Page 1

P O R T A V E U

D E L

P A R T I T

S O C I A L I S T A

U N I F I C AT

D E

C AT A L U N Y A

juny

www.

2009

psuc.

n¼ 90

org

V I U

ELECCIONS EUROPEES: UN FRONT MƒS EN LA LLUITA DE CLASSES El 7 de juny, en plena crisi (recessi—) econ˜mica mundial, la Uni— Europea crida a votar els seus ciutadans. Aquests mateixos ciutadans que la UE habitualment ignora

i la voluntat dels quals menysprea quan no voten en sentit favorable als interessos del gran capital (cas de la mal anomenada ÒConstituci— EuropeaÓ, per exemple).

Podria, doncs, semblar a primera vista l˜gic que els ciutadans responguŽssim amb idntic menyspreu a l'hora de votar els nostres representants al Parlament Europeu. continua en la pˆgina segŸent

1-2 ELECCIONS EUROPEES: UN FRONT MƒS EN LA LLUITA DE CLASSES 3 EL SALVADOR: EL TRIUNFO DEL FMLN ES UN GOLPE AL IMPERIALISMO 4-5 MƒXICO: DE CUANDO UN VIRUS DESTAPA LA FARSA DE UNA ÒDEMOCRACIAÓ 6-7 ENTREVISTA A ABU MOHAMED: ÒLA DIRECCIîN DE AL QAEDA ESTç EN MANOS DE EEUUÓ 8 EL ENGA„O DE LAS PENSIONES - SORTIDA DE LA CRISI? 9-10 LOS PARADOS SE ORGANIZAN EN BARCELONA - MANIFIESTO: A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 11 EUSKADI: UNA MICA MƒS LLUNY DE LA PAU 12 LA NECESARIA LEY DE MEMORIA HISTîRICA. IMPRESIONES DEL PASADO Y PRESENTE 13 JAVIER ORTIZ, MAESTRO DE PERIODISMO Y DE PRINCIPIOS 14 FACCIîN DEL EJƒRCITO ROJO 15 VIDA DE PARTIT


RESOLUCIî Barcelona, 18 de maig de 2009 El PSUC-Viu i la Joventut Comunista de Catalunya manifestem el nostre rebuig a la decisi— del Tribunal Suprem d'ilálegalitzar la candidatura d'Iniciativa Internacionalista a les eleccions europees, per tractar-se d'una conculcaci— de les llibertats democrˆtiques fonamentals sota l'empara d'una ÇLlei de partitsÈ que rebutgem perqu suposa un retrocŽs i una retallada

intolerables de la democrˆcia i l'Estat de dret. Cap integrant d'aquesta llista tŽ cap procŽs penal obert per imputaci— de delicte algœ. I, per tant, mŽs enllˆ del seu programa pol’tic, que nosaltres no compartim, la ilálegalitzaci— d'Iniciativa Internacionalista, a mŽs de retr˜grada, ens sembla una aberraci— pol’tica, una acci— antidemocrˆtica i un desprop˜sit jur’dic que, no ja des d'una ˜ptica comunista, sin— simplement des d'un punt de vista liberal, resulta totalment inadmisible.

Editorial. Ve de la portada

Per˜ si ho fŽssim, a canvi de donar una lleugera ÒbufetadaÓ a institucions tan poc sensibles als nostres problemes i interessos reals, estar’em fent el joc al sistema que ens margina, almenys pel que fa als votants d'esquerra. En efecte, la dreta pol’tica i econ˜mica que avui domina la UE pot prescindir perfectament de la nostra opini— (tal com fa habitualment) a l'hora de dur endavant el seu programa neoliberal. ƒs mŽs, quant menys opinem (si no Žs a favor d'aquest programa, Žs clar), millor per a ells. Doncs bŽ, no podem donar-los hi aquesta satisfacci—. No podem deixar que els dos grups majoritaris del Parlament Europeu, S o c i a l i s t a i P o p u l a r, c o n t i n u • n desenvolupant tranquilálament l'actual pol’tica favorable al capital. ƒs imprescindible donar a l'esquerra real, representada pel Partit de l'Esquerra Europea, la fora necessˆria per trencar aquesta aliana (tal com s'ha aconseguit, en dues ocasions ja, amb el rebuig de la directiva sobre la jornada laboral de 65 hores setmanals, veritable regressi— als temps del capitalisme ÒsalvatgeÓ). Perqu si una cosa hauria de ser clara a aquestes alades, Žs la inutilitat del vot ҜtilÓ a l'esquerra integrada al sistema. En efecte, la major part dels partits socialistes europeus, entre ells el PSOE, han decidit recolzar el candidat de la dreta europea, el neoliberal Dur‰o Barroso, per tal que continu• al capdavant de la Comissi— Europea. Per no parlar ja de la manera com el govern del PSOE afronta la crisi econ˜mica al nostre pa’s.

2

En efecte, la celebraci— del Òdebat sobre l'estat de la naci—Ó (aix’ com l'ensima aplicaci—, en aquest cas contra Iniciativa Internacionalista, de l'antidemocrˆtica llei de partits) ha tornat a posar de manifest el baix perfil de la democrˆcia espanyola,

amb el PP i el PSOE caient en pattiques desqualificacions rec’proques que serveixen per amagar la seva manca de voluntat per afrontar una crisi que ells mateixos han provocat. Les propostes d'IU per ajudar les persones en atur, per combatre la desocupaci—, per avanar cap a la protecci— social plena o per controlar el sistema financer, no van ser ni considerades per Zapatero, que ha plantejat com a mesures estrella portar ordinadors a les escoles i fer un retoc fiscal sobre l'habitatge a tres anys vista (que segurament no complirˆ, i que de moment servirˆ œnicament per impedir que baixin els preus, com hauria de ser, en animar els compradors a aprofitar el dos darrers anys de vigncia de la desgravaci— actual). Diguem-ho clar: durant les darreres dcades, PP, PSOE i els governs occidentals han aplicat pol’tiques destinades a incrementar la taxa de benefici empresarial en detriment dels salaris, tot provocant aix’ una crisi de superproducci— i de contracci— de la

demanda solvent que ara estˆ afavorint la concentraci— de capital. La nova configuraci— de l'acumulaci— capitalista encara estˆ per definir, i per aix˜ Žs un moment clau per mobilitzar i conscienciar amb propostes d'esquerres. No podem deixar passar, doncs, l'ocasi— que ofereixen aquestes eleccions per conscienciar els treballadors de la necessitat de no esperar que els problemes es resolguin des dels governs actuals, totalment sotmesos als interessos del gran capital europeu i multinacional. Tampoc es tracta de demanar-los simplement que votin l'esquerra transformadora (en el nostre cas, la coalici— ÒLa IzquierdaÓ, formada per IU, altres forces d'esquerra i, a Catalunya, la coalici— ICV-EUiA), sin— que, juntament amb aix˜, es mobilitzin al carrer, als centres de treball i a tots els llocs on sorgeixi la necessitat d'optar entre solucions que afavoreixin el manteniment del poder del capital i solucions favorables a l'emancipaci— del treball i al benestar de la gran majoria.


INTERNACIONAL

EL SALVADOR: EL TRIUNFO DEL FMLN ES UN GOLPE AL IMPERIALISMO Carlos Rosetti El triunfo del Frente Farabundo Mart’ de Liberaci—n Nacional (FMLN) en las elecciones de marzo en El Salvador le ha significado a EEUU perder uno de los pocos aliados fieles que ten’a en CentroamŽrica y un punto de apoyo para su pol’tica econ—mica y militar.

de ARENA, que obtuvieron el 48,7%; o sea, 70.000 votos menos. La participaci—n fue muy importante, el 63% de la poblaci—n registrada contra el 54% que lo hizo en las elecciones parlamentarias y municipales de enero.

Los acuerdos de paz firmados en 1991 entre el Gobierno y el FMLN terminaron con 20 a–os de guerra en que la represi—n, los asesinatos y el fraude electoral impidieron al pueblo salvadore–o acceder a los derechos pol’ticos y sociales m‡s elementales.

FMI y el Banco Mundial. Privatiz— la electricidad, la banca y las telecomunicaciones y se adopt— el d—lar como moneda oficial. El presidente saliente, Antonio Saca, impuls— la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permiti— la entrada masiva de productos norteamericanos como el ma’z, el frijol, los huevos, los pollos congelados, etc., provocando la quiebra de miles de agricultores que abandonaron sus parcelas para trasladarse a la ciudad.

Hay miles de ejemplos de la pol’tica criminal de la derecha pero uno de los que

El 52 % de la poblaci—n est‡ en la pobreza sin posibilidad de acceso a la sanidad, a la educaci—n y a los servicios b‡sicos y s—lo el 49 % tiene agua potable. El 66 % de la poblaci—n activa est‡ en paro y toda esta situaci—n ha llevado a un alto porcentaje de desnutrici—n infantil. La crisis econ—mica

Fueron necesarios 17 a–os y cuatro fraudes electorales de la derecha para este triunfo

La planificaci—n a travŽs del ALBA y la relaci—n con UNASUR ser‡ muy importante

m‡s ha trascendido fue el asesinato de Monse–or Oscar Romero en marzo de 1980, cometido por los paramilitares de D'Aubison, fundador de ARENA, el partido que todav’a est‡ en el gobierno. Monse–or Romero era un obispo comprometido con el pueblo, que llam— al ejŽrcito a rebelarse contra los mandos que le exig’an disparar contra la gente. Esa fue su condena de muerte. En su funeral, multitudinario, un grupo de sicarios de la derecha dispararon contra la multitud provocando 40 muertos.

y el desempleo obligaron a que 3 millones de salvadore–os emigraran, la mayor’a a Estados Unidos.

