Page 1

CISV NORGE 2012 CISV Norge //  

1


CISV er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon av og for unge mennesker som arbeider for en mer åpen, rettferdig og fredelig verden. Siden 1951 har vi tilbudt et spekter av lokale aktiviteter, internasjonale leirer, utvekslinger og samfunnsprosjekt. Hvert år organiserer våre frivillige aktiviteter for barn, unge og voksne fra over 60 land. Gjennom årene har disse aktivitetene gitt tusenvis av deltakere muligheten å treffes og skape vennskapsbånd med mennesker fra hele verden! 2

  

\\ CISV Norge


Til kakebakarane CISV tilbyr unike internasjonale opplevingar for born og unge. Alle som har fått mogleiken til å delta på ein CISVaktivitet kan skrive under på dette. Desse unike erfaringane er verkeleggjort av engasjerte ungdom og vaksne som bruker av si tid og sine krefter for at andre skal få mogleiken til å skape rike minner for livet. Eg har sjølv mykje av mitt engasjement frå mine eigne CISV-opplevingar der eg fekk høve til å delta på noko som har gitt meg mykje. Eg føler det er riktig å gje tilbake når eg veit kva eg sjølv har fått delta på. Eg let meg imponera av alle dei foreldra som stiller opp og fattar slik interesse for det ungane deira har fått vera med på. Dei stiller på dugnad, deltek på informasjonsmøter, rigger leir og bidreg med særs mykje i organisasjonen vår. Dei har sjølv ikkje delteke på leir, men står ofte i bresjen når ein ny leir skal arrangerast i fylkeslaget. Me har stadfesta nye satsingsområde i CISV Norge i år, lokal kompetanseheving og satsing på medlemmer frå 16 til 21 år. Ungdommane utgjer ein viktig framtidig ressurs for

CISV og arbeidet denne aldersgruppa allereie har byrja på lover særs godt.

Det er mykje engasjement i denne aldersgruppa og dette skal me vera med å byggje vidare på. Likevel, når me seier på gjensyn til forventingsfulle framtidige verdsborgarar som drar ut på kanskje sin første CISV oppleving, vil eg rette ei stor takk til alle som står bak. Alle som har bidrege på delegasjonsmøter og leirkomitemøter, og alle dei som skal vera vertsfamiliar og sjølv arrangere leir. God sommar til alle saman! Jostein Sydnes President CISV Norge //  

3


4

  

\\ CISV Norge


Innhold 6 Sommeren er her! 8 Engasjement som varer livet ut 12 Tomorrow’s Take 14 I have a Mango 18 Bærekraftig Utvikling i nærmiljøet 22 Visjoner om Juniorarbeid 26 We are the Greenspace Guardians 30 Aktiviteter til sommerens leir 34 CISV i 2011

CISV Norge //  

5


6

  

\\ CISV Norge


Sommeren er her! Som alle dere vet; sommer er tid for leir, utfordringer og eventyr. Med stor glede og entusiasme møtes snart tusenvis av CISVere på leirer verden over for sammen å lære, leke og le. Ikke minst tar dere ansvar som ambassadører for CISV Norge og som forsvarere av tanken på at en bedre morgendag er mulig. Det er dere som er CISV, og deres innsats som er vår mest verdifulle ressurs, og for dette vil vi takke dere! Sammen står vi på for å fremme fred og forståelse. Vi er representanter for et globalt fredsinitiativ. Og det er noe vi kan være stolte av! I 2012 har CISV bærekraftig utvikling i fokus. Hva er bærekraftig utvikling spør du? Det er forsvarlig vekst som ikke skjer på bekostning av naturen og mennesker rundt om på kloden. En verden basert på uansvarlig vekst er en ustabil verden. Uten et skifte til en mer bærekraftig utvikling er vi alle i fare. Det er vårt felles ansvar å gjøre noe for å redde planeten Tellus, og vi håper at CISV kan gi deg gode forutsetninger for å gjøre nettopp dette.

Du kan lese om Silje og hvordan hun har tenkt å jobbe med bærekraftig utvikling på en barneleir i juli, og Ingrid og Inger Berit skriver om hva nettopp du kan gjøre for å fremme forsvarlig vekst i ditt lokalsamfunn. Noen av dere har sendt inn gode forslag til leiraktiviteter, og vi håper at de skal komme godt til nytte. CISV ønsker alle en god sommer og ønsker dere lykke til videre i 2012!

