Page 1

N=111 Febrer 2012

Por taveu del Par t i t Social ista Un i f i cat de Catalunya Vi u

www.psuc.org

No a les retallades Hi ha alternativa! 2 EDITORIAL 3 EN NANDO UN HOME ÍNTEGRE; CRISI ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’HOSPITALET 4 SEAT, UN RETROCESO IMPERDONABLE 5 CRISI I “PRIMAVERA” IMPERIALISTA; LA MENTIDA DEL DEUTE 6 LA ENÉSIMA VA LA VENCIDA 7 RETALLADES I TERRORISME NEOLIBERAL


2

EDITORIAL Quan es compleixen 35 anys de la matança d’Atotxa, dos fets que s’han succeït aquests darrers dies ens recorden l’ínfima maduresa democràtica regnant al nostre país. D’una banda, el panegíric dedicat a Fraga, un dels exponents polítics en vida de la dictadura del general Franco i responsable subsidiari d’aquesta, que ha estat alabat per opinadors, publicistes i gran part de la classe política com un dels artífexs i figura clau per a la normalització democràtica a Espanya. De l’altra, el procés obert al jutge Garzón per prevaricació davant la pretensió d’investigar els crims del franquisme. Aquesta no és més que l’expressió trenta anys després del deliri de la desmemòria que va representar la Transició democràtica. Un procés controlat i tutelat pels mateixos franquistes i venut com a modèlic i exemplar que en pro de consensos i reconciliacions dilapidava el sediment ètic i el patrimoni democràtic assolit durant la II República i posteriorment, pels lluitadors antifranquistes. El consens sobre la història produïa una “bona memòria” fonamentada sobre responsabilitats equitatives i impunitats equiparades que s’inhibia del conflicte, representant així res més que una nova derrota per a la mateixa història. La omerta transaccional garantia que ningú pogués utilitzar el passat per desentranyar el present. Va ser allò del “eramos posmodernos antes de posfranquistas” que sentenciava l’estimat Manolo Vázquez Montalbán. Aquest patrimoni errant segellat per una Transició elevada als altars, no és un ens

abstracte allunyat de la quotidianitat de les persones sinó ben al contrari. Les relacions centre-periferia, una judicatura hereva dels valors retrògrads, uniformitzadors i totalitaris del franquisme, el bipartidisme consagrat per una llei electoral excloent que nega voluntats i opcions polítiques alternatives, però sobretot, els privilegis d’un burgesia, especialment la financera, que es tradueixen en constants i indiscriminats atacs a l’escàs estat del benestar assolit i l’interès general, en són bons exemples. La fragilitat democràtica assolida a la Transició és fa palesa ara més que mai amb una crisi econòmica que també és política i social. L’extrema lluita de classes a l’estat espanyol contraposa els drets de la gent treballadora a l’interès particular del lobby financer. Aquest interès particular no passa, com ja s’ha vist per la recuperació del treball i l’economia productiva. Els governs no sucumbeixen al xantatge dels mercats sinó que en són part activa i indispensable, són partícips del desmantellament de l’estat social que no és altre que l’objectiu d’aquesta crisis econòmica. L’estratègia del capital internacional és clara: després de fer-se amb les plusvàlues del sector immobiliari i financer, ara els toca als serveis de l’estat del benestar per desvirar-los a la provisió privada. La privatització i mercantilització de la sanitat, l’educació, els serveis socials i les pensions només serviran per mermar el poder adquisitiu dels assalariats que generarà profundes desigualtats. Fins i tot, organismes com el FMI o el mateix Banc

d’Espanya han afirmat recentment que les polítiques d’austeritats i el descens del poder adquisitiu generen ineludiblement una caiguda en la demanda tan pública com privada que no portarà a un altre escenari que al de la recessió. La irracionalitat és la lògica del benefici immediat. L’atur ja ronda quasi els 5,5 milions de persones, molts dels quals ja han esgotat el subsidi d’atur a la vegada que s’endureix l’accés a les polítiques de cobertura i protecció social. D’altra banda, tot i la retòrica mediadora de les administracions, els desnonaments continuen en ascens mentre la dació en pagament segueix existint com la abominació jurídica que millor defineix els privilegis dels sectors financers. El mapa de la pobresa avança als nostres barris i es va desencadenant la fractura social A la vegada, la confrontació ideològica és brutal. La capacitat de la dreta de convertir els valors del capital en hegemònics és de gran abast. Amb els grans mitjans de comunicació com a eina, determina no sols la direcció política sinó ideològica i cultural de la societat articulant un marc de pensament únic que està present en la quotidianitat de les persones, establint models de conducta on primen l’individualisme, la reserva cap al diferent, i la competitivitat contraposada al col·lectiu i a la solidaritat. Actituds que alienen i distancien dels interessos de classe. Tot i la dificultat de competir amb els mass media i els generadors d’opinió que bom-

