Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 Sala Parafialna: (586) 977−7379 Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org

BIURO PARAFIALNE CZYNNE: Od poniedziałku do piątku 8:00 am - 4:30 pm W sobotę: 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

II Niedziela Wielkiego Postu 17 luty 2008 Nikt z nas śmiertelnych nie może ujrzeć Boga i żyć. Tak, jak nie możemy spoglądać bezpośrednio na słońce, i nie narazić oka na uszkodzenie. Słowo Boga stało się Ciałem i w osobie Jezusa zamieszkało w ludzkim ciele. Jeżeli pragniemy doświadczyć obecności i chwały Boga winniśmy słuchać Jezusa: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Nasz słuch, nasze zmysły zostały uświęcone w szczególny sposób w sakramencie Chrztu Świętego. Rodzi się pytanie jak korzystamy ze słuchu i mowy. Na ile nasze zmysły otwarte są na działanie łaski Jezusa. Tradycyjne akty pokutne znajdują swój wyraz w poście − (wstrzemięźliwość w zakresie jedzenia i picia), jałmużnie − (w dziełach miłosierdzia wobec biednych) oraz modlitwie − (zwrócenie się ku Bogu). Część chrześcijan nie podejmuje żadnego działania, inni przechodzą do bardzo aktywnego zaangażowania w sformułowanym programie „co uczynię dla Boga”. A może należałoby poważnie potraktować ten wypraktykowany przez wieki program Kościoła zawierający modlitwę, post i jałmużnę jako drogę wsłuchania się w to co mówi Jezus. Jakże nam dzisiaj potrzebny jest post w sferze nadmiernego hałasu. W tym wieku wielkich technologii nasz umysł jest atakowany przez nadmierny medialny zgiełk. Dla tych, którzy pragną rozwinąć ducha modlitwy pierwszym stopniem jest ćwiczenie umysłu tak, aby słyszeć te głosy, które są słyszalne, ale ze względu na gwar życia jakby wyłączone z naszej świadomości i uwagi. Potrzebujemy postu w zakresie obsesyjnego oglądania telewizji, czy też używania Internetu lub niekontrolowanego przywiązania do radia. To może się stać naszym wielkopostnym programem, aby usiąść i wsłuchać się w ciszę naszego umysłu i serca, w tykający zegar odmierzający czas, a może przejść się w ciszy wieczoru i spojrzeć na migocące gwiazdy, ich piękno, za którym ukrywa się chwała Stwórcy. I pomyśleć, iż to wszystko zostało stworzone także dla nas ze względu na Chrystusa.

W sferze czynienia dobra innym, może warto wsłuchać się w to, co oni nam chcą powiedzieć. To uważne wsłuchiwanie się − to dzieło miłości. Do tego programu możemy włączyć postanowienie spędzenia większej ilości czasu w domu: z żoną i dziećmi, z rodziną. To może być także dłuższa rozmowa przy posiłku z tymi z którymi dzielimy stół, np. bez czytania w tym czasie gazety. Wielu z nas narzeka na brak czasu, ale często jest tylko chęć usprawiedliwienia samego siebie. Jeżeli Pan jest nam drogi i bliski, to naszym ideałem winno być rozłożenie czasu w taki sposób, aby móc wsłuchać się w to co pragnie ON pragnie nam powiedzieć. A z Nim i nasi najbliżsi. Post od wszędobylskiego hałasu, a także uczenie się słuchania innych, wspomoże nas w tym dziele, jakim jest modlitwa, która jest także nasłuchiwaniem głosu Boga. Jedną ze sprawdzonych dróg poznania tego, co pragnie nam powiedzieć Pan, są słowa Pisma Świętego. Przychodzimy z pokorą prosić Boga o Jego słowo. Szukamy Jego słowa jak lampy do oświetlenia podejmowanych przez nas po omacku życiowych decyzji i działań. Zatrzymujemy się nad przeczytanym słowem. Czekamy aż jakieś słowo, fraza, lub obraz poruszy nasze wnętrze. Winniśmy z tym stanie pozostać i pozwolić, aby nasze serce poruszone tym słowem, trwało jak łódź kołysana na morzu spokojnym poruszeniem fali. W czasie Chrztu Świętego nasze uszy zostały uświęcone do przyjęcia Bożego słowa. Ten czas czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Paschy jest też dla nas czasem przygotowania do odnowienia naszych chrzcielnych przyrzeczeń. W tym zawiera się wyzwanie, aby usunąć z ust negatywne i niszczące słowa, oddalać destruktywne i sensacyjne wiadomości, a raczej przeznaczyć czas na słuchanie słowa Bożego. Dzisiejsza modlitwa wstępna jest znamienna: „Boże nasz Ojcze, pomóż nam słuchać Twojego Syna. Oświeć nas Twoim słowem, abyśmy odnaleźli drogę do Twojej chwały”.