Los acuerdos de paz no resolvieron los problemas econ—micos de los salvadore–os. El FMLN se convirti— en partido pol’tico, se apartaron del ejŽrcito a los jefes m‡s comprometidos con la represi—n y se form— la Polic’a Nacional Civil con la incorporaci—n de sectores guerrilleros, que r‡pidamente fueron anulados y se impuso la corrupci—n en todo el aparato represivo. Fueron necesarios 17 a–os y cuatro elecciones ganadas fraudulentamente por la derecha para que llegara este triunfo el 15 de marzo del 2009. Mauricio Funes y Salvador S‡nchez Ceren (ex comandante del Frente) recibieron 2.631.000 votos, el 51,5% de los electores frente a los candidatos

El nuevo gobierno va a tener que fortalecer la funci—n del Estado, luchar contra la corrupci—n, desarrollar la producci—n agraria y dar seguridad alimentaria a los grupos m‡s vulnerables y marginados. El pueblo salvadore–o sin ninguna duda, sin ningœn miedo ni vacilaci—n, se lanz— a expresar en las urnas su rechazo a la pol’tica represiva de la derecha y el imperialismo y a impulsar un cambio, una transformaci—n de la sociedad que va a alterar profundamente las relaciones de fuerza en la regi—n.

El 52% de la poblaci—n est‡ en la pobreza sin posibilidad de acceso a la sanidad y educaci—n El nuevo presidente de El Salvador se encontrar‡ con un pa’s hundido por los problemas econ—micos y sociales ya que el gobierno anterior de ARENA, que lleg— al poder en 1989, aplic— las directrices del

Es necesario industrializar el pa’s, tecnificar el campo, desarrollar una industria de transformaci—n que responda a las necesidades de la poblaci—n y crear empresas que produzcan bienes de uso duradero. Para hacer esta pol’tica tendr‡ que romper los acuerdos con Estados Unidos e integrarse al proceso de cambios que en AmŽrica Latina est‡n liderando Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba. La planificaci—n a travŽs del ALBA y la relaci—n con UNASUR (Uni—n de Naciones del Sur) ser‡ muy importante, pero tambiŽn desmontar la estructura que la derecha deja organizada despuŽs de decenas de a–os de represi—n. S—lo apoy‡ndose en la movilizaci—n y participaci—n de toda la sociedad el nuevo gobierno podr‡ llevar adelante la transformaci—n socialista de El Salvador.

3


INTERNACIONAL

MƒXICO: DE CUANDO UN VIRUS DESTAPA LA FARSA DE UNA ÒDEMOCRACIAÓ Por Patricia MŽndez Desde MŽxico para Nou Treball Desde que el jueves 23 de abril el Secretario de Salud del Gobierno de Felipe Calder—n, JosŽ çngel C—rdova, anunciara el cierre de las escuelas y Universidades para el d’a siguiente debido a un Ònuevo brote de influenzaÓ que estaba afectando a MŽxico, muchas cosas se han sucedido en el pa’s azteca. De la incredulidad inicial ante el anuncio, la poblaci—n mexicana pas— a la relativa preocupaci—n por las medidas extraordinarias

El Gobierno posterg— el anuncio para evitar que se les aguara la visita de Obama impuestas desde el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal (DF) hasta llegar al cuestionamiento del manejo de la crisis por sus pol’ticos.

4

De la noche a la ma–ana los mexicanos en general y los habitantes del DF, en particular, tuvieron que vivir bajo un Estado de excepci—n que rompi— con sus din‡micas cotidianas. Pese a lo vistoso de las medidas (uso de mascarilla, cierre de los bares, restaurantes, teatros, museos y cines, etc), los mexicanos se tomaron con

relativa tranquilidad la nueva situaci—n. Acostumbrados como est‡n a vivir al l’mite en un pa’s asolado por la violencia de todo tipo, la injusticia y la corrupci—n, muchos creyeron que la noticia y las consiguientes medidas de Òprotecci—nÓ contra el virus eran una estrategia m‡s de las autoridades para desviar la atenci—n de asuntos de mayor importancia. Gran parte del pueblo mexicano sigue escŽptico ante este extra–o brote de oscuro origen e incierta evoluci—n. Este escepticismo se justifica aœn m‡s por la confusi—n transmitida por el gobierno y sus recurrentes versiones contradictorias sobre el inicio y el desarrollo de la epidemia1 . Parece que el gobierno mexicano ten’a conocimiento de la sospechosa gripe desde inicios del mes de abril, pero las autoridades mexicanas decidieron postergar el anuncio para evitar que se les aguara la visita de Barack Obama a MŽxico. Sea como fuere, lo œnico que queda claro m‡s de una semana despuŽs de la presentaci—n del virus en sociedad es que los perdedores por el virus ser‡n los de siempre. Esos que llevan siglos conformando una mayor’a de pobres semi-esclavizados en un pa’s cuyos gobernantes han fomentado que una sola persona amase una fortuna que le sitœa como el tercer hombre m‡s rico del mundo, gracias a las privatizaciones de

servicios estratŽgicos de la econom’a que se llevaron a cabo a finales de los 80. Campa–a del terror La alarma por el nuevo virus que, en un principio, fue calificado como de origen porcino para, por œltimo, ser denominado virus A (H1N1), alcanz— cotas mundiales al darse casos de contagio allende las fronteras mexicanas. La Organizaci—n Mundial de la Salud (OMS) comenz— a hablar de posible pandemia y todas las autoridades del mundo

Todos los gobiernos reaccionaron con un manual del miedo digno del 1984 de Orwell reaccionaron con un manual del miedo digno del 1984 de Orwell. Fuera de MŽxico se ve’a la situaci—n como si del Ensayo sobre la ceguera de Saramago se tratara. Los medios de comunicaci—n vend’an un DF donde la gente ca’a fulminada por el Òrayo de la gripeÓ y mor’a ipso facto. El alarmismo de los medios, m‡s interesados en vender noticias impactantes que en informar con veracidad, ha contribuido a engrandecer un brote de gripe hasta el punto de hacerlo aparecer como el inicio del fin del mundo. Indicio de que el Apocalipsis se cern’a


INTERNACIONAL sobre MŽxico fue el temblor que el lunes 27 se sinti— en la capital y otros Estados del pa’s. La proverbial falta de informaci—n y transparencia de las autoridades mexicanas y el aumento en la cifra de muertos que se daba en los primeros d’as coadyuvaron a que cundiera el p‡nico y en pocos d’as se realizaran en MŽxico 2 millones de consultas mŽdicas por ansiedad. Un p‡nico que vino de perlas a las multinacionales del sector farmacŽutico que son las principales ganadoras en todo este asunto. La histeria a escala mundial crec’a a la par que el nœmero de posibles afectados y fallecidos por el virus. Sin embargo, nunca nadie se preocup— por destacar una palabra clave: posibles. Por este motivo, d’as despuŽs el mismo C—rdova se vio en el rid’culo internacional de aceptar en rueda de prensa ante periodistas de medio mundo que la cifra de muertos comprobados por el virus hab’a pasado de 159 a 7, en un primer momento2 , mientras que otros funcionarios de la Secretar’a de Salud reconoc’an no utilizar la mascarilla porque Òno sirve para nadaÓ. Si no ten’an la certeza en el nœmero de muertosÉ Àpor quŽ se apresuraron a decir el d’a 25 que ten’an la Òcomprobaci—n virol—gicaÓ en el caso de 20 muertes de las 81 que se hab’an producido

M‡s de 2.000 escuelas no cumplen los m’nimos sanitarios para evitar los contagios hasta la fecha? ÀC—mo se puede pasar de tener 20 casos confirmados a tener 7 tres d’as despuŽs? ÀQuŽ intereses hab’a detr‡s de proporcionar cifras tan alarmantes cuando todav’a no eran casos comprobados? Probablemente si desde un inicio se hubiera sabido que los muertos por el nuevo virus eran tan pocos las compras masivas de antiretrovirales por parte de los Estados no hubieran sido tales. Por otro lado, ÀQuŽ necesidad hubo de repartir mascarillas a diestro y siniestro, creando psicosis social, cuando su eficacia era negada por los mismos funcionarios que alentaban su uso? Y, la pregunta m‡s importante de todas ÀPor quŽ MŽxico ha sido el œnico pa’s donde ha muerto gente3? El Òvirus de la ineptitudÓ Muchas personas en el mundo han comenzado a cuestionarse por quŽ MŽxico, una de las potencias econ—micas en AmŽrica Latina, ha sido incapaz de evitar las muertes de sus ciudadanos por un virus que, de tratarse a tiempo y de la manera indicada, no es mortal. La influenza est‡ poniendo al descubierto las miserias de la ÒdemocraciaÓ mexicana. AndrŽs Manuel L—pez Obrador, el autodenominado Òpresidente leg’timo de MŽxicoÓ, mencion— recientemente como Òla cepa mayor que

produce los virus es la oligarqu’a que impuso a Calder—nÓ a la que acus— de haber generado los Òvirus de la idiotez y virus de la ineptitud4Ó , m‡s perniciosos que el nuevo virus que padece MŽxico. Los testimonios de los familiares de los muertos son demoledores. En la mayor’a de los casos se resumen en: un sistema sanitario basado en el negocio, desidia e incompetencia mŽdica, negativas a atender a pacientes enfermos por no ser ÒderechohabientesÓ5 , discriminaci—n por raz—n

