Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. april 2009 · Nr. 121

Væk fra

ghetto-listen I d e t t e n u mme r

Leder: Bravo Bispehaven! Velkomst: Tilflyttere trives Skat: Småpenge til van Gogh i Ryhaven Bestyrelse: Lejere betaler skattefesten Nytår: Iranerne fejrede ilden Byggestop: Regering svigter almen sektor

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · April 2009

I dette nummer: Ud af ghettoen: side 4-5 Bispehaven er nu slettet fra Velfærdsministeriets liste over udsatte boligområder. En massiv ombygning, der har gjort området mere attraktivt, og muligheden for at afvise boligansøgere på kontanthjælp har givet resultater.

Van Goghs skattelettelse: side 8 FællesBladet tog lommeregner, papirblok og blyant med ud af kontoret og besøgte Karen van Gogh i Ryhaven for at finde ud af, hvad hun får ud af den nye skattereform.

Ildens fest: side 10-11 Iranerne fejrer nytår ved forårets jævndøgn og i dagene inden. FællesBladet tog med til den traditionsrige opvarmningsfest - Chahârshanbe Sûrî – ildens festival.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. april 2009.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: thomas@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Thomas Wilhelmsen, Morten Haugshøj

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · April 2009

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

Bravo Bispehaven!

Det er ikke hver måned, at FællesBladet præsenterer et eksklusivt interview med en minister. Det gør vi i dette nummer, hvor velfærdsminister Karen Jespersen roser Århus Kommune, Boligselskabet Præstehaven og – ikke mindst – beboerne i Bispehaven for at tage ansvar. Det er det ansvar, der har skabt en tryggere og bedre hverdag og fjernet ghetto-stemplet fra afdelingen, mener Karen Jespersen. Læs mere på side 4, 5 og 6, hvor du også kan møde familien Ringtved. De flyttede til Bispehaven sidste sommer, og her er de faldet rigtig godt til – blandt andet takket være en varm velkomst fra de nye naboer.

For det tredje er det synd, hvis signalet fra regeringen bliver, at der fremover skal bygges færre almene boliger, hvor helt almindelige mennesker kan bo for en rimelig husleje.

Kære læser – velkommen i april-nummeret af dit beboerblad Fest og fællesspisning, leg og lektiecafé, bedre boliger. Det betaler sig, når Boligselskabet Præstehaven og de enkelte afdelinger gør en indsats for at skabe et godt miljø med glade beboere. Det kan de skrive under på i Bispehaven. En boligrenovering, aktiviteter, som beboerne har stået sammen om, og muligheden for at sige nej tak til tilflyttere på kontanthjælp har sendt afdelingen et langt stykke i den rigtige retning. Og for ganske nylig kom så en god nyhed dumpende fra Velfærdsministeriet: Bispehaven er væk fra listen over ghettoer i Danmark. Bravo!

En varm velkomst fik FællesBladet også, da vi tog til iransk nytår i Bispehaven. Læs reportagen, og se billederne fra det festlige arrangement på side 10 og 11. Her i nummeret ser vi også nærmere på, hvad den nye skattereform betyder for en helt almindelig beboer fra Ryhaven. Du kan desuden læse, hvad boligselskabets bestyrelse mener om reformen. Endelig følger vi op på en historie, som du kunne læse i februar-nummeret af FællesBladet. Nye tal fra Dansk Byggeri viser, at der kun bliver bygget 1.700 almene boliger i år. Det er 80 procent færre end gennemsnittet i hvert af de seneste 25 år. Regeringen har dermed ikke indfriet valgløftet om at sætte gang i det almene boligbyggeri. Det er der ellers mindst tre rigtig gode grunde til at gøre: For det første er der lange ventetider på at få en almen bolig. For det andet har finanskrisen ramt byggesektoren hårdt, og offentligt støttet byggeri er en god lejlighed til at få sat flere håndværkere i sving. For det tredje er det synd, hvis signalet fra regeringen bliver, at der fremover skal bygges færre almene boliger, hvor helt almindelige mennesker kan bo for en rimelig husleje. Bispehaven er netop nu et bevis på, at den almene boligsektor er inde i en god udvikling. At andre end folk med lav indkomst og plettet straffeattest har lyst til at bo i en lejebolig, hvor socialt sammenhold, fælles arrangementer og aktiviteter for alle aldersgrupper betyder mere end flexlån og friværdi. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Thomas Wilhelmsen

FællesBladet · April 2009

Side 3


FællesBladet · April 2009

Ud af ghettoen Bispehaven er nu slettet fra Velfærdsministeriets liste over udsatte boligområder. En massiv ombygning, der har gjort området mere attraktivt, og muligheden for at afvise boligansøgere på kontanthjælp har givet resultater.   A f Mor t e n H a u gsh ø j

Sidste år var der 20 – nu er der 9. Danmarks ghetto-liste, eller listen for socialt udsatte områder, som den officielt kaldes, er kraftigt skrumpet ind. Bispehaven er et af de boligområder, der har fornøjelsen af at være slettet fra den kedelige liste.

