Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ Οξύνονται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες

Τ Η Σ ∆∏™

Σελίδα 11

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38454 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ∆ΥΟ ΜΕΡΕΣ Ο 52ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡ∆Α ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ

Στερνό ξέµπαρκο για τον καπετάν Μιχάλη

ΝΕΚΡΟΣ 38ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ -∆ΕΝ ΑΝΤΕΞΕ Ο ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Σελίδα 7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΝ ΟΙΚΩ ΧΑΡΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο.Ε.Κ.

Ένας ανήσυχος Πυργιώτης...

Σελίδες 24-25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι. ΤΣΩΡΗΣ OLYMPIC CARS

Κληρώθηκαν χθες οι εργατικές κατοικίες στη ν Ανδραβίδα

Με σηµαντικές διακρίσεις

Σελίδα 27

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ

δήλωσε » Τιο υφυπουργός

«Η έντυπη δηµοσιογραφία δε βρίσκεται στην εντατική»

για τις νέες εργ. κατοικίες σε Πύργο, Γαστούνη και Βάρδα

Σελίδα 23

Σελίδα 5

Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

33ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΙ

«Ακέφαλος» εδώ και εννέα µήνες ο δήµος Ζαχάρως

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Εκκίνηση σήµερα

∆ύσκολη πρεµιέρα µε Αίολο Τρικάλων

Σελ. 17, 18

Σελ. 20

Σελίδα 9

ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ Μπαίνει στο ΕΣΠΑ ο δρόµος Ανδρίτσαινας – Κρέστενας Σελίδα 8

15

Κάθε µήνα

10

Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν αγ ορ ά τ ου Ν ο µ ού Η λ εί α ς ε ν ι σχ ύ ο υ µ ε τ η ν τ οπ ι κ ή οι κ ον ο µ ί α


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 2 Οκτωβρίου 1963

«Έχουµε χειµώνα µπροστά, έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις. Προκειµένου να αποφύγουµε τις καταρρεύσεις των υποδοµών του δήµου, θα πρέπει να έχουµε συντηρήσει στο έπακρο ό,τι είναι πιθανό να υποστεί βλάβη. Από την άλλη πλευρά, µας δίνεται η ευκαιρία να οργανώσουµε αυτή τη µεγάλη περιοχή που είναι και ανοµοιογενείς, κυρίως οι ορεινές περιοχές των πρώην δήµων Αλιφείρας και Ανδρίτσαινας» Σάκης Μπαλιούκος, δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο εκ των διοικητικών µελών της Ενώσεως Κέντρου κ.Στεφ. Στεφανόπουλος θ’ αφιχθή ενταύθα αύριον προκειµένου να επικοινωνήση µετά των τοπικών παραγόντων και πραγµατοποιήση περιοδείαν εις διάφορα κέντρα του Νοµού µας. Κατά την άφιξιν του κ.Στεφ. Στεφανόπουλου ενταύθα θ’ αναµένουν αυτόν φίλοι του και παράγοντες της Ενώσεως Κέντρου, ούτος δε ως αναµένεται θ’ απευθύνη χαιρετισµόν προς τον Ηλειακόν λαόν, µεταφέρων το άγγελµα της προσεχούς νίκης του Κέντρου. Το πρόγραµµα των επισκέψεων του κ. Στεφ. Στεφανόπουλου θ’ ανακοινωθή εν συνεχεία.

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ ∆ια σχετικής αναφοράς του ο επιθεωρητής δηµοτικών σχολείων Ολυµπίας ζητεί όπως ληφθούν µέτρα για την αποπεράτωσιν του επί έτος και πλέον ηµιτελούς διδακτηρίου Αλφειούσης. ∆ια το κτίριον έχουν διατεθή 180.000 δραχ. ο αναλαβών εργολάβος όµως εγκατέλειψε το έργον επί εν και πλέον έτος. Προς τούτο ζητείται να διενεργηθεί επειγόντως νέα δηµοπρασία δια να µην απωλεσθή και η υπάρχουσα πίστωσις.

Ο άγιος Κυπριανός ιεροµάρτυρας και η Ιουστίνα η παρθένος. Ο Κυπριανός καταγόταν από την Καρχηδόνα της Λιβύης και κατοικούσε στην Αντιόχειαν της Συρίας, ήταν δε ευγενής και πλούσιος. Η Ιουστίνα καταγόταν από την Αντιόχειαν και ήτο θυγατέρα του Αιδεσίου και Κληδονίας. Πρότερα ήσαν και οι δύο ειδωλολάτρες. Η Ιουστίνα οδήγησεν εις τον χριστιανισµόν την οικογένεια της και τον φιλόσοφον κατά την µαγικήν τέχνην Κυπριανόν. ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 + ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, ∆αµάριδας

Σελήνη: 5ηµ. Aν. Hλίου: 06:21 ∆ύση Hλίου: 18:07

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

των Εσπερίδων, που αναφέρεται στην ελληνική µυθολογία. Το 630 π.Χ. ιδρύθηκε στην περιοχή της Ιωνική αποικία από Έλληνες. Θεωρείται αξιόλογο, πνευµατικό κέντρο και, κυρίως, κέντρο της ισπανικής µουσικής. Το λιµάνι Μάλαγα, γενέτειρα του Πικάσο, διαθέτει αρκετά αξιοθέατα. Οι ταξιδιώτες επισκέφτηκαν, κατά την επιστροφή τους, το Μονακό και το Μόντε Κάρλο. Το πριγκιπικό ανάκτορο, το ωκεανογραφικό µουσείο και ο εξωτικός κήπος είναι από τα αξιοθέατα του πρώτου, όπως σηµαντικό αξιοθέατο είναι και το µέγαρο των συνεδρίων του δευτέρου. Στη φωτογραφία οι Ηλείοι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ Φανή ∆άγλαρη (διερµηνέας) των λίγων ξεναγών και ταξιδιωτών, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα), Θανάσης Βούλγαρης, η σύζυγός του ∆ώρα και άλλοι, στο κρουαζιερόπλοιο την ώρα του φαγητού. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Μια πρωτοβουλία της εφ. «Π» για τη διάσωση και προβολή οικογενειακών αρχείων

Συχνά ένα παλιό γράµµα, µια φωτογραφία του παππού ή του µπαµπά, µπορεί να κρύβει µια ολόκληρη ιστορία. Αν όχι την τοπική, σίγουρα αυτή µιας µικρής κοινωνίας και φυσικά της οικογένειας. Κείµενα, επιστολές, σηµειώσεις µαζί µε τις φωτογραφίες αποτελούν πραγµατικά κειµήλια, µε ιδιαίτερη συναισθηµατική αξία για τους απογόνους, αλλά και συχνά για το ευρύτερο περιβάλλον. Κι όλα αυτά τα ντοκουµέντα

+ Β’ ΛΟΥΚΑ, Κυπριανού ιεροµαρτ., Ιουστίνης µάρτυρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

1

«Την ώρα που η εγκληµατικότητα καλπάζει, µειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις και παγώνουν τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού. Ως ανταµοιβή ότι αυξάνονται κατακόρυφα οι κίνδυνοι εν ώρα υπηρεσίας και στο βωµό του καθήκοντος θυσιάζονται διαρκώς νέοι άνθρωποι, η πολιτεία έχει ψαλιδίσει το εισόδηµά µας κατά 40%, ενώ συνάδελφοί µας βρίσκονται µε µηδενικά σηµειώµατα αποδοχών» Ηλίας Παναγούλης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας

8 Σεπτεµβρίου 1972. Κρουαζιέρα των ΕΛΤΑ και ΟΤΕ. Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Ροµάντζα» της εταιρίας Χανδρή ξεκίνησε από το λιµάνι της Πάτρας, µε 750 επιβάτες, για τη Βαρκελώνη. Πρωτεύουσα της αυτόνοµης περιφέρειας της Καταλωνίας η Βαρκελώνη, είναι το δεύτερο σε πληθυσµό κέντρο της Ισπανίας. Στα σηµαντικότερα µνηµεία συγκαταλέγονται µια στήλη, ύψους 60 µ., προς τιµήν του Χριστόφορου Κολόµβου και ο ναός της Αγίας Οικογένειας. ∆ιαθέτει έξοχα µουσεία, όπως το µουσείο Καταλανικής τέχνης, το ναυτικό µουσείο και το µουσείο Πικάσο. Τα βασιλικά ανάκτορα και τα επισκοπεία στεγάζουν τα αρχεία της πόλης. Επίσκεψη στη Γρανάδα. Κυριότερα µνηµεία της ο καθεδρικός ναός, το ανάκτορο των Μαυριτανών βασιλέων και το θαυµάσιο συγκρότηµα κτιρίων Αλάµπρα. Στη γειτονική Ανδαλουσία βρισκόταν ο Κήπος

οφείλουµε όλοι µας να σώσουµε, να διαφυλάξουµε από τη φθορά του χρόνου αλλά και την αδιαφορία που συχνά επιδεικνύουµε όλοι µας. Η εφ. «Π» έχει ξεκινήσει µια τέτοια προσπάθεια προκειµένου να διασωθεί σηµαντικό υλικό που βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών, κρυµµένο σε παλιά ντουλάπια ή κορνιζωµένο στον τοίχο ενός σαλονιού, στο χωριό ή στην πόλη. H εφ. «Πατρις» προτρέπει τους ανα-

Όποιοι θέλετε να συµµετάσχετε σ’ αυτή την προσπάθεια δηµοσιεύοντας παλιές εικόνες, επιστολές ή άλλα κείµενα δικών σας ανθρώπων µπορείτε να στείλετε ή να φέ-

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

«Η οικονοµική κρίση όπως και αν την ορίσει κάποιος και η εφαρµογή της πολιτικής του µνηµονίου δυστυχώς έπληξε κύρια το σύστηµα υγείας και ειδικότερα το φαρµακείο. Η συνεχής απαξίωση των stock µέσα από επανειληµµένες µειώσεις τιµών και οι καθυστερήσεις των πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων θέτουν ευθέως πρόβληµα επιβίωσης για πολλά φαρµακεία. » ∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος Φαρµακευτικού Συλλόγου Ηλείας

«Ρ

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

ε τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει». Θα έχετε ακούσει, ασφαλώς, αυτή την έκφραση που την χρησιµοποιεί ο λαός σε περιπτώσεις που κάποιος «σκαρφίζεται» κάποια ενέργεια για να βγάλει χρήµατα. Κάπως έτσι θα µπορούσαµε να πούµε και για την κυβέρνηση προκειµένου να πάρει την 6η δόση από την «τρόικα». Και τι δεν «σκαρφίζεται» για να πείσει τους «τροϊκανούς» ότι θα µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες. Αφού δεν έπιασαν τόπο τα όσα έγιναν (περιορισµός της σπατάλης, µειώσεις µισθών και συντάξεων, κ.λ.π.) τώρα προσπαθεί να πείσει τάζοντας στην «τρόικα» εφεδρείες,

γνώστες στη δηµοσίευση τέτοιων ντοκουµέντων, µέσω της οποίας και στο διάβα του χρόνου αυτά θα διατηρηθούν, αλλά και η δέουσα τιµή στους παλαιότερους της οικογένειας του καθενός µας και του τόπου, θα αποδοθεί. Όσοι λοιπόν από τους φίλους αναγνώστες θα θέλατε να συµβάλετε σε αυτή την προσπάθεια, να ξαναφέρουµε στη µνήµη ανθρώπους και γεγονότα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την εφηµερίδα

µας , ώστε να δηµοσιεύονται τέτοια παλιά κείµενα και φωτογραφίες που ανήκουν στο οικογενειακό σας αρχείο. Ακόµη και µια φωτογραφία µε µια µικρή λεζάντα η οποία περιγράφει το πρόσωπο ή το γεγονός που εικονίζεται, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για περαιτέρω έρευνα. Ο,τι µας παραδίδετε , όποιο στοιχείο και αν είναι αυτό, δεσµευόµαστε να επιστρέφεται µε τη δηµοσίευση

ρετε ότι υλικό έχετε στα γραφεία της εφ. «Πατρις» Θεµιστοκλέους 13 καθηµερινά 9:00 µέ 8:00 το βράδι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση patripy@otenet.gr

Άλλο πράγµα η 6η δόση κι άλλο ο... 6ος στόλος απολύσεις, µηδενικές προσλήψεις, καταργήσεις οργανισµών, κ.α. Κι όλα αυτά γίνονται γιατί το κράτος ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΣΟ∆Α κι επειδή δεν έχει (τα απαιτούµενα) έσοδα προσπαθεί να περ ικόψ ει έξοδα µε αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Τα πράγµατα είναι απλά. Το κράτος δεν έχει έσοδα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν µπορεί (ή δεν θέλει) να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Αν έπιανε τη µισή φοροδιαφυγή θα µπορούσε άµεσα να εισπράξει τουλάχιστον 6 δισ. και να καλύψει τις τρύπες του προϋπολογισµού του 2011 και να φτάσει σε πρωτογενές πλεόνασµα το 2012.

Ο δεύτερος είναι γιατί ακόµα δεν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης ούτε της αξιοποίησης δηµοσίων εκτάσεων που θα µπορούσαν να φέρουν επενδύσεις, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και πολλά έσοδα. Κι α ν α υτά δεν γί νουν τώ ρα δεν υπάρ χει ε λ π ί δ α σ ω τ η ρ ί ας . Με µειώσεις µισθών, απολύσεις, κ.λ.π., προκοπή δεν πρόκειται να δουν οι κυβερνώντες. Εκτός κι αν υπάρχει κάποιο σχέδιο (κρυφό) και θέλουν να «διαλύσουν» το δηµόσιο τοµέα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσω ότι κανείς δεν αρνείται τον εξορθολογισµό του δηµοσίου. Αυ τό εί να ι κά τι π ου πρ έπει να γ ί νει . Για να γίνει όµως απαιτείται

σχέδιο – και όχι αποφάσεις του ποδαριού – και χρόνος. Το δηµόσιο δεν µπορεί να βελτιωθεί σε... 3 ή 4 µήνες ή µε καταργήσεις. Επειδή λοιπόν, η κυβέρνηση µε τις καθυστερήσεις που έχει (και για τις οποίες ευθύνεται) δεν προλαβαίνει να πράξει το σωστό, προχωρά στο λάθος για να µπορέσει να εισπράξει την 6η δόση. Αυτή την αίσθηση δίνει. Όλα γι’ όλα για να έλθει η 6η δόση. Όπως παλιά που κάποιοι (κάποιες) τα έδιναν όλα στον Πειραιά για τον... 6ο στόλο. Άλλο όµως ήταν ο 6ος στόλος και άλλο είναι η 6η δόση. Το µόνο κοινό που έχουν είναι ότι και τα δύο αφήνουν (άφηναν) χρήµατα στη χώρα...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Oκτωβρίου 2011

Για εκείνο το όνειρο… Βάλτο στα πόδια… θα µπορούσε να είναι και αυτό µια κάποια λύση. Να φύγεις, να ξεφύγεις, να δραπετεύσεις, να αποφύγεις, να µην εκτεθείς, να «ερωτευθείς» επιτέλους µια απόφαση, να ερωτευθείς τον εαυτό σου για µια απόφαση... Βάλτο στα πόδια… αλλά πόσο να τρέξεις και για πόσο; Και αν τρέξεις, εκεί που θα φτάσεις πώς θα είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε βρουν. Πώς ξέρεις ότι εκεί δεν θα σε περιµένουν µεγαλύτεροι εφιάλτες από τα «φαντάσµατα» που τρέχοντας παλεύεις να αποφύγεις; Στο µυαλό, η φυγή φαντάζει λυτρωτική. Κάνεις ένα βήµα και ξάφνου βρίσκεσαι µακριά από όλα αυτά που σε διαλύουν, σε σκοτώνουν, σε βασανίζουν, τρώνε το µυαλό και ροκανίζουν την ψυχή. Έτσι τα σκέφτεσαι τώρα, εκεί που Της Πέλυς κάθεσαι και µετράς τις σκιές που κυΜπεβούδα κλώνουν το είναι σου… Και αναζητάς τη λύτρωση στο άγνωστο, σε αυτό που θα συναντήσεις «εκεί» που θα φτάσεις. Την ίδια στιγµή σκέφτεσαι ότι το άγνωστο σε φοβίζει. Πάντα σε φόβιζε και ας µην το έλεγες στους φίλους, και ας µην το παραδεχόσουν ούτε στον ίδιο σου τον εαυτό. Και όµως, αισθάνεσαι, σχεδόν έχεις πειστεί, ότι και το φόβο αυτόν θα τον ξεπεράσεις, αν έτσι ξεφύγεις από το «εδώ» , από το «τώρα», από την σκέψη του «αύριο» που καλύπτεται από ένα πυκνό, µαύρο σύννεφο. Τώρα µέσα σου γίνεται «πόλεµος». Μια µάχη σκληρή. Μένεις ή φεύγεις; Κυνηγάς το όνειρο µακριά ή µένεις εδώ, µισός όπως σε άφησαν, να ονειρεύεσαι πώς θα ήταν αν το όνειρο έβγαινε αλήθεια;

∆εν προσκλήθηκε Αίσθηση προκάλεσε στη χθεσινή τελετή παράδοσης των εργατικών κατοικιών στην Ανδραβίδα, η απουσία του τέως ∆ηµάρχου Ανδραβίδας κ. Γιάννη Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου ήταν ο ∆ήµαρχος που επί θητείας του κατασκευάστηκαν οι εργατικές κατοικίες, ωστόσο απουσίαζε από τη µεγάλη στιγµή της τελετής παράδοσης. Οι πληροφορίες πάντως λένε, ότι δεν έλαβε καµία πρόσκληση, ούτε γραπτή ούτε προφορική από τη νυν δηµοτική αρχή. Μ.Κ.

[

Σχόλια 3 Έχει προβάδισµα για πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ο Κ. Ασκούνης Συνέρχεται αύριο στις 9 το πρωί στην Αθήνα η γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), πρώην ΚΕ∆ΚΕ, µε µοναδικό θέµα την εκλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου και του εποπτικού συµβουλίου της Ένωσης για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο (2011-2014). Τη γενική συνέλευση της ΚΕ∆Ε απαρτίζουν 500 σύνεδροι, εκ των οποίων οι 325 είναι οι δήµαρχοι και οι 175 δηµοτικοί σύµβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και εκπροσωπούν τις 13 περιφερει-

ακές ενώσεις δήµων της χώρας. Τα µέλη του νέου διοικητικού συµβουλίου της ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα, εκλέγονται είτε κατά συνδυασµούς είτε κατά µεµονωµένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει 45 υποψηφίους (30 δηµάρχους και 15 δηµοτικούς συµβούλους). Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις τη σκυτάλη της προεδρίας από τον Νικήτα Κακλαµάνη θα λάβει ο δήµαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης. Γ.Ρ

Πρώτα η αλήθεια και η Ηλεία Η προτεραιότητα στην Αλήθεια και στην Ηλεία, χαρακτηρίζει το λόγο και τις πρωτοβουλίες του Τάκη Αντωνακόπουλου. Σε αυτή τη γραµµή ο Τάκης πολιτεύεται όλα τα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκεί συστηµατικά δεν αναδεικνύει πάντα δηµοφιλείς απαντήσεις από τους Υπουργούς. Όµως αποκαλύπτεται η γραπτή Αλήθεια και τα γραπτά µένουν. Π.Α.

]

Η Ηλεία στο δροµολόγιο των λαθροµεταναστών Μεταξύ των περιοχών που µεταφέρεται η παράνοµη δράση των διεθνών κυκλωµάτων δουλεµπόρων βρίσκεται και η Ηλεία και τα χωρικά ύδατα της ευρύτερης περιοχής, καθώς στο Ιόνιο συνεχίζουν ακάθεκτα τη χρυσοφόρα επιχείρηση διακίνησης λαθροµεταναστών µέσω της Ελλάδας προς την Ιταλία και άλλες χώρες. Οι απόρρητες εκθέσεις των διωκτικών αρχών µαρτυρούν ότι πίσω από τα δουλεµπορικά κυκλώµατα κρύβεται η ιταλική Μαφία µε την εµπλοκή και Ελλήνων συνεργατών και πλοκάµια σε χώρες της Ασίας, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Παλιότερα, το κύµα λαθροµεταναστών αναπτυσσόταν κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου και κυρίως τα ακριτικά νησιά. Σήµερα σαρώνει την περιοχή του Ιονίου. Τα δροµολόγια φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί θεαµατικά τον τελευταίο χρόνο καθώς άρχισαν να καταγράφονται περισσότερες προσπάθειες εξόδου προς την Ιταλία, ίσως και λόγω της κρίσης που µαστίζει τη χώρα. Η «στροφή» των κυκλωµάτων διακίνησης αποτυπώνεται µέσα από επίσηµα στοιχεία του Λιµενικού Σώµατος, όπου καταγράφεται αύξηση κατά 31,4% των περιστατικών στο Ιόνιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προηγούµενα χρόνια οι συλληφθέντες µετανάστες, που έκαναν απόπειρες να φύγουν προς Ιταλία, κυµαίνονταν µεταξύ 1.634 (το 2007) και 2.593 (το 2009). Πέρυσι ανήλθαν σε 3.167 σε 954 περιστατικά, που ήταν και τα περισσότερα σε επίπεδο 10ετίας (σ.σ.: το 2009 ήταν µόλις 726 τα περιστατικά). Με τον ίδιο ρυθµό συνεχίζονται και φέτος οι προσπάθειες µεταναστών να φύγουν προς Ιτα-

λία, αφού µέχρι τις 31/8 έχουν καταγραφεί 465 περιστατικά και έχουν συλληφθεί 2.363 µετανάστες. Στον «αντίποδα» τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εκθέσεις των αξιωµατικών της Ασφάλειας του Λιµενικού Σώµατος που προέβλεπαν ότι θα αλλάζουν τα δροµολόγια των δουλεµπόρων ύστερα από το «άνοιγµα» των χερσαίων συνόρων µέσω του Έβρου, όπου εισέρχονται καθηµερινώς εκατοντάδες µετανάστες καθώς δεν υπάρχει πλέον το «εµπόδιο» των ναρκοπέδιων.

Ο λόγος... στους πολίτες -Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της περιοχής που ζείτε και εργάζεστε; Το σηµαντικότερο πρόβληµα τον τελευταίο καιρό είναι ότι κλείνει η µια υπηρεσία µετά την άλλη µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούµαστε και εµείς οι νέοι να κλείνουµε τις επιχειρήσεις µας. -Σκέφτεστε ότι ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψετε τον τόπο σας; Το σκεφτόµαστε γιατί δεν µπορούµε να εξυπηρετηθούµε ούτε να εργαστούµε. -Θεωρείτε ότι οι αρµόδιοι έχουν δείξει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε για την περιοχή; ∆εν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Αντί να αξιοποιήσουν την Ανδρίτσαινα σαν ιστορική πόλη, κάνουν το αντίθετο. Επιδιώκουν την ερήµωση

του τόπου. -Η οικονοµική κρίση πόσο έχει επηρεάσει τα πράγµατα; Έχει επηρεάσει τα πάντα σε πολύ µεγάλο βαθµό. Όλος ο κόσµος έχει σταµατήσει να δουλεύει και πάµε από το κακό στο χειρότερο.

5 ερωτήσ εις

-Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα της περιοχής; Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ο δρόµος που συχνά είναι αδιάβατος και το δεύτερο οι υπηρεσίες που κλείνουν η µία µετά την άλλη. Το µήνυµα που θέλω να περάσω είναι ότι θα έπρεπε να φέρουν και άλλες υπηρεσίες και να στηρίξουν τον τόπο για να κρατηθούµε και εµείς εδώ, να µην ερηµώσει.

Γιώργος Λαµπρόπουλος, ελεύθερος επαγγελµατίαςΑµυγδαλιές

Έτος 2011… Μήνας 7ος… Εβδοµάδα 27η… Ηµέρα Σάββατο… Ο Ιούλης «πατούσε» το 2. Εκείνη την ηµέρα είχε σκεφτεί και ο ίδιος είχε καθορίσει για να γιορτάσει µε µερικούς καλούς φίλους την υπέρβαση του θανάτου. Με φίλους, όπως συνήθιζε να γιορτάζει τις µεγάλες και τις µικρές χαρές, τις µικρές και τις µεγάλες λύπες… Σάββατο, 2 Ιουλίου έγραφε το ηµερολόγιο. Σάββατο, 2 Ιουλίου έγραφε ο ίδιος στο ηµερολόγιο… «Σήµερα µ’ ένα ποτήρι κρασί…». Μια σηµείωση τελευταία. Και ένα ραντεβού που δεν έγινε. Όχι γιατί οι φίλοι αρνήθηκαν την πρόσκληση, αλλά γιατί ο «Οικοδεσπότης» της καρδιάς τους δεν µπόρεσε, δεν πρόλαβε, δεν έµελε να γευτεί µαζί τους αυτό το ποτήρι… Βέλος στην ψυχή, το ιδιόχειρο σηµείωµα στο ηµερολόγιο. Πληγή που αιµορραγεί για όσα δεν ειπώθηκαν, για όσα δεν εκφράστηκαν, για όλα εκείνα που θα µπορούσαν…. Που θα µπορούσαν, αν ο θάνατος που τον κύκλωνε και πάλι µαρτυρικά δεν «έτρεχε» πιο γρήγορα από τις 2 Ιουλίου… Για το ∆ηµήτρη Ασηµακόπουλο, για τους φίλους «Μπαµπούκο» Σ.∆


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Η γνώµη του

[

Κρίση αλλά και αισιόδοξα µηνύµατα από τον αγροτικό τοµέα…

Τζανέτος Καραµίχας, πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ

Σ

’ αυτή τη βαθιά κρίση που διέρχεται η χώρα, τα πιο αισιόδοξα µηνύµατα λαµβάνουν οι άνθρωποι της αγοράς, από τον αγροτικό τοµέα, ο οποίος φαίνεται να βιώνει την οικονοµική κρίση, µε πιο ήπιες συνέπειες, συγκριτικά µε άλλους κλάδους και ειδικά αυτές των υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι ο αγροτικός τοµέας κατέγραφε µεγάλη κάµψη πριν από την έναρξη της ύφεσης, η θέση του στην ελληνική οικονοµία παραµένει σηµαντική, κρινόµενη από τη συµβολή του στην απα-

σχόληση (που αυξήθηκε σηµαντικά στην τριετία 2008-2010) και από τη συµµετοχή του στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες της αγροτικής οικονοµίας δείχνουν ωστόσο επηρεασµένοι από την οικονοµική κρίση, µε το αγροτικό εισόδηµα να µειώνεται κατά 13,5 ποσοστιαίες µονάδες. Το αρνητικό κλίµα δεν αφορά ωστόσο, µόνο το εισόδηµα, αλλά και τα µεγέθη της παραγωγής. Έτσι βλέπουµε ότι στο διάστηµα της πενταετίας 2006-2010 καταγράφεται σηµαντική πτώση

στα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παρακολουθούνται συστηµατικά, ιδιαίτερα έντονη το 2007 (-18,2%), το 2009 (-7,7%) και το 2010 (6,7%), ενώ νέα κάµψη προβλέπεται κατά το 2011 (-4,4%). Η πτώση ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε ορισµένα προϊόντα αροτραίων καλλιεργειών (βαµβάκι, βιοµηχανική τοµάτα, ζαχαρότευτλα) στο κρασί και σε ορισµένα εσπεριδοειδή. Στη ζωική παραγωγή, πάλι, και ιδιαίτερα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας δεν παρατηρούνται ση-

Πρόσωπο

Ο

Χρήστος Βούλγαρης(Πρόεδρος εργαζοµένων δήµων)

Στην πρώτη γραµµή των αγώνων

Χρήστος Βούλγαρης γεννήθηκε το 1969 στην Τοπική Κοινότητα Οινόης, της δηµοτικής ενότητας πλέον Πηνείας του δήµου Ήλιδας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά και τα πρώτα του µαθητικά χρόνια, έως και την ηλικία των εννέα ετών, τα έζησε στο Αννόβερο της Γερµανίας, αφού εκεί είχαν µετακοµίσει και εργάζονταν οι γονείς του. Η επιστροφή της οικογένειας τον βρίσκει και πάλι στο χωριό του, την Οινόη, όπου και τελείωσε το δηµοτικό σχολείο. Από το έτος 1980 ζει µόνιµα στην Αµαλιάδα και αποφοίτησε από το 1ο λύκειο Αµαλιάδας, ενώ κατά τη

διάρκεια των εφηβικών του χρόνων έπαιζε µπάσκετ στην οµάδα του Κοροίβου Αµαλιάδας. Το 1980 εισήχθη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ειδικότερα στη σχολή Ν.Ο.Π.Ε, στο τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποφοίτησε το 1992 λαµβάνοντας πτυχίο µε βαθµό «Λίαν καλώς». Το έτος 2000 διορίστηκε ως τακτικός υπάλληλος, στον τέως δήµο Ανδραβίδας, ενώ από το έτος 2001 είναι µέλος του Συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας. Το 2002 παντρεύεται µε την

Ελένη ∆ιαµάντη και αποκτούν ένα γιο, το Γιώργο, ο οποίος σήµερα είναι µαθητής της Γ’ δηµοτικού, στο 5ο δηµοτικό σχολείο Αµαλιάδας όπου το 2010 ο Χρήστος Βούλγαρης εξελέγη αντιπρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεµονων. Το 2008 παίρνει µετάταξη στον τέως δήµο Αµαλιάδας και νυν δήµο Ήλιδας και έχει καταταχθεί στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Πρόνοιας. Παράλληλα είναι αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ νοµού Ηλείας από το έτος 2007 έως και σή-

µερα, ενώ από τις αρχές του 2011 είναι πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας. Η ανάληψη των καθηκόντων του ως προέδρου συµπίπτει µε την πιο δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα και ο κλάδος των δηµοτικών υπαλλήλων, αλλά και όλων των εργαζοµένων. Ο Χρήστος Βούλγαρης βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των αγώνων για να αποσυρθεί η λαίλαπα των µέτρων και παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός συλλόγου εργαζοµένων, έτσι ώστε να είναι συλλογική η δράση και µε καλύτερα αποτελέσµατα.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Πού πας Βαγγελάκη µε τέτοιο καιρό Γιατρέ µου σε ευχαριστώ για µέτρα που επήρες ∆εν κλαίνε µόνο ορφανά και µνήµατα οι χήρες. ∆ακρύζει όλος ο λαός σαν καλυβιών κρεµµύδι Ευρώπη και χωριάτικη κι οι γέροι για ταξίδι. Έτσι µου είπε γέροντας γνωστός που συζητούσα Τρώει αυτά για έξοδα µε κόπο που φιλούσα. Να µη χρεώσει συγγενείς, παπά και για τον τάφο Λυπάµαι µα και ντρέποµαι φίλοι µου που το γράφω. Τα τελευταία χρήµατα µες τη ζωή ετούτη Για άνοιγµα στον Αλβανό ας πάει και µπαρούτι. Σ’ όλα τα κοιµητήρια αλλοδαποί τα σκάβουν Έρχεται και η τρόικα και ζωντανούς µας θάβουν. Μάζευε κάτι κι η γριά να δώσει στα εγγόνια Αργεντινής αγόρασα εισαγωγής λεµόνια. Το ίδιο κάνει κι ο παππούς για Πάσχα, καλοκαίρι Πάει κι αυτό ξεχάστηκε τσέπη δε βάζεις χέρι. Ούτε για τα απαραίτητα σύνταξη δεν τους φθάνει. Ρύζι, φακές και τραχανάς και οι τιµές δρεπάνι. Πίσω µας φέρνουν κατοχή που τρώγαν όλο πίτες Χόρτα µαζεύαν στα βουνά πολλοί µαυραγορίτες. Υπάρχουν πάλι σήµερα µε τσάντα και κουστούµι Τινάζουνε τη ζάχαρη για Έλληνα λουκούµι.

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Τ

Γιατρός που είναι φίλος δουλειά είχε για στόµα Ήτανε οδοντίατρος και εραστής στο στρώµα. Οι Έλληνες µου έλεγε απ’ την πολύ τη µάσα Τα δόντια τους χαλάσανε φιλάρα µου µπαγάσα. Κανένας δεν τα έπλενε µε βούρτσα δεν τη βρίσκει Τα βράδια µόνο ξέπλενε φιάλη µε ουίσκυ. Τι παϊδάκια τρώγανε και χοιρινά στη σχάρα Ταξίδι φεύγει σύζυγος κι αυτός µε την κουµπάρα. Κουφάλες τώρα γίνανε µια ζωή τραπέζι Ταβέρνα είχαν σπίτι του µα τώρα τους πιέζει. Για χρέη που εβγήκανε λαός θα τα πληρώσει Όλες τις πάντες τις φυλάς µε τρόπο θα στη χώσει. Τι το’θελα και Έλληνας γεννήθηκα ο µαύρος Μέχρι φτερά εις τον ψαρά στα ύψη πήγε γαύρος. Όχι αυτός του Πειραιά µε ήττες στην Ευρώπη Άραβας τώρα έρχεται πετρέλαιο το τόπι. Με κόπους και µε στέρηση τούβλα και το τσιµέντο Τα σπίτια στην πατρίδα µας πάνε για φαλιµέντο. Το γράφω στα Ιταλικά για φούντο πατριώτες Μας εκτελεί κυβέρνηση µε Γερµανών τις µπότες. Μη χαίρονται οι δεξιοί κι αυτοί αν κυβερνούσαν Τα ίδια µέτρα θα’παιρναν κι Ευρώπη θα σιωπούσαν.

∆όσεις πολλές για σπίτι σου να φτάσεις στα πατζούρια Τώρα σου φέρνουν πρωινό Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ και χυµό αγγούρια. Σαν το χταπόδι χτύπησαν το ΙΚΑ και µαστόροι Τα υλικά είχαν φτερά και νέοι µπαίνουν φόροι. ∆εν έχω εις την τσέπη µου, αέρα να τους δώσω Λεκάνη πάρτε του σπιτιού και πόρτα να πληρώσω. Ακόµα δόσεις τις χρωστώ βρακιά κατεβασµένα Ωραία που’ναι η ζωή πάνε τα περασµένα. ∆ιαδηλώσεις και φωνές, πορείες κι απεργίες Λαός µιλά για ασθένειες της πείνας αλλεργίες. Φωνάζουν όσοι έχουνε δουλειά και αφαιρούνε Λίγα κι αυτά που µένουνε, στους άλλους τι να πούνε. Για τους ανέργους θα σας πω της πολιτείας λάθη Αυτοί τι τρώνε ρώτα τους, νοικοκυράς καλάθι. Για αυτούς δε γράφουν τα πανό, την πάρτη µας κοιτάµε Κι υπηρεσίες κλείνουνε οι σύντροφοι του ΠΑΜΕ. Απ΄το χωριό κατέβηκα δουλειές αφήνω πίσω Γιατί τις πόρτες κλείσατε, λεβέντες θα ρωτήσω. Είν’ εντολή του Περισσού λαό ταλαιπωρείται Την ίδια τσίχλα δεν µπορώ, µορφή αγώνα πείτε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

υπικά η αποκατάσταση της πολιτικής οµαλότητας στη χώρα επισφραγίζεται µε την ψήφιση του Συντάγµατος του 1975 από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή. Μια ακόµα αλλαγή στο Συνταγµατικό µας Χάρτη, θα πραγµατοποιηθεί και το 1986 επι Ανδρέα Παπανδρέου και µια επι Κώστα Καραµανλή του νεότερου,

]

µαντικές µεταβολές στο ζωικό κεφάλαιο και στην παραγωγή, αν και ο αριθµός των κτηνοτρόφων µειώθηκε αισθητά (κατά 10% περίπου). Αντίθετα στον κλάδο της βοοτροφίας διαπιστώνεται µεγάλη µείωση του αριθµού των αγελαδοτρόφων (-18%) και σηµαντική πτώση στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος (-10%). Στην πτηνοτροφία, τέλος και ειδικότερα στο κρέας πουλερικών δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές, ενώ η µελισσοκοµία φαίνεται ότι διατηρεί το παραγωγικό της δυναµικό.

(Μέρος Ογδοηκοστό Πέµπτο) για την άρση του ασυµβιβάστου στην εργασία των Βουλευτών. Κεντρική αλλαγή της αναθεώρησης του 1986 ήταν η αφαίρεση και των εναποµεινάντων τελευταίων αρµοδιοτήτων από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, που του έδιναν δυνατότητα ενεργού ανάµειξης στα πολιτικά δρώµενα της χώρας και εποµένως και σοβαρού επηρε-

ασµού των πολιτικών µας εξελίξεων. Και κατά µια έννοια έστω και ιστορικά ελεγχόµενη, αποστέρησης της δυνατότητάς του να προξενεί κατά το δοκούν πολιτική αστάθεια και ανεπιθύµητες κρίσεις. Τύποις λοιπόν από τον Ιούνιο του 1975 και ουσιαστικά από τον Ιούλιο του 1974 διάγουµε την Γ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της µακράς περιόδου µας οµαλού κοινοβουλευτικού βίου, είναι η πολιτική σταθερότητα, η οµαλή εναλλαγή των κοµµάτων στην εξουσία µε την ετυµηγορία του ελληνικού λαού χωρίς έκθεσµες παρεµβάσεις πολιτειακές ή στρατιωτικές, η ανανέωση του πολιτικού στελεχιακού µας δυναµικού, αλλά και η σταθερή πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Αδιαµφισβήτητα η Γ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία είναι η πιο µακρά περίοδος οµαλής κοινοβουλευτικής

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λόγος περί αθανασίας... Αναγνώστης της στήλης, παίρνοντας αφορµή από τις αναφορές µας για το θάνατο και την αθανασία, µας εγκαλεί για περισσότερες σκέψεις και ... καταθέσεις γύρω από το προαιώνιο αυτό θέµα, που έχει απασχολήσει µεγάλους φιλοσόφους της ιστορίας. Τα τέκνα, ανέφερε ο αναγνώστης µας, είναι αυτά που διαιωνίζουν τον άνθρωπο, όπως τα νεόφερτα τα φυτά και όπως τα νεογνά τα ζώα. Από τις θέσεις και απόψεις πολλών περί της αθανασίας του θνητού και του θνητού της αθανασίας δοκιµιογράφους-φιλοσόφους, γνωρίζουµε ότι στην περίπτωση του ανθρώπου υπάρχει µια βασική διαφορά. Ο άνθρωπος, εκτός από τα φυσικά τέκνα γεννά και τέκνα άλλα, αυτά που µεταστοιχειώνουν τη φύση σε ιστορία. Το πουλί χτίζει τη φωλιά του σχεδόν πανοµοιότυπα από τότε που έφυγε από την κιβωτό του Νώε ως τα σήµερα. Ο άνθρωπος από το σπήλαιο και τις πασσαλοκαλύβες του έχτισε πυραµίδες και ουρανοξύστες και άγνωστο είναι πού µπορεί να φτάσει. Εποµένως, αθανατίζει το είδος µε κάθε λογής έργα των χειρών και του µυαλού του, από το ρόπαλο που έκοψε από ένα δέντρο, το πέτρινο τσεκούρι που έφτιαξε τις πρωτόγονες ζωγραφιές της Αλταµίρας ως τους πίνακες Γκρέκα και του Πικάσο, από τους πρώτους στίχους στις πέτρες της Μεσοποταµίας και τους οβελίσκους της Αιγύπτου, ως τους λόγους της Αισχυλιακής τραγωδίας και το ιερό ρίγος των «Τεσσάρων Κουαρτέτων» του T.S. Eliot. Ο «αγνωστικιστής» άνθρωπος, έστω κι αν δεν πιστεύει πως πλάστηκε «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν» του Θεού και πως ο Θεός του «ηλάττωσε βραχύ τι παρ’ αγγέλοις» αλλά του «εστεφάνωσεν δόξη και τιµή» και πιστεύει πως «χους έστιν και εις χουν απελεύσεται» δεν παύει να διψά το απόλυτο, να ποθεί να νικήσει το θάνατο. Με άλλα λόγια να υπερβεί τη θνητότητά του προβλέποντας περί την αθανασία. ∆ε συµβαίνει το ίδιο µε τον άνθρωπο που πιστεύει. Αυτός νιώθει τα σπέρµατα της αθανασίας µέσα του. Ο θάνατος επέρχεται δια της αµαρτίας- «τα οψώντα της αµαρτίας θάνατος»- και η ανάσταση δια της αναλήψεως. Ο άνθρωπος πλειστάκις πεθαίνει και πλειστάκις επανέρχεται στη ζωή. Η θνητότητα του ανθρώπου είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Όµως πέρα από τη θετικιστική θέση, ότι ο άνθρωπος είναι θνητός, όπως όλα τα έµβια όντα, και πέρα από τη θρησκευτική ότι είναι αθάνατος, ο άνθρωπος είναι θνητός και αθάνατος από τη στήση των επιγόνων. Αυτοί µπορούν να τον σκοτώσουν ή να τον αθανατίσουν. Η µνήµη κρατά αθάνατους του θνητούς. Όποιος χάνει τη µνήµη του γίνεται δολοφονικό χέρι και για τον ίδιο και για τους άλλους. Ο ζωντανός άνθρωπος, γίνεται συνεργός θανάτου, αν αποσκοπεί από την ιστορία και αυτόχειρας αν αποκόψει τον εαυτό του από τη ζωή που θα’ρθει. «Η αθανασία, σηµειώνουν οι φιλόσοφοι, ως συµπέρασµα, ξεκινά από το υποκείµενο. Αν νιώθω µέσα µου να εκβάλουν όλα τα νάµατα του παρελθόντος, αν παραδέχοµαι και πληρώνω το τίµηµα της οφειλής µου προς τους οποιουσδήποτε ανιόντες, πρόσωπα και πολιτισµούς, τότε σπέρνω για τον εαυτό µου σπέρµατα αθανασίας, αλλά και απαθανατίζω τα όσα πέρασαν. Τιµώ το αίµα και τον ιδρώτα των προσώπων και των επιτευγµάτων τους. Νικώ το θάνατο και για δικό µου λογαριασµό και για λογαριασµό εκείνων που πέρασαν και αυτών που θα’ ρθουν.