econ—mica y un largo etcŽtera. En MŽxico, segœn ha reconocido la Secretar’a de Salud, la pobreza agrava el riesgo de transmisi—n. He aqu’ el meollo del asunto: en MŽxico los ricos que pueden pagar un seguro mŽdico o un buen hospital han sobrevivido al virus. Por el contrario, la mayor’a de los mexicanos que, con un poco de suerte, pueden acceder al sistema pœblico de salud, ponen sus vidas en manos del destino. Las pol’ticas neoliberales que se vienen aplicando en MŽxico desde hace varios lustros se intensificaron con la llegada del PAN al poder en 2001.El descenso en la inversi—n pœblica ha afectado no s—lo al sistema sanitario sino tambiŽn a los rubros en investigaci—n, educaci—n, etc. Una visi—n de la medicina como negocio ha provocado que en muchos hospitales pœblicos la gente tenga que pagar ÒmordidasÓ a los mŽdicos o tener ÒpalancasÓ para poder ser atendido antes de fenecer en el suelo de la sala de urgencias. En MŽxico, gigante con pies de barro, coexisten las mayores desigualdades. S—lo as’ se entiende que un pa’s productor de petr—leo tenga m‡s de 2.000 escuelas que no cumplen con los m’nimos sanitarios necesarios para enfrentar la propagaci—n del virus. Algunas ni siquiera tienen agua corriente. Cortina de humo para Calder—n Sin duda, lo m‡s grave del tema, aparte de las muertes y el impacto econ—mico en las familias trabajadoras, es constatar c—mo el virus ha sido utilizado cual cortina de humo por parte del gobierno de Calder—n. Mientras medio pa’s estaba paralizado por miedo, por precauci—n o por decreto, Felipe Calder—n aprovech— para enviar al Congreso y acelerar la votaci—n de diversas iniciativas cuya

aprobaci—n implica un mayor recorte a las ya de por s’ menguadas libertades mexicanas. Destacan, entre otras, la Ley de Seguridad Nacional, el C—digo de Justicia Militar, el C—digo Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De igual modo, el 25 de abril el Gobierno public— un decreto en el Diario Oficial de la Federaci—n que, en aras de la Òcontenci—n de la gripeÓ, daba facultades a la Secretar’a de la Salud para Òel ingreso a todo tipo de local o casa habitaci—n para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate a la epidemiaÓ. Entre estas facultades estaba la de evitar aglomeraciones de gente por lo que se prohibieron las marchas del Primero de Mayo. Justo en un a–o de crisis que est‡ golpeando especialmente a los trabajadores mexicanos de los dos lados de la frontera. En un momento, adem‡s, en que el gobierno de Calder—n acababa de pedir un prŽstamo de decenas de miles de d—lares al FMI, reviviendo la extinta deuda mexicana, la gripe es la excusa perfecta para intentar silenciar las crecientes protestas sociales ante Žsta y otras pol’ticas del deslegitimado gobierno panista. A pesar de ello, miembros del Frente de Trabajadores de la Energ’a, de las brigadas de L—pez Obrador y de la Otra Campa–a zapatista, entre otros

La influenza fue la excusa perfecta para prohibir las marchas del Primero de Mayo grupos de la plural y dividida izquierda mexicana, se manifestaron en el z—calo del DF. Aproximadamente unas mil personas salieron a la calle y se negaron a que el virus m‡s peligroso les fuera inoculado: el virus del miedo. 1.http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo =68482 2.Cuando se escribe este art’culo las cifras oficiales son 29 fallecimientos y 866 infectados por el virus. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/05/05/registrassa-866-casos-de-personas-infectadas-por-el-ah1n1 3.D’as despuŽs de la escritura del art’culo se present— el caso de un fallecido no mexicano en EEUU y otro en Canad‡. 4.http://www.amlo.org.mx/noticias/audios/0505200901.wma 5.Por ÒderechohabienteÓ se entiende en MŽxico a una persona que, por su trabajo en la econom’a formal, tiene derecho a ser atendido en la red pœblica del Seguro Social. Sin embargo, Žsta no es universal pues ni siquiera todos los trabajadores mexicanos tienen derecho a ir a cualquier hospital ya que existen hospitales que solamente tratan a funcionarios pœblicos del sector petrolero, por ejemplo. Asimismo, hay que tener en cuenta que en MŽxico gran parte de la poblaci—n subsiste con la venta callejera y no tiene acceso m‡s que al Seguro Popular (http://www.seguropopular.salud.gob.mx/), una iniciativa populista de Vicente Fox que no ha logrado sus supuestas pretensiones de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos establecido en el cap’tulo cuarto de la Constituci—n Mexicana. Actualmente s—lo el 43% de los 107 millones de habitantes mexicanos tiene acceso a un servicio pœblico de salud. En los Estados m‡s pobres del pa’s -de mayor’a ind’gena- la carencia de servicio pœblico de salud puede llegar al 90% de la poblaci—n.

5


INTERNACIONAL

ÒLA DIRECCIîN DE AL QAEDA ESTç EN MANOS DE EEUUÓ

Entrevista a Abu Mohamed, portavoz del Partido Baaz çrabe Socialista y representante de la resistencia en Irak PRIMERA PARTE Eduard Luque Abu Mohamed es el seud—nimo de Khodayer W.H. Al-Murshidy. Tiene 53 a–os, es mŽdico onc—logo y profesor de la Universidad de Bagdad. Desde finales de 2006, es el representante y portavoz del Partido Baaz çrabe Socialista (PBAS) y del Frente Patri—tico Nacionalista e Isl‡mico (FPNI), conjunto de organizaciones que luchan contra la ocupaci—n de Irak y que

ÒEl Baaz, con 5 millones de simpatizantes y militantes, es el partido m‡s importante de la resistenciaÓ engloban a la mayor parte de las organizaciones opuestas a la ocupaci—n, desde los sectores comunistas hasta sectores confesionales moderados o la propia Alianza Patri—tica Iraqu’ (API). Desde la ocupaci—n de Bagdad, hace ahora seis a–os, Abu Mohamad se ha convertido en el referente pœblico acreditado del

6

denominado nuevo baazismo iraqu’, que con otras organizaciones promueven la reconstrucci—n democr‡tica y social del p a ’ s s o b re b a s e s n o s e c t a r i a s n i confesionales. Este sector se opone tanto a la ocupaci—n militar estadounidense como a la actuaci—n de Al-Qaeda en Irak, tanto por sus mŽtodos de terrorismo indiscriminado contra civiles y determinadas comunidades, como por su posici—n extremadamente reaccionaria en aspectos sociales, de tal forma que en estos momentos Al Qaeda en Irak est‡ siendo contestada militarmente por la resistencia iraqu’. ÀC—mo ve usted la situaci—n de la cuesti—n Iraqu’ dentro de la sociedad europea que hace unos a–os se manifest— claramente contra la guerra de ocupaci—n de su pa’s? El pueblo espa–ol y los pueblos europeos se volcaron en la ayuda al pueblo de Irak antes de la guerra, estamos muy agradecidos por la movilizaci—n de los amigos espa–oles contra la guerra de agresi—n contra nuestro pa’s. Nosotros somos los representantes del pueblo iraqu’ y con los que tienen que hablar los ocupantes. Hoy cuando los europeos se quedan sin empleo es tambiŽn debido al

enorme costo econ—mico de esa guerra. La inversi—n del gobierno Busch en la guerra contra Iraq ha acabado de arruinar a su propio pa’s y lanzar a todo el mundo a una enorme recesi—n econ—mica. La imagen que promovieron los medios de comunicaci—n del partido Baaz y su m‡s alto dirigente, Sadam Hussein, era la de un partido centralista, represor y dictatorial. ÀQuŽ ha cambiado en el partido Baaz tras la invasi—n de Irak? El frente nacionalista e isl‡mico es el representante de la resistencia iraqu’,

Ò12.000 soldados de EEUU sufren enfermedades mentales y 3.000 se han suicidadoÓ representa las facciones militares y pol’ticas de la resistencia iraqu’, tambiŽn se compone de otros grupos que no aceptan la ocupaci—n militar. Dentro de este frente es el partido Baaz quiŽn representa en este momento la resistencia; con 5 millones de simpatizantes y militantes, forma el partido m‡s importante. El partido Baaz quiere construir, desde bases democr‡ticas y humanitarias,


INTERNACIONAL un nuevo Irak. Quiere no s—lo expulsar a los norteamericanos sino librar al pa’s de problemas Žtnicos o sectarios, con respeto a las minor’as y a la diversidad que existe en el pa’s. La visi—n del Frente es diferente a la de la Žpoca anterior, se basar‡ en la democracia y la integraci—n de todas las etnias.

posteriormente Al Qaeda deja de atacar al ejŽrcito norteamericano y se dedica a atacar a la poblaci—n civil, en escuelas, mercados, etc. La direcci—n de Al Qaeda est‡ en manos de EEUU, de esta forma pueden hablar los ocupantes de que vienen a defender a la poblaci—n civil y que es la resistencia la que mata a los civiles iraqu’es.

