Βέβαια η τελευταία είναι απαραίτητη και από τους διερχόµενους που συχνά προξενούν µικρές καταστροφές στο διάβα τους , οι οποίες όµως δεν περνούν απαρατήρητες.

(ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ)

(Ο∆ΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΚΟΥΝΤΣΕ)

(Ο∆ΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ)

Για απόλαυση

Ρετρό…

Το «µερίδιό» τους…

Ένα ακόµη σηµείο της πόλης που µπορεί κάποιος να υπερηφανεύεται πως αποτελεί «πόλο έλξης» για ντόπιους και επισκέπτες. Ο καλαίσθητος παλιός σταθµός του ΟΣΕ , συµπληρώνει την θετική εικόνα µιας ιστορικής περιοχής και ο αύλειος χώρος του προσφέρεται για χαλάρωµα, παιδικό παίξιµο , αλλά και την απόλαυση καφέ, ποτού και αναψυκτικού. Σίγουρα είναι ένα από τα καλύτερα σηµεία της πόλης…

«Σκοτώνουν» τα αυτοκίνητα όταν …γεράσουν, εκτός αν αυτά παραµείνουν σε κάποιο σηµείο της πόλης που δεν είναι τόσο κεντρικό, αλλά γίνεται ορατό από αρκετή απόσταση. Το «σκηνικό» της εγκατάλειψης συµπληρώνουν οι συστάδες από αγριόχορτα και φυτά , λες και θέλουν να δώσουν λίγη …ζωντάνια στο σηµείο. Πάντως και τα παροπλισµένα οχήµατα , δίνουν ένα …ρετρό τόνο στην όλη ατµόσφαιρα…

Τις ήσυχες και καλαίσθητες γειτονιές της πόλης, διαδέχονται οι πολύβουες οδοί , ακόµη και σε ώρες µη αιχµής! Τα τροχοφόρα καταλαµβάνουν το δικό τους …µερίδιο στην πόλη, πάνω σε πεζόδροµους, πλατείες και άλλα κοινόχρηστα σηµεία. Ευτυχώς που η κατάσταση δε γενικεύεται και τα πράγµατα δε ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια!

Μία …όαση


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

7•19

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Ολοκληρωµένες λύσεις για τον επαγγελµατία κατασκευαστή

Α

πό το 1930 που ξεκίνησε τη λειτουργία της στα Φιλιατρά Μεσσηνίας µε ιδρυτή τότε τον Ευάγγελο Φωτεινόπουλο, η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, σήµερα αποτελεί µια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις εµπορίας αλουµινίου – σιδήρου και εξαρτηµάτων στο Νοµό µας. Η επιχείρηση που τα ηνία σήµερα έχει αναλάβει η τρίτη γενιά της οικογένειας, ο Ευάγγελος και η Βανέσα Φωτεινοπούλου, από το 1993 προχώρησε σε µια συνεργασία – σταθµό µε την εταιρεία ALUMIL για την οποία αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη της στην Ηλεία. Η επιχείρηση διαθέτει νέα µηχανήµατα επεξεργασίας και µεταποίησης σιδήρου (στράντζα – ψαλίδι), πάνελ, θωρακισµένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουµινίου ανοξείδωτα, πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης ενώ στον νέο εκθεσιακό της χώρο µπορείτε να βρείτε ολοκληρωµένα συστήµατα αλουµινίου ALUMIL για κάθε χώρο. Παράλληλα στόχος της επιχείρησης ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, είναι η συνέχιση των εκπαιδευτικών εκδροµών για τους πελάτες της κατασκευαστές µέσα από τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ALUMIL στο Κικλίς. Τέλος η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε µια νέα συνεργασία µε την ALUMIL SOLAR που προµηθεύει συστήµατα αλουµινίου στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για φωτοβολταϊκά πάρκα φέρνοντας στο Νοµό Ηλείας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο χώρο των φωτοβολταϊκών. ∆/ΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 103 (ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ), ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.: 26210 33178 – FAX: 26210 37294 ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:

«Η φιλοζωία πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία»

Η

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com ή στο 6932 741401)

Γωγώ Μαστρογιαννοπούλου είναι η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου και «φιλοξενούµενη» της στήλης σήµερα… Μαζί µε 50 περίπου εθελοντές κάνουν ότι µπορούν προκειµένου να προσφέρουν προστασία στα ζώα που το έχουν ανάγκη και γι` αυτό οι προσπάθεια τους είναι αξιέπαινη και πρέπει ν` αγκαλιαστεί και από άλλους φιλόζωους. Αν µάλιστα ευοδωθούν τα σχέδια για την παραχώρηση χώρου στο σύλλογο και την δηµιουργία ενός «άσύλου» για ζώα στην περιοχή της πρώην λίµνης Μουριάς πιστεύουµε ότι… οι φίλοι µας τα ζώα θα έχουν ένα πολύ καλό λόγο να ατενίζουν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον τους!

σύλλογο να επικοινωνήσουν στο 6932 593045.

Πότε ιδρύθηκε και πόσα µέλη αριθµεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου;

Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει;

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2005 και διαθέτει 50 µελή και αρκετούς φίλους.

Το πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι δεν διαθέτουµε έναν χώρο που θα µπορούσε να λειτουργεί ως κέντρο περίθαλψης αδέσποτων, κυνοκοµείο και όχι µόνο. Εκεί θα µπορούµε να φροντίζουµε τα ζώα. Πρέπει όµως ν` αναφέρω ότι έχουµε έρθει σε συνεννόηση µε τον δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο προκειµένου να µας παραχωρηθεί χώρος για την δηµιουργία του στην περιοχή της πρώην λίµνης Μουριάς. Ο ίδιος -που δείχνει ενδια-

Πως µπορεί κάποιος να γίνει µέλος του; Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στο διοικητικό συµβούλιο και να συµφωνεί βέβαια µε όσα προβλέπει το καταστατικό λειτουργίας του… περιµένουµε τους φιλόζωους που θέλουν να ενταχθούν στον

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του; Υπάρχουν πολλά περιστατικά που µέλη µας κινητοποιούνται όταν βρίσκουµε πληγωµένα ή εγκαταλελειµµένα ζώα… θα το πάρουµε, θα το βάλουµε σε δικό µας χώρο, θα καλέσουµε κτηνίατρο και η θα το θεραπεύσουµε ή αν η κατάσταση του είναι πολύ άσχηµη θα του κάνουµε ευθανασία. Ταυτόχρονα µέσω των µελών µας µεσολαβούµε να δοθούν σε όποιους το επιθυµούν νεογέννητα ζώα. Στόχος µας είναι επίσης να κάνουµε και µια καµπάνια µέσω των ΜΜΕ για να στειρώνονται τα ζώα.

φέρον γι` αυτό το αίτηµα µας- έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο υπουργείο Γεωργίας εδώ και δυο µήνες και εµείς περιµένουµε, πλέον, την απάντηση… οι διαδικασίες, γνωρίζουµε όλοι, είναι χρονοβόρες δυστυχώς! Ιδέες για την διαµόρφωση και την λειτουργία του χώρου υπάρχουν πολλές, το θέµα όµως είναι να εγκριθεί πρώτα η παραχώρηση του… Πως κρίνετε την «σχέση» των Ηλείων µε τους… φίλους µας τα ζώα; Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για τα δικά τους ζώα και όχι γενικότερα! Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα όσον αφορά τα ζώα στην Ηλεία; Αυτό που υπάρχει και παντού! Ο δηλητηριασµός τους µε τις φόλες και η εγκατάλειψη! Ειδικότερα στα χωριά της Ηλείας τα συγκεκριµένα προβλήµατα τα «συναντάς» πιο συχνά! Θαρρώ ότι η λύση γι` αυτό θα ήταν να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραµµα η συµπεριφορά µας απέναντι στα ζώα. Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά από µικρή ηλικία. Γίνεται ήδη εδώ και χρόνια µε το περιβάλλον, γιατί να µην γίνει και µε τα ζώα; ∆εν είναι µέρος του περιβάλλοντος, που ζούµε, κι αυτά;


Ε νοικω

8•20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Κική Ζάγκλαρη

Από την Πέλυ Μπεβούδα

«Μου αρέσει να κάνω πράγµατα µε πάθος» Η

Κική είναι ένας άνθρωπος που από την πρώτη µατιά αποπνέει µια κουλτούρα και µια φινέτσα διαφορετική. Με ό,τι έχει καταπιαστεί ως τώρα, έχει δώσει την ψυχή και το στίγµα της. Την αισθητική της, που πηγάζει από µέσα της µε έναν τρόπο αξιοθαύµαστο. Η ίδια δεν θεωρούσε ότι θα είχαµε να πούµε πολλά σε αυτή την κουβέντα. Εγώ πάλι, πάντοτε ήθελα να αγγίξω πτυχές της ζωής της γιατί πάντα µου έδινε την αίσθηση ενός ανθρώπου γεµάτου. Έτσι, βρεθήκαµε στο κτήµα της, στο Κορακοχώρι, κοντά στον Άγιο Ανδρέα, στο χώρο που µεγάλωσε. Και µε άφησε να ανακαλύψω πολλά από εκείνη…

Η «Μετώπη» τους…

Η Κική γεννήθηκε στον Πύργο αλλά κατάγεται από τη ∆ίβρη. Μοναχοπαίδι, τελείωσε το ∆ηµοτικό σχολείο στο Κατάκολο. Μάλιστα αισθάνεται τυχερή που τελείωσε εκεί τις πρώτες τάξεις του σχολείου καθώς είχε έναν εξαιρετικό δάσκαλο. Στην συνέχεια τελείωσε στον Πύργο

το εξατάξιο γυµνάσιο. ∆εν έφυγε ποτέ από τον Πύργο. Αυτό που έχει έµφυτο από παιδί είναι πώς όταν βλέπει κάτι και της αρέσει ξέρει ότι είναι καλό, χωρίς να την ενδιαφέρει να το εξηγήσει, να το ερµηνεύσει. Είναι η πρώτη αντίδραση αυτή που την οδηγεί στην επιλογή. Η πρώτη µατιά. Επίσης, στηρίζεται πολύ στην χηµεία µε τα πράγµατα και

τους ανθρώπους. Μια χηµεία που φαίνεται ότι λειτούργησε πολύ ουσιαστικά και σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο µε τον οποίο µοιράζεται την ζωή της τα τελευταία 22 χρόνια, τον Θανάση Αγγελόπουλο. Η κοινή τους πορεία, η ψυχή που έγινε ένα, έφερε στη ζωή τους και το πνευµατικό τους παιδί, την γκαλερί «Μετώπη». Έναν χώρο πολύ διαφορετικό, τόσο που ίσως δεν άντεξε «στον κλειστό χώρο» µιας πόλης σαν τον Πύργο και έκλεισε νωρίς. Εκεί, στο νεοκλασικό Παπαγιάννη, η Κική και ο Θανάσης φιλοξενούσαν µερικά από τα οµορφότερα αντικείµενα που έχω δει στη ζωή µου. ∆ιαλεγµένα ένα-ένα µε ένστικτο και αισθητική καλλιέργεια, συνέθεταν ένα σύνολο που σε ταξίδευε στην

Με το δήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο, τη σύζυγό του Κρινιώ Τσάφα και το Θανάση Αγγελόπουλο.