Yashar Dehaghani Redaktør

I dette bladet skriver Ole om det å bli engasjert og om viljen til å engasjere, og Karianne om alle erfaringene hun gjorde seg under Mango prosjektet som varte i et helt år. CISV Norge //  

7


Engasjement som varer livet ut 8

  

\\ CISV Norge


CISV, en organisasjon som jobber for fred. Men hvordan? Gjennom frivillig arbeid med barn og unge. Gjennom internasjonal og fremmedkulturell forståelse, gjennom forming av vennskap og felles erfaringer som vil knytte mennesker sammen livet ut. På CISV Norges hjemmeside står det at «barna er fremtiden». Men barna hadde aldri klart det uten resurssterke voksne som engasjerer, som

oppfordrer, som bidrar. Så jeg vil takke dere som hjelper barna deres til å bli å bedre verdensborgere, som kanskje kan gjøre verden til et litt bedre sted, og som gir ungdommer som meg muligheten til å gjøre en innsats. På Stord i år skal vi sette fokus på bærekraftig utvikling. Spørsmålet er, hvordan vekke denne aldersgruppens CISV Norge //  

9


10

  

\\ CISV Norge


Og vi trenger lek. Lek er limet som vil holde det hele sammen i årene som kommer, som skaper minnene for livet, som vil få oss til å huske vår måned sammen på vestlandet som, ikke regnfylt, men meningsfylt. interesse for kildesortering, karbondioksid og metangass? Hvordan fortelle en 15-årig jente at hårsprayen hennes er med på ødelegge eldgamle økosystemer over hele kloden? Hvordan i det hele tatt informere om hva et økosystem er? Hvordan motivere noen til å gjøre en forskjell, når all vår innsats bare er en dråpe i havet? Og ikke minst, hvordan skal vi få ungdommene til å huske sommerleiren i regnfylte Vest-Norge som noe annet enn... vel, regnfylt? Gjennom lek. Gjennom nettopp ikke å informere. Gjennom å møtes som personer, som likeverdige, som lekekamerater, heller enn som en bedrevitende lærer i møte med en halvveis interessert elev. Gjennom diskusjon. Gjennom å spørre, i stedet for hele tiden å fortelle. Gjennom å engasjere og tilrettelegge, i stedet for å lede. Ungdommene jeg skal på tur med, skal selv få muligheten til nettopp det: å lede, å organisere, å ta initiativ. De vil vokse som individer, men de vil samtidig knyttes sammen som gruppe. De vil øve på å delta, å kommunisere, og på å samarbeide

Uten samarbeid finnes det ingen fred. I hvert fall sånn verden er i dag, med økende globalisering takket være industriell og materiell utvikling, og med økende rivalisering grunnet minkende ressurser. Vi trenger fredsfremmende organisasjoner. Vi trenger innsats. Vi trenger verdensborgere: folk med internasjonal forståelse og erfaring, med et åpent sinn og en løsningsorientert tilnærming til omverdenen. Og vi trenger lek. Lek er limet som vil holde det hele sammen i årene som kommer, som skaper minnene for livet, som vil få oss til å huske vår måned sammen på vestlandet som, ikke regnfylt, men meningsfylt. Vi utgjør kanskje en dråpe i havet, men vi kan faktisk gjøre en forskjell. Jeg gleder meg til å gjøre mitt beste. Ole Heggeset Sand, 20

Og der har vi viktige stikkord: deltakelse, kommunikasjon og samarbeid. Uten deltakelse trengs ingen kommunikasjon, uten kommunikasjon trengs ikke samarbeid... CISV Norge //  

11


Tomorrow’s Take Første helgen i februar dro jeg og 13 andre spente ungdommer til CISV i Fredshuset i Oslo. Der møtte vi Mike, CISV Norges EVS praktikant, og resten av teamet bak prosjekthelgen. Selv om ingen av oss visste stort om hva som faktisk skulle skje, hadde vi fått med oss essensen: Vi skulle lage en dokumentarfilm om bærekraftig utvikling! Vi fikk opplæring i kamerabruk og i å holde intervju, og ikke minst fikk vi besøk av erfarne filmskapere! Jeg tror dette var helgens høydepunkt for mange, i hvert fall for meg. På søndag reiste vår gruppe hjem til Bergen med en oppgave: å bruke all kunnskapen vi hadde fått til å lage og dokumentere et eget prosjekt om bærekraftig utvikling. I slutten av april ankom vi Oslo for andre gang. Da arrangerte Mike intervjuer med forskjellige mennesker som arbeider for en bærekraftig fremtid; alt fra eieren av Friends Fair Trade, som er den kuleste butikken i historien, til folk som bor i små samfunn i byen hvor de prøver å utnytte alternative energikilder. I tillegg til disse spennende intervjuene gikk vi rundt og plantet forskjellige planter på offentlige steder, noe som kalles «Gorilla Gardening», vi hengte opp resirkuleringsposer rundt overalt for å se om de ville bli brukt, og vi drev med «Green Graffiti» aktivisme. Det er å male et budskap