πορείας του τόπου. Και σαν ένα τέτοιο πολύτιµο αγαθό, θα πρέπει να την διαφυλάττουµε από την ασυνεννοησία των πολιτικών δυνάµεων. Ας εστιάσουµε όµως σε µερικά κεντρικά χαρακτηριστικά αυτής της µοναδικής κοινοβουλευτικής µας περιόδου. Κατ΄ αρχήν κυρίαρχη πολιτική µορφή αυτής της περιόδου είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που στην κυριολεξία επελαύνει στην πολιτική µας σκηνή και καταγάγει στις 18 Οκτωβρίου του 1981 µεγαλειώδη νίκη, αποσπώντας το 48% του εκλογικού σώµατος και εκατόν εβδοµήντα δυο έδρες του Κοινοβουλίου. Με ανεπανάληπτες δηµαγωγικές αρετές εξεγείρει µε τις πύρινες οµιλίες του τα πλήθη και τα καθοδηγεί σαν παλιρροϊκό κύµα. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Πρόγραµµα από τον ΟΕΚ 80 εκ. ευρώ για αγορά κατοικίας

Ν

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

έο πρόγραµµα του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, για αγορά και επισκευή κατοικιών το οποίο θα ξεκινήσει άµεσα, ύψους 80 εκατοµµυρίων ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Κουτσούκος, κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης των εργατικών κατοικιών Ανδραβίδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη προχθές από τον ΟΕΚ και µέσα στις επόµενες ηµέρες θα υπογραφεί από τον κ. Κουτσούκο για να τεθεί σε εφαρµογή, δίνοντας ‘ανάσα’ σε µεγάλο αριθµό δικαιούχων του ΟΕΚ, ιδιαί-

Σηµαντικές ρυθµίσεις από τον Οργανισµό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων

Τις σηµαντικές ανακοινώσεις έκανε χθες ο υφυπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Κουτσούκος από την Ανδραβίδα

Θα επανεξεταστούν τα κριτήρια χορήγησης εργατικών κατοικιών

τερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, που τα οικονοµικά προβλήµατα είναι πολλά.

Ευνοϊκοί όροι Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του

Οι δικαιούχοι, αλλά και αρκετοί πολίτες της Ανδραβίδας παρευρέθηκαν στην τελετή

οµιλίας ο κ. Κουτσούκος παρουσίασε τις σηµαντικές ρυθµίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει ή προχωρά ο Οργανισµός, σε µία προσπάθεια να βοηθηθούν οι εργαζόµενοι και να τύχουν όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκών όρων εν µέσω οικονοµικής κρίσης και ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός ότι θα αξιοποιούνται όλοι οι πόροι προς όφελος των εργαζοµένων. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίων, ενώ προχωρούν οι ρυθµίσεις που αφορούν εκπτώσεις επί των επιτοκίων, για να µπορούν οι δικαιούχοι να καταβάλουν τις δόσεις τους, ενώ ο Υφυπουργός έκανε γνωστό χθες ότι για τους µακροχρόνια ανέργους αναστέλλεται η καταβολή δόσεων µέχρι και τις 31/12/12, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι µέχρι τότε η χώρα θα έχει περιέλθει σε καλύτερη θέση. Παράλληλα χθες ο κ. Κουτσούκος

ενηµέρωσε ότι όσοι δικαιούχοι του ΟΕΚ έχουν λάβει επιδοτούµενο δάνειο από τον Οργανισµό , ήδη εξετάζεται αυτή τη στιγµή να προχωρήσουν οι τράπεζες σε επιµήκυνση των δόσεων. Πιο ελαστικά Επίσης, γνωστοποίησε ο Υφυπουργός ότι θα επανεξεταστούν τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία χορηγούνται εργατικές κατοικίες, στη βάση του να γίνουν πιο ελαστικά, για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους εργαζόµενους να διεκδικήσουν εργατική κατοικία, τη στιγµή µάλιστα που αυτό το πρόγραµµα του ΟΕΚ θα συνεχιστεί κανονικά. Ήδη στην Ηλεία έχουν παραδοθεί 700 κατοικίες και λόγω των αυστηρών κριτηρίων αυτή τη στιγµή δεν µπορούν να βρεθούν εύκολα δικαιούχοι. «Κάνουµε ότι µπορούµε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούκος, ο οποίος επεσήµανε ότι µε την ενοποίηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού της Εργατικής Εστίας, ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας πιο ισχυρός Οργανισµός.

Η παράδοση των κατοικιών έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Κουτσούκου και των αρχών της περιοχής

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Απέκτησαν τα δικά τους σπίτια Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

τα δικά τους σπίτια θα στεγάσουν πλέον τα όνειρά τους εργαζόµενοι από την Ανδραβίδα, οι οποίοι χθες έλαβαν τα παραχωρητήρια των νέων τους κατοικιών στις νεόδµητες Εργατικές Κατοικίες της πόλης. Ο νέος σύγχρονος οικισµός παραδόθηκε σε µία δύσκολη χρονικά συγκυρία για τη χώρα, δίνοντας µήνυµα ελπίδας στους εργαζόµενους. Η τελετή παράδοσης των κατοικιών, που οργανώθηκε από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Κουτσούκου, ο οποίος στη διάρκεια της οµιλίας του έδωσε και ειδήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα του Οργανισµού.

Παραδόθηκαν οι πρώτες Ο οικισµός των κατοικιών αποτελείται από 12 κατοικίες, τριών και τεσσάρων δωµατίων, εµβαδού από 86,30τ.µ. έως 118,30 τ.µ. µε τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα και χθες παραχωρήθηκαν οι τέσσερις πρώτες, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία µε τα δικαιολογητικά των υπολοίπων που έχουν κληρωθεί, ενώ είναι σε εκκρεµότητα και σύµφωνα µε τον κ. Κουτσούκο εντός διµήνου θα κληρωθούν άλλα τρία διαµερίσµατα. Ωστόσο, όπως είπε ο Υφυπουργός κρίθηκε αναγκαίο να παραδοθούν τα 4 πρώτα σπίτια τώρα, από τη στιγµή που είναι έτοιµα και δεν υπήρχε λόγος να παραµένουν κλειστά και να υπάρχει ο κίνδυνος δολιοφθορών.

Στήριξη από την Εκκλησία Την έκταση για την ανέγερση των κατοικιών είχε παραχωρήσει η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και χθες τον Αγιασµό τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός, τα λόγια του οποίου ήταν βάλσαµο στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε στη χώρα και το νοµό µας. «∆εν θα σταµατήσουµε να παρέχουµε ότι έχουµε για το λαό µας, για όσους έχουν ανάγκη. Η Εκκλησία και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας θα παρέχουµε οικόπεδα και είµαστε έτοιµοι να δώσουµε και στον Πύργο και στα ∆ουνέϊκα και όπου µας ζητήσουν, είτε για κατοικίες, είτε για σχολεία. Όταν θα έχουµε θα δίνουµε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης, ο οποίος ευλόγησε τα σπίτια και ευχαρίστησε την πολιτεία που βοηθά σε τέτοια θέµατα, καθώς και τον Υφυπουργό.

«Έρχονται» και άλλες κατοικίες Από την πλευρά του ο κ. Κουτσούκος επεσήµανε, ότι παρά την οικονοµική δυσπραγία που υπάρχει, η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να εξαντλεί όλους τους διαθέσιµους πόρους σε έργα µε κοινωφελείς σκοπούς και αφού παρουσίασε το πρόγραµµα του ΟΕΚ, δεσµεύθηκε να συνεχιστούν οι µελέτες και ευχήθηκε να παραδώσει και άλλες

κατοικίες, µε δεδοµένο ότι αναµένεται να προχωρήσει ο οικισµός 50 κατοικιών στη ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, ενώ προχωρούν οι εργατικές κατοικίες της Γαστούνης, καθώς εκδόθηκε η άδεια και θα προχωρήσουν και της Βάρδας. Παράλληλα, ο κ. Κουτσούκος έκανε γνωστό ότι στην περιοχή της Ανδραβίδας και της Γαστούνης έχουν παραχωρηθεί και άλλα οικόπεδα, αλλά επειδή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης πρέπει να λυθεί το ρυµοτοµικό και να προχωρήσει η διαδικασία αποδοχής από τον ΟΕΚ. Ο Υφυπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη για τις προσπάθειές του, αλλά και τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης και στην προκειµένη περίπτωση τους πρώην ∆ηµάρχους Ανδραβίδας κ. ∆ηµήτρη Καγκελάρη και κ. Γιάννη Παπανδρέου, για την προώθηση των κατοικιών. Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης, κάλεσε τους πολίτες να έχουν εµπιστοσύνη στον Υφυπουργό κ. Κουτσούκο, αφού έχει µεγάλο ενδιαφέρον για το νοµό και επεσήµανε ότι µε τη συνεργασία µπορούν να επιτευχθούν πολλά, ενώ ευχαρίστησε την Εκκλησία που συµπαρίσταται σε όλες αυτές τις προσπάθειες.

Τον αγιασµό τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός

Χαιρετισµό απηύθυνε και ο ∆ήµαρχος ΑνδραβίδαςΚυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης. Οι δικαιούχοι Κατά τη χθεσινή τελετή, πήραν τα παραχωρητήρια των κατοικιών τους, ο κ. Λεωνίδας Κοτσαύτης, η κα Μαριάννα Μαντζώρου, ο κ. Νίκος Αρβανίτης και η κα Ελένη Κοτσαύτη, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους και ευχαρίστησαν τον ΟΕΚ και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι οι εργαζόµενοι. Το «παρών» στην τελετή παράδοσης έδωσαν επίσης, η προϊσταµένη του γραφείου του ΟΕΚ στην Ηλεία κα Αγγελική Μεσσάρη, που έκανε και την παρουσίαση, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας, ο υποδιοικητής της κεντρικής διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κ. ∆ιονύσης Πατσούρης, ο αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Παλαιολόγος, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην ∆ήµαρχος Ανδραβίδας κ. ∆ηµήτρης Καγκελάρης, ο διευθυντής της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Αλέξης Μπίρµπας, ο υποδιευθυντής κ. Γιώργος Τσεριώνης, ο διοικητής του Α.Τ. Ανδραβίδας κ. ∆ήµος Μαργιόλης, εκπρόσωπος της Π.Υ. Πύργου κ. Ηλίας Μανιάτης, η πρόεδρος του ΕΚΑ Αµαλιάδας κα Νατάσα Παναγιωτάρα, ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Λεχαινών κ. Χαράλαµπος Παλλαδινός και η πρόεδρος του Συλλόγου ‘Καλλιρρόη Παρέν’ κα Πανωραία Παπαδοπούλου- Τσουραπά.

Από το Μητροπολίτη Ηλείας παρέλαβε το παραχωρητήριό του ο κ. Λεωνίδας Κοτσαύτης

Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Κουτσούκος, παρέδωσε το παραχωρητήριο στη δικαιούχο κα Μαριάννα Μαντζώρου

Ο οικισµός περιλαµβάνει 12 σύγχρονες κατοικίες

Ο βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης παραδίδει το παραχωρητήριο στην κα Ελένη Κοτσαύτη

Από τα χέρια του αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαµπου Καφύρα πήρε το παραχωρητήριο ο κ. Νίκος Αρβανίτης

Τα θέµατα συζήτησης στο περ/κό συµβούλιο Με 24 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόµενη Πέµπτη 6 Οκτωβρίου στην Αµαλιάδα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευµα, παρόντος του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ήλιδας. Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και σύµφωνα µε την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώµατος Κώστας Καρπέτας θα συζητηθεί επερώτηση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο περιφερειακός σύµβουλος ∆ηµήτρης ∆εσύλλας αναφορικά µε τα προβλήµατα των καρπουζοπαραγωγών της Ηλείας. Τα υπόλοιπα θέµατα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Ενηµέρωση- παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Έγκριση καταβολής της ετήσιας εταιρικής εισφοράς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στα Κέντρα Πρόληψης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας. Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, Νοµαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆ΕΠΙΝ επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και την έγκριση των τροποποιηµένων εγχειριδίων ∆ιαχείρισης Έργων και Ποιότητας, µε τη νέα διαµόρφωση των µονάδων και των τµηµάτων που θα εντάσσονται στο Σύστηµα Ποιότητας. Ένταξη µελέτης στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε χρηµατοδότηση από το αποθεµατικό του προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Ηλείας και έγκριση Προγραµµατικής σύµβασης για τη µελέτη µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓ/ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για υπογραφή της σύµβασης και ορισµός µέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Tροποποίηση Τεχνικού προγράµµατος µε αύξηση του προϋπολογισµού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΟΛΟ». Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόµου στο ∆.∆. Μαζαρακίου ∆ήµου Ήλιδας», προϋπολογισµού: 50.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Συνέχιση δρόµου προς Αξάρχι ∆.∆ Λάττα ∆ήµου Ήλιδας», προϋπολογισµού: 30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση δρόµων στο ∆.∆. Γραίκα ∆ήµου Σκιλλούντος», 60.000,00 € προϋπολογισµού: συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου στην περιοχή «Παληοταβέρνα» ∆ήµου Γαστούνης», προϋπολογισµού: 80.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµων στο ∆.∆. Βαρβάσαινας ∆ήµου Πύργου», προϋπολογισµού: 80.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου στην περιοχή ΣΟΥΜΕΣ στο ∆.∆. Γαστούνης του ∆ήµου Γαστούνης», προϋπολογισµού: 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου στο ∆.∆. ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ του ∆ήµου Πύργου»,προϋπολογισµού: 30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου περιοχ ής ΑΝΤΩΝΕΪΚΑ-ΞΥ∆ΕΪΚΑΚΟΛΟΒΕΪΚΑ ∆.∆. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ∆ήµου Ήλιδας», προϋπολογισµού: 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Βελτίωση δρόµου στη θέση «Ρένια» ∆.∆. Λαµπετίου ∆ήµου Πύργου», προϋπολογισµού: 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ορισµός περιφερειακών συµβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Βελτίωση δρόµου Ζαχάρω-Ξηροχώρι του ∆ήµου Ζαχάρως», προϋπολογισµού: 50.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας (πρώην Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης) και το Αγροτικό Κτηνιατρείο (πρώην Κτηνιατρικό Κέντρο) Λεχαινών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο (πρώην Κτηνιατρικό Κέντρο) Ανδραβίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο (πρώην Κτηνιατρικό Κέντρο) Βάρδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο (πρώην Κτηνιατρικό Κέντρο) Γαστούνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης) Γαστούνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Ανάκληση της υπ. αριθ. 142/2011 απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας.


6 HΛΕΙΟΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Ένα θρησκευτικό έθιµο πολλών δεκαετιών

Τ

ο καθιερωµενό ετήσιο προσκύνηµά τους,στο εκκλησάκι της Παναγίας του Μαύρου Όρους Αράξου, πραγµατοποίησαν, οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Αρετής Λεχαινών Ηλείας. Οι εν λόγω προσκυνητές, µε επικεφαλής τον ιερέα του χωριού τους, αιδεσιµότατο π. Παναγιώτη Γκινάλα, τέλεσαν µε ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη, πανηγυρική Θεία λειτουργία, την οποία παρακολούθησαν µε ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη και πολλοί άλλοι πιστοί από την ευρύτερη περιοχή του Μετοχίου Αχαΐας. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ Στη νότια πλευρά του Μαύρου Ορους του Ακρωτηρίου Αράξου,και σε υψοδείκτη 650 µέτρων περίπου, βρίσκεται σήµερα το όµορφο και γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας ή της Παναγίας της Ρετουνιώτισσας, όπως λέµε εµείς οι Ρετουναίοι. Χτίστηκε, προς τιµη της Θεοτόκου τον Ιανουάριο του έτους 1898 από τον τότε κτηνοτρόφο Γεώργιο Αλεξανδρόπουλο του Αλεξάνδρου και κάτοικο Μετοχίου Αχαΐας. Σύµφωνα λοιπόν µε τη θρησκευτική µας παράδοση ο ανωτέρω κτηνοτρόφος ονειρεύτηκε την Παναγία και του είπε ότι στη µοναδική σπηλιά του Μαύρου όρους Αράξου υπάρχει η εικόνα Της, που προέρχεται από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Ρετούνης της σηµερινής Αρετής. Του είπε ακόµη ότι έφυγε από εκεί, λόγω της µεγάλης δυσαρέσκειάς Της και τούτο γιατί οι Ρετουναίοι δεν υπάκουσαν στην εντολή που τους έδωσε, µέσω του τότε ιερέως, να προβούν στη µετακόµιδη των οστών ενός αλλόθρησκου, που κατά σύµπτωση και κατά την παράδοση ήταν θαµµένος κάτω από την Αγία Τράπεζα του κατ’ επέκταση τότε Ιερού Ναού της Παναγίας στην Ρετούνη. Έτσι λοιπόν, οι Ρετουναίοι για να εξιλεωθούν από τη µεγάλη αυτή «∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ» επισκέπτονται σύσσωµοι το εκκλησάκι αυτό µια φορά το χρόνο, για την απονοµή θρησκευτικής λατρείας και σεβάσµου στη Θεοτόκο, το πρώτο Σαββατοκύριακο µετά το 15Αυγουστο ή παραπλήσια αυτού και ειδικότερα στην 23η του µηνός Αυγούστου ηµέρα γιορτής της Αποδόσεως Κοιµήσεως της Θεοτόκου (εννιάµερα της Παναγίας), όπου και πανηγυρίζει µε ιδιαίτερη λαµπρότητα. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τeod,asimak.@gmail com.

Ο ιερέας του Ιερού Ναού της Ζοωδόχου Πηγής Αρετής π.Παναγιώτης Γκινάλας έδωσε µε την έντονη παρουσία του ιδιαίτερη έµφαση στα θρησκευτικά αυτά δρώµενα.Μαζί του, η πρεσβυτέρα Κωνσταντίνα Γκινάλα και ο εκκλησιαστικός επίτροπος κ.Παναγιώτης Ζαχαρίας.

Ο ∆/ντης του καταστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς Αµαλιάδας κ. Αριστείδης Σφαέλος, ο παλιός διαιτητής ποδοσφαίρου κ. Νίκος Μαρκαντωνάτος και οι κες Άννα Μαρκαντωνάτου και η Ελένη Σφαέλου, µε κατάνυξη στο χώρο της θρησκευτικής αυτής εκδήλωσης.

Ο ιερέας του χωριού π.Παναγιώτης Γκινάλας και ο εκκλησιαστικός επίτροπος κ.Φώτης Αναγνώστου µετά των µελών της οικογένειάς του, στο χώρο της θρησκευτικής αυτής εκδήλωσης.

Οι κες Βιολέτα Μουζάκη, ∆ήµητρα Μυλωνάκη και οι κ.κ.Τάκης Μυλωνάκης και Κωνσταντίνος Μουζάκης, λίγο µετά από το καθιερωµένο ετήσιο προσκύνηµά τους.

Το ζεύγος, ∆ηµητρίου Κράγκαρη και ∆ιονυσίας Κοντονή στα θρησκευτικά δρώµενα της Παναγίας του Μαύρου όρους Αράξου. ∆ιακρίνεται, επίσης, ο µικρός µας προσκυνητής Νικόλαος Ντάλκουρας από την Αρετή.

Ανάµεσα στην κα Κωστούλα Κωνσταντοπούλου – Κουνέλη, οι νεαρές προσκυνήτριες από την Αµαλιάδα, µε ευχάριστη διάθεση στην εκδήλωση.

Όπως πάντα, στην καθιερωµένη αυτή εκδήλωση και οι ετεροδηµότες προσκυνητές της φωτογραφίας µας.

Στιγµιότυπο, από το ζεύγος του Τάκη και της Σούλας Χαρίτου, που διακρίνονται δεξιά στη φωτό, ως και του ∆ηµητρίου Καραµπέλη, λίγο µετά την τέλεση της Θείας λειτουργίας.

Καιρός, για λίγη ξεκούραση στους πρόποδες του Μαύρου όρους Αράξου, για το ζεύγος του ιδιοκτήτη της βιοµηχανικής µονάδας επεξεργασίας γύψου κ.Βασιλείου Λιανέα και της συζύγου του Ελευθερίας.

είπνο προς τιµήν του Προέδρου των Βετεράνω ν Ν. Ηλείας Κωνσταντίνου Φάρου, παρέθεσαν οι τρεις Σύνδεσµοι Εφέδρων Αξιωµατικών, Οπλιτών και Πολεµιστών Κύπρου του Ν. Ηλείας, τιµώντας την προσφορά του στη διατήρηση της ελληνικής Πολεµικής Ιστορίας και την κοινωνική προσφορά στο χώρο της Ηλείας. Ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου του Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου Ν. Ηλείας Αθανάσιου ∆ασκόπουλου, οι τρεις άλλες Εφεδροπολεµιστικές Οργανώσεις του Ν. Ηλείας αποφάσισαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους

Ξεχωριστή νότα στο θρησκευτικό αυτό έθιµο του χωριού τους, έδωσαν µε την έντονη παρουσίας του οι νεαροί προσκυνητές από την Αρετή (φωτό).

Στιγµιότυπο , από το όµορφο και γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας του Μαύρου Όρους Αράξου.

Η κ.Σωτηρία Μαραζιώτη – Πράντζαλου και η κ.Χρυσούλα Μουζάκη, καθώς επίσης και ο κ.Γιάννης Μουζάκης, ποζάρουν στο φωτογραφικό µας φακό µε φόντο το εικονοστασάκι του ναϋδρίου της Παναγίας του Μαύρου Όρους Αράξου.

∆ΕΙΠΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Προς τιµήν του Κωνσταντίνου Φάρου

Τη συνεστίαση οι προέδροι χαιρέτισαν των Συνδέσµων Αξιωµατικών κ.Μπράµος και Οπλιτών κ.Μιχόπουλος.

προς το ζεύγος Κωνσταντίνου και Αργυρώς Φάρου, για την ίδρυση του Μουσείου Κορεατικού Πολέµου και του Μνηµείου Πεσόντων στα Βυ-

τινέικα, καθώς και για τη σηµαντική συµβολή τους στην επανασύνδεση των Βετεράνων Πολεµιστών. Εκ µέρους του Συνδέσµου Αξιωµατικών

Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Πολεµιστών Κύπρου Αθανάσιος ∆ασκόπουλος µε τον Προέδρο των Βετεράνων Ν. Ηλείας Κωνσταντίνο Φάρο.

χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος του Γεώργιος Μπράµος και εκ µέρους του Συνδέσµου

Οπλιτών ο πρόεδρος ∆ηµήτρης Μιχόπουλος. Από την Φάρος ευχαπλευρά του ο κ.Φ

Από το δείπνο που παρατάθηκε προς τιµήν του κ.Φάρου και της συζύγου του.

ρίστησε τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις

προσπάθειές του σε συνεργασία και µε τους άλλους Συνδέσµους.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ Ο 52ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Θρήνος στη Βάρδα

Την τελευταία του πνοή στην ξενιτιά, που είχε πάει για να βρει µία καλύτερη τύχη, άφησε ένας 38χρονος από την περιοχή του Καπελέτου Βουπρασίας. Ο άτυχος Άγγελος Τρικόγιας, έφυγε πρόωρα από τη ζωή στην Αµερική όπου βρισκόταν τον τελευταίο χρόνο, αφήνοντας πίσω του ένα ανήλικο παιδί, από τον πρώτο του γάµο. Οι συγγενείς του στην περιοχή της Βάρδας, ο πατέρας και τα δύο αδέλφια του, ενηµερώθηκαν για τον ξαφνικό χαµό του 38χρονου αργά το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε φύγει από τη ζωή πριν από τρεις ηµέρες περίπου από πνιγµό. Ο 38χρονος µετά το διαζύγιό του στην Κύπρο όπου διέµενε, είχε µετακοµίσει αρχικά στην Αγγλία και εν συνεχεία στην Αµερική τον τελευταίο χρόνο, για να βρει µια καλύτερη τύχη µε δεδοµένη και τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα. Η τύχη όµως δεν του χαµογέλασε, αφού έµελε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα ξένα. Πλέον οι δικοί του έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να µεταφερθεί η σορός του στη Βάρδα και να τελεστεί η κηδεία και η ταφή. Μ.Κ.

Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε µε νταλίκα στην εθνική οδό ΠατρώνΠύργου στο ύψος του Αλισσού

Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

αύρο Σάββατο ξηµέρωσε χθες για τη Βάρδα, που έχει βυθιστεί στο πένθος και θρηνεί ένα δικό της άνθρωπο, τον 52χρονο Μιχάλη Βαλογιάννη, πατέρα δύο ανήλικων κοριτσιών, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχηµα. Ο 52χρονος καπετάνιος, δεν πρόλαβε καλά- καλά να δει την οικογένειά του, αφού µόλις πριν από τρεις ηµέρες είχε επιστρέψει στο σπίτι του από ταξίδι µε το πλοίο, και χθες τα ξηµερώµατα άφησε την τελευταία του πνοή στη νέα εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

Χθες τα ξηµερώµατα Το τροχαίο δυστύχηµα σηµειώθηκε στο 19ο χιλιόµετρο της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, στο ύψος του Αλισσού Αχαΐας, στις 2:30 χθες τα ξηµερώµατα. Το ΙΧΕ αυτοκίνητο, µάρκας VW Vedo χρώµατος ασηµί που οδηγούσε ο 52χρονος και είχε κατεύθυνση προς Πάτρα, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. Εκείνη τη στιγµή άρχισε η αντίστροφη µέτρηση, για τον 52χρονο. Στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, µε κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο, εκινείτο ένα Ι.Χ. φορτηγό- ρυµουλκό µε-

ταφοράς οχηµάτων, και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Τα δύο οχήµατα συγκρούστηκαν µετωπικά, µε αποτέλεσµα το ΙΧΕ που οδηγούσε ο 52χρονος να µετατραπεί σε µία άµορφη µάζα σιδερικών και ο ίδιος βρήκε ακαριαίο θάνατο ανάµεσα στα συντρίµµια, ενώ ελαφρά τραυµατίστηκαν ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού και η 43χρονη σύζυγός του που ήταν συνεπιβάτης. ∆ιεκόπη η κυκλοφορία Στο σηµείο µετέβησαν αµέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τρία οχήµατα µε 7 άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισµό του 52χρονου όµως ήταν ήδη πολύ αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι δύο τραυµατίες, µετά τον απεγκλωβισµό της γυ-

ναίκας µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Η κυκλοφορία των οχηµάτων στο σηµείο που σηµειώθηκε το τροχαίο, διεκόπη για πέντε ώρες περίπου, αφού από τη σύγκρουση εκτοπίστηκαν τα αυτοκίνητα που µετέφερε το φορτηγό και έπεσαν λάδια στο οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα να έχει προκληθεί µεγάλη ολισθηρότητα στο οδόστρωµα και µέχρι τις 7:15 το πρωί που αποκαταστάθηκε το σηµείο, η κυκλοφορία διεξαγόταν µέσω της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Πύργου. Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τµήµα της Τροχαίας Πατρών. Είχε επιστρέψει την Πέµπτη Η είδηση του θανάτου του 52χρονου έσκασε σαν βόµβα στην κοινωνία της Βάρδας. Ο Μι-

Βρήκε το θάνατο στην ξενιτιά

Σκυλιά ρήµαξαν κοπάδι µε πρόβατα! Στερνό αντίο θα πουν σήµερα συγγενείς και φίλοι στον άτυχο 52χρονο

χάλης Βαλογιάννης, που καταγόταν από τη Μανολάδα, ήταν Α’ καπετάνιος και επέστρεψε στη Βάρδα από το ταξίδι του µόλις την Πέµπτη που µας πέρασε. Την Παρασκευή προσπαθούσε να ‘χορτάσει’ τις δύο του κόρες, την Ήλια που είναι µαθήτρια της Β’ λυκείου και τη µικρή Βάλια, που είναι µαθήτρια της Α’ δηµοτικού, αλλά και τη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου, που είναι καθηγήτρια- φιλόλογος στο Γυµνάσιο της Βάρδας. Οικογένεια γνωστή και αγαπητή στην πόλη της Βάρδας, ενώ η σύζυγος του 52χρονου το χρονικό διάστηµα 2002-2006 είχε διατε-

λέσει και δηµοτική σύµβουλος. Ο 52χρονος, εκτός από την οικογένειά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής συναντούσε συγγενείς και φίλους, που του είχαν λείψει πολύ και κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι η χαρά της επιστροφής θα µετατρεπόταν σε τραγωδία. Κανείς δεν µπορούσε να πιστέψει ότι η ηµέρα που ξηµέρωσε θα έφερνε τόση θλίψη. Η οικογένεια του 52χρονου, συγγενείς και φίλοι θα του πουν το στερνό αντίο σήµερα στις 11 το πρωί, από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Βάρδα.

Ο κ Γουράνιος µε κάτοικο της περιοχής στο σηµείο που τα σκυλιά σκότωσαν τα πρόβατα

ΕΙΧΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Έχασε τη µάχη ο επισµηναγός

Ε

πί 26 ολόκληρες ηµέρες έδινε µάχη µε τον θάνατο. Μια µάχη που αποδείχθηκε άνιση για τον 51χρονο Επισµηναγό της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας Χαράλαµπο Καραλάγα, από τα Καβάσιλα, που άφησε χθες το µεσηµέρι την τελευταία του πνοή στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας στην Αθήνα. Ο άτυχος Επισµηναγός είχε τραυµατιστεί σε τροχαίο ατύχηµα στις 5 Σεπτεµβρίου, στα φανάρια της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στην είσοδο της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας. Ο Επισµηναγός είχε επιχειρήσει να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό µε τη δίκυκλη µοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που διέσχιζε τον δρόµο. Το γεγονός ότι φορούσε κράνος ασφαλείας και το ότι είχε αποφύγει να τραυµατιστεί στο κεφάλι και την σπονδυλική στήλη είχε δώσει από την πρώτη στιγµή ελπίδες ότι θα νοσηλευόταν µόνο και λίγο καιρό

Ο άτυχος επισµηναγός Χαράλαµπος Καραλάγας.

µετά, όλα θα έµοιαζαν ένα άσχηµο όνειρο. Ωστόσο, τα πράγµατα ήταν πολύ διαφορετικά… Μετά το τροχαίο, είχε µεταφερθεί µε πολλαπλά κατάγµατα στο νοσοκοµείο του Πύργου. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και διασωληνωµένος και σε σοβαρή κατάσταση µεταφέρθηκε στο Γε-

νικό Νοσοκοµείο της Αεροπορίας, όπου εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Επί 26 ηµέρες, σαν παλικάρι, έδινε την µάχη για την ζωή του, ωστόσο οι επιπλοκές ήταν πολλές και σοβαρές και ο 51χρονος δεν άντεξε.

Το σηµείο που είχε γίνει το τροχαίο.

Χθες το µεσηµέρι άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, τους συγχωριανούς, όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν για το ακέραιο χαρα-

κτήρα του.Ο Χαράλαµπος Καραλάγας ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού 21 ετών και µιας κόρης, 17 ετών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, στις 3.30 το µεσηµέρι, α πό τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καβασίλων.

«Όσα πρόλαβα από τα ζώα τα βρήκα τραυµατισµένα» µας είπε ο κ Γουράνιος

Μάρτυρας ενός ακόµα περιστατικού έγινε ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Γουράνιος από την Μούτελη που είδε σκυλιά να ρηµάζουν το κοπάδι µε τα πρόβατα που διατηρεί Σε απόγνωση στην περιοχή. Η µανία των σκυλιών ήταν τόσο µεγάλη ο κτηνοτρόφος που τα πρόβατα για να Κωνσταντίνος σωθούν έπεσαν σε ένα µικρό ποτάµι που περνά Γουράνιος στη δίπλα από τον σταύλο, Μούτελη όπως δήλωσε στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο κτηνοτρόφος που ζητά πλέον άµεση αποκατάσταση από τους ιδιοκτήτες των σκυλιών. « ∆εν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, από τις αρχές του χρόνου έχω χάσει πάνω από 16 πρόβατα. Χθες το πρωί φύλαξα να δω γιατί χάνονται και είδα τέσσερα σκυλιά να κυνηγούν τα πρόβατα µέσα στο χωράφι» µας είπε ο κ Γουράνιος. Όπως τόνισε ο Γουράνιος έχει κάνει µεγάλο αγώνα να συντηρήσει το κοπάδι του και µέχρι σήµερα δεν έχει βρει το δίκιο του: « ∆εν είναι σηµερινό το πρόβληµα. έρχονται στην περιοχή µας αφήνουν τα σκυλιά και φεύγουν. Θα απευθυνθώ στον εισαγγελέα την ∆ευτέρα να βρω επιτέλους το δίκιο µου. Αυτοί που µου έχουν κάνει κακό να πληρώσουν…» Γ.Ρ


8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Στην 9η λαµπαδηδροµία εθελοντών αιµοδοτών Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Η σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας αναδεικνύεται µέσα από την 9η Πανελλήνια λαµπαδηδροµία που διοργανώνει η Πανελλήνια Οµοσπονδία εθελοντών αιµοδοτών, στο πρόγραµµα της οποίας έχει ενταχθεί και ο δήµος Πηνειού. Η Λαµπαδηδροµία έχει ξεκινήσει και διεξάγεται από τον περασµένο Αύγουστο, σε επίπεδο περιφερειών της χώρας και για το µήνα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο Σ. ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

Έργα - ανάσα για το δήµο Ανδρίτσαινας – Κρέστενας Έ

Ιδιαίτερα σηµαντική χαρακτήρισε τη δράση ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Σπύρος Βασιλείου

Η αφίσα της 9ης λαµπαδηδροµίας των εθελοντών αιµοδοτών

Οκτώβριο έχει προγραµµατιστεί και η ∆υτική Ελλάδα. Ο δήµος Πηνειού µέσω του Συλλόγου εθελοντών αιµοδοτών Τραγανού θα συµµετάσχει στη λαµπαδηδροµία µε τρεις δράσεις, σε µία προσπάθεια να δώσει µήνυµα σε όλους τους πολίτες, ότι η εθελοντική αιµοδοσία είναι υπόθεση όλων. Το πρόγραµµα Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η λαµπαδηδροµία στο δήµο Πηνειού θα λάβει χώρα την επόµενη Κυριακή 9 Οκτωβρίου, µε εκκίνηση στις 10:30 το πρωί από το Τραγανό και ειδικότερα από το χώρο του πρώην ∆ηµαρχείου, όπου θα γίνει και ενηµέρωση των πολιτών για τις ανάγκες σε αίµα που έχει η χώρα µας και για τη σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας. Στις 6:30 το απόγευµα ανάλογη δράση θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία Σπεντζάρη στο Βαρθολοµιό και τρίτος σταθµός της φλόγας θα είναι στις 7:30 το απόγευµα η πλατεία Ελευθερίας στη Γαστούνη. Χθες ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Σπύρος Βασιλείου είχε συνάντηση µε το Νοµικό Πρόσωπο του δήµου και το Σύλλογο εθελοντών αιµοδοτών, προκειµένου να συζητηθούν οργανωτικά ζητήµατα και µέσα στις επόµενες ηµέρες θα υπάρξει συνάντηση µε τους προέδρους των δηµοτικών διαµερισµάτων και άλλους Συλλόγους, για να διευκρινιστούν οι λεπτοµέρειες ώστε η λαµπαδηδροµία να πετύχει τους στόχους της. «Είναι χαρά και τιµή µας που συµµετέχουµε στην 9η λαµπαδηδροµία των εθελοντών- αιµοδοτών και είναι µία ευκαιρία να αφυπνιστούν όλοι, γιατί το πρόβληµα είναι έντονο, υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και πρέπει όλοι να γίνουµε εθελοντές αιµοδότες. Μέσα στην εβδοµάδα θα επισκεφθούµε και τα σχολεία του δήµου, προκειµένου να ενηµερώσουµε τους µαθητές, για να υπάρχει και συµµετοχή στη λαµπαδηδροµία» επεσήµανε ο κ. Βασιλείου.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ

Νέο ωράριο λειτουργίας στα βενζινάδικα Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαράλαµπου Καφύρα, καθορίστηκε το χειµερινό ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων που ισχύει από 1/10/11 έως και 30/4/12. Ειδικότερα κατά τις εργάσιµες ηµέρες θα διανυκτερεύουν από ώρα 21:00 έως 23:00 τα πρατήρια που καθορίζονται στους σχετικούς πίνακες. Για τη λειτουργία των πρατηρίων τις Κυριακές και αργίες, καθορίστηκε η εκ περιτροπής, υποχρεωτική λειτουργία τους από ώρα 06:00 έως 21:00 σύµφωνα µε τους σχετικούς πίνακες. Τις Κυριακές και αργίες µπορούν να λειτουργούν προαιρετικά από ώρα 21:00 έως 23:00 όσα πρατήρια αναγράφονται στους πίνακες υποχρεωτικής ηµερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες. Καθηµερινά θα διανυκτερεύουν υποχρεωτικά για το διάστηµα από 23.00 έως 06.00 τα παρακάτω πρατήρια: - Στεφανόπουλος Χρ.- Άγιος Ιωάννης -Πύργος - Σταµατελάτος Α.-Γαστούνη - Καζάρας Νικόλαος - Αγ. Γεώργιος - Ντάβαρης Στ- Αγ.Γεωργίου 96-Πύργος. - ∆ρούλιας Κων/νος-Α.Πετραλιά 72-Αµαλιάδα. Σηµειώνεται ότι όσα καταστήµατα έχουν οριστεί να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, Κυριακές και αργίες ή κατά το ωράριο της ηµερησίας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά. Τα δε υπόλοιπα, παραµένουν υποχρεωτικά κλειστά, αλλιώς τιµωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόµο, που δύναται να ανέλθουν µέχρι την προσωρινή ή και την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

να έργο-ανάσα ζωής για την περιοχή της Ανδρίτσαινας, αυτό του δρόµου Κρέστενα ς -Ανδρίτσαινας, που αποτελεί το µεγάλο «αγκάθι» τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής όσο και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη σύνδεση της περιοχής τους µε την έδρα του δήµου και το νοµό, φαίνεται ότι οδηγείται σε θετική εξέλιξη. Οι πιέσεις των φορέων και των κατοίκων της περιοχής, η ευαισθησία του αιρετού περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφά ρα , το ενδιαφέρον των περιφερειακών συµβούλων, δίνει ελπίδα καθώς το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ µε ποσό άνω των 15 εκ. ευρώ. Όπως τόνισε, µιλώντας στην εφ. «Πατρίς», ο δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος, «το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο του κυρίου Κατσιφάρα όσο και των περιφερειακών συµβούλων µας έδωσαν µια ελπίδα. Στην πρώτη συνεδρίαση, στην επόµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, από ότι µε ενηµέρωσε ο Γενικός και η διαχειριστική αρχή, θα έχουµε ένταξη ενός ικανότατου ποσού προκειµένου να αρθούν αυτές οι βλάβες που υπάρχουν στο δρόµο και να υπάρχει ασφαλής δίοδος σε όλο το µήκος του δήµου. Πρόκειται για το ΕΣΠΑ και µιλούν για πάνω από 15 εκ. ευρώ. Είναι µια καλή εξέλιξη την οποία αναµέναµε, ειδικά µετά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Ανδρίτσαινα, αλλά εδώ βαθµολογείται η ευαισθησία του Περιφερειάρχη αλλά και το ενδιαφέρον των περιφερειακών συµβούλων και των υπηρεσιών γιατί είχαµε αλλεπάλληλες επαφές και στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει του Περιφερειακού Συµβουλίου θα υπάρξει ένταξη του έργου». «Η κρίση δεν θα αποτελέσει άλλοθι για απραξία…» Η δηµοτική αρχή Ανδρίτσαινας Κρεστένων, παρά τη δύσκολη περίοδο που βιώνει δεν αναζητά άλλοθι ούτε παρεκκλίνει από τους στόχους της. Και σε καµία περίπτωση, όπως τονίζει και ο κ. Μπαλιούκος, η επικρατούσα κατάσταση δεν θα αποτελέσει άλλοθι για απραξία ή για οποιαδήποτε ολιγωρία η οποία σε µια εποχή που µπαίνουµε δεν πρέπει να την επικαλείται κανένας, ιδιαίτερα οι αιρετοί. «Έχουµε χειµώνα µπροστά, έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις. Προκειµένου να αποφύγουµε τις καταρρεύσεις των υποδοµών του δήµου, θα πρέπει να έχουµε συντηρήσει στο έπακρο ό,τι είναι πιθανό να υποστεί βλάβη. Από την άλλη πλευρά, µας δίνεται η ευκαιρία να οργανώσουµε αυτή τη µεγάλη περιοχή που είναι και ανοµοιογενείς, κυρίως οι ορεινές περιοχές των πρώην δήµων Αλιφείρας και Ανδρίτσαινας, γιατί πέρα των οξύτατων προβληµάτων που έχουν, δεν µας κατέθεσαν σε ωριµότητα τίποτα, και κυρίως ο πρώην δήµος Ανδρίτσαινας, γιατί στην Αλιφείρα είχε γίνει κά-

ποια δουλειά. Έτσι δεν µπορούµε να στηριχθούµε σε µια προηγούµενη εργασία για να προωθήσουµε τα ζητήµατα». Μιλώντας για την εξέλιξη έργων και µελετών, ο κ. Μπαλιούκος τόνισε ότι «δε θα αποτελεί κριτήριο για την πλευρά τη δηµοτική το ότι αγαπάµε µια περιοχή περισσότερο από µια άλλη, γι’ αυτό δίνουµε το βάρος εδώ, απλά και µόνο ο πρώην δήµος Σκιλλούντος είχε µελέτες, είχε επεξεργαστεί ζητήµατα στα οποία τώρα αν τα πράγµατα εξελιχθούν καλά, αν η χώρα ξεπεράσει προβλήµατα, αν δεν υπάρξουν εµπλοκές, θα υλοποιηθούν προγράµµατα τα οποία είναι σοβαρά και λύνουν σοβαρότατα προβλήµατα». Προχωρούν οι δηµοπρατήσεις… Μάλιστα, στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε, τέθηκαν προς έγκριση προγράµµατα για να προχωρήσει η δηµοπράτηση έργων. «Κλείνουµε το κεφάλαιο,

Σκιλλουντία».

Βάρος σε Αλιφείρα και Ανδρίτσαινα Μιλώντας για τις περιοχές Ανδρίτσαινας και Αλιφείρας, ο κ. Μπαλιούκος εξέφρασε την ελπίδα ότι ως τις 31 Οκτωβρίου, οπότε τελειώνει η προθεσµία για την υποβολή φακέλων στο πρόγραµµα ΟΠΑΑΧ στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο δήµος θα είναι έτοιµος και για τις δύο αυτές περιοχές. «Μάλιστα, ορισµένα κεφάλαια θα υποβληθούν εντός της εβδοµάδας. ∆υστυχώς δεν είναι η Ανδρίτσαινα, που ήθελα να σηµατοδοτεί αυτή τη νέα µας προσπάθεια, θα είναι η Αλιφείρα γιατί εκµεταλλευτήκαµε την εργασία που είχε κάνει ο πρώην δήµος. Πρόκειται να κατατεθούν φάκελοι για αρδευτικά έργα, για έργα αγροτικής οδοποιίας, που δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη παρά µόνο για τις πυρόπληκτες περιοχές, οπότε µάλλον είναι η τελευταία ευκαιρία να ενισχύσουµε από µεγάλο

Ο δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος.

Θετικές είναι, όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις για τον δρόµο Κρέστενας - Ανδρίτσαινας, που αποτελεί «αγκάθι» για την ανάπτυξη της περιοχής.