τέχνη, στα υλικά, στην έκφραση, στο φως… «Είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίζεις τα ωραία πράγµατα και να µπορείς να το µεταδίδεις. Τελικά, αυτό που αρέσει σε σένα είναι κάτι πολύ προσωπικό. ∆εν µπορείς να πείσεις µε άλλο τρόπο ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω αυτή την δυνατότητα», µας λέει. Τη ρωτάω πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη «Μετώπη». Πολλές φορές, από παλιά ως τώρα, όταν ο φίλοι τους θέλουν να διαλέξουν πράγµατα για το σπίτι, ζητούν στην Κική να είναι µαζί τους, να τους πει τις δικές της ιδέες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το ταξίδι για τη «Μετώπη». Όλα άρχισαν όταν η Κική πήρε σύνταξη. «Ντρέποµαι που το λέω-εν µέσω της κατάστασης που επικρατεί σήµερα- αλλά πήρα πολύ

νωρίς σύνταξη από το ΟΤΕ όπου εργαζόµουν, στα 16 χρόνια δουλειάς. Ήθελα τότε να κάνω κάτι δηµιουργικό που να µου αρέσει κιόλας. Στη «Μετώπη» και στο µαγαζί που ανοίξαµε µετά, στην οδό Μανωλοπούλου, δεν µπήκε κάτι ποτέ που να µην άρεσε σε µένα πρώτα, πέρα από την εµπορικότητα. Βέβαια, αυτό εµπορικά ήταν καταστροφή. Για µένα ήταν όαση να περιστοιχίζοµαι από όµορφα πράγµατα. Ήταν ο χώρος µας, σαν το σπίτι µας. Όταν έγιναν οι σεισµοί του 1993 έπαψε να λειτουργεί ο χώρος στο κτίριο, γιατί υπέστη πολλές ζηµιές…». Η αγάπη για τα ζώα… Πέρα από την αισθητική, που εγώ

Στο κτήµα, σε ηλικία 18 ετών.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

9•21

Ε νοικω

Με τον Τσαρούχη, στην Αρχαία Ολυµπία.

Η Κική έχει λατρεία για τα ζώα.

αναγνωρίζω σε αυτό τον άνθρωπο, δεν µπορεί να µη µε συγκινεί η αγάπη της για τα ζώα. Είναι µια σχέση λατρείας και αµοιβαιότητας. «∆εν είναι ότι µόνο δίνω, παίρνω κιόλας. Τώρα έχω εννιά σκυλιά, το ένα είναι Αγίου Βερνάρδου µωρό, ενός έτους. Είναι ένας αγαθός γίγαντας. Είχα έναν µπούφο, ένα γάιδαρο, έχω τρεις κατσικούλες, όχι προς «εκµετάλλευση» αλλά για να τις βλέπω γύρω µου…Ο µπούφος βρέθηκε πληγωµένος, τον φιλοξενήσαµε, τον περιποιηθήκαµε και µετά τον πήγαµε στην Αίγινα, στο κέντρο άγριων πτηνών…Είχαµε µεγάλη αγάπη µεταξύ µας». Η πολιτική και εγώ… Όπως λέει η ίδια, η σχέση της µε την πολιτική ήταν και αυτό ιδιοπάθεια. Ο πατέρας της ήταν πρώτος ξάδερφος µε τους Στεφανόπουλους –την γνωστή πολιτική οικογένεια του Πύργου-όταν ακόµη ήταν δηµοκρατικοί. Την είχε πάρει µαζί του µια φορά όταν ήταν 4 ετών, στο µπαλκόνι. Είδε τον κόσµο

Με τη Μελίνα Μερκούρη και το Χρήστο Παπουτσή.

κάτω και αυτό που αισθάνθηκε ήταν µοναδικό. «Είδα τον κόσµο κάτω και τρελάθηκα. Κατάλαβα ότι µου άρεσε µόνο αυτό. ∆εν µου άρεσαν πια οι κούκλες, µε παρέσυρε αυτό…». Πάντα ήταν στον δηµοκρατικό χώρο και κάποια στιγµή θέλησε να ενταχθεί. Είδε πώς λειτουργούσαν οι πολιτικές οργανώσεις, έµαθε. Ήταν υποψήφια δηµοτική σύµβουλος Πύργου το 1978 και µετά το 1982, οπότε και εξελέγη. Νωρίτερα ήταν στην πρώτη συντονιστική του ΠΑΣΟΚ. «Ήταν ωραία και αγνή εµπειρία. Η πολιτική ήταν εξαιρετικά διαφορετική τότε. Και έφυγα από το χώρο όταν είδα απληστία σε κάποια µάτια…Εγώ είχα ζήσει το όραµα. Μετά, όλα άλλαξαν». Μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισε πολύ σηµαντικούς ανθρώπους. Χαρακτηριστική είναι η χηµεία που είχε µε την αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη. «Όσες φορές χρειάστηκε να µιλήσουµε, ήταν εξαιρετική. Ήταν µεγάλη εµπειρία. Επίσης, ξεχωρίζω τη γνωριµία µε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν στην ΕΓΕ όπως και εγώ. Αλλά και τη σχέση που δη-

Με τον Κώστα Σηµίτη. ∆ιακρίνεται και ο αντινοµάρχης Ηλείας Αντώνης Καράµπελας. Ο Θανάσης, δεύτερος από αριστερά, όρθιος, πάντα διακριτικά στο πλευρό της.

µιουργήσαµε µε τις υπόλοιπες γυναίκες που συµµετείχαν, µε κάποιες από τις οποίες έχουµε ακόµη επαφή…». Η τέχνη της αγάπης Οι άνθρωποι της τέχνης, µέσα από συµπτώσεις, είναι και αυτοί κοµµάτι της πορείας της. Ο αδερφός του Θανάση, του άνδρα της, ήταν γλύπτης. Έτσι, µέσω αυτού, γνώρισε τον Κούνδουρο, την Μαρίζα Κωχ, τον Μαρκόπουλο, τον Σεραφείµ Φυντανίδη. Αλλά και τον Τσαρούχη, σε συνέδριο για την Ειρήνη που είχε γίνει στην Αρχαία Ολυµπία. Ο Θανάσης πάντα την στηρίζει στις επιλογές της. «Με αντέχει…είναι πάντα δίπλα µου διακριτικά. Εγώ σε αυτή τη σχέση είµαι αυτή που «καλπάζει» ενώ ο Θανάσης είναι πρακτικός. Είναι ένα δέσιµο, το αποτέλεσµα του οποίου το βλέπεις…κάνουµε καλό δίδυµο». Τα τελευταία χρόνια, η Κική έχει αναλάβει τα χορευτικά τµήµατα του Πολιτιστικού του δήµου Πύργου. Η ίδια λατρεύει το χορό, παρακολουθεί παραστάσεις στην Αθήνα. Υπάρχει στόχος και διάθεση και αυτό που λειτουργεί µαγικά είναι η χηµεία της µε τους δασκάλους και τα παιδιά του χορευτικού. «Με τα παιδιά του χορευτικού έχουµε σχέση αγάπης. Εγώ κάνω θεραπεία µέσα από το χορό και το θέατρο. Κάθε χρόνο, φεύγω µια εβδοµάδα, πηγαίνω στην Αθήνα, παρακολουθώ παραστάσεις. Έχω πρόγραµµα σε αυτό γιατί µε γεµίζει, γυρίζω πανευτυχής». Επίσης αγαπά να διαβάζει αλλά και να κάνει ψαροτούφεκο. Λίγο πριν φύγω, τη ρωτώ τι πιστεύει ότι έχει «οδηγήσει» τη ζωή της. Μου δείχνει µια έκδοση του 1876. «Άθλιοι» του Ουγκώ. «Αυτό µου το διάβαζε ο πατέρας µου, πριν πάω στο δηµοτικό. Έτσι έφτασα στο σχολείο µιλώντας άπταιστα καθαρεύουσα…Αγάπησα αυτή τη διαδικασία. Είναι τρόπος ζωής για µένα. Μου αρέσει να κάνω πράγµατα µε πάθος, αλλιώς να µην τα κάνει κανείς…».

Με τον αείµνηστο δήµαρχο Πύργου Λάµπη Κανελλακόπουλο, εκλεγµένη δηµοτική σύµβουλος.

Η «Μετώπη» όταν στεγαζόταν στο κτίριο Παπαγιάννη,


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

9•21

Ε νοικω

Με τον Τσαρούχη, στην Αρχαία Ολυµπία.

Η Κική έχει λατρεία για τα ζώα.

αναγνωρίζω σε αυτό τον άνθρωπο, δεν µπορεί να µη µε συγκινεί η αγάπη της για τα ζώα. Είναι µια σχέση λατρείας και αµοιβαιότητας. «∆εν είναι ότι µόνο δίνω, παίρνω κιόλας. Τώρα έχω εννιά σκυλιά, το ένα είναι Αγίου Βερνάρδου µωρό, ενός έτους. Είναι ένας αγαθός γίγαντας. Είχα έναν µπούφο, ένα γάιδαρο, έχω τρεις κατσικούλες, όχι προς «εκµετάλλευση» αλλά για να τις βλέπω γύρω µου…Ο µπούφος βρέθηκε πληγωµένος, τον φιλοξενήσαµε, τον περιποιηθήκαµε και µετά τον πήγαµε στην Αίγινα, στο κέντρο άγριων πτηνών…Είχαµε µεγάλη αγάπη µεταξύ µας». Η πολιτική και εγώ… Όπως λέει η ίδια, η σχέση της µε την πολιτική ήταν και αυτό ιδιοπάθεια. Ο πατέρας της ήταν πρώτος ξάδερφος µε τους Στεφανόπουλους –την γνωστή πολιτική οικογένεια του Πύργου-όταν ακόµη ήταν δηµοκρατικοί. Την είχε πάρει µαζί του µια φορά όταν ήταν 4 ετών, στο µπαλκόνι. Είδε τον κόσµο

Με τη Μελίνα Μερκούρη και το Χρήστο Παπουτσή.

κάτω και αυτό που αισθάνθηκε ήταν µοναδικό. «Είδα τον κόσµο κάτω και τρελάθηκα. Κατάλαβα ότι µου άρεσε µόνο αυτό. ∆εν µου άρεσαν πια οι κούκλες, µε παρέσυρε αυτό…». Πάντα ήταν στον δηµοκρατικό χώρο και κάποια στιγµή θέλησε να ενταχθεί. Είδε πώς λειτουργούσαν οι πολιτικές οργανώσεις, έµαθε. Ήταν υποψήφια δηµοτική σύµβουλος Πύργου το 1978 και µετά το 1982, οπότε και εξελέγη. Νωρίτερα ήταν στην πρώτη συντονιστική του ΠΑΣΟΚ. «Ήταν ωραία και αγνή εµπειρία. Η πολιτική ήταν εξαιρετικά διαφορετική τότε. Και έφυγα από το χώρο όταν είδα απληστία σε κάποια µάτια…Εγώ είχα ζήσει το όραµα. Μετά, όλα άλλαξαν». Μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισε πολύ σηµαντικούς ανθρώπους. Χαρακτηριστική είναι η χηµεία που είχε µε την αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη. «Όσες φορές χρειάστηκε να µιλήσουµε, ήταν εξαιρετική. Ήταν µεγάλη εµπειρία. Επίσης, ξεχωρίζω τη γνωριµία µε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν στην ΕΓΕ όπως και εγώ. Αλλά και τη σχέση που δη-

Με τον Κώστα Σηµίτη. ∆ιακρίνεται και ο αντινοµάρχης Ηλείας Αντώνης Καράµπελας. Ο Θανάσης, δεύτερος από αριστερά, όρθιος, πάντα διακριτικά στο πλευρό της.

