Page 1

Bønnenytt nr 2 2011 Kjære alle Women to Women damer! Guds Fred 1Kor 12,12 sier: “For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.” V 18: ”Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville.” Og i v 26-27: ”Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.” Tydeligere enn det Bibelen selv taler om dette kan vel ingen si det – våre søstre som forfølges på grunn av Jesu navn er lemmer på det samme legemet som oss, og de lider. De trenger din og min inderlige forbønn for å kunne stå i kampen og stormen de gjennomlever. Sterke og seirende i Herren! Les om kvinnene i dette nr av Bønnenytt og ta dem med deg inn i lønnkammeret og ut i hverdagen – du kan bære dem i hjertet og be for dem når Den Hellige Ånd minner deg. Hebreerne 13,18: ”Be for oss! For vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og ønsker å gå rett fram i alle ting.” Deres i Herren, Eva

1


En stor TAKK – til alle dere som BER for kvinnene, som får sine historier videreformidlet her i W2W Bønnenytt, og gjennom andre Åpne Dørers kanaler. Det nytter!

En stor TAKK – til alle dere som tar av deres tid og setter dere ned med et kort, en penn og noen engelske ord i tankene og SKRIVER en hilsen til dem det legges til rette å skrive til. Det nytter og er til STOR oppmuntring! Ta også gjerne en titt på skrivekampanjene i ÅD bladet og på www.opendoors.no under ”Send en hilsen.”

En liten reiseskildring fra Bhutan Annette van der Spoel, gift med pastor Ron van der Spoel i Nederland, reiste sammen med en gruppe kvinner på en reise for Åpne Dører til Buthan. De hadde flere møter med kristne kvinner der. Til Åpne Dører forteller Annette om sine opplevelser: ”Bhutan er et lite land i Himalaya nord for India. Landet har en ung konge og er sterkt avhengig og opptatt av sine tradisjoner. Bhutan kalkulerer ikke med Brutto Nasjonal Produkt, men med Brutto Nasjonal Glede. Her er en fantastisk natur, vennlige hjelpsomme mennesker i tradisjonelle klær og bygninger i flotte farger og med vakre utskjæringer i tre. Overalt ser man buddhistiske bønneflagg vaiende i vinden – alt ser ut som et eventyr. Men bildet slår raskt sprekker dersom du tar deg utenfor allfarveien, som er beregnet på turister, og kommer i kontakt med befolkningen. Her er stor fattigdom, mye usikkerhet om fremtiden og det finnes ikke religionsfrihet, slik regjeringen hevder. Spesielt kristne lider. I løpet av turen vår møtte vi en rekke kristne kvinner, og fra dem hører vi fortellingen om et helt annet Bhutan. Vi hører om et land der kristendommen er forbudt og der Bibelen er en forbudt bok. Kvinnene sier de har kommet til tro gjennom kontakt og samtale med andre kristne kvinner! At dette får store konsekvenser for deres liv er tydelig, når de forteller hvordan hele familien blir satt til side. Likevel har de sagt farvel til buddhismen. Som kristen i Bhutan er det svært vanskelig å finne en jobb. Som kristen blir du også ofte slått. Mange kastes ut fra sine hus når myndighetene finner ut at de lever sammen med andre troende. Hører noen deg synge en kristen sang eller ser at du leser i Bibelen, blir din identitet tatt fra deg. Dette gjør det umulig å reise, stemme eller studere. Historien jeg hører sjokkerer meg. Jeg spør kvinnene hvordan de holder ut å leve dette livet. Som svar på spørsmålet mitt vises blanke øyne og smilende ansikter. De forteller om at livet med Jesus er mye mer verdifullt enn å slippe plagene og truslene de må forholde seg til. Dessuten vet de at hvis de følger Jesus, må de også lide. Dette forteller Bibelen mye om og det er vanlig i historiene der. Når jeg hører dette blir jeg stille. For hva krever troen av oss? Vi i Vesten lever komfortable kristne liv, hva koster det oss at vi tror på Jesus? Stillheten blir enda dypere når kvinnene spør om de kan be for oss. For oss! Vi er overrasket, for vi kom jo hit for å be for og oppmuntre dem. Vi kjenner sterkt tilstedeværelsen av Den Hellige Ånd, og

2


vi lærer at gleden i Herren, gleden som troen gir, er større enn alle offer vi har å gi. Fremfor alt får vi dele bønnefellesskap med våre kristne søstre – disse bhutanske kvinnene ba for oss og vi oppfordrer deg til å be for dem.” Vi har noen punkter til forbønn for kvinnene i Bhutan, og du kan også skrive oppmuntrende kort til dem: ELISHIBA er gift og bor sammen med sin manns familie. Svigerfamilien er helt imot kristendommen, og hun er hatet av dem. Dette gjør livet i huset svært vanskelig å opprettholde. Likevel er hun trofast mot sin Herre og Frelser.  

Takk Gud for Elishibas styrke og tro. Be om at Elishiba må få være et eksempel og vitensbyrd for sin manns familie, og at evangeliet må berøre deres hjerter.