πάντα σε ό,τι αφορά στον πρώην δήµο Σκιλλούντος, σε ό,τι αφορά στο κοµµάτι της αποχέτευσης λυµάτων, τελειώνουµε µε τα δίκτυα και στα Μακρίσια µε ένταξη του συνολικού έργου στο τοµεακό πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Στην Περιφέρεια εγκρίθηκε ο φάκελος, άλλωστε ήταν πολύ λίγες οι προτάσεις που έγιναν για τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα µε σηµαντικούς προϋπολογισµούς της τάξεως του 1 εκ. ευρώ το ένα έργο και 1,5 εκ. ευρώ το άλλο. Εγκρίνουµε την ψηφιακή σύγκληση και υπογράφουµε προγραµµατική σύµβαση για το Ταµείο Μολυβιάτη για έναν οδικό άξονα που ολοκληρώνει το έργο Εθνικός ∆ρόµος – Κρουνοί. Είναι ένα έργο που είχε ενταχθεί πριν σταµατήσει, πριν καταργηθεί το Ταµείο, και αναµένουµε το κεφάλαιο της ύδρευσης, την έγκριση των φακέλων, την αξιολόγηση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, για τα δηµοτικά διαµερίσµατα όπου υπάρχουν τα τελευταία δίκτυα από αµίαντο που πρόκειται να αντικαταστήσουµε, στο Καλλίκωµο και στη

πρόγραµµα τους παραγωγούς µας. Και βεβαίως υπάρχει το κλασικό κεφάλαιο των αναπλάσεων που για µένα τουλάχιστον για τους χώρους αυτούς δεν είναι προτεραιότητα όχι ως έργο αλλά ως χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, γιατί στην Καλλιθέα κυρίως και στις Αµυγδαλιές, ετοιµάζουµε ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων και αντικατάστασης του δικτύου. Φανταστείτε να έχουµε κάνει την ανάπλαση και να σπάµε. Είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα για το οποίο θα αποφασίσουµε µαζί µε τους τοπικούς εκπροσώπους της περιοχής, για να µη θεωρήσουν ότι υποβαθµίζουµε κάτι από την προσπάθεια, την αναµονή και την προσδοκία που έχουν». Σε ό,τι αφορά στο δήµο Ανδρίτσαινας, κυρίαρχο ζήτηµα είναι η ανάπλαση της πόλης, να δοθεί στην Ανδρίτσαινα εκείνο το µέγεθος και εκείνη την αισθητική όπου θα είναι ένα ελκυστικό οικιστικό περιβάλλον δίπλα σε ένα µεγάλο µνηµείο που είναι ο Επικούριος. «Για τον περιµετρικό δρόµο της Ανδρίτσαινας η µε-

λέτη τελειώνει και είµαστε σε αναζήτηση πόρων και αδειοδοτήσεων. Η αισθητική αναβάθµιση στο σύνολο της πόλης αλλά και δορυφόρων που έχει γύρω της, ορισµένων οικισµών που είναι πανέµορφοι και πέραν της πέτρας δεν βρίσκεις άλλο δοµικό στοιχείο, θα πρέπει να αποτελούν ένα πακέτο ανάδειξης και αξιοποίησης. Έχουµε µια σειρά µελετών που αναφέρονται σε αυτά τα κεφάλαια», τόνισε ο κ. Μπαλιούκος.

Συγκρατηµένα αισιόδοξος Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη στις παραγωγικές µονάδες που δεν είναι άλλες από την κτηνοτροφία της περιοχής που έχουν ανάγκη και ηλεκτροδότησης και οδοποιίας. «Μέσα από το πρόγραµµα αυτό µε ταχύτατους ρυθµούς ετοιµάζουµε δύο µελέτες αγροτικής οδοποιίας για να ενισχύσουµε τις πολυδύναµες µονάδες που υπάρχουν και είναι αποµονωµένες για να βελτιώσουµε λίγο τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Παρακολουθούµε το ΕΣΠΑ και καταγράφουµε και γνωρίζουµε σε βάθος µια περιοχή που µέχρι

πρότινος δεν γνωρίζαµε. ∆εν γνωρίζαµε τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες. Τώρα έχουµε σκύψει επάνω και εκµεταλλευόµαστε κάθε κοµµάτι το οποίο πέφτει στην αντίληψή µας και είναι αξιοποιήσιµο και µπορεί να προσφέρει στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα το οποίο επιδιώκουµε». Τέλος εξέφρασε συγκρατηµένη αισιοδοξία για το αποτέλεσµα όλης αυτής της προσπάθειας. «Εάν ήταν άλλες συνθήκες θα έλεγα ότι είµαι αισιόδοξος. Προϋποθέτει την ύπαρξη της χώρας, την καλή της πορεία και να βγει κάποια στιγµή από το τούνελ, συµβάλλοντας και εµείς µε όλα αυτά, στηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία γιατί τα έργα που θα κάνουµε δεν έχουν άλλο στόχο από το να στηρίξουµε τους επαγγελµατίες της περιοχής, να καταπολεµήσουν όπου είναι δυνατόν και µε τις δυνατότητες που δίνουν αυτά τα έργα την ανεργία και να δηµιουργήσουµε µια νότα αισιοδοξίας γιατί πολλά πράγµατα έχουν πάρει πίσω και εκτιµώ ότι πολύ περισσότερα θα µας έρθουν αργόΠέλυ Μπεβούδα τερα».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Σ

Προσλήψεις αναπληρωτών

την πρόσληψη αναπληρωτών από τους κλάδους Ειδικού Ε κπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της περιφέρειας ∆υτικής Ε λλάδος. Οι αναπληρωτές παρουσιάστηκαν χθες στα γραφεί α της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος, και ανέλαβαν υπηρεσία.

Συγκεκριµένα, προσλήφθηκαν δεκαοκτώ (18) αναπληρωτές Ε.Β.Π., δύο (2) Λογοθεραπευτές και τέσσερις (4) Εργοθεραπευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε σχολικές µονάδες των περιφερειακών ενοτήτων της Αιτωλοακαρνανίας, Αχ αΐας κα ι Ηλείας. Με το πέρας της τοποθέτησης

των εν λόγω αναπληρωτών, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος Γι ώργος Παναγιω τόπουλος, οι ∆ιευθυντές Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας Βασίλης Χονδρογιάννης και Ευγενί α Πι ερρή αντίστοιχα, ευχήθηκαν

στους νεοπροσλαµβανόµενους καλή δύναµη στο έργο τους. Συγκεκριµένα, ο κ. Πα ναγι ωτόπουλος υπογράµµισε «Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι µαθητές και οι µαθήτριες που την

απαρτίζουν είναι ζωντανό και αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας, που αναζητούν τη θέση τους στην παγκόσµια και εθνική κοινότητα και διεκδικούν την αυτόνοµη και καταξιωµένη παρουσία τους µέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα και

το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό εύχοµαι µια δηµιουργική και εποικοδοµητική χρονιά, έχοντας την αµέριστη στήριξη της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος».


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

«Έχουµε κάνει πρόταση στην πολιτεία να λειτουργήσει εδώ η υπηρεσία χωρίς ενοίκιο, δωρεάν. Το µόνο που ζητάµε είναι να είναι εδώ ένας υπάλληλος τουλάχιστον για να εξυπηρετεί τους πολίτες.» Θανάσης Κωστόπουλος, αντιδήµαρχος Ανδρίτσαινας –Κρεστένων

«Είναι µια εφορία που εξυπηρετεί πολύ κόσµο, πολίτες και επαγγελµατίες. Είναι άδικη απόφαση, µας υποχρεώνουν να κλείνουµε τις επιχειρήσεις µας για να πηγαίνουµε να εξυπηρετηθούµε. Θεωρώ ότι δεν είναι λογικό να κάνουµε 140 χιλιόµετρα σε ένα δρόµο βοµβαρδισµένο» Άγγελος Γιαννόπουλος, επαγγελµατίας

«Είναι µεγάλο πλήγµα για τον τόπο και πρέπει να ξεσηκωθούµε όλοι. Είναι καταστροφή, έφυγε ο δήµος, η τράπεζα, αν φύγει και η εφορία τελειώσαµε. ∆εν έχουµε και ΚΕΠ οπότε για όλες τις υποθέσεις θα πρέπει να πηγαίνουµε Κρέστενα. Και οι ηλικιωµένοι δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν» ∆ήµητρα Μπασκόζου, πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Ανδρίτσαινας

«Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η ερήµωση της περιοχής είναι πράξη. Συγκεντρώνονται όλες οι εξουσίες στο κέντρο µε τον Καλλικράτη. Τώρα φεύγει η εφορία. Αν ήταν δυνατόν, οι έχοντες και κατέχοντες θα µετακόµιζαν ακόµη και το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Θα το άλλαζαν αν µπορούσαν. Ερηµώνουµε και δεν καίγεται καρφί σε κανέναν» Τάκης Βώβος, επαγγελµατίας, πρόεδρος Φίλων Γυµνασίου και Λυκείου Ανδρίτσαινας

«Είναι λυπηρό το φαινόµενο. Έφυγε η έδρα του δήµου αν θα φύγει και η εφορία θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες και απογυµνώνεται ο τόπος. Από αυτή την εφορία εξυπηρετείται όλη η ορεινή περιοχή. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσµος, είναι αδύνατο. Και πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή αν φύγουν όλες οι υπηρεσίες;» Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τοπικός σύµβουλος

«Είµαι νέα επαγγελµατίας στην περιοχή, έχω ανοίξει ενάµιση χρόνο το µαγαζί και το να κλείσει η εφορία θα µας δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα. Μας διευκόλυνε πάρα πολύ που λειτουργούσε εδώ. Τώρα για να πάµε στην Κρέστενα ή στον Πύργο θα πρέπει να κλείνουµε τα µαγαζιά µας, να καθυστερούµε στην εξυπηρέτηση των πελατών µας» Ακριβή Ταµπουρατζή, επαγγελµατίας

«Μετά τον Καλλικράτη που ήταν έγκληµα για τις ορεινές περιοχές, διαλύεται οτιδήποτε έφερνε κάποια κίνηση. ∆ε δίνονται κίνητρα στον κόσµο να παραµείνει. Ακούγεται ότι και η αστυνοµία θα φύγει και είναι κάτι εκπληκτικά οδυνηρό για τον κόσµο εδώ και εγκληµατικό για όλη την Ελλάδα. Ο Καλλικράτης ήρθε να διαλύσει τα πάντα στην ουσία» Αγγελική Παπαδηµητρίου, κάτοικος

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

Σ

Όχι στο κλείσιµο της ∆ΟΥ ε κατάληψη έξω από το κτίριο της ∆.Ο.Υ Ανδρίτσαινας προχώρησαν από νωρίς χθες το πρωί φορείς και κάτοικοι της περιοχ ής, δια µαρτυρόµενοι για το κλείσιµο της τοπικής εφορίας και τη µεταφορά της στην Κρέστενα. Μάλιστα, από χθες αναµενόταν να αρχίσει η µεταφορά µηχανηµά των α πό την Ανδρίτσαινα στην Κρέστενα, α πό ιδιω τική εταιρία και µε αυτό το δεδοµένο οι κάτοικοι α νάστατοι συγκεντρώθηκαν εκεί προκειµένου να αποτρέψ ουν τη µεταφορά. Και ενώ το φορτηγό είχε ήδη ξεκινήσει και βρισκόταν καθ’ οδόν, επέστρεψε πίσω.

Η τοπική κοινωνία αντιδρά έντονα στην απόφαση κατάργησης της υπηρεσίας καθώς όπως τονίζει δεν εξυπηρετεί κανέναν το να αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο ταξίδι, ως την Κρέστενα, σε µια περιοχή µε δύσκολη συγκοινωνία καθώς ο δρόµος διαρκώς καταρρέει. Και µάλιστα επισηµαίνουν ότι ούτε ακόµη και η «δικαιολογία» της εξοικονόµησης πόρων δε µπορεί στη συγκεκριµένη περίπτωση να σταθεί, καθώς το κτίριο που στεγάζεται η εφορία ανήκει στο δήµο και µπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν προκειµένου οι κάτοικοι τόσο της πόλης όσο και δεκάδων γύρω περιοχών να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρό-

σκοπτα. Όπως τόνισε ο ανντιδήµαρχος Ανδρίτσαιν ας Κρεστένων Θανάσης Κωστόπουλος, «η κυβέρνηση έχει κάνει ένα λάθος σε αυτή την περίπτωση και πρέπει και µπορεί να το διορθώσει γιατί αυτή η εφορία εξυπηρετεί 20 χωριά της Ηλείας και άλλα 10 της Μεσσηνίας. Η ίδια η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να βοηθήσει την περιοχή που είναι πυρόπληκτη. Ακούγαµε ότι πρώτος είναι ο πολίτης και µέληµα η εξυπηρέτησή του. Με αυτό που κάνει όµως σήµερα, µας αναγκάζει να διανύουµε αποστάσεις από 40-70 χιλιόµετρα και άλλα τόσο να γυρίσουµε για να φτάσουµε στην Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι έκαναν κατάληψη στην εφορία, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µεταφοράς των µηχανηµάτων.

Οι κάτοικοι τοποθέτησαν λουκέτα στις πόρτες.

Κρέστενα. Σε µια περιοχή χωρίς δρόµο, χωρίς ΚΕΠ για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Εδώ έχουµε λογιστικά γραφεία που εξυπηρετούνται µέσω της εφορίας, έχουµε συµβολαιογραφείο. Πρέπει να παραµείνει η εφορία για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουµε κάνει κατάληψη στο χώρο και δε θα επιτρέψουµε να έρθουν να πάρουν τον εξοπλισµό γιατί το κτίριο είναι του δήµου. Έχουµε κάνει πρόταση στην πολιτεία να λειτουργήσει εδώ η υπηρεσία χωρίς ενοίκιο, δωρεάν. Το µόνο που ζητάµε είναι να είναι εδώ ένας υπάλληλος τουλάχιστον για να

Στις πόρτες τοποθετήθηκαν πανό µε συνθήµατα.

εξυπηρετεί τους πολίτες. Όχι να γίνει συγχώνευση µε την Κρέστενα και εκεί να υπάρχει χωριστός χώρος για τους κατοίκους της Ανδρίτσαινας. Το µόνο που θα καταφέρουν είναι να δυσκολέψουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση». Όπως επεσήµαναν οι κάτοικοι, η κατάληψη δεν είναι συµβολική, θα συνεχιστεί όλη την εβδοµάδα και για όσο χρειαστεί, µέχρι να εισακουστεί το αίτηµά τους… Πέλυ Μπεβούδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Ακέφαλος εννέα µήνες είναι ο δήµος...» Σ

υνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε χθες ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του δηµοτικού συµβουλίου Ζαχάρως Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος. Ο κ. Αλεξανδρόπουλος, έχοντας στο πλευρό του δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της παράταξης ΝΕ∆Α αλλά και υποστηρικτές του, µίλησε στα τοπικά µέσα ενηµέρω σης για το γεγονός ότι ο δήµος παραµένει ουσιαστικά ακέφαλος από τις αρχές του χρόνου ενώ έκανε λόγο για δηµοτική πλειοψηφία που δεν αντιλαµβάνεται τις υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών. Παράλληλα χ αρακτήρισε πλασµατικό τον προϋπολογισµό και πλασµατικό και ελλιπές το τεχνικό πρόγραµµα, µίλησε για τα ΣΧΟΟΑΠ, για τις παράνοµες καντίνες και κατήγγειλε τακτική εγκλωβισµού των συµβούλων και των υπηρεσιών σε παρανοµίες. Όπως τόνισε ο κ. Αλεξανδρόπουλος, «έχουµε υποχρέωση να ενηµερώσουµε δηµόσια τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την κοινωνία του νοµού µας». Αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο δήµος είναι ακέφαλος. «Από τον Ιανουάριο υπάρχει ένας δηµαρχεύων δηµοτικός σύµβουλος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί σύµφωνα µε το νόµο εντός πέντε ηµερών από δηµαρχεύοντα αντιδήµαρχο, µετά από εκλογές στο σύνολο του δηµοτικού συµβουλίου και αυτό δεν έχει γίνει µε ευθύνη και απουσία της πρωτο-

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Αλεξανδρόπουλος «είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε αγώνα γι’ αυτό τον τόπο και να νικήσουµε».

βουλίας που όφειλε να αναλάβει ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας». Έκανε λόγο για χαλαρή νοοτροπία της πλειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου σχετικά µε το σεβασµό του νόµου, κάτι που έχει, όπως είπε, πολλές επιπτώσεις σε βάρος της λειτουργίας του δήµου και των δηµοτών. «Τη δύσκολη ώρα που περνά ο δήµος µας, αντί να προετοιµάζεται να αντιµετωπίσει τις ακόµη πιο δύσκολες ώρες που όλοι αναµένουµε στη χώρα, χάνει χρόνο. Όλα αυτά δηµιουργούν ένα νοσηρό κλίµα, που επιδιώκει να υπάρχει αυτή η έλλειψη διοίκησης του δήµου και να διαιωνίζεται η απουσία δηµάρχου. Ούτε δήµαρχο έχουµε και πολύ περισσότερο δήµαρχο µε κύρος. Το τελευταίο που συνέβη και είναι ενδεικτικό της ασέβειας προς τους πολίτες που

τους εµπιστεύτηκαν και του ανεύθυνου τρόπου µε τον οποίο διαχειρίζονται τα θέµατα του δήµου, είναι ότι κατόπιν συνεννοήσεώς τους, φρόντισαν να µην υπάρχει απαρτία στη συνεδρίαση προκειµένου να εκλέξουν νέο δήµαρχο, µετά την κήρυξη ως έκπτωτου του Πανταζή Χρονόπουλου. Αντί η πλειοψηφία και ο ίδιος, συναισθανόµενοι τα µεγάλα προβλήµατα που έχει ο δήµος, να προσπαθήσουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συνταχθούν προς το συµφέρον του τόπου, συνεχίζουν το παιχνίδι της υποστήριξης της ακέφαλης δηµαρχίας. Και αυτό γιατί ακόµη πιστεύουν πώς ο πράγµατι εκλεγµένος δήµαρχος Πανταζής Χρονόπουλος, αλλά και πράγµατι καταδικασµένος πολλαπλά και αµετάκλητα, µπορεί να δικαιωθεί. Το µόνο που κάνει είναι να παρακωλύει την εφαρµογή της νοµιµότητας», τόνισε.

Ο κ. Αλεξανδρόπουλος έκανε λόγο για πλασµατικό προϋπολογισµό, για τον οποίο η µείζονα αντιπολίτευση απέδειξε, όπως είπε, ότι 10 εκ. ευρώ ήταν εντελώς πλασµατικά ενώ µιλώντας για το τεχνικό πρόγραµµα τόνισε ότι παρουσιάζονται έργα όπως ο βιολογικός, που µπαίνουν διαρκώς από το 2005 στο πρόγραµµα, «αλλά βιολογικό δεν έχουµε και δε θα έχουµε όπως φαίνεται. Εκτιµούµε ότι από τα 22,5 εκ. ευρώ του προϋπολογισµού, δεν θα έχουν απορροφηθεί ως το τέλος του χρόνου ούτε 3 εκ.». Μίλησε για το ΣΧΟΟΑΠ και τη µελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα, το οποίο χαρακτήρισε παράνοµο αφού όπως είπε δεν λαµβάνει υπόψη του τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις οδηγίες του νόµου. «Παραβλέπεται η απόφαση του ΣτΕ για τη διέλευση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Τη συνέντευξη Τύπου παρακολούθησαν δηµοτικοί σύµβουλοι, µέλη και φίλοι της παράταξης.

Ο∆ΟΥ ανατολικά και συντάσσεται µε µια χάραξη που καταστρέφει τον Καϊάφα και τους οικισµούς. Αυτό είναι εγκληµατικό και καταστροφικό και δε θα επιτρέψουµε να γίνει…», όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα θα υποβληθεί υπόµνηµα στην Επιβλέπουσα Αρχή και σε όλους τους αρµόδιους φορείς. Μίλησε για τις παράνοµες καντίνες και την προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως είπε, πρόστιµα ύψους 2 εκ. ευρώ αυτών που λειτουργούν τις καντίνες, να περάσουν στους δηµότες και τόνισε ότι τα πρόστιµα θα πληρωθούν από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή

τους.

Ο κ. Αλεξανδρόπουλος επεσήµανε ότι «δεν θα επιτρέψουµε την κατάργηση των ζωνών προστασίας που έχουν θεσµοθετηθεί µε το Π∆ του 1993 της ΖΟΕ που αφορούν δασικές και παραλιακές εκτάσεις. Θα γίνει ήπια ανάπτυξη σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ειδικού Χωροταξικού της χώρας για τον τουρισµό, στην περιοχή µας, δηλαδή περιµετρικά των υπαρχόντων οικισµών, σε ακτίνα 500 µέτρων, για ισόρροπη και αφοµοιωµένη στα τοπικά χαρακτηριστικά τουριστική ανάπτυξη». Πέλυ Μπεβούδα


10 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σε δοκιµαστική λειτουργία τα φανάρια

Ο

έλεγχος της λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών από την ∆ΕΣΕ Πατρών και η έκγριση πως λειτουργούν σωστά αποµένει για να τεθεί σε ισχύ η κυκλοφοριακή µελέτη, Οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν ενηµερώσει πως στα µέσα της εβδοµάδος που έρχεται θα βρίσκονται στον Πύργο για το σχετικό έλεγχο και να δώσουν το πράσινο φως για την ένταξή τους στην κυκλοφοριακή ζωή της πόλης. Οι διαγραµµίσεις έχουν ολοκληρωθεί καθώς και τα έργα που απαιτούνται και αναµένεται εντός της εβδοµάδας να τεθεί σε ισχύ. Συγκεκριµένα η κυκλοφοριακή µελέτη προβλέπει βασικές αλλαγές στην

κυκλοφορία µε κυριότερες την αλλαγή κατεύθυνσης της 28ης Οκτωβρίου µε φορά από την οδό Κατακόλου προς κέντρο, την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Μανωλοπούλου. Από τη συµβολή της µε οδό Κοκκίνου και θα µπορούν να κατευθύνονται µόνο προς το παλιό Νοσοκοµείο και µόνο προς την Πατρών. Την αλλαγή κατεύθυνσης των τµηµάτων των οδών Μπιζανίου από το ύψος της Μανωλοπούλου έως την 28ης Οκτωβρίου και της οδού Κοκκίνου έως την 28ης Οκτωβρίου. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Προ των πυλών η αναµόρφωση των Οργανισµών Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Στα µέσα της επόµενης εβδοµάδας θα τεθεί σε ισχύ η κυκλοφοριακή µελέτη

«Κανένα κτηνιατρικό προϊόν δε χορηγείται χωρίς συνταγή κτηνιάτρου!»

Μ

ετά από καταγγελία που έφτασε στη ∆νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σχετικά µε παράνοµη διακίνηση κτηνιατρικών φαρµάκων από καταστήµατα ζωοτροφών, κυνηγετικών ειδών, pet shop κλπ η ∆ντρια Μπέκυ Σπυροπούλου µε δηλώσεις της στην εφηµ.”ΠΑΤΡΙΣ” έκανε σοβαρές επισηµάνσεις για την αποφυγή νέων κρουσµάτων . Η κα Σπυροπούλου επεσήµανε τα εξής: « Για τη σωστή κυκλοφορία και χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων, την υγεία των ζώων και ιδιαίτερα την προστασία της δηµόσιας υγείας από τη µη ορθή χορήγηση των σκευασµάτων αυτών, να έχουν υπόψη τους όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την χρήση τους ότι κανένα κτηνιατρικό προϊόν δε

χορηγείται χωρίς συντα γή κτηνιάτρου. Επειδή σε όλα τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν νόµιµα µε αριθµό αδείας από τον ΕΟΦ αναγράφεται η ένδειξη χορηγείται µε συνταγή κτηνιάτρου , καταστήµατα όπως pet-shop µε υπεύθυνους τεχνολόγους ζωικής παραγωγής ή παντός άλλου είδους καταστήµατα που ενδέχεται να πωλούν κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα χωρίς να τους έχει χορηγηθεί η νόµιµη άδεια ή δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας είναι παράνοµα και θα εφαρµοστούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα. Εκείνο όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την προµήθεια κτηνιατρικών φαρµάκων η συνεργασία των κτηνοτρόφων, παραγωγών, ιδιοκτητών

Καταγγελία στη ∆νση Αγροτικής ΟικονοµίαςΚτηνιατρικής για παράνοµη διακίνηση κτηνιατρικών φαρµάκων από καταστήµατα

µικρών ζώων µε τους κτηνιάτρους στοχεύει στην στήριξη του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, στη σωστή διάθεση και ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων µε σκοπό την προστασία της τροφικής αλυσίδας και κατ΄ επέκταση της δηµό-

σιας υγείας. Είµαστε στη διάθεση όλων για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτείται. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Η ∆ντρια της υπηρεσίας Μπέκυ Σπυροπούλου έκανε συστάσεις για την αποφυγή νέων κρουσµάτων

Χρεοκοπία για την εταιρία παραγωγής φωτοβολταϊκών Solyndra

Γράφει ο Ζώης Σιδηροκαστρίτης, Ηλεκτρολόγος µηχανικός και µηχανικός υπολογιστών

Η

αµερικάνικη εταιρία παραγωγής φωτοβολταϊκών Solyndra υπέβαλε αίτηµα στις 31 Αυγούστου για να υπαχθεί στο νόµο περί χρεοκοπίας. Η εταιρεία δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό των άλλων εταιριών και οδηγήθηκε στην χρεοκοπία. Περίπου πριν 15 µήνες, την εταιρία είχε επισκεφτεί ο Αµερικανός πρόεδρος Μπάρακ Οµπάµα, χαρακτηρίζοντάς την ως µια ιδιαίτερα σηµαντική επιχείρηση-παράδειγµα. Η Solyndra είχε δεχτεί µεγάλη χρηµατοδότηση χρηµατοδότηση περίπου 535 εκατ. δολαρίων από το αµερικανικό κράτος για να καταφέρει να αναπτυχθεί στην αγορά Η χρεοκοπία της Solyndra έχει ανακοινωθεί όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε Αµερική και Ευρώπη. Τα προϊόντα της είχαν πολυδιαφηµιστεί και στην Ελλάδα ως πολύ υψηλής τεχνολογίας και ανώτερης απόδοσης από τα άλλα από διάφορους εµπόρους. Στην πραγµατι-

Σ

Το πάνελ της Solyndra έχει µορφή παράλληλων σωλήνων

κότητα όµως αρκετοί από τους πελάτες που έβαλαν Solyndra στα σπίτια τους δεν έµεινα ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από την απόδοσή τους. Για το γεγονός αυτό είχα εκφέρει δηµοσίως και τεκµηριωµένα την τεχνική γνώµη µου (δείτε http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=22692&pa

ge=3 την δηµοσίευση του χρήστη sidirok) από τις αρχές της χρονιάς και τελικά δικαιώθηκα. Να σηµειώσω ότι είχα αποτρέψει αρκετούς πελάτες από την εγκατάσταση των Solyndra. Η Solyndra βγάζει ένα πάνελ το οποίο είναι έχει µορφή παράλληλων σωλήνων. Το προϊόν αυτό το απέρριψε η αγορά και η εταιρία χρεοκόπησε οδηγώντας στην ανεργία τους περισσότερους από τους περίπου 1.100 εργαζόµενους της . Κίνδυνος για τους επενδυτές. Θέλουµε να διευκρινίσουµε ότι ∆εν έχουµε εγκαταστήσει ποτέ Solyndra και δικαιωθήκαµε εµµένοντας στην θέση µας. Παρά το γεγονός ότι η Solyndra χρεοκόπησε στις αποθήκες ορισµένων εταιριών έχουν µείνει ποσότητες πάνελ στοκαρισµένες. Ορισµένες εταιρίες που έχουν stock από τέτοια πάνελ αποκρύπτουν ή παραποιούν το γεγονός ότι η Solyndra χρεοκόπησε ! Αλήθεια τί γίνεται µε τις εγγυήσεις των πάνελ τώρα που χρεοκόπησε το εργοστάσιο κατασκευής ; Ποιός θα καλύψει όσους αγόρασαν Solyndra;

Συσκέψεις για τις αστικές αναπλάσεις

ειρά τεχνικών συναντήσεων µε εκπροσώπους ∆ήµων της ∆υτικής Ελλάδας ξεκινούν από τη ∆εύτερα 3 Οκτωβρίου τα στελέχη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας

∆υτικής Ελλάδας µε θέµα τα ολοκληρωµένα σχέδια Αστικών Αναπλάσεων, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των επιχειρησιακών σχεδίων. Στις συναντήσεις θα µετάσχει και ο Περιφερειάρχης ∆υτι-

κής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Σκοπός των τεχνικών συναντήσεων είναι η συνεργασία µε τα στελέχη των ∆ήµων της ∆υτικής Ελλάδας που θα εµπλακούν σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και εφαρµογής των

+

επιχειρησιακών σχεδίων για τις Αστικές Αναπλάσεις. Οι συναντήσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στη νέα εθνική οδό Πατρών – Αθηνών 28 (1ος όρο-

φος) και το πρόγραµµά τους έχει ως εξής:

∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου ∆ήµος Ήλιδας (10.30-12.00) ∆ήµος Πύργου (12.00-13.30) ∆ήµος Πατρέων (13.30-15.00)

Σε αναµόρφωση- τροποποίηση των Οργανισµών τους οδεύουν και τα νοσοκοµεία στην Ηλεία, βάσει της Υπουργικής Απόφασης για τη διασύνδεση των νοσοκοµείων και τον καθορισµό του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε την οποία αναδιατάσσονται οι υφιστάµενες υποδοµές, εξορθολογώντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Ήδη άρχισε να καταφθάνει στα νοσοκοµεία της Ηλείας το σχετικό έγγραφο της 6ης ΥΠΕ ∆υτικής Ελλάδας µε το οποίο καλούνται οι διοικήσεις των νοσοκοµείων να ορίσουν τριµελή επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση- αναµόρφωση του υφιστάµενου Οργανισµού. Όπως επισηµαίνεται στο σχετικό έγγραφο, στόχος είναι η διασφάλιση της προσβασιµότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Γι’ αυτό, στα πλαίσια της αναδιάταξης και της επίτευξης των στόχων, όπως έχουν οριστεί από την Υπουργική Απόφαση, θα γίνει η αναµόρφωσητροποποίηση των ήδη υφιστάµενων Οργανισµών, που θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η ΥΠΕ καλεί τις διοικήσεις η τριµελής επιτροπή που θα οριστεί, να έχει συνεργασία µαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και µε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Στο έγγραφο δεν τίθεται χρονοδιάγραµµα, πάντως ορισµένες άλλες ΥΠΕ της χώρας έχουν προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα και έχουν συντάξει και προσχέδια συγχώνευσης κλινικών και τµηµάτων των νοσοκοµείων τους.

Ευεργέτες – ∆ωρητές του Πύργου Από τον Ιανουάριο του 2007 και µετά από καθυστέρηση πολλών ετών η ελληνική πολιτεία ανακήρυξε την 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους ως «Ηµέρα Μνήµης των Ευεργετών». Με το έργο τους και µε την πολύτιµη προσφορά τους λάµπρυναν την πόλη τους και αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης και παραδειγµατισµού για όλους εµάς. Τους τιµούµε γιατί διαχρονικά από το περίσσευµα της αγάπης τους και το περίσσευµα ή υστέρηµα της περιουσίας τους στήριξαν την πόλη µας τον Πύργο, µε δωρεές, κληροδοτήµατα ή άλλες παροχές. Τιµούµε τους πολλούς επώνυµους αλλά και τους ανώνυµους που συνέβαλαν στην καλυτέρευση της Πυργιώτικης ζωής µας. Μερικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες µε αξιόλογες δωρεές που δεν πρέπει να ξεχνάµε είναι το «Μανωλοπούλειο Νοσοκοµείο» όπου το 1888 ο Αθανάσιος Μανωλόπουλος αποφάσισε την ανέγερση του ∆ηµοτικού Μανωλοπούλειου νοσοκοµείου µε δικές του δαπάνες µε σχεδιασµό του κτιρίου από τον Τσίλερ. «Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο» έγινε µε δαπάνες του εφοπλιστή Γιάννη Λάτση που στεγάζει τις υπηρεσίες του δήµου και τη Φιλαρµονική Εταιρία Πύργου µε έτος ίδρυσης το 1881. «Λιούρδειος Παιδικός Σταθµός Πύργου» δωρήθηκε το 1899 από τον Ιωάννη Λιούρδη µε σκοπό να γίνει ορφανοτροφείο. Σήµερα στεγάζεται ο Α’ κρατικός Λιούρδειος παιδικός σταθµός. «Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ» είναι δωρεά του 1879 του κτηµατία Σωκράτη Συλλαϊδόπουλου ενώ ανακαινίστηκε τελευταία µε δαπάνες του συµπολίτη µας εφοπλιστή Ιωάννη Λάτση. «∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου» είναι µία δωρεά από τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο που το 1926 ίδρυσε την ηλειακή βιβλιοθήκη Πύργου. Το 1953, ύστερα από δική του πρωτοβουλία, η βιβλιοθήκη έγινε Κρατική. Εκτός από τους χιλιάδες τόµους που δώρισε, παραχώρησε και το πατρικό του σπίτι στην οδό Γερµανού όπου σήµερα στεγάζονται οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης. Όλα τα ανωτέρω είναι γνωστά στους Πυργιώτες αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε και τους µικρούς ανώνυµους ∆ωρητές που µε τις πράξεις τους έδειξαν την αγάπη τους για τον Πύργο. Ίσως όλοι τους να αξίζουν καλύτερης αναγνώρισης από αυτήν που υπάρχει σήµερα. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Νο Οκ

Ι

2

τω

ίο βρ

υ


11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη ∆υτική Ελλάδα οξύνονται»

Με τον Ευγένιο Μπαλκάµο

Τ

ην ανισοκατανοµή των πόρων όσων αφορά τους τρείς νοµούς της ∆υτικής Ελλάδος, επισηµαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσµου του Ερύµανθου και Περιφερειακός Σύµβουλος Ευγένιος Μπαλκάµος µιλώντας σε Πρώτο Ενικό στην εφηµερίδα «Πατρίς», υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται άµεσα αλλαγή τακτικής

Κάνει σαφές δε πως ως επικεφαλής του ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου θα συνεργαστεί µε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να φθάσει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα το νερό από τον Ερύµανθο στις βρύσες των σπιτιών µας.

* Το έργο του Ερύµανθου είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο για τους Καλλικρατικούς ∆ήµους Πύργου και Ολυµπίας. Πότε βλέπετε να τίθεται σε λειτουργία; Το έργο µε τίτλο “Ύδρευση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Ηλείας από τον Ερύµανθο ”, εντάχθηκε στο Ταµείο Συνοχής µε την αριθµ. C(2003)5208/17-12-2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προϋπολογισµό 27.920.000 €. Aποτελείται από πέντε (5) υποέργα και είναι το µεγαλύτερο έργο που κατασκευάστηκε στη χωρική ενότητα του Ν. Ηλείας τα τελευταία 40 χρόνια. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί πλήρως και αποµένει πλέον µόνο η διαδικασία και η επί µέρους εργασίες σύνδεσης µε τα δίκτυα των ∆ήµων Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας. Ως ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος θα συνεργαστούµε µε τις αρµόδιες ∆ηµοτικές Αρχές και υπηρεσίες αλλά και την Π.∆.Ε προκειµένου το σπουδαίο αυτό έργο να καταστεί άµεσα λειτουργικό.

* Τι αποµένει ώστε το νερό να φθάσει στις βρύσες των σπιτιών και πόση αισιοδοξία υπάρχει για να βρεθούν οι απαιτούµενες πιστώσεις για να ολοκληρωθεί; Τυπικά απαιτείται η εξασφάλιση της άδειας χρήσης νερού σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. Ουσιαστικά όµως αποµένει η λήψη πολιτικών αποφάσεων και η ένταξη έργου σε Τεχνικό-Οικονοµικό Πρόγραµµα άµεσης Προτεραιότητας. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η κοινωνία των πολιτών του Πύργου και της Αρχαίας Ολυµπίας έχει δικαίωµα στην πρόοδο, στην κατάκτηση ανώτερης ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος και απαιτεί άµεσα από όλους τους εµπλεκόµενους «να φθάσει το νερό στις βρύσες των σπιτιών». Η ανάπτυξη της Πόλης µας δεν µπορεί να περιµένει. Αισιοδοξία υπάρχει και συνυπάρχει µε την πολιτική βούληση. Οικονοµικά προβλήµατα υπάρχουν και επιλύονται σε συνεργασία µε τις δυνάµεις της προόδου, βάσει στόχων και προτεραιοτήτων για την κατάκτηση των κοινωνικών αγαθών.

* Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όντως ως θεσµός αυτοδιοίκησης συµβάλλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας; Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως βασικός θεσµός του δηµόσιου χώρου εξ αντικειµένου ασκεί αναπτυξιακή πο-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

«…Όταν ο ήλιος και ο χρόνος σου ξενιτευτούν… δε θα ‘χει πολλούς Θεούς για να ελπίζεις…» λιτική και ουσιαστικά κινεί την αναπτυξιακή διαδικασία στην Περιφέρεια που έχει αρµοδιότητα. Ειδικότερα οφείλει να συµβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας µε ρηξικέλευθες αλλαγές : Στο πλήρως αποτυχηµένο, κρατικοδίαιτο, φαυλοκρατικό, πελατειακό, κεντροβαρικό µεταπολεµικό µοντέλο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και διοίκησης, που εφαρµόστηκε στη χώρα και το οποίο κατάστρεψε και ερήµωσε την Ελληνική Ύπαιθρο και ουσιαστικά µετέβαλε ολόκληρη την Ελλάδα σήµερα σε µια και µόνη έρηµη Περιφέρεια. Στη στρατηγική για την ανάπτυξη µε διαδικασίες δηµοκρατικού προγραµµατισµού.·Στο έλλειµµα του περιφερειακού προγραµµατισµού και της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο. Στις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, στην κατανοµή του πληθυσµού, του εισοδήµατος, των υποδοµών, των οικονοµικών και κοινωνικών λειτουργιών. Στις Περιφέρειες της χώρας η παραγωγική βάση έχει σχεδόν διαλυθεί και η ανεργία διευρύνεται. Στη διαρκώς επιδεινούµενη εγκατάλειψη της υπαίθρου στην οποία τα εισοδήµατα των κατοίκων και ιδιαίτερα των αγροτών µειώνονται δραµατικά. Στα χρόνια και δυστυχώς επιδεινούµενα προβλήµατα στο πεδίο του Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.

* Θεωρείτε ότι η Ηλεία έγινε προάστιο της Πάτρας και πως ο γειτονικός νοµός απορροφά δικαιώ µατα του νοµού; Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας επιχειρούν να αντιγράψουν, έστω σε µικρογραφία, τις στρεβλώσεις του Κέντρου. Εξαίρεση δεν αποτελεί το σχετικά υπερµέγεθες αστικό κέντρο των Πατρών. Αυτό ήταν αναµενόµενο αφού εφαρµόστηκε στη χώρα συγκεκριµένος σχεδιασµός στη 10-ετία του 1970, ο σχεδιασµός των ’’αντίπαλων πόλεων’’, προκειµένου να υπάρξει περιορισµός της πληθυσµιακής συσσώρευσης στην Αθήνα. ∆ηµιουργήθηκαν «κατ΄εικόνα και καθ΄ οµοίωσιν» οι «µικρές Αθήνες» στην Ελληνική Περιφέρεια όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, ο Βόλος. Η Πάτρα σήµερα έχει µεγαλύτερο πληθυσµό από την Π.Ε

Ηλείας. Θεωρώ ότι η Ηλεία και η Αχαΐα δεν κινδυνεύουν σήµερα από την Πάτρα. Κίνδυνος όµως µπορεί να υπάρξει εάν δεν ληφθούν µέτρα για περιορισµό της αστικοποίησης και της εξάρτησης από το κέντρο. Η σηµερινή Περιφερειακή Αρχή έχει διακηρύξει ότι το αναπτυξιακό µέλλον της Π.∆.Ε συνδέεται άρρηκτα µε την εφαρµογή πολιτικών ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειάζεται όµως συντονισµένη προσπάθεια, περιφερειακή συνείδηση και κυρίως ικανός σχεδιασµός.

* Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα γίνει εφικτό, να εξαλειφθούν; Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ειδικά στην Ηλεία τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρούµε την Περιφερειακή αλλά και την ενδοπεριφερειακή ανισότητα να εξελίσσεται δυσµενώς σε συνάρτηση µε τον παράγοντα χρόνο. Παραθέτουµε ενδεικτικά στοιχεία της µεταβολής του ΑΕΠ, που αποτυπώνει και τις µεταβολές στους λοιπούς δείκτες κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας.Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλή % µ.ό χώρας(µ.ό χωρας=100) ΝΟΜΟΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1981 1991 2001 2004 2007 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 89,41 77,89 62,70 58,24 57,20 ΑΧΑΪΑΣ 92,91 99,68 80,12 75,43 75,50 ΗΛΕΙΑΣ 90,94 79,81 56,05 54,45 52,10 Π.∆.Ε - 85,00 68,00 65,00 66,00 ΠΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ 117,86 106,00 129,00 137.00 135,80 Η απόλυτη καταστροφή της Ηλείας σε συνάρτηση µε την καταστροφή της Ελληνικής Περιφέρειας και της Π.∆.Ε. Το «Αθηνοκεντρικό κράτος» και το Ελληνικό φαυλοκρατικό πολιτικό σύστηµα οδηγεί τη χώρα στην εξαθλίωση και στο µαρασµό. Το παρακάτω όµως στοιχείο είναι εξόχως αποκαλυπτικό σε ότι αφορά µερικά από τα αίτια των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Π∆Ε . Σύνολο ενταγµένων έργων Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 (στοιχεία σε χιλ. € ως 31/12 2008) ΝΟΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2004 2008 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 577.032 1.182.691 ΑΧΑΪΑΣ 883.441 1.565.770 ΗΛΕΙΑΣ 332.669 643.534 Π.∆.Ε 1.793.172 3.391.995 ∆ηλαδή διαπιστώνουµε κραυγαλέα αδικία στην κατανοµή των πόρων µέσα στην Π.∆.Ε: *Η Ηλεία συνολικά έλαβε το 18.97 % των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ *Η Αιτωλοακαρνανία συνολικά έλαβε το 34.87 % των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ *Η Αχαΐα συνολικά έλαβε το 46.16 % των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ. Εδώ υπάρχει ζήτηµα τεράστιων ευθυνών για την απαξίωση και την οικονοµική και κοινωνική περιφρόνηση του Ηλειακού χώρου.