bardegen a diari els valors de la dreta, hem d’intentar situar en el terreny de les idees i del debat públic l’arrel del conflicte, la contradicció capital-treball. Hem de ser capaços d’explicar les causes reals de la crisi, el perquè no em viscut per sobre de les nostres possibilitats, sinó que ha estat una minoria que quan ha malgastat les plusvàlues dels treballadors, vol seguir acumulant capital a costa dels serveis de l’estat del benestar. Hem de ser capaços d’explicar com és la pròpia crisi la que és inherent al sistema capitalista, i que per tant, com de necessària és la seva substitució per un altre sistema que sigui democràtic, socialment just, solidari i sostenible, que garanteixi una plena realització a les persones. Hem de fer hegemònics aquests valors que són els valors del socialisme. Com el conflicte s’explicita amb més cruesa al lloc de treball, hem de recuperar l’esperit mobilitzador i combatiu de les CCOO que passa en primera instància per la necessitat de que, més enllà dels òrgans de direcció, els treballadors i les treballadores siguin obligatòriament consultats i es dotin de poder de decisió directa davant qüestions de primera magnitud, com és el cas del II Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva. Si bé amb la seva firma, els sindicats pretenen evitar que el govern del PP acabi aprovant per decret una reforma laboral més ambiciosa en la línia de les pretensions de la CEOE, no és coherent entrar en la lògica de responsabilitzar el mercat laboral de la situació generada pel crack del model productiu i la caiguda de la demanda. Aquesta darrera és la enèsima reforma i una pas més en les innumerables reformes que en el transcurs de les últimes tres dècades en prou feines han servit per precaritzar i desvirtuar els drets socials de la classe treballadora. El “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva” Ni crearà ocupació ni millorarà la negociació col·lectiva. El sindicalisme de classe s’ha de situar a l’ofensiva pel canvi en les polítiques econòmiques i laborals: la mobilització no representa un fi en si mateixa, però en les condicions actuals, es prioritari tensionar les bases per assolir una posició de força no per frenar la involució de drets sinó per plantejar una sortida social a la crisi amb més drets laborals i més protecció social per als treballadors i treballadores, que els permeti en definitiva, assolir el seu projecte vital.


3

Nando, un hombre íntegro Alfredo Clemente_______________________ Secretari General del PSUC Viu

años hasta su despido a raíz de las luchas obreras de los años 70.

les en solidaridad con todos los pueblos de España.

uestro querídisimo camarada “Nando” murió ayer por la tarde. Nos dejó otro de los imprescindibles y, en este caso, de forma irreparable e insustituible.

“Nando” entró a formar parte de las listas negras que usaba la patronal como forma de reprimir a los luchadores obreros y por eso, pasando por OSSA, por una empresa de componentes automovilísticos y por la propia SEAT, eso si solamente 3 días antes de que supieran de sus antecedentes, recaló finalmente en la construcción, en DRAGADOS y CONSTRUCCIONES (Obras) donde fue enlace sindical, referente y dirigente sindical reconocido, y a partir de ahí de la Coordinadora de CCOO de la construcción llegando a ser miembro de la “Comisión de los 24” que coordinó y dirigió la formidable huelga de la construcción de 1977.

“Nando” ha sido un ejemplo de militancia comunista, dándolo siempre todo y no pidiendo nunca nada. Trabajando para el Partido en todos los frentes donde se le requería sin reparar en horas, tiempo o dificultades. Participando en las reuniones, en los actos, en las luchas o repartiendo “Mundo Obrero”. Luchando por el patrimonio, adecuando los locales – fuese el de 9 Barris o el local central -, montando los estantes de las Fiestas y “currándoselas” como el que más: Las Fiestas del Partido, aquí o en Madrid, en las del PCE, las Fiestas Aniversario o en las ferias de Abril. Siendo solidario e internacionalista como lo puede y debe ser un comunista de los pies a la cabeza como lo fue “Nando”: en particular y en los últimos tiempos, con Cuba y su revolución.

N

Con todo el dolor que nos embarga expresamos, en nombre de todos y todas sus camaradas, en nombre de su Partido, nuestras condolencias a su familia: a su hija, hermano, nieta, yernos, … y claro, a su inseparable compañera, a su apoyo, a su camarada del alma, a su referente profundo, a nuestra Maruja Ruiz. Fernando Medialdea Cruz nació en Guadix (Granada) en 1934. Inmigró a Barcelona, junto a su familia en los años 50. Su padre, como tantos inmigrantes del campo andaluz, trabajó en la construcción y él, adolescente, empezó a trabajar como aprendiz en una tienda, luego en un taller y después de la “mili” en Motor Ibérica donde trabajó por

Entró a militar en el Partido en Enero de 1971 y desde siempre trabajó en y para las CCOO desde su profundo e intachable compromiso con los de su clase y con la lucha contra la dictadura, por la libertad, la democracia y por los derechos naciona-

Las banderas de nuestro Partido, llenas de dolor por su muerte, se inclinan ante el camarada Fernando Medialdea “Nando”,

como muestra de reconocimiento y en forma de sincero homenaje a su trayectoria y su ejemplo. El PSUC Viu, los y las comunistas de Catalunya nunca te olvidaremos “Nando”: procuraremos seguir tu ejemplo y tu lucha en defensa de los intereses de la clase obrera y del pueblo, por la libertad, la igualdad, la solidaridad, el internacionalismo, el socialismo y el comunismo.

Crisi als mitjans de comunicació de L’Hospitalet ACTUALITAT CATALUNYA

La segona mesura és la que ha tingut tota la polèmica. El PSC va proposar tancar els mitjans de comunicació, ràdio i tv, en considerar-los prescindibles, per estalviar els 3 milions d’euros restants del dèficit acumulat.