12

  

\\ CISV Norge

på synlige steder med maling laget av mose, mel og yoghurt, og noen uker senere vokser det forhåpentligvis grønt der. Mest av alt hadde vi det gøy! Og alt dette ble flittig dokumentert med kamera. Så følg med, det ferdige produktet blir snart publisert på CISV.no/TomorrowsTake!


CISV Norge //  

13


I Have a Mango

Gjorde vi noe med det? I en artikkel jeg skrev for våre bloggsider i januar i år spurte jeg ambisiøst: «2012 – året vi skal gjøre noe med det?». Jeg refererte til det komplekse feltet bærekraftig utvikling og malte et litt pessimistisk bilde som sosiologen Antony Gidden tegnet opp under Zero-konferansen i fjor da han sa: «There’s no such thing as a green economy».

There’s no such thing as a green economy. Antony Gidden

Etter å ha vært deltaker på utvekslingsprosjektet «I have a Mango» mellom CISV Norge og CISV Colombia et helt år er det på tide å gjøre opp status på nytt. Det er fortsatt temmelig klart at bærekraftig utvikling er et problematisk begrep – kanskje mer nå enn noen gang. Likevel fant vi hundrevis av gode grunner til å jobbe konkret og lokalt med tematikken.

14

  

\\ CISV Norge

Aller først vil jeg trekke frem The CISV Lunchbox; en bok som er fritt tilgjengelig på internett hvor du kan finne artikler, intervjuer og forslag til aktiviteter. Tanken er at du kan plukke ut det du har behov for til enhver tid; alt fra lange artikler som kan brukes til foredrag, til ferdiglagede aktiviteter til en workshop eller en leir. Boken har også en tredeling: Natur, Samfunn og Økonomi og inneholder dermed de tre leddene som CISV inkluderer i arbeidet med årets fokusområde. Dette er også slik FN arbeider med temaet; men de deler også opp disse feltene i enda mindre områder. Vi erfarte i vårt arbeid at det kan lønne seg å gjøre det samme, og håper at fremtidige CISVere og andre engasjerte lærer av denne erfaringen. Husk at summen av mindre temaer, prosjekter og ideer til sammen blir noe stort. Årets Mango-oppfordring er derfor: start nedenfra med


noe konkret og bygg dere oppover. Hvis nok mennesker gjør dette, blir det til sammen en fin helhet! Videre har vi i løpet av dette minnerike året møtt barn med store smil og sterke historier som lever langt under fattigdomsgrensen i Colombia. Under vår workshop med barna tegnet de og presenterte sin drømmeby, samtidig som de lærte om fred, respekt og forståelse. De var også svært nysgjerrige på Norge. Et tilsvarende prosjekt vi gjennomførte i Norge var «Verden i Bergen», hvor barn fra asylmottak lekte og deltok i fredsutdannende aktiviteter sammen med barn fra det norske lokalsamfunnet. Kulturforståelsen som ble oppnådd fra begge disse prosjektene var til å ta og føle på. Jeg er ikke i tvil om at slike prosjekter fremmer bærekraftige og mer humane samfunn samme hvor enn de arrangeres i verden. Levedyktige og bærekraftige samfunn innebærer nemlig ikke bare kildesortering; de må bestå av mennesker med