* Γιατί συντελέστηκε αυτή η εγκληµατική αδικία και η κακοδιαχείριση σε βάρος των αναπτυξιακών συµφερόντων της Ηλείας; Υπήρξε αδιαφορία των αρµοδίων; Βασικός στόχος της περιφερειακής πολιτικής και της

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί η εξάλειψη των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων µε την ανακατανοµή πόρων, οικονοµικών δοµών, πληθυσµιακών µεγεθών, κοινωνικών και πολιτισµικών υποδοµών και δράσεων, ώστε να κατακτήσουµε την ισόρροπη ανάπτυξη, που θα στοχεύει στις πραγµατικές ανάγκες του λαού και του τόπου. Η απάντηση εποµένως στο κρίσιµο ερώτηµά σας για την εφικτότητα εξάλειψης των ενδοπεριφερειακών αλλά και των Περιφερειακών ανισοτήτων, είναι : Άµεσα εκπόνηση νέου Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στη χωρική ενότητα της Π.∆.Ε και ταυτόχρονα εφαρµογή Αναπτυξιακού Προγράµµατος µε χρονικό ορίζοντα 15 ετών. Απαιτείται κατεπειγόντως καθορισµός χρήσεων γης και ανακατανοµή των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο ζωτικό µας αναπτυξιακό οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ευαίσθητο περιβαλλοντικά χώρο.

Who is who Ο Ευγένιος Μπαλκάµος γεννήθηκε στο Αγραπιδοχώρι Ήλιδας. Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στην Αµαλιάδα, όπου διέµενε στο οικοτροφείο Φραγκαβίλλας. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο Πατρών µε υποτροφία. Ασκεί το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού στην Αµαλιάδα. Είναι παντρεµένος µε τη ∆ικηγόρο Έφη Λευκαδίτη, και έχει δύο κόρες: τη Νίκη και τη Βασιλική, µαθήτριες Λυκείου. Υπηρέτησε µε επιτυχία την Τοπική Αυτοδιοικηση και έχει διατελέσει: *Πρόεδρος της Κοινότητας Αγραπιδοχωρίου (1986 – 1990). * Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαλιάδας(1990-1994). *Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συνδέσµου Αµαλιάδας Κάτω Πηνείας (1990 – 1994). *Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ηλείας (1998-2010) και Αντιπρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου (19982002). * Μέλος του ∆.Σ του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Αµαλιάδας (1999-2002). *Μέλος του ∆.Σ της “ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε” (1999-2006). * Μέλος του ∆.Σ της “Υ∆ΡΗΛ Α.Ε” (2001-2006). *Μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ /∆υτικής Ελλάδας (2001-2004). . *Ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ηλείας. *Αντινοµάρχης Ηλείας και Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, ∆ηµοσίων Έργων και Υποδοµών (2007-2010). *Περιφερειακός Σύµβουλος 2011-

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Η ΛΕ Ι Α Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

ΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΕΤΑ

Ολόγυρα στη λίµνη (σελ. 362-381). Με τον υπότιτλο «Αναµνήσεις προς φίλον» πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδ. Εστία του 1S92 α', σε δυο συνέχειες, σελ. 305-310 και 323-330. Περάστηκε στις εκδόσεις Φέξη και Ελευθερουδάκη στους τόµους Ο Πεντάρφανος. Σώθηκαν δυο τρία φύλλα απ' τό πρωτόγραφο, γραµµένα µε µολύβι όπου φαίνεται ο αγώνας µε τη µορφή και την έκφραση. Το έργο είναι χρονολογηµένο «Μάϊος 1892». Είναι παράλληλο στο ύφος και στη σύνθεση µε τη Μαυροµαντηλού, αλλά εδώ τα πλαίσια της ηθογραφίας γίνονται περισσότερο πλατιά και σπάνε τα περιγράµµατά τους στην ποίηση, στην εξοµολόγηση, στο συµβολισµό και στα εσωτερικά στοιχεία. Εδώ µας παρουσιάζει αριστοτεχνικά όλη τη Σκίαθο, τη λίµνη µε τα περίγυρά της, το λιµάνι µε τους ανθρώπους και µε τις ασχολίες τους, τον ταρσανά µε τα νέα σκαριά, διάφορους τύπους, ιστορίες, µα πάνου σ' όλα αυτά τα περιγραφικά στοιχεία κυριαρχεί µε το φως µιας υπερούσιας βελουδένιας οµορφιάς η αναπόληση και η νοσταλγία - η Πολυµνία, ο Χριστοδουλής, ο έρωτάς στα πρώτα του φτερουγίσµατα, ή αφέλεια γεµάτη µικροκαηµούς, το βαθύτερο κοίταγµα της ζωής. Έργο βαθειάς πνοής και τεχνουργίας, όπου φαίνεται απ’ το δούλεµα η βαθειά επεξεργασία, Σκηνές υπέροχες, όπως της λίµνης, αισθήµατα, ψυχογραφία, αντιθέσεις, δίνουν στο έργο µια πολυσύνθετη οµορφιά. Υπάρχει βέβαια σφίξιµο ακόµα και φόρτωµα, συλλεκτική προσπάθεια απ' όλες τις πλευρές, η γλώσσα παρατεντώνεται, όµως λάµπει το ψυχικό περιεχόµενο, ό πλάγιος νοσταλγικός ήχος, και τα κάνει όλα ζωντανά κι αναγκαία, δηλαδή ενώ είναι περιττά, προσθέτουν κάτι σπουδαίο στη συγκίνησή µας. Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ Παραθέτοµε επιστολή του παραλίµνιου κατοίκου της Μουριάς που έζησε και µεγάλωσε από µικρό παιδί κοντά στη λίµνη, σεβαστού συµπολίτη Γιάννη Κοζύρη, καλλιτέχνη και λογίου, που µας δίνει καθαρά τις οµοιότητες της λίµνας µας, µε τη λίµνη της Σκιάθου που περιγράφει ο Παπαδιαµάντης αλλά τονίζει και τη µεγίστη σηµασία των υγροτόπων της Μεσογείου. Πέρισυ πραγµατοποιήθηκε διάσκεψη των µεσογειακών χωρών Ευρώπης και Αφρικής για την προστασία και ανάδειξη αυτών των παράκτιων υγροτόπων. Η φύση αποτελεί διαδικασία και αξία. Η διατάραξη των οικοσυστηµάτων δηµιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στη φύση που µπορούν να αποβούν κρίσιµες και επικίνδυνες. Η φύση αδυνατεί ν’ ακολουθήσει την πορεία της εντός παρενθέσεως «προόδου» όταν θιγεί από τα αναπτυξιακά έργα. Αυτό συνέβη και στη Μουριά… Αλλ’ ας ακούσουµε τον παλιό Πυργιώτη Γιάννη Κοζύρη…

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΚΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ Η ΕΡΗΜΗ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΡΙΑΣ...

ΜΕΡΟΣ Β’

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΖΥΡΗ

Η οικογένεια του παππού µου Β. Φάµελου της οποίας ήταν µέλος η µάνα µου Παναγιώτα, είχε κατοικία και χτήµα στη βόρεια πλευρά της λίµνης Μουριάς. Αυτό το γεγονός µε καθιστά ενήµερο το πώς λειτουργούσε το καθεστώς της λίµνης Μουριάς, αλλά και λάτρη αυτού του χώρου. Οι παλαιοί Πυργιώτες ξέρουν, γιατί έζησαν την εποχή που υπήρχε η λίµνη. Ήταν ένα χρυσορυχείο γι’ αυτούς που τη νοίκιαζαν για εκµετάλλευση. Γνωστή η τοποθεσία της Λίµνης µε τους αµµόλοφους που την χώριζαν από τη νότια πλευρά του Ιονίου Πελάγους (Σπιάντζα). Για όσους δεν γνωρίζουν τη λειτουργία αυτού του χρυσορυχείου, θα παραθέσω συνοπτικά πώς λειτουργούσε, ώστε να παράγει τον πλούτο που εκαρπούνταν οι εκάστοτε επιχειρηµατίες, που ενοικίαζαν το ∆ιβάρι, όπως το έλεγαν. Υπήρχε ένα αυλάκι που ένωνε τη θάλασσα µε τη Λίµνη που είχε µια σχετική κλίση προς τη Λίµνη. Εκεί στην αρχή της Λίµνας ήταν µια (καλαµωτή) δηλαδή καλάµια δεµένα µεταξύ τους σε µικρή απόσταση έτσι ώστε να επιτρέπουν στα µικρά ψαράκια να µπαίνουν στη Λίµνα. Αυτά µεγάλωναν από τον χειµώνα έως του Σωτήρος που τα ψάρευαν και έφταναν έως 2-3 κιλά το καθένα. Ήταν και τα χέλια, οι πάπιες, οι µπάλιζες που γέµιζαν τις κατσαρόλες των σπιτιών και έδιναν ψωµί σε πολύ κόσµο. Αλλά ο άνθρωπος δεν ζει µόνον µε φαγητό και νερό, του χρειάζεται και ένας ανάλογος ατµοσφαιρικός περίγυρος να αναπνέει, µια ζωογόνα ατµόσφαιρα. Σ’ όλο τον κόσµο προστατεύονται οι υγροβιότοποι. Γιατί άραγε; Ίσως δε βρέθηκαν ακόµη γαλονάδες για να τους αποξηράνουν λες και δεν είχαµε τόσες απέραντες εκτάσεις για να καλλιεργήσουµε. Αυτά τα στερήθηκε ο Πυργιώτικος κόσµος. Οι «σοφοί» της επταετίας ενοχλήθηκαν από την παρουσία της λίµνης. Ίσως ήθελαν να κάνουν ανασκαφές να φέρουν στο φως τα καταποντισµένα Λέτρινα. ∆εν πρόφθασαν όµως. ∆εν θα πάψει να βγάζει η κοινωνία επιχειρηµατίες. Και όπως µαθαίνω αυτό το χώρο τον λιµπίζονται κάποια µηχανόβια συγκροτήµατα... Τα πουλιά που ερχόντουσαν, δεν ξεχνούν τον τόπο που κάθε χρόνο ακόµα και τώρα έρχονται και καταλαγιάζουν στα υπάρχοντα χαντάκια, καθώς και χέλια που λιπαίνουν τα γρανάζια των µηχανηµάτων που αντλούν το νερό στο Αντλιοστάσιο. ∆ιαβάζω από καιρού εις καιρόν προτάσεις για επαναπληµµυρισµό της περιοχής που θα ωφελήσει το οικοσύστηµα και θα υπάρχει εισόδηµα για πολύ κόσµο. Η κα Ζωή Σπυροπούλου έχει προτάσεις που έχει δηµοσιοποιήσει µε επιστηµονά επιχειρήµατα, κάτι που εγώ αδυνατώ να παραθέσω. Όταν γίνει αυτό θα πρέπει να είναι υπό έλεγχο η στάθµη των υδάτων για να µη ζηµιώνονται

Η λίµνη Μουριάς στο φεγγαρόφωτο. ∆εκαετία ’60

τα παραλίµνια κτήµατα, όπως συνέβαινε τότε που οι άπληστοι ενοικιαστές άφηναν ανοιχτό τον αύλακα για να έρχεται περισσότερος γόνος ψαριών από τη θάλασσα. Είµαι σίγουρος πως υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που σκοπεύουν στο κέρδος που θα τους επιφέρει η εκµετάλλευση της επιθυµίας των µηχανόβιων, όπως έλεγε και ο Γερµανάκος «φορολογώ την ανοησία των ανθρώπων». Θα ήταν όµορφο να ειδούµε µονόξυλα και σταλικιντζίδες και τους κυνηγούς να χτυπούν τις «µπάλιζες». Ας το σκεφτούν οι αρµόδιοι. Μαρούσι, Γενάρης 2010

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ Πρωτοδιαβάζοντας εδώ και πολλά χρόνια το διήγηµα του Α. Παπαδιαµάντη «Ολόγυρα στη Λίµνη» αναρωτήθηκα τι είδος αγριολούλουδα είναι τα ίτσια που αγαπούσε τόσο η ηρωίδα του η Πολύµνια… Τα ίτσια στην Πελοπόννησο τα λέµε µανουσάκια και είναι ευωδιαστά, µεθυστικά άνθη του βάλτου, είδος µικρών υδρόβιων ναρκίσσων που ανθίζουν στα τέλη του χειµώνα Φλεβάρη – Μάρτη. Στη λίµνη Μουριά και στα βαλτοτόπια της Συντρυάδας άνθιζαν κι εξακολουθούν ν’ ανθίζουν ακόµη τα µανουσά-

κια. «Μανουσάκια, στο ποτήρι κι’ η Λενιώ στο Παρεθύρι. Μανουσάκια, µανουσάκια Μόσκος και γαρουφαλάκια» µας τραγουδάει το περίφηµο Ηλειακό δηµοτικό τραγούδι µε τον ερχοµό της άνοιξης. Το ότι ανθίζουν ακόµη τα µανουσάκια στα βαλτοτόπια της Μουριάς είναι δείγµα ότι ο υγροβιότοπος παραµένει ακόµα ζωντανός και παρθένος, πράγµα που αποδεικνύει τη σπάνια βιοποικιλότητα των υγροτόπων της Ηλείας. Όταν είµαστε παιδιά, θυµάµαι κάτι αρούκατα, µαυριδερά αγόρια, µικρούς βιοπαλαιστές, µε «παπουδιασµένες πατούσες», - όπως θα έλεγε ο Παπαδιαµάντης – που βγάζανε µεροκάµατο πουλώντας µανουσάκια στο Σταυροπάζαρο στις αρχές της άνοιξης. Τα είχανε µ’ επιµέλεια δεµένα σε µπουκέτα που ευωδίαζαν. Η µάνα µας, που γύριζε στο σπίτι ποδαράτο µετά το απογευµατινό µάθηµα στη Μπαρµπάσαινα, αργά το σούρουπο – ελλείψει τακτικής συγκοινωνίας εκείνα τα χρόνια – µας έφερνε στο σπίτι µπουκετάκια και στόλιζε τ’ ανθοδοχεία µε µανουσάκια που φύτρωναν δίπλα στ’ αυλάκια και τις γράνες. Η λίµνη Μουριάς – Αένανον, που ζει, αέναα, εκεί που βρισκόνταν τα αρχαία Λέτρινα και το ιερόν της ποταµιαίας Αρτέµιδος, είναι από τις πιο βάρβαρα κακοποιηµένες λίµνες στην Ελλάδα. Ακόµα τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια υπάρχουν κάτοικοι παραλίµνιοι που διηγούνται µε τόσο βίαιο τρόπο τους εξεδίωξε από τη λίµνη και τα διβάρια, η τότε «εθνοσωτήριος κυβέρνησις», κατά την περίοδο των προσπαθειών ν’ αποστραγγισθεί, η Μουριά προσπάθειες που απέβησαν ΑΚΑΡΠΕΣ. Το ίδιο έγινε και σε πολλά µέρη της Ελλαδας, όπως στις λίµνες Κάρλα, Ισµαρίδα κ.α. που ήδη επαναπληµµύρισαν χάρις στις προσπάθειες και τα διαβήµατα των κατοίκων τους. Οι συνάδελφοι δάσκαλοι Τάκης και Γωγώ Κατσουλέα µου διηγήθηκαν πως εκείνη εποχή της αποστράγγισης των λιµνών, κάθε πρωί που πήγαιναν, στη δουλειά τους στο Κορακοχώρι, στο δρόµο προς το Κατάκολο, συναντούσαν επί µήνες κεφαλόπουλα µεγάλων διαστάσεων που ξεπετάγονταν στη λεωφόρο Κατακόλου σπαρταρώντας και ξεψυχώντας στην άσφαλτο, ψάχνοντας για διέξοδο και σωτηρία στο νερό!!! Ωστόσο, υπάρχει ακόµα ελπίδα να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες! Γράφω αυτά τα λόγια έχοντας επισκεφθεί την άνοιξη σε µια εκδροµή που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Πυργίων Αθήνας στο Περιβαλλοντικό Μουσείο της ιστορικής λίµνης Στυµφαλίας στην Κορινθία, ένα θαύµα προβολής και συνδυασµού του λαϊκού µας πολιτισµού και της τεχνολογίας – δωρεά της Τραπέζης Πειραιώς στην περιοχή. Θα συµβούλευα όσους ασχολούνται µε τα κοινά και αγαπούν τον τόπο µας, να το επισκεφθούν και να πάρουν ως ενθύµιο τα υπέροχα λευκώµατα µε τα σπάνια αγριολούλουδα και υδρόβια ζώα της λίµνης που τα διαφυλάσσουν οι Κορίνθιοι ως κόρην οφθαλµού, ανάµεσά τους και τα µανουσάκια - ίτσια, αποδίδοντας έτσι στη Στυµφαλία αλλά και στη λίµνη Μουριά-Αέναον, την οφειλόµενη «ευγνώµονα υπόκλιση» γιατί αρνήθηκε, κι εξακολουθεί ακόµη ν’ αρνιέται να παραδοθεί στο µπετόν! Ζωή Θ. Σπυροπούλου


12

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακη 2 Οκτωβρίου 2011

Το περιοδικό «ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

Γράφει ο Γιώργος Σταυρόπουλος υκλοφόρησε πρόσφατα το τριµηνιαίο έντυπο λογοτεχνίας Απριλίου-Μαΐου- Ιουνίου της ΕΛΒΕ (50) σελίδων, µε τον τίτλο «Μουσών Μέλαθρον» που το τιµούν και το πλαισιώνουν µε τα έργα τους πεζά, δοκίµια, άρθρα, αφηγήµατα, χρονογραφήµατα και ποίηση λόγιοι επιστήµονες της πανέµορφης Θεσσαλονίκης όπως οι κατωτέρω. Νικηφόρος Βύρων Καµπάς πρόεδρος του εν λόγω φορέως που επιµελείται στη σελίδα 3 µε το χρονογράφηµα «ΠΑΡΑ-ΘΙΝ-ΑΛΟΣ προβαίνοντας και στην εξήγηση του τίτλου (θις-ινός= άµµος, Αλς-ΑλόςΘάλασσα) περιγράφοντας κι ένα διάλογο λουοµένων στην παραλία του. Ακόµη αφηγείται στη σελ. 38 για ένα περιπετειώδες ταξίδι του µε φορτίο τσιµέντα από Θεσσαλονίκη για την Αλεξάνδρεια, όπου ξαφνικά παρουσιάζεται πάνω στο καράβι µια άγνωστη γυναίκα, γοργόνα, γυµνή πανέµορφη, από τη µέση και κάτω ήταν ψάρι, συλλογίστηκε ότι επρόκειτο για την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και στην ερώτησή της αν ζούσε ο Μέγας Αλέξανδρος απάντησε «Ζει και βασιλεύει και τον κόσµο κυριεύει». Στη σελίδα 39 αφηγείται για µια άλλη γυναίκα στους τάφους της Βεργίνας, καθώς απολάµβανε το ούζο του, τον πλησίασε και τον ερωτά, ανθρωπέ µου γνωρίζεις το γιο µου; Εγώ δεν ήξερα την ίδια πώς θα γνώριζα το γιο της; Τον Αλέξανδρο επανέρχεται µονολεκτικά, και τελειώνει µε ενα πατριωτικό κάλεσµα. Γρηγορείτε Μακεδόνες οι καιροί πάλι δύσκολοι, κρατείστε τούτη τη γη ελληνική. Οµιλεί για τους τάφους της Βεργίνας κ.α.π. Στη σελίδα 40 προβαίνει ο ίδιος Νικ. Β. Καµπάς µε τον τίτλο «ΕΑΛΩ ΠΟΛΙΣ» σε περίληψη της θλιβεράς επετείου της 29ης Μαΐου του 1453. Γιώργος Παναγιωτάκος µέλος της ΕΛΒΕ στη σελ.4 µε τον τίτλο «Αιδώς Αργείοι» Ντροπή-Ντροπή, δε ντρέπεστε καθόλου, καταφέρεται κατά των τριακοσίων της Βουλής, για τα όσα συµβαίνουν κι αποφασίζουν σε βάρος του λαού. Αντιθέτως όταν πρόκειται για αυξήσεις µισθού των (οµόφωνα χωρίς απουσίες) παραθέτων σχετικά αποφθέγµατα περί ντροπής των φιλοσόφων της Αρχαιότητος. Στη σελίδα 15 αφού περιγράφει το βιογραφικό του ποπιητή Ιούλιου Τυπάλδου παρουσιάζει και δύο ποιήµατά του «Το παιδάκι και ο Χάρος, η φυγή». Αντώνης Λυγούρας σελ. 5 σχολιάζει τους βουλευτάς και τους ονοµάζει από βουλευµένους βουλευτές σε ΒΟΛΕΥΤΕΣ. Στη σελ.11 προβαίνει σε σκιαγράφηση γενικώς των ποιητών. Στη σελ. 26 περιγράφει τη µοναξιά της Αναστασίας Λειβαδοπούλου όπου την παρουσιάζει νέα να βιώνει την εφηβική της ηλικία τα καλύτερα χρόνια της ζωής της στη µοναξιά. Περιχαρακωµένη από συντηρητικές άστοχες οικογενειακές αντιλήψεις που την καθιστούν αποκοµµένη από τη ροή της σύγχρονης ζωής. Ελένη Βέρρου σελίδα 6: Με ένα χαρακτηριστικό ερώτηµα «Πίσω από κάθε σπουδαίο άνδρα κρύβεται µια σπουδαία γυναίκα; Όπου και τας θεωρεί συνυπεύθυνες για τας πράξεις των, στη σελ. 31 προβαίνει σε ένα τετράστιχο ποίηµα «Νόστιµον Ήµαρ». Αλίκη ∆ιαµαντή σελίδα 7: Ως έµπειρος νοσοκόµα περιγράφει περί τοκετού διδύµων, µιας γυναίκας που

είχε χάσει το πρώτο της παιδί δικαιοθείσα από τη θεία πρόνοια. Στην σελ. 6 τετράστιχο ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη «Προσανατολισµοί». Ακόµη στη σελ. 27 ένα πενηντάστιχο ποίηµα µε τίτλο «τα χέρια σας τα ευλογηµένα». Κων/νος Μπούζας σελ. 8: ∆ιηγείται για ένα πρόσωπο που διασκέδαζε τη µοναξιά του παίζοντας σκάκι που το συγκρίνει µε τη ζωή του δίδοντας και την ερµηνεία στο διήγηµα πως η ζωή του ήταν ένα είδος σκακιού. Στη σελίδα 29 ποίηµα «Το εν, το παν, το άπειρον». Νανά Παπαϊωάννου σελ. 9: Με τον τίτλο «Σκέψεις επίκαιρες» ένα άρθρο που προβαίνει στην παρουσίαση του ανθρώπου θεωρώντας ότι στερείται πνευµατικής κατάρτισης και διαπαιδαγώγησης χωρίς σεβασµό προς το δηµιουργό µας, ολισθαίνοντας καθηµερινώς, εξωθούµενος σ΄ ένα ξεστράτηµα χωρίς επιστροφή στο σωστό δρόµο της ζωής. Σελ. 28 ποίηµα µε τίτλο «Ουρανέµον» νοσταλγικό-βιαστικό να βρεθεί στην αγκαλιά του δηµιουργού. Κων/νος Ξενι ώτης σελ. 10 µε άρθρο του οµιλεί περί ποίησης, ότι πρέπει να δονεί τον αναγνώστη ώστε αισθανόµενος αυτά που γράφονται να τον αφορούν, και ότι µετέχει σε µια διαδικασία χαράς ή θλίψης, ή φόρτισης ή αποδέσµευσης. Σελ.18 «Αρχαιολογική ερµηνεία» περί άνου σκιας». Σελ.19 ποίηµα το «Μπουκέτο». Σελ. 20 ποίηµα «Ψάρεµα στην Αµµουλιανή». Σελ. 48 του ιδίου αφιέρωµα µε τίτλο «Έλληνες». Γιάννης Χατζηϊωάννου Σελ. 9 ποίηµα «Ακροβατισµοί». Γιά ννης Αρκετός σελ. 10 επτάστιχο ποίηµα «Ο τρελός». Κων/νος Χαλβατζάκης Σελ. 12: Αφήγηµα «Στις ακτές της Τριπολίτιδας» περιγράφει περιληπτικά µια ιστορία του 1805 όπου Έλληνες στρατιώτες συµπολεµώντας µε Αµερικανούς, χάρη στο ηρωισµό τους απελευθέρωσαν 307 Αµερικανούς στρατιώτες που βρισκόντουσαν αιχµάλωτοι στην πόλη ∆έρνη. Η ιστορία αυτή δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Ν. Υόρκης 24-91987 από τον καθηγητή Πολιτικών επιστηµών στο Ocean’s GoNege πανεπιστηµίου Ν.Υ. σηµειωτέον ότι οι Έλληνες είσαντε Επτανήσιοι- Πελοποννήσιοι που είχαν καταφύγει στην Αίγυπτο µετά το Ορλωφικά δηµηµιουργώντας ελληνική παροικία µε την παραµονή τους. Αφροδίτη Βογιατζή Σελ.16: Μέλος ταµίας της ΕΛΒΕ επιµελείται βίο και πολιτεία του Νίκου Καββαδία µε τον τίτλο «Ο ποιητής της θάλασσας» περιγραφούσα και ορισµένους στίχους. Γνωστή για το συγγραφικό της έργο πλείστα τα βιβλία της που κυκλοφορούν. Μαρία Μπεδρελίδου – Κυριακοπούλου Σελ.17: Θέµατα ταξιδιωτικά κι άλλα παρουσιάζοντας τα έργα λογίωνποιητών του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Άγγελου Σικελιανού και Κώστα Καρυωτάκη. Πόπη Σφαλαγκάκου Επίτιµος πρόεδρος µας ανανεώνει την αγάπη της και την ενεργό της παρουσία και δύο ποιήµατά της«Χαικού» και στη σελ. 19 το ποίηµα «Το µέγα µυστικό». Ζαχαρίας Προδρόµου στην αυτή σελίδα 18 µε το ποίηµα του «πρέπει» σχετικό µε τη ζωή και στη σελ. 41 δύο ποιηµατά του «Νεκρές σηµαίες και φως», πλατείες γίγαντες. Ακόµη ανήσυχος για όσα συµβαίνουν και µας απειλούν, σχολιάζει τον εµπαιγµό των κυβερνώντων, αλλα κι ελπίζει σε νέο µεσσία δυνάµενο να

µας σώσει από την απειλούµενη οικονοµική κρίση «Θα ίδωµεν». Μέρος 1ο ∆ύο ποιητικές σελίδες 20,21 Γεω ργίας Αλεξί ου Γορ γω «∆άκρυα» και θαλασσινές κουβεντούλες. Ελένης Τάγου «Εσπερινές συµφωνίες» Ανδρέα Λίτου δύο ποιήµατα «Φυλακή» και «Να έρχεσαι» Πασχάλη Παπαβασιλείου «Του ανέµου το δίληµµα» Αντιγόνη Τσάµη δύο «Πίκρα», «Το πισοδέρι» καταγωγή της Αθα να σία Παπα ρουσοπούλου δύο «Το βάδισµα», «Αποδέσµευση» Σµα ράγδη Θεοφάνους Χατζηαντωντία στη σελ. 22 «Ιστορική αναδίφησις» Αυτοκρατορία της ΝίκαιαςΠολιτιστικές αναλαµπές. Πασχάλης Χριστοδούλου σελ. 23 «Ιστορική αναδιφησις» Ορφέας και η Ιερή νήσος της Σαµοθράκης. Μέρος 2ο Μίνα Παπα νι κολάου σελ.28 «Αντικατοπτρισµός στη µνήµη του φιλοσόφου καθηγητή ∆ηµήτρη Παντίνη» και σελ. 36 ποίηµα «Πατρίδα µου Συγγνώµη» Σµαράγδη Θεοφάνους Χατζηαντωνίου δύο ποιήµατα «Μη µε ζητάς», «Έφυγες» Θωµάς Τσιπουρίδης σελ. 29 εξάστιχο ποίηµα «Σ’ αγαπώ» Κική Ζήση Τσάκου σελ. 29 ποίηµα «Απρίλης µήνας πάθους, µήνας Ανάστασης» και σελ. 30 ποίηµα «Γαλήνη κοινωνικό» Γιώργος Κούλης σελ. 30 ποίηµα «Ποιος;;» Ελένη Μούζουρα σελ. 36 δύο ποιήµατα «Προφητεία, φυλακισµένα µνήµατα» και στη σελ 37 ποίηµα «Ελευθερία ιστορικό» Νεόφυτος Ιορδανίδης σελ. 37 πεζογράφηµα «Το πορτοκάλι και το λεµόνι» Βασίλης Κοµπορόζος σελ. 40 «Από το ολοκαύτωµα των 120 Ελλήνων και της θυσίας» ποιητική αφήγηση «1944 Μεγάλη Παρασκευή, Γερµανοί κατακτητές στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος Αγρινίου τους εκτέλεσαν. Οπλισµένοι εναντίον άοπλων». Βασίλης Τουρλιούµης σελ.42 Εις µνήµη τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου Ηλία Λέντη περιγράφει το συµβάν ατύχηµα εν ώρα καθήκοντος µεταφοράς ασθενούς και µε πόνο ψυχής στη σελ. 43 του αφιερώνει ένα ποίηµα 36 στίχων. Λίλα Ασπιώτη Μάργα Ιστορική ερευνήτρια σελ. 44 έχει προβεί σε µελέτη «Οι Φιλέλληνες στην επανάσταση του ξεσηκωµού του 1821. Πέντε σελίδες Α4 χρήσιµες κι ενδιαφέρουσες να τις διαβάσουν, µικροί και µεγάλοι, προπαντός µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προς εµπλουτισµό των γνωσεών τους, αλλά και να πληροφορηθούν ότι κάποιοι προγονοί µας που φλέγονται για την ελευθερία τους πρόταξαν τα ανδρειοµένα στήθια τους και αποτίναξαν το τουρκικό ζυγό τετρακοσίων χρόνων σκλαβιάς, χαρίζοντας σε ηµάς τους απογόνους των την ελευθερία. Σελίδα 49 Η Ε.Λ.Β.Ε. ανακοινώνει τα ονόµατα βραβευθέντων λογίων. Σελίδα 50 Ευχαριστήριος επιστολή του προέδρου Νικηφόρου Βύρωνα Καµπά προς το φιλόπτωχο σύνδεσµο Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης καθώς και τας εικόνας των εκδοθέντων βιβλίων µελών της ΕΛΒΕ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ (!!) «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ... ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΕΦ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΜΟΥΤΑ

Από τις µέχρι σήµερα ενδείξεις και από την ερευνητική (περιορισµένη) δραστηριότητα προκύπτει ότι... η ΕΛΛΑ∆Α έχει σε αρκετές περιοχές της (εντός της ενδοχώρας, µέσα στα «χωρικά» της ύδατα, µέσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ και εντός των 6 ν. µιλίων)... ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ (!!) (άλλα µικρά και άλλα µεγαλύτερα)... ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Π) και ... ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Φ.Α.). Σηµείωση: Α.Ο.Ζ. = Αποκλειστική Οικονοµική ΖΩΝΗ. Τα προαναφερόµενα ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ υπάρχουν (από συζήτηση µε δηµοσιογράφο του αντιπροέδρου και γενικού ∆ντη του ινστιτούτου ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ κου ΣΤΑΜΠΟΛΗ) στις ακόλουθες περιοχές της ΕΛΛΑ∆ΟΣ: 1) Νοτίως της ΚΡΗΤΗΣ (κυρίως ΦΑ)). 2) Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ... ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (εξ άλλου έχουν βρεθεί κιόλας) στη ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, αρχίζοντας από το ΚΑΤΑΚΟΛΟ που είναι ... ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ (!!) 3) Υπάρχουν επίσης έξω από την ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. 4) Στη ΖΑΚΥΝΘΟ 5) Στους ΠΑΞΟΥΣ 6) Βορείως της ΚΕΡΚΥΡΑΣ (στο θαλάσσιο χώρο µεταξύ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΚΕΡΚΥΡΑΣ). 7) Υπάρχουν στην ΕΝ∆ΟΧΩΡΑ (έξω από τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ). ΘΕΡ8) Άλλη περιοχή που έχει ενδιαφέρον είναι ... ο «Θ ΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ». 9) Υπάρχει περιοχή γύρω από τη ΛΗΜΝΟ, γύρω από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (µεταξύ ΘΑΣΟΥ 10) Ανατολικά του «Α και ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ) µέχρι τη ... ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. 11) Πάµε στα 12/ΝΗΣΑ 12) Πάµε στο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (εκεί υπάρχει το περίφηµο πρόβληµα της Α.Ο.Ζ. που δεν εννοούν οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ κυβερνήσεις να το προωθήσουν, εξ άλλου το πρόβληµα αυτό υπάρχει σε... ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (!!). Όλες αυτές οι περιοχές θα πρέπει να ... ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ (!!) και να ... αξιοποιησούν (!!). Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει οι περιοχές αυτές να δοθούν για ... ΕΡΕΥΝΕΣ (!!) που αυτό θα πει να γίνει ένας ... ∆ΕΥΤΕΡΟΣ γύρος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (για έρευνες). Σηµείωση: Θυµίζουµε ότι ο πρώτος διεθνής γύρος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (για έρευνες) έγινε το 1995, 1996, όπου καλούνται ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ και λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, κάνουν τις προσφορές τους και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να κάνουν... ΕΡΕΥΝΕΣ σε ... συγκεκριµένους χώρους και ... χρονικό διάστηµα. Λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους... να γίνει ένας ∆ΕΥΤΕΡΟΣ (!!) γύρος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. Η κυβέρνηση εδώ και µήνες λέει ότι ... έχει φτιάξει,... θα φτιάξει ένα σχετικό φορέα για την προώθηση του θέµατος των ... ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. Εµείς δεν αµφισβητούµε τις δηλώσεις της κυβέρνησης

και ... περιµένουµε πότε θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (µε φορέα είτε όχι), για να γίνει επιτέλους ο ... ∆ΕΥΤΕΡΟΣ γύρος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. Λέµε ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (αναφέρει ο κος ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ) αρχίζοντας από το ... ΚΑΤΑΚΟΛΟ (!!) , γιατί εκεί έχουµε τα πιο οργανωµένα στοιχεία και δεν υπάρχει ... ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ (!!). Το σηµείο αυτό πρέπει να πούµε, πως ... αν η ΕΛΛΑ∆Α κάνει µία µόνο κίνηση και κάνει επέκταση των ΧΩΡΙΚΩΝ της Υ∆ΑΤΩΝ από 6 στα... 12 ν. µίλια, τότε έχει λύσει το µεγαλύτερο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (!!) που είναι το ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (!!). Γιατί ο χώρος αυτός, όπως πιστεύεται, φιλοξενεί πλούσια ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ (Π) και (Φ.Α.). Και µπορεί και πρέπει η ΕΛΛΑ∆Α αυτό να το κάνει (!!). ∆εν έχει να φοβηθεί κανένα και τίποτα, αν ακολουθήσει τη ... συγκεκριµένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το ... ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ (!!). Τώρα, σε ό,τι αφορά τις γνωστές σχετικές απειλές της ΤΟΥΡΚΙΑΣ, αυτές είναι µειωµένης αξιολογικής σηµασίας, γιατί αν ανατρέξουµε 18 µήνες πριν θα δούµε το... ΡΗΓΜΑ (!!) που έχει επέλθει µεταξύ ΤΟΥΡΚΙΑΣ και ΙΣΡΑΗΛ και τις φιλικές σχέσεις µεταξύ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και ΙΣΡΑΗΛ, που αναπτύχθηκαν έκτοτε. Επιπλέον η ΤΟΥΡΚΙΑ δεν απολαµβάνει σήµερα της απολύτου εµπιστοσύνης, που απολάµβαν, του... Αµερικανού παράγοντα και επιπλέον η ΚΥΠΡΟΣ και το ΙΣΡΑΗΛ έχουν βρει αξιόλογα ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ (Φ.Α.). (Φυσικά, λείπει από την ΕΛΛΑ∆Α σήµερα το σχετικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ (!!) εξοπλιστικό προτέρηµα). Σηµείωση: Τη χρονική αυτή περίοδο υπάρχουν τέτοιες συνθήκες στο ... ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ της περιοχής µας (βέβαια δε µας ευνοούν οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ µας εξελίξεις) τις οποίες αν µπορέσουµε να τις ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ (!!) τότε θα µπορούσε η ΕΛΛΑ∆Α να ... ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ (!!) αυτά που της ... ΑΝΗΚΟΥΝ (!!) (Γ. ∆ντης του ινστιτούτου ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης, κος ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ). Και µπορεί να µη φτάσουµε στην ... ΤΟΛΜΗ των 12 Ν. µιλίων, αλλά µπορούµε οπωσδήποτε να κάνουµε την /τες ... Α.Ο.Ζ. (!!) η οποία /ες µπορούν να ταράξουν λιγότερο τους... γείτονες µας (Καστελόριζου, Κέρκυρας-Αλβανίας κ.λ.π.). Εποµένως, αν η κυβέρνηση µπορούσε, αυτή τη στιγµή να συντονισθεί στοιχειωδώς, που θα πει να προχωρήσει στο ... ∆ΕΥΤΕΡΟ γύρο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, έστω στη ... ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α και γιατί όχι από το... ΚΑΤΑΚΟΛΟ (!!) τότε η ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ της Ελλάδος θα άρχιζε να... ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ (!!) (φυσικά και οι επίµαχοι τόκοι να... ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ), διότι η ενέργεια αυτή θα ήταν ένα... ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ µήνυµα (προς όλες τις κατευθύνσεις), ότι είµαστε ΕΤΟΙΜΟΙ (!!) να προχωρήσουµε ΣΟΒΑΡΑ (!!) στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς πρακτικής. Που θα πει, πως... άρα είµαστε ΑΝΟΙΧΤΟΙ στο να έρθουν οι ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ που έχουν τα χρήµατα και την τεχνογνωσία να λάβουν µέρος στις διαδικασίες και να αρχίσουνε τις ... ΕΡΕΥΝΕΣ και να ... παράγουν (Π) και (Φ.Α.).

Εποµένως, αυτό που µας λείπει στην προκειµένη περίπτωση, για την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (!!) των συγκεκρίµενων πλουτοπαραγωγικών πηγών µας, είναι η ... ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (!!). Και είναι λά θος να ... πιστεύεται και να ... διαδίδεται ότι... χ ρειαζόµαστε τεράστια ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΑ. ∆ε χρειάζεται η ΕΛΛΑ∆Α να βάζει ούτε... ένα (1) ευρώ (κος ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ). Τα χρήµατα αυτά θα τα βάλουν οι ... ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ και τα οποία θα συµψηφιστούν- συνυπολογιστούν (ασφαλώς) µε τα χρήµατα που θα πρέπει να λάβουµε (ως φορολογία) από τις ... ΕΤΑΙΡΙΕΣ αυτές, για τη συµµετοχή τους στην ... ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Π) ή (Φ.Α.) στη χώρα µας. Παράλληλα, πρέπει να πούµε, ότι η ΕΛΛΑ∆Α έχει αυτή τη στιγµή σχετικό νόµο ( από το έτος 1995) ο οποίος προβλέπει το... πως µία ΞΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µπορεί να έρθει στην ΕΛΛΑ∆Α και να εκµεταλλευτεί οποιοδήποτε ΚΟΙΤΑΣΜΑ (!!) (µπορεί ίσως να χρειάζεται κάποια βελτίωση). Άρα, δεν τίθεται θέµα... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (!!) δεν τίθεται θέµα... ΝΟΜΙΚΟ (!!) Εποµένως, ποιο είναι το ... ΠΡΟΒΛΗΜΑ ;; Το επιεικέστερο (!!) είναι το ότι ... δεν έχουµε µάθει να κάνουµε ... ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (!!). Που θα πει πως δεν έχουνε µάθει οι αρµόδιοι να... ΒΛΕΠΟΥΝΕ ή ∆Ε ΘΕΛΟΥΝΕ να ∆ΟΥΝΕ (για δικούς τους λόγους) τα ... µακροπρόθεσµα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (!!) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (!!) τον οποίο όχι και τόσο ΑΣΥΝΕΙ∆ΗΤΑ (!!) Τον οδήγησαν στη σηµερινή... ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (!!). Η ΕΛΛΑ∆Α εποµένως... έχει πλούτο (!!) δεν είµαστε ούτε φτωχοί ούτε ΠΕΝΗΤΕΣ, όπως θέλουνε να µας εµφανίζουν ορισµένοι κυβερνητικοί παράγοντες (διαφόρων αποχρώσεων) για να ΚΑΛΥΨΟΥΝ την... ολιγωρία τους ή τη ... ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ τους. Έχει πλούτο... ορυκτό, έχει πλούτο στις ... ανανεώσιµες πηγές ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και έχει όλη τη ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ αν ΘΕΛΕΙ (!!) να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ τον ΠΛΟΥΤΟ της αυτόν. Που θα πει, ν’ αυξήσει την εγχώρια ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (και για πλουτοπαραγωγικούς, φυσικά, λόγους) να δηµιουργήσει θέσεις... ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, να περιορίσει την ... ΑΝΕΡΓΙΑ, να δηµιουργήσει... ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (την οποία έχει αποδείξει ότι µπορεί να έχει). Εποµένως η ΕΛΛΑ∆Α έχει σήµερα ανάγκη από: - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ οπτική των συµφερόντων του ... ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (!!) θέµατα τα οποία πρέπει ... ΘΕΤΙΚΑ και ... ΑΜΕΣΑ να αντιµετωπίσει, προκειµένου να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ τις ... ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ πηγές της και έτσι να ανακτήσει το πεσµένο ΗΘΙΚΟ της (!!) και να µπορέσει στη συνέχεια να ... ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ αυτά που της ΑΝΗΚΟΥΝ (!!). ΠΗΓΕΣ: Αντιπρόεδρος και γενινός ∆ντης του ινστιτούτου ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ κος ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ.