A.Salmerón____________________________ Regidor i coordinador d’EUiA a L’H, i resp. Politica Municipal PSUC-VIU

E

l passat mes de desembre vam tenir un intens debat amb el PSC (partit majoritari del govern) en torn a l’aprovació dels pressupostos municipals. De rerefons, òbviament, una crisi econòmica que continua colpejant els treballadors i treballadores, i que les polítiques ultra lliberals dictades per Europa i aplicades implacablement pels governs central i autonòmic no fa més que empitjorar. Hi ha un programa, ja no tant ocult de contra reforma de l’estat del benestar i de l’Estat que sorgí de la transició. La insuficiència financera dels ajuntaments tantes vegades reclamada infructuosament, es fa ara, en temps d’aquesta crisi sense precedents, més evident que mai. Al llarg d’aquests anys els ajuntaments hem assolit competències que no ens eren pròpies per donar resposta a les demandes de la ciutadania, gràcies a l’impuls i la tenacitat entre d’altres d’un moviment veïnal que en feia d’altaveu de les mancances ciutadanes als barris del “desarrollisme” i l’aluminosi. S’ha acabat el bròquil. La crisi ha fet caure espectacularment els ingressos propis, provinents majoritàriament de la festa del “totxo” ( Impost de construccions i plusvàlues) ha reduït les transferències de l’Estat per la davallada del consum i les aportacions de la Generalitat (retallades en la subvenció de Serveis com ara les escoles bressol, llei de dependència o la flagrant paralització de la Llei de Barris, infraestructures i equipaments paralitzats). Si això li afegim la maleïda Llei d’Estabilitat pressupostària, tant criticada i combatuda pel grup parlamentari d’IU en el seu

ICV-EUIA no vam compartir aquesta mesura i vam proposar una alternativa que passava per no renovar el contracte amb la productora privada de televisió local ( amb un pressupost de 2 milions d’euros anuals) i la reformulació i internalització dels mitjans de comunicació local a partir de l’empresa pública que gestiona la ràdio, el diari i el canal digital, que compta amb 28 treballadors públics i un pressupost de 1 milió d’euros aproximadament, proposant alhora, altres mesures d’austeritat per import d’aquest milió d’euros que ens falta per eixugar el dèficit tal i com ens obliga el Pla de Sanejament i la Llei d’ Estabilitat pressupostària.

moment, i el decret Rajoy, que envaeix competències municipals i encara limita més l’endeutament del que ho va fer el govern de Zapatero, el panorama és certament preocupant, si a més a més, afegim que les demandes d’ajuts socials a les oficines dels Serveis socials de l’ajuntament es multipliquen cada dia Malgrat això, L’Hospitalet ha aprovat un pressupost que creix respecte el 2011. En temps de crisi, mentre les altres administracions retallen, L’Hospitalet ha fet créixer el seu pressupost, incrementant les partides destinades a política social. L’Hospitalet ha re orientat el pressupost, gràcies

a l’estalvi i austeritat en despeses innecessàries, prioritzant política social, educació i promoció econòmica, i garantint un cert nivell d’inversió pels propers anys amb l’endeutament que ens permet la llei. Hi ha hagut però dos decisions polèmiques. Una, compartida pel nostre grup municipal. L’increment del 8 % de l’IBI, que ens permetia eixugar 4 dels 7 milions del dèficit de tresoreria del 2011. Un incremement mig de 35 euros anuals, que no afectarà però, a les famílies amb ingressos iguals o inferiors a l’IPREM.

Aquesta proposta nostra és la que finalment ha regit. No s’ha renovat el contracte de TV, però s’ha mantingut la ràdio i la resta de mitjans, i hores d’ara hi ha una comissió tècnica en la que està representada el comitè d’empresa que ha de fer una proposta de reformulació dels mitjans Municipals públics, TV, ràdio, diari i canal digital, amb aquestes premisses i el compromís, negre sobre blanc, de mantenir la plantilla de treballadors municipals dels mitjans de comunicació. La comissió elevarà una proposta que haurem de discutir tranquil·lament al llarg de les properes setmanes i que hauria de garantir uns mitjans de comunicació públics i de qualitat i la salvaguarda dels llocs de treball de l’empresa pública La Farga.


4

SEAT, un retroceso imperdonable I.Mata_________________________________

CCOO Seat

D

e conquista histórica para la empresa puede calificarse la flexibilidad contenida en el preacuerdo de Convenio Colectivo del pasado 16 de enero con la firma de UGT, organización que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones sindicales del año pasado. De 257 días anuales de fábrica abierta se pasa a 328 días con 42 fines de semana; de trabajar como norma general de lunes a viernes, la empresa tendrá ahora la posibilidad de organizar turnos adicionales en fines de semana en cualquier turno, domingos incluido, todo ello con la única obligación de informar a los sindicatos; incluso con 48 horas de antelación se podrán organizar turnos, por lo que nuestras condiciones de trabajo y de vida van a sufrir un retroceso de 50 años. Todo ello aliñado con el retorno de las horas extras, escandaloso desde una perspectiva sindical, en un país con más de cinco millones de parados.

portantes acuerdos en la vía de desregular nuestras condiciones de trabajo y sustrayendo del convenio materias fundamentales del mismo, como puede ser la productividad (acuerdo RDE’s), ahora consintiendo las filmaciones de los procesos productivos, una nueva línea roja superada. Dinámicas de entreguismo y pacto constante en un contexto en que la empresa lleva años incumpliendo compromisos de envergadura, como el reingreso de algunos de los compañeros despedidos en 2010 (hubo acuerdo de reingresos con los tres sindicatos, UGT, CCOO y CGT), la renovación de las prejubilaciones o la recuperación del salario perdido con la congelación salarial de 2009. El nefasto preacuerdo no es más que la consecuencia lógica de años en que la empresa y su sindicato de referencia, UGT, han

los sindicatos. Es inaudito que en un proceso de negociación de nueve meses no haya habido ni una sola asamblea informativa, ni una sola convocatoria de huelga o paro, con hojas unitarias de escaso contenido; y una unidad de acción irreal de los tres sindicatos, pero que ha servido como nunca para facilitar el proceso a la dirección de SEAT y a la propia UGT, pues a menudo la unidad era el pretexto utilizado por los propios dirigentes de CCOO para no plantear alternativas en la estrategia de una negociación que ya pintaba muy mal casi desde el principio.

