Page 1


P5 A escola PAIDOS 25/04/2013

Activitat: LA CADIRETA SEGURA


La cadireta segura Temps total: 90 minuts Destinataris: Pàrvuls P5

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc Conducta de risc: No fer ús correcte de la cadireta. Conducta segura: Anar asseguts correctament a la cadireta i amb el cinturó corresponent cordat. Objectiu general de la programació: Que el participant identifiqui la utilització correcta de la cadireta com a element de seguretat passiva.

Anàlisi del problema: No utilitzen les cadiretes adaptades al pes i a l’edat dels infants o es fan servir sense cordar el cinturó corresponent, per una percepció del risc inadequada.


La cadireta segura

Fase R: Sobre el lloc on han de seure, per què i amb quines mesures de seguretat passiva.


La cadireta segura

Conversa clĂ­nica a partir del resultat del retallable.


La cadireta segura

Representaci贸 del conte Fase O: Que el participant percebi la inseguretat de viatjar en autom貌bil sense fer 煤s correcte dels elements de seguretat passiva ( cadireta i cintur贸).


La cadireta segura

Explicaci贸 del contingut del conte


La cadireta segura

Fase A: Que el participant valori i argumenti els avantatges de fer servir els elements se seguretat passiva (cadireta i cintur贸) quan viatja en autom貌bil.


La cadireta segura

Recull d’experiències dels nens


La cadireta segura

Molt participativa i entretinguda


La cadireta segura

Fins aviat!


La cadireta segura

Gràcies per la vostra col·laboració


P5 B escola PAIDOS 22/04/2013

Activitat: LA CADIRETA SEGURA


La cadireta segura Temps total: 90 minuts Destinataris: Pàrvuls P5

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc Conducta de risc: No fer ús correcte de la cadireta. Conducta segura: Anar asseguts correctament a la cadireta i amb el cinturó corresponent cordat. Objectiu general de la programació: Que el participant identifiqui la utilització correcta de la cadireta com a element de seguretat passiva.

Anàlisi del problema: No utilitzen les cadiretes adaptades al pes i a l’edat dels infants o es fan servir sense cordar el cinturó corresponent, per una percepció del risc inadequada.


La cadireta segura

Fase R: Sobre el lloc on han de seure, per què i amb quines mesures de seguretat passiva.


La cadireta segura

Conversa clĂ­nica a partir del resultat del retallable.


La cadireta segura

Representaci贸 del conte Fase O: Que el participant percebi la inseguretat de viatjar en autom貌bil sense fer 煤s correcte dels elements de seguretat passiva ( cadireta i cintur贸).


La cadireta segura

Explicaci贸 del contingut del conte


La cadireta segura

Fase A: Que el participant valori i argumenti els avantatges de fer servir els elements se seguretat passiva (cadireta i cintur贸) quan viatja en autom貌bil.


La cadireta segura

Recull d’experiències dels nens


La cadireta segura

Molt participativa i entretinguda


La cadireta segura

Fins aviat!


La cadireta segura

Gràcies per la vostra col·laboració


1r A escola PAIDOS 25/abril/2013

Activitat: CAMINEM SEGURS?


Caminem Segurs? Temps total: 90 minuts Destinataris: de 5 a 8 anys

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc. Conducta de risc: Circular com a vianant distret o jugant. Conducta segura: Circular com a vianant sent conscient de l’entorn i de les capacitats pròpies per adaptar-se a les diferents circumstàncies.

Objectius generals: Identificar en la mobilitat, els diferents espais i elements de l’entorn. Anàlisi del problema: La sensació de perill d’un nen de Sant Fruitós de Bages és més atenuada que la que té un nen a una ciutat. Hi ha menys probabilitat d’accident, però es produeixen atropellaments.


Caminem Segurs?

Fase R : Fer reflexionar al participant a que valori el grau de risc que t茅, en funci贸 dels diferents espais on es mou.


Caminem Segurs?

Identificació d’espais més o menys segurs

Posada en comú: Escala de risc


Caminem Segurs?

Fase O : Oferir al participant que senti la necessitat de crear estratègies per disminuir el risc


Caminem Segurs?

Joc dels espais


Caminem Segurs?

Fase A: Que el participant reflexioni sobre les mesures que pot prendre per millorar la seva seguretat en travessar el carrer.


Caminem Segurs?