Άκυρη νοµο/κανονικά η παραίτηση Ζακύνθου Έσφαλε η Ιερά Σύνοδος; Γράφει ο πρέσβυτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ Ορθόδοξος Θεολόγος, Εκκλησιαστικός Συνήγορος Επ/µος πρ/δρος Συνδέσµου Κληρικών Ελλάδος

Ο

Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστοµος, µε ένα απλό κείµενο προς το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο, (και όχι προς την Ιερά Σύνοδο, όπως απαιτεί ο ισχύων ν.590/77 αρθρ. 34 παρ.2, «Κατ/τικός Χάρτης της Εκκλησίας»), και έξω από Νοµο/Κανονική και Εκκλησιολογική στήριξη και τάξει, αλλά και πέραν της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας µας, του υποβάλλει την παραίτησή του από τον Επισκοπικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου, επικαλούµενος σωµατική κόπωση και λόγους υγείας», «σ αρνούµενος δε να παραιτηθεί, ως οφείλει, και της Αρχιερωσύνης δηλώνει, όλως απρόσεκτα, ότι παραµένει εις τη διάθεσιν της Εκκλησίας µε «π όσας δυνάµεις παραµένουν εν τη ασθενεί σαρκί του», αποδυναµώνοντας έτσι, έτι περαιτέρω, τους ήδη ως άνω προβαλλόµενους λόγους της παραιτήσεώς του! Κατά το ισχύον Νοµο/Κανονικό ∆ίκαιο οι επίσκοποι δε δικαιούνται να παραιτηθούν χωρίς να α νίατος υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι, ήτοι: «α Νόσος ή βαθύ Γήρας» (ν.590/77ν αρθρ. 34 παρ. 2 πρβλ. Κανονικής Παραιτήσεως», «Τύπο ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ σελ 762). Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, αποδεδειγµένως (ν. 590/77 αρθρ. 34), οι ως άνω αποχρώντες λόγοι, τότε γίνεται δεκτή η παραίτησή τους, κρατούν δε και την τιµήν του Επισκόπου. Όµως σε αντίθεση περίπτωση Ει γας εισίν άξιοι του Καθαιρούνται», γιατί: «Ε «Κ λειτουργείν, έστωσαν εν τούτω, ει δε ανάξιοι, µη από παραιτήσεως εξίτωσαν, κατεγνωσµένοι,δε µάλλον επί πράγµασιν, ως αν τις πολλήν ποιήσαιτο την καταβοήν, ως έξω τρεχόντων πάσης ακολουθίας», (Σχόλια 3ου Καν. Κυρίλλου Αλεξ. «Σύνταγµα Θείων και Ιερών Κανόνων» Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλή, τοµ. ∆’, σελ. 359-360 & τοµ. Στ’ σελ. 282-284- Επιστολή Γ’ Οικ. Συν. τοµ. Β’ σελ. 29-34πρβλ. «Τύπο κανονικής παραιτήσεως» ενθ’ αν.) Οφείλει λοιπόν ο παραιτούµενος Επίσκοπος, να φεύγει ή αναγκάζεται να φύγει-τον δηλώσει, αν «φ διώχνουν». Φεύγει λόγω γήραρος ή ανίατης νόσου, ή για να αποφύγει ίσως µελλοντική δίωξή του για Κεφαλικά του παραπτώµατα, και εξαιτίας τούτου αναγκάζεται «ννα το βάλει στα πόδια;». Λοιπόν, η Εκκλησία, όπως ερευνά επισταµένως το µέλλοντα για να του δώσει την Ιερωσύνη, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον ερευνά, και όταν θέλει να παραιτηθεί χωρίς σοβαρή Νοµο/Κανονική δικαιολογία, γιατί ίσως να υπάρχει διάπραξη Κεφαλικών» Κανονικών ή και Ποινικών κρυφών «Κ παραπτωµάτων του, από τα οποία έχει έλεγχο συνειδήσεως, και για τα οποία ίσως φοβάται, ότι ενδεχοµένως να διωχτεί στο µέλλον, και προσπαθεί να το αποφύγει αυτό δια της παραιτήσεως; Ζητεί λοιπόν η Εκκλησία να µάθει, ακριβώς, το ή τους λόγους της παραιτήσεως του Επισκόπου, και το κάνει αυτό, όχι διότι ενδιαφέρεται για τον παραιτούµενο Επίσκοπο, αλλά για να προστατέψει την Αρχιερωσύνη. Ο Επίσκοπος δε δύναται να παραιτηθεί για λόγους σωµατικής κοπώσεως ή για λόγους Υγείας» αλλά «σ και αν προβάλλει τους λόγους αυτούς, τότε οφείλει να προσκοµίσει και το επιστηµονικό εκείνο Πόρισµα της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής» «Π ανήκεστον της υγείας το οποίο βεβαιώνει το «α τους» (ν.590/77 αρθρ. 34), και το οποίο συνυποβάλλει µε το έγγραφο της παραιτήσεώς του. Ως εκ τούτου, αν δεν έχει υποβληθεί µε την παραίτηση και το επιστηµονικό αυτό ΠΟΡΙΣΜΑ της Ειδικής Επιτροπής, τότε η παραίτηση είναι και παραµένει ΑΚΥΡΟΣ, καθώς και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι παράνοµος και αντι/Κανονική, διότι ελήφθη όλως αβασάνιστα και κατά παράβαση του ισχύοντος Νοµο/Κανονικού Κατά τω ν Κανόνων, πραγµατικό ∆ικαίου, διότι «Κ µηδέν ισχύσει (και ότι) οι τοις κανόσιν εναντιούµενοι πραγµατικοί τύποι, άκυροι εισι» (∆’ Πράξη της ∆’ Οικ. Συνόδου- Μεγ. Φωτίου, τίτλος Α’ Κεφ. Β’), και ως τοιαύτη: α) Ως ∆ιοικητική Πράξη Προσβάλλεται στο ΣτΕ. β) Συλλήβδην τα µέλη της Ιεράς Συνόδου, βάσει του αρθρ. 28 του ισχύοντος ν.5383/32, «περί των Εκκλησιαστικών Παράβα ση ∆ικαστηρίων», παραπέµπονται για «Π των Συνοδικών τους καθηκόντων» γ) Προσέτι δε, Χαρίστηκα ν» στο κ. διότι ουσιαστικά «Χ Κεφαλικές» Χρυσόστοµο, υπόκεινται και σε «Κ κανονικές ποινές (Καν. 14/15 Συν. Καρθαγένης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή, «ττην αλήθεια , και εν προκειµένω την κανονικήν αλήθειαν, τη φθείρουν η σιωπή και ψεύδος», και η εν γνώσει ΣΙΩΠΗ, κατά τους θείους και ιερούς κανόνες είναι ΕΝΟΧΗ, ως Ορθόδοξος Ιερωµένος και Θεολόγος, αλλά και ως εκκλησιαστικός συνήγορος συντάσσεται αυτή η Νοµο/Κανονική Υπόµνηση» για να βοηθήσει, όσο «Ν δύναται, στην παρουσία της υψ ηλής θέσης της Ιεράς Συνόδου και στην Ιερότητα της Αποστολής της.


Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 13

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2011

Για να σωθεί η Κύπρος ολοταχώς έξοδος από την ευρωζώνη I. Η κρίση της ∆ύσεως Το υπέρογκο δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος της ∆ύσεως είναι αµφίβολο αν είναι διαχειρίσιµο. Τα 27 κράτη – µέλη της ΕΕ έχουν δηµόσιο χρέος της τάξεως των 10 τρισεκατοµµυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% του ετησίως παραγοµένου προϊόντος. Στις ΗΠΑ το χρέος άγγιξε τα 14 τρισεκατοµµύρια δολάρια και ξεπέρασε το 100% του αντιστοίχως παραγοµένου προϊόντος. Η αναλογία είναι πολύ χειρότερη αν το χρέος συγκριθεί µε τα δηµόσια έσοδα των διαφόρων κρατών της Ε.Ε. και των ΗΠΑ. Ποτέ άλλοτε από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τόσες πολλές κυβερνήσεις δεν δανείστηκαν τόσο γρήγορα και τόσα πολλά. Γίνεται λόγος για υπαρξιακή κρίση της Ε.Ε. διότι το κόστος δανεισµού, όχι µόνο των µικρών και ευάλωτων οικονοµιών αλλά και των ευρισκοµένων στον πυρήνα της Ευρωζώνης, έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που θυµίζουν υπό ανάπτυξη χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Κάθε µέρα που περνά καθίσταται όλο και πιο εµφανές ότι η ∆ύση δεν θα είναι ποτέ εις θέση να παράξει έσοδα ικανά για να εξυπηρετήσει τα χρέη της και τις υποσχέσεις της για την ευηµερία των λαών της. Είτε θα αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της είτε τις υποσχέσεις της προς τους πολίτες της, είτε και τα δύο. Περικοπές εξόδων και πάγωµα των πιστώσεων δεν βοηθούν την ανάπτυξη, πιθανόν να χαµηλώνουν τις τιµές. Στις περιπτώσεις αυτές η λύση είναι ο πληθωρισµός. Όµως η τεχνητή χρεωκοπία ή η άρνηση πληρωµών δεν είναι πρέπουσα για κυβερνήσεις ανεπτυγµένων οικονοµιών. Εποµένως, οι κυβερνήσεις των οικονοµιών αυτών προσπαθούν να «γλιστρήσουν» µε άλλο τρόπο: εκτύπωση περισσότερου χρήµατος που µειώνει την αξία του νοµίσµατός τους και, βεβαίως, µειώνει το ύψος του χρέους τους µε µία προϋπόθεση: ότι το χρέος θα είναι στο νόµισµα της χώρας. Η έκρηξη του χρέους της ∆ύσεως αναιρεί ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του Ευρώ, της «φτηνής» αναπτύξεως, πλεονέκτηµα που η Ελλάδα µετέτρεψε σε «φτηνή» κατανάλωση µε δανεικά. Η επέκταση του φαινοµένου αυτού, δηλαδή του χρέους, υπονοµεύει το αναπτυξιακό µέλλον της Ε.Ε. το οποίο ούτως ή άλλως είναι απογοητευτικό. Οι µεγάλες διαφορές επιτοκίων, διπλάσιες πολλές φορές για σηµαντικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία), αναιρεί την σύγκληση των οικονοµιών. Αν διατηρηθούν οι διαφορές αυτές επί µακρόν, τα χρέη θα καταστούν µη βιώσιµα και θα αλλοιώνονται όλο και πιο πολύ οι συνθήκες ανταγωνισµού στην Ευρωζώνη. Μακροπροθέσµως, και στον βαθµό που η σηµερινή ανισορροπία διατηρηθεί, τίθεται πολύ σοβαρά θέµα επιβιώσεως της Ευρωζώνης. Εκείνο που ενδεχοµένως θα µπορούσε να «σώσει» την Ευρωζώνη µακροπροθέσµως είναι η έκδοση του Ευρωοµολόγου για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση σήµερα. Το Ευρωοµόλογο είναι µέσο α ντλήσεως α πό κοινού δανείων. Η Ευρωζώνη δηλαδή θα δανείζεται µε κοινό επιτόκιο π.χ. 5% την στιγµή που σήµερα η Γερµανία δανείζεται µε επιτόκιο 2,3%, η Γαλλία 3% και η Ελλάδα 15% (και σήµερα 25%). Στην περίπτωση εποµένως εκδόσεως Ευρωοµολόγου, η Γερµανία θα πρέπει να δανείζεται µε τουλάχιστον διπλάσιο από το σηµερινό επιτόκιο για να χρηµατοδοτεί ελληνικές κρατικές δαπάνες, πορτογαλικά ελλείµµατα, κλπ. Εκτός του πολιτικού κόστους που αυτό συνεπάγεται κυρίως για την Γερµανία, για να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ευρωοµολόγου πρέπει να αλλάξουν οι Συνθήκες που διέπουν την λειτουργία της Ε.Ε. και της Ευρω ζώ νης, άλλως δεν υπάρχει νοµιµοποίηση για την άντληση κοινών δανείων. Οι όποιες δε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πάνω το αντικείµενο αυτό δεν είναι νόµιµες. Για να υπάρξει η δυνατότητα εκδόσεως Ευρωοµολόγου πρέπει να αναθεωρηθούν οι Συνθήκες µε ότι αυτό συνεπάγεται και µε όσο χρόνο θα χρειασθεί. Επίσης, ο κοινός δανεισµός θα απαιτήσει και κοινές δηµοσιονοµικές πολιτικές και πρακτικές, δηλαδή πλήρη παράδοση στα κελεύσµατα των µεγάλων της Ευρωζώνης. Και έτσι, µετά από δύο παγκόσµιους πολέµους και εκατοµµύρια νεκρούς στη διάρκεια του 20ου αιώνα για να αποφύγουν οι λαοί της Ευρώπης την Γερµανική επικυριαρχία, έρχονται σήµερα στον 21ο αιώνα και αποζητούν οι ίδιοι την υποτέλειά τους στους Γερµανούς για να µπορέσουν να επιβιώσουν µετά την παγίδευσή τους στο Ευρώ. Στις Βρυξέλλες την 5η Σεπτεµβρίου ο γνωστός οικονοµολόγος Nouriel Roubini παρέα µε τον πρώην Καγκελάριο της Γερµανίας Gerhard Schroeder, τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας Felipe Gonzalez, τον Guy Verhofstaat του Βελγίου και τον Matti Vanhanen της Φινλανδίας και άλλους εξέφρασε την γνώµη ότι «είτε η Ευρώπη θα προχωρήσει προς πολιτική ενοποίηση ή το αποτέλεσµα θα είναι η προοδευτική διάλυσή της». Η οµήγυρη ζήτησε επίσης την έκδοση του Ευρωοµολόγου και εξουσίες στην Commission για την επιβολή φορολογίας στα κράτη µέλη. Στην οµάδα αυτή ανήκει και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Tony Blair και ο βραβευθείς µε Nobel Oικονοµίας Joseph Stiglitz.

ΙΙ. Το δράµα της Ελλάδος

Στην Ελλάδα η αναλογία του χρέους προς τα δηµόσια έσοδα είναι σχεδόν 7 προς 1. Το δηµόσιο χρέος πλη-

εκταµίευση της έκτης δόσεως προς την Ελλάδα ύψους €8.0 δις.

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ* σιά ζει τα €350 δις. και ο προϋπολογισµός του 2011 προβλέπει τακτικά έσοδα €55 δις, τα οποία κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα εισπραχθούν. Είναι δυνατόν µε τα µεγέθη αυτά να θεωρηθεί το χρέος διαχειρίσιµο; Ήδη η συµφωνία του Σεπτεµβρίου 2011 για τη νέα χρηµατοδότηση της Ελλάδος είναι αµφίβολο αν θα προχωρήσει εν όψ ει αφ’ενός µεν της εµπλοκής που έχ ει δηµιουργηθεί λόγω της αποδοχής από τον κύριο Βενιζέλο της απαιτήσεως της Φινλανδίας να λάβει εγγυήσεις και αφ’ετέρου λόγω του ότι η Ε.Ε. έπαυσε πλέον να έχει εµπιστοσύνη στις εξαγγελίες, και όχι µόνο, της Ελλάδος περί συµµορφώσεω ς κ.λπ. στις απαιτήσεις της τρ όικας. Η αβεβα ιότητα για την διαχ είρ ιση του χρέους της Ελλάδος έχει αυξήσει το spread των ελληνικών οµολόγων σε νέο ύψος ρεκόρ, µε το διετές spread να αγγίζει τις 4.000 µονάδες βάσεως (40 ποσοστια ίες µονά δες) πάνω από το αντί στοιχ ο γερµανικό. Ακόµα και η ανταλλα γή των οµολόγω ν που κατέχονται από ιδιώτες δεν είναι σίγουρο αν θα προχω ρήσει , αφού µέχ ρι τώ ρα ο α ριθµός των «συναινούντων» είναι µόνο γύρω στο 70% ενώ χρειάζεται να συναινέσει το 90% των κατόχων οµολόγων. Ήδη ο επικεφαλής του ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Ινστιτούτου (IIF) άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο παρατάσεως της αρχικής καταληκτικής προθεσµίας που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση στους ιδιώτες κατόχους ελληνικών οµολόγω ν προκειµένου να υπαχθούν στο πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής (roll over). Αν ανατρέξουµε στους διεθνείς οικονοµικούς αναλυτές, η µεγάλη πλειοψηφία τους πιστεύει ότι η Ελλάδα τελικώς θα χρεωκοπήσει κυρίως λόγω του ότι η κυβέρνησή της δεν προσπαθεί να διορθώσει τα διαρθρωτικά και οικονοµικά της προβλήµατα και συνεχίζει να µην λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα που ενδεχοµένως επιβάλλονται για να αποφύγουν την χρεωκοπία. Η πρόσφατη επίδειξη βουλήσεως της κυβερνήσεως να προχωρήσει µε τις πραγµατικές αλλαγές που απαιτεί η Ε.Ε. θα φανεί αν είναι ειλικρινής ή απλώς ρίχνει στάχτη στα µάτια των εταίρων. Είναι η πολλοστή εξαγγελία των ιδίων µέτρων που ανακοινώνονται, µετουσιώνονται σε νόµους και ξεχνιούνται! Η Ελλάδα έχει κάθε συµφέρον να επιτύχει τους στόχους του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος που εψήφισε στα µέσα Ιουλίου. Παρ’όλα αυτά, οι πρωτογενείς δαπάνες αντί να συγκρατηθούν αυξάνονται εφέτος εν σχέσει µε πέρυσι, αυτό όµως δεν φαίνεται να προβληµατίζει ιδιαιτέρως την Κυβέρνηση παρ’όλο που η χώρα ουσιαστικά τελεί υπό καθεστώς χρεωκοπίας εν αναστολή. Η Ελλάδα έχει εγκλωβισθεί στο Ευρώ και κατά την άποψή µου είναι πλέον πολύ αργά για να αντιδράσει επιτυχώς. Η λύση της εξόδου της Ελλάδος από το Ευρώ είναι καταστροφική στο παρόν στάδιο παρ’όλο που αυτό εισηγείται ο George Soros και πολλοί άλλοι. Επιστροφή στην δραχµή τουλάχιστον θα διπλασιάσει το χρέος της Ελλάδος λόγω της αµέσου υποτιµήσεως του νοµίσµατος και πλέον δεν θα είναι διαχειρίσιµο µε κανένα τρόπο. Εφ’όσον η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερα από ότι παράγει, και δεν παράγει σχεδόν τίποτα, χωρίς δανεικά ή χωρίς βοήθεια δεν µπορεί να επιβιώσει. Θα υπάρξει άµεση αδυναµία πληρωµής µισθών και συντάξεων και το βιοτικό επίπεδο θα κατρακυλήσει απίστευτα χαµηλά. Κατά τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων «εάν εξωθηθούµε εκτός Ευρώ, η χώρα θα κατρακυλήσει από την µία µέρα στην άλλη στην δεκαετία του 1950». Είναι µαθηµατικώς βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν θα δυνηθεί να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις της χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ενοποίηση της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και περαιτέρω δανεισµός. Ούτε και εί ναι δυνατόν να υπάρξει ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας µε τα σηµερινά δεδοµένα όταν υπάρχει ύφεση της τάξεως του 25% και ανεργία τουλάχ ιστον 17%. Όπως αναφέρει επί λέξει η πρόσφατος έκθεση του γραφείου παρακολουθήσεως εκµεταλλεύσεω ς του κρατικού προϋπολογι σµού της Βουλής τω ν Ελλήνων, «Η σηµα ντική περα ιτέρω α ύξηση του χρέους, το υψηλό πρωτογενές έλλειµµα, το οποίο στο 7µηνο έχει ήδη υπερβεί σηµαντικά τον ετήσιο στόχο και η βαθύτερη ύφεση, έχουν ενισχύσει στο έπακρο την δυναµική του χρέους η οποία πλέον είναι εκτός ελέγχου. Οι εξελίξει ς αυτές φαίνεται να αντισταθµίζουν σε µεγάλο βαθµό τις θετικές επιπτώσεις στην δυναµική του χρέους από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου». Η Ελλάδα είναι καταδικασµένη να παραµείνει στο Ευρώ, εκτός και αν τα άλλα µέλη την εκδιώξουν, πράγµα διόλου απίθανο εφ’όσον πεισθούν ότι η Ελλάδα δεν θέλει να σωθεί ή, ακόµη, δεν θέλει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των εταίρων της. Μιλώντας ενώπιον του Γερµανικού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισµό του 2012, ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας ξεκαθάρισε πως µόνο µε την θετική γνωµοδότηση της τρόικας θα καταστεί δυνατή η

Τα ανωτέρω ως εισαγωγή για να καταδειχθεί ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα ειδικώτερον ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση έναντι των πολιτών τους και οι πολιτικοί απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν µία κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και που στην πραγµατικότητα έχει την δική της δυναµική.

ΙΙΙ. Ολοταχώς έξοδος από το Ευρώ

Ας δούµε τώρα πως η κατάσταση αυτή επηρεάζει την Κύπρο. Βήµα προς βήµα η Κυπριακή οικονοµία διολισθαίνει και καθίσταται όλο και πιο προβληµατική. Μπορεί οι δείκτες να προβλέπουν δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2,5% το 2012 αλλά το δηµόσιο χρέος σύµφωνα µε τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα θα ανέλθει στο 62% του ΑΕΠ το 2012. Και παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις ότι το έλλειµµα στον λογαριασµό τρεχουσών συναλλαγών θα έχει εφεξής πτωτική πορεία, τώρα τρέχει στο 6,0% και υπολογίζεται ότι θα πέσει στο 4,0% το 2014, η κατάσταση δεν είναι καλή. Τα µεγέθη των τρεχουσών συναλλαγών σε κανονικές εποχές δεν δηµιουργούν κινδύνους. Όχι όµως και σε «πονηρές» εποχές όπως η σηµερινή. Η συνεχής υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητος της χώρας δηµιουργεί κινδύνους που είναι δύσκολο να αποφευχθούν. Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν και τον ατοµικό δανεισµό καθώς και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι Κυπριακές τράπεζες που, σε µεγάλο βαθµό λόγω της αναµίξεως τους µε την Ελλάδα, δεν περνούν την καλύτερη τους περίοδο. Ήδη η Κύπρος συνεχώς υποβιβάζεται από τους οίκους αξιολογήσεως, το ίδιο δε συµβαίνει και µε τις κυπριακές Τράπεζες. Στο πρώτο εξάµηνο του 2011 τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο και η Marfin Λαϊκή, µετά την αποµείωση των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατέγραψαν ζηµίες €112 εκ. και €178.6 εκ. αντιστοίχως. Και έπεται συνέχεια. Η Κύπρος, εν αντιθέσει µε την Ελλάδα, χάρις στον τότε Υπουργό των Οικονοµικών της Μιχάλη Σαρρή, είχε προετοιµασθεί δεόντως για την µετατροπή της Κυπριακής Λίρας σε Ευρώ και µέχρι της αλλαγής της διακυβερνήσεως η Κύπρος είχε πλεονασµατικό προϋπολογισµό. Παρά ταύτα, λόγω κυρίως της κρίσεως του Ευρώ γενικώς, η Κύπρος ευρίσκεται τώρα στην ανάγκη να λάβει επώδυνα µέτρα που ασφαλώς θα περιορίσουν την αγοραστική δύναµη του πληθυσµού, ανεξαρτήτως των προβλέψεων της κυβερνήσεως για ανάκαµψη της οικονοµίας. Και ενδεχοµένως η ύφεση θα συνεχισθεί και θα βαθύνει. Ήδη υπάρχει κρίση γενικά στην οικονοµία, επιχειρήσεις κλείνουν, οι αγοραπωλησίες των ακινήτων είναι µειωµένες και η ανεργία αυξάνεται. ∆υστυχώς, λόγω των περιορισµών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα όρια µέσα στα οποία δύναται να ελιχθεί η δηµοσιονοµική πολιτική της Κύπρου είναι περιορισµένα. Ήδη, όπως εξηγήσαµε, η Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί στο Ευρώ και είναι πλέον αργά να αντιδράσει επιτυχώς. Με την υπογραφή του µνηµονίου και την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου η Ελλάδα απεµπόλησε την ικανότητά της να ενεργεί αυτοβούλως και άγεται και φέρεται, ανήµπορη να αντιδράσει, τις πλείστες φορές εν γνώσει της ότι βαθαίνει την ύφεση και αποµακρύνει την ανάκαµψη. Ακόµη και ο αδελφός του Πρωθυπουργού, Νίκος Παπανδρέου, σε πολύ πρόσφατο άρθρο του σε οικονοµικό περιοδικό δέχεται ότι το πρόγραµµα που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα επέφερε τα αποτελέσµατα αυτά. Το στοίχηµα είναι να µην ακολουθήσει η Κύπρος στα βήµατα της Ελλάδος. Ήδη η Κύπρος έλαβε προσφάτως σειρά µέτρων, τα οποία ελπίζεται ότι θα επιτρέψουν την έξοδο από την κρίση. Θεωρητικώς η εξίσωση βγαίνει. Αλλά στην πράξη είναι τα µέτρα αρκετά; Πάντα υπάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι εκτροχιάζουν µία προσχεδιασµένη τροχιά, και οι αστάθµητοι αυτοί παράγοντες είναι πολλές φορές εξωγενείς. Ο Υπουργός Οικονοµικών, Κίκης Καζαµίας, σε πολύ πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του στον Sky δεν έκρυψε το φόβο του ότι υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να υποχρεωθεί η Κύπρος να ζητήσει βοήθεια από την Ε.Ε., οπότε θα αναγκαστεί να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της σε σειρά θεµάτων οικονοµικών και µη. Παραδείγµατος χάριν, είναι βέβαιο ότι οι Κυπριακές Τράπεζες θα υποστούν περαιτέρω ζηµιές λόγω της εκθέσεώς τους στα ελληνικά οµόλογα. Εάν βρεθούν στη δυσχερή θέση να ζητήσουν από την Κυβέρνηση τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ζηµιές, η Κυβέρνηση ίσως αναγκαστεί να προσφύγει στον Ε.Ε. ή/και στο ∆.Ν.Τ. Ακόµη ενδέχεται η Κυβέρνηση, ούσα αριστερών καταβολών, να ζητήσει από τις Τράπεζες ως αντάλλαγµα µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, όπως ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι θα απαιτήσει η Ελληνική κυβέρνηση σε περίπτωση παροχής βοήθειας προς τις Ελληνικές Τράπεζες. Η εσπευσµένη συγχώνευση της Alpha Bank µε την Eurobank αυτό ήθελε να αποφύγει. Εφ’όσον το σενάριο αυτό επαληθευθεί, η κυβέρνηση θα ελέγχει δια της πλαγίας οδού την κυπριακή οικονοµία και η Ε.Ε. την οικονοµική πολιτική της Κυβερνήσεως. Η Κύπρος βασίζεται για την επιβίωση και την ευηµερία της στην προσφορά υπηρεσιών. Εκτός από το υψηλό

επίπεδο επαγγελµατισµού που είναι αναγκαίο, χρειάζονται και κίνητρα για να αναπτυχθεί ένας τόπος. Κίνητρα που θα κάνουν την ποιοτική διαφορά σε σύγκριση µε άλλα ανταγωνιστικά κράτη. Όταν εσχεδιάζετο η εξαγορά της εταιρείας «Γερµανός» από την Cosmote, πανευρωπαϊκή µελέτη επί του πρακτέου κατέδειξε ότι η πλέον συµφέρουσα λύση ήταν να γίνει η εξαγορά µέσω Κύπρου. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα σε επενδύσεις στην Ρωσία και Ουκρανία λόγω του ειδοποιού πλεονεκτήµατος που έχει έναντι άλλων κρατών. Τα πλεονεκτήµατα αυτά πρέπει όχι µόνο να τα διατηρήσουµε αλλά και να τα επαυξήσουµε, ούτως ώστε να αντισταθµίζουµε απώλειες από άλλους τοµείς της οικονοµίας που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν. Είναι σίγουρο ότι ο τουρισµός της Κύπρου θα γνωρίσει µεγάλο ανταγωνισµό από τα κατεχόµενα τµήµατα της νήσου, όπου µε την πάροδο του χρόνου το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρεται εκεί θα βελτιώνεται συνεχώς αλλά το κόστος θα παραµένει πολύ πιο χαµηλό. Ήδη η Μάλτα µας ανταγωνίζεται σκληρά στην προσφορά υπηρεσιών και σε πολλούς κλάδους µας έχει ξεπεράσει, διεξάγει δε συνεχείς προσπάθειες για να αναπτύξει νέες υπηρεσίες, όπως π.χ. νηολόγιο αεροπλάνων και ελικοπτέρων, νοµοθεσία για ιδρύµατα και για καινούρια χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Το ίδιο και το Λουξεµβούργο. Νεοεισερχόµενος παίκτης είναι και η Ουγγαρία, η οποία ευθέως προσπαθεί να αντικαταστήσει την Κύπρο στον διεθνή φορολογικό προγραµµατισµό. Για να παραµείνει η Κύπρος στην πρώτη γραµµή πρέπει συνεχώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει και να δηµιουργεί διαρκώς νέες προοπτικές. ∆εν πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός. Εφεξής όµως ο κύριος αντίπαλος της Κύπρου θα είναι το διευθυντήριο της Ευρωζώνης. Ως γνωστόν, ήδη υπάρχει πρόταση τα κράτη–µέλη της Ε.Ε. να έχουν τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές χάριν του ενιαίου χώρου και για να µην υφίσταται αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών – µελών. Είναι βέβαιον ότι όσο η Ε.Ε. θα «ενισχύει» τα διάφορα κράτη µε δάνεια κλπ., θα επιµένει στην αποδοχή των προτάσεών της – προτάσεων που θα επιβάλλουν τα µεγάλα κράτη όπως η Γερµανία και η Γαλλία. Προτάσεις αυτού του είδους ενδύονται και µε τον µανδύα της καταπολεµήσεως «µαύρου χρήµατος»· ήδη η Κύπρος, όπως και όλα τα κράτη της Ε.Ε., έχουν δεσµευθεί να ανταλλάσσουν πληροφορίες δήθεν για την πάταξη της φοροαποφυγής αλλά στην πραγµατικότητα, όπως αποδεικνύεται εύκολα από την πρόσφατη φορολογική νοµοθεσία της Ελλάδος, για την καταστρατήγηση του δικαιώµατος της νόµιµης φοροαπαλλαγής.

Εάν η Κύπρος αναγκαστεί να δεχθεί την βοήθεια της Ε.Ε. όπως συνέβη µε την Ελλάδα, είναι βέβαιον ότι θα αναγκαστεί να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της Ε.Ε., να αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές της, να ελέγξει πιο αυστηρά την ροή του χρήµατος και γενικώς να λάβει µέτρα που θα είναι σύµφωνα µε την δηµοσιονοµική πολιτική των µεγάλων της Ε.Ε., αλλά που θα καταστρέψουν την οικονοµία της Κύπρου.

Όσο και να φαίνεται παράξενο, οι µικρές χώρες της Ευρώπης όπως η Κύπρος, η Μάλτα, το Λουξεµβούργο κ.λπ., οι οποίες βασίζονται για την ευµάρειά τους στην προσφορά υπηρεσιών, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν το υψηλό τους βιοτικό επίπεδο από χώρες των οποίων η οικονοµία είναι πολύ πιο σύνθετη και πιο µεγάλη, όπως η Ισπανία και η Ιταλία ή ακόµη και η Γαλλία. Οι χώρες αυτές δεν µπορούν να διατηρήσουν µακροπροθέσµως το σηµερινό βιοτικό τους επίπεδο γιατί δεν µπορούν να ανταγωνιστούν την φτηνή εργασία και το χαµηλό κόστος των προϊόντων της Άπω Ανατολής. Εν αντιθέσει, οι χώρες που προσφέρουν υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ευµάρειά τους γιατί πάντοτε θα έχουν συναλλαγές µε πλούσιες - είτε σε πρώτες ύλες είτε σε βιοµηχανία – χώρες, όποιες και αν είναι αυτές. Κάλλιστα η Κύπρος, εφ’όσον παραµείνει ανταγωνιστική, θα είναι εις θέση να αυξήσει τις επαφές και της συναλλαγές της µε τις χώρες αυτές. Ανεξαρτήτως της διεθνούς οικονοµικής καταστάσεω,ς τρανά παραδείγµατα ευηµερούντων κρατών που προσφέρουν υπηρεσίες ως το κυρίως εθνικό προϊόν τους είναι µεταξύ άλλων ο Λίβανος (κυρίως προ του εµφυλίου αλλά ακόµη και τώρα), το Χογκ Κογκ, µέχρι προσφάτως το Dubai καθώς και αρκετά νησάκια των ∆υτικών Ινδιών.

Για να δυνηθεί όµως η Κύπρος να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, εκτός των προσφεροµένων υπηρεσιών που πρέπει να είναι πρώτης τάξεως και καινοτόµες, πρέπει να έχει και την πρωτοβουλία στην διαµόρφωση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής της πολιτικής. Εφ’όσον δε είναι εις θέση να διαµορφώνει την οικονοµική της πολιτική, θα διατηρεί και την ανεξαρτησία της στα πολιτικά θέµατα. Και ο µόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ελέγχει πλήρως το νόµισµά της.

Σήµερα η Κύπρος είναι ακόµη σε σχετικά καλή δηµοσιονοµική κατάσταση. Είναι εποµένως σχετικά ανώδυνο να επαναφέρει την Κυπριακή Λίρα. Η ισοτιµία δεν θα αφίσταται της αρχικής µετατροπής σε Ευρώ, εποµένως η επαναφορά δεν θα επιφέρει κλονισµούς. Η έξοδος από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ θα διασφαλίσει το µέλλον της Κύπρου. Και αυτό ισχύει τόσο στο οικονοµικό όσο και στο πολίτικο επίπεδο.

Ο κύριος Γεώργιος Οικονόµου είναι δικηγόρος στην Αθήνα και στο Λονδίνο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Vodafone ανανέωσε για ακόµη µια χρονιά τη συνεργασία της µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού Μετά την επιτυχηµένη πορεία της ταινίας «Η γη είναι το σπίτι µας» στο Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος», η Vodafone ανανέωσε για ακόµη µια χρονιά τη συνεργασία της µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. Έως σήµερα την ταινία έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 54.000 άτοµα, εκ των οποίων 40.000 µαθητές από 800 περίπου σχολεία της χώρας. Με θέµα το περιβάλ-

λον, η ταινία «Η γη είναι το σπίτι µας», παρουσιάζει το περιβαλλοντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, ενώ παράλληλα προτείνει καθηµερινές µεθόδους για την αντιµετώπισή του, όπως για παράδειγµα πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ανακύκλωση.

Η ταινία δηµιουργήθηκε από τη Vodafone σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να δραστηριοποιήσει µικρούς και µεγάλους, να συνεισφέρουν στο µέτρο που τους αναλογεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά το τέλος της προβολής οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να δο-

κιµάσουν τις γνώσεις και τη µνήµη τους σε ένα ευχάριστο, εκπαιδευτικό και διαδραστικό παιχνίδι. Η Vodafone στηρίζει την προβολή της ταινίας, στο πλαίσιο του πολυδιάστατου προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρµόζει, µε κύριους άξονες την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάπτυξη και επιµόρφωση των παιδιών. Για τις ώρες προβολής επισκεφθείτε το http://earth.tholos254.gr/.


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 14

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΕΤΩΝ 64 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 2/10/2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Τριάδας Λεχαινών και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓEΩPΓIOY MAPAZIΩTH ΛEXAINA - TPAΓANO Tηλ. 26230/61346-61888 Kινητό: 6974074194

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Παναγόπουλος Παν. (Μανωλοπούλου 27 τηλ. 2621030122) Aµαλιάδα: Χριστοφίδη Αγγελική Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ 2/10/11 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2621020500 , 6944148486 Κολοκοτρώνη 2

ΕΤΩΝ 92 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 4.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κατακόλου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Εµµανουήλ και Σοφία Μπακιρτζή, ∆έσποινα και Κωνσταντίνος Σταύρου, Κυριακή και Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Σπυρίδων και Κωνσταντίνα Μπακιρτζή ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Στην αγαπηµένη µας φίλη ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΧΙΖΑ που αρραβωνιάστηκε µε τον εκλεκτό νέο ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΚΛΑΒΟ, εύχοµαι κάθε ευτυχία. Νίκος-Μπία Αγριου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στην αγαπηµένη µας φίλη και συνάδελφο ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΧΙΖΑ που αρραβωνιάστηκε µε τον ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΚΛΑΒΟ, ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Η διευθύντρια και οι συνάδελφοι

Αµαλιάδα Κ 2/10/11 Τσαούσης ∆ιονύσιος ∆εληγιάννη 7 τηλ. 26220 24774-κιν. 6932637252

Λαϊκές Aγορές

Kυριακή: N. Mανολάδα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της υπ’ αριθµό 3956/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας Νικολάου Παναγιώτου Μανιάτη κατοίκου Επιταλίου Ηλείας. Στις δέκα εννέα (19) του µήνα Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ηµέρα Τετάρτη και από τις 16.00 έως 17.00 το απόγευµα της ιδίας ηµέρας εντός της πόλεως Πύργου του δήµου Πύργου του νοµού Ηλείας εντός ή εκτός του καταστήµατος του Ειρηνοδικείου Πύργου στην περιφέρεια των οποίων κατασχέθηκαν τα ακίνητα σύµφωνα µε το ν. 3714/2008 και συγκεκριµένα στην αίθουσα- ακροατήριο του Πταισµατοδικείου Πύργου (είσοδος από οδό Αγ. Κυριακής) ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµβ/φου Πύργου Αθανασίας Μπράµου- ∆ηµητρακοπούλου που κατοικοεδρεύει στον Πύργο Ηλείας, οδός Λετρίνων 12, ως προσωρινή αρχειοφύλακα της πρώην υπαλλήλου του πλειστηριασµού Ελένης Αντωνακοπούλου- Ψυχογιού δυνάµει της αριθµ. πρωτ. 43/7-1-2011 απόφασης του κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ή εάν αυτή κωλύεται ενώιον του νόµιµου αναπληρωτή της, εκτίθενται σε δηµόσιο αναγκαστικό πελιστηριασµό τα δια της υπ’ αριθµόν 3.956/14-102010 δικής µου έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κατασχθέντα ακίνητα του οφειλέτη Σπυρίδωνα Θεοδόση του ∆ιονυσίου και της Μαρίας, κατοίκου Πύργου Ηλείας, οδός Πατρών 22 και Μ. Αλεξάνδρου, ήτοι: Από µία πολυκατοικία καινούριας κατασκευής και δοµήσεως, κτισµένη σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Πύργου, στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πύργου του δήµου Πύργου Ηλείας, στο υπ’ αριθµ. (231) οικοδοµικό τετράγωνο και στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 27, έχει έκταση (283,65µ2) και συνορεύει: Βόρεια µε ιδιοκτησία Βασιλικής Θεοχαρίδη, Ανατολικά µε δηµοτική οδό Κωνσταντινουπόλεως, Νότια µε ιδιοκτησία Χρυσάνθης Κύτταρη-Ζαφειροπούλου και ∆υτικά µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Κύτταρη, τα εξής ακίνητα: 1) Τη µε τα στοιχεία Σίγµα Τρία (Σ3) θέση στάθµευσης του ισογείου ιδίας ως άνω πολυκατοικίας που αποτελεί µια αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία µε ανοιγόµενη ηλεκτρική γκαραζόπορτα, αποτελείται από ενιαίο χώρο και συνορεύει: Βόρεια µε ιδιοκτησία Βασιλικής Θεοχαρίδη, Ανατολικά µε κοινόχρηστο χώρο ισογείου (πιλοτή) και πέραν αυτού µε οδό Κωνσταντινουπόλεως, Νότια µε κλιµακοστάσιο οικοδοµής και ανελκυστήρα και ∆υτικά µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Κύτταρη, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια (20,34µ2). Ως τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού του άνω ακινήτου θα χρησιµεύσει το ποσό των ευρώ 7.000. 2)Τη µε τα στοιχεία Άλφα ∆ύο (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία (διαµέρισµα) του πρώτου ορόφου (Α) υπέρ του ισογείου της άνω πολυκατοικίας που αποτελείται από ένα υπνοδωµάτιο, λουτρό, διάδροµο, κουζίνα-καθιστικό-τραπεζαρία και εξώστη συνορεύει: Βόρεια εν µέρει ιδιοκτησία Βασιλικής Θεοχαρίδη και εν µέρει µε το Άλφα Τρία (Α3) διαµέρισµα του ιδίου ορόφου, Ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού µε δηµοτική οδό Κωνσταντινουπόλεως, Νότια µε το Άλφα Ένα (Α1) διαµέρισµα του ιδίου ορόφου και ∆υτικά εν µέρει µε κοινόχρηστο διάδροµο του Α’ ορόφου, εν µέρει µε το Άλφα Τρία (Α3) διαµέρισµα του ιδίου ορόφου και εν µέρει µε το Άλφα Ένα (Α1) διαµέρισµα του ιδίου ορόφου, έχει επιφάνεια (40,34µ2). Ως τιµή πρώτης προσφοράς κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού του άνω ακινήτου θα χρησιµεύσει το ποσό των ευρώ 39.000. Ο πλειστηριασµός των άνω ακινήτων γίνεται µετά από επίσπευση της επισπεύδουσας οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ολυµπία Σηπέτα και Σία Ο.Ε.» - Είδη υγιεινής πλακάκια, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (Ε.Ο. Πύργου- Αρχαίας Ολυµπίας∆ιασταύρωση Κολιρίου) νόµιµα εκπροσωπούµενη µε Α.Φ.Μ. 093798109 ∆ΟΥ Πύργου Ηλείας, για να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασµα την απαίτησή της, που στηρίζεται η απαίτηση αυτή στο πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθµόν 415/2010 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πύργου πλέον τόκων και εξόδων. Ο πλειστηριασµός επισπεύδεται µε την υπ’ αριθµό 4061/2011 δική µου Β’ Επαναληπτικής περίληψης πλειστηριασµού, προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν την άνω ηµεροχρονολογία και ώρα να πλειοδοτήσουν αφού πρώτα καταβάλλουν εγγύηση ίση µε την τιµή πρώτης προσφοράς επί του δεύτερου ακινήτου υπάρχει εγγεγραµµένη µία προσηµείωση και επί των δύο ακινήτων υπάρχει εγγεγραµµένη µία προσηµείωση. Πύργος 1-10-2011 Ο ∆ικ. Επιµελητής Νικόλαος Γιαν. Μανιάτης

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Αγίου ∆ηµητρίου Προδρόµου προκηρύσσει διαγωνισµό προσφορών για την ανακατασκευή του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Προδρόµου. Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές έως τις 1010-2011. Τηλ. επικοινωνίας Εκκλησιαστικού Συµβουλίου: 6976155555, 2622031424 Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Προδρόµου ∆ήµου Ηλιδας

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 78

Κατσαρού 2/10/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωίτσα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελευθερία και Θεόδωρος ∆ιαµαντάκης, Γεώργιος και Λέτα Τσιρώνη, Μαρία και Λάµπης Ξένος, ∆ηµήτριος Τσιρώνης, ∆ιονυσία Τσιρώνη, Νίκος και Χριστίνα Τσιρώνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νικόλαος και Ζωίτσα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Απουσία του χαµόγελου της Σούζης ∆ανιηλίδη-∆ηµοπούλου