Tampoco tiene precedentes el hecho de que la empresa, en el transcurso de la negociación, haya incluso empeorado sus propuestas; buena prueba de ello es la flexibilidad a la que me he referido antes, hito histórico

La flexibilidad no es la única novedad de este preacuerdo, hay otros elementos especialmente lesivos, como la implementación a partir de 2013 de un sistema que evalúe de manera individualizada el rendimiento de los trabajadores; no debemos olvidar que el bajo rendimiento fue la causa que alegó SEAT en el despido de centenares de compañeros en 2010. De hecho, el goteo de despidos por bajo rendimiento no ha cesado a día de hoy, por lo que ya podemos intuir que si se “legaliza” y consensúa con la parte social un sistema de valoración de nuestro trabajo, además de legitimar despidos, se le facilitará la tarea a la empresa y se abaratará la indemnización. Es sin lugar a dudas, un hecho de especial gravedad, máxime si le sumamos la intención del actual gobierno del PP de abaratar aún más el despido. ¿Qué es lo que pasa en SEAT? ¿Como es posible que un referente histórico para los trabajadores, punta de lanza del movimiento obrero, se haya convertido en un laboratorio de pruebas de las políticas de vanguardia de la patronal? La actual crisis y sus consecuencias devastadoras en el tejido industrial del estado español, sumado al azote de las deslocalizaciones, explican algunas de las cosas que están sucediendo. Pero no todas. Cabe destacar que este preacuerdo llega tras más de dos años sin negociación de convenio, y con el anterior prorrogado desde principios de 2009; durante estos últimos años, la empresa ha obtenido im-

monopolizado las relaciones de trabajo en SEAT; el peso de CCOO, tradicionalmente con mucho arraigo en la plantilla, se ha ido diluyendo progresivamente al renunciar a estrategias sindicales autónomas y acabar cayendo en la trampa de la pasividad. Sin información, sin asambleas, sin movilización, sin el caldo de cultivo necesario para mejorar la correlación de fuerzas frente a una patronal envalentonada no hay nada que hacer; lo paradójico es que la propia plantilla nos dio un ejemplo de cual es el camino con la ejemplar lucha de enero de 2010 contra los despidos, deteniendo la ofensiva de la empresa y obligándola a rebobinar. Parece que poco han aprendido

que pagaremos no solamente los trabajadores de hoy, sino las siguientes generaciones. Ante este desalentador escenario, con la empresa y la UGT campando a sus anchas y con retrocesos de envergadura, mal haría CCOO en achacar todos los males a la mayoría absoluta y a la propia plantilla; en primer lugar porque són precisamente los errores de CCOO y su incoherente política sindical los que han provocado esta hegemonía incontestable de UGT; pero es que además, los trabajadores lo que esperan són alternativas creíbles, desde la coherencia y desde la pedagogía, tan necesaria hoy en una plantilla cuya media de edad se ha rejuvenecido en los últimos años. Precisamente ahora, y desde una visión es-

tratégica, es cuando con más fuerza debemos oponernos a la firma de un convenio cuya aplicación, además, va a suponer un tremendo desgaste para las organizaciones firmantes. Ahora toca oposición, constructiva y coherente, no legitimación de acuerdos lesivos y elaborados a espaldas de CCOO y de los trabajadores. Bienvenida sea la consulta a la afiliación, a realizar durante el mes de febrero, siempre y cuando sirva para potenciar la participación de los trabajadores; pero es tan importante la consulta como un posicionamiento claro de la Asamblea de Afiliados, orientando a la afiliación a votar en contra del preacuerdo; esa es la obligación de la dirección de CCOO, tomar posición y actuar en coherencia con los planteamientos asumidos orgánicamente en los últimos meses; es inaceptable la tentación de utilizar determinadas maniobras para poder firmar por la puerta de atrás un convenio cuyos parámetros han sido rechazados repetidamente en el interno del sindicato, traicionando no solo la Plataforma Reivindicativa de CCOO, sino incluso la Plataforma Unitaria de los tres sindicatos, de por sí muy moderada en sus planteamientos. Inmerso en un mar de contradicciones, no es de recibo, además, que CCOO renuncie a sus señas de identidad, a sus elementos diferenciadores: la realización regular de asambleas, el respeto a la organicidad y a los propios documentos congresuales y por supuesto, la defensa de la pluralidad interna; una organización no avanza si una parte considerable de la misma es excluida e incluso represaliada sistemáticamente; es una lástima que la actual dirección del sindicato en SEAT no haya aprendido nada del IX Congreso Confederal y del camino emprendido hacia la normalización e integración de las diferentes corrientes en el seno de CCOO. La sección sindical de CCOO SEAT se encuentra en una encrucijada: o recuperamos la reivindicación, la negociación y la movilización como alternativa al inmovilismo y la pasividad sindical, o simplemente pasaremos, por innecesarios, al basurero de la historia. Y no creo que la plantilla de SEAT pueda permitirse ese lujo; las circunstancias históricas, en el contexto de una crisis sistémica sin precedentes y con la patronal a la ofensiva, nos exige estar a la altura. Manos a la obra.