Discussió guiada

Pluja d’idees

Com podem anar més segurs pel carrer.


Caminem Segurs?

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Caminem Segurs?

Fins aviat!


Caminem Segurs?

Gràcies per la vostra col·laboració


1r B escola PAIDOS 25/abril/2013

Activitat: CAMINEM SEGURS?


Caminem Segurs? Temps total: 90 minuts Destinataris: de 5 a 8 anys

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc. Conducta de risc: Circular com a vianant distret o jugant. Conducta segura: Circular com a vianant sent conscient de l’entorn i de les capacitats pròpies per adaptar-se a les diferents circumstàncies.

Objectius generals: Identificar en la mobilitat, els diferents espais i elements de l’entorn. Anàlisi del problema: La sensació de perill d’un nen de Sant Fruitós de Bages és més atenuada que la que té un nen a una ciutat. Hi ha menys probabilitat d’accident, però es produeixen atropellaments.


Caminem Segurs?

Fase R : Fer reflexionar al participant a que valori el grau de risc que t茅, en funci贸 dels diferents espais on es mou.


Caminem Segurs?

Identificació d’espais més o menys segurs

Posada en comú: Escala de risc


Caminem Segurs?

Fase O : Oferir al participant que senti la necessitat de crear estratègies per disminuir el risc


Caminem Segurs?

Joc dels espais


Caminem Segurs?

Fase A: Que el participant reflexioni sobre les mesures que pot prendre per millorar la seva seguretat en travessar el carrer.


Caminem Segurs?

Discussió guiada

Pluja d’idees

Com podem anar més segurs pel carrer.


Caminem Segurs?

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Caminem Segurs?

Fins aviat!


Caminem Segurs?

Gràcies per la vostra col·laboració


2n A escola PAIDOS 22/04/2013

Activitat: SISTEMES DE RETENCIÓ INFANTIL


Sistemes de retenció infantil

Temps total: 90 minuts Destinataris: 2n de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: No utilitzar els elements de seguretat passiva adients a cada situació, com no fer ús de la cadira o el coixí elevador amb el cinturó de seguretat. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta que permeti anticiparse al perill. Objectius generals: Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc. Anàlisi del problema: Els nens d’aquesta edat no tenen la percepció del perill quan a la no utilització de sistemes de retenció. No veuen la necessitat de fer servir la cadira o el coixí i cordar-se el cinturó.


Sistemes de retenció infantil

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les idees prèvies que té en relació amb els sistemes de retenció infantil.


Sistemes de retenci贸 infantil

Conversa cl铆nica


Sistemes de retenci贸 infantil

Fase O : Que el participant valori el risc que comporta fer un 煤s incorrecte dels sistemes de retenci贸 infantil.


Sistemes de retenci贸 infantil

Simulaci贸


Sistemes de retenció infantil

Fase A: Que el participant valori la necessitat d’utilitzar els sistemes de retenció infantil correctament.


Sistemes de retenci贸 infantil

Discussi贸 guiada


Sistemes de retenci贸 infantil

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Sistemes de retenci贸 infantil

Fins aviat!


Sistemes de retenció infantil

Gràcies per la vostra col·laboració


2n B escola PAIDOS 22/04/2013

Activitat: SISTEMES DE RETENCIÓ INFANTIL


Sistemes de retenció infantil

Temps total: 90 minuts Destinataris: 2n de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: No utilitzar els elements de seguretat passiva adients a cada situació, com no fer ús de la cadira o el coixí elevador amb el cinturó de seguretat. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta que permeti anticiparse al perill. Objectius generals: Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc. Anàlisi del problema: Els nens d’aquesta edat no tenen la percepció del perill quan a la no utilització de sistemes de retenció. No veuen la necessitat de fer servir la cadira o el coixí i cordar-se el cinturó.


Sistemes de retenció infantil

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les idees prèvies que té en relació amb els sistemes de retenció infantil.


Sistemes de retenci贸 infantil

Conversa cl铆nica


Sistemes de retenci贸 infantil

Fase O : Que el participant valori el risc que comporta fer un 煤s incorrecte dels sistemes de retenci贸 infantil.


Sistemes de retenci贸 infantil

Simulaci贸


Sistemes de retenció infantil

Fase A: Que el participant valori la necessitat d’utilitzar els sistemes de retenció infantil correctament.