Α

γαπούσε το καλοκαίρι. Έλεγε ότι ταίριαζε στην ψυχοσύνθεσή της γιατί είχε φως, ζωντάνια, ενέργεια. Ανέπνεε το θαλάσσιο αεράκι και λάτρευε τη φύση. Αγνάντευε από το σπίτι της εξοχής τη µαγευτική θάλασσα. Εκεί ακουµπούσε τις σκέψεις της, τα όνειρά της. Χαιρόταν τις παρέες των πιστών της φίλων που διασκέδαζαν µαζί της κάτω από το φεγγαρόφωτο. Έµεινε κοριτσάκι στην αγκαλιά του αγαπηµένου συζύγου της, του έρωτα της ζωής της, του πρώην αντιδηµάρχου Πύργου Φώτη ∆ηµόπουλου, πρόθυµος να τις προσφέρει µια παντοτινή ευτυχία. Ο οίστρος της για κείνον κυλούσε στις φλέβες της και ήταν σαν νάµα ιερό. Ένα µέρος της ψυχής της ήταν ο κήπος του σπιτιού της, ο ολάνθιστος µε χρώµατα και µε λουλούδια και ανάµεσά τους ο Χρήστος της, και η Μαριλίζα της. Πάντα χαµογελαστή, σεµνή, ευγενική, στοχαστική, ευαίσθητη, προστατευτική, γενναιόδωρη, καλοσυνάτη, στη ζωή που την έβλεπε µε αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Όλα τα χαρίσµατα της ψυχής ήταν δώρα από τη µαµά της Ελίζα, που µε δύναµη καρδιάς µας εκφράζει τις σκέψεις της για κείνη, µε βουρκωµένα µάτια, µας περιγράφει µε τη ζωγραφιά του πιο πονεµένου προσώπου, που ο Θεός την έταξε να περάσει το µαρτυρικό της δρόµο φτιαγµένο από τα αγκάθια του πόνου! Από τις απώλειες των αγαπηµένων προσώπων της του µικρού της εγγονού Νίκου, του γαµπρού της, που τον είχε σαν γιο της, Νίκο Αντωνακόπουλο, και τώρα της κόρης της, «το χαµογελαστό της παιδί» όπως το έλεγε. Έτσι την ένιωθαν όλοι, έτσι την έζησαν όλοι. Συγκρατεί στη µνήµη της τα χρόνια που ήταν η πιο χαρούµενη οικογένεια µε έναν πατέρα τον Σταύρο ∆ανιηλίδη ανοιχτόκαρδο, φιλικό, εγκάρδιο στο πολυσύχναστο µαγαζί του, το γνωστό για όλους µας καφεκοπτείο, λέγοντας «η Σούζη έµοιασε του πατέρα της». Την εξυπηρετική µάνα, τον προοδευτικό γιο τους ∆ανήλο, τη Σούζη και την Άννα Μαρία. Ενωµένους µε µια σπάνια σχέση πίστης και αφοσίωσης. Αυτή την διατήρησαν τόσο γερή όσο και τις αναµνήσεις ζωής για κείνη. Τα µάτια της αδελφής της Άννας Μαρίας πληµµυρί-

ζουν, η φωνή της τρέµει, µετατρέπει την απώλεια των αγαπηµένων της, άντρα και αδελφής, µαζί µε τη µαµά της, σε δύναµη ζωής λέγοντάς µας: «∆εν έχω λόγια αλλά µόνο µία λέξη θα σας πω, ήταν η ψυχούλα µας. Είχαµε λίγα χρόνια διαφορά στην ηλικία και µε προστάτευε τόσο που ένιωθα στη ζωή µου και στο πανεπιστήµιο ότι είχα κοντά τη µαµά µου. Έτσι ένιωθα την παρουσία της µέχρι το αιώνιο ταξίδι της». Στον αφηγηµατικό της καµβά αποτυπώνονται κοµµάτι – κοµµάτι η τρεµάµενη φωνή του άντρα της Φώτη ∆ηµόπουλου, στο πολυσύχναστο στέκι της πλατείας «Πύργιο» που ήταν η πρώτη του δηµιουργία. Στην κατάθεση της ψυχής του που η ζωή του πήρε τη µεγάλη ανατροπή αναθεωρεί και σκέφτεται γυρίζοντας το χρόνο πίσω, περνώντας νοερά στις σκέψεις του τη γνωριµία τους, το γάµο τους που έγινε καλοκαίρι, τα παιδιά τους, τις πρωτοβουλίες της στις πετυχηµένες δουλειές τους. Μιλάει για κείνη µε σεβασµό, αναγνώριση, για την τύχη, που η ανάσα της στη ζωή του ήταν το θείο του δώρο, για να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. ∆ίπλα της, σύµµαχος της, τον έκανε υπερήφανο γιατί κέρδισε την κοινωνία µε τις πετυχηµένες πρωτιές στις εκλογικές αναµετρήσεις. ∆ίνοντας πάντα η ίδια τον αγώνα της για κείνον και διδάσκοντας του ότι όλα τα κερδίζεις µε αγάπη και χαµόγελο. Αυτά δίδαξε και στα αγαπηµένα παιδιά της τον Χρήστο που αγωνιούσε για τη δεινή του προσπάθεια και για τη Μαρία- Ελίζα που δέχτηκε µε περηφάνεια την επιτυχία της στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο του Πειραιά. Με ουσιαστική αγάπη του έδωσε την αξία των ιδεών, την οµορφιά της ζωής µε το δικό της τρόπο και τη δική της δύναµη ζωής. Αξίες που δεν τις άλλαξε ποτέ και ήταν ταυτισµένες µε το σπάνιο χαρακτήρα της. Στο φιλικό τους στέκι στο «Πύργιον» αναπτύχθηκε µία σωστή σχέση φιλίας ανάµεσα στους καλούς φίλους της, τον υποστράτηγο ΕΑ Πυργιώτη Κώστα Μαχαιρά και την αξιόλογη και πνευµατώδη σύζυγό του Κατερίνα Μαχαιρά διδάκτορα της Σορβόννης. Μας µίλησαν µε υπερηφάνεια για την πιστή της φίλη «Η Σούζη ήταν ψυχούλα, µε ηθικές αξίες, πολλά φυσικά και ηθικά χαρίσµατα και προσόντα στον ύψιστο βαθµό, σύµφωνα πάντα µε την ηθική , τη µεγαλοψυχία της προς τους άλλους». Το ένστικτο της θέριεψε µε πρωταγωνίστρια την ψυχή

της αυτή που τελικά παραδόθηκε στην τρικυµία της ζωής της χωρίς να αποκαλύψει το πρόβληµα που αντιµετώπιζε, είχε τη δύναµη λίγες µέρες πριν φύγει να νιώσει την απώλεια τριών αγαπηµένων προσώπων της. Είχε τη δύναµη να τραγουδήσει επάνω στον τάφο του πολυαγαπηµένου της φίλου Σάκη Παρασκευόπουλου το τραγούδι της διασκέδασης τους «Πότε Βούδας πότε Κούδας...» µένοντας όλοι άφωνοι µε το κουράγιο της, στις δύσκολες ώρες που περνούσε. Αποχαιρέτησε µε πόνο ψυχής τον αγαπηµένο της κουµπάρο ∆ηµήτρη Ζούβελο και τον καλό της φίλο, το φίλο της «Καληµέρας» της, τον ξεχωριστό ∆ηµήτρη Ασηµακόπουλο. Πόνεσε και έκλαψε για κείνους στην αγκαλιά των φιλενάδων της Κατερίνας, Λουΐζας και Γιώτας. Ένα κακό προαίσθηµα την περιτριγύριζε όταν µετά από όλα τα δυσάρεστα για κείνη γεγονότα, έγινε προφήτης της ίδιας της ζωής, λέγοντας στον αγαπηµένο της Φώτη ότι «τώρα θα φύγω και εγώ». Ίσως να ήταν η επιθυµία της στο Θεό έτσι για να τη συντροφεύουν όλοι µαζί στην πορεία του παραδείσου και να την οδηγήσουν και εκεί στα αγαπηµένα της πρόσωπα, για να την κρατούν από το χέρι και να την µάθουν ότι και εκεί δεν πρέπει να φοβάται, γιατί έχει αυτούς φύλακες-αγγέλους της, κοντά της έτσι όπως ήταν και στη ζωή. Είναι φορές στη ζωή µας που οι λέξεις αδυνατούν να συλλάβουν και να αποδώσουν τις στιγµές που ζει κανείς και µας κάνουνε να πονάµε. Μία τέτοια στιγµή ζήσαµε στο «ρολόι» της ζωή της, στην αρχή του τέλους της και αυτή τη στιγµή µπορούµε να την περιγράψουµε µετά από δύο ολόκληρα χρόνια σιωπής. Απόγευµα 27 Αυγούστου 2009... Καθισµένη στο ιατρείο του πνευµονολόγου Γιώργου Νικολακόπουλου, καλού φίλου, ακούσαµε κλάµατα και φωνές. Η βοήθειά µας ήταν να τρέξουµε προς το µέρος αφού µας ζητήθηκε, είδαµε τον αγαπηµένο της άντρα Φώτη να κλαίει. Στην ερώτησή µας τι έγινε µας είπε «Μακάρι να πέθαινα εγώ. Η Σούζη είναι άρρωστη». Για να χαθεί ο κόσµος του και ο κόσµος της στις 29 Αυγούστου 2011 διάλεξε το καλοκαίρι, αυτό που αγάπησε, για να µας αφήσει πίσω τις ακτίνες του ηλίου της...

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ Σας ενηµερώνουµε για τη σωστή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων θέρµανσης (καύσιµα – λέβητα- αυτονοµία). Γίνεται µόνο από αδειούχους συντηρητές καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων βάσει Π.∆. 511/10-6-75 και εκδίδουν φύλλο ελέγχου καλής λειτουργίας. Μέλη µας που εδρεύουν στο νοµό Ηλείας είναι: Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Αµαλιάδα 6972723724 Θεοφίλης Γεώργιος Αµαλιάδα 6977968727 Λαµπρόπουλος Λεωνίδας Πύργος 6972224044 www.kausi.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Σοφία Βαρουξή


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

15

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ

«Φρένο» στις µηνύσεις στην Αµαλιάδα ”

Σε «κρίση» και ο χώρος της δικαιοσύνης

Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ε ρυθµούς ταχείς µειώνονται οι υποθέσεις που φθάνουν προς δικαστική επίλυση στο Πρωτοδικείο κα ι την Εισα γγελία της Αµαλιάδας, όχι γιατί αποφάσισε το Υπουργείο να προσλάβει δικαστικούς λειτουργούς για τη διεκπεραίω σή τους και δεν παρα τηρούνται καθυστερήσεις, αλλά γιατί οι αυξήσεις που έχουν επιβληθεί τον τελευτα ίο χ ρόνο σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες έχουν λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας στην υποβολή µηνύσεων. Οι πολίτες το σκέφτονται πλέον να καταφύγουν στη δικαιοσύνη, αφού τα παράβολα έχουν πάρει «φωτιά», και επιλέγουν να αφήνουν σε εκκρεµότητα τις υποθέσεις τους, ενώ από την άλλη, µειώνεται δραµατικά η δουλειά των δικηγόρων της περιοχής, οι οποίοι θίγονται ταυτόχρονα και από την απελευθέρωση του επαγγέλµατος αλλά και από τις υπόλοιπες ρυθµίσεις που αφορούν τον κλάδο τους.

Αυξήσεις «φωτιά» Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Νίκος Κυπρούλης, το πρόβληµα εντοπίζεται και στα πολιτικά και στα ποινικά δικαστήρια. Από τη µία πλευρά είναι η αύξηση που έγινε στα παράβολα για τις ποινικές και τις αστικές δίκες και από την άλλη η επι-

βολή του ΦΠΑ στο 23% , εκτίναξαν το κόστος στα ύψη. Στις ποινικές δίκες, κατά την κατάθεση της µήνυσης και της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, τόσο ο µηνυτής όσο και ο πολιτικός ενάγων, κατέβαλαν ο καθένας παράβολο του Ελληνικού δηµοσίου της τάξεως των 10 ευρώ. Με την τροποποίηση του νόµου, απαιτείται πλέον το ποσό των 100 ευρώ κατά την υποβολή της µήνυσης και το ποσό των 60 ευρώ για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. «Η αύξηση των παραβόλων σε συνδυασµό µε την αύξηση του ΦΠΑ, λειτούργησαν και λειτουργούν αποτρεπτικά στην εισαγωγή υποθέσεων στα ποινικά δικαστήρια, ιδιαίτερα για τα µικροαδικήµατα, και λόγω και της οικονοµικής στενότητας, οι πολίτες αποφεύγουν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο κ. Κυπρούλης και συνεχίζει: «Έτσι σε όλους τους τοµείς απόδοσης της δικαιοσύνης, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, ειδικότερα στην επαρχία και µάλιστα σε περιοχές µε αγροτική υφή πληθυσµού, όπως η δική µας, έχει επέλθει µείωση όλων των υποθέσεων, ακόµη δε και της διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων».

∆ε φθάνουν στις δικαστικές αίθουσες Η επιβολή του ΦΠΑ στο 23% ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2010 και η αυξήσεις των παραβόλων επιβλήθηκαν από τις αρχές του 2011.

Πλέον δεν φθάνουν στο ακροατήριο οι υποθέσεις µικρών αντικειµένων και ειδικότερα από πλευράς ποινικών υποθέσεων, δεν φθάνουν εύκολα στις αίθουσες των δικαστηρίων περιπτώσεις εξυβρίσεων, απλές σωµατικές βλάβες, αυτοδικίες, ενώ από πλευράς πολιτικών υποθέσεων, δεν φθάνουν στο ακροατήριο υποθέσεις Ειρηνοδικείων κυρίως και ασφαλιστικά. Από την άλλη πλευρά, ο θεσµός του εξωδικαστικού συµβιβασµού που είχε θεσπιστεί από παλιά, δεν απέδωσε κα- Στη µείωση των δικαστικών υποθέσεων θόλου και γι’ αυτό κα- αλλά και των προβληµάτων των δικηγόταργήθηκε µε το νέο ρων, στάθηκε ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Νίκος νόµο του κώδικα πολιτιΚυπρούλης κής δικονοµίας 3994/2011 και γίνεται παράβολα και ΦΠΑ, οδηγεί προσπάθεια συµβιβασµού ενώ- πλέον σε σοβαρή κρίση και τον πιον του δικαστηρίου, µετά την κλάδο των δικηγόρων, αφού εκφώνηση της υπόθεσης. µειώνεται η δουλειά τους. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις «Ήδη έχει µειωθεί αισθητά η που αφορούν τη µη καταβολή δουλειά των δικηγόρων, γιατί ο των εισφορών στα ασφαλιστικά πελάτης αποθαρρύνεται και ταµεία, µέχρι το ποσό των δεν προσφεύγει στη δικαιο20.000 ευρώ. Αποποινικοποι- σύνη, επειδή τα έξοδα είναι ήθηκαν και ως εκ τούτου σπά- σαφώς περισσότερα», σηµεινια εισάγονται προς εκδίκαση ώνει ο κ. Κυπρούλης, ο οποίος τέτοιες υποθέσεις και εισπράτ- σηµειώνει ότι η χρονιά θα είναι τονται µόνο µε διοικητικά πολύ δύσκολη για τον κλάδο, µέσα. αφού δεν έχουν να αντιµετωπί-

Προβλήµατα και στον κλάδο Βέβαια, αυτό κατά τον κ. Κυπρούλη, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, οι αυξήσεις όµως σε

σουν µόνο τις αυξήσεις και το άνοιγµα του επαγγέλµατος, αλλά πλέον είναι αντιµέτωποι και µε την κατάρρευση του ταµείου υγείας του κλάδου. Το ταµείο κατέρρευσε οικονοµικά

Λιγότερες υποθέσεις φθάνουν πλέον στις δικαστικές αίθουσες του Πρωτοδικείου Αµαλιάδας

και δεν χορηγούνται πλέον τα φάρµακα, αφού οι φαρµακοποιοί κατήγγειλαν τη σύµβαση µε το ταµείο, ούτε όµως και οι ιατρικές επισκέψεις. Πρόβληµα όµως υπάρχει και στον κλάδο συνταξιοδότησης (Ταµείο Νοµικών και ΚΕΑ∆), που έχει φθίνουσα πορεία και είναι ορατός ο κίνδυνος και στο άµεσο µέλλον ακόµη, να µην καταβληθούν οι συντάξεις. Και όλα αυτά, τη στιγµή που το

τελευταίο διάστηµα στην Αµαλιάδα έχουν ανοίξει πολλά νέα δικηγορικά γραφεία µε νέους

Οι αριθµοί

Ενδεικτικά οι αριθµοί των ασφαλιστικών Μονοµελούς του Πρωτοδικείου Αµαλιάδας, τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν αισθητή µείωση.

δικηγόρους µε πολλά όνειρα, σε ένα σύστηµα που είναι υπό κατάρρευση…

Έτος 2006: 843 υποθέσεις Έτος 2007: 871 υποθέσεις Έτος 2008: 703 υποθέσεις Έτος 2009: 448 υποθέσεις Έτος 2010: 461 υποθέσεις Έτος 2011: 417 υποθέσεις

ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

∆ιακοπές και διακανονισµοί στην ηµερήσια διάταξη ∆

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ιακοπές ηλεκτροδότησης αλλά και διακανονισµοί αφού υπάρχει αδυναµία εξόφλησης των λογαριασµών, βρίσκονται πλέον στην ηµερήσια διάταξη στο κατάστηµα της ∆ΕΗ στην Αµαλιάδα. Παλαιότερα, όπως και στις περισσότερες υπηρεσίες, οι ουρές σχηµατίζονταν από τους πολίτες γιατί πήγαιναν να πληρώσουν, σήµερα λόγω της κρίσης και των χαρατσιών µπήκαν στη ζωή τους και άλλες διαδικασίες. Όπως αναφέρει στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ ο προϊστάµενος εµπορίας του καταστήµατος της ∆ΕΗ στην Αµαλιάδα κ. Μιλ-

τιάδης Αντωνόπουλος, η κίνηση έχει αυξηθεί πλέον κατά πολύ. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, σε ηµερήσια βάση το κατάστηµα δεχόταν το πολύ µία αίτηση για διακοπή της ηλεκτροδότησης και τώρα ξεπερνούν τις δέκα σε ηµερήσια βάση. Οι πολίτες τρέχουν µήπως προλάβουν και δεν καταβάλλουν το χαράτσι για τα ακίνητα, κανείς όµως δεν µπορεί να τους διαβεβαιώσει ότι θα ωφεληθούν κάτι από την όλη διαδικασία. Οι περισσότερες διακοπές βέβαια αφορούν εξοχικές κατοικίες και παλιά σπίτια ακατοίκητα. Πέραν των διακοπών όµως, ένας µεγάλος αριθµός πολιτών, επισκέπτεται πλέον τη ∆ΕΗ για να προχωρήσει σε διακανονισµό για να µπορέσει να

Από µία διακοπή την ηµέρα..., το κατάστηµα της ∆ΕΗ στην Αµαλιάδα δέχεται πλέον καθηµερινά περισσότερες από δέκα αιτήσεις

Σε καθηµερινή βάση σχηµατίζονται ουρές όχι για να πληρώσουν αλλά για διακοπές και διακανονισµούς

εξοφλήσει το λογαριασµό ρεύµατος. «Με ανοχή και φυσικά µε τις εντολές της διοίκησης, κάνουµε ότι µπορούµε για να διευκολύνουµε αυτές τις περιπτώσεις» λέει ο κ. Αντωνό-

πουλος. Οι περισσότερες αιτήσεις για διακανονισµό, προέρχονται από ανθρώπους µε συντάξεις γήρατος και αγροτικές συντάξεις και σε πολλές περιπτώσεις τα χρηµατικά ποσά είναι µικρά.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Αναθερµαίνεται το θέµα των επενδύσεων Με τον Εµίρη του Κατάρ συναντήθηκε χθες το απόγευµα ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου Αθήνα : Με τον Εµίρη του Κατάρ σεΐχη Hamad Bin Khalifa Al Thani, και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Εµιράτου, σεΐχη Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al Thani, θα συναντήθηκε χθες το απόγευµα στο Μέγαρο Μαξίµου ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Μια συνάντηση που σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπογραφής επενδυτικής συµφωνίας, στην οποία αναµένεται να

προχωρήσει το Κατάρ στην χώρα µας. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για επενδυτική συµµετοχή του Εµιράτου στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία. Η συγκεκριµένη επένδυση αναθερµαίνεται έπειτα από την πρόσφατη έγκριση περιβαλλοντικών όρων που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου. Σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο

που έχει ανακοινωθεί η εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός” θα προχωρήσει σε επένδυση 1,3 δισ. ευρώ που θα δώσει απασχόληση σε 1.800 εργαζοµένους αρχικώς στα µεταλλεία Κασσάνδρας της Χαλκιδικής. Σε κάθε περίπτωση η συνάντηση του πρωθυπουργού µε τον ηγέτη του Κατάρ θεωρείται ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς ανοίγει εκ νέου έναν κύκλο «αναθέρµανσης» των άµεσων επενδύσεων στη χώρα µας.

Στενό «µαρκάρισµα» στους υπουργούς «∆ιµέτωπη» διαπραγµάτευση µεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της Τρόικας πριν το σηµερινό έκτακτο υπουργικό συµβούλιο µε βασικό θέµα τις εργασιακές αλλαγές Αθήνα: «∆ιµέτωπη» διαπραγµάτευση µεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της Τρόικας διεξάγεται µέχρι και την ύστατη ώρα, πριν το σηµερινό έκτακτο υπουργικό συµβούλιο µε τα θέµατα των εργασιακών αλλαγών αλλά και της ταχείας µεταρρύθµισης στη διαδικασία απονοµής της ∆ικαιοσύνης να αποτελούν στην παρούσα φάση το αντικείµενο των συνοµιλιών. Από νωρίς στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, στην οδό Ζαλοκώστα, η Τρόικα συνοµιλεί µε τους υπουργούς Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο και ∆ικαιοσύνης, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, σε µια συνάντηση που σύµφωνα µε πληροφορίες γίνεται σε σαφώς καλύτερο κλίµα σε σχέση µε προηγούµενες, αλλά όχι σε πιο ‘χαλαρούς’ τόνους, ιδίως απ΄τη στιγµή που οι εκπρόσωποι των δανειστών µας θέτουν επιτακτικά τις απαιτήσεις τους. Οι οποίες, αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην δικαιοσύνη αφορούν στην καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης (e-justice), πρωτίστως όµως στα θέµατα της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος – και το ύψος των αµοιβών – των δικηγόρων και των συµβολαιογράφων, της δηµιουργίας δικηγορικών εταιρειών, το ζήτηµα των φορολογικών δικών, ιεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων από τις 3 που ισχύει σήµερα στις 5 το από-

ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κύκλωµα παιδικής πορνογραφίας στην Κρήτη

Χανιά: Κύκλωµα παιδικής πορνογραφίας µε πλοκάµια σε ολόκληρη τη χώρα εξάρθρωσε η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Όπως δήλωσε από τα Χανιά ο διοικητής της Υπηρεσίας Μανώλης Σφακιανάκης, στο κύκλωµα εµπλέκονται τουλάχιστον 15 άτοµα, ανάµεσά τους και κρητικοί. Πρόκειται για άτοµα υπεράνω πάσης υποψίας, επιστήµονες, επιχειρηµατίες, εµπόρους, αγρότες ακόµα και δηµοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων τους έβλεπαν στην οθόνη το ανατριχιαστικό θέαµα. Όσο για το υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι ιδιαίτερα αποτρόπαιο και περιέχει βίντεο και εικόνες ακόµα και µε βιασµούς παιδιών σε πολύ µικρή ηλικίας, ενώ διακινείται σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα για παιδόφιλους που απαιτεί ειδική πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. Να σηµειωθεί ότι αυτή η ιστοσελίδα εντοπίστηκε αρχικά από την Ιντερπόλ και µάλιστα µε τη βοήθεια και τη συνεργασία της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Οικονοµικής Αστυνοµίας, καθώς διαθέτει σχετική τεχνογνωσία.

ΧΑΡΑΤΣΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ

Ειδικό τέλος... λίπους πληρώνουν από χθες οι ∆ανοί

γευµα, µείωση του χρόνου διακοπών των δικαστών κατά 15 ηµέρες καθώς και η ίδρυση δικαστικής αστυνοµίας. Επιπρόσθετα ζητούν να υπάρχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας των εκκρεµών υποθέσεων . Αναφορικά µε το θέµα της εργασιακής εφεδρείας, η κυβέρνηση

θέτει στο τραπέζι ένα «ήπιο» σενάριο, που προβλέπει την ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας όσων είναι κοντά στη σύνταξη ή όσων έχουν συµπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια, αλλά παραµένουν στο ∆ηµόσιο. Ωστόσο οι εκπρόσωποι της τρόικας εκφράζουν έντονη δυσπιστία για τους χειρισµούς

των αρµόδιων υπουργείων στο θέµα της µείωσης του ∆ηµοσίου και επιµένουν στην επιτάχυνση των ... απολύσεων. Σε κάθε περίπτωση οι διαπραγµατεύσεις είναι ακόµα ανοικτές, µε ζητούµενο πάντως να έχουν ληφθεί αποφάσεις – ει δυνατόν – µέχρι την έναρξη του έκτακτου υπουργικού Συµβουλίου.

Κοπεγχάγη Η ∆ανία έγινε από χθες η πρώτη χώρα που επιβάλει φόρο στα... λίπη, για να αποτρέψει τους πολίτες της από το να καταναλώνουν τρόφιµα µε πολλά κορεσµένα λιπαρά. Προηγήθηκε «εβδοµάδα προσαρµογής», κατά την οποία οι καταναλωτές άδειασαν τα ράφια των σούπερ µάρκετ έκαναν από τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως βούτυρο, πίτσα, κρέας και γάλα. Ο νέος φόρος, που θεωρείται µέτρο για την καταπολέµηση της κατανάλωσης λίπους, προβλέπει την επιβολή φόρου 16 κορωνών (2,15 ευρώ) ανά χιλιόγραµµο για τα κορεσµένα λίπη. Αυτό θα ισχύει για όλα τα προϊόντα που περιέχουν κορεσµένα λίπη, συµπεριλαµβανοµένων των προ-µαγειρεµένων φαγητών. «Αµφιβάλλω αν αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία, είναι απλά ένας συµπληρωµατικός φόρος» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ∆ανικής Συνοµοσπονδίας Βιοµηχανιών (DI), η Γκίτε Χεστεχάβε.


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

33ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΙ

Εκκίνηση σήµερα στα ιερά χώµατα της Ηλείας Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com ε 33 συµµετοχές διεξάγεται σήµερα στα χώµατα της Ηλείας, το 33ο Ολυµπιακό Ράλι. Σε χαλεπούς καιρούς για τη χώρα µας, µεγάλα ονόµατα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, αλλά και τα πληρώµατα της τοπικής ΑΟΛΑΠ, θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον 4ο γύρο του θεσµού. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.00 το πρωί από το δηµαρχείο του πρώην δήµου Φολόης και θα ολοκληρωθεί νωρίς το µεσηµέρι µε τον τερµατισµό στη κεντρική πλατεία του Πύργου. Ακολούθως περίπου στις 3.30 το µεσηµέρι θα έχουµε τις απονοµές στο Λάτσειο ∆ηµο-

τικό Μέγαρο. Χιλιάδες θεατές και λάτρεις του χώµατος, αδηµονούν για να βρεθούν σήµερα το πρωί στις εξαιρετικές ειδικές διαδροµές του Λάλα και της Φολόης, στην περιοχή του γνωστού δρυοδάσους για να χειροκροτήσουν τους συµµετέχοντες και να απολαύσουν το θέαµα. Η µεγάλη γιορτή ξεκίνησε πάντως χθες το µεσηµέρι µε τον τεχνικό – διοικητικό έλεγχο που έγινε στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΙΟΝΙΚΗ στην Συντριάδα, ενώ ακολούθησε το βράδυ η πανηγυρική τελετή εκκίνησης στην Κεντρική Πλατεία Πύργου, που έγινε υπό το βλέµµα χιλιάδων φίλων του µηχανοκινήτου αθλητισµού. *** Το πρόγραµµα του αγώνα και οι ειδικές διαδροµές στη σελ. 18.

Πρεµιέρα για Κόροιβο στα Τρίκαλα

Σελ. 20

Ένα απολαυστικό θέαµα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήµερα οι φίλαθλοι του µηχανοκίνητου αθλητισµού στην Ηλεία.


18 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Στις 4 µ.µ. µε Α.Ο. Γλυφάδας

«Άρωµα…» Football League Ο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ΠΦΟ Πανόπουλου σήµερα στις 4 µ.µ. δίνει ένα ακόµα δυνατό φιλικό στην έδρα του µε αντίπαλο τον Α.Ο. Γλυφάδας, οµάδα της Αθήνας που αγωνίζεται στη Football League 2, και είναι «νεοφώτιστος». Η πρόταση έγινε από τη διοίκηση του ΠΦΟ στα πλαίσια της σύσφιξης σχέσεων µε άλλα σωµατεία. Ο Λάκης Αθανασόπουλος αναµένεται να δώσει χρόνο συµµετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, εκτός φυσικά του Γουβαλάρη(προέρχεται από τραυµατισµό), καθώς και του νεαρού ∆αλαβούρα(µόλις επέστρεψε στις προπονήσεις, εξ αιτίας του τραύµατος που τον ταλαιπωρούσε) . Να τονίσουµε ότι σηµερινό φιλικό είναι το 4ο συνεχόµενο παιχνίδι στο

διάστηµα της εβδοµάδας που διανύουµε. Καθώς προηγήθηκαν αυτά µε Ζάκυνθο την προηγούµενη Κυριακή στο Πανόπουλου, και τα εκτός έδρας σε Βραχνέικα την ∆ευτέρα και Τσιλιβί την Τετάρτη! Πάντως ο σηµερινός αγώνας είναι µία ευκαιρία για το φίλαθλο κοινό όχι µόνο της περιοχής, αλλά όλης της Ηλείας, να παρακολουθήσει ένα σπουδαίο αγώνα µιας και στον Α.Ο. Γλυφάδας που έχει για τεχνικό του το γνωστό µας Νίκο Γκουλή, αγωνίζονται παίκτες που έχουν αγωνιστεί στη Super League, και πολλοί από αυτούς στον Πανηλειακό όπως οι: (Γιάννης Ταραλίδης, Γιάννης Κολοτούρος , Ηλίας Κάµπας, Μιχάλης Τζωρµπατζάκης), καθώς και άλλοι µε πολυετή πείρα στη Football League. Μάλιστα η αποστολή του Α.Ο. Γλυφάδας

Ο Φ. Μοσχογιάννης αναµένεται σήµερα απέναντι στους έµπειρους επιθετικούς του Α.Ο. Γλυφάδας να είναι ο στυλοβάτης… της άµυνας του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου.

που έχει βάλει πρωταγωνιστικούς στόχους για τη νέα περίοδο, βρίσκεται από χθες το µεσηµέρι στην Ηλεία, έχοντας καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Μπρούµα της Αρχ.

Ολυµπίας. Ενώ όλα τα έξοδα της φιλοξενίας του Α.Ο. Γλυφάδας, είναι προσφορά του χορηγού του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, και ιδρυτή της οµάδας κ. Γ. Πανόπουλου.

33ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΙ

Το πρόγραµµα και οι ειδικές του αγώνα

Τ

Χθες έγινε ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ο 33ο Ολυµπιακό Ράλι, είναι ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ράλι και ο πρώτος χωµάτινος αγώνας που

προσµετράει και στο Κύπελλο χώµατος. Πρόκειται φυσικά για τον κορυφαίο αγώνα του Ελληνικού πρωταθλήµατος και δεύτερο σε αίγλη µετά το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Το Service park βρίσκεται πολύ

κοντά στη διαδροµή του αγώνα, στο κέντρο του Λάλα δίπλα από το ∆ηµαρχείο.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 13.27 (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

TO ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 33ου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΑΛΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εκκίνηση αγώνα 09.00 Λάλας 1η Ε.∆. Λάλας Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου 09.11 2η Ε.∆. Φολόης Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου 09.45 3η Ε.∆. Λάλας Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου 11.18 4η Ε.∆. Φολόης Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου 11.52

ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρωτάθληµα ο αγώνας ξανασχεδιάστηκε σύµφωνα µε το πνεύµα της εποχής περί µειωµένων κοστολογίων. Ετσι αποτελείται από 4 ειδικές διαδροµές (δυο επαναλαµβανόµενες) οι γνωστές σε όλους τους αγωνιζόµενους Λάλας και Φολόη, συνολικού µήκους 62Km, ενώ το συνολικό µήκος του αγώνα είναι 134Km.

Ο χάρτης του 33ου Ολυµπιακού ράλι.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

19

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όλοι οι αγώνες του Πανηλειακού

Σ

ε πέντε (5) αγώνες έχει αγωνιστεί σαν σήµερα 2 Οκτωβρίου ο Πανηλειακός στη µακρόχρονη ιστορία του, µε την επισήµανση ότι οι τέσσερις (4) έχουν διεξαχθεί στον Πύργο και ένας στα Γιάννενα. Υπάρχει και ένας αγώνας που δεν διεξήχθη µιας και δεν ήλθε η αντίπαλη οµάδα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:

1960 ΕΠΣ ΠΑΤΡΩΝ Πανηλειακός – Παναιτωλικός 1-1 Η προϊστορία των αγώνων του Πανηλειακού µε τον Παναιτωλικό αρχίζει από την ίδρυση της οµάδας µας το 1957 και περιλαµβάνει πολλά αρνητικά αποτελέσµατα εις βάρος µας. Σαν σήµερα πριν 51 χρόνια για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήµατος της ΕΠΣ Πατρών οι ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι στον Πύργο µε τους Αιτωλούς. Στο 60’ ο Γ. Κρητικός εκτέλεσε φάουλ και ο πανύψηλος Β. Νικολούτσος µε κεφαλιά σηµείωσε το 1-0. Πέντε λεπτά πριν το τέλος (85’) οι Αγρινιώτες ισοφάρισαν µε το Μπάδα (1-1).

τη µη διεξαγωγή του προαναφερθέντος αγώνα αντιµετώπισαν σε φιλικό αγώνα τον Αίαντα Γαστούνης, που έληξε ισόπαλος άνευ τερµάτων (0-0). Σίγουρα το αποτέλεσµα δεν είχε καµιά σηµασία καθώς δόθηκε η ευκαιρία στους αντίστοιχους προπονητές να χρησιµοποιήσουν όλο το έµψυχο δυναµικό που διέθεταν.

Ο Πανηλειακός την περίοδο 1966-1967. ∆ιακρίνονται όρθιοι: Γ. Χρονόπουλος (Γ. Αρχηγός), Ν. Γιαννακόπουλος, Κλαυδιανός, Ιωαν. Παπαντωνίου (προπονητής), Φελάς, Παπαδάτος, ∆ουβίκας, Χίτος, Θαν. Χρονόπουλος (Έφορας). Καθιστοί: Κ. Χρονόπουλος, Κιάµος, Πιπίνης, Αντύπας και Ιωαν. Χρονόπουλος.

1966 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΠΑΤΡΩΝ Πανηλειακός – Ζακυνθιακός 2- 0 (α.αγ.) Για το κύπελλο της ΕΠΣ Πατρών ο Πανηλειακός προκρίθηκε στον επόµενο γύρο αφού ο Ζακυνθιακός δεν

ήλθε στον Πύργο να αγωνιστεί, καθώς τότε δεν υπήρχε αφαίρεση βαθµών από το πρωτάθληµα.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Ντέρµπι Ολυµπιακού – ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Α

πό τους 4 σηµερινούς αγώνες, ξεχωρίζει φυσικά το παιχνίδι του Ολυµπιακού µε τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα :

Κυριακή 2 Οκτωβρίου,, 16.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Κέρκυρα Novasports 3 16.00 Άρης - Skoda Ξάνθη Novasports 2 18.15 Πανιώνιος - ΑΕΚ Novasports 2. 20.30 Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ Novasports 1

1966 ΦΙΛΙΚΟΣ Πανηλειακός – Αίας Γαστ. 0-0 Εκµεταλλευόµενοι οι Πυργιώτες

1977 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Πανηλειακός – Αστέρας Αµαλ. 1-0 Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε για τους Πυργιώτες η χρονιά αυτή αφού νίκησαν στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατος τον Αστέρα Αµαλιάδας µε 1-0. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα πέτυχε στο 70’ ο Αρ. Κουτσογιαννόπουλος που ανήκει στο πάνθεον των µεγάλων γκολτζήδων του Πανηλειακού, αλλά και µε τις περισσότερες συµµετοχές στους αγώνες. 1983 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός – Ηρόδοτος 1-2 Ο Ηρόδοτος Αλικαρνασού Ηρακλείου Κρήτης κατάφερε να πετύχει την πρώτη εντός έδρας ήττα του Πανηλειακού στη φετινή σεζόν. Οι φιλο-

Από το αρχείο του Τώνη Ροζή www.toniswebs.com

ξενούµενοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Πυργιώτες και βρέθηκαν να προηγούνται 2-0, στα 30 πρώτα λεπτά. Στο 42’ µείωσε το σκορ ο Νικ. ∆ηµόπουλος που τελικά δεν άλλαξε έως το τέλος. 1994 Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΣ Γιάννενα – Πανηλειακός 1-1 Πολύ µέτρια απόδοση είχε ο Πανηλειακός στο δεύτερο εντός έδρας αγώνα µε το τοπικό ΠΑΣ. Οι Ηπειρώτες προηγήθηκαν στην εκπνοή του α’ ηµιχρόνου (44’) µε τον Μπελά παρότι έπαιζαν µε 10 παίκτες. Οι Πυργιώτες ισοφάρισαν στο 57’ µε το Θ. Αρµύλαγο, ενώ κορυφαίος ήταν ο Π. Τζόρτζεβιτς.


20 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

∆ύσκολη πρεµιέρα µε Αίολο Τρικάλων

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ύσκολη πρεµιέρα έχει για το πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής ο Κόροιβος Αµαλιάδας, που σήµερα στις 5.00 το απόγευµα αντιµετωπίζει στα Τρίκαλα τον τοπικό Αίολο. Η οµάδα των Τρικάλων είναι αρκετά δυνατή, ιδίως µέσα στην έδρα της, αλλά και ο Κόροιβος έχει υψηλές βλέψεις για το σηµερινό αγώνα. Οι κυανόλευκοι δεν θα έχουν σήµερα στη διάθεσή τους το νεοαποκτηθείσα 24χρονο φόργουορντ Γιάννη Αντωνιάδη (έχει ύψος 2.01µ.), που την περασµένη σεζόν αγωνίστηκε στην Α2 µε τον Αρκαδικό, αλλά και τον αθλητή που παίζει στον “άσο” (έρχεται από τη Γ΄ Εθνική), ο οποίος δεν ανακοινώνεται από το σύλλογο µέχρι να ολοκληρωθεί η µεταγραφή του. Οι δύο παίκτες λογικά θα είναι έτοιµοι για την επόµενη αγωνιστική δραστηριότητα του Κόροιβου.

Το πρόγραµµα της πρεµιέρας Κυριακή 2/10 Γηπ. ∆ούκα- 13.00: ΑΣΕ ∆ούκα-Αιγάλεω ( Τεφτίκης-Σιώκας) Νήαρ Ηστ -16.00: Νήαρ Ηστ-ΓΑΣ Χαλκηδόνας (Πίγκας-Κωνσταντινόπουλος) Αρναίας -17.00: ΣΑ Στρατωνίου-ΜΕΝΤ (Συµεωνίδης-Πολυχρονιάδης) ∆ιαγόρα -17.00: ∆ιαγόρας Ρ.-Αναγέννηση

Πρώτο παιχνίδι µε δυσκολίες για τον Κόροιβο.

Φλ. (Ντάβαρης-Παπαθανασίου) ∆ΑΚ Ευόσµου -15.00: Αίας Ευόσµου-Ηράκλειο (Καλογερόπουλος-Πιτσίλκας Μ.) Ιβανώφειο -17.00: ΓΣ Ηρακλής-ΓΣ Νίκη Βόλου (Θωµόπουλος Β-Τσιαπλής)

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σε Ενωσιακό και Αλφειούσα τα βλέµµατα… Πέντε ακόµα µατς περιλαµβάνει η σηµερινή ηµέρα, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, που ως γνωστόν ξεκίνησε χθες το απόγευµα µε τρεις αγώνες . Από τα πέντε µατς ξεχωρίζει το ντέρµπι κορυφής στο Ενωσιακό της Σπιάντζας µεταξύ του Πέλοπα Πύργου και της Αναγέννησης Παλαιοχωρίου, αλλά εξίσου σηµαντική αναµέτρηση θα γίνει στην Αλφειούσα, όπου η τοπική Αλφειονίδα, υποδέχεται το φιλόδοξο Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου. Αναλυτικά – παίζουν ΕΝΩΣΙΑΚΟ 4.30 µ.µ.: Πέλοπας Πύργου – Αναγέννηση. Το µατς παίζει ο Καλογεράκος ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 4.30 µ.µ.: Ατρόµητος Βαρβάσαινας – Χελιδόνια. «Σφυρίζει» ο Πήττας ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 4.30 µ.µ.: Άρης ∆ήµητρας - Θύελλα Πύργου. ∆ιαιτητής η Σιαχάµη ∆ΟΥΝΕΙΚΑ 4.30 µ.µ.: Απόλλων ∆ουνείκων - Α.Ε. Κανουλίων. Το µατς «σφυρίζει» ο Παπαδόπουλος ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 4.30 µ.µ.: Αλφειονίδα - Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου. ∆ιευθύνει ο έµπειρος Καραβίδας.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θρίαµβος Π. – Αγ. Γεώργιος στο µατς της ηµέρας Άλλους επτά αγώνες (πρωί και απόγευµα) περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας και στους δυο οµίλους , µε τους οποίους ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική του πρωταθλήµατος, που ξεκίνησε χθες µε εννέα µατς. Το σπουδαιότερο είναι σίγουρα το ντέρµπι του ∆ήµου Πύργου στο Σκουροχώρι, µεταξύ του τυπικά γηπεδούχου Θρίαµβου, και του πρωτοπόρου Α.Ο. Αγ. Γεωργίου. Αναλυτικά – παίζουν 1ος όµιλος ΛΑΤΖΟΙ 4.30 µ.µ.: Ενιπέας Λατζοΐου – Απόλλων Ν. Φιγαλείας ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ 4.30 µ.µ.: Θρίαµβος Πύργου – Α.Ο. Αγ. Γεωργίου Β. ΠΥΡΓΟΥ 4.30 µ.µ.: Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων – Ωλενιακός Ωλενας ΠΕΛΟΠΙΟ 4.30 µ.µ.: Ερµής Πλατάνου – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ 4.30 µ.µ.: Α.Ο. Νεοχωρίου – Α.Ο. Αµπελώνας 2ος όµιλος ΚΑΛΥΒΙΑ 11 π.µ.: Εθνικός Αµαλιάδας – Αετός Αλποχωρίου ΞΥΛΟΚΕΡΑ 4.30 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Λέοντες Αµαλιάδας

Κατσιµήδου -17.00: Αίολος Τρικ.-ΑΣ Κόροιβος (∆εληγιαννίδης-Τσιρτσιµάλης) Κοντόπευκου -17.00: ΚΑΠ-Φιλαθλητικός (Θεονάς-Μπούκας)

Αρχίζει η Α’ Κατηγορία Παίδων Ξεκινάει σήµερα Κυριακή το Πρωτάθληµα της Α’ Κατηγορίας Παίδων. Το πλήρες πρόγραµµα της 1ης Αγωνιστικής είναι : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ Ηµ/νια Ωρα Γήπεδο Αγώνας 02/10/11 15:30 Β.∆.ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΧΑΓΙΑ 82 ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ 02/10/11 20:00 ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΕΟ 02/10/11 18:00 ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ 02/10/11 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ 02/10/11 16:00 ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α 02/10/11 17:30 ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 02/10/11 13:45 ΓΟΥΒΑΣ ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ 02/10/11 20:00 ∆ΗΜΟΤ. ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α - ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ 02/10/11 17:00 Β.∆.ΤΟΦΑΛΟΣ ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 02/10/11 13:15 ΠΥΡΓΟΥ ΙΦΙΤΟΣ Γ.Ε.Π - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο 02/10/11 11:30 ΑΕΘΛΕΙΟΝ ΑΓΣ ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ 02/10/11 19:00 Β.ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΟ

A1 KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Υπάρχουν φαβορί…

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

α υπόλοιπα έξι µατς της 3ης αγωνιστικής διεξάγονται σήµερα στις 4.30 στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Στις σηµερινές αναµετρήσεις υπάρχουν φαβορί, όµως αυτό πρέπει να το αποδείξουν στο γήπεδο, ενώ πάντα παραµονεύουν οι εκπλήξεις. Αναλυτικά τα σηµερινά µατς: Βούναργο: Με δύο ήττες σε δύο παιχνίδια, ο Ήφαιστος θέλει κόντρα στον Ηλειακό Λεχαινών το πρώτο «τρίποντο» για να ανακτήσει και την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας. ∆εν έχει πάντως εύκολο έργο, αφού οι «κυανόλευκοι» είναι πάντα υπολογίσιµοι και το απέδειξαν και κόντρα στο Λαµπέτι µε δέκα παίκτες…∆ιαιτητής ο Αδαµόπουλος. Βάρδα: Προβάδισµα για τη νίκη έχει ο ΠΑΟ Βάρδας απέναντι στον Αχιλλέα Νεοχωρίου, που δεν έχασε εύκολα στη Μαγούλα, ενώ πήρε και ισοπαλία 2-2 από το δυνατό Αίαντα. Θέλει προσοχή το µατς για τους «πράσινους» και δεν πρέπει να το θεωρήσουν δεδοµένο ότι θα νικήσουν… ∆ιαιτητής ο Κυριαζής.

