Page 1

бюлетин ¬ 39 брой ¬ декември 2011

Местни новини София ¬ Възраждане: място, пейзаж, памет / фотографии, инсталации / САМСИ, бул. „Черни връх” 2. Участват: Анхел Масип, Хакобо Кастеляно, Хуан Лопес (Испания). Темата за пространството е константа в изкуството. Тримата испански артисти разглеждат пейзажа като среда, която винаги подлежи на намеса и на по-различно тълкувание, а работите им се превръщат в материален израз на съжденията им. На пръв поглед тримата артисти изграждат твърде различни пейзажи: Хакобо Кастеляно чрез предмети, Анхел Масип - като съзерцава природата, в която все по-трудно открива чуждите на нея елементи, а Хуан Лопес - от гледна точка на двойствеността на градския пейзаж и езика му. Но общото между тях е идеята за влиянието на пейзажа върху обитаващите го хора. Градовете или строителните материали за тях са образ или средство. (http://samcaproject.com/) 1 декември 2011 - 10 януари 2012. ¬ Зона Urban / живопис / галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6. Изложбата има за цел да проблематизира с остротата на съвременната артистична чувствителност сложния комплекс от социални връзки и психологически трансформации, породени от условията на живот в Големия град. Вниманието се насочва към урбанизирания ландшафт, към унифицираната панелна безличност, към стереотипите, нормите, ритуалите и ексцесиите на социалното поведение. Сред участниците са: Виолета Танова, Динко Стоев, Ивайло Аврамов, Иво Бистрички, Калия Калъчева, Михаела Власева, Николай Найденов, Николай Петков, Нина Русева, Светослав Недев, Симеон Шивачев и др. До 14 декември 2011. ¬ Дружество на новите художници (1931-1944). 80 години от основаването / Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1. Изложбата има ретроспективен характер и в нея се очертават две посоки – художествена, състояща се от над 250 живописни платна, скулптурни произведения, графични творби, събрани от градските художествени галерии в страната и частните колекции, и документална, в която са включени голям брой архивни материали, свързани с организационния живот на дружеството, както и критични материали, които дават възможност зрителят да се докосне по-пълноценно до епохата на „Новите”. (http://www.sghg.bg) 13 декември 2011-19 февруари 2012. ¬ Дружество на новите художници (1931-1944). 80 години от основаването / галерия „Васка Емануилова”, бул. „Янко Сакъзов” 15. Част от ретроспективната изложба за Дружеството на Новите художници е представена в галерия „Васка Емануилова”. Тук фокусът е поставен върху специална програма от документални филми за Новите художници, както и върху хронология на изложбената дейност на дружеството. (www.veg.sghg.bg) 8 ноември - 4 декември 2011. ¬ Константин Ачков, Петър Захаринов / Пъзели за живеене / Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска” 2. Изложбата представя български продуктов дизайн. Авторите на „пъзелите за живеене”, обаче, идват от други креативни области - Константин Ачков е скулптор, а Петър Захаринов е архитект. В техния случай това е предимство, тъй като им позволява да съзрат във функцията и материала много по-голям потенциал за творчество. Това, което ги обединява, е сглобката, стратегията, която са избрали да подходят към дизайна. Затова и изложбата им се нарича “Пъзели за живеене”, тъй като методът, по който конструират мебели много напомня пъзел. Това не е просто сглобяване на части, а интелектуално предизвикателство, което освен че влияе на външния вид и функционалността на мебелите, ни кара да възприемаме ежедневната си среда с други очи, будно внимание и въображение. (www. credo-gallery.bg) 12 декември 2011 – 15 януари 2012. ¬ Петер Цанев / Скирити източници (инсталация) / галерия „Аросита”, ул. „Врабча” 12-Б. Едва ли има друг пример за толкова деликатно проникване в действителността от изкуството на Петер Цанев. За да бъде разбрано и оценено обаче, то изисква същото повишено внимание към крехкия баланс и невидимите, интуитивни връзки и енергии между на пръв поглед обикновените неща. Съвсем просто обяснено, там винаги има нещо необичайно, “не на място”, което отключва цяла серия от асоциации. До 6 декември 2011. ¬ Me, Myself and I / рисунки, видео / галерия 0gms, бул. „Васил Левски” 134. Участват: Биляна Джурджевич, Езра Донсън, Серж Онен, Ирена Паунович, Дейвид Шригли, Крис Шефърд. Изложбата акцентира върху начина, по който човек възприема важността на своето присъствие и всекидневната борба с идентичността. 2 декември 2011 - 26 януари 2012. ¬ Димитър Грозданов / Инсталация 8 / галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6. Инсталацията е съставена от текстил и неон. Разказът е подсказан от явления, от които са останали само някои материални белези. Посветена е на емоциите, които съпътстват този процес, тоест на меланхолията, с която е свързано миналото и онова, което ни липсва. До 13 декември 2011. ¬ Светозар Бенчев, Красимир Джидров / Обекти / Shouroom ROCA, бул. „Мария Луиза” 16. Изложбата включва живопис и скулптура от дърво. Триизмерните “обекти на Джидров” излъчват пиетет към природата – от привидно “обикновеното” парче дърво е извадена наяве скритата му същност. Поставени в интериор, обектите някак от само себе си, естествено символизират връзката с природата. Творбите на Светозар Бенчев са от друг характер. В тях обичайни предмети от ежедневието и детайли от предишни картини на автора са поставени в нов контекст, който ги превръща в “обекти” - нещо новосъздадено, с различен смислов заряд спрямо първоизточника. (http://www.roca-bulgaria.bg) До 24 декември 2011. Пловдив ¬ Викенти Комитски / Субективна география / Галерия Сариев, ул. „Отец Паисий“ 41. Общият замисъл на „Субективна география” има своята идейна приемственост в предишни отделни творби на Комитски и продължава линията на критичност към класическата художествена форма, към политически, културни, исторически клишета, към инерционно възприети понятия като „тук” и „там”, „свой” и „чужд”, към утопиите и митологиите на


