Page 1

Foto Clara Alonso

Si als Estats Units una coalició de forces progressistes que va des de l'ala esquerra del Partit Demòcrata fins a organitzacions de treballadors hispànics (d'origen mexicà, especialment, amb l'ajut de sindicalistes del seu país d'origen) passant, naturalment, per les organitzacions de defensa dels drets civils de la comunitat afroamericana ha estat capaç

de dur a la presidència de la primera potència mundial un polític no pertanyent a la classe política tradicional ni a l'ètnia que ha dominat el país des d'abans de la independència, vol dir que avui dia comencen a ser possibles canvis socials reals arreu del món. No diem això perquè creiem que Barak Obama tingui la voluntat (ni la capacitat, en

tant que simple cap de l'executiu nordamericà) de dur a terme canvis socials profunds (ni, molt menys, de posar fi a la política exterior imperialista dels EUA). Ho diem perquè el moviment popular que l'ha fet president per tal d'acabar amb el nefast govern neo-feixista de la dreta republicana és font d'esperança per a l'esquerra de tot el


planeta: un petit canvi als Estats Units equival a un gran canvi en la seva perifèria. Pel que és en sí mateix i per l'efecte estimulant que pot tenir en el món sencer. I això es especialment important en un moment en què el sistema capitalista en el seu conjunt trontolla com mai no ho havia fet abans (vegi's més endavant l'article escrit per Fidel Castro sobre la recent cimera a Washington del G-20). Sense anar més lluny, el que fins fa molt poc (diríem inclús que fins al diumenge 16 de novembre a migdia) semblava impossible: un canvi de tendència cap a l'esquerra dins d'Izquierda Unida, s'ha produït per alegria de molts i sorpresa de tothom. Canvi encara no consolidat, però amb moltes probabilitats de consolidar-se a la propera reunió del Consell Polític Federal. Cal ara que la nova línia política (aprovada pràcticament per unanimitat) no es quedi en paper mullat, sinó que es traslladi al carrer i al lloc de treball (que és on hem d'actuar els comunistes i els nostres aliats en comptes d'esmerçar tantes hores discutint entre nosaltres, per bé que la clarificació d'idees sigui també imprescindible). Com dèiem a l'editorial del número precedent de Nou Treball, la conjuntura permet reivindicar obertament, entre d'altres mesures, la nacionalització de la banca: un poble que paga col·lectivament el rescat d'unes institucions que, en comptes de fer la seva funció social

Martes, 11 de noviembre de 2008 Las Organizaciones juveniles Comunistas participantes del 7º Encuentro Europeo de Organizaciones Juveniles Comunistas celebrado en Barcelona los días 1 y 2 de noviembre de 2008 bajo el lema "¡Luchemos por la transformación social en Europa! ¡Por el Socialismo! Declaramos: Que los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo del ultimo año son la confirmación del carácter imperialista y antidemocrático de la UE: 1. El tratado de Lisboa, y la autodenominada modernización de la legislación laboral, el tratado de Maastricht, la Directiva Bolkenstein, la extensión del tiempo de trabajo a las 65 horas son solo algunos de los ejemplos que justifican nuestro convencimiento de que la políticas de la UE están destinadas a salvaguardar el interés de los monopolios. Es un esfuerzo que no tiene en consideración los intereses de los trabajadores y la juventud que se ven forzados al desempleo o al trabajo precario, sin derecho, sin horario concreto de trabajo, sin derecho a la negociación colectiva ni seguridad social. 2. Por otra parte los estudiantes se ven forzados a pagar por tener una educación básica o agradecer a sus patrocinadores por ser enseñados lo que sirva a las empresas. Nos enseñan que el mundo no puede

pròpia, que és la de fer créixer el benestar de tothom, s'han dedicat a enriquir desmesuradament una elit sense escrúpols, té tot el dret a reclamar la propietat d'aquestes institucions. Banca pública, doncs, al centre neuràlgic del sistema econòmic. I qui controla la banca controla, avui dia, la producció i la distribució en general. La partida d'escacs que enfronta, des del segle XIX, el capital amb el treball, ha experimentat una gran simplificació: a força de canvis de peça, tot depèn ara de qui captura primer la dama del contrari. I aquesta dama és la banca. No vol dir que aquest final de partida hagi de ser ràpid ni fàcil: lluny d'això, la batalla serà àrdua. Però la crisi està privant la defensa del rei contrari de la majoria dels seus peons i serà cada cop més fàcil trobar columnes d'atac obertes. No és aquest encara el cas del nostre país, probablement un dels més despolititzats d'Occident. Però també som, per bé i per mal, un dels pobles més influenciables pels corrents que venen de fora. A aquells que volem transformar aquesta societat alienada en una societat d'homes i dones lliures se'ns obren cada dia noves possibilitats de fer arribar el nostre missatge. Si no sabem aprofitar-les, podem passar a la història com una de les generacions més estúpides que han poblat aquest planeta.

cambiar. El Proceso de Bolonia pretende igualmente producir graduados-jóvenes trabajadores, baratos, flexibles y comprometidos con títulos devaluados y caros. 3. El hecho de que los países de la UE adopten ofensivas y políticas anticomunistas que igualan el comunismo con los regimenes totalitarios y fascistas es un ataque contra

los comunistas porque son la principal fuerza de resistencia y la única alternativa real. 4. Estos ataques contra la clase trabajadora se están llevando a cabo en el marco de una importante crisis del capitalismo. Esta crisis es el resultado de la sobre producción capitalista, y no es solo una crisis bursátil si no una crisis de la economía real. Toda la riqueza que se produce, todas capacidades


crecientes de desarrollar la ciencia y la tecnología a favor de los trabajadores y la juventud son acumuladas con beneficios en manos de unos pocos burgueses. La crisis, descubre una vez más el impacto del capitalismo, revela su naturaleza expoliadora y niega toda la literatura desarrollada a partir de los años 90 que planteaba el capitalismo como forma de abrir la prosperidad y el progreso a todo el mundo. Ha quedado probado que ni la administración neoliberal ni la socialdemócrata del capitalismo puede resolver los problemas del pueblo. La crisis justifica una vez más la certeza de los análisis y conclusiones de Marx así como los análisis de Lenin sobre el imperialismo. La crisis no significa el fin del capitalismo como sistema social, si no que necesitamos la vigilancia de los trabajadores y los comunistas ya que con esta crisis los ataques contra los trabajadores se intensificaran. 5. A través de la UE el mensaje debe de ser claro: ¡los únicos que tienen que pagar por esta crisis son los capitalistas! Ellos han acumulado enormes beneficios a lo largo de estos años. No haremos ningún sacrificio por sus beneficios. No reduciremos nuestras exigencias y nuestras luchas y tenemos

muchas razones para hacerlo. 6. Las consecuencias de la crisis aparte de sus aspectos económicos también se expresaran de forma militar. Los imperialistas se harán más agresivos y despiadados. Los últimos planes intraimperialistas se expresan a través de guerras, secesiones, ocupaciones, bases, escudos de misiles y otras tipos de intervenciones imperialistas en todo el mundo, y estas son solo algunos de los ejemplos que reflejan las reacciones en

cadena, con dolorosas consecuencias para los pueblos. 7. En un tiempo en el que el imperialismo está siendo expresado a diversos niveles por los EEUU, la OTAN, la UE y Rusia, el papel de los comunistas es el de la lucha constante para incrementar la conciencia de la necesidad del socialismo. 8. La clase obrera con los comunistas estará a la cabeza de las luchas por el socialismo donde el pueblo alcance el disfrute de su producción total, donde el desarrollo se base en la igualdad soberana de los estados, y donde los pueblos sean los únicos amos de

su futuro sin intervenciones imperialistas. 9. El sistema social y económico del socialismo predice y asegura nuestras necesidades, en un mundo donde nadie tenga que competir contra el otro y donde nadie sea excluido. 10. Nos inspira el NO del pueblo y la juventud irlandesa. El mensaje irlandés junto con las anteriores votaciones francesas y holandesa prueban que los pueblos no se fían de la UE y no aprueban sus políticas. Llamamos a la gente joven a apoyar y fortalecer en las próximas elecciones a las listas de los partidos comunistas y sus alianzas para denunciar a la UE y sus políticas. Así mismo denunciamos los 60 años de guerras imperialistas e intervenciones de la OTAN. El único camino hacia adelante son nuestros derechos y nuestras exigencias. 11. Nos hemos hecho mas experimentados a través del primer esfuerzo de construcción socialista en los países del este europeo, que pese a sus debilidades son incomparables y muy superiores al capitalismo. Somos Optimistas porque la rueda de la historia girara nuevamente y ayudara a traer el socialismo. Nuestro Futuro puede ser el Futuro de nuestras necesidades, nuestro futuro es el socialismo.