Sistemes de retenci贸 infantil

Discussi贸 guiada


Sistemes de retenci贸 infantil

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Sistemes de retenci贸 infantil

Fins aviat!


Sistemes de retenció infantil

Gràcies per la vostra col·laboració


3r A escola PAIDOS 24/04/2013

Activitat: NO ESTIC SOL


No estic sol

Temps total: 90 minuts Destinataris: 3r de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: Desplaçar-se amb bici per zones no adaptades per a aquesta finalitat, posant en perill la seguretat pròpia o la dels altres. Conducta segura: Buscar espais segurs per als jocs i desplaçaments.

Objectius generals: Identificar la seguretat i el perill en els diferents espais de mobilitat, joc i oci de l’entorn.

Anàlisi del problema: Quan els nens van en bicicleta, no tenen una adequada percepció del risc dels diferents espais per on es mouen.


No estic sol

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les idees prèvies que tÊ sobre la mobilitat amb bicicleta.


No estic sol

Philips 6.6


No estic sol

Fase O : Que el participant percebi el risc de la mobilitat amb bicicleta.


No estic sol

Jocs


No estic sol

Fase A: Que el participant s’adoni del risc associat a la conducció de la bicicleta.


No estic sol

Discussi贸 guiada


No estic sol

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


No estic sol

Fins aviat!


No estic sol

Gràcies per la vostra col·laboració


3r B escola PAIDOS 24/04/2013

Activitat: NO ESTIC SOL


No estic sol

Temps total: 90 minuts Destinataris: 3r de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: Desplaçar-se amb bici per zones no adaptades per a aquesta finalitat, posant en perill la seguretat pròpia o la dels altres. Conducta segura: Buscar espais segurs per als jocs i desplaçaments.

Objectius generals: Identificar la seguretat i el perill en els diferents espais de mobilitat, joc i oci de l’entorn.

Anàlisi del problema: Quan els nens van en bicicleta, no tenen una adequada percepció del risc dels diferents espais per on es mouen.


No estic sol

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les idees prèvies que tÊ sobre la mobilitat amb bicicleta.


No estic sol

Philips 6.6


No estic sol

Fase O : Que el participant percebi el risc de la mobilitat amb bicicleta.


No estic sol

Jocs


No estic sol

Fase A: Que el participant s’adoni del risc associat a la conducció de la bicicleta.


No estic sol

Discussi贸 guiada


No estic sol

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


No estic sol

Fins aviat!


No estic sol

Gràcies per la vostra col·laboració


4t A escola PAIDOS 24/abril/2013

Activitat: BAIXEM DEL COTXE!!!


Baixem del cotxe

Temps total: 90 minuts Destinataris: 4t de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: Pujar o baixar d’un vehicle sense decidir per on s’ha de fer i com, sense valorar conscientment quina és la conducta més segura. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta en el moment de pujar i baixar dels cotxes, que permeti anticipar-se al perill. Objectius generals: Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de mobilitat. Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures i de risc. Anàlisi del problema: Moment en què els nens baixen del cotxe per entrar a l’escola . Sovint ho fan baixant pel costat de la calçada, amb el perill que això comporta.


Baixem del cotxe

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les conductes que tĂŠ en el moment de pujar i baixar dels cotxes.


Baixem del cotxe

Cas i dibuix


Baixem del cotxe

Fase O : Que el participant percebi el risc que comporta baixar del cotxe pel costat de la calรงada


Baixem del cotxe

Joc i discussi贸


Baixem del cotxe

Fase A: Que el participant compari i valori les diferents percepcions del risc que tenen els participants.


Baixem del cotxe

Dilema


Baixem del cotxe

Fase C: Que el participant analitzi què es pot fer per augmentar la seguretat pròpia.


Baixem del cotxe

Dibuix i discussi贸


Baixem del cotxe

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Baixem del cotxe

Fins aviat!


Baixem del cotxe

Gràcies per la vostra col·laboració


4t B escola PAIDOS 23/abril/2013

Activitat: BAIXEM DEL COTXE!!!


Baixem del cotxe

Temps total: 90 minuts Destinataris: 4t de primària

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc.

Conducta de risc: Pujar o baixar d’un vehicle sense decidir per on s’ha de fer i com, sense valorar conscientment quina és la conducta més segura. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta en el moment de pujar i baixar dels cotxes, que permeti anticipar-se al perill. Objectius generals: Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de mobilitat. Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures i de risc. Anàlisi del problema: Moment en què els nens baixen del cotxe per entrar a l’escola . Sovint ho fan baixant pel costat de la calçada, amb el perill que això comporta.