Czas spędzo ny z TTobą obą Pa nie jest bezcennym dar em spędzony Panie dare ozmową z TTobą A najpiękniejszą rrozmową obą - jest milczenie. Uspakaja ser ce - zapatrzenie w TTwój wój majestat serce A zasłucha nie w TTwoje woje słowa jest jak muzyka; zasłuchanie nia ... Jak niedokończo na symfo niedokończona symfonia nia...


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

2

INTENCJE

MSZALNE

Sobota 16 luty 4:00 == Juliusz i Stefania Wójcik .............................................. syn 4:00 = Gayle Small ..................................................... przyjaciółka Niedziela 17 luty – II Niedziela Wielkiego Postu 8:00 = Stanisław Rychwa .............................................. przyjaciele 9:30 O Boże bł. dla Andrew i Lilian Lopatowski z okazji 60 rocz. ślubu 11:15 = Ryszard Kumor 3 rocz. śm. .......................... syn z rodziną 11:15 = Alina Dmochowska 3 rocz. śm ........................... A. Boltryk 1:00 O Boże bł. dla Małgorzaty i Zygmunta Sepko w 18 rocz. ślubu oraz dla dzieci i rodziców 1:00 = Jan Segieda 22 rocz. śm. ............................................ żona 6:00 = Andrzej Zawadzki ........................................... żona i dzieci Poniedziałek 18 9:00 = Karol Czeczek oraz za zmarłych i żywych z rodziny 9:00 Za Parafian ............................................................................ Wtorek 19 luty 9:00 = Piotr Palka 3 rocz. śm. .................................... żona i dzieci 9:00 W pewnej intencji Środa 20 luty 9:00 = Jan Czerniak ....................................................................... 7:00 == Marianna i Jan Sosin .................................. syn z rodziną 7:00 W pewnej intencji do Tadeusza Judy ...................................... Czwartek 21 luty 9:00 = Józef Dziura 9 rocz. śm. .............................. żona z rodziną 9:00 = Franciszka Piwowarska ............................................... mąż Piątek 22 luty – Święto Katedry Św. Piotra Apostoła 9:00 = Jarosław Klecuń .......................................................... żona 7:00 == Marian Ambrożkiewicz i Jan Gramek 7:00 = Marianna Klak .................................... Blessed Virgion Mary Sobota 23 luty 9:00 == Władysława i Stanisław Furtak .......... L. J. Krzyształowicz 4:00 Za zmarłych z rodziny Sepko, Turko, Golis ...... rodzina Sepko 4:00 = Irena Warda .................................................. syn z rodziną Niedziela 24 luty – III Niedziela Wielkiego Postu 8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks ..................... Brooks family 9:30 O Boże bł. dla rodzin Zadrożnych i Sznitków oraz za zmarłych z ich rodzin 11:15 Dziękczynna za 35 lat życia małżeńskiego z prośbą o dalszą opiekę 11:15 = Jerzy Śliwecki .......................................... A.P.N. Bloczyński 1:00 = Aleksandra Ogniewska .............................................. córka 6:00 == Janina, Władysław, Jerzy Milewskicórka i siostra z rodziną