forståelse, respekt og perspektiv. Utvikling skjer alltid i et samspill mellom mennesker og de løsningene de skaper. Kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon er derfor en svært viktig del av bærekraftig utvikling. Vi har vært i kontakt med svært mange engasjerte mennesker i løpet av dette året; alt fra grønne spirer som drømte om en totaløkologisk hverdag til «futuristiske» individer som hadde soldrevne hus og elbiler i oppkjørselen. I Norge valgte vi forbruk som hovedfokus og i Colombia ble det naturressurser. Vi er svært fornøyd med valget av disse to undertemaene: i den første halvdel av prosjektet befant vi oss i et land hvor forbruksraten stadig stiger og hvor gjenbruk er litt «rart», og andre halvdel av prosjektperioden bodde vi i et land hvor naturressurser konkurrerer med den økonomiske utviklingen på et nivå hvor naturressursene ofte taper. Her er det ikke snakk om litt svinn med plastikksorteringen, men ødeleggelse av massive økosystemer som sørger for rent vann og opprettholdelse av både dyre- og menneskeliv i Colombia.   › CISV Norge //  

15


16

  

\\ CISV Norge


I Have a Mango

Er det noe vi har fått erfare er det at vi som engasjerte individer må ta initiativ og vise lederskap på dette området for at ting skal skje. En svært god arena for dette er CISV, og et svært godt tidspunkt er nå.

I et land med høy grad av korrupsjon, stadige brudd på menneskerettigheter, et svært ustabilt politisk landskap og negative ettervirkninger av borgerkrig er det ikke alltid lett å kjempe for en grønnere hverdag. Paramó Savers er et av moteksemplene, og sammen med dem arrangerte vi blant annet en stor Earth Hour markering i Bogotá med 5 konserter og en helg gjeng syklende publikummere for å øke oppmerksomheten rundt energibruk og bærekraftighet. Året avrundet vi med en foto-utstilling som oppsummerte flere at temaene våre i både Norge og Colombia: ansvarlig forbruk, forurensing, naturressurser, energieffektive byer, urbefolkningens rettigheter og mer til. Utstillingen inneholdt en interaktiv del hvor besøkende kunne skrive ned sine ideer til hva vi kan gjøre i prosessen mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Ideene som vi kunne lese på veggen dagen etter utstillingen var alt fra å dusje mindre, til å jobbe aktivt for økonomisk rettferdighet og kulturell forståelse. Det var tydelig at budskapet vårt hadde nådd ut. Det er dessverre ikke rom for å gjennomgå alt vi gjorde i løpet av dette året på disse sidene, så jeg kan bare oppfordre dere til å gå inn på vår prosjektblogg på cisv.no/mango

og lese dere kloke og (mer) engasjerte. Selv om prosjektet vårt nå er avsluttet, lever bloggen videre i sommer! Vi står nemlig foran sommerens leirer, hvor prosjekter fra det foregående året skal tas i bruk av engasjerte CISVere verden over. Vi ser frem til å høre om hvordan dere bruker våre erfaringer i praksis, og oppfordrer dere til å gi oss alt av tilbakemeldinger. Er det noe vi har fått erfare er det at vi som engasjerte individer må ta initiativ og vise lederskap på dette området for at ting skal skje. En svært god arena for dette er CISV, og et svært godt tidspunkt er nå. Et avsluttende råd på veien er å sikte mot en balanse mellom det komplekse og det konkrete: tenk bredt, nytt og kritisk om temaet i diskusjoner og under de-brief sesjonene – jobb konkret og målrettet i praktiske aktiviteter. Lykke til! Godt bærekraftig CISV-år, Alejandra, Kamilla, Juan Manuel og Karianne CISV Norge //  

17


18

  

\\ CISV Norge


Mosaikk

Bærekraftig utvikling i nærmiljøet Mosaikkomiteen oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg lokalt, slik at det vi snakker om på leir, blir en realitet der du bor! Hvordan kan du skape gode aktiviteter i ditt lokallag? På 1980-tallet opprettet FN en internasjonal gruppe ledet av Gro Harlem Brundtland som skulle jobbe med miljø- og fattigdomsproblemer (WCED). De var de første til å sette fokus på bærekraftig utvikling og definerte det som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov». Det betyr at vi blant annet må tenke over hvor mange ting vi kjøper, hvor mye søppel vi lager og hvor tingene vi bruker kommer fra. Brundtlandkommisjonen innså at bærekraftig utvikling består av tre deler som påvirker hverandre: Samfunn, miljø og økonomi. Om dere har en aktivitetskveld i lokallaget, kan dere gjerne prøve å finne ut mer om disse tre delene. Vi har laget noen spørsmål for å sette dere i gang:

Samfunn Hvordan fungerer resirkulering og kildesortering hjemme hos deg, i din by, andre steder i Norge og andre steder i verden? Hvor mange kilo søppel produserer hver nordmann i gjennomsnitt - og hvordan er dette i andre land? Hva har fattigdom med bærekraftig utvikling å gjøre? Miljø Kjenner du til noen dyr eller planter som er utrydningstruet? Gjør det noe om vi mister noen dyrearter eller plantearter? Er det økosystem i Norge som er blitt påvirket av mennesker? Maten du spiser hver dag, hvor kommer den fra? Hvor mange liter vann bruker du hver dag? Økonomi Hvorfor er det slik at 20 % av jordens innbyggere bruker 80 % av jordens ressurser? Kan vi ha en evig økonomisk vekst? Hvordan påvirker din levestadard mennesker i andre land? Er det slik at finanskrisen har gjort miljøspørsmål mindre viktige for enkelte?  › CISV Norge //  

19


Mosaikk

En tom melkekartong kan for eksempel bli til lommebøker, eller gamle bukser til grytelapper. Her er det bare fantasien som setter grenser!

For mange er resirkulering og gjenbruk det første som kommer i tankene når vi snakker om bærekraftig utvikling. Dette er et veldig viktig tema, og det finnes mange spennende aktiviteter du kan gjøre innenfor dette. Rundt oss finnes mange ting vi ikke lenger trenger, men mye av dette kan fort bli både fine og nyttige ting med litt kreativitet. En tom melkekartong kan for eksempel bli til lommebøker, eller gamle bukser til grytelapper. Her er det bare fantasien som setter grenser! Inviter venner og familie sammen til et skikkelig gjenbruksverksted!

til å slukke alle lys i én time for å spare energi og å rette søkelys på globale miljøutfordringer.

En annen måte å gi ny verdi til ting som du ikke lenger bruker, er ved å arrangere en byttefest. Her har alle med seg noe de ikke trenger, så kan de bytte med andre mot noe de har lyst på. Har du en genser som det er lenge siden du har gått med? Noen andre kan synes den er midt i blinken!

Ta kontakt med Mosaikkomiteen om du ønsker flere ideer!

En annen idé til aktivitet både hjemme og med lokallaget er å finne ut mer om andre organisasjoner som jobber med miljøspørsmål. Earth Hour blir arrangert av Verdens Naturfond (WWF), som er en viktig aktør i kampen for bærekraftig utvikling. Hvert år oppfordrer de hele verden

20

  

\\ CISV Norge

Det finnes også mange andre som jobber med bærekraftig utvikling. Alt fra store, globale organisasjoner, til små lokale foretak. Finn en organisasjon som dere synes gjør en god jobb og lag en happening for å gi den litt ekstra oppmerksomhet. Det kan også finnes organisasjoner der du bor som er interesserte i å samarbeide med CISV om å lage en aktivitetskveld.

Lykke til! Hilsen Mosaikkomiteen Ingrid Vikse og Inger Berit Hagen


CISV Norge //  

21


22

  

\\ CISV Norge


Visjoner om

Juniorarbeid

CISV Norge //  

23


CISV Norge satsar på juniorsamarbeid og me går ein framtid i møte der juniorar kjem til å ta eit stadig større ansvar. I den anledninga har me spurd Juniorkomiteen om å dele sine visjonar med oss om korleis dei ynskjer å jobbe framover.

Me har no ein juniorkomité og starten på eit større juniorengasjement i CISV Norge er i gang. International Junior Branch (IJB) er ein underorganisasjon i CISV for alle mellom 15 og 25 år. I IJB skjer det mykje! Både workshops, internasjonale samlingar og meir.

arrangere markeringar rundt denne dagen og dette ynskjer me å fortsette med i år og. Dette blir juniorkomiteen sin ansvarsoppgåve og me har allereie satt i gang planlegginga. Me kjem tilbake med meir informasjon når me har fått laga ein plan me kan gjennomføre!

I påsken var det European Junior Branch Meeting (EJBM) i Brussel kor Norge var representert for fyrste gong på mange år. Me var tre stykk frå Norge som lærte mye om korleis me kan samarbeide med andre land om å lage prosjekt og lære bort fredsutdanning til andre. Me fekk og kopla oss på det fantastiske nettverket som Junior Branch er!