María Soliña Barreiro Antoni Ferret El PSUC, en el seu XIII Congrés, ha aprovat, en la seva política programàtica, la defensa del decreixement: [Aspirem a una societat] "On s'estableixi un equilibri entre la producció i les necessitats, no es busqui un creixement indefinit -incompatible amb el caràcter limitat dels recursos-, i es tendeixi a un sa decreixement en aquells sectors en què es manifesti una sobreproducció." Des de la nostra perspectiva comunista, el treball sobre aquest concepte ha de ser intens per la seva capacitat d'assenyalar les contradiccions i posar en crisi el sistema capitalista des de dues perspectives: l'ecologista, de la crítica a la sobreexplotació dels recursos a fi d'assolir un benefici econòmic per a una minoria, i l'anticapitalista, d'atac a la manera de reproducció del sistema a partir de l'excessiva proliferació de mercaderies, tant des d'un punt de vista econòmic com des del de la consciència. - Ecologisme i racionalització de l'ocupació de recursos: Ja no podem seguir creixent econòmicament. L'any 1972 ens van advertir que el creixement tenia uns límits; no se'n va fer cas. Ningú. Però ara ja els hem sobrepassat, aquests límits. I el canvi climàtic n'és una demostració destacada. Els recursos -si més no els recursos avui coneguts i previsibles- són limitats. Els estem esgotant, i correm el risc que els nostres descendents no en tinguin. Terres de conreu, aigua potable, fonts d'energia fòssils, boscos i arbres, estan en procés d'esdevenir escassos. A part del problema de l'escassesa dels recursos, l'altra gran qüestió són les deixalles i la contaminació. Però una part del món està encara en un consum molt baix per satisfer les necessitats més urgents. Aquests països "encara" han de créixer. Però els països desenvolupats no podem créixer mes. Més aviat hem de decréixer. - Anticapitalisme i crítica a la mercaderia: El treball pel decreixement és una resposta anticapitalista radical perquè ataca el sistema en l'arrel del seu mode de reproducció, tant des del punt de vista econòmic com des del de la consciència. El capitalisme de consum es basa en el consum excessiu de mercaderies; la producció, la venda i el consum d'aquestes estan organitzats cap a la sobreabundància, entesa aquesta com a símbol de progrés i benestar, d'objectes fàcilment adquiribles i obligatòriament substituïbles en curts períodes de temps. Alhora, aquests objectes es treballen en la venda i el consum de manera fetitxitzada, és a dir, tendent a la projecció de valors subjectius en els objectes consumits, definint així els ciutadans la seva identitat a través de la seva consumició. Aquest mecanisme ha de ser frenat, ja que lo subjectiu i les seves carències són inconsumables a través de la consumició d'objectes, perquè aquests són infinitament diversos i plens de matisos en el mode en què el capitalisme els produeix, ja que escindeix el seu valor d'ús del seu valor de canvi.


Aquest procés ja va ser analitzat per Marx en El Capital, en parlar del fetitxisme de la mercaderia: "A primera vista, una mercaderia sembla un objecte trivial, obvi. De la seva anàlisi resulta que és una cosa molt complicada, plena de subtileses metafísiques i de capritxos teològics. En tant que valor d'ús no hi ha res misteriós en ella, ja se la consideri des del punt de vista que amb les seves propietats satisfà necessitats humanes, o que rep aquestes propietats com a producte del treball humà (…) Però en el moment en què es presenta com a mercaderia, (...) es converteix en un objecte físicament metafísic (…) el caràcter místic de la mercaderia no sorgeix, doncs, del seu valor d'ús (…) Les formes que converteixen els productes del treball en mercaderies i que, com és natural, pressuposen la circulació d'aquestes, posseeixen ja la fermesa de formes naturals de la vida social abans que els homes s'esforcin per explicar-se, no el caràcter històric d'aquestes formes, que consideren ja quelcom immutable, sinó el seu contingut. El caràcter misteriós de la forma mercaderia consisteix, doncs, senzillament, en el fet que reflecteix als homes els caràcters socials del seu propi treball com a caràcters objectius dels productes del treball, com a propietats naturals socials d'aquestes coses i, per tant, també reflecteix la relació social dels productors amb el seu treball total com una relació social d'objectes existent fora d'ells [al marge dels seus productors]" (Marx, 2000: 101-103; II). Les conseqüències catastròfiques ja perceptibles sobre el medi i aquest funcionament dels objectes de consum en l'economia y sobre la consciència dels ciutadans tenen una poderosa capacitat dialèctica, que hem d'explotar treballant en una campanya pel decreixement, tant a nivell intern de Partit com cap a la societat: Un partit comunista no ha d'esperar a prendre consciència d'una cosa nova quan ja ho hagi fet gairebé tothom, sinó que ha de ser

el primer a fer-s'ho seu i a proposar-ho a la societat. Hem de treballar perquè els nostres militants se'n convencin i, després, ho exigeixin. Cal començar per reduir el consum personalment, i familiarment, sobretot el consum d'energia, d'aigua, de carn, de fusta, de paper... Després plantejar-ho a la societat. No sols no s'ha d'esperar ni demanar cap tipus de creixement. Tampoc s'ha de permetre. Quan es diu que hem crescut un 3 per 100, per exemple, ho hem de criticar i desqualificar. I cal tenir la valentia de dir que l'actual "desacceleració" és bona (més ben dit: seria bona si fos planificada), i que cal combatre l'atur amb la reducció de la jornada. Per això hem de: 1, Convèncer-nos d'aquest principi. 2, Divulgar-lo. 3, Exigir-lo. Els objectius de la campanya haurien de ser: - La creació d'una cultura de consum anticapitalista, basada en criteris de necessitat i eficiència, acabant amb la mitificació teològica dels objectes de consum, o el que és el mateix, el fetitxisme. - La reducció del consum al que és necessari, potenciant el valor d'ús, desmitificant el de canvi i, així, conservant l'ecosistema alhora que atacant al capitalisme en l'arrel de la seva capacitat reproductiva. I les possibles tasques: - Creació d'un espai en el web del PSUC amb informació i enllaços a pàgines sobre el decreixement en la seva vessant ecologista i anticapitalista. - Creació de material d'informació i propaganda sobre el decreixement (adhesius, cartells, pasquins, vídeos...). - Xerrades informatives, integració i/o creació de cercles de discussió i treball pràctic pel decreixement.


