Page 1

Informazioa jasotzeko fitxa eredua Helburua da informazioa modu berdinean biltzea, alderdi berdinak kontuan hartuz eta informazio iturriak ongi aztertuz. Ahalik eta informazio gehien bildu ondoren, aztertuko dugu argitaratu ala ez.

tokiak

• Izena ( karrika, ikurra…/ berza…/ kiroldegiaren izena, eskolarena…/ Conde Rodezno eraikina...) ..................................................................................................................................................................................................................................................... • Noiz eraiki zuten, noiz jarri, noiz izendatu:............................................................................................................................................................ • Nork bultzatu zuen (Nongo udalak? Nongo elizak?, partikular batek…):.............................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................... • Tipologia: r Gurutzeak, r Forja, r Margolanak, r Monumentuak, r Etxebizitzetan Plakak, r Grabatuak eta inskripzioak, r Karrika eta plazen izenak, r Hilobi-tokiak...) r Besteak:......................................................................................................................................................................................................

Irudiak: r argazkiak, r planoak, r (besteak):.......................................................................................................................................... • Egilea (pertsona baten lana, talde lana…).......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... • Iturria: .................................................................................................................................................................................................................................. Argazkia zaharra bada, zehaztu ea pertsona batek eman duen r, r ea liburu batean r edo prentsan argitaraturik dagoen: argitalpenaren izena....................................................................................................................... lekua . ..........................................................................................eta data......................................... r Artxibo publiko batetik aterata bada katalogo-zenbakia (signatura):................................................................................................ Irudiaren data:............................................................................................................................................................................................................

Omendutako pertsona/ ikurraren esanahia

• Oinarrizko informazioa (biografia laburra…; batez ere zehaztu kolpearekin duen harremana, errepresioarekin…)

• Informazioaren iturriak r liburuak:....................................................................................................................................................................................................................... r artxiboak:..................................................................................................................................................................................................................... r ahozko testigantzak:............................................................................................................................................................................................... r besteak:........................................................................................................................................................................................................................ • Beste informazioa:

Ikur frankistak  

Ikur frankisten inguruko informazioa biltzeko kanpaina