Page 1

MÅNEDSbrev FOR KØBENHAVNS MALERLAUG

02

Vigtig milepæl for KM’s ID-kort

03

02/2010

Lærling under Ny Mesterlære fik bronze

Farvernes ABC: Nu går det løs! KM sætter forsømte folkeskoler på dagsordenen med storstilet konkurrence om det smukkeste farvesætningsforslag. For – blot med farver når vi langt.

KM ikke alene om skoleprojekt Det er ikke noget helt billigt projekt, Københavns Malerlaug har sat i søen, og uden uvurderlig støtte fra et antal sponsorer, der deler laugets vision, havde det næppe kunnet gennemføres på så højt et niveau. Blandt farve- og lakleverandørerne yder Dyrup og Nordsjö finansiel og praktisk støtte, og glad er lauget ikke mindst for, at også Malernes Fagforening medvirker med et sponsorbeløb. Sponsorerne synliggøres på en række af de tryksager, der danner grundlag for kampagnen.

Ikke færre end 349 skoler med 119.000 skoleelever i Hovedstadsområdet får i denne måned tilbudt et helt nyt indblik i farvernes verden – formidlet af Københavns Malerlaug. Med udgangspunkt i farvemappen ”Farvernes ABC” og ikke mindst hjemmesiden, www.farvernesabc.dk, stiller lauget nu de mange hundrede folkeskoleklasser den opgave at designe deres drøm af et klasseværelse. Førstepræmien er en realisering af farvesætningsforslaget sammen med TV-manden og multikunstneren Erik Peitersen, som lauget har engageret til formålet. Som anden- og trediepræmie er en realisering af klassernes farveforslag. Bygger på projekt fra 2005 Projektet er en storstilet revitalisering af laugets skoleprojekt fra 2005, hvortil nylig afdøde Søren Scheffmann fra Syddansk Erhvervsskole i Odense udvalgte 100 farver, der i valør svarer til hinanden på en sådan måde, at man næsten ikke kan komme galt af sted med at sætte dem sammen. Mens projektet i 2005 og 2006 mundede ud i et antal pilotprojekter, hvorunder eleverne medvirkede til at farvesætte deres egen klasse, er ambitionerne denne

gang betydelig større: Nu skal både kommunerne, skoleledelserne og lærerne få lov at erfare, at alene med et godt stykke malearbejde kan man nå langt i retning af at højne lokalestandarden på skolerne og skabe et mere triveligt arbejdsmiljø. Omkring 1. april modtog skolerne stribevis af plakater, postkort og lærervejledninger, der skal inspirere eleverne og deres lærere til at tage billeder af deres triste klasselokaler, designe deres eget farveforslag og lægge begge dele op på hjemmesiden. Alt efter ambitionsniveau kan de også vælge at nedtage et helt unikt undervisningsmateriale fra hjemmesiden – en farvelære udarbejdet for Københavns Malerlaug specielt rettet mod skoleelever. Vil leve videre Konkurrencebegivenheden kommer ikke til at stå alene – hjemmesiden vil leve videre og blive udviklet løbende således, at billedkunstlærere og andre farve-fans kan vide sig sikre på, at viden om farver – henter man i Københavns Malerlaug. Konkurrencen slutter 29. april, og i maj kåres vinderklasserne og vinderforslagene udføres. Følg med på www.farvernes-abc.dk!

”En aften om det malede rum“ den 27. april kl. 19.00


10. maj kl. 17.00: DM orienterer om overenskomsten. Tilmelding til DM.

02

Københavns Malerlaug har nu udstedt ID-kort nr. 500. Kortet gik til malersvend Peter Larsen (i hvidt malertøj) – her flankeret af (fv.) Guido Schmeer, Henrik Plam og den glade giver, oldermand Per Vangekjær.

