1 minute read

Blog del CEI

Nous Papers d’Ovnis

Seleccions del Bloc del CEI (2020)

Dos deixants d’avions provoquen moltes especulacions

Two airplane contrails bring about much speculation

El Consorci del Delta del Llobregat va publicar el 15 de gener al matí al seu perfi l de Twitter quatre fotografi es de dos “projectils amb fl ames” que havien sobrevolat “a gran alçada” el Prat de Llobregat en “direcció sud” el dia abans a les sis de la tarda. La publicació, que de ben segur no hagués generat tant de rebombori si no fos per la greu explosió del 14 de gener a la Petroquímica de Tarragona, ocasionà un important debat a la Xarxa, amb especulacions pel fet que la direcció fos cap al sud, com si es tractessin de dos projectils que es desplacessin cap al Camp de Tarragona. L’autor de les imatges, Jaume Bartra, va explicar que havia capturat les imatges entre les 18.00 h i les 18.15 h, és a dir, abans que tingués lloc l’explosió. Per la proximitat horària dels dos esdeveniments, s’especulà sobre una possible vinculació amb l’accident de la petroquímica de Tarragona. Curiosament, a l’inici, es plantejava que els objectes haguessin estat fruit de l’explosió i haguessin solcat el cel fi ns al Delta de Llobregat, cosa que implicaria que haguessin “volat” durant uns 80 km... Les xarxes socials també especularen amb el fet que els dos “projectils” estiguessin vinculats amb l’origen de l’explosió a un edifi ci de Torreforta, en el qual va morir un veí.

Nous Papers d’Ovnis | CEI 145 Núm. 7 Desembre de 2020

De fet, aquest accident es degué, segons la informació periodística, a una planxa metàŀlica que per efecte de l’explosió a la petroquímica es va propulsar durant dos quilòmetres fi ns a impactar amb l’edifi ci. Per la seva banda, Tomàs Molina, meteoròleg de TV 3, explicà que es tractava simplement de dos avions volant a alçades diferents. Els deixants de condensació i iŀluminats pel sol quan es posa provoquen el color vermellós fosc.

Una de les imatges dels deixants. Font: Jaume Bartra. Consorci del Delta del Llobregat.

Nous Papers d’Ovnis | CEI 146 Núm. 7 Desembre de 2020