Page 1

N=112 Març 2012

Por taveu del Par t i t Social ista Un i f i cat de Catalunya Vi u

www.psuc.org

Aturem la reforma laboral Lluitem pel nostre futur

Lluita sostinguda, vaga general, fins aturar la reforma laboral 2 EDITORIAL 2 8 DE MARÇ 3 CLEMENTE CRIDA A LA UNITAT SINDICAL; CONFERÈNCIA A SANTA COLOMA DE GRAMANET 4 REFORMA LABORAL I CONVENI COL·LECTIU A SEAT; BELLVITGE 120 DIES DE RESISTÈNCIA 5 EUROVEGAS: UNA MALA IDEA; AVIADORS DE LA II REPÚBLICA 6 NO EM DÓNA LA GANA; LA GENERALITAT, PORTAVEU DE PANRICO 7 CAP A LA PRIMAVERA ESTUDIANTIL; V CONGRÉS DE JC CONTRA SIRIA; BILLY BRAGG


2

EDITORIAL Durant les darreres setmanes, les mobilitzacions contra la reforma laboral del Partit Popular estan adquirint força volada. Des d’amplis sectors socials i especialment, des de la centralitat representada pels sindicats de classe es continua denunciant que una nova reforma del mercat de treball resulta manifestament injusta per al conjunt dels treballadors i treballadores, i que en cap cas crearà ocupació ni incentivarà el creixement econòmic. Més aviat al contrari. L’atur no para de créixer, i com s’ha demostrat fins ara, aquesta ha estat, és i continuarà essent la tendència. Una reforma laboral que aprofundeix en la mateixa direcció que la aprovada per decret el setembre de 2010 pel govern del PSOE, n’és l’evidència. Fregant els 650.000 aturats a Catalunya i amb gairebé 5 milions d’inscrits als serveis públics d’ocupació al conjunt de l’estat (5,3 milions de persones sense treball segons l’EPA del darrer trimestre de 2011), la destrucció d’ocupació continua, es firmen menys contractes i augmenta la temporalitat amb la caiguda en picat de l’”indefinit” i el de “foment del treball”, contracte estrella de la reforma del PSOE. Més que per reformar el mercat de treball, sembla ser que la creació d’ocupació passa més aviat per la reactivació de la demanda, tant pública com privada, que precisament confronta amb les polítiques d’austeritat i d’ajust pressupostari que estan laminant el poder adquisitiu de la classe treballadora, com també per una reordenació del sector financer i l’impuls d’una banca pública que faci córrer el crèdit a les petites i mitjanes empreses. El rerefons de la caiguda de l’ocupació a l’estat espanyol no és degut a la legislació laboral que els publicistes neoliberals acusen d’inflexible, sinó a un model productiu esgotat, sense valor afegit i fonamentat en l’especulació i el benefici a curt termini, és a dir, el què i el com es produeix, així com a la capacitat de ser assumit majoritàriament per un mercat interior. Amb un mapa de la conflictivitat laboral en progressiva expansió i un índex d’atur del 23%, gairebé el 50% en els joves, d’on ja

marxen més persones de les que arriben, i amb especial impacte a aquells joves d’alta qualificació professional que el model productiu espanyol és incapaç d’absorbir, quan cau en picat el nombre de persones beneficiàries de la prestació contributiva i del subsidi d’atur, quan les execucions hipotecàries, amb més de 150.000 en poc menys de tres anys, arriben a ser considerades per la relatora especial pel dret a la vivenda de l’ONU com a il·legals, quan s’estan desmuntant i privatitzant a marxes forçades els serveis públics i de protecció social, el panorama resulta desolador. Especialment a Catalunya on el govern de la Generalitat ostenta l’avantguarda neoliberal i determina el full de ruta a seguir. Ens trobem en un escenari on és més que evident l’avenç inexorable del mapa de la pobresa als nostres barris on la fractura social ja és una realitat. Com la del PSOE, la reforma laboral del PP trasllada l’ofensiva neoliberal al moll de l’os de la contradicció capital-treball, el conflicte de classe que s’expressa al centre de treball i a la societat del que se’n resolen les condicions de vida dels treballadors i treballadores: les relacions de producció entre els que venen la seva força de treball per assegurar el seu benestar i el de la seva família i l’empresari. Per això, i en context de crisi s’expressa de forma accentuada, s’ha instaurat en l’opinió pública l’imaginari de que el problema de l’atur a l’Estat espanyol és fruit de la rigidesa de les relacions laborals, la multiplicitat de contractes que es resumeixen en la dualitat indefinit-temporal, d’una actitud intransigent dels sindicats, i d’una classe treballadora poc competitiva que sota una legislació laboral excessivament garantista demostra poc compromís amb uns suposats ideals d’empresa i de país. D’aquesta radiografia se n’extreu dues mesures d’una mateixa recepta: abaratir l’acomiadament i dinamitar la negociació col·lectiva. Més enllà de retòriques, amb aquest escenari es pretén assolir uns nivells de desregulació quasi totals amb poder il·limitat per l’empresari que precaritzarà fins a ni-

vells desconeguts les condicions de vida dels treballadors i les treballadores; el nou contracte que redueix de 45 a 33 els dies d’indemnització per any treballat queda en anècdota a l’ampliar les causes de l’acomiadament a si es perllonga la caiguda d’ingressos de l’empresa durant tres trimestres consecutius (en cap cas parlar de pèrdues), o per absentisme laboral si es falta 9 dies alterns en dos mesos o 14 en tres encara que estiguin les faltes justificades (excepte per baixes IT superiors a 20 dies, maternitat o violència de gènere); la desaparició dels ERO; la subvenció pública de la contractació i la disminució de les quotes empresarials a la Seguretat Social; l’anomenat “contracte de prova d’un any”, la joia de la corona que pretén acomiadar sense causa ni compensació alguna durant el primer any de relació laboral, com a nou paradigma a imitar en matèria d’acomiadament lliure; la introducció d’hores extres al contracte a temps parcial, mesura contraria al repartiment del treball; la modificació substancials de les condicions de treball sense motiu justificat com la reducció de jornada, modificació d’horaris i torns, la borsa del 5% d’hores de lliure disposició per l’empresari, però també canvi de funcions, mobilitat i reducció en la remuneració fruit de la mobilitat funcional i la desaparició de les categories professionals, mesures en les quals es redueix la tutela judicial efectiva. L’altra pota de la reforma laboral assenta les bases en l’avenç cap al model del “tu a tu” en la negociació de les condicions laborals, amb l’objectiu de laminar l’autèntica força del treballador, la força de la unitat i l’organització en sindicats de classe. Per tant, com la del PSOE, la reforma laboral del PP aposta per allò tan neoliberal com és posar en dubte la utilitat dels mateixos sindicats, atacar el concepte de classe treballadora organitzada. Es prioritza el conveni d’empresa en aspectes fonamentals de les relacions laborals com són el salari, la distribució del temps de treball, l’horari i la planificació de vacances, el sistema de classificació professional, el model de contractació, les