µιουργήσαµε µε τις υπόλοιπες γυναίκες που συµµετείχαν, µε κάποιες από τις οποίες έχουµε ακόµη επαφή…». Η τέχνη της αγάπης Οι άνθρωποι της τέχνης, µέσα από συµπτώσεις, είναι και αυτοί κοµµάτι της πορείας της. Ο αδερφός του Θανάση, του άνδρα της, ήταν γλύπτης. Έτσι, µέσω αυτού, γνώρισε τον Κούνδουρο, την Μαρίζα Κωχ, τον Μαρκόπουλο, τον Σεραφείµ Φυντανίδη. Αλλά και τον Τσαρούχη, σε συνέδριο για την Ειρήνη που είχε γίνει στην Αρχαία Ολυµπία. Ο Θανάσης πάντα την στηρίζει στις επιλογές της. «Με αντέχει…είναι πάντα δίπλα µου διακριτικά. Εγώ σε αυτή τη σχέση είµαι αυτή που «καλπάζει» ενώ ο Θανάσης είναι πρακτικός. Είναι ένα δέσιµο, το αποτέλεσµα του οποίου το βλέπεις…κάνουµε καλό δίδυµο». Τα τελευταία χρόνια, η Κική έχει αναλάβει τα χορευτικά τµήµατα του Πολιτιστικού του δήµου Πύργου. Η ίδια λατρεύει το χορό, παρακολουθεί παραστάσεις στην Αθήνα. Υπάρχει στόχος και διάθεση και αυτό που λειτουργεί µαγικά είναι η χηµεία της µε τους δασκάλους και τα παιδιά του χορευτικού. «Με τα παιδιά του χορευτικού έχουµε σχέση αγάπης. Εγώ κάνω θεραπεία µέσα από το χορό και το θέατρο. Κάθε χρόνο, φεύγω µια εβδοµάδα, πηγαίνω στην Αθήνα, παρακολουθώ παραστάσεις. Έχω πρόγραµµα σε αυτό γιατί µε γεµίζει, γυρίζω πανευτυχής». Επίσης αγαπά να διαβάζει αλλά και να κάνει ψαροτούφεκο. Λίγο πριν φύγω, τη ρωτώ τι πιστεύει ότι έχει «οδηγήσει» τη ζωή της. Μου δείχνει µια έκδοση του 1876. «Άθλιοι» του Ουγκώ. «Αυτό µου το διάβαζε ο πατέρας µου, πριν πάω στο δηµοτικό. Έτσι έφτασα στο σχολείο µιλώντας άπταιστα καθαρεύουσα…Αγάπησα αυτή τη διαδικασία. Είναι τρόπος ζωής για µένα. Μου αρέσει να κάνω πράγµατα µε πάθος, αλλιώς να µην τα κάνει κανείς…».

Με τον αείµνηστο δήµαρχο Πύργου Λάµπη Κανελλακόπουλο, εκλεγµένη δηµοτική σύµβουλος.

Η «Μετώπη» όταν στεγαζόταν στο κτίριο Παπαγιάννη,


10•22

Συνεργασίες

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο Τάκης ∆όξας και η Ηλεία

Το δεύτερο διήγηµα που ξεχωρίσαµε από τις «Μικροζωές» του Τάκη ∆όξα, «Ο τροχονόµος της Φυγαλείας», µου θύµισε τους «Ανυπεράσπιστους» του ∆ηµήτρη Χατζή, αριστοτέχνη επίσης του διηγήµατος και συνοµίληκο του Τ.∆. Ο τροχονόµος, ένα ταπεινό και καταφρονεµένο –ακόµη εκείνα τα χρόνια- πλάσµα – «άτοµο µε ειδικές ανάγκες» θα το αποκαλούσαν σήµερα. Η ευαίσθητη γραφίδα του Τ.∆. το παρουσιάζει µε απέραντη συµπόνια και ανθρωπιά, χωρίς οίκτο και µεγαλόστοµες φιλανθρωπικές διακηρύξεις. Το διήγηµα διαδραµατίζεται στη Φυγαλεία. ∆εν είναι τυχαίο το δέσιµο του µε τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου, το ναό του Επικουρείου Απόλλωνα και την µακραίωνη ιστορία της Ηλείας την οποία αναδεικνύει ο σπουδαίος Νεοέλληνας πεζογράφος.

«….Ηταν βέβαια επικίνδυνο το σταυροδρόµι, µα ούτε η Κοινότητα ούτε η Αστυνοµία αντιµετώπισαν ποτέ τέτοιο πρόβληµα. ∆εν είχε άλλωστε και το χωριό µεγάλη κίνηση, έστω κι αν ο δρόµος κείνος πήγαινε στη Λινίσταινα και στη Ζούρτσα φτάνοντας κι ως τον Επικούρειο Απόλλωνα ακόµα, όπου ταξίδευαν άνθρωποι κι άνθρωποι απ όλη σχεδόν τη γη για να δουν το βασιλιά τον Ηλιο στρογγυλοκαθισµένο στο βάθος του ναού. Μα ο Αργύρης δε µπορούσε ν αφήνει τον κόσµο στην τύχη του, δε θα άντεχε να δει µια µέρα µια σύγκρουση απ τ αυτοκίνητα που περνούσαν τη Φυγαλεία τρέχοντας σαν αστραπές για να προφτάσουν το χρόνο και το τοπίο. Κι άρπαξε το αξίωµα του τροχονόµου µε τα ίδια του τα χέρια. Εκαµε µάλιστα κι ένα ανάλογο βάθρο καρφώνοντας κάτι παλιοσανίδες που βρήκε δω κι εκεί. Το βάθρο εξ άλλου τον βοηθούσε ν αγκαλιάζει πέρα – πέρα το δρόµο, να τον ελέγχει και να προλαβαίνει την κίνηση. Μια σταλιά ανθρωπάκι καθώς ήταν, σταµατηµένο στα ίδια πάντα µέτρα από µια παλιά αρρώστια που του αποκοίµισε την σκέψη, δε µπορούσε να πιάσει το µάκρος της ζωής, δεν είχε τη δύναµη να ξεχωρίσει τον εαυτό του απ τις πέτρες που του µάτωναν τα γυµνά του πόδια. Κι αυτός πίστευε ότι προοριζόταν να γίνει ένας «µεγάλος»……. …. Ο Αργύρης µάλιστα έκανε κάτι παραπάνω απ τον τροχονόµο της Αθήνας: µίλαγε κιόλας. Σαλεύοντας µε τον ίδιο µαγικό τρόπο τα χέρια του, δείχνοντας µε τις ανάπηρες παλάµες του τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, φώναζε: - Από δω η Φιγαλεία: Από κει, Λινίσταινα και Ζούρτσα. Από κει κι ο Επικούρειος Απόλλων! Προσοχή, παρακαλώ …..» (Αποσπάσµατα)

Το τρίτο ∆ιήγηµα του Τ.∆. που επιλέξαµε , τιτλοφορείται «Ενας ξεριζωµός». Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο συγγραφέας είχε σε µεγάλο βαθµό ανεπτυγµένη οικολογική συνείδηση. Το γιγάντιο δέντρο για τον Τ.∆. είναι συνυφασµένο µε την ίδια τη ζωή, µε την ύπαρξη και την επιβίωση του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη µας. Στην πολυβραβευµένη πρόσφατα ταινία «Αβαταρ», η ζωή των ιθαγενών στον πλανήτη Πανδώρα, διαδραµατίζεται σ ένα γιγάντιο δέντρο. Το ∆έντρο της ζωής. «…Σε λίγο θάµενε χωρίς µουριά, χωρίς ζωή!» Ο ξεριζωµός στην πραγµατική και τη µεταφορική σηµασία του …. Ο ξεριζωµός του ∆έντρου της ζωής, ο κυνισµός και η περιφρόνηση «των µαντράχαλων» στη φύση και το «ροκάνισµα» του δέντρου, έχει σαν συνέπεια το ροκάνισµα και τον ξεριζωµό του ανθρώπου και των αξιών, την αλλοτρίωσή του. Το τέλος του κόσµου !!!

«…. Τη µουριά ωστόσο είχαν αποφασίσει να την κόψουν και δεν άργησαν να πάνε να το κάµουν. Το δέντρο είχε γεράσει αφάνταστα, κι ήταν µια ασχήµια στο δηµόσιο κείνο δρόµο που τραβούσε για το προάστιο του Λαµπετιού. Οι γειτόνοι άλλωστε το βαρέθηκαν, έκαµαν ενέργειες να το ξεκληρίσουν για να ξανοίξει, όπως είπαν, ο τόπος απ΄αυτό τον εφιάλτη που τους εµπόδιζε τη θέα.

Τάκης ∆όξας 1913-1976 ΜΕΡΟΣ 2ο

«Τα έχανε λοιπόν όλα; Σε λίγο θάµενε χωρίς µουριά, χωρίς ζωή;» (Αποσπάσµατα)

Χαράµατα ήταν όταν πήγαν να κόψουν το δέντρο. Χειµωνιάτικη µέρα που µπορεί να µην έβγαζε ήλιο. Τότε φτάσανε δυο µαντράχαλοι ως εκεί, ανασκουµπώθηκαν, βάλανε στη µέση τη µουριά και πέρασαν θηλειά στο λαιµό της ένα µεγάλο πριόνι. Θα την έκοβαν σύρριζα, θα τη φόρτωναν σ ένα κάρο που περίµενε πιο κει, και θα πήγαιναν να την παραδόσουν στο ∆ασαρχείο για να την κάµει παλιόξυλα για κάψιµο …. …. ∆ε θάχε όµως δουλέψει και πολύ το πριόνι όταν πετάχτηκε απ΄τον ύπνο ο κυρ Γαρουφαλής. Ακουσε το χλιµίντρισµα τ αλόγου, άκουσε και το πριόνι που κρυφότρωγε τη ζωή της µουριάς, και χύµηξε στο παράθυρο να δει τι συµβαίνει. Σύθαµπο έπεφτε ακόµα, είχε και µια βαριά συγνεφιά σ όλη πέρα – πέρα την καρδιά τ ουρανού, µα κείνος ταειδε και τα κατάλαβε όλα. Τότε έγειρε ο µισός σχεδόν κάτω απ το πρεβάζι και τέντωσε τα χέρια του, φωνάζοντας: - Φονιάδες! Σταµατήστε …. Σας είπα να φύγετε, να γίνετε µπουχός ! Κείνοι αποκρίθηκαν µε µια φωνή: -Κι εµείς σου είπαµε πως δεν αξίζει τίποτα αυτό το παλιόδεντρο…. Ο κυρ Γαρουφαλής τινάχτηκε σχεδόν µ ολάκερο το σάπιο του κορµί πάνω απ το παράθυρο, έκανε πια σαν τρελλός: -∆εν αξίζει είπατε τίποτα η µουριά µου; Είναι δική µου ρε άτιµοι, δεν το καταλαβαίνετε; Αυτό το δέντρο είναι όλη µου η ζωή! ∆εν έχετε δικαίωµα και να τ αγγίξτε ακόµα. Οπου ακουµπάτε το βρωµίζετε … ….Ο κυρ Γαρουφαλής είδε για µια στιγµή όλη τη φοβερή τελετή του θανάτου. Σε λίγο η µουριά θα κοβόταν σύρριζα, θα την κουβαλούσαν οι εργάτες γυµνή και ξέψυχη, χωρίς σεντόνι και χωρίς φέρετρο, στον ώµο τους και θα την έριχναν άσπλαχνα πάνω στο κάρο. Το δέντρο θάπαιρνε µαζί του και το σύµπλεγµα µε την καρδιά, µπορεί και το σκελετό ακόµα του γαρδελιού και µια µέρα θα κοµµατιάζονταν όλα για να καούν στη φωτιά …. Λάµπαδος ξεσηκώθηκε αυτή η µακρινή φωτιά µπροστά στα µάτια του κυρ Γαρουφαλή κι ο καπνός βαρύς, εφιαλτικός καθώς άπλωσε ολόγυρα, τον ζάλισε. Αναρωτήθηκε:

Το τελευταίο διήγηµα που επιλέξαµε από τις Μικροζωές του Τ.∆. είναι τόσο επίκαιρο, σαν να γράφτηκε σήµερα µια κραυγή αγωνίας του συγγραφέα για την εξαφάνιση της λίµνης Μουριάς µια αληθινή «Εποποιία στην (άδικα αποξηραµένη) λίµνα» από άπονες εξουσίες, όπως τραγουδούσε ο Καζαντζίδης, την εποχή της άχρωµης ανοικοδόµησης …. Για µας τους παλιούς Πυργιώτες η λίµνα ήταν σηµείο αναφοράς κι ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ηλείας, που αποθανάτησε η πέννα του Τ.∆. Σηµείο αναφοράς και έµπνευσης για τους ποιητές. Στο διήγηµα ο Τ.∆. καταφέρνει να αποδώσει απόλυτα τη γοητεία, το µυστήριο, τον ερωτισµό και τη µαγεία που ασκούσε η λίµνα. Τροφός της φτωχολογιάς σε δύσκολα χρόνια, προστάτης των γυναικόπαιδων από τις ορδές του Ιµβραήµ και µοναδικός υγρότοπος µε σπάνια βιοποικιλότητα…

«…Την ώρα που κάθησε να το συλλογιστεί, ήταν πάλι µοναχή. Είχε ρίξει ανάµεσα στις χούφτες της τη σκέψη της και κείνη σπαρτάριζε κι αγρίευε. Το ίδιο αγρίευε κι η ψυχή της, όσο κοίταζε το δειλινό πούχε σκαλώσει απέναντι στο φράχτη µε τη ρολογιά, γκρίζο. Η σκέψη της έγινε πιο ανήσυχη µέσ στα δάχτυλά της και µάτωνε από χίλια µικρά βελόνια. Υστερα η Γιαλένια σηκώθηκε στις µύτες των ποδιών της και κοίταξε πέρα απ τα σύνορα του κάµπου. Η λίµνα φαινόταν από κει ψηλά, χωµένη ανάµεσα στις καλαµιές και στο βούρκο που έµπαινε κανείς ίσαµε το γόνατο τις χειµωνιές για να περάσει. Στην άκρη στη λίµνα ξεχώριζαν δυο άνθρωποι. Είχαν βάλει τις καρδιές τους σ ένα δίχτυ από ελπίδες και ψάρευαν περπατώντας µε τ απόβραδο που τραγούδαγε απάνω στα νερά ανακατεύοντάς τα ερωτικά. Η Αφροδιά ωστόσο δεν πρόφτασε να δει. Την ώρα κείνη πέρασε από κει κάτω ένα σταχτί σύγνεφο, έπεσε γύρω – γύρω στη λίµνα και την έκρυψε, σάµπως να την αγκάλιαζε ….. Αυτός έβγαινε σιγά-σιγά απ τον ύπνο και παραµιλούσε, όλο για τη λίµνα. Κείνη φαινόταν σα να νάχε ξεχυθεί στο σπίτι και να µπέρδευε αυτόν τον άνθρωπο µε τα νερά της. Τα νερά κύλαγαν µέσα στ όνειρο µαζί µε το πανί του λεβάντε. Η άλλη ήταν κοκκινοµάλλα. Καθόταν από κει απ τη λίµνα κι όταν τον έβλεπε στον ξάγναντο, έτρεχε και περδικλωνόταν ανάµεσα στα χέρια του. Ο Κωνσταντής κοίταζε τα νερά που αντιφεγγιζόταν τρέµοντας η ∆ήµητρα, και βαλάντωνε. Τα κύµατα παίρνανε τη γυναίκα, τη σκόρπιζαν και την ξανάπλαθαν µε το χέρι του ήλιου ή του φεγγαριού. Κάπου – κάπου σκάζανε στις όχτες, µε µια αλλόκοτη µουρµούρα πούµοιαζε σαν την ίδια της τη φωνή, µαγεµένη ….


Με τον καφε της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

11•23

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

«Οι Έλληνες βγαίνουµε πάντα νικητές!» Ο

Κώστας Μαρτάκης, ένας από τους λίγους Έλληνες τραγουδιστές που διαθέτουν τον µαγικό συνδυασµό star quality και πλούσιου ταλέντου, διανύει µια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του. Πριν από 3 µήνες ξεκίνησε εµφανίσεις στο "Θέα" στην Αθήνα, ενώ το καινούργιο του άλµπουµ µε τον τίτλο "Πιο κοντά" έγινε πλατινένιο. Την Τετάρτη 7 Ιουλίου έρχεται για µια εκρηκτική εµφάνιση στο «ΘΕΑ» στην Κουρούτα. Είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός pop star πραγµατοποιεί εµφάνιση στην περιοχή µας και αυτό αποτέλεσε µια καλή ευκαιρία για αυτήν εδώ την συνέντευξη. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

-Μιλησέ µας για την καινούργια σου δουλειά το πλατινένιο άλµπουµ "Πιο κοντά"... Το άλµπουµ "Πιο κοντά" είναι η πρώτη µου συνεργασία µε τη νέα µου εταιρεία Universal και πραγµατικά είµαι υπερήφανος για αυτά τα τραγούδια. Χαίροµαι πολύ γιατί και ο κόσµος τα αγάπησε πολύ και ξεχώρισε αρκετά από αυτά. Ακόµα θέλω να ευχαριστήσω την Universal music, που µε έφερε σε επαφή µε το συνθετικό δίδυµο από τη Σουηδία, Holter/Erixson, που έγραψαν για µένα ωραία τραγούδια όπως το "Πιο κοντά", το "Ποτέ", το "Κάνω ότι θες". Βέβαια το µεγάλο ευχαριστώ το οφείλω σε όλο τον κόσµο που αγόρασε τον δίσκο και τον έκανε πλατινένιο σε µια εποχή δύσκολη για τη δισκογραφία. Σε αυτό το δίσκο πέρα από τα pop κοµµάτια, δοκιµάστηκα και σε άλλα λίγο πιο λαϊκά που τα αγάπησε ο κόσµος όπως το "Γλυκό κορίτσι" των Χριστόδουλου Σιγανού και Βαλεντίνο και το "Γιατί" ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Παπαδόπουλου.

ωραίες στιγµές. Ευχαριστώ τον Θεό που έχω πολλούς και καλούς φίλους, ανθρώπους που είναι δίπλα µου και είµαι δίπλα τους χωρίς συµφέρον και δεύτερες σκέψεις. Ακόµα µε χαλαρώνει να πηγαίνω µε τον αδελφό µου για µπάσκετ και φυσικά να ακούω µουσική… Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα µουσικά είδη, να ανακαλύπτω νέα τραγούδια. Η µουσική είναι η ζωή µου!

- Από τότε που µπήκες στο τραγούδι µέχρι σήµερα τι έχει αλλάξει σε σένα; Αυτό που κατάλαβα αυτά τα χρόνια που είµαι στο χώρο είναι ότι µόνο µε σκληρή δουλειά µπορείς να τα καταφέρεις και αυτό προσπαθώ να κάνω. ∆ε νιώθω να έχω αλλάξει, οι άλλοι αλλάζουν απέναντι µου, όµως µε τη συµπεριφορά µου τους δείχνω ότι είµαι ο Κώστας που ήξεραν. Όποιος δεν θέλει να το δει, δυστυχώς δε µπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο αθλητισµός µου έχει δώσει παιδεία και αγωγή ώστε να πατάω στα πόδια µου και να δουλεύω σκληρά. Χρωστάω πολλά στον αθλητισµό και στην οικογένειά µου.

-Σαν νέο άνθρωπο σε απασχολούν τα προβλήµατα της χώρας µας; Βέβαια και µε απασχολούν. Βέβαια και βιώνω την οικονοµική κρίση στην καθηµερινότητα µου τόσο εγώ όσο και η οικογένεια µου. Το ότι εργάζοµαι στον χώρο του θεάµατος δε σηµαίνει ότι ζω σε γυάλα και είµαι εκτός πραγµατικότητας. ∆εν νιώθω ότι είµαι σε θέση να προτείνω λύσεις. Αυτό που ξέρω είναι πως οι Έλληνες σαν λαός περνάµε από δυσκολίες αλλά στο τέλος βγαίνουµε πάντα νικητές! Αυτό πιστεύω ότι θα συµβεί και σε αυτή την κρίσιµη στιγµή για τη χώρα µας.

-Πως περνάς την ηµέρα σου όταν δεν έχεις επαγγελµατικές υποχρεώσεις; Με φίλους… Χαλαρώνω απίστευτα να είµαι µε φίλους, να γελάµε και να περνάµε

-Τι όνειρα κάνεις για το µέλλον σου και τι όνειρα βλέπεις στον ύπνο σου; Τώρα ζω το όνειρό µου! Το τραγούδι ήταν πάντα το όνειρό µου και νιώθω πολύ τυχερός που κάνω το όνειρό µου πραγµατικότητα. Για το µέλλον κάνω σκέψεις µε ανοιχτά µάτια για συνεργασίες, εµφανίσεις, συναυλίες… πολλά! Στον ύπνο µου το τελευταίο διάστηµα δεν βλέπω σχεδόν τίποτα, γυρνάω τόσο κουρασµένος στο σπίτι από τις πρόβες και το στούντιο που πέφτω ξερός για ύπνο. Όµως το σπουδαιότερο όνειρό είναι αυτό που ζω, το όνειρο της µουσικής!