ÀC—mo se agrupan las diferentes corrientes de la resistencia? La resistencia iraqu’ est‡ unida en tres grandes formaciones pol’ticas, la primero es la Alianza superior para la ÒYihadÓ y la liberaci—n, se compone a su vez de 33 partidos y organizaciones, engloba a ‡rabes, turcos, kurdos, turcomanes, etc. Es multiŽtnica y multirracial, y se extiende por todo el pa’s. Su objetivo es la liberaci—n de Irak de la ocupaci—n americana. Es un movimiento nacionalista y no radical (en sentido religioso), se enfrenta contra el terrorismo y el sectarismo. El 90% de la resistencia est‡ dentro de este Frente. Los

Segœn algunos medios de comunicaci—n, noticias divulgadas en ocasiones por los mismos mandos militares de EEUU en Irak, hay diferencias tribales que han conducido

son en la medida que fuerzas extranjeras incitan a escuadrones de la muerte a masacrar a la poblaci—n civil, intentando enfrentar a unas comunidades contra las otras. Aqu’ la influencia de Ir‡n, EEUU e Israel se ven claramente, es un intento de conseguir la segregaci—n Žtnica del pa’s. En ocasiones, las milicias mafiosas de unas mismas confesiones religiosas se enfrentan entre ellas por conseguir zonas de influencia econ—mica dentro de las ciudades, aunque pertenecen a la misma confesi—n. No representan m‡s all‡ del 5% de la poblaci—n iraqu’; el resto, el 95%, no aceptan a estas milicias. No tenemos miedo a una guerra sectaria en Irak, no pasar‡ nunca. Los norteamericanos y la ocupaci—n, intentan fomentar la guerra civil despuŽs de su derrota para justificar la permanencia en el pa’s. La resistencia, en cambio, se compone de miembros del pueblo de todo el espectro social del pa’s. La resistencia se est‡ enfrentando a esta pol’tica, que pretende destruir al pa’s como unidad

ÒAl Qaeda no forma de parte de la resistencia, sino de la ocupaci—nÓ

ÒNo tenemos miedo a una guerra sectaria en Irak, no pasar‡ nuncaÓ

otros dos grupos opuestos a la ocupaci—n s o n e l F re n t e p a r a e l c a m b i o ( 6 organizaciones) y el Frente para la mejora (2 organizaciones), y entre los dos representan el 10% de la resistencia, son isl‡micos, fundamentalistas y no representan al pensamiento nacional iraqu’, aunque hay un acercamiento entre los 3 los grupos. La lucha militar ha hecho que los militares de EEUU pierdan la guerra en Irak, hay miles de muertos. Segœn las cifras oficiales, hay 4.500 soldados americanos muertos, 40.000 heridos, 12.000 sufren enfermedades mentales derivadas de la guerra, y ya se han producido 3.000 suicidios. Las cifras reales son mucho mayores puesto que los norteamericanos no incluyen la muerte de los mercenarios o aquellos soldados que aœn no son ciudadanos norteamericanos aunque combaten en sus filas. Los afectados directos superan los 60.000, segœn fuentes oficiales m‡s de un tercio del total de las fuerzas implicadas. La resistencia tiene datos que multiplican estas cifras.

ÀConsideran ustedes a la corriente de Moqtda as-S‡der y su EjŽrcito del Mahdi una fuerza resistente? La corriente de Moqtda as- S‡der y el ejŽrcito del Mahdi no es una parte de la resistencia iraqu’; est‡n dentro de la ocupaci—n, forman parte de ella. Tienen 24 diputados en el parlamento colaboracionista, 3 ministros en el gobierno, han creado milicias y grupos terroristas, han asesinado a muchos nacionalistas iraqu’es y a mucha otra gente de confesiones religiosas diferentes en nuestro pa’s. Tienen el apoyo directo de Ir‡n, que ha enviado armamento, y pretenden fomentar la guerra civil en Irak con el apoyo del gobierno colaboracionista. Cuando se diferenciaron del gobierno, hubo enfrentamientos militares entre las milicias y el gobierno colaboracionista; se retiraron los tres ministros, pero quedaron los parlamentarios. ÀC—mo se puede ser de la resistencia y formar parte de un gobierno que ha creado la misma ocupaci—n? En estos momentos, oficiales del ejŽrcito regular iran’ comandan al ejŽrcito del Mahdi. Tampoco podemos olvidar la intervenci—n del Mossad israel’ en la colocaci—n de bombas en los mercados y las escuelas. El sector nacionalista que conviv’a en el ejŽrcito del Mahdi ha abandonado el grupo en se–al de protesta. En este momento, el dirigente m‡ximo de este grupo, Moqtda as-Sader, vive bajo la protecci—n de Ir‡n en la ciudad iran’ de Qon.

ÀLa resistencia incluye facciones de Al Qaeda? ÀConsideran ustedes a Al Qaeda en Iraq como una organizaci—n resistente? Al Qaeda no forma de parte de la resistencia sino de la ocupaci—n. Al Qaeda entr— en Iraq con los norteamericanos. Al Qaeda no exist’a antes de la ocupaci—n. Durante el primer a–o el objetivo de Al Qaeda eran los propios soldados norteamericanos,

a enfrentamiento entre grupos, contra Al Qaeda y contra las tropas de ocupaci—n. Desde su punto de vista, Àcu‡l es la situaci—n real? La sociedad iraqu’ es una sociedad tribal muy mezclada y con diversas confesiones. Antes de la ocupaci—n las familias iraqu’es conviv’an sin problemas, es muy normal familias formadas por miembros con diferentes confesiones religiosas, marido chi’ta, mujer sunita o al contrario, familias kurdas mezcladas o cat—licas. Los enfrentamientos entre sunitas y chi’tas lo

7


ECONOMIA

EL ENGA„O DE LAS PENSIONES David Rodr’guez Durante estos œltimos a–os estamos escuchando la opini—n de presuntos expertos econ—micos que nos dicen que el futuro de las pensiones en Espa–a corre un grave riesgo, ya que la poblaci—n mayor de 65 a–os crecer‡ de manera notable en relaci—n a la poblaci—n activa. Ante semejante desgracia, se proponen medidas como retrasar la edad de jubilaci—n, reducir las pensiones pœblicas o incrementar las privadas. Es evidente el interŽs que se esconde detr‡s de estas afirmaciones. Pero, Àes cierto que las pensiones en Espa–a no se podr‡n pagar en el futuro? Los supuestos expertos en la materia se basan en las estimaciones de Eurostat, que vamos a considerar correctas. Estas estimaciones prevŽn la siguiente distribuci—n de la poblaci—n espa–ola en 2008 y 2050: 2008 2050

Poblaci—n Total M‡s de 65 a–os Menos de 16 a–os Poblaci—n activa 45.3 10.9 5.2 29.2 53.2 31.2 3.6 20.2

Fuente: Eurostat. Cifras de poblaci—n expresadas en millones.

Como puede observarse, la poblaci—n activa disminuir‡, mientras que los mayores de 65 a–os pr‡cticamente se triplicar‡n. Por tanto, el futuro de las pensiones parece peligrar de manera notoria. Pero falta algo en este an‡lisis, y es un algo bastante importante: la

producci—n. Entre 1971 y 1996 la producci—n espa–ola en precios constantes (descontando el efecto de la inflaci—n) se dobl—. En 2008, el PIB espa–ol es de 273.048 millones de euros, y suponiendo un modesto incremento del 2% anual hasta el 2050, llegar’a a 544.557 millones de euros, esto es, el doble. Teniendo en cuenta que el PIB se dobl— en 25 a–os, no parece desmesurado plantear que se doble en los pr—ximos 42. Teniendo en cuenta la interesante variable de la producci—n, curiosamente olvidada por nuestros sesudos expertos, la renta per c‡pita entre 2008 y 2050 evolucionar’a de la siguiente manera: 2008 2050

PIB (en millones) 273.048 544.557

Poblaci—n (en millones) 53.2 45.3

PIB per c‡pita 5.233 10.236

Es decir, la riqueza a repartir entre toda la poblaci—n (infantil, madura y tercera edad) pr‡cticamente se dobla. ÀD—nde est‡ pues el problema del futuro de las pensiones? Viendo este sencillo cuadro, realizado con dos simples divisiones que puede ejecutar alguien de ocho a–os, se pone en duda la fiabilidad de nuestros queridos expertos. En lugar de las medidas que proponen ellos, parecen m‡s razonables otras como reducir la edad de jubilaci—n o reducir la jornada laboral. Y, sobre todo, distribuir mejor la riqueza, porque como suele suceder en este mundo el problema no es de producci—n sino de distribuci—n.

SORTIDA DE LA CRISI? Antoni Ferret

8

Quasi totes les referncies i informacions parlen de la ÇsortidaÈ de la crisi. Estem segurs que realment en sortirem? O de quan en sortirem? Pot ser curta i pot ser llarga o molt llarga... El que fa mŽs por quan es parla de ÇsortirÈ de la crisi Žs que aix˜ vulgui dir ÇcontinuarÈ vivint i produint com abans. Passar un parntesi, sortir-ne i continuar igual, amb el creixement econ˜mic indefinit. Fins a la pr˜xima crisi... La cosa mŽs important de la crisi econ˜mica i social Žs que ens podria ajudar a emprendre un ÇcanviÈ, un canvi que fa molt temps que hem de fer i que no en som capaos. La crisi ens hi pot empnyer. El canvi necessari consistiria, creiem molts, en tres ÇmenysÈ: - Consumir menys. - Produir menys. - Treballar menys hores. Perqu l'escassesa de recursos i l'abundor de deixalles ens obliguen a una activitat i una vida mŽs austeres. Independentment dels interessos d'una minoria de continuar creixent. Quan la crisi provoqui que el PIB baixi una mica, aix˜ no ha de ser considerat una desgrˆcia, sin— un fet positiu. Cal acceptar-ho, renunciar a tornar a crŽixer i, immediatament, procurar que tothom continu• treballant, o, si no, continu• cobrant un sou, un subsidi o equivalent. I quan l'ambient de la crisi determini un descens del consum, cal acceptar-

lo (excepte en el cas de les persones o fam’lies que tenen un consum massa baix) com una reducci— necessˆria. No prendre-ho com una cosa ÇprovisionalÈ, sin— definitiva. Algunes mesures que creiem que s'haurien de prendre s—n: - Inversions pœbliques, sobretot en infraestructures, com el Plan Zapatero, per crear feina.