mesures de conciliació entre vida laboral i familiar, així com l‘eliminació de l’ultra activitat dels convenis. D’aquesta manera, no només el conveni provincial sectorial està desprotegit davant la regulació a la baixa en les condicions de treball que pugui fer qualsevol conveni d’empresa, sinó que aquesta possibilitat afecta qualsevol conveni col·lectiu sectorial autonòmic, estatal, o acord interprofessional, que no tenen la capacitat de fixar drets laborals mínims o condicions de treball que siguin vinculants per a la unitat de negociació d’empresa o de grup d’empreses. Als centres de treball s’estan realitzant multitud d’assemblees on s’explica la reforma laboral i es proposen accions descentralitzades. Les mobilitzacions del 19 i del 29 de febrer han estat un èxit amb cents de milers de treballadors i treballadores al carrer, fins a apuntar-se el 29 de març per a la Vaga General. Aquesta és una Vaga General en contra de la reforma laboral i en reivindicació del sindicalisme de classe, per la recuperació de la centralitat de la negociació col·lectiva i per un model de contractació que fomenti unes condicions de treball dignes i la estabilitat necessària que permeti a la classe treballadora assolir el projecte de vida escollit. Però també és una Vaga General en contra de les polítiques neoliberals d’austeritat i d’ajust pressupostari, i que posi de manifest l’exigència d’una sortida de la crisi per la via de l’enfortiment dels drets socials i de la democràcia en la seva màxima expressió. A l’acte del 18 de febrer a les Cotxeres Borrell, el PSUC Viu, des de la humilitat però amb voluntat i convenciment, vam expressar el nostre NO a la reforma laboral així com el nostre suport als sindicats de classe, especialment a CCOO, davant d’un escenari on l’onada antisindical és una constant als mass media i a les propostes de la classe política oligàrquica: de moment, ja proposen la restricció del dret de vaga.

8 de març, més reivindicatiu que mai! Secretaria de Dona del PSUC viu_________

A

frontem aquest 8 de març, amb esperit de lluita reivindicativa. Ens venen a la memòria els temps on l’eslògan entre els grups feministes era: “feminismo p’adelante, machismo p’atrás”. Era l’època de les grans lluites feministes dels anys 70 i 80, on les dones s’unien per reivindicar els seus drets. En aquests temps que corren aquest eslògan s’ha invertit. Les retallades que s’estan aplicant per part de la dreta rància d’aquest país, CiU i el beneplàcit del PP, atacant a la línia de flotació dels pilars de la societat del benestar, que són primordialment els pilars per a la construcció d’una societat igualitària, estan fent retrocedir a pas de gegant els drets que les dones havíem aconseguit. Ja comencen les veus més carques a dir que la culpa de la crisi i que no hi hagi treball,

és que la dona ha entrat en el mercat laboral. Que l’educació dels nostres fills i filles s’ha deteriorat perquè la mare no estava a casa per controlar que la nostra mainada estigues ben atesa; i en les noves organitzacions sanitàries, per estalviar diners, els post operatoris els envien a casa. Qui fa tota aquesta tasca de cura a la llar? Tradicionalment qui l’ha suportat? LA DONA! I tot això ho provocaran amb l’aprovació d’aquesta reforma laboral. Ampliant el ventall per transferir més rendes del treball al capital, donant més i més diners a l’empresariat que converteixi llocs de treball temporals, en altres igualment insegurs, ja que introdueixen l’acomiadament lliure total, amb la conseqüent reducció de les cotitzacions a la seguretat social; permetent els canvis unilaterals en horaris, salaris, mobilitat geogràfica i funcional, les hores extres en els contractes parcials, els contractes

d’aprenentatge fins als 30 anys, faran inviable la supervivència de cada vegada més dones i llars. Presumeixen de protegir la maternitat, però li donen carta de naturalesa a l’acomiadament gairebé lliure per a les dones embarassades (20 días/12 mesos). Un cop més el conservador govern popular anuncia la tornada a casa de les dones amb les seves mesures que serviran per a precaritzar més la vida dels i les treballadores, en lloc de realitzar una política d’inversió que creï ocupació estable i amb drets. Hi ha dones que pel fet de estar embarassades, ja no són contractades. Les dones que recent han estat mares, tampoc. Moltes que retornen de la baixa de maternitat, són acomiadades, o simplement ja no són contractades pel fet de ser dones.

A més El PP no només aprofundeix el camí iniciat per Zapatero, en reduir encara més el pressupost destinat a polítiques d’igualtat, sinó que ha trencat els acords amb les organitzacions de dones i pretén substituir la “Llei d’Autonomia Personal i la Llei de Drets Sexuals i Reproductius “per una altra més restrictiva que la de 1985, patint un greu retrocés. Però les dones diem PROU! Estem fartes que ens tutelin, estem fartes que ens diguin que és el millor per a nosaltres, estem fartes que o som santes mares cuidadores o sino som putes. Res de tot això, SOM PERSONES, i com a tals amb els nostres drets i deures no s’hi juga! NI UN PAS ENRERE!


3

Clemente llama a la unidad sindical Nou Treball____________________________

E

l primer acto público del PSUC viu después de su último congreso sirvió para medir fuerzas y ánimos un día antes de la gran manifestación del 19 de febrero de 2012. Ponentes: José Luís Centella, secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Pedro Luna, de CCOO-Industria, Amparo Ardanuy, responsable de Mujer del PSUC viu y Jorge Torres, secretario general de Joves Comunistes. El objetivo del acto ya apuntado por el secretario general del PSUC Viu Alfredo Clemente era esclarecedor: hacer una lectura minuciosa de la fase actual de la crisis caracterizada por el retroceso y la laminación de derechos sociales y laborales con voluntad propositiva y movilizadora. Sin duda, la reforma laboral iba a ser el punto de mira. Así mismo, se pretendía descubrir al “público catalán” el andaluz José Luis Centella, flamante diputado por IU, que recupera la tradición del Secretario General Comunista en el Parlamento, perdida en los últimos años de titubeante rumbo organizativo. En el marco apetecible de sábado soleado de temperatura primaveral, les Cotxeres Borrell del barrio de Sant Antoni estaban a rebosar. Mucho hacía que el PSUC Viu no conseguía llenar un espacio tan amplio. Unas 200 personas, gran parte, militantes, pero también simpatizantes y amigos, los compañeros de CCOO y UGT , así como representantes de Esquerra Unida i Alternatriva, y otro diputado entre el público, el secretario general del Partit dels i les Comunistes de Catalunya, Joan Josep Nuet. Luna dio comienzo al acto trazando brevemente el panorama de luchas sindicales en Cataluña, empezando por Panrico, fabricante de productos alimentarios (Donuts, Donetes) que amenaza cierre con la sola oposición de CCOO y la claudicación de UGT, favorable a una rebaja general del 20% en el salario que plantea la dirección. “Los que han provocado esta crisis están obteniendo beneficios”, afirmó, recordando que durante el crac del 29 los especuladores “se tiraban de los rascacielos” pero hoy “hacen su agosto”. “No es una crisis, es una estafa. Esta reforma es la peor del período democrático” sentenció para acabar citando al poema “España en Marcha” de Gabriel Celaya: ¡A la calle, que ya es hora/ Y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”. Acto seguido, Amparo Ardanuy desgranó que si todas las crisis son un drama, esta lo es doblemente para la mujer trabajadora. Y más que lo será con la reforma iniciada por el PSOE y reforzada por el PP y su aliado CiU: “El riesgo de pobreza en familias monoparentales, es decir mujeres con hijos a cargo, va a ser enorme ahora”, dijo. “Lo que hace falta es una reforma empresarial, porque la mujer sigue esquematizada y si hasta ahora el salario medio de las trabajadoras ya suponía el 78% del de un hombre, ahora irá a peor”, continuó. “La crisis no sólo se está dando en los sectores masculinos, como la construcción o las fábricas, también en el área de los servicios a tiempo parcial, eminentemente femeninos”, indicó para denunciar las “dobles jornadas” des-

