Page 1

Overlade Skole Skolegade 7, 9670 Løgstør

Tlf. 99 66 86 10 www.overlade-skole.dk overlade.skole@vesthimmerland.dk

Invitation til skolebestyrelsesvalg Tirsdag d. 27. marts Kl. 19.00


Skolebestyrelsen skal have nye forældrerepræsentanter – vær med til at vælge dem! Skolebestyrelsen er med til at udstikke rammer for hvordan skolen skal udvikle sig og hvordan hverdagen på skolen skal være. Det gøres bl.a. ved at udarbejde principper. Principper kan handle om alt der vedrører skolens virksomhed fx: •

Samarbejdet mellem hjem og skole Hvordan ønsker vi forældremøderne og skole/hjem-samtalerne skal foregå – er ”plejer” godt nok eller ønsker vi at arbejde med nye former for møder/samtaler?

Hvilke værdier, vil vi gerne have, skal præge vores skole?

Hvordan ønsker vi at rammerne skal være for samværet mellem skolens parter?

Bøger og fotokopier – hvor gamle må skolebøgerne være?

Du kan være med til at bestemme i hvilken retning skolen skal bevæge sig, når du er med til at vælge hvem der skal være forældrenes repræsentanter i skolebestyrelsen.


Valgmøde på skolen afholdes d. 27. marts 2012 kl. 19.00 Du vil modtage yderligere information om mødet når vi kommer lidt nærmere datoen. På valgmødet vil du blive præsenteret for de kandidater der stiller op – både dem der tidligere har været præsenteret samt for nye kandidater som opstiller direkte på mødet. De vil fortælle om deres synspunkter og holdninger til skolebestyrelsesarbejdet og du får mulighed for at stille spørgsmål til dem. På valgmødet kan du også være med til at prioritere kandidaterne – hvem skal være medlem af bestyrelsen og hvem skal være suppleant? Såfremt der ikke kommer indsigelser til prioriteringen eller nye kandidater stiller op (indtil 10 dage efter valgmødet) vil den prioritering som du er med til at foretage på valgmødet være gældende. Har du allerede nu lyst til at stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget, kan du henvende dig til skolens leder og tilkendegive at du stiller op. Du skal melde dig inden den 1. marts, hvis du vil være sikker på at komme med i kandidatpræsentationsmaterialet, som sendes ud inden valgmødet.


Hvem sidder i skolebestyrelsen? Forældrene har 7 medlemmer i skolebestyrelsen. Derudover har skolens medarbejdere 2 medlemmer og eleverne 2 medlemmer i bestyrelsen. Skolelederen og dennes stedfortræder og LBO-lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og er sekretærer for skolebestyrelsen. På Overlade Skole har vi forskudt skolebestyrelsesvalg, hvilket betyder at vi skal have valgt 3 forældre til bestyrelsen samt suppleanter. På valg er Carina Hvorvarp, Dorthe Bang og Brith Laursen. På skole hjemmeside kan du se hvem skolebestyrelsen i øvrigt består af. Du kan også finde dagsordner, referater og meget mere fra skolebestyrelsens arbejde.

Følg med i valget På skolens hjemmeside kan du læse mere om skolebestyrelsesvalget. Du kan finde en informationsfolder fra Vesthimmerlands kommune, finde en information fra foreningen ”forældre og skole” og du vil senere kunne finde kandidaternes præsentation af sig selv.

Skolebestyrelsesvalg på Overlade Skole  

Overlade Skoles informationsfolder