S ł użba Liturgic z na Liturgicz −L E K T O R Z Y− Niedziela – 23/24luty 4:00pm – Zofia Duniec –Dmuchowska, Frank Dmuchowski 8:00am – Celina Pultanis, Stefan Gust 9:30am – Alicja Karlic, Katrzyna Skorupa, Katarzyna Popiel 11:15am – KL VI a 1:00pm – Stanisław Bis, Maria Wilczyńska, Józefa Hołowińska 6:00pm – Młodzież −KOLEKTORZY− Niedziela – 23/24 luty 4:00pm – Michaał Gardocki Edward Steplowski 8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip 9:30am – Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf, Marek Wach, Zdzisław Skorupa 11:15am – Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny 1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski, Stanisław Królczyk, Wacław Muszyński 6:00pm – Adam Jasiński, Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE LITURGIA MINISTRANT − członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego “ ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia. Kto to jest ministrant? 1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. 2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. 3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni − pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Historia ministrantów: Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: “Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...). Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym” Tak, więc ów “praministrant” usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. W średniowieczu do Mszy Świętej usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w “Mediator Dei” Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamiętają jeszcze Msze Święte odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni. Dopiero Sobór Watykański II (1962−1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji.


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights WIELKI POST − podczas Wielkiego Postu Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym pożytkiem. Czyni to na różne sposoby przez rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa pokutne, a także zachęca do postanowień i zrezygnowania szczególnie z tego od czego jesteśmy uzależnieni. Przypominamy, że w naszym kościele w każdą środę wraz z dziećmi i w każdy piątek z dorosłymi przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Zachęcamy naszych parafian do udziału w tych nabożeństwach. Nie zapominajmy, że czas Wielkiego Postu jest czasem powagi, pokuty i modlitwy niech nie zakłócą go huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci młodzieży. Drodzy Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje pociechy. To na was spoczywa obowiązek wychowania dzieci, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności. NABOZEŃSTWA WIELKOPOSTNE − Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o godz. 6:30 wieczorem − Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 6:30 wieczorem − Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 5:00 wieczorem MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH − w każdą pierwszą środę miesiąca (do świąt wielkanocnych) o godz. 7:00 wieczorem odprawiona jest msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach. SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ − Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej o godz.7:00 wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII − przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. ZMIANA ADRESU − Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów. OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR Ofiary wpłacone $189, 509.04 Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of Christ− Building Fund. OFIARY z 9/ 10 luty 2008 Ofiary z 513 kopert: $ 5, 003.00; Ofiary bez kopert: $ 1,297.50 Kawiarenka: $ 458.00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA RÓŻNE WIELKOPOSTNA POMOC DLA NAJBIEDNIEJSZYCH –tradycyjnym zwyczajem w czasie Wielkiego Postu można przynosić suchą żywność na tz.„Capuchin Soup”, która jest rozdawana ludziom biednym na terenie naszej Archidiecezji. Przy wejściu do kościoła wystawione są pojemniki, do których prosimy składać przyniesione artykuły. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji. PARADA MŁODYCH TALENTÓW – Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza organizuje Paradę Młodych Talentów 9 marca 2008 dla dzieci od 3 do 12 lat pod hasłem „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”. Uczestnicy Parady Talentów mogą się zaprezentować w następujących kategoriach: Recytacja, śpiew, gra na instrumentach, taniec, prace plastyczne, wypracowanie w języku polskim na temat: „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”. Zgłoszenia do 1 marca 2008 przyjmują: Marta Czaczkowska tel. 586. 286−8452 i Barbara Ziejka tel. 586. 756−3837.

3

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH EUROPY W dniach od 12 do 26 maja 2008 planowana jest Pielgrzymka Dziękczynna w 25 rocznicę poświęcenia Kościoła do: Fatimy, Lourdes i Częstochowy. Koszt Pielgrzymki około $2, 800.00 (jeśli będzie grupa 30 osób) Przy zapisie pobierany jest depozyt w wysokości $ 300.00. W cenę włączone są: przeloty samolotem, przewodnik, autokar, opłaty autostrad, noclegi i posiłki. Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane są do 5 marca 2008 w biurze parafialnym pod nr tel. 586. 939− 5022. Dla zainteresowanych szczegółowy plan wyłożony jest na stoliku w kościele. WYCIECZKA − w dniach od 22 do 28 czerwca 2008 roku organizowana jest wycieczka do Cape Cod. Koszt wycieczki wynosi $579.00. Po więcej informacji proszę dzwonić do Mary: 586. 726 −6476.