reguladas que, fruto de la falta de planificación del Estado liberal, condenan más a la mujer. En materia reproductiva, España se inhibe de orientar y ayudar a las familias, para facilitarles la conciliación y servicios, lo que coadyuva en el aumento de la precariedad.

Tras Ardanuy, Jorge Torres se solidarizó, en nombre de su organización (JC) con los estudiantes del IES Luis Vives de Valencia. Todavía faltaban dos días para las cargas policiales, pero las quejas estudiantiles (ya sea por el Plan Bolonia o por falta de calefacción en los centros) parecen volver, nuevamente, a la palestra. Esta vez, de la mano del PP (anteriormente, fueron otros). “Somos la generación del 50% en paro y de casi el 60% de temporalidad”, indicó. “Antes el miedo era encontrar un trabajo de mierda; hoy el miedo es directamente no encontrarlo”, sentenció ante el panorama nefasto de los mercados laborales catalán y español. “¡Soluciones! Hemos de hablar de soluciones, no solo del problema, y hay que trabajar duro porque tenemos un país que levantar”, dijo. “Y hay que proponer un cambio concreto, porque sólo quejándonos no lo lograremos”, concluyó. Luchar por el trabajo digno, con derechos y cultura para los jóvenes, en suma. El turno para Centella, la voz de los trabajadores españoles en el Congreso. Habló alto y claro, el diputado por Sevilla: “Hay alternativas, pero no llegan porque algo falla, y en algo fallamos nosotros que no encontramos la vía para que lo que decimos sea mayoritario”, dijo. “El objetivo del PP y del capital es tener el respaldo de la gente, aunque ésta viva peor apoyándoles en sus políticas erróneas”, indicó el secretario general del PCE. “El objetivo no es ser 1 millón en la calle, sino ser 40 millones de convencidos y por ello lo que hace falta es unidad, un asunto complicado pero prioritario”, dijo, recordando que “el PSU del año 36 puede decir algo de eso ya que se fundó como una unidad entre diversos y los comunistas nos pusimos todos a militar en la UGT, que era un sindicato socialista”. Centella se mostró convencido de que por encima de todas las coaliciones y unidades de acción, el PCE debe ser un instrumento firme en un año que será “el de un entramado jurídico al servicio del capital con el objetivo de convertir a la clase obrera en mano de obra barata sin organizar”. “Hemos de dar batalla para que no se asuma lo que quiere la derecha, que no es otra cosa que hacer creer a la gente que tiene la culpa de la crisis, y que los recortes son necesarios”. Solución del PCE: “poner toda la economía al servicio de la creación de empleo”. Cosa que

supone que el Estado intervenga de forma decidida y transfiera todo el capital hacia el tejido productivo. Finalmente, el secretario general del PSUC Viu, Alfredo Clemente, cerró el acto de forma muy enérgica condenando la “sangría dramática” de las hipotecas y el avance del mapa de la pobreza que apuntó está fracturando y degradando los barrios. “Es un tema tremendo, que frena la respuesta colectiva y pone el miedo en el cuerpo de la gente, porque se tiene la sensación de que todo se puede perder en cualquier momento”, indicó. Y para frenar el miedo, señaló como imperativo la recuperación de la política como herramienta de lucha: “Hay muchas clases de políticos, es necesario no caer en la trampa de que todos son iguales. Hay políticos del pueblo y de la clase tra-

bajadora”, sentenció en expresa referencia al Cipri, a Juan Ramos y a Antonio Romero entre otros. Por último acababa apostando por una respuesta a la ofensiva del sindicalismo de clase para frenar la reforma laboral que considera, ha de pasar en primera instancia por dotar de poder de decisión directa al conjunto de los trabajadores en la línea de recuperar la tensión movilizadora, en un clima de ataque no sólo a las centrales sindicales sino al concepto de clase trabajadora organizada. “No han podido acabar con el sindicalismo y con el apoyo de la gente, por lo que hay que rebelarse redoblando el apoyo a los sindicatos. Unidos y organizados siguen siendo el elemento de lucha imprescindible”.

Conferència a Santa Coloma de Gramenet Nou Treball____________________________

E

l passat dissabte 25 de Febrer es va realitzar la Conferència del partit a Santa Coloma de Gramanet. A la mateixa van participar 24 camarades, entre ells l’Àngel Pla, que com representant de la Secretaria Política va enviar una fraternal salutació del Secretari General i dels òrgans centrals i va exposar diverses qüestions generals de la situació política i orgànica. Xavier Pujols, va destacar el creixement de l’Agrupació en gairebé un 40% després de la celebració del XIVè Congrés. Es van portar al debat els següents documents: document polític aprovat en el darrer congrés, pla de treball aprovat en el Comitè Central, proposta sobre la posició del PSUC viu davant 6a Assemblea Nacional d’EUiA, i la situació econòmica de l’agrupació.

Entre els temes que van tenir més debat, hi va haver la convocatòria de la vaga general front la reforma laboral, i la necesitat de la mobilització contundent contra les retallades i els efectes de la crisi que fan pagar a les clases populars.

Es va remarcar la necessitat de presència al carrer mitjançant taules i difussió de material, així com d’establir formació per a les noves incorporacions amb el suport de la responsabilitat central. Xavier Pujols, va fer una proposta de nou Comitè Local, on Alejandro Diaz és el Responsable Polític, Montse Martínez la d’Organització, Ester Martínez de Joves Comunistes, Marc Pineda de Moviment Obrer i Ruben Pla de Propaganda. Els documents i els organs de direcció van ser aprovats per unanimitat.


4

Reforma laboral y convenio colectivo en SEAT: Una mezcla explosiva I.Mata_________________________________ CCOO Seat

E

l tsunami de la dictadura neoliberal está arrasando con derechos históricos de los trabajadores y empeorando nuestras condiciones de vida a pasos agigantados. En SEAT, la aplicación combinada del nuevo Convenio Colectivo firmado por UGT y CCOO (tras el apoyo de la afiliación a la firma del Convenio, eso sí por un escaso margen), junto con la Contrarreforma laboral aprobada recientemente por el gobierno del PP, puede tener consecuencias nefastas para la plantilla.

rendimiento. Otra conquista histórica para la empresa y una nueva línea roja superada.