REIJNA og hennes familie er de eneste kristne i sitt nærmiljø. I huset til Reijna salmes regelmessig en gruppe kristne, men denne lille husmenigheten kan på ingen måte lage støy av frykt for at naboene skal finne det ut. Når det eventuelt skjer, blir Reijna og familien kastet ut av huset, og de vil ikke lenger ha noe sted å tilbe Gud sammen.  

Takk Gud for den lille husmenigheten som møtes i hjemmet til Reijna. Be om at denne gruppen av kristne vokser i troen. Be om at Reijnas familie ikke blir kastet ut av huset og mister sin identitet om naboene finner ut at en liten menighet møtes der.

Forrige gang TULSI var sammen med sin lille husmenighet, var myndighetene der. Trolig har en spion fra deres side avslørt hvor den lille huskirken kom sammen på den tiden. Under raidet mistet alle som var til stede sin identitet – også Tulsi. Inntil nå har hun ikke vendt tilbake dit. Hun vet ikke hva som kommer til å skje, og hun har problemer med å stole på mennesker, siden hun ikke aner hvem som kan være spion fra myndighetene.   

Be om at Tulsi raskt får igjen sin identitet som innbygger i Bhutan, og om at regjeringen ikke legger press på henne for å oppgi sin tro. Be om styrke for Tulsi til å håndtere det som har skjedd og om at hennes tillit til Gud vedvarer. Be for de andre medlemmene av denne husmenigheten. Be om at de takler det som har hendt med Kristi sinnelag, og om at de får sine papirer raskt tilbake.

DU KAN SENDE OPPMUNTRENDE KORT – helst på engelsk – til Elishiba, Reijna og Tulsi til: Women to Women /Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 KRISTIANSAND Se retningslinjer for brevskrivning under.

3


Buddhistiske bønneflagg vaier i Bhutan

Ill.foto Bhutansk kvinne med barn

Be for og skriv til Tadelu Dimbasha i Etiopia Et år er gått siden TADELU DIMBASHA (39) mistet sin 13 år gamel datter, Nura Ahmed, da hun ble brutalt myrdet fordi hun nektet å gifte seg med en muslimsk mann. Den antatte morderen, som også er den potensielle ektemannen, hadde også trakassert Nura en tid før drapet. En representant fra ÅD overrakte nylig kort og brev til Tadelu, og da hun ble spurt hvordan hun følelsesmessig har det nå var svaret: ”Jeg har det bra.” Dette er et vanlig svar her på landsbygda, også når det ikke er helt sant. I Tadelus tilfelle er det helt klart at hun strever med følelsesmessige og psykiske traumer etter tapet av datteren. Tadelu trenger oppmuntring

Etter å ha åpnet og oversatt de oppmuntrende kortene, brøt det frem et takknemlig smil i Tadelus

ansikt. Det ble forklart for henne at alle de som hadde skrevet kjente til hennes historie og at de ber for henne, også et år etter hennes tragiske tap. Det faktum at hun ikke kjente noen av disse som ønsket å støtte og oppmuntre henne var det mest gripende for Tadelu. Etter å ha delt brevenes innhold, uttrykte Tadelu en ydmyk takknemlighet overfor alle sine bønnestøtter: ”Takk Gud, Han er stor og takk for alle deres bønner.” Situasjonen med Tadelus døve sønn ALAZAR på 7 år har ikke endret seg. På spørsmål om hvordan han har det, svarer hun at hun ikke kan gå fra ham, heller ikke om han er sammen med 4


andre, siden det ikke er noen som forstår hva han prøver å uttrykke. Dette gjør det veldig vanskelig for Tadelu å arbeide. Etter å ha vært enslig mor i flere år nå, savner hun veldig støtten fra datteren Nura når det gjaldt Alazar. Nura pleide å se etter lillebroren mens Tadelu arbeidet. Etter Nuras bortgang har hun ikke kunnet finne noen som er villig til å fylle dette tomrommet. Det faktum at Tadelu ble svært emosjonell hver gang Nuras navn ble nevnt, viser at hun har et desperat behov for fortsatt bønnestøtte. Etter at vår medarbeider hadde fått dele Ord fra Bibelen og tid i bønn med henne, kjente hun seg mer trøstet. Og til tross for sorgen hennes, kunne ÅD’s medarbeider legge tydelig merke til håpet som innholdet i kortene og brevene brakte henne. Vi ser og erfarer enda en gang hvor verdifulle disse hilsenene fra omsorgsfulle bønnestøtter – søsken i troen – er. På en lapp skrev Tadelu en hilsen til alle dem som husker henne i bønn i denne sorgens tid: ”Waqeyo isniha ebisu,” som betyr ”Gud velsigne deg!” ÅD planlegger å hjelpe Tadelu å starte sin egen buisness, og vi ser også tydelig det store behovet hun har for ytterligere oppmuntring. Vi ber derfor våre supportere om å være så snill å skrive til henne! Tadelu Dimbasha og Alazar c/o Women to Women Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 KRISTIANSAND Se retningslinjer under.

