1 Publications
1 Followers
NoûsCamins Formació
NoûsCamins Formació
Formació Bonificada Fundació Tripartita. FTFE.
Les empreses que cotitzen per formació professional disposen d'un crèdit per a Formació Contínua, que s'estableix cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de la mida de les empreses.