Recordemos que uno de las cuestiones más perniciosas del nuevo Convenio es la implementación de un sistema de valoración del rendimiento individual que ligará una parte de nuestro salario a nuestro trabajo y además, facilitará hasta el extremo la posibilidad de objetivar despidos; a lo que ahora habrá que sumar la ampliación de las causas objetivas del despido establecidas en la Contrarreforma; la dirección de SEAT ya aplica en la actualidad una política de despidos selectivos, así que es previsible que la regulación de nuestro rendimiento junto con la mayor facilidad para despedir no hagan sino acentuar esta política; y además contando con la complicidad de UGT y CCOO al reconocer en el nuevo Convenio la necesidad de evaluar individualmente el

Esta Contrarreforma entierra derechos históricos de los trabajadores y sus organizaciones como es el derecho a la negociación colectiva y la eficacia general de los convenios, otorgando al empresario libertad absoluta para desvincularse de los mismos durante su aplicación, a través de descuelgues o al final de su vigencia con la eliminación de la ultraactividad. La legislación resultante establece un desequilibrio tan grande en las relaciones laborales que prácticamente el único elemento de presión que a partir de ahora vamos a tener los trabajadores va a ser la ruptura de la paz social en las empresas; volvemos a los tiempos en que la prioridad se va a situar en la necesidad de forzar al empresario a sentarse en una mesa de negociación, porque la ley no le obliga prácticamente a nada, más allá de formales mecanismos de información; con todo, en empresas de gran tamaño como SEAT tendremos una posibilidad, la que nos brinde el conflicto y la lucha, pero para ello será necesario que los sindicatos reformulen sus estrategias desmovilizadoras y de pacto constante, cosa harto difícil a día de hoy, máxime cuando CCOO al firmar el nefasto Convenio Colectivo ha renunciado a convertirse en alternativa sindical al entreguismo que representa la UGT.

A.Salmerón____________________________ Regidor i coordinador d’EUiA a L’H, i resp. Politica Municipal PSUC-VIU

y eso es pedir mucho a uno de los partidos que tiene a la sanidad pública en su punto de mira.

Y que consecuencias va a tener la eliminación del permiso administrativo en los expedientes de regulación?? Toxo dio en el clavo al afirmar que con esta medida los empresarios se quedan con la llave de la caja de la Seguridad Social. En SEAT, con el regreso de las horas extras aprobado en Convenio y el aumento sin parangón de la flexibilidad podemos llegar al extremo en que la empresa aplique un ERE para una parte de la plantilla mientras la otra está trabajando los fines de semana, así de escandaloso; hay además, un riesgo evidente en el hecho que las empresas utilicen los ERE’s de forma fraudulenta para que la Administración Pública pague los salarios de los trabajadores; es una aberración que desde los gobiernos se planteen mecanismos para racionalizar los gastos de la Seguridad Social mientras se le otorga a la patronal la posibilidad, sin control ni fiscalización, de transferir sus costes laborales al ámbito público, socializando las obligaciones del empresario. Transferencia de rentas pura y dura, el enésimo ataque sin precedentes a las clases populares. Ya veremos que sucede con otras cuestiones como la potenciación de las mútuas en la gestión y evaluación de la incapacidad laborales o la generalización de las ETT’s como agencias privadas de colocación. El problema es que en SEAT llueve sobre mojado, pues las mútuas llegan años jugando

un excesivo protagonismo en la gestión de las IT’s; otro tanto sucede con las ETT’s , ya que desde hace algunos meses gestionan el empleo en SEAT, incumpliéndose además el acuerdo de 2009 en relación al modelo Audi Q3 y el compromiso de contrataciones estables. En definitiva, estamos ante un cambio de paradigma, las relaciones laborales dan un vuelco total. Más allá de la profunda reflexión que debemos hacer en el interno de CCOO en relación a plantearnos donde nos han llevado tantos años de concertación y pacto social, es evidente que a partir de ahora son otros los métodos organizativos y estratégicos que deben prevalecer; el sindicalismo debe regresar a los centros de trabajo, hacerse fuerte entre los trabajadores y recuperar la complicidad y confianza perdidas; pero sobretodo, activar y desenterrar mecanismos de confrontación y de lucha frente a los planes de la patronal y de los gobiernos al servicio de sus intereses. Ante el desamparo legal y los retrocesos históricos, solo la movilización y el conflicto garantizan que los trabajadores y sindicatos recuperemos el papel protagónico que nos otorga el propio pacto constitucional y que ahora la Contrarreforma ha hecho añicos.

Bellvitge. 120 días de resistencia

Son algo más de las 9 de la mañana de un frío día de febrero cuando llegamos al CAP de la Marina en el barrio de Bellvitge, Se me hace raro. Es la primera vez que vengo tan temprano a acompañar a los vecinos del barrio que llevan encerrados desde el 28 de octubre. Hay unas 200 personas, bien abrigadas que empiezan a organizar el día. Se respira entusiasmo. Se saludan y abrazan unos a otros según van llegando puntualmente. A las 9.30 marchan en manifestación hacia el Parlament de Catalunya tal y como acordaron ayer en Asamblea por amplia mayoría. Hoy hay sesión plenaria en el Parlament para aprobar los presupuestos del 2012 y se discuten diversas enmiendas de los grupos de la oposición que piden el mantenimiento del CAP. ICV-EUIA, ERC , PSC y Ciutadans se han comprometido a hacerlo y Bellvitge quiere estar presente. Saben que será muy difícil, como nos dice uno de ellos de larga trayectoria sindical y vecinal, “la cosa está difícil porque hay acuerdo entre CIU y PP para los presupuestos, pero nosotros no nos vamos a rendir”. Saben que sólo un gesto del PP a última hora puede salvar la votación

Salimos puntualmente, Jesús, Tomás, Polonio, Roque y otros vecinos que están en lucha desde el primer día al frente, Roque al megáfono con su potente voz curtida en las asambleas del barrio desde hace más de 40 años. Todos con su pañuelo rojo de

guerra al cuello. Unos trescientos hombres y mujeres son ya, ninguno menor de 50 años, que han hecho como ellos dicen, “el barrio con sus manos” y que ya estuvieron, muchos de ellos en las movilizaciones que consiguieron construir el CAP hace más de 30 años. “ahora no nos lo van a quitar, porque es nuestro, lo hemos conseguido y lo hemos pagado con nuestros impuestos”, nos dice Jesús Nieto, un jovial yayoflauta de

65 años sin perder la sonrisa. Lo que más duele, dice Nazario, otro veterano dirigente vecinal, es que no viene gente joven, “están perdiendo lo que conquistaron sus padres, y no se inmutan”. La manifestación se va perdiendo en la boca del metro dirección a la Ciudadela donde les esperan los representantes del pueblo, muchos han pasado por el CAP estos meses para comprometerse o para hacerse la foto.. Ahora ha llegado la hora de la verdad, donde cada uno va a retratarse con su voto, los vecinos se mantendrán atentos durante más de tres horas en las puertas del Parlament, mientras una delegación entrará al Pleno para seguirlo en directo. Son algo más de las cuatro de la tarde y no ha habido sorpresa. CIU y PP han votado en bloque contra todas las enmiendas. La asamblea lo valorará esta tarde como cada día a las 17:30. Una diputada del PP y concejala de la ciudad afirma con torpeza que han conseguido que el CAP se mantenga abierto, su voto dice lo contrario. La Asamblea decide seguir adelante con la lucha y aprueba un nuevo calendario de movilizaciones. Como siempre. Dignos e irredentos. La única batalla que se pierde es la que no se da. Y ellos lo saben.