La formació PSUC ViU aprovava aquest dissabte els documents corresponents al balanç de gestió de la temporada 2004/08 i el de noves tasques de cara al nou curs. Durant la celebració de la IV Assemblea Comarcal, que va tenir lloc el matí de dissabte al Centre Cultural La Marineta, la vintena de representants de les seccions comarcals van aprovar per unanimitat tots dos documents, fent especial èmfasi en el segon, al que s'hi van afegir noves propostes, com són el foment d'una plataforma republicana a la comarca o línies de treball centrades en habitatge, mobilitat i violència de gènere. Durant l'acte també es va constituir la nova

junta comarcal, en la qual, Raúl Toledo repeteix càrrec com a secretari polític al Vallès Oriental. Carlos Sánchez serà el responsable d'Organització i Comunicació; Juan Toribio, de Finances; Juan Fernández s'encarregarà de Moviment Obrer; Vicenç es va constituir com a responsable de Joventuts Comunistes i Antonio López com a responsable de polítiques municipals. Quant al balanç de la temporada 2004/08, segons comenta el responsable polític comarcal, Raúl Toledo, s'ha valorat positivament, tenint en compte l'activitat realitzada i la promoció de "nous comitès locals a Parets, Granollers, Canovelles, Vilanova del Vallès i Caldes de Montbui".

Agrupació centre de Barcelona del PSUC-Viu Després d'anys de Defensa de la Sanitat Pública -en tot el sentit de la paraula: serveis per a tots i totes, planificats, gestionats, prestats i controlats pels poders públicsdel moviment veïnal davant dels processos de privatització dels successius governs de Convergència i Unió, ens trobem que el canvi de govern, la constitució del tripartit, no ha servit de gaire, si més no en aquest tema no ha servit de res. Tant EUiA com IC s'havien pronunciat amb força contra la política sanitària de Convergència i havien compartit manifestacions al carrer amb els grups de defensa de la sanitat pública, però quan han arribat al govern, en el que fa a política sanitària, s'han transformat en el seu contrari, i això d'un sol glop. S'ha convertit l'ICS en una empresa anomenada pública, s'ha continuat esmicolant el sistema en àrees d'atenció, que es cedeixen en part a la gestió privada, les quals fonamenten el seu èxit econòmic en les pitjors condicions dels treballadors i les treballadores i la merma discreta, quasi imperceptible, però contínua, de les prestacions, i s'han generat nivells diferents d'atenció als ciutadans i ciutadanes segons l'àrea a la qual estan adscrits, perquè cada gerència de centre cedit a la gestió privada pot establir nivells diferents d'atenció. El sistema encara és universal i gratuït, però ja no és únic i ja no és igualitari. Com això ha tingut el suport dels consellers d'IC al govern i dels parlamentaris d'EUiA i IC, el nostre company es pregunta és que no hi ha decència política? És que la flexibilitat dels programes arriba, no a no acomplir-los, sinó a fer el contrari del que s'ha dit? Quin és el límit del mercadeig amb el vot? En algun punt s'ha de posar peu en paret, però sembla que alguns no tenen paret de referència.


Fidel Castro Bush se mostraba feliz con tener a Lula a su diestra en la cena del viernes 14 de noviembre. A Hu Jintao, al que respeta por el enorme mercado de su país, la capacidad de producir bienes de consumo a bajo precio y el caudal de sus reservas en dólares y bonos de Estados Unidos, lo sentó a su izquierda. Medvédev, a quien ofende con la amenaza de ubicar los radares y la cohetería estratégica nuclear no lejos de Moscú, fue ubicado en un asiento distante del anfitrión de la Casa Blanca. El rey de Arabia Saudita, un país que producirá en un futuro próximo 15 millones de toneladas de petróleo ligero a precios altamente competitivos, quedó también a su izquierda, al lado de Hu. Su más fiel aliado en Europa, Gordon Brown, Primer Ministro del Reino Unido, no aparecía cerca de él en las imágenes. Nicolás Sarkozy, descontento con la arquitectura actual del orden financiero, quedó distante de él, con el rostro amargado. Al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, víctima del resentimiento personal de Bush y asistente al cónclave de Washington, ni siquiera lo vi en las imágenes televisadas de la cena. De esa forma fueron ubicados los asistentes al banquete. Cualquiera hubiera pensado que al día siguiente se produciría el debate de fondo sobre el peliagudo tema. Temprano en la mañana del sábado, las agencias informaban sobre el programa que tendría lugar en el National Building Museum de Washington. Cada segundo estaba programado. Se analizarían la actual crisis y las medidas a tomar. Se iniciaría a las 11 y 30 hora local. Primero, sesión gráfica: "fotos de familia", como las llamó Bush; veinte minutos después, la primera plenaria, seguida de una segunda a la mitad del día. Todo

rigurosamente programado, hasta los nobles servicios sanitarios. Los discursos y análisis durarían aproximadamente tres horas y 30 minutos. A las 3 y 25, hora local, almuerzo. De inmediato, a las 5 y 5, declaración final. Una hora después, a las 6 y 5, Bush marcharía a descansar, cenar y dormir plácidamente en Camp David. El día transcurría, para los que seguían el evento, con la impaciencia por conocer cómo en tan breve tiempo se abordarían los problemas del planeta y de la especie humana. Estaba anunciada una declaración final. El hecho real es que la declaración final de la Cumbre se elaboró por asesores económicos preseleccionados, bastante afines al pensamiento neoliberal, mientras Bush en sus pronunciamientos pre y pos cumbre

reclamaba más poder y más dinero para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones mundiales que están bajo riguroso control de Estados Unidos y sus más cercanos aliados. Ese país había decidido inyectar 700 mil millones de dólares para salvar a sus bancos y empresas transnacionales. Europa ofrecía una cifra igual o mayor. Japón, su más firme pilar en Asia, ha prometido una contribución de 100 mil millones de dólares. Esperan de la República Popular China, que desarrolla crecientes y convenientes vínculos comerciales con los países de América Latina, otra contribución de 100 mil millones procedentes de sus reservas. ¿De dónde saldrían tantos dólares, euros y libras esterlinas como no fuera endeudando

seriamente a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede construir el edificio de la economía mundial sobre billetes de papel, que es en lo inmediato lo que realmente se pone en circulación, cuando el país que los emite sufre un enorme déficit fiscal? ¿Valdría la pena tanto viaje por aire hacia un punto del planeta llamado Washington para reunirse con un Presidente al que le quedan sólo 60 días de gobierno, y suscribir un documento que ya estaba diseñado de antemano para ser aprobado en el Washington Museum? ¿Tendría razón la prensa radial, televisiva y escrita de Estados Unidos al no concederle atención especial a ese viejo rejuego imperialista en la cacareada reunión? Lo increíble es la propia declaración final, aprobada por consenso de los participantes en el cónclave. Es obvio que constituye una aceptación plena de las exigencias de Bush, antes y durante la cumbre. A varios de los países participantes no les quedaba otra alternativa que aprobarla; en su lucha desesperada por el desarrollo, no deseaban aislarse de los más ricos y poderosos, así como de sus instituciones financieras, que constituyen mayoría en el seno del Grupo G20. Bush habló con verdadera euforia, usando palabras demagógicas, leyó frases que retratan la declaración final: "La primera decisión que tuve que tomar dijo- fue quiénes venían a la reunión. Decidí que teníamos que tener a las naciones del Grupo de los 20, en lugar de solamente el Grupo de los Ocho o el Grupo de los Trece. "Pero una vez que se toma la decisión de tener al Grupo de los 20, la pregunta fundamental es con cuántas naciones de seis diferentes continentes, que representan a diferentes etapas de desarrollo económico, es posible alcanzar acuerdos que sean sustanciales, y me complace informarles que la respuesta a esa