ROK HLONDOWSKI 22 października mija 60 rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda –Prymasa Polski i założyciela Zgromadzenia Księży Chrystusowców. Z tej też okazji rok 2008 ogłoszony przez Towarzystwo Chrystusowe „Rokiem Hlondowskim”, którego celem jest zapoznanie z bogactwem osobowości i dzieła Wielkiego Prymasa II Rzeczpospolitej. Główne uroczystości, odbędą się Warszawie przy grobie Kardynała Augusta Hlonda w dniu 22 października 2008. Aby lepiej zapoznać naszych parafian z postacią Kardynała Augusta Hlonda przez najbliższe tygodnie będziemy cytować wspomnienia osób, które miały bliższy kontakt z księdzem Kardynałem. MOJE WSPOMNIENIE − Ks. Florian Berlik TChr. Ks. Prymas zwołał Zjazd Wyższych Przełożonych w dniu 5 XII 1945 roku do Częstochowy, jedyny w dotychczasowej historii zakonów w Polsce, sam też przewodniczył w obradach. Było dla mnie wielką satysfakcją przysłuchiwać się kilkugodzinnemu przemówieniu, w którym ks. Prymas naświetlił położenie Kościoła w świecie a także w Polsce. Zalewał nas po prostu światłem. Przemawiał z taką siłą przekonania, iż trudno było oprzeć się jego słowom. W tej historycznej godzinie Kościoła w Polsce apelował do wszystkich przełożonych zakonnych, by jak najprędzej wysłali swoich księży do pracy duszpasterskiej na Ziemie Zachodnie. Tego domaga się dobro Kościoła w Polsce. Opinia katolicka na Zachodzie obserwuje nas, czy potrafimy zorganizować życie kościelne na tych terenach. Wskazał też na doniosłość zawiązania się Konferencji Wyższych Przełożonych na wzór Konferencji Episkopatu Polskiego. Po jego argumentacji, Przełożeni przekonani o słuszności istnienia takiej Konferencji, przystąpili zaraz do wyboru Zarządu. Aktem tym zawiązała się tym samym Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych w Polsce, jedna z pierwszych w Europie. Jakże doniosłą rolę odegrała ona w najbliższych latach prześladowania. Jako Założyciel czuł się szczególnie związany z naszym Zgromadzeniem. Zaraz na początku naszego istnienia dał wyraz temu zatroskaniu o nie w przemówieniu, skierowanym do nowicjuszy 22 października 1932 roku, w którym podał cztery charakterystyczne cechy chrystusowca: własne uświęcenie, umiłowanie swego Zgromadzenia, duch ofiary i radości. Do mnie przemówiły przede wszystkim słowa naszego Założyciela o radości. A to dlatego, że sam był pogodny i radosny. Wyczuwało się, że żył radością: “Wystrzegajcie się ponurości. Kto stale chodzi zachmurzony, posępny, ten okazuje, że tam, w jego duszy albo w jego nerwach jest coś nie w porządku. Radość i wesele niech was nigdy nie opuszczają. Macie pracować wśród ludzi, którzy ciężkie wiodą życie, macie ich pocieszać, uszczęśliwiać. Świętość wasza niech będzie pogodna, jasna, radosna”. Po przemówieniu zbliżył się do każdego z nas, przywitał się z każdym i zamienił kilka słów. Jako Założyciel doceniał rolę brata zakonnego, o tym świadczy fakt, że sam mimo rozlicznych zajęć przyjechał do Potulic, aby odebrać dozgonną profesję braci; pierwszą w historii Towarzystwa w dniu 25 marca 1937 roku. Było to w okresie trzymiesięcznej podróży ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela na Kongres Eucharystyczny do Manilii, którego musiałem zastępować w Potulicach. Na moje zapytanie skierowane do Ks. Prymasa Założyciela, na czyje ręce bracia mają składać profesję, natychmiast wyraził gotowość przyjazdu do Potulic, aby odebrać śluby. Przy tej okazji wygłosił przemówienie, określając posłannictwo brata w Towarzystwie Chrystusowym. Powiedział wówczas: “Takie miałem życzenie, by obok kapłanów szedł oddany, wierny, światły brat i by bracia i klerycy stanowili jedną wielką rodzinę. Macie się kochać, jak w jednej rodzinie, razem stać, iść, modlić się, pracować i cierpieć. Praca jest podzielona, ale duch ten sam. I zasługa wobec Boga ta sama, jeżeli będzie to samo oddanie w Bogu i ukochanie sprawy Bożej. Dzień dzisiejszy jest dniem wspólnej miłości rodzinnej…”. 24 VIII 1945 roku Ks. Kardynał Założyciel skierował takie słowa do chrystusowców na zakończenie rekolekcji kapłańskich przed objęciem 12 parafii na Pomorzu Zachodnim: “Pójdziecie w warunki ciężkie. Ciężkie dla tego ludu, który się osiedla na Zachodzie, aby sobie budować nową zagrodę. Ten lud jest niespokojny, podrażniony, bo stwarza sobie byt wśród wielkich trudności. Żyje wśród obcych. Nikt mu nie pomaga. On na tego księdza patrzy jako na doradcę, jako na opiekuna, jako na ojca. Koło tego kapłana się skupia. Tym kapłanem stoi. Była u mnie niedawno delegacja z tamtych terenów. Powiedziano mi: “Jesteśmy tam i trzymamy się, bo mamy księdza. W nim ostatnia nasza ostoja. Jeśli jego zabraknie, my tam nie wytrzymamy”. Otóż moi kochani! Idźcie do nich z pełnym, kapłańskim, zakonnym sercem, sercem ojca godnego zaufania! Bądźcie dobrzy dla nich! Miejcie serce! Ludzie nigdzie nie znajdują dobroci, żyją w otoczeniu, które nie budzi zaufania. Nie zniechęcajcie się ich rozdrażnieniem czy ostrym słowem! Na ostre słowa odpowiadajcie słodkimi! Na zniechęcenie odpowiadajcie ufnością i wiarą! Gdy będą rozdrażnieni, odnoście się do nich z wielką dobrocią! Oddajcie się więc na całego Bogu i polskiemu ludowi! Wtedy to wszystko sprowadzi na was błogosławieństwo Boże. I ja was błogosławię na to nowe, apostolskie, zakonne, szczerze całopalne życie i nową pracę.”