Med Rejsefonden til World Skills? I Københavns Malerlaugs mere end 85 år gamle Rejsefond holder man ikke generalforsamling, for Rejsefonden refererer direkte til laugets generalforsamling. Til gengæld holder man formøde – ofte med et rejsefagligt indslag, og just dette var laugslokalerne rammen om den 23. marts. I sin beretning gennemgik formand Hans Egede årets gang og glædede sig over I 2011 afholdes fuldtegnede rejverdensmestersesucces’er til skaberne i håndToscana i Itaværk i London. lien og juletuDet kunne være ren til Wien. Til en destination gengæld var der for Rejsefonden, ikke tilstræklød det under kelig tilslutning formødet. til golfdagene i Örkeljunga i Sverige, og forårsrejsen til Athen dette forår har måttet aflyses. I forlængelse af formandens beretning fremsattes forslag om nye rejsemål: Herunder til London, der i oktober 2011 danner rammen om verdensmesterskaberne i håndværk – World Skills. Også de følgende mesterskaber – i 2013 – bliver afholdt “herhjemme”, nemlig i Leipzig, Tyskland. Konkret arbejdes der på en rejse til Syrien og Jordan, men Sydafrika – som forsamlingen var blevet introduceret til forinden – er bestemt også en mulighed. Af bestyrelsen udtrådte Poul Dam, der blev afløst af Jesper Grønfeldt. Han overlod sin suppleantpost til Dan Wiche.

ID-kort når vigtig milepæl I februar modtog malersvend Peter Larsen, malerfirmaet Schmeer & Plam A/S, ID-kort nr. 500 fra Københavns Malerlaug.

Den 24. februar kl. 15.50 udstedte Københavns Malerlaug ID-kort nr. 500. Rekvirent var malerfirmaet Schmeer & Plam A/S i Ishøj, og kortholder blev malersvend Peter Larsen. Den store milepæl blev markeret med blomster og vin til mestre og svend. »Det har jo aldrig skadet at markere, at man er medlem af Københavns Malerlaug. Der ligger et godt signal i ID-kortet over for bygherren,« siger malermester Henrik Plam, der i tre år har drevet virksomhed sammen med Guido Schmeer. »ID-kortet er en god idé. Vi bliver nødt til at markere faget i konkurrencen mod firmaer, der ikke overholder spillereglerne. Vi har selv været ude at rydde op efter et antal udenlandske svende. Det viste sig i øvrigt, at vi havde været billigst,

hvis bygherren havde valgt os i første omgang!« tilføjer Guido Schmeer. Schmeer & Plam A/S holdt ikke noget personalemøde forud for beslutningen om at indføre ID-kortet. Svendene blev i stedet fanget med kameraet en dag, da de alle alligevel var på værkstedet. »Nej, vi blev ikke hørt, men vi synes også, det er en god idé, og vi er enige om, at vi gerne vil gå med det,« fortæller Peter Larsen, der har været i firmaet i godt to år. Han kan godt tilslutte sig, at IDkortet både har en markedsføringsværdi og er en politisk manifestation om at værne om den danske model. Schmeer & Plam har for det meste erhvervskunder og kun lidt privat. Endnu har de ikke mødt nogle konkrete reaktioner på kortet.

Paragraf 9-kursus NU Københavns Malerlaug gennemfører med start allerede i denne måned endnu en sikkerhedsuddannelse, det populært kaldede paragraf 9-kursus. Kurset bliver formentlig det eneste, vi udbyder i år, og det gælder der for om at melde sig til nu. Kursusdagene er planlagt således: 1. del: 26.-27. april; 2. del: 29. april;

og 3. del: 17.-18. maj. Kursusdagene indledes alle kl. 08.00 og slutter kl. 16.00 med undtagelse af sidstedagen, der slutter ca kl. 13.00. Tilmelding – inkl. medarbejderens cpr.-nummer – skal ske på den udsendte tilmeldingsblanket eller telefonisk til Laugskontoret på 3315 5505.