pregunta es que lo logramos. "Estados Unidos ha tomado algunas medidas extraordinarias. Ustedes, que han seguido mi carrera, saben, yo soy un partidario del libre mercado, y si uno no toma medidas decisivas, es posible que nuestro país se suma en una depresión más terrible que la Gran Depresión." "Recién empezamos a trabajar con el fondo de 700 mil millones de dólares que está comenzando a liberar dinero a los bancos." "De manera que todos entendemos la necesidad de promover políticas económicas a favor del crecimiento". "La transparencia es muy importante para que los inversionistas y los reguladores puedan saber exactamente qué está pasando." El texto del resto de lo que dijo Bush es por el estilo. La declaración final de la Cumbre, que requiere por su extensión media hora para leerlo en público, se define a sí misma en un grupo de párrafos seleccionados: "Nosotros, los líderes del Grupo de los 20, hemos celebrado una reunión inicial en Washington el 15 de noviembre entre serios desafíos para la economía y los mercados financieros mundiales…" "…debemos poner las bases para una reforma que nos ayude a asegurarnos de que una crisis global como esta no volverá a ocurrir. Nuestro trabajo debe estar guiado por los principios del mercado, el régimen de libre comercio e inversión…" "…los actores del mercado buscaron rentabilidades más altas sin una evaluación adecuada de los riesgos y fracasaron…" "Las autoridades, reguladores y supervisores de algunos países desarrollados no apreciaron ni advirtieron adecuadamente de los riesgos que se creaban en los mercados financieros…" "…las políticas macroeconómicas insuficientes e inconsistentemente coordinadas, e inadecuadas reformas estructurales, condujeron a un insostenible resultado macroeconómico global." "Muchas economías emergentes, que han ayudado a sostener la economía mundial, cada vez más sufren el impacto del frenazo mundial." "Subrayamos el importante papel del FMI en la respuesta a la crisis, saludamos el nuevo mecanismo de liquidez a corto plazo y urgimos a la continua revisión de sus instrumentos para asegurar la flexibilidad. "Animaremos al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarrollo a usar su

plena capacidad en apoyo de su agenda de ayuda…" "Nos aseguraremos de que el FMI, el Banco Mundial y los otros bancos multilaterales de desarrollo tengan los recursos suficientes para continuar desempeñando su papel en la resolución de la crisis." "Ejercitaremos una fuerte vigilancia sobre las agencias de crédito, con el desarrollo de un código de conducta internacional." "Nos comprometemos a proteger la integridad de los mercados financieros del mundo,

reforzando la protección del inversor y el consumidor." "Estamos comprometidos a avanzar en la reforma de las instituciones de Bretton Woods, de forma que puedan reflejar los cambios en la economía mundial para incrementar su legitimidad y efectividad." "Nos reuniremos de nuevo el 30 de abril de 2009 para revisar la puesta en marcha de los

principios y decisiones tomadas hoy." "Admitimos que estas reformas sólo tendrán éxito si se basan en un compromiso con los principios del libre mercado, incluyendo el imperio de la ley, respeto a la propiedad privada, inversión y comercio libre, mercados competitivos y eficientes y sistemas financieros regulados efectivamente." "Nos abstendremos de imponer barreras a la inversión y al comercio de bienes y servicios." "Somos conscientes del impacto de la actual crisis en los países en desarrollo, particularmente en los más vulnerables. "Mientras avanzamos, estamos seguros de

que mediante la colaboración, la cooperación y el multilateralismo superaremos los desafíos que tenemos ante nosotros y lograremos restablecer la estabilidad y la prosperidad en la economía mundial." Lenguaje tecnocrático, inaccesible para las masas. Pleitesía al imperio, que no recibe crítica alguna a sus métodos abusivos. Loas al FMI, Banco Mundial y las organizaciones multilaterales de créditos, engendradores de deudas, gastos burocráticos fabulosos e inversiones encaminadas al suministro de materias primas a las grandes transnacionales, que son además responsables de la crisis. Así por el estilo, hasta el último párrafo. Es aburrida, plagada de lugares comunes. No dice absolutamente nada. Fue suscrita por Bush, campeón del neoliberalismo, responsable de matanzas y guerras genocidas, que ha invertido en sus aventuras sangrientas todo el dinero que habría sido suficiente para cambiar la faz económica del mundo. En el documento no se dice una palabra de lo absurdo de la política de convertir los alimentos en combustible que propugna Estados Unidos, del intercambio desigual de que somos víctimas los pueblos del Tercer Mundo, ni sobre la estéril carrera armamentista, la producción y comercio de armas, la ruptura del equilibrio ecológico, y las gravísimas amenazas a la paz que ponen al mundo al borde del exterminio. Sólo una frasecita perdida en el largo documento menciona la necesidad de "afrontar el cambio climático", cuatro palabras. Por la declaración se verá cómo los países presentes en el cónclave demandan reunirse de nuevo en abril de 2009, en el Reino Unido, Japón o cualquier otro país que cuente con los requisitos adecuados nadie sabe cuál-, para analizar la situación de las finanzas mundiales, con el sueño de que las crisis cíclicas nunca vuelvan a repetirse con sus dramáticas consecuencias. Ahora les corresponderá a los teóricos de izquierda y de derecha opinar fría o acaloradamente sobre el documento. Desde mi punto de vista, no fueron rozados ni con el pétalo de una flor los privilegios del imperio. Si se dispone de la paciencia necesaria para leerlo desde el principio hasta el final, podrá apreciarse cómo se trata simplemente de una apelación piadosa a la ética del país más poderoso del planeta, tecnológica y militarmente, en la época de la globalización de la economía, como quienes ruegan al lobo que no se devore a la Caperucita Roja.


Higinio Polo El balance de los ocho años del presidente norteamericano George W. Bush no puede ser peor para Estados Unidos: los agresivos neocons llegaron con la idea de convertir esta centuria en "el siglo americano", y cabalgando el tigre de la manipulada emoción por el atentado de las Torres Gemelas se lanzaron a invadir países y a destruir los acuerdos e instituciones internacionales de convivencia

pacífica, empezando por la ONU; pero se despiden ahora viendo la quiebra del sistema financiero capitalista y con una catástrofe política y económica que ha encendido todas las alarmas en su país. La elección de Barack Obama inicia un nuevo ciclo, de perfiles todavía imprecisos. Durante la campaña electoral norteamericana, Obama habló del cambio y de la esperanza, y su oposición a la guerra de Iraq, la crítica a la política seguida por Bush, y un pasado personal honesto, han sido sus grandes

avales, junto al hartazgo popular por ocho años de apología de la guerra en el exterior que ha causado, sólo en Iraq, más de setecientos mil muertos: de manera que la inevitable comparación con la siniestra herencia de Bush hubiera hecho bueno a casi cualquier candidato, aunque Obama ha sabido conectar con quienes ansiaban un cambio de tendencia. Sin embargo, todo eso no debe hacer olvidar que, en Europa, muchas de sus propuestas serían las propias de la derecha política, y que Obama ha ganado las elecciones con el apoyo económico, sobre todo, de buena parte de los financieros de Walt Street (¡ha recibido más aportaciones que McCain!), y no, como se ha afirmado, con una mayoría de aportaciones populares, aunque también el movimiento progresista ha estado de su parte, como el CPUSA, el partido comunista norteamericano; así como ha recibido el apoyo expreso de la gran prensa portavoz del capitalismo norteamericano, como el Financial Times. Es obvio que esos sectores van a hacer valer sus intereses durante los años de la nueva presidencia. Barack Obama anunció que retiraría las tropas norteamericanas de Iraq dentro de dieciséis meses, y que se apoyaría en sus aliados europeos para afrontar los problemas internacionales, huyendo del proceder arrogante y unilateral que ha caracterizado

a Bush. Porque no hay duda de que los problemas que debe afrontar Obama no pueden esperar. A la sanguinaria invasión de dos países, Afganistán e Iraq, a las constantes amenazas a otros gobiernos (Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Cuba), al recurso a la doctrina fascista de las "guerras preventivas", al impulso de una nueva carrera de armamentos (con la ruptura de los acuerdos de desarme atómico firmados con la Unión Soviética y con el anunciado

despliegue de un escudo antimisiles, supuestamente defensivo, en las fronteras de Rusia), se añade ahora la crisis económica y financiera en que se hayan inmersos los Estados Unidos. Además, el país que dirigirá Obama es el más endeudado del planeta. Como aviso para los días que vendrán, el contador electrónico de la deuda norteamericana visible en la fachada de un rascacielos de Nueva York se colapsó recientemente porque no dispone más que de trece casillas para albergar los números:


la deuda asciende ya a 11'5 billones de dólares, una cifra de catorce números, y el doble déficit, comercial y fiscal, y el retroceso industrial, amenaza las bases del poder norteamericano. Obama sabe que el capitalismo norteamericano tiene abierta una peligrosa crisis social. El país cuenta ya con más de diez millones de parados, y, por eso, Obama ha hecho pública su intención de impulsar un plan para la creación de empleo. La industria automovilística (General Motors y Ford, principalmente) está en una situación desesperada, con riesgo de que desaparezcan otros tres millones de puestos de trabajo; y millones de familias pueden perder sus viviendas; cincuenta millones de ciudadanos no tienen acceso a la sanidad, y millones de personas se encuentran en riesgo de perder sus jubilaciones, por lo que la visualización de la crisis capitalista con la quiebra del sistema financiero y el hundimiento de Wall Street es una realidad que no puede ocultarse. Sin embargo, ante esa situación y tras más de diez años de retrocesos salariales para los obreros norteamericanos, y con casi la tercera parte de la bolsa neoyorquina compuesta por operaciones de fondos de alto riesgo, es decir, operaciones especulativas y planes de robo a gran escala a cargo de empresarios, especuladores y banqueros sin escrúpulos, Obama apenas ha hablado de un inconcreto plan para ayudar a las "clases medias". El desafío es gigantesco, y Obama, más que la expresión de un cambio real, factible, ha sido el reflejo de las esperanzas de millones de desposeídos que han creído ver en él la posibilidad de un futuro mejor. No puede más que conmovernos la emoción y las lágrimas de los negros norteamericanos que veían a uno de los suyos, por fin, caminar hacia la Casa Blanca, pero es muy dudoso que su elección signifique el fin del racismo y de la marginación de la minoría negra: supone el trece por ciento de la población, pero, al mismo tiempo, los negros son la tercera parte de todos reclusos del país: unos ochocientos mil negros abarrotan las prisiones. La persistencia de la segregación hace que haya

más afroamericanos en las cárceles estadounidenses que en sus universidades: hay más negros presos en Estados Unidos que en todo el resto del mundo. Si Bush rebajó los impuestos a los ricos, Obama tendrá que hacerlo para los pobres,

si no quiere aumentar el sufrimiento social. Al despojo y a la rapiña de los fondos públicos para favorecer a las grandes empresas que Bush está impulsando en sus últimas semanas, el nuevo presidente debe responder

con un plan que tenga como objetivo no la salvación del empresariado corrupto e incompetente sino la resolución de los graves problemas de los sectores populares. Pero es muy poco probable que sea así. Obama defiende la energía nuclear y continúa participando de una visión imperial que hace de los Estados Unidos el eje de la política internacional, y pese a que, en el pasado,

defendió los derechos del pueblo palestino, apoya ahora las decisiones de Israel, y comparte una visión providencial que está en el origen de muchos de los conflictos internacionales. Si estuviera decidido a iniciar una nueva etapa, el nuevo presidente norteamericano debe cerrar Guantánamo, acabar con la ignominia de las torturas, poner fin al terrorismo de Estado y a la utilización de mercenarios en múltiples focos de conflicto, prohibir que se siga bombardeando a las poblaciones civiles; debe terminar con las guerras de Iraq y Afganistán, aceptar el papel de la ONU, negociar con Moscú, abrir conversaciones para la reducción de los arsenales nucleares, y respetar los tratados firmados con la Unión Soviética. Debería cambiar la política norteamericana con Cuba y Venezuela y poner fin a la intromisión en los asuntos internos de otros países. Todo ello, por necesario que sea, no sería un programa de gobierno progresista, pero superaría todos los límites impuestos por el sistema de poder capitalista. Demasiado para Obama. El fracaso de Bush ilumina la trascendencia de los cambios que precisa Estados Unidos, pero todos los asuntos citados, pese a su gran relevancia, apenas sirven para entrever el corto ciclo de unas elecciones presidenciales, porque Obama no podrá hacer gran cosa para detener, y mucho menos invertir, la tendencia del nuevo mundo que llega, del concierto de grandes potencias que se está configurando, y con las que Estados Unidos, le guste o no, tendrá que negociar: China, por supuesto, pero también Rusia, India, Brasil, Japón. Porque el incierto futuro de Barack Obama está escrito en los signos de la decadencia norteamericana y del fortalecimiento chino. Aún antes de la toma de posesión del nuevo presidente, el riesgo de la decepción asoma en el horizonte: el gran interrogante es si la sociedad norteamericana, los trabajadores, serán capaces de levantar un movimiento que exija un cambio real. Un cambio, no hay que olvidarlo, que si fuera encabezado por Obama sería el anuncio de que una tumba está esperándolo.


Jorge Beinstein La recesión se ha instalado en los Estados Unidos, los subsidios alimentarios que cubrían a unas 26 millones y medio de personas en 2006 subieron en 2007 a 28 millones, nivel nunca alcanzado desde los años 1960. Recientemente la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense asignándole una expansión igual a cero para el primer semestre del año actual, por su parte el FMI acaba de hacer un pronóstico aún más grave incluyendo períodos de crecimiento negativo. Estos organismos venían bombardeando a los medios de comunicación (que a su vez bombardeaban al planeta) con pronósticos optimistas basados en la supuesta fortaleza de la economía norteamericana; sostenían que no habría recesión y que lo peor podría ser un crecimiento bajo rápidamente desbordado por una nueva expansión... si ahora admiten la recesión es porque algo mucho peor está en el horizonte. Bajo la apariencia de varias crisis convergentes se despliega ante nuestros ojos el final de lo que deberíamos mirar como el primer capítulo de la declinación del Imperio norteamericano (aproximadamente 2001-2007) y el comienzo de un proceso turbulento disparado por el salto cualitativo de tendencias negativas que se fueron desarrollando a lo largo de períodos de distinta duración. De todos modos las malas noticias financieras, energéticas y militares no parecen aplacar los delirios mesiánicos de Washington sino todo lo contrario, es como si Bush y sus halcones no fueran a dejar la Casa Blanca dentro de unos pocos meses. Siguen amenazando a gobiernos que no se someten a sus caprichos, insinúan nuevas guerras y afirman querer prolongar indefinidamente las ocupaciones de Irak y Afganistán, incluso un ataque devastador contra Irán todavía es posible. De tanto en tanto emerge una nueva ola de rumores bélicos apuntando hacia Irán por lo general originados en declaraciones o trascendidos de altos funcionarios del gobierno, un ataque contra ese país tendría consecuencias inmediatas catastróficas para la economía mundial, el precio del petróleo se dispararía hacia las nubes, el sistema financiero global pasaría a una situación caótica y la recesión imperial se convertiría en ultra recesión encabezada por un dólar en caída libre. Tal vez algunos estrategas del Pentágono y del círculo de halcones más radicalizados estén imaginando un gran fuego

mundial purificador del que emergería victoriosa la nación elegida por Dios: los Estados Unidos de América. Se trata de una locura pero forma parte de la configuración psicológica de una porción importante de la élite dominante atravesada por una corriente letal que combina virtualismo, omnipotencia, desesperación y furia ante una realidad cada día menos dócil.

fiscales e improvisan costosos salvamentos a las instituciones financieras en bancarrota intentando suavizar la recesión sabiendo que de ese modo aceleran la inflación y la caída del dólar: su margen de maniobras es muy pequeño, la mezcla de inflación y recesión hace completamente ineficaces sus instrumentos de intervención. La palabra "colapso" fue apareciendo con