Ghetto-listen for 2009 omfatter boligområder med mindst 1.200 beboere, hvor mere end halvdelen er arbejdsløse. Det er denne grænse, Bispehaven nu er kommet under, og det har altså været nok til at komme af listen.

Massiv indsats I Boligselskabet Præstehaven glæder forretningsfører Allan Søstrøm sig over fremgangen og forklarer om baggrunden: – Vi igangsatte i 2004 en ombygning og renovering af Bispehaven for 300 millioner kroner, som blev afsluttet i 2006. Det har gjort området mere attraktivt for eksempelvis unge familier med børn. Samtidig har reglen om den kombinerede udlejning, der giver os mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte lejere, skabt en bedre

” Side 4

FællesBladet · April 2009

Flere morgenfriske medier ville have en kommentar fra Allan Søstrøm, forretningsfører i Boligselskabet Præstehaven, da Velfærdsministeriet meddelte, at Bispehaven var væk fra ghettolisten. Her udtaler Allan Søstrøm sig til TV2 News.

beboerbalance, siger Allan Søstrøm og udtrykker en behersket optimisme: – Vi er glade for at være kommet af listen. Ingen tvivl om det. Det har været en af vores overordnede målsætninger. Det er et udtryk

Sidste år var der 20 – nu er der 9. Danmarks ghetto-liste, eller listen for socialt udsatte områder, som den officielt kaldes, er kraftigt skrumpet ind.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

H vad e r e n gh e t t o ?

for, at vi er på vej i den rigtige retning. Men vi har ikke mistet jordforbindelsen. Vi ved godt, at der stadig er problemer i Bispehaven med hærværk, chikanerier og brandstiftelser. Derfor fortsætter vi også vores boligsociale arbejde ufortrødent, siger Allan Søstrøm.

FællesBladet spurgte John Andersen, professor i sociologi på Roskilde Universitetscenter, hvad begrebet ghetto dækker over: – Egentlig er det noget vrøvl at tale om ghetto i dansk sammenhæng. Ghettobegrebet knytter sig historisk til en tvangsmæssig anbringelse af én bestemt gruppe på ét bestemt område, og det har vi ikke i Danmark. I dag bruges begrebet mere til at betegne et socialt udsat område og bliver brugt

Undren hos nogle beboere

i en meget negativ kontekst, forklarer John Andersen, der ikke er helt tilfreds

Det er ikke alle, der forstår, at Bispehaven officielt ikke længere er en ghetto. Flere beboere har i kommentarer på Århus Stiftstidendes hjemmeside udtrykt frustration over de mange uroligheder, der har været i Bispehaven i den seneste tid. Som en beboer, der kalder sig ’Charlotte’, skriver: ”Jeg er glad for at bo her, men de store problemer, der er, skal der tages vare på lige nu og her. Ellers kommer vi hurtigt på ghettokortet igen”.

med Velfærdsministeriets definition af et socialt udsat område. – Arbejdsløshed, som Velfærdsministeriet laver listen efter, er bare én af mange indikatorer, og den er efter min mening ikke fyldestgørende. Andre indikatorer er for eksempel den bymæssige kvalitet: Er der tilbud nok både kulturelt og socialt, eller fordeler politikerne tilbuddene skævt? Er der ordentlige uddannelsesprogrammer i området? Har bydelen den nødvendige dynamik, så folk gider opholde sig der? Og hvor meget kriminalitet er der i området? Alle disse indikatorer spiller ind på, om man kan kalde et område for socialt udsat, eller ghetto om man vil, slutter John Andersen.

Beboerne står sammen I et eksklusivt interview med FællesBladet roser velfærdsminister Karen Jespersen (V) Bispehaven.   A f Mor t e n H a u gsh ø j

Karen Jespersen, hvad er din kommentar til udviklingen i Bispehaven? Når man i dag går rundt i det nyrenoverede Bispehaven og fra de øverste lejligheder nyder udsigten over Århus Havn, Brabrand Sø og Mols Bjerge, forstår man godt, at Bispehaven er inde i en positiv udvikling. Men smuk udsigt og nye mursten har ikke gjort det alene. Regeringen har prøvet at hjælpe til, men det virkelig opmuntrende er, at kommunen, boligorganisationen og beboerne i området har taget ansvaret i egne hænder. Det kan vi se, når en gruppe

af de ældre beboere mødes i kulturhuset til mad og jævnligt ringer til hinanden for at høre, hvordan det går. Og det ser man, når nogle af områdets tidligere rødder nu hjælper de lidt yngre med et liv på den rette side; og når man ser lektiecafeen og IT-værkstedet fyldt. Det viser, at beboerne står sammen, og det giver tryghed og glæde ved Bispehaven.

