Page 1

Kære forældre Hermed lidt information fra skolen. Juleafslutning Tirsdag d. 20/12 er sidste skoledag inden jul. Mødetiden for eleverne er denne dag 9.15 - 11.55. Det er en dag med mange gode traditioner, så vi glæder os til en god og hyggelig afslutning på året. Første skoledag efter jul er tirsdag d. 3/1. Nyt skema Efter jul får nogle klasser nye fag på skemaet. Det har derfor været nødvendigt at ændre på hele skolens skema. Det nye skema kan ses på skolens hjemmeside eller forældreintra og træder i kraft tirsdag d. 3/1 2012.


Forældreintra Langt de fleste af jer har besøgt forældreintra og alle klasser er i fuld gang med at bruge det. Skolen og skolebestyrelsen vil gerne bruge forældreintra som primær kommunikation imellem skole og hjem. Det betyder at vi i løbet af januar udelukkende sender informationer fra skolen via forældreintra. I løbet af januar inviterer vi til fyraftenscafé, hvor I har mulighed for at komme og stille spørgsmål og prøve forældreintra af. Hvis man ikke har mulighed for at bruge internettet er det vigtigt at man retter henvendelse til kontoret. Rullende skolestart og aldersblandede klasser På sidste børn– og skoleudvalgsmøde havde Overlade Skole en ansøgning med på dagsordenen. Vi ønskede at få lov til at lave et pilotprojekt omkring rullende skolestart. Ansøgning blev imødekommet og det betyder at vi i øjeblikket arbejder på at starte med rullende skolestart og aldersblandede klasser fra og med næste skoleår. Rullende skolestart betyder at man kan starte i skolen når man bliver 6 år. Som udgangspunkt skal man starte når man er klar til det, frem for på en bestemt dato - det bliver altså ikke en dato, men en vurdering og en snak imellem forældre og pædagoger, der afgør hvornår barnet starter i skole. Aldersblandede klasser betyder på Overlade Skole at vi næste år laver én stor klasse i indskolingen bestående af 0. - 2. klasse.


Noget af tiden vil alle børnene have undervisning sammen og på andre tidspunkter vil de være delt alt efter hvor langt de er kommet i deres læringsproces. Ved at arbejde med en anden struktur tror vi på at vi laver en skole som er fleksibel og som tilpasser sig det enkelte barns behov. Vi vil rigtig gerne have lov til at fortælle meget mere om vores nye struktur og svare på de spørgsmål der måtte være i den forbindelse. Derfor arrangerer vi forældremøde tirsdag d. 13. marts. Hvis der er spørgsmål som presser sig på, kan man altid henvende sig til kontoret og få en snak. Vi tror det bliver rigtig godt for både børn og voksne! Uddrag fra ansøgningen til B&S

passer sig l i t m o s g o r fleksibel, e r e r børnenes d o , f e l e o jd k ø s h n r e e Vi vil lave ole, der tag k s n øtter den E t s . r v e o d h n e u b s m e børnen ikling og so rn gennemgår. v d u e l l e u d indivi t enkelte ba e d , s e c o r p lærings rrige på lie g s y n r e n et vigt vores bør d a r , r e e g l i å d i t m e m t ms . Sa Vores forne verden de er en del af rdifulde æ v m o s g i m s vet og den o det enkelte barn føler fællesskab, t t d a l s u f o s r g o n f i t tig af et betydn rlade Skole. r e m m e l d e m der Ove når de forla rn føler a b e t l e k n e le, hvor det et enkelte barns o k s n e e v a tid agt l Vi vil kort s , og med udgangspunk d i fællesskabet. ldt ghe sig værdifu abe plads til forskelli sk potentiale,


Kender du www.tjektasken.nu ? Her kan du gratis hente mange af de programmer vi bruger på skolen. Du skal bruge dit barns UNI-login for at få adgang til siden.

Kender du www.netlydbog.dk ? Her kan du gratis hente lydbøger til både børn og voksne. For at låne en lydbog, skal du bruge dine oplysninger fra folkebiblioteket

Kender du http://traeneren.emu.dk/ ? Her kan du finde en masse små spil og opgavesider. Siderne er delt ind i sværhedsgrad og efter fag.

Nyhedsbrev december 2011  

Nyhedsbrev fra Overlade Skole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you