5

Crisi i “primavera” imperialista Eloy Pardo_____________________________ Resp.Nou Treball

lions de desplaçats a la Libia Verda de Gaddafi. Imperialisme “humanitari”, li diuen.

nalitzar l’actualitat com si no estigués succeïnt res enormement important a fora del nostre context no pot ser sinó un exercici de profund cinisme. A hores d’ara, parlar de crisi i no abordar el què estan fent l’OTAN i Occident a àmplies zones del món, i no anarlitzar-ho en clau d’imperialisme com a fase superior d’un capitalisme en crisi, no pot ser més que una falta de respecte cap a la veritat. Llegir l’article d’Eduardo Luque a Viejo Topo, els escrits del periodista Fernando Casares o les cròniques que l’analista Lizzie Phelan per a Press TV o el canal RT envia des de Siria ens ajuden a aclarir el panorama del que succeeix al país àrab, confluència de religions i paradigma de la resistència palestina, que el fonamentalisme “occidentalista” vol posar en entredit. Aquesta política de manipulació d’opinions públiques ja ha causat un holocaust de més de 70.000 morts i 2 mi-

Occident i els seus amics de les petromonarquies, juntament amb Israel, Turquia, i veus “anticapitalistes” europees pretenen deformar la realitat amb tota mena d’impostures intel·lectuals que amaguen la guerra. Què és Siria? “Es una república desde 1963. La vigente Constitución de 1973 define al país como República Democrática, Popular y Socialista basada en el socialismo árabe. Los principios de igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada son preservados por la carta magna. La elección del presidente, que tiene un enorme poder y ha de ser obligatoriamente musulmán, se produce cada siete años (el actual fue escogido mediante referéndum en el año 2007). Cada cuatro años se escoge una Asamblea del Pueblo y un Consejo de ministros. Están permitidos los partidos políticos integrados en el llamado Frente Nacional Progresista (FNP), aunque en la

A

práctica el dominante es el partido Baaz”, indica Luque al seu article de Viejo Topo. “El episodio libio no ha provocado ningún tipo de respuesta política en Occidente, que también fantasea con una solución fácil. Durante estos años, los medios se han referido habitual mente al gobierno como el “régimen”, y califican invariablemente al presidente como “sátrapa” o déspota. A comienzo del 2011 aparece en Facebook un página que bajo el epígrafe The Syrian Revolution 2011 convoca un “día de la cólera” para el viernes 4 de febrero. Curiosamente la convocatoria se hace en inglés y no en árabe. Jazeera se hace eco de la convocatoria y la amplifica. La propuesta de movilización es un fracaso”, recalca Luque. Una Europa en crisi té conseqüentment una ànsia de domini mundial. Igual que al segle XIX. No veure-ho així és girar l’esquena a un mínims d’humanitat i al deure de contrastar la informació. Siria i Iran suposen una alternativa unitària en la

regió, i proposen, juntament amb la Xina popular, Rússia i Amèrica del Sud, un pols al règim dels monopolis occidentals i a la usura mundial. Els plans del “Gran Orient Mitjà” no suposen més que l’esclavitud per a aquests països i una guerra constant al Mediterrani que també ens perjudica a nosaltres. Sortosament, la trampa queda en entredit. “La realidad es otra, aunque es difícil que se abra paso. Delegaciones de partidos de la oposición turca visitaron las ciudades de Aleppo, Damasco y Latakia. Birgul Ayman Guler, vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo encabezaba la delegación. Coincidieron en señalar que la situación real en Siria dista mucho de ser la imagen proyectada por los medios occidentales. Reconoce la existencia de enfrentamientos en el interior del país, pero los achaca a la “actividad de grupos terroristas”, revela l’article..

La mentida del deute David Rodríguez_______________________ Secretari d’Acció Política i Economia PSUCVIU

L

a dreta econòmica, els seus partits, mitjans de comunicació i suposats experts en economia repeteixen de manera constant la mateixa lletania: el deute i el dèficit públics actuals són insostenibles i cal realitzar polítiques d’ajust per a corregir-los. Més enllà de la ideologia liberal que impregna aquest pensament, el tema del deute públic és una gran mentida que hem de desemmascarar. En realitat, el deute públic espanyol mai no ha estat gaire elevat. A l’inici de la crisi era dels més baixos de la Unió Europea, només un 35% del PIB. El mateix succeeix amb els comptes públics, que fins i tot presentaven superàvit. Això ha estat conseqüència del greu dèficit social i de l’escarransit Estat del Benestar espanyol, amb uns impostos força baixos i una despesa social molt allunyada dels països del nostre entorn. El veritable problema espanyol rau en el deute privat. De fet, i tal com es pot veure a la taula adjunta, el deute públic ha augmentat només un 55% entre 1995 i 2008, mentre que el deute privat s’ha disparat un 653%, passant del 54.8% del total al 83.7%, incrementant-se tant l’endeutament de les empreses com de les famílies. Això ha estat provocat per la bombolla del sector immobiliari i pel fet que les famílies s’han vist obligades a demanar crèdits davant l’increment del preu de l’habitatge i la disminució del pes dels salaris dintre de la renda nacional. Aquí es pot comprovar que qui ha viscut realment per sobre de les seves possibilitats ha estat el sector immobiliari i el financer, no l’Estat ni les famílies. A partir de l’any 2008, després de l’esclat de la crisi, canvia la tendència. El deute privat

disminueix, els baixos ingressos públics i la xacra de l’atur fan que el dèficit s’incrementi, i els ajuts per a rescatar a la banca privada incrementen el deute públic. Arreu de la UE es prenen decisions insòlites i del tot injustes: enlloc de rescatar a les famílies, les grans perjudicades per la crisi, es posen diners a disposició de la banca, els veritables responsables del deteriorament de l’economia. El mecanisme d’ajut a la banca és una autèntica pirateria financera. El govern espanyol posa a la seva disposició el fons de rescat, i el Banc Central Europeu els presta recursos a un interès ridícul de l’1%. Com que l’Estat ha d’emetre deute, ho fa al 6%, degut a la pressió d’unes agències de qualificació al servei de la banca.