Hvad gør du og regeringen videre frem for at styrke indsatsen mod ghettodannelse? Jeg arbejder i øjeblikket på en omfattende boligpakke, så indsatsen i de udsatte boligområder kan styrkes endnu mere. Det er afgørende, at vi fortsætter og forstærker indsatsen imod ghettodannelse, så den

positive udvikling i Bispehaven og andre boligområder kan fortsættes. Vi har haft mange år med god økonomi og fremgang på arbejdsmarkedet, og det har hjulpet til. Men vi kan ikke bare læne os tilbage. Der er lang vej endnu. Vi står stadig over for den store udfordring – at forhindre social og kulturel isolation. Velfærdsminister, Karen Jespersen

FællesBladet · April 2009

Side 5


FællesBladet · April 2009

Læg fordommene til side Heidi og Claus Ringtved flyttede sidste år fra Mejlgade i midtbyen til en lejlighed i Bispehaven. Det har de ikke fortrudt.

  A f Mor t e n H a u gsh ø j

Familien Ringtved er en ressourcestærk familie, der sidste år flyttede til Bispehaven. Både Heidi og Claus Ringtved har fast arbejde, og derfor er familien meget velkommen i boligområdet. Det er nemlig beboere med job, der medvirker til, at Bispehaven nu er fjernet fra Velfærdsministeriets ghetto-liste.

vennerne pludselig en aftale. Så stod vi der med håret i postkassen. Men pludselig kom alle naboerne rendende og hjalp til. Det var en overvældende oplevelse, siger Heidi Ringtved og fortæller, at parret knap nok hilste på deres tidligere naboer i Mejlgade. – Der er en helt anden åbenhed herude. Det kunne vi etniske danskere godt lære noget af, supplerer Claus Ringtved.

Flyt herud, og vær åben Positiv oplevelse Familien har ikke fortrudt beslutningen om at flytte til Bispehaven. Tværtimod, forsikrer Claus Ringtved: – Vi flyttede herud, fordi jeg gik konkurs som selvstændig. Derfor var økonomien ikke til at bo i Mejlgade længere. Vi hørte, at Bispehaven havde fået et løft, og derfor besluttede vi os for at prøve at bo her. Det har vi ikke fortrudt, siger Claus Ringtved. Heidi supplerer: – Vi er enormt glade for den åbenhed, vi blev mødt med. Da vi stod her i Bispehaven sidste år med et stort flyttelæs, havde alle

Side 6

FællesBladet · April 2009

Heidi og Claus Ringtved er så glade for at bo i Bispehaven, at de opfordrer andre danske børnefamilier til at flytte til området.

Det er vigtigt at lade fordommene blive derhjemme, for selvfølgelig er der nogle rødder her. Hvis man tænker, at ’sådan er de alle sammen’, så skal man ikke flytte herud. Lad fordommene blive hjemme, opfordrer Claus Ringtved.Heidi og Claus Ringtved regner dog ikke med at blive boende i Bispehaven for evigt. De drømmer om et hus med en lille have. Indtil de kommer så langt, er Bispehaven et glimrende sted at bo, forsikrer parret: – Det er sundt at blive udfordret en gang imellem, og det er vi blevet ved at flytte herud. Og hvad er det, Master Fatman

Det er vigtigt at lade fordommene blive derhjemme, for selvfølgelig er der nogle rødder her. Hvis man tænker, at ’sådan er de alle sammen’, så skal man ikke flytte herud.

– Vi kan godt anbefale andre børnefamilier at flytte herud. Her er mange muligheder, og børnene har mange legekammerater. Vi vil dog godt gøre én ting klart.