-Συγκαταλέγεσαι ανάµεσα στους 25 πιο σέξι άντρες του κόσµου. Τι σηµαίνει ο χαρακτηρισµός σέξι για σένα; Σέξι για µένα είναι η Μόνικα Μπελούτσι! Εγώ δε νιώθω καθόλου σέξι. ∆εν σας κρύβω

ότι χάρηκα όταν έµαθα για αυτή τη διάκριση, αλλά µέχρι εκεί! - Θα έθετες υποψηφιότητα πάλι για την Eurovision; Είναι κάτι που σε αφορά ή το προσπερνάς; Στον µέλλον δε θα έλεγα όχι. Είναι µια γιορτή της µουσικής που µου αρέσει και την παρακολουθώ. Στην παρούσα φάση θέλω να ρίξω την προσοχή µου στο νέο µου άλµπουµ, στα νέα µου τραγούδια. Αν αποφασίσουµε µαζί µε την εταιρεία µου ότι έχουµε το κατάλληλο τραγούδι βέβαια και θα το κάνω. Είναι πολύ τιµητικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου! -Ποια είναι η γνώµη σου για τα Talent Shows; Βοηθάνε τελικά τους νέους τραγουδιστές να κάνουν καριέρα η είναι µια τηλεοπτική…φούσκα και µόνο όποιος έχει το άστρο πάει µπροστά ούτως η άλλως; Βοηθάνε αυτούς που έχουν ταλέντο! ∆ε µετανιώνω στιγµή που συµµετείχα στο Dream Show. Μου έδωσε µια σηµαντική ευκαιρία να τραγουδήσω σπουδαία τραγούδια, να πάρω µαθήµατα πάνω στο τραγούδι από σηµαντικούς δασκάλους, να µε µάθει ο κόσµος και να υπογράψω σε δισκογραφική εταιρεία. ∆εν ξέρω ποια θα ήταν η τύχη µου χωρίς το Dream show, το µόνο σίγουρο είναι ότι θα κυνηγούσα να κάνω πραγµατικότητα το όνειρο της µουσικής µε όλη τη δύναµη της ψυχής µου! - Την ερχόµενη Τετάρτη εµφανίζεσαι στο «ΘΕΑ» στην Κουρούτα… είναι η 1η σου εµφάνιση στην Ηλεία… πως νιώθεις γι` αυτό και τι περιµένεις να συµβεί; Χαίροµαι ιδιαίτερα που θα βρεθώ στην Ηλεία για την οποία έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια! Μου έχουν πει ότι διαθέτει παραλίες για όλα τα γούστα και ότι η Κουρούτα είναι place to be κάθε καλοκαίρι και όχι

µόνο… ανυποµονώ να τραγουδήσω εκεί την Τετάρτη! Ελπίζω ότι µαζί µε τον κόσµο θα περάσουµε µια πάρα πολύ όµορφη βραδιά! Από το "Dream Show"… στην κορυφή! Ο Κώστας Μαρτάκης γεννήθηκε το Μάιο του 1984 στην Αθήνα. Μέχρι τα 22 του χρόνια ασχολήθηκε µε το µπάσκετ κερδίζοντας χρυσά µετάλλια και κύπελλα. Η πρώτη του επαφή µε το τραγούδι έγινε την άνοιξη του 2006 µε την συµµετοχή του στο talent show "Dream Show, The Music". Το 2006 κυκλοφόρησε το single "Πάντα µαζί", που έγινε χρυσό. Ακολουθεί το επιτυχηµένο άλµπουµ µε τίτλο "Ανατροπή", στο οποίο υπογράφουν µια πλειάδα καταξιωµένων δηµιουργών. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς δίνει την πρώτη του µεγάλη συναυλία στην Κύπρο και παραλαµβάνει το βραβείο πρωτοεµφανιζόµενου καλλιτέχνη στα Mad Video Music Awards. Το 2007 συµµετείχε στον Ελληνικό διαγωνισµό της Γιουροβίζιον µε το τραγούδι "Always & Forever". Παράλληλα κυκλοφόρησε το πρώτο του digital single µε τίτλο "Φίλα µε". Τον ∆εκέµβριο του 2008 η Disney τον επιλέγει ως τον ιδανικό ερµηνευτή για το τραγούδι των τίτλων της ταινίας "High School musical 3". Το 2009 η οµάδα της Τζένιφερ Λόπεζ τον επιλέγει ως support artist της µεγάλης συναυλίας της το Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα, ενώ το αµερικάνικο δικτυο "E! Entertainment" τον βάζει στη λίστα µε τους 25 πιο sexy άντρες του πλανήτη. Την ίδια χρονιά ταξιδεύει στη Σουηδία για να συνεργαστεί µε το συνθετικό δίδυµο Holter & Erixson σε 6 τραγούδια που συµπεριλαµβάνονται στο πλατινένιο άλµπουµ του µε τον γενικό τίτλο "Πιο Κοντά".


Ωροσκόπιο Κριός Απρόσµενες πληροφορίες θα πρέπει να τις διαχειριστείτε µε έξυπνο τρόπο, καλό θα ήταν να είστε προετοιµασµένοι και να έχετε τα µάτια σας ανοιχτά *Επιθυµίες που για καιρό κρατούσατε κρυµµένες µέσα σας θα αρχίσουν να κάνουν την εµφάνισή τους και θα ζητούν να πραγµατοποιηθούν Tαύρος Κάποια γεγονότα θα σας αναγκάσουν να κάνετε έντονους τους ρυθµούς της καθηµερινότητας *Ο προγραµµατισµός είναι απαραίτητος, φίλοι Ταύροι *Φροντίστε να εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία που θα σας δώσουν τα άστρα ώστε να κάνετε νέες γνωριµίες και να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο ∆ίδυµοι Πολλά θα είναι τα πράγµατα τα οποία θα αλλάξουν στη ζωή σας *Καλά θα κάνετε να είστε προετοιµασµένοι για να µπορέσετε να προσαρµοστείτε άµεσα *Προσπαθήστε να µην αφήσετε προβληµατικές καταστάσεις του παρελθόντος να σας κρατήσουν σε στασιµότητα, φίλοι µου Καρκίνος Μείνετε συγκεντρωµένοι σε ο,τι ξεκινήσετε, µην επηρεαστείτε από τρίτους και κάνετε κινήσεις που θα σας βγάλουν εκτός του προγραµµατισµού σας *Ανοιχτείτε σε κοντινά σας πρόσωπα για ζητήµατα που σας απασχολούν, µην διστάσετε να ανοίξετε την καρδιά σας, θα νιώσετε καλύτερα Λέων ∆είξτε δυναµισµό κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µην το βάλετε κάτω αν κάποια πράγµατα µπορεί να µην πάνε όπως υπολογίζατε, να είστε υποµονετικοί *Φροντίστε µε προσοχή ζητήµατα που αφορούν προσωπικές σας υποθέσεις, µην αφήσετε να χαθούν κάποιες ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν Παρθένος Η σηµερινή ηµέρα θα είναι αρκετά ευνοϊκή για εσάς *Με τον δυναµισµό που σας χαρακτηρίζει θα µπορέσετε να ξεµπλοκάρετε προβληµατικές υποθέσεις *Προσπαθήστε να βάλετε σε µια σειρά ο,τι εκκρεµότητες έχετε, µην αφήσετε κάτι για αργότερα για να µην πιεστείτε µελλοντικά Ζυγός Κάποια πράγµατα καλό θα ήταν να τα προσέξετε κατά τη διάρκεια της ηµέρας *Αποφύγετε να αφήσετε καταστάσεις να διαιωνίζοντα *'Eχετε το νου σας *Φροντίστε λίγο καλύτερα κάποια πράγµατα που αφορούν την εργασία σας, µην παρασυρθείτε και κάνετε βιαστικές κινήσεις Σκορπιός Καλό θα ήταν κάποια πράγµατα να τα αντιµετωπίσετε µε µεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά τη σχέση σας µε άλλους ανθρώπους, τα άστρα σας ευνοούν *Βάλτε κάποια πράγµατα σε µια τάξη προκειµένου να µπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας το συντοµότερο δυνατό, φίλοι µου Τοξότης Μη το βάλετε κάτω αν συναντήσετε ορισµένα εµπόδια σε όσα σχεδιάζετε *Μην αρνηθείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρουν οι δικοί σας άνθρωποι *Μείνετε ήρεµοι σε κάποιες συζητήσεις που πιθανόν να έχετε µε πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αποφύγετε τις ακρότητες Αιγόκερως Ο προγραµµατισµός είναι απαραίτητος για να µπορέσετε να φέρετε εις περάς ο,τι υποχρεώσεις έχετε *Αποφύγετε να κάνετε βιαστικές κινήσεις *Φροντίστε σε συζητήσεις που θα έχετε µε κοντινά σας πρόσωπα να αποφύγετε τις ακρότητες για να µην έχετε παρεξηγήσεις µαζί τους Υδροχόος Καλό θα ήταν να προσέξετε τις κινήσεις σας κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις για σοβαρά ζητήµατα για να µην γίνουν λάθη *Φροντίστε σε συζητήσει που θα έχετε µε κοντινά σας πρόσωπα µε υποµονή να λύσετε όποιες διάφορες έχετε, φίλοι µου Ιχθείς Καλά θα κάνετε να αφήσετε την ηµέρα να κυλίσει ήσυχα, µην κάνετε βιαστικές κινήσεις *Αποφύγετε να πιέσετε καταστάσεις για να µην έχετε προβλήµατα *Φροντίστε σε συζητήσης µε κοντινά σας πρόσωπα να αποφύγετε τις εντάσεις, δείξτε υποµονή και µη φτάσετε τα πράγµατα στα άκρα

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ 3-4/7/10: ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, τηλ. 26210/36610, 6937103183

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Σ/Κ 3-4/7/10 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Πύρρωνος 8, τηλ. 26220/27603, 6977714143

12•24

ψυχαγωγία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Iουλίου 2010

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

Βιβλιοπωλείο «Βιβλιόραµα» Πατρών 55 - Πύργος

ΜΙΑ ΖΩΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ε

Είναι υποχρέωσή µας η σωστή και αντικειµενική ενηµέρωση. Να δίνουµε ειδήσεις χωρίς φανατισµούς και υπερβολές, αποβλέποντας στον εντυπωσιασµό.[...] Είναι καιρός να βλέπουµε τα πράγµατα, όπως αρµόζει σε µια αντικειµενική ενηµέρωση».

µείς οι δηµοσιογράφοι πρέπει να είµαστε άξιοι της αποστολής µας και να παίζουµε σωστά τον ρόλο µας. Η είδηση, το ρεπορτάζ και η κάλυψη των γεγονότων στον τόπο που διαδραµατίζονται είναι υποχρέωση όλων των λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο 216 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Το πραγµατικό όνοµα του συγγραφέα µας Γιώργου Ιωάννου. 2. Θα τη δώσει η Κυβέρνηση µε όρους σε αλλοδαπούς της χώρας µας. 3. Ο χλευαστής, ο είρωνας, αιτ – Συγκαταβατικό µόριο. 4. Το πίσω µέρος της κεφαλής – Επίσηµα λέγεται αίγα. 5. Άρθρο µας – Φαγητό µε φύλλα κλίµατος ή λάχανου. 6. Προηγείται του ζακ – Μεγάλο ερπετό. 7. Ο καλύτερος. 8. Η βάση του ψωµιού – Φωτοµετρική µονάδα. ΚΑΘΕΤΑ 1. Άντε και ... στην Πόλη λέγαν οι Ηπειρώτες στα παιδιά τους. 2. Νησιά, το δυτικότερο σηµείο της χώρας µας. 3. Είδος χαρτοπαιγνίου – Μεγάλο νοσοκοµείο ατυχηµάτων. 4. Σπαραχτική φωνή, µε αρθ – Βασάνιζε τον ∆ηµοσθένη. 5. Το 35 – Ινδουιστική θεότητα. 6. Άγριο ζώο, η ζέβρα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