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) sr. Fransiszka Keler MChr tel. domu sióstr 586−979−0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota 8:00 am – 8:30 am ze stacji WNZK 690AM prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr RADA DUSZPASTERSKA Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 Janusz Wolski (w. przew) 586−749−7707 Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Organista Janusz Głaz «586−268−5795 Lektorzy Józef Ledziński «586−726−0636 Kolektorzy Albert Ciesielski «586−247−4217 Ministranci Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr Lider – Halina Kocz «248−723−5078 Róże Różańcowe Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr «586−977−7267 Radio Maryja Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Franciszek Gac «586−268−0765 Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski «586−751−5361 Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Finanse Celina Pultanis «586−731−0355 Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest «248−879−5898 Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults) − Antoni Walenwender «586−751−1224 Język Angielski − ESL Mariusz Szajnert «248−689−0180 Harcerze Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Grupa AA Roman «248−421−6454

Niedzielne Msze święte Sobota – 4:00 pm Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci), 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty – 9:00 am W środę i piątek – 7:00 pm (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkiegy; w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 am i 7:00 pm) Adoracja Najświętszego Sakramentu W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm Liturgia Godzin Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm Sakramenty Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz. 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie 8 starsi Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o każdej porze

Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota – 12:00 pm Opiekun duchowy – Marzena Szewczuk Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Cantate Deo” Lobby – Czwartek – 8:00 pm Opiekun duchowy − sr. Franciszka Keler Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am Grupa II Wtorek – 8:30 am (Sala Jana Pawła II) Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak «586.977.7267

2-17-08  

Wtorek 19 luty 9:00 Piotr Palka 3 rocz. śm. .................................... żona i dzieci 9:00 W pewnej intencji Poniedziałek 18 9:00...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you