- Prestaci— d'atur indefinida (mentre duri la crisi), o bŽ ÇRenda garantida de ciutadaniaÈ als qui l'hagin acabada, com demanen els sindicats. - Setmana de 35 hores (de moment, desprŽs menys), per crear mŽs llocs de treball. - Desenvolupament de la Llei de dependncia, per crear nous llocs de treball. - Impost especial sobre les grans fortunes, sobre els superbeneficis obtinguts, per poder

pagar els cap’tols anteriors. - Nacionalitzaci— dels bancs que hagin hagut de ser ajudats pœblicament. La crisi pot donar lloc a 4 situacions diferents: 1. Continuar amb el mateix sistema i les mateixes caracter’stiques. 2. Un capitalisme bastant intervingut i planificat, amb un sector pœblic fort, amb un Estat del benestar desenvolupat; un rgim similar al de desprŽs de la Segona Guerra Mundial. 3. Un sistema socialista, amb socialitzaci— dels sectors bˆsics (banca, energia, infraestructures...), equilibri entre els sectors pœblic i privat, suau decreixement econ˜mic, ampli desenvolupament de l'Estat del benestar i de la democrˆcia (fins i tot dins les empreses). 4. Un sistema autoritari i feixista, amb fortes restriccions de la llibertat i repressi—. Com mŽs curta sigui la crisi, mŽs probable Žs que es resolgui amb la continu•tat. Com mŽs llarga, mŽs ens ajudarˆ al canvi. Com mŽs positiva sigui la nostra actuaci—, mŽs probable Žs que el canvi sigui positiu (perqu tambŽ podria ser negatiu). La situaci— desitjable, com Žs natural, Žs la del sistema socialista democrˆtic, per˜ Žs la mŽs dif’cil. Hauria de ser molt llarga la crisi, i molta la lluita. La situaci— futura mŽs probable Žs la descrita en segon lloc, la del capitalisme intervingut i planificat. http://www.moviments.net/aferret


ECONOMIA

LOS PARADOS SE ORGANIZAN EN BARCELONA Ante el incremento del paro en el conjunto del Estado y en Catalunya, un grupo de compa–eros decidi— organizarse como Asamblea de Parados dirigiŽndose a las colas que se forman cada d’a en las Oficinas de Empleo de la Generalitat, y haciendo una gran actividad de propaganda y difusi—n con convocatorias de Asambleas que han tenido repercusi—n, tambiŽn en los medios de comunicaci—n. Una parte de ellos son despedidos de los numerosos expedientes de regulaci—n de empleo (ERE) o a quienes no se les ha renovado un contrato precario, teniendo que

sobrevivir con unas prestaciones insuficientes, en el mejor de los casos. Ya sabemos que la respuesta del Gobierno ha sido ÒrecompensarÓ a la banca y a las multinacionales por la crisis en lugar de prohibir los despidos e imponer el reparto del trabajo decretando por ley la jornada semanal de 35 horas. El PSUC viu apoya esta iniciativa y convoca a la m‡xima participaci—n de todos los militantes a estas Asambleas que se est‡n registrando en diferentes localidades de Catalunya.

MANIFIESTO: A LA GENERALITAT DE CATALUNYA Asamblea de Parados/as de Barcelona Somos cerca 600.000 los trabajadores y trabajadoras que en Catalunya nos encontramos en paro, despedidos en alguno de los numerosos expedientes de regulaci—n de empleo, tras el cierre de empresas y talleres, o a los que no se ha renovado el contrato precario. As’ mismo unos 120.000 parados catalanes no percibimos ninguna prestaci—n de desempleo, y hay m‡s de 100.000 familias en Cataluya que tienen a todos sus miembros en paro. Nosotros, que somos un colectivo de trabajadores y trabajadoras en situaci—n de desempleo hemos empezado a movilizarnos porque entendemos que ante el problema del creciente paro, enmarcado dentro del problema general de la crisis, no se est‡n tomando las medidas adecuadas. O bien son insuficientes, o bien favorecen el aumento del paro. Nos dirigimos al Govern de Catalunya para presentar unas reivindicaciones propias como colectivo de desempleados, pero a la vez, precisamente porque el nuestro no

es un problema aislado del resto de la sociedad, hay una serie de demandas, que tambiŽn lo son de otros colectivos, que nos las hacemos nuestras puesto que entendemos que son esenciales por conseguir soluciones reales. Si baja la producci—n nos parece obvio que el trabajo se debe repartir entre las fuerzas disponibles. No se puede decir que se aplican medidas contra el paro si a la vez en las œltimas reformas de las pensiones se ha flexibilizado la edad de jubilaci—n con bonificaciones en la cuant’a de la prestaci—n para los que se jubilen con m‡s de 65 a–os. A la vez, se permiten las horas extraordinarias, sin tomar medidas, no solamente para suprimirlas sino que no se sancionan a las empresas que con total impunidad y permanentemente superan los topes legales Hay que reducir la jornada laboral sin recortes salariales y bajar la edad de jubilaci—n sin los coeficientes reductores que se aplican actualmente. El problema de la vivienda en Catalunya no afecta solamente a los desempleados, pero s’ nos afecta de una forma especial.

Muchos de los desempleados que ya no tenemos ningœn ingreso no podemos pagar en unos casos el alquiler y en otros las hipotecas, provocando que nuestras viviendas pasen a manos de los bancos. Es necesaria una moratoria de las hipotecas para la gente que no tiene recursos mientras dure la crisis. La mayor’a de parados actuales no hemos sido despedidos por rescisi—n del contrato.. Nos hemos encontrado en esta situaci—n por finalizaci—n del mismo, hecho que evidencia la enorme precariedad laboral de nuestro pa’s. La precariedad s—lo hace que facilitar el paro. La bœsqueda de trabajo debe pasar a manos de la Genaralitat y no al de las empresas de trabajo temporal (E.T.T.). Hay que aumentar la plantilla de inspectores de trabajo para aplicar correctamente la normativa laboral. La mejor manera de combatir el paro es creando trabajo estable y digno.

Si bien es cierto que la inversi—n pœblica es necesaria, tambiŽn lo es que hay muchas formas de invertir, y para nosotros los servicios pœblicos tienen que ser

9


ECONOMIA prioritarios. En primer lugar porque generan puestos de trabajo estables y duraderos. En segundo lugar, porque es una inversi—n segura. A diferencia de otros sectores, la demanda de los servicios pœblicos ser‡ cada vez m‡s grande. Al ver rebajado nuestro nivel adquisitivo, los desempleados no podemos acceder a la educaci—n o la sanidad privadas. Es por lo tanto necesario poder acceder a este derechos universales reforzando y aumentando los servicios pœblicos en general y evidentemente parando las privatizaciones. Por todo esto nuestras reivindicaciones son: 1- Puestos de trabajo para todos los trabajadores en paro o en su defecto una Prestaci—n de Paro Indefinida de 1.200 Û/mes con la correspondiente cotizaci—n a la seguridad social hasta la recolocaci—n efectiva1. 2- Aumentar las plazas y los recursos dedicados a los cursos para desempleados hasta cubrir las necesidades reales. No la externalitzaci—n de los cursos. Si el desempleado no cobra ninguna prestaci—n los cursos se tienen que cobrar. 3- Aumentar la inversi—n dedicada a las

10

oficinas de trabajo, tanto para suplir el dŽficit de oficinas como para tenerlas en condiciones. 4- Con respecto a la obra pœblica municipal proyectada con dinero pœblico del plan E, pedimos que se cree una bolsa de trabajo rotativa cogestionada entre la administraci—n, las asambleas de parados y las asociaciones de vecinos. No a las empresas subcontratadas. Que la contrataci—n se lleve a tŽrmino directamente desde los ayuntamientos. 5- Transporte gratuito para todas las desempleadas y desempleados para poder buscar trabajo con facilidad. 6- Servicios b‡sicos gratuitos por todas aquellas unidades familiares que todos los miembros estŽn el parados: Ayuntamientos y el gobierno de la Generalitat deben gestionar el pago del alquiler en el caso de vivienda habitual, la electricidad, el gas, el agua, las tasas municipales, la matricula y libros de las escuelas pœblicas y la universidad. Implantaci—n de una targeta similar a la de los pensionistas para los trabajadores en paro para asegurar la gratuidad de tales servicios b‡sicos. 7- Moratoria para las hipotecas en la vivienda habitual. Ningœn desahucio de

familias desempleadas por falta de pago tanto de alquiler como hipoteca. 8- Prohibici—n de los despidos laborales y rechazo de todos los Expedientes de Regulaci—n de Empleo. 9- Jornada de 30 horas semanales sin recortes salariales, prohibici—n de las horas extras y de los destajos2. 10- Renovaci—n autom‡tica de la tarjeta de residencia bien se estŽ trabajando o en el paro. Papeles para todos. 11- Los ayuntamientos tienen que ceder gratuitamente un local permanente para las necesidades de los desempleados (informaci—n, asesoramiento) y la utilizaci—n de un local grande para realizar asambleas. 1- La Generalitat de Catalunya, en tanto el gobierno del estado no modifique la Ley General de la Seguridad Social, se har‡ cargo de esta prestaci—n as’ como de la correspondiente cotizaci—n a la Seguridad Social. 2- La Generalitat de Catalunya, en tanto el gobierno del estado no apruebe la jornada laboral de 30 horas semanales en el ‡mbito que le corresponde (Administraci—n Pœblica, Sanidad,........) aplicar‡ la reducci—n de la jornada a 30 horas semanales y suprimir‡ las horas extras.