7. Οι πτώσεις, στη δηµοτική. 8. Οµόηχα φωνήεντα – Μεγάλη. 9. ∆ωµάτιο του σπιτιού γεν – Κτητική αντωνυµία. Ρ.Μ. – Λ.Μ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΟΡΟΛΟΠΗΣ 2.ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 3.ΜΩΜΟ-ΑΣ 4.ΙΝΙΟ-Π∆Α 5.ΤΟ-ΣΑΡΜΑΣ 6.ΖΙΚ-ΒΟΑΣ 7.ΑΡΙΣΤΟΣ 8.ΣΙΤΟΣ-ΑΣΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΣΙΜΙΤΖΗΣ 2. ΟΘΩΝΟΙ 3.ΡΑΜΙ-ΚΑΤ 4. ΟΓΟΟΣ-ΡΟ 5.ΛΕ-ΑΒΙΣ 6.ΟΝΑΓΡΟΣ 7.ΠΕΣΙΜΑΤΑ 8.ΗΙ-∆ΑΣΟΣ 9.ΣΑΛΑΣ-ΣΑ.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392 10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158 ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Κορκολής ∆ηµ. (Μανωλοπούλου 1, τηλ. 2621026800) Aµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Kυριακή: N. Mανολάδα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

2621026060-026063-026069

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15


13•25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

18.00 20.30 22.30 23.00 24.00

06.00 07.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.15 16.45 16.50 19.00 20.00 21.00 00.30 02.00 03.00 04.00 05.00 05.15

Φύγε εσύ, έλα εσύ (Ε) Έρωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Αν µ’ αγαπάς (Ε) Μες στην καλή χαρά Eιδήσεις Stars system Ξένη ταινία «Τρισδιάτατοι κατάσκοποι» Κωµική Ειδήσεις στη νοηµατική Κάτι ψήνεται- Celebrities Ειδήσεις Exclusive Chart’ show- Your Countdown (E) Ξένη ταινία «∆ιαγωγή κοσµία» Θρίλερ Κόκκινος κύκλος (Ε) Άλλαξέ το (Ε) Εικόνες (Ε) Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.50 13.00 13.25 14.10 16.40 17.50 18.00 20.00 21.00 τεια 23.40 01.00 01.05 02.00 03.50 04.00 04.40 05.30

Ελλάς το µεγαλείο σου (Ε) Οι µεν και οι δεν (Ε) Πάτερ ηµών (Ε) Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) Ελλάδα έχεις ταλέντο Με αγάπη (Ε) ΑΝΤ 1 News Ακρως οικογενειακόν (Ε) Ξένη ταινία «Η άβυσσος» Θρίλερ Merlin (Ε) ΑΝΤ 1 News Νext top model (E) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία « Sahara» Aισθηµατική περιπέΞένη ταινία «Εξοδος κινδύνου» Αστυνοµική περιπέτεια ANT 1News Ξένη ταινία (συνέχεια) Το κλειδί του Παραδείσου (Ε) Τρικυµία (Ε0 Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Ενα κι ένα (Ε)

23.00 02.00 03.00 04.00

Alter Kids Ξένη βιντεοταινία Kid Songs ALTER Kids Ξένη ταινία Alter Kids TV Weekend Tα παρατράγουδα Ειδήσεις Ξένη ταινία « Ο τελευταίος των Μοϊκανών» ∆ραµατική Αποτυπώµατα Eureka The Black Donnellys Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «Έκλειψη» 7.30 & 10.10 µ.µ.

Αέρινες σιωπές (Ε) MEGA Σαββατοκύριακο Mommy – Το παιδί µου κι εγώ Οµορφος κόσµος το πρωί (Ε) Mega Star (Ε) Ειδήσεις Ενας µήνας και κάτι (Ε) Μπαµπά µην τρέχεις (Ε) Το κόκκινο δωµάτιο (Ε) Ματιές στα γεγονότα Η εκδίκηση της ξανθιάς (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Η ζωή της άλλης Cuinnes world records show (E) Eµπόλεµη ζώνη Τελευταία γεγονότα World series of poker Για σένα (Ε) Παλίρροια (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Καρέ της ντάµας (Ε)

Ο κ. Πτέραρχος

Αποτυπώµατα

06.30 09.15 10.15 11.00 11.30 12.30 13.00 16.15 18.45 21.00

06.00 07.00 10.00 10.15 12.50 14.00 14.50 15.50 16.50 17.45 18.50 20.00 21.00 21.50 23.40 01.00 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

07.30 Θεία Λειτουργία 10.30 2010 χρόνια ιστορία της Κωνσταντινούπολης 11.30 Ο τόπος και το τραγούδι του 12.30 Ελλήνων δρώµενα 13.00 Ειδήσεις 13.30 Ονείρου Ελλάς 14.30 Οδοιπορικό στην Πίνδο 15.00 Κυριακή στο χωριό 18.00 Ονειρο φυγής (Ε) 19.00 Balkan express 20.00 Eλληνική ταινία « Ο κύριος πτέραρχος» Κωµωδία 21.00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ 21.15 Ελληνική ταινία 22.00 Ειδήσεις 23.30 Ξένη ταινία « ∆ύο υποψήφιοι για την ίδια θέση»

Τηλ. 2621022706

Star Trek

06.10 07.45 09.25 09.35 11.20 13.05 15.00 15.50 16.40 17.35 18.15 20.05 22.00 00.15 02.10 02.30 04.40

«Οι Βασιλιάδες της Μυκόνου» 10 µ.µ.

Φάρµα στόρι

18.00

23.40

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Παιδικό πρόγραµµα Ειδήσεις Μαγειρεύοντας µε τον Τσακ Η µηχανή του χρόνου (Ε) Ειδήσεις Χθες, σήµερα, αύριο Σύγκρουση Θεών Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Το γέλιο βρήκε απ’ τον Παράδεισο» Κωµωδία Ειδήσεις Ωρα Μουντιάλ Ξένη ταινία «Ξέφρενο ταξίδι» Κωµωδία Ο εγκέφαλος (Ε)

Exclusive

20.00

14.45 24.00 01.00 02.00 03.00 05.00

Built for the kill Από τη γη στη σελήνη Η εποχή των δεινοσαύρων Κηπουρέµατα (Ε) Κυριακή µε δράση (Ε) Γυρίσµατα Αληθινές ιστορίες του Χόλιγουντ My big fat fabulous wedding Moto GP: ∆οκιµαστικά Καταλονία Tαξιδιωτικοί προορισµοί Τοp Chef Masters Brainiac: Απίθανα πειράµατα Sports disasters Mr. Bean Τα νέα του ΣΚΑΪ Survirvorman Εγκλήµατα που συγκλόνισαν τον κόσµο ∆εσµοί παρανοµίας Masters of horror Σκανδαλιάρικα κορίτσια Ανατοµία ενός δαγκώµατος Σουρικάτες: Παµπόνηρες συµµορίες

20.00 21.00 23.00 00.30

Moto GP live: Καταλονία

05.30 06.45 07.45 09.00 10.00 12.00 13.00 14.45 15.00 16.10 17.20 18.20 19.200 20.30 21.00 22.00 23.00

07.00 10.00 12.00 12.30 13.45 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15

Η ζωή της άλλης

Θαλασσόλυκος –Μέρος 2ο Ενας ονειρεµένος γάµος Κινηµατογραφικά νέα Ισχυροι δεσµοί coraline: Το σπίτι στην οµίχλη fast and furious: Mαχητές των δρόµων 4 Numbers V CSI, Miami VIII Burn noticeIII Kινηµατογραφικά νέα Ζιγκολό Φεγγαρόφωτος κόσµος Star Trek Προσωπική υπόθεση Κινηµατογραφικά νεα Μαύροι επιβήτορες Το τελευταίο σπίτι αριστερά

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.30 Ξένη ταινία «Ενα µπλουτζίν για τέσσερις» Αισθηµατική κοµεντί 15.45 Τα φιλαράκια V (Ε) 16.45 Τhe Big Bang Theory (Ε) 17.50 Ειδήσεις στη νοηµατική 18.00 Ξένη ταινία «Φάρµα στορι» Κινούµενα σχέδια 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ελληνική ταινία «Μια του κλέφτη» Αισθηµατική 23.00 Ξένη ταινία «Οι γυναίκες του Στέπφορντ» Κοµεντί 00.30 Νip /Tuck (E) 02.15 Ξένη ταινία «Η χρονιά του τίγρη» Περιπέτεια 04.45 Βερόνικα Μαρς (Ε)

Τένις : Wimbledon (M)

16.00

16.30

Θεία Λειτουργία Αρχονταρίκι (E) Μουσική παράδοση Βουλή των Ελλήνων Με αρετή και τόλµη Moυσικές του κόσµου (Ε) Ξένη τηλεταινία «Μια κούκλα να την… προσέχει» Ελληνική ταινία «Ολοι οι άντρες είναι ίδιοι» Κωµωδία Βόλεϊ European League Βόλεϊ European League H ιστορία της τέχνης Ειδήσεις Ξένη ταινία «Καπνός» ∆ραµατική

Εξοδος κινδύνου

20.00

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 12:00 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝ 13:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 17:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 18:30 ON AIR 19:30 JAZZ LIVE 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ΤRAVEL GUIDE 23:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 00:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 15.00

18.15

07.00

Το γέλιο βγήκε απ’ τον Παράδεισο

23.00

Κινούµενα σχέδια

18.00

Βόλεϊ

21.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-18:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 18:00-20:00 - ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

22.00

TV

01:00-05:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 05:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

09.00 Αµερικάνικο πρωτάθληµα µπειζµπολ (E) 11.30 Cape epic (E) 12.00 NOVA MUNDIAL (E) 13.30 Cape epic 14.00 Transworld Sports (E) 15.00 Στιγµιότυπα Wimbledon: Τελικός γυναικών (Ε) 16.00 Τένις : Wimbledon (M) 21.00 Aγώνες αυτοκινήτων: F3 Euro Series (M) 22.00 Kia X-Games (M) 23.00 World of Freesports (E) 23.30 NOVA Mundial (Z) 01.00 Στιγµιότυπα Wimbledon: Τελικός ανδρών (Ε) 02.00 Βόλεϊ FIVB World league (M)

«Toy Story 3» 7.40 µ.µ.


14•26

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Ενηµέρωση από την «Καταναλωτική Συνείδηση» για την αύξηση του ΦΠΑ

Νέος κύκλος ανατιµήσεων Ν

έο κύκλο ανατιµήσεων στην αγορά φέρνει από την 1η Ιουλίου η αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας σε χιλιάδες προϊόντα, υπηρεσίες και στα ακίνητα. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» αναφορικά µε το νέο κύκλο ανατιµήσεων στην αγορά που φέρνει η αύξηση του ΦΠΑ, επισηµαίνει τα εξής: Είναι η δεύτερη φορά από την αρχή του χρόνου που αυξάνονται οι τιµές προϊόντων και υπηρεσιών εξαιτίας του ΦΠΑ και σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς η αύξηση αυτή µε συντηρητικούς υπολογισµούς θα κοστίσει στις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι αυξήσεις του ΦΠΑ αναµένεται να φέρουν στην αγορά µπαράζ ανατιµήσεων στις τιµές εκατοντάδων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης αλλά και υπηρεσιών καθώς οι επιχειρηµατίες δηλώνουν ότι αδυνατούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση όπως έκαναν τον περασµένο Μάρτιο. Ενδεικτικό είναι ότι στα είδη σούπερ µάρκετ από την αύξηση του ΦΠΑ τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν περίπου κατά 6 ευρώ τον µήνα ενώ µέχρι σήµερα από τις µεγάλες αλυσίδες µόνο µία έχει δεσµευτεί ότι δεν θα περάσει τις αυξήσεις στην αγορά. Παράλληλα οι καταναλωτές είναι αναγκασµένοι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο email k.antonop@hotmail.com.