MÅNEDSbrev 02 10


03

Lærling under Ny Mesterlære fik bronze En enkelt, men fornem bronzemedalje blev det til, da omkring 40 elever var til svendeprøve på TEC i midten af marts. 30-årige Rikke Borch Hansen havde formået at skabe et medaljeresultat ud af årets tema, postmodernismen. Rikke Borch Hansen er udlært i malerfirmaet Mester Jacob A/S drevet af Jacob Jensen i Greve. Og firmaet benyttede lejligheden til at udsende en omfattende pressemeddelelse, der både er historien om Rikke – der har været i lære efter reglerne om Ny Mesterlære – om, hvad der ligger i et godt uddannelsesforløb, og om, hvad der motiverer Jacob Jensen til at have elever i sin virksomhed. Således tilskriver Rikke Borch Hansen selv sit gode resultat, at hun kom ud i det virkelige liv fra “dag 1”, og Jacob Jensen beskriver sin forpligtelse til at være

Rikke Borch Hansen – Mester Jacob A/S – fik bronze for sin svendeprøve i marts. SORØ AKADEMI

En aften om det malede rum en rollemodel og selv gå foran – også i det praktiske arbejde. Under svendeprøven valgte Rikke Borch Hansen at tage udgangspunkt i klassiske teknikker. »Jeg brugte stregtrækning til at male endevæggen i vandrette og lodrette streger, så det kom til at ligne tapet,« forklarer hun og tilføjer, at tallet 87 sat i sort – et symbol på tidsperioden – skulle bryde de tidstypiske klare limegrønne og pastelblå pangfarver. Det anede Jacob Jensen, at Rikke ville klare sig rigtig pænt og havde derfor engageret en journalist og fotograf allerede op til svendeprøven: »Vi kan jo ligeså godt benytte lejligheden til at slå på tromme for faget og for uddannelsen,« som han siger. Pressemeddelelsen blev udsendt gennem et mediebureau til omkring 200 medier. Lærlingene Anna Emilie Værenstrøm, udlært hos malermester Flemming Jensen, Charlotte Mary Cliford (Robert Rasmussen A/S) og Tanja Andersen Kraft (Jørgensen og Christensen) modtog ros.

For første gang har vi nu i bogform et samlet overblik over materialer, teknikker og dekorationer i 1800-tallets malede interiører. Det har vi fået i bogen “Det malede rum” af konservatoren Line Bregnhøi, der har haft emnet som arbejdsfelt igennem sine 20 år på Nationalmuseet som konservator. Hendes baggrund som bygningsmaler har ikke mindst kvalificeret hende hertil. Tirsdag den 27. april kl. 19.00 er hun gæst i Københavns Malerlaug i Amaliegade. Denne aften vil hun fortælle om arbejdet med bogen og løfte sløret for den omfattende viden, hun har tilegnet sig, og som har fundet fæste i den i øvrigt meget smukke bog. Til lejligheden har vi i lauget købt nogle eksemplarer hjem, som medlemmerne kan erhverve til medlemspris – signeret af for fatterren!

Stadig billetter til Oktoberfest Indtil 1. maj er det muligt at tilmelde sig Rejsefondens ølsafari – tre oplevelsesrige dage i det oktober fest-stemte München 23.-25. september. Førstedagen omfatter en kort byrundtur, hvorpå

MÅNEDSbrev 02 10

man ledsages til festpladsen. Fredag og lørdag formiddag er til egen disposition. Der er således tid både til at smage det herlige bayerske øl og at komme længere rundt i den smukke by. Pris kr. 5.600

Ring 3315 5505, hvis du har brug for hjælp til ID-kortet!

for medlemmer af Rejsefonden (ellers 6.100,-). Tilmelding kan ske telefonisk til lauget på 3315 5505 – så sikrer vi, at vi får alle de oplysninger, vi skal bruge, fra starten.


