1 minute read

Slummen får sin hämnd PIERRE SCHORI

Slummen får sin hämnd

Författaren Carl Sandburg och drömmen om ett demokratiskt Amerika

Advertisement

PIERRE SCHORI Om litteraturens politiska kraft

Berättelsen om den svenskättade författaren Carl Sandburg är historien om ett USA i dynamisk förändring. Den är också en amerikansk odyssé om en ung pojkes uppbrott från familj och fattigdom, driven av frihetslängtan och obändig tro på framtiden.

Sandburg blev den förste heltidsanställde ombudsmannen i USA:s växande socialdemokratiska arbetarrörelse. Han uppmanades av president Roosevelt att bli kongressledamot, tog strid mot president Eisenhower om ”den svenska socialismen och synden”, stödde John F. Kennedy och den svarta medborgarrättsrörelsen och engagerade sig mot kalla kriget. Sandburg hör också till de amerikanska diktare som ofta citerats av Olof Palme, liksom av Barack Obama, och av författare som Harry Martinson och Ernest Hemingway förordades han till Nobelpriset.

Genom dikten framförde Sandburg sitt radikala rättspatos och samhällsengagemang. Han såg ”gangstern döda och gå fri att döda igen”, han såg hungern i barnens ögon och hos utslitna män och kvinnor ur arbetarklassen.

Men han såg också ett möjligt annat Amerika.

PIERRE SCHORI, diplomat och författare (f. 1938), bor numera i Stockholm och har en lång karriär bakom sig i internationell politik. Under 25 år var han ordförande i Olof Palmes Minnesfond. Biografin Slummen får sin hämnd – Carl Sandburg och drömmen om ett demokratiskt Amerika är hans sjunde bok.

Omslag: Elina Grandin | Inbunden, 135x210 mm Ca 300 s, illustrerad | Utk: Januari | 978-91-7775-312-4