xen davant els delinqüents que prenen les decisions econòmiques. La situació econòmica a Espanya i Europa és tan greu que fins i tot s’estan sentint veus crítiques des del propi cor del capitalisme. L’FMI acaba de denunciar que les mesures d’ajust portaran a més recessió, en un reconeixement del que és evident. El magnat financer George Soros acaba de criticar Alemanya pel seu paper fonamentalista. I fins i tot el Banc d’Espanya reconeix que

i a Catalunya CiU és el màxim exponent del radicalisme neoliberal. Milton Friedman, pare del monetarisme i assessor de Pinochet, ha d’estar satisfet que Artur Mas i els seus adlàters abracin les mesures dels nois de Chicago. La resposta, més que mai, ha d’estar al carrer i a la mobilització. La mentida del deute és una trampa més del discurs dominant, que no entén de drets socials ni de respecte cap a la ciutadania. Ens hi juguem la pròpia democràcia.

cal prendre mesures per a reactivar l’economia.

Evolució del deute públic i privat a Espanya (dades en milions d’euros):

Però les titelles que ens governen segueixen aplicant les seves receptes d’ortodòxia liberal pura i dura. El govern del PP amenaça amb penes de presó als gestors públics que apliquin mesures keynesianes,

Públic %

1995 2008 2011

I qui capta aquests recursos al 6%? Doncs la mateixa banca, com demostra el fet de que el 95% del deute públic espanyol està a les seves mans. Concretament, el 55% és dels bancs espanyols i un 40% de la banca estrangera. En resum, la banca obté recursos públics a un 1% d’interès i els utilitza per a comprar deute del mateix sector públic al 6%, obtenint un quantiós benefici. Estem davant un procés de socialització de les pèrdues i privatització dels guanys, davant una vergonyosa transferència de recursos del sector públic al sector privat financer. Grècia és el país que més està patint els efectes d’aquesta espoliació a gran escala, degut a que la majoria del seu deute està en mans dels bancs alemanys. La UE, postrada davant d’Àngela Merkel, està enfonsant Grècia. L’últim cop ha estat obligar als partits polítics grecs a signar un document que els comprometi a aplicar les mesures d’ajust després de les eleccions. Estem davant d’un feixisme financer en tota la regla, i les suposades democràcies occidentals es rendei-

Privat

%

280.544 45.2

340.026

54.8

433.610 16.3

2.220.372 83.7

679.778 23.8

2.177.570 76.2


6

A la enésima va la vencida Pedro Luna Antúnez____________________ Membre de l’Executiva de la Federació d’Indústria de la CONC

H

ace tres años, en enero de 2009, Ignacio Fernández Toxo declaraba, no sin razón, que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión era muy certera. La crisis que se destapó en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers a raíz del colapso financiero de los créditos subprime puso de manifiesto la avaricia de los mercados que tras años de macro beneficios habían generado una economía esencialmente especulativa basada en los créditos hipotecarios de alto riesgo. El estallido de la burbuja inmobiliaria cortó de raíz la fiebre por la compraventa de vivienda a la vez que provocó un descenso notable del consumo y el aumento del desempleo. A pesar del origen privado de la crisis financiera, el gobierno del PSOE no vaciló a la hora de inyectar dinero público a fin de sanear las arcas de la Banca. Ya en octubre de 2008 se prestó a las entidades bancarias 30.000 millones a un interés mínimo del 1%. Se trataba de un regalo del Estado a quienes habían provocado una crisis que estaba dejando en el paro a millones de españoles. Pues bien, en los dos últimos años las tornas han cambiado y hemos pasado de la deuda privada de la Banca a la deuda pública de los Estados. Sin embargo, la actitud de la Banca no ha sido recíproca con el gobierno cuando se ha tratado de comprar deuda pública. Si el Estado concedió ayudas a la Banca con un interés del 1%, la Banca compró deuda pública con un interés por encima del 3%. He aquí el nudo gordiano de la crisis actual. No en vano, cerca del 60% del endeudamiento público se debe a las ayudas que el Estado destinó a la Banca. En consecuencia, y volviendo a la tesis inicial del artículo, el secretario general de CCOO tenía razón al situar el origen de la crisis al margen del mercado de trabajo. No obstante, es evidente que los poderes económicos han aprovechado una crisis que ellos mismos han generado para recortar derechos sociales y cargarse el cada vez más endeble Estado social. Una de las exigencias de los mercados ha sido la de flexibilizar aún más las relaciones laborales. Pero como decía Toxo en 2009 es absurdo pensar en reformas laborales como antídoto a la crisis cuando las causas de la misma proceden del ámbito financiero y especulativo. La píldora no es nueva. En España las crisis económicas han anticipado profundas reformas del mercado de trabajo siendo en la mayoría de los casos peor el remedio que la enfermedad. No queríamos reformas laborales por considerarlas innecesarias pero resulta que desde 2009 los sindicatos han firmado una reforma del sistema público de pensiones y recientemente una nueva reforma de la negociación colectiva amen de negociar otras tantas que a falta de acuerdo acabaron finalmente en decreto del gobierno.