5

Eurovegas, una mala idea Nou Treball____________________________

E

l Govern català està competint amb el del Madrid per endur-se el projecte Eurovegas, al calor de la “creació de milers de llocs de treball”. El passat 21 de febrer, el magnat Sheldon Adelson, David Hachuel, representant del grup Adelson a Europa, el representant de la Casa Jueva a Madrid, Sam Toledano, Isak Andic (Mango), Marc Puig (Puig) i Carles Vilarrubí (Rothschild) es van reunir la passat dia 21 a Barcelona amb el president Mas per dur a terme un projecte que promet ser un “paradís fiscal” a dintre del paradís fiscal que ja és Espanya. Se situaria a prop del Aeroport del Prat i promet ser una “meca” del joc, sense que l’Estat hi interfereixi de cap manera, cosa que, amb la crisi, seria de rebut per tal d’ensortir-nos col·lectivament. Qui és Adelson? Doncs és la setzena fortuna mundial segons la revista ‘Forbes’, amb un patrimoni valorat en 23.300 milions de dòlars (17.000 milions d’euros), i el cinquè

home més ric dels Estats Units, només per darrere de Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Larry Ellison (Oracle) i Christy Walton (Walmart). Ideologia i afinitat política: Originalment demòcrata, Adelson va fer un gir republicà quan la seva fortuna va començar a incrementar. El magnat va contribuir en la campanya de reelecció de George Bush, el 2004, i actualment és un dels principals donants de la campanya de l’ultraconservador nordamericà Newt Gingrich.

el Today’, dos mitjans públicament afins al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. És a dir, estem parlant d’una persona extremadament connectada al poder globalista. Un tirà de les finances, davant la qual queda clar que es vol desconnectar i aminorar tota crítica.

Però els “tirans” segons ells: són altres: Fidel Castro, Hugo Chávez, Muammar Gaddafi... propietaris, segons diuen, d’enormes riqueses infinitament superiors a les d’Adelson o Lehman Brothers. Tirans, solsament pel fet que reparteixen la riquesa de forma equitativa? Més aviat això.

No obstant, en una entrevista a l’última edició de la revista Forbes, Adelson treu importància a la seva aportació d’11 milions de dòlars (8,3 milions d’euros) a Gingrich, una quantitat que equival al 0,044% de la seva fortuna, i assegura que no té cap intenció d’influir a les primàries nordamericanes, una idea que algunes veus crítiques han airejat els darrers mesos. El magnat també és el propietari del diari ‘Israel Hayom’ i l’agència de notícies ‘Isra-

Aviadores de la II República, el homenaje Nou Treball____________________________

T

ras pasar por Madrid, el Castell de Montjuich de Barcelona ha podido ver este año una exposición muy interesante sobre las Fuerzas Aéreas de la República Española, una “gran desconocida” de nuestra contienda civil hasta hace poco, a pesar de los esfuerzos y la organización que atesoran los pilotos todavía supervivientes de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), los cuales, con el apoyo de la Fundación AENA, el Ayuntamiento de Barcelona y Memorial Democràtic- han montado una muestra itinerante (pasará por otras ciudades) que se remonta al golpe de estado de julio de 1936 y explica que solamente 215 pilotos de las fuerzas aéreas se mantuvieron fieles al gobierno de la República, mientras que 185 no tomaron partido y 175 con gran experiencia aeronáutica se sumaron a los golpistas. Ante la inferioridad técnica, material y humana, el gobierno de la República pide apoyo primeramente a Francia, pero el ejecutivo de París se muestra muy reticente y envía la ayuda con cuentagotas. Tampoco es suficiente el apoyo que llega de Méjico, así que, el presidente Francisco Largo Caballero acude a la URSS. Stalin accede a ayudar a la España republicana y comienza de este modo la “Operación X”. La aportación soviética –a pesar de ser inferior a la que Italia y Alemania brindaron al bando fascista- fue fundamental y casi la única que recibió el gobierno de la República. La URSS envió a

España –y el ejecutivo de Largo Caballero pagó religiosamente por ello- 772 pilotos de combate (además de técnicos aeronáuticos) y 648 aviones (cazas Polikarpov RZ, R-5, Tupolev SB-2) a partir de noviembre de 1936. En los talleres de Reus, Sabadell o Alicante, se fabricaron o montaron aviones Polikarpov I-15 y RZ con material soviético. Además, 800 pilotos republicanos viajaron a la Unión Soviética para recibir instrucción aérea. Con todo ello, “La Gloriosa” pudo frenar el avance de las tropas franquistas y con-

siguió algunas victorias importantes, como la batalla del Jarama. Sin embargo, a partir del verano del 37 la ayuda de la URSS se ralentiza y en septiembre de 1938 se retiran de la contienda, eso sí, habiéndose dejado la vida 93 combatientes soviéticos. Cuando se acaba la Guerra Civil, la cuarta expedición de pilotos republicanos está en la URSS recibiendo su formación. Muchos de ellos deciden quedarse y más tarde se integran en la fuerza aérea soviética para luchar contra la invasión alemana en 1941. En cambio, a los que reclaman volver a casa

les espera un infausto destino: el Gulag. No lo pasan mejor los que se quedan en España y, al perder la guerra, son enviados a los campos de refugiados del sur de Francia. A ellos acude una delegación de la URSS que les ofrece asilo político y algunos lo aceptan. De este modo, los aviadores supervivientes de la Guerra Civil que formaron parte de las primeras fuerzas aéreas democráticas –ya que hasta entonces se trataba de un cuerpo especialmente elitista, no todo el mundo podía permitirse tener un avión- quedan diseminados por España, África, Europa y la URSS, básicamente. Las fuerzas aéreas republicanas se establecieron en 1938 en la comarca del Penedès (provincia de Barcelona). Los que no tengan suficiente con la exposición del castillo de Montjuïc tienen que saber que, actualmente, se conservan en el municipio de Santa Margarida i els Monjos diversos refugios antiaéreos, algunos de los cuales se pueden visitar; el acuartelamiento del Serral y el cuerpo de guardia de Mas Granell; los espacios relacionados con el montaje de aviones o la cárcel del castillo de Penyafort. Además el campo de aviación de Santa Margarida i els Monjos fue uno de los aeródromos más importantes de Cataluña, base de los aviones de caza Polikarpov I-15 Chato y Polikarpov I-16 Mosca. Es de visita más que recomendable el Centro de Interpretación de la Aviación Republicana y la Guerra Aérea.