siger i Netto-reklamen? ’En fremmed er en god ven, du ikke har mødt endnu’. Sådan har det været for os, siger Claus Ringtved.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Mindeord for Viggo Jensen I 1988 flyttede Viggo Jensen ind i Bispehaven, og med det samme blev han et kendt ansigt i afdelingen. Viggos store lyst til at omgås andre mennesker, hjælpe dem, der ikke havde en let hverdag, og gøre en forskel blev til en årelang indsats, der satte markante spor op gennem alle årene. Viggo blev naturligvis valgt ind i afdelingsbestyrelsen, og som en naturlig følge deraf kom han med i Den Boligsociale Styregruppe, hvilket havde Viggos store interesse. Hans arbejde i afdelingen betød, at alle kendte Viggo. Når nye ansatte i Socialcenter Vest skulle have introduktion til deres nye arbejdsområde, var et af punkterne: ’Hvem er Viggo?’ De nye ansatte kunne som regel finde Viggo ved stambordet i Trivselshuset, omgivet af mennesker som opmærksomt lyttede til Viggos kærlige, men formanende ord om god opførsel. Og han havde altid tid til en snak eller fortælling om livet i Bispehaven. Viggo var, på tværs af nationaliteter, dybt respekteret af de unge i afdelingen. Det sås tydeligt, da Viggo kom på sygehuset, hvor de unge naturligvis kom og besøgte ham. Viggo var med overalt i afdelingen. Han involverede sig. Den nu overståede renovering af Bispehaven betød uendeligt meget for Viggo. Renoveringen skulle jo være med til at ændre områdets omdømme, og det var vigtigt for ham. Derfor var det også næsten symbolsk, at netop den dag, hvor Viggo døde, udsendte Velfærdsministeriet en pressemeddelelse om, at Bispehaven nu var slettet af Ghettolisten. Det havde Viggo arbejdet aktivt for, i alle de år han boede i Bispehaven og i hans tid i afdelingsbestyrelsen. Vi kommer til at savne den kvikke bemærkning og smilet. Æret være Viggo Jensens minde.

Selskabsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og ansatte i Boligselskabet Præstehaven

FællesBladet · April 2009

Side 7


FællesBladet · April 2009

For nylig præsenterede regeringen en ny skattereform, der gælder fra 1. januar 2010. FællesBladet undersøger her, hvad reformen betyder for en almindelig beboer i Ryhaven, og bestyrelsen i Boligselskabet Præstehaven kommer med sit syn på de nye skattereglers betydning for lejerne.

e s l e t t e l e Van Goghs skatt FællesBladet tog lommeregner, papirblok og blyant med ud af kontoret og besøgte Karen van Gogh i Ryhaven for at finde ud af, hvad hun får ud af den nye skattereform.

  A f Mor t e n H a u gsh ø j

Efternavnet er velkendt for de fleste. Og ja, den er god nok. Forsøgspersonen i FællesBladets lille skatteundersøgelse, Karen van Gogh, har en meget fjern relation til den berømte maler Vincent van Gogh. Nu er det dog ikke celebre slægtshistorier, FællesBladet er taget til Ryhaven for at interviewe Karen van Gogh om, men derimod iskolde tal. Vi har nemlig fået hende

til at finde skattepapirerne frem i anledning af FællesBladets besøg. Får hun noget ud af skattereformen?

Krisen kradser Karen van Gogh bor som enlig forsørger i et rækkehus i boligafdelingen Ryhaven med sin 14-årige dreng, Steffen. Hun er lige blevet sagt op, fordi hendes nu forhenværende arbejdsplads valgte at lukke, før en uundgåelig konkurs nærmede sig. Hun har tre måneders løn at tære på. Derefter står den på ledighedsydelse. Krisen kradser, og det er svært at finde et nyt job. Karen van Gogh tjente sidste år 184.000 kroner før skat. Det tal vil snart falde til 166.392 kroner årligt, hvis ikke hun finder arbejde.

Ujævn fordeling FællesBladet allierede sig med Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma, Deloitte, og gav dem de nødvendige tal for at beregne Karen van Goghs skattelettelse. Ifølge Deloitte står Karen van Gogh til at få præcis 2.569 kroner mere om året,

når reformen er fuldt gennemført i 2019. Til sammenligning vil en højtlønnet med en årsindkomst på 600.000 kroner typisk få mere end 30.000 kroner om året, eller cirka 2.600 kroner om måneden, i skattelettelse. Det er mere på én måned, end Karen van Gogh får på et helt år. I Deloittes beregninger er ikke medregnet de øgede grønne afgifter eller de generelle prisstigninger, som forventes at ramme alle skatteborgeres pengepung. Derudover vil mange lejere få en huslejestigning på cirka 600 kroner om året, da der kommer moms på ejendomsadministration, anslår Boligselskabernes Landsforening.

Ikke helt tilfreds Karen van Gogh er da slet heller ikke tilfreds med resultatet: – Hvorfor skal vi lejere stige i husleje, når boligejerne er fredet? Jeg forventer ikke at få flere penge mellem hænderne som følge af skattereformen. Tværtimod, så tror jeg, de øgede grønne afgifter og de generelle prisstigninger giver mig et mindre rådighedsbeløb, når alt er gjort op, siger Karen van Gogh.