να πληρώσουν ακριβότερα και τα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, τα διόδια στις εθνικές οδούς αλλά και τα καύσιµα. Έσοδα Η κυβέρνηση φιλοδοξεί από την αύξηση του ΦΠΑ να συγκεντρώσει επιπλέον έσοδα 3 δισ. ευρώ και οι αλλαγές που θα βοηθήσουν πολύ στην επίτευξή τους είναι: Ο ΦΠΑ αυξάνεται από 21 % σε 23% για: Είδη ένδυσης - υπόδησης, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, νεόδµητες οικοδοµές (πλην α’ κατοικίας), οικοδοµικά υλικά, αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες και λοιπά δίκυκλα, καύσιµα, τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, πλαστικά είδη, χηµικά είδη, χαρτικά, απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, είδη ατοµικής καθαριότητας, σχολικά είδη, κατασκευές και πωλήσεις έργων τέχνης, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, δικύκλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λοιπών αντικειµένων, υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων, κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα αδυνατίσµατος και αισθητικής, γυµναστήρια, λογιστές-φοροτεχνικοί, οικονοµολόγοι, η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων για την προπόνηση ή τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αθλήµατος (κολύµ-

βηση, στίβος, τένις, µπόουλινγκ, καλαθοσφαίριση, κλπ.) ή αθλητικού γεγονότος (ποδοσφαιρικοί αγώνες, κολυµβητικοί αγώνες κλπ.), διόδια Από 10% σε 11% για : Τρόφιµα, φάρµακα, µη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια µεταφορικών µέσων λεωφορείων, εισιτήρια για κινηµατογράφους, συναυλίες, τσίρκα, ζωολογικούς κήπους, εκθέσεις και παρόµοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο, ύδρευση, διαµονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κατασκηνώσεις, κάµπινγκ, έτοιµο φαγητό σε εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία κλπ, σερβιριζόµενα είδη σε καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, µηχανήµατα και βοηθήµατα για την εξυπηρέτηση αναπήρων, επισκευές παλαιών κατοικιών, τηλεθέρµανση. Από 5% σε 5,5%: Εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία και θέατρα.

Οι αυξήσεις του ΦΠΑ αναµένεται να φέρουν στην αγορά µπαράζ ανατιµήσεων στις τιµές εκατοντάδων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης αλλά και υπηρεσιών.

Θα πρέπει να βρίσκεται κατά τη διάρκεια των διακοπών µε ελεύθερες κατασκηνώσεις καθώς και τροχόσπιτα

Στο επίκεντρο το περιβάλλον Μ ε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος που διαρκώς δέχεται όλο και περισσότερα πλήγµατα, θα πρέπει να διεξάγονται οι ελεύθερες κατασκηνώσεις που τα τελευταία χρόνια αποκτούν διαρκώς φίλους και στην Ηλεία. Ταυτόχρονα δεν είναι λίγοι εκείνοι που απολαµβάνουν τις διακοπές τους ανακαλύπτοντας τις οµορφιές της ελληνικής φύσης µε αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, αρκεί βέβαια να τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο. Αρχικά οι ελεύθεροι κατασκηνωτές αυτή την εποχή θα πρέπει να προσέχουν τα εξής: - Ετοιµάζουµε τις αποσκευές µας µε σύνεση και πνεύµα πρακτικό. Το πιθανότερο είναι ότι τις περισσότερες ώρες της µέρας θα τις περνάµε µε ένα µαγιό στην παραλία. -Στα πράγµατά µας πρέπει οπωσδήποτε να συµπεριλάβουµε ένα µικρό φαρµακείο για τις πρώτες βοήθειες (επίδεσµοι, στικ για τα τσιµπήµατα

κ.ά.). -Απαραίτητος είναι επίσης ο φακός. Στα καταστήµατα µε είδη camping θα βρείτε πολλές ευφάνταστες λύσεις και χρήσιµα gadgets για την εξοχή, όπως φορητές ντουζιέρες, πολυεργαλεία, αντιανεµικούς αναπτήρες κ.ά. -Φροντίζουµε ώστε να φτάσουµε στο σηµείο κατασκήνωσης πριν πέσει ο ήλιος. ∆εν είναι εύκολο να στήνεις σκηνή µέσα στη νύχτα. - Βάζουµε τη σκηνή µας στη σκιά, αλλά αφήνουµε το Ι.Χ. ή τη µηχανή στον ήλιο. Οι σκιές είναι περιζήτητες από όλους, οπότε δεν τις «κρατάµε» για το µεταφορικό µας µέσο. -Σεβόµαστε το φυσικό περιβάλλον και δεν το αλλοιώνουµε, κάνοντας ό,τι µας κατέβει στο κεφάλι. Αν στην παραλία ή στον τόπο που έχουµε στήσει τη σκηνή µας υπάρχουν δέντρα, δεν τα κόβουµε για να ανάψουµε φωτιά το βράδυ. - Μαζεύουµε πάντα τα σκουπίδια µας και τα παίρνουµε µαζί µας φεύ-

γοντας. - Αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε σαµπουάν και αφρόλουτρο στα ποτάµια ή στην αµµουδιά, κοντά στη θάλασσα. Αποµακρυνόµαστε όσο µπορούµε και προτιµάµε βιοδιασπώµενα και οικολογικά προϊόντα. -Αν µαγειρέψουµε, δεν πετάµε τα λάδια στην αµµουδιά. Τα φυλάµε σε ένα άδειο µπουκαλάκι και τα παίρνουµε µαζί µας, ώστε να τα στείλουµε για ανακύκλωση όταν επιστρέψουµε στη βάση µας. -Οταν πηγαίνουµε τουαλέτα στη «φύση», σκάβουµε ένα µικρό λάκκο, τον οποίο σκεπάζουµε µε χώµα στο τέλος. ∆εν πετάµε τα χαρτιά κάτω, αλλά έχουµε µαζί µας µια σακούλα και τα µαζεύουµε εκεί. Τροχόσπιτα Με µοναδικό περιορισµό το γεγονός ότι πηγαίνει µόνο όπου υπάρχει δρόµος, το αυτοκινούµενο τροχόσπιτο είναι ένα εξαιρετικό µέσο για να ανακαλύψετε την ελληνική φύση:

προσφέρει ευελιξία στις ηµεροµηνίες αναχώρησης και στο χρόνο παραµονής, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον καιρό και τις απρόσµενες µεταβολές του και το σταθµεύετε οπουδήποτε, εφόσον βρίσκεται στη φυσική του διάσταση (µε τις τέντες και τα παράθυρα κλειστά). Ο ανεφοδιασµός (καύσιµα, νερό, άδειασµα χηµικής τουαλέτας) γίνεται στα βενζινάδικα, ενώ η οδήγηση είναι σχετικά εύκολη - αρκεί να συνηθίσετε τον

Ετοιµάζουµε τις αποσκευές µας µε σύνεση και πνεύµα πρακτικό. Το πιθανότερο είναι ότι τις περισσότερες ώρες της µέρας θα τις περνάµε µε ένα µαγιό στην παραλία.

όγκο του. Η αγορά αυτοκινούµενου τροχόσπιτου κοστίζει ακριβά (από 45.000 ευρώ), ενώ θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα τσουχτερά πάγια έξοδα. Συνεπώς, η ενοικίαση είναι σαφώς πιο συµφέρουσα λύση. Οι τιµές για τη χαµηλή περίοδο ξεκινούν περίπου από τα 100 - 120 ευρώ / ηµέρα και ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο και τη χωρητικότητα του οχήµατος.


υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

15•27

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα: Η “νόσος των υπολογιστών” Ό

σο περνούν τα χρόνια και καθώς οι υπολογιστές, τα πληκτρολόγια, τα gamepad και οι παιχνιδοµηχανές γίνονται µέρος της ζωής µας, τόσο πιο συχνά ακούµε και για το Σύνδροµο του Καρπιαίου Σωλήνα. Τι είναι το Σύνδροµο του Καρπιαίου Σωλήνα Με τον όρο Σύνδροµο του Καρπιαίου Σωλήνα περιγράφουµε την παγίδευση του Μέσου νεύρου του χεριού, στην πορεία του µέσα από το καρπιαίο σωλήνα. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα στενό µονοπάτι στην περιοχή του καρπού, που αποτελείται από οστά, συνδέσµους καθώς και τους µύες και τένοντες που κινούν τα δάκτυλα του χεριού. Συνήθως η παγίδευση του µέσου νεύρου προκαλείται λόγω οιδήµατος στην περιοχή. Το οίδηµα τις περισσότερες φορές οφείλεται σε τενοντίτιδα, δηλαδή σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις, στους τένοντες των καµπτήρων µυών των δακτύλων σαν αποτέλεσµα υπερκόπωσης. Αιτίες του ΣΚΣ Η συνηθέστερη αιτία είναι οι συνεχείς και επαναλαµβανόµενες, µικρής έντασης κινήσεις του καρπού όπως συµβαίνει σε αθλητές αλλά και σε χειριστές µηχανηµάτων, κτηνοτρόφους, ταµίες, µασέρ, αρτοποιούς κτλ. Παρότι τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν ευθύνεται άµεσα για την πρόκληση του συνδρόµου, εν τούτοις η πολύωρη ενασχόληση σε συνδυασµό µε την κακή στάση του σώµατος µπορούν να προκαλέσουν κακώσεις που οδηγούν σε σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα όπως π.χ. η τενοντίτιδα των καµπτήρων µυών του καρπού. Άλλες αιτίες είναι παλιά κατάγµατα στην περιοχή του καρπού, οστεοαρθρίτιδα ή φλεγµονώδεις παθήσεις, όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα. Ορµονικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να προκαλέσουν σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα, το οποίο είναι πιθανό να εξαλειφθεί από µόνο του µετά τη γέννα. Ο σακχαρώδης διαβήτης µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νευροπάθειες στα άκρα όπως το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα. Το σύνδροµο εµφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας µεταξύ 40 και 60 χρονών, ίσως επειδή κατασκευαστικά ο καρπιαίος σωλήνας τους είναι µι-

Παντζαρόζουµο ενάντια στην πίεση Ένα παντζάρι την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα… όπως φαίνεται να ισχύει για όσους αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύµφωνα µε επιστηµονική έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο αµερικανικό περιοδικό «Hypertension».

κρότερος από αυτόν τον ανδρών. Χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι ότι παρατηρείται όλο και συχνότερα σε παιδιά εφηβικής ηλικίας λόγω της πολύωρης ενασχόλησής τους µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια.

Το νιτρικό άλας που περιέχεται στα παντζάρια βοηθάει σε µεγάλο βαθµό την πτώση της πίεσης του αίµατος και µάλιστα, όσο υψηλότερη πίεση έχει κάποιος, τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση των νιτρικών αλάτων. Η έρευνα έδειξε πως µέσα σε ένα 24ωρο η υψηλή πίεση αυτών που έπιναν παντζαρόζουµο έπεφτε αισθητά, ενώ η κατάποσή του από άτοµα µε κανονική πίεση επίσης οδηγούσε σε πτώση της πίεσής τους. Το ανόργανο νιτρικό άλας που περιέχεται στις ρίζες παντζαριών µετατρέπεται σε αέριο µονοξειδίου του αζώτου, όταν φαγωθεί. Αυτό το αέριο διατηρεί τις αρτηρίες ανοιχτές και εύκαµπτες, ενώ παράλληλα κρατάει χαµηλά την πίεση του αίµατος.