Me skal sørgje for at det blir mykje som skjer framover, men då treng me deg for å få det til! Og til slutt, ein liten utfordring for dykk som skal på leir; la deg inspirere på leir! Ta så med deg det du lærer på leiren heim igjen og send inn forslag til oss i juniorkomiteen på ting me kan finne på her i CISV Norge! God sommer!

Me vil jobbe med å engasjere dykk i å bruke CISV i kvardagen og skape litt aktivitet i nærmiljøet. Tenk enkelt, tenk nært og finn på noko sprell og gøy! Kanskje dykk vil laga eit mosaikkprosjek? Bare gjer det! Tenk så mykje utroleg fint me lærer på leir, er det ikkje fint å kunne dele dette med resten av samfunnet også? Den 21. september er Peace One Day, ein god anledning til å engasjere seg. CISV Norge har vært med på å

24

  

\\ CISV Norge

Hilsen Kristina Moshuus, NJR senior Marie Elise Aarrestad, NJR junior Åsmund Kongsvik Aall Susanne Schröder


CISV Norge //  

25


26

  

\\ CISV Norge


Barneleir

We are the Greenspace Guardians!

CISV Norge //  

27


28

  

\\ CISV Norge


Barneleir

I juli setter jeg avgårde på min første CISV-opplevelse som leder for fire spente elleveåringer til barneleir i Canada. Vi skal til et leirsted utenfor Ottawa og et kjapt Google Earthsøk viser meg et leirsted omringet av en enorm grønn slette med egen kjøkkenhage i ett av hjørnene. Det er ingen tvil om at vi skal på en grønn camp. En grønn camp med temaet bærekraftig utvikling, CISVs hovedtema i 2012. Selv om dette er mitt første møte med CISV har jeg allerede forstått hvor stort inntrykk en barneleir gjør på en elleveåring. Etter flere samtaler med tidligere delegater har jeg fått høre hvordan de husker i detalj alle aktiviteter de hadde på leir. De forteller om hvordan lederne og juniorlederne har vært forbilder for dem, og hvilken opplevelse det er å bli kjent med barn fra andre land. Elleveåringer er i en helt særegen alder. De er store nok til å forstå alvoret, men de er også små nok til å fortsatt ha den sterke troen – en tro man må ha for å kunne utvikle et engasjement. En CISV barneleir kan gjøre en stor forskjell, først og fremst gjennom følelsen av samhold. På leir er vi delegasjoner fra hele verden, en miniatyr-jordklode – den perfekte analogien. Skal vi kunne drive en leir der mennesker fra hele verden forstår, respekterer og hjelper hverandre må vi samarbeide. Vi må kunne stå for meningene våre, men også akseptere forskjellene og inngå kompromisser. Sånn er det også om vi skal kunne drive jorda på en bærekraftig måte – vi må gi og ta. Og vi må gjøre det sammen. Det er denne mentaliteten barna lærer på leir.

Bærekraftig utvikling handler om å bruke fornybare ressurser til å ta vare på miljøet og jorda vår. Men det er mer enn å resirkulere papiret vi bruker på leiren. Det handler om å være bevisst på hvordan vi påvirker jorda vår. Carbon footprint, overexploitation of resources, increased water levels, temperature changes, garbage, pollution, consumerism og deforestation er begreper jeg har lyst til å lære barna på leir. I verden i dag rammer naturkatastrofer forårsaket av menneskeskapte klimaendringer de aller fattigste landene hardest og konflikt over naturressurser er en hovedårsak til krig. Derfor går fredsutdanning og miljøbevissthet hånd i hånd. «We are the Greenspace Guardians, and we understand that we are able to be a positive and commanding force in our world’s future. We recognize that Earth does not belong to anyone, and as Earth’s only keepers, we have an inherent responsibility to speak and act in the service of all aspects of Earth, whether it be soil, plant, or animal, currently present or yet to exist.» Slik går vår ‘Call to Duty’ på barneleiren. Vi skal lære barna at det er mulig å forandre den tiden vi lever i ved å velge å handle bærekraftig. Fred er å respektere, fred er retteferdighet, fred er å dele. For å skape fred må vi dele på den jordkloden vi har. Derfor gleder jeg meg til å reise på leir og gjøre 48 barn til nye Greenspace Guardians.