глобализацията. В изложбата „Субективна география” Викенти Комитски показва една позиция на творец със собствена система на критична идеология, близка до все по-осъмняващото се в капиталистическата панацея младо поколение. Отново чрез стратегията на умишлено профанизиране на културни територии, традиции и практики изгражда собствената си знакова образност, позната ни и от предишните му изяви, която го превръща в марка. (www.sariev-gallery.com) 15 ноември–17 декември 2011. ¬ Сашо Стоицов / Дупка в паркета / Галерия Сариев, ул. „Отец Паисий“ 41. Самостоятелната изложба „Дупка в паркета” на Сашо Стоицов насочва вниманието и запознава с този емблематичен, но не толкова познат български творец от изкуството на Прехода. С изложбата, Галерия Сариев цели да направи кратък опознавателен профил на автора чрез негови знакови произведения от началото на 80-те години на ХХ век, някои от тях непоказвани, до съвсем нови творби от 2011 година. Изложбата носи името на една от най-запомнящите се, скандална за времето си, творба - „Дупка в паркета“, 1989 година. Работата е правена за изложбата „11,11,89” в Благоевград и представя паркет с изрязана дупка в средата. Според думите на автора, тя интерпретира „пробива в системата, паркетния комунизъм и уеснафяването”. (www.sariev-gallery.com) 20 декември 2011–3 февруари 2012 Варна ¬ Академично-свободно / куратор Пламена Димитрова / Галерия GRAFFIT, бул. „Княз Борис І” 65. Участват Андрей Даниел, Ангел Станев, Десислава Минчева, Димитър Чолаков, Емил Попов, Ивайло Мирчев, Станислав Памукчиев. В основата на изложбата стои идеята да се покажат произведенията на художници, които са достигнали до високи творчески нива на изява в изкуството днес и имат академична кариера на професори в различни области на визуалността – живопис, скулптура, рисунка и др. (www.graffitgallery.com) 15 декември 2011-10 февруари 2012. Русе ¬ Лъчезар Бояджиев / Локално затопляне / инсталации и рисунки / галерия „Приятели”, ул. „Иван Вазов” 9. В проекта си за галерия „Приятели” художникът се обръща с ирония и хумор към динамиката на локално и глобално, лично и обществено, реално и въображаемо. В текста на концепцията си за изложбата авторът споделя: „Винаги съм се чудил защо и как т. нар. глобални работи засягат мене и семейството ми, града и махалата ми, приятелите ми и така нататък. Доста ми е ясно как глобалните събития засягат кариерата и продажбите на произведенията ми... Особено когато колекционер от Сингапур (менажер на hedge fund) се отмята от тлъста (за мене) сделка за закупуването на някои мои произведения под тъпия (според мене) претекст, че глобалната финансова криза е ударила яко... Добре, но – глобалното затопляне? Говорете ми за него, когато е минус 25 C° през зимата... Виж локалното затопляне е много по-приемливо – мога да го видя и чувствам; мога да го продам и на приятелите, и на бизнес партньорите си; мога да направя нещо с него – като например сума ти рисунки, инсталации, че дори и изложба.” До 14 декември 2011. На Балканите ¬ 3. Атинско биенале / Monodrome. За изграждането на биеналето и неговата паралелна програма тази година са ангажирани повече от 100 артисти, арт групи, куратори и теоретици. Това е заключителната, трета част, на трилогия, започнала през 2007 г. с Destroy Athens и продължила през 2009 с Heaven. В основата й стоят живота и работата на Валтер Бенямин, и по-конкретно едноименната му книга „Еднопосочна улица” (1928 г.). Куратори на Monodrome са Никола Бурио и X&Y (Ксения Калпакцоглу и Пока-Йо, съоснователи на Атинското биенале). Това е разказ, излъчван от историческите места в центъра на Атина, представляващ въображаем диалог между Малкия принц и Валтер Бенямин. (www.athensbiennial.org) 23 октомври-11 декември 2011. По света ¬ Маурицио Кателан / Музей Соломон Р. Гугенхайм, Ню Йорк, САЩ. Приветстван едновременно като провокатор, шегаджия и трагически поет на нашето време, италианецът Маурицио Кателан създава някои от най-незабравимите образи в съвременното изкуство. Ретроспективната изложба в Музея Гугенхайм, Ню Йорк, представя за първи път в такъв мащаб продукцията на