Ésta última es la enésima reforma y una vuelta de tuerca más en las innumerables reformas que en el transcurso de las últimas tres décadas apenas han servido para precarizar y desvirtuar los derechos sociales de la clase trabajadora. Algunas de ellas se negociaron con el más encomiable de los propósitos. Por ejemplo, para crear empleo o con el objetivo de reducir la elevada temporalidad. Pero lo cierto es que la mayoría de reformas fracasaron en su intento de corregir las profundas taras del mercado de trabajo español. Más precariedad. Eso es lo que nos aportaron las sucesivas reformas laborales.

El “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva” ni creará empleo ni mejorará la negociación colectiva. El reciente acuerdo firmado por los sindicatos y la patronal no es estrictamente una reforma del mercado de trabajo pero sin duda marcará a sangre y fuego el futuro de las relaciones laborales en nuestro país. Y las marcará para mal. Para muy mal. Mi condición como sindicalista de CCOO no me impide reconocer que se trata de un mal acuerdo que introduce elementos de una regresividad notable. El “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva” ni creará empleo ni mejorará la negociación colec-

tiva. Una vez más hemos tropezado con la misma piedra.

empresa de aspectos fundamentales como

En primer lugar, la enésima reforma establece unos criterios salariales entre los años 2012 y 2014 que podríamos calificar como denigrantes. Las partes firmantes han hablado de un acuerdo moderación salarial cuando en realidad hubiese sido más apropiado hablar de pérdida salarial. Así es cuando resulta que se prevén unos incrementos salariales del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013, activándose la clausula de revisión solo cuando el IPC supere el 2%.

nales o el mismo salario. Por ejemplo, el

En 2014 el incremento salarial partirá de un 0,6% pudiendo variar según la evolución del PIB. Si el PIB es superior al 1% e inferior al 2% los salarios aumentarán hasta el 1% y si el PIB alcanza o supera el 2% los salarios llegarán al tope del 1,5%. Es decir, en 2012 y 2013 los trabajadores podrían perder un 1,5% y un 1,6% respectivamente de poder adquisitivo y en 2014 desaparece la referencia del IPC utilizándose el ritmo de actividad de la economía española como vara de medir. Para rizar el rizo, el acuerdo establece que si el precio del barril de Brent supera el 10% ésta subida no se tome como referencia en el IPC y por lo tanto en una posible revisión salarial. O lo que es lo mismo, si EEUU atacara a Iran y el precio del petróleo se disparara los trabajadores españoles perderían más poder adquisitivo. Esperpento es la palabra. Con permiso del gran Valle-Inclán. En segundo lugar, el acuerdo fija una serie de pautas en materia de flexibilidad interna y negociación colectiva que permitirán a las empresas la desregulación laboral en ámbitos claves de la propia negociación colectiva. Es verdad que el acuerdo señala que es necesario seguir preservando la estructura de los convenios provinciales y sectoriales. Pero no es menos cierto que tal declaración se queda en papel mojado al propiciar el descuelgue y la inaplicación de los convenios y facilitar la negociación en la

la jornada laboral, las funciones profesioacuerdo eleva la distribución irregular de la jornada pasando del 5% al 10% y amplía la movilidad funcional fijando como único límite el grupo profesional. Eso quiere decir que un administrativo podría ejercer de mecánico. En definitiva, se apuesta por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomenta su descentralización favoreciendo la negociación en los centros de trabajo cuando el 90% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Sabemos muy bien que la negociación colectiva en las pymes parte de un desequilibrio a favor de las direcciones empresariales al carecer los sindicatos de estructuras sindicales sólidas y fuertes para hacer frente a los envites de la patronal. El resultado es obvio. Millones de trabajadores quedarán desamparados. Vivimos tiempos difíciles. Una estafa llamada crisis está destrozando la vida de millones de personas y no parece que la sangría vaya a detenerse en el futuro. Ante la supresión del Estado del bienestar se espera que los sindicatos no solo peleen por preservar sus propias organizaciones sino que actúen como diques de contención frente al tsunami neoliberal que está arrasando y aniquilando sin el mayor escrúpulo las conquistas sociales que con tanto sufrimiento y sacrificio lograron nuestros mayores. Sería una lástima que la credibilidad de los sindicatos se fuera al traste. Al fin y al cabo todos saldríamos perdiendo.


7

Recortes sociales, terrorismo neoliberal

F.Garcia/Leopoldo Espuny______________ Militants del PSUC-VIU

D

ificilmente puede usarse otro término , cuando ya son varias las personas muertas esperando una ambulancia porque la que hay en su pueblo está fuera de servicio y la más cercana está a 20 kilómetros. Esto ha ocurrido ya en Catalunya y también ha ocurrido que las listas de espera para operaciones quirúrgicas hayan agravado enfermedades y provocado daños irreversibles en muchos pacientes. Podría considerarse como un delito de denegación de auxilio. Los recortes violan el derecho a la atención médica y Boí y Más deben ser juzgados por ello. Se cierran quirófanos, CAPs, urgencias, plantas enteras de hospitales... y, como propina, habremos de pagar un euro por receta. La situación se acerca a la de Grecia y Portugal, donde se pagan 8 euros por visita al CAP, 10 por especialista y 20 por urgencias. En Grecia no es raro que la gente se muera en los pasillos de los hospitales ni que el número de niños abandonados por sus padres sea ya escandaloso, así como una tasa de suicidos disparada en un 40%. El dogma neoliberal provoca dolor, sufrimiento y muerte entre la población, de ahí el término terrorismo. Silencioso, sin tiros ni bombas... pero igual de letal. Es la mayor ofensiva contra los derechos sociales ( y humanos ), vista en Europa. La excusa es la deuda pública. Día tras día en TV nos recitan el mantra religioso de que hay que cumplir los objetivos de déficit. Que ello es imprescindible para dar