BAGsiden Den 28. marts mistede vi ledende faglærer under maler fagets videregående uddannelse i Odense, Søren Scheffmann. Oldermand Per Vangekjær skriver mindeord:

En malers alt, alt for tidlige bortgang For maler det var han – Søren Scheffmann. En helt usædvanlig frontkæmper for maler faget, for dets agtelse og status i samfundet. Engagementet, inspirationen og begejstringen smittede helt naturligt af på folk omkring ham. Han havde evnen til at begejstre og formidle – en evne, som vi,

der har kendt ham, værdsatte så højt. Sørens ildhu fik også Københavns Malerlaug stor glæde af. “Farvernes ABC – Blot med farver når vi langt” er i høj grad Sørens fortjeneste. Det var hans tanker, idéer og praktiske udførelse, der muliggjorde projektet. Idet vi relancerer “Far vernes ABC”

netop nu, hylder vi Søren på det hjerteligste. Søren investerede sit professionelle liv i det fag, han holdt så forfærdelig meget af. Han tilbragte således 25 år som lærer på Odense Tekniske Skole, hvor han var en fremragende inspirator, formidler og en god kammerat. Æret være hans minde!

OLDERMANDEN SKRIVER

MÅNEDSbrev for Københavns Malerlaug

Udsendes jævntligt til laugets medlemmer og samarbejdsparter

Forår for et varemærke! De københavnske malermestre og Københavns Malerlaug – det er dem, der ved en masse om farver og overfladebehandling. Sådan kan vi sammenfatte det varemærke, vi i KM gerne vil være kendt under. Vi tror, at det er den bedste måde, vi kan styrke efterspørgslen på de ydelser, vi leverer. Dette vores varemærke understøtter vi ikke mindst ved vort ID-kort, som vi nu har udstedt flere end 500 af. Afgørende for et varemærkes troværdighed er dog, at vi har noget at have det i. Her spiller vore farveprøvesamlinger og ikke mindst de to vinduesprojekter en betydningsfuld rolle. Med den konkurrence om den flotteste farvesætning af et klasselokale, som vi nu har sat i gang, lægger vi endnu en sten til værket. Næsten 350 skoler, skoleforvaltninger og politikere får på en gang et indblik i, hvad vi som fag har at tilbyde af ekspertise. Herudover får vi sat fokus på skolernes arbejdsmiljø og vedligeholdelsen af offentlige bygninger. Har I børn i den skolepligtige alder, så få dem til at spørge på deres skole, om det ikke var en ide at lave et kort un-

dervisningsforløb om farver og deltage i konkurrencen! Under årets generalforsamling valgte vi for første gang kvinder ind i laugets repræsentantskab – henholdsvis som fuldt medlem og som suppleant. En stor velkomst skal lyde til Lena Krogh Petersen og Mette Rostén Madsen! Egentlig er det forunderligt – måske endog beklageligt – at vi først nu er nået så vidt. I betragtning af, hvor mange kvinder der udlæres i maler faget, er det påfaldende så få, der enten er blevet selvstændige eller har opnået lederstillinger som konduktør i faget. Desto stærkere er det, at vi nu har to dedikerede kvinder i laugets ledelse! – Og så er det ved at blive forår! Lad os der for – i takt med at dagene længes, og temperaturerne stiger – se positivt fremad og tro på færre blanke sider i ordrebøgerne! Med venlig hilsen Per Vangekjær Oldermand

Københavns Malerlaug Amaliegade 31 1256 København K T 3315 5505 F 3315 5648 post@kbh.malerlaug.dk www.kbh.malerlaug.dk Redaktion Per Vangekjær Adam Pade Dorthe S. Jørgensen Oplag 700 Oplysning om abonnement mv til Laugskontoret på 3315 5505 Næste udgave udkommer medio juni. Redaktionen slutter primo juni

KM 02 2010-01  

KM's maanedsbrev nr 02 2010 sektion 01