EUSKADI

EUSKADI: UNA MICA MƒS LLUNY DE LA PAU Jesœs S‡nchez Ivan Escofet Les eleccions basques del passat mes de mar han suposat un canvi drˆstic en el panorama pol’tic a Euskadi, les conseqŸncies del qual en la resta de l'Estat s—n encara dif’cils de preveure. Per primera vegada en 28 anys, el PNB ha estat desallotjat del govern i s'ha configurat una majoria parlamentˆria que deixa fora les forces nacionalistes. Si els mecanismes de la democrˆcia parlamentˆria (la qual era batejada pels clˆssics com a democrˆcia burgesa) mostren sempre un reflex distorsionat de l'ambient pol’tic d'una societat, en el cas d'Euskadi aquesta distorsi— ha arribat a l'extrem de fer possible que es constitueixi un govern a les ant’podes del sentir majoritari del poble. Precisament, el joc de majories parlamentˆries ha perms al socialista Patxi L—pez arribar a la lehendakaritza mitjanant una suma d'escons que es contradiu amb els propis resultats electorals: aix’, mentre el nombre de vots que recolzarien a L—pez com Lehendakari (si comptem els rebuts pel PSE, el PP i el grupuscle UPD) sumen un total de 482.839, els vots que han donat suport a les llistes dels nacionalistes bascos (el PNB, EA i Aralar) ascendeixen a 496.591, als que es podria afegir els 36.134 els rebuts per la llista d'EBB-IU del recentment dimitit Madrazo. Aquesta situaci— solament es pot entendre tenint en compte la ilálegalitzaci— d'un 8,84% de l'electorat basc. En aplicaci— de la Llei de Partits, la llista de la Plataforma Democrˆcia 3 Milions (D3M), l'œltima expressi— electoral de l'esquerra abertzale, no ha pogut presentar-se a les eleccions. Malgrat aix˜ 100.924 electors, secundant la consigna llanada per la direcci— abertzale, van optar pel vot nul, una xifra que tradu•da en escons rondaria els 7 o 8. Amb aquestes xifres davant, a ningœ no se li escapa que les presses del Fiscal General de l'Estat, aix’ com de determinats elements de la magistratura espanyola, per ilálegalitzar a D3M abans de les eleccions han estat determinants per assegurar, no ja que l'esquerra abertzale no estiguŽs representada en el Parlament de Vit˜ria, sin— sobre tot un repartiment de diputats que facilitŽs l'opci— d'un govern PSE-PP. Aquests fets posen de manifest el carˆcter ad hoc d'aquesta llei i el seu carˆcter antidemocrˆtic.

L—pez, un personatge la filosofia pol’tica del qual podria resumir-se amb la frase que va encunyar Groucho: "aquests s—n els meus principis,É i si no li agraden en tinc d'altres". Patxi va assolir la direcci— del PSE desplaant el sector encapalat per Redondo Terreros i l'en altre temps "socialista" Rosa D’ez, ferms partidaris d'un govern "constitucionalista" al costat del PP. Precisament, bona part de l'xit (mŽs aviat p’rric) de L—pez es deu a les distˆncies que ha marcat respecte de la pol’tica d'enfrontament civil del PP i de l'anterior cœpula del PSE, presentant al seu lloc un discurs mŽs contemporitzador obert a acords de govern amb el PNB, i que en el seu moment li va portar a reunir-se amb Arnaldo Otegui quan encara semblava possible un final dialogat de la violncia a Euskadi. Va ser aquest gir el que ha perms al PSE recuperar part dels suports electorals que molts votants li van retirar en anys anteriors per por d'un govern frontista espanyol de l’nia dura. Els mitjans de comunicaci— d'obedincia estatal han saludat amb gran alegria el pacte PSOEPP. COPE i SER, aquesta vegada unides, han retransms les preses de possessi— dels nous consellers ressaltant els petits gestos que de cara a la galeria havien preparat els assessors d'imatge socialistes. La f—rmula laica de promesa dels nous cˆrrecs ha estat saludada com un aven progressista. Mentrestant, els ministres del Govern central continuen prometent davant d'un crucifix i els intents d'IU per abolir aquesta f—rmula es desestimen invocant "la tradici—". Resulta dif’cil trobar un exemple de major hipocresia. De la mateixa manera, molts que s'han cansat de criticar EBB per pactar amb la "dreta" nacionalista i que han reivindicat la normalitzaci— del panorama pol’tic basc a travŽs del canvi de l'eix basquista-espanyolista pel d'esquerra-dreta ara beneeixen un pacte contranatura entre l'ultradreta i el PSOE.

Bona part de l'xit de L—pez es deu al seu discurs obert a acords de govern amb el PNB

Fa amb prou feines dos anys amplis sectors de la societat basca i espanyola contemplaven amb esperana la possibilitat que un procŽs de pau posŽs fi a la violncia a Euskadi. Avui aquesta esperana queda ja molt lluny i les veus que des de l'esquerra abertzale apostaven per formes de lluita que superessin l'estratgia armada d'ETA es veuran relegades en un escenari que afavoreix sens dubte els plantejaments dels sectors durs del MLNV que aposten per continuar per la via morta dels atemptats. Bons temps per en Patxi, mals temps per a la pau.

Avui l'esperana d'un procŽs de pau que posi fi a la violncia a Euskadi queda ja molt lluny

Una figura clau en aquesta equaci— ha estat la del socialista Patxi

11


MEMñRIA HISTñRICA

LA NECESARIA LEY DE MEMORIA HISTîRICA. IMPRESIONES DEL PASADO Y PRESENTE Carme Conill

esp‡rragos bellotas o cualquier cosa que se pudiera comer. TambiŽn caminaban por la v’a del tren para recoger la carbonilla que ca’a de las m‡quinas para hacer la comida y calentarse. Hab’a quien no aguantaban la situaci—n y se suicidaban arroj‡ndose al tren, los que cre’an que les daba tiempo a pasar antes que Žl o los que se accidentaban saltando de los mercanc’as en marcha (en la estaci—n estaba la polic’a y si los descubr’an de polizones los deten’an o les daban una paliza); era raro el mes que no ocurr’a una desgracia.

Hace poco m‡s de 20 a–os en un viaje a Par’s, mi t’o, que all’ vive desde el a–o 56, me narraba historias de su ni–ez en la guerra y posguerra en C—rdoba. Todo esto se lo cuenta a los franceses y nadie le cree; "c'est pas posible!", le dec’an. Hasta cierto punto era comprensible. Ellos hab’an sufrido la invasi—n nazi, pero como Francia fue liberada se ahorraron 40 a–os de represi—n. Recuerdo que le dije que era una l‡stima que no escribiera un libro con esas vivencias. El Ayuntamiento de C—rdoba ha abierto una convocatoria de memorias de personas que vivieran en esa Žpoca; poco imaginaba yo que finalmente deber’a ayudar a mi t’o y mi madre a contarlas. El pasado mes de diciembre me desplacŽ a Par’s para que mi t’o me volviera a narrar todo lo que recordara. Debo decir que muchas de las anŽcdotas, a pesar de su crudeza, con el paso del tiempo parecen incluso divertidas. De hecho, gran parte de las entrevistas las contaba riendo, solo se pon’a serio en las de m‡s gravedad. El d’a que empez— la guerra, mi t’o recuerda como algunos vecinos del barrio de los Olivos Borrachos (conocido en la Žpoca como la peque–a Rusia, al ser un barrio obrero de mayor’a comunista) desde lo alto de sus casas plantaban cara a las fuerzas desleales con sus escopetas de caza. Una vez agotaban sus postas, abandonaban el arma y hu’an atravesando las v’as del tren hacia el vecino barrio de Don FŽlix, que era donde entonces viv’a mi familia. Fusilado y su familia perseguida Mi abuelo, que era diputado a cortes fue detenido en C—rdoba el 18 de Julio a las 4 de la tarde frente al cuartel de la guardia civil. A las 6 comenz— oficialmente la guerra. Fue fusilado 10 d’as despuŽs. Debido a que mi abuela y su padre tambiŽn fueron perseguidos, la familia debi— separarse y no volvieron a reunirse hasta que acab— la guerra y se fueron a vivir a los Olivos Borrachos. Al ser hijos de comunista no les admit’an en el colegio. Un maestro que daba clases particulares que se llamaba Joaquin Reche, y tambiŽn era comunista, le dio clases gratuitamente. TambiŽn le regal— un libro de matem‡ticas que todav’a conserva.

12

Sin padre y con una madre con la salud

Antes de abandonar Par’s le preguntŽ a mi t’o quŽ le pareci— Francia despuŽs de llegar de un pa’s donde el respeto a la vida y dignidad eran pr‡cticamente inexistentes si no eras af’n al rŽgimen. -ÁLa AmŽrica! ÁMe pareci— la AmŽrica! desde que llegue aqu’, ni un solo d’a he pasado hambre, respondi—. Una transici—n a medias

quebrada perdieron su ni–ez, ya que a los 9 a–os se pusieron a trabajar. Cabe destacar la solidaridad de todos los vecinos que les ayudaron siempre que pudieron. La panadera muchas veces les regal— el pan, pan que luego no com’an, sino que lo vend’an en el estraperlo para poder pagar la casa. S—lo se pod’an permitir un cuarto de litro de leche para tres personas. En la lecher’a muchas veces les llenaban la lechera entera. Esta solidaridad se mantuvo mucho tiempo despuŽs.