Knap 2.600 kroner om året er, hvad Karen van Gogh fra Ryhaven får ud af skattereformen. Men når de øgede grønne afgifter og generelle prisstigninger regnes med, bliver der ikke mange kroner tilbage, mener hun.

Side 8

FællesBladet · April 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Indlæg fra selskabsbestyrelsen for Boligselskabet Præstehaven:

Skatteforlig straffer den almene boligsektor 600 kroner mere i husleje om året per lejlighed, 625 kroner mere per kvadratmeter for nyt alment boligbyggeri og ingen garanti for kompensation for nye energi- og miljøafgifter. Det er prisen for almene boliglejere, når VKO laver skatteforlig i lyset af en krise, som almene boliglejere mindst af alle har bidraget til.

’Thi kendes for ret’: Boligejere, der har bidraget til samfundets økonomiske krise ved uansvarlig omgang med uholdbare friværdier, frifindes. Samme boligejere tilkendes erstatning for boligforbedringer, som negative værdistigninger ikke længere kan finansiere. Samtidig kendes lejere af almene boliger skyldige trods ansvarlig omgang med ejendomsværdier. Derfor straffes samtlige lejere i almene boligafdelinger med dagbøder fra 1. januar 2010 indtil foreløbigt næste folketingsvalg. Straffen for at opspare frem for at forbruge friværdier fortsætter uændret. Almene boliglejere kan ikke gøre krav på støtte til boligforbedringer på linje med boligejere.

Nogenlunde så absurd ville en domstolskendelse lyde, hvis den skulle svare til den politiske ’dom’, som regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti har fældet over danskerne med en såkaldt skattereform i skyggen af en tiltagende økonomisk krise. Den bobleøkonomi, som boligejere med friværdifråds har bidraget til, skal åbenbart ramme lejere i den almene boligsektor, som troligt har indbetalt deres friværdi til Landsbyggefonden. Og når boligejere ikke længere kan skaffe lækre samtalekøkkener, flotte udestuer og andet luksusforbrug med boliglån, så kommer VKOpartierne dem straks til undsætning med støttekroner.

De almene boliglejere må stadig se til med udækkede alvorlige renoveringsbehov, mens en god portion af deres sammensparede skillinger i Landsbyggefonden lempes over i statskassen. Den almene boligsektor er af natur solidarisk, men kravene til vores samfundssind spændes hårdt, når vi ikke kun skal bidrage til at løse en krise, andre har skabt, men tilmed skal bøde for andres uansvarlighed. Nye afgifter på almene boligers ejendomsadministration vil ifølge beregninger fra Boligselskabernes Landsforening øge lejen i eksisterende almene boliger med 600 kroner om året. Nye almene boliger vil derudover blive pålagt 625 kroner per kva-

dratmeter i anskaffelsesomkostninger. Mens boligejere er politisk garanteret ikke at blive økonomisk ringere stillet på grund af nye energi- og miljøafgifter, er det endnu uafklaret, hvilke konsekvenser energi- og miljøafgifter får for almene boliglejere. Nye tilskud til boligforbedringer er indtil videre forbeholdt boligejere. Yderligere kan vi i den almene boligsektor frygte, at velfærdsminister Karen Jespersens boligpolitiske tøven er en forberedelse af det liberale Danmarks endelige opgør med den almene boligsektor og dens beboerdemokrati. I en krisesituation, hvor boligejere og finanselite hæmningsløst har blæst bobler op til over bristepunktet, samtidig med at det almene boligdemokrati har vist en både økonomisk og ansvarlig omhu for de værdier, der er beboerdemokratiet betroet. Er der udsigt til endnu en politisk ’retssag’, hvor bager (læs: det almene boligdemokrati) denne gang rettes (læs: afvikles) for smed (læs: boligejere og finanselite)?

FællesBladet · April 2009

Side 9


FællesBladet · April 2009

Ildens fest

  A f Mor t e n H a u gsh ø j

Iranerne fejrer nytår ved forårets jævndøgn og i dagene inden. FællesBladet tog med til den traditionsrige opvarmningsfest – Chahârshanbe Sûrî – ildens festival.

restani, hvorfor folk springer over ilden. – Ritualet stammer fra den gamle religion zarathustrianismen, hvor symbolet på styrke og energi er ild. Formålet med ritualet er at rense sig selv for alle bekymringer og få ny energi fra ilden. Det er det, vi siger med sætningen ’mit gule til dig, dit røde til mig’, forklarer Roja Anborestani. Det iranske nytår er rigt på symbolik. Tingene på bordet henviser til gamle iranske skikke

To små bål brænder. En mand står med sin søn og kigger koncentreret på flammerne. Pludselig sætter de begge i løb, og lige før bålet slikker dem om haserne, løfter faderen sig selv og sønnike over ilden, mens han på iransk råber: ’mit gule til dig, dit røde til mig’.