confianza a los mercados, para salvar el euro, para crear empleo...no hay alternativa a las “ reformas dolorosas pero necesarias”. Como los nazis, pero sin cámaras de gas. Nos matan lentamente , por nuestro bien. Mienten como bellacos al decir que es necesario apretarse el cinturón, cuando destacados economistas afirman que los recortes indiscrimindos nos conducen hacia una depresión económica similar o peor que en 1930. No hace falta saber mucho de economía para comprender que si los empresarios se ven privados de crédito por los bancos,

El dogma neoliberal provoca dolor, sufrimiento y muerte entre la población, de ahí el término terrorismo cerrarán su empresa. Que si no se estimula la creación de empleo con dinero público, el paro aumenta y se dispara hasta límites insostenibles. Que si se recortan salarios y pensiones, la gente gasta menos y consume solo lo necesario. Deprimir el consumo conduce a la recesión, lo dice ya hasta el FMI.

En realidad lo que buscan es privatizar servicios públicos como la educación y la sanidad, que serían un negocio redondo para las mutuas y para la escuela privada en manos de la Santa Madre Iglesia. También nos toman por subnormales al decir que hemos gastado lo que no teníamos. El origen de la deuda son los cientos de miles de millones regalados a los bancos para salvarlos de la hecatombe en el año 2008. Ahora esos mismos bancos se lucran comprando bonos de deuda pública a un interes del 7% mientras el BCE les facilita dinero a tan solo el 1%. Nos roban en la cara y es por nuestro bien. Es el atraco perfecto y encima hemos de dar las gracias a estos gangsters. El capitalismo en esta fase neoliberal está quemando el suelo bajo sus pies al deprimir la economía productiva en beneficio del sector financiero. Al final todo este dinero artificial se revelará como lo que es: papel sin valor alguno, el crash mundial es solo cuestión de tiempo. Parece que las opiniones más lúcidas comienzan a abrirse paso , cuando Cristinne Lagarde afirmó que, para evitar la recesión es necesario estimular el sector productivo y ello es antagónico al cumplimiento de los objetivos de déficit. Sin embargo, políticos mediocres como Angela Merkel no escuchan a nadie. Obsesionados con garantizar el máximo beneficio a sus bancos, aún acosta de cerrar mercados a sus exportaciones. Pues, en paises en recesión, quien va a importar?, quien les comprará sus Volkswagen en el sur de Europa?. El destino de Angela Merkel al final , lo dic-

tará el empresariado industrial alemán, cuando vea que se hunde la exportación. Es cierto que el modelo de consumo habitual en la época keynessiana debe ser revisado puesto que la naturaleza, la razón ecológica , nos advierte de los límites de un crecimiento indefinido. Hay quien habla de promover el decrecimiento. Nosotros creemos que es necesario cambiar el concepto de calidad de vida, que solo se ha medido por el número de coches y televisores per cápita, a lo que habría que añadir iPads y juegos diversos de ordenador. La calidad de vida debería medirse por el número de empleos estables y bien remunerados, por una educación gatuita, laica y de calidad, una sanidad universal, un acceso barato a la vivienda. En realidad el capitalismo, lo que está tratando es de mantener la tasa de ganancia a costa de liquidar el Estado de Bienestar, olvidando que ese era el santo y seña del modelo europeo. Con ello pierde su hegemonía cultural y política entre la población y, sin quererlo, está fomentando un ejército de nuevos proletarios. Nuevos proletarios que van desde el médico y el enfermero al policía y el bombero. Desde el científico sin subvenciones y mal pagado a los profesores de instituto y universidad... Un nuevo proletariado de trabajadores del sector público que se suma a la clase obrera tradicional de la industria y los servicios. Es necesaria otra política y esta ya no pasa por el capitalismo, menos aún bajo una dictadura financiera que conduce al mundo hacia el desastre.


NT està disponible a psuc.org, issuu, facebook i twitter

RESPOSTES DELS

COMUNISTES A LA

CRISI

Dissabte 18 de Febrer a les 11:30h

Centre Cívic Cotxeres Borrell C/Viladomat 2-8, Barcelona Metro L2 St. Antoni o L3 Poble Sec Bus 20,24, 64, 57, 157

Presenta: Miguel Ángel Domínguez, Secretari de Moviment Obrer del PSUC Viu Intervenen: José Luís Centella, Secretari general del PCE i Diputat al Congrés per IU Alfredo Clemente, Secretari general del PSUC Viu Jorge Torres, Secretari general de Joves Comunistes Amparo Ardanuy, Secretaria de Dona del PSUC Viu www.psuc.org

Seu Central: C. Doctor Zamenhof 16-18, 08020. Tel.: 93 412 2195 Fax: 93 307 38 47. Correo-e: noutreball@psuc.org.

Nou Treball 111  

Portaveu del PSUC viu - Febrer 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you