La Espa–a actual es el resultado de aquella contienda: un pa’s domado por el franquismo A principios de la dŽcada de los 50 la familia se traslad— a vivir a Barcelona y mi abuela necesit— un tratamiento muy caro debido a una grave enfermedad. Como en C—rdoba la mayor parte de los trabajos se los daban sin papeles, no ten’an seguridad social. Afortunadamente, los vecinos de C—rdoba se hab’an enterado y enviaron dinero y una lista con los nombres de todos los que hab’an participado en la colecta. En los a–os de posguerra, era habitual que la gente fuese a la sierra a recoger

La Espa–a actual es el resultado de aquella contienda: un pa’s domado por el franquismo. La transici—n no se hizo bien y ahora pagamos las consecuencias. Era necesaria la ley de memoria hist—rica, el problema es que, por un lado, est‡n los que no les conviene, no ya que se recuerde, sino que se sepa lo que sucedi—; y, por el otro lado, la cantidad de personas, algunas tambiŽn de izquierdas, que les parece rid’cula. Hace unos d’as un compa–ero de trabajo me dec’a que no sab’a por quŽ ten’a que pagar impuestos por desenterrar huesos. Que aquello ya pas— y que era absurdo pedir los papeles de defunci—n de Franco. ÓÀQue quieres que te diga? Yo tambiŽn pago impuestos. ÀSabias que por ser hijos de comunista no te permit’an el acceso a la escuela? ÀQue si eras de izquierdas no te daban trabajo?Ó, le dije. Mi compa–ero no supo que decirme, se quedo mudo. Pues por ese motivo, yo que tambiŽn pago impuestos quiero que exista una memoria hist—rica y que los que como tœ no saben porque nadie se lo ha contado sepan lo que pas—. Por cierto, a–os despuŽs de acabar la guerra llamaron a mi abuela a los juzgados. Se llev— la sorpresa de que hab’a estado en libertad vigilada sin saberlo y les hab’an juzgado tanto a ella, sin estar presente en el juicio y sin conocimiento de que lo hubo, como a mi abuelo, que ya estaba muerto. Ambos salieron inocentes y en libertad.


CULTURA

JAVIER ORTIZ, MAESTRO DE PERIODISMO Y DE PRINCIPIOS Pascual Serrano - Rebeli—n *

MARIO BENEDETTI

Ha muerto un poeta, ha muerto un camarada.

No te salves No te quedes inm—vil al borde del camino no congeles el jœbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo s—lo un rinc—n tranquilo no dejes caer los p‡rpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sue–o no te pienses sin sangre no te juzgues sin tiempo pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el jœbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo s—lo un rinc—n tranquilo y dejas caer los p‡rpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sue–o y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inm—vil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. Mario Benedetti

El pasado 28 de abril me despertŽ con el mazazo de la muerte de Javier Ortiz. Recuerdo que el d’a que lo conoc’ ironizaba sobre nuestra preocupaci—n por mejorar esta sociedad si, en el fondo, todos reconocer’amos que una vez fallecidos nos importar’a una mierda lo que aqu’ sucediese. Era una de nuestras tantas contradicciones, combatir por un mundo mejor sabiendo que no lo ’bamos a conocer. Por un lado, su l—gica racionalidad le imped’a reconocer esta lucha, pero al mismo tiempo, su humanidad le obligaba a llevarla cada d’a. En aquella reuni—n, hace casi diez a–os, planteaba la necesidad de unir esfuerzos entre rebeli—n.org y otros proyectos editoriales. De ah’ surgi— la colaboraci—n mutua para editar el libro ÁPalestina existe!, donde Javier entrevistaba a JosŽ Saramago y se inclu’an otros textos procedentes o gestionados por rebeli—n.org, firmados por Noam Chomsky, Edward Said, Alberto Piris y Antoni Segura. Poco despuŽs, tras los atentados del 11-S, publicamos ya formalmente como rebeli—n.org y la colecci—n Foca que Žl dirig’a, Washington contra el mundo. Se trataba de una recopilaci—n de textos que denunciaban las tropel’as de Bush y que me est‡ haciendo pensar que sobre Žl ha ca’do alguna maldici—n. El d’a de su presentaci—n, Javier Ortiz nos anunciaba la muerte en Iraq del hijo de uno de los autores, Julio Anguita. Y a los pocos meses mor’an otros dos autores, Manuel V‡zquez Montalb‡n y Edward Said. Ahora Javier se une a ellos. Es evidente que si existe Dios, no nos est‡ ayudando a los rojos. Siempre admirŽ su disciplina de trabajo publicando una columna diaria desde hac’a varios a–os, independiente de si el mercado period’stico le guardaba un lugar o no para ella. Creo que si toda la izquierda hubiera tenido su alegr’a, coherencia y laboriosidad el mundo ser’a diferente. Su integridad intelectual no dejaba de impresionarnos a todos los que le conoc’amos. No dudaba en golpear con su cr’tica honesta y sincera a ETA al tiempo que maldec’a todas las tropel’as que jueces, pol’ticos y medios comet’an contra la izquierda abertzale. Como editor de la colecci—n Foca tuvo muy claro que hab’a que publicar un libro de Nicolas Sarkozy, con quien no compart’a ninguna idea, porque estaba convencido de que era necesario conocer su pensamiento cuando era candidato presidencial. Y sobre Cuba ten’a

Si toda la izquierda hubiera tenido su alegr’a, coherencia y laboriosidad el mundo ser’a diferente muchas cr’ticas sin que eso le impidiera reconocer el ejemplo que esa revoluci—n supon’a para todos los pueblos del mundo. Su honestidad le llevaba a criticar a los peri—dicos para los que trabajaba sin dejarse dominar por ese servilismo tan habitual de los periodistas. Y, al contrario, la informaci—n interna que manejaba la pod’a utilizar para defenderlos frente a calumnias sin fundamento. No dejŽ nunca de aprender de Javier Ortiz, cuando le consultŽ el vŽrtigo que me daba publicar cada mes una columna llamada Perlas informativas en Mundo Obrero, me respondi— que no ten’a derecho a temer hacerlo porque un periodista debe estar dispuesto a escribir cualquier tipo de gŽnero. Terminar’a prolog‡ndome la primera edici—n del libro que recopilaba aquellas columnas. La œltima vez que estuve con Žl fue en la presentaci—n en Madrid del libro de Hernando Calvo Ospina, Colombia, laboratorio de embrujos: Democracia y terrorismo de Estado. Como buen vasco, se las apa–— para que aquella presentaci—n terminara con una larga y amena cena que ninguno de los asistentes olvidaremos. Creo que despuŽs de leer su bello texto Sue–o con Jamaica, no irŽ nunca -al menos en vidaa ese lugar, no sea que resulte diferente a c—mo Žl imaginaba. Podr’a seguir contando mucho m‡s, pero Javier tambiŽn me ense–— a escribir columnas breves, y no quiero que piense que lo he olvidado. *publicado en Nou Treball con el permiso del autor

13


CULTURA

FACCIîN DEL EJƒRCITO ROJO Toni Esteban Nominada a los Oscar, publicitada ampliamente con un cartel impactante y centrada en un tema que a algunos nos fascina, Facci—n del Ejercito Rojo (sic) fue estrenada recientemente en nuestras pantallas, pasando sin pena ni gloria por ellas. La historia que recoge en sus cerca de dos horas es m‡s o menos conocida por iniciados, y de hecho el cine alem‡n ha dedicado a lo largo de estas dos œltimas dŽcadas bastantes metros de celuloide a tratar a la Rote Armee Fraktion (RAF) o si se prefiere por su nombre policial, Banda Baader-Meinhoff, por los apellidos de los se–alados como l’deres. Films como El Honor Perdido de Katherina Blum o El silencio tras el disparo, de Volker Schlondorff; Stammhein: El proceso de Reinhard Hauff, o la obra coral Oto–o en Alemania ofrecen una aproximaci—n bastante fidedigna sobre dicha organizaci—n armada y las circunstancias hist—ricas de la Republica Federal Alemana en los a–os 60 y 70. Facci—n del Ejercito Rojo no llega a la altura de ninguna de las citadas, pese a mostrar una producci—n generosa en medios y tener el mismo guionista que Stamheimm, Stephan Aust, en su momento cercano a miembros de la RAF, y hasta hace poco director del semanario Die Spiegel. El inicio es prometedor. En Žl se muestran momentos cumbre del 67-68 alem‡n, como los disturbios provocados por la polic’a contra los manifestantes con motivo de la visita del Sha de Ir‡n a Berl’n Occidental; el congreso

a–os de guerra fr’a, dado que pese a mostrar con pinceladas lo violento y provocador tanto del estado como de la propaganda del diario sensacionalista Bild, obvia que parte importante de l’deres pol’ticos y empresariales de dicha repœblica, as’ como casi todo el aparato de inteligencia, contrainsurgencia y policial, eran antiguos cuadros del partido nazi que no dudaban en aprobar, uno detr‡s de otro, paquetes de Leyes de Emergencia que restring’an importantes derechos civiles y pol’tico, hasta el punto que ser miembro del Partido Comunista -durante muchos a–os,

El film falla en contextualizar quŽ era la Repœblica Federal Alemana en los a–os de guerra fr’a de Vietnam organizado por los grupos de estudiantes socialistas (SDS); la secci—n estudiantil de la socialdemocracia alemana expulsada del partido durante los a–os 60, y que ser‡ una de las puntas de lanza de la Oposici—n Extraparlamentaria (APO); o los atentados contra Rudi Dutschke -lider del SDS- o el fallecimiento a manos de un polic’a del estudiante socialista Benno Ohnesorg en las protestas contra el monarca persa, que segœn el film no forman parte de ninguna guerra sucia del estado contra el movimiento contestatario, sino como el acto individual de un perturbado en un caso, y como un accidente en el otro.