Hyldest til ilden Jeg er taget til iransk nytårsfest i Trivselshuset i Bispehaven, og lad det være sagt med det samme: sikke en fest! Jeg spørger naturligvis arrangøren af nytårsfesten, Roja Anbo-

Roja Anborestani – arrangør af nytårsfesten i Trivselshuset.

Side 10

FællesBladet · April 2009

Dans, fest og farver Senere på aftenen bliver der tændt op under festen med en overflod af iransk musik. De orientalske toner får stemningen til at koge, og dansegulvet bliver hurtigt fyldt. Der bliver klappet, piftet og heppet. Stemningen er kærlig og hjertelig, og smilet sidder udenpå. – Festen i dag er en hyldest til lyset og er ikke en religiøs fest, siger Roja Anborestani. – Det iranske styre forbyder festdagen i Iran, fordi de er bange for, hvad folk kan finde på. Men det kan de ikke. Vi fejrer dagen, fordi den er en stor del af vores kultur, siger Roja Anborestani og fortæller, at 14 millioner mennesker denne tirsdag aften

Der var vilde dansetrin ved festen i Trivselshuset.

er på gaden i Teheran, Irans hovedstad, for at fejre ’Chahârshanbe Sûrî’.

Den lette fornemmelse Samtalen med Roja Anborestani bliver afbrudt, da andre af festens deltagere ivrigt vil fortælle med. I det hele taget vil mange gerne snakke og inddrage mig i festen. Da jeg hen imod klokken 23 fanger Roja Anborestani på dansegulvet for at trække mig tilbage, spørger jeg, om hun er tilfreds med aftenen. – Meget. Synes du ikke, det er en god fest? spørger hun med et smil og bliver med det samme hevet rundt i en pirouette, så hun hører ikke mit svar. – Tak fordi du kom, råber hun. Hun behøver ikke takke. Jeg er blevet en stor oplevelse rigere og går hjem med en let fornemmelse om hjertet.

Smilet sad solidt plantet på nytårsfestens deltagere.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Ritualet stammer fra den gamle religion zarathustrianismen, hvor symbolet på styrke og energi er ild.

FællesBladet · April 2009

Side 11


FællesBladet · April Marts2009 2008

Boligbyggeriet bremset En rapport fra Dansk Byggeri afslører, at der blot opføres 1.700 offentligt støttede boliger i år. Det danske boligbyggeri oplever dermed den laveste aktivitet i 38 år.

  A f Mor t e n H a u gsh ø j

FællesBladet bragte i februar-nummeret en artikel, der omtalte den stagnerende tendens i nybyggeriet i den almene boligsektor. Dengang var der ikke konkrete tal på bordet. Det er der nu. Ifølge en rapport fra Dansk Byggeri bliver der i år opført 1.700 almene boliger – et fald på

80 procent i forhold til gennemsnittet i de foregående 25 år.

Dybt bekymrende udvikling Cheføkonom i Dansk Byggeri, Vibeke Gaardsholdt, siger til Information: – Det er dybt bekymrende, at det støttede byggeri er faldet til det her niveau. Det støttede byggeri er et instrument, som

tidligere er brugt med stor succes for at få kommunerne til at bygge, siger Vibeke Gaardsholdt. Også fra Gert Nielsen, direktør for Boligselskabernes Landsforening, er kritikken hård: – Til dato har regeringen åbenlyst syltet det her, siger han til Information.

Den skumle passage beskåret   A f Mor t e n H a u gsh ø j

Så skete det. Langt om længe, vil nogen måske hævde. Den smalle sti med den vilde bevoksning, der forbinder Ryhavevej til busstoppestedet på Ringvejen, er nu blevet beskåret, så buskadset ikke længere er så tæt, at det blokerer for gadelyset. Nu er lysere tider altså også nået til enden af Ryhavevej, så passagen er knap så skummel at passere.

Halv skade På et møde 4. marts mellem Natur og Miljø fra Århus Kommune og afdelings-

Billedet her er et par måneder gammelt og fra før den skumle passage ved Ryhavevej blev beskåret. Side 12

FællesBladet · April 2009

bestyrelsen i Ryhaven blev de praktiske og økonomiske forhold omkring beskæringen aftalt. Sagen er nemlig den, at det ikke udelukkende er kommunen, som har ansvaret for beskæringen, da en del af bevoksningen står på Ryhavens område. Derfor blev det på mødet besluttet, at slå halv skade om beskæringen. Samtidig blev det vedtaget, at arbejdet skulle udføres i løbet af marts inden løvspring.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen . . . E D U P E P HOP

e små d r o f e d u p e p p Så er der ho elshuset i Trivs

Så er der banko igen! Mandag den 20. april kl. 18-21 i Trivselshuset. Mad og drikkevarer kan købes i Caféen Hasle Centervej 159, 8210 Århus V Tlf.: 8615 9197 Husk at du altid kan bestille mad i Trivselshusets café til jeres fester osv.