En los grandes centros de decisión económica actualmente domina la incertidumbre que se va convirtiendo en pánico; el fantasma del colapso comienza a asomar su rostro. Mientras tanto la autoridades económicas norteamericanas inyectan masivamente liquidez en el mercado, otorgan subsidios

creciente intensidad desde fines del año pasado en entrevistas y artículos periodísticos muchas veces combinadas con otras expresiones no menos terribles, en algunos casos adoptando su aspecto más popular (derrumbe, muerte, caída catastrófica) y en otros su forma rigurosa, es decir como


sucesión irreversible de graves deterioros sistémicos, como decadencia general. Paul Craig Roberts (que fue en el pasado miembro del staff directivo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y editor de Wall Street Journal) publicó el 20 de marzo un texto titulado "El colapso de la potencia americana" donde describe los rasgos decisivos de la declinación integral de los Estados Unidos (1), el 27 de marzo "The Economist" titulaba "Esperando el Armagedón" a un artículo referido a la marea irresistible de bancarrotas empresarias norteamericanas. El 14 de marzo "The Intelligencer" titulaba "Expertos internacionales pronostican el colapso de la economía norteamericana" donde recogía las opiniones entre otros de Bernard Connelly del Banco AIG y de Martin Wolf, columnista del Financial Times. El 3 de abril Peter Morici en una nota aparecida en "Counterpunch" señalaba que "es imposible negar que la economía (estadounidense) ha entrado en una recesión cuya profundidad y duración son impredecibles" (2). A modo de conclusión el 14 de abril Financial Times publicaba un artículo de Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos donde señalaba que "la era unipolar, periodo sin precedentes de dominio estadounidense, ha terminado. Duro unas dos décadas, algo más de un instante en términos históricos" (3). Una prolongada degradación Para entender lo que está ocurriendo así como sus posibles desarrollos futuros es necesario tomar en cuenta fenómenos que han modelado el comportamiento de la sociedad norteamericana durante las últimas tres décadas generando un proceso más amplio de decadencia social. En primer lugar el deterioro de la cultura productiva gradualmente desplazada por una combinación de consumismo y prácticas financieras. La precarización laboral incentivada a partir de la presidencia de Reagan buscaba disminuir la presión salarial mejorando así la rentabilidad capitalista y la competitividad internacional de la industria, pero a largo plazo degradó la cohesión laboral, el interés de los asalariados hacia las estructuras de producción. Ello derivó en una creciente ineficacia de los procesos innovativos que pasaron a ser cada vez más difíciles y caros comparados con los de los principales competidores globales (europeos, japoneses, etc.). Uno de sus resultados fue el déficit crónico y ascendente del comercio exterior (2 mil millones de dólares en 1971, 28 mil millones en 1981, 77 mil millones en 1991, 430 mil millones en 2001, 815 mil millones en 2007). Mientras tanto se fue expandiendo la masa de negocios financieros absorbiendo capitales que no encontraban espacios favorables en el tejido industrial y otras actividades productivas. Las empresas y el Estado demandaban esos fondos, las primeras para

desarrollarse, concentrase, competir en un mundo cada vez más duro, y el segundo para solventar sus gastos militares y civiles que cumplían un papel muy importante en el sostenimiento de la demanda interna. Recordemos por ejemplo las erogaciones descomunales motivadas por la llamada "Iniciativa de Defensa Estratégica" (más conocida como "Guerra de las Galaxias") lanzada por Reagan en 1983 en el momento en que la desocupación superaba el 10% de la Población Económicamente Activa (la cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial). Un segundo fenómeno fue la concentración de ingresos, hacia comienzos de los años 1980

el 1 % más rico de la población absorbía entre el 7 % y el 8 % del Ingreso Nacional, veinte años después la cifra se había duplicado y en 2007 rondaba el 20 %: el más alto nivel de concentración desde fines de los años 1920, por su parte el 10 % más rico paso de absorber un tercio del Ingreso Nacional hacia mediados de los años 1950 a cerca del 50% en la actualidad (4). Contrariamente a lo que enseña la "teoría económica" dicha concentración no derivó en mayores ahorros e inversiones industriales sino en más consumo y más negocios improductivos que con la ayuda del boom de las tecnologías de la información y la comunicación engendraron un universo semivirtual por encima del mundo, casi mágico, donde fantasía y realidad se mezclan

caóticamente. Por allí navegaron (y aún navegan) millones de norteamericanos, en especial las clases superiores. Enlazado a lo anterior irrumpió un proceso, casi imperceptible primero pero luego arrollador de desintegración social uno de cuyos aspectos más notables es el incremento de la criminalidad y de la subcultura de la transgresión abarcando a los más variados sectores de la población, acompañada por la criminalización de pobres, marginales y minorías étnicas. Actualmente las cárceles norteamericanas son las más pobladas del planeta, hacia 1980 alojaban unos 500 mil presos, en 1990 cerca de 1.150.000 , en 1997 eran 1.700.000 a los que había que agregar 3.900.000 en libertad vigilada (probation, etc.),

pero a fines de 2006 los presos sumaban unos 2.260.000 y los ciudadanos en libertad vigilada unos 5 millones; en total más de 7.200.000 norteamericanos se encontraban bajo custodia judicial (5). En abril de 2008 un artículo aparecido en el New York Times señalaba que los Estados Unidos con menos del 5 % de la población mundial alojan al 25 % de todos los presos del planeta, uno de cada cien de sus habitantes adultos se encuentran encarcelados; es la cifra más alta a nivel internacional (6). Militarización y decadencia estatal Otro fenómeno a tomar en cuenta es la larga marcha ascendente del Complejo Industrial Militar, área de convergencia entre el Estado, la industria y la ciencia que se fue expandiendo desde mediados de los años 1930 atravesando gobiernos demócratas y republicanos, guerras reales o imaginarias, períodos de calma global o de alta tensión. Algunos autores, entre ellos Chalmers Johnson, consideran que los gastos militares han sido el centro dinámico de la economía norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras eurasiáticas de la administración Bush-Cheney pasando por Corea, Vietnam, la Guerra de las Galaxias y Kosovo. Según Johnson, que define a la estrategia sobre determinante seguida en las últimas siete décadas como "keynesianismo militar", el gasto bélico real del ejercicio fiscal 2008 superaría los 1,1 billones (millones de millones) de dólares, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial (7). Estos gastos han ido creciendo a lo largo del tiempo involucrando a miles de empresas y millones de personas, de acuerdo a los cálculos de Rodrigue Tremblay en el año 2006 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empleó a 2.143.000 personas, mientras que los contratistas privados del sistema de defensa empleaban a 3.600.000 trabajadores (en total 5.743.000 puestos de trabajo) a los que hay que agregar unos 25 millones de veteranos de guerra. En suma, en los Estados Unidos unas 30 millones de personas (cifra equivalente al 20 % de la Población Económicamente Activa) reciben de manera directa e indirecta ingresos provenientes del gasto público militar (8). El efecto multiplicador del sector sobre el conjunto de la economía posibilitó en el pasado la prosperidad de un esquema que Scott MacDonald califica como "la economía de cañones y mantequilla", es decir una estructura donde el consumo de masas y la industria bélica se expandían al mismo tiempo (9). Pero ese largo ciclo está llegando a su fin; la magnitud alcanzada por los gastos bélicos los ha convertido en un factor decisivo del déficit fiscal causando inflación y desvalorización internacional del dólar. Además su hipertrofia otorgó un enorme peso político a élites estatales (civiles y militares) y empresarias que se fueron embarcando en un autismo sin contrapesos sociales. La creciente sofisticación tecnológica paralela al encarecimiento de los sistemas de armas