14

Facci—n del Ejercito Rojo falla en contextualizar quŽ era la Republica Federal Alemana en los

ilegal- era incompatible con trabajar para el estado. Por otro lado, el film presenta al nuevo gobierno socialdem—crata de Willy Brandt y sus reformas como "integrador de la mayor’a del movimiento del 67-68", ignorando que de ah’ procede gran parte de la izquierda antifascista alemana actual y de los movimientos aut—nomos, as’ como el germen de los -en sus primeros a–oscontestatarios y radicales Verdes alemanes. La pel’cula no acaba de explicar de manera adecuada el por quŽ de la existencia de esos "revolucionarios desesperados" que dir’a Manuel Sacrist‡n, y quŽ circunstancias hacen que personas con reputada carrera period’stica -Ulrike Meinhoff- o talentosas Gudrun Eisleen y Jan Carl-Raspe eran

superdotados y contaban con varias licenciaturas- acabasen llegando a la conclusi—n de que el œnico camino en aquellos a–os setenta era el empu–ar las armas y exportar las experiencias de guerrilla urbana latinoamericana a la Europa Occidental, cuando la misma Meinhoff fue una pacifista militante de la Uni—n Alemana por la Paz, en un dato que tampoco menciona la pel’cula. Tampoco me parece necesario, por otro parte, recrearse en cuestiones secundarias como ciertas exhibiciones de hedonismo vital por parte del grupo originario, una exaltaci—n de un Andreas Baader como un macarra barriobajero desideologizado y bastante machista, o los activistas caricaturizados y ajenos a cualquier teorizaci—n profunda de ideolog’a. Por no hablar de como el film clara y abiertamente, como por contra no ocurr’a en el film Stammheim, acepta la teor’a oficial acerca el suicidio de los principales miembros de la RAF en las celdas de alta seguridad y aislamiento de Stammheim, pese a que uno de ellos sobrevivi— de los navajazos propinados y lo denunci— como un intento de crimen de estado. Pese a que queda clara la ideolog’a fundamentalmente antiimperialista del grupo y desde instancias policiales afirma que son unas "causas pol’ticas que hay que enmendar las que generan a la RAF", el film falla en general, se queda a medias, tiene puntos acertados y una gran cantidad de errores. Aœn y as’, no me imagino una pel’cula como esta realizada en Espa–a: nosotros nos conformamos con ver como, en pleno paseo mar’timo de San Juan de Luz, Lobo se descuelga unos metros de su comando de ETA p-m mientras hacen footing, para poder entrevistarse con JosŽ Coronado, jefe del CESED para el que trabaja. ÀLes interesa el tema? Recomiendo empiecen por las pel’culas mencionadas al principio del art’culo, lean algo de Heinrich Bšll al respecto, y podr‡n enfrentarse a un film no del todo satisfactorio, pero sin duda tramposo. TITULO ORIGINAL: Der Baader Meinhof Komplex A„O 2008 DURACIîN: 150 min DIRECTOR: Uli Edel GUIîN: Bernd Eichinger (Libro: Stefan Aust) MòSICA: Peter HinderthŸr, Florian Tessloff FOTOGRAFêA: Rainer Klausmann REPARTO: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz, Johanna Wokalek, Nadja Uhl, Jan Josef Liefers PRODUCTORA: Constantin Film


VIDA DE PARTIT

HOMENATGE ALS VALORS REPUBLICANS El Casal Popular ÒLa RepœblicaÓ, amb la colálaboraci— de les assemblees locals a La Llagosta de EUiA, PSUC Viu i Joves Comunistes, han realitzat aquest dissabte, 18 dÕabril, un acte popular dÕhomenatge als valors republicans, i al 78 aniversari de la proclamaci— de la II Repœblica, poca que va significar important’ssims conquestes de drets civils i socials, que el cop militar feixista del 36 va suprimir, abocant a la societat a una dolorosa i negra nit de dictadura Franquista. La xerrada Ð debat, presentada per Manel Checa, membre del Casal Popular ÒLa RepœblicaÓ i realitzada per Antoni Lucchetti, membre de la Plataforma ÒUnitat C’vica per la RepœblicaÓ i excoordinador general de EUiA, va contar amb la presencia i participaci— de 25 persones que van valorar molt positiu lÕacte. Posteriorment es va realitzar un refrigeri i un concert popular de diverses persones i estils, destacant lÕactuaci— del company Jesœs Muela, un republicˆ veterˆ que va oferir un concert flamenc.

SOPAR DE LA II REPòBLICA AL MARESME El passat 17 d'abril l'organtizaci— comarcal del PSUC viu al Maresme va celebrar el ja tradicional sopar commemoratiu de la proclamaci— de la II Repœblica, amb l'assistncia de camarades i simpatitzants, i amb una bona representaci— dels sectors progressistes de la comarca i de la Direcci— del nostre Partit. Enguany va ser el camarada Miguel Candel l'encarregat de fer un parlament en qu va recordar com la Transici— va intentar enterrar el sentiment republicˆ. Aquest sentiment i aquesta reivindicaci— s—n ara mŽs actuals que mai, i els comunistes tornem a ser els abanderats d'una III Repœblica que Žs condici— necessˆria per a construir una veritable democrˆcia. El cantant Durban va amenitzar les postres amb les seves intimistes canons, i l'acte va acabar amb els acords de l'Himne de Riego i de La Internacional. Visca la Repœblica!

DêA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN EL VALLéS ORIENTAL El pasado 07 de marzo, se realiz— en el centro cultural Can Rajoler, de Parets del VallŽs, el acto central del partido en el VallŽs Oriental para conmemorar el d’a internacional de la mujer trabajadora, contando con la presencia de la compa–era y responsable del ‡rea de la mujer, Joana Frutos, y de la representante de la ACIM, M» del Mar Segura. Durante este acto, se realiz— una ponencia debate, realizada por la Sra. M» Angels Massaguer, historiadora; y de Mere

Molina, abogada y miembro de la asociaci—n Dones Juristas. El acto cont— con la participaci—n de m‡s de 60 personas, que pudieron intervenir en la charla y visitar la exposici—n que desde la ACIM se dej— para este acto, titulada ÒPreses de FrancoÓ. Aparte del acto en s’, un nœmero importante de vecin@s de Parets, pudieron visitar durante 1 mes la exposici—n que explica la historia de miles de mujeres que sufrieron la represi—n del rŽgimen fascista.

EN RECUERDO DEL CDA. AQUILINO MARTINEZ IGLESIAS Nuestro querido camarada Aquilino Mart’nez muri— el pasado jueves 7 de mayo tras una œltima reca’da de una enfermedad que arrastr— unos a–os. No podemos hablar de Aquilino sin destacar su profunda humanidad, sentimiento comunista y de adhesi—n al Partido como instrumento de lucha por la defensa de los principios del comunismo y de la clase obrera. Trabajador de Motor IbŽrica (hoy Nissan) y delegado sindical de Comisiones Obreras, continu— participando, despuŽs de ser despedido, en todas las actividades, manifestaciones, debates, reuniones, dentro y fuera de PSUC que representaran para Žl un avance en los objetivos del socialismo y la tansformaci—n social. Comprendi— la importancia de los movimientos sociales en la œltima etapa y estaba presente en la mayor’a de sus citas, siempre junto a sus camaradas del Partido. Pero, sobre todo, Aquilino ha sido un ejemplo de fraternidad, con su alegr’a y optimismo permanente, hacia todos los que

tuvimos el placer de luchar con Žl. Deja un vac’o muy grande en todos nosotros y siempre lo recordaremos.

Despedida Quiz‡s, cuando me muera, dir‡n: Era un poeta. Y el mundo, siempre bello, brillar‡ sin conciencia. Quiz‡s tœ no recuerdes quiŽn fui, mas en ti suenen los an—nimos versos que un d’a puse en ciernes. Quiz‡s no quede nada de m’, ni una palabra, ni una de estas palabras que hoy sue–o en el ma–ana. Pero visto o no visto, pero dicho o no dicho, yo estarŽ en vuestra sombra, Áoh hermosamente vivos! Yo seguirŽ siguiendo, yo seguirŽ muriendo, serŽ, no sŽ bien c—mo, parte del gran concierto. Gabriel Celaya

15


www.psuc.org

FRANQUEO CONCERTADO N¼ 02/0773

Redacci—: PSUC viu, C. Doctor Zamenhof 16-18, 08020. Tel.: 93 412 2195. Fax: 93 412 3207. Correo-e: noutreball@psuc.org. Dip. Legal: B-28994/99

Butlleta de subscripci— al Forma de pagament:

Gir Postal

Domiciliaci— Bancˆria

Nom i cognoms ....................................................................................... Adrea ..................................................................................................... Poblaci— ........................................................Codi postal....................... Dades Bancˆries: Titular ............................................... Banc o Caixa ................................. Oficina .......................................... DC ................ Compte.......................

IngrŽs en compte: 2100-3000-15-2201671202 12 euros un any Enviar a: Nou Treball C. Doctor Zamenhof 16-18 CP 08020 Tel. 93 412 21 95 93 412 04 73 Fax 93 412 32 07

Nou Treball 90  

Portaveu del PSUC viu - Juny 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you