6

No me da la gana Pedro Luna Antúnez____________________

L

eopoldo de Gregorio, más conocido como el Marqués de Esquilache, llegó a España en 1759 con el propósito de modernizar la villa y corte de Madrid. Carlos III le había encargado el empeño de situar a Madrid a la altura de las grandes capitales europeas. Ciudades como París, Roma o Viena poseían grandes avenidas, estaban bien iluminadas y en las últimas décadas se habían adaptado a los parámetros urbanísticos del siglo de las luces. Por aquel entonces Madrid era una ciudad de callejuelas oscuras e inseguras que carecían de empedrado y de farolas. Madrid se había quedado anclado en la austeridad de las formas y en una estética más propia del siglo XVI que del siglo ilustrado. Las primeras medidas de Esquilache consistieron en ampliar la red de alcantarillado, empedrar las calles e instalar cerca de 4000 farolas en toda la capital. Sin embargo, las acciones no solo se limitaron a la mejora de las infraestructuras de Madrid sino que afectaron de pleno a las costumbres y a la vida cotidiana de los madrileños. Por ejemplo, se prohibió jugar a las cartas en las tabernas y portar armas de fuego. Pero fue por el decreto del 11 de marzo de 1766 por el que Esquilache pasó a la historia y a nuestra memoria colectiva. Ese día se colgaron de las paredes de Madrid bandos que prohibían el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha. Los bandos fueron arrancados al instante por un pueblo indig-

nado contra el ministro italiano de Carlos III. Pocos días después dos madrileños protagonizaron nuestra historia al pasearse desafiantes frente al cuartel de la plazuela de Antón Martín. Ambos vestían capa larga y lucían sendos chambergos. Uno de los alguaciles del cuartel se dirigió a uno de ellos para que obedeciera la ley: “paisano, ¿por qué no observa usted lo mandado y no amputa ese sombrero?”. La respuesta al unísono de los dos madrileños fue: “no nos da la gana”. A partir de ese momento se generalizó el motín del pueblo contra Esquilache y las crónicas nos cuentan que miles de madrileños se echaron a la calle y que la guardia valona del Rey causó numerosas muertes entre los amotinados hasta que Carlos III accedió a las peticiones de los sublevados. El desacato a la autoridad es uno de los rasgos del pueblo español. La rebelión de los comuneros, el levantamiento del 2 de mayo o el bandolerismo andaluz pusieron en jaque a las estructuras políticas del momento y a imperios hasta la fecha invencibles como el napoleónico. No se trata de idealizar ciertos capítulos históricos por el simple hecho de contener una impronta popular. No en vano se puede hallar un componente reaccionario en rebeliones como la del motín de Esquilache e incluso en la del 2 de mayo. La historia oficial nos describe como el motín de 1766 fue atizado por la Iglesia y por la vieja aristocracia que vieron peligrar sus privilegios con la llegada de ministros

italianos a la corte de Carlos III. Es posible que fuera así del mismo modo que no podemos ignorar el carácter social de cualquier levantamiento popular al margen de los intereses que hagan encender la mecha. En el motín de Esquilache el pueblo de Madrid no solo se lanzó a la calle para poder jugar a las cartas en las tabernas o para vestir sus oscuras capas largas con orgullo castizo. Se echaron a la calle por hambre y porque vivían en la miseria. El incremento de los precios de alimentos básicos como el pan o el aceite de oliva y la elevada presión fiscal habían abierto una profunda brecha de desigualdad social en un país pobre de solemnidad. Por encima del acervo cultural y de la psique nacional los pueblos se mueven por necesidad. Decía Marx que el “ser social determina la conciencia”. O lo que es lo mismo: las revoluciones no las hacen la gente feliz con la despensa llena. Pues bien, en los tiempos actuales cada vez son más los que carecen de una despensa llena y en algunos casos de un hogar en el que vivir. La ofensiva contra los derechos de los trabajadores y el proceso de desmontaje del Estado del bienestar mediante una oleada permanente de recortes sociales han sentado las bases de cómo serán las relaciones sociales y laborales del futuro. O de cómo los gobiernos y las élites económicas han diseñado que sean. Porque si bien ellos operan y aprueban leyes o reformas constitucionales desde una

supuesta legalidad no es menos cierto que la falta de legitimidad provoca que millones de ciudadanos no se sientan representados ni identificados con una democracia que cojea y se tambalea por seguir ciegamente el paso impecable de los mercados financieros. Legalidad y legitimidad no acostumbran a ir de la mano. Esa es una importante tara del sistema actual que allana el camino hacia la desobediencia civil. No nos han dejado otra alternativa. Es preciso volver a pasearnos por delante de los cuarteles y entonar un “no nos da la gana” colectivo. Ya no valen los consensos constitucionales del pasado ni son posibles los grandes acuerdos globales en materia laboral y social porque, entre otras cosas, ya no son necesarios para justificar el barrido de nuestros derechos. Se podría decir que el sistema se ha desprendido de la careta democrática. Bajo el eufemismo de los “gobiernos técnicos” se han saltado las formas que con tanto celo y esmero guardaron durante años. Frente a la imposición de unos pocos solo nos queda recuperar y alentar el espíritu de desobediencia de los muchos ciudadanos que no están dispuestos a someterse, de los que tienen vacía la despensa y de los que la tienen llena. Porque a mí tampoco me da la gana. No es una cuestión romántica sino de supervivencia.

La Generalitat, portavoz de Panrico Nou Treball____________________________

E

ntrevista amb Miguel Ángel Domínguez, Secretari General de la federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya. ¿Cómo valoras que los trabajadores hayan votado a favor de la rebaja salarial? Mi valoración es muy negativa porque han votado trabajadores a los que no les afectaban realmente las medidas y menos el posible cierre, ya que a los que plenamente les aplicaban los recortes de derechos y salarios es a los trabajadores de la Fabrica de Santa Perpetua de Mogoda. Estos últimos, el pasado día 18 de febrero, en votación secreta y convocados por su Comité de empresa decidieron NO a la propuesta de la Generalitat. ¿Explícanos cómo ha ido la negociación? La negociación ha sido dura y extraña. La empresa en ningún momento ha querido negociar a pesar de que, desde CCOO, hemos presentado diferentes propuestas y la empresa siempre ha utilizado la amenaza de cierre como elemento de imposición, al que ha contribuido la incapacidad de la propia administración jugando más un papel de portavoz de la empresa que el de

buscar salidas negociadas al conflicto. Y lo podemos comprobar en la propuesta de mediación presentada y firmada por UGT el pasado día 21, dos horas después de haber realizado el recuento de votos. ¿Tiene Panrico pérdidas realmente? La empresa es cierto que tiene pérdidas en el grupo, pero no sabemos qué pérdidas reales tiene en Catalunya y menos en la fábrica de Santa Perpetua ya que se niega a facilitar información económica a los representantes de los trabajadores.