Baixem del cotxe

Fase R : Que el participant reflexioni sobre les conductes que tĂŠ en el moment de pujar i baixar dels cotxes.


Baixem del cotxe

Cas i dibuix


Baixem del cotxe

Fase O : Que el participant percebi el risc que comporta baixar del cotxe pel costat de la calรงada


Baixem del cotxe

Joc i discussi贸


Baixem del cotxe

Fase A: Que el participant compari i valori les diferents percepcions del risc que tenen els participants.


Baixem del cotxe

Dilema


Baixem del cotxe

Fase C: Que el participant analitzi què es pot fer per augmentar la seguretat pròpia.


Baixem del cotxe

Dibuix i discussi贸


Baixem del cotxe

Desenvolupament de la classe molt participativa i divertida


Baixem del cotxe

Fins aviat!


Baixem del cotxe

Gràcies per la vostra col·laboració


5è primària A escola PAIDOS 23 abril 2013

Activitat: ESTIU BLAU


Estiu Blau Temps total: 90 minuts Destinataris: de 8 a 12 anys

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc Conducta de risc: Circular amb bicicleta sense ser conscient del risc que comporta una densitat de trànsit alta. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta que em permeti anticipar-me al perill. Objectiu general de la programació: Que el participant valori i ponderi el risc associat a les situacions viàries en què es troba un conductor de bicicleta. Anàlisi del problema: Els nois del poble, sobretot a l’estiu, tenen força autonomia, però són poc conscients del risc que comporta el fet de ser un conductor que va amb bicicleta, sobretot per a ells, però també per als vianants. Solen ser conductors no habitual i, per tant, poc experimentats.


Estiu Blau

Fase R: Que el participant reflexioni a l’entorn de la consciència de risc que té en situacions viàries


Estiu Blau

CAS + TREBALL EN PETIT GRUP


Estiu Blau

Joc de la cadena

Fase O: Que el participant relacioni els conceptes de densitat de trànsit i risc. Que el participant s’adoni que quan va amb bicicleta és també un conductor.


Estiu Blau

Conversa guiada


Estiu Blau

Escala de risc Fase A: Que el participant sigui conscient i valori el risc que estĂ disposat a assumir.


Estiu Blau

Classes molt participatives i divertides


Estiu Blau

Fins aviat!


Estiu blau

Gràcies per la vostra col·laboració


5è primària B escola PAIDOS 23 abril 2013

Activitat: ESTIU BLAU


Estiu Blau Temps total: 90 minuts Destinataris: de 8 a 12 anys

Factor personal de risc: Errònia o insuficient percepció del risc Conducta de risc: Circular amb bicicleta sense ser conscient del risc que comporta una densitat de trànsit alta. Conducta segura: Desenvolupar una conducta d’alerta que em permeti anticipar-me al perill. Objectiu general de la programació: Que el participant valori i ponderi el risc associat a les situacions viàries en què es troba un conductor de bicicleta. Anàlisi del problema: Els nois del poble, sobretot a l’estiu, tenen força autonomia, però són poc conscients del risc que comporta el fet de ser un conductor que va amb bicicleta, sobretot per a ells, però també per als vianants. Solen ser conductors no habitual i, per tant, poc experimentats.


Estiu Blau

Fase R: Que el participant reflexioni a l’entorn de la consciència de risc que té en situacions viàries


Estiu Blau

CAS + TREBALL EN PETIT GRUP


Estiu Blau

Joc de la cadena

Fase O: Que el participant relacioni els conceptes de densitat de trànsit i risc. Que el participant s’adoni que quan va amb bicicleta és també un conductor.


Estiu Blau

Conversa guiada


Estiu Blau

Escala de risc Fase A: Que el participant sigui conscient i valori el risc que estĂ disposat a assumir.


Estiu Blau

Classes molt participatives i divertides


Estiu Blau

Fins aviat!


Estiu blau

Gràcies per la vostra col·laboració

Tallers d'educació per la mobilitat segura-2013  

Tallers realitzats a l'escola Paidos a alumnes des de P5 fins a cinquè de primària. S'ha treballat diferents aspectes de la mobilitat quje e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you