alejó cada vez más a la ciencia militarizada de sus eventuales aplicaciones civiles afectando negativamente la competitividad industrial. Esta separación ascendente entre la ciencia-militar (devoradora de fondos y de talentos) y la industria civil llegó a niveles catastróficos en el período terminal de la ex Unión Soviética, ahora la historia parece repetirse. A todo esto se agrega un acontecimiento aparentemente inesperado, las guerras de Irak y Afganistán y de manera indirecta el fracaso de la ofensiva israelí en el Líbano muestran la ineficacia operativa de la súper compleja (y súper cara) maquinaria bélica de última generación puesta en jaque por enemigos que operan de manera descentralizada y con armas sencillas y baratas. Planteando una grave crisis de percepción (una catástrofe psicológica) entre los dirigentes del Complejo Industrial Militar de los Estados Unidos y de la OTAN (en la historia de las civilizaciones no es esta la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo). Ahora bien, la hipertrofia-crisis de la militarización está estrechamente asociada (forma parte de) la decadencia del Estado expresada por el repliegue de su capacidad integradora (declinación de la seguridad social, predominio de la cultura elitista en sus centros de decisión, etc.), la degradación de la infraes-tructura y por un déficit fiscal crónico y en aumento que ha derivado en una deuda pública gigantesca. Si nos remitimos a las últimas cuatro décadas los superávits fiscales constituyen una rareza, desde los años 1970 los déficits fueron creciendo hasta llegar a comienzos de los 1990 a niveles muy altos, sin embargo Clinton se despidió a fines de esa década con algunos superávits que observados desde un enfoque de largo plazo aparecen como hechos efímeros. Pero desde la llegada de George W. Bus el déficit regresó alcanzando cifras sin precedentes: 160 mil millones de dólares en 2002, 380 mil millones en 2003, 320 mil millones en 2005... Nos encontramos ahora frente a un estado imperial cargado de dudas, cuyo funcionamiento depende ya no solo del sistema financiero nacional sino también (cada vez más) del financiamiento internacional, le hubiera resultado extremadamente difícil a la Casa Blanca lanzarse a su aventura militar asiática sin las compras de sus títulos por parte de China, Japón, Alemania y otras fuentes externas. La dependencia energética A lo anterior es necesario agregar la dependencia petrolera, hacia 1960 los Estados Unidos importaban el 16 % de su consumo, actualmente llega al 65 %. Durante mucho tiempo pudieron importar a precios bajos pero ahora la situación ha cambiado, la producción mundial de petróleo se está acercando a su máximo nivel (dentro de muy poco tiempo comenzará a descender) lo cual combinado con el debilitamiento del dólar

agricultura, en consecuencia el efecto inflacionario se amplifica. Los Estados Unidos emergieron como un gran país industrial porque desde comienzos del siglo XX fueron también la primera potencia petrolera internacional. Al igual que Inglaterra durante el siglo XIX respecto del carbón, gozaron de una ventaja energética que les permitió desarrollar tecnologías apoyadas en dicho privilegio y competir exitosamente con

La incapacidad de los Estados Unidos para reconvertir su sistema energético (tuvo casi cuatro décadas para hacerlo) reduciendo o frenando su dependencia respecto del petróleo puede ser atribuida en primer lugar a la presión de la compañías petroleras que impusieron la opción de la explotación intensiva de recursos externos, periféricos, que fueron sobrestimados. Podría afirmarse en este caso que la dinámica imperialista forjó una trampa energética de la que ahora es víctima el propio Imperio. El estado no desarrolló estrategias de largo plazo tendientes al ahorro de energía, lo que probablemente habría desacelerado (no evitado) la crisis energética actual, no solo por la imposición del lobby petrolero sino también porque sus cúpulas políticas (demócratas y republicanas) se fueron sumergiendo en la cultura del corto plazo correspondiente a la era de la hegemonía financiera, subordinándose por completo a los intereses inmediatos de los grupos económicos dominantes. Pero también deberíamos reflexionar acerca de los límites del sistema tecnológico occidental-moderno que los estadounidenses exacerbaron al extremo. El mismo se ha reproducido en torno de objetos técnicos decisivos de la cultura individualista (por ejemplo el automóvil) que definen el estilo de vida dominante y a procedimientos productivos basados en la explotación intensiva de recursos naturales no renovables o en la destrucción de los ciclos de reproducción de los recursos renovables. Gracias a esa lógica destructiva el capitalismo industrial pudo en Europa desde fines del siglo XVIII independizarse de los ritmos naturales sometiendo brutalmente a la naturaleza y acelerando su expansión. Ello aparecía ante los admiradores del progreso de los siglos XIX y XX como la gran proeza de la civilización burguesa, una visión más amplia nos permite ahora darnos cuenta que se trataba del despliegue de una de sus irracionalidades fundamentales que los Estados Unidos, el capitalismo más exitoso de la historia, llevó al más alto nivel jamás alcanzado.

el resto del mundo. Pero a mediados de los años 1950 prestigiosos expertos norteamericanos como el geólogo King Hubbert anunciaron el fin próximo de la era de abundancia energética nacional, según lo anticipó Hubbert (en 1956) desde comienzos de los 1970 la producción petrolera estadounidense comenzaría a declinar: así ocurrió.

(1) Paul Craig Roberts, "The collapse of American power", Online Journal, 20-03-2008. (2) Peter Morice, "Bush Administration Dithers While Rome Burns. The Deepening recesion", Counterpunch, April 3, 2008. (3) Richard Haass, "What follows American dominion?", Financial Times, April 16, 2008. (4) Center on Budget and Policy Priorities. (5) U.S. Department of Justice - Bureau of Justice Statistics. (6) Adam Liptak, "American Exception. Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations", The New York Times, April 23, 2008 (7) Chalmers Johnson, "Going bankrupt: The US's greatest threat", Asia Times, 24 Jan 2008. (8) Rodrigue Tremblay, "The Five Pillars of the U.S. Military-Industrial Complex", September 25, 2006, http://www.thenewamericanempire.com/tremblay=1038. htm. (9) Scott B. MacDonald, "End of the guns and butter economy", Asia Times, October 31, 2007.

está llevando el precio a niveles nunca antes alcanzados. Y el remplazo parcial de combustible de origen fósil por biocombustibles (en el que también están empeñadas la otras grandes potencias industriales) reduce la disponibilidad relativa global de tierras agrícolas para la producción de alimentos lo que provoca la suba general de los precios de los productos de la


Alexis Rodríguez y Rata Periodista y Politólogo Me llamo Alí Rashid. Nací en Marruecos, y el destino me ha llevado a Barcelona, España. Quería ser carpintero, y soy extranjero. Me dedicaba a cuidar de mi familia en las llanuras previas al desierto del Sahara, pero en la actualidad vivo encerrado entre cuatro paredes que para poco más de 10 personas dan cabida, aunque estemos en total más de 20 compañeros. Ahora este es mi hogar, y no sé hasta cuándo.

para imaginar lo que una vida en Europa podía darme: trabajo, dinero, futuro… ¡Qué más podía pedir! Como muchos de mis conocidos, yo también soñaba con una vida mejor... Ahorré. No fue sencillo, pero logré guardar una parte de mis retribuciones para poder costearme el viaje a España. El precio -de ida, porque el de vuelta nunca se contempla- era elevado, pero también mi única oportunidad. Era mi esperanza de encontrar un porvenir para mí y mi familia, a pesar de estar solo desde hace ya mucho tiempo.

fondo del mar. Sólo tres. El grupo, nada más llegar, se dividió. Según las consignas dadas por los patrones, ese era el único e infalible método para esquivar a la policía aduanera. Me tocó caminar kilómetros y kilómetros, y esconderme. Una larga caminata bajo el vacío cielo de la soledad que terminó gracias a la ayuda de mi amigo Mohamed.

Todo comenzó el día mismo en que nací. Mi familia es, como todas, de origen rural. El campo fue mi hogar, y solo años después me acogería la ciudad.

Desde entonces, mi viaje por toda la península ibérica ha sido imparable. De Andalucía a Madrid. De Bilbao a Zaragoza. Desde el frío y el poco trabajo del norte al calor del mediterráneo. De Barcelona a Valencia, y una vez más de vuelta a la ciudad condal, tan dura ella.

