Page 1


Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (N. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Eκδόσεις Πατάκη – Hμερολόγια Bασιλική Nίκα, Σχολικό ημερολόγιο για μαθητές Δημοτικού 2011-2012 Yπεύθυνος έκδοσης: Bαγγέλης Mπακλαβάς Διορθώσεις: Νάντια Κουτσουρούμπα Σχεδιασμός-σελιδοποίηση: Παύλος Βατικιώτης Σχεδιασμός εξωφύλλου: Παύλος Βατικιώτης Φιλμ-μοντάζ: Μαρία Ποινιού-Ρένεση Copyright© Σ. Πατάκης AEΕΔΕ (Eκδόσεις Πατάκη) και Bασιλική Nίκα, 2011 Πρώτη έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Μάιος 2011 KET 7303 KEΠ 531/11 ISBN 978-960-16-4080-8

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665, ΦΑΞ: 210.36.50.069 KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: EΜΜ. MΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 AΘΗΝΑ, TΗΛ.: 210.38.31.078 YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛ Λ Α Δ ΑΣ: ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΤΕΡΜΑ ΠΟΝΤΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΚΤΕΟ), 570 09 ΚΑ ΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ, TΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ΦΑΞ: 2310.70.63.55 Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr


Πώς να αξιοποιήσεις αυ τό το ημερολόγ ιο

Αυτό το ημερολόγιο δημιουργήθηκε ειδικά για σένα! Θα σε βοηθήσει να οργανώσεις τον χρόνο σου, την καθημερινή σου μελέτη και όλες τις υποχρεώσεις του σχολείου. Βέβαια, θα μπορείς να το κρατήσεις και ως αναμνηστικό της σχολικής χρονιάς, αφού θα περιέχει όλα τα γεγονότα που συνέβησαν, τα στοιχεία των συμμαθητών σου, τις ταινίες που είδες, τις εκδρομές που έκανες και διάφορες πληροφορίες για όλη τη σχολική χρονιά. Για να το αξιοποιήσεις καλύτερα, προσπάθησε να το συμπληρώνεις καθημερινά και σχολαστικά. Σε κάθε σελίδα υπάρχει ειδικός χώρος για να γράφεις ό,τι είναι απαραίτητο για κάθε μάθημα. Δίπλα θα μπορείς, αν θέλεις, να αξιολογείς την προσπάθειά σου. Υπάρχει επίσης χώρος για σχόλια των γονέων σου ή του δασκάλου σου. Άρα θα πρέπει να θυμάσαι να το βάζεις πάντα πρώτο πρώτο στην τσάντα σου! Στο τέλος κάθε σελίδας θα βρίσκεις καθημερινά μια χρήσιμη πληροφορία, μια πρόταση για διάβασμα ή και ένα κουίζ. Το συνολικό πλανόγραμμα θα σε βοηθήσει να οργανώνεις τη μελέτη σου, όταν πρέπει να κάνεις επανάληψη ή όταν έχεις κάποιο προγραμματισμένο τεστ. Επιπλέον, υπάρχουν σελίδες για να γράψεις τα βιβλία που διάβασες, τις ταινίες ή τις θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησες στη διάρκεια της χρονιάς ή τις εκδρομές που έκανες. Ελπίζουμε ότι θα σου κρατήσει ευχάριστη συντροφιά για όλη τη χρονιά!

Κα λ ή αρχ ή!


Όνομα:

Επώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Σχολείο

Τηλέφωνο:

Όνομα διευθυντή:

Όνομα δασκάλου τάξης:

Αν το βρείτε, ειδοποιήστε:

E-mail:


ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

ΚΥ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

ΚΥ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Σεπτέμβριος

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

Οκτώβριος

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

Νοέμβριος

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

Δεκέμβριος

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

Ιανουάριος

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

Φεβρουάριος

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

Μάρτιος

Απρίλιος

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

πλανόγραμμα σχολικής χρονιάς 2011-2012

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

Μάιος

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

Ιούνιος


ΣΑ

ΚΥ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

ΚΥ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ΠΑ

16

Σεπτέμβριος

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

Οκτώβριος

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

Δεκέμβριος

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

Ιανουάριος

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

Φεβρουάριος

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

Μάρτιος

Απρίλιος

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

πλανόγραμμα σχολικής χρονιάς 2011-2012

Νοέμβριος

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

Μάιος

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

ΠΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΡ

ΔΕ

ΚΥ

ΣΑ

Ιούνιος


Οι στόχοι μου για το σχολικό έτος 2011-2012


Τοp 10 των βιβλίων πο υ διάβασα Tίτλος:

Tίτλος: Συ γ γραφέας

:

Συ γ γραφέας:

Tίτλος:

Συ γ γραφ έας:

Tίτλος:

Συ γ γραφέας

:

Tίτλος:

Tίτλος:

Tίτλος:

Συ γγραφέας:

Συ γ γραφέας:

Συγγραφέας:

Tίτλος

:

Συ γ γρ αφέας :

Tίτλος:

Συ γγραφέας:

Tίτλ ος:

Συ γ

γρα φέα ς:


Σημαντικά γεγονότα που θέλω να θυμάμαι Τι;

Πότε;

Πού;

Ποιος;


Black list... (ό,τι δε θέλω να ξαναβρώ μπροστά μου)


να θ υ μ ηθώ


Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

Κυριακή

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Αγιασμός Έναρξη μαθημάτων


Σεπτέμβριος

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου Αυτονόμου ιερομάρτυρος, Ιουλιανού μάρτυρος

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Καλή σχολική χρονιά! Έχεις 167 ημέρες μαθημάτων μέχρι το τέλος της χρονιάς! Αξιοποίησέ τες!

Αξιολογώ την προσπάθειά μου


Σεπτέμβριος

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, Αριστείδου μάρτυρος

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Βάλε εφικτούς στόχους για τη νέα χρονιά. Κατάρτισε ένα πρόγραμμα μελέτης και προσπάθησε να το ακολουθήσεις.

Αξιολογώ την προσπάθειά μου


Δευτέρα 31 Οκτωβρίου

Οκτώβριος Οκτώβριος

Στάχυος, Απελλού, Αριστοβούλου εκ των 70 αποστόλων Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Σήμερα είναι η Ημέρα της αποταμίευσης.

Αξιολογώ την προσπάθειά μου προσπάθεια


Πάρε τους μαρκαδ όρους ιές σου... ή τις ξυλομπογ

...και διασκέδασε χρωματίζοντας τα σκίτσα!


να θ υ μ ηθώ


Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

Κυριακή

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

Επέτειος του Πολυτεχνείου

21

22

23

28

29

30

24


Τρίτη 1 Νοεμβρίου † Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων, Δαβίδ οσίου του εν Ευβοία Αξιολογώ την προσπάθειά μου

Γλώσσα

Νοέμβριος

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Πού βρίσκεται ο μεγαλύτερος λαβύρινθος της γης; α. στη Χαβάη β. στην Κρήτη γ. στις ΗΠΑ λύση: α


Τετάρτη 2 Νοεμβρίου Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου, Ανεμποδίστου μαρτύρων Γλώσσα

Αξιολογώ την προσπάθειά μου

Νοέμβριος

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Το αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα στα μαθηματικά το έφεραν οι Άραβες από την Ινδία, περίπου το 750 μ.Χ.


Παρασκευή 6 Απριλίου Γρηγορίου Σιναΐτου, Ευτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Απρίλιος

Άλλο

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Καλό Πάσχα!

Αξιολογώ την προσπάθειά μου


Πάρε τους μαρκαδ όρους ιές σου... ή τις ξυλομπογ

...και διασκέδασε χρωματίζοντας τα σκίτσα!


Δευτέρα 23 Απριλίου † Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Γλώσσα

Αξιολογώ την προσπάθειά μου

Μαθηματικά

Μελέτη - Φυσικές επιστήμες

Ιστορία

Θρησκευτικά

Σχόλια δασκάλου

Σχόλια γονέα

Επιστρέφουμε από τις διακοπές και διαδίδουμε το σύνθημα «Η φωτοτυπία σκοτώνει το βιβλίο» για να γιορτάσουμε την Ημέρα του βιβλίου και της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απρίλιος

Άλλο


Εδώ μπορείς ν α κολ λ ήσεις φ ωτογραφίες των σ υ μμαθητώ ν σου...


α ραφίσεις τ ...ή να ζωγ ους πορτρέτα τ


Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Ονοματεπώνυμο


Σημειώσεις


ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 - 2012  

Σχολικό ημερολόγιο για μαθητές δημοτικού σχολείου.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you