Silje Christine Andersen, 22

CISV Norge //  

29


Aktiviteter til sommerens leir I år blir den ellers så tradisjonsrikerike sommerferien byttet ut med meningsfylt frivillig arbeid i et globalt felleskap med barn og unge fra hele verden. Jeg har kapret den beste «sommerjobben» av dem alle, som leder for en norsk delegasjon fra CISV som reiser på barneleir. Jeg får sommerfugler i mange bare av å tenke på det! Her får jeg oppfylt 3 ting på en gang: En uforglemmelig opplevelse (som jeg vil minnes hele livet), mulighet til å bli kjent og danne vennskap med mennesker fra hele verden og anledning til å fremme forståelse og samarbeid. I år er det overordende temaet som CISV setter fokus på bærekraftig utvikling. Men hvordan arbeider vi best for å belyse dette teamet på leiren? Camilla Hermansen, 26 Ja, hvordan jobber vi egentlig best med dette temaet på leir? Camilla selv har foreslått aktiviteten «Spindelvev» som du kan lese om under. Kommer du på noe du også? Del med oss andre på CISVs nettsider! Vi håper at disse forslagene vil inspirere alle CISVere til handling!

30

  

\\ CISV Norge

Spindelvev Denne leken går ut på at alle lager tegninger av både naturlige og menneskeskapte ting, som for eksempel: sol, regn, alle slags planter, dyr og insekter, klær, mat og teknologiske produkter. Så sprer en tegningene ut over gulvet. Dette er en fin anledning til å snakke om naturen og dens kretsløp, og alt som danner grunnlaget for livet på jorden. Så tar deltakerne frem et garnnøste og trekker tråder mellom tegningene for å symbolisere ulike kretsløp. Hvis noen har tegnet en krukke honning kan en spørre seg: hvordan blir honning til? Honning er avhengig av mange ting, som for eksempel bier, blomster, vann, jord og sollys. Da trekker en tråd mellom disse. Og på denne måten fortsetter leken til garnnøstet er tomt. Til slutt kan en se et stort nettverk av tråder, nesten som et edderkoppnett. Når dette er gjort må deltakerne ta bort en tegning og de trådene som fører dit. Da må en tenke godt over hva en kan klare seg uten. Det skal ikke mer enn noen få tegninger til før en kan se at det ellers så flotte edderkoppnettet kollapser totalt. På


CISV Norge //  

31


32

  

\\ CISV Norge


denne måten får deltakerne mer kunnskap om hvor lite som skal til før det skapes store utfordringer i dagliglivet til vanlige mennesker. Til sist kan en snakke om leken og tenke over hva slags overføringsverdi den har til virkeligheten, og hvor avhengig vi mennesker egentlig er av hverandre og hvordan alle ting, store eller små, er brikker i et større spill. Klima-rollespillet I denne leken tar små grupper av deltakere over rollen til forskjellige land i FN som diskuterer en ny klimaavtale. Hver av gruppene prøver å overtale de andre landene om hvorfor akkurat de har rett. De vil kjempe for sin sak, men de må også være villige til å akseptere kompromisser. Målet er å få skrevet under på en internasjonal klimaavtale. Her må deltakerne sette seg inn i sitt lands politiske situasjon, økonomi, teknologi og allianser, og de må ha gode kunnskaper om bærekraftig utvikling. Dette er en veldig fin måte å lære om klimapolitikk og forhandlinger, om hvorfor internasjonale avtaler kan være vanskelige å få på plass, å lytte til andre, reflektere over sitt eget lands posisjoner, og om å forstå hvorfor bærekraftig utvikling og reduksjon av CO2 utslipp er så viktig. Les mer om denne aktiviteten på CISV.no/BU

Deltakerne deler seg opp i 2 til 4 grupper på 4 til 6 personer. Mellom gruppene legger de en skål med lapper i, og på lappene står det ord som har en tilknytning til bærekraftig utvikling. Så trekker en deltaker en lapp og «leser opp» ordet uten å bruke språk. Deltakeren har nå ett minutt til å forklare ordet til de andre i gruppen sin. Hvis de gjetter riktig kan han eller hun trekke på nytt. I runde 2 legges alle lappene tilbake og en begynner på nytt, men denne gang kan en ikke bruke stemmen i det hele tatt. Og i runde 3 kan en kun bruke hendene! Les mer om denne aktiviteten på: CISV.no/BU Fredsfugler Målet med denne aktiviteten er å kommunisere og jobbe sammen i grupper med fokus på tanker om fred og om naturen vi omgis av. Dette er også en anledning til å oppleve bærekraftighet og gjenvinning i praksis. Gruppen møtes ute og sammen snakker alle om hvor viktig det er å respektere og bevare naturen, og om hva naturen betyr for hver enkelt. Når alle har fått anledning til å utrykke seg går en sammen om å finne materialer, uten å skade naturen eller noe levende, for å lage en skulptur av en fredsfugl. Deltakerne må samarbeide om både å tegne og lage fuglen. Når fuglen er ferdig kan kunstverket stilles ut på leirområdet.