Recuerdo mis primeros años masticando arena del Desierto, ayudando a mis padres y hermanos a plantar lo poco que teníamos y viviendo en condiciones tan duras como felices. Mi vida, hasta los 13 años, se resume en trabajar y reír.

En el camino me empleé en las más diversas tareas: obrero de la construcción, traficante de hachís al por menor, vendedor ambulante, intento de empresario y vagabundo. Conocí además a mucha gente. Personas que una vez lejos perdí y no reencontré jamás.

La escuela también me ayudó, si bien no me entretuve demasiado en mis estudios. Ya se sabe, lo realmente importante siempre es tener algo que llevarse a la boca. Pero me gustaba ir cada día al colegio. Jugar, correr, leer, soñar… todos queríamos lo mismo: destacar. Aunque lo esencial siempre fue poder ayudar a mi familia. Esa es la realidad del desierto. Es mejor soñar despierto bajo las estrellas que dormido. No me supuso ningún trauma. Es natural.

Nadie sabe lo que es la soledad a no ser que uno la haya vivido. Yo, en cambio, la sufrí. Tanto como el desprecio y la desconfianza de los españoles. Dicen que por ser marroquí, pero yo pienso que más bien por mi pobreza y apariencia decadente. Normal. Hace tiempo que decidí no verme reflejado en los espejos. La vida es así, unos ganan y otros pierden. ¿Para qué luchar? Lo importante siempre es sobrevivir.

Después uno se da cuenta de que en el campo no hay futuro. Demasiada inseguridad e inestabilidad, mucho trabajo y poca comida. Ante ello, hice exactamente lo que hacían otros jóvenes de la zona -pues nunca he sido muy dado a emprender caminos en solitario, por desconfianza hacia mí mismo-. Me fui a la ciudad. Me refugié en ese gran tumulto de personas que otros llaman urbe. Un lugar donde siempre he creído que es imposible no tener un trabajo digno, menos duro al del campo y más agraciado con la vida. Me equivoqué. Mi primera estancia fue en Sidi Ifni y enseguida ví que ese no era lugar para vivir y trabajar. Tardé un único mes en marchar más al norte, a Marrakech, la ciudad europea de Marruecos. Allí la cosa cambió. Mis trabajos fueron esporádicos, sí, y sacrificados. Tres años en total que me sirvieron para hacer amistades y sufrir como un animal. También

En el camino dejé la oportunidad de legalizarme como inmigrante en España. Ya se sabe: no tenía papeles que ratificaran mi estancia en el país desde hace, al menos, dos años. Perdí la oportunidad y aquí sigo.

La oportunidad llegó un 31 de diciembre del calendario cristiano. Después de una travesía nocturna por las costas mediterráneas de mi país, una patera repleta de compatriotas marroquíes y de otras partes de África me acogieron para realizar mi aventura: la travesía al paraíso. Estaba tan cercano a los ojos… ¡Pero qué lejos en la cruda realidad de la noche y las grandes olas del mar! Horas de frío y miedo. Hambre y sed. Locura y silencio. Muerte y vida. Así llegamos a la costa española. Granada sólo se cobró el peaje de tres cuerpos que acabaron perdidos en el

Trabajé, otra vez, en la construcción, y me quedé, una vez más, sin trabajo. Volví a caminar con la cabeza gacha. Volví a traficar, volví a tener malas amistades y volví a desesperarme. Entretanto, la crisis llegó y el empleo se esfumó. Así, como de un día para otro. Ahora Zapatero nos ha invitado a regresar a nuestros países para no volver en tres años, pero ni siquiera esa es una posibilidad para mí. Yo no lo hubiera dudado. Mi deseo es regresar. En mi país no hay un futuro digno, mientras que en España no hay dignidad. Todos lo sabemos. Pero también somos conscientes de que sin futuro no hay nada. Yo camino solo, pero ellos no.


Pedro Jesús Fernández El que està passant aquests dies a les escoles del cinturó de Barcelona és la crònica d'un conflicte anunciat. Ja fa molts curs que l'arribada d'immigrants i la mobilitat geogràfica de moltes famílies per raons laborals, fan que, desprès del tancament de la matricula, les escoles publiques hagin d'incorporar a les seves aules centenars de nous alumnes. Els i les mestres anomenen a aquest fenomen "matricula viva" i estan cansats de demanar a les administracions més mitjans per poder atendre aquests nens i nenes en les millores condicions possibles. Tots els infants han de

tenir els mateixos drets i els mestres s'oposen a tenir a l'escola alumnes de primera i de segona categories. A Badalona, a Sta. Coloma, a Hospitalet... ja fa molts de temps que es denuncia aquesta problemàtica i es reclama la construcció de més escoles. Davant d'aquesta situació sorprenen les declaracions del conseller d'Educació, Ernest Maragall, quan afirma que l'increment de las ràtios en les aules per poder atendre al nou alumnat "es una mesura extraordinària". Potser és la primera vegada que ens trobem amb aquesta circumstància?

És més greu l'ocultisme i la irresponsabilitat dels governs municipals que diuen que els problemes de l'inici de curs han estat "anecdòtics". La Plataforma per a la Millora de l'Escola Pública de Badalona va denunciar, utilitzant dades del mateix ajuntament, que molts nens i nenes estaven malament escolaritzats o sense escolaritzar. També la Comunitat Educativa de Sta. Coloma va sortir al carrer per denunciar la massificació de les aules i la manca de previsió de les administracions. Aquestes informacions ràpidament va ser desmentides. L'Ajuntament de Badalona va dir que "només eren 9 alumnes". Tanmateix va anunciar que s'incrementaria la ràtio de les saturades escoles i, a més a més, que s'habilitarien tres noves aules, que anomenen cícliques, per atendre les demandes existents. Ens preguntem: si són nou els alumnes, per què s'ha d'incrementar la ràtio i s'han d'habilitar tres noves aules?. Això, si fa no fa, suposa més d'un centenar d'alumnes:on són aquests alumnes? Per que la Comunitat Educativa de Sta. Coloma denuncia la manca de planificació i la sobresaturació a les escoles publiques? El conseller d'Educació, Ernest Maragall, va defensar i justificar en el Parlament l'augment de les ràtios en les escoles i, el que és més greu, que aquest desajust podia obeir al fet "que hagi aflorat l'escolarització de nens que eren aquí" . Ens preguntem, on eren aquests nens i nenas? A Badalona hi ha directors que s'han negat a matricular més alumnes, un 22% dels centres

tenen més de 25 alumnes per aula, d'altres no volen perdre espai per habilitar noves aules, l'AMPA del CEIP Joan Coret reculli signatures per evitar que s'instal·li en la seva escola un aula cíclica, és a dir, nens i nenes de P3 a P5 i ningú no entén per què no "es va complir les promeses que ens van fer durant la preinscripció", ... A L'Hospitalet les aules sobreocupades són més del 38%, a Terrassa el 53%... És evident que les mesures adoptades pel Departament d'Educació no han solucionat bé el problema des de un punt de vista de la qualitat de l'educació i que cal, amb urgència, un compromís de totes les administracions implicades que doni resposta als problemes

que té plantejats l'educació a Catalunya, això vol dir destinar més recursos als centres públics i aconseguir la necessària construcció d'equipaments docents per poder escolaritzar en correctes condicions de qualitat a tots els alumnes. És per tot això que les Comunitats Educatives de Badalona, Sta. Coloma, L'Hospitalet... han denunciat la manca de transparència, la manca de previsió, la manca de planificació, la improvisació i la massificació de les aules i no descarten mobilitzacions per aconseguir el seu objectiu, un ensenyament públic de qualitat.


Nou Treball 87  

Portaveu del PSUC viu - Desembre 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you