år. ruppe 0-6 3. Aldersg -1 0 1 l. k l d ri på ste et. 17. ap kan købes r re va e k k ri Mad og d

Kvindefest Så er der igen kvindefest i Trivselshuset (Hasle Centervej 159 – Tlf.: 8615 9197) Lørdag 4. april fra kl. 18.00-23.00 Entré: 10 kr. Børn under 5 år er gratis, mens der er adgang forbudt for børn over 5 år. Mad og drikkevarer kan købes på stedet.

FællesBladet · April 2009

Side 13


FællesBladet · April 2009

F Æ L L E S S P I S N I N G I T R I V S E L S H U S ET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

APRIL 2009 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00 Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen)

D AT O

VI SERVERER

ONS 01-04

Gullasch med kartoffelmos

TO

02-04

Skidne æg med flutes

MA

06-04

Gule ærter med flæsk og medister

TI

07-04

Lasagne med salat og flutês

ONS 08-04

Koteletter i fad med ris

TO

09-04

Påskelukket

MA

13-04

Påskelukket

TI

14-04

Påskefrokost

ONS 15-04

Hamburgerryg med hvid sovs og grøntsager

TO

16-04

Gammeldags oksesteg med brun sovs og grøntsager

MA

20-04

Hakkebøf med bløde løg, sovs og kartofler

TI

21-04

Stegeben med kartofler og brun sovs

ONS 22-04

Kofta med ris, kartofler og tomatsovs

TO

23-04

Farserede porrer med kartofler og sovs

MA

27-04

Boller i karry, med kartofler eller ris

TI

28-04

Svensk pølseret

ONS 29-04

Paneret skrubbe med citronsovs og kartofler

TO

Biksemad med spejlæg

30-04

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen ) •  1 middag

kr. 20,-

•  Levering

kr. 5,-

• Ud af huset

kr. 25,-

•  10 klip

kr. 180,-

• Ekstra kød

kr. 7,-

•  10 klip ud af huset kr. 280,- (incl. emballage og udbringning)

• Emballage

kr. 5,-

Side 14

FællesBladet · April 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA K T O P LY S N I N G E R

A d m inis t rat ion

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 66 88

Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 tirsdage mellem kl. 17.30 og 19.00 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej. Træffetid man-ons kl. 16-19: Tlf. 21 39 76 48 (gerne sms) eller på mail: ryhavevej14@gmail.com

Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tors: Pers. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Fre: Pers. henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 Driftschef Kristian Jensen: Tlf. 87 44 75 99 Inspektør Jesper Tjørnild: Tlf. 87 44 75 92 Hverdage Torsdage tillige

8.00-8.30 15.00-17.00

B oligs e lskab e t s b e s t yr e ls e Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 86 15 13 11

Erwin Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 2360 7895

Ole N. Madsen Ryhaven 93 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, 2. tv. 21 62 84 93

Per Kjærgaard Ryhaven 46 86 75 55 77

Jytte Secher Præstevangsvej 20 st.th. 86 15 12 13

A ndr e ny t t ig e adr e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Thomas Wilhelmsen, E-mail: thomas@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · April 2009

Side 15


FællesBladet · Marts 2008

Xxxxxxxxx

Fede Finn & Funny Boys

XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

havens afdeling 2 på Viborgvej. Da der kom en søn til den lille familie, blev det lidt trangt, men om livet på få kvadratmeter siger Ulla: - Det ku’ man den gang. I dag flytter børnefamilierne til større lejligheder eller i hus, så det er småt med legende børn på plænen neden for huset nu. Ulla forstår dem nu godt, hun kunne også godt bruge et ekstra værelse oven i de 65 kvadratmeter, selvom sønnen for længst er flyttet hjemmefra. I forbindelse med det sidste halve års renovation har hun godt nok fået dybere vindueskarme til sine mange blomster, men vindueskarme giver ikke ligefrem ekstra plads til at bevæge sig på.

års jubilæumsfest i 1993 havde de en stor udstilling med fotos af skolen og dens elever gennem fotografiets tidsalder. Mange elever kunne her se billeder af både deres forældre og bedsteforældre på skolebænken.