Mango Alias Dette er en morsom og sosial lek som går ut på å lære sammenhengen mellom språk og bærekraftig utvikling. CISV Norge //  

33


34

  

\\ CISV Norge


CISV Norge i 2011 Medlemstallet da vi gikk inn i 2012 var 2.742 fordelt på 14 fylkeslag med til sammen 22 lokallag. Det ble arrangert 24 møter / seminarer i perioden med totalt 683 deltakere og 76 kursledere / stabsmedlemmer. Aktiviteter i 2011 CISV Norge arrangerte 6 internasjonale Barneleire i Norge. Disse var i Hordaland / Askøy, Oslo & Akershus, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, og i Vestfold. • Det ble arrangert 3 internasjonale Summer Camps. I Hordaland / Bergen, Hordaland / Os og i Oppland. • Vi arrangerte også 1 internasjonal Seminarleir i Hordaland og 1 International People’s Project (IPP) på Rogaland. • Det ble arrangert 3 Mosaikk-prosjekter. – Verden i Bergen med 35 deltakere og 15 ledere – Verden i Oslo med 45 deltakere og 17 ledere – Verden i Skedsmo med 35 deltakere og 12 ledere CISV Norge deltok med delegasjoner på 50 internasjonale Barneleire. I alt utgjør dette 200 barn og 50 voksne ledere. Det deltok 33 norske juniorledere på de internasjonale Barneleirene.

CISV Norge deltok i 6 nye Interchange’er. Totalt deltok omtrent 50 ungdommer og 6 ledere / juniorledere på nye IC-er i 2011. I denne perioden har vi deltatt på 15 Summer Camps. Totalt deltok 60 barn og 15 ledere på Summer Camps i 2011. Vi hadde 13 deltakere fordelt på 10 Seminarleirer i Brasil, Bulgaria, Colombia, Filippinene, Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland og USA. På IPP sommeren 2011 deltok 3 CISVere på et prosjekt i Brasil / Manau. Det deltok totalt 50 ungdommer og 6 ledere på ungdomsmøter. Totalt utgjør dette for Barneleir inkludert juniorledere, Interchange, Summer Camp, Seminarleir, Ungdomsmøter, IPP og Mosaikk 491 deltakere og 192 ledere / stab.

CISV Norge //  

35


Avsender: CISV Norge, Møllergata 12, 7. etg., 0179 Oslo

Komitéer:

Mosaikk mosaikk@no.cisv.org Barneleir village@no.cisv.org Interchange interchange@no.cisv.org Summer Camp summercamp@no.cisv.org Seminarleir seminarcamp@no.cisv.org Youth Meeting youthmeeting@no.cisv.org IPP ipp@no.cisv.org Utdanning education@no.cisv.org Informasjon information@no.cisv.org Organisasjonsutvikling organization@no.cisv.org Juniorkomité junior.list@no.cisv.org Kontrollkomité parliamentarian@no.cisv.org

SentralstyreT:

Leder president@no.cisv.org Sentralstyret board.list@no.cisv.org

Fylkeslag:

CISV Vest-Adger CISV Buskerud CISV Finnmark CISV Hedmark CISV Hordaland CISV Oppland CISV Oslo & Akershus CISV Rogaland CISV Sogn & Fjordane CISV Telemark CISV Troms CISV Sør-Trøndelag CISV Vestfold CISV Østfold

vest.agder@no.cisv.org buskerud@no.cisv.org finnmark@no.cisv.org hedmark@no.cisv.org hordaland@no.cisv.org oppland@no.cisv.org oslo.akershus@no.cisv.org rogaland@no.cisv.org sogn.fjordane@no.cisv.org telemark@no.cisv.org troms@no.cisv.org sor.trondelag@no.cisv.org vestfold@no.cisv.org ostfold@no.cisv.org cisv.no

CISV medlemsblad #1 2012  

CISV Norway magazine #1 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you