Tadelu og sønnen Alazar (7) foran hjemmet sitt

5


BØNNEEMNER:    

Vær så snill å fortsett å be for Tadelu om at hun må bli komme gjennom sin emosjonelle smerte og ikke glemme å se på Jesus og gå til Ham for trøst og hjelp. Be for hennes fremtid om at Gud må ta bort angsten og frykten, og erstatte det med tillit til og tro på Ham. Be for tilstanden til Alazar. Be Gud om hjelp til guttens behov og om å gi Tadelu den overbevisning at Han kan hjelpe langt utover hennes forventninger. Be for de lokale kirkelederne om at de må søke Guds visdom og ledelse i å støtte Tadelu i hennes situasjon.

Hvordan går det med Ruth fra Midtøsten Noen husker kanskje at vi tidligere har bedt om forbønn og oppfordret til å skrive til RUTH fra Midtøsten? Det er nå kommet glede og takknemlighet inn i livet hennes, fordi hennes mann nylig har fått visum til det landet Ruth nå bor i. Ved juletider ble de gjenforent. Etter lange år med ensomhet, kan de endelig begynne å bygge noe sammen. Ruth og ektemannen LEO levde adskilt i flere år siden hun måtte flykte fra hjemlandet sitt. Familien hennes ville ha henne drept fordi hun var blitt en kristen og i hemmelighet hadde giftet seg med den kristne mannen Leo. ”Jeg er så takknemlig for alle de menneskene som i årevis har bedt for meg. Endelig er min og deres bønn besvart,” sier en takknemlig Ruth. ”Gud er stor og kjærlig. Jeg er så glad! Min mann og jeg har fortsatt en lang vei å gå, men for første gang på nesten 10 års ekteskap kan vi tenke på å bygge en fremtid sammen. For første gang lever vi under samme tak. Det er så flott, men vi har begge opplevd mange ting som må bearbeides…” Til tross for takknemligheten finnes det også bekymringer. Selv om det var godt og fantastisk å få se hverandre igjen, er begge endret av opplevelsene de har hatt i tiden med adskillelse. De lider begge av helseproblemer. Ruth er veldig sliten og sover svært dårlig. Hun har også problemer med hjertet og har vært på sykehuset flere ganger. Leo har diabetes og må venne seg til kulturen i sitt nye hjemland. Det har også vært bekymringer omkring papirene til Leo. En stund var det uklart om han kunne bli, men nå har han fått oppholdstillatelse for 1 år. Paret bor nå sammen i en 1-roms leilighet, hvor det er fukt og mugg på veggene, og hvor sentralvarmen ikke fungerer. At dette ikke bidrar til å bedre deres helse er et faktum. Det er veldig oppmuntrende å høre Ruth si: ”Vi fortsetter å stole på Gud og be om at helsen vår må bli bedre, og om at vi må være i stand til å bygge fremtiden vår sammen på de gode tingene i livet vårt.” 

Takk Gud for Leos midlertidige visum og oppholdstillatelse i landet der Ruth nå bor. Be om at han fortsatt må få bli der, og om at de kan bygge en fremtid sammen. 6


 

Be om bedre helse for både Ruth og Leo. Be om at forholdet mellom dem må fordypes, og at Gud fortsetter å spille en viktig rolle i livene deres. Be om hjelp til å bearbeide alle vonde opplevelser fra fortiden, og om Guds nærvær og trøst når vonde ting dukker opp.

Skrivekampanjen for Ruth er avsluttet og det er ikke mulig å skrive til henne lenger.

Retningslinjer for brevskriving

Når du sender et kort eller brev: 

Du må aldri nevne Åpne Dører eller Women to Women i brevet/kortet!

Ta høyde for at kortet/brevet kommer til å bli lest i sensur.

Ikke send penger.

Ikke skriv e-post adressen din, kun navnet ditt og landet du sender fra.

På kortet/brevet skriver du kun navnet til personen du skriver til (ikke adressen) og send dette, uten konvolutt i en samlekonvolutt med eventuelle andre kort/brev.

Skriv aldri noe som kan oppfattes negativt av myndighetene og unngå ordet (og ord i assosiasjon med) islam.

Hvor sender jeg kort/brev? Send alle kort/brev til: c/o Åpne Dører Barstølveien 50F 4636 Kristiansand

7


 På hvilket språk? Skriv fortrinnsvis på engelsk. På neste side finner du eksempler på oppmuntrende bibelvers på norsk og engelsk.

Gal 6,9-10 sier: ”Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.”

Norsk 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Jeg ber for deg. Måtte Herren oppmuntre og styrke deg gjennom Sitt Ord. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1Kor 1,18 For ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Gud springer jeg over murer. Salme 18,30 Kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg. Salme 50,15 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39 Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Salme 27,1

Engelsk 1. I am praying for you. 2. May the Lord comfort and strengthen you through His word. 3. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 1 Cor. 1,18 4. As for God, his way is perfect; the word of the Lord is flawless. Psalm 18,30 5. Call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me. Psalm 50,15 6. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Rom 8, 38-39 7. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Psalm 27,1

8

Bønnenytt nr.2 2011  

Kjære alle Women to Women damer! Guds Fred 1Kor 12,12 sier: “For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er...