Ποιοι είναι περισσότερο ευπαθείς - γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών. - άτοµα των οποίων η εργασία απαιτεί στερεότυπες, επαναλαµβανόµενες κινήσεις των χεριών (χειριστές Η/Υ, εργάτες σε γραµµές συναρµολόγησης εξαρτηµάτων κ.λπ.). - παιδιά που οι καρποι τους υφίστανται ισχυρές τάσεις κατά το χειρισµό κοµπιούτερ ή παιχνιδοµηχανών. - σακχαρώδης διαβήτης - εγκυµοσύνη - Νόσοι του θυρεοειδούς αδένα Τα βασικά συµπτώµατα του ΣΚΣ * Πόνος στον καρπό που µπορεί να ακτινοβολεί σε ολόκληρο το χέρι ακόµα µέχρι τους ώµους και τον αυχένα. Ο πόνος επιδεινώνεται κατά την διάρκεια της νύκτας ή νωρίς το πρωί. * Μούδιασµα ή βελόνιασµα στο χέρι. * Μείωση της δύναµης του χεριού. * Ελάττωση της κινητικότητας της περιοχής. * Ατροφία των µυών του αντίχειρα. * Ξηροδερµία, οίδηµα ή αλλαγή στο χρώµα του χεριού. Πολλοί από τους πάσχοντες δεν δίνουν την ανάλογη σηµασία στα αρχικά συµπτώµατα, όπως π.χ. να ξυπνάνε την νύκτα µε µούδιασµα ή πόνο στην περιοχή

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ του καρπού, ιδιαίτερα µετά από υπερκόπωση της περιοχής. Μπορεί τα συµπτώµατα στην αρχή να είναι περιοδικά αλλά στην συνέχεια γίνονται επίµονα και αρκετές φορές δυσάρεστα. ΠΡΟΛΗΨΗ 1- Βελτίωση της στάσης και της τεχνικής, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που λόγω της επαγγελµατικής δραστηριότητας επιβαρύνουν τον καρπό τους. 2- Τακτικά διαλείµµατα και αλλαγές θέσεις. 3- Ασκήσεις διάτασης σε τακτά χρονιά διαστήµατα. 4- Καλό µυϊκό σύστηµα. 5- Βελτίωση της εργονοµίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η Dr. Amrita Ahluwalia, επικεφαλής της έρευνας και καθηγήτρια αγγειακής φαρµακολογίας στα Πανεπιστήµια Barts και School of Medicine and Dentistry του Λονδίνου, σχολιάζει το γιατί το παντζαρόζουµο και οι κάψουλες νιτρικού άλατος λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο στον οργανισµό: «Και τα δύο είναι εξίσου αποτελεσµατικά στην πτώση της αρτηριακής πίεσης, κάτι που µας δείχνει πως η ευεργετική επίδραση του παντζαρόζουµου στην υψηλή πίεση οφείλεται στα νιτρικά άλατα που περιέχει». Το ποσοστό των ατόµων µε προβλήµατα υπέρτασης αγγίζει το 25% παγκοσµίως, ενώ εκτιµάται ότι θα φτάσει το 30% µέχρι το 2025. Οι ερευνητές επιµένουν πως µια σωστή διατροφή, πλούσια σε λαχανικά και φρούτα, µπορεί να βοηθήσει την υγεία και να αντιµετωπίσει, εν µέρει, φυσικά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. Η σωστή διατροφή, άλλωστε, είναι πρόληψη.

Το άστρωτο κρεβάτι κάνει καλό στην υγεία

Β

αριέστε να στρώσετε το κρεβάτι σας το πρωί; Κανένα πρόβληµα, αφού έτσι κάνετε καλό και στην υγεία σας, σύµφωνα µε βρετανική έρευνα. Η µελέτη του Πανεπιστηµίου του Kingston υποστηρίζει πως, ενώ ένα άστρωτο κρεβάτι µπορεί να είναι δείγµα ακαταστασίας, παράλληλα δεν αποτελεί πόλο έλξης για τα µικρόβια της σκόνης που δηµιουργούν

άσθµα και αλλεργίες, αφού δεν παρέχει τις ιδανικές συνθήκες ζέστης και υγρασίας που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Ένα κρεβάτι µπορεί να αποτελέσει το ιδανικό σπίτι για 1,5 εκατ. µικρόβια, τα οποία δεν ξεπερνούν το 1 χιλιοστό σε µήκος. Η τροφή τους είναι το ανθρώπινο δέρµα, ενώ εκλύουν πολλά αλλεργιογόνα, τα οποία εισπνέει ο άνθρωπος, όταν κοιµάται.

«Γνωρίζουµε ότι τα ακάρεα της σκόνης µπορούν να επιβιώσουν απλά και µόνο παίρνοντας νερό από την ατµόσφαιρα, χρησιµοποιώντας τους µικροσκοπικούς υποδοχείς που βρίσκονται στο εξωτερικό του σώµατός τους. Όταν αφήνουµε το κρεβάτι άστρωτο, τα επίπεδα υγρασίας των σεντονιών µειώνονται και τα ακάρεα αφυδατώνονται σε βαθµό που τα σκοτώνει» δηλώνει ο ερευνητής Dr. Stephen Pretlove.


Παράθυρο στον κόσµο

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

16•28

Προσπαθεί να τους πείσει oτι είναι ζωντανός...

Τι κι αν τον βλέπουν χειροπιαστό µπροστά τους, να µιλάει, να κινείται και να διαµαρτύρεται; Προφανώς, αυτό δεν αρκεί για να πειστούν πως είναι... ζωντανός.

είναι ζωντανός καθότι ως πεθαµένος, δυστυχώς για αυτόν, δε µπορεί να έχει ούτε διαβατήριο, ούτε αυτοκίνητο στο όνοµά του.

Τελικά πράγµατι, η γραφειοκρατία είναι τυφλή.

Πέρυσι, όταν πήγε να «δηλώσει» το αυτοκίνητό του στις αρχές, ο Πρετόριους πληροφορήθηκε πως είχε ξαναπεθάνει. Και σα να µην έφτανε αυτό, του έριξαν και κλήση επειδή το εν λόγω όχηµα ήταν αδήλωτο.

Μπλεγµένος άσχηµα (ίσως χειρότερα από κάθε άλλο) στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ο Κλοντ Πρετόριους προσπαθεί εδώ και τέσσερα χρόνια να πείσει τις αρχές πως

στον πλανήτη Γη Ξύπνησε µέσα στον τάφο του... Θεωρήθηκε νεκρός µετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη και θάφτηκε ενώ ήταν ακόµη ζωντανός. Το περιστατικό συνέβη στην γειτονική Τουρκία. Τεθλιµµένοι οι συγγενείς του «νεκρού» θρήνησαν για την απώλεια του αγαπηµένου τους προσώπου και κατά το τελετουργικό τον συνόδευσαν µέχρι την τελευταία του κατοικία...

Να πού πάνε τα λεφτά µας Την στενόχωρη επιβεβαίωση των φόβων χιλιάδων ανδρών, προσέφερε η εταιρεία Gocompare.com, η οποία πραγµατοποίησε έρευνα σε δείγµα 3.000 γυναικών στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Όπως όµως αποδείχτηκε, ο άνδρας δεν ήταν νεκρός. Την επόµενη ηµέρα φωνές ακούστηκαν µέσα από τον τάφο προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο νεκροταφείο εκείνη τη στιγµή...

Αυτό που προέκυψε είναι ότι µια γυναίκα διαθέτει ανά πάσα στιγµή κατά µέσο όρο 19 ζευγάρια παπούτσια (εκ των οποίων τα τρία είναι χειµωνιάτικα, τα έξι καλοκαιρινά/ανοιξιάτικα και τα τέσσερα βραδινά).

Χταπόδι-µάντης προβλέπει το Μουντιάλ

Πιο συγκεκριµένα, βάσει της εν λόγω δηµοσκόπησης, µια κυρία ξεκινά να αγοράζει η ίδια τα παπούτσια της στην τρυφερή ηλικία των 14 ετών και συνεχίζει ακάθεκτη για το υπόλοιπο του βίου της µε ένα µέσο ρυθµό αγορών της τάξεως των επτά ζευγαριών ετησίως

(όπερ σηµαίνει πως σε διάστηµα 67 ετών έχει αποκτήσει τουλάχιστον 469 ζευγάρια).

Βρέθηκε το σηµάδι της παρθενίας των αντρών

ΚΑΙΡOΣ

Όπως ισχυρίζεται µια διάσηµη βελονίστρια από το Ανόι του Βιετνάµ, η σεξουαλική αγνότητα των αντρών µπορεί να διαπιστωθεί από ένα µικρό σηµάδι στο αυτί και µ’ αυτή την απόδειξη κατάφερε να απαλλάξει από τις κατηγορίες τρεις καταδικασµένους για βιασµό. “Όλοι τους είχαν µικρά κόκκινα σηµάδια στο πίσω µέρος των αυτιών”, είπε η 54χρονη Χονγκ: “Τα σηµάδια θα είχαν φύγει αν είχαν κάνει σεξ. Η πλούσια εµπειρία µου µού λέει ότι αυτοί οι άντρες δεν είχαν κάνει σεξ προηγουµένως”.

Στην Ηλεια

Στην Ελλάδα

«Πήγα σε µάγισσες, σε χαρτορίχτρες» λέει το γνωστό λαϊκό άσµα, ωστόσο µάλλον θα πρέπει να ανησυχούν γιατί θα τους φάει τη δουλειά ένα...χταπόδι που µπορεί να προβλέψει το µέλλον µε ειδικότητα στα αποτελέσµατα αγώνων στο Παγκόσµιο Κύπελλο. Πρόκειται για τον Πολ, ένα χταπόδι - µάντη, το οποίο πρόβλεψε ότι η Γερµανία θα πετάξει την Αγγλία έξω από το Μουντιάλ, όπως δήλωσαν οι ιδιοκτήτες του ενυδρείου που φιλοξενείται.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 04/07/2010 4/07 /201 0

03:00 0 3:00

22 2 2° °C C

93% 9 3%

1 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 04/07/2010 4/07 /201 0

09:00 0 9:00

23 2 3° °C C

77% 7 7%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 04/07/2010 4/07 /201 0

15:00 1 5:00

31 3 1° °C C

54% 5 4%

3 ! !"#$%& "#$%& -

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 04/07/2010 4/07 /201 0

21:00 2 1:00

29 2 9° °C C

54% 5 4%

2 ! !"#$%& "#$%& . .-

'()(*+, ' ()(*+,

()"*+#% () "*+#% 0 05/07/2010 5/0 7/2 010

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

86% 8 6%

2 ! !"#$%& "#$%& . .-

'()(*+, ' ()(*+,

Γενικά αίθριος µε λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα

σηµειωθούν σποραδικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ, στο αιγαίο το-

πικά 6 και στα νοτιοανατολικά µέχρι 7 µποφόρ. Θερµοκρασία: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

patrisnews  

patris,pirgos