“En Panrico, la Administración ha jugado más bien un papel de portavoz de la empresa” ¿Sabes de otras empresas dónde estemos en la misma situación en Catalunya? En el sector agroalimentario en estos momentos no hay ningún tema como éste, pero sí que puede haber en un tiempo conflictividad en las empresas como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral.

¿Cómo valoras la necesaria unidad de acción sindical en el momento actual?

res facilitando el aval a las empresas para

En algunos momentos y en según que escenarios, es necesaria. Pero en el tema de Panrico al igual que en otros temas sindicales, la UGT ha roto la unidad de los trabajado-

de derechos y salariales de los trabajadores.

que puedan aplicar las medidas de recortes Por ello yo creo y entiendo que se tiene que revisar la unidad de acción con UGT.


7

Cap a la primavera estudiantil! Elena González________________ Agrupació d’Estudiants de JC

A

mb aquest article pretenem per una banda mostrar la nostra solidaritat amb els i les estudiants que a la ciutat de València han estat manifestant-se en defensa d’un ensenyament pública i de qualitat. En segon lloc creiem necessari fer una aportació en forma de recull per esclarir d’alguna manera els fets coneguts com la primavera valenciana. Aquesta situació s’emmarca en el procés de privatització progressiva de l’ensenyament públic, fent trontollar un dels drets conquerits més bàsic per a la classe treballadora, això és l’accés en igualtat de condicions a un ensenyament públic i de qualitat. El focus de la protesta recau en la situació dels i les estudiants valencians quan van constatar que mentre ells anaven a classe amb mantes perquè no hi havia diners per fer front a despeses en calefacció, la Generalitat Valencia havia estat finançant mega-projectes inútils i sota sospita de casos de corrupció. La situació s’agreuja quan coneguts els pressupostos

del País Valencià per aquest any senyalen que la despesa pública en matèria d’educació seria majoritàriament per a l’escola concertada; les retallades del Govern de Fabra, del Partit Popular, escanyen les finances dels instituts públics valencians, que no poden fer front a despeses bàsiques com nòmines o calefacció. Així doncs la situació descrita va ser la guspira que va encendre la metxa de les mobilitzacions estudiantils, a les quals hem de sumar el suport de professorat, i associacions de pares i mares. Davant les mobilitzacions i les manifestacions per expressar les reivindicacions , la repressió no va trigar en arribar: ferits, detinguts i amenaçats. El dimecres 15 de febrer es van produir les primeres càrregues, que es van anar succeint també el dijous 16, amb protestes convocades per denunciar els fets succeïts un dia abans. Conegut és el comentari del cap de la Policia valenciana, que va titllar als protagonistes de les mobilitzacions, els i les estudiants, d’enemics. Així doncs el cas del País València es suma a la política generalitzada de retallades als serveis públics, en aquest cas destruint el feble sistema públic d’ensenyament que garanteix l’accés de tots i totes a una educació pública i de qualitat. Al cas valencià cal afegir la forta repressió i criminalització per part de la policia nacional del moviment estudiantil valencià, que de nou a cops

de porra imposa uns pressupostos que es deixen la inversió en educació oblidada i presta massa atenció i recursos als centres d’educació d’elits. Aquests fets han provocat una reacció de solidaritat i recolzament als i les estudiants valencians arreu de tot l’Estat. A Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid i de més indrets professors, pares i mares, i estudiants han convocat concentracions i manifestacions per mostrar el rebuig a la repressió feta servir contra les protestes, així com per cridar ben alt que prou de retallades alhora que reivindicant una educació universal, gratuïta i de qualitat. El 17 de novembre de 2011 el moviment estudiantil va tirar endavant la seva primera mobilització unitària – i a nivell estatal- del curs en defensa de l’ensenyament públic i en contra de les retallades. Durant el febrer les protestes estudiantils han estat de nou protagonistes, i els fets succeïts a València han donat peu a la convocatòria de nou de jornades de vagues, d’aturades de classes, de concentracions i de manifestacions arreu de l’Estat d’un moviment estudiantil que continua prenent força. Els propers mesos seran temps de mobilitzacions, i els i les estudiants seran els protagonistes del que serà la primavera estudiantil en defensa d’un ensenyament públic, gratuït i de qualitat.

Vè Congrés de Joves Comunistes Unir és vèncer, construïm l’Alternativa! Joves Comunistes_______________________

E

n el Comitè Central celebrat el passat 14 de gener, Joves Comunistes vam convocar el nostre Vè Congrés amb data per al 23, 24 i 25 de març. El Congrés s’enmarca en un dels escenaris amb més dificultats dels darrers anys en quant a la pèrdua de drets socials i laborals del conjunt de treballadors i treballadores. La degradació o la pèrdua de serveis com la sanitat, l’educació, els serveis d’assistència social o el transport públic es continua. El treball cada vegada és més precari, temporal i escass. Els sectors més benestants de la societat són els que han provocat la crisi i, ara, s’estan enriquint fent-la pagar a les classes populars. L’ofensiva del neoliberalisme no ha obtingut el silenci com a resposta. En els darrers mesos hem vist com s’han produït diferents mobilitzacions amb l’objectiu de fer front a les polítiques impulsades des del govern central i des de la Generalitat. Les mesures del PSOE, el PP i CIU no expressen la voluntat ni van en la direcció de superar la crisi sense agreujar encara més les condicions de vida i treball de la classe treballadora. La joventut treballadora n’hem estat conscients i hem jugat

un paper cabdal en exigir que la crisi la pagui qui la causat, a l’hora que hem reivindicat un món amb més justícia social i igualtat. Joves Comunistes, en el marc del seu Vè Congrés aposta per intensificar la seva tasca en organitzar i mobilitzar a la joventut treballadora. En l’actual context de crisi és imprescindible que els i les comunistes ens organitzem més i millor a cada centre de treball, a cada centre d’estudi i en tots els nostres barris. La nostra tasca és estar allà on es dona el conflicte, evidenciar-lo, intensificar-lo i donar-li una resposta organitzada. Considerem que la reconstrucció de la consciència de classe és un objectiu prioritari en l’actual context polític. La presa de consciència passa per atendre les problemàtiques que afecten directament en el dia a dia de la joventut treballadora, i la única forma de donar-li solució és la lluita i la mobilització quotidiana. Considerem que la superació del sistema capitalista és possible i necessària, i que aquest objectiu passa per una estratègia de suma i unitat. En l’actualitat, la consecució d’una societat sense explotació i sense classes, amb una veritable justícia

social i igualtat, i que vetlli per la pau i la solidaritat dels pobles requereix de la confluència de diferents forces polítiques i sectors de la societat. Ara més que mai es necessària una aliança política i social amb tots els sectors agredits i exclosos pel neoliberalisme, i que fins ara no hem estat capaços d’organitzar. El paper dels i les comunistes passa per afavorir l’acció col·lectiva i la unitat en la defensa dels interessos del conjunt dels assalariats. Joves Comunistes aposta per la unitat d’aquells sectors que reclamen la vigència de l’ideal comunista. Considerem aquest fet com a indispensable per a la defensa efectiva dels drets de la joventut treballadora i la construcció del socialisme.