художника. В нея са включени повече от 130 произведения, заети от частни и публични колекции по света, създадени от 1980-те години до днес. За своите работи Кателан изхожда от разнообразни базисни точки – от поп-културата, историята и религията до медитацията, като не се занимава с тях повърхностно, а едновременно хумористично и задълбочено. Работещ по начин, който може да се нарече хиперреалистичен, художникът създава скулптури и инсталации, които разкриват противоречията в съвременното общество. (www.guggenheim.org) До 22 януари 2012. ¬ Пипилоти Рист / Масаж на очната ябълка / Hayward Gallery, Southbank Centre, Лондон, Великобритания. Швейцарската художничка е сред водещите в света, станала известна с новаторските си видео инсталации. Изложбата в Hayward Gallery е първото й цялостно представяне във Великобритания. В нея са включени едноканални видео творби, скулптури, фотографии, тапети и видео инсталации, създавани от началото на кариерата й през 1980-те до днес. Работите на Рист се отличават с високото си технологично качество и ослепителни цветове. Тя използва сетивни обази, музика и текст, за да създаде хипнотични инсталации. Резултатът е тотално чувствено усещане за публиката чрез представянето инсталации, специално пригодени към специфичната архитектура на мястото. (www.hayward.org.uk) До 8 януари 2012. Световните музеи ¬ Van Abbemuseum в Айндховен, Холандия, е един от първите музеи за модерно и съвременно изкуство в Европа. Той съществува от 1936 г. и носи името на своя основател Abbe Henri. Днес музеят съхранява повече от 2700 произведения, като близо 1000 са скулптури, инсталации и видео творби. Сред тях са и ключови работи и архиви на Лисицки, Пикасо, Кандински, Кокошка, Шагал, Йозеф Бойс, Пол Макарти, Недко Солаков, Младен Стилинович, Яел Бартана и др. Музеят има експериментален подход към ролята на изкуството в обществото. Важни са откритостта, гостоприемството и обмяната на познания. Оригиналната колекция на музея е закупена от Общинския съвет на Айндховен след споразумение с частния колекционер и собственик на тютюнева фабрика Хенри ван Абе. От своя страна той спонсорира изграждането на музейната сграда по проект на Александър Кропхолер. Тъй като по-късно сградата се оказва малка за нарастналата колекция и нуждите на музея, през 2003 е завършено разширение, включващо и 27-метрова кула, дело на архитекта Абел Каен. Днес Van Abbemuseum се простира върху площ от 9825 кв.м. (www.vanabbemuseum.nl) При нас в artnewscafe ¬ Черният пазар за полезни знания и Не-знания / Водещ: Хана Хурциг, „Мобилна Академия“ – Берлин, 7 декември 2011, 19:00 часа. С любезното съдействие на Гьоте-институт, София. Творческият салон „Мобилна академия“ развива различни формати за научно посредничество: театрални инсталации за представяне на памет, пространство и реторика, събития на живо със 100 експерта, филмови инсталации на тема „Разкази за места, градове и територии” и заедно с това представя различни модели от архиви на записи и филми. През 2012 г. един от проектите ще бъде реализиран в Пловдив: „Черният пазар за полезни знания и Не-знания”. През 2012 „Мобилна академия“ ще посети квартал Капана в Пловдив. С участието на местни актьори, както и на утвърдени експерти, ще бъде реализиран „Черен пазар” с името „Нека говорим за пари”. По този повод на 7 декември (сряда), в artnewscafé, Хана Хурциг ще представи документален филмов материал по проекта „Мобилна академия“. Повече информация можете да откриете на: www.mobileacademy-berlin.com, http://openarts.info/ издава: ARTNEWSCAFE ¬ селекция на новините: Светла Петкова ¬ дизайн: Studio PUNKT ¬ тираж: 1000 ¬ издава се с подкрепата на Фондация Америка за България ¬ разпространява се безплатно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново Фотография: Сашо Стоицов, Дупка в паркета, 1989 ARTNEWSCAFE се намира в Пловдив на ул. Отец Паисий 38, до Галерия Сариев www.artnewscafe.com

Artnewscage Bulletin December 2011  

A monthly art bulletin in Bulgarian. www.artnewscafe.com https://www.facebook.com/artnewscafe.bulletin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you