Λαµπέτι: Με υπηρεσιακό προπονητή τον Α. Νικολόπουλο, ο Ολυµπιακός Λαµπετίου θα προσπαθήσει να πάρει τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθληµα. Μπορεί να τα καταφέρει, αλλά η Νίκη Τραγανού που υποδέχεται σήµερα «έφαγε γερή σφαλιάρα» από την Προοδευτική και αναµένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. ∆ιαιτητής ο Κούρτης. Σαβάλια: ∆ύο καλές οµάδες αναµετριούνται και αναφερόµαστε στον Ολυµπιακό Σαβαλίων και τον Κεραυνό Χειµαδιού. Πιο κοντά στη νίκη οι «ερυθρόλευκοι», αλλά είναι ικανοί για τη ζηµιά…οι φιλοξενούµενοι. ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος

Μανολάδα: Να δώσει αξία στη µεγάλη νίκη επί της Νίκης Τραγανού θέλει η Προοδευτική κόντρα στον Ξενοφώντα. Οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο στο µατς, αλλά κανείς δεν µπορεί να υποτιµήσει την οµάδα της Κρέστενας. ∆ιαιτητής ο Κούλης.

Γαστούνη: Να συνέλθει θέλει ο Αίας, µετά το απρόσµενο 2-2 στο Νεοχώρι. Απέναντι στον Αργοναύτη, θέλει ένα καινούργιο ξεκίνηµα και µε νίκη, θα κάνει ένα σηµαντικό βήµα… Ωστόσο, το γεγονός ότι οι φιλοξενούµενοι δεν έχουν άγχος, πρέπει να το προσέξουν οι «κόκκινοι». ∆ιαιτητής ο Μαρκαντωνάτος.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

21

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ∆ΟΞΑ Ν.ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ 2-1 Ο Πανηλειακός έχασε ευκαιρίες αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει το Αίγιο.

Συγκλονιστικοί οι «πράσινοι» της Μαγούλας

Π

Του Γιάννη Μουρούτη

ολύ µεγάλη νίκη πήρε χθες ο Κένταυρος Μαγούλας µε σκορ 2-1 απέναντι στη δυνατή και φιλόδοξη ∆όξα Ν.Μανολάδας. Οι «πράσινοι» του Κώστα Λούσκου, πραγµατοποίησαν συγκλονιστική εµφάνιση και πήραν ένα «τεράστιο τρίποντο», βρισκόµενοι πίσω στο σκορ και αγωνιζόµενοι χωρίς τους Σωτηρόπουλο, Ντ.Κύτταρη και Καλύβα. Από την άλλη οι «αετοί» αυτοκτόνησαν…και αυτό γιατί δεν «καθάρισαν» το µατς στο πρώτο µισάωρο όταν είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και µετά το 1-1. Ωστόσο δίκαια διαµαρτύρονται για τον καταλογισµό ενός πέναλτι πάνω στον Τόγια. Το 0-1 έγινε στο 9’, όταν ο Γραµµατικόπουλος εκτέλεσε φάουλ και ο Μελετίδης µε πλασέ, νίκησε Φάση από το χθεσινό µατς µε πρωταγωνιστές τους Τόγια(∆όξα) και Κωνσταντόπουλο και Αγριόλη την άµυνα των γηπεδούδιώτη που συνδυάστηκαν στο δεύτερο γκολ των «πρασίνων» χων και έστειλε την µπάλα στα δίχτυα. Ο ίδιος παίκτης, απέτυχε όµως στο 20’ να νικήσει τον καθυστερήσεων(από τα δώδεκα, που υπάρχει παράβαση και ανατροπή του Λαµπρόπουλο, όπως και ο Τσέργκεφ σωστά υπέδειξε ο διαιτητής Καραβί- Τόγια, που τσιµπάει…πρώτος τη µπάλα η στο 29’. Στο διάστηµα του πρώτου ηµι- δας), ο Μιχαηλίδης έχασε το άχαστο…, από το Μανοδήµο. Απέβαλε µε 2 κίτρινη από τον πάγκο τον ∆ηµόπουλο στέλνοντας τη µπάλα άουτ, σε ανεπαχρόνου, ο Παναγιωτόπουλος, είχε ένα καλό σουτ στο 14’, που πέρασε άουτ, νάληπτο τετ-α-τετ µε τον Λαµπρό- των «αετών» στο 72’ , αλλά και τον η εωώ το γυριστό σουτ του Καραγιαννό- πουλο. Το µατς είχε δραµατικό…τέλος Τόγια(σωστά µε 2 κίτρινη για «θέαπουλου, από φάουλ του Κλάδη, που και στο 102’, ο Κυριάκος Κωνσταντό- τρο» στο 90’). αποµάκρυνε πάνω στη γραµµή ο Λιού- πουλος έφυγε στην κόντρα…και τρορης. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι φοδότησε την κατάλληλη στιγµή το Κένταυρος:Λαµπρόπουλος, συνέχισαν την καλή απόδοση του τε- Χάρη Αγριδιώτη. Ο ικανός µεσοεπιθε- Μανοδήµος,Καρβουνιάρης,Χ.Κύτταλευταίου τέταρτου, του α’ηµιχρόνου, τικός δε λάθεψε…και µε ωραίο πλασέ ρης, Καραγιαννόπουλος (90+Σαίνης), και αφού απείλησαν µε τον Παναγιωτό- από δεξιά, διαµόρφωσε το τελικό 2-1. Μπούζο(90+Μπίρµπας), Ζέρβας, Παπουλο(κεφαλιά άουτ στο 56’), ισοφάρι- Καλύτεροι των ψυχωµένων νικητών(αν ναγιωτόπουλος, Ζαφείρης(84΄Κωνσαν µε τον Καραγιαννόπουλο στο 58’ και δεν υστέρησε σχεδόν κανένας), οι σταντόπουλος), Αγριδιώτης, Κλάδης. µε πέναλτι. Την «εσχάτη των ποινών» Χ.Κύτταρης, Καραγιαννόπουλος, Ζέρπήρε ο Κλάδης, όταν επιχείρησε σέν- βας, Μπούζο και Παναγιωτόπουλος, ∆όξα: Τσάκωνας, Κυριαζής, Λιούτρα και ο Λιούρης βρήκε την µπάλα ενώ από τη ∆όξα ξεχώρισαν οι Τόγιας, ρης(59΄Γιοβάνης) , Νταλάπας, Λαγός, µέσα στην περιοχή µε το χέρι. Στη συ- Γραµµατικόπουλος και Μελετίδης. Ο Κανελλόπουλος(76΄Χαλούλος), Γεωρνέχεια, ο Γραµµατικόπουλος, εκτέλεσε διαιτητής Καραβίδας, είχε πολύ δύ- γιόπουλος, Τόγιας, Τσέργκεφ(89΄ΜιΓραµµατικόπουλος, φάουλ στο 74’, που απέκρουσε ο Λαµ- σκολο έργο και σε γενικές γραµµές χαηλίδης), πρόπουλος, ενώ στο πέµπτο λεπτό των ήταν καλός. Στην φάση του 69’ όµως, Μελετίδης

Κ

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 3 – 0

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0-0

Είχε ευκαιρίες, όχι όµως και ουσία Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com Ισόπαλος χωρίς τέρµατα (0-0) ήρθε χθες ο Πανηλειακός στο φιλικό που έδωσε µε τον Παναιγιάλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους δεν έφτασαν στα αγωνιστικά επίπεδα που µας είχαν συνηθίσει στα προηγούµενα φιλικά. ∆εν ήταν κακοί, δεν µπόρεσαν όµως να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άµυνα του Παναιγιάλειου, χάνοντας σχετικά λίγες καλές ευκαιρίες. Στα θετικά για τον Πανηλειακό η καλή η παρουσία του Τοµαρά που έχει πλήρως ενσωµατωθεί στην οµάδα. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Θεοδωρακόπουλος, Νικολόπουλος, Ακπαρίδης, Κολόκας, Γήττας, Λώττας, Μπράβος, Θωνιάτης, Κρυστάλλης, Βατσής, Κυριακίδης. Στο 2ο ηµίχρονο έπαιξαν οι Μανωλόπουλος, Ταφαρλής, Σωτηρόπουλος, Κάλφας, Καφαντάρης, Μανιάτης, Τοµαράς, Τριγάζης, Πλαστουργός ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ : Κοντόγιωργας, Σαλαϊ, Κατεργάρης, Παπαδόπουλος, Στρατοµήτρος, Νικολόπουλος, Αργυρόπουλος, Γκοτσούλιας, Μπουνάς, ∆ιαµαντόπουλος, Μαντάς. Στο 2ο ηµίχρονο έπαιξαν και οι Μπαλτιµάς, ∆αλιάνης, Τζουµάκας, Αρβανίτης, Ρέλλας, Μπουλούµπασης, Αγουρίδης, Τριγκάς.

Τα χθεσινά αποτελέσµατα Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άρης Στρεφ. – Αετός Κέντρου ΠΑΟΚ – Α.Ο. Χάβαρι ΑΠΟΚ – Πανωλενιακός

5-0 2-0 4-3

1ος όµιλος Κεραυνός Βρ. – Ηρακλής . Ολυµπιάδα Γ. – Άρης Λ. ∆όξα Ελ. – Κεραυνός Καλ.

2-8 3-0 0-1

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2ος όµιλος Μυρσιναϊκός – Ολυµπιακός Μ. Ν.Κόροιβος Κατσαρ. – Ηλειακός Βαρθ. Ατρόµητος Καβ. – Εθνικός Αµπ. Ελπίδα Βαρθ. – ∆όξα Αγ. Μαύρας Κένταυρος Σωστ. – Φίλιππος Εθνικός Γερ. – Θύελλα Καρδ.

Από το α’ ηµίχρονο…

αλύτερη στο µεγαλύτερο µέρος του µατς, και ιδίως στο α΄ ηµίχρονο η ∆άφνη Ανδραβίδας, επικράτησε του Αλφειού Επιταλίου που πάλεψε το µατς µόνο στο β΄ µέρος µε σκορ 3 – 0 και έφτασε έτσι τους 7 βαθµούς. Στο πρώτο µέρος το µατς ήταν µονόλογος της ∆άφνης, που άνοιξε το σκόρ στο 18΄µε πλασέ του Γιαννακόπουλου, για να κάνει στο 23΄ο νεαρός

Πετρόπουλος µε ωραία κεφαλιά το 2 – 0. Στο 40΄ο Λούρµπας µε κοντινή προβολή ανέβασε το σκορ στο 3 – 0, που ήταν όχι µόνο σκορ ηµιχρόνου, αλλά και το τελικό σκορ(οι νικητές είχαν και δοκάρι µε το Λογώνη). ∆άφνη Ανδραβίδας: Κουτσαβίτης, ∆ιαµαντόπουλος, Π. Πανταζής, Χρόνης, Ι. Μενίκου, Γιαννακόπουλος, Πετρόπου-

λος(70΄Φεφτίµ), Τσελεπής, Λούρµπας(80΄Παπαδόπουλος), Μητροπανόπουλος(65΄Λογώνης), Ν. Μενίκου Αλφειός: Ξένος, Βερβελές, Βαρβούνης , Ψηλογιαννόπουλος , Σεµπέκος, Παπακωστόπουλος(λ.τρ. 70΄Παπαδάτος) , Κόττας, Κουρής(80΄Κουτσόπουλος), Μπάρκας, Καββαδάς, Γαλανόπουλος(60΄Ν. Μερτζάνης).

4-2 1-0 1-1 1–3 4-0 1-1

Γ.Π.

ΕΠΣ – ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Ο πρόεδρος και το ∆.Σ. της ΕΠΣΗ, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια, στον πρόεδρο της επιτροπής πρωταθλήµατος και κυπέλλου της ΕΠΣΗ, κ. Σάκη Καραλάγα και στην οικογένειά του, για το θάνατο του αδελφού του Λάµπη.


22

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

“Τι αισθήµατα σου προκαλεί η µεθαυριανή Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων;”

Αλεξία Γεωργοπούλου “Θα έδινα τη συµβουλή… µην κάνεις στον άλλον ότι δε θα ήθελες ποτέ να συµβεί σε σένα! Όσα πόδια και να έχει... ”

Βαθµολογία

10

My name is Μarkaki... … Ioanna Markaki! Η

Ιω άννα Μαρκάκη ζει στον Πύργο τα τελευταία 4 χρόνια σπουδάζοντας Πληροφορική και ΜΜΕ στο ΤΕΙ της Ηλειακής πρωτεύουσας… Εκτός αυτού η όµορφη Κρητικιά (από το Ηράκλειο) µας υποδέχεται στο Mercado Bar µε το καλύτερο χαµόγελο και εµείς βρίσκουµε την αφορµή για να την… “εξερευνήσουµε” µε τις ερωτήσεις µας! - Πόσο ενδιαφέρον βρίσκεις το nightlife του Πύργου; Νοµίζω ότι πλέον βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο µιας και λόγω των φοιτητών έχει αναδειχθεί πολύ η νυχτερινή ζωή στο Πύργο. Από όλα τα χρόνια που είµαι εδώ, θα έλεγα πως η φετινή χρονιά είναι η καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες, παρ` όλη την οικονοµική κρίση, που καλώς ή κακώς µας επηρεάζει όλους. - Ποιες είναι οι δυσκολίες στο να είσαι κοπέλα, να έχεις όµορφο παρουσιαστικό και να δουλεύεις νύχτα; ∆ε πιστεύω πως υπάρχουν δυσκολίες. Αν ξέρεις να χειρίζεσαι το καθετί, τότε µόνο δύσκολο δεν είναι. Πάντα προσέχουµε για να έχουµε! - Πολλοί λένε ότι η νύχτα είναι ένα µεγάλο σχολείο… το ασπάζεσαι αυτό; Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ασχολούµαι µε τη νύχτα, οπότε δεν έχω

προλάβει να µάθω αν είναι σχολείο και τι είδους σχολείο είναι αυτό… Σίγουρα όµως µαθαίνεις να κρίνεις περισσότερο και καλύτερα τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι. - Τι έχει η Ηλεία που δεν έχει η Κρήτη; Τώρα µου βάζεις δύσκολα!(γέλια)… Η Κρήτη έχει τα πάντα αλλά θεωρώ πως η κάθε περιοχή έχει τις οµορφιές της. Εδώ στην Ηλεία π.χ. έχετε πολύ πράσινο, κάτι που σε εµάς λείπει πολύ! - Πληροφορική ή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης… ή κάτι άλλο; Πώς σκέφτεσαι το µέλλον σου επαγγελµατικά; Με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας, το µέλλον επαγγελµατικά είναι αβέβαιο! Παρόλα αυτά δε µπορούν να µας στερήσουν τα όνειρα! Έτσι λοιπόν θα έλεγα πως θέλω να ασχοληθώ µε το χώρο της δηµοσιογραφίας, να γίνω µια σοβαρή δηµοσιογράφος και να καταξιωθώ στον τοµέα που θα επιλέξω ν’ ακολουθήσω. - Πες µας δυο αλήθειες και ένα ψέµα για εσένα και άφησε τους αναγνώστες να βρουν ποιο είναι το ψέµα… ∆ύο αλήθειες και ένα ψέµα;… χµµ… Θα έλεγα πως είµαι αρκετά φιλόδοξη και πως δεν αφήνω πράγµατα και καταστάσεις να µε επηρεάζουν! Με τα ψέµατα δεν τα πήγαινα ποτέ µου καλά, οπότε µη µε ρωτάτε! (γέλια)…

Στάθης Τζαννής “Η συγκεκριµένη επέτειος µε κάνει να σκέφτοµαι πόσο υστερούµε σαν λαός αλλά και σαν περιοχή στο πώς αντιµετωπίζουµε τα ζώα… δυστυχώς!”

Βαθµολογία

10

Γιάννης Κουγιανός “Παραλλάσσοντας σχετική φράση που έχει πει δεκαετίες πριν η Μέριλιν Μονρόε θα πω ότι… τα ζώα ποτέ δε δαγκώνουν. Μόνο οι άνθρωποι!”

Βαθµολογία

10

And the winner is...

… δύσκολο να διαλέξεις -και πάλι- ποια είναι η πιο “δυνατή” απάντηση! Αλεξία, Στάθης και Γιάννης δεν “πανηγυρίζουν” για την Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων αλλά αντιµετωπίζουν πιο ρεαλιστικά τα πράγµατα και είµαστε σίγουροι ότι θέλουν ν’ αλλάξει προς το καλύτερο η αντιµετώπιση προς τα ζώα...!


Με τον καφέ της Κυριακής 23

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

ΑΓΓΕΛΙΚH ΝΙΚΟΛΟYΛΗ

«∆εν πιστεύω ότι η έντυπη δηµοσιογραφία βρίσκεται στην εντατική!» Αγγελική Νι κολούλη αποτελεί πρόσω πο-σηµεί ο α ναφ ορά ς γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ικ ή τ η λ ε ό ρα σ η καταφέρνοντας µε την εκποµπή έρευνας «Φως στο Τούνελ» που παρουσιάζει να βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και πολλά χρόνια! Α π ό µ α θ ή τ ρ ι α ξ ε χ ώρ ι σ ε σ τ η ν π ο ί η σ η κ α ι ποιήµατα της δηµοσιεύτηκαν στις εφηµερ ί δ ε ς τ ο υ Π ύ ρ γ ο υ « Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς » κ αι «Ευθύνη». Ακολούθησαν οι εφηµερίδες «Γνώµη» και «Πελοπόννησος» της Πάτρας, όπου ασχολήθηκε µε όλα τα ρεπορτάζ και ιδιαίτερα µε το κοινωνικό και το αστυνοµικό. Οι αποκαλύψεις της και τα καυτά ρεπορτάζ της, την καθιέρωσαν στο χώρο µε αποτέλεσµα να είναι η πρώτη γυνα ίκα αστυνοµικός ρ επόρ τερ στην Ελλάδα. Οι τολµηρές έρευνες της («Απογευµατινή», «Ελεύθερος Τύπος», «Έθνος», περιοδικά «Εικόνες» και «Επίκαιρα»), συζητήθηκαν όσο τίποτε άλλο… Στην τηλεόραση (MEGA), εµφανίστηκε σαν συνεργάτης του Κώστα Χαρδαβέλλα στο κοινωνικό ρεπορτάζ «Χωρίς Μοντάζ». Στη συνέχεια ανέλαβε την έρευνα σκοτεινών εγκληµάτων και εξαφανίσεων µέσα από την εκποµπή «Ρεπορτάζ στην Οµίχλη» στο ίδιο κανάλι. Μετά από δύο χρόνι α, τον Οκτώ βριο του 1995, εµφα νίστηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ µε τη δική της ζω ντανή, πολύωρη εκποµπή «Φως στο Τούνελ». Στο ίδιο κανάλι παρέµεινε και όταν µετονοµάστηκε σε ALPHA. Το 2001 µετακόµισε στο ALTER όταν αυτό βρισκόταν στα πρώτα του βήµατα... Παραµένει στο ίδιο κανάλι συνεχίζοντας τις αναζητήσεις και τις αποκαλύψεις µέσα από την εκποµπή της «Φως στο Τούνελ»… Η Αγγελική Νικολούλη –της οποίας το όνοµα έχει γραφτεί στο Βιβλίο Γκίνες και έχει αποκτήσει πάµπολλους “τίτλους” µε κυριότερο αυτόν της «Ελληνίδας Αγκάθα Κρίστι- γ εννήθηκε κα ι µεγ άλω σε στον Πύργο έχει ένα γιο τον Κωνσταντίνο, που τελείωσε σκηνοθεσία κινηµατογράφου στην Αγγλία και στην Αµερική όπου και παραµένει, ακολουθώντας το επάγγελµα που επέλεξε. Σήµερα είναι η «καλεσµένη» της στήλης και µας µιλά για όλα τα παραπάνω αλλά και για το τι µέλλει γενέσθαι για την ίδια και την εκποµπή της στο ALTER…

πιστεύεται γενι κότερα ότι το µέλλον βρί σκετα ι στο δια δίκτυο;

H

- “Φως στο Τούνελ” για 17η χρονι ά... όταν ξεκι νούσα τε την εκποµπή εί χα τε φα ντα στεί ότι θα µετρούσατε τόσα χρόνια α διά λ ε ιπ τ η ς π α ρ ο υ σ ί ας στην ε λ λ η ν ικ ή τηλεόραση; Ούτε στα πιο τρελά µου όνειρα! Φτάσαµε αισίως στην 17η χρονιά και νιώθω σαν να µην πέρασε ούτε µια ηµέρα. Η έρευνα, η αγωνία, η ευθύνη µε κρατούσαν συνεχώς σε εγρήγορση και δεν καταλάβαινα πότε έµπαινα στη σεζόν για να ανάψουµε τα φώτα στο «Τούνελ» και πότε τα σβήναµε…

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Θα έλεγα καλύτερα ότι το µέλλον βρίσκεται και στο διαδίκτυο! Εγώ δεν πιστεύω ότι η έντυπη δηµοσιογραφία στην οποία ζυµώθηκα και ψήθηκα σαν δηµοσιογράφος, βρίσκεται στην εντατική όπως υποστηρίζουν κάποιοι ειδήµονες. Ότι κάποιες εφηµερίδες δε θα αντέξουν την οικονοµική κρίση και θα κλείσουν, το θεωρώ δεδοµένο. Ότι θα σβήσουν όµως, δεν το δέχοµαι. - Με τόσες υποχρεώσει ς κα τα φέρνετε να βρίσκετε χρ όνο γι α τις οι κογενεια κές σα ς υποχρεώσεις; Τα πάντα καταφέρνεις όταν το θες πραγµατικά. Ο γιός µου ζει πλέον στο εξωτερικό. ∆εν έχω την πίεση στην οικογένεια που είχα παλιότερα. Βρίσκω χρόνο και για µένα και µάλιστα δηµιουργικό. - Χ ρ ό ν ο ς υ π ά ρχ ε ι γ ι α ν α έ ρχ ε σ τ ε σ τ η ν Ηλεία και τον Πύργο; Πότε επισκεφθήκα τε την περιοχή τελευταία φορά ; Ο Πύργος µου αρέσει ιδιαίτερα το Φθινόπωρο και την Άνοιξη και έρχοµαι έστω και για λίγες µέρες. Βρίσκοµαι µε τους συγγενείς, θυµόµαστε τα παλιά και ζούµε όµορφες στιγµές παραµερίζοντας τα όποια προβλήµατα. Έχουµε τον τρόπο µας να δίνουµε χαρές στις συναντήσεις µας και γυρνάω στην Αθήνα γεµάτη θετική ενέργεια. Να εί στε καλά! Κι εσείς όπως και οι αναγνώστες της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» και όλοι οι Ηλείοι συντοπίτες!

- Φαντά ζοµαι ότι όλα όσα συµβα ίνουν στο Alter φέτος δεν σας ά φησαν να χαρείτε τη φετινή πρεµι έρα... ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο κανάλι;

- Αν η κατάσταση στο Alter φτάσει σε αδιέξ ο δ ο χ ω ρ ί ς . . . “ φ ω ς σ τ ο τ ο ύ ν ε λ ” , υ π άρ χε ι περί πτωση να σα ς βλέπουµε α πό κά ποια άλλη τηλεοπτική συχ νότητα;

∆υστυχώς η κατάσταση δεν περιγράφεται. Αν είσαι από µια µεριά σαν παρατηρητής και βρεθείς και στα παρασκήνια του καναλιού, αµφιβάλλω αν θα βγάλεις άκρη… ∆εν ξέρουµε εµείς, τα στελέχη του καναλιού τι µέλλει γενέσθαι! Τι να πούµε στους εργαζόµενους, στους συνεργάτες που µας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι απλήρωτοι;... Μια µικρογραφία της Ελλάδας, είναι το Alter αύτη τη στιγµή!

Ίδωµεν…

- Έ χε τ ε σ κ ο π ό ν α π α ρ α µ ε ί ν ε τ ε σ τ ο A l t e r ακόµα κι αν δεν πληρ ώνεστε;... Αυτό συµβαίνει ήδη από τον περασµένο Γενάρη…

- Τηλεοπτικές στήλες εντύπων α ναφέρουν πω ς σκέφ τεστε να µετα φέρετα ι την εκποµπή σας στο δια δίκτυο... Ο κυβερνοχώρος είτε µας αρέσει είτε όχι, είναι η εξέλιξη στην επικοινωνία, στην επαφή και αν κρίνω από το site µου και τα προφίλ στο facebook, έχει απίστευτα αποτελέσµατα. Θα δούµε στο προσεχές µέλλον πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα κι αναλόγως θα πράξω. - Στο www.anikolouli.gr πάντω ς βρίσκει κα νείς όλα τα νέα και τι ς εξελίξεις των υποθέσεων µε τι ς οποίες α σχ ολείστε...


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Εν οίκω Από την Πέλυ Μπεβούδα

Ο Χάρης γεννήθηκε ουσιαστικά και µεγάλωσε µέσα στον κινηµατογράφο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ταυτίζεται µε την ταινία «Σινεµά ο Παράδεισος. Ένα µικρό παιδί, µέσα σε µηχανές προβολής, µαζί µε τον πατέρα του, το Βάσο Μικελόπουλο, και τον θείο του το Νάκη. Ένας µαγικός κόσµος για ένα παιδί. Και πράγµατι ο Χάρης µαγευόταν, τόσο από τις ταινίες όσο και από τα θεατρικά που φιλοξενούνταν στην σκηνή του κινηµατογράφου, όλοι οι µεγάλοι θίασοι της εποχής. Αν και υπήρχε η σκέψη στο µυαλό του να ασχοληθεί µε την επιχείρηση του πατέρα του, ο κινηµατογράφος το 1989 έκλεισε. Είχε ήδη έρθει η εποχή της βιντεοταινίας, της ιδιωτικής τηλεόρασης, µια δύσκολη περίοδος που δε συνοδευόταν και από τις καλύτερες κινηµατογραφικές παραγωγές.

ΧΑΡΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας ανήσυχος Χάρης Μικελόπουλος είναι γέννηµα θρέµµα Πυργιώτης, γόνος µιας από τις γνωστές οικογένειες της πόλης, µιας οικογένειας που τον «οδήγησε» να αγαπήσει τον Πύργο κατ’ ουσίαν. Έχοντας ζήσει στην ουσία την χρυσή εποχή του κινηµατογράφου από απόσταση αναπνοής, καθώς ο πατέρας του είχε δηµιουργήσει και λειτουργούσε τον κινηµατογράφο «Rex» και το θρυλικό θερινό κινηµατογράφο «ΝΑΖΙΚΑ», µαγεύτηκε από τα «φώτα» αλλά δε θαµπώθηκε. Τα «φώτα» του έδειξαν τον κόσµο, τον ταξίδεψαν, έδωσαν αφορµές. Λαµβάνοντας έντονες επιρροές από την πηγαία αγάπη της µητέρας του, της Κατίνας Παπαϊωάννου, για το ωραίο και κληρονοµώντας ταυτόχρονα το ταλέντο του πατέρα του στο σχέδιο και τη ζωγραφική, σπούδασε διακόσµηση και επέστρεψε στην πόλη του, στον Πύργο, για να µπορέσει να αφήσει τη δική του σφραγίδα.

O

Στο DNA του… Κληρονόµησε το ταλέντο από τον πατέρα του και την ιδιαίτερη αισθητική της µητέρας του. Από τον πατέρα του πήρε το χέρι. Ο πατέρας του ζωγράφιζε από µικρός και στον κινηµατογράφο έφτιαχνε ο ίδιος της γιγαντοαφίσες για τις ταινίες. Είχε έφεση στη ζωγραφική, το σχέδιο και τη διακόσµηση. Αλλά και από τη µητέρα του, µε την ιδιαίτερη αισθητική, που ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ή σχεδιάστρια µόδας, αλλά η εποχή δεν την άφησε, πήρε την αγάπη του για το ωραίο. Οι γονείς του, του άνοιξαν έναν ευρύ ορίζοντα. Η µητέρα του τον ώθησε στο θέµα της διακόσµησης, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του και τις βάσεις που είχε. Στο σχολείο από µικρός ζωγράφιζε αλλά αυτό µε τα χρόνια προχωρούσε πιο πέρα, έκανε µεγάλες

ζωγραφιές και αφίσες. Καταλάβαινε ότι είχε κάτι ξεχωριστό αλλά δεν µπορούσε να καταλάβει που θα τον οδηγούσε αυτό. Το σχολείο δεν το αγάπησε ποτέ. Θεωρούσε το σχολείο µαρτύριο και χάσιµο χρόνου.Αναζητούσε άλλα πράγµατα, µια γενικότερη παιδεία, πιο ουσιαστική που να δίνει ερεθίσµατα. Ωστόσο διάβαζε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Τα πρώτα σχέδια διακόσµησης ήρθαν να στολίσουν τα σχολικά του βιβλία όπου συνήθιζε να σχεδιάζει χώρους που έβλεπε καθηµερινά, όπως το περίπτερο κάτω από το σπίτι του, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικοί.

Με χρώµα και φως Τελειώνοντας το λύκειο σκεφτόταν ή να δώσει εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών ή να φύγει για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν µπορούσε να πάει, δεν έκανε το βήµα να φύγει και να αφήσει πίσω τους δικούς του. Τελικά σπούδασε στην ΑΚΤΟ διακόσµηση, έχοντας στο πλευρό του καθηγητές µερικά από τα πιο σηµαντικά ονόµατα του χώρου. Από το 2001 εργάζεται στον Πύργο, αν και προκειµένου να επιστρέψει αρνήθηκε µια πολύ καλή

πρόταση για συνεργασία στο κοµµάτι της διακόσµησης για τη γνωστή εταιρεία καλλυντικών ESTEE LAUDER. Τελικά η θέλησή του να γυρίσει στον Πύργο αποδείχθηκε πολύ πιο δυνατή. Η πρώτη του δουλειά ήταν ένα σπίτι στην περιοχή της Αµαλιάδας, που το ανέλαβε σχεδόν από τα θεµέλια. Ήταν γιαπί όταν το παρέλαβε, σε µια εποχή που η διακόσµηση στην επαρχία αποτελούσε σχεδόν «ξένο σώµα», µε µοναδικό πρωτοπόρο της εποχής το Χάρη Κανελλακόπουλο. Εποχή δύσκολη για ένα επάγγελµα παρεξηγηµένο εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, ο Χάρης ξεπέρασε αυτή τη στατικότητα και από τότε ως σήµερα εργάζεται ως διακοσµητής κυρίως σε σπίτια και εξωτερικούς χώρους αλλά και επαγγελµατικούς χώρους. Για τον ίδιο, το µεγαλύτερο ρόλο παίζει το χρώµα και ο φωτισµός, κάτι που βλέπει κανείς µε την πρώτη µατιά όταν µπαίνει στο χώρο του, στο σπίτι του. Ο φωτισµός είναι το φετίχ του. «Το χρώµα και ο φωτισµός αλλάζουν τα πάντα, δίνουν σκιες και τόνους και αλλάζουν την εικόνα. Στις δύσκολες εποχές οικονοµικής κρίσης που ζούµε, αποτελούν µια λύση όχι πολυδάπανη» τονίζει.

Η πλατειά του Πύργου µέσα από τα «µάτια» του Χάρη Μικελόπουλου.

«Αγαπώ να εκφράζοµαι…» Η διακόσµηση είναι τέχνη. Μέσα από την τέχνη του, τον απελευθερώνει το αποτέλεσµα. Όταν δει το τελικό αποτέλεσµα και είναι ευχαριστηµένος. Η δουλειά του ωστόσο, όπως λέει, δεν είναι ο έρωτας της ζωής του, µε την έννοια ότι αναζητά πολύ περισσότερα πράγµατα εκτός δουλειάς. «∆εν είναι η δουλειά που µε γεµίζει. Με γεµίζει το να γράφω και να επικοινωνώ τις απόψεις µου, κάτι που πάντα έκανα. Έψαχνα πάντα πράγµατα, δεν τα έχω εκφράσει, µπορεί να είναι και αργά να τα εκφράσω, µπορεί και νωρίς. Σιχαίνοµαι αυτό που ακούω, ότι «είµαι ερωτευµένος µε τη δουλειά µου». ∆εν είµαι, µε όλα τα άλλα είµαι. Γράφω για την πολιτική και για θέµατα τοπικά. Πάντα ήµουν πολιτικοποιηµένος, ποτέ «εγγεγραµµένος» σε κόµµατα. Μένω µακριά για τους γνωστούς λόγους. Ούτε κρίνω, ούτε θεωρώ τον εαυτό µου ειδικό επί παντός επιστητού. Απλά εκφράζοµαι. Είναι µεγάλο πράγµα να έχουµε τη δυνατότητα να µιλάµε ελεύθερα. Γράφω τις σκέψεις µου και τις µεταδίδω».


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Εν οίκω

Πυργιώτης… «Αν ήµουν δήµαρχος για µια µέρα…» Ταυτόχρονα, η αγάπη του για την πόλη, τον οδηγεί να κάνει διάφορες σκέψεις που γίνονται σχέδια και ιδέες. «Ο Πύργος είναι µια µεγάλη αγάπη που µε στεναχωρεί πολύ. Και µε στεναχωρεί που κανείς δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι ουσιαστικό σε αυτή την πόλη που θα της δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Θα ήθελα να δω πράγµατα διαφορετικά, πράγµατα που να κάνουν την πόλη καλύτερη. Σε πιάνει µια µιζέρια πολλές φορές όταν κυκλοφορείς σε αυτή την πόλη. Υπάρχει έλλειµµα στον πολιτισµό, έλλειµµα στον πνευµατικό τοµέα, όχι επειδή δεν υπάρχουν προσπάθειες αλλά επειδή δεν τις αγκαλιάζουν αυτές τις προσπάθειες και δεν βρίσκουν στόχο. Μακάρι να µπορούσα να ήµουν µια µέρα δήµαρχος στον Πύργο. Μια µέρα θα ήταν αρκετή για να µπορέσω να πω και να δείξω αυτά που σκέφτοµαι. Γιατί και τώρα τα δείχνω αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Ακόµη και µικρά πράγµατα δεν τα σκέφτονται. Βέβαια, δεν είµαι κάποιος για να κρίνω, είµαι ένας πυργιώτης που θέλει το καλό της πόλης του. Και θεωρώ ότι οι ανησυχίες, κάποια στιγµή µπορούν να γίνουν πράξη…». Επόµενος µελλοντικός του στόχος, είναι η αξιοποίηση του αρχειακού υλικού για τον κινηµατογράφο που έχει συλλέξει ο πατέρας του. «Ένα αρχειακό υλικό από φωτογραφίες, παλιά πράγµατα του κινηµατογράφου όλα αυτά σκέφτοµαι κάποια στιγµή να αποτελέσουν αντικείµενα µιας µόνιµης έκθεσης, ένα ζωντανό κοµµάτι της ιστορίας του κινηµατογράφου στον Πύργο. Θα είναι µια παράδοση από τον κινηµατογράφο και θέατρο…».

Η δική του πρόταση για τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάµπους.

Αρχιτεκτονική εξωτερικού χώρου.

Πρόταση εξωτερικού χώρου σε συγκρότηµα κατοικιών στον Άγιο Γεώργιο. «Παιχνίδια» µε χρώµα και φως στο σπίτι του.

Η γοητεία του κλασικού. Ζωγραφική του Χάρη, µε ηλεκτρονική γραφίδα.

Πρόταση για το εργοστάσιο «∆ΗΜΗΤΡΑ».

∆ιακόσµηση σε επαγγελµατικό χώρο στην περιοχή της Ζαχάρως.


26

Η

υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Παγκόσµια ηµέρα καρδιάς

Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Σεπτεµβρίου από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Καρδιάς µε την υποστήριξη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσµιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν µάστιγα στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες και τείνουν να µετατραπούν σε «πανδηµία» για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσµούς των αναπτυσσόµενων χωρών. Ένας στους δέκα άνδρες, ηλικίας 50-59 ετών, έχει «σιωπηλή» στεφανιαία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έµφραγµα χωρίς καµία προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως «προειδοποιεί» µε πόνο στο στήθος. Μείωση του κινδύνου εµφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20-25% µπορεί να επιτευχθεί εάν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της µεσογειακής διατροφής, ενώ ελάττωση του βάρους κατά 5% επιτυγχάνει 30% µείωση του ενδοκοιλιακού λίπους που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Η καρδιαγγειακή νόσος παραµένει η κύρια αιτία θνησιµότητας στον κόσµο, καθώς ένας στους τρεις θανάτους παγκοσµίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήµατα αναµένεται έως το 2010 να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιµότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Πρώτη αιτία θανάτου από καρδιά των νέων ηλικίας κάτω των 35 ετών στην Ελλάδα είναι σήµερα η καρδιακή ανεπάρκεια, που οφείλεται στη β-Μεσογειακή αναιµία, ενώ κάθε χρόνο γεννιούνται στη χώρα µας περίπου 1.200 παιδιά µε παθήσεις της καρδιάς. Σηµαντικά µειωµένος εµφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους

καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

∆έκα τρόποι… Ο δεκάλογος για τη σωστή δίαιτα, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διεθνή στοιχεία, περιλαµβάνει:

καταναλώνουν 1-2 φλιτζάνια καφέ την ηµέρα, ενώ, αντίθετα, εµφανίζεται αυξηµένος σε όσους καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες. Σε 20 εκατοµµύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ενώ µέχρι το 2025 οι επιστήµονες εκτιµούν ότι οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατοµµύρια ετησίως! Μόνο στη χώρα µας, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν µοιραία για τον ασθενή. Όπως δείχνουν οι στατιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο, σηµειώνεται µία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Στοιχεία σοκ Περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου εµφανίζονται κάθε

χρόνο, τα περισσότερα από τα οποία αποβαίνουν µοιραία για τους ασθενείς. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά στους εφήβους, καθώς δείχνει ότι ένας στους έξι εµφανίζει παθολογικά αυξηµένη πάχυνση των στεφανιαίων αρτηριών. Όσον αφορά στους ενήλικες, ένας στους τρεις πάσχει από υπέρταση, αλλά µόνο οι µισοί την αντιµετωπίζουν παρότι είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας κινδύνου εµφάνισης στεφανιαίας νόσου. Κάθε 2 δευτερόλεπτα καταγράφεται ένας θάνατος από στεφανιαία νόσο, κάθε 5 δευτερόλεπτα µια καρδιακή προσβολή και κάθε 6 δευτερόλεπτα ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, µε αφορµή και την σηµερινή παγκόσµια ηµέρα καρδιάς, και τονίζουν την ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής, ακολουθώντας σωστή δίαιτα, η οποία φαίνεται να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη των

1. Μεγάλη ελάττωση του ποσού των υδατανθράκων (ψωµί από άσπρο αλεύρι – άσπρο ρύζι – µακαρόνια – ζάχαρη – πατάτες) 2. Προσπάθεια να τρώει κανένας σύµπλοκους υδατάνθρακες (φασόλια -που κατά πολλούς ονοµάζονται ως κρέας του φτωχού, γιατί αποτελούν µεγάλη πηγή πρωτεϊνώνψωµί ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς) 3. Να αποφεύγονται τα κόκκινα κρέατα (βοδινό, αρνί,χοιρινό) και να προτιµούνται τα λευκά όπως κοτόπουλο, κουνέλι, γαλοπούλα 4. Να χρησιµοποιούνται ελεύθερες ποσότητες ελαιολάδου 5. Να χρησιµοποιούνται ελεύθερες ποσότητες φρούτων, λαχανικών, χορταρικών 6. Να τρώµε θαλασσινά όπως ιχθυέλαιο από σολωµό, αλλά εάν αυτός θεωρείται ακριβός, άριστες τροφές αποτελούν ο γαύρος, οι σαρδέλες, το σκουµπρί, ο κολιός, ο βακαλάος (ευτυχώς ο Θεός µερίµνησε τα µικρά και φθηνά ψάρια να είναι πολύ καλά για την υγεία µας) 7. Φασόλια 8. Μικρή κατανάλωση τροφών που περιέχουν ζάχαρο 9. Προσπάθεια να γίνει κάποιος χορτοφάγος 10. Άσκηση. Η αεροβική άσκηση (περπάτηµα, Jogging, κολύµπι, κωπηλασία και άλλα), βρέθηκε ότι βελτιώνει την καρδιοαγγειακή υγεία. Επιπλέον περπάτηµα 30 λεπτών κάθε µέρα ή µέρα παρά µέρα, αποτελεί ίσως την αποτελεσµατική και εντελώς ανέξοδη άσκηση.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΡ∆ΙΑ

Είµαστε άραγε κοντά στο όνειρο;

Α

ρχές Αυγούστου ο αγγλικός τύπος έδωσε µια εντυπωσιακή είδηση. Ο Mathew Green, ένας 40χρονος που δεν µπορούσε να περπατήσει ούτε λίγα βήµατα λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, έβγαινε από το νοσοκοµείο Papworth του Καίµπριτζ µε µία πλαστική καρδιά στο στήθος του. Με την καρδιά αυτή επέστρεψε στο σπίτι του, στους φίλους του και σύντοµα στη δουλειά του. Μια καρδιά που στοχεύει σε µια ζωή µερικών ετών, µέχρις ότου αντικατασταθεί από ένα νεότερο µοντέλο ή υποστεί µεταµόσχευση µε φυσική καρδιά. Σήµερα τα µεταµοσχευτικά κέντρα σε όλο τον κόσµο κλείνουν το ένα µετά το άλλο, κυρίως από έλλειψη δοτών. Χιλιάδες άνθρωποι στον κόσµο µάταια περιµένουν για να υποβληθούν σε µεταµόσχευση, ενώ οι αριθµοί των ανθρώπων µε τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνουν κάθε µέρα. Άραγε πλησιάζει η ηµέρα που µε ασφάλεια θα µπορεί

κάθε καρδιοπαθής να αλλάζει την καρδιά του µε µία τεχνητή και να προσβλέπει σε µια επιβίωση 30-50 χρόνων µετά την εµφύτευση της τεχνητής καρδιάς χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές;

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι κινούµεθα στο σωστό δρόµο προς το όνειρο.

Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον Denton Cooley στο Χιούστον το 1969 αλλά ο άρρωστος έζησε µόλις 3 ηµέρες. Το 1982 έγινε η δεύτερη σοβαρή προσπάθεια εµφύτευσης τεχνητής καρδιάς από τον Kolff και ο άρρωστος έζησε 112 µέρες. Ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες µε καλύτερη του ασθενή Schroeder που έζησε κοντά στα 2 χρόνια. Όµως, οι άρρωστοι αυτοί ήσαν νοσοκοµειακοί άρρωστοι που ζούσαν µέσα στο νοσοκοµείο και παρουσίαζαν σειρά επιπλοκών. Ο πρώτος άρρωστος µε τεχνητή καρδιά τύπου Syncar-

dia που πήρε εξιτήριο από το νοσοκοµείο για να κάνει µια φυσιολογική ζωή ήταν ο Κάρολος Οκέκε το 2008 στην Αµερική. Έκτοτε έγιναν 900 περίπου ανάλογες προσπάθειες σε όλο τον κόσµο. Αυτή του Εγγλέζου Green είναι η πρώτη προσπάθεια στην Αγγλία που ο ασθενής βγήκε από το νοσοκοµείο µε ένα σάκο στην πλάτη του όπου υπάρχει το σύστηµα µπαταριών που τροφοδοτεί την τεχνητή του καρδιά. Ο τύπος αυτός της τεχνητής καρδιάς είναι ο ενδεδειγµένος για τους αρρώστους που ολόκληρη η καρδιά στο σύνολό της (αριστερά και δεξιά κοιλία) αδυνατεί να λειτουργήσει.Οι αντλίες υποστήριξης που σήµερα χρησιµοποιούνται ευρύτατα και στη χώρα µας έχουν ένδειξη για τους αρρώστους εκείνους των οποίων αδυνατεί να λειτουργήσει κυρίως η αριστερή κοιλία (LVAD), χαρακτηρίζονται ως αντλίες υποστήριξης και λειτουργούν παράλληλα µε την καρδιά υποστηρίζοντας την καρδιακή λει-

τουργία. Εάν η φυσική καρδιά παύει να λειτουργεί, ο άρρωστος αυτός χάνεται. Αυτό δεν συµβαίνει µε την πλαστική καρδιά που είναι ανεξάρτητη από την καρδιακή λειτουργία. Εξασφαλίζει καρδιακή παροχή 9,5 λίτρων αίµατος το λεπτό όταν η φυσιολογική καρδιά σε ηρεµία εξασφαλίζει καρδιακή παροχή περί τα 5 λίτρα το λεπτό. Η σηµασία της ολικής τεχνητής καρδιάς για τον άρρωστο του τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας είναι εύκολα αντιληπτή µόλις διαβάσει κάποιος τις δηλώσεις του Green που έκανε µόλις βγήκε από το νοσοκοµείο προς τους δηµοσιογράφους: ‘Πριν από δύο χρόνια πήγαινα µε το ποδήλατό µου κάθε µέρα στη δουλειά µου σε µία απόσταση 9 χιλιοµέτρων. Πριν την επέµβαση δεν µπορούσα να κάνω ούτε λίγα βήµατα την ηµέρα. ∆εν µπορούσα να ανέβω ούτε λίγα σκαλιά. Τώρα αισθάνοµαι ότι ξαναγεννήθηκα. Γυρίζω κοντά στην οικογένειά µου, στους φίλους µου.

Γράφει: Κρεµαστινός ∆ηµήτριος, Καθηγητής Καρδιολογίας.

Μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και σύντοµα ελπίζω να γυρίσω στη δουλειά µου’. Οι δηλώσεις αυτές του συγκεκριµένου αρρώστου δείχνουν την τεράστια προσφορά της σύγχρονης επιστήµης. Τα επιτεύγµατα αυτά πρέπει να θεωρούνται όχι απλώς ένα βήµα αλλά ένα άλµα για την ανθρωπότητα. Όµως µέχρις ότου το όνειρο αυτό λάβει σάρκα και οστά θα πρέπει τα πάντα να γίνονται στην ώρα τους. Οι θεραπείες πρέπει πρώτα να εξαντλούνται πλήρως. Οι επεµβάσεις να ακολουθούν πάντα όταν έχουν απόλυτη ένδειξη και ουδέποτε να γίνονται προληπτικά, γιατί απλούστατα δεν στερούνται σοβαρών παρενεργειών που πολλές φορές ο άρρωστος πληρώνει µε την ίδια του τη ζωή.


Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

OLYMPIC CARS Ι. ΤΣΙΩΡΗΣ

Επίσηµη αντιπροσωπεία δικτύου NISSAN για το νοµό Ηλείας

Με σηµαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό της Η εταιρεία

27

Η OLYMPIC CARS Ι. ΤΣΙΩΡΗΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της από τον Ιωάννη Τσιώρη, ο οποίος αποφάσισε, µε αίσθηµα ευθύνης και µέσα από την πολύχρονη εµπειρία του στο χώρο, να προβεί στην απόκτηση µιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, όπως η NISSAN, που θα πρόσφερε στον πελάτη όλα τα προνόµια µιας επίσηµης αντιπροσωπείας. Έτσι πριν λίγα χρόνια ο ίδιος κατάφερε να κερδίσει, τον τίτλο του αντιπροσώπου NISSAN, ιδρύοντας την επιχείρηση OLYMPIC CARS, το έτος 1999, που πήρε το όνοµά της από την περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας. Από τότε και µέχρι σήµερα, η Από την παγκόσµια βράβευση της OLYMPIC CARS Ι. ΤΣΙΩΡΗΣ το 2010. εταιρεία έχει κερδίσει επάξια την πρώτη θέση στο χώρο του αυτοκινήτου, έχοντας στο ενεργητικό της εκα- δηµιούργησε άρχισε να δραστηριοποιτοντάδες διακρίσεις και βραβεία στην είται στο χώρο της εµπορίας καινούρκατηγορία των πωλήσεων όχι µόνο για γιων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων το Νοµό Ηλείας αλλά και πανελλαδικά. NISSAN και στις εισαγωγές οχηµάτων Η επιτυχηµένη πορεία της εταιρείας από χώρες της Ευρωπα ϊκής Ένωσης. OLYMPIC CARS την εξελίσσει διαρ- Παράλληλα η επιχείρηση, λειτουργεί κώς όλα αυτά τα χρόνια, µε σκοπό την συνεργείο – ηλεκτρολογείο και συνεράµεση ικανοποίηση όλων των πελατών γάζεται µε φανοποιείο για την κάλυψη της, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαι- κάθε ανάγκης του οχήµατος. Επίσης το υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτήσεις της αγοράς γενικότερα. των που διαθέτει στις δικές της εγκαταστάσεις η εταιρεία, προσφέρει ∆ραστηριότητες γρήγορη και άµεση εξυπηρέτηση στο Η νέα εταιρεία που ο Ιωάννης Τσιώρης πλύσιµο κάθε είδους οχήµατος. Πέραν

των παραπάνω, η OLYMPIC CARS µε την αγορά κάθε αυτοκινήτου δίνει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης καθώς συνεργάζεται µε την εταιρεία ασφαλειών «MINETTA» που θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο.

Προοπτική εξέλιξης

Η προοπτική της επιχείρησης OLYMPIC CARS είναι οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή της λειτουργίας της και αποσκοπούν τόσο στην πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη όσο και στην επίτευξη των στόχων εκείνων, που την θέλουν την καλύτερη εταιρεία πωλήσεων σε πανελλαδικό και παγκόσµιο επίπεδο. ∆εν είναι τυχαίος άλλωστε ο τίτλος «GLOBAL NSSW AWARD» που κατέκτησε το 2010 από την NISSAN MOTOR COMPANY, την κεντρική εταιρεία NISSAN σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και την πολύ σηµαντική θέση που την κατατάσσει µέσα στις τρείς καλύτερες επιχειρήσεις στην κατηγορία πωλήσεων πανελλαδικά. Οι επιτυχηµένες πωλήσεις της OLYMPIC CARS τη δεκαετία 1999-2009 (3.000 πωλήσεις σε νέα οχήµατα και 2.000 πωλήσεις σε µεταχειρισµένα) αποδεικνύουν τη σηµαντική της εξέλιξη στο χώρο.

Το νέο NISSAN MICRA και JUKE

Το πρόσωπο Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ιωάννης Τσιώρης, ξεκίνησε αρχικά ως υπάλληλος ξενοδοχείου ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν ως εκπρόσω πος της ΑΕΠΙ στο Νοµό Ηλείας. Αυτές οι δύο εργασίες για τον ίδιο ήταν η αρχή για την εξέλιξή του και την απόκτηση σηµαντικής εµπειρίας στο κοµµάτι της επικοινωνίας µε τον πελάτη. Παράλληλα ο Ιωάννης Τσιώρης εργάστηκε ως πωλητής αυτοκινήτων στην αντιπροσωπεία του θείου του, Κώστα Κωστόπουλου στον Πύργο, HUNDAI – KIA – ROVER κάτι το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει ένα σηµαντικό προσόν στην πώληση των αυτοκινήτων. Το 1999 ανέλαβε την επίσηµη αντιπροσωπεία της NISSAN και έκτοτε µέχρι σήµερα βρίσκεται στα ηνία της εταιρείας OLYMPIC CARS προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο στο χώρο των πωλήσεων. Είναι αρκετά εργασιοµανής και δίνει µεγάλο βάρος στην άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη µέσα από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει. Από το 2003 συµµετέχει σε αγώνες Rally µε την επωνυµία της εταιρείας OLYMPIC CARS ένα όνειρο που είχε από µικρός, µέσα από τους οποίους έχει κατακτήσει σε αρκετές περιπτώσεις πολύ καλές θέσεις στη γενική κατάταξη των αγώνων (πρώτες θέσεις εντός και εκτός Νοµού Ηλείας).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

2ο χλµ Ε.Ο. Πύργου – Πατρών Πύργος Τηλ.: 26210 20000 – 24062-3 Φαξ: 26210 24065 W.: www.olympic-cars.gr


28

Στα υπόψ(in)!

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Κινηµατογράφος «Όχι µόνο φίλοι» στο Cineplex «Ορφέας»… Στην αισθηµατική κοµεντί «Όχι µόνο φίλοι» πρωταγωνιστεί ο Τζάστιν Τίµπερλεικ έχοντας δίπλα του την Μίλα Κούνις… Ταινία που προσφέρει άφθονες στιγµές γέλιου, κάτι που όλοι χρειαζόµαστε αυτό τον καιρό… οι ώρες προβολής είναι στις 7.45 & 10 µ.µ.

Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Event Gala Café-Bar: 5 years party

2

Συζητιέται ήδη και γι` αυτό σας ενηµερώνουµε νωρίς… Το Gala στην κεντρική πλατεία του Πύργου γιορτάζει τα 5 χρόνια λειτουργίας του και γι` αυτό διοργανώνει ένα special event µε «πρωταγωνιστή» τον γνωστό dj Paul Levon (ft Thommy Apergy µε dj set από τον Saki mastoraki)… …όλα αυτά την Πέµπτη 13 Οκτωβρίου!

3

3

2

Show Biz

1 4

Καλλιστεία ∆υτικής Ελλάδας στην Πάτρα! Για 3η χρονιά (σ.σ. οι πρώτες δυο ήταν στο Αγρίνιο) αύριο ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου στην Πάτρα θα πραγµατοποιηθούν τα «3α Καλλιστεία ∆υτικής Ελλάδας». Αυτό θα συµβεί στην Ακτή ∆υµαίων και πιο συγκεκριµένα στο νεοκλασικό κτίριο του Παλαιού Πτωχοκοµείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η ώρα προσέλευσης είναι στις 9 µ.µ. (τηλ. κρατήσεων: 2610 43 36 36)

1

Live Η Νάσια Παπαγιαννάκη στο Hall της Πάτρας Η Νάσια Παπαγιαννάκη γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Εγγονή του σπουδαίου τροµπετίστα-µαέστρου της Πάτρας Νίκου Παπαγιαννάκη (οι Πατρινοί τον αποκαλούσαν “ο Άρµστρονγκ της Πάτρας”), το βράδυ της Τρίτης 4 Οκτωβρίου εµφανίζεται στο Hall BarRestaurant (10 µ.µ.) ερµηνεύοντας latin, jazz, oldies και pop τραγούδια έχοντας δίπλα της την Elena Fedko (πιάνο) και τον Αλέξανδρο-Φοίβο (κιθάρα).

4

Έκθεση Ιστορικά Κειµήλια και Παραδοσιακές Φορεσιές στην Τρίπολη Αν βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 190η Επέτειο της Άλωσης της Τρίπολης ο ∆ήµος της πόλης διοργανώνει για πρώτη φορά Έκθεση Ιστορικών Κειµηλίων και Παραδοσιακών Φορεσιών που στεγάζεται στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο. Η έκθεση –που λειτουργεί από τις 25 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτώβρη- αποτελεί ένα ταξίδι στην Ιστορία που θα προκαλέσει δέος και συγκίνηση στον επισκέπτη από την αρχή µέχρι το τέλος της περιήγησης του. Ώρες λειτουργίας: από τις 9 το πρωί µέχρι τις 2 µ.µ. και από τις 6 το απόγευµα µέχρι τις 10 το βράδυ.

5

5


08.00 Θεία λειτουργία 10.30 Συνάντησα και ευτυχισµένους µαστόρους (Ε) 11.30 Εµείς οι λαλητάδες (Ε) 12.00 Μουσική παράδοση (Ε) 13.00 Αυτοί που πήραν τα βουνά (Ε) 14.00 Ράλι: Παγκόσµιο πρωτάθληµα – Γαλλία (Ζ) 15.00 Ντιζάιν: Παιχνίδια Λέγκο 15.30 Ξένη ταινία «Οι φίλες» ∆ραµατική 17.30 Ελληνικό κόσµηµα: Αρχαίο κόσµηµα (Ε) 18.00 Πρόβα γάµου: Αλβανία 18.30 On the road 19.00 Eλληνική τηλεταινία «Η φόνισσα» ∆ραµατική 20.15 Ηοtel Tρίτων 21.15 Νοικοκυρές σε απόγνωση (Ε) 23.00 Ράλι: Παγκόσµιο πρωτάθληµα- Γαλλία 23.30 Μικρή οθόνη- Μεγάλες παραστάσεις: Ριγκολέτο (E) 01.45 Ελληνική ταινία «Κους κους µε φρέσκο ψάρι» Κοινωνικό δράµα

17.30

Ελληνικό κόσµηµα

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

24.00 00.30

21.00 22.00

19.00

15.00 16.00 17.00 18.00 18.15

07.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832

Κ.Ε.Π.

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

2621022525-022576 121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

ΟΤΕ

ΟΣΕ

2621020600-020601 2621020607

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

01.30

15.00 17.00 18.00 19.00 20.30 21.30 22.00 23.00

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30

ΕΤ3

13.30

23.15 00.45 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

16.45 16.50 18.00 19.00 20.00 21.00

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.50 14.00 14.50

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

Κυλλήνης – Ζακύνθου

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΚΤΕΟ

ΕΚΑΒ

166

2621026060-026063-026069

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

ΠΥΡΓΟΥ:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2610272903

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

21.00 21.45 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 03.30 04.30

19.00 20.00

05.30 06.30 07.30 08.35 10.00 12.00 13.00 14.00 14.35 16.00 17.00 18.00

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο Ντοκιµαντέρ The world at war Moto GP live: Ιαπωνία Κυριακή µε δράση (Ε) Κηπουρέµατα (Ε) Γυρίσµατα (Ε) Παρά τρίχα (Ε) Moto GP live: Ιαπωνία (Ε) Lonely planet Evolve Υπόγειοι κόσµοι: Το Αλκατράζ της Αυστραλίας Υπερκατασκευές Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Τα νέα του ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ goal CSI, Las Vegas (E) The first 48 Lockdown Shockwave Newlywed, nearly dead? Αποστολή στη Σελήνη The Oprah Winfrey show

08.35

Μoto GP Live: Ιαπωνία

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

Aν µ’ αγαπάς (Ε) Άλλαξέ το (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Μες στην καλή χαρά Eιδήσεις Stars system Ten (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη ταινία «Dirty dancing» Αισθηµατική Ειδήσεις Mr.Bean Ξένη ταινία «Date movie» Κωµωδία Ξένη ταινία «Ο ύποπτος» Κωµική περιπέτεια Ξένη ταινία «Date movie» Κωµωδία Κόκκινος κύκλος (Ε) Τηλεαγορές Patras aller-retour (Ε) Εικόνες (Ε)

21.00

Date movie

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

01.30 03.30 03.45 04.30

24.00

22.30

19.00 20.00 21.00

06.00 07.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.45 16.45 17.00

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Μια ξανθιά στη Νέα Υόρκη» Κωµωδία 15.30 Τα φιλαράκια ΙΙ (Ε) 16.50 Christine (Ε) 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ιατρικές υποθέσεις (Ε) 18.50 Royal Pains 19.45 Ειδήσεις 21.00 Eλληνική ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» Κωµωδία 23.00 Ξένη ταινία «Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ» Αισθηµατική κοµεντί 01.30 Ξένη ταινία «Η έκρηξη» Περιπέτεια 05.15 Battlester Galactica IV

21.00

14.50 Βέρα στο δεξί (Ε) Mega Σαββατοκύριακο Άλµα λίµπρε (Ε) Γοργόνες (Ε) Η ώρα η καλή (Ε) Περί ανέµων και υδάτων (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η τελική µάχη» Περιπέτεια Ματιές στα γεγονότα Το κόκκινο δωµάτιο (Ε) Να µε προσέχεις (Ε) 50-50 (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Ο Ηλίας του 16ου» Κωµωδία Πρωταγωνιστές Eιδήσεις Ίχνη (Ε) Το κόκκινο φεγγάρι (Ε) Αέρινες σιωπές (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο

STAR 29,42,61 UHF

Η τελική µάχη

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

06.00 Πάτερ ηµών (Ε) 07.00 Για µια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο (Ε) 08.00 Οι Μεν και οι ∆εν (Ε) 09.00 ∆εληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε) 10.00 Ελληνική ταινία «Τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα» Κωµωδία 12.00 Τα κορίτσια του µπαµπά (Ε) 13.00 ΑΝΤ 1 News 13.30 Ξένη ταινία «Το χρυσό παιδί» Κωµωδία 15.20 Περασµός (Ε) 17.50 ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική 18.00 Ελληνική ταινία «Η κόρη µου η σοσιαλίστρια» Κωµωδία 20.00 ΑΝΤ 1 News 21.00 Ξένη ταινία «Transformers: Η εκδίκηση των ηττηµένων» Περιπέτεια 00.10 Ξένη ταινία «Αίµα στους λόφους» Θρίλερ 01.00 ANT 1News 01.05 Ξένη ταινία (Συνέχεια) 02.10 Λόλα (Ε) 03.30 Μαύρος ωκεανός (Ε) 04.30 Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά 05.10 Mobile Fun

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028130, 028373 , 028383, 023777 ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 26230/23060, 023335 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 26240/22555 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032311-032294-035100 ΖΑΧΑΡΩΣ: 2625031357-031356 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 26250/22940

ΤΑΞΙ

ANT 1 38,35,45 UHF

Το χρυσό παιδί

2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

Οδοιπορικό στην Πίνδο Θεία Λειτουργία Ταραγµένα χρόνια Αληθινά σενάρια (Ε) Η γυναίκα στην περιφέρεια (Ε) Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ο Φανούρης και το σόι του» Κωµωδία Κυριακή στο χωριό Ειδήσεις Ονειρο φυγής: Καστοριά Φεστιβάλ γέλιου Ατέλειωτο κοντσέρτο Ατελείωτο κοντσέρτo Ειδήσεις Ξένη ταινία «Ο αετός πάτησε στη Γη» Πολεµική περιπέτεια Άξιον εστί (Ε)

15.00

Κυριακή στο χωριό

ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ Βουλή των Ελλήνων Mε αρετή και τόλµη Ποδήλατο παντού (Ε) Ειδήσεις Κλιµατική πρόσκληση (Ε) Ξένη τηλεταινία «Σερφάροντας στα κύµατα» Περιπέτεια Ειδήσεις Προσωπικά (Ε) Μαρτυρίες (Ε) Ειδήσεις Τραγούδια που έγραψαν ιστορία (Ε) Ξένη ταινία «Οικογενειακά µπερδέµατα» ∆ραµατική Ειδήσεις Ξένη ταινία «Αµφιβολία» ∆ραµατική Ειδήσεις Ξένη ταινία «Πολιορκία» Περιπέτεια

19.00

Οικογενειακά µπερδέµατα

NET 34,44 UHF 5 VHF

00:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 13:00-14:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 14:00-18:00 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 18:00-20:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - MUSIC MOST WANTED 20:00-22:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 22:00-01:00 ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ - ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ – ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ BEACH VOLLEY ON AIR ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ NTOKIMANTEΡ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ KONTRA CHANNEL – ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

00:10 00:30 00:35 02:00

20:00 21:00 22:00

14:30 15:10 17:00 18:00 19:00

07:00 11:00 12:00 13:00

07.00

Κινούµενα σχέδια

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

29


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

ΜΕΛΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεχίζουν τις συναντήσεις… ετοιµάζουν δράσεις!

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παγκόσµια ηµέρα των Ζώων Η Παγκόσµια ηµέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σ’ ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαµβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων, επειδή συµπίπτει µε τον εορτασµό της µνήµης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

«ΡΟΜΕΛ»

Ενηµερώνει και προειδοποιεί… Μια ακόµα συνάντηση των µελών του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου είναι προγραµµατισµένη για αύριο στις 8 µ.µ. στο ∆ιοικητήριο (σ.σ. στην µικρή αίθουσα του ισογείου), µετά από αυτήν της περασµένης ∆ευτέρας… Οι συναντήσεις δίνουν «ρυθµό» και χρησιµεύουν στο να αποκτηθεί ένας συντονισµός και η –απαραίτητη- συνεννόηση ανάµεσα στα µέλη αφού η «ατζέντα» των θεµάτων είναι µεγάλη… Ανάµεσα σ` αυτά που συζητήθηκαν στην προηγούµενη συνάντηση ήταν η πρόταση που θα γίνει από το σύλλογο προς το ∆ήµο Πύργου για το πού πρέπει να δηµιουργηθεί το Κέντρο Περίθαλψης-Καταφύγιο µε τα µέλη να συµφωνούν πως ο χ ώρος πρέπει να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στην πόλη του Πύργου. Επίσης τα µέλη ενηµερώθηκαν ότι έχει ήδη κατατεθεί η αίτηση προσωρινής διοίκησης του συλλόγου µε µόνη αρµοδιότητά της τη διενέργεια εκλογών και θα συζητηθεί στις 12 Οκτωβρίου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ηλείας... η απάντηση αναµένεται στα τέλη του Νοέµβρη και πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν εκλογές. Επίσης συζητήθηκε και ο τρόπος µε τον οποίο οι φιλόζωοι θα «τιµήσουν» την Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και συµφώνησαν ότι η απόφαση γι` αυτό θα παρθεί στην αυριανή συνάντηση… Καλούνται οι έως τώρα εγγεγραµµένοι αλλά και όσοι φιλόζωοι επιθυµούν να γίνουν µέλη να δώσουν το παρών!

Αποφασισµένος να συνεχίσει τις πολυποίκιλες δράσεις του για τα ζώα – οικόσιτα και άγρια- στην Ηλεία είναι ο «ΡΟΜΕΛ» που το τελευταίο διάστηµα πυκνώνει τις επισκέψεις του σε εκπροσώπους φορέων του νοµού και όχι µόνο… Μέλη του «ΡΟΜΕΛ» µε επικεφαλής τον Ηρακλή Ματρώζο στις συναντήσεις αναφέρονται σε πολλά περιστατικά κακοποίησης και εγκατάλειψης ενώ καταγγέλλουν και κακώς κείµενα που συµβαίνουν στην Ηλεία τα οποία χρήζουν και νοµικής αντιµετώπισης! Και µην ξεχνάτε φίλοι φιλόζωοι ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας µε τον «ΡΟΜΕΛ» υπάρχει κάθε Κυριακή στη στήλη (κάτω δεξιά) για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη σας…

Αγγελίες-Χαρίζονται...

Χαρίζεται –για προσωπικό λόγο- το ηµίαιµο επανιέλ «µπέρτον» της φωτο. Είναι υγιέστατο και περιµένει να τηλεφωνήσετε στο 6938 1819727 (απόγευµα 6-8 µ.µ.)

Ικαρία: 6 µήνες µε αναστολή σε ιδιοκτήτη βαρελόσκυλων Μετά από καταγγελία του GAWF (σ.σ. τοπικός σύλλογος Φιλόζωων) ενώπιον των αρµοδίων εισαγγελικών αρχών της Σάµου για την κακοποίηση που διέπραξε στους δύο ιδιόκτητους σκύλους του κάτοικος των Κοσοικιών, Ικαρίας, το δικαστήριο τον τιµώρησε µε την ανωτάτη ποινή που ο νόµος προβλέπει. Η δίκη που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2011 βρήκε τον ιδιοκτήτη των σκύλων ένοχο καταδικάζοντάς τον σε 6 µήνες µε αναστολή. Η συγκεκριµένη απόφαση θα µπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτική προειδοποίηση σε οποιαδήποτε αµέλεια ή κακοποίηση άλλων σκύλων από τους ιδιοκτήτες τους και η στήλη πιστεύει ότι θα πρέπει να θορυβήσει αρκετούς και εδώ στην Ηλεία...

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

31

ΑΛΦΕΙOΣ ΠΟΤΑΜOΣ

Ένας “φίλος” µε µεγάλη αξία…

σε ένα µεγάλο µήκος, Αλφειός είναι ο µεγαλύτερος ποταενώ στο υπόλοιπο η ευµός της ρεία κοίτη έχει περιοριΠελοποννήσου µε στεί από την επέκταση συνολικό µήκος των αγροτικών καλλιερ116 Km. Κατά την αρχαιότητα, γειών που σε πολλές πελατρευόταν σαν θεότητα πάνω ριπτώσεις φθάνουν µέχρι και από το ∆ία. Οι πρώτες πηγές και την ενεργή κοίτη. Το παραποτάµιο οικοτου βρίσκονται στους πρόποδες σύστηµα του Αλφειού αρτου Ταϋγέτου, κοντά στο Λεονχικά είχε προτα θεί για τάρι της Μεγαλόπολης ενώ στη ένταξη στο Ευρωπαϊκό διαδροµή του, δέχεται τα νερά δίκτυο NATURA 2000, του Ελισσώνα, του Λούσιου, του του Κώστα Ποιραζίδη, αλλά παρά τη µεγάλη οιΛάδωνα, του Ερυµάνθου και του επιστηµονικού συνεργάτη κολογική και πολιτιστική Κλαδέου. Στον άνω ρου, στο λεWWF Ελλάς αξία του άγνωστο γιατί, κανοπέδιο της Μεγαλόπολης, σε δεν συµπεριλήφθηκε στην περιοχή εξόρυξης λιγνίτη, εκτρέπεται τεχνητά δεχόµενος και µεγάλα φορτία τελική προτεινόµενη λίστα των υπό ένταξη ρύπανσης από στερεά σωµατίδια, που προ- περιοχών, ενώ εντάχθηκε ο αρχαιολογικός έρχονται από την εξόρυξη και την καύση του χώρος της Ολυµπίας (GR 2330004). Σήµερα λιγνίτη Μεγαλόπολης. Στο µέσο ρου στη µόνο ένα µικρό τµήµα του (περίπου 10 Km) συµβολή µε το Λούσιο, σχηµατίζεται φα- προστατεύεται ως αρχαιολογικός χώρος, µε ράγγι, όπου οργανώνονται καταβάσεις ρά- αποτέλεσµα να απολαµβάνει κάποιο βαθµό φτιγκ και καγιάκ. Ο κάτω ρους διασχίζει προστασίας. κυρίως το νοµό Ηλείας και είναι η περιοχή Οικολογική σηµασία όπου το ποτάµι δέχεται τις µεγαλύτερες πιέσεις και έχει υποστεί αλλοιώσεις από την κατασκευή του φράγµα τος στη θέση Φλόκα Τα οικοσυστήµατα του Αλφειού δεν Ολυµπίας, από αµµοχαλικοληψίες, αλλαγές έχουν µελετηθεί σε βάθος. Σίγουρα όµως η χρήσεις γης κλπ. Η παλιά κοίτη του ποταµού σηµαντικότερη οικολογική αξία του ποταµού µε τους έντονους-επάλληλους µαιανδρι- είναι τα παρόχθια δάση του που προσφέρουν σµούς και ευρεία κοίτη πλάτος 1000 µέτρων, καταφύγιο σε πολλά είδη χερσαίας και υδρόέχει περιοριστεί σε ένα στενότερο όριο 300 βιας πανίδας, κατατάσσοντας αυτές τις πεµέτρων περίπου µε κατασκευή αναχωµάτων ριοχές στην κορυφή από άποψη διατήρησης

Ο

της βιοποικιλότητας. Σύµφωνα µε µελέτες, ο Αλφειός ποταµός είναι ο πλουσιότερος σε είδη ψαριών γλυκού νερού στην Πελοπόννησο και ο κάτω ρους του είναι ιδιαίτερα σηµαντικός διότι περιλαµβάνει ορισµένα ιδιαίτερα σπάνια και ενδηµικά είδη. Ορισµένα ψάρια του γλυκού νερού µε εξαιρετικά µικρή παγκόσµια γεωγραφική κατανοµή εξαρτώνται άµεσα και από το παρόχθιο περιβάλλον του ποταµού, ιδιαίτερα τα παρόχθια δάση και παρόχθια έλη που σκιάζουν το νερό ή προσφέρουν ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης γόνου.

Ένα σηµαντικό θηλαστικό της περιοχής είναι η βίδρα όπου συντηρεί σηµαντικό πληθυσµό στα ρέµατα και στον κύριο ρου του Αλφειού. Μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτό το είδος παρουσιάζεται εκεί που υπάρχει διαρκής ροή επιφανειακών υδάτων, καλή παρόχθια κάλυψη -δάση και µεγάλοι πληθυσµοί ψαριών και αµφιβίων, ενώ και άλλα taxa, όπως η ορνιθοπανίδα εµφανίζεται ιδιαίτερα ποικίλη σε αυτά τα οικοσυστήµατα αν και δεν έχει µελετηθεί σε βάθος. (Την ερχόµενη Κυριακή διαβάστε για τα προβλήµατα του Αλφειού…)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

Κερδοσκοπία ή Υγεία;

ε βάση την Υγειονοµική ∆ιάταξη, 93828/31.07.2006, για τους κανόνες υγιεινής και τον καθορισµό των προϊόντων, που διατίθενται, από τα κυλικεία δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων, όπως αυτή δηµοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ 1183/31.08.2006, τα σχολικά κυλικεία των σχολείων της χώρας µας πρέπει να πωλούν:

Μ

Κατάλογος Προϊόντων Σχολικά Κυλικεία ∆ηµοτικών Σχολείων

•Σάντουιτς – τόστ, µε ψωµί ολικής αλέσεως ή λευκό, τυρί, γαλοπούλα, ντοµάτα, χωρίς µαγιονέζα και χωρίς βούτυρο. Καλό είναι να µη προστίθεται ούτε µαργαρίνη, αλλά αν προστεθεί, τότε η περιεκτικότητά της, σε trans λιπαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. •Απλά αρτοσκευάσµατα (φρυγανιές, αρτίδια, φρατζολάκια, σησαµένια κουλούρια, παξιµάδια, κριτσίνια), σε ατοµική συσκευασία (µέχρι 50g). Αν περιέχουν λιπαρές ουσίες, δεν πρέπει τα trans λιπαρά να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων.

•Σταφιδόψωµο, µουστοκούλουρα, σε ατοµική συσκευασία (έως 60g). •Μπισκότα απλά, χωρίς γέµιση, σε ατοµική συσκευασία (έως 60g), η περιεκτικότητα των οποίων, σε trans λιπαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Επίσης, ανά 100g, η ζάχαρη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10g, τα ολικά λιπαρά τα 10g, τα κορεσµένα λιπαρά τα 5g, το νάτριο (αλάτι) τα 0,5g. •Τυρόπιτα – σπανακόπιτα (έως 200g), µε τυρί φέτα ή κασέρι. •Γιαούρτι, χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες. •Φρέσκα φρούτα, καλά πλυµένα και σε ατοµική συσκευασία. •Ξερά φρούτα, σε ατοµική συσκευασία (έως 50 g). •Γάλα χαµηλό σε λιπαρά, πλήρες ή µε κακάο, χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατοµική συσκευασία (έως 250ml το γάλα – κακάο, έως 330ml το άσπρο). •Ρυζόγα λο, κρέµα χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών και σε συσκευασία έως 150ml. •Φυσικοί χυµοί φρούτων (100% χυµός),

χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατοµική συσκευασία (έως 330ml). Εµφιαλωµένο νερό το 0,5 λίτρου. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» τονίζει ότι όλοι οι γονείς, οφείλουν: •Να διεκδικούν, µέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, την ενεργοποίηση της θεσµοθετηµένης σχολικής επιτροπής, και σ’ αυτόν τον τοµέα. Οι σχολικές επιτροπές, σύµφωνα µε το Ν.1894/90 (ΦΕΚ110/27.08.90 Α’), είναι υπεύθυνες, για την ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δηµόσιων σχολείων και την εκµετάλλευσή τους. Οι επιτροπές, λοιπόν, πρέπει να ασκούν εποπτεία , στα κυλικεία και να καταγγέλλουν, στους αρµόδιους φορείς, τυχόν παραβιάσεις της νοµοθεσίας. •Να απαιτήσουν και να επιβάλλουν την εφαρµογή της υγειονοµικής διάταξης, από τους αρµόδιους φορείς της πολιτείας. •Να ζητήσουν, οι ίδιοι, ενηµέρωση και επιµόρφωση, σε θέµατα υγιεινής διατροφής. •Να προσέξουν τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας, ώστε να µην οδηγούν τα παιδιά, στην απροβληµάτιστη κατανάλωση βλαβερών προϊόντων.


32

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Αναζητούνται (Κινέζες) παρθένες - ετών 22!

Παγκόσµιο βραβείο έξυπνης και πρωτοπόρας διαφήµισης διεκδικούν οι οργανωτές του Λαϊκού Φεστιβάλ της επαρχίας Χουνάν, στην Κινα. Ανακοίνωσαν ότι «προσφέρουν δωρεάν επίσκεψη, συµµετοχή στις εκδηλώσεις και τα σχετικά σε κάθε κοπέλα άνω των 22 χρονών που εξακολουθεί να παραµένει παρθένος». Η αθρόα όµως προσέλευση ...υποψηφίων προβληµατίζει τις Αρχές. Πολλοί βρήκαν την διαφήµιση «χυδαία», άλλοι έβαλαν στοίχηµα ότι καµιά κοπέλα δεν θα τολµήσει να ενδιαφερθεί και κάποιοι προθυµοποιήθηκαν να είναι εξεταστές. Προς κατάπληξη όλων, από την πρώτη ήµερα άρχισαν να εµφανίζονται «κατά δεκάδες» κινέζες νεαρές, αλλά και «κάποιας ηλικίας», µε τα απαιτούµενα...προσόντα. Γεγονός το οποίο έδωσε την ευκαιρία στην κοµµατική ηγεσία της επαρχίας να οργανώσει σεµινάριο, στα µέσα Οκτωβρίου, που θα εξετάσει «τα βαθύτερα αίτια» του προβλήµατος της «παρατεταµένης παρθενικής κατάστασης».

Από το ηµερολόγιο σε... ιστοσελίδες ενηλίκων

Άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή της! Πως γίνεται να µην έχεις ακούσει την φωνή σου ποτέ; Αυτή ήταν η καθηµερινότητα της 29χρονης Sloan Churman που ήταν κωφή σχεδόν όλη της τη ζωή. Όλα αυτά µέχρι πριν 8 εβδοµάδες που δέχτηκε ένα εµφύτευµα και κατάφερε να ακούσει τη φωνή της για πρώτη φορά. Το ίδιο όµως έκαναν και 344.000 χρήστες του διαδικτύου. “Γεννήθηκα κωφή και πριν 8 εβδοµάδες έλαβα ένα εµφύτευµα ακοής. Αυτό είναι το βίντεο που το ανοίγουν και ακούω τον εαυτό µου για πρώτη φορά”, δήλωσε η Churman. Η κοπέλα πριν την εγχείριση που της άλλαξε µια για πάντα τη ζωή, χρησιµοποιούσε ακουστικά και διάβαζε τα χείλια, για να επικοινωνεί µε τον περίγυρό της. Γι αυτό και ξέσπασε σε κλάµατα, όταν το εµφύτευµα Esteem της εταιρείας Envoy Medical τέθηκε σε λειτουργία.

Έκανε το γύρο του κόσµου… µε τα πόδια

ΚΑΙΡOΣ

Ο Ζαν Μπελιβό έφυγε από την πόλη του πριν από 11 χρόνια για να ξεχάσει τις στεναχώριες του και θα επιστρέψει εκεί στα µέσα Οκτωβρίου, λάµποντας από ευτυχία, αφού πέτυχε το ακατόρθωτο: να κάνει το γύρο του κόσµου µε τα πόδια! Ο 55χρονος Καναδός, ένας ψηλός, αδύνατος άνδρας, περπατά στις όχθες της λίµνης Οντάριο µε µεγάλα βήµατα σπρώχνοντας ένα καροτσάκι διακοσµηµένο µε την καναδική σηµαία όπου µεταφέρει τον υπνόσακό του και λιγοστά ρούχα. Βρίσκεται πλέον στο Κίνγκστον, έναν από τους τελευταίους σταθµούς της πορείας του πριν από την Οτάβα και το Μόντρεαλ όπου αναµένεται να φτάσει στις 16 Οκτωβρίου έχοντας ολοκληρώσει το επίτευγµά του.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

!"#$%&' ! "#$%&' 0 02/10/2011 2/10/2011

09:00 0 9:00

18 1 8 °°C C

72% 7 2%

2! !"#$%& "#$%& BA BA

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' ! "#$%&' 0 02/10/2011 2/10/2011

15:00 1 5:00

27 2 7 °°C C

47% 4 7%

3! !"#$%& "#$%& -

./0( . /0( ,12234( ,12234 (

!"#$%&' ! "#$%&' 0 02/10/2011 2/10/2011

21:00 2 1:00

24 2 4 °°C C

68% 6 8%

2! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

()"*+#% ( )"*+#% 0 03/10/2011 3/10/2011

03:00 0 3:00

19 1 9 °°C C

71% 7 1%

3 !"#$%& !"#$%& (

'()(*+, ' ()(*+,

∆εν ήξεραν τι τις περίµενε στο πανεπιστήµιο του Portsmouth, όταν φωτογραφίες σπουδαστών για το ετήσιο ηµερολόγιο κατέληξαν σε “ροζ” ιστοσελίδες. Οι ίδιες φωτογραφίες επίσης ανέβηκαν σε διάφορα forum, τις οποίες παρακολούθησαν και σχολίασαν χιλιάδες επισκέπτες. Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιήθηκαν για το ηµερολόγιο και προορίζονταν για φιλανθρωπικό σκοπό ήταν ψηφιακά επεξεργασµένες, ώστε να προφυλάξουν το ήθος των κοριτσιών. Αυτές όµως που βρέθηκαν στο διαδίκτυο δεν είχαν υποστεί επεξεργασία. Το ηµερολόγιο, το οποίο από το 2006 έχει µαζέψει 10.000 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κινδυνεύει να σταµατήσει την κυκλοφορία του, ύστερα καταγγελίες της εκπροσώπου των κοριτσιών του Hampshire, Becky Gardner. Η Garder, ανέφερε πως µίλησε σε 20 κοπέλες, οι οποίες δήλωσαν σοκαρισµένες, όταν είδαν µη επεξεργασµένες φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο συνοδευόµενες από επικριτικά σχόλια για το σώµα τους.

Πυρκαγιά που καίει από το… 1688!

Μπορεί να καίει πυρκαγιά από το 1688; Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η απάντηση είναι καταφατική. Μάλιστα, η επιµονή της υπόγειας αυτής φωτιάς, σε παλιό ορυχείο του κρατιδίου Ζάαρλαντ (Saarland) της Γερµανίας, είχε προκαλέσει την έκπληξη ακόµη και του Γκαίτε, ο οποίος αδυνατώντας να πιστέψει ότι καίει ακόµη, πήγε επιτόπου το 1770, για να τη δει µε τα µάτια του. ‘Οταν δε διαπίστωσε ότι οι φήµες ευσταθούσαν, απαθανάτισε τον θαυµασµό του στο έργο του “Dichtung und Wahrheit” (µεταφρασµένο στα ελληνικά ως “Πραγµατικότητα και Φαντασία”). Η τοποθεσία στο Ζάαρλαντ, που έχει το εύγλωττο όνοµα “Brennender Berg” (Φλεγόµενο Βουνό) και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, είναι ένα µόνο από τα πραγµατικά παράξενα αξιοθέατα και γεωγραφικά σηµεία του κόσµου, έργα είτε της φύσης είτε της αρχιτεκτονικής είτε και των δύο µαζί.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Σχεδόν αίθριος, λίγες νεφώσεις µετά το µεσηµέρι στα βόρεια . Άνεµοι: αρχικά ανατολικών διευθύνσεων 3 µε 4 και βαθµιαία βόρειοι 4 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 29 βαθµούς κελσίου. Στην Ήπειρο 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patris news  
patris news  

patris, pirgos