NT està disponible a psuc.org, issuu, facebook i twitter

Siria: una mecha encendida, junto a un barril de petróleo Leopoldo Espuny_______________________

2

011 ha sido el año más bélico desde la 2ª guerra mundial: 20 guerras. Entre ellas la de Libia, muy bien manufacturada y envuelta en papel regalo, “para proteger a los civiles” arrasando sus ciudades. En el mundo islámico el significado de las guerras se manifiesta por vestido de las mujeres. Con Gadafi, cada una lo hacía a su manera, cien mil muertos es el coste que hoy les obliga a llevar el velo. Marx dijo que la historia se repite como tragedia y como farsa. Atentos, ahora en Siria que la farsa puede convertirse en tragedia. Hay quien está acercando una mecha encendida a un barril de petróleo.

Siria es un nudo de comunicación entre los chiitas de Irán y los del Líbano. El imperio del “bien” (Arabia Saudí, los EE.UU. e Israel en este caso) quiere cortar con una espada el nudo gordiano, como siglos atrás hizo el gran Alejandro. Un país con gobierno alauita, una variante de la misma corriente religiosa mayoritaria al este y al oeste de sus fronteras, poblado por laicos, cristianos y población de mayoría sunita. Una mezcla apropiada para armar un conflicto a través de un puente turco. Los petrodólares saudís llevan años financiando “madrazas” y alimentando guerras religiosas. Bin Laden era solo una máscara carnavalesca. Hoy el dinero fluye de la península arábiga hacia Turquía, mientras aviones

de la OTAN, sin enseñas, trasladan a los mercenarios que cumplieron su misión en Libia, hacia ese país fronterizo con la agitada población siria, donde la guerra civil se fabrica con celeridad. En Irak una cadena interminable de atentados son música de fondo de las guerras sectarias de manto religioso. Siria hoy. Pero el país que está en el ojo del huracán es Irán. Israel amenaza con un ataque preventivo unilateral, las sanciones económicas “occidentales” abonan con hambre el terreno. Rusia y China han vetado una resolución del consejo de seguridad de la ONU, para evitar que sea manipulada como antes ocurrió en Libia. Ambas potencias tienen de-

recho de veto y algo más: armas termonucleares. El arsenal nuclear es una seguro de muerte y como todo tiene doble uso, también podría significar un seguro de vida. En el siglo pasado, dos grandes crisis se solventaron con dos guerras mundiales. Hoy tal cosa sería una catástrofe apocalíptica. Pero “remember” la primera de aquellas grandes carnicerías, empezó con el atentado de Sarajevo, en cierto modo un incidente sin importancia. La consecuencia de un ataque a Irán, tras la toma de la plaza siria, sería un fulminante ascenso del precio del petróleo y una crisis más dura. Detrás de las petroleras está el complejo industrial-militar. ¿Adónde vamos a llegar?

Solo, muy feo, guitarra y nada más, estaba el gran Billy Bragg Marc__________________________________

Y en tu guitarra como en la de Woody y en la de Woody como en la de Joe Strummer tenían escritas las instrucciones para salir a pelear”. En alusión al “esta máquina mata fascistas”, dedicaban los Carradine una canción al que fuera uno de los granos en el culo de la Thatcher durante la gran ofensiva neoliberal de los ochenta. Muy influido por Woody Guthrie y Joe Strummer, Billy Bragg, el cantautor eléctrico de Essex fue una de las voces críticas que muy vinculado al movimiento obrero puso su música al servicio de la clase trabajadora y las clases populares. Sus letras, sus canciones son el reflejo de la lucha por la historia, de una época de retroceso de los derechos sociales y laborales, de

Concert a la sala Bikini el 15/10/09

la desregulación y las privatizaciones, de la reconversión industrial y del ataque sin precedentes al sindicalismo de clase. Sus letras reflejan des de la cotidianidad de los barrios el conflicto social, la explotación y la violencia que genera el capitalismo, pero también los anhelos, las esperanzas y un compromiso firme para con la transformación de la sociedad. Siempre eléctrico, sin ninguna concesión a lo melódico, eléctrico, punk, contundente y punto. Lo conocimos hace un par de años cuando vino a tocar a Barcelona, donde el compañero Roberto Herreros le montó un encuentro con otro ilustre de la protesta, Fermín Muguruza. Se habían conocido hacia 15 años en Lisboa durante un concierto de homenaje a la Revolución de los Clave-

les y parecía interesante que pusieran reflexiones en común.

There is power in a Union Billy Bragg There is power in a factory, power in the land

Power in the hands of a worker Recuerdo que a la pregunta But it all amounts to nothing if together we don’t stand de qué proyectos tenía en There is power in a Union. mrach, empezó a enumeNow the lessons of the past were all learned with workers’ blood rar cronológicamente los The mistakes of the bosses we must pay for conciertos que le venían alFrom the cities and the farmlands to trenches full of mud ternados con alguna nueva War has always been the bosses’ way, sir. grabación, colaboraciones The Union forever, defending our rights varias…y en abril, sentenDown with the blackleg, all workers unite ciaba, ¡elecciones! LamenWith our brothers and out sisters from many far off lands tablemente, el panorama There is power in a Union. británico no era mucho más Now I long for the morning that they realise alentador que el español Brutality and unjust laws can not defeat us y después de más de diez But who’ll defend the workers who cannot organise When the bosses send their lackies out to cheat us? años de laborismo neoliberal, llegaba a Downing Money speaks for money, the Devil for his own Who comes to speak for the skin and the bone Street el conservador David What a comfort to the widow, a light to the child Cameron. Pero la lucha tenThere is power in a Union. dría que continuar, espetaThe Union forever defending our rights ba con vehemencia como Down with the blackleg, all workers unite clara expresión de comproWith our brothers and out sisters from many far off lands miso ante el más que proThere is power in a Union. bable triunfo torie. Por el momento, nos dijo, estaba Esta es una canción de 1986, momento en impulsando un proyecto de fomento musical en las cárceles, tocando que asistíamos a un escenario de inédita viy enseñando a tocar, sobre todo, a presos rulencia contra el estado social en el Reino que trataban de vencer su particular guerra Unido donde la destrucción del movimiencontra las drogas. Sin dudar, nos remetía al amable recuerdo de un comprometido Joto obrero organizado representó el objetihnny Cash en su etapa de mayor rebeldía vo central del gobierno comandado por la arengando a los presos, des de Folsom a Dama de Hierro. Una canción intemporal, San Quentin, en sus giras por las cárceles norteamericanas. hoy en día, más vigente que nunca.

Seu Central: C. Doctor Zamenhof 16-18, 08020. Tel.: 93 412 2195 Fax: 93 307 38 47. Correo-e: noutreball@psuc.org.

Nou Treball 112  

Portaveu del PSUC viu - Març 2012

Nou Treball 112  

Portaveu del PSUC viu - Març 2012