Page 1

n y tt

n u m m m er

i

s al g

n å !

OVER ALT Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning

Ved å sette korset i sentrum ønsker vi å gi trøst til dem som befinner seg i natten, i anfektelse og lidelse og hjelpe leserne til en grunnleggende helbredelse ved korset, så de kan bli i stand å ta sitt kors på seg og følge etter Jesus. Martyrene og den forfulgte kirken utfordrer oss. Guds folk trenger et nytt syn på lidelsens positive kraft. Da vil vi også få kraft til å ta et oppgjør med herlighetsteologiens ulike uttrykksformer og med et samfunn som fremmer det lidelsesfrie, perfekte mennesket.

208 sider med mange vitnesbyrd, bilder til meditasjon, teologisk dybdeboring, og sanger som kan synges mens du leser. En julegave? Pris: kr 160,-. Bestilles: Peterstiftelsen, Falkeveien 19, 1555 Son. Tlf: 64 98 35 50, 415 49 415. E-post: post@peterstiftelsen.no

Over-alt  

Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning 208 sider med mange vitnesbyrd, bilder til meditasjon, teologisk dybdeboring, og...