En historie i sig selv

Udsigten fra lejligheden i Hasle er et panoNår man ser sig omkring i Ulla Rasmussens ramakort over Århus by og omegn. Jeg kan lejlighed, virker det egentlig indlysende, at se Prismet, Bruuns Galleri, Rådhustårnet, hun er så engageret i lokalhistorien. Væggehøjhusene på Langenæs, og som en ramme ne og hylderne i lejligheden vidner om om byen ligger Mols, Samsø, Marselisborg hendes egen historie. Bag døren hænger Skov og Holme Bjerge. Ulla fortæller, at fotos af familien. Der er sort-hvid fotos af Entre: 50 kroner hun kan se det hejste flag, når Dronningen hendes egne bedsteforældre i stiveste puds besøger Marselisborg Slot. side om side med billeder fra familiefester Aldersgrænse: 20 år - Der er altid noget at se på, siger med hendes søskende, børn og børnebørn Billetter og madbilletter: 40 kroner. Købes i caféen indtil mandag 4. maj hun. på slap line og i strålende farver. Ulla har Mad: Cuvettesteg Hasle - før og nu Ulla udpeger de hvide IC3toge derog flødekartofler mange malerier og billeder på væggene, som det hele taget var der en del mere liv i venter på at køreDrikkevarer ind på Hovedbanegården hun har købt som soMotiverne, der forkan købes i Icaféen kvarteret førhen. Ulla fortæller, at der på et omkring 4 kilometer syd for os. Hun så de trinsvist er stor-slåede landskaber, både tidspunkt lå hele syv butikker lige omkring første røde lyntoge komme ind på Århus dokumenterer et liv rigt på oplevelser og Trivselshuset (Hasle Centervej 159, tlf: 86 15 91 97) hendes blok, der var blandt andet en gartStation i 1935 fra sine bedsteforældres førmatcher udsigten fra vinduet. Hvor vægner, et mejeri, cigarhandler, og skomager. ste sal på Østrevej i Hasle. Den gang var gene ikke har billeder, er der i stedet reoler - Skomageren bor her endnu, og han der nemlig endnu ikke bygget noget neden med bøger. Der er fortrinsvist bøger om var her nok fra begyndelsen , siger Ulla og for, så der var frit udsyn til jernbanestrækkunst og rejser, men lige i øjeblikket er det smiler. ningen. Ulla Rasmussens bedsteforældre dog kriminalromaner der ligger fremme, Der er sket en del udbygning i Hasle i flyttede til Hasle i 1900, da hendes far var fortæller Ulla og ler. Hun læser en del og den tid, Ulla har boet der. Flere bygninger 2 år, så hun har sine rødder i kvarteret . mener det ligger i blodet, da hun kommer og en del flere beboere er kommet til, og - Jeg har sådan set boet i Hasle i al min fra en familie, hvor så godt som alle ofte ses gennem de seneste år, har der været en del tid, siger Ulla. med en bog i hånden. Ulla har for nyligt udskiftning blandt naboerne. Dåb, konfirmation og ægteskab er blekatalogiseret sin samling af bøger og cd’er i - Før i tiden, da jeg var barn og da også vet klaret i Hasle Kirke, hendes far var forbindelse med, at hun ville at lære at som voksen, da kendte vi jo alle, mindes skolebetjent på Hasle Skole, hvor Ulla også bruge en computer, og det har været noget Ulla. Hun har dog stadig et godt overblik var ansat i 25 år som sekretær, og hun af et omfangsrigt projekt at dømme ud fra over området, ikke mindst fordi hun arbejmødte sin nu afdøde mand, da han som hylderne i stuen og soveværelset, men Ulla der i Hasle Lokal-arkiv, hvor de indsamler murer var med til at lave en tilbygning til har mod på at lære mere og at få flere opleinformationer om Hasle fra aviser, har skolen i 1950. velser både i Hasle og på rejser i udlandet. gamle kort over tidligere gårde i området, Som det næste mulige rejsemål nævner Plads og mangel på samme og en ret stor samling af billeder taget af Ulla Tyrki. Ulla blev gift med sin mand i 1951, hvor de kvarteret og dets beboere gennem det sidhar billeder, er der i stedet reoler med blev skrevet op til en lejlighed. Syv år senere ste århundrede. Hvert år på lokalarkivets bøger. Der er fortrinsvist bøger om kunst gav det gevinst, og de flyttede ind i den hygfødselsdag d. 1. oktober laver de en udstilog rejser, men lige i øjeblikket er det dog gelige to-værelses lejlighed fra 1939 i Præsteling, og i forbindelse med Hasle Skoles 250 kriminalro

Nu sker det! Lørdag 9. maj 2009 fra kl. 18 – 22 kommer Fede Finn & Funny Boys til Trivselshuset.

Side 16

FællesBladet · Februar 2009

121_April2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you